Page 1

2020. december 4. • VIII. évfolyam, 45. szám

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti lap

KRÓNIKA

Jó helyre került a kitüntetés

A MAR ATON L APCSOPORT TAGJA

Testvérvárosainkban is küzdenek a vírussal Sorozatunk első részében az olaszországi helyzetről mesélnek a települések képviselői 6–7. oldal

Ünnepi fényben Várpalota

Angermanné Csaba Edina vehette át idén a városi önkormányzat Molnár Mária-díját 3. oldal

KRÓNIKA

Rendhagyó utcakiállítás

A gyermekjogokról szóló rajzokat ragasztottak ki a könyvtár ablakaiba a Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai 5. oldal

SPORT

Vereség az első hazai meccsen Az elmúlt vasárnap Várpalota belvárosában is felgyúltak az adventi fények. A Thury-vár körül zajló munkálatok miatt azonban idén a Szabadság téren állították fel a város adventi jelképeit. Ezzel egy időben az utcai fényfüzérek is a helyükre kerültek, amelyek a korábbi évekhez hasonlóan a

megszokott helyszíneken Idén a város kedvelt jelképevarázsolnak ünnepi hangu- it: a koszorút, a várudvarból jól latot a várpalotaiaknak és ismert angyalkát és a karáaz ide érkezőknek. csonyfát is a Szabadság téren

állították fel. A megváltozott körülmények ellenére a várpalotai önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent igyekezett megtartani a korábbi évek hagyományos díszítéseiből, díszkivilágításából. (Képriportunk a 16. oldalon.)

Nem bírt a Vasöntöde KC csapatával a Várpalota Kosárlabda Klub felnőtt együttese 14. oldal

TÉRSÉGI NÉPJÓLÉTI GONDOZÁSI KÖZPONT 8100 Várpalota, Mártírok u.1.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a COVID–19 vírus okozta egészségügyi válsághelyzet ideje alatt, ugyanúgy, mint az első hullám idején, ismételten segítjük az időseket, a fogyatékkal élőket, valamint azon hatósági házi karanténban vagy járványügyi megfigyelés alatt álló személyeket, akik maguk ellátásáról gondoskodni nem tudnak. A Térségi Népjóléti Gondozási Központ munkatársai segítenek a gyógyszerek kiváltásában, valamint az alapélelmiszerek beszerzésében. A segítség ingyenes, csak a megvásárolt termékekért kell számla ellenében a kiszállító kollégáknak fizetni készpénzzel. Annak érdekében, hogy minden rászorulónak segíteni tudjunk, kérem az alábbiak szerint járjanak el: Gyógyszerek kiváltása esetén: • hívja fel háziorvosát és e-receptre kérje gyógyszer felírását • délelőtt 10 óráig jelezze igényét a megadott telefonszámon • a 10 óra után érkezett igényeket másnapi szállítással tudjuk vállalni Alapélelmiszerek beszerzése: • kérem, alaposan gondolja át, hogy mire van leginkább szüksége, készítsen listát • délelőtt 10 óráig jelezze igényét a megadott telefonszámon A 10 óra után érkezett igényeket másnapi szállítással tudjuk vállalni. Friss kenyér és pékáru beszerzését nem tudjuk mindennap, minden családnak vállalni. Segítségért hívja az alábbi telefonszámot: 06-30/145-5075. Feketéné Barabás Csilla intézményvezető


2

KRÓNIKA RÖVID HÍREK Veszélyhelyzeti segédápolók Veszélyhelyzeti segéd­ ápoló kiképzést tartottak az MH Bakony Harckiképző Központnál. Az egészségügyi szakkiképzési tanfolyam részeként négynapos elméleti és gyakorlati oktatáson vettek részt a katonák, akik sikeres vizsgával zárták a hetet, tájékoztatott az alakulat.

Kereszt a belvárosban

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Palotai Turul Társaság advent első vasárnapján idén is felállította adventi keresztjét a város központjában, a Dísz téren. A civil szervezet így szeretne hozzájárulni az ünnepi hangulathoz, közölték.

Adománygyűjtés Karácsony közeledtével jótékonysági adománygyűjtést szervez a Fidelitas, a kezdeményezéshez az ifjúsági szervezet várpalotai csoportja is csatlakozott. Tartós élelmiszert, ruhát, játékokat, valamint kutyaeledelt és a négylábúaknak szánt eszközöket gyűjtenek. A tartós élelmiszert a várpalotai Családok Átmeneti Otthonának, a játékokat pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának juttatják el, míg a kutyáknak szánt adományokat az Alex Állatmenhelyhez viszik majd. A gyűjtés december 15-ig tart, az adományokat minden hétköznap Kontrát Károly országgyűlési képviselő várpalotai irodájában várják (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 38.).

várpalotai hírek 2020. december 4.

Modernebb szimulációs rendszer Az MH Bakony Harckiképző Központ katonái az elmúlt hetekben az alakulat feladatrendszerébe tartozó, úgynevezett valós szimulációs rendszer (iMILES) modernizálási folyamatának részeként speciális képzésen vettek részt. Hosszas előkészítő munka után a Cubic cég végezte el a jelenleg is rendelkezésre álló MILES (Multiple Integrated Laser Engagement Sys­ t em) rendszer modernebb kiadásának telepítését, integrálását és oktatását. A kiképzés zárásával a várpalotai katonai alakulat képessé vált a modern kor színvonalával összhangban, meg­ újult képességgel támogatni a Magyar Honvédség kiképzési rendezvényeit, közölte az MH Bakony Harckiképző Központ. Hír még a várpalotai alakulat háza tájáról, hogy az elmúlt hét végén a Kossuth-laktanyában is meg­

gyújtották az idei év adventi koszorújának első gyertyáját. Ünnepváró gondolatait Csólig Attila őrnagy osztotta meg a jelenlévőkkel. Kiemelte, minden ünnep, minden megg yújtott adventi gyertya alkalmas rá, hogy valódi fényt hozzon, és bizakodóbbá, reménytelibbé tegye az életet. – Advent a megérkezés, a boldog várakozás öröme. Megérkezni és türelemmel várakozni. Milyen egyszerűnek tűnik mindez, milyen könnyű kimondani, ám milyen nehéz ezt megvalósítani. Mert olyannyira elfoglalnak minket a hétköznapokban a feladatok, kötelezett-

Még hatékonyabban tudják támogatni a kiképzési rendezvényeket ségek, hogy amikor egy kissé lassítani kellene és szeretteink felé fordulni, bizony csak nehezen vagyunk képesek a megállásra, az odafigyelésre. Ebben az időszakban is próbáljunk meg minél több időt családunk körében

tölteni – hangsúlyozta ünnepi beszédében Csólig Attila őrnagy. Az adventi koszorú első gyertyáját Pálmai Árpád alezredes, központparancsnok-helyettes gyújtotta meg a Kossuth-laktanyában.

Adventi hangverseny a vírus miatt online Több mint húszéves múltra tekint vissza az a jótékonysági hangverseny, amelyet minden évben advent első vasárnapján tart a Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda. Az élő koncertet idén a járványügyi helyzet nem tette lehetővé, azonban az intézmény közössége szerette volna, ha a hagyomány nem szakad meg. Így a Várpalotai Hírcentrum és Farkas György segítségével egy rögzített, s a modern technika eszközeit kihasználva online bemuta-

tott koncertfelvétellel kívánnak a gyülekezet, a szülők, a családok és a helyi lakosság számára szeretetteljes, meghitt adventi készülődést.

Lassu Tamásné, a Forrás óvoda vezetője egy korábbi koncerten

várpalotai hírek

A Maraton Lapcsoport tagja

– Évről évre izgatottan készültünk erre az alkalomra, hiszen amellett, hogy egyik kiemelt programunk a hangverseny, mára hagyomán�nyá is vált Várpalotán. Sajnos ezúttal nem tudunk személyesen találkozni, együtt ün nepel ni eva ngél i kus templomunkban, ám Jézus Krisztus születését váró örömünk nem engedte, hogy elhagyjuk ezt a hagyományt, ami az adventi időszakban reményeink szerint gazdagítja életünket – mondta el Lassu Tamásné, a Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda vezetője. A folytatásban az óvoda gyermekeinek szívhez szóló

előadását láthatja az érdeklődő közönség. Az apróságok mellett meghívott vendégek is színesítik a programot. Rövid, az alkalomhoz illő műsorral készült a Bor­ bás Károly vezette Tinódi Kamarakórus, Kemény Gyula és Szabó Etelka orgonán játszanak, Forgács Zsuzsanna énekel az ünnepi rendezvényen, dr. Zsed­ nai Józsefné evangélikus lelkész pedig adventi gondolatait osztja meg a nézőkkel. A Forrás Evangélikus Keresztyén Óvoda adventi hangversenye megtekinthető a Várpalotai Hírcentrum Facebook-oldalán és You­ Tube-csatornáján.

