Traper FlyStream 2022

Page 1

sinc 1993

2022 K ATA L O G


My oraz przyjaciele Trapera wciąż szukamy nowych wyzwań. Łowiliśmy już wszystkimi metodami spławikowymi, gruntowymi i spinningowymi. Znamy łowiska w całej Polsce i wielu krajach świata. Łowiliśmy w rzeczkach i sadzawkach, wielkich rzekach i jeziorach, w morzach i oceanach. Szybko chcemy osiągnąć możliwie wysoki poziom wędkarskiego zaawansowania. Startujemy w zawodach wędkarskich. Współpracujemy z innymi wędkarzami. Nawiązujemy znajomości, niektóre przeradzają się w przyjaźnie. Nasze grono powiększa się. W ciągu ostatnich kilku lat część z nas zainteresowała się wędkarstwem muchowym. Poznaliśmy wielu wspaniałych muszkarzy. Wspieramy pierwszoligowe kluby muchowe: Traper i Traper Rymanów. W ich skład wchodzą - Traper: Bartosz Rapiej medalista Mistrzostw Europy, Michał Fejkiel muchowy Mistrz Polski i Piotr Sołtysik znakomity flytyer, twórca filmów i miłośnik muszkarstwa oraz Traper Rymanów: którego skład tworzy rodzina Koniecznych: - trzykrotny mistrz Polski Piotr oraz jego synowie Grzegorz członek kadry Narodowej, przewodnik wędkarski i Szymon - Indywidualny Mistrz Świata Juniorów 2018 i 2019r. Współpracujemy także z muchowym Mistrzem Europy Piotrem Zieleniakiem oraz Grzegorzem Górskim, podróżnikiem, publicystą, fotografem wędkarskim i przyrodniczym a także z wieloma przewodnikami muszkarskimi w Europie i na świecie. Wszyscy ci znakomici wędkarze pomagają nam tworzyć ofertę, która w najlepszy sposób zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających muszkarzy. Wysoka jakość za rozsądną cenę to nasz najważniejszy cel. Nie zapominamy o muszkarzach początkujących i wędkarzach z mniej zasobnym portfelem. Katalog, który mamy przyjemność zaprezentować zawiera cały niezbędny sprzęt i wszystkie akcesoria, potrzebne do uprawiania tej pięknej dyscypliny wędkarstwa. Traper friends – we are restless anglers. We keep looking for newer and newer challenges. We have been fishing all float, ledger and lure fishing methods. We know fisheries throughout Poland and in many foreign countries. We fished on streams and ponds, big rivers and lakes, seas and oceans. When starting new fishing activity we are doing our best. We are trying to achieve maximum level of advancement as soon as possible. We are taking part in competitions. It would be a hard task without cooperation with others. We are meeting other anglers. Some of them become our friends. Traper family grows. In recent years some of us get interested in fly fishing. We have met many marvellous fly fishermen. We are supporting the first fly fishing league Traper and Traper Rymanów clubs. They consist of Traper: Bartosz Rapiej European vice champion, Michał Fejkiel Champion of Poland and Piotr Sołtysik movie creator and keen fly fisherman as well as Traper Rymanów: Konieczny family – triple Champion of Poland Piotr and his sons Grzegorz Polish National Team member, Szymon an Individual World Junior Champion in 2018 and 2019. We are also co - operating with European Champion – Piotr Zieleniak and Grzegorz Górski a traveler, publicist, angling and nature photographer as well as many fly fishing guides in Europe and all over the World. All these perfect anglers have been helping us to create the offer which will satisfy the most demanding fly fishermen requirements. High quality at a reasonable price is our most important target. We are not forgetting youngsters and anglers with limited budget. The catalogue that we are pleased to present includes all indispensable tackle and accessories, necessary for this beautiful fishing style.

TEAM TRAPER

Piotr Zieleniak:

Bartosz Rapiej:

- Mistrz Europy 2016 / European Champion 2016 - V-ce Mistrz Polski 2019 / v-ce Champion of Poland 2019 - wielokrotny reprezentant Polski / Multiple Polish National Team Member - Publicysta / journalist

- Przewodnik wędkarski / fly fishing guide - Wielokrotny reprezentant Polski / Multiple Polish National Team Member - Medalista Mistrzostw Europy / vice-champion of Europe - Reprezentant klubu Traper / Traper Club representative


Piotr Sołtysik: - Pasjonat wędkarstwa muchowego / Fly fishing enthusiast - Profesjonalny flytyer / professional flytyer - Twórca filmów o tematyce muchowej / fly fishing movie creator

Grzegorz Górski: - Pasjonat wędkarstwa muchowego / Fly fishing enthusiast - Fotograf wędkarski oraz przyrodniczy / Angling and nature photographer - Podróżnik / Traveler - Publicysta / Publicist - Laureat konkursów fotografii przyrodniczej oraz wędkarskiej / Prize winner in nature and angling photo competitions

Michał Fejkiel: - Mistrz Polski 2016r / Champion of Poland 2016 - Kadra Narodowa / Team Poland member - Przewodnik wędkarski / fly fishing guide - Reprezentant klubu Traper / Traper Club representative

Szymon Konieczny: - Indywidualny Mistrz Świata Juniorów 2018, 2019 Individual Junior World Champion 2018, 2019 - Drużynowy Mistrz Świata Juniorów 2018 / Team Junior World Champion 2018 - Mistrz Polski Juniorów 2015, 2017, 2019 / Youth Champion of Poland 2015, 2017, 2019 - Zdobywca Grand Prix 2015, 2017, 2019 / Grand Prix 2015, 2017, 2019 winner - Reprezentant klubu Traper / Traper Club representative

Grzegorz Konieczny: - Przewodnik wędkarski / fly fishing guide - Kadra Narodowa / Team Poland member - Reprezentant klubu Traper / Traper Club representative


ICHA RIVER LODGE KAMCHATKA FISHING

Andrev Volodencov

Zapraszamy nad rzekę Icha na Kamczatce. W dziewiczym krajobrazie dalekiego wschodu można złowić wszystkie gatunki pacyficznych łososi, pstrągi, palie a także endemiczne łososiowate – kundże. Profesjonalni przewodnicy wędkarscy, wyposażeni w sprzęt Trapera zadbają o jak najlepsze wyniki. Zakwaterowanie w luksusowym Kampie. Więcej informacji znajduje się na stronie www.chavanga.com/icha-river. Wyjazdy dla wędkarzy z Polski tylko za pośrednictwem www.eventurfishing.pl We are inviting to the Icha River on Kamchatka Peninsula. In the virgin environment of the far east you can fish for all Pacific salmon species as well as for trout, arctic char and an endemic salmon family fish – white spotted char. Professional fishing guides equipped with the Traper tackle and accessories will take care for best results. Accommodation in a luxury camp. For more information visit www.chavanga.com/icha-river Trips for the anglers from Poland are run via www.eventurfishing.pl only.

Andrev Mazol

Siarhej Miralamayu

Vadim Yushkevichsinc 1993

SEAT A

AAAAA PORTUGESE CORK

WOOD & CORK LIGHTWEIGHT REEL SEAT

SEAT B

AAAAA PORTUGESE CORK

LIGHTWEIGHT WOODEN REEL SEAT

CORDURA TUBE

SILENCE

TITANIUM TM

Muszkarzom, którzy mają najwyższe wymagania, oczekującym na niezawodne i perfekcyjnie wykonane wędziska wychodzimy naprzeciw. Dedykujemy Wam serię wędzisk SILENCE wyprodukowaną z użyciem najnowocześniejszych obecnie technologii. Japońskie blanki węglowe Carboflex 460, uzbrojone w lekkie tytanowe przelotki TitaniumTM, portugalski korek AAAAA oraz nowoczesny, ultralekki, a jednocześnie wytrzymały uchwyt kołowrotka, tworzą idealną całość. Doskonale wyważone wędki, o równomiernym, harmonijnym ugięciu i szybkiej akcji, robią ogromne wrażenie po wzięciu do ręki. Całości dopełniają doskonale dobrane barwy i grafika wszystkich elementów, co w efekcie daje niezwykłą estetykę produktu. Do transportu dołączona jest solidna tuba cordurowa o przekroju trójkąta z podziałem na komory. Dodatkowo wędziska posiadają perforowany, miękki, "oddychający" pokrowiec, przewidziany do transportu w tubach zbiorczych. Wędzisko jest objęte 25-letnią gwarancją serwisową. For the demanding fly fishermen, looping for the reliable and perfectly manufactured rods we have something special. We are dedicating you the SILENCE rod series, produced according to the newest technology. Japanese carbon fibre Carboflex 460 blanks, equipped with lightweight TITANIUM TM guides, Portuguese AAAAA cork and modern and lightweight, yet extremely robust, create a perfect device. Incredibly well balanced rods, having perfect, harmonic bend and fast action make unforgettable impressions when hand held. The colours and graphics designed to achieve an aesthetic product. The rod comes along with the robust triangle cordura tube with four compartments. Additionally the rod has got the soft, “breathable” bag for transportation in bulk tubes. The rod is granted 25-year service warranty.

[4]

www.trapersiedlce.pl


SIC STRIPPER TITANIUM FRAME

TITANIUM GUIDE (SF) Nazwa Name

Wêdzisko Silence (Silence rod)

D³ugoœæ Length

10'0" 9'0"/9'6" 10'0" 11'0" 9'0" 10'0" 10'6" 11'0" 9'0" 10'0" 11'0" 9'0" 9'6" 10'0"

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

#1 #2 #2 #2 #3 #3 #3 #3 #4 #4 #4 #5 #6 #7

A A A A A A A A A A A A B B

FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA

FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1

SF-10 SIC-1 SF-9 SIC-1 SF-10 SIC-1 SF-11 SIC-1 SN-9 SIC-1 SF-10 SIC-1 SF-11 SIC-1 SF-11 SIC-1 SN-9 SIC-1 SF-10 SIC-1 SF-11 SIC-1 SN-9 SIC-1 SN-8 SIC-2 SN-8 SIC-2

IloϾ sekcji Number of section

4 4+1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TITANIUM GUIDE (SN)

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

80 73 80 87 73 80 84 87 73 80 87 73 77 80

www.trapersiedlce.pl

Waga (g) Weight

74 62+5 76 82 64 77 80 85 66 78 90 69 98 99

Kod Code

97013 97012 97001 97014 97002 97003 97011 97004 97005 97006 97007 97008 97009 97010

[5]


sinc 1993

SILENCE SW

Potężne ryby o niespożytych siłach i wolą walki, bardzo ciężkie i długie hole wymagają sprzętu, który temu sprosta. Seria wędzisk SILENCE Salt Water wychodzi temu na przeciw. Niezwykle precyzyjne wykonanie z japońskiego blanku CARBOFLEX 460 z wykorzystaniem najbardziej optymalnego splotu włókien węglowych pozwala stwierdzić, że właśnie te wędziska są do tego stworzone. Równomierne ugięcie, idealne rozmieszczenie przelotek, wykończenie z użyciem najwyższej jakości materiałów gwarantuje niezawodność. Wędki uzbrojono w lekkie tytanowe przelotki TITANIUMTM, korek najwyższej klasy. Aluminiowy uchwyt kołowrotka w technologii CNC, wykończony carbonem. Kolorystyka wędziska, charakterystyczna grafika dla muszkarstwa morskiego podkreśla estetykę całej serii SILENCE SW. W komplecie występuje tuba ochronna wykonana z aluminium oraz pokrowiec z miękkiej siatki. Wędzisko jest objęte 25-letnią gwarancją serwisową. Huge specimen with uneaten forces and fight will, long and heavy fish playing require tackle to cope with. The Silence Salt Water series meets these criteria. Unbelievably precise manufacturing of the Japanese CARBOFLEX 460 blank, using the optimum carbon fibre weaves, let us say, that this series will do its job well. Even blank bend, perfect guide placement, finish using the top class materials guarantee reliability. The rods are equipped with lightweight TITANIUMTM guides, top class cork, aluminum CNC technology reel seat with carbon fibre tube. The rod colours are characteristic for sea fly fishing and underlines the aesthetics of the series. The rods come complete with aluminum tube and soft net cloth bag. The rod is granted 25-year service warranty.

[6]

www.trapersiedlce.pl


AAAAA PORTUGESE CORK

ALUMINUM CNC & CARBON REEL SEAT

TITANIUM GUIDE (SN)

ALUMINUM TUBE Nazwa Name

D³ugoœæ Length

Klasa WT Line

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

Wêdzisko Silence SW (Silence SW rod)

9'6" 9'0" 10'0" 9'0" 9'0" 9'0"

#7 #8 #8 #9 # 10 # 12

FA FA FA FA FA FA

FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1

SN-8 SN-8 SN-8 SN-8 SN-8 SN-8

SIC-2 SIC-2 SIC-2 SIC-2 SIC-2 SIC-2

IloϾ sekcji Number of section

4 4 4 4 4 4

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

77 73 80 73 73 73

www.trapersiedlce.pl

SIC STRIPPER TITANIUM FRAME Waga (g) Weight

106 110 120 114 118 120

Kod Code

97031 97032 97036 97033 97034 97035

[7]


sinc 1993

SILENCE DH

e Guarante

25 ears y

Spey

Zaprojektowane i stworzone od podstaw przez wybitnego znawcę wędek dwuręcznych, Piotra Talmę – Master Instruktora, Silence Spey DH, występują w dwóch wersjach : 13'0”#7, która sprawdzi się na mniejszych rzekach lub podczas niżówki, 14'0”#9 na duże rzeki. Wędziska zostały skonstruowane tak, aby z łatwością obsługiwać zarówno głowice Skagit, jak i Scandi. Konstrukcja japońskiego blanku Carboflex 460 zwiększa moc i doskonale tłumi drgania, co zdecydowanie zmniejsza wysiłek podczas wykonywania długich rzutów i podnosi jakość prezentacji. Sześcioskładowa konstrukcja pozwoli Ci podróżować na swoje wymarzone łowiska łososi, troci czy stealheadów bez dodatkowych opłat lotniczych. Wykończone z dbałością o szczegóły. Najwyższej klasy portugalski korek, przelotki Pacific Bay, mocny, aluminiowy uchwyt kołowrotka, wykonany w technologii CNC. W komplecie tuba kordurowa i pokrowiec z miękkiej siatki. Wędzisko jest objęte 25-letnią gwarancją serwisową. Designed and created from scratch by the great connoisseur od the double hand rods, Piotr Talma – Master Instructor, Silence Spey DH, come in two versions: 13'0”#7, which will cope smaller rivers and larger carrying less water, 14'0”#9 for large rivers. The rods were constructed so that can easily work with both Skagit and Scandi heads. The construction of the Japanese Carboflex blank increases power and perfectly smothers oscillation, what decisively decreases the effort while long casting and increases the quality of fly presentation. The six section construction enables you to travel to your dreamed salmon, sea trout or steelhead pools without any additional air fees. The rod is finished with enormous care for details. The high end Portuguese cork, Pacific Bay guides, strong, aluminum reel seat, manufactured in CNC technology. Come complete with cordura tube and the soft net cloth bag. The rods have got 25 year service guarantee.

[8]

www.trapersiedlce.pl


P iotr Talma MASTER INSTRUCTOR

AAAA PORTUGESE CORK

ALUMINUM CNC REEL SEAT

PACIFIC BAY GUIDE (SN)

CORDURA TUBE Nazwa Name

Wêdzisko Silence DH Spey (Silence DH Spey rod)

D³ugoœæ Length

13'0" 14'0"

PACIFIC BAY

Klasa WT Line

Masa g³owicy (g/grain) Head weight

Akcja Flex

Iloœæ sekcji Iloœæ przelotek D³ugoœæ transp. (cm) Waga (g) Kod Number of guides Number of section Transport length Weight Code

#7 #9

Scandi 26-30/400-460 Skagit 27-31/420-480 Scandi 33-36/500-560 Skagit 34-38/520-580

FA FA

FT-1 SN-9 SIC-2 FT-1 SN-9 SIC-2

6 6

70 75

www.trapersiedlce.pl

204 234

97041 97042

[9]


SILENCE DH

Nazwa Name

D³ugoœæ Length

Wêdzisko Silence DH Switch (Silence DH Switch rod)

[ 10 ]

25 ears y

TITANIUM GUIDE (SN)

CORDURA TUBE

11'0" 11'0" 11'0" 11'0" 11'0"

SIC STRIPPER TITANIUM FRAME

Klasa Masa g³owicy (g/grain) Akcja WT Line Head weight Flex

#4 #6 #8 # 10 # 12

17-21/270-325 25-29/390-450 30-38/520-580 34-42/580-650 38-46/620-730

www.trapersiedlce.pl

Switch

e Guarante

FA FA FA FA FA

Iloœæ sekcji Iloœæ przelotek D³ugoœæ transp. (cm) Waga (g) Kod Number of guides Number of section Transport length Weight Code

FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1

SN-8 SN-8 SN-8 SN-8 SN-8

SIC-2 SIC-2 SIC-2 SIC-2 SIC-2

4 4 4 4 4

87 87 87 87 87

171 174 177 180 183

97047 97048 97046 97044 97045


sinc 1993

AAAA PORTUGESE CORK

ALUMINUM CNC REEL SEAT

Wędki typu Switch to doskonałe, precyzyjne narzędzie gdy potrzebujesz rzucić dalej, a warunki terenowe utrudniają posługiwanie się wędką jednoręczną czy dwuręczną. Z powodzeniem można rzucać nimi jedną ręką, dwoma rękoma znad głowy i wszystkimi rodzajami rzutów kotwiczonych typu Spey, wszędzie tam, gdzie brakuje miejsca za plecami. Switch to "przełącznik" między różnymi stylami i takie właśnie możliwości oferują wędki Traper. To Ty wybierzesz swój ulubiony styl nad wodą. Ich długość została dobrana tak, aby możliwe było zarówno przedzieranie się przez chaszcze, jak i oddawanie precyzyjnych rzutów rolowanych i znad głowy. Model w klasie 6 to doskonała wędka na trocie, zarówno w morzu, jak i w rzekach. Sprawdzi się również na wodach nizinnych do połowu sandaczy i boleni. Wędkarze polujący na pstrągi 60+ także docenią jego uroki. Z kolei w klasie 4 to idealna wędka do łowienia pstrągów na średnich i dużych rzekach, a także w jeziorach. Doskonała przy łowieniu na streamery, nimfy i mokrą muchę! Przyjemność rzutów kotwiczonych, zwiększony zasięg łowienia, precyzyjne podanie z nad głowy jednym wymachem. Model w klasie 8 to doskonała wędka na trocie i łososie, zwłaszcza na rzekach z niedostępnymi brzegami. Sprawdzi się również za oceanem na steelheady i łososie pacyficzne. I najmocniejsze w klasach 10 i 12 zostały zaprojektowane do łowienia dużymi muchami głowacic, tajmieni i szczupaków. Przy zastosowaniu głowic Skagitowych o masie 600-700 grain, nie robią na nich wrażenia duuuże streamery, nawet 25-30cm "kurczaki", a jednym rzutem znad głowy można posłać taką muchę bez wysiłku na 20-25 metrów. Sprawdzone w boju! Wędki Switch zostały wykonane z japońskiego blanku Carboflex 460, uzbrojone w tytanowe przelotki TITANIUM TM, portugalski korek AAAA, aluminiowy uchwyt kołowrotka w technologii CNC. W komplecie występuje tuba cordurowa i pokrowiec z miękkiej siatki. Wędzisko objęte jest 25-letnią gwarancją serwisową. The switch rod i san excellent, precise tool when you Reed to cast further, while the terrain conditions make usage of single hand or double hand rods impossible. You can cast with these rods with just one hand with ease, with two hands overhead and with all the techniques of anchored casts Spey type, everywhere where there is no place behind you. It is the switch between the different styles and exactly these capabilities are offered by TRAPER rods. You will choose your most favorite style on the venue. The rod length is selected so that you can both scramble through thicket but also precisely perform rolled or overhead casts. #6 rod is perfect for sea trout, both in the sea and in rivers. Will be also great for freshwater asp and zander. Trout fisherman looking for 60+ specimen will be happy with its features. While the #4 rod is perfect for brown trout on medium and large rivers and lakes. Perfect for wishing with streamers, nymphs and wet flies! Pleasent anchor casts, enlarged fishing range and precise overhead casts fly presentation. The size 8 rod will be the best for sea trout and salmon, especially on rivers with inaccessible banks. It will work out also across the Atlantic for steelhead and pacific salmon. The two heavier rods have been designed for streamer fishing for hucho, tajmen and pike. When using the Skagit heads of 600-700 grains they will cast easily even the biggest streamers, even 25-30 cm long. It can be cast out with one overhead cast to 20-25 m effortlessly. Proven in battle. The Switch rods are made of Japanese Carboflex 460 blank, equipped with the TITANIUM TM guides, Portuguese AAAA cork, CNC technology aluminum reel seat. Comes complete with cordura tube and soft net cloth bag. The rod has got 25 year service warranty.

www.trapersiedlce.pl

[ 11 ]


Wędki zawodnicze zaprojektowane przez Mistrzów Świata i Europu - Kadrę Narodową. Wysokomodułowy japoński blank Carboflex 430 został pokryty matową powłoką lakieru. Nie powoduje to odbicia światła, które płoszy ryby. Idealny rozstaw i wielkość przelotek TITANIUM TM sprawia, ze akcja jest równomierna i niezwykle szybka. Płynne, harmonijne ugięcie sprawia, ze holowanie ryby jest pewne i bezpieczne bez ryzyka jej utraty. W wędzisku zastosowano rękojeść z portugalskiego korka AAAA zakończonego trwałą mieszanką korka z gumą. Uchwyt do kołowrotka jest z wytrzymałego aluminium wykonanego w technologii CNC. Podstawą uchwytu jest mocna, ultralekka tuleja z włókna węglowego. W konsekwencji właściwego i przemyślanego doboru wszystkich elementów tej konstrukcji mamy do czynienia z perfekcyjną wędką, która zadowoli najbardziej wytrawnych "graczy". W zestawie znajduje się dzielona cordurowa tuba i miękki pokrowiec służący do transportu w tubach zbiorczych. Wędka jest objęta 25-letnią gwarancją serwisową. Competition rods designed by World and European Champions – Polish National Team. High modulus Japanese Carboflex 430 blank was covered with the matt varnish. Thanks to this the rod does not reflect the light, which scares the fish away. Perfect size and placement of the TITANIUM TM guides makes the rod action incredibly even and fast. Smooth and harmonic bend ensures effective and safe fish play without the risk of fish loss. The rod is equipped with the AAAA Portuguese cork handle finished with the mixed cork. The reel seat is made of durable CNC cut aluminum. The ultralight carbon tube being the base of this seat. As a consequence of appropriate and considered choice of all elements of this construction we achieved the perfect rod, that will satisfy even the most experienced anglers. The rod comes complete the cordura tube and the soft cloth bag for transportation in bigger tubes. The rod has got the 25 year service warranty.

[ 12 ]

www.trapersiedlce.pl


sinc 1993

CORDURA TUBE

SEAT A

AAAA PORTUGESE CORK

SEAT B

AAAA PORTUGESE CORK

ALUMINUM CNC & CARBON REEL SEAT

SEAT C

AAAA PORTUGESE CORK

ALUMINUM CNC & CARBON REEL SEAT

ALUMINUM CNC & CARBON REEL SEAT

DOWN-LOCKING REEL SEATS

TITANIUM GUIDE (SF) Nazwa Name

Wêdzisko GST (GST rod)

D³ugoœæ Length

9'6" 9'0"/9'6" 10'0" 10'6" 9'0"/9'6" 10'0" 10'6" 11'0" 9'0"/9'6" 10'6" 11'0" 10'6" 9'6" 10'0" 10'0"

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

#1 #2 #2 #2 #3 #3 #3 #3 #4 #4 #4 #5 #6 #6 #7

A A A C A A C C A C C C B B B

MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA

FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1

SF-9 SIC-1 SF-9 SIC-1 SF-10 SIC-1 SF-11 SIC-1 SF-9 SIC-1 SF-10 SIC-1 SF-11 SIC-1 SF-11 SIC-1 SF-9 SIC-1 SF-11 SIC-1 SF-11 SIC-1 SF-11 SIC-1 SN-8 SIC-2 SN-8 SIC-2 SN-8 SIC-2

TITANIUM GUIDE (SN) IloϾ sekcji Number of section

4 4+1 4 4 4+1 4 4 4 4+1 4 4 4 4 4 4

SIC STRIPPER TITANIUM FRAME D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

77 73 80 84 73 80 84 87 73 84 87 84 77 80 80

www.trapersiedlce.pl

Waga (g) Weight

Kod Code

74 70+4 76 84 72+4 78 86 90 74+4 88 94 90 100 108 110

97023 97015 97016 97024 97017 97018 97025 97019 97028 97027 97020 97029 97021 97026 97022

[ 13 ]


Piotr Zieleniak

EUROPE CHAMPION

May Fly

Dla prawdziwych pasjonatów ważna jest samorealizacja. Rozwijanie talentów w danej dziedzinie. Idąc krok dalej, dzielenie się nabytą wiedzą, popartą doświadczeniem. Stworzenie i oddanie w ręce innych „narzędzia”, które zadowoli i dostarczy pozytywnych emocji z uprawiania wędkarstwa. Mistrz Europy, człowiek wielu talentów, Piotr Zieleniak zaprojektował i oddaje za naszym pośrednictwem wędzisko May Fly. Nieszlifowany blank z wysokomodułowego włókna węglowego Carboflex 430 jest pokryty cienką warstwą transparentnego lakieru. Końcowym efektem tej techniki jest doskonale widoczny splot włókien i struktura blanku. Przelotka prowadząca Cerecoile wykonana została z lekkiego, sprężystego tytanu. Pozostałe przelotki, to tytanowe SN-y. Rękojeść wędziska posiada portugalski korek klasy AAAA, uchwyt kołowrotka z aluminium wykonany w technologii CNC, osadzony na egzotycznym drewnie. Kompromis miedzy lekkością a wytrzymałością na ugięcie osiągnięto dzięki najwyższej jakości włóknom, doskonałym, precyzyjnie wykonanym złączom typu spigot, lekkim, niezniszczalnym przelotkom. Optymalnie dobrana długość wędek, ich wyważenie i wolniejsza akcja sprawiają, że dla miłośników łowienia na suchą muchę wędziska te są nie lada gratką. W komplecie z wędką tuba ochronna z cordury. Wędka objęta jest dwudziestopięcioletnią gwarancją serwisową. The fulfilment of ambitions is important to the real fanatics and the development of talent for fishing. Then they share a knowledge that they have gained through experience. One of them is Piotr Zieleniak, Champion of Europe. He created a tool and give it to others. It will satisfy anglers and provide positive feelings from fly fishing. He designed and gives through us May Fly rod. Unpolished blank is made of high modulus carbon fibre Carboflex 430, covered with thin layer of varnish. Ultimately effect of this technique is perfectly visible weave fibre and structure of blank. First guide Cerecoile is manufactured of light and resilient titanium. Other guides are titanium SN. Rod handle has got Portuguese AAAA cork. The real seat is manufactured in CNC aluminium, fasten on exotic wood. Compromise between the lightness of rod and bending strength achieved thanks to high quality of fibre, perfect and precisely made spigot joints, light and heavy-duty guides. Optimal length of rod, balance and medium action make this rods real treat for fly fishing enthusiasts. Comes complete with protective Cordura tube. The rod is granted 25-year service warranty.

[ 14 ]

www.trapersiedlce.pl


sinc 1993

NEW SPIGOT

UNPOLISHED BLANK

SEAT A

CSG CERECOIL DOUBLE FOOT GUIDE IN TITANIUM FINISH

TITANIUM GUIDE (SN)

AAAA PORTUGESE CORK

Nazwa Name

D³ugoœæ Length

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

Wêdzisko May Fly (May Fly rod)

8'6" 8'6"

#4 #5

A A

MA MA

FT-1 SN-8 SIC-1 FT-1 SN-8 SIC-1

ALUMINUM CNC & WOODEN REEL SEAT

IloϾ sekcji Number of section

4 4

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

Waga (g) Weight

69 69

www.trapersiedlce.pl

66 68

Kod Code

97037 97038

[ 15 ]


May Fly

NEW

Włókno szklane – wielki powrót. Wynalezione w 1912 roku, wdrożone do produkcji przemysłowej w 1930 roku. Mikrowłókna są otrzymywane ze szkła wodnego lub z roztopionego szkła. Dzięki żywicom syntetycznym włókno daje się formować w dowolny kształt. Włókno szklane nie reaguje na zmiany temperatury, nie odkształca się, nie zmienia objętości. Wiele światowych marek sięga po ten niezniszczalny materiał, wdraża go do produkcji, w tym do tworzenia wędek. Namacalnym tego przykładem jest wędka May Fly. Zaprojektowana przez znanego wszystkim miłośnikom wędkarstwa, Mistrza Europy, Piotra Zieleniaka. Nieszlifowany blank z włókna szklanego S-Glass, uzbrojony jest w amerykańskie przelotki Pacyfic Bay. Prowadząca przelotka z agatu dodaje smaku i kłania się tradycji. Połączenia elementów wędki stanowią czopy z pustościennego włókna szklanego. Połączenia takie gwarantują płynną i równomierną akcję. Wszystkie elementy wędki są przemyślane i bazują na ogromnym doświadczeniu jej twórcy. Od nienagannej akcji, rozmieszczenia przelotek, po rękojeść. Pogrubiony profil portugalskiego korka AAAA zapewnia doskonały chwyt. Uchwyt kołowrotka jest wykonany z lotniczego aluminium w technologii CNC i przytwierdzony do rdzenia z egzotycznego drewna. Elementy uchwytu swoją barwą harmonijnie nawiązują do koloru omotek i blanku. W komplecie z wędziskiem znajduje się tuba ochronna wykonana z cordury. Wędka objęta jest dwudziestopięcioletnią gwarancją serwisową. Glass fiber – big come back – was invented in the year 1912 and the line production started in the year 1930. Microfibers are manufactured of water glass or molten glass. Thanks to the synthetic resin, fiber is formed into any shape. The temperature do not affect fiberglass, not deforming, not changing volume. Many world brands use this durable material for line production, for the rod production also. The May Fly rod is example of this. The rod was designed by Piotr Zieleniak, well known European Champion. Unpolished blank is made of S-Glass fiberglass and has got Pacific Bay guides. The traditionally agate guide is in old style. The pieces of rod are connected with thin-walled fiberglass joints. Thanks to big experience of rod designer all is premeditated, rod action, space out guides and handle. The grip is made of Portuguese AAAA cork what ensure good hold. The reel seat is manufactured of aluminum in CNC technology and fasten on exotic wood. The colour of handle components is similar to colour of guides wrapping and rod blank. Comes complete with protective tube for storage, made of CORDURA.

[ 16 ]

www.trapersiedlce.pl


sinc 1993

Piotr Zieleniak

EUROPE CHAMPION

SPIGOT

UNPOLISHED BLANK

SEAT A

PACIFIC BAY GUIDE (SN)

AAAA PORTUGESE CORK

AGATE GUIDE ALUMINUM CNC & WOODEN REEL SEAT

glass is not dead Nazwa Name

D³ugoœæ Length

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

Wêdzisko May Fly Glass (May Fly Glass rod)

8'0"

#4

A

MA

FT-1 SNL-8 SIC-1

IloϾ sekcji Number of section

3

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

Waga (g) Weight

84

www.trapersiedlce.pl

90

Kod Code

97039

[ 17 ]


sinc 1993

Guide

e Guarante

25 ears y

Seria wędek Guide została zaprojektowana i wykonana z najwyższej jakości japońskiego włókna węglowego o unikalnym splocie firmy Toray Carbon 46T. Charakteryzuje się równomiernym ugięciem, niezwykłą elastycznością z jednocześnie zachowaną wysoką dynamiką. Blank jest uzbrojony w amerykańskie przelotki Pacyfic Bay i prowadzącą przelotkę SIC, które gwarantują idealne wyważenie wędki oraz bezoporową pracę sznura. Dolnik wędki wykończony jest portugalskim korkiem klasy AAAA. Niezwykle lekki, a jednocześnie solidny, dobrze trzymający kołowrotek uchwyt wykończony „carbonem” dopełnia całości. Wędzisko posiada czterokomorowy pokrowiec z miękkiego materiału, oraz lekką węglową tubę transportową. Wędzisko jest objęte 25-letnią gwarancją serwisową. The Guide rod series has been designed and manufactured of the highest quality Japanese carbon fibres with unique plait by company Toray 46T . The rods bend evenly, with unbelievable softness yet with high dynamics. The blank has been equipped with American Pacific Bay guides and the SIC stripper guide what gives the rod perfect balance and the line is running freely with no resistance. The rod butt has been finished with Portuguese AAAA cork. Uncommonly lightweight, yet robust, carbon finished reel seat closes the perfect entity. The rod has got the four chamber soft cloth bag and lightweight carbon transportation tube. The rod is granted 25-year service warranty.

[ 18 ]

www.trapersiedlce.pl


SEAT A

AAAA PORTUGESE CORK

LIGHTWEIGHT REEL SEAT

SEAT B

AAAA PORTUGESE CORK

LIGHTWEIGHT REEL SEAT

PACIFIC BAY GUIDE (SF)

STANDARD CARBON TUBE

Nazwa Name

Wêdzisko Guide (Guide rod)

LIGHT

PACIFIC BAY GUIDE (SN)

D³ugoœæ Length

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

9'0"/9'6" 10'0" 8'4" 10'0" 10'0" 10'0" 10'0" 9'0" 9'0" 10'0" 10'0" 11'0" 9'0" 9'6" 9'6" 9'6" 10'0" 9'0" 9'0"

#2 #2 #3 # 2/3 # 2/3 #3 #3 # 3/4 #4 #4 #4 #4 # 4/5 #5 #6 #7 #7 #8 # 10

A A A A A A A A A A A A A B B B B B B

MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA

FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1

SF-9 SIC-1 SF-10 SIC-1 SNL-8 SIC-1 SNL-10 SIC-1 SF-10 SIC-1 SNL-10 SIC-1 SF-10 SIC-1 SNL-8 SIC-1 SNL-9 SIC-1 SNL-10 SIC-1 SF-10 SIC-1 SF-11 SIC-1 SN-8 SIC-1 SN-8 SIC-2 SN-8 SIC-2 SN-8 SIC-2 SN-8 SIC-2 SN-8 SIC-2 SN-8 SIC-2

IloϾ sekcji Number of section

4+1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SIC STRIPPER

PACIFIC BAY GUIDE (SNL)

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

73 80 68 80 80 80 80 73 73 80 80 87 73 77 77 77 79 73 73

www.trapersiedlce.pl

Waga (g) Weight

71+5 74 66 76 76 78 78 72 74 79 79 102 79 102 104 108 114 98 118

Kod Code

99039 99027 99001 99107 99108 99006 99007 99002 99022 99017 99018 99102 99003 99021 99004 99005 99103 99038 99040

[ 19 ]


since 1993

QUADRO NYMPH

NEW

Najważniejszym, bazowym elementem tej wędki jest wysokomodułowy, japoński blank węglowy 40+46T. Wędkę tą charakteryzuje wysoka dynamika i równomierne ugięcie, co jest istotne przy łowieniu na nimfy. Uzbrojenie stanowią przelotki Pacyfic Bay. Rękojeść wykonana jest z portugalskiego korka AAAA. W górnej części korek został wykończony egzotycznym drewnem, a przy uchwycie mieszanką korka z gumą. Uchwyt do kołowrotka w kolorze gun metal, wykonany w technologii CNC, z najwyższej klasy aluminium i osadzony na drewnie o niepowtarzalnych słojach. W komplecie z wędką są dwie przedłużki, które umożliwiają dostosowanie długości wędziska do rodzaju łowiska i potrzeb wędkującego. Możemy wybrać cztery warianty długości wędki Każdy pozwala stosować inną technikę łowienia. Od suchej muchy przez krótką do długiej nimfy. Do ochrony wędki w transporcie służy cordurowa tuba z dzielonymi komorami. Wędzisko objęte jest 5-letnią gwarancją serwisową. The most important element of this rod is high modulus Japanese carbon 40+46TT blank. This rod has got high dynamic and even bending what is important for nymphing. The rod is equipped with Pacific Bay guides. The handle is made of Portuguese AAAA cork. In top of cork is finished with exotic wood and bottom with mixed cork with gum. The gun metal reel seat is made of CNC technology aluminium. The seat is built on wood with unique rings. The rod comes complete with two extensions, which enable adjustment of the rod to the venue type and angler's needs. You can arrange four rod variants. Each enables to fish with various techniques. Starting from dry fly, through short up to long nymphing. In transport the rod is protected by CORDURA tube with divided chambers. The rod has got the five years service warranty.

[ 20 ]

www.trapersiedlce.pl


PACIFIC BAY GUIDE (SF)

SEAT A

Nazwa Name

Wêdzisko Quadro Nymph (Quadro Nymph rod)

D³ugoœæ Length

9'0"/9'6"/10'0"/10'6" 9'0"/9'6"/10'0"/10'6" 9'0"/9'6"/10'0"/10'6"

AAAA PORTUGESE CORK

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

#3 #4 #5

A A A

MFA MFA MFA

FT-1 SF-8 SIC-1+1 FT-1 SF-8 SIC-1+1 FT-1 SF-8 SIC-1+1

SIC STRIPPER

ALUMINUM CNC & WOODEN REEL SEAT

IloϾ sekcji Number of section

4+2 4+2 4+2

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

73 73 73

Waga (g) Weight

Kod Code

78+8+4 80+8+4 82+8+4

99260 99261 99262

www.trapersiedlce.pl

[ 21 ]


sinc 1993

IMPULSE NYMPH

NEW

Wędzisko zaprojektowane i wykonane z myślą o wędkarzach łowiących techniką nimfową. Charakterystycznym elementem jest odwrócony uchwyt kołowrotka, dzięki tej modyfikacji środek ciężkości wędki przesuwa się maksymalnie do tyłu, dając idealny balans. Solidne elementy rękojeści, przelotki oraz blank o niezwykłej dynamice, to główne cechu i zalety tej nowoczesnej "nimfówki". Do konstrukcji wędki użyto japońskiego blanku 40+46T. Tytanowe ultralekkie przelotki na pojedynczych stopkach nie przeciążają wędki, która jest lekka i doskonale wyważona. Egzotyczne drewno i solidny aluminiowy uchwyt do kołowrotka, wykończony wytrzymałą mieszanką korka i gumy dodają smaku i charakteru temu wędzisku. Wyselekcjonowany portugalski korek klasy AAAA zastał zakończony egzotycznym drewnem. W ofercie znalazły się wędki w jednej, optymalnej długości, natomiast dostępne klasy umożliwiają łowienie różnej wielkości ryb w wodach o różnej charakterystyce od płytkich, spokojnych rzek, do głębokich i rwących potoków. W komplecie tuba z cordury, która posiada oddzielne komory na składy wędki. Wędzisko objęte jest 5-letnią gwarancją serwisową. The rod is designed and made for nymphing. The characteristic element is inverted the reel seat. Thanks to this modification the centre of gravity of the rod moves to the rear giving the perfect balance. The solid elements of the handle, guides as well as blank with extraordinary dynamic that are the main features and advantages of the modern nymph rod. The blank is manufactured of Japanese carbon 40+46T. The titanium, ultra light guides do not overload the rod that is light and perfectly balanced. The exotic wood and the solid, aluminum reel seat is finished the durable mix of cork and gum which add flavor and character of the rod. The selected Portuguese AAAA cork was finished with exotic wood. The offer includes the rods in one optimal length but their sizes allow fishing species of various size in waters of various characteristics from shallow, calm rivers to deep, rushing streams. Comes complete with CORDURA tube which has got separate chambers for the sections of the rod. The rod has got the five years service warranty.

