Page 1

Össztűz 2013 A magyarok mellett olasz és szlovén katonák is részt vettek a „0” ponti lőtéren zajlott összhaderőnemi gyakorlaton, ahol országvédelmi feladatokban bizonyították felkészültségüket (3. oldal.) a honvédek.

2013. október 16. • I. évfolyam, 15. szám

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti lap

KÖZÉLET

Az időseket köszöntötték

A MAR ATON L APCSOPORT TAG JA

A közösségben hisz a jószívű asztalos Büszke a loncsosi összefogásra és a barátokra a Thuri-díjjal kitüntetett Vaczula István

5. oldal

Itthon vagyunk Magyarországon A Szent Mihály-napi országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva szeptember utolsó hétvégéjén megtelt élettel a Thury-vár környéke. A hangulatos programon középkori bemutatóval, táncházzal és ingyenes várlátogatással is várták az érdeklődőket városunkban. Csepin Péter és a Bakonyi Poroszkálók (jobbra) a programot toborzóval is kiegészítették. A 2014. június 20–21-én megrendezésre kerülő Palota diadalának napja elnevezésű történelmi rendezvényre invitálták a vállalkozó kedvű városlakókat. (Összeállításunk a 6–7. oldalon.)

Három helyszínen is köszöntötték a szépkorúakat az idősek világnapján 8. oldal

SPORT

Maraton a tengerparton

Fotó: Pintér

Az olaszországi Porto San Giorgióban szerepeltek a várpalotai és pétfürdői sportolók 10. oldal

Segítő kezet nyújtanak a várpalotai rászorulóknak Pályázati forrásból, önkéntesek bevonásával segítene nehéz helyzetben lévő embereken a helyi evangélikus egyházközség által működtetett Örömhír Alapítvány. Nem pénzt, hanem szaktudást adnának. A most induló program részleteiről minikonferenciával egybekötött sajtótájékoztatón számoltak be a résztvevők a napokban a Jó Szerencsét Művelődési Központban. Tóth Attila evangélikus lelkész, egyben projektmenedzser elmondta, az alapítvány 2,8 millió forintot nyert a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán. – Fő célcsoportunknak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő várpalotai lakosok számítanak. Az elméleti és gyakorlati oktatással együtt járó rehabilitációs program célja,

hogy az érintettek közérdekű önkéntesként az oktatások elvégzése és a rehabilitációs foglalkoztatások befejezése után alkalmassá váljanak arra, hogy akár saját kezük munkájával biztosíthassák maguk és családjuk megélhetését. Olyan tapasztalatokra, versenyképes szaktudásra tegyenek szert, hogy visszakerülhessenek a munkaerőpiacra, esetleg saját vállalkozásba kezdjenek – hangsúlyozta a megjelentek előtt Tóth Attila, majd hozzátette, fontos, hogy az egyház kilép a templom falai közül és a partnerekkel

karöltve tenni próbál az elesettekért. A fent említett kétkezi munka a gyakorlatban any-

nyit jelent, hogy a program résztvevőit szabásra, varrásra és eg yéb kézműves tevékenységekre, valamint

földműveléssel és az állattenyésztéssel kapcsolatos alapvető tudnivalókra tanítják meg. A képzés végeztével ajánlólevelet kapnak, amellyel az alapítvánnyal szerződést kötött vállalkozásoknál helyezkedhetnek el. A 2014 tavaszán záruló projekt részeként ötéves időtartamra földeket is kiosztanak, hogy a gyakorlatban is alkalmazhassák a képzésben tanultakat a rászorulók, hangzott el a tájékoztatón, ahol a város részéről jelen volt Huszárné Bacsárdi Valéria, az önkormányzat humánerőforrás bizottságának elnöke, Jákli Tivadar képviselő, valamint Katona Csaba alpolgármester is, aki köszönKatona Csaba alpolgármester, dr. Szalai Marianna és Tóth Attila tőjében méltatta a hátrányos lelkész, projektmenedzser a Jó Szerencsét Művelődési Köz- helyzetűeket segítő kezdepontban tartott tájékoztatón ményezést.


KözéletRÖVID HÍREK Képviselői fogadóóra Jákli Tivadar, a 7. számú választókörzet önkormányzati képviselője két helyszínen is fogadóórát tart. Október 21-én 16.30tól a Rákóczi Telepi Általános Iskolában (Várpalota, Bartók Béla u. 6.), október 22-én 16:30-tól pedig a Bartos Sándor iskola 1. számú termében (Várpalota, Dankó u. 16/4) várja az érdeklődőket.

Köszönetnyilvánítás Az önkormányzat valamennyi dolgozójának, név szerint Talabér Mártának, Katona Csabának, Máténé dr. Ignácz Anitának, Ádám Szilviának, Varga Szilviának, Jákli Tivadarnak és Vécsei Zsuzsának is köszönetet szeretnének mondani az érintett szülők azért, hogy a támogató szolgálat megszűnése után segítettek a gyermekek iskolába szállításának megoldásában. A szülők lelkes, jól szervezett kísérő munkájával és az önkormányzat támogatásával bíznak a hosszú távú együttműködésben. Köszönik a fehér buszt és személy szerint Tibi bácsit is. Csík Danika és anyukája, Krisztina, Gergely Sanyika és anyukája, Enikő, Hevesi Bence és Gergő, anyukájuk Kinga, valamint a Bodó család, a Koroknai család és a Szarka család.

Maguk fizették Az augusztusban Miskolcon rendezett Szív Egyesületek Országos Konferenciáján és Sporttalálkozóján való szereplés és az ott-tartózkodás költségeit az Egészséges Szívért Közhasznú Egyesület tagjai állták, a pétfürdői önkormányzat csak részben járult hozzá a részvételhez.

várpalotai hírek 2013. október 16.

Fórumon mutatkoztak be a civileknek A Várpalota és Kistérsége Civilek Szövetsége legutóbbi fórumán bemutatkozott a résztvevőknek a Szindbád Nonprofit Kft. és a Várpalotai Hírcentrum Kft. új igazgatója. Szeptember 1-jétől a város közművelődési cégét Pappné Csővári Zsófia vezeti, aki egyébként 2009 óta irányítja az ifjúsági ház életét. A civil szervezetek számára kiemelkedően fontos a Szindbáddal való konstruktív együttműködés, hiszen egymást segítik, támogatják működésük során. Csővári Zsófia felvázolta terveit, elképzeléseit, majd hangsúlyozta, hogy szívesen támogatja a civilek rendezvényeit és fogadja segítségüket. – A kulturális élet, a Szindbád Nonprofit Kft. a civilek nélkül nem tud létezni, ezért kérem a szervezeteket, hogy

Pappné Csővári Zsófia igazgató és Dobos Tamás a fórumon közösen dolgozzunk és közösen próbáljuk meg a kultúrát elfogadottá tenni a városlakók szívében – mondta el az ügyvezető, majd válaszolt a feltett kérdésekre is. Dobos Tamás, a szövetség ügyvivője a Civilház jövője iránt érdeklődött, az igazgató aszszony megnyugtatásul közölte, hogy ha nem merül fel épületbiztonsági akadály, a

Civilház a mostani helyén marad. Darkóné Antalóczy Zsuzsanna, aki egyébként maga is civil szervezeti vezető, augusztus óta irányítja a város médiacégét, a Várpalotai Hírcentrum Kft.-t. A fórumon egy felvetésre reagálva a civilekkel kapcsolatban elmondta, hogy a városi újságban van lehetőség arra, hogy az egye-

sületek programjai a lapban kezdetektől megtalálható rendezvényajánló-rovatban térítésmentesen jelenjenek meg, és emellett igen jutányos áron szerepelhetnek a televízió képújságjában is. Tamás István, a cég vezető grafikusa, a városi honlap kezelője bemutatta a honlap rövidesen beinduló új szolgáltatását, a rendezvénynaptárat, ahol a Várpalotán megrendezésre kerülő össszes program megjelenhet ingyenesen. Az ügyvezető arra kérte a civileket, hogy időben jelezzék feléjük a programjaikat, mert csak akkor tudják meghirdetni a különböző médiafelületeken. A civil fórum befejezéseként a Marathon Tömegsport és Környezetvédő Egyesület mutatta be nyertes projektjét. A Munkaerő-piaci szolgáltatások Várpalotán elnevezésű, közel 8 milliós pályázat részleteiről Méreg József egyesületi elnök, valamint Tamás Ágnes pályázatíró beszélt a civilek előtt. G.A.

A 13 vértanú előtt tisztelegve

Rendőrök az iskolában

Rendkívüli emberek voltak, s egy nemzet mártírjai lettek. Összehozta őket a tragédia. Bátrak voltak, mert szembe tudtak nézni mindennap a halállal és megbékéltek vele.

Rendőrségi napot tartott a Várpalotai Rendőrkapitányság szeptember végén a Bán Aladár Általános Iskola udvarán. A város óvodás, illetve általános iskolás gyermekeinek meghirdetett rendez vényen KRESZ-versenyt, bábelőadást és könyvbemutatót is tartottak, az idősebbek drogprevenciós előadásokat is meghallgathattak. A diákok gyógyult szenvedélybetegek beszámolóit hallgathatták meg a veszprémi Drogambulancia jóvoltából, valamint részletes tájékoztatást kaphattak a szenvedélybetegségek káros hatásairól. A minél szélesebb körű ismeretanyag átadása érdekében kisfilmek vetítésére is sor került, illetve a Rendőrség-történeti Múzeum drogokról szóló vándorkiállítását is megtekinthették a résztvevők, közölte lapunkkal a Várpalotai Rendőrkapitányság.

ső orosz csapatok bevetésével sikerült azt elfojtani. Az ünnepségen Gágó Zsolt, a szervező Palotai Turul Társaság elnöke gitárral kísérve adta elő a Jaj de búsan süt az őszi nap sugára Ezekkel a szavakkal illet- gyarország dicsőséges idő- kezdetű népdalt, amely igen te többek között a 13 aradi szaka volt, a nemzet öntu- megrendítően idézte fel a kovértanút Czeher Ildikó, a datra ébredéséé és az össze- rabeli eseményeket. Faller Szakképző Iskola tör- fogásé, amely 1848–49-ben A megemlékezés hagyoténelemtanára, az idei októ- sikerre vitte a magyar sza- mányosan koszorúzással ber 6-ai városi megemléke- badságharcot, és csak a kül- zárult, az önkormányzat zés ünnepi képv iseleté ben Katona szónoka. Csaba és AnMéltó törtétal László nelmi átteképv iselők, kintést nyújvalamint az tó beszédét Országos ’56követően a os Szövetség városvezetés helyi tagjai, képviseletében Katona az Atilla HarCsaba alpolcosaiVárpalogármester is tai Barantáfelszólalt, sok és a Palohangsúlyoztai Turul Tárva, hogy az saság helyezoktóber 6-a te el a kegyeFotó: Pintér előtti korlet koszorúit, sza k Ma - Katona Csaba alpolgármester és Antal László is koszorúzott virágait. G.A.

várpalotai hírek

A Maraton Lapcsoport tagja

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Ugray Adrián Kiadja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Szerkesztőségi postacím: Várpalotai Hírek 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: varpalotaihirek@maraton.plt.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: 88/400-400, Fax: 88/541-780, e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu Tel.: 88/541-763 Fax: 88/541-688. Hírszolgáltató és hirdetésfelvétel: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 1. ujsag@hircentrumtv.hu Tel./fax: 88/744-575 Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor • Megrendelés száma: MVA 015/2013 • A lap ingyenes • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága • ISSN 2064-0366


KÖZÉLET

várpalotai hírek 2013. október 16.Összhaderőnemi gyakorlat a Bakonyban Mintegy 1400 katona vett részt a Magyar Honvédség Őszi össztűz 2013 névre keresztelt összhaderőnemi gyakorlatán, amely az elmúlt hetekben zajlott a „0” ponti lőtéren. Összesen mintegy kétszáz technikai eszközt hozott a honvédség a szeptember végén indult harcászati gyakorlatra, amelynek Összhang 2013 elnevezésű éles lövészetén a Klapka lövészdandár állománya mellett további hat alakulat, így például a kecskeméti MH 59, Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis vagy a lőés gyakorlóterekért felelő várpalotai MH Bakony Harckiképző Központ katonái is részt vettek. A bemutató napon elhangzott, a résztvevők számára több mint 400 sátort állítottak fel, a tábori konyha pedig egy 450 fő befogadására képes étkezőben látja el a katonákat. Az első héten a gyakorlat résztvevői különbö-

Jelentős tüzérségi támogatás mellett hajtották végre a védelmi feladatokat a részt vevő katonák ző egyéni és szakaszköteléklőgyakorlatokat és harcászati foglalkozásokat hajtottak végre kézifegyverekkel, aknavetőkkel, valamint 2000 és 4000 méteres lőtávolsággal bíró páncéltörő rakétákkal. Lánctalpas eszközöket nem használt a gyakorlat során a honvédség, ezáltal is csökkentve a lő- és gyakorlótér környezeti terhelését.

