Page 1

2014. február 26. • II. évfolyam, 4. szám

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti lap

Közélet

Hős katonáink helytállása

A MAR ATON L APCSOPORT TAG JA

Egyedi kulcstartók a világ minden tájáról

Közel 30 év után mára 4600 darabból áll a várpalotai Csendes Géza nem mindennapi gyűjteménye 5. oldal

Elbúcsúzott az evangélikus lelkész Színvonalas történelmi elő­ adássorozat Bálint napján a Nagy Gyula Galériában 2. oldal

Fókuszban

Általános iskolai körkép

Fotó: Pintér

Közeledik a beiratkozások időpontja. Összefoglaltuk a várpalotai lehetősége­ ket 6–7. oldal

Vasárnap tartotta utolsó istentiszteletét városunkban Tóth Attila lelkész, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kölcsén szolgál tovább

SPoRT

Február 23-án tartotta utolsó istentiszteletét Várpalotán Tóth Attila evangélikus lelkész. Március 1-jétől már Kölcsén szolgál.

Véget ért a pontvadászat

– Hálát adok azért, mert Isten tenyeréből élhetek, mint ahogyan a madárkák élnek, és Isten fenntartja őket. Az ő madárkáiként élünk tovább,

gondviseléséből, szeretetéből. „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete!” – ezekkel a g ondolatokkal búcsúzom a v árpalotai evangélikus gyülekezettől – fejezte be a v asárnapi istentiszteletet Tóth Attila. A szertartáson Talabér Márta polgármester, az evangélikus gyülekezet nevében Láng Géza felügyelő és a F orrás Evangélikus Keresztyén Óvoda részéről Lassu Tamásné

vezető is elbúcsúzott a közismert lelkésztől, aki 10 éve szolgált Várpalotán. Aktív közéleti tevékenységet is köszönhet neki a város, hiszen, főként az evangélikus egyház Örömhír Alapítványán keresztül, számtalan programot valósítottak meg. Odaadó munkájának köszönhetően jött létre például az önkéntes központ is Várpalotán. Igyekezett segítségére lenni nehéz sorsú embertársainknak,

emellett pedig sokat foglalkozott fiatalokkal, az evangélikus óvodában szolgált, illetve jótékonykodó önkéntességre ösztönözte a diákokat az iskolai szolgálat területén. Tóth Attila családjával Kölcsére költözik, egy megüresedett lelkészi helyen szolgál tovább. A várpalotai egyházközségbe a jövőben új lelkész érkezik, addig is helyettes lelkész látja el a szolgálatot. Gágó Anita

A fináléban a Black Horses csapatának sikerével zárult a városi teremlabdarúgóbajnokság 10. oldal

Tisztújító közgyűlés a Veszprém megyei kertbarátoknál Várpalotán tartották tisztújító közgyűlésüket a napokban a Veszprém megyei kertbarátok, amelynek eredményeképp az elnöki és titkári tisztséget is várpalotai tagok töltik be az elkövetkező időszakban. Február közepén a művelődési ház adott otthont a Kertészek és Kertbarátok Veszprém Megyei Területi Közhasznú Egyesület tisztújító

közgyűlésének. Szép létszámmal vettek részt, a 1 2 tagszervezetből 11 volt jelen a gyűlésen, amelyen a következő eredmény született: az elnök Molnár Ferenc, a Várpalotai-Pétfürdői Kertbarát Egyesület vezetője lett. Alelnök: Mrakovics Miklósné (Zalaegerszeg), titkár: Péntek János, szintén a Várpalotai-Pétfürdői Kertbarát Egyesület részéről. Vezetőségi tagok lettek Kellerné Szász Anikó (Berhida), Horváth Endre (Tapolcafő). A közgyűlésen jelen volt Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára is, valamint Katona Csaba

A tisztújás mellett a 2014es év megyei programjának elfogadása volt a k özgyűlés egyik fő témája. Az összejövetelen Kontrát Károly kifejtette, gazdasági szempontból egyre nagyobb szerepet játszanak a kertbarátegyesületek abban, hogy a családok jobban boldoguljanak, emellett pozitívum, hog y ezeknek a mozgalmaknak közösségépítő szerepe is van. Katona Csaba Fotó: Pintér szintén elismerően beszélt Molnár Ferencet (balra) választották elnöknek a közgyűlésen az egyesületről és hangsúlyozta, hogy nagyon régi és a lpolg ármester, Szent- György leköszönő megyei jó a k apcsolat a v áros és a Miklóssy Ferenc országos elnök, valamint házigazda- helyi kertbarátok között. Gágó ker tba rátel nök , Antal ként Molnár Ferenc.


Közélet

2

RÖVID HÍREK Világbajnokok is érkeznek Jó n ye r Istvá n , Klampár Tibor és Gergely Gábor világbajnokok is ellátogatnak arra a Várpalota és kistérsége sportkedvelői számára meghirdetett asztalitenisz-versenyre, amelyet március 9-én 10 órától rendeznek a városi sportcsarnokban. Több kategóriában, egyéniben és párosban is várják a jelentkezőket a szervezők.

Ármás Jánosra emlékeztek Ötven év – ö tven írás címmel február 25-én, lapzártánk után mutatták be a néhai Ármás János újságíró válogatott írásaiból összeállított könyvet a városi könyvtárban. A rendezvényről lapunk következő számában olvashatnak tudósítást.

Felújítási munkálatok Meghibásodás miatt felújítási munkálatok zajlanak a Várpalota, Szent Imre utca 6. szám alatt található rendelőintézet területén. A b etegellátás folyamatos, a munkálatokat még mintegy két hétig hétvégente végzik a szakemberek.

Sokszínű tehetségek Sokszínű tehetséggondozás címmel március 1-jén konferenciát szervez a várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola. Az intézményben 10 órakor kezdődő rendezvényen bemutatkozik az érdeklődőknek a várpalotai magániskola és a városi könyvtár Krúdy tehetségpontja, a veszprémi Dohnányi tehetségpont, valamint a pápai Allegro AMI tehetségpont is.

várpalotai hírek 2014. február 26.

Önkormányzati bál a várban A sztárvendég Fenyő Miklós mellett dr. Juhász Attila önkormányzati képviselő is mikrofont ragadott és énekelt a vendégeknek az elmúlt hétvégén tartott önkormányzati bálon a Thury-várban. Már elővételben elkelt az összes jegy az idei ö nkormányzati bálra, ami jól példázza a rendezvény népszerűségét. A Thury-vár emeletén a v endégeket Talabér Márta polgármester köszöntötte, majd a W inner Táncegyesület nyitótáncát követően a varázslatos hangú Pátkai Anna énekelt, színvonalas táncprodukciót mutatott be a várpalotai kötődésű Ulrich Szofi és Mester Lilián, majd meglepetésképp dr. Juhász Attila önkormányzati képviselő, a jogi és ügyrendi bizottság elnöke énekelte el a k özönség vastapsa közepette Hofi Géza örökbecsű, Próbálj meg lazítani! című dalát. Az ízletes vacsora elfogyasztása után a táncé volt

Fotó: Pintér

Dr. Juhász Attila önkormányzati képviselő (középen) is dalra fakadt a jó hangulatú bálon a főszerep, a visszatérő vendégnek számító, Dervalics Róbert szaxofonossal ki­ egészült Búgócsiga Music Production ezúttal is kitett magáért, míg a lovagteremben az Uher Bálint Trio a dzsessz kedvelőinek kedveskedett. Éjfél után aztán jött az örökifjú Fenyő Miklós, a j ól ismert slágerek hallatán pedig kis túlzással

az egész terem táncra perdült. Huszárné Bacsárdi Valéria önkormányzati képviselő, a bál főszervezője lapunknak elmondta, mintegy két hónapja kezdték az idei rendezvény előkészítését, amelyen ezúttal is várpalotai kötődésű tehetségeknek, csoportoknak szerettek volna lehetőséget adni a b emutat-

kozásra. A b ál bevételét az elmúlt évekhez hasonlóan jótékony célra, az Egy mosolyért közalapít vány nak ajánlották fel. A rendezvényt megelőzően a várral szemben, a Faller szakképző előtt ételosztást szerveztek a baloldali összefogás pártjai és képviselői, paprikás krumplit osztottak a rászorulóknak.

Előadások a magyar katonák helytállásáról A magyar katona helytállása címmel történelmi előadássorozatot hallgathattak meg az érdeklődők Bálint napján a Nagy Gyula Galériában. Ahogy arról a V árpalotai Hírek legutóbbi lapszámában részletes beszámoltunk, a város önkormányzata, a Szindbád Nonprofit Kft. és a Bakonyi Poroszkálók Hagyományőrző és Sport Egyesület 2014-re három részből álló rendezvénysorozatot szervez, amely emléket állít annak az ötszáz hősnek, akik Thury Györggyel az élükön 1566-ban tizenhatszoros túl-

várpalotai hírek

A programsorozat első állomását pénteken délután, Bálint napján tartották a Nagy Gyula Galériában, ahol történelmi témájú előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. Zsolnay Gábor a szigetvári ütközetről, Vass Gergő pedig a k unok népi kultúrájának török hatásairól beszélt, míg Budai László, a városi könyvtár vezetője Élet Palotán és környékén a XVI. században címmel tartott előadást. Ádám Barnabás ezredes a hagyomány­ őrzés fontosságáról szólt, dr. Zachar Péter a magyar Zsolnay Gábor hagyományőrző a szigetvári ütközetről beszélt huszárokról, Oláh Tibor peszínvonalas előadásában a Nagy Gyula Galériában dig a bajvívásról beszélt, Kátai Zoltán énekmondó pedig erővel, a kor legjobban felsze- ben megvédték a p alotai vá- zenés előadásában Balassi relt 8000 katonájával szem- rat. korát idézte meg.

