Page 1

Muzeológiáról Egyiptomtól a megyéig

Társadalom és egyház kapcsolatáról

A Laczkó Dezső Múzeum épületében rendezett Múzeumi szabadegyetem előadássorozat részeként lapunk újságírója, dr. László Péter muzeológus tartott előadást Muzeológusként Veszprémtől Pápáig címmel kedd délután, amelyben az intézményben eltöltött évekről és egyiptológusként végzett munkáiról is beszélt a közönségnek.  KM

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Veszprémi Csoportja szervezésében Osztie Zoltán morálteológus, a KÉSZ országos elnöke tartott előadást a Padányi iskolában kedden. Az est folyamán beszélt a társadalom és az egyház kapcsolatáról valamint a család fontosságáról és arra is kitért, mi a feladata a keresztény értelmiségnek napjainkban.  HL

veszprémi | MEGYEI Ingyenes közéleti hetilap

PLUSZ 2014. január 17., péntek XV. évfolyam, 2. szám

Két új blokk épülhet az atomerőműben A 10–12 milliárd eurós beruházással éves szinten egy százalékkal bővülhet a hazai GDP 5. oldal

A hős tanárra emlékeztek

Fotó: Mátyus

A legválságosabb időkben tanúsított példamutató helytállást Brusznyai Árpád, emlékezett az 1956-os forradalom veszprémi mártírjára dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes múlt héten a megyeszékhelyen. A Brusznyai-emlékmű előtt ezután egykori diMátyus Tamás ákja, Balogh Elemér író emlékezett meg a hős tanárról. 

Zöld Balatont Sikertörténetnek nevezte Manninger Jenő országgyűlési képviselő az elmúlt két évtized balatoni természetvédelmét és a környezetvédelmét kedden Gyenesdiáson, a Zöld Balaton-kampány zá­ró­ren­dez­vényén. Hozzátette ugyanakkor, jó lenne, ha ezt az épített örökségről is el lehetne mondani. Tavaly februárban indult a Zöld Balaton-kampány, a 12 hónapon át tartó környezetvédelmi projektet Gyenesdiás önkormányzata kezdeményezte, partnerként Keszthely, Balatonfüred, Fonyód, továbbá szakmai és civil szervezetek csatlakoztak. A fenntartható életmódot központba állító kommunikációs kampány 38 millió forintos uniós támogatással valósult meg, és egy környezetvédelmi fotópályázat eredményhirdetésével zárult. A projekt kiemelten foglalkozott a csomagolóanyagok visszaszorításával, a víztakarékossággal és a környezetvédelemmel a háztartási energetikában. Ha összehasonlítjuk a Balatont Európa más részeivel, akkor azt lehet mondani, hogy természet- és környezetvédelemben élenjárunk, hiszen a vízminőség megőrzése egy ilyen sekély vizű tónál nagyon nagy vívmánya az elmúlt húsz évnek, ugyanakkor látni kell a különbséget az épített örökségnél – jelentetmti te ki. 

Kétszázezer magyar halott

Huszonötödször adták át a Brusznyai-díjat

A doni katasztrófa 71. évfordulóján a helyőrségi templomban tisztelegtek az áldozatok emléke előtt az elmúlt héten Veszprém katonai szervezetei. Magyarország több mint ezer esztendős története nem szűkölködött véráldozatokban. Nemzetünk egyik legnagyobb tragédiája a doni áttöréshez köthető. Pontos adataink ugyan még ma sincsenek, ám annyi bizonyos: nagyrészt megsemmisült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg – mondta el a piarista templomban Labudek Péter alezredes. Folytatás a 2. oldalon.

Porga Gyula polgármester köszöntőjében a koncertet szervező alapítványt méltatva kijelentette: 25 évvel ezelőtt volt egy bátor közösség, akik nemcsak a jövőről kezdtek el gondolkodni, hanem visszatekintettek a múltba is, s egy biztos alapra, egy kősziklára, Brusznyai Árpádra találtak, akire érdemes a város jövőjét alapozni. Az elmúlt negyed évszázad pedig bebizonyította, hogy ez az életmű döntően meghatározta a rendszerváltás időszakát a megyeszékhelyen, s ma is erkölcsi mérceként állítható mindenki elé.  Németh Melinda

Idén a Brusznyai-díjat Schindler Dalma, a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola végzős diákja és Veress József, a veszprémi Dózsa György Általános Iskola igazgatója vehette át.

Schindler Dalma és Veress József vehette át a Brusznyai-díjat

A rangos elismerést ezúttal is az elmúlt hét végén tartott Brusznyai-emlék­ hangversenyen adták át, amelyet immár 25. alkalommal rendezték meg az 1956os forradalom veszprémi mártírjának tiszteletére. A

Pannon Egyetem aulájában ott volt Brusznyai Margit, a kivégzett tanár lánya is, aki beszédében köszönetet mondott a szervező Brusznyai Alapítványnak s mindenkinek, aki tett azért, hogy hagyománnyá váljon a januári

Fotó: Németh

emlékkoncert, amely méltóképp őrzi édesapja emlékét. Elmondta, ugyan csak három és fél éves volt, amikor elvesztette apját, ám több emléket is őrzi róla, s jelenléte, óvó szeretete a mai napig védőernyőként vigyáz rá.


2

veszprĂŠmi

NAP PLUSZ 2014. januĂĄr 17.

Ă ldott az igazak emlĂŠke

AlsóÜrs

Folytatås az 1. oldalról. A megemlÊkezÊst szervező MH 54. VeszprÊm Radarezred parancsnokhelyettese hozzåtette, a magyar katonåk az orosz fronton a jelentős szåmbeli Ês technikai fÜlÊnyben lÊvő ellensÊggel

Tamåsi à ron Énekes madår címŹ szÊkely nÊpi jåtÊkåt mutatja be az Januår 18., szombat 15 óra Endrődi Såndor Reformåtus à ltalå- ÖltÜzkÜdÊs a honfoglalås koråban – Cimbora-program a GyÜrgyi nos Iskola színjåtszó csoportja a DÊnes à ltalånos Iskolåban magyar kultúra napja alkalmåból a Januår 18., szombat 18 óra mŹvelődÊsi håzban 11 Êves a Pannónia – szßletÊsnapi mŹsor a kulturålis kÜzpontban, kÜzremŹkÜdnek: Balatonalmå-

doni åldozatok előtt, majd Szabó GyÜrgy alezredes, reformåtus tåbori lelkÊsz osztotta meg gondolatait a katonåkkal. A Bibliåból idÊzve hangsúlyozta, „az igaznak az emlÊkezete åldott�. – EmlÊkeznßnk kell ezÊrt bajtår-

JanuĂĄr 18., szombat 17 Ăłra

ProgramajĂĄnlĂł di VĂĄros Vegyeskara, Kid Rock & Roll SE, Gurgolya Gyermek NĂŠptĂĄncegyĂźttes, CsillagnyĂ­lĂĄs Balettcsoport, BorostyĂĄn NĂŠpdalkĂśr, RingatĂł Balaton TĂĄncegyĂźttes, Cholnoky MozgĂĄsmĹąvĂŠszeti StĂşdiĂł

BalatonalmĂĄdi JanuĂĄr 17., pĂŠntek 17 Ăłra

Gombåk bemutatåsa videofilmen – az Almådi Gombåszok Asztaltårsasåga programja a Pannónia olvasótermÊben

JanuĂĄr 22., szerda 18 Ăłra

L ap oz zo n b e l e a Ve s z p r ĂŠ m i 7 N ap b a m ĂĄr a f a ce b o o ko n i s! facebook.com/ v e s z p r e m i 7n a p

Magyar kultĂşra napja a PannĂłniĂĄban

JanuĂĄr 25., szombat 17 Ăłra

Ingyenes vĂĄrosi kĂśzĂŠleti hetilap

inap veszprĂŠm Ăźnk hatalmas kincs

2013. februĂĄr

22. • XIX. Êvfolyam

7. szĂĄm

nc A magyar nĂŠptĂĄ EgĂŠsz ĂŠletĂŠben

vĂŠgigkĂ­sĂŠrte

A HÉT TÉMà JA

A legfontosabb a megelőzÊs

GyermekszĂ­nhĂĄz a PannĂłniĂĄban

oldal vezetőjÊt 17.

t feladat van Mindenki előt

folklĂłrunk Ertl

EgyeztetĂŠs a hatĂłsĂĄggal

PĂŠtert, a Nemzeti

TĂĄncszĂ­nhĂĄz

Tanåcs 1990. Az Európa tette kÜzzÊ februår 22-Ên Ênyek åldoa bŹncselekm s ez a zatainak chartåjåt, szåkontinens nap azóta a az åldomos orszågåban 6–7. oldal zatok napja.

