Page 1

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

eta ΜΟΥΣΙΚΗΣ


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τομέας ΙΙΙ Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας & Σχεδιασμού Διπλωματική Εργασία Ιούλιος 2012 Σπουδαστές Μπίστη Μαριάνα Σαράτσης Εμμανουήλ Επιβλέποντες Καθηγητές Κούρκουλας Ανδρέας Βοζάνη Αριάδνη Επιστημονικοί Σύμβουλοι Μάνιος Εμμανουήλ Ρώσσης Νίκος Βορδοναράκης Εμμανουήλ Μαρλαντή Μαρία Κορρές Εμμανουήλ Μαρτίνος Σταύρος


ευχαριστούμε τη Ναταλία Κάγκου, τον Παύλο Βρανά τον Κωνσταντίνο Παπαοικονόμου και τη Σοφία Ριζοπούλου για τη συμπαράσταση και την πολύτιμη βοήθειά τους τον Ανδρέα Κούρκουλα την Αριάδνη Βοζάνη και τους συμβούλους μας για την καθοδήγηση και τις εποικοδομητικές παρεμβάσεις τους τη Νεφέλη Καπόν και το Μάνθο Περγαμιάν για τις επιστημονικές συμβουλές τους


περιεχόμενα


01 01 03 07

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΧΘΕΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

02 09 11 13

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

03 15 17 19 21

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΙΤΣΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

04 23 25 29 35 39 55 69

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΤΟΜΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ

05

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

06 77 81

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η διπλωματική αυτή εργασία εxει ως αφετηρία την διαπίστωση οτι ο δημόσιος χώρος βρίσκεται σε κρίση, φαινόμενο καθολου καινούριο. Ο ατομισμός και η ιδιωτικότητα, η κατανάλωση, η καλλιέργεια ενός γενικού κλίματος φόβου, έχουν καθορίσει το ρόλο του στις σύγχρονες μητροπόλεις. Το φαινόμενο αυτό επιτείνεται σήμερα περισσότερο από ποτέ από την επέλαση των ψηφιακών τεχνολογιών οι οποίες μεταφέρουν τις λειτουργίες του δημόσιου χώρου στην ψηφιακή σφαίρα, αναιρώντας την ανάγκη του ανθρώπου να κοινωνικοποιηθεί στον δημόσιο χώρο και να τον οικειοποιηθεί. Οι αστικές πλατείες εχουν μετατραπεί σε εικονικές και η face-to-face επικοινωνία εχουν μετατραπει σε face-to-facebook. Μέσα σε αυτό το τοπίο αναδύεται μια Αθήνα σε κρίση η οποία χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα φαινόμενο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και πολιτιστικό και ανθρωπολιγικό, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2008 και το οποίο αποτυπώνεται στον δημόσιο χώρο, κάτι που διαπιστώνουμε καθημερινά περπατώντας στο κέντρο της πόλης. Ο ήδη απαξιωμένος δημόσιος χώρος της Αθήνας ως κοινωνικό αγαθό και η ανάδειξή του ώς ένα πεδίο κατανάλωσης, με την κατάρρευση της οικονομίας μοιάζει ανίκανος να προκαλέσει το ενδιαφέρον για κοινωνική επαφή και υποβαθμίζεται ανεξέλεγκτα καθημερινά.

Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την πλατεία Κλαυθμώνος, διότι φέρει τα χαρακτηριστικά αυτού που ονομάζουμε “μαύρη τρύπα”. Μια πλατεία δηλαδή που ιστορικά έχει διαμορφωθεί σε καθεστώς α-τοπίας, που δεν συμμετέχει ενεργά στην καθημερινή ζωή της πόλης, δεν διασχίζεται καν, απλά παρακάμπτεται για να συνεχίσει κανείς τον δρόμο του. Είναι ένας χώρος με περιαστασιακή λειτουργία, μη προσλήψιμος, αποστασιοποιημένος από το αστικό περιβάλλον και μη αποτυπωμένος στη συλλογικη συνείδηση των κατοίκων της πόλης.

ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΧΘΕΣ

02


03

η συµµετοχή της στις λειτουργίες της πόλης είναι από περιορισµένη έως ανύπαρκτη. Από µόνη της αυτή η διαπίστωση γεννά σοβαρά ερωτηµατικά ως προς τον κεντρικό πολεοδοµικό σχεδιασµό. metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Η πλατεία Κλαυθµώνος σε σχέση µε τη ρυµοτοµία της παλιάς και νέας πόλης. ∆εξιά, ο χάρτης σε σχέδια του Schaubert, στην πρόταση του 1842. Υπόµνηµα: 1. Άγιοι Θεόδωροι, 2.Μέγαρο Αµβροσίου Ράλλη, 3. Νοµισµατοκοπείο, 4. Οικία Βούρου, 5. Οικία Αφθονίδη, 6. Τείχος

αναδροµή]

1833 Νοµισµατοκοπείο

ά την ιδιαίτερη θέση της στον χάρτη, στον άξονα της δίου µεταξύ Συντάγµατος και Οµόνοιας η Πλατεία υθµώνος χαρακτηρίζεται από µια αντίφαση. Ενώ η η της είναι κεντροβαρική ως προς την οργάνωση του ρικού Κέντρου, στην πραγµατικότητα ο ρόλος της και µµετοχή της στις λειτουργίες της πόλης 1836 - 1843είναι από Περίφραξη (ΚήποςηΒασιλικού ζεύγους) ορισµένη έως ανύπαρκτη. Από µόνη της αυτή ίστωση γεννά σοβαρά ερωτηµατικά ως προς τον ρικό πολεοδοµικό σχεδιασµό.

1833 Νοµισµατοκοπείο

Η πλατεία Νοµισµατοκοπείου το 1837. Το Νοµισµατοκοπείο σηµειώνεται µε τον αριθµό 24.

Η πλατεία Κλαυθµώνος σε σχέση µε τη ρυµοτοµία της παλιάς και νέας πόλης. ∆εξιά, ο χάρτης σε σχέδια του Schaubert, στην πρόταση του 1842. Υπόµνηµα: 1. Άγιοι Θεόδωροι, 2.Μέγαρο Αµβροσίου Ράλλη, 3. Νοµισµατοκοπείο, 4. Οικία Βούρου, 5. Οικία Αφθονίδη, 6. Τείχος

1843 Κατάργηση περίφραξης Άϋλο όριο

Οι “δίδυµες” πλατείες Κουµουνδούρου και Κλαυθµώνος και το βουλεβάρτο που τις συνδέει σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό των Κλεάνθη - Schaubert.

1927 ∆ιαγώνιες χαράξεις Λαζαρίδη

1836 - 1843 Περίφραξη (Κήπος Βασιλικού ζεύγους)

1939 Κατεδάφιση Νοµισµατοκοπείου

1843 Κατάργηση περίφραξης Άϋλο όριο

1972 Parking

1927 ∆ιαγώνιες χαράξεις Λαζαρίδη

1989 Συµφιλίωση

1939 Κατεδάφιση Νοµισµατοκοπείου

Η πλατεία Νοµισµατοκοπείου το 1837. Το Νοµισµατοκοπείο σηµειώνεται µε τον αριθµό 24.

Η πλατεία Κλαυθµώνος όπως εµφανίζεται στο σχέδιο Klenze.

Ανασχεδιασµός του Κήπου του Κλαυθµώνος στο σχέδιο της Επιτροπής του 1860 από τους Κ. Κορρέ και Κ. Τοκατλίδη.

Η πλατεία σχεδιάστηκε από τους Κλεάνθη και Schaubert το 1833 ως τµήµα ενός δικτύου πλατειών και βουλεβάρτων, που εξασφάλιζαν συνεχή ροη και εναλλαγή παραστάσεων στο κεντρικό τµήµα της πόλης. Η αποσπασµατική εφαρµογή από τον Klenze, ενός µόνο τµήµατος του αρχικού σχεδιασµού, χωρίς συνολική αναθεώρηση του πνεύµατος της µελέτης στο συγκεκριµένο σηµείο, καταδικάζει από την αρχή την πλατεία σε καθεστώς ασφυξίας. Με την κατάργηση του βουλεβάρτου που την συνέδεε µε την δίδυµη πλατεία Κουµουνδούρου, ανατρέπεται ο ρόλος της ως σηµείου ροής και αµφίδροµης µετάβασης, αφού δεν οδηγεί από κάπου, Οι “δίδυµες” πλατείες Κουµουνδούρου και Κλαυθµώνος και το βουλεβάρτο που τις συνδέει σύµφωνα κάπου αλλού. µε τον αρχικό σχεδιασµό των Κλεάνθη - Schaubert.

Αρχικά, ο χώρος της πλατείας ορίζεται από σηµαντικά νεοκλασικά που αναπτύσσονται στις τρείς πλευρές της , ενώ στο Β-Α της τµήµα, κατασκευάζεται το κτήριο του Υπουργείου Οικονοµικών (Νοµισµατοκοπείο), µε κύρια όψη στην οδό Σταδίου. Με την προσωρινή εγκατάσταση του βασιλικού ζεύγους στα αρχοντικά των Βούρου, Αφθονίδη, Μαστρονικόλα και την µετατροπή της πλατείας σε κήπο των Ανακτόρων, που περιφράσσεται µε ξύλινο φράκτη, ο χώρος αποκτά περίκλειστο και εσωστρεφή χαρακτήρα, που εντείνει την αποµόνωσή του από την κοινωνική ζωή της περιοχής. Παρά την καθαίρεση της περίφραξης µε την µετεγκατάσταση του Όθωνα στα νέα Ανάκτορα και στη συνέχεια το πέρασµα του κήπου – πλατεία στην ιδιοκτησία του ∆ήµου (1865), τα υλικά όρια µετατρέπονται σε άυλα, διατηρώντας την αίσθηση απαγόρευσης στο συλλογικό θυµικό. Η σταδιακή µετατροπή της σε χώρο άµεσα συνδεδεµένο µε την διοίκηση και την εξουσία, (Υπουργείο Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ναυτικών, Αγγλική Πρεσβεία, Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αθηνών), σε Η πλατεία Κλαυθµώνος όπως εµφανίζεται Ανασχεδιασµός του Κήπου του Κλαυθµώνος συνδυασµό µεστο την απουσία οποιασδήποτε υποστηρικτικής χρήσης για την σχέδιο Klenze. στο σχέδιο της Επιτροπής του 1860 από τους ενεργοποίηση του δηµόσιου χώρου (κατοικία, αναψυχή, εµπόριο), την Κ. Κορρέ και Κ. Τοκατλίδη. καθιστά σε µεγάλο βαθµό αδρανή για τα επόµενα χρόνια.

Η πλατεία σχεδιάστηκε από τους Κλεάνθη και Schaubert το 1833 ως τµήµα ενός δικτύου πλατειών και βουλεβάρτων, που εξασφάλιζαν συνεχή ροη και εναλλαγή παραστάσεων στο κεντρικό τµήµα της πόλης. Η αποσπασµατική εφαρµογή από τον Klenze, ενός µόνο τµήµατος του


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η πλατεία σχεδιάστηκε από τους Κλεάνθη και Schaubert το 1833 ως τμήμα ενός δικτύου πλατειών και βουλεβάρτων, που εξασφάλιζαν συνεχή ροη και εναλλαγή παραστάσεων στο κεντρικό τμήμα της πόλης. Η αποσπασματική εφαρμογή από τον Klenze, ενός μόνο τμήματος του αρχικού σχεδιασμού, χωρίς συνολική αναθεώρηση του πνεύματος της μελέτης στο συγκεκριμένο σημείο, καταδικάζει από την αρχή την πλατεία σε καθεστώς ασφυξίας. Με την κατάργηση του βουλεβάρτου που την συνέδεε με την δίδυμη πλατεία Κουμουνδούρου, ανατρέπεται ο ρόλος της ως σημείου ροής και αμφίδρομης μετάβασης, αφού δεν οδηγεί από κάπου, κάπου αλλού.

Αρχικά, ο χώρος της πλατείας ορίζεται από σημαντικά νεοκλασικά που αναπτύσσονται στις τρείς πλευρές της, ενώ στο Β-Α της τμήμα, κατασκευάζεται το κτήριο του Υπουργείου Οικονομικών (Νομισματοκοπείο), με κύρια όψη στην οδό Σταδίου. Με την προσωρινή εγκατάσταση του βασιλικού ζεύγους στα αρχοντικά των Βούρου, Αφθονίδη, Μαστρονικόλα και την μετατροπή της πλατείας σε κήπο των Ανακτόρων, που περιφράσσεται με ξύλινο φράκτη, ο χώρος αποκτά περίκλειστο και εσωστρεφή χαρακτήρα, που εντείνει την απομόνωσή του από την κοινωνική ζωή της περιοχής. Παρά την καθαίρεση της περίφραξης με την μετεγκατάσταση του Όθωνα στα νέα Ανάκτορα και στη συνέχεια το πέρασμα του κήπου – πλατεία στην ιδιοκτησία του Δήμου (1865), τα υλικά όρια μετατρέπονται σε άυλα, διατηρώντας την αίσθηση απαγόρευσης στο συλλογικό θυμικό. Η σταδιακή μετατροπή της σε χώρο άμεσα συνδεδεμένο με την διοίκηση και την εξουσία, (Υπουργείο Οικονομικών, Εσωτερικών, Ναυτικών, Αγγλική Πρεσβεία, Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών), σε συνδυασμό με την απουσία οποιασδήποτε υποστηρικτικής χρήσης για την ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου (κατοικία, αναψυχή, εμπόριο), την καθιστά σε μεγάλο βαθμό αδρανή για τα επόμενα χρόνια. Στις αρχές του 20ου αιώνα η πλατεία αλλάζει όψη με σχέδια του Εμ.Λαζαρίδη (1927). Αποκτά συμμετρική κάτοψη με ακτινοειδείς προσβάσεις και οκταγωνικό κεντρικό πλάτωμα στο οποίο τοποθετείται σιντριβάνι -κρήνη και επαρκής εξοπλισμός γύρω από αυτό. Ο ρόλος της στην πόλη αλλάζει επίσης, καθώς οι

περιμετρικοί δρόμοι χρησιμοποιούνται για στάση και στάθμευση αυτοκινήτων και το 1930 εγκαθίστανται οι πρώτες αφετηρίες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Στην περιφέρεια εγκαθίστανται νέες χρήσεις, όπως τράπεζες, κεντρικά γραφεία εφημερίδων (Ακρόπολις, Πρόοδος), η πρώτη ταβέρνα της περιοχής και ένα καφενείο που εξελίσσεται σε λογοτεχνικό στέκι -συχνός θαμώνας του και ο Καρυωτάκης- που βγάζει τα πρώτα τραπεζάκια έξω, κάτω από τα δέντρα του κήπου. Η συγκέντρωση λειτουργιών υπερτοπικής σημασίας (διοικητικών, οικονομικών, πολιτιστικών), καθιστούν την πλατεία σημείο αναφοράς με συνεχή κίνηση γύρω από αυτήν. Και ενώ η μελέτη του 1927 εντάσσει τον χώρο πιο ενεργά στον αστικό ιστό, το πρόγραμμα εξυγίανσης του κέντρου αποδομεί ξανά τη λειτουργία της πλατείας με την κατεδάφιση του υπουργείου Οικονομικών (1939), στο πλαίσιο σεναρίου ενοποίησης της οδού Κοραή με το Μοναστηράκι και με πειστικότερη εξήγηση το γεγονός ότι το κόστος συντήρησης του κτηρίου θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρό. Το σενάριο της ενοποίησης παραμένει σενάριο ως συνήθως, η πλατεία αποκαλύπτεται στην πόλη και εκτίθεται στον θόρυβο και τους ρυθμούς της οδού Σταδίου.Για μεγάλο διάστημα το κενό που προκύπτει από την κατεδάφιση ενσωματώνεται στο οδικό δίκτυο του κέντρου, σαν παράδρομος της Σταδίου και χώρος στάθμευσης. Η νέα αυτή “διαμόρφωση” τίθεται στην υπηρεσία του ιδιωτικού αυτοκινήτου, που μετά την απελευθέρωση τείνει να καταλάβει την πόλη, ενώ η πλατεία αποσύρεται στο βάθος. Παράλληλα, το νεοκλασικό περιβάλλον ισοπεδώνεται από την ξέφρενη ανοικοδόμηση και την πολυκατοικιοποίηση της Αθήνας και η πλατεία εκτίθεται τώρα στη χειρότερη θέα καθώς τα νέα κτίρια που την περιβάλλουν είναι σχεδόν άθλια, όπως σημειώνει ο Άρης Κωνσταντινίδης. [Στο βιβλίο του “Για την Αρχιτεκτονική” αναφέρεται βέβαια στην εικόνα των νεοκλασικών κτιρίων -πριν την κατεδάφισή τους- που δεν του είναι ιδιαίτερα “συμπαθής”.]

ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΧΘΕΣ

04


, της

05

Ο χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων που “διαµορφώνεται” µετά την κατεδάφιση του metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ Υπουργείου Οικονοµικών το 1960.

Το κτήριο του Νοµισµατοκοπείου επί της οδού Σταδίου το 1890.

λου 5,

Η οικία ∆εκόζη - Βούρου (1833-1834), επί της οδού Παπαρρηγοπούλου 7, αποτελεί µέρος των βασιλικών ανακτόρων και εγκαινιάζεται ως Μουσείο της Πόλης των Αθηνών το 1981.

Το κατεδαφισµένο κτήριο του Υπουργείου Οικονοµικών (Νοµισµατοκοπείου) επί της οδού Σταδίου το 1939.

Σκηνές από την καθημερινότητα της πλατείας Κλαυθμώνος δεκαετία του 1960 Ο χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων που τη “διαµορφώνεται” µετά την κατεδάφιση του Υπουργείου Οικονοµικών το 1960.

Η πλατεία Κλαυθµώνος όπως εµφανίζεται σε χάρτη του 1914 και η διαµόρφωσή της πλατείας όπως σχεδιάζεται το 1927 από τον Π. Λαζαρίδη.

Εφήµερη κατασκευή αψίδας βυζαντινού τύπου στην οδό Σταδίου προς την Οµόνοια. Αριστερά το κτήριο του Νοµισµατοκοπείου, καλυµµένο µε επιγραφές της 4ης Αυγούστου και τη φωτογραφία του Ιωάννη

Μεταξά. ∆εξιά το κτήριο του πρώην “Grand Hôtel d'Athènes” στεγάζει την έδρα της Εθνικής Σκηνές από την καθηµερινότητα της πλατείας Κλαυθµώνος τη δεκαετία του 1960. Οργανώσεως Νεολαίας (ΕΟΝ) του Ιωάννη Μεταξά.

Στις αρχές του 20ου αιώνα η πλατεία αλλάζει όψη µε σχέδια του Εµ.Λαζαρίδη (1927). Αποκτά συµµετρική κάτοψη µε ακτινοειδείς προσβάσεις και οκταγωνικό κεντρικό πλάτωµα στο οποίο τοποθετείται σιντριβάνι -κρήνη και επαρκής εξοπλισµός γύρω από αυτό. Ο ρόλος της στην πόλη αλλάζει επίσης, καθώς οι περιµετρικοί δρόµοι χρησιµοποιούνται για στάση και στάθµευση αυτοκινήτων και το 1930 εγκαθίστανται οι Στις αρχές του 20ου αιώνα η πλατεία αλλάζει όψη µε σχέδια του Ο περιµετρικός περιορισµός των ροών, που ενισχύεται σε όλο αυτό το Εµ.Λαζαρίδη (1927). Αποκτά συµµετρική κάτοψη µε ακτινοειδείς το 1972 µε την δηµοπράτηση του υπόγειου πρώτες αφετηρίες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. διάστηµα, Στηνοριστικοποιείται περιφέρεια προσβάσεις και οκταγωνικό κεντρικό πλάτωµα στο οποίο τοποθετείται parking και την ανάπλαση της πλατείας που περιλαµβάνει την ενοποίηση σιντριβάνι -κρήνη και επαρκής εξοπλισµός γύρω από αυτό. Ο ρόλος της της µε τον υφιστάµενο υπαίθριο χώρο στάθµευσης. Η πλατεία αποκτά εγκαθίστανται νέες χρήσεις, όπως τράπεζες, κεντρικά γραφεία εφηµερίδων στην πόλη αλλάζει επίσης, καθώς οι περιµετρικοί δρόµοι χρησιµοποιούνται ξαφνικά σκληρά όρια, τόσο µε τις εισόδους-πληγές του parking στις δυο για στάση και στάθµευση αυτοκινήτων και το 1930 εγκαθίστανται οι παράλληλες πλευρές (οδοί ∆ραγατσανίου & Παπαρρηγοπούλου) όσο και µε (Ακρόπολις, Πρόοδος), η Στην πρώτη ένα τηςκαφενείο πρώτες αφετηρίες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. περιφέρεια ταβέρνα της περιοχής τον σχεδιασµό. Ηκαι κακή διαχείριση τοµής του εδάφους έχει σαν εγκαθίστανται νέες χρήσεις, όπως τράπεζες, κεντρικά γραφεία εφηµερίδων αποτέλεσµα τον αποκλεισµό και της τρίτης πλευράς, στο κάτω τµήµα της (Ακρόπολις, Πρόοδος), η πρώτη ταβέρνα της περιοχής και ένα καφενείο πλατείας (οδός Π.Π. του Γερµανού), µε την ο υψοµετρική διαφορά που αποκόπτει που εξελίσσεται σε λογοτεχνικό στέκι -συχνός θαµώνας και που εξελίσσεται σε λογοτεχνικό στέκι -συχνός θαµώνας του και ο το εσωτερικό από τον δρόµο. Επιπλέον, ο σχεδιασµός των παρτεριών κατά Καρυωτάκης- που βγάζει τα πρώτα τραπεζάκια έξω, κάτω από τα δέντρα µήκος των τριών πλευρών (πλην της Σταδίου) εγκλωβίζει κυριολεκτικά την Καρυωτάκηςπου βγάζει τασηµασίας πρώτα τραπεζάκια έξω, κάτωστοαπό ταπροσβάσεις. δέντρα του κήπου. Η συγκέντρωση λειτουργιών υπερτοπικής πλατεία, περιορίζοντας έπακρο τις Η κακή διαχείριση της (διοικητικών, οικονοµικών, πολιτιστικών), καθιστούν την πλατεία σηµείο κάτοψης επεκτείνεται και έξω από τα όρια της πλατείας: o σχεδιασµός αναφοράς µε συνεχή γύρω από αυτήν. περιλαµβάνει δυο εισόδους µε κυλιόµενες σκάλες που βρίσκονται στα του κήπου. Η κίνηση συγκέντρωση λειτουργιών υπερτοπικής σηµασίας απέναντι πεζοδρόµια και οι οποίες θα έπρεπε να οδηγούν στο parking. Οι Και ενώ η µελέτη του 1927 εντάσσει τον χώρο πιο ενεργά στον αστικό σκάλες αυτέςτην όχι µόνο δεν θα λειτουργήσουν ποτέ αλλά θα (διοικητικών, οικονοµικών, πολιτιστικών), καθιστούν πλατεία σηµείο ιστό, το πρόγραµµα εξυγίανσης του κέντρου αποδοµεί ξανά τη λειτουργία παραµορφώσουν και τα υπάρχοντα όρια της πλατείας. της πλατείας µε την κατεδάφιση του υπουργείου Οικονοµικών (1939), στο αναφοράς µεενοποίησης συνεχή κίνηση γύρω πλαίσιο σεναρίου της οδού Κοραή µε το Μοναστηράκι και µεαπό αυτήν. Το 1989, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το πνεύµα

Κωνσταντίνου Βούρου επί τηςοοδού Παπαρρηγοπούλου 5, Η πλατεία Κλαυθµώνος σε σχέσηΗµεοικία τηκτήριο ρυµοτοµία της παλιάς και(1833-1834), νέας πόλης. ∆εξιά, χάρτης σεεπί της Το κατεδαφισµένο του Υπουργείου Οικονοµικών (Νοµισµατοκοπείου) σε φωτογραφία 1967. Οικονοµικών (Νοµισµατοκοπείου) επί της Το κατεδαφισµένο κτήριο του του Υπουργείου σχέδια του Schaubert, στην πρόταση του 1842. οδού Σταδίου το 1939. οδού Σταδίου το 1939.Αµβροσίου Ράλλη, 3. Νοµισµατοκοπείο, 4. Οικία Βούρου, Υπόµνηµα: 1. Άγιοι Θεόδωροι, 2.Μέγαρο 5. Οικία Αφθονίδη, 6. Τείχος

Σκηνές απόοδού την καθηµερινότητα της πλατείας Κλαυθµώνος τη δεκαετία του 1960. Η πλατεία Κλαυθµώνος όπως εµφανίζεται σε χάρτη του 1914 και η διαµόρφωσή Το κτήριο του Νοµισµατοκοπείου επί της Σταδίου το 1890. Η πλατεία Κλαυθµώνος όπως εµφανίζεται χάρτη του 1914 και η διαµόρφωσή της πλατείας όπως σχεδιάζεται το 1927 απόσετον Π. Λαζαρίδη. της πλατείας όπως σχεδιάζεται το 1927 από τον Π. Λαζαρίδη.

Η οκταγωνική κρήνη που(Νοµισµατοκοπείου) σχεδιάζεται από τονεπί Εµµ. Το κατεδαφισµένο κτήριο του Υπουργείου Οικονοµικών τηςΛαζαρίδη το 1927, σε φωτογραφία του 1968. οδού Σταδίου το 1939.

Η οικία Αµβροσίου Ράλλη (1835) επίµε της οδού ∆ραγατσανίου σχεδιασµένη Ο χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων που “διαµορφώνεται” µετά την κατεδάφιση του Η πλατεία Νοµισµατοκοπείου το 1837. Τοτου Νοµισµατοκοπείο σηµειώνεται τον αριθµό 24. από τον Κλεάνθη, στεγάζει τη Βρετανική Πρεσβεία µέχρι την κατεδάφισή της το Ο χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων που “διαµορφώνεται” µετά την κατεδάφιση του Υπουργείου Οικονοµικών το 1960. 1938. Υπουργείου Οικονοµικών το 1960.

