Page 1

Szukałeś nas… Teraz my przyszliśmy do Ciebie. Regulamin konkursu plastycznego 1. Cel i założenia konkursu Konkurs organizowany jest dla uczczenia 30.rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Organizatorzy to: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego, Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim oraz Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej. O objęcie patronatu honorowego zwróciliśmy się do: Abpa Henryka Hosera, Biskupa Warszawsko-Praskiego, ks. Sławomira Łubiana, Inspektora Towarzystwa Salezjańskiego, Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jana Antoniego Tarczyńskiego, Starosty Mińskiego, Zbigniewa Grzesiaka, Burmistrza Mińska Mazowieckiego. Patronat medialny sprawuje tygodnik „Idziemy”. Organizatorom przyświeca podstawowy cel – upowszechniania wiedzy na temat życia, twórczości, ideałów wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Poza tym konkurs ma promować aktywność, motywować do rozwijania talentów, integrować środowisko lokalne wokół postaci największego autorytetu naszych czasów. 2. Uczestnicy Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatu mińskiego. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – kl. I-III oraz kl. IV-VI. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać placówki edukacyjne, kulturalne, stowarzyszenia lub osoby prywatne. 3. Przebieg konkursu Konkurs składać się będzie z dwóch etapów: - eliminacji szkolnych, które polegają na wytypowaniu maksymalnie dwóch prac w każdej kategorii wiekowej, reprezentujących daną placówkę i przesłania ich do organizatorów konkursu w wyznaczonym terminie; nagrody na tym etapie zapewnia szkoła przystępująca do konkursu; - eliminacji powiatowych, które polegać będą na wyłonieniu zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych; wyboru dokonywać będzie profesjonalne, niezależne jury powołane przez organizatorów; nagrody na tym etapie zapewniają organizatorzy.

4. Warunki uczestnictwa Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej „Mój Jan Paweł II”. Format – A4 lub A3, technika – dowolna. Można wykonać także pracę przestrzenną (np. rzeźbę). Oceniane będą tylko prace indywidualne. Jury przewodniczyć będzie Piotr Grzegorz Mądrach (rzeczoznawca Związku Polskich Artystów Plastyków). Szkoła, która bierze udział w konkursie, do 30 września 2008 roku przesyła wyłonione w etapie szkolnym prace (maksymalnie dwie w każdej kategorii wiekowej) na adres: Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej Cielechowizna 1 A 05 – 300 Mińsk Mazowiecki tel: (0 25) 758-49-78 Prace powinny być podpisane na odwrocie lub na dołączonej metryce. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnione zgłoszenie (wzór w załączniku). Prace będą oceniane według następujących kryteriów: - zgodność z tematyką konkursu; - samodzielność i estetyka wykonania; - oryginalność pomysłu twórczego; Organizatorzy zobowiązują się do przekazania uczestnikom konkursu informacji o jego wynikach do 16 października 2008r. Wyniki będą opublikowane na stronach internetowych trzech szkół-organizatorów, a laureaci zostaną poinformowani osobiście. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali – koncertu „Młodzi Papieżowi”, który odbędzie się 21 października 2008r. w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. 5. Warunki końcowe Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatorów. Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie w ustawą o ochronie danych osobowych) oraz publiczną prezentację prac. Podziału nagród dokonują oraz sprawy nieujęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy i jury.


Szukałeś nas… Teraz my przyszliśmy do Ciebie. Regulamin konkursu recytatorskiego 1. Cel i założenia konkursu Konkurs organizowany jest dla uczczenia 30.rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Organizatorzy to: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego oraz Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim oraz Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej. O objęcie patronatu honorowego zwróciliśmy się do: Abpa Henryka Hosera, Biskupa Warszawsko-Praskiego, ks. Sławomira Łubiana, Inspektora Towarzystwa Salezjańskiego, Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jana Antoniego Tarczyńskiego, Starosty Mińskiego, Zbigniewa Grzesiaka, Burmistrza Mińska Mazowieckiego. Patronat medialny sprawuje tygodnik „Idziemy”. Organizatorom przyświeca podstawowy cel – upowszechniania wiedzy na temat życia, twórczości, ideałów wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Poza tym konkurs ma promować aktywność, motywować do rozwijania talentów, integrować środowisko lokalne wokół postaci największego autorytetu naszych czasów. 2. Uczestnicy Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mińskiego. Prezentacje oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać placówki edukacyjne, kulturalne, stowarzyszenia lub osoby prywatne. 3. Przebieg konkursu Konkurs składać się będzie z dwóch etapów: - eliminacji szkolnych, które polegają na wytypowaniu maksymalnie dwóch recytatorów w każdej kategorii wiekowej, reprezentujących daną placówkę i przesłania ich zgłoszeń do organizatorów konkursu w wyznaczonym terminie; nagrody na tym etapie zapewnia szkoła przystępująca do konkursu; - eliminacji powiatowych, które polegać będą na wyłonieniu zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych; wyboru dokonywać będzie profesjonalne

