Page 1

Стандарт якості *

молодіжної політики на місцевому рівні

Цей документ описує вимоги для формування і реалізації молодіжної політики на місцевому рівні. Наведені індикатори є дорожньою картою якісного розвитку молодіжної політики. Даний документ передбачає, що потрібно розвивати та використовувати для покращення рівня життя молоді на місцевому рівні

РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ v Нормативно-правові акти, які визначають розвиток та впровадження молодіжної політики на місцевому рівні v Розробка документів з молодіжних питань (стратегії, щорічні плани) v Державні службовці, відповідальні за впровадження молодіжної політики, працюють в органах місцевого самоврядуваннях та відповідних інституціях

УЧАСТЬ МОЛОДІ v Молодь бере участь у діяльності молодіжних громадських організацій v Молодь бере участь у процесі прийняття рішень, надає рекомендації органам місцевого самоврядування v Проекти з розвитку міжнародного співробітництва реалізовуються в молодіжній сфері v Молодь реалізовує власні ініціативи на місцевому рівні v В освітніх установах існують структури учнівського та студентського самоврядування v Молодіжна робота та послуги надаються різним групам молоді: субкультурам, молодим людям, які відчувають соціальне відчуження та ін.

ІНФОРМУВАННЯ МОЛОДІ v Молоді надаються інформаційні послуги v Молодь проінформована про заходи та можливості для них v Наявні видання для молоді v Молодь може ділитися своїми ідеями із місцевими ЗМІ v Позитивний образ молоді та молодіжної політики стимулюється /формується в суспільстві

ІННОВАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ v Прагнення до інновацій та змін в молодіжній політиці та впровадження молодіжних ініціатив v Інноваційні ідеї молоді використовуються в громадському та бізнес секторі v Досягнення в молодіжній політиці винагороджуються/відзначаються

ДРУЖНІЙ ДО МОЛОДІ ПІДХІД v Створення та просування дружніх до молоді послуг v Залучення молодих людей до розвитку міських і сільських середовищ/громад v Створення дружньої до молоді інфраструктури v Використання технологічних досягнень та підвищення доступності до інтернету v Створення простору для молоді для спільної роботи та проведення вільного часу

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА, ТРЕНІНГИ ДЛЯ МОЛОДІ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ v В органах місцевого самоврядування є молодіжні працівники та інші спеціалісти, які безпосередньо працюють з молоддю v Якісні тренінги для молоді та консультації v Визнання та фінансування неформальної освіти МОЛОДІЖНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І МОНІТОРИНГ v Експерти в сфері молодіжних досліджень залучені до процесу прийняття рішень v Дослідження, які проводяться є якісними та різноплановими v Результати досліджень доступні та актуальні v Результати досліджень використовуються в процесі прийняття рішень

ІНТЕГРОВАНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ТА МІЖСЕКТОРАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО v Молодіжні питання відображені в різних програмах, інструментах та сферах не дублюючись v Співпраця та обмін інформацією між різними сферами v Різні програми (розвитку/стратегії) та інструменти не дублюються, але доповнюють один одного ПІДТРИМКА МОЛОДІ v Фінансова та ресурсна підтримка v Інфраструктура v Тренінги та консультації для молоді v Інша підтримка

*This Quality Standard of local youth policy is one of the result of the training course project: EaP Youth Policy Academy, contract No. 2016-1-LT02-KA105-004522 implemented by the Politikos tyrimų ir analizės institutas. The project was funded by the European Union program Erasmus+.

Local youth policy standard, ukrainian, #youthpolicyacademy  

Local youth policy standard, Ukrainian, #YouthPolicyAcademy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you