Page 1

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2013 /2014 Klasa I Przedmiot

Autor

Tytuł

język polski

A. Łuczak E. Prylińska R. Maszka

Między nami

historia

język niemieck i

L. Moryksiewic z M. Pacholska W. Zdziabek I. Freebairn J. Bygrave J. Copage R. Fricker I. Freebairn J. Bygrave J. Copage R. Fricker I. Freebairn J. Bygrave J. Copage R. Fricker A. Potapowicz K. Tkaczyk

język niemieck i

A. Potapowicz K. Tkaczyk

język rosyjski

B. GawęckaAjchel

matema tyka

Zespół pod redakcją M.Dobrowol skiej B. Sagnowska M. Rozenbajger J. Kulawik T. Kulawik M. Litwin M. Jefimow M. Sęktas R. Malarz

język angielski

język angielski

Język angielski

fizyka

chemia

biologia geografi a informat yka

Jolanta Pańczyk

Poziom zaawansowania * -

Wydawca

Data dopuszcze nia 07.04.2009

Numer dopuszcz enia 63/1/200 9

Historiapoznajemy przeszłość

-

SOP Oświatowiec

02.06.2009

186/1/20 09

Upbeat 1

dla początkujących

Longman

30.03.2009

25/1/200 9

Upbeat 2

dla kontynuujących

Longman

30.03.2009

25/2/200 9

Upbeat 3

dla kontynuujących

Longman

19.05.2011

316/3/20 11/z1

aha! Neu 1 A Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum aha! Neu 1 B Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum Echo 1 Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum Matematyka z plusem

dla początkujących

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

25.03.2009

13/1/200 9

07.04.2009

13/2/200 9

27.04.2009

97/1/200 9

26.05.2009

168/1/20 09

Świat fizyki część pierwsza

-

Zamkom P. Sagnowski i wspólnicy

25.03.2009

11/1/200 9

Chemia nowej ery część pierwsza

-

Nowa Era

06.04.2009

49/1/200 9

Puls życia

-

Nowa Era

07.04.2009

Planeta Nowa

-

Nowa Era

25.03.2009

58/1/200 9 7/1/2009

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

-

Grupa Wydawnicza "Helion" S.A.

17.04.2009

75/2009

dla początkujących

dla początkujących

-

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze

religia

P. Tomasik

Przedmi ot

Autor

Tytuł

język polski

A. Łuczak, E. Prylińska

Między nami

historia

M. Jadczak

-

wiedza o społecze ństwie

E. Dobrzycka, K. Makara

język angielski

I. Freebairn J. Bygrave J. Copage R. Fricker I. Freebairn J. Bygrave J. Copage R. Fricker I. Freebairn J. Bygrave J. Copage R. Fricker A. Potapowicz K. Tkaczyk

Poznajemy przeszłość. Historia 2 Wiedza o społeczeństwie. Część 1. Podręcznik dla gimnazjum Upbeat 1

dla początkujących

Upbeat 2

język angielski

Język angielski

język niemieck i

-

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa Klasa II

Poziom zaawansowania * -

-

Wydawca

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe SOP Oświatowiec Toruń Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. Z o.o.

30.04.2012

AZ-3101/10WA-1/12

Data dopuszcze nia 04.06.2010

Numer dopuszcz enia 63/2/201 0

07.07. 2010

186/2/20 10

27.04.2009

96/1/200 9

Longman

30.03.2009

25/1/200 9

dla kontynuujących

Longman

30.03.2009

25/2/200 9

Upbeat 3

dla kontynuujących

Longman

19.05.2011

316/3/20 11/z1

aha! Neu 2A Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum

dla początkujących

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o

11. 04.2009

13/3/200 9

język niemieck i

A. Potapowicz

aha! Neu 2B Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum

dla początkujących

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o

18.01.2010

13/4/201 0

język rosyjski

E. Chamrajewa , R. Broniarz

dla początkujących i kontynuuących

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o

25.03.2009

2/3/2009

matema tyka

Praca zbiorowa pod redakcją

Wremiena 2. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę. Podręcznik do języka rosyjskiego dla klasy II gimnazjum. Podręcznik dla klasy II gimnazjum „Matematyka

-

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

18.01.2010

168/2/20 10


fizyka

chemia

M. Dobrowolski ej B. Sagnowska M. Rozenbajgier R. Rozenbajgier D. SzotGawlik M. Godlewska J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

biologia

M. Jefimow

geografi a

D. Szczypiński, M. Wójtowicz

informat yka

J. Pańczyk

religia

P. Tomasik

muzyka

M. Przychodzińs ka B. SmoleńskaZielińska H. Śnieżek

edukacja dla bezpiecz eństwa

z plusem”

Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 2

-

Wydawnictwo "ZamKor" P. Sagnowski i Wspólnicy Sp. j.