A bemutatónapon a felsoroltak mindegyikét élesben láthatták a meghívottak, a sajtó munkatársai mellett a KatonaSuli programban részt vevő diákok is ott voltak a megfigyelőpontokon. A Klapka lövészdandár lövész zászlóalja a Gripen géppár légi és a szintén a tatai alakulathoz tartozó tüzérség szárazföldi támogatása mellett egy éleslövészettel

Jubilált a Bartos Sándor iskola Fél évszázada annak, hogy Bartos Sándor iskolát alapított az Alsóvárosban. Az intézmény méltó módon emlékezett meg a jubileumról.

Fotó: Gágó

Antalka Zsoltné és Devecseriné Hánis Ildikó koszorúzott a sírnál A Bartos Sándor iskola 10 esztendeje minden évben megtartja az iskolanapokat, amikor tanár és diák együtt ünnepel. Idén az intézmény 50 éves jubileuma külön apropót adott a rendezvénynek. – 50 éves az iskola, 10 éve viseljük Bartos Sándor nevét, ez a mai a 10. Bartos-napok rendezvényünk, ha így nézzük, többszörös jubileumunk

van – mondta el Pócsik József igazgató a központi ünnepségen a vendégek előtt, akik között helyet foglalt Talabér Márta polgármester, Máténé dr. Ignácz Anita jegyző, az iskola volt igazgatói, s Bartos Sándor unokája is. Az iskola tanulóinak gálaműsorát követően átadták a Bartos-díjat az idei év kitüntetettjének, Devecseriné Hánis Ildikónak.

Rendhagyó programként az egykori igazgatók is a mikrofon elé álltak, s felidéztek iskolai élményeket, emlékeket. Felszólalt Kátai Imréné, Törzsök Károlyné, Móri Sándor és Fodor Tamás, akik nem egyszer mulatságos pillanatokat is szereztek a vendégeknek szeretetteljes visszaemlékezéseikkel. Zárásként az alsóvárosi temetőbe látogattak el a résztvevők, hogy koszorúkkal tegyék tiszteletüket a nagy előd, az alapító, Bartos Sándor sírja előtt. Az iskola képviseletében Devecseriné Hánis Ildikó és Antalka Zsoltné, a Városszépítő és -Védő Egyesület nevében pedig Móri Sándor és Leszpuch János koszorúzott Pócsik József igazgató megemlékező gondolatait követően. Természetesen az iskola diákjai számára is voltak izgalmas programok az ünnepi napokon. Képi alkotásaikból kiállítást rendeztek az intézmény egyik termében, de harci túrán is ügyeskedhettek az Alsóvárosban, emellett pedig a Palota Kupa futóversenyen is kipróbálhatták gyorsaságukat és felkészültségüket. GA

egybekötött védelmi harcot hajtott végre. – A gyakorlat alapvető célja, hogy tovább erősítsük a Magyar Honvédség szárazföldi és légierejéhez tartozó katonai szervezetek közötti harcászati együttműködést. Az ország védelme érdekében a mindennapjainkban is meg kell jelenítenünk azokat a harceljárásokat, amelyeket a nemzetközi

műveletekben, a modern fegyveres konfliktusokban megtapasztaltunk. A magyar alakulatok mellett megjelentek a szlovén és olasz erők, hiszen a NATO kötelékében többnemzeti műveletekben vesznek részt katonáink. Ma már ugyanis nincs olyan mozzanat a nemzetközi hadszíntéren, amelyben csupán egy nemzet katonái vesznek részt, ezért gyakorolni kell az együttműködést – mondta el kérdésünkre Domján László vezérőrnagy, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, aki a helyszínen tekintette meg a gyakorlatot. – Minél többet gyakorlunk, annál inkább rutinná válik az adott feladat, így éles körülmények között automatikusan a jó megoldásokat választjuk – mondta el lapunknak a lövész zászlóalj törzstámogató századánál szolgáló Nagy Tamás szakaszvezető, aki hozzátette, gyakorlat ide vagy oda, ha eldördül egy gépágyú, a lőtéren éppúgy erősebben ver a szív, izzad a tenyér, azaz éles helyzetben érzi magát a katona.

A mustkészítés rejtelmei A mustkészítés rejtelmeivel ismerkedhettek meg a Loncsosi Baráti Kör jóvoltából a közelmúltban a Bán Aladár Általános Iskola és a Rákóczi Telepi Tagiskola alsó tagozatos diákjai. A 2005 óta működő civil szervezet immár negyedik esztendeje minden ősszel vendégül lát kisiskolásokat a Muskátli és a Pipacs utca sarkán, Vaczula István alelnök asztalosműhelye előtt. A második-harmadik osztályos nebulók ily módon testközelből ismerkedhetnek meg a szőlővel, próbálhatják ki a préselést, ízlelhetik meg

a maguk készítette mustot, s mérhetik meg annak cukorfokát. A baráti kör szőlőműveléssel is foglalkozó tagjai – ezúttal az aranyérmes borokkal bíró Máté Sándor – magyarázzák el a tudnivalókat könnyen érthető módon a kisdiákoknak, akik a látogatás végeztével apró ajándékokért is vetélkedhettek.

Bakó József, a baráti kör elnöke musttal kínálja a kisdiákokat
programajánló mária rádió Palota műsora

2013. október 16.

nyeregben hatezer kilométeren át

Állandó műsorok: 16:00 Délutáni magazin – friss információk, hírek 16:30 Életünk – magazinműsor riportokkal, tudósításokkal 18:00 Szentmise 19:00 Rózsafüzér 19:30 Álomba ringató gyerekeknek 19:40 Esti gondolatok 19:50 Nap szentje 20:00 Visszakapcsolás a budapesti stúdióba

Csepin Péter és a Bakonyi Poroszkálók hetedik hosszabb lovas útja a messzi északra vitt. Erről szóló izgalmas úti beszámolót hallgathatott meg a könyvtárban az érdeklődő közönség.

Az Életünk magazinműsor tartalma: 10.16. Visszatekintő: Szkólatalálkozó 2012. • Könyvbemutató: Szt. Anna tisztelete 1. • Barsi Balázs előadása Sümegen 1. 10.17. Barsi Balázs előadása Sümegen 2. • Aradi vértanúkmegemlékezés • Szülők iskolája 15. 10.18. Arcus Régizene együttes koncertje 1. • Beszélgetés a Vakok és Gyengénlátók Egyesületével 3. • Szülők iskolája 16. 10.19. Arcus Régizene együttes koncertje 2. • Sándor István vértanú • Tanúságtétel 10.20 Barsi Balázs előadása Sümegen 3. • Könyvbemutató: Szt. Anna tisztelete 2. • Tanúságtétel 10.21. Evangélikus fél óra • Beszélgetés a Vakok és Gyengénlátók Egyesületével 2. • Katolikus társadalmi napok 1. 10.22. Janka Ferenc előadása Sz.fehérváron 4. • Pircsi praktikái • Janka Ferenc Veszprémben 2. 10.23. Visszatekintő: városi ‘56-os megemlékezés • Sándor István vértanú • Visszatekintő 56-os megemlékezés Inotán 10.24. Barsi Balázs előadása Sümegen 3. • Visszatekintő 2012.: Szívünk világnapja 1. • Szülők iskolája 16. 10.25. Beszélgetés a Vakok és Gyengénlátók Egyesületével 3. • Katolikus társadalmi napok 2. • Szülők iskolája 17. 10.26. Barsi Balázs előadása Sümegen 4. • Visszatekintő 2012.: Szívünk világnapja 2. • Tanúságtétel 10.27. Visszatekintő: Fehér bot napja 2012. • Katolikus társadalmi napok 3. • Tanúságtétel 10.28. Visszatekintő 2012.: Szívünk világnapja 3. • Evangélikus fél óra • Visszatekintő 2012.: Szívünk világnapja 4. 10.29. Katolikus társadalmi napok 1. • A jó házasság titka ev. előadás • Janka Ferenc Veszprémben 2.

Az országos könyvtári napok nyitó programjaként vetített előadásban ismerhette meg az intézménybe látogató közönség az Északi portyának nevezett lovas út részleteit. Csepin Péter közismert hagyományőrző, de talán ugyanennyire népszerű előadó is, bár erről a közel egy évvel ezelőtt befejeződött útról most számolt be először a várpalotai közönség előtt. Ennek megfelelően igen sokan voltak kíváncsiak az előadásra, s a 16. századi viseletbe öltözött lovas

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Mária Rádió Palota FM 90 e-mail: varpalota@mariaradio.hu Cím: 8100 Várpalota Veszprémi út 7.

várpalotai hírek

10.16. PAlotAi Presszó Pokoli történetek – angyali történetek – beszélgetés Vujity Tvrtkóval • Leszkovszki Tibor volt a Rákóczi Telepi Baráti Kör vendége 10. 18. HírmozAik Leszkovszki Tibor volt a Rákóczi Telepi Baráti Kör vendége • Nádasdy Borbála írónő előadása • Popper Dávid nemzetközi csellóverseny • 2 éves lett a várpalotai Mária Rádió • Sztanke József legújabb sikerei • Heti esemény- és hírösszefoglaló Fotó: Pintér

A humort sem nélkülözte Csepin Péter útibeszámolója kiváló humorérzékről tanúságot téve számolt be az útról. Észak-Európa több országát bejárta társával, Bakó Sándorral, megtapasztalta a különféle nemzetek vendégszeretetét vagy éppen az ezzel kapcsolatos nehézségeket. Ezek közé tartozott például a fanatikus, ugyanakkor a valóságtól kissé elrugaszkodott svéd állatvé-

dők ellenük fellépő akciója, amelynek részleteit szintén megismerhette a közönség. Az egyik legnagyobb élmény azonban Lengyelország különlegesen kiemelkedő vendégszeretete volt. Úti beszámolójában a megjárt északi országok lakóinak jellegzetességeit is bemutatta Csepin Péter, fotókkal illusztrálva élvezetes előadását.

