HEADSTART FASHION MAGAZINE

Page 1


HEADSTART FASHION Mindet 4B 8000 Aarhus C Information info@headstartfashion.dk Telefon +45 2483 0682 Web www.headstartfashion.dk Facebook www.facebook.com/headstartfashion/ Instagram @headstartfashion BILLEDER Per Bergman Mia Mortensen

DESIGN KRIMS www.krims.dkINDHOLD 5 LEDER 6

FASHION GROWTH

12

PELS – EN BÆREDYGTIG MODE

14

SUMMER SCHOOL HEADSTART FASHION X KOPENHAGEN FUR

16

KRONPRINSEPARRETS BESØG

18

DESIGNSAMARBEJDE HAR GJORT H20 HIP

22

PRESS DELEGATION

27

HEADSTART FASHION HOUSE

28

MY WAY

30

NEXT LEVEL FASHION

32

HEADSTART FASHION HAR VÆRET EN STOR HJÆLP FOR WODEN

36

HSF AWARDS

40 TAKEOFF-KARRIEREDAG 42 EXECUTIVE 43 MOVERS 44 MEDLEMSKAB

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

46 KORT

4


5

ningsudviklende sparring, adgang til rådgivning ved DM&T, adgang til mange HSF arrangementer og man indgår i et dynamisk netværk med andre iværksættere. Vi har skabt noget unikt som vi i fællesskab skal forfine og udvikle; ger­ ne i området omkring Mellemarmen og Sydhavnen. Siden opstarten har HEADSTART FASHION kontinuerligt afviklet forretningsudviklende, netværksskabende og in­ formative aktiviteter, som har skabt værdi for både små, mellemstore og store modevirksomheder. Vi har udviklet EXECUTIVE netværket (målrettet etablerede modevirk­ somheder), MOVERS netværket (målrettet upcoming mo­ devirksomheder) og vores årlige AWARDSHOW hvor vi overrækker tre priser i samarbejde med vores samarbejds­ partnere Salling, VIA University og Danske Bank. I år har vi også gennemført vores tilbagevendende PRESS DELEGATION med deltagelse af danske og internationale magasiner og influenter, hvor vi har showcase med up­ coming modevirksomheder i Rådhushallen i Aarhus samt besøger store etablerede modevirksomheder i deres re­ spektive domiciler. I år besøgte vi bl.a. RAINS, HUMMEL, MOS MOSH, LOUISE KRAGH og SALLING.

Det er to år siden vi sidst lavede en HEADSTART FASHION publikation. Derfor er det på høje tid, at vi samler op på udvalgte aktiviteter. I de to år har modebranchen fortsat fremgangen og i 2017 blev der igen sat rekord, både hvad angår branchens samlede omsætning og eksport. De dan­ ske modevirksomheder omsatte samlet for 45 mia. kr. Ligesom det er 2 år siden, at vi sidst lavede en publika­ tion er det også ca. 2 år siden, at HEADSTART FASHION blev etableret som erhvervsdrivende fond med selvstændig bestyrelse. Kort tid efter fondens stiftelse rykkede vi ind i vores lækre lokaler i Mindet 4, og ½ år efter udvidede vi med ekstra m2 i stueplan og i kælderen. Vores demo model for et inkubationsmiljø målrettet mode- og livsstilsbranchen stortrives, og vi undersøger i skrivende stund mulighederne for at ekspandere yderligere. Vores vision er, at HEADSTART FASHION House skal ud­ vikles i takt med efterspørgslen og vi skal bruge vores lære­ penge fra det nuværende modehus til at udvikle fremtidens inkubationsmiljø. Som lejer i HEADSTART FASHION House får man bl.a. m2 til en fornuftig husleje, adgang til forret­

For tredje år i træk afviklede vi i 2018, i samarbejde med Danske Bank, FASHION GROWTH hvor vi er stolte af at facilitere mødet mellem investorer og modevirksomheder. Vi er heldige at have Christian Stadil som formand og en perlerække af andre dygtige personer f.eks. Jens Poulsen (DK Company), Henrik Hansen (COZE), Peter Hildebrandt (Woden, Pavement m.m.), Peder Tang (Minimum), Christian Junge (Junge), Emil Vilain (Slikhaar), Peter Frandsen (Ver­ pan) og Carl Erik Skovgaard (Delacour). Ved HEADSTART FASHION er vi sultne efter at udvikle os og blive endnu bedre til at skabe værdi for modebranchen. Vi glæder os derfor til at byde endnu flere virksomheder velkommen i vores fællesskab! Afslutningsvis vil jeg gerne takke modebranchen for den store opbakning. En særlig tak skal lyde til virksomheder­ ne, vores samarbejdspartnere og HEADSTART FASHIONs bestyrelse. CHRISTIAN CHAPELLE Direktør Den Erhvervsdrivende Fond HEADSTART FASHION

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

FREMTIDENS MODE INKUBATOR


VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

6

LÆS MERE PÅ DE EFTERFØLGENDE SIDER


7 VI UDVIKLER MODEBRANCHEN


FASHION GROWTH FASHION GROWTH ER ET KONCEPT MED FOKUS PÅ AT KOBLE KAPITALSTÆRKE INVESTORER MED MODEVIRKSOMHEDER. Fashion Growth 2018 bidrog med rådgivning og træning til de deltagende iværksættere. Derudover fik de direkte ad­ gang til investorer og disse investorer får mulighed for at få en yderst god forretning ud af den kapital de investerer. Fashion Growth bestod af to dele: en workshopdel og en pitchdel. Sidstnævnte var hvor Fashion Growth kulminere­ de, her pitchede iværksætterne hver især deres idé foran dommerpanelet og der blev kåret en vinder, som vandt et mentorforløb med sparring og rådgivning hos de mest inte­ resserede investorer. Modefirmaet SuitsYou by Sjölin var dette års heldige vinder. Eventet var også givende for de resterende deltagere, der fik en unik chance for at skærpe deres forretningskoncept og promovere deres virksomhed for potentielle investorer.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