Az óvodás kisgyermekek idén is nagy örömmel készültek

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett Lapigazgató: Tremmer Tamás Ki­adja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Fotók és szöveg: SZPD Szerkesztőségi postacím: Várpalotai Hírek 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: varpalotaihirek@maraton.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12., Tel.: 88/400-400, e-mail: veszpremmaraton@maraton.hu, http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.hu. Hírszolgáltató és hirdetésfelvétel: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em. ujsag@hircentrumtv.hu, Tel.: 88/744-488 Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető Megrendelés száma: MVA 45/2020 • A lap ingyenes • Terjeszti a MédiaLOG-DMHM Zrt. • ISSN 2064-0366 • A Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.


KRÓNIKA

várpalotai hírek 2020. december 4.

3

A közösség sikerének tartja az elismerést Angermanné Csaba Edina, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője kapta idén a Molnár Mária-díjat. Az elismerést szűk körben vehette át csütörtökön Campa­ nari-Talabér Márta polgármestertől. – A város képviselő-testülete által odaítélt Molnár Mária-díj annak a szociális területen tevékenykedő személynek adományozható, aki példamutató hivatástudattal, magas színvonalú szakmai munkájával segíti a szociálisan rászorult emberek, csoportok életminőségét, mindennapi életét. Angermanné Csaba Edinára mindez maximálisan igaz, így nyugodtan kijelenthetjük: 2020-ban is

méltó helyre kerül ez a városi kitüntetés – mondta el Campanari-Talabér Márta a várpalotai polgármesteri hivatal tanácstermében tartott szűk körű ünnepségen, majd Ka­ tona Csaba alpolgármester társaságában átadta az elismerést a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetőjének. Angermanné Csaba Edina meghatódva fogadta a díjat. Mint elmondta, nem számí-

tott rá, teljese meglepetésként érte, amikor november elején a polgármester az interneten közzétett videójában bejelentette: idén ő a díjazott. – Először el sem akartam hinni, felhívtam a kollégáimat, s kértem, ők is hallgassák meg a felvételt, biztosan jól hallottam-e a nevem – mesélte nevetve lapunknak a szakember, aki gyermekei születése után végezte el soproni Benedek Elek Pedagógiai Főiskolát. A diploma megszerzését követően 2007-ben kistérségi családgondozóként helyezkedett el a családsegítő szolgálatnál Várpalotán. Öt évvel később, 2012-ben aztán kinevezték szakmai vezető-

Angermanné Csaba Edina megtisztelőnek tartja a díjat nek, azóta együtt dolgozik munkatársaival a nehéz helyzetben lévő családokért. – A Molnár Mária-díjat a szolgálatnál dolgozó munkatársaim sikerének is tartom.

Odaadó és magas színvonalú munkájuk, támogatásuk nagyot sokat jelent nekem – jegyezte meg az ünnepségen könnyeivel küszködve Angermanné Csaba Edina.

A díj névadója, Molnár Mária 1886. szeptember 11-én született Várpalotán. Később a családja Budapestre költözött, ahol jelentkezett diakonisszaként a Bethesda kórházba: befejezte tanulmányait és hivatásos ápolónő lett. Különböző kórházakban dolgozott, még az első világháború idején is. Mint a Győri Református Egyházközség diakonisszája, 1925-ben Németországba utazott, ahol megismerkedett a Liebenzelli Missziós Intézet munkásságával, és elhatározta, hogy külmissziói szolgálatot vállal. 1928 elején érkezett meg az Admiralitás-szigetekre, és kezdett dolgozni előbb Manus, majd később a kis Pitilu és Pak szigeteken. Először hét évet töltött kint, majd visszatért rövid időre Magyarországra 1935-ben. A gyűjteményét ekkor hozta magával. Hazájában több helyen tartott előadásokat a kinti élményeiről, majd a következő évben visszatért Manusra. Jelentős ápolónői gyakorlata (a helyi őslakosok a szigeten a „Missis Doctor” nevet adták neki) és kedves lénye biztosította számára a lakosság megbecsülését. A második világháborúban a japán hadsereg elfoglalta Manust és a környező szigeteket. Molnár Máriát 1943 áprilisában a japánok az összes többi, a szigeteken élő misszionáriussal együtt megölték. Várpalota Város önkormányzata 2018-ban alapított díjat a szociális szférában dolgozók elismerésére, a kitüntetést Molnár Máriáról nevezték el. Campanari-Talabér Márta polgármester adta át az elismerést

Hibrid oktatás a várpalotai zeneiskolában A koronavírus-járvány második hulláma újabb kihívás elé állította a várpalotai zeneiskola tanárait és növendékeit is. Mivel általános és középiskolás fiatalokkal egyaránt foglalkoznak az intézményben, ezért hibrid oktatásra álltak át, vagyis az idősebbeket digitális formában, míg a fiatalokat személyesen tanítják. – Vannak olyan tanáraink, akiknél kizárólag általános iskolás gyerekek vannak, így ők személyesen találkozhat-

nak, s együtt dolgozhatnak tanítványaikkal. A középiskolások esetében úgy próbáljuk megoldani az oktatást, hogy

A fiatalokkal személyesen, a középiskolás korosztállyal a digitális eszközök segítségével foglalkoznak a zeneiskolában

az otthonról zenét tanuló növendékek lehetőleg a zeneiskolai órarend szerinti időben kapják meg az online órát. A hangszeres képzéseket különböző programok, például a Skype, a Zoom vagy épp a Messenger segítségével tartják meg a tanárok. A csoportos oktatás esetében a középiskolásoknál szintén digitális tanítás van, az általános iskolás csoportok viszont az egészségügyi előírások betartása mellett egyelőre maradtak az intézményben – mondta el kérdésünkre Bor­ bás Károly. A Thuri György Gimnáziumhoz tartozó zeneiskola intézményegységvezető-helyettese nem tagadja, a digitális hangszeres oktatás nagy kihívás tanárnak és növendéknek egyaránt, de próbálják pozitívan szemlélni a helyzetet, s kihozni belőle a legtöbbet. – Inkább úgy fogjuk fel a dolgot, hogy ki lehetett próbálni a különböző módszereket, s mindenki

Borbás Károly a tavaszi első hullám idején is elmondta: a lehető legtöbbet próbálják kihozni a nehéz helyzetből maga dönthette el, melyik vált be neki. A zeneiskolai tanításban elsősorban a hangminőség okoz gondot, főleg a kamaracsoportok oktatásánál nehezen kivitelezhető az, hogy egyszerre halljuk a zenélő diákokat a hang csúszása miatt. Az egyéni hangszeres oktatásnál pedig sajnos nem mindenkinek van megfelelő eszköze vagy megfelelő internetes sávszélessége, de mindenkinél megpróbáljuk valamilyen

módon megoldani a problémát. Sokat merítünk a tavaszi tapasztalatokból, senki nem kezdőként szembesült a helyzettel. Szerencse ugyanakkor, hogy eddig csak a középiskolásokat érintette a digitális tanrend, hiszen szinte lehetetlen küldetés lenne úgy elindítani egy új, kezdő hangszeres kisdiákot, hogy nem tudunk személyesen semmit sem megmutatni neki – zárta a beszélgetést Borbás Károly.


4

KRÓNIKA

várpalotai hírek 2020. december 4.

Rendhagyó rajzkiállítás a gyermekjogokról Interaktív foglalkozásokkal és rajzpályázattal kívánja felhívni a gyermekek jogaira a figyelmet a várpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ. A felhívásra beérkezett pályamunkákat december 2-tól egy hónapon át a Krúdy Gyula Városi Könyvtár ablakaiban rendhagyó utcakiállítás keretében lehet megtekinteni. Az ENSZ Közgyűlése – mintegy 10 év előkészítő munka után – 1989. november 20-án fogadta el a Gyermekjogi Egyezményt (UN Convention on the Rights of the Child – UN CRC), amelyhez Magyarország 1991-ben csatlakozott. Ez a nap azóta a gyermekjogok világnapja. Ehhez kapcsolódva a várpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai a világnap hetében óvodai,

iskolai, szociális segítői interaktív foglalkozások keretében dolgozták fel a témát. A járás hat településén 16 osztályban tartottak játékos foglalkozásokat, amelyek nyelvezete, feladatai életkorhoz igazodva az alapvető gyermeki jogokra és kötelességekre hívta fel a figyelmet. – Úgy érzem a körülményekhez képest nagyon sikeres időszakon vagyunk túl. Hat településen jártak a kollégá-

im az előadásokkal, közel 400 gyermekhez jutottunk el a foglalkozások révén, azaz eredményes témahetet zártunk – mondta el lapunknak Förköli Katalin, a Családés Gyermekjóléti Központ szakmai vezetője. A világnaphoz kapcsolódva Az én jogaim és kötelességeim címmel egy rajzpályázatot is meghirdetett a környék általános iskoláiban a várpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ. Összesen 86 pályamunka érkezett be a szervezőkhöz. – Szerettük volna, ha a diákok kicsit jobban megismerkednek ezzel a témával, s a rajzok készítése közben utánanéznek a gyermekjogoknak. Technikai és egyéb korlátozásokat nem adtunk meg, szerettük vol-

