Page 1

1

ZalaegersZegi 7 nap 2014. május 16. • II. évfolyam 19. szám

Ingyenes városi közéleti hetilap

zalaegerszegi nap Mezítlábas virágvarázsló – a gyógyító akácvirág Neki köszönhetjük például a szinte hungarikumnak számító, világhírű akácmézet is 13. oldal

Idegenvezetés a saját városunkban a XX. Egerszeg Fesztivál kapcsán

Dívik a „nosztalgiaturizmus”

A HÉT TÉMÁJA

Egyre szebb az északi kapu is

Működésben az új jelzőlámpák: a biztonságosabb közlekedésért. 

n 6–7. oldal

ÖTÓRAI TEA A barátságtalan idő ellenére sokan vettek részt a rendhagyó túrán, amelynek első állomása a Mária Magdolna Plébániatemplomban Fotó: SereS Péter volt. Nem csak egerszegiek érkeztek

Úgy tűnik, egyfajta „nosz­ talgiaturizmus” vette kezdetét Zalaegerszegen. Tavaly októ­ berben a Göcseji Múzeum szervezett várossétát az ér­ deklődők számára, idén ápri­ lisban vette kezdetét az Egész­ ség Egyesület Életmód Klub kulturális sétasorozata. Csü­ törtökön, az XX. Egerszeg

Fesztivál keretén belül a Tour­ inform­iroda és a Zalaeger­ szeg Turizmusáért Egyesület közös szervezésében sajátos belvárosi „felderítőúton” ve­ hettek részt azok, akiket az esős, szeles időjárás nem ri­ asztott el. Iványi Ildikó ide­ genvezető a Tourinform­irodá­ ban, régi és mai fotók kivetíté­

Éden Süteményház Családi összejövetelekre, rendezvényekre, ünnepekre süteményét rendelje meg nálunk. Zalagerszeg, Tüttőssy u. 20. Tel.: 92/346-197, +36-30/993-36-68

sével avatta be a lokálpatriótá­ kat a város múltjának érde­ kességeibe. – Úgy tapasztalom, hogy a turista mindenevő: kirándu­ lása során egyszerre keresi a szépet, a különlegeset, a kirí­ vót és a rejtélyeset – hangsú­ lyozza Iványi Ildikó. – Persze figyelni kell arra, hogy fenn­ tartsuk az érdeklődésüket, befogadható legyen az infor­ mációmennyiség, hisz’ úgyis már a szemük is jóllakik a sok­sok újdonsággal. A helyi Tourinform­irodát a Zalaegerszegre érkező turis­ ták mellett a városlakók is gyakran felkeresik: program­

füzetért, idegenforgalmi kiad­ ványokért, szóbeli tájékoztatá­ sért – s nem ritka az sem, hogy szűkebb pátriájuk történetét, értékeit bemutató kiadványt keresnek. – Fontosnak tartjuk, hogy a helyi lakosok is megismerjék Zalaegerszeg múltját, tisztá­ ban legyenek a turisztikai lát­ nivalókkal, s ebben az önkor­ mányzattal közösen szer­ kesztett, nyolctagú kiadvány­ családdal tudunk nekik segí­ teni – tájékoztat Pereszteginé Szabó Júlia irodavezető. (Folytatás, és az XX. Egerszeg Fesztivál eseményei a 6–7. oldalon.)

Beszélgetés Szabó Vilmos evangélikus lelkésszel hivatásról, feladatokról, váln 9. oldal tozásokról.

FINOMLISZT TÜSKESZENTPÉTER sa

9567382

Nap mint nap elmegyünk mellettük. Olykor konstatáljuk szépségüket, miközben talán sosem gondoltunk bele, hogy mindegyik saját történettel bír. Vajon egerszegiként mennyire ismerjük saját városunk neves épületeinek és képzőművészeti alkotásainak „titokzatos” múltját?

A sebességgel elveszik a mélység

“Lisztet Lisztet csak Tüskeszentpéterit hozz a boltból.” - mondta nagyanyám.

(Kertész László malmi ágazatvezető)

Zala-Cereália Kft. 8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár u. 1. Tel.: 83-562-950 • Web: www.zala-cerealia.hu

Heti akciónk a

23. oldalon!


2

| 2014. május 16. |

rövid hírek

Száz év emléke A Körtánc Alapfokú Művészeti Iskola modern tánc tagozata május 19én 14 és 18 órától, valamint május 20-án 14 órától adja elő Az emlék száz ideje című táncszínházi darabot a Keresztury Dezső VMK-ban. A mű Szalay Tamás Bánfy Miklós- és Lyra-díjas koreográfus legújabb alkotása. Az előadás különlegessége, hogy száz év történetét, vagyis öt generáció életét – örömeit és tragédiáit – mutatja be férfi szereplők nélkül, 43 lány, nagylány és fiatal hölgy előadásában.

Kaktuszok és társaik A Keresztury Dezső VMK-ba a kaktuszokat, bonszajokat, pozsgás növényeket kedvelőket május 24–25-én várják. A kiállításon nemcsak a növényekben gyönyörköd-

het a látogató, s tudhat meg róluk minél több, hasznos információt, de könyvek között is válogathat. A rendezvényt mindkét napon 9 órától, szombaton 18, vasárnap 17 óráig tartják.

Vitrinkiállítás A Kézművesek Házában május 23-án nyílik az újabb Vitrinkiállítás a rendező Zala Megyei Népművészeti Egyesület jóvoltából. Az egész nyáron – vagyis szeptember 12-ig – látogatható, zsűrizett népművészeti tárgyak tárlata a Tavaszi termés címet viseli. Hétköznap 10 és 15 óra között fogadják az érdeklődőket.

közélet

ZalaegersZegi 7 nap

Kézműves hagyományok a lakáskultúrában Harmadik alkalommal rendezték meg a Zalaegerszegei Faműves Konferenciát a Keresztury VMK-ban. A rendezvény témájához köthető Megújuló tárgyi világunk a mai lakáskultúrában című pályázatra készült munkákat is bemutatták az intézmény Gönczi Galériájában. A kiállítást május 28-ig tekinthetik meg a látogatók. A múlt pénteki ünnepélyes kiállítás-megnyitón Balaicz Zoltán alpolgármester köszönetét fejezte ki Skrabut Évának, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnökének és Prokné Tirner Gyöngyinek, a Kézművesek Háza szakmai vezetőjének, hiszen jóvoltukból adhatott otthont ismét a város e fontos eseménynek. S bár 2001 után 11 évet kellett várni a következő konferenciáig, ez-

A kiállítást május 28-ig tekinthetik meg a látogatók után kétévente találkoznak a szakma legjobbjai. – Két fontos elhatározásunk volt a 2012-es találkozásunk alkalmával, amelyek valóra is váltak – mondta Balaicz Zoltán. – Az egyik a szakmai táborok megszervezése, a másik elhatározás, hogy ezentúl kétévente rendszeresen összejönnek Zalaegerszegen a faműves szakma képviselői. A legközelebbi táborra szeptemberben várják a részt-

Korunk embere is használhatja – Bereczky Csaba alkotásai

vevőket, hogy a Gébárti Kézművesek Háza szomszédságában lévő, már lezárt falusi temető mellett egy szabadtéri kiállítóhelyet teremtsenek meg Kárpát-medencei Sírjelek és Kopjafák Emlékparkja címmel. A konferenciához kapcsolódó pályázatra érkező munkákat a zsűri elnöke, Széll János etnográfus értékelte. Kifejtette, a Megújuló tárgyak a mai lakáskultúrában című felhívásra olyan alkotásokat vártak, amelyek a Kárpát-medence kézműves hagyományaira alapoznak – anyag, motívumkincs és különböző technikák felhasználásával – de a 21. század emberének lakáskultúrájában is megjelenhetnek, és használati értékkel bírnak. A legjobbaknak ítélt munkák 2015-ben a Néprajzi Múzeumban is megtekinthetőek lesznek az Élő népművészet – Országos népművészeti kiállítás

keretében. A zsűri elnöke a kiállítókat egyöntetűen dicsérte, mint mondta, csak nüanszok döntöttek a helyezésekről. Ennek értelmében különdíjat kapott a berhidai Nesó Sándor, akinek fűszertartóit különleges motívum és csontdíszítmények is ékesítik. A harmadik a fát hihetetlen könnyedséggel formáló keszthelyi Bereczky Csaba lett, míg a második helyezést a szombathelyi Gueth Lajos kapta, akiről a zsűri szerint ezúttal is bebizonyosodott: jól használja a csontot és a szarut, dicséretes funkcionális fantáziával és anyagismerettel rendelkezik. Az első díjat pedig a Balaton-felvidéki Szabó László Zoltán nyerte el, berakásos fabútoraival. Vele kapcsolatban Széll János elismerő mondatait azzal zárta: együttes megjelenésében követendő példaként szolgálhat a fafaragó társadalom számára. n KISS GyöNGyvér

Virágos Zalaegerszegért! – idén is várják a jelentkezőket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási Kft. ebben az esztendőben is meghirdeti a Virágos Zalaegerszegért! elnevezésű környezetszépítő pályázatot, amelyre 2014. július 1-jéig lehet jelentkezni. A környezetszépítő verseny sokkal többről szól, mint egyszerű virágosításról. A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben rendben

tartja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb látképéhez. A helyi verseny szorosan kapcsolódik az országos Virá-

gos Magyarországért mozgalomhoz, amelyben, az elmúlt évek sikerén felbuzdulva, Zalaegerszeg idén is versenybe száll, hogy kivívja a megmérettetés bíráinak elismerését. Ezért is bíznak abban a Virágos Zalaegerszegért felhívás szervezői, hogy idén is számos családi ház, társasház, kereskedelmi egység és oktatási-nevelési intézmény csatlakozik az akcióhoz.

Városi hetilap • A Maraton Lapcsoport tagja • Impresszum:

Ha a szomszéd kertje zöldebb, őt is benevezhetik a környezetszépítő versenybe: ezúttal sem csak saját kertjüket, környezetüket nevezhetik be a pályázatra a városlakók, hanem szomszédjuk, családtagjuk, barátjuk vagy akár egy ismeretlen, ám szépen gondozott, ápolt, virágosított kertet, társasházat, éttermet vagy intézményt is.

Lapigazgató: Kovács Veronika Főszerkesztő: Heffler György Felelős szerkesztő: Péter Gyöngyi Szerkesztőség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 62., e-mail: zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu Kiadja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu Tel.: 88/541-763 Fax: 88/541-688. Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Megrendelés száma: V 019/2014 A lap ingyenes • Megjelenik 26 000 példányban. • Terjeszti a Savaria Post Kft. Tel.: +36-70/866-84-16 E-mail: zalaegerszeg@savariapost.hu


közélet

ZalaegersZegi 7 nap

Környezettudatosan a jövő felé Múlt pénteken ünnepelték a madarak és fák napját a Szent László utcai Tagóvodában. A környezettudatosság és a környezetvédelem jegyében zajló eseményen több zalaegerszegi óvodából is részt vettek kisgyermekek. Az óvodások sok más mellett ügyességi játékokban, állat- és növényismereti kérdésekben mérték össze tudásukat.   – A nevelő munkánkba az összes jeles környezetvédelmi napot igyekszünk beépíteni olyan módon, hogy e napok közeledtével úgy szervezzük az óvoda életét, hogy az adott témával tudjunk foglalkozni – mondta el Őriné Both Márta, a Szent László utcai Tagóvoda vezetője. – Kiállítást szervezünk vagy kézműves játékokat játszunk a gyerekekkel, a lényeg, hogy a környezetet is úgy alakítjuk, hogy abban megjelenjen az adott ünnep jellege. Fontos, hogy mindezt játékos formába öntsük, hogy az óvodások élményeken keresztül jussanak sok új ismerethez. A madarak és fák napja közel áll az óvodánkhoz. Az itteni környezet igazán ideális az ilyen természetközeli tevékenységekhez, alkalmas arra, hogy ezzel kapcsolatos játékokat szervezzünk. Kézműves foglalkozások is várták a kicsiket, a különböző helyszíneken készíthettek például csipeszből madárfigurát, ag yagból fészket,

gyurmából madárfiókákat és megismerkedhettek a természetes anyagból készült puzzle játékokkal is. – Tíz éve találtuk ki ezt a programot – folytatta Őriné Both Márta. – A tágabb környezet szemlélete is alakul,

szüleik segítségével. Az udvaron úgy alakítottuk ki a különböző helyeket, hogy például a falevelek természetes lebomlását évről évre figyelemmel kísérhessük. Fűszernövénykertet készítünk, még rovarszállót is építettünk télen, sőt a gyerekek ismerik a komposztálás minden formáját, ezen felül sok olyan társasjátékunk van, amit odabent is tudnak használni, amelyek szintén környezettudatosságra nevelik őket. A legfontosabb, hogy szeressék

| 2014. május 16. |

3

fókuszban

„Örökké nem eshet” n Péter GyönGyi

Az, hogy a májusi eső valóban aranyat ér-e, nyilván függ a mennyiségétől és az intenzitásától, attól, hogy szélviharral érkezik vagy csendesen áztatja a földeket… Azok persze, akik hetek óta készülnek, és úgy tervezték, szabadtéri koncerteken, egyéb, a XX. Egerszeg Fesztivál kínálta programokon múlatnák az előttünk álló hét végét, nyilván egészen más szempontokat vesznek alapul, mint a gazdálkodók – noha bizonyára a vad szélnek ez utóbbiak sem örültek. A meteorológusok előrejelzései nem sok jóval kecsegtetnek, de a szakembe-

rek sem tévedhetetlenek – igaz, a tegnapi erős széllökéseket illetően igazuk volt. „Örökké nem eshet”, sőt, nem is fújhat, a felhők közül elő-előbújhat a nap, amúgy pedig a vízálló cipő, esőkabát, esernyő hármasa ugyancsak segítségül jöhet: a három nap során minden bizonnyal lesz mód egy kis sétára, nézelődésre, a kézműves portékák szem revételezésére, némi étel-, illetve italkóstolásra, meg természetesen zenehallgatásra is. A Kárpát-medencei Verbunkverseny, illetve a X. Göcsej Filmszemle ugyancsak izgalmas, jó szórakozást ígér, ráadásul mindkettő a négy fal között, tető alatt várja a közönséget…

Örömkör, legközelebb kedden Készülnek a fészkek, a tojások, a madárfiókák egyre jelentősebbek ezek a környezetvédelmi napok. A gyerekek számára fontos a környezettudatosság. Nálunk évek óta hozzátartozik a mindennapokhoz, hogy megismertessük velük a szelektív hulladékg yűjtés lényegét. Minden eszköz a rendelkezésünkre áll ehhez. Számukra természetes, hogy a papírokat, a műanyagokat külön gyűjtjük. A dobozokat most már otthon is külön gyűjtik

Fotó: seres Péter

a természetet, csodálkozzanak rá, mindennek tudjanak örülni. Itt megalapozhatjuk ezt a fajta szemléletet, hiszen ők a legfogékonyabb korosztály, és sajnos van annyi környezeti probléma, hogy felnőttként muszáj lesz e kérdésekről felelősségteljesen gondolkodniuk, lényeges, hogy olyan életvitelt folytassanak, amely csökkentheti a környezeti problémáinkat. n NAGy KAtINKA

A József Attila Városi Tagkönyvtárban június elején is várják a családok minden tagját az Örömkör elnevezésű rendezvényre, ám ezúttal – a hagyományoktól eltérően – nem hétfőn, hanem kedden, vagyis június 3-án tartják a programot. A 17 órakor kezdődő összejövetelen bemutatkozik a Zalai Fészek Kör, a mesekuckóban a Jancsikából kiskirály című mondókával-történettel és kézműves foglalkozással várja a g yerekeket Zakácsn é

Rinkó Julianna óvónő, kismama és Góczán Judit könyvtáros. Az olvasóteremben a rovásírással ismerkedhetnek az érdeklődők, természetesen játékos formában, sok mozgással, Borsos Miklós tánc- és drámapedagógussal. A gyermek olvasóteremben „kerekítő” ölbéli játékok és mondókák fogadják a legifjabbakat, vagyis a 0–2 éveseket és persze szüleiket, a foglalkozást Vajda Margit vezeti. A rendezvény ezúttal is 19 órakor zárul.

Hajuk ezüst, szívük arany – idősek napi ünnepséget tartottak Idősek napi ünnepséget tartottak a pózvai városrész Közösségi Házában múlt szombaton. Az évente hagyományosan megrendezett eseményen elsőként Bene Gyuláné egyesületi tag köszöntötte a vendégeket. Főként a szeretetről osztott meg gondolatokat, és egy verssel is köszöntötte az ünnepelteket. Mint összegzett, e generáció háborút és forradalmat, több kormányváltást átélt már. Ezután a Gála Társastáncklub Egyesület két ifjú növendékének előadása, majd vers következett. A műsort Kincses Ildikó karnagy vezényletével zárta

a gellénházai Orchidea KaA z eg yesület tag jai a ket, majd táncos mulatsá- nét Takács Krisztián szolmarakórus fellépése, amely műsor után vacsoráva l g on szóra koz hat ta k a gáltatta. n KASzáS KINGA énekkarnak egyébként a vendégelték meg az időse- résztvevők, amelyen a zepózvai Összefogás Egyesület elnöke, Tanainé Farkas Zsuzsanna is tagja. A rendezvényen – mint minden évben – részt vett dr. Tóth László, a városrész önkormányzati képviselője is. – Két szó jut eszünkbe, ha rájuk gondolunk: az ezüst és az arany. Hajuk ezüst, szívük arany – fogalmazott. – Vannak köztünk, akik még ennek a közösségi háznak az építésében is részt vettek. – Emlékszem, amikor 1957ben ideköltöztünk, már megvolt az eredeti épület, majd 1958 környékén építettek hozzá, s azóta is folyamatosan óvják, alakítják – mesélte Fotó: a szerző Zsálek Károlyné, Bözsi néni. A műsor után megvendégelték az egybegyűlteket


4

| 2014. május 16. |

rövid hírek

Kedvenc képeink A József Attila Városi Tagkönyvtárban május 21-én 15 órakor nyílik újabb tárlat a Megmutatom magam! elnevezésű programsorozat keretében. Ezúttal Bőke Norman és Dienes Tifani, a Landorhegyi iskola fotókörének tagjai jelentkeznek, az ő munkáikkal ismerkedhetnek az érdeklődők. A Kedvenc képeink címet viselő kiállításon látható alkotásokat az iskola igazgatója, Mátai Ferenc ajánlja az egybegyűltek figyelmébe.

Megemlékezés Botfán A Válicka Citerabarátok Egylete az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából tart megemlékező ünnepséget május 24-én, szombaton 10 órától Botfán, a temetőben. A rendezvényen Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg város alpolgármestere mond beszédet, díszőrséget állnak a Zalai Katonai Hagyományőrző Egyesület huszárai és a Botfai Polgárőr Egyesület tagjai. A Válicka Citerazenekar tagjai prózával, illetve zenés produkcióval színesítik a megemlékezést, melynek végén a helyi civil szervezetek helyeznek el koszorút az emlékműnél. Rossz idő esetén sem marad el az esemény, akkor a Hüvös-kastély pincéjébe várnak minden megemlékezőt a szervezők.

Forgalom­ korlátozás Folytatódnak Zalaegerszegen a Mártírok útja Eötvös utca és Kisfaludy utca közötti szakaszának burkolatfelújítási munkái, a kivitelezés időtartama alatt forgalomkorlátozás van érvényben: május 18-ig egyirányú forgalmi rend, május 19-től várhatóan május 31-ig teljes útlezárás lép életbe. A teljes útlezárás ideje alatt a lezárt területre az ott élők, valamint a készenléti szervek szükség szerinti közlekedése biztosított, tájékoztat a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztálya.

közélet

ZalaegersZegi 7 nap

Működésben az új jelzőlámpák Az április 24-ei műszaki átadást követően hivatalosan is átadták az új jelzőlámpákat a Batthyány utca, Budai Nagy Antal utca, Október 6. téri csomópontnál. A 15,6 millió forintos beruházást saját erőből finanszírozta az önkormányzat a Deák Ferenc Új Városépítő Program keretében. A részletekről sajtóbejáráson számoltak be a városvezetők.

irányító berendezés az adott forgalmi helyzethez igazítja a szabad és tilos jelzések időtartamát. Vasúti tilos jelzés esetén a csomópont nem, illetve korlátozott mennyiségű járművet enged csak be, majd csak a vasúti átjáró felé nem haladó sávoknak ad szabad jelzést. – Tíz évvel ezelőtt egészen A múlt pénteki bejáráson Signalterv Forgalomtechnika más volt ez a környék – tette Gyutai Csaba polgármester Kft. volt, a műszaki ellenőr a hozzá Balaicz Zoltán alpolfelidézte, az utóbbi időben je- Pannonway Építő Kft. gármester. – A legtöbb bonlentős forgalomszervezési átalakításokat végeztek el az Október 6. téren, és az átalakult piac mögötti elkerülő út első szakaszának megépítésével. Látható, hogy a ZTE-pálya melletti Batthyány utcai területeken is megkezdődött a leromlott épületek szisztematikus bontása. – Kezd kialakulni egy optimális északi városkapu. A számos fejlesztés, s hogy a belvároshoz közeli a helyszín, azt eredményezte, hogy hihetetlen módon megnőtt a forgalom ezen az útszakaszon. A jelentős gépjárműforgalom optimális áteresztése ezen a csomóponton másképpen nem volt Biztonságosabbá vált a közlekedés megoldható, mint jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítéséJelentős változás, hívta fel a tásra érett ház már el is tűnt, vel. figyelmet a polgármester, megújult a járdaszakasz, új Természetesen a kivitelező- hogy a Városi Sportcsarnok csomópontot láthatunk itt. Minek arra is tekintettel kellett irányából érkező járművek után a csomópont megújult, lennie, hogy az adott útcsatla- nem tudnak balra kanyarodni: sok szülő és nagyszülő ezen kozás nincs teljesen szinkron- ez elősegíti a belváros gépjár- az úton vitte gyermekét, unoban, és a közelben vasúti átke- mű-terheltségének csökkenté- káját óvodába, bölcsődébe és lő is van, emlékeztetett a vá- sét. A beépített detektorok és a általános iskolába, ezért fonrosvezető. A kivitelező a kamera jóvoltából a forgalom- tos volt az, hogy jelzőlámpá-

val is segítsük a biztonságos közlekedést. – Ez megint egy fontos lépés a belvárost tehermentesítő programban – folytatta Doszpoth Attila alpolgármester. Hozzátette, az előkészítés hosszú volt, hiszen fontos volt apróra utánajárni, pontosan milyen szabályozással lehet azt megoldani, hogy ne torlódjon fel a kocsisor, de a vasúti sorompók között se maradjanak autók.

