Várpalotai Hírek - 2021. 11. 12.

Page 1

2021. november 12. • IX. évfolyam, 40. szám

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti lap

KRÓNIKA

A diabétesz megelőzése a cél

A MAR ATON L APCSOPORT TAGJA

Elhunyt Leszkovszki Tibor A várost 16 éven át vezető polgármester temetése november 20-án lesz Várpalotán

5. oldal

Középpontban a cselló

Idén is megrendezte prevenciós programját a várpalotai Diabétesz Klub a várban 2. oldal

FÓKUSZBAN

150 éve született Bán Aladár

A költő, műfordító tiszteletére emléknapot szervezett a könyvtár, a városvédő egyesület és a nevét viselő iskola 6. oldal

KÖRKÉP

Szeretetben és békességben Tizenkilenc országból érkeztek Várpalotára zenei tehetségek a IX. David Popper Csellóversenyre, amelynek nyitókoncertjét kedden este tartották a Thury-várban. A legtöbben, szám szerint tizenhatan Spanyolországból neveztek a két évtizedes múlttal bíró, rangos

zenei megmérettetésre, de sokan jöttek többek között Dél-Koreából, Olaszországból, Franciaországból és

Németországból, s akad andorrai és amerikai csellista is. Az ünnepélyes megnyitón Kováts Péter hegedűművész vezetésével a Várpalotán visszatérő vendégnek számító Mendels­ sohn Kamarazenekar adott koncertet a vár rendez-

Decemberben nyithat a tanuszoda

vénytermében. Az előadás különlegessége volt, hogy a nemzetközi hírű együttessel közösen lépett a közönség elé egy darab erejéig a Németországban tanuló Balogh Nella, a legutóbbi David Popper Csellóverseny egyik győztese. (Részletek az 5. oldalon.)

Otthonában köszöntötte a 90 éves Varga Károlynét a hét közepén a polgármester 12. oldal

KÖZLEMÉNY

Forgalmirend-változás a városközpontban! Várpalota Város Önkormányzata ezúton is tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2021. október 27-től a Szent István út–Szabadság tér–Újlaky utca csomópont forgalmi rendje megváltozott. Az elsőbbséget élvező fő irány a Szent István út–Szabadság tér irány. Az Újlaky utca felől érkező és a Szent István út vagy a Szabadság tér irányába továbbhaladni kívánó gépjárműveknek elsőbbségadási kötelezettségük van. Finisbe érkezett a várpalotai Csík Ferenc Tanuszoda építése. A napokban a létesítmény mindkét medencéjét teljesen feltöltötték, jelenleg az épület körüli területen dolgoznak a szakemberek. Jövő héten indulhat a próbaüzem, s jelen állás szerint december második felétől a lakosság is használhatja majd az uszodát. (Részletek a 7. oldalon.)

Kérjük, hogy ne megszokásból vezessenek, fokozottan figyeljék a KRESZ-táblákat és az útburkolati jeleket. Várpalota Város Önkormányzata


2

KRÓNIKA RÖVID HÍREK Gyanús magok a levélben A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóságának feljelentése alapján gyanús postai küldemény miatt intézkedtek október 18-án Várpalotán a rendőrök. Az eljárás adatai szerint a helyi férfi 2021 áprilisában a saját lakcímére növényi magokat rendelt postai úton. A lakásában tartott kutatás alkalmával a nyomozók megtalálták és lefoglalták a növényi anyagokat, amelyekről a kirendelt igazságügyi szakértő megállapította, hogy kábítószernövény előállítására alkalmasak. A fiatalember ellen kábítószer készítésének elősegítése vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyt büntetőeljárás. A Várpalotai Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek.

Önzetlenségből jeles az őrmester

Egy bicegő, ifjú kadéton segített a 40 kilométeres debreceni Bocskai Portyán Szelke Vivien Szvetlána őrmester (képünkön). Az MH 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezrednél szolgáló, Várpalotán élő katona a bajba jutott, lábán vízhólyaggal küzdő kadétot a helyszínen azonnal ellátta. A segítségnyújtásba később többen is bekapcsolódtak, a fiú jobban lett, így folytathatta útját. A verseny zárásaként valamennyien Bocskai Portyás felvarrót és emléklapot vehettek át.

várpalotai hírek 2021. november 12.

A legfontosabb feladatunk a megelőzés A diabétesz világnapja alkalmából szervezett programot a Diabétesz Klub – Cukorbetegekért Alapítvány Várpalota az elmúlt héten a Thury-várban. A rendezvény célja idén is az volt, hogy felhívja a figyelmet a cukorbetegség veszélyeire és a megelőzési lehetőségekre. A Várpalotán 32 éve működő diabéteszklub célja elsősorban a prevenció, azaz a cukorbetegség kialakulásának megelőzése. Ennek egyik állomása a minden évben megrendezett diabétesz-­ világnapi rendezvény, amelyen idén a megjelenteket a szervező klub elnöke, Kóti

Lászlóné, valamint Campanari-Talabér Márta köszöntötte. A polgármester megköszönte az alapítvány aktív prevenciós munkáját, mely a diabétesz kapcsán is az egyik legfontosabb dolog. Dr. Wolf Szilvia az inzulin felfedezéséről, történetéről beszélt Bajkóné Tóth Erzsébet, a Szent Donát kórház ápolási tet mondott a 32 éve működő súlyozva az egészség és az igazgatója szintén köszöne- klubnak az aktív és közös- aktivitás közötti összefüggéség meg tartó tevé- seket és hatásokat. kenységéért. – Ahhoz, hogy aktívan élA diabetész világ- jünk, elsősorban egészsénapon dr. Wolf Szil- gesnek kell lennünk. Lelkivia 100 éves az inzu- leg és fizikailag egyaránt. lin címmel tartott Ezért fontos, hogy nem csuelőadást, dr. Gergely- pán mozgással, hanem pélfy Vilma háziorvos dául közösségi tevékenységpedig arról beszélt: gel is gyarapítsák mindenpraxisa során rend- napjaikat az idősebb koroszszeresen tapasztalta, tály tagjai. Vigyenek tartalhogy az időskori aktív mat az életükbe, így kön�élet nagymértékben nyebben veszik az idő múlá­ befolyásolja az élet- sát, a korból adódó fájdalmaminőséget és élettar- kat – mondta el a doktornő a tamot. Elődásában rendezvényen, ahol ingyesaját személyes élmé- nes vércukor- és vérnyomásnyeit feldolgozva be- méréssel is várták az érdekVércukorszint-mérésre is volt lehetőségük a vendégeknek a rendezvényen szélt a témáról, hang- lődőket.