10. 21. ÉlettÉr Szegénység elleni küzdelem világnapja 10. 23. PAlotAi PAlettA Megemlékezés október 23-án • Az országos könyvtári hetek várpalotai programjai 10. 25. HírmozAik Megemlékezések október 23-a kapcsán • Az országos könyvtári hetek zárása • Szegénység elleni küzdelem világnapja • Névadó ünnepség a kórházban • Brass in The Five koncert a Thury várban • 20. Várpalota Félmaraton futóverseny • Városháza 10. 28. ÉlettÉr Beszélgetés Sztanke Józseffel a legújabb sportsikereiről A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

a világjáró Tvrtko Várpalotán Zsúfolt nézőtér fogadta Várpalotán, a művelődési házban az ismert és népszerű Pulitzeremlékdíjas riportert, újságírót, műsorvezetőt, Vujity Tvrtkót (képünkön). Lebilincselő előadásmódja, izgalmas történetei és humora lekötötte a hallgatóság figyelmét a hűvös októberi estén. A jelenlévők meglepetésére az első percben kiderült, hogy a horvát Tvrtko családjából néhányan éppen

Várpalotán élnek, és volt közülük, aki el is látogatott az előadására. A veszélyes kalandokat megjárt médiszemélyiség észak-koreai élményeit is megosztotta a jelenlévőkkel, de türkmenisztáni történeteket is hallhatott a publikum. Az előadás során kiderült, Tvrtko számára nagyon fontosak azok az emberek, akik hétköznapi hősökként alkotnak értékeset és hasznosat.

Fotó: Pintér

Programajánló

Kiállítás

Ne váljon áldozattá, tehet ellene! cím- gálaműsor Előadás mel szervez előadást a Veszprém A szegénység elleni küzdelem világnapKrúdy és Várpalota címmel helytörté- Toldi Éva tanár, újságíró tart előadást Megyei Rendőr-főkapitányság közja alkalmából adománygyűjtő gálaneti kiállítás nyílik október 18-án október 29-én 17 órától Népek reműködésével október 12-én 16 műsort rendez a Családsegítő Szol16.30-kor a városi könyvtárban Krisztusa Magyarországon címmel. órától az Inotai Közösségi Ház gálat október 18-án 17 órától a műveA Szabó Vladimír pannóiból nyílt kiállíA KÉSZ várpalotai csoportja által lődési központ színháztermében tás (képünkön) december 31-ig látszervezett rendezvény helyszíne a Értékelő ható a Thury-vár Márvány-termérómai katolikus plébánia közösségi A Virágos Városért mozgalom hagyományos értékelő és díjátadó ren- Koncert ben háza dezvényét október 29-én 16 órától Az V. David Popper nemzetközi csellóa Thury-várban tartja a Városszépíverseny gálaműsora október 17-én tő és -védő Egyesület 17 órakor kezdődik a Thury-vár rendezvénytermében játszóház A Brass In The Five rézfúvós kvintett Játszóház a Bakonyi Cserekör inotai október 19-én 18 órától ad koncercsoportja szervezésében október tet a Thury-vár lovagtermében 30-án 10–12 óráig az Inotai Közösségi Házban

Könyvbemutató

Gróf Nádasdy Borbála könyvbemutatója október 16-án 18 órától a Thury-várban

Véradás

Véradást tart október 25-én 10 és 18 óra között a Jó Szerencsét Művelődési Központban a Magyar Vöröskereszt Várpalota Területi Szervezete


ÖTÓRAI TEA

várpalotai hírek 2013. október 16.Gyermekkorából hozta magával a természet szeretetét és a közösség iránti igényét a Thuri-díjas Vaczula István

Egy jószívű asztalosmester Igazi közösségi ember a Thuri-díjjal kitüntetett Vaczula István. Az asztalosmester a mai napig imádja hivatását, a Loncsosi Baráti Kör alelnökeként pedig sokat tett és tesz a településért. A napokban töltötte be az ötvennyolcat a szomszédos Öskün született Vaczula István, így hát a városi kitüntetés mellett a születésnap is jó apropót biztosított a beszélgetéshez, amelyre a friss Thuri-díjas loncsosi otthonában került sor. Az imádott városrész helyett azonban a szülőfaluval, a gyermekévekkel kezdjük. – Szép g yermekkorom volt. Két nővérem mellett én voltam az első fiú a családban. Nem csoda, hogy apám nagyon boldog volt, amikor megszülettem. Kis túlzással a fél falu mulatott azon az októberi napon. Nagyon szerettem focizni, fára mászni, állatok között lenni, ahogy az a falusi gyerekeknél szokás. Jó kis bandánk volt, sok időt töltöttem a barátokkal az istállóban, a legelőn. A lovak szeretetét is innen hoztam magammal. Az akkori élmények a mai napig meghatározóak, épp ezért szeretek visszajárni Ösküre. Legutóbb épp a helyi kertbarát kör borversenyén jártam ott, de egyébként is gyakran megfordulok a faluban – mondja Vaczula István, aki az általános iskolát Öskün végezte, majd a veszprémi Táncsics középiskolában tanulta ki az asztalos szakmát. Inasként távoli rokona, Vaczula Géza bácsi mellett dolgozott. Mellette nem volt lazsálás, jegyzi meg nevetve. Meg akartam tanulni a szakmát, íg y hát napi 10 órát dolgoztam, mint a szakmunkások. – Hogy miért lettem asztalos? Apám becsületes munkának tartotta, hiszen az asztalos mégiscsak tud ajtót és ablakot készíteni. Én pedig gyermekként csodálatosnak tartottam mindezt, s csodálatosnak tartom a mai napig. Mintha valami külső erő osztotta volna rám ezt a szerepet. Imádom a fát, az alkotás folyamatát. Amikor valaki nem tudja, pontosan mit szeretne, csak

körvonalakban mondja el, én pedig kitalálom, s örömet okozok ezzel neki, annál nincs is jobb érzés. Néha le szoktam ülni a munka végeztével, s nézem például az elkészült bútort – jegyzi meg, majd az ars poeticának is beiilő vallomás utánvisszakanyarodunk hetvenes évekhez. Amikor is az iskola végeztével az ifjú Vaczula István a várpalotai városgazdálkodásnál helyezkedett el. – Ma is jól emlékszem, 1973. július 9-én álltam munkába az asztalosműhelyben. Szép időszak volt, kiváló kollégák között dolgozhattam. Ráadásul ott ismertem meg a feleségemet, Mártit is, akivel 1976 aug usztusában házasodtunk össze. Utána behívtak katonának, ahova egy korábbi, 10 hónapnyi táppénzzel járó súlyos motorbaleset miatt „C” kategóriát kaptam. 1977 januárjában vonultam be, Csepelre kerültem egy műszaki alakulathoz, ahol kitanultam az ács-állványozó szakmát. Egyik este ugyanis segítettem az írnoknak statisztikát írni, s az egyik papíron láttam, hog y a képzetlen katonák szakmát tanulhatnak a honvédség berkein

A katonaság után hazatért, felvette a munkát, majd meg választották KISZ-titkárrá. Tizenkét éven át töltötte be ezt a tisztet Várpalotán. – Nem tagadom, hiszen sok jó dolog történt ott velem. Jó volt a csapat, baráti kapcsolatok alakultak ki. Eg yütt jártunk kirándulni, rendszeresek voltak a színházi utak. Mindenki ott volt és segített, amikor építeni kezdtük a loncsosi családi házunkat. Egy láda sör és zsíros kenyér kellett csupán. Akkori fejjel nem igazán értettük a politikát, s nem is igazán foglalkoztunk vele. Azóta sem vag yok tag ja eg y politikai pártnak sem. Én Vaczula István vagyok, önálló asztalos – mondja nevetve, de közben érezni, komolyan gondolja mindezt. Az önállóságot egyébként különösképp fontosna k tartja, talán épp ezért adta fel a nyolcvanas évek közepén a biztos állást, s lett főállású asztalos. – Úgy éreztem, nem elégít ki az, hogy a vállamra veszem a szerszámokat, s kiballagok a Tési-dombra. Íg y hát maszekolni kezdtem. Persze sok volt a munka, néha estébe nyúlóan kellett helytállni, de jobban is kerestem, mint a városgazdálkodásnál. A garázsban kezdtem, ahog y sokan mások. Magam készítettem a gépeket is, a szalagfűrészemet a mai napig használom, nem volt értelme kicserélni – me-

NÉVJEGY Vaczula István 1955. október 5-én született Öskün. Az általános iskolát is itt végezte, majd a veszprémi Táncsics Mihály középiskolában tanulta ki az asztalos szakmát. 1973-tól a városgazdálkodásnál dolgozott, 1985-től pedig főállású asztalos. Közben a faipari szakközépiskolát is elvégezte, s mestervizsgát szerzett. Nős, feleségével, Mártával 1981 óta a Loncsosban él. Két gyermek édesapja, s immár kétszeres, büszke nagyapa. belül. Kedvem támadt nekem is hozzá, így azt füllentettem, hogy segédmunkás vag yok. Be is kerültem a képzésre, s egy szakmunkás bizonyítvánnyal a kezemben tértem haza a kétéves sorkatonai szolgálatból – emlékszik vissza.

séli, majd büszkén újságolja, hogy az elmúlt évtizedekben 17 asztalostanulót nevelt ki. Azt mutatta nekik, amit ő tanult a nagy öregektől. Aztán a Loncsosi Baráti Kör kerül szóba. A mára városszerte ismert civil szer-

Vaczula István asztalosmester a ház mellett felépült műhe­ lyében, a cikkben is említett saját készítésű szalagfűrésznél vezet, amelynek alapját a nyolcvanas évek közös borozgatásai, szalonnasütései jelentették. A fiatalok ugyanis rendszeresen öszszejártak a Loncsosban. Ökör-körnek nevezték magukat, 1986-ban még majálist is szerveztek a Muskátli és a Pipacs utca találkozásánál lévő területen. Száz forintot dobott be mindenki, s három napon át mulattak. A jó kapcsolat továbbra is meg maradt, ám komolyra csak 2005ben fordult a dolog. – Akkor döntöttünk úgy, hog y eg y szobrot állíttatunk a városrészben, s eg yesületet is alapítunk Loncsosi Baráti Kör néven. Így is történt, a közadakozásból és önkormányzati támogatásból elkészült faszobrot 2006 szeptem-

berében, a Várpalotai napok keretében adtuk át. M. Nagy József barátunk alkotása a Loncsos történelmét, a szőlő és a lovak iránti kötődést foglalja keretbe – mondja büszkén, közben pedig a baráti kör tagságát dicséri. – Itt a barátságról, a közös tenni akarásról szól minden. Nem számít, hogy ki honnan jött, szívesen látjuk magunk között. Immár hag yománnyá értek programjaink, a Loncsosi napon több százan mulatna k eg yütt velünk – meséli, majd a zárásképp a család fontosságáról beszél. Állítja, nélkülük semmire sem jutott volna. Értük érdemes dolgozni és élni, mutatja már az ajtóban az unokák fotóját. Nem kétséges, most ők a mindenei.
FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2013. október 16.

Egy este Leszkovszki Tiborral

A hétvége jelmondata

A várost 16 éven át vezető Leszkovszki Tibor volt a napokban a Rákóczi Telepi Baráti Kör vendége, s mesélt egri gyermekkoráról éppúgy, mint a polgármesteri lét mindennapi örömeiről és nehézségeiről.

