Page 1

2013. június 28. • XIX. évfolyam 25. szám

Ingyenes városi közéleti hetilap

veszprémi nap

A HÉT TÉMÁJA

Más helyen lesz a családotthon

Programokban gazdag nyarat ígérnek Öt helyszínen közel negyven előadás szerepel a Pannon Várszínház nyári kínálatában 14–15. oldal

Jutaspuszta helyett a Házgyári út 1. adhat otthont a Családok Átmeneti Otthonának, hangzott el a városi önkormányzat júniusi közgyűlésén tegnap a város6–7. oldal házán.

ÖTÓRAI TEA

Egy biztos pont az atlétikában Fotó: Mátyus

Csaknem száz hallgató vehette át diplomáját a Pannon Egyetem múlt pénteki ünnepségén

Közel száz hallgató vehetett át informati­ kus diplomát a Pan­ non Egyetem Műszaki Informatika Karának múlt pénteki ünnep­ ségén.

ban tudományos szinten or­ szágosan az elsők között van, egyedülálló programjai révén pedig nemzetközi szinten elis­ mert. Beszédében külön kö­ szönetet mondott a Pannon Egyetem polgárainak az ár­ vízvédelmi segítségnyújtás­ ban nyújtott példás helytállá­ sukért. Veres Zsolt, az IBM Magyarország Kft. vezérigaz­ A rendezvényen dr. Fried- gatója beszédében kiemelte, ler Ferenc rektor hangsúlyoz­ hogy a magyar gazdaság ta, az egyetem a felsőoktatás­ meghatározó eleme az infor­

matikai tudásbázis, amelynek jelentős alkotóelemei a most végzett hallgatók is. Huszár János dandártábornok, a Ma­ gyar Honvédség Összhaderő­ nemi Parancsnokságának törzsfőnöke köszöntőjében a további együttműködésre buzdította a végzős hallgató­ kat és az intézményt egy­ aránt, valamint köszönetét fejezte ki a tudományos kuta­ tóműhely kialakításáért. (Folytatás a 3. oldalon.)

Nem hiszem, hogy bárki is látta már unatkozni Tóthné Stupián Anikót. Körülötte állandóan pörög az élet, és nem könnyű lépést tartani vele. Ám aki képes erre, az szép sikerek részese lehet a 9. oldal futópályán.

A „RoadShow” folytatódik! 2013. július 5–6., péntek–szombat

Autóház Veszprém bemutatóudvar ALWAYS A BETTER WAY

Ünnepelje velünk 20 éves születésnapunkat, és próbálja ki kínálatunk 10 modelljét, köztük a legkisebb és legnagyobb hibridet is! Családi napunkon a legkisebbeket is tesztvezetésre várjuk egy raliszimulátor volánja mögé! 20 É V, 10 tEsztautó, 1 autóhá z! – 20 É VE a gondtal an autóz ás jEgyÉbEn.

Autóház Veszprém Kft. 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 10. Telefon: +36 88 590-064; Fax: +36 88 427-088 E-mail: info@toyotaveszprem.hu Web: www.toyotaveszprem.hu

Keressen minket a facebookon: Toyota Veszprém

08094346

A Veszprém Aréna lett idén a Turizmus Kft. által alapított Business Excel­ lence 2013 díj nyertese rendezvényközpont kate­ góriában. A nyertesek a napokban vehették át a harmadik alkalommal meghirdetett Business Excellence díjakat. A Business Traveller Hungary magazin olva­ sói három héten át sza­ vazhattak az általuk leg­ jobbnak tartott szolgálta­ tóra, összesen mintegy nyolc kategóriában. Min­ den kategóriában három jelöltet a szakmai zsűri állított össze, de a szava­ zóknak lehetőségük nyílt negyedikként saját favo­ ritjukat megadni a kö­ zönségdíjra. A nyertesek a Dumaszínházban ren­ dezett gálán vehették át díjaikat. A 600 beérkezett érvényes szavazat alap­ ján a Business Excellence 2013 díjazottja a legjobb rendezvényközpont kate­ góriában a Veszprém Mátyus Aréna lett.

Átadták a diplomákat

08094212

Budapesten kapott díjat a Veszprém Aréna


Közélet

2

veszprémi nap 2013. június 28.

Elkésett a veszprémi vállalkozó RÖVID HÍREK Zárva a hivatal A polgármesteri hivatalban 2013. június 28án, pénteken az Óváros tér 9. szám alatt az ügyfélszolgálat várja az ügyfeleket. Az adóhivatal a Szabadság tér 15. szám alatt szintén nyitva tart, a hivatal többi munkatársa azonban nem lesz elérhető. 2013. július 1-je a köztisztviselők napja, ezen a napon sehol sem lesz ügyfélfogadás. Hétfőn, a NAV Középdunántúli Regionális Adó Főigazgatósága központi ügyfélszolgálatai és vidéki kirendeltségei mindhárom megyében zárva tartanak. Szintén zárva lesznek a Veszprém Megyei Kormányhivatal által fenntartott okmányirodák, kormányablakok és a szakigazgatási szervek, valamint a járási hivatalok ügyfélszolgálatai is.

Időjárás A hétvégén egy gyenge hidegfront okoz változékony égképet. A több­órás napsütés mellett többször megnövekszik a felhőzet, de csupán jelentéktelen eső, zápor alakulhat ki. Az eleinte mérsékelt északnyugati szél vasárnapra megélénkül, erős lökésekre is számítani lehet. A hőmérsékleti értékek egyelőre elmaradnak az ilyenkor szokásostól. Reggelente 10 °C, délutánonként 21–23 °C ígérkezik. A jövő hét folyamán megszűnik a hűvösebb levegő utánpótlása, fokozatosan melegszik a levegő, visszatér az igazi nyár.

A belvárosrehabilitáció során felhasznált burkolóanyagok kapcsán lezajlott belső vizsgálat eredményeit ismertette szerdán Porga Gyula polgármester a helyszínen. Elmondta, a munkák során a belváros húszezer négyzetméteren kap új burkolatot, ennek 44 százaléka műkő, 56 százaléka természetes kő. Utóbbit, azaz gránitot Európában csak Spanyolországban és Skandináviában bányásznak, ott is magas áron. Így más városokba is főleg Kínából és Indiából importálják. Megjegyezte, azt az elvet vallják, hogy amivel lehet, élénkítsük a helyi gazdaságot, de mint mondta, akármennyire is szeretjük a ba-

Fotó: Mátyus

Porga Gyula, Szűcs István, Ferenczi Gábor és Schmidt István a természetes és műkövekkel nánt és a kávét, sajnos itthon ezt sem tudjuk megtermelni. Elhangzott, a tervezési szakaszban egy helyi térköveket gyártó vállalkozó is megkereste a várost, ám ekkorra a szakemberek már megállapodtak abban, milyen minőségi feltételeknek kell a burkolatnak megfelelnie. Erre a vállalkozó akkor még nem rendelkezett meg-

felelő technológiával, csak a közbeszerzés eredményhirdetése után tudott megfelelő térkövet fejleszteni. Akkor viszont az önkormányzatot már szorította a pályázati kötöttség, amelytől ha eltér, megtámadhatóvá vált volna az eljárás. Porga Gyula hangsúlyozta, a 3,8 milliárdos projekt 80 százalékát, azaz több

mint 3 milliárdnyi feladatot helyi vállalkozókkal végeznek. Kitért az elmúlt hetekben megjelent minőségi kritikákra is. Leszögezte, a munkafolyamatok még sehol sem zárultak le véglegesen, de rövidesen lesz már olyan terület, amelyen bemutathatják, milyen is lesz az új belvárosi burkolat. M átyus Tamás

Helyiekkel dolgoztassanak Hol tart a konszolidáció? A Jobbik is megszólalt szerdán a belvárosrehabilitáció során használt térkövek ügyében. A párt városi elnöke, Kovács Rajmund kiemelte, elsősorban a helyi vállalkozókat kellene egy ilyen hatalmas beruházás során előtérbe helyezni, de a megyeszékhelyen egy neves helyi vállalkozót kihagyva kínai térkövet használtak fel. – A Jobbik felszólítja a polgármestert, hogy hozza nyilvá-

nosságra a belső vizsgálat eredményét és vonja felelősségre azokat a személyeket, akik felelősek azért, hogy veszprémiként kínai kövön kell sétálnunk – mondta. Kérte az illetékeseket, az átvétel során a minőségi kritériumokra különös figyelmet fordítsanak. A következő nagy projekt, a lakótelepi Smaragdváros kapcsán elmondta, véleménye szerint a helyi vállalkozók jogosan várhatják, hogy elsődlegesen őket vonják be a felújításokba, mint helyi adófizető és munkaadó cégeM átyus ket.

Fotó: Mátyus

Kovács Rajmund a veszprémi Szabadság téren szólt a térkövekről

Városi hetilap • A Maraton Lapcsoport tagja

Az önkormányzati tulajdonú cégek adósságkezelésére még nem született átfogó állami intézkedés, mint ahogyan a megyei fenntartásból átadott intézmények adósságkonszolidá­ ciójáról sincs teljes körű információnk. Fotó: Németh

Nagy Piroska önkormányzati képviselő, a pénzügyi és költségvetési bizottság elnöke mondta el mindezt szerdán sajtótájékoztatón. Aggodalmát fejezte ki az önkormányzati cégek hitelállományával, devizahiteleivel kapcsolatban is a független önkormányzati képviselő, aki szerint van olyan önkormányzati cég, intézmény, amelynek deviza alapú hitele is van, az adósságok pedig nagymértékben befolyásolják ezek költséghatékony működését, fejlesztéseit. A sajtótájékoztatón elhangzott, az állam Veszprém

Nagy Piroska képviselő adósságállományának 70 százalékát vállalja át mintegy ötmilliárd forint értékben. Nagy Piroska kíváncsi arra – s ezt a kérdést a csütörtöki közgyűlésen is feltette Porga Gyula polgármesternek −, hol tart a város konszolidációs folyamata, jelenthet-e költségvetési terhet az önkormányzat fenntartásába került volt megyei intézmények esetében olyan előző adósság vagy pénzügyi kötelezettség, amelyet nem vállal Németh át az állam. 

A lapot alapította Kovácsi Miklós. Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Mátyus Tamás, Heffler György, Joós Eszter Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Ugray Adrián Megbízott felelős szerkesztő: Mátyus Tamás Ki­adja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Szerkesztőségi postacím: Veszprémi 7 Nap 8201 veszprém, Pf. 553 e-mail: veszpremi7nap@maraton.plt.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: 88/400-400, Fax: 88/541-780, e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu. http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu Tel.: 88/541-763 Fax: 88/541-688. Apróhirdetések feladása: Veszprémi Hirdető Iroda, Veszprém Kossuth u. 6. félemelet Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor • Megrendelés száma: V 025/2013 • A lap ingyenes • Megjelenik 27 198 példányban. • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága • ISSN 1219-0748


Közélet

veszprémi nap 2013. június 28.

Összeköti őket a közös múlt A mai magyar baloldal az elmúlt 8–10 évben lepaktált az alvilággal – mondta dr. Mihalovics Péter országgyűlési képviselő, a Fidesz városi frakcióvezetője múlt héten Veszprémben.

A Societas lejárató kiadványát mutatja dr. Mihalovics Péter

Mint ismert, Portik Tamás és Laborc Sándor rendszeres találkozókon beszéltek arról, hogyan kell lejárató információ­ kat kreálni jobboldali politikusokról, hogy indirekt választási csalással helyzetbe lehessen újra hozni a baloldali kormányokat – emlékeztetett. Úgy fogalmazott, forródrót volt a baloldali kormány és az alvilág közt, és amint erre fény derült, a polgári kormány a lehető leghamarabb rács mögé juttatta az érintetteket. Mihalovics Péter kiemelte, a lehallgatásokból

kiderül, az alvilág pénzelte az MSZP-t, a Gyurcsány–Bajnai tandemet. Hozzátette, Portik Tamás több ízben is beszélt arról, miképp találkozott baloldali személyekkel. Ezzel az őszödi beszéd, a nokiás dobozok és a százmilliós végkielégítések világa után újra megbukott és vállalhatatlanná vált a magyar baloldal, az MSZP, az Együtt 2014 Mozgalom és a Demokratikus Koalíció – szögezte le. Hozzátette, az a baloldali ifjúsági szervezet, a Societas beszél most mu-

Fotó: Mátyus

A természettudományokat népszerűsíti már a labor Pályázati pénzből valósult meg természettudományos közoktatási laboratórium nemrég a Vetési Albert Gimnáziumban. – A 270 négyzetméteres labor olyan korszerű eszközöket tartalmaz, amelyek nemcsak a régióban, de egyelőre az országban is egyedülállóak. A kivitelezésen túl mintegy 80 millió forint értékben sikerült bútorokat, speciális vegyszertároló szekrényeket, illetve a fizika, a biológia és a kémia tárgyak kísérleteihez szükséges eszközöket, anyagokat beszereznünk – mondta Lencsés Tamara projektvezető.

Hozzátette, öröm a város és az intézmény számára, hogy a labor létrejöttével megindulhatott egy olyan tehetséggondozásra irányuló szakkör is, amely a természettudományos tárgyak iránti érdeklődést erősíti. Ezt támogatja a www.vetesilabor.hu weboldal is, ahonnan letölthetők vagy megnézhetők azok a kísérletek, amelyeket az órákon végeznek a diákok.Veszprém oktatásügye szempontjából jelentős mérföldkőnek nevezte Némedi Lajos alpolgármester a labor létrejöttét. Beszédében hangsúlyozta, nagy öröm, hogy a finn példát követve egyre nagyobb összeget tudunk az oktatásba fektetni, így a tehetséggondozásra is nagyobb hangsúly helyezheNémeth Melinda tő.

Fotó: Németh

Egyre többet tudunk az oktatásba fektetni, mondta Némedi Lajos

tyikról, akik egykori vezetője éppen hétéves börtönbüntetését tölti Zuhslag János személyében, Mesterházy Attilát pedig a bíróság a több száz milliós pályázati pénzek elsíbolása ügyében hallgatta ki. A Fidesz arra kéri az MSZP helyi képviselőit, ne adják nevüket ehhez a lejárató kampányhoz, az állampolgárok pedig ne dőljenek be a megtévesztésnek, mindig a józan ítélőképességük és a tettek mérlegelése mellett hozzák meg döntéseiket. Mátyus Tamás

3

FÓKUSZBAN

Hatvanötezer ellenőr Az eddig sem volt kérdés, Azt is sejthettük, hogy ha egy hogy a politikához meg a fo- képzeletbeli dobogót kellene cihoz mindenki ért. Na jó, en- készíteni, e két téma mellett a nek tekintetében azt azért ki- harmadik helyre minden bicsit furcsállom, zonnyal az útépíhogy a hét végén tés kerülne. Nem véget érő, Brazíliis kellett csalódában zajló konfönunk. A belvárosderációs kupa rehabilitáció meccsei miatt ugyan­is megmutatta, Veszprém a most nincs akko65 ezer műszaki ra országos futellenőr városa. ball-láz, mint taSorra kerültek az valy nyáron az internetre a képek Eb-n. Pedig a leg- Mátyus Tamás az áldatlan állaponagyobb csapatok, a brazilok, a spanyolok és tokról, jöttek a kommentárok az olaszok is teljes kerettel innen is, onnan is, csak épp azt vesznek részt a tornán. De felejti el mindenki, hogy egy majd lesz világbajnokság jö- olyan újonnan burkolt terület vőre, akkor majd mindenki- sincs még a városban, ami ből egyszerre futballszakértő százszázalékos készültségben lesz. És ha azt is hozzávesz- állna. Szóval lehet, hogy érdeszük, hogy 2014-ben három mes lenne megvárni egy úgyválasztást is tartanak hazánk- mond mintaszakasz elkészülban, egyáltalán nem félek at- tét. Aztán ahhoz viszonyítva tól, hogy ne lenne jövőre be- lehet majd mondani, hogy ez itt csálé, az meg ott ferde… szédtémánk.

Átadták az egyetemi diplomákat (Folytatás az 1. oldalról.) Porga Gyula polgármester elmondta, hogy a tanulmányok megkezdésével Veszprém városát is ajándékul kapják a hallgatók, így történetük öszszefonódik vele, és sikerük egyúttal a város sikere is. Piglerné dr. Lakner Rozália, a kar dékánja beszámolt eredményeikről, kiemelve a hallgatók által elért tudományos, szakmai és tanulmányi elismerések fontosságát. A diplomák mellett kari kitüntetéseket adtak át. Dr. Hangos Katalin Pro Scientia, dr. Tarján Klára Pro Educatione, Pintérné Grundmann Frida pedig Kiváló Munkatárs kitüntetést vehetett át. Kiváló Hallgató kitüntetéssel ismerték el Ősz Edina mérnök informatikus mesterszakos hallgatót, a me-

Fotó: Mátyus

PhD.-doktorokat is avattak a Pannon Egyetem diplomaosztóján gyei kereskedelmi és iparkamara díját Bálint Roland villamosmérnök alapszakos hallgató vehette át, a hallgatói önkormányzat kitüntetését Marton Gábor mérnök informatikus hallgató kapta. Több évtizedes közalkalmazotti jogviszonya

elismeréséül emléklapot vehetett át Kósa Márta ügyintéző, dr. Pintérné Grundmann Frida ügyvivő szakértő, Linczmayer Jánosné ügyintéző és dr. Dósa György egyetemi docens.Az ünnepségen 13 PhD.-doktort Mátyus avattak. 

Garancia a magyar föld védelmére A magyar föld védelmére az új földtörvény a legnagyobb garancia – mondta a vidékfejlesztési miniszter pénteken a parlamentben, miután az Országgyűlés elfogadta a földforgalmi törvényt. A magyar gazdákból alakult helyi földbizottság hagyhatja jóvá az adásvételeket, így a helyi közösségnek van egy erős ellenőrző szerepe a

helyi földvásárlásokkal kapcsolatban – közölte újságírókkal Fazekas Sándor. Vizsgálja a hatóság például, hogy a gazdálkodó helyben lakik-e, valamint földműveléssel foglalkozik-e. Egyben a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek első helyi elővásárlási joga van – mondta. A földtörvénnyel kapcsolatos heves ellenállást firtató

kérdésre Fazekas Sándor azt válaszolta: úgy látom, a magyar gazdatársadalom nyugodtan, megelégedéssel fogadja a földtörvényt. Tisztában van annak hatásaival, tisztában van azzal, hogy a földpiac első számú szereplője a földműves lesz a jövőben. A helyben lakó földműves lesz jogosult arra, hogy földet vásárolMátyus jon – mondta. 


KÖZÉLETveszprémi nap 2013. június 28.

Programok a gyermekeknek is RÖVID HÍREK Pontosítás

Lapunk június 14-ei számának 23. oldalán Passauból Veszprémbe kerékpárral eg yedül címmel megjelent cikkünkben a képen sorrendben Lehoczky Szilveszter, Farkas Tamás és Porga Gyula állnak.

Szív-ügyek Szív-üg yek címmel rendeznek ismeretterjesztő előadást a Laczkó Dezső Múzeumban július 2-án, kedden 16.30-kor. Az előadások nem titkolt szándéka az, hogy még több emberben tudatosuljon: a technika és a tudomány fejlődésének nag yon sokat köszönhetünk, de mindez nem elég, ha mi magunk nem érzünk felelősséget saját eg észség ü n k i rá nt. Programok: dr. Faluközy József osztályvezető főorvos, kardiológus: A szív felépítése, működése és a szívünket érintő megbetegedések. Mezei Tünde természetg yóg yász: A stressz és a kardiológiai problémák összefüggései eg y természetg yóg yász szemszögéből.

Nyit a lakás A Miklós utca 18. Művészekért Alapítvány kinyitja Szilágyi László festőművész műteremlakását június 30-án, vasárnap 14–17 óra között. A lakás Veszprémben, a Margit-romok közelében van, a Miklós utca 18. szám alatti társasházban.

A 10. VeszprémFest kísérő rendezvényeként ismét az Óváros tér ad helyszínt a Rozé Rizling Jazz napoknak, amelyről sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők a Dubniczay-palotában kedden. Porga Gyula polgármester kifejtette, az elmúlt 10 évben a VeszprémFest folyamatosan fejlődött és mindig újat hozó rendezvény volt. Három évvel ezelőtt a borfesztivállal az volt a cél, hogy más irányba is nyisson az ünnepi játékok, olyan programmal, ami igazán helyi, s ami a helyieknek szól. Elmondható, hogy az Óváros tér igazi különlegességet szolgáltat az idelátogatóknak. Borokat a Balaton-felvidék által, sajtokat a nemesvámosiaknak köszön-

Fotó: Hauzler

Lakatos Antal bankelnök kiemelte, a VeszprémFest az elmúlt 10 évben kultúrát teremtett nálunk hetően és helyi muzsika is hallható, mert szinte valamennyi fellépőnek van veszprémi kötődése. A rendezvényen részt vevők olyan magas minőséget tapasztalnak majd, ami csak ennek a térségnek a különlegessége. Lakatos Antal, a Kinizsi Bank Zrt. elnöke kiemelte, a VeszprémFest az elmúlt 10

Mozgásra, sportra ösztönöztek Veszprémben rendezték meg szombaton a Fitt-Family Day elnevezésű szabadidősportos programot. A Betekints-völgy jezsuita templom melletti területén délelőtt tíz órától este nyolcig helyi és környékbeli egyesületek különféle mozgásformákkal ismertették meg az érdeklődőket. A rendezvény nevéből adódóan elsősorban a családokat akarták ösztönözni a rendszeres testmozgásra, a sportos életmódra. Indulásképpen Kálmán Helga és Kálmán István fitneszedzők tartottak közös bemelegítést, amelyen többek között részt vett Némedi Lajos

alpolgármester is, aki a nap során köszöntötte a program iránt érdeklődőket. Megállás nélkül váltották egymást szereplők a színpadon. A leglátványosabb a tizenegyszeres világbajnok Kupcsik László vezette Top Gym SE erőemelő és fekvenyomó bemutatója volt, a leglátogatottabb és legszórakoztatóbb pedig az első X–Faktor győztesének, a veszprémi Vastag Csabának a műsora bizonyult. Bár anyagi szempontból elmaradtak a tervezettől, ennek ellenére sikeresnek értékelte a rendezvényt Mátay Balázs társszervező, aki elmondta, hogy elképzeléseik szerint jövőre májusban ismét megrendezik a Fitt-Family Dayt. Darcsi

Előadás A II. Rákóczi Ferencemlékév alkalmából a fejedelemről és a szabadságharcról tartanak előadást június 28-án, szombaton 14 órától az Ádám Iván utca 23. alatt az Attila Király Népfőiskola rendezvényén.

Fotó: Zwicker

Az érdeklődők több mozgásformát is kipróbálhattak a völgyben

évben kultúrát teremtett, világhírnevet szerzett és ilyen értékeket képviselve örömmel állnak a rendezvény mellé. Köteles Zsolt, a Balaton Borgaléria ügyvezető igazgatója és Jásdi István borász az Óváros téri rendezvény borairól és gasztronómiai hátteréről adtak tájékoztatást.

Mészáros Zoltán, a VeszprémFest igazgatója a fellépő együtteseket mutatta be, végül új elemként Janzsó Ádám, a Best Animation vezetője a g yermekkertről szólt, ahol a családosan érkező szülőket tehermentesítik azáltal, hogy programot szerveznek gyermekeiknek. H auzler László

A szellemiség erősítése a cél

Fotó: Hauzler

Több előadás is elhangzott a Jehova tanúi kongresszusán

Idén is a Veszprém Arénában rendezik kétszer háromnapos kongresszusukat a Jehova tanúi. A Jehova tanúi a 20. század eleje óta jelen vannak Magyarországon, csak hol betiltották, hol megtűrték őket, s csak a rendszerváltás hozott nekik teljes elfogadottságot. Veszprémben negyedik éve szerveznek kongresszusokat, az idei rendezvényre 11 megye 80 gyülekezetéből mintegy 7000 testvért és érdeklődőt várnak. Vala­mennyi kongresszusuk célja a hit

megerősítése és mások segítése a Biblia által, mivel a Biblia útján való élet segít a helyes út megtalálásában. Rendezvényükön újszerű megvilágításba kerülnek azok a bibliai részek, amelyek Isten szava, a Biblia igaz­ságáról szólnak. Előadások, szimpóziumok, bibliai hangjáték és bemutatók, valamint két színpadi dráma is azt hangsúlyozza, hogy akik alkalmazzák Isten szavának igazságát, azoknak jobb lesz a családi életük és boldogabbak lesznek. Az első hétvégén 35-en meg is keresztelkedtek, azaz részeivé váltak a Jehova tanúi Hauzler gyülekezetének.


fókuszban

veszprémi nap 2013. június 28.

Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott köszöntője után Őry Arnold igazgató elmondta, a fórum szervezését az tette szükségessé, hogy hatályos törvények értelmében a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Július 1-jétől pedig indul a parlagfűvel fer- mint a felvilágosító munka és ország 6,5 millió hektáros tőzött területek felderítése. a hatalmas anyagi ráfordítá- szántóterületéből 5 millió Doma Csaba növényvédelmi sok ellenére a parlagfű jelen- hektár fertőzött parlagfűvel, herbológus elsőként magáról tősége még mindig nem csök- ebből 750 ezer hektár erősen a növényről fertőzött. Klinikai vizsés az ellene gálatok bizonyítják, hogy Magyarországon elsősorban parlagfűirtó kampávaló védea parlagfű allergén polnyokkal és széles körű társadalmi felvilágosítással kezésről lenje a fő okozója a legsúpróbálnak a parlagfű ellen küzdeni. A parlagfű irtartott előlyosabb, leghosszabban tását folyamatosan kell végezni. A növényt virágadást. Eltartó pollenallergiának. zása előtt kell elpusztítani, hogy ne szórhasson mondta, az Tóth Katalin, a földhivavirágport, és ne érlelhessen termést. Irtható ürömlevelű tal ügyintézője a parlaggyomlálással, kaszálással – általában három kaparlagfű jefű-mentesítési eljárás szálás biztosít megfelelő védelmet –, gyomirtáslenleg a helyszíni ellenőrzéséről, sal, életlehetőségeinek csökkentésével. gyomok míg Őry Arnold a parlagfontosság i fű-mentesítési eljárás hasorrendjétósági intézkedéseiről ben hazánkban az első helyet kent. Észak-Amerikából Eu- beszélt. Ha a földhasználó a foglalja el. Európában hazán- rópába történő betelepedése védekezési kötelezettségeikat a parlagfűvel legfertőzöt- az első világháború idején nek nem tesz eleget, akkor tebb országnak tekintik. Első- kezdődött, az Osztrák–Ma- közérdekű védekezést kell elsorban humán-egészségügyi gyar Monarchia kikötői felől rendelni. A védekezési köteleokok miatt az utóbbi években fertőzött gabonaszállítmá- zettség elmulasztásáért 15 a szomszédos európai orszá- nyokkal. A parlagfű elleni ezer forinttól 5 millió forintig gok érdeklődésének is a kö- védekezés hatástalansága terjedő bírság szabható ki, tozéppontjába került. Az ismert nemcsak a magyar lakosság- vábbá a közérdekű védekezés szigorú hatósági intézkedé- ra jelent veszélyt, hanem ked- elrendelésével és végrehajtásek, a fajjal kapcsolatos szé- vezőtlenül befolyásolhatja az sával felmerült költségeket is les körű biológiai, ökológiai és egész ország nemzetközi az ügyfélnek kell megtéríteni. technológiai kutatások, vala- megítélését. Jelenleg Magyar- H auzler László

Fotós viadal képei láthatók a városházán Negyedik alkalommal rendezte meg idén a Pannon Egyetem Fényképész Köre a Ruppert Tamás és Szente Benjámin által 2010-ben alapított FotósViadalt, amelynek során a Gizella-napok szombatján 9-től 17 óráig a megadott 10 témakörben 26-an keltek versenyre a díjakért. A városháza aulájában megtartott, kiállítással egybekötött díjkiosztón Némedi Lajos alpolgármester hangsúlyozta, a képek a maguk természetességével teljesítik a fotózásnak azt a feladatát, ami a megismételhetetlen pillanat megörökítését jelenti.

