Page 1

2016. december 2. • IV. évfolyam, 26. szám

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti lap

krónika

testvérvárosok egymás közt

A MAR ATON L APCSOPORT TAGJA

Évtizedeket töltött el egyetlen munkahelyén Múltidéző beszélgetés dr. Blazsek Istvánnal, a pétfürdői Nitrogénművek egykori vezérigazgatójával

5. oldal

Ünnepi díszben a város

A 2016-os együttműködést egyaránt sikeresnek értékelte Petrozsény és Várpalota 3. oldal

kultúra

Harmincöt éves lett az iskola

Színvonalas gálaműsorral ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját a Vásárhelyi tagiskola 4. oldal

SPOrt

aranyat hozott a világkupáról Idén is szemkápráztató ünnepi díszkivilágítást kapott a Thury-vár és a belváros. Advent első vasárnapján kapcsolták fel a fényeket

Ránk köszöntött az advent. Ilyenkor megszépült lélekkel, bizalommal telve várjuk a karácsony áldását, az év legszebb, szeretettel és reménynyel puhára bélelt napjait.

Az automatizálásban csúcspozíciót elfoglaló veszprémi székhelyű Balluff-Elektronika Kft. további növekedéséhez

munkatársakat keres hosszú távra, saját állományba az alábbi pozíciókba:

BETANÍTOTT MUNKÁS Amit kínálunk:  840 Ft alap órabér  Műszakpótlék  Jelenléti prémium  Alapbéren felüli magas cafetéria juttatás  Cafetérián felüli melegétkezési hozzájárulás (12 500 Ft/hó)  Teljesítmény alapú bónuszrendszer  Veszprémen belül ingyenes buszjárat  Azonnali munkakezdési lehetőség  Kiváló munkakörnyezet A jelentkezéseket várjuk folyamatosan az alábbi címre: oneletrajz@balluff.hu

Aranyérmet szerzett a rangos viadalon Hajas Attila, a Várpalotai Vadak Taekwondo Egyesület vezetője 10. oldal

F I X , H O S S Z Ú TÁV Ú M U N K A H E LY E K INGYENES, közvEtlEN SzERzŐDÉSES GYoRSJÁRAtok a készenléti lakótelepről – Inotáról – várpalotáról

Betanított munkásokat

gépkezelőket, operátorokat, kézi összeszerelőket keresünk azonnali kezdéssel. Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

kIEMElt PÓtlÉkRENDSzER, ÉtkEzÉSI UtAlvÁNY, CAFEtERIA, PRÉMIUM, 13. HAvI JUttAtÁS, GYERMEkEk ISkolAkEzDÉSI tÁMoGAtÁSA A következő tájékoztató, regisztráció és tesztírás időpontja és helyszíne:

Jó Szerencsét Művelődési Központ Várpalota, Szent István u. 14.

2016. december 5. (hétfő) 9 óra M-K. R. Sz.: 3440/2001 A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

423400

Thury-várban. Az ünnepi kivilágításba öltözött várudvaron a szép számmal összegyűlt érdeklődők előtt

424688

C a m p a n a r i -T a l a b é r Márta, Várpalota polgármestere mondta el mindezt advent első vasárnapján a

csak kölcsönbe kaptunk, de amíg vissza nem kell adnunk a róla rendelkezőnek, addig kifog yhatatlan bőséggel ontja ránk szépségea városvezető kiemelte, ad- it. Feltéve, ha készek vavent arra emlékeztet min- gyunk észrevenni, befogadket, hogy az élet egy csodá- ni és értékelni azokat. latos ajándékdoboz, amit Folytatás a 6–7. oldalon.


2

krónika RÖVID HÍREK Pályaválasztási rendezvény A várpalotai Thuri György Gimnázium 2016. december 7-én, szerdán 17 órakor pályaválasztási rendezvényt tart a szülőknek, pályaválasztás előtt álló diákoknak. Az iskola tantestülete szeretettel várja az érdeklődőket, közölte lapunkkal Fenyvesi Zoltán igazgató.

Óvodások az iskolában A Bán Aladár Általános Iskola összetartó, lelkes nevelőtestülete legutóbb november 22-én nagycsoportos óvodásoknak tartottak komplex ovisuli foglalkozást Selmeczki-Galambosi Éva, Csernákné Csősz Dóra, Fülöp Veronika és Molnár Judit nevelők. A gyerekek három csoportban dolgozhattak önfeledten. Az interaktív táblán óriáskirakózhattak és rajzolhattak, ami számukra teljesen természetes módon ment. Nem jelentett problémát számukra a játékos angol sem, amire nagyon nyitottak voltak a leendő elsősök. A program zárásaként minden kisgyerek készített egy mókás bábot is magának, így nem mentek üres kézzel haza.

Várpalotai elnök A napokban tartották a Jobbik Veszprém megyei szervezetei tisztújító megyei választmányi ülésüket. A leköszönő megyei elnök, Orbán Imre helyett a szervezetek Galambos István korábbi megyei alelnöknek, a párt várpalotai önkormányzati képviselőjének szavaztak bizalmat az elkövetkezendő két évre. Az elnökség tagjaivá pedig Dobó Zoltánt, Tapolca város jobbikos polgármesterét, Varga Gábort, a pápai választókerület elnökét, valamint Kepli Lajos és Rig Lajos országgyűlési képviselőket választották meg.

várpalotai hírek 2016. december 2.

Pedagógusokat köszöntöttek A közelmúltban két nyugállományú pedagógusnak adott át elismerő oklevelet Campanar-Talabér Márta polgármester a Várpalotai Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Szép hagyomány Várpalotán, hogy az önkormányzat minden esztendőben köszönti azokat a pedagógusokat, akik több évtizeden át tanítottak a városunkban működő oktatási intézményekben. Ez alkalommal a Bán Aladár Általános Iskolában Palotás Andorné, Bizsi néni gyémántoklevelet, Szelestey Lászlóné pedig aranyoklevelet vehetett át Campanari-Talabér Mártától. A polgármester megköszönte oktatói, nevelői munkájukat, hogy több generáció számára adták át a tudást hosszú évtizedeken keresztül. – Minden év novemberében köszöntjük a színes diplomásokat, a pályakezdőket és azo-

Palotás Andornét és Szelestey Lászlónét külön is köszöntötte Várpalota polgármestere kat is, akik az első tanévüket töltik valamelyik helyi iskolában. Ezeket az alkalmakat továbbra is szeretnénk megtartani, függetlenül attól, hogy már egyre kevésbé vagyunk fenntartói az intézményeknek. Ennek ellenére sem szeretnénk a szálakat elszakítani, amennyire csak lehet, oda-

figyelünk az iskoláinkra, az ott dolgozókra és a természetesen a gyermekekre is – tudtuk meg a polgármestertől. Idén egyébként tíz új pedagógus kezdte meg pályafutását valamelyik helyi iskolában, (Rapali Dóra, Stenger Szilvia, Beke Anita, Török Judit, Aknai Dóra Orsolya,

Rapainé Kovács Andrea, Zsédelyné Sanda Borbála, Csala Zsuzsa, Beck-Rábóczki Orsolya, Bíró Péter) akiket szintén köszöntött a polgármester. Az ünnepségen a Bán Aladár Általános Iskola műsorral kedveskedett az aktív és nyugdíjas tanároknak.

Helyi tehetségeket karolnak fel A Bátor Antal és Fia Alapítvány idén nyáron jött létre, a célja a várpalotai fiatalok tehetséggondozásának támogatása.

palotán és nincs önálló kerese- évi keret 5 százalékát, azaz 75 te. Az évente kiosztandó teljes ezer forintot. összeg 1,5 millió forint, amelyIdén három fiatal pályázatát nek értékállósága megőrizen- tartotta támogatásra érdemesdő az előző évi hivatalos inflá- nek a kuratórium, név szerint A jelentős alaptőkét, 50 mil- fokú intézményben, nappali ta- ció növelt mértékével. Az egy Szűcs Boglárka, Szűcs Gellért lió forintot Bátor Antal elis- gozaton tanuló diák, aki állan- főre jutó minimális támogatás és Szász Villő kapott 100–100 mert várpalotai vállalkozó biz- dó lakhellyel rendelkezik Vár- értéke el kell hogy érje az adott ezer forintot az alapítványtól. tosította az alapítványnak, hogy ily módon is segítse a helyi fiatalok kibontakozását a tanulásban, a sportban és a művészetekben, mondta el a várpalotai polgármesteri hivatal tanácstermében dr. Huszár Pál, az alapítvány kuratóriumának elnöke. Bátor Attila kuratóriumi tag hozzátette, nagy szükség van a helyi tehetségek támogatására. Jól bizonyítja mindezt, hogy szép számmal érdeklődtek a város fiataljai az első alkalommal kiírt pályázat iránt. Ami a részleteket illeti, támogatást igényelhetett minden A három támogatásra érdemesnek talált várpalotai fiatal, valamint a Bátor Antal és Fia Alapítvány olyan általános, közép- és felső- kuratóriumának tagjai a polgármesteri hivatalban

várpalotai hírek

A Maraton Lapcsoport tagja

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Bálint Kata Kiadja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Kázmér Judit és Kinde Kálmán ügyvezető igazgatók PLT ingyenes divízió igazgató: Heffler György Szerkesztőségi postacím: Várpalotai Hírek 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: varpalotaihirek@maraton.plt.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: 88/400-400 e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu. Hírszolgáltató és hirdetésfelvétel: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em. • ujsag@hircentrumtv.hu • Tel.: 88/744-488 Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor • Megrendelés száma: MVA 026/2016 • A lap ingyenes • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága • ISSN 2064-0366


krónika

várpalotai hírek 2016. december 2.