Fotó: SereS Péter

A kivitelezők képviseletében März János ügyvezető arra kérte az autósokat, hogy piros jelzés esetén ne hajtsanak a vasúti átjáróhoz vezető szakaszra, mert ebben az esetben a rendszer a vonat érkezése miatt zárja le az utat. n Nagy KatiNKa

Próbák elé néztek a nyugdíjasok – tízszer is Hétfőn tartották az I. Nyugdíjas Tízpróbát az Egészség Egyesület szervezésében az ZVMKK (volt Apáczai VMK) sportpályáján. A rendezvényen 9 csapat mérte össze erejét 10 trükkös feladatban. – Az Életet az éveknek országos programsorozat része az I. Nyugdíjas Tízpróba – árulta el a főszervező, Siklósi Vilmosné, Judit, az Egészség Egyesület életmódklubjának vezetője. – A legjobb eredményt elért csapat továbbjut a budapesti országos fordulóba. Nem szerettük volna, ha éppen Zala megye marad ki a sorból, ezért is rendeztük meg a tízpróbát. Az egyesület mindig foglalkozott sporttal, eddig inkább gyerekekkel, családokkal, de annak idején 3-tól 73 éves korig sokan aerobikoz-

tak, tornáztak az irányításom mellett, közülük rengetegen megszerették a különböző sportolási formákat. A résztvevők főként a nyugdíjasklubokból jelentkeztek, de bárki részt vehetett a versenyen.

Egy ilyen rendezvény mindig jelentős, hiszen, ha odafigyelünk az egészségünkre, később leszünk betegek, az idő múlásával is fittebbek, teherbíróbbak maradunk. Fontos, hogy megmaradjon az életvidámság, s mivel a vetélkedőn csapatok vesznek részt, előtérbe kerül az egymásra figyelés és egymás segítése is. Mindennek jelentős mentális hatása

Siklósi Vilmosné gondoskodott a bemelegítésről

Fotó: SereS Péter

van a nyugdíjas korosztály számára. A tízpróba megkezdése előtt Gyutai Csaba polgármester és Idősügyi Tanács-elnök köszöntötte a résztvevőket, aki szintén felhívta a mozgás fontosságára az összegyűltek figyelmét. A rendezvény nem kis népszerűségnek örvendett, így az előre betervezett 4–6 fős csapatok helyett szinte minden csapatnak 7 tagja lett. A vidám bemelegítő gyakorlatsor után számos feladat várt a résztvevőkre, volt célra dobás, egyensúlyozás pingponglabdával, tollaslabda, kosárra dobás vagy darts is. Az 1. helyen a MATÁV Nyugdíjas Klub, mögötte a Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület együttese végzett, a 3. a Kertvárosi Nyugdíjas Klub első számú csapata lett. n Nagy KatiNKa


közélet

ZalaegersZegi 7 nap

5

| 2014. május 16. |

A föld, a hungarikum védelmében Kritikusan, mégis együttműködésben A Fidesz–KDNP három területen kívánja bemutatni, hogy a magyarok ragaszkodnak a földhöz és a hungarikumokhoz, fogalmazott V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos zalaegerszegi sajtótájékoztatón. A Fidesz-irodában tartott múlt pénteki tájékoztatón Vigh László országgyűlési képviselő, a Fidesz parlamenti frakcióvezető-helyettese elöljáróban arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország május 25-én arról szavaz, kiket küld az Európai Parlamentbe. Mint mondta, bíznak benne, hogy néppárti többség lesz, ehhez a Fidesz–KDNP tisztességes kampánnyal szeretne hozzájárulni. V. Németh Zsolt hangsúlyozta, átgondolandó, hol vannak a tagállami és uniós jogalkotás határai. A három ügy – a magyar föld, az akác és a pálinka védelme –, amelyet hazánk most fókuszba helyezett, mutatja az Európai Unió működési és szerepzavarát. Kiemelte,

Vigh László és V. Németh Zsolt a sajtótájékoztatón fontos, hogy földet helyben lakó földműves vásárolhasson, bérelhessen. Az akácfák esetén szintén úgy vélik, hogy túlterjeszkedik az uniós jogalkotás. Magyarországon is szigorú szabályozás működik, s ahol a térképen megrajzolt határok kevésbé lehetnek markánsak, ott egyezmények is biztosítják, hogy a természet védelme ne szenvedjen csorbát. Erdőterületeink harmadát borítja akác, amely a méztermelés felét adja, a méztermeléstől pedig 80–90 ezer ember megélhetése függ, vagyis az

Fotó: Katona tibor

akácfák védelme érdekébe rendkívül fontos a markáns fellépés. A szabad pálinkafőzéssel kapcsolatban az államtitkár kitért arra is, hogy a legtöbb jó példa éppen Zalában található. Leszögezte, képviselőik feladata a szabad pálinkafőzés védelme is, illetve, hogy felhívják a figyelmet arra, mérjen az EU egyenlő mércével: más tagállamokban is van példa jövedékiadó-mentességre. Munkájukat segítendő, az értékek védelmében on-line aláírásgyűjtésbe is fogott a Fidesz. n pgy

Az uniós tagságnak köszönhetően 2007 és 2013 között 8000 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett Magyarországra. Ha nem lennénk tagjai az Európai Uniónak, nem lett volna ennyi útfelújítás, nem teremtődött volna ennyi munkahely, a közintézmények, közterek sem fejlődtek volna, mondta Mudri György, a Magyar Szocialista Párt EP-listájának jelöltje. Az MSZP-székházban tartott keddi sajtótájékoztatóján Mudri György úgy fogalmazott, május 25-én arról kell dönteni, teret adunk-e a szélsőséges, Európa-ellenes erőknek Magyarországon. Nem biztos, hogy „zászlóégető, zászlót kidobó, Európából nyilvánvalóan kilépni szándékozó” csoportosulást szeretnénk látni az Európai Parlamentben. A Jobbik – amelyet a legszélsőségesebb jobboldali frakciók sem fogadtak be soraikba – sem-

kell ellenük szabadságharcot vívni. Sőt, Európa mi vagyunk. A megszorítások helyett munkahelyteremtésre fókuszálunk, a gazdagok támogatása helyett az emberek megsegítésére, s a dolgozók mindennapjait szeretnénk jobbá tenni. Vállalásainkat több pontban fogalmaztuk meg, programpontjaink párhuzamosak az európai szocialistákéival. Cél – említett néhány példát – az egységes, európai

Kiegyensúlyozott politikára van szükség A Fidesz–KDNP-nek kettős célja van az Európai Parlamentben: az egyik, hogy érvényesüljön Európában az unió alapítóinak szelleme, a másik, hogy a nemzeti érdekeket erőteljesen képviselni tudják, fogalmazott Harrach Péter szerdai, európa parlamenti választások kapcsán tartott sajtótájékoztatóján. A Fidesz-irodába összehívott rendezvényen Vigh László országgyűlési képviselő, parlamenti frakcióvezető-he-

vád a választási kampány során, hogy kozmetikázza a foglalkoztatási adatokat. Emellett 1968 óta nem fordult elő Magyarországon, hogy – igaz, csak 0,1 százalékkal – csökkentek a fogyasztói árak. Mindez a magyar kormány szisztematikus, átgondolt politikájának köszönhető. Mint mondta, folytatják e munkát, megvédik a meglévőket és új munkahelyeket teremtenek – 4 százalék alá szeretnék csökkenteni a munkanélküli-

Harrach Péter a szerdai lakossági fórumon lyettes elöljáróban úgy fogalmazott, jó hírek érkeznek az Európai Unióból, hiszen elismerték, hogy a tagországok közül hazánkban csökkent leginkább a munkanélküliség. Ez azért jelentős, mert sokszor érte a Fideszt az a

Fotó: SereS Péter

séget –, folytatják a rezsicsökkentést is. „Jó pályán haladunk”, összegzett. Harrach Péter, a KDNP országgyűlési frakcióvezetője felidézte, az alapítók olyan uniót álmodtak, amely Európa számára gazdasági, politikai

és társadalmi szempontból is fontos szervezet. Az európai béke hosszú távú biztosítása, a nemzetek együttműködése, emellett a gazdasági együttműködés, a piacok, a termelés közös szervezése, valamint az egészséges társadalmak építése volt a cél. Az unió akkor működik igazán jól, ha jó vezetői vannak. Napjainkban vegyes a kép, sokszor az unió bürokratái nem töltik be megfelelően a szerepüket, és sok esetben egyes nemzetek érdekei nem érvényesülnek. A Fidesz–KDNP-nek, mondta Harrach Péter, gyakorlata van abban, hogy elmenjen a falig. A baloldal már megtorpan a fal előtt, a radikális jobboldal pedig leszegett fejjel ront neki. – Kiegyensúlyozott politikára van szükség az Európai Unióban és a nemzeti érdekképviseletben – mondta – ez bölcsességet és határozottságot jelent. A négy év alatt sikerült bebizonyítani, hogy mindkettő megvan. Úgy érzem, eredményeink meggyőzőek, és a nemzeti érdekek megjelenítése ezután is várható. A sajtótájékoztató után a két politikus lakossági fórumon vett részt a Mindszenty iskolán pgy ban.

Mudri György és Góra Balázs, az MSZP megyei alelnöke a sajtótáFotó: Pezzetta Umberto jékoztatón miféle nemzeti érdeket nem képvisel az EP-ben. A Jobbikra leadott szavazat tehát elvesztegetett szavazat, folytatta a politikus. A Fidesz pedig, tette hozzá, képtelen a nemzeti érdekek képviseletére, egy jobboldali többségű unióban könnyedén át kellene vinniük jó néhány dolgot. Példaként az akác-, a pálinkaügyet, a földügyet említette Mudri György, valamint a Norvég Alap, illetve uniós források befagyasztását. – Az MSZP elkötelezett az unióval szemben, érdemben fogjuk képviselni a magyar érdekeket, kritikusan, ám az unióval együttműködésben – fogalmazott. – Az unió szövetségesünk, nem pedig ellenségünk, nem

szintű minimálbér és -nyugdíj, az olcsó, hozzáférhető alapélelmiszerek, vagyis az egyszámjegyű élelmiszeráfa. Szeretnék, ha a fiatalok, legalább a 25 év alatti munkakeresők körében teljes lenne a foglalkoztatottság, s ha nők és férfiak egyenlő munkáért egyenlő fizetést kapnának. A politikus arra biztat mindenkit, hogy menjen el szavazni, hozzon felelős döntést, és tegye le voksát egy szolidáris Európa mellett. Mudri Györg y, mint mondta, agrár- és vidékfejlesztési mérnökként személyes küldetésének, feladatának tekinti a magyar mezőgazdaság és a vidék képviseletét. n pgy


6

| 2014. május 16. |

a hét témája

Virágfesztivált rendeznek Azáleás-völgyi virágfesztivált rendez a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára, valamint a Zalaerdő Zrt. az Alsóerdőn. A fesztivált május 29-én, 10 órakor, a Szépkorúak találkozójával indítják útnak, a rendezvényen bemutatkoznak a meghívott klubok, lesz bográcsozás, grillezés, de vetélkedő, operettműsor és sportprogram is színesíti az összejövetelt. Május 30-a jórészt a gyermeknap jegyében telik, 10 órától túrákra várják az óvodásokat, általános iskolásokat. Lesz mobil közlekedési park, csúszda és légvár, délután a Bóbita zenekar gondoskodik jó hangulatról, majd pedig Ecsedi Erzsébet, a Hevesi színház művésze Kecsege, facsiga című műsorával. Este meditációs hangfürdőre invitálják az érdeklődőket, aztán éjszakai túrára – utóbbihoz előzetes regisztráció szükséges.

Május 31-én az Alsóerdei Ifjúsági és Szabadidőközpontban kulturális események sorát kínálják, fellép a Zabszalma, a MárkusZínház, a Városi Fúvószenekar, a PressDance, Galambos Ferenc bűvész, a Wohner Dóra Quintett, a Blues Kazetta, itt lesz Radics Gigi, a Beatrice. A napot Fáraó bál zárja. A legkisebbekről sem feledkeztek meg, játszóház, ökolabirintus, lovaglás, népi fajátékok, íjászat, lövészet is kikapcsolódást jelenthet számukra szombaton. Az Azáleás-völgyben e napon a Zalaerdő Zrt. szakmai előadásait hallhatják az érdeklődők például a helyszínről, a klímaváltozás hatásairól. Kirándulás is tarkítja a programot, átadják a Madárerdő tanösvényt, bemutatkozik a Nyitnikék Erdei Iskola és lesznek kézműves foglalkozások. Mindemellett szombaton nordic walking, madárg yűrűzés tájfutás, denevérkutató éjszaka, kertészetek termékbemutatója, virág vásár kínál elfoglaltságot.

2014. május 29.  csütörtök Szépkorúak találkozója Nyugdíjas klubok bemutatkozása  Operett műsor  Bográcsozás 2014. május 30.  péntek Gyermeknap Azáleás-völgyi túrák gyerekcsoportoknak Csúszda, légvár  Fajátékok Bóbita zenekar  Ecsedi Erzsébet gyermekműsora Meditációs hangfürdő  Éjszakai túra 2014. május 31.  szombat

Kavalkád

Azáleás-völgy  Zalaerdő Zrt. szakmai előadásai Ismeretterjesztő kirándulás  „Madárerdő tanösvény” átadása Alsóerdei Szabadidős és Ifjúsági Központ  Kulturális programok Zabszalma  MárkusZínház  Városi Fúvószenekar  PressDance  Bűvész Wohner Dóra Quintett  Blues Kazetta  FÁRAÓ

Gyermekprogramok

Játszóház  Lovaglás  Népi fajátékok  Íjászat  Lövészet  Légvár, csúszda Nordic walking  Madárgyűrűzés Tájfutás  Denevérkutató éjszaka Kertészetek termékbemutatói  Virágvásár Helyi öko-, biotermékek; kézműves termékek vására  BÜFÉ Támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma  Nemzeti Kulturális Alap  ZMJV Önkormányzata Sitform Bútor  Pylon94  ZALAVÍZ  dr. Iván és Társa  Kehida Termál Rendező: Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára  Zalaerdő Zrt. Info: 92/511-210  www.zvmkk.hu

ZalaegersZegi 7 nap

Ha az égiek engedik, hét végén színes kavalkád – számtalan sz

Söpréssel kezdődött, koncertek (Folytatás az 1. oldalról.) – Az elmúlt hetekben egerszegi históriákról szóló cikksorozat jelent meg e lap hasábjain, mely kedvező fogadtatásra talált: sokan tértek be hozzánk, hogy felidézzék, ők milyennek látták az egykori várost. Volt, aki csak

A csütörtöki „egerszegi idegenvezetés egerszegieknek” program sikerén felbuzdulva az egyesület a folytatáson gondolkozik. Varga Csaba, a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület elnöke elmondása szerint, amennyiben igény mutatkozik rá, az egyesület bizo-

nál is többen gyülekeztek az akkor még napsütéses időben. Az önkéntes szemétszedésre jelentkezőket Gyutai Csaba polgármester köszöntötte, aki megjegyezte, a Városgazdálkodási Kft. munkatársai – akik két jól felszerelt szemétgyűjtőt is átvehettek ez alkalommal –

Négyszáznál is több önkéntes indult takarítani a polgármesteri hivatal elől elmesélte, milyen boldog gyermekkora volt a régi kaszaházai strand mellett; volt, aki visszagondolt a két világháború közötti Kosztolányi utcára; s volt, aki a TV-torony 1970-es építésére emlékezett vissza. Mindez nagy örömünkre szolgál, mert lényegesen könnyebb megszólítani a turistát egy olyan városban, amelynek lakói is magukénak érzik a történetét s az értékeit – mondta Pereszteginé Szabó Júlia.

nyos időközönként megszervezi a sajátos túrát. – Zalaegerszeg mindig tud újat mondani, s nekünk az a feladatunk, hogy ezt az új arcot mindenkinek – turistának, egerszeginek egyaránt – megmutassuk – zárja szavait az elnök. A Söpörjünk végig a városon! köztisztasági akcióval egyébiránt már múlt szombaton útnak indították a XX. Egerszeg Fesztivált. A polgármesteri hivatal előtt négyszáz-

jól dolgoznak, de motivációra, újabb impulzusra mindig szükség van, hogy folyamatosan és igazán rendezett legyen a város. A városvezető köszöntötte a városszépítésben, virágosításban nagy szerepet játszó Horváth Zsuzsannát, a város főkertészét, aki babát vár, így egy időre az anyai feladatok kötik majd le a figyelmét. Doszpoth Attila alpolgármester arról beszélt, hogy e hagyományos városi nagytakarítás programja ezúttal újdonsággal

Polgári kultúrpolitika: könyv „a magya Könyvében is tetten érhető kultúrpolitikáról való gondolkodásmódja, miszerint az nem pénzelosztás, hanem értékválasztás, összegzett Gyutai Csaba polgármester a szerzőről, L. Simon Lászlóról könyvének zalaegerszegi bemutatóján. A zalaegerszegi városvezető köszöntőjében felidézte, L. Simon Lászlóval az Országg yűlés kulturális bizottságában dolgoztak együtt, tevékenységéhez fűződik a kulturális intézményrendszer átalakítása, de például a Vigadó, a Várkert Bazár beruházása is. A Polgári kultúrpolitika – Eredmények és dilemmák

című könyvvel múlt pénteken ismerkedhettek az érdeklődők a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A József Attila-díjas írót, költőt, kormánybiztost, országgyűlési képviselőt Péntek Imre és Szemes Péter, a Pannon Tükör folyóirat főszerkesztője és főszerkesztő-helyettese faggatta egyebek mellett arról is, miként vált kultúrpolitikássá. L.

Simon László elmondta, nem készült politikusnak, ezért nehéz is volt azzá válnia: 38 évesen lett képviselő. A Magyar Írószövetségben dolgozott – annak titkára is volt – így került kapcsolatba a politikával, s lett aztán az első Orbán-kormány idején Hámori József kultuszminiszter tanácsadó testületének tagja. A kérdésre, vajon miért is nevezi a könyv előszavában Orbán Viktor miniszterelnök „a magyar kultúra fenegyerekének”, s miért kapta másutt a „Tank” jelzőt, úgy felelt, vélhetőleg azért, mert mindig elmondta a véleményét – a miniszterelnöknek is. L. Simon László beszélt Klebelsberg


a hét témája

ZalaegersZegi 7 nap

| 2014. május 16. |

7

zínes műsor, zene, rendőrségi bemutató, gasztronómiai élmény – várja a közönséget

kkel, kiállítással folytatódott a XX. Egerszeg Fesztivál bővült, hiszen a célállomáson, a Béke ligetben padokat festhettek az önkéntesek. A védőkesztyűvel, szemeteszsákokkal felszerelt 25 csapatot útjuk végén, a ligetben Dékány Endre, a térség önkormányzati képviselője fogadta. Az akció része volt a Let’s clean up Europe! rendezvénynek, vagyis 28 országban takarítottak egy időben múlt szombaton. A fesztivál hétfőn a Kicsinyek városköszöntő hangversenyével folytatódott, majd kedden kiállítás nyílt Közös dolgaink címmel Piotr Burger, Miroslaw Rymar, Frimmel Gyula és Horváth László munkáiból a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Ezt követően a Zala Szimfonikus Zenekar adott koncertet. A folytatásba az időjárás is minden bizonnyal beleszól. Gyutai Csaba polgármester tegnap arról tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy rengeteg fát csavart ki a hatalmas szél Zalaegerszegen, a Vá-

Közlemény

Az egy évvel ezelőtt, az Egerszeg Fesztiválon debütált Zala Szimfonikus Zenekar a város napján, május 13-án adott sikeres koncertet rosgazdálkodási Kft. munkatársai nem is győzték a munkát, így a Zala-Depo Kft., a Zalavíz Zrt. és a Kontakt Nonprofit Kft. dolgozóit is segítségül hívta. A városvezető lapzártánk után indult szemlére Doszpoth Attila alpol-

gármesterrel együtt, hogy felmérje, hol van szükség beavatkozásra. Most látszik igazán, amit a városszemle alkalmával is hangoztattak: az elöregedő fák bizony sok feladatot adnak és veszélyt is jelentenek. Lévén szabadtéri rendezvény, a XX. Egerszeg Fesztivál programjait is befolyásolja az időjárás, a pénteki, azaz mai nap műsorát mindenképpen. Annyi bizonyos, hogy ma 10 órakor ünnepi szentmisét tartanak, 11.30-kor pedig díszközgyűlést. Szombattól már enyhülést ígérnek a szakemberek, ha az égiek engedik, május 17-én, 9 órakor a Tesco parkolóban ingyenes vezetéstechnikai képzés lesz, az OTP mögötti téren

10-től rendőrség bemutató, a Keresztury VMK-ban verbunkverseny. A kéklámpás felvonulás 10.30-kor kezdődik, 14 órakor baleseti szimulációt tartanak a szakemberek. A Harmadik Színpadon 14 órakor Szépmező Szárnya, majd a Heep Freedom, a Shabby Blues Band, a Napkutya, a Koszika and the Hotshots lesz látható, a Fesztiválszínpadon 11 órakor kezdődik a XIV. Zalaegerszegi Fúvószenekari Találkozó, 16 órától a Hard Chords, az Animal Cannibals, a Pannonia Allstars Ska Orchestra, 22 órától a 30 Y játszik. A Nagyszínpadon 11-től az Alma együttes, 15 órától a Helikon Táncklub ad műsort, ezt követi a ColorStar, a Junkies. 20 órakor adják át az Év zalai rendőre díjat, 20.30-tól

a kultúra azért van, hogy a hatalom ne váljon öncélúvá, a jog pedig azért, hogy szaKunó és Kornis Gyula politi- irányelvei című munkájáról, bályozza a hatalom működékai, történelmi szerepéről, továbbá a kultúra szerepé- sét. A művészet és politika utóbbi Kultúrpolitikánk ről, melyről úgy fogalmazott, kapcsolatáról kifejtette,

nagy problémája, hogy ma nincsenek Móriczok, Mikszáthok, s ha valaki, mondjuk, a politikai korrupcióról szeretne olvasni, még ma is Mikszáth művét emeli le a polcról. Azért, hogy a kortárs folyamatokat megértse az ember, nem hazai művet vesz a kezébe, s nem hazai filmet néz. Egy több száz oldalas, üg y nök kérdésről megjelent monográfiát – hozott példát –, csak egy szűk kör olvas, pedig fontos munka, melynek tartalmát közelebb kellene vinni a nagyközönséghez, például film vagy szépirodalom formájában. Könyvéről egyébként L. Simon László úgy összegzett, munkája nem győzelmi jelentés, nem propagandakötet, éppen hogy dilemmáit n pgy szőtte bele.