A fotópályázat két nyerte- lon Németh Zoltán harmase Bánfi Balázs és Csomor dik, Domján Attila másoRenáta lett. A FotósViada- dik, Kovács Dániel első helyezést ért el, Farkas Krisztina pedig különdíjat vehetett át. Bokor Béla, a zsűri tagja, az első három FotósViadal g yőztese értékelésében kiemelte, hogy zseniális képek születtek, így nehéz volt megállapítani a sorrendet. Ruppert Tamás főszervező elmondta, idén összesen 245 fotó készült, és mivel hosszú távra terFotó: Mátyus veznek, így biztos, hogy jöA versenyen készült képekből vőre is megrendezik az imösszeállított kiállítás a veszpré- már ötödik FotósViadalt. mi városháza aulájában látható Darcsi

Garázda lányok Garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás K. Viktória 20 éves veszprémi, valamint egy 16 éves, szintén helyi fiatal lány ellen, mert május 25-én délután a Jutasi úton a fiatalkorú lányt három alkalommal ököllel megütötte K. Viktória. A bántalmazás során a lánynak 8 napon belül gyógyuló, alsó- és felsőajak-zúzódása keletkezett. A bántalmazást megelőzően azonban a fiatalkorú lány szidalmazta és ruhájánal fogva rángatta K. Viktóriát. Ügyükben a Veszprémi Rendőrkapitányság a nyomozást befejezte,

az iratokat vádemelési javaslattal a Veszprémi Járási Ügyészségnek küldte meg.

Verekedés Veszprémben a Batthyány utcában két fiatalember öszszeszólalkozott, egyikük arcon ütötte a másikat, majd később a Közgazdasági Szakközépiskolánál szóváltásuk dulakodásig fajult. A verekedésnek egy arra közlekedő szolgálaton kívüli rendőr vetett véget. A dulakodó Gy. János 21 éves veszprémi lakost a járőrök a előállították, ellene garázdaság vétség miatt indult büntetőeljárás. A vele szemben alkalmazott drogteszt pozitív eredményt mutatott. „VKSZ” VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

MÉLYGARÁZS Veszprém, Szeglethy u. 1. Tel.: 88/411-153 Nyitva: H–V: 0–24-ig Pénztár: H–P: 8–17.30 Szo: 8–12, Vas.: zárva

Parkolás õrzött, zárt helyen egész évben, a hét minden napján

SZEMÉLyGÉPKOcSI ÁRAK Bérlettípusok Bérletár (nettó)

Áfa

Bérletár (bruttó)

Havi 24 órás

11 811 Ft

3189 Ft

15 000 Ft

Havi nappali

7874 Ft

2126 Ft

10 000 Ft

Havi éjszakai

3937 Ft

1063 Ft

5000 Ft

21 Ft

100 Ft / minden megkezdett fél óra

Parkolójegy ára

79 Ft

08094189

A Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága fórumot szervezett a parlagfűmentesítésről hétfőn.

112 KRÓNIKA

Az árak 27 % áfával növeltek.

Játékos programok a környezetvédelem jegyében Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt játékos programmal hívta fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Veszprém megye 158 települését érinti „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő, 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” című, KEOP 2.3.0/2F/09-2010-0023 számú európai uniós projekt. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 3.429.787.912 Ft támogatást nyert el a KEOP pályázati kiírásán. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg, a támogatás intenzitása 100%. A rekultivációs projekt célja, hogy a régi, műszakilag nem megfelelő, bezárt vagy elhagyott hulladéklerakók megszűnjenek, helyükön tiszta, szép, hulladékoktól mentes, élhetőbb környezet jöjjön létre. A kivitelezés várhatóan 2015. június 20-ig valósul meg. A projektet érintő 5 körzetben rendezvények keretében, környezetvédelmi programokkal hívták fel a figyelmet a rekultiváció jelentőségére. A roadshow 5 állomása: Balatonalmádi, Pápa, Balatonfüred, Devecser és Tapolca. A rendezvényeken az érintett lakosság tájékozódhatott a projektről, a megvalósítási fázisokról, a beruházás jelentőségéről. A gyerekek figyelmét játékos formában, környezettudatos játékokon keresztül hívták fel a környezeti fenntarthatóság és környezettudatosság fontosságára.

08094295

Harccal a parlagfű ellen


a hét témája

veszprémi nap 2013. június 28.

Csökkenő kéményseprő-ipari szolgáltatási díjak, városi kerékpáros járőrök, vezetői kinevezések és emléktábla állítás az 1956-

A Házgyári úton lehet a Családok Jutaspuszta helyett a Házgyári út 1. adhat otthont a Családok Átmeneti Otthonának, hangzott el a városi önkormányzat júniusi közgyűlésén tegnap a városházán. A hónap teljesítményeként a hollandiai Gárda és Showtánc Európa-bajnokságról 4 arany-, 2 ezüst- és egy bronzéremmel hazatért Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió mutatkozott be. Napirend előtt Hartmann Ferenc (MSZP) és Forgóné Kelemen Judit (Jobbik) is a Kossuth utcai térkövek eredetéről kérdezett. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) ezzel kapcsolatban meglepőnek nevezte, hogy többen nem tudnak különbséget tenni műkő és természetes kő között. Utóbbit, a gránitot ugyanis csak külföldi országokból lehet be-

kértek be, összesen 11 millió forint értékben. Katanics Sándor (DK) az ISZSZ átszervezéséről kért ismét tájékoztatást és egy korábbi levél kapcsán a köztemetések felől érdeklődött. Porga Gyula írásban ígért választ. Nagy Piroska (Független) a reptér melletti terület gyomtalanításáról és hasznosításáról kérdezett. A polgármester elmondta, közmunkásokkal végzik, és dolgoznak a terület hasznosításán. A képviselő második kérdé­ sében a megyét érintő adósságkonszolidáció adatai után érdeklődött, erre írásbeli választ kap majd.

szerezni. A projekt egészére vonatkozóan elmondta, a 3,8 milliárdos forrás 80 százalékára helyi vállalkozókkal szerződtek. Gerstmár Ferenc (LMP) azt kérdezte, mit jelent a rezsicsökkentés a VKSZ Zrt.-nek, Forgóné Kelemen Judit pedig a cég kintlévőségeiről érdeklődött. A polgármester kiemelte, támogatja a rezsicsökkentést, ami a családok érdeke, a szolgáltatónak pedig ki kell gazdálkodnia. A kintlévőséElőítéletek mentén gekről szólva megjegyezte, Tizenöt igennel támogatta eddig 17,4 milliós tartozást sikerült behajtani, de még a közgyűlés a Családok Átmindig van 442 millió. Rész- meneti Otthonának Jutasletfizetési lehetőséget 164-en puszta helyett a Házgyári út 1-be történő telepítését. Porga Gyula emlékeztetett, a helyiek többször is tiltakoztak az intézmény ellen, ezért konzultált az irányító hatósággal és kérte az alternatív helyszín megjelölésének lehetőségét. Brányi Mária alpolgármester (Fidesz– KDNP) úgy pontosított, lakossági előítéletek mentén született a döntés. Mint mondta, bár a jutaspusztai családi házas környezet sokkal jobb lett volna, a kireFotó: Mátyus kesztő környezet miatt azonA Házgyári út 1. alá költözhet a Családok Átmeneti Otthona is ban a helyszínváltás mellett

Hatályos hirdetmények Pályázati hirdetmény a Veszprém, Kossuth utca 1. 27/ A/4 hrsz alatti ingatlan elidegenítése céljából. Határidő július 1. (Megjelent lapunk május 31-i számának 13. oldalán.)

Az Év Szuper Nagyiját és az Év Nagypapájátra jelöléseket szeptember 15-ig lehet leadni a nyugved@veszprem.gmail. com címen. (Megjelent lapunk június 7-i számának 6. oldalán.)

Őrtüzek a megyei várakban Tizenöt vár csatlakozott a Veszprém Megyei Várak Egyesületének felhívásához és gyújtott őrtüzet hétfőn éjjel. Egyes várakban éjszakai programokat is kínáltak Szent Iván éjjelén. Este fél tízkor minden csatlakozó várban jelzőtüzeket gyújtottak, hogy ráirányítsák a figyelmet váraikra, a hagyományok őrzésére és a hagyománytiszte-

letre – közölték a szervezők az MTI-vel. A középkori emberek hitték, hogy a Szent Iván-éj a fény, a szerelem és a termékenység ünnepe, ezt a hagyományt szeretnék tovább éltetni a szervezők. A kivilágított csobánci várban néptáncosok, népi játékok, fegyverbemutató, Hangodi László Történelmi Csobánc vára című előadása, máglyagyújtás,

A hirdetmények részletesen olvashatók előző lapszámainkban, a www.maraton. hu weboldalon található archívumunkban, és megtalálhatók Veszprém Város honlapján, a www.veszprem.hu oldalon.

szalonnasütés, helyi borok kóstolása, tűzzsonglőrök és végül fáklyás levonulás várta a látogatókat. Ugyanaznap Szigligeten este nyolckor fegyver- és harcászati bemutató kezdődött, majd várlátogatásra invitálták a látogatókat a fáklyák fényében, fél tízkor pedig meggyújtották a jelzőtüzet és jelzőfényeket a környező váraknak. A program tűzzsonglőr-bemutatóval ért (mti) véget. 

kellett dönteni. A vita során Czaun János (Fidesz– KDNP) rámutatott, az ellenzéknek támogatnia kellene a fejlesztéseket és nem lázítani a lakosságot. Ellenpéldát is hozott: a börtön Kádárta

Fotó: Mátyus

Bérczi Beáta közelében történő megvalósítását nemcsak az akkori városvezetés, hanem a fideszes képviselők is támogatták, a fejlesztés mellé álltak. Az ülésen döntöttek az 1,2 milliárdból meg valósuló szociális városrehabilitáció vég rehajtására létrejövő konzorciumi megállapodásról, valamint a Ringató óvoda átépítése alatti épületpótlásról. Ennek értelmében 3 csoport az evangélikus óvodába, 4 csoport a Fecske utcai forfaépületbe, 1 csoport a Bóbita óvodába, 2 csoport pedig a Ringató tagóvodáiba

kerül jövő májustól egy tanévre. Szintén döntés született az ülésen a város tele­ pülésfejlesztési koncepciójáról is.

Csökkenő rezsi Tizenhárom igen szavazattal 3200-ról 2000 forintra csökkentette a kéményseprőipari közszolgáltatásról szóló rendeletben meghatározott egységnyi munkaráfordítás díját a közgyűlés. Hartmann Ferenc azt kérdezte, a csökkentett díj fedezetet nyújt-e a munkák elvégzésére, Katanics Sándor pedig arra várt választ, miért most szedik be a díjakat. Göttlinger László vezérigazgató az időpontra vonatkozóan elmondta, éves ütemterv szerint dolgoznak, a költségekre írásban ígért választ.

Két keréken Az ülésen döntöttek két kerékpár átadásáról is a veszprémi rendőrkapitányság részére. Ezeket a városi kapitány kérte azért, hogy kerékpáros járőrszolgálatot indíthassanak a megyeszékhelyen. A két biciklit Némedi Lajos (Fidesz–KDNP) és Halmay György (Fidesz–KDNP) biztosította. Támogatta a többség a Veszprém–Csopak kerékpárút-építés első ütemére vonatkozó pályázat benyújtását, amelynek részeként a Vi-

Közlemény A „Veszprém Integrált Városfejlesztés – A belváros funkcióbővítő rehabilitációja” projekt keretében a Bagolyvár utcában, a Lovassy László Gimnáziummal szemben parkolóház épül. A munkálatok 2013. június 6-án kezdődtek meg, ettől kezdve a parkoló nem használható, munkaterület lesz. A munkálatok előreláthatóan 2013. szeptember hónapig tartanak. Veszprém belvárosában köztudottan nehéz parkolóhelyet találni. Az új épületben a jelenlegi 80 helyett 195 gépjármű fér majd el, ami jelentősen mérsékelheti a nehézségeket. Az építkezés leghangosabb fázisa a nyáron elkészül, így a Lo-

vassy László Gimnáziumban a zajhatás nem zavarja az oktatást. Az építkezés ideje alatt a Bagolyvár utcára érvényes lakossági parkolóbérlettel rendelkezők a következő parkolókat vehetik igénybe: – Skála áruház mögötti terület, – a Lovassy gimnázium előtti párhuzamos parkolóhelyek, – Bagolyvár utcai felső parkoló (Cserhát 2. épülettel szemben és a nyugdíjasházzal szemben), – nyugdíjasház alatti parkolóterület, – Táborállás utca. A bérletek más parkolókra nem érvényesek.


a hét témája

veszprémi nap 2013. június 28.

-os deportáltaknak – ezekről a témákról is szó esett a júniusi közgyűlésen

Átmeneti Otthona

MEGKÉRDEZTÜK

Mennyire zajosak Veszprém útjai? Jan Veenstra mélyépítő mérnök Szerintem nem zajosabbak a város útjai, mint más településeken. Én Hollandiából települtem át, ott általában azért jobbak az utak és csöndesebbek is. A munkámból adódóan jól ismerem az aszfaltokat és tudom, hogy az összetételük is befolyásolja a zajosságukat. Molnár Pál kikötővezető Van javítanivaló Veszprém útjain, valamint a forgalom növekedésével a zajhatás is nő. A Cholnoky gyógyszertár környékén lakom, ahol mi magunk csináltuk meg a murvás utat, ami azóta is úgy van. Most a belváros a legzajosabb, de reméljük, szép és jó lesz.

Fotó: Mátyus

Vágenghoffer László nyugdíjas A rossz minőség miatt zajosak az utak. Csererdőn laknak a szüleim, ahova már a buszok sem mernek bemenni az utak állapota miatt. A közelben menő Házgyári út viszont nagyon zajos a nagy forgalom miatt. A Lóczy út is a minősége miatt hangos.

A közgyűlés előtt Sinka Lídia, a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió táncosa is bemutatót tartott deoton ipari parkig épülne út. A városrészt képviselő Ovádi Péter (Fidesz–KDNP) kiemelte, akármelyik tervezett nyomvonal valósul meg, a szabadságpusztaiak biztonságos kapcsolatot kapnak Veszprémmel.

Beátát választották, és támogatták Róka József ismételt kinevezését a Botev, valamint Górné Fazekas Ágnes ismételt kinevezését a Cholnoky iskola élére

Kinevezések

Támogatta a testület az 1956-os veszprémi deportáltak emléktáblájának elhelyezését a várban a bíróság épületének homlokzatán. Némedi Lajos alpolgármester úgy fogalmazott, a cselekedettel részben törleszthetjük adósságunkat. Az emléktábla megalkotásában

A Ringató Körzeti óvoda élére Major Ildikót, az Egry úti Körzeti Óvodába pedig Szafner Ágnest bízta meg öt évre intézményvezetőnek a közgyűlés. A Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőjének Bérczi

Múltunkból élünk

részt vevő dr. Paczolay Gyula professzor kijelentette 1956-ban Veszprémből tízezer lakosra vetítve kétszer annyi embert vittek el, mint Budapestről. Döntöttek az első világháborús centenáriumi bizottság létrehozásáról is, valamint jóváhagyta a testület a város esélyegyenlőségi programját. Ezzel és több más napirenddel a későbbiekben is foglalkozunk. A napirendek és az előterjesztések részletesen megtalálhatók Veszprém város honlapján, a www.veszprem.hu oldalon. M átyus Tamás

Telefonos segítség nehéz helyzetben

Hibabejelentés

A Veszprémi Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 24 órában várja hívását. Segítő munkatársunk minden nehéz élethelyzetbe jutott telefonálót igyekszik támogatóan meghallgatni és segítő információhoz juttatni. Ha úgy érzi, hogy segíthetünk, várjuk hívását – 116-123.

Veszprém, Gyulafirátót, Kádárta közvilágítási hibabejelentő elérhetősége: 06/30/4872853. Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. központi hibabejelentési lehetőségek: telefonon: call center műszaki hibabejelentő: 06/80/205-020, 06/80/533-533, 06/20/4599666, 06/30/459-9666, 06/70/ 459-9666, elektronikusan: http://e-iroda.eon-hungaria. com: lakossági ügyfelek – hibabejelentés – közvilágítási hibabejelentés. VMJV Polgármesteri Hivatal hibabejelentési lehetőségek: 8200 Veszprém, Óváros tér 9., e-mail: vmjv@gov.veszprem.hu fax: 88/421-418, telefon: 88/549100, zöldszám: 88/401-104 (a nap 24 órájában hívható).

Felhívás A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 12, 13, 14 és 15 életévüket betöltő leánygyermekek számára önkormányzati támogatással biztosított térítésmentes, négykomponensű méhnyakrák elleni védőoltás a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-

Valakinek csak egy telefonszám, a bajba jutottnak azonban segítség! ,,…hogy beszéljünk egymással.” Tisztelettel kérjük, adója 1%ával támogassa a telefonos Lelkisegély Szolgálat működését. Veszprém Telefonos Lelkisegély Alapítvány 19262369-1-19 gálati Csoportjánál rendelkezésre álló kérelem és szülői/ törvényes képviselői nyilatkozat nyomtatvány kitöltésével, majd ezt követően házi gyermekorvosi igazolás benyújtásával 2013. december 31-ig igényelhető. Információ kérhető: a (88) 549-273 telefonszámon, illetve pdeak@gov. veszprem.hu e-mail címen.

Fotók: Zwicker

Gősi Bence középiskolás Én legtöbbet motorral közlekedem. Szerintem a fejlődéssel együtt jár a forgalomnövekedés és a zaj. Az utak itt sem rosszabbak, mint az ország más részein. A belváros most nagyon zajos, de ez a mi érdekünkben történik, hogy szebb és korszerűbb legyen.

Búcsúzik a fôorvos Júliustól nyugdíjba megy a Veszprém megyei kórház nôgyógyászati osztályának fôorvosa, dr. Szilágyi Imre. Négy évtizedes pályafutásából huszonegy évet töltött Veszprémben, ahol az ország egyik legmodernebb nôgyógyászatát hozta létre. – Egy éve nyugdíjasként vezetem az osztályt, eséllyel kérelmezhetném a továbbmaradást, de ennyi tapasztalattal, 21 év vezetôi múlttal megalázónak tartom, hogy én kezdeményezzek, ráadásul az alkalmasságom

tízsoros bizonyításával! Nem nyújtottam be kérelmet. Kell a hely a fiataloknak! Nekem minden megadatott ebben az életben! Boldog vagyok és hálás a sorsomnak – vallja ôszintén.

Keresse írásunkat a szombati Naplóban!
KÖZÉLET

veszprémi nap 2013. június 28.

két diákolimpiát is nyertek

Fotó: Hauzler

A Jendrassik iskola fiatal kézilabdázói részt vehetnek jövőre a törökországi középiskolás világbajnokságon

Ebben az évben az 5. és 6. korcsoportos országos kézilabda-diákolimpiát a Jendrassik-Venesz iskola tanulói nyerték.

sérelmek a pszichiátrián Alapítványunk közel 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetősége-

ken: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 1461 Bp. Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06 (70) 330-5384 E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!

a siker záloga a lelkiismeretes munka Ezt a szakmát csak a megfelelő hozzáállással lehet sikeresen végezni – mondja Schmidtné Jeney Tímea, a Bakony-Bitva Ingatlaniroda munkatársa. Felgyorsult világunkban nagy segítség az ingatlanjukat eladni szándékozóknak egy felkészült és széles szolgáltatási körrel rendelkező ingatlaniroda közreműködése. A Bakony-Bitva Ingatlaniroda ezek közé tartozik.

– Munkatársaink többéves ingatlanközvetítői tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen – mondja Schmidtné Jeney Tímea. – Szolgáltatási körünk, amely magában foglalja az ingatlan meghirdetését, bemutatását az ér-

Fotó: Németh

Salamon István testnevelő tanár elmondta, a 11–12. évfolyam döntőjét Gyöngyösön tartották januárban. Ezt megelőzően először megnyerték a megyei versenyt, majd Pécsen volt a területi döntő, ahol a helyi Széchenyi gimnázium csapatát győzték le. Az országos döntő selejtezőjében először Gyöngyöstől kikaptak, de megverték a buda-

pesti Csanádi gimnáziumot és a békésieket, így csoportelsők lettek. Az elődöntőben Balatonfüredet verték 29-19-re, majd a döntőben Csurgóval játszottak és nyertek 26-25-re. A torna legjobb játékosa is veszprémi lett Gál Kristóf személyében. Az 5. korcsoport megyei döntőjét is a Jendrassik nyerte. Itt Veszprémben volt a a területi döntő és a budapesti Kerék utcai gimnázium legyőzésével nyerték ezt meg. Az országos döntőt Debrecenben rendezték június 17–19-e között. A selejtezőkből Nyíregyháza, a budapesti Telepy gimnázium és a Csurgó legyőzésével jutottak tovább.

Az elődöntőben Mezőkövesdet gyűrték le 34-27-re, majd a másik veszprémi csapattal, a Medgyaszayval találkoztak a döntőben, s győztek 27-25-re. Ezen a tornán a Jendrassikból Ligetvári Patrik 61 góllal a gólkirály, míg Rózsahegyi Gergő a legjobb kapus lett. Ebben az eredményben az MKB egyesület edzőinek a munkája is benne van. Ezzel az 5. korcsoportos diákolimpiai győzelemmel pedig az iskola jogot szerzett arra, hogy részt vegyen a 2014. évi, Törökországban megrendezésre kerülő középiskolás világbajnokságon. Hauzler lászló

Pályázati hirdetmény MEsTErsÉgEM cíMErE:

ingatlanértékesítő deklődők számára, szakmai tanácsadást, a reális ár kialakítását – akár szóbeli – értékbecslés alapján, pártatlan segítségnyújtást az áralkuban, energetikai tanúsítvány készítését, a hitelfelvétellel kapcsolatos ügyintézést, az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzését, megbízható ügyvédi háttér biztosítását, minden igényt kielégít. Valljuk, hogy megbízható, naprakész tájékoztatást, folyamatos, jó kommunikációt, lelkiismeretes, odaadó munkavégzést, kellemes légkört kell teremteni ahhoz, hogy egy ügylet minden résztvevő számára jó érzéssel és sikeresen záruljon. Hisszük, hogy nincs jobb marketing az életben, mint hogy ügyfeleink ajánlására érkeznek újabb megbízóink. (X)

A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata mint tulajdonos megbízása alapján nyilvános pályázatot hirdet a Veszprém, Halle utca 5/G alatti társasházban lévő 3349/ A/193 helyrajzi szám alatt található ingatlan elidegenítése céljából. A Veszprém, Halle utca 5/G alatti társasházban lévő 3349/A/193 helyrajzi szám alatt található ingatlan induló értékesítési ára: 7.300.000 Ft.* A pályázatok bontásának, értékelésének, bírálatának módját és rendjét, az értékesítés, szerződéskötés és fizetés feltételeit a pályázati dokumentáció tartalmazza. A pályázati dokumentáció a kiíró fenti székhelyén

2013. július 1. és 2013. július 12. napja között, munkanapokon 08.00–12.00 óra közötti időszakban vehető át. A dokumentáció ára: bruttó 12.700 Ft. A pályázatokat, a pályázati dokumentációban meghatározott módon, a mellékletekkel együtt 2013. július 15. napján 9.00 óráig lehet benyújtani a kiíró fenti székhelyén. Információk kérhetők telefonon a kiíró +36 20/488-98-58 és +36 20/973-86-50 telefonszámán, személyesen a kiíró fenti székhelyén, illetve megtekinthetők a www. vkszrt.hu honlapon. * Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§(1) bekezdés j) pontja értelmében mentes a forgalmi adó alól.

08094220
ötórai tea

veszprémi nap 2013. június 28.Beszélgetés Tóthné Stupián Anikóval, a Gizella-díjjal kitüntetett szakedzővel

Biztos pontot jelent az atlétikai életben Nem hiszem, hogy bárki is látta már unatkozni Tóthné Stupián Anikót. Körülötte állandóan pörög az élet, és nem könnyű lépést tartani vele. Ám aki képes erre, az szép sikerek részese lehet a futópályán. A stadion atlétikai csarnokában van az irodája, ott beszélgetünk. A sportnapközi és az edzések miatt reggel héttől este nyolcig dolgozik. Mondja, jó, hogy jövök, legalább megihat egy kávét. Előkap két csészét, s már készíti is. – Nem eg yszer hidegen iszom meg, mert gyakran közbejön valami sürgős intéznivaló – jegyzi meg Anikó. Én pedig megjegyzem, hogy olyan az irodája, mintha itt lakna: vízforraló, kávéfőző, mikró. – Ajándékba kaptam a tanítványaimtól a

lehet állítani. Férfi legyen a talpán, aki tartani akarja vele a lépést. Óriási a munkabírása, és soha nem fogy ki az ötletekből, így folyamatosan megújítja önmagát és a környezetét. Mindig zajlik körülötte az élet, amit nem lehet nem észrevenni. Nem ok nélkül kapta meg a Mol tehetséggondozásért létrehozott díját, A Magyar Atlétika Utánpótlásáért-díjat, a Mag ya r Atléti káér t- d íj bronzfokozatát, a közelmúltban pedig Veszprém egyik legrangosabb elismerését, a Gizella-díjat. Emellett há-

NÉVJEGY Tóthné Stupián Anikó 1965. június 18-án született Veszprémben. Szentgálon végezte az általános iskola 1–5., Herenden a 6–8. osztályokat. A Kállai Éva Gimnáziumban érettségizett, a Magyar Testnevelési Egyetemen szerzett atlétikai szakedzői diplomát. Első munkahelyén dolgozik, csak a sportegyesület neve változott időközben – volt Bakony Vegyész, Veszprémi SE, jelenleg VEDAC. Sportolóként 800 és 1500 méteres síkfutó volt, edzőként a közép- és hosszútávfutókat neveli, edzi. Legeredményesebb atlétái – Minczér Albert, Takács Dávid, Szalai Benjámin, Kállay Dániel, Loránd Lilla és a triatlonista Kovács Zsófia – a világversenyeken is bizonyítottak. Két fia van: Péter 27 éves villamosmérnök, Pesten él, a 22 esztendős András is villamosmérnöknek tanul. Hobbija az olvasás. születésnapjaimra – válaszolja. – Mindig észreveszik, hogy mi hiányzik. Ez alapján azt hiszem, legközelebb egy kis hűtőt fogok kapni – mondja nevet ve, majd h­ozzáteszi: – Még egy ágy kellene, és akkor ide is költözhetnék. Amúgy is gyakran csak aludni járok haza, de nagy szerencsém van a családommal, akik tolerálják, hogy ilyen elfoglalt vagyok. Még versenyző korából ismerem. Már középiskolásként vezéregyéniség volt az atléták között, ami néhány férfi egóját sértette. De Anikó nem az a típus, akit félre

rom cikluson át beválasztották a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségébe, ahol az edzőket és a sportolókat képviselte. – Herendi iskolásként Kauker Márton testnevelő tanárnak feltűnt, hogy nagyon tudok futni. Az ő javaslatára kerültem Veszprémbe Bábán Ferenc edző keze alá – emlékezett atlétikai pályafutása kezdetére Anikó, aki a tanulás és a sport mellett színjátszókörbe, néptáncra és zeneiskolába is járt. Elsősorban színész szeretett volna lenni vagy rendőrnyomozó, de érdekelte az egészségügy is. Végül a pedagó-

giai pálya mellett döntött, de betegsége miatt nem tudott elmenni felvételizni a kiválasztott testnevelés-biológia szakra. Sportállást kapott a BVTC-nél, de a versenyzés nem töltötte ki az idejét, ezért elkezdett foglalkozni gyerekekkel. Kezdetben saját hibáin tanulva haladt előre az edzői pályán. Család mellett tanult a szakedzői szakon, és persze dolgozott. Nevelte a saját maga által kiválasztott tehetséges atlétákat, akikből magyar bajnokok és válogatottak sora nőtt ki, sőt, Németh Eszter révén eg yik tanítványából már edzőkollégát faragott. Minteg y száz atlétával foglalkozik folyamatosan, abból ötvennek készít napi edzéstervet. – Ha valaki sokat dolgozik, annak meg is lesz az eredménye – véli Anikó. – Állandóan itt vagyok a pályán, ezért egy biztos pont vagyok a veszprémi atlétikában a gyerekeknek és a szülőknek. Ezt gyakran a család és a rokonság sínyli meg, hiszen a hétvégéim zömét versenyeken töltöm a tanítványaimmal. Most végre sikerült kiválasztani eg y hétvégét, amikor közösen megünnepelhetjük az elmúlt időszak név- és születésnapjait. Munkája mellett az olvasás a hobbija. Elsősorban az élettel kapcsolatos olvasmányokat kedveli. Szívesen olvassa Paulo Coelho, Wass Albert, Popper Péter, Müller Péter és Csernus Imre könyveit. Szeret táncolni és koncertre járni, de erre már nem marad ideje. Két éve készül megnézni a Csík Zenekart, talán idén végre sikerül. Kereken 30 éve van a pályán, de még mindig kifogyhatatlan az ötletekből, s az aktivitása sem változott. – Szeretnék létrehozni Veszprémben egy országos futóműhelyt – tekint a jövőbe Anikó. – Már eddig is az ország több pontjáról jöttek hozzám a tanítványok, s ezt szeretném intézményesíteni, és profi körülmények közé

Fotó: Zwicker

Tóthné Stupián Anikó nem ismer lehetetlent, mintegy száz atlétával foglalkozik folyamatosan, abból ötvennek készít napi edzéstervet terelni. Remélem, számíthatok majd a Magyar Atlétikai Szövetség anyagi támogatására, de ha nem, akkor is megcsinálom – mondja határozottan.