3

Sikeres évet zártak a testvérvárosok Több területen is továbbfejlődhet Petrozsény és Várpalota testvérvárosi kapcsolata, derült ki a héten tartott bizottsági ülésen, amelyen a két település képviselői értékelték a most záruló esztendő közös programjait. Közel 20 éves immár a kapcsolat Várpalota romániai testvérvárosával, a két település rengeteg közös programot, rendezvényt szervez, így minden évben közös bizottsági ülésen értékelik az együttműködést, s szabnak irányt a folytatásnak a két város képviselői. A napokban a várpalotai polgármesteri hivatalban ült össze a két delegáció. Petrozsényből Florin Nicolae alpolgármester, Adrian Negoe jegyző és Lavinia Grigoriu önkormányzati képviselő mellett a két város kapcsolatáért és a helyi magyarságért rengeteget dolgozó Wersánszki Eduárd, a polgármesteri kabinet tanácsadója látogatott el Várpalotára. A házigazda település részéről Katona Csaba alpolgármester, Sándor Tamás aljegyző, Galambos Szilvia és Kádár István önkormányzati képviselők, illetve

Borbásné Gazdag Gabriella nemzetközi kapcsolato-

Petrozsény és Várpalota képviselői a hivatal tanácstermében. Középen Florin Nicolae és Katona Csaba alpolgármesterek

kért felelős referens vett részt az ülésen. Utóbbi az ülés nyitányaként beszámolt a 2016-os év megvalósult programjairól. Borbásné Gazdag Gabriella tájékoztatójából kiderült, márciusban közepén várpalotai delegáció látogatott Petrozsénybe, hogy a nemzeti ünnepen együtt legyen a helyi magyar közösséggel, májusban a Várpalotai Bányász Kórus adott koncertet testvérvárosunkban, de Pet-

rovics Lászlónak, a Városszépítő és -védő Egyesület elnökének is nyílt kiállítása idén a Zsil-völgyben. Együttműködés indult el a Thuri gimnázium égisze alatt működő várpalotai zeneiskola, valamint az M. Eminescu Gimnázium és az I. G. Duca Középiskola zenei tagozata között, s a nyáron tovább folytatódtak az évek óta oly sikeres gyermektáborok is. A petrozsényi kézilabdás lányok idén is részt vettek a

Várpalotán (is) rendezett Cell Kupán, ahogy a VBSK fiataljai is pályára léptek a testvérvárosunkban rendezett kézilabdatornán. A polgármesteri hivatalban tartott ülésen mindkét fél elégedett volt az eddigi eredményekkel, ám egyetértettek abban, hogy több területen is van lehetőség további fejlődésre. Ilyen például sport. A petrozsényi fitneszcsapat, illetve karate szakosztály is szeretne együttműködni hasonló várpalotai klubokkal, csoportokkal, s a bizottság támogató javaslatát követően erre 2017-ben sor is kerülhet majd. Florin

Nicolae alpolgármester közölte továbbá, hogy 2017-ben első alkalommal szerveznek ma raton i f utóverseny t Petrozsényben, amelyen szívesen látják majd a testvérvárosból érkezett sportolókat (a petrozsényiek is rendszeres indulói a Várpalota Félmaratonnak). Emellett az oktatás területén is szeretnék szorosabbra fűzni a szálakat, a zeneiskola mellett a Thuri g imnáziummal is együttműködési megállapodást kötne a fent említett petrozsény i intézmény, amelynek égisze alatt egyébként magyar iskola is működik a településen.

Testületi ülés: projektor és megemlékezés Projektort adományoz a Várpalotai Rendőrkapitányságnak az önkormányzat, döntött novemberi ülésén a képviselő-testület. Arról is szó esett, hogy a jövőben városi szinten tarthatnak megemlékezéseket Berta József 56-os mártírról és a várpalotai csatáról. Nyílt ülésen tizenöt napirendi pontot tárgyaltak a novemberi testületi ülésen a városatyák. A képviselő-testület többek között elfogadta a költségvetési rendelet módosítását. – Várpalota gazdálkodása stabil. A megemelt bevételi tételeket is sikerült teljesíteni a városnak. Ez abból is látszik, hogy a pályázati források mellett kisebb mértékben önerőből is megvalósulnak fejlesztések – mondta el Várpalota polgármestere, Campanari-Talabér Márta. Az ülésen a képviselő testület a Várpalotai Rendőrkapitányság részre egy projektor adományként való átadásáról is döntött. Többen felszólaltak

a témában. Galambos István képviselő a vitában azt mondta, szomorúnak tartja, hogy a 21. században egy ilyen kis költségvetési tétel kapcsán külön kérvényt kell benyújtania az önkormányzathoz egy járási központban működő rendőrkapitányságnak, ahelyett, hogy az igényelt eszközt a saját rendszerükön keresztül megkapnák. Hasonló véleményen voltak Deák Istvánné és Falussy Sándor képviselők is, utóbbi szerint a stadionépítésre szánt milliárdokat más területen is hasznosíthatná a kormány. – Évtizedek óta gyakorlat Várpalotán, hogy az önkormányzat támogatja a helyi rendőrkapitányság munká-

A néhai Schmidt Ferenc egy Berta József-megemlékezésen ját. Mivel a város költségvetése idén ezt lehetővé tette, a város ilyen formában segíti most a rendőrség munkáját – mondta el a projektorral kapcsolatos vitában Camapanari-Talabér Márta. Jövő év márciusában tárgyalja részletesebben a képviselő-testület azt a javaslatot, melyet Galambos István nyújtott be. A beadványban a képviselő azt kezdeményezi, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon az egykori várpalotai 56-os már-

tír, Berta József emlékének, illetve az 1956. október 26-ai helyi eseményeknek ápolása. A vitában végül a képviselők egy konszenzusos döntéssel a javaslat módosított változatát fogadták el. Galambos István elképzelhetőnek tartja, hogy egy városi közterületet is elnevezzenek az 56-os vértanúról. – Berta József az életével fizetett azért, mert részt vett az 56-os eseményekben. Az önkormányzat ezért a róla és

az 1956. október 26-ai várpalotai csatáról szóló megemlékezés városi szintre való emelésével szeretné kifejezni tiszteletét. Ehhez azonban még szükség lesz ezt beilleszteni a városi közművelődési koncepcióba is – jegyezte meg a vitában a polgármester. A tanácskozáson szóba került a Jókai utca parkolási helyzetének ügye is. Galambos István képviselő vetette fel a kérdést. Elmondta, már több éve párhuzamos parkolási rend alakult ki az érintett útszakaszon. Véleménye szerint ez a keskeny úton g yakran balesetveszélyes helyzeteket szül. A képviselő javaslata szerint a széles járdából kellene elvenni, így egy parkolósáv is kialakítható volna a területen. Campanari-Talabér Márta polgármester válaszában kifejtette, a járda korrekcióját már korábban is tervezte a város. A problémát még ebben a ciklusban orvosolni fogják – mondta.


4

programajánló Ügyeletes gyógyszertárak

várpalotai hírek 2016. december 2.

Harmincöt éves az iskola 2016.12.02., péntek 19.00 Presszó – Ladányi Maya könyvbemutató – 35 éves a Vásárhelyi Általános Iskola – Borvacsora – A Bátor Alapítvány pályázati eredményhirdetése – Globó Portré

Hétköznap, szombaton, vasárnap és ünnepnap is este 22 óráig van a városban gyógyszertári ügyelet. 12.02. Szent György 12.03. Szent Anna 12.04. Szent Donát 12.05. Borostyán 12.06. Kabay 12.07. Belvárosi 12.08. Szent György 12.09. Szent Anna

2016.12.03., szombat 15.00 Hírfolyam Heti esemény- és hírösszefoglaló 2016.12.04., vasárnap 15.00 Hírfolyam Heti esemény- és hírösszefoglaló

Belvárosi Gyógyszertár Várpalota, Szent István út 2. Borostyán Gyógyszertár Várpalota, Bakony u. 3. Kabay János Gyógyszertár Várpalota, Táncsics u. 15. Szent Anna Gyógyszertár Várpalota, Veszprémi u. 7. Szent György Patika Várpalota, Szabadság tér 4. Szent Donát Gyógyszertár Várpalota, Honvéd u. 3.

Hasznos telefonszámok Várpalotai Rendőrkapitányság 88/371-511 Várpalotai körzeti megbízottak csoportvezetője: 30/650-7171 Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. Központ: 88/592-110; Szállítási ügyfélszolgálat: 88/592-112 Várpalotai Közüzemi Kft. Központ: 88/592-110; Fűtőmű vezénylő: 88/479-018 Fátyol temetkezés: 88/471-352; 24 órás szállítási ügyelet: 30/385-6206 Kéményseprés 1818/9 Bakonykarszt Zrt. Hibabejelentés: 88/471-710 Eon – hibabejelentés Áram: 80/533-533 Gáz: 80/301-301 Városi gyermekorvosi rendelők: Várpalota, Újlaky u. 10. Dr. Kriesch Kornélia tel.: 06/88/744-955 Dr. Resch Gabriella tel.: 06/88/744-940 Központi háziorvosi ügyelet 88/412-104

Fotó: Pintér

Nívós produkciókkal léptek színpadra a Vásárhelyi iskola diákjai a művelődési központban

Színes és szórakoztató gálával ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját a Jó Szerencsét Művelődési Központban a Vásárhelyi András Tagiskola. A gála nyitányaként dr. Dobos Tamás tagintézményvezető egy rövid mesébe foglalva ismertette az intézmény történetét. Ezt követően a színpadra szólította a nyugállományba vonult kollégáit és azokat a pedagógusokat is, akik az első becsengetéstől napjainkig aktívan tanítanak az iskolában. Egy-egy szál virággal köszönte meg több évtizedes munkájukat az igazgató. A folytatásban aztán a produkcióké volt a főszerep. A csordultig megtelt színházteremben a közönség megcsodálhatta az egykori és jelen-

legi nevelők, diákok előadásait. Sok műfajban mutatták meg tehetségüket a fellépők. Láthattak többgenerációs néptáncot, countryt, bemutatkozott az intézmény énekkara, volt nyelvtörő, színdarab, prózai műsor az egykori vezetők tolmácsolásában, mese, zongorajáték, azaz minden, ami szemszájnak ingere. Elhangzott, 1981-ben 9-es számú Általános Iskolaként született az intézmény, amely 20 esztendővel később, 2001ben kapta a Vásárhelyi András Általános Iskola nevet. Ma a Várkerti Általános Iskola tag-

intézményeként működik, s a tudáson túl igyekszik maradandó élményekkel is gazdagítani az ott tanuló nebulókat. A tagintézmény az év elején megkapta az ökoiskola címet, amelyet három éven át viselhet. A program keretében kiemelt szerepet kap a mindennapokban a környezet védelme, ennek is volt köszönhető, hogy ősszel egy Manókertet adtak át, amelyet a diákok készítettek a pedagógusok koordinálásával. A jó hangulatú gálaest zárásaként a fellépők a közönséggel együtt énekelték el a We are the world című világslágert, majd a színházterem előtti aulában az aktív és energikus nyugdíjas pedagógus, Mészáros Imréné, Kati néni közreműködésével az elmúlt 35 év rajzaiból nyílt színvonalas kiállítás.