Êrintő fejKÜzlekedÊst l egyeztetett lesztÊsekrő i KÜzlekedÊs a Nemzeti Győ-

Hatósåg elnÜkÊvel, GyuPorga ri Gyulåval r szerdån la polgårmeste . a våroshåzån s utån A megbeszÊlÊ tatón tartott sajtótåjÊkoz takiemelte, Porga Gyula a szemÊlålkozójuk cÊlja vÊtel Ês a lyes kapcsolatfel szóló hatósåg munkåjåról volt. Úgy fotåjÊkoztatås a jelentős begalmazott, ål fontos leruhåzåsokn Êrintett hatóhet, hogy az viszonyt åpolsågokkal jó a Győri Gyula jon a våros. megindítåsa folyamatok s lehetőelőtt konzultåcióaz ÜnkorsÊget biztosított månyzat szåmåra. 2. oldalon. Folytatås a

Ă–TĂ“RAI TEA

Apple iPhone-Szerviz nyĂ­lt VeszprĂŠmben Egy Ăşriember, akit tisztelnek

FotĂł: Zwicker

szerviz.hu

Ă VAL!

GARANCI

12. , Csap u.

08090889

FotĂł: NĂŠmeth

szemben, elÊgtelen felszerelÊssel Ês ellåtåssal, embertelen időjåråsi viszonyok kÜzÜtt azt tettÊk, amit tennißk kellett. EskßjßkhÜz hŹen harcoltak, amíg lehetett. TÜbbsÊgßket azonban hiåba vårtåk haza, a Don-kanyarban jeltelen tÜmegsírokban nyugszanak, amelyek az Êrtelmetlen halål mementói. Ezt kÜvetően a megjelentek felållva, egyperces nÊma főhajtåssal tisztelegtek a

sainkra, mert az emlÊkezet åltal tanulunk. Ugyanakkor hålåsnak is kell lennßnk azÊrt, hogy nekßnk csak az emlÊkezÊs kÜtelessÊge jutott – mondta el a tåbori lelkÊsz. ZåråskÊnt Millye Tóth Ferenc Don-kanyar, 1943. januår címŹ versÊt szavalta Szalai MåtÊ hadnagy, majd Szakåcs Tibor őrmester jåtszotta el trombitån a Takarodót.  NÊmeth Melinda

telefonokat szakszerĹąen tudjĂĄk javĂ­tani – mondja a szerviztulajdonos. VeszprĂŠmi ĂźzletĂŠben szinte minden problĂŠmĂĄra tud megoldĂĄst nyĂşjtani vendĂŠgeinek. − LegtĂśbbszĂśr problĂŠma a betĂśrt kijelzĹ‘, a nem mĹąkĂśdĹ‘ kĂśzĂŠpsĹ‘ vagy a bekapcsolĂł gomb, illetve a vĂ­zbe esett kĂŠszĂźlĂŠkek helyrehozĂĄsa. UtĂłbbinĂĄl nagyon fontos a szakszerĹą segĂ­tsĂŠg, sokan esnek ugyanis abba a hibĂĄba, hogy csak kiszĂĄrĂ­tjĂĄk a telefont, majd azt tapasztaljĂĄk pĂĄr nap hĂłnap utĂĄn, hogy nem mĹąkĂśdik. A vĂ­zzel valĂł ĂŠrintkezĂŠs

Egy telek tulajdonjogĂĄrĂłl keveredett vitĂĄba az eplĂŠnyi ĂśnkormĂĄnyzattal NĂŠmeth Ferenc. A fĂŠrfi nyugdĂ­jas korĂĄra idilli kĂśrĂźlmĂŠnyeket teremtett magĂĄnak EplĂŠnyben, egy gyĂśnyĂśrĂť, bakonyi faluban: hatalmas, 1600 nĂŠgyzetmĂŠteres telkĂŠn sajĂĄt tervei szerint felĂşjĂ­tott csalĂĄdi hĂĄzban ĂŠl. De NĂŠmeth Ferenc mĂŠgsem boldog, harcban ĂĄll FiskĂĄl JĂĄnossal, a telepĂźlĂŠs polgĂĄrmesterĂŠvel. A vita telke egy rĂŠszĂŠnek tulajdonjoga

TisztasĂĄg olcsĂłn, egĂŠsz ĂŠvben!

ARANY ĂŠs ezĂźst FeLVĂ sĂ RLĂ sA ĂĄron, b napi a legmagasab

KÉSZPÉNZÉR

T

ARANy:

Ft/gr* 1000 6000–1 Ft/gr* Ezßst: 150 Arany- Ês ezßstpÊnzek ! ÊrmÊk felvåsårlåsa

ĂŠs

RĂŠgi 200 Ft-os ĂŠrmĂŠk felvĂĄsĂĄrlĂĄsa 1000 Ft/db ĂĄron

! C sAk 1 NApig kedden Februår 26-ån, 9–17 óråig!

fÜldszint, ek Håza – Szakszervezet Budapest út 8. VeszprÊm, årtól fßggþen! Az årvåltoztatås

jogĂĄt fenntartjuk

a vilĂĄgpiaci

68933

KettĂŠszelt idill

− Az iskola elvĂŠgzĂŠse utĂĄn rĂśgtĂśn szĂĄmĂ­tĂĄstechnikai terĂźleten helyezkedtem el. Az elmĂşlt Ăśt ĂŠvben szinte csak Apple-termĂŠkekkel foglalkoztam, ezĂŠrt dĂśntĂśttem a szerviz megnyitĂĄsa mellett – mondja RenĂĄtĂł, aki rĂśgtĂśn azt is hozzĂĄteszi vĂĄllalkozĂĄsa egyedĂźlĂĄllĂł a megyeszĂŠkhelyen. – Nem lehet elĂŠgszer hangsĂşlyozni az Iphone-tulajdonosoknak, mennyire fontos, hogy speciĂĄlis szakszervizbe vigyĂŠk problĂŠmĂĄs kĂŠszĂźlĂŠkeiket. KĂźlĂśn gond, hogy a garancia letelte utĂĄn nincs megfelelĹ‘ Ăźzlet, ahol a sĂŠrĂźlt

ugyanis egy kiszårítåssal nem szŹnik meg, mivel a korrodåció veszÊlye tovåbbra is fennåll. A problÊma megoldåsa az ultrahangos tisztítås, amely a kiszårítås mellett a víz korrodåló hatåsåt is megszßnteti, így a kÊszßlÊket mÊg hoszszú ideig lehet hasznålni hangsúlyozza a szakember. A veszprÊmi Iphoneszervizben nemcsak telefonok, hanem az Üsszes Apple-termÊk telepítÊsÊt Ês garanciån túli javítåsåt is vållaljåk, az iPhone szervizhez szßksÊges alkatrÊszek szinte minden kÊszßlÊkhez megtalålhatóak raktårukban. Ezenkívßl januår 17. Ês januår 31. kÜzÜtt kijelzőcsereakciót hirdetnek az Iphone 4/4S típusú kÊszßlÊkekre. Az akcióban 25 szåzalÊk kedvezmÊnnyel cserÊlik a tÜrÜtt alkatrÊszt. (X)

mindent, Itt megtalĂĄl amire porszĂ­vĂłjĂĄhoz szĂźksĂŠge van!

fĂśl 

 rĂŠm vĂ­z lĂł) UMHU

 ĂœzhĂĄz WWWPORZSAKCENTR 4EL Ă™

VeszprĂŠm

A doni hősÜk eskßjßkhÜz hŹen harcoltak, amíg lehetett, hangsúlyozta Labudek PÊter alezredes a katonai megemlÊkezÊsen

becsßletes Szeretem a nyílt, akik szorgaembereket, renlommal, tisztessÊggel – fogalmazta det tartanak t Kormos meg ÊletfilozófiåjåBútorgyår Ernő, a Balaton t elnÜkZrt. nyugalmazot 9. oldal ója vezÊrigazgat

68933

www.nemeth

70-317-3535 Tel.: 88-565-420, AutĂłjavĂ­tĂĄs ĂĄlat Eredetvizsg s vizsgĂĄztatĂĄ MĂťszaki Ăšj zĂśldkĂĄrtya olajcsere Ingyenes enĂ­tĂŠs klĂ­mafertĂľtl Ă“zonos gtalanĂ­tĂĄs UtastĂŠr-sza

08090880

az NKH elnĂśke

08090877

HiĂĄnypĂłtlĂł vĂĄllalkozĂĄskĂŠnt nyitotta szervizĂŠt BĂĄndli RenĂĄtĂł, aki idestova mĂĄr Ăśt ĂŠve foglalkozik Apple-termĂŠkek telepĂ­tĂŠsĂŠvel ĂŠs javĂ­tĂĄsĂĄval. MunkĂĄjĂĄrĂłl belvĂĄrosi ĂźzletĂŠben beszĂŠlgettĂźnk vele. FotĂł: MĂĄtyus

Győri Gyula,

ĂĄt okleveleiket

szomvehette åt oklevelÊt FőisNegyvenÜt hallgatói Érseki Hittudomånyi baton, a VeszprÊm ßnnepsÊgÊn. sztó kola diplomao , de az eset-

08090484

rektortĂłl vehettĂŠk

Varga IstvĂĄn

08090913

hallgatĂłi dr.