E gondolat népszerű­ sítése volt a fő célki­ tűzése a szeptember utolsó hétvégéjén, Szent Mihály-naphoz kapcsolódóan meg­ rendezett országos programnak, amely az Itthon vagy! Ma­ gyarország szeretlek! címet kapta.

A városrészben működő igen aktív baráti körnél hagyomány, hogy évente több alkalommal Várpalota életében fontos sze­ repet játszó személyeket látnak vendégül egy-egy klubest ere­ jéig, s próbálják jobban bemu­ tatni őket. Ezúttal Leszkovszki Tibor volt a vendég, aki a rend­ szerváltást követően négy cik­ luson át vezette polgármester­ ként Várpalotát. Nem meglepő

kóczi Telepi Tagiskolában, s a program második felére Talabér Márta polgármester is megjelent. A hangsúly azonban nem a jelenlegi városatyákon volt, hanem Leszkovszki Tiboron, aki a népdalokat éneklő Tóth Julianna előadását követően mesélni kezdett. Egyszerűen és őszintén, mindenféle sal­ lang nélkül beszélt életéről. Az

Leszkovszki Tibor mosolyogva beszélt életéről a klubesten tehát, hogy sokan kíváncsiak voltak előadására. A helyi civil szervezetek képviselői mellett önkormányzati képviselők, név szerint Huszárné Bacsárdi Valéria, dr. Juhász Attila és Jákli Tivadar is ott voltak a rendezvénynek otthont adó Rá­

egri Pál utcában található szü­ lői házról, a közeli Szépasz­ szony-völgyről, a gyermek­ évekről és a Dobó téri piacról, ahol rendszeresen megfordul­ tak túrót, tojást és tejet áruló nagyanyjával. Megtudtuk, hogy középiskolásként eszter­

gályosnak tanult, majd az érettségi után atyai sugallatra a továbbtanulás mellett dön­ tött. A miskolci Nehézipari Mű­ szaki Egyetem megedzette az ifjú Leszkovszki Tibort, aki vé­ gül 1971-ben végzett gépész­ mérnökként. Közben a messzi Kazahsztánba is eljutott egy építőtábor erejéig, megismerte és eljegyezte feleségét, Mártát is, azaz mozgalmasak voltak az egyetemi évek. Nem csoda, hogy a mai napig jó szívvel em­ lékszik erre az időszakra. Az egyetem után pedig jött Várpa­ lota. 1971-tõl a Várpalotai Szénbányáknál volt fõelõadó, majd fõtechnológus, később pedig a brikettgyár vezetõje. Egészen 1990 októberéig, ami­ kor is megválasztották Várpa­ lota polgármesterévé. Szép volt, jó volt, de még egyszer nem csinálnám, summázta egy mosoly kíséretében a 16 éves városvezetői időszakot, amelyre az idő szűke miatt már sajnos kevés idő jutott. Azért a közönség hallhatott történeteket a petrozsényi születésű, ám Wolfsbergben élő Alex Burdáról, azaz Sanyi bácsiról, s a magyar–olasz kapcsolatok kezdeti szakaszá­ ról, amikor még Serviglianóba jártak ki maratont futni a palotai és péti sportolók. Zárásként a szervezők és Leszkovszki Tibor is ígéretet tett arra, hogy lesz folytatása az estnek, majd a fuvolán ját­ szó Bákai Alexandra előadá­ sa után a baráti kör tagjai által készített finomságok várták a jó hangulatú klubest résztve­ vőit.

A Thury-vár mellett iga­ zán otthonos hangulat fo­ gadott minket szeptember utolsó hétvégéjén. A vitézi viseletben érkező Csepin Péter és csapata, a Bakonyi Poroszkálók telepedtek ki középkori hadi sátor alá, asztalok mellé. Szarvasto­ kány rotyogott az üstben, amit tarhonyával kínáltak, sült malacot, zsíros kenye­ ret fogyaszthatott minden idelátogató és középkort idéző zene szólt. – Várpalota is csatlako­ zott a szeptember 28–29-ei országos rendezvénysoro­ zathoz, amelynek a lényege az volt, hogy mindenki a sa­ ját településén közösségben töltse el együtt ezt a két na­ pot, hogy érezze szülőföldje, a haza szeretetét, lássa, hogy mennyire szép az or­ szágunk, és milyen értéke­ ink vannak. A programot mi kiegészítettük a toborzóval, amelyen a 2014. június 20– 21-én megrendezésre kerülő

A Cserregő Néptáncegyüttes bemutat Palota diadalának napja el­ nevezésű rendezvényre in­ vitáltuk a városlakókat. Ezen a hétvégén ünnepeljük Thuri György várkapitány 1566. évi diadalának évfor­ dulóját, amelyet a vár előtt fogunk megrendezni csata­ jelenettel, középkori élőkép­ pel, előadásokkal, Csepin Péter és a Bakonyi Porosz­ kálók közreműködésével – erről beszélgettünk a vár mellett Pappné Csővári Zsófiával, a főszervező Szindbád Kft. ügyvezetőjé­ vel, aki azt is hangsúlyozta, hogy rövid idejük állt ugyan rendelkezésre a szervezés­ hez, de nagy lakossági ösz­ szefogással sikerült. A toborzás részeként a sátor mellett Csepin Péter

Magyar népmesék gyermekeknek a Thury-várban Kisgyermekek lepték el a Thury-várat szep­ tember utolsó napján, hogy meséken, dalokon, játékon, bábelőadáson, diafilmen keresztül a népmesékkel találkozzanak. A Szindbád Nonprofit Kft. évek óta rendezi meg a szep­ tember 30-ai magyar népme­ se napját a városban. Idén reprezentatív helyszínre ér­ kezhettek az óvodások, a vár adott terepet az egész dél­ előttöt kitevő színes prog­ ramnak. – Forgórendszerben zajlik a program a különböző hely­ színeken. Meghívtuk a város­ vezetés képviselőit, Talabér Márta polgármester, Máténé dr. Ignácz Anita jegyző, Deák Istvánné képviselő me­

Bár az esős idő nem volt ide­ ális, ezért nem is érkezett meg minden meghívott óvodai cso­ port, de a jelenlévők sokat épülhettek a tanulságokat és szórakozást sem nélkülöző

népmesék világából. A mester­ ségét igen magas színvonalon gyakorló Kákics zenekar hangszereivel, énekeivel élővé varázsolta a meséiket, a Cser­ regő Néptáncegyüttes tánc­

házban szórakoztatta a kicsi­ ket, a játszóházban pedig a bőrből készült tárgyak mellett gesztenyebábok és diókaticák idézték meg az ősz hangulatát a kisgyermekek számára.

sélt a gyerekeknek. A Vásár­ helyi András Tagiskola báb­ csoportja szerepelt a másik helyszínen, a Kákics együt­ tes zenélt a Thuri-teremben, illetve a Kolping Szakiskola néhány pedagógusa és diák­ ja játszóházat szervezett a földszinten. Ezeken kívül diafilmvetítésen és interaktív foglalkozáson is részt vehet­ tek a gyermekek – részletezte a programot kérdésünkre Pappné Csővári Zsófia, a Fotó: Pintér Szindbád Kft. ügyvezető igaz­ Máténé dr. Ignácz Anita, Talabé Márta, Deák Istvánné és Pappné Csővári Zsófia (b-j.) a Thury-várban gatója.


FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2013. október 16.

a: Magyarországon vagy otthon!

Fotó: Pintér

tóval és táncházzal csatlakozott a programhoz, s toborozta a legényeket mesélt a jövőre megrende­ zésre kerülő programról és az évforduló kiemelkedő je­ lentőségéről, de emellett a Szent Mihály-nap is központi jelentőséget kapott a hétvé­ gén. A középkori táborban a gyerekek kukoricamorzso­ lással, dió-, mandulatörés­ sel, foglalatoskodhattak, mi­ közben a Szindbád Kft. mun­ katársai meséltek nekik a Szent Mihály-naphoz kötődő hagyományokról, szokások­ ról. Csepin Pétert Palota arca­ ként is emlegethetjük, hiszen köztudott, hogy nemcsak az országban képviseli a bako­ nyi várost és Thury György korszakát, hanem hosszú lo­ vas útjain keresztül az egész világon, nem csoda hát, hogy

társaival ő is csatlakozott a Mag yarország szeretlek!programhoz. Az ételekkel megrakott asztal mellett er­ ről kérdeztem Pétert. – XVI. századi élőképpel járulunk hozzá a rendez­ vényhez. Kitelepültünk ko­ rabeli felszereléseinkkel, hadi sátrunkkal, vitézi vise­ letben vagyunk, elhoztuk a lovaink nagy részét, a sza­ marainkat, az agár kutyát. Mi ezen a napon toborozni szeretnénk a 2014-es Diadal napjához, amikor arra emlé­ kezünk, hogy 1566-ban Thu­ ry György 500 vitézével vert vissza tizenhatszoros túl­ erőben lévő török hadsere­ get, amely el is vonul a vár alól június 15-re. Azoknak a hősöknek szeretnénk emlé­

ket állítani jövőre, akik ak­ kor megvédték Várpalotát – mondta el legközelebbi célja­ ikról Csepin Péter, akiben egyébként gyermekkora óta él erősen a Thury-kultusz. Az országos programsoro­ zathoz a Cserregő Néptánc­ együttes is csatlakozott a Thury-vár mellett este meg­ tartott bemutatójával és táncházzal. Az együttes ve­ zetőjétől, Forgács Zsuzsannától megtudtuk, hogy a tánccsoport is főként a jövő évben megrendezendő törté­ nelmi napokra invitált ver­ bunkos toborzó táncával, ahogy annak idején is hadba hívták a legényeket. – Közel negyvenen szere­ peltek tőlünk Stéber Zsolt vezetésével ezen a progra­ mon, az ifjúsági, a kisiskolás és az óvodás csoportból. Nagyecsedi tánccal léptek fel, majd kapuvári verbunkot tanítottak, amivel szereplő­ ket toboroztak a jövő évi vár­ ostromhoz. A különleges hétvége al­ kalmával a vár látogatása ingyenes volt, amellyel so­ kan éltek, mintegy 250 fő te­ kintette meg két nap alatt a várat, akiknek nagy része várpalotai volt, de Budapest­ ről is érkeztek érdeklődők. A vasárnap este pásztortűz­ zel véget érő programot vár­ hatóan jövőre is megrende­ zik. Csővári Zsófia elmond­ ta, mivel az országos szintű rendezvényt most szervez­ ték meg először, nem volt egyszerű feladat a koordiná­ Gágó A nita lás. MEGKÉRDEZTÜK

Miért jött el a Magyarország szeretlek!-programra? Bereki Anikó szerkesztő-műsorvezető (MTV) Óriási szerencsém van, mert miközben a rádiós és televíziós kollégáim különböző helyszíneken dolgoznak, nekem szabad a hétvégém, s hazajöttem Palotára édesanyámhoz. Tudtam erről a programról, így kíváncsi voltam, hogy itthon mi is lesz ezen a napon a Thury-vár mellett. Konta László nyugdíjas Alig várom, hogy a városban történjen valami, mindent rögzítek videóra, fotókra az utókor számára, falom az eseményeket. 1942 óta írom a kéziratomat. Itt születtem, itt nőttem fel, örömmel megyek el minden rendezvényre, így erre a mai napra is. Kenéz Margit álláskereső Én a családommal jöttem ki, a lányom viseletbe öltözött résztvevő itt a mai napon. Vele és az unokáimmal érkeztem, a kicsikre figyelek. Egyébként amennyire tudtam, figyelemmel követtem ezt a hétvégét, de úgy láttam, hogy nem nagyon volt meghirdetve a városban. Szilágyi Szabolcs egyetemista A hétvégén teljesen véletlenszerűen jártam erre, a barátnőmtől hallottam, hogy lesz ez a rendezvény. Én egyébként is hagyományőrző vagyok, Csepin Petivel elég régi az ismeretségem, így érkeztem el ide a vár mellé megnézni, hogy zajlik ez a mai program.

