Page 1

2013. május 17. • XIX. évfolyam 19. szám

Ingyenes városi közéleti hetilap

veszprémi nap

A HÉT TÉMÁJA

Együttműködő bíróság a cél

Veszprémben nyertek a győri kézisek A Győri Audi ETO KC az Arénában hódította el a női kézilabda Bajnokok Ligája trófeáját 17. oldal

Elmarad a fesztivál A tizenöt éve május utol­ só napjaiban évről évre fo­ lyamatosan megrendezett Tánc Fesztiválja az idén finanszírozási nehézségek miatt elmarad. Nem a szándék, s nem az érdek­ lődés vagy a lelkesedés hiánya áll a váratlan dön­ tés mögött, hiszen a szer­ vezők továbbra is elkötele­ zettséget éreznek a kor­ társ magyar táncművészet ügye iránt. Mint Krámer György a lapunknak adott interjúban megfogalmaz­ ta, rendkívül fájdalmas döntés volt, amelyet a még lehetséges utolsó pillanat­ ban meg kellett hozni. – A Pannon Várszínház olyan helyzetbe került, hogy nem áll rendelkezésére a szük­ séges összeg a Tánc Fesz­ tiváljának megfinanszíro­ zására, az egyetlen biztos pont az a másfél milliós támogatás, amelyet a vá­ rosi önkormányzat bizto­ sított erre a célra, de ez önmagában nem elegendő a költségek fedezésére – mondta. (Folytatás a 8. oldalon.)

Díjak Gizella királynőtől Nyitottabb és hatékonyabban működő bíróság létrehozása a célja az elmúlt időszakban bekövetkezett változásoknak, mondja dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék 6–7. oldal elnöke.

ÖTÓRAI TEA

Fotó: Mátyus

Szép emlékeim vannak csak

A Sétál a család programsorozat zárását a Séd völgyében, a Jezsuita kolostorban tartották meg

Összesen kilencvennégy emléklapot és ­plaket­ tet adtak át a Sétál a család elnevezésű ren­ dezvényt lezáró díjkiosztón szombaton. A kedvezőtlen időjárás miatt a Jezsuita templomban rendez­ ték meg a BaBaKO szerve­ zésében lebonyolított családi akció díjátadóját, valamint ugyanott nyílt meg a beküldött rajzokból és fotókból álló kiállí­ tás. Kozma Ildikó, a BaBaKO vezetője elmondta, az volt a cél­ juk ezzel a kezdeményezéssel,

hogy a gyerekek szüleik kísére­ tében ismerkedjenek meg Veszp­ rém nevezetességeivel. Tavaly még csak az óvodások vettek részt a helytörténeti program­ ban, idén beléptek az alsó tago­ zatos általános iskolások is, akiknek a program megálmodó­ ja, Jákói Bernadett szintén el­ készítette a teljesítést igazoló

füzetet. Idén 94­en küldték be a füzetet és az útvonal kapcsán készített rajzokat, fotókat. Némedi Lajos alpolgármes­ ter is köszöntötte a gyerekeket és szüleiket, majd képviselőtár­ sai – Némethné Károlyi Jolán, Stigelmaier Józsefné, Takács László és Halmay György –, valamint Gizella királyné köz­ reműködésével átadták az em­ léklapokat és ­plaketteket. A Gizella­napi összeállítá­ sunkat lapunk 14–15. oldalán olvashatják. Darcsiistván

Nagy Margit dietetikus a nemrég átadott három Csolnoky Ferenc-emlékérem egyikének tulajdonosa. Úgy véli, aki csak azért dolgozik, hogy elteljen a nyolc óra, az biztos, hogy nem csinálja 9. oldal szívből.

A kupon felmutatása 500 Ft kedvezményre jogosít a belépõjegy árából!

KÉSZPÉNZÉRT

08092906

500 Ft-os KUPON

ARANY és ezüst FeLVÁsÁRLÁsA a legmagasabb napi áron,

ARANy:

5400–10200 Ft/gr* Ezüst: 130 Ft/gr*

info:

Kaszkadõr Show Hungary

Arany és ezüst pénzek, érmék, ezüst evõeszközök és dísztárgyak felvásárlása! Régi 200 Ft-os érmék felvásárlása 800 Ft/db áron

C sAk 1 NApig! 08092886

2013. május. 17., 18 órától 2013. május. 18., 18 órától 2013. május. 19., 18 órától 2013. május. 20., 18 órától

08092949

parkoló Veszprém

Május 21-én, kedden 9–17 óráig!

Szakszervezetek Háza – földszint, Veszprém, Budapest út 8. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk a világpiaci ártól függõen!


Közélet

2

veszprémi nap 2013. május 17.

Kétmillió az idősszervezeteknek RÖVID HÍREK Fogadóóra Ferenczi Gábor, a Jobbik országgyűlési képviselője fogadóórát tart május 22-én 16–17 óráig a párt megyei irodáján (Budapest út 2.). Ovádi Péter, a 8. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart május 22-én, szerdán 17–18 óráig a Rózsa úti iskolában. Halmay György, a 10. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart május 23-án, csütörtökön 16.30–17.30 között a Dózsavárosi Klubkönyvtárban. Nagy Piroska függelten önkormányzati képviselő fogadóórát tart május 22én, szerdán 17–18 óráig a VMK-ban, a volt Hemo épületében. Gerstmár Ferenc, az LMP önkormányzati képviselője fogadóórát tart május 21-én, kedden 17–18 óráig a párt megyei irodáján (Ady E. u. 7/c).

Időjárás A hétvége időjárását a tőlünk nyugatra kimélyülő ciklon határozza meg. Főként pénteken számíthatunk sok felhőre, napközben záporokra, az esti óráktól azonban már zivatarok is kialakulhatnak. A hétvégén a napsütés dominál, szombaton kevesebb, vasárnap több felhővel az égen, csapadék nem várható. Általában mérsékelt marad a délnyugati szél. A hőmérséklet a reggeli 12 °C-ról délutánonként 23–25 °C közelébe emelkedik. Jelentős változást a jövő hét első fele sem hoz, marad az ilyenkor szokásosnak megfelelő idő, említésre méltó csapadék nélkül.

Minden eddiginél több, 40 pályázó közt osztják fel az idősszervezeteknek szánt kétmillió forintos támogatást, emelte ki Némedi Lajos alpolgármester tegnap a városházán. Hangsúlyozta, a városi költség vetésből biztosított összeget az Idősügyi Tanács az igényekhez, a jubileumokhoz és a létszámhoz viszonyíva osztotta fel, de szem előtt tartották, hogy mindenki legalább 30 ezer forintot kapjon. A közelmúltban elfogadott idősügyi koncepcióról szóló, és a lapunk által is támogatott kiadványról Barta Éva, a Szenior Tanácsadók Tárasága elnökségi tagja

Fotó: Mátyus

Tungli József, Török Lajos és Horváthné Kecskés Diána írtak alá együttműködési megállapodást beszélt. Elmondta, az idősek képzettsége városunkban az országos átlag feletti, de a karitatív tevékenységek, valamint a generációk közti kapcsolatok tekintetében vannak még hiányosságok, amelyeket szeretnének erősíteni. A Családsegítő Központtal kötött megállapodás

kapcsán az önkéntesség fontosságára hívta fel a fig yelmet Török Lajos, a Veszprém Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesület elnöke, Tungli József, a Szenior Tanácsadók Társasága elnöke pedig kijelentette, a városban élő közel 16 ezer nyugdíjas véleménye meghatározónak számít. A

központ vezetője, Horváth­ né Kecskés Diána úgy fogalmazott, az idősek élettapasztalata és a fiatalok tudása jó alapot nyújt a közösségépítéshez. Hozzátette, a szervezetek együttműködése elsőként egy iskolakezdéshez kötődő adománygyűjtésben valósul meg. M átyus taMás

Új stratégiát szeretnének A cél munkahelyteremtés A két éve elfogadott veszprémi energiastratégia hiányosságairól beszélt az LMP városi csoportja szerdán. Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselő kiemelte, az intézményi energiatanúsításból az év elejéig nem valósult meg semmi. Zelenák Ad­ rián, a veszprémi csoport tagja hozzátette, a hulladékcsökkentési terv mellett a városrészi piacokról is lemondott a városvezetés, mert véleményük szerint a jogszabályi kötöttségek miatti infrastruktúra csak a vásárcsarnokban oldható meg. Nem készült el a helyi közös-

ségi közlekedés koncepciója, a belvárosban zajló beruházásokkal pedig továbbra is a gépjárműforgalomnak kedveznek – vélekedett – Veszprém energiastratégiájában vállalta, hogy 2026ra 25 százalékkal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást. Az eddig megtett lépések szükségesek, de időarányosan nem elégségesek a kitűzött célok eléréséhez. Az LMP veszprémi csoportja ezért javasolja, a városvezetés dolgozzon ki egy új cselekvési tervet, amelyet végre is hajt, mondta a képviselő. Mátyus

Fotó: Mátyus

Gerstmár Ferenc és Zelenák Adrián az LMP veszprémi irodáján

Városi hetilap • A Maraton Lapcsoport tagja

Fotó: Mátyus

Veszprémben tartott előadást és fórumot Balczó Zoltán Veszprémben tartott lakossági fórumot Balczó Zoltán, a Jobbik országos alelnöke múlt pénteken Szabadulás a gyarmati sorból címmel. Alapvetően a társadalom helyzetén pozitívan változtatni a jelenlegi helyzetben nem lehet. Az pedig, hogy jelenleg gyarmati helyzetben vagyunk, azt mutatja, hogy az önrendelkezésünk jelentős részétől meg vagyunk fosztva – vélekedett a képviselő. Ez, mint mondta, kiterjed a törvényalkotásunkra, a pénzügyi és bankrendszerünkre, a gazdaságunkra, kiemelten az

adósságszolgálat teljesítésére is. – El kell ismerni, hogy a rezsicsökkentéssel és a bank-, valamint a multiszféra megadóztatásával szerzett forrást a kormány, de a Fidesz által meghirdetett szabadságharc szavakban zajlik – fogalmazott. A Jobbik számára cél a munkahelyteremtés, de olyan álláshelyek létrehozása, amelyek a megélhetést is biztosítják. – A Jobbik azt mondja, hogy az alapoktól elindulva egy fordulatra van szükség, mert gyáva népnek nincs hazája – tette hozzá Balczó Zoltán M átyus

A lapot alapította Kovácsi Miklós. Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Mátyus Tamás, Heffler György, Joós Eszter Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Ugray Adrián Megbízott felelős szerkesztő: Mátyus Tamás Kiadja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Szerkesztőségi postacím: Veszprémi 7 Nap 8201 Veszprém, Pf. 553 e-mail: veszpremi7nap@maraton.plt.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: 88/400-400, Fax: 88/541-780, e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu. http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu Tel.: 88/541-763 Fax: 88/541-688. Apróhirdetések feladása: Veszprémi Hirdető Iroda, Veszprém Kossuth u. 6. félemelet Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor • Megrendelés száma: V 019/2013 • A lap ingyenes • Megjelenik 27 198 példányban. • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága • ISSN 1219-0748


Közélet

veszprémi nap 2013. május 17.

Értékekről, hungarikumokról Budapest után először Veszprémben tartanak majd Hungarikum-konferenciát, jelentette be szerdán dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő. Emlékeztetett, a 2010-ben megválasztott kormány felgyorsította a nemzeti értékek felkutatását és védelmét célzó jogszabályalkotást, melynek eredményeként tavaly széles körű társadalmasítás és vita után megalkották a hungarikumtörvény keretszabályozását. Ennek kapcsán kérdezte a képviselő a héten Fazekas Sándor minisztert a parlamentben, mit tesz a Vidékfejlesztési Minisztérium a törvény megismertetéséért. A válaszból kiderült, év ele-

Fotó: Mátyus

Veszprémbe is ellátogat a konferencia, mondta dr. Horváth Zsolt jén megalakult a hungarikumbizottság, valamint elkezdődött a jogi védelem biztosításának folyamata is. A viszontválaszban dr. Horváth Zsolt felhívta a figyelmet, a legfontosabb az, hogy minél többen hiteles információt kapjanak a helyi és megyei értéktárak létrehozásának lehetőségeiről és arról, hogy miként épül erre a nemzeti érték-

tár, ami, mint mondta, a hungarikumok előszobája. Ennek érdekében holnaptól országjáró konferenciasorozat indul Budapesten a Vajdahunyad-várban, majd május 24-én elsőként Veszprémbe, a megyeházára látogatnak. Ezután Nagykátán, Nyíregyházán, Ópusztaszeren, Pécsen és Vasváron tartanak Mátyus Tamás ülést. 

Stabil helyzetben iskoláink Ünnepel Minden iskolában ugyanazon vezetővel, tantestülettel, tantárgyfelosztással és létszámmal folyik majd a munka a veszprémi szakképző iskolákban, csak a nevük változik, ha megtörténik az összevonás. Minderről Szauer István, a veszprémi tankerület igazgatója beszélt kedden az Ipari Szakközépiskolában egy szülői fórumon. Elmondta, a 2011-ben elfogadott szakképzési törvény rendelkezik a szakképző iskolák integrációjáról, amelyek határideje elvileg május 31., de a parlamentben benyújtottak egy módosító indítványt, amely ezt egy évvel, 2014 májusáig kitolná.

Mint mondta, a városi önkormányzatnál már a Pannon TISZK létrehozásakor eleve ügyeltek az intézményi autonómia megőrzésére és arra, hogy ne legyenek párhuzamosságok az intézmények – Jendrassik, Táncsics, Ipari és Közgazdasági Szakközépiskolák – képzései közt. Így Veszprémben egy esetleges integráció is anynyit jelent majd, hogy egy OM-azonosítóval látják el az intézményeket, amelyek neve elé egy előtag kerül. Szauer István emlékeztetett, az óvodáknál volt hasonló évekkel ezelőtt. Megnyugtatásként hozzáfűzte, iskoláink helyzete stabil, jelenleg semmi nem indokol pedagógus-létszámleépítést. Inkább profilbővítésben gondolkoznak, felmerült egy műanyag-feldolgozó szakmacsoport és közigazgatási képzés is. M átyus Tamás

Fotó: Mátyus

Igyekezett megnyugtató válaszokkal szolgálni Szauer István

az egyesület Gazdag programsorozattal ünnepli megalakulásának harmincadik évfordulóját május 24-én, pénteken a városházán a Veszprémi Magyar–Finn Egyesület. Lappföldtől Székelyföldig címmel Merja Leinonen, és Kre­ etta Alatalo mesélnek május 21-én, kedden 18 órakor, május 23-án, csütörtökön 18 órakor pedig dr. Szoboszlay András, az egyesület elnöke beszél finnországi élményeiről. A Magyar–Finn Társaság május 25-én Veszprémben tartja választmányi ülését. Május 26-án, vasárnap a tiszteletbeli konzulátuson szerveznek MTM finn napot.

3

FÓKUSZBAN

Egészségünkre! Már alig van néhány hét vissza Ilyenkor azt tanácsolják, figyela tavaszból, és ezt nem csak ab- jük a pollentérképet. Mikor az ból érezzük, hogy a hőmérő allergén növények nagy konhiganyszála gyakrabban kúszik centrációban vannak jelen a lefel huszonöt fok vegőben, tartsuk közelébe. Ha van zárva az ablakokat, allergiás a környeés inkább abban a zetünkben, vagy napszakban szelnetán magunk is lőztessünk, amikor szenvedünk a polalacsonyabb értélenektől, abból is keket mutatnak. leszűrhetjük ezt, Utazás közben auhogy megnőtt az tóban hasznos a egy főre eső tüsztiszta pollenszűrő, szentések száma. Mátyus Tamás a buszon pedig ülNem árt tudni, jünk háttal a mehogy a május-júniusi tünete- netiránynak, hogy a huzat ne kért már nem annyira a fák és az arcunkba csapjon. Bár az még nem a különféle gyomnö- igazat megvallva, ilyenkor levények, hanem leginkább a fű- het, hogy jobban tesszük, ha félék és a gabona pollenjei a gyalog indulunk el, mert az aufelelősek, mondják a szakem- tóbuszokban általában rendeberek. Mi azonban csak azt sen megreked a levegő. Főleg, v­esszük észre, hogy valami fa- ha még az ablakokat sem lehet csarja az orrunkat vagy hirtelen kinyitni, és naphosszat kavarog viszketni kezd a szemünk. a por az utastérben…

Wittner Mária volt a vendég

Fotó: Mátyus

Vitéz Wittner Mária szabadságharcos, 1956-os halálraítélt, jelenlegi országgyűlési képviselő és Koltay Gábor Balázs Béla- és Magyar Örökség-díjas filmrendező Életre ítélve című interjúkötetét mutatták be a minap Veszprémben. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emlékéért Alapítvány, valamint a Magyar Vidék Országos 56-os Szövetség és a Történelmi Vitézi Rend szervezésében megtartott rendezvényen több mint egy órán át osztották meg gondolataikat a hallgatósággal a jeles vendégek, DI amelyre sokan voltak kíváncsiak

Tudományos újságírók Veszprémben Országjáró körútjának másodi k ál lomásaként Veszprémbe érkezett a Tudományos Újságírók Klubja, akiket az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) látott vendégül múlt csütörtökön. Porga Gyula polgármester beszédében videovetítéssel kiegészítve mutatta be városunk közigazgatási, kulturális, vallási és tudományos központi szerepét, majd részletesen be-

szélt a Pannon Egyetemmel történő együttműködésről. Dürr János, a klub elnöke a 23 éve működő szervezetet mutatta be. Elmondta, feladatuk az ország tudásközpontjainak meglátogatása azzal a céllal, hogy a tudományos műhelyeket bekapcsolják a sajtó vérkeringésébe és a klub munkatársain keresztül hiteles tájékoztatást adjanak az új tudományos kutatásokról. Bíró Péter akadémikus, a

VEAB elnöke az 1972-ben alakult MTA Veszprémi Területi Bizottságát mutatta be, majd részletezte tevékenység üket. Csütörtök délután az egyetem rektora, dr. Friedler Ferenc fogadta a klub képviselőit, tájékoztatást kaptak az ott folyó kutatásokról, majd beszélgetés zajlott arról, hog yan tehetnék hatékonyabbá ezeknek az ismereteknek a közzétételét a sajH auzler tó útján.
KÖZÉLET

veszprémi nap 2013. május 17.

Veszprém, a királynék városa RÖVID HÍREK Mesemondók

A Veszprém Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete rendezésében, a Szenior Tanácsadók Társasága szervezésében Egyszervolt meseparádé címmel rendeznek mesemondóversenyt június 7-én, pénteken délelőtt 10.00 órától a rendőrség színháztermében. Várják azok jelentkezését, akik önállóan vagy unokájukkal szívesen előadnának egy szép mesét, mesejátékot. Információk a nyugved. veszprem@gmail.com címen vagy a Veszprém Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesületénél (Veszprém, Szeglethy u. 4.).

Zonta ünnep Sárdi Krisztina fotóművész Még mindig itt vagyok című kamarakiállításának megnyitójával, majd a Kövi testvérek és barátaik koncertjével veszi kezdetét május 25-én, szombaton a Zonta rózsa ünnep a Dubniczay-palotában.

Több mint 43 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. a Veszprém, a királynék városa című projekt megvalósítására. A projekt összköltsége közel 51 millió forint, és 2014. október 31-ig tart. Ennek során számos turisztikai fejlesztésre kerül sor, amelyek célja Veszprém turisztikai marketingjének erősítése, a „királynék városa” márka építése. Köszöntőjében dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes kiemelte, Veszprém mindig ott volt a magyar történelem fősodrában, mérete és lakossága számának meghaladó mértékben. Ez részben adottságaiból, földrajzi fekvéséből

Fotó: Mátyus

Szabó Renáta, Porga Gyula, dr. Navracsics Tibor és Neubauer Sándorné a sajtótájékoztatón is adódik. A jövőben is az a cél, hogy a királynék városa a régió egyik központja legyen a Dunántúl közepén. Veszprém összefogott annak érdekében, hogy felkerüljön a turizmus térképére és ott meghatározó helyet foglaljon el – emelte ki beszédében Porga Gyula polgármester, hozzátéve, hogy

együttműködésükről szólt, kiemelve a város vezetésével tapasztalható jó munkakapcsolatot. Molnár Tamás, a KDRFÜ ügyvezetője részletesen ismertette a projekt szakmai feltételeit, Szabó Renáta projektmenedzser pedig tájékoztatást adott a munkamenet részleDarcsi István teiről. 

Balatoni koronával már Újra legyen országzászlónk az érsekségen is fizethet

A belvárosról A belvárosban zajló fejlesztésekről beszélgetett Hartmann Ferenc szocialista önkormányzati képviselő Kiss Tamással, Veszprém egykori főépítészével múlt héten a Völgyikút Házban. Kiss Tamás a XX. század közepétől áttekintést adott a város közlekedési fejlesztéseiről egészen a rendszerváltásig, és véleményezte a jelenlegi helyzetet is.

nem elég egyszer idecsábítani a turistákat, hanem olyan szolgáltatásokat kell nyújtani, aminek köszönhetően később is visszatérnek. Neubauer Sándorné, a Vesz prém i T u r iszti k a i Egyesület elnöke az ágazatban dolgozó veszprémi vállalkozók öszszefogásának kialakulásáról és az

Fotó: Hauzler

Leitold László, dr. Márfi Gyula és Porga Gyula az érsekségen

A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény és a Szaléziánum is csatlakozott a balatoni korona-elfogadóhelyekhez hétfőn. Leitold László, a Balatoni Korona Zrt. vezérigazgatója úgy gondolja, jelképes szerepe van annak, hogy az érsekség is támogatja ezt a helyi fizetőeszközt. Porga Gyula polgármester szerint a balatoni korona sikere két tényezőn múlik, az elfogadóhelyek számától, valamint a kibocsátás lehetőségétől. Nagy öröm, hogy az érsekség is csatlakozik ehhez a körhöz, hiszen szerencsére sok turista látogatja intézményeit, mondta. A kibocsátás oldaláról vannak olyan szociális támogatá-

sok, amelyeket helyi pénzben tudnak kifizetni, illetve a helyi díjakhoz kötődő jutalmakat is. Dr. Márfi Gyula érsek elvi, eszmei jelentőséget tulajdonít a balatoni koronához való csatlakozásnak, hiszen az érsekség nem akar elhatárolódni a szűkebb pátriától. A megállapodást Márfi Gyula, Porga Gyula, Leitold László, valamint a két intézmény vezetője, Udvarhelyi Erzsébet és Pálfalviné Ősze Judit látta el kézjegyével. H auzler

Közadakozásból állítana újra országzászlót a Védegylet Veszprémért Egyesület és a Város-Tér Alapítvány, hangzott el szerdán az Óváros téren. Brányi Mária alpolgármester az alapítvány és az egyesületek korábbi tevékenységeit felidézve kiemelte a Megyeház téri Brusznyaiemlékmű megvalósítását, a Veszprémvölgyben megrendezett Polgári Pikniket, illetve az idén folyó Múlt-JelenJövő pályázatot. Gopcsa Katalin művészettörténész a zászlók identitásőrző szerepét hangsúlyozta, majd Wéber László, az alapítvány kuratóriumi tagja az 1944-ben felállított

országzászló történetéről beszélt, amely a mai Korsós lány szobra helyén állt egykor. Elmondta, a városháza B épületének falán még őrzik emlékét kovácsoltvas elemei, és kőtalapzata is megvan a Séd völgyében. Az alapítvány elnöke, Németh Károly hozzátette, várják a lakosság javaslatait az újonnan létrehozott országzászló helyére, amelyeket alapítványuknál és a városháza portáján is le lehet adni. A szobor megvalósításához kapcsolódó felajánlásokat pedig az alapítvány számlaszámára várják. Információk: www. veszpremvaroster.hu. Mátyus

Fotó: Mátyus

Wéber László, Gopcsa Katalin, Németh Károly és Brányi Mária


fĂłkuszban

veszprĂŠmi nap 2013. mĂĄjus 17.Jubilål a Båthory iskola Versenyekkel, vetÊlkedőkkel Ês a Båthorygålåval emlÊkezett az iskola fennållåsånak 35. Êvfordulójåra. EGÉSZ NAPOS KIà LL�Tà S ÉS Và Sà R A VESZPRÉM ARÉNA PARKOLÓJà BAN ‌ AHOL A RÉGI TOVà BB ÉL

Az iskola sok diĂĄkja fellĂŠpett a mĂşlt pĂŠnteki gĂĄlamĹąsorban

B EL É

A

A kiållítók Ês a bÜrzei årusok elŋzetes regisztråciója nem kÜtelezŋ! Tovåbbi informåció: veteran@vkszrt.hu | (+36) 20 363 9868

08092951

D P ÉS �

VeszprĂŠmi Motoros EgyesĂźlet

08092863

YOLIMPIO

VeszprĂŠm, CserhĂĄt-ltp. 3. Dolomit ĂźzlethĂĄz (Lordok hĂĄza mĂśgĂśtt) Telefon: 06/30/240-6194, 06/30/296-2834, fax: 88/401-071

MINÕSÉGI GYORSTISZT�TÓ

08092877

gaslóan teljesítenek. A tantestßlet szavazata alapjån ebben az Êvben GÜnczÜlnÊ Lendvay Anikó alsós igazgatóhelyettes Ês Kapus Ildikó angoltestnevelÊs szakos tanårnő vehette åt ezt az elismerÊst. Dr. Navracsics Tibor miniszterelnÜk-helyettes az iskola egykori tanulójakÊnt elmondta, 35 Êvvel ezelőtt a Bem iskolåból jÜttek åt TÜlgyesi József vezetÊsÊvel. Egy új iskolåt kel-

lett elindítani, amellyel szemben óriåsi elvåråsok voltak, hiszen tanuszodåval rendelkezett. Akkor ez óriåsi vívmåny volt, de sajnos mÊg ma is az. – A Båthory igazi ÊrtÊkÊt az adja, hogy nemcsak 1978ban volt minősÊgi iskola, hanem ma is az tud lenni a teljesen megvåltozott kÜrnyezetben, ma is ÊrtÊkeket tud åtadni ebben az ÊrtÊkvesztett vilågban Ês jó alapot biztosít, akår a mindennapi Êletre, akår a tovåbbtanulåsra gondolunk, pedig sok szempontból jóval nehezebb kÜrßlmÊnyek kÜzÜtt kell a minősÊgi elvåråsoknak megfelelni – mondta. A gåla mŹsora mÊltån kapcsolódott a 35 Êves Êvfordulóhoz, hiszen volt Ênek, vers, zene, tånc, mesejåtÊk Ês egy nagyszerŹ gondolatbeli utazås a KÊk Madår tanulóival, akik egyszerre kÜzel szåzan voltak a színpadon. A tanårok meglepetÊsszåma is igazi kÜzÜnsÊgsikert aratott, akik fergeteges rock and roll partit mutattak Hauzler Låszló be. 