Alle modevirksomheder havde mulighed for at ansøge om en plads til workshopdelen. Efterfølgende udvalgte HEAD­

8

START FASHION, i samarbejde med Danske Bank, mode­ virksomheder, som fik lov til at pitche deres virksomhed og vækstpotentiale for investorerne, hvilke de fremførte i anden del af Fashion Growth. Forinden pitchdelen havde advokat og inves­tor, Carl Erik Skovgaard, trænet de selek­ terede modevirksomheder i at præsentere deres forretning bedst muligt. Modebranchen skaber værdi for Danmark og Fashion Growth hjælper med at sætte fokus på de spændende mo­ debrands, som er derude og fremviser hvor meget saft og kraft, der er i det danske modemiljø. Derfor gør HEAD­ START FASHION også Fashion Growth til et fast årligt ar­ rangement for at bidrage med mere vækst og udvikling i modebranchen i Region Midtjylland.


9

Fashion Growth er et samarbejde mellem HEAD­ START FASHION og Danske Bank og serieinvestor Christian Stadil er formand for projektet. ”Jeg har fulgt HEADSTART FASHION igennem læn­ gere tid og samarbejdet med Danske Bank om væks­ tinitiativet Fash­ion Growth er både forfriskende og vigtigt i en tid, hvor en stor del af investormiljøets fokus retter sig mod teknologivirksomheder. Jeg er rigtig glad for formandskabet i Fashion Grow­ th, hvor jeg sammen med de andre investorer skal sætte retning for investeringer i modebranchen. Med dette initiativ kan vi vise, hvor meget saft og kraft der er i det danske modemiljø, og ikke mindst at man som investor har mulighed for at få en yderst god forrentning af sin inve­ sterede kapital”.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

CHRISTIAN STADIL, CEO I KONGLOMERATET THORNICO A/S


VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

POUL NIELSEN, OMRÅDEDIREKTØR FOR DANSKE BANKS ERHVERVSKUNDER I ØSTJYLLAND

10

”Modebranchen skaber værdi for Danmark og er kendeteg­ net ved mange dygtige virksomheder med høj vækst, stor eksportandel og mange ansatte. Med Fashion Growth fort­ sætter vi det gode samarbejde med HEADSTART FASHION og sætter endnu mere fokus på udfordringen med fremskaf­ felse af risikovillig kapital fra investorer”.


11

“HEADSTART FASHION har et kontinuerligt samarbejde med Danske Bank, hvor vi i fællesskab sætter fokus på at udvikle modebranchen. Vi ved at det kan være en udfordring at finde risikovillig kapital. Vi ønsker at være bindeledet mellem de deltagende modevirksomheder og investorerne, og vi håber på at det vil føre til at der indskydes risiko­ villig kapital i de pågældende virksomheder. Et andet formål med Fashion Growth er at modevirksomhederne trænes i at præsentere deres forret­ ninger bedst muligt og at de får direkte adgang til investorerne via men­ torship. Med Christian Stadil som formand for Fashion Growth og en stærk gruppe investorer har vi et rigtig godt afsæt for at skabe værdi”.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

CHRISTIAN CHAPELLE, DIREKTØR HEADSTART FASHION


12

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN


13

PELS – EN BÆREDYGTIG MODE

Flere store modehuse har fravalgt pels. Denne pelsdebat er mangefacetteret og til seminaret: Pels – en bæredygtig mode, gjorde auktionshuset Kopenhagen Fur os klogere på, hvordan pels bidrager til en bæredygtig mode. Til seminaret blev der fortalt om hele Kopenhagen Furs værdikæde, fra avlsarbejdet på minkgården til den kreative proces af bearbejdning med pelsen og sidst om de kommer­ cielle designsamarbejder, som Kopenhagen Fur har opnået stor succes med. Minkavler Lars Eilertsen fortalte om pelsdyravl og både han og andre danske pelsavlere ønsker at sætte fokus på, at pels er ”slow fashion”, eftersom pels både har en lang levetid og er biologisk nedbrydeligt.

Josefine Cramer fra Kopenhagen Fur Studio gav et indblik i Kopenhagen Furs designaktiviteter og kommercielle sam­ arbejder. Josefine Cramer synliggjorde at formålet med Kopenhagen Fur Studio er at bygge bro mellem pels- og modebranchen. Ergo bestræber de sig på at koble kreativeog håndværksmæssige kompetencer med et kommercielt mind-set. Afslutningsvis holdt Christian Trads, direktør hos H2O Sportswear, oplæg om virksomhedens brug af naturpels på produkter.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

HEADSTART FASHION X KOPENHAGEN FUR SEMINAR


SUMMER SCHOOL HEADSTART FASHION X KOPENHAGEN FUR MODE OG PELSDESIGN

Mode og pels betragtes som to danske specialiteter og på sommerskolen, der var arrangeret af HEADSTART FASHION­ og Kopenhagen Fur, kunne deltagerne prøve kræfter med netop disse to kundskaber. Sommerskolen blev afholdt over fire augustdage i hyggelige omgivelser lige ved siden af HSF House i Aarhus. I løbet af dagene besøgte deltagerne spændende brands, heriblandt skofirmaet WODEN og den unge iværksætter Amir, der har brandet Twelvepieces og showroom ved HEADSTART FASHION. Ydermere var deltagerne på udflugt til en lokal minkfarm, hvor de fik indblik i produktionen. Derudover var der faglige forelæsninger om entreprenørskab ved Martin Stockholm fra VIA University College, samt om bæredyg­ tighed og mode ved Peter Dammand fra Dammand Design.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

Sommerskoledeltagerne fik tid til at arbejde i pelsstuen, hvor de selv skulle skabe et unikt produkt i mink, som de kunne tage med sig hjem.