. vålasztottak fontos hivatåst hogy higgy b, „A legfontosab fogalcsinålsz!� – abban, amit BÜjte Csaba mazott. VÊgezetßl szavait ferences szerzetes a vÊgzősÜkadta útravalónak i a felszembenÊzn feladni kåra vållalkoztak n van kihez nek: „Merj hat hittanem szabad IdÊn egy teológus, munkås leges kudarcokba bízik a adattal, Hozzåtette, szociålis soha!�. fordulniuk. når Ês 38 nevÊben Rettetovåbbi gyßmÜlkÜtelÊkÊből, A hallgatók Ês kerßlt ki a főiskola búcsúztat- kÊt intÊzmÊny dÊsÊben. szociålis munka etårsaik tő gi Mårk csÜző egyßttmŹkÜ tanårok Ês tanszÊkveze Tímea hittanår-nev József PrÊsing Albert búcsútåk őket. feladatra våla Pannon szakos hallgató kifejtette, nehÊz Paksi Låszló, hiszen lőtanår intÊzmÊnytől. Filológiai Ês a fiatalok, zott az Egyetem Modern ÊmethmeliNda Karå- lalkoztak kevÊs pÊnz jut a N tudomånyi , manapsåg Tårsadalom de mÊgis úgy fogalmazott szociålis terßletre, nak oktatója munemberfeletti ne feledjÊk,

yi főiskola vÊgzős A hittudomån

iPHONE & iPAD miatt pattant ki: a terĂźletet mindkĂŠt fĂŠl, az ĂśnkormĂĄnyzat ĂŠs Ă´ is jĂłhiszemĂťen magĂĄĂŠnak vallja, perrel fenyegetĂ´znek.

Keresse Ă­rĂĄsunkat a szombati NaplĂłban!

Regionålis hetilap • A Maraton Lapcsoport tagja

+

JAVĂ?TĂ S AKĂ R 1-2 Ă“RA ALATT SOS GYORSSZERVIZ

8200 VeszprĂŠm CserhĂĄt u.5 (Hello Gsm emeletĂŠn)

Tel: +36-70/526-6666

www.iphoneszervizveszprem.com

A lap ingyenes • Megjelenik 20 475 pÊldånyban AlsóÜrs, Balatonalmådi, Balatonfßred, BalatonfŹzfő, Bånd, Csopak, FelsőÜrs, Herend, LitÊr, Mårkó, Nemesvåmos, Szentkirålyszabadja, Vårpalota telepßlÊseken. Főszerkesztő: Heffler GyÜrgy Lapigazgató: Ugray Adriån Felelős szerkesztő: Måtyus Tamås SzerkesztősÊg: VeszprÊm, Håzgyåri út 12. Tel./fax: (88)400-400, 541-780 e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu Postacím: 8201 veszprÊm, Pf. 553 ApróhirdetÊs felvÊtel: VeszprÊmi Hirdető Iroda, VeszprÊm, Kossuth u. 6. fÊlemelet Kiadó: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft. VeszprÊm, Håzgyåri út 12. http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu Tel.: 88/541-763, fax: 88/541-688 Felelős kiadó: Szabó Miklós, KåzmÊr Judit Ês Heffler GyÜrgy ßgyvezető igazgatók ISSN: 1789-6703 Nyomdai munkåk: Pannon Lapok Tårsasåga Nyomdai KÜzpont VeszprÊm, Håzgyåri út 12. Felelős vezető: Horvåth Gåbor • MegrendelÊs szåma: V 02/2014. Terjeszti a Pannon Lapok Tårsasåga


3

NAP PLUSZ

2014. január 17.

Január 25., szombat 19 óra A Vöröskereszt vörösberényi alapszervezetének jótékonysági bálja a vörösberényi kultúrházban

Éjjeli menedékhely

Alapítványunk közel 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 1461 Bp. Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355 06 (70) 330-5384 E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!

Január 31-ig Molnár C. Pál és Kontuly Béla emlékkiállítás a Pannóniában

Május 1-jéig Az én Almá-diáim címmel fotókiállítás a vasúti aluljáróban

Balatonfüred Január 18., szombat 19 óra Agatha Christie: Egérfogó – rádiószínház a Vaszary Galériában, közreműködnek a veszprémi Petőfi Színház színművészei

Január 22., szerda Magyar kultúra napja: Petőfi Színház Január 19., vasárnap 18 óra Éjjeli menedékhely 12.00 koszorúzás a Kölcsey-szobornál; 15.30 kultúra-napi beszélgetés dr. Pozsgay Imrével a Vaszary Villá- Január 23., csütörtök 19 óra Tábori Kabóca Bábszínház ban; 18.00 ünnepi műsor az Anna piknik – bérletszünet Január 19., vasárnap 11 óra Óz, a nagy Grand Hotelben Január 25., szombat 19 óra Grace és varázsló – bemutató előadás Gloria – 1. bérlet Január 25., szombat 15 órától Január 22., szerda 10 óra Óz, a nagy Vincze-napi borünnep az Anna Január 26., vasárnap 19 óra Grace és varázsló – bérletes előadás Gloria – 4. bérlet Grand Hotelben Január 23., csütörtök 10 óra Óz a nagy Pannon Várszínház Március 2-áig varázsló – bérletes előadás Forradalmár, próféta, melós – Kondor Helyszín: Hangvilla Január 26., vasárnap 11 óra A HoldkiBéla Kossuth-díjas festőművész Január 25., szombat 19 óra Képzelt rály palotája riport egy amerikai popfesztiválról kiállítása a Vaszary-villában

Színházak

Megújuló újság, megújuló lehetőségek!

Petőfi Színház Január 17., péntek 19 óra A víg özvegy – Brusznyai Árpád-bérlet Január 18., szombat 16 óra Varázsfuvola – bérletszünet Január 19., vasárnap 18 óra Éjjeli menedékhely – Déryné-bérlet Január 21., kedd 19 óra Éjjeli menedékhely – Kolontár-bérlet Január 22., szerda 17 óra Légy jó mindhalálig – Ifjúsági bérlet Január 23., csütörtök 15 óra Légy jó mindhalálig – bérletszünet Január 24., péntek 15 óra Tündér Míra – Pinokkió-bérlet Január 25., szombat 17 óra Ádámok és Évák ünnepe – bérletszünet

Latinovits–Bujtor Játékszín Január 18., szombat 19 óra Drága Gizám! – 5. bérlet Január 21., kedd 14 óra Tábori piknik – Padányi-bérlet Január 22., szerda 19 óra Bor, zene, vers – bérletszünet

Keresse lapunkat

Hétfő (01.20.) 8.00–18.00 Napközben balatoni körkép élő kapcsolásokkal 18.00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből, 6. rész 18.30 Nagyítás – Vendég: Katzirz Béla egykori válogatott labdarúgó, ügyvéd 19.00 Kapospont – hírműsor 19.15 Sportmagazin 19.30 Középkori várromok Magyarországon – ismeretterjesztő film, 1. rész 19.45 Az Ngorongoro kráter orrszarvúi – ismeretterjesztő film 20.15 Tűzharc – akciófilm, Fsz.: Stephen Baldwin (12) 21.45 Séta az égen – ismeretterjesztő film 22.05 Éjszakai panoráma (benne: esti műsoraink ismétlése) Kedd (01.21.) 8.00–18.00 Napközben balatoni körkép élő kapcsolásokkal 18.00 Vezúv – ismeretterjesztő film 18.30 PartySztár – zenés tehetségkutató, 7. rész 19.00 Kapospont – hírműsor 19.15 Sportmagazin 19.30 Mindenkinek jár az unalom – stand up comedy, 8. rész 20.00 A doktor – szórakoztató egészségügyi műsor, 4. rész 20.30 Fekete Amerika – filmdráma 22.00 Éjszakai panoráma Szerda (01.22.) 8.00–18.00 Napközben balatoni körkép élő kapcsolásokkal 18.00 Stresszkezelés a munkahelyen – oktató film, 1. rész 18.30 Bivalyrezervátum Kápolnapusztán – ismeretterjesztő film 19.00 Kapospont – hírműsor 19.15 Sportmagazin 19.30 Mindentudás Egyeteme 5. rész – ismeretterjesztő előadás 20.20 Vissza a gyökerekhez – ismeretterjesztő film 20.40 Halálos merülés – akciófilm, Fsz.. Michael Dudikoff (12) 22.00 Éjszakai panoráma (benne: esti műsoraink ismétlése)