Ę?

zĂĄsa, alternatĂ­v pedagĂłgiai mĂłdszerek alkalmazĂĄsa ĂŠs tehetsĂŠggondozĂĄs terĂźletĂŠn. HagyomĂĄnnyĂĄ vĂĄlt, hogy tanĂŠv vĂŠgĂŠn BĂĄthory-emlĂŠkĂŠrmet adomĂĄnyoznak azoknak a pedagĂłgusoknak, akik az ĂŠv sorĂĄn szakmai ĂŠs pedagĂłgiai munkĂĄjukban kima-

Szåmtalan egyÊb színvonalas rendezvÊny is kapcsolódott ehhez a jeles Êvfordulóhoz, amit a Båthory iskola szervezett. TÜbbek kÜzÜtt volt: kincskereső, vårosi informatikai vetÊlkedő, előadås Trianonról Ês a Dunåntúli-dombsågról, a magyar–lengyel kapcsolatok keretÊben vårosi tÜrtÊnelmi vetÊlkedő, kiållítås, valamint Båthory-kupa sportverseny. mított. A 80-as Êvekben elindult a testnevelÊs- Ês rajztagozat, majd 1992-ben a KÊk Madår szemÊlyisÊgfejlesztő programmal vålt teljessÊ az iskola mostani arculata. 2012ben kiÊrdemeltÊk az ÖrÜkÜs Ökoiskola címet. Előminősített referenciaintÊzmÊnykÊnt, egyedßli åltalånos iskolakÊnt a vårosban kÊszßlnek a szolgåltatói szerepre infokommunikåciós technikåk alkalma-

11.00 - VETERà N MOTOROS FELVONULà S KORHŤ ÖLTÖZÉKBEN

FotĂł: Hauzler

JTALAN

Zsúfolåsig megtelt a VMK színhåzterme, hogy egykori igazgatók, tanårok, diåkok, szßlők jelenlÊtÊben emlÊkezzenek az elmúlt Êvekre. Bartåk PÊternÊ, az iskola igazgatója kÜszÜntőjÊben felelevenítette az elmúlt 35 Êvet. 1978-ban a Jutasi lakótelep szívÊben Êpßlt meg az 5-Üs szåmú iskola, amit akkor piros iskolånak neveztek. 1980-ban vette fel az intÊzmÊny a Båthory Istvån nevet. Tanuszodåjåval, kÜnyv- Ês mÊdiatåråval VeszprÊm legmodernebb iskolåjånak szå-

3 x2 akciĂł! Ne tegye el a piszkos ruhĂĄt!

KettĂľ ruhadarab ĂĄrĂĄĂŠrt hĂĄrmat tisztĂ­tunk

VĂĄllaljuk tovĂĄbbĂĄ szĂľnyegek ĂŠs bĂľrruhĂĄzat tisztĂ­tĂĄsĂĄt!

mĂĄrkakĂŠpviselet.

SZaKĂźZlet

gyåri Ês utångyårtott minősÊgben (papír, gyapjú, ipari)

ipari porszívók Ês takarítógÊpek, magasnyomåsú mosók, padlóåpoló gÊpek, gőztisztítók, gőzporszívók.

08092871

VeszprÊm, Radnóti tÊr 2., (Radnóti irodahåz) PORZSà K 8200 Ny.: H–P.: 8–17, SZO.: 8–12 • Tel.: 20/392-9070

08092961

VeszprĂŠm,

 rĂŠm Ady Endre u. 7/b fĂśldszint Levendula ĂœzlethĂĄz (szikvĂ­zparkolĂł) Tel.: 88/409-739 www.porzsakcentrum.hu

08092824

olcsĂłn, egĂŠsz ĂŠvben!

Porzsåkok, szŹrők, filterek.

TisztasĂĄg olcsĂłn, egĂŠsz TisztasĂĄg ĂŠvben!

Itt megtalĂĄl mindent, amire porszĂ­vĂłjĂĄhoz szĂźksĂŠge van!

POR ZSĂ KOK

Itt megtalĂĄl mindent, amire porszĂ­vĂłjĂĄhoz szĂźksĂŠge van!

Ne keressen tovĂĄbb, nĂĄlunk biztosan megtalĂĄlja!

Az akciĂł mĂĄjus 31-ig, illetve visszavonĂĄsig tart!


a hét témája

 Felhívás

Veszprém Megyei Jogú Város Főépítészi Csoport felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 19/2013. (IV. 26.) Ör. sz. rendelettel módosított 61/2003. (XII.22.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott településrendezési tervét az alábbi területeket érintően módosítani kívánja: 1. Veszprém, Kossuth u. 8., 8 hrsz-ú Bástya Üzletház tömbjét érintő településrendezési eszközök módosítása 2. Veszprém, Jutasi út – északi útgyűrű kereszteződésénél lévő, Lahner György u. 4. 3018/226 hrsz-ú ingatlan területét érintő településrendezési eszközök módosítása 3. Veszprém-Gyulafirátót, Bosnyákárok utca 01030/58

Közlemény

Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak. Ha belekerült az adósságcsapdába, ha nem tudja fizetni hiteleit, ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás indult ön ellen, ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, ha vitás ügyei vannak

Hirdetmény

Környezeti zajkibocsátási határérték megállapítási eljárás megindításáról Az ügy száma: KOZP/7338/2/2013. A 8200 Veszprém, Malom u. 10/B. I/1. szám alatti székhelyű GASZTRO MALOM KFT. által a 8200 Veszprém, Malom u. 10/B.

Hirdetmény Környezeti zajkibocsátási határértékek megállapításáról Az ügy száma: KOZP/6239/2013. A 8200 Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9. E. lph. 4. em. 11. szám alatti székhelyű Baján Ákos egyéni vállalkozó által 8200 Veszprém, Budapest utca 32. szám alatt üzemeltetett „HELIKON PRESSZO” elnevezésű vendéglátóegység hatásterületén az alábbi védendő létesítmények vannak. 8200 Veszprém, Nap utca 7. számú 4018/2 hrsz., Nap utca 9. számú 4018/3 hrsz.,

veszprémi nap 2013. május 17.

és 59 hrsz-ú ingatlanokat érintő rendezési terv módosítása 4. Veszprém, Nárcisz u. 2, 5644 hrsz-ú ingatlan tömbjét érintő rendezési terv módosítása 5. HÉSZ 3. § (18)–(20) bekezdéseit érintő módosítása A 2013. január 1-jétől hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §ának megfelelően a helyi önkormányzat az eljárás megindítása előtt döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. A rendelet 37.§-ában leírtak alapján felhívjuk a mó-

dosításokkal érintett területeken és szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket, egyházakat és egyéb civil szervezeteket, hogy az előzetes tájékoztatási anyaggal kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket megtehetik a VMJV Főépítészi Önálló Csoportnál (Veszprém, Óváros tér 9. 2. emelet 210. szoba). A fent leírtaknak megfelelően a módosítással kapcsolatos előzetes tájékoztatási anyag kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal aulájában 2013. május 15-től 2013. június 5-ig. Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Csoportnál munkaidőben a 549266 és 549-261-es telefonon, illetve személyesen egyeztetett időpontban.

bankkal, végrehajtóval, ha jogi képviseletre van szüksége, vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat! Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése. Tájékoztatás az Eszközkezelőről. Letelepedést és munkahelyet biztosítunk vidéki településeken kedvező feltételekkel! Kérje az Újrakezdők Háza programot!

Munkahely és lakhatás egyben. Az egyesület megvételre keres: kertes, gazdálkodásra alkalmas házakat. Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület, információk: +36 -70/253 -2910 www.bankikarosultak.hu va lsagkezeles2008@ gmail.com

fsz. 2. szám alatt üzemeltetett FRICSK A PIKNIK BISZTRÓ elnevezésű vendéglátóeg ység közvetlen környezetében védendő épületek vannak, ezért az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie. A vélelmezett hatásterület kiterjedése a 8200 Veszprém,

Malom u. 10/B. fsz. 2. szám alatti ingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület. A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2013. május 17. A hirdetmény részletesen megtalálható Veszprém város honlapján, a www.veszprem.hu oldalon.

Nap utca 18. számú 3979 hrsz., Nap utca 20. számú 3978 hrsz., Budapest utca 32. számú 4017 hrsz., Pipacs utca 1. számú 3854 hrsz., Pipacs utca 2. számú 3977 hrsz. alatti épületek. A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2013. május 17. Az ügy száma: KOZP/5728/12/2013. A 8200 Veszprém, Egry J. u. 45/B. II/9. szám alatti székhelyű G&B Company Kft. által a 8200 Veszprém, Virág Benedek u. 4. szám alatt üzemeltetett „Pannónia Étterem” elnevezésű vendéglátóegység hatásterületén az alábbi védendő létesít-

mény van: 8200 Veszprém, Rákóczi F. u. 5., 62 hrsz. alatti lakóépület. Az ügyfelek személyesen, illetve képviselőjük útján betekinthetnek az ügy egyéb irataiba a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Iroda Hatósági, Ügyfélszolgálati és Iktató Csoportjánál ügyfélfogadási időben. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy kérhetnek. A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2013. május 17. A hirdetmények részletesen megtalálhatók Veszprém város honlapján, a www. veszprem.hu oldalon.

A veszprémi törvényszék teljes területén elindult a tanúgo

Együttműködés Nyitottabb és hatékonyabban működő bíróság létrehozása a célja az elmúlt időszakban bekövetkezett változásoknak, mondja dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke. Már a 2012-es év elejétől jelentős szervezeti és szerkezeti változások indultak el a bíróságok életében. – Jó példa erre, hogy a munkateher-elosztás, illetve a bírói profiltisztítás területén jelentős erőfeszítéseket teszünk. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a bíró csak olyan munkát végezhet, ami kimondottan az ítélkezéshez kapcsolódik, azaz nem terheljük őket olyan feladatokkal, amelyeket más, jogvégzett kollégák is elláthatnak. Ebből a célból jelentősen bővült a titkárok létszáma, akik a végrehajtási ügyin­ tézés nagy részét és a szabálysértési ügyek tárgyalását is ellátják. A titkárok mellett több bírósági ügyintézőt is felvettünk. Ők olyan főiskolát végzett tisztviselők, akik nem csupán adminisztrációs feladatokat látnak el, hanem bizonyos terü-

Hatályos hirdetmények Veszprém Város Helyi Vállalkozásokat Támogató Közalapítványa pályázatot hirdet visszatérítendő támogatás elnyerésére. Határidő május 23. (Megjelent lapunk május 3-ai számának 6. oldalán.) A Hemo Fotóklub fotópályázata Veszprémről. Határidő: május 20. (Megjelent lapunk április 5-ei számának 8. oldalán.) A hirdetmények részletesen olvashatók előző lapszámainkban, a www.maraton.hu weboldalon található archívumunkban, és megtalálhatók Veszprém Város honlapján, a www. veszprem.hu oldalon.

Diákok ismerkednek a bíróság működ leteken érdemi végzéseket is hozhatnak – mondta el lapunknak Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, akit 2012. december 1-jén hat évre neveztek ki a Veszprémi Törvényszék elnökének. Nemcsak hatékonyabb, hanem nyitottabb bíróság létrehozása is alapvető célja a változtatásoknak, több lépést is tett ebben az irányban a törvényszék. Például számos társintézménnyel és -hatósággal felvették a kapcsolatot, többek között a veszprémi önkormányzattal is, ugyanis szeretnének a korábbiaknál jobban bekapcsolódni a város életébe. Megfelelő együttműködésre törekednek a rendőrséggel, az ügyészséggel, a pártfogói szolgálattal, a büntetés-vég-

Hibabejelentés Veszprém, Gyulafirátót, Kádárta közvilágítási hibabejelentő elérhetősége: 06/30/487-2853. Az ÉDÁSZ Zrt. központi hibabejelentési lehetőségek: call center műsza k i hibabejelentő: 06/80/205-020, 06/80/533-533, 06/20/459-9666, 06/30/4599666, 06/70/459-9666, elektronikusan: http://e-iroda.eonhungaria.com: lakossági ügyfelek – hibabejelentés – közvilágítási hibabejelentés. VMJV Polgármesteri Hivatal hiba bejelentési lehetőségek: 8200 Veszprém, Óváros tér 9., e-mail: vmjv@gov. veszprem.hu fax: 88/421-418, telefon: 88/549-100, zöldszám: 88/401-104 (a nap 24 órájában hívható).


a hét témája

veszprémi nap 2013. május 17.

ondozás április 2-től, egy munkatársuk készenléti szolgálatot teljesít munkaidőben

sre törekszik a bíróság

MEGKÉRDEZTÜK

Önnek mi a véleménye a bíróságokról?

Némethné dr. Szent-Gály Edit. A veszprémi bíróságokon már évek óta hagyomány, hogy iskolai osztályokat is fogadnak egyes tárgyalásokon. Az idei évtől a „Nyitott bíróságok” program részeként a tárgyaláslátogatás mellett az érdeklődő középiskolákba is ellátogatnak és osztályfőnöki órákon adnak tájékoztatást a bíróságok munkájáról, tette hozzá a törvényszék elnöke, akitől Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit kérdésünkre elmegtudtuk, előzeFotó: Archív mondta, 2012-ben összesen tíz 62 év feletti bíró tes bejelentkezést désével Veszprémben kollégát érintett a nyugdíjazás, közülük senki sem követően a régi kívánt visszatérni, emiatt a mostani hónapok egyik veszprémi várbörfontos feladata a bírói utánpótlás biztosítása a tön látogatására is rehajtási intézetVeszprémi Törvényszéken. Az engedélyezett bírói lehetősége van az tel és más társlétszám egyébként 81 fő, amelyből jelenleg 66-an érdeklődőknek. Ami a további hatóságokkal. ítélkeznek, s a bírák átlagéletkora 44 év. változásokat illeti, – A közvélejanuár 1-jétől, viszmény felé való nyitás jegyében felújítottuk a jelölését is kezdeményezni szatérve a régi hagyományokVeszprémi Törvényszék hon- fogják az Országos Bírósági hoz, a városi bíróság elnevelapját, ahol minden, a bírósá- Hivatalnál. – A mediáció tu- zés járásbíróságra változott. gunkat érintő fontosabb ese- lajdonképpen közvetítést je- A hatáskört illetően komoményt megtalálhatnak az ér- lent. Bizonyos pertípusoknál, lyabb változás csupán a régi deklődők. Április 2-től pedig például a gyermekelhelye- munkaügyi bíróságokat érina Veszprémi Törvényszék tel- zést, gyerektartást érintő tően volt. Január 1-jétől ugyanjes területén elindult a tanú- családjogi pereknél a hosz- is felálltak a közigazgatási és gondozás. Ez a gyakorlatban szan tartó és sok esetben munkaügyi bíróságok, ami léannyit jelent, hogy egy bíró- zsákutcába forduló pereske- nyegében azt jelenti, hogy a sági titkár, dr. Benda Beáta dés helyett olyan segítség- korábban közigazgatási ügye(elérhetősége munkaidőben: nyújtást jelent, amikor egy ket tárgyaló bírák tevékeny+36-20-314-2897) készenléti jogvégzett munkatársunk se- sége integrálódott. Helyileg szolgálatot teljesít az őt tele- gít a jogvita kölcsönös egyez- nem változott azonban semmi, fonon megkereső tanúk szá- tetés keretében történő ren- továbbra is a veszprémi törmára, akiket az összes szük- dezésében. Ennek bevezetése vényszék épületében zajlanak séges információval köteles reményeink szerint néhány mind a közigazgatási, mind ellátni – mondta el az elnök, hónapon belül megvalósulhat pedig a munkaügyi perek. Németh Melinda Brigitta majd hozzátette, mediátor ki- a megyében – tette hozzá dr.

Gácser Endre festő Szerencsére semmi dolgom nem volt nekem eddig a bíróságokkal. A lányomnak azonban volt egy válóperes ügye és az kellőképpen elszomorított, mert csupa negatív dolgot tapasztaltam. Az ügyvéd nem tudta a dolgát, a bíró meg döntésképtelen volt. Saári Zoltán betanított munkás A feleségem cégbíróságon dolgozik, így látom azt az oldalt is, viszont nekem elég rossz tapasztalataim vannak. Elég csak annyi, hogy egy 5 ezer forintos jogsiügy miatt majdnem rabosítottak, akinek viszont pénze van, az meg mindent el tud intézni. Fenyőházi Attila gépbeállító Nekem volt egy konkrét ügyem és abból lehet következtetéseket levonni. Feltörték a pincénket és egy nagy értékű gépet elloptak onnan. A tettest elfogták, el is ítélték, csak nekem azóta se gépem, se pénzem, s ha valamit el szeretnék érni, akkor pereskednem kéne.

Fotók: Zwicker

Márton Ferenc nyugdíjas Bár elég idős vagyok, még nem volt dolgom bírósággal. Azt viszont olvastam, meg a tévében is hallottam, hogy nagyon elhúzódnak a tárgyalások. Azt sem értem, mondjuk a Cozma-ügy kapcsán, hogy hogyan hozhatnak ilyen ellentétes ítéleteket első- és másodfokon.

Fizetett politikai hirdetés

Életmentés telefonon

Együtt. Magyarországért.

Folytatódik az Együtt 2014 - Párbeszéd Magyarországért Szövetség országjárása.

– Nem vagyok AIDS-es! – kiáltotta bele a telefonba a fiatalember, aki percekkel korábban kapta meg vizsgálati eredményét.

MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a 2013. május 23-án, csütörtök 18 órakor a veszprémi Völgyikút-házban (Kopácsi u. 2.) tartandó

Kérjük, értesítse a téma iránt érdeklődő barátait, ismerőseit is! Mindenkit szeretettel várunk!

08092938

amelynek vendégei Szelényi Zsuzsanna pszichológus, és Felcsuti Péter, a Bankszövetség volt elnöke, közgazdász lesznek, akik mindketten az Együtt 2014 – PM választói szövetség alapítói. Az est moderátora: Révész Erika újságíró

08092865

politikai és gazdasági fórumra,

A telefon másik végén lévő idős hölgy hallgatott, majd közösen átbeszélték az előzményeket. A veszprémi Kapcsolat 96 Telefonos Lelkielsősegély Szolgálat legidősebb tagja pályafutása alatt számos életet megmentett megértésével, türelmével. A 75 éves hölgy két évtizede fogadja

telefonon a válságba került emberek hívását. Tavaly munkássága elismeréseként szolgálaton belül megkapta a legmagasabb elismerést.

Keresse írásunkat a szombati Naplóban!
KÖZÉLET

veszprémi nap 2013. május 17.

Elmarad a Tánc Fesztiválja 08092855

100 %, hogy az 1 % jó helyre kerül!

Veszprém megyei Mentõszervezet 04 Alapítvány (közhasznú szervezet)

Adószám: 19262156-1-19

Bankszámlaszám: 73200189-11101961 Kinizsi Bank Veszprém www.04alapitvany.hu Megköszönve támogatásukat, a 2012. évben befolyt összeg felhasználásáról az alábbiakban számolunk el:

1%-os befolyt összeg: 4.507.741,-Ft - 1 db Trauma-baba (oktatási eszköz) 1.820.000,- Ft - 70 db Fejlámpa 89.650,- Ft - Égési kötszerek 500.000,- Ft - 16 db GPS 368.000,- Ft - Szakkönyvek 200.000,- Ft - 1 db Board (gerinclap) 130.000,- Ft - 5 db Pulsoxyméter 200.000,- Ft - 5 db Végtag-vákuum szett 700.000,- Ft - 3 db Vércukor-mérõ 30.000,- Ft - Mentõdolgozók továbbképzése 500.000,- Ft A beszerzett eszközök ünnepélyes átadására 2013. március 20-án került sor a veszprémi mentõállomáson. Továbbiakban is tervezzük új mentéstechnikai eszközök beszerzését, a meglévõ eszközök felújítását, esetleges cseréjét, a mentõellátás színvonalának növelése érdekében dolgozóink oktatását illetve továbbképzését, amelyhez ismételten számítunk az Önök segítségére. Tudomásunkra jutott, hogy alapítványunk nevében egyes szervezetek pénzadományt gyûjtenek a megyében. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Veszprém Megyei Mentõszervezet 04 Alapítványa sem magánszemélynek, sem szervezetnek ilyen felhatalmazást nem adott!

(Folytatás az 1. oldalról.) Az elmúlt tizenöt évben a pályázatokon elnyert össze­ gek biztosították a fesztivál pénzügyi alapját, de legtöbb esetben ez a külső forrás is utófinanszírozásban érkezett meg, s a Pannon Várszínház a saját költségvetéséből hitelez­ te meg a kiadásokat. Volt két olyan év is, amikor veszteség­ gel zárult a rendezvény. Az elmúlt évben azonban a Pan­ non Várszínház kikerült a normatív támogatási rend­ szerből, és pályázati kategóri­ ába került, s a közeli napok­ ban vált ismertté, hogy mind­ összesen kilencmillió forint működési támogatást kapott. Csak összehasonlításul ez az összeg 2012-ben ötvenötmillió forint volt. – Ekkora költség­ vetésből az esetleges külső pályázati forrásokat megelő­ legezni nem lehet, a fesztivál finanszírozása pedig végképp elképzelhetetlen. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma táncfesztiválok támogatására ugyan az idén is kiírt pályáza­ tot, de a megvalósítási idősza­ kot úgy határozta meg, hogy az nem egyezik a mi fesztivá­ lunk hagyományos időpontjá­

Fotó: László

Természetesen véglegesen nem mondtunk le a Tánc Fesztiváljáról – emelte ki Krámer György lapunknak adott interjújában val, így ettől a lehetőségtől is elestünk – tette hozzá Krámer György. – Az elmúlt tizenöt évvel, az egyre bővülő közönséggel a hátunk mögött, és azzal a szakmai elismertséggel, amit a fesztivál kivívott ma­ gának, ez egy nagyon fájdal­ mas és szomorú döntés volt. Természetesen véglegesen nem mondtunk le a Tánc Fesztiváljának megrendezé­ séről, a tradíció kötelez ben­ nünket – jegyezte meg.