14

Sommerskolen var videns- og netværksgivende for som­ merskoledeltagerne, der i deres dagligdag har berøring med design og mode. Sommerskolen bevirkede, at de kom tæt på succesfulde danske modebrands og fik et grundlæg­ gende indblik i, hvordan det er at starte og drive modevirk­ somhed. Samtidig prøvede deltagerne kræfter med selv at sy et mindre pelsprodukt.


15 VI UDVIKLER MODEBRANCHEN


HEADSTART FASHION var med da sneakers-­brandet WODEN fremviste produkter for Kronprinseparret. Lokationen var ved Njord Gin i Sydhavnen. WODEN, som er medlem af HEADSTART FASHION, var begejstret over Kongehusets opmærksomhed. Kronprinsessen fik derfor et par specialfremstillede sneakers lavet af genbrugsgummi og fiskeskind og påsat Kronprinsessens monogram i guld.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

HEADSTART FASHION var beæret over kronprinse­ parrets besøg i Aarhus og glade på WODENs vegne.

16


17

KRONPRINSEPARRET BESØGTE AARHUS DEN 23. MAJ I ANLEDNING AF KRONPRINS FREDERIKS 50-ÅRS FØDSELSDAG.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

KRONPRINSEPARRETS BESØG


18

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN


19

H2O SPORTSWEAR ER TILBAGE PÅ BANEN OG VOKSER. VÆKST OG ARBEJDSPLADSER GENNEM UDVIKLING AF DE KREATIVE ERHVERV ER MÅLET MED INITIATIVET MORE CREATIVE, SOM OGSÅ H2O NYDER GODT AF.

H2O var et populært brand i 80erne og 90erne og er stærkt på vej igen, efter virksomheden blev købt af fire investorer i 2012. Samarbejde med designere har medvirket til at puste ny energi i H2O Sportswear A/S. F.eks. er den farverige badesandal hip igen blandt andet efter den danske designer Stine Goya har fortolket den ikoniske sandal. Senest har et samarbejde med Oh! by Copenhagen sat gang i et nyt samarbejde, hvor pels spiller en hovedrolle. Samarbejdet med designere bringer nyt liv til H2O-produk­ terne og tiltrækker nye og yngre forbrugere. ”Vi er i fuld gang med at relancere H2O Sportswear som et cool varemærke. Brandet fortjener at blive revitaliseret og få nyt liv med et nutidigt design, der reflekterer det unikke, som H2O også tidligere har besiddet. Og indtil videre lyk­ kes det fint”, siger direktør Mikkel Christensen. Han sætter ikke bare pris på samarbejde med anerkend­ te designere som Stine Goya, Henrik Vibskov, Anne-Sofie Madsen og Mark Kenly Domino Tan. Men også på samar­ bejdet med HEADSTART FASHION, der er en erhvervsdri­ vende fond, som H2O er medlem af. HEADSTART FASHION er en del af More Creative, et ini­ tiativ som har til formål at skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling af de kreative erhverv. Vækst og arbejds­

pladser er der også i H2O. Forretningen har igen plus på bundlinjen, og på kontoret ved havnefronten i Aarhus kom­ mer der flere ansatte til. H2O har deltaget i events og pr-aktiviteter med kendte mode-folk arrangeret af HEADSTART FASHION. Senest i et seminar i Aarhus Kunstbygning, hvor H2O selv var på podiet for at fortælle om samarbejdet med designere og Kopenhagen Fur. ”Vi er blevet en del af et community indenfor mode, og det er rigtig godt. For startups, som er på helt bar bund, er det guld værd at have nogen i ryggen. Men vi kan også lære noget, og samtidig har det stor værdi at bidrage til et lokalt fællesskab. Derfor bakker vi op om HEADSTART FASHION, ligesom vi gerne giver noget tilbage”, siger Mik­ kel Christensen. HEADSTART FASHIONs direktør Christian Chapelle har be­ gejstret fulgt revitaliseringen af H2O. ”De er dygtige til at markedsføre sig og kan inspirere andre som på vores seminar for nylig. Det er en fornøjelse at op­ leve, hvordan det er lykkedes at tilføre et ”gammelt” brand fornyet energi og gennemslagskraft og gøre det funky og smart igen. Og samtidig have vækst på bundlinjen”, siger Christian Chapelle.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

DESIGNSAMARBEJDE HAR GJORT H2O HIP


Han har henvist H2O til Væksthus Midtjylland – en del af imidt, og virksomheden har fået sparring på eksport til Tyskland og en henvisning til Udenrigsministeriets general­ konsulat i Hamborg og herunder 10 timers gratis rådgivning med fokus på udbygning af salget i Tyskland. ”Vi har mødt velvillighed og kompetence i Væksthus Midt­ jylland – en del af imidt, som har sat nogle ting op, der skulle give os ekstra brændstof til en ekspansion i Tyskland. Sparringen har givet os input og hjælp til prioritering af tid og energi, og det er en vigtig øvelse”, siger Mikkel Chri­ stensen. Fremfor at have fokus på lande er strategien i virksom­ heden at have fokus på forbrugere i storbyer på tværs af landegrænser.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

”Vi vil gerne være et storbybrand for yngre forbrugerne i byer som Berlin, Hamburg, Oslo, Stavanger, Stockholm, Køben­ havn og Aarhus. Mennesker omkring havnebade i København og andre storbyer, som gerne vil slappe af og leve det frie liv i nærheden af vandet”, understreger Mikkel Christensen.