Péntek (01.24.) 8.00–18.00 Napközben balatoni körkép élő kapcsolásokkal 18.00 GN-Töbör – ismeretterjesztő film 18.30 Balatoni programajánló 18.40 Az ezeréves határon – ismeretterjesztő film 19.00 Kapospont – hírműsor 19.15 Sportmagazin 19.30 Korzó – közéleti magazin 20.30 Dörzsik, a 700 éves forrás – ismeretterjesztő film 21.00 Vihar – akciófilm, Fsz.: Martin Sheen (12) 22.30 Éjszakai panoráma (benne: esti műsoraink ismétlése) Szombat (01.25.) – Vasárnap (01.26.) 8.00–17.00 Napközben balatoni körkép élő kapcsolásokkal 17.00 Bencze Show mix – beszélgetés ismert emberekkel 17.30 Balatoni utazás – ismeretterjesztő sorozat, 13. rész 18.00 Közéleti Kávéház – Vendég: Schiffer Miklós stílustanácsadó 18.45 A medvék és én – ismeretterjesztő film 19.20 Őrjítő szerelem – filmdráma, Fsz.: Christian Slater (12) 20.55 Csörgő–lyuk – ismeretterjesztő film 21.30 Mindenkinek jár az unalom – stand up comedy, 9. rész 22.00 Éjszakai panoráma (benne: esti műsoraink ismétlése)

Mendelssohn-bérlet a Hangvillában Januárban indul a Mendelssohn Kamarazenekar bérleti koncertsorozata A Mendelssohn Kamarazenekar öt hangversenyből álló új bérleti sorozata január 23-án, illetve 24-én indul Veszprém vadonatúj hangversenytermében, a Hangvillában, és havonta egyegy koncertet tartalmaz. A sorozat első hangversenyének műsorán két örökérvényű remekmű szerepel. Az első részben Vivaldi: A négy évszak című kompozícióját adja elő az együttes Kováts Péter hegedűművész szólójával, szünet után pedig Csajkovszkij Vonósszerenádja csendül fel. A Hangvilla megnyitásával lehe-

tőség nyílik új bérletesek fogadására is, ezért minden programot két estén is előad a kamarazenekar. A további koncertek meghívott vendégei között köszönthetjük Snétberger Ferenc Lisztdíjas gitárművészt, akivel már New Yorkban és Washingtonban is fellépett az együttes, s nagy sikerrel mutatták be közösen a most is felcsendülő gyönyörű gitárversenyét. Itt lesz Kelemen Barnabás Kossuth-díjas hegedűművész is, aki káprázatosan virtuóz műveket

fog játszani a kamarazenekarral. S nem maradhat el a farsangi hangverseny sem, melyre az idén a Kossuthdíjas Muzsikás Együttes érkezik, hogy egy féktelen, közös farsangi mulatozást tartson a Mendelssohn Kamarazenekar tagjaival. Szeretettel várunk minden zenekedvelőt a Hangvillába, a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenysorozatára! Jegy- és bérletárusítás a Petőfi Színház jegyirodájában hétfőtől csütörtökig 8:00–16:00 óráig, pénteken 8:00–14:00 óráig.

MENDELSSOHN

KAMARAZENEKAR

MENDELSSOHN BÉRLET 1. hangverseny január 23., ill. 24. este 7 óra HANGVILLA, Veszprém

VIVALDI:

A négy évszak

CSAJKOVSZKIJ: Vonósszerenád Közreműködik:

MeGjelenT a nyári uTazási KaTalóGusunK.

Kováts Péter hegedűművész

69758

Görögország (9 helyszín) és Török Riviéra veszprémi buszindulásokkal felár nélkül. 8% kedvezmény január 31-ig valamennyi ajánlatunkból! Tájékozódjon weboldalunkon: www.grandtours.hu, vagy partner irodáinknál. Grand Tours 2000 Kft, Debrecen, 52/448-348

Csütörtök (01.23.) 8.00–18.00 Napközben balatoni körkép élő kapcsolásokkal 18.00 Balatoni programajánló 18.10 Sólyomszárnyon – ismeretterjesztő film 18.40 Olasz ételek kavalkádja a veszprémi Villa Mediciben 19.00 Kapospont – hírműsor 19.15 Sportmagazin 19.30 A Balaton helyzete – előadássorozat, 3. rész 20.10 Pódium archív – Triangle koncert 20.40 Rideg valóság – western film, Fsz.: Burt Reynolds (12) 22.10 Éjszakai panoráma (benne: esti műsoraink ismétlése)

8630 Balatonboglár, Szabadság utca 19., 06 20/772-56-80, www.suprabalatontv.hu, Adásunk a UPC 502-es csatornáján látható!

R0007/92/1999

az interneten: www.maraton.hu

Sérelmek a pszichiátrián

Jegy- és bérletárusítás: Petőfi Színház jegyiroda H–CS 8:00–16:00, P 8:00–14:00

69851

veszprémi


4

veszprémi

NAP PLUSZ 2014. január 17.

Megszületett a bérmegállapodás Rövidáru

Lakástextil

BÚTORSZÖVET AKCIÓ! 6 m alatt 6-15 m között 15 m felett

kedvezmény

-20% -40% -60%

(A kedvezmény csak az egy végből levágott bútorszövetekre vonatkozik! Az akció 2014. február 28-ig tart, más kedvezményekkel nem összevonható) VESZPRÉM: Nyitva tartás Hétfő–péntek 9.00–17.30 Szombat 9.00–12.00

BALATONFÜRED: Nyitva tartás Hétfő–szombat 9.00–20.00 Vasárnap 9.00–19.00

Stromfeld Aurél u. 1. Tel./fax: (+36) 88 425 743

TESCO üzletsor Mobil: (+36) 70 428 3009

Textilház

Tel./fax: (+36) 88 442 939

info@rofos.hu www.rofos.hu

69855

Lajos u. 6. RŐFÖS Kossuth (félemelet)

szege először haladja meg a 100 ezer forintot és figyelembe véve a jövő évre várt 2,4 százalékos inflációt, ez az emelés további reálbérnövekedést jelent. A kormány továbbra is tartja ma-

VKSZ logó 04.

VKSZ kislogó 01.

Adja fel apróhirdetését lapunkba Veszprém belvárosában!

VKSZ kislogó 02.

Tisztelt Ügyfeleink!

Vállalatunk munkatársat keres az alábbi pozícióba

PÁLYÁZATI PROJEKTKOORDINÁTOR (Veszprém)

Feladatok: q Pályázati források és lehetőségek feltérképezése, q A hazai pályázati rendszer változásainak q folyamatos nyomonkövetése, q Javaslat kidolgozása új pályázati projektek indítására, q A pályázati kiírás tartalmi és formai igényének q megfelelő pályázati dokumentáció q teljeskörű kidolgozása. Teljes körű pályázati projekt management

A logó színei: Pantone 3298 C; CMYK: 100-0-57-42; RGB: 0-113-97 Pantone 729 C; CMYK: 0-31-62-18; RGB: 211-157-96 Pantone 1797 C; CMYK: 0-100-99-4; RGB: 227-27-35 Pantone 431 C; CMYK: 11-1-0-64; RGB: 106-115-123

a Parkolási üzem új címe:

69225

Alkalmazott betűtípus: GILL SANS MT PRO BOLD

Veszprémi Hirdető Iroda

Pályázati projektek kidolgozása

VKSZ korona

Veszprém, Bagolyvári u. 1. (Lovassy Gimnáziummal szembeni Parkolóház földszinti irodája)

q q q q q q q q

Kossuth u. 6., húszemeletes félemelet

Nyertes pályázati projektek megvalósításának koordinálása és sikeres végrehajtásának biztosítása, A pályázati projekt kereteibe tartozó beszerzési és létszámfelvételi folyamatok ellenőrzése és nyomonkövetése, A pályázati projekt könyvelési rendjének ellenőrzése, A pályázati projekt mérföldköveihez kötött jelentési 15 és elszámolási kötelezettségek végrehajtása.

megújuló újság, megújuló lehetőségek

TűleveleS az oTTHona?