2016.12.05., hétfő 19.00 Presszó – Stúdióbeszélgetés Holler Gyulával a Silent Wings frontemberével – Gázfröccs – Sztárportré 2016.12.06., kedd 19.00 Ismétlés  2016.12.07., szerda 19.00 Hírmozaik – Petrozsényi delegáció Várpalotán  – Ötórai Tea a 35 éve alapított Vásárhelyi Tagiskolával – Szépkorú köszöntés – Szent Borbála-napi megemlékezés és sportverseny – Városi mesemondóverseny – Veszprém Megyei Sport Díjátadó Gála – Szalagavató a Thuri György Gimnáziumban – A Rákóczi Telepi Baráti Kör Szent Borbála-napi rendezvénye és évzáró programja – Crystal Fitness gála – Mikulás-napi íjászverseny – Advent II. alkalma Inotán és Várpalotán – MSZP sajtótájékoztató – Globó Világjáró 2016.12.08., csütörtök 19.00 (Ismétlés)

Programajánló Előadás Szerencse fel! Szerencse le! – Bányászok és Várpalota bányászváros az 1956-os forradalom előestéjén. Galambos István történész előadása december 6-án, 17 órától a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban

Koncert A Várpalotai Zeneiskola növendékeinek koncertje november 25-én, 17 órától a Thury-várban A Dirty Slippers zenekar ad akusztikus koncertet december 3-án, 20 órától a várpalotai Vár Bistróban TGM Mikulás party a Thury-várban december 10-én, 21 órától. Élőben koncerteznek a 6áreset és a TGM zenekarok, utána DJ Mazu válogatja a legjobb zenéket

A Várpalotai Bányász Fúvószenekar 2-án, 18 órától a Jó Szerencsét Művelődési Központban december 11-én, 18 órától tartja hagyományos évzáró koncertjét a A Rákóczi Telepi Baráti Kör Szent Borbála-napi megemlékezése decemJó Szerencsét Művelődési Központber 15 órakor kezdődik a Szent Botban. Köszöntőt mond Campanaribála téri bányász emlékhelynél. Talabér Márta polgármester és Utána a civil szervezet évzáró renEinreinhof Attila, a Rákóczi Telepi dezvényére kerül sor a Rákóczi TeleBaráti Kör elnöke pi Tagiskolában rendezvény Advent Inotán december 3-án, 16 óráVárosi mesemondóverseny december tól. Műsort ad a Ramazuri Bábszín2-án, 14 órától a Thury-várban ház és az Adventi pillanatok című Csővári Zsófia, a Thury-Vár Nonprofit kiállítás megnyitójára kerül sor Kft. ügyvezető igazgatója lesz a Crystal Fitness gála december 3-án, 18 Loncsosi esték vendége december órától a Jó Szerencsét Művelődési 2-án, 17 órától a Tési-dombon, a volt Központban Béke étteremben kialakított közös- Advent Várpalotán december 4-én, 16 ségi helyiségben órától a Thury-vár udvarán, ahol a Szalagavató ünnepséget tart a Thuri Katicabogárka csapat Mikulásváró műsorát láthatja a közönség György Gimnázium december

Rudi bohóc ad műsort december 7-én, 17 órától a Thury-várban Karácsony külföldön – Adventi beszélgetés a Petőfi Étteremben december 8-án, 17 órától. Vendégek: Gianfranco Campanari vállalkozó és Seres Attila újságíró Adventi készülődés december 9-én, 17 órától a Várpalotai Ifjúsági Házban Karácsonyfa-állítás és közös díszítés december 10-én, 16 órától a Kismező ABC előtti téren

Kiállítás

Olimpikonok nyomában címmel nyílik meg december 7-én, 17 órakor a Thury-vár Márványtermében a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör hagyományos évzáró kiállítása, amelyen ezúttal is különleges sportrelikviákat láthat az érdeklődő közönség


interjú

várpalotai hírek 2016. december 2.

5

Évtizedeket töltött el egyetlen munkahelyén Beszélgetés dr. Blazsek Istvánnal, a péti Nitrogénművek nyugalmazott vezérigazgatójával Várpalota város gazdasági életében betöltött, meghatározó szerepe, több évtizedes áldozatos szakmai munkája és vezető tevékenysége elismeréseként Blazsek István idén szeptemberben Waldstein János-nívódíjat kapott a képviselőtestülettől. Ennek kapcsán mesélt életéről, munkásságáról, családjáról és a Nitrogénművekről, az egyetlen munkahelyéről. Blazsek István paksi születésű. Általános iskolai tanulmányait szülővárosában végezte. Ezt követően került a Veszprémi Vegyipari Technikumba, ahol technikus végzettségre tett szert, majd a Veszprémi Vegyipari Egyetem vegyipari-folyamozási szakán végzett vegyészmérnökként. – Három generáción keresztül pedagógusok voltak a felmenőim. Nehéz körülmények között éltünk a 60-as években. Édesapám nagyon okos ember volt, aki azt mondta, látva a pedagógusi pályát, hogy a négy gyereke közül egyből sem fog tanárt nevelni. Így én, akit már akkor nagyon érdekelt a kémia, a Vegyipari Technikumba jelentkeztem. Ott olyan magas színvonalú képzést kaptunk, hogy utána az egyetem nem volt nehéz. A középiskolai laborokban nagyobb volt a gyakorlati követelményszint, mint az egyetemen. Ott tanították meg nekünk a szakmát. Az egyetemen magas színvonalú elméleti képzés folyt, ahol rendkívül nagy tudású professzorok oktattak. Szoros volt az intézmény kapcsolata a gyakorlattal, ebből kifolyólag jó képzést kaptunk ott is – mesélte a mérnök. Az egyetem elvégzését követően különböző állásajánlatokat kapott, a Nitrogénműveket választotta, ahol korábban, 1963-ban üzemi gyakorlaton volt. – Már akkor megtetszett a gyár rendezettsége, a technológiák egymása épülése. 1971ben, amikor idekerültem, a péti Nitrogénművek háromezer-ötszáz főt foglalkoztató nagyvállalat volt, szerteágazó tevékenységgel – mesélte István, aki pályakezdőként a

technológiai osztályra került, egy úgynevezett műveleti csoportba, ahol vegyipari műveleti számításokat végeztek, az akkori legmodernebb Ammónia II. üzem számára. – Technológusi és műveleti mérnöki munkát végeztem három évig. 1974-ben átvezényeltek minket fiatal mérnökfiúkat az új gyárba, amely 70 és 75 között épült. Betanulást követően 75-ben szakmányvezetői beosztásba kerültem. Három műszakos munkarendben termelésirányítóként dolgoztam a Kellogg-rendszerű, ma is működő Ammó-

rűbb technológiákhoz így hozzájuthatott Magyarország. A régióban a Nitrogénművek volt az első olyan műtrágyagyár, amely hozzájuthatott ehhez a modern ammóniagyártási technológiához. Öt évig dolgozott az Ammónia üzemben szakmányvezető mérnökként, majd 1978-ban üzemvezető-helyettes, 1983ban pedig üzemcsoport-vezető lett. Ezt csinálta egészen 1990ig, amikor a vállalat magántulajdonba került. – Amikor a péti Nitrogénművek állami vállalatból részvénytársaság lett 1990ben, gyárrészlegvezető beosztásba kerültem. 1992– 2006-ig műszaki igazgató és vezérigazgató-helyettesi beosztásban dolgoztam, 2006– 2015 végéig pedig vezérigazgató voltam. Az igazgatási struktúra nagyon sokat változott az évek során, a változó követelményekhez igazodva. Folyamatosan bezártuk az elavult létesítményeket, a lét-

nÉVjEgY A paksi születésű nívódíjas általános iskolai tanulmányát szülővárosában végezte. 1961–1965 között a Veszprémi Vegyipari Technikumban sajátította el a vegyipari technikus szakmát, majd a Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerzett mérnöki végzettséget ’66 és ’71 között vegyipari-folyamozási szakon. A kettő között a hadseregbe irányították, ahol vegyi-sugár és biológiai ismeretekre tett szert tiszthelyettesként. 1971-től 2015. december végéig dolgozott a péti Nitrogénművek Zrt.-nél, bejárva a ranglétrát, nyugdíjba vezérigazgatóként vonult. 1976-ban megházasodott és három gyermeke született. 1971–1982 között várpalotai lakos volt, majd ’82-ben családjával Veszprémbe költözött. Azóta is ott él. nia üzemben. Az üzemindítást angol operátorokkal és angol technológusokkal együtt végeztük – tudtuk meg a nyugalmazott vezérigazgatótól, aki hozzátette, a korszerű technológia Pétre telepítése annak volt köszönhető, hogy ’71 előtt néhány évvel került le Magyarország az úgynevezett COCOM-listáról, amely a csúcstechnológiai termékek szocialista országokba irányuló szállítását tiltó úgynevezett feketelista volt. Ez azt jelentette, hogy a legkorsze-

számot csökkentenünk kellett, hogy versenyképesek legyünk. Nagy gondot fordítottunk a környezeti állapot és a biztonság javítására. A vállalat részvényei 1990–2002-ig hazai és külföldi befektetők kezében voltak, akik a beruházások helyett a racionalizálási intézkedéseik révén kívánták működőképessé tenni a vállalatot. Ez emberi szempontból kellemetlen volt, de a vállalat túlélése szempontjából fontos volt – tudtuk meg a nívódíjastól.