Tóthné Stupián Anikót ismerve nagy tétben le merném fogadni, hogy hamarosan országos futócentrum fog működni Veszprémben. Darcsi István

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSI RENDJE, ELÉRHETŐSÉGE: KÖZPONTI ÜGYELET: 8200 VESZPRÉM, CSERHÁT LTP. 1. FELNŐTT SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: 88/329-650, hétfő–péntek: 16.00 órától 8.00 óráig. Hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos) HÁZI GYERMEKORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: 88/425-685, hétfő–péntek: 16.00 órától 8.00 óráig. Hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos) FOGORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: 8200 Veszprém, Halle u. 5/E. Telefon: 88/425-228. Kizárólag: hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–14.00 óráig. Fenntartó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel.: 88/549-273. Működtető: VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Tel.: 88/424-472.


programajĂĄnlĂł

ElkÊszßlni, vigyåzz, rajt! ÎPakold Üssze a csalådot Ês a baråtaidat, gyere Ês ßnnepelj velßnk a szabadban! ÎA felhþtlen szórakozåst Ês kikapcsolódåst mi garantåljuk! ÎSzeretettel vårunk mindenkit 2013. 06. 29-Ên, szombaton 12 óråtól újonnan Êpßlt ÉlmÊnyparkunkban, ahol kicsik Ês nagyok egyarånt megtalålhatjåk a szåmukra ideålis szabadidþs tevÊkenysÊget, szórakoztató mÝsoraink mellett.

ĂŽHa pedig mozogni szeretnĂŠl, vĂĄlaszthatsz kedvednek megfelelĂľt: bĂŠbi, gyermek ĂŠs felnĂľtt drĂłtkĂśtĂŠlpĂĄlya, jĂĄtszĂłhĂĄz, slackline, strandrĂśplabda, lĂĄbtengĂł, speedminton, tollaslabda, streetball, pingpong, jĂĄtszĂłvĂĄr-ĂŠs hintapark, jĂĄtszĂłtĂŠr, homokozĂł, tĂťzrakĂłhelyek, ĂłriĂĄs sakk, trambulin, minilĂŠgvĂĄr, Ă­jĂĄszat, mĂĄszĂłfal, vagy akĂĄr cigĂĄnykerekezhetsz is.

08094255

ĂŽNĂŠzd meg a slacklinebemutatĂłt, a lovagi tornĂĄt, solymĂĄszbemutatĂłt, a tĂĄncosokat, az Iciri-Piciri egyĂźttest, kĂłstolj kĂŠzmĂťves finomsĂĄgokat ĂŠs talĂĄlkozz Rudi bohĂłccal!

A megnyitĂł napjĂĄn az ĂŠlmĂŠnyparkba a belĂŠpĂŠs ingyenes, drĂłtkĂśtĂŠlpĂĄlyĂĄinkat 50% kedvezmĂŠnnyel veheted igĂŠnybe! A megnyitĂł programjĂĄt ĂŠs tovĂĄbbi informĂĄciĂłkat a www.balatonielmenypark.hu oldalon talĂĄlsz.

Gyere el hozzånk, mert Êleted kalandjai csak most kezdþdnek‌ A VESZPRÉM TELEVíZIó MŹSORA 8200 VeszprÊm, József Attila u. 96. Tel.: 88/421-830, 88/434-603 E-mail: info@veszpremtv.hu MŹsorok az interneten: www.veszpremtv.hu Június 28., pÊntek 8:00 Kilåtó kulturålis magazin 8:30 Kukkantó gyermekmagazin 9:00 Híradås 9:20 VeszÊlyzóna. A nyåri munkavållalås 9:30 Bencze-show. VendÊg Mßller PÊter 10:00 Híradås 10:20 Klippercek 10:30 VeszprÊmi Gazdasåg 10:32 StratÊgiai egyßttmŹkÜdÊsi megållapodåst kÜtÜtt a kormåny Ês a Continental 10:40 NyolcszåzalÊkos nÜvekedÊst vår a Pepperl+Fuchs 10:45 FejlesztÊsek a Maxon Motornål 10:50 Hol tart a balatoni korona? 11:00 DokumentummŹhely. Festők vårosa 11:30 Híradås 11:50 HonvÊd7 magazin. Mi tÜrtÊnt a hadseregben a hÊten 12:00 KÊpújsåg 18:00 Fejezetek Magyarorszåg kÜzlekedÊstÜrtÊnetÊből. A kezdetek 18:30 BalaSport EBT MASTERS FINAL magazin 19:00 Híradås 19:20 Klippercek 19:30 Összefoglaló VeszprÊm Megyei Jogú Våros Ünkormånyzatånak júniusi kÜzgyŹlÊsÊről 20:00 Híradås 20:20 Klippercek 20:30 Bencze-show. VendÊg Balåzs Fecó. 1–2. rÊsz 21:30 Híradås 21:50 650 Êv, 650 måsodperc. A Våradi adomånyozó levÊl 22:05 KÊpújsåg Június 29., szombat 8:00 Fejezetek Magyarorszåg kÜzlekedÊstÜrtÊnetÊből. A kezdetek 8:30 BalaSport EBT MASTERS FINAL magazin 9:00 Híradås 9:20 Klippercek 9:30 Összefoglaló VeszprÊm Megyei Jogú Våros Ünkormånyzatånak júniusi kÜzgyŹlÊsÊről 10:00 Híradås 10:20 Klippercek 10:30 Bencze-show. VendÊg Balåzs Fecó. 1–2. rÊsz 11:30 Híradås 11:50 650 Êv, 650 måsodperc. A Våradi adomånyozó levÊl 12:05 KÊpújsåg 18:00 Kukkantó gyermekmagazin 18:30 Kilåtó kulturålis magazin 19:00 Heti vågatlan – ami a Híradåsból kimaradt 19:15 VeszÊlyzóna – munkavÊdelemről, mindenkinek. 1. rÊsz. MunkavÊdelem a multinacionålis cÊgeknÊl 19:30 Katolikus krónika 20:00 Heti vågatlan – ami a Híradåsból kimaradt 20:15 Made In Hungary. Magyar gyårtók magyar termÊkei. 2. rÊsz 20:30 Våltólåz autós magazin 21:00 Tiszta beszÊd. ÚjkÊry Csaba vendÊge Dr. Fekete Låszló 22:30 KÊpújsåg Június 30., vasårnap 8:00 Kukkantó gyermekmagazin 8:30 Kilåtó kulturålis magazin 9:00 Heti vågatlan – ami a Híradåsból kimaradt 9:15 VeszÊlyzóna – munkavÊdelemről, mindenkinek. 1. rÊsz. MunkavÊdelem a multinacionålis cÊgeknÊl 9:30 Katolikus krónika 10:00 Heti vågatlan – ami a Híradåsból kimaradt 10:15 Made In Hungary. Magyar gyårtók magyar termÊkei. 2. rÊsz 10:30 Våltólåz autós magazin 11:00 Tiszta beszÊd. ÚjkÊry Csaba vendÊge Dr. Fekete Låszló 12:00 KÊpújsåg 18:00 VeszprÊmi KÜzÊleti Magazin 18:50 Ha csíped a termÊszetet‌ Lakjunk jól Ês zÜlden! 19:00 Katolikus krónika 19:30 BalaSport magazin – WESTERN LOVAS OB I. forduló 20:00 KÊpmutatók. PortrÊfilm Kesselyåk Gergelyről 20:30 Épí-Tech HåzÊpítők Magazinja 20:32 Megőrßlt a termÊszet? A klímavåltozås hatåsa az ÊpítÊszetre 20:40 A vilåghåború alatt is tÜbb lakås Êpßlt, mit most 20:45 TÊr-kirakó. TÊrkőrakås gÊpesítve 20:50 „SzellőztetÊstechnika�. Klíma helyett nyissunk ablakot! 21:00 Bencze-show. VendÊg Polyåk Lilla Ês Homonnay Zsolt. 1–2. rÊsz 22:00 KÊpújsåg Július 1., hÊtfő 8:00 VeszprÊmi KÜzÊleti Magazin 8:50 Ha csíped a termÊszetet‌ Lakjunk jól Ês zÜlden! 9:00 Katolikus krónika 9:30 BalaSport magazin – WESTERN LOVAS OB I. forduló 10:00 KÊpmutatók. PortrÊfilm Kesselyåk Gergelyről 10:30 Épí-Tech HåzÊpítők Magazinja 10:32 Megőrßlt a termÊszet? A klímavåltozås hatåsa az ÊpítÊszetre 10:40 A vilåghåború alatt is tÜbb lakås Êpßlt, mit most 10:45 TÊr-kirakó. TÊrkőrakås gÊpesítve 10:50 „SzellőztetÊstechnika�. Klíma helyett nyissunk ablakot! 11:00 Bencze-show. VendÊg Polyåk

Lilla Ês Homonnay Zsolt. 1–2. rÊsz 12:00 KÊpújsåg 18:00 Kukkantó gyermekmagazin 18:30 Kilåtó kulturålis magazin 19:00 Híradås 19:20 VeszprÊmi kÜzÊleti magazin 20:00 Híradås 20:20 VeszprÊmi sporthíradó 20:30 Katolikus krónika 21:00 DokumentummŹhely. A legendås pincefalu 21:30 Híradås 21:50 Made In Hungary. Magyar gyårtók magyar termÊkei. 2. rÊsz 22:05 KÊpújsåg Július 2., kedd 8:00 Kukkantó gyermekmagazin 8:30 Kilåtó kulturålis magazin 9:00 Híradås 9:20 VeszprÊmi kÜzÊleti magazin 10:00 Híradås 10:20 VeszprÊmi sporthíradó 10:30 Katolikus krónika 11:00 DokumentummŹhely. A legendås pincefalu 11:30 Híradås 11:50 Made In Hungary. Magyar gyårtók magyar termÊkei. 2. rÊsz 12:00 KÊpújsåg 18:00 Összefoglaló VeszprÊm Megyei Jogú Våros Ünkormånyzatånak júniusi kÜzgyŹlÊsÊről 18:30 DokumentummŹhely. Fotogråfia tÜbb dimenzióban 19:00 Híradås 19:20 HonvÊd 7 magazin. Mi tÜrtÊnt a hadseregben a hÊten 19:30 BalaSport magazin – Tour De Pelso 20:00 Híradås 20:20 Klippercek 20:30 VeszprÊmi Gazdasåg 20:32 StratÊgiai egyßttmŹkÜdÊsi megållapodåst kÜtÜtt a kormåny Ês a Continental 20:40 NyolcszåzalÊkos nÜvekedÊst vår a Pepperl+Fuchs 20:45 FejlesztÊsek a Maxon Motornål 20:50 Hol tart a balatoni korona? 21:00 Nők a tudomåny szolgålatåban. Dr. MÊszåros Ilona 21:30 Híradås 21:50 VeszÊlyzóna – munkavÊdelemről, fiataloknak. A nyåri munkavållalås 22:00 KÊpújsåg Július 3., szerda 8:00 Összefoglaló VeszprÊm Megyei Jogú Våros Ünkormånyzatånak júniusi kÜzgyŹlÊsÊről 8:30 DokumentummŹhely. Fotogråfia tÜbb dimenzióban 9:00 Híradås 9:20 HonvÊd 7 magazin. Mi tÜrtÊnt a hadseregben a hÊten 9:30 BalaSport magazin – Tour De Pelso 10:00 Híradås 10:20 Klippercek 10:30 VeszprÊmi Gazdasåg 10:32 StratÊgiai egyßttmŹkÜdÊsi megållapodåst kÜtÜtt a kormåny Ês a Continental 10:40 NyolcszåzalÊkos nÜvekedÊst vår a Pepperl+Fuchs 10:45 FejlesztÊsek a Maxon Motornål 10:50 Hol tart a balatoni korona? 11:00 Nők a tudomåny szolgålatåban. Dr. MÊszåros Ilona 11:30 Híradås 11:50 VeszÊlyzóna – munkavÊdelemről, fiataloknak. A nyåri munkavållalås 12:00 KÊpújsåg 18:00 Verancsics AkadÊmia. Tradíció Ês innovåció a Herendi Porcelånmanufaktúråban 19:00 Híradås 19:20 Klippercek 19:30 TßkÜrkÊpben – divat, szÊpsÊg, fitnesz 20:00 Híradås 20:20 VeszprÊmi sporthíradó 20:30 Motorozz biztonsågosan – motoros magazin 21:30 Híradås 21:50 Made In Hungary. Magyar gyårtók magyar termÊkei. 2. rÊsz 22:00 KÊpújsåg Július 4., csßtÜrtÜk 8:00 Verancsics AkadÊmia. Tradíció Ês innovåció a Herendi Porcelånmanufaktúråban 9:00 Híradås 9:20 Klippercek 9:30 TßkÜrkÊpben – divat, szÊpsÊg, fitnesz 10:00 Híradås 10:20 VeszprÊmi sporthíradó 10:30 Motorozz biztonsågosan – motoros magazin 11:30 Híradås 11:50 Made In Hungary. Magyar gyårtók magyar termÊkei. 2. rÊsz 12:00 KÊpújsåg 18:00 Kilåtó kulturålis magazin 18:30 Kukkantó gyermekmagazin 19:00 Híradås 19:20 VeszÊlyzóna. A nyåri munkavållalås 19:30 Katolikus krónika 20:00 Híradås 20:20 Klippercek 20:30 Tiszta beszÊd. ÚjkÊry Csaba vendÊge Dr. Fekete Låszló 21:30 Híradås 21:50 HonvÊd7 magazin. Mi tÜrtÊnt a hadseregben a hÊten 22:00 KÊpújsåg

2013. jĂşnius 28.

MozimĹąsor

KiĂĄllĂ­tĂĄsok

Cinema City, Balaton Plaza

Boldog Gizella FĹ‘egyhĂĄzmegyei GyĹąjtemĂŠny

2013. június 20–2013. június 26. SzÜrny Egyetem Digitålis 3D (MB) 6 Premier! 11:00, 15:30, 17:45, 20:00 p– szo: 22:15 is SzÜrny Egyetem (MB) 6 Premier! 13:15 Z Vilåghåború Digitålis 3D (MB) 16 Premier! 11:15 (kivÊve csßtÜrtÜk) 15:45, 18:00 (kivÊve hÊtfő), 20:15 cs: 10:45 is p–szo: 22:30 is Z Vilåghåború (MB) 16 Premier! 13:30 (kivÊve csßtÜrtÜk) cs: 12:45 h: 18:00 is Az AcÊlember Digitålis 3D (MB) 12 11:30, 17:00, 19:45 p–szo: 22:30 is Az AcÊlember (MB) 12 Premier! 14:15 SzemfÊnyvesztők (MB) 12 12:30 (kivÊve csßtÜrtÜk, pÊntek), 19:30 Gyakornokok (MB) 12 15:00 A fÜld utån (MB) 12 p–szo: 22:00 Måsnaposok 3 (MB) 16 17:30 A zÜld urai Digitålis 3D (MB) 12 10:30 cs: 13:30 is

Múzeum våndorkiållítåsa, megtekinthető augusztus 4-ig VeszprÊm szegről szegre I. – Cserhåt – Szent Ivån-szeg, vårosrÊsz-tÜrtÊneti kiållítås, megtekinthető januår 5-ig JelenlÊvő múlt – Vålogatås a VeszprÊm Megyei NÊpmŹvÊszeti Egyesßlet tagjainak legújabb alkotåsaiból a Bakonyi Håzban, megtekinthető október 31-ig

Magyar kirålynÊk Ês koronåzó pßspÜkÜk Fejedelemasszonyok Ês a vallåsszabadsåg ErdÊlyben, megtekinthető október 31-ig Ikonok Ês ortodox liturgikus tårgyak, megtekinthető október 31-ig Francia, itåliai Ês osztråk miseruhåk, MŹvÊszetek Håza megtekinthető október 31-ig Haåsz Istvån Reflexió címŹ kiållítåsa a ErzsÊbet Ês Zita kirålynÊ emlÊkezete Vass Låszló GyŹjtemÊnyben, megte(helyszín: Érseki Palota) kinthető július 14-ig

Laczkó Dezső VeszprÊm Megyei Múzeum

MestermĹą GalĂŠria

Kortårsaink voltak – veszprÊmi kÊpzőSzßletÊs – A gyermekåldås kultúråja. mŹvÊszek kiållítåsa, megtekinthető Låtogatható: augusztus 30-ig szeptember 30-ig 110 Êve VeszprÊmben – múzeumtÜrtÊneti kamarakiållítås. Låtogatható: SzalÊziånum A jókedv rendje – SzalÊziak, megtekintdecember 31-ig hető július 21-ig az időszaki kiållítótÊrSzívdobbanås – A kardiológia múltja Ês ben jelene, a Semmelweis OrvostÜrtÊneti

Szoborba ĂśntĂśtt zĂśldsĂŠgek ĂŠs gyĂźmĂślcsĂśk GyĂśnyĂśrĹą zĂśldsĂŠg- ĂŠs gyĂźmĂślcskompozĂ­ciĂłkkal talĂĄlkozhat, aki ellĂĄtogat a CserhĂĄt ĂŠtterembe. MĂĄr messzirĹ‘l szembetĹąnnek a gusztusosan elkĂŠszĂ­tett zĂśldsĂŠg- ĂŠs g y ĂźmĂślcssalĂĄtĂĄk, amelyeket ĂŠrdekes kompozĂ­ciĂłba foglalnak az ĂŠtterem dolgozĂłi. − KĂśrĂźlbelĂźl hĂĄrom hĂłnappal ezelĹ‘tt hirdettĂźk meg a tavaszi salĂĄtĂĄk hetĂŠt az ĂŠtteremben, amelynek keretĂŠben kĂŠszĂ­tettek Ă­nycsiklandĂłbbnĂĄl Ă­nycsiklandĂłbb zĂśldsĂŠg- ĂŠs g yĂź-

mÜlcstålakat a munkatår- Cserhåt Êtterem tulajdosak. A hÊt eltelt, de a tålak nosa. Szemet g yÜnyÜrkÜdtető maradtak, sőt az idő előrelåtvåny, de – mint mondja – a gazdasåg i helyzet miatt csak kevesen engedhetik meg maguknak, hogy meg is kóstoljåk a mŹveket. Mindenesetre jó ÊrzÊssel tÜlt el bennßnket, hogy a vendÊgek rÊszÊről abszolút pozitív visszajelzÊseket kaFotó: NÊmeth punk, nem melleshaladtåval a kollÊgåk egy- leg pedig színesíti Ês szakre jobban belejÜttek az mailag is feldobja az Êtteralkotåsba – mesÊl a kezde- met – emelte ki Istenes Sån(X) tekről Istenes Såndor, a dor.

    

NyĂĄri ajĂĄNlatuNK: gyĂźmĂślcssalĂĄtĂĄK,

  

and MegnyĂ­lt a HĂĄmoriekkStr el

kßlÜnleges vízi elem n! a ÉlmÊny- Ês Kalandparkba Jósk ri a Sob t.

zĂśldsĂŠgKĂźlĂśNlegessĂŠgeK az ĂŠtterembeN.

Ajånljuk magunka nålatåra is ÊrvÊnyes! A parkbelÊpő a strand hasz

08094187

Balatoni ÉlmÊnypark Nosztori

veszprĂŠmi nap

08094305

10

i Jóskak SoÉlmbr Êny- Ês Kalandpar

Kislőd

www.bakonyikalandpark.hu www.facebook.com/sobri.kalandpark

CSERHĂ T ĂŠTTEREm

VeszprĂŠm, Kossuth u. 6, fĂŠlemelet


programajánló

veszprémi nap 2013. június 28.

Világbajnok hemós táncosok

Városháza Kiállítás a IV. Fotósviadal képeiből a városháza aulájában, megtekinthető július 12-ig

Euro Contour Utazási Iroda

A World of TUI, valamint főbb külföldi partnerirodáink teljes repülős és egyéni kínálata magyar és osztrák indulással honlapunkon online megtekinthető és foglalható.

www.tuiveszprem.hu Egyéni utazások, szállodák, apartmanok (magyarul is) online-kínálata:

Pannon Egyetem

Veszprém, Ady Endre u. 7/B 2. em. Levendula üzletház. Telefon: 88-427-789, fax: 88-404-085 Nyitva tartás: h–p.: 8.30–17.00 Nyilv. tart. sz.: 00119/1992/1999

A zirci III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú MűvéFotó: Hemo Winner VTE szetoktatási Intézmény végzős díszítőfestő diákjainak vizsgakiállítása, A Hemo Winner Versenytánc Egyesület táncosai eredményesen szerepeltek Szigetszentmiklóson megtekinthető július 3-ig a VMK 201A Hemo Winner Verseny- vészeti Főiskolán is sikeresen ros 2. helyezett Varga Mar­ es termében tánc Egyesület táncosai a diplomázó Vajda Dóra készí- cell–Vincze Kitti. Gyulafirátóti Művelődési Ház Szigetszentmiklóson meg- tette és tanította be, valamint a Felnőtt korosztály: Ballroom Dance / kiscsoport Hoffer Ildikó keramikusművész kiállítása, rendezett IFMD modern budapesti Balikóné Akker­ táncsportok világbajnoksá- man Éva okleveles táncpeda- 1. helyezett Angolkeringő formegtekinthető július 12-ig gán hatalmas g yőzelmet gógus segítségével készültek máció Vajda Ádám–Vajda arattak nemrég. Dóra, Németh Lehel–Németh fel táncosaik. Az áprilisi országos bajnokAnna, Király András–Bog­ Eredmények: nár Tímea. Junior korosztály: Június 28–29., péntek-szombat ságon elért eredményeik alapján tíz tánccal kvalifikálták Ballroom Dance/páros 2. heKaribi/Latin/páros 1. helyeXXII. Rátóti napok Gyulafirátóton: 28-án magukat erre a közel 2000 tán- zett Csizmadia Márk–Németh lyezett Németh Lehel–Németh 17 órakor kiállításmegnyitó a művelőcos részvételével megrende- Emese. Anna; Ballroom Dance/páros dési házban, 20–03 óráig Party Mix a Youth korosztály: zett eseményre, amelyből az1. helyezett Vajda Ádám–Vajda sportpálya színpadán; 29-én a sport- tán kilencet érmes helyezésre Dance Show/páros 1. helye- Dóra; Karibi/Latin/páros 1. pályán 9–17 óráig streetball-bajnok- váltottak. A koreográfiák túl- zett Balikó Gergely–Szabó helyezett és a „Nap legjobb ság, 14 órától játék gyerekeknek-fel- nyomó többségét az egyesület Réka; Karibi/Latin/páros 3. tánca” különdíj Vajda Ádám– nőtteknek, 17–03 óráig színpadi egyik alapító táncosa és az el- helyezett Varga Marcell–Vin­ Vajda Dóra programok múlt héten a Magyar Táncmű- cze Kitti; Ballroom Dance/páHauzler lászló

Egyéb

Tízéves a Dunántúl legrégibb kalandparkja A Serpa Kalandpark június 29-én ünnepli 10 éves jubileumát. E műfaj úttörőiként van mire emlékeznünk. Szemünk láttára vált az akkori kakukktojás önálló iparággá. tényleges fizikai aktivitást váltson ki. Ezért pályáink az átlagosnál nehezebbek és elsősorban nem a szórakoztatást, hanem az egyre rosszabb fizikai állapot javítását szolgálják. 29-én, szombaton 10 forintba kerül a mászótor-

Meditációs klub, Gyurkó Zsolt vezetésével

Helyszín: Veszprém, VMK (volt Hemo) Táborállás park 1. Időpont: Minden kedden, 17:00–19:00

A meditáció kitűnő pihenés és hatékony problémamegoldó technika. A klubon testet-lelket erősítő, energiafejlesztő, természetgyógyász és spirituális módszereket tanulunk. Kezdőktől gyógyítókig mindenkit örömmel várunk!

Tanulj meg rendszeresen meditálni és jobban fogod magad érezni! Ára: 1000 Ft, de ha nincs pénzed, akkor is szeretettel látunk. Várjuk jelentkezésed!

E-mail: info@spirit.hu Telefon: 0620/383-2099

08094314

VMK

08094202

www.terra-reisen.com

Színes világ – Utczás Gábor fotókiállítása megtekinthető augusztus 28-ig a turizmus tanszék folyosógalériáján (A épület I. emelet)

Az ismert életmódváltozás okán a fizikai erőnlét fokozatosan és látványosan romlik. Igazából a kalandparkozás divat lett, egy pótszer, amely sokakat arra a tévhitre vezet, hogy aktívan élnek. Nem győzzük hangsúlyozni, az igazi aktivitást a mindennapos fizikai terhelés jelenti. A gyermekeknek a fára mászás, biciklizés, csúzlizás, erdőn-mezőn kirándulás, ha van rá mód, kerti munka, foci bárhol stb. a legjobb módszer. Ezekhez a tevékenységekhez nem anyagi jólét, csak szemléletváltás kell. Mottónk: „ügyesebben távozzál, mint ahogyan érkeztél”. Akadálypályáinkon nem a gyors, könnyű teljesíthetőségre törekszünk, hanem hogy

TUI Utazási Központ

nyunkon egy mászás, minden más szolgáltatásunk 10% kedvezménnyel vehető igénybe. Az esti zárás után (19.00) falmászóversenyt tartunk, mely nyitott bárki számára. A 10 éves jubileumhoz még egy rendezvény csatlakozik. Július 13-án, szombaton Szendrő Sza­ bolcs barátunk fotókiállításának megnyitóját tartjuk a balatonfűzfői csillagvizsgálóban 17.00 órakor. A kiállításmegnyitó egyben vetítőgépes előadás is, amelyet az első magyar 8000-es generáció illusztris tagja tart élményeiről. (X)

08094366

Árpád-házi szentek és boldogok – kiállítás Proksza Gyöngyi festőművész alkotásaiból az árkádos folyosón

11


programajánló

téri emléktáblánál, 11 órakor gyászisgyerekeknek, fiataloknak a Március 15. úti könyvtárban tentisztelet a Mártírok u. 8. alatti zsidó temetőben Július 4., csütörtök 14–16 óra Ismerkedjünk meg a mozgás szabadJúlius 1., hétfő 17 óra ságával! – játékos egészségnevelő Június 30., vasárnap Horváth Imre akvarellista kiállításának programsorozat gyerekeknek, fiaMegemlékezés a Veszprémből elhurcolt megnyitója a Pannon Egyetem aulátaloknak a Március 15. úti könyvés megölt zsidó származású államjában (B épület) tárban polgárok halálának 69. évfordulója Július 2., kedd 14–16 óra Július 5–7., péntek-vasárnap alkalmából: 10 órakor koszorúzás Budapest u. 2. alatti emléktáblánál, Ismerkedjünk meg a nyár ízeivel! – játé- I. Veszprémi Sörfesztivál a Historia Kert10.20 órakor koszorúzás a Komakút kos egészségnevelő programsorozat ben Felüdült hagyomány – Meixner Etelka porcelánkiállításának megnyitója a Dubniczay-palota – Várgalériában

www.program.veszprem.hu

Állandó kiállítások sokkal. Bejelentkezés: muzped@ vmmuzeum. hu, +36 20 548 4031

Modern Képtár Vass László Gyűjtemény: – reKonstrukció Boldog Gizella Dubniczay-palota László Károly Gyűj- Főegyházmegyei temény: Gyűjtemény: – Az akadémiától a pop-artig – Érseki Palota enteriőr kiállítása – Gizella-kápolna Laczkó Dezső Múzeum – Szent György-kápolna – Szellem a tárgyban..., a helyben..., a képben... – ennek részeként: LátSzaléziánum ványkönyvtár és tudástár – Tanulmányi raktár a Török Ignác – interaktív, liturgikus kiállítás utcában – előre bejelentkezett – barokk termek csoportoknak vezetéssel, valamint – üvegpadlós gyógynövényszoba múzeumpedagógiai foglalkozá- – hegedűkészítő műhely

POSTALÁDÁNKBÓL

Életünk változtatása mindig lehetséges Reprezentatív felmérés szerint a lakosság nyolcvan százaléka ügyel magára, ezért rendszeresen jár egészségügyi szűrésekre. Az egészségszolgáltatásban dolgozók szerint az adat hamis. Kimutatás van arról is, hogy az ország összlakosságát beleértve egy év alatt százezer forintot költünk az egészség megőrzésére, de ebből ötvenezer forint gyógyszerre megy el. Elgondolkodtató, hogy minden harmadik ember túlsúlyos, minden hatodik kövér. A közízlés szerint a szikár alkatúaknak egészségügyi probléma esetén nem lesz tartaléka. Alapjában hiba van az egész-

METODIC, AMIT MEGEHETSZ Anyagcseretípus-mérés divatdiéta és nem is fogyókúra, viszont segít leadni a felesleges kilókat. „Honnan tudom, hogy milyen anyagcseretípusba tartozom és mit egyek?” Szerencsére már Veszprémben is elérhető az a pontos és fájdalommentes, évtizedes kutatások alapján kifejlesztett, műszeres anyagcseretípus-mérés, ahol egyben Önre szabott, fogyást elősegítő és vitalizáló életviteli szaktanácsadást is kap.