A Maraton Lapcsoport tagja

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Ugray Adrián Ki­adja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Szerkesztőségi postacím: Várpalotai Hírek 8200 veszprém, Házgyári út 12. e-mail: varpalotaihirek@maraton.plt.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: 88/400-400, Fax: 88/541-780, e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu Tel.: 88/541-763 Fax: 88/541-688. Hírszolgáltató és hirdetésfelvétel: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 1. ujsag@hircentrumtv.hu Tel./fax: 88/744-575 Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor • Megrendelés száma: MVA 004/2014 • A lap ingyenes • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága • ISSN 2064-0366


körkép

várpalotai hírek 2014. február 26.

3

Európában is az élmezőnyben az ország Az elmúlt négy évben visszaadtuk az embereknek a reményt, hogy ebben az országban is lehet normálisan és tisztességesen élni, mondta el a Fidesz Thury-várban tartott kampánnyitó fórumán Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A gazdasági tárca vezetője Kontrát Károly, a választókerület fideszes országgyűlési képviselőjelöltje meghívására érkezett az elmúlt héten Várpalotára, s beszélt a kormány gazdaságpolitikájának eredményeiről. Elmondta, nem volt egyszerű feladatuk, amikor 2010-ben átvették az ország irányítását, hiszen az államadósság mértéke meghaladta a 20 ezer milliárd forintot, a munkanélküliség pedig 11,8 százalékos volt. – Négy év alatt csodát nem tudtunk tenni, de 2013 végére eljutottunk oda, hogy Magyarország a g azdasági teljesítményét tekintve Közép-Európában az első helyen van. A 2,7 százalékos növekedéssel pedig az Európai Unióban is az élbolyban vagyunk. Nagy eredmény, hogy a munkahelyek számát is nö-

Az elmúlt egy évben közel 40 ezer munkahely a piacon jött lére, mondta el a fórumon Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter velni tudtuk, a KSH adatai szerint több mint négymillióan dolgoznak Magyarországon. Mindez nemcsak a közfoglalkoztatásnak köszönhető, hiszen csak az elmúlt egy évben közel 40 ezer munkahely a piacon jött létre – mondta el Varga Mihály. A Thury-vár rendezvénytermében sokan kíváncsiak voltak a f órumra, őket elsőként Huszárné Bacsárdi Valéria, a Fidesz helyi elnöke is köszöntötte, majd Talabér Már-

ta, Várpalota polgármestere számolt be az elmúlt közel négy esztendő eredményeiről. Elmondta, 2010-ben a t elepülés adósságállománya közel akkora volt, mint az éves költségvetés. A japán hitel elengedésével, majd a kormányzati adósságátvállalásnak köszönhetően mára a város maga mögött tudhatja ezt az időszakot, s a Fidesz országos politikájának is köszönhetően végre pozitív költségvetéssel tervezhet az önkormányzat.

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára, a választókerület fideszes országgyűlési képviselőjelöltje leszögezte, a kétharmados támogatásnak köszönhetően az elmúlt években olyan törvényeket fogadtak el a p arlamentben, amelyek következtében sikerült talpra állítani Magyarországot. – A költségvetési hiányt hosszú évek után három százalék alá szorítottuk, gazdasági növekedés indult be az országban, s az emberek

nagyobb biztonságban élhetnek, mint korábban. Van még feladat, de több ezer rendőr felvételével, a büntető törvénykönyv szigorításával és a h árom csapás törvénnyel az első lépéseket megtettük, s e z a bűncselekmények számának csökkenésében is tetten érhető. Ezt szeretnénk folytatni a továbbiakban is – m ondta el Kontrát Károly, aki bejelentette, még a tavasz folyamán elindul a 8-as főút várpalotai elkerülő szakaszának építése.

Visszaadnák az iskoláknak az önrendelkezés jogát Az ellenzéki összefogás helyi vezetői mellett Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke is felszólalt Scheiring Gábor országgyűlési képviselőjelölt kampánnyitó fórumán a Nagy Gyula Galériában. Az aláírásg yűjtéssel indult fórum első perceiben a Silverado zenekar játszott örökzöld slágereket, majd egy videobejátszás erejéig Bajnai Gordon méltatta és ajánlotta a m egjelentek fig yelmébe Scheiring Gábort. Dániel Mária Magdolna, az MSZP megyei alelnöke ki-

jelentette, az emberek kérésének eleget téve jött létre a baloldalon a széles körű ös�szefogás, amelynek választókerületi jelöltje alkalmas az emberek képviseletére a parlamentben. Deák Istvánné önkormányzati képviselő, a DK helyi elnöke Scheiring Gábort méltatva elmondta, a politikus szívvel-lélekkel képviseli a demokráciát és mindent megtesz azért, hogy a jelenlegi kormányt sikeresen le tudják váltani. Épp ezért, a pártok megállapodását követően, tette hozzá Deák Istvánné, örömmel lépett vis�sza a j elöltségtől Scheiring Gábor javára. Szabó Tímea, a P árbeszéd Magyarországért társelnöke elmondta, Veszprém megye 2-es számú választókerületének jelöltje a sz ámára fontos ügyeket kitar- Szabó Tímea éles kritikával illette a kormány tevékenységét

tóan és következetesen képviseli, s az akadályok, amelyeket le kell győzni, nem gyengítik, hanem még jobban megerősítik elhivatottságát. A z est főszereplője, Scheiring Gábor a m unkahelyteremtés fontosságáról beszélt, valamint elmondta, kormányra kerülése esetén a baloldal a m unkanélküliség idejére járó támogatást 9 hónapra növeli, s átalakítja a közmunka mai rendszerét. Az oktatást illetően leszögezte, megszüntetnék a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, visszaadnák az iskoláknak az önrendelkezés jogát és a tanítás szabadságát, s i ngyenessé tennék az alapképzésben megszerezhető diplomát. Az érintettekkel eg yeztetve rendeznék a szolgálati nyugdíjak ügyét is.


4

programajánló Mária Rádió Palota műsora Állandó műsorok: 16.00 Délutáni magazin – friss információk, hírek 16.30 Életünk – magazinműsor riportokkal, tudósításokkal 18.00 Szentmise 19.00 Rózsafüzér 19.30 Álomba ringató gyerekeknek 19.40 Esti gondolatok 19.50 N ap szentje 20.00 Visszakapcsolás a bu­dapesti stúdióba Az Életünk magazinműsor tartalma: 02.26. Ballada a hortobágyi lágerben • II. Vatikáni zsinat 1. • Beszélgetés Bátai Józsefnével 02.27. Erdélyi fejedelemas�szonyok 3. • Visszatekintő: Lengyel László előadása 02.28. II. Vatikáni zsinat 2. • Visszatekintő: Kalandos év a Föld körül 03.01. Helyi értéktár nap 2. • Pál Ferenc előadása 2. • Tanúságtétel 03.02. Szathmáry László előadása 3. • Pál Ferenc előadása 3. • Tanúságtétel 03.03. A doni csata eseményei 3. • Házasság hete 1. • Erdélyi fejedelemasszonyok 3. 03.04. Beszélgetés Bátai Józsefnével • Ballada a hortobágyi lágerben • Helyi értéktár nap 3. 03.05. Házasság hete 1. • II. Vatikáni zsinat 1. • Hamvazószerda 03.06. A kommunizmus egyházi áldozatai • Klasszikusok mindenkinek 03.07. II. Vatikáni zsinat 2. • Szathmáry László előadása 3. • Keresztút 03.08. Házasság hete 2. • Pál Ferenc előadása 3. • Tanúságtétel 03.09. Szathmáry László előadása 4. • Pál Ferenc előadása 4. • Tanúságtétel 03.10. A doni csata eseményei • Helyi értéktár nap 1. • Visszatekintő: Henczel Szabolcs lelkigyakorlata 1. 03.11. Helyi értéktár nap 2. • Klasszikusok mindenkinek • Visszatekintő: Henczel Szabolcs lelkigyakorlata 2.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Mária Rádió Palota FM 90 e-mail: varpalota@mariaradio.hu Cím: 8100 Várpalota Veszprémi út 7.

várpalotai hírek 2014. február 26.

Rajzokon a várpalotai diadal Rengeteg kiváló alkotás érkezett be a Palota 1566-os diadala címmel meghirdetett ifjúsági rajzpályázatra, amelynek eredményét a n apokban hirdették ki. A magyar katona helytállása címmel a Nagy Gyula Galériában rendezett történelmi előadás-sorozat felvezetéseként került sor az elmúlt hét végén a r ajzpályázat legjobbjainak elismerésére, s a k apcsolódó kiállítás megnyitására. Elsőként Csővári Zsófia, a Szindbád Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a megjelenteket, s méltatta a beérkezett munkákat, majd Katona Csaba alpolgármester értékelte a pályázatot.