A Pannon Várszínház Tánctagozata, némiképp kárpótlásul az elmaradt él­ ményért, május 31-én, pén­ teken 18 órai kezdettel is­ mét műsorára tűzi a Porce­ lán című táncjátékot, Ladányi Andrea és Krámer György előadásában, és ezt követően eg y különleges performansz előadást is tartanak, amely Ladányi Andrea és Bánki Ákos fes­ tőművész közös alkotása. László Péter

Helyszín: 2013. 05. 23 (csütörtök) Veszprém Hotel tárgyalótermében 9 órától 16 óráig. (Budapest u. 6.) Tel.: 20/200-6084, 1/209-4245

08092889
ötórai tea

veszprémi nap 2013. május 17.Beszélgetés a közelmúltban kitüntetett Nagy Margit veszprémi dietetikussal

Nekem csak szép emlékeim vannak Nagy Margit dietetikus a nemrég átadott három Csolnoky Ferenc-emlékérem egyikének tulajdonosa. Úgy véli, aki csak azért dolgozik, hogy elteljen a nyolc óra, az biztos, hogy nem csinálja szívből.

gyon, ez annak is köszönhe­ tő, hogy azon kevesek közé tartozik, akik nem szeretik az édességet. – Ha csokolá­ dét kapok, akkor elajándé­ kozom másnak, mert ha nem, akkor az elállhat fél évig is. Na jó, nagy ritkán előfordul, Amikor meghallotta, hogy Valamint részt vettem a Ván- hogy eszem, de ez tényleg Budapesten az Országos dorfi Győző főorvos által nem jellemző. Élelmezés- és Táplálkozás­ szervezett páciensképzés­ S ha már egészség, előjön tudományi Intézet (OÉTI) ben. belőle a szakember, a kór­ diétás nővérképző szakot in­ A budatavai üdülőben a házban töltött munka és a dít, jelentkezett. – A döntés­ konyhatechnikai ismereteit mindennapok tapasztalatai. ben közrejátszott az is, hogy is fejlesztette, mint mondja, Kifejti, sajnos valóban egyre barátnőm is oda szeretett az ott dolgozó szakácsoktól több elhízott és cukorbeteg volna menni. Nagyon hang­ nagyon sok praktikát „lesett kisgyerek van, aminek okait zatosnak tűnt akkoriban ez el”. – Itt nemcsak a cukorbe­ a helytelen táplálkozásban az új név. Abban az évben tegek számára készíthető, és a mozgásszegény élet­ indult először ez a módban látja. – Na­ képzés. Mindkettőn­ Az elhízás és a cukorbetegség g yon összetett a ket felvettek – kezd mu n ká m olya n bele a pályaválasz­ okait a helytelen táplálkozásban és szempontból, hogy tás rejtelmeinek fel­ a mozgásszegény életmódban látja folyamatos együtt­ tárásába, hogyan is működésre van lett a háztartásbeli szükség a szülők­ édesanya és raktáros apa hanem a „normál” étrendnek kel is. Elsősorban természe­ harmadi k g yermekéből megfelelő ételek elkészítését tesen az anyukákkal. Mint egészségügyi szakember. A is elsajátíthattam. Itt tanul­ mondja, sikerül is eredmé­ kétéves képzés elvégzése tam meg többek között, ho­ nyeket elérnie, és azt tapasz­ után ismét döntenie kellett, gyan kell halászlevet készí­ talta, együttműködőek az hova tovább. – Miután alföldi teni, de a különböző húsok, édesanyák is. Ami persze lány voltam, azt mondtam, köretek elkészítését is. nem is csoda, hiszen mint el­ Az itt megszerzett tudását árulja, az a „sajátossága”, elegem van a síkságból, és amúgy is imádtam – most is később a Diabetes újság hogy mindenkinek megadja imádom – a hegyvidéket, így Konyhasarok nevű rovatá­ a privát telefonszámát. – Veszprém mellett döntöttem nak írójaként is kamatoztat­ Nem egyszer előfordult már, – mondja. Ettől, azaz 1959- hatta. – Huszonnégy év alatt hogy vasárnap délelőtt hí­ től fogva a Csolnoky Ferenc közel ezerkétszáz receptet vott fel az egyik anyuka, kórházban dolgozik diétás írtam. Ezek az ételek nem­ hogy épp ezt és ezt főzi, meg­ nővérként, majd a főiskola csak a cukorbetegek és a fo­ eheti-e a cukorbeteg kisfia – elvégzése után, 1983-tól die­ gyókúrázók, hanem minden­ meséli. Szereti a munkáját, a bete­ geit, szívesen segít nekik. NÉVJEGY Elképzelhetetlennek tartja, Nagy Margit 1939. április 25-én született Túrkevén, középfohogy valaki ne szeresse azt, kú iskoláit is itt végezte. 1959-ben végzett az Országos Élelamit csinál. – Aki csak azért mezés- és Táplálkozástudományi Intézet diétás nővérképző dolgozik, hogy elteljen a szakán. 1959-től a Csolnoky Ferenc kórház dietetikusa és nyolc óra, az biztos, hogy több mint harminc éve részt vesz a diabétesz szakrendelénem csinálja szívből. sen zajló betegoktatásban. Páciensoktatásban végzett kiAzt mondja, csak szép em­ emelkedő munkájának elismeréseként 2010-ben az országlékei vannak, nem bánta ban elsőként vehette át a Magyar Diabetes Társaság Kiváló meg, hogy ezt a pályát vá­ Diabetes-edukátor díját. Hobbija az utazás és a színház. lasztotta. Július elsejétől nyugdíjba vonul. Arra a kér­ désre, mihez kezd majd ak­ tetikusként. Kisebb kitérője ki számára fogyaszthatóak kor, azt válaszolja, akkor akadt csupán, 1974-től a Ne­ voltak. Arra törekedtem, sem fog tétlenkedni, azért hézvegyipari Kutatóintézet hogy mindenki számára el­ dolgozik is, meg utazni is budatavai üdülőjének élel­ érhető, olcsó, a hétköznapok­ szeretne. Szeptembertől pél­ mezésvezetője. – Ekkor sem ban is könnyen elkészíthető dául foglalt útja van Albáni­ szakadtam el azonban az ételek legyenek, ezért nem is ába. Hogy miért éppen oda? egészségügytől, mert köz­ került bele például semmifé­ – Mert nagyon szeretem a ben már eljártam onnan a le tengeri herkentyű. Hozzá­ természetet, és Albániáról diabetológiai tanácsadásra. teszi, édességek sem na­ azt olvastam, hogy az élővi­

Fotó: Zwicker

Huszonnégy év alatt közel ezerkétszáz receptet is írt Nagy Margit, amelyekhez csak mindenki számára elérhető alapanyagok kellenek lága még részben érintetlen. Megnézem, így van-e. Végül még egy történet eszébe jut… – Emlékszem, fi­ atalkoromban begyulladt a mandulám, kórházba kellett menni vele. A műtét után oda­ jött hozzám egy nővér madár­ tejjel a kezében, hogy egyem meg. Mondtam neki, hogy nem

tudom, mert fáj a torkom. Erre ő elkezdett kiabálni velem, hogy márpedig ezt most meg kell ennem. Olyan rosszul­ esett, hogy akkor ott megfo­ gadtam, hogy én aztán kór­ házba a lábam többet be nem teszem! Erre tessék. Már több mint ötven éve itt vagyok. Szabó Zsuzsanna

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSI RENDJE, ELÉRHETŐSÉGE: KÖZPONTI ÜGYELET: 8200 VESZPRÉM, CSERHÁT LTP. 1. FELNŐTT SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: 88/329-650, hétfő–péntek: 16.00 órától 8.00 óráig. Hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos) HÁZI GYERMEKORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: 88/425-685, hétfő–péntek: 16.00 órától 8.00 óráig. Hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos) FOGORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: 8200 Veszprém, Halle u. 5/E. Telefon: 88/425-228. Kizárólag: hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–14.00 óráig. Fenntartó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel.: 88/549-273. Működtető: VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Tel.: 88/424-472.


10

Ballagók szépe

veszprémi nap 2013. május 17.

Fotók: Mátyus Tamás

Külföldi gyakorlat várja Petrát

Szülésznőnek készül Eszter

Lapunk idei Ballagók szépe versenyének első helyezettje Kovács Petra lett, aki nyereményként az Abakosz óraszaküzlet elegáns karóráját vehette át a minap.

A második helyezést Horváth Eszter érte el, aki nyereményként kedden a veszprémi Gizella ékszer és ajándékbolt arany nyakláncát vehette át.

Petra a veszprémi SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola végzős tanulója. Úgy véli, szakmája biztos keresetet biztosíthat számára, ezért jövőjét a vendéglátóiparban képzeli el, főként külföldön. Ezen belül is elsősorban német nyelvterületen dolgozna, mert ezt a nyelvet tanulta és ismeri leginkább. Hozzátette, az iskolája nyújtotta külföldi kapcsolatoknak és szakmai lehetőségeknek köszönhetően az érettségit követően Németországban vagy Cipruson tölthet 4–7 hónapot, amit már nagyon vár. A szépségversenyek világa egyáltalán nem áll tőle távol, hiszen 2009-óta folyamatosan modellkedik, amit még szülei biztatására kezdett el. A különböző megmérettetéseken, amiken részt vett, többnyire

dobogós helyezéseket ért el. Nemrég pedig Olaszországban járt az AlpokA d r i a szépségverseny döntőjén, ahol huszoneg y továbbjutó között az ötödik lett. Hozzátette, a Fotó: Mátyus modellkedést a jö- Az idei Ballagók szépe, Kovács Petra vőben sem hagyja abba, az eddig elért Mint mondta, reménykedett eredményei arra sarkall- benne, hogy megnyeri a ják, hogy munka mellett versenyt, annak pedig kühobbi szinten továbbra is lönösen, hogy nemcsak rofolytassa. konok és ismerősök, hanem Nem ez volt tehát az első idegenek is szavaztak rá. szépségversenye, amin si- Nagyon tetszik neki a most kereket ért el, de nagyon kapott ajándék, és mindenörült, amikor kiderült, hogy kinek köszöni, aki rá vokSzabó zSuzSanna ő nyert a hölgyek között. solt.

lyezésnek. Az ajándéknak pedig még inkább, hiszen mint mondta, ez élete első arany nyaklánca, ezért különösen emlékezetes marad számára ez az alkalom. Hog y ez valóban íg y van, mi sem bizonyítja jobban, már a boltban boldogan tette nyakába a A Nagyesztergáron lakó nyakláncot. hölgy a zirci Reguly iskola Szabó tanulója. Mint elmesélte, a versenyre édesanyja egyik rokona hívta fel a figyelmét, aki később komolyan is kampányolt azért, hogy jó eredményeket érhessen el. Eszter a héten végzett az írásbeli érettségikkel, legutóbb biológiából vizsgázott. Összességben úgy érzi, a vizsgái jól sikerültek, ezért bízik benne, hogy felvételt nyer Győrbe, ahol szülész-nőgyógyásznak szeretne tovább tanulni. Eleinte az óvónői pálya vonzotta, de édesanyja biztatására és olvasmányai hatására inkább az előbbi út mellett döntött. Fotó: Mátyus A szépség verseny eredménye meglepte, de nagyon örül a második he- Horváth Eszter

Vegyészmérnöknek készül

Veszprémben tervezi jövőjét Edina

A fiúk mezőnyében Hor­ váth Gergely kapta a legtöbb szavazatot, ajándéka az Ing stúdió nyakkendője. Gergely a veszprémi Ipari Szakközépiskola és Gimnázium vegyész szakos tanulója. Jövőre még egy évet marad kö-

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára Király Edina állhatott fel, jutalma a Talizmán teaház ajándékcsomagja. Edina a veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola diákja. Rendkívül tudatos fiatal hölgy, saját bevallása szerint amióta az eszét tudja, mindig is közgazdász akart lenni, ezért is jelentkezett ebbe a középiskolába. Természetesen továbbtanulni is ezen a vonalon szeretne. A PanFotó: Mátyus non Egyetem több szakára – műszaki menedzser, em- Király Edina beri erőforrások – is jelentkezett, később pedig el- mérlegképes könyvelő kéképzelhetőnek tartja, hogy pesítést szerezzen. Sza-

Fotó: Mátyus

Horváth Gergely

zépiskolájában, hogy technikusi végzettséget szerezzen. Innen a Pannon Egyetemre szeretne továbbmenni. A szépségversenyre osztályfőnöke hívta fel figyelmét, végül édesanyja küldte be jelentkezését. Mint mondja, mióta kiderült, hogy ő nyert, azóta barátnője és barátai is többször ugratják vele, milyen „nagy” ember lett. Szabadidejében nagypapájának segít szerelni, hegeszteni, barkácsolni. Legjobb barátjával pedig heti rendszerességgel jár konditerembe, igaz, hozzáteszi, az érettségik és a tanulás miatt most kicsit kevesebb ZSU ideje jutott ezekre.

badidejében szívesen elteker kerékpárjával a Balatonhoz, de barátaival is szeret együtt lenni, jókat beszélgetni. A jövőben elsősorban nyelv tudását szeretné bővíteni. A már meglévő angol mellé főként a németet sajátítaná el, de a spanyol és az orosz nyelv is tetszik neki. A szépségverseny nem volt számára ismeretlen, két évvel ezelőtt unokatestvére is részt vett rajta. Az idei megmérettetésére nag ymamája és édesanyja biztatására jelentkezett. Az érettségit követően a jogosítvány megszerzését tűzSzabó te ki célul.


pROgRaMaJÁNló

veszprémi nap 2013. május 17.

a Paplan&párn szaküzlet

Veszprém legnagyobb választéka let Ny.: H–P: 9–17, Szo: 9–12

zsi üzletház, eme

Minõségi alváshoz, minõségi termékek

Óriási nyári vásár!

Paplanok, párnák, ágyneműk, lepedők, törölközők BOMBA áron ! - Memory gyermek párna . . . . - Kispárnák . . . . . . . . . . . . . - Bambuszos törölköző 50×100 . - Bambuszos törölköző 70×140 .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. 4 290 Ft . 790 Ft-tól . 1 890 Ft . 3 790 Ft

08093017

Veszprém, Kossuth L. u. 10/a. Kini

...A nyugodt Alvás titkA...

Moziműsor Cinema City 2013. május 16–2013. május 22. A nagy Gatsby Digitális 3D (MB) 12 Premier! 14:45, 17:30, 20:15, p–v: 22:00 is, szo–h: 12:00 is Sötétségben – Star Trek Digitális 3D (MB) 12 Premier! 17:00, 19:40, p–v: 22:20 is, szo–h: 11:40 is Sötétségben – Star Trek (MB) 12 Premier! 14:20 Mellékhatások (f/subtitled) 16 15:45, szo–h: 11:15 is A nagy nap (MB) 16 13:30, 18:00, 20:00 Vasember 3 Digitális 3D (MB) 12 16:45, 19:30, p–v: 22:00 is, szo–h: 11:15 is Feledés (MB) 12 14:00 Croodék Digitális 3D (MB) 6 szo–h: 10:00

Színházak

08092882

Petőfi Színház

11

További városi programokról Veszprém honlapján az alábbi címen tájékozódhat:

www.program.veszprem.hu Latinovits–Bujtor Játékszín

Ikonok és ortodox liturgikus tárgyak, megtekinthető október 31-ig Május 21., kedd 16 óra Tábori piknik – ifjúFrancia, itáliai és osztrák miseruhák, sági bérlet megtekinthető október 31-ig Pannon Várszínház Erzsébet és Zita királyné emlékezete Helyszín: Dózsa György u. 2. (helyszín: Érseki Palota) Május 18., szombat 18 óra Ghymes-konLaczkó Dezső Veszprém cert Megyei Múzeum Május 21., kedd 15 óra Csudabogarak Születés – A gyermekáldás kultúrája. Kabóca Bábszínház Látogatható: augusztus 30-ig Május 19., vasárnap 11 óra Hófehérke – 110 éve Veszprémben – múzeumtörtéanyukák napja: kedvezményes beléneti kamarakiállítás. Látogatható: pőjegy a gyermekeiket elkísérő anyudecember 31-ig káknak Szívdobbanás – A kardiológia múltja és Május 22., szerda 9.30 óra Hófehérke – jelene, a Semmelweis Orvostörténeti bérletes előadás Múzeum vándorkiállítása, megtekintMájus 22., szerda 14 és 15.30 óra Teremhető augusztus 4-ig tésmesék – bérletes előadás a Szalézi- Veszprém szegről szegre I. – Cserhát – ánumban Szent Iván-szeg, városrész-történeti Május 23., csütörtök 10 óra Hófehérke – kiállítás, megtekinthető január 5-ig bérletes előadás Eötvös Károly Megyei Könyvtár Május 23., csütörtök 14 óra A Holdkirály Zimonyi Máté: PACA – Provence–Alpes– palotája – bérletes előadás Côte d’Azur – Dél-Franciaország képekben című kiállítása megtekinthető május 21-ig a könyvtár kisgalériájában Boldog Gizella

Május 18., szombat 19 óra A montmartre-i ibolya – Bujtor-bérlet Május 19., vasárnap 17 óra A tündérlaki lányok – Őszikék-bérlet Május 21., kedd 19 óra A montmartre-i ibolya – Kisfaludy-bérlet Május 22., szerda 15 óra A tündérlaki lányok – Vetési-bérlet Május 22., szerda 19 óra A tündérlaki Főegyházmegyei Gyűjtemény Művészetek Háza lányok – Dobák-bérlet Május 23., csütörtök 15 óra Mirr-Murr, a Magyar királynék és koronázó püspökök Veszprémi Tavaszi Tárlat 2013, megteFejedelemasszonyok és a vallásszabadkinthető a Csikász Galériában, a Várkandúr – Babszem-bérlet ság Erdélyben, megtekinthető októgalériában és az egykori piarista gimMájus 24., péntek 19 óra A tündérlaki lányok – Kossuth-bérlet ber 31-ig názium termeiben június 22-ig

Kiállítások

Júniustól bővül a DÉK kínálata A következő hónaptól számos új finomsággal várja kedves vásárlóit a Belvárosi Üzletház földszintjén található ajánDÉK üzlet. Egy további meglepetéssel is szolgálunk ügyfeleink számára.

Veszprém, Kossuth u. 8. Bástya Üzletház • www.facebook.com/Abakoszoraszakuzlet

Rengeteg színes, vidám gyeRekóRa, most

25% kedvezményt adunk!!!

1.990,2.650, 930,1.240, 2.590,-

n! Bástyába a , k n u l ben ná 13. 05.24. 13.05.17. - 20 őtar tama: 20 üzletben. az Veszprém k te le sz Az akció id Ré

3.450,

710,950,

490,650, KÉZMŰVES

TOKAJI BOROK

Belvárosi Üzletház - Földszint

08092967

gyermeknapi kedvezménnyel 08092900

20%

2013. május 31-ig minden termékünkből


12

pROgRaMaJĂ NlĂł MestermĹą GalĂŠria

V. DunĂĄntĂşli KĂśnyv- ĂŠs MĹąvĂŠszeti AukciĂł!

2013. mĂĄjus 17.

KĂĄdĂĄrtai FaluhĂĄz

Måjus 18., szombat 14–16 óra

MĂĄjus 18., szombat 15 Ăłra

Kortårsaink voltak – veszprÊmi kÊpző- Pillanatok – TemesvårinÊ Jeczuska Éva „A kÜzÊpkori egyhåzi ÊpítÊszet a kiråly- PßnkÜsdÜlÊs – hagyomånyőrző progmŹvÊszek kiållítåsa, megtekinthető ram a gyulafiråtóti kolostorrom kertkiållítåsa, megtekinthető június 7-ig nÊk vårosåban� idegenvezetÊs a szeptember 30-ig jÊben, 17 órakor Berecz Andrås KosTourinform VeszprÊm szervezÊsÊben, suth-díjas Ênek- Ês mesemondó az Óvåros tÊrről SzalÊziånum Ünålló estje (rossz idő esetÊn a mŹveA jókedv rendje – SzalÊziak, megtekintMåjus 18., szombat 15 óra Måjus 17., pÊntek 17 óra lődÊsi håzban) hető július 21-ig A Csak a szÊl címŹ film vetítÊse a Lovassy Bosco Szent Jånos ereklyÊje VeszprÊm- Måjus 18., szombat 16 óra Pannon Egyetem ben: 15 órakor az ereklye fogadåsa a gimnåziumban, utåna beszÊlgetÊs FÊnyes csillag fenn az Êgen‌ – A Betty A Balaton-felvidÊk kÊpekben – termÊSzenthåromsåg tÊren, Szent ImreMÊcs Mónika Ês Muhi Andrås produÊs baråtai speciålis nÊpzenei csoport szetfotó-kiållítås a Balaton-felvidÊki díjak åtadåsa, iskolåsok előadåsai, 18 cerekkel interaktív nÊpzenei mŹsora a VMKNemzeti Park Igazgatósåg munkatårórakor szentmise ban sainak kÊpeiből a Turizmus TanszÊk Måjus 17., pÊntek 17 óra Måjus 19., vasårnap 8 óra folyosógalÊriåjån (A Êpßlet I. emelet), Pråga magyar szemmel – CsÊfalvay Ildimegtekinthető måjus 31-ig Bosco Szent Jånos ereklyÊje VeszprÊmkó DVD-bemutatója a VMK-ban ben: 8 órakor a Padånyi iskola diåkmiCsermåk Antal Alapfokú Måjus 17., pÊntek 17 óra sÊje a bazilikåban, 10 órakor ßnnepi MŹvÊszeti Iskola Don Bosco talålkozåsa a gyermekekkel Êrseki szentmise, majd az ereklye Egyórås autós kaszkaLendvai Istvån szobråszmŹvÊsz Måsik rajzpålyåzat eredmÊnyhirdetÊse a ßnnepÊlyes elbúcsúztatåsa dőrbemutató 32 akciójeleoldal címŹ fotókiållítåsa június 20-ig SzalÊziånumban, majd filmvetítÊs nettel. Nem úgy, mint a filMåjus 19., vasårnap 14 óråtól tekinthető meg a folyosógalÊriån Måjus 18–20., szombat-hÊtfő mekben, itt minden Êlőben, Kådårtai vigassågok a GelemÊr utcai ForZåmbó Istvån-emlÊkkiållítås, megtekintminden vågatlanul a szePßnkÜsdi Historia naponta 15–22 óråig a råsparkban hető június 20-ig metek előtt, ez nem a ReaPajtakertben: koncertek, gyerekprogMåjus 21., kedd 17 óra Cholnoky Jenő à ltalånos Iskola lity TV. Autóakrobatika, ramok, kirakodóvåsår, vasårnap autózås 2 kerÊken, BMW Szent kirålyaink Nimródtól Måtyåsig – Színek Ês formåk – SipőcznÊ Hathåzi Såra kapura dobås Fazekas Nåndornak, drift, långoló ember. ElőAradi Lajos előadåsa a Padånyi iskolåkiållítåsa a kÜnyvtårban, megtekinthÊtfőn termelői piac szÜr Magyarorszågon a ban hető måjus 24-ig 7,5 tonnås drugster Ês Måjus 18., szombat 10 óra Måjus 21., kedd 17.30 óra VMK testvÊre, a monster truck, A TestvÊrek címŹ fotóÊs rajzpålyåzat KeletkezÊs vagy teremtÊs? Egy biokÊmi(E)Mese-mŹhely(e) – kÊpzőmŹvÊszeti az autótaposó szÜrnyeteg. ßnnepÊlyes eredmÊnyhirdetÊse Ês kus professzor tudomånyos módszerkiållítås a Botev Ês a felsőÜrsi MalomFilmes kaszkadőrÜk bekiållítåsmegnyitó a Laczkó Dezső tannal bizonyítja Isten lÊtezÊsÊt – BauvÜlgy iskolåk mŹvÊszeti csoportjainak mutatója, minden, amit a 4 Múzeumban mann Miklós előadåsa a Davidikumidei munkåiból, megtekinthető måjus kerÊk elbír. Keresd videónkat kaszkadőr show ban 28-ig Måjus 18., szombat 13 óra Hungary nÊven a FacebooMåjus 21., kedd 19 óra Gyulafiråtóti MŹvelődÊsi Håz A Kortårsaink voltak címŹ ållandó kiållíkon. Bemutató időpontok a tås megnyitója a MestermŹ GalÊriåVeszprÊmi Dumaszínhåz a VMK színhåzFalusi ÊletkÊpek – Surånyi József fotókiål(X) címlapon. ban termÊben lítåsa, megtekinthető måjus 31-ig

EgyĂŠb

08092881

VeszprĂŠm, Dubniczay-palota VĂĄr utca 29., jĂşnius 2. 16 Ăłra

veszprĂŠmi nap

Utas ĂŠs holdvilĂĄg AntikvĂĄrium, TAREX97 Kft.

mĂĄjus 19-ĂŠn 11 Ăłrakor

HófeHÊrKe Helyszín: VeszprÊm, Tåborållås park 1. (a volt Hemo) InformåcIó: www.kabocababszinhaz.hu JegyelőVÊTel: 20/215-1906

08092939

båbelőadås

MĂĄjus 18. 22 ĂłrĂĄtĂłl:

BakElit Party

a ’80-as, ’90-es Êvek legnagyobb slågereivel Måjus 18. 16 órakor:

FĂŠnyes csillag fenn az ĂŠgen...

Betty ĂŠs barĂĄtai speciĂĄlis nĂŠpzenei csoportjĂĄnak HelyszĂ­n: interaktĂ­v nĂŠpzenei mĹąsora a rĂŠgi Hemo MĂĄjus 24. 18 Ăłrakor: ĂŠpĂźlete Egypercesek TĂĄborĂĄllĂĄs irodalmi est Ă–rkĂŠny IstvĂĄn novellĂĄibĂłl park 1. 08092936

www.facebook.com/vmkveszprem

ElőszÜr VeszprÊmben!

MĂĄjus 25. szombat

Gyermeknap a VeszprĂŠmi PetÂż fi SzĂ­nhĂĄzban

$%HWHNLQWVY¸OJ\ NDSXM£EDQ

PHJQ\ÂŻOWD 10.30 Ăłrakor

ZĂśld kĂśrnyezetben, hangulatos, fedett kerthelyisĂŠgben, zenĂŠvel, szĂłrakoztatĂł programokkal vĂĄrjuk a termĂŠszet ĂŠs a gasztronĂłmia szerelmeseit.

Jancsi ĂŠs Juliska zenĂŠs mesejĂĄtĂŠk

Ō%DMRUV¸U¸N Ō%DMRUMHOOHJijWHOHN Ōţ9HGGVHGGލWHOHN Ō.£YN Ō-HJHVIULVV¯WēN

a BonBon Quintet elĂľadĂĄsa

• kĂŠzmĂƒves jĂĄtszĂłhĂĄz • arcfestĂŠs • szĂ­nhĂĄzi kulisszajĂĄrĂĄs• • jelmezes fotĂłzkodĂĄs • KabĂłca jĂĄtĂŠktĂŠr • • szĂ­nhĂĄzi vetĂŠlkedÂż a tĂĄrsulat tagjaival • • rendÂżrsĂŠgi ĂŠs tĂƒzoltĂłsĂĄgi bemutatĂłk • • ĂŠs mĂŠg sok-sok mĂłka ĂŠs kacagĂĄs! • 08092936

A gyermeknap 15 ĂłrĂĄig tart! Rossz idÂż esetĂŠn minden program a szĂ­nhĂĄz ĂŠpĂźletĂŠben kerĂźl megrendezĂŠsre.

