prof. Marek Gzik, kandydat do Sejmu: Bytom, Gliwice, Zabrze oraz powiaty gliwicki i tarnogórski

Page 1

TWÓJ WYBÓR

WYZWANIA DLA REGIONU

Jak prof. Marek Gzik i Koalicja Obywatelska chcą rozwiązać najważniejsze problemy Górnego Śląska?

AMBASADOR ŚLĄSKA

Chcę być ambasadorem Śląska, który idzie do polityki, żeby zrobić coś dobrego – rozmowa z prof. M. Gzikiem.

MÓWIĄ O GZIKU

Borys Budka, Jerzy Buzek, Jolanta Czernicka-Siwecka, Krystyna Jurczewska-Płońska, Jan Sarna, Barbara Szcześniak.

prof. Marek Gzik, kandydat do Sejmu: Bytom, Gliwice, Zabrze oraz powiaty gliwicki i tarnogórski
fot. Latający Kowal

Poznaj prof. Marka Gzika

Od 2022 r. przewodniczy Sejmikowi Województwa Śląskiego. Pomysłodawca i dyrektor EHTIC – Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej oraz współtwórca Wydziału Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu, którego w latach 2012 – 2020 był dziekanem. Pełni też funkcję przewodniczącego rady uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jak mówi o sobie: – Łączenie działalności naukowej z pracą w samorządzie na rzecz mieszkańców naszego regionu pozwala mi jeszcze lepiej realizować misję, jaką jest rozwijanie nowoczesnych technologii dla przyszłości służby zdrowia.

Urodził się i mieszka w Gliwicach, gdzie ukończył Technikum Samochodowe, a następnie studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Doktorat obronił z wyróżnieniem w 2000 r. jako 29-latek, habilitację w 2010 r. W 2015 r. z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł profesora. Ukończył także studia MBA prowadzone przez Politechnikę Śląską oraz Nyenrode Business University w Holandii.

Prywatnie jest szczęśliwym mężem i tatą dwójki wspaniałych dzieci, a także dumnym opiekunem psa Bobiego. – Zawodowo jestem związany z Zabrzem i Katowicami. Gdy nie wykładam na uczelni, wykładam… płytki na tarasie i majsterkuję. Chwilę oddechu łapię podczas spacerów w pobliskich lasach – zwierza się prof. Gzik.

14 15

GLIWICE

1. Ostropa, miejsce zamieszkania

2. Politechnika Śląska, nauczyciel akademicki

3. Instytut Techniki Górniczej KOMAG, przewodniczący rady naukowej

4. Akademicki Związek Sportowy Politechniki Śląskiej, wiceprezes

ZABRZE

5. Katedra Biomechatroniki Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, kierownik katedry

6. Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

Politechniki Śląskiej, założyciel, dyrektor

7. Śląski Uniwersytet Medyczny, przewodniczący rady uczelni

8. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi, członek rady fundacji oraz rady naukowej

KATOWICE

9. Sejmik Województwa Śląskiego, przewodniczący

10. Śląski Uniwersytet Medyczny, przewodniczący rady uczelni

11. Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki, nauczyciel akademicki, wspólne projekty

BYTOM

12. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, członek rady społecznej

13. Opera Śląska, członek rady społecznej

TARNOWSKIE GÓRY

14. Izba Przemysłowo-Handlowa, współpraca

15. Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”, nauczyciel akademicki, wspólne projekty

16. STRONA INTERNETOWA M. GZIKA

Materiał sfinansowany przez: KKW

2 TWÓJ WYBÓR  WYDAWNICTWO BEZPŁATNE WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2023 2 1 5 6 7 11 10 12 16 13 GLIWICE ZABRZE K ATOWICE BYTOM TARNOWSKIE GÓRY TU ZNAJDZIESZ PROF. MARKA GZIKA WWW.PROFESORGZIK.PL 4 3 8 9
fot.
Archiwum rodzinne
KOALICJA OBYWATELSKA • PO • N • IPL • ZIELONI

Wyzwania dla Śląska

Brak mieszkań dla młodych, wyludnianie się regionu, skażenie środowiska, transformacja energetyczna, tworzenie nowych miejsc pracy, kulturalna różnorodność, poprawa systemu opieki zdrowotnej i jakości życia to kluczowe problemy, przed którymi stoi Śląsk. Jak prof. Marek Gzik i Koalicja Obywatelska chcą je rozwiązać?