Sokan kíváncsiak voltak a helyi fiatalok jól sikerült alkotásaira – Életkortól függetlenül kiváló alkotások érkeztek felhívásunkra, amelyben fiatalok megmutathatták, hogyan képzelik el az 1566-os palotai ost-

romot. Külön öröm, hogy az elkészült képeken jól látszik az odafigyelés, az utánajárás, hiszen mi más magyarázná, hogy szinte hiba nélkül mutat-

ják a rajzok Thury György korának öltözetét, fegyverzetét és harcmodorát. Épp ezért a döntés is igen nehéz volt – mondta el az alpolgármester, aki külön kiemelte a legtöbb pályázatot beküldő Vásárhelyi András Tagiskola aktivitását. Ezt követően került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre. Az alsó tagozatosok között Vetró Míra vehette át az első díjat a m ásodik Bognár Zsófia és a h armadik Slemmer Jázmin előtt. A felsősök között Pandúr Zsolt lett az első, megelőzve Nagy Esztert és Németh Lucát. Különdíjat vehetett át Bene Alexandra, Bite Alexandra, Fodor Gábor és Németh Sarolta.

Dalos kedvű korcsolyázók a jégen

Fotó: Pintér

A Városi Gyermekkórus Horváthné dr. Csomó Orsolya vezetésével igazán rendhagyó programot rendezett a várpalotai jégpályán. Úgynvezett flash mobot, vagyis villámcsődületet szerveztek és dalra fakadtak korcsolyázás közben. A kánonok gyönyörűen szóltak és szép volt a jégen sikló kórustagok látványa. Csomó Orsolya lapunknak elmondta, hogy nagyon szeret korcsolyázni és ennek a szabadidős sportnak a megkedveltetése céljából invitálta a kórustagokat a próbájuk idejében a jégre. Másrészt egy kisebb attrak­ Gágó ciónak szánták, amellyel felhívják a figyelmet a jégpályára, a sportot és a kultúrát rendhagyó módon összekapcsolva. 

Programajánló

Bál

názium és Alapfokú Művészeti Iskola. A vár rendezvénytermében a Farsangi bált rendeznek február 28-án tanári kar mellett a Just Dance tánc15 órától a Várpalotai Ifjúsági Házban csoport is fellép Március 8-án 19 órától a Nagy Gyula Retró buli a The Gain Music zenekarral Galériában rendezi nőnapi bálját a (képünkön) március 8-án 20 órától a Bán Aladár Általános Iskoláért AlaThury-várban. A koncert után pítvány. Fellép a Cholnoky Mozgáskonga show, a zenéket DJ Bryan művészeti Stúdió várpalotai csoválogatja portja, Pados Lilla versenytáncos és A várpalotai Alagsor Sörözőben márciSánta Zsolt énekes. A jó hangulatról us 1-jén 21 órától a Viadukt és a a Rulett együttes gondoskodik Hisztéria zenekarok adnak koncertet, március 8-án 22 órától pedig a Kiállítás Rocker’s Bad zenél Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor és Magos Judit asztaliteniszezők régi fotói láthatóak majd azon a tárlaton, amelyet március 9-én láthatnak az érdeklődő a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban zajló asztalitenisz-verseny kísérőrendezvényeként

Koncert

Tanári hangversenyt rendez március 7-én 17 órától a Thuri György Gim-

Színház

Szellem a spájzban címmel láthat előadást az érdeklődő közönség április 11-én 19 órától a Jó Szerencsét Művelődési Központban. A kísértetkomédia főbb szerepeiben: Pásztor Erzsi, Détár Enikő, Bregyán Péter

Rendezvény

Csiky Iván Utazók Klubja vetítéssel egybekötött előadása február 27-én 17 órakor kezdődik a művelődési központban Farsangi játszóház és táncház március 1-jén 15 órától a Thury-várban. Busófej- és álarckészítés, majd élőzenés táncház a Cserregő Néptáncegyüttessel Sokszínű tehetséggondozás címmel szakmai konferenciát szervez március 1-jén a várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola. A helyszín az intézmény épülete, az előadások és tehetségpontok bemutatkozása 10 órakor kezdődik

02.26: Paletta – Liliom című tévéjáték befejező rész 02.28: Hírmozaik – Az Óbudai Egyetem Alba Regia Központjának kiállítása a Thuri György Gimnáziumban – Zajlik a járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Várpalotai Kórházban – Farsangi ünnepség a Bóbitaházban – Önkormányzati bál – A Várpalota Pétfürdői Ketbarát Egyesület előadása – Ármás János könyvbemutatója – Emlékezés a kommunizmus áldozataira – A Városszépítő és Védő Egyesület közgyűlése – Városháza 03.03: Élettér Szakmai konferencia a tehetség– gondozásról a Magániskolában – VBSK–Pécs felnőtt férfi kézilabdabajnokság – Ármás János könyvbemutatója 03.05: Presszó – Beszélgetés Tóth Attila evangélikus lelkésszel 03.07: Hírmozaik – Heti esemény összefoglaló


ötórai tea

várpalotai hírek 2014. február 26.

5

Több évtizedes gyűjtőmunka után mára mintegy 4600 darabból áll a sportrajongó Csendes Géza különleges kollekciója

Kulcstartók a világ minden tájáról A nemzetközi labdarúgó szövetségtől és a Vatikántól is kapott már kulcstartót a tekintélyes, mintegy 4600 darabot számláló gyűjteménnyel rendelkező Csendes Géza, a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör alapító tagja. – Székesfehérváron születtem, de m iután édesapám a várpalotai strandon vállalt úszómesteri munkát, majd művezetőként dolgozott a bányánál, az egész család Várpalotára költözött. Azóta itt élek. 1948-ban már itt kezdtem az 1-es iskolában, majd géplakatosnak tanultam a Faller szakképzőben, s l etettem az érettségit is – mondja Csendes Géza, aki a t anulóévek után húsz évig a bányánál dolgozott. Közben gépjármű-technikusi vizsgát tett, s miután rendszeresen behívták a honvédséghez, egyenruhát öltött. – 1972-ben vonultam be az MN 7300 Tüzér Kiképző Központhoz, ahol 1992-es nyugdí-

amelyekhez már korábban is vonzódott. Sport témájú kulcstartókkal kezdte a nyolcvanas években, az első a régi kedvenc, a Tatabányai Bányász logóját viselte, később a Honvéd, a Ferencváros vagy épp a R eal Madrid címerével díszített függőket is beszerezte. Mivel a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör alapító tagja, így nem meglepő, hogy az olimpiai témájú kulcstartók különösen kedvesek számára. A f alon katonás rendben sorakoznak, Moszkvától egészen Londonig tart a skála. A legértékesebb mégis az imádott sportmárka 13 karátos arannyal bevont, a Jules Rimet-kupát mintázó kulcstartója, amelyet Sepp