A vérbe fojtott októberi forradalom Az 1956-os forradalom leverésére emlékezett november 4-én a Palotai Turul Társaság a vár mögötti emlékműnél. A megemlékezésen, ahol Vaszily Zsolt, a Palotai Turul Társaság elnöke és Vaszily Alexandra idézte fel a 65 évvel ezelőtti eseményeket, elhangzott: a nemzeti függetlenséget az 1956. november 4-ei második szovjet katonai invázió pecsételte meg. Néhány nappal azt követően, hogy Nagy Imre miniszterelnök november 1-jén meghirdette Magyarország semlegességét és kilépését a Varsói Szerződésből. A magyar fegyveres felkelők utol-

várpalotai hírek

só csoportjainak ellenállását november 10–11-én törte meg a szovjet túlerő. – Az invázió célja a forradalom leverése, a szocialista blokkból kilépni szándékozó, Nagy Imre vezette kormány megdöntése és a demokratikus rendszer felszámolása volt. A világ felháborodva, ám tétlenül figyelte, ahogy a szovjetek páncélosaikkal megszállják Magyarország városait, lefegyverzik hadseregét, és hatalomra juttatják Kádár János Munkás-Paraszt Forradalmi Kormányát. Az október 23-án kirobbant és 28-án győzedelmeskedő forradalom sorsa már az intervenció megindítása előtt négy nappal, október 31-én megpecsételődött, ekkor ugyanis Hruscsov és a szovjet pártvezetés a fegyveres fellépés mellett tet-

Vaszily Alexandra és Vaszily Zsolt az 1956-os emlékműnél te le a voksát – hangzott el az ’56-os emlékműnél, ahol Gábris József szavalt el egy alkalomhoz illő verset, majd zárásként a Palotai Turul Társaság, valamint a Mi Ha-

zánk Mozgalom képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit. November 4-ét 2013-ban nyilvánította g yásznappá Magyarország kormánya.

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság • Felelős kiadó: Dr. Kovács Juliánna és Heffler György ügyvezető igazgatók • Megyei értékesítési vezető: Tóth Tamás • Főszerkesztő: Heffler György Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett • Ki­adja: Szuperinfó Magyarország Média Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. • Fotók és szöveg: SZPD • Szerkesztőségi postacím: Várpalotai Hírek 8200 Veszprém, Házgyári út 12., e-mail: varpalotaihirek@maraton.hu • Szerkesztőség és hirdetési információ: Szuperinfó Magyarország Média Kiadói Kft., Veszprém, Házgyári út 12., Tel.: 88/400-400, e-mail: veszpremmaraton@maraton.hu, http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.hu. • Hírszolgáltató és hirdetésfelvétel: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em. ujsag@hircentrumtv.hu, Tel.: 88/744-488 • Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető Megrendelés száma: MVA 40/2021 • A lap ingyenes • Terjeszti a MédiaLOG-DMHM Zrt. • ISSN 2064-0366 • A Szuperinfó Magyarország Média Kiadói Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.


KRÓNIKA

várpalotai hírek 2021. november 12.

3

Ifjú csellisták a világ minden tájáról Tizenkilenc országból érkeztek Várpalotára zenei tehetségek a IX. David Popper Csellóversenyre, amelynek nyitókoncertjét kedden este tartották a Thury-várban. A legtöbben, szám szerint tizenhatan Spanyolországból neveztek a két évtizedes múlttal bíró, rangos zenei megmérettetésre, de sokan jöttek többek között Dél-Koreából, Olaszországból, Franciaországból és Németországból, s akad andorrai és amerikai csellista is. Szili

tunk össze a fiataloknak, ez pedig már önmagában válogatja az ide érkező csellistákat. A nemzetközi szaktekintélyekből álló zsűri pedig mindig nagyon korrekt döntéseket hoz, s a szervezésbe is alaposan beletanultunk szervezőtársaimmal az elmúlt huszoneg y évben –

Balogh Nella, a legutóbbi verseny győztese a nyitókoncerten Kangho Lee tanszékvezető tanár, Pólus László, a Magyar Állami Operaház szólócsellistája, valamint Benkő Szabolcs, a Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló Szak­

etalonnak számítanak a mostani versenyzők szemében, akiknek egyben bizonyítaniuk is kell, hogy nem véletlenül érdemelték ki a díjat évekkel ezelőtt. A Mendelssohn Kamarazene-

Kováts Péter hegedűművész, a Mendelssohn Kamarazenekar vezetője Gabriella csellótanár, a verseny főszervezője elmondta, szakmai szempontból is igen komoly verseny a David Popper nevét viselő nemzetközi zenei vetélkedés. – Minden alkalommal komoly versenyanyagot állí-

mondta el Szili Gabriella, aki az ünnepélyes megnyitón külön köszöntötte a zsűri tagjait, köztük Onczay Csaba Kossuth-díjas gordonkaművészt, aki a kezdetek óta elnöke a grémiumnak, s önzetlen segítője a várpalo-

tai csellóversenynek. Mellette Lengyelországból Zdzislaw Lapinski prof e s s z o r, Dél-Koreából

Szili Gabriella főszervező köszönti a résztvevőket a megnyitón

Dél-Koreából is érkeztek versenyzők a IX. David Popper Nemzetközi Csellóversenyre

gimnázium igazgatója alkotják a zsűrit. A folytatásban Kováts Péter hegedűművész vezetésével a Várpalotán visszatérő vendégnek számító Mendelssohn Kamarazenekar adott koncertet a vár rendezvénytermében. Az elő­ adás különlegessége volt, hog y a nemzetközi hírű együttessel közösen lépett a közönség elé egy darab erejéig a Németországban tanuló Balogh Nella, a legutóbbi David Popper Csellóverseny egyik győztese. – Azért nag y dolog eg y korábbi g yőztesnek nyitni egy versenyt, mert egyfajta

kar is régi partnere a versenynek, évek óta felajánlanak egy-egy koncertlehetőséget a díjazottaknak, ahog y a székesfehérvári A lba Reg ia Szimfonikus Zenekar, a MÁV Szimfonikusok és a Szent István Filharmonikusok is. Ez hatalmas lehetőség a tapasztalatszerzésre a leendő győzteseknek – tette hozzá Szili Gabriella. A IX. David Popper Csellóverseny ünnepélyes eredményhirdetését és záró gálahangversenyét november 15-én, hétfőn 17 órai kezdettel tartják a Thury-vár rendezvénytermében.


