Page 1

FJOGSTADtt ny Informasjonsblad for Fjogstad-Hus • Nr. 1 - juni 2012 • Årgang 7

Innhold: 2 Arne har ordet 2 Nytt fra Sandnes 2 Nytt fra Ryfylke 3 Vant prisen for Årets beste prosjekt

Årets beste boligprosjekt ligger på Figgjo og er tegnet, prosjektert og bygget av oss!

4 Rehab: utfordrende, krevende og givende 6 Kåre Jåsund stortrives med rehab 8 Kunden: Total forvandling i Sørsjøveien 17 10 Passivhus i Sørbøhagane 12 Pensjonist Eldbjørg Løvaas 14 Økende aktivitet i Ryfylke 16 Prosjekter for salg i Ryfylke 20 Prosjekter for salg, Sandneskontoret 22 Smånytt 24 Leverandøren: OneCo Installasjon

Prosjekter Rehab Tomter Eneboliger Fjogstad-gruppen består i dag av 7 firma der vi har 50 % eierskap eller mer. Vi er lokalisert på Jørpeland, Sandnes samt på Sola.

www.fjogstad-hus.no


Leder Ferien står for døra og det er tid for å stoppe litt opp og se hvor vi er. I skrivende stund er vi fortsatt i festrus etter å ha blitt tildelt prisen for årets boligprosjekt 2012. Prisen ble tildelt oss av Boligprodusentenes Forening for vårt første passivhusprosjekt på Rossåsen. Vi er utrolig stolte, og det har vi grunn til alle sammen. Tildelingen har fått en mye større oppmerksomhet en jeg ante da vi mottok den. Det gjør godt å se at den satsingen vi har gjort i årevis gir resultater. Det jeg setter høyest er den entusiasme og innsats som er lagt for dagen av alle som har vært involvert. Vi er nå i ferd med å overlevere 8 passivhusboliger på Sørbø. Dette viser oss at hardt og målbevisst arbeid gir resultater. For å sikre oss en jevn og rasjonell drift, har strategien vært å sikre oss en god og stabil tilgang på tomter. Arbeidet med å få dette til har hatt høy prioritet. Jeg synes vi har lykkes bra med dette både på Sandnes og Jørpeland. Dette har vi kunnet gjøre fordi vi har vært nøkterne i pengebruken, og hvert år bygget opp egenkapitalen og på den måten skaffet oss handlingsrom.

Vi har også hatt en målsetting om at vi skal ha en årlig vekst. Her har vi også lykkes bra. Til tross for et stramt arbeidsmarked har vi hatt en fin økning i antall medarbeidere. Laget består nå av ca. 80 personer. Dette sier meg at vårt mål om å være en foretrukket arbeidsplass oppnås. Dette gir oss også utfordringer. Vi er mange som skal samhandle. Skal vi få det til på en rasjonell måte må vi ha rutiner og prosedyrer på våre arbeidsoppgaver. Så er det hver enkelt sin oppgave å sette seg inn i vår måte å gjøre tingene på og være lojal mot det. Vi har så mange interessante og hyggelige oppgaver å ta oss av, at det blir helt feil å brenne av krutt på å rydde etter hverandre.

at det har vært flere syke unger enn vanlig i vinter. Her vil jeg bare minne om at tilsyn med syke barn fordeles mellom dere foreldre, slik at begge arbeidsgivere tar hver sin del.

HMS er alltid et tema. Igjen har vi hatt et halvår med svært få skader. Vi skal være svært glade for at alle sammen har et våkent øye for egen og andres trygghet. Når skaden av og til inntreffer, er det ofte fordi vi ”skulle bare” og ikke tok oss tid til den sikring som skulle ha vært gjort. Jeg har sagt det før, vi har alltid tid til å gjøre det sikringsarbeid som er nødvendig. Fraværsstatistikken vise at sykefraværet har gått noe opp det siste året. Det kan vi delvis spore til enkelte lengre fravær. Vi registrerer også

Som dere ser, har vi lykkes med mye. Det ligger fortsatt utfordringer der. Vi har alle forutsetninger på plass for fortsatt suksess. Det er derfor all grunn til å se framtiden lyst i møte. Det er nok av folk der ute som ser problemer. Vi liker å fokusere på mulighetene.

Hilsen fra Sandnes Nok et halvår er på vei inn i historien. Det har inneholdt både oppturer og nedturer. Vi er i ferd med å avslutte to passivhusprosjekt. Begge to har gått fint både utførelsesmessig og økonomisk. Dere har gjort en kjempejobb alle som har vært involvert. Så går vi hen og vinner prisen for årets boligprosjekt og får en masse positiv presse rundt det Kan det bli bedre? Vi har lov til å være stolte.

har tatt lenger tid enn planlagt, og det betyr at vi har ”spist slarken” i byggetiden. Dette vil stille krav til en effektiv produksjon når vi endelig kommer i gang. Reguleringsplan på Litlaberget er godkjent og vi regner med å være i gang der igjen ved årsskifte. Første feltet på Sviland kommer omtrent samtidig. Tilsammen gir dette oss nok å ta fatt i det neste året.

Jeg har nå hatt medarbeidersamtaler med svært mange av dere. Disse samtalene er viktige for oss alle. Her kommer det, ofte svært direkte, fram hva vi gjør bra og hvor vi kan bli bedre. Vi har kjørt disse samtalene i mange år nå, og hver gang kommer det fram saker å ta tak i både for meg og dere. Gjennom dette utvikler vi og holder ved like arbeidsplassen vår på alle måter. Signalet denne gang er ikke ulikt det vi har sett før. Vi gjør mye riktig, men det er opplagte muligheter for forbedringer. De skal vi ta tak i.

Vi har hatt flere aktiviteter uten om jobben i vinter/vår. Leirdueskyting, curling, gocart, paintball og nå i disse dager Nordsjørittet. Ikke alle er med på alt, men de fleste har deltatt på noe og hatt en hyggelig kveld sammen med kollegaer. Slike sammenkomster er verdifulle for oss alle sammen. Det gjør godt å ha det kjekt sammen med arbeidskamerater uten om arbeidstiden. Nå skal vi koble av fra jobb i noen uker, og kose oss med familie og venner.