PROBLEM: SPADEK LICZBY LUDNOŚCI W REGIONIE

PROPOZYCJE PROF. GZIKA I KOALICJI OBYWATELSKIEJ:

• Zapewnienie żłobka w każdej gminie.

• 1500 zł „babciowego”, wypłacane co miesiąc do 3. roku życia dziecka. Mama dostaje prawo wyboru. Pieniądze może przeznaczyć na żłobek, opiekunkę lub podzielić się z babcią sprawującą opiekę nad jej dziećmi.

• Aktywizacja mam, które deklarują chęć powrotu na rynek pracy. Ponad 90 proc. mam chce wrócić do zawodu, ale aż 50 proc. z nich zostaje w domu do 3. urodzin dziecka.

PROBLEM: BRAK MIESZKAŃ DLA MŁODYCH

PROPOZYCJE PROF. GZIKA I KOALICJI OBYWATELSKIEJ:

• Przeznaczenie 10 mld zł w ciągu 4 lat na remonty pustych mieszkań komunalnych. Remontowane pustostany będą musiały być przeznaczone na mieszkania komunalne.

• Kredyt z oprocentowaniem 0% na zakup pierwszego mieszkania. Program dostępny będzie dla osób do 45. roku życia. Państwo zapłaci za odsetki i marżę banku. Zdolność kredytową osiągną dwie osoby zarabiające pensję minimalną. Wystarczy pracować, by mieć mieszkanie.

• Kredyt 0% także na remonty mieszkań.

PROBLEM: SKAŻENIE ŚRODOWISKA

PROPOZYCJE PROF. GZIKA I KOALICJI OBYWATELSKIEJ:

• Autostrada dla OZE. Odblokowanie inwestycji w energetykę na Śląsku.

• Zmodernizowanie bloków energetycznych o mocy 200 MW. 30 bloków wymaga natychmiastowej modernizacji.

• Czysta i tania energia niekontrolowana przez monopole.

• Niezależne energetycznie gminy i powiaty zasilane lokalnymi źródłami OZE (wiatr, fotowoltaika, biogazownie).

• Budowa lokalnych wspólnot energetycznych (zielona energia, ekologiczne ciepło, transport).

• Powrót do korzystnych zasad rozliczania prosumentów – gospodarstw i małych firm.

• Zielone przyłącze dla przedsiębiorców, wspólne podłączanie różnych czystych źródeł i magazynów energii jako gwarancja ekologicznego biznesu.

PROBLEM:

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

PROPOZYCJE PROF. GZIKA I KOALICJI OBYWATELSKIEJ:

• Przeznaczenie ok. 370 mld zł ze środków europejskich na transformację energetyczną.

• Grunty ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń zostaną przekazane samorządom. Tam powstaną nowe inwestycje przemysłowe i miejsca pracy.

• Większość energii będzie wytwarzana, sprzedawana i konsumowana na miejscu.

• Zapewnienie 50 mln zł na kształcenie i bazę edukacyjną oraz program stypendialny dla studentów energetyki jądrowej.

PROBLEM: GOSPODARKA SŁABNIE PROPOZYCJE PROF. GZIKA I KOALICJI OBYWATELSKIEJ:

• Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie 60000 zł rocznie.

• Powołanie Ministerstwa Przemysłu z siedzibą na Śląsku.

• Prosta i czytelna składka zdrowotna.

• Wydłużenie do 6 miesięcy czasu wejścia w życie ustaw o zmianach podatkowych.

• Tania energia dla biznesu i niezwłoczne (do 2 tygodni) podłączenie dla klientów posiadających warunki przyłączenia.

• PIT tylko od zapłaconych faktur.

• Przeniesienie obowiązku wypłaty zasiłku chorobowego na ZUS od pierwszego dnia zwolnienia w mikroprzedsiębiorstwach.

