Zalaegerszegi 7 Nap - 2019. 10. 04.

Page 1

2019. október 4. • VII. évfolyam 38. szám

Ingyenes városi közéleti hetilap

Kihirdették a Virágos Zalaegerszegért környezetszépítő verseny győzteseit 6. oldal

Évről évre egyre többen csatlakoznak a megyeszékhelyi mozgalomhoz

Idősek hónapja Zalaegerszegen

KÖZÉLET

„Nagyot változott a város képe”

Ciklusértékelő beszélgetés Balaicz Zoltán polgármesterrel n 5. OLDAL

ÖTÓRAI TEA

Beszélgetés Járiné Lévai Mariannával

Október 1-je az idősek világnapja. Ehhez kapcsolódóan Zalaegerszeg városa évek óta egy egész hónapon át előadásokkal, szórakoztató programokkal kedveskedik az időseknek, s egyben hívja fel a figyelmet a szépkorúakat megillető törődés fontosságára. A Gasparich úti idősek otthonában pikniket szerveztek számukra. (Bővebben a 6. oldalon.) FOTÓ: SERES PÉTER

Ötezer fát ültetnek Juhar- és vérszilvacsemeték ültetésével szeptember végén a Kertvárosban kezdődött el az a nagyszabású fásítási program, amelynek keretében az elkövetkezendő öt esztendőben ötezer fát ültetnek el Zalaegerszegen. (Részletek a 7. oldalon.)

Átadták az adományt

Húsz parkolóhellyel több a Mátyás király utcában Szerdán sajtóbejárás során jelképesen is átadták az autós és gyalogos forgalom számára a megújult Mátyás király utcát. A felújítással érintett szakaszt Balaicz Zoltán polgármester és Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő tekintette meg. A beruházásra 111 millió forintot fordítottak. (Részletek a 2. oldalon.)

Hétfőn a városházán adta át Zalaegerszeg nevében Balaicz Zoltán polgármester az augusztusi jótékonysági főzőnapon összegyűlt több mint 4 millió forintos adományt az Altatás Biztonságáért Alapítvány kuratóriumi elnökének, dr. Kovács Tamásnak. (Bővebben a 3. oldalon.)

Veszélyesfák kivágása (a legkedvezőbb áron)

alpin technikával

A sors a pedagógus pályára sodorta n 9. OLDAL

338671

• Forró kávéitalok • Minőségi szeszes italok • Hírlapok, újságok

164840

Fakivágás Kertészeti gallyazás Telektisztítás Gyérítések Tisztítások Tarvágások Csemetések kaszálása motoros kaszákkal

Horváth Péter

ZALAEGERSZEG, SZÉCHENYI TÉR 4.

mobil: +36-30/922-53-65 e-mail:veszelyes.fakivagas@gmail.com

(volt OMNIA kávézó, Ady mozi mellett)

www.veszelyesfa.atw.hu

Center Optika LátásCentrum Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 17-19. (volt Okmányiroda helyén) Tel: +3630/207-8900 Írisz Optika Zalaegerszeg, Berzsenyi D. út 3. (volt Vasedény helyén) Tel: +3630/7479-979 OkuLáré Optika Zalaegerszeg, Kovács K. tér 6-8. (Bizományi üzletsoron) Tel: +3630/7186-871

rnap n á s a a: V napoko v t i Ny nnep és ü

Üzemeltető: Omnia Mercator Bt. 8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek u. 12.

Keresse a Zalaegerszegi 7 Nap legfrissebb számát a facebookon is!

városi Ingyenes hetilap közéleti

s 2019. máju i 7 nap

ersZeg

Zalaeg

3. |

rbarátok Hidai bo polgárőröknél facebook.com/zalaegerszegi7nap yi g e h g re ö . május 24 | 2019

zárult tozással al és mula vacsoráv

usz ult a kisb szer ford között – a gy élután két

yút tanulmán A szakmai

NYITVA TARTÁS: Hétfő – Csütörtök: 5–23 Péntek: 5–24; Szombat: 6–24 Vasárnap: 6–23

-

164638

Szolgáltatások:

i félév év tavasz 8/2019. tan .45 démia 201 lok a el a fiata ül? Senior Aka . május 9. 14.00–14 nélk t hagyják ma – 2019 ger- Miér oktatást diplo Program y a BGE zalae felső Szünet 5–15.00 Tudomán n r 14.4 szegi Kará Katalin professo 15.00–15.45 tivált! fesz ti Gazdasá- Csináljunk dr. Solt Budapes emerita, tem gi Egye

tódik an is folyta ező évadb A követk földi turnéja n, Zala bel , Sopronba érváSzékesfeh zán az Opera sztbecsület városban szegen, gyhá

, a Para és Nyíre erű eger A Nabucco en koncertsz az ron, Pécsett n. sába z és és a Carm folytatódik a 2020 júniu i Operahá ival turnéja - A Magyar ÁllamMagyarország előadása belföldi y évad a Filharmónia Opera az Operás keresztén s, Operát éján a 2019/20-a 2018/19-e sű turn hoz is kap- ból! elnevezé i Operaház ban. tikájá tema népyar Állam szeptembeAz évad újabb három - Mag i 2018 ig 22 csolódva a jut el félig szce együttese végé április yevárosszerű oper ában 22 meg rétől 2019 i nagy form ékheyei jogú magyarország nírozott megyesz re és meg műköztük 18 be csaknem székhely Opera vezető az an – ban, mutatkoztak mint városba tolmácsolásáb lyen előtt, több ság k z csütörtöatott ezer néző vészeine a dalszínháévad végén 24 százalékos látog n MTi lte közö vel. Az ató 82 ett. a szerző Fotó: kön az MTI- enje lesz hallh aúj- mell Carm Dun Bizet , Egerben, t ZalaSzegeden ása, min – állahajt a vagy is többi heg yén ok, s egerszeg borbarát vámeg a a hiszen pították tudják, yi szőlőők csak alamenn

lyam 17. 3. • VII. évfo

szám

rencial) s, Konfe(6–7 . olda kkiállítá at a látogatók tikai Sza l várják Logiszsel, játékokka ipari és tvezetés Járműram okkal, tesz III. Mobil prog családi

ltak kát is tála t és pálin son cá li a g n a li M já rszegi ma a zalaege

t Közéle

daképem Anya a pél

Ingyenes

akoztató és szór how Megható rmeke talks oldal anya-gye n 2.

I teA ötÓRA b gasztépszerűb bőven et is s egyik legn pén. A váro kozási lehetőség SereS Péter fotó: a hét köze szóra Majálison és italok mellett Pálinka ételek galica és iklandó szegi Man az ínycs a Zalaeger a közönségnek: nap alatt meg két okozott csalódást ltak el fordu sem ópa címm a Több ezren ezvénye idén tart Eur rend őn Merre ronómiai mot hétf zők

t utistákér

? t Európa Merre tar

és Beszélget ánával Müller Rox


2

| 2019. október 4. |

fókusz

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

RÖVID HÍREK

Zalaegerszeg

Aradi vértanúk

Húsz parkolóhellyel több a Mátyás király utcában

A hagyományokhoz hűen városi megemlékezést tartanak 2019. október 6-án, vasárnap 11.15 órakor a Csány téren az aradi vértanúk tiszteletére. Az eseményen emlékező beszédet mond Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. A műsorban közreműködnek ifj. Horváth Károly, Laposa Júlia, Avas Bende­ gúz, a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar és a Zalai 47-es Honvédzászlóalj tagjai. A szervezők minden emlékezőt szeretettel várnak az eseményre.

Egyszerűbb formátumú keresetlevél A bíróságok központi honlapján – a korábbi PDF és DOC formátumok mellett – elérhetőek a WORD szövegszerkesztő programban használható, WORD DOCX fájlformátumú keresetlevél nyomtatványok is – tájékoztatta lapunkat a Zalaegerszegi Törvényszék. Az új formátum előnye, hogy a korábbiakhoz képest jobban áttekinthető és a keresetlevél kötelező tartalmi elemeit rögzített pontokban sorolja fel, ezzel is segítve az ügyfeleket a könnyebb kitöltésben. A közlemény szerint az új fájlformátumú keresetlevél nyomtatványok közvetlenül elérhetőek a birosag.hu oldalon az „Ügyfeleknek” elnevezésű menüpont „Nyomtatványok” alpontjának „Eljárási nyomtatványok” fülét választva. Ezen belül az új formátumú keresetlevél nyomtatványok a „Nyomtatványok személyesen eljáró természetes személyek részére” elnevezésű blokkban állnak az ügyfelek rendelkezésére, illetve közvetlenül itt érhetők el: https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20150528/kereset-es-kerelemmintak.

Szerdán sajtóbejárás során jelképesen is átadták az autós és gyalogos forgalom számára a megújult Mátyás király utcát. A felújítással érintett szakaszt Balaicz Zoltán polgármester és Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő tekintette meg. Galbavy Zoltán felidézte, a beruházást 111 millió forintból sikerült megvalósítani, ennek során 20 új parkolóhellyel bővült az érintett terület. Ezen felül megtörtént a Mátyás király utca Május 1. utcáig történő aszfaltozása, valamint a járda burkolatcseréje. A képviselő hozzátette, a tervek között szerepel a kórház körüli parkolóhelyek bővítése. Elhangzott, a Mindszenty iskolában 3,3 milliárd forint értékben épül meg az új vívócsarnok, s a munkálatok során elbontják a zárda melletti kerítést, a terület pedig így, felszabadulva 46 új parkolóhelyet tud majd biztosítani. A kórház körüli parkolási gondok enyhítését szolgálja a Tomori Pál utca és a Szentlászló utca sarkán a kórház hátsó bejáratánál

A tervekhez tartozik még a Május 1. liget rendbehozatala, a Rózsák terén a szökőkút rekonstrukciója, a környezet szépítése FOTÓ: SERES PÉTER újabb 16 megállóhely kialakítása. A tervekhez tartozik még a Május 1. liget rendbehozatala, a Rózsák terén a szökőkút rekonstrukciója, a környezet szépítése. Galbavy Zoltán arról is beszélt, bíznak benne, hogy a következő esztendőben újabb kormányzati támogatást fordíthat majd a város az infrastrukturális fejlesztésekre.

Balaicz Zoltán beszédében hangsúlyozta, egy város számára rendkívül fontos, hogy útjai, járdái, parkolói rendben legyenek, s az arányos városfejlesztés jegyében az elmúlt esztendőkben arra törekedtek, hogy minden városrészben 1–1 nagyobb felújítás megvalósulhasson. A polgármester hozzátette, mindezt önerőből Zalaegerszeg önkormányzata nem tudta volna finanszírozni, te-

kintve, hogy a városban ös�szesen 869 út és járda található, s az önkormányzat évente mindössze 200 millió forintot fordíthat ilyen irányú fejlesztésekre. Ezért volt nagy lehetőség, hogy a kormány 1,7 milliárd forintos támogatást biztosított Zalaegerszegnek, amelynek köszönhetően városszerte 29 helyszínen indulhattak el fontos beruházások. n SÁRVÁRI VIKTÓRIA

Rendezett, csendesebb belvárosért dolgoznak A Fidesz zalaegerszegi szervezetének tagjai, önkormányzati képviselők és jelöltek beszéltek a belvárost érintő jövőbeli terveikről sajtótájékoztatón kedden. A Dísz téren tartott tájékoztatón elsőként Böjte Sándor Zsolt, a 4. körzet önkormányzati képviselője, jelöltje beszélt a város közbiztonsági adatairól. Mint mondta, Zalaegerszeg a legutóbbi felmérések szerint az 50 ezer fő feletti városok között a legbiztonságosabbnak számít, de terveik

szerint a jövőben tovább növelnék a lakosság biztonságérzetét. A képviselő a már eddig is meglévő kamerarendszert bővítené oly módon, hogy a berendezéseket a lakosság által leginkább neuralgikusabbnak tartott pontokra szereltetnék, például a Kovács Károly térre, illetve a buszpályaudvarra.

Dr. Káldi Dávid, a 3. körzet fideszes képviselőjelöltje a hozzá forduló lakók, lakóközösségek kérésére reagálva elmondta, a jövőben csökkentenék a belvárosi rendezvények zajszintjét, átgondolnák az érintett kereskedelmi egységek nyitvatartási idejét, s egy városi rendezvény új helyet kapna a belváros helyett. Természetesen mindezt a kompromisszum jegyében. Dr. Káldi Dávid ezeken túl szigorítaná a köztisztasági rendeletet, megakadályozandó a cigarettacsikkek elszórását.

Városi hetilap • A Maraton Lapcsoport tagja • Impresszum:

Bali Zoltán önkormányzati képviselő, illetve -jelölt a belvárosban tervezett beruházásokról szólt, kifejtette, ezek eg yike lesz a Kosztolányi utca rendbehozatala, valamint az Ady utca és a Kisfaludy utca, a központtól a Vizslaparkig terjedő szakaszának rekonstrukciója. Bali Zoltán hozzátette, a munkálatokat a közműcégekkel eg yüttműködve tervezik elvégezni, gondolva az időtállóságra. n SÁRVÁRI VIKTÓRIA

Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Valu Sándor Felelős szerkesztő: Sárvári Viktória Szerkesztőség címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 45–49. Tel.: 20/273-0316 e-mail: zalaegerszegi7nap@maraton.hu Kiadja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., http://www.maraton.hu, e-mail: maratonkozpont@maraton.hu Tel.: 88/400-400 Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető Megrendelés száma: 38/2019 • A lap ingyenes • Megjelenik 26 000 példányban. • Terjeszti a DMH Magyarország Kft. A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére. A Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.


fókusz

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

Jótékonysági főzés

| 2019. október 4. |

3

JEGYZET

Ismét jó helyre került a pénzadomány Ültess fát és

mentsd meg a világot! n Sárvári Viktória

Az Altatás Biztonságáért Alapítvány hétfőn egy 4 334 000 forintot jelképező táblát vehetett át

Hétfőn a városházán adta át Zalaegerszeg nevében Balaicz Zoltán polgármester az augusztusi jótékonysági főzőnapon összegyűlt több mint 4 millió forintos adományt az Altatás Biztonságáért Alapítvány kuratóriumi elnökének, dr. Kovács Tamásnak. Az eseményen Balaicz Zoltán felidézte, a hagyományos Aqua City-beli jótékonysági főzőnap bevételeiből már számos jó célt támogattak a zalaegerszegiek. Idén két, szintén fontos kedvezményezettje volt a rendezvénynek, az egyik a Zalai Boldogasszony Alapítvány, valamint a Zala Megyei Szent Rafael Kórház intenzív osztályát támogató

Altatás Biztonságáért Alapítvány. A polgármester emlékeztetett, a Boldogasszony alapítványnak nyújtott támogatást már sikerült felhasználni a gébárti Makovecz-kápolna berendezéséhez. Az Altatás Biztonságáért A lapítvány hétfőn eg y 4 334 000 forintot jelképező táblát vehetett át, amelynek kapcsán dr. Kovács Tamás,

FOTÓ: SERES PÉTER

az alapítvány kuratóriumának elnöke, a kórház intenzív osztályának vezetője a hála és a köszönet szavaival fordult mindenkihez, aki valamely formában segítette annak megvalósulását. Elmondta, a 2018-ban megalakult alapítványuk célja az idén 50 éves osztály műszerezettségének javítása, valamint a dolgozók továbbképzésének támogatása. Mint ismertette, a most átvett adományt az altatásbiztonságot növelő mobil betegellenőrző monitorokra költik. Ezeket nem csupán a műtétek során vagy azt követően tudják hasznosítani, de más diagnosztikai beavatkozásoknál is, ahol hordozható műszerekre van szükség. n SÁRVÁRI VIKTÓRIA

Persze itt most nem arról van szó, hogy mindenki kapát-kaszát elhajítva rohanjon a kertészetbe és szerezzen be legalább két tucat facsemetét, majd azt gerillaakció keretében szórja szét az utcában. De például ha csak évente egyszer rászánjuk magunkat, és lehetőségünk is van rá, akkor tegyük már meg, ugyan mibe kerül? Biztos, hogy nem annyiba, mint egy oxigénsátor, pláne 50 év múlva, amikor hiánycikk lesz, ha így folytatjuk. Lehet vitatkozni, hogy igaza van-e a klímakutatóknak avagy sem, tényleg veszélyben forog-e a Föld vagy csak riogatják a jónépet, de ez nem az a helyzet, ahol érdemes orosz rulettet játszani. Tény, hogy egyre több házat, otthont, micsodát építünk, amihez bármilyen elképzelhetetlen, de

fa is kell. Sok fa. És még több. Ezt pedig pótolni kell. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy a csúnya építkezős nénik és bácsik elviszik a Föld fáit, aztán parlagon hagyják az üres területeket, dehogy. Azonban végre mi is észrevehetnénk magunkat és hozzáfoghatnánk valami hasznos dologhoz. Mondjuk néhány egyszerű dologgal segíthetnénk a Földnek megtisztítani a levegőt. Persze, ebből nincs haszon, de azért csak jobb tiszta levegőt szívni, mint fulladozni a szmogtól, nem? Főleg, ha belegondolunk, hogy szépkorúként nem szívesen foglalkozunk majd a reuma mellett még az asztmával. És különben is, nem jobb úgy álomra hajtani a fejünket esténként, hogy tudjuk, mi már tettünk valamit az utódaink jobb levegő­ jéért?

Állatkínzás miatt emeltek vádat Egy korábbi, felfüggesztett büntetése után újabb állatkínzás miatt emeltek vádat egy zalai férfi ellen – tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t. A férfi a háza udvarán tartotta 10 év körüli keverék kutyáját, de az

ebet augusztusban agyon­ ütötte. A megláncolt kutyát baltájával kétszer fejen ütötte, amitől az elpusztult, az állat tetemét pedig ez­ után elásta. A Keszthelyi Járási Ügyészség a férfi ellen ismét állatkínzás miatt emelt vádat. n MTI

Kampányról és névhasználatról a Tiéd a Város Keresztes Csaba, az ellenzéki pártokat – MSZP, DK, Jobbik, LMP–Momentum – összefogó szerveződés, a Tiéd a Város Egyesület polgármesterjelöltje tartott az elmúlt héten sajtótájékoztatót, amelyen észrevételeit fogalmazta meg. Mint mondta, a választási kampány hajrájában szükségesnek érezte kifejezni ellenérzését az utóbbi időszakban a városban megtörtént út-, járdafelújításokkal kapcsolatban, mivel azokat véleménye szerint már korábban el kellett volna végezni. Ugyanakkor annak is hangot adott, hogy Zalaegerszegen csak most indult faültetési akció. Keresztes Csaba arról is beszélt, amikor az ellenzéki pártokat tömörítő szervezet, a Tiéd a Város Egyesület megalakult, a Mindenki Egerszegért nevet használták. Azonban amikor a nyár elején be akarták jegyeztetni a „Mindenki Egerszegért Egyesület” nevet, a bíróságon ezt nem engedélyezték, mivel ezzel a névvel már volt bejegyezve egyesület. Keresztes Csaba szerint a szóban forgó egyesület ma az Együtt Zalaegerszegért Egyesületet támogatja, s véleményük szerint aki az EZE-t támogatja, az a kormánypártot támogatja.