Csendes Géza otthonában katonás rendben sorakoznak a falon a kulcstartók

darab, jegyzi meg büszkén. barátok, ismerősök is rend- is gyűjtő, csak épp kicsit naHa találok, azt hazavihetem, szeresen hoznak nekem. gyobb dolgokat, régi szekerek mondja magabiztosan. Pró- Akadnak olyanok is, akiknek kerekeit kutatja. Mondtam bálkoztam is becsülettel, ala- egy-egy külföldi út alkalmá- neki, hogy szívesen segítek posan átvizsgáltam szinte val szinte megszokás, hogy a neki, csak jöjjön el hozzám minden darabot, de sehogy Csendes Géza aktuális kulcs- Várpalotára. Így is történt, sem leltem két azonos függő- tartóját beszerezzék – mond- megkapta a kocsikereket, háNÉVJEGY re. Voltak ott különleges ja nevetve, majd hozzáteszi, lából pedig a Honvédelmi MiCsendes Géza 1942-ben született Székesfehérváron. Születése kulcstartók a v ilág minden mivel igen nagy a g yűjte- nisztérium számozott kulcsután nem sokkal a család Várpalotára költözött, azóta is itt él. Az tájáról való, címeres és a már mény, ezért nem bővül olyan tartóját kaptam tőle, amelyet 1. számú általános iskola (ma Várkerti), majd a Faller szakképző említett olimpiai sorozat, mó- ütemben, mint a kezdeti idő- a mai napig nagy becsben elvégzése után érettségit vizsgát tett, majd gépjárműtechnikus kás, gurás darabok, sörnyi- szakban, de azért rendre kap tartok – meséli Géza, akinek végzettséget szerzett. Húsz évig dolgozott a bányánál, majd tós és öngyújtós változatok, vagy szerez egy-egy érdekes féltve őrzött kincseit kiállítá1972-től nyugdíjazásáig a Magyar Honvédség várpalotai alakuvilágító, hologramos, s zenélő darabot. Néha teljesen vélet- son is láthatták már az érdeklatánál szolgált. Feleségével Várpalotán él. Egy lánya és két fia fajták is. lenül. lők. Rendszeresen jár kulcsvan, akik három fiúunokával ajándékozták meg. A városi Thuri– Mára mindenki tudja a – Egy alkalommal Hévízen tartóbörzékre is, egy alkadíj birtokosa, a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör alapító tagja. városban, hogy engem egy új voltam rehabilitációs kezelé- lommal az akkori köztársasákulcstartóval lehet igazán sen, s m egismerkedtem egy gi elnök, Schmitt Pál is elismeglepni. Sokan ismernek a honvéd ezredessel. Sokat be- meréssel szólt gyűjteményéjazásomig gépjármű-sza- Blatter, a FIFA (Nemzetközi városban, a c salád mellett a szélgettünk, s kiderült, hogy ő ről. kaszparancsnokként szolgál- Labdarúgó Szövetség) elnöke tam – m eséli, s k özben meg- küldött neki még az 1998-as Veszprém, Mikszáth K. u. 3. jegyzi, akkor már javában világbajnokság után. Annyira Tel.: 06-20/396-9005 Tel./fax: 88/400-211 E-mail: nagyablak@nagyablak.com Web: www.nagyablak.com gyűjtötte a k ulcstartókat, értékes számára, hogy nem is Nyitva: H-P: 8.30–17.30-ig, Szo.: 8.30-12.00-ig amelyekből mára mintegy teszi ki a többi közé a falra, az 4600 különböző darab van a eredeti dobozában a p olcon Szabvány Beltéri ajtók birtokában. pihen a kincsek között. egyedi méretben is! méretben, Persze az egész máshogy – Több szervezet vezetőjéraktárról indult. A s porttal. Csendes nek írtam a gyűjtőszenvedé33 900 Ft Géza lelkes futóként érmek, lyemről, s k értem, ha lehetőkupák és serlegek gyűjtésével ségük van rá, küldjenek nekezdte, amelyeket teljesítmé- kem egy-egy speciális daranye elismeréseképp kapott a bot. Így kaptam a v b-trófeát, Redőnyök, különböző versenyeken. de a nagy babagyűjtő hírében szúnyoghálók, Fa ablakok, ajtók Büszke is rájuk, ott sorakoz- álló Dávid Ibolya politikusnapellenzők 3 rétegű üvegezéssel is nak a polcon. Később aztán a tól, a F radi-elnök Torgyán zászlók következtek, ame- Józseftől, s Zwack Pétertől is 3 rétegű Szekcionált lyekből szintén szép gyűjte- kaptam már kulcstartót, s a üvegre garázskapuk ményt hozott össze az akkor Vatikánból is több ízben jött egyedi méretben is katonaként szolgáló férfi. Egy már csomagom. Már Ferenc 153 000 Ft-tól akciók! lakásfelújítást követően azon- pápa legújabb kulcstartója is ban szeretett felesége nyoma- kint van a f alon – m ondja, Műanyag Alumínium Fehér műanyag ablakához tékosan megkérte, ne tűzze, majd mutatja is rögtön a bizoablak, ajtó rendszerek a külső párkány ragassza újra össze a frissen nyítékot. Kirakatok, üvegportálok, festett falakat, ha lehet, nézMára egyébként már mintközterületi zen más elfoglaltság után. Így egy 4600 darabból áll a g yűjkedvezménnyel! Részletek az üzletben! bel-, kültéri ajtók Az akció 2014. 02. 12-től 03. 31-ig tart! jöttek képbe a k ulcstartók, temény, s nincs két egyforma

EXTRA

43% INGYEN!

080757

Akció!


6

FÓKUSZBAN

Születésnapi köszöntés Tési-dombi otthonában köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Kovács Pálnét a napokban Talabér Márta, a település polgármestere. Lányával fogadta a Tábormező utcában található negyedik emeleti lakásban a polgármestert Anna néni, aki 1924-ben Pápán látta meg a napvilágot. Közel 30 évvel később, 1 953-ban családjával költözött Várpalotára, azaz több mint 60 esztendeje él a

édesanyjukat. Öt unoka és három dédunoka teszi még boldogabbá a 90 éves Kovács Pálné mindennapjait. Anna néni ugyanis évtizedek óta egyedül él, hiszen szeretett férjét 55 éves korában elvesztette. Idős kora ellenére igen aktív, rendszeresen sétál, vasárnaponként református istentiszteletre jár. Szabadidejében horgolni szeret, gobelineket varr, s rejtvényt fejt. Szerencsére jó egészségnek örvend, fizikailag és szellemileg egyaránt kiváló állapotban van, csupán félévente egyszer jár kezelésre Farkasgyepűre.

A polgármester köszöntötte a 90 esztendős Anna nénit városban. Itt ismerkedett meg a férjével, aki az inotai alumíniumkohóban dolgozott, Anna néni pedig – a kit munkahelyén mindenki csak Nusinak szólított – laboránsként ugyanitt. Három gyermekük született, két lány és egy fiú. Ida, Erzsébet és László is Várpalotán lakik, rendszeresen látogatják

Talabér Márta egy nagy csokor virággal, miniszterelnöki elismerő oklevéllel és egy régi várpalotai képeket tartalmazó naptárral lepte meg születésnapján a 90 esztendős Anna nénit, aki a fotókat nézegetve mosolyogva idézte fel az évtizedekkel ezelőtti várpalotai mindennapokat.

várpalotai hírek 2014. február 26.

Gazdag általános iskolai Közeledik az általános iskolákba történő beiratkozások időpontja. Rovatunk két részben névsor szerint mutatja be a várpalotai általános iskolákat, jellegzetességeiket, illetve megszólal a tankerület vezetője is. – A kormányhivatal az iskolák felvételi körzetét február 28-ig, az iskolai beiratkozás idejét pedig legkésőbb március 28-ig határozza meg és teszi közzé. Várhatóan április végén lesz a b eiratkozás, amelyre három nap áll a szülők rendelkezésére. A b eiratkozáshoz szükséges személyes dokumentumok nem változtak, azonban lényeges tudni, hogy a tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni – mondta el lapunk kérdésére Koncz Annamária. A várpalotai tankerület igazgatója arról is tájékoztatott, hogy a beiratkozáskor idén először a szülőknek nyilatkozniuk kell majd, hogy ki gyakorolja a gyermek felett a szülői felügyeletet, valamint az állami fenntartású iskolákban arról is, hogy a h it- és erkölcstan, illetve erkölcstan tantárgyat választják-e a tanévre.

Első osztályos kisdiákok a Bán Aladár Általános Iskolában. Jövő ősszel má Szabad iskolaválasztás van Magyarországon, így Várpalotán is elég nagy számban fordul elő, hogy a szülők nem a körzethatáron belüli iskolát választják, sőt, többen járnak palotai iskolákba a kistérségből is. Ennek okai között szerepel, hogy kisváros lévén nincs nagy távolság az intézmények között, fontos a választásban a tanítók személye, a sz ülő munkahelyének közelsége, illetve az egyes iskolák sajátosságai is vonzóak lehetnek. A szülőknek több lehetőségük van megismerkedni az

iskolákkal az elkövetkező hetekben, ugyanis minden intézmény a n épszerű ovisuliprogrammal várja az iskolába induló gyermekeket, amikor bele is kóstolhatnak az iskolai foglalkozásokba játékos keretek között, megismerkedhetnek a t anítóval, a t echnikai eszközökkel. Mára minden iskola jól felszerelt digitális táblák tekintetében, amelyhez sok esetben pályázatok útján jutottak hozzá az intézmények. Felkeresve az iskolák vezetőségét, mindenhol arról számoltak be büszkén lapunknak, hogy

Javuló eredményességi mutatók Elismeréssel szólt a Várpalotai Rendőrkapitányság munkájáról a napokban tartott évértékelő állománygyűlésen Töreki Sándor rendőr dandártábornok, Veszprém megye rendőrfőkapitánya. A főkapitány értékelésében jónak minősítette a várpalotai rendőrök munkáját. Kiemelte a közterületi jelenlét fokozásáért és az időskorúak áldozattá válásának megelőzéséért tett tevékenységet. Elismeréssel szólt a r endőrkapitányság előző évi, a v áros konzorciumi partnereként, a Tési-domb városrész-rehabilitációja részeként, óvodás és iskolás gyerekek körében, a k özlekedési bal-

esetek elkerüléséért folytatott megelőzési tevékenységről. Értékelő hozzászólásában Csányi Zoltán rendőr alezredes, városi rendőrkapitány kiemelte, hogy a r endőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója az előző évihez képest tovább javult, s a t öbb mint 67 százalékos eredménnyel a m egye harmadik legeredményesebb rendőrkapitánysága a várpalotai. A regisztrált

bűncselekmények száma 856-ra csökkent, ami az elmúlt 5 é v legalacsonyabb száma. Ezen belül mintegy 25 százalékkal, 177-re csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Az előző évi 4 h alálos eredménnyel járó balesethez képest 1-re csökkent az áldozatok száma, és 11 százalékkal csökkent a s érüléses ütközések száma is. Végezetül a v árosi kapitány megfogalmazta, hogy a várpalotai rendőrök alapvető célja továbbra is, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén élőknek tovább javítsák a sz ubjektív biztonságérzetét, azaz fenntartsák a k özrendet és közbiztonságot. Csányi Zoltán rendőr alezredes, Várpalota rendőrkapitánya


FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2014. február 26.

kínálat városunkban (1.)