Η οικία ∆εκόζη - Εφήµερη Βούρου (1833-1834), επί τηςβυζαντινού οδού Παπαρρηγοπούλου κατασκευή αψίδας τύπου στην οδό7,Σταδίου προς την Οµόνοια. Αριστερά το κτήριο Εφήµερη κατασκευή αψίδας τύπου στην Σταδίου προςκαι τηντηΟµόνοια. Αριστερά το κτήριο αποτελεί µέρος των βασιλικών ανακτόρων καιβυζαντινού εγκαινιάζεται ως Μουσείο του Νοµισµατοκοπείου, καλυµµένο µε επιγραφές τηςοδό 4ηςτης Αυγούστου φωτογραφία του Ιωάννη πειστικότερη εξήγηση το γεγονός ότι το κόστος συντήρησης του κτηρίου τουτοΝοµισµατοκοπείου, καλυµµένο µε επιγραφές της 4ης Αυγούστου και τη φωτογραφία του Ιωάννη Πόλης των Αθηνών 1981. Μεταξά. ∆εξιά το κτήριο του πρώην “Grand Hôtel d'Athènes” στεγάζει την έδρα της Εθνικής Μεταξά. ∆εξιάθα το ήταν κτήριο(ΕΟΝ) του πρώην “Grand Hôtel d'Athènes” στεγάζειτης την ενοποίησης έδρα της Εθνικήςπαραµένει σενάριο ιδιαίτερα δαπανηρό. Το σενάριο Οργανώσεως Νεολαίας του Ιωάννη Μεταξά. Οργανώσεωςως Νεολαίας (ΕΟΝ) του Μεταξά. συνήθως, η Ιωάννη πλατεία αποκαλύπτεται στην πόλη και εκτίθεται στον

Ο χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων που “διαµορφώνεται” µετά την κατεδάφιση του Υπουργείου Οικονοµικών το 1960.

Η οικία Κωνσταντίνου Βούρου (1833-1834), επί της οδού Η οκταγωνική κρήνη που σχεδιάζεται απόΠαπαρρηγοπούλου τον Εµµ. Λαζαρίδη5,το 1927, σε φωτογραφία Η οκταγωνική κρήνη που σχεδιάζεται από τον Εµµ. Λαζαρίδη το 1927, σε φωτογραφία σε φωτογραφία του 1967. του 1968. του 1968.

Σκηνές από την καθηµερινότητα της πλατείας Κλαυθµώνος τη δεκαετία του 1960.

µένη ης το

Οι “δίδυµες” πλατείες Κουµουνδούρου και Κλαυθµώνος και το βουλεβάρτο πουτητιςδεκαετία συνδέειτου σύµφωνα Σκηνές από την καθηµερινότητα της πλατείας Κλαυθµώνος 1960. Η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων σε φωτογραφία του 1865. Σκηνές από την καθηµερινότητα µε τον αρχικό σχεδιασµό των Κλεάνθη - Schaubert. της πλατείας Κλαυθµώνος τη δεκαετία του 1960.

Στις αρχές του 20ου αιώνα η πλατεία αλλάζει όψη µε σχέδια του Στις αρχές του 20ου Αποκτά αιώνα ησυµµετρική πλατεία αλλάζει όψηµεµεακτινοειδείς σχέδια του Εµ.Λαζαρίδη (1927). κάτοψη Εµ.Λαζαρίδηκαι (1927). Αποκτάκεντρικό συµµετρική κάτοψηστο µε οποίο ακτινοειδείς προσβάσεις οκταγωνικό πλάτωµα τοποθετείται προσβάσεις και οκταγωνικό κεντρικό πλάτωµα στο οποίο σιντριβάνι -κρήνη και επαρκής εξοπλισµός γύρω από αυτό.τοποθετείται Ο ρόλος της σιντριβάνι -κρήνη και επαρκής εξοπλισµός γύρω από αυτό. Ο ρόλος της στην πόλη αλλάζει επίσης, καθώς οι περιµετρικοί δρόµοι χρησιµοποιούνται στην πόληκαι αλλάζει επίσης, καθώς οι περιµετρικοί χρησιµοποιούνται για στάση στάθµευση αυτοκινήτων και το 1930δρόµοι εγκαθίστανται οι για στάση και στάθµευση αυτοκινήτων και το 1930 εγκαθίστανται πρώτες αφετηρίες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Στην περιφέρεια οι πρώτες αφετηρίες Μεταφοράς. Στην γραφεία περιφέρεια εγκαθίστανται νέες Μέσων χρήσεις,Μαζικής όπως τράπεζες, κεντρικά εφηµερίδων εγκαθίστανται νέες χρήσεις, όπως τράπεζες, εφηµερίδων (Ακρόπολις, Πρόοδος), η πρώτη ταβέρνα της κεντρικά περιοχής γραφεία και ένα καφενείο (Ακρόπολις, Πρόοδος), η πρώτηστέκι ταβέρνα της περιοχής ένα που εξελίσσεται σε λογοτεχνικό -συχνός θαµώναςκαι του καικαφενείο ο που εξελίσσεται σεβγάζει λογοτεχνικό στέκι -συχνός θαµώνας του καιταοδέντρα Καρυωτάκηςπου τα πρώτα τραπεζάκια έξω, κάτω από Η πλατεία Κλαυθµώνος όπως εµφανίζεται στο Ανασχεδιασµός του Κήπου του Κλαυθµώνος Καρυωτάκηςπου βγάζει ταλειτουργιών πρώτα τραπεζάκια έξω, κάτω από τα δέντρα του κήπου. Η συγκέντρωση σηµασίας σχέδιο Klenze. στο σχέδιο τηςυπερτοπικής Επιτροπής του 1860 από τους του κήπου. Η οικονοµικών, συγκέντρωση πολιτιστικών), λειτουργιών σηµασίας Κ. Κορρέ και Κ.υπερτοπικής Τοκατλίδη. (διοικητικών, καθιστούν την πλατεία σηµείο (διοικητικών, οικονοµικών, πολιτιστικών), καθιστούν την πλατεία σηµείο

της εποχής, η πλατεία µετονοµάζεται σε πλατεία Εθνικής Συµφιλίωσης και προκηρύσσεται αρχιτεκτονικός και καλλιτεχνικός διαγωνισµός για την ένταξη γλυπτού µνηµείου στο χώρο. Η λύση που προκρίνεται χαρακτηρίζεται από έντονη µνηµειακότητα. Η στοίχιση του γλυπτού πάνω στον άξονα της οδού Κοραή, η τοποθέτησή του στο κέντρο του χώρου που είχε προσαρτηθεί στην προηγούµενη ανάπλαση και η αδικαιολόγητη περίφραξή του σε ένα εκτός κλίµακας παρτέρι, καθιστούν την κίνηση στο εσωτερικό της πλατείας ακόµα πιο προβληµατική.

θόρυβο και τους ρυθµούς της οδού Σταδίου. Και ενώ η µελέτη του 1927 εντάσσει τον χώρο πιο ενεργά στον αστικό Για µεγάλο διάστηµα το κενό που προκύπτει από την κατεδάφιση στο οδικό δίκτυο τουεξυγίανσης κέντρου, σαν παράδροµος της ιστό,ενσωµατώνεται το πρόγραµµα του κέντρου αποδοµεί ξανά τη λειτουργία Σταδίου και χώρος στάθµευσης. Η νέα αυτή “διαµόρφωση” τίθεται στην υπηρεσία του ιδιωτικού αυτοκινήτου, που µετά την απελευθέρωση τείνει της πλατείας µε την κατεδάφιση του υπουργείου Οικονοµικών (1939), στο να καταλάβει την πόλη, ενώ η πλατεία αποσύρεται στο βάθος. Παράλληλα, το νεοκλασικό περιβάλλον ισοπεδώνεται από την ξέφρενη ανοικοδόµηση πλαίσιο σεναρίου ενοποίησης της οδού Κοραή µε το Μοναστηράκι και µε και την πολυκατοικιοποίηση της Αθήνας και η πλατεία εκτίθεται τώρα στη χειρότερη θέα καθώς τα νέα κτίρια που την περιβάλλουν είναι σχεδόν άθλια, όπως σηµειώνει ο Άρης Κωνσταντινίδης. [Στο βιβλίο του “Για την πειστικότερη εξήγηση το γεγονός ότι το κόστος συντήρησης του κτηρίου Αρχιτεκτονική” αναφέρεται βέβαια στην εικόνα των νεοκλασικών κτιρίων -πριν την κατεδάφισή τους- που δεν του είναι ιδιαίτερα “συµπαθής”.] θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρό. Το σενάριο της ενοποίησης παραµένει σενάριο ως συνήθως, η πλατεία αποκαλύπτεται στην πόλη και εκτίθεται στον θόρυβο και τους ρυθµούς της οδού Σταδίου. Η προτομή του Βλάση Γαβριηλίδη στη φάση ανασχεδιασμού της πλατείας, το 1973.

Για µεγάλο διάστηµα το κενό που προκύπτει από την κατεδάφιση Στις αρχές του 20ουσαν αιώνα η πλατεία αλλάζει όψη µε σχέδια του Ο περιµετρικός περιορισµός των ροών,στο που ενισχύεται σε όλο αυτό το ενσωµατώνεται οδικό δίκτυο του κέντρου, παράδροµος της Ο περιµετρικός περιορισµόςτοτων ροών, που ενισχύεται σετου όλο αυτό το Εµ.Λαζαρίδη (1927). Αποκτά συµµετρική κάτοψη µε ακτινοειδείς διάστηµα, οριστικοποιείται 1972 µε την δηµοπράτηση υπόγειου διάστηµα, το 1972 µε την προσβάσεις και οκταγωνικό κεντρικό πλάτωµα στο οποίο τοποθετείται parking καιοριστικοποιείται την ανάπλαση της πλατείας πουδηµοπράτηση περιλαµβάνειτου τηνυπόγειου ενοποίηση Σταδίου και χώρος στάθµευσης. Η νέα αυτή “διαµόρφωση” τίθεται στην parking και την ανάπλαση της πλατείας που περιλαµβάνει την ενοποίηση σιντριβάνι -κρήνη και επαρκής εξοπλισµός γύρω από αυτό. Ο ρόλος της της µε τον υφιστάµενο υπαίθριο χώρο στάθµευσης. Η πλατεία αποκτά της µε τον υφιστάµενο υπαίθριο στάθµευσης. του Η πλατεία στην πόλη αλλάζει επίσης, καθώς οι περιµετρικοί δρόµοι χρησιµοποιούνται ξαφνικά σκληρά όρια, τόσο µε τιςχώρο εισόδους-πληγές parkingαποκτά στις δυο ξαφνικά σκληρά όρια, τόσο µε τις εισόδους-πληγές του parking στις δυο υπηρεσία του ιδιωτικού αυτοκινήτου, που µετά την απελευθέρωση τείνει για στάση και στάθµευση αυτοκινήτων και το 1930 εγκαθίστανται οι παράλληλες πλευρές (οδοί ∆ραγατσανίου Παπαρρηγοπούλου) όσο και µε 20ος&&του παράλληλες πλευρές ∆ραγατσανίου Παπαρρηγοπούλου) πρώτες αφετηρίες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Στην περιφέρεια τον σχεδιασµό. Η κακή(οδοί διαχείριση της τοµής εδάφους έχει σανόσο και µε τον σχεδιασµό. Ηαποκλεισµό κακή διαχείριση τηςτρίτης τοµήςπλευράς, του εδάφους έχει σαν εγκαθίστανται νέες χρήσεις, όπως τράπεζες, κεντρικά γραφεία εφηµερίδων αποτέλεσµα τον και της στο κάτω τµήµα της να καταλάβει την πόλη, ητηςπλατεία αποσύρεται στο βάθος. Παράλληλα, αποτέλεσµα τονΠ.Π. αποκλεισµό καιµε της τρίτης πλευράς, στο ενώ κάτω (Ακρόπολις, Πρόοδος), η πρώτη ταβέρνα της περιοχής και ένα καφενείο πλατείας (οδός Γερµανού), την υψοµετρική διαφορά πουτµήµα αποκόπτει πλατείας (οδός Π.Π. µε την υψοµετρική διαφορά που αποκόπτει που εξελίσσεται σε λογοτεχνικό στέκι -συχνός θαµώνας του και ο το εσωτερικό από τονΓερµανού), δρόµο. Επιπλέον, ο σχεδιασµός των παρτεριών κατά το νεοκλασικό περιβάλλον ισοπεδώνεται από την ξέφρενη το εσωτερικό από τον δρόµο. Επιπλέον, ο σχεδιασµός των παρτεριών κατά Καρυωτάκηςπου βγάζει τα πρώτα τραπεζάκια ανοικοδόµηση έξω, κάτω από τα δέντρα µήκος των τριών πλευρών (πλην της Σταδίου) εγκλωβίζει κυριολεκτικά την µήκος των τριών πλευρών (πλην της εγκλωβίζει του κήπου. Η συγκέντρωση λειτουργιών υπερτοπικής σηµασίας πλατεία, περιορίζοντας στο έπακρο τιςΣταδίου) προσβάσεις. Η κακή κυριολεκτικά διαχείριση τηςτην πλατεία,την περιορίζοντας στο έπακρο προσβάσεις. Η κακή διαχείριση της Αθήνας (διοικητικών, πολιτιστικών), καθιστούν την πλατεία σηµείο στη κάτοψης επεκτείνεται και έξω από τατιςόρια της πλατείας: o σχεδιασµός και πολυκατοικιοποίηση της και ηοικονοµικών, πλατεία εκτίθεται τώρα


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο περιμετρικός περιορισμός των ροών, που ενισχύεται σε όλο αυτό το διάστημα, οριστικοποιείται το 1972 με την δημοπράτηση του υπόγειου parking και την ανάπλαση της πλατείας που περιλαμβάνει την ενοποίηση της με τον υφιστάμενο υπαίθριο χώρο στάθμευσης. Η πλατεία αποκτά ξαφνικά σκληρά όρια, τόσο με τις εισόδους-πληγές του parking στις δυο παράλληλες πλευρές (οδοί Δραγατσανίου & Παπαρρηγοπούλου) όσο και με τον σχεδιασμό. Η κακή διαχείριση της τομής του εδάφους έχει σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό και της τρίτης πλευράς, στο κάτω τμήμα της πλατείας (οδός Π.Π. Γερμανού), με την υψομετρική διαφορά που αποκόπτει το εσωτερικό από τον δρόμο. Επιπλέον, ο σχεδιασμός των παρτεριών κατά μήκος των τριών πλευρών (πλην της Σταδίου) εγκλωβίζει κυριολεκτικά την πλατεία, περιορίζοντας στο έπακρο τις προσβάσεις. Η κακή διαχείριση της κάτοψης επεκτείνεται και έξω από τα όρια της πλατείας: o σχεδιασμός περιλαμβάνει δυο εισόδους με κυλιόμενες σκάλες που βρίσκονται στα απέναντι πεζοδρόμια και οι οποίες θα έπρεπε να οδηγούν στο parking. Οι σκάλες αυτές όχι μόνο δεν θα λειτουργήσουν ποτέ αλλά θα παραμορφώσουν και τα υπάρχοντα όρια της πλατείας.

Το 1989, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής, η πλατεία μετονομάζεται σε πλατεία Εθνικής Συμφιλίωσης και προκηρύσσεται αρχιτεκτονικός και καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την ένταξη γλυπτού μνημείου στο χώρο. Η λύση που προκρίνεται χαρακτηρίζεται από έντονη μνημειακότητα. Η στοίχιση του γλυπτού πάνω στον άξονα της οδού Κοραή, η τοποθέτησή του στο κέντρο του χώρου που είχε προσαρτηθεί στην προηγούμενη ανάπλαση και η αδικαιολόγητη περίφραξή του σε ένα εκτός κλίμακας παρτέρι, καθιστούν την κίνηση στο εσωτερικό της πλατείας ακόμα πιο προβληματική.

ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΧΘΕΣ

06


07

έχει σήµερα, µερα, έχει έχει ακτηριστικά τηριστικά κά η ηη συνδιαλέγεται λέγεται , συνδιαλέγεται ην ραή ή καικαι τηντην ζώνη ην κάτω κάτω ζώνη ζώνη λά ους καικαι στους στους ςες γωνιές γωνιές Ηυλλογή. λογή. ζώνηΗ ζώνη Η ζώνη νση γιαγια τηντην σει ι τοτο αν άνω. παραπάνω. παραπάνω. Θα ΘαΘα ως ς χώρος χώρος ασία τητας, ταυτότητας, ταυτότητας, ραστικό ει τοντον περαστικό περαστικό

ου, τεία η πλατεία η πλατεία υπάρχει τότε τε δεν δεν υπάρχει υπάρχει δεν χουν ν υπάρχουν υπάρχουν τα τατα απουσία Η α αυτής απουσία αυτής αυτής φου ώστρεφου σώστρεφου οφυγή των ποφυγή των των

κοινωνικές ςικές κοινωνικές )νεται αικαι αφήνεται αφήνεται γεννα ριστούγεννα Χριστούγεννα απάρει άρει ν τηντην αουν τιότι χρήζουν χρήζουν αι ν”, δέχεται δέχεται να, , γιαγια λατείας τείας ση γιαγια τοτο ται οκαλούνται αλούνται α, κλαδέµατα, ατα, κλαδέµατα, ου. .

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

H δυσλειτουργική κάτοψη της πλατείας, που διατηρείται έως σήμερα, έχει δημιουργήσει δυο σχεδόν ανεξάρτητες ζώνες, με διαφορετικά χαρακτηριστικά η καθεμιά. Η επάνω ζώνη, με πιο δημόσιο και εξώστρεφο χαρακτήρα, συνδιαλέγεται με το περιβάλλον, διατηρεί οπτική επαφή με τον πεζόδρομο της Κοραή και την Τριλογία, οι ήχοι της Σταδίου είναι και δικοί της ήχοι. Η εμπειρία στην κάτω ζώνη είναι σαφώς διαφορετική. Λιγότερο εκτεθειμένη στην κοινή θέα αλλά και στους θορύβους της πόλης, με την πυκνή βλάστηση και τις διαμορφωμένες γωνιές συναναστροφής, ωθεί σε ένα χαλαρό περίπατο, σε στάση και περισυλλογή. Η ζώνη αυτή διαθέτει τις απαραίτητες ποιότητες που αποτελούν προϋπόθεση για την οικειοποίηση του χώρου αλλά τελικά δεν καταφέρνει να προσελκύσει το ενδιαφέρον, περιχαρακωμένη από τα σκληρά όρια που αναφέρθηκαν παραπάνω. Θα περίμενε κανείς η επάνω ζώνη, να λειτουργεί ως “μεσολαβητής”, ως χώρος μετάβασης από τον δρόμο στην καρδιά της πλατείας. Όμως η απουσία ταυτότητας, νοήματος και συμβολισμών που χαρακτηρίζει το χώρο, αποθαρρύνει τον περαστικό να στρέψει το βλέμμα του στο εσωτερικό της. Αν το βλέμμα είναι το βασικό εργαλείο για την ανάγνωση του χώρου, η πλατεία Κλαυθμώνος μοιάζει καταδικασμένη. Αν το βλέμμα αποστρέφεται, τότε δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει συνάντηση, δεν υπάρχει επαφή, με λίγα λόγια δεν υπάρχουν τα υπόλοιπα εργαλεία με βάση τα οποία ο χώρος γίνεται αντιληπτός. Η απουσία αυτής της αναγκαίας συνθήκης, δικαιολογεί απόλυτα την κατάληψη του εσώστρεφου τμήματος από εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που επιδιώκουν την αποφυγή των βλεμμάτων. Στο διάστημα 2008 – 2011 ο “κήπος “ καταλαμβάνεται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – χρήστες ναρκωτικών, άστεγους (μετανάστες και έλληνες) και αφήνεται στην τύχη του. Η απουσία του Δήμου είναι χαρακτηριστική μέχρι τα Χριστούγεννα του 2011, όταν λόγω των γιορτών, ο Δήμαρχος αποφασίζει να ξαναπάρει την πλατεία στην κατοχή του, ξηλώνοντας τα παγκάκια με το πρόσχημα ότι χρήζουν “εξωραϊσμού”. Η κίνηση αυτή, που γίνεται στο όνομα των “πολλών”, δέχεται έντονη κριτική και ο Δήμαρχος κατηγορείται, μάλλον δικαιολογημένα, για “κουτοπόνηρη διάθεση” [Δημήτρης Ρηγόπουλος, “Οι άστεγοι της πλατείας Κλαυθμώνος”, Καθημερινή, 3-12-2011], καθώς δεν προβλέπει λύση για το πρόβλημα των “ολίγων”. Οι αντιδράσεις και η δημοσιότητα που προκαλούνται οδηγούν σε μια μίνι “ανάπλαση” της κάτω πλατείας με καθαριότητα, κλαδέματα, καινούρια παγκάκια και επαναλειτουργία του κλειστού αναψυκτηρίου.

ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

08


09

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ στον ιστό της πόλης

Όριο Παλιάς Πόλης

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ στον ιστό της πόλης

ΧΑΡΤΗΣ ΑΞΟΝΩΝ [AXIAL MAP]

Ο χάρτης αξόνων είναι μια αναπαράσταση της συνεχούς δομής του ανοιχτού χώρου. Ο χάρτης που εμφανίζεται εδώ [all-line axial map] παρουσιάζει τις γραμμές όρασης που συνδέουν τις ακμές στη γεωμετρία δύο αντικριστών κτηρίων. Στη συνέχεια τους αποδίδει χρώματα ανάλογα με το μήκος τους. Οι κόκκινες γραμμές είναι αυτές που διασυνδέουν τις μεγαλύτερες αποστάσεις.

ΧΑΡΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ [VISIBILITY MAP]

Όριο Παλιάς Πόλης

Όριο Νεοκλασικού Τριγώ Όριο Παλιάς Πόλης

Η έννοια του “Χάρτη Αξόνων Ελαχίστων Γραμμών” παρουσιάζεται για πρώτη φορά από τον Hillier και τον Hanson στο βιβλίο τους “Κοινωνική Λογική του Χώρου [Social Logic of Space]” ως το σύνολο των ελάχιστων γραμμών όρασης που διασυνδέουν μεγαλύτερους “κομβικούς χώρους” [convex spaces]. Ο χάρτης ορατότητας αναλύει τους ανοιχτούς χώρους της πόλης σε ένα πλέγμα σημείων. Στη συνέχεια εξετάζει το βαθμό στον οποίο ένα οποιοδήποτε σημείο του χωρικού δικτύου είναι ορατό από οποιοδήποτε άλλo. Τα σημεία με τον έντονο κόκκινο χρωματισμό είναι κομβικά σημεία συνάντησης βλεμμάτων και ροών. Για τη δημιουργία του Visibility Map χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό “UCL Depthmap: Spatial Network Analysis Software”.

Όριο Νεοκλασικού Τριγώνου Όριο Παλιάς Πόλης

Πλατείες Νεοκλασικού Σ Όριο Νεοκλασικού Τριγώ Όριο Παλιάς Πόλης


∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ στον ιστό της πόλης

ΑΝΑΛΥΣΗ

Όριο Παλιάς Πόλης Όριο Νεοκλασικού Τριγώνου Όριο Παλιάς Πόλης

Όριο Νεοκλασικού Τριγώνου Όριο Παλιάς Πόλης

Πλατείες Νεοκλασικού Σχεδίου Όριο Νεοκλασικού Τριγώνου Όριο Παλιάς Πόλης

ΧΑΡΤΗΣ NOLLI Πλήρες Κενό Περιοχή Παρέμβασης

Πλατείες Νεοκλασικού Σχεδίου Όριο Νεοκλασικού Τριγώνου Όριο Παλιάς Πόλης

ώνου

Σχεδίου ώνου

Όριο Παλιάς Πόλης

[m]

0

200

400

Πλατεία Κλαυθµώνος & Κτήρια Νεοκλασικής Τριλογίας Πλατείες Νεοκλασικού Σχεδίου Όριο Νεοκλασικού Τριγώνου Όριο Παλιάς Πόλης

Πλατεία Κλαυθµώνος & Κτήρια Νεοκλασικής Τριλογίας Πλατείες Νεοκλασικού Σχεδίου Όριο Νεοκλασικού Τριγώνου Όριο Παλιάς Πόλης Πλατεία Κλαυθµώνος Πλατείες Νεοκλασικού Σχεδίου Όριο Νεοκλασικού Τριγώνου Όριο Κέντρου Αθήνας

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

10


11

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Περιοχή Παρέμβασης Σημαίνοντα Κτήρια

ΣΤΡΩΜΑ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ Κτήρια Νεοκλασσικής Τριλογίας Νεοκλασσικοί Άξονες Όριο Νεοκλασσικού Ρυμοτομικού Τριγώνου

ΣΤΡΩΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Εκκλησία Αγίων Θεοδώρων Ρυμοτομικές Χαράξεις Παλαιάς Πόλης

ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ Τοπολογικό Ανάγλυφο Χάραξη Αρχαίου Τείχους


ΑΝΑΛΥΣΗ

Αποτύπωση αξόνων συνδεσιμότητας και σημαινόντων κτηρίων κοντά στην περιοχή παρέμβασης. Η πλατεία παρουσιάζεται ως “δοχείο” και χώρος ροών.

Η πλατεία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στρωματογραφικά σημείο της πολης. Με χρονολογική σειρά, συναντάμε αρχικά το τοπολογικό στρώμα, στο οποίο έχει αποτυπωθεί το αρχαίο τείχος. Το ανάγλυφο παρουσιάζει χαρακτηριστική κλίση. Το στρώμα της παλαιάς πόλης αναπτύσσεται οργανικά, εγγράφεται στο τοπολογικό στρωμα και παράγει στρεβλά ρυμοτομικά σχήματα. Πάνω από αυτό το στρώμα έρχεται το νεοκλασσικό στρώμα, που δεν αφήνει τα άλλα να “αναπνεύσουν” και εξορθολογίζει τις χαράξεις. Η ένταση του γίνεται ακόμα πιο μεγάλη απο την παρουσια των κρισιμότερων κτηρίων του Νεοκλασσικισμού, την Τριλογία.

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

12


13

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ/ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ/ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ από περιµετρικά κτήρια

[ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 15.09]

[ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 15.03]

[ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 15.06]

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 15.09

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 15.03

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 15.06

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ


ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

[ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 15.12]

[ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ]

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 15.12

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

14


15

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Σκίτσα Πορείας

16


17

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Μακέτες Εργασίας

18


19

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Φωτορεαλιστικά Εξέλιξης

20


21

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

αποκόλληση αποκάλυψη συρραφή

ελεύθερες άμεσες απρόσκοπτες

συμμετρία, καθαρότητα ροπή, δίνη

ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ

ΡΟΕΣ

ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Το στρώμα της Νεοκλασικής γεωμετρίας έχει γραφτεί πάνω από το τοπολογικό υπόβαθρο και τα ίχνη της παλιάς πόλης της Αθήνας. Επιχειρούμε την αποκόλληση του Νεοκλασικού στρώματος από το τοπολογικό υπόβαθρο στρέφοντάς το στον οριζόντιο άξονα. Η τοπολογία αποκαλύπτεται. Εξετάζουμε τη δημιουργία μιας πλατείας από τη συρραφή των διαφορετικών επιπέδων της πόλης.