Vi skulle vært i gang med første blokka i Hommersandtunet. Planlegging og prosjektering

2

God sommer! Erling

Vi er et firma i utvikling, og det gir oss av og til utfordringer. Vi har stort fokus på å være et lag og at alle skal føle seg som en del av teamet. Her kan vi alltid bli bedre. Både på Jørpeland og Sandnes har vi aktiviteter som er med på å sveise oss sammen. Vi er ikke så flinke i forholdet mellom Sandnes og Jørpeland. Her har vi en oppgave. Når vi har fått dette til, vil vi framstå som et enda bedre og uslåelig lag.

God sommer til dere alle sammen Arne

Hei og H fra Ryfylke! Fikk det bare øve meg her i dag: ”No livnar det i lundar, no lauvast det i li. Den heile skapning stundar no fram til sumars tid”. Satt og tenkte på dette og det er jo travle tider i byggebransjen og prosjekter står i kø så her ”livnar det i lundar”. Det er det med ”no lauvast det i li” stemmer ikkje helt bra for nå grave me vekk alt som er av trær og busker få gje plass te nye boliger, så då passer det bedre med ”den heile skapning stundar no fram til summars tid” og det vil bli mange somrer fram øve der både arkitekt, tømrere med flere vil skape nye heimar i Ryfylke:-) Så sånn går dagane her inne på Jørpeland og etter det eg har forstått så blir det så mye skriving om oss i denne utgaven av Fjogstadnytt så det er vel på sin plass å avslutte…. Ønsker alle ansatte i Fjogstad-Hus og underleverandører en riktig flott sommerferie. Hilsen Bjørn


Bildetekst. Fra venstre: Johannes Rasmussen, NorDan, Arne (Sporaland), Gudleik (Engen), Erling (Hellestø), Per Jæger (Boligprodusentene), Tom Rune (Tjelta) og Øystein Kvam (Glava)

Vant prisen for Årets beste prosjekt Engasjement i alle ledd; fra planlegger, arkitekt og prosjektleder til tømrer og andre håndverkere har lønnet seg! Jubelen stod i taket da passivhusprosjektet vårt på Rossåsen ble utropt til ”Årets boligprosjekt”. Her i Fjogstad-nytt har vi fulgt byggingen fra planleggingen startet, og det er nok ingen i organisasjonen som ikke har fått med seg det brennende engasjementet spesielt Torstein har lagt for dagen. Kåringen skjedde på Boligkonferansen i Oslo i mai. I den nasjonale konkurransen ble bokvaliteter som byggeskikk/arkitektur, planløsning og brukbarhet, inneklima, energi og miljø, tilgjengelighet og universell utforming vektlagt. Alle typer boliger, både eneboliger, fritidsboliger og større boligprosjekt ble vurdert.

I konkurransekriteriene framgår det at Årets Boligprosjekt kan være alle typer boligbygg, både eneboliger, fritidsboliger og større boligprosjekt. Det må framstå som et forbilde for næringen. Juryen som er satt sammen av de tre samarbeidspartnerne Boligprodusentenes Forening, Glava og NorDan, skal legge vekt på bokvalitet som byggeskikk/arkitektur, planløsning og brukbarhet, inneklima, tilgjengelighet og universell utforming. Videre skal juryen vurdere energi og miljø, klimatilpasning, produktivitet og bruk av BIM. I juryens begrunnelse heter det blant annet at ”Fjogstad-Hus er et velrennomert byggefirma som feiret 100-årsjubileum i 2003. Fjogstad-Hus har gjennom alle disse årene vist stor evne og vilje til omstilling og nytenkning. Det siste tiåret har firmaet ledet an i utviklingen på energiområdet, ”heter det.

Passivhusprosjektet er blitt en flott kombinasjon av kvalitet i utførelse og arkitektur.

3


Rehab

Rehab er et krevende fagområde. Så krevende at flere boligprodusenter velger ikke å ha det som en del av sitt produkt. For Fjogstad-Hus har det alltid vært en viktig del av virksomheten. Ikke en salderingspost, men en god stabil plattform å lene seg på når nybyggmarkedet svinger.

Rehab: utfordrende, krevende og givende Avdelingen for rehabilitering lever sitt liv litt anonymt. Det er oftest de store nyboligprosjektene som får oppmerksomheten. Like fullt er den en av våre solide bærebjelker, som leverer gode resultater år etter år. Det er også en virksomhet som er mindre sårbar for svingninger i markedet. Jobbene blir kanskje mindre av omfang i dårlige tider, men når markedet for nye boliger av ulike grunner har stoppet opp, velger folk i stedet å fikse på boligene de har. Ordrebøkene til rehab er aldri tomme! - Rehab og EAT utfyller hverandre godt. Det gir mulighet for en god disposisjon av håndverkerne. Vi kan bytte litt på folk, og blir mindre sårbare, forteller Ronny Hellestø. Ronny har jobbet med rehab siden 2006, de fleste årene som leder av avdelingen. - Det er både en spennende og krevende jobb. Man vet aldri helt hva som møter når man går i gang med riving. Ingen prosjekt er like, og må løses ulikt, sier Ronny. Annonser og ryktebørs - Vi annonserer jevnlig, og merker alltid pågang fra nye kunder når det har stått en annonse i avisen. Ellers er det nok hovedsakelig ryktebørsen som er mar-

4

kedsføringskanal. Vi vet at Fjogstad-Hus har et godt ord på seg som en seriøs, dyktig aktør, og kundene som henvender seg til oss har ofte blitt anbefalt oss av andre. Det er vi både stolte og glade over, og det er også slik vi ønsker det, understreker Ronny. – Det stiller krav til oss, men det liker vi, smiler han. Arkitekten gjør en viktig jobb - Når en ny kunde har tatt kontakt, tar vi en befaring på byggestedet. Arkitekten er viktig i hele prosessen, men spesielt i denne startfasen. Det er oftest Ingebjørg som tar seg av rehab, selv om Kristin også trør til ved behov. Men som regel er det Ingebjørg og jeg som møter kundene, og tar rede på hva de ønsker og ser for seg. For å få en mest mulig realistisk tilnærming til jobben, ser vi på hva som lar seg gjøre. Det gjelder både bygningsmessig og i forhold til tomt og naboer. Det er liten vits i å gå i gang med et prosjekt som enten kommune eller naboprotester vil sette stopper for. Realisme i prosjektet - En forsiktig styring av kunden for å få et realiserbart prosjekt er ofte nødvendig. Gode løsninger som presenteres med gode tegninger blir verdsatt av kunden. Og vi har kjempedyktige, løs-