Fotó: Pintér

ár nem ők lesznek a legkisebbek, érkeznek utánuk a jelenlegi óvodások rendszeresen járnak a diákok versenyekre és szerepelnek országos szinten is kiválóan. Szintén jellemző a l egtöbb oktatási intézményre, hogy hasznos ismeretek megszerzésére alkalmas erdei iskolákat szerveznek a nebulóknak, s lehetőség van szakemberek által egyéni, kiscsoportos fejlesztésre, valamint iskolapszichológus is elérhető mindenütt. Emellett változatos szakkörpaletta várja az érdeklődő gyerekeket már az első osztályoktól. Az intézményekben mindenhol lehetőség van délutáni napközire, sza-

badidős tevékenységekre, s az iskolák többsége biztosít úszásoktatási, korcsolyázási lehetőséget is diákjainak. A Bartos Sándor Általános Iskoláról Pócsik József igazgatótól érdeklődtünk. Az iskola sajátos nevelési igényű (SNI) tanulókat oktat, itt speciális a b eiratkozás is. Első osztályba csak akkor kerülhet tanuló, ha a t anulási képességet vizsgáló bizottságtól szakértői javaslattal rendelkezik, s tájékoztatást kap a szülő, valamint az iskola arról, hogy ezt az intézményt javasolják a g yermek számá-

ra. Minden szükséges terápiát megkaphatnak a tanulók a szakemberektől, azonban a tehetséggondozásra is figyelnek. Alsó tagozatban összevont csoportok működnek, de differenciáltak a foglalkozások. A Bán Aladár Általános Iskola programjáról dr. Juhász Attiláné igazgató és Badicz Istvánné igazgatóhelyettes tájékoztatott. Az intézmény már az ősz folyamán megkezdte ovisuli programját, havonta egy alkalommal, általában a harmadik hét keddjén, délután várják az óvodásokat. Nyílt órák látogatására is van lehetőség, a leendő elsősök szüleit pedig március 17-én 16.30 órára várják bemutatkozó szülői értekezletre. Két osztály indul az elsős évfolyamon, lehetőséget nyújtva a választásra a félnapos és az iskolaotthonos tanítási rend között. Az egész napos osztály az Értékközvetítő és képességfejlesztő program alapján működik, amely során főként az előadóművészetek terén nagyobb lehetőségeket kapnak a fejlődésre a gyerekek, illetve a harmadik osztálytól angol nyelvet, a n egyedikől informatikát tanulhatnak. A következő lapszámunkban olvashatnak az Inotai Tagiskoláról, a Magán-, a Nepomuki iskoláról, a R ákóczitelepi Tagiskoláról, valamint a Várkerti Általános Iskoláról és a Vásárhelyi Tagiskoláról Gágó Anita is. 

7

MEGKÉRDEZTÜK

Milyen szempontok alapján választanak iskolát? Kovács Anikó vállalkozó Számomra fontos, hogy az osztály kis létszámú legyen. A másik lényeges szempont, hogy az iskolához közel lakik a nagypapa, így ha nem végzek a munkámmal időben, hozzá tudnak menni a gyerekek. Mi ezért döntöttünk az Inotai Tagiskola mellett. Keményik Gabriella városmenedzser Fontos szempont a közelség, az ismerősök véleménye, a pedagógusok személye, s hogy a két gyermekem egy iskolába járjon majd. A Bán Aladár iskolát választjuk, jókat hallottunk az értékközvetítő és képességfejlesztő programú egész napos osztályról. Antal László önkormányzati képviselő Alapvetően két szempontot vettünk figyelembe: a tanító személyét, másrészt pedig az iskola szellemiségét, ezért a Nepomuki katolikus iskolát választottuk. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy keresztény szellemben nevelődjenek a gyermekeink.

Fotók: Pintér

Kungl Mónika gépkezelő Az első szempont az volt, hogy ne kelljen utazással telnie az időnek, s mivel hozzánk nagyon közel van az Inotai Tagiskola, nem volt kérdés, hogy azt választjuk. Másrészt fontos számunkra az is, hogy kis létszámú és igen jól felszererelt az intézmény.

Államtitkári vizit a keresztény értelmiségieknél A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) várpalotai szervezete legutóbbi rendezvényén Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Talabér Márta polgármester volt a meghívott vendég. Kis híján szűkösnek bizonyult a sz ervezet rendezvényeinek otthont adó terem, a római katolikus plébánia közösségi háza, annyian voltak kíváncsiak az előadásra. A megjelenteket elsőként

Darkóné Antalóczy Zsuzsanna, a K ÉSZ helyi csoportjának vezetője köszöntötte, majd bemutatta az est vendégét. Elmondta, a F idesz országgyűlési képviselőjelöltje jogász végzettségű, a rendszerváltást követően lépett politikai pályára. Talabér Márta polgármester is felszólalt a r endezvényen, s elmondta: több mint két évtizedes, politikai téren kialakult ismeretségük után jó szívvel tudja ajánlani, mint jövendőbeli országg yűlési képviselőt. Kontrát Károly bemutatkozásában beszélt arról, hogy Pápán tanult, ott is vállalt közéleti szerepet, sokáig volt önkormányzati képviselő és alpolgármester, emel- Talabér Márta polgármester és Kontrát Károly államtitkár

lett a K ÉSZ pápai szervezetének alapító tagja. – 1998-ban kaptam egy megtisztelő felkérést Orbán Viktortól, hogy a Belügyminisztérium politikai államtitkára legyek. Kicsit tartottam a feladattól, de igyekeztem felelősséggel helyt állni és az a n égy év számomra felejthetetlen volt – v ázolta fel politikai pályafutása kezdeteit. 2010-ben nevezték ki parlamenti államtitkárnak. Alapvető érték számára a család szeretete, a m unka becsülete és az összefogás ereje. A kormány elért eredményeiről és a v álasztásokhoz kapcsolódó gondolatairól is szólt, majd a jelenlévők tettek fel aktuális témákban Gágó A nita kérdéseket. 


körkép

várpalotai hírek 2014. február 26.

Egyetemi kiállítás a Thuriban

Tiszteletteljes búcsúztatás

A településeket járva Várpalotára is megérkezett az Óbudai Egyetem innovációs kiállítása, Horváth Árpád egyetemi adjunktus kíséretében. A gimnázium alsó folyosóján láthatóak a b emutatkozó tablók. A k iállításmegnyitón Fenyvesi Zoltán igazgató köszöntötte az egyetem munkatársát, valamint a diákokat, majd Horváth Árpád mutatta be a kiállított anyagokat és beszélt az egyetemről. A kiállítás az intézmény fejlesztéseit mutatja be. Horváth Árpádtól megtudtuk, az egyetemnek több kara és központja van, ezek közül a hozzánk közelebb eső Székesfehérváron van, az Alba Régia Egyetemi Központ. Ennek különféle, például a környezetvéde-

Nehéz pillanat az ember életében, amikor meghal egy hozzátartozója. Ebben az időszakban nagy segítség, ha a búcsúztatás méltósággal történik. A Pápán, Veszprémben, illetve Várpalotán, a K ossuth utcában működő Wágner és Társa Temetkezési Szolgáltató Kft. dolgozói tisztelettel állnak a l akosság szolgálatában. Spéth Mario Tamás, a várpalotai iroda vezetője nyilatkozott lapunknak hivatásukról, feladataikról.

– Irodáinkban a hozzátartozók külön bemutatóteremben tekinthetik meg a k egyeleti tárgyakat. Ha bejönnek hozzánk, szívesen beszélgetünk velük, meghallgatjuk őket. Azt tapasztaljuk, hogy jólesik nekik, ha kibeszélhetik magukat. Mindenben igyekszünk segítségükre lenni, kikísérjük őket a t emetőbe a s írhely megtekintéséhez, leegyeztetjük a temetés vagy éppen az egyházzal való megbeszélés időpontját is – mondta el Spéth Tamás, majd szakmai múltjáról is beszélt, hiszen már 28 éve dolgozik a t emetkezés területén, Várpalotán, de a megye több településén is tevékenykedik. – 1986-ban kezdtem dolgozni az akkori megyei temetFotó: Pintér kezési vállalatSpéth Mario Tamás a Wágner és Társa Te- nál, ügyintézőmetkezési Szolgáltató Kft. irodájában ként, temetésszervezőként, A vállalkozás teljes körű később kirendeltség ­ve­ temetkezési szolgáltatást zetőként. Várpalotán eleinte végez. Többek között az a temetőben, majd a Szabadelhunyt anyakönyvezteté- ság téren nyílt irodában dolse, megbízás alapján a goztam. Jelenleg a több évtiruha beszállítása a k ór- zedes tapasztalattal bíró házba, a t emetés minden munkatársak által 5 é ve mozzanata, koszorúren- alapított Wágner és Társa delés, gyász­jelentés meg- Kft.-nél tevékenykedem Várhirdetése, egyházzal, pol- palotán, a K ossuth út 15. gári szónokkal való egyez- alatt működő irodában. Nétetés – mind feladatkörük- hány éve polgári szónoki be tartozik. feladatot is ellátok. (X)

Fotó: Pintér

Sok gimnazista kíváncsi volt az utazó innovációs kiállításra lem területén történt fejlesztéseiről szóló anyagait is láthatják a t anulók a k iállításon, amelynek természetesen az is a nem titkolt célja, hogy a diákok megismerkedhessenek

az egyetemmel és tájékozódhassanak a k ülönböző továbbtanulási lehetőségekről. A kiállítás a T huri György Gimnáziumból Zircre, utána Kisbérre érkezik majd. Gágó

Közös mozizás volt a nyeremény Osztálytársaik pályázati sikerének köszönhetően közös mozizáson vehettek részt a napokban a Vásárhelyi András Tagiskola első osztályos diákjai. A Belle és Sébastien című francia családi filmet láthatták Székesfehérvárott a palotai gyerekek, akik Balogh Patrícia, Gergelics Dániel, Mészáros Anna és Miklósi Patrik ügyességének köszönhetően juthattak el a moziba. A Móra Könyvkiadó, az MTVA, valamint a Cinema City ősszel meghirdetett krea-