50 éves a zalaegerszegi Űrhajós bölcsőde – Fennállásának fél évszázadát ünnepelte az elmúlt héten az Űrhajós úti bölcsi. A megjelenteket a gyerekek kedves műsorral köszöntötték, majd felavatták a cumifát is FOTÓ: SERES PÉTER

n SÁRVÁRI VIKTÓRIA


4

| 2019. október 4. |

Pénzügyi tudatosság fórumot rendeztek A diákoknak és a diákokról szólt a Privátbankár.hu pénzügyi tudatosság fóruma: a középiskolások október első napján a BGE (Budapesti Gazdasági Egyetem) zalaegerszegi Gazdálkodási Karán szakmai előadások és kvízjátékok segítségével szerezhettek ismereteket a pénzügyekről és többek közt a pénzügyi csalások elleni védekezésről. Az interaktív fórumon választ kaphattak a jövőt érintő kérdéseikre is: milyen lesz a jövő bankja, hogyan fizethetünk az „embertelen” bankban? A rendezvényt dr. Vad­ vári Tibor nyitotta meg. Az alpolgármester a zalaegerszegi közép- és a felsőoktatási intézményekben működő közgazdászképzésre utalva elmondta, hogy a pénzügyi tudatosságra nevelésnek a városban komoly hagyományai vannak. A gazdaságfejlesztési program eredményei közül kiemelte, az elmúlt időszakban 4 ezer új munkahely jött létre, és a tendenciák is azt mutatják, hogy egyre több jól képzett szakemberre lesz szükség. A zalaegerszegi kampusz „különleges, innovatív” hely, a diákok pedig akkor tudnak igazán sikeresek lenni, ha tanórán kívül is képzik magukat, szakkörökön, fórumokon vesznek részt – emelte ki dr. Takács Dávid oktatási dékánhelyettes. A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány támogatásával megvalósuló rendezvénysorozat a gyakorlatban alkalmazható ismeretek átadásával a pénzügyi tudatosságra hívja fel a figyelmet – foglalta össze Gáspár András, a Privátbankár. hu főszerkesztője. Dr. Tófeji Edina, az M7 Takarék elnök-ügyvezető igazgatója a digitális szolgáltatásokat, valamint a jövő bankját, az „embertelen bankot” mutatta be. n KOLOZSVÁRI ILONA

aktuális

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

Megrendezték a jubileumi ifjúsági kerekasztal pikniket A jubileumi, X. Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal Pikniket rendezték meg szeptember 25-én Zalaegerszegen, a díszteremben. A rendezvényen előadások hangzottak el és megválasztották a szervezet új elnökét. Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében kiemelte: Zalaegerszeg nemcsak a múlt és a jelen, hanem a jövő városa is. Az önkormányzat támogatja az ifjúsági szervezetek működését, várják javaslataikat és a döntésekbe is bevonják a fiatalokat. A városvezető példaértékűnek nevezte a zalai megyeszékhelyen működő ifjúsági szervezetek – köztük a diákönkormányzat, a Zalaegerszeg i Eg yetemisták Egyesülete, a hallgatói önkormányzatok, az Új Nemzedék Központ, az ifjúsági kerek­ asztal – működését. Az ifjúsági kerekasztal résztvevőit dr. Illés Boglár­ ka ifjúság politikáért és esélyteremtésért felelős he-

lyettes államtitkár köszöntötte. Történelmi példákat idézve beszélt a generációk közti különbségekről, és felhívta a figyelmet az együttműködési lehetőségekre. A Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal elmúlt évi tevékenységét Szilasi Gábor leköszönő elnök értékelte. A testület új elnökének Tóth Gábort, a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének alelnökét választották, aki az elmúlt egy évtizeded munkáját szeretné tovább folytatni és új elemekkel bővíteni. A „pikniken” bemutatkozott a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete, valamint a Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület. Dr. Illés Boglár-

A Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal elmúlt évi tevékenységét Szilasi Gábor leköszönő elnök értékelte FOTÓ: SERES PÉTER ka az ifjúságpolitikáról, dr. Zacher Gábor toxikológus pedig a Fiatalok és függőségeik címmel tartott előadást. A Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal több mint 37 szervezetet fog össze. Tagsága felöleli az ifjúsággal foglalkozó szakterületek képviseletét: a tagok közt a diákönkormányzatok, a Zalaegerszegi Eg yetemisták

Egyesülete, a zalaegerszegi és a hallgatói önkormányzatok, az oktatási intézmények, a gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés munkatársai, a kulturális intézmények, a civil szervezetek és a média képviselői, valamint a zalaegerszegi önkormányzat munkatársai is megtalálhatók. ​ n KOLOZSVÁRI ILONA

Saját termésükkel köszöntötték az őszt Őszköszöntő lecsópartin veselkedett neki az év utolsó fertályának a Zalaegerszegi Hagyomány­ ápoló Kertbarát és Kulturális Egyesület. – Bár részt vettünk a landorhegyi lecsónapon is, nálunk mégsem lejárt lemez ez az étek, ugyanis mi a saját kertjeink termését adtuk ös�sze, ráadásul közösen főztük, így jobb ízű, nemde? – ültette asztalhoz a vendéget is Mra­ kovics Miklósné, az egyesület elnöke. – Mozgalmas év áll mögöttünk, farsangfarkán fánkot sütöttünk, megtartottuk a borversenyünket, fogadtuk a szlovéniai és a nagyatádi barátainkat, számos érdekes elő­adást hallgatva gyarapítottuk ismereteinket, részt vettünk szakmai tanulmányutakon. Az utolsó 3 hónap sem lesz unalmasabb. Nagy elánnal készülődtek a zalalövői murcifesztiválra, de visznek lekvárokat, savanyúságokat, szörpöket és egyéb feldolgozott zöldséget, gyümölcsöt is. A kertbarát kör férfikórusa Németh Miklós vezetésével a lecsóparti alatt is han-

golt – muszáj gyakorolni, fellépnek majd az egyesület Márton-napi rendezvényén. – A Márton-nap nagy ünnepe a kertbarátoknak,

ilyenkor teszik asztalra először és áldják meg az idei bort, kóstolják meg a nyáron nevelkedett libát – tette hozzá Mrakovics Miklósné. – Mindezek mellett eg yesületünk a hag yományok ápolását is zászlajára tűzte, íg y felelevenítjük Szent Márton legendáját, a

naphoz fűződő népszokásokat. Az évnek ezzel még nincs vége, a terveik szerint az adventi ünnepkörben ők sütik majd a temérdek mézeskalácsot a Keresztury VMK-ban ünneplő zalaegerszegieknek. n FINCZA ZSUZSA

A saját kertben termett alapanyagból a maguk főzte étek a legfinomabb – tartják a kertbarátok. A kép bal oldalán Mrakovics Miklósné, jobboldalt Németh Miklós FOTÓ: FINCZA ZSUZSA


Zalaegerszeg

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

| 2019. október 4. |

5

Ciklusértékelő beszélgetés Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg polgármesterével

„Nagyot változott a város képe” Mozgalmas, eseményekben bővelkedő öt esztendőt tudhat maga mögött Zalaegerszeg városa, a zalai megyeszékhely neve gyakorta szerepelt munkahelyteremtő beruházásokkal, nemzetközi fejlesztésekkel összefüggésben. Balaicz Zoltán polgármestert kértük interjúra. n Sárvári Viktória

– Kiszámítható, stabil környezet megteremtésével, a várható munkaerőhiányt kezelő intézkedésekkel sikerült megőrizni a helyi gazdaság dinamikáját. Elégedett az elért eredményekkel? – A fejlődés újabb lépésekre ösztönzi az embert, számos további terv megvalósítását hozza magával, ezzel együtt persze nem lehetek elégedetlen, nagyot változott a város képe. A 2014 októberében alakult közg yűlés alapvető célja a gazdaság megerősítése volt, hiszen ez volt Zalaegerszeg megújulásának kulcsa. Az elmúlt időszakban 4000 új munkahely jött lére, a munkanélküliség aránya pedig mostanra 2,3 százalékra csökkent. Ipari és városfejlesztési programok körül bábáskodtunk, újabb cégek jöttek létre, bővültek a már meglévők. Újabb szolgáltató és kereskedelmi cégek, vendéglátóhelyek találtak otthonra a városban, ahol egyre másra épülnek, újulnak meg a társas- és családi házak, utak és járdák.

– A Modern Városok program nem várt lehetőségeket is hozott. Hogy állnak a projekt egyes elemei? – A tervezett ütem szerint halad a megye történetének legnagyobb beruházása, a Zalaegerszeget a sármelléki nemzetközi repülőtér érintésével, az M7-es autópályával összekötő M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út építése 170 milliárd forintból. Látványos az uszodafejlesztés: 9,5 milliárd forintos beruházással épül az új, ötvenméteres, tízpályás, lelátós uszoda, tanmedence és külső strandmedence létesítménye. Az alsóerdei sport- és rekreációs központ programja elindult, a történelmi belváros rekonstrukciójának részeként meg­ újult a Mária Magdolna plébá-

nia épülete, zajlik a Kvártélyház és a levéltár épületének csinosítása, s a befejezéséhez közelít a botfai Erdődy–Hüvös-­ kastély átalakítása. A folytatásban a Göcseji Múzeum, a Mária Magdolna templom felújítása, új orgona beszerzése, parkolók kialakítása, a volt KISZÖV székház megújítása és a vásárcsarnok mellett a kézműves termékek helyi piacának kialakítása szerepel. Utólag, 2019-ben bekerülhetett a Modern Városok programba a Hevesi színház felújítása is.

– Hol tart a Településfejlesztési Operatív Program megvalósítása?

– Az utak, járdák állapota tesztpálya, az elektromos és több köztéri alkotással is komoly kihívást jelentett a az önvezető autók kutatás-­ gyarapodott a város. Útnak ciklus elején. fejlesztésének és innováció- indítottuk a Street Food – Minden eddiginél több gépjármű közlekedik a városban, az út- és járdahálózat pedig különösen nagy és szerteágazó – már az üzemeltetés is nagy terhet ró az önkormányzatra. Szerencsére sikerült komoly forrásokhoz jutni új útszakaszok, körforgalmak építésére, illetve 1,7 milliárd forint kormányzati támogatást szerezni a helyi utak és terek

jának Európában is egyedülálló bázisa alapkövét 2017. május 19-én helyezték el, 2019. május 20-án pedig át is adták az első ütemet, a nagyszabású eseményekre Or­ bán Viktor miniszterelnök is ellátogatott. A tesztpályához és az épülő M76-os gyorsforgalmi úthoz kapcsolódóan Magyarországon Zalaegerszeget jelölték ki az ötödik generációs mobilhálózat, az 5G tesztkörnyezeté-

Week­e nd gasztronómiai fesztivált, a mozgásra ösztönző Restart Fesztivált és megújítottuk a szüreti forgatagunkat, amely Országos Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték névre hallgat, s amelynek középpontjába a vadászat, a vadgasztronómia került. Folyamatosan újultak meg a sportlétesítmények, olyan mértékben, amelyre évtizedek óta nem volt példa.

– Az elmúlt évben nem csak a polgármesteri feladatok jelentettek új kihívást. – Kisfiam, Vendel nemrég iben múlt egyéves, mosolygós, kiegyensúlyozott, érdeklődő kisfiú, vele lett teljes az életünk. Az az igazi feltöltődés számomra, ha vele lehetek. Igyekszem minél több és főleg minőségi időt tölteni a családdal, ami persze nem mindig könnyű. Szerencsére a feleségem, Edit nyugodt hátteret biztosít, és a szüleimre is mindig számíthatunk.

– A megyeszékhelyek közül elsőként Zalaegerszegen fejeződött be az a projekt, amely a város minden szociális, idősüg yi intézményének, klubjának megújítását célozta, – Egy-egy neheerre 433 millió forinzebb pillanatban tot fordítottunk. Vámegfordult a fejérosunkban zárult ben, hogy inkább először az egészségvisszatérne eredeti ügyi alapszolgáltatáhivatásához, s kasokat érintő program tedrára állna? is, 353 millió forintos keretből újult meg 8 – Igazi lokálpat­ felnőtt háziorvosi, 5 riótának vallom mag yermekorvosi, 17 gam, Zalaegerszeg védőnői körzet és a Balaicz Zoltán: „Célunk, hogy Zalaegerszeg főként az itt élők igényeit, érdekeit szol- a szü lővá rosom, FOTÓ: ARCHÍV központi ügyelet. Az gálja, hogy még élhetőbb, otthonosabb legyen” minden ideköt és önkormányzat TOPéletem legnag yobb kerete eredetileg 11,2 milli- felújítására az arányos vá- nek. Nemzetközi szempont- megtiszteltetése, hogy e köárd forint volt, ám ezt ha- rosfejlesztés jegyében. ból hasonlóképpen fontos zösséget szolgálhatom. Ha zánk kormánya a 23 megyei lesz a logisztikai központ és a város polgárai felhataljogú város közül a legna– Zalaegerszeg legna- konténerterminál is. maznak, örömmel folytagyobb arányban, 5,6 milliárd gyobb, nemzetközi szemtom a munkát, s ezt sosem forinttal megnövelte. A 16,8 pontból is kiemelkedő gaz– Kultúráról, szórakoztató gondoltam másként. Sok milliárd forintot intézményi, daságfejlesztési programja programokról, sportról még fejlesztést készítettünk elő, energetikai felújításokra, váratlan „ajándékként” érke- nem is beszéltünk, noha – sok beruházás zajlik és utakra, kerékpárutakra, zett… szerencsére – lenne mit… vannak új, reális tervek is. zöldfelületekre használjuk Célunk, hogy Zalaegerszeg fel 2020-ig az Európai Unió – Az északi ipari parkban, – A városi hagyományok főként az itt élők igényeit, által megszabott százalékos 265 hektáron, 45 milliárd fo- és értékek megőrzésének érdekeit szolgálja, hog y arányban, eddig remek rintos kormányzati beruhá- jeg yében több helyi kiad- még élhetőbb, otthonosabb ütemben. zással épülő járműipari vány látott napvilágot, és legyen.


6

| 2019. október 4. |

Fókuszban a család A Ládafia – Komplex szolgáltatások a jelen és a jövő családjaiért Zala megyében című projekt eredményeit értékelték szeptember 19-én Zalaegerszegen, az Apáczai művelődési központban. A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület által szervezett záró konferencián és szakmai napon az együttműködő szakmai partnerek, a célcsoportok képviselői, a város és a megye vezetői vettek részt. Bemutatták a projekt keretében szervezett rendezvényeket: az interaktív programokat és különleges kiállítást is tartalmazó Születés Hete Fesztivált, a Lóci Menza címmel indított főzősulit. A két rendezvénynek már szép hagyománya van a városban, a pályázati forrás viszont lehetőséget adott arra, hogy több szakmai tartalommal töltsük meg a programokat – mondta el Bognár­ né Bengő Hajnalka projektmenedzser. Kitért arra is, hogy a pályázati felhíváshoz igazodva új elemekkel is bővült a program: a babát tervező és babát váró pároknak Készülődés a családdá válásra címmel szerveztek programot. Több mint száz család a család- és párterápia szolgáltatást vette igénybe. A családi, párkapcsolati mediáció a családon belül kialakult viták rendezéséhez, a családtagok közötti megromlott viszony helyreállításához nyújtott segítséget. A pályázati program kiemelt célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése, a krízishelyzetek kezelése és kialakulásának megelőzése – mondta összegzésként Bognárné Bengő Hajnalka. A 2016 októbere és 2019 szeptembere közt zajló projekt megvalósítására csaknem 40 millió forint pályázati forrást nyert el a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület. n KOLOZSVÁRI ILONA

a hét témája

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

Példát mutatnak

Kihirdették a Virágos Zalaegerszegért verseny győzteseit Hétfőn a város dísztermében hirdették ki a Virágos Zalaegerszegért verseny eredményeit. Az évről évre népszerűbb környezetszépítő mozgalomra mind többen és többen jelentkeznek a megyeszékhelyen. Az eseményen Balaicz Zol­ tán polgármester mondott köszöntőt, s mint felidézte, Zalaegerszeg virágosítása egészen a múlt századig nyúlik vissza. Még Czobor Mátyás polgármestersége alatt, 1935-ben indult el a Göcseji Hetek rendezvénysorozat, melynek szlogenjében már akkor fellelhető volt a „virágos Zalaegerszeg” kifejezés, s az akkori városvezetés ehhez mérten munkálkodott is a virágos környezeten. Balaicz Zoltán hangsúlyozta, a város azóta is tesz azért, hogy megőrizze szépségét, s mint azt a népszerű Virágos Zalaegerszegért verseny mutatja, sokak számára fontos a közterületek megfelelő állapota.

A népszerű Virágos Zalaegerszegért verseny azt mutatja, sokak számára fontos a közterületek megfelelő állapota FOTÓ: SERES PÉTER A polgármester kitért azokra a sikerekre is, amelyeket Zalaegerszeg az országos mozgalom felhívásain ért el, s emlékeztetett, a város 2015-ben a Virágos Magyarországért versenyen kategóriájában elnyerte az 1. helyezést. Elhangzott, Zalaegerszegen a következő öt esztendőben ötezer fát ültetnek el annak érdekében, hogy megnöveljék a zöldfelületek területét és felvegyék a harcot a klímaváltozás ellen. Vigh László országgyűlési képviselő beszédében ki-

emelte, a gyerekekkel mielőbb meg kell ismertetni a környezetszépítés fontosságát, s jó ötletnek tartaná, ha az óvodák, iskolák tantárgyi keretei között szerepelne a faültetés, a környezetszépítés. Ezzel, mint hangsúlyozta, a tudatos egészségre nevelés szintén nagy hangsúlyt kaphatna. Végül már csak az eredményhirdetés volt hátra, ahol kiderült, kik szépítették idén a legkreatívabban környezetüket. A családi ház

kategóriában Sipos Anikó bizonyult a legjobbnak, a társasházak között a Platán sor 5. végzett az élen, míg az intézmények között a Béke ligeti iskola lett az 1. helyezett. A cégek közül a Gömby Hobby alkotott kiemelkedőt. Az erkély és balkonláda kategóriában pedig a Göcseji út 61. alatt lakó Csepelszige­ ti Istvánné erkélykertjét ítélték a legszebbnek. Az eseményen minden résztvevő ajándékot vehetett át. n SÁRVÁRI VIKTÓRIA

Piknik főzőversennyel, barátkozással

Zalaegerszegen másfél hónapon át ünneplik az időseket Az idén 13 csapat gyújtott alá a bográcsoknak a Gasparich úti idősek otthona udvarán, hogy főzőversennyel egybekötött piknikkel köszöntsék az idősek hónapját. A rendezvényre ellátogatott Balaicz Zoltán polgármester is, aki elmondta, hogy az idősek világnapját Zalaegerszegen immár hagyományosan idősek hónapjaként ünneplik, sőt, az idén annál is hosszabb ideig kínálnak programokat a szépkorú zalaegerszegieknek. Radics Andrea, a Zalaegerszegi Gondozási Központ vezetője örömmel újságolta, hogy egyre népszerűbb a rendezvény, amelyet 2012 óta a Gasparich úti otthonban tartanak. Volt miből válogatniuk! Az NFSZK (Nemzeti Fogyatékos-

ságügyi és Szociálpolitikai Központ) zalaegerszegi csapata a bogrács mellett Falánk, Sziporkázó Konyhatündérek néven „csibefutóművet” készítettek „medvehagymás nokicával, himnuszosan (jókedvvel, bőséggel) tálalva”. Az andráshidai Csipet Csapat cukorborsós tokányt főzött tarhonyával, az asztaluk azonban többféle házi süteménytől roskadozott. Akárcsak a ságodi Gyöngyvirágok terítéke – Halász Erzsébet vezetésével reggel hat órától sütötték a 8 tepsi tökös-mákos rétest, amit a házi csipetkés gulyásuk mellé kínáltak. Ki-

A Vidám Botfai Nagyik a zsűrit elbűvölő bográcsételükkel - kétoldalt a séfek: Salamon Gyula és Horváth Károly FOTÓ: FINCZA ZSUZSA tett magáért a Zalaegerszegi Nyugdíjas Pedagógus Egyesület is. A versenyt végül a Vidám Botfai Nagyik nyerték a lecsós, vargányás nyúlpörköltjükkel, a 2. helyen a rafi-

nált vadételekkel a Szív- és Érbeteg Egyesület főzőcsapata végzett, a borzérmet a Nyugdíjasház Gyöng yszemei kapták az ördöglángossal tálalt gyrosukra. n FINCZA ZSUZSA


a hét témája

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

| 2019. október 4. |

7

A földet unokáinktól kaptuk kölcsön

Öt év alatt ötezer fát ültetnek Zalaegerszegen Juhar- és vérszilvacsemeték ültetésével szeptember végén a Kertvárosban kezdődött el az a nagyszabású fásítási program, amelynek keretében az elkövetkezendő öt esztendőben ötezer fát ültetnek el Zalaegerszegen. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester felidézte: az önkormányzat 1 millió forinttal segíti az amazonasi őserdőben pusztító tűzvészhez kapcsolódó humanitárius akciót. Ugyanakkor az a legfontosabb, hogy lakóhelyünkön is tegyünk meg mindent a klímavédelemért – hangsúlyozta. A klímastratégiát „A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” mottó jegyében dolgozza ki az önkormányzat. A környezetvédelmi program sok eleme már elkezdődött: a város csatlakozott a Nemzetközi Klímavédelmi Under2 Koalícióhoz, amelynek tagjai vállalták, hogy 2050-re 80 százalékkal csökkentik az

ü ve g h á z h atá st okoz ó szén-dioxid-kibocsátásukat az 1990-es évek értékeihez képest. Az egészséges ivóvíz­ ellátásra, a biztonságos szennyvízkezelésre is jelentős forrást fordít a város, a búslakpusztai hulladéklerakó bővítése pedig környezetkímélő megoldással valósul meg. Az Elena pályázati forrásából az épületeken alakíthatnak ki napelemeket és 15 intézmény energetikai korszerűsítése is megvalósulhat. A klímastratégia a következő évtizedekre meghatározza a városfejlesztési szemléletet – fogalmazott Bali Zoltán önkormányzati képviselő, hozzátéve, hogy a klímavédelmi szempontok a fesztiválok szervezésekor is előtérbe kerülnek.