ningsorienterte arkitekter, skryter Ronny. – Jo bedre grunnlag vi leverer med søknadene, desto større er sjansen for at saken blir godkjent. - Vi ønsker også å bistå kunden til å gjøre gode valg. Hva er helt nødvendig – hva må de gjøre? Hva er ”kjekt å gjøre”? Og hva bør de la være å gjøre? Vi kartlegger kostnadene i prosjektet, så det ikke blir noen ubehagelige økonomiske overraskelser for kundene. Vi må huske at de fleste har liten kunnskap om hva en rehab-jobb vil koste, derfor er det vår jobb å få dette klarlagt. - Mange kunder opplever at vi takker nei til jobben. Dette skyldes både kapasitet og at vi må se på hva som er interessant for oss å jobbe med. Rene tapsprosjekt ønsker vi ikke, derfor må vi sile jobbene i en tidlig fase. Dyktige håndverkere Det er heller ikke tildfeldig hvem som jobber med rehab på byggeplassene. – En håndverker som skal jobbe rehab, må ha lyst til det selv. Høy faglig dyktighet og interesse for faget er viktig. Man må ha god forståelse for å kunne se løsninger og takle de forskjellige utfordringene som kan komme. Og de kommer, smiler Ronny.


Erfarne samarbeidspartnere Samarbeidspartnerne er håndplukkede. – Vi bruker Sandnes Maskin på graving og Torgrim Seldal på støping. De har erfaring på å gå inn i til dels kompliserte og utfordrende tomter, gjerne fine etablerte hager som ikke skal påføres for mange sår, og gjør en solid jobb. Ellers bruker vi samme underleverandører som Fjogstad-Hus gjør på EAT og prosjekt. Etter at Aslak (Idland) kom inn i avdelingen som byggeleder, er min

hverdag blitt mye bedre. Aslak koordinerer alle fag, og sørger for en mest mulig knirkefri byggeprosess. For at tømrerne skal jobbe mest mulig effektivt, skal Aslak bestille og hente det som trengs. Målet er at alle håndverkerne skal bruke tiden mest mulig effektivt på produksjon. Her er vi inne i en god utvikling, men vi jobber med rutinene, og jeg ser at det fremdeles er mye å hente her! understreker Ronny.

Alle typer oppdrag Bak omsetningstallene skjuler det seg både store og små jobber. Det er mange store jobber som tilbygg, takløft etc, men også alle andre former for innvendig og utvendig oppussing av hus. –Den typiske jobben er gjerne et 60- eller 70-talls hus. Her trengs det gjerne å bytte vinduer, tak og kledning. Kunden, som gjerne er en ung familie, trenger bedre utnyttelse av huset. Familien vokser, og man har behov for flere soverom. Dårlig isolasjon byttes og huset oppgraderes til dagens krav. Mange ønsker en ansiktsløfting til et mer moderne uttrykk. Uansett – hver jobb er spennende. Det er alltid kjekt å se det ferdige produktet, sier Ronny, og skryter av kundene: -Jeg møter utrolig mange hyggelige folk. Positive og kjekke å jobbe med. Og så er det alltid kjekt å høre fra andre at tidligere kunder er gode ambassadører, som anbefaler oss videre. Da har vi gjort den jobben vi skal, avslutter Ronny.

Øverst: På veg til en ny befaring! Ingebjørg og Ronny på farten ut. Til venstre: Ronny og Ingebjørg løser daglig utfordringer sammen

5


6

Rehab


Kåre Jåsund stortrives med rehab og spennende utfordringer.

”Jo vanskeligere – jo kjekkere!” I Kydnaveien 12 på Hommersåk treffer vi Kåre Jåsund, som er en av våre mest erfarne håndverkere. Aller helst jobber han rehab. Nå er han i ferd med å bordkle en eldre enebolig. Taket er løftet, vinduer og dører skiftet. Det er bygd en ny del som skal være inngangsparti, ellers er den opprinnelige grunnmuren brukt som fundament. På taket lekter lærlingene Christoffer Taksdal og Nicolas Fjogstad. Innvendig er alt revet, og vi kan bare se mindre rester av fordums psykedeliske 70-talls badegolv. Kontrasten mellom det gamle treverket og de nye materialene er stor! - Kunden, en ungdom midt i 20-årene, har revet alt det innvendige selv. Vi har løftet taket, så huset får en mye bedre loftsetasje. Nå skal vi gjøre alt det utvendige, så skal kunden ta seg av det innvendige selv, forteller Kåre. Dette er en stor jobb, som mange av jobbene han har: - Jo vanskeligere og mer utfordrende, jo kjekkere er det! sier han. – Aslak og Guddi er gode støttespillere for å komme fram til de beste løsningene. Vi prøver å kartlegge mest mulig av utfordringene i forkant, men uforutsette ting dukker ofte opp underveis. Da blir det gjerne en dialog mellom kunden og oss, for å se hva som er

mest hensiktsmessig. Det blir alltid en løsning, sier han entusiastisk. Kåre kom til Fjogstad-Hus i 2001. Etter endt læretid hos Block Watne i 1988, jobbet han i flere år i Sola Bygg-Service. Deretter var han var han innom flere byggmesterfirma, før han begynte hos Fjogstad-Hus for 11 år siden: - Og her vil jeg bli til jeg blir pensjonist! slår han kategorisk fast. – Det er en kjempegod arbeidsplass. Jeg får jobbe med rehab, som jeg liker aller best. Faglig blir vi oppdatert gjennom møter og kurs, og det sosiale er veldig bra. Samholdet mellom arbeidskamerater er enestående, ikke minst tror jeg det skyldes de sosiale arrangementene. Kjekke turer, og den siste sosiale happeningen ”Triatlon” var virkelig artig! Kåre kan ikke få fullrost Fjogstad-Hus som arbeidsgiver: - Jeg hadde en vanskelig periode privat for en tid tilbake, med sykdom i familien. Da opplevde jeg en varm og omsorgsfull arbeidsgiver. De viste forståelse for at jeg var en del til og fra jobb. Det ble lagt til rette slik at jeg fikk jobbe på prosjekt, som ikke er så sårbart. I tillegg fikk jeg hjelp til den medisinske utredningen som var nødvendig. Nå går alt mye bedre. Man må jo bare bli lojal for en slik arbeidsgiver, smiler Kåre.