4

PROGRAMAJÁNLÓ

várpalotai hírek 2021. november 12.

Várpalotai kórusok a Művészetek Palotájában

Nagy élmény volt a Pueri Castelli Gyerekkórus és a Szent János iskola Cantate Kórusa számára, hogy énekelhettek a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben

A premontrei szerzetesrend meghívására a Művészetek Palotájában rendezett gálakoncerten szerepelt a közelmúltban a Pueri Castelli Gyerekkórus és a Nepomuki Szent János iskola Cantate Kórusa. – Kiváló kapcsolatot ápolunk a premontrei szerzetesrenddel, akik révén vallási hovatartozástól függetlenül mindkét kórus tagjai rendszeres résztvevői a gödöllői szkólatáboroknak. Az idei táborban érkezett a felkérés, hogy énekeljünk a Premontrei 900 rendezvénysorozat zárásaként rendezett gálakoncerten. A rend ugyanis

ebben az évben ünnepli fennállásának és egyben mag yarországi megjelenésének 900. évfordulóját. Nagy dolog volt ez a gyerekeknek, hiszen az ország egyik legrangosabb hangversenytermében léphettünk fel, neves művészek társaságában – mondta el lapunknak Horváthné dr. Csomó Orsolya, a kórusok karnagya.

A hang versenyen, amelyen köszöntötte a megjelenteket Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Jos Wouters O. Praem, a Premontrei Rend generális apátja, a franciaországi Beauvais városából származó középkori Dániel-játékot adták elő a színpadon szólistákkal, zenekarral kísérve. – A zenei anyagot nagyon szerették a gyerekek, hiszen egyfajta középkori „tánczene”, de az egész színpadra állítás is új volt számunkra. A fáradságos próbák meghozták gyümölcsüket, kivá-

lóan helytálltak mindkét kórus tagjai – jegyezte meg Horváthné dr. Csomó Orsolya, majd hozzátette, kórusvezetőként külön is örült ennek a lehetőségnek, hiszen 2022 tavaszára, egy pályázatnak köszönhetően, nagy tervekkel készülnek. Ugyanezt a Dániel-játékot szeretnék előadni a Thury-vár udvarán, meghívott kórusokkal. A Pueri Castelli számára még egy aktualitása volt ennek a hangversenynek. Szinte napra pontosan kilenc évvel ezelőtt a MÜPA adott otthont a kórus legelső fellépésének. A Hetedhét Ország

rendezvénysorozat keretében 2012. október 28-án mutatkozott be Várpalota, és ebben a műsorfolyamban kapott helyett az akkor újonnan alakult városi gyerekkórus. – Amíg azonban kilenc évvel ezelőtt az előcsarnokban kialakított ideiglenes színpadon léphettünk fel, addig ezúttal a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem színpadán hallatszott a gyermekek éneke. A 2022 tavaszi Dániel-játék így egyúttal a Pueri Castelli 10 éves fennállását is hivatott lesz majd megünnepelni – zárta a beszélgetést a kórusve­ zető.

PROGRAMAJÁNLÓ Kiállítás

Koncert

Föld, víz, levegő címmel Kálmán Tokos Zoltán gitárművész ad koncertet november 12-én, pénteÉva festőművésznek nyílik kiálken 17 órától a Thury-vár lítása november 12-én, pénteközépkori kápolnájában. A ken 17 órakor a Krúdy Gyula zenész Johann Sebastian Bach Városi Könyvtárban. A tárlatot műveit G-dúr és C-moll csellómegnyitja Borbás Zoltán fesszvitjét adja elő gitáron tőművész, közreműködik Kutenicsné Izer Viktória A kARTon csoport alkotóinak Rendezvény Kert-jelek, kert-esszenciák IX. David Popper Nemzetközi Cselcímű kiállítása november 28-ig lóverseny november 9–15. látható a Thury-vár Márványközött Várpalotán. Ünnepélyes termében eredményhirdetés és gálahang-

verseny november 15-én, hétPSK csapatát fogadja november együttesét fogadja a Gál Gyula 13-án, szombaton 14.00 órától a Városi Sportcsarnokban főn 17 órától a Thury-várban Várpalotai Bányász Sporttele- A Marathon Tömegsport és KörSzociális munka napja – városi pen. Az U19-es mérkőzés a felnyezetvédő Egyesület novemünnepség november 16-án, nőttek találkozóját megelőzően, ber 27-én, szombaton 10 órától kedden 15 órától a Thury-vár12.00-kor kezdődik ugyanott rendezi meg a 28. Mikulás-napi ban. Köszöntőt mond Campa­ futóversenyt. Rajt és cél a várnari-Talabér Márta polgármes- A Várpalotai Bányász SK NB II-es férfi kézilabdacsapata a Lipót palotai Balázs-kert, különböző ter, ünnepi műsort adnak a gárdájával mérkőzik a bajnoktávokon (1, 2, 7 és 12 km, 2 fős veszprémi Petőfi Színház ság következő hazai meccsén, váltó és gyaloglás) mérettetheművészei november 20-án, szombaton tik meg magukat az indulók 18 órától a Gál Gyula Városi A Főnix Dojo november 28-án, Sportcsarnokban vasárnap rendezi meg a Palota Sport A Fejér megyei férfi kosárlabda-­ Kupa meghívásos kyokushin A Várpalotai Bányász SK megyei bajnokságban vitézkedő Várkarate versenyt a Gál Gyula első osztályban szereplő férfi palota november 19-én, pénteVárosi Sportcsarnokban. Hivalabdarúgó-együttese a Herendi ken 19.50-től a Vadmalacok talos megnyitó 13 órától


KÖRKÉP

várpalotai hírek 2021. november 12.

5

Elhunyt Leszkovszki Tibor, Várpalota egykori polgármestere Hetvennégy éves korában elhunyt Várpalota egykori polgármestere, a várost 1990-től 16 éven át vezető Leszkovszki Tibor. Leszkovszki Tibor 1947. október 26-án született Egerben. Általános és középiskolai tanulmányait is ott végezte, majd a Miskolci Nehézipari Egyetem nappali tagozatán gépészmérnöki diplomát szerzett.

