Page 1

2014. június 18. • II. évfolyam, 12. szám

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti lap

KRÓNIKA

Trianon fájó emlékezete

A MAR ATON L APCSOPORT TAG JA

Évtizedeken át a település szolgálatában

Beszélgetés a vár történetének nagy ismer�jével, a 85. születésnapját ünnepl� Tolonics Istvánnal 5. oldal

Thury és a hősök nagy diadala H�en a hagyományokhoz, idén is az ország egyetlen Trianon Múzeumánál tartotta a városi megemlékezést a nemzeti összetartozás napján a Palotai Turul Társaság 2. oldal

KÖZÉLET

Átadták az új rendelőket

Thury György és katonái sikeresen megvédték a palotai várat a falakat ostromló török csapatok ellen a Diadal napja címmel az elmúlt hétvégén szervezett nagyszabású történelmi rendezvényen. A program fénypontja a szombat esti várostrom volt, amelyet a kardok, pallosok és szablyák csattogása mellett ágyúropogás is kísért. A látványos csatajelenetet, amellyel Thury kapitány 1566-os sikeres várvéd� harca el�tt tisztelegtek a szervez�k, közel kétezren követték a helyszínen. A gy�ztes csata után t�zijátékkal és t�zzsongl�rökkel ünnepelték a sikeresen megvívott csatát a harcosok és a látogatók. (Képes összeállításunk a 6–7. oldalon.)

Új gyermekorvosi rendel�ket adtak át a napokban Várpalota belvárosában. Az Újlaky utcában felavatott modern központ révén megoldódhatnak az ellátás problémái 3. oldal

Európai feltalálók között bizonyíthat az ifjú tudós A tanulást, a kísérletezést és a mikroproceszszorok által vezérelt okos eszközök megalkotását és megértését segítő eszközt fejlesztett ki, s első díjat nyert a 23. Ifjúsági és Innovációs Tehetségkutató Versenyen a 17 éves inotai B. Kiss Bálint. A várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola 11. osztályos diákja és két másik ifjú kutató kaptak első díjat, a rangos elismerést a napokban vehette át a szervező Magyar Innovációs Szövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia ünnepélyes díjkiosztóján Budapesten. Az országos versengés legfiatalabb díjazott kutatója egy ARM mikroprocesszort tartalmazó apaBoard nevű eszközt fejlesztett ki. – A 10 x 10 centiméteres nyomtatott áramkörre épülő eszköz lényege, hogy

különösebb előképzettség nélkül lehetővé teszi úgynevezett okos eszközök, azaz egyszerű robotok megalkotását, a tudás szinte észrevétlen megszerzését – mondta el lapunknak B. Kiss Bálint, aki az elmúlt héten látványos prezentációkkal fűszerezett előadást is tartott diáktársainak a palotai oktatási intézményben. – Az apaBoard többcélú eszköz segítségével meg lehet érteni, hogyan működnek az okos eszközök, amelyekből 2020-ra az előrejelzések szerint mintegy 50 milliárd készül majd. Már jelenleg is vannak

Az inotai B. Kiss Bálint mellett az els� díjat nyert eszköz ilyenek, mint például az okos autó, a raktározó robot, az automatizált otthon vagy épp az okos kerékpár. Segítségükkel néhány éven belül teljesen megváltozik majd a világ, egyre több munkafolyamatot vesz-

nek majd át az automatizált rendszerek. A MTA-nál kutató dr. Kertész Krisztián mentorálásával létrehozott rendszer használata révén bárki, aki affinitást érez a műszaki dolgok iránt, elkezdheti az ilyen

okos eszközök kifejlesztését. Ráadásul hamar sikerélményei is lehetnek a tudomány területén, ami további tanulásra, kutatásra sarkallhatja – mondja Bálint, aki ősszel az ifjúsági innovációs és tehetségkutató verseny európai döntőjében (EU Contest for Young Scientists) képviselheti majd a magyar színeket, s mutathatja be találmányát az öreg kontinens legjobb ifjú tudósai közt. A műszaki dolgokkal nyolcadik osztályos kora óta foglalkozó, s mérnöknek készülő Bálintnak Deák Istvánné, a Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola igazgatónője is gratulált. Lapunknak elmondta, nagyon büszkék rá, hogy ilyen tehetséges fiatal elme pallérozódik az intézményben, s lehetőségeik szerint minden segítséget megadnak a fejlődéséhez.


KRÓNIKA

2

RÖVID HÍREK Éjszaka a várban A Múzeumok éjszakája országos rendezvénysorozat keretében városunkban a Thury-várban található Gróf Sztáray Antal Bányászattörténeti Gyűjteménnyel ismerkedhetnek meg június 21-én este az érdeklődők. A látogatókat már 18 órától érdekes előadások várják. Einreinhof Attila a várpalotai bányászat 120 évéről mesél majd, Buzási István pedig az itt zajló kimagasló műszaki fejlesztési tevékenységről beszél, valamint éjfél után humoros bányászanekdotákat oszt meg a közönséggel. Petrovics László a helyi bányászkultúra és a közművelődés témakörében tart előadást, Hargittai László és Szabó Béla pedig a bányász sportélet rejtelmeibe vezetik be a vendégeket. Ezt követően interaktív foglalkozások, tárlatvezetés várja a látogatókat, akik készíthetnek bányászszendvicset, beöltözhetnek bányászruhába és bányászattörténeti totót is kitölthetnek. A szervező a Thury-Vár Nonprofit Kft., együttműködő szervezetek a Bányászhag yományok Ápolásáért Egyesület, a Városszépítő és -Védő Egyesület, a Várpalotai Bá nyász Ny ugd íjas Szakszervezet és Klub és a Rákóczi Telepi Baráti Kör.

Képviselői fogadóóra Dr. Kontrát Károly, térségünk országgyűlési képviselője június 18án 14 és 17 óra között fogadóórát tart a várpalotai polgármesteri hivatal (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) első emeleti kistárgyalójában.

várpalotai hírek 2014. június 18.

Méltóképp emlékezni Trianonra Városunkban a hagyományoknak megfelelően az ország egyetlen Trianon Múzeuma előtt tartottak megemlékezést a nemzeti összetartozás napján. A békeszerződés aláírásának évfordulóján, június 4-én pontban 16.30-kor megkondultak a szomszédos Nagyboldogasszony római katolikus templom harangjai, így is üzenve a jelenkornak, mi is történt 94 esztendővel ezelőtt. Közben a hagyományőrző egyesületek tagjai történelmi zászlókat megdöntve álltak sorfalat. – A magyar történelem nemcsak búslakodásból áll, ám semmiképp sem szabad elbagatellizálni a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóját. Sajnos sokan vannak, akik számára június 4-e semmit sem jelent, mi több, azt sem tudják, milyen szörnyűség érte

adott Borzási Nikoletta és Németh Máté. A különböző korszakokat meg jelenítő szemelvények révén minden résztvevő átérezhette, menynyit is változott Trianon megítélése a 20. század során. A rendezvény koszorúzással és gyertyagyújtással zárult a múzeum előtt található trianoni emlékkeresztnél, a megjelent civil szervezetek mellett a város nevéHagyomány�rz�k és civilek történelmi zászlókkal a Trianon Múzeum el�tt (fent). Galambos Szilvia önkormányzati képvisel� koszorúval az emlékkeresztnél (jobbra) a magyar nemzetet 1920-ban ezen a napon – hangsúlyozta a múzeumnál összegyűlt mintegy félszáz emlékező előtt Gágó Zsolt, a szervező Palotai Turul Társaság gitáron is játA folytatásban a magyar ben Galambos Szilvia önszó elnöke, aki lányával, a furulyán játszó Zsófiával egy nép elmúlt évszázadát fel- kormányzati képviselő healkalomhoz illő dalt is előadott. dolgozó történelmi műsort lyezett el koszorút.