Őrzik a hagyományokat a Zúgó Nyilak egyesületben Tagtoborzó nyílt napot tartott a na­ pokban a volt MHSZ lőtéren a 2004 óta működő Zúgó Nyi­ lak Történelmi Íjász Egyesület. Két felállított jurta, kora­ beli ruhák, s többféle, a X. századot idéző fegyver várta az érdeklődőket az egyesület nyílt napján a Kálvárián ta­ lálható autósiskola mögött. Itt található ugyanis a 2004 óta működő, jelenleg mintegy 30 tagot számláló egyesület főhadiszállása, itt gyakorol­ nak minden hét szombatján, mondja Farkas Gábor, a

szervezet egykori elnöke, aki tavaly adta át a vezetést Magashegyi Zsoltnak. Nem vé­ letlenül, hiszen ők ketten hozták létre közel 10 eszten­ dővel ezelőtt, 2004 őszén az egyesületet, amelynek erede­ ti célja csupán az íjászat gya­ korlása volt. – Később, ahogy jobban megismertük eleink világát, nyitottunk a hagyo­ mányőrzés felé. Rengeteg könyvet olvastunk, múzeu­ mokba jártunk, hogy tényleg méltóképp tudjuk megidézni a 10. századi magyarság éle­ tét. Az elmúlt években renge­ teg versenyen vettünk részt, de különböző bemutatókon, történelmi rendezvényeken is öregbítettük az egyesület és Várpalota hírnevét a hatá­ rainkon innen és túl egy­aránt

– meséli Farkas Gábor, akitől zeti Íjász Szövetségnek és a A mag yarság honfogla­ megtudom, a Zúgó Nyilak Gyepűvédők Szövetségének lás utáni letelepedésének alapítói többek között a Nem­ is. időszakát megidézni hiva­ tott egyesület tagjai az íjak mellett különböző szúró-, vágó- és hajítófegyvereket szerzett be és készített, s rendszeresen g yakorolják is ezek használatát. Teszik mindezt korhű ruhában és védőfelszerelésben, a biz­ tonsági előírások maximá­ lis betartása mellett, hang­ súlyozza Gábor már eg y berendezett jurtában ülve. Merthog y honfoglaló ele­ ink életkörülményeivel is megismerkedhettek a nyílt nap látogatói, akik a házi­ A Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egyesület tagjai a nyílt napon. Né- gazda Zúgó Nyilak mellett meth Gábor, Farkas Gábor, Merényi Milán, Harn Melinda, Burka budapesti és siófoki hagyo­ Márk, Szabó Dalma, Aradi Tamás, Pap Attila, Magashegyi Zsolt, mányőrzőkkel is találkoz­ Gágó Zsófia, Steibacher Károly és Steibacher Károlyné Anna hattak.


közéletvárpalotai hírek 2013. október 16.

Egész évben fontos az idősek tisztelete Három helyszínen, a Jó Szerencsét Művelődési Központban, az Inotai Közösségi Házban és a Nagy Gyula Galériában is köszöntötték a városunkban élő szépkorúakat az idősek világnapja alkalmából. A központi ünnepségnek ezúttal is a művelődési központ színházterme adott otthont október elején. – Az idősek világnapján köszöntjük mindazokat az embereket, akik egy hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják a hátuk mögött. Amikor szépkorúakkal találkozik az ember, óhatatlanul is eszébe jut, hogy elmerengjen a múlton. Én is gyakran így teszek, s jó szívvel emlékszem azokra, akiket sajnos ma már nem köszönthetek ezen a napon. Minden korban, de a mai felgyorsult világukban különösképp fontos az idős emberek

tisztelete, szeretete. A fiataloknak ugyanis nagy szükségük van az idősebbek tapasztalataira, sokat tanulhatnak

nunk számukra, hiszen böl- Csővári Zsófia, a Szindbád csességükkel ők is támogat- Nonprofit Kft. ügyvezető nak minket – mondta el ünne- igazgatója. pi köszöntőjében Pappné A folytatásban a hagyományoknak megfelelően a színpadon köszöntötték azokat a kiemelkedően aktív nyugdíjasokat, akik sokat tettek a városért és közösségükért. Pappné Csővári Zsófiától oklevelet vehetett át munkája elismeréseként Bencze Józsefné, Hernádi Lászlóné, Holmann Ferencné, Lábas István, Lucza Sándor, Makai Sándor, Rózsa Péterné, Scharf Imre, Selmeczi Imréné, Skobrits István, Szonda

A szÍnvonalas zenés-táncosműsor mellett virággal és oklevéllel is köszöntötték a kiemelkedően aktív nyugdíjasokat a sikerekből, kudarcokból. Feladatunk, hogy keressük és lássuk meg egymásban a jót, az értékeset. Lehetővé kell tennünk idős embertársaink számára a korhoz méltó életet, támaszt kell nyújta-

2013. október 23. várpalota jó szerencsét művelődési központ, thuri tér

Antalné és Völgyi József. A rendezvény az Országos Musical és Operett Kurzus növendékeinek zenés összeállításával zárult. Inota részönkormányzata idén is megrendezte a városrész közösségi házában az idősek napi ünnepségét, ahol előbb Katona Csaba alpolgármester, részönkormányzati elnök köszöntötte az időseket, majd Lőrincz Máté, Szabó Renáta és a Dancing Stúdió tagjai szórakoztatták a közönséget népszerű slágerekkel, klasszikus örökzöld dalokkal. A Családsegítő Szolgálat immár hatodik éve rendezi meg az idősek napját a város szociális intézményeiben gondozott időskorúak számára. Idén erre október 2-án került sor a Nagy Gyula Galériában, amely alkalomból Talabér Márta polgármester és Ádám Szilvia, a Térségi Népjóléti Központ vezetője köszöntötte az ünnepelteket, ezt követően pedig zenés, táncos műsor nyújtott örömteli és vidám perceket az időskorúaknak.

Görög katolikus pap a KÉSZ-nél Dr. Janka Ferenc veszprémi görög katolikus parókus látogatott el a várpalotai katolikus közösségi házba a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége meghívására.

az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének 57. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepség 10.00 óra

Ünnepi megemlékezés a jó szerencsét művelődési központ színháztermében köszöntőt mond: dr. kontrát károly parlamenti államtitkár

Ünnepi műsor: „ember és magyar”

a Faller jenő szakképző iskola duende színjátszó csoportjának műsora

koszorúzás a thuri téren az 56-os emlékműnél közreműködik a várpalotai bányász Fúvószenekar

Fotó: Pintér

október 22-én 17.30 órakor

megemlékezés inota városrészben az ’56-os emlékműnél beszédet mond: csernay ádám

Ezt követően az Inotai Közösségi Házban kiállítás tekinthető meg az ’50-es évek és az ’56-os forradalom jelképei, tárgyi eszközei címmel (Palotai Turul Társaság szervezésében)

Dr. Janka Ferenc (jobbra) előadásában a filozófiai gondolatok mellett saját életútjáról is beszélt Darkóné Antalóczy Zsuzsanna, a KÉSZ vápalotai csoportja elnöke köszöntötte az előadót és az érdeklődőket őszi előadássorozatuk nyitó alkalmán, szeptember 25-én. A katolikus egyházban ez az év a hit jegyében telik, ennek kapcsán hívták meg a filozófus-tudós papot, aki a hit és a tudás kapcsolatáról beszélt a múlt tanulságai és a jövő távlatai szemszögéből.

Az előadó igen képzett paptanár, Budapesten, majd Rómában tanult teológiát, filozófiát, az utóbbiból doktorátust szerzett. Idén Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át a köztársasági elnöktől. Nemrégen tért haza Svájcból, St. Gallenből egyházi diplomáciai megbízásából, ahol az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának főtitkár-helyettese

volt. Tavaly óta a veszprémi görög katolikus egyházközség parókusa és tanít több főiskolán is. Előadása során a filozófiai gondolatok mellett saját életútjáról is beszélt, illetve egy-egy verset is belevont gondolatmenetébe. Eközben kiderült, hogy Janka Ferenc nemcsak a szavak, hanem a gitár és a dal embere is, megzenésített verssel fűszerezte gondolatait.


körkép

várpalotai hírek 2013. október 16.

Az ősi magyar zene ünnepe Az ösküi kerektemplom és a mellette csordogáló kis patak nyújt minden évben hangulatos hátteret a Dobünnephez. Az idei rendezvény az Itthon vagy! Magyarország szeretlek! elnevezésű országos programsorozat részeként valósult meg. A palotai barantások bemutatóját követően dobolással és tevékenységüket ismertető előadással léptek színpadra a nap szereplői az estig tartó félnapos programon, amely szertűzzel ért véget. Emellett kézművesek termékeit vásárolhatta meg a látogató, honfoglaláskori jurtában korabeli felszereléseket, különböző harci eszközöket tekinthettek meg, a gyógyító sátorban pedig reiki, csontkovácsolás, kővel való gyógyítás és masszázs zajlott. – Az országos program kapcsán pályáztunk sikeresen, illetve dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszterhez fordultunk, aki a

Fotó: Pintér

Közösen is zenéltek Öskün a VI. Dobünnep résztvevői civil szervezeteket előszeretettel támogatja. Ezúttal is biztosította a Dobünnep költségvetéséhez szükséges hiányzó összeget az Árvalányhaj Turisztikai Egyesületnek, akik mellett a szervezésből az önkormányzat is nagyban kivette a részét – mondta el az ünnepélyes megnyitón Gyapay Zoltán polgármester,. A megnyitóünnepségen ott volt Regős Sziránszki József, a Dobünnep megálmodója, lelki atyja és állandó szereplője is. Őt az idei fellépőkről kérdeztük – Minden évben vannak

Futballal emlékeztek Heidrich Péterre Szeptember 24-én, a fiatalon elhunyt tanár, Heidrich Péter születésnapján került sor az emlékére rendezett hagyományos városi focitornára a várpalotai Képességés Tehetségfejlesztő Magániskolában, Juhosné Vavró Zsuzsanna testnevelő szervezésében. Ebben az évben három iskola nevezett a hagyományos versenyre. Deák Istvánné igazgató nyitotta

meg a tornát, majd nagy lelkesedéssel kezdték meg a körmérkőzéseket a 3. korcsoportos fiúk. Első helyen végzett a Várkerti Általános Iskola csapata, másodikak lettek a Bán Aladár Általános Iskola focistái, harmadikak pedig a házigazdák, a Magániskola tanulói. A csapatok részére a díjakat Heidrich Péter özvegye adta át.