112 krónika

80756

Fülhallgatót lopott

80719

8

Bíróság elé állítási javaslattal zárult a szabálysértési értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárás. A nyomozás adatai szerint egy 16 éves fiú tavaly december 19-én 22 óra körüli időben egy várpalotai áruházban két darab márkás fülhallgatót tulajdonított el. A fiatal tettes a termékekről eltávolította az áruvédelmi eszközt, azt más áruk közé rejtette, majd a z sebre tett fülhallgatókkal fizetés nélkül távozott a b evásárlóközpontból. A g yanúsított cselekményét a b iztonsági kamerák is rögzítették. A fiatalkorú fiút a Várpalotai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán gyanúsított-

tív pályázatán ugyanis a fenti négyes az első díjat nyerte el, ami a f ilmnézés mellett 15 ezer forintos könyvcsomagot és egy kutyust, Belle élethű mását jelentette a gyerekeknek, – A g yerekek feladata az volt, hogy előre megadott 15 mondathoz rajzokat készítsenek, valamint megtervezzék a könyvborítót, majd a mondatokat időrendi sorrendbe tegyék az események ismeretében. A k ötet feldolgozására tanórán kívül került sor, tanítójuk segítségével. A négy kisként hallgatták ki, ahol elismerte a lopás vétség elkövetését, de a z azóta megbánt cselekményének okát még önmagának sem tudta megmagyarázni. Az eljárást a Várpalotai Rendőrkapitányság a napokban befejezte és a keletkezett iratokat bíróság elé állítási javaslattal küldte meg a Veszprémi Járási Ügyészség részére.

A barát bankkártyája Készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétség miatt indult eljárás a Várpalotai Rendőrkapitányságon, amelyet a n apokban bíróság elé állítási javaslattal zártak le. Az ügyben a V árpalotai Rendőrkapitányság feljelentés alapján indított eljárást S.

A négy kisdiák a nyereménnyel diák szorgalmasan festett, rajzolt, hogy határidőre elkészüljön a remekmű – mondta el lapunknak Kaukerné Romhányi Anikó, a Vásárhelyi iskola pedagógusa. R. várpalotai lakos ellen, aki a nyomozás adatai szerint január 6-án délután egy várpalotai ismerőse lakásáról vitte el a bankkártyát. A 26 é ves férfi megvárta, amíg barátja kimegy a szobából, és a sértett szekrényre kitett pénztárcájából kivette a készpénz-helyettesítő fizetési eszközt. Később a kártya segítségével két alkalommal különböző összeget vett fel a sértett bankszámlájáról. A PIN-kódot onnan tudta, hogy a barátja korábban elmondta neki. A gyanúsítottként kihallgatott 26 éves férfi elismerte a terhére rótt bűncselekmény elkövetését. A Várpalotai Rendőrkapitányság a k észpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétsége miatt indított eljárást bíróság elé állítási javaslattal küldte meg a Veszprémi Járási Ügyészségnek.


körkép

várpalotai hírek 2014. február 26.

Ingatlan-értékesítés Kifüggesztés napja: 2014. február 14. Levétel napja: 2014. március 3.

n n n Kifüggesztés napja: 2014. február 14. Levétel napja: 2014. március 3.

Pályázati hirdetmény

várpalota Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) ÖR. 33. §-a alapján pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi nem lakás célú ingatlanokat: 1.) Várpalota, Szabadság tér 3. szám alatti 174/1/A/8 hrsz-ú, 85 m²-es üzlethelyiségrészét (volt Fekete Tulipán helyén) Az üzletrész a belvárosban található. A helyiség bérbeadása: színvonalas termékekkel való kereskedés céljára A pályázati biztosíték összege: 148.240.- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egyhavi bérleti díjával). 2.) Várpalota, Mátyás király u. 3. szám alatti 595/4/ A/48 és 595/4/A/46 hrsz.-ú 17 m² nagyságú helyiségcsoportot (iroda és mosdó helyiségek) A helyiség bérbeadása: iroda céljára A pályázati biztosíték összege: 7.650.- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egyhavi bérleti díjával). 3.) Várpalota, Rákóczi u. 20. szám alatti 488/3/A/62 hrsz-ú, 138m²-es helyiséget A helyiség a Tésidombi városrészen Rákóczi u. 20. sz. alatt található. A helyiség bérbeadása: raktározás céljára A pályázati biztosíték összege: 21.114.- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egyhavi bérleti díjával). 4.) Várpalota, Erdődi P.T. u. 12. és 16. szám alatti 509/A/47 hrsz.-ú és 509/A/35 hrsz-ú ingatlanokból 90 m² üzlethelyiségrészt és 79 m² nagyságú pinceraktár részt A helyiségrész a Tési dombon található, a Kincses Kávéház helyén. A helyiség bérbeadása: üzlethelyiség és raktározás céljára. A pályázati biztosíték összege: 70.137.- Ft és az alábbi lakás célú ingatlant: 1.) Várpalota Beszálló akna ltp. 2. fsz. 1. ajtó 2

szoba, 62 m²-es helyiséget A helyiség a Beszálló ltp-en található. A helyiség komfortos, felújításra szorul. 2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, kamra. Pincehasználati lehetőség. A pályázati biztosíték összege: 24.173.- Ft (megegyezik a helyiség – licit alapját képező – egyhavi bérleti díjával). A pályázatok beérkezésének helye, ideje: Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Iroda (Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 2014. március 3-án 8.00 óráig, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az ingatlan helyrajzi számát és a „PÁLYÁZAT” szót. A pályázati tárgyalás helye, ideje: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme, 2014. március 4-én reggel 08.30 órakor. A pályázaton részt vehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, vagy azok társulása, ill. képviselőjük, aki az ingatlanra kiírt tevékenységre jogosult, a Kiíróval szemben korábbi fizetési kötelezettségeit teljesítette. Igazolja, hogy nincs köztartozása (adó-, vám-, tb-járulék és egyéb, az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló kötelezettség elmaradása). A pályázati eljárás a hasznosítani kívánt bérlemény bérleti díjára irányul. A licit alapját a helyiség minimális egyhavi bérleti díja képezi. A vagyontárgy nem adható bérbe a meghirdetett licit alapját képező havi bérleti díj alatt. A pályázattal kapcsolatos további információk, illetve az ingatlanra vonatkozó részletes dokumentáció átvehető: Polgármesteri Hivatal (8100 Gárdonyi G. u. 39.) 108. számú irodájában Horváthné dr. Csősz Zsófia vagyongazdálkodási ügyintézőtől 2014. február 14-én reggel 8.00 órától, 1600 Ft + áfa ellenében. A nyilvános pályázat előtt a helyiség megtekinthető az ügyintézővel egyeztetett időpontban. (tel.: 88/592-660) Várpalota, 2014. február 12. Talabér Márta polgármester

80721

n n n

Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/5 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 720 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2.160.000.- Ft +27 % ÁFA /2.743.200.-Ft/ Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/6 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 720 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2.160.000.- Ft +27 % ÁFA /2.743.200.-Ft/ Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/7 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 720 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2.160.000.- Ft +27 % ÁFA /2.743.200.-Ft/ Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft Várpalota Munkácsy Mihály utcában található 1223/8 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 720 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2.160.000.- Ft /2.743.200.-Ft/ +27 % ÁFA Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft Várpalota, Tési úton található 1223/9 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 1068 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3.204.000.- Ft /4.069.080.-Ft/ +27 % ÁFA Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft Várpalota, Tési úton található 1223/10 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 1026 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3.078.000.- Ft +27 % ÁFA /3.909.060.-Ft/ Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft Várpalota, Tési úton található 1223/11 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 983 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2.949.000.- Ft +27 % ÁFA /3.745.230.-Ft/ Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft

Várpalota, Tési úton található 1223/12 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 941 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2.823.000.- Ft /3.585.210.-Ft/ +27 % ÁFA Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft Várpalota, Tési úton található 1223/13 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 899 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2.697.000.- Ft +27 % ÁFA /3.425.190.-Ft/ Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft Várpalota, Tési úton található 1223/14 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 856 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 2.568.000.- Ft +27 % ÁFA /3.261.360.-Ft/ Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft Várpalota, Munkácsy Mihály utcában található 1223/16 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 1129 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 3.387.000.- Ft +27 % ÁFA /4.301.490.-Ft/ Ajánlati biztosíték: 200.000,- Ft További 200.000 Ft vételárkedvezmény illeti meg azt a személyt, aki 18. életévét még be nem töltött gyermeket saját háztartásában nevel, vagy vállalja, hogy 5 éven belül 18. életévét még be nem töltött gyermeket saját háztartásában fog nevelni. Kettő vagy több 18 év alatti eltartott gyermek saját háztartásban történő nevelése esetén a kedvezmény mértéke 400.000 Ft. A még meg nem született gyermek/gyermekek után járó vételárkedvezmény összegének erejéig Várpalota Város Önkormányzata jelzálogjogot jegyeztet be a megvásárolt ingatlanra. Fenti ingatlanok tulajdonjogát a 2011. évi CXCVI. tv. 13.§ (2) alapján átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A részletes árverési kiírás átvehető a Polgármesteri Hivatal 108. számú irodájában, Horváthné dr. Csősz Zsófia vagyongazdálkodási ügyintézőtől (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., telefon: 06/88592-660) 1.600.- Ft + 27% ÁFA ellenében 2014. február 14-én reggel 8-órától. A liciten való részvétel regisztrálási határideje: 2014. március 3-án reggel 08.00 óra. A nyilvános licit időpontja 2014. március 4-én 08.15 óra. Várpalota, 2014. február 12. Talabér Márta polgármester