[ 22 ]

www.trapersiedlce.pl


TITANIUM GUIDE (SF)

SEAT C

AAAA PORTUGESE CORK

SIC STRIPPER TITANIUM FRAME

ALUMINUM CNC & WOODEN REEL SEAT

DOWN-LOCKING REEL SEATS Nazwa Name

D³ugoœæ Length

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

Wêdzisko Impulse Nymph (Impulse Nymph rod)

10'6" 10'6" 10'6"

#3 #4 #5

C C C

MFA MFA MFA

FT-1 SF-11 SIC-1 FT-1 SF-11 SIC-1 FT-1 SF-11 SIC-1

IloϾ sekcji Number of section

4 4 4

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

Waga (g) Weight

84 84 84

www.trapersiedlce.pl

96 99 102

Kod Code

99221 99222 99223

[ 23 ]


sinc 1993

Creek

NEW

Wędka dedykowana dla specjalistów od łowienia na suchą muchę. Bardzo wytrzymały, o wysokich parametrach technicznych, japoński blank 40-46T, lekkie przelotki Pacyfic Bay Slim tworzą optymalne rozwiązanie dla tej techniki wędkowania. Ultralekki, wykonany z lotniczego aluminium uchwyt do kołowrotka, połączony z egzotycznym drewnem, doskonale uzupełnia całość. Niezwykle harmonijna i równomierna akcja przy ugięciu. Bardzo precyzyjne i dalekie rzuty, wykonuje się z łatwością i bez wysiłku. Do transportu służy tuba z Cordury z podziałem na sekcje wędziska. Wędka posiada 5 letnią gwarancję serwisową. The rod is dedicated for dry fly fishing specialists. The extremely durable, with high technical parameters, Japanese 40-46T blank, the ultra light Pacific Bay Slim guides create the optimal solution for dry fly fishing. The ultra light reel seat is made of aerospace aluminium and combined with exotic wood perfectly complements the whole. The extremely harmonic and even bending action. The long and precise casts are made with ease and effortlessly. For transportation the CORDURA tube with divided chambers is used. The rod has got the five years service warranty.

[ 24 ]

www.trapersiedlce.pl


PACIFIC BAY GUIDE (SNL)

SIC STRIPPER

SEAT A

AAAA PORTUGESE CORK

Nazwa Name

D³ugoœæ Length

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

Wêdzisko Creek (Creek rod)

8'0" 8'6" 8'6" 9'0" 8'6" 9'0" 9'0"

#3 #3 #4 #4 #5 #5 #6

A A A A A A A

MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA

FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1

SN-8 SN-8 SN-8 SN-8 SN-8 SN-8 SN-8

SIC-1 SIC-1 SIC-1 SIC-1 SIC-1 SIC-1 SIC-1

ALUMINUM CNC & WOODEN REEL SEAT

IloϾ sekcji Number of section

4 4 4 4 4 4 4

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

Waga (g) Weight

62 66 66 73 66 73 73

www.trapersiedlce.pl

68 74 78 84 82 86 88

Kod Code

99253 99254 99255 99256 99257 99258 99259

[ 25 ]


sinc 1993

Stream

SEAT A

AAA PORTUGESE CORK

LIGHTWEIGHT WOODEN REEL SEAT

SEAT B

AAA PORTUGESE CORK

LIGHTWEIGHT WOODEN REEL SEAT

Stream to seria wędek wykonana z wysokomodułowego włókna węglowego 40 T, japońskiej firmy "Toray". Dzięki minimalnej średnicy blanku w stosunku do znacznej grubości jego ścianek osiągnięto efekt niezwykle wytrzymałego wędziska, które posiada nienagannie równomierną akcję. Uzbrojenie stanowią przelotki amerykańskiej firmy Pacific Bay. Portugalski korek klasy AAA stanowi wykończenie dolnika. Bardzo solidny uchwyt na kołowrotek wykończony drewnem egzotycznym. Jako pokrowiec służy cordurowa tuba z czterema wyściełanymi przegrodami na elementy wędki. Wędzisko jest objęte 5-letnią gwarancją serwisową. Stream is the series of rods made of high modulus carbon 40T , supplied by the Japanese Toray company. Thanks to the compromising solution of minimum blank diameter and the wall thickness, the unbelievable effect was achieved. The rod is extremely strong and has got the perfect, even action. The rod is equipped with American Pacific Bay guides. AAA Portuguese cork with robust and effective reel seat, made of exotic wood for perfect entity. The rod is dispatched in cordura rod tube with four padded compartments. The rod is granted 5-year service warranty.

[ 26 ]

www.trapersiedlce.pl


SIC STRIPPER

LIGHT

STANDARD PACIFIC BAY GUIDE (SN) Nazwa Name

D³ugoœæ Length

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

Wêdzisko Stream (Stream rod)

9'0" 10'0" 9'0" 9'6"

# 3/4 #4 # 4/5 #6

A A A B

MA MA MA MA

FT-1 FT-1 FT-1 FT-1

SNL-9 SIC-1 SF-10 SIC-1 SNL-9 SIC-1 SN-8 SIC-2

PACIFIC BAY GUIDE (SF)

PACIFIC BAY GUIDE (SNL) IloϾ sekcji Number of section

4 4 4 4

D³ugoœæ transp. (cm) Waga (g) Transport length Weight

73 80 73 77

www.trapersiedlce.pl

76 84 82 108

Kod Code

99009 99013 99010 99011

[ 27 ]


Wielki powrót tradycji. Tak można określić pojawienie się wędzisk Elite. Rośnie zainteresowanie i powiększa się grono miłośników wędek z włókna szklanego na całym świecie. Niepowtarzalne walory tej konstrukcji przekonują i zachęcają do jej posiadania. Pustościenne, bardzo wytrzymałe na ugięcia i uszkodzenia włókno szklane wytworzone przy użyciu nanotechnologii wzbudza zaufanie. Dzięki wysokiej elastyczności wędziska Elite zapewniają bezpieczny hol bez utraty ryby, nawet przy stosowaniu bardzo cienkich żyłek przyponowych. Uzbrojenie stanowią najwyższej jakości przelotki Super Slim Pacyfic Bay oraz rękojeść z lekkim uchwytem aluminiowym wykonanym w technologii CNC. Wsparcie uchwytu jest z drewna brzozy skandynawskiej. Na podkreślenie zasługuje bardzo eleganckie wykończenie wszystkich detali. W komplecie miękki pokrowiec oraz wytrzymała tuba z włókna szklanego. Wędzisko objęte jest 5- letnią gwarancją serwisową. Great come back to tradition. It is the way to describe the Elite rods occurrence. The bevy of fiber glass rods lovers all over the world keeps growing. Unique features of this construction encourage to its possession. The blank having extreme strength is also damage resistant. The fiber glass is constructed under nanotechnology. Thanks to the high elasticity the Elite rods ensure safe fish play even when using the thinnest hook lengths. The rod is equipped with the top quality Super Slim Pacific Bay guides and the handle with the light CNC technology aluminum reel seat. The seat is built on the Scandinavian birch tube. The elegant finish of every detail is worth underlying. Comes complete with the soft cloth bag and extremely resistant fiber glass tube. The rod has got 5 year service warranty.

[ 28 ]

www.trapersiedlce.pl


since 1993

SEAT A

AAA PORTUGESE CORK

ALUMINUM CNC & WOODEN REEL SEAT

LIGHT FIBERGLASS TUBE Nazwa Name

Wêdzisko Elite Fiberglass (Elite Fiberglass rod)

D³ugoœæ Length

7'6" 8'0" 8'6"

PACIFIC BAY GUIDE (SNL)

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

#3 #4 #5

A A A

MA MA MA

FT-1 SNL-8 SIC-1 FT-1 SNL-8 SIC-1 FT-1 SNL-8 SIC-1

IloϾ sekcji Number of section

4 4 4

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

58 62 66

www.trapersiedlce.pl

SIC STRIPPER TITANIUM FRAME Waga (g) Weight

90 106 124

Kod Code

99134 99135 99136

[ 29 ]


sinc 1993

Stream

NEW

Wędzisko Stream jest doskonałym przykładem połączenia tradycji z nowoczesnością. Blank został wykonany z włókna szklanego S-Glass, przy użyciu najwyższej jakości żywic syntetycznych. Nieszlifowane, surowe włókno zostało pokryte cienką warstwą lakieru. Doskonale widoczna struktura zwojów włókien nawiązuje wyglądem do wędek sprzed dekad. Do połączenia elementów wędki wykorzystano nieco nowsze rozwiązania, spigot z pustościennego włókna szklanego. Dzięki temu wędzisko posiada równomierną akcję, bez załamania na łączach. Na rękojeść składają się: najwyższej jakości portugalski korek klasy AAA, aluminiowy uchwyt wykonany w technologii CNC oraz niepowtarzalne w swojej teksturze egzotyczne drewno. Wędzisko jest uzbrojone w przelotki Pacyfic Bay. W rezultacie mamy do czynienia z klasyczną wędką z dużą dozą nowoczesności. W komplecie otrzymujemy solidną tubę z cordury oraz pięcioletnią gwarancję serwisową. The Stream rod is perfect example of connect tradition and modern. Blank is made of fibreglass S-Glass by use highest quality synthetic resin. Unpolished, raw fibre was covered with thin layer varnish. Perfectly visible wave fibre structure is similar to rods made decades ago. For connect pieces of rod is used newest spigot type connectors empty-wall fibreglass. Thanks to it rod has got even action without bending in joints. The rod handle is made of highest quality Portuguese cork AAA class. The reel seat is manufactured of aluminium in CNC technology, it fasten on exotic wood. The rod is equipped with Pacific Bay guides. In effect we have got classic rod with a large dose of modernity. Come complete with solid cordura tube. The rod has got 5 year service warranty.

[ 30 ]

www.trapersiedlce.pl


SPIGOT

HARD CHROME STRIPPER

UNPOLISHED BLANK

SEAT A

AAA PORTUGESE CORK

SEAT B

ALUMINUM CNC & WOODEN REEL SEAT

AAA PORTUGESE CORK

Nazwa Name

D³ugoœæ Length

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

Wêdzisko Stream Fiber Glass (Stream Fiber Glass rod)

7'0" 7'6" 8'0"

#3 #4 #5

A A B

MA MA MA

FT-1 SNL-7 SIC-1 FT-1 SNL-7 SIC-1 FT-1 SNL-7 SIC-1

PACIFIC BAY GUIDE (SNL)

ALUMINUM CNC & WOODEN REEL SEAT

IloϾ sekcji Number of section

3 3 3

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

Waga (g) Weight

75 80 85

www.trapersiedlce.pl

80 92 110

Kod Code

99281 99282 99283

[ 31 ]


WARRIOR SW

Ryby obdarzone ogromną siłą, takie jak łososie, trocie, pstrągi, głowacice czy szczupaki zmuszają do zastosowania wędki, która im sprosta. Seria wędek Warrior Salt Water została zaprojektowana z zachowaniem najważniejszych zasad w tego typu konstrukcjach. Podstawę wędziska stanowi blank węglowy C40T, który ma doskonałe parametry wytrzymałości i ugięcia. Do jego uzbrojenia użyto amerykańskich morskich przelotek Pacyfic Bay. Rękojeść z portugalskiego korka AAA wykończony korkogumą. Solidny uchwyt kołowrotka z aluminium CNC z insertem węglowym. Do transportu służy niezawodna tuba z cordury. Wędzisko posiada pięcioletnią gwarancję serwisową. The fish having enormous force such as salmon, sea trout, Brown trout, hucho or pike demand using the rod that will cope with them. The Warrior Salt Water rod series was designed with care for the most important rules for such a constructions. The C40T blank, having perfect curve and strength parameters is a solid base of the rod. The rod has been equipped with the American salt water Pacific Bay guides. The handle made of the Portuguese AAA cork finished with mixed cork. The robust CNC aluminum reel seat with carbon insert. The reliable cordura tube for safe transportation. The rod has got 5 year service warranty.

[ 32 ]

www.trapersiedlce.pl


sinc 1993

SEAT B

AAA PORTUGESE CORK

ALUMINUM CNC & CARBON REEL SEAT

PACIFIC BAY GUIDE (SN)

CORDURA TUBE Nazwa Name

D³ugoœæ Length NEW

Wêdzisko Warrior SW (Warrior SW rod) NEW

9'6" 9'6" 9'0" 10'0" 9'0" 9'0"

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

#6 #7 #8 #8 #9 # 10

B B B B B B

FA FA FA FA FA FA

FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1

SN-8 SN-8 SN-8 SN-8 SN-8 SN-8

SIC-2 SIC-2 SIC-2 SIC-2 SIC-2 SIC-2

IloϾ sekcji Number of section

4 4 4 4 4 4

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

77 77 73 80 73 73

www.trapersiedlce.pl

SEA GUIDES CERAMIC SIC Waga (g) Weight

112 118 121 128 125 129

Kod Code

99212 99137 99138 99213 99139 99140

[ 33 ]


WARRIOR DH

Spey

NEW

Konstrukcja wędziska Warrior Spey jest oparta na sprawdzonym blanku 40T. Gwarantuje to, że wędka sprosta wszystkim wyzwaniom. Dwuręczne wędziska tej długości muszą przyjąć i wytrzymać znacznie większe obciążenia od wędek jednoręcznych. Rękojeść wykonana jest z korka AAA, który dla wzmocnienia wykończony został, korkogumą. Solidny, odwrócony uchwyt do kołowrotka posiada docisk w postaci dwóch nakrętek. Amerykańskie przelotki Pacyfic Bay stanowią uzbrojenie wędki. Wędka składa się z sześciu elementów, zapewnia to wygodny transport i umożliwia zabranie wędki w podróż lotniczą, bez dodatkowych opłat. W komplecie tuba z cordury. Wędka posiada pięcioletnią gwarancję serwisową. The solid base of the rod has got the 40T blank. It guarantee, that rod will cope with all challenges. Double handed fishing rods this length have to withstand bigger force then the single hand rods. The rod handle is made of AAA cork, finished cork-rubber for reinforcement. The solid, reversed reel seat has got holdfast in the form two nuts. The rod is equipped with American Pacific Bay guides. The rod is built with six pieces. Thank to this having comfortable transport and we can take the rod for the air travel without extra payment. Come complete with cordura tube. The rod has got 5 year service warranty.

[ 34 ]

www.trapersiedlce.pl


sinc 1993

PACIFIC BAY GUIDE (SN) AAA PORTUGESE CORK

Nazwa Name

Wêdzisko Warrior Spey (Warrior Spey rod)

D³ugoœæ Length

13'0" 14'0"

SEA GUIDES CERAMIC SIC

ALUMINUM CNC CARBON REEL SEAT

Klasa WT Line

Masa g³owicy (g/grain) Head weight

Akcja Flex

Iloœæ sekcji Iloœæ przelotek D³ugoœæ transp. (cm) Waga (g) Kod Number of guides Number of section Transport length Weight Code

#7 #9

Scandi 26-30/400-460 Skagit 27-31/420-480 Scandi 32-36/500-560 Skagit 34-38/520-580

FA FA

FT-1 SN-9 SIC-2 FT-1 SN-9 SIC-2

6 6

71 77

www.trapersiedlce.pl

196 228

99024 99025

[ 35 ]


WARRIOR DH

Switch

NEW Dzięki wszechstronności i możliwości stosowania różnych technik łowienia, wędki tego typu znajdują coraz więcej zwolenników. Wędziskiem takim możemy wykonywać rzuty sprzed siebie, przy użyciu jednej ręki, oraz dwuręcznie posyłać zestaw znad głowy na duże odległości. Możliwości switcha są ogromne. Możemy używać tej wędki mimo przeszkód znajdujących się za plecami w postaci drzew i krzewów. Warto wspomnieć o możliwościach tej wędki w trakcie holu okazałych ryb. Długa, wygodna rękojeść doskonale wspomaga wędkarza w trakcie walki z rybą. Warrior Switch wykonany jest z wysokomodułowego karbonu C40T. Ten rodzaj blanku charakteryzuje duża wytrzymałość i nienaganna „krzywa” ugięcia. Wędka jest uzbrojona w przelotki amerykańskiej firmy Pacyfic Bay. Dolnik wędziska to portugalski korek klasy AAA, wykończony korkogumą i pianką EVA. Mocowanie kołowrotka w całości zostało wykonane z aluminium w technologii CNC. Do transportu służy wytrzymała tuba z cordury. Wędka objęta jest pięcioletnią gwarancją serwisową. Thanks to versatility and possibility use various fishing techniques, this kind of rods has got more and more followers. The rod you can cast in front of yourself using one hand and using two hands cast from over head for long distance. The possibilities of Switch are big. We can use this rod despite obstacles behind the back, trees and bushes. Large fish fighting abilities are worth mentioning. The long and comfortable handle perfectly support angler during the fish fight. Warrior Switch is made of high modulus carbon C40T. This type blank has great strength and good curve bending. The rod is equipped with American Pacific Bay guides. The butt has got Portuguese cork AAA class, finished with cork-rubber and EVA foam. The reel seat is made of aluminum in CNC technology. For transportation the durable cordura tube is used. The rod has got 5 year service warranty.

[ 36 ]

www.trapersiedlce.pl


since 1993

PACIFIC BAY GUIDE (SN)

AAA PORTUGESE CORK

Nazwa Name

Wêdzisko Warrior Switch (Warrior Switch rod)

D³ugoœæ Length

11'0" 11'0"

Klasa WT Line

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

#6 #8

FA FA

FT-1 SN-8 SIC-2 FT-1 SN-8 SIC-2

SEA GUIDES CERAMIC SIC

ALUMINUM CNC REEL SEAT

IloϾ sekcji Number of section

4 4

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

87 87

www.trapersiedlce.pl

Waga (g) Weight

160 166

Kod Code

99309 99310

[ 37 ]


Speed Combo

SIC STRIPPER

NEW

PACIFIC BAY GUIDE (SF)

Wędkę tę zaprojektowano z myślą o zwolennikach minimalizmu. Jedno uniwersalne wędzisko zamiast kilku. Dzięki wędzisku Speed Combo możemy dostosować się do wędkowania w małych, płytkich, średnich oraz dużych i głębokich rzekach. Wędka jest uzbrojona w przelotki Pac Bay na węglowym blanku 36T. Bardzo solidny uchwyt z aluminium posiada dwie nakrętki dociskowe, Jest osadzony na efektownie wyglądającym drewnie egzotycznym. Portugalski korek klasy AA zapewnia wytrzymałość na długi czas. W komplecie znajdują się dwie przedłużki oraz tuba z dzielonymi komorami. Wędka posiada pięcioletnią gwarancje serwisową. This rod has been designed for people who like minimalism. One very versatile rod instead of several. Thanks to speed combo rod we can fish in the small, shallow and medium rivers as well as in the big and deep rivers. The rod is equipped with Pacific Bay guides and it is manufactured of 36T carbon. The very robust reel seat is made of aluminium and has two tightening nuts. The reel seat is finished with beautiful exotic wood. The AA Portuguese cork handle is durable for long time. Comes complete with two extensions as well as tube with divided chambers. The rod has got the five years service warranty.

[ 38 ]

www.trapersiedlce.pl


sinc 1993

SEAT A

Nazwa Name

Wêdzisko Speed Combo (Speed Combo rod)

D³ugoœæ Length

9'0"/9'6"/10'0"/10'6" 9'0"/9'6"/10'0"/10'6" 9'0"/9'6"/10'0"/10'6"

AA PORTUGESE CORK

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

#3 #4 #5

A A A

MFA MFA MFA

FT-1 SF-8 SIC-1+1 FT-1 SF-8 SIC-1+1 FT-1 SF-8 SIC-1+1

LIGHTWEIGHT WOODEN REEL SEAT

IloϾ sekcji Number of section

4+2 4+2 4+2

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

73 73 73

Waga (g) Weight

Kod Code

84+10+4 99214 88+10+4 99215 92+10+4 99216

www.trapersiedlce.pl

[ 39 ]


Speed

SIC STRIPPER

PACIFIC BAY GUIDE (SN)

PACIFIC BAY GUIDE (SF)

Wędka Speed łączy wszystkie pozytywne cechy: dynamika akcji, wytrzymałość, lekkość oraz niewysoka cena. Estetycznie wykończony blank z wysokomodułowego 36 T carbonu. Rękojeść wykonana jest z portugalskiego korka klasy AA. Uchwyt do kołowrotka wykończony egzotycznym drewnem. Blank został uzbrojony w przelotki Pacific Bay. W komplecie tuba cordurowa z czterema wyściełanymi przegrodami. Wędzisko jest objęte 5-letnią gwarancją serwisową. The Speed rods include all positive features: action dynamics, strength, lightness as well as reasonable price. Nicely finished, manufactured of 36T carbon. The handle is made of AA Portuguese cork. The reel seat is finished with beautiful exotic wood. The rod is equipped with the Pacific Bay guides. Comes complete with the cordura rod tube with four padded compartments. The rod is granted 5-year service warranty.

[ 40 ]

www.trapersiedlce.pl


sinc 1993

Nazwa Name

D³ugoœæ Length NEW

Wêdzisko Speed (Speed rod)

NEW

8'0" 8'6" 10'0" 8'6" 9'0" 9'6"/11'0" 10'0" 9'0" 9'0"/10'6" 9'0" 9'6" 9'6" 9'0" 9'0"

SEAT A

AA PORTUGESE CORK

LIGHTWEIGHT WOODEN REEL SEAT

SEAT B

AA PORTUGESE CORK

LIGHTWEIGHT WOODEN REEL SEAT

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

#3 #3 #3 #4 #4 #4 #4 #5 #5 #6 #6 #7 #8 # 10

A A A A A A A A A A B B B B

MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA MFA

FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1 FT-1

SN-8 SIC-1 SN-8 SIC-1 SN-10 SIC-1 SN-8 SIC-1 SN-9 SIC-1 SN-9 SIC-1+1 SN-10 SIC-1 SN-9 SIC-1 SN-9 SIC-2 SN-9 SIC-1 SN-8 SIC-2 SN-8 SIC-2 SN-8 SIC-2 SN-8 SIC-2

IloϾ sekcji Number of section

4 4 4 4 4 4+1 4 4 4+1 4 4 4 4 4

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

62 73 79 66 73 77 79 73 73 73 77 77 73 73

Waga (g) Weight

Kod Code

74 80 99 84 88 94+18 103 92 92+14 98 112 114 110 116

99112 99210 99155 99113 99014 99160 99156 99015 99008 99016 99161 99211 99028 99124

www.trapersiedlce.pl

[ 41 ]


BLAST

2

NEW

Wędka wykonana z blanku 30T, włókno węglowe tej klasy posiada dużą wytrzymałość na ugięcia i jest niezwykle trwałe. Uzbrojenie stanowią przelotki SN Hard Chrome. Tego typu przelotki są lekkie i nie przeciążają blanku. Ułatwia to posługiwanie się wędką w trakcie wykonywania rzutów. Na rękojeść składają się: korek klasy AA, oksydowany, aluminiowy uchwyt w kolorze wędki, zamontowany na tulei z włókna węglowego. W komplecie z wędziskiem wytrzymała tuba z cordury. Na wędkę udzielamy dwuletniej gwarancji serwisowej. The 30T blank, having perfect curve and strength parameters is solid base of the rod. The rod is equipped with SN Hard Chrome guides. SN type guides are light and not overload blank. Thanks to it you can cast without effort. The rod handle is built with cork AA class, oxidized aluminum, the same colour as the blank, the reel seat fasten on carbon fiber sleeve. Come complete with durable cordura tube. The rod has got 2 year service warranty.

[ 42 ]

www.trapersiedlce.pl


sinc 1993

HARD CHROME GUIDE (SN)

SIC STRIPPER

SEAT A

AA PORTUGESE CORK

Nazwa Name

D³ugoœæ Length

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

Wêdzisko Blast (Blast rod)

8'4" 8'6" 9'0" 9'6"

#3 #4 #5 #6

A A A A

MFA MFA MFA MFA

FT-1 FT-1 FT-1 FT-1

SN-8 SN-8 SN-8 SN-7

SIC-1 SIC-1 SIC-1 SIC-2

ALUMINUM CNC & CARBON REEL SEAT

IloϾ sekcji Number of section

4 4 4 4

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

Waga (g) Weight

66 68 73 77

www.trapersiedlce.pl

80 88 99 110

Kod Code

99284 99285 99286 99287

[ 43 ]


sinc 1993

Caddis

2

NEW

Wędka i kołowrotek z nawiniętą linka z podkładem i przyponem konicznym, to idealny zestaw do natychmiastowego użycia. Doskonałe rozwiązanie na prezent dla bliskiej osoby, która chce rozpocząć przygodę z muszkarstwem. Komplet ten został zaprojektowany przez doświadczonych muszkarzy. Składa się na niego wędzisko z włókna węglowego 30T, blank ten ma duże uznanie ze względu na swoje parametry. Jego duża wytrzymałość i równomierne ugięcie doskonale wspomagają wędkującego. Wędka jest uzbrojona w lekkie przelotki typu SN. Rękojeść wykonana jest z korka klasy AA, z obu stron wzmocniona mieszanką korka z gumą. Aluminiowy, solidny uchwyt do kołowrotka posiada dwie nakrętki dociskowe i jest osadzony na tulei z carbonu. Kołowrotek został idealnie dobrany wielkością i wagą. Posiada precyzyjny, wielotarczowy hamulec wykonany ze stali nierdzewnej. Linka na kołowrotku, to sznur znajdujący się w naszej ofercie pod nazwą Speed. Doskonała propozycja dla początkujących jak i bardziej doświadczonych wędkarzy. W komplecie znajduje się tuba ochronna z cordury z komorą na kołowrotek. Na wędkę i kołowrotek przysługuje dwuletnia gwarancja serwisowa. The set of rod, reel, line and backing as well as the tapered leader is perfect to use quickly. The perfect choice for a gift for the person who wants to start journey with fly fishing. This set was designed by experienced fly fishermen. The base of the rod is the 30T blank, having appreciation in the fishing environment because it has got well good parameters. The blank has got great curve and strength parameters perfectly supporting fisherman. The rod is equipped with light SN type guides. The rod handle is made of cork AA class, on both sides strengthened with mixed cork and rubber. The solid reel seat is made of aluminium and has got two nuts holdfast and setting on carbon fibre sleeve. The rod has got optimal size and weight. The precise, multidisc drag is manufactured of stainless steel. The line on spool is our line which in our offer names Speed. That is excellent offer for beginners and also more experienced anglers. Comes complete with protective tube, made of cordura with chamber for reel. The set has got 2 year service warranty.

[ 44 ]

www.trapersiedlce.pl


HARD CHROME GUIDE (SN)

SEAT A

AA PORTUGESE CORK

Nazwa Name

D³ugoœæ Length

Klasa WT Line

Uchwyt Seat

Akcja Flex

IloϾ przelotek Number of guides

Zestaw Caddis (Caddis set)

8'4" 8'6" 9'0" 9'0"

#3 #4 #5 #6

A A A A

MFA MFA MFA MFA

FT-1 FT-1 FT-1 FT-1

SN-9 SN-9 SN-9 SN-9

SIC-1 SIC-1 SIC-1 SIC-2

SIC STRIPPER

ALUMINUM CNC & CARBON REEL SEAT

IloϾ sekcji Number of section

4 4 4 4

D³ugoœæ transp. (cm) Transport length

66 68 73 73

www.trapersiedlce.pl

Kod Code

99217 99218 99219 99220

[ 45 ]


sinc 1993

OLIVE GREEN

BRONZE

LEFT RIGHT

GUN SMOKED

Silence

Ko³owrotek Silence (Silence reel) Kolor Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

3/4/5 6/7/8 3/4/5 Bronze 6/7/8 3/4/5 Gun Smoked 6/7/8 9/10/11 Olive Green

[ 46 ]

120 130 120 130 120 130 156

86 / 56 95 / 56 86 / 56 95 / 56 86 / 56 95 / 56 109 / 65

23 4WT-70Yd-20Lb 26 7WT-80Yd-20Lb 23 4WT-70Yd-20Lb 26 7WT-80Yd-20Lb 23 4WT-70Yd-20Lb 26 7WT-80Yd-20Lb 26 10WT-100Yd-20Lb

www.trapersiedlce.pl

Kod Code

97101 97102 97104 97105 97107 97108 97109

Szpula zapas. Spare Spool

97101-1 97102-1 --------------97105-1 97107-1 97108-1 97109-1

Zaprojektowany i wykonany specjalnie dla naszej firmy w najlepszej fabryce kołowrotków w Korei, która produkuje sprzęt dla wiodących światowych marek. W tworzeniu kołowrotka Silence brali udział nasi testerzy. Posiada wielotarczowy hamulec z wyjątkowo płynną regulacją, całkowicie wodoszczelny i odporny na słoną wodę. Seria obejmuje modele do łowienia różnymi technikami: od suchej muchy, poprzez streamera aż po łowienie dużych ryb łososiowatych i morskich. Kołowrotek Silence objęty jest 5 letnią gwarancją. Designed and manufactured especially for our company in the best Korean reel factory, which produces tackle for the leading worlds brands. Our testers took part In the Silence reel development. The reel is equipped with 100% waterproof and salt water proof multi disc drag. The series includes sizes for fishing various techniques: from dry fly, through streamer to fishing for large salmonidae and sea fish. The reel has granted 5 year guarantee. ź KO£OWROTEK WYKONANY TECHNOLOGI¥ CNC Z ALUMINIUM 6061-T6 (THE REEL PRODUCED OF ALUMINUM 6061-T6 IN CNC TECHNOLOGY) ź POJEMNA SZPULA TYPU LARGE ARBOR (LARGE ARBOR CAPACIOUS SPOOL) ź OKSYDACJA ELEKTROLITYCZNA (CHEMICAL OXIDATION) ź POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ź SZYBKA WYMIANA SZPULI (QUICK SPOOL CHANGE) ź WODOSZCZELNY, ODPORNY NA S£ON¥ WODÊ HAMULEC (WATERPROOF, SALT WATERPROOF DRAG) ź HAMULEC WIELOTARCZOWY (MULTI DISC DRAG) ź POKRÊT£O KORBKI ZE STALI NIERDZEWNEJ (STAINLESS STEEL KNOB) ź POKROWIEC Z NEOPRENU (NEOPRENE CASE)


Specjalistyczny kołowrotek dla profesjonalistów. Specyfika tego modelu polega na nowoczesnej i praktycznej budowie. Duża objętość korpusu oraz szpuli umożliwia szybkie zwijanie, co jest niezbędne w trakcie rywalizacji na zawodach. Konstrukcja oparta jest na pełnym obramowaniu szpuli. Jest to doskonałe wzmocnienie, a jednocześnie zabezpiecza przed dostaniem się cienkiej linki do wnętrza korpusu. Kołowrotek jest wykonany w technologii CNC z najwyższej jakości lotniczego aluminium 6061_T6. Wsporniki ramy korpusu są z wysokomodułowego włókna węglowego. Wodoodporny, bardzo precyzyjny hamulec z mikroregulacją umożliwia stosowanie najcieńszych przyponów. Kołowrotek GST Nymph przeznaczony jest do wędzisk w klasie #3, #4. Stanowi on doskonałe doważenie wędek o długości od 10" do 11'0". The specialized reel for professional. The specification of this model relies on modern and practical construction. Large capacious body and spool enables quick winding of the line which is desired during the competition. The full frame spool construction. It prevents from getting of the thin line under the spool. The reel produced of aluminium 6061-T6 in CNC. The support of body frame is built of carbon fibres. Waterproof, precise drag with smooth adjustment is recommended for the thinnest hook lengths. GST Nymph reel is intended for rods 3-4# class. It is a perfect balance for 10”-11'0” rods. ź KO£OWROTEK WYKONANY TECHNOLOGI¥ CNC Z ALUMINIUM 6061-T6 (THE REEL PRODUCED OF ALUMINUM 6061-T6 IN CNC TECHNOLOGY) ź PE£NY RANT (FULL FRAME) ź POJEMNA SZPULA TYPU LARGE ARBOR (LARGE ARBOR CAPACIOUS SPOOL) ź OKSYDACJA ELEKTROLITYCZNA (CHEMICAL OXIDATION) ź POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ź SZYBKA WYMIANA SZPULI (QUICK SPOOL CHANGE) ź WODOSZCZELNY HAMULEC (WATERPROOF DRAG) ź HAMULEC WIELOTARCZOWY (MULTI DISC DRAG) ź POKRÊT£O KORBKI Z CARBONU (CARBON KNOB) ź POKROWIEC (CASE)

GST Nymph NEW

LEFT RIGHT

Ko³owrotek GST Nymph (GST Nymph reel) Kolor Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

Gun smoked 2/4

152

94 / 60

Kod Code

22 3WT-100Yd-20Lb 99249

Szpula zapas. Spare Spool

99249-1

GST

Profesjonalny, zawodniczy kołowrotek muchowy. Jest wykonany z lotniczego stopu aluminium 6061-T6 w technologii CNC i karbonu. Obudowa ma pełny rant co zabezpiecza przed dostaniem się cienkiej linki nimfowej pod szpulę. Specjalnie skonstruowany, precyzyjny, wodoszczelny hamulec z mikro regulacją do super cienkich przyponów. Mniejszy model idealnie wyważa dziewięcio i dziesięciostopowe wędziska w klasie 2-4. Większy jest przeznaczony do wędzisk jedenastostopowych w klasie 3-4. Oferujemy dwie wersje kolorystyczne, które idealnie komponują się z naszymi wędziskami z serii Silence i GST Nymph. Professional, competition fly reel. It is manufactured out of air aluminum 6061-T6 in the CNC technology and carbon. The full frame body prevents from getting of the thin, nymph line under the spool. Specially constructed, precise, waterproof drag with micro adjustment for very thin hook lengths. Smaller one for balancing the nine and ten foot rods in 2-4 # class. The bigger one purposed for eleven foot rods class 3 and 4#. We offer two colour versions perfectly composing with our Silence rod series and GST Nymph series. ź KO£OWROTEK WYKONANY TECHNOLOGI¥ CNC Z ALUMINIUM 6061-T6 (THE REEL PRODUCED OF ALUMINUM 6061-T6 IN CNC TECHNOLOGY) ź PE£NY RANT (FULL FRAME) ź POJEMNA SZPULA TYPU LARGE ARBOR (LARGE ARBOR CAPACIOUS SPOOL) ź OKSYDACJA ELEKTROLITYCZNA (CHEMICAL OXIDATION) ź POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ź SZYBKA WYMIANA SZPULI (QUICK SPOOL CHANGE) ź WODOSZCZELNY HAMULEC (WATERPROOF DRAG) ź HAMULEC WIELOTARCZOWY (MULTI DISC DRAG) ź POKRÊT£O KORBKI Z CARBONU (CARBON KNOB) ź POKROWIEC (CASE)

Ko³owrotek GST (GST reel) Kolor Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

Nut

3/4 5/6

142 152

86 / 50 94/ 55

Kod Code

23 4WT-100Yd-20Lb 99168 27 6WT-100Yd-20Lb 99170

www.trapersiedlce.pl

Szpula zapas. Spare Spool

99168-1 99170-1

[ 47 ]


Ultra Nymph

Charakterystyczną cechą tego nowoczesnego kołowrotka jest duża objętość szpuli oraz zawężona budowa korpusu. Ażurowa lecz stabilna konstrukcja z pełnym rantem daje gwarancję wytrzymałości na odkształcenia. Kołowrotek wykonany w technologii CNC z lotniczego aluminium 6061-T6. Płynny, precyzyjny, antykorozyjny mechanizm hamulca pozwala na stosowanie cienkich przyponów. Wykończenie hamulca stanowi duże, wygodne, ryflowane pokrętło z dużym zapasem regulacji. Szpula zdejmowana i zabezpieczona zapadką oporową. Wielkości i wagi kołowrotków są idealnie dopasowane do klasycznych wędzisk nimfowych. Mniejszy do wędzisk 9'6"-10" w klasie #2 do #4. Wiekszy do wędzisk 10'6"-11" - w klasie #3-#5 The main feature of the modern reel are large capacious spool as well as narrowed body. The openwork but stable construction with full body gives us warranty resistance to deformation. The reel produced of aluminium 6061-T6 in CNC. Precise, smooth and anti rust drag for very thin hook lengths. The drag is ended large, comfortable, rifled knob with large adjustment. The spool removable and secured with resistance ratchet. Weights and sizes of reels are matched with classic Nymph rods. Smaller for rods 9'6”-10” in 2-4# class. Bigger for rods 10'6”-11” in 3-5 # class. ź KO£OWROTEK WYKONANY TECHNOLOGI¥ CNC Z ALUMINIUM 6061-T6 (THE REEL PRODUCED OF ALUMINUM 6061-T6 IN CNC TECHNOLOGY) ź PE£NY RANT (FULL FRAME) ź POJEMNA SZPULA TYPU LARGE ARBOR (LARGE ARBOR CAPACIOUS SPOOL) ź OKSYDACJA ELEKTROLITYCZNA (CHEMICAL OXIDATION) ź POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ź SZYBKA WYMIANA SZPULI (QUICK SPOOL CHANGE) ź WODOSZCZELNY HAMULEC (WATERPROOF DRAG) ź HAMULEC WIELOTARCZOWY (MULTI DISC DRAG) ź POKRÊT£O KORBKI ZE STALI NIERDZEWNEJ (STAINLESS STEEL KNOB) ź POKROWIEC (CASE)

LEFT RIGHT

NEW Ko³owrotek Ultra Nymph (Ultra Nymph reel) Kolor Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

2/4 Gun Smoked 3/5

166 172

95 / 65 100 / 70

20 3WT-50Yd-20Lb 20 4WT-50Yd-20Lb

Kod Code

Szpula zapas. Spare Spool

99225 99225-1 99226 99226-1

Savage LEFT RIGHT Całkowicie wodoszczelny i odporny na słoną wodę. Wielotarczowy hamulec z bardzo płynną regulacją. Idealny dla łowców łososi, troci, szczupaków i dużych pstrągów. Specjalnie skonstruowana, głęboka szpula pozwala pomieścić jak większą ilość podkładu do walki z dużymi okazami. Praktycznie niezniszczalny. 100% waterproof and salt water proof. Multi disc drag with extremely fluent adjustment. Perfect for fly fishermen aiming for salmon, sea trout, pike and large brown trout. Especially constructed deep spool contains a lot of backing for big fish fighting. Practically indestructible. ź KO£OWROTEK WYKONANY TECHNOLOGI¥ CNC Z ALUMINIUM 6061-T6 (THE REEL PRODUCED OF ALUMINUM 6061-T6 IN CNC TECHNOLOGY) ź POJEMNA SZPULA TYPU LARGE ARBOR (LARGE ARBOR CAPACIOUS SPOOL) ź OKSYDACJA ELEKTROLITYCZNA (CHEMICAL OXIDATION) ź POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ź SZYBKA WYMIANA SZPULI (QUICK SPOOL CHANGE) ź WODOSZCZELNY, ODPORNY NA S£ON¥ WODÊ HAMULEC (WATERPROOF, SALT WATERPROOF DRAG) ź HAMULEC WIELOTARCZOWY (MULTI DISC DRAG) ź POKRÊT£O KORBKI Z DREWNA EGZOTYCZNEGO (EXOTIC WOOD KNOB) ź POKROWIEC Z NEOPRENU (NEOPRENE CASE)

