Page 1

1

ZalaegersZegi 7 nap 2014. április 18. • II. évfolyam 15. szám

Ingyenes városi közéleti hetilap

zalaegerszegi nap Élelmiszert biztonsággal

Dr. Kardeván Endre országos főállatorvos, államtitkár tartott előadást nemrégiben 13. oldal

A háború után 6-kor – Švejk a Hevesiben

A HÉT TÉMÁJA

Régi érték, új technika

Premierfilmek vetítésére is lehetőség van immár a belvárosi épület falai kön 6–7. oldal zött

ÖTÓRAI TEA

Egy hullámhosszon a diákokkal Urházy Gábor László és Besenczi Árpád, mögöttük Kanda Pál az előadás egy jelenetében

Az évad utolsó nagyszínpados premierjét tartják ma 19 órától a Hevesi Sándor Színházban. A Švejk című előadás kapcsán Halasi Imre rendezővel beszélgettünk, aki 17 év után először dolgozott ismét Zalaegerszegen.

csak regényként lett sikeres, hanem számtalan filmadaptá­ ciónak is alapja volt, különböző színházi feldolgozások, zenés játékok és sok más színházi mű­ fajban létrejövő produkciók szü­ lettek az alapötletből. Sőt, a tör­ ténetet folytatták is. A Švejk az – Jaroslav Hašek egy cseh, művész, akinek legismertebb első világháború történetét dol­ először publicista, aztán novel­ műve a Švejk – mondta elöljáró­ gozza fel, de írtak hozzá olyan laíró, később regényíró alkotó­ ban Halasi Imre. – Ez a mű nem­ folytatást is, amely a Švejk a

Harmincnál több napirend Zalaegerszeg város közgyűlése tegnap, lapzártánk­ kal párhuzamosan tartotta soros ülését, amelyen a ter­ vek szerint több mint harminc napirendet tárgyaltak, köztük a Zalaegerszeg Díszpolgára és a Pro Urbe Zala­ egerszeg kitüntető címek adományozását is.

Fotó: Pezzetta Umberto

második világháborúban címet viseli. Méltán tette világhírűvé alkotóját a mű, ám Jaroslav Hašek nem tudta befejezni azt, mivel röviddel a befejezése előtt, 40 éves korában meghalt. A Švejk témája napjainkban is ak­ tuális, sajnos mi, emberek, nehe­ zen vagy egyáltalán nem tanu­ lunk a történelemből és a múlt­ ból. (Folytatás a 12. oldalon.)

Beszélgetés Fentősné Bel­ léncs Andrea ifjúsági szakreferenssel fiatalokról, rendezvényekről. n 9. oldal

Húsvétra hangolódtak az ifjak Háromszáz óvodás látoga­ tott kedden a zalaegerszegi Vásárcsarnokba, ahol kü­ lönféle húsvéti programok várták őket, például kézmű­ ves­foglalkozás és többféle ügyességi játék, illetve nyu­ szisimogató is. A tapsifüle­ sek szabadon élnek az ud­ varban, így jól viselték a g yerekek érdeklődését,

árulta el Epinger Ferenc, a nyulak gazdája. A rendez­ vényt, derült ki Tóth Fiszter Adriána szervező szavai­ ból, három éve szervezte meg először a Vásárcsarnok és azóta is töretlen népsze­ rűségnek örvend. Majer Norbert állatorvos a gyere­ kek kérdéseire is válaszolt (felvételünkön). Fotó: Kaszás Kinga

Heti akciónk a

23. oldalon!


2

| 2014. április 18. |

rövid hírek

Burma világa Gál Cecília fotóiból nyílik kiállítás a Hevesi Sándor Színházban április 18-án, 18 órakor. A Burma csodálatos világa című tárlatot Velkey Péter, a polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályának vezetője ajánlja az egybegyűltek figyelmébe. Közreműködik Takács Ferenc ütőhangszeren. A tárlat június 7-ig látogatható.

Képzőművészet, irodalom Ambrus Edit üvegfestő és régészeti rajzoló munkáiból nyílt tárlat tegnap a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára kiállítótermében. A műveket május 8-ig tekinthetik meg a látogatók. A kertvárosi intézmény könyvtárában a minap a Keresztury Dezső emlékévhez kapcsolódóan tartottak rendezvényt: Szemes Péter irodalomtör-

közélet

ZalaegersZegi 7 nap

Negyed évszázados az Összefogás Egyesület Jubileumi ünnepséget tartottak szombaton a pózvai Közösségi Házban, ahol a városrészi Öszszefogás Egyesület tartotta 25. születésnapját. E napon rendeztek húsvéti játszóházat is. A jubileumi eseményen elsőként Tanainé Farkas Zsuzsanna elnök köszöntötte a vendégeket, Gyutai Csaba polgármestert, dr. Tóth László önkormányzati képviselőt, továbbá Tóth Lászlót, a Pózváért Alapítvány elnökét és Zwikli Lászlót, az alapítvány kuratóriumának tagját. A polgármester beszédében kiemelte, a vidéki lét előnye, hogy közelebb állunk

egymáshoz, jobban ismerjük a másikat. – Mindannyian hoztunk magunkkal valamit vidékről, ahova születünk, oda tartozunk – összegzett a város első embere, majd átadta a város emléklapját az egyesület elnökének, illetve Kaszás Istvánnénak, aki januárban mondott le az elnöki tisztségről, közel 25 év után. Bene Gyuláné egyesületi tag a szervezet megalakulá-

Lázas munka folyt a húsvéti játszóházban

ténész volt a Könyvbarát Kör vendége (felvételünkön). Az egybegyűltek Keresztury életével, munkásságával ismerkedhettek, versei közül hallhattak néhányat. A könyvtár egy másik programja keretében mintegy 120 felső tagozatos gyerek találkozhatott Sohonyai Edit íróval, aki nemcsak a Kertvárosba, de a csácsbozsoki tagkönyvtárba is ellátogatott.

Koncert Április 23-án 19 órától a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben két hegedűművész, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin ad koncertet.

Fotók: a szerző

Visszaemlékezés – Tóth László önkormányzati képviselő köszöntője sának pontos dátumát is megemlítette: 1989. június 14-én alakult. A rendezvényt műsor tette ünnepélyesebbé, a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium két diákja népdalokkal és versekkel lépett az egybegyűltek elé, majd nosztalgikus diavetítés következett. A műsor végén Megyeri Csaba egyesületi tag mondott köszöntőt és külön üdvözölte a januárban belépett új tagokat. Szombaton húsvéti játszóházat is tartottak a Közösségi Házban, a programot az egyesület két új tagja találta ki és szervezte meg, hogy a gyerekek játszva hangolódhassanak az ünnepekre.

– A legtöbb településen van húsvéti játszóház, és arra gondoltunk, hogy talán itt is lenne erre igény. Így is lett – mondta el Tóth Csilla szervező. A lurkók több alkotó jellegű tevékenység közül választhattak, de a szülők sem unatkoztak. – Húsvéti tojás festése és rajzok színezése, gipszezés, nyuszis ajtódíszek készítése szerepelt a kínálatban – sorolta Tóth Eszter, a másik szervező. Nincs húsvéti játszóház nyuszi nélkül, a gyerekek Szénával, a tapsifülessel találkozhattak. n KASzáS KINgA

Jubileumi József Attila versmondó verseny A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 45. alkalommal hirdette meg a József Attila megyei versmondó versenyt. A rendezvény koordinálását és helyszínét a József Attila Városi Tagkönyvtár biztosította. – Azt hiszem, joggal mondhatom, hogy itt, az ország délnyugati szegletében igen komoly irodalmi életet élő térség vagyunk – mondta köszöntőjében Gyutai Csaba polgármester. – Szerencsére a megyénkben vannak olyan fiatal tehetségek, akik érdemesek arra, hogy egy magasabb irodalmi szférában mo-

zogjanak. Az írók, költők műveinek sikerességéhez azonban elengedhetetlen, hogy legyenek olyanok, akik elolvassák, értsék és érezzék ennek a szépségét. A versenyzők két korcsoportban szavaltak: az 5–6. osztályosok közül tizenhárman, míg a 7–8. osztályos tanulók közül kilencen vetélkedtek. Minden résztvevőnek kötelezően egy József Attila-verset és egy szabadon választott költeményt kellett előadnia. A verseny végeztével valamennyi részt vevő fiatal okleveles elismerést kapott. A zsűri mindkét kategóiában az első három helyezettet díjazta. Az 5–6. osztályosoknál Pál Laura a harmadik, Töreki Tilda a második helyen végzett, a

g yőztes Balaskó Boróka Mindkét korcsoport első lett. A 7–8-os tanulóknál három helyezettje továbbjuBekő Luca, Kiss Réka és tott a verseny dunántúli forNagy Barnabás részesült dulójába. n Péter Zsombor elismerésben.

Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója adta át Fotó: a szerző az elismeréseket a fiataloknak

Városi hetilap • A Maraton Lapcsoport tagja • Impresszum:

Lapigazgató: Kovács Veronika Főszerkesztő: Heffler György Felelős szerkesztő: Péter Gyöngyi Szerkesztőség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 62., e-mail: zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu Kiadja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu Tel.: 88/541-763 Fax: 88/541-688. Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Megrendelés száma: V 015/2014 A lap ingyenes • Megjelenik 26 000 példányban. • Terjeszti a Savaria Post Kft. Tel.: +36-70/866-84-16 E-mail: zalaegerszeg@savariapost.hu


közélet

ZalaegersZegi 7 nap

Önkéntesen a tisztább Parkerdőért Kulcsár István immár két éve vívja önkéntes harcát a Parkerdőben az elszemetesedett környezet ellen. Fáradozása nem kerülte el a városvezetés figyelmét sem, múlt pénteken Gyutai Csaba polgármester személyesen mondott köszönetet neki az önzetlen segítségért. – A helyi napilapból értesültünk arról, hogy itt, a parkerdőben önkéntes természetőrként dolgozik Kulcsár István – árulta el Gyutai Csaba. – Ide hozza ki a kutyáját sétáltatni mindennap, és amíg a kutya kimozogja magát, addig ő egy saját maga által készített bottal gyűjti a szemetet. Kulcsár István tevékenysége példa mindannyiunk számunkra. Egyrészt felhívja a figyelmet arra, hogy vannak olyan közterületek, ahol nagyobb gondot kell fordítanunk a rendre, a tisztaságra, a szemét összegyűjtésére. Másfelől pedig a közösségi szemléleten túl az egyén felelősségére is felhívja a figyelmet Kulcsár István, akit egyébként is ismerünk, hiszen a Virágos Zalaegerszegért versenyben a lakóháza és a műhelye többször kapott már elismerést – mondta

Babonák, szokások Húsvétra készülünk, a kereszténység egyik legnagyobb ünnepére, az ünnepkörhöz pedig számtalan szokás, babona is kapcsolódik. Nem árt tudni – csak, hogy senki se érezze elfecsérelt időnek az e hét végi esetleges pihenést –, eleink számtalan munkát elkerültek ebben az időszakban. Nagypénteken például nem mostak, nehogy a ruha viselőjébe villám csapjon, de kenyeret sem süthettek, mert a hiedelem szerint az kővé vált volna. Tiltották az állattartással és földműveléssel kapcsolatos tevékenységeket is. A férfiaknak azért persze jutott feladat, na, nem túl megerőltető: a határjárás alkalmával zajongással, zajkeltéssel űzték el a földekről az ártó erőket.

el befejezésképpen a polgármester. – Amikor kisétáltam a Parkerdőbe, elég szomorú látvány fogadott, és elhatároztam, ha egy mód van rá, akkor megpróbálok változtatni rajta – tette hozzá Kulcsár István. – Naponta séta közben gyűjtöm a szemetet, majd az összegyűlt hulladékot kiürítem egy szemétgyűjtőbe. Mindennap kijövök, nem számít, milyen idő

Fotó: seres Péter

van, ha esik, ha fúj, akkor is megteszem az aktuális körutamat. Kulcsár István ajándékképpen átvehetett a polgármestertől egy igazi profi kivitelezésű szemétszedő botot a kitartó munkálkodásáért cserébe, majd a hivatalos pillanatok után közösen indultak el egy próba szemétszedő körre a Parkerdő szélén. n NAgy KAtINKA

A 2014/2015. gondozási évre május 5. és 10. között 8.00–17.00 óráig kérhetik a szülők 2011. augusztus 31. után született, zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező kisgyermekeik bölcsődei felvételét. A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék tagbölcsődéibe az az egerszegi bejelentett lakcímmel rendelkező kisgyermek vehető fel, aki életvitelszerűen is a megyeszékhelyen tartózkodik. A felvételi kérelmet személyesen a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjéhez (Zalaegerszeg, Petőfi u. 21–25.) kell benyújtani. További tájékoztatást a www. zalaegerszeg.bolcsi.hu, a www.zalaegerszeg.hu  honlapokon, a bölcsődevezetőktől fogadónapjaikon, a játszóházak alkalmával és telefonon kérhetnek az érdeklődők.

hogy ez az épület korábban zsinagóga volt – egy 1799 körül készült összeírás említi először, amiből kiderül, hogy a korabeli vendégfogadó szomszédságáa városnak, helyén már a török- amely a város első üzletszerűen ban délre álló uradalmi épület korban vendéglő állt. Kutatások működő filmszínháza volt, s udvarán építették fel. Az izraebebizonyították, hogy itt emel- amelyet Gábor Béla, a neves lita imaházat 1904-ig használték valamikor 1750 és ták rendeltetésének 1760 között a püspöki megfelelően (amikorfogadót, amelyet ra elkészült az új zsi1893-ban bontottak le, nagóga a mai Ady uthogy aztán felépülcában), hogy aztán a hessen a város egyik már említett mozivá emblematikus épülealakítsák át. A II. vite, a háromszintes, lágháború ezt a házat saroktornyos, ekleksem kímélte, ugyanis tikus stílusú szálloda. a németek 1945 tavaA következő fontos szán felgyújtották. A évszám 1965, amikor Batthyány úton, a hajis új szárnnyal bővídani Kummer kávétették a szálláshelyet, házban is működött 2013-ban pedig well- Az Arany Bárány Hotel Kazinczy téri homlokzata a Mind- mozi az 1910-es évekness részleget alakí- szenty téren álló Szentháromság-szoborral Fotó: a szerző ben, erről további tottak ki benne. részleteket a ZalaÉrdekesség, hogy a hotel ud- színművész Gábor Miklós egerszeg titkai című Tourinvarán valaha egy mozi állt, (1919–1998) édesapja üzemelte- form-prospektusban olvashatméghozzá az egykoron sűrűn tett. Ma már csupán néhány nak. n tódor tamás látogatott, ún. Edison mozgó, dokumentum emlékeztet arra,

„Mozgófényképek” az Arany Bárány Szállodában

„MOZGÓFÉNYKÉPEK ZALAEGERSZEGEN. A székelyföldi tudományos színház városunkba érkezett, és ma, vasárnap este 8 órakor az ARANY BÁRÁNY szálloda nagytermében csupán egy nagy előadást fog tartani. Az előadás az újdonságok egész sorozatát fogja bemutatni. A többek közt színre fog kerülni az Orleansi szűz története, a világhírű történelmi dráma az ő teljes valóságában, a mint azt a párizsi színpadon előadták. Ez az első alkalom

Magyarországon, hogy mozgó fényképen egy teljes színdarabot végig lehet élvezni.” – írta a Zalamegye újság 1903. november 8-ai számában, Az első filmelőadás Zalaegerszegen címmel. A cikkben szereplő nagyterem nem más, mint a hotel díszterme, az úgynevezett Télikert, amely számos alkalommal szolgált (s szolgál napjainkban is) helyszínéül a város társasági rendezvényeinek. Az Arany Bárány egyébként régi „lakója”

Húsvét vasárnapján ugyancsak tiltottak voltak az asszonyi teendők: nem szabadott seperni, főzni és mosni sem, és az állatokat sem fogták be ezen a napon. Az egészségükért azonban tehettek: úgy vélték, ha nagypénteken napfelkelte előtt friss kútvízzel vagy patakvízzel mosakodnak, az, elvileg, véd a betegségek ellen. A húsvéti szertartásokhoz kapcsolódik az ételszentelés szokása, régen a megszentelt sonkának, báránynak, tojásnak és kalácsnak mágikus erőt tulajdonítottak. Annak persze, hogy épek maradjunk testben és lélekben húsvét után is, alighanem egészen egyszerű a módja: sokat segít, ha megfontoltan fogyasztunk az ünnepkor asztalra kerülő ínycsiklandó étkekből, s a locsolók is mértéket tartanak…

Bölcsődei felvételi kérelem

MÚLTIDÉZŐ Mennyire ismeri Zalaegerszeget? Múltbéli barangolás a városban

Kevesen tudják, hogy az Arany Bárány Szálloda történetéhez szorosan kapcsolódott a filmművészet úttörő mozgalma: az első filmet a Télikertben mutatták be, míg a hotel mellett működött az Edison mozgó, amely korábban zsinagógaként funkcionált – derül ki várostörténeti sorozatunk hatodik részéből.

3

fókuszban

n Péter GyönGyi

Kulcsár István tevékenysége példamutató

| 2014. április 18. |


4

| 2014. ĂĄprilis 18. |

vĂĄroshĂĄza

ZalaegersZegi 7 nap

BĂŠrelhetĹ‘ ĂśnkormĂĄnyzati tulajdonĂş helyisĂŠgek Zalaegerszeg Megyei JogĂş VĂĄros Ă–nkormĂĄnyzata nyilvĂĄnos pĂĄlyĂĄzta- SzintĂŠn 15 napon belĂźl kamatmentesen visszafizeti a kiĂ­rĂł a bĂĄnatpĂŠnzt tĂĄs ĂştjĂĄn kĂ­vĂĄnja bĂŠrbe adni, hatĂĄrozott idejĹą, 5 ĂŠves idĹ‘tartamra, 2014. a pĂĄlyĂĄzĂłknak akkor, ha a pĂĄlyĂĄzati felhĂ­vĂĄst visszavonja, vagy azt eredmĂĄjus 1. napjĂĄtĂłl az alĂĄbbi helyisĂŠgeket: mĂŠnytelennek nyilvĂĄnĂ­tja. CĂ­m: Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. MegnevezĂŠs: ĂœveghĂĄzak AlapterĂźlet: 480 m 2 IndulĂł nettĂł bĂŠrleti dĂ­j/hĂł: 200 000 Ft BĂĄnatpĂŠnz: 20 000 Ft KĂśzmĹąvek: Iskola hĂĄlĂłzatĂĄrĂłl ellĂĄtva A pĂĄlyĂĄzatokat â€žĂœveghĂĄzakâ€? jeligĂŠvel, zĂĄrt borĂ­tĂŠkban lehet benyĂşjtani. Az ĂźveghĂĄzak a PĂĄterdombi SzakkĂŠpzĹ‘ Iskola Kinizsi PĂĄl MezĹ‘gazdasĂĄgi ĂŠs Élelmiszer-ipari Tagiskola terĂźletĂŠn talĂĄlhatĂłak, a kĂśzmĹąvek az iskola hĂĄlĂłzatĂĄhoz csatlakoznak. Az ĂŠpĂ­tmĂŠny jelenlegi ĂĄllapotĂĄban kerĂźl hasznosĂ­tĂĄsra. A kĂśzmĹąvek iskolai hĂĄlĂłzatrĂłl tĂśrtĂŠnĹ‘ levĂĄlasztĂĄsa, kĂśzmĹąszolgĂĄltatĂłkhoz tĂśrtĂŠnĹ‘ egyedi bekĂśtĂŠse a bĂŠrlĹ‘ feladata ĂŠs kĂśtelezettsĂŠge. Az ĂźveghĂĄzon a bĂŠrlĹ‘ ĂĄltal vĂŠgzett (a bĂŠrbeadĂł ĂĄltal elĹ‘zetesen jĂłvhagyott) ĂŠrtĂŠknĂśvelĹ‘ felĂşjĂ­tĂĄsok Ăśsszege kĂźlĂśn megĂĄllapodĂĄs alapjĂĄn a bĂŠrleti dĂ­j terhĂŠre elszĂĄmolhatĂłk. AjĂĄnlattĂŠtelre jogosult minden termĂŠszetes ĂŠs jogi szemĂŠly, vagy jogi szemĂŠlyisĂŠggel nem rendelkezĹ‘ gazdasĂĄgi tĂĄrsasĂĄg. PĂĄlyĂĄzat beadĂĄsĂĄnak hatĂĄrideje: 2014. ĂĄprilis 24-ĂŠn 10.00 Helye: ZMJV PolgĂĄrmesteri Hivatal II. em. 211. iroda 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. MĂłdja: SzemĂŠlyesen vagy postai Ăşton

Regisztråció A pålyåzati regisztråció a bontås meghirdetett időpontja előtt 15 perccel kezdődik. A pålyåzó kÜteles a pålyåzati tårgyalåson szemÊlyesen megjelenni, olyan időpontban, hogy regisztrålåsa a fentiek szerint megtÜrtÊnhessen. Gazdasågi tårsasågok kÊpviselői egy hónapnål nem rÊgebbi cÊgkivonattal Ês alåíråsi címpÊldånnyal, termÊszetes szemÊlyek ÊrvÊnyes szemÊlyi igazolvåny bemutatåsåval kÜtelesek magukat igazolni. A pålyåzó legalåbb teljes bizonyító erejŹ magånokiratba foglalt meghatalmazåssal is kÊpviseltetheti magåt a pålyåzati tårgyalåson. A bontåst kÜvetően megållapítåsra kerßl, hogy mely ajånlatok ÊrvÊnyesek Ês melyek ÊrvÊnytelenek. A pålyåzati tårgyalåson csak az az ajånlattevő vehet rÊszt, akinek ajånlatåt az ajånlattevő nem minősítette ÊrvÊnytelennek. ÉrvÊnytelen az ajånlat, ha – az ajånlatot a benyújtåsra meghatårozott hatåridő eltelte utån nyújtottåk be, – a bånatpÊnzt az ajånlattevő nem bocsåtotta a kiíró rendelkezÊsÊre, vagy annak befizetÊsÊt nem igazolta, – olyan ajånlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult rÊszt venni a pålyåzaton, – az ajånlat nem felel meg a pålyåzati kiírås tartalmi feltÊteleinek, – a pålyåzati felhívåsban megadott induló årnål alacsonyabb ÜsszegŹ ajånlati årat tartalmaz, – az ajånlati felhívåsban meghatårozott mellÊkleteket nem tartalmazza.