Ismét nyertes pályázat a Várkerti iskolában A Leonardo-projekt keretében 15 fiatal utazhat ki Franciaországba szakmai tapasztalatszerzésre szeptemberben, jövőre pedig újabb külföldi gyakorlat lehetősége várja a diákokat. Több mint 20 éve működik a Várkerti Általános Iskola szakiskolája, amely különféle szakmák képzésével foglalkozik. Jelenleg főként a hiányszakmának számító szociális ápoló képzésre fektetik a hangsúlyt. Az iskola már 3. alkalommal nyert a külföldi szakmai gyakorlatot lehetővé tevő pályázaton, így az Erasmus-program keretében 2015ben ismét részt vehet 15 új diák a tapasztalatszerzésben. – Az Erasmus a Leonardoprojekt összesített programja, amely szakmai megvalósítása az eddigiekhez hasonlóan zajlik majd. Jelenleg a 2. nyertes programunk folyik a Leonardo-projekt keretében. Velünk kapcsolatban lévő, hasonló szakmát oktató francia intézményhez utazhat ki 15 diákunk 3 hétre. Most a felkészí-

várpalotai hírek

tés stádiumában tartunk: a gyerekek francia nyelvórákon vesznek részt, valamint szakmai, pszichológiai és kulturális felkészítést kapnak majd. A francia gyakorlat teljesítését követően a részt vevő diákok nemzetközi elismerésű bizonyítványt, Euro Passt kapnak

– mondta el lapunknak dr. Dobos Tamás, a szakiskola vezetője. A program keretében nemrégiben a francia Craon településről érkeztek diákok Várpalotára, hogy ismerkedjenek a magyar szakmai gyakorlattal és a helyi tanulókkal. – Másfél hetet töltöttem együtt a francia diákokkal. A nyelvi akadályok ellenére nagyon jól megértettük egymást. Sajátos nevelési igényű óvodásoknál voltunk gyakorlaton. Nem volt egy-

Francia diák gyakorlaton a várpalotai Bóbita-házban

A maraton lapcsoport tagja

szerű a feladat, de egész jól beilleszkedtek a francia fiatalok is – mondta el Varga Anna 11.a osztályos tanuló, aki szintén utazik szeptemberben. Ezzel kapcsolatban elmondta azt is, hogy kint nemcsak dolgozni fognak, hanem például ellátogatnak majd Párizsba is. Dobos Tamás beszélgetésünk során hangsúlyozta, hogy az iskolában a szociális szakma mellett számítógépszerelő és -karbantartó, valamint szőlőtermesztő, kertész képzés is folyik, amelyeket szintén fontosnak tartanak. A kertésztanulók jól felszerelt, modern tankertben gyakorolhatnak. Az intézmény szociális gondozó és ápoló szakján van lehetőség ösztöndíj elnyerésére, illetve a jövő évtől tanulószerződéssel még kedvezőbb körülmények között vehetnek részt a szakmai gyakorlaton. A szakiskolában minden szakmára lehet még jelentkezni, a beiratkozás időpontja 2014. június 25.

szerkeszti: a szerkeszt�bizottság Fűszerkesztű: Heffler György lapigazgató: Ugray Adrián kiadja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelűs kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezet� igazgatók szerkesztűségi postacím: Várpalotai Hírek 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: varpalotaihirek@maraton.plt.hu szerkesztűség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: 88/400-400, Fax: 88/541-780, e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu Tel.: 88/541-763 Fax: 88/541-688. Hírszolgáltató és hirdetésfelvétel: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 1. ujsag@hircentrumtv.hu Tel./fax: 88/744-575 Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. Felelűs vezetű: orváth ábor • Megrendelés száma: MVA 012/2014 • A lap ingyenes • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága • ISSN 2064-0366


körkép

várpalotai hírek 2014. június 18.

3

Új gyermekorvosi rendelők a belvárosban Átadták az új gyermekorvosi rendelőket a város központjában, a közel tízmilliós önkormányzati beruházás megoldást jelenhet egy régóta fennálló problémára. Lapunk hasábjain is beszámoltunk arról, hogy télen és tavasszal hosszú várakozási időre és szűk váróteremre panaszkodtak a gyermekorvosi ellátást igénybe vevő palotai szülők. A településen praktizáló két gyermekorvos, dr. Kriesch Kornélia és dr. Resch Gabriella az önkormányzat segítségét kérte, hogy új helyre költözhessenek Szent Imre utcai rendelőjükből. A város egy saját tulajdonban lévő ingatlan, az Újlaky utcában található korábbi Betyáros söröző felújítása mellett döntött. A munkála-

sen a jelenleg üres, harmadik gyermekorvosi praxist is be tudják tölteni. – A Tési-dombon található rendelő minimális felújítását követően, a szükséges gyakornoki idő letöltése után a tervek szerint júliusban állhat

Dr. Kriesch Kornélia asszisztensével az új rendelőben (fent). A korábbi Betyáros söröző helyén, közel 10 millió forintból alakítottak ki új gyermekorvosi központot az Újlaky utcában (jobbra) tokkal két hónap alatt végzett egy helyi vállalkozó, a rendelés már el is indult az új helyen. A két orvosi rendelőnek, nagy váróteremnek és pelenkázónak, valamint játszószobának is helyet adó orvosi központot a napokban adták át ünnepélyes keretek között.

Összmagyar flashmob Három kontinensen táncoltak együtt a magyarok június 4-én, a nemzeti összetartozás napján meghirdetett flashmobon.

Együtt jártak el egy magyar körtáncot a világméretű megmozdulás lelkes várpalotai résztvevői Az angol kifejezés interneten szerveződő villámcsődületet jelent, ami a gyakorlatban annyit tesz: egy előre megadott helyen és időpontban emberek gyűlnek össze, s együtt csinálnak valamit. Várpalotán és a világ megannyi városá­ ban például magyar körtáncot jártak június 4-én este. New Yorkban, Buenos Airesben és Montrealban éppúgy, mint Sao Paulóban, San Franciscóban, Perthben vagy Zágrábban. Magyarországon Budapest

mellett csak Várpalotán hirdették meg a programot, a szervező Hencida Népművészeti Eg yesület tag ja ugyanis a palotai születésű Kovács Kata, aki szerdán New Yorkban ropta a táncot az ott élő magyarokkal. Szülővárosában édesanyja, Kovácsné Schmidt Gabriella szervezte meg a táncot a Cserregő Néptáncegyüttes lelkes tagjainak segítségével. Mintegy 40-en táncoltak együtt velük a városközpontban vidáman, mosolyogva.

Talabér Márta polgármester reményét fejezte ki, hogy az igényes kialakítású, tágas és modern rendelő révén megoldódnak a problémák. – A buszmegálló és a gyalogátkelő áthelyezése miatt további öt parkolóhelyet alakítunk ki a rendelő környékén, valamint

mintegy 200 méterre innen még idén megújul a volt Palota Szálló mögötti Szent Erzsébet tér, így remélhetőleg a parkolással sem lesz gond a környéken – tette hozzá Talabér Márta, aki elmondta, rövide-

munkába az új gyermekorvos. Hosszú ideig próbáltuk betöltenia praxist, de nem sikerült, így egy Várpalotán élő szakember mellett döntöttünk – mondta el lapunknak a polgármester.

Nevelőit ünnepelte a település Az idei évi nevelők napján Karika Ernő Attiláné, a Szivárvány Tagóvoda vezetője részesülhetett a Bardócz Endre-nívódíjban több évtizedes magas fokú szakmai felkészültséggel végzett óvodapedagógusi és vezetői tevékenysége elismeréseként. Több mint 60 éve június első vasárnapja a pedagógusoké, ekkor ismeri el a társadalom ünnepélyes formában a nevelői munka értékét. A városi és tankerületi nevelők napja idén Várpalotán június 5-én zajlott. Koncz Annamária, a tankerület igazgatója köszöntötte a térségből érkezett nevelőket, kiemelve, hogy nemcsak a pedagógusnapon jut eszünkbe a köszönet azok iránt, akik gyermekeink nevelésével foglalkoznak, de ez a nap alkalom arra, hogy ezt elmondhassuk. Talabér Márta polgármester is szólt a megjelentekhez. – Az idei tanév volt az első teljes év, ami az új köznevelési törvény alapján zárul. Az új rendszer keretei létrejöttek és ezeket kell feltölteni némely esetben a korábbiaktól eltérő tartalommal. Érezhető azonban, hog y mint minden változás, ez is idegenkedést vált ki eseten-

ként, azonban hiszem, hogy az idő igazolni fogja: a változtatások egy jobb oktatási rendszer érdekében történtek – hangsúlyozta a polgármester. A hagyományoknak megfelelően ez alkalommal osztották ki a városi kitünteté-

seket a kiemelt pedagógusoknak. Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át: Csibra Ferencné, Dreska Éva, Hetlinger Andrea, Madár Lászlóné, Nagyné Hegedűs Anikó, Vikol István. Bardócz Endre-nívódíjban részesült Karika Ernő Attiláné. Elismerő oklevelet kapott Tóthné Dénes Mária, Treuer Imre, Józsa Eleonóra. Kenéz Györgyné pedig díszoklevelet vehetett át. Zárásként a Kávészünet zenekar szórakoztatta a közönGágó A nita séget. 

Fotó: Pintér

Karika Ernő Attiláné vehette át idén a Bardócz Endre-nívódíjat Talabér Márta polgármestertől a művelődési központban


4

PROGRAMAJÁNLÓ Mária Rádió Palota műsora Állandó műsorok: 16.00 Délutáni magazin – friss információk, hírek 16.30 Életünk – magazinm�sor riportokkal, tudósításokkal 18.00 Szentmise 19.00 Rózsafüzér 19.30 Álomba ringató gyerekeknek 19.40 Esti gondolatok 19.50 Nap szentje 20.00 Visszakapcsolás a budapesti stúdióba Az Életünk magazinműsor tartalma: 06.18. Zarándokolni jó 1. • Visszatekint�: 1000 éves Veszprém 1000 éves asszonyai 1. • Pünkösd 06.19. Egyházmegyei kórusfesztivál 1. • Beszélgetés Szabó Szilviával 1. • Apor Vilmos élete 1. 06.20. Visszatekint�: 1000 éves Veszprém 1000 éves asszonyai 2. • Egyházmegyei kórusfesztivál 2. • Zarándokolni jó 2. 06.21. Apor Vilmos élete 2. • Pál Feri atya előadása • Tanúságtétel 06.22. Úrnapja • Pál Feri atya előadása • Tanúságtétel 06.23. Cursillo – tanúságtétel 2. • A csendőrség története 1. • Beszélgetés Szabó Szilviával 1. 06.24. Visszatekintő: Beszélgetés Lőrincz Mátéval 1. • Egyházmegyei kórustalálkozó Veszprémben 1. • Visszatekint�: Erdélyi fejedelemaszszonyok 1. 06.25. Beszélgetés Szabó Szilviával 2. • Cursillo – tanúságtétel 3. • Egyházmegyei kórustalálkozó Veszprémben 2. 06.26. Visszatekintő: Beszélgetés Lőrincz Mátéval 2. • Visszatekint�: Erdélyi fejedelemasszonyok 2. • Apor Vilmos élete 2. 06.27. Cursillo – tanúságtétel 4. • Egyházmegyei kórustalálkozó Veszprémben 3. • Bűn és b�nh�dés 9. 06.28. Apor Vilmos élete 3. • Pál Feri atya előadása • Tanúságtétel 06.29. Bűn és bűnhődés 10. • Pál Feri atya előadása • Tanúságtétel 06.30. Vadásznapi hangverseny 1. • Beszélgetés Szabó Szilviával 1. • Úrnapja 07.01. Ballagás a Nepomuki iskolában • Vadásznapi hangverseny 2.