A részt vevő iskolák csapatai körmérkőzéseket vívtak, hogy eldöntsék, ki nyeri idén a Heidrich Péter-futballtornát

visszatérő arcok és újak is. Idén összesen tíz csapat szerepelt, legfőképp olyan csoportok, akikkel baráti kapcsolatban vagyunk. Itt volt a Regélő Fehértáltos Dobcsapat, Sevi és Tanaka, az Ébren Álmodók a Rituális Színház, Baráth István, Wallon Hárs Viktor és Tóth Tibor is – sorolta Szi­ ránszki József a VI. Dobünnep résztvevőit. Az ősi magyar zenei világot megidéző napnak egyébként immár harmadik esztendeje ad otthont Öskü, előtte három évig Várpalotán rendezték a találkozót. GA

112 krónika

Heccnek szánta A Várpalotai Rendőrkapitányság 2013 márciusában indított eljárást zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt egy 32 éves akasztói lakos ellen, aki tavasszal mobiltelefonjáról több alkalommal felhívta T. J. várpalotai lakost, majd zaklató jelleggel szidalmazta, illetve a feleségével kapcsolatos valótlanságokat állított, vele kapcsolatban obszcén kifejezéseket használt. A gyanúsított kihallgatása alkalmával elismerte cselekményét, elmondta továbbá, hogy csak heccnek szánta a telefonhívásokat, nem akart semmi rosszat a sértettnek. Később bocsánatot is kért tőle viselkedése miatt. Az ügyet a Várpalotai Rendőrkapitányság vádemelési javaslattal küldte meg a Veszprémi Járási Ügyészségnek.Generációk összefogása a békéért és a biztonságért Generációk összefogása a békéért, a biztonságért. Ez volt a közelmúltban tartott a XXII. Katonanemzedéki Találkozó mottója. A kétnapos rendezvényen városunkat a Gábor Áron Nyugállományúak Klubja tagjai képviselték. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) hagyományos programjának ezúttal is az MH Balatonkenesei Rekreációs Központ adott otthont. A megnyitó előtt tartották a koszorúzást a központ parkjában, ahol az elhunyt bajtársak emlékére állíttatott kopjafáknál tisztelegtek az egykori és jelenlegi katonák. Kelemen József altábornagy, a BEOSZ elnöke a megemlékezést követő megnyitóünnepségen kiemelte, a szövetség példát akar adni a fiatal generá­ ciónak a fegyvernemi kötődés fontosságáról és a hagyományőrzésről. A kétnapos találkozó vendégei többek között előadásokat hallgattak meg a Magyar emelési javaslattal zárta, majd küldte meg a Veszprémi Járási Ügyészségre annak a 36 éves várpalotai férfinak a büntetőügyét, aki ellen szeméremsértés megalapozott gyanúja miatt indult eljárás még augusztusban. L. Attila a Bátorkő utca és a Rákóczi utca közötti járdán a nemi szervét közszeméremsértő módon mutogatta, amely cselekményével az arra közlekedő gyalogosokat megbotránkoztatta.

Családi perpatvar

Egy étterem előtt verekedett össze három helyi lakos Várpalotán 2013. szeptember 30-án 11 óra körül. A rendelkezésre álló adatok szerint a 31 éves K. Ildikó előzetes szóváltást követően ököllel arcon ütötte V. Tibort, aki ismerősének ezt három pofonnal viszonozta. K. Jánosné, látva, hogy lányát bántalmazzák, több ökölcsapást mért a 21 éves férfira, és még az arcát is megkarmolta. Az Vádemelés ütésváltásból V. Tibor édesanyjának is kijutott, aki időa szatír ellen közben megpróbált fia védelA Várpalotai Rendőrkapi- mére kelni. K. Ildikót és a 63 tányság a közelmúltban vád- éves K. Jánosnét, továbbá V.

Honvédség afganisztáni szerepvállalásáról, valamint az első világháború kitörése 100. évfordulója alkalmából tervezett programokról is. Dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka előadásában elmondta, a rengeteg hagyományőrző rendezvény és pályázat mellett első világháborús hadtechnikai parkot alakítanak ki, tervben van egy páncélvonat futóképes felújítása, a Dunán múzeumi hajókonvoj halad majd Budapesttől Belgrádig, míg a Montenegró partjainál elsüllyedt Zenta cirkálóval kapcsolatban búvárexpedíció szerveződik. A BEOSZ legnag yobb éves rendezvényén városunkból részt vett a Gábor Áron Nyugállományúak Klubja képviseletében Dobszai József klubelnök és Hegyesi János alelnök, valamint előadást tartott az új civil törvény pénzüg yiszámviteli tudnivalóiról Fülöp Lászlóné. Tibort a kiérkező rendőrök elfogták és a Várpalotai Rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók mindhármukat gyanúsítottként hallgatták ki. A kapitányság bűnügyi osztálya garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, a gyanúsítottak szabadlábon védekezhetnek.

Hívatlan látogatók Gyorsított eljárásban folytatta le a nyomozást a Várpalotai Rendőrkapitányság annak a két berhidai férfinak az ügyében, akiket dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette elkövetésével gyanúsítottak. A nyomozás adatai szerint az akkor még ismeretlen elkövetők ez év július-augusztus közötti időszakban, a szúnyogháló kibontásával behatoltak egy családi házba, s készpénzt, apróbb használati tárgyakat és szórakoztató elektronikai eszközöket eltulajdonítva fosztogatták. A két helybeli fiatalember ellen az eljárást bíróság elé állítási javaslattal fejezte be a várpalotai rendőrség.


sport

10

várpalotai hírek 2013. október 16.

Újra maratont futottak a tengerparton Idén is becsülettel helytálltak várpalotai, illetve pétfürdői sportolók a középolaszországi városban rendezett maratoni futóversenyen, ahol régi barátokként üdvözölték a magyar csapatot. Persze nem véletlenül, hiszen közel 25 esztendeje utaznak ki rendszeresen a nemzetközi berkekben is jegyzett Maratona del Piceno versenyre a péti és várpalotai sportolók, s ez idén sem volt másképp. Németh Tibor vezetésével egy egész buszszal keltek útra a futók, döntően a palotai Marathon Tömegsport Egyesület és a Futapét atlétái, hogy szeptember 29-én teljesítsék a 42 kilométeres távot vagy rajthoz álljanak a tíz, illetve négy kilométeres versenyen. – Idén tizenöten vágtak neki a csapatunkból a klaszszikus távnak, öt hölgy és tíz férfi. Ami a legfontosabb, hogy mindannyian sikerrel abszolválták a maratont, Jánosi Nóra ráadásul most

Sportajánló

asztalitenisz Megyei csapatbajnokság, október 27.: Veszprémi Rendőr SE I–Várpalota, 10.00. Futás. 20. Várpalota Félmaraton, október 19., rajt: Gál Gyula Városi Sportcsarnok, 10.00.

Kézilabda NB I/B, 6. forduló, október 19.: Alba Regia–Várpalota, 16.00. 7. forduló, október 26.: Várpalota–MKB-MVM Veszprém KC II, 18.00.

labdarúgás Megye I, 10. forduló, október 20.: Csetény–Várpalota, 15.00. 11. forduló, október 26.: Várpalota–Úrkút, 14.00.

Várpalotai Hírek már a facebookon is! facebook.com/varpalota

először futotta le a versenyen a távot. Pedig nem volt egyszerű dolguk, Porto San Giorgióban az időjárás is nehezítette a versenyzők dolgát. Igen magas volt a pára-

célba érkező Fazekas Margitot érdemes kiemelni, aki sokadszorra bizonyította klasszisát. Fontos kiemelni a hetvenedik életévében járó Martos Pétert, aki korát

óta koordinálja a magyar csapat utazását, s több ízben maga is lefutotta már a maratont. A Porto San Giorgio-i verseny egyébként a sport igazi

Várpalotai és pétfürdői futók csoportja a Porto San Giorgióban rendezett verseny rajtja előtt tartalom, s néhol szélben és felhős időben, néhol pedig tűző napsütésben kellett futniuk. A legjobb eredményt a mag yar csapatból Peyer Zoltán érte el (2:49), aki az abszolút hatodik helyen végzett, de Besenyei József (3:34) és Gazsó Kornél (3:40) is kiválóan teljesített. A hölgyek között az abszolút tizenhatodik, négy órán belül

meghazudtolva futotta le a távot, s mosolyogva érkezett a célba. Rajtuk kívül többen teljesítették a maratoni mellett meghirdetett négy, illetve tíz kilométeres távot, utóbbi versenyben Búcsú Dénes a kilencedik helyen zárt. Összesen egyébként 37 magyar sportoló futott Porto San Giorgióban – mondja Németh Tibor, aki a kezdetek

ünnepe volt. Az olaszok ezúttal is kiváló házigazdának bizonyultak, két napon át minden a futásról szólt a festői tengerparttal rendelkező olasz kisvárosban. A helyiek a kávézók, éttermek teraszáról szurkoltak a versenyzőknek, akik útja sokszor a tengerparton vezetett. A viadalt követően hamisítatlan olasz ebéd, valamint koncer-

Hét találat, három kiállítás Megerősítette a középmezőny elején elfoglalt helyét a Várpalotai BSK megye I-es labdarúgócsapata. Az együttes hét gólt szerzett a három kiállítást is hozó Sümeg elleni mérkőzésen. VBsK–sümeg 7:2 (2:0) Várpalota, 100 néző. Vezette: Nedvesi. Várpalota: Kalapács – Bíró, Uj, Kocsis, Papp, Zsupek (Ferencz), Gáspár (Pencz), Borbély (Kovács), Dudás, Borbás (Schönig), Bogdán. Edző: Szabó László. Sümeg: Cser – Hegedűs P., Hegedűs D. (Orbán), Bakos, Ivanics, Markó, Benkő, Csala, Kiss, Rédei, Kovács. Edző: Koller Tamás. Gólszerző: Dudás 2, Borbély, Gáspár, Schönig 2, Bogdán, illetve Kiss, Orbán.

A várpalotai futballcsapat ezúttal kiütéses sikert aratott Kiállítva: Hegedűs P. a 31., Markó és Kiss a 78. percben. Jók: Dudás a mezőny legjobbja, Borbély, Bogdán, Borbás, ill. Csala. A Várpalota idegenbeli győzelem után fogadta a Sümeg csapatát. Szabó László tanítványai hazai környezetben eddig nem szerepeltek túl jól ebben a szezonban,

legutóbb az első fordulóban tudtak otthon három pontot gyűjteni. Most viszont megszakadt a negatív sorozat, a VBSK magabiztosan fektette két vállra a meccs hajrájára nyolc főre fogyatkozó riválisát. A Várpalota kilenc forduló után 16 ponttal a hetedik helyen áll a megyei első osztály tabelláján. HorvátH Gábor

tek és kulturális bemutatók színesítették a programot. A versenyt követő fogadáson a hag yományoknak megfelelően egymást is köszöntötte a vendég magyar és a házigazda olasz fél. Németh Tibor mellett Galambos Szilvia és Kádár István önkormányzati képviselők, valamint Sándor Tamás aljegyző is ellátogatott Olaszországba. Mindannyian méltatták a szervezést és a sport révén kialakult több évtizedes barátságot, apró ajándékokkal lepték meg az olaszokat, köztük Egidio Lattanzi és Bruno Andreani főszervezőket. Ott volt az ünnepségen Várpalota testvérvárosának, a Porto San Giorgio szomszédságában lévő Grottazzolinának a polgármestere, Mariano Ambrogi is. A jövőre búcsúzó városvezető köszönetét fejezte ki a várpalotai delegációnak az elmúlt évek élményeiért, s reményét fejezte ki, hogy a két város közötti kiváló kapcsolat a jövőben is fennmarad. Ami a folytatást illeti, a sportbarátság természetesen nem szakad meg, az olaszok jelezték, már készülnek a 20. Várpalotai Félmaratonra, amelyre idén október 19én kerül sor.