Förköli Katalin szakmai vezető sikeresnek ítéli a kezdeményezést na, ha szabadon szárnyal a képzeletük. Szép és igényes, mély tartalommal bíró alkotásokat kaptunk, amelyeket most a járványhelyzet miatt rendhagyó kiállítás keretében mutatunk be a város lakóinak – tette hozzá Förköli Katalin. Rendhagyó, hiszen nem kiállítótérben, hanem a Krúdy Gyula Városi Könyvtár ablakaiban láthatják a pályaműveket a városban járók egy hónapon keresztül. Ami egyébként a rajzpályá-

Ügyeletes gyógyszertárak Várpalotán Hétköznap, szombaton, vasárnap és ünnepnap is este 22 óráig van a városban gyógyszertári ügyelet. A szerdai megnyitó óta sokan megnézték a gyermekek alkotásaiból nyílt utcakiállítást

ÖNKORMÁNYZATI FELHÍVÁS Ha észleli magán a koronavírus-fertőzés magas lázzal, hidegrázással, száraz köhögéssel és nehézlégzéssel járó tüneteit, akkor személyesen ne menjen a rendelőbe, hanem telefonon hívja fel a háziorvosát. Amennyiben nem tudja elérni, akkor tárcsázza a Várpalotai Mentőállomás számát. Felnőtt háziorvosi körzetek és telefonszámok: 1. sz. körzet: Dr. Komáromi Erzsébet tel.: 88/744-920, 2. sz. körzet: Dr. Dancsó Mária Éva tel.: 88/582-501, 3. sz. körzet: Dr. Székely Anikó tel.. 88/582-470, 4.sz. körzet: Tóthné Dr. Bakonyi Csilla tel.: 88/599-570, 5 sz. körzet: Dr. Lestyán János tel.: 88/472-700, 6. sz. körzet: Dr. Opsitos István tel.: 88/475-124, 7. sz. körzet: Dr. Babics Mária tel.: 88/472-700, 8. sz. körzet: Dr. Fekete Csongor tel.: 88/470-393, 9. sz. körzet: Dr. Szalai Marianna tel.: 88/592-900, 10. sz. körzet: Dr. Bagi Andrea tel.. 88/479-603,

+3670/286-33-60 +3670/624-72-60 +3630/327-70-13 +3630/969-68-57 +3620/333-45-55 +3630/979-35-65 +3630/381-36-97 +3670/318-68-17 +3630/539-78-22 +3630/640-41-42

Gyermek háziorvosi körzetek és telefonszámok: 1. sz. körzet: Dr. Merényi Adrienn tel.: 88/582-471, 2. sz. körzet: Dr. Resch Gabriella tel.: 88/744-940, 3. sz. körzet: Dr. Kriesch Kornélia tel.: 88/744-955,

+3670/379-03-94 +3620/465-45-94 +3630/204-30-60

Várpalotai Mentőállomás

tel.: 88/412-104

12.04. Belvárosi 12.05. Szent György 12.06. Szent Anna 12.07. Szent Donát 12.08. Borostyán 12.09. Kabay 12.10. Belvárosi 12.11. Szent György Belvárosi gyógyszertár Várpalota, Szent István út 2. Borostyán Gyógyszertár Várpalota, Bakony u. 3. Kabay János Gyógyszertár Várpalota, Táncsics u. 15. Szent Anna Gyógyszertár Várpalota, Veszprémi u. 7. Szent György Patika Várpalota, Szabadság tér 4. Szent Donát Gyógyszertár Várpalota, Honvéd u. 3.

zat végeredményét illeti, az alsó tagozatosok között Bu­ dai Enikő (Várkerti Általános Iskola – Vásárhelyi András Tagiskola szakköre) rajzát találta a legjobbnak a zsűri, a második Kiss Ger­ gely Benedek (Várkerti), a harmadik Vajda Lilien (Tasner iskola – Öskü) lett. A felsősök között Vetró Kari­ na (Vásárhelyi) lett az első, megelőzve Takaki Mayát (Vásárhelyi) és Gerencsér Jázmint (II. Rákóczi iskola – Berhida).

Hasznos telefonszámok Várpalotai Rendőrkapitányság 88/371-511 Várpalotai körzeti megbízottak csoport­ vezetője: 30/650-7171 Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóság +36-88-590-623 Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Központ: 88/592-110, szállítási ügyfélszolgálat: 88/592-112, fűtőmű vezénylő: 88/479-018 Fátyol temetkezés: 88/471-352, 24 órás szállítási ügyelet: 30/385-6206 Kéményseprés 1818/9 Bakonykarszt Zrt. Hibabejelentés: 88/471-710 Eon – hibabejelentés Áram: 80/533-533, gáz: 80/301-301 Városi gyermekorvosi rendelők: Várpalota, Újlaky u. 10. Dr. Kriesch Kornélia tel.: 06/88/ 744-955 Dr. Resch Gabriella tel.: 06/88/ 744-940 Várpalota, Bakony u. 14. Dr. Merényi Adrienn tel.: +3688/582-471 Központi háziorvosi ügyelet 06-70/3703-104


KÖRKÉP

várpalotai hírek 2020. december 4.

5

Harmincadik évfordulóra készülnek a városvédők

Minden évben szakmai kirándulásokra indul a Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület tagsága. Határainkon túlra is több alkalommal eljutottak már együtt

Idén novemberben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület. A koronavírus-járvány második hulláma miatt a tényleges ünneplésre azonban később kerül majd sor, a tervekről Zöld Istvánné, a civil szervezet tagja tájékoztatta lapunkat. – Több mint egy éve, amikor megbeszéltük, hogy hogyan fogunk megemlékezni erről a jeles évfordulóról, nem gondoltuk, hogy a járvány miatt milyen akadályokba fogunk ütközni. Elhatároztuk, hogy évkönyvet adunk ki, kiállítást szervezünk és ünnepi közgyűlést tartunk. Megkezdődött a gyűjtőmunka, lelkesen készülődtünk, hogy megmutassuk, mi történt egyesületünkben az elmúlt 5 évben, hiszen a megalakulásról, az 1990 óta eltelt 25 évről már be-

számoltunk 2015-ben tartott jubileumi rendezvényeinken – közölte lapunkkal Zöld Istvánné. A terveknek megfelelően a városvédők neki is láttak a munkának. Szorgalmasan írták a könyv cikkeit, igyekeztek, hogy sokoldalú tevékenységükről minél több információt kapjon a leendő olvasó. Ennek a munkának oroszlánrészét, a köny v szerkesztését – felkérésükre – az egyesület elnöke, Petro­ vics László vállalta.

– A kiállítás megszervezése sem tűnt könnyű feladatnak. Összegyűjtöttük azokat a helytörténettel kapcsolatos könyveket, amelyeket egykori és jelenlegi tagjaink írtak, de más, az egyesülettel kapcsolatos személyes emlékeket, okleveleket, emléklapokat, kitüntetéseket, tagsági könyveket, helytörténeti vetélkedők anyagait is. A legnagyobb feladatnak a fotók, újságcikkek válogatása, témák szerinti csoportosítása bizonyult. Nem boldogultunk volna Petrovicsné Zsuzsa segítsége nélkül, de kaptunk fényképeket Horváthné Gyöngyikétől is. Az előkészített anyag nyomtatásában sokat segített a Krúdy Gyula

Városi Könyvtár és Rigó László tagtársunk – összegzett Zöld Istvánné, akitől megtudtuk, a fényképek tablókba rendezése fogja képezni a kiállítás gerincét, amely az elmúlt öt év történetét mutatja be, s tulajdonképpen folytatása az első 25 évet bemutató, 2015-ben készült kiállításnak. A tárlat, amelynek anyagát Zöld Istvánné és Juhos­ né Vavró Zsuzsanna állította össze, a járványhelyzet miatt nem most, hanem jövő tavasszal lesz majd látható Várpalotán. A kiállítás keretében bemutatják alapítóikat, a Város és Faluvédők Szövetségének XXXV. országos találkozóját, amely-

nek 2016-ban Várpalota adott otthont, a nagy népszerűségnek örvendő szakmai kirándulásaikat, a Virágos Várpalotáért Mozgalmat, pillanatképeket megemlékezéseikről, városszépítő tevékenységükről, rendhag yó helytörténeti óráikat, amelyeket óvodákban éppúgy tartanak, mint középiskolákban, de természetesen a városnéző sétákról, a Kulturális Örökség Napjai részeként szervezett programokról és a múzeumi éjszakákról is lesznek anyagok, ahogy bemutatják Miklós László tagtársuk Várpalotáról készített képeslapjait és az elmúlt öt esztendő kitüntetettjeit is.