Blazsek István büszke arra, hogy első és egyetlen munkahelye a Nitrogénművek volt. Végigjárta a ranglétrát Tudomást szerezhettünk arról is, hogy a túlélést követően a tulajdonosok eladták a céget, és akkor kerültek a részvények a Bige család kezébe. – Ők átvilágították a vállalatot, és 2004-ben fejlesztési stratégiát indítottak el, amit a mai napig folytatnak, ezáltal a Nitrogénművek a régión belül az egyik legkorszerűbb műtrágyagyárrá vált. Elmesélte a nyugalmazott vezérigazgató azt is, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a tulajdonosok a piacfejlesztésre is. A környező országokban mindenütt vannak leányvállalataik, amelyek segítségével sikeres értékesítést folytatnak az exportpiacokon. Hozzátette, hogy az előállított termékeikkel kétharmad arányban a hazai piacot látják el elsősorban. A Nitrogénművek piacvezető a hazai műtrágya-kereskedelemben. Dr. Blazsek István 2015. december 31-én nyugdíjba vonult. Viszont most is aktívan tevékenykedik. – Szakértőként dolgozok egyedi megbízások alapján. Idén februártól egy számítógépes alkalmazás technikai tanfolyamot végzek, amely szükséges a jelen feladataim gördülékenyebb ellátásához. A Nitrogénműveknél 2017. május végéig igazgatósági tag vagyok. A tulajdonos alkalmanként megbíz feladatokkal, amelyeknek szívesen teszek eleget. Tagja vagyok a Nemzetközi Műtrágya Szövetségnek, illetve a Magyar Vegyipari Szövetség alelnöki posztját

is betöltöm jövő év májusig – tudtuk meg a nívódíjas nyugalmazott vezérigazgatótól, aki azt vallja, hogy egy adott idő után az embernek tudomásul kell vennie, hogy az évek elmennek, kisebb a türelem, a tolerancia, a stressztűrő képesség, ezért át kell adni a lehetőséget a fiataloknak. Természetesen nem mehettünk el beszélgetésünk során a család mellett, hiszen az ő támogatásukra is nagy szükség van egy ilyen sikeres életút megtételéhez. – Idén negyven éve, hogy házasságot kötöttünk feleségemmel, akit a Nitrogénműveknél ismertem meg. 1976ban összeházasodtunk és öt éven belül született három csodálatos gyermekünk. A legidősebb fiam közgazdász. Feleségével Guatemalában egyetemi tanárok. Magas színvonalon művelik a tudományt. A középső gyermekünk az egyetlen lányunk, jogász, több doktorátusa is van, jelenleg New Yorkban van egy ösztöndíjas doktori kurzuson. A legfiatalabb fiúgyermekünk feleségével és a két kis unokánkkal Münchenben él, informatikusként dolgozik – mesélte családjáról dr. Blazsek István. Azt is megosztotta velünk, hogy mindegyik külföldön élő gyermekét meglátogatták már többször, viszont Münchenbe, a közelség és az unokák miatt is gyakrabban, kéthavonta elutaznak, kényeztetni az unokákat. – Sokat kell utaznunk, ha látni akarjuk őket – tette hozzá a büszke apa és nagyapa.


6

FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2016. december 2.

Adventi progr Folytatás az 1. oldalról. – Mind közül a legértékesebb ajándékunk a remény. Annak biztos tudata, hogy nemcsak hús és vér, küszködés és elmúlás van ezen a világon, hanem életünknek magasabb rendű értelme is van. Azért vagyunk a világon, mert az ember az egyetlen élőlény, amiről biztosan tudjuk: kifogyhatatlan szeretetre képes a legszebb fajtából, az önzetlenből – fogalmazott a polgármester. – Csak mi vagyunk képesek olyan érzésre,

amiből minél többet adunk, annál több marad belőle. Ezért, ha legalább egy kis időre kizárjuk a világi hívságok zaját, akkor az adventi készülődés lecsendesítő nyugalmában képesek leszünk meghallani az élet igazán fontos parancsát: légy jó! A folytatásban az első gyertya meggyújtására került volna sor a város adventi koszorúján, ám az erős széllel érkező lehűlés megakadályozta a polgármestert ebben. Így csak a vár előtt található óriás adventi koszorú első, elektromos gyertyája gyulladt ki advent első vasárnapján, ám mindez semmit nem vont le az ünnep különleges hangulatából. A várudvaron ugyanis forralt bor, tea és kürtőskalács

Növendékek hangversenye Zeneiskolai növendékek színvonalas koncertjét láthatták és hallhatták az érdeklődők az elmúlt hét végén a vár Thury-termében. A Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola kiemelkedő képességű, zenei pályára készülő diákjai léptek a közönség elé az eseményen. A 60 esztendővel ezelőtt alapított várpalotai zeneiskola életében hagyomány, hogy időről időre egy-egy koncerten is bizonyíthatnak a növendékek, ezúttal 15 tehetséges diákon keresztül mutatták be a szeptember óta végzett munkát. A fellépő fiatalok emelt óraszámban sajátítják el a hangszeres zene fortélyait.

Hergovics János intézményegység-vezető elmondta, az átlagosnál nehezebb művekkel léptek a közönség elő a kiemelkedő tehetségű nebulók. Nem először láthatták a várpalotaiak muzsikálni a tehetséges Szücs Gellért Zsombort. A fiatalember trombitán kezdte, később tért át bariton kürtre. Szülei is zenélnek, ezért választotta ő is ezt a pályát. Fél évtizede tagja a bányász fúvószenekarnak, ahol édesanyjával és nővérével játszik

együtt. Kérdésünkre megjegyezte, a hangszerhez nemcsak nagy tüdő kell. Tokkal együtt nyolc kiló a kürt, így a jó kondira is szükség van. Az előadáson elhangzott darabok között a különböző versenyek kötelező darabjai is felcsendültek, a várpalotai diákok ugyanis rendre megmérettetnek városunk határain kívül is. A közelmúltban például Balatonalmádiban zajlott a Balaton-parti zeneiskolák kamarazenei találkozója, ahol a várpalotai fuvolatrió kiemelt arany fokozatot ért el. A palotai gitárosok pedig Tapolcán jártak legutóbb a regionális döntőn, ahonnan ezüst és bronz Az átlagosnál nehezebb művekkel léptek a közönség elé a fiatalok fokozattal tértek haza.


FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2016. december 2.

ramsorozat indult illata szállt, a káprázatosan kivilágított és fényfestéssel díszített térben pedig Malek Andrea és a Jazzreal adott élő koncertet a várpalotaiaknak. A karácsonyhoz kapcsolódó dalokat felvonultató színvonalas műsort nag y örömmel fogadta a közönség, méltó nyitánya volt mindez Várpalota adventi programsorozatának. A Thury-várban rendezett adventi program mellett a hagyományoknak megfelelően az Inotai Faluházban is adventi rendezvénysorozat indult. – Az idei egy kicsit más, hiszen a faluház előtt egy csodaszép karácsonyfa és betlehem hangolja az erre járókat az ünnepre. Az utóbbi egy civil kezdeményezésnek kö-

szönhető, Hamvas-Gróf Szabina megálmodta és szülőtársaival meg valósította azt. A karácsonyfát pedig az Inotai Tagiskola diákjai díszítették fel. Mindkettő látható és megtekinthető az adventi időszak alatt – tudtuk meg Csővári Zsófától, a Thury-Vár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától. Az inotai koszorún az első gyertyát Campanari-Talabér Márta polgármester gyújtotta meg, Pilinszky János adventi gondolatainak tolmácsolását követően. – Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi „meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.

Mesemondó kisdiákok

Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése – mondta el a polgármester. Az inotai programsorozatot a Fourtissimo zenekar koncertjével nyitották a szervezők. A Prima-díjas Kunatestvérek vezette rézfúvós csapat karácsonyi dalokkal szórakoztatta a közönséget. A szervezőktől megtudhattuk, egészen karácsonyig hétről hétre más korosztálynak kedvezve válogatták öszsze a programokat. December 4-én, 16 órától például a Katicabogárka Csapat Mikulásváró műsorával várják az érdeklődőket.

HIRDETMÉNY Verseny Várpalotán! Várpalota Város Önkormányzata a városszépítő és védő egyesülettel együtt pályázatot hirdet

„AdveNt LeGSZeBB PortáJA” CíM eLNyeréSéért 2016-BAN A mesemondóverseny résztvevőinek egy csoportja Két korcsoportban versenyeztek a gyermekek a Bán Aladár Általános Iskolában rendezett mesemondóversenyen. Az 1–2. osztályosok közül Szécsi Anna Luca, míg a 3–4. osztályosok közül Juhász Adél Mária tanulók előadásmódja győzte meg leginkább a magyar szakos tanárokból álló zsűrit, így a két kislány december 2-án a városi

mesemondóverseny döntőjében is megmutathatja tudását. Ami a további eredményeket illeti, az 1–2. évfolyamban a 2. helyen Csácsi Péter és Wágner Luca, míg a harmadikon Práger Noémi végzett. A 3–4. osztályosok versenyében a képzeletbeli dobogó második fokára Almsteier Nándor, a harmadikra Wágner Benjámin léphetett.