Τα επάλληλα στρώματα της πόλης ρέουν ελέυθερα το ένα πάνω από το άλλο. Συσχετίζονται άμεσα με τα περιμετρικά σημεία ενδιαφέροντος [Νεοκλασική Τριλογία, Εκκλησία Αγίων Θεοδώρων, Μουσείο Πόλης Αθηνών] σε επίπεδο κινήσεων αλλά και βλεμμάτων.

Το Νεοκλασικό στρώμα χαρακτηρίζεται από επιπεδότητα, οριζοντιότητα, συμμετρία και καθαρές γεωμετρικές χαράξεις. Ισχυρή αναφορά αποτελούν τα κτήρια της Τριλογίας που υποβάλλουν άξονες. Το τοπολογικό στρώμα που παραλαμβάνει τα ίχνη της παλιάς πόλης έχει πιο ελεύθερη και οργανική διάρθρωση. Η φυσική κλίση του εδάφους που αποτυπώνεται σε αυτό παρουσιάζει μια ροπή προς την εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων.


ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

φυσικό οικειοποιήσιμο

πλατφόρμα δράσεων ad-hoc ανοικτότητα

μεταβλητότητα δυναμισμός πολλαπλότητα

ΥΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το Νεοκλασικό στρώμα επενδύεται με ξύλο. Το ξύλο επιλέγεται καθώς είναι ένα θερμό και οικειοποιήσιμο υλικό. Ο δημόσιος χώρος μεταβάλλεται σε ανεστραμμένο εσωτερικό χώρο, σε “αστικό δωμάτιο”. Το τοπολογικό στρώμα οργανώνεται σε χώμα. Επανέρχεται, με τον τρόπο αυτό στην επιφάνεια της πόλης ένα φυσικό υλικό που λείπει από αυτήν, καθώς πάνω του έχουν “ακουμπήσει” οι σκληρές υφές της σύγχρονης πολεοδόμησης.

Η δυναμική πλατφόρμα δράσεων “αναπνέει”. Μεταβάλλεται συνεχώς για να προσφέρει τις κατάλληλες συνθήκες για ποικίλες δράσεις. Παράλληλα, λειτουργεί ως ένα μεγάλο σκίαστρο μεταβλητής διαπερατότητας, που προσφέρει διαφοροποιούμενες συνθήκες φωτισμού ανάλογα με την ώρα της ημέρας και τις ανάγκες.

Σχεδιάζουμε μια πλατφόρμα δράσεων με πυρήνα τη μουσική. Λειτουργεί χωρίς ωράριο και “νεκρές” ώρες. Η ευελιξία αυτή ενθαρρύνει αυθόρμητες, adhoc δράσεις σε ένα δυναμικά προσαρμοζόμενο δημόσιο χώρο. Επιχειρείται παράλληλα η αποσύνδεση του δημόσιου χώρου από καταναλωτικές δραστηριότητες που συχνά θεωρούνται αναγκαίες για την επιτυχία του.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ

22


ΠΡΟΤΑΣΗ

Ζώνες Υπάρχουσας Φύτευσης

01

Διαμορφώσεις Εδάφους

02

Κελύφη Λειτουργιών

03

Τοιχία Αντιστήριξης

04

Κατακόρυφη Σύνδεση πλ. Κλαυθμώνος

05

Μεταλλικά Χωνιά

06

Κατακόρυφα Φέροντα Στοιχεία

07

Κατακόρυφη Σύνδεση οδ. Κοραή

08

Ξύλινη Υπόστρωση

09

Φέρων Οργανισμός

10

Γερανοί και Μηχανικά Μέρη

11

Μεταλλικές Χορδές

12

Ξύλινη Επίστρωση

13

Πανιά Σκίασης

14

Μεταλλικές Σχάρες

15

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

24


25

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

0

4

8

12

24

[m]


ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ 01

26


27

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

0

4

8

12

24

[m]


ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ 02

28


29

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΗ

30


31

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

[m]

0

2

4

8

16


ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΟΜΗ Γ’Γ

ΤΟΜΗ Β΄Β

ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΤΟΜΕΣ

32


33

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

[m]

0

4

8

12

24


ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΟΜΗ Α’Α

ΤΟΜΗ Δ΄Δ

ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΤΟΜΕΣ

34


35

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ Καταγραφή Υπάρχουσας Φύτευσης 2

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΒΡΑΧΥΧΙΤΩΝΑΣ

5

6

2

3

5

10

20

4

ΛΙΓΟΥΣΤΡΑ 8

7

3

4

ΕΛΙΑ

ΠΟΛΥΓΑΛΟ

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ

9

10

11

12

ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ

ΓΑΖΙΑ

13

14

15

ΧΑΡΟΥΠΙΑ

ΦΟΙΝΙΚΑΣ

17

18

ΧΙΤΩΝΑΣ 6

0

1

ΛΙΓΟΥΣΤΡΑ

ΛΕΥΚΑ

ΥΓΑΛΟ

10

7

8

ΠΕΥΚΟ

16

ΚΙΣΣΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

19

20

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ

11

12

ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

ΣΥΚΙΑ

ΦΤΕΡΗ

21

22

23

24

∆ιαµόρφωση Ζωνών Φύτευσης Τα υπάρχοντα δένδρα διατηρούνται στη στάθµη όπου βρίσκονται σήµερα. Γύρω τους κατασκευάζονται µεταλλικές αντιστηρικτικές κατασκευές που παράλληλα διαµορφώνουν εισόδους στην πλατεία.

ΑΝΙ∆ΙΑ

ΓΑΖΙΑ ΦΤΕΛΙΑ

14

ΠΕΥΚΟ ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ

ΣΟΦΟΡΑ

ΨΕΥ∆ΟΑΚΑΚΙΑ

15

16

0

5

10

20

4

Διαμόρφωση Ζωνών Φύτευσης

ΝΙΚΑΣ

ΚΙΣΣΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ

8

18

19

20

ΣΥΚΙΑ

ΦΤΕΡΗ

23

24

ΣΟΥΠΙΑ

Τα υπάρχοντα δένδρα διατηρούνται στη στάθμη όπου βρίσκονται σήμερα. Γύρω τους κατασκευάζονται μεταλλικές αντιστηρικτικές βάσεις, που παράλληλα διαμορφώνουν εισόδους στην πλατεία.

2

ΑΡΙΣΣΙ

ΥΚΟ

22

6

∆ιαµόρφ

Τα υπάρχ βρίσκοντα αντιστηρι εισόδους

ΤΑΝΟΣ

20

ΜΟΥΛΙΑ

ΣΟΦΟΡΑ

ΨΕΥ∆ΟΑΚΑΚΙΑ

ΕΡΗ

24

ΑΚΑΚΙΑ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

∆ιαµόρφωση Ζωνών Φύτευσης Τα υπάρχοντα δένδρα διατηρούνται στη στάθµη όπου βρίσκονται σήµερα. Γύρω τους κατασκευάζονται µεταλλικές αντιστηρικτικές κατασκευές που παράλληλα διαµορφώνουν εισόδους στην πλατεία.


ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΤΟΜΗ

Θερµά Ρεύµατα Ψυχρά Ρεύµατα

ΤΟΜΗ

Θερµά Ρεύµατα Ψυχρά Ρεύµατα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 01

36


ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

37

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΡΟ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΤΟΜΗ PARKING

2 3

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΟΜΗ PARKING 3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΜΗΣ


ΠΡΟΤΑΣΗ

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΙΚΟΤΗΤΩΝ

01

02

05

04

03

06

07

08

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

01

Ξύλινη Επίστρωση

05

Εµφανές Σκυρόδεµα

02

06

Πατηµένο Χώµα

Ανοξείδωτο Μεταλλικό Σύρµα

03

07

Ανοξείδωτη Μεταλλική Λαµαρίνα

Ξύλινες Τάβλες

04

08

Ηµιδιαφανές Πανί Σκίασης

Πλανισµένος Ξύλινος Κορµός

ΥΛΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 02

38


39

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

WIREFRAME

LOFT

EXTRUDE

SLICE

FOLD


ΠΡΟΤΑΣΗ

TRIM

FILLET EDGES

STRUCTURE

XRAY

Μεταλλικά Χωνιά 01

40


41

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΚΑΤΟΨΗ


ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΟΜΗ

A

Θάλαμος Νερού Το νερό κοντα στη βάση του μεταλλικού χωνιού αποτρέπει την υπερθέρμανσή του κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

B

Υπερύψωση Πλατφόρμας Η πλατφόρμα είναι υπερυψωμένη σε σχέση με το έδαφος ώστε να επιτρέπει την ελεύθερη ροή των υδάτων σε περίπτωση βροχής.

C

Πανί - Όριο Ελαφριά ημιδιάφανα πανιά στα όρια της πλατφόρμας αναρτώνται από την οροφή.

Μεταλλικά Χωνιά 02

42


43

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΑΝΑΛΥΜΕΝΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ


ΠΡΟΤΑΣΗ

Ξύλινη Επίστρωση από διατομές 300 x 50 [mm]

01

Φύλλο Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης πάχους 30 mm

02

Διαδοκίδωση Ξύλινης Επίστρωσης από Μεταλλικές Διατομές

03

RHS 200 x 120 x 10 [mm] Μεταλλικές Λάμες πάχους 20 mm συγκολλημένες

04

στο Χωνί και τις Φέρουσες Δοκούς Φέρουσα Δοκός Συγκολλητής Διατομής 1200 x 300 x 50 [mm]

05

Διαδοκίδωση Ξύλινου Πετσώματος από Μεταλλικές Διατομές

06

RHS 150 x 80 x 10 [mm] Ξύλινο Πέτσωμα από διατομές 300 x 50 [mm]

07

Ξύλινη Πλατφόρμα από διατομές 300 x 50 [mm]

08

Πατημένο Χώμα

09

Μεταλλικά Χωνιά 03

44


45

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ | ΚΕΚΛΙΜΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΗ ΘΕΣΗ | ΚΕΡ


ΡΚΙΔΕΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΣΗ | ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κινητή Πλατφόρμα & Μηχανικά Μέρη 01

46


47

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

01

Κομβοέλασμα Σύνδεσης Υδραυλικού Εμβόλου με τη Φέρουσα Δοκό

02

Ξύλινο Πέτσωμα από διατομές 300 x 50 [mm]

03

Υδραυλικό Έμβολο με μεταλλικό περίβλημα πάχους 20 mm

04

Άξονας Περιστροφής Περσίδων από συμπαγή μεταλλική σωλήνα διαμέτρου Φ20 [mm]

05

Ξύλινες Διατομές 500 x 50 [mm] για τη διαμόρφωση της περσίδας

06

Μεταλλικό Πλαίσιο Στήριξης Περσίδων από ανοξείδωτη λάμα πάχους 10 mm

07

Μεταλλική Λάμα πάχους 10 mm


ΠΡΟΤΑΣΗ

Κινητή Πλατφόρμα & Μηχανικά Μέρη 02

48


49

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Γεώτρηση με Γεωτρύπανο

Αφαίρεση Χώματος και Πλήρωση με Σκυρόδεμα

Εγκατάσταση Μεταλλικού Κλωβού


ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΛΑΓΙΑ ΟΨΗ

ΚΑΤΟΨΗ

Γερανός & Μηχανικά Μέρη 01

50


51

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

01

Κορμός Γερανού

02

Άξονας Περιστροφής Γερανού από συμπαγή μεταλλική σωλήνα διαμέτρου Φ140 [mm]

03

Υδραυλικό Έμβολο Πιέσεως Λαδιού με μεταλλικό περίβλημα πάχους 50 mm

04

και πίεση λειτουργίας 400 bar/cm

05

Άξονας Περιστροφής Εμβόλου από συμπαγή μεταλλική σωλήνα διαμέτρου Φ200 [mm]

06

Κομβοέλασμα Θεμελίωσης Γερανού πάχους 45 mm με 32 οπές διαμέτρου Φ50 [mm]

07

Κομβοέλασμα Θεμελίωσης Εμβόλου πάχους 45 mm με 18 οπές διαμέτρου Φ50 [mm]

08

Συγκολλητό Μεταλλικό Υποστήλωμα μεταβλητής διατομής

2

από φύλλα λαμαρίνας πάχους 30 mm 09

Ξύλινη Επίστρωση από διατομές 300 x 50 [mm]

10

Διαδοκίδωση Ξύλινης Επίστρωσης από Μεταλλικές διατομές RHS 200 x 120 x 10 [mm]

11

Καλώδιο Ανάρτησης Πλατφόρμας διαμέτρου Φ180 [mm]

12

Πατημένο Χώμα


ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΜΕΝΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ

Γερανός & Μηχανικά Μέρη 02

52


53

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

01

Φέρουσα Δοκός Συγκολλητής Διατομής 1200 x 300 x 50 [mm]

02

Άξονας Περιστροφής κινητής πλατφόρμας από συμπαγή μεταλλική σωλήνα διαμέτρου Φ200 [mm]

03

Κομβοέλασμα πάχους 50 mm με 18 οπές διαμέτρου Φ40 [mm]

04

Συγκολλητό Μεταλλικό Υποστήλωμα μεταβλητής διατομής από φύλλα λαμαρίνας πάχους 30 mm


ΠΡΟΤΑΣΗ

Άξονας Περιστροφής

54


55

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


ΠΡΟΤΑΣΗ

56


57

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


ΠΡΟΤΑΣΗ

58


59

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


ΠΡΟΤΑΣΗ

60


61

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


ΠΡΟΤΑΣΗ

62


63

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


ΠΡΟΤΑΣΗ

64


65

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


ΠΡΟΤΑΣΗ

66


67

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


ΠΡΟΤΑΣΗ

68


ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ 01

70


ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ 02

72


ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΜΑΚΕΤΑ 03

74


75

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ


76

Μέσα στο ζοφερό τοπίο που έχει διαµορφωθεί µε την κατάρρευση της οικονοµίας, αναδύεται µια Αθήνα σε κρίση, µε κοινωνικές και πολιτιστικές προεκτάσεις. Οι συνέπειες του φαινοµένου αποτυπώνονται στον ήδη απαξιωµένο δηµόσιο χώρο της πόλης, καταδικάζοντας τον σε µια ανεξέλεγκτη υποβάθµιση και ερηµοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέγουµε να ασχοληθούµε µε το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, εστιάζοντας στην πλατεία Κλαυθµώνος, χώρο µε περιστασιακή λειτουργία, µη προσλήψιµο, αποκοµµένο από το αστικό περιβάλλον και µη καταχωρηµένο στη συλλογική µνήµη των κατοίκων της πόλης. Πρόκειται για ένα κενό “δοχείο” στην καρδιά της πόλης. Η πλατεία βρίσκεται στο σηµείο σύµπτωσης τριών διαφορετικών ιστορικών στρωµατων: το τοπολογικό, πάνω στο οποίο αποτυπώνεται το ίχνος του αρχαίου τείχους, το στρώµα της οργανικά αναπτυγµένης παλιάς πόλης, µε αναφορά την Εκκλησία των Αγ. Θεοδώρων και το στρώµα της νεοκλασικής πόλης, µε αναφορά τα κτίρία της Νεοκλασικής Τριλογίας. Κεντρική ιδέα της πρότασης αποτελεί η αποκόλληση του νεοκλασικού στρώµατος από το τοπολογικό ανάγλυφο, µε σκοπό να αναδειχθούν τα ιστορικά στρώματα της Αθήνας και να τους αποδοθεί ζωτικός χώρος. Διαμορφώνουμε, λοιπόν, δυο πλατείες σε δυο διαφορετικές στάθµες µε αντιστικτικές χαράξεις και υλικά που λείπουν από την “παλέτα” της πόλης: το ξύλο, θερμό και οικειοποιήσιμο και το χώμα, που χάθηκε κάτω από τις σκληρές υφές της σύγχρονης πολεοδόμησης. Η παρέµβαση προβλέπει επίσης την ενοποίηση της πλατείας Κλαυθμώνος µε τον πεζόδροµο της οδού Κοραή, ο οποίος ανασχεδιάζεται δίνοντας προτεραιότητα στον πεζό και αποκαθιστώντας τη συνέχεια του δηµόσιου αστικού χώρου. Πρόθεση µας είναι η δηµιουργία µιας πλατφόρµας δράσεων, που µπορεί δυνητικά να φιλοξενήσει πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες. Προκειµένου να αποδοθεί ευελιξία και ρευστότητα στο χώρο, εγκαθίστανται κινητά στοιχεία τα οποία εισάγουν στην πλατεία την έννοια της συνεχούς µεταβολής. Η ένταξη Ωδείου στο λειτουργικό πρόγραµµα εκφράζει το όραµα ενός δυναμικού πεδίου: η µουσική απευθύνεται σε όλους, επιτρέπει τις ad-hoc συναντήσεις, τον αυθορµητισµό και αποδεσµεύει την πλατεία από την κατανάλωση και το ωράριο των καταστηµάτων.

Μέσα από την παρέµβαση µας οραµατιζόµαστε ένα χώρο µε ολοήµερη λειτουργία, ανοιχτό, µε ελεύθερες ροές και συνεχή βλεµµάτα. Μια πλατεία Κλαυθμώνος για το σήμερα, και για το meta.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ


77

το το ήνα φεται στρέφεται ς κάτω ωδώς κάτω α το ρέφεται ώς κάτω

ς/ είες/ οόνο ς ερες ες/ νο για ή για ες

ή για λά αλλά ορκο

λλά κο ικαι

πως κάπως και αι ς και καικαι ων άπως ον υ τον και ία. ροπία. ων και τον υναι είναι οπία. ναι , είναι ς.τος. είναι άτι: ω κάτι: είναι ω α δω ος. κάτι: ωδω

ώς αι οστο ς

το άτι . Κάτι νει. βαίνει.

Κάτι πιοπιο νες αίνει. ∆εν ς. ∆εν πότε ά οπότε ς πιο ∆εν οπότε επί επί ως ως

ως επί ως σε αι σε

ού τικού ι σε δενδεν οτι µει νάµει κού τι δεν άµει ειέπει να να . κες. α... πει να ες. ..

Η πλατεία κατα καιρούς φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις. ή θα σας αρκούσε ο χώρος καθεαυτός; ή θα σας αρκούσε ο χώρος καθεαυτός; Στη νέα εκδοχή της θα θέλατε να δείτε τέτοιες εκδηλώσεις ή θα σας αρκούσε ο χώρος καθεαυτός;

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Α

Ποιά είναι η πρώτη λέξη που σας έρχεται στο νου στο άκουσμα της πλατείας Κλαυθμώνος;

Β

Περνάτε από αυτή; Με ποιά αφορμή;

Λεωφορεία Λεωφορεία ∆ιαδηλώσεις ∆ιαδηλώσεις Athens Pride Athens Pride Λεωφορεία ∆ιαδηλώσεις Athens Pride

Έναςείναι απόητους ρόλους χώρου αυτός του κοινωνικού πρώτη λέξητου πουδημόσιου σας έρχεται στο είναι νου στο άκουσµα της πλατείας Κλαυθµώνος; Γ Ποιά ΝΙΚΟΣ ΞΥ∆ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΞΥ∆ΑΚΗΣ

πυκνωτή. Χρησιμοποιείτε το δημόσιο χώρο; Ποιά είναι ηΗΛΕΚΤΡΑ σχέση σας με αυτόν; ΣΑΡΑΝΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΑΡΑΝΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Περνάτε από αυτή; Με ποιά αφορµή; ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΞΥ∆ΑΚΗΣ έχετε στραμμένο το βλέμμα σας όταν περπατάτε; ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΑΡΑΝΤΗ Δ Πού ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ Έναςείναι από ρόλους του δηµόσιου χώρου είναιΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ αυτός του κοινωνικού πυκνωτή. Η Κλαθµώνος µιατους “κλειστή” πλατεία. Περνάω Η Κλαθµώνος είναι µια “κλειστή” πλατεία. Περνάω Μεσυχνά ποιά λέξη θαέχω περιγράφατε μια νέα εκδοχή της πλατείας Κλαυθμώνος; Ε συχνά απόαπό αυτή, έχω δουλειές τριγύρω. Στον αυτή, δουλειές τριγύρω. Στον Χρησιµοποιείτε το δηµόσιο χώρο; Ποιά είναι η σχέση σαςPride. µεPride. αυτόν; Λεωφορεία. ∆ιαδηλώσεις. Athens Είναι οι οι Λεωφορεία. ∆ιαδηλώσεις. Athens Είναι

ΣΤ Ζ Η

δηµόσιο χώρο βρίσκοµαι συχνά. Παρατηρώ πολύ δηµόσιο χώρο βρίσκοµαι συχνά. Παρατηρώ πολύ πρώτες λέξεις πουπου έρχονται στοστο µυαλό µουµου όταν πρώτες λέξεις έρχονται µυαλό όταν Η Κλαθµώνος είναι µια “κλειστή” πλατεία. Περνάω έντονα ανθρώπους καικαι πράγµατα, διαρκώς, έντονα ανθρώπους πράγµατα, διαρκώς, σκέφτοµαι τηντην πλατεία Κλαυθµωνος. ΤηνΤην σκέφτοµαι πλατεία Κλαυθµωνος. συχνά απότηαυτή, έχω δουλειές τριγύρω. Στοννα Σε αυτή νέα εκδοχή, τι θα θέλατε δείτε; Λεωφορεία. ∆ιαδηλώσεις. Athens Pride. Είναι οι Πού έχετε στραµµένο το βλέµµα σας όταν περπατάτε; στρέφοντας το βλέµµα γύρω µου, περισκοπικά. στρέφοντας το βλέµµα γύρω µου, περισκοπικά. προσεγγίζω µονάχα όταν πρέπει να πάρω προσεγγίζω µονάχα όταν πρέπει να πάρω δηµόσιο χώρο βρίσκοµαι συχνά. Παρατηρώ πολύ πρώτες λέξεις που έρχονται στο µυαλό µου όταν συγκοινωνία. Η σχέση µουµου µε τον δηµόσιο χώρο συγκοινωνία. Η σχέση µε τον δηµόσιο χώρο έντονα ανθρώπους και πράγµατα, διαρκώς, σκέφτοµαι την πλατεία Κλαυθµωνος. Την Θα ήθελα η πλατεία να ανοίξει. Να κυκλοφορείται, να να εκδηλώσεις. Θα ήθελα ηκατα πλατεία να ανοίξει. Να κυκλοφορείται, είναι µάλλον περιορισµένη. ΘαΚλαυθµώνος; ήθελα να βρίσκοµαι είναι µάλλον περιορισµένη. Θα ήθελα να βρίσκοµαι Ηστρέφοντας πλατεία καιρούς φιλοξενεί διάφορες Με ποιά λέξη θα περιγράφατε µια νέα εκδοχή της πλατείας το βλέµµα γύρω µου, περισκοπικά. προσεγγίζω µονάχα όταν πρέπει να πάρω αποικιστεί, να µπορείς να πιείς καικαι καφέ. Να Να αποικιστεί, να µπορείς να πιείς καφέ. περισσότερο σε αυτόν. Μου αρέσει να τον παρατηρώ περισσότερο σε αυτόν. Μου αρέσει να τον παρατηρώ συγκοινωνία. Η σχέση µου µε τον δηµόσιο χώρο ενσωµατωθεί αρµονικά µε τις παρακείµενες οδούς ενσωµατωθεί αρµονικά µε τις παρακείµενες οδούς γι’ αυτο καικαι δενδεν εστιάζω το βλέµµα µουµου κάπου αλλά γι’ αυτο εστιάζω το βλέµµα κάπου αλλά Θα ήθελα η πλατεία να ανοίξει. Να κυκλοφορείται, να είναι µάλλον περιορισµένη. Θα ήθελα να βρίσκοµαι Στη νέα εκδοχή τηςκαι θακαι θέλατε να δείτε τέτοιεςΣε εκδηλώσεις αυτή τη νέα γύρω-γύρω. εκδοχή, τι θα θέλατε να δείτε; ∆ραγατσανίου (εµπόριο) απέναντι (Μουσείο ∆ραγατσανίου (εµπόριο) απέναντι (Μουσείο κοιτάζω κοιτάζω γύρω-γύρω. αποικιστεί, να µπορείς να πιείς και καφέ. Να περισσότερο σε αυτόν. Μου αρέσει να τον παρατηρώ Πολεως Αθηνών, Παπαρρηγοπούλου), κάτω µε µε Πολεως Αθηνών, Παπαρρηγοπούλου), κάτω ήενσωµατωθεί θα σας αρκούσε χώρος καθεαυτός; αρµονικάοµε τις παρακείµενες οδούς γι’ αυτο και δεν εστιάζω το βλέµµα µου κάπου αλλά υπέροχο ναόναό Αγ. Αγ. Θεοδώρων, λοξά κάτω µε πέρασµα υπέροχο Θεοδώρων, λοξά κάτω µε πέρασµα Θα Θα ήθελα να δω µιαµια “φρέσκια” Κλαυθµώνος, µε µε ήθελα να δω “φρέσκια” Κλαυθµώνος, ∆ραγατσανίου (εµπόριο) και απέναντι (Μουσείο κοιτάζω γύρω-γύρω. Η πλατεία κατα καιρούς φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις. προς Βαρβάκειο Αγορά, λοξά άνωάνω µε πέρασµα προς προς Βαρβάκειο Αγορά, λοξά µε πέρασµα προς καλύτερη “εκµετάλλευση” τουτου πράσινου (κάτω) καλύτερη “εκµετάλλευση” πράσινου (κάτω) Πολεως Αθηνών, Παπαρρηγοπούλου), Στη κάτωνέα µε εκδοχή της θα θέλατε τέτοιες εκδηλώσεις Καρύτση. Σε ό,τι αφορά τις τις εκδηλώσεις, ο νέος Καρύτση. Σε ό,τι αφορά εκδηλώσεις, ο νέος µέρους τηςνα καιδείτε περισσότερο ίσως πράσινο στοστο µέρους της και περισσότερο ίσως πράσινο υπέροχο ναό Αγ. Θεοδώρων, λοξά κάτω µε πέρασµα Θα ήθελα να δω µια “φρέσκια” Κλαυθµώνος, µε χώρος θα θα ορίσει δικές τουτου χρήσεις ad ad hoc.hoc. Η Η χώρος ορίσει δικές χρήσεις υπόλοιπο κοµµάτι της.ο Οι εκδηλώσεις σε αυτή είναι υπόλοιπο κοµµάτι της. Οι εκδηλώσεις σε αυτή είναι ή θα σας αρκούσε χώρος καθεαυτός; προς Βαρβάκειο Αγορά, λοξά άνω µε πέρασµα προς καλύτερη “εκµετάλλευση” του πράσινου (κάτω) πλατεία δενδεν είναι υπάιθριο αναψυκτήριο. πλατεία είναι υπάιθριο αναψυκτήριο. πάντα καλοδεχούµενες. πάντα καλοδεχούµενες. Καρύτση. Σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις, ο νέος µέρους της και περισσότερο ίσως πράσινο στο χώρος θα ορίσει δικές του χρήσεις ad hoc. Η υπόλοιπο κοµµάτι της. Οι εκδηλώσεις σε αυτή είναι πλατεία δεν είναι υπάιθριο αναψυκτήριο. πάντα καλοδεχούµενες.