Fiatal éveiről még 2013ban a Rákóczi Telepi Baráti Kör klubestjén mesélt. Az egri Pál utcában található szülői házról, a közeli Szép­a sszony-völg yről, a gyermekévekről s a Dobó téri piacról, ahol rendsze-

Várpalota egykori polgármestere a Rákóczi Telepi Baráti Körnél tartott előadáson 2013-ban

resen megfordultak túrót, tojást és tejet áruló nagy­ anyjával. Elmondta, hogy középiskolásként esztergályosnak tanult, majd az érettségi után – noha dolgozni szeretett volna – atyai sugallatra döntött a továbbtanulás mellett. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem 10 féléves képzése megedzette az ifjú Leszkovszki Tibort, aki végül 1971-ben végzett gé­ pészmérnök ként, szerszámgéptervező szakon. Közben a messzi Kazahsztánba is eljutott egy építőtábor erejéig, valamint megismerte és eljegyezte feleségét, Mártát. Az egyetem után aztán következett Várpalota, noha saját bevallása szerint nehezen hitte, hogy bármi is elmozdítja majd őt Egerből. Pedig így történt. 1971tõl a Várpalotai Szénbányáknál volt főelőadó, majd főtechnológus, később a brikettgyár vezetője. Egészen 1990 októberéig, amikor is szoros küzdelemben

Leszkovszki Tibor 2017 szeptemberében a Szent Borbála téren, egy bányásznapi megemlékezésen megválasztották Várpalota polgármesterévé. Döntenie kellett, s ő a polgármesteri széket választotta. Tizenhat éven át vezette a várost, nyugállományba vonulása után is köztiszteletnek, megbecsülésnek örvendett Várpalotán. 2015 októberében, a várpalotai önkormányzat megalakulásának 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésen elmondta, a japán hitelből megvalósított jelentős fejlesztések mellett

arra a legbüszkébb, hogy a felmerülő nehézségek ellenére is működőképes tudott maradni a település, pedig a bánya bezárása miatt drasztikusan megemelkedő munkanélküliség nehéz feladat elé állította a városvezetést. Leszkovszki Tibort Várpalota Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, temetését november 20-án, szombaton 12 órakor tartják az Alsóvárosi Temetőben.

További két esztendőre bizalmat kapott az elnök A közelmúltban tartotta éves közgyűlését a várpalotai „Egészséges Szívért” Egyesület. A civil szervezet tagsága további két évre bizalmat szavazott a jelenlegi elnöknek, Hettlinger Andreának. A közeli Királyszálláson tartotta éves közgyűlését az egyesület. Eredetileg áprilisban gyűltek volna össze, ám az akkori tanácskozást a pandémia miatt érvényben lévő lezárások miatt nem tudták megtartani. A z eg yesület elnöke, Hettlinger Andrea beszámolt az elmúlt év járvány miatti nehézségeiről. A szokásos, heti két alkalommal a Nepomuki Szent János

Római Katolikus Általános Iskola tornatermében tartott egészségmegőrző tornák, illetve labdás összejövetelek elmaradtak, s csak szeptemberben indultak újra. A nyárra tervezett országos találkozó is elmaradt Székesfehérváron, s nem valósult meg a járvány miatt a szokásos közös kirándulás sem, ami az idén a Velencei-tónál lett volna. Az elmaradt hajókázást tavasszal a Balatonon élvezhetik majd a tagok. A találkozások elmaradása miatt a befizetett tagdíjak összege is csökkent, de a jelenlévők megerősítették szándékukat, hogy ezentúl is tagok kívánnak maradni, s pótolják az elmaradásukat. Az egyesület a várpalotai önkormányzattal egy pályázatban is részt vállal, ami 2023-ig folyamatos feladatot

jelent. Hetente egy alkalommal tornán, illetve egy-egy alkalommal egészségmegőrző programokon vehetnek részt a tagok az inotai Ké-

szenléti lakótelepen élőkkel. A közg yűlés zárásaként a 40 résztvevő elfogadta az elnök és a gazdaság i

ügyekkel megbízott beszámolóját, s egyöntetűen megerősítette Hettlinger Andreát elnöki pozíciójában újabb két évre.

Az „Egészséges Szívért” Egyesület tagsága Királyszálláson, a közgyűlést követően


6

FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2021. november 12.

Százötven éve született Bán Aladár

Juhász Attiláné, a Bán Aladár iskola igazgatója az emléknapon

Emlékkiállítás nyílt a nap nyitányaként a műfordító nevét viselő általános iskolában

A várpalotai születésű költő, műfordító, Bán Aladár születésének 150. évfordulója alkalmából emléknapot rendeztek szombaton városunkban. A programra ellátogatott Kristi Karelsohn, Észtország budapesti nagykövete is.

összeállított, Bán Aladár életét és munkásságát bemutató kiállítást, amelynek elkészítésében az iskola diákjai is aktívan részt vettek. Az emléknap első része koszorúzással zárult a tanintézmény Bán Aladár emlékfalánál, ahol többek között Kristi Karelsohn, Észtország budapesti nagykövete is elhelyezte a tisztelet virágait. Az emléknap ezt követően a városi könyvtárban folytatódott, ahol Kristi Karelsohn hangsúlyozta, a Kalevipoeg az észt nép számára az egyik legfontosabb mű, hiszen nemcsak a 19. századi nemzeti ébredési mozgalom eg yik csúcspontja, hanem a szovjet igából való szabadulás jelképe is eg yben. – Éppen ezért

2021-re Bán Aladár emlék­ évet hirdetett a költő, műfordító nevét viselő várpalotai általános iskola. A tanintézmény névadója születésének 150. évfordulója alkalmából szombaton a Krúdy Gyula Városi Könyvtárral és a Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesülettel karöltve szervezett emléknapot, ami reggel a Tési-dombi iskolában indult. Az emeleti aulában dr. Juhász Attiláné intézményvezető köszöntőjében arról beszélt, hogy az 1988-as névfelvétel óta eltelt évtizedekben nagy gondossággal és tisztelettel ápolták Bán Aladár emlékét. – A Bánwárth Károly Mór néven anyakönyvezett alkotó