Üzletek, bankok, társasházak jelentkezését várjuk Jelentkezési határidő: december 13., 12 óra A zsűri december 13-a után értékeli a dekorációkat Eredményhirdetés: december 18-ai adventi ünnepség után a Thury-vár udvarán, 17 órakor 1. helyezett: 50 000 forint 2. helyezett: 20 000 forint 3. helyezett: 10 000 forint Jelentkezni: személyesen a várpalotai polgármesteri hivatalban Telefonon: +36-30/631-8326-os vagy a 88/592660/117-es melléken E-mailen: nemeth.kovacs.anita@varpalota.hu

7


8

körkép

várpalotai hírek 2016. december 2.

Hazafias-honvédelmi vetélkedő az inotai felsős diákoknak Az Inotai Tagiskolában szervezett nagy sikerű hazafias-honvédelmi vetélkedőt a napokban a Gábor Áron Nyugállományúak Klubja. A nyugállományú katonákat, rendőröket és tűzoltókat tömörítő civil szervezet hosszú évek ót járja a város és a megye iskoláit, s szervezi meg játékos ismertterjesztő vetélkedőit. Legutóbb Holdosiné Varga Zsuzsan­ na tag intézmény-vezető meghívására az Inotai Tagiskolába látogattak el. A 7–8. osztályos nebulóknak előbb Hajnal István nyugállományú vezérőrnagy, az MH Bakony Harckiképző Központ jogelődje, a Tüzér Kiképző Központ

Hajnal István nyugállományú vezérőrnagy, egykori várpalotai parancsnok is előadást tartott az inotai diákoknak egykori parancsnoka mesélt katonai életpályájáról, majd Hegyesi János nyugállományú rendőr alezredes tartott előadást prevenciós jelleggel a diákoknak a lőterek veszélyforrásairól. Dobszai József nyugállományú alezredes, a klub elnöke a várpalotai katonai helyőrség több mint 100 esz-

tendőt felölelő, rengeteg érdekességet rejtő történetét osztotta meg a diáksággal. A tájékoztatókat követően aztán a nebulóké volt a főszerep, hiszen villámkérdések során, majd 13 kérdésből álló honvédelmi totó kitöltésével bizonyíthatták, hogy figyeltek az előadások során. Természetesen a Gábor Áron Nyugállományúak Klubja lelkes csapata ezúttal sem érkezett üres kézzel az iskolába, a gyermekek rengeteg ajándékot kaptak a helyes válaszokért cserébe. A totót legjobban kitöltők serleggel és oklevéllel térhettek haza. A rendezvényt támogatta Várpalota Város Önkormányzata, de az ajándékok beszerzésében Lá­ bas Istvánnak is elévülhetetlen érdemei vannak, A Gábor Áron Nyugállományúak Klubja tagjai Holdosiné Varga Zsu- mondta el lapunk nak zsanna tagintézmény-vezető (középen) társaságában Dobszai József klubelnök.

Advent első vasárnapját Nyírő Gábor orgonakoncertje köszöntötte az evangélikus templomban, a hangversenyen emellett szóló és csoportos produkciókat is hallhatott a közönség. Az adventi hangverseny a Forrás Evangélikus Óvoda kis növendékeinek előadásával kezdődött a templomban, ahol Nyírő Gábor orgonaművész mellett fellépett még az Óvoda Baráti Kör Énekkara, a Tinódi Kamarakórus, valamint Forgács Zsuzsanna, Kemény Kamilla, Patonai Ildikó és Sanda Zsombor is. A koncert műsorán egyebek mellett Bach, Wulf és Walther művei is szerepeltek, de fel-

telből a Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda régi, elhasználódott játékait cserélik majd le az óvónők. Dr. Zsednai Józsefné, a gyülekezet lelkipásztora az evangélikus énekesköny v 66. zsoltárának szavaival indította el a várakozás időszakát. – Ha az adventet nem éljük meg igazán a lelkünk mélyén, akkor a karácsony is elmeg y mellettünk – mondta el.

A Tinódi Kamarakórus is fellépett az adventi hangversenyen csendültek karácsonyi népdalok is. A kórusművek mellett Kemény Kamilla fuvolajátékában gyönyörködhettek a megjelentek, míg az óvoda hajdan volt növendéke, Patonai Ildikó trombitán játszott. Idén a rendezvény támogatójegyeiből befolyt bevé-

A rendezvény után szerény agapén látták vendégül a hang verseny látogatóit, ahol az óvodások és szüleik által készített emléktárgyak vásárlásával lehetett további adományokkal hozzájárulni a nemes cél megvalósításához.

mobili 424663

marco

Idén is jótékony célra gyűjtöttek a templomban

Kattints és nézz körbe Veszprém legszebb búroráruházában: http:bit.ly/virtuális_seta

H-8200 Veszprém, Házgyári út 5-7. telefon: +36 20 220 9927 nyitva h-p: 09:00 - 17:30 · szombat: 09:00 - 13:00 marcomobili.hu · facebook.com/MarcoMobiliButor

424685

BÚTOR ÁRUHÁ Z · VESZPRÉM


körkép

várpalotai hírek 2016. december 2.

9

Az őszi termések napja

Hétvégén jönnek az autók

Veszprém idén immár 20. alkalommal ad otthont a Mikulás Rallye évadzáró autóversenynek. A sportrendezvény útvonala december 3-án és 4-én érinti Várpalota külterületét is. A gyorsasági szakasz lebonyolítása miatt december 4-én, vasárnap a Várpalota–Csörlőház–Kismező területen található utakat biztonsági okokból lezárják, várhatóan 8 és 15 óra között. A területen található üdülők a várpalotai Tési út irányából egész nap megközelíthetőek, közölték lapunkkal a szervezők, akik az itt élők türelmét és megértését kérik.

a babfejtésbe és a kukorica morzsolásába. Amikor minden munkát kipróbáltunk, akkor kézműves foglalkozások vártak bennünket: könyvjelzőt lehetett készíteni papírból kivágott tökmintákkal, pókhálót is fűzhettünk színes fonalakból. Aki megéhezett, reszelhetett magának tisztított sárgarépát, amiből igazi vitaminbombát készíthetett citrommal és mézzel. Köszönjük a háztartástan szakkörösök munkáját is, akik sült tökkel és pirított napraforgómaggal leptek meg bennünket! Falatozás közben az interaktív táblákon, illetve a mágneses táb-

lákon szópárosító játékokat már tudjuk, hogy a kukoriis játszottunk. cát fosztjuk, morzsoljuk, a Köszönjük szüleink, nap- babot pedig fejtjük! közis nevelőink támogatását, segítségét, akik sokféle Szöllősi Lilla 3. osztályos terméssel és hosszú előkétanuló, Gerebicsné Barna szítő munkával járultak hozGabriella, László Angéla zá ehhez a jó hangulatú déltanítók (rákóczi Telepi utáni foglalkozáshoz! Most Tagiskola)

Mindig csak várni... Ladányi Maya közel hetven novellát rejtő könyve bemutatójának adott otthont a napokban a Krúdy Gyula Városi Könyvtár. Az Ősi Kovács Alkotóműhely és a Batsányi-Cserhát Művész Kör tagjával, Ladányi Mayával és a Mindig csak várni… című könyvével ismerkedhettek meg a rendezvényen részt vevők. Az est folyamán az író tagtársa, Erdődy Maya Aranytoll-díjas költő előadásában hallgathattak meg szemelvényeket a műből, könnyed zenei aláfestés kíséretében. – Az általános iskolai tanárom szerettette meg velem az irodalmat. Sokévnyi ki-

hagyás után kezdtem el újra írogatni, de csak a papírkosárnak. Évekig mások gondolatait gyűjtögettem, szedtem csokorba, aztán rá kellett jönnöm, hogy nekem is vannak használható gondolataim, amiket csak papírra kéne vetni. Ebben volt nagy segítségemre mentorom és talán mondhatom, hogy barátom is, Ősi Kovács Imre, akinek biztatására szántam rá magam végül, hogy másokkal is megosszam írásaimat. Bátorított, bízott bennem és nagyon sokat segített. Sokat kellett győzködnie, hogy bárkinek is megmutassam írásaimat – mesélte lapunknak az író, aki

Fotó: Pintér

Ladányi Maya a könyvbemutatón 2014-ben ART-Arany diplomát, 2015-ben pedig Aranytoll-díjat vehetett át a Batsányi-Cserhát Művész Körtől. Saját bevallása szerint csak akkor hitte el, hogy az írás az ő útja, küldetése, amikor az első díját megkapta. Akkor érezte igazán irodalmi munkássága felelősségét.

424669

hatnak kukoricát, fejthetnek babot stb. Közösen gyűjtöttünk őszszel érő zöldségeket, gyümölcsöket, majd szépen berendeztünk velük két tantermet. Az őszi termések napján először rövid ismertetőt hallhattunk Gerebics­ né Barna Gabriella tanító nénitől, amelyben a földeken zajló, éppen aktuális munkákról mesélt. Megmutatta, hogyan törik és fosztják a kukoricát. Másodikos és harmadikos társaim rövid előadást tartottak a tökfélékről, a babokról, a kukoricákról. Még véget sem értek a bemutatók, a gyerekek máris belevetették magukat

424672

Történt, hogy kaptunk egy házi feladatot. Sajnos nem tudtuk önállóan megoldani. Miről is szólt a feladat? Az őszi betakarítás idején végzett munkálatokat kellett volna párba állítanunk a különböző termésekkel. Ismeretlenek voltak számunkra a kukoricatörés, a kukoricafosztás és hasonló fogalmak. Természetesen ak kor megoldottuk a feladatot: elméletben tisztáztuk, mit is jelentenek ezek a szavak. No, de nem hagytuk ennyiben a témát: elhatároztuk, hogy rendezünk egy olyan délutánt, ahol a gyerekek kipróbálhatják mindazt, amiről olvastak. Morzsol-


10

sport

várpalotai hírek 2016. december 2.