A pålyåzat akkor minősßl hatåridőre benyújtottnak, ha az ajånlattÊteli A Kiíró tåjÊkoztatja a pålyåzókat, hogy a benyújtott ajånlatok kÜzÜtt hatåridő lejårtåig a megadott címre beÊrkezik. A kÊsve Êrkezett ajånlato- fennålló 20%-nål nagyobb ajånlati årkßlÜnbÜzet esetÊn nem kÜteles kat a kiíró ÊrvÊnytelennek minősíti. versenytårgyalåst (licitet) tartani. Ha a beÊrkezett pålyåzatok szerint a kÊt legmagasabb ÜsszegŹ ajånlat kßlÜnbsÊge nem haladja meg a 20 Pålyåzat bontåsånak időpontja: 2014. åprilis 24-Ên 10.15 %-ot, akkor az ajånlatok kÜzÜtt a bontåst kÜvetően – minden ÊrvÊnyes Helye: ZMJV Polgårmesteri Hivatal II. em. 212. iroda ajånlatot benyújtó pålyåzó rÊszvÊtelÊvel – zårtkÜrŹ licites versenytår8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. gyalåsra kerßl sor. Ha a beÊrkezett vagy a pålyåzati tårgyalås (licit) sorån megtett ajånlatok Üsszege megegyezik, Ês új ajånlatot egyik A pålyåzat bontåsa – kßlÜn meghívó nÊlkßl – a megjelent pålyåzók jelen- ajånlatevő sem tesz, a tårgyalåst vezető szemÊly a nyertes ajånlattelÊtÊben tÜrtÊnik vőt sorsolåssal ållapítja meg. Pålyåzati tårgyalås időpontja: 2014. åprilis 24-Ên 10.30 Helye: ZMJV Polgårmesteri Hivatal II. em. 212. iroda 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Licit tĂĄrgya:

A bÊrlemÊnyek havi bÊrleti díja. A versenytårgyalåson (licit) a pålyåzók – kßlÜn ÊrtesítÊs nÊlkßl – rÊszt A pålyåzat eredmÊnyhirdetÊse a pålyåzati tårgyalåsok befejezÊsÊvel vehetnek. A licit sorån az ajånlatokat a bÊrleti díj 5 %-ånak megfelelő egyidejŹleg tÜrtÊnik. Üsszeggel lehet emelni. A pålyåzat nyertesei a helyisÊgÊrt legmagasabb bÊrleti díjat ígÊrő pålyåzók. Pålyåzati ajånlat Nyertes bÊrleti pålyåzat esetÊn – a Vagyonrendelet 38. § alapjån – a szerződÊs megkÜtÊsÊvel egyidejŹleg a bÊrlő a vållalt kÜtelezettsÊgeinek bizA pålyåzati ajånlatnak bÊrlet esetÊn tartalmaznia kell: tosítåsåra óvadÊkot kÜteles fizetni. Az óvadÊk mÊrtÊke legalåbb kÊthavi – Pålyåzó nevÊt, címÊt. bruttó bÊrleti díj ellenÊrtÊknek megfelelő Üsszeg. – A bÊrelni kívånt helyisÊg pontos meghatårozåsåt. – A pålyåzati biztosítÊk befizetÊsÊnek igazolåsåt, A rÊszletes pålyåzati kiíråst beszerezni, Ês a helyszíni megtekintÊsre – Nyilatkozatot a pålyåzati feltÊtelek elfogadåsåról Ês az ellenszol- időpontot egyeztetni, illetve a pålyåzati ajånlatot benyújtani ZMJV Polgåltatås teljesítÊsÊre vonatkozó kÜtelezettsÊg vållalåsåról. gårmesteri Hivatal VårosfejlesztÊsi Ês TervezÊsi Osztåly Ingatlangazdålkodåsi Csoportjånål (II. emelet, 210–211. iroda, Telefon: 92/502-127, Pålyåzati biztosítÊk 92/502-129) lehet. A bånatpÊnz befizetÊsÊre szolgåló csekk a Polgårmesteri Hivatal 211. A pålyåzati hirdetmÊny teljes szÜvege az Ünkormånyzat w w w. szobåjåban kÊrhető, de a bånatpÊnz åtutalåssal is fizethető ZMJV Önkor- zalaegerszeg.hu hivatalos honlapjån a Gazdasåg, befektetÊsek rovatban månyzata OTP Banknål vezetett 11749008-15432704 szåmú bankszåmla- Pålyåzatok menßpont alatt megtekinthető. szåmåra tÜrtÊnő åtutalåssal. A bånatpÊnz szerződÊskÜtÊs esetÊn a bÊrleti díjba beleszåmít. ZMJV Önkormånyzata a pålyåzati kiíråst az ajånlatok benyújtåsåra nap Nem nyertes pålyåzók rÊszÊre a pålyåzó rÊszÊről befizetett bånatpÊnz az meghatårozott időpontig indoklås nÊlkßl visszavonhatja, illetve gerszegai pålyåzalae szolgåltatåssal, eredmÊnyhirdetÊstől szåmított 15 napon belßl, kamatmentesen visszajår. zatot ÊrvÊnytelennek nyilvåníthatja. sÊgben, kibővßlt Megszokott minő mellÊklettel 2013. július 12.

I. ĂŠvfolyam 27 .

Ingyenes vĂĄrosi kĂśzĂŠleti hetilap

szĂĄm

a 26-27. oldalon Mega

InfĂł

Ă–TĂ“RAI TEA

„Minden idekÜt�

Harc a zsebszerződÊsek ellen

Keresse a Zalaegerszegi 7 Nap legfrissebb szĂĄmĂĄt minden hĂŠten facebookon is!

facebook.com/zalaegerszegi7napa lÊJúlius 1-jÊn hatålyb tÜrvÊny pett az új bßntető lek-

l zenĂŠrĹ‘l, Ingyenes vĂĄrosi Wohner CsabĂĄva kĂśzĂŠleti hetilap mĹąvelĹ‘ sĂşlyemelĂŠsrĹ‘l ĂŠs i feldĂŠsszer vezĹ‘i, direktoroldal mĂŠnykĂŠ 9. jogellenes adatokrĂłl a termĹ‘fĂśld valami nt megszerzĂŠsĂŠt, ĹąkĂśaz abban valĂł kĂśzrem az esett dĂŠst. ErrĹ‘l is szĂł n, a kortek 5. oldal is jĂłl szerepel elmĂşlt ĂŠv tavaszĂĄ zott, ĂĄzĂłink vĂ­ziladb a lĂŠtrehoKatinka szerzett, de a a hĂŠt tĂŠmĂĄj mĂĄny ĂĄltalet HosszĂş ĂŠt ket vizsHĂĄrom aranyĂŠrm megszerzĂŠs lyes zsebszerzĹ‘dĂŠse g jogellenes Fontos a szemĂŠ fĂśld bizottsĂĄ termĹ‘ v a zi tĂĄrcakĂś ykĂśny tapasztalatcsere tĹ‘ tĂśrvĂŠngĂĄlĂł melynt Az Ăşj bĂźnte dja az ingatlant, dj adj kihelyezett ĂźlĂŠsĂŠn, Ă–n adja Mosonmanek ezĂşttal – Mi hozzuk a vevĹ‘t! tpĂŠ13. e,g Ady Endre u. gyarĂłvĂĄ r ĂŠs Ĺ?riszen 8900 Zalaegersz -77 erszeg Zalaeg Tel.:+ 36 70/454-04 utĂĄn ter hatĂĄlyba lĂŠpett otthont. Az ĂźlĂŠst, JĂşlius 1-jĂŠn www.oc.hu/zalaegerszeg tĂśrvĂŠnykĂśnyv, adott Seres PĂŠter FotĂł: volt, emben az Ăşj bĂźntetĹ‘ hakmĂŠnykĂŠnt mely a DĂ­szter az ĂźlĂŠsre mely bĹąncsele jogelRĂŠpĂĄssy RĂłbert ĂŠrkezik a termĹ‘fĂśld tartottĂĄk. tĂĄrozza meg Gyutai Csaba ĂŠs zĂŠsĂŠt, valamint szerdĂĄn vilĂĄg minden oldalon.) Budai Gyula, lenes megszer A hĂŠten a (FolytatĂĄs a 14. kĂśzremĹąkĂśdĂŠst. ĂŠrkeztek Notre ĂŠv az abban valĂł i 7 nap

ZalaegersZeg

i nap zalaegerszeg oksĂĄgon

bŹncse 32. szåm kÜnyv, smely 16. • I. Êvfolyam meg 2013. augusztu nt hatårozza

a vizes Magyar sikerek

vilĂĄgbajn

rzĹ‘dĂŠsek ellen Harc a zsebsze esett az elmĂşlt ErrĹ‘l is szĂł lĂŠtkormĂĄny ĂĄltal et tavaszĂĄn, a zĹ‘dĂŠsek rehozott, zsebszeri bizottsĂĄg vizsgĂĄlĂł tĂĄrcakĂśz melynek ĂźlĂŠsĂŠn, kihelyezett agyarĂłvĂĄr ezĂşttal – MosonmutĂĄn - ZalapĂŠter ĂŠs Ĺ?riszent otthont. Az egerszeg adott a DĂ­szteremben ĂźlĂŠst, mely Az tartottĂĄk. volt, szerdĂĄn a DĂ­szteremben mely ĂźlĂŠst, Az tartottĂĄk. volt, szerdĂĄn tartottĂĄk. ĂźlĂŠst szerdĂĄn a 14. oldalon.) (FolytatĂĄs

AjtĂłfelĂşjĂ­tĂĄs!

tĂĄjĂĄrĂłl ZalaegerDame NĹ‘vĂŠrek n 7. oldal szegre.

Budai Gyula,

  

 

Gyutai Csaba

ĂŠs RĂŠpĂĄssy RĂłbert

k s előtt ållnaster, Nagy beruhåzåGyutai Csaba polgårme alpolgårmes-

i Doszpoth Attila Andrås gazdasåg ter Ês Håry a szåz legtanåcsadó felkeresi vårosi cÊget, nagyobb adózó kel megvitashogy vezetőiek az Ünkor-

ĂŠrkezik az ĂźlĂŠsre

Ăšjra szĂŠp lesz ! ĂśtĂłra akĂĄr 1 nap alatt TulajdonkĂŠppen i tea

minden idekĂśt

✓ soha tĂśbbĂŠ ajtĂłfestĂŠsFotĂł: SereS PĂŠter alatt akĂĄr egy nap ✓ tĂśrmelĂŠk nĂŠlkĂźl zaj nĂŠlkĂźl ✓ bontĂĄs ĂŠs nagyobb kopĂĄsĂĄllĂł ĂźtĂŠs- ĂŠs ✓ kĂśnnyĹą ĂĄpolĂĄs, ĂŠs tokra alkalmas ✓ a legtĂśbb ajtĂłra alapanyagok FC 2001-es minĹ‘sĂŠgi A ZTE ✓ sajĂĄt gyĂĄrtĂĄsĂş ĂĄlya nag y-

HOÄžWWH

ban ztese k Barcelónå Tornagyő 

koroszt

ĂŠrt el

szerĹą sikert zakĂźzem r Kft. PORTAS-s orszĂĄgb an, Holz-BĂşto Spanyol ahol u. 4 s FĂŠszek ĂĄban, szeg Barcelon 8900 Zalaeger rangos utĂĄnpĂłtegy-butor.po rtas.co.hu vettek info@holz lĂĄs tornĂĄn rorszag.hu u as-magya rtas.co.h a fiatalok. www.port rĂŠszt www.po 6. oldal n

zenÊről, Wohner Csabåval mŹvelőÊs súlyemelÊsről as.co.hu www.port direktor i dÊsszerv ezői, n 9. oldal feladatokról

: 06 20 22 -49

278

ízek, Håzias minősÊ g! megbízható


közélet

ZalaegersZegi 7 nap

Konferenciát tartottak a holokauszt 70. évfordulója alkalmából

Minden a szavakkal kezdődik gyarországi zsidóság, újjáépül, éli hagyományait, kultúrát teremt és értékes színfoltja lesz Zalaegerszegnek, ahogy ez régen is volt – mondta a városvezető. Hozzátette, a programsorozatot a helyi hitközséggel egyeztetve készítette elő a város, amely a rendezvényekre 8,2 millió forintot nyert a Miniszterelnökség által létrehozott Civil Alaptól, s összesen 10 millió forintot fordít idén a megemlékezésekre. Siklósi Vilmos kiemelte, a hitleri Németország és a vele együttműködő Magyarország ugyan elveszítette a II. világ-

Az emlékév rendezvényei Június 1-jén a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, illetve a zalaegerszegi izraelita temetőben tartanak megemlékezést, ekkor a Kvártélyház produkcióját, a Szomorú vasárnap című művet is láthatja a közönség. Június 5-én Hüvös József emléktáblájának avatását tartják, novemberben bemutatják A zalaegerszegi zsidóság története a 18. századtól napjainkig című kötetet. – Ez az év az emlékezésé lesz, de szóljon a közösségről is, mely hozzátartozik a város történelméhez. Reméljük, a megyeszékhelyi, miként a ma-

háborút, ám a zsidókkal kapcsolatban „jól teljesített”: a holokauszt zsidó áldozatainak száma 6 millió, közülük 600 ezer magyar, közel 1200 zala-

n Kiss gyöNgyvér

n Nagy KatiNKa

zsidó háztartásról számolt be, addig az 1848-as már 115 háztartásról, 534 emberrel, közül 396 volt egerszegi születésű. A Schütz kékfestő és kereskedő család két generációjáról, Schütz Sándorról és Frigyesről, a város, a vármegye akkori legnagyobb adófizetői közé tartozó családról Megyei Anna történész-muzeológus szólt. Béres Katalin történészmuzeológus a helyi zsidóság két világháború közötti kulturális szerepvállalásából villantott fel momentumokat, Csalló Gergely középiskolai történelemtanár a zsidótörvények hatásairól, dr. Paksy Zoltán főlevéltáros a gettóba zárásról, deportálásról, Siklósi Vilmosné, a Béke – Shalom Baráti Társaság tagja az 1945 után életről tartott előadást. n pgy

Egyedi kézművestermékek stelázsival Kézművesek portékáival telt meg hétvégén a Keresztury VMK aulája.

kisebbeket. Szombaton este a A kézműves szappanokat felnőttek két egerszegi divat- k iá l lító Visi Zoltánné tervező, Fehér Beatrix és rendszeres résztvevője a Sustik Krisztina kreációit rendezvénynek, mint elismerhették meg, illetve Tóth mondta, zalaegerszegi véEndre mesterszakács tartott dőnőként fia betegsége miHagyományőrző jelleggel, kóstolóval egybekötött főző- att készített először veg ynyolcadszor rendezték meg bemutatót az érdeklődőknek. szermentes szappanokat, az Eg yedi kézműves termékek vásárát, amelyet idén másodszor egy stelázsival is kibővítettek, hogy helyi termelők bemutathassák termékeiket. Utóbbiak közül tizenegyen, míg a kézművesek ötvenhárman képviseltették magukat. A népszerű háromnapos rendezvényen délutánonként előadóművészek várták a gyerekeket: bábszínházi előadások, Szalóki Ági énekesnő és a Hahó együttes szórakoztatta a leg- Egyedi játékokat, figurákat is láthatott a közönség Fotó: Katona tibor

Keresztury éve

később praktikáit oly nagyszerűen sikerült fejlesztenie, hog y 2012-ben a Magyar Kézműves Remekdíjat is elnyerte. – Amellett, hogy bemutathatom ezeket a természetes anyagokból készült bőrápolókat, remek alkalom e találkozó arra is, hogy megismerkedjünk olyan emberekkel, akik hobbiból szintén szívesen alkotnak különböző egyedi készítményeket – fejtette ki Visi Zoltánné. – Itt ismerkedtem meg például két kedves barátnőmmel, Varga Judit ékszerkészítővel és Fábiánné Kiss Adrienn gyurmaékszer-készítővel, akikkel évek óta járunk hasonló dunántúli találkozókra.

Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség vezetője hangsúlyozta, fontos, hogy minél többen ismerjék a történelem ezen részét is egerszegi. Minden a szavakkal kezdődött, mondta, a gyűlöletkeltéssel, a gúnyrajzokkal, a kirekesztéssel, a zsidótörvényekkel. Hangsúlyozta, „ezt a történelmet tanítani kell”. Hozzáfűzte, fontos, jelentős momentum, hogy a programsorozatot a város rendezi. Kiss Gábor, a Deák könyvtár igazgatója, a konferencia levezető elnöke elmondta, Zalában történelmünk e része is kutatott, megemlítette Németh László és Paksy Zoltán Együttélés és kirekesztés című kötetét, amely a zsidók 1919 és 1945 közötti mindennapjait mutatja be. Kapiller Imre levéltáros A zalaegerszegi zsidó társadalom 1750 és 1850 között címmel tartott előadást, melyből kiderült, míg az 1746-os összeírás 9

5

Keresztury Dezső 110 éve született Zalaegerszegen, így 2014. a városban Keresztury-emlékév is: számos programot tartanak a művész munkássága előtt tisztelegve. Zalaegerszeg önkormányzata fontosnak tartja, hogy az évfordulót méltóképpen ünnepeljük, ezért a város 2014. évi költségvetésében, első körben, 2 millió forintot hagyott jóvá, árulta el sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán alpolgármester. Hozzátette, sok ünnepi rendezvénynek ad otthont például a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a Zrínyi Miklós Gimnázium, a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Tagkollégium. – Még Keresztury Dezső életében létrejött a Keresztury kuratórium – tette hozzá dr. Gyimesi Endre, a Keresztury Emlékbizottság elnöke. – Ez az intézmény Keresztury halála után emlékbizottsággá alakult, és azóta is ápolja a művész emlékét. Az idei évforduló kapcsán szervezett programok egyike volt a Keresztury online vetélkedő április 10-én, a megmérettetést, hagyományteremtő szándékkal, idén először hirdették. Az elkövetkező rendezvények között szerepel eg y Keresztury Dezső halálának évfordulója alkalmából szervezett felolvasóest, az egész estés virrasztással egybekötött programot április 30-án a Deák könyvtárban tartják. Ugyanitt konferenciára és kiállításra is sor kerül majd. A kiállítást a Gönczi Galériával együtt állítják össze. Szeptember 5-én a Zrínyi gimnáziumban tartanak ünnepséget, amely az iskola számára is különleges esemény lesz, hiszen az intézmény 120. alkalommal köszönti az új és régi diákokat tanévnyitóján, illetve találkozót szerveznek az iskola Kereszturydíjasai részére. Szeptember 30-án a Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Tagkollégiumába várnak mindenkit felolvasóestre, műsorra. Dr. Gyimesi Endre elárulta, a legnagyobb volumenű alkotás Németh János kerámia domborműve lesz, mely a tervek szerint Keresztury szülőházára kerül fel.

Minden a szavakkal kezdődik, emlékeztetett beszédében Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség vezetője a vészkorszakban történtekre a holokauszt 70. évfordulója alkalmából útnak indított programsorozat nyitórendezvényén, hétfőn. A zalaegerszegi zsidóság és a holokauszt című konferenciának az 1904-ben épült zsinagóga épülete, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem adott otthont. Az egybegyűlteket először Gyutai Csaba polgármester köszöntötte. Felidézte, Zalaegerszegre Rohoncról települtek zsidók, akiknek közösségéhez olyan ismert emberek tartoztak, mint például dr. Boschán Gyula ügyvéd, kormányfőtanácsos, Junger Mózes főrabbi, dr. Berger Imre ügyvéd, Garai Sándor mérnök vagy éppen a Botfán gazdálkodó Hüvös család tagjai.

| 2014. április 18. |


6

| 2014. április 18. |

a hét témája

Az egy éve elhunyt Szalay Annamáriára emlékeztek

ZalaegersZegi 7 nap

Premierfilmek vetítésére is lehetőség van immár a belvárosi épü

Régi érték, új technika – a zala Új digitális vetítőgép került a jelentősen átalakított gépházba, ennek köszönhetően az Art moziban – noha, mint neve is mutatja, az intézmény megtartja az „art” jelleget – immár közönségfilmek, premierfilmek vetítésére is lehetőség van. A mintegy 18 millió forintos beruházásról kedden tartottak sajtótájékoztatót. n Péter GyönGyi

Egy éve érkezett a szomorú hír, hogy hosszantartó, súlyos betegség után elhunyt Szalay Annamária. Múlt szombaton a Göcseji úti temetőben Gyutai Csaba polgármester és Balaicz Zoltán alpolgármester emlékezett a barátra, politikusra, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Médiatanács elnökére. A zalaegerszegi származású Szalay Fotó: SereS Péter Annamária 51 évesen hunyt el.

Változás a munkarendben A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló rendeletnek megfelelően alakul Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkarendje is. Eszerint 2014. május 1. (csütörtök) munkaszüneti nap, 2014. május 2. (péntek) pihenőnap, 2014. május 10. (szombat) pedig munkanap, de az ügyfélfogadás szünetel.