20

VI ER BLEVET EN DEL AF ET COMMUNITY INDEN­ FOR MODE, OG DET ER RIGTIG GODT. FOR STARTUPS, SOM ER PÅ HELT BAR BUND, ER DET GULD VÆRD AT HAVE NOGEN I RYGGEN. MEN VI KAN OGSÅ LÆRE NOGET, OG SAMTIDIG HAR DET STOR VÆRDI AT BIDRAGE TIL ET LOKALT FÆLLESSKAB. DERFOR BAKKER VI OP OM HEADSTART FASHION, LIGESOM VI GERNE GIVER NOGET TILBAGE. – MIKKEL CHRISTENSEN


21 VI UDVIKLER MODEBRANCHEN


HSF PRESS DELEGATION

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

TIL HSF PRESS DELEGATION 2018 BESØGTE INDFLYDELSESRIGE AKTØRER I MODEBRANCHEN AARHUS OG SATTE SPOT PÅ MODEN I REGION MIDTJYLLAND. EVENTET VAR EN STOR SUCCES BÅDE FOR DE DELTAGENDE BRANDS OG FOR DELEGATIONEN.

22


23 VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

Press Delegation skaber rammerne for, at både veletable­ rede- og upcoming brands får direkte kontakt til danske- og internationale modemagasiner og influenter. Eventet ska­ ber værdi i form af udvidelse af et professionelt netværk for alle parter og eventuel eksponering for virksomhederne. PRÆSENTATIONER AF VIRKSOMHEDER I EGNE JYSKE RAMMER Delegationen blev inviteret på virksomhedsbesøg den 23. og 24. august. HUMMEL, RAINS, LOUISE KRAGH, SAL­ LING og MOS MOSH var på dette års program. Her blev moderedaktørerne og influenterne inviteret indenfor i virk­ somhedernes hovedkontor til et oplæg om modefirmaernes værdier, visioner og mål. Samtidig havde de forskellige brands mulighed for at fremvise de nyeste kollektioner for SS19. HUMMEL havde designeren Willy Chavarria fra New

York, til at fortælle om deres nye samarbejdskollektion, HUMMEL HIVE, der sætter fokus på en demokratisk- og fordomsfri mode. RAINS gav en rundtur i virksomheden, hvor delegationen fik indtrykket af RAINS som værende et nøgleeksempel på en skandinavisk virksomhed. Både i sit stilistiske udtryk, hvor funktionalitet og design kombineres samt deres virksomhedsstruktur, hvor alt er inhouse inklu­ siv deres lager. Press Delegation muliggør, at de etablerede brands kan præsentere deres virksomhed på fornemste vis og derved opnå mulig eksponering. Allan Vad Nielsen, administre­ rende direktør hos HUMMEL, ser også gode muligheder i eventet og udtaler: ”Med fokus på at udvikle modebranchen og gøre Midtjyl­ land til et kraftcenter for mode, så føler vi os nærmest for­


pligtede til at bidrage, når initiativer som ’Press Delegation’ sættes i værk. HUMMEL er en global spiller, men vores hovedsæde er solidt plantet i den jyske muld, så det er en gave for os, når andre faciliterer at samle den internatio­ nale presse. Vi elsker at fortælle vores historie og har som brand virkelig meget på hjertet; så det var en fornøjelse at se, hvor meget entusiasme vores historier vakte. Vi er på en hæsblæsende rejse ind i modeverdenen, så den begej­ string, der opstod omkring vores SS19 kollektioner var fan­ tastisk at overvære. Mere end halvdelen af deltagerne har allerede taget kontakt til os, fordi de vil arbejde videre med enten artikler eller blogindlæg, så vi glæder os allerede til næste gang vi får muligheden.”

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

Modefirmaet MOS MOSH, som har hovedsæde i Kolding, fremviste også sin SS19 kollektion for delegationen, sam­ tidig fortalte direktør og medejer Kim Hyldahl sin iværk­ sætterhistorie. 2010 var på alle måder et skelsættende år for Kim Hyldahl, det blev året hvor han gik konkurs med en virksomhed og startede et nyt eventyr op, nemlig MOS MOSH.

24

OPBYGGE RELATIONER OG ØGE KENDSKABSGRADEN Upcoming brands fik ekstraordinært mulighed for at net­ værke med delegationen i en showcase, som blev afholdt i Rådhushallen, Aarhus Rådhus. Her var 8 brands repræ­ senteret: Fjord Ruby, Enclave Monarchy, Flora D, Grobund, Ihler Aarhus Apparel, Jule-sweaters, Stroem og Christian Valentin. Disse nyopstartede virksomheder fremviste deres produkter og fortalte deres historie og drømme for frem­ tiden. Showcasen gav de små virksomheder mulighed for at skabe nye relationer, og øge kendskabsgraden til deres brand. EKSTERN PROFILERING OG KONTAKTSKABELSE HSF Press Delegation besøgte smykkefirmaet LOUISE KRAGHs hovedkontor, hvilket på mange måder minder om et stort værksted. Delegationen kom helt tæt på materiale­ bearbejdelsen og fremstillingsprocessen af LOUISE KRAGHs smykker og de udfordringer, som kan opstå under bearbej­ delsen. Administrerende direktør Simon Harbjerg, så eventet som en stor succes og takker HEADSTART FASHION:


25 VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

”Hos LOUISE KRAGH har vi allerede haft en enorm glæde og gevinst ved arrangementet Press Delegation. For det første, så gav det os adgang til en samling af dansk og in­ ternational presse samt influencere, som det ellers er sær­ deles vanskeligt for et brand som os at komme i møde. At vi så endda fik muligheden for at få dem på besøg hos os, under en platform der gav tid og mulighed for fordybelse, gav os i dén grad setuppet til at levere vores historie på den bedst mulige måde”. ”Her få uger efter, har vi fortsat kontakt med en række af de folk som var på besøg, og vi har indgået i en række sam­ arbejder, som typisk ville være uden for vores rækkevidde”. ”Der skal lyde et stort tak til Headstart Fashion for et glim­ rende initiativ, og stærkt eksekveret arrangement!” Salling satte rammerne for en festlig aften under HSF Press Delegation, hvor der blev serveret drinks, mens delegati­ onen kunne nyde den 360 graderes panoramaudsigt over Aarhus. Her var der god mulighed for networking i et af­ slappende miljø. Efter eventet har flere af de deltagende virksomheder op­ nået nye relationer og omtale. Redaktør Marvin Maddix fra det engelske modemagasin FGUK er begejstret for deltagel­ sen i eventet, og udtaler sig særligt positivt om showcasen i Rådhushallen, hvor upcoming brands var repræsenteret: ”It is fascinating to experience the upcoming brands at the showcase. You get to see the beginning of their establish­ ment and the chance to picture where they can go – thats the most exciting!”


VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

SHOWCASE UPCOMING BRANDS

26


27 VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

HOUSE HEADSTART FASHION House er et moderne kontorfællesskab, hvor modevirksomheder har mulighed for at leje en kontorplads eller få eget kontor. HEADSTART FASHION House er et kreativt udviklingsmiljø, som ­ under­støtter modevirksomheder. Udover kontorpladsen ved HEADSTART FASHION har virksomhederne mulighed for at få fuldt medlemskab af brancheorganisationen Dansk Mode og Textil, til en reduceret pris. Ydermere er der løbende forretningsudviklende sparring samt seminarer, som lejerne ved HSF har mulighed for at deltage i. Kontakt os på info@headstartfashion.dk, hvis du er interesseret i et kontor eller en kontorplads.


MY WAY MY WAY er et nyt koncept, som tager udgangspunkt i Frank Sinatra sangen ”My Way”, der blandt andet også er blevet indspillet af Sex Pistols. Formålet med My Way er at af­ holde seminarer, der tager udgangspunkt i stærke person­ ligheder med en spændende iværksætterhistorie, som har skabt succes på deres helt egen måde.

SKRÆK- OG SUCCESHISTORIER FRA KIM HYLDAHL Den 6. september 2018 afholdte HEADSTART FASHION i samarbejde med Danske Bank det første My Way seminar med oplægsholder Kim Hyldahl, som er direktør og medejer af modefirmaet MOS MOSH. Kim Hyldahl formåede både at skræmme og motivere publikum med sin fascineren­ de iværksætterhistorie. Oplægget gav nemlig et indblik i, hvordan det virkelige liv som iværksætter er og at vejen til succes ikke er let, men derimod besværlig og udfordrende. I 2010 gik Kim Hyldahl konkurs med en virksomhed, men på trods af nedturen startede han samme år et nyt eventyr op, nemlig Mos Mosh, der nu er en succesfuld virksomhed.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

Dét, at publikum både fik Kim Hyldahls op- og nedture fremfor en poleret facade, vækkede begejstring og respekt blandt publikum. Det kan være en stor motivationsfaktor for andre, der måtte gå med en iværksætterdrøm.

28


29 VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

MY WAY ER ET NYT KONCEPT, SOM TAGER UDGANGSPUNKT I SPÆNDENDE IVÆRKSÆTTERHISTORIER.


NEXT LEVEL FASHION Next Level Fashion 2018 havde bæredygtighed som om­ drejningspunkt. Forløbet bestod af tre masterclasses, som hver havde en forskellig indgangsvinkel til bæredygtighed, og eksperter og udvalgte virksomheder delte deres viden samt erfaringer i inspirerende oplæg og workshops. Next Level Fashion var målrettet mindre modevirksom­ heder med ambitioner om at udvikle og styrke deres forretning, og forløbet gav indgående viden om, hvad det vil sige at arbejde med bæredygtighed. Next Level Fashion tilbød ikke bare et højt niveau af viden og faglighed, men faciliterede også, at modevirksomhederne mødte skar­ pe profiler fra branchen og derigennem mulighed for at udbygge et professionelt netværk. NEXT LEVEL FASHION udbydes af HEADSTART FASHION i samarbejde med More Creative.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

MORTEN UNDERBJERG, DESIGNER OG STIFTER AF MODEBRANDET LE PIROL

30

“NEXT LEVEL FASHION med fokus på bæredygtighed er et helt unik setup hvor branchefolk mødes for at udveksle, inspirere og debattere. Jeg bliver altid over­ rasket over hvor meget jeg bliver rykket personligt… det tager jeg med ind i min virksomhed og nye tiltag opstår til gavn for Le Pirol og en bæredygtig fremtid.”


31 VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

MASTERCLASS #1: BÆREDYGTIGHED I MODEBRANCHEN ANNO 2018 Første masterclass havde Else Skjold, Ph.d., fra Designsko­ len i Kolding, som oplægsholder. Her blev begrebet bære­ dygtighed sat under lup og deltagerne blev inddraget med deres tanker om: hvad de forstår ved en bæredygtig virk­ somhed. Else Skjold fremlagde, på baggrund af sine forsk­ ningsstudier, nye måder at tænke bæredygtighed ind i en modevirksomhed på. Herunder at fokusere på efterkøbs­ processen i form af brugsprocesser og praksisser. Kasper Eis, direktør i modefirmaet AMOV, fortalte om de erfaringer han har gjort sig ved at springe ud som iværk­ sætter. Heriblandt problematikken mellem at have store planer og drømme, men mangel på kapital til at realisere dem. Valget om at fokusere på bæredygtighed kom helt af sig selv for Kasper Eis, men det kan være en sej kamp i en modebranche, der er stærkt styret af hurtigt skiftende trends og høj konkurrence.