Hazai és nemzetközi szinten is sikeresek Formagyakorlatokban és küzdelemben egyaránt bronzérmet szerzett, csapatban pedig a dobogó legfelső fokára állhatott fel a Budapesten rendezett Taekwondo Világkupán Hajas Attila, a Várpalotai Vadak Taekwondo Klub vezetője, aki versenyzői sikerei mellett számos tehetséget is edz városunkban. Ötvennyolc ország több mint 1800 sportolója indult a fővárosban rendezett Taekwondo Világkupán, azaz igen erős nemzetközi mezőnyben kellett helytállnia a várpalotai Hajas Attilát is a soraiban tudó magyar csapatnak. – Nagyon jól sikerült a felkészülésem, mentálisan és fizikálisan egyaránt nagyon erősnek éreztem magam a viadal előtt. A várakozásaim szerencsére be is igazolódtak, hiszen több olyan mecscsem is volt, amelyet az utolsó fél percben tudtam megfordítani – mondta el Hajas Attila, aki formagyakorlatokban és küzdelemben egyaránt bronzérmet szerzett, csapatban pedig a dobogó legfelső fokára állhatott fel a fővárosban. Ezzel felkerült a világkupa 2016-os dicsőségtáblájára is.

Hajas Attila sportolói sikerei mellett edzőként is tevékenykedik, a Várpalotai Vadak Taekwondo Klub vezetőjeként hétről hétre fiatalok és idősebbek tréningjeit irányítja a városunkban. – A klubunk 2003-ban alakult, a 20 fős „kemény mag” mellett rendre újoncok, köztük hölgyek is érkeznek a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban tartott edzésekre, hogy megismerkedjenek a sportág alapjaival. Az eredményeink biztatóak, több fekete öves is van már a csapatunkban, országos és nemzetközi viadalon is sikerrel szerepelnek sportolóink – mondta el az edző, aki hozzátette, felszerelések vásárlására kaptak támogatást a várpalotai önkormányzattól, ám a tá-

volabbi versenyeken való részvételt sajnos anyagi lehetőségeik nem teszik lehetővé, ezért pályázatokból, valamint az adó 1 százalék felajánlásokból próbálják fedezni költségeiket. Novemberben rendezték Monoron a Taekwondo Diákolimpiát, ami az országos bajnokság után a legrangosabb erőfelmérő a taekwondós palántáknak. A viadalra 30 klub 235 versenyzője nevezett, A Várpa-

Civilek hagyományos sportversenye

A sakktáblánál is nagy küzdelmek zajlottak a sportnapon

Idén is megtartották a várpalotai civil szervezetek sportnapját a Bartos iskolában, a rendezvény szervezéséért ezúttal is a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör felelt. A kezdeményezésnek immár öt éve töretlen a népszerűsége. Nem is csoda, hiszen a jó hangulatú eseményen a helyi civil szervezetek csapatai vetélkednek sakk, asztalitenisz és teke sportágakban. A megmérettetésen az Egészséges Szívért Egyesület tagjai mellett a Gábor Áron Nyugállományúak Klubja, a Loncsosi Baráti Kör és szervezőként a Várpalotai Olimpi-

ai Baráti Kör tagjai vettek részt. A sakk- és az asztalitenisz-mérkőzéseket a Bartos iskolában rendezték, a tekeverseny pedig Pétfürdőn zajlott. Szöllősi János, a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör elnöke elmondta, örömmel szervezték meg idén is a programot, amellyel, úgy érzi, sikerült hagyomány teremteniük Várpalotán. Rendszeres visz-

szatérői vannak a versengésnek, például az Egészséges Szívért Egyesület csapata, akik mindig nagy létszámmal képviseltetik magukat. A civil szervezetnek 1992 óta van férfi és női tekecsapata, így profi mezőnnyel szálltak versenybe. Az országos versenyeken is rendszerint aranyérmet szereznek. Az egyesület legidősebb versenyzője 83 éves. Hettlinger Andrea, az Egészséges Szívért Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, szeretnék, ha csatlakoznának hozzájuk azok a fiatalok és idősek, akik versenyszerűen nem szeretnének sportolni, ám a rendszeres testmozgást fontosnak tartják életükben. A civil sportnapon egyébként a résztvevők többsége nyugdíjas volt, viszont annál nagyobb elánnal és lelkesedéssel küzdöttek. Mint hangoztatták, nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Az izgalmas mérkőzések után a vándorkupát a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör nyerte. A többi versenyző   érmeket vehetett át, valamint tárgyjutalmakban részesültek.

Hajas Attila (fent, balra) versenyzőként és edzőként is helytáll. Kiss Georgina (balra) kiválóan szerepelt az idei diákolimpián lotai Vadak Taekwondo Klubot Kiss Georgina képviselte, aki a serdülő kategóriát „kinőve” először mérettette meg magát ifjúsági kategóriában. A kitűzött cél épp ezért a kategóriában szereplő versenyzők feltérképezése, valamint a tapasztalatgyűjtés volt. Komolyabb eredményre ezúttal nem számított a felkészítést végző várpalotai klubvezető, a III. danos Hajas

Attila sem, hiszen a kategóriaváltás elején még négy évvel idősebb és tapasztaltabb versenytársakkal kellett számolnia Georginának. A várpalotai tehetség azonban rácáfolt az elvárásokra, s formagyakorlatban az elődöntőig menetelve a harmadik helyen végzett, küzdelemben pedig legyőzhetetlennek bizonyult és a dobogó legfelső fokára állhatott.

Országos szinten is ritkaság Országos szinten is ritkaság, hogy egy szakosztályon belül hét szakember áll az utánpótláskorúak rendelkezésére. A Várpalotai Bányász asztalitenisz szakosztályánál mindez megvalósult, s ez nagy lehetőséget kínál Várpalotának és térségének a sportág területén. – A megyei szinten eddig is sikeresen szereplő palotai utánpótláskorúak nagy lehetőség előtt állnak. A szakosz-

tály nem titkolt vágya, hogy ebben a korcsoportban is eredményes legyen az országos versenyeken – mondta el kérdésünkre Mikó Péter, a VBSK asztalitenisz szakosztályának vezetője. Közben természetesen a felnőttek is hétről hétre asztalhoz lépnek a különböző bajnokságokban. A női Extra Ligában például az előttünk álló hétvégén a Statisztika PSC otthonában vendégszerepel a Várpalotai Bányász csapata, a megyei csapatbajnokságban pedig a Centrum SE vendége a VBSK együttese.

A Várpalotai Bányász asztalitenisz szakosztályának utánpótlás szakedzői: Felleg Gábor, Mikó András, Katona Dávid, Garai Piroska utánpótlás vezetőedző, Mikó Péter szakosztályvezető, Jakab András, Gábris Zoltán


2016. december 2.

hirdetés

11

422155

várpalotai hírek


hirdetés

várpalotai hírek 2016. december 2.

424664

12


2016. december 2.

hirdetés

13

424667

várpalotai hírek


hirdetés

várpalotai hírek 2016. december 2.

424547

14


körkép

várpalotai hírek 2016. december 2.

15

Új vasúti menetrend decembertől Bakonyi látomás Tésen A december 11-től életbe lépő 2017-es vasúti menetrendet a sűrűbb vonatközlekedés és új, közvetlen összeköttetések jellemzik. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai támogatásával kialakított menetrendi struktúra fejlesztései egyaránt érintik a budapesti elővárosi és a belföldi távolsági forgalomban közlekedő vonatokat, így a vasút egyre versenyképesebb és

a szombathelyi – és közvetlen kocsikkal a zalaegerszegi –, a másik órában a veszprémi gyorsvonatok közlekedtetésével biztosítja a vasúttársaság. Ez utóbbiak esetében az utasok december 11-től már a népszerű és modern FLIRT motorvonatokkal utazhatnak, amelyekkel december 7-én Veszprémben, a vasútállomás nyílt napján is megismerkedhetnek.

