1/2023 Kierunek Wod-Kan

Page 1

POMYSŁ NA WODOCIĄGI

I jak znaleźć zagubione koszty?

I mała spółka – wielkie inwestycje

I budowanie dobrego wizerunku

Kwartalnik 58.14.12.0 ISSN 2391-6044 1/23 (824) kierunekwodkan.pl
TEMAT NUMERU I ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ WOD-KAN LIDER W CZASACH OPTYMALIZACJI > 26 > 44 CZTERY POKOLENIA W PRACY NOWE SZANSE MIMO KRYZYSU > 36

Z ŻYCIA BRANŻY

8 I Współczesna lekcja obiegu wody w przyrodzie

Anna Michałowska

10 I Nowoczesne pojazdy dla branży wod-kan

Aleksandra Szmalec

TEMAT NUMERU: ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ WOD-KAN

13 I Jak znaleźć zagubione koszty?

Roman Kotapski

18 I Wielka Wisznia Mała

Izabela Rucińska

22 I Dylematy wodociągowego PR-owca

Ziemowit Nowak

26 I Lider w czasach optymalizacji

Andrzej Malinowski

30 I Media społecznościowe i biały wywiad w zarządzaniu kapitałem ludzkim w organizacji wod-kan

Krzysztof Buczkowski

36 I Cztery pokolenia w pracy. Wyzwanie dla menedżerów branży wod-kan

Adam Jeske

44 I Nowe szanse mimo kryzysu

Marcin Grabuńczyk

TEMAT NUMERU: ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ WOD-KAN

LIDER W CZASACH OPTYMALIZACJI

PRAWO

48 I Nowela Kodeksu spółek handlowych. Zmiany w nadzorze właścicielskim, cz. II

Jędrzej Bujny

53 I O zaopatrzeniu w wodę w warunkach specjalnych

Krzysztof Filipek

58 I Pięć lat z trzyletnimi taryfami. Sukces czy porażka?

Marcin Błędzki

SIECI WOD-KAN

61 I Tylko kawy nie parzy… O oprogramowaniu geoinformacyjnym w ŁSI

Piotr Wierzbicki

66 I Powłoki specjalne Saint-Gobain PAM w technologiach bezwykopowych

Katarzyna Drzyzga

68 I Wykrywanie nieszczelności helem.

Doświadczenia z pięcioletniej pracy w terenie

Dobromir Drabiec

73 I Udoskonalamy system pomiaru i rozliczenia

zużycia wody

Agnieszka Kochanowska, Rafał Zalesiński

JAKOŚĆ WODY

78 I Na Stacji Uzdatniania Wody Szczekanica

Robert Ciołkowski

FELIETON

83 I Logika i wyobraźnia przydatne w każdej sytuacji

Darek Dzida

84 I Protest

Michał Rżanek

85 I Inflacja jako argument dobry na wszystko

Łukasz Lipiec

86 I Nasza infrastruktura krytyczna

Paweł Chudziński

TEMAT NUMERU: ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ WOD-KAN

30

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I BIAŁY

WYWIAD W ZARZĄDZANIU

KAPITAŁEM LUDZKIM

W ORGANIZACJI WOD-KAN

Krzysztof Buczkowski

SIECI WOD-KAN

TYLKO KAWY NIE PARZY…

O OPROGRAMOWANIU

GEOINFORMACYJNYM W ŁSI

Piotr Wierzbicki

SPIS TREŚCI Patronat medialny Wod-Kan K E R U N E K SPIS TREŚCI
Andrzej Malinowski
26 61
Fot. 123rf Fot. 123rf Fot. 123rf Kierunek Wod-Kan 1/2023 3

Przemysław Płonka redaktor naczelny tel. 32 415 97 74 wew. 28 e-mail: przemyslaw.plonka@e-bmp.pl

Wydawca: BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437

NIP: 639-20-03-478 ul. Morcinka 35 47-400 Racibórz tel./fax 32 415 97 74 tel. 32 415 29 21, 32 415 97 93 e-mail: ochrona@e-bmp.pl www.kierunekWODKAN.pl

BMP to firma od 30 lat integrująca środowiska branżowe, proponująca nowe formy budowania porozumienia, integrator i moderator kontaktów biznesowych, wymiany wiedzy i doświadczeń. To organizator branżowych spotkań i wydarzeń – znanych i cenionych ogólnopolskich konferencji branżowych, webinariów, wydawca profesjonalnych magazynów i portali.