Elvárások: q q q q q q q q q q

nem a! m é l b pro

Felsőfokú gazdasági végzettség, Az európai uniós forrásokra épülő hazai pályázati rendszer (elsősorban a GOP) ismerete, Pályázatkészítésben és pályázati projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat, A MS Office programcsomag professzionális szintű ismerete, Tárgyalóképes angol nyelvtudás, Önállóság, Magas szintű problémamegoldó képesség.

kÄRcheR k55 akkumulátoros seprő

csak

Amit kínálunk: q q q q

17 900 Ft

Gazdaságilag biztos jövőkép, rugalmas munkaidő, Egészségmegörző programok, környezetbarát szemléletmód, Nemzetközi mérnöki projektek, pezsgő vállalati élet.

a készlet erejéig

www.continental-karrier.hu

Porzsák SzakÉRTŐ

8200 Veszprém, radnóti tér 2., (radnóti irodaház) ny.: H–P.: 8–17, szo.: 8–12 Tel.: 20/392-9070 69797

KörnyezetünK szolgálatában! Kérdezzen tőlünk Ön is! vkszrt@vkszrt.hu

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük magyar és angol nyelvű önéletrajzát, motivációs levelét küldje a Continental Automotive Hungary Kft. emberi erőforrás osztályára, Béndek Katalin részére e-mailben a karrier.veszprem@continental-corporation.com címre.

gát a parlament által elfogadott 2014-es makrogazdasági célokhoz, mutatókhoz, így továbbra is 2,4 százalékos éves átlagos inflációval számol 2014-re – fűzte hozzá a miniszter. mti

69107

Méteráru

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek vezetőivel aláírta a 2014-es bérekről szóló megállapodást. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke az aláírás előtt emlékeztetett arra, hogy a december elején született megállapodás szerint 2014-ben a minimálbér 3,6 százalékkal 101 500, a garantált bérminimum 3,5 százalékkal 118 ezer forintra emelkedik, és a jövő évi bértárgyalásokra 3,5 százalékos emelést javasolnak a szociális partnerek. Varga Mihály kiemelte: 2014-ben a minimálbér ös�-

márkaképviselet.


veszprémi

5

NAP PLUSZ

2014. január 17.

állásbörze

a veszprémi 7 nap plusz melléklete

Két új blokk épülhet az erőműben Két új erőműblokkot épít Magyarországon az orosz Roszatom állami atomenergetikai konszern, a 10–12 milliárd eurós, tender nélküli beruházáshoz Oroszország államközi hitelt biztosít, amelynek futamideje 30 év. Mindezt Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár jelentette be kedden Budapesten, mi­ után Moszkvában orosz– magyar nukleáris energiai megállapodást írtak alá. Tájékoztatása szerint az első új paksi blokk 2023-ban kezdhet működni és ezzel tovább nő Magyarország energetikai függetlensége. Lázár János újságírók előtt hangsúlyozta: az elké-

szült erőmű magyar állami tulajdonban marad. Az új blokkokról szóló terveket a magyar kormány megküldte Brüsszelnek, amely nem emelt vétót – közölte az államtitkár, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a beruházással éves szinten egy százalékkal bővülhet a bruttó hazai termék (GDP), és tízezer új munkahely jöhet létre. A beruházás költségének 80 százaléka származik az

Oroszországgal kötendő pénzügyi megállapodásból, a maradék 20 százalék magyar önerő – mondta. Az orosz fővárosban magyar részről Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, orosz részről pedig Szergej Kirijenko, a Roszatom elnöke írta alá az egyezményt Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő jelenlétében.  mti

Dohányzásról való leszokás, elvonási tünetek nélkül A dohányzók átlag 68%-a szeretne leszokni a dohányzásról, de ez csupán 3%-uknak sikerül akaraterejükre támaszkodva. A maradéknak segíthet az új biorezonancia terápiás készülék.  A sikertelenség oka, a nikotinfüggőség, melyről leszokni igen komoly testi és lelki megterhelést jelent. A dohányzás során minden egyes szippantással nikotin kerül az agyba, ennek hatására dopamin és noradrenalin szabadul fel. Rendszeres dohányzás mellett a szervezet hozzászokik ehhez az állapothoz és egy esetleges nikotinelvonás ingerlékenységet, szorongást válthat ki. Az eddigi  leszokást segítő szerek általában a dohányzással bevitt nikotinmennyiséget pótolták. Ez esetben azonban nem lehet jól kontrollálni a leszokást, hiszen a folyamatos csökkentés is elvonási tüneteket okozott. A szenvedélybetegségek leküzdésére kifejlesztett legújabb eljárás a biofizikai orvoslás alapját képező biorezonancia

terápia, kezelő eszköze a Mobile Cell Com készülék. A kezelés elméleti lényege, hogy minden élőlény elektromágneses rezgéseket bocsát ki és fogad be, amelyek az egészségi állapotra vonatkozó információkat hordozzák. Az MCC készülék ezeket a rezgéseket olvassa le. A kóros, diszharmonikus rezgéseket kioltja, a legyengült egészséges rezgéseket, pedig felerősíti; majd ezeket a korrigált rezgéseket visszajuttatja a szervezetbe. A páciens így mentesül a gyógyszeres kezeléstől és annak mellékhatásaitól. A kezelés egyénre szabottan, fájdalommentesen és minden mellékhatás nélkül megszünteti a nikotin utáni vágyat. A nikotinéhség és a rágyújtás utáni késztetés a kezelést követő néhány órán belül vagy néhány napon belül megszűnik. A legtöbb páciens esetén már egy alkalom elegendő a sikerhez, ritkábban szükség van egy következő alkalomra is. (X) Sefcsik Károly +36 70 297 3320 www.somaegeszsegtar.hu

ÉletMagHáz Veszprém, Dózsa Gy. út 23. www.eletmaghaz.hu

Szívesen dolgozna egy innovatív, menetbiztonság technikai termékeket fejlesztő és gyártó vállalatnál? Hamarosan induló projektünkhöz műszaki beállítottságú, új feladatokra nyitott munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókra:

q q q q q q q

Tesztmérnök Teszt technikus Prototípus mérnök Applikációs projekt mérnök Termékfejlesztő mérnök Minőségbiztosítási mérnök Fröccsöntő mérnök

Amit kínálunk:

Új év, új lehetőség! www.continental-karrier.hu

Termékek széles skálája szinte minden személygépjárműhöz, Gazdaságilag biztos jövőkép, rugalmas munkaidő, Egészségmegörző programok, környezetbarát szemléletmód, Pezsgő vállalati élet.

Ha szívesen dolgozna nálunk, magyar és angol nyelvű önéletrajzát küldje a Continental Automotive Hungary Kft. emberi erőforrás osztályára Béndek Katalin, vagy Fribért Csilla részére e-mailben. karrier.veszprem@continental-corporation.com

68927

q q q q q q q


6

veszprémi

NAP PLUSZ 2014. január 17.

Nettó 120.000Ft-os keresettel fiatalok jelentkezését várjuk kereskedelmi céghez Veszprémbe összetett feladatkörre. (Kereskedelem, szervezés, raktárkészlet kezelés, adminisztráció) Végzettség nem szükséges. 20616-7450

ÁLLÁST KÍNÁL

ÁLLÁST KERES Diplomás nő ügyintézést, idősgondozást, gyermekfelügyeletet tanácsadást vállal +36-202204837 (Vp-ben)

Nemesvámosi partnercégünk részére

raktárostargoncás

Nő, 63éves, délutáni gyermekfelügyeletet idősgondozást, ügyintézést vállalok. Elérhetőség: 06-20-4630-658

munkavállalókat keresünk. Elvárások: OKJ targoncavezető bizonyítvány, többműszakos munkarend vállalása Jelentkezés a e-mailcímre küldött önéletrajzzal. Bővebb információ: 20/6655-257 www.prohuman.hu

NYARALÓ Balatonalmádiban eladó egyszintes ikernyaraló 353 nm-es telekkel. Az ingatlan tehermentes, összközműves! 6,9MFt 30/ 4531889

CSALÁDI HÁZ

69215

veszprem@prohuman.hu

Szakképzett nagy gyakorlattal rendelkező társasházkezelő megbízást vállal. Tel: 30-3101954