7


Rehab

I en fint opparbeidet hage på Røyneberg, omkranset av rhododendron og syriner, ligger en moderne enebolig. Det er ikke lett å forestille seg at for bare ett år siden lå det et tradisjonelt husbankhus fra 1958 her!

Total forvandling i Sørsjøveien 17 Ikke desto mindre - det gjorde det. Det nye huset er bygd på samme grunnmur som det gamle. Gunnflaten er relativt beskjedne 72 kvadratmeter. Når man kommer inn i den lyse luftige eneboligen, er romsligheten likevel noe av det første man blir slått av. Det lukter nytt, og det ser nytt ut. Helt nytt.

Godt forberedt - Da vi startet å planlegge ombyggingen, faktisk helt tilbake til i 2009, hadde vi det ganske klart for oss hva vi ønsket. Vi ville ha tre soverom og bad på loftet, i tillegg til en loftstue, hvis det lot seg gjøre. Hovedetasjen skulle være oppholdsrom med kjøkken og stue.

- Vi er utrolig fornøyd med huset nå, smiler ekteparet Guri Bergøy og Arjen Leendertse.

Tegning og fast pris avgjorde Vi hadde sondert markedet, og sjekket ut de firmaene vi mente var best egnet til å gjøre jobben. Av flere ble vi anbefalt Fjogstad-Hus. I tillegg var vi også i kontakt med et konkurrerende firma. Vi hadde møter og fikk forslag og tilbud fra begge. At valget falt på Fjogstad-Hus, skyldtes hovedsaklig to ting. For det første var tegningene veldig gode. Ingebjørg hadde skjønt hvordan vi ville ha det, og det kom tydelig fram på tegningene. I tillegg fikk vi fast pris, og det var en stor trygghet for oss.

Sammen med barna Willem (11) og Randi (13) flyttet de inn i den totalrenoverte boligen like før jul i fjor. I byggetiden leide de et hus på Joa og bodde der. Praktisk og greit, så nær at de enkelt kunne stikke innom huset og følge med, samtidig som ungene var nær skole og venner.

Total forvandling!

8

- Det var ikke fritt for at vi grudde oss. For noen år siden hadde vi et oppussingsprosjekt i kjelleren, og det var et styr. Når vi skulle ta hele resten av huset, var det en ganske skremmende prosess å gå inn i, forteller Guri. – Vi hørte også en god del fæle historier fra andre som hadde rehabilitert huset sitt, men vi måtte bare gjøre noe. Når jeg ser tilbake på det året som ligger bak – kunne jeg gjerne gjort det igjen! Hun smiler lurt over bordet til ektemannen Arjen, som ikke ser ut til å være enig. Men fornøyde med det ferdige resultatet, er de enige om at de er!

- I ettertid har vi hatt en svært god, kreativ dialog på detaljløsninger. Ikke minst har tømrer Kåre Jåsund kommet med gode løsninger! I tillegg til å gjøre et flott håndverk, var han en god samarbeidspartner. Kom vi på noe underveis, var det bare å ta opp med Kåre. Han hadde alltid et godt svar på det vi lurte på. Fjogstad-Hus hadde god kontroll på prosjektet. Her opplevde vi ingen dødtid!


Rev selv For å spare penger, rev ekteparet huset selv. Fjogstad-Hus rev taket. - Vi fikk god assistanse fra FjogstadHus under rivingen, skryter ekteparet. - De bygde stillas, og gav oss råd. - Da byggingen startet, var det utrolig spennende å følge med. Vi var innom hver dag, det var en god opplevelse å se hvordan vårt nye hjem tok form! Ekteparet skryter også av underleverandørene: - vi fikk en følelse av at når det var en jobb for FjogstadHus, la de seg ekstra i selen. Ikke noe slurv noe sted, forteller de, og trekker fram Malermester Arne Idland som et godt eksempel på flott arbeid. Inne før jul Etter planen skulle familien flyttet inn utpå vinteren. Gleden var derfor stor da byggingen tok kortere tid enn estimert: - Vi trodde det nesten ikke da vi fikk flytte inn før jul! Det ble ikke bakt så mange julekaker, i stedet ble det innflytting, sier Guri. Nå er Arjen i gang med å bygge terrasse. Grunnarbeidene er gjort, så snart kan familien kose seg på ny uteplass.

9


Passivhus

Passivhus

i Sørbøhagane

Åtte familier vant den store gevinsten da de ble trukket ut som kjøpere av disse boligene. At det i tillegg var passivhus de kjøpte, kommer som en ekstra bonus for dem. I sommer flytter de inn!

Da Sandnes Tomteselskap lyste ut konkurranse om å bygge ut åtte eneboliger i Sørbøhagane, var det pris og kvalitet som var bedømmelseskriteriene. I kvalitet ligger blant annet arkitektur og brukervennlighet. Boligene skulle være gode, rimelige familieboliger. Vi vant i skarp konkurranse med flere andre byggefirma. I ettertid reviderte vi boligene til passivhus-standard, noe Sandnes Tomteselskap var svært fornøyde med. Da boligene ble annonsert, var det 50 søkere. Blant disse ble de åtte heldige trukket ut, i henhold til Sandnes Tomteselskap sine kriterier. Nå er boligene i sluttspurten. I skrivende stund er vi i gang med overtakelser, og alle åtte skal være innflyttet før ferien.

10


Boligene ønsker alle velkommen til Sørbøhagane, der de ligger like ved begynnelsen av feltet. De er bygd over tre etasjer, og har spennende arkitektur og detaljer.

11


Utrolige gilde år! Etter 37 år i trofast og lojal tjeneste hos Fjogstad-Hus er Eldbjørg Løvaas pensjonist. Nå er det familie, venner og ikke minst eiendommen på Ganddal som får hennes oppmerksomhet!