„Coraz młodsi u nas pracują. Niektórzy nie pamiętają nawet powodzi!” – to zdanie, które nierzadko słyszę od moich raciborskich znajomych, gdy rozmawiamy o sytuacji w ich firmach. Niepamiętającym przypomnę tylko, że owa powódź wydarzyła się w 1997 r., więc osoby urodzone już po tej dacie (która dla mojego pokolenia była zaledwie „wczoraj”) wcale nie są już takie młode (25 lat).

W pierwszym w tym roku wydaniu Kierunku WOD-KAN tradycyjnie sporą część numeru poświęcamy tematyce zarządzania, w tym wyzwaniom, z jakimi muszą zmierzać się dziś menedżerowie – w przedsiębiorstwach wodociągowych i nie tylko. Jednym z największych jest współpraca w jednej organizacji kilku pokoleń pracowników. Pokoleń różnych, gdzie „Iksy” czasem kompletnie nie rozumieją „Igreków”, którzy z kolei dla wielu z pokolenia Xd (urodzeni po 2012, jeszcze nieobecni na rynku pracy) będą zapewne niczym przybysze z Marsa. Ciekawie o czterech pokoleniach w pracy pisze Adam Jeske (s. 36), podkreślając cechy, podejście do obowiązków, postawy przedstawicieli każdej z generacji. Zachęca, by do każdej podchodzić bez stereotypowych uprzedzeń, a skupić się na wykorzystaniu ich „mocnych stron” i pamiętać o tym, że „istnieje bardzo mało dowodów na to, że ludzie z różnych pokoleń zachowują się wyraźnie inaczej w pracy lub chcą wyraźnie innych rzeczy”.

Zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi jest trudne – pisze równocześnie autor. By uniknąć konfliktów ,„menedżerowie muszą otwarcie rozmawiać o stereotypach, podkreślać podobieństwa i wspólne cele wszystkich pracowników oraz dostrzegać, że ich potrzeby zmieniają się z czasem i na wiele różnych sposobów” – zaznacza. W podsumowaniu artykułu Adam Jeske podkreśla, że dynamiczne zmiany, jakimi jesteśmy dziś świadkami, powodują potrzebę kształtowania nowych kompetencji menedżerów. Potwierdza to m.in. Andrzej Malinowski (s. 26), przypominając, iż „dzisiejszy lider uczy się przez całe życie. Pamiętajmy, że te kompetencje, które dały nam awans, mogą okazać się niewystarczające do mierzenia się z aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami. By stawić czoła przeciwnościom i prowadzić zespół z prawdziwą pasją i zapałem, powinniśmy pracować nad sobą. Kompetencje lidera muszą być stale rozwijane”. Wśród tych poszukiwanych dziś kompetencji jest między innymi empatia. Warto nie zapominać o tym ważnym elemencie dobrego przywództwa – tak istotnym dla „Iksów”, jak i dla „urodzonych po powodzi”.

Rada Programowa:

Dariusz Dzida – kierownik sieci wodociągowej AQUA S.A.

prof. dr hab. inż. Marek Gromiec – członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, doradca Komisji Środowiska Senatu RP

Marek Kornatowski – Prezes Zarządu, Fundacja „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”

Andrzej Malinowski – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego Dariusz Latawiec – Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Michał Rżanek – prezes Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Klara Ramm – przedstawiciel Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w EURAU

Piotr Ziętara – prezes zarządu MPWiK S.A. w Krakowie

Prezes zarządu BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Adam Grzeszczuk

Redaktor naczelny

Przemysław Płonka

Redaktor wydania

Aneta Skalik

Redakcja techniczna

Marcelina Gąsior

Kolportaż rafał.ruczaj@e-bmp.pl

Sprzedaż:

Magda Widrińska, Marta Mika, Ewa Dombek, Jolanta Mikołajec-Piela, Krzysztof Sielski, Monika Majewska

Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Niniejsze wydanie jest wersją pierwotną czasopisma

Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam opracowanych przez wydawcę wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowywania nadesłanych tekstów oraz dokonywania ich skrótów, możliwości zmiany tytułów, wyróżnień i podkreśleń w tekstach. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Fot. na okładce: 123rf.com

OD REDAKCJI
Patronat medialny Organizator Wod-Kan K I E R U N E K
4 Kierunek Wod-Kan 1/2023
Nowe kompetencje menadżerów