Ko³owrotek Savage (Savage reel) Kolor Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

5/6 Bronze 7/8

[ 48 ]

196 206

86 / 50 93 / 54

Kod Code

Szpula zapas. Spare Spool

30 5WT-150Yd-20Lb 99029 99029-1 32 7WT-170Yd-20Lb 99030 99030-1

www.trapersiedlce.pl


Superlekka, ażurowa budowa o niepowtarzalnym designie. Całkowicie wodoszczelny, wielotarczowy hamulec. Metalowa rączka. Przeznaczony do łowienia zarówno na nimfę jak też suchą muchę. Większy model idealnie sprawdzi się do łowienia na streemera. Ultra light, openwork structure with unique design. Fully waterproof, multi disc drag. Metal knob. Purposed both for nymphing as well as dry fly fishing. Bigger size will suit streamer fishing very well. ź LEKKA A¯UROWA KONSTRUKCJA (LIGHTWEIGHT OPENWORK CONSTRUCTION) ź POJEMNA SZPULA TYPU LARGE ARBOR (LARGE ARBOR CAPACIOUS SPOOL) ź OKSYDACJA ELEKTROLITYCZNA (CHEMICAL OXIDATION) ź POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ź KO£OWROTEK WYKONANY TECHNOLOGI¥ CNC Z ALUMINIUM 6061-T6 (THE REEL PRODUCED OF ALUMINUM 6061-T6 IN CNC TECHNOLOGY) ź WODOSZCZELNY HAMULEC (WATERPROOF DRAG) ź HAMULEC WIELOTARCZOWY (MULTI DISC DRAG) ź POKRÊT£O KORBKI ZE STALI NIERDZEWNEJ (STAINLESS STEEL KNOB) ź POKROWIEC Z NEOPRENU (NEOPRENE CASE)

Creek LEFT RIGHT

Ko³owrotek Creek (Creek reel) Kolor Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

3/4 Bronze 5/6

140 146

83 / 54 90 / 60

Kod Code

Szpula zapas. Spare Spool

27 3WT-100Yd-20Lb 99031 27 5WT-120Yd-20Lb 99032

99031-1 99032-1

Creek Casette LEFT RIGHT

Superlekka ażurowa budowa z logotypem naszej firmy. Całkowicie wodoszczelny, wielotarczowy hamulec.Trzy zapasowe szpule i pokrowiec w komplecie. Duży zapas podkładu to idealny kołowrotek do łowienia na streemera w rzekach i jeziorach. Ultra light openwork construction with our company's logotype. Fully waterproof, multi disc drag. Three spare spools and a bag come complete. Large spool capacity makes this reel an ideal device for streamer fishing on rivers and lakes. ź LEKKA A¯UROWA KONSTRUKCJA (LIGHTWEIGHT OPENWORK CONSTRUCTION) ź POJEMNA SZPULA TYPU LARGE ARBOR (LARGE ARBOR CAPACIOUS SPOOL) ź OKSYDACJA ELEKTROLITYCZNA (CHEMICAL OXIDATION) ź POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ź KO£OWROTEK WYKONANY TECHNOLOGI¥ CNC Z ALUMINIUM 6061-T6 (THE REEL PRODUCED OF ALUMINUM 6061-T6 IN CNC TECHNOLOGY) ź WODOSZCZELNY HAMULEC (WATERPROOF DRAG) ź HAMULEC WIELOTARCZOWY (MULTI DISC DRAG) ź POKRÊT£O KORBKI ZE STALI NIERDZEWNEJ (STAINLESS STEEL KNOB) ź ETUI NA KO£OWROTEK I TRZY SZPULE (REEL AND THREE SPOOL CASE)

Ko³owrotek Creek Casette (Creek Casette reel)

OLIVE GREEN

BRONZE

Kolor Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

4/6 Olive Green 6/8 4/6 Bronze 6/8

168 178 168 178

86 / 38 94 / 49 86 / 38 94 / 49

27 28 27 28

5WT-100Yd-20Lb 7WT-100Yd-20Lb 5WT-100Yd-20Lb 7WT-100Yd-20Lb

Kod Code

Szpula zapas. Spare Spool

99128 99206 99044 99036-1 99129 99206 99045 99036-1

www.trapersiedlce.pl

[ 49 ]


Ghost sinc 1993

LEFT RIGHT

Masywny kołowrotek z wodoszczelnym hamulcem. Niepowtarzalny design. Piękna, ażurowa budowa z pełnym rantem. Wysmakowane wykończenie. Rączka z drewna egzotycznego. Korzystny stosunek ceny do jakości. Massive reel with waterproof drag. Unique design. Beautiful, openwork construction. Manufactured with style. Exotic wood knob. Excellent value for money. ź A¯UROWA KONSTRUKCJA (OPENWORK CONSTRUCTION) ź POJEMNA SZPULA TYPU LARGE ARBOR (LARGE ARBOR CAPACIOUS SPOOL) ź OKSYDACJA ELEKTROLITYCZNA (CHEMICAL OXIDATION) ź POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ź KO£OWROTEK WYKONANY TECHNOLOGI¥ CNC Z ALUMINIUM 6061-T6 (THE REEL PRODUCED OF ALUMINUM 6061-T6 IN CNC TECHNOLOGY) ź WODOSZCZELNY, ODPORNY NA S£ON¥ WODÊ HAMULEC (WATERPROOF, SALT WATERPROOF DRAG) ź HAMULEC WIELOTARCZOWY (MULTI DISC DRAG) ź POKRÊT£O KORBKI Z DREWNA EGZOTYCZNEGO (EXOTIC WOOD KNOB) ź POKROWIEC Z NEOPRENU (NEOPRENE CASE)

Ko³owrotek Ghost (Ghost reel) Kolor Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

3/4 Bronze 5/6 7/8

168 190 202

75 / 45 85 / 52 95 / 56

Kod Code

22 3WT-70Yd-20Lb 99701 30 5WT-90Yd-20Lb 99702 30 7WT-120Yd-20Lb 99703

Szpula zapas. Spare Spool

99701-1 99702-1 ---------------

Warrior

Aluminiowa konstrukcja w technologii CNC, system szybkiej wymiany szpuli przez wypchnięcie i wciśnięcie. Wodoodporny, dokładny i płynny hamulec z wygodnym i ryflowanym pokrętłem daje nam obraz nowoczesnego i solidnego kołowrotka. Doskonały do walki z okazami, szczególnie dla łowiących na streamery takich ryb jak łososie, głowacice, pstrągi, trocie, czy szczupaki. The CNC technology aluminium construction, quick spool exchange system – push out and push in. Waterproof, precise and smooth drag with comfortable, corrugated dial give us a modern and reliable reel. It is perfect for fighting large specimen. Especially for anglers fishing with streamers for salmon, hucho, sea trout and pike. ź LEKKA A¯UROWA KONSTRUKCJA (LIGHTWEIGHT OPENWORK CONSTRUCTION) ź POJEMNA SZPULA TYPU LARGE ARBOR (LARGE ARBOR CAPACIOUS SPOOL) ź OKSYDACJA ELEKTROLITYCZNA (CHEMICAL OXIDATION) ź POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ź KO£OWROTEK WYKONANY TECHNOLOGI¥ CNC Z ALUMINIUM 6061-T6 (THE REEL PRODUCED OF ALUMINUM 6061-T6 IN CNC TECHNOLOGY) ź WODOSZCZELNY, ODPORNY NA WODÊ HAMULEC (WATERPROOF DRAG) ź HAMULEC WIELOTARCZOWY (MULTI DISC DRAG) ź POKRÊT£O KORBKI Z MOCNEGO TWORZYWA (HARD PLASTIC KNOB) ź POKROWIEC Z NEOPRENU (NEOPRENE CASE)

LEFT RIGHT

GUN SMOKED

Ko³owrotek Warrior (Warrior reel) Kolor Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

6/8 Gun Smoked 8/10 Platinum 6/8

[ 50 ]

150 170 150

94 / 60 101 / 65 94 / 60

Kod Code

27 7WT-100Yd-20Lb 99132 27 9WT-100Yd-20Lb 99205 27 7WT-100Yd-20Lb 99133

www.trapersiedlce.pl

Szpula zapas. Spare Spool

99132-1 99205-1 99133-1

PLATINUM


Bazą tego kołowrotka jest wykonany ze stali nierdzewnej, wielotarczowy, precyzyjny hamulec. Konstrukcję hamulca zamyka wygodne, antypoślizgowe pokrętło regulacji. Korpus jest wykonany z aluminium w technologii CNC. Wymianę szpuli umożliwia wygodna i szybka w użyciu zapadka. W komplecie eleganckie, materiałowe etui połączone z neoprenem. Wielkość i kolor kołowrotka zostały tak dobrane, żeby stanowił idealny zestaw z wędkami Elite Fiber Glass. Polecamy do łowienia na suchą i mokrą muchę oraz nimfę. His reel is constructed on the base of precise multi disc drag made of the stainless steel. The reel's construction is finished with the comfortable, anti slip drag dial. The body is built of aluminum in CNC technology. The spool is easy to exchange thanks to the comfortable and quick pawl. The reel comes complete with the elegant case made of fabric and neoprene. The size and colour were designed so that it constitutes perfect set with the Elite Fiber Glass rods. We recommend it for dry fly, wet fly and nymph fishing. ź LEKKA A¯UROWA KONSTRUKCJA (LIGHTWEIGHT OPENWORK CONSTRUCTION) ź POJEMNA SZPULA TYPU LARGE ARBOR (LARGE ARBOR CAPACIOUS SPOOL) ź OKSYDACJA ELEKTROLITYCZNA (CHEMICAL OXIDATION) ź POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ź SZYBKA WYMIANA SZPULI (QUICK SPOOL CHANGE) ź KO£OWROTEK WYKONANY TECHNOLOGI¥ CNC Z ALUMINIUM 6061-T6 (THE REEL PRODUCED OF ALUMINUM 6061-T6 IN CNC TECHNOLOGY) ź POKRÊT£O KORBKI ZE STALI NIERDZEWNEJ (STAINLESS STEEL KNOB) ź HAMULEC WIELOTARCZOWY (MULTI DISC DRAG) ź POKROWIEC Z NEOPRENU (NEOPRENE CASE)

NUT

Elite LEFT RIGHT

GUN SMOKED

Ko³owrotek Elite (Elite reel) Kolor Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

3/5 Nut Gun Smoked 3/5

OLIVE GREEN

BRONZE

136 136

83 / 50 83 / 50

GOLD

Kod Code

Szpula zapas. Spare Spool

27 4WT-80Yd-20Lb 99158 27 4WT-80Yd-20Lb 99159

--------------99159-1

Stream LEFT RIGHT

Piękny design z logotypem naszej firmy. Wodoszczelny hamulec. Szybka wymiana szpuli przez wycisk. Niepowtarzalny dźwięk hamulca. Gwarancja trwałości i super cena. Mniejszy model do łowienia na suchą muchę i nimfę. Większy do łowienia na streemera. A beautiful reel with the company's logotype. Waterproof drag. Quick spool change. Has got unique drag sound. Durability guarantee at great price. Smaller size for dry fly and nymph fishing. Larger for streamer fishing. ź LEKKA A¯UROWA KONSTRUKCJA (LIGHTWEIGHT OPENWORK CONSTRUCTION) ź POJEMNA SZPULA TYPU LARGE ARBOR (LARGE ARBOR CAPACIOUS SPOOL) ź OKSYDACJA ELEKTROLITYCZNA (CHEMICAL OXIDATION) ź POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ź KO£OWROTEK WYKONANY TECHNOLOGI¥ CNC Z ALUMINIUM 6061-T6 (THE REEL PRODUCED OF ALUMINUM 6061-T6 IN CNC TECHNOLOGY) ź WODOSZCZELNY, ODPORNY NA WODÊ HAMULEC (WATERPROOF DRAG) ź HAMULEC WIELOTARCZOWY (MULTI DISC DRAG) ź POKRÊT£O KORBKI Z MOCNEGO TWORZYWA (HARD PLASTIC KNOB) ź POKROWIEC Z NEOPRENU (NEOPRENE CASE)

Ko³owrotek Stream (Stream reel) Kolor Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

Olive Green 6/7 4/5 Bronze 6/7 4/5 Gold

148 128 148 128

90 / 59 83 / 52 90 / 59 83 / 52

27 25 27 25

Kod Code

6WT-70Yd-20Lb 99048 4WT-80Yd-20Lb 99047 6WT-70Yd-20Lb 99049 4WT-80Yd-20Lb 99037

www.trapersiedlce.pl

Szpula zapas. Spare Spool

---------------------------99037-1

[ 51 ]


OLIVE GREEN

CD C

BRONZE

LEFT RIGHT

Dla koneserów klasycznej formy. Unowocześniona, lekka konstrukcja. Piękny dźwięk hamulca typu "klik". To idealne atuty dla miłośników "suchej muchy". For the connoisseurs of the classic form. Modernized, lightweight construction. Beautiful drag „click” sound. Purposed for the dry fly addicts. ź OKSYDACJA ELEKTROLITYCZNA (CHEMICAL OXIDATION) ź POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ź SZYBKA WYMIANA SZPULI (QUICK SPOOL CHANGE) ź POKRÊT£O KORBKI Z MOCNEGO TWORZYWA (HARD PLASTIC KNOB) ź KO£OWROTEK WYKONANY TECHNOLOGI¥ CNC Z ALUMINIUM 6061-T6 (THE REEL PRODUCED OF ALUMINUM 6061-T6 IN CNC TECHNOLOGY) ź POKROWIEC Z NEOPRENU (NEOPRENE CASE)

Ko³owrotek CDC (CDC reel) Kolor Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

Olive Green 3/4 Bronze 3/4

96 96

70 / 34 70 / 34

22 22

Kod Code

3WT-70Yd-20Lb 99041 3WT-70Yd-20Lb 99042

Spider

Szpula zapas. Spare Spool

---------

OLIVE

NUT

GUN SMOKED

LEFT RIGHT

W konstrukcji kołowrotka Spider rzucają się w oczy dwa elementy. Lekka, nowoczesna, ażurowa szpula oraz rama z wyraźnym logo, wyposażony w wodoodporny, a zarazem super precyzyjny hamulec. Dodatkową zaletą jest wygodne, ryflowane pokrętło regulacji hamulca i zgrane z obudową pokrętło wymiany szpuli. Daje nam to poczucie, że mamy do czynienia z bardzo nowoczesnym kołowrotkiem spełniającym oczekiwania muszkarzy. Mniejszy model polecamy do łowienia na suchą muchę, nimfę. Większy do łowienia na streamery. There are two elements of the Spider reel visible at the first sight. Lightweight, modern, openwork spool and the frame with the clear-cut logo. It is armed with the waterproof and precise drag. The corrugated drag dial and fitting to the frame spool screw are the additional advantages. All above give us the feeling that we see the extremely modern reel fulfilling the fly fishermen requirements. Smaller size is recommended for dry fly and nymphing. The bigger for fishing with streamers. ź ź ź ź ź ź ź

Ko³owrotek Spider (Spider reel) Kolor Colour

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

4/6 6/8 6/8 Nut 4/6 Gun Smoked 6/8 Olive

[ 52 ]

128 138 138 128 138

86 / 45 94 / 50 94 / 50 86 / 45 94 / 50

23 27 27 23 27

5WT-100Yd-20Lb 7WT-100Yd-20Lb 7WT-100Yd-20Lb 5WT-100Yd-20Lb 7WT-100Yd-20Lb

www.trapersiedlce.pl

Kod Code

99162 99165 99166 99164 99167

Szpula zapas. Spare Spool

--------------99165-1 99166-1 99164-1 99167-1

POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ALUMINIOWA OBUDOWA W PO£¥CZENIU Z TECHNOLOGI¥ CNC (ALUMINUM BODY WITH CNC TECHNOLOGY) POKRÊT£O KORBKI Z MOCNEGO TWORZYWA (HARD PLASTIC KNOB) ZAMKNIÊTY, WODOSZCZELNY HAMULEC (CLOSED, WATERPROOF DRAG) LEKKA A¯UROWA KONSTRUKCJA (LIGHTWEIGHT OPENWORK CONSTRUCTION) SZYBKA WYMIANA SZPULI (QUICK SPOOL CHANGE) POKROWIEC Z NEOPRENU (NEOPRENE CASE)


OLIVE GREEN

GUN SMOKED

Speed LEFT RIGHT

Nowoczesny design z logotypem firmy. Wykonany z aluminium w połączeniu z technologią CNC. Nienaganny, wielotarczowy hamulec z płynną regulacją. Polecany do łowienia na nimfę, mokrą i suchą muchę. Bardzo korzystny stosunek ceny do jakości. Modern design with company's logotype. Made in aluminum with CNC technology. Blameless, multidisc drag with flexible adjustment. Recommended for nymphing, wet and dry fly fishing. Good value for money. ź ź ź ź ź ź ź

POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ALUMINIOWA OBUDOWA W PO£¥CZENIU Z TECHNOLOGI¥ CNC (ALUMINUM BODY WITH CNC TECHNOLOGY) POKRÊT£O KORBKI ZE STALI NIERDZEWNEJ (STAINLESS STEEL KNOB) HAMULEC WIELOTARCZOWY (MULTI DISC DRAG) LEKKA A¯UROWA KONSTRUKCJA (LIGHTWEIGHT OPENWORK CONSTRUCTION) SZYBKA WYMIANA SZPULI (QUICK SPOOL CHANGE) POKROWIEC Z NEOPRENU (NEOPRENE CASE)

Ko³owrotek Speed (Speed reel) Kolor Colour

Olive Green Gun NEW Smoked NEW

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

4/5 6/7 4/5 6/7

128 138 128 138

86 / 50 94 / 56 86 / 50 94 / 56

26 26 26 26

Kod Code

Szpula zapas. Spare Spool

4WT-70Yd-20Lb 99104 6WT-70Yd-20Lb 99207 4WT-70Yd-20Lb 99106 6WT-70Yd-20Lb 99208

----99207-1 ----99208-1

Blast Solidny, wielotarczowy hamulec ze stali nierdzewnej został obudowany nowoczesnym i wytrzymałym, odlewanym ciśnieniowo, aluminiowym korpusem. Swój nowoczesny wygląd zawdzięcza gęsto rozmieszczonym szprychom wzmacniającym. Posiada duże, antypoślizgowe pokrętło hamulca. Szpula zdejmowana i zabezpieczona zapadką oporową. Solid, multi disc drag made of stainless steel. It has got modern, durable die-cast aluminium body. Modern look was achieved by dense arrangement spokes. It is equipped with large, anti slip drag knob. The spool is removable and secured with a resistance ratchet. ź POW£OKA ODPORNA NA ZARYSOWANIA (SCRATCH PROOF SURFACE) ź ALUMINIOWA OBUDOWA (ALUMINUM BODY) ź POKRÊT£O KORBKI Z MOCNEGO TWORZYWA (HARD PLASTIC KNOB) ź HAMULEC WIELOTARCZOWY (MULTI DISC DRAG) ź A¯UROWA KONSTRUKCJA (OPENWORK CONSTRUCTION) ź SZYBKA WYMIANA SZPULI (QUICK SPOOL CHANGE) ź POKROWIEC Z NEOPRENU (NEOPRENE CASE)

LEFT RIGHT

NEW Ko³owrotek Blast (Blast reel) Kolor Colour

Black

Wielkoœæ Waga (g) Œrednica (mm) Szer. (mm) Pojemnoœæ Size Weight Diameter/Arbor Width Capacity

3/5 6/8

152 166

86 / 50 94 / 54

Kod Code

28 4WT-120Yd-20Lb 99288 28 7WT-120Yd-20Lb 99289

www.trapersiedlce.pl

Szpula zapas. Spare Spool

99288-1 99289-1

[ 53 ]


YUKON T-ZIP Wszystkie elementy w woderach Yukon T-Zip, to przemyślane i praktyczne rozwiązania. Zostały wykonane z japońskiego, wielowarstwowego materiału Hydrotec TM. W składzie znalazł się poliester 70% i barierowy nylon 30%. Dolna część woderów wykonana jest z pięciowarstwowego materiału, a górna składa się z trzech warstw dla lepszej oddychalności i wygody. Dodatkowym zabezpieczeniem jest powłoka DWR. Wodery mają bardzo innowacyjny i praktyczny krój. Profilowane nogawki są zszyte z przodu, wzdłuż linii kolan oraz równolegle z tyłu. Rozwiązanie to powoduje, że w czasie chodzenia, kucania i klękania nasze ruchy są swobodne i nieskrępowane, a szwy woderów nie są przeciążone. Tego typu usytuowanie szwów nie naraża ich na przetarcia jak w woderach z wewnętrznym szwem. Wodery te są wyposażone w solidny, wodoodporny zamek niemieckiej firmy TIZIP. Dzięki temu rozwiązaniu z łatwością możemy je zakładać i zdejmować. Na bokach znajdują się dwie kieszenie wykończone miękkim polarem do ogrzania dłoni. Dwie duże kieszenie na piersiach przeznaczone są na pudełka z przynętami. Jest jedna kieszeń wewnętrzna. Wszystkie kieszenie są wyposażone w bryzgoszczelne zamki YKK. Wygodne regulowane szelki z neoprenowym krzyżakiem doskonale przylegają i nie zsuwają się z ramion. Wodery posiadają z tyłu zaczep do podbieraka oraz dwa kryte zaczepy pod szelkami. Skarpety są wykonane z neoprenu o dużej gęstości i grubości 5 mm firmy 3M. Część spodnia została pokryta gumowym protektorem, co zapobiega przemieszczaniu się stopy w bucie. W dolnej części nogawek znajduje się osłona przeciw żwirowa. W komplecie elastyczny pas biodrowy. Wodery przechodzą indywidualny test szczelności w fabryce. They are manufactured of Japanese, multilayer Hydrotec TM fabric. The fabric uses 70% polyester and 30 % barrier nylon. Lower part of the waders is made of the five layer fabric and the upper of the three layer for better breathability and comfort. The fabric is additionally DWR treated. The waders have innovative and practical shape. Profiled legs are sewn in front on the knee line and parallel on the back. The solution makes that while, wading, kneeing and squatting our moves are free and comfortable while the seams are not overloaded. Such a seam placement protects them from abrasion unlike it is in waders with side seams. The waders are equipped with the robust German TIZIP waterproof zipper. Thanks to this putting them on and off is extremely easy. There are two side pockets with soft fleece for warming the hands. Two large chest pockets for fly boxes and one internal pocket. All pockets have splash-proof YKK zippers. Comfortable and adjustable suspenders with neoprene cross perfectly suit the body and do not slide down the arms. The waders have the D-ring for the landing net on the back and two covered snaps under the suspenders. The socks are manufactured of the high density 5mm 3M neoprene. Bottom part of the socks is covered with rubber protector, what prevents from moving the foot inside the boot. There is the gravel guard in the lower leg part. The waders come complete with the belt. The tightness of waders was individually tested in the factory.

S M MK ML L LK LKS LL XL XLK XLKS XXL

S M MK A 103 108 116 B 105 110 118 C 133 142 142 D 85 90 90 E 38 40 40 F 27 28 28

[ 54 ]

99861 99862 99863 99864 99865 99866 99866S 99867 99868 99869 99869S 99870

ML L LK LKS LL 108 116 125 125 116 110 118 127 127 118 150 150 150 142 158 95 95 95 90 100 40 42 42 42 42 28 29 29 29 29

5/3 LAYERS

Wodery Yukon T-ZIP (Yukon T-ZIP Chest Waders)

WielkoϾ Kod Size Code

NEW

Nazwa Name

A

B

C

D

E

F

XL 125 127 158 100 44 30

www.trapersiedlce.pl

XLK 133 135 158 100 44 30

XLKS 133 135 150 95 44 30

XXL 133 135 165 105 44 31

DWR FINISHING


TM

YUKON Charakterystycznym elementem tego modelu jest system rolowania górnej części woderów. System ten umożliwia zsunięcie woderów w trakcie brodzenia w płytszej wodzie, co jest zaletą szczególnie w czasie silnych upałów. Na bokach umieszczono dwie kieszenie zamykane na zamki YKK. Wnętrze jest wyścielone miękkim fleecem dającym poczucie ciepła. Wodery posiadają jeszcze dwie kieszenie: zewnętrzną jednokomorową zamykaną na zamek YKK oraz wewnętrzną, wypinaną. Kieszeń tą można odpiąć za pomocą zamka. Wariant ten umożliwia zmianę kieszeni z kompletu na wodoodporną kieszeń występującą w naszej ofercie oddzielnie do dokupienia. Kieszeń wewnętrzna składa się z pięciu przegród w tym dwóch zamykanych na zamek. Dodatkowym elementem tego modelu są: zaczep do podbieraka i dwa zaczepy do przyrządów oraz elastyczny pas biodrowy. Skarpety są wykonane z pięciomilimetrowego neoprenu o dużej gęstości firmy 3M. Na podeszwie znajduje się antypoślizgowy protektor. Dolną część woderów zabezpiecza osłona przeciw żwirowa. Górna część woderów składa się z trzech warstw materiału a dolna z pięciu. The characteristic element of this model is the rolling system for the top part of the waders. This system enable sliding off the waders while wading in shallower water which is the advantage especially in very hot weather. There are two pockets on the side closed with YKK zipper. The interior is padded with soft fleece that gives a feeling of warmth. The waders have got additionally two pockets: the single-chamber, outside with YKK zipper as well as the inside, detachable pocket. The pocket is unfasten with zipper. This variant allows you to change to the waterproof pocket. The waterproof pocket is in our offer, you can buy it separately. The inside pocket has got five chambers including two with zipper. The additional elements of this model are: the landing net mount and two accessory mounts as well as elastic waist belt. The socks are made of high density 5mm neoprene 3M. The bottom of socks are covered with anti slip protector. The low part of waders has got gravel guard system. The top part of waders is made of three layers material, the low is made of five layers material.

Nazwa Name

NEW

5/3 LAYERS

DWR FINISHING

A

B

C

D

E

WielkoϾ Kod Size Code

Wodery Yukon (Yukon Chest Waders)

F

S M MK A 103 108 116 B 105 110 118 C 133 142 142 D 85 90 90 E 38 40 40 F 27 28 28

ML L LK LKS LL 108 116 125 125 116 110 118 127 127 118 150 150 150 142 158 95 95 95 90 100 40 42 42 42 42 28 29 29 29 29

XL 125 127 158 100 44 30

www.trapersiedlce.pl

S M MK ML L LK LKS LL XL XLK XLKS XXL XLK 133 135 158 100 44 30

99851 99852 99853 99854 99855 99856 99856S 99857 99858 99859 99859S 99860

XLKS 133 135 150 95 44 30

XXL 133 135 165 105 44 31

[ 55 ]


since 1993

DWR FINISHING

TM

YUKON LIGHT Yukon Light to kolejna wersja naszej nowej serii. Elementem charakterystycznym są dwie kieszenie na bokach woderów. Kieszenie te zostały wyposażone w niezawodne zamki YKK. Na zewnętrznej części jednej z nich umieszczono patkę na przynęty. Wywijana kieszeń wewnętrzna składa się z pięciu komór w tym dwóch zasuwanych. Istnieje możliwość wymiany tej kieszeni na kieszeń wodoodporną znajdującą się w naszym katalogu. Pod szelkami umieszczone są dwa zaczepy na szczypce i obcinaczkę. Z tyłu na szelkach znajduje się zaczep do podbieraka. Dolna część woderów posiada osłonę przeciw żwirową i wykonana jest z czterowarstwowego materiału. Górna część składa się z trzech warstw. Wodery posiadają system rolowania dla lepszego komfortu w upalne dni. W komplecie elastyczny pas biodrowy. Yukon Light waders are another version of our new series. There are two pockets on the sides of the waders . The pockets are equipped with reliable YKK zipper. On the outer part of one of them was placed the lure patch. Reversible internal pocket has got five chambers including two with zipper. It is possible to replace the pocket with a waterproof pocket which is in our cataloguist. Under suspenders are placed two mounts ones for pliers and ones for nipper. There is landing net handle mount at the back. The low part of waders has got the gravel guard system and is made of four layers material. The top part of waders is made of three layers. The waders has got the rolling system for better comfort in the hot days in the summer. Come complete with the elastic waist belt.

S M MK ML L LK LKS LL XL XLK XLKS XXL

S M MK A 103 108 116 B 105 110 118 C 133 142 142 D 85 90 90 E 38 40 40 F 27 28 28

[ 56 ]

99871 99872 99873 99874 99875 99876 99876S 99877 99878 99879 99879S 99880

ML L LK LKS LL 108 116 125 125 116 110 118 127 127 118 150 150 150 142 158 95 95 95 90 100 40 42 42 42 42 28 29 29 29 29

4/3 LAYERS

Wodery Yukon Light (Yukon Light Chest Waders)

WielkoϾ Kod Size Code

NEW

Nazwa Name

A

B

C

D

E

F

XL 125 127 158 100 44 30

www.trapersiedlce.pl

XLK 133 135 158 100 44 30

XLKS 133 135 150 95 44 30

XXL 133 135 165 105 44 31


DWR FINISHING

WINDPROOF

WATERPROOF

THERMOPROTECTIVE

Proofness repellency

Protection and Comfort

YUKON PANTS Te charakterystyczne, krótkie wodery cieszą się ogromną popularnością. Przeznaczone są do wędkowania w płytszych akwenach i są niezastąpione w upalne dni. Nogawki wykonane są z czterowarstwowej, wytrzymałej na przetarcia tkaniny, natomiast część biodrowa jest z materiału trzywarstwowego, co zwiększa komfort noszenia i zakładania. Wodery zostały wyposażone w szeroki pas biodrowy oraz odpinane, regulowane szelki. Grube pięciomilimetrowe, o dużej gęstości neoprenowe skarpety 3M, posiadają protektor antypoślizgowy. Ochraniacz przeciw żwirowy uzupełnia całość. These characteristic, short waders are very popular. The waders are intended for angling in shallow waters and for the hot weather. The legs are sewn in four layers, abrasion protected fabric. Part of the hips is sewn in three layers fabric what increase comfort of wearing and putting on and off. The waders are equipped with wide waist belt as well as detachable adjustable suspenders. The thick 5mm socks with high density neoprene, 3M brand. The socks are equipped with anti slip protector. The waders have got gravel guard system.

4/3 LAYERS

NEW

BREATHABLE

Nazwa Name

B

Wodery Yukon Pants (Yukon Pants Chest Waders)

C

D E

F

WielkoϾ Kod Size Code

S M MK ML L LK LKS LL XL XLK XLKS XXL

99903 99904 99905 99906 99907 99908 99909 99910 99911 99912 99913 99914

S M MK ML L LK LKS LL XL XLK XLKS XXL B 93 101 109 101 109 115 115 109 115 123 123 131 C 111 119 119 127 127 127 119 135 135 135 127 142 D 85 90 90 95 95 95 90 100 100 100 95 105 E 38 40 40 40 42 42 42 42 44 44 44 44 F 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 31

www.trapersiedlce.pl

[ 57 ]


sinc 1993

DWR FINISHING

TM

GST Wodery GST zostały zaprojektowane z myślą o wędkarzach startujących w zawodach oraz tych, którzy wędkują w głębokich rynnach rzecznych i morskich wodach przybrzeżnych. Bardzo wysoka jakość wykonania na bazie japońskiego materiału HydrotecTM jest gwarancją trwałości i niezawodności. Profilowane nogawki z przednim szwem, to duży komfort w użytkowaniu i przedłużona trwałość. Dolna część najbardziej narażona na kontakt z różnymi przeszkodami jest wykonana z pięciowarstwowego materiału. Góra to cieńszy, czterowarstwowy materiał, który nieco ułatwia zakładanie oraz zwiększa oddychalność. W wyposażeniu woderów znalazły się wygodne, regulowane szelki, pas biodrowy i osłona przeciw żwirowa. Bardzo wysoko, na krawędzi woderów jest umieszczona zasuwana kieszeń zewnętrzna z bryzgoszczelnym zamkiem YKK. Druga, wywijana kieszeń znajduje się we wnętrzu i składa się z pięciu przegród w tym dwóch zasuwanych. Kieszeń ta posiada system wypinania, możemy ją zdejmować i zastąpić kieszenią wodoodporną, którą posiadamy w naszej ofercie. Dodatkowym elementem są dwa zaczepy umieszczone obok kieszeni. Skarpety wykonane są z gęstego, pięciomilimetrowego neoprenu z antypoślizgowym protektorem. The GST waders have been designed for anglers who are taking part in competition and those who are fishing in deep river pools and sea coastal waters. Very high quality workmanship based on Japanese HYDRO-TEC material guaranteeing durability and reliability. Profiled legs with front stitch are comfort in use and extended durability. The low part exposed to contact with various obstacles is made of five layers material. The top part of waders is thinner, four layers material, thank to this putting on and off is easier as well as the breathability is increased. The waders are equipped with comfortable, adjustable suspenders and waist belt as well as the gravel guard system. Very high, on the edge of waders the outer pocket with YKK zipper is placed. The second, reversible pocket is placed inside and has got five chamber including two with closure. This pocket is detachable, you can replace it for waterproof pocket which is in our offer. Additionally the two mounts are placed next to pocket. The socks are made of high density 5 mm neoprene with anti slip protector.

S M MK ML L LK LKS LL XL XLK XLKS XXL

S M MK A 103 108 116 B 105 110 118 C 133 142 142 D 85 90 90 E 38 40 40 F 27 28 28

[ 58 ]

99881 99882 99883 99884 99885 99886 99886S 99887 99888 99889 99889S 99890

ML L LK LKS LL 108 116 125 125 116 110 118 127 127 118 150 150 150 142 158 95 95 95 90 100 40 42 42 42 42 28 29 29 29 29

5/4 LAYERS

Wodery GST (GST Chest Waders)

WielkoϾ Kod Size Code

NEW

Nazwa Name

A

B

C

D

E

F

XL 125 127 158 100 44 30

www.trapersiedlce.pl

XLK 133 135 158 100 44 30

XLKS 133 135 150 95 44 30

XXL 133 135 165 105 44 31


LITE

TM

DWR FINISHING

BROK

3 LAYERS

Wodery Brook zostały wykonane z trzywarstwowego, koreańskiego materiału Aqualight. Wodery różnią się krojem od pozostałych, nogawki zostały zszyte na zewnątrz (brak szwów w wewnętrznej części nogawek), daje to gwarancję większej trwałości na przetarcia i ułatwia swobodę ruchów. Skarpety z grubego neoprenu posiadają antypoślizgową podeszwę. Zapobiega to przesuwaniu się stopy w bucie. Wyżej znajduje się osłona przeciw żwirowa. W górnej części umieszczone są dwie kieszenie, zewnętrzna na zamek YKK oraz wywijana wewnętrzna również posiada zamknięcie. Wodery posiadają elastyczny pas biodrowy i wygodne regulowane szelki. The Brook waders are sewn in three layers, Korean Aqualight material. The waders have got different style from other, legs are stitched outside. They do not have stitches inside the legs. That gives us warranty of comfortable movements and abrasion protection. The socks are made of thick neoprene and have got anti slip protector what prevents moving the foot in the boot. There is gravel guard system. The top part of it has got two pockets: outside and inside. Both of them have got YKK zippers. Additionally the inside pocket is reversible. The waders have got the elastic waist belt and the comfortable and adjustable suspensors.

NEW

Nazwa Name

A

B

C

D

E

WielkoϾ Kod Size Code

Wodery Brook (Brook Chest Waders)

F

S M MK A 103 108 116 B 105 110 118 C 133 142 142 D 85 90 90 E 38 40 40 F 27 28 28

ML L LK LKS LL 108 116 125 125 116 110 118 127 127 118 150 150 150 142 158 95 95 95 90 100 40 42 42 42 42 28 29 29 29 29

XL 125 127 158 100 44 30

www.trapersiedlce.pl

S M MK ML L LK LKS LL XL XLK XLKS XXL XLK 133 135 158 100 44 30

99915 99916 99917 99918 99919 99920 99921 99922 99923 99924 99925 99926

XLKS 133 135 150 95 44 30

XXL 133 135 165 105 44 31

[ 59 ]


WINDPROOF BREATHABLE

ROLLER SYSTEM

WATERPROOF

5 LAYERS

THERMOPROTECTIVE

TEXAS W tym wariancie woderów występuje jedna górna kieszeń z wodoodpornymi zamkami, przeznaczona na akcesoria itp. Dwie kieszenie boczne wyścielone są miękkim polarem. Całość została wykonana z pięcio- i trzywarstwowego materiału AquaPro. Grubość neoprenowej skarpety wynosi 4mm i posiada osłonę przeciwżwirową. Ogromną zaletą jest możliwość rolowania górnej części woderów do wysokości bioder. Ma to duże znaczenie w czasie upałów. This wader type includes one zippered pocket for accessories. Two side pockets with soft fleece. The body was sewn in five and three layer high quality AquaPro fabrics. The neoprene sock is 4 mm thick and has got the gravel guard. The great advantage is the possibility to roll the upper part down. It is very useful in summer months.

WielkoϾ Kod Size Code

M MK L LK XL XLK

Wodery Texas (Texas Chest Waders)

99458 99459 99460 99461 99462 99463

5 LAYERS

Nazwa Name

A

D B

A B C D E

S 102 106 78 132 27

[ 60 ]

M 112 116 82 136 28

MK 122 126 82 136 28

L 122 126 85 140 29

LK 130 134 85 140 29

XL 130 134 88 144 30

XLK 138 144 88 144 30

www.trapersiedlce.pl

C

E


WINDPROOF

5 LAYERS

BREATHABLE

WATERPROOF

5 LAYERS

THERMOPROTECTIVE

DAKOTA Najwyższej klasy materiał AquaPro zapewnia całkowity komfort użytkowania. W newralgicznych strefach, narażonych na maksymalną eksploatację, zastosowano pięciowarstwowy materiał. W pozostałej, górnej części występuje materiał trzywarstwowy. Wodery posiadają główny zamek YKK, ułatwiający zakładanie i zdejmowanie. Na bokach umieszczono kieszenie, wykończone miękkim polarem do nagrzewania dłoni oraz dwie wodoszczelne kieszenie na dokumenty i akcesoria. Skarpety wykonane są z cztero-milimetrowego neoprenu o dużej gęstości. Zabezpieczone osłoną przeciwżwirową. Szerokie wygodne szelki oraz pas biodrowy dopełniają całości. The top quality AquaPro fabric ensures full comfort while wading. The most important wader's zones mostly exposed to wear the five layer fabric were placed. The other, upper part is made of the three layer fabric. The waders have got the main YKK zipper for easy dressing and undressing. There are two side pockets with soft fleece inside and two waterproof pockets for licences and accessories. The wader's socks are made of 4 mm high density neoprene. Build-in gravel guard. Wide, comfortable braces and belt make the item complete.