A közlekedésről Május 19. (hétfő) 6 óráig lezárják a Kossuth utca Széchenyi tértől a Petőfi utcáig tartó szakaszát, a Zala Volán járatai terelő úton közlekednek. Május 16-án (pénteken) 9 órától május 18. (vasárnap) 24 óráig a Tüttössy utca 10–22. szám előtti szakaszára csak az ott lakók hajthatnak be. A Kossuth utcán nem lehet gépjárművel közlekedni. Az Egerszeg Fesztivál ideje alatt a Kisfaludy utcáról tilos lesz a Kossuth utcára hajtani. A gépjárműforgalom a Petőfi utca irányába az OTP árkádja alatti átjárón keresztül történik. A szervezők kérik, hogy a fesztivál területét lehetőleg gyalog közelítsék meg a látogatók.

ar kultúra fenegyerekétől”

Gyutai Csaba, L. Simon László és Vigh László a könyvbemutatón

Fotó: SereS Péter

A XX. Egerszeg Fesztivál szervezői tájékoztatják a közönséget, hogy a május 16án, pénteken este fél nyolcra tervezett EDDA Művek koncert a várható extrém időjárási viszonyokra való tekintettel biztonsági okokból elmarad. A rendezvény további részleteivel kapcsolatban a szervezők kérik, hogy kísérjék figyelemmel a média híradásait, a www. egerszegfesztival.hu oldalt és fesztivál Facebook-oldalát. Rúzsa Magdi lép színpadra, majd az Irie Maffia. Vasárnap 13 órától ugyanitt a Bőgőmasina, a Matt-Blues Mission, Odett, Péterfy Bori and Love Band és Demjén Ferenc ad koncertet. A Fesztiválszínpadon 11 órakor kezdődik a XX. Göcseji Prószafesztivál. Fellép Kovács András Péter, a Borra-Való, az Albatrosz Táncegyüttes, a Gála Társastáncklub, a 17 órai eredményhirdetés után az Ivan and the Parazol, és The Carbonfools. A Harmadik Színpadon 13 órakor búcsúzhatunk a Dísz tértől, majd mesedélután kezdődik. 18.15-kor a Kriszti és a Magyarucca, utána az Elefánt lesz látható, hallható. A Dísz téren 10 órától ingyenes kerékpár-gravírozást tartanak. n tt – pgy

Végzősök kiállítása A Deák Ferenc Székhelyiskola végzős diákjai idén is bemutatkozhatnak a nag yközönség előtt: munkáik május 21. és 23. között lesznek láthatóak az intézményben. Az iskolában évtizedes hagyomány, hogy a faipari képzésben részt vevő végzős tanulók számot adnak tudásukról önállóan tervezett és készített vizsgaremekeikkel. A bemutatón rendszerint tetszetős, míves szekrényeket, ajtókat, asztalokat, székeket vagy éppen bárszekrényeket láthat a látogató. Idén sem lesz ez másként. A kiállítás május 21-én 15 órakor nyílik, és 23-ig várja a látogatókat.


8

| 2014. május 16. |

Írók jönnek vendégségbe A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár május 21-én 14 órától író-olvasó találkozóra várja az érdeklődőket: Fehér József MINSZ-nagydíjas író, a Kárász József Irodalmi Kör alapító elnöke, a Magyar Kultúra Lovagja lesz az intézmény vendége. A rendezvényen leg újabb gyermekregényét, A furfangos kismanók címűt mutatja be a gyerekeknek. Május 22-én szintén 14 órától Nógrádi Gábor író mesél az írásról, a könyvszeretetről, valamint egyik legsikeresebb regényéről, a Segítség, ember címűről.

Böllérbalett A Karinthy-gyűrűs humorista, Bödőcs Tibor május 24-én tart önálló estet Zalaegerszegen, az Art moziban. A beszédes, Böllérbalett című produkciójával két ízben szórakoztatja a közönséget: 17 órától, valamint 20 órától.

kultúra

ZalaegersZegi 7 nap

A már nem annyira csodálatos Pókember Újabban a Marvel és a Disney közös sikereit megirigylő nagyvállalat, a Sony is egyre nagyobb szeletet igyekszik kihasítani magának a szépen jövedelmező képregényfilmes tortából. A pókmarta szuperhős filmes jogait birtokló cég emberei ugyanis a Pókember-filmek sorát újraindító mozijuk két évvel ezelőtti hangos sikerét követően, a bevételi összegek látványától megrészegülve masszív univerzum- és franchise-építésbe kezdtek. Nagy hiba volt. A Csodálatos Pókember második része ugyanis köszönő viszonyban sincs az első epizóddal, sőt, olyan, mintha a tíztizenöt évvel ezelőtti első képregényfilmes boom közepette készült volna. A forgatókönyv labilis lábakon áll, sablonos, egydimenziós karakterek, súlytalan párbeszédek, iszonyúan gyengén kivitele-

zett konfliktusok és motiváci- nézőközönségét (amit a Dis- szült Pókember-filmeket nem ók jellemzik, amelyek mögül ney igyekszik mindig elkerül- szerettük. csak elvétve villannak fel érté- ni), öncélúan egymásra dobált A főszereplőt alakító szíkelhető momentumok. A nész játéka viszont jó és mozi története a már jól működik is. Andrew ismert, szinte népmesei Garfield erre a szereptörténetet mondja fel: a re született, képes volt radioaktív pók csípésévagányan és természetől különleges erőkre tesen életre kelteni Peszert tett nyegle, magáter Parkert a vásznon, nak való, de magabiztos ami előtte sajnos nem Peter Parker Pókembersokaknak sikerült. A ként igyekszik megvétöbbi színész viszont deni New York lakossácsak támolyog: Emma gát, miközben Gwen Stone Gwen Stacyként Stacyvel, első nagy szebájos, de semmi több, a relmével való boldog helyzetből a maximukapcsolatának a Zöld mot kihozó Jamie Foxx Manóvá váló Harry pedig pályafutása Osborn állja útját. A beegyik legkínosabb meltéve ismert fordulatokat lékszerepét volt kénytea készítők számtalan len végigszenvedni. újabb karakter bemutaKár érte, a világ legtásával igyekeztek felnépszerűbb képregénydobni, így az áramütéshőse ennél jóval többet nek köszönhetően átala- A radioaktív pók csípésétől különleges erőkre érdemelt volna. Ha lesz kult Elektro mellett a szert tett Peter Parker Pókemberként igyekszik folytatása – ami szinte Paul Giamatti alakítot- megvédeni New York lakosságát borítékolható –, csak ta Rinó is tiszteletét teremélni lehet, hogy az szi, mint főhősünk halálos, va- jelenetei pedig izgalmat csak alkotók nem a most megkezlójában roppant idegesítő el- nyomokban tartalmaznak. A dett ösvényen haladnak tolenségei. Az igazi probléma ott második epizód tehát mindazt vább. Félő, hogy az sehova sem van, hogy Marc Webb rendező jelenti, ami miatt a Tobey vezet. n Farkas DáviD ezúttal nem vette komolyan Maguire főszereplésével ké-

Egy kicsit félre kell tenni a gondokat

Fotó: a szerző

A múlt hét végén vidám műsoros délutánon találkozott Zalaegerszegen a Kiskondás vendéglőben a Zala Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének 120 tagja, képviselve a közösség hat csoportját. A színvonalas, vidám műsorról a ságodi Gyöngyvirág Népdalkör, a csatári citerazenekar (képünkön), a zalabesenyői amatőr Karinthy színpad, a zalalövői Salla néptáncegyüttes – mint vezetőik mondták – tiszteletük és szeretetük jeléül – gondosn Fzs kodott.

Gálával zárul a kalandozás A Deák könyvtár és a Dózsa György Tagiskola május 16-án, azaz ma, 14 órakor az iskola aulájában tartja meg az Irodalmi kalandozások című megyei levelezős játék záró rendezvényét, amelynek keretében az eredményeket is ismertetik a szervezők. A két intézmény 19. alkalommal hirdette meg levelezős játékát 4–5–6. osztályos zalai fiataloknak. A nevező kisközösségek (könyvbarátok, irodalombarátok – maximum 5 fős csapatok) tagjainak a játék lehetőséget adott ismereteik gyarapítására, könyvtár- és internet-használati készségeik fejlesztésére. Ezúttal a magyar gyermekirodalomban kalandozhattak a résztvevők Rónaszegi Miklós Gézengúzok, Gáspár Ferenc A strucc vére és Csukás István Csicsóka és a Moszkitók című művének elolvasásával. A játékban 141 tanuló, 29 csapat vett részt, amelyek közül a 7 legeredményesebb kapott meghívást a finisre.


ötórai tea

ZalaegersZegi 7 nap

| 2014. május 16. |

9

Beszélgetés Szabó Vilmos evangélikus lelkésszel hivatásról, feladatokról, változásokról

A sebességgel elveszik a mélység Kapuk nyíltak meg az egyház előtt, de azokon át is kell menni: összetettebb munkára van szükség és nagy empátiára, mondja Szabó Vilmos evangélikus lelkész az utóbbi évek, évtizedek megváltozott feladatai kapcsán. Fontos, hogy az emberek érezzék, az adott közösségben időről időre kapnak valamit, ami a szellemet táplálja. n Péter GyönGyi

Lelkésznek lenni hivatás. Szabó Vilmos korán határozott, mint mondja, minden történés ugyanazon irányba, pálya felé terelte. A külső és belső elhívásokról nehezen vall az ember, teszi hozzá, hiszen magamutogatásnak tűnhet. – Miképpen minden gyermekben, úgy bennem is volt hiúság: nem én voltam a legjobb tanuló az általános iskolai osztályban, így aztán a hittan elsajátításával tudtam kitűnni. Ezen a ponton „fogott meg” az Úristen: azt, amit ennyire magtanultam, terjesszem is. Ahogy minden romantikus ifjú, magam is úgy gondoltam, nag y dolgot viszek majd véghez, aztán rá kellett jönnöm, hogy azt az Isten megtette Krisztus meg váltásával, nekem tehát az a feladatom, hog y hirdessem azt – meséli. – Komárom megyében, egy Tatabányához és Oroszlányhoz közeli településen, Bokodon születtem. A faluban őrizték, tisztelték a hag yományokat, hogy mennyire, arra jó példa az 1967-es konfirmálásom ideje: ekkor történt meg ug yanis először, hogy valaki – az eg yik osztálytá rsa m – nem kon f i r má l kodot t. Egy korábbi évben pedig, mivel rövid volt a farsang időszaka, az iskolai jelmezbál belecsúszott a böjtbe, amiből aztán akkora botrány lett, hog y alig jött ki belőle az igazgató. Ez a fajta értékrend jellemző volt a falura, hozzátartozott a kultúrájához, ilyen módon tehát a környezet, ahol felnőttem, ugyancsak meghatározta az életemet. Középiskolába Tatára jártam, mezőgazdasági tech n i kumot végeztem, majd Budapesten folytattam a tanulmányaimat, az

Evangélikus Teológiai Aka- ségben. Minden rendezv é ny n e k , a l ka lomna k démián. olyanná kell tehát lennie, – Hova vezetett aztán elő- amely újra és újra visszaveször az útja? zeti a hallgatóságot. A 2000-es összeírás idején ez– Nógrád megyébe kerül- ren vallották mag ukat t ü n k seg é d lel késznek . evangélikusnak, de egy álAzért a többes szám, mert talam végzett, a születések feleségem, Zsuzsanna is és temetések számát alapul lelkész, évfolyamtársak vol- vevő, húsz évre visszamenő tunk az akadémián, mindig számítás is ugyanezt a száegyütt készültünk a felada- mot adja. tainkra, és azóta is együtt – Alakult-e valamelyest a végezzük azokat. Később Tabra, majd Kiskőrösre ke- lelkészi feladat az utóbbi rültünk: mindkét helyen tíz időben? éven át voltunk lelkészek. – Lényegesen meg váltoFeleségem révfülöpi, íg y két évet a Balaton-parti te- zott a lelki munka, de módolepülésen töltöttünk, ahol sultak a keretek, körülméegy oktatási központ igaz- nyek is. Klisékkel semmire gatójaként tevékenyked- sem megyünk. Az emberektem, onnan vezetett aztán ben kevesebb az elfogadóaz út, 2001-ben, Zalaeger- készség, tehát ma már sokszeg re. Tizenhárom éve kal inkább empátiával kell élünk tehát a zalai megye- feléjük közeledni, mint koszékhelyen, ez a leghosz- rábban, akár szószékről, szabb időszaka pályafutá- akár egy szertartás, akár egy személyes beszélgetés somnak. alkalmával is. Csak ilyen – A tennivaló, a cél min- módon lehet őket közelebb den településen ugyanaz, hozni a közösséghez. Ez vagy van azért különbség? óriási változás. Testvér vagyok, a segítségemet ajánl– A lényeg ugyanaz, de a hatom fel az összekuszált keretek mindenütt mások. szálak kibogozásához, de A kiskőrösi például nagyon tolakodni nem lehet. Régebben az természetes volt, hogy csak úgy bekopogtassunk egy családhoz. Ma már elképzelhetetlen az efféle váratlan látogatás, hiszen előbb időpontot kell egyeztetnünk telefonon, íg y azonban elvenag y, hag yományos szlo- szik a spontaneitás, készül vák keg yességű g yüleke- a család és készülök én is, zet, míg Zalaegerszegen, ennek következményeként amikor 2002-ben 100 éves egészen másféle állapotban volt a gyülekezet, nem ta- találkozunk. láltunk olyan tagot, akinek – Az emberek azért alapa felmenői között alapítók lettek volna. Nagy tehát a vetően vágynak arra, hogy mozgás. Ez önmagában figyeljenek rájuk, noha nemeghatározó, hiszen íg y hezen nyílnak meg. Tapasznincsenek, nem lehetnek talja e kettősséget? olyan kialakult hag yomá– Valóban van egy vágyanyok, mint egy komoly tradícióval rendelkező közös- kozás, de van egy elutasítás

„A segítségemet ajánlhatom fel az összekuszált szálak kibogozásához, de tolakodni nem lehet”

Szabó Vilmos: – Fontosnak tartom, hogy az ember folyamatosan Fotó: archív/Pezzetta Umberto foglalkozzon önnön képzésével is is a sok házaló, illetve a nagy szellemi kínálat miatt. Előfordult, hog y valahol meglehetősen gorombán fogadtak, amikor aztán kiderült, ki vagyok, azonnal beinvitáltak. Furcsa helyzetek keletkeznek, amelyhez hasonlóak egy kisebb, falusi közösségben, ahol mindenki ismeri a másikat, elő sem fordulhatnak. Az a baj, hogy a sebességgel elveszítjük a mélységet, a túl sok információval devalválódik az igazi tartalom. A másik oldal is átalakult: ahogy az élet minden területén, úgy természetesen az egyháznál is több lett az elektronikus adminisztráció. Bevallom, tartok a számítógéptől, noha természetesen használom. E tekintetben egyébként nem feltétlenül mennyiségileg sok a munka, inkább az a baj, hogy a szellemi erőt szívja el. Jellemző jelenség, változás az is, hogy a kis falvakból elfogynak az emberek, és a városokban koncentrálódnak. Huszonöt éve egyszer úgy fogalmaztam, hogy új időszak jön, az egyháznak többet és jobban

kell dolgoznia. Ezt ma is hasonlóan gondolom. Kapuk nyíltak meg az egyház előtt, de azokon át is kell menni. Működik a közösségünkben egy szabadegyetem, fontos, hogy az előadásokra, rendezvényekre ellátogatók érezzék, kaptak valamit, ami a lelküket táplálta, amiért érdemes a következő öszszejövetelre is ellátogatni.

– A lelkész miként töltődik fel? – Két gyermekünk van, s öt unokánk – mindannyian itt élnek Zalaegerszegen –, ők jelentik a kikapcsolódás, a töltekezés egyik formáját. Van egy kis házunk Révfülöpön, ha oda elutazunk, az jelenti a másikat. Nemcsak beszédre, igehirdetésre készülök rendszeresen, de időről időre kitűzök magam elé egy célt, megfogalmazom, milyen témában szeretnék elmélyülni, milyen téren szeretnék még több ismeretet, tudást szerezni. Fontosnak tartom, hogy az ember folyamatosan foglalkozzon önnön képzésével is.


10 | 2014. május 16. | programajánló

ZalaegersZegi 7 nap

Holdfény Travel

Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 92/533-435 info@holdfenytravel.hu U-001508

EGYNAPOS STRANDOLÁS AZ ADRIÁN, KRK-SZIGET 2014.07.19. (szombat) 2014.08.09. (szombat) 9.900 HUF/fő

Horoszkóp Kos: Kreatívan végzi munkáját, minden segítséget megkap munkatársaitól. Magánéletében játékossá válik, aminek nagyon örülnek szerettei. Kedvesével utazzon el néhány napra! BiKa: Könnyen megsértődik, nem bírja elviselni a kritikát. Viselkedésével saját helyzetét nehezíti meg. Törekedjen a konfliktusos megoldásokra! Kedvesével szorosabbá fűzi kapcsolatát.

Mérleg: Képezze magát, hogy meg tudjon felelni a szakmai kihívásoknak! Vegye fel a kapcsolatot rég nem látott barátaival! Egy együtt eltöltött kellemes este rádöbbenti arra, nélkülük üres az élete. sKorpió: Munkahelyén új feladattal bízzák meg. Ha jól teljesít, előléptethetik. Közös főzésre, beszélgetésre invitálja barátait a hétvégén. A kötetlen szórakozás határozza meg az estét.

iKreK: Gyors a tempó nyilas: munkahelyén, Kiáll magáért munezért dolgozzon kahelyén, vélemémeggondoltan és tervszerűnyét határozottan en! Estére elfárad, csak pihe- osztja meg másokkal. Otthonésre vágyik. Kedvese úgy nában makaccsá válik. Elvárérzi, elhanyagolja. ja, hogy mindenki azt tegye, amit Ön jónak lát. ráK: Óriási energiákat BaK: tud mozgósítani, Rutinosan végzi kifogyhatatlan erőmunkáját, feleanyforrásokkal rendelkezik. Vinyi idő alatt készül gyázzon, nehogy egészsége el a teendőkkel, mint máskor. rovására menjen a sok mun- Otthona vitáktól hangos. ka! Baráti körben tölti a hét- Tisztázza a félreértéseket végét. kedvesével! oroszlán: Teljes erőbedobással kell dolgoznia, ha előre szeretne lépni munkahelyén. Nem jut már energiája arra, hogy kedvesével közös programokat szervezzen.

Vízöntő: A nap végére elfárad, kezd elege lenni a sok túlórából. Egyre többször fordul meg a fejében, hogy új munkahelyet keres. Kedvese mindenben támogatja Önt.

szűz: Feszültségmentes, de feladatokkal teli napokra számíthat. Kivívta kollégái megbecsülését és szimpátiáját, ezért bármikor remélheti a segítségüket. A hétvégét töltse kettesben kedvesével!

HalaK: Plusz feladatokat vállal munkahelyén. Főnöke észreveszi igyekezetét, és a jutalom sem marad el. Magányra vágyik, kerüli barátai társaságát. Estéit kettesben tölti kedvesével.

Keressen minket az interneten:

www.maraton.hu

A Visszatérés Óz birodalmába című filmet a Cinema Cityben játsszák

színház Hevesi sándor színház Május 16. 19.00 Svejk – Kölcsey-bérlet Május 17. 19.00 Svejk – Máriáss -bérlet Május 20. 19.00 Vőlegény – Hetényibérlet Május 21. 19.00 Csoportterápia – Dajka-bérlet Május 22. 19.00 Svejk – Madách-bérlet

lakásszínház az ady utca 10-ben

20:00 (Kivéve szerda) 12:30 (Csak szombat-vasárnap) 22:30 (Csak péntek-szombat)

Cinema City

Május 21-ig 16.30 Nagytudásúak 18.00 Gravitáció Május 22–28. 16.30 Grace – Monaco csillaga 18.00 Godzilla 20.00 Transzcendens

Rossz szomszédság (MB) 16 14:15 16:15 18:30 20:30 10:15 12:15 (Csak szombat-vasárnap) 22:30 (Csak péntek-szombat)

Május 16. 12.40 Cyber Cyrano – Kölcsey A csodálatos pókember 2 (MB) Ferenc Gimnázium Digitális 3D 17:00 griff Bábszínház 19:45 (Kivéve hétfő) Május 16. 14.00 Sárkányölő Krisztián – A csodálatos pókember 2 (MB) 12 Móka-bérlet Május 22. 10.00 Rigócsőr király – Mese- 19:45 (Csak hétfő) világ-bérlet Május 22. 14.00 Rigócsőr király – Pán A csajok bosszúja (MB) 16 Péter-bérlet 14:45 18:00 20:15 22:30 (Csak péntek-szombat)

6

12

Transzcendens (MB) 16 22:30 (Csak péntek-szombat)

Május 21-ig Godzilla (MB) 17:30

12

Digitális 3D

KN

art Mozi

Godzilla (MB) 12 15:00 20:00 (Csak szerda) 10:00 (Csak szombat-vasárnap)

Május 16. 19.00 Shirley Valentine – Bér- Visszatérés Óz birodalmába (MB) letszünet Digitális 3D Május 17. 19.00 Shirley Valentine – Bér- 13:00 letszünet Visszatérés Óz birodalmába (MB) 6 11:00 (Csak szombat-vasárnap) tantermi Deszka

Moziműsor

Rio 2 (MB) 13:25

Rio 2 (MB) KN Digitális 3D 15:45 11:15 (Csak szombat-vasárnap)

Május 21-ig Izraeli Filmhét – 19.30-tól naponta egy izraeli film ingyenesen: Május 16: Restaurálás Május 17. Medúzák Május 18. Fagyos napok Május 19. Tábortűz Május 20. Öt óra Párizstól Május 21. Lábjegyzet – A vetítés végén izraeli ízek: humus variációk, zsidó tojás kóstoló

kiállítások állandó kiállítások Göcseji Múzeum (vasárnap, hétfő: zárva, kedd-szombat: 9–17 óra) Németh János keramikusművész kiállítása

időszaki kiállítások Városi Hangverseny- és Kiállítóterem Közös dolgaink – Piotr Burger, Miroslaw Rymar, Frimmel Gyula és Horváth László közös kiállítása – Az XX. Egerszeg Fesztivál keretében nyílt tárlat június 6-ig látogatható

Gyógyszertári ügyeletek május 16.