HírHáló

óriási izgalmak Hatalmas csatában, egy góllal nyert a Várpalotai BSK a kézilabda NB I/B ötödik fordulójában. Az eg yüttes idénybeli neg yedik sikerét a Csurgó második számú alakulata ellen aratta. Hiába kezdte jobban a találkozót a VBSK, a vendégek fordítottak és a második félidőben már hat góllal is vezettek. Az utolsó tíz perc azonban a hazaiaké volt, akik remek hajrával g yűjtötték be a két pontot. Kaló Sándor tanítványai jelenleg ötödikek a tabellán. Eredmény: Vá r pa lotai Bá nyász SK– Csurgó II 31:30 (11:15). A legjobb góllövők: Bárdos 8, Patkós 5, Tolnai, Mazák és Bella 4-4, ill. Kovacsics 7, Győrffi 6.


AprĂłhirdetĂŠs

CSalådi Håz Vårpalotai csendes utcåban 2 szobås csalådi håz, 800 nm-es telekkel eladó. Irånyår: 13,25 M Ft. Tel: +36-30/2693244 Eladó 22 nm-es iroda, 85 nm-es nappali+2 szobås csalådi håzzal Ês garåzzsal egyßtt a 8-as főút mellett. Irånyår: 39,9 M Ft. Tel: +36-30/269-3244 Eladó a Råkóczi-telepen csendes utcåban egy 150 nm-es, 4 szobås csalådi håz garåzzsal Ês 550 nm-es telekkel. Irånyår: 15 M Ft. Tel: +36-30/269-3244 www.kulcs2000.hu kínålunk-keresßnk håzakat, telkeket sorhåzakat lakåsokat 20-9784-860 Óvåros tÊren kßlÜnålló håz 125 nm alapterßletŹ lakåssal, pincÊvel, terasszal, belső udvarral, beÊpíthető tetőtÊrrel + irodåval eladó. Érd: 20-478-0405 SzÊlső sorhåzi lakås 200 nm szÊp kerttel VeszprÊm csendes helyÊn kedvező åron tulajdonostól eladó. Tel: 70-5924741 Komfort nÊlkßli felújítåst igÊnylő håzrÊsz VeszprÊm Fenyves utcåban eladó. Érdeklődni 06-30-5689-135 Paål Låszló úti szÊlső sorhåz eladó. 19,5 M Ft 20-975-3646 Vp. Dózsavårosban 2 lakrÊszes csalådi håz 350 nm-es telken 2 garåzzsal teljesen felújítva eladó. Tel: 06-30-9060850 SorhåzrÊsz a Cholnoky lakótelepen eladó. Nagyobb mÊretŹ telek, felújítåst igÊnyel. Iå: 16,8 M 70-379-5221 Nemesvåmoson csalådi håz eladó. Irånyår: 14 M Ft Tel: 30-300-6803 Båndon csalådi håz eladó. Irånyår: 18,2 M Ft Tel: 30-300-6803 Vp. kertvårosi rÊszÊn csalådi håz eladó. Iå: 24,8 M Ft T: 70-517-3382 Vp., mellett hőszigetelt kp. fŹtÊssel 1+1/2 håz nagy kerttel sßrgősen eladó Iå: 2,94 M Ft T: 70-517-3382 Balatonaligai csalådi håz eladó vagy veszprÊmi lakåsra cserÊlhető råfizetÊssel. à r: 16 M 06-30-9575-880 Vp-ben dÊli szÊlső sorhåzrÊsz tulajdonostól eladó. Iå: 17,5 M Ft Érd: 70-5445557

laKåS TÊsi dombon 2 szobås, kÊterkÊlyes lakås eladó. Irånyår: 5,5 M Ft. Tel: +3630/269-3244 Loncsosban eladó új ÊpítÊsŹ 3 szobås tÊglalakås! Irånyår: 15 M Ft. Tel: +3630/269-3244 Lahner u-ban 2006-ban Êpßlt 60 nm + 5 nm erkÊlyes tÊglalakås kitŹnő ållapotban első tul-tól kÜrpanoråmås kilåtåssal alacsony rezsikÜltsÊggel eladó. Iå: 12,7 M Ft Érd: 06-70-616-6548 Sólyi u. 1+3-as erkÊlyes lakås tårolóval åron alul 9,5 M Ft-Êrt eladó. Érd: 209933-686 Vårpalotån a kÜzpontban 52 nm-es 2 szobås gåzfŹtÊses fÜldszinti tÊglalakås eladó. 30-244-1021, 30-353-0767 VeszprÊmi 2+2 fÊlszobås cirkós tÊglalakås garåzzsal, tårolókkal zÜldÜvezetben eladó. +36-30-695-1320 EgyetemnÊl 43 nm måsfÊl szoba + Êtkezős erkÊlyes lakås tulajdonostól eladó. 88-420-364, 20-490-0406

VeszprĂŠm, Cholnokyn mĂĄsfĂŠl szobĂĄs I. emeleti bĂştorozatlan lakĂĄs kiadĂł. 35.000 Ft/hĂł 06-20-945-4284

    -+

KiadĂł ingatlan

 

VeszprÊm, Almådi úton az Interspar szomszÊdsågåban ßzlethelyisÊg kiadó. Érd: 06-20-214-5190

ingatlan BakonyszentlĂĄszlĂłn ĂŠpĂ­tkezĂŠs eladĂł. matuszek.gportal.hu 1,7 M Ft 209760-721 RadnĂłti IrodahĂĄzban VeszprĂŠmben bĂ­rĂłsĂĄg ĂŠs kamara kĂśrzetĂŠben 20 nmes iroda el- vagy kiadĂł. 30-455-5039

teleK Vårpalotån a Tesco mÜgÜtt 5000 nm kereskedelmi terßlet 1900 Ft + åfa/nm åron eladó. T:+36-20-3456543 VeszprÊmtől 15 km-re Hårskúton csendes szÊp kÜrnyezetben rendezett ÊpítÊsi telek akciós åron eladó, cserÊlhető. 06-30-2777-497

garåzS Aknås garåzs kiadó a Tåtorjån utcåban kedvező åron 06-70-275-0254 Vp-ben, a Paål Låszló utcai garåzssor újabb rÊszÊn egybenyitott garåzs alåpincÊzve riasztóval 1,98 M Ft-Êrt eladó 30-9396762 Garåzst bÊrelnÊk az Egry József utca kÜrnyÊkÊn december 1-től 06-70-6225380

ĂĄllĂĄSt KĂ­nĂĄl

albÊrlet VeszprÊmben a Batthyånyi utcåban 1,5 szobås, rÊszben bútorozott lakås kiadó. Érd: 30-260-4248 Egryn 2 szobås egyedi cirkós bútorozatlan felújított lakås hosszú tåvra kaucióval kiadó. 06-30-8430201 Balatonalmådiban 3 szobås nappalis erkÊlyes lakås bútorozatlan hosszú tåvra kiadó 45/rezsi 20-5637993 VeszprÊm kÜzpontnål 70 nm håzrÊsz igÊnyes 2-3 főnek korrekten hosszú tåvra hasznålatba adó 30-9396-320 Belvåroshoz kÜzeli csalådi håzban 33 nm-es Ünålló lakrÊsz kiadó 1 havi kaucióval. Érd: 30-238-4660 VeszprÊmben csalådi håzban kßlÜn bejåratú nemdohånyzóknak max. 3 fő albÊrlet kiadó. 06-30-347-3378 Keres jó színvonalú kiadó håzat-lakåst Vp-ben Koczkås Ingatlan 70-311-5649 www.immoveszprem.hu Kiadó csalådi håz Csemete úton VeszprÊmi lakåsba kßlÜn szobåba albÊrlőtårsat keresßnk. Tel: 30-849-1695

CNC megmunkåló kÜzpontra sok tapasztalattal rendelkező, Ünållóan dolgozni tudó munkatårsat keresßnk. 06-209733-605 VeszprÊmi Êtterembe fÊrfi felszolgålót keresßnk (25 Êv felett) alapfokú angol nyelvtudåssal. 06-70-943-5929

8

/$&9" "2$%& "#-9,),,3 1.9&$,- /:% (2,:" -!)%)3< - +':,3 - ,(=/:(2$&*>:-+ (%$ ":,3;-?%:,3;-':(2  ";-# -$,3 1.9&$,%:* ,,:" -:,- /:% (2,:" -

08096929

Tel.: 88/329-190, 30/904-2007 â&#x20AC;˘ www.mobilugynokseg.hu

Veszp., SĂłlyi Ăşt 3. em. 3 szobĂĄs jĂł beosztĂĄsĂş zĂśldĂśvezeti lakĂĄs tulajdonostĂłl sĂźrgĹ&#x2018;sen eladĂł. Tel: 30-973-7398 RĂłmer FlĂłris u-ban 1,5 szobĂĄs 40 nm-es 3.em-i 5 ĂŠves gĂĄzfĹątĂŠses tĂŠglalakĂĄs eladĂł liftes hĂĄzban kis rezsivel parkolĂłval 06-30-3652733 Vp., MĂĄjus 1. utcĂĄban 1+3 fĂŠlszobĂĄs elsĹ&#x2018; emeleti, tĂĄrsashĂĄzi lakĂĄs, kert + garĂĄzs eladĂł. 20-4655-967 FelĂşjĂ­tott keleti fekvĂŠsĹą jĂł lph-ban 1,5 szobĂĄs panellakĂĄs Vp-ben tulajtĂłl eladĂł. 70-237-8466 A MĂĄrtĂ­rok ĂştjĂĄn 60 nm-es erkĂŠlyes elsĹ&#x2018; emeleti lakĂĄs sajĂĄt parkolĂłval eladĂł. Ă&#x2030;rd: 70-501-8939 Damjanich utcai 1+3 fĂŠlszobĂĄs lakĂĄs eladĂł. IrĂĄnyĂĄr: 6,9 M Ft Tel: 30-300-6803 Ă&#x161;jtelepi rĂŠszen tĂĄrsashĂĄzi lakĂĄs eladĂł. IĂĄ: 10,6 M Ft T: 70-517-3382 Egry lakĂłtelepen 2 szobĂĄs fĂśldszinti tĂŠglalakĂĄs eladĂł. Tel: 70-314-3150 Tel: 30519-1148 VeszprĂŠm, MunkĂĄcsy u-ban 62 nm-es felĂşjĂ­tott tehermentes lakĂĄs eladĂł. Ă&#x2030;rd. 20-568-2205 MM Ingatlaniroda VeszprĂŠm EĂśtvĂśs u.2. Tel: 70-6174-998, www.mindenmester. hu KeresĂźnk-kĂ­nĂĄlunk ingatlanokat VeszprĂŠmben csendes kĂśrnyezetben 75 nm-es 1+2 fĂŠlszobĂĄs nagy ĂŠtkezĹ&#x2018;s felĂşjĂ­tott tĂŠglalakĂĄs zĂĄrt kerttel tulajdonostĂłl eladĂł. 30-754-5862 FlĂłriĂĄn Ăşti 2 szobĂĄs I. emeleti egyedi fĹątĂŠsĹą Ăşj nyĂ­lĂĄszĂĄrĂłs lakĂĄs felĂşjĂ­tandĂłan ĂŠs KalmĂĄr tĂŠri 1+2 fĂŠlszobĂĄs jĂł ĂĄllapotĂş Ăźres 10 M Ft eladĂł 70-311-5649 VeszprĂŠmben, egyetemi vĂĄrosrĂŠszben 3+1 szobĂĄs lakĂĄs sĂźrgĹ&#x2018;sen eladĂł. Tel: 30/4792421

11

   )/(1'/$"4"!/')2$&%$/)")(0(##",$!/'%(#""0!)/( $# (#')  )'/) $# !"" !3'(-'5$ (-$ )'#0!) #( +0'$,%#/(30(*!%')(%,(-)) .(-/#   "+ ( &:,   <+9$" "/9,9+)&#-< ,3*+:'.* ,->- 000*)- ($()/ &)%,#*#.