• Urzędy Skarbowe staną się Centrami Obsługi Podatnika, w których przedsiębiorcy uzyskają niezbędną pomoc.

• Kontrole skarbowe zostaną przeniesione do Urzędów Ochrony Interesów Majątkowych Skarbu Państwa.

PROBLEM: TRAKTOWANIE ŚLĄZAKÓW

JAKO „UKRYTEJ OPCJI NIEMIECKIEJ”

PROPOZYCJE PROF. GZIKA I KOALICJI OBYWATELSKIEJ:

• Nadanie językowi śląskiemu statusu języka regionalnego.

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2023  TWÓJ WYBÓR 3
fot. Latający Kowal

CHCĘ BYĆ AMBASADOREM

Redakcja: Polityką zajmuje się Pan od 2014 r., kiedy po raz pierwszy został Pan radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. Ale cała Polska usłyszała o Panu w listopadzie zeszłego roku, kiedy udało się odsunąć od władzy PiS i Wojciecha Kałużę, a Pan został przewodniczącym sejmiku? Dlaczego Pan?

prof. Marek Gzik: To był bardzo dramatyczny moment. Po bezprecedensowej w polskiej polityce zdradzie Wojciecha Kałuży pojawiła się po kilku latach możliwość powrotu do normalności, zbudowania sejmiku w kształcie, na

jaki głosowała większość wyborców. Na stanowisko przewodniczącego potrzebny był ktoś, kto z jednej strony potrafi sprawnie przeprowadzić sejmik przez ten trudny okres, z drugiej natomiast złagodzi temperaturę sporu politycznego. Przemawiały za mną takie atuty jak doświadczenie w zarządzaniu – przez osiem lat byłem dziekanem Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz członkiem kolegium rektorskiego Politechniki Śląskiej. Potrafię tworzyć projekty od podstaw – silną obecnie Katedrę Biomechatroniki stworzyłem na bazie skromnych zasobów kadrowych. Ukończyłem studia MBA prowadzone przez Politechnikę Śląską

oraz Nyenrode Business University w Holandii. Moje doświadczenie menedżerskie przyczyniło się do powołania mnie na funkcję dyrektora Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia w Zabrzu.

To był także czas, kiedy otwierała się nowa unijna perspektywa finansowa, a więc potrzebny był ktoś, kto potrafi zdobywać środki unijne, ma kontakty międzynarodowe – ja dla Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu pozyskałem ponad 100 mln zł, ponieważ projekt został uznany za jeden z kluczowych dla regionu. Mało tego, do projektu udało mi się pozyskać partnera, światowego potentata w technologiach medycznych – firmę Philips, która wniosła prawie 20 mln zł.

Mam również umiejętność prowadzenia dialogu z różnymi środowiskami: naukowym i biznesowym, dla których pracuję od wielu lat, bo działam w trójkącie samorząd-nauka-biznes; sportowym, ponieważ współpracuję z Akademią Wychowania Fizycznego; a nawet wojskowym – prowadziłem wiele badań niezwykle ważnych dla zdrowia i życia żołnierzy. I na koniec – mam umiejętność schładzania emocji, a w listopadzie 2022 r. był bardzo gorący czas.

Czuję się reprezentantem, ambasadorem tego nowego Śląska, skoncentrowanego na nauce, wdrażaniu nowych technologii, rozwijaniu nowoczesnej medycyny.

A teraz kolejne wyzwanie – Sejm. Jak rodzina przyjęła tę decyzję? Będzie Pan musiał przenieść się do Warszawy.

Mam wspaniałą żonę i dzieci, oni wiedzą, że to naturalna konsekwencja mojego zaangażowania w działalność polityczną. Bardzo mnie wspierają i rozumieją, że potrzebuję nowych wyzwań, że lubię tworzyć, budować, organizować, a w tym nowym miejscu będę mógł skuteczniej działać dla spraw, którym się poświęcam od kilkudziesięciu lat.

No właśnie, ma Pan na koncie wiele sukcesów naukowych. Czy Pana wejście do Sejmu będzie stratą dla polskiej nauki?