A központban ingyenes aktív státusz mérést tartunk (a sejtek ellátottsága a jelenlegi táplálkozás mellett) ingyenes konzultációval telefonos időpont-egyeztetés után. Szeretettel várjuk Metodic előadásra július 6-án, szombaton 10 órakor. Szántai Zsolt, a Metodic megalapítója és igazgatója tartja a Belvárosi Üzletház 2. emeletén. ElőAdás után ingyEnEs tEstösszEtétEl-Mérést tArtunk.

Fürdőruhaszezonra lefogyok!

önmagán. El kell kezdeni. Figyelve szervezetünk visszajelzéseire és a folyamatosságra, a kezdeti nehézségeket tudatosan leszerelve, egy idő után a közérzet, az általános fizikai, szellemi állapot érezhetően javul. Ekkor már örömteli kívánattá válik a kezdeti bizonytalanság. A nyári időszak különösen alkalmas arra, hogy változtassunk eddigi állapotunkon. Minden a fejben dől el, ezért nagyon fontos a tudatosság. Ha valakinek az elhatározáson túl segítségre van szüksége, érdemes szakemberhez fordulni. Tungli József, Veszprém

Harmadik alkalommal rendezte meg nagyszabású családi napját a veszprémi Életöröm Idősek Otthona.

A mérés mindenkinek ajánlott a megfelelő önismerethez, de már meglevő anyagcsere-betegségek, cukorbetegség, emésztési és vérnyomásproblémák, gyulladások, de bármilyen elváltozás esetén alapvetően szükséges. Metodic ételrendelés lehetséges, ahol az engedélyezett alapanyagokból, mennyiségben és minőségben, a megállapított típusa szerint rendelhet mindenki ételt.

Metodic központ Veszprém Belvárosi Üzletház, Szeglethy u. 1/ II. em. +36 20 46 777 50 • www.metodic.hu

ségszemlélettel. Az átlagmagyar az életét jobbító eszközöket figyelmesebben óvja, mint önmagát. Ez vészes tudati hiányosság, mert a szervezetünk igen precízen működő egység, amely mindenhez alkalmazkodik, és az arra figyelőnek folyamatosan megszívlelendő válaszokat ad. Életünk alapvető és elsődleges feladata kellene hogy legyen testünk, elménk napi ápolása. Jobbítani minden élethelyzetben, bármilyen korúaknak és állapotúaknak lehet, ez kizárólag elhatározás és következetesség kérdése. Életmódváltoztatással bárki segíthet

Családi körben, az Életörömben

08094203

Ami az egyiknek méreg, az a másiknak orvosság! – tartja a mondás. A kutatók több évtizedes vizsgálatok alapján megállapították, hogy anyagcserénk különbözősége határozza meg a táplálékok hasznosulását vagy épp káros hatását a szervezetünkben. Vagyis összedőlni látszik az a felfogás, miszerint pl. minden gyümölcs egészséges, a cukor rossz vagy hogy a zsír hizlal. Minden attól függ, hogy kinek és mennyi. Ezért nem válnak be a sablondiéták. És ezért van ugyanannak a tápláléknak akár gyökeresen más hatása két különböző anyagcseretípusba tartozó személynél. „Min múlik az, hogy milyen az anyagcserém?” Négy fő tényező vizsgálatából tudhatjuk meg, hogy melyik anyagcseretípusba tartozunk: 1. idegrendszer 2. emésztőrendszer 3. hormonrendszer 4. vércsoport Láthatjuk, hogy ezek nem olyan összetevők, amiken nagyon változtatni tudunk. De azt megtehetjük, hogy ha már ismerjük a saját anyagcseretípusunkat, akkor annak megfelelően táplálkozunk. A saját testünk igényeinek megfelelő, egészséges táplálkozás nem kúra, hanem egy életre szól! Jó hír, hogy a megfelelő étrend természetes következménye hogy normalizálódik a testsúlyunk, és majd kicsattanunk az energiától. A testünk tökéletesen tudni fogja, hogy mi a dolga, ha azt kapja, amire szüksége van. Még jobb hír, hogy közben nem kell koplalni (nem is szabad), nem kell pirulákat, csodaszereket bevenni, nem lesznek éhségrohamaink, és nem kell íztelen, beszerezhetetlen vagy méregdrága ételeket sem a menüre tenni, hogy jól érezzük magunkat. Nem csak a kilóinkra és a közérzetünkre van kedvező hatással az anyagcseretípusunknak megfelelő táplálkozás… Szabályozódik a vércukorszintünk, erősödik az immunrendszerünk, és sokkal energikusabbak leszünk, hiszen olyan energiák szabadulnak fel bennünk, amit a testünk eddig a nem neki való táplálék megemésztésére fordított. Sőt, a manapság annyi helyen hallott optimális savbázis egyensúly is helyreáll. Mindez pusztán evéssel. Ez a módszer tehát nem egy újabb

2013. június 28.

Június 29., szombat 11 óra

További városi programokról Veszprém honlapján az alábbi címen tájékozódhat:

Művészetek Háza

veszprémi nap

(X)

Az egész napos programot a lakók és dolgozók családtagjai, barátai számára rendezik, akik ezáltal némi bepillantást nyerhetnek az intézmény életébe. − Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a célzott látogatásokon kívül több időt is eltölthessenek velünk a hozzátartozók, barátok – mondta el Máhl Szabolcs ügyvezető igazgató. A rendezvény programjai a lakók által előadott színdarabokkal kezdődtek, ezután szimulációs gyakorlatokat, BMX-bemutatót, aszfaltrajz- és kézműves foglalkozásokat tekinthettek meg a résztvevők, sőt a bátrabbak ki is próbálhatták ezekben ügyességüket. − A programokat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy minden korosztály számára kellemes elfoglaltságot nyújtsanak – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

és az aggastyán korú együtt töltheti az időt. Éppen úgy, mint régen a nagycsaládban, csak a társadalmi változások hatására ma már intézméKomoly társadalmi problé- nyes keretek között. Hiszen mát jelent az egyre szélesedő az életforma sokat változott, generációk közötti szakadék, az idős szülők kikerültek a ami egyrészt a bekövetkezett család védőhálójából. Sokszor technológiai fejlődés követ- a gyermekek több munkahelyen is dolgoznak, ezért nem tudják ellátni az idős családtagot. Ez esetben jó megoldás a bentlakásos intézmény, hiszen ott huszonnégy órában biztonságot és segítséget nyújtanak számukra. Ebben az esetben azonban előfordul, hogy a szülő akár több tíz kilométerre is elkerülhet a család közeléből, amenynyiben az ország távolabbi részén találják meg a megfelelő otthont. − Ez a nap többek között lehetőséget ad a távolabb élő rokonok, barátok számáFotó: Németh ra is, hogy eljöjjenek hozzánk, és valóban egy kezményeis.Ennekleküzdésé- kellemes napot töltsenek náben némi segítség lehet a kö- lunk egy nagy családként – zös programok szervezése is, hangsúlyozta Máhl Szabolcs. ahol a kisgyermek, a kamasz (X)

08094306

12


kultúra

veszprémi nap 2013. június 28.

Irodalom és képzőművészet Irodalmi művekkel fűszerezve mutatta be az érdeklődőknek a László Károly-gyűjteményt a múzeumok éjszakáján Nagy Bandó András. Sokan kíváncsiak voltak a közismert író, humorista rendhagyó tárlatvezetésére az elmúlt hétvégén a Dubniczay-palota udvarán. Nagy Bandó András elmondta, meglepődött ugyan a felkérésen, hiszen sosem csinált hasonlót, ám örömmel vállalta a feladatot. A képzőművészetet

az irodalommal összekapcsoló tájékoztató során a nyugatos alkotók műveiből szemezgetett, hiszen ők pont abban az időben alkottak, amikor a gyűjtemény legtöbb darabja előkerült. Saját, Hajléktalan sors című versét is előadta. − Szerencse, hog y a Dubniczay-palota otthont ad azoknak a műveknek, amelyek azelőtt csak Baselben voltak láthatók, hajléktalan sorsúak voltak − mondta el Nagy Bandó András, aki ismertette László Károly életútját, bemutatta műgyűjtővé válását, de beszélt a gyűjtemény Veszprémbe kerülésének körülményeiről is. NM

Fotó: Németh

Nagy Bandó András a László Károly-gyűjteményről is beszélt

13

Szent Iván tüzes éjszakája Zeneszóval, felvonulással és napkerékgurítással ünnepelték az év legrövidebb éjszakáját a megyeszékhelyen. A Múzeumok éjszakája számos programot kínált a résztvevőknek, amelyek közül a leglátványosabbnak a napkerékgurítás bizonyult. Sötétedéskor már gyülekezett a tömeg a múzeum előtt, hogy látványos felvonulás keretében felkísérje a napkereket a várba. A székesegyház előtt Nagy Ká­ roly kanonok gyújtotta meg az első fáklyákat a tüzes keréken, amit az összesereglett emberek kíséretében gurítottak vissza a múzeum kertjéhez. A felvonulás egyes megállói az évszakokat jelképezték, a székesegyház az őszt, a Szaléziánum a telet, az Óváros tér a tavaszt, míg a múzeum kertje a nyarat. Mindegyik megállónál dr. Limbacher Gá­ bor, a Laczkó Dezső Múze-

Fotó: Németh

Sokan kísérték a napkereket, amely a veszprémi várból indult um igazgatója mondott pár gondolatot az adott évszakhoz kapcsolódóan. A múzeumhoz érve folytatódott az este, máglyát raktak és sor került a hagyományos Szent Iván-éji tűzugrásra is, amelyet a hagyomány szerint egyben a szerelmesek és a barátok bátorságpróbájának is tekintenek. A Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat szervesen kapcsolódik a nyári nap-

fordulóhoz, amelynek már az ókorban is nagy kultusza volt. Szent Iván éjjele a legrövidebb éjszaka és egyben a leghosszabb nappal az évben, a kultikus tűzgyújtások ideje. A Szent Iván-éji tűzgyújtásról azt tartották, hogy megvéd a betegségektől és elűzi a gonoszt. Mind­ ezek mellett a fény, a szerelem és a termékenység ünnepének is tartják. Németh Melinda

Aranymise volt a Margit-templomban Gyerekek a Bakonyi háznál A Szent Margit-templomban hét – 50 éve a veszprémi székesegyházban felszentelt – papnak az aranymiséjére gyűltek össze a hívek és a paptársak hétfőn. Az ünnepélyes bevonulást követően Márfi Gyula érsek név szerint is köszöntötte dr. Pápai Lajos püspököt, Balo­ gh Árpád, Bizderi János, Bohus Péter, dr. Illyés Dé­ nes, Léber Miklós és Szeren­ ka Miklós atyát és jókívánságát fejezte ki nekik pappá szentelésük 50. évfordulója alkalmából. A hét jubiláló pap közös imájával és közös áldozásával Pápai Lajos püspök vezette le a szentmisét. Lapunk tájékoztatására Szerenka atya felidézte papszentelésének körülményeit és röviden összefoglalta az elmúlt 50 évet. Visszaemlékezett arra, hogy a 60-as években még a papszentelés is milyen nehézségekbe ütközött. Papi pályáját a Somogy megyei Inke községben kezdte segédlelkészként. Itt csak fél évet töltött, s mivel Somogysámsonban is megüresedett a kápláni

hely, főnökei oda helyezték. Zsinati vizsgái során Veszprémben felfigyeltek rá és alig két év után a Regina Mundi templomba hívták, ahol hat és fél évet töltött. Dr. Lékai László veszprémi püspöki kinevezése után segítő káplánnak maga mellé vette Badacsonytomajra, majd két év után kinevezte oda plébá-

nosnak, így lett önálló lelkipásztor 1974-ben. A veszprémi papképzés beindulásával plébánosként hívták a kispapok lelki igazgatói feladat ellátásra. 1997-ben Párká­ nyi atya nyugdíjazásával került ide a Margit-templomba lelkipásztornak, és ebben az évben már 17. évét kezdi itt Isten szolgálatában. Emellett jelenleg ő az érsekség irodaigazgatója is. A beszélgetést azzal zárta Szerenka atya: Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok. H auzler László

Fotó: Németh

A fiatalokat langallósütés, a felnőtteket finom borok várták

A gyermekprogramok mellett langallósütés és tüzes borok várták a felnőtteket a Bakonyi háznál a Múzeumok éjszakáján.

Fotó: Hauzler

A hét 50 éve felszentelt pap dr. Márfi Gyula érsekkel tartott misét

Szombat délután leginkább a gyerekek vették birtokba a Laczkó Dezső Múzeumot és környékét. Kézműves foglalkozások várták a kicsiket és nagyokat egy­

aránt, amelyeken az egész család jól szórakozhatott. Virágkoszorú-fonás, szövés, ag yagozás, nemezelés, gyertyaöntés – csak pár foglalkozás a kínálatból, amelyeken kibontakoztathatták kreativitásukat a gyerekek. A jó hangulatú délutánon a Bakonyi házban lehetőség volt langallókóstolásra, a felnőttek pedig finom borok ka l csi l lapíthattá k szomjukat a Laczkó Dezső Múzeum kertjében. Németh


14

kultúra

veszprémi nap 2013. június 28.

Pörköltfőző verseny

Fotó: Hauzler

Ötletes volt a zsiráfok csapata, akik zsiráfos fejfedőt készítettek

A Jeruzsálem-hegyi Baráti Kör Szent Iván-napi főzőversenyt szervezett tagjainak és barátaiknak múlt szombaton. Heiter Sándor, a kör elnöke elmondta, a korábbi években a Bakony-Balaton ízei címmel szervezték ezt a versenyt. Idén szigorítottak a szabályokon a könnyebb zsűrizés érdekében, és csak pörköltet lehetett készíteni, de bármilyen húsból. Ötletes volt a zsiráfok csapata, akik zsiráfos fejfedőt készítettek, illetve mindenkinek zsiráfos nevet

adtak. Az is fokozta a verseny hangulatát, hogy Németh Imre és csapata az elmúlt két évben megnyerte ezt a versenyt, s vele együtt a vándorserleget. Ha idén is ők nyernek volna, véglegesen övék a serleg. Csuti Lajos szakács, a zsűri elnöke végül is őket a második helyre sorolta. Bár esztétikailag az ő főztjük volt a legszebb, a pörkölt kritériumnak és ízvilágnak az Egészség és Egység a Természettel Egyesület csilisbabos sertéspörköltje felelt meg a legjobban, így a serleget, a mesterszakács oklevelet és a baráti kör saját címkés borát is ők vihették H auzler haza.

Programokban gazdag Öt helyszínen, közel negyven előadás szerepel a Pannon Várszínház nyári kínálatában, s mint Vándorfi László igazgató elmondta, a szezon július 3-án indul Dés László, Nemes István, Békés Pál Valahol Európában című musicaljével Balatonfüreden, az Anna Grand Hotel udvarán. A múlt évben alapított Mediterrán Színház hat alkalommal, hat előadással jelentkezik csütörtökönként. Az Egy csók és más semmi zenés komédia, Fenyő Miklós és Tasnádi István musicalje, a Made in Hungária, A dzsungel könyve, egy musicalshow, valamint egy operettgála szerepel még idei műsorán. A sümegi barokk püspöki palota belső udvarán immár a harmadik nyáron kerülnek megrendezésre a Palota Színházi Játékok, amelynek különlegessége, hogy itt két új produkcióval is jelentkezik a Pannon Várszínház. Itt kerül először közönség elé Dés László, Nemes István, Koltai Róbert és Nógrádi Gábor nagysikerű film alap-

ján készült musicalje, a Sose halunk meg, amely a remények szerint már a Hangvillában induló új kőszínházi évad egyik bemutatója is lesz. A nyári szezon másik nagy sikert ígérő ősbemutatója, Fenyő Miklós és Vándorfi László Száll az ének című muscaljének első előadása Alsóörsön az Amfiteátrumban lesz augusztus 10-én. Ellentétben Fenyő Miklós korábbi musicaljeivel, ebben az esetben nem már meglévő, sikeres számokhoz készült a történet, hanem ezúttal adott témához, adott színpadi helyzetekre született meg a zene, ami Fenyő Miklós számára újfajta kihívást jelentett. Az amfiteátrumban augusztus 2-án kerül színre

A Made in Hungária is szerepel a Medi a Gárdonyi Géza regénye alapján készült Egri csillagok című zenés játék is, amelyet eg yébként Sümegen a Vég vári Napok keretében is bemutat a Pan-

A tizenkét legszebb magyar vers Megkerülték a tavat

Másodszor kerékpározták körbe a Balatont a RenBikeTour keretében, hogy felhívják a figyelmet arra: dialízis mellett is lehet aktív életet élni. A túra hétfőn ért célba Balatonfüreden. A második alkalommal megszervezett túra június 21-én indult, a résztvevők 210 kilométert tettek meg a Balaton körül. A túrán 110-en vettek részt, közülük 22-en dialízisre szoruló betegek, négyen transzplantáltak, a többiek orvosok, dialízist (mti) végző nővérek és a betegek hozzátartozói voltak.

A MTA Veszprémi Területi Bizottsága szervezésében a Művészet és társadalom sorozat előadására került sor szerdán. A rendezvény célja kísérletet tenni a magyar irodalmi kánon 12 remekművének újraértésére és újraértelmezésére. A versek közismert és kedvelt költeményeink, az egyetemi képzés és a középiskolai tananyag fontos darabjai, amelyek nemegyszer a tudományos gondolkodást is megtermékenyítették az elmúlt évtizedekben. Fűzfa Balázs, a Nyugat-magyarországi Egyetem docense bevezetőjében elmondta, a program elmúlt hat

Kötettel tisztelegnek Vég Fotó: Hauzler

A 12 legszebb verset Pusztay János finnugor nyelvekre fordíttatta éve alatt mintegy 12 ezer középiskolás mondott közösen és hangosan verset. A 12 legszebb magyar verset Pusztay János lefordíttatta 6–7 finnugor nyelvre, ezt egy

A verseket Pusztay János Prima Primissima-díjas egyetemi tanár mondta el. A 12 vers: József Attila: Eszmélet; Nagy László: Ki viszi át a szerelmet; Petőfi Sándor: Szeptember végén; Radnóti Miklós: Levél a hitveshez; Arany János: Szondi két apródja; Vörösmarty Mihály: A vén cigány; Pilinszky János: Apokrif; Berzsenyi Dániel: A közelítő tél; Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában; Weöres Sándor: Valse Triste; Babits Mihály: Esti kérdés; Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség.

könyvben kiadták és 2012-ben a finnugor népek világkongresszusán a 600 küldött ezt a kötetet kapta ajándékba. A 12 versről 12 könyv született hatezer oldalnyi tudományos szöveggel. Érdekességként mondta el a professzor, hogy a Szep­ tember végén című versnek kilenc szerb és 12 román fordítása létezik. Reménye szerint ez a 12 magyar vers együtt többet képes megragadni a világból és többet képes elmondani a világról, mint külön-külön bármelyik. Hauzler László

A Veszprémi Szemle Könyvek sorozat 5. számaként Véghely Dezső által 1886-ban kiadott Emléklapok rendezetttanácsu Veszprém város közigazgatási életéből című művének bemutatóját tartották a városházán múlt csütörtökön. Faa Judit, az alapítvány kuratóriumának elnöke, egyben a kötet felelős kiadója elmondta, e hasonmás kiadásának célja a helytörténeti kutatómunka segítése, mivel az eredeti kötet csak nagyon körülményesen érhető el. A megjelentetés anyagi támogatásáért köszönetet mondott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak, illetve a minisztérium képviseleté­ben megjelent dr. Mihalovics Péter miniszteri kabinetfőnök-

nek. Némedi Lajos alpolgármester megítélése szerint ez a könyv egy olyan kincs, amely kellő tiszteletet ad a múlt irányába, megismertet egy kiváló veszprémi személyiséget, s be-

Megtelt a városháza Kossuth-terme a


kultúra

veszprémi nap 2013. június 28.

nyarat ígérnek idén is

iterrán Színház előadásai közt, de más darabokat is láthat a közönség non Várszínház. Nag y sikert hozott a három éve indult alsóörsi strandszínházi kezdeményezés, ezt a sajtótájékoztatón jelen lévő Hebling Zsolt alsóörsi

polgármester is hangsúlyozta. Két új helyszínen is jelentkezik ezen a nyáron a Pannon Várszínház, egyrészt a nagyvázsonyi Kinizsi Vár

Felhívás Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala utcanévi munkacsoportja a belváros funkcióbővítő rehabilitációja során megújuló, a Kinizsi üzletház–Hotel Veszprém–Bástya üzletház–Kossuth Lajos utca (Lordok háza) által határolt teret és a posta előtti teret érintően a közterületek elnevezésével kapcsolatos határozati javaslaton dolgozik. Az elneve-

zésekkel kapcsolatosan a munkacsoport 2013. augusztus 23-ig bezárólag várja a lakosság névadással kapcsolatos javaslatait, véleményét, illetve észrevételeit a 8210 Veszprém, Pf.: 1042 postai, illetve a kozteruletelnevezes@gov.veszprem.hu elektronikus levelezési címekre. A névadás meglévő utca- és térelnevezéseket nem érint, a változás lakcím, székhely, telephely címének megváltozásával nem jár.

ghely Dezső emléke előtt mutatja a régi idők közigazgatását. Mihalovics Péter úgy fogalmazott, ha ma élne Véghely Dezső, akkor valószínűleg dr. Navracsics Tibor miniszter mellett dolgozna, mert politikai

Fotó: Hauzler

Veszprémi Szemle könyvbemutatóján

és életcéljai is azonosak voltak a minisztérium jelenlegi céljaival. Egyik ilyen cél a közigazgatás megújítása, amely napjainkban is zajlik, másik pedig a Balaton szeretete, illetve a benne rejlő lehetőségek felismerése és kihasználása. Dr. Tölgyesi József a kötet bemutatása során először azt emelte ki, hogy Veszprém szerencsés város, mert mindig voltak olyan egyéniségei, akik kiemelkedtek az őket körülvevő közösségből. Egyik ilyen volt Véghely Dezső, aki 1867-től Veszprém főjegyzője, majd 1878tól megyei főjegyző volt. Bemutatója végén arra tett javaslatot, hogy a város négyévente készítsen összegzést munkájáról, ezzel segítve az utókor történetíróit. Hauzlerlászló

Roby Lakatos, az ördög hegedűse A VeszprémFesten új helyszínként megjelenő Petőfi Színházban ad koncertet a világhírű Roby Lakatos június 20-án, ám előző nap is színpadra lép közreműködőként a neves hegedűvirtuóz Nigel Kennedy előadásán. Roby Lakatost nemcsak a lenyűgöző virtuozitás, hanem a rendkívüli stílusbeli sokoldalúság is jellemzi. Könnyedén ad elő klasszikus darabokat, játszik jazzt és szólaltat meg magyar népi dallamokat, így Lakatos azon ritka zenészek egyike, akit nem lehet egyetlen kategóriába zárni. Cigány hegedűsnek vagy „az ördög hegedűsének” nevezik, klasszikus virtuózként, jazzimprovizatőrként, zeneszerzőként és rendezőként, illetve a 19. századból itt ragadt emberként is aposztrofálják, s ő tulajdonképpen mindez egyszerre. Olyan univerzális zenész, akivel ma ritkán találkozhatunk, előadói ereje az improvizációiból és a zeneszerzésből ered. Európa, Ázsia és Amerika szinte minden nagy előadótermében és fesztiválján fellépett már. Veszprémben fellép együttesében Bóni László második hegedűs, aki Roby Lakatos leghűségesebb és legrégebbi társa. Lisztes Jenő, a csodagyerekként indult cimbalmos nagyapja is híres cimbalmos volt. Tizenkét évesen nyerte meg a Rácz

Aladár-versenyt, azóta a Zeneakadémiára is felvették. Balogh László gitárosnak, bár első hangszere a cimbalom volt, de 12 évesen átváltott a gitárra, és jelenleg a Roby Lakatos Ensemble-ben szólógitáros. Lisztes „Csorosz” László bőgős eredetileg hegedűn tanult játszani, majd 9 évesen váltott a bőgőre, és most a Pécsi Konzervatóriumban posztgraduális képzésen végez kurzusokat. Cséki Kálmán Jr. zongorista annak a Cséki Kálmánnak a fia, aki Roby előző zongoristája volt, jelenleg pedig Mexi(X) kóban tanít zongorát.

10.VeszprémFest Az E.ON bemutatja:

Július 16-20.

2013 július 16.

Diana Krall

július 17.

Marcus Miller

veszpremfest.hu

július 18.

Paco De Lucia jegymester.hu

A VeszprémFest főtámogatója:

július 19.

Nigel Kennedy

július 20.

Craig David

A VeszprémFest bankja:

08094248 08093787

Fotó: Archív

előtti lejtős téren felállított színpadon lép fel a társulat, s ismét lesznek a veszprémi várban is előadások, ezúttal az egykori börtön udvarán, ahol stílszerű környezetben Asztalos István és Kovács Attila Börtönmusicaljét, s a Hotel Mentholt láthatja majd a közönség. A Képzelt riport egy popfesztiválról című előadásunkat meghívták a litkei fesztiválra, s nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Margitszigeti Színpadon játszhatjuk el a Hotel Menthol egy kibővített változatát, amelyben egy szám erejéig maga a szerző, Fenyő Miklós is fellép. Közben nagy lendülettel készülünk az új évadra is, amelynek reményeink szerint már a Hangvilla ad otthont, s amelynek egyik kiemelkedő bemutatója lesz Joseph Stein, Jerry Bock, Sheldon Harnick Hegedűs a háztetőn című musicalje, amely a Budapest Klezmer Band közreműködésével jön létre – mondta Vándorfi László. lászlóPéter

15


16

sport

HÍRHÁLÓ

Atlétika Június 15-én, Szczecinben rendezték a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) kalapácsvető versenysorozatának következő állomását, ahol Orbán Éva állt dobókörbe. A német Betty Heidler bizonyult a legjobbnak 76,48 méterrel, a veszprémi Orbán a harmadik sorozatban elért remek, 72,54 méteres eredménnyel a 4. helyen zárt.

Kézilabda Június 28-án, pénteken este tartják a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportjainak sorsolását. Az MKB Veszprém csapatát az első kalapba tették, ami azt jelenti, hogy a hatcsapatos csoportban biztosan elkerüli a három legnehezebb bajnokcsapatot, a dán Aalborgot, a spanyol FC Barcelonát és a német THW Kielt.

Cselgáncs Június elején rendezte meg a Veszprémi Judo Sportegyesület a márciusi hóvihar miatt elmaradt VI. Domonkos László meghívásos judo emlékversenyt a Március 15. utcai sportcsarnokban. Sajnos most az árvíz miatt kellett izgulni, több csapat mondta vissza részvételét, de így is 24 csapatból 210 versenyző küzdött az érmekért. Porga Gyula, Veszprém város polgármestere nyitotta meg a versenyt, méltatta az edzők, szülők, gyerekek munkáját. Virággal köszöntötték a rendezők a klub névadójának, Domonkos Lászlónak családját. A régión kívülről is érkeztek versenyzők, Budapestről, Domaszékről és már hag yományosan a

klub névadójának szülőhelyéről, Ceglédről is népes csapat érkezett, az olimpikon Ungvári Mik­ lós edzőjével, Bíró Ta­ mással. Egyedülálló nagy siker volt a kicsik részére berendezett játszószoba, az ott felajánlott játékokat a klub vezetői a veszprémi kórház gyermekrészlegéhez juttatták el. Veszprémi aranyérmesek: Nagy Ben­ jámin, Segesdi Zíra, Szatmáry Zsombor, Jász­ vári Erik, Molnár Erik, Kékesi Szabolcs, Kékesi Péter, Fehér Olivér, Haj­ dú Balázs, Horváth Do­ rottya, Fülöp Angéla, Ré­ pási Áron, Horváth Réka, Segesdi Zoé.

2013. június 28.