A m�sorváltozás jogát fenntartjuk! Mária Rádió Palota FM 90 e-mail: varpalota@mariaradio.hu Cím: 8100 Várpalota Veszprémi út 7.

várpalotai hírek 2014. június 18.

Kultúra és bányászat kéz a kézben Bányászat és kultúra kap- pon szenteltek fel. Az volt az nyász fúvószenekar, majd a II. csolatáról, az elmúlt egy év- első szimbólum, ami a bányá- világháború után a néptáncszázad művészeti csoportjai- szok kulturális élet iránti igé- együttes is megalakul, ameról, változó kultúrpolitikájáról nyét volt hivatott jelképezni. lyek a mai napig fontos szereis szól Petrovics László hiány- 1906-ban alakult meg a Jó Sze- pet játszanak a város életében. pótló könyve, ameRészletes, korabeli lyet az ünnepi képekkel is gazdakönyvhét keretében gon illusztrált krómutattak be a nanikájuk is megtapokban a Thurylálható a kötetben, várban. amelyből az OrszáHiteles és részlegos Széchenyi tes bepillantást ad Könyvtár, valamint a könyv az egykori egy Párizs melletti bányászváros kulegyetem is igényelt turális miliőjébe, jól már tiszteletpéladja vissza az egydányt. másra épülő gene- Talabér Márta polgármester is méltatta a könyvet No, de vissza a rációk történetét, könyvhöz. Az ötveméltatta a kötetet és a szerzőt rencsét Olvasókör, ami bölcső nes évek végére ugyanis megTalabér Márta polgármester volt, s kulturális fronton szinte épült a ma is álló s használt Jó a Thury-várban szervezett mindennek az alapja Várpalo- Szerencsét Művelődési Közkönyvbemutatón, ahol Buzási tán. Természetesen nagy pont, ami megfelelő és színvoIstván okleveles bányamér- szükség volt mindig is a bánya nalas otthonául szolgált a várnök, Cséby Géza irodalomtör- támogatására, de fontos, hogy palotai művészeti együttesekténész, Szente Tünde szocio- saját fizetésükből a bányászok nek. – Gigantikus méretekben lógus és a szerző, Petrovics is áldoztak a nemes célra – gondolkodtak. Volt olyan elLászló tartott előképzelés is, amely adást, s beszélt a bászerint a művelődési nyászat és a kultúra központ színházterkapcsolatáról. mében 1000 férőhely A szerző 1987-től legyen a végül elfogatöbb mint 10 éven át dott mintegy ötszázvezette a Jó Szerenzal szemben, de a csét Művelődési Közhelyszínről is sok vita pontot. Ily módon kifolyt. Szó volt az akváló rálátással renkor rendkívül rossz delkezik Várpalota állapotban lévő vár kulturális életére, teljes átépítéséről, s amelyet hosszú évtikultúrpalotaként törzedeken át alapjaiténő hasznosításáról. ban határozott meg a A Bányász Táncegyüttes jelesei 1964-ben Végül a ma ismert bánya s a bányászok. helyszín mellett dön– Sajnos nem maradt meg az jegyzi meg Petrovics László, töttek – idézte fel kérdésünkre a kis bíborszínű selyemzászló, majd sorolja is a művészeti a 60 esztendővel ezelőtti törtéamelyet 1900-ban, Borbála-na- együtteseket. A dalárda, a bá- néseket Petrovics László.

Ügyeletes gyógyszertárak 06.18. Borostyán 06.19. Kabay 06.20. Belvárosi 06.21. Szent György 06.22. Szent Anna 06.23. Borostyán 06.24. Kabay 06.25. Belvárosi 06.26. Szent György 06.27. Szent Anna 06.28. Borostyán 06.29. Kabay 06.30. Belvárosi 07.01. Szent György

Hasznos telefonszámok Várpalotai Rend�rkapitányság: 88/371-511 Várpalotai körzeti megbízottak csoportvezet�je: 30/650-7171 Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. Központ: 88/592-110; Szállítási ügyfélszolgálat: 88/592-112 Várpalotai Közüzemi Kft. Központ: 88/592-110; F�t�m� vezényl�: 88/479-018 Fátyol temetkezés: 88/471-352; 24 órás szállítási ügyelet: 30/385-6206 Kéményseprés 88/470-876 Bakonykarszt Zrt. Hibabejelentés: 88/471-710 E.on hibabejelentés Áram: 80/533-533 Gáz: 80/301-301

PROGRAMAJÁNLÓ

Kiállítás

Jókai Annak Kossuth-nagydíjas író nyitja meg, közrem�ködik Forgács Zsuzsanna népdalénekes és Ruzicska Norbert gitáros

Pablo Picasso alkotásaiból nyílt kiállítás szeptember 1-jéig látható a Thury-várban Németh János Kossuth- és Munkácsy- Rendezvény díjas keramikus, szobrászm�vész Múzeumok éjszakája június 21-én 18 (képünkön) alkotásaiból nyílik kiállíórától hajnalig a Thury-várban. A tás június 20-án 17 órától a Thuryvárpalotai bányászattörténeti gy�jtemény bemutatása, interaktív vár várkápolnájában. A tárlatot

programok, színvonalas el�adások a Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület, a Városszépít� és -véd� Egyesület, a Várpalotai Bányász Nyugdíjas Szakszervezet és Klub, valamint a Rákóczi Telepi Baráti Kör közreműködésével A Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Kör Egyesület június 21-én kirándulást szervez a Rédei Vet�mag üzembe és Zircre. Találkozó 7 órakor a pétfürd�i Horizontnál, illetve 7.15kor a várpalotai F�téren Péti nyár június 27–28-án Pétfürdőn a Szabadtéri melletti ligetben. Június 27-én fúvószenekari és mazsoretttalálkozó, 20 órától Balkan Fanatik és LGT Emlékzenekar koncert, közben pedig t�zijáték. Június 28-án honvédelmi nap, f�z�verseny és a járási m�vészeti csoportok bemutatója. Este Kowalsky Meg A Vega és The Gain Music koncert

06.18.: PAlotAi Presszó: Általános iskolai ballagási ünnepségek: – Bán Aladár Általános Iskola – Rákóczi Telepi Általános Iskola – Nepomuki Szt. J. Róm. Kat. Ált. Isk. Petrovics László könyvének bemutatója 06.20: HírmozAik: Diadal napja Várkerti Ált. Isk. Leonardo program Egészségnap a Thury Gy. Gimnáziumban RTBK klubdélután Bányász kórus évadzáró koncertje AkusztikArt koncertje Városháza 06.23: ÉlettÉr: Bartos S. Ált. Isk. sportnapja Thury Várban nyílt keramikus kiállítás 06.25: PAlotAi Presszó: Diadal napja Bányász Kórus évadzáró koncertje RTBK klubdélutánja 06.27: HírmozAik: Bartos S. Ált. Isk. sportnap Thury Várban nyílt keramikus kiállítás VBSK – U19 futballmérkőzés Heti esemény-összefoglaló


ötórai tea

várpalotai hírek 2014. június 18.