„Rágondolok, míg járom Golgotámat. Mivelhogy nincs igazság idelent, Pilátus alatt a keresztre ment, de harmadnapra új életre támadt.” (Dsida Jenő)

A próbavetítéseket már meg is kezdték, tegnap óta az új technikával „forognak” a filmek, ám a hivatalos megnyitót, ahova a nagyközönséget is várják, május 6-án tartják. A sajtótájékoztatón Gyutai Csaba polgármester előrebocsátotta, fontos, hogy a városban legyen egy olyan vetítőhely, ahol a zalaegerszegiek a közönségfilmek mellett másféle értékes, értéket képviselő filmekkel is találkozhatnak. Az Art mozi technikája azonban sajnos az utóbbi esztendők során elavult. Az országban szerencsére még számos településen igyekeztek megtarta-

ni az önkormányzati kulturális intézményrendszerben a lehetőséget, s a közös parlamenti kezdeményezés végül meghallgatásra talált, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírta a mozifejlesztésre a pályázatot, a lehetőséggel pedig magánüzemeltető nem, csak települési önkormányzat élhetett. – A 25 százalékos önrészt természetesen vállaltuk, a 4 millió 294 ezer forintot beépítettük a város költségvetésébe, így az elnyert összeggel együtt 13 millió 294 ezer forintot biztosíthattunk a beruházásra – tájékoztatott a városvezető. Kondor Anita, a Keresztury Dezső VMK igazgatója hozzá-

Velkey Péternek, a humánigazgatási osz be a géptermet, a vetítőgépet Drávecz Sz tette, az elnyert forintok jelentősek, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az országban összesen 100 millió forintot osztottak fel. Öröm, hogy a város szívügyének tekintette a mozi fejlesztését most is, miként az előző években. Az igazgató beszámolt róla, hogy a

A X. Főiskolás Fesztivállal ért véget a Fiatalok Hete Múlt szerdán indították útnak a Városi Diáknapok rendezvényével, és hétfőtől folytatták a X. Főiskolás Fesztivállal a Fiatalok Hete elnevezésű rendezvénysorozatot. A középiskolások városházi hatalomátvétellel indították útnak a programot, amelyet sok más mellett a diákönkormányzat közgyűlése, sportnap és az Aludj máskor című, 24 órás, nagyszabású, látványos vetélkedő követett.

A főiskolás hallgatók hétfőtől szakmai előadásokon, sportrendezvényeken vettek részt, de a számukra összeállított tarka kínálatban koncert, stand up comedy is szerepelt, miként a hagyományoknak megfelelően főzőverseny is.

Zalaegerszeg minden polgárának áldott, békés Húsvétot kívánok! Gyutai Csaba polgármester A hagyományos főzőverseny sem maradt el

Fotó: SereS Péter


a hét témája

ZalaegersZegi 7 nap

ület falai között

aegerszegiek mozija

tály vezetőjének (balra) és Gyutai Csaba polgármesternek (jobbra) mutatja Fotó: SereS Péter zabolcs közbeszerzési eljárás januárban kezdődött, az eredmény március 5-én született meg, ennek értelmében a beruházást a budapesti székhelyű DNN Professional Graphics Kft. nyerte el, a közbeszerzést pedig egy zalaegerszegi cég bonyolította. A szerződéskö-

tést március közepén ejtették meg, s aztán nem egészen egy hónapon belül be is szerelték a szakemberek az új vetítőgépet. Az új technika új környezetet is igényelt, a gépház átalakítása során klímát, elszívó berendezést építettek be, a termet kifestették, új padlóburkolatot

kapott és természetesen a vil- rosi pályázati keretből – felújílanyszerelés is része volt a fel- tották az Ady teremben a széújításnak. E „renoválás” költ- keket, a Keresztury VMK berusége közel 700 ezer forint volt, házásában pedig kibővítették a ez még kiegészült a közbeszer- színpadot. Úgy tapasztalták zés díjával, így a beruházás ugyanis, hogy a városban igény összességében közel 18 millió van az értéket közvetítő műsoforintba került, összegzett rokra, sokan látogatják a Nyitott Akadémia Kondor Anita, előadásait, de aki elárulta, a A digitális vetítőgép fényörömmel forégi gépeket a ereje hatalmas, 9500 lumen, gadták, fogadGöcseji Múzea megvilágítást 1,4 kilowatják be a Duum veszi át. tos lámpa biztosítja. Úgynemaszínház Változnak a vezett 2 K-s, 2048 x 1080 piprodukcióit, jegyárak is, xel, vagyis a Full-HD-nál namiként más ám – mint azt gyobb felbontású képmiszínházi, muaz igazgató nőségben vetítenek, 5.1 disical- vag y hangsúlyozta gitális hangminőségben. operettműso–, csak kis rokat. Idén az mértékben. előtér festéséAz intézményegység vezetője, Drávecz re, a világítás megújítására forSzabolcs felidézte a mozi múlt- dítottak figyelmet, a vitrinek ját, elmondta, hogy korábban modernizálása még zajlik, de 16, illetve 35 milliméteres film- az épület homlokzatán már ott formátumot alkalmaztak, szerepel az Art mozi felirat. Etmajd próbáltak előrelépni a től az évtől ismét „hétnapos” magyar fejlesztésű, e-cinema lett a mozi, vagyis a hét minden rendszeren keresztül, de ma napján várja a közönséget. Az már ez sem működőképes, így új arculathoz pedig új moziplaelérkezett a pillanat, amikor kátot is álmodtak. Céljuk, hogy nem lehetett elodázni a fejlesz- hozzájáruljanak a város kulturális életének fellendítéséhez, téseket. Drávecz Szabolcs kitért rá, a és a szórakoztató, ismerettermozi infrastruktúrájában is jesztő előadások mellett mozis megújult, az utóbbi négy év kró- élményért is betérjenek hozzánikájához tartozik, hogy – vá- juk a zalaegerszegiek.

Formálódnak a termek a Göcseji Múzeumban A belépőt egyelőre csupasz falak, készülő állmennyezet, serény szakemberek fogadják, de formálódik már a terem: két keskeny helyiségből egy nagy, egységes tér jött létre a Göcseji Múzeum földszintjén, ahova a sajtó képviselőit is várták kedden. Mint arról már beszámoltunk, a 130 éve született kiváló, világszerte ismert és elismert szobrászművész, Kisfaludi Stróbl Zsigmond emlékét méltóképpen őrzi Zalaegerszeg, a Göcseji Múzeum, így megújul a munkáit bemutató terem is, ahol előadásokat, vetítéseknek is tarthatnak. Arról, hol is tart a folyamat, Kaján Imre, a múzeum igazgatója adott tájékoztatást. Mint mondta, illetve mutatta, az intézmény bejáratától balra található vizesblokkot elbontották, helyét a korábban jobb oldalon található információs pult „foglalja” majd el, amely fölött videoinstalláció kap helyet: mintegy kétszáz, zalai tájat bemutató fotó váltakozása dinamikus élményt nyújt az érkezőnek. A kiállítás a korábbinál majd’ kétszer akkora területen lel otthonra, új lesz az installáció és megújul

a világítás, az alkotások tehát valóban méltó helyre kerülnek. Az építési munkálatok május végére elkészülnek, utána három hetük lesz az intézmény munkatársainak

Formálódnak a terek a múzeumban

arra, hogy „belakják” a megszépült termeket. Gyutai Csaba polgármester hozzátette, az előző sikeres pályázat egy újabbal egészült ki, így összesen 30 millió forintot tudnak felhasználni a felújításra. Az új kiállítóterem arra is lehetőséget biztosít, hogy egy-egy nagyobb gyűjteményt hozzanak el Zalaegerszegre. A Kisfalud Stróbl Zsigmond életművének otthont adó teremmel, a készülő monográfiával – mely megjelenésének

nincs anyagi akadálya – formálódik egy olyan brand, márka, amelyre alapozva a Göcseji Múzeum rákerülhet Európa művészeti térképére, összegzett Gyutai Csaba. Vigh László országgyűlési képviselő hozzátette, Kaján Imre igazgatóval átbeszélték, milyen fejlesztésekre lenne még szüksége a múzeumnak, s azon dolgozik, hogy minél több forrást Zalaegerszegre hozzon a tervek megvalósításához.

Fotó: SereS Péter

| 2014. április 18. |

7

Cimborák Jövő héten, április 25-én délután tartják a Cimbora klub következő összejövetelét a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A 14.30-kor kezdődő találkozó vendége Karáth Anita költő lesz, aki a költészet napja jegyében interaktív gyermekfoglalkozást tart a Cimboráknak. Az ifjú látogatókat arra kérik a szervezők, vigyék magukkal kedvenc versüket is, így tisztelegve a költészet napja előtt.

Értékelés A választásokat értékelte szerdai sajtótájékoztatóján, immár a végleges eredmények ismeretében, Major Gábor, az MSZP egerszegi elnöke, aki az Összefogás jelöltjeként indult. Elöljáróban úgy összegzett, a résztvevők nem azonos feltételek mellett versenyeztek, komoly ellenszélben kellett küzdeni az ellenzék politikusainak. A Jobbik megerősödött a megyében – Zala 1-es számú választókerületében jelöltjüket azonban sikerült megelőzni, s ennek örülnek –, márpedig, tette hozzá, egy radikális párt megerősödése mindig társadalmi problémákat jelez. Kiderült, folytatta, elég, ha a lakosság nagy része „hithű”. Programokat nem tudtak ütköztetni, erre ugyanis nem vállalkozott a jobboldal, igaz, programjukkal, programelemekkel nem is találkoztak. Nem jelent meg a lokálpatriotizmus sem, hiszen választókerületen kívüli jelöltet segítettek győzelemre a zalaegerszegi választókörzetben. A jobboldal komoly adatbázissal rendelkezik, szinte pontosan tudják, kinek milyen a meggyőződése. Major Gábor köszönetet mondott minden támogatónak, aktivistának – sokat és sokan dolgoztak a kampányban. A zalai megyeszékhelyen 30 százalék fölötti eredményt értek el, vagyis 50 százalékkal növelték a támogatók arányát 2010-hez képest, ami ledolgozható a két nagy párt között az önkormányzati választásokig. Ezen, kérte végül az embereket, csakúgy, mint a május végi uniós választásokon, minél nagyobb számban n pgy menjenek el.


8

| 2014. április 18. |

közélet

ZalaegersZegi 7 nap

A kilencvenedik születésnap

Lesz minden, ami kerámia Április utolsó hétvégéjén rendezik meg a XI. zalaegerszegi országos fazekas- és keramikustalálkozó és fesztivál rendezvényét, méghozzá idén a Magyar Kerámiavárosok Találkozójának keretében. Ez alkalomból Németh János keramikusművész alkotásaiból is kiállítás nyílik.

A Zalaegerszegen élő Priskin Jánosné 1924. április 16-án született, 90. születésnapja alkalmából dr. Sándor Erzsébet aljegyző és Zimborás Béla, a polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályvezető-helyettese köszöntötte a város nevében. Anna néni egy Békés megyei kis faluban, Csorváson látta meg a napvilágot, élete során több településen is élt. Négy gyermeke született, tizenegy unokája és tizennégy dédunoFotó: SereS Péter kája van. Napjai pihenéssel, tévénézéssel telnek.

Tojáskereső verseny idén is Tojáskereső tájékozódási versenyre várják a városlakókat április 19-én, nagyszombaton, a Göcseji Falumúzeumba. A Trió Egerszeg ZTC által szervezett hagyományos húsvét előtti verseny 14 órakor indul. A résztvevőknek a szabadtéri múzeum területéről készült tájfutó térképen bejelölt, és a terepre kihelyezett tojások (ellenőrzőpontok) megkeresése lesz a feladat. A 12 kötelező pont mellett további 88 pontot kell megkeresniük a vállalkozó kedvűeknek – csokitojásért. A feladat megoldásához segítséget nyújtanak a ZTC ifjú tájfutói. A szervezők a verseny végén sportszereket sorsolnak ki a köte-ilező pontokat teljesítők között.

A nagyszabású programsorozatról szerdán tartottak sajtótájékoztatót a városházán. Gyutai Csaba polgármester az előzményekről szólva elmondta, a 2012-ben Hódmezővásárhelyen létrejött Magyar Kerámiavárosok Szövetségéhez Gödöllő, Hollóháza, Karcag, Kecskemét, Magyarszombatfa, Mezőtúr, Pécs, Sárospatak és Zalaegerszeg csatlakozott, s a zalai megyeszékhely vállalta a 2014-es találkozó megrendezését. A városvezető szólt térségünk gazdag kerámiahagyományairól, és arról is, hogy április 26-án kiállítás nyílik Németh János Kossuthés Munkácsy-díjas keramikusművész munkáiból a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum időszaki kiállítótermében. A kerámiavárosok zalaegerszegi találkozóján az áp-

rilis 25-ei szakmai programok mellett szeretnék megteremteni a résztvevők a szövetség jogi kereteit, az alapító okirat tervezetét is megvitatják, de-

Miként tavaly, úgy idén is lesz fazekasverseny Fotó: archív/Katona tibor

rült ki Prokné Tirner Gyöngyi, a Kézművesek Háza szakmai vezetőjének szavaiból. A rendezvényen részt vesz Antoine di Caccio, az uniós szakmai szervezet elnöke, valamint Giuseppe Olmeti, az Olasz Kerámiavárosok Szövetségének igazgatója is. Skrabut Éva, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, a XI. zalaegerszegi országos fazekas- és keramikustalálkozó és fesztivál április 26–27-én – tehát a hagyományoktól eltérően pénteken még nem – várja a közönséget a Göcseji Falumúzeumban. Idén 50 fazekas portékáit vehetik szemügyre a látogatók, Korondtól az Őrségig szinte valamennyi kiemelkedő központ képviselteti magát. Idén sem marad el a fazekasverseny, amelynek díjazását félmillió forinttal támogatta a minisztérium. A Pajta Galériában Csuti Tibor fazekas munkáiból nyílik kiállítás, lesz folklórműsor, természetesen Kádár Ferenc vándorfényképész is érkezik, de népi játszótér ugyancsak szerepel a kínán pgy latban.

Randizz online

ALUMÍNIUM DOBOZ

üdítős, sörös, gy egyéb t talos italos d dobozok

Átvételi ár: Ft/kg

192

HASZNÁLT LT ÉTOLAJ TOLAJ

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ ANYAGOK FELVÁSÁRLÁSA Átvételi helyek és időpontok: Zalai Huke Kft.

8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65. Nyitva: hétfő-csütörtök 8.00-16.00 péntek: 8.00-15.00 Tel.: 92/ 511-644 Átvételi ár: Ft/kg kg

70

TETRA PACK O OK DOBOZOK tejes, üdítős italdobozok tisztára öblítve, összelapítva

Átvételi ár: Ft/kg

19

ÜVEG

fehér, színes üdítős, ős, boros, pezsgős, egyéb öblös üveg, befőttes, savanyúságos dunsztos üveg (nem veszünk át énai) hőálló üveget (jénai), síküveget, katedrál üveget (drótos üveg) és porcelánt

Átvételi ár: Ft/kg

10

www.huke.hu

Átvételi ár: Ft/kg

50

PET PALACK KUPAKKAL AKKAL KK KAL A

ásványvizes,, üdítős palackok a,, összelapítva, rt kupakk visszacsavart kupakkal Átvételi ár: Ft/kg

15

PAPÍR

csomagolópapír, csom cso om magolópapír kkartondoboz, t d b szórólap, könyvek, újságpapír

HÁZTARTÁSI SI FLAKON

TALÁLD MEG A TÁRSAD!

kozmetikai, mosószeres, öblítős, tisztító-g szeres műanyag flakonok

Átvételi ár:

20 Ft/kg

Több ezer társkereső a megyéből


ötórai tea

ZalaegersZegi 7 nap

| 2014. április 18. |

9

Beszélgetés Fentősné Belléncs Andrea ifjúsági szakreferenssel fiatalokról, rendezvényekről

Egy hullámhosszon a diákokkal Az, aki szinte napi kapcsolatban van a fiatalokkal, lépést kell hogy tartson velük: jó, ha például ismeri, használja a modern kor vívmányait, de mindenekelőtt fontos, hogy egy nyelvet beszéljen, szót értsen az ifjabb generáció tagjaival. Erről, és sok más mellett feladatairól is beszélgettünk Fentősné Belléncs Andreával, a polgármesteri hivatal ifjúsági szakreferensével, annak kapcsán, hogy a mögöttünk hagyott héten az ifjak vették birtokba Zalaegerszeget. n Péter GyönGyi

A Fiatalok hetén belül a Zalaegerszegi Városi Diáknapok rendezvénysorozata csak az egyik, de kétségtelenül a leglátványosabb, legizgalmasabb része a munkájának, amely azonban ennél jóval összetettebb. Foglalkozik ifjúságvédelemmel, e terület keretei között a prevenciós tevékenység mint koordinációs feladat, az ifjúságvédelem szereplőivel való kapcsolattartás, bűnmegelőzés, kábítószerügyi fórum tartozik hozzá. Zalaegerszeg városa nagyon jó, három komponensből álló felsőoktatási ösztöndíjrendszerrel rendelkezik (ezek kiemelten támogatják a műszaki képzésekben való részvételt, a helyi felsőoktatási intézmények látogatását, s a kimagasló tanulmányi teljesítményt), az ösztöndíjakkal, miként a pécsi kollégiumi férőhelyek elosztásával kapcsolatos adminisztratív tennivalók, pályázatok készítése szintén feladatai között találhatóak, de a városi diákrendezvények szervezésében, lebonyolításában, a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal elnökségének munkájában, a városi közgyűléseken, a bizottsági anyagok előkészítésében is aktívan részt vesz az ifjúsági szakreferens. Beszélgetésünk hátterét vidámság és zene kísérte, vagyis a 24 órás „Aludj máskor” című vetélkedő jelentette. Az ifjúsági szakreferens néhány éjszakai órára ugyan kimenőt kapott a gyerekektől, de mindvégig éberen figyelte, miként zajlik a rendezvény, hiszen a cél az volt, hogy mindenkiben kellemes emlékként, élményként maradjon meg.

ban minden bizonnyal megjelenik. Éppen a diáknapok kapcsán fogalmazta, illetve köszönte meg az eg yik diákönkormányzatos fiatal azt a fajta nyitottságot, emberi hozzáállást, amit a saját, szűkebb környezetében nem igazán tapasztal és ez mindenképpen nagy elismerés nekem. Mint ahogy a tavalyi Ifjúságért díjban is benne volt a szakmai segítségen túli kapcsolat, helytállás értékelése is. Az, hogy minden héten találkozom diákokkal, hogy folyamatosan kapcsolatban állok velük, arra is ösztönöz, hogy kövessem a kor kihívásait. Ha valamiben nem vagyok jártas, akkor tanítanak, tájékoztatnak a gyerekek, legyen szó az okostelefon alkalmazásáról vagy éppen egy zenei irányzatról. A diákönkormányzat saját Facebook-csoporttal rendelkezik, csakúgy, mint az ifjúsági kerekasztal. Rendszeresen levelezünk a közösségi oldalakon, gyakran ott osztjuk szét a feladatokat is. A portálokon való kommunikáció is része tehát a mindennapjaimnak. Sokat változott a világ. Aki velük él, dolgozik, annak meg kell tanulnia az ő kommunikációs csatornáikon közeledni hozzájuk. A családom eleinte furcsállotta, de mára már elfogadta, hogy anyuka esténként, hétvégén a Facebookon levelez-

lóan reagálnak. Próbáljuk mindig közösen megoldani a dolgokat. A városi diáknapok nagyszabású programjait három éve szervezzük, bár előtte volt egy rövid, másfél éves szünet, azt megelőzően is működtek a diákszervezetek, csak esetleg kevésbé látványosan. A rendezvények azért is jelentősek, mert közösségépítő erejük van. Itt jegyzem meg, jó kapcsolatot ápolunk a főiskolások szervezeteivel is. Fontosnak érzem elmondani azt is, hogy nagyon komoly támogatást kapunk az ifjúsági munkához az önkormányzattól, a városvezetéstől anyagilag és erkölcsileg egyaránt. A partnerek között pedig a Diáksziget, a Zegzug Ifjúsági Irodák munkatársai támogatására mindig számíthatunk.

– Milyennek látja őket? Nyitottak? Érdeklődőek? – Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen azok, akikkel kapcsolatban állok, eleve aktívak, talpraesettek, kíváncsiak, szívesen vállalnak szerepet a közéletben. Magam is meglepődök azonban azon, hogy az egyes korosztályok – még ha csupán néhány esztendőnyi különbségről is van szó – mennyire mások gondolkodásban, mentalitásban. Nincsenek egyébként könnyű helyzetben, féltem is

Fentősné Belléncs Andrea Zalaegerszegen született, 1988tól az Autotours idegenforgalmi referense volt, majd 1990 után a Volán Utazási Irodához került, később pedig a Paravion Travel – Malév partneriroda vezetőjeként dolgozott. 2001-től Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala köztisztviselője; az idegenforgalom területén dolgozott, majd 2004-től az önkormányzati ifjúsági feladatokat látja el. get. Ezek a fórumok nem he- őket. Kitolódott a tanulmányok,

– Miként hat vissza az emberre lyettesítik a személyes együtt- a családalapítás, az önálló élet az, hogy sokat időzik ifjak között? léteket, amelyekre minden megteremtésének ideje, renge– Sok pozitív hozadéka van, például az, hogy kicsit visszafiatalodik köztük az ember, még, ha ez külsőleg, fizikálisan esetleg nem is látszik, de a mentalitásban, pozitív gondolkodás-

szerdán sor kerül a Diákszigeten. Az összejövetelek alkalmával nemcsak a tennivalókról esik szó, hanem személyes beszélgetéseknek is részese lehetek, az őszinte érdeklődésre, nyitottságra a gyerekek hason-

Fentősné Belléncs Andrea: – A városi diáknapok nagyszabású programjait három éve szervezzük

az ifjúsággal, legalábbis, ami a tunk a szakmai utak révén, himunkát illeti. Korábban mivel szen az úgynevezett árualapot foglalkozott? jelentő desztinációkat igyekez– Idegenforgalmi szakemberként kerültem a polgármesteri hivatalhoz, korábban az Autotoursnál, majd a Volán Utazási Irodánál dolgoztam, aztán egy budapesti székhelyű utazási iroda zalaegerszegi kirendeltségének vezetője lettem. Tagja, majd alelnöke voltam a regionális idegenforgalmi bizottságnak, tulajdonképpen ennek kapcsán kaptam a felkérést is, nem vállalnám-e a városnál az idegenforgalmi referensi posztot. Mivel a turizmusnak a kiutaztatási területe nagy szerelem volt számomra, először nemet mondtam. Később azonban már a hivatalban nagyon élveztem és nagy kihívás volt az AquaCity marketingjének elindítása, előtte készült el a termálfürdő is: a pályázati források megszerzésében szintén részem volt, amire nagyon büszke vagyok – tehát kiteljesedhettem az eredeti hivatásomban. Később aztán, ahogy változott a világ, az átszervezések nyomán mégis úgy gondoltam, jó lenne valamiféle egyéb hasznos tudást is szerezni. Így lett pedagógus végzettségem, de már 2004-ben megkaptam az ifjúsági feladatokat, amelyeket 2007 óta végzek önálló munkakörben.

teg információval találkoznak – Az utazási irodáknál inkább – sokkal több a lehetőség, de a buktató, a mellékvágány is a csak szervezett vagy azért világot is láthatott? felnőtté válás útján.