Aranyérmek és világcsúcsok Kimagaslóan szerepeltek a veszprémi Top Gym SE sportolói a szlovákiak Trnavában (Nagyszombat) megrendezett WUAP erőemelő és fekvenyomó Európa-bajnokságon. – Tizennégy ország közel háromszáz versenyzője mérte öszsze tudását a négynapos kontinensviadalon. Az első két napban az erőemelők, aztán a fekvenyomók léptek a súlyzókhoz – tájékoztatta lapunkat Kup­ csik László tizenegyszeres világbajnok, a Top Gym SE elnöke és edzője.

mes. Szűcs Attila a submasters 35–39 kategóriában 100 kg-os súlycsoportban guggolásban 331,5 kg-os új világcsúcsot ért el. Fekvenyomásban 235, felhúzásban 240 kg volt az eredménye, végül 806,5 kg-mal szerezte meg az elsőséget. Karácsondi Erik ifjúsági kategóriában (18 éves korig) a 140 kg-os súlycso-

35–39 kategóriában 110 kg-os súlycsoportban 240 kg-mal ezüstérmet ért el. Abszolút kategóriában egy szorzó segítségével állapítják meg a sorrendet, ebben az öszszevetésben dr. Keszthelyi Csaba második, Sztanka József harmadik lett. A balatonalmádi Herkules SE színeiben, de Kupcsik László szakmai irányítása mellett készült az Európa-bajnokságra a submasters +140 kg-os súlycsoportban Kajdi János, aki egy vállsérülés miatt csak négy he-

Kerékpár Horváth Marcell a tavalyi évben elért eredményes tanulmányi munkájáért és kimagasló sportteljesítményéért ismét megkapta a Jó tanuló, jó sportoló elismerést. 2009 és 2010 után harmadik alkalommal érte el az előírt követelményeket. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki: a VI. korcsoportban minimum 4,7-es tanulmányi átlaggal, egy hazai és egy nemzetközi sporteredménnyel lehetett pályázni. Balog Zoltán miniszter személyesen adta át a kitüntetést. A Veszprémi Nelson Kerékpáros Egyesület versenyzője 2012ben a legsikeresebb évét zárta, hiszen a Tájkerékpáros Junior Világbajnokságon sprint számban ezüstérmet szerzett, a magyar kupasorozatot saját kategóriájában és felnőttben is megnyerte. Tavaly még a veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola építész szakos tanulója volt, idén már építőmérnök egyetemi hallgató. Mosonyi József

Nagy László kézilabdatábora Először rendez nyári kézilabdatábort fiataloknak Nagy László, az MKB Veszprém KC és a magyar válogatott kiválósága. Az év magyar kézilabdázójának meg választott kétszeres Bajnokok Ligája-, egyszeres EHF-kupa-g yőztes Nag y László az első négy alkalommal Spanyolországban rendezett nyári kézilabda-

veszprémi nap

tábort. Most azonban Veszprémben várja a 8–17 év közötti lányokat és fiúkat, akik a stadion munkacsarnokában, valamint a Vetési gimnázium sportcsarnokában ismerkedhetnek meg a népszerű sportággal június 30. és július 6. között. További r é sz letek a ht t p: // 19laszlonagy.com internetes DI oldalon találhatók.

Fotó: Top Gym SE

A veszprémi Top Gym SE sportolói a Trnavában rendezett Eb-n. Felső sor, balról: Csetényi Róbert, Kajdi János, dr. Keszthelyi Csaba. Alul: Sztanka József, Kupcsik László, Szűcs Attila. Hiányzik Karácsondi Erik Összesen négy arany- és egy ezüstérmet hoztak haza Felvidékről a veszprémiek. Erőemelésben dr. Keszthelyi Csaba aki október elsején lesz 80 éves – a master 75–79 kategóriában, 75 kilogrammos súlycsoportban guggolásban 118,5 kg-mal új korosztályos világcsúcsot ért el. Fekvenyomásban 95, felhúzásban 140, összetettben 353,5 kg-ot teljesített, s végül összetett világrekorddal lett aranyér-

portban úgy lett Európa-bajnok, hogy összesen három számban ért el világcsúcsot: fekvenyomásban 230, felhúzásban 300, összetettben 830 kg-ot teljesített. Guggolásban „csak” 300 kg volt az eredménye. Fekvenyomásban Sztanka József masters 55–59 kategóriában 90 kg-os súlycsoportban 220,5 kg-os új korosztályos világrekorddal lett aranyérmes. Csetényi Róbert a submasters

tet tudott előtte edzeni. Így is aranyérmes lett 270 kg-mal. Egyébként 300 kg fölötti eredményre képes, tavaly világbajnoki címet szerzett. Kupcsik László elmondta, hogy ősszel Egerben rendezik a GPC, Prágában pedig a WPC világbajnokságát. Mindkét mezőnyben ott lesznek a Top Gym SE sportolói, akiktől hasonlóan magas teljesítményt vár a klubDarcsi István vezető-edző. 

Játékosok kontra játékvezetők Különleges férfi kézilabdamérkőzést rendeztek Balatonfüreden. Molnár Kálmán, a megyei szövetség alelnöke meghívására, az egykori Építők, Bramac SE és Fotex KCV csapatából összeállított veszprémi Old Boys játékosai megmérkőztek a jelen lévő játékvezetők-csapatvezetők válogatottjával. A szép számú közönség újra láthatta régi kedvenceit. A kapuban Illés Zoltán és Perger Zsolt állt. A balszélen Lelkes István, Végh József és Zubjuk Igor, az irányító és átlövő posztokon Ferenczy Gá­ bor, Keller Lajos, Salamon István, Putics Jenő, Bene Ta­ más és Sótonyi László, a beállóknál Pardi Károly és Zsig­

mond György, míg a jobbszélen Ulcz László és Török Lajos képviselte a régi bajnokokat. A kispadon Németh Csaba és

Kiss Szilárd edzők mellett dr. Csordás József és az egykori játékostárs Takács Ferenc foglalt helyet. A veszprémi öregfiúk izgalmas mérkőzésen 28:26ra győzték le jóval fiatalabb ellenfelüket. A góllövésből szinte mindenki kivette a részét, sőt Perger Zsolt még a kapujából is betalált túloldali kollégájának. A játékvezetők-csapatvezetők együttesében többek között pályára lépett Marton Balázs nemzetközi játékvezető, Ács Zsolt, Porogi Patrik, Mándli Balázs, Kovács Tibor és a füredi Teszéri János is. Horváth Fotó: D. Szabó Zoltán Péter, Marton Balázs játékveA veszprémi öregfiúk a játék- zető társa ezúttal csapatvezevezetők-csapatvezetők ellen tőként volt jelen. mérkőztek Balatonfüreden Mosonyi


sport

veszprémi nap 2013. június 28.

Ketten címeres futballmezben

Fotó: Zwicker

A VFC USE két újdonsült válogatott futballistája, Kiliti Róbert és Varga Benedek Rugovics Vendellel

Újabb két játékost adott a korosztályos magyar labdarúgó-válogatottnak a VFC USE. Ezzel immár húszra emelkedett azok száma, akik a veszprémi futballműhelyből indulva ölthették magukra a címeres mezt. Kiliti Róbert bal-, Varga Be­ nedek jobbhátvédként lett tagja az U15-ös nemzeti gárdának. Előbb Nyugat-Magyarország válogatottjába kerültek be a veszprémi fiúk. A területi válogatottak Telkiben, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzőközpontjában játszottak egy tornát, és a veszprémiek az ott mutatott teljesítményükkel érték el, hogy bekerüljenek a 30 fős magyar korosztályos együttes keretébe. Ezt követően a nyugat-magyar csapat részt vett egy rangos olaszországi tornán, ahol 32 résztvevő közül a második helyet szerezték meg. A 14 esztendős Kiliti Róbert immár egy évtizede rúgja a labdát. Az egykori „háromtüdejű” NB I-es középpályás, Kelemen Miklós volt az első edzője, jelen-

leg Kozma Csaba a szakvezetője. Édesapja, idősebb Kiliti Ró­ bert elmondása szerint fia kipróbálta a BMX-et és a görkorcsolyát, de szerencsére végül a labdarúgás választotta. Focizni jobban szeret, mint meccset nézni, a 2010-es világbajnokság idején is inkább a labdát rúgta tévénézés helyett. Persze neki is vannak kedvencei, akiket szívesen néz a képernyőn: a Real Madrid, és annak egyik kiválósága, Marcelo. Egyszer majd szeretne pályára lépni a spanyol Primera Divisionban. Varga Benedek hétévesen kezdett el focizni Rátóton. Jelenleg neki is Kozma Csaba az edzője. Édesapja, Varga Gábor hároméves korára teszi fia futballkarrierjének kezdetét. Akkor kapott ugyanis egy gumi-

Karatésok diákolimpiája Május első hétvégéjén tizedik jubileumi alkalommal került megrendezésre a karate diákolimpia, amelynek ezúttal Százhalombatta adott otthont. A rendezvényen, amely az általános és középiskolai tanulók, illetve felsőoktatási hallgatók részére lett kiírva, 46 sportegyesület 350 versenyzője képviselte egyesületét és iskoláját az ország egész területéről. A Veszprémi Shotokan Karate Clubból 3 versenyző indult a rangos eseményen, Bácskai Ádám (Kossuth Lajos Általános Is-

kola) a 11, Urbán Tamás (Deák Ferenc Általános Iskola) a 12 és Gróf Dávid a 17 évesek közt. Ádám korosztálya volt az egyik legnépesebb, ahol több mint 30 karatés állt a tatamira, ebben a csoportban sajnos nem sikerült dobogóra állni. Tamásék 25-en indultak, először formagyakorlatban három nyertes kör után bejutott a döntőbe, ahol 3. helyezést ért el. A küzdelemben öt győztes mérkőzés után állhatott a dobogó legfelső fokára, diákolimpiai bajnok lett. Dávid is két versenyszámban indult, formagyakorlatban 5., küzdelemben 3. helyezést ért el a rendkívül erős mezőnyben. Mosonyi

labdát, amivel a szobában lelőtte az összes vázát. Robi elmondta, csapattársához hasonlóan neki is az élete nagy álma valósult meg azzal, hogy bekerülhetett a válogatottba, ezért hálás a klubjának, valamint az edzőinek. A korosztályos válogatottságot az első lépésnek tartja azon az úton, ami az angol futballba vezetheti, ugyanis neki a Premier League az álma. Ennek nem mond ellent, hogy Zla­ tan Ibrahimovics miatt most a Paris SG a kedvenc csapata. – Úgy tanítjuk a gyerekeket, hogy minden poszton feltalálják magukat – nyilatkozta lapunknak a VFC USE szakmai igazgatója, Rugovics Vendel. – A két fiú azért játszik szélső hátvédet, mert ott volt a legnagyobb esélyük bekerülni a válogatottba. Benedek jobbhátvéd létére 36 gólt lőtt a bajnokságban. Fiatal klubunk történetében a két srác a 19. és a 20. játékos, aki magára öltheti a címeres mezt. Ez az eddigi munkánk legnagyobb fokmérője és egyben elisDarcsi István merése. 

Streetball Gyulafirátóton A Rátóti-napok elnevezésű rendezvénysorozat keretében idén is megrendezik a városrészben a hag yományos streetball­ találkozót. Június 29-én, szombaton reggel kilenc órától délután fél hatig pattogtatják majd a kosárlabdát a gyulafirátóti labdarúgópálya melletti bitumenes kosárlabdapályán. A rendezvény népszerűségét jelzi, hogy a harminc felnőttcsapat mellett nyolc női és tizenhat vegyes alakulat nevezett. A nap során a résztvevők ügyességi versenyeken is bemutathatják tudásukat. DI

17

Jegyzet

Kellene egy uszoda A Magyar Televíziónak kö- nek egy kulcsmondata, amely szönhetően nagy hátszele nagyjából úgy hangzott el a volt a magyar úszás napjá- Magyar Úszó Szövetség elnönak. Az egész orkének, Gyárfás Taszág láthatta komásnak a tolmárábbi olimpiai, vicsolásában, hogy a lág- és Európahazai versenyzők bajnok úszóink nemzetközi teljeegykori sikereit. sítménye, eredméKözülük pedig jónyessége jóval néhányan ott voltöbb, mint ami a tak Balatonfürefeltételrendszer den és együtt alapján elvárható tempóztak az Donát Tamás lenne. A királynék városának polamatőr fürdőzőkkel. Persze semmi nincs véletle- gármestere, Porga Gyula is nül. Az országos szövetség többször hangoztatta már óriási demonstrációja legin- ezt a véleményét a veszprékább arról szólt, hogy 2021- mi eredmények kapcsán. ben Budapest rendezné a Való igaz. Az eltelt majd huvilágbajnokságot, s erről a szonnégy év alatt az arénát mostani, barcelonai vb nyi- leszámítva infrastrukturálitányán döntene a nemzet- san méltatlan körülmények között dolgoznak a megyeközi szövetség. A múlt hétvégi gálából ösz- székhely sportegyesületei. szevágható „vizesfilm” még Ember legyen a talpán, aki nagyobb nyomatékot adhat megmondja, hol kezdődjön a fejlesztés, megújulás ezen a pályázatnak. A maga módján a VÚK is részt a területen. vett a jeles napon, megyeszék- Talán az uszodaépítéssel, helyhez méltatlan „uszodájá- mert ott vízilabdázni is leval”. Volt ennek a rendezvény- hetne...

Az úszás napját ünnepelték

Fotó: Zwicker

Veszprémben a Március 15. utcai uszodában gazdag programmal ünnepelték meg a magyar úszás napját múlt hétvégén A sportág népszerűsítése miatt rendezték meg az úszás napját az elmúlt hétvégén. Ötvenegy ország – köztünk hazánk is – csatlakozott a Nemzetközi Úszó Szövetség programjához. A magyar úszás napjának helyszíne Balatonfüred volt, ahol egykori olimpiai és világbajnok sportolókkal ugorhattak a Balatonba a sportág kedvelői. A program kiemelkedő eseménye a nyíltvízi 10 kilométeres Európa-kupa verseny volt, amelynek női számában a tavalyi londoni olimpiai játékok bajnoka, Risztov Éva bizonyult a leg-

gyorsabbnak. Balatonfüred mellett az ország további 23 városában ünnepelték meg a magyar úszás napját. Közöttük volt a megyeszékhely is, ahol a Március 15. utcai uszodában a Veszprémi Úszó Klub (VÚK) Ba­ logh János vezetőedző irányításával rendezett eseményekben gazdag programot. Lebonyolították a VÚK tanévzáró versenyét, közösen sportoltak a Szivárvány Integrált SE értelmileg akadályozott gyerekeivel, és a programban szinkron­ úszó-bemutató is szerepelt. Darcsi


18

melléklet

veszprémi nap

életmód

Mi is a flabélos? kinek kínáljuk? csak tíz perc edzés • átöltözést nem igényel • erősíti az immunrendszert • megtámadja a cellulitist • gyors kalóriaégetés • feszesebbé válik a test •

• fogyni vágyóknak • sportolóknak • stressz ellen • fizikai munkát végzőknek • ülőmunkát végzőknek • idősebb korosztálynak

Havi korlátlan Használat 9900 Ft-ért napi 20 percben.

a bérleteket akár 2 fő is használhatja.

Bejelentkezés: 06 30 579 7888 Veszprém, Cholnoky Jenő u.11/B. www.facebook.com/FlabelosFitness

08094304

az első alkalom ingyenes 1 alkalom: 600 Ft (10 perc) 10 alkalmas bérlet 4500 Ft (10x10) 20 alkalmas bérlet 7990 Ft (20x10)

2013. június 28.

a veszprémi 7 nap melléklete

Jutaspusztai családok napja Hetedik alkalommal rendezett családi napot Jutaspusztán a városrész baráti köre. Gazdag programkínálat és kiváló szórakozási lehetőségek várták a rendezvényre kilátogatókat. A gyerekek aszfaltrajzversenyen mutathatták meg kreativitásukat, az ügyességi vetélkedőn pedig rátermettségüket. Ezenkívül ugrálóvár, körhinta és egyéb kézműves foglalkozások várták a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Amíg a gyerekek jól szórakoztak, a felnőttek sem unatkoztak. Tíz csapat részvételével főzőver-

Fotó: Németh

Ringlispíl is várta a jutaspusztai családi napra kilátogatókat senyt rendeztek, többek között bográcsokban. A nap végén tűziigazi jutasi disznópörkölt, velős játék és zenés mulatság várta a Németh pacal és birkapörkölt rotyogott a szórakozni vágyókat.

Színészi sportsikerek 5DQGL]]RQOLQH

TALÁLD MEG A TÁRSAD!

Régi hagyományt elevenített fel a kecskeméti Katona József Színház a művészolimpia megszervezésével. A 2000-es években nagy sikerrel zajlott a színházak közötti megmérettetés Budapesten. A versenynek most Kecskemét adott otthont. Az OlimpiART-on kiemelkedő veszprémi siker született. A Pannon Várszínház csapata 11 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérmet szerzett a kiírt kategóriákban. Ezzel az éremtáblázatban a második lett a részt vevő 14 színház közül. Eredmények, kosárlabda, 1. hely (Farkas-Csá-

nyi Attila, Molnár Ervin, Varga András Zoltán, Zayzon Csaba); 100 m futás 1. hely (Bodor János, Kovács Ágnes Magdolna, Szelle Dávid); 800 m futás 1. hely (Farkas-Csányi Attila); 3000 m futás 1. hely (Tegledi Kamilla); távolugrás 1. hely (Bodor János, Szelle Dávid) 2. hely (Kovács Ágnes Magdolna) 3. hely (Lepsényi Györgyi); tenisz egyéni 2. hely (Kovács Ágnes Magdolna), tenisz páros 2. hely (Kovács Ágnes Magdolna, Zayzon Csaba); asztaliteniszben eredményesen szerepelt Bodor János és mátyus Molnár Ervin.

Fotó: Pannon Várszínház

A Pannon Várszínház eredményesen szerepelt csapatának tagjai

Ápoló Ápolási asszisztens Gyógytornász Röntgenasszisztens Takarító

Több ezer WiUVNHUHVĘDPHJ\pEĘO

08094246

A PALOTAHOSP KFT. által Várpalotán működtetett fekvőbeteg intézmény álláspályázatot hirdet a következő munkakörök betöltésére:

Az állás betöltésének feltétele az adott szakterületre vonatkozó szakképesítés. A fényképes önéletrajzokat írásban, vagy elektronikus úton az alábbi címre kérjük:

Palotahosp Kft. 8100 Várpalota, Honvéd u. 2-3 • E-mail: titkarsag@medicomplex.hu, Tel: 06/88/ 471-683; 06/30/3359-617 • Nyakas Eszter Ápolási igazgató


melléklet

veszprémi nap 2013. június 28.

Emelni a foglalkoztatottak számát A foglalkoztatásért felelős államtitkár szerint a szociális és nyugdíjrendszert érintő problémák megoldása érdekében tartósan négymillió fölé kell emelni a foglalkoztatottak számát. Ha nem tudjuk tartósan négymillió fölé emelni a foglalkoztatottak számát, nem tudjuk majd kezelni a szociális és nyugdíjrendszert érintő, régóta magunk előtt görgetett problémákat – mondta Czomba Sándor kedden

Tatán, a foglalkoztatást elősegítő uniós programokról tartott előadásában. Közölte, míg 2010-ben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 20 százaléka származott közösségi forrásokból, addig mára az arány 50 százalékos. Tájékoz-

Egy nap a családoknak

tatása szerint az unióban Magyarországgal együtt öt állam tudta visszavinni a foglalkoztatás szintjét a válság előtti szintre. A statisztikák szerint 36 hónapja folyamatosan nő a foglalkoztatás, a közfoglalkoztatottak száma 70 ezer. Czomba Sándor elmondta, a munkahelyvédelmi akciótervvel 1,2 millió embert kívántak elérni; már 800 ezren vesznek részt a programban, és 36 ezer új munkahelyet teremtettek. (mti)

Infornax Support 2006 Kft.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Ingatlanvásárlás, megvásárolt ingatlan korszerűsítése és IT berendezések beszerzése uni-

ós támogatással a veszprémi Infornax Support 2006 Kft.-nél IT távtámogatási szolgáltatás kialakítása céljából. 2013.06.25. Az Új Széchenyi Terv „Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázatán 5 599 761 forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Infornax Support 2006 Kft. Az európai uniós támogatást 6 844 153 forint visszatérítendő, támogatott hitel és 10 % önerő egészítette ki, így összesen 12 443 914 forintból vásárolt és korszerűsített a vállalkozás. Az Infornax Support 2006 Kft. 2006-ban kezdte meg működését Veszprémben. Vállalkozásunk megalakulása óta egyre dinamikusabban fejlődik. Fő tevékenységi köre számítógép és számítógép-periféria javítása, adatfeldolgozás. A vállalkozás eredményességének növelése érdekében szükséges volt a meglévő telephely bővítése, ennek érdekében került sor a projekt keretén belül egy 55 m2 nagyságú ingatlan megvásárlására, felújítására és informatikai eszközök beszerzésére. A kialakított és korszerűsített helyiségek lehetőséget biztosítanak IT távtámogatási szolgáltatás kialakítására. A beruházás eredményeként terveink szerint 2 fő új kolléga 2 db új munkaálláson minőségi munkakörülmények között végezheti ügyfeleinkkel a kapcsolattartást, fogadhatja megrendeléseiket. A modern telephelyen lehetőség nyílik az ügyfelek fogadására, személyes egyeztetések lebonyolítására is. A cég részére a megvalósított pályázat új megrendelések realizálását, nagyobb piaci részesedés elérését biztosítja. A projekt az Új Széchenyi Terv GOP-2.1.1-11/M pályázati kiírása keretében, megközelítőleg 5,6 millió forint vissza nem térítendő támogatással és ugyanennyi visszatérítendő, támogatott hitellel és 10% önerő biztosításával összesen 12 443 914 forintból valósult meg. Infornax Support 2006 Kft. Cím: 8200 Veszprém, Csikász I. u. 4/A. 3/3. E-mail: info@infornax.hu Honlap: www.support.infornax.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu

08094307

gazdaság

a veszprémi 7 nap melléklete

19

A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

A Balatoni Koronával most nagyot kaszálhat!

Fotó: Németh

Sportról és jókedvről szólt a Continental veszprémi családi napja gató. A vállalat sikerességéről szólva kiemelte, tavaly mintegy egymilliárd forintos beruházást tudtak megvalósítani, amelyhez 400 millió forintos európai uniós támogatást nyertek. − A mai nap azonban ne a pénzről és a számokról szóljon, hiszen azért gyűltünk össze, hogy jól érezzük magunkat – hangsúlyozta az igazgató, aki azt is hozzátette, családi nap mellett egy különleges alkalmat is ünnepelnek, hiszen idén 20 éves a Continental. Az évfordulóra vállalattörténeti kiállítással készültek, amelyen 1993-tól kezdve napjainkig mutatták be a cég életének legfontosabb Németh eseményeit.

BETÖRŐ? TŰZVESZÉLY? FAGYVESZÉLY? CSŐTÖRÉS?

Vásároljon Ön is 2013. június 3–július 31. között Balatoni Korona utalványt legalább 10 000 Ft értékben forgalmazó helyeinken és nyereménysorsolásunkon értékes tárgynyereményeket nyerhet az MTD Hungária Kft. jóvoltából!

INKÁBB TÁVFELÜGYELET! Riasztótól a fűtés-távvezérlésen keresztül a neten is nézhető kamerákig:

ÉpüLETFELüGYELET

1990 ÓTA MÁR TÖBB EZER MEGBÍZÓ NYUGALMÁÉRT.

AKARJA, HOGY AZ ÖN NYUGALMÁÉRT IS?

Részletes tájékoztató honlapunkon: 08094190

8200 Veszprém, Szabadság tér 2. • 88/577-050 nyugalom@nyugalom.hu • www.nyugalom.hu

www.balatonikorona.hu

Keresse a Balatoni Koronát váltóhelyeinken!

08094311

Közlekedésbiztonsági foglalkozás, erőt és ügyességet igénylő feladatok, koncertek és remek szórakozási lehetőségek várták a résztvevőket a 20 éves Continental családi napján A Veszprém Városi Fúvószenekar műsora után Kai-Uwe Walther, a kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a megjelenteket. − Nagy öröm számomra, hogy ilyen szép számmal jelentek meg a rendezvényen és külön örülök, hogy ilyen nagy érdeklődés övezte gyárlátogatásunkat is, így a legkisebbek is láthatták, hol dolgozik apukájuk vagy anyukájuk – mondta el köszöntőjében az ügyvezető igaz-


20

mellĂŠklet

Sajåt sikerßnk kovåcsai lehetßnk – Hogyan kerßlt az OTP Ingatlanponthoz? – Az ingatlanos szakmåba 2009-ben csÜppentem bele, az OTP Ingatlanpont rÊgióvezetője pedig idÊn februårban kínålt lehetősÊget, hogy csatlakozzak az OTP Csoport håtterÊvel bíró, dinamikusan bővßlő hålózathoz. Az előző munkahelyemen is új iroda felÊpítÊsÊn dolgoztunk, motivåló feladatkÊnt tekintettem a lehetősÊgre. – Milyenek az első tapasztalatai az OTP Ingatlanponttal kapcsolatban? – Az OTP Csoport szåmtalan előnyt biztosít az OTP Ingatlanpont szåmåra, hiszen a szolgåltatåsaink, az åltalunk kínålt ingatlanok a 400 bankfiókon keresztßl tÜbb millió ßgyfÊlhez juthatnak el. Az OTP åltal nyújtott stabil håttÊr Ês az ismert mårkanÊv is segíti az ßgyfelekkel való bizalmi viszony kialakítåsåt.

XXXPUQJQIV

– Milyen jogviszonyban tÜrtÊnik a munkavÊgzÊs? – VållalkozókÊnt dolgozunk az irodåban, aminek kÜszÜnhetően sajåt sikerßnk kovåcsai lehetßnk. Kitartó, kÜvetkezetes munkåval tÜbb szåzezer forintos jÜvedelmet is elÊrhetnek az ingatlankÜzvetítőink. Tovåbbi pÊnzkereseti lehetősÊget biztosít, hogy az OTP Ingatlanpont nemcsak ingatlanokat, hanem hozzåjuk kapcsolódó pÊnzßgyi termÊkeket is kÜzvetít. – Kinek ajånlanå ezt a munkåt? – Bårkinek, aki szereti a kihívåsokat, nem riad vissza a kezdeti nehÊzsÊgektől, akar Ês tud tanulni, vållalkozó szellemŹ, Ês hisz Ünmagåban. Az OTP Ingatlanpontnål folyamatosan fejlődhetnek a kollÊgåk, színvonalas kÊpzÊsi program Ês karrierrendszer segíti az előrelÊpÊst. (X)

7FT[QS¥N “W�SPTU¥S

veszprĂŠmi nap

oktatĂĄs-ĂĄllĂĄs

2013. jĂşnius 28.

a veszprĂŠmi 7 nap mellĂŠklete

Innovåció a rÊgióban Olvasóink Ês a tÊrsÊg vållalkozåsai szåmåra is előnyÜs megoldåsokat kínål a Pannon Lapok Tårsasåga, a lehetősÊgekről Szabó Miklóssal, a vållalat ßgyvezetÊsÊnek elnÜkÊvel beszÊlgettßnk. Az eladott pÊldånyszåmot tekintve az orszåg legnagyobb regionålis mÊdiavållalatakÊnt mŹkÜdő Pannon Lapok Tårsasåga nÊgy megyei Ês egy vårosi napilapot jelentet meg tÜbb mint 160 ezer ÊrtÊkesített pÊldånyban. Ezen felßl a vållalat hetilapokat, időszakos kiadvånyokat kÊszít, napilapjai digitålis kiadåsban is megjelennek, Ês minden megyÊben Ünålló hírportålt ßzemeltet, amelyeket hetente håromszåzezernÊl tÜbben olvasnak. Regionålis portåljai Êv elejÊn útjåra indított mobilalkalmazåsaival måra tÜbb mint 40 000 låtogatót Êrnek el hetente. A lapcsoport főållåsban csaknem 500 főt foglalkoztat, egyÊb jogviszonyban pedig mintegy 1500

FotĂł: PLT

Szabó Miklós ßgyvezető fő kÜtődik a cÊghez. Emellett új lehetősÊgkÊnt a szakkÊpzÊs keretein belßl kßlÜnfÊle szakterßleteken gyakornokok fogadåsåra is nyílik mód a tårsasågnål. Vållalatunk a megyekårtya rendszerÊnek megújítåsåval a tÊrsÊg gazdasågi motorjakÊnt is igyekszik jelen lenni a rÊgióban – húzta alå Szabó Miklós. – A kårtya segítsÊgÊvel, amel-

lyel a PLT az orszåg egyik legnagyobb kedvezmÊnyadó-hålózatåt hozta lÊtre, VeszprÊm megyÊben tÜbb mint 200, orszågosan kÜzel 2000 elfogadóhely kÜzßl vålaszthatnak előfizetőink, ahol akår 50%-os kedvezmÊnnyel is våsårolhatnak. A megyekårtya nem csak a våsårlóknak, az elfogadóhelyeknek is előnyÜs lehet, mert a forgalomnÜvekedÊs mellett jelentős versenyelőnyt is nyújthat, råadåsul új ßgyfelek figyelmÊt is felkeltheti – fogalmazott a PLT ßgyvezetÊsÊnek elnÜke. Hozzåtette, a kÜzelmúltban tårsasågunk on-line felßletein ßzleti Ês kulturålis videonegyedet indított, mellyel gyors, kÜnynyen befogadható, időben Ês fÜldrajzi tÊrben korlåtlan informåciót szeretne nyújtani mindazok szåmåra, akik a rÊgió gazdasågåt szeretnÊk megszólítani, vagy gazdasågi szereplőkÊnt szeretnÊnek magukról hírt adni. måtyus tamås

Vidåm, zenÊs csalådi nap a Pepperl+Fuchsnål A zene vilågnapjån, június 21-Ên sok koncerttel, tånchåzzal Ês szórakoztató programokkal ßnnepelte 16. csalådi napjåt a veszprÊmi Pepperl+Fuchs Kft. kÜzel måsfÊl ezer meghívott vendÊge Ês dolgozója jelenlÊtÊben. Az idei csalådi nap a hagyomånyokhoz híven gyårlåtogatåssal indult, amely sorån az Êrdeklődők, kÜztßk NÊmedi Lajos alpolgårmester megtekinthettÊk, mikÊnt kÊszßlnek az ipari kåbelek Ês ÊrzÊkelők fÊm, illetve mŹanyag frÜccsÜntÜtt alkatrÊszei. A megnyitóra Michael Fuchs tulajdonos, Jßrgen Chrobak ßgyvezető Ês NÊmedi Lajos lßktető zenÊre, pomponlånyokkal karÜltve Êrkezett, hogy a kollÊgåk Ês csalådjaik kÜszÜntÊsÊt kÜvetően a vållalatnål 5, 10, 15 Êve dolgozók munkåjåt kßlÜn megkÜszÜnjÊk. A hårom színpadon szåmos vilågzenei mŹfaj kapott helyet, így a kubai tßzes salsa, a spa-

nyol madrigĂĄlok, a vidĂĄm svĂĄb harmonikadallamok, a szĂ­veket dobogatĂł magyar ĂŠs Ă­r ritmusok kĂśzĂśtt minden ember talĂĄlhatott a szĂ­vĂŠhez kĂśzel ĂĄllĂłt. Zenei tehetsĂŠgĂźknek hangot adtak a cĂŠg dolgozĂłi is operett ĂŠs gitĂĄr mĹąfajokban. A csalĂĄdokat ĂĄllatsimogatĂł, ugrĂĄlĂłvĂĄr, pĂłnilovaglĂĄs is vĂĄrta a zenei tĂŠmĂĄjĂş kĂŠz-

FotĂł: MĂĄtyus

mŹves programok, valamint az keszÊpítÊs Ês a segway. Zårås- talabb korosztålyt pedig Csaba olyan kßlÜnleges jåtÊkok mel- kÊnt a felnőtteket a Varnyú båcsi tåbortßzes mesÊje szóra(X) lett, mint a hordólovaglås, a re- Country Zenekar koncertje, a fia- koztatta.


mellĂŠklet

veszprĂŠmi nap 2013. jĂşnius 28.