A klímastratégiát „A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön” mottó jegyében dolgozza ki az önkormányzat

Gecse Péter alpolgármester a környezet- és a természetvédelem, az ökováros program és a tudatformálás fontosságára hívta fel a figyelmet. A faültetési prog ram Orosz Ferencné önkormányzati képviselő kezdeményezésére kezdődhetett el a Kertvárosban.

FOTÓ: SERES PÉTER

A Városgazdálkodási Kft. 1,5 millió négyzetméter parkot tart fenn és gondoz a városban. A fásítási programban elsősorban a szakmai szempontoknak kell érvényesülni, de számítanak a zalaegerszegiek észrevételeire, javaslataira is – mondta el Horváth István ügyvezető. n KOLOZSVÁRI ILONA

A botfaiak őrzik a háború áldozatainak emlékét Az I. világháború botfai hőseire emlékező ünnepség keretében áldották meg vasárnap délután az elesettek tiszteletére állított és rekonstruált kopjafákat. Az eredeti sírjelek 1937-től őrizték a botfai temetőben a falu 33 hősi halottjának az emlékét. A régi és új terület között vezető út két oldalán a családtagok 33 fát ültettek, minden fa előtt kopjafa állt a hősi halottak nevével. A mementók közül napjainkra csak néhány maradt, azok is nagyon rossz állapotban voltak. Zalaegerszeg önkormányzata pályázatot nyújtott be a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz az I. világháborús hadisírok és emlékművek rendbetételét szorgalmazó felhívásra. A botfai köztemetőben található I. világháborús hadisírok felújítására idén áprilisban 1 millió forintot nyertek, amit a városi önkormányzat 1,7 millió forinttal kiegészített. A projekt keretében 33, az eredetivel azonos, formájában és anyagá-

Furján Gellért plébános, dr. Gyimesi Endre és Ferge László őrnagy a Hősök útján, az újrafaragott kopjafák között FOTÓ: FINCZA ZSUZSA ban megegyező, újragyártott emlékfa oszlop készült, amelyet a Hősök útján helyeztek el. A kopjafák betonalapzatra kerültek, rajtuk emléktábla jelöli az I. világháború botfai áldozatainak nevét. A felújítás során növényzetet is telepítettek és környezetrendezési munkálatokat is végeztek. Az új kopjafákat dr. Gyi­ mesi Endre, a megyeszékhely díszpolgára, korábbi pol-

gármestere avatta fel. Megemlékezett a városrész példaértékű törekvéseiről, amellyel őrzi a hagyományokat, a helytörténeti emlékeket és nem hagyja feledni a hősök áldozatát. A sírjeleket Furján Gá­ bor plébános áldotta meg. A résztvevők megemlékeztek a II. világháború 24 botfai áldozatáról is, a civil szervezetek vezetése és a honvédséget képviselő Ferge László őr-

nagy koszorút helyezett el az emlékmű talapzatán. A rendezvényt a Válicka Citerazenekar, a Csádé Zenekar, az Őszirózsa Nyugdíjasklub Énekkara és Nagy Sándorné I. világháborús katonadalok kal, Kocsis Maja Gyóni Géza Csak egy éjszakára című, lövészárokban fogalmazódott versével tette emlékezetessé. n FINCZA ZSUZSA

Védekezőképességet erősítő roadshow A zalaegerszegi Kölcsey gimnáziumba látogatott el szeptember közepén a DIP (Digitális Immunerősítő Program) road­show-ja: az interaktív programokon a digitális kihívásokat, a közösségi média veszélyeit bemutatva nyújtottak segítséget a biztonságos internetezéshez. A felmérések szerint a fiatalok 25 százaléka már legalább egyszer adatlopás vagy internetes bántalmazás áldozata volt. A roadshow-n megmutatjuk digitális kihívásokat és azt is, hogy lehet megvédeni magukat a digitális térben – ismertette Poór Csaba, az Új Nemzedék Központ Digitális Im­ munerősítő Program vezetője. Valós veszélyt jelenthet, hogy egy hekker lemásolja a barátunk profilját, és azon keresztül próbálja meg kicsalni a jelszavunkat. Ez esetben jó megoldás lehet, ha keresztkérdéseket teszünk fel olyan eseményekről, titkokról, amelyről csak a barátunk tudhat, így a válaszokból könnyen rájöhetünk, hogy a profil mögött valaki más van – fűzte hozzá Poór Csaba. A rendhagyó tanítási napon a diákok és a pedagógusok programjai párhuzamosan zajlottak: a „tanármegőrzőben” a cyber­bullying megelőzésének módjaival, az adathalászat és a közösségi média veszélyeivel, illetve az online bűnözés elleni hatékony védekezéssel ismerkedhettek meg a pedagógusok. A diákok programja az internetes zaklatásról szóló amerikai film vetítésével kezdődött az iskola tornacsarnokában és „etikus hekker” show-val folytatódott. Az etikus hekker a színpadon mutatta meg, hogyan töri fel pillanatok alatt az áldozat Facebook oldalát, miként csal ki személyes adatokat és prezentálta adatlopások következményeit is. n KOLOZSVÁRI ILONA


8

| 2019. október 4. |

közérdekű

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

F E L H Í V Á S szociálisan rászorulók részére

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére bölcsődés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az alábbiak szerint:

A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek időtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetősége: A szünidei étkezést igényelhetik azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll. A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek időtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartama: 2019. október 28., 29., 30., 31. (iskolai őszi szünet 4 munkanapja) 2019. december 23., 30., 31. és

2019. január 2., 3. (iskolai téli szünet 5 munkanapja) 2020. április 9. és 14. (iskolai tavasz szünet 2 munkanapja) A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek időtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének helyszíne: Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Tagkollégium, 8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u. 2. (Munkácsy Mihály Iskola volt kollégiumának étkezője). A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek időtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének módja: „Nyilatkozat a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésű

nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylő szülő, más törvényes képviselő részéről. A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe: 2019. október 11. (péntek) Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos további felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) vagy az alábbi telefonszámokon kérhető: 312-034, 316930, 502-192, 502-193.

PÁ LYÁ Z AT I K I Í R Á S

a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete alapján a mai nappal pályázatot ír ki TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére. A felsőoktatási ösztöndíj a kérelmező hallgatót az első alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony megszűnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült időpontja” rovatban feltüntetett időpontig, de legkésőbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi időbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset) miatti halasztás időszakai. Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalommal közvetlenül a tanulmányok befejezését követő félévben van lehetőség, ha a hallgató eredményei (abszolutórium, diplomaeredmények) a feltételeknek megfelelnek és a fent jelölt időhatárt nem lépte túl. A pályázók köre: Felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait és a kérelem

benyújtását megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minősített tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga műszaki és egészségügyi képzés esetén legalább 4,00, egyéb képzéseknél legalább 4,50, valamint legalább a 30, vagy a felsőoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthető kreditpontot megszerezte.

vetően a 2019. október 1. és október 15. közötti időszakban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottságához a mellékelt formanyomtatványon az abban meghatározott mellékletek csatolásával. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésőbb 2019. október 15-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelőzően és a Az ösztöndíj mértéke, folyósítása: kérelmek benyújtási határidejét köA felsőoktatási ösztöndíj havi össze- vetően beadott kérelmek elutasításge: 5000 Ft. ra kerülnek. A felsőoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–janu- A hallgatók legalább egy érvényeár 31. közötti 5 hónapjára, valamint sen befejezett tanulmányi félévet a II. félév február 1–június 30. közöt- követően nyújthatnak be kérelmet ti 5 hónapjára szól. A felsőoktatási a tanulmányi eredményhez kötött ösztöndíj folyósítására tanulmányi felsőoktatási ösztöndíjra a 27/2011. félévenként egy összegben kerül sor (XII. 02.) önkormányzati rendelet a döntést követő hónap 15. napjáig. mellékletét képező formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni Az ösztöndíj igénylése: kell az aktuális félévre vonatkozó A „Befektetés a jövőbe” Zalaeger- hallgatói jogviszony-igazolást és az szegi Felsőoktatási Ösztöndíj igény- előző félévről a lezárt leckekönyv lésére a pályázati kiírás félévenként másolatát vagy az azzal egyenértékű kerül meghirdetésre, ennek alapján és azonos információkat tartalmazó az ösztöndíjat félévenként kell meg- elektronikus dokumentumnak az ilpályázni. letékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő valamint – ha szükséges – a maximáhallgatók jelen pályázat kiírását kö- lisan megszerezhető kreditpontok

tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az érdemjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen. A kérelmeket a fent jelzett időtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hu­ mánigazgatási Osztályára kell eljuttatni postai úton vagy személyesen hétfő-csütörtök 8–12 és 13–16.30 óra, illetve pénteken a 8–12 óra közötti időszakban. A formanyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai recepción), valamint letölthető Zalaegerszeg Megyei Jogú Város honlapjáról az alábbi elérhetőségeken: http://zalaegerszeg.hu/tart/ index/134/Oktatasi__kulturalis_ ugyek, valamint: http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas. További információ: Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztály 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17/19. Tel.: 92/502-189, 92/502-190 e-mail: szabina.farkas@ph.zalaegerszeg.hu


ötórai tea

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

| 2019. október 4. |

9

Beszélgetés Járiné Lévai Marianna tanárnővel

Gyógyszerésznek készült, de nem bánta meg, hogy a sors a pedagógus pályára sodorta Alig ismertem rá Járiné Lévai Marianna tanárnőre – egyedül, csendben, a gondolataiba mélyedve találtam –, a második mesterpályázatára készül, nem ülhet az első babérjain, mondta, ötévente meg kell újítani. Ez majd újabb pályázatokat, versenyeket, táborokat, tanulmányutakat jelent. Ahova csak lehet, jelentkeznek, beneveznek, útra kelnek, nem hagynak veszni egyetlen alkalmat sem, ami hasznára válhat a diákságnak. Hát ezért a csendes töprengés. Aztán, mint általában, megint majd valamilyen nagy nyüzsgés közepette találkozunk, amint egy vidáman csivitelő gyerekhaddal közösen valami izgalmas dologban mesterkednek. Mint a minap az erdei iskolában. n Fincza Zsuzsa

– Akkor éppen rágcsálók koponyáját bámulva ámuldoztunk, hogy az apró csontok mennyi mindent elárulnak az állat életmódjáról. A titkokról dr. Illyés Zoltán biológus rántotta le a leplet – magyarázta Mariann tanárnő, a zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola földrajz-biológia szakos pedagógusa, elkötelezett természetvédő. – Osztályfőnöki minőségben kísértem a 8/c.-t. Tavaly ősszel is ezzel az osztállyal futottunk össze egy szabad ég alatt tartott tanórán. Az idén pályázaton nyertük rá a pénzt, s ennek köszönhetően az iskolánk 25 osztályának 600 gyereke vehet részt a projektben. Az erdei iskola elődje a vándortábor volt. Táboroztunk például a Balaton-felvidéken, a Pilisben, a Gerecsén.

– Ha a „született pedagógusok” kerülnek szóba, biztos, hogy az elsők között Járiné Lévai Marianna jut az eszembe. – Pedig még érettségi előtt is azt hittem, gyógyszerésznek születtem. Sajnos már azzal letereltek a helyes vágányról, hogy a gimnáziumban a biológia helyett a francia tagozatra vettek fel, mert ott volt hely. Igaz, nem adtam fel, szakkörökre és az egyetemi felvételi előkészítőre együtt jártam a biológia tagozatosokkal. Az érettségin mondták először, hogy pedagógusnak születtem. Földrajzból Indiát húztam, s tartottam olyan elő­ adást a tehenekről, hogy az érettségi elnök kijött utánam és megdicsért, hogy jó tanár lesz belőlem. Gondoltam, ha nem lehetek gyógyszerész, hát legyek jó tanár. Szakiránynak a szívemhez közelállót, a biológiát és a földrajzot választot-

nek és a munkánkat támogató szülőknek is köszönhetjük. Az igazgatónk és a kollégáim is pártolják az ötleteimet, segítenek a megvalósításban, nélkülük nem mennék semmire. Nagy siker volt a Fenntarthatósági Témahét. A különböző tanórák keretében a kollégákkal együttműködve számos jó ötletet megvalósítottunk. Osztályfőnökként a szülőkkel való jó kapcsolatot kell kiemelnem, tam. Szóval nem a katedráról és zsűritagként sem ma kezdte a támogatásuk nélkül nem alaábrándoztam, de nem bántam el ezt a munkát. kulnának ki osztályközössémeg, hogy oda kerültem. Hagek. mar ráéreztem a tanítás jó – Már az első évben debütálízére, arra, hogy segíthetek a tam – beneveztek bennünket – Diákjaival külföldre is gyakgyerekeknek kiismerni magu- egy elsősegélynyújtó verseny- ran eljut. Hogyan kezdődött? kat ebben a bonyolult világ- re. Később is találtunk jó leheban. Izgalmas küldetés feléb- tőséget, elsőként a Sajó Károly – Testvériskolai együttműreszteni a tudásvágyukat, fo- Kárpát-medencei környezet- ködésünk évekkel ezelőtt kozni azt és ha sikerült, látni védelmi csapatversenyt. Na- ausztriai cserediák-kapcsoaz örömöt a szemükben. Mara- gyon készültünk, vittük a szá- lattal indult, majd folytatódott dandó értékeket akarok átad- mítógépünket, a projektorun- az immár 10 éves erdélyi hani nekik, elültetni bensonló programnük az igényt arra, mal. A Határtalahogy tudatosabban élnul pályázatnak jenek, de ne csak most, köszön hetően hanem majd felnőttmára könnyebbé ként is. vált szervezés, a fi na nszí rozás. – Hogyan kezdődött Tavasszal, az isa tanári pályafutása? kola 40 éves jubileumára a Dévai – 1981-ben Pécsett Szent Ferenc Alakaptam meg a tanári pítvány Kolping diplomát, s egy év múlAdolf nevét viselő va már az Eötvös iskomedgyesi gyerlában tanítottam. Már mekotthonának akkor is igyekeztem a vezetője, iskolánk legkülönfélébb eszkövolt diákja, Nagy zökkel felcsigázni a diMariann is hazaákok érdeklődését. látogatott és néNyolcadikos fiúkkal hány erdélyi fiapéldául német nyelvű tallal szerepelt az recept alapján tortát is előadáson. Az issütöttünk. Napjainkkola közössége, a ban is igyekszem lékollégák, a tanupést tartani – például Járiné Lévai Marianna: „ Elmondják azt is, ha gondjuk lók, a szülők és tartottam földrajzórát van, mert bíznak benne, hogy minden erőmmel segí- egyéb támogatók okostelefonon is. Ha tek nekik megoldani” segítségével nagy FOTÓ: FINCZA ZSUZSA már annyira imádják, mennyiségű adohát tanuljunk vele földrajzot! kat, s a 2. helyen végeztünk. mány gyűlt össze a medgyesi Élvezték a gyerekek, a követ- Hatalmas sikereket értünk el gyerekek számára. Böjte Csa­ kező földrajzórán már telefon- a Balogh János Környezet- és ba ferences szerzetes, az erdénal a kezükben fogadtak – Egészségvédelmi versenye- lyi árvák megmentője egy vipersze minden óra nem lehet ken, a Curie csapatversenyen, deoüzenetben köszönte meg ilyen, de azért még sort kerí- amely nagyon sok gyereket az ajándékot és küldött áldást tünk rá. megmozgatott, s mindig elju- az egész iskolánkra. A Határtottunk Körmendre a területi talanul pályázat keretében – Szinte nincs tanulmányi fordulóba. Új versenyeket is többször is jártunk Erdélyben, verseny Eötvös-diák nélkül. Le- kipróbálunk, a ZöldOkos kupa ősszel az ottani kollégák is vigyen az környezetvédelem, például akkora népszerűség- szonozták a látogatás – az ös�matek, kémia, idegen nyelv nek örvend, hogy alig várják a szes programot iskolánk igazvagy anyanyelv, esetleg ének gyerekek, hogy újra induljon. gatójával ketten szerveztük a vagy akár sport. Járiné Lévai A sikereinket egyébként az számukra. A személyes konMarianna felkészítő tanárként összetartó tanári közösség- taktusnak, a kialakult barát-

ságnak köszönhetően megerősödött tanintézményünk kapcsolata a marosvásárhelyi testvériskolánkkal. Az osztálykirándulások is népszerűek nálunk – mi az osztályunkkal nem csak évente egyszer és nem csak egy napra megyünk és mindig a szülők is nagy lelkesen jönnek velünk. Jártunk a testvérvárosainkban, Klagenfurtban, Goriziában, voltunk Olaszországban másutt is kétszer 2 napot. Felejthetetlen élményt jelentett a kaszópusztai Vadász Göri Erdei Iskolában töltött napunk – egy továbbképzésen nyertem az osztályomnak. A tantestületi kirándulásaink is kedveltek, nyáron jártunk Frauenkirchen–Hof–Pozsony úvonalon, a napokban a szlovéniai Jeruzsálembe indulunk.