A korszerű FLIRT motorvonatokkal is el lehet jutni Várpalotáról a fővárosba. Óránként közlekednek majd a vonatok Budapestre valóban vonzó alternatívát jelent az utazók számára. A Várpalotát leginkább érintő pozitív változás, hogy tovább bővül a menetrendi kínálat Budapest és Veszprém között. A főváros és a megyeszékhely viszonylatában – egy délelőtti vonatpár kivételével – óránként közlekednek a vonatok decembertől, így Várpalotáról is jóval könnyebb és kényelmesebb lesz eljutni a fővárosba. Az óránkénti követési rendet egyik órában

Emellett Veszprémből Budapestre a kora reggeli, Budapestről Veszprémbe a délutáni időszakban további sűrítő vonatok közlekednek munkanapokon, amelyekkel csúcsidőben félóránkénti eljutási lehetőséget biztosít a vasúttársaság. A menetrend életbe lépésével együtt tovább bővül a FLIRT motorvonatflotta, amelynek eredményeként a budapesti elővárosi és a távolsági forgalomban újabb viszonylatokban, így

Várpalotát érintve is közlekednek majd a korszerű járművek. Tovább folytatódik a távolsági vonatok kocsiállományának felújítása is, valamint befejeződött az ÖBB-től vásárolt, úgynevezett hosszú Schlieren kocsik felújítása és forgalomba állítása. A modernizált személykocsiktól lényeges utazásiszínvonal-emelkedést vár a vasúttársaság – közölte lapunkkal a MÁV-Start. Ahogy arról már a Várpalotai Hírek hasábjain is beszámoltunk, az interneten megváltott és otthon nyomtatható vasúti jegy már okostelefonon, tableten vagy laptopon, tehát kinyomtatás nélkül is bemutatható bármely belföldi vonaton. Ehhez egy megfelelő mobilkészülék, például okostelefon, hordozható számítógép vagy tablet képernyőjén legalább 160x160 képpont méretben kell megjeleníteni az e-vonatjegyet tartalmazó pdf fájlban található QR-kódot. Az utasok természetesen továbbra is választhatják azt a lehetőséget, hogy A4-es méretű fehér papírra, méretváltoztatás nélkül, jó minőségben nyomtatják ki az online rendelt vonatjegyet, és azt adják át a jegyvizsgálónak az utazáskor. Az e-vonatjegy akár elővételben, akár útban a pályaudvarra megvásárolható, így elkerülhető a pénztári sorban állás – különösen a karácsony előtt megnövekvő forgalomban. Az e-vonatjegyek ráadásul továbbra is háromszázalékos kedvezménynyel vásárolhatók meg (az automatás átvétellel vagy a pénztárakban vásárolt jegyekhez képest).

Tel.: 06-20/396-9005 Tel./fax: 88/400-211 E-mail: nagyablak@nagyablak.com Web: www.nagyablak.com Nyitva: H–P: 8.00–17.00-ig, Szo.: 8.00–12.00-ig

Beltéri ajtók

egyedi méretben is!

Szekcionált garázskapuk egyedi méretben is

153 000 Ft-tól Redőnyök, szúnyoghálók, napellenzők Az akció 2016. október 1-jétől december 31-ig tart.

Részletek az üzletben!

423378

-49%

INGYEN!

PANNONTEJ ZRT. VESZPRÉMI TELEPHELYÉRE munkatársakat keres több műszakos munkarendbe:

Előny:  élelmiszeripari (pék, cukrász, ...), vegyész végzettség

Fehér műanyag ablakához a külső párkány

Bejárati ajtók

Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

Amit kínálunk:  havi prémium  törvényi előírásnál magasabb műszakpótlék  speciális sajtüzemi pótlék  előrelépési lehetőség  új munkatárs ajánlásának díjazása  étkezési utalvány  egészségpénztári hozzájárulás  önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás  13. havi fizetés  kedvezményes termékvásárlás

3 rétegű üvegezéssel is

1% híján elengedjük az ablakok árának felét!!! engedmény

gározzák a festmények, hangsúlyozta Pócsik József, aki szerint Öveges Ernő révén egyszeri és megismételhetetlen csodák tárulnak elénk. – Öveges évtizedek óta itt élő emberként nyitott és értő szemmel figyeli a tájat, látja meg szépségeit, s megfestve azt szívesen mutatja meg nekünk is – méltatta az alkotót Pócsik József. A folytatásban Fodor-Bödös István, Tés polgármestere gyújtotta meg az első gyertyát a település adventi koszorúján, majd szeretetvendégséggel és beszélgetéssel zárult a rendezvény. Öveges Ernő kiállítása december 22-ig látható a tési iskola épületében.

munkakörbe.

Fa ablakok, ajtók

Akció!

Bakonyi látomás címmel a várpalotai Öveges Ernő festményeiből nyílt kiállítás advent első vasárnapján a tési iskolában. A Bakony festőjének nevezte a város- és megyeszerte ismert Öveges Ernőt a tárlat megnyitóján Pócsik József, a Bartos iskola igazgatója, aki állandó méltatója a művésznek, hiszen kiállításai többségén ő mutatja be az alkotót és a képeket. Nem volt ez másképp Tésen sem, ahol szép számú közönség előtt nyitották meg a Bakonyi látomás címmel öszszeállított tárlatot. A tájjal való teljes azonosulást, a bakonyi erdő tiszteletteljes és őszinte szeretetét su-

TEJTERMÉKGYÁRTÓ SZAKMUNKÁS, CSOMAGOLÓ ÉS SAJTKEZELő

Veszprém, Mikszáth K. u. 3.

nyílászáró szaküzlet

Fodor-Bödös István, Öveges Ernő és Pócsik József a kiállításon

PÁLYAKEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK! A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük küldeni: Pannontej Zrt. 8200 Veszprém, Kistó u. 9. vagy allas@pannontej.com

424700

Új menetrend lép életbe a MÁV-Startnál december 11-től, egyebek mellett Budapestre is óránként járnak majd Várpalotát érintő járatok.


16

várpalotai hírek 2016. december 2.

Piacképes tudást adnak

– Fontosnak tartjuk, hogy szakmára, további egy év olyan szakmákat oktassunk alatt pedig technikusi véga diákoknak, amellyel ké- zettségre tehetnek szert. sőbb könnyen el tudnak heA rendszerek között van

Sokan kíváncsiak voltak a Faller képzési kínálatára

Lapozzon bele a Várpalotai Hírekbe már a facebookon is! f a ceb o o k .co m / v ar p al ot a 2013. november 6.

• I. évfolyam, 16.

Mindig a bányászok

1989-es nyugdíjba

szám

kÖZÉlEt

új lehetőség a tési-dombnak

közéleti lap

vonulása után is aktív

A MAR ATON L APCSOPORT TAGJA

érdekeit képviselte

maradt a Thuri-díjjal

kitüntetett Hargittai

Szent István-szobrot avattak a várnál László

5. oldal

Jelentős összegből, több mint 600 millió forintból újult meg a városrész. A múlt héten adták át a beruházást 3. oldal

kultúra

Talabér Márta polgármester

és L. Simon László,

a Nemzeti Kulturális

Alap alelnöke leplezte

társszervek együttműk ödése az

le a szobrot

(Cikkünk a 6. oldalon.)

Japánból és az Egyesült Államokból is érkeztek tehetséges fiatal zenészek David Popper Nemzetközia Csellóversenyre 9. oldal

országvédelmi gyako rlaton

Hivatásos és tartalékos ka- gyar Honvédség tonák, rendőrök megfelelően és mentősök tudjon Ezt követően a Mandulásreagálni, s együttműpéldás együttműköd ellenőrző ésének ködni a laktanyában a lehettek szemtanúi gyakorlatba ködését áteresztő pont mű- használó katonák társszervezetekkel, az Active láthatták bevont hivatásos sikeresen Guardian 2013 országvédelmi mondta el a Thury-várban és önkéntes a meghívottak, testközelből megvédték tar- tartalékos a bázist, ám akadmajd harcra is tak tott tájékoztatón Orosz katonák híradó és hadgyakorlat látogatói sebesültek is, s egy Zoltán sor került. A fiktív BTR helyzet sze- páncélozott ber közepén Várpalota októ- altábornagy, honvéd vezérka- informatikai központtal ellá- rint harci jármű beveugyanis egy csoport tott harcálláspont belvá- rifőnök-helyett rosában. rob- tésére is sor ot építettek bantással es. került. és mutattak be, majd bejutott a tábor terüA nagyszabású Szeptember végén a dinami- letére, A városi sportcsarnokn gyakorlat kus bemutató indult az bemutató s megtámadta az ál során előbb egy ellen- más volt a gyakorlat, amely napjának nyitányán őrző pontot. A vaktöltényeket terítéken. A forgatósorán a Ma- itt volt Hende Csaba honvégyar Honvédség könyve szerint a Műveleti Ve- delmi várpalotai miniszter, Vargha zetési Rendszerét vasútállomáson halálos Tatesztelték más áldohonvédelmi államtitkár, megelőző védelmi zatokat is követelő helyzetben. Benkő robbantás Tibor vezérezredes, A résztvevők valós történt és sugárzó anyag földrajzi honvéd is kevezérkari főnök, környezetben, ám rült a környezetbe. Kofiktív or- vács A honvédZoltán Veszprém szágcsoportok szerepeltetésé ség erői, köztük a mevegyivédelgyei kormánymegb vel, modellezett mi alakulatoknál ízott, Tahelyzetben labér szolgáló kaMárta, városunk tették próbára tonák a katasztrófavéd magukat. polelem, gyakorlat egy felkészülés A gármestere, valamint katonai rendőrség, a mentőszolgálaa analakulatok és társszervezet nak érdekében, hogy és a vöröskereszt nem várt tek, köztük munkatárvészhelyzetben vagy a szerb nemzeti saival együttműködv az e sikeregot ért támadás esetén orszá- haderő és az Ohiói Nemzeti sen úrrá lettek a helyzeten, a Ma- Gárda képviselői sa sportcsarnokhoz is. Látványos bemutatót érkező sebeláthattak a meghívottak sülteket is ellátták és biztona sportcsarnoknál ságba helyezték.

Ajándék hAtósági online teszt!

Az idei év utolsó tanfolyama indul személygk. és minden motoros kategóriában:

Lapozzon bele a Várpalotai Hírekbe a facebookon is! facebook.com/varpalota

2013. március 14. • I. évfolyam, 1. szám

várpalotai hírek

Fókuszban

Megoldás lehet az elkerülő?

A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

Ingyenes városi közéleti lap

Leitner Ferenc, a város fotográfusa

is felveheti a versenyt 5. oldal

Várpalota adósságának 70 százalékát vállalta át az állam, az erről szóló dokumentumot a Veszprém Megyei Kormányhivatalban írta alá a napokban Talabér Márta polgármester.