jury: Justyna Sieńczyłło (aktorka), Marcin Michrowski (dziennikarz TVP), przedstawiciel tygodnika „Idziemy”; nagrody na tym etapie zapewniają organizatorzy. 4. Warunki uczestnictwa Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprezentowanie recytacji jednego wybranego wiersza autorstwa Karola Wojtyły lub Jana Pawła II. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut. Szkoła, która bierze udział w konkursie, do 30 września 2008 roku przesyła czytelnie wypełnione zgłoszenia (wzór w załączniku) wyłonionych na etapie szkolnym recytatorów (maksymalnie dwie osoby) na adres: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko ul. Kościuszki 27 05 – 300 Mińsk Mazowiecki tel: (0 25) 758 28 14 fax (0 25) 758 68 18 e-mail: szkoly-minsk@salezjanie.pl Prezentacje będą oceniane według następujących kryteriów: - wybór i rozumienie utworu poetyckiego; - ekspresja wypowiedzi i oryginalność interpretacji tekstu; - poziom artystyczny i językowy wykonania; - umiejętność prezentacji, kontakt z publicznością; Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Salezjańskim Liceum i Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim 6 października od godz. 10.00. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych trzech szkół-organizatorów. Nagrody laureatom będą wręczone podczas uroczystej gali – koncertu „Młodzi Papieżowi”, który odbędzie się 21 października 2008r. w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. 5. Warunki końcowe Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie w ustawą o ochronie danych osobowych) oraz nagrywanie, przetwarzanie i publiczną prezentację swoich wystąpień. Laureaci zobowiązują się do występu podczas gali wręczania nagród. Podziału nagród dokonują oraz sprawy nieujęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy i jury.


Szukałeś nas… Teraz my przyszliśmy do Ciebie. Regulamin konkursu muzycznego 1. Cel i założenia konkursu Konkurs organizowany jest dla uczczenia 30.rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Organizatorzy to: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego, Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim, Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim oraz Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej. O objęcie patronatu honorowego zwróciliśmy się do: Abpa Henryka Hosera, Biskupa Warszawsko-Praskiego, ks. Sławomira Łubiana, Inspektora Towarzystwa Salezjańskiego, Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jana Antoniego Tarczyńskiego, Starosty Mińskiego, Zbigniewa Grzesiaka, Burmistrza Mińska Mazowieckiego. Patronat medialny sprawuje tygodnik „Idziemy”. Organizatorom przyświeca podstawowy cel – upowszechniania wiedzy na temat życia, twórczości, ideałów wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Poza tym konkurs ma promować aktywność, motywować do rozwijania talentów, integrować środowisko lokalne wokół postaci największego autorytetu naszych czasów. 2. Uczestnicy Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorośli z terenu powiatu mińskiego. Prezentacje oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych – gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne i dorośli. Uczestników do konkursu mogą zgłaszać placówki edukacyjne, kulturalne, stowarzyszenia lub osoby indywidualne. 3. Przebieg konkursu Konkurs polegać będzie na prezentacji muzycznej w celu wyłonienia zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych. Jedną placówkę reprezentować mogą maksymalnie trzy podmioty wykonawcze (w razie większej ilości chętnych należy przeprowadzić eliminacje szkolne i wyłonić reprezentantów). Wyboru dokonywać będzie profesjonalne, niezależne jury powołane przez organizatorów. Nagrody zapewniają organizatorzy.

4. Warunki uczestnictwa Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie do autorskiej lub zapożyczonej muzyki utworu z tekstem Karola Wojtyły lub Jana Pawła II. Dopuszcza się wykonania z akompaniamentem na żywo, z nagranym podkładem muzycznym lub a’cappella. Występować mogą soliści lub zespoły (maksymalnie 12 osób). Teksty wierszy można nieznacznie zmieniać, zachowując ich sens. Jury przewodniczyć będzie Marcin Styczeń (kompozytor i wokalista). Szkoła (lub inny opiekun), która bierze udział w konkursie, do 30 września 2008 roku przesyła zgłoszenia (maksymalnie trzy) na adres: Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II ul. Budowlana 2 05 – 300 Mińsk Mazowiecki tel./fax: (0 25) 758-95-47 e-mail: minskgimnr2@go2.pl Prezentacje będą oceniane według następujących kryteriów: - korelacja muzyki i tekstu (zgodność z tematyką konkursu); - interpretacja tekstu poetyckiego; - oryginalność kompozycji, aranżacji, sposobu wykonania; - poziom wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny i sceniczny. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w sali teatralnej Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim 10 października 2008r. Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych trzech szkółorganizatorów. Nagrody laureatom będą wręczone podczas uroczystej gali – koncertu „Młodzi Papieżowi”, który odbędzie się 21 października 2008r. w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim. 5. Warunki końcowe Uczestnicy, biorąc udział w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie w ustawą o ochronie danych osobowych) oraz nagrywanie, przetwarzanie i publiczną prezentację swoich wystąpień. Laureaci zobowiązują się do występu podczas gali wręczania nagród. Podziału nagród dokonują oraz sprawy nieujęte regulaminem rozstrzygają organizatorzy i jury.


Organizatorzy konkursu: Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta Czartoryskiego Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim koordynator – Renata Bakuła, tel. 504 983 280 e-mail: renataba@poczta.onet.pl ul. Kościuszki 27 05 – 300 Mińsk Mazowiecki tel: (025) 758 28 14,fax (025) 758 68 18 e-mail: szkoly-minsk@salezjanie.pl www.minsk.salezjanie.pl

Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim koordynator – Agnieszka Kożuchowska, tel. 692 570 344 e-mail: akozuchowska@poczta.onet.pl ul. Budowlana 2 05 – 300 Mińsk Mazowiecki tel./fax: (025) 758 95 47 e-mail: minskgimnr2@go2.pl www.minskgimnr2.neostrada.pl

Zespół Szkół im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej koordynator – Beata Styk, tel. 500 154 348 e-mail: beastyk@vp.pl Cielechowizna 1 A 05 – 300 Mińsk Mazowiecki tel.: (0 25) 758 49 78 e-mail: zshutaminska@op.pl www.hutaminska.republika.pl

Szukałeś nas... Teraz my przyszliśmy do Ciebie.

MŁODZI PAPIEŻOWI 30. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową

konkursy-papieskie-2008-regulamin  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you