Fjogstad-nytt treffer Eldbjørg hjemme på Ganddal. Hun bor i barndomshjemmet, en velholdt hvitmalt trevilla fra 1928. I den koselige hagen varter hun opp med kaffe og wienerbrød. Praten går muntert mens hun skjenker kaffe. Hun er nettopp kommet hjem fra et par ukers opphold i Fjogstad-leiligheten i Spania, og forteller om trivelige dager og kjekke turer i Santa Pola-området. Før det var det Italia som var reisemål. Bussturen gjennom Europa ned til Venezia i begynnelsen av mai var en flott opplevelse: - Spesielt turen gjennom Dolomittene var fantastisk. Strålende vakkert, ikke en sky på himmelen. Men 17. mai måtte hun være hjemme! – I alle år har det vært tradisjon for familien min å samles her. Eiendommen ligger strategisk til for å få med seg de forskjellige togene på 17. mai. Etter hvert som familien vokser, har de nye generasjonene

12

videreført tradisjonen. Litt forskjellig hvor mange som kommer, men bortimot 20 med smått og stort er gjerne innom dørene i løpet av en 17. mai. Noen blir til middag, andre tar bare en kopp kaffe. Uansett, det er en veldig trivelig tradisjon, sier den gjestfrie damen.

et majestetisk pæretre og et helt nytt plommetre: - Jeg fikk en plomme i fjor, håper på flere i år, ler hun, og beskriver den gode følelsen av å vandre rundt i hagen, og kose seg med egne bær og frukt. Plukke og spise med en gang. Det er en egen følelse.

Men nå har hun ikke flere planer for lange utenlandsturer på en stund: - Det var herlig med litt varme, men jeg gikk glipp av syrinen i den fineste blomstringen, sier hun: -Nå vil jeg nyte sommeren her i Norge. Jeg liker meg godt hjemme! Å stå opp, lage frokost og spise den ute på terrassen. Nyte utsikten mot Bogafjell, kose meg med alt som spirer og gror i hagen. Det er et godt liv, smiler hun.

- Vil du savne jobben? - Ja, det vil jeg nok. Spesielt de gode kollegaene. Enkelte har jeg jobbet med helt siden 70-årene, sier hun og nevner Arne, Trygve og Ivar som noen av de hun har jobbet lengst sammen med. – Jeg har vært med i skiftende tider. Firmaet har byttet navn flere ganger, og jobben har endret seg. Det er en eventyrlig utvikling jeg har fått lov å være med på! I den første jobben min, før Fjogstad, betalte vi lønnen i kontanter. Da jeg kom til Fjogstad var det en moderne bedrift, som brukte sjekk til utbetaling av lønn. Tenk det! Vi

Og hagen er en riktig drømmehage. Her er rips, stikkelsbær, solbær og ville jordbær. Frukthagen utgjøres av to epletrær,


Eldbjørg er glad i hagearbeid: - Noe må jeg pusle med! Og det jeg ikke klarer i dag, tar jeg i morgen. Det er ingen som tar det fra meg, smiler hun

For i leilighet, det vil hun ikke: -Jeg er så glad i huset og hagen, kan ikke tenke meg å flytte. Jeg har mange venner som har flyttet i leilighet, og jeg blir ofte spurt om ikke jeg også vil gjøre det. Men jeg er på ingen måte klar for det! Eldbjørg har en stor krets av venner og familie. Misjonsforeningen på Ganddal er et miljø hun trives godt i, og hun har mange venner der. – Det er godt nettverk. Familien min bor stort sett rundt her, og vi har et godt forhold. Jeg har mange grandtantebarn, og sitter gjerne barnevakt hvis det passer sånn. Det er veldig gildt å være tante Eldbjørg for flere generasjoner!

Hun er godt rustet for pensjonisttilværelsen. –Jeg har jo visst at det ville komme! Jeg jobbet full stilling til jeg fylte 67 år. Etter det gikk jeg over i 60% stilling, og da fikk jeg et hav av fritid. Men jeg har jobbet med meg selv, og forberedt meg mentalt så godt jeg kan. - Noen tror jeg har jobbet så lenge på grunn av pengene. Det er helt feil – jeg har stått i jobben fordi jeg har trivdes så utrolig godt! sier Eldbjørg med ettertrykk. Og kollegaene i Strandgata kan nok regne med å se henne fra tid til annen: -Jeg kommer nok til å ta turen innom og hilse på, lover hun.

hadde et eget rom til ”datamaskinen” – den fylte hele rommet og laget så mye støy at det var umulig å jobbe i samme rommet. Mange av fremskrittene var ganske skremmende, jeg var ikke alltid like sikker på om jeg ville klare å lære meg alt det nye. Men det viste seg alltid å være mulig å lære. Heldigvis! Det har ikke vært kjedelig, sier Eldbjørg med et smil. Hun prater, ler og gestikulerer. Livlig og kvikk i bevegelsene tar hun oss med på en omvisning i hagen. Unnskylder at ikke alt er helt på G, men hun har som sagt nettopp kommet hjem fra ferien. Hun har fått slått gresset, men er ikke helt ferdig med kantene. Og jo, hun slår den store skrånende plenen selv: - Det er jo god trim! Jeg måtte kjøpe ny klipper i fjor, den gamle var utslitt. Så lenge jeg klarer det selv, vil jeg gjøre det selv. Og den dagen det blir for tungt, har jeg mange gode hjelpere rundt meg, sier hun.

13


Ryfylke

Økende aktivitet i Ryfylke Fjogstad-Hus Ryfylke åpnet kontor på ettersommeren i 2004. Selv om ambisjonene helt klart var til stede, var likevel omsetningsmålet første år beskjedent: 5 mill. kroner. Fjogstad-Hus familiens nye minstemann skulle få lov å vokse kontrollert og innen forsvarlige rammer.

Man skulle inn på et marked som var preget av få, men utrolig sterke aktører, og det var viktig å gjøre tingene rett. Kontoret ble etablert i Nedre Barkvedveg, hvor de fremdeles holder hus. Bjørn Larsen har ledet kontoret hele tiden, og det har blitt mange lange dager. Å bli kjent, skaffe tomter og kunder – og ikke minst bygge opp en stab medarbeidere, har tatt tid. Bjørn fylte mange funksjoner den første tiden: både salg byggeledelse og prosjektledelse. Etter snart åtte år er kontoret en suksess. De er 17 ansatte i tillegg til to innleide. Omsetningsmålet for 2012 er 75 millioner kroner. I tomtereserven ligger mer enn 200 tomter, mange er allerede byggeklare. Bjørn kan gjerne smile fornøyd. - Det var en god dag da vi fikk Mindor med på laget. Og uten hjelpen fra Sandneskontoret hadde det nok aldri gått. Vi har kunnet glede oss over kjempegod hjelp, både når det gjaldt å få på plass alle nødvendige rutiner, tegning, prosjektering og tomteutvikling. Nå er vi så heldige å ha fått Hanne Jorunn på kontoret. Hun er en dyktig, kreativ arkitekt, og gjør en viktig jobb for oss. Kirsti i Sandnes er en ressurs når det gjelder nødvendige byggesøknader, sier Bjørn.