HEGYALJA, HEGYALJA U. 43.

92/510-642

18.00–07.30

május 17.

EGERSZEG PHARMA (KÓRHÁZ), ZRÍNYI M. U. 1.

92/596-633

12.00–08.00

május 18.

SZENT FERENC (INTERSPAR), OLA U. 1–7.

92/511-519

08.00–08.30

május 19.

GONDVISELÉS (BUSZPÁLYAUDVAR), KOVÁCS K. TÉR 4.

92/323-804

18.30–06.30

május 20.

PARACELSUS, CSÁNY TÉR 1.

92/510-049

19.00–07.00

május 21.

EGERSZEG PHARMA (KÓRHÁZ), ZRÍNYI M. U. 1.

92/596-633

15.30–07.30

május 22.

BENU GYÓGYSZERTÁR ZALAEGERSZEG PLATÁN, 92/312-391

18.00–07.30

LANDORHEGYI U. 4.


programajĂĄnlĂł | 2014. mĂĄjus 16. | 11

ZalaegersZegi 7 nap kedd-pÊntek 10 Ês 18 óra, szomba- József Attila Vårosi TagkÜnyvtår ton 10 Ês 16 óra kÜzÜtt. Megmutatom magam! – Az Ady Endre

HÊtvÊgi sßrgőssÊgi ållatorvosi ellåtås

à ltalånos Iskola 4. b osztålyånak Magyar Olaj- Ês Gåzipari Múzeum időkiållítåsa Színmanók címmel (A kiålszaki kiållítóterme lítås måjus 20-ig låtogatható.) „A Kossuth-díjas fazekas� – A KossuthÊs Munkåcsy-díjas NÊmeth Jånos Takåcs GyulånÊ nyugdíjas óvónő Szßkiållítåsa (A kiållítås måjus 24-ig lőfalum Tßrje címŹ kÊpeslap kiållítålåtogatható) sa (A kiållítås måjus 31-ig låtogathaHevesi Såndor Színhåz Burma csodålatos vilåga – Gål Cecília kiållítåsa (A tårlat június 7-ig låtogatható naponta 9 Ês 19 óra kÜzÜtt.)

måjus 16-tól (pÊntek 19 óråtól) måjus 19-ig (hÊtfő reggel 8 óråig) KesztHelyi Ês zalaszentgróti jårås: Dr. FehÊrvåry GyÜrgy Zalaszentgrót T.: 36/30/337-6770 zalaegerszegi jårås: Kisållatrendelő: Dr. Varga Edit Zalaegerszeg, Bóbita u. 1. (Csåcs) T.: 36/30/255-1580

tĂł)

EgyĂŠb

Vegyes praxis: Dr. Pardavi Andor Zalaegerszeg-AndrĂĄshida, NovĂĄk M. u. 8. T.: 510-365 ĂŠs 36/20/912-5514

Keresztury Dezső VMK

GÜcseji Múzeum Måjus 17. 10.00 Kårpåt-medencei verSzínes selymek, fodrok, csipkÊk – A bunkverseny a XX. Egerszeg Fesztidivat våltozåsai 1830 Ês 1940 kÜzÜtt (A kiållítås måjus 18-ig låtogatható.) vål keretÊben

ållatgyógyszertåraK: Nagykanizsa, våsårcsarnoki ållatgyógyszertår szombat 8–12 óråig T.: 93/326-408 Zalaegerszeg, Batthyåny úti ållatpatika szombat 9–12 óråig T.: 92/347-375 Zalaszentgrót, Måjus 1. u. 3. sz. alatti ållatpatika T.: 36/30/9748-316

a zalaegerszegi VĂĄrosi teleVĂ­ziĂł MĹąsora

8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 45-49. Tel.: 06-92/311-309 E-mail: info@zegtv.hu MŹsorok az interneten: www.zegtv.hu Måjus 16., pÊnteK 5:00 Híradó, fÊlórånkÊnt 9:00 Osztålyos orvos – egÊszsÊgßgyi magazin 9:30 Zalai Krónika – megyei magazin 9:45 Navigåtor – a PTE hírmagazinja 10:15 Szó-Våltås 10:45 Híradó 11:00 RendőrsÊgi Hírek 11:10 KÊpújsåg 18:00 KultúRandevú – kulturålis magazin 19:00 Híradó 19:15 Híradó RÊszletes 19:30 Navigåtor – a PTE hírmagazinja 20:00 Híradó 20:15 Híradó RÊszletes 20:30 IX. GÜcsej Filmszemle – Üsszeållítås a 2013-as szemle filmjeiből (4. rÊsz) 21:30 Híradó 21:45 Híradó RÊszletes 22:00 KÊpújsåg

A SzĂ­nmanĂłk cĂ­mĹą tĂĄrlat a JĂłzsef Attila VĂĄrosi TagkĂśnyvtĂĄrban FotĂł: PĂŠter Zsombor lĂĄthatĂł

EMlÊkEzEtEs EsEMÊnyEk Måjus 16. 94 Êve, 1920-ban szenttÊ avattåk Jean D’Arcot Rómåban 85 Êve, 1929-ben tartottåk meg előszÜr az Oscar-díj åtadåsåt, mÊgpedig Hollywoodban

Måjus 19. 39 Êve, 1975-ben a japån Junko Tabei megmåszta a Mount Everestet – ő volt az első nő, aki feljutott

Måjus 20. 516 Êve, 1498-ban Vasco de Gama felfedezte a tengeri utat Måjus 17. 46 Êve, 1968 óta a mai a tåv- Indiåba Afrika megkerßlÊsÊkÜzlÊsi vilågnap annak emlÊ- vel kÊre, hogy Pårizsban húsz szervezet kÊpviselői alåírtåk a Måjus 21. NemzetkÜzi TåvkÜzlÊsi Egye- 87 Êve, 1927-ben az amerikai sßlet lÊtrehozåsåt szolgåló Charles Lindbergh egyhuokmånyt zamban åtrÜpßlte az Atlantióceånt Måjus 18. 201 Êve, 1805-ben csåszårrå Måjus 22. koronåztåk Napóleont Fran135 Êve, 1879-ben Ferenc Jóciaorszågban zsef jóvåhagyta a magyar 24 Êve, 1990-ben semmisnek nyilvånítottåk a Mindszenty nyelv oktatåsåt József bíboros, hercegprímås, 559 Êve, 1455-ben Angliåban hå- p esztergomi Êrsek ellen 1948– megkezdődÜtt a „rózsåk zalaegerszegi na 49-ben hozott ítÊletet borúja� 2013. július 12.

I. ĂŠvfolyam 27 .

Ingyenes vĂĄrosi kĂśzĂŠleti hetilap

szĂĄm

szolgåltatåssal, sÊgben, kibővßlt Megszokott minő Infó mellÊklettel a 26-27. oldalon Mega

Ă–TĂ“RAI TEA

„Minden idekÜt�

Harc a zsebszerződÊsek ellen

facebook.com/zalaegerszegi7naplĂŠJĂşlius 1-jĂŠn hatĂĄlyba zenĂŠrĹ‘l, tĂśrvĂŠnyIngyenes vĂĄrosi Wohner CsabĂĄval pett az Ăşj bĂźntetĹ‘ kĂśzĂŠleti hetilap mĹąvelĹ‘kbĹąncsele sĂşlyemelĂŠsrĹ‘l ĂŠs 32. szĂĄm kĂśnyv, mely fel16. • I. ĂŠvfolyam a meg dĂŠsszervezĹ‘i, direktorioldal mĂŠnykĂŠnt hatĂĄrozz 9. jogellene s adatokrĂłl a termĹ‘fĂśld valamint megszerzĂŠsĂŠt, kĂśaz abban valĂł kĂśzremĹą az esett dĂŠst. ErrĹ‘l is szĂł k 5. oldal , a korĂłink is jĂłl szerepelte elmĂşlt ĂŠv tavaszĂĄn ott, vĂ­ziladbĂĄz a de lĂŠtrehoz a hĂŠt tĂŠmĂĄja Katinka szerzett, mĂĄny ĂĄltalet HosszĂş t vizserzĂŠsĂŠt HĂĄrom aranyĂŠrm es zsebszerzĹ‘dĂŠseke Ăśld jogellenes megsz Fontos a szemĂŠly i bizottsĂĄg a termĹ‘f e tĂĄrcakĂśz ykĂśnyv Ĺ‘ tĂśrvĂŠngĂĄlĂł tapasztalatcser t, t melyAz Ăşj bĂźntet dja az ingatlan dj adj kihelyezett ĂźlĂŠsĂŠn, Ă–n adja Mosonmanek ezĂşttal – Mi hozzuk a vevĹ‘t! pĂŠg Ady Endre u. 13. gyarĂłvĂĄr ĂŠs Ĺ?riszentszeg 8900 Zalaegersze, 7 Tel.:+ 36 70/454-04-7 ter utĂĄn - ZalaegerĂźlĂŠst, Az hatĂĄlyba lĂŠpett u/zalaegerszeg JĂşlius 1-jĂŠn nyv, adott otthont. PĂŠter www.oc.h tĂśrvĂŠnykĂś Seres FotĂł: ben volt, az Ăşj bĂźntetĹ‘ mĂŠnykĂŠnt haĂźlĂŠsre mely a DĂ­szterem mely bĹąncselek jogelRĂłbert ĂŠrkezik az a termĹ‘fĂśld tartottĂĄk. Csaba ĂŠs RĂŠpĂĄssy tĂĄrozza meg Gyutai valamint szerdĂĄn sĂŠt, Gyula, vilĂĄg minden oldalon.) Budai lenes megszerzĂŠ A hĂŠten a (FolytatĂĄs a 14. kĂśzremĹąkĂśdĂŠst. ĂŠrkeztek Notre ĂŠv az abban valĂł

ZalaegersZegi

Keresse a Zalaegerszegi 7 Nap legfrissebb szĂĄmĂĄt a facebookon is!

Måjus 17., szoMBat 0:00 Heti Hírek – a heti Híradók Üsszeållítåsa 2:30 KultúRandevú – kulturålis magazin 3:30 Szolgålnak Ês szolgåltatnak – magazin 4:00 Osztålyos orvos – egÊszsÊgßgyi magazin 4:30 ZÜldÜvezet – magazin 5:00 Heti Hírek 7:30 KultúRandevú 8:30 Szolgålnak Ês szolgåltatnak 9:00 Osztålyos orvos 9:30 ZÜldÜvezet 10:00 Heti Hírek 12:30 KultúRandevú 13:30 Szolgålnak Ês szolgåltatnak 14:00 Osztålyos orvos 14:30 ZÜldÜvezet 15:00 Heti Hírek 17:30 KultúRandevú 18:30 Szolgålnak Ês szolgåltatnak 19:00 Osztålyos orvos 19:30 ZÜldÜvezet 20:00 Heti Hírek 22:30 KultúRandevú 23:30 Szolgålnak Ês szolgåltatnak 0:00 Osztålyos orvos 0:30 ZÜldÜvezet 1:00 Heti Hírek 3:30 KultúRandevú 4:30 Szol-

7 nap

i nap zalaegerszeg bajnoksĂĄgon

2013. augusztus

k a vizes Magyar sikere

vilĂĄg

Ĺ‘dĂŠsek ellen Harc a zsebszerz esett az elmĂşlt ErrĹ‘l is szĂł lĂŠtkormĂĄny ĂĄltal tavaszĂĄn, a Ĺ‘dĂŠseket rehozott, zsebszerzbizottsĂĄg vizsgĂĄlĂł tĂĄrcakĂśzi melynek ĂźlĂŠsĂŠn, kihelyezett yarĂłvĂĄr ezĂşttal – Mosonmag ter utĂĄn - ZalaĂŠs Ĺ?riszentpĂŠ otthont. Az egerszeg adott ben a DĂ­szterem ĂźlĂŠst, mely Az tartottĂĄk. volt, szerdĂĄn ben a DĂ­szterem ĂźlĂŠst, mely Az tartottĂĄk. volt, szerdĂĄn tartottĂĄk. ĂźlĂŠst szerdĂĄn a 14. oldalon.) (FolytatĂĄs

AjtĂłfelĂşjĂ­tĂĄs!

tĂĄjĂĄrĂłl ZalaegerDame NĹ‘vĂŠrek n 7. oldal szegre.

Budai Gyula,

  

 

Gyutai Csaba

ĂŠs RĂŠpĂĄssy RĂłbert

előtt ållnakter, Nagy beruhåzåsGyutai Csaba polgårmes alpolgårmes-

kozĂĄsnak. 

n 5. oldal

tea

minden idekĂśt

✓ soha tĂśbbĂŠ ajtĂłfestĂŠsFotĂł: SereS PĂŠter alatt akĂĄr egy nap ✓ tĂśrmelĂŠk nĂŠlkĂźl zaj nĂŠlkĂźl ✓ bontĂĄs ĂŠs nagyobb kopĂĄsĂĄllĂł ĂźtĂŠs- ĂŠs ✓ kĂśnnyĹą ĂĄpolĂĄs, ĂŠs tokra alkalmas ✓ a legtĂśbb ajtĂłra alapanyagok FC 2001-es minĹ‘sĂŠgi A ZTE ✓ sajĂĄt gyĂĄrtĂĄsĂş ya nag y-

HOÄžWWH

an esek Barcelónåb Tornagyőzt Doszpoth Attila Andrås gazdasågi ter Ês Håry a szåz legtanåcsadó felkeresi vårosi cÊget, nagyobb adózó el megvitashogy vezetőiekk segíthet az Ünkor- såk, mikÊnt vållaladott helyi  månyzat az

 

ĂŠrkezik az ĂźlĂŠsre

ĂśtĂłrai Ăšjra szĂŠp lesz n akĂĄr 1 nap alatt! TulajdonkĂŠppe

korosztĂĄl   

    ató minősÊg! 

  megbĂ­zh  # $ % 

!" # # &            

ĂŠrt el

szerĹą sikert kĂźzem Kft. PORTAS-sza , Holz-BĂştor SpanyolorszĂĄgban ahol u. 4 ban, s FĂŠszek BarcelonĂĄeg 8900 Zalaegersz utĂĄnpĂłt.co.hu egy rangos utor.portas vettek info@holz-b lĂĄs tornĂĄn ag.hu -magyarorsz a fiatalok. www.portas rĂŠsztas.co.hu www.port 6. oldal

ÉrdeklődjÜn telefon n

! HĂĄzias Ă­zek,

zenÊről, Wohner Csabåval mŹvelőÊs súlyemelÊsről direktori www.portas.co.hu dÊsszerve zői, n 9. oldal feladatokról

on: 06 20 22 -49

ízek, Håzias ató minősÊg! megbízh

278

4-062. Tel: 92/58 thhus.t-online.hutothhus@to

.

Tel: 92/584-062

+* 

34)

  thhus.t-online.hu  !"#35 &#6# $$$   tothhus@to !"# 7 !"#389   7 !"#$$ 

7 %&'()* ")+3.""#(   %&'()* ")+ 7 , &"*&3:#9;  , &"*&

-*./ #('3('  

-*./ #('

 0) 3:#9;-   0) " 

+"1#3.+  

+"1# +*+ -*+"34)   -*+" 7 2/+3< #= 2/+ 

Ă&#x2030;lvezze a kĂźlĂśnbsĂŠget!

 

       !          !  !"   

Ă&#x2030;lvezze a kĂźlĂśnbsĂŠget!

gĂĄlnak ĂŠs szolgĂĄltatnak 5:00 sĂĄg 18:00 SzolgĂĄlnak ĂŠs szolOsztĂĄlyos orvos 5:30 ZĂśld- gĂĄltatnak â&#x20AC;&#x201C; magazin 18:30 Ăśvezet Nyitott Egyetem 19:00 HĂ­radĂł 19:15 HĂ­radĂł RĂŠszletes 19:25 MĂĄjus 18., VasĂĄrnap Esti mese 19:30 ZĂśldĂśvezet 6:00 Heti HĂ­rek â&#x20AC;&#x201C; a heti HĂ­r- 20:00 HĂ­radĂł 20:15 HĂ­radĂł adĂłk ĂśsszeĂĄllĂ­tĂĄsa 8:30 RĂŠszletes 20:30 SzolgĂĄlnak KultĂşRandevĂş â&#x20AC;&#x201C; kulturĂĄlis ĂŠs szolgĂĄltatnak â&#x20AC;&#x201C; magazin magazin 9:30 SzolgĂĄlnak ĂŠs 21:00 HĂ­radĂł 21:15 HĂ­radĂł szolgĂĄltatnak â&#x20AC;&#x201C; magazin 10:00 RĂŠszletes 21:30 KĂŠpĂşjsĂĄg OsztĂĄlyos orvos â&#x20AC;&#x201C; egĂŠszsĂŠgĂźgyi magazin 10:30 ZĂśldĂśve- MĂĄjus 21., szerDa zet â&#x20AC;&#x201C; magazin 11:00 Heti HĂ­rek 5:00 HĂ­radĂł â&#x20AC;&#x201C; fĂŠlĂłrĂĄnkĂŠnt 13:30 KultĂşRandevĂş 14:30 9:00 SzolgĂĄlnak ĂŠs szolgĂĄlSzolgĂĄlnak ĂŠs szolgĂĄltatnak tatnak â&#x20AC;&#x201C; magazin 9:30 Nyi15:00 OsztĂĄlyos orvos 15:30 tott Egyetem 10:00 ZĂśldĂśveZĂśldĂśvezet 16:00 Heti HĂ­rek zet â&#x20AC;&#x201C; magazin 10:30 HĂ­radĂł 18:30 KultĂşRandevĂş 19:30 10:45 HĂ­radĂł RĂŠszletes 11:00 SzolgĂĄlnak ĂŠs szolgĂĄltatnak KĂŠpĂşjsĂĄg 18:00 OsztĂĄlyos or20:00 OsztĂĄlyos orvos 20:30 vos â&#x20AC;&#x201C; egĂŠszsĂŠgĂźgyi magazin ZĂśldĂśvezet 21:00 KĂŠpĂşjsĂĄg 18:40 Zalai krĂłnika â&#x20AC;&#x201C; megyei magazin 19:00 HĂ­radĂł 19:15 MĂĄjus 19., HĂŠtfĹ&#x2018; HĂ­radĂł RĂŠszletes 19:25 Esti 5:00 HĂ­radĂł, fĂŠlĂłrĂĄnkĂŠnt 9:00 mese 19:30 Nyitott Egyetem KultĂşrandevĂş â&#x20AC;&#x201C; kulturĂĄlis 20:00 HĂ­radĂł 20:15 HĂ­radĂł magazin 10:00 NavigĂĄtor â&#x20AC;&#x201C; a RĂŠszletes 20:30 OsztĂĄlyos PTE hĂ­rmagazinja 10:30 HĂ­r- orvos 21:00 HĂ­radĂł 21:15 adĂł 11:00 KĂŠpĂşjsĂĄg 18:00 HĂ­radĂł RĂŠszletes 21:30 KĂŠpArĂŠna â&#x20AC;&#x201C; sportmagazin 18:30 ĂşjsĂĄg NavigĂĄtor â&#x20AC;&#x201C; a PTE hĂ­rmagazinja 19:00 HĂ­radĂł 19:15 MĂĄjus 22., CsĂźtĂśrtĂśK HĂ­radĂł RĂŠszletes 19:25 Esti 5:00 HĂ­radĂł â&#x20AC;&#x201C; fĂŠlĂłrĂĄnkĂŠnt mese 19:30 ZĂśldĂśvezet â&#x20AC;&#x201C; 9:00 OsztĂĄlyos orvos â&#x20AC;&#x201C; magazin 20:00 HĂ­radĂł 20:15 egĂŠszsĂŠgĂźgyi magazin 9:30 HĂ­radĂł RĂŠszletes 20:25 Esti Zalai KrĂłnika â&#x20AC;&#x201C; megyei mamese 20:30 Tarr-Sprint And- gazin 9:45 Nyitott Egyetem rĂĄshida â&#x20AC;&#x201C; Ă&#x161;jbuda â&#x20AC;&#x201C; NB III-as 10:15 HĂ­radĂł 10:45 KĂŠpĂşjsĂĄg labdarĂşgĂł-mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠs 22:00 18:00 OsztĂĄlyos orvos 18:40 HĂ­radĂł 22:15 HĂ­radĂł RĂŠszle- Zalai KrĂłnika 19:00 HĂ­radĂł tes 22:30 KĂŠpĂşjsĂĄg 19:15 RendĹ&#x2018;rsĂŠgi HĂ­rek 19:25 Esti mese 19:30 SzĂłMĂĄjus 20., KeDD VĂĄltĂĄs 20:00 HĂ­radĂł 20:15 5:00 HĂ­radĂł â&#x20AC;&#x201C; fĂŠlĂłrĂĄnkĂŠnt RendĹ&#x2018;rsĂŠgi hĂ­rek 20:25 Esti 9:00 ArĂŠna â&#x20AC;&#x201C; sportmagazin mese 20:30 Ă&#x2030;let ForrĂĄs â&#x20AC;&#x201C; 9:30 NavigĂĄtor â&#x20AC;&#x201C; a PTE hĂ­rma- egyhĂĄzi magazin 21:00 HĂ­rgazinja 10:00 HĂ­radĂł 10:15 adĂł 21:15 RendĹ&#x2018;rsĂŠgi HĂ­rek HĂ­radĂł RĂŠszletes 10:30 KĂŠpĂşj- 21:30 KĂŠpĂşjsĂĄg


12 | 2014. május 16. |

magazin

ZalaegersZegi 7 nap

Kardos Horváth János: a Földlakó és az Önellátó törpe atyja

Kardos Horváth János énekest a zöld szemlélet, a fenntartható fejlődés kapcsán is kérdeztük. – A környezetvédelemmel való kapcsolatom egy goa partin mélyedt el, amikor egy egész estés tánc és meditatív zene hallgatása után azt éreztem, hogy a materiális világon túl kell lennie valaminek, ami összetartja és irányítja a dolgokat. Azóta is dilemma számomra, mi a fontosabb: érintetlenül hagyni a természetet vagy adott esetben házakat építeni… Ezt nem tudom eldönteni, de az biztos, hogy az univerzum legnagyobb parancsa az élet. Még ha a harmadik világban hatalmas is a népességnövekedés, nem gondolom, hogy ennek szabályozása egészséges lenne. Nem-

rég jöttem haza Indiából, ahol rengetegen vannak. Belegondoltam, ha ott mindenki olyan életszínvonalon akarna élni, mint mi, az sok energiafelhasználással járna, s ez megint más pályára állítaná a Föld erőforrásait. Tehát próbálok állásfoglalás nélkül kommunikálni, és azt szeretném elérni, hogy legalább ott legyenek rendben a dolgok, amiért én felelősséget tudok vállalni.