21

 

    ! "   

 #&

&! " 

"-#"* !( ) * 1&*  !!'+ /'

 !!'+ "!( ) * 1&*  !!'+ /'

,'!+ .( ,'!+! 0!'+ " #() * 1&*

()(4(1&,$.B'# 

()(4(1&,$.B'# 

()(4(1&,$.B'# 

#"* !" I :(45.$4255;@4,?.)(/E/(6, 0,1H5@*@1(.8,;7?/,5(//(1H4;@5($ )(/0(4E/H)(/E/(6,+,%?.6(&+12/B*,$, (/HA4?51$.0(*)(/(/H(/+?4A6?5$ I @1:(;(66.$4255;@4,?.)(/E/(6, 0,1H5@*@1(.(//(1H4;@5($)(/E/(6, +,%?.(/HA466(&+12/B*,$5;(4,16, -$8A6?5$ I $4255;@4,$(/(0(.,//(5;6@5(,1(. (//(1H4;@5(@5C1?//B%(?//A6?5$

#"* !" I $4255;@4,$(/(0(.%(@3A6@5(@5 %(?//A6?5$ I .$4255;@4,$*:?46?5%$1$/.$/0$;266 .C6@5,6(&+12/B*,?.$/.$/0$;?5$ I $4255;@4,$)(/E/(6,0,1H5@*@1(. 0(*A6@/@5( I $4255;@4,$(/(0(.)(/E/(6, 0(*071.?/?5$

#"* !" I /H5;@4,$@55;@4,$$/.$64@5;(.$1$/,;?/?5$ I 1$/A;,5(..@5;$76B.21 I ;211$/,@5+255;D6?8D,16@;.('@5(. .,'2/*2;?5$@5(*:(;6(6@5($ 5;$.6(4E/(6(..(/ I ;$.&5232462..224',1?/?5$ I :?46?5,)2/:$0$62.$1$/A;,5( I ,1H5@*,&@/2..C8(6@5($; $1$/A;,50,1H5@*@5$;?6)76?5,,'H )2/:$0$625-$8A6?5$ I (/(16@5(..@5;A6@5(@5%(076$6?5$ I 16@;.('@5(.%(8(;(6@5(1:2021 .C8(6@5(@5+$6@.21:5?*?1$.(//(1H4;@5(

$* *! I C;@3)2.D.$4255;@4,$/$.$625 8@*;(665@* I ,1,070 < @8(56$3$5;6$/$6 5;(0@/:*@3.2&5,..$4255;@4,$ -$8A6?5?%$1)(/E/(6, 0(*071.?/?5?%$1.$4255;@4,?. )@1:(;@54(6C46@1H(/H.@5;A6@5@%(1 I /.$/0$55?*(*:(',071.$)2/:$0$62. (/8@*;@5@4( I G5;$.%$-?4?54$8$/B+$-/$1'B5?* I :,62665?*D-,50(4(6(.6(&+12/B*,?. (/5$-?6A6?5?4$ I *:E660G.C'H.@3(55@* &5$3$6071.?%$1 I 64(55;6G4H.@3(55@* I !(4+(/+(6H5@* I 4('0@1:24,(16?/65647.674?/6 *21'2/.2'?50,1H5@*67'$6 34(&,;,6?5 !"5$3B< ;$0258?4,=*1(5 5;(0@/:E*:,4()(4(15 !(/()21 $* *! I C;@3)2.D.$4255;@4,$/$.$625 8@*;(665@*@58$*:6C%%@8(5 6$3$5;6$/$6.$4255;@4,$-$8A6?5%$1 8$*:.$4255;@4,?.)@1:(;@54(6C46@1H (/H.@5;A6@5@%(1 I !$3$5;6$/$65;(0@/:*@3.2&5,. .$4255;@4,$-$8A6?5?%$1)(/E/(6, 0(*071.?/?5?%$1 I .$4255;@4,$*:?46?5%$1$/.$/0$;266 .C6@5,6(&+12/B*,?.,50(4(6( I /.$/0$55?*0,1'524,< E6(0,'H+C;.C6C66<0,1'3(',* (*:(',<E6(0,'H6H/)E**(6/(1< 071.$)2/:$0$62.(/8@*;@5@4( I *:E660G.C'H.@3(55@* &5$3$6071.?%$1 I :,62665?*D-,50(4(6(.6(&+12/B*,?. (/5$-?6A6?5?4$ I $-/$1'B5?*6C%%0G5;$.25 071.$4(1'%(16C46@1H071.$8@*;@54( I ,1H5@*67'$634(&,;,6?54(1'5;(4(6(6 I @5;/(6(50$*:$41:(/8G5;$.0$, C1@/(64$-;&5$62/?5?6.@4-E.$ 3?/:?;$6+2; !" ;$%$'8?4:5;6(4 5;(0@/:E*:,4()(4(15 !(/()21 $* *! I (/5H)2.D8@*;(665@**@3@5;0@41C. I (*$/?%%.C;@3)2.D1@0(61:(/867'?5 $1*2/1:(/867'?5(/H1:6-(/(16 I ,1H5@*E*:,0B'5;(46$1,,50(4(6(. I F &(,50(4(6(. I ,8?/B342%/@0$0(*2/'B@5 .20071,.?&,B5.@5;5@* I >1?//B&@/24,(16?/6@5)(/(/H55@*6(/-(5 071.$8@*;@5.4($6,8,6?5 I 1$/,6,.75@5.203/(9*21'2/.2'?5 I 4(&,;,6?50(*%A;+$6B5?*6(4+(/+(6H5@* I 5$3$6071.?4$8$/B.@3(55@* I E/)C/',.,.E/'(6@5(.8?//$/?5$ !"7.?&5(1?6$ 5;(0@/:E*:,4()(4(15 !(/()21 0$ *-+!"$* **!*"

%%%### $*!,"!++ ",$  $#"

08094344

"! 6D',B

$&& !%


melléklet

veszprémi nap

oktatás-állás

Tanuljon masszázst A Stúdium-Mecsek Tanfolyamszervező Iroda által szervezet képzésen a tanulóink egy teljes testre kiterjedő masszázsmenetet sajátítanak el.

Manapság a cégek a túlélésért küszködnek és lehetőségeket keresnek, amelyekkel kiemelkedhetnek a válságból. Azonban kevesen kutatják a megoldásokat vállalaton belül, pedig ugyanolyan fontos lenne, hiszen ha minőségi munkaerő állítja elő a terméket, kínálja a szolgáltatást, lép kapcsolatba a célcsoport tagjaival, közelebb kerülhet a vállalat sikeréhez. Mégis sokan elhanyagolják ezt a kulcsfontosságú tényezőt, talán a szakmai partner hiánya okán. A felelős vállalatok legnagyobb titka az előrelátás, a következetesség. Nem elég a jelenben gondolkozni, hanem a jövő alapjait is le kell fektetni, hogy a későbbiekben sikereket könyvelhessen el a vállalat. Azonban ugyanilyen nehéz feladat megtalálni azt a megbízható partnert, aki megtalálja a cég számára az előzőekben említett kulcsot. „Számtalan cég keresett meg az-

Az oklevél birtokában vállalkozói igazolvány váltható ki. Vállalkozóként vagy munkavállalóként végezhető a szolgáltatás területén pl: masszázsszalon, fürdő, fitneszterem, szálloda, szépségszalon vagy akár otthon erre kialakított helyiség. A tanfolyam ára: 40.000 Ft. Részletfizetéssel, kedvezménnyel (gyes, nyugdíjas, regisztrált munkanélkülieknek). Amennyiben felkeltette az érdeklődését hívjon telefonon: 06-30/30-21-487. Veszprémben (X) szervezzük július 26-tól

Az ingatlanértékesítés szépsége Az ingatlanértékesítés, mint fogalom, mindenki számára ismert, azt viszont kevesen tudják, igazából mit is jelent, milyen szépségei, érdekességei, korlátlan tanulási lehetőségei vannak.

CsaTlaKozzon az

Küldje el szakmai önéletrajzát a gergely.veszpremi@oh.hu e-mail címre

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/30-21-487

KERES. Követelmény: A szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanári végzettség, pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. Előnyt jelent: felsőfokú műszaki, és/vagy szilikátipari mérnöki végzettség, gazdasági végzettség, legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 08094180

1–1 fő ingatlanértékesítő kollégát keresünk a vEszprémi és balaTonFürEdi irodába

Amennyiben úgy érzi, hogy szeretne egy barátságos, vonzó lehetőségeket kínáló munkakörnyezetben dolgozni, és Ön dinamikus, valamint jó kommunikációs képességekkel és gépkocsival rendelkezik, csatlakozzon hozzánk, legyen részese sikereinknek!

ÁRA: 40.000 Ft

(részletfizetés, egyéb kedvezmények)

INTÉZMÉNYVEZETŐT

proFi CsapaTához!

amiT aJánlunK: • Önálló munkavégzés lehetősége; • Kötetlen munkaidő; • változatos munkavégzés; • Összetartó, jó csapat; • Kiszámítható körülmények, rugalmas rendszer; • Összegszerűen nem maximalizált, teljesítményarányos, kiemelkedő jövedelem lehetősége.

(svéd masszázs) indul Veszprémben július 26-tól. MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon és az uniós országokban (az oklevél több nyelvű)

Beadási határidő: 2013.07.31.

MUNKAERĘ-KÖLCSÖNZÉS OUTSOURCING DIÁKMUNKA 8200 Veszprém, Szeglethy u. 5. tel.: (88) 568 111, 88/568-110 veszprem@humaniahrsgroup.hu

www.humaniahrsgroup.hu

Fényképpel ellátott önéletrajzát fizetési igény megjelölésével a következő címre küldje:

palyazat@herend.com.

Szolgáltatásunk az Ön HR megoldása

08094245

Nincs megelégedve jelenlegi élethelyzetével? Szeretne független, kiegyensúlyozott anyagi helyzetet teremteni magának és családjának? Szeretne minden támogatást megkapni ahhoz, hogy sikeres lehessen?

Az országszerte 18 irodával rendelkező Humánia HRS Group Zrt. közel húszéves munkaerőpiaci tapasztalatával úgymond hiánycikknek minősíthető szolgáltatást, a Humánia Young Line programot hozta létre, amely egyszerre támogatja a vállalatok utánpótlás-folyamatait, hosszú távú megoldást jelentve a munkaerő-problémáira és a jövő szakembereinek megtalálására,

és biztosít lehetőséget a munkavállalási szándékkal rendelkező minőségi diák munkatársaink számára. A partnerek lehetőséget kapnak arra, hogy olyan pályakezdőkkel dolgozzanak együtt felnőtt munkavállalóként, akik a korábbi évek munkaviszonyában már bizonyítottak. Az Y-generációt nagy létszámban, országosan ismerheti meg, mind személyes karriertervei, mind munkavégzési attitűdje szempontjából. „Fontosnak tartom kiemelni, hogy nemcsak a partnereknek nyújtunk segítséget a Young Line programmal, hanem a munka világába lépő fiataloknak is. Ahelyett, hogy a diákok kezét elengednénk az iskola falait elhagyva, inkább biztos segítséget kínálunk számukra, hogy programunkkal „megfelelő szárnyakat” választhassanak karrierjükhöz – nyilatkozta Gelencsér (X) Norbert.

MASSZŐRKÉPZÉS

A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. az általa fenntartott Fischer Mór Porcelánipari Szakiskolába

Keresünk néhány „JÓ FEJET”!

zal a problémával, hogy az új tehetségekből szeretne meríteni erőt vállalatán belül, azonban egyéb okokból nem találnak egymásra a munkavállalóval” – mondta el lapunknak Gelencsér Norbert közép-dunántúli régióvezető.

08094261

Az ingatlanértékesítés az értékesítési szakma csúcsa, persze csak ha nem címkiadással foglalkozik valaki – véli Veszprémi Gergely, az Openhouse Veszprém/Balatonfüred Ingatlaniroda tulajdonosa. A szakember szerint manapság kellő szakmaiság és összetartó csapamunka elengedhetetlen feltételei a sikeres értékesítésnek. Empátia, megbízhatóság, felelősségtudat nélkül pedig nincs szol(X) gáltatás.

(Nyilv.szám:00777-2012)

− Jogi és különböző élethelyzeteket megoldani egy ingatlanértékesítés során, legyen az lakás, ház vagy ipari létesítmény, igazi kihívás. Utat találni a labirintusban, amely végén érzi az értékesítő a sikert, látja a mosolyt az ügyfelek arcán, tudván, hogy hozzájárult ahhoz, hogy mind a vevő, mind az eladó élete ezáltal jó irányban mozdul el, olyan motiváció, hogy aki egyszer belekóstol, az már többé nem tudja levetkőzni.

a veszprémi 7 nap melléklete

Szakmai társ pályakezdőknek

08094250

A masszázsmenet kiterjed a lábakra, karokra, vállakra, csuklyásizomra, nyak és hátizmokra. A klasszikus svédmasszázs fogásokat tanítjuk, gyakorlati központú oktatás során. Tanfolyamaink népszerűek, mert viszonylag rövid idő alatt megtanulhatók, jól jövedelmező és divatos szakma sajátítható el általuk. Irodánk a Baranya Megyei Munkaügyi Központi nyilvántartásába került, frissítő masszázst oktathatunk, mint felnőttoktatási intézmény. Nyilvántartási számunk: 00777-2012.

2013. június 28.

08094313

22


melléklet

veszprémi nap 2013. június 28.

23

Tudományos képzés Multimédiás konferencia Közel 670 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a Pannon Egyetem a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjával együttműködve. A projekt kifejezett célja volt az intézmény tehetséggondozó műhelyeinek összehangolt fejlesztése. A pályázat hét doktori iskolát, az intézményi Tudományos Diákkört, valamint a Jedlik Ányos és Harsányi János Szakkollégiumokat érintette. Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete a doktori képzésben évek óta együttműködik az egyetem Georgikon és műszaki informatikai karával.

– A projekt keretében neves előadók közreműködésével számos kurzust és képzést szerveztünk hallgatóinknak, emellett pedig több nagy értékű műszert, kutatási anyagot, vegyszereket és laboreszközöket is be tudtunk szerezni – mondta el Vargáné Hajda Tímea projektmenedzser. Dr. Gelencsér András, a pályázat témavezetője szakmailag értékelte a projektet. Elmondta, a pályázaton elnyert összeg az egyetemen folyó integrált tehetséggondozás fejlesztésében jelentett nélkülözhetetlen támogatást. – A két intézményben hosszú ideje eredményesen működő szakmai programokban a lehető legnagyobb mértékben hasznosult, ami a pályázati vállalások számottevő túlteljesítésében is megnyilvánult – tette hozzá dr. GelenNémeth csér András.

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán működő Képfeldolgozás Laboratórium és az MTA SZTAKI Elosztott Események Elemzése Kutatólaboratóriuma június 17–19. között tartotta a 11. Tartalom-alapú Multimédia Indexelés konferenciát Veszprémben. A számítógépes multimédia információ visszakeresésével foglalkozó rendezvényen 13 országból több mint 50 kutató vett részt. A konferencia résztvevői betekintést nyerhettek a jövő számítógépes alkalmazásaiba: szerepelt a közösségi média adatainak értelmezése, agresszív filmjelenetek automatikus detektálása, lézeres 3 dimenziós adatgyűjtés vagy régi

archív dokumentumok kézírásának felismerése és sok más jövőbe mutató tudományos eljárás. A 42, korábban beküldött és bírálati folyamat után elfogadott cikken kívül két meghívott előadó legújabb kutatási eredményeit is megismerhették: Mathias Lux Klagenfurtból a felhasználói szándékok számítógépes elemzéséről, Alberto Del

Fotó: Mátyus

Multimédiás konferencia volt Bimbo Firenzéből a közösségi médiában szereplő felhasználói megjegyzések, annotációk keresésben való felhasználhatóságáról tartott előadást. mátyus

Workshop az egyetemi kutatásról külföldi szakértőkkel

Fotó: Németh

A pályázat témavezetője, dr. Gelencsér András értékelte a projektet

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A projekt közvetlen célkitűzése volt az egyetem tehetséggondozó műhelyeinek öszszehangolt fejlesztése, továbbá olyan feltételek megteremtése, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetséges hallgatók számára a tudományos kutatómunkájuk egyéni és szervezett fejlesztésére. A pályázat hét doktori iskolát, az intézményi Tudományos Diákkört (TDK), valamint a Jedlik Ányos és Harsányi János Szakkollégiumokat érintette. Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet a doktori képzésben évtizedek óta szorosan együttműködik a Pannon Egyetem Georgikon Karával és Műszaki Informatikai Karával. 2011 őszén megalakultak a kari TDK irodák. Két alkalommal rendeztük meg az Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát Keszthelyen és Veszprémben. Az elmúlt időszakban neves vendégelőadókkal számos kurzust és képzést szerveztünk, továbbá mintegy száz oktató és több mint 400, ösztöndíjban részesült hallgató a projekt támogatásával több külföldi és hazai konferencián vett részt. A szakkollégiumok szakmai életének megfelelő szintű megvalósítását a pályázat nagymértékben segítette. A szakmai kirándulások, a Tudásnyitó Táborok szervezése, a konferenciákon való részvételek, a belső képzések, kurzusok és előadások mind a szakkollégisták szakmai fejlődését voltak hivatottak elősegíteni. A szakkollégiumok hallgatói megszerezhették a MIR, KIR, MEBIR belső auditori tanúsítványokat, továbbá kommunikációs, önismereti, készségfejlesztési tréningeken vehettek részt. Az eszközbeszerzéseknek köszönhetően a szakkollégiumok számítógép- és szakkönyvállománya is bővült, könyvtára új bútorokkal gazdagodott. Az infrastruktúra-fejlesztés részeként számos nagy értékű műszer beszerzése és elöregedett műszerek felújítása valósult meg. A Pannon Egyetem és konzorciumi partnere által elnyert TÁMOP-4.2.2/B-10/1-20100025 azonosító számú a „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pannon Egyetemen” című projekt az egyetemen folyó integrált tehetséggondozás fejlesztésében jelentett nélkülözhetetlen támogatást. Pannon Egyetem Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10 Telefon: +36 (88) 624-000 Honlap: www.uni-pannon.hu

08094301

2010-ben a Pannon Egyetem és konzorciumi partnere, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, a TÁMOP 4.2.2/B-10/1 kiírásra pályázatot nyújtott be. A projekt 2011-ben 669.779.225 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatás intenzitása: 100%. A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0025 azonosító számú projekt a „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pannon Egyetemen” címet viseli. A projekt megvalósítása 2011. augusztus 1-jén indult és 2013. július 31-én zárul.

A rendezvény előzménye az elmúlt hónapokban tett szakmai tanulmányutak sorozata volt Graz, Prága, Maribor és Zágráb egyetemeire, valamint a European Centre for Strategic Management of Universities (ESMU) brüsszeli irodájába. Ezek alkalmával a központ munkatársai megismerték a helyi tudás- és technológiatranszfer szervezetek tevékenységét, jó gyakorlatait, valamint kölcsönös tapasztalatcserére is sor került. A TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0007 azonosítójú, „Egységes Tudás- és Technológiatranszfer platform a kiterjesztett Közép-dunántúli tengelyen” című projekt keretein belül megrendezett nemzetközi workshopok előadói a tanulmányutak értékelése alapján kerültek kiválasztásra. A cél természetesen a szakmailag legrelevánsabb szakértők felkérése volt az egyetem és a központ profiljához illeszkedően. A délelőtti, „Európai egyetemek stratégiaalkotásának és jó gyakorlatainak bemutatása a kutatás-fejlesztés és innováció területein” elnevezésű workshopot Dr. Kovács Kristóf, a TÁMOP projekt szakmai vezetője nyitotta meg. Beszédében felhívta a figyelmet az egyetemi kutatások gyors ipari hasznosulásának fontosságára, amelyről az anyagtudományok kutatójaként első kézből rendelkezik tapasztalatokkal. A továbbiakban ő számol be a rendezvényekről. „A délelőtt előadója Nadine Burquel, az ESMU korábbi főtitkára volt. Ő jelenleg az európai egyetemek stratégiai fejlesztését segítő BCS-Consult tanácsadó cég igazgatója, az elmúlt 15 évben számos alkalommal dolgoztam vele együtt. Burquel asszony beszélt a kutatás-fejlesztés és innováció stratégiaalkotásának és uniós ösztönzésének lehetőségeiről, valamint vázolta az Európai Unió jelenlegi regionális innovációs szabályozását. Prezentációi közben többször is lehetőségünk nyílt az érintett témák csoportos megbeszélésére.” „Délután az általunk korábban meglátogatott Graz, Maribor és Zágráb egyetemeinek képviselői mutatták be a náluk működő, kutatókat támogató tudás- és technológiatranszfer központok tevékenységét, módszereit. Az ismertetett esettanulmányok és jó gyakorlatok egyrészt szemléletet formáltak, másrészt hasznosnak bizonyultak egyetemünk jövőbeli célkitűzéseinek eléréséhez. A délutáni rendezvényt egy kerekasztal-beszélgetés zárta le, amelyen a külföldi szakértők mellett egyetemi kutatók és K+F projektek előkészítésében és kivitelezésében érintett munkatársaink is megosztották véleményüket, hazai és nemzetközi tapasztalataikat.” „A rendezvény sikerességét és a téma aktualitását mutatta a számos felmerülő kérdés, valamint a hivatalos programon kívüli, szünetekben is zajló intenzív szakmai eszmecsere.” A jövőbeli együttműködés jegyében a jelenlegi és korábbi találkozásokra alapozva a külföldi szakértők írásos javaslatokat és ajánlásokat tesznek a közeljövőben a központ tevékenységének további fejlesztésére. Pannon Egyetem Tudás- és Technológiatranszfer Központ Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10 Telefon: +36 (88) 624-000 E-mail: transzfer@uni-pannon.hu Honlap: strategia.uni-pannon.hu/ttk

A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

08094302

A Pannon Egyetem Tudás- és Technológiatranszfer Központja 2013. június 19-én szakmai workshopokat rendezett négy meghívott külföldi előadóval. A prezentációk és kerekasztal-beszélgetések célja az egyetemi kutatások piacosítására vonatkozó ismeretek bővítése volt.


apróhirdetések Veszprém Dózsaváros Hajnal utcai címen 3 szobás cs.ház felújításra szoruló, de akár azonnal költözhetően eladó. Gáz központi fűtés és cserépkályhás, kicsi udvar nagy fedett tárolóval garázsnak is jó. 10,9 M Ft 70-774-1911

08093545

Veszprém, Cseri u. 33. sz. összközműves családi ház 610 nm telken eladó. Érd: 30-8425-577 Bándon 89 nm-es 2 szoba összkomfortos felújított, népi építésű családi ház 1890 nm telken 47 gyümölcsfával, saját kúttal, istállóval, melléképítményekkel eladó. 8,9 M. 88-423-993, 06-20-536-0195 Borzaváron a Bakony szívében 2 szoba nappalis 110 nm-es családi ház eladó 4,1 M Ft irányáron. Tel: 06-20-964-5687 Szélső sorházrész Veszprém, Nyárfa utcában eladó. Irányár: 24,5 M Tel: 30-9360-623

honnan elérhető, beállítható. Kiváló jellemzői ellenére mégsem vált egyeduralkodóvá. Az ok kettős: részben kis rendszerek esetén relatív magas a bekerülési költsége, sok esetben viszont a szakértelem hiánya gátolja az elterjedését. Az IP kamerás rendszerek esetében ugyanis nemcsak a kamerákat kell jól elhelyezni, hanem a számítógép-hálózatot is méretezni kell a jelentősen megnövekvő, állandó adatforgalomra. Mint minden népszerű termék esetén, itt is megjelentek a jó marketinggel és gyenge minőséggel rendelkező eszközök. Gyakran találkozunk olyan kamerával, aminek a felbontása még egy közepes minőségű analóg rendszer felbontását sem éri el. Laikusként nem könnyű átlátni az egyre növekvő kínálatot, ezért ha igazán jó rendszert szeretnénk, akkor mind a biztonságtechnikában, mind pedig a számítógép-hálózatok világában jártas szakembereket válasszunk a tervezéshez és kivitelezéshez. Lantech (X)

www.kulcs2000.hu Ingatlaniroda 20-978-4860 Szarvason Békés megye HoltKöröshöz közel, 367 nm telken 73 nm tetőtér beépítésű 2+1 félszoba összkomfortos gázfűtés + cserépkályhás családi ház garázzsal áron alul eladó. 06-70-222-7882 Szentgálon 2 szobás régi ház csendes helyen kerttel, pincével, kúttal eladó. 06-20-473-7906 Kádártán 2 generációs családi ház tulajdonostól 1000 nm-es rendezett telekkel eladó. 30-9934-412 Cholnokyn 68 nm-es 3 szobás tehermentes társasházrész kis kerttel eladó Iá: 12,5 M Ft 302393-113 du. Márkón családi ház eladó garázzsal, nagy kerttel, vállalkozásra, gazdálkodásra alkalmas 20-354-8125 Gy.rátóton igényesen felújított 106 nm önálló családi ház szép kerttel tulajtól azonnal beköltözhetően olcsón eladó 70-2026730

Balatonalmádi-Budataván 2 szintes, összkomfortos családi ház melléképülettel, fúrt kúttal eladó. A kertben hatalmas cseresznyefa alatt hűsölhet, a házban gyönyörű cserépkályhák mellett melegedhet. 06-20-9457-157

Pétfürdői 2-es házrészre elcserélném székesfehérvári 1. emeleti lakásom! Érd.: 06/70/566-7108

Eladnám Veszprém, Dózsaváros felújítandó összközművel Bakony úti házam Iá: 9,2 M Ft Érd: 06-309790-819 Veszprémben, a központban 1 szobás összkomfortos családiházrész azonnal beköltözhető eladó. 70-320-1196 Sorház eladó a Cholnoky lakótelepen, 2 lakószint, ház alatti garázs, nagyobb telek, jó állapot. 70-3795221 Veszprém-Kádártán új építésű, nappali + 4 szobás, 1 szint + tetőtér beépítéses családi ház 1000 nm-es telekkel, dupla garázzsal, csendes utcában eladó. Fix.ár: 20 M Ft. 70-3793811

Üveges

non-stop

AKKUMULÁTOR

e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu

08094318

06-20-499-9676

8200 Veszprém, Szeglethy u. 7. Tel.: +36-88-591091 Fax: +36-88-591090 E-mail: lantech@lantech.hu

8200 Veszprém, Tüzér u. 73.

ÜVEGES SÉD-GLASS Bt. Gyors kiszolgálás, nagy üvegválaszték Veszprém, Állvány u. 9. (Pápai u. 49.)