Éves éjszakai

39 370 Ft

10 630 Ft

50 000 Ft

napján

Görögországi utazások legnagyobb választéka veszprémi buszindulással csak nálunk. Paralia, Sarti, Neos Marmaras már 23.900 Ft/fõtõl. Korfu, Zakynthos, Kefalónia és Toló akár már 28.900 Ft/fõ áron. Az árak az utazás és az 1 hét szállás árát is tartalmazzák 2 fõs apartmanokban. Különleges ajánlat: Török Riviéra busszal, veszprémi buszindulással már 34.900 Ft/fõ áron. Márciusban 7% kedvezmény valamennyi árunkból. Tájékozódjon partner irodáinknál vagy weboldalunkon: www.grandtours.hu. Grand Tours, Debrecen, 52/448-348

08091358

egész évben, a hét minden

ÉVES bÉRLETÁRAK Áfa bérletár (bruttó) 150 000 Ft 31 890 Ft 100 000 Ft 21 260 Ft 60 000 Ft 12 756 Ft

Parkolási díj: 100 Ft/fél óra

08091366

MÉLyGARÁZS bérlettípusok bérletár (nettó) Éves 24 órás 118 110 Ft 78 740 Ft Éves nappali Éves nappali BÜ 47 244 Ft

R0007/92/1999

MÉLYGARÁZS

08097351

Adománygyűjtő rendezvények a településen a gyilkos kórral küzdő kisfiú támogatásáért. 2. oldal

december 5-én, 16 órakor

Ajándékozza a hallás élményét! a angol HallóKészüléKEt KEdvEző áron,

hhogy együtt élvezhessék a karácsony meghitt pillanatait! Kamatmentes részletfizetési lehetőség.

H-Ear Kft.

sPoRt

Világbajnok erőemelő

Újabb világcsúcsokat döntött meg a palotai Sztanke 12. oldal József.

Új gyerekruhaüzlet nyílt a belvárosban a bástya Üzletházban!

Spanyolország kedvelt gyerekruhagyártója, a Mayoral megérkezett Veszprémbe. A bébitől a tini korosztályig színvonalas, minőségi, vagány és elegáns gyerekruhák széles választékban megvásárolhatók üzletünkben.

08091451

„VKSZ” VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Veszprém, Szeglethy u. 1. Tel.: 88/411-153 Nyitva: H–V: 0–24-ig Pénztár: H–P: 8–17.30 Szo: 8–12, Vas.: zárva

Jótékonyság

segítő kéz Hubának

A város 1,561 milliárd forintnyi adósságából 1,093 milliárd forintnyit vállal át az állam, olvasható a szerződésben. – A 2010-es állapothoz képest a település az adóssága jelentős részét maga möJenő, a megyei közgyűlés államtitkár, Talabér Márta polgármester és Lasztovicza gött hagyta, hiszen a most Kontrát Károly kormányhivatalban jobbra) a szerződés aláírását követően a megyei átvállalt összeg mellett az ál- elnöke (balról tételes lam segítségével a japán hitel Kontrát Károly, a Belügy- települések esetében aki kérdésünkre közel kétmilliárd forintnyi bér Márta, ál- egyeztetések zajlottak az a kezdeti 60 szá- minisztérium parlamenti terhétől is megszabadultunk hozzátette, adósság átvállalásának méremelkedett 70 lamtitkára a helyszínen gramár. Így a korábbi magas zalékról azért s tékéről, tekintettel kellett az állam által át- tulált Talabér Mártának, adósságállomány alig több százalékra ugyanis lennünk a városok mert a tárgya- adta át neki a konszolidációt mint 10 százaléka maradt vállalt összeg, Az anyagi helyzetére, lehetősésorán kiderült, tanúsító díszokiratot. – meg, amelyet tudnunk kell lássorozat is. Így történt ez Várpaalacsony önkormányzati adósságren- geire törleszteni az elkövetkező hogy a viszonylag lota esetében is, a település és a magas dezés két ütemben zajlik. Az években. A fennmaradó adós- iparűzési adó tehertől szabadulhat ráta mel- elmúlt év végig az 5000 fő jelentős ság visszafizetésének üteme- munkanélküliségi meg a 70 százalékos adósságkötelezett- alatti települések teljes egézéséről egyébként rövidesen lett komoly anyagi átvállalással – mondta el az a jövőben a szében megszabadultak az SZPD egyeztetünk majd az érintett ségei is lesznek adósságtehertől, a nagyobb államtitkár. bankkal is – mondta el Tala- városnak.

Parkolás õrzött, zárt helyen

Több tényező is befolyásolja a város levegőjének 6–7. oldal minőségét.

08097355

A 90 éves egykori művelődésiház-igazgató a húszévesekkel

Megtizedelt adósságteher

424678

Ifjú csellisták találkozója

Nyitási akció: a hirdetés felmutatójának árainkból 10% kedvezményt biztosítunk.

Mayoral gyerekruhaüzlet VeSzpréM, KoSSuth u. 8. BáStyA Üzletház földSzint

0630/462-9109

veszpremturbo@gmail.com www.turbo-autosiskola.hu 8200 Veszprém, Kádártai u. 33.

Buzási István bányamérnök beszélt a várpalotai bányászat történetéről Idén 140 esztendeje, hogy városunkban először szenet találtak. Erre a jeles évfordulóra emlékeztek a napokban a Városszépítő és -védő Egyesület és a Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület tagjai a Thuryvárban. Mindkét civil szervezetnek szívügye a várpalotai szénbányászat emlékeinek megőrzése. Ezért érezték fontosnak a jelentős évfordulóról való megemlékezést. Petrovics László, a városvédők elnöke elmondta, azt ma sem tudjuk még, hogy a városban pontosan hol találtak először szenet, csupán annyi bizonyos, hogy Sztáray gróf a kastély parkjának keleti részénél, valahol a mai Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola és a Kastélydomb között lelt rá először erre az ásványkincsre. A szénmező fekvésének meghatározásával és pontosításával kapcsolatban Sztáray a Magyar Tudományos Akadémia tagját, Hantken Miksa bányamérnököt is megkereste, de

Az intézmény folyosói rendhagyó (szakma)piacként funkcionáltak

VVásároljon szeretteinek minőségi

várpalotai hírek

Ingyenes városi

átjárási lehetőség is, tehát hosszú időt eltölthetnek az intézményben az ide jelentkezők.

Fotó: Pintér

Bejelentkezés: Veszprém, Szeglethy u. 1. Belvárosi Üzletház, fsz. www.hallokeszulek.hu u Tel.: 88 329 037

424275

lyezkedni a munkaerőpiacon – tudtuk meg Kedves Albert igazgató köszöntőjéből, ahol felhívta a figyelmet két új fogalom megjelenésére. Elmondta, a 2017-es tanévtől rendszerszintű változások lesznek. A diákok nemcsak szakmát szerezhetnek az intézményben, hanem érettségit is. A szakközépiskolai képzésben három év alatt a szakmát sajátíthatják el a tanulók, majd plusz két év elvégzésével érettségit is kaphatnak. A szakgimnáziumba jelentkezőket pedig négy év alatt felkészítik az érettségire és

A szakgimnázium működéséről Hajdú István igazgatóhelyettes adott részletesebb tájékoztatást, Kovácsné Péter Anikó, a Támasz Idősek Otthonának intézményvezetője pedig a szociális gondozó szakmát mutatta be az érdeklődőknek. Az általános tájékoztatásokat követően játékra invitálták az érdeklődőket. Az intézmény folyosói egyfajta rendhagyó piacként funkcionáltak egész délelőtt, ahol minden szakma külön standdal várta a pályaválasztás előtt állókat. Tizenhat szakmát és hat ágazatot kínáltak a továbbtanulóknak. Újdonságként megjelenik a pincér, szakács és cukrász képzés, amit korábban a Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola oktatott, ők viszont a gimnáziumi tagozatra fektetik a hangsúlyt a jövőben. Így a Faller lesz az eg yedüli szakképző iskola Várpalotán.

foglalkozott a témával a későbbiekben Faller Jenő és Singer Ábrahám, Várpalota főrabbija is, tette hozzá az elnök. A szén megtalálásának, ezáltal pedig a bányászat megindulásának jelentőségéről Buzási István beszélt. A nyugállományú bányamérnök hangsúlyozta, Várpalota felvirágoztatásában óriási szerepe volt annak, hogy a szénkitermeléssel indulhatott az energiahordozók igényének kielégítése. Buzási István a megemlékezésen részletesen beszámolt a palotai bányászat fejlődéséről, a kereskedelmi kapcsolatok kialakulásáról, illetve arról is, hogy a bánya hogyan biztosította évtizedekig az itt élők nagy részének a munkát, ezáltal a megélhetést is. A bányamérnök leszögezte: a szénbányászatnak köszönhető, hogy a kultúra és sport számos ága megjelent Várpalotán. A jó hangulatú múltidézés kötetlen beszélgetéssel és a bányászattörténeti gyűjtemény közös megtekintésével zárult a Thury-várban.

Álláskeresők, figyelem! Veszprémi partnercégünkhöz

operátorokat

keresünk könnyű fizikai munkára. Határozatlan idejű szerződés, kiemelt bérezés, magas cafetéria-juttatás, ingyenes céges járat. tájékoztató és tesztírás: Időpont: 2016.12.06., kedd 10.00 óra Helyszín: Krúdy Gyula Városi Könyvtár, Várpalota, Szent István u. 28.

Jelentkezés és bővebb információ: NEM szükséges! Előzetes regisztráció Bővebb információ: 06/70/6655-251

www.prohuman.hu

424506

A város legrégebbi középiskolájában, a Faller szakképzőben tartottak nyílt napot a közelmúltban. A rendezvényen a továbbtanulás előtt álló diákok részletesen megismerkedhettek az intézmény képzési kínálatával.

Bányászok múltidézése

Várpalotai Hírek - 2016. 12. 02.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you