– Említette, hogy egy évtizede – Európában sok helyre és fűzte szorosabbra kapcsolatát távoli földrészekre is eljutot-

tek alaposan bemutatni nekünk a partnerek. Addig egyébként, amíg nem lettem irodavezető, magam is vittem csoportokat.

– Manapság is szívesen kerekedik fel vagy elég volt a jövésmenésből? Hogyan töltődik fel? – Egy-egy mozgalmas nagyrendezvény, mint például a városi diáknapok – minden vele járó fárasztó feladat ellenére – üdítően hat rám. És nem utolsósorban szép nagy család vesz körül. A három felnőtt gyerek már önálló életét éli a választottjával, de szerencsére itt vannak körülöttünk Zalaegerszegen, így gyakran találkozunk, rendszeresek a hétvégi közös ebédek nálunk. És férjemmel már egy gyönyörű, értelmes, kedves fiúunokával is büszkélkedhetünk. Remélem, hamarosan többen is lesznek! Édesapám kivételével még az idős szülők is köztünk vannak, így a család sok örömet, de egyben feladatot is nyújt a mindennapokban. Az utazás szeretete megmaradt, ha tehetjük, megyünk nyáron és télen is. Nem vagyok az a „tengerparton fekvő” típus, számomra fontos a „csavargás”, a még ismeretlen helyek felfedezése. Szeretek zenét hallgatni, olvasni, bár erre túl sok időm sajnos nincs. Viszont – talán nosztalgiából is – rendes idegenvezetőként a mai napig minden utazásunkat megtervezem, és arra alaposan felkészülök.


10 | 2014. április 18. | programajánló

ZalaegersZegi 7 nap

A határjárás hagyományát elevenítik fel szombaton A Göcsej Baranta Haditorna Kör immár negyedik alkalommal eleveníti fel a határjárás hagyományát Zalaegerszegen. Április 19-én, szombaton 23 órakor gyülekeznek a határjárók a megyeszékhelyi Mária Magdolnaplébániatemplom előtti téren, és egy áldást követően indulnak a várost körülölelő 19 km-es túrára. A határjárás érinti többek között a Kálváriát, a kertvárosi templomot, az Egerszeg-hegyi kápolnát, az andráshidai kápolnát és végül reggel az olai templomhoz érkeznek a résztvevők, -iahol közös szentmisével zárul a program.

Horoszkóp Kos: Sok többletenergiával rendelkezik, ezt szinte maradéktalanul egzisztenciája építgetésébe fekteti. Jóval többet dolgozik, mint máskor, szüksége van kollégái, felettesei elismerésére.

Mérleg: Kreativitást igénylő munkára vágyik, ezért elkezdett keresgélni a munkaerőpiacon. Szórakozni szeretne a hétvégén. Vegye kezébe a szervezést, s akkor biztosan fergeteges lesz a hangulat.

BiKa: Szívesen dolgozik együtt kollégáival. Munkatársai nagyra becsülik szakmai tudását. Túlságosan rátelepedik családtagjaira, minden percükről tudni szeretne.

sKorpió: Ha ügyesen használja tudását és erejét, akkor gyorsabban végezheti el a feladatokat munkahelyén. Magánéletében próbáljon meg kitörni a taposómalomból.

iKreK: Pontosan tudja, mit kell tennie, hogy jobban boldoguljon munkahelyén. Használja ki kreativitását, tegye hatékonyabbá a munkafolyamatokat. Töltsön több időt gyermekével.

nyilas: Használja kiváló kommunikációs képességeit. Beszélje meg kollégáival azokat a feszült pontokat, amelyeket eddig nem mertek szóba hozni. Kedvesét a tenyerén hordozza.

BaK: ráK: Szeret a megszokott, Nincs kedve dolkitaposott úton járni, gozni, vannak naaz újdonságoknak pok, amikor legszí- nem örül. Jó ötleteket ad kollévesebben ki sem kelne az gáinak, amelyekkel hatékoágyból. Vegyen ki pár nap nyabban végzik munkájukat. szabadságot, és ha teheti, utazzon el vidékre. Vízöntő: Ha munkatársai oroszlán: nem az Ön elvárásaiKönnyen és gyorsan nak megfelelően dolgozik. Pozitív ki- oldják meg a feladatokat, aksugárzásának kö- kor dühös lesz. Pihenjen, elszönhetően kiváló a légkör képzelhető, hogy viselkedésémunkahelyén. Harmónia nek hátterében a fáradtság áll. uralkodik otthonában. HalaK: szűz: Nem érdekli a munGyorsan és ügyesen kája, legszívesebdolgozik, másokat is ben minden percét arra ösztönöz, hogy kedvesével töltené. Gondolaminőségi munkát végezze- tai folyton elkalandoznak, nek. Olykor fáradtnak érzi ezért egyre többször hibázik. magát, ám családja körében Feletteseinek is feltűnt már rövid idő alatt feltöltődik. szétszórtsága.

w w w. ma ra ton . hu

A Tizenkét év rabszolgaság című filmet az Ady Moziban láthatja a közönség

színház

13:20 17:00 19:40 (Kivéve kedd) 22:20 (Kivéve kedd-szerda)

art Mozi

Április 16-ig műszaki átalakítás miatt a filmvetítés ideiglenesen szünetel. Április 18. 19.00 Svejk – Hevesi-bérlet Április 17–23. 17.00 Tizenkét év rabszol(Bemutató előadás) Amerika kapitány – A tél katonája (MB) gaság 16 Április 19. 19.00 Svejk – Nádasdy-bérlet 19.15 A Wall Street farkasa Április 23. 19.00 Vőlegény – Tolnay- 19:40 (Csak kedd) bérlet 10:40 (Kivéve csütörtök, szerda) Április 24. 19.00 Svejk – Pécsi-bérlet

Hevesi sándor színház

kiállítások

RIO 2 (MB) KN Digitális 3D 14:45 16:00 18:15 tantermi Deszka Április 23. 9.45 Cyber Cyrano – Kölcsey 10:15 (Kivéve csütörtök, szerda) Ferenc Gimnázium RIO 2 (MB) KN 17.00 Cyber Cyrano – Zalaszám Kft. 12:30 (Kivéve csütörtök, szerda)

állandó kiállítások

griff Bábszínház

időszaki kiállítások

Moziműsor

Göcseji Múzeum Színes selymek, fodrok, csipkék – A divat változásai 1830 és 1940 között (A kiállítás május 18-ig látogatható.)

Noé (MB) 12 Digitális 3D Április 23. 10.00 Ládafia – Paff-bérlet 16:45 14.00 Ládafia – Dumbó-bérlet 19:30 (Kivéve szerda) Április 24. 10.00 Ládafia – Hamupipő22:15 (Kivéve kedd – szerda) ke-bérlet 14.00 Ládafia – Pinokkió-bérlet Noé (MB) 12 19:30 (Csak szerda)

Cinema City Április 23-ig

A beavatott (MB) 16 14:00 20:00 (Csak kedd) 20:30 (Kivéve kedd)

Göcseji Múzeum (vasárnap, hétfő: zárva, kedd-szombat: 9–17 óra) Németh János keramikusművész kiállítása

Hevesi Sándor Színház Április 18. 18 óra: Burma csodálatos világa – Gál Cecília kiállításának megnyitója (A tárlat június 7-ig látogatható naponta 9 és 19 óra között.)

Keresztury Dezső VMK – Gönczi Galéria „Németh János 80” – Németh János Mr. Peabody és Sherman kalandjai Kossuth- és Munkácsy-díjas kerami(MB) 6 Digitális 3D kusművész jubileumi kiállítása (A 12:00 (Kivéve csütörtök, szerda) tárlat április 30-ig látogatható keddtől péntekig 10 és 18, szombaton 14 Mr. Peabody és Sherman kalandjai és 18 óra között.) (MB) 6 Amerika kapitány – A tél katonája (MB) 16 Digitális 3D Városi Hangverseny- és Kiállítóterem 10:00 (Kivéve csütörtök, szerda) Transzcendens (MB) 16 15:00 17:30 20:15 (Csak kedd) 20:00 (Kivéve kedd) 22:30 (Kivéve kedd-szerda) 10:00 12:30 (Kivéve csütörtök, szerda)

Gyógyszertári ügyeletek április 18. április 19. április 20. április 21. április 22. április 23. április 24.

BENU GYÓGYSZERTÁR ZALAEGERSZEG PLATÁN LANDORHEGYI U. 4. KRISTÁLY, TÜTTŐSSY U. 6/B. KÍGYÓ, BERZSENYI U. 9. HEGYALJA, HEGYALJA U. 43. EGERSZEG PHARMA (KÓRHÁZ), ZRÍNYI M. U. 1. PARACELSUS, CSÁNY TÉR 1. GONDVISELÉS (BUSZPÁLYAUDVAR), KOVÁCS K. TÉR 4.

92/312-391 92/321-807 92/510-086 92/510-642 92/596-633 92/510-049 92/323-804

18.00–07.30 12.00–08.00 08.00–08.00 08.00–07.30 15.30–07.30 19.00–07.00 18.30–06.30


programajánló | 2014. április 18. | 11

ZalaegersZegi 7 nap

Pálinkaverseny A Za laegerszeg i Gasztrokulturális Egyesület második alkalommal hirdet házipálinka versenyt. A nevezési határidő április 29., az érdeklődők pálinkánként 0,5 liter nedűvel jelentkezhetnek, amelyeket a Keresztury Dezső VMK portáján adhatnak le. Nevezési díj nincs, az eredményhirdetést pedig május 3-án 18.30-tól, a III. Pálinka és Mangalica Majálison tartják.

kiállítása (A kiállítás április 29-ig látogatható.) Takács Gyuláné nyugdíjas óvónő Szülőfalum Türje című képeslap kiállítása (A kiállítás május 31-ig látogatható)

Állatorvosi készenléti szolgálat április 18-tól (péntek 19 órától) április 22-ig (kedd reggel 8 óráig) KesztHelyi járás: Dr. Koósz Attila Keszthely T.: 36/30/238-1455 (előzetes bejelentkezés szükséges)

Liszt Ferenc Általános Iskola Kalmár Magdolna keramikus kiállítása (A tárlat május 9-ig látogatható)

nagyKanizsai járás: Dr. Dezső János Nagykanizsa, Iskola u. 2. T.: 93/377-016 és 36/20/913-9713 Dr. Kósek Kornél Zalaszentbalázs T.: 36/30/284-6274 április 18-tól (péntek 19 órától) Dr. Virág Ernő Garabonc állatorvosi rendelő T.: 93/340-418 és 36/30/947-4226 április 20-tól (vasárnap reggel 8 órától)

koncert Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

Április 23. 19.00 Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész koncertje, közreműködik Borbély László zongoraművész – klasszikus hangverseny-bérlet Április 25. 17.30 Teremtő tűz – Kerámiavárosok művésztelepeinek kiállítása (A tárlat május 8-ig látogatható) Keresztury Dezső VMK Gépek – Leonardo da Vinci tanulmá- Április 25. 19.00 Leander Rising koncert nyai alapján készült modellek kiállítása (A tárlat április 18-ig látogatható keddtől péntekig 10 és 18 óra között, szombaton 10 és 16 óra Keresztury Dezső VMK között.) „Föld napja” programok:

zalaegerszegi járás: Ügyeletes kisállatrendelő: Dr. Varga Edit Zalaegerszeg, Bóbita u. 1. (Csács) T.: 36/30/255-1580 Vegyes praxis: Dr. Bagladi Péter Pókaszepekt T.: 36/30/225-3714 ügyeletes állatgyógyszertár: Nagykanizsa, vásárcsarnoki állatgyógyszertár szombat 8-12 óráig T.: 93/326-408 Zalaegerszeg, Batthyány úti állatpatika szombat 9-12 óráig T.: 92/347-375 Zalaszentgrót, Május 1. u. 3. sz. alatti állatpatika T.: 36/30/9748-316

Egyéb

Április 24. 9.00–18.00 Látogatás az József Attila Városi Tagkönyvtár Őrségi Nemzeti Parkban, 16.00 A Megmutatom magam! – Balatoni Bori, növényvédő szerek hatásai – HorSzili Nóra, a Kertvárosi Általános váth Katalin előadása (A Kertbarát Iskola 3. c osztályos diákjai és Balog Kör programja.) Eszter, a Csillagközi Óvoda óvodá- Április 25. 8.00–12.30 Rendkívüli tansának 2 hölgy meg egy kicsi című órák általános iskolások részére

a zalaegerszegi Városi teleVízió Műsora

8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 45-49. Tel.: 06-92/311-309 E-mail: info@zegtv.hu Műsorok az interneten: www.zegtv.hu április 18., pénteK 5:00 Híradó, félóránként 9:00 Osztályos orvos – egészségügyi magazin 9:30 Zalai Krónika – megyei magazin 9:45 Híradó 10:15 Képújság 18:00 KultúRandevú – kulturális magazin 19:00 Híradó 19:15 Híradó Részletes 19:25 Esti mese 19:30 Navigátor – a PTE hírmagazinja 20:00 Híradó 20:15 Híradó Részletes 20:30 MARSO Nyíregyházi KK–Zalakerámia ZTE KK – férfi kosárlabda-mérkőzés 22:00 Híradó 22:15 Híradó Részletes 22:30 Képújság

EMlékEzEtEs EsEMényEk április 18. 89 éve, 125-ben tartották az első Budapesti Nemzetközi Vásárt 32 éve, 1982-ben avatták fel Ópusztaszeren a Nemzeti Emlékparkot április 19. 43 éve, 1971-ben a szovjetek elsőként juttattak Föld körüli pályára űrállomást, amelyen tartósan ember tartózkodott

hogy meghódítsa az aztékok birodalmát április 22. 644 éve, 1370-ben Párizsban letették a Bastille alapkövét 44 éve, 1970 óta ez a Föld napja április 23. 19 éve, 1995 óta ez a könyv szerzői jogok napja. A katalánok javaslatára az UNESCO nyilvánította ezt a napot a könyv napjává

április 20. 152 éve, 1862-ben hajtották végre az első sikeres pasztöri- április 24. 792 éve, 1222-ben II. András zálást kiadta az Aranybullát 688 éve, 1326-ban Károly Róáprilis 21. 495 éve, 1519-ben érkezett bert magyar király megalapíHernando Cortez, a totta a Szent György lovagkonkvisztador Mexikóba, rendet

április 19., szoMBat 0:00 Heti Hírek – a heti Híradók összeállítása 2:30 KultúRandevú – kulturális magazin 3:30 Szolgálnak és szolgáltatnak – magazin 4:00 Osztályos orvos – egészségügyi magazin 4:30 Zöldövezet – magazin 5:00 ZTE FC–Cegléd-NESS Hungary NB II-es labdarúgó-mérkőzés 6:30 MARSO Nyíregyházi KK–Zalakerámia-ZTE KK – férfi kosárlabdamérkőzés 8:00 Heti Hírek 10:30 KultúRandevú 11:30 Szolgálnak és szolgáltatnak 12:00 Osztályos orvos 12:30 Zöldövezet 13:00 ZTE FC–Cegléd 14:30 MARSO Nyíregyházi KK–Zalakerámia-ZTE KK 16:00 Heti Hírek 18:30 KultúRandevú 19:30 Szolgálnak és szolgáltatnak 20:00 Osztályos orvos 20:30 Zöldövezet 21:00 ZTE FC–Cegléd 22:30 MARSO Nyíregyházi KK–Zalakerámia-ZTE KK 0:00 Heti Hírek 2:30 KultúRandevú 

Lapozzon bele a Zalaegerszegi 7 Napba már a facebookon is!

ZalaegersZegi

7 nap

Ingyenes városi közéleti hetilap

i nap zalaegerszegeger szegen is

r 2. • I. évfolyam 2013. novembe

43. szám

ellen Sétával a mellrák

– Zala

ben rejlő erőre

hívták fel a figyelmet

7. oldal

nál emlékezünk Mécsesek lángjá A rendszeres

szűrés fontosság

ára s a közösség

a a hét témáj

c Több mint harmin napirendet m tárgyalt a grémiu

Kft. fejSzó volt a Zala-Depo lavelesztéséről, bankszám ítési zetésről és a közművesrenszóló hozzájárulásról n 6–7. oldal deletről is.

ötórai tea

„Jó úton haladunk”

Fotó: SereS

Péter

környehogy szép, rendezett hozzátartozóet, figyelmet nagy felelősség dálkodási zetben találják sírját. A szüke, a ik, szeretteik kíván a Városgaz tesen eln telik ez a hétvég i ágazatának séges és természe Kft. kegyelet ól, felújítáám mindenAz emlékezés jegyébekerült, mécses, gyertya munkatársaitól, napja köze- végzett munkákr felelkövetkező sírokra virág, koszorúmindenütt a sírkertekben. szentek, halottak n készül- sokról, és az bea sajtónak is ledtével fokozotta napokba n adatokról etők. hunyorog szelíden n emlékea k a városvez nek. Ezekben réved, csendese fel Zala- számolta a 4. oldalon.) varázsla tokeresik en tra (Írásunk rengeteg Alkonya és békés zik. fenntart ása, temetőit is, fontos, A temetők san szép, nyugodt is egerszeg temető. Megtése év közben valamen nyi a múltba működte megáll az ember,

san szép, nyugodt Alkonyatra varázslato

yi temető és békés valamenn

nak rtolóvá is válhat Eredményes spo

facebook.com/zalaegerszegi7nap

Besenczi ÁrBeszélgetés Sándor páddal, a Hevesi ával siSzínház igazgatój ról és kerekről, feladatok n 9. oldal persze díjairól

Kultúra

Virtuális valóság a színpadon

hogy szeresse tal, hanem az, a ismerkedjen meg a sportot, 2010-ben és így egészA Cyber Cyranót Az ötösportága kkal, lépjen aztán írta Tasnádi István. ségesen éljen, s iskolába , Deszka elődik Tantermi tovább általáno folytatód ik r 6-án mu, adást novembe Sándor ahol reméljük ett út. Szívetatják be a Hevesi oldal majd a megkezd meg yek n 2. Színházban. sen és örömmel ra, mert ezekre az avatásoka mozgás , Butudom, mit jelentígy, 88 éveA program kitalálója Aranycsa még az és a sport, zánszky Jenő, az óvónők is is járt ez alkasen is. Talán pat hátvédje megyeszékhek e komplex sportlézalai a meglátjá lomból és minél tesítmény előnyeit,a gyerekelyen. ki focista, úgy többet hozzák – Az igazi kosak, maa , már ket, hogy focizzanaázzanak szokták mondani is rúg. A neverazzanak, kézilabdcsak momája hasában n lényege nemvagy egyáltalá lési program Némelyi kükből részt vegyen zogjanak . csak az, hogy , hanem az sportoló is váleredményes benne a gyermeklehetőséget hat felnőtt korára… is, hogy mozgási pályaava– fogal(Bővebben a nyújtsun k számáraJenő. – A tudom, oldalon.) ky tásokról a 17. pályaavatásokon, mazott Buzánsz tibor veszek részt a Fotó: Katona pályák létesíté- Buzánszky Jenő: – Szívesen 88 évesen is program, a és sport, még így, az, hogy futmozgás nem a célja jelent mit sének meg a fiaballozni tanuljon

is Két ovifocipályát ravattak Zalaege hét szegen alig egy leforgása alatt.

Heti akciónk

a

23. oldalon!

