Page 1

KONKURS NA LOGO POWIATOWEGO DNIA PAPIESKIEGO

TO MIEJSCE CZEKA NA TWOJE LOGO

Karta zgłoszenia IMIĘ I NAZWISKO AUTORA PRACY:____________________________________________________________________________ KONTAKT (telefon, e-mail):_____________________________________________________________________________________ OPIEKUN – imię i nazwisko, telefon, e-mail (w przypadku uczniów): _______________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ SZKOŁA – nazwa i adres, telefon (w przypadku uczniów): ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________ Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu, akceptacją regulaminu oraz nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do pracy na rzecz organizatorów konkursu. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy, a złożony projekt nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich oraz wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska oraz publikację nadesłanego logo na wystawie pokonkursowej lub w publikacjach, prezentacjach, mediach. W przypadku wygranej uczestnik zezwala na rozpowszechnianie logo bez podawania jego imienia i nazwiska jako autora na wszelkich materiałach promocyjnych.

_______________________________________________________________ (podpis uczestnika konkursu)

(pieczątka szkoły)

_______________________________________________________________ (w przypadku osób niepełnoletnich – podpis rodzica)

konkurs-na-logo-karta-zgloszenia