Nazwa Name

WielkoϾ Kod Size Code

Wodery Dakota (Dakota Chest Waders)

A

S M L LK XL

99457 99451 99453 99454 99455

XL 128 132 88 144 30

XLK 136 142 88 144 30

D B

C

E

A B C D E

S 100 104 78 132 27

M 110 114 82 136 28

MK 120 124 82 136 28

L 120 124 85 140 29

LK 128 132 85 140 29

www.trapersiedlce.pl

[ 61 ]


LITE

TM

TM

Tabela wodoodporności i oddychalności Performance Chart

Struktura Structure

Wodoodporność Waterproofness (mm)

Oddychalność Breathability (g/m/24h)

Odpychalność wody Water repellency

HYDRO-TEC TM

Oddychająca 5 warstwowa Breathable 5 layer MADE IN JAPAN

Ponad 25000 Over 25000

Ponad 5000 Over 5000

Ponad 80 punktów Over 80 points

HYDRO-TEC TM

Oddychająca 4 warstwowa Breathable 4 layer MADE IN JAPAN

Ponad 20000 Over 20000

Ponad 6000 Over 6000

Ponad 80 punktów Over 80 points

HYDRO-TEC TM

Oddychająca 3 warstwowa Breathable 3 layer MADE IN JAPAN

Ponad 15000 Over 15000

Ponad 7000 Over 7000

Ponad 80 punktów Over 80 points

AQUA PRO TM

Oddychająca 5 warstwowa Breathable 5 layer MADE IN JAPAN

Ponad 25000 Over 25000

Ponad 5000 Over 5000

Ponad 80 punktów Over 80 points

AQUA PRO TM

Oddychająca 3 warstwowa Breathable 4 layer MADE IN JAPAN

Ponad 15000 Over 15000

Ponad 6000 Over 6000

Ponad 80 punktów Over 80 points

AQUA LITE TM

Oddychająca 3 warstwowa Breathable 3 layer MADE IN KOREA

Ponad 15000 Over 15000

Ponad 5000 Over 5000

Ponad 80 punktów Over 80 points

[ 62 ]

www.trapersiedlce.pl


sinc 1993

NEW Wodoodporne etui przeznaczone jest do przechowywania telefonu, dokumentów, kluczyków, itp. Saszetka posiada strunowe zamkniecie oraz system rolowania zamykany na rzep. Do przenoszenia służy solidny sznurek z regulacją długości. The waterproof case for cell phone, licences, remote controls etc. The case possesses string closure and rolling system with velcro. Strong adjusted rope for carrying.

NEW Nazwa Name

Kod Code

Support

99848

Długotrwałe brodzenie, pozycja stojąca w trakcie wędkowania po pewnym czasie meczą i przeciążają nasz kręgosłup. Dla odciążenia i wspomagania kręgosłupa oraz mięśni przywodzących, służy pas lędźwiowy. Lekki, wykonany z pianki, która posiada specjalnie zaprojektowany wewnętrzne tłoczenia, doskonale przylegające do ciała. Pas doskonale chroni nasze lędźwia przed przeciążeniem. Long time wading, standing position while fishing become tiring and overloads the backbone. The support belt relaxes the backbone and the muscles. Lightweight, made in foam, possesses specially designed shape adhering the body tightly. The belt perfectly prevents the backbone against overloading.

Nazwa Name

Saszetka waterproof (Waterproof wallet)

Kod Code

13x18 cm

Nazwa Name

Kieszeñ Waterproof do woderów (Waterproof pocket for waders )

99928

Kod Code

22,5x14 cm 99927

Wodoodporna kieszeń służy do przenoszenia akcesoriów, dokumentów, kluczyków i telefonu. Zamknięcie stanowi "struna" z rzepem. Kieszeń posiada element zamka błyskawicznego, umożliwia to zamontowanie jej do woderów Yukon, Yukon Light, GST. Wystarczy odsunąć kieszeń na akcesoria z wymienionych woderów i zastąpić ją kieszenią wodoodporną. Kieszeń posiada doszytą pętelkę, którą montujemy do ringu w woderach. Jest to zabezpieczenie przed zgubieniem. Kieszeń można zastosować także do każdego innego modelu woderów, przyszywając jedną część zamka w górnej, wewnętrznej stronie woderów, która jest w komplecie z kieszenią. The waterproof pocket is used to carry accessories, documents, keys and cell phone. Closure with reclosable seal and Velcro. The pocket has zipper. That makes it possible to mount it to Yukon, Yukon Light, GST waders. Just unfasten the accessory pocket and replace it with waterproof. The pocket has loop for attaching with D-ring in waders. It prevent for loss. The pocket has matched with any others models of waders after sew the zipper on inside, top of waders.

www.trapersiedlce.pl

[ 63 ]


Montana Nazwa Name

Wielkoœæ D³. wk³adki Kod Size Insert size Code

Buty do brodzenia MONTANA Olive (Wading boots MONTANA Olive) Buty do brodzenia MONTANA Grey (Wading boots MONTANA Grey)

8 - 42 9 - 43 10 - 44 11 - 45 12 - 46 13 - 47 8 - 42 9 - 43 10 - 44 11 - 45 12 - 46 13 - 47

27cm 27,5cm 28,5cm 29,5cm 30,5cm 31,5cm 27cm 27,5cm 28,5cm 29,5cm 30,5cm 31,5cm

99625 99626 99627 99628 99629 99630 99631 99632 99633 99634 99635 99636

Buty do brodzenia Montana wykonane są z niezwykłą starannością, przy użyciu najwyższej jakości tworzyw i naturalnej skóry. W newralgicznych punktach zostały dodatkowo wzmocnione i pogrubione. Podeszwa wykonana jest z trzech warstw, z których środkowa jest twarda, dzięki temu rozwiązaniu nie odczuwamy uciążliwości chodzenia po kamienistym dnie. Gniazda wkrętów antypoślizgowych utrzymują je solidnie dzięki usztywnionej warstwie. Idealny profil cholewki sprawia niezwykły komfort w trakcie użytkowania. Wading boots Montana produced carefully, using the top quality fabrics and natural leather. In some critical points they were strengthened and thickened. The sole is produced out of 3 layers. The one put in the middle is stiffer, so that we do not feel the nuisance while wading on the rocky bottom. The stud holes keep them firmly thanks to the stiffened layer. Perfect upper creates superb comfort while wading.

Jukon

Nazwa Name

Nazwa Name

Wielkoœæ D³. wk³adki Kod Size Insert size Code

Buty do brodzenia JUKON Brown (Wading boots JUKON Brown)

8 - 42 9 - 43 10 - 44 11 - 45 12 - 46 13 - 47

Nazwa Name

Wielkoœæ D³. wk³adki Kod Size Insert size Code

Buty do brodzenia JUKON Green (Wading boots JUKON Green)

8 - 42 9 - 43 10 - 44 11 - 45 12 - 46 13 - 47

[ 64 ]

28,5cm 29,5cm 30,5cm 31cm 31,5cm 32,5cm

28,5cm 29,5cm 30,5cm 31cm 31,5cm 32,5cm

Wolframowe kolce do butów 12 szt. (Tungsten studs 12 pcs) Klucz do kolców (Stud key)

Kod Code

99651 99652

99613 99614 99615 99616 99617 99618

99619 99620 99621 99622 99623 99624

Bardzo stabilne, wolframowe kolce do butów o szerokim gwincie. Gwarantują bezpieczeństwo i wygodę brodzenia na śliskim i kamienistym dnie. Kolce należy wkręcać przy pomocy specjalnego klucza, dostępnego w naszej ofercie, najlepiej wkrętarką elektryczną. Extremely stable, tungsten studs with wide thread. Guarantee safety and comfort while wading on slippery and stony bottom. The studs should be screwed by a special key, offered separately, by an electric drill-driver

Buty Jukon zostały zaprojektowane do ekstremalnych warunków, występujących w czasie brodzenia. Buty tego typu muszą wytrzymać wielokrotne moczenie i suszenie. Do produkcji wykorzystano najwyższej klasy nubuk, gumę i tworzywa. Podeszwa buta posiada gniazda do mocowania dwunastu wkrętów antypoślizgowych. Odpowiednia twardość podeszwy oraz kształt i profil powoduje, że wielogodzinne przebywanie na kamienistym dnie nie jest męczące i uciążliwe. The Jukon Boots were designed for extreme conditions met while wading. This kind of boots has to bear multiple soaking and drying. The top quality fabrics: leather, rubber, and plastics. The boots sole has got the circles for as much as twelve stud placement. Adequate hardness of the sole as well as the right shapes make that even wading for hours is neither tiring nor arduous.

www.trapersiedlce.pl


Creek Felt sinc 1993

Nazwa Name

Wielkoœæ D³. wk³adki Kod Size Insert size Code

Buty do brodzenia CREEK FELT Grey (Wading boots CREEK FELT Grey)

8 - 42 9 - 43 10 - 44 11 - 45 12 - 46 13 - 47

28,5cm 29,5cm 30,5cm 31cm 31,5cm 32,5cm

99643 99644 99645 99646 99647 99648

Buty do brodzenia Creek Felt to doskonałe, trwałe i estetycznie wykonane obuwie za niewygórowaną cenę. Twarda, gruba podeszwa z filcem, zabezpiecza przed poślizgiem oraz przed uciążliwościami kamienistego dna. Usztywniana cholewka buta doskonale chroni stopę przed skręceniem. Buty posiadają system szybkiego wiązania. W komplecie 20 wkrętów antypoślizgowe z kluczem . The Creek Felt Boots are perfectly shaped, robust and nice. Good choice for reasonable price. Hard, thick and antislip sole prevents feet from stone bottom troubles. Stiffened upper for good protection against ankle sprain. Quick lace system. The set include 20 heavy duty studs and a wrench.

20 szt. / 20 pcs

Creek Nazwa Name

Wielkoœæ D³. wk³adki Kod Size Insert size Code

Buty do brodzenia CREEK Grey (Wading boots CREEK Grey)

8 - 42 9 - 43 10 - 44 11 - 45 12 - 46 13 - 47

28,5cm 29,5cm 30,5cm 31cm 31,5cm 32,5cm

99637 99638 99639 99640 99641 99642

Buty do brodzenia Creek to doskonałe, trwałe i estetycznie wykonane obuwie za niewysoką cenę. Twarda, gruba antypoślizgowa podeszwa zabezpiecza stopy przed uciążliwościami kamienistego dna. Usztywniana cholewka buta doskonale chroni stopę przed skręceniem. Buty posiadają system szybkiego wiązania. W komplecie 20 wkrętów antypoślizgowe z kluczem . The Creek Boots are perfectly shaped, robust and nice. Good choice for reasonable price. Hard, antislip sole prevents feet from stone bottom troubles. Stiffened upper for good protection against ankle sprain. Quick lace system. The set include 20 heavy duty studs and a wrench.

www.trapersiedlce.pl

[ 65 ]


Aby wyjść na przeciw oczekiwaniom wędkarzy, łowiących w ekstremalnych warunkach: długotrwałe przebywanie w zimnej wodzie, wiatry, śnieg, deszcz oraz letnie upały, proponujemy w tej ofercie kolekcję profesjonalnych ubrań. Do uszycia prezentowanej odzieży zostały użyte najnowszej generacji materiały i tworzywa. Wielowarstwowe, oddychające, nieprzemakalne tkaniny, takie jak: AqualexTM, AquaProTM, Hydro-TecTM, a także cienkie, oddychające tkaniny z jonami srebra na upały, oraz ocieplenia z wyjątkowo ciepłego PrimaloftuTM. Bardzo przemyślane, sprawdzone w praktyce rozwiązania oraz staranne wykonanie, z pewnością zainteresuje wymagających muszkarzy. In order to meet requirements of anglers fishing in extreme conditions: long term wading in cold water, winds, snows, rains or summer heat: we propose a collection of professional clothes. Newest generation fabrics were TM TM used for manufacturing of these clothes. Multilayer, waterproof yet breathable fabrics as Aqualex , AquaPro , TM TM Hydro-Tec , as well as thin, breathable fabrics with silver ions for hot weather and extremely warm Primaloft insulation. Especially designed with practically tested solutions they will attract demanded fly fishermen attention.


PrimaLoft Silver Active 80 G - 60 G

3 LAYERS

sinc 1993

SILVER

Nazwa Name

Kolor Colour

Kurtka Utah (Utah Jacket) Black

HYDRO PROTECT

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

S M L XL XXL XXXL

Kurtka Utah Insulated (Utah Insulated Black Jacket)

94035 94036 94037 94038 94039 94040

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

S M L XL XXL XXXL

94041 94042 94043 94044 94045 94046

DWR FINISHING

Bardzo trwały, wodoodporny, trzywarstwowy materiał Hydrotec tworzy zewnętrzną powłokę kurtek Utah. Niezwykle nowoczesne, doskonale zaprojektowane kurtki stanowią atrakcyjny ubiór dla muszkarzy i spinningistów. Idealny krój pozwala na swobodę ruchów w trakcie wędkowania. Kurtki zostały wyposażone w bardzo praktyczne kieszenie na piersiach. Każda z dwóch kieszeni składa się z trzech oddzielnych przegród. Pierwsza służy do ogrzewania rąk i jest zamykana wodoodpornym suwakiem. Dwie pozostałe swobodnie pomieszczą, podręczne pudełka z przynętami. Dodatkowo na rękawie umieszczono mniejszą kieszonkę na dokumenty. Wszystkie wodoodporne zamki YKK. Obok kieszeni piersiowych umieszczone są dwa, ukryte sprężynowe zaczepy na szczypce i obcinaczkę. Z tyłu w górnej części kurtek znajduje się kryty zaczep do podbieraka. W dolnej części znalazły się dwa zaczepy typu D-Ring. Kaptur posiada podwójną regulację. Mankiety rękawów mają regulację na miękki bezkolizyjny rzep. Dół kurtek zamyka wygodny ściągacz przeciwwiatrowy. Kurtka Utah Insulated jest ocieplona niezwykle ciepłym wypełnieniem PrimaLoft Silver Active. Daje to gwarancję utrzymania ciepła w najchłodniejsze dni. W korpusie kurtki zastosowano PrimaLoft Silver Active 80g. Rękawy i kaptur PrimaLoft Silver Active 60g. Extremely durable, waterproof, three layer Hydrotec fabric creates external coverage of Utah jackets. Modern, perfectly designed jackets are the attractive choice for fly and lure fishermen. Perfect shape enables active movements while fishing. The jackets are equipped with practical chest pockets. Each of two pockets is constructed of three separate compartments. First, to be used for hand warming and it is zippered with waterproof zipper. The two other will accommodate handy boxes with flies or lures. There is an additional arm pocket for licenses. All waterproof YKK zippers. There are two covered spring retractors for pliers and nipper nearby the chest pockets. On the upper back there is a covered mount for the landing net. In the lower front there are two D-rings. The lower part has the anti wind welt. The Utah Insulated Jacket is padded with the extremely warm PrimaLoft Silver Active insulation. This guarantees warmth in the coldest days. The body is padded with PrimaLoft Silver Active 80g, while the hood with PrimaLoft Silver Active 60g insulation.

www.trapersiedlce.pl

[ 67 ]


Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Kurtka Montana (Montana Jacket)

Dark blue

S M L XL XXL

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Grey

M L XL XXL

Kurtka Montana (Montana Jacket)

82356 82357 82358 82359 82360

82362 82363 82364 82365

Kaptur z podwójną regulacją Hood with two plane adjustment Zaczep do podbieraka Landing net mount Napki do przynęt Fly patches Kieszenie na pudełka Box pockets Zaczepy do przyrządów Accessory retractors Wodoodporne zamki Waterproof zippers Kieszenie do ogrzewania dłoni Pockets for hand warming Wodoodporny zamek Waterproof zipper Regulacja obwodu pasa Waist adjutment

D-RING Regulacja mankietu na rzep Velcro adjusted cuff

Kurtka Montana została wykonana z bardzo trwałej, wodoodpornej, trzywarstwowej tkaniny HYDRO-TECTM zapewnia bardzo wysoki komfort, nie krępuje ruchów w trakcie wędkowania. Doskonale sprawdza się w najgorszych warunkach atmosferycznych. Kaptur posiada podwójną regulację, szczelne mankiety rękawów zapinane na rzepy. Dwie duże kieszenie zewnętrzne na pudełka, dwie kieszenie na żyłki i dwie kieszenie z mikrofibry do grzania rąk oraz jedna kieszeń na rękawie. Kurtkę wyposażono w wodoodporne zamki o wysokiej trwałości. Na plecach znajduje się uchwyt do podbieraka oraz dwa D-ringi w dolnej części kurtki. Na klapach kieszeni umieszczono dwa rzepy na pianki do przynęt. Obok kieszeni znajdują się ukryte, sprężynowe zaczepy na obcinarkę i szczypce. The Montana Jacket is manufactured of an extremely robust, waterproof, three layer HYDRO-TECTM fabric, ensures high comfort, does not limit moves while fishing. It is perfect in the worst atmospheric conditions. The hood is adjusted in two directions, tight cuffs are velcro tightened. Two big external pockets for boxes, two line pockets and two microfiber pockets for hand warming and one pocket on the sleeve. The jacket is equipped with robust, waterproof zippers. There is a landing net Mount on back as well as two D-rings on the lower part. The pocket closures include Velcro mounts for fly foams. There are two extractors for nippers and pliers close to the pockets.

[ 68 ]

WINDPROOF BREATHABLE

THERMOPROTECTIVE www.trapersiedlce.pl

WATERPROOF

3 LAYERS


TM

Trzywarstwowy materiał AquaPro jest niezwykle trwałą, całkowicie wodoodporną barierą dla deszczu, śniegu i wiatru. Zapewnia wędkarzowi niezwykły komfort w trakcie ekstremalnych warunków pogodowych. Kurtka wyposażona jest w kaptur z podwójną regulacją. Rękawy wykończone są nienasiąkliwym zapięciem, regulowanym na rzep. Pod rękawami znajdują się wodoszczelne zamki, za pomocą których możemy regulować cyrkulację powietrza. Kurtka posiada sześć kieszeni zewnętrznych, w tym jedną, bardzo obszerną na plecach. Z przodu, przy kieszeniach znajdują się dwa kryte zaczepy na szczypce i obcinarkę, zainstalowane na sprężynach z tworzywa. Z tyłu umieszczono doskonale zabezpieczony przed przeciekaniem, kryty zaczep do podbieraka. Uzupełnieniem wyposażenia kurtki są dwie napki na przynęty oraz podwójny ściągacz przeciwwietrzny w dolnej części. Three layer AquaPro fabric gives unbelievably robust and entirely waterproof barrier for rain, snow and wind. Ensures the angler uncommon comfort in extreme weather conditions. The jacket has got the hood with two plane adjustment. The sleeves are finished with non-absorbent, velcro adjusted fasteners. There are waterproof zippers under the arms so that you can the air circulation in smaller rains on warm days. The jacket has got as much as six external pockets, including vast one on the back. In front, close to the pockets there are two covered pliers and nipper, plastic spring retractors. There is also one, covered D-ring on the back, for landing net mounting. Two fly patches and double anti wing waist fastener completes the jacket.

Nazwa Name

Kolor Colour

Kurtka Creek Olive green (Creek Jacket)

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

L XL XXL

Kurtka Creek Beige (Creek Jacket)

82238 82239 82240

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

M L XL XXL

82241 82242 82243 82244

Kaptur z podwójną regulacją Hood with two plane adjustment Zaczep do podbieraka Landing net mount Kieszenie na pudełka Box pockets Napki do przynęt Fly patches Zaczepy do przyrządów Accessory retractors Wodoodporne zamki Waterproof zippers Kieszenie do ogrzewania dłoni Pockets for hand warming Wywietrzniki cyrkulacyjne Circulation holes Wodoodporny zamek Waterproof zipper Regulacja mankietu na rzep Velcro adjusted cuff Regulacja obwodu pasa Waist adjutment

www.trapersiedlce.pl

[ 69 ]


sinc 1993

[ 70 ]

www.trapersiedlce.pl


Lekka, wodoodporna kurtka przeciwdeszczowa, została wykonana z 2,5 warstwowego materiału AQUALITE. Ogromną zaletą tego produktu jest niezwykła lekkość i miękkość materiału. Daje się złożyć w niewielką kostkę. Umożliwia to spakowanie do niewielkiej torby, plecaka czy kamizelki. Kurtka posiada dwie kieszenie zamykane na wodoodporne zamki i uchwyt do podbieraka. Lightweight, waterproof and rainproof jacket, manufactured of 2.5 layer Aqualite fabric. The greatest feature of this product is unbelievable lightness and fabric softness. It can be folded into a small cube. It enables packing into a small bag, backpack or vest. The jacket has got two waterproof pockets with waterproof zipper pullers and landing net mount.

2,5 LAYERS

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Kurtka Florida (Florida Jacket)

Olive

M L XL XXL

Kurtka Florida (Florida Jacket)

Nut

M L XL XXL

99471 99472 99473 99474

Nazwa Name

99475 99476 99477 99478 Kolor Colour

Spodnie Nevada Olive (Nevada pants) green

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

M L XL XXL

Spodnie Nevada Nut (Nevada pants)

82312 82313 82314 82315

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

M L XL XXL

82321 82322 82323 82324

WINDPROOF WATERPROOF BREATHABLE

WATER

THERMOPROTECTIVE

PROOF

WATER

PROOF

3 LAYERS

Spodnie Nevada są doskonałym uzupełnieniem kurtek stanowiąc w ten sposób idealny kombinezon do łowienia z łodzi. Zostały wykonane z mocnego, trzywarstwowego, wodoodpornego materiału AquaPro. Podwyższony krój całkowicie zabezpiecza plecy przed silnym, zimnym wiatrem. W spodniach są cztery kieszenie, dwie zamykane na zamek i dwie na rzep. uzupełnieniem są szerokie, regulowane szelki i zapinane na rzep mankiety nogawek. Nevada Bib & Brace suit to the waterproof jackets creating perfect set for boat fishing. They are manufactured of strong, three layer waterproof AquaPro fabric. Lengthened top section prevents angler's back from the chill wind. The pants include four pockets. Two of them zippered and two Velcro fixed. Wide, comfortable arm belts and Velcro fixed panlegs make the product complete.

www.trapersiedlce.pl

[ 71 ]


ź ź ź ź ź ź ź

całkowita ochrona przed zimnem / 100% protection against cold właściwości hydrofobowe / hydrophobic properties doskonała cyrkulacja powietrza / perfect air circulation niezwykła lekkość / unbelievable lightness barierowe materiały zewnętrzne / barrier outer fabrics solidne zamki i wykończenia / robust zippers and finish wygodny krój niekrępujący ruchów / ergonomic shape

GOLD Kaptur z podwójną regulacją Hood with two plane adjustment Miękki fleece Soft fleece Zaczep do podbieraka Landing net mount Napki do przynęt Fly patches Zaczepy do przyrządów Accessory retractors Przestrzenne kieszenie na akcesoria Spacious accessory pockets Kieszenie do ogrzewania dłoni Pockets for hand warming Barierowa powłoka DWR Waterproof zipper Regulacja mankietu na rzep Handcuff velcro adjustment

Niezwykle mocny, barierowy materiał zewnętrzny, pokryty hydrofobową powłoką DWR kurtki, kryje w jej wnętrzu niezwykle ciepłą izolację z mikro włókien PrimaLoft Gold Active 133g. Gwarantuje to pełny komfort termiczny. Bardzo lekka i wygodna, została wyposażona w regulowany, odpinany kaptur. W dolnej, biodrowej części znajduje się ściągacz z regulacją. Obszerne, podwójne kieszenie na piersiach są w stanie pomieścić pudełka i akcesoria pomocnicze. Obok kieszeni znajdują się kryte zaczepy ze sprężynkami na cążki. Na plecach kurtki umieszczony jest, ukryty pod okapem, zaczep do podbieraka. Mankiety rękawów spinane są na rzep. Unbelievably strong, barrier outer fabric with hydrofobic DWR layer covers the incredibly warm insulation inside of Prima Loft Gold Active 133g fibres. It guaranties full thermal comfort. Very cosy, lightweight jacket is equipped with adjusted clipped on hood. Waist is adjustable. Vast, double breast pockets will carry boxes and accessories. There are hidden retractors for nippers and pliers close to the pockets. There is a landing net mount on the back side. Handcuffs are Velcro fixed.

PrimaLoft Gold Active 133 G Kolor Colour Kurtka Jukon (Jukon Jacket)

olive night

S M L XL XXL

82349 82325 82326 82327 82328

S M L XL XXL

82350 82329 82330 82331 82332

Kolor Colour Kurtka Jukon nut (Jukon Jacket)

[ 72 ]

GOLD NYLON

www.trapersiedlce.pl

DWR FINISHING


PrimaLoft Silver Active 133 G

SILVER NYLON

Aby zachować ciepłotę ciała w bardzo zimnej wodzie i jej otoczeniu, niezbędna jest profesjonalna ochrona przed wyziębieniem i wilgocią. Kurtka Alaska została tak zaprojektowana, aby wyjść na przeciw tym wymogom. Jako ocieplenie zastosowano tkaninę z mikrowłókien Primaloft Silver Active 133g. Daje to gwarancję pełnej ochrony przed zimnem. Materiał zewnętrzny i podszewka wykonane z nylonu. Kurtka posiada ocieplany kaptur z podwójną regulacją. Cztery kieszenie z zamkami pomieszczą wszystkie niezbędne przedmioty i dokumenty. Zamki dolnych kieszeni są odpowiednio zabezpieczone, aby nie niszczyły woderów od środka. Na rękawach znajdują się ściągacze na rzep. Dolną część kurtki wykończono ściągaczem przeciwwietrznym. Komplet ze spodniami Alaska polecamy również do łowienia z łodzi. When the water and air are really freezing you have to use the professional protection against frost and humidity. The Alaska jacket was designed in order to meet these requirements. 133g Primaloft Silver Active fibres were used as an insulation. Outer shell and lining were made of nylon. The jacket is equipped with the comfortable hood adjusted in two planes. As much as four zippered pockets will carry all indispensable items and licences. The lower two pockets' zippers are covered so that not to damage the waders from inside. The sleeves are velcro fastened. Lower jackets' end has got the anti wind protection. There is an additional waist size adjustment. The legs are velcro fastened. The pants are equipped with four pockets. Two on thighs and two in waist. The set with pants is also recommended when boat fishing.

PrimaLoft Silver Active 60 G

Nazwa Name

WielkoϾ Kod Size Code

Kurtka Alaska (Alaska Jacket)

M L XL XXL

82201 82202 82203 82204

PrimaLoft Silver Active 133 G

SILVER NYLON

SILVER NYLON

Trwały, oddychający materiał zewnętrzny, ciepła izolacja wewnętrzna z mikrowłókien PrimaLoft Silver Active 60 g, gwarantuje pełny komfort termiczny podczas brodzenia w zimnej wodzie. Spodnie wyposażone są w dwie kieszenie przednie. Regulacja obwodu pasa jest umieszczona wewnątrz co zabezpiecza wodery przed uszkodzeniem. Płaskie ściągacze nogawek umożliwiają komfortowe zakładanie i zdejmowanie woderów. Ich estetyka jak i krój, pozwalają wyjść ze znajomymi na kolację po zakończeniu łowienia, bez konieczności przebierania. They have breathable yet durable outer fabric, that covers the warm insulation of PrimaLoft Silver Active 60 g and guarantees full thermal comfort while wading in the cold water. The pants have two front pockets. The waist adjustment is located inside what prevents form damaging the waders. Flat leg ribbings enable comfortable waders putting on and putting off. Their aesthetic and shape enable to go to the dinner without any necessity to change.

Nazwa Name

WielkoϾ Kod Size Code

Spodnie Yukon (Yukon pants)

S M L XL XXL XXXL

82511 82512 82513 82514 82515 82081

Aby zachować ciepłotę ciała w bardzo zimnej wodzie i jej otoczeniu, niezbędna jest profesjonalna ochrona przed wyziębieniem i wilgocią. Jako ocieplenie zastosowano tkaninę z mikrowłókien Primaloft Silver Active 133g. Daje to gwarancję pełnej ochrony przed zimnem. Materiał zewnętrzny i podszewka wykonane z nylonu. Spodnie Alaska są doskonałym ociepleniem do woderów w czasie brodzenia w lodowatej wodzie. W pasie znajduje się regulacja objętości. Nogawki spodni zapinane są na rzepy. Spodnie wyposażone są w cztery kieszenie - dwie na udach i dwie biodrowe. Komplet z kurtką Alaska polecamy również do łowienia z łodzi. When the water and air are really freezing you have to use the professional protection against frost and humidity. The Alaska pants were designed in order to meet these requirements. 133g Primaloft Silver Active fibres were used as an insulation. Outer shell and lining were made of nylon. The Alaska pants are an exceptional warming under the waders, while wading in cold water. There is an additional waist size adjustment. The legs are velcro fastened. The pants are equipped with four pockets. Two on thighs and two in waist. The set with jacket is also recommended when boat fishing.

Nazwa Name

WielkoϾ Kod Size Code

Spodnie Alaska (Alaska Pants)

L XL XXL

www.trapersiedlce.pl

82206 82207 82208

[ 73 ]


PrimaLoft Silver Active 80 G

SILVER NYLON

Kolor Colour Kurtka Dakota Dark (Dakota Jacket) blue

Kolor Colour S M L XL XXL

82366 82367 82368 82369 82370

Kurtka Dakota Black (Dakota Jacket)

Kolor Colour S M L XL XXL

82376 82377 82378 82379 82380

Kurtka Dakota Hood Dark (Dakota Hood blue Jacket)

Kolor Colour S M L XL XXL

82371 82372 82373 82374 82375

Kurtka Dakota Hood (Dakota Hood Black Jacket)

S M L XL XXL

82381 82382 82383 82384 82385

Główne cechy kurtki: Trwały, oddychający materiał zewnętrzny, pokryty hydrofobową powłoką DWR. Ciepła izolacja wewnętrzna z mikrowłókien PrimaLoft Sliver Active 80 g, gwarantuje pełny komfort termiczny. Bardzo lekka i wygodna. Dwie kieszenie piersiowe i dwie dolne zabezpieczone listwą materiałową, aby zamki nie niszczyły woderów od środka. Dół i rękawy kurtki wykończone ściągaczem dającym komfort użytkowania i estetyki. Dwie wersje w ofercie, z kapturem i bez. W komplecie worek kompresyjny. Dodatkowymi zaletami są niewielka masa kurtki, jak i jej objętość po zapakowaniu w worek (zajmuje miejsca w torbie podczas podróży). Main jacket's features: durable, breathable outer fabric covered with the hydrophobic DWR layer. Warm inside insulation made of the micro fibres PrimaLoft Silver Active 80 g, guarantees full thermal comfort. Two chest pockets and two waist with zippers covered with the fabric belts in order not to wear the waders from inside. Bottom and hands are finished with ribbing for better use comfort and aesthetics. There are two versions, with hood and without it. Comes complete with the compression sack. The additional features are: small weight and volume after packing into the compression sack (does not take too much space in the bag while in travel)

PrimaLoft Gold Active 60 G Nazwa Name

Kolor WielkoϾ Kod Colour Size Code

M Olive L green XL Kurtka Oregon XXL (Oregon Jacket) M Brown L XL XXL

82209 82210 82211 82212 82213 82214 82215 82216

GOLD NYLON

Kurtka ta spełnia wszystkie wymagania wędkarza pod względem zachowania ciepłoty ciała i wygody. Niezwykle lekka, bardzo przyjemna w dotyku, stwarza wrażenie pełnego komfortu. Posiada ocieplenie z włókien Primaloft Gold Active 60g. Tkanina zewnętrzna i podszewka wykonane z nylonu. Sprawdza się jako ocieplacz pod kurtkę przeciwdeszczową i jako odzież wierzchnia. Posiada cztery kieszenie z zamkami. Dolne kieszenie są schowane pod listwą z materiału, co chroni wodery przed zniszczeniem od środka. W komplecie worek kompresyjny. The jackets meet all anglers requirements when body warmth and cosiness are concerned. Unbelievably light, pleasant, makes you fill full comfort while wearing it. Insulated by 60g Primaloft Gold Active. Outer and inner shells are made of nylon. The jacket is perfect under the waterproof jacket or as an external cloth. Comes with four pockets. The two lower zippers are covered with fabric for wader protection inside. Compression sack included.

PrimaLoft Gold Active 60 G Nazwa Name

Kamizelka Oregon (Oregon Vest)

Kolor WielkoϾ Kod Colour Size Code

M L XL XXL M Brown L XL XXL Olive green

82217 82218 82219 82220 82221 82222 82223 82224

GOLD NYLON

Bardzo lekki bezrękawnik z ochroną termiczną Primaloft Gold Active 60g. Tkanina zewnętrzna i podszewka wykonane z nylonu. Kamizelka może być zastosowana jako odzież wierzchnia, zakładana na koszule w ciepłych porach roku lub jako dodatkowe ocieplenie pod kurtkę w czasie zimna. Kamizelka ma cztery zasuwane kieszenie. Dolne (biodrowe) zostały zaprojektowane tak, by nie niszczyć woderów od środka. Zamki są schowane pod listwą z tkaniny. W komplecie worek kompresyjny. Extremely lightweight vest with thermal insulation of 60g Primaloft Gold Active. The shell and lining are made of nylon. The vest can be used over the shirt when warm or as an additional insulation in winter under the jacket. The vest has got four zippered pockets. The two lower are designed so that they do not damage waders from inside. The zippers are covered with the belt of fabric. Compression sack included.

[ 74 ]

www.trapersiedlce.pl


Niezwykle wygodne kurtki, wykonane z bardzo miękkiej, przyjemnej w dotyku tkaniny softshell. Membrana chroni przed wiatrem i deszczem. Bluzy posiadają obszerny kaptur z regulacją, dwie kieszenie na piersiach z wodoodpornymi zamkami oraz dwie kieszenie biodrowe z listwą zabezpieczającą wodery przed przecieraniem. Nienaganny krój stwarza poczucie komfortu w czasie użytkowania. Unbelievably comfortable jackets, manufactured of extremely soft, pleasant softshell fabric. The membrane prevents from wind and rain. The jackets have got vast hood with adjustment, two pockets with waterproof zippers and two waist pockets with covered zippers for wader protection. Perfect shape for comfortable fishing.

Softshell 330g With Membrane And Micro Polar Fleece Laminated WVP 3000mm H2O Nazwa Name

Kolor Colour

Softshell Montana Nut (Softshell Montana)

WielkoϾ Kod Size Code

M L XL XXL

82273 82274 82275 82276

WIND Nazwa Name

Kolor Colour

Softshell Montana Dark (Softshell Montana) Blue

Nazwa Name

WielkoϾ Kod Size Code

S M L XL XXL

PROOF

82386 82387 82388 82389 82390

Kolor Colour

Softshell Montana (Softshell Montana) Black

WIND

S M L XL XXL XXXL

82391 82392 82393 82394 82395 82396

PROOF Nazwa Name

Windstop 380g + Softshell 330g With Membrane And Micro Polar Fleece Laminated WVP 3000mm H2O

WielkoϾ Kod Size Code

Kolor Colour

Bluza Windstop Alaska (Alaska Windstop Blouse) Nut

WielkoϾ Kod Size Code

M L XL XXL

82233 82234 82235 82236

Bardzo praktyczna bluza, doskonała jako ubiór zewnętrzny. Wykonana z dwóch różnych tkanin, co podnosi jej atrakcyjność. Dominującym materiałem jest odporny na wiatr polar z membraną, a wykończenie stanowi elastyczny softshell. Wind stop Alaska posiada dwie zwykłe kieszenie biodrowe oraz dwie piersiowe, z wodoodpornymi zamkami. Extremely practical blouse. Perfect as an external cloth. Sewn in two various fabric what makes its attractiveness even higher. The main fabric is a fleece with membrane, completed with elastic softshell. Alaska Windstop blouse has got two waist simple pockets and two chest ones, with waterproof zippers.

WIND

PROOF Nazwa Name

Softshell 330g With Membrane And Micro Polar Fleece Laminated WVP 3000mm H2O

Softshell Traper (Softshell Traper)

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Olive

M L XL XXL

82169 82170 82171 82172

Softshell zapewnia ochronę przed wiatrem i wilgocią. Odpowiednio dopasowany do sylwetki jest idealnym ocieplaczem. Doskonale sprawdzi się jako uzupełnienie ubioru w czasie brodzenia. Nie niszczy woderów od środka, gdyż mankiety zakrywają zamki w kieszeniach biodrowych. W górnej części bluzy znajdują się dwie kieszenie z wodoodpornymi zamkami. The Softshell jacket ensures protection against wind and humidity. Perfectly fitting the body it is the best insulation. Recommended for wading. It will not damage your waders from inside and the zippers of waist pockets are covered with softshell fabric. There are also upper pockets with waterproof zippers.

www.trapersiedlce.pl

[ 75 ]


Bardzo ciepła i estetyczna bluza wykonana ze specjalnego polaru o gramaturze 330 g. Zewnętrzna warstwa jest gładka, przypominająca elegancki sweter. Wewnętrzna strona jest miękka i przyjemna. Dwie wersje w ofercie, z kapturem i bez. Wyposażona w cztery kieszenie na zamek, dwie piersiowe i dwie dolne zabezpieczone listwą materiałową, co zapobiega uszkodzeniu woderów od środka. Enormously warm and aesthetic blouse made of the special fleece 330 g. The outer side is smooth having a look of the elegant sweater. The internal one is soft and pleasure. There are two versions: with and without the hood. There are four zippered pockets, two chest ones and two waist ones. All pockets have the zippers covered with the fabric belt, what prevents from wearing the waders from inside.

Kolor Colour Bluza Alaska Hood (Sweat shirt Alaska Hood)

Dark Blue

Kolor Colour S M L XL XXL

82397 82398 82399 82400 82401

Bluza Alaska Hood (Sweat shirt Alaska Hood)

Kolor Colour Bluza Alaska (Sweat shirt Alaska)

[ 76 ]

Dark Blue

S M Olive L Green XL XXL

Kolor Colour 82407 82408 82409 82410 82411

Bluza Alaska Hood (Sweat shirt Alaska Hood)

Kolor Colour S M L XL XXL

82402 82403 82404 82405 82406

www.trapersiedlce.pl

Bluza Alaska (Sweat shirt Alaska)

S M Olive L Green XL XXL

Grey

S M L XL XXL

82417 82418 82419 82420 82421

S M L XL XXL

82422 82423 82424 82425 82426

Kolor Colour 82412 82413 82414 82415 82416

Bluza Alaska (Sweat shirt Alaska)

Grey


PrimaLoft

200 G

sinc 1993

Nazwa Name

Rewolucyjny, oddychający materiał PrimaLoft o gramaturze 200g. Super lekki, który właściwościami termicznymi przewyższa podobne materiały o gramaturze 300g. Elegancki krój, dwie zamykane kieszenie na piersiach, plus stójka na suwak daje pełny komfort użytkowania. Zastosowanie jako druga warstwa lub ocieplenie pod kurtkę. Idealna też do codziennego użytku, jako bluza zewnętrzna. Revolutionary, breathable PrimaLoft 200g fabric. Elegant shape, two zippered chest pockets and stand-up collar for full usage comfort. To be used as a second layer or insulation under the jacket. It is also great for everyday use as an external blouse.