3:30 Szolgálnak és szolgáltatnak 4:00 Osztályos orvos 4:30 Zöldövezet 5:00 ZTE FC–Cegléd 6:30 MARSO Nyíregyházi KK– Zalakerámia-ZTE KK április 20., Vasárnap 8:00 Heti Hírek – a heti Híradók összeállítása 10:30 KultúRandevú – kulturális magazin 11:30 Szolgálnak és szolgáltatnak – magazin 12:00 Osztályos orvos – egészségügyi magazin 12:30 Zöldövezet – magazin 13:00 ZTE FC–CeglédNESS Hungary NB II-es labdarúgó-mérkőzés 14:30 MARSO Nyíregyházi KK–ZalakerámiaZTE KK – férfi kosárlabda-mérkőzés 16:00 Heti Hírek 18:30 KultúRandevú 19:30 Szolgálnak és szolgáltatnak 20:00 Osztályos orvos 20:30 Zöldövezet 21:00 ZTE FC–Cegléd 22:30 MARSO Nyíregyházi KK–Zalakerámia-ZTE KK 0:00 Képújság április 21., Hétfő 5:00 Híradó – félóránként 9:00 KultúRandevú 10:00 Híradó 10:30 Képújság 18:00 Aréna 18:30 Navigátor – a PTE hírmagazinja 19:00 Jóbarátok, cimborák 19:30 Zöldövezet 20:00 Diótörő 21.00 Tarr-Sprint Andráshida–Győri ETO – NB IIIas labdarúgó-mérkőzés 22:35 Képújság

10:30 Képújság 18:00 Szolgálnak és szolgáltatnak 18:30 Nyitott Egyetem 19:00 Híradó 19:15 Híradó Részletes 19:25 Esti mese 19:30 Zöldövezet 20:00 Híradó 20:15 Híradó Részletes 20:30 Szolgálnak és szolgáltatnak 21:00 Híradó 21:15 Híradó Részletes 21:45 Képújság április 23., szerDa 5:00 Híradó – félóránként 9:00 Szolgálnak és szolgáltatnak 9:30 Nyitott Egyetem 10:00 Zöldövezet 10:30 Híradó 10:45 Híradó Részletes 11:00 Képújság 18:00 Osztályos orvos 18:40 Zalai krónika 19:00 Híradó 19:15 Híradó Részletes 19:25 Esti mese 19:30 Nyitott Egyetem 20:00 Híradó 20:15 Híradó Részletes 20:30 Osztályos orvos 21:00 Híradó 21:15 Híradó Részletes 21:30 Képújság

április 24., CsütörtöK 5:00 Híradó – félóránként 9:00 Osztályos orvos 9:30 Zalai Krónika 9:45 Híradó 10:00 Híradós Részletes 10:15 Képújság 18:00 Osztályos orvos 18:40 Zalai Krónika 19:00 Híradó 19:15 Rendőrségi Hírek 19:25 Esti mese 19:30 Osztályos orvos 20:00 Híradó 20:15 Rendőrségi hírek 20.25 Esti mese 20.30 Nyitott április 22., KeDD 5:00 Híradó – félóránként 9:00 Egyetem 21.00 Híradó 21:15 Aréna 9:30 Navigátor 10:00 Rendőrségi Hírek 21.30 KépújHíradó 10:15 Híradó Részletes ság


12 | 2014. április 18. |

kultúra

A háború után 6-kor – bemutató a színházban (Folytatás az 1. oldalról.) A háborúkat, azt, hogy milyen borzalmasak voltak, sokszor emlegetjük, amikor békében élünk, ugyanakkor majdnem mindent elkövetünk azért, hogy a történelem megismételje magát, mondta Halasi Imre. – Švejk egy végtelenül egyszerű figura, akinek természetes életösztönéből eredően rendkívüli képessége van arra, hogy túlélje a szörnyűségeket. Vagy azért, mert látszólag nem veszi őket komolyan, vagy azért, mert bízik a saját életösztönében – folytatta a rendező. – Mindaddig, amíg látjuk őt ebben a történetben, megússza a szörnyűbbnél szörnyűbb kalandokat, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy ez a világ végezetéig így lesz. Švejk nem a saját furfangjának, leleményességének és csavaros észjárásának köszönheti a túlélést, hanem egyszerűségének. Az életet a legtermészetesebb tisztaságában és a maga esendő bájában kezeli, ezért az élet ezt meghálálja neki azzal, hogy jó ideig életben hagyja. Egy komédia mindent fel tud dolgozni. Az

élet maga komédia, még akkor is, ha tragikus vagy szörnyű dolgok is zajlanak benne. Az emberi elme úgy van összerakva, hogy a szörnyűségekből is képes humort gyártani, mert tudja, hogy az élet veszélyes, és e veszélyeket mégiscsak humorral érdemes megoldani és túlélni. Ilyenformán a Švejk nem egyértelmű vígjáték, amin az ember halálra neveti magát. Keserű életfilozófia, keserű és őszinte emberismerettel teli história. Tekintettel arra, hogy ez egy szerteágazó regény, nagyon sok jelenet van benne, így majdhogynem azt mondhatjuk, egy filmes szerkesztésű írott anyagról van szó. Rengeteg jelenet és rengeteg különböző, főleg háborús helyszín van benne. Ennek megfelelően úgy döntöttünk Laczó Henriette díszlettervezővel, hogy az egész darab a Kehely nevű kocsmában játszódik, ahol a történet a kezdetét veszi, és ahová Švejk a történet végére invitálja is a vele együtt szolgáló katonákat, hogy jelenjenek meg majd a háború után 6-kor. n Nagy KatiNKa

Keresse lapunkat az interneten is: www.facebook.com/zalaegerszegi7nap

ZalaegersZegi 7 nap

A hagyományt nem csak tisztelni kell A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben a Pannon Írók Társasága és az Énekmondó Együttes közreműködésével mutatták be költeményeiket nemrégiben a 2013-as Európai Költő Torna hazai alkotói. Szalai Zsolttal beszélgettünk. A falusi androgün című magyar győztes vers szerzője számára kuriózum, hogy a költői tornának köszönhetően művét hét nyelvre lefordították, és több helyszínen bemutatták: Szarajevóban, Mariborban, Kassán és Zalaegerszegen. – Izgatott, hogy a különböző idegen nyelveken miként jön át az a forma és mondanivaló, amit a versemmel próbáltam közvetíteni, s az általam is beszélt nyelvekből kiindulva elégedett voltam a fordításokkal – összegezte Zsolt élményeit. – Emellett érdekes tapasztalat volt, hog y más nemzetek költői milyen témákhoz nyúlnak, és hog y használják a nyelvüket. A győztes Senka Maric Saric műve például eg y poszttraumatikus vers a Jugoszláv háborúról, amely kiválóan tükrözi, hogy a közép-európai sors mennyire foglalkoztatja a művészeket. Más országok költői is hasonlóképpen érdeklődtek a magyarok iránt, így Zsoltot, mint az Ambroozia folyóirat szerkesztőjét, szlovák alkotók is felkeresték, hogy az általa publikált versek fordításait közöljék. Választékból

nincs hiány, a dunántúli régióból rengeteg levelet kap a lap, amelyekben ifjú poétajelöltek várják munkáik értékelését.

Szalai Zsolt – A technikai részt is el kell sajátítani, hogy versként definiálhassuk a költeményt – vetette fel Zsolt. – Kezdetben én is azt hittem, ha a gondolataimat ritmusban, rímekkel papírra vetem, az elég, mire megkaptam, hogy ezek maximum popdalszövegek. A költészet ösztönös, intuitív alapokra épül, de sokat segít az elmélet a készség fejlesztésében és az alkotás folyamatának felül-

vizsgálatában is. Nálam egy mű alapja, hogy megfigyelem, mit mond egy épület vagy egy régi fotó, és ahhoz képest mit látok most. A költő a hagyománnyal dolgozik már azáltal is, hogy a nyelvhez nyúl, de igazi hatást csak akkor válthat ki, ha munkáiba beleszűri a világot, amelyben él. Vallom, hogy a hagyományt nemcsak tisztelnie kell egy kortárs szerzőnek, de újjá is kell alkotnia. Legutóbbi kötete, a Viharvadász az otthon tapasztalatából született, abból az élményvilágból, amelyet a dunántúliság, regionalitás, lokalitás rejt magában, s készülő könyvénél is e témánál kíván maradni, annyi különbséggel, hogy a falut nem mások, hanem saját nézőpontjából készül bemutatni. S hogy a lírakötetek napjainkban mennyire népszerűek? – Egy novella a buszon is elolvasható, és élvezhető, míg egy versre ez nem jellemző. Rendszeresség, folyamatosság szükséges, és sajnos manapság nem sokan tudják megtenni, hogy meghatározott napszakokban olvasással töltsék az idejüket – magyarázta Zsolt, kifejtve, hogy a jellemző végtelen információáramlás is mindhiába: – A vers nem pusztán információ, hanem egy művészi módon átadott kód, amit értelmeznünk kell, élvezni, elmélyedni benne. n Kiss gyöNgyvér

A fürdő május 1-től újra nyitva. 10% kedvezmény a hirdetés felmutatójának!

Infó: www.szentgrotfurdo.hu • Facebook: Szent Gróth Termálfürdő • Telefon: +36 83/708-000 • 8790 Zalaszentgrót, Zalabéri út


gazdasĂĄg

ZalaegersZegi 7 nap

NÉBIH: Élelmiszert biztonsĂĄggal KĂźlfĂśldrĹ‘l behozott illegĂĄlis hĂşs-, gyĂźmĂślcs- vagy zĂśldsĂŠgszĂĄllĂ­tmĂĄnyok, amelyek eredetĂŠrĹ‘l semmit nem tudni, Ăşjrafagyaszott termĂŠkek, nem megfelelĹ‘ kĂśrĂźlmĂŠnyek a vĂĄgĂłhidakon: sok egyĂŠb mĂĄs mellett effĂŠle problĂŠmĂĄkkal veszik fel a harcot a Nemzeti ÉlelmiszerlĂĄnc-biztonsĂĄgi Hivatal (NÉBIH) szakemberei. MinderrĹ‘l dr. KardevĂĄn Endre orszĂĄgos fĹ‘ĂĄllatorvos, a VidĂŠkfejlesztĂŠsi MinisztĂŠrium ĂĄllamtitkĂĄra beszĂŠlt. Dr. KardevĂĄn Endre a 60 ĂŠves fennĂĄllĂĄsĂĄt ĂźnneplĹ‘ BĂĄthory-iskola rendezvĂŠnyĂŠre ĂŠrkezett, s tartott elĹ‘adĂĄst az ĂŠlelmiszerbiztonsĂĄgrĂłl. Elmondta, a NÉBIH 2012 mĂĄrciusĂĄban jĂśtt lĂŠtre azzal a cĂŠllal, hogy az orszĂĄgban mindenĂźtt egysĂŠges legyen az ĂŠlelmiszer-ellenĹ‘rzĂŠs. A hivatalon belĂźl szĂĄmtalan igazgatĂłsĂĄg mĹąkĂśdik, a Kiemelt Ăœgyek IgazgatĂłsĂĄgĂĄt 2012 szeptemberĂŠben hoztĂĄk lĂŠtre, ĂśsszetĂŠtele vĂĄltozatos, ĂŠlelmiszer-higiĂŠnikusok, jĂĄrvĂĄnyĂźg yi szakĂĄllatorvosok, kertĂŠszek, agrĂĄrmĂŠrnĂśkĂśk, jogĂĄszok, informatikusok, revizorok, bĹąn-

ßgyi nyomozók, volt rendvÊdelmi dolgozók segítik a munkåt, de jó az egyßttmŹkÜdÊsßk a NAV-val Ês az ORFK-val is. Az egÊsz orszågra kiterjedő

meg, kÜzel 200 millió forint bírsågot róttak ki a szakemberek, Ês 8,2 milliård forint åfaÊs adókerßlÊst ållapítottak meg, sorolta dr. Kardevån Endre. Az ßgyek 83 szåzalÊkåban ållapítottak meg jogsÊrtÊst, a tÜbbi esetben rossz bejelentÊsre mentek ki, vagyis nem talåltak semmit. Az ållamtitkår diåkkal is illusztrålta előadåsåt. Sokszor foglalnak le olyan illegålis szållítmånyt, amelynek eredete ismeretlen, azt åt akarjåk csomagolni, hogy aztån magyar årukÊnt adjåk tovåbb. Gyakran foglalnak le nÜvÊnyi eredetŹ Êlelmiszereket, amelyekről szintÊn semmit nem tudni, de megesik, hogy mår felolvadt, újrafagyasztott hústermÊkekre bukkannak. Ezeket a termÊkeket termÊszetesen megsemmisítik, hiszen nem tudni, hogy pÊldåul adott zÜldsÊget, gyßmÜlcsÜt mivel, milyen vegyszerrel kezeltÊk, van-e bennßk vegyszermaradvåny. Dr. Kardevån Endre felhívta a figyelmet, hogy egÊszsÊgßnk ÊrdekÊben csak ellenőrzÜtt termÊket, engedÊlyezett n pgy helyről våsåroljunk.

Dr. Kardevån Endre tartott előFotó: Katona tibor adåst hatåskÜr jelentősÊge abban rejlik, hogy sokszor nem csak egyetlen megyÊt Êrint a visszaÊlÊs. HatÊkonyan mŹkÜdnek, az elmúlt időszakban tÜbb mint 550 ellenőrzÊst vÊgeztek, 3490 tonna termÊkkel kapcsolatban intÊzkedtek, tÜbb mint 1000 tonnåt semmisítettek

BĂšTORDISZKONT - fa-, konyha- ĂŠs szobabĂştorok - magyar ĂŠs lengyel bĂştorok nagy vĂĄlasztĂŠkban

EGYEDI MÉRETRE IS!

Sarok garnitĂşrĂĄk 78.900,-Ft-tĂłl -Ft-tĂłl

FranciaĂĄgyak 44.900,-F ,-Ft-tĂłl ,-Ft-t

A kĂŠpek illusztrĂĄciĂłk.

SzekrĂŠnysorok 59.900,-Ft-tĂłl -Ft-t

KanapĂŠk 32.500,-Ft-tĂłl

I. ĂŠvfolyam 27 .

Ingyenes vĂĄrosi kĂśzĂŠleti hetilap

szĂĄm

p zalaegerszegi na ĂĄltatĂĄssal,

2013. jĂşlius 12.

szolg sÊgben, kibővßlt Megszokott minő Infó mellÊklettel a 26-27. oldalon Mega

H

Ă–TĂ“RAI TEA

„Minden idekÜt�

Harc a zsebszerződÊsek ellen

Keresse a Zalaegerszegi 7 Nap legfrissebb szĂĄmĂĄt a facebookon is! facebook.com/zalaegerszegi7naplĂŠJĂşlius 1-jĂŠn hatĂĄlyba zenĂŠrĹ‘l, tĂśrvĂŠnyIngyenes vĂĄrosi Wohner CsabĂĄval pett az Ăşj bĂźntetĹ‘ kĂśzĂŠleti hetilap mĹąvelĹ‘kbĹąncsele sĂşlyemelĂŠsrĹ‘l ĂŠs 32. szĂĄm kĂśnyv, mely fel16. • I. ĂŠvfolyam a meg dĂŠsszervezĹ‘i, direktorioldal mĂŠnykĂŠnt hatĂĄrozz 9. jogellene s adatokrĂłl a termĹ‘fĂśld valamint megszerzĂŠsĂŠt, kĂśaz abban valĂł kĂśzremĹą az esett dĂŠst. ErrĹ‘l is szĂł k 5. oldal , a korĂłink is jĂłl szerepelte elmĂşlt ĂŠv tavaszĂĄn ott, de a vĂ­ziladbĂĄz lĂŠtrehoz a hĂŠt tĂŠmĂĄja ĂĄltalet HosszĂş Katinka szerzett, mĂĄny t vizserzĂŠsĂŠt HĂĄrom aranyĂŠrm es zsebszerzĹ‘dĂŠseke Ăśld jogellenes megsz Fontos a szemĂŠly i bizottsĂĄg a termĹ‘f e tĂĄrcakĂśz ykĂśnyv Ĺ‘ tĂśrvĂŠngĂĄlĂł tapasztalatcser tt, melyAz Ăşj bĂźntet dja az ingatlan dj adja kihelyezett ĂźlĂŠsĂŠn, Ă–n adj Mosonmanek ezĂşttal – Mi hozzuk a vevĹ‘t! pĂŠg Ady Endre u. 13. gyarĂłvĂĄr ĂŠs Ĺ?riszentszeg 8900 Zalaegersze, 7 Tel.:+ 36 70/454-04-7 ter utĂĄn - ZalaegerĂźlĂŠst, rszeg hatĂĄlyba lĂŠpett otthont. Az JĂşlius 1-jĂŠn www.oc.hu/zalaege tĂśrvĂŠnykĂśnyv, adott FotĂł: Seres PĂŠter volt, az Ăşj bĂźntetĹ‘ mĂŠnykĂŠnt haa DĂ­szteremben ĂźlĂŠsre mely az bĹąncselek mely jogelRĂŠpĂĄssy RĂłbert ĂŠrkezik a termĹ‘fĂśld tartottĂĄk. tĂĄrozza meg Gyutai Csaba ĂŠs sĂŠt, valamint szerdĂĄn vilĂĄg minden oldalon.) Budai Gyula, lenes megszerzĂŠ ĂśdĂŠst. A hĂŠten a (FolytatĂĄs a 14.

ZalaegersZegi

7 nap

i nap zalaegerszeg ksĂĄgon

2013. augusztus

k a vizes Magyar sikere

vilĂĄgbajno

Ĺ‘dĂŠsek ellen Harc a zsebszerz kĂśzremĹąk ĂŠv az abban valĂł esett az elmĂşlt ErrĹ‘l is szĂł lĂŠtkormĂĄny ĂĄltal tavaszĂĄn, a Ĺ‘dĂŠseket rehozott, zsebszerzbizottsĂĄg vizsgĂĄlĂł tĂĄrcakĂśzi melynek ĂźlĂŠsĂŠn, kihelyezett yarĂłvĂĄr ezĂşttal – Mosonmag ter utĂĄn - ZalaĂŠs Ĺ?riszentpĂŠ otthont. Az egerszeg adott ben a DĂ­szterem ĂźlĂŠst, mely Az tartottĂĄk. volt, szerdĂĄn ben a DĂ­szterem ĂźlĂŠst, mely Az tartottĂĄk. volt, szerdĂĄn tartottĂĄk. ĂźlĂŠst szerdĂĄn a 14. oldalon.) (FolytatĂĄs

AjtĂłfelĂşjĂ­tĂĄs!

Notre tĂĄjĂĄrĂłl ĂŠrkeztek ZalaegerDame NĹ‘vĂŠrek n 7. oldal szegre.

ĂśtĂłrai Ăšjra szĂŠp lesz n akĂĄr 1 nap alatt! TulajdonkĂŠppe teaBudai Gyula,

✓ ✓✓ 

✓ lĂłnĂĄban TornagyĹ‘zt ✓ esek Barce

Gyutai Csaba

ĂŠs RĂŠpĂĄssy RĂłbert

előtt ållnakter, Nagy beruhåzåsGyutai Csaba polgårmes alpolgårmes-Doszpoth Attila Andrås gazdasågi ter Ês Håry a szåz legtanåcsadó felkeresi vårosi cÊget, nagyobb adózó el megvitashogy vezetőiekk segíthet az Ünkor- såk, mikÊnt vållaladott helyi  månyzat az

 

ĂŠrkezik az ĂźlĂŠsren 5. oldal

korosztĂĄl ya

 !

n 6. oldal

ÉrdeklődjÜn telefon

 # $ % 

!" # # &         

HOÄžWWH

nag ĂŠrt el

szerĹą sikert kĂźzem Kft. PORTAS-sza , Holz-BĂştor SpanyolorszĂĄgban ahol u. 4 ban, s FĂŠszek BarcelonĂĄeg 8900 Zalaegersz utĂĄnpĂłt.co.hu egy rangos utor.portas vettek info@holz-b lĂĄs tornĂĄn ag.hu -magyarorsz a fiatalok. www.portas rĂŠsztas.co.hu www.port

    Ă­zek,

   Håzi as minősÊg! ató 

  megbĂ­zh 

kozĂĄsnak. 

minden idekĂśt

soha tĂśbbĂŠ ajtĂłfestĂŠs alatt nap PĂŠter egy SereS akĂĄrFotĂł: tĂśrmelĂŠk nĂŠlkĂźl zaj nĂŠlkĂźl bontĂĄs ĂŠs nagyobb ĂźtĂŠs- ĂŠs kopĂĄsĂĄllĂł kĂśnnyĹą ĂĄpolĂĄs, ĂŠs tokra alkalmas a legtĂśbb ajtĂłra alapanyagok FC 2001-es minĹ‘sĂŠgi A ZTE ✓ sajĂĄt gyĂĄrtĂĄsĂş y-

zenÊről, Wohner Csabåval mŹvelőÊs súlyemelÊsről direktori www.portas.co.hu dÊsszerve zői, n 9. oldal feladatokról

on: 06 20 22 -49

ízek, Håzias ató minősÊg! megbízh

278

4-062. Tel: 92/58 thhus.t-online.hu tothhus@to

. Tel: 92/584-062

   +* 

34)

  thhus.t-online.hu  !"#35 &#6# $$$   tothhus@to !"# 7 !"#389   7 !"#$$ 

7 %&'()* ")+3.""#(   %&'()* ")+ 7 , &"*&3:#9;  , &"*&

-*./ #('3('  

-*./ #('

 0) 3:#9;-   0) " 

+"1#3.+  

+"1# +*+ -*+"34)   -*+" 7 2/+3< #= 2/+ 

Ă&#x2030;lvezze a kĂźlĂśnbsĂŠget!

 

       !          !  !"   

Ă&#x2030;lvezze a kĂźlĂśnbsĂŠget!

| 2014. ĂĄprilis 18. | 13

UtazĂĄs kiĂĄllĂ­tĂĄs VeszprĂŠmben, a kirĂĄlynĂŠk vĂĄrosĂĄban MĂşlt hĂŠtvĂŠgĂŠn immĂĄron tizenhetedik alkalommal rendeztĂŠk meg a kirĂĄlynĂŠk vĂĄrosĂĄban a VeszprĂŠm Megyei UtazĂĄsi KiĂĄllĂ­tĂĄst, amelyen a zalaegerszegi Tourinform iroda is rĂŠszt vett a vĂĄros idegenforgalmi kĂ­nĂĄlatĂĄval. PereszteginĂŠ SzabĂł JĂşlia irodavezetĹ&#x2018; elmondĂĄsa szerint a kĂŠtnapos seregszemle alatt leginkĂĄbb kisgyermekes csalĂĄdok ĂŠrdeklĹ&#x2018;dtek a vĂĄros pultjĂĄnĂĄl, fĹ&#x2018;-

leg a fĂźrdĂŠsi ĂŠs kirĂĄndulĂĄsi lehetĹ&#x2018;sĂŠgek irĂĄnt. Sokan mĂĄr ismerĹ&#x2018;skĂŠnt forgattĂĄk az Aquacity prospektusĂĄt, ĂŠs szĂ­vesen emlĂŠkeztek viszsza az AzĂĄleĂĄs-vĂślgyben vagy a GĂścseji FalumĂşzeumban tett kirĂĄndulĂĄsukra. A tĂśbb szĂĄz prospektus vasĂĄrnap dĂŠlutĂĄnra elfogyott, ami azt bizonyĂ­tja, hogy a turistĂĄk mĂŠg mindig igĂŠnylik a papĂ­r alapĂş turisztikai n t.t. kiadvĂĄnyokat.