– Pedagógusként mi a legnagyobb élménye? – Iskolánk jubileuma alkalmából 40 év – 40 interjú címmel interjúkat készítettek volt tanulóinkkal, akik felelevenítették diákéveiket. A legnagyobb élményem, hogy sokan és szeretettel emlékeztek meg rólam. Hogy mivel lehet kiérdemelni a diákok szeretetét? Szeretettel. Mosollyal, vidámsággal, humorral a „viharok” közepette is. Benne vagyok a csínytevésekben, de megkövetelem, amit meg kell. Viszont azt is megmondom, mit, miért kérek. Mert a bizalmukat bizalommal lehet elérni. Tudják, hogy nekem elmondhatják azt is, ha gondjuk van, mert bízhatnak benne, hogy minden erőmmel segítek nekik megoldani.

– Szabadidő? – Ami marad, a családommal töltöm, a gyönyörű iker­ unokáimmal – nagyon szeretik a mamijukat. Keresztrejtvényt fejtek és sokat olvasok. A diákjaim is, főleg a lányok hoznak nekem könyvet – kiolvassák és ha tetszett nekik, a kezembe nyomják, hogy én következem. Most várom, hogy végezzenek Leiner Laura legújabb könyvével és megkapjam végre, aztán majd jól megdumáljuk. Így olvastuk ki annak idején a Harry Pottert is...


10 | 2019. október 4. |

Programajánló Őszi Kavalkád Október 5. A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ 14. alkalommal rendezi meg „Őszi Kavalkád” elnevezésű közösségi rendezvényét Zalaegerszegen az Apáczai Csere János Művelődési Központban 2019.

programajánló október 5-én 14.30–19.00 óra között. A kavalkádon a városban működő segítő tevékenységet ellátó intézmények és civil szervezetek mutatkoznak be. Színes kulturális és szórakoztató programok várják a rendezvényre ellátogató családokat. Minden korosztály számára tartogat meglepetéseket a rendezvény. Élő társasjáték, néptáncelőadás, koncert, hastánc, énekműsor, tombola­

HOROSZKÓP KOS: Sok tennivalója lesz, számos régóta halogatott ügy végére kell pontot tennie. Ne keveredjen feleslegesen konfliktusba kollégáival, törekedjen a kompromisszumos megoldásokra! Búcsút inthet pénzügyi gondjainak. BIKA: Nehézkesen megy a munka, úgy tűnik, elfogytak a tartalékai. A hétvégét töltse pihenéssel, és ha teheti, vegyen ki pár nap szabadságot! Egy véletlennek köszönhetően találkozik valakivel, aki megdobogtatja a szívét. IKREK: Ne halogasson semmit, az időhúzással sokat árthat magának! A sok munka és kötelezettség mellett szánjon időt a kikapcsolódásra is! Olyan emberekkel töltse a szabadidejét, akikkel tartalmas beszélgetéseket tud folytatni! RÁK: Új, eddig ismeretlen arcát mutatja meg környezetének, sokaknak okoz ezzel meglepetést. Pénzügyi kérdésekben kell fontos döntést hoznia, ne hamarkodja el a választ! Besétálhat ajtaján a szerelem.

MÉRLEG: Porszem került érzelmi életének fogaskerekei közé. Bizonytalanná válik, egyre jobban eluralkodik önön a lehangoltság. Öntsön tiszta vizet a pohárba, egy őszinte beszélgetés csodákra képes! SKORPIÓ: Nem érzi magát jól a bőrében. Valami hiányzik az életéből, ám nem tudja megfogalmazni, hogy mi az. Mozduljon ki többet otthonról, vigyen színt a szürke hétköznapokba! NYILAS: A bosszúságok ne szegjék kedvét! A nehézségekkel azért állítja szembe a sors, hogy megtanulja azokat megoldani és helyükön kezelni. Legyen kitartó és ne fordítson hátat az első akadály után! BAK: Magasabb fokozatra kell kapcsolnia ahhoz, hogy minden aktuális teendő végére érjen! Ki kell bogoznia minden ös�szekuszálódott szálat, s akkor nemcsak magánéleti, hanem szakmai és akár anyagi helyzete is helyrebillen.

OROSZLÁN: Legyen nyitott az újdonságok iránt! Járjon be ismeretlen utakat, jelentős sikerekre számíthat. Ha lakáscserén, költözésen gondolkodik, akkor ez a hónap kifejezetten kedvező lesz.

VÍZÖNTŐ: Lendületesen és jó kilátásokkal kezdődik a hónap, kiválóan halad tervei megvalósításával. Szeretteivel olykor elbeszélnek egymás mellett, ez pedig könnyen vitába torkollik. Legyen türelmes és megértő!

SZŰZ: Sokat költ, gyakran felesleges dolgokra. Mintha m e g f e l e d ke z e t t volna a mondásról: csak addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér! Kerülje el jó messzire azokat az embereket, akik folyton mérgelődnek valamin!

HALAK: Vigyázzon a mézesmadzagokkal! Többen félre akarják vezetni, vagy egyszerűen mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák céljai elérését. A bajt meg tudja előzni, ha nyitott szemmel jár.

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

vadászat, kézműves foglalkozás, játszóház, csillámtetoválás, arcfestés és egyéb meglepetések várják a résztvevőket. Véradásra, testtömeg-index megállapítására és testzsírmérésére is lehetőség nyílik. 14.30–15.30 – „Ha mersz, nyersz!” – élő társasjáték 15.30–16.00 – Zalai Aprók, Bajnócák néptánc előadása 16.00–16.15 – Polgármesteri köszöntő 16.15–17.00 – Kis-Hétrét együttes 17.00–17.30 – Albatrosz Tánc Sport Egyesület 17.30–18.00 – Hastánc 18.15–18.30 – Jurina Bea 18.30 – Tombolasorsolás, Különdíjasok Kísérőprogramok: véradás, tombola­ vadászat, kézműves foglalkozás, csillámtetoválás, arcfestés, Bike Safe, játszóház, interaktív játék, egészségügyi mérések

Keresztury Dezső VMK Október 7., hétfő 18.00 A pszichopaták köztünk élnek A pszichopaták közöttünk élnek, járnak; együtt dolgozunk vagy egy baráti társaságban beszélgetünk velük. Nem könnyű őket felismerni, pedig ott vannak a közvetlen környezetünkben. Hogyan ismerjük fel őket? Mi a technikájuk, hogyan szemelik ki áldozataikat? S ha felismertük, mit tehetünk ellenük? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kapunk. Előadó: Magyar Judit klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta.

A Joker című amerikai krimi-drámát a zalaegerszegi Cinema Cityben tekin Joker 16 (F/SUB) 20:30 (csak hétfő) 22:00 (csak péntek) Mi újság, Kuflik? 6 (MB) 15:20 11:00 12:45 (csak szombat-vasárnap) A Wall Street pillangói 16 (MB) 14:00 17:15 20:30 (csak szerda) 17:45 20:15 (kivéve szerda) 22:30 (csak péntek-szombat)

Október 16., szerda 9.30 és 10.45. MESEVARÁZS Vlagyimir Szucsejev: Okoska botocska Playmobil – A Nefelejcs bábszínház előadása 13:15 Október 19–20., szombat 10.00– 18.00; vasárnap 10.00–17.00 Vasútmodell-kiállítás Az asztal digitális üzemmódban működik, így sebességgel, hangokkal, fényekkel még életszerűbben tudja a vonatforgalmat bemutatni

12

18.00 Akik maradtak 12 magyar dráma (83 perc), rendező: Tóth Barnabás, szereplők: Hajduk Károly, Szőke Abigél, Lukáts Andor, Jordán Adél 20.00 A fénykép 16 PREMIER! feliratos, német–indiai–amerikai romantikus dráma (110 perc), rendező: Ritesh Batra, szereplők: Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Akash Sinha

(MB) DIGITÁLIS 3D

Playmobil 12 (MB) 16:10 10:05 (csak szombat-vasárnap) Rambo V. – Utolsó vér 18 (MB) 18:15 22:30 (csak péntek-szombat)

Rendezvények Art Mozi Október 17., csütörtök 14.00–18.00 Termelői és kézműves vásár

Október 11., péntek 19.00 Bazi nagy magyar lagzi A hamisítatlan, hagyományos magyar Ad astra 16 (MB) lagziban igencsak összekuszálód17:00 20:00 (kivéve szerda) nak a szálak: a menyasszony nem a 18:00 (csak szerda) vőlegényt várná, a vőlegény a Kópé 6 (MB) hozományra hajt, a Polgi ott keresi a Cinema City 12:10 (csak szombat-vasárnap) boldogságot, ahol az újdonsült férj, 10.03–10.09. megjelenik az ara régi szerelme Az – Második fejezet 18 (MB) menyasszonyi ruhában, a tanú vele Metallica and San Francisco Sym­ 14:30 (kivéve szerda) mondaná ki az igent, majd egy phony SM2 12 (OV – WITH ENG- 14:45 (csak szerda) kétes múltú lány is megátkozza egy LISH SUBTITLE) vajákos asszonnyal a frigyre lépett 16 19:30 20:15 (csak szerda/only Wednes- Jó srácok (MB) férfit... És mindez csak a kezdet. A 11:20 (csak szombat-vasárnap) day) nagy mulatás bővelkedik fordulatokban, humorban, miközben nem Joker 16 (MB) Art Mozi homályosodnak el az őszinte pilla13:00 15:30 18:00 Október 3–9. natok. Harsányi Gábor vígdrámája 19:30 (kivéve szerda) 16.30 Mi újság, kuflik? 6 PREMIER! egy igazi kortárs, mégis autentikus 20:30 (kivéve hétfő) magyar animációs film (77 perc), lakodalom vérbő lenyomata, tele 22:00 (csak szombat) rendező: Jurik Kristóf, M. Tóth Géza, 10:30 (csak szombat-vasárnap) hang: Scherer Péter hatalmas poénokkal és nevetéssel

Moziműsor


ZALAEGERSZEGI 7 NAP

programajánló

| 2019. október 4. | 11

ÚTLEZÁRÁS

2019. október 6-án (vasárnap) 10.50 órától 12.30 óráig városi megemlékezés miatt lezárják a Kossuth utca Kisfaludy utca–Csány tér közötti szakaszát. A fenti időpontban a helyi járatok terelőútvonalon közlekednek. Megértésüket köszönjük. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Október 22., kedd 17.00 Megemlékezés az 1956-os forradalom zalai eseményeiről Történelmi megemlékezés a Csillagh László téren, a helyi áldozatok tiszteletére állított kopjafánál

Csácsbozsoki Művelődési Ház

nthetik meg a nézők Október 31., csütörtök 21.00 HALLOWEEN A rettegés éjszakája az Art Moziban Igazán vérfagyasztó éjszakára vágysz? A mágus (LUI Bűvész) és a zombi lány személyesen látogatnak el az Art Moziba és gondoskodnak a hátborzongató hangulatról. Ezután pedig három horrorfilmmel folytatjuk a kegyetlenkedést

Szőke Nikoletta és Gájer Bálint kon- A kiállítást megnyitja Zafír Mária alkocertje tótárs A kiállítás megtekinthető november Október 18., péntek 19.00 16-ig az intézmény nyitvatartási Egerszegi Páholy 2019 idejében Vendég: D. Tóth Kriszta és D. Tóth András újságírók Október 18., péntek 19.00 ZegJam Október 24., csütörtök 19.00 Zalaegerszegi Jam Session Találkozó – Őszi turné 2019 Varnus Xavér orgonaművész koncertje zalaegerszegi és vidéki zenekarok Műsoron: előadóművészei tolmácsolásában Városi Hangverseny- és Vivaldi: A négy évszak hallhatunk közkedvelt, tradicionális Kiállítóterem Bach: d-moll toccata és fúga rock, blues, pop dalokat különböző Október 4., péntek 19.00 Williams: Schindler listája felállásokban Klasszikus bérlet 2019/20 Queen dalok Kapunyitás: 19.00 Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész hangversenye Műsoron szerepel többek között Apáczai Csere János Andráshidai Művelődési Ház Művelődési Központ Rachmaninov zongoraversenye Október 15., kedd, 13.30 A koncerten közreműködik a Zalaeger- Október 4., péntek 18.30 Őszi játszóház iskolásoknak szegi Szimfonikus Zenekar Sándor Csillagleső sorozat Kézműves foglalkozás őszi hangulatJános karnagy vezényletével Esti járdacsillagászat az Apáczai Műveban, az Öveges József Általános lődési Központ udvarán Bánfalvi Iskola alsó tagozatos tanulóinak Október 11., péntek 17.00 Péter amatőr csillagásszal A foglalkozás díjtalan! Budaházi ’65 – jubileumi tárlat megnyitója Október 7., hétfő 17.30 Köszöntőt mond: Balaicz Zoltán pol- Gyógynövény klub Október 16., szerda 18.00 gármester Októberben: Mikrobiomunk – pajzs a Táska, hátizsák, batyu, bugyor, A kiállítást megnyitja: Tolnay Imre képfertőzések ellen szütyő, tarisznya, tatyó … s zőművész, művészeti író Foglalkozásvezető: Sebestyén Bence minden, ami bele való A megnyitóra a belépés díjtalan. A tárfitoterapeuta Kiállítás patchwork technikával készült lat október 31-ig látogatható tárgyakból, a zalaegerszegi FoltbűOktóber 17., csütörtök 18.00 völők alkotásaiból. A kiállítás megOktóber 16., szerda 19.00 Alkotás vidám gondolatokkal JAZZSZERDA 2019/20 tekinthető november 11-ig, nyitvaFeketéné Kovács Judit, a Dienes festő„Jazz side story” – Bernstein 100 kör tagjának önálló kiállítása tartási időben

Részletes programok a www.zalaegerszeg.hu vagy a www.zalaegerszegturizmus.hu weboldalon.

pagyújtásra várjuk az érdeklődőket. Kérjük, hogy faragóeszközöket – kés, kanál – mindenki hozzon magával, a tököket a készlet erejéig biztosítjuk. A tökök a helyszínen megvásárolhatók. A kicsi gyerekeket szüleikkel együtt várjuk. A tök jó hangulat garantált! A programon való részvételhez előzetes jelentkezés szükséges! Helyszín: Izsák Iskola aula

Október 9–10–11., szerdacsütörtök- péntek Sport- és egészségnapok az Izsák Október 18., péntek 17.00 Iskolában Sportvetélkedők, ingyenes szűrővizsgá- Ünnepség a nyugdíjasoknak az „Idősek napja” alkalmából. latok gyerekeknek és felnőtteknek Kellemes délutáni kikapcsolódásra, műsoros estre és vendéglátásra hívOktóber 11., péntek 14.00 juk és várjuk a településrész nyugdíTök jó program mindenkinek! jasait az Izsák Imre Iskola tornacsarKézműves foglalkozáson tökfaragásra, töklámpás-készítésre, közös lámnokába

Egészségügyi ügyeleti ellátások Lelki elsősegély telefonszolgálat: 116-123 Felnőtt és gyermek ügyelet helye Az orvosi ügyeleti ellátás (háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi) a Zalaegerszeg, Botfy L. u. 1. szám alatt vehető igénybe. Az ügyeleti ellátás munkanapokon: 16.00 órától másnap 8.00 óráig, hétvégén: szombat 8.00 órától hétfőn 8.00 óráig vehető igénybe. Mentőszolgálat mentési hívószám: 104. A Központi Orvosi Ügyelet telefonszáma: 06 (92) 321-000. Fogászati ügyelet Rendelési idő: munkanapokon 16–22 óráig, pihenőnapokon (szombat, vasárnap) és munkaszüneti napokon 7–13 óráig. Helye: Zalaegerszeg, Ola u. 16/d. Telefon: 315-602.

Gyógyszertári ügyelet Október 4. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kígyó BERZSENYI U. 9. • 92/510-086 • 18:00-07:00 Október 5. Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/ ZRÍNYI M. U. 1. • 92/596-633 • 14:00-08:00 Október 6. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Kertvárosi KÖZTÁRSASÁG U. 55. • 92/510-113 • 08:00-07:30 Október 7. Benu Gyógyszertár Zalaegerszeg Belváros SZÉCHENYI TÉR 2. • 92/511-610 • 18:30-08:00 Október 8. Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/ ZRÍNYI M. U. 1. • 92/596-633 • 15:30-07:30 Október 9. Páter Gyógyszertár BÍRÓ M. U. 38. • 92/511-384 • 17:30-08:00 Október 10. Göcsej Gyógyszertár GÖCSEJI U. 49. • 92/596-913 • 18:30-08:00 Október 11. Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/ ZRÍNYI M. U. 1. • 92/596-633 • 15:30-07:00 Október 12. Zalai Gondviselés Patika KOVÁCS K. TÉR 4. • 92/323-804 • 14:00-08:00 Október 13. Egerszeg Pharma Gyógyszertár /Kórház/ ZRÍNYI M. U. 1. • 92/596-633 • 08:00-07:30


12 | 2019. október 4. |

kultúrsokk

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

Csány László munkássága előtt tisztelegtek

Második helyen végzett a zalaegerszegiek fiatalokból álló csapata Csány László életéről és munkásságáról rendezett vetélkedőt szerdán a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete. – Tagságunk körében hatalmas a művelődés iránti igény, rendszeresen járunk vetélkedőkre, az Ajkai Látássérült Klub által szervezett Országos Fekete István Emlékversenyen az idén a 2. és a 3. helyet hoztuk el két egerszegi csapatunkkal. A helybéliek már 19. alkalommal büszkélkedhettek ilyen módon azzal, hogy Fekete István, a híres író Ajkán is élt és dolgozott. No, de nekünk, zalaiaknak is van kivel büszkélkednünk, nemde? Ezért gondoltuk ki két éve, hogy mi pedig híres zalai politikusok, művészek életével, munkásságával kapcsolatban rendezünk többmegyés vetélkedőt, s ezzel egyúttal a megyénket is népszerűsítjük – magyarázta Choma Balázs, a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistér-

ségi Egyesületének szervezésért felelős alelnöke, hozzátéve, hogy tavaly a haza bölcsét, Deák Ferencet, az idén pedig a méltatlanul elfeledett Csány Lászlót választották. Zala megyét a zalaegerszegiek mellett a keszhelyi és a lenti sorstársak képviselték, mellettük ringbe szálltak a szombathelyi és az ajkai látássérültek is. A rendezvényt az idén is támogatta a városi önkormányzat, a Zalaegerszeg-­ Göcsej Lions Club, a DFMVK és a József Attila Városi Tagkönyvtár. A feladatokat Kereki Ju­ dit, a tagkönyvtár olvasószolgálatának vezetője dolgozta ki és vezényelte le az összecsapást. A zsűri elnöki posztját Tol­ vaj Márta alpolgármester

Munkában a zalaegerszegi csapat: Szommer Mária, Czett Erika, Horváth Dorina és Bódi-Dombi Andrea FOTÓ: FINCZA ZSUZSA töltötte be, a munkáját segítette Gyurkóné Marton Beá­ ta könyvtáros és Nagy Lász­ lóné, Zalacsány polgármestere, aki az első helyezett csapat tagjainak a település nevében ajándékot is adott.