14

- Her på Jørpeland har vi kontroll på hele byggeprosessen; fra utstikking av tomt, graving og bygging av grunnmur til ferdig hus, også når det gjelder EAT. Det er krevende, men kundene ønsker å ha det slik. Derfor er jeg glad vi har fått ansatt ny prosjektleder, etter at Mindor ønsket å trappe ned på stillingen. Oscar Sigmund Ims begynte hos oss 1. mars i år. Ryfast – på godt og vondt Når det nå ser ut for at Ryfast kommer, blir Strand og Ryfylke enda mer attraktivt som bosted. Her er det fredelig og godt. Boligprisene er til å leve med, og naturen og omgivelsene er utrolig flotte. Bjørn tror at den økende aktiviteten man nå ser i boligmarkedet, bare er begynnelsen. - Vi har sett det komme. Derfor har vi jobbet aktivt i mange år med å skaffe tomter. Vi har nå bortimot et titall områder på gang. Noen er allerede i aktivitet, andre er under prosjektering. Det er en god del eneboligtomter, i tillegg til rekkehus og leiligheter. Ryfast – på godt og vondt, og uansett endelig løsning, vil det bety økt tilflytting til Ryfylke. Familier ser muligheten til å få en god bolig til en overkommelig pris.

Optimismen råder - Strand er den mest folkerike kommunen i Ryfylke, og mange bor her og pendler til arbeidsplassene sine. Samtidig etableres det stadig nye nye arbeidsplasser i området, så optimismen råder i Strand, smiler Bjørn. Når det gjelder kunder og marked, mener Bjørn at det er forskjell på kundene i Ryfylke og kundene i Stavanger/Sandnesområdet. – Det er nok en annen kultur. Det er små forhold, og folk kjenner hverandre og snakker sammen. Ryktene går, både på godt og vondt. Derfor kommer man absolutt lengst med det positive, som ofte betyr å la kundene få rett. De fleste kundene er hyggelige, og man kommer lengst med å være ydmyk her på Strandalandet, sier han. På de neste sidene presenterer vi noen av de mange flotte prosjektene som er for salg eller kommer for salg i Ryfylke. Felles for de fleste er den utrolig flotte utsikten. Utsikt til fjord og fjell, solrikt og innbydende. Vi kan godt forstå at mange velger å bosette seg i vakre Ryfylke!


Oscar Sigmund Ims er nyansatt prosjektleder. Han startet i sin nye jobb 1. mars, og trives godt. Oscar har bakgrunn fra allsidige jobber relatert til byggebransje. Bosatt på Ims, og synes det er utrolig greit å slippe den daglige køkjøringen til og fra jobb.

Notvik blir et stort, spennende prosjekt, som kommer til å bli bygget ut over mange år. Beliggenheten i solhellingene innover mot Botne, med utsikt mot fjorden, er flott!

15


Fjogstad-Hus Ryfylke: prosjekter for salg Jørpeland: Heimlund (Spredel) Spredel er et gammelt navn som betyr laksehale! Om det skyldes formen på området eller noe annet vet vi ikke. Men laks har alltid vært attraktiv fisk, så vi velger å tolke navnet som en attraktiv betegnelse. Beliggenheten er flott - sentral og nær sjøen. Området strekker seg fra Nedre Barkvedveg ned mot fjorden. Øverst skal vi bygge leiligheter, Heimlundtunet, og videre ned mot sjøen kommer rekkehus og eneboliger.

3 Fjogstadhus type 2803 ”Amdal” er planlagt bygget på eneboligtomtene

Jørpeland: Bakkaveien seniorboliger 12 leiligheter i en tidligere eplehage med både sjel og utsikt. Her håper vi å komme i gang med riving av de gamle byggene på tomten før ferien, for å starte byggearbeidene like over ferien. Det blir lettstelte boliger med livsløpsstandard, der målgruppen er seniorer.

16


Jørpeland: Moen 1

Jørpeland: Dir. Poulsons gate

Prosjektert tomannsbolig på sentral tomt i Jørpeland.

Kun en leilighet igjen i det sentrumsnære flotte leilighetsbygget. Leiligheten er 83 kvm med 2 soverom. Bildene over er tatt fra terrassen!

17 17


Fjogstad-Hus Ryfylke: prosjekter for salg

Taumarka Eneboligtomter med en fantastisk utsikt til sjøen.

Jørpeland, retning Botne: Notvik

Kort veg til ferjekaien på Tau. På dette flotte boligområdet skal det i første omgang bygges 15 eneboliger, men det er et stort område som kommer til å bygges ut med et stort antall boliger. Flere utbyggere bygger her. Taumarka er det første boligområdet i Strand som får varme og varmt vann fra et bioenergianlegg (flisfyrt).

Stedet er en perle i Botnefjorden. Her i Notvik ble de tradisjonsrike Aslakbåtene utviklet! I de solrike skråningene er det mulighet for en betydelig utbygging. I første omgang planlegger vi 42 eneboliger/ leiligheter. Nær fjorden, og med mulighet for båtplass bør dette være rimelig attraktivt.

18


Jørpeland: Fjelltunveien 58

Jørpeland: Skogstjerneveien

Sentralt på Jørpeland. Oppstart 2012. Stor sentrumtomt, der et eldre bolighus og løe skal rives og gi plass til 14 leiligheter. Vestvendt, solrik og lun beliggenhet. Flott utsikt mot fjorden. Vi planlegger å legge prosjektet ut for salg i høst.

8 leiligheter på Jørpeland Sentrumsnært, like ved den nye kirkegården. Solrikt, vestvendt, flott utsikt.