MASTERCLASS #3: BAG OM REJSEN FRA VISION TIL BÆREDYGTIG FORRETNING Den sidste masterclass satte fokus på balancegangen mel­ lem bæredygtighed og at skabe forretning. Samtidig be­ skæftigede masterclassen sig med dilemmaer, der måtte rejse sig, når de bæredygtige ambitioner rammer virkelig­ heden. Til sidste Next Level masterclass var oplægsholde­ ren Lars Riis, founder af ELSK. Han gav gode råd i forhold til de udforinger han har oplevet med sin egen virksomhed. Ydermere fortalte Maria Wolf, som er designer i Aiayu, om hvordan virksomheden har udviklet sig til der hvor Aiayu er i dag. En rådgiver fra Væksthus Midtjylland var tilkoblet forløbet, og derfor havde deltagerne mulighed for at få individuel sparring.

MASTERCLASS #2: FIND VEJ I JUNGLEN AF MÆRKNINGSORDNINGER, INTERNATIONALE STANDARDER OG RETNINGSLINJER FOR BÆREDYGTIGHED Det kan være en udfordring for mindre virksomheder at finde hoved og hale i retningslinjer og mærkningsordnin­ ger samt juraen bag bæredygtighed. Derfor var teknik- og miljøchef i Dansk Mode & Tekstil Jette Lindgaard inviteret som oplægsholder på anden masterclass. Hun gjorde ma­ sterclassdeltagerne klogere på internationale standarder for samfundsansvar, i form af kemikaliehåndtering, ansvar­ lige miljø- og arbejdsforhold i leverandørkæden samt doku­ mentation og transparens. Lena T. Hansen og Kari Brandt, som repræsenterer det bæredygtige tøjbrand LauRie, var dagens anden oplægsholder og delte deres viden og erfa­ ringer på området.


HEADSTART FASHION HAR VÆRET EN STOR HJÆLP FOR WODEN

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

MORE CREATIVE HAR TIL FORMÅL AT SKABE VÆKST OG ARBEJDSPLADSER GENNEM UDVIKLING AF DE KREATIVE ERHVERV. OG UDVIKLING ER DER I DEN GRAD I AARHUS-VIRKSOMHEDEN WODEN, SOM ER VOKSET TIL 17 ANSATTE, SIDEN DE FØRSTE SNEAKERS BLEV SKABT I 2013.

32


33 VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

Kvinder så langt væk som New Zealand og Israel er vil­ de med sneakers fra WODEN. Virksomheden i Aarhus har på få år fået stor succes internationalt med deres sneakers med skandinavisk signatur i form af fiskeskind, kork og så­ ler med genbrugsgummi. ”WODEN-sneakers har bæredygtige detaljer som lakse­ skind og 10 procent genbrugsgummi i sålerne for at gøre dem mere miljøvenlige. Vi vil skubbe barren for, hvad der er muligt. Selvom det ikke er rentabelt at bruge spildproduktet lakseskind giver det stolthed og kunderne noget ekstra, når de tager skoene ned fra hylden”, siger direktør Carsten Holm. Han kvittede sit vellønnede job i 2013 for at starte WODEN sammen med partneren og investoren Peter Hildebrandt. Fra dag ét har de tænkt stort og internationalt. Foreløbig har WODEN eget salg i 14 lande og er blevet et brand frem­ for sneakers på hylden blandt mange andre. Med sit branchekendskab pegede HEADSTART FASHION på WODEN som en af de virksomheder, der skulle nyde royal opmærksomhed, da kronprinseparret var i Aarhus i anledning af kronprins Frederiks 50 års-fødselsdag. Og kronprinsessen fik et par hvide sneakers påsat hendes mono­gram i guld. ”Vi var meget beæret over, at Kongehuset ville sætte fokus på os og besluttede at fremstille en speciel version til kron­ prinsessen. Selvfølgelig med genbrugsgummi og fiskeskind som vores andre sneakers”, fortæller Carsten Holm. Han mener, at HEADSTART FASHION har været en kæmpe hjælp for WODEN. ”Vi har deltaget i mange inspirerende aktiviteter som events og pr-aktiviteter med kendte mode-folk og haft gavn

af at sparre med andre brands, som har stået med samme problematikker som os. Især i starten er det vigtigt”, frem­ hæver Carsten Holm. WODEN startede nogenlunde samtidig med HEADSTART FASHION. Og Carsten Holm mener, at start-ups som WO­ DEN har brug for og stor gavn af HEADSTART FASHION. ”Det har gavnet både vores og andre virksomheder og mode-­miljøet generelt, for når vi små virksomheder står sammen i en fond som HEADSTART FASHION, bliver vi langt stærkere. I starten var jeg lidt kritisk overfor, om det kunne lade sig gøre, men min kritik er i den grad gjort til skamme”, påpeger Carsten Holm. I dag er WODEN en del af HEADSTART FASHIONS executi­ ve network, og WODEN har netop inviteret medlemmerne indenfor for at fortælle om deres egen rejse fra start-up til succesrig virksomhed. Leder af HEADSTART FASHION Christian Chapelle glæder sig over væksten i WODEN. ”WODEN har gjort det rigtig godt og tjener nu som inspi­ ration for andre virksomheder og start-ups, ligesom Peter Hildebrandt er en del af vores investorpanel”, siger Christi­ an Chapelle. Han har henvist WODEN til Væksthus Midtjylland – en del af imidt, og virksomheden har fået sparring på deres eks­ portplan til Tyskland og en henvisning til Udenrigsministe­ riets generalkonsulat i Hamborg med fokus på udbygning af salget i Tyskland. Og senere sparring om det italienske marked og en henvisning til Udenrigsministeriet og gratis rådgivning om potentielle aktiviteter.