A versenyt az ajkaiak nyerték, az ezüstérmet a zalaegerszegiek érdemelték ki, a 3. helyen a szombathelyiek végeztek. Senki sem ment haza azonban üres kézzel, mindenki kapott emléklapot

és ajándékot, köztük egy Kisfaludi Stróbl Zsigmond életéről szóló könyvet – előrevetítve, hogy jövőre az ő munkássága lesz a többmegyés vetélkedő témája. n FINCZA ZSUZSA

Filmajánló

Lélek- és pénzvándorlás – Egy másik életben Bizony, nálunk is készülnek jó tévéfilmek, éppen csak nem hallunk róluk. Az Egy másik életben például szórakoztató, földhözragadt sci-fi lett, amiből nincs túl sok idehaza. Mindenképpen az azóta elhunyt Andy Vajna felügyeletével 2011-ben újjászervezett magyar filmfinanszírozási rendszer pozitív hozadéka, hogy sikerült új életet lehelni a tévéfilm műfajába, azóta ugyanis egészen vállalható, nem egy esetben mozis minőségű alkotások születtek – főleg történelmi témában. Amiben van még hova fejlődni viszont, az a marketing: nem egy esetben az elkészült mű híre el sem jut az emberekhez, leadják a Duna TV-n, esetleg valamikor egy lehetetlen idősávban megismétlik, majd szépen lassan a feledés homályába merül. Az Egy másik életben halmozottan hátrányos helyzetből indul, mintha legalábbis elfelejtették volna reklámozni –

szerencsénkre október végéig ingyenesen megnézhető a Médiaklikk oldalán. A film csak szőrmentén scifi, a fantasztikus elemek nagyjából a közeljövőbe helyezett cselekményben, valamint a reinkarnációt kutató technológiában ki is merülnek. A történet főszereplője Árpád, az átlagos, harmincas liftszerelő. Egy nap elé áll egy gyanús alak (a rutinosan szenvtelen Anger Zsolt), aki a lélekvándorlást kutató Perlay cég képviseletében érkezett. A magyar származású milliárdos, Michael Korsós halála után mesés vagyont hagyott hátra, végrendelete szerint viszont az nem az örököseit, hanem saját magát, vagyis azt az embert illeti, akiben a lelke újjászületett. A

A történet főszereplője Árpád, az átlagos, harmincas liftszerelő Perlay képes megtalálni, a reinkarnáció során kibe is költözött Korsós szelleme, Árpád is a tucatnyi jelölt között van, de ahhoz, hogy kiderüljön az igazság, hosszú és strapás teszteken kell részt vennie. Nem szabad elfelejteni, hogy tévéfilmről van szó, ami

eleve szűkebb költségvetést és kisebb mozgásteret jelentett az író-rendező Tasnádi Istvánnak. A lehetőségekhez mérten sikerült a nagyobb buktatókat kikerülni, és bár a díszletek és a helyszínek évtizeddel korábbi állapotokat idéznek, az alapötlet, a

FOTÓ: INTERNET

cselekmény következetes kibontása, valamint a remek színészek pozitívra állítják a mérleget. A főszereplő, Mol­ nár Áron (a Mi kis falunk egyik iszákos közmunkása) például nagyon természetes a képernyőn. n FARKAS DÁVID


kultúrsokk

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

| 2019. október 4. | 13

Helyi értéktár 35. rész

Németh János Kossuth- és Munkácsy-díjas keramikus, a Nemzet Művésze munkássága A zalaegerszegiek számára természetes, hogy a város nevezetes helyszínein, épületein a neves keramikus, Németh János alkotásaival találkoznak. A művész köztéri domborművei, térplasztikái voltaképpen „átfogják” a város történeti idővonalát, hiszen az 1806-ra elkészült Hagymasisakos Ispita oldalfalát ugyanúgy díszíti egy munkája, mint ahogy a Fedett Uszoda úszótermének hátteréül szolgál egy másik, de akár a Május 1. ligetben otthonra lelt A török elleni küzdelem című emlékművét is említhetjük. Németh János művészete különlegesen karakteres és egyedi – már a kezdetektől fogva. Jellemzői az alapformák fazekaskoronggal történő kialakítása, továbbá a mély elkötelezettség a szülőföld iránt. A keramikus a hagyományos népi világképet jeleníti meg, úgy, hogy alkotásai keresztény és ősi pogány elemeket egyaránt tartalmaznak.

Hagyományos népi világképet jelenít meg

Ezer szállal kötődik Zalaegerszeghez Nevét nemcsak Zala megyében, országos szinten is jegyzik. Bizonyíték erre az a számos díj, amely önéletrajzát színesíti. Többek között 1970-ben kapott Munkácsy Mihály-díjat, 1978 óta Magyarország Érdemes Művésze, 1994-ben lett Zalaegerszeg díszpolgára, 2008ban a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Lovagkeresztjével tüntették ki, 2014ben Kossuth-díjat kapott és

Németh János Szülőföld című 1983-as alkotása a jánkahegyi Keresztury Ház falán található. A Nemzet Művésze munkássága 2019 júniusa óta szerepel Zalaegerszeg helyi értéktárában FOTÓ: ARCHÍV/SERES PÉTER ugyanebben az évben a Nemzet Művésze illusztris társaságába is bekerült. Alkotásait szerte a világban megtaláljuk: Budapesttől Újdelhin át egészen Canberráig. Az 1934-ben született Németh János ezer szállal kötő-

dik Zalaegerszeghez, s nem csupán azért, mert itt született. Munkássága – a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület javaslatára – 2019 júniusában került be a város helyi értéktárába.

„Átfogják” a város történeti idővonalát

n TÓDOR TAMÁS

Zenesarok

Ismeretlen ismerősök – Blahalouisiana Szeptember elején jelent meg a Blahalouisiana legújabb, sorrendben harmadik nagylemeze. A rengeteget koncertező magyar zenekar csak kicsit mozdult ki a komfortzónájából, de így is tudott újat mutatni. A hazai mezőnyben talán a Blahalouisiana lavírozik a legügyesebben a könnyed, rádióbarát pop és az izgalmasabb, rock and roll hagyományokat is felelevenítő hangszeres zenei megoldások között. Bár eleinte döntően angol nyelvű dalokkal próbálkoztak, a nemzetközi áttörés elmaradt, magyar nyelvű számaikkal azonban meghódították a közönséget. A rádiók gyakran játsszák őket, és ahogy azt már a bevezetőben is említettük, is-

mertségüket folyamatos koncertezéssel igyekeznek bebetonozni – Zalaegerszegen is számos alkalommal megfordultak már. Bizonyos dolgokban régivágásúak: igyekeznek a klasszikus zenekari körforgást (album-turné-album-turné) követni, komolyan veszik a videoklip műfaját, az új lemezhez például már három is készült, valamint olyan stratégiai fontosságú döntéseknél is inkább konzervatív megoldást választanak, mint a lemezfelvé-

tel. A dalokat ezúttal a prágai Sono Records stúdióban rögzítették, ahol nem használtak számítógépet, a felvétel és az azt követő masterelés egy­ aránt analóg módszerekkel történt. A Minden rendben címre keresztelt új anyag bluesos és hardrockos hatásokból is táplálkozik, egységes, „blahalouisianásan” sokszínű, és a szövegek is többnyire jók, csak néha tűnik egy-egy sor feleslegesen kimódoltnak. Slágerekre is futotta az erejükből, a Testemnek ha engedem például a futószalag-randizás hátulütőit vesézi ki, az Engem is szélből font érzelmes ballada, de a zenekar történetében először szinti is szól a Pont ilyen házra című dalban.

A Minden rendben ismét remek lemez lett – a hazai mezőny egyik legizgalmasabb zenekarától FOTÓ: INTERNET A Blahalouisiana zenéjének kulcsa egyértelműen a frontember, Schoblocher Barbara hangja: az az eddigiekből is kiderült, hogy egészen egyedi adottságokkal rendelkezik, rögtön megjegyezhető hanggal, ami tökéletesen működik líraibb és tempósabb daloknál is. Ér-

demes meghallgatni a lemez egyik angol számát, a Let them slide awayben az eddigiekhez képest is újabb oldalát mutatja az énekesnő. A Minden rendben ismét remek lemez lett – a hazai mezőny egyik legizgalmasabb zenekarától. n FARKAS DÁVID


14 | 2019. október 4. |

sport

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

Kosárlabda

Újabb hosszú távú szerződéssel erősíti a ZTE KK a klub alapjait Hároméves szerződést kötött a Zalakerámia ZTE KK a ZÁÉV Zrt.-vel, amelynek hivatalos bejelentésén jelen volt Balaicz Zoltán polgármester, Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt. elnök-vezérigazgatója, Stárics Kornél ügyvezető és dr. Gyimesi Endre társadalmi elnök. – Zalaegerszeg életében meghatározó szerepet tölt be a ZÁÉV Zrt. A cég mindig is fontosnak tartotta a társadalmi felelősségvállalást, lásd a sport (ZTE ZÁÉV) vagy a kulturális élet, az oktatás és az egészségügy különböző szintjein való együttműködésekben. A kosárlabdacsapattal olyan, hosszú távú, három évre szóló szerződést kötöttek, ami hozzájárul és biztosítja a klub anyagi biztonságát a következő időszakban – össze-

Balaicz Zoltán, Stárics Kornél, Peresztegi Imre és dr. Gyimesi Endre a szerződés aláírásakor gezte az együttműködést Balaicz Zoltán polgármester. Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt. elnök-vezérigazgatója köszöntőjében a cégről és annak szakmai és lokálpatrióta szemléletéről beszélt: – A ZÁÉV Zrt. immár 70 éve működik és mindig is

arra törekedtünk, hogy az anyag i lehetőségeinkhez mérten támogassuk a sport, a kultúra, az oktatás és az egészségügy különböző területeit. Ezzel a most megkötött hároméves szerződéssel középtávra tekintünk, hogy legyen egy jó csapat, amely a

FOTÓ: -I-

múltjához méltóan jó teljesítményt tudjon elérni. Stárics Kornél ügyvezető beszédében a cég tevékenységét és lokálpatrióta részvételét méltatta: – Nagy öröm számunkra, hogy a ZÁÉV Zrt.-t a kiemelt támogatóink között

köszönthetjük. Azokkal a szerződésekkel, amiket a közelmúltban megkötöttünk, el tudjuk érni a céljainkat, ami elsődlegesen a rájátszásban való részvételt jelenti. A hároméves megállapodás több reklámmegjelenést is tartalmaz, így a cég logója a csapat nadrágján is megjelenik, valamint a LED-falon. Bízunk abban, hogy nemcsak a cég, de a munkatársaik támogatását is elnyerjük és hatodik emberként fognak bennünket erősíteni a lelátón. Zárásként dr. Gyimesi Endre társadalmi elnök egykori városvezetőként arról beszélt, hogy a cég men�nyire összefonódott az itt élőkkel. A lokálpatrióta magatartást emelte ki, ami a város számára nagyon fontos: A ZTE KK az elmúlt időszakban három nagy céggel, a Szabadics Zrt.-vel, a Flex Magyarországgal és a ZÁÉV Zrt.-vel kötött hosszú távú támogatói szerződést. -I-

Zalakerámia Sport-és Rendezvénycsarnok

Telefon: +36 92/ 599-954

© Artonius

Zalaegerszeg, Stadion út 3.

E-mail: esportteamzeg@gmail.com sales@sporttour.hu www.sportcsarnokzeg.hu

eSport-212x148-hét_nap.indd 1

2019. 09. 03. 13:37


sport

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

Kézilabda

Szoros EKK-vereség a Büktől

| 2019. október 4. | 15

Atlétikai vb

Öt ezredmásodpercen múlt Szűcs Valdó továbbjutása

Szűcs Valdó a második futamban a négyes pályán jól rajtolt FOTÓ: ZALASZÁM ZAC

A női NB II-es kézilabda-bajnokság északnyugati csoportjában az Egerszegi KK csapata a Büki TK együttesét fogadta. A hazaiak szerettek volna jó meccset játszani a papíron erősebb vasiakkal, ami némi hullámvölgyet leszámítva sikerült is nekik. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. A találkozó elején a vendégek voltak pontosabbak és tíz perc játék után 3-7-re vezettek. A hazaiak védekezést váltottak, ami kellően

megzavarta a vasiakat. Csa­ ta Panna és Borbély Lili góljaival átvette a vezetést az EKK (11-10). A félidő hajrája a vendégeké volt és visszavették a vezetést is (14-16). A fordulás után nagyon beragadt az EKK. 14 percig nem tudtak gólt szerezni. Szerencsére a hazaiak kapujában Tállai

FOTÓ: -I-

Emese remekül védett, így nem tudtak nagyobb előnyre szert tenni a bükiek. A 14. percben Borbély törte meg a gólcsendet, elindítva az EKK hosszú hajráját. Tállai sorra védte a büntetőket. Borbély és Csata elkezdte szórni a gólokat és a 27. percre kettő gólra zárkóztak a hazaiak. A végén mégis a vendégek örülhettek, akik 28-25-re megnyerték a találkozót. Az egerszegiek szombaton a VKL SE Győr otthonába látogatnak. -I-

Magyar válogatott – Vida Mátéval bővült a keret Vida Máté, a DAC középpályása is bekerült a magyar labdarúgó-válogatott horvátok és azeriek elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő keretébe. A hazai szövetség honlapjának szerdai híre szerint a hétfői kerethirdetést követően a szakmai stáb ismét áttekintette a kialakult helyzetet, a kisebb sérüléseket és a két sárga lap-

pal rendelkező játékosok számát is, ezt követően pedig úgy döntött, hogy Vida Mátéra is számít a válogatott vasárnap kezdődő összetartásán. A Horvátország elleni, jövő csütörtöki

Vida Máté idén csapata minden bajnoki mérkőzésén kezdő volt

FOTÓ: DAC

mérkőzésen, Splitben Baráth Botond és Nagy Ádám nem léphet pályára eltiltás miatt, de Dzsudzsák Balázs, Szoboszlai Dominik, Korhut Mihály és Pátkai Máté is két-két sárga lapot gyűjtött össze az eddigi Eb-selejtezők során, így amen�nyiben ismét lapot kapnak, Azer­bajdzsán ellen, jövő vasárnap nem számíthat rájuk Mar­ co Rossi szövetségi kapitány. A DAC középpályása, aki idén csapata minden bajnoki mérkőzésén kezdő volt, az MLSZ beszámolója szerint régóta várt már erre a lehetőségre. „Nagyon örülök, hogy ismét a válogatott keret tagja lehetek – mondta Vida Máté. – Részben ezért is igazoltam annak idején a DAC-hoz, hogy legyen esélyem újra válogatottnak lenni.” A magyar csapat jövő csütörtökön 20.45-kor lép pályára Split­ben, három nappal később, vasárnap pedig 18 órától játszik az azeriekkel a Groupama Arénában, jelen állás szerint zártkapus mérkőzésen. n MTI

Szűcs Valdó öt ezredmásodperccel maradt le a továbbjutásról a 110 m gát előfutamában hétfőn a dohai atlétikai világbajnokságon. A Zalaszám-Zalaegerszegi AC vb-újonca megnyerte az idén a fedettpályás és a szabadtéri országos bajnokságot is, egyéni csúcsát 13.41 másodpercre javította. Ezzel együtt előfutamában nem számított esélyesnek, mivel hét ellenfele közül négy is jobb idővel rendelkezett, márpedig az elődöntőben futamonként négyen folytathatták, további négy futó pedig idővel juthatott tovább. Szűcs Valdó a második futamban a négyes pályán jól rajtolt, de az ötödik gátnál hibázott, így hiába hajrázott, 13.60 másodperccel ötödikként ért célba. A futamot a 2015-ös világbajnok orosz – semlegesként induló – Szergej Subenkov nyerte 13.27 mp-cel. „Nem sikerült megvalósítani, amit terveztem, nagyjából semmi nem jött össze” - mondta Szűcs Valdó, aki ekkor még nem tudta, hogy milyen kevésen múlt az elődöntő. „Jól rajtoltam, elöl voltam, de túl közel kerültem a negyedik gáthoz, így az ötödiket telibe kaptam, akkor elmentek a többiek” – tette hozzá. Hozzátette, hogy olimpiai szintet akart futni. „Jól sikerült a felkészülésem, azt terveztem, hogy 13.40 alá kerülök. Csak magamat hibáztathatom” – jelentette ki. A helyezéssel továbblépők mellett az első futamból egy, a negyedikből két gátas került idővel a magyar atléta elé. Az ausztrál Nicolas Hough pedig szintén 13.60-at futott. A részletes eredmény 13.592 mp–13.597 mp lett Hough javára Szűcs Valdóval szemben. n MTI

Árnyaserdő Bt., Pakod

Tel.: 06 70/5516 196

Szolgáltatásaink: • • • • •

Erdőgazdálkodás Faanyagkereskedelem Erdőfelvásárlás Erdőbecslés Erdészeti szakirányítás

249724

Az egerszegiek szombaton a VKL SE Győr otthonába látogatnak


16 | 2019. október 4. |

sport

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

Labdarúgás

Csúcsokat döntöttek a HagymaGym erőemelői

Megszerezte első hazai győzelmét a ZTE FC

Sárbogárdon rendezték a 2019. évi RAW női, férfi, ifjúsági, junior, masters erőemelő magyar bajnokságot. A zalaegerszegi HagymaGym ZSE két versenyzővel képviseltette magát a versenyen. Szép Kristóf először próbálta ki az erőemelést és a junior kategória 105 kg súlycsoportjában remek eredményt ért el. Kristóf idén megnyerte a fekvenyomó magyar bajnokságot junior korosztályban és most az erőemelésben bizonyította tehetségét. Élete első versenyén remekül teljesített: guggolás: 140 kg, fekvenyomás: 130 kg, felhúzás: 180 kg. A 450 kg-os összteljesítményével magyar bajnoki bronzérmet szerzett. Horváth Mátyás Kolos az ifjúsági kategória +120 kg-os súlycsoportjában

szintén először versenyzett. erőemelésben. A Mindszenty József Ált. Iskola és Gimnázium diákja magabiztosan versenyzett és mind a kilenc gyakorlatát teljesítette. A guggolásban elért 170 kg új országos ificsúcsot jelent, csakúgy, mint a felhúzásban elért 200 kg-os eredménye. Ha hozzáadjuk a fekvenyomás 92,5 kg-ját, akkor az összetett 462,5 kg szintén új rekordnak számít. Mátyás ezzel a remek teljesítménnyel az ifjúsági és junior kategóriában is első helyen végzett. -I-

VONYARC TOURIST KFT. UTAZÁSI AJÁNLATAI:

Zalaegerszeg, Alsóerdei u. 11. C+C

H‐P: 8.00‐16.00 Szo ‐ V: ZÁRVA ÁRUHÁZ

R-0788/93/2002.

AJÁNLATUNK ÉRVÉNYES

2019. OKTÓBER 4 ‐TŐL 18 ‐IG,

ILLETVE A KÉSZLETEK EREJÉIG!

A gól után felpörgette a játékot a hazai csapat és sorra jöttek a helyzetek is

340308

Az OTP Bank Liga 7. fordulójában a ZTE FC a Paks csapatát fogadta. Dr. Dobos Barna a kezdőbe jelölte az eltiltásából visszatérő Kocsis Gergőt.