8072 0

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete (8100 VÁRPALOTA, GÁRDONYI G. U. 39.) garázsépítés céljára NYILVÁNOS ÁRVERÉSen (LICIT ÚTJÁN) ÉRTÉKESÍTI az ALÁBBI INGATLANOKAT Várpalota, Alkotmány utcában található 3290/5 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 33 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 120.120.- Ft +27 % ÁFA /152.552Ft/ Ajánlati biztosíték: 10.000,- Ft Várpalota, Alkotmány utcában található 3290/6 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 38 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 138.320.- Ft +27 % ÁFA /175.670Ft/ Ajánlati biztosíték: 10.000,- Ft Várpalota, Alkotmány utcában található 3290/7 hrsz-ú „beépítetlen terület” megnevezésű, 40 m² területű ingatlant. Az ingatlan induló ára (kikiáltási ár): 145.600.- Ft +27 % ÁFA /184.910Ft/ Ajánlati biztosíték: 10.000,- Ft A leendő garázsépületek mögötti támfal elkészítése, valamint a vízelvezetés megoldása vevő kötelezettsége. A részletes árverési kiírás átvehető a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Irodáján, Horváthné dr. Csősz Zsófia vagyongazdálkodási ügyintézőtől (8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., telefon: 06/88-592-681) 1.600.-Ft + 27% ÁFA ellenében 2014. február 14től. A nyilvános árverés előtt a telkek megtekinthetők az ügyintéző jelenlétében előzetes egyeztetés alapján. A liciten való részvétel regisztrálási határideje: 2014. március 3-án 8.00. óra. A nyilvános licit időpontja: 2014.március 4-én 8.00 óra. Várpalota, 2014. február 12. Talabér Márta polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 202/2013. (X. 30.) SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN (8100 VÁRPALOTA, GÁRDONYI G. U. 39.) NYILVÁNOS ÁRVERÉSen (LICIT ÚTJÁN) 3.000 Ft/m² + ÁFA induló áron ÉRTÉKESÍTI aZ ALÁBBI, részlegesen közművesített INGATLANokaT azon személyek részére, akik vállalják, hogy a felépült házra 5 éven belül jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeznek

8072 2

Ingatlan-értékesítés

9


10

sport

várpalotai hírek 2014. február 26.

A Black Horses végzett az első helyen A Black Horses csapata szerezte meg az első helyet a várpalotai teremlabdarúgó-bajnokságban. A pontvadászatban huszonnégy együttes versengett az első helyért. Az idei kiírásban részt vevő 24 együttes tavaly de­ cember elején kezdte meg a küzdelmeket a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban. Az alapszakaszt követően a háromfordulós középdöntőt rendezték a v árpalotai téli terembajnokságban, ahol a mezőny tagjai hétről hétre nagy csatákat vívtak egymással. A k özépdöntőben alsó- és felsőházban két-két csoportban zajlottak a m érkőzések, amelyek szoros, izgalmas küzdelmeket hoztak. Az alapszakasz és a r ájátszás után a helyosztók következtek. A fináléba a Black Horses és az Eldorádó került be (érdekesség, hogy a középdöntőben mindkét együttes a második helyen végzett cso-

Hírháló

Ki lesz a „legütősebb”? Március 9-én, vasárnap egész napos asztalitenisz-megmérettetést rendeznek a sportcsarnokban. A küzdelem Vár-

portjában), előbbi 2:1-es győzelmet aratott. A h armadik helyért a C savargók és a Blue Angels küzdött meg egymással, az összecsapás 1:0-s eredménnyel végződött. Eredmények, középdöntők, a csoportküzdelmek végeredményei, felsőház A: 1. Csavargók 10 pont, 2. Black Horses 10, 3. Ősi 9, 4. Blue Angels 7, 5. Légió 4, 6. The Crew 1. B: 1. Siroccó 11, 2. Eldorádó 9, 3. Napoli 9, 4. Piranha 7, 5. Flamengó 5, 6. Fincsi 1. Alsó- Bermuda 4, 5. Családok 4, 6. ház, A: 1. Kutyaütők 15, 2. Boombastic 3. B: 1. Bűn Santos 9, 3. Söprögetők 9, 4. Team 12, 2. Satelit 10, 3. lyán szereplő VBSK a megyeszékhely utánpótláscsapata ellen győzött 1:0-ra. A megye I-es palotai alakulat gólját Dudás Ádám szerezte. Eredmény: Várpalotai BSK–Veszprém FC USE 1:0 (1:0). VBSK: Kalapács – Bogdán (Horváth), Gábris, Borbás, Kocsis, Dudás, Zsupek,

Az idei téli labdarúgó terembajnokságban 24 együttes küzdött meg egymással hétről hétre. A Black Horses csapata (balra) egygólos sikert aratott a döntőben Kolping 9, 4. River Side 7, 5. Horses–Eldorádó 2:1. A harU19 3, 6. Tök Ász 3. Eredmé- madik helyért: Csavargók– Horváth nyek, a d öntőben: Black Blue Angels 1:0.

Elbukták a bányászrangadót Bányászrangadón lépett pályára a kézilabda NB I/B-ben a Várpalotai BSK, amely alulmaradt a Komló otthonában. A VBSK gyengén kezdte a küzdelmet, s v iszonylag rövid idő alatt nagy hátrányba került. Az első percek nem hoztak túl sok gólt, ám ezt követően a Komló meglépett

és nyolc találatra növelte az előnyét. Fordulás után viszont megváltozott a j áték képe, az első harminc percben mindössze hatszor eredményes vendégek ekkor már jóval hatékonyabban kézilabdáztak. Ennek természetesen meg is lett az eredménye, a Palota egyre közelebb került ellenfeléhez. A hazaiak is hibáztak, már nem játszottak olyan jól, mint az első játékrészben, ugyanakkor a VBSK-hátrány túl

nagynak bizonyult. A v égső dudaszóig kettőre csökkentette a k ülönbséget a v endéggárda, amely ezzel legalább tisztesre kozmetikázta a vereséget. Kaló Sándor együttese hatodik az NB I/B nyugati csoportjának tabelláján. Eredmény: Komló–Várpalotai BSK 28:26 (13:6). A legjobb góldobók: Szappanos 6, Szöllősi 4, ill. Putics 8, Mazák, Bella és Galambos Horváth Gábor 4-4.

Ismét kyokushin karate versenynek ad otthont városunk palota város és környéke „Legütősebb Iskolája” címért folyik majd. A szervező, a VBSK asztalitenisz szakosztálya az indulókat korcsoportonként és nemenként külön-külön díjazza. Az eseményre minden sportkedvelőt szeretettel várnak, nevezni reggel nyolc órától lehet.

Egygólos focisiker A fiatal várpalotai labdarúgócsapat nyerni tudott a Téli-kupa felkészülési torna előző játéknapján. A pétfürdői csoportban, a helyi műfüves pá-

Borbély, Papp, Flórián (Ilyés), Bíró (Ferencz). G.: Dudás a 15. percben.

Karate a sport­ csarnokban Ismét színvonalas küzdő­ sportversenynek ad otthont Várpalota. Március 8-án 11 órától kyokushin karate diákolimpiai elődöntőt rendeznek a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban, ahol a házigazda várpalotai Főnix Dojo karatékái is tatamira lépnek majd.

A második játékrészben már jóval hatékonyabban kézilabdázott Komlón a Várpalotai Bányász


Apróhirdetés

2014. február 26.

ÁLLÁST KÍNÁL

LAKÁS

Veszprémi szerszámüzletünkbe keresünk pozitív kisugárzású, fiatalos eladó hölgyet. Amenynyiben Veszprémben lakik, érdekli a szerszámértékesítés és lelkes, fényképpel ellátott önéletrajzát küldje a hszerszam@ hszerszam.hu e-mail címre.