19


Boligene er straks klar - flytt inn til påske! Ganddal: Eneboliger Velkommen til visning på tomten i morgen, søndag, kl.14-15 og leiligheter på Storholen Eneboliger fra 138 - 179 kvm Meget innholdsrike eneboliger. 3-4 soverom. 2-3 stuer. Storholen ligger i skråningen ned mot RV 44, med flott utsikt Balansert ventilasjon med varmegjenvinning mot Bogafjell og Vagle. Her skal tilsammen bygges 82 boliger Gjennomført god standard, eikeparkett gulv, fliserrekkehus på badet.ogHTH kjøkken fordeltxpå på eneboliger, leiligheter i lavblokker. SalgetParkering er i gang! i carport Pipe med ildsted. Flere av boligene får flott utsikt. Klar for innflytting til påsken! For mer informasjon, ta kontakt med Edvard Jekteberg, Like ved idrettsanlegg. Kort veimobil: til skole og195, barnehager. Familievennlig. 959 21 edvard@litlaberget.no Stokkelandsvannet og Vagleskogen i umiddelbar nærhet.

Togstasjon

FV44

Storholen Ganddal n

Vi har også romslige leiligheter med opp til 3 soverom (den største leilighetstypen) for salg. Gjennomført god standard og parkering i lukket anlegg og egen sportsbod. Heis til leilighetene. Terrasser/balkonger, flere med solrik plassering mot sør og vest. Ta kontakt for info!

Til Sandnes

Til Malmheim

ve ie

Leiligheter fra 78 - 91 kvm klar for innflytting til jul!

Kvål

Til Klepp

E39

Stokkalandsvatnet

Bogafjell

Jæ r

Fjogstad-Hus Sandnes: prosjekter for salg

Innholdsrike eneboliger på Ganddal

Til Kvernaland

For mer informasjon om Storholen, ta kontakt med: Leiv Inge Stokka, 952 10 773, leiv.inge.stokka@em1.no Espen Grastveit, 997 03 170, espen.grastveit@em1.no

Vaulen: Enebolig med dobbel garasje Enebolig med sjøutsikt Vi bygger en stor enebolig i Nedre Lyngnesvei i enden av en blindvei. Tomtestørrelse på ca 500 kvm. Sjøutsikt. To takterrasser. Innflyttingsklar - legges ut for salg høsten 2012.

20


Sandnes, Sviland: 7 eneboliger i rekke 24 etablererboliger

Hommersåk: Hommersandtunet Leiligheter fra 47 - 134 kvm. Midt i Hommersåk skal vi bygge 15 leiligheter. Her blir det god standard. OBS:OBS: Nytt byggetrinn er under prosjektering! Ta kontakt for å sette deg på interessentlisten!

Bo midt i et av de beste friluftsområdene i Rogaland! På Sviland skal vi bygge 7 flotte og rimelige eneboliger i rekke. Boligene ligger i skrånende terreng med flott utsikt. Salgsstart sommeren 2012. Ta kontakt for informasjon om prosjektet. Det planlegges også 24 praktiske og rimelige etablererboliger. Dette prosjektet er forløpig under regulering.

Frafjord: Nær sjøen I Frafjord planlegger vi 13 eneboliger nær sjøen. Benytt sjansen til å bo tett på vakker Ryfylke-natur med kort avstand til mange av distriktets mest populære turistmål.

Randaberg: Vistestraen - passivhustomter Med perfekt beliggenhet like ved Vistestraen skal vi bygge passivhus. Arbeidet med å planlegge boligene i dette prestisjeprosjektet er i gang. Vi gleder oss til å tilby unike boliger på et av regionens beste tomteområder. Kontakt oss hvis du er interessert i en bolig ved Vistestraen!

Sola: Eneboliger Skadberg Nytt delfelt på Litlaberget! Eneboliger i alle størrelser og prisklasser. Banebrytende arkitektur i grønne og familievennlige omgivelser. For mer informasjon, ta kontakt med Edvard Jekteberg, mobil: 959 21 195, edvard@litlaberget.no http://www.eikebakken.no/

Hommersåk: Hesthammaren

Nytt boligfelt med eneboliger, rekkehus og leiligheter. Hommersåk er en bydel i vekst, Stedet er rikt på natur, på ro, fred og fantastiske omgivelser. Sykkelturer i området, lange spaserturer, Linuten, turer langs båthavnen og alt du trenger like rundt dørene. Forventet oppstart høsten 2012.

21


Tomter

Ikke mange permer ennå, men det er en god start! Ronny gleder seg til ny jobb med å uvikle framtidens boligprosjekter.

Å skaffe nye tomter og utbyggingsområder er en av de viktigste utfordringene vi som boligbygger møter. Det hjelper lite med fine hus i katalogen hvis vi ikke har tomteland å bygge på!

Ronny i ny jobb Tiden der kundene kommer med egne tomter og kjøper hus, er definitivt historie. Kommunene har overlatt utvikling av boligområder til private aktører. I Fjogstad-Hus Sandnes er det Ivar Loddervik som har hatt den viktige jobben med å skaffe tomteland. I en årrekke har han banket på dører,

snakket med folk, sjekket ut muligheter og ikke gitt seg, om det var aldri så utfordrende. Nå synes Ivar det er på tide å trappe litt ned, og la yngre krefter ta over. Ronny Hellestø (35) har fått oppgaven å videreføre den viktige jobben: - Det er enormt spennende! Ivar har fått til utrolig mye, og det er ikke bare lett å

komme etter han, sier Ronny, som så smått har begynt å gå i lære hos Ivar. – Det handler om å sikre framtiden vår, og jeg har en god læremester. Ivar har en solid porsjon tålmodighet, og han vet hva han vil oppnå. Jeg tror han slitt ut mange kommunale saksbehandlere, rett og slett ved ”å vente dem ut!” sier Ronny med et smil. Ronny har allerede de første mappene på plass i hyllen. Noen er helt nye, noen har han arvet. Nå gjelder det om å fokusere på de mest attraktive områdene med det beste potensialet.

HommersandTunet utsolgt! De kan gjerne smile fornøyd! Salget av HommersandTunet var en kjempesuksess. Man rakk såvidt å annonsere, så var kjøperne klar. Det er et godt prosjekt med god kvalitet på boligene, og mange har ventet på at det skulle komme for salg. Trygve og Tom Rune hadde fått laget røde ”solgt” klistremerker, som ble klebet på plakaten over prosjektet etter hvert som leilighetene ble solgt. Som vi ser, er det mange røde lapper på bildet til venstre, som ble tatt bare noen få uker etter at prosjektet ble lagt ut for salg.

Løa rives Grunnarbeidene på Hommersandgården er i full gang! Her settes grabben i løa på gården, og snart blir det et trivelig bomiljø, liv og røre på tomta! Alt utsolgt på noen korte uker! Trygve (t.v) og Tom Rune klistrer røde solgt-merker og er godt fornøyd.