339029

• POSTOJNA és SKOCJANI cseppkőbarlangok (Szlovénia): 2019.október 06., Ár: 11.900 Ft/fő • BUDAPESTI városnéző zarándoklat (Szt.István bazilika,Parlament,Szépművészeti Múzeum): 2019.október 12. • PRÁGA-KARLOVY VARY és Brno: 2019.október 19-21. (3 nap) ***prágai szállodában félpanzióval • TOSZKÁN körutazás Cinque Terrével és San Marinoval: 2019.október 22-27. (5,5 nap)***szállodákban www.vonyarctourist.hu Jelentkezés: Vonyarc Tourist Kft. tel.: 83/348-315, mobil: 30/9376-491 e-mail: vonyarc.tourist@t-online.hu

A 9. percben Osváth ment el a jobb szélen, beadása után Böde egy szép mozdulattal szerzett vezetést a vendégeknek. A gól után felpörgette a játékot a hazai csapat és sorra jöttek a helyzetek is. A 27. percben kiegyenlített a ZTE. Bobál Dávid fejese után Radó érkezett a kapu előterében és a hálóba továbbította a labdát. A 36. percben egy vendégjátékos lábáról Stieber elé került a labda, aki ballal remek gólt lőtt a kapu bal oldalába, ezzel a szélső megszerezte első gólját ZTE-mezben és a vezetést is csapatának (2-1). A játékrész zárásaként Radó 21 méterről végezhetett el szabadrúgást, ami a felső lécen csattant. A második fél­

időben is aktívabb volt a hazai csapat. A 71. percben Radó indult meg a szélen a labdával és készítette vissza azt a második hullámban érkező Mit­ rovic elé, aki jobbal lőtte ki a hosszú alsót (3-1). A 75. percben Böde könyökölte le Ko­ csist, amiért Erdős József játékvezető kiállította a válogatott támadót. Ezek után továbbra is támadott a ZTE, de több gól már nem született a találkozón. A ZTE FC szervezett játékkal magabiztos győzelmet aratott a Paks ellen. A kék-fehérek a következő fordulóban, szombaton a Kisvárda vendégeként lépnek pályára, majd azt követően két hét válogatott szünet következik.

FOTÓ: PEZZETTA UMBERTO

A válogatott szövetségi kapitánya a Ferencváros elleni bajnokit a helyszínen tekintette meg és a behívó sem váratott sokat magára. Marco Rossi válogatott meghívót küldött az elmúlt hetekben remeklő balhátvédnek, Tamás Krisztiánnak a magyar felnőttválogatott Horvátország és Azerbajdzsán ellen készülő keretébe. A játékos nyári érkezése óta alapembere a ZTE-nek, és a stabil védőmunka mellett a támadásokat is segíti, amit bizonyít, hogy több gólpasszt kiosztott már. Gera Zoltán, az U21-es válogatott szövetségi kapitánya is beválogatott két zalaegerszegi játékost, Dem­ jén Patrikot és Bolla Ben­ degúzt, akik a ZTE Arénában az októberi 11-ei magyar–horvát U21-es felkészülési mérkőzésen pályára is léphetnek.

Gyermelyi fodros nagykocka 4 tojásos, 500 g, 550 Ft/kg 275 Ft Vegeta ételízesítő 75 g+ 20 AJÁNDÉK,1800 Ft/kg 135 Ft Bravos classic őrölt kávé 250 g, 1524 Ft/kg 381 Ft Mokate 2IN1 azonnal old. kávés. 10 x 17 g, 1982 Ft/kg 337 Ft Bella növényi habspray 241 ml, 1100 Ft/l 265 Ft Sport szelet 31 g 75 Ft Milka Orea tejcsoki keksszel töltö� 100 g, 2810 Ft/kg 281 Ft Urbán ostya kakaós íz� krémmel töltö�, 180 g, 1022 Ft/kg 184 Ft -ISzivárvány Aqua lúgos víz 1,5 liter, 56 Ft/l 84 Ft Márka szőlő szénsavas üdítőital 2 liter, 77,5 Ft/l 155 Ft Országos diákolimpia Monster Energy 0,5 liter, 718 Ft/l 359 Ft Ultra Daisy mosogatószer flakonos, 500 ml, 448 Ft/l 224 Ft Döntőt ért az egerszegi birkózok teljesítménye Területi birkózó diákolimA Diák II korosztályban Henczi Marcell és Tarsoly 235 Ft Zewa Deluxe papírzsebkendő 90 db, 2,6 Ft/db pia-versenyt rendeztek Ka- aranyérmet szerzett Rékli Ta s, m í g bron zér met Lorilux Universal mosógél1,5 liter, 225 Ft/l 337 Ft posváron. A Zalaegerszegi Hunor, Ruzsics Milán és akasztottak a nyakába Birkózó Sportegyesület tíz Német Péter. A Diák I kor- Gyarmati Balázsnak. A Tomi color mosópor 1,17 kg, 796 Ft/kg 931 Ft versenyzővel vett részt a ver- ostályban Cséri Csenger, fiúk a remek szereplésükAriel mosókapszula mountain spring, 28 db, 68 Ft/db 1916 Ft senyen, ahol hat aranyér- Henczi Benjamin és Varga kel kivívták az országos Áraink forintban értendőek és az ÁFA‐t tartalmazzák.

met, kettő ezüstérmet és egy Zalán végzett az élen. döntőn való részvétel jogát. bronzérmet nyertek. Ezüstérmet szerzett -I-


sport

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

Labdarúgás

Csak egy félidőn át volt partiban a ZTE NKK Szekszárdon

Megálljt parancsoltak a Gyenesdiásnak Koncentráltan kezdték a mérkőzést a hazaiak és mindjárt meg is szerezhették volna a vezetést, de a remekül kilépő Szabó a jobb kapufa mellé gurított ígéretes helyzetben. Negyedóra mezőnyjáték után egy véleményes leshelyzet után Fá­ bián sodorta el a vendégek támadóját, ami után büntetőt ítélt a játékvezető. Az ítéletet Czafit Richárd hajtotta végre pontosan (0-1). A semmiből jött vendég vezetés után sem esett össze az Andráshida és sorra dolgozta ki a helyzeteiket. A 35. percben Színai harcosságát kell dicsérni, mert két védő között kilépve került ziccerbe és csak szabálytalanság árán tudták megállítani, ami viszont büntetőt ért. A tizenegyest Tóth László magabiztosan értékesítette (1-1). A nagyszünet után is lendületben maradtak a hazaiak. Az már az első félidőben is látható volt, hogy pontos indításokkal zavarba

hozható a gyenesi védelem. A 60. percben Tóth indította remek ütemben Színait, aki meghúzta a bal szélt és középre passzolt, az érkező Temlén Máté pedig góllal fejezte be a támadást (2-1). A

A tabella második fokára léptek pett előre. A 9. fordulóban, október 5-én a Zalalövő vendégeként folytatja az Andráshida. -I-

Az már az első félidőben is látható volt, hogy pontos indításokkal zavarba hozható a gyenesi védelem

Világhírű vendégek az 5. Világsakkfesztiválon Polgár Judit ötlete nyomán jövő szombaton immár ötödik alkalommal rendezik meg a Világsakkfesztivált, amelynek a Nemzeti Galéria ad otthont és várhatóan 30 országból csatlakoznak hozzá profi és amatőr játékosok, világhírű sakkozók. Magyarországra érkezik a Nemzetközi Sakk Szövetség (FIDE) elnöke, Arkagyij Dvorkovics és a korábbi világbajnok orosz nagymester, Vlagyimir Kramnyik. Az esemény szerdai sajtótájékoztatóján Polgár Judit elmondta, hogy egész évben szervezik az eseményt, amelynek mottója – „A sakk összeköt minket” – egyre több országban válik ismertté. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is a Nemzeti Galéria ad otthont a fesztiválnak, ahol ezúttal a tudomány lesz a fókuszban. Ennek az az oka, hogy a világ egyik legnagyobb pénzügyi

73. percben Színai sokadik jó ütemű kilépése végre góllá érett. Ezúttal az alapvonalnál egy csellel elküldte védőjét, majd éles szögből a hálóba lőtt (3-1). A mérkőzés hajrájában még szépíteni tudott a vendégcsapat, de a találkozót megérdemelten az ASC nyerte 3-2-re. Győzelmével Dobos Sándor együttese a tabella második fokára lé-

befektető cége, a Morgan Stanley lett a főtámogató. „Ugyanolyan témák fontosak a számomra is, mint a cég számára, például az oktatás” – mondta Polgár Judit, aki 25 éven keresztül vezette a női világranglistát, hozzátéve, hogy a cég segíti a lányokat és küzd azért, hogy a nők is képviseltessék magukat a tudomány különböző területein. Fogarasi Norbert, a vállalat budapesti irodájának vezetője megemlítette, hogy ő maga is versenyszerűen sakkozik, élete során több országban is élt, és a sakk nyelve mindenhol közös volt. n MTI

FOTÓ: -I-

A női kosárlabda-élvonal első fordulójában a ZTE NKK a Szekszárd vendégeként lépett pályára. A zalai lányok az első negyedben jól és pontosan játszottak és megérdemelten vezettek. A második negyed szoros, kiegyenlített játékot hozott. A félidő hajrájában a hazaiak, kihasználva a vendégek hibáit, tíz ponttal elléptek. A nagyszünet után állandósítani tudta előnyét a Szekszárd és az egyre több hibával játszó, támadásban rossz döntéseket hozó zalaiak ellen megérdemelten nyert 8962-re. Horváth Fruzsina és Dömötör Dorina ezen a mérkőzésen debütált a mag yar élvonalban, csakúgy, mint légiós társaik Andela Delic és Keyona Hayes, utóbbi bemutatkozása sikerült jobban, hiszen 16 ponttal és 11 lepattanóval dupla-duplát ért el a találkozón. A ZTE NKK szombaton 17 órától a tavalyi bajnokság bronzcsatájának ellenfelével, az Uni Győr Mély Út csapatával találkozik. -I-

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. több mint 1500 termékével meghatározó szereplője a magyar takarmánypiacnak. Célunk, hogy a hazai és nemzetközi piac sikeres nagyvállalkozásaként működve hozzájáruljunk az egészséges élelmiszerek gazdaságos előállításához. A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. a Bonafarm Csoport tagja, amely Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb, vertikálisan integrált élelmiszergazdasági vállalatcsoportja. Tevékenysége a növénytermesztéstől a takarmánygyártáson és állattenyésztésen át az élelmiszer-feldolgozásig és a borászatig terjed. Összesen közel 6600 szakértő kollégánk dolgozik nap mint nap a közös sikerekért.

A BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY KFT. az alábbi pozíciókra keres kollégákat ZALACSÉBRE:

• VILLANYSZERELŐ (szakirányú végzettség szükséges) • GÉPLAKATOS (szakirányú végzettség szükséges) • BEÖNTŐ (targoncás jogosítvány szükséges) • PULTOS (targoncás jogosítvány és min. szakmunkás végzettség szükséges)

• BETÁROLÓ („C” kat. jogosítvány szükséges) AMIT NYÚJTUNK:

Hosszú távú munkalehetőség, bejelentett, biztos állás, képzések, jó munkahelyi légkör.

JUTTATÁSOK:

cafetéria, évvégi jutalom, munkába járási támogatás, iskolakezdési támogatás, dolgozói kedvezmények

JELENTKEZÉS: E-mailen: jelentkezes@btakarmany.bonafarm.hu Érdeklődni lehet telefonon munkanapokon 8 és 15 óra között: 06/34/557-072

340023

A megyei I. osztály nyolcadik fordulójában a remek formában lévő Gyenesdiás csapatát fogadta a Tarr Andráshida SC együttese. Az újabb három pontért nagyon megküzdöttek a fiúk.

| 2019. október 4. | 17


18 | 2019. október 4. |

hirdetés

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

Magyar vizsla-emlékérmét bocsát ki a jegybank

most Önöket kérjük meg, hogy küldjenek nekünk fotót házi kedvenceikről. Ezekhez mellékelhetnek vicces, kedves történeteket, jellemzőket, az egymásra találás körülményeit, mi pedig azt az újság hasábjain tesszük majd közzé.

! Szeretettel várjuk élményeiket

339944

Eddigi Kutya-cica rovatunk helyett

Előző újságunkban megjelent „Tudod-e?” játékunk megfejtése az „A”.

Nyertesünk:

338811

Kedves Olvasóink!

Emlékérmét bocsát ki szombaton Magyar vizsla megnevezéssel a Magyar Nemzeti Bank az országos vadásznap alkalmából, valamint új, a magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató sorozatot indít. A 2 ezer forint névértékű színesfém Magyar vizsla emlékpénzérmék hazánk törvényes fizetőeszközei, de nem forgalmi célokat szolgálnak. Elsődleges szerepük az ismeretterjesztés, a magyar pásztor- és vadászkutyafajták sokoldalúságának, kiváló tulajdonságainak reprezentálása – közölte a Magyar Nemzeti Bank pénteken az MTI-vel. Az emlékérme előoldalának központi motívuma a rövidszőrű magyar vizsla fejábrázolása, valamint itt találhatóak a kötelező alaki kellékek. Az emlékérme hátlapján vadászjelenet elevenedik meg, a felső félköriratban a kutyafajta elnevezése olvasható. Az emlékérmét Pogány Gábor Benő Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész tervezte, mesterjegye a víz ábrázolásába rejtve jelenik meg. n MTI

Szávicza Péter olvasónk!

E-mail címünk: zalaegerszegi7nap@maraton.hu

Vigyél haza!

A nevem

Negró

A) Batman B) Hitman C) Coolman

A tippedet az alábbi címre küldheted:

zalaegerszegi7nap@maraton.hu A nyeremény: 2 főre szóló belépő a zalaegerszegi Cinema City-be. Olvasóinknak 1 hét áll rendelkezésükre, hogy átvegyék nyereményüket.

338807

rék kan. Korábbi gazdájától, Salomvárról került be a gyepmesteri telepre, majd onnan hozzánk, mivel gyereket harapott. Mint a legtöbb esetben, most sem a kutya volt a hibás, a gyerekek kővel dobálták, ám a sorsát megpecsételte ez az incidens. Készséges, figyelmes eb, nem mutat agressziót. A történtek után azonban csak 10 év feletti gyermekek mellé ajánljuk, idősebbek mellé aktivitása miatt nem való. Családi kutyának kiválóan alkalmas. A kanokat nem tolerálja, szuka kutyákkal összeszoktatható. A cicákhoz fűződő viszonya nem ismert. Pórázon vezethető. 2019 januárjában került a gondozásunkba. Oltva, chipelve van, ivartalanítását tervezzük.

Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6. +36-30/424-35-79

Tudod-e

Ki volt Joker legnagyobb ellensége az eddig feldolgozott történetekben?

Negró 2017. júniusi születésű labrador keve-

Bogáncs Állatmenhely

Gratulálunk!


1750 Ft 3500 Ft

apróhirdetés

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

ÁLLÁS

Keresek lakást, vagy kisebb házat, lakhatóvá tehető zártkertit is Zalaegerszegen. Tel:+36-70-947-9893

A Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő, Hotel**** Kehidakustányban felvételt hirdet az alábbi munkaköröbe:

Zalaegerszeg belvárosában a Kosztolányi úti villasoron bruttó 145 nmes családi ház, 760 nm-es területtel 42 MFt-ért eladó. Tel:+36-30-5440498

Pályázatokat az info@kehidatermal.hu e-mail címre várjuk. Érdeklődni a 83/534-506-os telefonszámon lehet.

ALBÉRLET KÍNÁLAT Belvárosban 1. emeleti, 2 szobás lakás 90.000.- Ft+rezsi díjjal hosszú távra kiadó, csak igazolt magyar munkaviszonnyal rendelkezőnek. Tel:+3630-544-0498 *39597*

CSALÁDI HÁZ

*34350*

LAKÁS www.dashaus.hu Ingatlanközvetítés 20 év tapasztalattal, kedvező díjjal. Zalaegerszegi cég. Tel:+36-30314-0123 *40408*

*31720*

Botfa utcában 111 nm-es családi ház tetőtér beépítési lehetőséggel, 19,5 MFt-ért eladó. Tel:+36-30-544-0498 *31616*

Botfai városrészben a Várberki úton 3 szobás családi ház, 17 MFt-ért eladó. Tel:+36-30-544-0498 *31593*

Dobronhegyen az Ady utcában 1 szobás ház melléképületekkel, 6.769 nm-es területtel 4,8 MFt-ért eladó. Tel:+36-30-544-0498

Építési telek a Völgyi úton bruttó 2.600.000.-Ft-ért eladó. Közművek a telekhatáron. Tel:+36-30-544-0498 *80495*

Vorhotai városrészben már csak 19 db építési telek eladó (731-2030 nm között) 3500 Ft/m2 áron. Tel:+36-30544-0498 *26844*

Zalaegerszegtől 15 km-re, faluszélen csendes helyen, zöldövezeti építési telek eladó. Közművek a telekhatáron. Tel:+36-30-368-3712

Áraink bruttó árak és egy megjelenésre értendõk!

Kérjük jelölje be, melyik rovatban kívánja hirdetését megjelentetni!

 Családi ház  Lakás  Ingatlan  Telek  Nyaraló

 Garázs  Hitel  Bútor  Albérlet  Állást keres  Mûszaki cikk  Kiadó ingatlan  Állást kínál  Növény-állat  Kiadó garázs  Társkeresés  Vállalkozás/ Szolgáltatás  Üzlet  Autó/Motor Érvényes 2014. január 1-jétől visszavonásig

 Oktatás

Apróhirdetési szelvény

Kiemelt lakossági apróhirdetés ára:

 keretes kiemelés +50% / megjelenés

 Vegyes

 színes háttér +50% / megjelenés

A megjelenés helyei: Zalaegerszegi 7 Nap (26 000 példány) Zalaegerszeg teljes területe, Andráshida, Botfa, Csács, Ságod, Bazita Megjelenés:

alkalom. (Ha többszöri megjelenést kér, akkor az árakat kérjük a megjelenések számával beszorozni.)

apróhirdetés

Nagykanizsai Maraton, Veszprémi 7 Nap, Veszprémi 7 Nap Plusz

Kérjük, a táblázatba olvashatóan írja be a hirdetés szövegét, mivel csak a négyzetekbe írt hirdetést tudjuk megjelentetni. (Négyzetenként egy betût, a szavak között egy üres négyzetet hagyva, betartva a helyesírás szabályait.) Ha a hirdetésben nevét és címét is közölni kívánja, kérjük, azt is írja be a négyzetbe. Apróhirdetésének árát a négyzetrács mellett elhelyezett árlistáról olvashatja le. Annyit kell fizetnie, amelyik sorban befejezõdött a szöveg. Többszöri megjelenés esetén az ár a megjelenések számával szorzandó.