WODEN er allerede godt i gang i Tyskland, som er et vækst­ marked for virksomheden. Og sammen med de skandinavi­ ske lande og Holland virksomhedens største markeder. ”Men potentialet for os er langt større”, vurderer Carsten Holm. WODEN oplever ofte, at forespørgsler fra nye lande ruller ind. Men indtil videre vil virksomheden hellere strøm­ line de markeder, de er på, end angribe nye. ”Der er stadig meget at løbe efter på de markeder, hvor vi er i forvejen”, siger han. Carsten Holm og Peter Hildebrandt har på ingen måde dros­let ned for ambitionerne. En kollektion af sandaler er på markedet, og de er i gang med at udvikle gummistøvler og børnesko.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

”Samtidig arbejder vi på at tage komforten i vores sneakers til helt nye højder, så vi læner os på ingen måde tilbage men vil stadig være helt fremme i skoene”, understreger Carsten Holm.

34


35 VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

WODEN-SNEAKERS HAR BÆREDYGTIGE DETALJER SOM LAKSESKIND OG 10 PROCENT GENBRUGSGUMMI I SÅLERNE FOR AT GØRE DEM MERE MILJØVENLIGE. VI VIL SKUBBE BARREN FOR, HVAD DER ER MULIGT. SELVOM DET IKKE ER RENTABELT AT BRUGE SPILDPRODUKTET LAKSE­ SKIND GIVER DET STOLTHED OG KUNDERNE NOGET EKSTRA, NÅR DE TAGER SKOENE NED FRA HYLDEN. – MEDEJER CARSTEN HOLM


018 AWARDS 2

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

DS BIZZ AWAR ness si u B & VIA Design ARD SHION AW SALLING FA ANK DANSKE B RD A W A N FASHIO

36


37

TORSDAG DEN 24. MAJ 2018 BLEV HEADSTART FASHION AWARDS AFHOLDT PÅ ATLAS I AARHUS.

Der blev uddelt 4 priser i tre kategorier: Bizz Awards VIA Design & Business, Salling Fashion Award og Danske Bank Fashion Award.

Christina Bagger Slivsgaard vandt prisen for den stude­ rende på VIA Design & Business, som gør en faglig ekstra indsats.

BIZZ AWARDS – STUDERENDE BLEV BELØNNET FOR DERES EKSTRA INDSATS Bizz Awards som uddannelsesinstitutionen Via Design & Busi­ness stod bag, uddelte to priser til studerende på sko­ lens businessuddannelser.

Udover æren blev hver studerende belønnet med en check på 10.000 kroner.

Den ene pris gik til en studerende, som havde gjort det sær­ ligt godt under sin erhvervspraktik. Her vandt Lasse Brask Andersen, der var praktikant i Shoe Chapter, hvor han blev belønnet for at opbygge Shoe Chapters visuelle profil på sociale medier.

SALLING FASHION AWARD HYLDEDE UPCOMING DESIGNERE Seks nyopstartede brands var nomineret for deres kollek­ tioner, der designmæssigt fremtrådte innovativt og med et særligt personligt touch. Disse modebrands kæmpede om en præmie på 30.000 kroner og pop-up shops i Sallings storma­ gasiner. De nominerede var: Another Project, Twelvepieces, Morten Ussing, Sandermann, Rue De Tokyo og Maardt Studio.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

HSF AWARD


Til at kåre vinderen var der en jury bestående af; modede­ signerne Mark Tan og Ellen Pedersen, Ph.d. på Designsko­ len Kolding Else Skjold, Head of Fashion ved Kopenhagen Fur Mette Harestrup, marketingchef i Salling Birthe Wiberg og direktør i HEADSTART FASHION Christian Chapelle. Designeren Morten Ussing, med sit brand af samme navn, løb med Salling Fashion Award 2018.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

DANSKE BANK FASHION AWARD GIK TIL ET HÅRDTARBEJDENDE BRAND I VÆKST Skofirmaet Pavement blev årets vinder af Danske Bank Fashion Award. Virksomheden modtog en check på 20.000 kroner. Prisen er en hyldest til modevirksomheder, der har formået at opbygge en forretningsmodel med solid vækst og internationalisering.

38

Pavement blev anerkendt for deres bundlinjevækst og de­ res markering på det danske marked, som et stærkt brand med fokus på kvalitet og design. De andre nominerede var H2O Sportswear og herretøjsbrandet Wood Bird. Stort tillykke til alle vinderne!


39 VI UDVIKLER MODEBRANCHEN


40

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN


41

ET NYT INITIATIV SOM SÆTTER MODEVIRKSOMHEDER I DIREKTE KONTAKT MED STUDERENDE OG DIMITTENDER.

TAKEOFF-KARRIEREDAG 2018 er en fælles karrieredag, der afholdes den 8. november på Aarhus Rådhus i samarbejde med skolerne: VIA University Colle­ ge, Syddansk Universitet, Designskolen Kolding og Kunstakademiets Designskole (KADK). Virksomheder, inden for mode- og livsstilsbranchen, vil være til stede med stande i Rådhushallen. Virksomhederne vil have en oplagt mulighed for at finde talentfulde nye medarbejdere. Karrieredagen er et netværksarrangementet, hvor studerende og dimittender sættes i kontakt med virksomheder, og der vil være mulighed for at finde sin nye praktikplads, studiejob, fastansættelse eller sparringspartner i forbindelse med en studieopgave eller projektarbejde. Som en del af TAKEOFF – KARRIEREDAG 2018 vil der yderligere blive afholdt et seminar med spændende oplægsholdere, der berører tematikkerne: ledelse og fremtidens ressource- og kompetencebehov. Karrieredagen er en aktivitet i Lifestyle & Design Cluster.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

TAKEOFFKARRIEREDAG


EXECUTIVE HEADSTART FASHION EXECUTIVE netværket samler virksomhedsejere, direktører og beslutningstagere på et strategisk niveau i modebranchen.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

HEADSTART FASHION har med Executive netværket skabt et forum for erhvervsudvikling og netværksdan­ nelse, som kan være med til at bryde rammerne samt åbne op for sparring i modebranchen.