Mérnökasszisztens munkakörbe Autocad ismeretekkel rendelkező mély- vagy magasépítő technikus munkatársat keresünk Veszprémbe. Önéletrajz: kristaly@kristaly.hu Veszprémi presszóba gyakorlattal rendelkező pultost felveszek éves állásra. 70-940-7447 Üzletkötőket keresünk szolgáltatási területre. 30-907-2236 kohidizs@kohidmedia.hu

Szép új lakóház Márkón, Kőhát utcában 22.800.000Ft-ért eladó. 1250négyzetméter rendezett kert, négyszobás garázsos és A+ energetika besorolású. 06-20-472-7062, 06-20-5873930 Gyulafirátóton igényesen felújított kertes családi ház 106nm eladó. 14,5M 702026-730

Márkón eladó egy A+-os energetikai besorolású, új építésű, könnyűszerkezetes családi ház. Az ingatlan, 3 szoba nappalis, tetőtér beépíthető. 20 MFt 30/ 860-1967

Veszprémben, Füredi útnál kifogástalan állapotú sorház eladó. 19.500.000 06-20-214-9555

Energiatanúsítvány gyorsan, akciós áron. Rajki Tamás üzemmérnök. 06-30-2839898, www.rajkitamas.hu

Veszprémben, Csizmadia utcában szélső sorházrész eladó. Tel: 06-30-374-1839

Gyulafirátóton 3 szobás családi ház (nem vizes) olcsón eladó. 70-320-1196

TELEK

Veszprémben Kiskőrösi utcában 2011-ben épült 110nm alapterületű kétszintes 6szobás családi ház 500nm telekkel eladó. Iá:39,5MFt Érd:06-30-425-8708 Dózsavárosban kétgenerációs várpanorámás családi ház (2x80nm) eladó 16.500.000 0670-415-9761 Szélső sorházi lakás 200nm szép kerttel Veszprém csendes helyén tulajdonostól eladó. 70592-4741 Eladó Nemesvámoson kétszintes családi ház központi helyen. Kert, melléképület, garázs. 20.000.000 06-88-265-855 Nemesvámoson négyszobás családi ház 900 nm telken eladó. 70-320-1196 Cholnokyn sorházi ház eladó 220 nm, négyszobás + nappali. 70336-0965

Keresek Veszprémben jó állapotú sorházat! Köszönettel várom hívását! 06-20-2149-555

DUNA HOUSE

Határozott idejű szerződéssel munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

Veszprémben a Jeruzsálemhegyen csendes zsákutca végén, a belvárostól 5percre 690nm és mellette 219nm építési telek egyben eladó. Közművekkel és kész építési tervvel. Tel: 209754-050 Csatáron 2108 nm telek 18 nm mobilházzal bekerítve, gyümölcsfákkal eladó az aszfaltos mellett. Iár: 1.750.000 Ft 702903-873 Veszprémtől 25 km-re tulajdonostól termőföld eladó 1,1 millió forintért 06-20-9324-512

LAKÁS I.emeleti téglalakás Veszprémben Vécsey utcában, 2002-es építésű egyedi gáz-cirkófűtéses, 53nm+9nm erkélyes rendkívül alacsony rezsijű másfél szobás tulajdonostól eladó! Se nem nagy, se nem pici, otthonra találjon benne, ki megveszi! 20310-8387 MM Ingatlaniroda Veszprém, Eötvös 2. 70-617-4998, www.mindenmester.hu Keresünk-kínálunk ingatlanokat Várpalotán az Erdődy utcában eladó egy 63nm.-es 3szobás lakás. Kiváló elosztás szolgálja az ott lakók kényelmét. Rendkívül tágas, napfényes kellemes otthon. 20/2606262

Zircen Fáy utcában eladó egy tetőtéri, panorámás, 57 m2-es, 2 szoba, étkezős, tégla lakás. Csendes környék, közelben boltok, iskola, tanuszoda. 6,5 Mft 20/3236398 Várpalotán a Szabolcska M. utcában eladó 55nm-es 3 szobás napfényes, hangulatos lakás. Az ingatlan szépen felújított igényesen alakított.6,9M-Ft 20/ 2606262 Balatonalmádi közkedvelt részén eladó egy panorámás, nagy teraszos, 3 szobás lakás. Az ingatlanhoz tartozik egy garázs és egy garzon lakás is. 15,8 MFt 30/4531889 Hőszigetelt 2.emeletes társasházban új nyílászáró, egyedi gázfűtés, 74nm+pince, lakás centrumközelben tulajdonostól eladó. 16mill. +36-30-6011713, 30-421-6661 Várpalota legkedveltebb részén, hibátlan, újszerű, minőségi, társasházban,65 nm-es, 3szobás, erkélyes (5nm), 2.emeleti, gázcirkó fűtéses lakás eladó!20/ 2606262 Várpalota közkedvelt részén eladó egy 54nm.-es 2 szobás lakás. Műanyag nyílászárós szigetelt ingatlan. Így rendkívül olcsó a rezsije és a közös költsége is.5,6MFt20/2606262 Veszprém, Május 1.utcában 75nm-es felújított, 1+2félszobás, étkezős, egyedi fűtésű, kertes téglalakás tulajdonostól eladó. 06-30-754-5862 Várpalota, Korompay utcában eladó 50nm.-es 2 szobás lakás. Teljes felújításon esett át a közelmúltban. 5,9MFt 20/ 2606262 Balatonfüred legpanorámásabb részén eladó egy második emeleti 2 szobás nagy erkélyes lakás. Irányár: 13,7 MFt 30 4531889

plusz 1 ajándékba!

www.dh.hu/veszprem Veszprém, Munkácsy M. u. 3/B. 88/780-850

69875

BETANÍTOTT MUNKÁS • Minimum 8 általános iskolai végzettség • Jó munkabírás, megbízhatóság Jelentkezés: • Egy műszakos munkarend,és túlóra vállalása esetén (Szerelde): 88/ 523-563-as telefonszámon • Több műszakos munkarend vállalása esetén: 88/ 515-506-os telefonszámon

Veszprémben, egyetemnél egyszoba-étkezős első emeleti gázkonvektoros lakás új konyhabútorral eladó. 06-30-5371881

Amennyiben kedd 12 óráig megrendeli apróhirdetését a Veszprémi 7 Napban és a Veszprémi 7 Nap Pluszban,

TARGONCAVEZETŐ, RAKTÁROS • Gázüzemű és elektromos targoncavezetői engedély – OKJ bizonyítvánnyal • Erkölcsi bizonyítvány • Munkakörnek megfelelő szakmai tapasztalat • Több műszakos munkarend vállalása • Jelentkezés: nemesvámosi raktárba 88/ 515-624-es telefonszámon

2013 . május

vesz prém i na p

Ková a ba cs Petra llagó lett k sz épe

A ve lapunk szprém sá na Ba ll i Kovác agó vá Petr más k összesí k Sz css P épe etra let od te mad ik Ho szav t rv tt gy ik közt Király áth Esz őz te s azáter, ter, e, a Edi vég ze ped ig Ho na let a ha rtt az élen rváth t, a fiú . Ge rg k ely VES M ÁTYU

ZPR

Tovvááb bbvin ni a

FESTŐ Fűnyíró alkatrészek festése az előírt színben és rétegvastagságban Szakmunkás végzettség Porfestési vagy autófényezői gyakorlat előnyt jelent Jelentkezés: 88/ 515-506-os telefonszámon

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS • • • •

Keresek Veszprémben eladó jó állapotú családi házat! Érd: 0620-2149-555

Veszprémben kétlakásos családi ház műhellyel, garázzsal, nagy telken eladó. 06-30-244-1638

MTD Hungária Kft.