5

Évtizedeken át szolgálta a települést Tolonics István Tolonics István építőmérnök, helytörténész, a város díszpolgára közel 40 éve kutatja a Thury-vár történetét. Talán nem túlzás, ha azt állítjuk: ő a vár történelmének legnagyobb ismerője városunkban. 85. születésnapja alkalmából beszélgettünk életéről. – Kispesten születtem 1929. május 8-án. Nem sokáig éltünk itt, mert a szüleim elváltak és a nagyszülők neveltek Iszkaszentgyörgyön a bátyámmal együtt. Nagyon szép g yermekkorom volt. Nagyapámat a földrajz érdekelte, nagymama pedig a verseket szerette, sokat kaptam tőlük e téren is. Édesanyám gyári munkásként segítette a család megélhetését. Az elemi iskola után jött a gimnázium, majd ’50ben az eg yetem. ’54-ben megszereztem az építőmérnöki diplomát. Az egyetemi évek végén gyakorlatként a székesfehérvári járási tanács építési osztályvezetője lettem. A diplomaszerzést követően elhívtak a fehérvári Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalhoz. Közben megismerkedtem a feleségemmel, aki g yóg yszerész-szakasszisztensként dolgozott. 1960. május 28-án házasodtunk össze, jövőre leszünk éppen 55 éves házasok – kezd bele gazdag életútjába Tolonics István. Nemsokkal ezután már Várpalotán találjuk, ugyanis, főként a lakáshoz jutás miatt, Fehérvárról ide költöztek. A Várpalotai Szénbányászati Trösztnél helyezkedett el, és hamarosan ismert közéleti személy lett. – Palotán akkor nagy építkezések folytak, a környezet persze rendezetlen volt, ahogy szokott lenni az építések idején. Nagy lendülettel nekiálltam a környezetrendezésnek, bevontam az ottlakókat is, és ennek hatására az alig ismert mérnököt tanácstagnak jelölték. Így 1963-tól egészen a rendszerváltásig tanácstag voltam. Közben a bányánál a beruházási osztályon műszaki ellenőri, majd tervezői teendőket láttam el. Különböző épületeket terveztem a bányászati üzemekben. Aztán úgy döntöttek, hogy kivitele-

zőként folytassam a munkámat és kineveztek az 500 fős Vegyesüzem főmérnökének. Szakmailag és emberileg is egy kitűnő gárdába kerültem. Az élenjáró szocialista brigádunk rengeteg társadalmi munkát is végzett a városban. Számos terület tartozott hozzánk, többek között az ipari tanulók gyakorlati nevelése. Közben tanítottam bányaipari esti technikumban, emellett pedig magántervezőként is tevékenykedtem – nagy örömmel mesél ezekről az évekről és büszkén mutatja a vezérigazgatói elismerést, amelyet a fiatalokért végzett tevékenységével érdemelt ki. Mondja, milyen nagy örömet jelentett neki, hogy a városvezetés többször kikérte a véleményét szakmai területen, illetve az is, hogy sok embert megismerhetett. Sorolja a népszerű neveket: Bartos Sándor, Tenczer Károly, Csiky Iván, Leitner Ferenc, Pacsuné Fodor Sára, akik bevonták őt a közéletbe. A rendszerváltás azonban Pista bácsi életében is változást hozott. – Ekkor megkezdték a szénbányászat visszafejlesztését, elsőként az építé-

Fotó: Leitner Ferenc

Városszerte örömmel tart történelmi témájú előadásokat Tolonics István 1972-től az ezzel kapcsolatos munkák elvégzése. A romos állapotú várat újítottuk, jöttek az ismert szakemberek, régészek, tervezők, kivitelezők, itt aztán kiélhettem az építészeti tudásomat. Innen van bennem a vár szeretete, de nemcsak a műszaki munka érdekelt, hanem a történelem is. Ös�szességében 56 várral kapcsolatos könyvet olvastam

NÉVJEGY 1929-ben született Kispesten. Iszakszentgyörgyön nőtt fel, a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti Építőipari Műszaki Egyetemen 1954-ben szerzett építőmérnöki diplomát. Dolgozott a székesfehérvári járási tanácsnál, az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalnál, a Szénbányászati Trösztnél és a Vegyészeti Múzeumban. A Városszépítő és -Védő Egyesület alapító vezetőségi tagja. 1960-ban házasodott össze Farkas Ilonával, két fiuk született. szeti Veg yesüzemet szüntették meg. Ezután kerültem nyugdíjasként a várba, a Vegyészeti Múzeumba műszaki tanácsadóként. Ekkorra már több éve foglalkoztam a várral, mert a Vegyesüzem feladata volt

ki – mondja, s beszélgetésünk közben sorban előkerülnek az írások, könyvek, fotók, hiszen Pista bácsi le is írta, amit kikutatott, három könyve jelent meg a témában. Belelapozok mindegyikbe, történelmi tanul-

mányok, képek, értékes dokumentumok láthatóak bennük. Ekkorra már egyesületben is végezte helytörténeti munkáját, hiszen alapítója és azóta is vezetőségi tag ja a Városszépítő és -Védő Egyesületnek. Büszkén meséli, hogy elsőként mondhatott beszédet a Zichy-síroknál ’91-ben. – Első könyvem Waldstein Jánosról szól, majd 2002ben megjelentettem a palotai várról is egy tanulmányt. A következő írásom 2008ban készült el, a várpalotai Szent Ferenc rendi kolostor történetéről. Emellett máshol is tevékenykedtem, például az inotai Béke Művelődési Házban a Kovács Margit-dombormű restaurálása is nagy munkám volt. Előadásokat tartok régóta a városban több helyen, szervezeteknél, rendezvényeken, sőt, történelemórát is tartottam a várban – mutatja örömmel az erről készült fotót, a figyelmes gyermekarcokkal, lelkes szempárokkal és háttérben Pista bácsival, aki éppen az 1566os nagy csatáról mesél.

– Ma is olvasok, gyűjtöm az anyagokat, ami Thury Györg yhöz, Várpalotához, az akkori időkhöz kapcsolódik. Ezt használom fel az előadásaim során – mutatja a teleírt lapokat, amely anyag, akár lehetne egy következő könyv is. Érdekel, hogy milyen kitüntetésekben részesült Tolonics István. Előkerülnek az oklevelek: Kiváló Ifjú Mérnök, elismerés az ifjúság neveléséért, Veszprém Megyéért Aranyfokozat, Várpalotáért Emlékplakett, Kiváló Dolgozó, miniszteri dicséret, elismerés a közművelődési tevékenységéért, Várpalota Város Díszpolgára, Országos Honismereti Mozgalom kitüntetése. Fiai örökölték dinamizmusukat és tettrekészségüket édesapjuktól. István mérnök lett, Budapesten él, az Ybl Miklós Főiskolán tanít, Zoltán szociális gondozó, ő is nyüzsgő személyiség, sokféle tevékenységbe kapcsolódik, és büszke apjára, segíti őt, fényképek, filmfelvételek készítésével és számítógépes ismerettel.


6

FÓKUSZBAN

Vigasság a Loncsosban

várpalotai hírek 2014. június 18.

Történelem testközelből –

Fotó: Pintér

A mazsorettcsoport felvonulásával indult a mulatság Igazi frissítő nyári program várta a loncsosi lakosokat és a városrészbe látogatókat június első szombatján, a Loncsosi randevú – juniális elnevezésű közösségi napon a helyi baráti kör szervezésében. A Várpalotai Bányász Fúvószenekar és a Black Diamond Mazsorettcsoport vezetésével felvonulással indult a loncsosi nap. Az emlékparkba ezúttal is rengeteg ember érkezett. Volt is mit nézni, hiszen fellépett a New Dance World, a Bán Aladár iskola step aerobik csoportja, a Cserregő Néptáncegyüttes, a DSE Unio

fitneszcsoportja és a DanceSing Stúdió. Egészségügyi méréseken is részt lehetett venni, emellett borés rajzverseny, a kisebbeket pedig ugrálóvár és játszóház várta. A nap hajnalig tartó utcabállal zárult. A programot már nyolcadik alkalommal szervezte meg a Loncsosi Baráti Kör, mégpedig azzal a céllal, hogy a valamikori szőlőhegy hagyományait őrző szervezet ezen a napon ös�szehozza a helyi lakosokat, s persze a városlakókat, mondta el a Várpalotai Híreknek Bakó József, az Gágó egyesület elnöke. 

Piknik a Felsővárosban

Thury György kapitány (balra) oroszlánként küzdött a csatában

Thury György és katonái sikeresen megvédték a palotai várat a falakat ostromló, jelentős túlerőben lévő török csapatok ellen a Diadal napja címmel az elmúlt hétvégén szervezett történelmi rendezvényen. Már pénteken délután magyar és török csapatok vertek tábort a városunk jelképének számító Thury-vár előtti területen. Kora estére álltak is a sátrak, a XVI. századot megidéző hagyományőrzők fel s alá masíroztak a téren, miközben autentikus muzsika szólt a várból. A Thury-Vár Nonprofit Kft., a várpalotai önkormányzat, valamint a világjáró lovas, Csepin Péter vezette Bakonyi Poroszkálók ingyenes történelmi rendezvényére már a nyitónapon sokan kí-

váncsiak voltak. A látogatók a kor fegyverzetét és ruházatát bemutató hadtörténeti kiállítást is láthattak a várban, amelynek megnyitóján a felsorakozott várvédő katonák gyűrűjében Katona Csaba alpolgármester hangsúlyozta a hagyományőrzés és a palotai Thury-kultusz erősítésének fontosságát. Este aztán lovas felvonuláson jártak körbe a vitézek, s hívtak minden városlakót a szombat esti ostromra. A Diadal napja címmel szervezett program fény-

A belvárosban tábort verő török harcosok naponta többször is imádkoztak, s Allah segítségét kérték a győztes csatához pontja volt ugyanis az ostrom, amelyet a kardok, pallosok és szablyák csattogása mellett ágyúropogás is kísért. A látványos csatajelenetet, amellyel Thury György 1566-os sikeres várvédő harca előtt tisztelegtek a szervezők, közel kétezren követték a helyszínen. A győztes csata után tűzijátékkal és tűzzsonglőrökkel ünnepel-

Fotó: Pintér

A legkisebbeket kézműves játszóház is várta a Felsővárosban Közös főzés, beszélgetés, zenés műsorok s tánc jellemezte a már hagyományosnak mondható Felsővárosi pikniket, amelyre idén is sokan kíváncsiak voltak. – Évente háromszor szervezün k i lyen jel leg ű pogramot a városrészben: a májusfaállítást, a Felsővárosi piknikeket és májusfakitáncolást, valamint a szüreti felvonulást. Úgy látom, hogy van rá igény, szívesen jönnek a lakosok, különösen estére, az utcabálra egészen sokan gyűlnek ös�sze – mondta el lapunknak Antal László, a városrész

önkormányzati képviselője, aki Lászlóné Hanák Erikával együtt szervezte a pikniket. A délután egyik fő programja 10 csapat részvételével a csülkös étkek főzőversenye, közben a színpadi műsorban japán harcművészeti bemutatót nézhetett meg a közönség, népdalokat énekelt Kincses Marika és Péter Csenge, fellépett a csajági néptáncegyüttes, s énekelt Pátkai Anna. A gyerekeket kézműves játszóház várta, az idősebbek pedig egészségügyi méréseken Gágó vehettek részt. 