Tel.: 88/444-811, 06(30)947-3867

Egészség

www.seduveg.hu, info@seduveg.hu

Veszprém, Cholnoky u. 34. (a Penny mellett)

BIZTONSÁGI

KAMERARENDSZEREK – a gyorsan megtérülő befektetés!

08094315

(Lávaköves, gyógynövényes) OXIGÉNES, LÚGOS, SAVAS ásványvíz! Bejelentkezés masszázsra: 06/30/216 5111, 06/20/340 6560

Házta­rtásigép-szerviz Kovács Szabolcs háztartásigép-szerelõ

- Mosógép - Légkondicionáló - Hûtõ - Mikrosütõ - Bojler - Porszívó

2013. július 31-ig

08094217

20%

Tel.: 06/30/947-6238

kedvezménnyel!

Veszp­rém, Erdész u. 8/1. Tel.: 88/329-297

08093633

08094188

Tolltisz­tí­tás, pár­na- és paplankész­í­tés

pa­ra­méterek: K 1.1, K 1.4

síküveg, drótüveg, katedrálüvegek, tükör kis és na­gy tételben. Méretre sza­bás a­zonna­l is! Veszp­rém-Kádárta, Gyõri u. 8.

Tel.: 88/583-490, 30/6325-545. Fax: 88/458-457

Zárja­vítás

Eplényben 2004-ben épült apartman gyönyörű környezetben eladó. 88/569-870

08094216

Csehbányán eladó erdőszéli patakparti ház 2948 nm telekkel. Iá. 7,9 Millió csere is érdekel. Érd: 06-30403-0080 Veszprémben, a Dózsavárosban 350 nm-es telken 170 nm-es 2 szintes 10 éves családi ház eladó. 2 nappali, 2 WC, 2 fürdő, 5 hálószoba, infraszauna, cserépkályha, különleges tetőszerkezet Iá: 33,7 M Érd: 20-944-1633

Veszprémben 6-os sorházban déli szélső részben felújítva eladó Iá: 17,5 M Érd: 06-70-544-5557 Kádártán nagy telken családi ház gazdálkodásra, vállalkozásra alkalmas eladó. Érd: 06-70-5445557 Kádártán zöldövezetben termő gyümölcsfákkal háromgarázsos családi ház áron alul eladó 06-30658-3699 Vp, Bányai utcánál 140 nm-es 4+3 szobás, 10 éves láncház, nagy telekkel eladó. Iá: 29 M 20-2149555

laKás Cserháton teljeskörűen felújított 56 nm téglalakás alacsony rezsivel eladó. 30-648-2602

Eladó lakások Veszprémben!

ZÁRSZERELÉS

BIZTONSÁGI ZÁRAK, HEVEDERZÁR, HÁZTARTÁSI JAVÍTÁSOK BIZTONSÁGI RÁCSOK

30/9595-482, 88/412-143

Tol­l­tisztítás

Kérje egyedi ajánlatunkat!

Bakony Glas Kft. hõszigetelt üveg rö­vid ha­táridõvel

GYÓGYÍTÓ MASSZÁZSOK!

Márkón vadonatúj 1+3 félszobás családi ház, 120 nm-es lakrésszel, 1000 nm telekkel, garázzsal eladó. Ir.ár: 24,9 M Ft.Veszprémi lakást beszámítok! 30-8585-888 Veszprémben Dózsavárosban új építésű, nemrég befejezett családi ház eladó. Ir.ár: 21,9 M Ft. 703793811 Veszprém környéki településeken vadonatúj családi házak 8001000 nm telekkel 21,9 M Ft-tól 24,9 M Ft-ig eladók. 30-8585-888 Veszprém kedvelt városrészein, sorházrészek garázzsal együtt, felújítandó 15 M Ft, jobbak 18 M Ft-ig eladók. 70-3793811 Veszprémben Újtelepen teljesen új ikerházrész, 1 szint + tetőteres, 550 nm telekkel, garázzsal együtt eladó. Ir.ár: 29,9 M Ft. 30-8585888

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY. Rajki Tamás üzemmérnök. Tel: 06-30-283-9898, www.rajkitamas.hu

08094254

Kérdezze Ön is szakértőinket!

www.lantech.hu

energiatanúsítvány RI-Ingatlan Kft. www.ri-ingatlan.hu 06-88-560-562

Szol­gál­ta­tói ka­ta­l­ógus Akkumul­átor

Gyulafirátóton 3 szobás családi ház új tetőtér-beépítéssel, udvarral, garázzsal, 500 nm-es telekkel eladó.15,9 M Ft. Veszprémi lakást beszámítok értékkülönbözettel! 30/8585-888 Gyulafirátóton 3 szobás 1980-as években épült, felújítandó családi ház, garázzsal, telekkel áron alul, sürgősen eladó. Ir.ár: 12 M Ft. 70-3793811 08094260

www.nivoingatlan.hu 88/405-835

08094215

Vp-ben belvárosi, 108 nm-es családi ház 37 nm-es várpanorámás terasszal eladó. I.á.: 19,9 M Ft. Tel.: 20 822 9004

08094312

A mai digitális televízióadások hoz szokott embernek a legelterjedtebb analóg kamerás rendszerek már nem nyújtanak megfelelő képminőséget. A jobb képminőség viszont nag yobb adatátviteli sebességet igényel, amit a hagyományos technológia nem tud kiszolgálni. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, hogy a számítógép-hálózatokra épülő világunkban ezt a digitális technikát használjuk a videoanyagok átvitelére is. Nag yon leeg yszerűsítve, az IP kamerák a rögzítendő képi információt digitalizálják, és a számítógép-hálózaton ke resztül továbbítják. A hálózaton továbbított jelet aztán eg y (vag y akár több) eszközzel rögzíthetjük, online nézhetjük. Mikor alkalmazzunk IP kamerát? Mondhatnánk, hogy mindig! Veszteség nélküli a képátvitel, akár 3MP felbontású folyamatos videoanyagot biztosít, nincs távolsági korlát az elhelyezésre, kitűnő választás személy- vag y rendszá m fel ismerésre, van értelme kiértékeléskor a nagyításoknak, bár-

Családi ház

Hirdesse meg Ön is vállalkozását, szolgáltatását!

Szakértő segítség, ingatlan adás-vételben. Tel: 06-30-218-0000 vagy 06-88-406-888 www.veszpremi-ingatlanok.hu

08094201

Biztonságtechnikai kamerák a gyakorlatban

2013. június 28.

08094231

a szakértő válaszol

veszprémi nap

08093672

24

Veszprém Török Ignác u elején téglaépítésű társasházban 1em 1szobás 32nm-es lakás egyedi fűtéssel eladó Iá: 6,39 M 30 6318-518

www.maraton.hu


apróhirdetések

Veszprém Vécsey utcában 1. emeleti 73 nm + erkélyes 3 szobás cirkófűtéses téglalakás tulajdonostól eladó. Tel: 30-646-0699 Veszprémben Egry ltp-en 56 nm-es másfél szoba étkezős téglalakás eladó. 30-474-8056 Szeged Csanádi u. 1+2 félszobás kifizetett panelprogramos lakás eladó. 6,3 M Ft 20-9264-325 Egyetem utcában 90 nm-es 4 szobás szép állapotú lakás eladó. Sorház csere érdekel. Tel: 30/4792421 Balatonfüred Köztársaság út 1+2 félszobás 2. em. lakás extrán felújítva eladó. Érd: 30-976-4024 Takácskertben 2+2 szobás lakás garázzsal, bentlakással tulajdonostól eladó. Érd: 70-320-1182 Veszprémben az Újtelep kertvárosi részén téglaépítésű 1+2 félsz., 64 nm-es, bővíthető, szigetelt, műa. nyílászárós lakás, nagy erkéllyel, kerttel kocsibeállóval eladó. Érd: 06-20-9919-780 Hajmáskéren 43 nm 1,5 szobás felújított járólapos parkettás a fürdő teljesen felújítva Iá: 3,6 M Ft 30450-7291, 30-459-5181 Eladó vagy kiadó a Cholnokyn 4. emeleti, 1,5 szobás lakás. Érd: 0670-6393-530 Damjanich u-i 62 nm-es lakás felújítva eladó új ablakok, bejárati ajtó, radiátorok 6,9 M 06-30-3353926 Egyetem közeli 43 nm-es fsz. parkra néző erkélyes tárolós új nyílászárós szigetelt lakás eladó. 30-3169074

Veszprém csendes részén 1+2 félszobás 73 nm-es szépen felújított tégla sorház egyedi fűtéssel, kis kerttel tulajdonostól eladó. Tel: 06-30-754-5862

=1+1

Nálunk most 1=

3 szobás iroda eladó. Irányár 7 millió Ft. 70/365-3530

Veszprém, József A. utcában

!

A fenti akciós ajánlat két egymást követő héten megjelenő ugyanazon lakossági apróhirdetésre vonatkozik!

Rendelje meg apróhirdetését a Veszprémi 7 Napba és a Veszprémi 7 Nap Pluszba is kiemelkedően kedvező áron! Keresse akciónkat a Veszprémi Hirdető Iroda Kft.-nél! Veszprém, Kossuth Lajos u. 6. félemelet. Telefon: 06(88)423-639 E-mail: veszpremihirdeto@chello.hu Akciónk a 2013. július 1. és 2013. július 31. között a Veszprémi Hirdető Irodában (Veszprém, Kossuth u. 6. – húszemeletes félemelet) feladott lakossági apróhirdetésekre vonatkozik. Az akció időtartama alatt a Veszprémi 7 Napba és a Veszprémi 7 Nap Pluszba kombinált áron feladott ugyanazon apróhirdetés egymást követő két héten jelenik meg, a lapunkban vagy a Veszprémi Hirdető Irodában található apróhirdetési szelvény díjszabása szerint. A jeligés hirdetés és a kiemelés díjára az akció nem vonatkozik. Megjelenési nap: péntekenként. Hirdetésfeladási határidő: a megjelenési héten szerdán 12 óráig. AkciónkbAn hirdetése 1x A VárpAlotAi hírek újságbAn is megjelenik AjándékbA!

megújuló újságok, megújuló lehetőségek Veszprémben Cholnoky lakótelepen, 3 szobás, 73 nm-es, szép állapotú, egyedi fűtésű téglalakás eladó. Irányár: 8,9 M Ft! 703793811 Lakótelepi 2 szobás ízlés szerint újítható, jó fekvésű, erkélyes lakások állapottól függően 4 - jobbak 4,5 M Ft-ért eladók. 30-8585-888

Mobil ingatlaniroda

Aulich utcában 2. emeleti 36 nm-es tehermentes egyedi fűtésű erkélyes garzonlakás első tulajdonostól eladó. 70-866-7331 Vilonyai u. 2 sz. hallos lakás eladóelcserélhető kis kertes házra a környéken Iá: 9,9 M Tel: 30-6025945 Veszprémben Jutasi úton 42 nm-es 1,5 szobás felújított liftes lakás szép kilátással, tárolóval, azonnal beköltözhetően eladó, alacsony rezsi Iá: 5,8M 06-30-443-6941, 0670-315-6760 Veszprém, Vécsey utcában 2 szobás téglalakás azonnali költözéssel tulajdonostól eladó. Tel: 0620-4920-145

Vp, Újtelepen üresen álló 67 nm-es lakás eladó négylakásos házban. Garázs, kertrész van. Tul: 20-9256224 Azonnal beköltözhető 1+3-as lakás a Március 15. utcában 7,5M Ft-ért tulajdonostól eladó. 30-368-3797 Várpalotán tehermentes, hőszigetelt, részben felújított földszinti 74 nm téglalakás eladó. Érd: 30373-9010 Első emeleti felújított garzon a Cholnokyn azonnal költözhetően sürgősen eladó. Érd: 06-70-9475997 Veszprém, Egry ltp-en 91 nm-es 2+2 szobás I.emeleti cirkófűtéses gyönyörűen felújított téglalakás garázzsal eladó 20-214-9555 Cholnokyn földszinti garzon eladó. 30-421-2648 Lahner Gy. u. 2005-ös 57 nm, 1+2-es 3. em, egyedi fűtéses fiatalos téglalakás eladó. 30-5281-942 Eladó Várpalota központjában I. em, 1,5 sz. erkélyes, hőmennyiségmérős lakás T: 06-70-5851707 Cholnokyn 2. emeleti felújított garzonlakás tulajdonostól 5,6 M Ftért eladó Tel: 06-70-321-5625

Üzlet Veszprém belvárosában 34 nm-es üzlethelyiség vizesblokkal, alacsony rezsivel kiadó. Tel: 30-2310957 Veszprémben a Cholnoky lakótelepen, sportkocsmának, akár trafiknak alkalmas 45 nm-es bejáratott üzlethelyiség teraszlehetőséggel, teljes berendezéssel együtt bérbe adó. 70/3793811 Balatonalmádi központjában 17 nm üzlet eladó vagy lakásra, házra cserélhető 88-431-991, 30252-0794 Belváros közeli 80 nm-es,

Lapunkban az apróhirdetés is igazán nagy szám!

Veszprém, Pipacs u. 25. • Tel.: 88/329-190, 30/904-2007 • www.mobilugynokseg.hu Halle utcai 1,5 szobás földszinti lakás eladó. Érd: 30-687-7657 vagy 30-691-6549 Stadion úti 1 szoba-étkezős, konvektoros műanyag nyílászárós lakás eladó. 06-70-676-5563 Sólyi u. 1+3-as IV.em erkélyes lakás tárolóval eladó. Irányár: 9,5 M Ft Érd: 06-20-9933-686 A Vilonyai u. 2/B 1.e. 2+2 szobás lakás eladó. Érd: 06-20-9557-228 Vp. Rómer F. u-ban 63 nm-es 1+2 szobás kertkapcsolatos D-i fekvésű 4 éves téglalakás eladó. 202149-555 Vp. Stadion u-ban 49 nm-es 1+1 szobás I. em-i D-i fekvésű téglalakás eladó. Iá: 6,9 M 20-2149-555

ajándék redőnnyel vagy parkolóval www.cedruslakopark.hu tel.: 06/20-477-6116

AKCIÓS ÁRON eladók Halle utcában, hőszigetelt házban, felújított 8. emeleti 2 szoba étkezős lakás 5,8 M Ft-ért, az Endrődin földszinti felújított garzon lakás 5,6 M Ft-ért. 06/70/427-9147 Veszprémben a Sólyi úton 37 nmes frissen felújított lakás azonnal beköltözhetően 6,5 mill Ft-ért eladó. A háznak saját cirkófűtése és a lakásnak nagy erkélye van, (3x1,2). Veszprémben a Haszkovón 2 szobás teljesen felújított hőmennyiségmérős, és erkélyes panellakás eladó. 4,9 M Ft. 70-3793811

08094214

Bevásárló futárszolgálat

Tel.: 06/70/211-0215 T./fax: 88/410-785

Veszprémben új lakások Végkiárusítása

eladó/kiadó ingatlant keres 20/97-80-880 Veszprém, Rómer F.-ban 53 nm-es, 1,5 szobás, erkélyes, szép lakás eladó.

Veszprémben, Rómer Flóris utcában földszinti, kertkapcsolatos egyszobás, újszerű téglalakás eladó. Iá: 8,4 Mill Tel: 06/2028 84 378 Veszprémben az Egry lakótelepen eladó egy 51 nm-es 2 szobás emeleti téglalakás. Iá: 8,9 M Ft. Tel: 30/9 84 01 62 Veszprémben, Sólyi utcában 1+2 szobás 3. emeleti szép állapotú lakás eladó. Iá: 8,5 Mill. Tel: 06/20 288 43 78

Vp-ben Csillag u-ban eladó egy 73 nm-es 3 szobás erkélyes téglalakás 1. emeleten, és egy nagyon igényes extra 85 nm-es 2+2 félszobás lakás 4. emeleten. www. misty.hu, tel: 20/97-80-880 Vp-ben Bakonyalja városrészben eladó egy elegáns, exkluzív, saját gázközponti fűtéses 30 nm-es téglalakás kertkapcsolatos nagy terasszal. Ára: 9,9 M Ft. www. misty.hu, tel: 20/97-80-880 Vp-ben Cholnokyn kétlakásos társasházban eladó 90 nm-es 2,5 szobás saját gázközponti fűtéses , erkélyes földszinti lakás hozzá tartozó nagyméretű pincével. Irányár: 19,9 M Ft. www.misty.hu, tel: 20/97-80-880. Veszprémben a Takácskertben eladó egy 51 nm-es, 2 szobás, emeleti, újszerű, nívós lakás, beépített konyhával, kocsibeállóval. Iá: 12,9 M Ft. Tel: 30/9840162 Veszprém, Cholnoky Lakótelepen 1+3 szobás 2. emeleti panellakás eladó. Iá. 8,2 Mill Tel: 06/20-2884378

70 nm-es iroda kiadó!

08094298

költöz­teté­s

Veszprém, Sólyi úton 2 szoba étkezős lakás eladó. Tel: 06-88-404117 Jutasi úti téglaépületben 3. emeleti D-i fekvésű, alacsony rezsijű egyedi fűtésű lakás eladó. 30268-3389 Veszprém 68 nm-es lakás központhoz közel szép helyen tulajdonostól bekötözhetően eladó Érd: 30-9737398

MISTY Ingatlaniroda www.misty.hu

25

Érd. 70/314-6652

Veszprémben egészségügyi célra 115 nm-es, több részből álló ingatlan jó parkolási feltételekkel kiadó! Érd: 70/314-6652

08094297

Mikolasek Pé­ter

08094296

Kedvezõ árakkal

Sólyi utcában 1+2 félszobás panellakás eladó. Irányár: 8,6 M Ft Érd: 70-3296-000 Devizahitellel túlterhelt, árverés előtt álló lakását vagy családi házát segítünk még időben értékesíteni. 30-8585-888 Veszprémben Jutasin 2 szobás alacsony rezsijű egyedi gázfűtéses felújításra szoruló téglalakás eladó. Ir.ár: 5,9 M Ft. 70-3793811 Veszprémben Csikász utcában 2 szobás, 1. emeleti, konvektor fűtésű, alacsony rezsijű lakás eladó. Műanyag nyílászárós! Irányár: 8,7 M Ft. 30-8585-888 Vécseyn 1+2 félszobás, 1. emeleti újszerű cirkó gázkazán fűtéses lakás alacsony áron sürgősen eladó.Ir.ár: 10,9 M Ft. 70-3793811 Veszprémben kertvárosi 3.5 szobás, 90 nm-es egyedi gázkazán fűtéses, alacsony rezsijű felújított téglalakás garázzsal együtt 15,9 M Ft! 70-3793811

08094316

Veszprémben, Csereerdőn, kétszobás hőszigetelt, igényesen felújított zöldövezeti téglalakás kedvező áron eladó 8,9 M Ft 20-5466291 Veszprémben, Cholnokyn vagy az Egryn lakást vásárolnék lehetőleg tulajdonostól 70-206-6102 Veszprémben, Botevnél 4-es társasházi lakás garázzsal, kerttel eladó. Érd: 06-30-2922-353 Veszprém frekventált környékén zöldövezeti zárt lakóparkban nagyerkélyes garzon eladó 0630-342-7881 Vp. 52 nm-s téglalakás 2. em-i egyedi fűtésű lapradiátorokkal eladó. Iá: 10,6 M Tul: 70-332-4401

www.maraton.hu

08094293

www.pannoningatlan.com

Telefon: 88/787-649

08094211

2013. június 28.

08094210

veszprémi nap

alBérletet Keres Kiadó házat keresek Veszprémben, hosszabb távra. 30-957-5951 Garzont keresek alacsony rezsivel, hosszú távra, pontos fizető vagyok. 20-335-0018 vagy 88785-445 Veszprémben július elejétől kiadó szobát keresek internet elérési lehetőséggel. Tel: 20-322-9803 Keresek Veszprémben 1-1,5 szobás gázfűtéses kiadó lakást. Üres előnyösebb. 06-30-906-4490 Veszprémi lakásba hosszú távra bérlőtársat keresek. 30-849-1695

Kiadó alBérlet Veszprém központnál 70 nm házrész igényes 2-3 főnek korrekten hosszú távra használatbaadó 309396-320 Veszprémben Cholnokyn 1+3 félszobás bútorozott lakás hosszú távra kiadó. Tel: 70-382-4453 Egy vagy két lány részére szoba kiadó Veszprémben. 20-9856998 Családi ház különbejáratú 3 szobás felső szintje kiadó. Ár: 70.000 + rezsi + kaució. Érd: 06-70-6665560 Családi ház kiadó. Háromszintes, 1000 nm intim kert, riasztó, öt szoba + nappali roni1976@gmx. de Veszprémben a Batthyány u. garzon albérletben kiadó. Tel: 06-702025-579 Albérlőtársat keresek hölgy személyében külön szobába felújított lakásba a Halle utcában. 0630-7106746


apróhirdetések

veszprémi nap 2013. június 28.

44 éves fiatalember keres 32-40 éves korig hölgyet komoly kapcsolatra. Tel: 20-200-8792 172/80/67 éves barna férfi rendezetten élő társat, barátnőt keres. Leveleket „Nyár” jeligére Veszprémi Hirdetőbe 8201 Pf: 104

8100 m

2

1200 m2 épület

(eladótér, irodák, raktár, szociális helyiségek). Az ingatlanra 2,5%-os MNB-s támogatott forinthitel igényelhetõ.

08094251

(részben aszfaltozott) terület és a rajta található

Tel.: +3670/200-4391 • Email: profilfa.antonia@gmail.com

autó/Motor Honda Civic 1,6 gk. 5 éves újszerű megkímélt sok extrával eladó tulajdonostól Érd: 06-20-2821494

állást Keres

ToTálkáros auTók érdekelnek.

Várpalotán a Tesco mögött 2600 nm-es kereskedelmi terület 3.990.000 Ft + áfa áron eladó. T: +36 20 3456 543

Szakképzett, nagy gyakorlattal rendelkező közös képviselő felkérésre vár. Érdeklődni: 30-3101954 4 órás gépírást, lakástakarítást, gyermekfelügyeletet vállalok. „Fiatal nyugdíjas” 8201 Vp. Pf: 104

hivatalos bontási papírral, teljes körű­ ügyintézéssel. 25 Ft/kg. Telefon: 70/593-2299

Balatonfűzfőn a strandtól és a vitorláskikötőtől 100 m-re nyaraló eladó. Iá: 13,5 M Tel: 30-2407903 Balatonalmádiban festői helyen 5 szobás nyaraló mélyen áron alul eladó. 06-30-260-7840 csak délután

garázs Sólyi utcában 18 nm-es garázs vízzel, villannyal, aknával eladó. Érdeklődni: +36-30-9460-136

Hirdetne? Keressen minket az interneten: www.maraton.hu

Veszprémi műanyag-fröccsöntő üzembe

fröccsöntőgépbeállítót keresünk, 3 műszakos munkarendbe. Elvárás: minimum 2 éves szakmai gyakorlat Előny: villanyszerelői képesítés Szakmai önéletrajzot a production@plasticor.hu címre kérünk.

08093912

VállalKozás/szolgáltatás

Csivitelők csa.na. júliustól új helyen és 2 csoporttal várja a gyerkőcöket. www.csivitelok. fw.hu 06-20-5153801,06-305548-225

érrendszere állapota milyen? Nem tudja? Akkor ne várjon! Érsebészi vizsgálat, konzultáció fél áron! www.erterapiacentrum.hu Veszprém, Budapest út 8. SZMT Tel: 0630/426-2994

PARLAGFÛIRTÁS KERTGONDOZÁS, FûNyíRÁS, bOZóTiRTÁS, paRKGONDOZÁS,

területtisztítás, egyéb kerti munkák. Tel.: 06(20)260-4450 • www.kert-rend.hu

Szokjon le gyötrő függőségéről élvezetes módon! Túlevés, alkohol, dohányzás? Hívjon, segítünk. 30-581-0768 Fakivágás! Viharkárok megelőzése! Veszélyes, útban lévő fák kivágása, visszavágása. Tel: 06-20-9362-610

Bíró Autós - Motoros Iskola akciós tanfolyamokat indít. www. birosuli.hu Telefon: 06-309295-102

08094317

Tanulj angolt Veszprémben az angoljegyzet.hu szerzőjével! Tel: 70-532-5452 Hívj bátran!

Matematika korrepetálást, pótvizsgára felkészítést vállal középiskolai tanár. Érd: 06-70-340-8059 Gazdaságtanból korrepetálást vállalna. Jelentkezzen: 20-579-4717 Hock Nyelviskola 10 hetes angol tanfolyamokat hirdet minden szinten június 24. kezdéssel. Intenzív tanfolyamok aug. 5-től. Angol táborok 7-11 éves gyerekeknek július 15/22-től, aug. 25től. Jelentkezés 88-428617, 209372986. Nyt: 19009504 Vöröskereszt szervezésében házigondozó, valamint elsősegélynyújtó tanfolyamok indulnak. Érd: 88-564-250, 70-933-8698

Vegyes

Orosz angol intenzív beszédcentrikus nyelvoktatás, nyelvvizsgára felkészítés, felzárkóztatás 305156-295 Magyarból korrepetálás, pótvizsgára felkészítés 06-20-823-0360 Rajztanítás nyáron is. Középiskolai és egyetemi felkészítés. Divattervező és stylistképzés 06-70-3790442

Feladatok: • Árajánlatokhoz felmérések készítése • Munkafeladatok ütemezése a munkatársak felé • Kivitelezési projektek koordinálása, levezetése

Megújuló újság, megújuló lehetőségek!

Készpénzért veszünk (visszavásárlással is) kölcsönzünk, laptopot, műszaki cikket, háztartási gépet, diát stb. Szükség esetén házhoz megyek! 70/2863535, www.hifibizi.hu zanussi fagyasztószekrény 6 fiókos, Elektrolux hűtő 120L-es gázpalack eladó. Veszprém Tel:88-405-830

Matematika pótvizsgára felkészítés Kiss Miklós magántanárnál. Tel: 36-70-218-9016

villamos művezetőt

ÉKSZERÜZLET

MűszaKi CiKK

ABLAK-REDőNy AKCIÓ! 40% kedvezmény garanciával! Redőny, reluxa szúnyogháló stb. Akció: 06.10-07.30-ig Tel: 30-245-8550

oKtatás

Fűzfői székhelyű villamosipari cég keres kivitelezői iparban nagy szakmai tapasztalattal rendelkező

Elvárások: • Többéves tapasztalat az ipari és épületvillamossági területen • Szerelési anyagok ismerete, gyakorlati szerelési tapasztalat • Excel, Word, AutoCad, költségvetési programok ismerete A szakmai önéletrajzokat az info@sagaviteki.hu címre várjuk.