Kolor Colour

Bluza Dakota (Dakota Blouse)

Grey

Bluza Dakota (Dakota Blouse)

Dark blue

Bluza Dakota (Dakota Blouse)

Black

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

S M L XL XXL S M L XL XXL M L XL XXL

82451 82452 82453 82454 82455 82456 82457 82458 82459 82460 82462 82463 82464 82465

WielkoϾ Kod Size Code

M L XL XXL M L XL XXL

Bluza Oregon (Sweat shirt Oregon) Olive Bluza Oregon (Sweat shirt Oregon) Nut

82281 82282 82283 82284 82285 82286 82287 82288

Bluza wykonana z polaru o gramaturze 230g. Gładka od zewnątrz i przyjemna, miękka od środka. Dwie zasuwane kieszenie na piersi. Bardzo praktycznym rozwiązaniem jest zabezpieczenie suwaka stójki miękką tkaniną - zamek nie podrażnia szyi i podbródka. The blouse made of standard 230g fleece. Smooth outside and soft inside. The blouse has two zippered chest pocket. The collar zipper practically finished with soft fabric for your safe neck.

Nazwa Name

Kolor WielkoϾ Kod Colour Size Code

Bluza Trout (Sweat shirt Trout)

Olive Green

Bluza Trout (Sweat shirt Trout)

Nut

M L XL XXL M L XL XXL

82573 82574 82575 82576 82577 82578 82579 82580

Nazwa Name

Kolor WielkoϾ Kod Colour Size Code

Bluza Grayling Olive (Sweat shirt Grayling) Green Bluza Grayling (Sweat shirt Grayling) Nut

M L XL XXL M L XL XXL

82581 82582 82583 82584 82585 82586 82587 82588

Klasyczna bawełniana bluza z wizerunkami pstrąga i lipienia. Gładki miękki materiał zewnętrzny od środka przytulny fleece daje przyjemne uczucie ciepła i komfortu. Bluza posiada obszerny ściągany kaptur oraz kieszenie do ogrzania dłoni. The classic cotton blouse with trout and grayling drawings. soft external fabric with smooth fleece inside gives warmth and comfort. The blouse has got vast hood and pockets for warming hands.


NEW

+ SILVER ANTIBACTERIAL Ag+ TECHNOLOGy BIOACTIVE BEZSZWOWA TECHNOLOGIA DOSKONAŁA ODDYCHALNOŚĆ, ODPORNA NA PILING SEAMLESS TECHNOLOGY, PERFECT VENTILATION, PILLING PROOF,

Nazwa Name

Kolor Colour

Bluza termiczna Jukon Black (Jukon Thermal Blouse) Spodnie termiczne Jukon Black (Jukon Thermal Pants)

WielkoϾ Kod Size Code

S M L XL XXL S M L XL XXL

82959 82960 82961 82962 82963 82964 82965 82966 82967 82968

NET - PERSPIRANT

Unikalna siateczka - szybsze odprowadzanie wilgoci w miejscach najbardziej narażonych na potliwość. Unique net - faster damp extraction in places which are more disposed to perspiration

RIBBING DRY

Wspomagany specjalnym splotem, bezuciskowy ściągacz. Błyskawicznie wysycha, równomiernie i delikatnie dopasowuje się. Non-compression welt equipped with special ribbing. It dries instantly and fits a body evenly and gently.

AIR CHANNEL

System kanalików powietrznych dla zwiększenia komfortu użytkowania. Zabezpiecza przed “przyklejaniem się” materiału poprawiając cyrkulację powietrza. The system of air channels to increase the user’s comfort. It protects from “sticking” by improving air circulation.

ACTIVE ZONES <-20 +15>

Specjalne strefy (wzorowane na “mapie ciała”) o podwyższonym stopniu wentylacji, zapewniają szybki przepływ powietrza w miejscach o zwiększonej emisji potu. Aktywne strefy o maksymalnej oddychalności i zwiększonej elastyczności, powodują, że człowiek aktywny czuje się bardzo świeżo i wygodnie. Ponadto zróżnicowane faktury dzianiny podnoszą walory estetyczne ubiorów oraz komfort użytkowania. Special zones (based on a body map)of increased ventilation degree ensure rapid air flow in places of more intensive perspiration. Active zones of maximum ventilation and increased elasticity enable an active person to feel even fresher and more comfortable. Moreover, diversified textures increase esthetic values of the outfit and ensure the comfort for users. a) skóra (skin), b) para (vapour), c) sucha warstwa dystansowa (dry distance layer), d) warstwa absorpcyjna (absorption layer), e) optymalny mikroklimat (optimum microclimate), f) zmienne warunki atmosferyczne (changeable weather conditions)

Bielizna termiczna Jukon, oferuje wyjątkowy komfort użytkowania. Oferujemy oddzielnie bluzy i spodnie w celu umożliwienia idealnego doboru rozmiarów. Bielizna zapewnia skuteczną wymianę ciepła w miejscach wrażliwych na przegrzanie oraz utrzymuje nasze ciało w optymalnej temperaturze. Przytulna, doskonale przylegająca do ciała, dzięki idealnie płaskim szwom nie powoduje otarć. Sprawdzi się nie tylko do uprawiania wędkarstwa, czy innych sportów, ale również w codziennym użytkowaniu, zapewniając komfort cieplny. Thermal underwear Jukon, offers unbeatable comfort. We offer blouses and pants separately in order that you can choose a perfect size for you. The underwear ensures effective warmth exchange in places sensitive for overheating, maintaining our body in optimal temperature. Cosy, well fitting to the body. Thanks to flat stitches does not make attrition. Not only for fishing or leisure but also for everyday use, ensuring perfect thermal comfort. comfort. To be worn under angling clothes.

[ 78 ]

www.trapersiedlce.pl


NEW DRYTEX

MERYNOS

40%

80%

FLEECE 300 Nazwa Name

Thermal Bib

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Black

S M L XL XXL

94011 94012 94013 94014 94015

1

Nazwa Name

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

WielkoϾ Kod Size Code

Skarpety Active (Active socks)

39 - 42 82543 43 - 46 82544

Skarpety Cold Water - grey (Cold Water socks - grey)

39 - 42 82533 43 - 46 82534

Najważniejszą zaletą ocieplacza Thermo Bib jest ochrona termiczna najbardziej wrażliwych części ciała. Doskonale przylegający, a jednocześnie niekrępujący ruchów, pozwala na aktywne wędkowanie w czasie chłodu. Ocieplacz posiada długi suwak, umożliwiający wygodne zakładanie i zdejmowanie. Duże wycięcia na ręce dla wygody w trakcie rzutów. Bib dodatkowo wyposażony jest w zamykana kieszonkę na piersi. Wykony został z grubego polaru 300g. The most important feature of the Thermo BIB is the thermal protection of the most sensitive body parts. Perfectly adhering the body yet not restricting movements. Enable active fishing when cold. Large cutouts under the arms for easy casting. The bib has the zippered chest pocket additionally. It is manufactured of thick 300 g fleece.

Termoaktywne skarpety doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach. Włókna wełny merynos utrzymują ciepło i nie powodują podrażnień. Poliamid, dzięki specjalnej strukturze włókien, dobrze izoluje termicznie oraz wydajnie odprowadza wilgoć z powierzchni ciała. Dodatek elastanu gwarantuje pewne ułożenie i delikatne przyleganie skarpety, bez nadmiernego ucisku. Strefowa konstrukcja skarpety utrzymuje ją we właściwym miejscu, a wzmocnienia na pięcie i palcach zapewniają długotrwałe użytkowanie. W serii znalazły się skarpety Cold Water średniej gramatury, grubsze Extreme oraz najgrubsze Alaska. Ofertę uzupełniają skarpety Active, które przeznaczone są do użycia w ciepłych porach roku. Thermoactive socks are perfect for use in extreme conditions. Merino wool keep warm and keep your skin safe. Poliamide, thanks to special fibre structure, isolates thermally and drive the moisture outside. Elastane addition gives sure socks position and light grip without excess pressure. Zone construction of the sock ensure right placement and long term use. The series includes medium Cold Water socks and thicker Extreme socks and the thickest and warmest – Alaska. The socks offer has been extended by the Active socks to be used in the warmer parts of the year.

2

MERYNOS

MERYNOS

80%

80%

3

4

Nazwa Name

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

WielkoϾ Kod Size Code

Skarpety Extreme (Extreme socks)

39 - 42 82541 43 - 46 82542

Skarpety Alaska (Alaska socks)

39 - 42 99251 43 - 46 99252

www.trapersiedlce.pl

[ 79 ]


Nazwa Name

Kolor Colour

Spodnie Fleece 300g (Fleece 300g Black pants)

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

M L XL XXL

Spodnie Fleece 160g (Fleece 160g pants)

Black

M L XL XXL

94018 94019 94020 94021

94024 94025 94026 94027

Bardzo komfortowe spodnie wykonane z nylonu w połączeniu ze spandexem. Rozciągliwy materiał, przegubowe kolana i dobrze skrojony klin spodni daje wygodę w noszeniu i gwarantuje długie użytkowanie bez odkształceń. Dobrze odprowadzają wilgoć, chronią przed słońcem i neutralizują nieprzyjemny zapach. Dwie kieszenie przednie, tylna zamykana na suwak plus jedna na udzie. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest specjalna, rozciągliwa regulacja pasa, co zapewnia dopasowanie do każdej sylwetki. Extremely comfortable pants manufactured in nylon in composition with Spandex. Extensible fabric, joint knees and well shaped design assuring comfort and guarantying long term use without deformation. They lead the moisture off well and prevent from sun light and neutralize unpleasant smell. Two front pockets , one zippered on the back and one on the thigh. There is one great solution, the flexible waist adjustment, what ensures fitting all types of figures.

Nazwa Name

Spodnie Montana (Montana pants)

[ 80 ]

Kolor Colour

WielkoϾ Size

Black

S M L XL XXL

Kod Code

82494 82495 82496 82497 82498

Nazwa Name

Spodnie Montana (Montana pants)

www.trapersiedlce.pl

Kolor Colour

WielkoϾ Size

Sand

S M L XL XXL

Kod Code

82489 82490 82491 82492 82493

FLEECE 160

Do utrzymania ciepłoty ciała podczas długotrwałego brodzenia w zimnej wodzie, niezbędna jest dodatkowa warstwa ubioru. W tym celu stosujemy ocieplane spodnie do woderów. Idealny, dopasowany krój spodni ułatwia zakładanie spodniobutów. Spodnie zostały podwyższone w pasie, aby lepiej chronić lędźwia. Szeroki ściągacz gumowy, doskonale utrzymuje spodnie na biodrach i nie uciska ciała. W obu modelach znajdują się po dwie kieszenie biodrowe bez zamknięcia. Cieńszą wersję 160 gramów stosujemy w zakresie temperatur wody od 12-16 stopni Celsjusza. W grubszych, 300g zastosowano dodatkowo obszycie wzmacniające kolana. Spodnie 300g polecamy przy temperaturze wody 8-12 C. Keeping of the body warmth while wading for long in cold water requires additional cloth layer. We are using special thermal pants under the waders. Perfect, fitted pants' shape makes putting on the waders easy. The pants are higher in waist in order to prevent the loins better. Wide rubber welt keeps the pants perfectly in place and do not press the body. Both models have two hip open pockets. Thinner, 160 g version are purposed for the water temperatures between 12 and 16 degrees Centigrade. The thicker, 300 g version have got additional knee strengthen area and are recommended for water temperatures between 8 and 12 degrees Centigrade.

FLEECE 300

sinc 1993


POLYESTER

POLYESTER

POLYESTER Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Koszula Montana (Shirt Montana)

Nut

M L XL XXL

Koszula Montana (Shirt Montana)

Olive Green

M L XL XXL

Koszula Montana (Shirt Montana)

Black

M L XL XXL

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Beige

M L XL XXL

Koszula Montana (Shirt Montana)

Grey

M L XL XXL

Koszula Montana (Shirt Montana)

Light Navy

M L XL XXL

Koszula Montana (Shirt Montana)

82337 82338 82339 82340

82341 82342 82343 82344

82333 82334 82335 82336

POLYESTER

82298 82299 82300 82301

POLYESTER

POLYESTER

82294 82295 82296 82297

82345 82346 82347 82348

Koszule Montana cechuje bardzo praktyczny krój i wysoka jakość. Posiadają przestrzenne kieszenie na akcesoria. Główna komora kieszeni zapinana jest na rzep i posiada, pod klapą, zaczepy na cążki. Obok kieszeni znajduje się druga, na suwak. Wnętrze koszuli podszyte jest siatką cyrkulacyjną. W dolnej, przedniej części koszuli wszyte są ściereczki z miękkiej irchy do przecierania szkieł okularów. The Montana Shirts have practical shape and hi quality. They are equipped with vast pockets for accessories. Main pocket chamber is Velcro fixed and have eyes for pliers or nippers under the flap. There is another zippered pocket along the main one. The shirt is inserted with circulation letter. The lower, front parts have two pieces of soft cloth for sunglasses cleaning.

Cotton

Cotton

100%

Cotton

100%

100%

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

WielkoϾ Kod Size Code

Koszula Summer (Shirt Summer)

Beige

L XL XXL

Koszula Summer (Shirt Summer)

Olive

L XL XXL

Koszula Fly Stream (Fly Stream shirt)

M L XL XXL

82246 82247 82248

82250 82251 82252

82177 82178 82179 82180

Koszule Summer i Fly Stream są uszyte z cienkiej i przewiewnej tkaniny. Wersja Fly Stream w kolorze ciemnej oliwki przeznaczona jest do wędkowania w pochmurne dni. Natomiast koszule Summer w jasnych kolorach oliwki i beżu doskonale sprawdzą się w ciepłe i upalne lato. Kolory te nie absorbują promieni słonecznych, eliminując efekt przegrzania. Koszule posiadają dwie obszerne kieszenie, zapinane na guziki. Rękawy z systemem podwinięcia. Kołnierzyki i mankiety zostały wykończone miękką bawełną w elegancką kratę. The Summer and Fly Stream shirts are sewn in thin and airy fabric. The Fly Stream version in dark olive green is purposed for cloudy days. While the Summer shirt in light olive green and light beige will be perfect on sunny and hot days. These colour will not absorb the sunlight, eliminating the overheating effect. The shirts have got two vast pockets with buttons. The sleeves with roll up system. The collar and hand cuffs are finished with elegant chequered cotton.

www.trapersiedlce.pl

[ 81 ]


Nazwa Name

Koszula Solar Pro (Shirt Solar Pro)

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Sand

S M L XL XXL XXXL

94053 94054 94055 94056 94057 94058

Nazwa Name

Koszula Solar Pro (Shirt Solar Pro)

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Blue

S M L XL XXL XXXL

94059 94060 94061 94062 94063 94064

Nazwa Name

Koszula Solar Pro (Shirt Solar Pro)

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Olive

S M L XL XXL XXXL

94065 94066 94067 94068 94069 94070

Koszule z serii Solar Pro cechują najwyższej jakości materiały oraz perfekcja wykonania. Koszule składają się z dwóch różnych tkanin. Na rękawach i bokach koszuli zastosowano bardzo miękki i rozciągliwy poliester ze spandexem. Ma on za zadanie odprowadzanie potu jednocześnie dokładnie dopasowując się do sylwetki. Korpus koszuli uszyty jest z poliestru klasy UPF 50. Jest to bardzo skuteczna bariera przeciwsłoneczna. Kołnierzyk przypinany jest na zatrzaski. Umożliwia to szybkie podniesienie aby chronić szyję w razie silnego nasłonecznienia. Na piersiach znajdują się dwie bezszwowe, elastyczne kieszenie zamykane na suwaki. Dzięki nim mamy pod ręką pudełka z przynętami. Przy kieszeniach znajdują się dwie pętelki do zaczepiania akcesoriów. The Solar Pro shirts are made perfectly of the highest quality fabrics. There were used two various fabrics. The arms and sides are constructed in extremely soft and stretchy polyester with spandex. It distributes moisture out adhering the body. The rest is made of UPF 50 polyester. It works as a superb sun ray barrier. The collar is can be picked up when the sun is brightly shining. There are two chest seamless and zippered pockets. We can store there fly boxes. There are two loops for mounting accessories nearby the pockets.

++

Ag

SILVER PROTECT sinc 1993

[ 82 ]

www.trapersiedlce.pl

UPF

50+

SUN PROTECTION


sinc 1993

POLYESTER Każdy, kto wędkował w niezwykle trudnych i uciążliwych do zniesienia upałach, powinien zaopatrzyć się w ten produkt. Bluza Florida wykonana została z wyjątkowej tkaniny poliestrowej, która doskonale oprze się niekorzystnym warunkom. Tkanina ta nie absorbuje promieni UV lecz je odbija, co sprzyja utrzymaniu właściwej termiki organizmu. Jony srebra zawarte w tkaninie działają bakteriobójczo, utrzymując pełną higienę skóry. Długi, przylegający rękaw chroni przed poparzeniem słonecznym w czasie wędkowania. Everyone who fished in extreme summer heats should use this product. The Florida blouse was manufactured of special polyester fabric, to cope with hard summer conditions. The fabric does not absorb the UV rays but reflex them, what makes less heat reaches your body. Ions of silver included in the main fabric have bactericidal action, helping to keep skin hygiene.

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Bluza Florida Trout Light (Sweat shirt Olive Florida Trout)

M L XL XXL

Nazwa Name

WielkoϾ Kod Size Code

Kolor Colour

Bluza Florida Grayling Grey (Sweat shirt Florida Grayling)

S M L XL XXL

82851 82852 82853 82854

82890 82891 82892 82893 82894

Nazwa Name

Nazwa Name

Kolor Colour

Bluza Florida (Sweat shirt Sand Florida)

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Bluza Florida Trout Light (Sweat shirt Navy Florida Trout)

M L XL XXL

Nazwa Name

Kolor Colour

Bluza Florida Grayling Light (Sweat shirt Olive Florida Grayling)

82855 82856 82857 82858

WielkoϾ Kod Size Code

L XL XXL

82564 82565 82566

Nazwa Name

Kolor Colour

Bluza Florida (Sweat shirt Honey Florida)

Nazwa Name

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

M L XL XXL

82567 82568 82569 82570

WielkoϾ Kod Size Code

Bluza Florida Trout Grey (Sweat shirt Florida Trout)

S M L XL XXL

WielkoϾ Kod Size Code

Nazwa Name

WielkoϾ Kod Size Code

M L XL XXL

Bluza Florida Tarpon Light (Sweat shirt Navy Florida Tarpon)

82859 82860 82861 82862

Kolor Colour

M L XL XXL

www.trapersiedlce.pl

82885 82886 82887 82888 82889

82863 82864 82865 82866

[ 83 ]


Koszulki ART zostały zaprojektowane specjalnie dla naszej firmy, przez znanego Artystę i Muszkarza Jakuba Malarza. Wysoka jakość nadruku i bawełny 160g gwarantuje długie użytkowanie. The ART T-shirts were specially designed for TRAPER, by famous artist and fly fisherman Jakub Malarz. High quality of the imprint and 160g cotton guarantee long term usage.

sinc 1993

T-SHIRT ART TARPOON Kolor Colour

S M L Light blue XL XXL XXXL S M L White XL XXL XXXL

LIGHT BLUE

T-SHIRT ART GT

WielkoϾ Kod Size Code

Kolor Colour

94501 94502 94503 94504 94505 94506 94507 94508 94509 94510 94511 94512

WHITE

S M L Light blue XL XXL XXXL S M L White XL XXL XXXL

LIGHT BLUE

Sand

Light grey

Light khaki

SAND

[ 84 ]

LIGHT GREY

www.trapersiedlce.pl

T-SHIRT ART GRAYLING

WielkoϾ Kod Size Code

M L XL XXL XXXL L XL XXL XXXL M L XL XXL XXXL

Kolor Colour

94526 94527 94528 94529 94530 94533 94534 94535 94536 94538 94539 94540 94541 94542

LIGHT KHAKI

94513 94514 94515 94516 94517 94518 94519 94520 94521 94522 94523 94524

WHITE

T-SHIRT ART TROUT Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Sand

Denim

Dark khaki

SAND

DENIM

WielkoϾ Kod Size Code

S M L XL XXL XXXL M L XL XXL XXXL M L XL XXL XXXL

94543 94544 94545 94546 94547 94548 94550 94551 94552 94553 94554 94556 94557 94558 94559 94560

DARK KHAKI


LIMITED COLLECTION

Cotton

T-SHIRT ART PIKE

100%

Kolor Colour

Black

Dark khaki

BLACK

WielkoϾ Kod Size Code

M L XL XXL XXXL M L XL XXL XXXL

art

Cotton

Kolor Colour

94562 94563 94564 94565 94566 94568 94569 94570 94571 94572

Black

Dark grey

BLACK

T-SHIRT ART HUCHO

100%

T-SHIRT ART SALMON

100%

DARK KHAKI

Cotton

Kolor Colour

Light khaki

Dark khaki

WielkoϾ Kod Size Code

S M L XL XXL XXXL S M L XL XXL XXXL

SERIES

DARK KHAKI

Cotton

94573 94574 94575 94576 94577 94578 94580 94581 94582 94583 94584

T-SHIRT ART RAINBOW TROUT

100%

Kolor Colour

94585 94586 94587 94588 94589 94590 94591 94592 94593 94594 94595 94596

Light grey

Black

LIGHT GREY

S M L XL XXL XXXL M L XL XXL XXXL

DARK GREY

Denim

LIGHT KHAKI

WielkoϾ Kod Size Code

BLACK

www.trapersiedlce.pl

WielkoϾ Kod Size Code

M L XL XXL XXXL M L XL XXL XXXL M L XL XXXL

94598 94599 94600 94601 94602 94604 94605 94606 94607 94608 94610 94611 94612 94614

DENIM

[ 85 ]


Koszulki uszyto z najwyższej jakości bawełny. Posiadają niepowtarzalny, charakterystyczny dla wędkarstwa muchowego klimat. Różnorodność motywów i kolorów zadowoli każdego i pozwoli wybrać swój ulubiony styl. The T-shirts are manufactured of the top class cotton. They are giving unrepeatable climate characteristic for fly fishing. Variety of motives and colours will satisfy every angler and let him pick up his favourite style.

sinc 1993

T-SHIRT TEXAS Kolor Colour

Grey Blue Navy

T-SHIRT REEL

WielkoϾ Kod Size Code

M XL L XL L

Kolor Colour

82669 82671 82674 82675 82678

Grey Blue Navy

BLUE

GREY

NAVY

Beige

Green Nut

BEIGE

[ 86 ]

www.trapersiedlce.pl

GREEN

82681 82683 82686 82687 82689 82690 82691

NAVY

T-SHIRT FLY

WielkoϾ Kod Size Code

L XL XXL M L XL L XL

M XL L XL M L XL

BLUE

GREY

T-SHIRT LOGO Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Kolor Colour

82694 82695 82696 82697 82698 82699 82702 82703

Beige Green Nut

NUT

BEIGE

WielkoϾ Kod Size Code

M L XL XXL M L M L XXL

GREEN

82705 82706 82707 82708 82709 82710 82713 82714 82716

NUT


T-SHIRT MINNESOTA Kolor Colour

T-SHIRT OREGON

WielkoϾ Kod Size Code

XL XXL XL Sand XXL M Amazonia L Green XL L Army XL XXL Brown

82643 82644 82639 82640 82645 82646 82647 82662 82663 82664

Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

Brown

XL XXL

82607 82608

Amazonia XL Green XL Army XXL

82651 82652

82611

Cotton

Cotton

100%

100%

BROWN

SAND

Cotton

ARMY

AMAZONIA GREEN

T-SHIRT DAKOTA

100%

Kolor Colour

Brown Sand

L XL XXL XL XXL

SAND

AMAZONIA GREEN

T-SHIRT MONTANA Kolor Colour

WielkoϾ Kod Size Code

M L XL XXL M L Sand XL XXL L Amazonia XL Green XXL L Army XL

82630 82631 82632 82627 82628

Brown

82635 82658 82659 82660

ARMY

ARMY

AMAZONIA GREEN

100%

WielkoϾ Kod Size Code

Amazonia XL Green L Army XL XXL

BROWN

Cotton

BROWN

BROWN

SAND

AMAZONIA GREEN

www.trapersiedlce.pl

82617 82618 82619 82620 82613 82614 82615 82616 82622 82623 82624 82654 82655

ARMY

[ 87 ]


Numer Nazwa Number Name

Kod Code

Brook Trout 3D Trout Face Rainbow Trout Wild Endemic Trout Brown Trout Classic Trout 3D Trout 3D Brown Trout Bass Big Trout Chusta Tarpon (Neck tube) Red Fish Chub Skin Musky 3D Salmon 3D Ocean 3D Tarpon Skin Rainbow Trout Skin Tarpon Face Tarpon Red Tarpon Scale Tarpon 3D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

9

99235 99236 99237 99141 99142 99143 99144 99145 99067 99068 99069 99070 99072 99109 99110 99111 99100 99101 99182 99183 99184 99185

NEW

NEW

since 1993

UV 1

2

3

5

6

7

8

12

13

14

15

21

22

PROTECTION

4

10

16

NEW

11

17

18

19

20

Numer Nazwa Number Name

1 2 3 4 5 6 7

Kolor Colour

Czapka Florida Cover (Florida Cover cap) Czapka Florida (Florida cap)

Grey Beige Light Navy Grey Beige Olive Light Navy

Kod Code

82870 82562 82867 82869 82561 82572 82868

NYLON

Chusta wielofunkcyjna jest doskonałym uzupełnieniem ubioru. Może służyć jako ocieplacz szyi i głowy. Możemy nią zasłonić usta i nos w czasie dokuczliwego chłodu. Elastyczna, miękka i przyjemna w dotyku tkanina dokładnie przylega i osłania ciało. Minimalne rozmiary chusty pozwalają zmieścić ją z łatwością w najmniejszej kieszeni naszej kamizelki. Multifunction neck tube is an excellent cloth complement. It can be used for neck and head warming. You can cover mouth and nose with it while freezing. Elastic, soft and pleasant. Sticks the body and protects it. Small tubes' sizes and weight enable to put it in the smallest vest pocket.

1

2

3

Czapki Floryda wykonane są z barierowego materiału UPF 50. Zapewnia on idealną ochronę przed silnym słońcem. Po obu stronach czapek znajduje się siatka, która doskonale wentyluje i chłodzi. Obszerny daszek od spodu ma kolor czarny, dzięki temu światło, które odbija się od powierzchni wody nie razi w trakcie wędkowania. W wersji Floryda Cover zastosowano odpinany parawan, chroniący szyję przed poparzeniem słonecznym. The Floryda caps are manufacture of the barrier UPF50 fabric. It ensures perfect protection against the Sun. Both sides of the caps are made of the net for better ventilation. Large visor is black on the bottom side. Thanks to this the reflexes from the water surface do not hurt the anglers eyes. The Florida Cover version includes the cover protecting the neck.

UV

PROTECTION

4 [ 88 ]

5 www.trapersiedlce.pl

6

7


LIMITED COLLECTION Lekkie, letnie czapki typu "TRACKER" wyposażono w siatkę cyrkulacyjną. Na przednim usztywnianym panelu znajduje się nadruk wykonany przez znanego artystę grafika, specjalnie dla naszej firmy. Spodnia część daszka w kolorze czarnym. Czapka posiada regulację z tyłu. The lightweight, summer TRACKER type caps include the ventialtion net. The front stiffened panel has got the imprint made by the well known graphic designer, especially for our company. Bottom side of the visor is black. The cap size is adjusted at the back.

CZAPKA ART / ART CAP

1

2

3

4

Numer Nazwa Number Name

Kolor Colour

Kod Code

Grayling Hucho Trout Salmon

Beige Beige Beige Beige

82912 82913 82914 82915

1 2 3 4

CZAPKA ART / ART CAP

5

6

7

8

Numer Nazwa Number Name

Kolor Colour

Kod Code

Grayling Hucho Trout Salmon

Olive Olive Olive Olive

82916 82917 82918 82919

5 6 7 8

CZAPKA ART / ART CAP Numer Nazwa Number Name

9

10

11

12

9 10 11 12

Grayling Hucho Trout Salmon

Kolor Colour

Kod Code

Grey Grey Grey Grey

82920 82921 82922 82923

CZAPKA ART / ART CAP Numer Nazwa Number Name

13

14

15

16

13 14 15 16

Grayling GT Trout Tarpoon

Kolor Colour

Kod Code

Blue Blue Blue Blue

82924 82925 82926 82927

www.trapersiedlce.pl

[ 89 ]


NEW

sinc 1993

Klasyczna, wykonana z najwyższej jakości bawełny, czapka z daszkiem. Doskonały profil i kształt sprawia, że noszenie tej czapki należy do czystej przyjemności. Daszek, który od spodu pokryty został czarną tkaniną podnosi komfort widzenia eliminując odbicie światła od powierzchni wody. Czapki posiadają wygodną regulację wielkości. Obszywane otwory przelotowe w górnej części ułatwiają wymianę powietrza zwiększając przyjemność użytkowania. The classic cap is sewn in high quality cotton. Perfect profile and shape make wearing it a pleasure. The visor is black on the bottom side. Thanks to this the reflexes from the water surface do not hurt the anglers eyes. The cap size is adjusted at the back. Top of cap has sewn holes for better ventilation.

1

Numer Nazwa Number Name

1 2 3 4 5

Czapka Mountain (Mountain cap)

[ 90 ]

Kolor Colour

Brick Denim Dark grey Khaki Nut

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

15

Kod Code

82930 82931 82932 82933 82934

www.trapersiedlce.pl

Numer Nazwa Number Name

6 7 8 9 10

Kolor Colour

Brick Czapka Denim Shadow Trout (Shadow Trout Dark grey Khaki cap) Nut

Kod Code

82935 82936 82937 82938 82939

Numer Nazwa Number Name

Kolor Colour

11 12 13 14 15

Brick Denim Dark grey Khaki Nut

Czapka Utah (Utah cap)

Kod Code

82940 82941 82942 82943 82944sinc 1993

Zaczep do podbieraka Landing net mount Neoprenowy kołnierz Neoprene collar Rzepy na wędki 2 rod velcro mounts Siatka cyrkulacyjna Circulation net 2 zaczepy na sprężynie 2 built-in retractors 21 kieszeni 21 pockets

chowane uchwyty na wędkę hidden rod loops

Kamizelka dla profesjonalistów, produkt spełniający wszystkie kryteria, jakości oraz praktycznych rozwiązań. Kamizelka posiada 21 kieszeni. Obszerna, zasuwana kieszeń z tyłu, 14 kieszeni w przedniej części i 6 kieszeni wewnętrznych. W skład wyposażenia wchodzą: uchwyt do podbieraka, dwa uchwyty na wędki, napki do przechowywania przynęt oraz dwa kryte zaczepy na sprężynkach z tworzywa do przypinania szczypiec i obcinarki. Zewnętrzna część poszycia wykonana z trwałej tkaniny nylonowej. Wnętrze kamizelki zostało wykończone siatką cyrkulacyjną z poliestru, a kieszenie na przynęty oraz kołnierz neoprenem. The vest for professional anglers that will meet all criteria of quality and useful solutions. Vast back pocket, 14 pockets on the front side and 6 internal pockets. The vest is equipped with d-ring for landing net, two rod mounts, fly patches, as well as two covered retractors for accessories. Outer robust nylon fabric. There is a circulation polyester net inside. The main front pockets and the collar are finished neoprene for comfort.

Nazwa Name

Kamizelka Montana Beige (Vest Montana Beige)

[ 92 ]

Rozmiar Size (cm)

Kod Code

L XL XXL

82230 82231 82232

www.trapersiedlce.pl

Nazwa Name

Kamizelka Montana Olive (Vest Montana Olive)

Rozmiar Size (cm)

Kod Code

S M L XL XXL

94005 94006 94007 94008 94009

Nazwa Name

Kamizelka Montana Shadow Grey (Vest Montana Shadow Grey)

Rozmiar Size (cm)

Kod Code

S M L XL XXL XXXL

94071 94072 94073 94074 94075 94076


Kamizelka Dakota jest uszyta z najwyższej jakości nylonu. Wewnątrz jest wykończona siatką cyrkulacyjną. Wygodne, miękkie wstawki w ramionach i kołnierz z podwójnego neoprenu zapewniają komfort użytkowania. Kamizelka posiada 13 kieszeni. Obszerna, zasuwana kieszeń na plecach. 10 kieszeni w przedniej części i 2 kieszenie wewnętrzne. W skład wyposażenia wchodzą: uchwyt do podbieraka, dwa uchwyty na wędki, napy do przechowywania przynęt, dwa kryte, rozciągliwe zaczepy na szczypce i obcinaczki oraz D-ringi. The Dakota Vest is sewn in high quality nylon. It is finished with the circulation net inside. Comfortable, soft arm inserts and the double neoprene collar ensure use comfort. The vest has got 13 pockets. One vast, zippered on the back. 10 in the front part and 2 inside ones. The vest is equipped with the following items: landing net mount, two rod mounts, naps for flies, two covered snaps for pliers and cutters as well as D-rings.

Nazwa Name

Kamizelka Dakota Grey (Vest Dakota Grey)

Rozmiar Size (cm)

Kod Code

S M L XL XXL

82436 82437 82438 82439 82440

Nazwa Name

Kamizelka Dakota Olive (Vest Dakota Olive)

Kamizelka Jukon Short jest nieco krótsza od pozostałych w naszej ofercie – dla głębiej brodzących. Uszyta z najwyższej jakości nylonu. Wewnątrz jest wykończona siatką cyrkulacyjną. Wygodne, miękkie wstawki w ramionach i kołnierz z podwójnego neoprenu zapewniają komfort użytkowania. Kamizelka posiada 13 kieszeni. Obszerna, zasuwana kieszeń na plecach. 8 kieszeni w przedniej części i 4 kieszenie wewnętrzne. W skład wyposażenia wchodzą: uchwyt do podbieraka, dwa uchwyty na wędki, napy do przechowywania przynęt, dwa kryte, rozciągliwe zaczepy na szczypce i obcinaczki oraz D-ringi. The Jukon Short Vest is a bit shorter than the others in our offer for anglers wading deeper. It is sewn in high quality nylon. It is finished with the circulation net inside. Comfortable, soft arm inserts and the double neoprene collar ensure use comfort. The vest has got 13 pockets. One vast, zippered on the back. 8 in the front part and 4 inside ones. The vest is equipped with the following items: landing net mount, two rod mounts, naps for flies, two covered snaps for pliers and cutters as well as D-rings.

Rozmiar Size (cm)

Kod Code

Nazwa Name

M L XL XXL

82447 82448 82449 82450

Kamizelka Yukon Short (Vest Yukon Short)

www.trapersiedlce.pl

Rozmiar Size (cm)

Kod Code

M L XL XXL

82517 82518 82519 82520

[ 93 ]


sinc 1993

Serię VOYAGER wyróżnia bardzo precyzyjne i estetyczne wykonanie. Do produkcji użyto najwyższej jakości solidnego i wodoodpornego materiału Oxford 600 i 300D. Bardzo trwałe i niezawodne zamki, klamry i zaczepy dopełniają całości. VOYAGER series is distinguished by precise and aesthetic finish. The products were manufactured of top quality, robust and waterproof Oxford 600 and 300D fabrics. Extremely durable and reliable zippers, buckles and hooks.

NEW

Bardzo praktyczna i wygodna torba, której przeznaczeniem jest transport kołowrotków, szpul zapasowych, linek, oraz niezbędnych akcesoriów. W dolnej części znajduje się osiem regulowanych przegród na kołowrotki. W klapie i miękkiej przekładce umieszczono czternaście kieszonek z elastycznej siatki. Do przenoszenia służy wygodna rączka i regulowany, odpinany pas na ramię. Very practical and comfortable bags, purposed for carrying reels, spare spools, lines and indispensable accessories. There are eight adjustable reel compartments. There are several small soft net pockets in the flap and in the soft divider. The comfortable handle and detachable belt for carrying.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Torba na ko³owrotki i akcesoria Voyager (Voyager bag for reels and accesories)

43 x 30 x 13 81306

[ 94 ]

www.trapersiedlce.pl

Kod Code


Ta profesjonalna torba służy do przewożenia najważniejszych elementów wyposażenia muszkarza. Doskonała do transportu w samochodzie, niezwykle stabilna. Po wyjęciu z bagażnika mamy wszystkie elementy pod ręką. W dolnej, przedzielanej komorze znajduje się miejsce na osiem tub z wędkami. Górną część stanowi komora składająca się z trzech boksów. Pierwszy (środkowy) przeznaczony jest do przewożenia dziewięciu kołowrotków i szpul zapasowych. Dwie duże przegrody po obu stronach mogą być wykorzystane do umieszczenia zapasowych linek i pudełek z przynętami. Pod pokrywą torby znajdują się trzy płaskie, zasuwane kieszenie na żyłki i akcesoria. This professional bag is purposed for carrying the most important fly fisherman's tackle. Perfect for packing in the car – unbelievably stable. When took out you have easy access to all items. Lower part divided into compartments there is space for eight rod tubes. Upper part has got three divisions. In the middle you can put nine reels and spare spools. Two big side compartments will contain spare lines, many fly boxes and other tackle. There are three flat pockets under the cover for monofilament and smaller accessories.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Torba na wêdki i ko³owrotki Voyager (Voyager bag for rods and reels)

96 x 30 x 26 81312

Kod Code

NEW

www.trapersiedlce.pl

[ 95 ]


NEW Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Torba z mat¹ na buty i wodery Voyager (Voyager bag for boots and waders with mat)

60 x 30 x 30 81308

Kod Code

Bardzo funkcjonalna torba na komplet do brodzenia. Torba składa się z przegrodzonej komory na wodery i buty. Klapa zamykająca ma wszytą siatkę, umożliwiającą odparowywanie wody. Na zewnątrz umieszczono trzy kieszenie na drobne akcesoria. W zestawie znajduje sie miękka mata do przebierania, o wymiarach 60x60 cm. Very practical bag for the wading set. The bag has two separate compartments for waders and boots. The cover has the net sewn in so that the water can evaporate. There are three external pockets for small accessories. The set includes soft mat size 60x60cm for dressing-up.