Tehermentes másfél szobás 2002-es első emeleti téglalakás 10,9M irányáron tulajdonostól eladó Vécsey utcában. 20-3108387

Veszprémi Intersparba, exkluzív ajándéküzletünkbe keresünk csinos, igényes, gyakorlattal rendelkező kolléganőt. Fényképes önéletrajzot: applemillion8 @gmail.com Másodállás műszaki feladatra. Műhely és területi munkára. Jogosítvány szükséges” 06-20-9538-676, ergoved@gmail.com Fodrásztanulót felveszek. 06-30204-3233

ÁLLÁST KERES Könyvkötő szakember saját, jól felszerelt műhellyel bedolgozást, munkát keres, vállal Veszprém +36-30-985-2779

NYARALÓ

Keresek Veszprémben kettővagy háromszobás, egyedi fűtéses téglalakást. Köszönettel várom hívását. 06-20-2149-555 Veszprém, Klapka utcában hőszigetelt házban 3. emeleti 1,5 szobás lakás eladó 6,8 M-ért 06-30-318-1814 Magánszemély keres eladó 2-3 szobás felújított téglalakást Veszprémben. 06-30-231-7827, 06-20-2857-143 Veszprém Csikász u-ban II. emeleti 1+3 félszobás, teljesen felújított cirkófűtéses lakás eladó. 06-30-9392-318 Eladó lakás www.aprod.hu keresőbe beírni: „Veszprémi zöldövezeti társasházi lakás” 20925-6224 Vp. Nagy L. u-i földszinti, D-i fekvésű garzonlakás tulajdonostól beköltözhetően eladó. 30-5912340

Veszprém Klapka u-ban 2+1 szobás első emeleti felújított lakás eladó. 20-435-8735

Felújított garázs eladó az Egyetem városrészben (Nárcisz u.) 06-30-235-5910

Veszprémi kétszobás földszinti zöldövezeti tehermentes lakás eladó 20-352-7662 Iá: 8,5M

AUTÓ/MOTOR

Munkácsy utcában felújított lakás új ablakokkal tulajdonostól eladó. 30-735-3678

ALBÉRLET KÍNÁLAT Egyetemista lány szobatársat keres. 88-328-333, 06-20-5232625 Egry ltp. 1+félszobás, étkezős, egyedifűtésű lakás március 1től kiadó. 30-582-4137

Fehér és színes herendit és régiséget vásárolok. Dr Sági: 06-309561-188

INGATLAN

Konyhakész tűzifa eladó. Érd: 0630-604-1103

CSALÁDI HÁZ

Veszprém, Mártírok útján kettő és félszobás 5 éves, téglalakás igény esetén garázzsal eladó. 06-20-214-9555

Veszprémben, Zrínyi utcában nagyméretű garázs eladó (a jelenlegi bérlő tovább bérelné) Érd: 30-9737-275

Háromszobás téglalakás garázzsal, felújítandó, az Újtelepen eladó. Irányár: 11,5 M 70379-5221

Kiadó garázst keresek Stromfeld úti garázssoron Rőfös mellett, vagy máshol, a Jutasi út közelében. 06-20-458-3816

Veszprémben a Sólyi úton 2 szoba étkezős lakás eladó. 88-404117

Felújított garázs eladó az Egyetem városrészben (Nárcisz u.) 06-30-235-5910

Cholnokyn 220 nm felújított négyszobás, nappalis sorház kertkapcsolattal eladó. 70-3360965

VEGYES

Veszprémben 1-1,5 szobás gázfűtéses kiadó lakást keresek. 70-372-3187

Egyszobás, újszerű, extra panorámás, földszinti lakás a Pajtakertben eladó. Irányár: 7,6 M 70379-5221

Veszprém, Muskátli utcában, hőszigetelt, új nyílászárós sorházrész eladó. I.ár: 23.900.000 Ft 06-20-2149-555

BMW 323i típusú személygépkocsi, fekete színű, 1996. áprilisi, 2014. szeptemberig érvényes műszakival eladó 30-735-3678

ALBÉRLET KERESÉS

Csatáron a Venyige utca 8. szám alatt, kétszintes ház 60nm gyümölcsfákkal, szőlővel, víztárolókkal, villannyal eladó 06-88329-365

GARÁZS

Fakivágás, veszélyes, nem dönthető fák kivágása, fűkaszálás, telektisztítás. 70-2580-750

Műszakis, lejárt műszakis, forgalomból kivont, törött, korrodált, motorhibás autót vásárolok. 06-30-2377-692

Veszek dunyhát, párnát, régiséget, hullott agancsot, rossz kazánt, hagyatékot, régi porcelánt 70-5397782

Somlóhegyen eladó 3200nm területű művelt kert+szőlő+gyümölcsös és hozzá tartozó 36nm tégla építésű ház, pincével présházzal. Víz, villany van, gondozott udvar, lugasos kiülő, gépkocsival könnyen megközelíthető. Érd: 06-30-47-08-582

11

8076 9

várpalotai hírek

ÁLLAT - NÖVÉNY Előnevelt csirke, naposkakas, jérce, kacsa, pulyka megrendelhető. Tóth Nemesvámos 88-265095, 20-597-2901

VÁLLALKOZÁS Masszázs! Frissítő, svéd-, sportés gyógymasszázs! Mozgásszervi problémák, nyak-, hát-, váll-, derékfájás, gerincproblémák és izomfájdalmak kezelése! Stresszoldás! Veszprém 0620-921-1132 Lakásfelújítás, bontás, hidegmeleg burkolás szobafestés-mázolás, gipszkartonozás 06-20-277-6031

Lapozzon bele a Várpalotai Hírekbe a facebookon is! facebook.com/varpalota

Bándon 110 nm-es rusztikus ház 1900 nm telken eladó 7,7 M vagy veszprémi csere 20536-0195 Veszprémben az Arany János utcában 100 nm családi ház 740 nm területen eladó. Érdeklődni: 06-30-376-5820 Pulán 1100nm-es telken háromszobás összkomfortos 100nmes családi ház eladó 8.100.000 Ft-ért 70-673-7050

TELEK Veszprémben a Jeruzsálem-hegyen csendes zsákutca végén, belvárostól gyalog 5 percre, 690nm és mellette 219nm építési telek egyben eladó. Teljes közművel, építési tervvel. 209754-050 Csatárhegyen 2108 nm-es telek bekerítve 18nm-es mobilházzal, gyümölcsfákkal, az aszfaltos mellett eladó 1.750.000-ért 70-2903-873 Tulajdonostól balatoni panorámás terület Füred felett, illetve Nyirádon nagyobb termőföld eladó. 06-20-9324-512 Csatáron Vadvirág utcában telek gyümölcsfákkal, szőlővel eladó. 06-88-329-365

LAKÁS

Haszkovó lakótelepen négyemeletesben első emeleti kétszobás, hőmennyiségmérős lakás tulajdonostól eladó. 30-9737275

80717

Eladó vagy elcserélhető veszprémi vagy környéki családi házra egy 85 nm-es, 1+3 félszoba étkezős lakás (panel) 18nm-es garázzsal, értékegyeztetéssel. 30-425-9852


12

2014. február 26.

Farsangi mulatság a Bóbita-házban

Várpalotai Rendőrkapitányság 88/371-511 Várpalotai körzeti megbízottak csoportvezetője: 30/650-7171 Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. Központ: 88/592-110; Szállítási ügyfélszolgálat: 88/592-112 Várpalotai Közüzemi Kft. Központ: 88/592-110; Fűtőmű vezénylő: 88/479-018 Fátyol temetkezés: 88/471-352; 24 órás Szállítási ügyelet: 30/385-6206 Kéményseprés 88/470-876 Bakonykarszt Zrt. Hibabejelentés: 88/471-710 E.on hibabejelentés Áram: 80/533-533 Gáz: 80/301-301

Meglátszott a hosszú és alapos készülődés, ötletes jelmezekbe bújtak a farsang résztvevői

Idén is megrendezte jó hangulatú farsangi mulatságát a Fogyatékosok Napközi Otthona, hivatalos nevén a Bóbita-ház. A több mint 20 esztendeje működő intézményben hagyomány, hogy minden év februárjában jelmezes farsangot rendeznek, az idei már a t izenkilencedik volt a sorban. – Évről évre nagy kedvvel készülünk a f arsangra, a t i-

zennyolc beíratottunk mellett ünnep ez a gondozók és a családtagok számára is. A különböző sérültséggel élő, s eltérő életkorú gondozottakhoz ilyenkor azok is csatlakoznak, akik év közben például a vakok intézetében tanulnak, s csak a nyári időszakban járnak közénk. A felkészülés során közösen készítjük a jelmezeket, s megismerkedünk a farsangi időszak hagyományaival, kultúrájával is – mondta el kérdésünkre Vécsei Zsuzsanna, a Bóbita-ház vezetője, aki kiemelte, örömteli,

hogy minden évben sok támogató is segíti a mulatság létrejöttét. Ami a programot illeti, a rövid vezetői köszöntőt követően farsangi felvonuláson mutatták be ötletes jelmezeiket a résztvevők, majd közös tánc és tombolasorsolás következett, miközben a szomszédos teremben svédasztalos vendéglátás várta a résztvevőket. Az ünnepségen részt vett Ádám Szilvia, a Térségi Népjóléti Gondozási Központ vezetője és Kádár István önkormányzati képviselő is.

Ügyeletes gyógyszertárak Várpalotán 02.26. Szent György 02.27. Szent Anna 02.28. Borostyán 03.01. Kabay 03.02. Belvárosi 03.03. Szent György 03.04. Szent Anna 03.05. Borostyán 03.06. Kabay 03.07. Belvárosi 03.08. Szent György 03.09. Szent Anna 03.10. Borostyán 03.11. Kabay Hétköznaponként zárástól 22 óráig, szombaton zárástól vasárnap 8 óráig, vasárnap és ünnepnap 8 órától másnap reggel 8-ig, illetve hétfő esetén nyitásig van ügyelet. Belvárosi Gyógyszertár Várpalota, Szent István út 2. Borostyán Gyógyszertár Várpalota, Bakony u. 3. Kabay János Gyógyszertár Várpalota, Táncsics u. 15. Szent Anna Gyógyszertár Várpalota, Veszprémi u. 7. Szent György Patika Várpalota, Szabadság tér 4.

80718

Hasznos telefonszámok

várpalotai hírek

Várpalotai Hírek  

2014. 02. 26.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you