Egy élelmes, ám később pórul járt betyár lopta el a pasa Thury kapitánynak küldött lovát


várpalotai hírek 2014. június 18.

FÓKUSZBAN

7

Török harcosok és magyar vitézek a várnál

A Szelindek együttes és hastáncosok is fokozták a hangulatot

Katona Csaba alpolgármester Thury pallosának másolatával palotai várat. Elkészítettük mányőrző járőrversenyt is Thury pallosának hiteles tartottak. A háromfős csamását is, amelyet ünnepé- patoknak korhű öltözetben lyes keretek között adtunk kellett legyalogolni a Baát Katona Csaba alpolgár- kony lankáin mintegy 25 kimesternek a várban – mond- lométert. Thury kapitány ta el el Csepin Péter, akinek ug yanis eg ykoron Bécsbe hívására többek között küldött ki embereket, hogy Egerből, Ózdról, Tatáról, seg ítséget hozzanak. A Kunszentmiklósról és Osz- résztvevőknek olyan feladaCsepin Péter (jobbra) és a Bakonyi Poroszkálók csapata a vitézek sorfala előtt a várban lárról is érkeztek Várpalo- tokat kellett végrehajtaniuk tára hagyományőrzők. az egész napos túra során, ték a sikeres csatát a harco- a tolvajt, akit rövid úton le is hős katonájának, akik tiA rendezvényhez kapcso- amelyekkel a korabeli vitésok és a látogatók. terítettek, majd a helyszíni zenhatszoros török túlerő- lódva az 1566-os hősök tisz- zek szembesülhettek hos�Mintegy 150 hagyomány- „bíróság” előtt halálra ítél- vel szemben védték meg a teletére vasárnap hag yo- szú útjuk alatt. őrző részvételével idézték ték. Egy fára akasztották fel meg egyébként a XVI. száza- a lótolvaj betyárt, aki némi dot a városközpontban, a vár himbálódzás után persze előtti táborokban bárki be- mosolyogva nyugtatta meg szédbe elegyedhetett a harc- az embereket: csak látvára hangolódó vitézekkel, de nyos és élethű előadásnak elmerülhetett a középkori lehettek szemtanúi a Diadal vásári forgatagban is, ahol napja látogatói. solymászbemutató és agárCsepin Péter, a Bakonyi futtatás, sőt, még nyilvános Poroszkálók Hagyományőrakasztás is szerepelt a prog- ző és Sportegyesület vezeramok között. Az élethűen tője lapunknak elmondta, eljátszott sztori szerint hosszú ideje zajlott a Diadal ugyanis a sátrában hárem- napja előkészítése, amelyet hölgyek között idéző Arsz- a korábbi, hasonló jellegű lán pasa egy szép, fehér lo- programokkal ellentétben vat küldött Thury György- szándékosan központi helynek, ám mielőtt a török átad- re, a vár elé terveztek, hogy ták volna a magyar vitézek- mindenki lássa és átélhesse nek, egy élelmes bakonyi kicsit a korabeli hangulatot. betyár elcsente azt. A vár – A célunk az volt, hogy méloldalában a közönség tapsa tóképp állítsunk emléket közepette üldözték a lovasok Thury Györg ynek és 500 Ágyú- és fegyverropogástól vol hangos a szombat esti ostrom alatt a vár előtti tér


8

körkép

várpalotai hírek 2014. június 18.

Diákok és tanárok a színpadon

A Vikol István (jobbra) vezette Bán-Chieri Kamarakórus fellépése nyitotta a gálaműsort Az intézmény tanáraiból alakult Bán-Chieri Kamarakórus is fellépett a Bán Aladár Általános Iskola közelmúltban tartott gálaműsorán a művelődési központban. Városunk legnagyobb általános iskolája minden év tavaszán több napon át tartó programsorozatot szervez. Idén a Bán Aladár Napok során bábjátékot, színielőadást és a diákok alkotásaiból nyílt kiállítást éppúgy láthattak az érdeklődő

szülők és gyermekek, mint a névadó Bán Aladár palotai születésű irodalomtörténész előtt tisztelgő emlékműsort. A hagyománynak számító tanulmányi versenyek mellett az alsó tagozatos tanulóknak reneszánsz játszóházat szerveztek, a felsősök pedig ruhákat és ékszereket készítettek újrahasznosítható anyagokból. A programsorozat zárásaként színvonalas gálaműsort szervezett az intézmény, ahol dr. Juhász Atti-

Kulturális seregszemle Inotán Az Inotai Tagiskola hagyományos tanév végi kulturális bemutatóján idén is megtekinthették a szülők, családtagok tehetséges gyermekeiket a színpadon.

láné igazgatónő köszöntőjét követően diákok és tanárok is színpadra léptek. A bevezetőben említett, a tanári karból alakult kamarakórus mellett műsort adott az iskola énekkara, a sztepaerobik és néptáncos csoport, bábelőadással készültek a másodikosok, rendhagyó divatbemutatót és szavalatokat hallhatott a közönség, valamint nívós produkcióval búcsúztak az idén elballagott nyolcadikos nebulók is.

Sokoldalú vásárhelyisek A Vásárhelyi András Tagiskola is megtartotta kulturális bemutatóját a Jó Szerencsét Művelődési Központ színháztermében, ahol bemutathatták a diákok képességeiket, tehetségüket. – A kulturális bemutató régi hagyomány már iskolánkban. Egy év kihagyás után idén ismét lehetőséget biztosítottunk tanulóinknak arra, hogy a kultúra különböző területein elért szép eredményeiket, sokoldalúságukat színpadra lépve is megmutathassák. Minden tanévben céljaink közt szerepel, hogy diákjainknak a tanulás mellett vonzó iskolai programo-

kat biztosítsunk, olyanokat, amelyek egyéni képességeik kibontakoztatását is elősegítik – kezdte ünnepi beszédét Nemetz Albertné tagintézmény-vezető. A gála során fellépő gyerekek között ott voltak a bábszakkör tagjai, akik nemcsak iskolai, hanem városi rendezvényeken is szerepeltek az elmúlt időszakban, volt vers- és mesemondás, vidám színdarab, angol nyelvű, táncos, énekes és zenés produkció, valamint felléptek az iskola szteptornászai is. A hangulatos délután végén a tanárokkal kiegészült énekkar búcsúzott Gágó a közönségtől. 

A Táncoló csontocskák című angol nyelvű táncos darab a harmadik és a hetedik osztályos tanulók előadásában

Telepi tálentumok produkciói A tanév legügyesebb, legsikeresebb tanulói léptek fel a Rákóczi Telepi Tagiskola kulturális bemutatóján, amelyet a napokban rendeztek az intézményben. Közel húszéves hagyomány az intézményben a kulturális bemutató, amelyre idén is sokan voltak kíváncsiak. A Telepi Napok programsorozat részeként – ahol például sikeres biztonsági napot is tartottak a védőnők, a gyermekjóléti szolgálat és a

tűzoltóság részvételével – megszervezett gálaműsort a Cserregő Néptáncegyüttes fiataljai nyitották, de a néptáncosok mellett mesemondó, szavaló, énekes, fuvolista, furulyás, zongorista és kürtös tehetségek is a közönség elé léptek. Sikerrel szerepelt az alsó tagozatosok népi gyermekjáték csoportja, a Bolondos királyság című mesejátékkal készülő iskolai színjátszó csapat, ahogy az intéz-

mény énekkara is, amely eredményesen szerepelt a Ney Dávid Kórushangversenyen is. A színvonalas programon Simon Ágnes tagintézmény-vezető mellett ott volt Koncz Annamária tanke­ rü­leti igazgató, dr. Juhász Attiláné, az anyaintézmény, a Bán Aladár Általános Iskola igazgatója, valamint Homoki Mária, a Rákóczi Telepi Tagiskola egykori igazgatója is.