Forgalomból kivont és kivonandó gépjármű­veket bontásra kp-re átveszek,

08094318

nyaraló

állást Kínál Otthon végezhető! Női kozmetikumok csomagolása stb.: 06-90603-906 (www.mediafonebt. webnode.hu 635Ft /p, 0612228397, 06204963980) Veszprémi kereskedelmi cég keres betanított munkára kollégákat. Havi kereset nettó 120.000 206167-450 Árufuvarozó, raktáros munkatársat keresünk napi 4 órás munkaidőben. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az info@zoldbolt. hu e-mail címen lehet. Azonnali kezdéssel napi 1 órában Veszprémbe takarítókat keresünk. Érdeklődni: 06-74-511-750 Gyakorlattal rendelkező szakmunkás pékeket keresünk táblás, kemencés munkakörbe Balatonra jó kereseti feltételekkel. Érdeklődni este: 19-20h között 20-4478881 Alsóörsi büfébe keresünk gyakorlattal rendelkező szakács fiút és fagyis lányt! Tel: 06-70-4099-376 Angliába (Ipswich) magyar fogorvos fogászati asszisztenst keres azonnali kezdéssel hosszú távra. Kezdetben szállás biztosított, angol nyelvtudás szükséges. Fényképes önéletrajzot küldjék: csongradykornel@gmail.com Veszprémi állás! Férfi szakácsot keresünk min. 23 éves! Érd: 10:00tól 70-9435-929

08094292

teleK Veszprémen a Jeruzsálem-hegyen csendes zsákutca végén belvárostól 5 percre 690 nm és mellette 219 nm építési telek egyben eladó teljes közművel, építési engedéllyel és kész tervekkel. Tel: 20-9754-050 Veszprém Jutaspusztán 860 nm-es bekerített összközműves telek eladó. (alap szuterén rész) 06-70320-1196 Balatonalmádiban 1100 nm-es, teljes közműves, belterületi, panorámás építési telek eladó. Ir.ár: 9,9 M Ft. 30-8585-888 863 nm közművesített telek Veszprém Kisréti utcában 4,8 M Ft-ért eladó. Tel: 70-455-8603, 30-6494095 panorámás, extra méretű telek présházzal Balmádi felett 21,9 Millióért eladó. Víz, villany van. 20-9324-512 Csatáron dupla telek egyben és külön is eladó villany van téliesített faház sok fa. Tel: 30-351-4857

Te l . : 7 0 / 5 9 3 - 2 2 9 9

08093907

ingatlan

White Gold

Köszönöm annak a becsületes személynek, aki utazási igazolványomat visszajuttatta. Kiss Júlia Sweici szuper edénykészlet 16 db vadi új dobozban fél áron 40.000 Ft eladó 06-30-727-2727 2 elektromos Elco mozgáskorlátozott utcai jármű fél áron eladó. Újszerű 20-436-5192 reggel 6 órától Veszek dunyhát párnát régiséget hullott agancsot rossz kazánt hagyatékot régi porcelánt 705397782

Ar Any k ArlÁncforr ASztÁS

Csak július 6-ig:

990/db

08094308

társKeresés

(volt lengyel piac mellett)

Veszprém, Jutasi út 18. Spar Áruház Stílustanácsadás. Színek, ruhafazonok, öltözködési tippek, egyéni stílus kialakítása 06-70-3790442 Készpénz! Hirtelen pénzzavar megoldható, laptop, LCDTV, háztartási gép, jobb szerszámgép stb. leadása visszavétellel is. Félpénzes Veszprém Pöltenberg 16. Hétfő, Szerda 9-12, 14-17, Péntek 9-12, 14-16 Tel 30-277-6497 Ingyenes házi segítségnyújtás Veszprémben. Államilag támogatott. 06-20-470-9050 Sátrak, nyugágyak, székek, ernyők, matracok és 2 személyes gumikajak új eladók. Érd: 06-70-503-2446 Fűnyírógép eladó. 20-915-1451 Antik üvegek gyűjtőknek eladók. Érdeklődni: koszi2@chello.hu Vétel-eladás! Festmény, porcelán, régi pénz, katonai és más régiség! Antik Veszprém Zöldház 06-20922-6606

2013. július 20-án Veszprémben megrendezésre kerülő

Baba-Mama Börze

08094351

Eladó Veszprém, Házgyári út 3. sz. alatt

várja árusító anyukák jelentkezését, 63 kiadó hellyel! TámogaTók jelenTkezéséT is várom!

Érd.: 16 óra után: 30-321-4444

Akciós apróhirdetését feladhatja:

Veszprémi Hirdető Iroda Veszprém, Kossuth u. 6.

08094259

26

(húszemeletes félemeletén) 88/423-639 E-mail: veszpremihirdeto@chello.hu

Gazdát keresünk Golden retriver keverék kiskutyák: 8 hetesek, vegyes neműek. Labrador méretű felnőttek lesznek. Mozgékonyak, aktívak. Kerti tartásra ajánljuk őket mind méretük, mind pedig természetük miatt. Védőoltási programjukat folytatni kell. Kismacskák: 2 hónaposak múltak ezek a kiscicák, vegyes neműek. Nemsokára megkapják első védőoltásukat. Kedvesek, bújósak, játékosak, amilyeneknek az ilyen apróságoknak lenniük kell. Szobatiszták. Későbbi ivartalanításukhoz támogatást nyújt egyesületünk.

ÁLLATVéDő EGyESüLET VESzpRéM www.veszpremiallatvedok.hu 06/20/368-0744, 20/288-0728 allatvedok@freemail.hu Adószám: 19264952-1-19


Veszprém kártya

veszprémi nap 2013. június 28.

27

Veszprém Kártya elfogadóhelyek Cég név:

Kedvezmény mértéke:

Cím:

Elérhetőség

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Parkolási Üzeme

éves magánszemély bérlet árából 5000 Ft/év kedvezmény vagy a meglévő chipkártya-feltöltés 6000 Ft/év

Veszprém, Belvárosi Üzletház, II. emelet

88/411-153

Fejesvölgy Vendéglő

éttermi szolgáltatás 10 % kedvezmény

Veszprém, Vámosi u. 2.

88/423-979; www.fejesvolgy.hu

Hotel Villa Medici Nosztalgia Kisvendéglője

éttermi szolgáltatás10 % kedvezmény

Veszprém, Kittenberger K. u. 11.

88/590-073; villamedici@villamedici.hu; www.villamedici.hu

Városi Művelődési Központ

belépődíjas rendezvények: 10 % kedvezmény

Veszprém, Dózsa Gy. u. 2.

88/429-111; varosimuvelodesi.kozpont@chello.hu; www. vmkveszprem.hu

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark

családi jegy kedvezmény 300 Ft

Veszprém, Kittenberger K. u. 15–17.

88/566-140; web@veszpzoo.hu; www.zoo.hu/veszprem

Petőfi Színház

bérlet 5 %; jegy 10 % (csak saját produkcióra) kedvezmény

Veszprém, Óvári Ferenc u. 2.

88/422-440; szervezes@petofiszinhaz.hu; www.petofiszinhaz. hu

Betekints Étterem

éttermi szolgáltatás10 % kedvezmény

Veszprém, Veszprémvölgyi u. 47.

88/579-280; betekints@betekints.hu; www.betekints.hu

Molnár Digitális Fotócentrum

digitális képkidolgozás: 10 % kedvezmény

Veszprém, Szabadság tér 10.

88/564-700; molnarfoto@molnarfoto.hu;www.molnarfoto.hu

Parker &Waterman&Rotring Bt.

15 % kedvezmény az internetes áruházból történő vásárlásokból (akciós termékek kivételével)

www.parker.hu; www.waterman.hu

88/781-850

Óváros Étterem

éttermi szolgáltatás15 % kedvezmény

Veszprém, Szabadság tér 14.

88/326-790; 30/9570-552; skorpiopartyservice@chello.hu; www.skorpioparty.atw.hu

Hefa Sportbolt

10 % – a kedvezmény más akciókra nem vonatkozik

Veszprém, Fenyves u. 21.

88/591-043; www.hefa.hu

Nyugalom Kft.

vagyonvédelmi berendezések 10 % kedvezmény

Veszprém, Szabadság tér 2.

88/577-050

Művészetek Háza-Dubniczay Ház

(Modern Képtár-Vass László gyűjtemény, Dubniczay-ház: László Károly gyűjtemény) és az időszaki képzőművészeti kiállítások látogatása: 20 % kedvezmény

Veszprém, Vár u. 17–29.

Művészetek Háza: 88/425-204; arthouse@invitel.hu; Dubniczay Ház: 88/560-507; laszlogyujtemeny@invitel.hu; www. carllaszlocollection.hu

TAPÓ fogadó és Királyi étterem

éttermi szolgáltatás 10 % – a kedvezmény más akciókra nem vonatkozik, csak készpénzes fizetés esetén alkalmazható!

Veszprém, Pajta u. 19.

88/591-450; 06-30/377-2836; reneszansz@tapo.hu; www. tapo.hu

Danubiusbeton-Veszprém Betongyártó Kft.

transzportbeton és kapcsolódó szolgáltatásainak értékesítéséből – 10 % kedvezmény

Veszprém, Tüzér u. 90.

88/404-902

IDS Elektronikus Vagyonvédelmi Kft.

gyengeáramú rendszerek kivitelezésének, valamint autóextrák (autóhifi, autóriasztók, központi zárak) munkadíjából 10 % kedvezmény

Veszprém, Almádi u. 26.

88/590-990; ids@infornax.hu

DVD Galaxis Kft. – DVD, Blu-ray filmkölcsönző

két film kölcsönzésekor a 3. film ingyenes + ajándék

Veszprém, Ady E. u. 79.

30/957-0660

DVD Galaxis Kft. – Videojáték Szaküzlet

játékszoftverek – 5 % kedvezmény

Veszprém, Kossuth L. u. 6. – Cserhát Üzletház

30/969-7479; 88/787-271

Kék Jácint virág-ajándék üzlet

10% kedvezmény

Veszprém, Szabadság tér 12.

88/329-640; 30/247-2318; info@kekjacint.hu; www.kekjacint. hu

Autómentő Egyesület

autómentés, fuvarszervezés, biztosítási ügyintézés, gépjárműtárolás, bérautó – 20 % kedvezmény

Veszprém, Szent István u. 87/a.

30/505-5308; nagy.automento@freemail.hu

Totál Fitness

teremhasználat – 5 % kedvezmény

Veszprém, Lóczy L. u. 22

70/250-5795; totalfitness@fw.hu; www.totalfitness.hu

Gizella Hotel és Étterem

éttermi szolgáltatás 10 % – a kedvezmény más akciókra, rendezvényre nem vonatkozik

Veszprém, Jókai u. 48.

88/579-490; info@hotelgizella.hu; www.hotelgizella.hu

Veszprémi Ünnepi Játékok

10 % kedvezmény

Veszprém, Óváros tér 22.

88/444-454; info@veszpremfest.hu; www.veszpremfest.hu

Oliva Étterem

éttermi szolgáltatás 10 %

Veszprém, Buhim u. 14–16.

88/403-875; oliva@oliva.hu; www.oliva.hu

GLOBAL-INVEST Ingatlaniroda

közvetítési díj 20 % kedvezmény; ingyenes hitelközvetítés

Veszprém, Pöltenberg E. u. 16.

88/561-925; global.invest@chello; www.global-invest.hu

MAXI Autósiskola

elméleti tandíj 10 % kedvezmény

Veszprém, Ádám Iván u. 11.

88/401-879; 20/9464-985; www.maxiautosiskola.hu

Kuti Nyomtatványbolt

10 % kedvezmény

Veszprém, Brusznyai u. 18–20. és Őrház u. 15.

88/581-181 és 88/421-245

GAS Divatáru üzlet

10 % kedvezmény

Veszprém, Kossuth u. 8. (Bástya üzletház)

88/405-258

„Kegyelet 2000” Veszprém Megyei Temetkezési Kft.

5 % kedvezmény

Központi iroda: Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 20. (állandó ügyelet 428-838, 30/421-4561) további irodák: Mártírok u. 3/c. (405-122, 30/490-0658); Kiskőrösi u. 80. (428-482)

kegyelet@chello.hu; www.kegyelet-2000.internettudakozo. hu

Cafe Piazza Kft.

éttermi szolgáltatás 10 % – a kedvezmény más akciókra, melegétel- Veszprém, Óváros tér 4. utalványra nem vonatkozik

88/444-445

Tone Sys Autohifi márkabolt

beszerelési munkadíj 10 % kedvezmény

Veszprém, Budapest u. 47.

20/326-4800; www.tonesys.hu

Frissbeton Kft.

transzportbeton (vízzáró és hőszigetelő könnyű betonok) és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások értékesítéséből – 10–25 % kedvezmény

Veszprém, Tüzér u. 69.

88/401-187

Ulrich Dóra kozmetikus

arckezelésekből 10 % kedvezmény

Veszprém, Kopácsi u. 2.

20/388-9643; www.dorikozmetika.hu

Édes Élet kávézó és teázó

10 % kedvezmény

Veszprém, Kossuth u. 21.

30/332-2505

Randi Kávézó és Bár

15 % kedvezmény

Veszprém, Aradi Vértanúk u. 9.

30/946-1474; 88/405-040; info@randikavezo.hu; www. randikavezo.hu

Veszprém Körzeti Szuperinfó

apróhirdetések árából 10 % kedvezmény

Veszprém, Kossuth u. 10. 1/102 (Zöldház)

88/569-060; veszprem@szuperinfo.hu

Barbek 2000 Kft.

takarítási díj 10 % kedvezmény

Veszprém, Házgyári u. 24/6.

70/376-6322; info@barbek.hu; www.barbek.hu

Mikrobusztaxi

10–20 % kedvezmény (taxiszolgáltatás km-díjából)

Veszprém, Jutasi u. 17.

30/373-5956; www.mikrobusztaxi.hu

Gumitoni Gumiszervíz

10 % kedvezmény

Veszprém, Aradi Vértanúk u. 9.

88/411-411; 20/957-0358; info@gumitoni.hu

Arculat Szépségszalon Kft.

12 % kedvezmény (testmasszázs, arckezelés, infrakabin, műköröm)

Veszprém, Vilonyai u. 6/A

20/915-9462; info@arculatszepsegszalon.hu; www.arculatszepsegszalon.hu

Császár Rent Bérautó Szolgálat

10 % kedvezmény (bérautó, sofőrszolgálat)

Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12. (Ford szalon)

70/298-3631; csaszarrent@csaszarrent.hu; www.csaszarrent. hu

Pergelné Nagy Zsuzsanna – virágbolt

10 % kedvezmény

Veszprém, Vámosi úti temető (buszforduló)

88/578-470; 309575002

Data Elektronik Kft.

50 % kedvezmény (informatikai szervizszolgáltatás)

Veszprém, Damjanich J. u. 7/A.

581-000; 581-001; datel@dataelektronik.hu; www.dataelektronik.hu

Bakony-Balaton Média Kft. – VEHIR

10 % kedvezmény

Veszprém, Vörösmarty tér 4.

88/783-860; vehir@vehir.hu; www.vehir.hu

FISCHLI szerszám

10 % kedvezmény

Veszprém, Ady E. u. 5.

88/787-211; 30/683-7225; fischlitrade@chello.hu; www. fischlitrade.hu

Bástya Könyvesbolt

15 % kedvezmény

Veszprém, Kossuth u. 8. (Bástya üzletház)

30/639-4243; 88/411-067

Magic-Therm Kft.

10 % kedvezmény (víz-gáz-központifűtés)

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Pásztor u. 13.

30/939-6714; info@magictherm.hu; www.magictherm.hu

Royal Balaton Golf & Yacht Club

10 % kedvezmény (gyakorlópálya használati díjából)

8242 Balatonudvari, Vászolyi u.

87/549-200; royal@balatongolf.hu;www.balatongolf.hu

Pannonprint – Nyomtatványbolt

5 % kedvezmény (nyomdai szolgáltatás, papír-írószer)

Veszprém, Stadion köz

88/565-270

Borcsi Sport Panzió

10 % kedvezmény (squash)

8248 Veszprémfajsz, Fő u. 67.

30/227-9088; info@borcsipanzio.hu; www.borcsipanzio.hu

Castello Company Kft. – magánnyomozás

15 % kedvezmény

Veszprém, Március 15. u. 2/A. fsz. 3.

70/946-7683; csizmadia.imre@castellocompany.hu; www. castellocompany.hu

Ház-Mester 2003. Kft.

10 % kedvezmény

Nemesvámos, Pap István u. 27.

88/265-169; 30/487-2687; szalaijozsef@invitel.hu; www. villanyszerelesi-megoldasok.hu

Csempe Piramis (ICDI Kft.)

10 % kedvezmény (csempe, járólap, fürdőszoba berendezések)

Veszprém, Piramis u. 13.

88/406-438; 30/278-2288

Férfi-Női szabóság, felsőruházat gyártása

10 % kedvezmény

Veszprém, Kisállomás sor 2. (Bakter söröző mögött)

20/225-8824

Temperatúra 2000 Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

10 % kedvezmény

Veszprém, Varga u. 1/E.

88/329-301

Személyszállítás, futárposta, csomagküldés, sofőrbérlés

10 % kedvezmény

Nivegy-völgyi Borok Háza Éttermi szolgáltatása

10 % kedvezmény

Veszprém, Pajta u. 7.

88/325-040; nivegy@nivegy-volgyiborokhaza.hu; www. nivegy-volgyiborokhaza.hu

PC Credit Bt.

szolgáltatásokból 10 %, a termékekből 5 % kedvezmény

Veszprém, Stadion u. 36/3.

30/332-3610; molnar.nandor@pccredit.hu; www.pccredit.hu

Metál-Autósbolt

15 % kedvezmény

Veszprém, Stromfeld úti garázs sor

30/339-6882; 88/401-526; metalautosbolt@invitel.hu

Dóra Miniker

5 % kedvezmény (katonai és munkaruházat)

Veszprém, Madách u. 12.

30/986-0719; 88/561-105;

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság

Laczkó Dezső Múzeum és a Villa Baláca Romana -– római kori villagazdaság és romkert 10 % kedvezmény

Veszprém, Erzsébet sétány 1.; Nemesvámos – Baláca

88/426-081, 88/265-050; info@vmmuzeum.hu; www.vmmuzeum.hu

IBUSZ Utazási Iroda

külföldi utazás 10 %, belföldi utazás 5 %, repülőjegy szervizdíj 10 % kedvezmény

Veszprém, Rákóczi u. 6.

88/565-540; veszprem@ibusz.hu; www.ibusz.hu

Trade 24 Bt.

10 % kedvezmény

Kőhíd Nyelvstúdió

nyelvoktatás, fordítás 10 % kedvezmény

Veszprém, Kőhíd u. 8/B

30/622-2689; www.nyelvstudio.hu

Karosszériajavító műhely – Auto Quality Kft.

munkadíjból 15 % kedvezmény; fényezési szaküzlet termékeiből 10 % kedvezmény

Veszprém, Lahner Gy. u. 12.

70/334-2976

Sóbarlang

15 % kedvezmény

Veszprém, Áchim András tér 9.

30/8247457; soterapia@soterapiaveszprem.hu; www. soterapiaveszprem.hu

Némethné Brigitta

masszázs, pedikűr, manikűr 10 % kedvezmény

Veszprém, Tiszafa u. 80.

70/312-5017

Völgyikút Étterem

éttermi szolgáltatás 10 % – a kedvezmény más akciókra, melegétel- Völgyikút Ház Veszprém, Kopácsi u. 2. utalványra nem vonatkozik

88/688-800; www.volgyikut.hu

Szaléziánum – Érsekségi Turisztikai Központ

belépőjegyek árából 20 % kedvezmény

Veszprém, Vár u. 31,

88/580-528; info@szalezianum.hu; www.szalezianum.hu

Grandis Kft.

munkavédelmi és túralábbelik, valamint munkavédelmi eszközökből 5 % kedvezmény

Veszprém, Síp u. 16.

88/788-766; info@grandis.hu; www.grandis.hu; www. securityline.hu

Sagittarius Magyarország Kft.

csaptelepek és fürdőszobai kiegészítők 10 % kedvezmény

Veszprém, Mikszáth K. u. 3.

www.sgt.hu; 88/564-996

Alsóörs községi strand

belépőjegyek árából 27 % kedvezmény

Alsóörs

A kedvezmény Szolgáltató egyéb kedvezményeivel nem vonható össze!

20/932-8619; info@mikrobusz-veszprem.hu; www.mikrobusz-veszprem.hu

www.csomagnet.eu; 20/5126744; 88/561-138 (fax)


28

veszprĂŠmi nap 2013. jĂşnius 28.

ladĂł, sĹ&#x2018;t, idĹ&#x2018;nkĂŠnt vezetĹ&#x2018; Gyurta Gergely a negyedik helyen ĂŠrt cĂŠlba. Az esemĂŠnyt zĂĄrĂł ceremĂłniĂĄn azĂŠrt ĂĄtvehetett egy aranyĂŠrmet, hiszen a magyar bajnoksĂĄgot ezzel a teljesĂ­tmĂŠnnyel Ĺ&#x2018; nyerte. A profikkal pĂĄrhuzamos pĂĄlyĂĄn bĂĄr-

1Â&#x192;/81. 0,1'(11$3 6Â&#x2DC;5Â&#x17E;11(3 ZĂśld kĂśrnyezetben, hangulatos, fedett kerthelyisĂŠgben, zenĂŠvel, szĂłrakoztatĂł programokkal vĂĄrjuk a termĂŠszet ĂŠs a gasztronĂłmia szerelmeseit.

ĹŚ%DMRUMHOOHJijWHOHN ĹŚ%DMRUV¸U¸N ĹŚ.ÂŁYÂŤN ĹŚ-HJHV IULVVÂŻWÄ&#x201C;N (VNžYÄ&#x201C;LV]HUWDUWÂŁVRNFVDOÂŁGL rendezvĂŠnyek lebonyolĂ­tĂĄsĂĄt is vĂĄllaljuk! 9HV]SUÂŤP.LWWHQEHUJHU.XĹŚ7HO )D[ĹŚZZZIDFHERRNFRPSDWDNSDUW\ 1\LWYDWDUWÂŁVNHGGYDVÂŁUQDSÂľUÂŁLJ

T

MAXI

AutĂłsIskolA VeszprĂŠm, Ă dĂĄm IvĂĄn u. 11.

00362-2012

(VeszprĂŠm-kĂĄrtya elfogadĂłhely)

Ă&#x153;R ELMES

AUTĂ&#x201C;SISKOLA

â&#x20AC;&#x17E;Bâ&#x20AC;? kategĂłriĂĄs kedvezmĂŠnyes tanfolyamot indĂ­t!

Tanfolyamok indulnak AM, A1, A2, A, B kategĂłriĂĄban Minden hĂŠtfĹ&#x2018;n, 9 ĂŠs 16 Ăłrai kezdettel! A teljes tandĂ­j B kategĂłriĂĄban:

91.690 Ft!

BE, C, CE, D kategĂłriĂĄban bevezetĹ&#x2018; ĂĄron! TĂĄjĂŠkozĂłdjon a honlapon ĂŠs telefonon! 06/20-9464-985 www.maxiautosiskola.hu

08094367

Risztov Ă&#x2030;va

4:15:46 Ăłra, 2. Flander MĂĄrton (Mogyi Baja-PĂŠcs) 4:23:28, 3. BenĹ&#x2018;cs ZoltĂĄn (PVK-Mali TK) 4:26:42. NĹ&#x2018;k: 1. Brassay RĂŠka (VeszprĂŠmi TE) 4:54:27, 2. SzurominĂŠ Pulsfort DiĂĄna (ELTE-BEAC-Polithlon) 5:19:55, 3. Laluska Zsuzsa (ELT E -BE AC -Pol ith lon) (mti) 5:26:45

FolytatĂłdik a nagy nyĂĄri akciĂł!!!

RĂŠszletfizetĂŠs, ingyenes tankĂśnyvhasznĂĄlat! Jelentkezni lehet: 2013. jĂşlius 1-jĂŠn, hĂŠtfĂľn 16 Ăłrakor 2013. jĂşlius 5-ĂŠn, pĂŠnteken 16 Ăłrakor 2013. jĂşlius 8-ĂĄn, hĂŠtfĂľn 16 Ăłrakor HelyszĂ­n: VESZPRĂ&#x2030;M, VirĂĄg Benedek u. 4. (Ă trium IrodahĂĄz, PadĂĄnyi Gim. mellett) Telefon: 06-20/9946-437, 06-30/9215-189 e-mail:csaba.ho@freemail.hu

K ĂŠK G yĂŠmĂĄnt

Nem hallotta? mĂĄr a szomszĂŠdja is ezt issza! KĂŠk GyĂŠmĂĄnt, tĂśbb mint ĂĄsvĂĄnyvĂ­z - enyhĂŠn lĂşgos hatĂĄsĂş - forralĂĄs nĂŠlkĂźl fogyaszthatjĂĄk kisbabĂĄk is - literenkĂŠnt 31 mg metakovasavat tartalmaz - elĹ&#x2018;segĂ­ti a haj, a kĂśrĂśm ĂŠs a bĹ&#x2018;r megĂşjulĂĄsĂĄt

08094206

FotĂł: MTI

Kis Gyula ĂŠs Brassay RĂŠka sikerĂŠt hozta a triatlonosok kĂśzĂŠptĂĄvĂş orszĂĄgos bajnoksĂĄga BalatonfĂźreden, a verseny egyben a Magyar NagydĂ­j harmadik ĂĄllomĂĄsa is volt. EredmĂŠnyek (1,9 km ĂşszĂĄs, 92 km kerĂŠkpĂĄr, 21,7 km futĂĄs): FĂŠrfiak: 1. Kis Gyula (ELTE-BEAC-Polithlon)

08094265

A klasszis versenyzĹ&#x2018; jĂłl viselte a hĹ&#x2018;sĂŠget, a Balaton 30 fokosnĂĄl is melegebb vizĂŠt, ĂŠs a 12 tagĂş mezĹ&#x2018;nyben gyakorlatilag vĂŠgig vezetve gyĹ&#x2018;zĂśtt. Risztov most elĹ&#x2018;szĂśr indult nyĂ­ltvĂ­zi viadalon idehaza az olimpia Ăłta. Az Ek-sorozat mĂĄjusi elsĹ&#x2018; ĂĄllomĂĄsĂĄn, Izraelben is nyert a magyar ĂşszĂł. AkĂĄrcsak akkor, most is honfitĂĄrsa, Olasz Anna vĂŠgzett a mĂĄsodik helyen. Az ifjĂşsĂĄgi Eb-bronzĂŠrmes sportolĂł vĂŠgig tudta tartani a tempĂłt az olimpiai bajnokkal, ĂŠs a rendkĂ­vĂźl szoros csata vĂŠgĂŠn csupĂĄn hat tizeddel Ăşszott gyengĂŠbb idĹ&#x2018;t nĂĄla. A fĂŠrfiak 10 kilomĂŠteres tĂĄvjĂĄn, amelynek 23-an vĂĄgtak neki a hajĂłkikĂśtĹ&#x2018;bĹ&#x2018;l indulĂł pĂĄlyĂĄn, a belga Brian Ryckeman nyert, legjobb mag yarkĂŠnt a tĂĄv elsĹ&#x2018; felĂŠben mĂŠg az ĂŠlbolyban ha-

ki kiprĂłbĂĄlhatta magĂĄt 2,5 kilomĂŠteren, ezzel a lehetĹ&#x2018;sĂŠggel az amatĹ&#x2018;r ĂşszĂłk mellett tĂśbb egykori ĂŠs jelenlegi kivĂĄlĂłsĂĄg is ĂŠlt: a nĂŠgyszeres olimpiai bajnok Darnyi TamĂĄs mellett SimicskĂł IstvĂĄn sportĂŠrt felelĹ&#x2018;s ĂĄllamtitkĂĄr is a rajtolĂłk kĂśzĂśtt volt, a vĂ­zilabdĂĄzĂłkat kĂŠt olimpiai bajnok, SzĂŠkely BulcsĂş ĂŠs SzĂŠcsi ZoltĂĄn kĂŠpviselte, de vĂ­zbe ugrott az ĂśttusĂĄzĂłk olimpiai aranyĂŠrmese, Martinek JĂĄnos, illetve a paralimpiai bajnok Sors TamĂĄs is. Az ĂşszĂłformĂĄt tekintve nem volt meglepetĂŠs, hogy a 2,5 kilomĂŠteres kĂśrt kĂŠt, a vilĂĄgbajnoksĂĄgra kĂŠszĂźlĹ&#x2018; vĂĄlogatott ĂşszĂł teljesĂ­tette a leggyorsabban, elsĹ&#x2018;kĂŠnt VerrasztĂł DĂĄvid ĂŠrkezett vissza a cĂŠlba, majd Ĺ&#x2018;t kĂśvette Cseh LĂĄszlĂł. A magyar szĂśvetsĂŠg tĂĄjĂŠkoztatĂĄsa szerint Ăśsszesen csaknem hĂĄromezren szĂĄlltak vĂ­zbe BalatonfĂźreden, az orszĂĄg tĂśbbi nagyvĂĄrosĂĄban pedig tĂśbb tĂ­zezren vettek rĂŠszt a magyar ĂşszĂĄs napja keretĂŠben megrendezett programokon. (mti)

08094299

A tĂ­z kilomĂŠteres nyĂ­ltvĂ­zi ĂşszĂĄs londoni olimpiai bajnoka, Risztov Ă&#x2030;va diadalmaskodott a balatonfĂźredi EurĂłpa Kupa-fordulĂłban, amelyet szombaton, a magyar ĂşszĂĄs napja keretĂŠben rendeztek meg.

VeszprĂŠmi triatlonsiker

08094266

Risztov Ă&#x2030;va volt a legjobb ĂşszĂł

Az ĂŠrtĂŠkes ĂĄsvĂĄnyvizet 19 literes ballonokban forgalmazzuk, VeszprĂŠmben ĂŠs vonzĂĄskĂśrzetĂŠben InGyEnESEn hĂĄzhoz szĂĄllĂ­tjuk!

ĂŠrdEKlĹ&#x2018;djĂśn moSt!

19 liter 00 Ft csak 16

06-88/411-067 e-mail:egeszsegviz@gmail.com

Veszprémi 7 Nap  

2013. 06. 28.

Veszprémi 7 Nap  

2013. 06. 28.

Advertisement