Apróhirdetési szelvény APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY január16-tÓl 1-jétől visszavonásig ÉrvÉnyesÉrvényes 2017. 2014. január visszavonásig

1250 Ft 2500 Ft

A megjelenés helyei: Zalaegerszegi 7 Nap (26 000 példány) Zalaegerszeg teljes területe, Andráshida, Botfa, Csács, Ságod, Bazita

Lakossági

}1000 Ft 2000 Ft 1750 Ft 3500 Ft

Blokkár 10 szóig lakossági2000 Ft 4000 889 FtFt kiemelt lakossági 1333,5 Ft üzleti 4500FtFt 2250 Ft 1778 kiemelt üzleti 2667 Ft 1250 Ft 2500 Ft

VÁLLALKOZÁS

Erzsébethegyi városrészben 7 szobás, 3 szintes családi ház 29 MFt-ért eladó. Tel:+36-30-544-0498 *24001*

*68006*

Üzleti

Apróhirdetési apróhirdetés apróhirdetés Ft 1500 Ft 3000 ára árAk ára

*39769*

*64083*

}10 0Ft 20 0Ft

Megrendelõ aláírása: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zalaegerszegen elektromos Harley robogó eladó. Irányár: 370.000-Ft. Érdeklődni:06-20/97-99-294

Energetikai tanúsítványok készítése akár másnapra is. Tel:+36-30-3856883

apróhirdetés

Kelt: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ára ára

Apróhirdetéseit feladhatja még az alábbi újságokba: Nagykanizsai Maraton, Veszprémi 7 Nap, Veszprémi 7 Nap Plusz

JÁRMŰ

PC-Laptop Gyorsszervíz! SZÁMÍTÓGÉPEK, LAPTOPOK javítása, felújítása, bővítése garanciával, Zalaegerszegen díjmentes házhoz kiszállással. HELYSZÍNI HIBAELHÁRÍTÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel.:+36-30-752-8845, +3620-428-9526

*87178*

ÜZleti ApróhirdetésNeK miNősÜl: Amennyiben Ön vállalkozói minőségben vagy vállalkozásának adja fel apróhirdetését, illetve a hirdetés üzleti jellegű (rendszeres jövedelme származhat belőle), úgy az ehhez tartozó árat kell megfizetnie.

Apróhirdetéseit feladhatja még az alábbi újságokba: Lakossági Üzleti Megrendelõ neve, címe: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

TELEK

*39353*

Alibánfa községben a Petőfi utcában 2 szintes, akár azonnal költözhető, 4 szobás családi ház 19 MFt-ért eladó. Tel:+36-30-544-0498

| 2019. október | 19 Ft 2250 Ft 4.4500

ÜZleti ApróhirdetésNeK miNősÜl: Áraink bruttó árak és egy Ft 1500 Ft 3000 továBBi szavak: Amennyiben Ön vállalkozói minőségben vagy vállalkozásának adja fel apróhirdetését, illetve a hirdetés üzleti megjelenésre értendõk! lakossági1750 Ft 3500 88,9 FtFt jellegű (rendszeres jövedelme származhat belőle), úgy az ehhez tartozó árat kell megfizetnie. kiemelt lakossági 133,35 Ft 4000FtFt üzleti 2000 Ft 177,8 kiemelt üzleti 266,7 2250 Ft 4500FtFt

Kérjük jelölje be, melyik rovatban kívánja hirdetését megjelentetni!

ÜZleti ApróhirdetésNeK miNősÜl: Amennyiben Ön vállalkozói minőségben vagy vállalkozásának adja fel apróhirdetését, illetve a hirdetés üzleti jellegű (rendszeres jövedelme származhat belőle), úgy az ehhez tartozó árat kell megfizetnie.

 Családi ház  Garázs  Hitel  Bútor Albérlet kívánja hirdetését  Lakás  Állást keres Kérjük jelölje be, melyik  rovatban megjelentetni! Mûszaki cikk ngatlan ház adó ingatlan  ICsaládi  KiGarázs  ÁlHitellást kínál  NövényBútor ál at  Lakás  Albérlet  Állást keres  Mûszaki cikk ek adó garázs Társkeresés Vállalkozás/  TelIngatlan  KiKiadó   ingatlan    Állást kínál  Növény-állat gáltatás  Nyaral  ÜzlKiadóet garázs  Autó/Motor Telek ó Társkeresés Vállalkozás/  Szol  Nyaraló

 Üzlet

Kiemelt lakossági apróhirdetés ára: Kiemelt lakossági apróhirdetés ára: Megjelenés: Megjelenés:

 Autó/Motor

 Vegyes Oktatás  Vegyes

Szolgáltatás

kiemelés +50% / megjelenés  keretes keretes kiemelés +50% / megjelenés 

Áraink bruttó árak és egy

Oktatás értendõk! megjelenésre

nes háttér +50% / megjelenés  szíszínes háttér +50% / megjelenés

alkalom. (Ha többszöri megjelenést kér, akkor az árakat kérjük a megjelenések számával beszorozni.) alkalom. (Ha többszöri megjelenést kér, akkor az árakat kérjük a megjelenések számával beszorozni.)

Megrendelõ neve, címe: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

Megrendel õ neve, címe: �������������������������������������������������������������������������������������������������������� Kelt: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Megrendelõ aláírása: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kelt: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Kérjük, a táblázatba olvashatóan írja be a hirdetés szövegét, mivel csak a négyzetekbe írt hirdetést tudjuk megjelentetni. (Négyzetenként egy betût, a szavak között egy üres négyzetet hagyva, betartva a helyesírás szabályait.) Ha a hirdetésben nevét és címét is közölni kívánja, kérjük, azt is írja be aõnégyzetbe. Apróhirdetésének árát a négyzetrács mellett elhelyezett árlistáról olvashatja le. Annyit kell fizetnie, amelyik sorban Megrendel aláírása: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� befejezõdött a szöveg. Többszöri megjelenés esetén az ár a megjelenések számával szorzandó.

Kérjük, a táblázatba olvashatóan írja be a hirdetés szövegét, mivel csak a négyzetekbe írt hirdetést tudjuk megjelentetni. (Négyzetenként egy SZEMÉLYES HIRDETÉSFELADÁS: betût, a szavak között egy üres négyzetet hagyva, betartva a helyesírás szabályait.) Ha a hirdetésben nevét és címét is közölni kívánja, kérjük, azt Kossuth utca 45-49. Tel.:le.20/531-0535 is írja beZalaegerszeg a négyzetbe. Apróhirdetésének árát a négyzetrács mellett elhelyezett árlistáról olvashatja Annyit kell fizetnie, amelyik sorban befejezõdött a szöveg. Többszöri megjelenés esetén az ár a megjelenések számával szorzandó.

187113

vendéglátás vezető

340297

*40390*

2000 Ft 4000 Ft


egészségsarok

A daganatos betegeknek gyűjtöttek a Kertvárosi Vigasságokon

Dr. Bujtor Zoltán

Dr. Alotti NAsri phD

belgyógyász, diabetológus főorvos

203655

Szívsebészet

szívsebész főorvos

225083

egészségsarok Diabetológia

Rendel: szerda 16.00 – 19.00 +36 92/357 790, +36 70/703-4564

Rendel: péntek 16.00 – 18.00 +36 92/357 790, +36 70/703-4564

www.ledaklinika.hu

www.ledaklinika.hu

Gyermekkardiológia

dr. Csordás József Dr. Bujtor Zoltán

Dr. Györkös Beáta

Rendel: kedd 17.00-20.00 Rendel: szerda 16.00 – 19.00 Zalaegerszeg, Adyu.u.58. 58. Zalaegerszeg, Ady www.ledaklinika.hu www.ledaklinika.hu

299106

+3692/357 92/357790, 790, +36 70/703-4564 +36 70/703-4564

gyermekkardiológus

Rendel: péntek 13.00 – 15.00 +36 92/357 790, +36 70/703-4564 Zalaegerszeg, Ady u. 58.

www.ledaklinika.hu

Dentálhigiénia

dr. dr.bujtor AglAn Zoltán WAhbi

dr. Ágostonné KovÁcs IldIKó Dr. Bujtor Zoltán

fül-orr-gégész, belgyógyász, diabetológus audiológus szakorvos főorvos

203655

Fül-orr-gégészet

Zalaegerszeg, Ady u. 58.

www.ledaklinika.hu

278162

Rendel: Rendel: péntek szerda 16.00 16.00––19.00 18.00 +36 92/357 790, +36 70/703-4564

Pszichológia

Németh Abigél Pszichológus, kineziológus

70/22-333-68 • Önértékelési zavarok

169903

• Félelmek, szorongások • Tanulási nehézségek • Magatartásproblémák • Nevelési tanácsadás • Étkezési zavarok • Elhízás • Depresszió • Család-, párkapcsolati problémák • Családállítás

www.nemethabigel.com Fogászat

várja szeretettel betegeit a Gólyadombi utca 19-es szám alatt, teljes körű fogorvosi ellátással.

212227

DR. SOMOGYI DENTALZENTRUM

Nyitvatartási idő: Hétfő: 12:00-20:00, Kedd: 8:00-14:00 Szerda: 12:00-18:00, Csütörtök: 13:00-19:00 Péntek: 8:00-12:00 Az alábbi telefonszámon az ellátáshoz időpont-egyeztetés szükséges, ami nyitvatartási idő alatt lehetséges:

+36 30 66 49 850

Pazarlás Nem hoztak jelentősebb áttörést az élelmiszer-pazarlás visszaszorítását célzó hazai törekvések, a Magyarországon keletkező élelmiszer-felesleg mennyisége az elmúlt három évben nem csökkent. Évente nagyjából 1,8 millió tonna étel kerül a szemetesbe – írja a vg.hu.

klinikai fogászati higiénikus belgyógyász, diabetológus főorvos

203655

sebész, érsebész főorvos belgyógyász, diabetológus főorvos

203655

Sebészet

203681

Zalaegerszeg, Ady u. 58.

Rendel: kedd: 17.00-20.00, szombat: 9.00-12.00 Rendel: szerda 16.00 – 19.00 +3692/357 92/357790, 790, +36 70/703-4564 +36 70/703-4564 Zalaegerszeg, Adyu.u.58. 58. Zalaegerszeg, Ady www.ledaklinika.hu www.ledaklinika.hu

Nem a vizes ruhától leszünk betegek

299187

Zalaegerszeg, Ady u. 58.

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

A Kertvárosi Vigasságokon 432 ezer forintot sikerült összefőzniük a főzőcsapatoknak

Szeptember 14-én rendezték meg a hagyományos Kertvárosi Vigasságokat a városrészben, amelyen ezúttal is fontos szerepet kapott a jótékonyság. A meghirdetett főzőversenyen befolyt összeget a szervezők a Daganatos Betegek Egyesületének ajánlották fel.

Gyerekként sokan halA népszerű rendezvény lottuk már, hogy ha megázunk és utána túl sokáig ezúttal is betöltötte az Apáczai MK alakuló terét, összemaradunk a vizes ruháinkban, akkor megbetegsen 14 főzőcsapat mérette meg magát, s kínálta finoszünk. A szakemberek szerint azonban ez csak mabbnál finomabb ételeit a látogatóknak. Végül 432 egy tévhit. A megfázást vírus okozza, a tüdőgyulezer forintot sikerült összefőzniük, az összegről szóló ladást pedig vírus vagy baktérium: ezeket csak jelképes táblát szerdán adakkor kaphatjuk el, ha ták át a kedvezményezett érintkezünk a kórokozókegyesület képviselőjének a kal. Ennek esélye azonvárosházán. Az eseményen Balaicz ban teljesen független az időjárástól – magyarázta Zoltán polgármester elismerését fejezte ki a szervezőkStephen Morse profes�szor, a Columbiai Egyenek a kiváló munkáért, s hangsúlyozta, Zalaegerszeg tem fertőzésszakértője. A megbetegedés tehát egész évben lehetséges, a fenti okok miatt azonban ősszel és télen valóban nagyobb esélyünk van elÉletmódunk befolyásolhatja bőrünk állapotát. A kapni valamit. Ehhez hozA 20 PARACELSUS zájárulhat még az is,ÉVES hogy kombinált, zsíros bőrnek nem kedvez a dohányzás, a ilyenkor kevesebb napGYÓGYSZERTÁRBAN fény ér minket, ennek kötúlzott stressz, az alkohol–50%-os akcióval kínáljuk vetkeztében pedig legyenfogyasztás, a finomított gülhet az immunrendszecukorban, állati zsírokban, rünk. Ha szeretnénk elkeegyszerű szénhidrátokban gazdag étrend, ahogy az rülni a megbetegedést, annak az egyik legjobb sem, ha keveset mozgunk vagy alszunk. Ne feledjük: módja az, ha gyakran és alaposan – szappannal, ha nem támogatjuk a szervezet normális működését, legalább 20 másodpercig – megmossuk a kezünket. a bőrünk rögtön jelezni fog.

Zsíros bőr?

n HAZIPATIKA.COM

n HAZIPATIKA.COM

lakói számos alkalommal bizonyították már, hogy kiállnak a jó ügyek mellett és segítenek, ahol szükség van rá. Ezen felül elhangzott, a kertvárosi képviselők minden rendezvényükön figyelnek arra, hogy a felajánlások jó célt szolgáljanak. Baranyainé Sifter Mária, az egyesület vezetője köszönetét fejezte ki mind az adományozók, mind a szervezők felé. Elmondta, egyesületük csaknem 30 éve működik, jelenleg 56 tagjuk van, s a legfőbb céljuk, hogy erőt adjanak sorstársaikkal saját tör-

FOTÓ: SERES PÉTER

téneteiken keresztül. Szeretnék javítani életminőségüket, lehetőséget kínálni számukra a gyógyulási folyamatok megkönnyítésére, s bővíteni tudásukat az új információk átadása által. Orosz Ferencné önkormányzati képviselő a szervezőknek mondott köszönetet, a Keresztury VMK, valamint az Apáczai MK munkatár­ sainak és a településrészi önkormányzatnak. Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő a jótékonyság fontosságára hívta fel a figyelmet beszédében, míg képviselőtársa, Bognár Ákos arról beszélt, adakozni nem csupán annak jó, aki kap, hanem annak is, aki ad. Dala Hajnalka, az Apáczai MK vezetője a szervezésben részt vevő kollégák szakmai munkáját emelte ki. n SÁRVÁRI VIKTÓRIA

PARACELSUS GYÓGYSZERTÁR 8900 ZALAEGERSZEG, CSÁNY LÁSZLÓ TÉR 1. NYITVA TARTÁS: H-P:7-19, SZO:7.30-12.30 TELEFON: 92-510049, 92-348220 E-MAIL: info@legjobbpatika.hu • www.legjobbpatika.hu

ISMÉT GLAMOUR NAPOK! A PARACELSUS GYÓGYSZERTÁRBAN 2019. OKTÓBER 10-13. között az

VICHY, LA ROCHE-POSAY, EUCERIN, URIAGE KÉSZÍTMÉNYEK

20% kedvezménnyel kaphatók.

Most töltse fel készleteit!

R

KTÓBE 2019. O

10-13. 340285

20 | 2019. október 4. |

HOZZÁNK MINDIG ÉRDEMES BEJÖNNI! TOVÁBBI TERMÉKEK IS KIEMELT KEDVEZMÉNNYEL!


magazin

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

| 2019. október 4. | 21

Az én receptem

s á y l u g s é t r Se HOZZÁVALÓK: • 500 g sertéshús • 1 ek sertészsír • 1 nagy db vöröshagyma • 2 gerezd fokhagyma • 1 ek fűszerpaprika • 0,5 teáskanál köménymag • 1 közepes db zöldpaprika • 1 közepes db paradicsom • 1 teáskanál csípős paprikakrém • 500 g burgonya • 1 l alaplé • só ízlés szerint • bors ízlés szerint

ELKÉSZÍTÉS: A húst megmossuk, szárazra itatjuk, valamivel kisebb kockákra vágjuk, mint a pörkölthöz. A hagymát apró kockákra vágjuk. A zöldpaprikát és a paradicsomot kockákra vágjuk. A köménymagot éles késsel durvára vágjuk. A zsírt egy edényben felforrósítjuk, hozzáadjuk a hagymát, üvegesre pároljuk. Megszórjuk a fűszerpaprikával, gyorsan elkeverjük, majd hozzákeverjük a húst, kevés levest öntünk hozzá, és gyakori kevergetés közben kb. 5 percig pároljuk. Sóval, borssal ízesítjük.

Majd hozzáadjuk a paprikát, paradicsomot, a köménymagot, a paprikakrémet és az áttört fokhagymát, jól elkeverjük, és lefedve, közben-közben megkevergetve, ha szükséges, még kevés levest adunk hozzá, hogy oda ne süljön, kb. 75– 90 percig pároljuk, míg a hús már majdnem puha.

Majd hozzáadjuk az apró kockákra vágott burgonyát, felöntjük a maradék levessel, és további 15–20 percig főzzük, míg a burgonya is megfő. Ha szükséges, sóval, borssal utánaízesítünk. Jó étvágyat!

eceptjét! r a is n Ö e b e j ld Kü ptjét legkedveltebb rece a le és küldje be címre! Készítse el, fotózz ap@maraton.hu a zalaegerszegi7n sztanak egyet la vá ki n te i minden hé gja ta nk gü sé tő sz Szerke tkező lapunkban ek közül és a köve együtt. a beérkező recept beküldő nevével megjelentetjük a

Ollár Gasztronóm Bt.

Tényleg egészségesebb a bor, mint a sör?

– házhoz szállítva az Ön ajtajáig

Leves: Vegyes zöldségleves A menü: Pulykapaprikás orsó tésztával B menü: Halfilé gombával és sajttal sütve párolt rizzsel és salátával Leves: Csurgatott tojásleves A menü: Rántott sertés karaj petrezselymes burgonyával és salátával B menü: Bácskai rizses hús salátával Leves: Zöldséges burgonyaleves A menü: Rakott káposzta B menü: Vadas mártás főtt hússal és makaróni tésztával Leves: Tejfölös bableves A menü: Gránátos kocka salátával B menü: Rántott gomba párolt rizzsel, tartár vagy saláta

C: Torkos menü: Csirkemell raguval töltött zsebes prósza salátával D: Menekülő menü: Csirke pörkölt nokedlivel és salátával E Menü: Túrós csusza pörccell

ÁRAINK: A menü: 940 Ft B menü: 970 Ft C menü: 1130 Ft D menü: 1030 Ft E menü: 990 Ft A, B, C, D, E menü leves nélkül 90 Ft-tal olcsóbb. Csak leves: 480 Ft Ételpakkban történő szállítás értéke adagonként +100Ft

Cégünk rendezvények lebonyolítását is vállalja! Sör vagy bor: vajon melyik az egészségesebb?

FOTÓ: HAZIPATIKA.COM

Elérhetőségeink: 0630/4 70 72 79, 0630/6 90 28 87, 0692/460 101, ollarbt1@gmail.com

340339

Leves: Húsleves cérnametélttel A menü: Paradicsommártás főtt hússal és tört burgonyával B menü: Sertés karaj jóasszony módra pirított burgonyával és salátával

Az árak az étel szállítását magában foglalják, saját éthordóban történő tálalásra érvényesek, és a forgalmi adót tartalmazzák!

HÉTFŐ

2019. október 7-től október 11-ig

KEDD

n HAZIPATIKA.COM

Heti Menü

SZERDA

vélték felfedezni a rejtélyes megmentőt. Ennek alapja, hogy hagyományosan a mértékletes borfogyasztás is szerves részét képezi a mediterrán étrendnek, márpedig ez utób-

www.zalaidodolle.hu

CSÜTÖRTÖK

A borozás lehetséges kedvező élettani hatásai régóta foglalkoztatják az emberiséget, elvégre aligha lehetne bármi jobb annál, mint amikor a kellemeset kötjük össze a hasznossal. A témában folyó tudományos kutatások a 80-as évek kezdetén kaptak igazán erőre. Ekkorra datálható ugyanis a francia paradoxon felfedezése, miszerint annak ellenére, hogy a franciák étrendje jellemzően bővelkedik a telített zsírsavakban és a koleszterinben, mindez esetükben mégsem jár együtt a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a korai elhalálozás megnövekedett kockázatával. A jelenségre többféle elméleti magyarázat is született, így aztán sokan a francia nemzet kedvelt italában, a borban

bi bizonyítottan kedvező hatással bír az emberi szervezetre. Egy 1992-ben megjelent francia kutatás ki is mutatta, hogy mind a bor-, mind általában az alkoholfogyasztás hozzájárulhat az érelmeszesedés megelőzéséhez vagy enyhítéséhez, míg egy másik, 1999-ben megjelent tanulmány arra jutott, hogy a borivók körében alacsonyabb a korai elhalálozás veszélye, mint a sörivóknál.