22


Triatlon

Lærlinger Her er årets nye lærlinger! Vi ønsker dem velkommen til oss i Fjogstad-Hus, og håper de får en lærerik og god innføring i vårt spennende yrke.

Øverst til venstre: Kim Tollefsen Øverst til høyre: Atle Klunftveit Nederst: Håvard Kolnes Aslagsen

I vår har vi arrangert en spennende triatlonturnering for lag! Over tre kvelder arrangerte vi curling, gocart og paintball. Rundt 35 medarbeidere var med i turneringen, og samtlige utviste stort engasjement i dette prestisjeoppgjøret:-) Konkurransen ble avsluttet på Høvleriloftet etter paintballkonkurransen, med heder, ære og skrøyd.

Flotte resultater i Nordsjørittet 2012 Startnr 618

Navn

Årets Nordsjøritt går inn i historien som en flott konkurranse. Været var topp; ikke for varmt, nesten vindstille og bare noen dråper med regn. Selvom det var rekord-deltakelse, var det ingen skader av betydning. For oss taler resultatene for seg selv. Torstein var helt rå, men alle som deltok gjorde en flott innsats!

Klasse

Tid

Startnr

Torstein Fjogstad

M 30

02:46:53

9835

Navn

Klasse

Tid

Steinar Iversen

M 45

03:40:33

1516

Toralf Wathne

M 25

03:09:51

9846

Tommy Vatne

M 17

03:41:55

1799

Tommy Byberg

M 35

03:15:01

3482

Trygve Hellestø

M 55

03:47:59

1159

Erling Hellestø

M 40

03:15:24

9847

Marius Vik

M 30

03:55:37

1701

Torgeir Harbo

M 30

03:20:04

9829

Rune Bore

M 20

04:10:21

9845

Geir Arne Sørensen

M 30

03:24:29

3802

Chriss Kenneth Rovik

M 30

04:11:00

9837

Håvard Kolnes Aslagsen

M 17

03:38:03

23


Fjogstad-Hus Strandgaten 21, 4307 Sandnes Tlf. 51 97 17 00 post@fjogstad-hus.no

Her er det faste Fjogstad-teamet: Fra venstre Morten Mydland, som har jobbet med Fjogstad-Hus helt siden starten av samarbeidet, Jan Andor Fjelde og Jan Madsen

n e r ø d n a Lever

Siden 2006 har Fjogstad-Hus Ryfylke samarbeidet med det som i dag er OneCo Installasjon på elektro. Selskapet har en historie som strekker seg tilbake til 1973, da Vikene Elektriske ble etablert på Hjelmeland. Tidlig på 90-tallet vokste selskapet, og skiftet navn til Hjelmeland Elektro.

Jan Andor Fjelde er daglig leder av OneCo Installasjon på Jørpeland

OneCo Installasjon

Nytt navn – samme kvalitet

- I dag er vi 18 medarbeidere, der de aller fleste har sin base fra Jørpeland. 1. januar i år skiftet vi navn til OneCo Installasjon as. Vi ble en del av OneCo konsernet, som leverer produkter og tjenester innen elektro, automasjon og mekanisk. Markedet er olje og gass, industri, bygg og anlegg, fornybar energi og infrastruktur. Det er et utrolig spennende konsern å jobbe i, forteller Jan Andor. Lokal tilhørighet I en prosess der man blir en del av et større konsern, er det viktig å holde fokus på de prioriterte virksomhetsområdene: - Vårt mål er at vi skal fortsette å være en foretrukken leverandør av komplette elektrotjenester i Ryfylke,

24

understreker Jan Andor. Og der er FjogstadHus Ryfylke en av våre viktige og kjekke kunder! Et vendepunkt Fram til 2006 hadde selskapet størstedelen av virksomheten sin i Hjelmelandsområdet. Her bodde de fleste ansatte, og her hentet de kundene. Siden er situasjonen snudd. Nå bor de fleste medarbeiderne i Strand kommune. De fleste kundene befinner seg også her. Jan Andor forteller at innledningen av samarbeidet med Fjogstad-Hus Ryfylke ble et vendepunkt for elektrofirmaet. – Jeg tok kontakt med Bjørn, og vi fikk etter hvert muligheten til å prøve oss på et prosjekt. Ett prosjekt ble til flere, og vi har i dag et veldig godt samarbeid. Dette samarbeidet har også fungert som en døråpner til andre kunder. I dag har vi seks medarbeidere som går fast på bolig. Små forhold - På småplasser er man nødt til å gjøre en skikkelig jobb. Gjør man ikke det, blir det fort

www.fjogstad-hus.no

kjent ”på bygda”, sier Jan Andor: -Jeg ønsker å holde de gode gamle holdningene i hevd. God service, god orden på byggeplass og en høy grad av serviceinnstilling gir godt rykte. Det er viktig å innarbeide holdningene allerede fra lærlingetiden. De erfarne har som oppgave å overbringe de gode holdningene til de nye som kommer til. Godt humør - Godt humør er også veldig viktig! En eneste sur medarbeider kan ødelegge for en hel bedrift. Tenk på det i det daglige, oppfordrer Jan Andor, og skryter samtidig av medarbeiderne sine: - Vi er heldige, og har positive, dyktige folk. Vi stiller høye krav, men er ikke blitt skuffet til denne tid. Når det gjelder FjogstadHus, har vi øremerkede folk som går på de jobbene. Dermed kjenner de Fjogstad-Hus, og vet hvordan jobbene skal løses. Det er en veldig god tone, og det er mye å hente for begge parter ved å ha en godt samarbeid, sier han.

MARKEDSAVDELINGEN AS

- I 2000 ble det ny eierstruktur, og vi ble etter hvert flere ansatte. Ved utgangen av 2008 var vi 12 ansatte, forteller daglig leder Jan Andor Fjelde. Han forteller videre om firmaets utvikling: - I 2008 ble vi en del av Teksal, som allerede var etablert som en viktig aktør i Ryfylke. Teksal hadde sin spisskompetanse innen automasjon for industrien. Vi hadde tradisjonelt jobbet på privatmarkedet innen nybygg og service, så det var en god allianse.

Fjogstad-nytt 2012-1  

Internmagasin for Fjogstad-Hus