08092944

A mesejĂĄtĂŠk utĂĄn a szĂ­nhĂĄz elÂżtti ttti tĂŠren tĂŠ folytatĂłdik follyt lytatĂł tĂłd tĂł di a program:

(VNžYÄ“LV]HUWDUWÂŁVRNFVDOÂŁGL rendezvĂŠnyek lebonyolĂ­tĂĄsĂĄt is vĂĄllaljuk! 9HV]SUÂŤP.LWWHQEHUJHU.XĹŚ7HO )D[ĹŚZZZIDFHERRNFRPSDWDNSDUW\

Jegyinfo: +36 88 422 440 • jegyiroda@petofiszinhaz.hu +36 88 424 235 • jegypenztar@petofiszinhaz.hu

—


pROgRaMaJÁNló

veszprémi nap 2013. május 17.

Szépkorú köszöntése

Gyerekeknek Május 24, péntek 15 óra Virágparádé – családi játszóházi délután kézműves-foglalkozásokkal, arcfestéssel, mesekuckóval a Március 15. úti könyvtárban

Bál, mulatság Május 18., szombat 22 óra Fotó: Mátyus

Kilencvenedik születésnapján köszöntötte Kocsis Józsefet Stadion úti otthonában Brányi Mária alpolgármester hétfőn. Az idős úrnak, aki 1957 óta él a városban, és évtizedeken át Veszprém-külső vasútállomás pályamestereként dolgozott, egy Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait tarMTM talmazó emléklapot is átadott

Május 22., szerda 17 óra

Május 23., csütörtök 17 óra

Sárospatak úrnői: Lorántffy Zsuzsanna Biotippek – gomolyasajt készítése kóstoés Báthory Zsófia – Balogh Judit előlóval a dózsavárosi könyvtárban adása a Szaléziánumban

Május 22., szerda 17.30 óra

Május 24., péntek 17 óra

A Kárpát-Pannon térség változó etnikai A Nejem, nőm, csajom című film vetítése arculata az elmúlt évezredben – prof. a Lovassy gimnáziumban, utána dr. Kocsis Károly előadása az MTA beszélgetés Szajki Péterrel és Vörös VEAB-székházban Adéllal

Május 23., csütörtök 16 óra

Május 24., péntek 18 óra A leghűségesebb barát: a kutya – ifjúsági

Jancsi és Juliska Különleges és és látványos módon láthatja a közönség Jancsi és Juliska történetét a BonBon Quintet előadásában május 25én, szombaton délelőtt fél tizenegykor a veszprémi Petőfi Színház gyermeknapi rendezvényén. A számos díjjal jutalmazott kortárs zeneszerzőnő, Meskó Ilona, valamint Lukács­ házi Győző közös mesejátékot írt a gyerekeknek. A rengeteg humorral átszőtt előadás nemcsak új oldalát mutatja meg a történetnek, hanem szinte észrevétlenül be is vezeti a gyerekeket a kortárs és ezen keresztül a klasszikus zene birodalmába. Ráadásul Dobos Emőke rajzművész a koncertet élőben, a zenével párhuzamosan illusztrálja. Mindezt a Magyar Rádió, valamint a Budapesti Fesztiválzenekar legkiválóbb művészeinek a közreműködésével tekinthetik meg kicsik és LP nagyok.

Május 19., vasárnap 12:00 Képújság 18:00 Veszprémi Közéleti Magazin 18:45 Célkeresztben katonai magazin 18:55 Klippercek 19:00 Verancsics Akadémia. Tradíció és innováció a Herendi Porcelán Manufaktúrában. Előadó Simon Attila, a Herendi Porcelán Manufaktúra vezérigazgatója 20:00 Tükörképben – divat, szépség, fitnesz 20:30 Kalendárium. Egy év ünnepei. Húsvét, pünkösd 21:00 Expedíciók a nagyvilágban. Los roques 21:50 Az egri szimfonikus zenekar 22:00 Képújság Május 20., hétfő 12:00 Képújság 18:00 Kukkantó gyermekmagazin 18:30 Kilátó kulturális magazin 19:00 Nők a tudomány szolgálatában. Dr. Csutak Adrienne 19:30 Katolikus krónika 20:00 Lovassy Esték.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Veszprém Városi Idősügyi Tanácsa a 2013. évi pályázati célokra az alábbi támogatásokat nyújtja a veszprémi nyugdíjasszervezetek részére: Támogatás Szervezet neve összege 60 000 Ft

Nyugdíjasklubok

„Mozdonyvezetők” Nyugdíjas Klubja

50 000 Ft

„Öröm-forrás” Nyugdíjas Klub

55 000 Ft

„rozmaring” Nyugdíjas Klub

50 000 Ft

60-as Nyugdíjas Klub

30 000 Ft

Aranyeső Nyugdíjas Klub

30 000 Ft

Bakony Gaszt Nyugdíjasklub

35 000 Ft

Bakony Művek Nyugdíjas Klub

65 000 Ft

Bakonyerdő Nyugdíjas Klub

60 000 Ft

BALLUFF

30 000 Ft

Bányász Nyugdíjas Klub

50 000 Ft

Bice-Bóca Nyugdíjas Klub

30 000 Ft

VMK Cserhát: 23-án 14 órakor klubfoglalkozás Fegyveres Erők: 21-én a Magyar Honvédség napja megünneplése Gizella: 23-án 14 órakor „Fiúnap” a klubban Laczkó Dezső: 21-én 15 órakor Veszprém jelene és jövője, a klub vendége Porga Gyula polgármester (a klubfoglalkozás helyszíne az Ipari Szakközépiskola) Pannonker: 22-én kirándulás Székesfehérvárra, a Bori várba Veszprémi Polgárok: 22-én kirándulás a rab Mária-forráshoz, találkozás az északi körgyűrűnél lévő Lidl áruház parkolójában 9 órakor

Ady E. 71/A

8200 Veszprém, József Attila u. 96. Tel.: 88/421-830, 88/434-603 E-mail: info@veszpremtv.hu Műsorok az interneten: www.veszpremtv.hu

Május 18., szombat 12:00 Képújság 18:00 Kukkantó gyermekmagazin 18:30 Kilátó kulturális magazin 19:00 Heti vágatlan – ami a Híradásból kimaradt 19:15 Honvéd 7 magazin 19:30 Katolikus krónika 20:00 Heti vágatlan – ami a Híradásból kimaradt 20:15 Egyetemi híradó 20:30 Változó idők, változó harcmodorok – A terrorizmus. 1–2. rész 21:20 A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény bemutatja… I. rész 21:30 A nő kétszer – női magazin 22:00 Képújság

A veszprémi nyugdíjasszervezetek részére

„Cserhát” Nyugdíjas Klub

A VESZPrÉM TELEVíZIÓ MűSOrA

Május 17., péntek 12:00 Képújság 18:00 Vadászkamarai esték – Pápa 18:20 Klippercek 18:30 Motorozz biztonságosan! Motoros magazin 19:00 Híradás 19:20 Klippercek 19:30 Balasport magazin 20:00 Híradás 20:20 A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény bemutatja… I. rész 20:30 Matyóföld rózsái 20:50 Klippercek 21:00 Bencze-show. Vendég Koltai róbert 21:30 Híradás 21:50 Klippercek 22:00 Képújság

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

BakElit Party a VMK előcsarnokában

Egypercesek – irodalmi est Örkény István Cholnoky: 21-én erdei séta, szabadtéri novelláiból a VMK kamaratermében, Május 23., csütörtök 17 óra sütés-főzés a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad Távközlési: 23-án 15 órakor keresztrejtVersenygyőztesek hangversenye a Csermák Antal zeneiskolában vény-fejtő verseny előadása program a Cholnoky könyvtárban

13

Van-e élet az olaj után? Hetesi Zsolt fizikus előadása 20:50 Vadászkamarai esték – Pápa 21:00 Tiszta beszéd. Újkéri Csaba vendége Mocsai Lajos 21:50 Honvéd 7 magazin 22:00 Képújság Május 21., kedd 12:00 Képújság 18:00 Dokumentumműhely. A nagycenki múzeumvasút 18:30 Motorozz biztonságosan! Magazinműsor, motorosoknak 19:00 Híradás 19:20 Honvéd 7 magazin. Mi történt a hadseregben a héten 19:30 Balasport magazin 20:00 Híradás 20:20 Egyetemi híradó 20:35 Kukta. Tanuljunk együtt főzni! 21:00 Bencze-show. Vendég az Irigy Hónaljmirigy 21:30 Híradás 21:50 Az egri szimfonikus zenekar 22:00 Képújság Május 22., szerda 12:00 Képújság 18:00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből. A jövő útjai 18:30 Tükörképben – divat, szépség, fitnesz 19:00 Híradás 19:20 Klippercek 19:30 Zamatos utazások. New Orleans, a kultúra bölcsője 20:00 Híradás 20:20 Veszprémi sporthíradó 20:30 Katolikus krónika 21:00 Váltóláz autós magazin 21:30 Híradás 21:50 Célkeresztben katonai magazin 22:00 Képújság Május 23., csütörtök 12:00 Képújság 18:00 Kilátó kulturális magazin 18:30 Kukkantó gyermekmagazin 19:00 Híradás 19:20 Klippercek 19:30 Képmutatók. Portréfilm Kesselyák Gergelyről 20:00 Híradás 20:20 Egyetemi híradó 20:30 Veszprémi Gazdaság 20:32 Összefoglaló a belváros rehabilitáció munkálatairól 20:45 Újabb sikeres pályázat a megyei kórháznál 20:50 Munkavédelmi helyzetkép 2013 21:00 Balasport magazin 21:30 Híradás 21:50 Honvéd7 magazin. Mi történt a hadseregben a héten 22:00 Képújság

Cholnoky Nyugdíjas Klub

75 000 Ft

Csikász Imre Nyugdíjas Klub

60 000 Ft

Diabétesz Nyugdíjas Klub

45 000 Ft

Dózsa György Nyugdíjas Klub

50 000 Ft

Egészségbiztosítási Pénztár Nyugdíjas Klub

40 000 Ft

Erzsébet Nyugdíjas Klub

35 000 Ft

Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományúak Klubja

90 000 Ft

Gizella Nyugdíjas Klub

80 000 Ft

Gyógynövény és Életmód Nyugdíjas Klub

30 000 Ft

Idegenvezetők Nyugdíjas Klubja

30 000 Ft

Megyei Kórház Csolnoky Ferenc Nyugdíjas Klub

60 000 Ft

Megyei Önkormányzat Nyugdíjas Klubja

75 000 Ft

Munkaügyes Nyugdíjas Klub

30 000 Ft

Nagy László Nyugdíjas Klub

50 000 Ft

Napsugár Nyugdíjas Klub

45 000 Ft

NAV/APEH Nyugdíjas Klub

30 000 Ft

Nyugdíjasklubok Vezetőinek Fóruma

70 000 Ft

Őszidő Nyugdíjas Klub

50 000 Ft

Pannonker Nyugdíjas Klub

30 000 Ft

Pedagógus Szakszervezet Laczkó Dezső Veszprémi Nyugdíjas Klubja

65 000 Ft

Postás Nyugdíjas Klub

65 000 Ft

rátót Mátyás Nyugdíjas Klub

75 000 Ft

rendőrségi Nyugdíjas Klub

50 000 Ft

Szenior Tanácsadók Társasága

45 000 Ft

Táncsics Mihály Pedagógus Nyugdíjas Klub

50 000 Ft

Távközlési Nyugdíjas Klub

50 000 Ft

Vám- és Pénzügyőrség Veszprémi Nyugdíjas Klubja

30 000 Ft

Veszprémi Polgárok Nyugdíjas Klubja

50 000 Ft

Összesen:

2 000 000 Ft

A pénzügyi lebonyolításra a Városi Művelődési Központ gazdasági részlegénél kerül sor.


14

kultúra

veszprémi nap 2013. május 17.

Csermák-díjakat adtak

Méltán lehet büszke Huszonkettedik alkalommal rendezték meg a Gizella-napokat, amely Veszprém kulturális sokszínűségének az ünnepe.

Fotó: Mátyus

A zenekarok és együttesek gálájával zárult a háromnapos rendezvénysorozat a Csermák Antal Zeneiskolában múlt pénteken

Idén immár 19. alka­ lommal rendezték meg a Csermák-napokat. A programsorozat záróhangversenyén hárman vehették át a Csermák-díjat. Minden évben a Gizella-na­ pok egyik népszerű kísérő rendezvénye a Csermák-napok zenei fesztivál, amelynek so­ rán az iskola névadójára, Csermák Antalra emlékeznek. Művésztanárok fanfárja, majd Kovács Péter igazgató beszé­ de nyitotta meg a háromnapos eseménysorozatot, amelynek

során összesen tizenhét prog­ ramot tartottak, így kortól és zenei ízléstől függetlenül min­ denki találhatott magának kedvére való muzsikát. A záró hangversenyen, a zeneiskolai zenekarok és együttesek gálá­ ján adták át a Veszprém Polgá­ rai a Városi Zenedéért Alapít­ vány által alapított Csermákdíjakat, Hoffer Ildikó kerami­ kus alkotásait. Hárman része­ sültek a magas elismerésben: Naszer Tamara csellista és Farkas Bence kürt tanszakos növendék Kovács Pétertől, az intézmény igazgatójától, Ko­ csis Attila kürttanár pedig Porga Gyula polgármestertől Darcsi vehette át a díjat. 

Május 6. és 12. között min­ den korosztály találhatott érdeklődésének megfelelő látnivalót vagy szórakozást, annak ellenére, hogy a ked­ vezőtlen időjárás miatt né­ hány műsorszámot törölni kellett a programból. A ren­ dezvény csúcspontjának számító ünnepi műsort a várszínpadról fedett helyi­ ségbe vitték, a Petőfi Szín­ házba, amelynek széksorait

zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők. A program első részében a katonák köszön­ tötték Veszprémet. Beszédé­ ben Vargha Tamás, a Hon­ védelmi Minisztérium parla­ menti államtitkára kiemelte, hogy Veszprém büszke kato­ naváros: otthont ad a hon­ védségnek, és büszke is erre. A műsor zenei részét nagy közönségsikert aratva a Lé­ A város idei Gizella-díjasai: Lunk Gabr gierő Zenekara szolgáltatta Katona János alezredes ve­ zényletével. Szita Károly, Kaposvár polgármestere mondott ünnepi köszöntőt, amelyben megköszönte, hogy a somogyi megyeszék­ hely lehetett a Gizella-napok díszvendége. Beszédében ki­ emelte, hogy Veszprémtől le­ het tanulni, büszke lehet ma­ gára ez az erős közösség, a töretlenül fejlődő települések közé tartozik a királynék vá­ Fotó: Mátyus rosa. „Isten áldja Veszprém A Pro Urbe-díjasok: Strenner József és dr. Vándorfi Győző valamennyi polgárát, és ad­

Emlékezés Batsányi Jánosra

Nemzetiségek a színpadon

A Veszprémi Lovassy és volt Piarista Gimnázi­ um Öregdiákjainak Baráti Köre koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott Batsányi János emléktáblájánál a költő születésének 250. évfordulóján.

A Gizella-napi prog­ ramok részeként gaz­ dag kulturális műsor­ ral mutatkoztak be az érdeklődőknek a veszprémi nemzetisé­ gi önkormányzatok.

Fotó: László

Borián Tibor beszél Batsányi János emléktáblája előtt Veszprémben Batsányi János 1763. május 9-én Tapolcán született, s Linz­ ben halt meg 1845-ben, nyolc­ vanhárom éves korában, idézte fel a költő alakját Borián Ti­ bor piarista tanár, a baráti kör elnöke. Batsányi János a fran­ ciaországi változásokra írt versét minden diák jól ismeri, s utolsó sorát, – „Vigyázó szeme­

tek Párizsra vessétek!” – amely szinte szállóigévé vált, valószí­ nűleg mindenki tudja idézni. Dr. Kovács Gábor Zoltán vázolta fel Batsányi János élet­ útját, értékelte irodalmi mun­ kásságát. Az ő nevéhez fűződik az első magyar irodalmi társa­ ság, a Kassai Magyar Társa­ ság megalapítása, s a Magyar

Museum című irodalmi folyó­ irat elindítása. Amikor 1808ban Napóleon bevonult Bécsbe, Batsányi János fordította le a magyarokhoz írt kiáltványát, s a császári udvar száműzetésre ítélte, s Linzet jelölte ki számá­ ra kényszertartózkodási lak­ helyül, s itt is halt meg. Batsányi János négy éven át volt a veszprémi Piarista Gim­ názium diákja, s ma emléktáb­ la jelöli egykori iskolája falát a várban, amely egy ugyancsak piarista diák, Csikász Imre al­ kotása. Az emléketáblánál a költő tiszteletére koszorút he­ lyezett el Brányi Mária alpol­ gármester, Borián Tibor és dr. Varga Miklós, az Öregdiákok Baráti Egyesületének elnöke és ügyvezető elnöke, Pálffy Zoltán, a Lovassy László Gim­ názium igazgatóhelyettese, valamint dr. Kovács Gábor Zol­ tán irodalomtörténész. Az ünnepségen Imre Vik­ tor lovassys diák részletet olvasott fel Batsányi János Levél egy régi várból című írásából, s közreműködtek Veszprém Város Vegyeskará­ nak tagjai Erdélyi Ágnes karnagy vezetésével. László Péter

nyelven a Lovassy gimnázi­ um nemzetiségi tagozatá­ nak két diákja konferálta. A nap folyamán a német mellett bemutatkoztak az ukrán, az örmény, a lengyel és a roma nemzetiségi ön­ kormányzatok is. Németh

A vasárnapi programok­ nak még a csöpörgő eső sem jelentett akadályt, az eredetileg tervezett hely­ színen, a várszínpadon mu­ tatkoztak be színvonalas kulturális műsoraikkal a nemzetiségek. Elsőként dr. Albert Vendel, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke lépett a mikrofon­ hoz, németül és magyarul is röviden ismertette a programot. Némedi Lajos, városunk alpolgármestere köszöntőjében Szent István Intelmeiből idézett, ame­ lyek – mint mondta – ma is aktuálisak. A köszöntők után a nem­ zetiségi csoportok bemuta­ tóinak sorát az Egry úti Fotó: Németh óvoda csöppségei kezdték. A műsort német és magyar Óvodások is készültek tánccal


kultúra

veszprémi nap 2013. május 17.

e magára Veszprém

Fotó: Mátyus

riella, Tóthné Stupián Anikó és Szilvásiné Csordás Éva Porga Gyulával jon önöknek jó kedvet, bősé­ get!” mondta zárásként Ka­ posvár polgármestere. Ezt követően Porga Gyula pol­ gármester nyújtotta át az idei Gizella-díjakat Lunk Gabriella táncpedagógus­ nak, a Bonita Táncklub ala­ pítójának és vezetőjének, Tóthné Stupián Anikó futó­ edzőnek, aki magyar bajno­ kokat és olimpikont nevelt a VEDAC-ban, valamint az idén fennállásának 55. év­ fordulóját ünneplő TIT Váci

Mihály Irodalmi Színpad­ nak, amelynek képviseleté­ ben Szilvásiné Csordás Éva művészeti vezető vette át az elismerést. Az ünnepi műsor befejezéseként Csárdás! A kelet tangója címmel a Hon­ véd Táncszínház műsorát tekinthette meg a közönség. A Gizella-napok keretében adták át idén a Pro Urbe-díja­ kat is, mivel az eredeti idő­ pontban, a március 15-ei nemzeti ünnepen a váratla­ nul télire fordult időjárás mi­

att le kellett mondani a prog­ ramot. Idén is hárman része­ sültek a város egyik magas elismerésében: Strenner Jó­ zsef kertészmérnök és dr. Vándorfi Győző főorvos a Pannon Várszínház színpa­ dán vette át az emlékérmet Porga Gyula polgármester­ től, míg a jelenleg külföldön sportoló Pérez Carlos kézi­ labdázó egy későbbi alka­ lommal kapja meg a díjat. Az ünnepséget a Rátóti Zoltán színművész vezette kaposvá­ ri Csodalépés együttes műso­ ra zárta. Ugyancsak a Gizella-na­ pok kiemelkedő programja volt a főegyházmegyei zarán­ doklat és az ünnepi szentmi­ se a veszprémi kötődésű szentek és boldogok ereklyéi­ nek jelenlétében. Majnek An­ tal munkácsi megyéspüspök mondott szentbeszédet, majd a Szent Mihály-bazilikában felcsendült az Árpád-házi szentek köszöntése a Liszt Ferenc Kórustársaság elő­ adásában, Vinczeffy Adri­ enne karnagy vezényletével. Darcsi István

15

Megnyílt a tavaszi tárlat A Művészetek Háza szerve­ zésében Tavaszi Tárlat 2013 nyílt a Csikász Galériában szombaton. Porga Gyula polgármester megköszönte, hogy az alkotók műveikkel hozzájárultak a vá­ ros nagy ünnepéhez és gratu­ lált a győzteseknek. Az alko­ tásokat háromtagú zsűri bí­ rálta el, amelynek elnöke Szűcs Erzsébet művészettör­ ténész volt, aki elmondta, e háromévente megrendezésre kerülő tárlatnak a feladata, hogy segítsen a szakmának és a művészeknek számot adni a képzőművészet állásá­ ról, a művészeket foglalkozta­ tó témáról, gondolatokról.

A versenyben 116 művész 260 alkotása mérettetett meg, ezek között van festmény, gra­ fika, print, fotó, szobor, instal­ láció, kollázs, dobozmunka. A műveket a Csikász- és a Várgalériában, valamint a volt Közgazdasági Szakközépisko­ la épületében tekinthetik meg az érdeklődők. A Művészetek Háza fődíját Farkas István képzőművész, a Magyar Művészeti Akadé­ mia nagydíját Gálhidi Péter képzőművész, míg a Művésze­ tek Háza különdíját Földesi Barnabás képzőművész ve­ hette át. Támogatók jóvoltából további hét művész kapott még elismerést. Hauzler

Fotó: Hauzler

Nagy érdeklődés kísérte az idei Tavaszi Tárlat megnyitóját

Fényt hagyni magunk után Siemens-nap lesz jövő kedden Együttműködési megállapo­ dást ír alá a Siemens és a Pan­ non Egyetem a jövő keddi veszp­ rémi Siemes-napon, jelentették be szerdán az intézményben. A város, az egyetem és piaci szereplők közti kapcsolatokról beszélt dr. Friedler Ferenc rek­ tor, aki azt is megjegyezte, az

Fotó: László

Prokszi Gyöngyi festőművész egy képével a Szaléziánumban A kereszténység az, ami ezer éven át megtartott minket Európában, s büszkék lehe­ tünk arra, hogy az Árpád-ház annyi szentet adott az egyház­ nak, amennyit egyetlen más uralkodócsalád sem – mondta dr. Márfi Gyula érsek a Prok­ szi Gyöngyi festőművész ké­ peiből nyílt kiállításon a Szalé­ ziánumban múlt héten. Nagy Károly kanonok kiál­ lításmegnyitójában arra intett, szentek nem csupán azért van­ nak, hogy oltárra helyezzük őket, hanem hogy próbáljuk meg tetteiket utánozni, élni is. Brányi Mária alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, minden ilyen alkalom, amikor

Gizella ünnepét üljük, hoz va­ lami új csodát, évről évre gaz­ dagabb a programkínálat. Be­ vezetőként Mécs László Fényt hagyni magunk után című köl­ teményének első versszakát idézve Beke Zsolt berhidai plé­ bános mutatta be Prokszi Gyöngyi életútját és művésze­ tét. Prokszi Gyöngyi képein, akihez erdőmérnökként külö­ nösen közel áll a természet, a szentek mögött mindig megje­ lenik a táj. A kiállításmegnyitón elő­ ször került a közönség elé Kol­ tay Gábor rövid dokumentum­ filmje, amely Boldog Gizella passaui sírjának feltárását László mutatja be. 

egyetem nem csak diplomát, karrierlehetőséget is szeretne biztosítani végzős hallgatói szá­ mára. A Siemens kommunikáci­ ós igazgatója, Nevelős Orsolya kiemelte, a keddi napon állás­ börzéjük mellett a vállalat jövő­ beli terveit is bemutatják, vala­ mint a környékbeli vállalkozó­

kat is várják. Porga Gyula pol­ gármester rámutatott, egy je­ lentős gazdasági háttérrel ren­ delkező partner a városnak is fontos, hiszen jelenlétével erő­ sítheti a helyi gazdaságot. A Siemens-nap jövő kedden, május 21-én 10 órakor kezdődik a Pannon Egyetemen. Mátyus

Jubileumi Gizella-kupa a Lovassyban A Gizella-napok kísérő rendezvényeként ren­ dezték meg a jubileumi Gizella-kupa tánc­ versenyt a Lovassy gimnázium tornacsar­ nokában szombaton. Hogy a szervező Hemo Winner Versenytánc Egye­ sület még színvonalasabbá tegye a 10., jubileumi ren­ dezvényt, megpályázta és elnyerte a Magyar Táncs­ port Szakszövetség egyik kiemelt versenyének, a Juni­ or tíztánc és a Felnőtt-ifjúsá­ gi latin ranglistaverseny megrendezésének jogát.