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ Κλαυθµώνος. Το πρώτο πράγµα πουπου µουµου έρχεται στοστο Κλαυθµώνος. Το πρώτο πράγµα έρχεται µυαλό· δηµόσιοι Περνάω απόαπό εκεί. Για Για να να µυαλό· δηµόσιοι υπάλληλοι. Περνάω εκεί. Η Κλαθµώνος είναι µια υπάλληλοι. “κλειστή” πλατεία. Περνάω το τρόλεϊ, για για να πάω σταστα µπαρ πίσω απόαπό τηντην τοέχω τρόλεϊ, νατριγύρω. πάω µπαρ πίσω συχνά πάρω απόπάρω αυτή, δουλειές Στον Κλαυθµώνος. Το πρώτο πράγµα που µου έρχεται στο πλατεία, σε παζάρια βιβλίου. Πάντως τώρα πουπου το το πλατεία, σε παζάρια βιβλίου. Πάντως τώρα δηµόσιο χώρο βρίσκοµαι συχνά. Παρατηρώ πολύ µυαλό· δηµόσιοι υπάλληλοι. Περνάω από εκεί. Για να σπάνια τηντην διασχίζω, περνάω απόαπό µέσα. σκέφτοµαι, σπάνια διασχίζω, περνάω µέσα. έντονασκέφτοµαι, ανθρώπους και πράγµατα, διαρκώς, πάρω το τρόλεϊ, για να πάω στα µπαρ πίσω από την στρέφοντας το βλέµµα γύρω µου, περισκοπικά. πλατεία, σε παζάρια βιβλίου. Πάντως τώρα που το Συµφωνώ ότι ότι ένας απόαπό τους ρόλους τουτου δηµόσιου Συµφωνώ ένας τους ρόλους δηµόσιου σκέφτοµαι, σπάνια την διασχίζω, περνάω από µέσα. χώρου είναι αυτός τουτου κοινωνικού πυκνωτή. χώρου είναι κοινωνικού πυκνωτή. Θα ήθελα η πλατεία νααυτός ανοίξει. Να κυκλοφορείται, να Επιδιώκω να αξιοποιώ δηµόσιους Επιδιώκω να να αξιοποιώ δηµόσιους αποικιστεί, να µπορείς πιείςτους καιτους καφέ. Να - Συµφωνώ ότι ένας από τους ρόλους του δηµόσιου ελεύθερους στηστη χρήση Περνάω χρόνο σε σε ελεύθερους χώρους. Περνάω χρόνο ενσωµατωθεί αρµονικά µεχρήση τιςχώρους. παρακείµενες οδούς χώρου είναι αυτός του κοινωνικού πυκνωτή. αυτούς αν και όχι όχι τόσο συχνά όσο στοστο παρελθόν. Το Το αυτούς αν και συχνά όσο παρελθόν. ∆ραγατσανίου (εµπόριο) καιτόσο απέναντι (Μουσείο Επιδιώκω να αξιοποιώ τους δηµόσιους βλέµµα µουµου γενικά γυρνάει. Σε γυναίκες, βλέµµα γενικά γυρνάει. Σεκάτω γυναίκες, σε κτήρια, Πολεως Αθηνών, Παπαρρηγοπούλου), µε σε κτήρια, ελεύθερους στη χρήση χώρους. Περνάω χρόνο σε σε ναό συνθήµατα καικαι αφίσες, στις νευρωτικές µουµου σε συνθήµατα αφίσες, στις νευρωτικές υπέροχο Αγ. Θεοδώρων, λοξά κάτω µε πέρασµα αυτούς αν και όχι τόσο συχνά όσο στο παρελθόν. Το φάσεις στιςΑγορά, πλάκες τουτου πεζοδροµίου προκειµένου να να φάσεις στις πλάκες πεζοδροµίου προκειµένου προς Βαρβάκειο λοξά άνω µε πέρασµα προς βλέµµα µου γενικά γυρνάει. Σε γυναίκες, σε κτήρια, µηνµην πατήσω σταστα διάκενα. πατήσω Καρύτση. Σε ό,τι αφορά τιςδιάκενα. εκδηλώσεις, ο νέος σε συνθήµατα και αφίσες, στις νευρωτικές µου χώρος θα ορίσει δικές του χρήσεις ad hoc. Η φάσεις στις πλάκες του πεζοδροµίου προκειµένου να Οραµατίζοµαι µιαµια Κλαυθµώνος ζωντανή. Οραµατίζοµαι Κλαυθµώνος ζωντανή. πλατεία δεν είναι υπάιθριο αναψυκτήριο. µην πατήσω στα διάκενα. Φαντάζοµαι παγκάκια, τρεχούµενο νερό, σκιά, Φαντάζοµαι παγκάκια, τρεχούµενο νερό, σκιά, καθαριότητα, γιατί όχι όχι καικαι εκδηλώσεις. καθαριότητα, γιατί εκδηλώσεις. Οραµατίζοµαι µια Κλαυθµώνος ζωντανή. Φαντάζοµαι παγκάκια, τρεχούµενο νερό, σκιά, καθαριότητα, γιατί όχι και εκδηλώσεις.

∆ηµόσιοι Υπάλληλοι Τρόλλεϊ Μπαρ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ

ΜνηµείοΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ Εθνικής Συµφιλίωσης, νυχτε Όταν ακούω τη λέξη Κλαυθµώνος Όταν ακούω τη λέξη Κλαυθµώ µεσηµεριανή βόλτα, πλατεία Κλαυθµώ νουνου τα εξης: Ευταξίας-Βούρος, Μ τα εν εξης: Ευταξίας-Βούρος δηµόσιο χώρο γένει τον χρησιµοποι Συµφιλίωσης, Έβερτ. Περνώ από Συµφιλίωσης, Έβερτ. Περνώ περισσότερο για λόγους διέλευσης, πεα Όταν ακούω τη λέξη Κλαυθµών πάω κάπου αλλού. Η σχέση µουήθ µ πάω κάπου αλλού. Η σχέση µο λιγότερο παραµονής. Θα νουως τασηµείο εξης: Ευταξίας-Βούρος, χώρο είναι γενικά περιστασιακή µπ χώρο είναι γενικά περιστασιακ δηµόσιοι χώροι στην Ελλάδα να είναι Συµφιλίωσης, Έβερτ. Περνώ απ να εστιάζει στιςστις πλάκες τουτου πεζοδ να εστιάζει πλάκες πε φιλόξενοι, προσφέρουν πάωνα κάπου αλλού. Ηαναψυχή, σχέση µουν ψηλά στιςδραστηριότητες προσόψεις ή µπροστά, ψηλά στις προσόψεις ήκαι µπροστ περισσότερες µεγα χώρο είναι γενικά περιστασιακή χρονικήναπερίοδο εστιάζειπαραµονής/εµπλοκής στις πλάκες του πεζο Θα Θα επιθυµούσα να µου δω στη θέση τη επιθυµούσα να δω στη θέσ προσώπων. βλέµµα στρέφεται ψηλά Το στις προσόψεις ή µπροστά π λοριζόντια. πλατεία µε τα παλτ αε τί α. ε ίΜια α. Μια πλατεία µε σιν τα µακριά, Défense καικαι συνεχείς παράλληλες Défense συνεχείς παράλλη Θα επιθυµούσα να δω στη θέση Καινούρια Κλαυθµώνος; Με έντονη π λ α τ ε ί α. Μια πλατεία µε ταδρσ αναψυχή, χαρούµενα-ζωντανά υλικά, Défense και συνεχείς παράλληλ πράσινο. Θα ήθελα να υπάρχουν περισ εκδηλώσεις και µάλιστα διαφορετικού

TΣΜΕ∆Ε TΣΜΕ∆Ε Λεωφορεία ∆ιαδηλώσεις Athens Pride TΣΜΕ∆Ε

∆ηµόσιοι Υπάλληλοι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι Τρόλλεϊ Τρόλλεϊ Μπαρ Μπαρ ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι Τρόλλεϊ Μπαρ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ ΞΥ∆ΑΚΗΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

πράσινο. Θα Θα ήθελα να υπάρχουν π πράσινο. ήθελα να υπάρχου Καινούρια Κλαυθµώνος; Με έντ εκδηλώσεις καικαι µάλιστα διαφορετ εκδηλώσεις µάλιστα διαφο αναψυχή, χαρούµενα-ζωντανά πράσινο. Θα ήθελα να υπάρχουν εκδηλώσεις και µάλιστα διαφορ

ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΠΟΝ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΠΟΝ ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΠΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Πλατεία Κλαυθµώνος: Αφιλόξενη, ψυχρή, κλειστή. Πλατεία Κλαυθµώνος: Αφιλόξενη, ψυχρή, κλειστή. ∆εν∆εν περνάω σχεδόν ποτέ απόαπό εκεί. Η Είναι λειτουργία τουτου περνάω σχεδόν ποτέ εκεί. Η λειτουργία Λεωφορεία. ∆ιαδηλώσεις. Athens Pride. οι νέου ΤΣΜΕ∆Ε πάντως τα δεδοµένα. νέου ΤΣΜΕ∆Ε αλλάζει πάντως ταµου δεδοµένα. πρώτες λέξεις που αλλάζει έρχονται στο µυαλό όταν Σε Σε Πλατεία Κλαυθµώνος: Αφιλόξενη, ψυχρή, κλειστή. αντίθεση τη πλατεία, να να αντίθεση µε συγκεκριµένη τη συγκεκριµένη πλατεία, επιδιώκω σκέφτοµαι τηνµεπλατεία Κλαυθµωνος. Την επιδιώκω ∆εν περνάω σχεδόν ποτέ από εκεί. Η λειτουργία του έχωέχω σχέση µε τις αθηναϊκές µε µε σχέση µεόταν τις αθηναϊκές κυρίως προσεγγίζω µονάχα πρέπει πλατείες, να πλατείες, πάρω κυρίως νέου ΤΣΜΕ∆Ε αλλάζει πάντως τα δεδοµένα. Σε φίλους, δυστυχώς για για καφέ! περπατώ, φίλους, Όταν περπατώ, κοιτώ συγκοινωνία. Ηδυστυχώς σχέση µου µε καφέ! τονΌταν δηµόσιο χώρο κοιτώ αντίθεση µε τη συγκεκριµένη πλατεία, επιδιώκω να κάτω, στοστο έδαφος καικαι στις όψεις τωντων συνήθως κάτω, έδαφος όψεις είναισυνήθως µάλλον περιορισµένη. Θα ήθελα ναστις βρίσκοµαι έχω σχέση µε τις αθηναϊκές πλατείες, κυρίως µε κτιρίων. κτιρίων. περισσότερο σε αυτόν. Μου αρέσει να τον παρατηρώ φίλους, δυστυχώς για καφέ! Όταν περπατώ, κοιτώ γι’ αυτο και δεν εστιάζω το βλέµµα µου κάπου αλλά συνήθως κάτω, στο έδαφος και στις όψεις των Τη νέα τηςτης εκδοχή θα την περιέγραφα ανοιχτή, Τηγύρω-γύρω. νέα εκδοχή θα την περιέγραφα ανοιχτή, κοιτάζω κτιρίων. φιλική, καικαι -µε-µε δεδοµένη τη θέση τηςτης (κέντρο, φιλική, δεδοµένη τη θέση (κέντρο, πέρασµα, γραφεία)µε συγκεκριµένη ίσως πέρασµα, γραφεία)µε συγκεκριµένη ίσως χρήση Θα ήθελα να δω µια “φρέσκια” Κλαυθµώνος, µεχρήση Τη νέα της εκδοχή θα την περιέγραφα ανοιχτή, πουπου να“εκµετάλλευση” δικαιολογεί όχι όχι απλά το πέρασµα αλλά καικαι τη τη να δικαιολογεί απλά το πέρασµα αλλά καλύτερη του πράσινου (κάτω) φιλική, και -µε δεδοµένη τη θέση της (κέντρο, στάση. στάση. µέρους της και περισσότερο ίσως πράσινο στο πέρασµα, γραφεία)- µε συγκεκριµένη ίσως χρήση υπόλοιπο κοµµάτι της. Οι εκδηλώσεις σε αυτή είναι που να δικαιολογεί όχι απλά το πέρασµα αλλά και τη Ανκαλοδεχούµενες. τηντην σχεδίαζα απόαπό τηντην αρχή θα τη µε την Αν σχεδίαζα αρχή θα συνέδεα τη συνέδεα µε την πάντα στάση. Τριλογια, αλλά καικαι µε το τµήµα, ιδίως µε µε Τριλογια, αλλά µε κάτω το κάτω τµήµα, ιδίως δεδοµένη τηντην ύπαρξη τουτου ΤΣΜΕ∆Ε (καθηµερινή, δεδοµένη ύπαρξη ΤΣΜΕ∆Ε (καθηµερινή, Αν την σχεδίαζα από την αρχή θα τη συνέδεα µε την πολύωρη συνάθροιση κοινούοι ουρές σήµερα πολύωρη συνάθροιση κοινούοι ουρές σήµερα Τριλογια, αλλά και µε το κάτω τµήµα, ιδίως µε στρίβουν πέρα απόαπό τηντην Κολοκοτρωνη). Θα Θα στρίβουν πέρα Κολοκοτρωνη). δεδοµένη την ύπαρξη του ΤΣΜΕ∆Ε (καθηµερινή, διατηρούσα τη φύτευση, αλλα µε εντελώς άλλη διατηρούσα τη φύτευση, αλλα µε εντελώς άλλη πολύωρη συνάθροιση κοινού- οι ουρές σήµερα λογικη απόαπό τηντην υφιστάµενη, για για σκίαση καικαι µε µε λογικη υφιστάµενη, σκίαση στρίβουν πέρα από την Κολοκοτρωνη). Θα “τραπεζάκια έξω”, ενδεχοµένως σε σύνδεση µε το “τραπεζάκια έξω”, ενδεχοµένως σε σύνδεση µε το διατηρούσα τη φύτευση, αλλα µε εντελώς άλλη Μουσείο τηςτης πόλης. ΦΩΣ. Μουσείο πόλης. ΦΩΣ. TΣΜΕ∆Ε λογικη από την υφιστάµενη, για σκίαση και µε “τραπεζάκια έξω”, ενδεχοµένως σε σύνδεση µε το Μουσείο της πόλης. ΦΩΣ.

Ευτα Μνηµ Συµφ

ΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥ ΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Σχεδόν καθηµερινά διασχίζω τη Στ Σχεδόν καθηµερινά διασχίζω τηνΚλαυθµώνος, έχωέχω συνδέσει µ Κλαυθµώνος την συνδέσε Όταν Κλαυθµώνος ακούω τη λέξη µου Εργάζοµαι στοστο κέντρο καικαι πολλές Εργάζοµαι κέντρο πολ νου τα εξης: Ευταξίας-Βούρος, Μνηµε Σχεδόν καθηµερινά διασχίζω τη µουµου είναι τριγύρω. είναι τριγύρω. Συµφιλίωσης, Έβερτ. Περνώ από αυτή Κλαυθµώνος την έχω συνδέσει πάω κάπου αλλού.στο Η σχέση τον Εργάζοµαι κέντροµου και µε πολλέ να χρησιµοποιώ το δηµόσιο Θέλω να χρησιµοποιώ τοµεδηµό χώροΘέλω είναι γενικά περιστασιακή το β µου είναι τριγύρω. κάνω µόνο µέρα, κυρίως για για περπ κάνω µέρα, κυρίως π να εστιάζει στιςµόνο πλάκες του πεζοδροµίο τηντην µουµου µε χαρακτήριζα σχέση µεσ ψηλάχαρακτήριζα στις προσόψεις ήσχέση µπροστά, στοαυ Θέλω να χρησιµοποιώ το δηµόσ εξοικείωσης. ∆εν∆εν µουµου αρέσει πάνπ εξοικείωσης. αρέσει κάνω µόνο µέρα, κυρίως για πε αλλά έχωέχω πλέον συνηθίσει. ∆υστυ αλλά πλέον συνηθίσει. ∆υ Θα επιθυµούσα να δω στη θέση της χαρακτήριζα την σχέση µου µεΚλα κοιτάζω κάτω. Σε µΣ κοιτάζω κάτω. π λ απερπατώντας, τεξοικείωσης. επερπατώντας, ί α. Μια πλατεία µε τα σιντριβ ∆εν µου αρέσει πά ανάτασης σηκώνω το βλέµµα µο ανάτασης σηκώνω το βλέµµα Défense και έχω συνεχείς εκδ αλλά πλέονπαράλληλες συνηθίσει. ∆υσ πόσο ωραία κτίρια έχειέχει η Αθήνα. πόσο ωραία κτίρια η Αθή περπατώντας, κοιτάζω κάτω. Σε ανάτασης σηκώνω το βλέµµα µ ΜιαΜια νέανέα εκδοχή τηςτης πλατείας είναε εκδοχή πλατείας πόσο ωραία κτίρια έχει η Αθήνα Γενικά η Κλαυθµώνος µουµου αρέσει Γενικά η Κλαυθµώνος αρέ αυτό πουπου περιµένω απόαπό όληόλη τηντη π αυτό περιµένω Μια νέα εκδοχή της πλατείας είν περισσότερη δεντροφύτευση, καλ περισσότερη δεντροφύτευση, Γενικά η Κλαυθµώνος µου αρέσ γενικότερα µιαµια πιοπιο ανθρώπινη εικ γενικότερα ανθρώπινη αυτό που περιµένω από όλη την αστέγους καικαι ναρκοµανείς. Οι εκδ αστέγους ναρκοµανείς. Οι περισσότερη δεντροφύτευση, κ αρέσουν. Ειδικά το παζάρι βιβλίου αρέσουν. Ειδικά το παζάρι βιβλ γενικότερα µια πιο ανθρώπινη ε συνεχίσουν καικαι γιατί όχι όχι να αυξηθ συνεχίσουν γιατί να αυξ αστέγους και ναρκοµανείς. Οι εκ αρέσουν. Ειδικά το παζάρι βιβλίο συνεχίσουν και γιατί όχι να αυξη

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ

ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΠΟΝ

ΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ


Ευταξίας-Βούρος, Ευταξίας-Βούρος, Μνηµείο Μνηµείο Εθνικής Εθνικής Συµφιλίωσης, Συµφιλίωσης, Έβερτ Έβερτ Ευταξίας-Βούρος, Ευταξίας-Βούρος, Μνηµείο Μνηµείο Εθνικής Εθνικής Συµφιλίωσης, Συµφιλίωσης, ΈβερτΈβερτ

ώνος, θµώνος, µουµου έρχονται έρχονται στοστο ς, ρος, Μνηµείο Μνηµείο Εθνικής Εθνικής από ώ από αυτή αυτή µονάχα µονάχα γιαγια να να θµώνος, νος, µου µου έρχονται έρχονται στο στο ηουµου µε µε τοντον δηµόσιο δηµόσιο ρος, Μνηµείο Μνηµείο Εθνικής Εθνικής σιακή κή µε µε το βλέµµα το βλέµµα άλλοτε άλλοτε πό ώ από αυτήαυτή µονάχα µονάχα για να για να υεζοδροµίου πεζοδροµίου άλλοτε άλλοτε ηυ µου µε τον µε δηµόσιο τον δηµόσιο ροστά, τά, στοστο σηµείο σηµείο φυγής. φυγής. σιακή ή µε τοµεβλέµµα το βλέµµα άλλοτε άλλοτε υοδροµίου πεζοδροµίου άλλοτε άλλοτε ση θέση τηςτης Κλαυθµώνος Κλαυθµώνος µιαµια ροστά, ά, στο σηµείο στο σηµείο φυγής. φυγής. αε σιντριβάνια τα σιντριβάνια τηςτης ηλες λληλες εκδηλώσεις. εκδηλώσεις. θέση της Κλαυθµώνος της Κλαυθµώνος µια µια εσιντριβάνια τα σιντριβάνια της της λες λληλες εκδηλώσεις. εκδηλώσεις.

τη ω Σταδίου. τη Σταδίου. ΤηνΤην δέσει ει µε µε αυτό αυτό το δρόµο. το δρόµο. λλές πολλές απόαπό τις τις δουλειές δουλειές ηωΣταδίου. τη Σταδίου. Την Την δέσει µε αυτό µε αυτό το δρόµο. το δρόµο. πολλές ές από από τις δουλειές τις δουλειές όσιο ηµόσιο χώρο χώρο αλλά αλλά το το περπάτηµα. ια περπάτηµα. Θα Θα σχέση υε µε αυτόν αυτόν ωςως σχέση σιο ηµόσιο χώροχώρο αλλάαλλά το το πάντα αυτό πουπου βλέπω σει πάντα αυτό βλέπω ερπάτηµα. ια περπάτηµα. Θα Θα υστυχώς, . ∆υστυχώς, υαυτόν µε αυτόν ως σχέση ως σχέση Σε Σε µέρες ψυχολογικής ω. µέρες ψυχολογικής σει άντα πάντα αυτόαυτό που που βλέπω βλέπω αµµα µουµου κι ανακαλύπτω κι ανακαλύπτω στυχώς, . ∆υστυχώς, ήνα. Αθήνα. ω. ε µέρες Σε µέρες ψυχολογικής ψυχολογικής µµα µου µου κι ανακαλύπτω κι ανακαλύπτω είναι καλοδεχούµενη. ας είναι καλοδεχούµενη. Αθήνα. α. έσει. Περιµένω να να δωδω αρέσει. Περιµένω καθαριότητα, ην πόλη: η την πόλη: καθαριότητα, ας ναιείναι καλοδεχούµενη. καλοδεχούµενη. καλύτερο φωτισµό καικαι ση, καλύτερο φωτισµό σει. αρέσει. Περιµένω Περιµένω να δω να δω εικόνα χωρίς ινη εικόνα χωρίς νη πόλη: την πόλη: καθαριότητα, καθαριότητα, εκδηλώσεις µουµου Οι εκδηλώσεις καλύτερο ση, καλύτερο φωτισµό φωτισµό και και λίου. Θα Θα ήθελα να να βιβλίου. ήθελα εικόνα ινη εικόνα χωρίς χωρίς ξηθούν. αυξηθούν. κδηλώσεις Οι εκδηλώσεις µου µου βιβλίου. ου. Θα ήθελα Θα ήθελα να να ηθούν. αυξηθούν.