• • • •

Veszprém egyetemi városrészében 900nm telken 1975-ben épült 85nm alapterületű szuterénos családi ház alápincézve garázzsal jó állapotban eladó. Iá: 25,9M Ft Érd: 06-20-2816863

10. • X

A ves zprém i Czv etkó Nikolet t úgy

Petr a ÉM I a ba lett | MEG lla YE I I nG YE nES szép gók köZ e idén éL Et I h EtIA ves PetrLa zpré Pet S

PLUS Z ra aP

fűzfői főor vos e mlék ét 2013 XIV . május . évf 1 olya 0., pén m, 18 tek . szám

mi

Ko vá

cs

IX. évfoly am

18. s zá

m

Ing yen közélet es vá i heti rosi lap

érzi,

meg találta a

Elke zdőd tek a vizsg ák hely ét a s zágul dó cir kusz világá ban

titká Ist vá r vasárna szob n emlék p a B uj or tonfüre avatá ére állí tor tott sá n Am den. Balatun k, ikor sz obr ut utók ókor jelet ha ot állí nak, gy unk eg egyy váro eg y h ely az s g azdag szín ín,, od ik

16. o ldal

A HÉ

T TÉ

Kitün MÁJA is áta tetések dtak et

mindkét újságban mind

megjelenést adunk

Előírásoknak való megfelelés biztosítása Középfokú műszaki végzettség Gépszerelési,- méréstechnikai tapasztalat előnyt jelent Jelentkezés: 88/ 515-550-es telefonszámon

Az akciós akciós ajánlat ajánlat csak csak két két egymást egymást követő követő héten héten megjelenő megjelenő

ugyanazon ugyanazon lakossági lakossági apróhirdetésre apróhirdetésre vonatkozik! vonatkozik!

Keresse akciónkat a Veszprémi Hirdető Iroda Kft.-nél!

Ha állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, és úgy gondolja, megfelel elvárásainknak, kérjük, telefonáljon (munkaidőben 7:00 – 14:00-ig) vagy küldje el önéletrajzát a hr.hungary@mtdproducts.com e-mail címre, vagy az alábbi címre.

Veszprém, Kossuth Lajos u. 6. félemelet. Telefon: 06(88)423-639 E-mail: veszpremihirdeto@chello.hu Akciónk a 201. január 1. és 2014. január 31. között a Veszprémi Hirdető Irodában (Veszprém, Kossuth u. 6. – húszemeletes félemelet) feladott lakossági apróhirdetésekre vonatkozik. Az akció időtartama alatt a Veszprémi 7 Napba és a Veszprémi 7 Nap Pluszba kombinált áron feladott ugyanazon apróhir-

MTD Hungária Kft. 8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. út 1. www.mtdhungaria.hu

detés egymást követő két héten jelenik meg, a lapunkban vagy a Veszprémi Hirdető Irodában található apróhirdetési szelvény díjszabása szerint. A jeligés 69 85 9

hirdetés és a kiemelés díjára az akció nem vonatkozik. Megjelenési nap: péntekenként. Hirdetésfeladási határidő: a megjelenési héten kedd 12 óráig.

megújuló újságok, megújuló lehetőségek


veszprémi

7

NAP PLUSZ

Tel.: 88/329-190, 30/904-2007 • www.mobilugynokseg.hu

Keresek Veszprémben kettő vagy háromszobás téglalakást sürgősen. 06-20-214-9555

Másfél szobás lakás eladó vagy kiadó. Tel: 06-20-211-9592

Jutasi úti másfél szobás, egyedifűtésű, jó állapotú téglalakás eladó. 30-268-3389

Veszprémben Egyetemnél 82 négyzetméteres cirkós, tetőtéri téglalakás 10.500.000 06-202149-555

Napfényes hajmáskéri másfél szobás, részben felújított áron alul eladó 3,2M 06-30-937-5876

Veszprémben, Május 1.utcában négyszobás felújított, 1.emeleti társasházi lakás kertkapcsolattal eladó. 20-4655-967 Kétszobás, felújított, klímás, 2. emeleti, erkélypanorámás, szigetelt, tehermentes 06-20-5933921 Takácskertben 93 négyzetméteres kifogástalan állapotú garázsos téglalakás eladó. 06-20214-9555 Kalmár téren tulajdonostól eladó 67nm, 1+2szoba étkezős, egyedi fűtésű téglalakás 20-4531838, 20-495-4082 Klapka u-ban hőszigetelt házban műanyag nyílászárós 1,5 szobás lakás eladó. Érd: 06-30-3181814 Veszprémben, Csererdőn 2szobás felújított zöldövezeti téglalakás áron alul eladó. 06-20546-6291 Veszprémben Intersparnál másfél szobás gyönyörű állapotú téglalakás eladó. 06-20-2149555 1,5 szobás lakás Cholnokyn eladó parkosított környezetben hőszigetelt lépcsőházban 30-5355599 Várpalota belvárosában kétszobás, gázfűtéses, jó állapotú téglalakás eladó. Irányár: 6.450.000 Ft. Tel.: 06/20/358/3978. Veszprémben Újtelepen társasházi téglalakás jó állapotban sürgősen eladó. 70-946-2898

Zirci erkélyes tehermentes garzon eladó, veszprémi lakásra cserélhető. 20-315-1206 Veszprémben a Sólyi úton 2szoba étkezős lakás eladó. Tel: 88404-117 Veszprém, Vilonyai úton kétszoba-hallos lakás eladó Iá: 9,9M 30-602-5945 Stromfeld A. utcában 2 szobás 53 nm 4. emeleti lakás 5,5 M eladó T: 30-6289-699 Veszprémben a Cholnokyn akár felújítandó garzont vennék. 70571-6821 Cholnokyn háromszobás egyedi fűtésű téglalakás I.e. eladó. 0670-320-1196 Veszprém, Jutasi úton felújított I. emeleti másfél szobás lakás eladó. 06-30-668-6470 Veszprém, Nagy L. u-i D-i fekvésű, földszinti garzonlakás tulajdonostól eladó. 30-591-2340 Jutasi úton 4. em. házban 1 szobás egyedi fűtésű, felújított lakás eladó. Tel: 30-522-4443

Kiadó kétszobás lakás Török Ignác utcában, február 1-jétől. 70-330-7511

Veszek festményt, porcelánt, régi pénzt, kitüntetést, jelvényt, kardot. Antik Veszprém, Zöldház. Egryn 2szobás egyedi fűtésű bú06-20-9226-606 torozatlan földszinti déli lakás kiadó 45EFt+rezsi Érd: 30-4728Akciós aprított tűzifa: akác, tölgy 135 azonnali ingyenes házhozszállítás hétvégén is. 06-30-951Egyetemista fiú albérlőtársat ke1637 res összkomfortos albérletbe jó áron közel az egyetemhez. Tel: Fagyasztó kicsi 98cm magas, 1 06-70-2061-801 hűtő kicsi, 85cm magas, 1 TV színes és 1 új varrógép eladó. Veszprémben lány részére bútoÉrd: este 06-20-205-5214 rozott szoba kiadó konyha- és fürdőhasználattal. 20-9856-998 Stílustanácsadás! Színek, ruhafazonok, öltözködési trükkök, Bútorozott garzon kiadó a Haszgardróbrendezés, egyéni stílus kovó 18-ban kaucióval. 06-30kialakítása. 06-70-3790-442 4798-983 Veszprémben 1 szobás bútoro- Egyedi ékszerek, sapkák, sálak, zatlan lakás a Vilonyai úton kitáskák, kesztyűk. Veszprém, Buadó. Érd: 30-288-7800 dapesti út 6. (Hotel alatt, a Mosoda mellett) Fityegő Kreatív Veszprémben családi háznál bútorozott lakás hölgy, lány(ok) Akciós aprított tűzifa: akác, tölgy részére kiadó. 06-30-561-4762 azonnali ingyenes házhozszállítás hétvégén is. 30-3095-925 Veszprémben háromszobás tetőtéri lakás családi házban kiadó. Herendit, ezüstöt, régiséget vásáÉrd: 06-30-244-1638 rolok. Dr. Sági Tel: 06-30-9561188 Egryn kétszobás, bútorozott, felújított, konvektoros lakás kau- Bontott cserépkályha eladó. cióval kiadó. 06-30-5922331 25000 Ft 06-70-529-2511

ALBÉRLET KERESÉS Keresek Veszprémben 1-1,5 szobás kiadó gázfűtéses lakást, ugyanitt garázst is. Tel: 309064-490

ALBÉRLET

Kiadó albérletet keresek Litéren vagy környékén. Dolgozó férfi! 06-70-2950631

ALBÉRLET KÍNÁLAT

ÜZLET, IRODA

Veszprémben belváros közeli társasházi 4 szobás lakás garázzsal, zárt udvarban iroda céljára is hosszú távra kiadó. Érd. 30/94-65-415

Veszprém, Almádi út 19. szám alatt, az Interspar szomszédságában, forgalmas út mellett üzlethelyiség, raktár, iroda hosszú távra, kedvező bérleti lehetőségekkel KIADÓ! Érd: 06-20 214-51-90

Akciós Apróhirdetését felAdhAtjA:

67667

E-mail: veszpremihirdeto@chello.hu

69165

Veszprém, Kossuth u. 6. (húszemeletes félemeletén) 88/423-639

OKTATÁS

KINEZIOLÓGIA

tanfolyam indul február 1-én Veszprémben.