1871. november 3-án született Várpalotán, s harmincéves kora körül vette fel azt a nevet, ahogy mi is emlékezünk rá. Tanári, bölcsészdoktori végzettségei gyakorlása mellett részese volt a korabeli irodalmi és tudományos közéletnek, több tudományos társaságnak is tagja volt. Életének ünnepelt eseményei voltak Észtországban és Finnországban tett utazásai. Neki köszönhetjük az észtek néprajzi jellemzését, műfordításai közül pedig a szívéhez legközelebb álló munkája az észtek nemzeti eposza, a Kalevipoeg – mondta el Juhász Attiláné, majd a megjelentek figyelmébe ajánlotta a Czirákyné Kiss Edit által

Bán Aladár az észt emberek körében az észt irodalom és a nemzeti eposz fordítójaként komoly tiszteletnek örvend. Nagy öröm látni, hogy ilyen nagy meggyőződéssel ápolják az emlékét itt Várpalotán – mondta el az észt nagykövet. C a m p a n a r i -T a l a b é r Márta polgármester az emlékezés fontosságáról beszélt a könyvtárban összegyűltek előtt, akik több, a költő, műfordító életét és irodalmi, néprajzi sikereit be-

mutató előadást is meghallgathattak. Szíj Enikő nyugalmazott egyetemi docens a tudós tanárról, Ablonczy Balázs egyetemi docens a Bán Aladár által kutatott néprokonsági gondolatról beszélt, de a műfordító családjáról, tanítványairól is szó esett az emléknapon, ahol a Bán Aladár Általános Iskolában működő, 2021-ben az ország legjobbjának választott Hangadó Diákrádió emlékműsorát is lejátszották az érdeklődőknek.

Szíj Enikő nyugalmazott egyetemi docens Bán Aladárról, a tudós tanárról tartott előadást a városi könyvtárban

Czirákyné Kiss Edit (középen) állította össze a Bán Aladár életútját bemutató kiállítást a Tési-dombi Campanari-Talabér Márta polgármester köszönti Kristi Karel­ tanintézményben. A tárlat anyagának összeállításában az iskola diákjai is részt vettek sohnt, Észtország budapesti nagykövetét


KÖRKÉP

várpalotai hírek 2021. november 12.

7

Decemberben nyithat a várpalotai tanuszoda Finisbe érkezett a várpalotai Csík Ferenc Tanuszoda építése. A napokban a létesítmény mindkét medencéjét teljesen feltöltötték, jelenleg az épület körüli területen dolgoznak a szakemberek. Jövő héten indulhat a próbaüzem. – A beruházó tájékoztatott róla, hogy a jövő hétre a létesítményt készre fogja jelenteni, így megkezdődhet a műszaki átadás-átvétel folyamata. Ezzel egy időben a terheletlen üzempróbát is el fogják indítani. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a decemberi átadási időpontot lehet tartani, s az év utolsó hónapjának második felétől lehet majd használni a várpalotai tanuszodát – mondta el kérdésünkre a helyszínen Campanari-Talabér Márta. Várpalota polgármestere hozzátette, a szakemberek jelenleg térköveznek, illetve kertészeti munkákat végeznek a létesítmény körül. Ahogy arról már hírt adtunk, a várpalotai tanuszodában egy 25×15 méteres, 1,90 méter mélységű, 26–28 Celsius-fokos úszómedencét

és egy 10×6 méteres, 0,8 méter mély, 30–32 fokos tanmedencét alakítottak ki. Az egyszerre 80 ember befogadására alkalmas létesítmény elsősorban az úszás­ oktatást szolgálja, de természetesen nyitva áll majd a nagyközönség számára is. Az általános és középiskolások mellett, akik tanulási időben, órákon is tudják használni majd az uszodát, a sekélyebb kismedence az óvodásoknak, a kisgyermekes szülőknek is jó lehetőség lesz az úszás tanulására. A várpalotai lakosság hétköznaponként a kora reggeli és az esti órákban, illetve a hétvégi időszakban használhatja majd a Makovecz-típusterv alapján épült létesítményt. Jó hír még, hogy az állam által finanszírozott elemek mellett a várpalotai

Az elmúlt hétvégén mindkét medencét feltöltötték vízzel, a jövő héten indulhat a próbaüzem önkormányzat vállalta egy szauna beépítésének költségét is. A tanuszodai beruházásoknak nem része ugyanis ilyen szolgáltatás, ám az önkormányzat a várható felnőtt látogatók miatt fontosnak tartotta, hogy szaunázni is lehessen a létesítményben.

Néptáncos fiatalok randevúja a Thury-várban Tizenhetedik alkalommal rendezték meg múlt szombaton Várpalotán a Bakony Virágai megyei szólótáncversenyt, amelyre az ország több pontjáról, de még a határon túlról is érkeztek versenyzők. A Thury-vár rendezvénytermében tartott rangos megmérettetésen 22 néptáncos összesen 15 produkciót mutatott be a szakmai zsűri előtt. A várpalotai Cseperedő Cserregők néptánccsoportjának produkciója és a Kolompos Együttes mesekoncertje nyitotta meg a XVII. Bakony Virágai Megyei Szólótáncversenyt. A sorszámhúzások után a fiatal táncosok egyesével, illetve párban is a színpadra léptek, hogy a Gyulai Zoltán és barátai zenekar kíséretére adják elő a szabadon választott táncokat. A Cserregő Néptáncegyüttes több tagja is megmérettette magát az idei versenyen. Komáromi Krisztina életének hároméves kora óta része a tánc, a várpalotai művészeti csoportnak több mint tíz éve tagja. Györteleki táncokkal lépett a zsűri elé partnerével, Stéber Zsolttal. – Sok munka van a mai előadásban, hosszú évek óta táncolunk együtt Zsoltival.

jobban kell figyelni minden versenyen 22 néptáncos ös�mozdulatsorra. A gyerme- szesen 15 produkcióját értékek technikájára, tánctudá- kelte korcsoportokként a sára nagyon jó hatással van, nemzetközileg is elismert a szakértő zsűri pozitív véle- Kecskemét Tánceg yüttes ménye pedig nagy lökést ad- művészeti vezetői alkotta hat a folytatáshoz – mondta kéttagú zsűri. Míg a felnőtel Dékmárné Forgács Zsu- tek tanácskoztak, az ifjúság Ahogy érünk mi is, úgy érik szen más jellegű munkát zsanna. a Mag yar Hang zenekar velünk a tánc is – mondta el igényel egy szólótáncverA Széchenyi 2020 pályá- táncházában koptathatta a Komáromi Krisztina, aki a senyre való készülés, sokkal zat keretében megrendezett parkettet. IV. korcsoportban kiemelt minősítést kapott a Lukács László és Lukácsné Haránt Eszter, a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezetői alkotta zsűritől. Szintén „cserregős” induló volt Régi Mátyás, aki közel tíz éve tagja a várpalotai néptáncegyüttesnek. A versenyen moldvai táncokat mutatott be Bognár Liliánával, s a II. korcsoport második helyén zártak. A Cserregő Néptáncegyüttes utánpótláscsoportjából négyen mutatták meg képességeiket a szakmai zsűrinek. A Rece-fice tánccsoport művészeti vezetője szerint a közönség, illetve zsűri előtt való fellépések építő jelleggel hatnak a gyerekek tánctudására, fejlődésére. – Egé- A Bakony Virágai táncverseny díjazottjai a zsűri, Lukács László és Lukácsné Haránt Eszter társaságában


KÖRKÉP

várpalotai hírek 2021. november 12.