Petrovics László (balra) a 2016-os országos városvédő találkozón Városrészeket bemutató sétán a civil szervezet tagjai. Középen Zöld Istvánné


6

FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2020. december 4.

Olasz testvérvárosainkban is küzdenek a koronavírus-járvánnyal A járvány első hullámához hasonlóan ezúttal is megkerestük Várpalota testvér- és partnervárosainak ismert személyiségeit, hogy mondják el, miképp élik meg a pandémiát, náluk milyen az élet a koronavírus árnyékában. Sorozatunk első részében az olasz települések, Sant’Elpidio a Mare, Porto San Giorgio, Grottazzolina és Quattro Castella képviselői válaszoltak kérdéseinkre. Alessio Terrenzi, Sant’Elpidio a Mare polgármestere Alessio Terrenzi, Sant’Elpidio a Mare polgármestere elmondta, jelenleg településükön 162 igazolt COVID-pozitív személyről tudnak, s 52-en vannak ezen felül ka-

ranténban, köztük iskolai osztályok is. – Folyamatos kapcsolatban vagyunk a Regionális Egészségügyi Hatósággal, így próbáljuk kezelni a mindennapi problémákat. Városunk polgárai fegyelmezettek, betartják a bevezetett korlátozásokat és tu-

Alessio Terrenzi polgármester a várpalotai Olasz napokon

datában vannak, hog y a helyzet aggodalomra ad okot. A vírus Olaszországban is nagyon gyorsan terjed, emiatt a járványügyi intézkedések minden egyes pontját be kell tartani, amelyek a tartományunkra vonatkoznak – mondja a polgármester, akitől megtudtuk, Marche tartomány jelenleg narancssárga (vörös, narancssárga és sárga zónákként vannak megkülönböztetve az egyes tartományok a járvány súlyosságágának megfelelően). – Városi önkormányzatként eg y telefonvonalat hoztunk létre azok számára, akik segítséget igényelnek a vásárlásban, a gyógyszerek b eszerzéséb en. Hála a polgári védelemmel való eg y üttműködésnek, olyan intézkedéseket tudtunk bevezetni, amelyekkel a nehéz helyzetben levő családoknak nyújtunk támogatást, s kitoltuk például a helyi adók befizetésének határidejét is. November 30-tól a városi könyvtár házhoz viszi a kikölcsönzött köny veket mindazok számára, akik olvasni szeretnének ebben a kényszerűségből otthon töltött idősza kban. Folyamatosan kapcsolatban vag yunk az iskolákkal, az érvényben lévő járványüg yi intézkedések betartása a tömegközlekedésben is biztosí-

Koszorúzás szigorú egészségügyi szabályok mellett Grottazolinában

Sant’Elpidio a Mare kihalt főtere novemberben tott. Több városi alkalmazott távmunkában dolgozik, minden városi vezetőnél és városi alkalmazottnál vírustesztet végeztünk – összegzett Alessio Terrenzi. Ami a helyi megszorító intézkedéseket illeti, este 10 és reggel 5 óra között tilos az utcára kimenni s egyik tartományból a másikba utazni, ám az igazolt munkavégzés, egészségügyi okok természetesen Olaszországban is kivételt jelentenek. Az éttermek, kávézók a hét minden napján zárva vannak, a házhozszállításra 22 óráig van lehetőség, A múzeumok, könyvtárak, színházak, mozik zárva vannak. A középiskolákban távoktatás van, kivételt képeznek a fogyatékkal élő diákok, illetve ha műhelyben történik a gyakorlati oktatás. Az óvodákban és általános iskolákban hazánkhoz hasonlóan a hagyományos módon történik az oktató-nevelő munka. – Nehéz helyzet ez mindenki számára. Azoknak pedig különösen, akik elveszítették a munkájukat vagy alacsonyabb óraszámban dolgoznak, így kevesebb a

bevételük. Lehetőségeinkhez mérten mindenkinek próbálunk segíteni. Online kezdeményezéseket indítottunk a gyerekek és felnőttek szórakoztatására, valamint konkrét intézkedéseket hoztunk a családok megsegí­ tésére. Azt kérem minde­ nekelőtt a várpalotaiaktól, hogy ne vegyék félvállról a jelenlegi veszélyhelyzetet. Az érvényben levő egészségügyi és megelőzési szabályokat mindenki tartsa be, a baráti kapcsolatokban hozzon áldozatot, csak ez az egyetlen módja, hogy fékezzük a vírus terjedésének a sebességét, amelynél megvan a veszély, hogy a közösségünket is térdre kényszeríti.

Giancarlo Fermani, Várpalota város díszpolgára, a TEMA Nemzetközi Szervezet alapítója (Porto San Giorgio) – A helyzetünk nehéz, ám a járvány második hullámát nagy felelősséggel viseli a lakosság, mindenki betartja a szabályokat. Bízunk benne, hogy a karácsonyi ünnepekre a megszorító intézke-


FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2020. december 4.

hatjuk a városaink közötti együttműködést. Ez eddig is nagyon sokat jelentett nekünk – hangsúlyozta Emilio Bertolini.

deken emelkedni kezdett a fertőzöttek száma. Nem volt más lehetőségünk, Grottazzolina polgárai ismét napi rutinjukká tették a szakértők és a helyi városi vezetés

7

san felhívta a fig yelmet arra, hogy a vírus, ami ellen most küzdünk, bizony súlyos szövődményekkel is járhat, ha elkapjuk. – Az egyetlen lehetőség, hogy el-

Mariano Ambrogi, Várpalota város díszpolgára, Grottazzolina volt polgármestere

Giancarlo Fermani szerint fel kell készülnünk az újrakezdésre déseken lazítani fognak – mondja Giancarlo Ferma­ ni. Porto San Giorgióban is a narancssárga zónára vonatkozó korlátozások vannak érvényben, azaz nem engedélyezett a lakóhely elhagyása, csak munkaügyben vagy egészségügyi okból. – Eg yre inkább elterjed a home office, aki teheti, így dolgozik. A gazdaságban és a foglalkoztatottságban jelentkező számos probléma mellett a legnagyobb nehézséget a személyes szabadság korlátozása jelenti. Mi, olaszok a társas érintkezésben való távolságtartást érezzük a legnagyobb tehernek. Bízunk benne, hogy egyszer túl leszünk ezen, ám abban biztos vagyok, hogy a pandémia után sok minden nem úg y fog folytatódni, mint korábban volt. Gondolnunk kell azonban már most a jövőre! Aki képes ma leg­ alább alapszinten előre tervezni, az előnyökkel tudja majd ismét elindítani a normál életet. Jelenleg csak videokonferencián oszthatjuk meg egymással ötleteinket, projektjeinket, ám javaslom, hogy a járvány befejeződése után a lehető leghamarabb személyesen is vitassuk meg közös terveinket – mondja Giancarlo Fermani.

Emilio Bertolini, az Európa Barátai Egyesület elnöke (Quattro Castella) Emilio Bertolini több alkalommal járt már Várpalotán, ízletes sonkáit és sajtjait sokan megkóstolhatták többek között az Olasz napokon is. – Jelenleg Quattro Castella településen 180 pozitív eset van, szinte mindenki az otthonában gyógyul. Reggio Emilia megyé-

ben, ahol mi élünk, körülbelül hatezerre tehető a pozitív esetek száma és 590-en vannak kórházban. Quattro Castella lakosai nagyon figyelnek arra, hogy betartsák az előírásokat. Bíznak benne, hogy az év végén elkezdődhetnek vírusellenes oltások – meséli Emilio Bertolini, akitől meg tudtuk,

– Grottazzolina vírushelyzete jól tükrözi azt, ami a környék településein és Fermo megye legfontosabb városaiban történik. Nincsenek súlyos gócpontok és a helyzetet jelenleg ellenőrzés alatt tudjuk tartani. A 3300 lakosú Grottazzolinában 31 fertőzöttről tudunk, közülük egy személyt ápolnak kórházban, a többiek házi karanténban gyógyulnak. A vírus első hullámának megjelenése és lecsengése után a nyár beköszöntével az volt az illúzióink, hogy már túl vagyunk a legrosszabb időszakon és folytatni tudjuk a normális életünket. Októberben azonban itt is mere-