TALPMASSZŐR

tanfolyamfebruár 21–23.

BACH-VIRÁGTERÁPIA

ÜZLET Fodrászatba 8nm-es helyiség kiadó (masszőr, természetgyógyász, tetováló, smink tetoválás stb.) Veszprémben. 20-9707626 Veszprém belvárosában utcafronti 15nm-es üzlethelyiség bérbeadó 80.000 Ft/hó-ért. Érd: 06-20-9371-991

INGATLAN

www.nivoingatlan.hu06-70-380-0323 68922

GARÁZS Felújított garázsok eladók az Egyetemi (Nárcisz u.) és az Endrődi városrészben. 06-30-2355910 Haszkovó úti garázstelepen aknás, áramos garázs 1 MFt-ért eladó 30-501-9278

AUTÓ/MOTOR Trabant eladó jó motorral műszaki nélkül. Érd: 20-239-9445, 16 h után

MASSZÁZS-MOZGÁSTERÁPIA tanfolyam márciusban.

Érd.: 06-20-944-0984 www.mariannatourist.hu mariannatourist@t-online.hu

Szol­gál­ta­tói ka­ta­l­ógus AUTÓÜVEG AUTÓÜVEG Azonnali cascos üvegkárfelvétel! Veszprém, Aulich L. u. 9. (Elektro Center mellett) www.autouvegveszprem.hu tel.: 06-30-39-36-200 69861

Rajztanítás! Középiskolai és egyetemi felkészítés. Stylist és divattervező oktatás. 06-70379-0442

TÁRSKERESÉS Harmónia társközvetítő szeretettel várja ügyfeleit. „Ingyenes regisztráció” 06-30-281-0881 BÚÉK Csinos özvegyasszony megismerkedne józanéletű, vígkedélyű, intelligens 70év körüli férfival. 06-88-248-307 Józan életű 35 éves fiatalember komoly kapcsolatra hölgy társat keres. 06-30-554-6633

február 14–16.

Veszprémben üzletnek szolgáltatásnak alacsony rezsivel lakótelepi különálló épület kiadó. 70314-8729

Veszprémi Hirdető Iroda

VEGYES

69081

Mobil ingatlaniroda

69782

2014. január 17.

HOCK NYELVISKOLA angol tanfolyamokat hirdet február 10. kezdéssel (délelőtt is) felnőtteknek és gyerekeknek 5 éves kortól. Tanfolyamkezdési kedvezmények! 88-428-617, 20-9372986. DEXAM akkreditált nyelvvizsga tehető. NYT:19009504 Angoltanár-szakos egyetemista lány angoloktatást vállal gyermekeknek kezdőtől haladóig. 30-209-2883

VÁLLALKOZÁS Érrendszeri szűrővizsgálat keddenként 14-18 óráig. Díja: 1.500 Ft. Jelentkezzen be most! Veszprém, Budapest út 8. SZMT 06-30/426-2994 Érterápia Centrum Fogsorjavítás Ha bajban van, hívjon bizalommal! Veszprém, Cserhát ltp.5/B T:+36-20-9327781 Lakásfelújítás, bontás, hidegmeleg burkolás szobafestés-mázolás, gipszkartonozás 06-20-277-6031

MŰSZAKI CIKK Balatonakaliban 120L-es A kategóriás új Zanussi hűtőszekrény olcsón eladó. Érd: este 18 után 70-946-0724

Fogyasztói kifogások Decemberben körülbelül 230 db tartós használatra rendelt termékre vonatkozó, illetve 43 db élelmiszerrel kapcsolatos írásbeli, telefonos, továbbá személyes fogyasztói panasz érkezett be országos szinten az egyes megyei fogyasztóvédelmi felügyelőségekhez. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hétvégi telefonos ügyfélszolgálatára is közel 50 hívás érkezett a két ünnep között a tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában.

Az élelmiszerekkel kapcsolatos panaszok főleg a termékmegjelöléssel kapcsolatban merültek fel, így több jelzés is érkezett azzal összefüggésben, hogy a termék csomagolásán feltüntetett összetevőkhöz képest a termék ténylegesen mást tartalmaz. Ezen túlmenően több fog yasztó kifogásolta az eg yes élelmiszerekkel kapcsolatban felmerülő minőségi problémákat. MTM 

Keresse lapunkat a facebookon is! megújuló újságok, megújuló lehetőségek


8

veszprémi

NAP PLUSZ 2014. január 17.

VKSZ logó 04.

112 krónika

Sikkasztás

VKSZ kislogó 01.

Autósok, figyelem! VKSZ kislogó 02.

Egy veszprémi műszaki A Parkolási Üzem tájékoztatja az autósokat, hogy a bástya áruház pénztárosa ellen üzletház mögötti műköves parkolóban (Rendezvény tér) indult sikkasztás bűntett elkövetésének megalapoA logó színei: zott gyanúja miatt nyomozás a Veszprémi Rendőrkaa bérleteK ide nem érvényeseK! pitányságon. A pénzkezeAlkalmazott betűtípus: léssel is megbízott 27 éves KörnyezetünK szolgálatában! Kérdezzen tőlünk Ön is! vkszrt@vkszrt.hu K.M. január 7-én engedély nélkül nagyobb összegű készpénzt vett magához az üzlet páncélszekrényéből, amit aztán saját tartozásainak a rendezésére fordíFotó: Mátyus tott. Elszámoltatása során a bűncselekmény elköveté- A budapesti robbantást ismeretlen típusú bomba okozta sét elismerte. kapitányságra előállítot- meretlen szerkezetű és ismeretlen típusú robbanóKörözött elfogása ták. anyag okozta, a bűncselekVeszprémben a Házgyári mény nem emberi élet kiolBomba robbant úton január 9-én az esti tására vagy személyi sérüBomba robbant hétfőn lés okozására irányult, szeórákban a rendőrjárőr ellenőrizte S. Istvánné 49 nem sokkal hajnali négy mélyi sérülés nem történt. A éves veszprémi lakost, óra után Budapest XIII. ke- bűncselekménnyel összeakiről megállapítást nyert, rületében egy bankfiók elő- függésben a rendőrség kehogy ellene a Pápai  Rend- terében, dél körül pedig resi azt az ismeretlent, aki őrkapitányság elfogatópa- gázrobbanás rázta meg a helyszínről eg y cross rancsot bocsátott ki csalás ugyanezt a kerületet. A haj- enduro jellegű, tarka színű, bűncselekmény elkövetése nali detonációról a rendőr- forgalmi rendszám nélküli, miatt A körözés alapján a ségtől megtudtuk, a jelen- 150–170 köbcentis, robogónőt a helyszínen elfogták, leg rendelkezésre álló ada- nál nagyobb méretű motormajd a Veszprémi Rendőr- tok szerint a robbanást is- kerékpárral elhajtott. VKSZ korona

csak jeggyel lehet parkolni,

Pantone 3298 C; CMYK: 100-0-57-42; RGB: 0-113-97

Pantone 1797 C; CMYK: 0-100-99-4; RGB: 227-27-35 Pantone 431 C; CMYK: 11-1-0-64; RGB: 106-115-123

69196

Pantone 729 C; CMYK: 0-31-62-18; RGB: 211-157-96

GILL SANS MT PRO BOLD

-30%

TOvÁBBRa is KiÁRUsÍTÁs!

-50%

%

-60%

Az akciók érvényessége: 2014.01.16–26.

SALE! %

saLe %

%

-40%

Lomas férfi és női csizma Tökéletes választás hóban, fagyban. Remek hőtartő tulajdonságok, hőszigetelt talp. Méretek: 36-47 [3280080] [3270333]

csak

14.900,-

Intersport Veszprém, Dornyai Béla u. 4.

saLe %

CaLvania 3 az 1-ben dzseki Kicipzározható, önmagában is hordható polár béléssel. az aquamax membránnak köszönhetően vízálló, lélegző és szélálló. 5.000 mm vízoszlop. Méretek: s-3XL. [5691038] [5681041]

%

%

saLe %

essenza aLessia női alpin síléc Kezdő és haladó tudásszintű hölgyek számára ajánljuk. Könnyű súly, precíz élfogás jellemzik, nyugodt és erőlködés nélküli sielést garantál. Méret: 142-156 cm [0110250][0311019]

Latumi gyerek és felnőtt polár felső Méretek: 92-176 [7662081]

%

70246

További akciós ajánlatunk:

intersport.hu

68944

15

Veszprémi 7 Nap Plusz  

2014. 01. 17.