GUÍA DE LECTURA SAMAÍN 2009

Page 1

LECTORES EXPERTOS De 11 a 14 anos

Libros para arrepiar

Cando petan na porta pola noite Xabier P. Docampo Editorial Xerais

O conto dos sete medos Antón Cortizas Editorial SM

Se de medo queres tremer escolle ben o que vas ler

LECTORES ADULTOS Os anos xa non contan

El resplandor

Guia de lectura Samaín 2009

Stephen King Editorial Plaza & Janés

El gato negro y otros relatos de terror Edgar Allan Poe Editorial ZR

EQUIPO DE BIBLIOTECA coa colaboración do Equipo de Normalización Lingüística CEIP Victor Saénz


PRELECTORES- LECTORES POR CONTA ALLEA De 0 a 5 anos

PRIMEIROS LECTORES De 6 a 8 anos

Tento mailo medo

Mamasiña, que medo

O Papón

Ricardo Alcántara Ediciones Tambre

Raquel ten medo

LECTORES AUTONOMOS De 9 a 11 anos

Chus Pereiro

Pablo Albo OQO Editora

Editorial Xerais

Agustín Fernández Paz

Indo para o Samaín

Fantasmas no corredor

Editorial Xerais

Carlos e Sabela Labraña Editorial Everest Galicia

Agustín Fernández Paz

A bruxa regañadentes

Este e o medo Oli Editorial Ir Indo

Os Bolechas teñen medo Pepe carreiro Editorial A Nosa Terra

Editorial Xerais

Os barbanzóns: A noite do Samaín:

Tina Meroto OQO Editora

Un pesadelo no meu armario

Pepe Carreiro

Toxosoutos Editor

As bruxas

Mercer Mayer Editorial Xerais

Roald Dalh

Editorial Terramar

Tio Lobo Os tres bandidos Tomi Umgerer Editorial Kalandraka

José Ballesteros Editorial Kalandraka

El monstruoso libro de los monstruos Thomas Brezina Editorial SM


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.