Zaangażowanie w pracę na poziomie samorządowym czy wejście w politykę na poziomie ogólnopolskim odbywa się kosztem mojej działalności naukowej. Ale zdaję sobie też sprawę, że w działalności akademickiej osiągnąłem już wszystko: doktorat obroniłem z wyróżnieniem w 2000 r. jako 29-latek, habilitację w 2010 r. „Domknąłem” tę moją karierę naukową w 2015 r., kiedy otrzymałem tytuł profesora z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. Można powiedzieć, że w wieku 44 lat osiągnąłem już w nauce wszystko.

Dlatego dziś bardziej czuję się menedżerem nauki niż naukowcem. Moją rolą jest obecnie wyjście na zewnątrz, by stwarzać dobre warunki dla rozwoju nauki, nowoczesnych technologii i zdobywać fundusze na badania. Pieniądze na polską naukę są skromne, do tego trafiają do instytucji, które do jej rozwoju na pewno się nie przyczyniają. Przypomnijmy aferę w NCBiR, która wybuchła po doniesieniach Radia Zet i dwóch posłów Koalicji Obywatelskiej, Dariusza Jońskiego oraz Michała Szczerby. Z ich ustaleń wynikało, że prawie 55 mln zł miała otrzymać spółka o kapitale 5 tys. zł, założona 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków przez niespełna 30-latka w mieszkaniu prywatnym. Tak się dzieje, kiedy upolitycznia się naukę oraz edukację. Mam nadzieję, że w październiku polskie społeczeństwo odbierze władzę PiS-owi, bo w różnych przestrzeniach, nie tylko w obszarze nauki i edukacji, dzieje się wiele złego.

4 TWÓJ WYBÓR  WYDAWNICTWO BEZPŁATNE WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2023
fot. Latający Kowal

NOWOCZESNEGO ŚLĄSKA

Czym chciałby się Pan zająć w Sejmie?

Czuję się reprezentantem, ambasadorem tego nowego Śląska, skoncentrowanego na nauce, wdrażaniu nowych technologii, rozwijaniu nowoczesnej medycyny. W tej ostatniej dziedzinie nasz region przoduje nie tylko w Polsce, ale jest liczącym się ośrodkiem na świecie: Zabrze w kardiochirurgii i transplantacjach, Gliwice w onkologii, Piekary w leczeniu skomplikowanych urazów, Siemianowice w leczeniu oparzeń, Katowice to świetna kardiologia, okulistyka i kilka innych dobrych klinik. Jeśli uda się wykorzystać ten kapitał ludzki i naukowy, a do tego wzmocni się go zastrzykiem gotówki, możemy stać się centrum nowoczesnych technologii na poziomie światowym. Od wielu lat działam na pograniczu nauki i medycyny jako założyciel oraz dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej (EHTIC). Wiem, jak duże jest zapotrzebowanie na świecie na nowoczesne technologie i usługi medyczne. To olbrzymi rynek, który w dodatku będzie rósł, ponieważ ludzie żyją coraz dłużej i co się z tym wiąże, chorują. Śląsk może być beneficjentem tego wzrostu.

Kandyduje Pan z okręgu obejmującego Bytom, Gliwice, Zabrze oraz powiaty gliwicki i tarnogórski. Region ten niebawem będzie się musiał zmierzyć z problemem transformacji energetycznej. Czy uda się ją przeprowadzić bezboleśnie?