[ 96 ]

www.trapersiedlce.pl


NEW

sinc 1993

Trzy kieszenie na zamek · główna największa komora z dwoma przegrodami na suwak · średnia kieszeń posiada dwie przegrody z siatki · najmniejsza usztywniona kieszeń z pianką do przynęt posiada dwie małe przegrody z siatki · boczna elastyczna kieszeń na bidon · dwa wysuwane zingery na akcesoria · dwa ringi z tworzywa · pas i komory wykończone miękką siatką Three zippered pockets · main chamber with two zippered compartments · medium sized pocket with two net compartments · smallest, stiffened pocket with foam for flies and two net compartments · elastic side pocket for bottle · two zingers for accessories · two plastic rings elastic · belt and chambers finished with soft circulation net

Nazwa Name

Sling pack large Voyager

WielkoϾ Size (cm)

Kod Code

28x19x50

81309

NEW

Komora główna z dwiema kieszeniami na zamek · kieszeń zewnętrzna na suwak z dodatkową małą kieszonką przednią · jedna elastyczna kieszeń na bidon lub butelkę · dwa zingery na akcesoria · regulowany pas podszyty miękką siatką Main chaber with two zippered pockets · external zippered pocket with small additional front pocket · one elastic pocket for bottle · two zingers for accessories · adjustable belt with soft net

Nazwa Name

Sling pack medium Voyager

WielkoϾ Size (cm)

Kod Code

23x13x40

81313

www.trapersiedlce.pl

[ 97 ]


since 1993

NEW

Pięć kieszeni · największa kieszeń z zasuwaną przegrodą · usztywniona kieszeń z pianką do przynęt · na kieszeni zewnętrznej mniejsza pianka do przynęt · zaczepy na zapasową wędkę · elastyczna boczna kieszeń na bidon · zapinana na rzep kieszonka na szczypce wielofunkcyjne · zinger na akcesoria · pas i komory wykończone miękką siatką cyrkulacyjną Five pockets · the largest pocket with zippered compartment · stiffened pocket with foam for flies · small foam for flies on the external pocket · mounts for extra rod · elastic side pocket for bottle · Velcro closed pocket for multifunction pliers · zinger for accessories · belt and chambers finished with soft circulation net

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Kod Code

Sling pack Combo Voyager

23x8x36

81311

[ 98 ]

www.trapersiedlce.pl


Siedem kieszeni na zamek · główne kieszenie z przegrodami · dwa zingery na akcesoria · w usztywnionej kieszeni pianka na przynęty · zewnętrzne gumy do zapinania szczypiec · możliwość rozpięcia i noszenia torby lub plecaka · regulowane paski do przenoszenia dodatkowych ubrań lub wędki · pas i komory wykończone miękką siatką cyrkulacyjną Seven zippered pockets main pockets with compartments · two zingers for accessories · foam for flies in the stiffened pocket · external rubbers for pliers · possibility to detach and carrying bag of backpack · adjustable belts for carrying clothes or rods · belt and chambers finished with soft circulation net

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Chest & backpack Voyager

Kod Code

38x17x23 / 31x7x31 81310

NEW

www.trapersiedlce.pl

[ 99 ]


sinc 1993

Serię toreb i pokrowców Fly Stream charakteryzuje niezwykła estetyka, solidność i staranność wykonania. Bardzo praktyczne rozwiązania, rozmieszczenie przegród i kieszeni oraz dbałość o najdrobniejsze detale sprawiają, że torby i pokrowce Fly Stream są nie do zastąpienia. Materiały, które zostały użyte do wyrobu tej serii to stylodur, PVC, 600D Fabric. Są to najwyższej trwałości tkaniny i tworzywa, dostępne obecnie na rynku. Wszystkie torby, saszetki i pokrowce, zostały wyścielone miękką pianką obszytą podszewką, co stanowi doskonałe zabezpieczenie cennych wędzisk i akcesoriów. Solidne zamki wykończone są ekskluzywnymi i ergonomicznymi żakardami. Kolorystyka tych produktów związana jest ze środowiskiem naturalnym. The series of Fly Stream bags and holdalls feature exceptional beauty, robustness and careful manufacture. Extremely practical solutions, compartments and pockets placement and care for the smallest detail make the Fly Stream bags and holdalls indispensable. Newest fabrics as stylodur, PVC 600D were used in production. These are the most durable fabrics available. All bags and packets are padded with soft foam and have got the lining, what gives perfect protection of valuable tackle. Robust zippers have got the exclusivity and ergonomic zipper pullers. The colour scheme is strictly connected with the natural environment.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Torba podró¿na Fly Stream (Fly Stream Travel Bag)

83 x 38 x 45 81196

[ 100 ]

www.trapersiedlce.pl

Kod Code

Torba zaprojektowana z myślą o podróżujących samolotem. Na bardzo solidnej, sztywnej ramie zamontowano system jezdny (kółka) oraz wygodną, wysuwaną rączkę. Torba jest w stanie pomieścić 6 tub z wędkami, kołowrotki oraz wszelkie akcesoria, niezbędne do wędkowania. Dwanaście zasuwanych kieszeni zapewni nam doskonałą segregację wszystkich rzeczy oraz zachowanie porządku. The bag designed for anglers travelling by plane. The wheel system (wheels) and the adjusted handle are built on the extremely robust, stiff frame. The bag is big enough to take 6 rod tubes, reels and all necessary accessories. Twelve zippered pockets ensure perfect accessories' displacement and order.


sinc 1993

Klasyczna torba podróżna na ubrania. Jej wielkość umożliwia umieszczenie wszystkich niezbędnych elementów ubioru wędkarza. Torba składa się z komory głównej i komory bocznej z workiem na zabrudzone, używane ubrania. Kieszeń boczna przeznaczona jest dla rzeczy małogabarytowych. Dodatkowe kieszenie z przodu i w klapie służą do przechowywania przyborów toaletowych i środków czystości. Classic travel bag for carrying clothes. Its sizes enable taking all indispensable angling clothing. The bag includes main chamber and the side one with the sack for dirty clothes. The side pocket is purposed for smaller items. Additional pockets at front and in the cover are designed for toiletries.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Kod Code

Torba ubraniowa Fly Stream (Travel bag Fly Stream) 58 x 35 x 40 81199 Torba ubraniowa du¿a Fly Stream (Large travel bag Fly Stream) 68 x 44 x 52 81205

Pojemność tej torby oraz rozmieszczenie i ilość kieszeni stanowi idealne rozwiązanie, które zaspokaja w pełni potrzeby wędkarza, wybierającego się w podróż. Torba składa się z dwóch komór, górnej na lekkie rzeczy osobiste i dolnej na nieco cięższe buty, klapki lub spodnie. W górnej części znajdują się dwie płaskie kieszenie na rzeczy podręczne. W bocznej części tej komory, po obu jej stronach umieszczone są kieszenie z workami na odzież używaną (zabrudzoną). Praktycznym dodatkiem są cztery szlufki regulowane na rzep, zapewniające transport dwóch tub z wędkami. Dolną część torby wzmacniają zapinane i regulowane pasy. Rączki oraz pas transportowy z miękką pianką, zamykają całość. The interior space and number as well as displacement of pockets create perfect solution for satisfaction of the angler going to travel. The bag has got two chambers, top for light personal clothing and the low for heavier shoes, slippers and trousers. The top part includes two flat pockets for handy accessories. Side parts of this chamber have pockets with sacks for used clothes. The four Velcro adjusted belts for two rod tubes carrying is a very practical addition to this bag. The lower part of the

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Torba Combo Fly Stream (Combo Fly Stream bag)

58 x 32 x 30 81271

www.trapersiedlce.pl

Kod Code

[ 101 ]


Dla zaawansowanych muszkarzy, tworzących własnoręcznie sztuczne przynęty. Usztywnione boki i pokrywa, doskonale podzielone komory i kieszenie ułatwiają selekcję wszystkich materiałów, niezbędnych do tworzenia sztucznych przynęt. Dodatkowo w komplecie znalazły się zamykane pojemniki oraz saszetki na narzędzia i materiały robocze. Pod pokrywą znajdują się kieszenie, wykonane z przeźroczystej, miękkiej folii. Dzięki temu możemy z łatwością odszukać potrzebne przedmioty. Na zewnętrznej części klapy umieszczone są dwie kieszenie na narzędzia, takie jak: imadło, szczypce, obcinarki, chwytaki, które możemy unieruchomić za pomocą wszytych w klapę gum. Całość zamyka wygodna rączka z neoprenu oraz pas transportowy. For the most advanced fly fishermen, who ties flies by themselves. Stiffened sides and the cover, perfectly arranged compartments and pockets enabling the selection of all indispensable fly tying materials. There are additional containers and packets for tools and materials. There are soft, transparent foil pockets under the cover. This makes finding materials very easy. There are also two external pockets on the cover for tools such as: vise, pliers, cutters, bobbins, all of them can be fixed by rubber strings sewn in the cover. The bag is equipped with neoprene handle and carrying belt.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Torba Flytyer (Flytyer bag)

50 x 30 x 11 81211

[ 102 ]

www.trapersiedlce.pl

Kod Code


sinc 1993

Czterokomorowa torba na wędki z powodzeniem pomieści osiem wędzisk w tubach.Na wewnętrznej stronie klapy znajdują się kieszenie do przechowywania zapasowych linek, żyłek i akcesoriów. Torba posiada miękką rączkę z neoprenu oraz pas naramienny. Four compartment rod bag will contain eight rod tubes with ease. There are pockets under the cover for lines, monofilament and small accessories. The bag has got soft neoprene handle and the arm belt.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Futera³ na wêdki Fly Stream (Fly Stream rod case)

91 x 30 x 14 81210

Kod Code

Pokrowiec jest w stanie pomieścić trzy kołowrotki oraz szpule zapasowe. Przegrody w torbie są regulowane i przytwierdzane na rzepy. Posiada również kieszeń wewnętrzną i rączkę transportową z miękkiej pianki. The reel case for three reels and spare spools. The partition walls are adjustable (velcro mounted). There is an internal pocket and soft foam handle.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Pokrowiec na ko³owrotki 3 Fly Stream (Reel case 3 Fly Stream)

23 x 14 x 15 81208

Kod Code

Niezwykle starannie wykonany pokrowiec - torba na osiem kołowrotków. Dodatkowo posiada kieszeń wewnętrzną z siatki, miękką rączkę z pianki EVA oraz pas naramienny. Przegrody w torbie mocowane są na rzepy. Excellent case for as much as eight reels. There is an internal net pocket, EVA foam handle and arm belt. The partition walls are velcro mounted.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Pokrowiec na ko³owrotki 8 Fly Stream (Reel case 8 Fly Stream)

28 x 17 x 20 81207

www.trapersiedlce.pl

Kod Code

[ 103 ]


since 1993

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Kod Code

Mata na wodery i buty Fly Stream (Waders' and boots' bag Fly Stream)

70 x 4 x 50

81202

"Dwa w jednym" to najtrafniejsze określenie tej torby. Pokrowiec na buty i wodery po rozłożeniu zamienia się w wygodną, miękką matę do przebierania się na łowisku. Torba ma wbudowaną siatkę cyrkulacyjną, umożliwiającą odprowadzenie wilgoci. Two in one – it should be the name of this bag. Cover for boots and waders when opened changes to comfortable, soft mat for dressing up on the venue. There is a built-in circulation net for moisture distribution.

[ 104 ]

www.trapersiedlce.pl

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Plecak Fly Stream (Backpack Fly Stream)

33 x 23 x 46 81213

Kod Code

Bardzo poręczny plecak, niezbędny jako wyposażenie wędkarza na wyprawy. Dzielona, główna komora, z dodatkową kieszenią na laptop. Trzy kieszenie zewnętrzne oraz kieszeń na telefon. Usztywnione plecy, szerokie oraz miękkie pasy naramienne, stanowią wysoki komfort użytkowania. Na bokach plecaka znajdują się pasy do przyczepienia na przykład kurtki. Extremely handy backpack indispensable item for angling trips. Divided main chamber with additional computer pocket. Three external pockets and the mobile pocket. Stiffened back, wide and soft arm belts, for comfortable use. There are side belt mounts for accessories or clothes.


sinc 1993

Średniej wielkości torba jest w stanie pomieścić pudełka na przynęty, okulary, szczypce, obcinaczki, przypony i żyłki. W głównej komorze znajdziemy obszerne miejsce na lekką kurtkę przeciwdeszczową, termos i kanapki. Całość wyposażona jest w osiem kieszeni z przegrodami. Akcesoria mocuje się w torbie do szlufek i uchwytów. Nie zapomniano też o uchwytach do przytwierdzenia wędek. Torbę nosimy przy użyciu wygodnych pasów na ramię i biodra. Medium sized bag for fly boxes, sunglasses, pliers, nippers, leaders and monofilament. We will find enough space for light rain jacket, thermos and sandwiches in the main chamber. There is as much as 8 pockets with compartments. The accessories can be mounted in the bag via belts and mounts. The mounts for rods are also present. The bag can be carried with the arm and hip belts.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Torba na akcesoria Fly Stream (Bag for accessories Fly Stream)

32 x 20 x 21 81270

Kod Code

Bardzo praktyczna torba na akcesoria i przynęty. Można ją nosić przed sobą, na brzuchu. Niezwykle wygodna, niekrępująca ruchów w czasie wędkowania. Wyposażona w cztery zasuwane kieszenie zewnętrzne oraz kilka przegród wewnętrznych. Posiada dwa zaczepy z magnesem na obcinarkę i szczypce, dwie napki do osuszania przynęt i zaczepy na wędki. Wykończona przylegającą do ciała siatką cyrkulacyjną. W komplecie wygodny pas na szyję i biodra. Extremely practical bag for accessories and flies. It can be carried on the belly. It is very comfortable and does not spoil fishing. It has four external pockets and several internal compartments. There are two retractors for line cutter and pliers as well as two pouches for flies. There is a circulation net on the “body” side as well as comfortable belt for neck and hips.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Torba na akcesoria Fly Stream (Bag for accessories Fly Stream)

28 x 22 x 29 81206

Kod Code

Mała, bardzo poręczna torba, przeznaczona na akcesoria niezbędne do wędkowania. Do noszenia jej służy pas naramienny i wygodny, szeroki pas biodrowy. Torbę wyposażono w pięć kieszeni oraz komorę główną. Elementami dodatkowymi są: rączka transportowa i uchwyty na wędkę. Small, very handy bag, purposed for small indispensable accessories for fishing. It has an arm belt and the wide, comfortable hip belt. The bag has got five pockets and the main chamber. The additional elements are: carrying handle and the rod mounts.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Torba na akcesoria Fly Stream (Bag for accessories Fly Stream)

30 x 14 x 22 81269

Kod Code

Torba do noszenia przed sobą. Dwie komory są w stanie pomieścić kilka pudełek z przynętami i inne akcesoria. Posiada dwa zaczepy na obcinarkę i szczypce oraz napkę na przynęty. We wnętrzu znajdziemy dwie żebrowane pianki do przechowywania przynęt, przytwierdzane na rzepy. Bardzo praktycznym rozwiązaniem są dwa dodatkowe zaczepy na wędki. The bag for carrying in front of you. Two compartments for several fly boxes and other accessories. There are two velcro mounted ribbed foams inside for flies. There are two additional rod mounts.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Torba na akcesoria Fly Stream (Bag for accessories Fly Stream)

27 x 13 x 17 81203

www.trapersiedlce.pl

Kod Code

[ 105 ]


sinc 1993

Dzięki połączeniu komory na kołowrotek z tubą, możemy bezpiecznie przewodzić uzbrojone wędziska. Rozwiązanie takie znacznie skraca czas przygotowań. Nasze cenne wędki chroni tuba PCV, obszyta solidnym, odpornym na przetarcia materiałem. Dodatkowymi elementami są: kieszeń na drobne akcesoria oraz rączka i pas transportowy. Thanks to attaching the reel case with the tube you can carry the assembled rod with reel safe. This solution shortens our preparation to fishing session. Our valuable rod is protected by PVC hard tube inside the robust 600D fabric. There is also an additional pocket for small accessories, handle and carrying belt.

Nazwa Name

Tuba na wêdki Fly Stream (Tube for rods Fly Stream) Tuba na wêdki podwójna Fly Stream (Fly Stream double rod tube)

[ 106 ]

www.trapersiedlce.pl

Wielkoœæ Size (cm) Ø55 x 167

2 x Ø55 x 167

W naszej ofercie znalazły się tuby o zwiększonej pojemności, które umożliwiają zabranie ze sobą wszystkich modeli z posiadanej kolekcji. Zapewniają one 100% ochronę wędzisk w czasie podróży. Tuby Fly Stream występują w dwóch wielkościach. Mniejsza jest w stanie pomieścić cztery wędki w pokrowcach, natomiast większa, aż osiem. Bardzo wytrzymałe rury z PVC zostały obszyte eleganckim, a jednocześnie bardzo solidnym materiałem 600D Fabric. Posiadają wygodne, miękkie rączki i pasy transportowe. We offer the bulk tubes, that enable carrying more rods in one tube. The guarantee 100% rod protection during the trip. The Fly Stream come into two sizes. The smaller one can keep four rods In bags, Chile the bigger up to eight. Extremely strong PVC tubes are covered with the elegant yet robust 600D Fabric. The tubes are equipped with comfortable, padded handles and transportation belts.

Kod Code

Nazwa Name

81198

Tuba transportowa Fly Stream (Fly StreamTransportation Tube)

81204

3-4 6-7

Wielkoœæ Size (cm) Ø9,5 x 92 Ø17 x 92

Kod Code

81220 81221


since 1993

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

P³ywad³o Fly Stream (Fly Stream belly boat)

Nazwa Name

143 x 109 x 54 81197

WielkoϾ Size (cm)

P³ywad³o mini Fly Stream (Fly Stream mini belly boat)

Kod Code

Kod Code

107 x 103 x 47 81214

Dzięki tym praktycznym, lekkim i poręcznym w transporcie pływadłom, mamy możliwość obławiania nawet trudnodostępnych miejsc w akwenie. Wystarczy uzupełnić swój ekwipunek o wodery i płetwy, aby móc z niego korzystać. Dwukomorowe pływaki, umieszczone w bardzo mocnym pokrowcu, uszytym z najwyższej jakości, wodoodpornego materiału 600D Fabric. Solidny materiał zewnętrzny doskonale chroni przed przetarciem i przedziurawieniem. Ponton wyposażony jest w kieszenie na akcesoria, pianki do wbijania przynęt i zaczepy na wędki. Praktycznym rozwiązaniem jest siatka między pływakami. Możemy na niej układać linkę w czasie łowienia oraz kłaść różne przybory, odhaczać i mierzyć złowione ryby. Thanks to its practical, lightweight and handy belly boat you can fish hard to reach places. You have to put on the waders and fins and you can drive. The belly boat has got two chambers covered with strong 600 D waterproof fabric casing. Robust outer fabric perfectly prevents the chambers from perforation and abrasion. There are accessory pockets, foam for flies and rod mounts on the belly boat. There is a very useful device between the floaters – the plastic net. We can put there various accessories as well as measure the fish.

www.trapersiedlce.pl

[ 107 ]


sinc 1993

Nazwa Name

Torba Waterproof (Waterproof bag)

WielkoϾ Size (cm)

Kod Code

25 x 25 x 30 30 x 30 x 36

81224 81223

Ważna zaletą tej ciekawej torby jest możliwość regulacji wielkości komory za pomocą rolowania. W jej zewnętrznej części umieszczono dwie kieszenie z przegrodami na akcesoria. Z przodu jest kieszeń z pianką na przynęty i dwie mini przegrody. Torba posiada pas na ramię i biodra. Po obu stronach pasa w zamykanych kieszeniach znalazły się wyjmowane siatki na butelki lub puszki. The important advantage of this interesting bag is adjustment possibility by rolling. There are two pockets with compartments for accessories in the external part. There is a pocket with foam for flies and two mini chambers at front. There are special net mounts for bottles or cans at both sides of the belt.

Nazwa Name

Torba na akcesoria Waterproof (Waterproof accessory bag)

[ 108 ]

www.trapersiedlce.pl

WielkoϾ Size (cm)

Kod Code

35x10x24 cm

99099

Wodoodporna w 100% torba, wykonana z PVC. Usztywnione ściany gwarantują jej dużą stabilność. Torba posiada przegrody z kieszeniami na akcesoria oraz napki do przynęt. Przegrody przypinane są na rzepy, co umożliwia dowolną ich konfigurację. Torba ta doskonale sprawdzi się do wędkowania z łodzi. Nawet przy najbardziej obfitych deszczach, jej zawartość pozostanie sucha. Została wyposażona w pas transportowy oraz bardzo wygodne, miękkie rączki do przenoszenia. 100% waterproof bag, manufactured of PVC. Stiffened walls for great stability. The bag has got compartment walls with pockets for accessories and fly patches. The walls are Velcro mounted so you can adjust them freely. This bag will be great for boat fishing, even during the heaviest rains the interior will remain dry. The bag includes the transportation belt and extremely comfortable, soft carrying handles.


sinc 1993

Nazwa Name

Plecak Waterproof Roller (Waterproof Roller Backpack)

WielkoϾ Size (cm)

Kod Code

30x22x55 cm

99097

Gabaryty tego plecaka pozwalają na transport znacznej ilości akcesoriów i odzieży. Plecak zapewnia w 100% doskonałą ochronę naszych rzeczy przed wpływem złych warunków atmosferycznych. Jest szczelny, wykonany bezszwowej technologii klejenia. Komora główna jest zapinana na szeroki rzep i rolowana. Plecak wyposażony został w komfortową uprzęż w postaci wygodnych, wentylowanych szelek i pasa biodrowego. Dodatkowymi elementami są uchwyty na wędki oraz kieszeń zewnętrzną. Waterproof Roller Backpack This backpack capacity enables carrying of large amounts of accessories and clothes. The backpack prevents in 100% our goods against bad weather conditions. It is tight, manufactured in seamless sticking technology. The main chamber is closed by wide Velcro belt and rolled. The backpack is equipped with the comfortable harness with ventilated arm and hip belts. There is an additional external pocket and two side rod mounts.

Nazwa Name

Plecak Waterproof (Waterproof backpack)

WielkoϾ Size (cm)

Kod Code

30x18x45 cm

99098

Średniej wielkości poręczny plecak składa się z komory centralnej oraz trzech kieszeni. Szelki zamontowane zostały na usztywnionym panelu, pod którym ukryto dodatkową kieszeń. Na szelkach umieszczone są dwa uchwyty i zapięcie łączące szelki. Plecak zapewnia w 100% doskonałą ochronę przed wpływem złych warunków atmosferycznych. The medium sized handy backpack consisting of main chaber and three pockets. The arm belts are mounted on a stiffened panel, which covers an additional pocket. There are two mounts on the arm belts. The backpack ensures 100% protection against bad weather conditions.

www.trapersiedlce.pl

[ 109 ]


1

3

4

2

Numer Nazwa Namber Name 1 Podbierak Montana (Landing nets Montana) Podbierak Montana Comfort 2 (Landing nets Montana Comfort) 3 Podbierak Oregon (Landing nets Oregon) Podbierak Oregon Comfort 4 (Landing nets Oregon Comfort)

WielkoϾ Size (cm)

Kod Code

36 x 24 x 30 43 x 29 x 30 36 x 24 x 30 40 x 24 x 30 36 x 21 x 30 43 x 29 x 30 36 x 21 x 30 40 x 24 x 30

99423 99401 99422 99402 99425 99406 99424 99403

Dla wszystkich miłośników klasyki w muszkarstwie proponujemy niezwykle starannie dopracowane podbieraki. Rama i rękojeść wykonane są z egzotycznego drewna, poddanego ciśnieniowej impregnacji. Dla utrwalenia niezwykłej struktury, drewno zostało bardzo dokładnie wypolerowane i pokryte najwyższej jakości lakierem, podkreślającym jego naturalny kolor. Z myślą o dobrej kondycji podbieranych ryb, siatkę wykonano z bardzo miękkiego gumowanego tworzywa. W komplecie znajduje się obrotowy zaczep z gumą i pętlą do kamizelki oraz zaczep do magnesu. For fly fishermen loving classic accessories we propose perfectly finished wooden landing nets. The frame and the handle are manufactured of exotic wood after pressure impregnation. To underline the unbelievable wood structure was thoroughly polished and varnished with the top quality lacquer, emphasizing the woods natural colour. Having in mind the landed fish's condition the net was manufactured of the soft, rubber coated fabric. It comes complete with revolving mount, elastic loop and mount for magnet.

1

3 mm

2 Bardzo trwały podbierak. Rama jest wykonana z aluminium, rączka z mocnego tworzywa z elastyczną gumą do zaczepienia. Siatka pokryta silikonem, niekalecząca ryb. Extremely robust landing net. The frame is made of aluminum, handle of reliable plastics with the mounting rubber rope. The net covered with silicone. Safe for fish scales.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Podbierak Silicon Net (Landing nets Silicon Net) Podbierak Silicon Net (Landing nets Silicon Net)

40 x 35 x 30 83117 45 x 40 x 35 83118

Kod Code

10 mm Zawodniczy podbierak spełniający wymogi regulaminu FIPS Mouche. Lekka a zarazem wytrzymałą konstrukcja doskonale sprawdzi się w zawodach. Do miękkiej siatki, na dnie, przytwierdzono miarkę z dobrze widoczną skalą w centymetrach. Competition landing fulfilling the FIPS Mouche regulations. Lightweight yet robust construction will cope the competiotion conditions. There is a measuring tape with clear numbers on the bottom of the soft net.

Numer Namber

1 2

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Podbierak GST Fly (Landing nets GST Fly) Podbierak GST Maxi (Landing nets GST Maxi)

55 x 45 x 35 83116 55 x 45 x 35 83135

Kod Code

NEW

Aluminiowa rama została pokryta kołnierzem z pianki EVA. Dzięki temu podbierak utrzymuje się na powierzchni wody, ułatwia to odhaczanie złowionych ryb oraz zabezpiecza przed utonięciem. Rączka wykonana jest z wytrzymałego tworzywa. Do zaczepiania służy elastyczna, powlekana guma. Miękka siatka została pokryta silikonem. Aluminium frame was covered with EVA foam. Thanks to this keeps the landing net afloat. It makes the fish unhooking easier as well as protects against sinking. The handle is made of robust material. For attaching is used the coated, flexible rubber. The soft net was covered with silicon.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Podbierak p³ywaj¹cy (Landing nets floating)

45 x 40 x 35 83156

[ 110 ]

www.trapersiedlce.pl

Kod Code

Bardzo lekkie i poręczne podbieraki, których rama wykonana jest z aluminium, a rękojeść wykończona korkiem. Miękka, perlonowa siatka o dużej głębokości, doskonale zabezpiecza podbieraną rybę przed wypadnięciem. Podbieraki te polecamy muszkarzom, startującym w zawodach. Lightweight and handy landing nets. Their frame is made of aluminum alloy and the handle is finished with cork. Soft, perlon deep net prevents landed fish from falling out. These landing nets are recommended for competitors.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Podbierak Stream (Landing nets Stream) Podbierak Gryling (Landing nets Gryling) Podbierak Salmon (Landing nets Salmon)

45 x 35 x 40 83094 50 x 40 x 40 83090 65 x 50 x 60 83091

Kod Code


Podbierak posiada system szybkiego rozkładania, dzięki temu możemy go rozłożyć jedną ręką, nie tracąc kontroli nad holowaną rybą. Sztyca i rama zostały wykonane z lekkiego aluminium. Dodatkowym wyposażeniem są: antypoślizgowa rączka oraz zaczep, dzięki któremu możemy nosić podbierak przy pasku spodni lub plecaka. Siatka została wykonana z miękkiego dakronu laminowanego silikonem. Podbierak ma bardzo uniwersalne zastosowanie. Możemy podbierać ryby w trakcie brodzenia, łowiąc z wyższego brzegu lub łódki. The landing net has got the quick opening system. You can open it with one hand only, fighting with the fish. The handle and the frame are made of lightweight aluminum. Anti-slip handle and a mount to belt of backpack as an addition. The net was made of soft silicon coated dacron. The folded landing net is an all-rounder. You can use it while wading, fishing from the bank or from the boat.

NEW

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Podbierak Sk³adany (Folded landing nets)

Kod Code

50 x 40 x 35 - 125 83154 55 x 45 x 40 - 135 83155

NEW Nowoczesny, lekki, a jednocześnie bardzo trwały podbierak. Rama jest wykonana w całości z włókna węglowego. Siatka jest z silikonu. Zaletą silikonu jest jego miękkość i elastyczność, dzięki temu podebrane ryby trafiają z powrotem do wody bez utraty śluzu i łusek. Do rękojeści przymocowana jest gumowa linka za pomocą której przyczepiamy podbierak do woderów lub kamizelki. Modern, lightweight yet extremely robust landing net. The frame is made of carbon fibre in full. The net is manufactured of silicone. Its great advantage us softness and smoothness. Thanks to this the landed fish will be released in perfect condition without any loss of slime nor scale. There is a rubber rope mounted to the handle. One can attach the landing net to the vest or waders via this rope.

Nazwa Name

Podbierak Carbon (Carbon landing nets ) Podbierak Carbon Light (Carbon landing nets Light )

WielkoϾ Size (cm)

Kod Code

46 x 33 x 35 99430 38,5 x 27,5 x 30 99429

Klasyczny podbierak z drewnianą rączką wielokrotnie pokryty wodoodpornym lakierem. Siatka z miękkiego dakronu. Classic landing net with wooden handle multiple covered with waterproof varnish. Net made of soft dacron.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Podbierak Classic Wood (Landing nets Classic Wood)

45 x 22 x 40 99681

Kod Code

Klasyka połączona z nowoczesnością - tak można określić pomysł łączenia eleganckiej, stylowej rękojeści z egzotycznego drewna z lekką i wytrzymałą obręczą z włókna węglowego. Całość dopełnia miękka i elastyczna silikonowa, siatka, która nie absorbuje wody i zapachu. Tego typu siatka zapewnia podbieranym rybom niezbędny komfort, nie pozbawia ich ochronnego śluzu i nie kaleczy. Classic design combined with modernity – one can name the idea of mixing of the elegant, stylish exotic wooden handle with lightweight and robust carbon fibre frame. The item is finished with soft and flexible net, which does not absorb neither water nor smell. The net of this type ensures the fish indispensable comfort, it does not remove the mucus and does not hurt fish.

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Podbierak Montana Carbon (Landing nets Montana Carbon)

36 x 24 x 20 99427

Kod Code

Nazwa Name

WielkoϾ Size (cm)

Podbierak Montana Carbon (Landing nets Montana Carbon)

41 x 30 x 25 99426

www.trapersiedlce.pl

Kod Code

[ 111 ]


Rele e fis sat fi twic

TRIPLE SECRET LAKE

RIDGE LINE TECH TAG

100 % FRONT LOOP

PVC FREE

POWER

MICRO

CORE

LOOP

F SI FI

SI FI S3

-5 > 26°C ULTRA SUPPLE

FI S3 S5

Triple Secret Lake

FRONT TAPER 16'

Seria linek zawodniczych wykonana w technologii RIDGE, opracowana przez mistrzów Świata i Europy - członków Kadry Narodowej. Każda z linek ma trzy sekcje o różnych klasach tonięcia i jest przeznaczona do łowienia z brzegu lub z łodzi od brzegu na spadzie. Konstrukcja linki zapewnia pełną kontrolę i stały kontakt z przynętą. Wszystkie linki posiadają głowicę w jednolitym, szarym kolorze, oznaczoną laserem klasę tonięcia i żółty running. Użycie tego samego koloru linki, niezależnie od klasy tonięcia, pozwala utrzymać głębokość łowienia w tajemnicy i daje przewagę nad konkurentami. Wyprodukowane w Anglii. The floating line made in the RIDGE technology, developed by European and World Champions – members of the Polish National Team. Each line has got three sections with various sink rate and is purposed for fishing from the bank and from the boat anchored by the bank. the line construction ensures full control and constant touch with the fly. All the lines have the grey head and yellow running, regardless the laser marked sink rate, what enables to keep the depth of fishing in secret and gives some advantage over the other competitors. Manufactured in England.

[ 112 ]

www.trapersiedlce.pl

BELLY 16'

WF 7 - FI WF 7 - S3 WF 7 - S5

fast int. grey/yellow 98049 sinking grey/yellow 98050 sinking grey/yellow 98051

TOTAL LENGTH - 123' REAR TAPER RUNNING LINE 4' 87'

WF 7 - FI front taper fast int.

belly slow int.

rear & running floating

belly fast int.

rear & running slow int.

belly sink. 3

rear & running fast int.

WF 7 - S3 front taper sink. 3

WF 7 - S5 front taper sink. 5

Rele e fis sat fi twic


LINE

POWER

MICRO

TAG

CORE

LOOP

100 %

SECRET LAKE

PVC FREE

FRONT LOOP

-5 > 26°C ULTRA SUPPLE

Seria linek zawodniczych opracowana przez Mistrzów Świata i Europy - członków Kadry Narodowej do łowienia w jeziorach. Wszystkie klasy tonących linek są w jednolitym szarym kolorze z pomarańczowym markerem kończącym głowicę i laserowym oznacznikiem klasy linki na głowicy. Użycie tego samego koloru linki niezależnie od klasy tonięcia pozwala utrzymać głębokość łowienia w tajemnicy i daje przewagę nad konkurentami. Wyprodukowane w Anglii. The competitor's line series developed by European and World Champions – members of the Polish National Team. It is purposed for still water fishing. Lines of all sink rates have the same grey colour and an orange marker. The sink rate is laser printed on the head. Using the same colour of the line regardless the sink rate enables to keep the depth of fishing in secret and gives some advantage over the other competitors. Manufactured in England.

Secret Lake

TIP 1'

FRONT TAPER 19'

BELLY 16'

WF 6/7 - SI WF 6/7 - FI WF 6/7 - S3 WF 6/7 - S5

REAR TAPER 10'

slow int. fast int. sinking sinking

grey grey grey grey

98045 98046 98047 98048

RUNNING LINE 59'

TOTAL LENGTH - 105'

RIDGE POWER MICRO TECH CORE LOOP

100 % -5 > 26°C ULTRA SUPPLE

FRONT LOOP

LAKE

PVC FREE

Linka pływająca wykonana w technologii RIDGE, opracowana przez Mistrzów Świata i Europy - członków Kadry Narodowej do łowienia w wodach stojących. Błękitny kolor linki jest prawie niewidoczny dla ryb żerujących w łowisku. Optymalna długość głowicy 46 stóp, pozwala na doskonałą prezentację przynęt. Wyprodukowana w Anglii. The floating line made in the RIDGE technology, developed by European and World Champions – members of the Polish National Team. It is purposed for still water fishing. Light blue colour make the line nearly invisible for fish feeding in venue. The optimum 46 feet head enables perfect fly presentation. Manufactured in England.

Lake

TIP 1'

FRONT TAPER 19'

BELLY 16'

WF 6 - F WF 7 - F

REAR TAPER 10'

floating floating

blue blue

98064 98044

RUNNING LINE 59'

TOTAL LENGTH - 105'

www.trapersiedlce.pl

[ 113 ]


100 %

EURO NYMPH

PVC FREE

FRONT LOOP

LINE

POWER

MICRO

TAG

CORE

LOOP

-5 > 26°C ULTRA SUPPLE

Najwyższej jakości linka przeznaczona do metody żyłkowej (krótkiej nimfy). Średnica na całej długości wynosi 0,60 mm. Linka spełnia wymogi FIPS Mouche i polskich przepisów, obowiązujących na zawodach. Wyjątkowo gładka powierzchnia. Linka ma kolor oliwkowy i metrowy pomarańczowy znacznik na końcu. Tip jest zakończony pętelką. Wyprodukowany w Anglii. Top class fly fishing line purposed for European Nymphing. 0.60 mm diameter. Approved by FIPS Mouche, can be used during competitions. Extremely smooth surface. Olive running with 1 meter orange marker at the tip. Looped tip. Manufactured in England.

GST

FRONT TAPER 3'4"

Euro Nymph

floating 98068

LINE

TOTAL LENGTH - 82'

FIPS MOUCHE APPROVED MICRO THIN 0,60 MM FLOATING

MICRO NYMPH

100 % PVC FREE

FRONT LOOP

LINE

POWER

MICRO

TAG

CORE

LOOP

-5 > 26°C ULTRA SUPPLE

Specjalistyczna linka, opracowana przez Mistrzów Świata i Europy, członków Kadry Narodowej, przeznaczona do łowienia na mikro nimfy na średnich i długich dystansach. Specjalnie dobrany, optymalny kształt głowicy pozwala osiągnąć dalekie rzuty i subtelną prezentację przynęt. Linka posiada marker wyraźnie oddzielający głowicę od runningu. Tip zakończony jest pętelką. Wyprodukowana w Anglii. Specialist line, developed by World and European Champions, members of the Polish National Team, purposed for micro nymph fishing at medium and long distances. Specially designed, optimum head shape enables far casts and subtle fly presentation. The line has got the marker clearly separating the head and the running. The tip is looped at the end. Manufactured in England.

Micro Nymph

GST

WF 2/3 - F WF 3/4 - F WF 4/5 - F

floating orange floating orange floating orange

HEAD 46'

TIP 1'

FRONT TAPER 19'

BELLY 16'

REAR TAPER 10'

TOTAL LENGTH - 105'

[ 114 ]

www.trapersiedlce.pl

RUNNING LINE 59'

98065 98066 98067


RIDGE POWER MICRO TECH CORE LOOP

PVC FREE

FRONT LOOP

Elite

Silence

100 % -5 > 26°C ULTRA SUPPLE

Najwyższej jakości linki muchowe, niezawierające PVC, przeznaczone dla wędkarzy wyczynowych i innych wymagających muszkarzy. Dopracowane w najdrobniejszych szczegółach i wykonane w ojczyźnie wędkarstwa muchowego – Anglii. Wyjątkowo gładka powierzchnia linki wykonanej w technologii „RIDGE” zmniejsza tarcie na przelotkach, co znacząco wydłuża rzuty. Dzięki ich stosowaniu łatwiej osiągać sukcesy wędkarskie. Linki Silence mają znacznik odróżniający wyraźnie głowicę od runningu i mają tip zakończony pętelką. Silence ma opatentowaną dwuwarstwową konstrukcję, zwiększającą żywotność linki. Sznury Silence posiadają wysoką odporność na promieniowanie UV i chemikalia (DEET). Top quality fly fishing lines, PVC-free, purposed for competitors and other demanding fly fishermen. Designed in every single detail and manufactured in birthplace of fly fishing – England. Unbelievably smooth line surface manufactured in RIDGE technology, decreases friction on guides, resulting in much longer casts. This line will ensure you will get angling successes with ease. The Silence lines have got colour change markers showing where the head ends as well as the looped tip. The Silence has patented two layer construction for long life performance. Silence lines have high UV and chemical (DEET) protection.

WF 3 - F WF 4 - F WF 5 - F

Dry Fly

98033 98034 98035

floating pale green floating pale green floating pale green

HEAD 40'

FRONT TAPER 8' (INC TIP)

BELLY 25'

REAR TAPER 7'

RUNNING LINE 50'

TOTAL LENGTH - 90'

LINE

POWER

MICRO

TAG

CORE

LOOP

100 % -5 > 26°C ULTRA SUPPLE

FRONT LOOP

PVC FREE

Silence

Najwyższej jakości linki muchowe, niezawierające PVC, przeznaczone dla wędkarzy wyczynowych i innych wymagających muszkarzy. Dopracowane w najdrobniejszych szczegółach i wykonane w ojczyźnie wędkarstwa muchowego – Anglii.Wyjątkowo gładka powierzchnia linki pozwala na płynne i dalekie rzuty. Dzięki ich stosowaniu łatwiej osiągać sukcesy wędkarskie. Linki Silence mają znacznik, odróżniający wyraźnie głowicę od runningu i tip, zakończony pętelką. Silence ma opatentowaną, dwuwarstwową konstrukcję, zwiększającą żywotność linki. Sznury Silence posiadają wysoką odporność na promieniowanie UV i chemikalia (DEET). Top quality fly fishing lines, PVC-free, purposed for competitors and other demanding fly fishermen. Designed in every single detail and manufactured in birthplace of fly fishing – England. Extremely smooth surface of the line enables flexible and long casts. This line will ensure you will get angling successes with ease. The Silence lines have got colour change markers showing where the head ends as well as the looped tip. The Silence has patented two layer construction for long life performance. Silence lines have high UV and chemical (DEET) protection.