Emilio Bertolini a 2018-as Vár Expo kiállítás és vásáron

Mariano Ambrogi, Grottazzolina korábbi polgármestere által ajánlott gyakorlati tennivalókat: fertőtlenítő gél, a maszk használata és a távolság tartás minden olyan esetben, ha nem a szűk családhoz tartozó személyekkel találkoznak. A legnagyobb nehézséget az okozza, hogy nem lehet elhagyni a saját lakóhelyünket, s nem találkozhatunk azokkal a rokonainkkal sem, akik egy másik településen vagy régióban élnek. Ez különösen az időseknél okoz lelki problémákat. Másik településre csak munkahelyi engedél�lyel vagy egy saját magunk által kitöltött nyilatkozattal mehetünk át. Akik nem tartják be a rendelkezéseket, 400 eurós bírsággal sújthatóak – összegzett Mariano Ambrogi. Grottazzolina korábbi polgármestere nyomatéko-

kerüljük, ha betartjuk a járványügyi előírásokat. Azok, akik már legyőzték a betegséget, fizikai és lelki szenvedésről beszéltek. Ne feledjük, csak Olaszországban eddig 50 ezer ember halt meg koronavírusban. A háborúk áldozatainak számához mérhető csak ez a hatalmas szám. Egy láthatatlan ellenség ellen küzdünk, ami bárhol elrejtőzhet, s védelem nélkül sebezhetővé válunk. A vakcina megérkezéséig az egyetlen lehetőség ünk, hog y betartjuk a maszkviselésre, távolságtartásra és fertőtlenítésre vonatkozó szabá lyokat. Emellett nagyon türelmesnek kell lennünk, mert hos�szú még az út addig, amíg mindenki megkaphatja az oltást – jegyezte meg Mariano Ambrogi.

ugyanazok a szabályok érvényesek Reggio Emiliára is, mint a fent említett két Marche tartományban lévő településre. – A vírussal érintett személyek és családok számára Quattro Castella város vezetősége több területen is indított támogatásokat. Szükség esetén elvégzik az élelmiszerek házhoz szállítását, kiterjesztették és megerősítették az informatikai hálózatot a távoktatás és az otthonról végzett munka miatt. Várpalota lakosainak nagy szeretettel küldjük üdvözletünket. Nagyon bízom benne, hogy a vakcina hamarosan megérkezik és visszatérhetünk a normál élethez, újra elindít- A héten Quattro Castellába is megérkezett az első hó. Kevés az ember a belvárosban


8

KÖRKÉP

várpalotai hírek 2020. december 4.

Advent idején nagyobb a lakástüzek veszélye

Ősszel és télen naponta harminc lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, átlagosan negyvenöt percenként kigyullad egy lakás. A lángok legtöbbször egy-két négy-

zetméteren pusztítanak, de naponta két-három lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt, kétnaponta meghal valaki lakástűzben, holott ezek a tragédiák könnyen

Egy konténerben rendeznek be egy szobát a bemutatón

megelőzhetőek lennének. Idén már 5950 lakástűz volt, 482 ember szenvedett füstmérgezést. Idán már nyolcvanheten haltak meg tűz miatt, hetvenketten a saját otthonukban. A csaknem hat­ ezer lakástűzben 102 400 négyzetméter épített terület semmisült meg, közölte lapunkkal a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Decemberben otthonunkat egy tűzveszélyes dekorációval, az adventi koszorúval egészítjük ki. Mindegy, hogy mi magunk készítjük el a koszorút vagy készen vásároljuk azt, a legfontosabb, hogy a gyertyák alatt legyen egy nem éghető alátét. Tavaly negyvenkilenc lakástűz keletkezett adventi koszorúk miatt. Nem elég, ha biztonságos egy koszorú, az elhelyezésére is figyelni kell. A koszorú környékén ne legyen semmilyen éghető anyag, hiszen a tűz könnyen átterjed a koszorúról az asztalon lévő tárgyakra, függönyre, ablakkeretre. A legbiztosabb megoldás, ha csak akkor ég

A tűzoltók minden decemberben tartanak bemutatót Várpalotán, ahol egy lakástűz terjedését, majd oltását láthatják biztonságos körülmények között az érdeklődők a koszorún a gyertya, amikor a szobában tartózkodunk. Sose hagyjuk az égő gyertyákat felügyelet nélkül. A lakásban lévő, egyre több műanyagot tartalmazó tárgy és bútor miatt gyorsabban terjed a tűz, mint ötven évvel ezelőtt és több mérgező füst is keletkezik. Minél hamarabb észreves�-

szük, hogy kigyulladt valami a lakásban, annál nagyobb eséllyel tudjuk saját kezűleg eloltani, több időnk van kimenekülni és a tűzoltókat hívni, akik egy kisebb kiterjedésű tűz esetén több értéket tudnak megmenteni. A tüzek korai észlelésének legjobb módja, ha beszerzünk egy füstérzékelőt, tanácsolják a tűzoltók.

667292

Múlt vasárnap gyújtottuk meg az adventi koszorú első gyertyáját, ezzel elkezdődött az ünnepi készülődés, a várakozás időszaka. Ha azonban nem biztonságos koszorút veszünk vagy készítünk, esetleg nem megfelelő helyre tesszük az adventi díszt, könnyen bekövetkezhet a baj, amikor már csak a tűzoltók segíthetnek.


2020. december 4.

HIRDETÉS

9

667291

várpalotai hírek


10

VISSZAPILLANTÓ

várpalotai hírek 2020. december 4.

Szent Borbála előtt tisztelegtek a tüzérek Idén a járvány miatt elmaradnak a Szent Borbála-napi megemlékezések, ám a tüzérek és a bányászok védőszentjének tiszteletére minden év decemberében több programot is tartanak városunkban. Ezúttal az öt évvel ezelőtti, 2015-ös eseményeket idézzük fel ös�szeállításunkban. Megemlékezéssel és koszorúzással eg ybekötött baráti sportversenyt rendezett 2015-ben Szent Borbála napja alkalmából a helyőrségi klubban a Gá-

bor Áron Nyugállományúak Klubja (GÁNyK). Reggel a helyőrségi klub előtt, a tüzér emlékműnél indult a prog ram. Dobszai József nyugállományú alezredes,

Koszorúzással indult a program a tüzér emlékműnél

a GÁNyK elnöke köszöntőjében megem lékezett a várpalotai bányászat közel 120 éve alatt elhunyt bányászokról. Elmondta, közel százan vesztették életüket az összesen minteg y 62 millió tonnányi szén kitermelése során. A bánya és a lőtér eg yaránt veszélyes üzem, utalt beszédében arra, hog y Szent Borbála eg yaránt védőszentje a tüzéreknek és a bányászoknak. Az MH Bakony Harckiképző Központnál (MH BHK) szolgáló Bobrovácz Balázs tüzér őrnagy a jogelőd tüzér alakulatok 100 éves történetét elevenítette fel, majd koszorút helyezett el az emlékműnél a várpalotai önkormányzat, az MH BHK, a jogfolytonos Vitézi Rend, a Rákóczi Telepi Baráti Kör és a házigazda GÁNyK. A folytatásban a helyőrségi klub emeleti termében előbb Dobszai József klubelnök köszöntötte a megjelenteket. Horváth Csaba, a Vitézi Rend országos törzskapitánya köszöntőjében Szent Borbála vértanú haláláról,

Élő hagyományőrzés a Rákóczi-telepen A Rákóczi-telepen 2015-ben is a Szent Borbála téren található bányász emlékhelynél ünnepelték védőszentjük neve napját a várpalotai bányász hagyományőrző szervezetek. Einreinhof Attila elnök röviden beszámolt a 2009ben alakult civil szervezet hagyományőrző tevékenységéről is. Örömmel újságolta, hogy a a Szivárvány Tagóvoda meghívására a gyermekekkel ünnepelték együtt Szent Borbála napját, s bányászegyenruhában, lámpásokkal vonultak végig a Tési-dombon.

– Fontos, hogy az utánunk következő nemzedék is tudja és értse, mit jelentett Várpalotán a bányászat. Jó volt hallani, amikor egy óvodás kisfiú büszkén állt fel a rendezvényen és közölte, hogy az ő nagyapja bizony bányász volt egykoron – tette hozzá Einreinhof Attila. Buzási István okleveles bányamérnök, a Bányász Hagyo-

Einreinhof Attila köri elnök a Szent Borbála téren. Idén nem lesz ünnepség, december 5-én délután fenyőfát ültetnek a Rákóczi-­ telepen

mányok Ápolásáért Egyesület elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta, mára Szent Borbála napja épp olyan fontos ünnep a bányászoknak, mint a szeptemberi bányásznap. – Ezen a napon gondoljunk az elmúlt évszázadokban elhunyt bányász testvéreinkre, de mellettük hajtsunk fejet az építészek, a harangöntők, a kohászok és a tüzérek előtt is, hiszen az ő védőszentjük is Szent Borbála – mondta el Buzási István. A folytatásban koszorúzásra került sor a 2009-ben felavatott Szent Borbála faszobornál, amelyre M. Nagy József a várpalotai bányászat teljes történetét ráfaragta. A várpalotai önkormányzat mellett koszorút helyezett el a Bányász Nyugdíjas Klub, a Bányász Hag yományok Ápolásáért Egyesület, a Gábor Áron Nyugállományúak Klubja és a Rákóczi Telepi Baráti Kör. Zárásként a Várpalotai Bányász Fúvószenekar játszotta el a bányászhimnuszt, majd a házigazda baráti kör várt mindenkit évzáró ös�szejövetelére a Rákóczi Telepi Tagiskolába.