– Gyermekei születése ösz­ tönözte, hogy kisgyerekek­ nek énekeljen? – A gyerkőcök születése fordulópont volt az életemben: mint minden pasinál, a felelősségérzet elkezdett bennem is munkálkodni, s úgy gondoltam, zenészként a

Farmer Világ Farmerbolt

Folyamatosan megújuló tavaszi és nyári árukészlettel várunk minden farmer rajongót!

Sok-sok térd-és capri színes nadrágok, farmer kabátok. Ha egy j

ó farme

FARMER r kell.... VILÁG Zalaegerszeg, Kossuth tér 7. (Pontház alatt, a postával szemben) Lenti, Kossuth út 6. • 06-70-770-12-41 Nyitva tartás: H-CS:9.00-17.30,P:9.00-18.00, Szo:9.00-13.00 Farmer Világ Lenti Zalaegerszeg

Hahó együttessel tudok a dol- elég dolga, nehéz még a zöld hogy a zöld szemlélet a pénz­ gokhoz hozzátenni. Az is elő- szemléletet is belecsempész- centrikus világ ellentétét is nyös volt, hogy a felnőtt kon- ni a hétköznapokba. Magam jelenti. Most is így véli? certekkel szemben a Hahóval is három gyereket pelenkáz– Legalább itt, napközben lépünk Nyugat-Európában fel, így esténként a arra kellene fektetcsaláddal lehetni a hangsúlyt, tem. A csemeték hogy a kisgyerekek számára a felnőttudjanak ezzel a teknek kell megkérdéssel felnőtt mutatni, milyen a korukra természevilág. Az illúziót tesen bánni. A terszerintem jobban mészetvédelem lehet a gyerkőcökhozzá kellene hogy ben táplálni, s a tartozzon az általámodell, amit így nos műveltséghez, követnek, evidenpéldául, amikor az ciává válik. A felember képes lesz nőtteknél ez nem eg y működik, ők in- Kardos Horváth János az Önellátó törpével tervez új lemezt vá laszta n i nag y fog yasztású kább az élesebb dolgokat veszik észre. Kiala- tam, és eszembe se jutott mo- és egy környezetkímélő autó kult szabályrendszerrel ren- sódióval mosni a textilpelust. között, ne legyen kérdés, medelkeznek, hogy mit lehet, Az ember gyakran úgy érzi, lyikre esik a választása. mit nem, és ez gyakran elég kisebb baja is nagyobb en– A tervek szerint milyen nél. Ez nem helyes, de másmerev dolog. sal lehet kompenzálni. Az leckékre számíthatnak még – Mégis a szülők hozzák a embernek saját magának a legkisebbek? koncertre a gyerkőcöket. Ál­ kell eldönteni, neki mi fér a talában azok, akik fontosnak dologba. – Őszre tervezünk új levélik a környezetvédelmet? mezt új barátunkkal, az Ön– Kampányolt az ingyen ellátó törpével, aki legújabb – Tisztában vagyok vele, zeneletöltés, a kerékpáros számunk főszereplője. n Kiss GyönGyvér hogy minden szülőnek van közlekedés mellett, kifejtette,

Könyv a valódi várossá válás éveiről Ferencz Győző Egerszegi tükék – a valódi várossá válás évei címmel írt könyvet. A nemrégiben megjelent kötet „1881-től 1890 végéig kíséri sorra a mezőváros – nagyközség, majd megyeszékhely – város hétköznapjait… Nyomon

követi az önkormányzatiság, az egyesületek működésének, a polgárosodás, a polgári gondolkodás első lépéseit, a kor viszonyai közötti demokratikus közélet kialakulásának folyamatait,” összegez Zsuppányi Zoltán kiadó. Dr.

Tavaszi nyílászáró akció a Döme&Gyöngy Kft Kft.-nél! Bevezető áron

Magyarországon gyártott, tiszta PVC anyagból készült, A minősítésű, 7 légkamrás műanyag nyílászárok

Vállaljuk: redőnyök, reluxák, szúnyoghálók javítása és forgalmazása

20 km-es körzetben a felmérés ingyenes. Kérje ajánlatunk!

Döme & Gyöngy Kft.

Zalaegerszeg, Gasparich u. 55. Tel.: 06-30/584-5869, 06-92/326-948, H-P: 8-17-ig, szo: 8-12-ig

Akció megjelenéstől máj. 31-ig.

Erős társadalomkritikája 2002 óta visszaköszön a Kaukázus zenekar szövegeiben, 2010 óta új fordulat következett be életében, megszülettek gyermekei, pályáján pedig egy új figura a Földlakó, s vele a Hahó együttes, amely nemrég a Keresztury VMK gyermekközönségének is muzsikált.

Németh József, Zalaegerszeg díszpolgára úgy fogalmaz, „rendkívül érdekes és hasznos vállalkozásba fogott a szerző”, melynek értéke abban is rejlik, a város múltjának ezen szakaszáról viszonylag kevés feldolgozás született.

Egyéni-és kiscsoportos foglalkozások,

Külföldi munkavállalásra felkészítés Nyelvvizsga felkészítés napi 12 órás nyitvatartás

Tel: 30/718-2325;

www.zalaegerszegnyelviskola.hu info@zalaegerszegnyelviskola.hu AL:1898; Nysz: 20-0023-06

Keressen minket az interneten: www.maraton.hu


magazin

ZalaegersZegi 7 nap

Mezítlábas virágvarázsló

Elég régen kiérdemelte már a magyar állampolgárságot a gyógyító akácvirág Zivataros idők járnak szegény fehér akácra, s nem csak szó szerint. Reméljük, a berzenkedés megmarad az ésszerű regulázás szintjén, hiszen az akác, az amúgy minden porcikájában hasznos fa, rég kiérdemelte már a magyar állampolgárságot. Neki köszönhetjük például a szinte hungarikumnak számító, világhírű, gyógyhatású akácmézet is. A fa törzse kemény, tartós, tüzelőnek is kiváló, a kérge bélfekély, gyomorvérzés, gyomorsavtúltengés elleni gyógyszerek alapanyaga – de vigyázat: házi kuruzslásra alkalmatlan, eszünkbe ne jusson kísérletezni vele! A virága viszont bárki által gyűjthető és bátran felhasználható természetes medicina. Sajnos, az idei fagyosszentek latyakos produktuma sokat árt az akácnak, de reménykedjünk, a szívós, hófehér pillangóvirágok túlélik a trópusi kiképzést.

A teának való virágot „üde nyílásban” – amikor már nem bimbós, de még nem egészen kifeslett – kell a fürtökről lefosztva gyűjteni. Csakis a fáról szedett és gondosan, gyorsan, eredeti színükben megszárított virágok őrzik meg gyógyhatásukat, az elnyílottan lehullott, a fák alól összesöpört szirmok értéktelenek. Legalább öt kiló friss virágot kell szednünk, hogy egy kiló szárított tealevélhez jussunk. Az akácvirág a gyógyító hatását a glikozidákban, illóolajokban és szerves savakban gazdag drogjának köszönheti. Teája köhögéscsillapító, enyhe vízhajtó, hashajtó és

gyomorsavképződést szabá- re is. E kellemetlen kórságra a lyozó hatású. Felkent népgyógyászat kúraszerűen füvesemberek tanácsát meg- esténként egy csésze akáctefogadva az akácvirágot ne át javall, kihangsúlyozva, főzzük, a teát mindig frissen és forrázva készítsük el. Egy evőkanál szárított akácvirágra egy csészényi forró vizet öntsünk, hagyjuk legalább 15 percig ázni, utána szűrjük le, s langyosan, ha egy mód van rá: akácmézzel ízesítve kortyolgassuk el. K iváló nyákoldó, görcsoldó, nyugtató és tonizáló gyógyital. A legfontosabb tulajdonsága mégis, hogy csökkenti a gyomor- A fehér akác gyógyító erejű virága savtermelést, íg y akár a fogyókúrázók is felve- hogy akkor se hagyjuk teljehetik az itallapjukra, de ered- sen abba, ha a gyomorégés ményesen használható a megszűnt, időnként – mint a „gyomorégésként” elhíresült védőoltásoknál is szokás – reflux betegségek enyhítésé- emlékeztetőül igyunk meg

| 2014. május 16. | 13

egy-egy pohárral. Köhögésre napi két csészével is felhajthatunk, s az akácot kombinálhatjuk más gyógynövényekkel, például hársfa- és bodzavirággal, kakukkfűvel. Az akácvirágból a bodzához hasonlóan kiváló szörp készíthető. 30–40 füzért tegyünk egy 5 literes dunsztosüvegbe, öntsük tele vízzel, szeleteljünk rá 3 citromot, és keverjünk hozzá 1–1,5 evőkanál citomsavat. Egy napon át áztassuk, majd sűrű szövésű gézanyagon át szűrjük le, adjunk hozzá 3 kiló cukrot, forraljuk fel, még forrón merjük üvegekbe és rakjuk száraz dunsztba. A meleg nyarakra tekintettel, tegyünk bele egy kis tartósítószert is. Az akác virágát, mint a bodzáét, belesüthetjük palacsintatésztába, kandírozhatjuk is, akár az ibolyát – szirupot főzünk és ebbe mártogatjuk a virágfejeket. Jól mutat a süteményeken, de önálló, különleges édességként is elképeszthetjük vele a vendégeinket. n Fincza zsuzsa

Rajzok a zenélő órához – az eredményhirdetés sok motívumait felhasználva készülhessen majd el a három tűzzománcozott óralap az Ady Endre iskolában. A gyerekek munkáit e hét közepéig várták a szakemberek, az eredményhirdetést pedig – a tervek szerint – május 18-

án, vasárnap 14 órakor tartják a Dísz téren, a Harmadik Színpadnál, természetesen a XX. Egerszeg Fesztivál keretében. A legjobbnak talált képek alkotói kiemelt jutalomban részesülnek, de minden nevező díjazásban részesül.

www.zalaegerszeg.oh.hu Ingatlanközvetítöi szolgáltatásunk vásárlóink részére DÍJMENTES! Hitelügyintézés DÍJMENTES! Vevőink, eladóink érdekeinek szem előtt tartása, korrekt, biztonságos és kockázatmentes vételi-eladói folyamat garantálása! Bízza profikra ingatlanügyeit!

MUNKATÁRSAINK:

Bencsik Tamás Vezetőértékesítő Telefon: 30 533 3249 E-mail: tamas.bencsik@oh.hu

Balaskóné Goldfinger Lívia Ingatlanértékesítő Telefon: + 36 30 533 52 34 E-mail: livia.balasko@oh.hu Pelikán András Gábor Ingatlanértékesítő Telefon: +36 30 699 4898 E-mail: andras.pelikan@oh.hu

Vígh Judit Ingatlanértékesítő Telefon: 06-30-729-8083 E-mail: judit.vigh@oh.hu Almási István Ingatlanértékesítő, hitelspecialista Telefon: 30 94 97 064 E-mail: istvan.almasi@oh.hu

Hoffmann Péter Skype: openhousezalaegerszeg tulajdonos Telefon: 30 75 777 88 E-mail: peter.hoffmann@oh.hu Kovács József Ingatlanértékesítő Telefon: +36 30 331 0342 E-mail: jozsef.kovacs@oh.hu

Kulcsár Csilla Ingatlanértékesítő, hitelspecialista Telefon: + 36 30 331 0345 E-mail: csilla.kulcsar@oh.hu

Horváth Zsófia Ingatlanértékesítő Telefon: 36 30 942 3370 E-mail: zsofia.horvath@oh.hu

Molnár Andrea Ingatlanértékesítő Telefon: +36 30 7793 499 E-mail: andrea.molnar@oh.hu

Sutka József Ingatlanértékesítő Telefon: 00 36 30 7793 497 E-mail: jozsef.sutka@oh.hu

Openhouse Zalaegerszeg Ingatlaniroda - Gépkocsi parkoló az udvarban

Cím: Martírok útja 41., E-mail: zalaegerszeg@oh.hu, Weboldal: www.zalaegerszeg.oh.hu, iPhone elérhetőség: http://mobil.oh.hu, Facebook: www.facebook.com/ohingatlan Nyitvatartás: Hétfő-péntek: 9-17-ig, szombat: 9-12-ig, Magyar tulajdonú vállalkozás

Zalaegerszeg, Landorhegyi út 10. telefon: 92/549-822

AKCIÓBAN: - fűnyírók - kerti szerszámok - szivattyúk - elektromos kéziszerszámok - kompresszorok - magasnyomású mosó - ipari és háztartási porszívók

Akció érvényessége: április 10-április 26-ig.

Ismeretes, Zalaegerszeg város önkormányzata rajzpályázatot hirdetett a városháza előtti tér megújuló zenélő órája kapcsán. Az alsó tagozatos diákok fantáziáját hívták segítségül azzal a céllal, hogy a legötletesebb, legszebb alkotá-

„A jó tanács „ aranyat ér Az akciómájus 15-május 31-ig tart.


14 | 2014. május 16. |

sport

ZalaegersZegi 7 nap

Döntetlen a Szolnok ellen – a kiesést már elkerülték Hazai pályán, a Szolnok ellen folytatta bajnoki szereplését az NB II-es bajnokságban a ZTE FC labdarúgócsapata. A TV kamerái előtt lejátszott találkozón az idei bajnokságban először védett Czirjék Zoltán, aki egy bravúrral és magabiztos kilépéseivel vétette észre magát a találkozó elején. Az első félidő elején aktívabbak voltak a vendégek, de jobbára a mezőnyjáték dominált. A találkozó kevés helyzetet hozott, és csak Vittman tudott a kapuba találni, igaz, a játékvezető lökés miatt érvénytele-

nítette a találatot. A második félidő hajrájában a ZTE előtt adódott gólszerzési lehetőség, de Kovács Gergő fejesét óriási bravúrral hárította a vendégek kapusa, így maradt az igazságos döntetlen. A kék-fehérek a következő fordulóban, május 17-én, Siófokra látogatnak. A ZTE FC, a hátralévő fordulóktól függetlenül, már bebiztosította helyét az NB II-ben. A vezetőség új klubmodellen dolgozik, ami személyi változásokat is hozhat az együttesnél. Korábban felmerült, hogy Gellei Imre is szerepet vállal a klubFotó: Katona tibor nál, de erre kevés esély mutat- Levegőben a labdáért – nem hozott gólt a találkozó kozik. A szakmai igazgató vagy a vezetőedzői posztra is ezt még nem erősítették meg a jövő héten, május 24-én a ZTE tartja, ahol már a változások-ifelmerült Róth Antal neve, de klubnál. Ami biztos, hogy a FC Zrt. rendes évi közgyűlését ról is dönthetnek majd.

Egy lépéssel közelebb a bajnoki címhez a női csapat A női NB II-es labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában a Fehérvár együttesét fogadta a ZTE FC. A találkozó mindkét eg yüttes számára fontos volt, hiszen míg a zalaiak a bajnoki címért harcolnak, a vendégek a bronzéremért hajtanak. Ennek megfelelően, nyílt sisakkal kezdtek a csapatok. Az első percben már hazai kapufának tapsolhatott a közönség. Többet támadott a ZTE, de egy kontrából a 7. percben a vendégek jutottak előnyhöz.

Vasárnap teljessé válhat a csapat öröme Egy szerencsés öngól révén gyorsan sikerült az egyenlítés, majd egy percen belül újra a Fehérvár vezetett.

Fotó: Katona tibor

Nem esett össze a ZTE, és a 30., majd a 38. percben is Végh Renáta talált az ellenfél kapujába, így vezetéssel

térhetett pihenőre a kék-fehér alakulat. A fordulás után eg yértelmű volt a zalaiak fölénye, amit további három gól jelzett. A végeredmény megérdemelt 6-2es ZTE-győzelem. A találkozón Végh Renáta négyszer is megzörgette a fehérváriak hálóját, így már 20 gólnál tart a szezonban és vezeti a góllövőlistát. Kostorják Zsolt vezetőedző elégedett volt a lányok teljesítményével és habár sok a sérültjük, bizakodva várják a következő mérkőzést. A ZTE FC a 17. fordulóban, május 18-án a sereghajtó PVSK otthonában biztosíthatja be bajnoki -ielsőségét.

BALATONGYÖRÖK - Szépkilátó

FESZTIVÁL 2014. 05. 24. SZOMBAT BOGRÁCSOS ÉTELEK FŐZŐVERSENYE

GYEREK NAPI AKCIÓ

május 23-24-én

U16-os régiós döntő Április végén, Pécsen rendezték a fiú kosárlabdázók kadett korosztályában a nyugat regionális döntőt, amelyen a ZTE KK csapata is szerepelt. A mezőny a regionális alapszakasz II. mérkőzései után alakult ki, ahonnan a zalai fiatalok könnyedén verekedték be magukat a legjobbak közé. A ZTE KK az elődöntőben a pápai Tarczy DSK, míg a döntőben a Győr-SZOL Győri KC csapatát győzte le imponáló magabiztossággal, és megnyerte a tornát. Ezzel a sikerrel a nyugat régió g yőzteseként a régiós győztesek döntőjére készülhetnek a fiatalok. A ZTE KK játékosai fegyelmezett és koncentrált játékuknak köszönhetik, hogy bejutottak a finisbe. A régiók döntőjének idén Zalaegerszeg lesz a házigazdá-ija május 17–18-án.

TAKI

FASHIO

N

Péntek-Szo: lakástextil: 300Ft/db

Melltartó, trikó: 290Ft/db

FŐZŐVERSENY

-10 % kedvezmény minden termékünkre.

Kifutó termékek kiárusítása.

Zalaegerszeg, Dísz tér 4. Tel.: 0692/312-188, 0630/650-1055

Szo-H:Nyári gyermekruha: 200Ft/db H:Extra minőségű nyári felnőttruha és férfi póló!

Extra minőségű pizsamák érkeznek!

Rövid és halásznadrágok, nyári nadrágok!

Kedd:nyári gyermekruha csere!

Részletek a boltban! Az akció 05.16-20-ig tart!

Nyitva: H: 1400-1730 K-P:900-1700 Szo:800-1200

8900 Zalagerszeg, Göcseji út 45. (a Coop bolt üzlethelységében)


sport

ZalaegersZegi 7 nap

Pontot hoztak Dorogról

A ZTE KK már lezárná Az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokságban javában zajlik a felsőházi rájátszás, míg Zalaegerszegen azért kell izgulnunk, hogy utolsó vagy utolsó előtti lesz-e csapatunk.

A labdarúgó NB III nyugati csoportjában a 27. fordulóban a Dorog vendégeként lépett pályára a Tarr Sprint Andráshida. A tavalyi bajnok kezdte agilisabban a találkozót, a 33. percben Sitku révén meg is szerezte a vezetést. A Hida nem esett össze, sorra dolgozta ki helyzeteit és már az első félidőben egyenlíthetett volna. A második játékrészben is lendületben maradt az Andráshida. Az 57. percben Jasarevic buktatásáért büntetőt ítélt a játékvezető, viszont a kiállítás elmaradt. A tizenegyesnél Sági lövését a hazai kapus hárította így továbbra is a hazaiaknál volt az előny. Hét perccel később aztán megtört a jég: Sági beadására Major érkezett az ötösön és egyenlített. A hajrában a győzelmet is megszerezhette volna a vendégcsapat, de egy végletekig k ijátszot t hely zetben Jasarevic lövését a hazaiak hálóőre bravúrral védte.

| 2014. május 16. | 15

Megtört a jég – egyenlített az Andráshida, amely a győzelemre is Fotó: K. norina esélyes volt Dobos Sándor, az And- küzdelemben. Természeteráshida mestere elmondta, sen reméli, hog y ez nem így lesz. A bajnokságot a Csákvár nyerte, hiszen a hátralévő három fordulóban behozhatatlan előnyre tett szert üldözői előtt. A dobogós helyekre a Budaörs, a Győr és az hog y a Dorogon elhullaj- Andráshida pályázik, de tott két pont még hiányoz- még a BKV is odaérhet a -ihat a dobogóért folytatott dobogóra.

Az Andráshida a következő fordulóban, május 18-án, vasárnap az Újbuda együttesét fogadja 18 órától.