Életet mentett az érzékelő Szén-monoxid-érzékelő mentett életet Várpalotán a napokban, egy Újlaky utcai ingatlanban jelzett a készülék – közölte lapunkkal a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A pétfürdői hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, akik méréseket végeztek és ki tudták mutatni a szén-monoxid jelenlétét a gázkazán közelében. A szabályosan felszerelt CO-jelző készülék jelzésére a lakás négy lakója elhagyta az épületet, miután kinyitották az ablakokat. A tűzoltók felhívták a tulajdonos és a bérlők figyelmét arra, hogy a fűtőberendezést szakemberrel át kell vizsgáltatni. Felülvizsgálatig a lakásban egyéb módon fűtenek, ezért lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a fig yelmet arra, hogy a hideg hónapokban az eg yik legnag yobb veszélyt a nyílt égésterű vízmelegítők, gázkazánok, kandallók és cserépkályhák jelentik, amelyek a szoba levegőjét használják el működés közben. Azokban a háztartásokban, ahol van jól működő, minősített szén-­ monoxid-érzékelő, a halálos CO-mérgezések elkerülhetőek. Ilyen szerencsés kimenetelű eset volt a várpalotai is, ahol időben ki tudtak menekülni a lakók a jelzőkészülék sípolását követően.

Gyermekeink védelmében

A fűtési időszakban megnő a szén-monoxid-mérgezéses esetek száma. Tévhit, hogy csak a régi gázkazánoknál jelentkezhet ez a probléma, hiszen minden nyílt égésterű fűtőeszköz és vízmelegítő forrása lehet a mérgező gáznak, amennyiben nem biztosított a levegő-utánpótlás. A kandalló, a

nincs elég friss levegő ezek környezetében, szén-monoxid fog keletkezni, ami magas koncentrációban akár egy percen belül is halált okozhat. Ezért évente eg yszer érdemes szakemberrel megnézetni a fűtést és a vízmelegítőket. Ezek hőtermelő, lánggal égő berendezések, a meghibásodásuk lakástűzhöz vag y szén-monoxid-­ mérgezéshez vezethet. Ezt előzik meg a szén-mo noxid-érzékelők. A megbízható berendezések listája meg található a katasztrófavédelem honlap-

cserépkályha, illetve a vegyes tüzelésű kazán, a konvektor és a fali vízmelegítő is lehet nyílt égésterű és akkor ezek a szoba levegőjét használják működés közben. Ha

ján. Az érzékelőt a fűtőeszköztől vag y vízmelegítőtől eg y méterre, fejmagasságba helyezzük el, és fig yeljünk a szavatosság i idejükre.

Családi titkok

A családok életében gyakran vannak titkok, tabuk, olyan helyzetek, események, amelyek teherként nehezednek a családtagokra. El akarják fedni, hallgatnak róla, mert fájdalmas vagy esetleg konfliktust okoz, de a családi titok a gyermekben feszültséget kelt, tudattalanul szenved miatta. Szabó Csilla írása. A titkolózás semmiképpen nincs jó hatással a családokra, különösképpen a gyerekekre. Ha valamit rejtegetnek a családtagok, az destruktív erővel bír, a szülők feszültségét a gyermek megérzi, és nem tud mit kezdeni vele. Az egy háztartásban élők hatással vannak egymásra, egymás érzéseit, gondolatait befolyásolják. Benczéné Tímár Irén tanácsadó szakpszichológus úgy véli, a titok nem véd, sokkal inkább elszigetelődést okoz a családtagok között. Nagy teher annak, akinek titka van, aki tud róla és annak is, aki csak tudattalanul szenved miatta. A gyermekeknek kitűnő érzékük van arra, hogy ráérezzenek a szokatlan dolgokra, bár nem tudják az okát, de tudat alatt mégis tisztában vannak a történésekkel, annak ellenére, hogy a szülők védeni próbálják őket az elhallgatással. A titok negatív energiaként működik, ezért a szülők egymással beszéljék meg a problémákat, de

ami a gyerekre is tartozik, ami az ő életét is érinti, arról őszintén szóljanak neki is. A gyermeket az életkorának megfelelő szinten és nyelvezettel kell „beavatni”, a családi titokról, tabukról őszintén mondja el a szülő a saját érzéseit. Sokkal nagyobb kárt tehetünk, ha a gyerek később szerez tudomást a dolgokról, mert akkor becsapva érzi magát. Van, akit a szülők túlzott mértékben vonnak be a titkokba, ez a tudás a gyermekben szorongást okozhat, megterhelő, frusztráló érzés számára, hogy a titok hordozójává válva a külvilág felé védeni kell valamit. A szakpszichológus szerint az életben nincs semmi, amit szégyellni kellene, bármi történt a múltban, azzal együtt kell élni, amelynek feldolgozása, megértése, elfogadása egy folyamat a felnőtt és gyermek számára egyaránt. Valójában a feldolgozás hiánya miatt válnak a családra teherként nehezedő témák titkokká, tabukká.

Öcsi cukrászda 842616

Alkalmi- és dísztorták névnapra, születésnapra, esküvõre.

Helyben készített kézmûves olasz fagylalt is kapható!

Nyitva: Hétfõtõl vasárnapig 10-tõl 20 óráig +36 88 471 980 Várpalota, Szent István u. 14.

846496

Megvalósítjuk elképzelését!

Keresse lapunkat és a környék híreit online is weboldalunkon! varpalotaiujsag.hu

638759

8


2021. november 12.

HIRDETÉS

9

846491

várpalotai hírek


10

SPORT

várpalotai hírek 2021. november 12.