Zalaegerszeg turisztikai kiadvĂĄnycsalĂĄdja a veszprĂŠmi vĂĄsĂĄron â&#x20AC;&#x201C; FotĂł: tourinForm iroda a tĂśbb szĂĄz prospektus elfogyott


14 | 2014. április 18. |

sport

ZalaegersZegi 7 nap

A ZTE FC nyerte a rangadót Megvan az első tavaszi győzelem Az első tavaszi sikerére készült a ZTE FC szombaton a Cegléd ellen.

Lendületesen játszottak a hazaiak

Két hét után lépett újra bajnokin pályára a ZTE FC női labdarúgócsapata. Az NB II nyugati csoportjának megyei rangadóján a ZTE Arénában fogadták a Nagykanizsa csapatát. Az első pillanattól támadólag lépett fel a ZTE, és a kapuja elé szegezte a vendégeket. Sorra alakították ki a helyzeteket a lányok, de a gól még váratott magára. A félidő hajrájában Végh Renáta került óriási gólhelyzetbe, de a kapust kicselezve mellégurított. A vendégek jól felkészültek a kék-fehérek játékából, mert masszív védekezésből

Fotó: Katona tibor

indították kontráikat, Balassa kapus pedig igen jól védett. A 61. percben Pete Júlia tört be a 16-oson belülre, ahol szabálytalanul szerelték és a játékvezető büntetőt ítélt. A 11est Végh Renáta értékesítette, ezzel megszerezte szezonbéli 15. gólját. A folytatásban sem lankadt a hazaiak lendülete, a sok gólhelyzet a 90. percben újabb góllá érett. 18 méterről végezhetett el Pete szabadrúgást, aki szépen csavart a vendégkapus feje felett a hálóba, ezzel bebiztosítva a hazai győzelmet. Végeredmény: ZTE FC–NTE 1866 2-0 (0-0). A lányok április 19-én a PMFC ellen folytatják a bajno-iki küzdelmeket.

felét, amit a játékvezető piros lappal jutalmazott. A második játékrészben egyenlő erők küzdelme folyt. A Cegléd beleerősített, némi mezőnyfölényt is kiharcolt, de gólt nem tudtak szerezni. A 76. percben Vlaszák védett nagy helyzetben, majd Kovács Gergő vetődött egy gólba tartó labdába. A 81. percben egy jól eltalált lö-

véssel szépített a vendégcsapat, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. A ZTE végül kapott gól nélkül hozta le a találkozót, megszerezve ezzel idei első győzelmét. Végeredmény: ZTE FC–Cegléd 2-0 (2-0). A folytatásban Sopronba látogatnak a kék-fehérek szombaton, újabb pontok re-iményében.

A kék-fehérek az első percektől kezdve a kapujuk elé szegezték a vendégeket. Az első komolyabb helyzetre a 13. percig kellett várnia a közönségnek, amikor egy baloldali beadásra érkezett Bogunovic, de fejesét Miski kapus óriási bravúrral védte. A 26. percben aztán ő sem segíthetett, amikor Grbic szabadrúgására Frizoni érkezett jó ütemben, és szerezte meg a vezetést a ZTE FCnek. A 36. percben Babati Benjamin tört be a 16-oson belülre, ahol Tisza ellökte, és büntetőt ítélt a játékvezető, valamint a játékost második sárgalappal kiállította. A 11-est Grbic értékesítette. A félidő hátralévő részében is a ZTE dominált, a Ceglédnek pillanatai sem voltak. Az első félidő krónikájához tartozik Vinicius fegyelmezetlensége, aki egy párharcot követően meglökte ellen- Frizoni góllal járult hozzá a sikerhez

Fotó: Katona tibor

A Ferencváros is kétszer kipipálva AKCIÓBAN: - fűnyírók - kerti ti szerszámok - szivattyúk - elektromos kézi szerszámok - kompresszorok - magasnyomású mosó - ipari és háztartási pórszívók

Akció érvényessége: április 10-április 26-ig.

Zalaegerszeg, Landorhegyi út 10. telefon: 92/549-822

„A jóó tanács „ aranyat ér Az akció 2014. április 10-26-ig tart.

A hétvégén nem sok babér termett a zöld-fehér csapatoknak Zalaegerszegen. A tekézők férfi-női szuperligájában egyaránt a Ferencváros látogatott a ZTK és a ZÁÉV csapatához is. A hölgyeknél a találkozó tétje az volt, hogy maradnak-e továbbra is versenyben a bajnoki aranyéremért vagy sem. Jól kezdett a hazai csapat, és két meccspontot is

begyűjtött az elején. A folytatásban erősítettek a vendégek, és döntetlen közelire hozták a találkozót, de a bravúr nem sikerült nekik, mert a kék-fehérek újra lendületbe jöttek, Airizer és Kovács révén megnyerték a találkozót. A végeredmény: ZTE ZÁÉV–Ferencvárosi TC 6:2 (3244:3144). A ZTE ZÁÉV TK az utolsó fordulóban egy ki-ki meccsen döntheti el a bajnoki cím sorsát Budapesten, a Rákoshegy I. otthonában.

A férfiak mérkőzésén Fehér László játékos-edző a fiataloknak is lehetőséget adott. Az már korábban eldőlt, hogy a ZTK a második helyen végez a szezonban, de még vár rájuk egy presztízsmérkőzés a Szeged ellen. A találkozón a fiatalok meghálálták a bizalmat és magabiztosan győzött a hazai csapat, így készülhetnek a bombaerős szegediek ellen. A végeredmény: ZTK FMVas–Ferencvárosi TC 8:0 (3494:3220). -i-

School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképző Iskola 8900 Zalaegerszeg, Ola u. 13. Tel.: 92/511-560, Fax.: 92/511-561 Web: www.uzletizala.hu • E-mail: sobzeg@t-online.hu

2014/2015-ös tanévben tervezett OKJ-s nappali és esti iskolarendszerű képzések Sportedző (2 év) Szoftverfejlesztő (2 év) Logisztikai ügyintéző (2 év) Kereskedő (2 év) Műszaki informatikus (2 év) Pénzügyi- számviteli ügyintéző (2 év) Vendéglátásszervező- vendéglős (2 év)

Kollégium megoldható!

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE ! SZEREZZEN KÉPESÍTÉST TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző Egyesület az alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezető, Emelőgép kezelő, Földmunkagép kezelő, Motorfűrész-kezelő, Fakitermelő, Kisteljesítményű kazán fűtő.

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7. Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070, E-mail: titzala@t-online.hu, Honlap: www.titzala.hu Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047, MSZ EN ISO 9001:2001


sport

ZalaegersZegi 7 nap

| 2014. április 18. | 15

A kedvenc az „átbújós” rész volt A listavezetőnél most nem ment a fiúknak

Száznyolcvan tanulásban akadályozott kisdiák versengett hétvégén a Kölcsey Ferenc Gimnázium tornatermében a 14. Kapkodd a lábad országos sor- és váltóverseny diákolimpiai döntőjén. 18 csapat nevezett a fordulóra, amelyet megyei elődöntők előztek meg, a zalaiakat a Békeligeti iskola tanulói képviselték. Az egyik szervező, Szíver Krisztina, a Zala Megyei Fogyatékkal Élők Sportszövetsége főtitkára beszámolt róla, hogy a versennyel már szinte bejárták az országot, de mivel a Dunántúlon kevesebb alkalommal voltak, különösen örültek, hogy elnyerték a rendezés jogát az országos szövetségtől. – Próbáltunk a gyerekeknek pluszélményt is nyújtani: a verseny után tűzoltóautó, ugrálóvár, rendőrségi bemutató várta a diákokat, a korábban érkező csapatokat pedig városlátogatásra és a Gébártitó melletti sétára invitáltuk – mondta Szíver Krisztina. Hozzáfűzte, évente több programot is rendeznek a gyerekeknek, akik speciális tanterv szerint tanulnak általában szegregált intézményekben. – A verseny mellett igyekszünk a gyerekeknek pluszélményt adni, a szövetség más rendez-

A labdarúgó NB III nyugati csoportjában a Tarr Sprint Andráshida együttese a listavezető Csákvár otthonában vizitált.

Sor- és váltóversenyek jelentettek kihívást a gyerekeknek vényekkel is foglalkozik, ahol kevésbé a sport, mint inkább a barátság s az ép társaikkal való találkozás kapja a főszerepet, ezt jelenti a „Több mint sport” mottó. Ezen alkalmak célja az is, hogy segítsük a társadalomba való beilleszkedést, és azt is, hogy az ép gyerekek betekintsenek a különböző specifikummal rendelkezők életébe. A verseny helyezettjei Gyutai Csaba polgármestertől vehették át az érmeket. A dobogó legfelső fokára a címvédő Kiskunhalasi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola tanulói állhattak, a második helyet a pécsi, harmadikat a soproni diákok nyerték el. S mivel ez utóbbi kettő között holtverseny állt fenn, a dobogó második fokáért kötélhúzással küzdöttek meg a versenyzők.

A kiskunhalasi csapat tagjai már több helyen is megmérettették magukat hasonló sorversenyek és atlétikai versenyek keretében. Bár a felkészülést nehezíti, hogy kisméretű tornatermük miatt testnevelésóráikat is gyakran a folyosón kell tartaniuk, a diákok mozgékonysága és lelkesedése kétségtelen. – Az egész verseny nagyon jó volt, de az átbújós rész volt a kedvencem! – ugrott fel Kolompár Alex, az egyik rangidős tag. Kolompár József és Kolompár Alexandra hozzáfűzte, hogy nekik is minden versenyszám nagyon tetszett, nem kevésbé a tűzoltóautó és az ugrálóvár. És persze a legfőbb élmény számukra az volt, hogy most először eljuthattak Zalaegerszegre. n Kiss GyönGyvér

megvoltak, de e napon a góllövés nem ment a fiúknak. A végeredmény: Aqvital-Publo Csákvár–Tarr Sprint And-iráshida SC 3-1 (2-1). Dobos Sándor tanítványai legközelebb a táblázaton második helyen álló Győri ETO ellen bizonyíthatnak, április 19-én 17 órakor hazai környezetben játszanak.

Két hét múlva, május 3-án a Jászberény ellen Utolsó két középszakasz mérkőzésére készült, készül a Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabdacsapata. Az már korábban eldőlt, hogy Raúl Jimenez legényei nem jutnak a felsőházi rájátszásba. Jelenleg a 10. helyen tartózkodik a csapat, amely szerdán a Nyíregyháza ellen folytatta bajnoki szereplését. A találkozó tétje az esetleges osztályozó elkerülése volt. A végeredmény: Nyíregyházi KK– Zalakerámia ZTE KK: 92-75. A nyíregyházi meccset követően több mint két hét szü-

net következik, legközelebb május 3-án, szombaton, a Jászberény ellen szerepelnek a zalai fiúk a középszakasz záró mérkőzésén. Annyi már biztosnak látszik, hogy a Szolnok visszatér a következő szezonban a magyar bajnokságba, és ennek köszönhetően nem lesz kieső az A csoportból. Tehát az osztályozó amolyan formalitásnak tekinthető. A zalaegerszegi klubnak már a jövőre kell gondolnia, a játékosok megtartásán vagy elengedésén. -i-

Bádogos kis- és nagykereskedés

ÚJ HÚSÁRUHÁZ ÚJ HÚSÁRUHÁZ

Tavaszi akció 5-15% kedvezmény. © Artonius

Álland Nyó várjukitaákcsió: kkal dváesácr.l 3k-edáves óinkan t!

Fotó: Katona tibor

Jól kezdték a hidaiak a rangadót, hiszen már a második percben Bandics Ákos révén vezetést szereztek. Nem sokáig tartott azonban az öröm, mivel a hazaiak gyorsan egyenlítettek, és még a félidőben megszerezték a vezetést is. A második játékrészben egy szabadrúgásból tovább növelte előnyét a Csákvár, és magabiztosan hozta a fontos találkozót. Az Andráshida küzdött, a helyzetei is

sertés • marha • baromfi Minôségi magyar termékek, saját elôállítású alapanyagokból is!

Zalaegerszeg, Kossuth u. 29-31, Várjuk december 3-tól Zalaegerszegen, 06-92/510-338 a megújult Kossuth utcai húsáruházban Eötvös u. 6-10 (Eötvös köz) 06-92/510-008

SZÍNES ACÉL, SZÍNES ALUMÍNIUM, HORGANYZOTT ACÉL, TITÁNCINK ÉS VÖRÖSRÉZ ERESZCSATORNA RENDSZEREK. TRAPÉZ- ÉS CSEREPESLEMEZEK, KISELEMES TETŐFEDŐ RENDSZEREK, SÍKLEMEZEK, SZEGÉLYEK. TETŐFÓLIÁK, HÓFOGÓK, TETŐTARTOZÉKOK TELJES VÁLASZTÉKA. SZERSZÁMOK, RÖGZÍTŐ ELEMEK (CSAVAROK, SZEGEK) ÉS VEGYI TERMÉKEK (RAGASZTÓK, TÖMÍTŐK)

Akció megjelenéstől ápr. 30-ig.

VASS Kft. Zalaegerszeg, Kert u. 6. • Tel.: 92/596-432 Fax: 92/596-433

www.vasskft .hu


16 | 2014. április 18. |

sport

ZalaegersZegi 7 nap

Folytatódik a rájátszás Remekelt a Maxima Életmód Klub szülés során, valamint az alapszakaszban is találkoztak már egymással. Az első mérkőzést Szekszárdon játszották szerdán. A végeredmény: Atomerőmű KSC Szekszárd–ZTE NKK: 73-68. A második találkozót lapunk megjelenésének idejében játsszák. A női és férfi kosárlabdacsapatot érintő hír még, hogy megszületett Szalay Virág és Gáspár Dávid első gyer-imeke, Boglárka.

Sikeres címvédés Sopronban Április 12-én harmadszor adott otthont országos jótékonysági squashversenynek a soproni Mega Fitness Központ. A Lions Club Sopron szervezésében megrendezett fallabdaversenyre 30 versenyző érkezett. A nevezési díjakat és a szponzorációs támogatásokból vásárolt eszközöket a soproni hallássérült, beszédfogyatékos és súlyos beszédhibás gyerekek között rendezett sporttémájú kvízverseny he-

lyezettjei kapták. Zalaegerszeg városa és Zala megye a ZEUS SE révén ezúttal sem maradt képviselet nélkül, Gresa Lilla, Pelikán Dóra, Szokol Pál és Balázs Erik érkezett a megmérettetésre. Balázs Eriknek sikerült megvédenie tavalyi és tavalyelőtti bajnoki címeit, így nemcsak az idei trófea, de a LIONS SQUASH OPEN vándorkupája is a birtokába került. A hölgyek a 25–26. helyen fejezték be a versenyt.

Telephely kiadó, vagy eladó! Zalaegerszegen, Zrínyi úton -280 m -es telephely egyben ill. szekcionálva kiadó, vagy eladó eladó!! +172 m -több célú felhasználási lehetőség -nagy parkoló

Üllőn tartotta a közelmúltban magyar bajnokságát a Nemzetközi Tánc Szövetség. A zalaegerszegi Maxima Életmód Klub 16 versenyzővel képviseltette magát a megmérettetésen. Tizenkét tánckategóriában indultak a lányok, és számos éremmel – 4 bajnoki címmel, 2 bronzéremmel, 2 negyedik és 2 hatodik helyezéssel – tértek haza. – Az idei évad harmadik megmérettetése volt számunkra az üllői magyar bajnokság. Sokat készültünk a

Kivívták a világbajnokságon való indulás jogát

versenyre, és most már büsz- latkozta lapunknak Pu­ kén mondhatom, hogy meg is kánszky Éva, a Maxima Életlett a munka eredménye – nyi- mód Klub vezetője, felkészítő edző. – Solóban, duóban és kiscsoportos formációkban Eredmények: Fantasy small group mini: 1. hely (Horváth Blanka, versenyeztek lányaink. Népes Kámán Gréta, Kontler Luca, Kósa Sára, Krajczár Rebeka, Szabó Revolt a mezőny, ezért is különöbeka, Vass Petra) sen nagy öröm számunkra, Fantasy small group junior: 1. hely (Berta Luca, Boronyák Nóri, hogy mini és junior csoportOlasz Gréta, Peresztegi Léna, Szekér Bonita, Tasnádi Fanni, Varga ban, valamint egy egyéni és Mercédesz) egy páros kategóriában is siFolk Dance solo adults: 1. hely Tasnádi Renáta került elhoznunk az aranyérFantasy duo youth: 1. hely Peresztegi Léna–Olasz Gréta met. Természetesen a többi Fantasy solo youth: 3. hely Peresztegi Léna helyezésnek is nagyon örüFantasy duo junior: 3. hely Boronyák Nóri–Szekér Bonita lünk. Így valamennyien kivívFantasy duo youth: 4. hely Varga Mercédesz–Tasnádi Fanni ták a világbajnokságon való Disco solo adults: 4. hely  Tasnádi Renáta indulás jogát. A 12. sporttánFantasy solo junior: 6. hely Boronyák Nóri cok világbajnokságát Pulában Fantasy duo junior: 6. hely Berta Luca–Olasz Panna rendezik május 22-e és 24-e között.

AUTÓ VARGA

szolgáltatói katalógus

NŐI, FÉRFI BŐRKABÁTOK, MELLÉNYEK

HARCOS

HÍMZETT

Tel.: 92/320-368, 92/598-350

A ZALA PLAZA EMELETÉN

TIT Egyesület

“A GÁZMŰVEK” Kft

NSG Group Fiat Glass Business

SZÉLVÉDŐCSERE GARANCIÁVAL Szuper árakon!

KŐFELVERŐDÉS JAVÍTÁS

Zalaegerszeg Disz tér 7.  92/510-159 • www.titzala.hu

Élethosszig Élethosszig tartó tartó tanulás tanulás

ZENEKAROS PÓLÓK NAGY VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK, RENDELHETŐK! PÉNZTÁRCÁK, ÖVEK, NYAKLÁNCOK, NAPSZEMÜVEGEK

PILKINGTON

Gázkészülék Autóüveg Centrum Akciós árak • Akciós Akciós Szerelés Szerelés • Új hel helyen yen beüzemelése, javítása Akciós 2014. április 1-től április 30-ig Épületgépészeti, Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 16. Tel.:92/596-596 kivitelezés Készülékcsere Hibabejelentés, időpontegyeztetés:

( T/F: 92/346-612, 30/959-46-33

Zalaegerszeg Bíró M. u. 24

www.loloterko.hu

Érdeklődni: +36-30/2166-666

Autókereskedés és szakszervíz

Márkafüggetlen autószervíz Személy és haszonjárművek javítása, szerelése, műszaki vizsgáztatása 3,5T-ig. Zalaegerszeg Berek u.4 Tel./Fax: 92/510-684

SAINT-GOBAIN SEKURIT AWS AUTÓÜVEG

Az akció 04.15- 05.15-ig tart!

A kosárlabda NB I rájátszásában a legjobb nyolcak csatájában a ZTE NKK–Sopron párharcból a jóval erősebb kerettel rendelkező soproniak jutottak a négy közé és mehetnek tovább a bajnoki cím felé. A zalaiak a folytatásban az alapszakaszban 6. helyen végzett Atomerőmű KSC Szekszárd csapatával mérkőznek két nyert mérkőzésig. A szekszárdiakkal már jól ismerik egymást a ZTE játékosai, hiszen a felké-

Teraszok, kertek, kocsibejárók

térburkolása, terméskőburkolása g tervezéstől a kivitelezésig.

8991 Teskánd, Petőfi u. 80.

+36 30 9373 977

Vizes falak

utólagos szigetelése lemezpréses technológiával!

Ingyenes felmérés!

Tősér Árpád vízszigetelő, egyéni vállalkozó 06-30/458-77-17 06-20/246-2502 06-74/467-355


sport

ZalaegersZegi 7 nap

Zalaegerszegen készült a női válogatott Három napon át Zalaegerszegen vendégeskedett a magyar női U20-as kosárlabdaválogatott, Gáll Tamás szövetségi kapitány irányításával.

Először Körmenden, majd Győrben, most pedig Zalaegerszegen találkozott a keret a Herakles-program keretében. Az utolsó, a zalai állomás azért volt fontos, mert azok a lányok, akiknek a tudását még nem sikerült felmérni, itt mutatkoztak meg először. A 25–30 lány közül kerül ki az a szűk A napi két edzéssel készü- keret, amellyel nyáron majd lő csapat a ZTE NKK ellen is a B-csoportos Európa-bajpályára lépett egy gyakorló nokságra készülhetünk. mérkőzés keretében. Az ösz– Zalai lány is tagja lesz? szetartásról, a válogatott céljairól Gáll Tamással be– Sajnos ilyen jó hírrel szélgettünk – Ez a harmadik összetar- nem szolgálhatok. Gáll Tamás Zalaegerszegen tartás a 2013/2014-es évadban – Mi a válogatott célja? tott összetartást – tájékoztatott a szakember.

| 2014. április 18. | 17

Indul a szezon

– A szövetség nem határozott meg célt, mi magunknak tűztünk ki elérhető álmot. Ez pedig nem más, mint az A divízióba való visszakerülés. Erre reális esély is mutatkozik, bár elképzeléseinket borította, hogy a 208 cm magas Határ Bernadettnek sajnos komoly gerincsérülése van, és a napokban dől el, egyáltalán játszhat-e még valaha. Ettől függetlenül a célunk továbbra is az A csoportba való feljutás. Gáll Tamás vezetőedző munkáját segítette Rónaszé­ ki Szilvia edző, Tuboly Jó­ zsef erőnléti edző, Boronyák Róbert masszőr és Török Róbert technikai vezető. -i-

Április 25-én, pénteken 14.30-kor a Városi Sportcentrumban indul az atlétikai szabadtéri pályaverseny sorozat. A Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club és a Zalaegerszegi Diáksport Bizottság szer vezésében Dunántúl legjobb atlétáit várják Zalaegerszeg re, a város nyílt bajnokságára. A versenyen dőlnek el a városi középiskolák diákolimpiai bajnoki címei is. A Zalaszám ZAC a 10– 12 éves fiatalok részére tehetségkutató versenyt is rendez, a Németh Istvánemlékversenyt már tizedszer tartják meg.