Múlt szombaton az első öszszecsapást rendezték a kiesés elkerüléséért kiírt mérkőzéssorozat keretében, ahol a Zalakerámia ZTE KK a Nyíregyháza együttesét fogadta. A nagy tét rányomta bélyegét a két csapatra, döcögősen folyt csak a játék. A hazaiak nyugodtak meg előbb, és minimális előnyt szereztek az első negyedben. A folytatásban erősített a Nyíregyháza, és a félidőben már ők vezettek. A harmadik negyedben felváltva potyogtak a kosarak. Az egerszegieknek főleg a büntetőkkel gyűlt meg a bajuk. Boston vezetésével új erőre kapott a ZTE, és meglépett ellenfelétől. A záró negyedben két perccel a vége

előtt ismét nyílt lett a találkozó, amit, ha nehezen is, de hoztak a hazaiak. A ZTE 1-0ra vezet, és a fiúk szeretnék már pénteken, Nyíregyházán eldönteni a bennmaradást. A jövő igazából még ez esetben is nehezen megjósolható, hiszen a szövetségben sem tudják, miként alakul majd: a Szolnok visszatérésével lehet, hogy nem egy, hanem két kieső lesz idén. Az esetleges harmadik meccset május 20án 19 órától Zalaegerszegen rendezik. A ZTE KK-val kapcsolatos hír, hogy Lekli József és Velkey János újabb szezonra kötelezte el magát, míg Puszta Dávid és Kovács Ádám biztosan távo-izik Zalaegerszegről.

Birkózók bronzérmei az országos bajnokságról

A 2003–2004-es születésűek magyar bajnokságán a 38 kg-osok versenyében Rózsás Bence, a 46 kg-osok között Kajdi Kristóf szer-

zett bronzérmet. Gerencsér Zoltán tanítványai emellett Sárváron, a Nádasdy Kupa nemzetközi szabadfogású viadalon is több jó helyezést

értek el a diák I-es és kadett korcsoportban. A diák I. korcsoportosok versenyében, 38 kg-ban Nemes Patrik, míg a 42 kg-osok között Molnár Bálint is a harmadik helyen végzett. A 69 kgos mezőnyben Bartáky Marcell, míg a kadett 80 kg súlycsoportban Fitos Gergő -isem talált legyőzőre.

A TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület az alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezető, Emelőgép kezelő, Földmunkagép kezelő, Motorfűrész-kezelő, Fakitermelő, Kisteljesítményű kazán fűtő.

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7. Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070, E-mail: titzala@t-online.hu, Honlap: www.titzala.hu Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047, MSZ EN ISO 9001:2001

2014/2015-ös tanévben tervezett OKJ-s nappali és esti iskolarendszerű képzések Sportedző (2 év) Szoftverfejlesztő (2 év) Logisztikai ügyintéző (2 év) Kereskedő (2 év) Műszaki informatikus (2 év) Pénzügyi- számviteli ügyintéző (2 év) Vendéglátásszervező- vendéglős (2 év)

Kollégium megoldható!

Fotó: Katona tibor

ÚJ HÚSÁRUHÁZ ÚJ HÚSÁRUHÁZ

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző Iskola 8900 Zalaegerszeg, Ola u. 13. Tel.: 92/511-560, Fax.: 92/511-561 Web: www.uzletizala.hu • E-mail: sobzeg@t-online.hu

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE ! SZEREZZEN KÉPESÍTÉST TANFOLYAMAINKON !

Boston nem hagyta magát

Álland Nyó várjukitaákcsió: kkal dváesácr.l 3k-edáves óinkan t!

© Artonius

A diák II. korcsoport idei kötöttfogású országos bajnokságát Budapesten rendezték, amelyen a Zalaegerszegi Birkózó SE két versenyzője is kiválóan szerepelt.

sertés • marha • baromfi Minôségi magyar termékek, saját elôállítású alapanyagokból is!

Zalaegerszeg, Kossuth u. 29-31, Várjuk december 3-tól Zalaegerszegen, 06-92/510-338 a megújult Kossuth utcai húsáruházban Eötvös u. 6-10 (Eötvös köz) 06-92/510-008


16 | 2014. május 16. |

sport

ZalaegersZegi 7 nap

A világbajnokság előtt Sikeres sakkviadal

Ezüstérmet szerzett idén a csapat Közönség szóra koz tató rangadót vívott a már bajnok Szeged és az ezüstérmes ZTK FMVas tekecsapata a férfitekézők Szuper Ligájának utolsó összecsapásán. Az egerszegiek végig partiban voltak a Bajnokok Ligája-győztes ellenfelükkel. A végeredmény: Szegedi TE–ZTK FMVas 5:3. A Tisza-partiak győzelmükkel 100 százalékos mérleggel szereztek bajnoki címet. A fiúkra részben pihenés vár, másrészt Fehér László

Fotó: a szerző

vezetésével hét végén a csehországi Brnóban az egyéni, sprint és tandem teke világbajnokságon kell helytállnia a férfi és női válogatottnak. A keretben helyet kapott a zalai hölgyek közül a külföldön játszó Nemes Irén és Nemesné Juhász Gabriella, a férfiak közül Nemes Attila. Tavaly Zalaegerszegen rendezték a csapat világbajnokságot, ahol mindkét válogatott megszerezte az elsősé-iget.

Szabadtérre tervezték, de a Városi Sportcsarnokba kényszerültek a kedvezőtlen időjárás miatt a 100 táblás sakkverseny résztvevői. Minden asztal megtelt, kiélezett partikat láthattak az érdeklődők. A vasi oldalon Szombathely polgármestere, Lázáry Viktor is asztalhoz ült, míg zalai oldalon a sportolók mellett a rendezvényt szervező és támogató Egerszegi Sport és Turizmus Kft. vezetője, Kugler László kemény csa-

HírHáló

tát vívott ellenfelével. A versenyről nem hiányozhattak a két megyeszékhely kiváló sakkozói sem, így a Haladás és a Z. Csuti Hydrocomp versenyzői is egy-egy tábla mellett népszerűsítették a sportot. Horváth Tamás a zalaiak mestere elégedett volt a rendezvénnyel, hiszen olyanok is érkeztek, aki még csak most ismerkednek a sporttal. A Zalaegerszeg–Szombathely páros viadalt a vasiak nyerték -i51:49-re.

Kiélezett partikat vívtak

Fotó: B.e

A Pannonia Príma nyerte meg a PSM Protech Kupát Múlt hét végén rendezték a magyar atlétikai csapatbajnokság nyugati elődöntőjét, amelyet a PSM Protech Hungária Kupáért írtak ki. A versenyen győzött a Pannon Príma együttese, amelynek a Haladás VSE és a Dobó SE mellett a ZalaszámZAC atlétái is tagjai voltak. Kámán Ferenc, a Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club vezetőedzője, a csapatbajnokság

szervezőbizottsága elnöke vasárnap boldogan nyiltakozott: – Óriási munkát végzett csapatom a verseny előkészítésében és lebonyolításában. Értékelte az erőfeszítéseinket az időjárás is, hiszen csak a verseny végén nyíltak meg az ég csatornái. Csapatunk győzelme hab a tortán. A csapatbajnokság színvonalát emelte, hogy a Pannónia Príma együttesünknek tagja volt az

Tavaszi Jármű Klíma Akció! Gépjármű klíma tisztítás, fertőtlenítés

olimpiai bajnok kalapácsvető, Pars Krisztián is, aki közel 80 méteres dobással adta meg a rendezvény alaphangulatát. Halász Bence országos ifjúsági csúccsal indított. Öröm, hogy a Zalaszám-ZAC atlétáinak – Szűcs Valdó 110 m gát, Ferenczi Melinda 200m, Juhász Fanni rúdugró – győzelme mellett a 4x100 és 4x400 m-es fiú váltónk is győzött. Dicséret illeti Veiland

Violetta, Hári Anna, Bognár Szabolcs, Aranyics Bence és női váltóink teljesítményét is. A versenyen jelen volt a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, Gyulai Miklós, aki gratulált a kiváló rendezéshez. Jó hírt is hozott: Egerszeg atlétikai élete megérdemli, hogy a rekortán pályáját felújítsák, ez az elképzelés szerepel a sportág fejlesztési programjában.

Siker súlylökésben Takács Dóri, a Zalaszám ZAC versenyzője múlt hét végén a csehországi Svitavyban indult az olimpiai reménységek versenyén. Leány súlylökésben 13,41 m-es teljesítménnyel a 2. helyen végzett. Növeli a siker értékét, hogy Dóri volt a mezőny legfiatalabbja.

Vidékbajnokság Ötödször rendezheti Zalaegerszegen a ZalaszámZAC megyénk egyik legnagyobb cége, a Zalaerdő Zrt. jóvoltából a 13–15 éves korosztály vidékbajnokságát. A mindig rangos sporteseményen általában a Nyugat-Dunántúl klubjai vesznek részt. Bella Attila, a MASZ régióigazgatója idén is nagy érdeklődésre számít. A verseny keretében rendezik a gyermek korosztályosok Sport XXI. csapatbajnoki régiós döntőjét is. Az eredetileg tervezett időpont helyett technikai okokból szombaton 11 órakor kezdődik a verseny a Városi Sportcentrumban.

Molnár Jázmin trófeái A 24. alkalommal megrendezett Angerer – Volkslauf futóversenynek zalai résztvevője is volt: Molnár Jázmin (képünkön), a

ZALAEGERSZEG BELVÁROSÁBAN (Petőfi- Mártírok u. sarok)

50%-os kedvezménnyel!

Vállalunk még:

Ellenőrzés, feltöltés, javítás (személy- és teher gépjárművek)

Omen Bt. 8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 23.

Tel.: 06-30-937-98-64 Az akció április 19.-től május 31.-ig tart.

8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39. Telefon: 92/312-730 www.leszkft.hu • info@leszkft.hu

Épületek, lakások felújítása, termofor kémény kiváltása, asztalos munkák, értékbecslés, hibaelhárítás, köztéri bútorok gyártása, társasházi közös képviselet*. *internetes lekérdezési lehetőséggel

épülő társasházban 57-105.6 m2 lakások 2014. május végi átadással eladók. Érdeklődni: 30/631-4065

Keressen minket az interneten:

www.maraton.hu

Zalaszám-ZAC 11 éves versenyzője először 900 méteren, korcsoportjában indult, és 22 lány közül elsőként ért célba 3.21-es idővel. Egy órával később ismét rajthoz állt, 3333 méteren hobby + (97–99) kategóriában: a dimbes-dombos tájon is első helyen végzett 14.09-es idővel. A felnőttek között az abszolút 2. helyet szerezte meg. A fiatal tehetség, nem kis meglepetésre, két trófeával térhetett haza.


sport

ZalaegersZegi 7 nap

| 2014. május 16. | 17

ZTE NKK: értékeltek, és már a jövőt tervezik a klubnál A női bajnokság hetekkel ezelőtt véget ért, a csapatok a pihenés mellett az új szezont tervezgetik. Így tesz a megye egyetlen NB I-es női kosárlabdacsapata, a ZTE NKK is. Tóth László ügyvezetőt és Gáll Tamás vezetőedzőt azonban nem csak az előttünk álló időszakról kérdeztük, hanem értékelésre is kértük. A szezonban a csapat a 8. helyen végzett, ám egy Magyar Kupa-bronzzal a legsikeresebb lett a labdasportot képviselők közül. – Kétarcúnak ítélem a szezont – kezdte az ügyvezető. – A Magyar Kupa 3. hely nagyon jó eredmény, tervezetten felüli. A bajnokság pedig halvány csalódás. Reméltem, hogy egy küzdelmes mérkőzésen az MTK ellen megszerezhetjük a 7. helyet, de nem így lett.

– Mennyire volt stabil az év? – Stabil volt a gazdasági évünk, ami két részből állt össze: a szponzorok támogatásából és a taós pénzekből.

vezetéstől, hogy az előttünk feledkezhetünk meg arról, álló szezont próbáljuk meg hogy Szélesy Judit és Szaaz igazolás pillanatától úgy lay Virág is anyai örömök indítani, hogy aztán ne legyen sok problémánk. Arra ösztönzöm őket, hogy az Ezek összességében pozitív anyagi lehetőségeinket maképet mutatnak. Úgy zárhat- ximálisan használják ki az juk a szezont, hogy nincs igazolásoknál. kintlévőség ünk, tartozásunk, s reményeink szerint A csapat szakmai munkáhasonló kerettel gazdálkod- ját annak felelőse, Gáll Tahatunk a következő évben is. más értékelte: – A szezonnyitón az 5–6. hely egyikét tűztük ki célul, ám forgatókönyvünket átalakította az élet, tudomásul Gáll Tamás kellett vennünk, hogy az elvárások nem reálisak. A baj- elé nézett – a két játékos nokság vége sikerülhetett meghatározója volt az előző volna jobban, de ahhoz töb- éveknek. Ambrus Szandra bet kellett volna tennünk. a felkészülés alatt olyan jáTermészetesen sikertelen- tékot mutatott, amivel átlépnek sem mondható az évad, te a saját árnyékát, ám kemert a Magyar Kupában újra resztszalag-szakadást szenbeállítottuk azt a teljesít- vedett és egész szezonja duTóth László ményt, ami a Zala Volán éle- gába dőlt. Megpróbálom optében egyszer már sikerült: timistán nézni ezt az évadot, Azon dolgozunk a szezon- bronzérmesek lettünk. A de nem könnyű. December kezdetig és utána is, hogy ez csapat teljesítményét hekti- közepén voltunk először 10 a stabilitás megmaradjon, és kusnak nevezném: voltak fővel edzésen, így nem lehetovábbra is élvonalbeli csa- nagyon jó mérkőzéseink, de tett taktikai elemeket gyapata legyen Zalaegerszeg- voltak önmagunkhoz képest korolni. Ezért kellett reaktinek. Azt kértem a szakmai is gyenge meccseink. Nem válni Darida Csillát is, aki-

nek ezúton is köszönöm a munkáját, amivel segítette csapatunkat.

– Mi a következő szezon terve? – Nehézség, hogy még nem látjuk anyagai kereteinket. Folyamatosan egyeztetek a játékosokkal, kíváncsi vagyok a véleményükre, csak ezután tárgyalunk „idegen” játékosokkal. Szeretném, ha stabilabb kerettel tudnánk nekiindulni a következő szezonnak.

– Mi a helyzet a két fiatal anyukával? – A vezetőkkel már beszélgettünk esetleges visszatérésükről. Lehet, hogy visszatérnek, ez erősítést jelentenek a ZTE NKK-nak, de ezt majd az élet eldönti. Gáll Tamás elmondta, a csapat körüli teendői mellett június 6-tól egy hónapon át Egerszegen készül vezetésével az U20-as női válogatott a B csoportos Európa-baj-inokságra.

GÖCSEJCOOP Zrt.

üdítős, sörös, gy egyéb t talos italos d dobozok

Átvételi ár: Ft/kg

192

HASZNÁLT LT ÉTOLAJ TOLAJ

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ ANYAGOK FELVÁSÁRLÁSA Átvételi helyek és időpontok: Zalai Huke Kft.

8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65. Nyitva: hétfő-csütörtök 8.00-16.00 péntek: 8.00-15.00 Tel.: 92/ 511-644 Átvételi ár: Ft/kg kg

70

TETRA PACK O OK DOBOZOK tejes, üdítős italdobozok tisztára öblítve, összelapítva

Átvételi ár: Ft/kg

19

ÜVEG

fehér, színes üdítős, ős, boros, pezsgős, egyéb öblös üveg, befőttes, savanyúságos dunsztos üveg (nem veszünk át énai) hőálló üveget (jénai), síküveget, katedrál üveget (drótos üveg) és porcelánt

Átvételi ár: Ft/kg

10

www.huke.hu

Átvételi ár: Ft/kg

50

Növényvédőszerek óriási választékban, szaktanácsadással.

PET PALACK KUPAKKAL AKKAL KK KAL A

ásványvizes,, üdítős palackok a,, összelapítva, rt kupakk visszacsavart kupakkal Átvételi ár: Ft/kg

15

PAPÍR

Fűnyírók oldalkidobós, gyűjtős, önjárós kivitelben. Akciókról érdeklődjön szaküzletünkben!

csomagolópapír, csom cso om magolópapír kkartondoboz, t d b szórólap, könyvek, újságpapír

HÁZTARTÁSI SI FLAKON kozmetikai, mosószeres, öblítős, tisztító-g szeres műanyag flakonok

Átvételi ár:

20 Ft/kg

A képek illusztrációk!

ALUMÍNIUM DOBOZ

31. sz. Mezőgazdasági Szaküzlet Zalaegerszeg, Zrínyi u. 83. Telefon: 92/312-458


18 | 2014. május 16. |

színes

ZalaegersZegi 7 nap

Nápolyi masztiff

Elődei feltehetőleg a régi rómaiak harci kutyái voltak, amelyek DélOlaszországban pásztor-, házőrző és parasztkutyaként maradtak fenn. Csak 1946-ban kezdődött el a tiszta tenyésztésük. Néhány évvel ezelőtt a sajtóban„az ókor páncélosát” a legbiztosabb védelemként, élő riasztóberendezésként dicsérték, ami azonnal felkeltette az olyan emberek érdeklődését, akiknek „veszélyes kutyára” van szükségük az önbizalmuk megerősítéséhez. A jó üzleti érzékkel megáldott tenyésztők pedig ki is használták a divatot: egyre ráncosabb, rettenetesen veszélyesnek látszó szörnyeket, anatómiai nyomorékokat árultak.

TesTfelépíTése

A nápolyi masztiff erőteljes, izmos kutya. Megjelenése egyszerre rusztikus és fenséges. Bőre laza, ez főként a fején feltűnő. Oldala felhúzott, a széles, izmos far csak enyhén lejtős. Azokban

az országokban, ahol ez megengedett, erős farkát a harmadára kurtítják. Az igen izmos mellkasa széles és a könyökig vagy valamivel lejjebb ér. A váll izmos, hosszú és kissé lejtős. A lábak izmosak és erős csontúak. Farkaskarom nincs. A mancsok ovális alakúak, igen nagyok, zártak és íveltek, a hátsó mancsok valamivel kisebbek a mellsőknél. A nyak rövid, zömök és izmos, rajta laza lebernyeg található. A masszív, rövid fej szélessége a pofacsontok között mérve valamivel szélesebb, mint amilyen hosszú. A stop határozott. A fajta sajátossága a szemzugtól a száj sarkáig futó bőrredő. A húsos, vastag ajkak lelógnak. A háromszögletű fülek viszonylag kicsik, a pofa mellett lógnak. A szemek nagyjából kör alakúak, de a fölöttük lévő laza bőr miatt kicsinek és enyhén ovális alakúnak tűnnek. A sima szőrzet legfeljebb 1,5 cm-es lehet, sűrű, testhez simuló és finom tapintású. A nápolyi masztiff leggyakrabban kékesszürke színben lát-

-e? d o d Tu

Tudod-e hányadik alkalommal Egerszeg . X X a t sz ré tt ve Hány főrendezték meg a Kutyák napja ntő „Söpörjünk le je t á ny á it ny l vá ti Fesz nevű rendezvényt? n? isztasági akcióba zt ö k n” so ro vá a g gi vé

ható, de elfogadható a szürke, fekete, barna vagy rókavörös szín is. Minden színnél lehet csíkozottság.

Jelleme

Megfelelő nevelés esetén a nápolyi masztiff kiegyensúlyozott, csendes és nyugodt kutya lesz. Igen erősen kötődik gazdájához és a családjához, hozzájuk hűséges és engedelmes. Érzékenyen reagál az otthon hangulatára. Az eddigiek ellenére sem nevezhető könnyen tarthatónak, mivel nagyon bátor, szívós, domináns és magabiztos természetű – ez főként a kanokra igaz. A saját területét elszántan vigyázza, és általában megérzi, hogy a közeledő

személy jó vagy rossz szándékú. Kiváló őrző-védő kutya. Ha úgy érzi, hogy a család tagjait veszély fenyegeti, vagy a családtagok távollétében hívatlan látogató érkezik, azonnal cselekvésbe lendül. A kanok az utcán és a lakásban is domináns módon viselkedhetnek más kutyákkal szemben, a szukák többnyire kevésbé rámenősek. A nápolyi masztiff a gyerekekkel általában barátságosan viselkedik, feltéve, hogy azok nem bosszantják.

Bánhidi kovácsoltvas ❖ kerítések ❖ korlátok

Zalaegerszeg, Kelemen I. út 1. Tel.: 06-20/960-4980

Adja fel apróhirdetését még ma! Hirdetésfelvételi pontjaink:

Eötvös utcai hirdetőpont A. több mint 400 B. 6kevesebb A: B:13mint 400 C:3 C. 400 A tippedet küldd a

zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu címre! A nyeremény: 06 (30) 8900-717 A nyeremény 1000 Ft értékű fogyasztás

1 db családi pizza

azFelajánló: Érik a...Ételbár és Kávézó Terasz Étterem & Pizzéria 06 (92) 348-000

(Csipke passzázs)Csertán felajánlásából. Zalaegerszeg S. u. 1

Zalaegerszeg, Eötvös u. 12/d. Tel.: +36-20-803-91-97

ZalaegersZe

megújuló újság, megújuló lehetőségek

gi 7 nap 2013. november

2. • I. évfolyam

43. szám

zalaegerszegi napIngyenes városi közéleti hetilap

Sétával a mellrák

A rendszeres

szűrés fontosságára

ellen – Zalaegerszegen

is

Mécsesek lángjáná l emlékezünk s a közösségben

rejlő erőre hívták

fel a figyelmet

A múlt heti újságunkban megjelent „Tudod-e?” játékunk megfejtése a „B”. Alkonyatra varázslatosan

szép, nyugodt és

Az emlékezés jegyében

békés valamennyi

7. oldal

a hét témája

Több mint harminc napirendet tárgyalt a grémium

Szó volt a Zala-Depo Kft. fejlesztéséről, bankszámlavezetésről és a közművesítési hozzájárulásról szóló rendeletről is. n 6–7. oldal

ötórai tea

„Jó úton haladunk”

temető

telik ez a

hétvége, a SereS Péter sírokra virág, koszorú nagy felelősséget, figyelmet hogy kíván a Városgazdálko hunyorog szelíden került, mécses, gyertya szép, rendezett környedási zetben mindenütt a sírkertekben Kft. kegyeleti találják hozzátartozóágazatának . ik, szeretteik munkatársaitó Alkonyatra sírját. A szükl, ám mindenvarázslatoséges és szentek, réved, csendesen san szép, nyugodt és békés zik. emléke- ledtével halottak napja köze- végzett természetesen elvalamennyi munkákról, felújítáfokozottan készültemető. Megsokról, és az nek. Ezekben megáll az ember, A temetők elkövetkező fela napokban a múltba működtetése fenntartása, rengetegen adatokról a keresik sajtónak is beév közben is egerszeg temetőit fel Zala- számoltak a városvezetők. is, fontos, (Írásunk Beszélgetés Besenczi a 4. oldalon.) Árpáddal, a Hevesi Sándor Színház igazgatójával kerekről, feladatokról siés persze díjairól Két ovifocipályát n 9. oldal

Eredményes sport olóvá is

is avattak Zalaegerszegen alig egy hét leforgása alatt.

