Page 1

Hoofd, hart en handen Samen ontwikkelen wij de talenten van uw kind


De Kring Op de Kring is ieder kind uniek en heeft zijn eigen talenten. Wij werken elke schooldag met hart en ziel én met elkaar om de talenten van uw kind tot wasdom te laten komen.

Lotte bij haar afscheid van groep 8: ‘Ik ga deze school echt super erg missen. Ik zal deze school nooit vergeten.’ Het werken met hoofd, hart en handen staat centraal binnen ons onderwijs. Het hoofd staat voor intelligentie, leren en reflectie. Het hart staat voor het gevoel, geloof, hoop en liefde. De handen staan voor de expressievakken en het geven aan en het delen met elkaar.

Juf Simone: ‘Hier op De Kring mag je zijn wie je bent met al je kwaliteiten, mogelijkheden en moeiten. Zoals jij bent, is er maar één.’ Leren met elkaar Rekenen, taal en lezen vormen de basis van het onderwijs van De Kring. Leren doen de kinderen zoveel mogelijk met en van elkaar. Zo werkt iedere tafelgroep, bestaande uit kinderen van verschillende leeftijden, samen aan een weektaak. Ieder talent van elk kind doet er toe en draagt bij aan het leerproces van het kind zelf en de andere kinderen. Zinvol leren ‘Wereldoriëntatie’ is een belangrijk onderdeel binnen het onderwijs. Kinderen houden van zinvol leren. Ze willen weten en onderzoeken.

Laat me zijn zoals ik ben Om te worden wie ik ben En laat me dat worden Op mijn manier en in mijn tijd


Dat betekent dat we taal en rekenen niet alleen in hun pure vorm aanbieden, maar juist ook toegepast als gereedschap om de wereld te ontdekken. Wij willen kinderen leren leren door hun eigen leervragen te beantwoorden. Spreekbeurten, werkstukken en voorstellingen zijn vaste onderdelen binnen ons onderwijs. De kinderen beleven hier niet alleen veel plezier aan, ze leren hierdoor ook zichzelf en anderen te beoordelen.

Rob Cornelissen, ouder van Fem en Keet: ‘De kring stimuleert de creativiteit van het kind. Niet alleen rekenen en taal zijn belangrijk. Ook de sociaal-emotionele kant van het kind krijgt aandacht.’ Christelijk en Jenaplan De Kring onderwijst vanuit christelijke waarden en vanuit de principes van het Jenaplan. Een bijzondere combinatie. Met respect voor het individu, de ander en de wereld, willen we een veilige omgeving creëren waarin uw kind zich evenwichtig en optimaal kan ontwikkelen.


Meer weten? Wij kunnen ons voorstellen dat u graag meer wilt weten over onze school. Pieter van Dijk, onze schoolleider, beantwoordt graag persoonlijk uw vragen. U kunt contact opnemen via telefoonnummer 0343 – 514459 of via email directie@dekringdriebergen.nl. De Kring ‘Sparrenlaan’ Sparrenlaan 29 3971 PV Driebergen De Kring ‘Akkerweg’ Akkerweg 40 3972 AC Driebergen www.dekringdriebergen.nl

Redactie: Pieter van Dijk, Joyce Hooft, Gabrielle Langedijk, Victor Stok Tekst: Mariska Cornelissen, www.mariscommunicatie.nl Vormgeving: Patty Batist, www.SIMgroep.nl Fotografie: Duc Kuijk, www.kuijkfotografie.nl

‘Een spreekbeurt is wel spannend, maar wij zeggen daarna wat je goed deed. Als je een som niet snapt, dan vraag je het gewoon. Op het podium iets zingen, durf je misschien niet, maar wij helpen je en geven je applaus.’

Flyer basisschool De Kring  

Informatiebrochure van de basisschool De Kring in Driebergen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you