Dobszai József nyugállományú alezredes, klubelnök köszöntötte a megjelenteket az ünnepségen valamint a bányászok és a tüzérek védőszentjének várpalotai vonatkozásairól is szót ejtett, kiemelve a házigazda GÁNyK példaértékű hagyományápoló tevékenységét. A z ünnepi pillanatok után a sporté volt a főszerep. Ezúttal két sportágban, asztaliteniszben és sakkban mérte össze felkészültségét a mintegy 30 főt számláló mezőny. A várpalotaiak mellett érkeztek indulók Székesfehérvárról, a nyugállományúak mellett

palotai civilek, aktív katonák és honvédelmi képzésben részt vevő diákok is neveztek. Vég ül szoros küzdelemben ug yan, de eldőltek a helyezések, kupákat, érmeket és könyvjutalmakat vehettek át a legjobbak. Asztaliteniszben Keresztes Lá szló (M H BHK) győzött, sakkban pedig Bartók Géza nyugállományú alezredes (GÁNyK) bizonyult a legjobbnak, így ők fogadhatták Zugor Ba­ lázs alpolgármester gratulációját.

Szobrot avattak a Thury-várban

Katona Csaba alpolgármester és Szeszák Mátyás alkotó a Szent Borbála-szobor előtt Öt évvel ezelőtt avatták fel a Szent Borbáláról készült faszobrot a gróf Sztáray Antal Bányászattörténeti Gyűjtemény előterében a Thury-várban. A bányászok védőszentjéről készült faszobrot Szeszák Mátyás fafaragó készítette. A Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület, valamint a Bányász Nyugdíjas Klub és Szakszervezet ünnepi rendezvényén a szobornál Kato­ na Csaba alpolgármester mondott avatóbeszédet. – Az alkotó igyekezett megjeleníteni a szobron minden olyan szimbólumot, amit a

Szent Borbála-legendából ismerünk. A szobor tömbszerűsége visszaadja azt a határozottságot, amely jellemző volt Borbálára: magabiztosság sugárzik róla, amely visszatükrözi a szent hitét, erejét – méltatta a szobrot Katona Csaba. Az avatást megelőzően a Bányászhagyományok Ápolásáért Eg yesület évzáró rendezvényét is megtartotta: dr. Búzási István elnök idézte fel az idei év eseményeit, valamint a jövő évi terveket, majd beszélt a bányászat jelentőségéről, illetve a védőszentről is.


HIRDETÉS

várpalotai hírek 2020. december 4.

11

A PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tájékoztatója

Pályaválasztás 2021 – A biztos jövő egy szakmával kezdődik azonban bővült a későbbiekben választható szakmák köre. Sport ágazatban a sport­ edző-sportszervező mellett a fitnesz-wellness instruktor szakma is elérhető 11. évfolyamtól. Az informatika ágazatban pedig az eddigi szakma mellett a szoftverfejlesztő és tesztelő technikus szakmát is tanulhatják diákjaink. A – Iskolánk továbbra is na- tein belül – mondta el kérdé- szakképző iskolai képzésekgyon széles szakmakínálat- sünkre Hajdu István. ben is nőtt a választék: szociátal várja a pályaválasztó A PSZC Faller Jenő Techni- lis ágazatban immár gyermeknyolcadikosokat. Fontos kum, Szakképző Iskola és Kol- és ifjúsági felügyelő, turiztudni azonban, hogy ettől az légium igazgatójától megtud- mus-vendéglátásban panziévtől a diákok ágazatot és tuk, technikumban az előző ós-fogadós képzést is választnem szakmát választanak. A években megszokott ágaza- hatnak a diákok, és újra indíszórólapunkon tehát a négy- tokban várják a jelentkezőket, tani kívánjuk a szőlész-borász jegyű tanulmányi teképzést is. rület kód és a melletJelentős pozitív te szereplő ágazat elváltozás a tanulók nevezése az irányszámára adott juttaadó! Az ágazati alap­ tások és az ösztöndíj-­ oktatás a technikumlehetőségek kibővüban két évig, szaklése. – Minden tanuló képző iskolában egy számára jár az első évig tart, sikeres hónaptól kezdve a taágazati vizsga után nulmányi ösztöndíj, folytathatják a diáamely az ágazati okkok a tanulmányaitatás ideje alatt hakat a kiválasztott vonta technikumban szakmájukban szaka minimálbér öt száirányú oktatás kere- Komoly ösztöndíjakat lehet elérni az iskolában zaléka, szakképző

iskolában ennek 10 százaléka. A szakmai oktatásban ezután az ösztöndíj tanulmányi ered mény től függően akár az aktuális minimálbér 35 százaléka is lehet, ami j e l e n l e g A turizmus-vendéglátásban új képzést hirdetnek 56 350 forint havonta. Az ágazati alap- demes a szakmatanulást vávizsga után a duális partne- lasztani – hangsúlyozta Hajrünknél gyakorlatot teljesítő du István. diákok munkaviszonyba keHa most vagy nyolcadikos rülnek, munkabérük leg­ és a szakma mestere kíalább a minimálbér 60 szá- vánsz lenni, javasoljuk a zaléka lesz, azaz az ösztön- szakképző iskolát, ha magadíj mellett havonta további sabb szintű tudást, később legalább 96 000 forint üti a diplomát is szeretnél, akkor markukat. Sikeres szakmai a technikumban a jövőd! vizsga után egyszeri páHa szülőként további inlyakezdési juttatást kapnak formációra van szüksége, a fiatalok, a vizsga eredmé- keresse a várpalotai oktatányétől függően a minimálbér si intézményt az info@fal­ 80–180 százalékának megfe- leriskola.hu e-mail címen, lelő összeget. Azaz nemcsak vagy tájékozódjon a fallerisa biztos jövőbeni elhelyezke- kola.hu/palyavalasztas oldés, hanem a tanulmányok dalon, vagy az iskola Facealatti juttatások miatt is ér- book-oldalán!

662608

A 2020-as év ismét jelentős változásokat hozott a szakképzésben. A hivatalos szakmajegyzékben szereplő 174 alapszakma oktatására kizárólag a szakképző intézményekben van már lehetőség. Ezek a képzések nappali jogviszonyban a hároméves szakképző iskolai és az ötéves technikumi formában valósulnak meg.


12

SPORT

várpalotai hírek 2020. december 4.

Már a tavaszi mérkőzésekre készülnek

Az első fordulók nehézségei után az ősz derekára összeállt a Várpalotai Bányász csapata, s több értékes győzelmet is aratott hazai pályán és idegenben egyaránt

A Várpalotai Bányász felnőtt labdarúgó-együttese a döcögős kezdés után az őszi szezon második felére magára talált, s biztos középcsapattá küzdötte fel magát, míg az U19-es gárda bravúros eredményeket produkálva vezeti a korosztályos bajnokságot. Bátor Gáborral, a VBSK labdarúgó szakosztályának elnökével beszélgettünk. – Mi már augusztusban elkezdtük a 2020/21-es szezont, azaz a szigorítások ellenére a mérkőzéseink és tornáink nagy részét le tudtuk játszani és meg tudtuk rendezni. Az őszi programból az ötből egy Bozsik-tornánk, eg y-két utánpótlás-­mérkőzésünk és három ifjúsági, illetve felnőtt mérkőzésünk volt hátra, ezeket a vírushelyzet miatt elhalasztottuk. Szerencsére a kormányrendelet megengedi, hogy a versenysportolók az edzéseket meghatározott körülmények között folytathassák. Ezt mi is tudjuk biztosítani a játékosaink részé-

re, hiszen mind a várpalotai sportcsarnokban, mind a Nepomuki iskolában kialakították azt a rendszert, hogy amennyiben a verseny­ engedélyeket leadjuk, úgy tudunk menni edzéseket tartani ebben az időszakban is – mondta el kérdésünkre Bátor Gábor, a VBSK landarúgó szakosztályának vezetője. – Nagyon bízunk abban, hogy 2021-ben újra elindulnak a bajnokságok. A most elhalasztott mérkőzéseket a terveink szerint februárban és márciusban tartjuk meg, az alapozást pedig január-

A gyermekbajnokságokat is meg tudták rendezni

ban szeretnénk elkezdeni. Február 20-ra van kiírva a felnőtt eg yüttesünk első mérkőzése, reményeink szerint pályára tudunk lépni majd – tette hozzá a szakosztályvezető, aki a megyei első osztályban vitézkedő első csapattal kapcsolatban megjegyezte, a szezon ugyan nem úgy indult, ahogy eltervezték, ám később összeállt a csapat. – A bajnokság elején nem olyan eredmények érkeztek, amit vártunk, s amit szerintem a keret erőssége alapján várni lehetett, ám később több győzelmet is elkönyvelhetett a csapat. Az

ősz végére összeállt a gárda, s még szebb lehet a tavaszunk, ha azokat a meccseket is hozni tudjuk, amelyeknek odavágóján ősszel pon-

tokat hullajtottunk. A felnőtt gárda jelenleg a 10. helyen áll a tabellán. Azt gondolom, hogy a nyolcadik hely környéke a realitás számunkra, oda mindenképp szeretnénk felérni a végelszámoláskor. Az U19-es csapatunk nagyon jó őszi szezont produkált, vezetik a korosztályos bajnokságot. Bízunk abban, hogy később ezeket a tehetséges fiatal játékosokat a felnőtt csapatunkba is be tudni majd építeni – mondta el Bátor Gábor, akitől megtudtuk, a Bányász csapatát sem kerülte el a koronavíBátor Gábor szakosztályvezető rus-fertőzés.