Η σχέση Η σχέση µουµοµ ιδιαίτερα ιδιαίτερα έντονη έντονη µέριµνα µέριµνα να µην να τον µην οικειοποιηθώ τον οικειοποιηθώ σε σε διαδροµής. διαδροµής. τοντον αντιµετωπίζουν αντιµετωπίζουν σανσαν ιδιοκτησία ιδιοκτησία τους τους (δεν (δεν εννοώ εννοώ βάρος βάρος των των υπολοίπων. υπολοίπων. Έτσι Έτσι καµιά καµιά φοράφορά νιώθω νιώθω το να το να τοντον χρησιµοποιήσεις χρησιµοποιήσεις γιαγια µιαµια εκδήλωση, εκδήλωση, αλλά αλλά Σε Σε πλατείες, πλατείες πα αµήχανα αµήχανα µε διάφορες µε διάφορες κοινωνικές κοινωνικές πρωτοβουλίες πρωτοβουλίες που που Η σχέση Η σχέση µου µο µε να να το κάνεις το κάνεις αδιαφορώντας αδιαφορώντας γιαγια το ποιοι το ποιοι άλλοι άλλοι είναι είναι καλοκαιρινούς καλοκαιρινο τον αντιµετωπίζουν τον αντιµετωπίζουν σαν ιδιοκτησία σαν ιδιοκτησία τουςτους (δεν (δεν εννοώ εννοώ εκεί, εκεί, τι εικόνα τι εικόνα έχουν έχουν αυτοί αυτοί γιαγια τα πράγµατα τα πράγµατα κλπ). κλπ). 78απογέυµ παρέα παρέα απογ το νατοτον να χρησιµοποιήσεις τον χρησιµοποιήσεις για µια γιαεκδήλωση, µια εκδήλωση, αλλάαλλά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σε πλατείες, Σε πλατείες παρ Ενοχλούµαι Ενοχλούµαι απόαπό τηντην άλλη άλλη όταν όταν τριγύρω τριγύρω απόαπό µεγάλα µεγάλα είµαστε είµαστε σε σε κάπκ να τονακάνεις το κάνεις αδιαφορώντας αδιαφορώντας για το γιαποιοι το ποιοι άλλοι άλλοι είναιείναι καλοκαιρινούς καλοκαιρινο µ κτίρια κτίρια κλπκλπ δενδεν υπάρχει υπάρχει χώρος χώρος γιαγια να να σταθείς σταθείς καικαι πουπου κλασσικά κλασσικά όλα ό εκεί,εκεί, τι εικόνα τι εικόνα έχουν έχουν αυτοίαυτοί για τα γιαπράγµατα τα πράγµατα κλπ).κλπ). παρέα παρέα απογέυµα απογ οι άνθρωποι οι άνθρωποι συνωστίζονται συνωστίζονται στοστο πεζοδρόµιο. πεζοδρόµιο. Κοραή. Κοραή. Τέλος Τέλ Ενοχλούµαι Ενοχλούµαι από από την άλλη την άλλη ότανόταν τριγύρω τριγύρω από από µεγάλα µεγάλα είµαστε είµαστε σε κάπο σε κ γνωστός γνωστός περίπ πε κτίρια κτίρια κλπ κλπ δεν υπάρχει δεν υπάρχει χώρος χώρος για να γιασταθείς να σταθείς και που και που κλασσικά κλασσικά όλα ότ Καλοδεχούµενη Καλοδεχούµενη η ανανέωση η ανανέωση τηςτης Κλαυθµώνος. Κλαυθµώνος. προορισµό προορισµό κάπ οι άνθρωποι οι άνθρωποι συνωστίζονται συνωστίζονται στο πεζοδρόµιο. στο πεζοδρόµιο. Κοραή. Κοραή. Τέλος Τέλ α Αισθάνοµαι Αισθάνοµαι ότιότι το κάτω το κάτω κοµµάτι κοµµάτι της,της, µε µε τα δέντρα, τα δέντρα, γνωστός γνωστός περίπα πε δενδεν είναι είναι ιδιαίτερα ιδιαίτερα προσβάσιµο. προσβάσιµο. ΘαΘα ήθελα ήθελα να να είναι είναι Οι πλατείες Οι πλατείες υπ Καλοδεχούµενη Καλοδεχούµενη η ανανέωση η ανανέωση της Κλαυθµώνος. της Κλαυθµώνος. προορισµό προορισµό κάπο φυτεµένη, φυτεµένη, να να χρησιµοποιείται χρησιµοποιείται καικαι να να µηνµην υπάρχουν υπάρχουν βόλτας βόλτας (λόγω (λόγ Αισθάνοµαι Αισθάνοµαι ότι το ότικάτω το κάτω κοµµάτι κοµµάτι της, της, µε ταµεδέντρα, τα δέντρα, απειλητικά απειλητικά ή µη ή µη προσβάσιµα προσβάσιµα κοµµάτια κοµµάτια της.της. παιχνίδια παιχνίδια (µπά (µ δεν είναι δεν είναι ιδιαίτερα ιδιαίτερα προσβάσιµο. προσβάσιµο. Θα ήθελα Θα ήθελα να είναι να είναι Οι πλατείες Οι πλατείες υπή Στην Αθήνα το Οπωσδήποτε Οπωσδήποτε θα θα ήθελα ήθελα να να υπάρχουν υπάρχουν εκδηλώσεις! εκδηλώσεις! ποδήλατα ποδήλατα καικτ φυτεµένη, φυτεµένη, να χρησιµοποιείται να χρησιµοποιείται και να καιµην να υπάρχουν µην υπάρχουν βλέµµα στρέφεται βόλτας βόλτας (λόγω (λόγ π γκοµενιλίκια γκοµενιλίκιέ απειλητικά απειλητικά ή µηήπροσβάσιµα µη προσβάσιµα κοµµάτια κοµµάτια της. της. ενστικτωδώς κάτω παιχνίδια παιχνίδια (µπάλα (µ (όχι (όχι πως πως έχει έχ σ Οπωσδήποτε Οπωσδήποτε θα ήθελα θα ήθελα να υπάρχουν να υπάρχουν εκδηλώσεις! εκδηλώσεις! ποδήλατα ποδήλατα και τέ κ µέχρι µέχρι να να πάρου πά γκοµενιλίκια γκοµενιλίκι έγ αυτοκίνητο, αυτοκίνητο η (όχι πως (όχι πως έχει έχ ση τοπικής τοπικής πλατε πλα µέχριµέχρι να πάρουν να πά διάταξη διάταξη κυρίω κυρ αυτοκίνητο, αυτοκίνητο ηβ ΝΙΚΟ ΟΡΣΑΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ καικαι πλατείες πλατείες κ τοπικής τοπικής πλατεία πλα συνάντησης συνάντησης µε ∆ΗΜ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ διάταξη διάταξη κυρίως κυρ ραντεβού ραντεβού καικπ και πλατείες και πλατείες καλ κυρίως κυρίως σε σε τέτο τ συνάντησης συνάντησης µε γκαζόν γκαζόν καικαι µά ραντεβού ραντεβού πο κ Ηκαι Κλαθ Την Κλαυθµώνος την έχω ταυτίσει µε τις πορείες/ κυρίως κυρίως σεσυχνά τέτοι σε τ συλλαλητήρια. Σπάνια διέρχοµαι από µέσα. Μόνο Το Το βλέµµα βλέµµα µουµ γκαζόν γκαζόν και µάρ και δηµόσ όταν υπάρχει κάποια εκδήλωση. Τις περισσότερες βιάζοµαι βιάζοµαι καικα έχ έντονα φορές περπατώ στους γειτονικούς δρόµους, ψηλά ψηλά σταστα κτίρκ Το βλέµµα Το βλέµµα µου µτ στρέφ συνήθως για να κόψω δρόµο για το Σύνταγµα ή για βιάζοµαι βιάζοµαι και έχω κα να ΓΥΠΑΡΑΚΗ πάω σε κάποιο µπαρ. ΑΝΝΑ ΑΝΝΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ Η λέξη Η λέξη µε µε τηντ ψηλάψηλά σταΘα κτίρια σταήθε κ ανασχεδιασµέν ανασχεδιασ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ αποικι Γενικά χρησιµοποιώ τους δηµόσιους χώρους αλλά Θα Θα έβλεπα έβλεπα κόσ ΑΝΝΑ ΑΝΝΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΓΥΠΑΡΑΚΗ Η λέξη Η λέξη µεενσωµ την µε οτ επιλεκτικά, όχι όλους. Πλατεία Εξαρχείων, πάρκο χωρίς χωρίς καναπε κανα ανασχεδιασµένη ανασχεδιασ ∆ραγα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Ναυρίνου,/ Σύνταγµα, Βικτώρια, Άγιο Παύλο, Περισσότερα Περισσότερδ Θα έβλεπα Θα έβλεπα κόσµ Πολεω Ακαδηµία Πλάτωνος και Πλατεια Αυδή λόγω Επισκέπτοµαι Επισκέπτοµαι τους τους δηµόσιους δηµόσιους χώρους χώρους µόνο µόνο όταν όταν να να καθίσεις καθίσεις χω χωρίς χωρίς καναπεδ κανα υπέροχ γειτνίασης µε την περιοχήΑπό κατοικίας πραγµατοποιούνται πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις. εκδηλώσεις. Από τηντην µου αλλά και επειδή επειδή είναι είναι εκ Περισσότερα Περισσότερ δέ προς Β λόγωδιέρχοµαι του ότι εκεί µου. Κλαυθµώνος Κλαυθµώνος διέρχοµαι µε συχνάζουν µε αφορµή αφορµή τη οι βόλτα τηπαρέες βόλτα στοστο µπορούσε µπορούσε τα δτ Επισκέπτοµαι Επισκέπτοµαι τους τους δηµόσιους δηµόσιους χώρους χώρους µόνο µόνο όταν όταν να καθίσεις να καθίσεις χωρ Καρύτ Λιγότερο τηνγια Πλατεία Βικτωρίας επειδή είναι κάπως κέντρο κέντρο για για δουλειές, δουλειές, για ψώνια ψώνια ή για ή για διασκέδαση. διασκέδαση. Το Το ανάµεσα ανάµεσα σε σε δο πραγµατοποιούνται πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις. εκδηλώσεις. Από Από την την επειδή επειδή είναι είναι εκε χώρος ρετρό, χρησιµοποιείται εκτενώς από κατοίκους βλέµµα βλέµµα µου µου το κρατώ το κρατώ στην στην ευθεία ευθεία καικαι στο στο πράσινο πράσινο και εκεί. εκεί. Κλαυθµώνος Κλαυθµώνος διέρχοµαι διέρχοµαι µε αφορµή µε αφορµή τη βόλτα τη βόλτα στο στο µπορούσε µπορούσε τα δέ τ πλατεί µετανάστες, (όπου (όπου υπάρχει). υπάρχει). αλλά επειδή είναι µεταξύ Εξαρχείων και κέντρο κέντρο γιαΑγιου δουλειές, για δουλειές, για ψώνια για ψώνια γιαήδιασκέδαση. για διασκέδαση. Το που Το τον ανάµεσα ανάµεσα σε δου σε Παντελεήµονα οιή κοινωνικές οµάδες Σε Σε ο,τι ο,τι αφορά αφορ βλέµµα βλέµµα µου µου το κρατώ το κρατώ στην στην ευθεία ευθεία καισεστο και πράσινο στο πράσινο εκεί.εκεί. χρησιµοποιούν βρίσκονται (τεταµένη) ισορροπία. ΜιαΜια ανάπλαση ανάπλαση τηςτης θα θα την την περιέγραφα περιέγραφα µε µε τη λέξη τη λέξη παράδειγµα, παράδειγµα“ (όπου (όπου υπάρχει). υπάρχει). “Ανανέωση”. “Ανανέωση”. Θα Θα ήθελα ήθελα να να δωδω περισσότερο περισσότερο πράσινο πράσινο Βιβλίου” Βιβλίου” ναινα (ά Σε ο,τι Σε αφορά ο,τι αφορ τι Θεωρώ ότι ηεκείνες αξιοποίηση του χώρου καικαι τις τις υποδοµές υποδοµές εκείνες πουπου θα θα τη µετατρέψουν τηδηµόσιου µετατρέψουν σε σε είναι παραπήγµατα παραπήγµαπ Μια ανάπλαση Μια ανάπλαση της θα της την θα περιέγραφα την περιέγραφα µε τη µε λέξη τη λέξη παράδειγµα, παράδειγµα “M πολύ χώρο σηµαντική καθώς απευθύνεται σε όλους, πιοπιο φιλόξενο φιλόξενο χώρο ώστε ώστε να να κάνεις κάνεις µίαµία βόλτα βόλτα αλλά αλλά είναι “Ανανέωση”. “Ανανέωση”. Θα ήθελα Θα ήθελα να δω ναπερισσότερο δωδροσερός περισσότερο πράσινο πράσινο Βιβλίου” Βιβλίου” ναι (άλ να δωρεάν, συνήθως και να να παραµείνεις παραµείνεις µεείναι µε παρέα παρέα περισσότερη περισσότερη ώρα. ώρα. Σε ευχάριστος. Σε αυτό αυτό και τις καιυποδοµές τιςΣχεδόν υποδοµές εκείνες εκείνες που που θα τηθα µετατρέψουν τη µετατρέψουν σε κάτι: παραπήγµατα παραπήγµα πο πάντα βρίσκοµαι σε αυτόν για νασεκάνω θα θα βοηθούσαν βοηθούσαν περισσότερες περισσότερες εκδηλώσεις. εκδηλώσεις. πιο φιλόξενο πιο φιλόξενο χώρο χώρο ώστεώστε να να να κάνεις µία βόλτα µία βόλτα αλλά σπάνια κάθοµαι γιακάνεις να ξεκουραστώ ή αλλά για να δω να παραµείνεις να παραµείνεις µεήπαρέα µε παρέα περισσότερη ώρα.κάτι ώρα. Σε αυτό Σε αυτό φίλους διαβάζω ήπερισσότερη τρωγοπίνω που έχω θα βοηθούσαν θα βοηθούσαν περισσότερες περισσότερες αγοράσει (συνήθωςεκδηλώσεις. απόεκδηλώσεις. αλλού).

[

ρχουν υν περισσότερες περισσότερες τονη ε έντονη δραστηριότητα, δραστηριότητα, ορετικού αφορετικού τύπου. τύπου. άτανά υλικά, υλικά, περισσότερο περισσότερο ρχουν ν περισσότερες περισσότερες ρετικού αφορετικού τύπου. τύπου.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΜΠΑΡΜΑΝ ΜΠΑΡΜΑΝ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΜΠΑΡΜΑΝ ΜΠΑΡΜΑΝ Περνώ Περνώ σχεδόν σχεδόν καθηµερινά καθηµερινά απόαπό τηντην πλατεία πλατεία στοστο δρόµο δρόµο γιαγια τη δουλειά. τη δουλειά. Θα Θα τηντην περιέγραφα περιέγραφα µε µε τη λέξη τη λέξη “παρακµή”. “παρακµή”. Σπάνια Σπάνια Περνώ σχεδόν καθηµερινά από από την πλατεία στο στο Περνώ σχεδόν καθηµερινά την πλατεία χρησιµοποιώ χρησιµοποιώ το δηµόσιο το δηµόσιο χώρο, χώρο, µόνο µόνο µε µε αφορµή αφορµή δρόµο για τη δρόµο γιαδουλειά. τη δουλειά. κάποιες κάποιες εκδηλώσεις. εκδηλώσεις. Συνήθως Συνήθως στοστο κέντρο κέντρο τηςτης πόλης πόλης Θα την µε τηµελέξη “παρακµή”. Σπάνια Θα περιέγραφα την περιέγραφα τη λέξη “παρακµή”. Σπάνια κινούµαι κινούµαι µε µε επιφύλαξη επιφύλαξη µε µε το βλέµµα το βλέµµα µουµου στραµµένο στραµµένο χρησιµοποιώ το δηµόσιο χώρο, µόνοµόνο µε αφορµή χρησιµοποιώ το δηµόσιο χώρο, µε αφορµή τριγύρω. τριγύρω. κάποιες εκδηλώσεις. Συνήθως στο κέντρο της πόλης κάποιες εκδηλώσεις. Συνήθως στο κέντρο της πόλης κινούµαι µε επιφύλαξη µε τοµεβλέµµα µου µου στραµµένο κινούµαι µε επιφύλαξη το βλέµµα στραµµένο Σε Σε µιαµια νέανέα εκδοχή εκδοχή τηςτης Κλαυθµώνος Κλαυθµώνος θα θα ήθελα ήθελα να να δωδω τριγύρω. τριγύρω. µιαµια ριζικά ριζικά ανακατασκευασµένη ανακατασκευασµένη πλατεία, πλατεία, καθαρή καθαρή καικαι καλαίσθητη, καλαίσθητη, διατηρώντας διατηρώντας καικαι πολλαπλασιάζοντας πολλαπλασιάζοντας Σε µια της Κλαυθµώνος θα ήθελα να δω Σενέα µια εκδοχή νέα εκδοχή της Κλαυθµώνος θα ήθελα να δω τις τις εκδηλώσεις. εκδηλώσεις. µια ριζικά ανακατασκευασµένη πλατεία, καθαρή και και µια ριζικά ανακατασκευασµένη πλατεία, καθαρή καλαίσθητη, διατηρώντας και πολλαπλασιάζοντας καλαίσθητη, διατηρώντας και πολλαπλασιάζοντας τις εκδηλώσεις. τις εκδηλώσεις.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΙΣΤΗΣ ΜΠΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΙΣΤΗΣ ΜΠΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Σκέφτοµαι Σκέφτοµαι το “κλάµα” το “κλάµα” τωντων απολυµένων απολυµένων δηµόσιων δηµόσιων υπαλλήλων υπαλλήλων πουπου έκλαιγαν έκλαιγαν µπροστά µπροστά στιςστις νέες νέες κυβερνήσεις κυβερνήσεις παρακαλώντας παρακαλώντας να να ξαναπροσληφθούν. ξαναπροσληφθούν. Σκέφτοµαι Σκέφτοµαι το “κλάµα” το “κλάµα” των των απολυµένων απολυµένων δηµόσιων δηµόσιων ∆εν∆εν έχωέχω ιδιαίτερη ιδιαίτερη σχέση σχέση µε µε τη συγκεκριµένη τη συγκεκριµένη πλατεία. πλατεία. υπαλλήλων υπαλλήλων που που έκλαιγαν έκλαιγαν µπροστά µπροστά στις στις νέεςνέες Βρίσκοµαι Βρίσκοµαι εκείεκεί µε µε αφορµή αφορµή ραντεβού ραντεβού γιαγια κάποια κάποια κυβερνήσεις κυβερνήσεις παρακαλώντας παρακαλώντας να ξαναπροσληφθούν. να ξαναπροσληφθούν. πορεία/ πορεία/ συλλαλητήριο. συλλαλητήριο. Θεωρώ Θεωρώ τηντην ύπαρξη ύπαρξη δηµόσιου δηµόσιου ∆εν έχω ∆εν έχω ιδιαίτερη ιδιαίτερη σχέση σχέση µε τηµεσυγκεκριµένη τη συγκεκριµένη πλατεία. πλατεία. χώρου χώρου δικαίωµά δικαίωµά µουµου καικαι διεκδικώ διεκδικώ τηντην διαφύλαξή διαφύλαξή Βρίσκοµαι Βρίσκοµαι εκεί εκεί µε αφορµή µε αφορµή ραντεβού ραντεβού για κάποια για κάποια του.του. Όταν Όταν κινούµαι κινούµαι στοστο χώρο χώρο εστιάζω εστιάζω σε σε οτιδήποτε οτιδήποτε πορεία/ πορεία/ συλλαλητήριο. συλλαλητήριο. Θεωρώ Θεωρώ την ύπαρξη την ύπαρξη δηµόσιου δηµόσιου µουµου κινεί κινεί το ενδιαφέρον. το ενδιαφέρον. Συνήθως Συνήθως σε σε ανθρώπους, ανθρώπους, χώρου χώρου δικαίωµά δικαίωµά µου µου και διεκδικώ και διεκδικώ την διαφύλαξή την διαφύλαξή βλέµµατα, βλέµµατα, σώµατα, σώµατα, ντυσίµατα, ντυσίµατα, συµπεριφορές, συµπεριφορές, λόγια. λόγια. του. του. ΌτανΌταν κινούµαι κινούµαι στο χώρο στο χώρο εστιάζω εστιάζω σε οτιδήποτε σε οτιδήποτε Σπανιότερα Σπανιότερα παρατηρώ παρατηρώ κτίρια, κτίρια, µνηµεία, µνηµεία, αυτοκίνητα, αυτοκίνητα, µου µου κινείκινεί το ενδιαφέρον. το ενδιαφέρον. Συνήθως Συνήθως σε ανθρώπους, σε ανθρώπους, µοτοσυκλέτες. µοτοσυκλέτες. βλέµµατα, βλέµµατα, σώµατα, σώµατα, ντυσίµατα, ντυσίµατα, συµπεριφορές, συµπεριφορές, λόγια. λόγια. Σπανιότερα Σπανιότερα παρατηρώ παρατηρώ κτίρια, κτίρια, µνηµεία, µνηµεία, αυτοκίνητα, αυτοκίνητα, ∆εν∆εν σηµατοδοτεί σηµατοδοτεί κάτι κάτι η Κλαυθµώνος η Κλαυθµώνος στηστη σκέψη σκέψη µοτοσυκλέτες. µοτοσυκλέτες. µου, µου, οπότε οπότε δυσκολεύοµαι δυσκολεύοµαι να να τηςτης αποδώσω αποδώσω ρόλο/ ρόλο/ λέξη. λέξη. Θα Θα µουµου άρεσε άρεσε αν αν µετατρεπόταν µετατρεπόταν σε σε έναν έναν χώρο χώρο ∆εν ∆εν σηµατοδοτεί σηµατοδοτεί κάτι κάτι η Κλαυθµώνος η Κλαυθµώνος στη σκέψη στη σκέψη συνάντησης συνάντησης καικαι δηµιουργίας, δηµιουργίας, αλλά αλλά αυτό αυτό θα θα ήθελα ήθελα να να µου,µου, οπότε οπότε δυσκολεύοµαι δυσκολεύοµαι να της να αποδώσω της αποδώσω ρόλο/ ρόλο/ συµβεί συµβεί σε σε κάθε κάθε πλατεία, πλατεία, όχιόχι µόνο µόνο στην στην Κλαυθµώνος. Κλαυθµώνος. λέξη.λέξη. Θα µου Θα µου άρεσε άρεσε αν µετατρεπόταν αν µετατρεπόταν σε έναν σε έναν χώροχώρο Σε Σε µιαµια νέανέα λοιπόν λοιπόν εκδοχή, εκδοχή, πέραν πέραν τωντων παραπάνω, παραπάνω, θα θα συνάντησης συνάντησης και δηµιουργίας, και δηµιουργίας, αλλάαλλά αυτόαυτό θα ήθελα θα ήθελα να να επιθυµούσα επιθυµούσα να να δωδω δέντρα δέντρα καικαι ντιζάιν. ντιζάιν. Σε Σε µιαµια τέτοια τέτοια συµβεί συµβεί σε κάθε σε κάθε πλατεία, πλατεία, όχι µόνο όχι µόνο στηνστην Κλαυθµώνος. Κλαυθµώνος. βάση, βάση, θα θα ήθελα ήθελα καικαι εκδηλώσεις. εκδηλώσεις. Σε µια Σενέα µια λοιπόν νέα λοιπόν εκδοχή, εκδοχή, πέραν πέραν των των παραπάνω, παραπάνω, θα θα επιθυµούσα επιθυµούσα να δω ναδέντρα δω δέντρα και ντιζάιν. και ντιζάιν. Σε µια Σετέτοια µια τέτοια βάση, βάση, θα ήθελα θα ήθελα και εκδηλώσεις. και εκδηλώσεις.

Στην Αθήνα το βλέµµα στρέφεται ενστικτωδώς κάτω µιας και οι οδοστρωµατικές παγίδες είναι ∆ηµιουργία ∆ηµιουργία Χρώµατα Χρώµατα άπειρες. Αν γνωρίζω την περιοχή, στο κρατώ στο Design Design επίπεδο των µατιών.

∆ηµιουργία ∆ηµιουργία Χρώµατα Χρώµατα Θα ήθελα µια πιο ενδιαφέρουσα Κλαυθµώνος. Κάτι Design Design

να σε τραβάει να την επισκεπτείς, κάτι να συµβαίνει. Τα παρτέρια δίνουν την αίσθηση ότι είναι ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. Γ. αδιαπέραστα. θα µπορούσε να έχει σχεδιασµένες πιο ελκυστικές και καθαρές διαγώνιες προσβάσεις. ∆εν ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ είµαι ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. και Γ. σίγουρη γιατί δεν την διασχίζω συχνά οπότε είναι προφανές ότι κάτι πάει στραβά µε τη ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ συγκεκριµένη πλατεία όταν δεν µπορεί να ΣτοΣτο άκουσµα άκουσµα τηςτης πλατείας πλατείας Κλαυθµώνος Κλαυθµώνος µου που ως επί προσελκύσει στο εσωτερικό τηςµου καποιον έρχονται έρχονται στοπλείστον στο νουνου τοξικοµανείς. τοξικοµανείς. ∆ιέρχοµαι από αυτή αυτή το κυκλοφορεί∆ιέρχοµαι πεζός στοαπό κέντρο, όπως γιατί γιατί δουλεύω δουλεύω στην στην Καρύτση. Καρύτση. Οταν Οταν περπατώ περπατώ στον στον εγώ. Στο άκουσµα Στο άκουσµα της πλατείας της πλατείας Κλαυθµώνος Κλαυθµώνος µου µου δηµόσιο δηµόσιο χώρο χώρο κοιτάζω κοιτάζω ευθεία. ευθεία. ∆ραστηριοποιούµαι ∆ραστηριοποιούµαι έρχονται έρχονται στο νου στο τοξικοµανείς. νου τοξικοµανείς. ∆ιέρχοµαι ∆ιέρχοµαι από από αυτήαυτή σε σε αυτόν αυτόν καιεκδηλώσεις και συµµετέχω συµµετέχω πάντα πάντα στιςστις διάφορες διάφορες Οι µου αρέσουν όταν απευθύνονται σε γιατίγιατί δουλεύω δουλεύω στηνστην Καρύτση. Καρύτση. ΟτανΟταν περπατώ περπατώ στονστον κοινωνικές κοινωνικές εκδηλώσεις. εκδηλώσεις. όλους (πχκοιτάζω µουσικές) και δεν απευθύνονται σε δηµόσιο δηµόσιο χώρο χώρο κοιτάζω ευθεία. ευθεία. ∆ραστηριοποιούµαι ∆ραστηριοποιούµαι καποιον συγκεκριµένα. Οιστις εκδηλώσεις σε αυτόν σε αυτόν και συµµετέχω και συµµετέχω πάντα πάντα στις διάφορες διάφορεςκοµµατικού Θα Θα ήθελα, ήθελα, στηστη νέανέα τηςτης εκδοχή να να εισαχθεί εισαχθεί η έννοια η έννοια περιεχοµένου δενεκδοχή µε συγκινούν ιδιαίτερα. Όχι οτι δεν κοινωνικές κοινωνικές εκδηλώσεις. εκδηλώσεις. τηςτης δηµιουργίας, δηµιουργίας, χρώµατα χρώµατα και design design τύπου τύπου Palais Palais χρειάζονται, αλλά και αποκλείουν κάποιους εν δυνάµει Bulles Bulles του του Pierre Pierre Cardin. Cardin. Σε έναένα τέτοιο τέτοιο σενάριο σενάριο θα θα χρήστες δεν Σε ανήκουν συγκεκριµένο Θα ήθελα, Θα ήθελα, στη νέα στη που της νέα εκδοχή της εκδοχή να εισαχθεί ναστον εισαχθεί η έννοια η έννοια καταργούσα καταργούσα τις τις εκδηλώσεις. Θακαι Θα αρκούσε αρκούσε ο χώρος ο χώρος “χώρο”. Οεκδηλώσεις. σχεδιασµός το στήσιµο των της δηµιουργίας, της δηµιουργίας, χρώµατα χρώµατα και design και design τύπου τύπου Palais Palais καθεαυτός. καθεαυτός. είναι εξίσου Ίσωςθαπρέπει να Bulles Bulles τουεκδηλώσεων Pierre του Pierre Cardin. Cardin. Σε ένα Σε τέτοιο ένα σηµαντικό. τέτοιο σενάριο σενάριο θα αλλάξει να αποκτήσει κλίµακες. καταργούσα καταργούσα τις εκδηλώσεις. τιςκαι εκδηλώσεις. Θα αρκούσε Θαδιαφορετικές αρκούσε ο χώρος ο χώρος Αυτή τη στιγµή είναι πάντα µια εξέδρα µε ηχεία... καθεαυτός. καθεαυτός.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝ∆

ΑΚΑ

Κλαυ OLD OLD BOY BOY µυαλ BLOGGER BLOGGER πάρω OLDOLD BOYBOY πλατε σκέφ BLOGGER BLOGGER Περπατάω Περπατάω αρκα Συµφ το επιτρέπει, το επιτρέπε θ χώρο αυτοκίνητο αυτοκίνητο ήκ Περπατάω Περπατάω αρκε Επιδια τηντην Κλαυθµών Κλαυθµ το επιτρέπει, το επιτρέπε θα ελεύθ πληρώσω πληρώσω τη ∆ τ αυτοκίνητο αυτοκίνητο ή κά αυτού ωςως µιαµια πλατεία πλα την Κλαυθµώνο την Κλαυθµ βλέµ βλέµµα βλέµµα µου µου συ πληρώσω πληρώσω τη ∆Ε τ σε συ Καµιά Καµιά φορά φορά σε ως µια ωςπλατεία µιαφάσε πλα βλέµµα βλέµµα µουµην µου συν Θα Θα ήθελα ήθελα µιαµπΚ Καµιά Καµιά φοράφορά σε κ Πιθανόν Πιθανόν να να ήθ Οραµν περιλαµβάνει περιλαµβάν Θα ήθελα Θα ήθελα µια Κλ µ Φαντ εκδηλώσεις, εκδηλώσεις α Πιθανόν Πιθανόν νακαθα ήθελ να ικανοποιητικός ικανοποιητι περιλαµβάνει περιλαµβάν νε καταργηθούν. καταργηθού εκδηλώσεις, εκδηλώσεις αλ ικανοποιητικός, ικανοποιητι καταργηθούν. καταργηθού


79

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Καλοδεχούµενη η ανανέωση της Κλαυθµώνος. Αισθάνοµαι ότι το κάτω κοµµάτι της, µε τα δέντρα, δεν είναι ιδιαίτερα προσβάσιµο. Θα ήθελα να είναι φυτεµένη, να χρησιµοποιείται και να µην υπάρχουν απειλητικά ή µη προσβάσιµα κοµµάτια της. Οπωσδήποτε θα ήθελα να υπάρχουν εκδηλώσεις!