Dry Fly

Streamer & Lake

HEAD 46'

floating WF 2/3 - F floating WF 4/5 - F floating WF 5/6 - F WF 6/7 - I intermidium WF 7/8 - I intermidium WF 6/7 - S 3 sinking WF 6/7 - S 5 sinking WF 6/7 - S 7 sinking

white white white turquoise turquoise mosse green bronze black

98025 98017 98018 98019 98028 98020 98031 98032

floating intermidium

TIP 1'

FRONT TAPER 19'

BELLY 16'

REAR TAPER 10'

TOTAL LENGTH - 105'

RUNNING LINE 59'

sinking - S 3 sinking - S 5 sinking - S 7

www.trapersiedlce.pl

[ 115 ]


Silence

100 % FRONT LOOP

PVC FREE

LINE

POWER

MICRO

TAG

CORE

LOOP

-5 > 26°C ULTRA SUPPLE

Najwyższej jakości specjalistyczna linka pływająca do połowów dużymi streamerami. Agresywna i krótka głowica pozwala osiągać znaczne odległości podczas rzutów i bez problemu przenosi duże, ciężkie i stawiające opór przynęty. Polecamy do połowów szczupaków, głowacic i wszystkich innych gatunków ryb gdzie ważny jest dystans a muchy są wielkich rozmiarów. The highest quality special floating line purposed for the largest streamer fishing. Aggresive and short head enables to achieve long distance casts and easily carries large and heavy flies. recommended for Pike and Hucho fishing as well as for all types of fishing where you cast far with the big fly.

Silence Silence

WF 8 - F WF 9 - F

Big Fly

floating light olive floating light olive

98027 98036

HEAD 32'

FRONT TAPER 6' (INC TIP)

BELLY 22'

REAR TAPER 4'

RUNNING LINE 88'

TOTAL LENGTH - 120'

Impulse SINK TIP

100 % FRONT LOOP

PVC FREE

POWER

MICRO

CORE

LOOP

-5 > 26°C ULTRA SUPPLE

Wysokiej jakości linki muchowe oferowane za rozsądną cenę. Zaprojektowane i wykonane w Anglii. Sznury muchowe Impulse to idealna propozycja dla wymagających muszkarzy. Powłoka tych linek jest wykonana z poliuretanu w zaawansowanej technologii Polyfuse. Impulse Sink Tip jest linką pływającą w kolorze żółtym z trzystopową końcówką tonącą w kolorze czarnym, niewidoczną w wodzie. Ma zastosowanie do łowienia na streamery, nimfy i mokre muchy. Łatwo ładująca najnowocześniejsze muchówki. Końcówka linki zakończona jest pętelką. High quality fly lines offered at reasonable price. Designed and manufactured in England. Impulse fly line is a perfect proposal for demanding fly fishermen. The lines' coating is made of polyurethane in the most advanced Polyfuse technology. The Impulse Sink Tip is a yellow floating line with three foot sinking tip. the tip is black, invisible under the water. It is purposed for streamer, nymph and wet fly fishing. Loads the newest fly rods with ease. It is looped at front.

WF 5 - F floating/sink. yellow WF 6 - F floating/sink. yellow WF 7 - F floating/sink. yellow

Super Dry Fly

SINK. 3'

TIP FRONT 1' TAPER 5'

FLOATING 79'

BELLY 18'

REAR TAPER 14' TOTAL LENGTH - 82'

[ 116 ]

www.trapersiedlce.pl

RUNNING LINE 44'

98041 98042 98043


POWER

MICRO

CORE

LOOP

100 % -5 > 26°C ULTRA SUPPLE

FRONT LOOP

PVC FREE

Impulse

Wysokiej jakości linki muchowe oferowane za rozsądną cenę. Zaprojektowane i wykonane w Anglii. Sznury muchowe Impulse to idealna propozycja dla wymagających muszkarzy. Powłoka tych linek jest wykonana z poliuretanu, w zaawansowanej technologii Polyfuse. Pomarańczowe i białe linki pływające mają tradycyjny rdzeń z plecionki. Przezroczysty, doskonały na płochliwe ryby, sznur intermediate i ciemnooliwkowy sznur w 3 klasie tonięcia mają rdzenie monolityczne. Impulse jest linką lekko przeciążoną, łatwo ładującą najnowocześniejsze muchówki. Sznury Impulse mają tip zakończony pętelką. High quality fly lines offered at reasonable price. Designed and manufactured in England. Impulse fly line is a perfect proposal for demanding fly fishermen. The lines' coating is made of polyurethane in the most advanced Polyfuse technology. Orange and white floating lines have traditional multifilament core. Clear, perfect for shy fish, intermediate and olive, type 3 sinking line have monofilament core. Impulse is a slightly overloaded line and loads the newest fly rods. Impulse line has got the looped tip.

WF 3 - F WF 5 - F WF 3 - F Dry Fly WF 4 - F WF 5 - I Impulse WF 6 - I Streamer & Lake WF 7 - I WF 5 - S WF 6 - S WF 7 - S Super Dry Fly

floating floating floating floating intermidium intermidium intermidium sinking sinking sinking

white white orange orange cleer cleer cleer olive green olive green olive green

98029 98024 98030 98002 98039 98005 98006 98040 98007 98008

HEAD 38'

floating floating FRONT TAPER 6' (INC TIP)

BELLY 18'

REAR TAPER 14'

RUNNING LINE 44'

intermidium

TOTAL LENGTH - 82'

sinking

POWER

100 %

CORE

-5 > 26°C ULTRA SUPPLE

PVC FREE

Blast

Bardzo dobrej jakości osiemdziesięciodwustopowe sznury muchowe w wyjątkowo korzystnej cenie. Zaprojektowane i wykonane w Anglii. Konstruowane i powlekane bez użycia PVC. Zwarta konstrukcja głowicy ułatwia wykonywanie precyzyjnych rzutów. Linki Blast są dostępne w wersjach pływającej, intermediate i tonącej. Najwyższej jakości materiały użyte do produkcji, zapewniają trwałość użytkowania. Blast ma bardzo gładka powierzchnię i z łatwością przesuwa się po przelotkach wędziska. Very good quality eighty two foot fly fishing lines at very good price. Designed and produced in England. Constructed and covered without PVC. Solid head shape enables precise casting. The Blast lines are offered in floating, intermediate and sinking versions. The top quality materials used during the production process ensure the long life use. Blast has got perfectly smooth surface and move through the guides easily.

Blast

WF 5 - I WF 7 - I Streamer & Lake WF 5 - S WF 7 - S

intermidium intermidium sinking sinking

green 98037 green 98015 dark green 98038 dark green 98013

HEAD 38'

FRONT TAPER 6' (INC TIP)

BELLY 18'

REAR TAPER 14'

RUNNING LINE 44'

intermidium sinking

TOTAL LENGTH - 82'

www.trapersiedlce.pl

[ 117 ]


Speed DRY

LINE

100 %

TAG

PVC FREE

FRONT LOOP

-5 > 26°C ULTRA SUPPLE

Bardzo dobrej jakości sznury muchowe w wyjątkowo korzystnej cenie. Zwarta konstrukcja głowicy z nieroz-ciągliwym rdzeniem ułatwia wykonywanie precyzyjnych rzutów. Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji zapewniają trwałość użytkowania. Speed ma bardzo gładką powierzchnię i z łatwością przesuwa się po przelotkach wędziska. Tip zakończony jest pętelką. Very good quality fly fishing lines at very good price. Compact head construction with unstretchable core makes precision casts easy. Top class raw materials ensure long time use. Speed line has got extremely smooth surface and runs through the guides with ease. Looped at tip end.

NEW

WF WF WF WF

Speed Dry

3-F 4-F 5-F 6-F

floating floating floating floating

yellow yellow yellow yellow

99227 99228 99229 99230

HEAD 51'

TIP FRONT 1' TAPER 7'

BELLY 26'

REAR TAPER 17

RUNNING LINE 49'

TOTAL LENGTH - 100'

Nazwa Name

Polyleader

D³ugoœæ Lenght

5' 5' 5' 5' 8' 8' 8' 8' 10' 10' 10' 10'

Light Light Light Light Medium Medium Medium Medium Heavy Heavy Heavy Heavy

Wytrzyma³oœæ Breaking Str.

5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 12 kg 12 kg 12 kg 12 kg

Czas toniêcia Kod Sinking speed Code

Slow sink. Fast sink. Super fast sink. Extra fast sink. Slow sink. Fast sink. Super fast sink. Extra fast sink. Slow sink. Fast sink. Super fast sink. Extra fast sink.

SINKING SPEEDS SLOW SINKING 2,6" (6,5 CM) / S FAST SINKING 4" (10 CM) / S SUPER FAST SINKING 5" (12,5 CM) / S EXTRA FAST SINKING 6" (15 CM) / S

[ 118 ]

www.trapersiedlce.pl

SLOW

FAST

SUPER FAST

EXTRA FAST

98052 98053 98054 98055 98056 98057 98058 98059 98060 98061 98062 98063 5, 8 i 10 stopowe przypony w różnych stopniach tonięcia, z monolitycznym rdzeniem i polimerową powłoką, to idealna propozycja dla łowiących streamerem lub nimfą . Wykonanie pętli lub zastosowanie d-ringa na końcu przyponu wydłuży jego żywotność. Przypony zakończone są fabryczną pętlą od strony linki. Wyprodukowane w Wielkiej Brytanii. 5, 8 and 10 feet leaders in various sinking rates, with monolith core and polymer coating is a great offer for streamer and nymph fishing. Making loop or use of d-ring make the leader lasts for longer. The leaders are looped at the line end.


Gel Spun to super cienki podkład o dużej wytrzymałości. Dwukrotnie cieńszy niż tradycyjny podkład dakronowy o tej samej wytrzymałości, co zapewnia większą ilość zapasu na szpuli. Posiada bardzo niski współczynnik tarcia na przelotkach, jest odporny na promienie UV. Polecany dla łowców okazów. Gel Spun it is the ultra thin backing line having high strength. It is double as thin as the traditional dacron backing line of the same breaking strength, what increases the reel backing line capacity. It has got a low friction factor and it is UV resistant. Recommended for big specimen fishing

Nazwa Name

Gel Spun

Kolor Colour

¿ó³ty (yellow)

Wytrzyma³oœæ (lb) D³ugoœæ (yd) Breaking Str Length

30 30 50 50

100 300 100 300

Kod Code

99671 99672 99673 99674

PREMIUM FLY BRAIDED LINE Bardzo elastyczny i wytrzymały podkład z plecionki dakronowej. Odpowiednio dobrany pod wzgledem długości i wytrzymałości umożliwia holowanie okazałych ryb. Optymalne wypełnienie szpuli zapewni płynną pracę hamulca kołowrotka. Extremely flexible and durable dacron braided line fly fishing backing. Suitable length and strength for big fish comfortable fighting. Well fitted spool ensures flexible reel drag's working.

Nazwa Name

Kolor Colour

bia³y (white) pomarañczowy (orange) Backing

¿ó³ty (yellow) niebieski (blue) zielony (green)

Wytrzyma³oœæ (lb) D³ugoœæ (yd) Breaking Str Length

20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30 20 20 30

50 100 100 50 100 100 50 100 100 50 100 100 50 100 100

www.trapersiedlce.pl

Kod Code

99073 99125 99074 99077 99127 99078 99075 99126 99076 99114 99115 99116 99117 99118 99119

[ 119 ]


sinc 1993

25 cm

25 cm

GST BICOLOR Rozmiar Size Wytrzyma³oœæ Breaking Str. Kod / Code

Ø mm

0,165

0,185

0,201

0,221

kg / Lbs

3,0 / 6,6

3,7 / 8,1

4,5 / 9,9

4,9/ 10,8

29135

29136

29137

29138

Japońska, zawodnicza żyłka o bardzo wysokich parametrach. Charakteryzuje się niezwykłą miękkością i rozciągliwością, zapewnia to bezpieczny, uwieńczony sukcesem hol. Bardzo wyraźne, odcięte przejścia między dwoma kolorami fluo - żółtym i różowym, powodują, że żyłka jest doskonale widoczna bez względu na naświetlenie i pogodę. Doskonała do metody żyłkowej. Japanese, competition high parameter monofilament. Unbelievably soft and stretchy, what ensures safe and successful fight with the fish. Very sharp colours: yellow and pink with clear transition between them. It is highly visible regardless the weather and light conditions. Perfect for Euro nymphing.

35 cm

15 cm

35 cm

Elite Duo Nymph

GST TRICOLOR Rozmiar Size Wytrzyma³oœæ Breaking Str. Kod / Code

Ø mm

0,165

0,185

0,201

0,221

kg / Lbs

3,0 / 6,6

3,7 / 8,1

4,5 / 9,9

4,9/ 10,8

29139

29140

29141

29142

Japońska , zawodnicza żyłka o bardzo wysokich parametrach. Charakteryzuje się niezwykłą miękkością i rozciągliwością, zapewnia to bezpieczny, uwieńczony sukcesem hol. Bardzo wyraźne, odcięte przejścia między dwoma kolorami fluo - żółtym i różowym znajduje się 15 centymetrowy odcinek w kolorze czarnym. Sprawia to, że żyłka jest doskonale widoczna bez względu na naświetlenie i pogodę. Doskonała do metody żyłkowej. Japanese, competition high parameter monofilament. Unbelievably soft and stretchy, what ensures safe and successful fight with the fish. Very sharp colours: yellow and pink with black 15 cm section between them. It is highly visible regardless the weather and light conditions. Perfect for Euro nymphing.

[ 120 ]

www.trapersiedlce.pl

Rozmiar Size Wytrzyma³oœæ Breaking Str. Kod / Code

Ø mm

0,148

0,165

0,185

0,204

0,223

0,243

kg / Lbs 2,4 / 5,3 2,9 / 6,4 3,5 / 7,7 4,4 / 9,7 4,7 / 10,4 5,3 / 11,7 29133

29134

29116

29117

29118

29119

Monolityczna, dwukolorowa żyłka japońska o bardzo wysokiej elastyczności, pokryta silikonem. Barwiona na dobrze widoczny żółty i pomarańczowy kolor. Ułatwia ocenę dystansu, głębokości łowienia i momentu zacięcia ryby. Przeznaczona do łowienia na nimfę "metodą żyłkową” Monolithic double colour Japanese line silicone coated is extremely flexible. Coloured for highly visible yellow and orange sections. It helps to estimate the distance and depth of fishing as well as the right time of hook set. Purposed for Euro nymphing.


sinc 1993

GST FLUOROCARBON Rozmiar Size Wytrzyma³oœæ Breaking Str. Kod / Code

GST DRY FLY

Ø mm

7x / 0,115

6x / 0,137

5x / 0,156

4x / 0,174

kg / Lbs

2,2 / 4,8

2,9 / 6,4

3,5 / 7,7

4,3 / 9,5

29143

29144

29145

29146

Japoński, zawodniczy fluorocarbon, wyróżnia całkowita przezroczystość w wodzie, szybkość tonięcia oraz wysoka wytrzymałość na węzłach. Fluorocarbon GST jest odporny na promienie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz absorpcję wody. Japanese, competition fluorocarbon line, distinguished by full transparency in water, fast submerging and high knot strength. The GST fluorocarbon is UV ray proof, mechanical damage and water absorption proof.

FLUOROCARBON EXTREME TROUT Rozmiar Size Wytrzyma³oœæ Breaking Str. Kod / Code

Rozmiar Size Wytrzyma³oœæ Breaking Str. Kod / Code

Ø mm

7x / 0,102

6x / 0,117

5x / 0,142

4x / 0,166

kg / Lbs

1,6 / 3,5

2,2 / 4,9

2,8 / 6,2

3,8 / 8,4

29156

29157

29158

29159

Monolityczna, japońska, żyłka zawodnicza. Bardzo elastyczna, doskonale amortyzuje przeciążenia w czasie holu. Jej wysoka wytrzymałość liniowa i na węzłach sprosta wszystkim wyzwaniom. Żyłka przeznaczona do łowienia na suchą i mokrą muchę. Competition monofilament made in Japan. Extremely flexible and stretchy. Perfectly absorbs heavily fighting fish. Its high linear breaking strain and knot strength for demanding anglers. Monofilament purposed for dry and wet fly fishing.

FLUOROCARBON EXTREME SALMON

Ø mm

0,232

0,258

0,279

0,321

kg / Lbs

5,4 / 11,9

6,1 / 13,4

6,8 / 15,0

7,9/ 17,5

29147

29148

29149

29150

Fluorocarbon Extreme Trout jest produkowany w Japonii, cechuje go całkowita przezroczystość, która nie powoduje refleksów świetlnych, płoszących ryby. Bardzo szybko tonie, pozwala to na błyskawiczne podanie przynęty na pożądaną głębokość. Doskonały do łowienia na streamery w jeziorach i morzu oraz do połowu głowacic na nimfy. The Extreme Trout Fluorocarbon, produced in Japan is fully transparent, what gives no reflections that may scare fish away. Submerse extremely quickly what enables to present the fly on the right depth quickly. Perfect for fishing with streamers on lakes and in the sea as well as for Hucho nymphing.

Rozmiar Size Wytrzyma³oœæ Breaking Str. Kod / Code

Ø mm

0,362

0,397

0,428

0,470

kg / Lbs

9,2 / 20,2

11,2 / 24,7

12,8 / 28,2

14,7 / 32,4

29151

29152

29153

29154

Japoński, najwyższej jakości fluorocarbon do zadań specjalnych. Bardzo wytrzymały liniowo i na węzłach. Jest odporny na przetarcia i zgniecenia. Stosujemy go do połowu łososi w rzekach oraz do walki z morskimi okazami. Japanese, hi-end fluorocarbon for special use. Extremely durable on knots and having high breaking strain. Abrasion and damage resistant. It used for salmon and salt water specimen fishing.

www.trapersiedlce.pl

[ 121 ]


Nazwa Name

Rozmiar Size

Przypon koniczny Performance (Tapered leader Performance)

Wytrzyma³oœæ Kod Breaking Str. Code

6X (0,46 - 0,131 mm) 5X (0,49 - 0,154 mm) 4X (0,52 - 0,173 mm) 3X (0,54 - 0,205mm)

2,49 kg 3,15 kg 3,75 kg 4,92 kg

99120 99121 99122 99123

Japoński przypon koniczny wykonany z najnowocześniejszych polimerów. posiada specjalnie spłaszczoną część środkową i początkową. Końcowy, najcieńszy odcinek jest okrągły. Doskonale zaprojektowany kształt przyponu umożliwia precyzyjne rzutu i perfekcyjną prezentację muchy. Japanese tapered leader manufactured of the modern polimer. It has specially flattened mid section and rear section. The front, with special taper is round. Perfectly designed leader's shape enables precise casts and excellent fly presentation.

0,9 M

Nazwa Name

0,5M

1,4 M

Rozmiar Size

Przypon koniczny Super Soft (Tapered leader Super Soft)

Wytrzyma³oœæ Kod Breaking Str. Code

7X (0,41 - 0,112 mm) 6X (0,43 - 0,130 mm) 5X (0,50 - 0,152 mm) 4X (0,53 - 0,178 mm) 3X (0,53 - 0,202mm)

2,15 kg 2,58 kg 3,24 kg 3,83 kg 4,96 kg

29128 29129 29130 29131 29132

Japoñskie, monolityczne przypony koniczne w jasnooliwkowej barwie. Super miękkie, odporne na przetarcia, o podwy¿szonych parametrach wytrzyma³oœci liniowej oraz na wêz³ach. Jedna sztuka w opakowaniu. Japanese, monolithic light olive green tapered leaders. Super soft, friction resistant, with increased knot breaking strength parameters. One piece per bag.

1,0 M

Nazwa Name

1,4 M

Rozmiar Size

Przypon koniczny (Tapered leader)

0,4 M

Wytrzyma³oœæ Kod Breaking Str. Code

7X (0,44 - 0,115 mm) 6X (0,46 - 0,132 mm) 5X (0,50 - 0,156 mm) 4X (0,52 - 0,175 mm) 3X (0,54 - 0,207mm)

2,05 kg 2,41 kg 3,05 kg 3,68 kg 4,83 kg

99079 99080 99081 99082 99083

Japoñskie, monolityczne przypony koniczne. Bardzo elastyczne, odporne na przetarcia, o podwy¿szonych parametrach wytrzyma³oœci liniowej oraz na wêz³ach. Dwie sztuki w opakowaniu. Japanese, monolithic tapered leaders. Extremely flexible, friction resistant, with increased knot breaking strength parameters. Two pieces in the bag.

1,0 M

[ 122 ]

1,3 M

www.trapersiedlce.pl

0,5 M


PREDATOR LEADER PRZYPON PREDATOR Kombinowany pr zypon na drapieżniki, wykonany z japońskiego fluorocarbonu o średnicy 0,7 mm i długości 150 cm w połączeniu z tytanową plecionką o wielu zwojach bez pamięci i długości 50 cm. Z jednej strony wykończony pętlą do łatwego połączenia z linką, z drugiej japońską agrafką QUICK SNAP, do szybkiego montażu i wymiany much. Combined leader for predators, manufactured of Japanese 0.70 mm fluorocarbon 150 cm long connected with the titanium braided multi plait zero memory 50 cm wire. It is looped at one end for easy attaching to the line. At the other end there is a QUICK SNAP for quick fly exchange.

Nazwa Name

Rozmiar Size

COMBO TITANIUM 150 + 50 cm

sinc 1993

Kombinowany przypon na drapieżniki,wykonany z japońskiego fluorocarbonu o średnicy 0,7 mm i długości 150 cm w połączeniu ze stalową plecionką o wielu zwojach bez pamięci i długości 50 cm. Z jednej strony wykończony pętlą do łatwego połączenia z linką, z drugiej japońską agrafką QUICK SNAP, do szybkiego montażu i wymiany much. Combined leader for predators, manufactured of Japanese 0.70 mm fluorocarbon 150 cm long connected with the steel braided multi plait zero memory 50 cm wire. It is looped at one end for easy attaching to the line. At the other end there is a QUICK SNAP for quick fly exchange.

Wytrzyma³oœæ Breaking Str.

Kod Code

Nazwa Name

20kg/44,09Lb

30901

COMBO STEEL

Klasyczny przypon na drapieżniki, wykonany z japońskiego fluorocarbonu o średnicy 0,7 mm i długości 200 cm. Z jednej strony wykończony pętlą, do łatwego połączenia z linką, z drugiej japońską agrafką QUICK SNAP do szybkiego montażu i wymiany much. Classic leader for predators, manufactured of Japanese 0.70 mm fluorocarbon 200 cm long. It is looped at one end for easy attaching to the line. At the other end there is a QUICK SNAP for quick fly exchange.

Rozmiar Size

Wytrzyma³oœæ Breaking Str.

Kod Code

Nazwa Name

Rozmiar Size

Wytrzyma³oœæ Breaking Str.

Kod Code

150 + 50 cm

18kg/39,68Lb

30902

FLUOROCARBON

200 cm

20kg/44,09Lb

30903

Przypon na drapieżniki wykonany z japońskiej plecionki tytanowej o wielu zwojach bez pamięci i długości 50 cm. Z jednej strony wykończony pętlą z drugiej japońską agrafką QUICK SNAP do szybkiego montażu i wymiany much. Do połączenia z linką i zmontowania całego zestawu wystarczy dowiązać około 150 cm grubej żyłki 0,50 - 0,70 mm, lub zastosować klasyczny gruby przypon koniczny. Leader for predators, manufactured of the titanium braided multi plait zero memory 50 cm wire. It is looped at one end. At the other end there is a QUICK SNAP for quick fly exchange. In order to attach the leader to the line just tie around 150 cm of thick 0.50 – 0.70 mm monofilament, or use classic, thick tapered leader.

Przypon na drapieżniki wykonany z japońskiej plecionki stalowej o wielu zwojach bez pamięci i długości 50 cm. Z jednej strony wykończony pętlą z drugiej japońską agrafką QUICK SNAP do szybkiego montażu i wymiany much. Do połączenia z linką i zmontowania całego zestawu wystarczy dowiązać około 150 cm grubej żyłki 0,50 - 0,70 mm, lub zastosować klasyczny gruby przypon koniczny. Leader for predators, manufactured of the steel braided multi plait zero memory 50 cm wire. It is looped at one end. At the other end there is a QUICK snap for quick fly exchange. In order to attach the leader to the line just tie around 150 cm of thick 0.50 – 0.70 mm monofilament, or use classic, thick tapered leader.

Nazwa Name

Rozmiar Size

Wytrzyma³oœæ Breaking Str.

Kod Code

Nazwa Name

Rozmiar Size

Wytrzyma³oœæ Breaking Str.

Kod Code

TITANIUM - WIRE

50 cm

23kg/50,71Lb

30904

STEEL - WIRE

50 cm

18kg/39,68Lb

30905

www.trapersiedlce.pl

[ 123 ]


Pudełka do przechowywania przynęt cechuje dokładne wykonanie. Dzięki zastosowaniu uszczelek są wodoodporne. Zawiasy i zamknięcia trzymają doskonale, zaskakują solidnością. Wypełnienie wnętrza do wbijania przynęt stanowi bardzo wysokiej jakości pianka EVA. Precyzyjnie wykonane nacięcia ułatwiają wkładanie i układanie cennych much. Precisely manufactured boxes for keeping flies . Thanks to the gasket the boxes are waterproof. Hinges and locks keep firmly and robustly. High quality EVA foam is padding the inner box part. Precisely made incisions make the putting and positioning of the valuable flies.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

[ 124 ]

www.trapersiedlce.pl


19

21

20

22

Pudełka posiadają wkładkę z silikonu do wbijania przynęt. The boxes have silicone mat for flies.

24

23

26

25

Numer Nazwa Namber Name 1 Pude³ko jednostronne (One sided box) 2 Pude³ko jednostronne (One sided box) 3 Pude³ko jednostronne (One sided box) Pude³ko dwustronne 4 (Double sided box) Pude³ko dwustronne 5 (Double sided box) Pude³ko dwustronne 6 (Double sided box)

WielkoϾ Size (mm)

Kod Code

A - 156 x 90 x 28 C - 156 x 90 x 28 B - 156 x 90 x 28 A - 128 x 96 x 38 A - 158 x 98 x 40 B - 128 x 96 x 38 B - 158 x 100 x 38 C - 128 x 96 x 38 C - 158 x 98 x 40 Ax4 - 128 x 96 x 38 Pude³ko czterostronne Ax4 - 158 x 100 x 38 7 (Quadruple sided box) Ax4 - 196 x 116 x 42 Bx4 - 128 x 96 x 38 Pude³ko czterostronne 8 (Quadruple sided box) Bx4 - 158 x 100 x 38 Bx4 - 196 x 116 x 42 D - 196 x 116 x 42 9 Pude³ko dwustronne (Double sided box) 10 Pude³ko dwustronne (Double sided box) A - 106 x 76 x 34 C - 106 x 76 x 34 11 Pude³ko dwustronne (Double sided box) 12 Pude³ko czterostronne (Quadruple sided box) Ax4 - 128 x 86 x 34 13 Pude³ko Streamer (Streamer box) Dx2 - 196 x 106 x 42 14 Pude³ko czterostronne (Quadruple sided box) Bx4 - 128 x 86 x 34 C - 124 x 92 x 340 15 Pude³ko (Box) 125 x 95 x 13 16 Pude³ko Slim Slit (Box Slim Slit) 185 x 103 x 13 115 x 80 x 12 17 Pude³ko Slim Easy (Box Slim Easy) 125 x 95 x 13 185 x 103 x 13 18 Pude³ko May Fly (May Fly box) 162 x 95 x 25 150 x 100 x 45 Pude³ko Silikon dwustronne 19 (Double sided Silicone Box) 125 x 100 x 40 190 x 100 x 15 Pude³ko Silikon 20 (Silicone Box) 140 x 95 x 15 125 x 100 x 42 Pude³ko dwustronne Silikon Grzebieñ 21 (Double sided Silicone Comb Box) 155 x 100 x 44 188 x 116 x 40 137 x 95 x 16 Pude³ko Silikon Grzebieñ 22 (Silicone Comb Box) 187 x 102 x 16 288 x 165 x 52 23 Pude³ko dwustronne (Double sided box) 24 Pude³ko dwustronne (Double sided box) A - 325 x 255 x 86 25 Pude³ko Lake (Lake box) 315 x 225 x 74 26 Pude³ko Lake (Lake box) 280 x 206 x 62

www.trapersiedlce.pl

74402 74403 74416 74404 74406 74417 74418 74405 74407 74420 74422 74424 74421 74423 74425 74419 74408 74409 74412 74445 74426 74415 99053 99051 99172 99054 99052 74444 74427 74428 74429 74430 74431 74432 74433 74434 74435 74437 74436 74447 74446

[ 125 ]


1

2

3

4

5

6

Pudełka Dry Fly oraz Nymph posiadają dużą wyporność. Nawet wypełnione pływają, dzięki tej zalecie nie stracimy naszych cennych przynęt. Pudełka do "suchej muchy" są wyższe i bez problemu mogą pomieścić muchy większych rozmiarów. Wnętrza pudełek wypełnia pianka, która się nie rozrywa i doskonale trzyma haki. Zamknięcia pudełek są magnetyczne. W ofercie znalazły się dwie wersje, jedna wykonana jest z pianki w kolorze oliwkowym, natomiast druga pokryta została wodoodporną tkaniną z bardzo estetyczną i nowoczesną grafiką. The Dry Fly and Nymph boxes have high buoyancy. Even full of flies float on the water. Thanks to this one will not loose the flies while wading. The dry fly boxes are higher and will keep the bigger flies inside. There is a foam inside the boxes that keeps the hook firmly and does not tear. The boxes have magnetic closures. The offer includes two versions, one made in olive green another covered with very aesthetic fabric with modern graphics.

7

8

Superlekkie patki wykonane z mocnego tworzywa, posiadają solidną agrafkę, dzięki której łatwo i szybko można przypiąć do kamizelki lub kurtki. We wnętrzu znajduje się nacinana pianka typu mikro slit, ułatwiająca wpinanie i wyjmowanie sztucznych much. W ofercie znajdują się dwa modele pudełek, jedno dwustronne przeznaczone do nimf, drugie jednostronne, do suchych much. Pudełka z zamknięciem magnetycznym. Super light boxes manufactured of hard plastic with robust snap, for fast attachment to the vest or jacket. There is a specially cut micro slit foam, making fly putting in and putting out easy. The offer includes two models, one double sided for nymphs and second, one sided, for dry flies. The boxes have magnetic closure.

9

10

Perfekcja, estetyka, solidność - wszystkie te cechy posiadają niezwykle starannie wykonane pudełka na sztuczne muchy. Budulcem jest impregnowane drewno egzotyczne. Pudełka posiadają nierdzewne, mosiężne zawiasy oraz magnetyczny system zamykania. Pudełko Oregon wykonane zostało z dwóch gatunków drewna o niespotykanej teksturze. Natomiast w pudełku Montana motywem przewodnim jest płaskorzeźba, oddająca wiernie larwę ważki. Oprócz bardzo praktycznego zastosowania, pudełka te mogą być bardzo dobrym prezentem dla każdego muszkarza. Perfection, beauty, reliability – all these features are characteristic for neatly manufactured wooden fly boxes. They are constructed of impregnated exotic wood. The boxes are equipped with stainless brass hinges and magnetic lock. The Oregon box was manufactured of two kinds of exotic wood with rare texture. While the Montana box has got a dragonfly larvae relief. The boxes are not only very practical fly fishing accessories but also they could be excellent presents for any fly fishermen.

Numer Nazwa Wielkoœæ Namber Name Size (mm) 1 Pude³ko p³ywaj¹ce Nymph (Nymph floating box) 160 x 95 x 20 2 Pude³ko p³ywaj¹ce Dry Fly (Dry fly floating box) 130 x 85 x 30 160 x 95 x 30 3 Pude³ko p³ywaj¹ce Dry Fly (Dry fly floating box) 4 Pude³ko p³ywaj¹ce Design Nymph (Design Nymph floating ) 160 x 95 x 20 5 Pude³ko p³ywaj¹ce Design Dry Fly (Design Dry Fly floating ) 130 x 85 x 30

[ 126 ]

www.trapersiedlce.pl

Kod Code

74501 74502 74503 74504 74505

Numer Nazwa Wielkoœæ Namber Name Size (mm) 6 Pude³ko p³ywaj¹ce Design Dry Fly (Design Dry Fly floating ) 160 x 95 x 30 110 x 75 x 10 7 Pude³ko GST Nymph (GST Nymph box) 110 x 75 x 15 8 Pude³ko GST Dry Fly (GST Dry Fly box) 9 Pude³ko Muchowe Montana (Montana fly fishing box) 140 x 100 x 35 10 Pude³ko Muchowe Oregon (Oregon fly fishing box) 150 x 95 x 35

Kod Code

74506 74442 74443 99404 99405


PROFESSIONAL FLY HOOKS

Chemically Sharpened Electronically Tested High Carbon Steel

Najwyższej klasy, specjalistyczne haki Hikara. Wyprodukowane w Japonii, z zastosowaniem najnowszych technologii. Dzięki procesowi chemicznego ostrzenia zachowują ostrość przez bardzo długi czas. Niezwykle wytrzymałe, doskonale utrzymują rybę w czasie długiego holowania. Perfekcyjny kształt z idealnym kątem uszka w stosunku do trzonu i kolanka haka gwarantuje pewne zacięcie ryby.

25

Hi-end, specialist Hikara fly hooks. Manufactured in Japan with the newest technology. Thanks to chemical sharpening they remain sharp for long time. Unbelievably robust, keep the hooked fish in long fight. Perfect shape with all angles between shank, eye and point developed in order to assure firm hook set.

PCS

Made in Japan TYPE

Rele e fis sat fi twic

BLACK NICKEL

JG 20 BARBLESS

14

Jig Power 10

12

18

14

Jig Deep

Nazwa Name

16

NEW JN100

JG 20 barbless

black nickel

10

12

BLACK NICKEL BARBLESS

18

JG 30 barbless

12

Nazwa Name

Kolor Colour

black nickel Kolor Colour

14

Jig Nymph

16

JN100 barbless

black nickel

18

TYPE

JN110

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 10 Nr 12 Nr 14 Nr 16 Nr 18

44712 44713 44714 44715 44716

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 10 Nr 12 Nr 14 Nr 16 Nr 18

44717 44718 44719 44720 44721

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 12 Nr 14 Nr 16 Nr 18

44558 44559 44560 44561

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 10 Nr 12 Nr 14 Nr 16

44562 44563 44564 44565

Rozmiar Size

Kod Code

31623 31624 31625 31626 31627

BLACK NICKEL

JG 30 BARBLESS

TYPE

Kolor Colour

16

NEW TYPE

Nazwa Name

BLACK NICKEL BARBLESS

10 12

Jig Nymph

14

Nazwa Name

JN110 barbless

Kolor Colour

black nickel

16

TYPE

JS 03

Nazwa Name

BLACK NICKEL BARBLESS

14 8

JC 10

JS 03 barbless

black nickel

Nr 8 Nr 10 Nr 12 Nr 14 Nr 16

Nazwa Name

Kolor Colour

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 8 Nr 10 Nr 12 Nr 14 Nr 16 Nr 18

31633 31628 31629 31630 31631 31632

12

Jig Extra Strong

TYPE

Kolor Colour

10

BLACK NICKEL BARBLESS

16

12

JC 10 barbless

14

Jig Competition 8

black nickel

16

10 18

www.trapersiedlce.pl

[ 127 ]


Nazwa Name

NP 21 barbless

Nazwa Name

NW 30 barbless

Kolor Colour

black nickel

Kolor Colour

black nickel

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 6 Nr 8 Nr 10 Nr 12 Nr 14

44701 44702 44703 44704 44705

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 12 Nr 14 Nr 16

44709 44710 44711

TYPE

BLACK NICKEL

NP 21BARBLESS

10

Nymph

12

NEW TYPE

NW 30

6

8

14

BLACK NICKEL BARBLESS

12

Nymph & Wetfly

14

NEW Nazwa Name

NY46 barbless

Kolor Colour

bronze

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 10 Nr 12 Nr 14 Nr 16 Nr 18

44529 44530 44531 44532 44533

TYPE

NY 46

16

BRONZE BARBLESS

Shrimp & Caddis

10

14

12

16 18

Nazwa Name

SC 48 barbless

Kolor Colour

black nickel

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 8 Nr 10 Nr 12 Nr 14 Nr 16 Nr 18

31601 31602 31603 31604 31605 31606

TYPE

SC 48

BLACK NICKEL BARBLESS

14

Scud

10 8

Nazwa Name

LN01 barbless

Kolor Colour

black nickel

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 14 Nr 16

44566 44567

TYPE

LN 01

12

BLACK NICKEL BARBLESS

DF23 barbless

Nazwa Name

DF 04 barbless

Nazwa Name

DF 82 barbless

[ 128 ]

Kolor Colour

black nickel

Kolor Colour

black nickel

Kolor Colour

black nickel

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 10 Nr 12 Nr 14 Nr 16 Nr 18 Nr 20

44509 44510 44511 44512 44513 44514

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 10 Nr 12 Nr 14 Nr 16 Nr 18 Nr 20

44515 44516 44517 44518 44519 44520

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 12 Nr 14 Nr 16 Nr 18

44554 44555 44556 44557

www.trapersiedlce.pl

TYPE

DF23

16

BLACK NICKEL BARBLESS

Dry fly

TYPE

DF04

BLACK NICKEL BARBLESS

Dry fly

TYPE

DF 82 Dry fly

18

14

Lake & Nymph Nazwa Name

16

BLACK NICKEL BARBLESS

10

16

12

18

14

20

10

16

12

18

14

20

12

16

14

18


TYPE

WF21

BLACK NICKEL BARBLESS

Wet fly

NEW TYPE

WL05

BLACK NICKEL BARBLESS

Wetfly & Lake

10

Nazwa Name

12

WF 21 barbless

14

10

Nazwa Name

WL 75

BLACK NICKEL BARBLESS

12

18

14

20

8 14 10

WL 00

BLACK NICKEL BARBLESS

Wetfly & Lake

WL 05 barbless

WL 75 barbless

Nazwa Name

Kolor Colour

black nickel

Kolor Colour

8

2

10

4 6

DF21

black nickel

16

12

TYPE

Kolor Colour

12

Wetfly & Lake

TYPE

black nickel

16

Nazwa Name TYPE

Kolor Colour

WL 00 barbless

black nickel

14

BLACK BARBLESS

8

Streamer & Wet fly

10

Nazwa Name

DF 21 barbless

Kolor Colour

black

12

TYPE

ST 10

BLACK NICKEL BARBLESS

Streamer & Nymph

4 6 2

Nazwa Name

ST 10 barbless

Kolor Colour

black nickel

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 10 Nr 12 Nr 14

44706 44707 44708

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 10 Nr 12 Nr 14 Nr 16 Nr 18 Nr 20

31634 31635 31636 31637 31638 31639

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 8 Nr 10 Nr 12 Nr 14 Nr 16

31607 31608 31609 31610 31611

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 2 Nr 4 Nr 6 Nr 8 Nr 10 Nr 12 Nr 14

31617 31618 31612 31613 31614 31615 31616

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 8 Nr 10 Nr 12

44521 44522 44523

Rozmiar Size

Kod Code

Nr 2 Nr 4 Nr 6 Nr 8

31619 31620 31621 31622

8

Rele e fis sat fi twic

www.trapersiedlce.pl

[ 129 ]


TUNGSTEN BEAD

MICRO

TUNGSTEN BEAD MICRO Kolor Colour

Rozmiar Size

Kod Code

Silver Gold Copper Black Nickel Metallic Coffee Fluo Orange Fluo Red Silver Gold Copper Black Nickel Metallic Coffee Fluo Orange Fluo Red Metallic Light Pink

2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

99566 99567 99568 99569 99570 99571 99572 99573 99574 99575 99576 99577 99578 99579 99580

SILVER

GOLD

COPPER

BLACK NICKEL

FLUO ORANGE

FLUO RED

METALLIC LIGHT PINK

METALLIC COFFE

Główki MICRO zostały zaprojektowane specjalnie do wykonywania nimf najmniej-szych rozmiarów, na delikatnych i cienkich haczykach. Micro otwór wewnątrz główki zabezpiecza przed spadaniem wolframu przez oczko haka. Dodatkowym atutem jest wyższa masa niż w standardowych główkach typu regular. Główki micro 2,0 mm dedykowane są do haczyków w rozmiarze 16-20 a 2,5mm do haczyków w rozmiarze 14-18. MICRO tungsten beads have been designed for tying nymph of the smallest sizes, on thin and light hooks. Micro hole inside the bead prevents it from falling out through the hook eye. An additional factor is the higher weight than on the regular type beads. MICRO beads 2,0mm are dedicated for size 16-20 hooks while 2.5mm for size 14-18 hooks.