Az utolsó őszi találkozókat elővigyázatosságból tavaszra halasztotta a VBSK


2020. december 4.

HIRDETÉS

13

665531

várpalotai hírek


14

SPORT

várpalotai hírek 2020. december 4.

Vereség a szezon első hazai mérkőzésén Vereséget szenvedett a rendhagyó szezon első hazai mérkőzését a Várpalota Kosárlabda Klub felnőtt férfi kosárlabda-együttese. Sebestyén Lóránték az elmúlt hét végén minimális különbséggel, 69:66-ra kaptak ki a Vasöntöde KC csapatától a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban. A járványügyi szabályoknak és a Magyar Kosárlabda Szövetség előírásainak megfelelően zárt kapuk mögött fogadta a régi riválisnak számító Vasöntöde együttesét a VKK a sportcsarnokban. Ugyan minden sportoló-

hoz hasonlóan kosárlabdázóink is jobban szeretnek szurkolók előtt pályára lépni, ám a nézők hiánya szerencsére nem nyomta rá bélyegét a csapat játékára. A sportszerű találkozón végig fej-fej mellett haladt a

A Vasöntöde KC régi riválisa a várpalotai kosárlabdázóknak

két gárda. – A védekezés jól összeállt, a hazaiak minden fiatal játékosa maximálisan kivette a részét a munkából, csakúgy, mint a „veteránok”. Összetartóan játszott a csapat, mindenki küzdött a másikért. Védekezésben a 3:2-es zóna dominált, ami nagyon jól működött, gyakran sikerült pontatlan átadásra kényszeríteni az ellenfelet. Támadásban kihasználtuk a fiatalok gyorsaságát, sajnos azonban sokszor pontatlan volt a befejezés. Ebben kell még fejlődnünk, hogy több tudatosságot vigyünk a támadójátékunkba, de remek úton haladunk – mondta el kérdésünkre a találkozó után Da­ ruság Dávid, aki kilenc pontig jutott a meccsen. A Várpalota KK a következő mérkőzését december 4-én, pénteken játssza hazai pályán a Vadmalacok csapata ellen, akik a 2018/2019-es szezon bajnokai voltak. A találkozót zárt kapuk mögött rendezik, ám az eredményről természetesen beszámolunk majd lapunk hasábjain. A Vasöntöde elleni derbi külön érdekessége volt, hogy

Többen bajszot növesztettek a meccsre a hazai csapatból a várpalotai csapat tagjainak többsége immár hagyományként ezúttal is bajuszt növesztett a találkozóra. Ennek apropója az volt, hogy így népszerűsítsék a „No shave november” kezdeményezést. Az Egyesült Államokból indult akció eredeti célja az, hogy felhívja a rákkal, azon belül is elsősorban a prosztatarákkal folytatott küzdelemre az emberek figyelmét. Akik részt vesznek a projektben, két dolgot tesznek: nem borotválkoznak egy hónapig, illetve az ebből

adódó spórolt pénzüket felajánlják rákellenes kutatószervezeteknek. Várpalota KK–Vasöntöde KC 66:69 (14:9, 20:24, 9:18, 23:18) Schwarczinger Péter 24/3, Sebestyén Lóránt 17/3, Daruság Dávid 9/3, Bóka Péter 6, Lontai Zsolt 6, Hosszú István 2, Takács Levente 2, Békefi Zoltán. Edzők: Őri Attila, Daruság Dávid.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Bátor Antal és Fia Alapítvány célja a várpalotai fiatalok tehetséggondozásának támogatása. 2016. szeptember elsejétől pályázatot adhat be minden olyan általános, közép- és felsőfokú intézményben, nappali tagozaton tanuló diák, aki állandó lakhellyel rendelkezik Várpalotán és nincs önálló keresete. A támogatás elnyerésének nem feltétele, hogy az érintett személy Várpalotán működő intézmény, sportkör vagy alkotói közösség tagja legyen. A támogatás odaítélésénél nem kizáró ok, ha a támogatás kedvezményezettje egyéb szervezet által is támogatásban részesül, azonban erről a tényről a benyújtott pályázatban nyilatkozni kell.

A pályázat alapvető célja, hogy olyan kiemelkedő képességű fiatalokat segítsen, akik megfelelő anyagi háttér hiányában nem tudnák képességeiket kamatoztatni vagy fejleszteni. Pályázókat várunk a tudomány, sport és művészet területeiről. Ezen belül különösen: – általános, középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató vagy folytatni kívánó azon fiatalok anyagi támogatása, akik kiemelkedő adottságokkal és képességekkel rendelkeznek, azonban a megfelelő anyagi háttér hiányában azt továbbfejleszteni nem tudják; – a kiemelkedő zenei tehetséggel rendelkező fiatalok hazai és külföldi konzervatóriumokban való képzésének támogatása; – a kiemelkedő eredményt elért fiatalok tanulásának anyagi támogatása középiskolában, valamint hazai és külföldi főiskolákon, egyetemeken; – a kiemelkedő művészi adottságokkal rendelkező fiatalok képzésének anyagi támogatása, bel- és külföldi tanulmányutakon való részvételének anyagi támogatása; – a kiemelkedő képességgel rendelkező szakmai mesterjelöltek külföldi tanulmányutakon való részvételének anyagi támogatása; – a sporttehetségek bel- és külföldi képzésének, versenyzésének, edzőtáborba történő eljutásának anyagi támogatása. Az évente kiosztandó teljes összeg induláskor – 2016. szeptember 1-jétől – 1,5 millió Ft, amelynek értékállósága megőrizendő az előző évi hivatalos infláció növelt mértékével. Az évente (azaz tárgyév szeptember 1. napjától következő év augusztus 31. napjáig tartó időszakon belül) kiosztandó támogatás minimumértéke el kell, hogy érje az adott évi keret 5 százalékát. Az adott támogatás odaítélése és mértékének meghatározása pályázati eljárás keretében történik, a felhívásra benyújtott pályázatok elbírálásáról a kuratórium egyhangúan hozott döntéssel határoz. A pályázatot a pályázó személy adhatja be a formanyomtatvány kitöltésével és a bator.alapitvany@gmail.com e-mail címre történő elküldésével. Az érvényes pályázathoz szükséges egy támogató ajánlása, aki támogatandó területen működő intézmény szakmailag hiteles képviselője (tanár, edző, kutató, művész stb.). A támogatói ajánlást a formanyomtatvány megfelelő rubrikájában kell megfogalmazni. A pályázat beérkezése után a pályázóval, illetve indokolt esetben a támogatóval is személyes beszélgetésre kerülhet sor. Az alapítvány indokolt esetben hivatalos iratokat és dokumentumokat is bekérhet a pályázótól. A döntés eredményéről 15 napon belül értesítjük a pályázót. A pozitív elbírálásokat nyílt fórumokon is közzétesszük. A kuratórium a támogatást azonnal megszünteti – adott esetben, az írásbeli megállapodás ilyen tartalmú előírása esetén a már odaítélt támogatás visszafizetése terhe mellett –, amennyiben a kedvezményezett a vállalt feladatát önhibájából nem teljesíti, vagy a megítélt támogatás feltételeit nem teljesíti, vagy előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget. Amennyiben a kedvezményezett nem a támogatott célra fordította a támogatást, köteles annak teljes összegét az alapítvány részére visszafizetni. A támogatás megszűnik, ha a támogatott életkörülményeiben olyan változás következik be, amely a továbbiakban a támogatás nyújtását indokolatlanná teszi. További információért a bator.alapitvany@gmail.com e-mail címen, illetve az adott oktatási intézmény által delegált felelős e-mail címén érdeklődhetnek.