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΜΠΑΡΜΑΝ

στο να

οτε

ής. το µια να

τε

ς.

ια

. Αθήνα το ς

α στρέφεται τωδώς κάτω

πω

κής ω

η.ρείες/ Μόνο ω ότερες τα, ,και ής ωµα ή για

ς αλλά ωπάρκο , α, ω και λά και

αι κάπως ους και χείων και που τον ρροπία.

ου είναι υς, είναι ιστος. νω κάτι: να δω ω

δώς ίναι

εκεί, εικόνα έχουνπροσβάσιµο. αυτοί για τα Θα πράγµατα δεν τι είναι ιδιαίτερα ήθελα κλπ). να είναι Ενοχλούµαι απόχρησιµοποιείται την άλλη όταν και τριγύρω από µεγάλα φυτεµένη, να να µην υπάρχουν κτίρια κλπ δεν υπάρχει χώρος κοµµάτια για να σταθείς απειλητικά ή µη προσβάσιµα της. και που οιΟπωσδήποτε άνθρωποι συνωστίζονται στο πεζοδρόµιο. θα ήθελα να υπάρχουν εκδηλώσεις!

[

ρτ

θα αποµάκρυνα το µεγάλο γλυπτό

Κλάµα (σοβαρά!)

Η πρώτη λέξη που µου Περνώ σχεδόν καθηµερινά από την πλατεία στο έρχεται στο νου δρόµο για τη δουλειά. ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ Θα την περιέγραφα µε τη λέξη “παρακµή”. Σπάνια Στην Αθήνα το χρησιµοποιώ ΜΠΑΡΜΑΝ το δηµόσιο χώρο, µόνο µε αφορµή βλέµµα στρέφεται κάποιες εκδηλώσεις. Συνήθως στο κέντρο της πόλης ενστικτωδώς κάτω κινούµαι µε επιφύλαξη µε το βλέµµα µου στραµµένο τριγύρω. Ποιάκαθηµερινά είναι η πρώτη λέξη που Περνώ σχεδόν από την πλατεία στο σας έρχεται στο νου στο άκουσµα της πλατείας Κλαυθµώνος; ΑΝΝΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΟΣ δρόµο για δουλειά. Σε µια νέατηεκδοχή της Κλαυθµώνος θα ήθελα να δω Θα την περιέγραφα µε τη λέξη “παρακµή”. Σπάνια ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ µια ριζικά ανακατασκευασµένη πλατεία, καθαρή και ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Περνάτε από αυτή; Με ποιά αφορµή; ΟΡΣΑΛΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ χρησιµοποιώ δηµόσιο χώρο, µόνο µε αφορµή καλαίσθητη, το διατηρώντας και πολλαπλασιάζοντας ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ κάποιες εκδηλώσεις. Συνήθως στο κέντρο της πόλης τις εκδηλώσεις. κινούµαι µε επιφύλαξη µε τοαπό βλέµµα µουρόλους στραµµένοτου δηµόσιου χώρου είναι αυτός του κοινωνικού πυκνωτή. Ένας τους Επισκέπτοµαι τους ηδηµόσιους χώρους µόνο όταν Μετριγύρω. τον δηµόσιο χώρο σχετίζοµαι ως παρατηρητής, Κλάµα (σοβαρά!). Είναι πρώτη λέξη που µου Χρησιµοποιείτε το δηµόσιο χώρο; Ποιά είναι η σχέση σας µε αυτόν; πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις. µε το βλέµµα στραµµένο κυρίως στα κτίρια. Στο έρχεται στο νου. ∆εν διασχίζω σχεδόνΑπό ποτέτην την Την Κλαυθµώνος την έχω ταυτίσει µε τις ΑΝΝΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ Κλαυθµώνος διέρχοµαι αφορµή τη βόλτα στοπορείες/ κέντρο κινούµαι αρκετά και περνώ Κλαυθµώνος. Περνάω καµιάµε φορά από την πλευρά Σε µια νέα εκδοχή τηςσυχνά Κλαυθµώνος θα εξίσου ήθελα να δω συλλαλητήρια. Σπάνια διέρχοµαι από µέσα. Μόνο κέντρο για δουλειές, για ήσας για διασκέδαση. Το συχνά τηνανακατασκευασµένη Κλαυθµώνος καθώςπλατεία, αποτελείκαθαρή και της Σταδίου όταν κινούµαι γιαψώνια κάποια δουλειά στο ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ µια απο ριζικά Πού έχετε στραµµένο το βλέµµα όταν περπατάτε; κάποια εκδήλωση. Τις περισσότερες βλέµµα µουυπάρχει το κρατώ στηνγίνεται ευθείαεκεί και κάποια στο πράσινο κεντρικό σηµείοδιατηρώντας της πόλης. Την συνδέσει στο κέντρο. Τηνόταν επισκέπτοµαι όταν καλαίσθητη, καιέχω πολλαπλασιάζοντας περπατώ στουςAthens γειτονικούς (όπου φορές υπάρχει). νουτις µου µε τη λέξη “κλαυθµός”. εκδήλωση (π.χ. παζάρι βιβλίου, Pride δρόµους, κλπ). εκδηλώσεις. για να κόψω δρόµο για τοΚλαυθµώνος; Σύνταγµα ή για Με ποιά λέξη θα περιγράφατε µιασυνήθως νέα εκδοχή της πλατείας να πάω σε κάποιο µπαρ. Επισκέπτοµαι τους δηµόσιους χώρους µόνο Μια ανάπλαση της θα στους την περιέγραφα µεχώρους, τηόταν λέξη Σε ένα σενάριο ανασχεδιασµού θα την περίµενα Αισθάνοµαι αρκετά οικεία δηµόσιους πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις. Από τηνκαι πράσινο “Ανανέωση”. Θα ήθελα να“δικούς δω περισσότερο “φιλόξενη”, “ανοιχτή” και εάν ήταν στο χέρι µου θα µε την έννοια ότι τους νιώθω µου” Σε αυτή τη νέα εκδοχή, τι θα θέλατε να δείτε; χρησιµοποιώ τους Κλαυθµώνος διέρχοµαι µε που αφορµή τηµετατρέψουν βόλταχώρους στο σεαλλά και τιςΓενικά υποδοµές εκείνες θα τη αποµάκρυνα το µεγάλο γλυπτό. Οι κατα καιρούς διαθέσιµους για χρήση και θεωρώ ότιδηµόσιους τους επιλεκτικά, όχι όλους. Πλατεία Εξαρχείων, πάρκο κέντρο γιασε δουλειές, για ψώνια ή πάντα για µία διασκέδαση. Το πιο φιλόξενο χώρο ώστε ναΈχω κάνεις βόλταµια αλλά εκδηλώσεις θα προτιµούσα να καταργηθούν. χρησιµοποιώ µεγάλο βαθµό. όµως Ναυρίνου, Βικτώρια, Άγιο Παύλο, βλέµµα µου τοµέριµνα κρατώ στην ευθεία και στο πράσινο να παραµείνεις µεΣύνταγµα, παρέα περισσότερη ώρα. Σεσε αυτό έντονη να µην τον οικειοποιηθώ Η πλατείαιδιαίτερα κατα καιρούς φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις. Ακαδηµία Πλάτωνος και Πλατεια Αυδή λόγω (όπου υπάρχει). θατων βοηθούσαν περισσότερες εκδηλώσεις. βάρος υπολοίπων. Έτσι φορά νιώθω Στη νέα εκδοχή της θα θέλατε νακαµιά δείτε τέτοιες εκδηλώσεις την περιοχή κατοικίας µου αλλά και αµήχανα µεγειτνίασης διάφορες µε κοινωνικές πρωτοβουλίες που ή θα σας αρκούσε ο χώρος καθεαυτός; λόγω του ότι εκεί συχνάζουν οι παρέες µου. ανάπλαση της θαιδιοκτησία την περιέγραφα µε τηεννοώ λέξη τονΜια αντιµετωπίζουν σαν τους (δεν Λιγότερο Πλατεία επειδή είναι κάπως “Ανανέωση”. Θα την ήθελα να δω περισσότερο πράσινο το να τον χρησιµοποιήσεις για µιαΒικτωρίας εκδήλωση, αλλά ρετρό, χρησιµοποιείται εκτενώς απόείναι κατοίκους και Η είναισε καικάνεις τις υποδοµές εκείνες για πουτοθα τηΚλαυθµώνος µετατρέψουν να το αδιαφορώντας ποιοι άλλοι Κλάµα (σοβαρά!) ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΙΣΤΗΣ πάντα ακόµη και µετανάστες, αλλά επειδή είναι µεταξύ Εξαρχείων και χώρο ώστε µίαήσυχη βόλτα αλλά εκεί,πιο τι φιλόξενο εικόνα έχουν αυτοί γιανα τακάνεις πράγµατα κλπ). Η πρώτη λέξη που µου όταν γίνεται της Αγιου Παντελεήµονα οι κοινωνικές οµάδες ∆ηµιουργία να παραµείνεις µεάλλη παρέα περισσότερη ώρα. Σεπόπης αυτόπου τον ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ενοχλούµαι από την όταν τριγύρω από µεγάλα έρχεται στο νου στην πορεία που Χρώµατα βρίσκονται σε (τεταµένη) θα βοηθούσαν περισσότερες κτίρια κλπ χρησιµοποιούν δεν υπάρχει χώρος γιαεκδηλώσεις. να σταθείς και πουισορροπία. περνάει από τη Σταδίου Design

Σκέφτοµαι το “κλάµα” των απολυµένων δηµόσιων υπαλλήλων που έκλαιγαν µπροστά στις νέες ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΙΣΤΗΣ κυβερνήσεις παρακαλώντας να ξαναπροσληφθούν. ∆εν έχω ιδιαίτερη σχέση µε τη συγκεκριµένη πλατεία. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΟΣ Βρίσκοµαι εκεί µε αφορµή ραντεβού για κάποια ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεωρώ την ύπαρξη δηµόσιου πορεία/ συλλαλητήριο. χώρου δικαίωµά µου και διεκδικώ την διαφύλαξή Σκέφτοµαι “κλάµα” των απολυµένων του. Όταν το κινούµαι στο χώρο εστιάζω σεδηµόσιων οτιδήποτε υπαλλήλων έκλαιγαν Συνήθως µπροστά στις νέες µου κινεί τοπου ενδιαφέρον. σε ανθρώπους, Κλάµα (σοβαρά!). Είναι ηντυσίµατα, πρώτηνα λέξη που µου ΝΙΚΟΣ ΞΥ∆ΑΚΗΣ κυβερνήσεις παρακαλώντας ξαναπροσληφθούν. βλέµµατα, σώµατα, συµπεριφορές, λόγια. έρχεται στο∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ νου. ∆εν διασχίζω ποτέ αυτοκίνητα, την πλατεία. ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ ∆εν έχω ιδιαίτερη σχέσηκτίρια, µε σχεδόν τη συγκεκριµένη Σπανιότερα παρατηρώ µνηµεία, Κλαυθµώνος. Περνάω καµιά φορά από την πλευρά Βρίσκοµαι εκεί µε αφορµή ραντεβού για κάποια µοτοσυκλέτες. ΜΠΑΡΜΑΝ τηςπορεία/ Σταδίουσυλλαλητήριο. όταν κινούµαι Θεωρώ για κάποια τηνδουλειά ύπαρξη στο δηµόσιου κέντρο. επισκέπτοµαι όταν γίνεται την εκείδιαφύλαξή κάποια χώρου δικαίωµά µου και ∆ενΤην σηµατοδοτεί κάτι η διεκδικώ Κλαυθµώνος στη σκέψη Η Κλαθµώνος είναι µια “κλειστή” πλατεία. Περνάω εκδήλωση (π.χ. παζάρι βιβλίου, Athens Pride κλπ). του. κινούµαι στο χώροναεστιάζω σε οτιδήποτε µου,Όταν οπότε δυσκολεύοµαι της αποδώσω ρόλο/ συχνά από αυτή, έχω δουλειές τριγύρω. Στον Περνώ σχεδόν καθηµερινά από την πλατεία στο µου κινεί το ενδιαφέρον. Συνήθως σε ανθρώπους, λέξη. Θα µου άρεσε αν µετατρεπόταν σε έναν χώρο χώροντυσίµατα, βρίσκοµαι συχνά. Παρατηρώ πολύ Αισθάνοµαι στους δηµόσιους δρόµο γιαδηµόσιο τηαρκετά δουλειά. βλέµµατα, σώµατα, συµπεριφορές, λόγια. συνάντησης καιοικεία δηµιουργίας, αλλά αυτόχώρους, θα ήθελα να έντονα ανθρώπους και πράγµατα, διαρκώς, µε την έννοια τους νιώθω “δικούς µου”αυτοκίνητα, και Θα Σπανιότερα την περιέγραφα µε τη λέξη “παρακµή”. Σπάνια παρατηρώ κτίρια, µνηµεία, συµβεί σεότι κάθε πλατεία, όχι µόνο στην Κλαυθµώνος. στρέφοντας το βλέµµα γύρω µου, περισκοπικά. διαθέσιµους για χρήσηεκδοχή, καιχώρο, θεωρώ ότιτων τους χρησιµοποιώ τολοιπόν δηµόσιο µόνο µε αφορµή µοτοσυκλέτες. Σε µια νέα πέραν παραπάνω, θα χρησιµοποιώ σε να µεγάλο βαθµό.και Έχω πάνταΣε όµως µια κάποιες εκδηλώσεις. στο κέντρο της πόλης επιθυµούσα δωΣυνήθως δέντρα ντιζάιν. µια τέτοια Θα ήθελα η κάτι πλατεία να ανοίξει. να ιδιαίτερα έντονη µέριµνα να µην τον οικειοποιηθώ σε κινούµαι µε βλέµµα µουΝα στραµµένο ∆εν σηµατοδοτεί ητοΚλαυθµώνος στηκυκλοφορείται, σκέψη βάση, θαεπιφύλαξη ήθελα καιµε εκδηλώσεις. αποικιστεί, να Έτσι µπορείς πιείς και καφέ. Να βάρος υπολοίπων. καµιά φορά νιώθω τριγύρω. µου,των οπότε δυσκολεύοµαι νανα της αποδώσω ρόλο/ ενσωµατωθεί αρµονικά µε τις παρακείµενες αµήχανα µε διάφορες πρωτοβουλίες που οδούς λέξη. Θα µου άρεσεκοινωνικές αν µετατρεπόταν σε έναν χώρο ∆ραγατσανίου (εµπόριο) και απέναντι (Μουσείο τονµια αντιµετωπίζουν σαν ιδιοκτησία τους (δεν εννοώ Σε νέα εκδοχή της Κλαυθµώνος θα ήθελα να δω συνάντησης και δηµιουργίας, αλλά αυτό θα ήθελα να Παπαρρηγοπούλου), κάτω το να τον Πολεως χρησιµοποιήσεις εκδήλωση, αλλά µια ριζικά ανακατασκευασµένη πλατεία, και µε συµβεί σε κάθε Αθηνών, πλατεία,για όχιµια µόνο στηνκαθαρή Κλαυθµώνος. ναόεκδοχή, Αγ. Θεοδώρων, λοξά κάτω µε θα πέρασµα να το κάνεις αδιαφορώντας το ποιοι άλλοι είναι καλαίσθητη, καιγια πολλαπλασιάζοντας Σε µια υπέροχο νέαδιατηρώντας λοιπόν πέραν των παραπάνω, προς έχουν Βαρβάκειο Αγορά, λοξά άνω µε εκεί, τι εικόνα γιακαι τα πράγµατα τις εκδηλώσεις. επιθυµούσα να δωαυτοί δέντρα ντιζάιν. Σεκλπ). µιαπέρασµα τέτοια προς Καρύτση. Σεάλλη ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις, ο νέος Ενοχλούµαι από τηνκαι όταν τριγύρω από µεγάλα βάση, θα ήθελα εκδηλώσεις. θα ορίσει δικές ad hoc. κτίρια κλπχώρος δεν υπάρχει χώρος γιατου να χρήσεις σταθείς και που Η πλατεία δεν είναι υπάιθριο αναψυκτήριο. οι άνθρωποι συνωστίζονται στο πεζοδρόµιο. Καλοδεχούµενη η ανανέωση της Κλαυθµώνος. Αισθάνοµαι ότι το κάτω κοµµάτι της, µε τα δέντρα, δεν είναι ιδιαίτερα προσβάσιµο. Θα ήθελα να είναι φυτεµένη, να χρησιµοποιείται και να µην υπάρχουν απειλητικά ή µη προσβάσιµα κοµµάτια της. Οπωσδήποτε θα ήθελα να υπάρχουν εκδηλώσεις! ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι Τρόλλεϊ Μπαρ

οι άνθρωποι συνωστίζονται στο πεζοδρόµιο. Θεωρώ ότι η αξιοποίηση του δηµόσιου χώρου είναι πολύ σηµαντική καθώς απευθύνεται σε όλους, είναι Καλοδεχούµενη η ανανέωση της Κλαυθµώνος. είναικοµµάτι συνήθως δροσερός και ευχάριστος. Αισθάνοµαιδωρεάν, ότι το κάτω της, µε τα δέντρα, Λεωφορεία Σχεδόν πάντα βρίσκοµαι σε αυτόν να κάνω κάτι: δεν είναι ιδιαίτερα προσβάσιµο. Θα ήθελα να για είναι ∆ιαδηλώσεις ΛΑΜΠΡΟΣ Γ.κάθοµαι για να να ξεκουραστώ σπάνια ή γιαPride να δω Athens φυτεµένη, να χρησιµοποιείται και να µην∆ηµιουργία υπάρχουν ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Χρώµατα φίλους ή διαβάζωκοµµάτια ή τρωγοπίνω κάτι που έχω ΗΘΟΠΟΙΟΣ απειλητικά ή µη προσβάσιµα της. Design ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ αγοράσει (συνήθως από αλλού). Οπωσδήποτε θα ήθελα να υπάρχουν εκδηλώσεις!

Στην Αθήνα το βλέµµα στρέφεται ενστικτωδώς Στο άκουσµα της πλατείας Κλαυθµώνος µου κάτω µιας και οι οδοστρωµατικές παγίδες είναι στο νου απόκρατώ αυτή στο Μια έρχονται λέξη για την Κλαυθµώνος; (αλλά εικόνα: άπειρες. Αντοξικοµανείς. γνωρίζω Άδεια την ∆ιέρχοµαι περιοχή, στο ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΑΡΑΝΤΗ ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. των γιατί δουλεύω στην Καρύτση. Οταν περπατώ συναυλία Βελιώτη/ Αγγελάκα σε κάποια µέρα στον επίπεδο µατιών. δηµόσιο χώρο κοιτάζω για ευθεία. ∆ραστηριοποιούµαι µουσικής). ΗΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Κλαυθµώνος κάποιο λόγο είναι ΗΘΟΠΟΙΟΣ σε ήσυχη αυτόν και συµµετέχω πάντα πάντα και γίνεταιστις της διάφορες πόπης στην Θα ακόµη ήθελα µια όταν πιο ενδιαφέρουσα Κλαυθµώνος. Κάτι κοινωνικές πορεία πουναπερνάει από τη Περνώ από σεεκδηλώσεις. τραβάει να Σταδίου. την επισκεπτείς, κάτιαυτή να συµβαίνει. πολύ συχνά. πολύ στο Τα Περπατάω παρτέρια δίνουν την κέντρο αίσθησηγενικά. ότι είναι Λεωφορεία. ∆ιαδηλώσεις. Pride. Είναι οι Στο της πλατείας Κλαυθµώνος µου Θαάκουσµα ήθελα, στη νέα της να Athens εισαχθεί η έννοια Περνάω από ‘κει γιατί είναι κοντά στη δουλειά. αδιαπέραστα. θαεκδοχή µπορούσε να έχει σχεδιασµένες πιο πρώτες λέξεις που στοτύπου µυαλό µου όταν έρχονται στο νου τοξικοµανείς. ∆ιέρχοµαι από αυτή της δηµιουργίας, χρώµατα και απέναντι design Palais Βέβαια, περνάω συνήθως απ’έρχονται την πλευρά. ελκυστικές και καθαρές διαγώνιες προσβάσεις. ∆εν σκέφτοµαι την πλατεία Κλαυθµωνος. Την δουλεύω Καρύτση. Οταν περπατώ στον Bulles τουεπειδή Pierre Cardin. Σε ένα σενάριο θα οπότε Τηνγιατί διασχίζω πηγαίνω συχνά για ποτό είτε είµαι καιστην σίγουρη γιατί δεντέτοιο την διασχίζω συχνά προσεγγίζω µονάχα όταν πρέπει να οπάρω δηµόσιο χώρο κοιτάζω ευθεία. ∆ραστηριοποιούµαι καταργούσα τις εκδηλώσεις. αρκούσε χώρος Κολοκοτρώνη είτε προς Key κλπ, οπότε βγαίνοντας είναι προφανές ότι κάτιΘα πάει στραβά µε τη Η σχέση µου τον δηµόσιο χώρο σεκαθεαυτός. αυτόνσυγκοινωνία. και συµµετέχω πάνταµέρος στιςµε διάφορες από µετρό “Πανεπιστήµιο” είναι της συγκεκριµένη πλατεία όταν δεν µπορεί να είναιεκδηλώσεις. µάλλον περιορισµένη. Θα ήθελα να βρίσκοµαι κοινωνικές διαδροµής. προσελκύσει στο εσωτερικό της καποιον που ως επί περισσότερο σε αυτόν. Μου αρέσει να τον παρατηρώ το πλείστον κυκλοφορεί πεζός στο κέντρο, όπως γι’ µε αυτο και δενεκδοχή εστιάζω τοεισαχθεί βλέµµα κάπου αλλά Θα ήθελα, στητονέα της έννοια Η σχέση µου δηµόσιο χώρονα είναι η εξής:ηµου εγώ. ΑΝΝΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ κοιτάζω γύρω-γύρω. της δηµιουργίας, χρώµατα και design τύπου Palais Bulles του Pierre/ Cardin. Σεαρέσουν ένα τέτοιο σενάριο θα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΣεΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ πλατείες, κλπµου ανοιξιάτικους/ Οι παρκάκια εκδηλώσεις όταν απευθύνονται σε Θα ήθελα ναπολλές δω µια “φρέσκια” Κλαυθµώνος, καταργούσα εκδηλώσεις. Θα δεν αρκούσε οεκεί χώρος καλοκαιρινούς µήνες, περνάει η σε µε όλουςτις (πχ µουσικές)φορές και απευθύνονται καλύτερηή“εκµετάλλευση” του πράσινου (κάτω) καθεαυτός. παρέα απογέυµατα βράδια κάποια αντί να κοµµατικού καποιον συγκεκριµένα. Οι ώρα, εκδηλώσεις και περισσότερο πράσινο στο είµαστε σεµέρους κάποιοτης συγκεκριµένο µαγαζί.ίσως Επίσης περιεχοµένου δεν µε συγκινούν ιδιαίτερα. Όχι οτι δεν Επισκέπτοµαι δηµόσιους χώρους µόνο όταν κοµµάτικέντρο της. Οι δίνονται εκδηλώσεις αυτή είναι κλασσικά υπόλοιπο όλατους τα ραντεβού στηνσεεν χρειάζονται, αλλά αποκλείουν κάποιους δυνάµει πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις. Από την µήνες ο πάντα καλοδεχούµενες. Κοραή. Τέλος ανοιξιάτικους/ καλοκαιρινούς χρήστες που δεν ανήκουν στον συγκεκριµένο Κλαυθµώνος διέρχοµαι µε αφορµή τη βόλτα στο γνωστός περίπατος Αρεοπαγίτου µε των “χώρο”. Ο∆ιονυσίου σχεδιασµός και το στήσιµο κέντρο για δουλειές, γιααπ’ ψώνια ή για διασκέδαση. Το προορισµό κάπου πίσω τον Λουµπαρδιάρη. εκδηλώσεων είναι εξίσου σηµαντικό. Ίσως πρέπει να βλέµµα µου το κρατώ στην ευθεία και στο πράσινο αλλάξει και να αποκτήσει διαφορετικές κλίµακες. (όπου υπάρχει). Οι πλατείες υπήρχαν από παλιά ως µέρος εξόδου,µε ηχεία... Αυτή τη στιγµή είναι πάντα µια εξέδρα βόλτας (λόγω παιδικών χρόνων στο Βύρωνα). Από Μια ανάπλαση τηςκυνηγητά, θα την περιέγραφα µε τη λέξη παιχνίδια (µπάλα/ στήναµε ράµπες για “Ανανέωση”. ήθελα να δω πράσινο ποδήλατα και Θα τέτοια), µέχρι τις περισσότερο πρώτες συζητήσεις/ και τις υποδοµές εκείνες θα τηΤσιρακοπούλου µετατρέψουνTΣΜΕ∆Ε σε γκοµενιλίκια έγιναν στηνπου πλατεία πιο ώστε να κάνεις µία βόλτα αλλά (όχιφιλόξενο πως έχει χώρο σηµασία το όνοµα). Επίσης στο χωριό να παραµείνεις περισσότερη Σε αυτό µέχρι να πάρουνµεοιπαρέα πρώτοι της παρέαςώρα. δίπλωµα και θα βοηθούσαν περισσότερες αυτοκίνητο, η βραδινή έξοδοςεκδηλώσεις. ήταν στα παγκάκια της τοπικής πλατείας. Επέστρεψαν στην ηµερήσια διάταξη κυρίως µετά τον ∆εκέµβρη του 2008, αλλά