Bajnoki döntőre hajt a Várpalota KK A regnáló bajnokot is legyőzte a Fejér megyei kosárlabda-bajnokságban vitézkedő Várpalota Kosárlabda Klub felnőtt férfi csapata, akiknek felkészülését immár játékos-edzőként Daruság Dávid irányítja. kezdett játszani a csapat, ami nagyban épít a fiatalok g yorsaságára és a folyamatos rotációnak köszönhetően a meccs teljes egészében komoly tempót tudunk diktálni – mondta el lapunknak Daruság Dávid, aki immár játékos-edzőként irányítja a gárdát. A csapat nem titkolt célja, hogy a szezon végén döntőt játsszon, azaz a bajnoki cím megszerzését sem tartják lehetetlen küldetésnek. A Várpalota KK mérlege az alapszakaszban eddig négy győzelem és egy vereség, ami jelenleg a tabella második helyére elég. Legutóbb a tavalyi szezon bajnoka ellen vívott rangadón sikerült győzni Székesfehérváron, november 19-én,

Legutóbb az aktuális bajnok otthonában tudott győzni a Daruság Dávid edzette Várpalota KK

834286

A Szuperinfó Magyarország Média Kiadói Kft.

837494

A gyakorlat előny. Jelentkezni az allas@alapeuropa.com e-mail címen vagy a +36 70 943 1167-es telefonszámon lehet.

Alkalmi munkavállalókat keresünk könnyű fizikai, betanított munkára

an keressük:

Bér: nettó 1100 Ft/óra.

Dunaújváros, Érd, Veszprém, erszeg Székesfehérvár, Szombathely, Zalaeg

Elvárás a jó látás és a kézügyesség. Munkavégzés előre megbeszélt napokon.

t Küldd el nekünk szakmai önéletrajzoda bi címre: aláb az el ésév jelöl meg ülés telep a választott

karrier@szuperinfo.hu

Jelentkezni az allas@alapeuropa.com e-mail címen vagy a +36-70/943-11-67-es telefonszámon lehet.

p tunk tagja! Legyél te is csapa 2015. febru ár 11. •

várpalo tai híre k

Ingyenes

III. évfol yam, 4.

szám

a csalá d és a ga Waldstein-n sztronó ívódíjjal kitüntetett mia az dr. Fülöp Nándornéva első he l, a Két Bagol y Fogad lyen ó tulajd onosával 5. városi

közéle

ti lap

Új otth onra le lt a

megújuló újságok, megújuló lehetőségek

A MAR ATON

L APCSO

PORT

krónik

a

TAGJA

városi te levízió oldal

Gáspár Levente az első baba

Inotai otthonába szöntötte n köelső várpa a 2015-ös lotai babá év szüleit ját Talab gármester ér Márta és pol. 2. olda l

krónik

a

Lecser élté inotai táb k az lát

Talabér

Márta polgármes ter, Darkó Új, belvá né Anta lóczy Zsuzs szerkesztő rosi stúd ióját anna ügyv ségét a mega is felav és ezető ig A Sz lap

Új kollégákat keresünk

apró alkatrészek összeszerelésére és végellenőrzésére. 846457

AMIT KÍNÁLUNK: • versenyképes juttatási csomag • tréningek, szakmai továbbképzések • hosszútávú karrierlehetőségg

Beszélgetés a

*98468*

keresünk elsősorban férfi kollégákat.

ELVÁRÁSOK: • középfokú végzettség • kiváló kommunikációs készség • eredmény- és ügyfél orientáltság • saját gépjármű • minimum 2 év üzletkötői tapasztalat

Keresse lapunkat a facebookon is!

Autóbontó autókat, teherautókat vásárol bontásra, igazolás és szállítás díjmentes. 0630/9970-265.

Elektromos dobozok összeszerelésére

munkatársat keres.

Leendő kollégáinkat az alábbi városokb

APRÓHIRDETÉSEK JÁRMŰ

HIRDETÉSI TANÁCSADÓ FELADATOK: • új kereskedelmi partnerek felkutatása, kapcsolat építés, szerződéskötés • ügyfélkör ápolása és bővítése • személyes tárgyalások szervezése és lebonyolítása • ajánlat készítése és értékesítése • adminisztratív feladatok ellátása • folyamatos piacfigyelés és konkurencia elemzés

felhíva a figyelmet a „No shave november” globális jóVárpalota KK: TAKÁCS tékonysági kezdeményezés- LEVENTE 12/6, DARUSÁG re. DÁVID 12/6, BÓKA PÉTER 10/3, Perger Patrik 8, Ősfehérvár–Várpalota KK Schwarczinger Csaba 8, 52:58 (14:12, 11:10, 16:20, Hosszú István 6, Vancsek 11:16). Arnold 2, Csóka Milán.

Olvasóink közeledés javaslatára új i táblá tek ki t helye a inotai Aranszakemberek zaz y János a Zöldf utca a désébe. utca keresztezőés 2. olda l

SPOrT

ifjú jég hokisok

Autókat, teherautókat vásárolunk bontásra, szállítás és igazolás kiadása ingyenes. 0630/742-0830 *98565*

ÁLLÁST KÍNÁL Székesfehérvári ruhaválogató üzembe, egy műszakos munkarendbe (6-15 óra között), azonnali kezdéssel, betanított munkásokat keresünk! Jelentkezni a textradekft@ gmail.com címen lehet! Textrade Kft. *82645*

Amit mi kínálunk: – Változatos munkavégzés – Klimatizált helyiségek – Nem sori munkavégzés – Műszakonként 3 szünet – Kijelölt dohányzóhely – Kiemelt pótlékok – Cafeteria – Veszprémi bérlet – Bér: 225 000 Ft Amit várunk: – Precizitás, monotóniatűrés – Jó szem, ügyes kéz Ami előny: – Jogosítvány – 2, 3 műszak vállalása Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: allas@alapeuropa.com Időpont-egyeztetés munkaidőben: +36-70/943-11-67

278104

pénteken 19.50-től pedig a tabellát jelenleg vezető Vadmalacok együttese látogat a Gál Gyula Városi Sportcsarnokba. Érdekesség, hogy az utolsó novemberi hazai meccsre idén is bajuszt növesztenek a srácok, ezzel is

830114

A legnagyobb változás az volt a csapat életében, hogy a 2021/22-es szezon kezdetén bejelentette visszavonulását Bacsárdi Attila, a gárda korábbi kapitánya és kiváló centere. – A jövőre készülve a keretet már a tavalyi szezonban utánpótlás-játékosokkal kezdtük el feltölteni. A cél az volt, hogy a fiatalok teljes mértékben beilleszkedjenek és a csapat aktív részét képezzék. Ebben a szezonban további három új játékossal bővült s 16 fősre „hízott” a keret. Az U16-os Nagy Olivér, valamint az U20-as Csóka Milán és Vancsek Arnold csatlakozott a felnőttekhez. Nekik is köszönhetően az idei szezonban teljesen új figurákat


2021. november 12.