Czy chcemy tego, czy nie, będziemy musieli odejść od tradycyjnej energetyki opartej na węglu. Po prostu – złoża się kończą, wydobycie jest coraz droższe, do tego dochodzi skażenie środowiska związane ze spalaniem węgla i wysokie opłaty za emisję CO2. Można przyjąć strategię, którą stosuje dziś PiS: planujemy budowę elektrowni atomowych, które zastąpią te na węgiel kamienny i brunatny, ale mamimy ludzi obietnicami, czekamy, co się wydarzy. Jeśli zostaną otwarte planowane dwie duże elektrownie atomowe i kilkanaście mniejszych – nikt nie będzie potrzebował drogiego prądu z węgla. Tradycyjne kopalnie i elektrownie staną przed olbrzymim problemem. Nie można tego tak zostawić, nie można pozbawić ludzi miejsc pracy z dnia na dzień. Tradycyjny przemysł przez ponad sto lat, od początku rewolucji przemysłowej, napędzał rozwój nie tylko Śląska, ale dostarczał do budżetu pieniądze, które pozwalały się rozwijać biedniejszym regionom. Do tego trzeba się odwoływać, szanować to i być z tego dumnym. Chociaż w ciągu 30 lat liczba osób bezpośrednio związanych z górnictwem zmniejszyła się z około 300 tys. do ok. 72,5 tys., nadal jesteśmy największym regionem górniczym w Unii Europejskiej i największe wyzwanie transformacyjne w skali całej UE pozostaje wciąż jeszcze przed nami. Stąd pomysł utworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który będzie finansował proces systematycznych i stopniowych zmian pozwalających oprzeć gospodarkę

Chcę wykorzystać moje doświadczenie i umiejętności menedżerskie do skutecznego działania na rzecz mieszkanek i mieszkańców naszego regionu.

regionu na nowoczesnych gałęziach przemysłu neutralnego dla środowiska. Z Unii Europejskiej jest na ten cel 2,2 mld euro, które wywalczył dla Śląska prof. Jerzy Buzek. Ten fundusz mógł być jeszcze większy, ale nieudolność premiera Mateusza Morawieckiego i tych wszystkich, którzy się tym zajmowali, sprawiła, że tych pieniędzy nie otrzymamy. Ale cieszmy się z tego co mamy, tym bardziej że za chwilę możemy stracić nawet to. Fundusz ma być wydatkowany do 2026 r., zostały więc tylko trzy lata.

6 deklaracji Marka Gzika

Poprawa dostępności służby zdrowia: „Gwarantuję moje zaangażowanie w pracę nad planem poprawy dostępności służby zdrowia. Zainwestujemy w nowoczesne placówki medyczne oraz zwiększymy liczbę specjalistów, ponieważ każdy obywatel zasługuje na szybką i skuteczną opiekę medyczną”. Rozwój Śląska jako nowoczesnego ośrodka naukowego: „Przyświeca mi wizja Śląska jako nowoczesnego centrum naukowego. Chcę wspierać inicjatywy badawcze i inwestycje w edukację, aby umożliwić młodym umysłom rozwijanie ich potencjału na naszych uczelniach”.

Rozwój nowoczesnej medycyny: „Zobowiązuję się do kontynuowania mojej pracy na rzecz rozwoju nowoczesnej medycyny. Będę wspierać innowacje medyczne oraz inwestycje w badania nad nowymi metodami leczenia”.

Miejsca pracy i atrakcyjna oferta dla młodych: „Przyszłość jest na Śląsku! Dlatego musimy tworzyć nowe miejsca pracy i atrakcyjną ofertę dla młodych: inwestować w edukację, rozwój branż przyszłości i innowacyjne projekty, aby zapewnić dynamiczny rozwój regionu i perspektywy zawodowe dla młodego pokolenia”.

Pozyskiwanie funduszy na badania i rozwój technologii:

„Moim celem jest prowadzenie aktywnej polityki pozyskiwania funduszy na badania i rozwój technologii. Będę pracować na rzecz rozwoju współpracy nauki z sektorem prywatnym oraz organizacjami międzynarodowymi, aby zwiększyć inwestycje w innowacyjne projekty, które przyspieszą rozwój naszego kraju”.

Polityka senioralna:

„Dla naszych seniorów zdrowie to priorytet. Dlatego musimy inwestować w specjalistyczne programy medyczne, poprawę dostępności do lekarzy specjalistów oraz wsparcie dla aktywności fizycznej”.

W tym czasie trzeba przeprowadzić konkursy na projekty, które mają rozwijać przemysł w miejsce wygaszanego górnictwa. Tymczasem ta procedura nadal nie została uruchomiona!