Fotó: Gágó

Az Inotai Tagiskola énekkara is fellépett a közösségi házban Szabóné Dudás Valéria (balra) vezetésével Az Inotai Közösségi Ház nagyterme ilyenkor mindig megtelik az érdeklődő családtagokkal, népszerű ez a program a városrészben. A műsort Holdosiné Varga Zsuzsa tagintézmény-vezető nyitotta meg, kiemelve beszédében a kultúra fontosságát, az iskola tehetséggondozó feladatát. Ezt követően sorban léptek színpadra az osztályok,

iskolai csoportok, hogy bemutassák tudásukat, ügyességüket. Látható volt többek között néptánc, mese dramatizálása, angol szakkörösök vicces jelenete, táncos produkció, hallható volt az iskolai énekkar, muzsika szintetizátoron és vers is. Kísérő programként a tanulók tanév során készült rajzos alkotásaiból rendeztek kiállíGágó tást a teremben. 

Fotó: Pintér

Nagy tapsot kaptak az ifjú néptáncosok is a Rákóczi Telepi Tagiskolában rendezett bemutatón


körkép

várpalotai hírek 2014. június 18.

9

Jótékonysági musical Segítő kéz a tehetségeknek Sikeresnek értékeli a városi könyvtárban 2013 februárja óta működő Winkler Márton Tehetségpont eddigi munkáját Budai László könyvtárvezető.

Fotó: Pintér

Színvonalas produkciókat láthatott a közönség Jótékonysági musical- és operettgálát szerveztek június elején városunk művelődési központjában. A fellépő ifjú tehetségek népszerű slágerekkel szórakoztatták a nagyérdeműt. A színpadra lépők a nemrégiben megrendezett országos művészeti tehetségkutató v­erseny kategóriagyőztesei, az országos musical és operettkurzus tehetségei, valamint felkészítő művészeik voltak, akik közös produkciókkal is szerepeltek az este folyamán. – Az idén már 9. alkalommal rendezzük meg a musical- és operettkurzust, a mai jótékonysági est bevételét ennek költségeire szeretnénk fordí-

tani. A gálán a musical- és ope­ rett­irodalom gyöngyszemei voltak hallhatóak – mondta el Szabó Szilvia énekművész, a kurzus művészeti vezetője. A fellépők között szép számmal voltak várpalotaiak is, Heider Zorka, Szabó Renáta, Szalai Laura, Lőrincz Máté és Szabó Szilvia előadását is hallhatta a közönség. A színvonalas estre nagyon sokan voltak kíváncsiak, megtelt a nézőtér. Szabó Szilviától megtudtuk, hogy sikeres volt a jótékonysági célú program, több mint 300 ezer forint gyűlt össze, és hálásak az adományozóknak, hiszen ez nagy segítséget jelent a tehetséggondozó program megvalósíGágó Anita tásához. 

Kerékpáros mesterek

– Tehetségpontunk különös helyzetben van, hiszen nem kötődik iskolához, ami lehetővé teszi számunkra az abszolút szabadságot a tudományos munkában, emellett pedig bővíti a potenciális gyermekrésztvevők körét is, hiszen nemcsak egy intézmény diákjaival tudunk dolgozni – mondta el lapunknak a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője, aki hozzáteszi, ugyanakkor a gyermekek nehezebben elérhetőek, ezért szoros  kapcsolatban kell lenniük a bevont partnerintézményekkel. Céljuk nem egyetlen tantárgyhoz köthető ismeretek bővítése, készségek, képességek fejlesztése,  hanem egyfajta interdiszciplináris szemlélet átadása, azaz a gyerekeket több tudományba bevezetni, minél több kutatási módszerrel megismertetni, illetve ehhez kapcsolódóan a hazai

kutatóintézetek munkájába bepillantást adni, a kutatókkal szakmai kapcsolatot kialakítani. Ezenkívül nagy

Alapítvánnyal is. A fenti célok meg valósítása érdekében négy alkalomból álló előadássorozatot is szerveztek a könyvtárban, ahol a tehetséges kezeléséről, pályaválasztásáról hallhattak hasznos információkat az érdeklődők. Pályázatok segítségével folyamatos programokat szer-

Fotó: Pintér

Molnárné dr. László Andrea szakértő előadása a könyvtárban hangsúlyt helyeznek a személyiségfejlesztésre is. A Magániskola Tehetségfejlesztő Tanácsa mellett együttműködnek többek között a Thuri György Gimnáziummal, az Életfa Közhasznú Egyesülettel és a Pétfürdő Értékei

Nem érti meg őket a környezet Te vagy a Tehetség, PONT! – ezzel a címmel tartott előadást Molnárné dr. László Andrea a könyvtárban. Az Életfa Közhasznú Egyesület elnöke, a Winkler Márton Tehetségpont szakértője elmondta, a tehetséges ember különc. Van koncepciója, meri megfogalmazni, és ettől más lesz, mint a többi ember. Nem szabálykövető, nem szereti a normákat, nem tekintélytisztelő. Környezete sokszor nem érti meg, s ezért nem is fogadja el, hangsúlyozta a szakember, aki a megjelent érdeklődőkkel is hosszasan beszélgetett a témában.

veznek a velük kapcsolatba kerülő fiataloknak. A Gazdagító programpárok című pályázatban egyrészt kutatóintézetek és múzeumok látogatása, másrészt helyi természettudományos és  humán jellegű, személyiségfejlesztő foglalkozások sorozata kapott helyet, míg a „Tizenkettő nem egy tucat!” című pályázatban a pályaorientáció és a személyiségfejlesztés  részeként olyan életszerű szituációk megismerését tették lehetővé a fiataljaik számára, mint a  médiaélet és interjúadás. Utóbbi munkában Darkóné Antalóczy Zsuzsa, a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója volt a diákok segítségére.

Veszprém, Mikszáth K. u. 3.

Tel.: 06-20/396-9005 Tel./fax: 88/400-211

E-mail: nagyablak@nagyablak.com Web: www.nagyablak.com Nyitva: H-P: 8.30–17.30-ig, Szo.: 8.30-12.00-ig

Beltéri ajtók

egyedi méretben is!

Szabvány méretben, raktárról 33 900 Ft

A verseny díjazott diákjai a megmérettetés után a sportpályán talános Iskola diákjai vettek részt, akik előbb KRESZtesztet töltöttek, majd a sportpályán felállított ügyességi pályán adtak számot kerékpáros tudásukról. Az eredmények alapján a házigazda és a pétfürdői iskola diákjai végeztek dobogós helyeken, amivel elnyerték a székesfehérvári régiós versenyen való indulás jogát.  A résztvevők elméleti és gyakorlati felkészítésében Fazekas Péter szakoktató is részt vett.

Redőnyök, szúnyoghálók, napellenzők

Fa ablakok, ajtók 3 rétegű üvegezéssel is

Akció! Alumínium rendszerek

Kirakatok, üvegportálok, közterületi bel-, kültéri ajtók

3 rétegű üvegre

EXTRA

akciók!

Műanyag ablak, ajtó

Fehér műanyag ablakához a külső párkány

kedvezménnyel!

Részletek az üzletben!

43% INGYEN!

Szekcionált garázskapuk egyedi méretben is

153 000 Ft-tól

122569

Ki a mester két keréken? címmel kistérségi közlekedésbiztonsági versenyt rendezett június elején a Nepomuki iskolában a Várpalotai Rendőrkapitányság. Az időjárás is a kegyeibe fogadta a szervezőket, így napsütéses, szélmentes időben zajlott le a program a római katolikus általános iskolában. A helyi fordulón három  várpalotai oktatási intézmény nebulói és a pétfürdői Horváth István Ál-

Az akció 06. 31-ig tart!


10

sport

várpalotai hírek 2014. június 18.

Hazatért Várpalotára Nyilasi Tibor, az élő legenda Olyan méltatást és szívélyes fogadtatást kaptam itt a szülővárosomban, amelyet sehol az országban, mondta el a Thury-várban tartott teltházas közönségtalálkozóján Nyilasi Tibor egykori válogatott labdarúgó. Élő legendának is bátran nevezhetjük a Ferencváros és a magyar válogatott egykori klasszisát, aki a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör, a Várpalotai Bányász Sportkör, a Rákóczi Telepi Baráti Kör és az önkormányzat meghívásának eleget téve látogatott el a napokban Várpalotára. Már a várkapuban aláírásokra és közös fotókra vágyó rajongók várták a fiával és barátaival érkező futballistát, aki Talabér Márta polgármester és Csővári Zsófia, a Thury-Vár Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója vezetésével a rendezvénynek otthont adó várat is megtekintette, s elismeréssel szólt annak fejlődéséről. – Négy és fél évesen kerültem el Várpalotáról, ám ettől függetlenül sok emlékem van a városról, amelyet a közeljövőben egy külön rendezvényen

idézünk majd fel palotai barátaimmal – mondta el nyitányként Nyilasi Tibor, aki a Fradi induló dallamaira, a Thurytermet megtöltő közönség vastapsa közepette sétált ki az érdeklődők elé. Moderátorként a Hírcentrum Televízió jól felkészült munkatársa, a stílusosan zöldfehérbe öltözött Schnöller Kitti fogadta, s beszélgetett vele kalandos és igen eredményes pályafutásáról. Persze rögtön a Fradi, s ennek kapcsán az új, most elkészült Üllői úti stadion került szóba. – Jó látni, ahogy a szemem előtt épült fel az ultramodern komplexum, ahol élmény lesz majd játszani és meccset nézni egyaránt. Én egyébként a fradizmust még a régi pályán, Albert Flóriánék mellett szívtam magamba, s ott voltam akkor is, amikor 40 évvel ezelőtt elkészült a tavaly