παρέα απογέυµατα ή βράδια κάποια Οι πλατείες υπήρχαν από παλιά ως είµαστε κάποιο συγκεκριµένο βόλταςσε (λόγω παιδικών χρόνωνµασ κλασσικά τα ραντεβού κέντρο παιχνίδιαόλα (µπάλα/ κυνηγητά, στήνα Κοραή. Τέλος καλοκ ποδήλατα καιανοιξιάτικους/ τέτοια), µέχρι τις πρώ γνωστός περίπατος Αρεο γκοµενιλίκια έγιναν∆ιονυσίου στην πλατεία προορισµό κάπου πίσω το απ’όνοµα). τον ΛουΕ (όχι πως έχει σηµασία µέχρι να πάρουν οι πρώτοι της παρ Οιαυτοκίνητο, πλατείες υπήρχαν απόέξοδος παλιά ως η βραδινή ήτανµ βόλτας παιδικών χρόνωνστη στο τοπικής(λόγω πλατείας. Επέστρεψαν παιχνίδια (µπάλα/µετά κυνηγητά, στήναµ διάταξη κυρίως τον ∆εκέµβρη ποδήλατα και τέτοια), µέχρι Οπότε τις πρώέ και πλατείες καλοκαιριού. ΗΚ γκοµενιλίκια στην πλατεία Τσ συνάντησης έγιναν µε µια σειρά ανθρώπο πάν (όχι πως έχει σηµασία το όνοµα). Επ ραντεβού και που τους γνώριζεςότα κ µέχρι να πάρουν οι πρώτοι τηςΕννο παρέ κυρίως σε τέτοιες συνθήκες. στη περ αυτοκίνητο, βραδινή έξοδος ήταν γκαζόν και ηµάρµαρα, µε µπύρες α τοπικής πλατείας. Επέστρεψαν στην διάταξη κυρίως τον ∆εκέµβρη Το βλέµµα µου µετά το κρατώ µάλλον κ και πλατείες Οπότε βιάζοµαι καικαλοκαιριού. έχω ακουστικά σταέγι αυ συνάντησης µε µιαόταν σειρά ανθρώπου ψηλά στα κτίρια περπατάω αρ ραντεβού και που τους γνώριζες κυ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝ ΣΠΥΡΟΣ κυρίως σε συνθήκες. Εννοώ Η λέξηΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ µετέτοιες την οποία θα περιέγραφα γκαζόν και µάρµαρα, µε µπύρες απ ανασχεδιασµένη Κλαυθµώνος: “ζω ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΞΥ∆ΑΚΗΣ Θα έβλεπα κόσµο να περπατάει κα Τοχωρίς βλέµµα µου το κρατώ κά ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ καναπεδάκια και µάλλον τζάµιλίκια βιάζοµαι και έχω ακουστικά στα αυτ Περισσότερα δέντρα ίσως. Ένα χώ Μνηµείο Εθνικής Συµφιλίωσ στα ότανναπερπατάω αργ(κ να καθίσεις πληρώσεις Μιαψηλά λέξη για κτίρια τηνχωρίς Κλαυθµώνος; Άδεια µεσηµεριανή βόλτα,που πλατεία επειδήΒελιώτη/ είναι εκείΑγγελάκα ακριβώς είνα συναυλία σε κάποι Κλαθµώνος είναι µια τον “κλει δηµόσιο χώρο ενπεριέγραφα γένει χ Ηµπορούσε λέξη Η µε την θα τα οποία δέκα λεπτά περιµ µουσικής). Η Κλαυθµώνος γιαπου κάποιο λ συχνά απόΚλαυθµώνος: αυτή, έχω δουλειέ περισσότερο για να λόγους διέλ ανασχεδιασµένη “ζω ανάµεσα σε δουλειές, µπορώ να πάντα ήσυχη ακόµηχώρο και όταν γίνεταισυχ τη δηµόσιο βρίσκοµαι λιγότερο παραµον Θα έβλεπα κόσµοως νασηµείο περπατάει και εκεί. πορεία πουέντονα περνάει από τη Σταδίου. Πε ανθρώπους και πράγµ δηµόσιοι χώροι στην Ελλάδα χωρίς καναπεδάκια και τζάµιλίκια/ πολύ συχνά. Περπατάω πολύ στο κέντρ στρέφοντας το βλέµµα γύρω φιλόξενοι, προσφέρουν Περισσότερα ίσως. Ένα στη χώρ Σε ο,τι αφορά τιςνα εκδηλώσεις, εξααδ Περνάω από ‘κειδέντρα γιατί είναι κοντά περισσότερες ναπαράδειγµα, καθίσεις χωρίς ναδραστηριότητε πληρώσεις κα “Mέρα Mουσικής” να Βέβαια, περνάω συνήθως απ’ να τηνανοίξ απέν Θα ήθελα η πλατεία χρονική περίοδο είναιναι εκεί ακριβώς είναι, Βιβλίου” (άλλα όχι παραµονής/ µεπου αυτά ταγιά Τηνεπειδή διασχίζω επειδή πηγαίνω συχνά αποικιστεί, να µπορείς να πιεσ προσώπων. Το βλέµµαπεριµέ µου µπορούσε ταείτε δέκα λεπτά παραπήγµατα που στήνονται). Εξέδ Κολοκοτρώνη προς Keyπου κλπ, οπότ ενσωµατωθεί αρµονικά µενατι µακριά, οριζόντια. ανάµεσα σε δουλειές, να µπορώ από µετρό∆ραγατσανίου “Πανεπιστήµιο” είναι µέρος (εµπόριο) και α εκεί. διαδροµής. Πολεως Αθηνών, Παπαρρηγο Καινούρια Κλαυθµώνος; Με υπέροχο ναό Αγ. Θεοδώρων, αναψυχή, χαρούµενα-ζωντα Σε ο,τιµου αφορά τιςδηµόσιο εκδηλώσεις, εξαρ Η σχέση µε το χώρο είναι προς Βαρβάκειο Αγορά, λοξά πράσινο. Θα ήθελα να υπάρχ παράδειγµα, “Mέρα Mουσικής” ναι, Καρύτση. Σε όχι ό,τι αφορά τις εκ εκδηλώσεις και µε µάλιστα διαφ Βιβλίου” ναι (άλλα αυτά τα άθ Σε πλατείες, παρκάκια κλπ ανοιξιάτικου χώρος που θα ορίσει δικές Εξέδρ του χ παραπήγµατα στήνονται). καλοκαιρινούς µήνες, πολλές φορές αν π πλατεία δεν είναι υπάιθριο παρέα απογέυµατα ή βράδια κάποια ώρ είµαστε σε κάποιο συγκεκριµένο µαγαζ κλασσικά όλα τα ραντεβού κέντρο δίνσ Κοραή. Τέλος ανοιξιάτικους/ καλοκαιρ γνωστός περίπατος ∆ιονυσίου Αρεοπα προορισµό κάπου πίσω απ’ τον Λουµπα

Οι πλατείες υπήρχαν από παλιά ως µέρ OLD BOY βόλτας (λόγω παιδικών χρόνων στο Β BLOGGER παιχνίδια (µπάλα/ κυνηγητά, στήναµεστρ ποδήλατα και τέτοια), µέχρι τις πρώτες γκοµενιλίκια έγιναν στην πλατεία Τσιρ (όχι Περπατάω πως έχει σηµασία Επίση αρκετά το στοόνοµα). δηµόσιο χώ µέχριτοναεπιτρέπει, πάρουν οι της παρέας θαπρώτοι προτιµήσω το περ ΝΟΤΑΡΑΣ αυτοκίνητο, ηΑΝ∆ΡΕΑΣ βραδινή έξοδος στα ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ αυτοκίνητο ή κάποιο µέσο ήταν µαζικής OLD BOY τοπικής πλατείας. Επέστρεψαν στην ηµ την Κλαυθµώνος περνάω συνήθω ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ BLOGGER διάταξη κυρίωςτηµετά ∆εκέµβρη πληρώσω ∆ΕΗτον :) Στο µυαλό του µο και πλατείες καλοκαιριού. Οπότε έγινε ως µια πλατεία µε περιστέρια και τ συνάντησης µε µια σειρά ανθρώπους π βλέµµα µου συνήθως είναι στραµµ Κλαυθµώνος. Το πρώτο πρά Περπατάω αρκετά στο δηµόσιο χώρ ραντεβού και που γνώριζες κυρίω ΚαµιάΌταν φορά σετους κανένα σύνθηµα στ ακούω τη λέξη Κλαυθµ µυαλό· δηµόσιοι υπάλληλοι το επιτρέπει, προτιµήσω το περπ κυρίως σενου τέτοιες συνθήκες. Εννοώ κα ταθα εξης: Ευταξίας-Βούρο πάρω το τρόλεϊ, για να πάω αυτοκίνητο ή κάποιο µαζικής γκαζόν καιΣυµφιλίωσης, µάρµαρα, µεµέσο µπύρες από Θα ήθελα µια Κλαυθµώνος που ναπµ Έβερτ. Περνώ πλατεία, σε παζάρια την Κλαυθµώνος περνάω Πιθανόν νακάπου ήθελα να δω συνήθως µιαβιβλίου λύσηµ πάω αλλού. Η σχέση σκέφτοµαι, τηνκάποι διασ τητο ∆ΕΗ :)σπάνια Στο µυαλό µου Το πληρώσω βλέµµα µου κρατώ µάλλον κάτω περιλαµβάνει νερό. ∆εν έχω χώρο είναι γενικά περιστασια ως µιακαι πλατεία µε στις περιστέρια και τρπ βιάζοµαι έχω ακουστικά στα αυτιά. εκδηλώσεις, αλλά αν πλάκες ο χώρος ήτα να εστιάζει του Συµφωνώ ότιθα ένας από του βλέµµα µου συνήθως είναι ψηλά στα ψηλά κτίρια ότανδεν περπατάω ικανοποιητικός, µε στραµµέ πείραζε στις προσόψεις ήαργά. µπρο χώρου είναι αυτός του κοιν Καµιά φορά σε κανένα σύνθηµα στο καταργηθούν. Επιδιώκω αξιοποιώ τους Η λέξη µε Θα την οποία θαναπεριέγραφα την επιθυµούσα να δω στη θέ στηπλατεία χρήση χώρ Θα ήθελα που να ανασχεδιασµένη Κλαυθµώνος: “ζωντα πελεύθερους λµια α τΚλαυθµώνος ε ί α. Μια µε ετ αυτούς αν και όχιµια τόσο να ήθελα να δω λύση Θα Πιθανόν έβλεπαDéfense κόσµο να καισυχν ναπ καιπερπατάει συνεχείς παράλλ βλέµµα µου γενικά περιλαµβάνει νερό. έχωγυρνάει. κάποιο χωρίς καναπεδάκια και∆εν τζάµιλίκια/ χω σεδέντρα συνθήµατα αφίσες, εκδηλώσεις, αλλάίσως. αν οκαι χώρος ήτανσπ Περισσότερα Ένα χώρο πλάκες τουκαφε πεζκ δενπληρώσεις θα µε πείραζε να ικανοποιητικός, καθίσειςφάσεις χωρίς στις να στα διάκενα. καταργηθούν. επειδή είναιµην εκείπατήσω ακριβώς που είναι, θα µπορούσε τα δέκα λεπτά που περιµένω µια Κλαυθµώ ανάµεσα σεΟραµατίζοµαι δουλειές, να µπορώ να πάω Φαντάζοµαι παγκάκια, τρεχ εκεί. καθαριότητα, γιατί όχι και ε Σε ο,τι αφορά τις εκδηλώσεις, εξαρτάτ παράδειγµα, “Mέρα Mουσικής” ναι, “Έ Βιβλίου” ναι (άλλα όχι µε αυτά τα άθλι παραπήγµατα που στήνονται). Εξέδρα Α


ΟΥΜΑΡΑΣ

χρονική παραµονής/εµπλοκής των Η πλατεία καταπερίοδο καιρούς φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις. τι εικόνατιέχουν αυτοί για τα Σε αυτή τη νέαεκεί, εκδοχή, θα θέλατε ναπράγµατα δείτε; κλπ). παρέα απογέυµατα ή βράδια κάποια ώρα, αντί να προσώπων. Τοθα βλέµµα µου στρέφεται Ενοχλούµαι από την άλλη όταν τριγύρω από Στη µεγάλα νέα εκδοχή τηςείµαστε θέλατε νασυγκεκριµένο δείτεσυνήθως τέτοιες εκδηλώσεις σε κάποιο µαγαζί. Επίσης µακριά, οριζόντια. κτίρια κλπ δεν υπάρχει χώρος για να σταθείς και που κλασσικά όλααρκούσε τα ραντεβούοκέντρο δίνονται στην ή θα σας χώρος καθεαυτός; Η πλατεία κατα καιρούς φιλοξενεί εκδηλώσεις. οι άνθρωποιδιάφορες συνωστίζονται στο πεζοδρόµιο.

Στη νέα εκδοχή της θα θέλατε να δείτε τέτοιες εκδηλώσεις Καλοδεχούµενη η ανανέωση της Κλαυθµώνος. ή θα σαςΑισθάνοµαι αρκούσε καθεαυτός; ότιοτοχώρος κάτω κοµµάτι της, µε τα δέντρα,

δεν είναι ιδιαίτερα προσβάσιµο. Θα ήθελα να είναι φυτεµένη, να χρησιµοποιείται και να µην υπάρχουν απειλητικά ή µη προσβάσιµα κοµµάτια της. Οπωσδήποτε θα ήθελα να υπάρχουν εκδηλώσεις! Η Κλαυθµώνος θα αποµάκρυνα το είναι ήσυχη ακόµη και µεγάλοπάντα γλυπτό όταν γίνεται της πόπης στην πορεία που περνάει από τη Σταδίου Λεωφορεία ∆ιαδηλώσεις Athens Pride

Κλάµα (σοβαρά!) Στην Η πρώτη λέξη πουΑθήνα µου το βλέµµα έρχεται στο νου στρέφεται ενστικτωδώς κάτω

ΗΤΡΙΟΥ καθηµερινά από την πλατεία στο ΤΟΣ ΝΤΙΝΟΥ ουλειά. αφα ΜΩΝµε τη λέξη “παρακµή”. Σπάνια ο δηµόσιο χώρο, µόνο µε αφορµή ώσεις. Συνήθως στο κέντρο της πόλης την έχωµεταυτίσει µε τις φύλαξη το βλέµµα µουπορείες/ στραµµένο πάνια διέρχοµαι από αι η πρώτη λέξηέξοδος, που µέσα. µου Μόνο σης, νυχτερινή οια εκδήλωση. Τις περισσότερες σχεδόνΤον ποτέ την αδιασχίζω Κλαυθµώνος. ιστή” γειτονικούς πλατεία. Περνάω στους δρόµους, ω φορά από τηνθαπλευρά χρησιµοποιώ χήκαµιά της Κλαυθµώνος ήθελα να δω ές τριγύρω. Στον κόψω δρόµο για το Σύνταγµα ή γιακαι ούµαι για κάποια δουλειά στο λευσης, περιπάτου και ατασκευασµένη πλατεία, καθαρή χνά. Παρατηρώ πολύ ο µπαρ. οµαι όταν γίνεται νής. Θα ήθελα οι εκεί κάποια ατηρώντας και πολλαπλασιάζοντας διαρκώς, ρι βιβλίου, Athens Pride κλπ). α.µατα, να είναι περισσότερο ω µου, περισκοπικά. οιώ τους δηµόσιους χώρους αλλά αναψυχή, να επιτρέπουν ικεία δηµόσιους χώρους, λους. Πλατεία Εξαρχείων, πάρκο ες καιστους µεγαλύτερη ξει. Να κυκλοφορείται, να ς/εµπλοκής νιώθω “δικούς µου” και γµα, Βικτώρια, Παύλο, τωνΆγιο είς και καφέ. Να η και θεωρώ ότιΑυδή τους λόγω στρέφεται συνήθως νος και Πλατεια ις παρακείµενες οδούς λο βαθµό.κατοικίας Έχω πάντα περιοχή µουόµως αλλάµια και απέναντι (Μουσείο να µην τον οικειοποιηθώ ίµνα συχνάζουν οι παρέες µου. σε οπούλου), κάτω µε ων. Έτσι καµιά φορά νιώθω έντονη δραστηριότητα, ατεία Βικτωρίας επειδή είναι κάπως , κοινωνικές λοξά κάτωπερισσότερο µε πέρασµα ςανά πρωτοβουλίες πουκαι υλικά, οιείται εκτενώς από κατοίκους ά επειδή άνω µεείναι πέρασµα σαν ιδιοκτησία τουςπρος (δεν εννοώ και περισσότερες άχουν µεταξύ Εξαρχείων κδηλώσεις, οεκδήλωση, νέος ήσεις µια φορετικού τύπου. ονα οιγια κοινωνικές οµάδεςαλλά που τον χρήσεις ad το hoc. Η άλλοι είναι ώντας για ποιοι ρίσκονται σε (τεταµένη) ισορροπία. ναψυκτήριο. αυτοί για τα πράγµατα κλπ). άλλη όταν απόχώρου µεγάλαείναι οποίηση τουτριγύρω δηµόσιου ει χώρος για να σταθείς και πουείναι καθώς απευθύνεται σε όλους, ίζονται δροσερός στο πεζοδρόµιο. νήθως και ευχάριστος. σκοµαι σε αυτόν για να κάνω κάτι: ανέωση Κλαυθµώνος. ια να να της ξεκουραστώ ή για να δω τωή κοµµάτι της, κάτι µε ταπου δέντρα, ω τρωγοπίνω έχω Ευταξίας-Βούρος, Σ ΜΠΙΣΤΗΣ οσβάσιµο. ΘαΕθνικής ήθελα να είναι ως απόΜνηµείο αλλού). ΠΙΣΤΗΜΩΝ οποιείται και να µην υπάρχουν Συµφιλίωσης, Έβερτ ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι βάσιµαστρέφεται κοµµάτια της. λέµµα Τρόλλεϊενστικτωδώς λα να υπάρχουν εκδηλώσεις! Μπαρ οδοστρωµατικές παγίδες είναι ρίζω την περιοχή, στο κρατώ στο κλάµα” των απολυµένων δηµόσιων υών. έκλαιγαν µπροστά στις νέες

ρακαλώντας να ξαναπροσληφθούν. ενδιαφέρουσα Κλαυθµώνος. πλατεία. Κάτι ρη σχέση µε τη συγκεκριµένη την επισκεπτείς, κάτι για να κάποια συµβαίνει. µε αφορµή ραντεβού υν την αίσθηση ητήριο. Θεωρώότι τηνείναι ύπαρξη δηµόσιου µπορούσε να έχει σχεδιασµένες πιο ά µου και διεκδικώ την διαφύλαξή αθαρές προσβάσεις. ∆εν µαι στοδιαγώνιες χώρο εστιάζω σε οτιδήποτε γιατί που δεν την διασχίζω συχνά οπότε άγµα µου έρχεται στο µώνος, µου έρχονται διαφέρον. Συνήθως σεστο ανθρώπους, τι κάτι πάειαπό στραβά µε ι. Περνάω εκεί. Γιατηνα ος, Μνηµείο Εθνικής ατα, ντυσίµατα, συµπεριφορές, λόγια. ωατεία στα όταν µπαρ πίσω από δεν µπορεί να ώ από αυτή µονάχα γιατην νααυτοκίνητα, ατηρώ κτίρια, µνηµεία, υ. Πάντως που το που ως επί εσωτερικό της καποιον µου µε τοντώρα δηµόσιο σχίζω, απόάλλοτε µέσα. όπως οφορεί πεζός στο κέντρο, ακή µεπερνάω το βλέµµα πεζοδροµίου άλλοτε στη σκέψη εί κάτι η Κλαυθµώνος υς ρόλους του οστά, στο σηµείο κολεύοµαι να δηµόσιου τηςφυγής. αποδώσω ρόλο/ νωνικού πυκνωτή. ου αρέσουν όταν απευθύνονται σε ρεσε αν µετατρεπόταν σε έναν χώρο ςδηµιουργίας, δηµόσιους - αλλά αυτό κές) και δεν απευθύνονται σεήθελα να έση της Κλαυθµώνος µια θα ρους. Περνάω χρόνο σεκοµµατικού ιµένα. Οι όχι εκδηλώσεις τα σιντριβάνια τηςστην ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ πλατεία, µόνο Κλαυθµώνος. νά όσο στοπέραν παρελθόν. Το Όχι οτι δεν νόν µεεκδοχή, συγκινούν ιδιαίτερα. ληλες εκδηλώσεις. των παραπάνω, θα . αποκλείουν Σεδέντρα γυναίκες, σε κτήρια, άδω εν µια δυνάµει καικάποιους ντιζάιν. Σε τέτοια στις µου ανήκουν στον συγκεκριµένο και νευρωτικές εκδηλώσεις. ηµόσιους χώρους µόνο όταν ζοδροµίου προκειµένου να σµός και το στήσιµο των κδηλώσεις. Από την Ίσως πρέπει να αι εξίσου σηµαντικό. µαι µε αφορµή τη βόλτακλίµακες. στο ποκτήσει διαφορετικές για πάντα ψώνια ή για διασκέδαση. Το ζωντανή. ώνος ναι µια εξέδρα µε ηχεία... ώ στην ευθεία στο πράσινο χούµενο νερό,και σκιά, εκδηλώσεις.

α την περιέγραφα µε τη λέξη λα να δω περισσότερο πράσινο ίνες που θα τη µετατρέψουν σε ώστε να κάνεις µία βόλτα αλλά ρέα περισσότερη ώρα. Σε αυτό σότερες εκδηλώσεις.

ΝΙΚΟΣ ΞΥ∆ΑΚΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΑΡΑΝΤΗ Η Κλαθµώνος είναι µια “κλειστή” πλατεία. Περνάω ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ συχνάχώρο από αυτή, έχω δουλειές τριγύρω. Στον Με τον Μια δηµόσιο σχετίζοµαι ως παρατηρητής, λέξη για την Κλαυθµώνος; Άδεια (αλλά εικόνα: δηµόσιο χώροκυρίως βρίσκοµαι συχνά. Παρατηρώ µε το βλέµµα στραµµένο στα κτίρια. Στοµέρα πολύ συναυλία Βελιώτη/ Αγγελάκα σε κάποια ΑΝΝΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ έντονα ανθρώπους πράγµατα, διαρκώς, κέντρο µουσικής). κινούµαι αρκετά συχνά και και για περνώ εξίσου Η Κλαυθµώνος κάποιο λόγο Λεωφορεία. ∆ιαδηλώσεις. Athens Pride. Είναι οι είναι στρέφοντας το βλέµµα γύρω µου, περισκοπικά. συχνά απο την Κλαυθµώνος καθώς αποτελεί ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ πάντα ήσυχη ακόµη καιστο όταν γίνεται της πόπης στην πρώτες λέξεις που έρχονται µυαλό µου όταν κεντρικό σηµείο τηςπερνάει πόλης.από Τηντη έχω συνδέσει στο από αυτή πορεία που Σταδίου. Περνώ σκέφτοµαι τηνήθελα πλατεία Κλαυθµωνος. Την Να η πλατεία να ανοίξει. κυκλοφορείται, να νου µουπολύ µεΘα τη λέξη “κλαυθµός”. συχνά. Περπατάω πολύ στο κέντρο γενικά. προσεγγίζω µονάχα όταν πρέπει να πάρω αποικιστεί, να µπορείς πιείς και καφέ. Να ΠερνάωΗαπό ‘κειµου γιατίµεείναι κοντά στηχώρο δουλειά. συγκοινωνία. σχέση τον δηµόσιο ενσωµατωθεί αρµονικά µε τις παρακείµενες Επισκέπτοµαι τουςθα δηµόσιους χώρους µόνοοδούς όταν Σε ένα σενάριο ανασχεδιασµού τηντην περίµενα Βέβαια,περιορισµένη. περνάω συνήθως απ’ απέναντι πλευρά. είναι µάλλον Θαήταν ήθελα να βρίσκοµαι ∆ραγατσανίου (εµπόριο) και απέναντι πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις. Από(Μουσείο την “φιλόξενη”, “ανοιχτή” και εάν στο χέρι µου θα Την διασχίζω επειδή πηγαίνω συχνά για ποτό είτε περισσότερο αυτόν. Μου αρέσει να παρατηρώ Πολεως Αθηνών, Παπαρρηγοπούλου), Κλαυθµώνος διέρχοµαι µετον αφορµή τηκάτω βόλταµεστο αποµάκρυνα τοσεµεγάλο γλυπτό. Οι κατα Κολοκοτρώνη είτε προς Key κλπ,καιρούς οπότε βγαίνοντας γι’ αυτο και δενπροτιµούσα εστιάζω το βλέµµα κάπου αλλά υπέροχο ναό Αγ. Θεοδώρων, λοξά µε πέρασµαΤο κέντρο για δουλειές, γιαµου ψώνια ήκάτω για διασκέδαση. εκδηλώσεις θα να καταργηθούν. από µετρό “Πανεπιστήµιο” είναι µέρος της κοιτάζω γύρω-γύρω. βλέµµα µου το Αγορά, κρατώ στην στο πράσινο προς Βαρβάκειο λοξά ευθεία άνω µεκαι πέρασµα προς διαδροµής. (όπου υπάρχει). Καρύτση. Σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις, ο νέος Θα ήθελα χώρος να δω µια Κλαυθµώνος, θα “φρέσκια” ορίσει δικές του χρήσεις µε ad hoc. Η Η σχέση µου µε το δηµόσιο χώρο είναι η εξής: καλύτερη “εκµετάλλευση” του πράσινου (κάτω) Μια ανάπλαση θα τηναναψυκτήριο. περιέγραφα µε τη λέξη πλατεία δεν είναιτης υπάιθριο µέρους της και περισσότερο στο “Ανανέωση”. Θαίσως ήθελαπράσινο να δω περισσότερο πράσινο Σε πλατείες, παρκάκια κλπ ανοιξιάτικους/ υπόλοιπο κοµµάτι Οι εκδηλώσεις σε αυτή και τις της. υποδοµές εκείνες που θα τηείναι µετατρέψουν σε καλοκαιρινούς µήνες, πολλές φορές περνάει εκεί η πάντα καλοδεχούµενες. πιο φιλόξενο χώρο ώστε να κάνεις µία βόλτα αλλά παρέα απογέυµατα ή βράδια κάποια ώρα, αντί να να παραµείνεις µε παρέα περισσότερη ώρα. Σε αυτό είµαστε σε κάποιο συγκεκριµένο µαγαζί. Επίσης θα βοηθούσαν περισσότερες εκδηλώσεις. κλασσικά όλα τα ραντεβού κέντρο δίνονται στην Κοραή. Τέλος ανοιξιάτικους/ καλοκαιρινούς µήνες ο γνωστός περίπατος ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου µε προορισµό κάπου πίσω απ’ τον Λουµπαρδιάρη. ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι Τρόλλεϊ Οι πλατείες υπήρχαν από παλιά ως µέρος εξόδου, Μπαρ ∆ηµιουργία TΣΜΕ∆Ε βόλτας (λόγω παιδικών χρόνων στο Βύρωνα). Από Χρώµατα παιχνίδια (µπάλα/ κυνηγητά, στήναµε ράµπες για Design