Ważnym elementem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są pieniądze na badania i rozwój nowoczesnych technologii. I w tym upatruję ogromną szansę dla Śląska. Nasze produkty powstałe na bazie nowych, przyjaznych środowisku technologi, będą mogły konkurować na rynkach światowych. Ale najpierw musimy stworzyć fundament, którym będą młode, świetnie wykształcone kadry oraz odpowiednia infrastruktura badawcza, i zasilić go potężnymi funduszami. Skorzysta na tym Śląsk i polska gospodarka.

Być może te działania spowodują także, że ludzie przestaną wyjeżdżać ze Śląska?

Śląsk się wyludnia z dwóch powodów – wracają do siebie ci, którzy przyjechali tutaj do pracy w latach 60. i 70. Za emeryturę i pieniądze, które odłożyli, mogą godnie żyć w swoich rodzinnych miejscowościach. Problemem jest natomiast ucieczka młodych – czegoś nam brakuje, że nie potrafimy ich tutaj zatrzymać. Dlatego z marszałkiem i rektorami uczelni rozpoczęliśmy pracę nad zdiagnozowaniem problemu. Chcemy się dowie-

dzieć, dlaczego młodzież wyjeżdża, choć mamy dobre uczelnie, możliwość odbycia praktyk w wielu firmach, różnorodną ofertę pracy, tańsze niż w Warszawie, Gdańsku czy Krakowie mieszkania.

Jak zamierza Pan przekonać mieszkańców Bytomia, Gliwic, Zabrza oraz powiatów gliwickiego i tarnogórskiego, żeby na Pana głosowali? Mówi się, że ambasadorem Śląska musi być ktoś, kto zna się na górnictwie i energetyce, żeby przypilnować tej branży. Pan „czuje” tematy związane z gospodarką, ale tą nowoczesną.

Powiedzmy sobie szczerze, branża górnicza już się nie rozwinie. Dlatego musimy inwestować w inne dziedziny: nowoczesny przemysł, edukację, medycynę, sport, obronność. W tym mam doświadczenie i na pewno mogę jako poseł pomóc rozwijać te branże. Chcę być ambasadorem Śląska, który idzie do polityki, żeby zrobić coś dobrego i potrzebnego, a nie dla pieniędzy. Nauka i biznes dają możliwość lepszych zarobków niż parlament. Praca posła to kolejne wyzwanie, które sobie w życiu postawiłem. Chcę wykorzystać swoje doświadczenie i umiejętności menedżerskie do skutecznego działania na rzecz mieszkanek i mieszkańców naszego regionu. Potrzebujemy konkretnych działań zamiast pustych obietnic. Dlatego warto zagłosować na mnie.

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2023  TWÓJ WYBÓR 5

Mówią o prof. Marku Gziku

Marek Gzik to znakomity naukowiec, niezwykle doświadczony i doceniany w Polsce i na świecie profesor. To bardzo sprawny menedżer kierujący dużym instytutem naukowym (EHTIC) zajmującym się zdrowiem. To jednocześnie rzetelny, zaangażowany w regionalne sprawy samorządowiec, przewodniczący śląskiego sejmiku, który decyduje o najważniejszych dla nas, mieszkańców województwa śląskiego, sprawach.

To wszystko razem powoduje, że Marek Gzik – pracowity i doświadczony profesor – jest znakomitym kandydatem do Sejmu, a jego praca w parlamencie będzie dobrze służyła nam, jego wyborcom.

Krystyna Jurczewska-Płońska prezeska gliwickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inicjatorka gliwickiej Rady Seniorów

Profesor Marek Gzik to wybitny naukowiec, który wiele lat swojego życia poświęcił badaniom i rozwojowi śląskiej nauki. To także samorządowiec, którego praca na rzecz regionu w ostatnich latach budzi moje największe uznanie. Skuteczność i zdolność podejmowania mądrych decyzji czynią prof. Marka Gzika znakomitym kandydatem na parlamentarzystę. Jestem przekonany, że jego wkład pozwoli budować jakościową politykę popartą rzetelną wiedzą.