KOLEKTOR MOKOTOWSKI BIS

jest jedną z kluczowych inwestycji Wodociągów Warszawskich, zwiększających pojemność stołecznej sieci kanalizacyjnej, która będzie podnosiła bezpieczeństwo miasta podczas deszczy nawalnych. Drążenie mikrotunelu odbywa się na głębokości ok. 10 m pod poziomem terenu, wzdłuż ul. Gagarina w Warszawie. Kolektor wykonany z modułów rur żelbetowych z wkładką PEHD o długości 3 m, średnicy wewnętrznej 2,8 m i zewnętrznej 3,4 m będzie miał łączną długość około 1,2 km. Pojemność retencyjna kolektora to 6,9 tys. m³

Fot. Jolanta Maliszewska, Wodociągi Warszawskie

W OBIEKTYWIE
Kierunek Wod-Kan 1/2023 5

KATOWICE ADAPTUJĄ SIĘ DO ZMIAN KLIMATU

Katowice przeprowadzają szereg inwestycji w celu adaptacji miasta do zmian klimatu. Jest to odpowiedź na wyzwania wynikające z urbanizacji kolejnych przestrzeni aglomeracji. Łączna wartość inwestycji to ponad 98 mln zł.

W ramach zakończonych w 2022 roku projektów łącznie wybudowano ok. 11 km kanalizacji sanitarnej, ok. 9 km kanalizacji deszczowej, zaadaptowano na kanalizację deszczową ok. 6 km kanalizacji ogólnospławnej, a ok. 5 km sieci ogólnospławnej zaadaptowano na kanalizację sanitarną.

Oprócz projektów związanych z sieciami kanalizacyjnymi w Katowicach realizowane są projekty o wartości ponad 94 mln zł, które dotyczą budowy 25 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ponad 11 000 metrów3

Źródło: Katowice.eu

WODOCIĄGI JAWORZNO PODSUMOWAŁY ROK 2022

W 2022 roku, należąca do Wodociągów Jaworzno, Oczyszczalnia Ścieków Jeleń Dąb oczyściła blisko 5 837 944 m3 ścieków sanitarnych. Były to ścieki wytworzone na terenie aglomeracji Jaworzno, które do obiektu o charakterystyce mechaniczno-biologicznym dopłynęły szeroko rozbudowanym układem rurociągów kanalizacyjnych.

W ubiegłym roku zakończony został kolejny duży projekt inwestycyjny związany z modernizacją tej oczyszczalni oraz budową nowych nitek kanalizacyjnych. Za blisko 18 mln zł wyremontowano budynki związane z gospodarką osadową oraz układy i urządzenia mechaniczne. Natomiast sieć kanalizacyjna Jaworzna powiększyła się o 19 km nowych rurociągów, które wybudowane zostały m.in. dla mieszkańców dzielnicy Dąbrowa Narodowa.

Więcej na stronie internetowej Wodociągów Jaworzno. Źródło i fot.: Wodociągi Jaworzno

GDAŃSK PRZEJMUJE WODOCIĄGI

Już nie Saur Neptun Gdańsk, a Gdańskie Wodociągi – tak brzmi nazwa firmy wodociągowo-kanalizacyjnej zaopatrującej gdańszczan w wodę i odbierającej od nich ścieki.

PŁYWAJĄCA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Na powierzchni jednego z dwóch wyłączonych z użytku zbiorników osadowych na terenie SUW Trzebionka powstanie pierwsza w Wodociągach Chrzanowskich i jedna z niewielu w całym kraju pływająca instalacja fotowoltaiczna.

– Jest to kolejne przedsięwzięcie Wodociągów Chrzanowskich mające na celu ograniczanie zakupu energii elektrycznej i wykorzystania jej alternatywnych źródeł, co w efekcie przekłada się na istotne zmniejszenie kosztów działalności naszej spółki. Nowe instalacje o łącznej mocy 81 kW dostarczą energię elektryczną na potrzeby wydziałów technicznych przedsiębiorstwa i jego zaplecza magazynowego. Inwestycja pozwoli ograniczyć o 20% ilość kupowanej energii elektrycznej dla naszej bazy na Trzebionce – informuje prezes Łukasz Brzózka.