42

Erhvervsnetværket mødes fire gange om året i virk­ somhedernes domiciler. Møderne har fastlagte tema­ tikker eksempelvis internationalisering, finansiering og rekruttering. Eksterne oplægsholdere og konsulenter bliver inddraget i møderne og deler ud af deres viden og erfaring. Medlemmerne, som alle er erfarne aktører i modebran­ chen, har mulighed for at inspirere og udfordre hinanden. Executive netværket har derfor et stort potentiale for at blive et værdiskabende netværk for modebranchen.


43

- ET NETVÆRK FOR UPCOMING MODEVIRKSOMHEDER HEADSTART FASHION har etableret HSF Movers med det formål at styrke og hjælpe upcoming virksomheder med vækst og udvikling. Mindre nyopstartede modevirksom­ hed­er har ofte blandt andet forretnings- og netværksmæs­ sige udfordringer og der er HSF Movers en god mulighed for at blive klædt bedre på. HSF Movers har minimum fire netværksmøder om året. Det er medlemmerne, der har indflydelse på hvilke temaer og problemstillinger, de ønsker at diskutere på netværksmø­ derne og der er hver gang dygtige oplægsholdere, som per­ spektiverer de respektive tematikker.

Som medlem af HSF Movers får man samtidig et bronze­ medlemskab i HEADSTART FASHION, som blandt andet inde­bærer at man kan få tilbudt gratis deltagelse til udvalg­ te HEADSTART ­FASHION­arrangementer. En naturlig del af at være med i et etableret netværk er også gevinsten ved at kunne dele sine erfaringer med hin­ anden. HSF Movers skaber trygge rammer for sparring og styrker regionens virksomheder både netværks- og videns­ mæssigt.

FIRE NETVÆRKSMØDER OM ÅRET Bronze medlemskab af HSF / Invitation til udvalgte HEADSTART FASHION arrangementer. Indflydelse på hvilke temaer, der kan diskuteres på netværksmøderne.

3000 KRONER OM ÅRET 1000 kr. om året, hvis man har en kontorplads/kontor hos HEADSTART FASHION

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

BLIV MEDLEM AF HSF MOVERS


HVAD KAN DU FÅ UD AF ET MEDLEMSKAB? HEADSTART FASHIONS MÅL ER AT GØRE AARHUS OG REGION MIDTJYLLAND TIL DANMARKS NYE KRAFTCENTER FOR MODE OG SKABE VÆRDI FOR DEN DANSKE MODE- OG TEKSTILBRANCHE SOM HELHED. SOM MEDLEM AF HEADSTART FASHION KAN DU VÆRE MED TIL AT INDFRI AMBITIONERNE. SAMTIDIG STØTTER DU OP OMKRING DEN OVERORDNEDE MISSION OM AT BIDRAGE TIL MERE VÆKST, UDVIKLING OG FLERE ARBEJDSPLADSER I MODEBRANCHEN.

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

Et medlemskab af HEADSTART FASHION åbner for en række netværksaktiviteter, events og forretningsudviklen­ de aktiviteter, der kan være værdiskabende for din virk­ somhed.

44

BRONZE MEDLEMSKAB Med et bronzemedlemskab er du blandt de første, som får til­ budt deltagelse i vores gratis konferencer og seminarer mv. 500 kr. + moms pr. år Bronzemedlemskabet er tiltænkt nystartede virksomheder, der har brug for at udvide deres netværk i brancherelevan­ te rammer. SØLV MEDLEMSKAB Med et sølvmedlemskab opnår du automatisk medlemskab af EXECUTIVE netværket og førsteret til særarrangementer. 5.000 kr. + moms pr. år

GULD MEDLEMSKAB Med et guldmedlemskab er din modevirksomhed sikret besøg af en eksklusiv pressedelegation én gang om året. Du får også førsteret til særarrangementer og automatisk medlemskab af EXECUTIVE netværket. 15.000 kr. + moms pr. år PLATIN MEDLEMSKAB Med et platinmedlemskab placerer du dig som strategisk partner. Her er der mulighed for at lave særaftaler med HEADSTART FASHION. Kontakt HEADSTART FASHION for at høre nærmere om mulighederne.


45 VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

HVAD FÅR DU GENERELT UD AF ET MEDLEMSKAB? ADGANG TIL INSPIRERENDE OG VÆRDISKABENDE AKTIVITETER OG EVENTS ADGANG TIL ET STÆRKT NETVÆRK LOKALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT ADGANG TIL POTENTIELLE NYE MARKEDER, PARTNERE OG KUNDER OMTALE OG SYNLIGHED VIA DELTAGELSE I PRESSEBESØG EVENTS O.LIGN. MULIGHED FOR AT FÅ INDFLYDELSE PÅ KOMMENDE ARRANGEMENTER

HVEM KAN BLIVE MEDLEM? Vores medlemmer er virksomheder, institutioner og organisationer, som arbejder i modebranchen. Du kan ikke tegne medlemskab som privatperson. Læs mere om oprettelse af medlemskab på www.headstartfashion.dk


HSF

VI UDVIKLER MODEBRANCHEN

MINDET 4 8000 AARHUS C

46


47 VI UDVIKLER MODEBRANCHENIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.