VeszprĂŠmi presszĂłba szakkĂŠpzett, gyakorlattal rendelkezĹ&#x2018; pultost felveszek. 70-940-7447

Ă&#x2030;telkiszĂĄllĂ­tĂĄssal foglalkozĂł vĂĄllalkozĂĄs berendezĂŠssel, vendĂŠgkĂśrrel egyĂźtt eladĂł. Tel: 30-8478-637

tĂĄrSKereSĂŠS IgĂŠnyesen ĂŠlĹ&#x2018; csinos Ăśzvegy tĂĄrsĂĄt keresi, igĂŠnyes kĂśrĂźlmĂŠnyek kĂśzĂśtt ĂŠlĹ&#x2018; magas intelligens Ăşr szemĂŠlyĂŠben 6070 ĂŠv kĂśzĂśtt. Tel: 06-20-360-3648

autĂł/Motor KarosszĂŠriajavĂ­tĂĄs, fĂŠnyezĂŠs garanciĂĄval VeszprĂŠmben. BiztosĂ­tĂĄsi ĂźgyintĂŠzĂŠs 70-3342976, www.autopolir.hu

VĂĄllalKozĂĄS/SzolgĂĄltatĂĄS SĂ­rkĂśvek tisztĂ­tĂĄsa, sĂ­rfelĂźletek gondozĂĄsa, teljes kĂśrĹą felĂşjĂ­tĂĄsa, impregnĂĄlĂĄsa! Ă&#x161;j sĂ­rkĂśvek kĂŠszĂ­tĂŠse! MinĹ&#x2018;sĂŠgi munka garanciĂĄval, kedvezĹ&#x2018; ĂĄron, referenciĂĄkkal! 209728-149 ABLAK-REDĹ?NY AKCIĂ&#x201C;! 40% kedvezmĂŠny garanciĂĄval! RedĹ&#x2018;ny, reluxa szĂşnyoghĂĄlĂł stb. AkciĂł: 09.01-10.30-ig Tel: 30-245-8550

oKtatĂĄS AngoltanĂ­tĂĄst, korrepetĂĄlĂĄst vĂĄllalok kedvezĹ&#x2018; ĂĄron 06-70-5511-833

nĂśVĂŠny-ĂĄllat 9 hetes malacok 14.000 Ft/db eladĂł. Ă&#x2030;rd: 06-20-416-3052

VegyeS Baba- ĂŠs gyermekruhabĂśrze a veszprĂŠmi HemĂłban 2013. oktĂłber 20-ĂĄn 8.00-13.00-ig BelĂŠpĂŠs ingyenes! Herendit, ezĂźstĂśt, rĂŠgisĂŠget vĂĄsĂĄrolok. Dr. SĂĄgi 06-30-9561-188 HasznĂĄlt bĂştoraim ruhĂĄim garĂĄzsombĂłl kiĂĄrusĂ­tom BalatonalmĂĄdi-KĂĄptalanfĂźred, Galagonya u. 62/2 2013.10.13, 20. Du: 15-19h-ig Hitel helyett kĂŠszpĂŠnz. Laptop, TV, jobb gĂŠpek stb. leadĂĄsa visszavĂŠtellel is. www.felpenzes.hu PĂśltenberg 16. hĂŠtfĹ&#x2018;, szerda, pĂŠntek

HasznĂĄlt babaruha- ĂŠs jĂĄtĂŠkbĂśrze VĂĄrpalotĂĄn Nagy Gyula GalĂŠria, 2013. oktĂłber 19., 9.00â&#x20AC;&#x201C;12.00-ig Minden, amire a babĂĄnak-mamĂĄnak szĂźksĂŠge van! BabaruhĂĄk mĂĄr 100 Ft-tĂłl, jĂĄtĂŠkok 50 Ft-tĂłl, cipĹ&#x2018;k 200 Ft-tĂłl! A belĂŠpĂŠs lĂĄtogatĂłknak ingyenes!

Fal-, fĂśdĂŠmzsaluzĂĄs, monolit szerkezetek kivitelezĂŠse, zsalurendszerek bĂŠrbe adĂĄsa

08096928

Mobil ingatlaniroda

08096930

2013. oktĂłber 16.

08096932

vĂĄrpalotai hĂ­rek

Berta Zsalutechnika Kft. 06/70/774-2849

a vĂĄllalkozĂĄsĂĄnak A FIAT DOBLO CARGO BINGOVAL CSAK NYERHET! â&#x20AC;˘ 90 LE-S 1.3 MJET MOTOR â&#x20AC;˘ 3,4 M3 RAKODĂ&#x201C;TĂ&#x2030;R â&#x20AC;˘ 750 KG TERHELHETĹ?SĂ&#x2030;G

AUTĂ&#x201C;Ă&#x153;VEG www.fiatprofessional.hu

VeszprĂŠm, Aulich L. u. 9. (az Elektro Center mellett) Telefon: 0630/3936-200 www.autouvegveszprem.hu

2 749 000 FT

BESZĂ&#x2030;LJENEK A TĂ&#x2030;NYEK!

FogyasztĂĄs: vĂĄroson kĂ­vĂźl, orszĂĄgĂşton, vegyes: 5,9â&#x20AC;&#x201C; 4,2â&#x20AC;&#x201C; 5,1 l/100 km KĂĄrosanyag-kibocsĂĄtĂĄs: 133 g/km A kĂŠpen lĂĄthatĂł autĂł illusztrĂĄciĂł. Az akciĂł 2013. jĂşlius 1-jĂŠtĹ&#x2018;l a kĂŠszlet erejĂŠig ĂŠrvĂŠnyes. BruttĂł ĂĄr: 3 491 230 Ft. A tĂĄjĂŠkoztatĂĄs nem teljes kĂśrĹą, a rĂŠszletekrĹ&#x2018;l ĂŠrdeklĹ&#x2018;djĂśn a Fiat Professional mĂĄrkakereskedĂŠsekben.

AutĂł-ForrĂĄs Kft., VeszprĂŠm, Ă&#x2030;szak-keleti ĂştgyĹąrĹą 8. Tel.: 88/576-770. www.fiatveszprem.hu. E-mail: autoforras@autoforras.hu

08096927

08096931

â&#x20AC;˘ GĂŠpjĂĄrmŹßvegek forgalmazĂĄsa, szerelĂŠse â&#x20AC;˘ SzĂŠlvĂŠdĹ&#x2018;javĂ­tĂĄs â&#x20AC;˘ HelyszĂ­ni kiszĂĄllĂĄs â&#x20AC;˘ RendszĂĄmgravĂ­rozĂĄs

DOBLO CARGO BINGO TOLĂ&#x201C;AJTĂ&#x201C;VAL Ă&#x2030;S KLĂ?MĂ VAL

NETTĂ&#x201C;

Azonnali cascos ĂźvegkĂĄrfelvĂŠtel! Ă&#x2013;nrĂŠsz elengedĂŠsĂŠvel!


12

várpalotai hírek 2013. október 16.

Vidám szüreti mulatság Inotán Inota utcáin vidám dalos-táncos szüreti menet haladt végig szeptember utolsó szombatján. Több éve ébresztették fel Inota városrészben a szüreti felvonulás és mulatság hagyományát. Idén ismét a lakosság, civilek és a Szindbád Kft. összefogásával valósulhatott meg az őszi program, amelynek eredményeképpen délután kettőkor megindulhatott

tott, mintegy 100 lakos ült a szekereken vagy éppen várta vissza a menetet a faluháznál, ahol eközben már elkészült a nagy üstben a gazdag gulyásleves a résztvevők számára. A közös étkezés után a faluházban m­éhészkiállítás nyílt az Inotai Méhész Klub jóvoltából. Papp Gyula klubvezető a méhészet fortélyairól szóló előadásával nyitotta meg a különféle finom mézekből, lépesmézből, sőt, üveglap alatt igazi dongó méhekből álló tárlatot.

Fotó: Pintér

Borokat is kóstolgattak a vidám, szüreti menet résztvevői a lovas, hintós, szekeres menet a közösségi háztól Inota több utcáján át. Időnként megállt a csapat és borkóstolgatás közben viseletbe öltözött táncosok ropták a felhangzó nóták ütemére a házak között. A résztvevők száma idén is nagy érdeklődést muta-

Az este szüreti bálban mulatott a több mint félszáz résztvevő, a különösen jó hangulatban telt éjszaka hajnali fél négyig tartott. Tombola, tánc, zene szórakoztatta a bálozókat, a batyukból pedig sok finomság került az asztalokra. Gágó Anita

A nagy sikerű film színpadi változata a Retro Színházban Dés László – Nemes István – Koltai Róbert – Nógrádi Gábor: Sose halunk meg (musical). Koltai Róbert felejthetetlen filmje ezúttal Dés László nagyszerű zenéjével musicalként elevenedik meg. A vállfás Gyuszi bácsi nemcsak serdülő unokaöccsét, hanem bennünket is végigkísér a 60-as évek elejének Magyarországán, miközben különleges helyszínekkel, jellemekkel, élethelyzetekkel ismerkedhetünk meg. Ez a derűs történet egyben egy kisember szenvedéstörténete, egy igazi pesti vagányé, akinek alakjában jól ismert hősök köszönnek vissza: A tizedes meg a többiek főhőse, A régi idők focija Minarikja, természetesen mindenekelőtt Koltai Róbert filmbéli figurája. A Pannon Várszínház előadásának egyik érdekessége, hogy a filmes dramaturgia nem technikai eszközökkel, hanem az élő színház lehetőségeivel és erejével valósul meg.

Rögtön a legjobbak között az Alfa Fesztivál A ProArt Szövetség rengeteg zenész megkérdezésével, azok véleményei alapján rangsorolta különböző kategóriákban a nyári fesztiválokat. A kezdeményezés kiötlői arra voltak kíváncsiak, hogy a muzsikusok mintegy harminc kisebb-nagyobb zenei fesztivál közül melyiket tart-

ják a legjobbnak, a leginkább zenészbarátnak; hol működik legprofibban a szervezés és a lebonyolítás, hol kapják a legjobb, legkorrektebb bánásmódot a szervezők és a személyzet részéről, azaz hol érvényesül legjobban a zenei fair play. A július 18–20. között városunkban rendezett Alfa Fesz-

tivál nyolc kategóriában is előkelő helyezést ért el. A Cseri-parkerdőben tartott háromnapos dzsembori első lett a korrekt elszámolás, a biztonsági szolgálat és a fények kategóriában, míg a legjobb fesztiválmarketing versenyben a második helyre rangsorolták az Alfát.

Várpalotai Hírek  

2013. 10. 16.