Csak a döntőben kaptak ki

lebontott stadion is. Így aztán az imádott Fradit, s a számára rom bajnoki címet is szerzett tudom, mit jelent egy új, mo- idegen terepnek számító oszt- az osztrák csapatnál, s az dern stadionban pályára lépni. rák bajnokságba, az Austria 1983-84-es szezonban gólkiráA Ferencváros nagycsapatába Wien csapatához igazolni. lyi címig jutott. 18 évesen, Dalnoki Jenő – Nehéz volt légiósként beilAztán a Várpalotai Bányász edzősködése idején kerültem. leszkedni, de végül sikerült, SK első sorokban helyet foglaVallom, rengeló ifjú futbalteget köszönlistapalántái hetek neki, felé fordulva noha sokszor megjegyezte, keményen egy klub akbánt velünk, kor lehet igade ez is kellett zán sikeres, a fejlődéshez. ha a saját neMa is a fülemvelésű játékoben cseng, sokra próbál amikor egy támaszkodszerintem ni. egész jól sike– Ahol erőrült mérkőzés sek a gyökeután csak an�rek, ott lehet nyit mondott: alkotni. Ott „Nyilasikám, Mosolyogva mesélt pályafutásáról a várban Nyilasi Tibor lesz közönolyan rosszul ség és ott játszottál, hogy elcserélünk hiszen még ma sem hajtanak lesz siker is. Az nem jövőkép, két hízott kacsára” – idézte fel el, ha arra járok, örömmel fo- ha egy magyar csapat kilenc a hőskort nevetve Nyilasi Ti- gadnak a klubnál. Külföldi- légióssal áll ki a meccsre, a bor, aki az első, Komló elleni ként kétszer annyit kellett tel- saját fiainkra is építeni kell, jó meccséről, a válogatottbeli be- jesítenem, hogy elfogadjanak. példa erre a Debrecen újabb mutatkozásáról és az 1981-ben Fontos öt éve volt a bécsi idő- bajnoki címe – mondta el nyert ezüstcipőről is mesélt a szak az életemben, de azért jó Nyilasi Tibor, akit a közönszurkolóknak. volt hazatérni Magyarország- ségtalálkozó után még sokáig No, meg arról is, mennyire ra – jegyezte meg nevetve némi marasztaltak városunkban a nehéz volt otthagyni 1983-ban álszerénységgel, hiszen há- szurkolók és barátok.

Gondokkal, szívvel és lélekkel... Nem tudta ponttal zárni a 2013/2014-es kézilabdaidényt a Várpalotai BSK az NB I/B nyugati csoportjában. A csapat a hetedik helyen végzett a tabellán.

A Bartos iskola csapata fantasztikusan szerepelt Zánkán Remekül szerepelt a Bartos iskola focicsapata az országos diáksport­feszti­válon, amelynek idén is a zánkai Új Nemzedék Központ adott otthont. A tanulásban akadályozott és fogyatékkal élő diákok országos viadalára területi selejtezőkön keresztül vezetett az út. A tanulók három sportágban mérték össze tudásukat, kispályás labdarúgásban, utóbbiban megyénket a várpalotai Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, ESZKI és EGYMI csapata képviselte.

Olyan eredményt értek el, amire 25 esztendeje nem volt példa. Egészen a döntőig meneteltek a nyolccsapatos mezőnyben, ahol csak büntetőkkel maradtak alul. A palotai alakulat hálóőre, Csonnó Szilveszter megkapta a legjobb kapusnak járó elismerést, a csapatot pedig fair play-díjjal jutalmazták. – A fiúk nagyon ügyesek, lelkesek voltak, s a kezdeti csalódottság ellenére utólag már értékelték az ezüstérmet is – fogalmazott Szukics Tibor, a Bartos iskola együttesének edzője.  HG

ménnyel – mondta el az utolsó öt fordulóban a kispadon ülő Szedlák Tamás, aki hozzátette: volt egy kétpontos levonásuk, ami nagyon hiányzott a végére. A történet érdekes, az őszi A másodosztályú kézilabda- hogy idény közben számos szentendrei győzelmet egy jábajnokság utolsó fordulójában problémával kellett szembe- tékos jogosulatlan szereplése a Százhalombattát fogadta a néznie. Az egyik ilyen Kaló miatt vették el a VBSK-tól. csapat. A várpalotaiak, akik Sándor sajnálatos otthoni bal- Soha Gergőt a junior mérkőzétavaly nyolcadikként végez- esete volt, a tréner kórházi ke- sen állították ki, mint edzőt, s tek, célja az volt, hogy megőriz- zelése miatt nem tudta irányí- senki sem gondolta, hogy emizék hatodik helyüket att a felnőtt meccsen a táblázaton. Az ös�nem léphet pályára. szecsapás végig szo– A szíve, lelke vitte ros volt, elsősorban a előre a csapatot, sajkimagasló egyéni telnos a hazai veretlenjesítményt nyújtó ségünket végül nem Mazáknak köszönhesikerült megőrizni, és tően, ugyanakkor a hiányzott az az elvett Százhalombatta a hajkét pont is, ennek ellerában jobban koncentnére elégedettek leherált és mindkét pontot tünk. Jövőre szeretelvitte. Mivel az utolsó nénk feljebb lépni. fordulóban a SzentIgaz, nem tudjuk, miendre nyert, megelőzlyen anyagi lehetőséte a a Százhalombatta geink lesznek – nyilatellen 25:24-re alulma- A palotai csapatnak sok gondja volt a nemrég kozta a a szakember, radó Várpalotát, véget ért szezonban, ezzel együtt lelkesen tette megjegyezve: az elamely így 29 ponttal a dolgát a fiatal társaság múlt idényben a kulcshetedik helyen zárta a emberek közül Bár2013/2014-es szezont. tani az együttest, helyére meg- dos, Venczel és Soha is sok A VBSK érdekes szezonon bízott edzőként Szedlák Ta- meccsről hiányzott, ezt termévan túl, az alakulat úgy tudott más került. – Maradéktalanul szetesen megérezte a csapat. Horváth Gábor javítani tavalyi helyezésén, elégedettek vagyunk a teljesít


APRÓHIRDETÉS

várpalotai hírek 2014. június 18.

Veszprém Rózsadombján, belvároshoz közel háromszobás családi ház eladó. Érd: 06-70-4238301

ÁLLÁST KÍNÁL

Munkalehetõség!

Veszprémben Dózsavárosban kétlakásos családi ház műhellyel, ipari árammal nagy telken eladó. Érd: 06-30-244-1638

Veszprémi megbízónk részére keresünk,

Családi ház az Újtelepen, nagy telek, 70nm, tégla, betonfödém. Iá: 19M 70-379-5221

betanított munkásokat.

Litéren 120nm-es, 6 éves családi ház eladó. Veszprémi sorházcsere érdekel. 30-469-0898

Három mûszakos folyamatos munkarend, összeszerelõi könnyû fizikai munka.

TELEK Lovason, örökpanorámás 1235nm szőlő, kis nyaralóval, tulajdonostól eladó! Iá: 9,5millió. 06/70/320-1470

A munka jellegébõl adódóan elsõsorban nõi munkavállalók jelentkezését várjuk!

Veszprém, Jutas lakótelepen 850nm összközműves építési telek eladó. 30-9378-894

Jelentkezni személyesen, telefonon, interneten!

Szentkirályszabadja belterületi 630nm patakparti telek eladó. Iá: 750.000 Ft 06-70-559-2702

E-mail cím: manatwork@manatwork.hu

LAKÁS

122569

Man at Work Kft. 88/400-453

Regisztrációs szám: 3440/2001 munkaerõ-kölcsönzés

Veszprémi éves állás! Szakácsot keresünk (22év felett) munkaidő vége 22:00 Érd:70-9435-929 Almádi Yacht Club kézilányt keres. 30-231-0957

ÁLLÁST KERES Takarítást, heti rendszerességgel, idős- és betegfelügyeletet vállalok. Munkájára igényes középkorú nő. 20-3570-504

CSALÁDI HÁZ www.immoveszprem.hu, Keres-kínál eladó-kiadó ingatlanokat. 70-311-5649 Nemesvámoson kétszobás, 70nm-es, összkomfortos családi ház rendezett telken tulajdonostól eladó. 20-576-8864 Kislődön mediterrán hangulatú ház nagy telekkel tulajdonostól eladó. 20,9M-ért 06-20-3324512