Pływająca fotowoltaika jest wydajniejsza, gdyż pozwala wyeliminować lub ograniczyć zacienienie oraz ilość zanieczyszczeń osiadających na panelach. Z kolei woda zmniejsza temperaturę otoczenia, co przekłada się na pracę paneli z wyższą wydajnością. Również modułowy sposób montażu – za pomocą pływaków zakotwiczonych do dna – pozwala na szybszą realizację obiektu niż w przypadku lądowych farm PV.

Źródło: wodociagi.chrzanowskie.pl

Miasto Gdańsk ma w spółce 100 proc. akcji, co oznacza, że jest teraz jej jedynym właścicielem i posiada pełną kontrolę nad systemem wodociągowo-kanalizacyjnym na terenie Gdańska.

Dzięki zakupowi akcji od Saur International miasto przejęło Saur Neptun Gdańsk. W spółce pozostał cały majątek, tj. nieruchomości, flota specjalistycznych samochodów, laboratoria oraz oprogramowanie, sprzęt oraz zespół 540 pracowników, wśród których są operatorzy ujęć wody odpowiadający za bezpieczeństwo dostaw, operatorzy oczyszczalni ścieków, dyspozytorzy systemu, mistrzowie i inżynierowie odpowiadający za naprawy i utrzymanie sieci, laboranci, obsługa klienta, pracownicy pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego, zespoły automatyków, energetyków dbających o bezpieczeństwo obiektów.

Spółka zmieniła nazwę, ale jej klienci nie muszą podpisywać z Gdańskimi Wodociągami nowych umów. Nie będzie też konieczności wymiany 36 tys. liczników na wodę. Wszystkie dane spółki, w tym jej adres, numery kontaktowe, NIP, KRS pozostają bez zmian. Faktura wysyłana do klientów będzie wyglądała identycznie jak ta, którą otrzymywali oni dotychczas, z tą jednak różnicą, że będzie opatrzona nowym logo i nową firmą (nazwą) spółki. Pozostałe dane i układ faktury nie zmieniają się, a opłaty trafią na indywidualne numery kont klientów, które także pozostają bez zmian.

Źródło: gdańsk.pl

Z PORTALU KIERUNEKWODKAN.PL
123rf 6 Kierunek Wod-Kan 1/2023
Fot.

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE

PODEJMUJĄ KOLEJNĄ

WSPÓŁPRACĘ W KIERUNKU

ODZYSKIWANIA CIEPŁA ZE ŚCIEKÓW

Wodociągi Warszawskie wdrażają kolejne projekty związane z Gospodarką Obiegu Zamkniętego. Umowa z PGNiG TERMIKA

S.A. zakłada współpracę obu spółek w zakresie odzysku ciepła ze ścieków i wykorzystania go na potrzeby mieszkańców.

PGNiG TERMIKA S.A. to kolejny po Veolia Energia Warszawa partner, z którym Wodociągi Warszawskie będą współpracować w zakresie zbadania możliwości odzysku ciepła ze ścieków. 18 stycznia 2023 r. spółki podpisały umowę w tej sprawie. Pierwszy etap to przygotowanie analiz mających za zadanie zweryfikować uwarunkowania ewentualnego przyszłego przedsięwzięcia. Następnie, w przypadku pomyślnych wyników prac, docelowo zakłada się zabudowę pomp ciepła wykorzystujących ciepło odpadowe ścieków komunalnych z sieci kanalizacyjnej oraz w oczyszczalniach ścieków „Czajka”, „Południe” i „Pruszków”, a także Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) należących do stołecznego

MPWiK. Częścią umowy jest także analiza możliwości przeprowadzenia przyszłych działań ukierunkowanych na wykorzystanie ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej w obiektach należących do PGNiG TERMIKA.

Umowę w siedzibie MPWiK w m.st Warszawie

S.A. podpisali: po stronie Wodociągów

Warszawskich członkowie zarządu Tomasz

Mencina oraz Dariusz Dąbrowski, a po stronie PGNiG TERMIKA S.A. Paweł

Przychodzeń oraz Jakub Kowaleczko – wiceprezes i członek zarządu.

Źródło i fot.: Wodociągi Warszawskie

Taki poziom samowystarczalności energetycznej osiągnie szczecińska oczyszczalnia Pomorzany – po zakończeniu trwającej inwestycji zwiększającej ilość biogazu pochodzącego z fermentacji osadów ściekowych.