Délelőtt a „D” és „C” osztá­ kettre, délután pedig az or­ lyos versenyzők léptek par­ szág legjobb junior tíztánc- és felnőtt-ifjúsági latin táncosait láthatta a szépszámú közön­ ség. Némedi Lajos alpolgár­ mester megnyitójában kö­ szöntötte az ország 40 egye­ sületéből érkezett táncosokat, megköszönte a rendezők im­ már 10 éve tartó fáradhatat­ lan munkáját, majd oklevéllel és ajándékkal kedveskedett Kapuvári Imrének, aki az egyesület egyik alapítója, a verseny megálmodója és zenei szerkesztője is egyben. A ren­ dező egyesületet négy páros képviselte. Közülük felnőtt „D” standard és felnőtt „D” la­ Fotó: Mátyus tinban Király András–Bog­ A Hemo Winner táncosai is nár Tímea 1. helyen végzett. megmutatták tehetségüket Hauzler László


16

kultúra

veszprémi nap 2013. május 17.

Katonák a művészetekben A helyőrségben állomásozó katonai szervezetek állományában szolgáló amatőr alkotóművészek kiállítása nyílt meg a Petőfi Színház aulájában az elmúlt csütörtökön. Szűcs József mérnök ezredes beszédét prof. Faragó Sándor idézetével kezdte, miszerint minden kiállításnak üzenete van. Végiggondolva a Katonák a művészetekben kiállítás üzenetét, úgy találta, itt az erőt az intézményi öszszetartozás jelenti, mivel ők valamennyien a Magyar Honvédség katonái. Híradásokban a katonákat láthatjuk harcjárművekben, gyakorló-

Fotó: Hauzler

A katonák zenés előadással is készültek a kiállításmegnyitóra terepen, a radarok monitorjait figyelve, de nem ismerjük művészi elkötelezettségüket, alkotó tevékenységüket. A kiállítás célja felfedezni és fejlődésükben bemutatni azokat a katonákat, akik képzőművészeti tehetségükkel is méltán szolgálják a magyar katonakultúra hagyományait. Húsz

Pályázati hirdetmény A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos megbízása alapján nyilvános pályázatot hirdet a Veszprém, Kossuth Lajos utca 1. alatti társasházban lévő 27/A/4 helyrajzi szám alatt található – 226 m2-es – ingatlan elidegenítése céljából. A Veszprém, Kossuth Lajos utca 1. alatti társasházban lévő 27/A/4 helyrajzi

szám alatt található – 226 m2-es – ingatlan induló értékesítési ára: 85 000 000 Ft.* A pályázatok bontásának, értékelésének, bírálatának módját és rendjét, az értékesítés, szerződéskötés és fizetés feltételeit a pályázati dokumentáció tartalmazza. A pályázati dokumentáció a kiíró fenti székhelyén 2013. május 21. és 2013. május 31. napja között, munkanapokon 08.00– 12.00 óra közötti időszakban vehető át. A dokumentáció ára: bruttó 12 700 Ft.

alkotó különböző művészeti ágakat képviselve mutatja be tudását, köztük festményeket, kerámia-, mozaik és Tiffanytárgyakat, kézzel varrt babákat, hímzéseket, grafikákat, gobelinképeket. Ez a bemutatkozás jól illeszkedik a Katonák köszöntik Veszprémet Hauzler sorozatba. A pályázatokat, a pályázati dokumentációban meghatározott módon, a mellékletekkel együtt 2013. június 3. napján 9.00 óráig lehet benyújtani a kiíró fenti székhelyén. Információk kérhetők telefonon a kiíró +36 20/48898-58 és +36 20/973-86-50 telefonszámán, személyesen a kiíró fenti székhelyén, illetve megtekinthetők a www.vkszrt.hu honlapon. * Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86.§(1) bekezdés j) pontja értelmében mentes a forgalmi adó alól.

Bemutatkozik a légierő Valódi és virtuális ízelítőt kaphattak a látogatók az augusztus 3-án és 4-én a Kecskeméti Repülőbázison megrendezésre kerülő nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató programjából múlt hétvégén az Erzsébet-ligetben. A kecskeméti repülőnap Magyarország egyik legjelentősebb szabadtéri eseménye, különleges ünnep a katonai és a civil repülés szerelmeseinek, a haditechnika és a Magyar Honvédség iránt érdeklődőknek. A rendezvény mindkét napján közel hét órán át tartanak majd a látványos légi bemutatók.

Az augusztusi program népszerűsítése érdekében 11 helyszínen tartanak roadshow-t. A rendezvénykamion különlegessége a 4D-s és digitális bemutató volt a magyar légierő történetéről, a Gripen vadászgépekről, a repülőnap történetéről, a vadászpilóta-képzésről és a Magyar Honvédségről. Idén 75 éves a légierő irányítási központja, amely létrejötte óta Veszprémben található, ezért a királynék városa különösen kedves a repülősöknek – nyilatkozta a bemutató helyszínen Sáfár Albert dandártábornok, a magyar légierő haderőnemi főnöke. Darcsi

Fotó: Mátyus

Az érdeklődők különleges szimulátorokat is kipróbálhattak

Telefonos segítség A Veszprémi Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 24 órában várja hívását. Segítő munkatársunk minden nehéz élethelyzetbe jutott telefonálót igyekszik támogatóan meghallgatni és segítő információhoz juttatni. Ha úgy érzi, hogy segíthetünk, várjuk hívását – 116-123

Útvonalváltozás

Felhívás

Pályázati hirdetmény

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2013. április 15. napján 5:00 órától a Petőfi S. utca közműépítési munkák miatt lezárásra került, a munkálatok befejezéséig, várhatóan 2013. június hónap 30. napjáig. A lezárás időtartama alatt a 3. sz. autóbuszjáratok a Munkácsy M. utcán át közlekednek. A terelőútvonal miatt a járatok nem érintik a Pipacs u. és az Őrház u. elnevezésű megállóhelyeket. Legközelebbi megállóhely a 3. sz. járatnak a Munkácsy M. utca elnevezésű megállóhely. Megértésüket és türelmüket köszönve. Balaton Volán Zrt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 12–15 életévüket betöltő leánygyermekek számára önkormányzati támogatással biztosított térítésmentes, négykomponensű méhnyakrák elleni védőoltás a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál rendelkezésre álló kérelem és szülői/ törvényes képviselői nyilatkozat nyomtatvány kitöltésével, majd ezt követően házi gyermekorvosi igazolás benyújtásával 2013. december 31-ig igényelhető. Információ: a (88) 549-273 telefonszámon, illetve pdeak@gov.veszprem.hu e-mail címen.

A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.) bérbeadásra meghirdeti az alábbi nem lakás céljára szolgáló ingatlanjait, üzlethelyiségeit. Cím: Veszprém, Kossuth Lajos utca 21. alatti társasházban lévő 2547/A/2 helyrajzi szám alatt található ingatlan (az üzlethelyiség alapterülete: 120 m2), illetve Veszprém, Vécsey Károly utca 4/C alatti társasházban lévő 3018/162/A/49 helyrajzi szám alatt található ingatlan

(az üzlethelyiség alapterülete: 36 m2). Felvilágosítás kérhető a „VKSZ” Zrt. Veszprém, Házgyári út 1. szám alatt található székhelyén, illetve a 88/545-192-es, a +36 20/363-98-68-as és a +36 20/488-98-58-as telefonszámon. A pályázaton természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy jogi személy vehet részt. A pályázati kiírás és a pályázati adatlap beszerezhető a „VKSZ” Zrt.-nél, munkanapokon, 2013. május 21. napjától 2013. május 31. napjáig 8.00–12.00 óra között.

Valakinek csak egy telefonszám, a bajba jutottnak azonban segítség! ,,…hogy beszéljünk egymással.” Tisztelettel kérjük, adója 1%-ával támogassa a telefonos lelkisegély-szolgálat működését. Veszprém Telefonos Lelkisegély Alapítvány 19262369-1-19 A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 3. napja, 8.00 óra. A pályázat benyújtásának helye: „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt., 8200 Veszprém, Házgyári út 1. szám alatt található székhelye. A pályázat benyújtásának módja: zárt, cégjelzés nélküli borítékban, „Pályázat a Veszprém, … helyrajzi szám alatt található ingatlan bérbeadására” felirattal. A pályázatbontás időpontja: 2013. június 3. napja, 8.30 óra A tulajdonos a pályázati feltételek módosításának, illetve a pályázat visszavonásának jogát fenntartja!


sport

veszprémi nap 2013. május 17.

17

gratulálunk a BL-győzelemhez a győri kézis lányoknak!

Boldog szülinapot, Görbe! Kettős győzelemmel (Larvikban 24:21, Veszprémben 23:22) nyerte meg a Győri Audi ETO KC a női kézilabda Bajnokok Ligája döntőjét az öt olimpiai, világ- és Európa-bajnokot soraiban tudó norvég ellenfelével szemben.

madáját. A kontinens legjobb női klubcsapatai kétszer is összecsaptak itt a legértékesebb serlegért, aminek magyar szempontból könnyes vége lett. Előbb a dán Viborg játékosai ünnepelhettek, majd a Podgorica ért el olyan eredményt, amivel a montenegrói visszavágón biztosíthatta a kupasikerét a Győri Audi ETO KC ellen. Magyar könnyekből az el- 2013-ban Európa legjobb női kézilabdacsapata a Bajnokok Limúlt szombaton sem volt hi- gája-győztes Győri Audi ETO KC ány az arénában, ám ezúttal ezek az öröm könnyei voltak. font a műsorközlőtől, és játé- két nappal később, május 13Ezt megelőzően hétszer ju- kostársai nevében felkö- án betöltő Görbe, alias Görtottak európai kupadöntőbe szöntötte a csapatkapitányt, bicz Anita könnyeit nyelve a győri lányok, de valamondott köszönetet. mennyi alkalommal G örbicz A n ita A győri lányoknak szólt végül vesztesen jöttek életében természetesen a Veszprém Arénában le a pályáról. Most neGyőr játssza a döntő Görbicz Anita nagy utat tett meg 30 év alatt Veszprémtől kik szólt a Queen We szerepet, ám annak két a We Are The Champions Veszprémig: 1983. május 13-án itt született, 2013. május 11-én Are The Champions legfontosabb mozzanapedig pályafutása legnagyobb sikerét érte el a királynék váro- című világhírű dala. ta Veszprémhez köti. A sában a sportág királynője A frenetikus ünneplést si- a világ jelenlegi legjobb női sportág királynője a királykerült még tovább fokozni, kézilabdázóját. „Boldog szü- nék városában született, azRövid fennállása óta sok deztek itt férfi európai Szu- amikor az érmek és a díszes linapot, Görbe!” – zúgott tán majdnem kereken 30 évnagy kézilabdacsatát megélt per-kupa döntőt, BL-meccsek serleg átadása után Kova- „ezerrel” a csarnokban, és a vel később itt ért fel pályafutámár a Veszprém Aréna. Ren- és válogatott találkozók gar- csics Anikó elkérte a mikro- megszólított, a 30. életévét sa csúcsára. Darcsi István

Az Audi Hungaria kiemelt állásajánlatai Projektkoordinátor – Kísérleti motorprojekt koordinációja

Projektvezető – Szérialogisztika – Engpassmanagement

Termelési szakmunkatárs – Új járműgyár, Jármű-összeszerelés

Referenciakód: GYD1035

Referenciakód: GYD2871

Referenciakód: GYD2787

A munkatárs feladatai:

A munkatárs feladatai:

A munkatárs feladatai:

Elvárások: ► ► ► ► ► ► ► ►

Felsőfokú, műszaki végzettség Belsőégésű motorok felépítésének ismerete Széria motorgyártás és/vagy kísérleti motorgyártás ismerete Tárgyalóképes németnyelv-tudás Képesség csapatmunkára, Konfliktuskezelés, Önállóság Jó problémamegoldó képesség Mobilitás (külföldi kiküldetések, képzések)

Kapcsolat: Horváth Nóra, személyügyi referens Telefon: 96/66 8888

► ► ► ► ►

Projektmegbízás előkészítése és elkészítése Folyamatos kapcsolattartás stakeholderekkel Projektkövetés, projekttel kapcsolatos változáskezelés IT-rendszerekkel kapcsolatos projektekben való részvétel Projekthez kapcsolódó erőforrástervezés és -követés, Rizikómenedzsment ► Projektdokumentáció az AHM PO szabályok szerint ► A projektben résztvevő munkatársak értékelése ► Projektzárás levezetése, utólagos eredménykövetés

Elvárások:

► Egyetemi vagy főiskolai végzettség (lehetőleg logisztikai szakirányon) ► Logisztikai területen szerzett minimum 2 éves szakmai tapasztalat ► Tárgyalóképes németnyelv-tudás írásban és szóban ► Projektmunkában szerzett tapasztalat ► PMI/IPMA végzettség előny ► MS Office ismeretek; Projekt tervezési software (MS Project) ismerete előny ► Magabiztos, agilis fellépés, kiváló kommunikációs képességgel ► Kiváló szervezőkészség, tervezési / delegálási kompetenciák ► Képesség csapatmunkára és önálló felelősségteljes munkavégzésre ► Prezentációs technikák ismerete ► Kiváló konfliktuskezelő- és stressztűrő képesség

XMEDITOR Stúdió

Kapcsolat: Baczoni Gergely, személyügyi referens Telefon: 96/66 8888

► Járműalkatrészek-karosszéria elemek sori kereteken belül történő összeszerelése ► Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása ► Aktív részvétel a szerelési folyamatok optimalizálásában ► Állandó és folyamatos fejlődési lehetőség

Elvárások:

► Középfokú fémipari végzettség ► Gyártásban szerzett minimum két éves szakmai tapasztalat fémipari területen ► Pályakezdők jelentkezését is várjuk ► Precizitás ► Önálló, felelősségteljes munkavégzés ► Hajlandóság több műszakos munkavégzésre ► B kategóriás jogosítvány előny ► Részletes magyar nyelvű szakmai önéletrajz csatolását kérjük a pályázathoz! Kapcsolat: Szitás Evelin, személyügyi referens Telefon: 96/66 8888

Bővebb információ és további állásajánlatok:

www.audi.hu/hu/karrier További segítségért hívja karriervonalunkat: 96/66 8888

A jövő Győrben épül! 08093030

► Az Audi AG fejlesztése által kiadott kísérleti motorfejlesztési projektek átfogó koordinációja az AHM-en belül ► Ütemtervek kidolgozása, egyeztetése és kommunikálása a vevő és a termelő területek lehetőségeit figyelembe véve ► A technikai előírások, valamint az ütemtervek betartásának nyomonkövetése és egyeztetése a műszaki fejlesztéssel ► A kísérleti motorépítések követése, dokumentálása ► A projekttel kapcsolatos tárgyalásokon, külföldi kiküldetéseken az AHM képviselete (általában havi szinten 3–4 nap külföldi tartózkodás)


18

sport

Ziccer

Kétségek között Egy évvel ezelőtt nagy volt a Most, a zárás előtt egy fordu­ boldogság, mert az 1. Fustal lóval a csapatért aggódók két­ Club Veszprém megnyerte a ségek között vergődve azt fi­ bajnokságot és fel­ gyelik, vajon bun­ jutott az élvonalba. dázik-e egymással az a két együttes, Ezzel történelmet amelyik közül az írva a város egyéb­ egyiknek elemi ér­ ként is színes, gaz­ deke lenne? Mert ha dag sportéletében. igen, a veszprémi Ráadásul óriási bra­ futsalosok kiesnek vúrt végrehajtva a az NB I-ből. A be­ Magyar Kupa final csületesebb válto­ fourjában is részt­ Donát Tamás vevő lehetett az első osztály zattal azonban kapnának még egy esélyt az osztályozóra. újonca. A Veszprém Arénában kap­ Nehéz leírni, de a tények ezt hatott ízelítőt és bemutatót igazolják. Ez a keret azért talál­ a csapat és a szurkolók ab­ tatott könnyűnek, mert a játé­ ból, hogy a legjobbak me­ kosok közül csak nagyon ke­ zőnyében futsalozni, bizony vesen képzettek erre a játékra. az egy másik „kávéház”. Gyor­ Ide nem nagy- és kispályás fo­ sabb, precízebb, pontosabb, citudás kell. Hanem futsalspe­ dinamikusabb, speciálisabb cifikus felkészültség. a játék, mint egy emelettel Ha kiesnek, ha bent marad­ lejebb. Amit csak lelkesedés­ nak, a klubvezetésnek ezt sel, újoncos akarattal és hév­ feltétlen figyelembe kell vel nagyon nehéz ellensú­ venni a következő keret ki­ alakításánál. lyozni.

Szintet teljesítő atléták A Veszprémi Egyetemi Diák Atlétikai Club elmúlt heti dobóversenyén Orbán Éva, a veszprémiek háromszoros olimpikonja idei legjobbját elérve kvalifikálta magát a moszkvai világbajnokságra. 4 kg-os kalapácscsal 70,71 méterrel nyerte a versenyt, míg Fertig Fruzsina (VEDAC) 63,04 métert teljesített. Az ifjúságiaknál (3 kg) Bácskay Zsófia 71,76 mes eredménnyel hívta fel magára a figyelmet. A junior Európa-bajnokságra készülő

HÍRHÁLÓ

Pásztor Bence (6 kg-os kalapáccsal) szintén a május 9-ei versenyen ért el biztató, 72,12 méteres eredményt. Junior Eb-szintet futott az április végi fővárosi országos bajnokságon a veszprémiek hosszútávfutója, Szögi István Dániel. Junior 10 000 méter: 1. Szögi 30:56,54, 2. Tóth Áron 32:30,61 perc (mindkettő VEDAC). Ezzel az eredménnyel kvalifikálta magát a júniusi korosztályos EuróMJ pa-bajnokságra. 

veszprémi nap 2013. május 17.

Magyar Kupa az arénában Véget ért a pontvadászat a női kézilabda NB I-ben. A Veszprém Barabás Duna Takarék KC a hetedik helyen zárta a bajnokságot.

pattal kapcsolatos történéseket csak pozitívan lehet értékelni, az utánpótlás-nevelés terén egyelőre nem tudtuk megvalósítani az elképzeléseinket. Összességében köszönettel tartozunk azért, hogy Veszprém befogadott minket, és a fiataljaink NB I-es körülmények között edződhetnek. Örülök annak, hogy immár nemcsak győriek, hanem veszprémi szurkolók is szép számban kijárnak a meccseinkre és szurkolnak a sikereinkért.

engedjük. Utóbbiakból is profitál a magyar kézilabda, hiszen ezek a játékosok megütik az NB I-es szintet, ám Győrben sokkal magasabban van a léc. n n n

Az élvonalbeli bajnokság befejeztével még nem ért vé– Elértük a célunkat, ugyanget az idény. Május 25–26-án is minket nem elsősorban az a Veszprém Arénában rendeeredmény alapján ítélnek meg, zik a női kézilabda Magyar hanem aszerint, hogy játékoKupa négyes döntőjét. Szomsaink mennyit fejlődnek – értébaton 15 órakor a Veszprém kelte az idényt Róth Barabás Duna TakaKálmán vezetőedző a rék KC–Győri Audi Dunaújváros ellen 34:25ETO KC mérkőzést re megnyert utolsó bajjátsszák, majd 17 óranoki mérkőzés után. – kor a Kiskunhalas csap Fiataljaink bebizonyíössze a Ferencvárostották, hogy megütik az sal. Vasárnap 17 órai NB I-es színvonalat, és kezdettel az előző napi ha nem ér minket ennyi vesztesek a bronzéresérülés, akkor még előmért, 19 órakor pedig a rébb is végezhettünk győztesek a serlegért volna. Komoly csapatofognak küzdeni. A Makat tudtak legyőzni ezek gyar Kupa keretében a 16–18 éves lányok. A vasárnap Veszprémkét nagy csapaton – a ben fogják kisorsolni a Győri Audi ETO KC-n és magyar–horvát közös a Ferencvároson – kívül rendezésű női kézilabmindenkit legyőztünk da Európa-bajnokság legalább egyszer, így a selejtezőcsoportjainak Archív fotó: Zwicker bronzérmes Érdet és a összetételét. negyedik Vácot is. Ez a – Tisztában vagyunk teljesítmény azt mutat- A Veszprém Barabás Duna Takarék KC csapa­ a képességeinkkel, ja, hogy ebben a csapat- ta az elvárásoknak megfelelő idényt tudhat ezért vérmes reményeban van érték, és ezt a maga mögött, és pályára lép az Arénában ink nem lehetnek a Mamunkát folytatni kell. gyar Kupában – tekin– Ezek szerint sikeresnek – Jelentősen változik a jö- tett előre Róth Kálmán. – Már értékelik a Győri Audi ETO vőben a játékosállomány? az is jelentős dolog, hogy a KC és a Veszprém Barabás KC – Lesz mozgás a keretben, Veszprém Arénában, illetve a között tavaly létrejött megál- ugyanis a tehetséges fiatalo- televízió jóvoltából az ország lapodást? kat felhozzuk az NB I-es csa- nyilvánossága előtt szerepel– Hároméves szerződést kö- pathoz, míg azokat az idő- hetünk. Nagy sikernek tartatöttünk és ezt szeretnénk ki- sebb játékosokat, akikre az nám, ha el tudnánk csípni a tölteni, mert mi hosszú távon anyaegyesület, a Győri Audi harmadik helyet. gondolkodunk. A felnőtt csa- ETO KC nem tart igényt, elDarcsi István

gos döntőben ifj. Kiss Szilárd döntő mérkőzést május 17-én, edző csapata négy győzelem- pénteken este 7-kor rendezik mel és egy vereséggel bajnoki a csömöri sportcsarnokban. Kézilabda címet szerzett, megelőzve a A férfiaknál a magyar baj- szegedieket. Kosárlabda nokság a döntővel folytatódik. A veszprémi egyetemisták A két győzelemig tartó finálét Futsal férfi csapata nem bírta a haja veszprémiek hazai pályán Vereséggel búcsúztak ha- rát és vereséggel tért haza az kezdik. Szombaton 12 óra 30 perckor mérkőznek az MKB- zai közönségüktől a veszpré- NB I/B csoportos bajnoki sok a szegediekkel. A máso- miek, akik a bennmaradásért mérkőzésről. Nagykőrösi dik mérkőzést május 21-én, küzdenek az első osztályban. KSE–Veszprémi Egyetemi kedden este 7-kor kezdik a Ti- 1. Futsal Club Veszprém–Üllő SC 90:82 (16:22; 24:24; 30:26; sza parti városban. Amennyi- FC Cső-Montage 2:3 (1:1). 20:10). Legjobb vendégdobók: ben szükséges, akkor a har- Veszprémi gólszerző Vas Fe- Nagy Róbert (24/6), Szabó madik mérkőzést május 26- renc és Finta Péter. A ráját- Balázs (24/3) és Takács án, vasárnap 12:45-kor rende- szásban egy győzelemmel és András (19/6). Május 18-án, hat vereséggel álló bakonyiak szombaton este hatkor renzik a Veszprém Arénában. Bajnoki címet szerzett az az utolsó fordulóban ahhoz a dezik a következő bajnoki MKB Veszprém serdülő csa- Rubeola FC-hez utaznak, mérkőzést, amelyet a fővápata. A Szigetszentmiklóson amelyet egyedüliként győz- rosban játszanak az Óbudai rendezett korosztályos orszá- tek le hazai pályán. A sors- Kaszások ellen.

Kendo

A veszprémi Bakony Kendo és Iaido Klub két versenyzője képviselte városunkat a 2013as berlini Európa-bajnokságon. A magyar csapat, noha sokan csak saját költségükön tudtak kiutazni a kontinensviadalra, öt bronzérmet gyűjtött be. A veszprémi Kocsis Barbara női csapatban, míg Szemán Bence junior csapatban vehette át a teljesítményéért járó érmet. Büszkék vagyunk rájuk!

Labdarúgás Az NB II nyugati csoportjában hazai döntetlen után idegenben vereséget szenvedett a bakonyi focicsapat. Sopron–

Veszprém FC 3:1 (2:0). A veszprémiek gólját Szabó Zsolt szerezte. Ezzel biztosan eldőlt, hogy a VFC férfi csapata nem maradhat a másodosztályban. A VFC a következő bajnoki mérkőzését a Bajai LSE ellen játssza május 18án, szombaton este 6-kor a stadionban. A VFC női csapata a másodosztályú bajnokságban Nagykanizsán vendégszerepelt az elmúlt hétvégén. NTE 1866–Veszprém FC 1:1 (1:0). A vendégek gólszerzője Szalai Lúcia volt. A záró fordulóban Laki Zoltán tanítványai a kecskemétieket fogadják május 19-én, vasárnap délután 4 órakor az Egyetemi StadionMosonyi József ban. 


sport

veszprĂŠmi nap 2013. mĂĄjus 17.