REGULAR

TUNGSTEN BEAD REGULAR Kolor Colour

Rozmiar Size

Kod Code

Silver Gold Copper Black Nickel Silver Gold Copper Black Nickel Silver Gold Copper Black Nickel Chartreuse Fluo Red Fluo Orange Silver Gold Copper Black Nickel Chartreuse Fluo Red Fluo Orange Gold

2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 4,0 mm

99537 99538 99539 99540 99544 99545 99546 99547 99551 99552 99553 99554 99555 99556 99557 99558 99559 99560 99561 99562 99563 99564 99565

SILVER

GOLD

COPPER

CHARTREUSE

FLUO ORANGE

FLUO RED

Najwyższej jakości główki wolframowe z trwałą powłoką do wykonywania nimf oraz sztucznych much w wielu rozmiarach i kolorach. Główki "Regular" przeznaczone są do klasycznych haczyków. 10 sztuk w opakowaniu. Top quality tungsten beads with robust shell for nymph and fly tying offered in many sizes and colours. "Regular" beads are purposed for classic fly hooks. 10 pcs per pack.

BLACK NICKEL


SLOTTED

TUNGSTEN BEAD SLOTTED

SILVER

GOLD

COPPER

BLACK NICKEL

FLUO ORANGE

FLUO RED

METALLI LIGHT PINK

METALLIC PINK

METALLIC PURPLE

METALLIC COFFE

METALLIC RED

Najwyższej jakości główki wolframowe z trwałą powłoką do wykonywania nimf w wielu rozmiarach i kolorach. Główki "Slotted" przeznaczone są do haczyków jigowych. 10 sztuk w opakowaniu. Top quality tungsten beads with robust shell for nymph tying offered in many sizes and colours. "Slotted" beads are purposed for classic fly hooks. 10 pcs per pack.

Kolor Colour

Rozmiar Size

Kod Code

Silver Gold Copper Black Nickel Fluo Orange Fluo Red Metallic Light Pink Metallic Coffee Metallic Red Silver Gold Copper Black Nickel Fluo Orange Fluo Red Metallic Light Pink Metallic Pink Metallic Purple Metallic Coffee Metallic Red Silver Gold Copper Black Nickel Fluo Orange Fluo Red Metallic Light Pink Metallic Pink Metallic Purple Metallic Coffee Metallic Red Silver Gold Copper Black Nickel Fluo Orange Fluo Red Metallic Light Pink Metallic Pink Metallic Purple Metallic Coffee Metallic Red Silver Gold Copper Black Nickel Fluo Orange Fluo Red Metallic Light Pink Metallic Coffee Metallic Red Silver Gold Copper Black Nickel Fluo Orange Fluo Red Metallic Light Pink Metallic Coffee Metallic Red Silver Gold Copper Black Nickel Fluo Orange Fluo Red Metallic Light Pink Metallic Coffee Metallic Red

2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,0 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,0 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm

99501 99502 99503 99711 99712 99713 99581 99714 99715 99504 99505 99506 99507 99508 99509 99510 99511 99512 99514 99716 99515 99516 99517 99518 99519 99520 99521 99522 99523 99525 99717 99526 99527 99528 99529 99530 99531 99532 99533 99534 99536 99718 99582 99583 99721 99584 99719 99585 99586 99587 99720 99588 99589 99724 99590 99722 99591 99592 99593 99723 99594 99595 99727 99596 99725 99597 99598 99599 99726

www.trapersiedlce.pl

[ 131 ]


NEW

NEW

Nazwa Name

Latarka UV (UV light)

[ 132 ]

Kod Code

green blue black

99273 99274 99059

www.trapersiedlce.pl

Poręczna latarka UV służąca do utwardzania żywic. Jej mały rozmiar idealnie sprawdza się w wyprawach gdzie trzeba dokręcić parę much. Handy UV light for hardening of the resins. Its small size perfectly suits the trips where you need to tie several flies.


NEW

NEW

NEW Latarka wytkonana z aluminium. Dzięki ryflowanej powierzchni bardzo wygodna w trzymaniu. Wyposażona w diodę CREE, która zapewnia niskie zużycie baterii. Szybki zoom wydajnie skraca czas utwardzania. Latarka wyposażona w metalowy zaczep do kieszonki oraz smycz do powieszenia. W tylnej części znajduje się wygodny włącznik. Zasilanie przez dwie baterie AAA. Flashlight made of aluminium. Thanks to the riffled surface, it is very comfortable to hold. Equipped with Cree diode, which ensures low power consumption. Fast zoom efficiently reduces curing time. Flashlight equipped with a pocket clip and a leash for hanging. In the rear part there is a convenient switch. Powered with two AAA batteries.

NEW

Nazwa Name

Kod Code

green blue black

Latarka UV Zoom (UV Zoom light)

Nazwa Name

99299 99300 99298

Kod Code

green blue black

Latarka UV MAX (MAX UV light)

99269 99270 99154

NEW

Latarka do utwardzania żywic. Posiada bardzo mocne światło dzięki 21 diodom. Umożliwia bardzo szybkie utwardzanie lakieru. Zasilana na 3 baterie AAA. Niezastąpiona w wyposażeniu każdego "krętacza". UV light for resin hardening. It has the strong UV light thanks to the 21 diodes. Powered with 3 AAA batteries. Indispensable for each fly tyer.

NEW

NEW

Nazwa Name Termometr w metalowej, trwałej, wodoszczelnej obudowie z karabińczykiem. Thermometer in metal, robust, waterproof cover with the swivel.

Termometr (Thermometer)

Kod Code NEW NEW

www.trapersiedlce.pl

green blue black

99272 99271 99058

[ 133 ]


sinc 1993

Nazwa Name

WielkoϾ Size

Kod Code

Szczypce Salt Water (Salt Water Pliers)

20 cm

75101

Profesjonalne, wielofunkcyjne, aluminiowe szczypce, całkowicie nierdzewne, odporne na słoną wodę. Szczęki wykonane z wanadu, a obcinaczka z wolframu trzy razy twardszego od stali. To wszechstronne przyrząd niezbędne podczas wypraw wędkarskich. Przy ich pomocy: przetniesz przypon z grubego fluorocarbonu, czy plecionki stalowej, zagniesz zadzior haka, uzbroisz kółko łącznikowe, lub wykonasz zacisk na przyponie. Posiadają wbudowaną blokadę. Możliwość dokupienia pokrowca, mocowanego do paska z rozciągliwą linką zakończoną karabińczykiem mocującym. Professional multifunction aluminum pliers, fully rustproof, salt water resistant. The jaws are made of vanadium and the cutter of tungsten, three times harder than steel. It is a versatile device indispensable during fishing trips. Using it one can: cut thick fluorocarbon leader, steel wire, fold the hook barb, arm the split ring or crimp the tube on the leader. They have the built-in block. The special pliers case mounted to the belt with the string and comfortable snap is available separately.

NEW

WielkoϾ Size NEW

5" 6"

Kod Code

99682 99685

Niezwykle solidne szczypce do odhaczania z blokadą. Zostały wykonane z najwyższej jakości stali powlekanej tytanem. Dla łatwego i wygodnego chwytu rączki zostały pogrubione i powleczone antypoślizgowym tworzywem. Polecane do większych rozmiarów haków. Robust pliers for fish unhooking fish with block. They are manufactured in top quality stainless steel covered with titanium. The handles are sheathed with anti slip plastic. They are recommended for bigger hooks.

Nazwa Name

WielkoϾ Size

Szczypce Black (Black Pliers)

4" 5"

Kod Code

22999 22998

Najwyższej jakości stal nierdzewna została pokryta czarną, antyrefleksyjną oksydą, daje to gwarancję trwałości i niezawodności. Cążki posiadają precyzyjnie wykonane sprężyste szczęki i blokadę zacisku. Dzięki dużej średnicy uszu możemy wygodnie wykonywać wszystkie czynności. The top quality stainless steel coated with black anti reflex oxide finish, guarantying robustness and reliability. The pliers has got precisely manufactured spring jaws and closure blockade. Large eyes enable comfort use.

[ 134 ]

Kod Code

Pokrowiec na szczypce (Pliers case)

75111

Uniwersalny pokrowiec na szczypce wielofunkcyjne, mocowany do paska z rozciągliwą linką zakończoną karabińczykiem mocującym. The universal pliers case mounted to the belt with the string and comfortable snap.

NEW

Nazwa Name

Szczypce Titanium (Titanium Pliers)

Nazwa Name

www.trapersiedlce.pl

Nazwa Name

Szczypce Titanium Fast (Titanium Fast Pliers)

WielkoϾ Size

4,75"

Kod Code

99690

Do odhaczania, zaciskania i przecinania. Te wszystkie funkcje możemy wykonać szczypcami Titanium. Bardzo precyzyjnie wykonane ze stali nierdzewnej zostały pokryte tytanem. Szczypce wyposażono w antypoślizgowe rączki, mechanizm sprężynowy oraz solidną blokadę zacisku. Titanium pliers purposed for unhooking, crimping, crosscutting. Extremely precise pliers manufactured of stainless steel and covered with titanium. They are equipped with anti slip handle, spring mechanism as well as solid lock of the crimp.

NEW


Nazwa Name

1

1 2 Tungsten 3 Obcinaczka (Tungsten line nipper) 4 5

2

3

4

Kod Code

Obcinaczka Slim (Slim line nipper)

99684

Lekka obcinarka wykonana z japońskiej stali nierdzewnej. Posiada skośne ostrze dla wygodnego i łatwego obcinania. W tylnej części zamontowany jest szpikulec do czyszczenia oczek haczyków oraz otwór do zaczepiania. Light nipper manufactured of Japanese stainless steel. The blades are positioned at angle for easier use. There is the sharp pin for cleaning the hooks eyes as well as the hole for snap.

2

Profesjonalna obcinaczka Shark dla najbardziej wymagających wędkarzy. Główną zaletą tej obcinaczki są wymienne ostrza wykonane z chemicznie ostrzonej, japońskiej stali nierdzewnej. W przedniej części znajduje sie szpikulec do czyszczenia oczek haczyków. Ryflowana powierzchnia ramion ułatwia posługiwanie sie przyrządem. W komplecie ruchome oczko do umocowania na kamizelce lub kurtce. Professional Shark nipper for the most demanding anglers. The main advantage of nipper are replaceable blades. The chemically sharpened blade was manufactured with Japanese stainless steel. There is the sharp pin for cleaning the hooks eyes. The surface of arms are riffled for better grip. Comes complete with moveable eyelet attach to vest or jacket.

99088 99177 99178 99180 99181

Nazwa Name

Kod Code

Obcinaczka Titanium (Titanium line nipper)

99683

Bardzo precyzyjnie wykonana obcinarka dla profesjonalistów. Wymienne, wolframowe ostrza zostały osadzone na korpusie z oksydowanej stali nierdzewnej. Dodatkowo jest wyposażona w ostry bolec do udrażniania oczek haków oraz otwór do karabińczyka. Extremely precise nipper for professionals. Exchangeable, tungsten blades mounted in the burnished stainless steel. It is additionally equipped with the sharp pin for cleaning the hooks eyes as well as the hole for snap.

Nazwa Name

Kod Code

Obcinaczka Max (Max line nipper)

99689

Najważniejszym elementem tej obcinaczki jest jej ostrze, które zostało pokryte węglikiem wolframu. Dzięki temu utrzymuje swoją ostrość przez długi czas. Całość jest wykonana z japońskiej stali nierdzewnej. W obcinaczce zastosowano dwa dodatkowe elementy: ostrze do udrażniania oczek haków i silikonowe nakładki dla ułatwienia chwytu. The most important part of max nipper is blade covered with the tungsten carbide. It offers long time sharpness thanks to it. All is made of Japanese stainless steel. The max nipper has tow extra elements. Needle for cleaning the hooks eyes as well as silicone caps for better gripping.

NEW

1

brown black olive green nut blue

Profesjonalna obcinaczka do żyłki. Ostrze z japońskiej stali, pokryte węglikiem wolframu. Dla poprawienia chwytu ramiona laminowane antypoślizgowym, trwałym tworzywem. Igła do udrażniania oczek w haczykach i otwór do zaczepu. Professional line clipper. The blade is made of Japanese steel covered with the tungsten carbide. For better grip the arms were laminated with anti slip, durable plastic. Needle for hook eye cleaning and the hole for zinger mounting.

5

Nazwa Name

Kod Code

3

4

NEW

5

Nazwa Name

1 2 Shark 3 Obcinaczka (Shark line nipper) 4 5 do obcinaczki Shark 6 Ostrza (Shark nipper spare blades)

Kod Code

grey green blue red black

99440 99441 99442 99443 99444 99445

6

www.trapersiedlce.pl

[ 135 ]


sinc 1993

6

NEW 1

7

2

NEW

Nazwa Name

6 7

Kod Code

Magnes do podbieraka (Landing net magnet)

99087 99095

2,5 kg 4,0 kg

Magnesy do zaczepiania podbieraka posiadają udźwig 2,5 kg oraz 4 kg. Zostały wyposażone w solidne kółka łącznikowe oraz karabińczyki. Magnets for attaching landing nets lifting 2,5 kg and 4 kg. They are equipped with the robust split rings and swivels.

3

4

5

Nazwa Name

1 2 3 4 5

NEW

Magnes C&R - 4 kg (C&R magnet - 4 kg)

NEW

czerwony (red) srebrny (silver) zielony (green) niebieski (blue) copper (copper)

Kod Code

Nazwa Name

99247 99248 99147 99148 99149

Karabinek (Snap)

Magnesy do zaczepiania podbieraka posiadają udźwig 4 kg. Zostały wyposażone w solidne kółka łącznikowe oraz karabińczyki. Magnets for attaching landing nets lifting 4 kg. They are equipped with the robust split rings and swivels.

Nazwa Name

Kod Code

Magnes do podbieraka z link¹ (Landing net magnet with line)

99089

Nazwa Name

Kod Code

Linka do podbieraka (Landing net line)

[ 136 ]

NEW

www.trapersiedlce.pl

12 - 100 cm 18 - 150 cm

99157 99179

Kod Code

4 cm

99204

Lekki, aluminiowy karabińczyk do szybkiego mocowania akcesoriów: bidonu, magnesu, kijka itp. Lightweight, aluminum snap for quick mount of accessories: bottle, magnet or wading staff.

Magnes neodymowy 3 kg ze spiralną, sprężynującą linką. Posiada dwa mocne kółka łącznikowe, karabińczyk i dwie zapinane agrafki. 3 kg neodymium magnet with the spiral, spring line. It has got two strong split rings, swivel and two snaps.

Linka sprężynująca jest wyposażona w karabińczyk oraz kółko łącznikowe. Po rozciągnięciu jej długość wynosi 100 cm. The spring line is equipped with swivel and split ring. 100 cm long when extender.


Nazwa Name

Kod Code

Uchwyt z miark¹ 100 cm (The zinger with 100 cm measuring tape) 99146

Uchwyt posiada miarkę długości 100 cm. Do przytwierdzania służą dwa zaczepy nasuwany na kieszeń oraz karabińczyk. The zinger with 100 cm measuring tape. It has two mounting options: pocket clamp or snap.

Nazwa Name

Kod Code

Uchwyt podwójny (Double zinger)

99091

NEW

Uchwyt z dwoma agrafkami, służący do zawieszania akcesoriów. Posiada rozwijaną, sprężynującą linkę, oraz karabińczyk. The zinger with two snaps for attaching accessories. It has reeled, spring line and swivel.

Nazwa Name

Kod Code

Uchwyt podwójny z agrafk¹ (Double zinger with snap) 99090 Uchwyt z dwoma agrafkami. Posiada rozwijaną, sprężynującą linkę orz agrafkę do kamizelki. Dodatkowo wyposażony został w magnes do akcesoriów. The zinger with two snaps. It has reeled, spring line and swivel for attaching to the vest.

Nazwa Name

Kod Code

Uchwyt pojedynczy z agrafk¹ (Zinger with snap)

99201

Uchwyt z jedną agrafką, służący do zawieszania akcesoriów. Posiada rozwijaną, sprężynującą linkę oraz karabińczyk. The zinger with one snap for attaching accessories. It has reeled, spring line and swivel.

Nazwa Name

Kod Code

Uchwyt pojedynczy Lux z agrafk¹ (Lux zinger with snap)

99234

Uchwyt został wyposażony w karabińczyk. Umożliwia on zaczepienie do dowolnej części odzieży. W dolnej części umieszczona jest agrafka na wyciąganej lince. The mount was equipped with snap. He allow you fix to any part of garments. Underside is equipped with snap with spring line.

www.trapersiedlce.pl

[ 137 ]


Nazwa Name

1 2 3 4 5

Kod Code

Dyspenser na ¿y³kê ALU (ALU monofilament dispenser)

czarny (black) czerwony (red) zielony (green) szary (grey) niebieski (blue)

99433 99434 99435 99436 99437

NEW

Dyspenser służy do przenoszenia zapasowych szpul z żyłką przyponową. Nieznaczną masę zawdzięcza najwyższej jakości aluminium. Jest bardzo trwały i nie ulega odkształceniom. Na ramieniu są umieszczone dwa pierścienie, które utrzymują szpule blisko siebie. Karabińczyk w górnej części jest doskonałym zaczepem do ubioru. Dispenser for carrying spare spools with the hook length line. Light weight was achieved by high quality aluminium. The dispenser is lasting and does not deform. On the arm there are two rings attached which make that the spools do not split. It has got a comfortable snap for mounting.

Nazwa Name

Kod Code

Dyspenser na ¿y³kê (Monofilament dispenser)

II

99061

Dyspenser z przesuwną blokadą na szpule z żyłką przyponową. Posiada karabińczyk i dodatkowy zaczep na narzędzia. The line dispenser with movable spool stopper. It has a snap and an additional hook for accessories.

NEW

Nazwa Name

Kod Code

Nazwa Name

Kod Code

Nazwa Name

Kod Code

Uchwyt do p³ynów alu (Alu liquid holder)

99062

Uchwyt do p³ynów z zaczepem (Silicon mount)

99688

Uchwyt do p³ynów PVC (PVC bottle holder)

99096

Uchwyt jest dopasowany rozmiarem do wszystkich butelek z płynami występujących na rynku. Konstrukcja z aluminium. The holder fits all liquid bottles available on the market. Manufactured in aluminum.

[ 138 ]

www.trapersiedlce.pl

Silikonowy zaczep służy do mocowania butelek z żelami, smarami i płynami. Uchwyt został wyposażony w agrafkę. Rozmiar pasuje do większości produktów będących na rynku. Silicon mount is used for fixing bottles with gels, grease and liquids. Mount is equipped with snap. The size match with the most products on the market.

Silikonowy zaczep służący do mocowania butelek z żelami, smarami i płynami. Silicone holder purposed for keeping bottles with gel, grease and liquids.


NEW since 1993

Nazwa Name

Kod Code

Mini ring 2,0 mm / 10 kg (2,0 mm / 10 kg mini ring)

38552

Ring do łączenia przyponu konicznego z żyłką. Precyzyjnie wykonany, z pręta o gładkiej powierzchni. Znikoma waga ringu nie wpływa na pływalność lub tonięcie zestawu. Ring for connecting the tapered leader with monofilament. Precisely manufactured of the smooth wire. Feather lightweight does not have any influence on buoyancy of the line.

Nazwa Name

1

Nazwa Name

Kod Code

Mini ring 3,7 mm / 18 kg (3,7 / 18 kg mm mni ring)

38553

Ring do łączenia grubszych przyponów konicznych lub polyleaderów z żyłką. Precyzyjnie wykonany, z pręta o gładkiej powierzchni. Znikoma masa ringu nie wpływa na pływalność lub tonięcie zestawu. Ring for connecting the thicker tapered leaders or poly leaders with monofilament. Precisely manufactured of the smooth wire. Feather lightweight does not have any influence on buoyancy of the line.

Bite Indicator 4 colours

zielony (green)

99238

Wskaźnik brań jest wykonany z miękkiej, nienasiąkliwej pianki w postaci wąskich pasków. Paski są przymocowane za pomocą dwóch gumowych ringów. Większy z nich służy do zamontowania wskaźnika na zestawie. W zależności od warunków świetlnych panujących na łowisku możemy dostosować kolor na najbardziej widoczny. Wymiana nie wymaga demontowania zestawu. Wskaźnik zaczepiamy do ringu, pętli za pomocą mikro agrafki. W komplecie znajdują się cztery różne kolory wskaźników. The bite indicator is made of soft and non absorbent straps. The foam straps are connect by two rubber rings. The bigger ring is used to mounting on the rig. The straps have got various bright colours and are visible in the venue. The exchanging of indicator not demands dismantling of the rig. The bite indicator is hitched to ring thank to snap. There are four indicators in various colours in the set.

NEW

Nazwa Name

Kod Code

Nazwa Name

Mini ring 2,5 mm (2.5 mm mini ring)

99064

1

Metalowy ring o średnicy 2,5 mm. Służy do łączenia przyponu konicznego z cienką żyłką przyponową. Metal 2.5 mm ring. It is purposed for attaching the tapered leader with the thin hooklength.

Kod Code

Kod Code

Bite Indicator 2

M S M S

fluo orange fluo orange fluo yellow fluo yellow

99239 99240 99241 99242

NEW 1 2 Nazwa Name

3

1 2 Nazwa Name

1 2 3

Kod Code

Konektor do linek (Line connector)

przeŸroczysty (transparent) ¿ó³ty (yellow) pomarañczowy (orange)

99084 99085 99086

Konektor służy do zakończenia linki. Łączymy go z linką na klej. Trzy kolory konektorów umożliwiają dobranie kolorystyczne do barwy linki. The connector is purposed for making the loop at the line end. It is attached to the line end with glue. Three connector colours enable perfect pairing with the line colour.

Kod Code

Strike Indicator Oval

fluo yellow fluo orange

99243 99244

Bardzo mocna, twarda pianka wskaźnika posiada szczelinę na całej długości. W jej wnętrzu umieszczona jest miękka, elastyczna rurka. Po wyjęciu rurki zakładamy wskaźnik na dowolnej odległości od przynęty i zaciskamy rurka. Poprzez przesuniecie możemy korygować jego położenie względem przynęty. The indicator is made of hard foam with gap. The soft and elastic tube is placed in the gap. After removing the tube putt on the indicator and next lock with the tube. Thanks to this kind of mounting the foam is adjustable on line.

www.trapersiedlce.pl

[ 139 ]


Nazwa Name

Kod Code

Kamizelka asekuracyjna (Pneumatic Life Vest) Nabój do kamizelki pneumatycznej (CO2 Cylinder)

99849 78102

Dla wszystkich wędkarzy dbających o bezpieczeństwo, w naszej ofercie, znalazła się pneumatyczna kamizelka wypornościowa. Wyposażona jest w system automatycznego pompowania. Posiada zawór z czujnikiem, który reaguje po zetknięciu się z wodą. Dla niezawodności działania zastosowano system ręcznego odpalania pneumatyki. Bardzo wygodna do noszenia, nie krępuje ruchów w trakcie wędkowania. Polecamy dla młodych adeptów muszkarstwa i wszystkich wędkarzy, łowiących w nieznanych sobie wcześniej potokach, rzekach oraz dla łowiących z łodzi. For all anglers taking care of their safety our offer includes the Pneumatic Life Vest. The vest has got automatic pneumatic system. The valve with water sensor opens after the full contact with water. For 100% security the system has got also the hand opening option. Comfortable in use while fishing. Recommended for all young anglers and when wading on new venues or for boat fishing.

[ 140 ]

www.trapersiedlce.pl


Nazwa Name

Kod Code

Koszyk na linkê (Stripping basket)

99066

Kosz jest wykonany z nienasiąkliwej siatki perlonowej. Do ramy z tworzywa przytwierdzony jest pas z regulacją. Kosz służy do zbierania nadmiaru linki w trakcie wędkowania z łodzi, w morzu lub na kamienistym brzegu. The fly fishing line basket manufactured of nonabsorbable perlon net. There is an adjustable belt connected with the frame of the basket. The basket is purposed for keeping the excess line while fishing of the boat, in the sea or on the stony bank.

Nazwa Name

Kod Code

Nazwa Name

Kod Code

Nazwa Name

Kod Code

Smycz na akcesoria (Accessory lanyard)

99055

Smycz na akcesoria FOAM (FOAM Accessory lanyard)

99153

Kijek do brodzenia (Wading staff)

99065

Smycz została wykonana z plecionego, wodoodpornego tworzywa. Posiada poprzeczkę na szpule z żyłką przyponową oraz pięć agrafek z krętlikami do zaczepiania akcesoriów. The lanyard made of braided waterproof fabric. It has a bar for the spools with monofilament. There is also five swiveled snaps for accessories.

Smycz na akcesoria została wyposażona w cztery agrafki z krętlikami oraz dodatkowy zaczep z agrafką na sprężynującej lince. Smycz posiada regulację długości. The accessory lanyard is equipped with four snaps and swivels and the additional mount with snap on the spring line. The lanyard can be adjusted.

Kijek z systemem szybkiego rozkładania za pomocą mocnej linki. Lekka aluminiowa konstrukcja jest wyposażona w wygodną rękojeść antypoślizgową oraz końcówkę z mocnego tworzywa zakończoną metalowym ostrzem. The stick having the quick set up system with the strong line inside. Lightweight aluminum construction has comfortable handle and hard plastic end with metal point.

www.trapersiedlce.pl

[ 141 ]


Nazwa Name

Kod Code

Nazwa Name

Patka AMADOU (AMAMDOU patch)

74507

Przyrz¹d leader straightener (Leader straightener)

Patka wykonana z naturalnej skóry. Część wewnętrzna, absorbująca jest z huby drzewnej. Jej wysoka chłonność doskonale osusza muchy wykonane z piór CDC oraz innych naturalnych materiałów. Patka jest wyposażona w metalowy zaczep do kamizelki. The patch made of natura leather. The inside part made of a mushroom: "Fomes fomentarius" absorbs water. It is perfect for drying the CDC and other natural materials flies. The patch has got metal vest mount.

Kod Code

2

3

Nazwa Name

99057

Przyrząd do prostowania żyłek i czyszczenia linek. Z zaczepem do zippera. The tool for straightening and clearing the lines. With the zipper mount.

NEW

1

3 in 1

4

NEW

5

Kod Code

1 2 Os³ona palca do streamera - 3 sztuki 3 (Stripping guards - 3 pcs - set) 4 5

light grey blue brown trout rainbow trout

82076 82082 82083 99233 99232

Osłona na palec została wykonana z lekkiego, szybkoschnącego i oddychającego materiału. Dodatkowo posiada powłokę z TPU, która minimalizuje tarcie, chroniąc palec przed otarciem linką. Długość całkowita 63 mm. The finger guard is made of the lightweight, quick drying and breathable fabric. It has additionally the the TPU coating, which minimises friction, protecting the finger from abrasion.

Nazwa Name

Kod Code

Smycz do okularów (Sunglasses line)

99152

Smycz jest wykonana z powlekanej linki, posiada elastyczne, gumowe tuleje do mocowania okularów. Można ją skracać i wydłużać. The line is manufactured of the coated line. It has flexible, rubber tubes for sunglasses mouting. Its length can be adjusted.

NEW

1

3

2

4

Nazwa Name

1 2 3 4 5

Kod Code

Smycz do okularów - p³ywaj¹ca (Sunglasses line - floating)

[ 142 ]

red black yellow green blue

99275 99276 99277 99278 99279

www.trapersiedlce.pl

5

Smycz została wykonana z miękkiej pianki EVA. Otulinę stanowi elastyczny poliester. Do regulacji służy podwójny, przesuwny pierścień. Do mocowana ramion okularów zastosowano miękki antypoślizgowy igelit. Bardzo istotną zaletą tej smyczy jest jej wyporność. Zabezpiecza to okulary przed utonięciem. Lanyard was made of soft EVA foam. It is covered elastic polyester. The double sliding ring is used for adjustment. For attachment frame of glasses is use soft, anti slip tubing. Thanks to the lanyard is floated so glasses are protected from sinking.


sinc 1993

Okulary polaryzacyjne STREAM, to najwyższej jakości oprawy magnezowe, wyposażone w polaryzacyjne soczewki. Nowoczesny kształt i linia oprawek, możliwość ich modelowania do kształtu twarzy. Rozporowe ramiona z protektorem gumowym, doskonale przylegają do głowy. Soczewki zatrzymują refleksy świetlne, umożliwiając widzenie przeszkód, znajdujących się pod powierzchnią wody. Dwa kolory soczewek - jasne i ciemne, to możliwość wyboru w zależności od pogody. Twarde etui z tworzywa, irchowa ściereczka i nasuwana smycz na gumowe ramiona, tworzą doskonałą całość dla miłośników wędkarstwa. Polarized sunglasses STREAM are made of top class magnesium frames with polarizing lenses. Frames with flexibly mounted arms with protection fit smoothly to your head. Polarizing lenses stop reflections enabling observation of objects under the water surface. Two colours of lenses (light and dark) give the choice depending on weather. Hard case, deerskin and comfortably mounted leash accompanying the sunglasses make it perfect choice for keen anglers.

GLARE BLOCKING

GLARE BLOCKING

Polarized

Polarized

1

STREAM NAVY - YELLOW

MAGNESIUM

2

STREAM NAVY - GREY

GLARE BLOCKING

GLARE BLOCKING

Polarized

Polarized

3

STREAM BROWN - BROWN

MAGNESIUM

Numer Nazwa Namber Name 1 Okulary polaryzacyjne 2 STREAM 3 (STREAM Polarized 4 glasses)

4

STREAM BROWN - YELLOW

Kod Code

Yellow Grey Brown Brown Yellow Navi

77031 77032 77014 77015

MAGNESIUM

MAGNESIUM

www.trapersiedlce.pl

[ 143 ]


Okulary polaryzacyjne Horizon wyróżnia perfekcyjne wykonanie. Doskonale dopasowują się do kształtu głowy, nie uciskają i nie przesuwają sie w trakcie noszenia. Lekka, zarazem wytrzymała konstrukcja jest wykonana z najwyższej jakości tworzywa. Zapewnia to długie użytkowanie. Okulary nie posiadają żadnych metalowych elementów, które niepotrzebnie przeciążają ramkę. Innowacyjne zawiasy to doskonale spasowany sprężynujący zamek, wykonany bez użycia zbędnych śrubek. Na ramionach znajduje się antypoślizgowa silikonowa listwa. W okularach Horizon znajdują się różne rodzaje szkieł polaryzacyjnych Crystal. Różnorodność kolorów pozwala na idealne dopasowanie do ubioru. W komplecie z okularami występuje sztywne etui. The polarized sunglasses Horizon are perfectly finished. They fit the head shape extraordinarily. They do not press the head nor move on the head. Lightweight yet robust construction is made of the highest quality plastics. This ensures long term use. The sunglasses does not possess any metal elements, that could unnecessarily overload the frame. The innovative hinges. There is a silicone belt on both sides. The Horizon sunglasses have various Crystal polarized lenses. The variety of colours enables precise fitting to clothing. Come complete with the stiff bag.

Numer Nazwa Namber Name 1 2 Okulary polaryzacyjne 3 HORIZON 4 (HORIZON Polarized 5 glasses) 6

Kod Code

Blue / Ice Blue Revo Blue / Blue Revo Blue / Yellow Black / Blue Revo Black / Gold Revo Black / Yellow

77111 77112 77126 77118 77119 77127

Numer Nazwa Namber Name 7 8 Okulary polaryzacyjne 9 HORIZON 10 (HORIZON Polarized 11 glasses) 12

Kod Code

Grey / White Mirror Grey / Yellow Green / Yellow Revo Green / Green Revo Brown / Yellow Brown / Orange Revo

77117 77128 77113 77114 77115 77116

GLARE BLOCKING

GLARE BLOCKING

Polarized

Polarized

1

Numer Nazwa Namber Name 13 14 Okulary polaryzacyjne 15 HORIZON 16 (HORIZON Polarized 17 glasses) 18

Kod Code

Olive / Gold Revo Olive / Yellow White / Yellow White / Green Revo White / Blue Revo White / Gold Revo

77125 77124 77123 77120 77121 77122

2

BLUE / ICE BLUE REVO

BLUE / BLUE REVO

GLARE BLOCKING

GLARE BLOCKING

Polarized

Polarized

3

BLUE / YELLOW

NEW

4

BLACK / BLUE REVO

GLARE BLOCKING

GLARE BLOCKING

Polarized

Polarized

5

6

BLACK / GOLD REVO [ 144 ]

www.trapersiedlce.pl

BLACK / YELLOW

NEWNumer Nazwa Namber Name 1 Okulary polaryzacyjne 2 OREGON 3 (OREGON Polarized glasses)

Kod Code

Navi Yellow 77033 Olive Yellow 77035 Nut Yellow 77036

Najważniejszą zaletą okularów fotochromatycznych jest dostosowywanie się soczewek do aktualnie panujących warunków świetlnych. Zapewniają wędkarzowi doskonałe widzenie, niezależnie od pogody i pory dnia. Ultralekka mocna ramka oraz jej profil stwarzają duży komfort użytkownikowi w czasie całodziennego wędkowania. The adjustment of the lenses to the current light conditions is the most important advantage of the photochromatic sunglasses. They ensure the angler a perfect sight, regardless the weather conditions and the time of a day. Ultra lightweight yet strong frame and its shape create high comfort to the user for all day long angling.

1

OREGON NAVI - YELLOW

2

3

PHOTOCHROMIC

OREGON OLIVE - YELLOW

Numer Nazwa Namber Name polaryzacyjne SPEED 4 Okulary (SPEED Polarized glasses) 5 Okulary polaryzacyjne NEVADA 6 (NEVADA Polarized glasses)

Kod Code

Brown 77105 Yellow 77038 Brown 77037

OREGON NUT - YELLOW

SPEED - BROWN

5

6

NEVADA - YELLOW

www.trapersiedlce.pl

PHOTOCHROMIC

Bardzo lekka i elegancka oprawa wykonana została z tworzywa, które doskonale dopasowuje się do kształtu twarzy. W ofercie znalazły się okulary polaryzacyjne z soczewkami przyciemniającymi i rozjaśniającymi. Rozjaśniające doskonale sprawdzą się w pochmurne dni, natomiast przyciemniające stosujemy przy bardzo silnym nasłonecznieniu. Oferta obejmuje też nasadki nakładane na daszek czapki oraz nasadki powiększające. Extremely lightweight frame made of plastics, perfectly fitting the face shape. The offer includes polarized sunglasses with darkening and lightening lenses. The last ones are perfect for cloudy days, while the other should be used when the sun is shining. The offer includes also the clip-on magnifier lenses.

4

[ 146 ]

PHOTOCHROMIC

NEVADA - BROWN


GLARE BLOCKING

GLARE BLOCKING

Polarized

Polarized

1

2

CREEK BROWN

MONTANA BROWN

GLARE BLOCKING

GLARE BLOCKING

Polarized

Polarized

3

4

RIVER BROWN

MOUNTAIN BROWN

GLARE BLOCKING

GLARE BLOCKING

Polarized

Polarized

5

6

OCEAN MIRROR YELLOW

OCEAN MIRROR BLUE GLARE BLOCKING

Nowoczesny kształt i linia oprawek z transparentnego tworzywa. Wysokiej jakości soczewki o polaryzacji 92% z powłoką lustrzaną. Szkła zatrzymują refleksy świetlne, umożliwiając doskonałe widzenie przeszkód i ryb pod powierzchnią wody. W komplecie z okularami twarde etui i ściereczka z irchy. Modern shape and frame line manufactured of transparent plastic. High quality lenses with 92% polarisation with mirror cover. The sunglasses stops light reflexes, enabling clear view of the snags and fish under the water surface. Come complete with hard case and the chamois cleaning cloth.

Polarized

GLARE BLOCKING

7

Polarized

OCEAN MIRROR BROWN

8 GLARE BLOCKING

Polarized

9

10

NEW Numer Namber 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nak³adki polaryzacyjne (Polarized clip on lenses)

10

Nak³adki powiêkszaj¹ce (Magnifier clip on lenses)

Nazwa Name

Kod Code

Brown Brown Brown Brown Yellow Blue Brown Yellow Bronze

CREEK MONTANA RIVER MOUNTAIN OCEAN MIRROR OCEAN MIRROR OCEAN MIRROR

Okulary polaryzacyjne (Polarized glasses)

+1,50 +2,00 +2,50

www.trapersiedlce.pl

77010 77012 77051 77053 77101 77103 77104 77107 77129 99151 99063 99150

[ 147 ]


1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

11

12

W uchwytach do kołowrotków zastosowano naturalne drewno egzotyczne. W zakupionych produktach mogą wystąpić minimalne różnice w kolorze i słojach. The reel seats include natural exotic wood. Due to this each reel seat can differ a little from the other as far as the colour and wood grain are concerned.

Portugalski korek klasy AAA. Portuguese AAA cork.

13

14

Numer Nazwa Namber Name 1 Uchwyt Gold (Reel seat Gold) 2 Uchwyt Gold (Reel seat Gold) 3 Uchwyt Gold (Reel seat Gold 4 Uchwyt Gold (Reel seat Gold 5 Uchwyt Tytan (Reel seat Tytan) 6 Uchwyt Tytan (Reel seat Tytan) 7 Uchwyt Tytan (Reel seat Tytan) 8 Uchwyt Tytan (Reel seat Tytan) 9 Uchwyt Silver (Reel seat Silver) 10 Uchwyt Silver (Reel seat Silver) 11 Uchwyt Silver (Reel seat Silver) 12 Uchwyt Silver (Reel seat Silver) 13 Korek Classic AAA (Classic AAA Cork) 14 Korek Full AAA (Full AAA Cork) 15 Korek Tip AAA (Tip AAA Cork)

[ 148 ]

www.trapersiedlce.pl

15

Kod Code

A B C D A B C D A B C D

99410 99411 99412 99413 99414 99415 99416 99417 99418 99419 99420 99421 99407 99408 99409Wyłączny dystrybutor kołowrotków Abel i Ross w Polsce Exclusive distributor of Abel and Ross reels in Poland

TRAPER Nowe Opole, ul. Okrężna 32, 08-103 Siedlce, tel./fax +48 25 631 61 68, +48 25 631 56 00 e-mail: traper@trapersiedlce.pl, zamowienia@trapersiedlce.pl, serwis, reklamacje tel.+48 608 563 333 www.trapersiedlce.pl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.