PÉNTEK

Ha az egészség és az alkoholfogyasztás kapcsolata kerül szóba, sokan azonnal a vörösborra asszociálnak, miközben a sörivásra rendszerint hedonista szokásként tekintünk. De vajon van-e valóságalapja a bor ilyen nemű megkülönböztetésének?

8992 Bagod, Kossuth út 15. Élelmezésvezető: Ollárné Zubor Beatrix Mesterszakács: Ollár László


22 | 2019. október 4. |

színes

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

Az időseket köszöntötték

Hogy biztonsággal induljon a fűtési szezon

Nem szabad háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni FOTÓ: INTERNET

Virággal köszöntötték a szépkorúakat Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő kezdeményezésére ötödik alkalommal rendeztek az alsójánkaheg yi településrészen szépkorúaknak szóló prog ramot. A képviselő beszédében megköszönte a jelenlévőknek a példamutatást, a sok szeretetet, amit a fiatal generáció tőlük kapott. A rendezvényen Balaicz Zoltán polgármester az idősek iránti tiszteletről szólt és arról, hogy mennyi mindent köszönhet nekik a város. Az

Még mindig nem késő elvégeztetni a szezon megkezdéséhez elengedhetetlenül szükséges karbantartási munkálatokat a tüzelő-fűtő berendezések esetében – hívta fel közleményben a lakosok figyelmét a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

FOTÓ: ARCHÍV

immár hagyománnyá vált rendezvényen felcsendültek a legnagyobb operettslágerek Debrei Zsuzsan­ na és Hertelendy Attila színművészek tolmácsolásában. Mrakovics Emil magyarnóta-énekes és az őt kísérő budapesti Mata László és zenekara pedig elhúzta a kért nótákat. A rendezvényt a Zalaegerszegről elszármazott Sző­ ke Sándor virtuóz cimbalomtudásával tette különlegessé.

Megtudtuk, fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották. Egy elkoszolódott kazán teljesítménye romlik, működtetése veszélyes. Nem

n SÁRVÁRI VIKTÓRIA

szabad háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vag y nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hog y mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, amely miatt visszaáramolhat a füst a házba.

Fontos figyelni arra, hogy a családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a fűtési időszakban megemelkedik a lakástüzek száma, míg naponta átlagosan tizenhat lakástűzhöz riasztják a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit, a fűtési időszakban meg is duplázódhat ez a szám. A lakástüzek leggyakrabban emberi mulasztás miatt következnek be, holott könnyen megelőzhetőek lennének. n SÁRVÁRI VIKTÓRIA

CSALÁDI LAPOZÓ A CSALÁD MAGAZINJA

Ízelítő októberi számunk tartalmából: Kutyák, lovak, gyerekek Elektromos MIBEN SEGÍTHETNEK járművek a AZ ÁLLATOK? HÉTKÖZNAPOKBAN

Még nem alszik a kert ŐSZI TEENDŐK, TIPPEK

339943

Őszi gasztronómiai ÜNNEPEK, SZOKÁSOK

INTERJÚK, CIKKEK, HASZNOS ÖTLETEK A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK 3-99 ÉVES KORIG

FÓKUSZBAN A CSALÁD!

Szombathely

Érd Veszprém

Hévíz Zalaegerszeg Keszthely Nagykanizsa

Székesfehérvár Dunaújváros

Siófok

Programajánló 6 megyéből

A magazinban való megjelenésről, a szabad hirdetési felületekről hirdetési tanácsadó kollegáink, ügyfélszolgálati irodáink tájékoztatják!

Sztárinterjú

Fodor Rajmunddal


közélet Járműipari konferencia a tesztpályán

FESTMÉNYVÁSÁR

ZalaegersZeg, Apáczai Csere szeptember hétfő11-18-ig 11-18-ig Október 7.03.hétfő szeptember kedd 9-17-ig Október 8.04. kedd 9-17-ig

332107

János Műv. Központ Aula, Apáczai tér 5.

Több, mint 250 db festményből vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény! A+B Galéria Pécs Tel./fax: 72/781-260, 06-70/614-2041 www.apluszbgaleria.hu Foglaljon szállást nagyker áron!: www.szekelyerno.hu

Szó esett a hazai fejlesztés fő irányvonalairól is

20-40%

338765

OKTÓBERI AKCIÓ! Redôny és mûanyag nyílászáró akció októberben!

kedvezménnyel,

közvetlen a gyártótól! Javítást is vállalunk!

Érd.: 30/9361-535 Az akció a megjelenéstől 2019.10.31-ig érvényes!

szolgáltató sarok

Dr. Nyírő József, a Magyar Alkatrészgyártók Országos Szövetsége elnöke a járműipar helyzetét elemezte FOTÓ: FINCZA ZSUZSA

165271

Kedden a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya konDUGULÁSELHÁRÍTÁS! Legolcsóbban, bontás ferenciaközpontjában tartotta szakmai tanácskozását a Magyar Alkatrészgyártók Országos nélkül, garanciával! Kamerás csővizsgálat! Szövetsége. +36-30/213-1105 A konferencián együttmű- városban az újabb országos SPIRIT AUTO Kft.

Zalaegerszeg, Bozsoki u. 1/D 06-92/599-900

209340

Hivatalos márkakereskedés és márkaszerviz

www.spiritauto.hu

AUTÓ VARGA Autókereskedés és szakszerviz

AKCIÓ! KÁLYHAKÉSZ

EUTR AA5880933

165340

Márkafüggetlen autószerviz Személy és haszonjárművek javítása, szerelése, műszaki vizsgáztatása 3,5T-ig. Zalaegerszeg Berek u.4 Tel./Fax: 92/510-684

TŰZIFA ELADÓ ERDEI M3-BEN 30 km-ig ingyenes kiszállítással!

Akció megjelenéstől október 31-ig.

331154

Érd: 06 70/55 16 196 Telephely Pakod

ködési megállapodás született a MAJOSZ és az Autóipari Próbapálya Zala Kft. között. Elsőként dr. Nyírő József, a Magyar Alkatrészgyártók Országos Szövetsége elnöke köszöntötte a tanácskozás szépszámú résztvevőjét, vázolva a járműipar jelenlegi helyzetét. Dr. Háry András, a házigazda Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a tesztpálya 3 elkészült modulját már használatba vették, a következő négyet pedig építik. Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos köszöntőjében előrevetítette, hogy a zalaegerszegi tesztpálya építése soha nem fog befejeződni, mert közben újabb és újabb fejlesztői igényeket kell majd teljesíteniük. Balaicz Zoltán polgármester örömmel üdvözölte a

tanácskozást, s megragadta az alkalmat, hogy tájékoztassa a résztvevőket a zalaegerszegi fejlesztésekről, a tervezett nagyívű beruházásokról. Dr. Nagy Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium ipari stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkára a hazai fejlesztés fő irányvonalairól tartott előadást. Az értekezések sorában szó esett többek között a hatékonysági kihívásokról, a tudástranszferről mint az innovatív digitalizáció motorjáról, valamint az önvezető járművekről. A tanácskozás végén a résztvevők megtekinthették a kiállított járműveket és bemutatták számukra a tesztpálya elkészült és készülő szakaszait. n FINCZA ZSUZSA

Olvasói levél Egyik kétségbeesett olvasónk fordult hozzánk egy kéréssel. Július óta keresi a landorhegyi városrészből eltűnt 11 éves, nőstény cicáját. A cicus eltűnésekor piros nyakörvet viselt csengettyűvel, bilétával. Olvasónk azt kéri, ha valaki látta, esetleg megtalálta, gondozza, az jelentkezzen, hogy biztosat tudhassanak róla. Jelzésüket elküldhetik szerkesztőségünkbe e-mailen vagy a Facebookon. Z7Nap szerkesztősége

| 2019. október 4. | 23

Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság épületében üzemelő étterem Menü ajánlat: 10:30–15:00-ig Gesztenyepüré: 380Ft • Fitness: 1200Ft/adag Joghurtos csirkesteak grill zöld ágyon Balzsamkrémes friss salátaágyon roston csirkemell grill camamberttel Roppanós csirkecsíkok tökmagolajos friss salátaágyon

2019.10.07–10.11. Hétfő: Lebbencs leves A: Zöldborsós sertés tokány tésztakörettel B: BBQ rántott csirkemell steak burgonyával C: Darás Metélt baracklekvárral D: Sárgaborsó főzelék sült kolbásszal

B: Csőben sült brokkolis csirkemell párolt rizzsel, savanyúval C: Olaszos darált húsos rakott tészta D: Zsemle mártás sertés sülttel

Péntek: Zöldséges bableves A: Disznótoros: véres-májas hurka, burgonya párolt káposzta B: Párizsi csirkemell párolt rizzsel Kedd: Pandúrleves savanyú A: Piedone sertés szelete rösztivel C: Rántott sertés máj tört rizzsel (hagymás-babos-kolbászos burgonyával savanyú ragu) D: Paradicsomos, babos húsos B: Májájával töltött csirketekercs káposzta burgonyapürével C: Hortobágyi húsos palacsinta A-B-C menü Előfizetéssel: 900Ft D: Lencse főzelék sertés pörkölttel Előfizetés nélkül 950Ft Szerda: Daragaluska leves D menü Előfizetéssel: 850Ft A: Sertés szelet ördög módra párolt Dupla húsos menü: 1200Ft rizzsel Menü második: 800Ft B: Gyros tál Állandó menü: 1200Ft C: Erdélyi rakott káposzta Állandó menü második: 1000Ft D: Vegyes erdei gyümölcsmártás darával sertés sülttel Hideg erdei gyümölcs krémleves: 400Ft/adag Csütörtök: Húsleves Saláta 180 Ft, +Hasábburgonya: 100 Ft A: Göcseji gombástekercs pirított burgonyával Üdítő: 250 Ft Doboz 70 Ft/db Áraink forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák! Cím: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. (Zala megyei Rendőrfőkapitányság) Tel.: 06-20-360-8850 E-mail: hmmolnaradri01@gmail.com Facebook: Zala Megyei Rendőrségi Étterem Menüváltozás jogát fenntartjuk! Ingyenes házhozszállítás! Figyelem! Az ételek allergén összetevőket tartalmazhatnak! (pl.tej, liszt, zeller, diófélék, stb.) Ha információra van szüksége kérdezze futárunkat és felszolgálóinkat.

Ne a bajt engedjük be Európába, hanem helybe vigyünk a segítséget A főként közel-keleti területeket érintő kérdésekben a kormányzati politika egyik legfontosabb mondanivalója, hogy „ne a bajt engedjük be Európába, hanem mi vigyük a segítséget helybe” – közölte dr. Juhász Hajnalka Zalaegerszegen. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési képviselője, miniszteri biztos szeptember 24-én, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) nyitórendezvényén tartott előadást a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A fórumot megelőző sajtótájékoztatón elmondta: a magyar kormány humanitárius segítségnyújtási politikája egyedülálló Európában. Elkötelezett célja, hogy az „üldözött keresztények hangja” legyen, és a visegrádi országok mellett találjanak olyan uniós tagállamokat, amelyek partnerek lehetnek ebben. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a világban és Európában tapasztalható külpolitikai folyama-

tok hatással vannak Magyarországra, ezen belül Zalára és Zalaegerszegre is, ezért kiemelten fontos, hogy a következő években, évtizedekben Zalaegerszeg, a „békés és biztonságos város hogyan alakítja a sorsát”. Vigh László országgyűlési képviselő Orbán Viktor miniszterelnök Rómában mondott beszédére utalva közölte: a kereszténydemokrata állam a családra, a nemzetre és a keresztény szabadságra épül, és jogunk van megvédeni értékrendünket. Dr. Császár Zoltán, a KDNP megyei választmányának elnöke kiemelte: Európa jövője a kereszténység, ezért a jövőért nemcsak Európában, hanem – felelősségünket felismerve – világszerte helyt kell állnunk. ​ n KOLOZSVÁRI ILONA

338767

ZALAEGERSZEGI 7 NAP


24 | 2019. október 4. |

ZALAEGERSZEGI 7 NAP

Sensei Oktatási Akadémia Kft.

Határidőre kézbesítette a rezsiutalványokat a Magyar Posta A megadott határidőre befejezi a rezsiutalványok kézbesítését a Magyar Posta – közölte a posta az MTIvel. Az utalványokat 2020. má rcius 31-ig lehet beváltani. Az elmúlt hetekben a nyugdíjasok jelentős része már fizetett is rezsiutalvánnyal csekket a pos-

Személy éS vAgyOnőr

OKJ 32 861 01, E-001967/2019 /A001

mAgánnyOmOzó

OKJ 52 861 06, E-001967/2019/A002

TeSTőr

OKJ 33 861 02 , E-001967/2019/A003

KözTerüleTfelügyelő OKJ 52 861 05, E-001967/2019/A004

KuTyAvezeTővAgyOnőr OKJ 33 861 01, E-001967/2019/A005

tákon. Eddig összesen már több mint 1,4 millió rezsiutalványt használtak fel 4,3 milliárd forint értékben a nyugdíjasok. A kormány megbízásából a Magyar Posta a tervezett 4 hét alatt kézbesítette a rezsiutalványokat tartalmazó küldeményeket a több mint

2,5 millió jogosultnak. A munka szeptember 2-án kezdődött és szeptember 30-án fejeződött be. A postások naponta átlagosan több mint 130 ezer küldeményt juttattak célba, de többször is előfordult, hogy a napi mennyiség meghaladta a 230 ezer darabot. n MTI

SZÉN AKCIÓ! AKCIÓ! 335563 3

E-001967/2019

A következő OKJ-s képzéseket indítja:

20-40 mm, 4500 kcal fűtőérték

5990 Ft/mázsa 5.790 Ft/mázsa

57,90 Ft/kg 59,90 Ft/kg

Viszonteladókat is is kiszolgálunk! kiszolgálunk! Építőanyag telephelyünk: Zalaegerszeg,Teskándi u. 1. Telefon: 92/511-747 06-30/476-1003

Telephelyünkön a rakodás biztosított! Akció ideje megjelenéstől december 31-ig ill. a készlet erejéig.

BizTOnSágSzervező

OKJ 52 861 01, E-001967/2019/A006

CENTRUM ÁRUHÁZ Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 5. Tel.: 30/565-0599 Nyitva: H: 8-16, K-P: 6:30-17:30, Szo: 7-12 V: Zárva

OKJ 35 861 01, E-001967/2019/A007

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG, KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK! SZÉPKÁRTYA ELFOGADÓ HELY!

KÜLFÖLDI ÉS BELFÖLDI ELHELYEZKEDÉSBEN SEGÍTSÉG! Jelentkezés:

ŐSZI AKCIÓ!

340274

Lámpatest 2x36W IP65 EVG . . . . 4800 Ft-tól! LED fényvetők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1550 Ft-tól! LED izzók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Ft-tól! LED mennyezetlámpák . . . . . . . . . . 2700 Ft-tól! Elmark LED fénycsövek . . . . . . . . . . . . 950 Ft-tól!

KERESSE HONLAPUNKAT!

www.ampervill.hu

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Zalaegerszeg, Könyök u. 1. • Tel.: 92/510-148 Mobil: 20/277-9288 Nyitva: H-P: 7.30-17.00, Szo.:8.00-12.00 • E-mail: amper1@mail.eol.hu

VÁLTS E-SZÁMLÁRA

599 Ft/kg 659 Ft/kg 619 Ft/kg 1199 Ft/kg

Érvényes: 2019. október 7. – október 20-ig. Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Zalaegerszeg Ságodi úti Ipartelep

Helyszínre szállítás esetén

329934

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKÉRT! Az akció érvényes 2019.09.12-től. Részletekről érdeklődj hivatalos elérhetőségeinken. Nyereményjáték szabályzat és további részletek a tarr.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Kövess minket a facebookon: facebook.com/TarrKft

Csirke szárny Csirke egészben Csirke comb Csirke mell csontos

- 20%

az ömlesztett anyagok árából

- 10%

kalodás tüzifa árából

kalodás tüzifa

Az akció ideje megjelenéstől 2019. december 31-ig.

Kis- és nagykereskedés

OLAJRADIÁTOROK, VENTILÁTOROS ÉS KERÁMIA FŰTŐTESTEK NAGY VÁLASZTÉKBAN! LÁMPATESTEK, FALILÁMPÁK, FÜGGESZTÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KAPHATÓK! NORDART NORVÉG KÁLYHÁK RENDELHETŐK!

Az akciók a megjelenéstől 2019.10.31-ig illetve a készlet erejéig tart!

339132

Keressen minket az interneten: www.maraton.hu

Sertés fehércsont 10 Ft/kg TOP ÁR! 299 Ft/kg TOP ÁR! Sertés máj Sertés láb hátsó 199 Ft/kg TOP ÁR! Sertés Apróhús 70% 1199 Ft/kg TOP ÁR! Bőrős császárszalonna csontos 1229 Ft/kg TOP ÁR! Sertés szűzpecsenye 1749 Ft/kg TOP ÁR!

EXTRA TOP ÁR Tepertőkrém 250 g/dob. 449 Ft/db 1796 Ft/kg Zsír 1 kg 799 Ft/kg Lecsókolbász 899 Ft/kg Disznósajt vcs. 999 Ft/kg Véres-Májas hurka 999 Ft/kg Balaton virsli 999 Ft/kg Virsli Műbeles 999 Ft/kg Kenőmájas 999 Ft/kg Füstölt kenyérszalonna 999 Ft/kg Nyári turista 1599 Ft/kg Debreceni 1399 Ft/kg Szafaládé 1099 Ft/kg Cserkészkolbász 1109 Ft/kg Soproni-Olasz-Löncs 1149 Ft/kg Virsli Sajtos 1299 Ft/kg Vadász karikás vcs. 1549 Ft/kg Körmendi Borókás 1899 Ft/kg Körmendi vastag paprikás 1899 Ft/kg Körmendi Extra Sonka 2199 Ft/kg Füstölt csülök 1299 Ft/kg

338683

egyeztetés alapján az ügyfélszolgálaton (8749 Zalakaros Zalagyöngye utca 48.a fsz. 2.) személyesen vagy telefonon, e-mailben Tel: 06 30 157 9433 E-mail: soakft@gmail.com

VÁSÁRCSARNOK Zalaegerszeg, Piac tér Tel.: 30/432-5874 Nyitva: K-Sz: 6:00-12:30, Vas: 6:00-11:30

337524

eleKTrOniKuS vAgyOnvédelmi rendSzerSzerelő

Legyél partnerünk környezetünk megóvásában!

ugyfelkapu.tarr.hu

GYORS • KÉNYELMES • BIZTONSÁGOS • KÖRNYEZETTUDATOS

323127 274910

H-P: 7.00-17.00 óráig Szo: 7.30-12.00 óráig