Dobók szombathelyi sikere A téli versenysorozat 6. fordulójában a Zalaszám ZAC ifjú dobóatlétái remekeltek. Vekas Martin kalapácsvetésben 41,82 m-rel a 7. lett. A két diszkoszvető közül Major Márk 55,57 m-es egyéni csúccsal legyőzte Aczél Norbertet ((54,08 m), aki viszont megnyerte a súlylökést 15,34 m-rel Major Márk előtt (15,02 m). Veiland Violetta 11,61 m-rel győzött súlylökésben 4 kg-os szerrel, Takács Dóra 3. lett diszkoszvetésben 36,93 m-rel. A korosztályos 3 kg-os szerrel első lett Veiland Violetta (12,81m), 2. Takács Dóra (12,15 m), harmadik Horvát Sára (9,96 m).

ZTE FC- BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ 2014.04.26. 18 00. Zalaegerszeg ZTE ARÉNA

HORVÁTH

AUTÓSZERVIZ - MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS -

EREDETISÉG VIZSGÁLAT OKMÁNYIRODAI ÜGYINTÉLZÉS GUMISZERELÉS CENTRÍROZÁS MOTORKERÉKPÁR MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS TEVÉKENYSÉGEINK: Személygépkocsi, tehergépkocsi (3,5T-ig) - Klíma tisztítás, töltés - olajcsere -Futómű ellenőrzés és állítás -Lengéscsillapító és - Motordiagnosztika - Fékhatás mérés

A

A T J A B E M U T 2014. 04. 25. 20.00 h 20

nr1meDia proDuKCió

ZalegersZeg Városi Za sportcsarnok

Crossover symphoniC v-TeCh Kozmix DobráDy áKos CsorDás Tibi/FiesTa happy GanG Közremu˝ködik a Crossover symphonic orchestra Jegyek válthatók ügyfélszolgálati irodáinkban: 0 ZalaegersZeg, Kossuth u. 45–49., tel./fax: 92/312-580 ZalasZentgrót, Eötvös u. 2/A, tel./fax: 83/362-373 nagykaniZsa, Erzsébet tér 21., tel./fax: 93/310-226 kesZthely, Pláza, Rákóczi tér 20., tel./fax: 83/312-360 lenti, Takarék köz 9. (Sugár út), tel./fax: 92/351-804

Live Jegyár:

• elõvételben 2500 Ft és ViP 5000 Ft (a VIP be-

lépõvel a koncert az első sorokból tekinth etõ meg, és meghívást jelent a koncertet követő foga dásra, ahol személyesen is találkozhat a művészekkel)

• helyszínen 3000 Ft és 6000 Ft (ViP) Megyekártyával rendelkező olvasóink

10% kedvezménnyel vásárolhatják meg a belépőjegyet.

Nr1

Zalaegerszeg Bartók Béla u.55 ( Zrínyi úti benzinkúttal szemben)

Tel.: 92/599-047 06-20/ 931-9359 Nyitva: hétfőtől-péntekig: 8.00-17.00

Része a szórakozásnak


18 | 2014. április 18. |

színes

ZalaegersZegi 7 nap

Tacskó

A tacskó német eredetű, rövid lábú, kis termetű munkavadászkutya, három méret- és szőrváltozata ismert.

ErEdEtE

A tacskó változatainak eredete a régmúlt időkbe nyúlik vissza. Egyiptomban találtak olyan emlékeket, amelyeken megtalálható ez a rövid lábú, hosszú hátú kutya. Származása vitatott; egyesek szerint a francia bassetek (szó szerint: alacsony kutya) rokona. Közkedvelt elnevezése a dakszli, amely az eredeti német névből, a dachshundból ered, amely borzkutyát jelent. Ez nem véletlen, hiszen zsákmányát a föld alá is követi. A tacskók remekül ásnak, így szinte lehetetlen kifutóban tartani őket. A tenyésztése során mind könnyedebbé és elegánsabbá vált fajta nagy népszerűségnek örvend (Beceneve: „Tacsi, Dakszli”).

ját, számolnia kell azzal, hogy elszökhet vadászni. A vadászatban az önállóság a legnagyobb erénye, ezért az életben is nagyon önálló és akaratos. Tartása következetességet igényel. Rövid lábai ellenére sportos és mozgékony. Makacs és önfejű természetű. Marmagassága: 16–26 cm, tömege: 3,6–9 kg. Három méret- és három szőrváltozat elfogadott az FCI-fajta standard alapján. A méretek: standard, törpe, kaninchen. A három méretet a mellbőség alapján különböztetik meg. Szőrváltozatok: rövid szőrű, hosszú szőrű, szálkás szőrű. Az angolszász országokban a fajtastandard csak két méretet ismer el, a standard és a törpe méretet. A szőrváltozatok megegyeznek az FCIstandarddal. Várható élettartama: 14–17 év Mellkasa domború, hosszú hasa felhúzott. Mancsai szélesek, ívben hajlók, ujjai szorosan záródnak, karmai sötétek. Farka nem túl hosszú, a vége elvékonyodik. Feje megnyúlt, elvékonyodó. Orrtükrének színe a szőrzettől függően barnától feketéig változik. Állkapcsa erős, fogai ollós harapásúak. Szőrzete sima, rövid, testhez simuló.

KüllEmE és jEllEmE

A tacskó alapvetően vadászkutya, mindamellett nagyon jól alkalmazkodik a városi tartáshoz is. Kotorékeb, ezért aki erdő közelben tartja tacskó-

-e? d o d Tu

Miből nyerik a mesterséges ora íz alapanyagát? kkmálna

Tudod-e, me gép az új digitális vetítő ziban? o m rt A z a je re e y n fé

A: 9500 lumen A, A hódok bűzmirigyeiből nyerik ki. B: 95 000 lumen B. Málnából nyerik ki. C: 950 lumen C. Molekulából nyerik ki. A tippedet küldd a

zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu címre!

A nyeremény

1 db - Cheese pizza 1 30 dbcm-es 32 Pizza7 cm-es pizza aa Happy Hot Pizza

Happy Hot Pizza felajánlásával!

Szakképzetlen munkanélküliek számára 11 hónapos képzéssel kombinált foglalkoztatást ajánlunk kőműves és homlokzatépítő szakmákban. Bérezés a képzési idő alatt 105 000 Ft/hó.

A képzést követően további 11 hónapos foglalkoztatást biztosítunk a partner szervezeteknél.

Jelentkezés 92/598-300-as telefonon.

Nyugdíjbiztosítási és befektetési tanácsadókat, vállalati kapcsolattartókat keres megnövekedett ügyféligények miatt piacvezető holland pénzintézet. Pályázatát a

mozsar.eszter@ing.hu címre küldje!

A múlt heti újságunkban megjelent „Tudod-e?” játékunk megfejtése a „B”.

Nyertesünk:

özv. Ágoston Ferencné olvasónk!

Gratulálunk!


apróhirdetés

ZalaegersZegi 7 nap

ÁLLÁST KÍNÁL

Ausztriai

munkalehetőségek szak és segédmunkák segédmunkák mindenkinek! mindenkinek! Érd.: É rd.: 06-30/363-10-82 06-30/573-90-92 06-30/573-90-92

Zalaegerszeg Landorhegyi részén 2 szobás 54 nm-es lakás 4,9 MFt-ér alku nélkül eladó. Tel: +36-30-544-04-98 Platán soron, 3. emeleti konvektoros, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 6,3 M Ft Tel.: +36-30919-70-49 Belvároshoz közel eladó 54 nmes 2 szobás, erkélyes lakás! Ár: 5,4 M Ft. Tel.: +36-30-563-72-12 Felújított, erkélyes, 9. emeleti lakás, 5,7M Ft-ért eladó! Tel.: +3630-222-95-17

Valós otthoni munka! Otthon végezhető munkák: bedolgozás; adatrögzítés; borítékolás. 0630/605-53-59

Zalaegerszeg kertvárosi, 2 szobás, felújított konvektoros lakás eladó. Tel: +36-30-718-68-54 Berendezett, 1,5 szobás jó állapotú lakás eladó! I.á.:4,9 M Ft Tel.: +36-30-483-05-66

Ausztriai munkalehetőség szak,és segédmunkában mindenkinek! Tel.: 06-30/976-52-75, 0630/215-22-96

I. emeleti, 64 nm-es, nappali+2 szobás cirkós lakás eladó! Iá.: 9,6 M Ft. Tel.: +36-30-563-72-12

CSALÁDI HÁZ

Kertvárosban I. emeleti, 2 szobás, gázas, erkélyes lakás eladó. Tel.:+36-30-749-93-82.

Jánkahegyen eladó egy 2 szobás, 71 nm-es lakórésszel rendelkező, cirkó fűtéses családi ház. I.á:7,5 M Ft. Tel:+36-30-701-3394

Déli fekvésű, 75 nm-es, 3 szobás, két erkélyes lakás eladó. 7,9 M Ft. Tel.:+36-30-483-05-66

Zalaegerszegen belvárosban, felújításra szoruló családi ház eladó! Iár: 18 500 000,-Ft. Tel.: +3630-301-28-26 Zalaegerszegtől 14 km-re igényesen felújított parasztház eladó. Tel: +36-30-366-75-84 Botfán, szintes 4 szobás családi ház eladó. Tel.:+36-30/631-1950 Zalabesenyői városrészben felújított 2+1 szobás családi ház eladó. Tel:+36-20-464-30-08

LAKÁS Olában eladó egy teljesen felújított, nappali-étkezős +2 szobás, dupla erkélyes, egyedi mérős lakás. I.á:8,99 M Ft. Tel:+36-30701-33-94 Zalaegerszeg belvárosban, tégla épületben, 77 m2-es, 2 +1szobás, földszinti gázas lakás 9 900 000,- Ft irányáron eladó! Tel.: +36-30-301-28-26 Városközpontban eladó 54 nmes, 2 szobás, konvektoros, 4. emeleti, alacsony rezsijű erkélyes téglalakás. Tel.: +36-30378-51-58 Átalszegett utcában eladó 1+2 fsz-ás, 56 nm-es, konvektoros fűtésű, 3. emeleti, erkélyes téglalakás. Tel.: +36-30-378-51-58 Vizslaparknál eladó egy III. emeleti 58 nm-es 2 szobás, erkélyes lakás. Iár: 6,9 M Ft. Érd: +36-30445-74-77 Kertvárosban, 2. emeleti, 2 szobás nyugati tájolású lakás eladó. Irányár: 5,9 M Ft. Tel.:+3630-919-70-49 Bartók lakóparkban igényesen kivitelezett 1,5 szobás lakás parkolóval eladó . Tel: +36-30-54404-98 Hegyalja utcában 2 szobás, 1 emeleti, erkélyes konvektoros lakás eladó . Tel: +36-30-54404-98

INGATLAN

| 2014. április 18. | 19

AUTÓ/MOTOR Mazda 323 kombi, 2000-es évjáratú, 1500-cm3-es, benzines, kitűnő állapotban eladó. Tel..+3620-313-14-88

VÁLLALKOZÁS

Minden típusú DIESEL üzemű gépjárműadagoló, porlasztó, injektor javítását, beszabályozását. Érvényes 2014. január 1-jétől visszavonásig

Apróhirdetési szelvény

PC-Laptop Gyorsszervíz! SZÁMÍTÓGÉPEK, LAPTOPOK javítása, felújítása, bővítése garanciával, Zalaegerszegen díjmentes házhoz kiszállással. HELYSZÍNI HIBAELHÁRÍTÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel.: +36-30-484-11-22, +36-20428-95-26

A megjelenés helyei: Zalaegerszegi 7 Nap (26 000 példány) Zalaegerszeg teljes területe, Andráshida, Botfa, Csács, Ságod, Bazita

Ingatlaniroda külföldi partnerei részére keres akár azonnali készpénzes fizetéssel eladó in- újságokba: Apróhirdetéseit feladhatja még az alábbi gatlanokat! 06-30/988-66-58

Lakossági apróhirdetés ára

Nagykanizsai Maraton, Veszprémi 7 Nap, Veszprémi 7 Nap Plusz

Küszöb a lakás éke! Matt-tükörfényes küszöbborítás! Faküszöbök! Küszöbsínek! Felrakással! 06-70-504-77-31 Thai-masszázs Zalaegerszegen és Hévízen! Hívjon bizalommal. Tel.:+36-30-583-40-54.

}10 0Ft 20 0Ft

Diplomáját és tudását piacvezető holland pénzintézetünknél megbecsüljük! Pénzügyi és ügyfélreferensi területen színvonalas lehetőséget biztosítunk átképzési rendszerünkkel és kiemelt kezdő anyagi támogatásunkkal. Pályázatát a mozsar.eszter@ing.hu címre küldje!

Apróhirdetési szelvény Érvényes 2014. január 1-jétől visszavonásig

INGATLANIRODA KÜLFÖLDI PARTNEREI RÉSZÉRE KERES AKÁR AZONNAL KÉSZPÉNZES FIZETÉSSEL ELADÓ INGATLANOKAT!

Tel.:30-988-66-58 Zalaegerszeg Olában, szép csendes helyen, 700 m2 , kettő szinten kétlakásos, 160 m2-es ház eladó, vagy kisebb lakásra cserélhető értékegyeztetéssel! iár: 21 900 000,- Ft. Tel.:+36-30301-28-26 6 szobás egyedi rönkház, gondozott 3307 nm-es területtettel Zalaegerszegen eladó. Iár: 22,99 M Ft. Érd: +36-30-445-7477 Keresek sürgősen családi házat, vagy sorházat Zalaegerszegen. Felújítandót is. +36-30-314-0123 Cserlapon, lakható ingatlan, 2 szobás, központi fűtéssel, garázzsal, olcsón eladó. Víz, villany van. Tel.:+36-30-447-69-32 Sas utca közelében 727 nm -sík – építési telek már kész 60 nm-es ház alappal eladó! Tel: +36-30544-04-98 Ingatlanközvetítési akció! ( 3 % jutalék, nem kizárólagos szerződéssel) City-Partner. Tel: +36-92-815-268

OKTATÁS

Üzleti apróhirdetés ára

1250 Ft 2500 Ft

A megjelenés helyei: Zalaegerszegi 7 Nap (26 000 példány) Zalaegerszeg teljes területe, Andráshida, Botfa, Csács, Ságod, Bazita

Apróhirdetéseit feladhatja még az alábbi újságokba: Nagykanizsai Maraton, Veszprémi 7 Nap, Veszprémi 7 Nap Plusz

Lakossági

Üzleti

Apróhirdetési apróhirdetés apróhirdetés Ft 1500 Ft 3000 ára árAk ára

}1000 Ft 2000 Ft 1750 Ft 3500 Ft

Blokkár 10 szóig lakossági2000 Ft 4000 825 FtFt kiemelt lakossági 1238 Ft üzleti 4500FtFt 2250 Ft 1651 kiemelt üzleti 2476 Ft 1250 Ft 2500 Ft ÜZleti ApróhirdetésNeK miNősÜl: Áraink bruttó árak és egy Ft 1500 Ft 3000 továBBi szavak: Amennyiben Ön vállalkozói minőségben vagy vállalkozásának adja fel apróhirdetését, illetve a hirdetés üzleti megjelenésre értendõk! lakossági1750 Ft 82,55 Ft 3500 Ft jellegű (rendszeres jövedelme származhat belőle), úgy az ehhez tartozó árat kell megfizetnie. kiemelt lakossági 123 Ft üzleti 2000 Ft 4000 130 FtFt kiemelt üzleti 248 FtFt Kérjük jelölje be, melyik rovatban kívánja hirdetését megjelentetni! 2250 Ft 4500 ÜZleti ApróhirdetésNeK miNősÜl: Amennyiben Ön vállalkozói minőségben vagy vállalkozásának adja fel apróhirdetését, illetve a hirdetés üzleti jellegű (rendszeres jövedelme származhat belőle), úgy az ehhez tartozó árat kell megfizetnie.

 Családi ház  Garázs  Hitel  Bútor Albérlet kívánja hirdetését  Lakás  Állást keres Kérjük jelölje be, melyik  rovatban megjelentetni! Mûszaki cikk ngatlan ház adó ingatlan  ICsaládi  KiGarázs  ÁlHitellást kínál  NövényBútor ál at  Lakás  Albérlet  Állást keres  Mûszaki cikk ek adó garázs Társkeresés Vállalkozás/  TelIngatlan  KiKiadó   ingatlan    Állást kínál  Növény-állat gáltatás  Nyaral  ÜzlKiadóet garázs  Autó/Motor Telek ó Társkeresés Vállalkozás/    Szol  Nyaraló

 Üzlet

Kiemelt lakossági apróhirdetés ára: Kiemelt lakossági apróhirdetés ára: Megjelenés: Megjelenés:

 Autó/Motor

Áraink bruttó árak és egy

Oktatás értendõk! megjelenésre

 Vegyes Oktatás  Vegyes

Szolgáltatás

kiemelés +50% / megjelenés  szí nes háttér +50% / megjelenés  keretes keretes kiemelés +50% / megjelenés  színes háttér +50% / megjelenés

alkalom. (Ha többszöri megjelenést kér, akkor az árakat kérjük a megjelenések számával beszorozni.) alkalom. (Ha többszöri megjelenést kér, akkor az árakat kérjük a megjelenések számával beszorozni.)

Megrendelõ neve, címe: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

Megrendel õ neve, címe: �������������������������������������������������������������������������������������������������������� Kelt: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Megrendelõ aláírása: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zalaegerszeg belvárosában, nappali+3 szobás lakás parkolóval/ garázzsal eladó. Tel: +36-30366-75-84

MASSZÁZSTANFOLYAM indul Zalaegerszegen május 09.-én Ára: 40.000Ft. Érd: +36-70-369-86-55. Fnysz.00777/2012

Zalaegerszeg landorhegyi 1+2 szobás konvektoros magasföldszinti lakás eladó. Tel: +36-30544-04-98

FELNŐTTKÉPZÉS! Befektetés a jövőbe. TIT Egyesület. www.titzala.hu 06-92-510-159

Kelt: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Kérjük, a táblázatba olvashatóan írja be a hirdetés szövegét, mivel csak a négyzetekbe írt hirdetést tudjuk megjelentetni. (Négyzetenként egy betût, a szavak között egy üres négyzetet hagyva, betartva a helyesírás szabályait.) Ha a hirdetésben nevét és címét is közölni kívánja, kérjük, azt is írja be aõnégyzetbe. Apróhirdetésének árát a négyzetrács mellett elhelyezett árlistáról olvashatja le. Annyit kell fizetnie, amelyik sorban Megrendel aláírása: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� befejezõdött a szöveg. Többszöri megjelenés esetén az ár a megjelenések számával szorzandó.

Kérjük, a táblázatba olvashatóan írja be a hirdetés szövegét, mivel csak a négyzetekbe írt hirdetést tudjuk megjelentetni. (Négyzetenként egy SZEMÉLYES HIRDETÉSFELADÁS HIRDETÉSI PONTUNKON: betût, a szavak között egy üres négyzetet hagyva, betartva a helyesírás szabályait.) Ha a hirdetésben nevét és címét is közölni kívánja, kérjük, azt utcai hirdetőpont zalaegerszeg, u. 12/d. tel.:kell20/803-9197 is írjaEötvös be a négyzetbe. Apróhirdetésének árát a négyzetrács mellett elhelyezettEötvös árlistáról olvashatja le. Annyit fizetnie, amelyik sorban befejezõdött a szöveg. Többszöri megjelenés esetén az ár a megjelenések számával szorzandó.


20 | 2014. április 18. |

színes

ZalaegersZegi 7 nap

Egyéves születésnapját ünnepelte a Tappancs Barkácsműhely Az összejövetel több szempontból is jelentős volt, hiszen a havonta, szombatonként rendezett kézműves klub idén áprilisban ünnepelte egyéves születésnapját. Ez alkalomból a szervezők rajzpályázatot hirdettek a programon rendszeresen részt vevő gyerekek

számára. A kedvenc kézműves foglalkozásokkal kapcsolatos élményeket bemutató pályaműveket a szombati foglalkozás keretében értékelték. Tóth Judit, a könyvtár igazgatóhelyettese köszöntőjében felhívta a figyelmet a közös szülő-gyermek prog-

ram fontosságára, az együttlét örömére és az alkotó munka élményére. Minden alkotó ajándékcsomagot vehetett át, amelyben színező, zsírkréta, filctoll, notesz, kulcstartó, mozijegy és nem utolsósorban Tappancs Barkácsműhely klubkártya is található. A születésnapra készült egy 26 olFotó: a szerző dalas fotókönyv az elmúlt egy Az alkotók ajándékcsomagot vehettek át év történéseiről. A kézműves programon színes húsvéti dí- hettek a gyerekek. A jó han- Knézics Sarolta óvónő koor-iszeket, ajándékokat készít- gulatú, színvonalas munkát dinálta.

Akció megjelenéstől máj. 31-ig .