Źródło: ZWiK Szczecin

OTWARCIE NOWOCZESNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Końcem listopada 2022 w Białej Podlaskiej nastąpiło uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni ścieków. Obiekt wyposażony jest teraz w centralną przepompownię i efektywny system zarządzania miejską siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Inwestycja warta była prawie 86 mln zł.

Dla branży wod-kan, która zapewnia strategiczne dobro, czyli dostęp do bieżącej wody, szczególnie niebezpieczna może być coraz częściej obserwowalna tendencja użytkowników mediów społecznościowych do przesadnego dzielenia się informacjami prywatnymi (ang. over-sharing).

Miewa to groźne konsekwencje, gdyż zwiększa ryzyko przypadkowego ujawnienia informacji wrażliwej dr Krzysztof Buczkowski, wiceprezes zarządu Wodociągi Płockie.

Więcej na str. 30

W ciągu ponad czterech lat została zrealizowana duża inwestycja, która umożliwi zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni oraz poprawi i unowocześni jakość oczyszczania ścieków i funkcjonowanie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białej Podlaskiej. Zgodnie z projektem, przeprowadzono modernizację i rozbudowę wszystkich trzech bloków oczyszczalni: mechanicznego, biologicznego i gospodarki osadowej. Dodatkowo unowocześnione zostały punkty pomiarowe sieci wodociągowej, zakupiono specjalistyczny sprzęt do wykrywania nieszczelności i zwiększono wykorzystanie wody technologicznej do celów oczyszczania, co przełoży się na ogólną oszczędność wody w przedsiębiorstwie. Ponadto infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna została wyposażona w specjalny system (klasy GIS) do zarządzania majątkiem sieciowym.

Źródło: gov.pl

Więcej na www.kierunekwodkan.pl

MPWIK ZOSTAŁO LAUREATEM

KONKURSU „PRACODAWCA

PRZYJAZNY PRACOWNIKOM”

MPWiK Wrocław zostało wyróżnione w XIV edycji konkursu Pracodawca Przyjazny

Pracownikom za przestrzeganie przepisów prawa pracy, a w szczególności za zapewnianie stabilności zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, umożliwienie pracownikom zrzeszania się w związki zawodowe, a także za procedury przeciwdziałania naruszaniu zasad równego traktowania w zatrudnianiu i mobbingowi. Więcej na: www.mpwik.wroc.pl

Źródło: MPWiK S.A. we Wrocławiu

Z PORTALU KIERUNEKWODKAN.PL
55% Kierunek Wod-Kan 1/2023 7

Współczesna lekcja obiegu wody w przyrodzie

Krążenie wody w przyrodzie nie ma początku i końca, jest procesem ciągłym… Rzadko jednak wspominamy o czynniku, który go równie bezustannie zaburza.

Każda kropla wody nieprzerwanie krąży w otaczającej nas przestrzeni: przemieszcza się i przy tym zmienia swój stan skupienia. Przy udziale energii cieplnej słońca, woda w postaci pary unosi się z powierzchni Ziemi na znaczne wysokości. Ciśnienie atmosferyczne generuje ruch mas powietrza wraz z zawartą w nich wilgocią. Cząsteczki pary łączą się i – dzięki sile przyciągania ziemskiego – skondensowane wracają na powierzchnię w postaci opadów, a w zależności od stanu cieplnego atmosfery przybierają stan płynny lub stały.

2500 lat

W chwili, gdy opad sięgnie powierzchni, kończy się faza atmosferyczna obiegu wody, a zaczyna jego faza kontynentalna. Opad, który bezpośrednio zasila zbiorniki wodne, po pewnym czasie ulega odparowaniu i na powrót rozpoczyna kolejny cykl krążenia wody. Natomiast jeśli deszcz lub śnieg trafi na stały ląd – w sprzyjających warunkach klimatycznych spłynie po jego powierzchni do miejsc niżej położonych, tworząc cieki i nimi trafi do odbiorników. Część opadu infiltruje w głąb gleby, w niej przemieszcza się i w zależności od głębokości posadowienia – zasila roślinność, rzeki, jeziora, tworzy źródła wód gruntowych lub uchodzi pod ziemią do mórz i oceanów, a następnie, poprzez parowanie, kontynuuje cykliczny ruch cząstek wody. Wg szacunków, jeden pełny cykl może trwać średnio 2 500 lat.

