Page 1

Organizator

Gimnazjum Miejskie nr 2

Patronat honorowy:

Burmistrz Marcin Jakubowski

Partner:

Miejski Dom Kultury W Mińsku Mazowieckim

Karta zgłoszenia „TALENTOMANIA” 1. Imię i nazwisko lub nazwa zespołu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Adres……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4. Klasa gimnazjum ( I, II, III)………………………………………………………………………………………………………………. 5. Krótki opis planowanej prezentacji scenicznej / określenie formy, np. śpiew…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6. Określenie wymagań techniczno – organizacyjnych……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na rejestrację wystąpień konkursowych oraz publikacje w mediach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu.

Podpis uczestnika lub opiekuna …………………..

data………………………………….

karta  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you