Nyuszi Hopp! címmel rendezték meg a Tappancs Barkácsműhely húsvéti foglalkozását a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvárban.


színes

ZalaegersZegi 7 nap

| 2014. április 18. | 21

Térkép volt a táj... – Zala, Somogy és Veszprém megye csodái tárultak fel Kitárult a világ: mostantól bármely pontja elérhető a sármelléki reptérről a Lufthansa frankfurti járata révén, közvetlen átszállással. Csúcsforgalom volt múlt szombat délután a Hévíz–Balaton Airporton: előbb a Lufthansa idei első chartere landolt a sármelléki aszfalton, majd a Germanwingsszel közös düsseldorfi járat érkezett meg, a kettő között pedig az InterSky Hamburgból startoló, Berlint is érintő gépe gördült be. Utóbbi az osztrák légitársaság első magyarországi chartere, mondta el a tulajdonos, Renate Moser, hozzátéve: októberig – a hévízi Mutsch Ungarn Reisennel partnerségben – Berlin és Hamburg mellett Friedrichshafenből és Bázelből hoznak majd utasokat Sármellékre. A Lufthansa első gépe ráadásul még egyet fordult, ugyanis mielőtt visszaindult volna Frankfurtba, tett egy kört a Balaton fölött: a háromnegyed órás sétarepülés során Zala, Somogy és Veszprém megye csodáit fedezhették fel a résztvevők, no meg a felhőkön túli világot. A turisztikai szakembe-

Mint Papp Gábor, Hévíz polgármestere elmondta: fontos előrelépés, hogy idén már egy svájci reptérről, öt német városból és Oroszországból is érkeznek charterek, s a közeljövőben további bővülés várható. Az idén márciusban indult orosz menetrend szerint járatra a tervek szerint s a nagy érdeklődés mi-

hansa charterigazgatója is, aki közölte: idén először a frankfurti járattal közvetlen csatlakozás révén a világ bármely pontja, így például Sanghaj, rek, önkormányzati vezetők és Sao Paolo és újságírók a repteret üzemeltető New York is Hévíz önkormányzatától és a elérhető a HéNémetországból a Hévíz–Balavíz–Balaton ton Airportra érkező charterek Airportról, a szervezőjétől, a Mutsch Ungarn düs s eldor f i Reisentől kapták a meghívást charterre peés a beszállókártyát. Az alkadig már melom a térség népszerűsítése netrend szemellett a Lufthansával és az évrinti járatként is foglalható hely. Emellett vizsCsúcsforgalom a Hévíz–Balaton Airporton. A Luft- g á ljá k a hansa frankfurti és az InterSky hamburgi járata szombati mellett a szerdai fogadhat idén a Hévíz–Balaton járatindítás lehetőségét, s terAirport, ami rendkívül fontos a vezik, hogy a charterek nemváros és a régió turizmusa csak októberig, hanem télen is szempontjából. Ugyanis, bár a közlekednek majd. Sármellékre érkező utasok A Lufthansa konszern vezezöme Hévízre és Zalakarosra tőségének meglátása szerint jön, de a Balaton-partra és a ré- Magyarországon, Budapest gió más részeibe is sokan érkez- mellett, lenne létjogosultsága FotóK: a szerző A Lufthansa gépe tett egy kört a Balaton fölött nek, tájékoztatott Kultsár Ju- egy közepes méretű, második dit, a Mutsch Ungarn Reisen számú nemzetközi reptérnek, ről évre egyre nagyobb forgal- att Moszkva mellett más orosz ügyvezetője. aminek megteremtéséhez partmat bonyolító reptérrel való is- városok is rácsatlakoznak, Az első géppel Sármellékre nerséget kínálnak Hévíznek. n Varga LíVia merkedést is szolgálta. emellett folynak már a tárgya- érkezett Henry Reutel, a Luft-

Nemcsak finom, de egészséges is az eper Igaz, most még meglehetősen íztelen, amit a boltok polcain találunk, ám így is csábít. Szezonban pedig kihagyhatatlan, hiszen nemcsak finom, de egészséges is. Fogyaszthatjuk turmixként, süteményben vagy csak egyszerűen magában… Az eper gazdag A-, B1-, B2és C-, E- és K-vitaminban, de ásványi anyagokban is, tartalmaz kalciumot, káliumot,

lások egy Sármellék–Prága járatról és a skandináv térség bekapcsolásáról is. Így a tavalyi 28 ezer után óvatos becslések szerint is legalább 35 ezer utast

magnéziumot, vasat, foszfort, szelént és cinket – ez utóbbi miatt az afrodiziákumok közé sorolható. Bővelkedik antioxidáns hatású flavonoidokban.

Ismét lesz Tavaszi Vásár Néhány év szünet után újra lesz Tavaszi Vásár – immár 21. alkalommal – a Zalaegerszegi Sportcsarnokban, méghozzá május 1–3. között, a Pálinka és Mangalica Majálissal egy időben. A kiállítók az építőipar, az autó, egészség, természet, kertészet jegyében várják majd a közönséget.

Bánhidi kovácsoltvas ❖ kerítések ❖ korlátok

Zalaegerszeg, Kelemen I. út 1. Tel.: 06-20/960-4980

Epe- és vesebántalmak vag y éppen székrekedés esetén jó hasznát vehetjük, állítólag a koleszterinszint csökkentésére is bevethető, fokozza a méregtelenítést. A bőrre is jó hatással van, nem véletlen, hogy számtalan kozmetikum összetevője. Sokan kénytelenek azonban lemondani az eper fog yasztásáról allergiájuk miatt. PAPP ERIKA life- és business coach

(életvezetési tanácsadó) Lelki segítség, tanácsadás azoknak, akik életük valamely területén elakadtak és egyedül nem tudnak továbblépni.

06/20 3579-853 www.zalaicoach.hu

Diétázók boltja szeretettel várja régi és új vásárlóit:

8900 Zalaegerszeg Köztársaság útja 63.

Tel.: +36-30-328-54-91. Nyitva tartás: kedd, szerda, péntek13-17-ig csütörtök 10-18-ig hétfő, szombat zárva.

A legszélesebb gluténmentes választékkal. Külföldi és Magyar gyártók termékeivel:

friss kenyér, bagett, mirelit áruk, sütemények, tészták, lisztek, csokik, konzervek.

Dr. Bertus Mihály Dr. Kemencei Attila sebész-plasztikai sebész főorvos

Rendelés: szerda 17-19 óráig Helye: Zalaegerszeg, Tompa u. 5.

Bejelentkezés: +36-30/927-42-56

fogorvos, szájsebész

Teljeskörű fogászati szolgáltatás! Bejelentkezés: +36-20/993-05-06 Zalaegerszeg, Zárda u. 4. (Véradó épületében)

www.plasztikabertus.com

TÖBBÉ NINCS FÉLELEM, CSAK MOSOLY! MOSOLY!

ÚJDONSÁG A KOZMETIKÁBAN BIOLÓGIAI BŐRMEGÚJÍTÁS-BŐRFIATALÍTÁS 2014-es év innovációja szalonomban elérhető együttes alkalmazásával: - feszesítés,ránckezelés - pigmentfoltok halványítása - rosacea, bőrgyulladás kezelése

14 évves gyako

Sminktetoválás

Németh N Noémi oémi Me Mesterkozmetikai M esterkozmetikai Szalon Szalon A Anti-Aging Anti-Ag ing specialista

sminktetováló szakkozmetikus sminktetováló 8900 Zalaegerszeg, Lőrinc Barát u. 16. Tel.: 92/314-839; 06-20/292-3822 www.noemimesterkozmetika.hu


22 | 2014. április 18. |

színes

ZalaegersZegi 7 nap

Megérkezett a

TAVASZI KOLLEKCIÓ az

cipőboltba.

VALÓDI BŐRCIPŐK 35-50-ES MÉRETIG! /Petőfi út sarkán/ Tel.: 92/

Károlyi Kerti Party Kezdje nálunk a tavaszt, hogy a nyarat már otthonában élvezhesse!

Látogasson el jakuzzi és kerti bútor vásárunkba április 24-26 között, tekintse meg kínálatunkat, próbálja ki medencéinket és tesztelje kanadai grillezőinket! 8360 Keszthely, Ifjúság u. 2. - Mobil: (30) 499-4998

A tojásról Volt idő, hogy a benne található koleszterin mennyisége sokakat óvatosságra intett, de tény, a tojás remek tápanyagforrás. A hét végén bizonyára kerül tojásos étel az asztalra. Egy átlagos tyúktojás tápanyagtartalma 68 kcal, 5,4 g fehérjét, 4,8 g zsírt, 0,3 g szénhidrátot foglal magába. Gazdag vitaminokban is, a C-vitaminon kívül gyakorlatilag az összes megtalálható benne. Az ásványi anyagok közül foszfort, vasat, cinket, kalciumot, nátriumot, káliumot, szelént, magnéziumot tartalmaz. A tojásban lévő vitaminok és ásványi anyagok számos biokémiai folyamatban vesznek részt, biztosítják szervezetünk zavartalan működését. A tojás zsírtartalma és összetétele is ideálisnak mondható, több mint 60 százaléka telítetlen zsírsav. A tojás fontos fehérjeforrás, hiszen a szervezet működéséhez elengedhetetlen, eszszenciális aminosavakat is tartalmaz. Egy tojás a napi fehérjeszükségletünk 12 százalékát fedezi, könnyen emészthető formában.

Igazi tejet pöttyös bögréből Megnyílt a zalaegerszegi Piac téri tejivó, ahol adalékanyagok hozzáadása nélkül, igazi természetes tejtermékeket kínálnak a vásárlóknak. A cégről, a Győrvár Tej Kftről, a saját tejüzemről a kft. egyik tulajdonosa, a Zalaco Zrt. vezérigazgató-helyettese, Ibránszki György tájékoztatta lapunkat. Elmondta, a Győrvár Tej Kft. egyik tulajdonosa a Zalaco Zrt, a másik Varga Gyula, övé a Zala és Vas megye határán található állattartó gazdaság, a tehenészet, amelynek területén tejüzemük is épült. - Az üzem létesítésének gondolata évekkel ezelőtt fogalmazódott meg, a Zalaconál ugyanis napi szinten tapasztaltuk, milyen nehéz jó minőségű, megfelelő mennyiségű tejterméket alapanyagként beszerezni – mondta Ibránszki György. - A péksütemények készítéséhez szükséges túró-, tejföl-, tejigényünket a beszállítók nem tudták megfelelően teljesíteni, és fogyasztóként is láttuk, hogy szinte lehetetlen a boltokban jó minőségű, házi tejtermékeket vásárolni. Öt éve kezdtük el saját péküzleteinkben egy türjei gazda házi tejét forgalmazni, ez a kapcsolat máig él. A növekvő igények miatt más gazdával is együtt kellett működnünk, ekkor vettük fel a kapcsolatot Varga Gyulával. Mi az országos sütőipari gyakorlattal ellentétben nem sovány tejporral dolgozunk, hanem friss házi tejjel. Sütőipari üzemünkben napi 500-600 liter tejet hasznosítunk. A boltjainkban – Vas, Zala és Veszprém megyében - 14 tejautomatát szereltünk fel, közben folyamatosan azon gondolkodtunk, hogyan tudnánk előbbre lépni. A kezdeti problémát ugyanis nem oldotta meg a házi tej fogalmazása, a

túró és a tejföl beszerzése még mindig gondot jelentett. Négy éve fogalmazódott meg a gondolat, hogy a Győrváron termelt 13-14 ezer liter tejet fel kellene dolgozni. Példa nélküli vállalkozásba kezdtünk, nincs az országban még egy tejüzem, amely egy tehenészeti telep területé épült volna, s ahol azontére feldolgo nal feldolgoznák az állatoktól – 70 méteres vezetéken – érkező tejet. Az üzem építése 2012 őszén indult és 2013 végén fejeződött be. Úgy gondoltuk, hogy tejtermékeinket nemcsak a Zalaco pékáru boltjaiban, hanem különálló tejivókban is forgalmazzuk. A tejivóknak nemcsak a két világháború között, de az elmúlt rendszerben is megvolt a maga kultúrája és célközönsége, az emberek máig nosztalgiával gondoltak ezekre az üzletekre. Mindezeket forgalmas helyeken képzeltük el, kellemes környezetben, amely a gyermekek, a diákok, a családok és az idősebb korosztály tagjai számára egyaránt megfelelőek. Védjegyünk a pöttyös bögre és a boci logó. Közel négy hónapja indult a termelés, jelenleg 30 termékünk van. A jövőben számos kézműves termékkel bővül a választék, terveink szerint év végére közel száz féle tejterméket forgalmazunk. A Győrvár Tejbolt és Tejivó termékeit kezdetektől kínálták a Zalaco szaküzletekben, de az eddig megnyílt vasi és Veszprém megyei tejivókban is, Zalaegerszegen, Zala megye első tejivójában múlt szombattól várják a vásárlókat. Tejtermékeiket lokálisan, 50-60 kilométeres körzetben értékesítik, alapelvünk, hogy adalékanyagokat, aromát, stabilizátorokat nem használnak. Nyáron a Berzsenyi téri péküzlet mellett újabb zalaegerszegi tejivót nyitunk.

Heti Recept Bárányborda mentásbazsalikomos pesztóval hozzávalók / 4 adag a pác: 6 ek olívaolaj, 1 citromból nyert citromlé (3 ek), 1 ek menta (apróra vágva) a hús: 1000 g bárányborda (2 egész bárányborda felszeletelve kb. 12–14 db), só, bors ízlés szerint, 3 ek napraforgóolaj a pesztó: 15 szál menta, 1 csokor bazsalikom, 1 marék dió (15 szem), 20 g parmezán sajt (2 ek reszelt), 1 citromból nyert citromlé (2 tk), 2 teáskanál olívaolaj, 1,2 teáskanál só a saláta: 30 dkg koktélparadicsom, 1 kis db lilahagyma, 1 ek menta (apróra vágva), só ízlés szerint, 1 ek olívaolaj a burgonya: 400 g burgonya, 2 ek napraforgóolaj, só ízlés szerint

Elkészítés a pác: Elkészítjük a páclét, összekeverjük a hozzávalókat, és beletesszük a húst úgy, hogy minden darabot egyformán érjen a páclé. Én egy speciális zacskóba szoktam tenni, amit légmentesen le lehet zárni, és nem csöpög. 2–3 órára a hűtőbe tesszük. a hús: A sütés előtt fél órával kivesszük a hűtőből, jól letörölgetjük, amennyire szárazra csak lehet. Közvetlenül a sütés előtt sózzuk, borsozzuk. Két nagy serpenyőben olajat forrósítunk (ha ezt az adagot készítjük, és azt akarjuk, hogy minden kb egy időben készüljön el), ha már elég forró, beletesszük a húst, és nagy lángon mindkét oldalát 3–4 percig sütjük. Kiszedjük, melegen tartjuk.

a pesztó: A bazsalikomról és a mentáról leszedjük a leveleket, összevágjuk. Az öszszes hozzávalót robotgéppel összeaprítjuk, tálalásig félretesszük. a saláta: A paradicsomokat negyedeljük, a lilahagymát vékony karikákra vágjuk, a mentát hozzákeverjük, olívaolajjal leöntjük. Csak tálalás előtt sózzuk. a burgonya: A burgonyát sós vízben megfőzzük, amikor már majdnem kész, leszűrjük. Tepsibe tesszük, jól megkenegetjük az olajjal, hogy mindenhova kerüljön, forró sütőben sütjük, amíg kicsit meg nem pirul, 300 fokos grill programon, 15 percig. Ha ilyen nincs, akkor a legmagasabb hőfokra tegyük a sütőnket.

Készítse el, fotózza le és küldje be legkedveltebb receptjét a zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu címre! Szerkesztőségünk tagjai minden héten kiválasztanak egyet a beérkező receptek közül és a következő magazinban megjelentetjük a beküldő nevével együtt.

Receptpályázat!


hirdetés

ZalaegersZegi 7 nap

| 2014. április 18. | 23

„Zalaco, Élvezze a különbséget“

Akciós ajánlatunk! Április 22-27-ig

Vajjal készül!

149,-Ft/10 dkg

Győrvár kaukázusi kefir 220g 99,-Ft/db

Édes

99,-Ft/db

1490,-/kg

Az akció az akciós készlet erejéig tart.

Kakaós csiga

Tökmagos Party Rúd

450,-/kg

péntek!

Április 25-én

Mignon

Fitness croissant

139,-Ft/db

100,-Ft/db

Az akció az akciós készlet erejéig tart.

Az akcióban részt vevő zalaegerszegi üzleteink: * Portabolt, Kaszaházi u. 34. * Berzsenyi u. 12. * Széchenyi tér 4-6. * Piac tér 6. * Kazinczy tér 9. * Bíró Márton u.37. * Kossuth u. 32. * Kossuth u. 61. * Kossuth u. 26. * Kovács Károly tér 1. * Landorhegyi u. 4. * Apáczai tér 9. * Kovács Károly tér 4. * Kertváros, Köztársaság út A tejtermék akcióban az alábbi üzletek nem vesznek részt: Landorhegyi u. 4., Apáczai tér 9., Kovács Károly tér 4., Kertváros Köztársaság út.


24 | 2014. április 18. |

ZalaegersZegi 7 nap

Három napra egerszegivé váltak

Telt házas siker Besenyőben

Haverok, buli és tudomány. Tömör felsorolása azon sarokpontoknak, amelyeket a napokban érintettek azon külföldről érkezett diákok, akik Zalaegerszeg felsőoktatási életével, s magával a város látnivalóival ismerkedtek.

gét emelik ki. A diákok a Zala Megyei Kórházat látogatták meg, ahol a bátrabbak részt vehettek egy ortopéd sebésze­ ti műtéten. Emellett cégláto­ gatás keretében megtekintet­ ték az EUROPTEC üzemét is. A szakmai ismeretek gya­ – A hétfőtől szerdáig tartó alapítvánnyal együtt több rapítása mellett persze a szó­ program alapvető célja nem szakember) mélyinterjúk se­ rakozásra is jutott idő: stand más volt, mint – igazodva a gítségével tudakolták a ven­ up comedy, csocsóverseny, felsőoktatási TÁMOP projek­ dégek véleményét. Szuper Il­ foci, főzőverseny és buli szé­ tek kötelező nem­ lesítette a reperto­ zetköziségéhez – árt. A fiatalok külföldi diákok vá­ szerdán Zalaeger­ rosunkba történő szeg idegenforgal­ csábítása – számol mi nevezetességeit be Szuper Ildikó, a vették górcső alá a Zalaegerszeg Fel­ Tourinform iroda sőfokú Oktatásáért sz er ve z é s éb en, Köza lapít vány Sóska Zoltán ide­ munkatársa. – Az genvezető segítsé­ egészségügyi ta­ gével: a TV­torony nulmányokat foly­ felfedezése után a tató főiskolások a Városi Hangver­ németországi Heil­ A Heilbad-Heiligenstadtból érkezett diákok a volt zsina- seny­ és Kiállító­ bad­Heiligenstadt­ góga épületében megtekintették a Leonardo-kiállítást terem Leonardo ból érkeztek, kife­ da Vinci­kiállítá­ jezetten a zalaegerszegi főis­ dikó elmondása szerint a kül­ sán barangoltak, megtekin­ kolás fesztivál időtartamára. földiek elismeréssel szólnak a tették a Mária Magdolna Plé­ A közel 20 tagot számláló képzésekről, de a méltatás bániatemplomot, végül pedig csapat tagjai idegen nyelvű visszafelé is működik: a zala­ a Göcseji Falumúzeum portá­ szakmai előadásokat hallgat­ egerszegi oktatók a németaj­ in sétáltak. n Tódor Tamás tak, míg a szervezők (a köz­ kú intézmények felszereltsé­

VISSZAADUNK

100 Ft-ot!

Elköltöztünk!

Színpadon a besenyői férfi balettkar Vasárnap délután zsúfolásig telt nézőtér előtt adta elő leg­ újabb produkcióját a zala­ besenyői Karinthy színpad amatőr társulata. Ezúttal víg jelenetekkel, versekkel és mó­ kás táncokkal szórakoztatták a nagyérdeműt. Nagy sikert aratott a Becs János és Farkas Tibor alakításában színre lépő két gazda, dőlt a publikum

Zeg, Ady u.61, telefonszám: 92/511-913

a nevetéstől az asszonyok tán­ ca, majd a férfi balettkar pro­ dukcióján, a kabaréjelenetek poénjain. Az amatőr színját­ szók vezetője, Semetkéné Szipőcs Erika mondta, remé­ lik, többször is felléphetnek e Kabaré délután címet viselő előadásukkal. Ha hívják őket, szívesen szórakoztatnak vele n F.Zs. más közösségeket is.

Zeg, Berzsenyi u. 20. telefonszám: 70/329-7060

AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSÉRT! - adalék és tartósítószer-mentes pékáru - valódi kovászos házikenyér - hagyományos technológiával készült foszlós és fonott kalács - több magvas magas rosttartalmú pékáru - teljes kiőrlésű és tönköly termékek - élesztő nélküli Candi vekni

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Zalaegerszeg, Kossuth út 36-38.

„Magyar kenyeret Magyar Pékségből Magyar családok asztalára”

Tel.:+ 36 70/454-04-77

www.oc.hu/zalaegerszeg

Ha 2014. április 17-30. kközött özött 1000 Ft felett vásárol bármelyik bármelyik zalaegerszegi üzletünkben,

MEGAJÁNDÉKOZZUK EGY 100 FT-OS KUPONNAL, melyet bár bármelyik melyik zalaegerszegi Lipóti Pékségben levásárolhat levásárolhat..

... minden gyermek álma Kehida!

Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő, Hotel

HAMAROSAN LEJÁR A SZÉP KÁRTYÁJA? SOKAT DOLGOZIK? NINCS IDEJE PIHENNI? Egyszerre csak egy kupon váltható be 1000 Ft feletti vásárlás esetén, 2014. május 2–17. között!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 2. (EuroFamily mellett) Zalaegerszeg, Piac, Vásárcsarnok

facebook.com/lipotizala

Ne hagyja elveszni juttatását! Váltsa be a SZÉP kártyája összegét nálunk ajándékutalványra, és 2014. december 22-ig kényelmesen felhasználhatja, akár szállásra, akár fürdőbelépőre!

Kehidakustány, Kossuth u. 62.

Telefon +36 83 534 501  E-mail: sales@kehidatermal.hu

www.kehidatermal.hu www.kehidatermal.hu

Zalaegerszegi 7 Nap  
Zalaegerszegi 7 Nap  

2014. 04. 18.

Advertisement