19 08092950

MåsológÊp festÊkek, tintapatronok, lÊzertonerek – eredeti Ês utångyårtott. VeszprÊm, Cserhåt ltp. 2. Tel.: 88/404 000, 88/326 663 info@kellekhaz.hu

Kelemen Miklós mindig alåzattal futballozott Kelemen Miklós a veszprÊmi labdarúgås aranykorånak, az Üt Êven åt tartó NB I-es szereplÊsnek az egyik oszlopos tagja volt. Ma is a sportågat szolgålja: a VFC USE edzőjekÊnt a jÜvő futballiståit neveli. – Tudjåk a jåtÊkosai, hogy Êlvonalbeli labdarúgó volt? – Volt mår olyan szituåció, amikor elmondtam nekik, hogy 142-szer jåtszottam az NB I-ben, de ezzel nem szoktam kÊrkedni – vålaszolta Kelemen Miklós, aki a VFC USEnål a 12 ÊvnÊl fiatalabbakkal foglalkozik. – Hogy lett focista? – Nagyvåzsonyban, ahol szßlettem, elÊg nagy volt a szegÊnysÊg annak idejÊn. A gyerekek előtt nem is nyílt mås szórakozåsi lehetősÊg, mint a futball vagy a biciklizÊs. A helyi serdßlő, majd az ificsapatban jåtszottam. Nagybåtyåm Budapesten lakott, Ês Ên megszållott Újpest-drukker voltam. Ez TÜrőcsikÊk fÊnykorå-

ban tĂśrtĂŠnt, hogy felkerĂźltem a fĹ‘vĂĄrosba, ĂŠs jelentkeztem a Megyeri Ăşton. Varga IstvĂĄn volt az elsĹ‘ edzĹ‘m, aki kĂŠsĹ‘bb bajnoksĂĄgot nyert az Ăšjpesttel. KĂŠt ĂŠvet tĂśltĂśttem a korosztĂĄlyos csapatokban, valamint kĂŠt meccset jĂĄtszhattam a tartalĂŠkban, ahol kĂŠt gĂłlt is szereztem. AztĂĄn 1980-ban kerĂźltem VeszprĂŠmbe, ahol immĂĄr 33 ĂŠve ĂŠlek. – MiĂŠrt vĂĄlasztotta VeszprĂŠmet? – MegszĹąnt a tartalĂŠkbajnoksĂĄg, pedig tovĂĄbbra is ott jĂĄtszhattam volna, ĂŠs a veszprĂŠmieknek az a Balajcza Tibor volt a budapesti kĂŠpviselĹ‘je, aki az Ăšjpesti DĂłzsĂĄnĂĄl dolgozott. Ĺ? ajĂĄnlotta, hogy igazoljanak le.

– Nagy munkabíråsú jåtÊkos volt, sokat futott, nem ritkån mås jåtÊkostårsa helyett is, ezÊrt minden edzőnÊl benne volt a kezdőcsapatban... – Erre bßszke vagyok. De nemcsak a futómennyisÊgem szåmított, hanem a jåtÊkom is. Amikor egymås kÜzÜtt jåtszottunk az edzÊseken, Palla Tóni mindig elsőkÊnt vålasztott. Ez jó ÊrzÊs volt. Mindig alåzattal futballoztam. – A VeszprÊmi SE legszebb NB I-es gólja is a nevÊhez fŹződik, amelyet egy Videoton elleni 4:4-es mÊrkőzÊsen lőtt a bal felső sarokba úgy 30 mÊterről. – Szerettem tåvolról kapura lőni. TÜbb gólt is szereztem a bßntetőterßleten kívßlről. Összesen nyolcszor talåltam be az Êlvonalbeli csapatok kapujåba. – Sorolja el minden idők legjobb veszprÊmi csapatåt, amelyben futballozott!

– Palla a kapuban, a vÊdelem jobbról: Bognår, Baranyi, Csik, SzÊcsi, a kÜzÊppålyån: Csomai, Onhausz, Kelemen, a csatårsor: Rugovics, Gåspår Ês Horvåth Låszló, a „Bika�.

– Mikor dÜntÜtte el, hogy edzőskÜdni fog? – Nem gondoltam volna, valaha edző leszek. Amikor Rugovics Vendel elkezdte felÊpíteni VeszprÊmben az utånpótlås-nevelő klubot, hívott dolgozni. Vendellel mindig jó viszonyban voltam, az Üsszetartåsokon meg az edzőtåborokban szobatårsak voltunk. – Mi kell a leginkåbb ahhoz, hogy valaki eredmÊnyesen foglalkozzon a gyerekekkel? – Tßrelem. – Szeretne dolgozni felnőttekkel? – Nem, soha nem vonzott, hogy felnőtt csapat edzője legyek. Az egy mås vilåg, szívesebben foglalkozom a gyerekekkel. KÜszÜnÜm a szßlőknek, hogy rånk bízzåk a gyerekeiket, az óvodåknak Ês az iskolåknak a munkånkhoz nyújtott Fotó: Zwicker segítsÊget, az ÜnkormånyKelemen Miklós jåtÊkoskÊnt Ês zatnak pedig azt a tåmogaedzőkÊnt 33 Êve szolgålja tåst, ami nÊlkßl nem lÊtezhetDarcsi istvån VeszprÊm labdarúgåsåt nÊnk.

 

  

 MĂĄjus 18-20.

  

  

 Måjus 26.   SoÉlmbÊnry-iÊsJKóalasnkdpaark Kislőd

www.bakonyikalandpark.hu | www.facebook.com/sobri.kalandpark

08093008

 


melléklet

20

veszprémi nap 2013. május 17.

utazás-szabadidő

2007 óta NEM A ZÖLDHÁZBAN! ................... 86 900 Ft-tól! Számítógépek szakszervize már 19 éve!

08091872

Új ASUS 15” notebookok

www.mencomp.hu „VKSZ” VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

MÉLYGARÁZS Veszprém, Szeglethy u. 1. Tel.: 88/411-153 Nyitva: H–V: 0–24-ig Pénztár: H–P: 8–17.30 Szo: 8–12, Vas.: zárva

Parkolás õrzött, zárt helyen egész évben, a hét minden napján

Áfa

Bérletár (bruttó)

Havi 24 órás

11 811 Ft

3189 Ft

15 000 Ft

Havi nappali

7874 Ft

2126 Ft

10 000 Ft

Havi éjszakai

3937 Ft

1063 Ft

5000 Ft

Parkolójegy ára

79 Ft

21 Ft

100 Ft / minden megkezdett fél óra

08092869

SZEMÉLyGÉPKOcSI ÁRAK Bérlettípusok Bérletár (nettó)

Az árak 27 % áfával növeltek.

Foglalja le nyaralását irodánkban: ZAKYNTHOS autóbusszal, .900 Ft-tól 32 veszprémi indulással: .900 Ft-tól ZAKYNTHOS repülővel: 54 rulékos költségek +já

ink: Egyéb ajánlata , Spanyolország, m, Tunézia, Görögország Törökország, Egyipto szág Olaszország, Horvátor

szos ajánlataink 1 napos belföldi autóbu

Exclusive Tours

WESTERN UNION

ly pontjára u. 6. – pénzátutalás a világ bárme 820 0 Veszprém, Kossuth Tel.: 06/88/583-013 s.hu veszprem1@exclusivetour R-0830 felünk, utazzon velünk!

VaLUTaVáLTáS

Legyen ügy

08092867

5.490Ft veszprémi indulással: ány, a borok városa 4.790Ft 2013. 06. 29. Pécs és Vill e ndr nte Sze és Palota játékok 2013. 07. 13. Visegrádi cs ren cseppkőbarlang és Sze 6.990Ft 2013. 08. 25. aggteleki ál ban! ánk Csokoládé Fesztiv irod ainkat autóbuszos kirándulás Keresse egyéb 1–3 napos

Zakynthos, az álmok szigete – Zakynthos a Ión-tenger harmadik legnagyobb s egyik legszebb szigete. Kristálytiszta víz és lassan mélyülő tengerpart jellemzi, így a kisgyermekes családoknak is megfelelő nyaralóhely lehet – mondja Omász Katalin, az Exclusive Tours utazási iroda értékesítési vezetője. A sziget bővelkedik látnivalókban, ezek közül is a legnagyobb népszerűségnek a Navagio-öböl örvend, ahol egy régi hajóroncs található, hajókirándulás keretében fürdőzhetnek is itt a kalandvágyó turisták. A sziget másik különlegessége a caretta caretta, vagy más néven álcserepes teknős. A Zakynthos szimbólumának is tartott állatfaj a sziget déli oldalán rakja le tojásait, és szervezett hajókirándulás so-

rán teknőslesen vehetnek ban értékesít szálláshelyeket. részt vendégeink, akik, ha sze- Laganas üdülőhely sétálóutrencséjük van, több példányt cája bővelkedik szórakozóhelyekben, üzletekben, tavernákban. Így a nyaralóknak minden este lehetőségük van más és más helyi, jellegzetes ételt megkóstolni – emelte ki Omász Katalin, aki azt is hozzátette, az Exclusive Tours májustól októberig egyhetes, autóbuszos és repülős utazásokat is értékesít a szigetre. Végezetül az értékesítési vezető hozzátette, irodájuk széles választékban kínál kül- és belföldi ajánlatokat a nyaralni vágyóknak. Az utazási irodában valutaváltás, és Western Union szolgáltatás is várja ügyfeleiket. is megcsodálhatnak a tenger– Válassza idei évben nyaraben. lása színhelyéül Zakynthost. − Irodánk két helyszínen, Kali Diahopes! – Jó nyara(X) Laganasban és Agios Sostis- lást!

Fűben-fában magyarság Éljük újra magyarságunkat! – talán ez lehetne a mottója a Belvárosi üzletházban található Tika népművészeti bolt új kezdeményezésének. − A programsorozat célja, hogy az emberekkel megis-

mertessük gyökereiket – mondta el kérdésünkre Solymosiné Hajnal Tímea. Minden hétvégén tervezünk egy találkozót, amelyen többek között népi gyógymódokkal, ősi magyar tornával, kézműves-foglalkozásokkal várjuk

az érdeklődőket – tette hozzá a főszervező. A programsorozat első találkozójára május 18-án és 19-én kerül sor. Május 25-én ugyanitt fellép a Hangadók zenekar. További információ: www. facebook.com/tika.uzlet (X) 08092896

„VKSZ” VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Online ügyfélkapus parkolási pótdíjbefizetések

„Színes Örökség” A Völgyikút ház kertjében

Az ügyfélkapu lehetőséget biztosít az ügyfelek számára parkolási vétségeik körülményeinek megtekintésére, valamint pótdíjtartozásuk rendezésére a vkszrt.hu honlap parkolási üzem felületén belül, az ügyfélkapu fül alatti következő linken: www.ugyfelkapu.mininform.hu/veszprem

2. a fizetési folyamat indítása Az online befizetés csak a peresítési eljárás kezdetéig lehetséges, valamint csak a követeléssel megegyező befizetésre nyílik lehetőség. Ezt követően – fizetési meghagyás vagy a végrehajtás esetekben – tájékoztatás kérésére fel kell keresni az ügyfélszolgálatot. A befizetést a pótdíj összege mellett kihelyezett „Fizetés” funkciógomb segítségével tudja kezdeményezni. Természete-

sen az interneten keresztül történő fizetéshez további fizetési feltételek elfogadására van szükség. Ezek után a bank oldalára való továbblépéshez az erre kijelölt funkciógomb használata szükséges. Ennek használata után az ügyfélkapu oldal átirányítja az ügyfelet a bank oldalára, amit üzenettel is jelez. Internetes fizetéshez a banki oldalon az ügyfélnek meg kell adnia a bank által kért azonosító adatokat, és azokat továbbítja a bank felé. Ha a befizetendő összeg eltér a követeléstől, azt a banki rendszer viszszautasítja. Sikeres tranzakció esetén az ügyfél számlakérési igényét is jelezheti az ügyfélkapu oldalon. Ebben az esetben további adatok megadására van szükség. Lehetőség van a készítendő számla postacímre történő megküldésére is, ennek feltétele a levelezési adatok kitöltése. Amennyiben sikeres volt a befizetés, úgy a parkolási vétség jellemzői között a pótdíj öszszegénél 0 Ft, míg az eset állapotánál Befizetve felirat jelenik meg.

KörnyezetünK szolgálatában! Kérdezzen tőlünk Ön is! vkszrt@vkszrt.hu

Május 18., 10 órától Pünkösdi hagyományok Kézműves foglalkozás: Repülő similabda Portré­ rajzolás 10.30-tól „Kis Bakony” táncegyüttes 13.30-tól drótszekérkészítés, csokoládéöntés, ízesítés Kovács Lajos: 3,1,2 a Meridián torna Május 19., 10 órától Kovács Lajos: 3,1,2 a Meridián torna Kézműves foglalkozás: Koszorúfonás és lovacska­ készítés 14 órától szalvétatechnika a gyakorlatban Előadás: Gyógynövények a környezetünkben. Kovács Lajos: Chi Kung Május 25., 10 órától Átmozgató torna

Kézműves foglalkozás: Bőrapróságok készítése • Zsinórcsipke­bemutató • Újrahasznosított csodák • Csokoládékészítés Előadás: Amit az ehető gombákról tudni lehet és tudni illik „Hangadók” zenekar koncertje Május 26., 10 órától Kézműves foglalkozás: Nemezelés • Gipszöntés, színezés Átmozgató torna Tanuljunk rovásírást! A hímzés világa 14 órától: Gyermek néptánc 16 órától: Malom táncház a Kőris zenekarral

A rendezvényeken való részvétel INGYENES!

08092870

1. Parkolási vétség jellemzőinek megtekintése Az ügyfélkapu használatához a gépjármű szélvédőjére kihelyezett fizetési felszólításon vagy a postai úton érkezett felszólító nyomtatványon található azonosító (7 számjegy), illetve a gépjármű forgalmi rendszámának megadása szükséges. A Belépés gomb megnyomása után az ügyfélkapu felhasználási feltételeinek elfogadása szükséges a parkolási vétség részletes körülményeinek, bizonyítékainak megtekintéséhez.

Magyar néphagyományokra épülő rendezvénysorozat

TIKA www.facebook.com/tika.üzlet

Belvárosi Üzletház 1. emelet. 06-20-7757-364


POSTALÁDÁNKBÓL

TUI Utazási Központ

World of TUI teljes kínálata magyar, osztrák és német indulással a www.tuiveszprem.hu honlapunkon online megtekinthető és foglalható.

8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. (a második kapualjban) T./F.: 06(88)408-183 06(30)288-5225

Veszprém, Ady Endre u. 7/B 2. em. Levendula üzletház. Telefon: 88-427-789, fax: 88-404-085 Nyitva tartás: h–p.: 8.30–17.00

Június 29., 9 900 Ft/fő

Nyilv. tart. sz.: 00119/1992/1999

Erdély gazdag programokkal

Június 12–16., 5/4, veszprémi indulással, motel, fp.

60 000 Ft/fő

kirándulás a plitvicEi tavakhoz görögország

olimposzi riviéra 12 nap/9 éjszaka, 28 800 Ft/főtől,

páros akció -15%

SZOLIRIADÓ! mondóversenyen. Itt több külföldön élő lengyel anyanyelvű társuk mellett ők is lengyelül mondták a költeményeket. Aztán megismer-

kedtek Tarnów városával is, ahol Petőfi szobrát és Bem apó sírját is felkeresték, a hazaút pedig a Tátra hegycsúMátyus csai közt vezetett.

Forró csövek – hűsítő árak

Veszprém, Kossuth u. 21.

Fekvő szoli – 60 Ft-os percdíj

Tel.: +36(30)40-60-150

Mélybarna szín biztonságos szoláriumozással.

(Lordok háza, parkoló felől)

K éK G yémánt

Surányi József fotóiból nyílt kiállítás nemrég a gyulafirátóti Művelődési Házban.

Nem hallotta? már a szomszédja is ezt issza! Kék Gyémánt, több mint ásványvíz

08092902

- enyhén lúgos hatású - forralás nélkül fogyaszthatják kisbabák is - literenként 31 mg metakovasavat tartalmaz - elősegíti a haj, a köröm és a bőr megújulását

Fotó: László

Surányi József fotói május 31-ig láthatók a rátóti művelődési házban tívjén át bepillantást kapunk szubjektív belső világába. A kiállítás, amelyet Galambos Anna nyitott meg a közeli napokban, május 31-ig látható a gyulafirátóti műveLászLó lődési házban.

Az értékes ásványvizet 19 literes ballonokban forgalmazzuk, Veszprémben és vonzáskörzetében InGyEnESEn házhoz szállítjuk!

érdEKlődjön moSt!

06-88/411-067 e-mail:egeszsegviz@gmail.com

DIVAT – MINŐSÉG – KORREKT ÁRAK Veszprém, Szeglethy u. 1. • Telefon: 88/402–241 Nyitva: h–p.: 8–18, szo.: 9–13

www.belvarosiuzlethaz.hu

Gyermeknap • Ezüsthíd ékszer – ballagásra, elsőáldozásra ezüst és arany ékszerek nagy választékban • Bea Műterme – generációk fényképezése • DÉK – akció május 31-ig minden termékre 25% kedvezmény • Belvárosi ajándék és Feng shui üzlet – óriási akció! Egyiptomi szobrok és lámpák kedvező áron, életmód-analízis az üzletben! • Könyvesbolt – ifjúsági regények, meséskönyvek, foglalkoztatók nagy választékban

eGészséG – szabadidő – sTÍLUs • Baraka – indiai ruhák 20–30% kedvezménnyel • Padma ház – nők nőkről kineziológiai beszélgetések május 25-től • Harmónia Reformház – folyamatosan bővülő óriási árukészlet, törzsvásárlói kedvezmények • Fitness Pont – „Edzeni megfelelő táplálkozás nélkül olyan, mint locsolni a termőföldet, amibe nem vetettük el a magokat. Semmi nem fog történni” Scitec Nutrition • Pi Centrum – friss Pi víz, az élet vize • Metodic Központ – várjuk Metodic előadásra június 1-jén, szombaton 10 órakor • Gyopár Sport & Tour – nyári üdülési ajánlatok családoknak nagy kedvezménnyel

• Gyógyászati bolt – megérkeztek a tavaszi-nyári cipők, szandálok • Hallókészülék szaküzlet – minőségi fül mögötti és „rejtett” digitális és analóg készülékek kedvező áron • Heavy Tools – minden Poppy bikini 5 990 Ft • Gyógygomba szaküzlet – tavaszi egészségötletek • Kincskereső – a nyári kollekció már az üzletben • Hatvári Zoltán órás – Astron zsebórák nagy választékban • ProfeSszőr – ultrahangos zsírbontás, 3 alkalom 50% kedvezmény

• Stílus – akár 50% kedvezmény egyes termékekre • Black & White – alkalmi ruhák nagy választékban • Profi Copy – fénymásolás 9 Ft/oldal, diplomakötés másnapra • Digital Express – fotó, videó, gyorsnyomda • Bíborcsiga függönyszalon – www.biborcsiga.hu • Tika – egész napos rendezvénysorozat a Völgyikút ház kertjében, május 18–19-én és 25–26-án • Tomilan számítástechnika – laptopok, tabletek nagy választékban

08092903

rátóton, s mindössze két éve foglalkozik komolyabban fotózással, de az élet pillanatait, mindennapjait megörőkítő képein megfogja a nézőt őszintesége, s kellő technikai tudása révén a fényképezőgép objek-

BELVÁROSI Gyermeknapi ajánlatok és tavaszi ÜZLETHÁZ megújulás a Belvárosi Üzletházban Kövessen minket a facebookon is!

08092901

Fotó: Dózsa iskola

Falusi életképek Gyulafirátóton

A békés hangulatot, nyugalmat és harmóniát sugárzó képek egy olyan kiegyensúlyozott élet utáni vágyról mesélnek, amely a természet, a hagyományos építészeti környezet és az ebben helyét meglelő emberi közösség összhangjában lelhető fel. A Művelődési Ház kiemelt feladatának tekinti a helyi hagyományok őrzését, ápolását, s ebbe a törekvésébe illik ez a kiállítás, s illik az a szemlélet, amely a fotók megszületését inspirálta.Surányi József 1990-től él Gyulafi-

08092876

A Dózsa iskola lengyel olimpikonokról elnevezett testvérintézményében vettek részt szavalóversenyen a Dózsa és a Szilágyi iskola tanulói a közelmúltban. Minderről három diák, Gáncs Flóra, Mecséri Kata és Szalai Benjámin írt levelet lapunknak. Mint írták, a költészet napján kezdődött utazáson ellátogattak Kassára is, ahol a Szent Erzsébet székesegyházban található II. Rákóczi Ferenc és édesanyja, Zrínyi Ilona sírját is megnézhették. Aztán Krakkóba, Lengyelország korábbi fővárosába vezetett útjuk, majd Tarnów-ban részt vettek a 15. nemzetközi vers-

ANETT TOURS UTAZÁSI IRODA AJÁNLATAIBÓL

Euro Contour Utazási Iroda

Szavalóverseny Lengyelországban

21

08092898

2013. május 17.

Engedélyszám: R 1365

melléklet

veszprémi nap


melléklet

22

veszprémi nap 2013. május 17.

Szivárvány Baba és Gyermek Bizományi üzlet Bébitől a kamaszkorig

30/226-7014 www.fulbelovesveszprem.hu/

08092997

az Önök otthonában, modern, steril eszközökkel!

Öskü, Fő út 24/B Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8.30–11.30-ig; 14.00–17.00-ig szombat: 8.30–12.00-ig Érdeklődni: 20/213-0470

MiNdeNkit sok szeretettel váruNk FolyaMatosaN Bővülő kÉszletüNkkel!

08092789

Újszülött kortól

babaszépségverseny

Kedves olvasóink!

Bácsi Bozsik Korina

Bajor Lili Jázmin

Benes Zorka

Balogh Natália

A meghirdetett babaszépségverseny pályázatunkra rengeteg kép érkezett, amelyekből a legszebb ötven felvételt terjedelmi korlátok miatt két lapszámunkban közöljük le május 17-ei és 24-ei számainkban. Az összes beküldött fénykép látható azonban a Facebook-oldalunkon, és ott zajlik a szavazás is május 29-ig. A nyerteseket a május 31-ei számban mutatjuk be, míg a nyeremények átadásáról készült fényképes riportot a június 7-ei számunkban láthatják!

NyereméNyek:

Buzás Áron

Bodri Sophia Dia

Czégény Luca Anna

1. helyezett – Fantázia Fotóstúdió műtermi gyermekfotózása + 1 db 20 alkalmas Flabélos-bérlet a Flabélos Shake Centrumtól 2. helyezett – Veszprémi állatkert családi belépője + 1 db 20 alkalmas Flabélos-bérlet a Flabélos Shake Centrumtól 3. helyezett – Rummelné Szemes Marianna Bababörze-szervező ajándék pelenkatortája + 1 db 5 alkalmas Flabélos-bérlet a Flabélos Shake Centrumtól

Csere Botond

Csapó Zselyke Zsanett Cseh Balázs

különdíj – Egy gyermekóra az Abakosz óraszaküzlet felajánlásával + csecsemő fülbelövés Zachovai Adrienne füllyukasztó közreműködésével

Csíkos Fanni

Dublecz Kata Sára

Fekete Anna

08092948

Farkas Barnabás

Fekete Márton

GyermeKétKeztetés A neVelés része

Gyulai Jázmin Gulyás Lili

Gertner Noel

Tanítsuk a gyerekeket az étkezés szabályaira, ismertessük meg a magyar ételeket, hívjuk fel a figyelmet sra. az egészséges táplálkozá

Hajtó Flóra

Ijfú Nóra Hőgye Hanza

CSERHÁT KFT.

GyermeKnAp 2013. május 26.

Vesz prém, Ko s s ut h u. 6 , félem elet

08092947

Cserhát Kft és Partnerei

Járfás Norina Szófia

Kanyár Boglárka

Kemény Patrik

Koczka Zília


mellĂŠklet

veszprĂŠmi nap 2013. mĂĄjus 17.

Cholnoky-vĂĄros

Buderus tavaszi akció – 2013

KondenzĂĄciĂłs kazĂĄnok mĂĄr 228 900 Ft-tĂłl! (GB 012-25K)

azt a súlyt, ami a måsodik hely megszerzÊsÊhez volt elegendő. Csatåri Jånost azonnal meg kellett volna mŹteni, åm ez a mai

napig nem tÜrtÊnt meg. A kivåló sportember kålvåriåjåról egy kÊsőbbi lapszåmunkban bővebDarcsi ben olvashatnak.

Buderus VeszprĂŠm mĂĄrkabolt: 8200 VeszprĂŠm, AlmĂĄdi Ăşt 19. Telefon/fax: +36-88 782-972 E-mail: veszprem@unittrade.hu

Buderus

08092868

CsatĂĄri JĂĄnos nem vĂŠgezheti a megszokott konditermi munkĂĄt

KlĂ­mĂĄt keres?

Felhívjuk VeszprÊm våros terßletÊn ÊpítÊsi tevÊkenysÊget folytatók figyelmÊt, hogy 2013. åprilis elsejÊtől új Ünkormånyzati rendeletek lÊptek Êletbe. Az új telepßlÊskÊpi eljåråsok Êrintik mind az ÊpítÊsi engedÊlyhez kÜtÜtt, mind pedig az engedÊly nÊlkßli ÊpítÊsi tevÊkenysÊgeket (pl. kerítÊs, klíma, reklåm) is. KÊrjßk az Êpíttetőket, tervezőket, hogy tåjÊkozódjanak az új eljåråsokkal kapcsolatos teendőkről a www.veszprem. hu honlapon vagy telefonon a Polgårmesteri Hivatal FőÊpítÊszi Önålló Csoportnål (8200 VeszprÊm, Óvåros tÊr 9., telefon: +36 88/549266; +36 88/549 -261).

HĂ­vjon, segĂ­tĂźnk!