Wieloletnia praca prof. Marka Gzika na rzecz rozwoju medycyny, a także nasza współpraca w ramach Rady ŚUM na rzecz poprawy dostępu do leczenia, przekonują mnie do poparcia jego kandydatury do Sejmu. To misja, która wymaga determinacji, zdolności organizacyjnych oraz pracy zespołowej, a także wiedzy, doświadczenia i odwagi w szukaniu nowych rozwiązań. O tych cechach prof. Marka Gzika miałam okazję przekonać się nie raz. Potrzebujemy takich ludzi nie tylko do prowadzenia dialogu społecznego, lecz także do podejmowania realnych działań na rzecz chorych i ich rodzin. To nasz wspólny cel.

dr Jan Sarna dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religi w Zabrzu

Profesor Marek Gzik to człowiek, który zawsze wspiera seniorów. Dzieli się z nami swą medyczną wiedzą, chętnie spotyka się ze studentami, seniorami na Uniwersytecie III wieku. Nigdy nie odmawia nam pomocy. To pracowity, uczciwy, dobry i życzliwy człowiek. Wspieram profesora Gzika całym sercem, bo wiem, że tacy ludzie w Sejmie pracować będą uczciwie i z zaangażowaniem dla dobra Polski i nas wszystkich.

Profesor Marek Gzik to dla nas doskonały wybór przyszłego posła. Posiada solidne kwalifikacje zarówno pod względem wykształcenia, jak i długoletniego doświadczenia: dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz aktywnego samorządowca, przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego. Warto także podkreślić, że cechuje go odpowiedni charakter oraz energia niezbędna do skutecznego pełnienia tej ważnej funkcji.

Marek Gzik to dla mnie nie tylko profesor i naukowiec. To przede wszystkim dobry, uczciwy człowiek, który zawsze gotowy jest pomagać tym, którzy tego potrzebują. Rozumie problemy przedsiębiorców, jakim ja jestem, wie, jak je rozwiązywać. Cenię jego otwartość, serdeczność i życzliwość. Chciałabym, aby w Sejmie było jak najwięcej ludzi takich jak Marek Gzik, bo to gwarantuje rzetelną, uczciwą, otwartą na potrzeby ludzi pracę.

6 TWÓJ WYBÓR  WYDAWNICTWO BEZPŁATNE WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2023
Borys Budka przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Jerzy Buzek europoseł i były premier Jolanta Czernicka-Siwecka prezeska Fundacji ISKIERKA Barbara Szcześniak przedsiębiorczyni i właścicielka restauracji Spartan w Gliwicach fot. Materiały prasowe fot. Joanna Nowicka fot. Materiały prasowe fot. Materiały prasowe fot. Materiały prasowe fot. Materiały prasowe

Piknik z Gzikiem

Przepis na gzik-a

Podczas wakacyjnych

Pikników z Gzikiem wspólnie z ekspertami i mieszkańcami rozmawiamy o zdrowiu i nowoczesnych technologiach, które mają pomóc w rozwoju medycyny – pytamy, odpowiadamy, dyskutujemy i jemy chleb z najlepszym gzikiem w okolicy. Z kolei na najmłodszych czekają gry i tematyczne kolorowanki – być może wspólnie odkryjemy przyszłych naukowców i naukowczynie?

Czego potrzebujemy

Z 4-6 rzodkiewek (w zależności od ich wielkości)

Z 250 g tłustego twarogu

Z 2-4 łyżki śmietany 18%

Z ząbek czosnku

Z szczypiorek

Z pieprz i sól do smaku

Przygotowanie

Z Rzodkiewki umyj dokładnie pod bieżącą wodą i pokrój.

Z Szczypiorek dokładnie opłucz i posiekaj na drobne kawałki. Czosnek obierz i zgnieć.

Z W misce umieść twaróg. Następnie dodaj śmietanę 18%, rzodkiewkę, szczypiorek, czosnek i dokładnie wymieszaj składniki za pomocą łyżki lub widelca, aż masa będzie gładka i równomiernie połączona.

Z Dopraw solą i pieprzem. Smacznego!

Podanie

Gzik-a możesz podać jako przekąskę lub dodatek do kanapek.

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2023  TWÓJ WYBÓR 7
fot. Materiały prasowe

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.