Fotó:

válhatnak

A program kitalálója, Buzánszky Jenő, az Aranycsapat hátvédje is járt ez alkalomból a zalai megyeszékhelyen. – Az igazi focista, úgy szokták mondani, már a mamája hasában is rúg. A nevelési program lényege nemcsak az, hogy részt vegyen benne a gyermek, is, hogy mozgási hanem az lehetőséget nyújtsunk számára mazott Buzánszky – fogalprogram, a pályák Jenő. – A létesítésének célja nem az, ballozni tanuljon hogy fut- Buzánszky Jenő: – Szívesen veszek meg a fia- mit részt a pályaavatásokon jelent a mozgás és sport, még így, , tudom, 88 évesen is Fotó: Katona

Nyertesünk:

tal, hanem az, hogy szeresse meg a sportot, ismerkedjen a sportágakkal, és így egészségesen éljen, lépjen aztán tovább általános iskolába, ahol reméljük, folytatódik majd a megkezdett sen és örömmel út. Szívemeg yek ezekre az avatásokra, mert tudom, mit jelent és a sport, még a mozgás így, 88 évesen is. Talán az óvónők is meglátják e komplex tesítmény előnyeit, sportléés minél többet hozzák ki a gyerekeket, hogy focizzanak, kosarazzanak, kézilabdázzan ak vagy egyáltalán csak mozogjanak. Némelyikükbő l eredményes sportoló is válhat felnőtt korára… (Bővebben a pályaavatásokról a 17. oldalon.)

Fejli Viktória tibor

olvasónk!

Gratulálunk!

Kultúra

Virtuális valóság a színpadon A Cyber Cyranót 2010-ben írta Tasnádi István. Az dik Tantermi Deszka ötöelőadást november 6-án mutatják be a Hevesi Sándor Színházban. n 2. oldal

Heti akciónk a

23. oldalon!


apróhirdetés

ZalaegersZegi 7 nap

ÁLLÁST KÍNÁL

Belvároshoz közel nappali + 2 hálós, nagy teraszos cirkós lakás eladó! Tel.:+36-30-563-7212

Sas utca közelében 727 nm -sík – építési telek már kész 60 nm-es ház alappal eladó! Tel: +36-30544-04-98

Zalaegerszegen zöldövezeti, 3szobás, erkélyes egyedi mérős lakás 6,29 M Ft-ért eladó ! Tel. +36-20-298-11-42

Ingatlanközvetítési akció! ( 3 % jutalék, és nem kizárólagos szerződéssel) City-Partner. Tel: +36-92-815-268

munkára

Platán soron 2 szobás, 54 nm-es, konvektoros lakás eladó. Irányár: 6,3 M Ft. Tel.: +36-30-919-7049

Külföldi befektetők részére keresünk reális áron zalaegerszegi lakásokat. Leinformálható referenciák. Tel:+36-30-903-90-27

felveszünk. Telefonszám:

Platán sor közelében eladó egy 2. emeleti, 38 nm-es kis ékszerdoboz. Iár: 6,1 M FT Tel: +36-20440-42-08

Szent László utcában eladó 1 szobás+nappalis, 265 nm-es telekkel rendelkező ikerház.i.á:7,99 M Ft Tel:+36-30-701-33-94

Ausztriai

Zalaegerszeg Takarék közben 2 szobás, konvektoros 1. emeleti erkélyes lakás eladó. Tel: +3630-544-04-98

3 szobás, erkélyes, kertkapcsolatos felújítandó sorházi lakás Andráshidán eladó. Iár: 8,9 M Ft. Tel:+36- 30-445-74-77

Zalaegerszeg belvárosában, nappali+3 szobás lakás parkolóval/ garázzsal eladó. Tel: +36-30544-04-98

Frekventált helyen polgári stílusú 120 nm-es, felújítandó családi ház, üzlethelyiséggel. Iár: 8,5 M Ft Tel: +36-20-440-42-08

Kertvárosban eladó 52 nm-es, 2 szobás, erkélyes, konvektoros tégla lakás 6,5 M Ft. Tel.:+36-30483-05-66

Csácsi-hegyen hétvégi ház, 325 négyszögöl területtel eladó. Tel.: +36-30-572-41-46.

Zalaegerszegi telephelyre, épület

VILLANYSZERELÉSI

VILLANYSZERELŐKET

30/957-0011 munkalehetőségek szak és segédmunkák mindenkinek! Érd.: 06-30/363-10-82 06-30/573-90-92

Zalaegerszeg, Platán soron jó állapotú 2 szobás erkélyes 9. emleti lakás sürgősen eladó 5,3 M Ft! Tel.:+36-30-222-95-17 Valós otthoni munka! Otthon végezhető munkák: bedolgozás, adatrögzítés, borítékolás. 0630-605-53-59

CSALÁDI HÁZ A kórház közelében, csendes helyen, 500 m2 telekkel, melléképületekkel, 90 m2-es családi ház 8,9 M Ft-ért eladó! Tel.: +3620-298-11-42

Zalaegerszeg Landorhegyi részén 2 szobás lakás 10 emeletes házban eladó. Tel: +36-30544-04-98 Belvárosi, egyedi cirkós, igényesen felújított,56 m2-es, 8,49 M Ft-ért eladó ! Tel: +36-20298-11-42 Kispest utcában felújított 58 nmes kétszobás lakás eladó! Irányár: 7,9 M Ft. Tel.: 06-20/276-6676

Zalaegerszegen teljesen felújított, 3 szoba+ nappali,90 nm-es családi ház eladó. Irányár:19,999 M Ft. Tel:+36-20-23928-56

49 nm-es 1+2 félszobás, első emeleti, új nyílászárós, felújított lakás! Irányár: 6,8 M Ft Tel: +3630-445-74-77

Kispáliban, új építésű családi ház eladó. Tel.:+36-30-572-41-46

Landorhegyen 78 nm-es, kéterkélyes, panorámás, teljesen felújított lakás eladó. 8,9 M Ft. Tel: +36-20-239-28-56

Zalaegerszegen, a Neszelei és a Nekeresdi városrészben 1-1 db, 120 m2 –es jó állapotú családi ház 15,9 M Ft-ért eladó ! Tel:+36-20-298-11-42 Tófejen 75 nm-es családi ház 3300 nm-es telekkel kedvező áron eladó. Tel.:+36-30-919-7049 Nagypáli lakóparkban „A” kategóriás, könnyűszerkezetes 3+1 félszobás ház eladó!. Tel: +3630-544-04-98 Cirkós 100 nm-es, nappali + 3 szobás ház Bagodban eladó! Iá.:16 M Ft. Tel.:+36-30-563-7212 Zalabesenyői városrészben felújított 2+1 szobás családi ház eladó. Tel:+36-20-464-30-08

TELEK Zalaegerszegen Liliom utcában összközműves, 4000 m2-es panorámás, építési telek eladó, megosztva is! Tel.:+36-20-39675-75 Zalaegerszegen 3000 m2-es telek, 1,79 M Ft-ért eladó Közművek a telekhatáron. Tel.:+36-20298-11-42

LAKÁS Áresés!Landorhegy kedvelt részén, 1+2 félszobás lakás eladó!Irányár: 6 M Ft. Tel.: +36-20276-66-76

Zalaegerszeg, kertváros 1emeleti erkélyes lakás eladó!Tel.:+3630-222-95-17 Hegyalja utcában 2 szobás, erkélyes konvektoros lakás eladó . Tel: +36-30-544-04-98 Zalaegerszeg kertvárosi, 2 szobás, felújított konvektoros lakás eladó. Tel: +36-30-718-68-54 Göcseji úton, 62nm-es, 1. emeleti, erkélyes 2 szobás lakás eladó. 6,9 M Ft. Tel.:+36-30-483-05-66 Zalaegerszeg Berzsenyi u. 30ban, 2+1 félszobás 6.emeleti lakás eladó. Tel:+36-20-464-30-08

INGATLAN INGATLANIRODA KÜLFÖLDI PARTNEREI RÉSZÉRE KERES AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZES FIZETÉSSEL ELADÓ INGATLANOKAT!

Tel.:30-988-66-58 Keresek sürgősen családi házat, vagy sorházat Zalaegerszegen. Felújítandót is. +36-30-314-0123

Keresek Zalaegerszegen jó állapotú lakásokat ügyfeleim részére. Tel.:+36-30-701-33-94

KIADÓ INGATLAN Tánc/torna/jóga és rendezvények részére, 200 m2-es, parkettás terem kiadó. Tel.:+36-30-743-82-78

AUTÓ/MOTOR

| 2014. május 16. | 19

Bővülő flottánkhoz nemzetközi kamionsofőröket keresünk!

pályakezdők jelentkezését is várjuk! Elvárásaink: Amit ajánlunk: • Érvényes uniós„C+E” • 50 év felett emelt kategóriás jogosítvány alapbér • Érvényes uniós GKI • 27 nap külföldön igazolvány – szükség esetén tartózkodással akár előfinanszírozási lehetőség nettó 400 000 Ft/hó • Digitális gépjárművezető • garantált pihenőidő kártya • hűségjutalom • Betöltött 21. életév • Európa legmodernebb • Minimum PÁV III-as vizsga flottája • Érvényes erkölcsi Érvényes 2014. január 1-jétől visszavonásig • kiemelt szervízhálózat bizonyítvány

Apróhirdetési szelvény

A megjelenés helyei: Zalaegerszegi 7 Nap (26 000 példány) Zalaegerszeg teljes területe, Andráshida, Botfa, Csács, Ságod, Bazita

Jelentkezni a www.waberers.com weboldalon, az allas@waberers.com email címen, vagy Apróhirdetéseit feladhatja még az alábbi újságokba: Üzleti a +36-1-333-1111-es telefonszámon lehet.Lakossági apróhirdetés apróhirdetés Nagykanizsai Maraton, Veszprémi 7 Nap, Veszprémi 7 Nap Plusz ára ára

}10 0Ft 20 0Ft

Mazda 323 kombi, 2000-es évjáratú, 1500-cm3-es, benzines, kitűnő állapotban eladó. Tel..+3620-313-14-88

VEGYES Termelői fehérbor 200 liter eladó. Tel.:+36-30-572-4146. Lucfenyő rönkök eladók. Tel.:+3630-547-97-29.

Apróhirdetési szelvény Érvényes 2014. január 1-jétől visszavonásig

1250 Ft 2500 Ft

A megjelenés helyei: Zalaegerszegi 7 Nap (26 000 példány) Zalaegerszeg teljes területe, Andráshida, Botfa, Csács, Ságod, Bazita

Apróhirdetéseit feladhatja még az alábbi újságokba: Nagykanizsai Maraton, Veszprémi 7 Nap, Veszprémi 7 Nap Plusz

Lakossági

}1000Ft 2000Ft

OKTATÁS Masszástanfolyamok indulnak folyamatosan Zalaegerszegen 35.000 Ft-ért, kezdőknek. Végzett masszőröknek továbbképzések. Lukács László Gyógymasszőr 06-30/462-3030 www.masszastanfolyamok.eu FELNŐTTKÉPZÉS! Befektetés a jövőbe. TIT Egyesület. www.titzala.hu 06-92-510-159

VÁLLALKOZÁS PC-Laptop Gyorsszervíz! SZÁMÍTÓGÉPEK, LAPTOPOK javítása, felújítása, bővítése garanciával, Zalaegerszegen díjmentes házhoz kiszállással. HELYSZÍNI HIBAELHÁRÍTÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel.: +36-30-484-11-22, +36-20428-95-26 Személyi kölcsönök azonnali ügyintézéssel, kezes,- fedezet,rejtett költségek nélkül! 06-30458-48-67 Küszöb a lakás éke! Matt-tükörfényes küszöbborítás! Faküszöbök! Küszöbsínek! Felrakással! 06-70-504-77-31

Üzleti

Apróhirdetési apróhirdetés apróhirdetés Ft 1500 Ft 3000 ára árAk ára

1750 Ft 3500 Ft

Blokkár 10 szóig lakossági2000 Ft 4000 825 FtFt kiemelt lakossági 1238 Ft üzleti 4500FtFt 2250 Ft 1651 kiemelt üzleti 2476 Ft 1250 Ft 2500 Ft

ÜZleti ApróhirdetésNeK miNősÜl: Áraink bruttó árak és egy Ft 1500 Ft 3000 továBBi szavak: Amennyiben Ön vállalkozói minőségben vagy vállalkozásának adja fel apróhirdetését, il etve a hirdetés üzleti megjelenésre82,55 értendõk! lakossági1750 FtFt Ft 3500 jel egű (rendszeres jövedelme származhat belőle), úgy az ehhez tartozó árat kell megfizetnie. kiemelt lakossági 123 Ft üzleti 2000 Ft kiemelt2250 üzleti Ft

Kérjük jelölje be, melyik rovatban kívánja hirdetését megjelentetni!

ÜZleti ApróhirdetésNeK miNősÜl: Amennyiben Ön vállalkozói minőségben vagy vállalkozásának adja fel apróhirdetését, illetve a hirdetés üzleti jellegű (rendszeres jövedelme származhat belőle), úgy az ehhez tartozó árat kell megfizetnie.

 Családi ház  Garázs  Hitel  Bútor Albérlet kívánja hirdetését  Lakás  Állást keres Kérjük jelölje be, melyik  rovatban megjelentetni! Mûszaki cikk ngatlanház adó ingatlan  ICsaládi  KiGarázs  ÁlHitellást kínál  NövényBútor ál at  Lakás  Albérlet  Állást keres  Mûszaki cikk ek adó garázs lalkozás/  TelIngatlan  KiKiadó  Társkeresés  VálNövény-állat   ingatlan  Állást kínál  gáltatás  Nyaral  ÜzlKiadóet garázs  Autó/Motor Telek ó Társkeresés Vállalkozás/     Szol  Nyaraló

 Üzlet

Kiemelt lakossági apróhirdetés ára: Kiemelt lakossági apróhirdetés ára: Megjelenés:

Megjelenés:

 Autó/Motor

4000 130 FtFt 248 FtFt 4500

Áraink bruttó árak és egy

Oktatás értendõk! megjelenésre

 Vegyes Oktatás  Vegyes

Szolgáltatás

kiemelés +50% / megjelenés  színes háttér +50% / megjelenés  keretes keretes kiemelés +50% / megjelenés  színes háttér +50% / megjelenés

alkalom. (Ha többszöri megjelenést kér, akkor az árakat kérjük a megjelenések számával beszorozni.)

alkalom. (Ha többszöri megjelenést kér, akkor az árakat kérjük a megjelenések számával beszorozni.)

Megrendelõ neve, címe: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

Megrendel õ neve, címe: �������������������������������������������������������������������������������������������������������� Kelt: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Megrendelõ aláírása: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Keressen minket az interneten: www.maraton.hu

Kelt: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kérjük, a táblázatba olvashatóan írja be a hirdetés szövegét, mivel csak a négyzetekbe írt hirdetést tudjuk megjelentetni. (Négyzetenként egy betût, a szavak között egy üres négyzetet hagyva, betartva a helyesírás szabályait.) Ha a hirdetésben nevét és címét is közölni kívánja, kérjük, azt is írja be aõnégyzetbe. Apróhirdetésének árát a négyzetrács mellett elhelyezett árlistáról olvashatja le. Annyit kell fizetnie, amelyik sorban Megrendel aláírása: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� befejezõdött a szöveg. Többszöri megjelenés esetén az ár a megjelenések számával szorzandó.

Kérjük, a táblSZEMÉLYES ázatba olvashatóan írja HIRDETÉSFELADÁS be a hirdetés szövegét, mivel csak a négyzetekbe írt hirdetést tudjuk megjelentetni. (Négyzetenként egy HIRDETÉSI PONTUNKON: betût, a szavak között egy üres négyzetet hagyva, betartva a helyesírás szabályait.) Ha a hirdetésben nevét és címét is közölni kívánja, kérjük, azt utcai zalaegerszeg, u. 12/d. tel.:kell20/803-9197 is írEötvös ja be a négyzetbe. Apróhihirdetőpont rdetésének árát a négyzetrács mellett elhelyezettEötvös árlistáról olvashatja le. Annyit fizetnie, amelyik sorban befejezõdött a szöveg. Többszöri megjelenés esetén az ár a megjelenések számával szorzandó.


20 | 2014. május 16. |

egészség

Dr. Bertus Mihály

ISMERJE MEG A

sebész-plasztikai sebész főorvos Rendelés: szerda 17-19 óráig Helye: Zalaegerszeg, Tompa u. 5.

Bejelentkezés: +36-30/927-42-56 www.plasztikabertus.com

ÉRTERÁPIÁT!

Információs előadás május 19-én 18 órakor Zalaegerszeg Ady u.45-47. /teszöv székház/ Tel.: 06-30/986-20-44

PARACELSUS GYÓGYSZERTÁR

8900 ZALAEGERSZEG, CSÁNY LÁSZLÓ TÉR 1. NYITVATARTÁS:H-P:7-19.SZO:7.3-12.3 TELEFON:92-510049. 92-348220 E-MAIL: parabel8888@citromail.hu

Gyógyszertárunkban 2014 május 19-25 között

tavaszi Cseppont Patikahetet tartunk. Ezekben a napokban

ingyenes vérnyomás, vércukormérést végzünk és a tavalyi akcióhoz hasonlóan

27%-os kedvezménnyel juthat hozzá az új Accu-Chek

Active vércukormérő, az Accutrend Plus koleszterinmérőkészülékekhez és az Accutrend Cholesterol tesztcsikhoz.

Egyszer élünk. A cukorbetegség figyelmet követel.

HOZZÁNK MINDIG ÉRDEMES BEJÖNNI! TOVÁBBI TERMÉKEK IS KIEMELT KEDVEZMÉNNYEL!

Összefoglaló A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás az Ausztria-Magyarország határon átnyúló program keretében a Nárcisz- Hospice gondozási modellprogram a határ mentén/Modellprogram zur Hospizbetreuung entlang der Grenze című projektjének megvalósítása folyamatban van, lassan a végéhez közeledik. A projektben érintett két otthonban (Gondozási Központ Zalaegerszeg Idősek Otthona valamint a Miasszonyunk Időskorúak Otthona) zajlik jelenleg az országos szinten egyedülálló szervezetfejlesztési folyamat. Ennek keretein belül lezajlott 5 képzés, melyben a két otthon mindösszesen 70 dolgozója részesült a szemléletmódosító célzattal megvalósított tudásfejlesztésben. A képzés eredményeként célul tűzték ki, hogy az osztrák mintára elsajátított tudás segítségével olyan módszertant vezessenek be az otthonokba, mely egy magasabb szintű ellátást biztosít az otthonok lakóinak, továbbá segíti a hozzátartozóikat többek között bizonyos tabutémák (halál, elmúlás) elfogadásában. Az otthonoktól kapott információk alapján a képzések eredményesen zárultak, az otthonok dolgozóinak tetszett az újfajta szemlélet, ennek eredményeképpen az eddigiekhez képest egy újfajta megközelítést sajátíthattak el a haldoklás, az elmúlás elfogadásához, elfogadtatásához. Hozzátartozóként nem egyszerű dolog szembesülni az említett fogalmakkal, főleg, ha szeretteinkről van szó, otthonlakóként pedig nem egyszerű elfogadni a kialakult helyzetet. A két otthonban elindult folyamat révén a dolgozók szemléletbeli változása segít a hozzátartozóknak és az időseknek is könnyebben elfogadni mindazt, ami számukra nehézséget okozhat. A szervezetfejlesztés révén egy teljesen új dolog kerül bevezetésre nemcsak az otthonokba, de az emberek tudatába, lelkivilágába is, mellyel sokszor nehéz azonosulni. Betegség, demencia, elmúlás – komoly jelentésük van, mind nehéz szavak, melyekkel sajnos mindannyian találkozhatunk életünk folyamán. A képzésben résztvevő gondozók, dolgozók a képzésnek köszönhetően őszintébben, nyíltabban, tabuk nélkül tudják segíteni a hozzátartozókat és a gondozottakat is. Hosszú út vezet ahhoz, hogy ledöntsük a TABUkat, de elindultunk az úton, így ez a sikeres kezdeményezés akár egyfajta példaként szolgálhat a jövőre nézve. Ezt célozza meg a Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú NKft, aki konzorciumi partnerként a Nárcisz projekt keretében iskolai kampányprogramot szervez, melynek célja, hogy a 7-20 éves korosztály figyelmét ráirányítsuk a veszteségek megfelelő módon történő megélésére, a gyerekek játékos formákban dolgozzák fel az elmúlást, cél, hogy ezt az élet természetes részének tekintsék. Március 28-án Zalaegerszegen került megrendezésre az országos hospice kongresszus, melynek keretében Palliatív lehetőségek a szociális ellátórendszerben címmel szerveztünk konferenciát, valamint készülőben van egy kampányfilm is, melynek célja a hospice munka népszerűsítése, elfogadása, valamint ráirányítani a figyelmet a Zalaegerszegen felépítendő hospice házra. Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. info@zegterseg.hu +3630 451 5841

ZalaegersZegi 7 nap

Tenisztől a pilatesen át a bokszig Ingyenes belvárosi egészség- és sportnapot szervez május 17-re, vagyis szombatra a Zalaegerszegi Belvárosi Lakótelepi Sport Klub. A program keretében mindenki ingyen kipróbálhat olyan mozgásformákat is, amelyekről eddig csak hallott, de amelyekhez esetleg eddig nem volt kellő bátorsága vagy éppen nem volt rájuk ideje. A hagyományos rendezvényt 9 órakor indítják útnak, a programokkal 16 óráig várják az érdeklődőket például az XXL Fitness – Wellness Központban, amelynek kínálatában pilates, crossfit, boksz,

Spinnig is lesz – miként a korábbi sportnapokon is volt spinning, trx, hot iron, boot camp is szerepel, miként ifjú harcosokat is szívesen látnak. A fallabdát is bárki kipróbálhatja, ha előtte bejelentkezik. Lesz játszóház is, a gyerekek tehát nem maradnak felügyelet nélkül akkor sem, ha a szülőknek

Fotó: archív

nincs kire hagyniuk a csemetét, míg ők mozognak. A Városi Uszodában 13 és 15 óra között egy sávon ing yenes úszási lehetőség lesz, s előzetes bejelentkezéssel a ZTE Tenisz Klub szintén ing yenes pályahasználatot biztosít.