HIRDETÉS

11

840508

várpalotai hírek


12

várpalotai hírek 2021. november 12.

Szeretetben és békességben

Ügyeletes gyógyszertárak Várpalotán Hétköznap, szombaton, vasárnap és ünnepnap is este 22 óráig van a városban gyógyszertári ügyelet. 11.12. Szent György 11.13. Szent Anna 11.14. Szent Donát 11.15. Borostyán 11.16. Kabay 11.17. Belvárosi 11.18. Szent György 11.19. Szent Anna Belvárosi gyógyszertár Várpalota, Szent István út 2. Borostyán Gyógyszertár Várpalota, Bakony u. 3.

Campanari-Talabér Márta polgármester köszönti a 90 éves Varga Károlyné Vali nénit

Kabay János Gyógyszertár Várpalota, Táncsics u. 15.

November elsején ünnepelte 90. születésnapját Varga Károlyné Kakas Valéria, akit a jeles évforduló alkalmából otthonában köszöntött fel Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere és dr. Ignácz Anita Éva jegyző.

2629 Ft

TOVÁBBI ÁLLÁSAJÁNLATAINK: WWW.PANNONJOB.HU SZEMÉLYESEN IS FELKERESHET MINKET: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, BERÉNYI ÚT 72-100 PANNONJOB Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

ÍZELÍTŐ HAVI AJÁNLATUNKBÓL: Akciónk 2021. november 1-30-ig, ill. a készlet erejéig érvényes! AKÁR

-15%

Visszerek k ezelésére Detralex 500 mg filmtabletta 60 db

Hurutoldó szirup

-20%

1879 Ft EP 19 Ft/ml VN

MEGTAKARÍTÁS AKÁR

936 Ft

Tartósítószer mentes orrspray Xilomare 1 mg/ml oldatos orrspray 1x10 ml

MOST CSAK K

MOST CSAK

5319 Ft EPP

1919 Ft EP

89 Ft/db VN

Fogíny- és torokgyulladásra Septolete extra 3 mg/1 mg szopogató tabletta citrombodza ízben 16 db

AKÁR

Ambroxol-TEVA 3 mg/ml szirup szájfecskendővel 100 ml MOST CSAK

EP

88 Ft/db VN

837349

12 órás, 3 és folyamatos műszakrend műszakpótlékok (26-49%), bónuszok, cafeteria, széleskörű juttatási csomagok

Szent Donát Gyógyszertár Várpalota, Honvéd u. 3.

MOST CSAK

Ingyenes céges járatok több településről!

ALAPBÉR: br. 248.000-275.000 Ft

Szent György Patika Várpalota, Szabadság tér 4.

filmtabletta 30 db

SZÉKESFEHÉRVÁRRA KERESÜNK: OPERÁTOROKAT, CNC GÉPBEÁLLÍTÓKAT, RAKTÁROSOKAT, GÉPKEZELŐKET, CSISZOLÓ-POLÍROZÓKAT

HÍVJA INGYENESEN: 1417

Szent Anna Gyógyszertár Várpalota, Veszprémi u. 7.

Várpalotai Rendőrkapitányság 88/371-511 Várpalotai körzeti megbízottak csoport­ vezetője: 30/650-7171 Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóság +36-88-590-623 Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Központ: 88/592-110, szállítási ügyfélszolgálat: 88/592-112, fűtőmű vezénylő: 88/479-018 Fátyol temetkezés: 88/471-352, 24 órás szállítási ügyelet: 30/385-6206 Kéményseprés 1818/9 Bakonykarszt Zrt. Hibabejelentés: 88/471-710 Eon – hibabejelentés Áram: 80/533-533, gáz: 80/301-301 Városi gyermekorvosi rendelők: Várpalota, Újlaky u. 10. Dr. Kriesch Kornélia tel.: 06/88/ 744-955 Dr. Resch Gabriella tel.: 06/88/ 744-940 Várpalota, Bakony u. 14. Dr. Merényi Adrienn tel.: +3688/582-471 Központi háziorvosi ügyelet 06-70/3703-104

AKÁR

-20%

192 Ft/ml VN

AKÁR

-25% MOST CSAK

1699 Ft 106 Ft/db VN

EP

Hurutos köhögésre Mucopront 375 mg kemény kapszula 20 db

AKÁR

-35% 704235

A pedagógus házaspár – Vali néni férje Várpalota díszpolgára, Varga Károly nyugalmazott tanár – szívélyesen fogadta városunk vezetőit, akik miniszterelnöki emléklappal, egy csokor virággal és Várpalotáról szóló ajándékokkal lepték meg születésnapja alkalmából az ünnepeltet. Az 1931-ben született Vali néni hosszan mesélt életútjáról, tanári hivatásáról, valamint a háborúban megtapasztalt borzalmakról is. Elmondta, 1958. március 25-én talál-

materében, a várpalotai 2. számú Általános Iskolában (ma Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola), s egészen nyugdíjba vonulásáig ott dolgozott. Diákok generá­ cióit tanította nagy tudással és türelemmel, nem véletlen, kozott először szeretett férjé- hogy a mai napig köztiszteletvel, Varga Károllyal, s július nek és megbecsülésnek ör12-én már egybe is keltek. A vend városunkban. gyorsnak tűnő döntés jogosságát mi sem példázza jobban, mint hogy 63 esztendeje hűséges és szerető társai egymásnak. Két gyermekük született, Valéria és Tamás. Utóbbi a fővárosban, míg Valéria az Egyesült Államokban él családjával, köztük Vali néniék két felnőtt korú unokájával. Fejfájásra Varga Károlyné 1953-ban kezdett tanítani magyar nyelAlgoflex Forte Dolo 400 mg vet és irodalmat egykori alma

Hasznos telefonszámok

MOST CSAK

1199 Ft EP 60 Ft/db VN

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

VN Vény nélkül kapható gyógyszer


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.