LECTURAS PARA TREMER 2010 CEIP VICTOR SAENZ

Page 1

LECTORES EXPERTOS De 11 a 14 anos

Lecturas para tremer

Pel de lobo Xosé Miranda Editorial Xerais

Guia de lecturas Samaín 2010

Contos de medo A.A.V.V. Editorial Tris Tram

LECTORES ADULTOS Os anos xa non contan

EQUIPO DE BIBLIOTECA coa colaboración do Equipo de Dinamización da Lingua Galega

CEIP Victor Saénz Romasanta: Memorias incertas dun home lobo Alfredo Conde Editorial Sotelo Blanco

Arrepios e outros medos Xosé Miranda e Antonio Reigosa Editorial Xerais


PRELECTORES LECTORES POR CONTA ALLEA De 0 a 5 anos

Onde viven os monstros Maurice Sendak Editorial Kalandraka

PRIMEIROS LECTORES De 6 a 8 anos

LECTORES AUTONOMOS De 9 a 11 anos

Fiz, o coleccionista de medos

A noite dos pesadelos Antonio Reigosa Editorial Tambre

Fina Casalderrey e Teresa Lima Editorial OQO

O cuarto prohibido

Os Bolechas van a festa dos calacús

O Conde-vampiro Lino Braxe Editorial Sotelo Blanco

Pepe Carreiro Editorial A Nosa Terra

Gato Guille e os monstros Rocío Martínez Editorial Kalandraka

Itziar Ezquieta Editorial OQO

Os barbanzóns: A noite do Samaín

A casa da miña avoa

Pepe Carreiro Toxosoutos Editor

Pep Bruno e Matteo Gubellini Editorial OQO

Iago ten un pesadelo Babayaga

Liesbe Slegers Editorial Tambre

Taï-Marc Le Thanh Editorial Tambre

As bruxas Roald Dalh Editorial Terramar

Sacapenas Anthony Browne Editorial Kalandraka

Bola de manteiga Ana Presunto Editorial Kalandraka

Unha pantasma no colexio Manuel Lorenzo Editorial Rodeira


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.