11.01.2010

11/2/201 0

Chemia Nowej Ery część 2. Podręcznik dla gimnazjum. Puls życia 2. Podręcznik do biologii dla gimnazjum. Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum, cz. 2 Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Ty ścieżkę życia mi ukażesz

-

Nowa Era Spółka z o.o.

03.12.2009

49/2/200 9

-

Nowa Era Sp. z o.o., Wydawnictwo Era Sp. z o.o. Nowa Era

07.04.2009

58/2/200 9

23.12.2009

7/2/2009

-

Grupa Wydawnicza "Helion" S.A.

17.04.2009

75/2009

-

Bliżej muzyki

-

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o

30.03.2009

AZ-3201/10WA-1/13 28/2009

Edukacja dla bezpieczeństwa

-

-

Żak Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej

02.06.2009

184/200 9

Data dopuszcze nia 13.07.2011

Numer dopuszcz enia 63/3/201 1

Klasa III Przedmi ot

Autor

Tytuł

język polski

A.Łuczak, E. Prylińska, K.

Między nami

Poziom zaawansowania * -

Wydawca

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


wiedza o społecze ństwie

Krzemieniew ska- Kleban E. Chorąży, K. Dyba, St. Zając E. Dobrzycka, K. Makara

język angielski

V. Evans, J. Dooley

język angielski język angielski

V. Evans, J. Dooley M. Rosińska G. Śpiewak

Język angielski

V. Ewans

język niemieck i

H. Funk M.Koenig U. Koithan T. Scherling, M. Podkowińsk a- Lisowicz H. Funk M.Koenig U. Koithan T. Scherling S. Keller M. Mariotta E. Chamrajewa , R. Broniarz

historia

język niemieck i

język rosyjski

matema tyka

fizyka

Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolski ej B. Sagnowska M. Rozenbajgier R. Rozenbajgier D. SzotGawlik M.

Poznajemy świat/3

-

SOP Oświatowiec

Wiedza o społeczeństwie. Część 2. Podręcznik dla gimnazjum Access 2

-

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. Z o.o.

27.04.2009

96/1/200 9

dla początkujących

Express Publishing

22.04.2009

85/2/200 9

Access 3

dla kontynuujących

Express Publishing Macmillan

22.04.2009

85/3/200 9 348/201 1

Express Publishing

02.09.2011

365/201 1

dla początkujących

Langenscheidt

10.03.2011

107/5/20 11

Geni@l kompakt 3b Język niemiecki dla gimnazjum

dla kontynuujących

Langenscheidt

12.04.2012

107/6/20 12

Wremiena 3. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę. Podręcznik do języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum. Podręcznik dla klasy III gimnazjum „Matematyka z plusem”

dla początkujących i kontynuujących

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o

25.03.2009

2/4/2009

-

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

21.04.2011

168/3/20 11

Świat fizyki. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Część 3

-

Wydawnictwo "ZamKor" P. Sagnowski i Wspólnicy Sp. j.

20.12.2010

11/3/201 0

Egzamin gimnazjalny Repetytorium z testami Egzamin gimnazjalnyrepetytorium Geni@l kompakt 3a Język niemiecki dla gimnazjum

2.06. 2011

20.06.2011

186/3/20 11


chemia

biologia

geografi a

plastyka

religia

Godlewska J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas M. Szubert

B. Marcinkows ka L. FrydzińskaŚwiątczak P. Tomasik

Chemia Nowej Ery część 3. Podręcznik dla gimnazjum. Podręcznik do biologii w gimnazjum. Puls życia 3. Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum Planeta Nowa 3 Kraina sztuki Podręcznik do plastyki dla gimnazjum

-

Nowa Era Spółka z o.o.

09.12.2010

49/3/201 0

-

Nowa Era Spółka z o.o.

07.10.2010

58/3/201 0

-

Nowa Era

07.07.2010

7/3/2010

-

Wydawnictwo Szkolne PWN

15.05.2009

154/200 9

Tak niech świeci wasze światło

-

Wydawnictwo WarszawskoPraskie

09.08.2006

AZ-3302/3-0

szkolny-zestaw-podracznikalw-2013  
szkolny-zestaw-podracznikalw-2013  
Advertisement