Z wykształcenia technolog wody, inżynier środowiska i hydrolog. Od 15 lat zawodowo związana z działaniami na rzecz równowagi gruntowo-wodnej przy inwestycjach liniowych. Na co dzień mierzy się z okołowodnymi wyzwaniami na etapach: projektowania, realizacji i utrzymania inwestycji. Autorka bloga „Jesteś wodą”, gdzie porusza tematy związane ze świadomym zarządzaniem zasobami wodnymi i inspiruje do oszczędzania wody

Sięgam do definicji obiegu wody z podręcznika akademickiego (wydanego dokładnie 10 lat temu), w którym zawarto następujący zapis: „Zaburzenie obiegu wody jest możliwe na każdym etapie jej wędrówki. Na każdym też etapie jest możliwe jej skażenie lub zanieczyszczenie”. Powiem dobitnie: tak dzieje się teraz, dekadę temu i jeszcze wcześniej, a „czynnikiem”, który przykłada do tego rękę, jest człowiek i robi to na wiele sposobów.

Zanieczyszczenie już w atmosferze

Już znajdujące się w atmosferze cząstki wody mają kontakt z zawieszonymi w niej zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego – głównie efektami

emisji z pieców grzewczych, transportu i punktowo z przemysłu. Zanieczyszczenia te wymywane są z powietrza podczas opadu, a kolejna ich porcja łączy się ze spływem powierzchniowym i innymi szkodliwymi substancjami, które woda napotka po drodze, by ostatecznie znaleźć się w odbiorniku. Do zaspokojenia swoich potrzeb człowiek pobiera z ujęć znaczne ilości wody: na cele przemysłowe, komunalne i rolnicze. Oczywiście nie jest ona zużywana bezpowrotnie, gdyż wraca do obiegu; jak się jednak okazuje – nierzadko w odmiennym stanie jakościowym. Źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych są nielegalnie odprowadzane ścieki bytowe z terenów nieskanalizowanych, których (wg raportu NIK z 2021 r.) nawet 80% trafia do środowiska bez wcześniejszego oczyszczania. Środowisko wodne mierzy się z ponadnormatywnym korzystaniem z jego zasobów, w tym odprowadzaniem różnego rodzaju substancji i ścieków, awaryjnymi sytuacjami zrzutu zanieczyszczeń oraz nielegalnym składowaniem odpadów, które to decydują o jego stanie. Istotne jest także zaburzenie naturalnego ruchu hydrologicznego, na skutek inżynierskiej działalności człowieka. Cieki są przegradzane, zmieniane jest ich koryto, kierunek przepływu, prowadzi się zabiegi melioracyjne – działania te zmieniają naturalny charakter zlewni i także nie pozostają bez wpływu na jakość i ilość wód.

To wszystko sprawia, że woda nie ma już warunków i nie nadąża oczyszczać się samoistnie, a proces „rozcieńczania” ścieków, wskazywany jako jeden ze sposobów ich oczyszczania, pozostaje już tylko zapisem na kartach podręczników.

Gorzko wybrzmiewa moja wypowiedź, bo wynika z niej wprost, że jesteśmy najbardziej inwazyjnym gatunkiem wobec ekosystemu wodnego. Ilu z nas ma tego świadomość, biorąc pod uwagę stopień naszego uzależnienia od zasobów wodnych?

Z ŻYCIA BRANŻY
Anna Michałowska
8 Kierunek Wod-Kan 1/2023

Już dziś możesz uruchomić zintegrowany system eMedia lub jego moduły w Data Center Grupy Wasko S.A.

zintegrowany system do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem WOD.-KAN. w technologii WWW

Rozliczaj wszystkie usługi komunalne w jednolity sposób oraz sprawnie prowadź obsługę klienta.

Przeprowadzaj wielowymiarowe analizy w celu podejmowania właściwych decyzji zarządczych. Planuj działania w oparciu o rozbudowane mechanizmy predykcji.

Obsługuj pracę laboratoriów, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży wodno-kanalizacyjnej.

Zarządzaj obszarem ekonomicznym firmy w zakresie finansów, księgowości, majątku trwałego, magazynu i zasobów ludzkich.

Dowolnie konfiguruj ścieżki obiegu spraw/procesów i dokumentów oraz dostępy do nich z dowolnego miejsca.

Zarządzaj infrastrukturą, obiektami technologicznymi i całym majątkiem sieciowym wod-kan, wykorzystując aktualne mapy cyfrowe.