Fulltech

Itt a meleg, egyre tÜbbekben merßl fel az igÊny otthonuk komfortfokozatånak nÜvelÊsÊre, amelynek egyik eszkÜze klímaberendezÊs telepítÊse. Mielőtt azonban våsårlåsra adnånk fejßnket, feltÊtlenßl kÊrjßk szakember segítsÊgÊt, hívja fel figyelmßnket a veszprÊmi szÊkhelyŹ Fulltech Kft. cÊgvezetője. Buderus

Flabelos

SzĂŠpsĂŠgstudio

VeszprĂŠm, CsiMeliu.llag20.nda u. 20. RĂłzsa-Mezei VeszprĂŠm, Csillag RĂłzsa-Mezei nda ( a Penny mĂśgĂśtt) ( aFodrĂĄsz PennyMeli mĂśgĂśtt) 06 70/FodrĂĄsz 457-24-03 06 70/ 457-24-03 RĂłzsa-Mezei Melinda

Mi is a flabÊlos? kinek kínåljuk? csak tíz perc edzÊs • åtÜltÜzÊst nem igÊnyel • erősíti az immunrendszert • megtåmadja a cellulitist • gyors kalóriaÊgetÊs • feszesebbÊ vålik a test •

HatvĂĄri ZoltĂĄnnĂŠ FodrĂĄsz ( Mary ) HatvĂĄri06ZoltĂĄnnĂŠ 70/FodrĂĄsz 457-24-03( Mary ) 06 20/FodrĂĄsz 421-79-09 06 20/ 421-79-09 HatvĂĄri ZoltĂĄnnĂŠ ( Mary )

• fogyni vågyóknak • sportolóknak • stressz ellen • fizikai munkåt vÊgzőknek • ßlőmunkåt vÊgzőknek • idősebb korosztålynak

Havi korlĂĄtlan HasznĂĄlat 9900 Ft-ĂŠrt napi 20 percben.

Stumpfhauser-Nagy FodrĂĄsz MĂĄria Stumpfhauser-Nagy Kozmeti kus MĂĄria 06 20/ 421-79-09

a bÊrleteket akår 2 fő is hasznålhatja.

kus 06 Kozmeti 20/ 25-65-753 06 20/ 25-65-753 Stumpfhauser-Nagy MĂĄria

BejelentkezÊs: 06 30 579 7888 VeszprÊm, Cholnoky Jenő u.11/B. www.facebook.com/FlabelosFitness

Ha mår megteremtettßk a jó klímåt otthonunkban, vÊgßl, de nem utolsósorban ne feledkezzßnk meg arról sem, hogy berendezÊsßnk egy mechanikus szerkezet, motor hajtja, mozgó alkatrÊszei vannak, az åtåramló levegőtől szennyeződik. Ahogy az autójåt is el kell vinnie szakszervizbe bizonyos időkÜzÜnkÊnt, úgy a klímaberendezÊs tartós Ês ßzembiztos, egÊszsÊgkårosító hatås nÊlkßli mŹkÜdÊsÊt is csak a rendszeres karbantartås biztosíthatja. Az optimålis klímamegoldås megtalålåsåhoz kívånunk minden esetben segítsÊget nyújtani sokÊves tapasztalatunkkal Ês kÊpzett kollÊgåinkkal. (X)

VeszprÊm, Muskåtli u. 8. • 88/422-633 www.fulltech.hu • info@fulltech.hu 08092945

 !

az első alkalom ingyenes 1 alkalom: 600 Ft (10 perc) 10 alkalmas bÊrlet 4500 Ft (10x10) 20 alkalmas bÊrlet 7990 Ft (20x10)

ElőszÜr is fogalmazzuk meg våsårlói igÊnyeinket. HŹvÜset szeretnÊnk, de mennyire? Mi az, amit az Êv minden napjån låtni szeretnÊnk lakåsunk falån? Hangja is lesz, de mekkora? NÜvekedni fog a villanyszåmlånk, de mennyivel? Ezekre az egyszerŹnek tŹnő kÊrdÊsekre csak kÊpzett, gyakorlattal rendelkező szakemberektől kaphatunk vålaszt. Egy rosszul kivålasztott Ês elhelyezett berendezÊs tÜbb bosszúsågot okozhat, mint gondolnånk. Napi munkånk sorån låtjuk, hogy milyen fÊlinformåciók alapjån milyen negyedmegoldåsok szßletnek annyi pÊnzÊrt, amennyiből akår jól is meg lehetett volna oldani az adott feladatot.

08092952

SzĂŠpsĂŠgstĂşdiĂł SzĂŠpsĂŠgstĂşdiĂł VeszprĂŠm, CsiCsilllaglag u.u. 20.20. VeszprĂŠm, SzĂŠpsĂŠgstĂşdiĂł ( a Penny mĂśgĂśtt) SzĂŠpsĂŠgstĂşdiĂł ( a Penny mĂśgĂśtt)

ManikĹąr PedikĹąr MĹąkĂśrĂśm 06 30/29-39-223

Tovåbbi akciós ajånlataink: – FatßzelÊsŹ kazånok – Radiåtorok – Napkollektoros Ês napelemes rendszerek A jó szolgåltatås ÊrtÊket teremt!

FotĂł:ArchĂ­v

TĂĄjĂŠkoztatĂĄs

CsermĂĄk KozmetikJudi us t t ManikCsermĂĄk kĹąrJudiMĹąkĂśrĂśm 06Ĺąr 20/Pedi25-65-753 ManikĹąr06 30/29-39-223 PedikĹąr MĹąkĂśrĂśm 06 30/29-39-223 CsermĂĄk Judit

Élvezze most a minősÊg hasznåt! (2013.04.08–06.28.) KßlÜnÜsen kedvező åron juthat prÊmium minősÊgŹ Buderus fŹtÊsi rendszerekhez. IgÊny szerint kivitelezÊssel is ållunk rendelkezÊsÊre, legyen az egyszerŹ kazåncsere, -felújitås vagy akår komplett ÊpítkezÊs.

KÊt arany- Ês egy ezßstÊrem IsmÊt kitettek magukÊrt a Cholnoky Sport Ês Szabadidő Egyesßlet fekvenyomói. A lakótelepen talålható Total Fitness konditeremben kÊszßlő sportolók megmÊrettettÊk magukat a VÊsztőn megrendezÊsre kerßlt magyar bajnoksågon. Szukop Dåvid Ês Tkålics Istvån kategóriåjåban aranyÊrmet szerzett, míg az Európa- Ês vilågbajnok Csatåri Jånosnak ezúttal be kellett Êrni az ezßsttel. Ez is hősies teljesítmÊny volt az 56 Êves sportembertől, hiszen a bemelegítÊskor elszenvedett súlyos sÊrßlÊst kÜvetően is kÊpes volt kinyomni

23


aprĂłhirdetĂŠsek

24

veszprĂŠmi nap 2013. mĂĄjus 17.

Szol­gål­ta­tói ka­ta­l­ógus Tol­l­tisztítås

KovĂĄcs Szabolcs hĂĄztartĂĄsigĂŠp-szerelĂľ

Tolltisz­tí­tås, pår­na- Ês paplankÊsz­í­tÊs

08092878

06-20-499-9676

8200 VeszprĂŠm, TĂźzĂŠr u. 73.

08092879

AKKUMULĂ TOR

- MosĂłgĂŠp - LĂŠgkondicionĂĄlĂł - HĂťtĂľ - MikrosĂźtĂľ - Bojler - PorszĂ­vĂł Tel.: 06/30/947-6238

KĂŠpkeretezĂŠs

a Zene-ZĂłn sban VD shop a belvĂĄro

tĂĄsĂĄval)

(måjus 17 – 31-ig, a bón felmuta

u. 10/A VeszprĂŠm, Kossuth L. ĂĄz, az aluljĂĄrĂłnĂĄl)

Tel.: 88/406-593

VeszprÊm Endrődi lakótelepen fÜldszinti felújított, egyedi fŹtÊses garzonlakås eladó. Irånyår: 5,8 millió Ft.

ĂœVEGES

Bakony Glas Kft.

SÉD-GLASS Bt. Gyors kiszolgålås, nagy ßvegvålasztÊk

hþszigetelt ßveg rÜ­vid ha­tåridþvel

Tel.: 88/444-811, 06(30)947-3867 www.seduveg.hu, info@seduveg.hu

  

à R CD -K DiS ZK oN T ezmÊnnyel! Minden CD 10–50% kedv

Ăœveges

VeszprĂŠm, Ă llvĂĄny u. 9. (PĂĄpai u. 49.)

 

pa­ra­mÊterek: K 1.1, K 1.4

síkßveg, drótßveg, katedrålßvegek, tßkÜr kis Ês na­gy tÊtelben. MÊretre sza­bås a­zonna­l is! Veszp­rÊm-Kådårta, Gyþri u. 8.

Tel.: 88/583-490, 30/6325-545. Fax: 88/458-457 EplĂŠnyben 65 m2-es 2 szobĂĄs felĂşjĂ­tott tornĂĄcos paraszthĂĄz eladĂł. IrĂĄnyĂĄr: 11,9 milliĂł Ft       

(Kinizsi Ăœzleth

08092937

Ă R ZU HA NĂ S!oN!

 08092899

Az egyetlen CD–D

30/9595-482, 88/412-143

08092905

CD/DVD

Veszp­rÊm, ErdÊsz u. 8/1. Tel.: 88/329-297

Zà RSZERELÉS

BIZTONSĂ GI ZĂ RAK, HEVEDERZĂ R, HĂ ZTARTĂ SI JAVĂ?TĂ SOK BIZTONSĂ GI RĂ CSOK

08092946

non-stop

Zårja­vítås 08091363

Håzta­rtåsigÊp-szerviz

08092599

Akkumul­åtor

Hirdesse meg Ă–n is vĂĄllalkozĂĄsĂĄt, szolgĂĄltatĂĄsĂĄt! CsalĂĄdi hĂĄz

www.nivoingatlan.hu 88/405-835

5DQGL]]RQOLQH

08092907

08092897

Csalådi håzak a Belvåros Ês a Cholnoky lakótelep kÜzÜtti kertvårosban eladók. Egyszintes, 3 szobås, új nyílåszårókkal, hőszigetelve, Ês 2 lakószintes, nagy telekkel, új nyílåszårókkal. CserÊbe tårsashåzi lakås kis kerttel beszåmítható. Tel: 30/913-54-18, 70/379-52-21, 88/328-281 VeszprÊmben, Egyetem kÜzeli, felújított sorhåzrÊsz eladó, kÜzeli I.em-i csere Êrdekel. 30-201-7036 Szentkirålyszabadjån 2 lakåsos, teljesen felújított csalådi håz nagy telekkel åron alul eladó. 30322-9272 Jåsd kÜzpontjåban 3 szobås, 2 fßrdőszobås parkosított kúria eladó. Irånyår: 14,9 M Ft Érdeklődni: 0630-2461-664 Balaton-kÜzeli Mårkón új 140 nm (Ês 21 nm garåzs) alapterßletŹ nÊgyszobås, energiatakarÊkos, nyaralónak is megfelelő csalådi håz rendezett 1250 nm telken eladó Irånyår: 24,9 M Tel: 06-205873930, 06-20-4727062 LitÊren új csalådi håz eladó. VeszprÊmi sorhåz vagy csalådi håz csere Êrdekel. Tel: 30-469-0898

VeszprÊm Halle utcåban 8. emeleti 2 szoba + Êtkezős felújított lakås eladó. Irånyår: 5,5 millió Ft

VeszprĂŠm VĂŠcsey utcĂĄban 1. emeleti 32 m2-es 1 szobĂĄs, egyedi fĹątĂŠses, erkĂŠlyes kis rezsijĹą lakĂĄs eladĂł. A lakĂĄs K fekvĂŠsĹą, zĂĄrt parkolĂłval rendelkezik. IrĂĄnyĂĄr: 7,69 milliĂł Ft

06(70)427-9147

ElcserĂŠlem agĂĄrdi hĂĄzam veszprĂŠmi tĂŠglalakĂĄsra vagy eladom. 302756-177

EplĂŠnyben 2004-ben ĂŠpĂźlt apartman gyĂśnyĂśrĹą kĂśrnyezetben eladĂł. 88/569-870

08092954

TĂśbb ezer WiUVNHUHVĘDPHJ\pEĘO

08092966

TALĂ LD MEG A TĂ RSAD!


ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY. Rajki Tamás üzemmérnök. Tel: 06-30-283-9898, www.rajkitamas.hu

Felsőörsön sürgősen eladó 1500 m2-es panorámás telek házzal, pincével, gyümölcsössel, szőlővel, fúrt kúttal. Iá: 12,9 M Ft Tel.: 20/822-9004

08092959

Balatonfüreden a fehér templomnál 2 szobás 43 nm-es családiházrész 170 nm-es telken eladó. 0670-320-1196 Borzaváron a Bakony szívében 2 szoba nappalis 110 nm-es családi ház eladó. Tel: 06-20-964-5687 Cholnokyn déli felújított 100 nm-es szélső sorház garázzsal 21 M-ért eladó. Érd. +36-20-427-0946

Dózsavárosban közös udvarban teljesen felújított különálló családi ház tulajdonostól eladó. 20579-4717 Veszprémben, Nyárfa utcában szélső sorházrész tulajdonostól eladó. Tel: 30-9360-623

Balatonalmádi-Vörösberényben csendes patakparti területen családi ház eladó. Érd: 06-30-4302512 Márkón igényes kivitelezésű, új, alaposan hőszigetelt családi házak önálló telken, extra akciós áron leköthetők. 4+1 szoba, 2 fürdőszoba, egyedileg választható burkolatok, igény esetén napkollektor. Ára nagy garázzsal: 19,9 M Ft. Szocpol igényelhető! www. ingatlanhalozat.com Tel: 20/9696-593 Gyulafirátót központjának csendes mellékutcájában, 1963-ban épült, 3 szobás, központi fűtéses családi ház, 1000 nm telekkel, új ablakokkal, nagy garázzsal, műhellyel eladó, vagy veszprémi 1+3 szobás lakásra + 4 millió Ft-ra cserélhető. www.ingatlanhalozat.com Tel: 20/9696-593 www.ingatlanhalozat.com Komplett ingatlaniroda a neten! Ügyfeleim számára eladó-kiadó ingatlanokat keresek. 08092895 20/9696-593

ha megbízható helyen akarja tudni eladó vagy kiadó ingatlanát A tavaszi ingatlanhely­ zetről Horváth Márton, a Pannon Ingatlaniroda ügyvezetője adott tájékoz­ tatást lapunknak. − Tavasztól eg y kis élénkülés tapasztalható a piacon, többen keresnek kisebb lakást, házat vagy balatoni nyaralót. Ami igazán szembetűnő, hogy számtalan ügyfél áll sor­ ban albérletért – mondta a szakember, aki azt is hoz­ zátette, az ingatlanukat bérbe adók nyugodt szív­ vel fordulhatnak hozzájuk, hiszen előzetes szűrést követően, csak a megbíz­ ható, fizetőképes bérlőket

közvetítik az albérletet kí­ nálók felé. A Pannon Ingatlaniroda a klasszikus szolgáltatá­ sok mellett segítséget nyújt a kedvező, államilag támogatott hitelek és a vissza nem térítendő álla­ mi támogatások igénylésé­ ben is. Horváth Márton újdon­ ságként említette, meg­ újult, informatív honlapju­ kon megfelelő tájékozta­ tást kaphatnak ügyfeleik, ahol online kapcsolatfel­ vételre is lehetőség van a kényelmes ügyintézés ér­ dekében. (X)

Kedvezõ árakkal Mikolasek Pé­ter

költöz­teté­s Bevásárló futárszolgálat

Tel.: 06/70/211-0215 T./fax: 88/410-785

Várpalotán tehermentes hőszigetelt, részben felújított földszinti 74 nm téglalakás eladó É:303739010 Sólyi úton 2 szoba-étkezős lakás eladó. Tel: 88-404-117 Veszprémben a Kádártai úti lakóparkban 1+2 félszobás lakás eladó. Saját parkoló, kis rezsi 204481-563 Veszprémben a Pöltenberg utcában 2007-ben épült 1,5 szobás lakás 62 nm-es kertkapcsolattal eladó. Iá: 12,9 M Tel: 06-70-2733316 Stadion utcában 1. emeleti hőszigetelt egyedi fűtésű téglalakás tulajdonostól eladó. 6,9 M Ft 303382-404 Veszprém Sólyin 68 nm 3. em-i lakás csendes helyen beköltözhetően tulajdonostól eladó. Tel: 30-973-7398 Egyetem u. 3.em-i gyönyörűen felújított 3+2 szobás 98 nm lakás tulajdonostól eladó. 20-282-1494 Veszprém Sólyi u. 1+2 félszobás lakás a 3-on eladó. Erkély nincs. Ár: 8,59 M Tel: 70-9679-823 MM Ingatlaniroda Veszprém Eötvös u. 2. Tel: 70-617-4998 www.mindenmester.hu Keresünk-kinálunk ingatlanokat. Eladó Vilonyai u. 2/B, 1. emeleti 68 nm-es 2+2 szobás lakás. Érd: 0620-9557-228 Veszprém, Csillag utcában 1,5 szobás egyedi gáz cirkófűtésű, klímás téglalakás eladó. Iá: 11,3 M Ft Érd: 30-862-6680 Jutasi úton 3. emeleti másfél szobás D-i fekvésű egyedi fűtésű téglalakás eladó. Érd: 30-268-3389

Egyetem utcában 90 nm-es 4 szobás szép állapotú lakás eladó. Sorházcsere érdekel. 30/4792421 Vp. Laner Gy. u-ban 35 nm-es I. emeleti erkélyes 8 éves Ny-i fekvésű cirkófűtéses téglalakás alkalmi áron 7,5 M Ft-ért eladó. 20-214-9555

Cholnokyn tehermentes 1. emeleti felújított garzon eladó. Érd: 0630-641-2219 Egyedi fűtésű, fiatalos, felújított 1,5 szobás 49 nm-es lakás Veszprémben a Jutasi úton eladó 7,6 M. Tel: 30-760-4408 Vp Újtelepen üresen álló emeleti lakás 67 nm eladó négylakásos házban, kert garázs van. Tul: 209256224 3,5 szobás földszinti lakás Veszprémben a Halle utcában sürgősen eladó. Érd: 06-30-583-4307

Hajmáskéren 3 szobás 64 nm-es fsz-i lakás jó állapotú eladó Ár: 4,2 M Ft 30-331-0502 Veszprém Török Ignác u elején téglaépítésű társasházban 1em 1szobás 32 nm-es lakás egyedi fűtéssel eladó Iá: 6,45 M 30 6318-518 Vp., Csikász I. u-ban 45 nm-es 1+1 félszobás 2 emeleti egyedi fűtéses erkélyes téglalakás eladó. Iá: 7,3 M Ft 20-214-9555

Veszprémben új lakások Végkiárusítása

ajándék redőnnyel vagy parkolóval www.cedruslakopark.hu tel.: 06/20-477-6116

Endrődi ltp-en 2 szobás erkélyes Di fekvésű jó állapotú egyedi fűtéses téglalakás eladó. 20-214-9555 Cholnokyn napkollektoros felújított, erkélyes garzon új ablakokkal, redőnnyel új radiátorral tulajdonostól eladó. Iá: 6,4 M 30-4264450 Újtelepen 91 nm-es felújított I. em-i társasházi lakás tetőtérbeépítéssel eladó. 06-70-946-2898 Veszprémben Egry ltp-en 56 nm-es IV. emeleti másfél szoba étkezős lakás eladó. 06-30-474-8056 Stadion utcában 44 nm-es kis rezsijű, erkélyes, nyugati fekvésű, 4. emeleti lakás eladó. 20/500-4738 Egryn 68 nm 1+3-as I. em-i 8 lakásos lépcsőházban teljesen felújított közművel lakás eladó 70-3395-009 Egyedi fűtésű lakást vagy családi házat vennék Veszprémben saját részemre. Tel: 30-4060-450

Eladó lakások Veszprémben!

Szakértő segítség, ingatlan adás-vételben. Tel: 06-30-218-0000 vagy 06-88-406-888 www.veszpremi-ingatlanok.hu

Veszprém, Halle u. lakás sürgősen eladó másfél szoba hallos. iá: 5,5 M Érd: 30-9019-811 Szépen felújított 1+2 félszobás panellakás a Damjanich utcában eladó. 7,3 M 06-30-335-3926 Endrődin 2 szobás 54 nm, gázkonvektoros földszinti lakás eladó Érd:70-579-3038,17 h után:70295-0958 Energiatanúsítvány rövid határidőre. Tel: 20-220-4702

08092515

energiatanúsítvány RI-Ingatlan Kft. www.ri-ingatlan.hu 06-88-560-562

Veszprémben Madách utcában hőszigetelt 3 szobás tetőtérbeépítéses, pincés, erkélyes, dupla garázsos DNy-i fekvésű kertes téglalakás eladó. Érd: 209261-678 Eladó Jutasi u. 10e, 2 szobás nagyerkélyes 54 nm lakás Ára: 4,8 M Érd. 06-20-9808275 73 nm-es újtelepi felújított szigetelt téglalakás nagy garázzsal, kerttel eladó. 16,5M 70-368-7314 Vp, Lóczy u-ban 70 nm-es szépen karbantartott hőmennyiségmérős, kívülről hőszigetelt, 4. em-i lakás nagyon olcsón sürgősen eladó Iá: 7,5 M 20-214-9555

MISTY Ingatlaniroda www.misty.hu eladó/kiadó ingatlant keres 20/97-80-880

08092875

Veszprém, Pipacs u. 25. • Tel.: 88/329-190, 30/904-2007 • www.mobilugynokseg.hu

Vp. belvárosi 2 szobás lakás igényesen felújítva eladó. Érd: 30-6482602 Új építésű 82 nm 3 szobás társasházi lakás Gyulafirátóton (télikert, nagy fedett terasz, kert) eladó. Ár: 19,9 M Ft +36-70-978-4322 Vp-ben a Haszkovón KNy-i fekvésű, felújított 54 nm-es ápolt lakás tulajdonostól eladó. Érd: 70-5974985 Veszprémben, a Haszkovó úton garzon, azonnal beköltözhetően, tulajdonostól eladó. 30-4628549 Egyetemnél 2,5 szobás 59 nm 3 erkélyes I. em-i cirkófűtéses felújított téglalakás eladó. 20-4110949 Egry városrészben igényes átriumlakás + garázs eladó 06-20-9809617 1+2 feles, 62 nm lakás eladó a Halle utcában. Jó állapot, járólap lamináltpadló. Ár: 6,2 M Ft Tel: 30-4619737 Háromszobás lakás beépített erkéllyel eladó. Érdeklődni: 06-88-401122 Szigetelt házban új nyílászárókkal földszinti erkélyes 44nm-es lakás a Stadion u-ban 6,9M 709440434 A Haszkovón 3,5 szoba + étkezős 76 nm igényesen felújított panorámás lakás decemberi költözéssel tulajdonostól eladó 30-598-6752

Keres ügyfeleinek eladó lakástházat Vp-ben Koczkás Ingatlaniroda 70-311-5649 www. immoveszprem.hu

25

Veszprémben 2 szobás téglalakás a Stadion utcában. Jó állapotú, külön bejáratú szobák, cirkó fűtés, 3. emeleti, 4 szintes házban. Iár: 9 M Ft. 30/362-7214 Keresek Veszprémben 1+1 félszobás vagy 2 szobás egyedi fűtéses téglalakást. Köszönettel várom hívását. 06-20-214-9555 Cholnokyn 68 nm-es 3 szobás, tehermentes társasházrész kis kerttel eladó. Iá: 12,9 M Ft 302393-113 du. Veszprémben igényes minőségű új társasházi lakások gyönyörű kerttel júliusi átadással eladók. A minimális rezsit a legkorszerűbb hőszigetelés és az egyedi kondenzációs kazán biztosítja. 1+1 szobás lakás 17 nm-es erkéllyel 13 M Ft. 1+2 szobás lakás 8,7 nm erkéllyel 16,3 M Ft. 2+1 szobás lakás 12,6 nm erkéllyel 17,3 M Ft. Szocpol igényelhető! www.ingatlanhalozat.com Tel: 20/9696593 Veszprémben a Diófa utcában, bekerített, hőszigetelt házban, 2. emeleti, 68 nm-es, 2,5 szobás, gáz cirkófűtéses, erkélyes, felújítandó lakás, új ablakokkal, garázzsal jóval áron alul eladó. Ára 12 millió Ft. www.ingatlanhalozat.com Tel: 20/9696-593 Belvárosi 1,5 szobás lakások eladók: 4 emeletes házban, 2. emeleti, parkra néző, gyönyörű állapotú, erkélyes lakás 7,9 millió Ft, és a húszemeletesben panorámás felújítandó lakás új ablakokkal, alacsony rezsivel 6,2 millió Ft. www. ingatlanhalozat.com Tel: 20/9696-593

Akciós apróhirdetését feladhatja:

Veszprémi Hirdető Iroda Veszprém, Kossuth u. 6.