Finom, sokoldalú és persze egészséges Kalóriaértéke akár a burgonyáé, fehérjetartalma viszont háromszor akkora. A zöldborsó tehát értékes eleme lehet étrendünknek. Fagyasztva egész évben hozzájuthatunk, ám az igazi élményt az jelenti, ha frissen fogyasztjuk – hamarosan szedhetjük. Nyersen is nagyon finom, de levesben, főzelékben, zöldkö-

FÜLORRGÉGÉSZET

MAGÁNRENDELÉS DR. AGLAN WAHBI Bejelentkezés: +36-30/690-0257

retekben is remek, krémlevesnek is kitűnő – számtalan módon felhasználhatjuk. Múltja komoly, hiszen

PAPP ERIKA life- és business coach

(életvezetési tanácsadó) Lelki segítség, tanácsadás azoknak, akik életük valamely területén elakadtak és egyedül nem tudnak továbblépni.

06/20 3579-853 www.zalaicoach.hu

ZTE FC- KISVÁRDA-MASTER GOOD

2014.05.24 16.30 Zalaegerszeg , ZTE ARÉNA

Osztályozó a női NBI-ért

már az ókorban is termesztették. A borsó többféle vitamint tartalmaz, így például A-, B1-, B2-, C- és E-vitamint is, jócskán található benne karotin, és gazdag ásványi anyagokban, például foszfor, kálium, vas, cink és mangán ugyancsak található benne. Magas a rosttartalma, ez a bélműködésnek kedvez, de emellett szabályozza a vérnyomást is, ugyanakkor vastartalma miatt fáradékonyság ellen remek.

4-10 kg garantált fogyás

2 hét alatt!! Miaomei és Hulum Tradicionális Kínai fogyasztó rendszer Zalaegerszegen

Levendula szalon Mártírok út 16. Érdeklődés, bejelentkezés

06-70/360-8580

Dr. Kemencei Attila fogorvos, szájsebész

Teljeskörű fogászati szolgáltatás! Bejelentkezés: +36-20/993-05-06 Zalaegerszeg, Zárda u. 4. (Véradó épületében)

Hajrá lányok, hajrá ZTE!

TÖBBÉ NINCS FÉLELEM, CSAK MOSOLY!


színes

ZalaegersZegi 7 nap

| 2014. május 16. | 21

Családi programmal zárult a Születés hete

A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület és a Zala Megyei Esélyteremtési Ház jóvoltából immár harmadik alkalommal csatlakozott az országos programsorozathoz a zalai megyeszékhely. A Születés hete zalaegerszegi záró rendezvényén három helyszínen, de egy épületen belül zajlottak a programok. A gyer-

ket. A színpad előtt játékos gyermekprogramok szórakoztatták a családokat a bébicsősz szolgálatra kész Harisnyás Pipik, valamint Borka bohóc segítségével. A rendezvény harmadik helyszíne a tornaterem volt, ahol zumbaóra után Katus Attila világ- és Európa-bajnok aerobikos tartott kismamatornát. Majd egy keményebb zsírégető torna következett, ezen szinte megtelt a tornaterem mozogni vágyó hölgyekkel. A Katus Attila (középen) is tartott edzést a mozogni vágyóknak Fotó: a szerző kellemes zsírégetés után életvezetési tanácsokat is adott a meksarok mellett – ahol kéz- elfoglaltságot a kicsiknek –, dá válás, a gyermekvárás és népszerű edző. A program műves foglalkozások, portré- workshopokkal is készültek a gyermeknevelés témaköré- népi táncház foglalkozással -irajzolás és ugrálóvár kínált szervezők, amelyek a család- ben segítették az érdeklődő- zárult.

Gyermeknapra invitálnak Gyermeknapra várják a családokat május 23-án a Zala Parkba, a nagy sportáruház előtti parkolóba. A 10 órától kezdődő rendezvényen különböző sportprogramok, mint például íjászat, lovaglás, kosárlabda, röplabda, roller, sárkányeregetés, kerékpár, tájfutás, célba rúgás és görhoki-bemutató várja az érdeklődőket. A sport mellett légvár, bohócműsor, arcfestés, kézművessarok teszi kelleme-

sebbé a napot. Emellett a parkolóban felállított KRESZ-pályán, a rendőrség közreműködésével is kipróbálhatják ügyességüket a vállalkozó kedvűek. A gyermeknap keretében fedik majd fel az erre az alkalomra meghirdetett ovisbölcsis rajzpályázat nyertese-iinek kilétét is.

szolgáltató sarok

n mti

Ingyenes felmérés!

• műszaki vizsgáztatás (felkészítés) • teljeskörű szerviz • autóbérlés • gumiszerelés • centrírozás • autómentés • eredetiségvizsgálat • vonóhorog felszerelés

Tősér Árpád vízszigetelő, egyéni vállalkozó 06-30/458-77-17 06-20/246-2502 06-74/467-355

www.vizeshazfalak.hu

minden típusra

Cím : Zalaegerszeg, Sport út 3.

www.autovoros.hu • autovoros@gmail.com 06 30 / 957-0877 • 06 92 /310-131

TIT Egyesület

Zalaegerszeg Disz tér 7.  92/510-159 • www.titzala.hu

Élethosszig tartó tanulás

AUTÓ VARGA Autókereskedés és szakszervíz

Márkafüggetlen autószervíz Személy és haszonjárművek javítása, szerelése, műszaki vizsgáztatása 3,5T-ig. Zalaegerszeg Berek u.4 Tel./Fax: 92/510-684

www.loloterko.hu

hungarikumokat a magyar és a nemzetközi nyilvánosság is minél szélesebb körben megismerje, hiszen ezen értékek a magyar hagyományok és kultúra megtestesítői, fogalmazott Kardeván Endre. Hozzátette, a helyi értékek összegyűjtése, és az ennek nyomán elinduló települési, megyei vagy akár országos szintű kezdeményezések, rendezvények a nemzeti egység erősítését, a magyarság összefogását szolgálják, amire nagy szükség van. A Hungarikum Bizottság e folyamatok ösztönzésére a múlt évben és idén is pályázati felhívásokat tett közzé, amelyek iránt nagy volt az érdeklődés. A tavaly erre a célra létrehozott elektronikus felületen több mint 1000 pályázatot zártak le.

utólagos szigetelése lemezpréses technológiával!

Autó Vörös Kft.

A hungarikumok éve volt Az elmúlt év meghatározó volt a hungarikum mozgalom számára, mivel ténylegesen is megkezdődhetett a nemzeti értékek és a hungarikumok g yűjtése, mondta a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkára szerdán Budapesten egy szakmai rendezvényen. Kardeván Endre az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága kiállítással egybekötött konferenciáján kiemelte: a gyűjtőmunka megkezdését az tette lehetővé, hogy tavaly megalakult a Hungarikum Bizottság, elkészült a hungarikumtörvény végrehajtási rendelete, megkezdhették működésüket az Értéktár Bizottságok. A Hungarikum Bizottság fontos célkitűzése, hog y nemzeti értékeinket és a

Vizes falak

Teraszok, kertek, kocsibejárók

térburkolása, terméskőburkolása g tervezéstől a kivitelezésig.

8991 Teskánd, Petőfi u. 80.

HARCOS RUHÁZAT HÍMZETT TERMÉKEK ZENEKAROS PÓLÓK NAGY VÁLASZTÉKBAN

SAINT-GOBAIN SEKURIT AWS AUTÓÜVEG

SZÉLVÉDŐCSERE GARANCIÁVAL Szuper árakon!

KŐFELVERŐDÉS JAVÍTÁS

Az akció 05.16-06.14-ig tart!

Rengeteg érdeklődőt vonzott múlt szombaton a ZVMKK (volt Apáczai VMK) épületében tartott családi nap.

+36 30 9373 977

Tel.: 92/320-368, 92/598-350

“A GÁZMŰVEK” Kft

NÉMETORSZÁGBA

Gázkészülék beüzemelése, javítása Épületgépészeti, kivitelezés Készülékcsere Hibabejelentés, időpontegyeztetés:

( T/F: 92/346-612, 30/959-46-33

Zalaegerszeg Bíró M. u. 24

HETEN

KÉNT

MIKROBUSSZA L

(háztól

-házig i

s!)

Tel.: 06-72/441-542


22 | 2014. május 16. |

színes

ZalaegersZegi 7 nap

Tini kosárlabdadöntő Zalakaroson Randizz online

TALÁLD MEG A TÁRSAD! Több ezer társkereső a megyéből

Május 8–11-e között Zala- szen más arcát mutató csapat Győrrel kellett a lányoknak karoson rendezték az orszá- játszott. A lányok küzdöttek, megküzdeniük, és 65-49-re gos tini kosárlabda-bajnok- harcoltak és remekül véde- alulmaradtak. Ezt követően a ság döntőjét, ahol a Zala Vo- keztek. A végeredmény 54-37- vasárnapi mérkőzésen a 11– lán korosztályos csapata be- es győzelem. A mérkőzésen 12. helyért a debreceni Ziccer jutott a legjobb 16 csapat közé. hozzáállásbeli különbség volt Tigrisek ellen játszottak, és a A Gulyás Ildikó által verövidebb cserepaddal renzetett csapat a selejtezőkből delkező megyeszékhelyiek harcolta ki a jogot a döntőbe példásan teljesítettek, de 71jutásra. A legjobbak két 58-ra kikaptak, így a 12. henyolcas csoportban küzdötlyen végeztek. Gulyás Ilditek. A volános lányok a „B” kó, a lányok trénere elmondcsoportban játszottak a ta, az elmúlt évi döntőbe ju9–16. hely egyikéért. A nyoltást követően idén sem lehecas csoportot is kétfelé osztett más a céljuk. Az elmúlt tották, ahol a Fehérvár KC, évhez képest fejlődést jelent, a Szolnoki Sportcentrum A Túlszárnyalták a tavalyi teljesítményüket hogy míg tavaly egy mérkőcsapata és a Zsíros Akadézést sem nyertek, idén ezt mia Kőbánya ellen meccsel- a két csapat között és ez sors- túlszárnyalták és két győzeltek, míg a másik ágon a Ceg- döntőnek bizonyult. A torna met is begyűjtöttek. A tréner lédi EKK, az UNI Győr – Szé- második napján nem kellett elégedett volt a lányok teljesítchenyi KA – A csapata a Kani- mást tenni, mint megverni a ményével, és előrelépésnek zsa DKK /-A és a Ziccer Tigri- Kőbányát és ezzel matemati- tekinti a tornát. A tornán minsek szerepelnek. A csoportkö- kailag a legjobb négyben den csapatból díjazták a legröket csütörtökön és pénte- érezhették magukat a lányok. jobb játékost, aki a zalaegerken, míg a keresztbejátszást A kora délutáni találkozón szegi csapatból Kovács Georés a helyezésekért folyó mér- egy sokkal jobb alkatú csapat gina lett. Végig kiemelkedő kőzéseket szombaton és va- ellen játszottak a lányok, akik teljesítményt nyújtott Dömösárnap bonyolították le a za- ismét kitettek magukért és tör Petra, Major Fanni, lai fürdővárosban. A lányok fantasztikusan küzdöttek. védekezésben sokat tett a az első találkozón a Fehérvár Kezükbe vették a sorsukat és csapatjátékhoz Varga Tünde, ellen játszottak. A végered- szoros, kiélezett mérkőzésen és nagy szerep hárult a Szamény 93-64-es fehérvári győ- legyőzték a Kőbányát 73-61- bolcs Dorottya, Czigány zelem. A délutáni mérkőzésen re. A keresztbejátszáson egy Cintia és Pongrácz Dorina -ia Szolnok ellen már egy egé- jóval erősebb ellenféllel, a trióra is.

Heti Recept Borsós egytál szalonnaropogóssal hozzávalók / 4 adag 50 dkg zsenge cukorborsó (kifejtve mérjük), 0,75–1 kg újburgonya, 1 vöröshagyma vagy póréhagyma, újhagyma, 5–10 dkg szeletelt bacon szalonna, 5 dkg vaj, 4 tojás, 1 tk cukor, só ízlés szerint, 4 ek húsleves (avagy némi ételízesítős víz, de sima víz is jó) elkészítés Az újburgonyát megtisztítjuk, vékonyan felszeljük, majd sós vízben leforrázzuk. (Feltesszük főni, de csak addig, amíg felforr vele a víz, utána leöntjük a főzővizet – így lesz elég a kevés folyadék az étel elkészítéséhez és készül el hamarabb a krumpli!) A bacont felkockázzuk és kisütjük. Kiszedjük egy tálba, félreteszszük. A visszamaradt zsírhoz adjuk a vajat, majd beletesszük a krumplit, és elkezdjük pirítani. 5–10 percig rázogatva, kevergetve sütjük. A finomra vágott hagymát és a kifejtett borsót a krumplihoz adjuk, összeforgatjuk. Ízlés szerint fűszerezzük, rászórjuk a cukrot is, ráöntjük a folyadékot, és lefedve – olykor átkeverve – addig pároljuk, amíg megpuhul a borsó és a krumpli is. (A krumplit

én nem főztem elő, így nekem több folyadékra volt szükségem az étel elkészítéséhez, 0,5–1 dl folyadékra.) Az elkészült ételre szórjuk a finomra vágott petrezselymet és metélőhagymát. 4 lyukat készítünk az ételben, és beleütjük a tojásokat, majd lassú tűzön átsütjük őket. Természetesen külön edényben is megsüthető a tükörtojás. Melegen tálaljuk az ételt, pirospaprikával megszórva a tojásokat, a bacont az étel tetejére szórva. Reszelt sajtot is kínálhatunk hozzá.

Készítse el, fotózza le és küldje be legkedveltebb receptjét a zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu címre! Szerkesztőségünk tagjai minden héten kiválasztanak egyet a beérkező receptek közül és a következő magazinban megjelentetjük a beküldő nevével együtt.

Receptpályázat!


hirdetés

ZalaegersZegi 7 nap

| 2014. május 16. | 23

„Zalaco, Élvezze a különbséget“

Akciós ajánlatunk! Május 19-25-ig

Vajjal készül!

149,-Ft/10 dkg

139,-Ft/db

1490,-/kg

Az akció az akciós készlet erejéig tart.

Kókuszos-vaníliás csiga

Sajtos Party Rúd

Győrvár 16%-os tejföl 220 g 149,-Ft

péntek!

Az akció az akciós készlet erejéig tart.

Édes

677,-/kg

Május 23-án

Hatlapos

155,-Ft/db

100,-Ft/db

Az akció az akciós készlet erejéig tart.

Az akcióban részt vevő zalaegerszegi üzleteink: Portabolt, Kaszaházi u. 34. , Berzsenyi u. 12., Széchenyi tér 4-6., Piac tér 6., Kazinczy tér 9., Bíró Márton u.37., Kossuth u. 32., Kossuth u. 61. Kossuth u. 2., Landorhegyi u. 4., Apáczai tér 9., Kovács Károly tér 4. , Kertváros, Köztársaság út A tej akcióban az alábbi üzletek nem vesznek részt: Landorhegyi u. 4., Apáczai tér 9., Kovács Károly tér 4., Kertváros Köztársaság út.


24 | 2014. május 16. |

ZalaegersZegi 7 nap

Megalakult a mediációs munkacsoport

Szulák Andrea lépett színpadra

Az állampolgárok peres ügyeinek gyorsabb, költségkímélőbb megoldása lehet a bírósági közvetítés. A viszonylag új keletű lehetőség hatékony gyakorlatának megteremtéséért dolgozik a Zalaegerszegi Törvényszéken nemrég megalakult mediációs munkacsoport, áll a Zalaegerszegi Törvényszék közleményében. A közvetítés – vagy más néven mediáció – olyan, a hagyományos vitarendező (peres) eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás, amelynek célja, hogy az érintett felek kölcsönös megegyezéssel zárják le vitájukat. A semleges, pártatlan mediátor útmutatásával zajló bírósági közvetítés közbeiktatásával a peres ügy hamar rövidre zárható. Talán így foglalható össze röviden a bírósági mediációs tevékenység, amelynek kapcsán május 12-én mediációs munkacsoport alakult a Zalaegerszegi Törvényszéken. – A közvetítői tevékenységről szóló törvény múlt évi módosítása folytán új lehetőség a bírósági közvetítő útján történő vitarendezés. Relatíve új dologról van szó, s emiatt részben kiforratlan még a gyakorlat. A fő feladatunk így elsősorban az, hogy a hatékony, gyors, ügyfélbarát működést megteremtsük – mondta a munkacsoportot törvényszéki mediációs koordinátorként vezető dr. Vándor Virág járásbíró. A munkacsoportban 9 igazságügyi szakember – 7 bíró és 2 titkár – dolgozik azon, hogy Zala megye bíróságain az állampolgárok számára mind ismertebb és teljesebb körű legyen a mediáció, amely nem keverendő össze a per előtti közvetítéssel. A bírósági mediációs eljárásban ugyanis az vehet részt, akinek peres ügye már folyamatban van. Egyebek mellett vitás munkaügyi helyzetek, szerződéses és szerződésen kívüli jogviták (pl.: kártérítési, szavatossági, birtokháborítási, szomszédjogi perek), valamint válás, gyermekelhelyezés, vagyonmegosztás tekintetében juthatnak egyezségre a felek mediátor segítségével.

– Ahhoz, hogy a lakosság tisztában legyen a lehetőségekkel, elengedhetetlen a jó marketing – mondja dr. Vándor Virág. A munkacsoport vezetője úgy véli, ez a bíróság munkájához kissé távolról kapcsolódó fogalom hatékony eszközként szerepelhet az információtovábbításban. A hagyományos eszközök (sajtóközlemény, interjú, cikk) mellett e célra a törvényszék nemrég elindult Facebook-oldalát is tervezi a csoport felhasználni, mivel ez kötetlenebb felületet jelent, s azon keresztül olyan állampolgárokat is el lehet érni, akik a mindennapokban amúgy nem kerülnek kapcsolatba a bírósági rendszerrel. – Egyelőre még kevesen ismerik a mediáció lehetőségét. Ha polgároknak jogvitájuk van, az első, ami az eszükbe jut, még mindig a bíróság, illetve a per, pedig számos esetben sokkal egyszerűbben és hamarabb megoldhatók a problémák. Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy a mediáció lehetőségét hatékonyan, a jogszabálynak megfelelően alkalmazzuk, hogy kooperáljunk, tapasztalatokat cseréljük a területen dolgozókkal, valamint megismertessük a nagyközönséggel a bírósági közvetítés lehetőségét – fejtette ki dr. Vándor Virág. Zala megye területén a Keszthelyi és a Nagykanizsai Járásbíróságokon is vannak már mediációra kijelölt bírák (akik sosem lehetnek azonosak a per bírájával). A Zalaegerszegi Törvényszéken mediátorként működő bírósági titkár (korábbi bíró) előtt pedig már több megegyezés jött létre a perlekedő felek között.

A Városi Hangverseny- és Kiállítóterem JazzSzerda című jazz és világzenei koncertsorozatának keretében, annak idei záró akkordjaként szerdán Szulák Andrea és a Stúdió 11 Ensemble adott koncertet DalFotó: SereS Péter lam és szenvedély címmel

A közgyűlésről Ülést tartott tegnap Zalaegerszeg város közgyűlése, a grémium 31 napirendi pontot tárgyalt. Elfogadták a városi cégek 2013. évi beszámolóit, döntöttek a Landorhegyi Óvoda, a Belvárosi I. számú Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt pályázatairól – előbbi esetben Békefiné Bertók Andrea, utóbbiban Horváthné Ambrus Marianna kapott megbízást. Tegnap az is eldőlt, hog y Végh Gábor, a Pharos’95 Kft. ügyvezetője lett a ZTE FC részvényeinek fő tulajdonosa. A döntésekről bővebben következő számunkban olvashatnak.

Koszorúzás A Vietnami Szocialista Köztársaság magyarországi nagykövete Zalaegerszegre látogatott tegnap, s megkoszorúzta a Ho Si Minh-emlékművet. A delegációt Góra Balázs, az MSZP megyei alelnöke fogadta.

Elköltöztünk! Zalaegerszeg, Kossuth út 36-38. Tel.:+ 36 70/454-04-77

www.oc.hu/zalaegerszeg

Bezár 12 év után az iWiW Június 30-án lekapcsolják a magyar közösségi oldalt. A felhasználók a nosztalgiázás után egy kattintással, digitális időkapszula igénylésével menthetik le személyes dolgaikat. Egy korszak ugyan véget ér, de az iWiW kétségtelenül beírta magát a magyar informatika történetébe, áll az Origo Zrt. megbízásából a sajtóhoz eljuttatott közleményben. Az iWiW 12 év közszolgálat után búcsút int felhasználóinak. A világon az elsők között létrehozott közösségi honlap 2005 és 2010 között Magyarország leglátogatottabb portálja volt, a csúcsidőszakban naponta 1,5 millióan keresték fel. Berkein belül 4,7 millió adatlap és félmilliárdnyi kapcsolat kelt életre. Az egykori startup

vállalkozás végül az informatikai és a közösségi élet egyik legfontosabb lépcsőfoka lett, IT technológiákat és új hirdetési formátumokat teremtett. Meghatározó szereplője lett az internetezés széles körű elterjedésének is. Az iWiW szárnyalása a világot behálózó konkurencia, a Facebook előretörésével kezdett alábbhagyni, a két site látogatottsági görbéje 2010 végén ért össze. Az iWiW-et jegyző Origo Zrt. még négy évig kitartott terméke mellett, ám az oldal fenntartásának már nem látja további értelmét.

Zalaegerszegi 7 Nap  

2014. 05. 16.

Advertisement