Dzięki eksploatacji systemu

Zarządzaj w nowoczesny sposób całą flotą pojazdów.

w DataCenter:

OBNIŻYSZ KOSZTY IT

Nadzoruj przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego na obiektach wod-kan. Monitoruj wszystkie procesy technologiczne w Centralnej Dyspozytorni.

Data Center i profesjonalne usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa:

audyty IT, backupy, kampanie phisingowe, Security Operation Center – stałe monitorowanie infrastruktury IT i minimalizacja ryzyka cyberataków.

W naszym DataCenter przetwarzamy dane ponad 1111. firm.

1 3

w swojej firmie

Twoje dane będą ZAWSZE

BEZPIECZNE

Zminimalizujesz RYZYKO

CYBERATAKÓW i konsekwencji

finansowych

W 100% możesz liczyć

na PROFESJONALNE WSPARCIE

4

2 5

specjalistów IT

LogicSynergy/Grupy Wasko

Twoje oprogramowanie będzie

ZAWSZE w pełni AKTUALNE

Dołącz już teraz do grona naszych klientów!

eBiling Business Intelligence SmartLab Transport OpenEye
eERP eSOD SmartGIS
handel@logicsynergy.pl

ODDZIAŁ PRODUKCYJNY Przedsiębiorstwo GAMON TRUCKS sp. z o. o. ma swoją siedzibę w Rybniku, ale to pod Łodzią, w Konstantynowie Łódzkim, znajduje się zakład produkcyjny. Tam powstają znane w branży wozy asenizacyjne

NOWOCZESNE POJAZDY

DLA BRANŻY WOD-KAN

Proces budowy zbiornika pojazdu, śrutowanie i uzbrajanie podwozia. Praca spawaczy i tokarzy. Zautomatyzowana szafa magazynowa. Część biurowa zakładu… To wszystko mieli okazję zobaczyć uczestnicy wycieczki technicznej w przedsiębiorstwie GAMON TRUCKS w Konstantynowie Łódzkim, zorganizowanej w ramach kongresu WOD-KAN-EKO 2022.

Z ŻYCIA BRANŻY
Aleksandra Szmalec BMP
Fot. BMP 10 Kierunek Wod-Kan 1/2023

WYCIECZKA TECHNICZNA

W ramach XXV

Kongresu WODKAN-EKO w Łodzi (organizatorem była firma BMP) uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na wycieczkę techniczną po zakładzie GAMON TRUCKS (odbyła się 15 listopada 2022 r.). Zwiedzający mieli okazję zobaczyć m.in. dział konstrukcyjny

O GAMON TRUCKS

GAMON TRUCKS sp. z o.o. swoją działalność prowadzi od 2014 r. Zajmuje się produkcją samochodów do czyszczenia kanalizacji oraz transportu nieczystości płynnych. Pojazdy cieszą się zainteresowaniem nie tylko na rodzimym rynku, ale również za granicą. Dla firmy priorytetem jest jakość – stosuje określone normy i wytyczne podczas produkcji. Posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 oraz uprawnienia do produkcji pojazdów ADR.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

– Ideą wycieczki jest pokazanie cyklu produkcji pojazdów asenizacyjnych oraz -kanalizacyjnych od surowców do gotowego samochodu. Sam udział w imprezie WODKAN-EKO uważam za dobry sposób poznania branży oraz świetną okazję do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń – podsumował Adam Gamoń, prezes GAMON TRUCKS

HALA PRODUKCYJNA Słuchacze dowiedzieli się, jak wygląda proces budowy zbiornika pojazdu, śrutowanie i uzbrajanie podwozia oraz przyglądali się pracy spawaczy i tokarzy

Z ŻYCIA BRANŻY
Fot. BMP Fot. BMP
Kierunek Wod-Kan 1/2023 11
Fot. BMP

UNIWERSALNE ZABUDOWY

Produkowane zabudowy mogą być zamontowane na każdym podwoziu ciężarowym (MAN, DAF, Mercedes-Benz, Volvo, Renault lub Iveco)

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA Dużym zainteresowaniem cieszyła się zautomatyzowana szafa magazynowa, która w dużym stopniu usprawnia pobieranie niezbędnych elementów do budowy pojazdu

Z ŻYCIA BRANŻY
Fot. BMP
12 Kierunek Wod-Kan 1/2023
Fot. BMP