08092862

Mobil ingatlaniroda

lakás

Veszprém, Cholnokyn 3 szobás egyedi fűtésű téglalakás eladó. Tel: 30-370-1973

08093014

Gyulafirátóton 3 szobás családi ház 78 nm-es (nem vizes) áron alul 700 nm-es telken eladó. 0670-320-1196

Veszprém Zápor u-ban 130 nm-es sorházi lakás 5 szoba, 2 f.szoba dupla garázs, előkert eladó 705756328 Vp, Bányai J.u-nál 140 nm-es 4+3 félszobás szép állapotú 10 éves láncház nagy telekkel eladó. Iá: 29 M 06-20-214-9555 Veszprém Belvárosban (Diófa u.18.) 160 nm 4 szobás kertes családi ház eladó. Tel: 70/454-7526, 18ó után 88/789-748 www.ingatlan. com/5293296 Veszprém-Gyulafirátóton 2 szintes családi ház nagy telken, akár 2 generáció számára is alkalmas elosztással, önálló bejárat kialakításának lehetőségével, nagyon kedvező (22,5 M irányáron) eladó. Megegyezünk!!!! Tel: 30/913-5418, 70/379-52-21, 88/328-281 Veszprémben a Cholnoky ltp-en, új építésű, befejezés előtt álló ikerházrész. 2 szintes, nappali + 3,5 szobás új ház, burkolatok és belső ajtók nélkül, 1 garázzsal, 309 nm telken, nagy engedménnyel, 26,9 Mft-ért. 30/3627214, www.bastyaingatlan.net

08092941

www.kulcs2000.hu Ingatlaniroda 20-978-4860

www.bastyaingatlan.net

08093015

Bándon 89 nm-es, 2 szobás családi ház összkomfortos 1890 nm-es telken, 47 gyümölcsfával, saját kúttal eladó 10,5 M-ért 88-423993, 20-536-0195 Vp. Gyulafirátóton 106 nm igényesen felújított családi ház csendes utcában tulajdonostól eladó összközmű van. Iá: 14,3 M 702026-730 Devecser központjában 400 nm telken, 2 utcára nyíló összkomfortos, 3 szobás üzlethelyiséggel, melléképülettel, garázzsal és pincével ellátott kertes családi ház eladó. Fűtés: radiátoros gáz és cserépkályha. Tel: 30-9461-686 Veszprémben 6-os sorházban déli szélső tulajdonostól sürgősen eladó. Iá: 17,5 M Érd: 06-70-5445557 Kádártán nagy méretű családi ház, gazdálkodásra, vállalkozásra alkalmas, eladó. Érd: 06-70-5445557

08092880

2013. május 17.

08092887

apróhirdetések

veszprémi nap

(húszemeletes félemeletén) 88/423-639 E-mail: veszpremihirdeto@chello.hu


apróhirdetések

ǢȤǼƞĨŸĶE ǣʊ

Darabolt comb

990 Ft/kg Comb

990 Ft/kg Oldalas

990 Ft/kg

990 Ft/kg

Bakony Hús Mintabolt

Veszprém (Szabadság lakótelep), Ciklámen u. 3.

08092940

ŗɴÞǼɚǼNjǼ ǣʲħ˚ƻʲ˧ʳ˟˟˚ˠ˥ʳ˟˟ʰǢʊŸʲ˧ʳ˟˟˚ˠˡʳ˟˟ʰËwǼ¯ƞʲǣʊȤŘŘƼ ʊĨOÞżÞ_ƞǼNjǼŎʲˡ˟ˠˢʳ˟ˤʳˠ˦˚ˢˠ˚Þ¶ʳ

lakások, házak felújítását, kovácsoltvas és kerti bútorok készítését víz-gáz-központifűtés-szerelést napkollektor- és klímaszerelést

08092935

Keresztes-Szer Kft vállalja:

TUJAVÁSÁR! www.smaragdkerteszet.hu

Smaragd Kertészet Veszprém-Kádárta, Csimorka u. 29. Tel.: 30/20-70-601

Üzlet Veszprém Jutasi úti borozó teljes berendezéssel átadó vagy csak a berendezés eladó. Tel. 06-20230-8674

Belváros közeli 80 nm-es,

3 szobás iroda eladó. Irányár 7 millió Ft. 70/365-3530

Belvárosi üzletházban üzlet kiadó. Tel: 20-916-2888 Veszprémben, ill. Pápán frekventált helyen dohányüzletnek kiválóan alkalmas üzlethelyiségek 55 nm eladó, ill. kiadó. Érd: 06-30715-6136 Veszprém belvárosában cipőbolt berendezéssel, több hónapos fizetési könnyítéssel bérbeadó 06-70-3646514 Veszprémben üzletek rendkívül kedvező fizetési megoldásokkal bérbeadók. 06-70-9408-516 Belvárosi 30 nm üzlethelyiség olcsón kiadó. 06-30-5927-696, 06-88-403-775 Terem-, műfüves-, futballcipők kiárusítása, sportmezgarnitúrákat reklámáron kínálunk. 06-30-5927-696

KERTGONDOZÁS, FûNyíRÁS, bOZóTiRTÁS, paRKGONDOZÁS,

területtisztítás, egyéb kerti munkák. Éves szerzõdéskötés esetén kedvezmény. Tel.: 06(20)260-4450 • www.kert-rend.hu

Trafik dohányüzletnek is alkalmas üzlet Veszprémben frekventált helyen eladó. Irányár: 7 M Ft Érd: 0670-311-3611

albérletet keres Keres ügyfeleinek kiadó házatlakást Koczkás Ingatlaniroda 70 -311-5649 www.immoveszprem.hu Keresek Veszprémben 1-1,5 szobás gázfűtéses olcsó lakást hosszú távra júniustól 30-9064490

Szemüveglencse, amely

FÉNYRE SÖTÉTEDIK, BELTÉRBEN VILÁGOSODIK! Fényre sötétedő lencséhez

29.900 Ft értékű

08092864

!

Ajándék titán keret

Koga+ optiKa

Veszprém, Kossuth u. 7. Sarolta-udvar 88/410-600

ÁrKÁd optiKa

Veszprém, Kossuth u. 1. 88/325-823

08092225

Sövénytuja 175-200 cm. . . . 3.500 Ft Smaragd tuja 125-150 cm . . . 5.000 Ft

08092888

8181 Berhida, Liszt F. u. 15 • Tel.: 30/4477-626 • www.keresztes-szer.hu

Veszprémben lakótelepi 2 szobás, jó kis lelakott lakások 4 M Ft-tól, jobbak 4,5 M Ft-tól eladók. Érd: 30-8585-888 Veszprémben Cholnokyn új, lakóparki 2 szobás, 54 nm alapterületű gázkazán fűtésű nagy-erkélyes lakás eladó. Ir.ár: 13,9 M Ft. 70/3793811 Veszprémben a Csikász utcában 2 szobás 1. emeleti jó állapotú konvektor fűtésű, alacsony rezsijű lakás eladó.Ir.ár: 8,7 M Ft. Megállapodunk! 70/3793811 Veszprémben Cédrus lakóparkban 1. emeleti, 60 nm-es 2 szobás újszerű gázkazán fűtésű erkélyes lakás eladó. Ir.ár: 11,9 M Ft.70-3793811 Veszprémben, a Haszkovó lakótelepen négyemeletes épületben magasföldszinti, parkra néző 85 nm-es, négyszobás, összkomfortos, ápolt, felújított lakás azonnal beköltözhetően 8,9 millió Ft-ért eladó. Beépített szekrények, műanyag nyílászárók és hőmenynyiségmérő van. Érd: 0630/9042007 Vilonyán, 400 nm-es parkosított telken 80 nm-es családi ház (zárt veranda, 2 szoba, nappali), összkomfortos 5,5 millió Ft-ért eladó. Fűtés kandallóval. Nyári konyha, garázs van. Érd: 0630/904-2007 Veszprémben, a Cholnoky lakótelep csendes zöld övezetében (négyemeletes épület), felújított 69 nm-es, erkélyes lakás azonnal költözhetően 9,0 millió Ft-ért eladó. Hőmennyiségmérő van. A házban garázs is vásárolható. Érd: 0630/904-2007 Balatonfűzfőn a Gagarin utcában téglaépületben parkosított környéken 60 nm-es, erkélyes 2 és fél szobás összkomfortos lakás beépített bútorokkal azonnal költözhetően 8,8 millió Ft-ért eladó. A háznak saját kazánja, a lakásnak hőmennyiségmérője és tárolója van. Érd: 0630/904-2007 Zircen, a Bakony alján elhelyezkedő gyógyparkban 3 szintes sorház (3*57 nm) 12 millió Ft-ért eladó. 5 szoba, amerikai konyha, nagy terasz, összkomfort, garázs, kazánház (vegyes tüzelés és gáz) tároló, műhely van. Érd: 0630/9042007

08092856

a Bakony Hús vágóhídi mintaboltjában!

2013. május 17.

08092904

Óriási akciÓ

veszprémi nap

08092956

26


apróhirdetések

állást keres Takarítónői, bejárónői munkát keresek. Erkölcsivel, referenciával és autóval rendelkezem 20-9174193 Idősgondozást, takarítást, mosást, vasalást, bevásárlást vállalok. 0630-482-3253

a szakértő válaszol

Miért válasszon fényre sötétedő lencsét?

− A fényre sötétedő szemüveglencsék a Nap UV­sugarai által képesek alkalmazkodni a fényvi­ szonyokhoz, ezáltal külté­ ren besötétednek, mint egy napszemüveg, belté­ ren pedig, ahol nincs UV­ sugárzás, gyorsan kivilá­ gosodnak – mondja Kovács Benjámin, a Koga+ Optika tulajdonosa. A szakember hozzátette, az új Transitions® Signature szemüveglencsék jobban reagálnak a közvetett és a közvetlen napfényre, mint elődeik, ezáltal sötétebbek lesznek napsütésben, ak­ kor is, ha nem közvetlenül éri a lencsét a fény. Általa a látás élesebb lesz, élén­

kebbek lesznek a színek, de a lencse színárnyalat­ változását egyáltalán nem lehet észrevenni, nem za­ varó. És még egy ok, ami­ ért érdemes ezt a lencsét választani: Ha most vásá­ rol Hoya fényre sötétedő szemüveglencsét a Koga+ Optikában − mint Optic­ net Partnernél − egy közel harmincezer forint értékű titán szemüvegkeretet kap ajándékba. Ha pedig régi keretébe szeretné a lencséjét fényre sötétedőre cseréltetni, úgy a lencse árából adunk 30% kedvezményt! Őrizze meg egészséges látását, válassza a KOGA+ Optikát! (X)

kérdezze Ön is szakértőinket! e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu

Rész­letek a sz­erviz­b­en.

Multinacionális német cég

keres veszprémi irodájába. Hasonló múlt előny, de nem feltétel. Fényképes önéletrajzokat várjuk: horvath.laszlo726@upcmail.hu

08092883

telefonos előszervezőket

Szakácsot veszprémi munkahelyre felveszünk. Tel: +36-70-2651-151 Kútfúráshoz segédmunkást keresünk alkalmankénti munkára Veszprémből. 06-20-322-2067 Alsóörsi büfébe keresünk lángossütésben jártak kollégát fagyislányt szakács kisegítő fiút 704099376 Felszolgálót felveszünk nyári szezonra. Kék Öböl Étterem Balatonfüzfő 06-20-9292-546 Parkfenntartásra férfi és női munkaerőt felveszünk. Tel: 30/20-70601

Műanyag fröccsöntő cég Veszprémbe keres agilis, kreatív

értékesítési asszisztenst

- tárgyalóképes angol nyelvtudással (német nyelvismeret előny) - kiemelkedő kommunikációs képességgel - jó számítógép-ismerettel - rajzolvasási ismerettel (műszaki véna) Feladatok: új és régi vevőkkel kapcsolattartás, projektmenedzsment, ajánlat-előkészítés. Előrelépési lehetőség. Szakmai önéletrajzot a finance@plasticor.hu címre kérünk.

Dinamikusan fejlődő élelmiszeripari nagykereskedés gyakorlott kereskedelmi asszisztenst keres. raktar.veszprem@gmail.com

társkeresés 182/105/55 jólszituált vállalkozó férfi fiatal társnőt keres sms: 30647-2067 Visszahívnálak 38 éves 176 cm 76 kg fiatalos szőkésbarna független férfi 28-38 éves nővel megismerkedne komoly kapcsolatra. Gyerek nem akadály. Tel: 20-490-9052 Elvált hölgy megismerkedne független józan életű 58-65 éves úrral. Telefon:30-264-0297 este 6 ó után 25 éves karcsú, gyermektelen, hosszú hajú lány komoly kapcsolatra keres gyermektelen független fiút. komoly.kapcsolatra@gmail.com 180/80/50-es férfi hölgy társat keres tartós komoly kapcsolatra 40 éves korig. 70-306-5345 32 éves fiatalember vidám, csinos veszprémi csajjal ismerkedne tartós kapcsolat céljából lowe29@ citromail.hu

Harmónia Társközvetítő minden régi és leendő ügyfelet

kortól függetlenül, szeretettel vár! Érd.: 30/281-0881

autó/Motor Honda Civic 4D 1,6, 5 éves ezüstmetál, megkímélt autó 70 E km tulajdonostól eladó. 20-282-1494

Hirdetne? Keressen minket az interneten: www.maraton.hu

Don­gó Gumiszerviz

Új, hasz­nált felnik, gu­miab­roncsok forgalmaz­ása Gépjármû és motorkerékpár gu­miab­roncsok sz­erelése, centríroz­ása, javítása Vesz­prém, Ib­olya u­. 4. Tel.: 30/916-1733 Nyitva: 8.00–17 óráig, Sz­o: 8.00–12 óráig

FOLYAMATOS AKCIÓK!

LakodaLombarát verses

vőfély várja szeretetteL az ifjú párok megkeresését! érdeklődés: gabris.zoltan@chello.hu

ELKÖLTÖZTÜNK Glória Kegytárgybolt Új cím: Veszprém, Óváros tér 5. Nyitva: H-P: 9:3017:30, Sz: 9:30-12:00 Veszprémben belvárosi szépségszalonban fodrász és masszőr munkahely kiadó. Tel: +36-20952-9491 Értisztítás, keringésjavítás kombinált Sonoterápiával és Bemer mágnesterápiával! Érterápia Centrum, Veszprém, Budapest út 8. www.erterapiacentrum.hu Tel: 06-30/4262994

Fal-, födémzsaluzás, monolit szerkezetek kivitelezése, zsalurendszerek bérbe adása Berta Zsalutechnika Kft. 06/70/774-2849

Akupunktúrás szakrendelés Veszprémben, fonalbeültetéssel is. Fájdalomcsillapítás, depresszió, pánikbetegség, alvászavar, klimax kezelése. Homeopátiás kezelések. Telefonos időpontkérés: +36-30226-8111

bútor 11db-os dúsan faragott neobarokk, bordó-bársony huzatú, megkímélt állapotban lévő ebédlőgarnitúra, továbbá hozzávaló faragott csillár eladó 30-9461686

oktatás Angol nyelvtanár korrepetálást és nyelvvizsgára való felkészítést vállal. Tel: +36-30-5375411

Műszaki Cikk Készpénzért veszünk (visszavásárlással is) kölcsönzünk, laptopot, műszaki cikket, háztartási gépet, diát stb. Szükség esetén házhoz megyek! 70/2863535, www.hifibizi.hu Eladó többfunkciós melegen tároló, alkalmas sült, főtt ételek tárolására, reprezentatív bemutatására 87-340-294, 30-360-7319 Eladó Lehel hűtőszekrény megkímélt állapotban méretei: M: 1,05 Sz:55 cm Mélysége 60 cm Érd: 0620-237-6717

Vegyes Veszek dunyhát, párnát, régiséget hullott agancsot rossz kazánt hagyatékot régi porcelánt 705397782 160x200x8 cm új Gold fekvőbetét negyedáron garanciával eladó. 25.000 Ft 30-316-9074 Molettek: a Helena Divatáru nyitva H-P: 10-18, szombaton: 10-14. Mindig van 50%-os forgalmazás a kijelölt áruból. Vp, Dózsaváros, Szt. István u. 69., 20-277-9178 www.helenadivat.hu

Flavin-termék rendelés:

08092943

Veszprémben a Kopácsi utcában garázs eladó. Tel: 06-20-9650532 Veszprém Paál László utcai telepen garázs haláleset miatt kedvező áron eladó. Villany van 88-426369 A Haszkovó úti garázstelepen a lakótelephez közel garázs eladó 30-925-4116 Veszprémben csererdei garázstelepen garázs eladó. 990.000 Ft Érd: 06-30-442-5478

Hot-Dog árusításra Balatonfüredre fiatal hölgyet felveszek. Érd: 20234-6348

Hőszigetelést, térkövezést, felújítást, csatornázást, fakivásást, festést, állványozást vállalunk. 70254-3099

www.flavin7.com/marybaby Eladó megkímélt táskavarrógép, lemezjátszó 40b tangóharmonika, Vp., Dózsaváros, Céhház u 5. Készpénz! Hirtelen pénzzavar megoldható, laptop, LCD TV, háztartási gép, jobb szerszámgép stb. leadása visszavétellel is. Félpénzes Veszprém Pöltenberg 16. Hétfő, Szerda 9-12, 14-17, Péntek 9-12, 14-16. Tel: 30-277-6497

Angol használtruha-üzlet, Jutasi út 1.

Hétfő-csütörtök 1500, kedd-péntek 1100, szerda-szombat 700 Ft/kg! Hozza be ezt a hirdetést, és 10% kedvezményt kap 2000 Ft vásárlás felett!

Adja fel apróhirdetését lapunkba a belvárosban! Veszprémi Hirdető Iroda Kossuth u. 6., húszemeletes félemelet megújuló újság, megújuló lehetőségek

08093013

telek Csopakon külterületi szőlő 3000-es bekerítve kúttal szép környezetben eladó. 1800 Ft/nm 30-4628549 Balatonalmádiban 600 nm-es telek eladó! Irányár: 8 Millió Érd: 06-88-425-312 Révfülöpön 827 nm-es építési telek eladó. Sík terep, négyzet alakú a telek, víz, villany a telekhatáron. Iá: 5,7 M Ft Érd: 30-515-8580, 20944-1633

garázs

Vállalkozás/szolgáltatás

állást kínál

27

Megújuló újság, megújuló lehetőségek!

08092933

ingatlan Keresek 1 szintes, átriumos kialakítású ingatlant Veszprémben.308585-888 Veszprémi vár tövében, a sétányon 248 nm területű, régi műemlék vízimalom 34,9 M Ft-ért eladó. 143 nm területű műemlék ház 12,9 M Ft-ért eladó. T: +36 20 927 1250

Fizikai munkát keresek, 53 éves megbízható férfi vagyok. Tel: 30390-4139 Társasházak-lakásszövetkezetek képviseletét regisztrált k. képviselő vállalja. 06-30-5927-696

08093029

Veszprémben, a Zrínyi utcában 2 szobás, bútorozatlan földszinti lakás kiadó, kaució kell. T: 309391-295 Garzonlakás egyedi fűtéses Veszprémben kiadó. 20-4575-795 Egyetemhez közel, családi házban, irodának is alkalmas, bútorozott garzon 1-2 fő részére 25000 Ft+rezsiért kiadó. Érd: 20-8232677 Veszprém Kossuth utcán Lordok házában 2 szobás lakás kiadó 40.000 Ft + rezsi. Érd: 70-2518311 Veszprém központnál 70 nm házrész igényes 2-3 főnek korrekten hosszú távra használatbaadó 309396-320 Március 15 utcában 1,5 szobás lakás kiadó. Tel: 20-246-5696 Egyszobás bútorozatlan lakás hoszszú távra kiadó a Vilonyai úton. Tel: 30-288-7800

Felsőörsön balatoni panorámás 1931 nm zártkerti telek eladó szőlőtelepítési joggal 3% beépíthetőséggel. Víz, villany megoldható. T: 20-432-2612 Felsőörsön balatoni panorámás 2357 nm szőlőterület eladó, besorolás külterület. Irányár: 2 M Ft. Érd.: 06-20-546-1353 Építménnyel rendelkező zártkertet vennék Veszprémben vagy 10 km-es körzetében 1 M-ig 209661-178 Veszprém-Gyulafirátóti szőlőhegyen 2032 nm-es szőlőtelek 40 nm-es kétszintes pince-présházzal, berendezéssel SÜRGŐSEN eladó. Villany van. Iár: 2,8 M Ft Tel: 70/454 -7526, 20/943-9613, 20/922-7161 Alsóörsön a Római út alatt 2990 nm-es örökpanorámás telek SÜRGŐSEN eladó. Víz a telken, villany beköthető. Beépíthetőség 3%! iár: 3800 Ft/nm Tel: 70/4547526, 20/9439613, 20/922-7161 Csatáron dupla telek sok gyümölcsfával, szőlővel, télisített faházzal, villannyal eladó. Tel: 30-351-4857

08093026

kiadó albérlet

08092857

2013. május 17.

08093024

veszprémi nap


28

veszprĂŠmi nap 2013. mĂĄjus 17.

MAXI

AutĂłsIskolA VeszprĂŠm, Ă dĂĄm IvĂĄn u. 11.

NYĂ RON MĂ R VEZETHETSZ...

00362-2012

SzemĂŠlygk. A2, A2, tanfolyam indul 2013. mĂĄjus 23-ĂĄn 16 Ăłrakor ATI ĂŠpĂźlet

ElmĂŠlet 29 900 helyett 4900 Ft.

08092891

„CE� „BE� tanfolyam måjus 29-Ên 16 óra. GKI alap Ês felújító måjus 30-ån 16 óra. 8200 VeszprÊm, Kådårtai u. 33. Tel.: 06/88/422-411, +36/30/604-1058 Mail: mail@ativeszprem.hu Web: www.ativeszprem.hu

(VeszprĂŠm-kĂĄrtya elfogadĂłhely)

NYĂ RI AKCIĂ“K, BOMBA Ă RAK! Tanfolyamok indulnak AM, A1, A2, A, B kategĂłriĂĄban 05.21. 05.27. 06.03. 16 Ăłrakor BE, C, CE, D kategĂłriĂĄban BeiratkozĂĄs 05.28. 06.04. 16 Ăłrakor TĂĄjĂŠkozĂłdjon a honlapon ĂŠs telefonon! 06/20-9464-985 www.maxiautosiskola.hu

08093027

Bottropi diĂĄkok vendĂŠgsĂŠge

- +  + 

TåjÊkoztatås Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmÊt, hogy a 2012. Êvi helyi iparŹzÊsi adóbevallås benyújtåsånak hatårideje: 2013.05.31. A bevallåshoz szßksÊges nyomtatvånyok az idei Êvben nem kerßlnek poståzåsra. A nyomtatvåny letÜlthető a www.veszprem.hu /

Önkormånyzati adók / iparŹzÊsi adó menßpont alatt. Amennyiben ßgyfÊlkapus regisztråcióval rendelkezik, bevallåsåt egy rÜvid azonosítås utån megkßldheti elektronikus úton is. Amennyiben ezen lehetősÊgekkel nem kívån Êlni, a nyomtatvånyÊrt keresse ßgyintÊzőinket.

11 alkalmas HYPOXI bĂŠrlet 55.000 Ft helyett

BLAUTECH Kft.  2&

 www.blautech.hu

 titkarsag@blautech.hu  88/590  050,  fax: +36 88/590 059 

Tel.:

+36 30/235

 1692, +36

Winners 2

angol hasznĂĄlt ruha

TELJES Ă RUCSERE! MĂĄjus 21., kedd 8.30 Ăłra VeszprĂŠm, VirĂĄg Benedek u. 2. (volt HĂĄda)

Az akció 2013. måjus 10–31-ig ÊrvÊnyes!

Måjusi AKCiÓ!

(ĂœgyfĂŠlfogadĂĄs H: 7.30–16.00, Sz: 7.30–17.30, P: 7.30–12.00) Amennyiben – bevallĂĄsĂĄban foglaltak szerint – fizetĂŠsi kĂśtelezettsĂŠge ĂĄll fenn, Ăşgy azt szintĂŠn 2013.05.31. hatĂĄridĹ‘vel kĂśteles megfizetni, tĂşlfizetĂŠsĂŠrĹ‘l a nyomtatvĂĄnyban van lehetĹ‘sĂŠge rendelkezni. VMJV PH AdĂłhivatala

/%)##()&&%/2)2$)/%2 !0"2/#(2'0)2&!2%&

08093031

A våroshåzån fogadta Porga Gyula polgårmester a bottropi Vestisches gimnåzium diåkjait szerda dÊlelőtt. A nÊmet testvÊrvårosunkból Êrkezett 16 kÜzÊpiskolås a Lovassy gimnåziummal åpolt cserekapcsolat rÊvÊn Êrkezett vårosunkba múlt pÊnteken. Egyhetes itt-tartózkodåsuk alatt nemcsak VeszprÊmmel, hanem a Bakony Ês Balaton kÜrnyÊkÊvel, valamint a fővårossal is megismerkedtek. A diåkoknak Porga Gyula a våros kulturålis Ês sportÊletÊről is beszÊlt, a fiatalok pedig azt mondtåk, tetszik nekik a veszprÊmiek vendÊgszeretete, jó kapcsolatot alakítottak ki a helyi diåkok Måtyus taMås csalådjaival is, akik egy hÊtre befogadtåk őket

* 2+2 ,* 2. ++ ++ 2 *2 ++ 1 2++ 22 $

08092873

FotĂł: MĂĄtyus

39.900 Ft

08092890

HatĂŠkony zsĂ­rĂŠgetĂŠs ĂŠs cellulitkezelĂŠs vĂĄkuumterĂĄpiĂĄval HYPOXI AlakformĂĄlĂł ĂŠs EgĂŠszsĂŠg StĂşdiĂł VeszprĂŠm, Bajcsy-Zs. E. u. 12. BejelentkezĂŠs: 30/455-7669 www.hypoxiveszprem.hu

MĂŠretreszabot t alak

C SILLĂ RSZALON

VeszprÊm, Viola út 2., tel.: +36/88/788-940 • www.napfenycsillar.hu VeszprÊm, Kossuth u. 6. (a húszemeletes alatt) • Ny.: h–p.: 9.00–17.30, szo.: 9.00–12.00

08092942 08092893

-20%

(måjus 17–21.)

LĂĄmpavĂĄsĂĄr!

Veszprémi 7 Nap  

2013. 05. 17.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you