ποδήλατα και τέτοια), µέχρι τις πρώτες συζητήσεις/ γκοµενιλίκια έγιναν στην πλατεία Τσιρακοπούλου ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ (όχι πως έχει σηµασία το όνοµα). Επίσης στο χωριό ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΣ µέχρι να πάρουν οι πρώτοι της παρέας δίπλωµα και αυτοκίνητο, η βραδινή ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. έξοδος ήταν στα παγκάκια της ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΠΟΝ τοπικής πλατείας. Επέστρεψαν στην ηµερήσια ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΜΠΑΡΜΑΝ διάταξη κυρίως µετά ∆εκέµβρη του 2008, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Κλαυθµώνος. Τοτον πρώτο πράγµα που µουαλλά έρχεται στο και πλατείες καλοκαιριού. Οπότε έγινε και σηµείο µυαλό· δηµόσιοι υπάλληλοι. Περνάω από εκεί. Για να συνάντησης µε µια σειρά ανθρώπους που δεν έδινες πάρω το τρόλεϊ, για να πάω στα µπαρ πίσω από την και που τους γνώριζες κυρίως Στοκαθηµερινά άκουσµα της πλατείας Κλαυθµώνος µουπου το Περνώ ραντεβού σχεδόν από την πλατεία στο εκεί, πλατεία, σε παζάρια βιβλίου. Πάντως τώρα κυρίως σε τέτοιες συνθήκες. Εννοώ κλειστή. καθισµένοι σε αυτή Πλατείαγια Κλαυθµώνος: Αφιλόξενη, ψυχρή, έρχονται στο νου τοξικοµανείς. ∆ιέρχοµαι από δρόµο τησκέφτοµαι, δουλειά. σπάνια την διασχίζω, περνάω από µέσα. γκαζόν καιδουλεύω µάρµαρα, µε µπύρες από περίπτερο ∆εντην περνάω σχεδόν ποτέ από εκεί. Η λειτουργία του κλπ. γιατί στην Καρύτση. Οταν περπατώ στον Θα περιέγραφα µε τη λέξη “παρακµή”. Σπάνια νέου ΤΣΜΕ∆Ε αλλάζει πάντως τα δεδοµένα. Σε δηµόσιο χώρο κοιτάζω ∆ραστηριοποιούµαι χρησιµοποιώΣυµφωνώ το δηµόσιο µόνοευθεία. µε αφορµή ότιχώρο, ένας από τους ρόλους του δηµόσιου Τοεκδηλώσεις. βλέµµα µουΣυνήθως το κρατώ µάλλον κάτω, ειδικά αντίθεση µε τη συγκεκριµένη πλατεία, επιδιώκω να όταν σε αυτόν και συµµετέχω πάντα στιςπόλης διάφορες κάποιες στο κέντρο της χώρου είναι αυτός του κοινωνικού πυκνωτή. βιάζοµαι έχωµε ακουστικά αυτιά. Στο έχω σχέση τιςκαι αθηναϊκές κυρίως µε πλάι ή και κοινωνικές κινούµαι µεµε επιφύλαξη τοπλατείες, βλέµµαστα µου στραµµένο Επιδιώκω ναεκδηλώσεις. αξιοποιώ τους δηµόσιους στα κτίρια όταν περπατάω αργά.κοιτώ φίλους,ψηλά δυστυχώς για καφέ! Όταν περπατώ, τριγύρω. ελεύθερους στη χρήση χώρους. Περνάω χρόνο σε συνήθως κάτω, στο έδαφος καιτης στις όψεις να των Θα ήθελα, στηόχι νέα η έννοιαΤο αυτούς αν και τόσο εκδοχή συχνά όσοεισαχθεί στο παρελθόν. Η λέξη την οποία θα περιέγραφα τηννα δω κτιρίων. τηςµεδηµιουργίας, και τύπου Palais Σε µια νέα εκδοχή της Κλαυθµώνος θα ήθελα βλέµµα µου γενικάχρώµατα γυρνάει. Σε design γυναίκες, σε κτήρια, ανασχεδιασµένη Κλαυθµώνος: “ζωντανή” Bulles του Pierre Σε ένα τέτοιο µια ριζικά ανακατασκευασµένη πλατεία, καθαρή καισενάριο σε συνθήµατα και Cardin. αφίσες, στις νευρωτικές µου θα κόσµο να περπατάει καιΘα νααρκούσε κάθεται οεκεί Τη νέα Θα τηςέβλεπα εκδοχή θα τηντις περιέγραφα ανοιχτή, καταργούσα χώρος να καλαίσθητη, διατηρώντας καιεκδηλώσεις. πολλαπλασιάζοντας φάσεις στις πλάκες του πεζοδροµίου προκειµένου χωρίς καναπεδάκια τζάµιλίκια/ χωρίσµατα. φιλική, και -µε δεδοµένη τηκαι θέση της (κέντρο, καθεαυτός. τις εκδηλώσεις. µην πατήσω στα διάκενα. Περισσότερα δέντρα ίσως. Έναίσως χώροχρήση που να βολεύει πέρασµα, γραφεία)- µε συγκεκριµένη καθίσεις χωρίς να το πληρώσεις καφετέρια. που να να δικαιολογεί όχι απλά πέρασµα αλλά και τη Ίσως Οραµατίζοµαι µια Κλαυθµώνος ζωντανή. στάση. επειδή είναι εκεί ακριβώς που είναι, θα ήθελα να Φαντάζοµαι παγκάκια, τρεχούµενο νερό, σκιά, µπορούσε τα δέκα λεπτά που περιµένω κάποιον ή καθαριότητα, γιατί όχι και εκδηλώσεις. δουλειές, να πάω Αν την ανάµεσα σχεδίαζα σε από την αρχήνα θαµπορώ τη συνέδεα µε να τηναράξω εκεί. Τριλογια, αλλά και µε το κάτω τµήµα, ιδίως µε δεδοµένη την ύπαρξη του ΤΣΜΕ∆Ε (καθηµερινή, Σε ο,τι αφορά τις εκδηλώσεις, εξαρτάται. πολύωρη συνάθροιση κοινούοι ουρές σήµερα Για παράδειγµα, “Mέρα Mουσικής” ναι, στρίβουν πέρα από την Κολοκοτρωνη). Θα “Έκθεση Βιβλίου” ναι (άλλααλλα όχι µε τα άθλια διατηρούσα τη φύτευση, µεαυτά εντελώς άλλη που στήνονται). Εξέδρα λογικη παραπήγµατα από την υφιστάµενη, για σκίαση και µεΑ∆Ε∆Υ, όχι! “τραπεζάκια έξω”, ενδεχοµένως σε σύνδεση µε το Μουσείο της πόλης. ΦΩΣ.

Κοραή. Τέλος ανοιξιάτικους/ καλοκαιρινούς µήνες ο Καινούρια Κλαυθµώνος; Με έντονη δραστηριότητα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ γνωστός περίπατος ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου µε αναψυχή, χαρούµενα-ζωντανά υλικά, περισσότερο προορισµό κάπου πίσω απ’ τον Λουµπαρδιάρη. πράσινο. Θα ήθελα να υπάρχουν περισσότερες εκδηλώσεις και µάλιστα διαφορετικού τύπου. Οι πλατείες υπήρχαν από παλιά ως µέρος εξόδου, βόλτας (λόγω παιδικών χρόνων στο Βύρωνα). Από παιχνίδια (µπάλα/ κυνηγητά, στήναµε ράµπες για ποδήλατα και τέτοια), µέχρι τις πρώτες συζητήσεις/ γκοµενιλίκια έγιναν στην πλατεία Τσιρακοπούλου Κλάµα (σοβαρά!) Λεωφορεία (όχι πως έχει σηµασία το όνοµα). Επίσης στο χωριό Η πρώτη λέξη που µου έρχεται νου ∆ιαδηλώσεις µέχρι να πάρουν οι πρώτοι τηςστο παρέας δίπλωµα και Athens Pride αυτοκίνητο, η βραδινή έξοδος ήταν στα παγκάκια της Ευταξίας-Βούρος, τοπικής πλατείας. Επέστρεψαν στην ηµερήσια Μνηµείο Εθνικής διάταξη κυρίως µετά τον ∆εκέµβρη του 2008, αλλά Συµφιλίωσης, Έβερτ και πλατείες καλοκαιριού. Οπότε έγινε και σηµείο συνάντησης µε µια σειρά ανθρώπους που δεν έδινες ραντεβού και που τους γνώριζες κυρίως εκεί, ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΑΡΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΟΣ κυρίως σε τέτοιες συνθήκες. Εννοώ καθισµένοι σε και µάρµαρα, µε µπύρες από περίπτερο κλπ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ γκαζόν ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ Το βλέµµα µου το κρατώ µάλλον κάτω, ειδικά όταν βιάζοµαι και έχω ακουστικά στα αυτιά. Στο πλάι ή και ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΣ Λεωφορεία. ∆ιαδηλώσεις. Athens Pride. Είναι οι ψηλάΕίναι στα κτίρια όταν περπατάω Κλάµα (σοβαρά!). η πρώτη λέξη που µουαργά. πρώτες πουσχεδόν έρχονται στο έρχεται στο νου. ∆εν λέξεις διασχίζω ποτέ τηνµυαλό µου όταν τηνοποία πλατεία Κλαυθµωνος. Την ΗΠερνάω λέξη µε την θααπό περιέγραφα την Κλαυθµώνος.σκέφτοµαι καµιά φορά την πλευρά προσεγγίζω µονάχα όταν πρέπει να Όταν ακούωόταν τη λέξη Κλαυθµώνος, µου έρχονται στο ανασχεδιασµένη “ζωντανή” της Σταδίου κινούµαι γιαΚλαυθµώνος: κάποια δουλειά στοπάρω νου τα εξης: Ευταξίας-Βούρος, Μνηµείο Εθνικής συγκοινωνία. Η σχέση µου µε τον χώρο Θα έβλεπα κόσµο να περπατάει καιδηµόσιο να κάθεται εκεί κέντρο. Την επισκέπτοµαι όταν γίνεται εκεί κάποια Συµφιλίωσης, Έβερτ. Περνώ από αυτή µονάχα για είναι µάλλον περιορισµένη. Θα ήθελα να βρίσκοµαι χωρίς καναπεδάκια και τζάµιλίκια/ χωρίσµατα. εκδήλωση (π.χ. παζάρι βιβλίου, Athens Pride κλπ). πάω κάπου αλλού. Η σχέση µου µε τον Ένα δηµόσιο περισσότερο σε αυτόν. Μου αρέσει ναπου τον να παρατηρώ Περισσότερα δέντρα ίσως. χώρο βολεύει χώρο είναι αρκετά γενικά περιστασιακή µεπληρώσεις τοτο βλέµµα άλλοτε γι’ και χωρίς δεν εστιάζω βλέµµα µου κάπουΊσως αλλά να αυτο καθίσεις να καφετέρια. Αισθάνοµαι οικεία στους δηµόσιους χώρους, νατην εστιάζει του κοιτάζω γύρω-γύρω. επειδή είναι εκείπεζοδροµίου ακριβώς πουάλλοτε είναι, µε έννοιαστις ότιπλάκες τους νιώθω “δικούς µου” και θα ήθελα να ψηλά στις προσόψεις στο σηµείο φυγής.κάποιον ή µπορούσε ταµπροστά, δέκα λεπτά περιµένω διαθέσιµους για χρήσηήκαι θεωρώ ότι που τους ναβαθµό. δω µιαΈχω “φρέσκια” Κλαυθµώνος, µε ανάµεσα σε δουλειές, ναπάντα µπορώ να πάω χρησιµοποιώΘα σε ήθελα µεγάλο όµως µια να αράξω Θα επιθυµούσα δω “εκµετάλλευση” στη της οικειοποιηθώ Κλαυθµώνος µια εκεί.να καλύτερη του πράσινου ιδιαίτερα έντονη µέριµνα ναθέση µην τον σε (κάτω) π λ α ττων ε ί α. Μια πλατεία µεπερισσότερο τα σιντριβάνια τηςπράσινο στο µέρους τηςΈτσι και ίσως βάρος υπολοίπων. καµιά φορά νιώθω Défenseµε καιδιάφορες συνεχείς παράλληλες εκδηλώσεις. Σε ο,τι αφορά τις εκδηλώσεις, εξαρτάται. υπόλοιπο κοµµάτι της. Οι εκδηλώσεις σε Για αυτή είναι αµήχανα κοινωνικές πρωτοβουλίες που παράδειγµα, “Mέρα Mουσικής” “Έκθεση πάντα καλοδεχούµενες. τον αντιµετωπίζουν σαν ιδιοκτησία τους (δενναι, εννοώ Βιβλίου” ναι (άλλα όχιεκδήλωση, µε αυτά τααλλά άθλια το να τον χρησιµοποιήσεις για µια Εξέδρα να το κάνεις παραπήγµατα αδιαφορώνταςπου γιαστήνονται). το ποιοι άλλοι είναιΑ∆Ε∆Υ, όχι! εκεί, τι εικόνα έχουν αυτοί για τα πράγµατα κλπ). Ενοχλούµαι από την άλλη όταν τριγύρω από µεγάλα κτίρια κλπ δεν υπάρχει χώρος για να σταθείς και που οι άνθρωποι συνωστίζονται στο πεζοδρόµιο. Καλοδεχούµενη η ανανέωση της Κλαυθµώνος. TΣΜΕ∆Ε Αισθάνοµαι ότι το κάτω κοµµάτι της, µε τα δέντρα, δεν είναι ιδιαίτερα προσβάσιµο. Θα ήθελα να είναι Το βλέµµα µου φυτεµένη, να χρησιµοποιείται και να µην υπάρχουν συνήθως είναι απειλητικά ή µη προσβάσιµα κοµµάτια της. στραµµένο µέσα µου Οπωσδήποτε θα ήθελα να υπάρχουν εκδηλώσεις!

ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΠΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ OLD BOY ΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥ BLOGGER Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Πλατεία Κλαυθµώνος: Αφιλόξενη, ψυχρή, κλειστή. ∆εν περνάω σχεδόν ποτέ από εκεί. Η λειτουργία του Περπατάω αρκετά στο δηµόσιο χώρο. Αν η διαδροµή νέου ΤΣΜΕ∆Ε αλλάζει πάντως τα δεδοµένα. Σε το επιτρέπει, θα προτιµήσω περπάτηµα από το Σχεδόν καθηµερινά διασχίζω τη Σταδίου.τοΤην αντίθεση µε τη συγκεκριµένη πλατεία, επιδιώκω να ή κάποιοµεµέσο µεταφοράς. Από Κλαυθµώνοςαυτοκίνητο την έχω συνδέσει αυτόµαζικής το δρόµο. έχω σχέση µε τις αθηναϊκές πλατείες, κυρίως µε τηνκέντρο Κλαυθµώνος περνάω πηγαίνοντας να Εργάζοµαι στο και πολλές από συνήθως τις δουλειές φίλους, δυστυχώς για καφέ! Όταν περπατώ, κοιτώ πληρώσω τη ∆ΕΗ :) Στο µυαλό µου έχει καταγραφεί µου είναι τριγύρω. συνήθως κάτω, µε στοπεριστέρια έδαφος καικαι στις όψεις των ως µια πλατεία τρόλλεϋ. Το κτιρίων. βλέµµα µουτοσυνήθως Θέλω να χρησιµοποιώ δηµόσιο είναι χώροστραµµένο αλλά το µέσα µου. Καµιάκυρίως φορά σεγια κανένα σύνθηµα κάνω µόνο µέρα, περπάτηµα. Θα στους τοίχους. Τη νέα της εκδοχή θα την περιέγραφα ανοιχτή, ΑΝΝΑ ΓΥΠΑΡΑΚΗ χαρακτήριζα την σχέση µου µε αυτόν ως σχέση φιλική, καιµια -µεΚλαυθµώνος δεδοµένη τη που θέσηνατης (κέντρο, Θα∆εν ήθελα είναι επιθυµητή. εξοικείωσης. µου αρέσει πάντα αυτό που βλέπω ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ πέρασµα, γραφεία)συγκεκριµένη ίσως Πιθανόν να ήθελα ναµεδω µια λύση που θα χρήση αλλά έχω πλέον συνηθίσει. ∆υστυχώς, που να δικαιολογεί όχι απλά το πέρασµα και τη περιλαµβάνει νερό. έχωψυχολογικής κάποιο θέµααλλά µε τις περπατώντας, κοιτάζω κάτω. Σε∆εν µέρες στάση. εκδηλώσεις, αλλά αν χώρος ήταν από µόνος του ανάτασης σηκώνω το βλέµµα µουο κι ανακαλύπτω δεν θα µε πείραζε και να Επισκέπτοµαι τους δηµόσιους χώρους µόνο όταν πόσο ωραίαικανοποιητικός, κτίρια έχει η Αθήνα. Αν την σχεδίαζα από την καταργηθούν. πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις. Απόαρχή την θα τη συνέδεα µε την Τριλογια, αλλά καιείναι µε τοκαλοδεχούµενη. τµήµα, Κλαυθµώνος διέρχοµαι µε αφορµή τηκάτω βόλτα στο ιδίως µε Μια νέα εκδοχή της πλατείας δεδοµένηγια την ύπαρξη του ΤΣΜΕ∆Ε κέντρο δουλειές, ψώνια ή για διασκέδαση. Το Γενικά ηγια Κλαυθµώνος µου αρέσει. Περιµένω να(καθηµερινή, δω πολύωρη συνάθροιση κοινούοι ουρές σήµερα βλέµµα µου το κρατώ στην και στο πράσινο αυτό που περιµένω από όληευθεία την πόλη: καθαριότητα, στρίβουν πέρα από καλύτερο την Κολοκοτρωνη). Θα (όπου υπάρχει). περισσότερη δεντροφύτευση, φωτισµό και τη φύτευση, µε εντελώς άλλη γενικότερα διατηρούσα µια πιο ανθρώπινη εικόνααλλα χωρίς λογικη απότην τηνπεριέγραφα υφιστάµενη, σκίαση και µε Μια ανάπλαση της θα µεγια τηµου λέξη αστέγους και ναρκοµανείς. Οι εκδηλώσεις “τραπεζάκια έξω”, σε “Ανανέωση”. Θατο ήθελα να δω ενδεχοµένως περισσότερο αρέσουν. Ειδικά παζάρι βιβλίου. Θα ήθελαπράσινο νασύνδεση µε το Μουσείο της πόλης. ΦΩΣ. και τις υποδοµές εκείνες που θα τη µετατρέψουν σε συνεχίσουν και γιατί όχι να αυξηθούν. πιο φιλόξενο χώρο ώστε να κάνεις µία βόλτα αλλά να παραµείνεις µε παρέα περισσότερη ώρα. Σε αυτό θα βοηθούσαν περισσότερες εκδηλώσεις.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

“φιλόξενη”, αποµάκρυνα εκδηλώσεις

80

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑ

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΜΠΑΡΜΑΝ Μια λέξη για συναυλία Βελ µουσικής). Η Περνώ σχεδ πάντα ήσυχη δρόµο για τη πορεία που π Θα την περιέ πολύ συχνά. χρησιµοποιώ Περνάω από κάποιες εκδη Βέβαια, περν κινούµαι µε Την διασχίζω τριγύρω. Κολοκοτρών από µετρό “Π Σε µια νέα εκ διαδροµής. µια ριζικά αν καλαίσθητη, Η σχέση µου τις εκδηλώσ

Σε πλατείες, καλοκαιρινού παρέα απογέ είµαστε σε κά κλασσικά όλ Κοραή. Τέλος γνωστός περ προορισµό κά

Οι πλατείες υ βόλτας (λόγω παιχνίδια (µπ ποδήλατα κα γκοµενιλίκια (όχι πως έχει µέχρι να πάρ αυτοκίνητο, η ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ τοπικής πλατ διάταξη κυρί ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ και πλατείες συνάντησης ραντεβού και κυρίως σε τέ Σκέφτοµαι το γκαζόν και µ υπαλλήλων κυβερνήσεις Το µο ∆ενβλέµµα έχω ιδια βιάζοµαι καιεκ Βρίσκοµαι ψηλά στασυλλ κτί πορεία/ χώρου δικαί Ητου. λέξη µε την Όταν κιν ανασχεδιασµ µου κινεί το Θα έβλεπα κό βλέµµατα, σ χωρίς καναππ Σπανιότερα Περισσότερα µοτοσυκλέτε να καθίσεις χ επειδή είναι ε ∆εν σηµατοδ µπορούσε µου, οπότεταδ ανάµεσα δ λέξη. Θασε µου εκεί. συνάντησης συµβεί σε κά Σε Σε ο,τι µια αφορά νέα λο παράδειγµα, επιθυµούσα Βιβλίου” βάση, θαναι ήθε παραπήγµατα


81

metaΜΟΥΣΙΚΗΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αίσωπος Γιάννης Η έκλειψη του δημόσιου χώρου, Αθήνα εκδ. Futura, 1998/99 Καρύδης Δημήτρης Ν. Τα επτά βιβλία της Πολεοδομίας, Αθήνα εκδ. Παπασωτηρίου, 2008 κοτιωνησ ζησησ η τρελλα του τοπου, αθηνα εκδ. εκκρεμεσ, 2004 Krier Rob Urban Space, London, Academy Editions, 1979 Κωνσταντινίδης Άρης Για την αρχιτεκτονική, Αθήνα εκδ. Άγρα, 1987 Lefebvre Henri Δικαίωμα στην πόλη – Χώρος και Πολιτική, μτφρ. Π. Τουρνικιώτης + Κ. Λωράν, Αθήνα εκδ. Κουκίδα, 2007 Rossi Aldo Η Αρχιτεκτονική της πόλης, μτφρ. Β. Πετρίδου, Θεσσαλονίκη εκδ. University Studio Press, 1985 Sitte Camillo Η πολεοδομία σύμφωνα με τις καλλιτεχνικές της αρχές, μτφρ. Κ. Σερράος, Αθήνα εκδ. ΕΜΠ, 1992 Συμεών Ν. Ανδρέας Ο δημόσιος χώρος της πόλης, Αθήνα εκδ. Ελληνική Εταιρία, 2010 venturi robert Complexity and Contradiction in Architecture, NEw york, Museum of modern art, 1977 συλλογικο Πλατείες της Ευρώπης, Πλατείες για την Ευρώπη, Πολυτεχνική σχολή & διατµηµατικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών αρχιτεκτονικής τοπίου, Θεσσαλονίκη εκδ. Ζητη, 2009,

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, δπμσ, εμπ, 2009 δεμερτζησ νικοσ παγκοσμιοποιηση, κοινοτητα και δημοσιοσ χωρος, [http://tinyurl.com/825w46p] harvey david the right to the city, [http://tinyurl.com/7w52tta] κρικου κωνσταντινα Αστικη πλατεια: τοποσ και τοπιο στην πολη, διαλεξη 2007 Μελαμπιανάκη Ευγενία Οι πλατείες της Αθήνας 1834 – 1945. Διαδικασία διαμόρφωσης, λειτουργία, πολεοδομική σημασία, Αθήνα ΔΠΜΧ 23/5/07, Thompson W. Catharine Urban open Space in the 21st century, Landscape and Urban Planning, 2002


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Βοζάνη Αριάδνη ∆ηµόσιες ‘τελετουργίες’ και Θέατρο: Η νοηµατοδότηση και ο σχεδιασµός του χώρου µέσα από την εξέλιξη της θεωρίας και ιστορίας των ∆ηµόσιων χώρων και του Θεάτρου, 2010, αδηµοσίευτο γιαννουδησ σωκρατησ Κατασκευάζοντας τον δημόσιο χώρο στο ψηφιακό παράδειγμα, [http://tinyurl.com/72wxvax] Γκουντρα Αννα- Ανθη Χρήσεις γης στο εμπορικό τρίγωνο της αθήνας, [http://tinyurl.com/75gyvnv] ∆ραγώνας Πάνος Από τη φαντασίωση στη διεκδίκηση. Στοιχεία ταυτότητας του αθηναϊκού δηµόσιου χώρου, 2004-’11, Κείµενο εισήγησης στο συνέδριο “∆ηµόσιος Χώρος … Αναζητείται”, Θεσσαλονίκη 21 Οκτωβρίου 2011, [http://tinyurl.com/72mj3hc] Ζέγγελης Ηλίας Ο δημόσιος χώρος δεν μπορεί να δημιουργείται για μια γενιά, [http://tinyurl.com/7laaw2w] Καλαντζοπούλου Μαρία, Κουτρολίκου Πέννυ, Πολυχρονιάδη Κατερίνα O κυρίαρχος λόγος για το κέντρο της Αθήνασ, [http://encounterathens.wordpress.com Mυρτσιώτη Γιώτα Η ζωή ανατρέπει ή εδραιώνει την αρχιτεκτονική στον δηµόσιο χώρο, 25-10-2011 Ρηγόπουλος ∆ηµήτρης Οι άστεγοι της πλατείας Κλαυθµώνος, Καθηµερινή, 3-12-2011 Ταγκαλίδου Τζέλα ∆ηµόσιες Στιγµές - Ο δηµόσιος χώρος ως ιδιωτικός, [http://tinyurl.com/7bm74zd] Τουρνικιώτης Παναγιώτης Η αρχιτεκτονική του δηµόσιου χώρου στις Ευρωπαϊκές πόλεις ως τον ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο, Αρχιτεκτονικά Θέµατα 37/2003

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

82


εθνικό μετσόβιο πολυτεχνείο τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ 2012

metaMΟΥΣΙΚΗΣ - ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ  

Thesis Project: Redesigning Klafthmonos Square & Korai Street An innovative proposal for a major square in Central Athens. The project conne...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you