Újszerű, 5éves, egyedi cirkófűtésű, 2,5szobás, erkélyes, I.emeleti lakás Eszterházy úton parkolóhellyel, tárolóval eladó. 70311-5649 Veszprémi zöldövezeti földszinti hőszigetelt tehermentes egyedi fűtésű kétszobás lakás tulajdonostól eladó. 8,5M 20-3527662 Veszprém, Egyetem városrészben 75nm-es, háromszobás magasföldszinti, szép állapotú téglalakás eladó. Irányár: 11.500.000Ft 06-20-2149-555 Veszprém belvárosában Lordok házában, 2+1szobás, teljesen felújított, erkélyes, tehermentes lakás 12.600.000Ft-ért eladó. 06-20-2149-555 Balatonalmádiban 89 nm lakás eladó. 2+2szoba, konyha+étkező, fürdő, zuhany, iskola, óvoda bevásárlóközpont közel van. Érd: 30-531-0624 Jutasi úton 54nm-es erkélyes, várpanorámás lakás szép állapotban, azonnal költözhető, tulajdonostól eladó 6,2M 06-31326-7954 Várpalotán vásárolnék 1,5-2 szobás földszinti lakást. Tel: 20-356-5519

Várpalotán központtól 10 percre 54 négyzetméteres nagyerkélyes II. emeleti lakás eladó. 88-745-194, 20596-7787 Veszprém, Gábor Áron utcában, 1+2félszobás, igényesen felújított, második emeleti, hőmennyiségmérős lakás. 7.800.000Ft-ért eladó. 06-202149-555 Veszprém, Újtelepen, téglaépítésű hatlakásos szigetelt társasházban első emeleti, egyedifűtésű 2+2 szobás lakás eladó. A lakáshoz saját kert, pince, garázs tartozik. 20-587-9537 Veszprémben, Diósy M. utcában 1+2 szobás, 1. emeleti, erkélyes, felújított, parkra néző lakás alacsony rezsivel tulajdonostól eladó. Érd: 06-70-2341419 Veszprém Hold utcai épülő társasházban lakás kertkapcsolattal eladó. 06-70-3377770 Stromfeld u. 6-ban 53nm-es kétszobás lakás dny-i, 4.em., eladó. 4.590.000 30-651-3861

A Bakonyalja ltp.-en 42nm-es, hőszigetelt, új nyílászárós 2.emeleti átlagos lakás eladó. 06-30253-7497

Hajmáskéren háromszobás 64nm-es földszinti lakás jó állapotban eladó. T: 30-3310-502

Herendi porcelánt, ezüstöt, régiséget vásárolok. dr. Sági 06-309561-188

Egryn 2+félszobás egyedi fűtéses téglalakás tulajdonostól eladó. 06-70-4323-140

OKTATÁS

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Nyári 1 hetes angol, német gyerektáborok egész júliusban. 9000 Ft/fő. Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő 60 órás tanfolyam június 23-tól 39.000 Ft/fő. Barcsai Zsuzsanna: 30-7881721

Takácskertben másfél szobás felújított lakás kiadó, zárt parkolóval 55.000/hó+rezsi 06-309839-979 Veszprém, Jókai utcában bútorozott garzon egy főnek hosszútávra kiadó. 30-377-2098

ÜZLET Veszprémben, a Tüzér utcában 3000nm területen műhelynek, raktárnak, irodának alkalmas helyiségek kiadók. 30-9378-894 Üzlet 230 és raktár 140 négyzetméteresek olcsón kiadóak Veszprémben. 06-30-511-7667 Veszprém sétálóutcában 40 nmes felújított üzlet kiadó/eladó) 06-30-2982-324

GARÁZS

AUTÓ/MOTOR Alvázvédelem, üregvédelem garanciával. Karosszériajavítás, fényezés, Cascos önrész átvállalással Veszprémben. 06-703342-976

Veszprémben, Cholnokyn felújított garzon első emeleten Simon 3-ban eladó. Telefon: 0688-402-493

Régebbi Opel Vectrához alig használt tetőcsomagtartó rúd olcsón eladó. T:06-70-218-6563

Balatonfüreden első emeleti 81nm-es 1+3félszobás lakás eladó. Irányár: 15,3M Érdeklődni: 20-979-1819

NYÁRI TÁBOR BORZAVÁRON Hétnapos, hatéjszakás teljes ellátással, kézműves, lovasprogramokkal. 24.800 Forint. www.bakonyierdeisuli. eoldal.hu 06-30-8555-331 Angoltanár szakos egyetemista lány korrepetálást vállal gyermekeknek. Párban kedvezmény. 30-2092-883 Orosz, angol nyelvvizsgára felkészítést vállalok, próbanyelvvizsgával, Skype-on is! 06-30-5156295

TÁRSKERESÉS

Kiadó garázst keresek Veszprémben a Batthyány utcai garázssoron. 30-469-9947

Takácskertben eladó bútorozott, luxuskivitelű, háromszobás, 1. emeleti lakás 2 erkéllyel. 06-30235-5910

Eladó 81nm-es, négyszobás, felújított földszinti lakás Veszprém, Halle utcában 7.900.000Ft 06-30-726-4005

11

BÚTOR Eladó Volga szekrénysor, asztal 4 székkel. Irányár: 8000-49.000Ft Tel:30-3814-759

VEGYES

Cholnokyn házközponti fűtéses 1+2félszobás felújítandó lakás elsőn eladó. Iá: 8.300.000 0630-913-0561

Schiedel kémény építkezésből megmaradt, minden tartozékával, kompletten eladó. Ár: 110.000Ft Tel.:06-20-472-4590

Másfél szoba erkélyes lakás eladó. Részben felújított. Jutas ltp. Iá: 5,1M 30-901-9811

Kitűnő ajándék! Riseliő kézimunkák olcsón eladók. Tel. 06-20330-7325 Veszprém

Figyelem! Internetes társkeresőkön hirdeti magát egyedülállónak, s keres „apró örömöket” egy diplomás, középkorú, Veszprém megyei kisvárosban élő nős férfi. Megnyerő beszédével, igéző szemével kábít, a Facebookon nemrég kötött házasságáról áradozik. Vigyázat, szélhámos!!! 160/70/63 éves, barna hajú, fiatalos, teltkarcsú hölgy keresi párját komoly kapcsolatra nemdohányzó, kertészkedést kedvelő, állatbarát úr személyében. 0670-234-9400

VÁLLALKOZÁS Lakásfelújítás, bontás, hidegmeleg burkolás szobafestés-mázolás, gipszkartonozás 06-20-277-6031 Fakivágás-visszavágás, bozótirtás, fűkaszálás, sövénynyírás. 20-957-2444 Eteson Szolárium gépei, teljes berendezése eladó. 20-3456-543

zékes ehér ári nagy múltú partnereinkhez keresünk m nkatársakat az alábbi m nkakörökbe:

Operátor, Gépkezelő e l e nt kezési eltétele k: – min. 8 általános iskolai végzettség – gépkezelőknél gép- vagy fémipari végzettség – hasonló területen szerzett tapasztalat

ő

it k nál nk: – hosszú távú lehetőség, versenyképes bérezés

pannon ob h

Kölcsönzést-közvetítést engedélyező nyilvántartási szám: 4376-4./2003

122683

pannon ob h o ábbi állása ánlatok:

122514

Regisztrálni az alábbi elérhetőségeken lehet:


12

várpalotai hírek 2014. június 18.

Szülinapos városszépítők

Fotó: Pintér

Jákli Tivadar, Farkas Lászlóné Zsóka és Tolonics István (b-j.) kítani arra, hogy megpihenjünk és gratuláljunk egymásnak. Ez a köszöntés, ami a szeretet és a tisztelet jele az ünnepeltek felé, mára hagyománnyá érett, s bízom benne, hogy sok évig az is marad – mondta el köszöntőjében Petrovics László, a Várpsszépítő és -Védő Egyesület elnöke. Az ajándékok, virágcsokrok és a jubileumi oklevelek átadása után Tolonics István is apró meglepetést adott át Farkas Lászlónénak és Jákli Tivadarnak. Saját készítésű ezüstdobozban a Thury-várat ábrázoló kis aranykaviccsal köszöntötte születésnapos klubtársait, s egy saját, az alkalomra íródott versét is felolvasta a megjelenteknek.

Egyedülálló újdonság a Hévízi Tófürdőn

20 perc: 4 500 Ft (hát+lábak)

30 perc: 6 300 Ft (teljes test)

122684

Kerti összejövetelen köszöntötte három, kerek születésnapot ünneplő tagját a közelmúltban a Városszépítő és -Védő Egyesület. Szép hagyomány a civil szervezetnél, hogy minden alkalommal közösen koccintanak a kerek évfordulót ünneplő születésnaposok egészségre. Május legvégén Horváth Imréné szépen gondozott udvarán a 85 éves Tolonics István, a 70 évet betöltő Farkas Lászlóné Zsóka és a 60 esztendős Jákli Tivadar fújhatta el a gyertyát a közös születésnapi tortán. – A tagság számára is ünnep ez a nap, hiszen egy közösség életében a számtalan feladat közepette időt kell sza-

Vakációzzon a nyáron is egyedülálló Hévízi Gyógytónál!

Könnyebb mozgás, kevesebb fájdalom, jobb életminőség!

Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. • +36 83 501 700 / 226.

www.spaheviz.hu

Várpalotai Hírek - 2014. 06. 18.  
Várpalotai Hírek - 2014. 06. 18.  

© Maraton Lapcsoport

Advertisement