HASZNOS

várpalotai hírek 2020. december 4.

Érd: 88/561-770 www.schvederoktatas.hu Schvéder Oktatási Központ 31 ÉVE – NEVÜNK A GARANCIA

A VIDEOTON Autóelektronika Kft. autóipari elektronikai vezérlések összeszerelését végzi. Termelésének és technológiájának további bővítéséhez az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

651139

A 8-as út inotai leágazásánál, az elõzõ évekhez hasonlóan a gumikereskedés mellett árusítunk Sárga burgonya:134 Ft/kg – 15 kg-os, 2000 Ft/ zsá ák Rózsaburgonya:134 Ft/kg – 15 kg-os, 2000 Ft/ zsá ák Vöröshagyma: 150 Ft/kg – 10 kg-os, 1500 Ft/ zsák k Lilahagyma: 200 Ft/kg – 5 kg-os, 1000 Ft/ zsák Sárgarépa: 150 Ft/kg – 10 kg-os, 1500 Ft/ zsák Zöldség: 667 Ft/kg – 3 kg-os, 2000 Ft/ zsák Nyitva: hétfõtõl péntekig: 8–16.00 óráig, szombaton: 8–13 órááig

(Fnysz.: E-001079/2015)

indul Veszprémben

Kezdés: 2020. 12. 07., 14.00 óra

Zöldség kereskedés 666300

Induló tanfolyamaink: Targoncavezető, Emelőgép-, Földmunkagépkezelő (A001-3)

15

ÖSSZESZERELŐ

Szeretettel várjuk vásárlóinkat!

2 és 3 műszakos munkarendben

Elvárások:

• Minimum 8 általános iskolai végzettség • Egészségügyi alkalmasság • Jó látás- és kézügyesség • Sikeres felvételi teszt • 2 vagy 3 műszak vállalása (5 napos munkahét) 608709

Amit kínálunk:

278104

Keresse lapunkat és a környék híreit online is weboldalunkon!

• Kedvező juttatási csomag • Műszakpótlék • Év végi juttatás • Teljesítményarányos mozgóbér • Egyéb szociális juttatások E-mail: human@aut.videoton.hu

BLAUTECH Kft.

Belvárosi Üzletház, Szeglethy u. 1. 2. em. Bejelentkezés: 06 20 46 777 50

08090608

638759

ch.hu www.blautech.hu mail@blaute 590-059 Tel.:+36(88)590-050, Fax:+36(88) 8200 Veszprém, Hársfa u. 39.

ÁNYSZÁM 2013. február 21. • MUTATV

várpalotai hírek

Jelentesse meg Ön is apróhirdetését lapunkban

Ingyenes városi közéleti

Elvárások:

Fókuszban

Megoldás lehet az elkerülő?

TAGJA A MAR ATON L APCSOPORT

lap

GÉPKEZELŐ

Veszpr éM Metod ic Közpo nt érés anyag cseret ípus-M

(légszennyezés, zaj, klíma, fény, stb.)

• Minimum 8 általános iskolai végzettség • Egészségügyi alkalmasság • Jó látás- és kézügyesség • Sikeres felvételi teszt • 3 műszak vállalása (5 napos munkahét)

ráfusa Leitner Ferenc, a város fotog ekkel is felveheti a versenyt ésiház-igazgató a húszéves A 90 éves egykori művelőd

Hirdetésfelvételi pont:

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em.

Több tényező is befolyáek solja a város levegőjén 6–7. oldal minőségét.

Jótékonyság

Közel 21 millió forint­ ból épült meg az a többfunkciós műfüves sportpálya Várpalo­ tán, amelyet szerdán délután ünnepélyes keretek között adtak át a város sportolóinak.

segítő kéz Hubának

Előny:

a Adománygyűjtő rendez– Nagy öröm ez a pillanat a , hi­ vények a településen város sportszeretőinek pálya gyilkos kórral küzdő kisfiú szen a most elkészült ás támogatásáért. 2. oldal lehetőséget ad a labdarúg kosár­ mellett a kézilabda, a a te­ sPoRt labda, a röplabda, illetve sára. nisz sportágak gyakorlá ást A város közvetlenül három­ r végezték el a kezdőrúg t a be­ Károly belügyi államtitká millió forintot biztosítot polgármester és Kontrát önkor­ Talabér Márta a hangsú­ ruházáshoz, míg az igazgatój ő ügyvezet k játszotta k, mányzati tulajdonú Palota­ napokban látta már játszani nagy klassziso az összefogás szép pél­ Lakics, Horváth lyozta, sport Kft. további kétmillió itt a gyerekeket, az minden bi­ mint Kerkai, a villanyvilágítással ellá­ mint Palkovics. Bízom dája forintot tett hozzá a több k tartja a vagy épp létesítmény, a kiváló minő­ i­ zonnyal jó döntésne ez a létesítmény tott borított Károly benne, hogy 15 millió forintos belügym hogy ségű, holland műfűvel shoz – beruházást. Kontrát ­ is hozzájárulhat ahhoz, nisztériumi támogatá kijelentet nagy kedvvel vették ár területet államtitk nyokhoz ny fel­ belügyi is a jövőben a hagyomá mondta el a létesítmé az ifjú sportolók. Az s­ te: jó helyre, egy sportban enek a palo­ birtokba bíró méltóan szerepelj avatásán a térség polgárme es átadást követően a komoly hagyományokkal – mondta el az ünnepély Újabb világcsúcsokat dönképvise­ és nyzati sportolók tai U11­es önkormá pére terei, Várpalotai Bányász város legendás sporttele tött meg a palotai Sztanke k lői és sportolói előtt Talabér került a Belügyminisztérium államtitkár. U13­as labdarúgói játszotta 10. oldal József. Szoboszlai István, a sport­ t a sport­ Márta polgármester. pályát bemutató mérkőzés pályázatán nyert összeg. fut­ csarnokot és a műfüves Kft. pályán. Megjegyezte, voltak ugyan – Az 50 éve elkészült ort épí­ Palotasp pálya tő a üzemelte olyan negatív felhangok elmúlt ballpályá n egykoron tése kapcsán, ám aki az

• SMT területen min. 1 éves munkatapasztalat

Világbajnok erőemelő

Öcsi cukrászda

rt! Az öN NyugAlmáé értékeire

rádiós távfelügyelet,

havi költség nagyobb biztonság, kisebb 050 telefon: 88/577-

GARANCIÁVAL!

12. Veszprém, Csap u.

vagyonvédelmi Kft. Nyugalom Biztonsági és tér 2. 8200 Veszprém, Szabadság Tel.: 88/577-050, 88/577-060 Fax: 88/577-053

te kez

r

08090576

z.hu

08090559

www.nemethszervi

Új MAZDA 6

m!

nk Amíg ön távol van, figyelü

70-317-3535 Tel.: 88-565-420, Autójavítás Eredetvizsgálat tás Mûszaki vizsgázta Új zöldkártya Ingyenes olajcsere õtlenítés Ózonos klímafert ítás zagtalan Utastér-s

egé

M

Automodern Kft.

Veszprém, Házgyári út

24/1. 88/400-90 0

• Videotonos szerződéses járatok ingyenes használata • Helyi bérlet támogatás • Stabil munkahely a legnagyobb magyar ipari vállalatcsoportnál • Felvételi teszt minden héten

Megvalósítjuk elképzelését! 667327

Helyben készített kézmûves olasz fagylalt is kapható!

+36 88 471 980 Várpalota, Szent István u. 14.

• Kedvező juttatási csomag • Kezdő bér: 202.000 Ft • Műszakpótlék • Gépkezelői pótlék • Teljesítményarányos mozgóbér • Év végi juttatás • Próbaidő után elérhető bruttó bér: 254.200 Ft-tól E-mail: human@aut.videoton.hu

Alkalmi- és dísztorták névnapra, születésnapra, esküvõre.

Nyitva: Hétfõtõl vasárnapig 10-tõl 20 óráig

Amit kínálunk:

08090556

már 500 Ft-tól!

5. oldal

Jó példa az összefogásra

666216

K MŰSZERES MÉRÉSE rezgés,

08090595

is ingyenes! A hallásvizsgálat továbbra 1. Veszprém, Szeglethy u. 06 88 329 037 Belvárosi Üzletház • Tel.:

Hatósági ügyintézések áció Engedélyezési dokument készítése

zülék

08090573

varpalotaiujsag.hu

KÖRNYEZETVÉDELEM, MUNKAVÉDELEM

HALLOTTA? Nekünk fontos az Ön hallása! hallókés Minőségi angol ETUNE hihetetlen KEDVEZŐ ÁRON, plusz AKCIÓS ELEM vásárlási lehetőség!

l és egészséggel kapcsolatos Több évtizedes, táplálkozássa betegség, mögött tudom, hogy a súlyos vagy kutatómunkával a hátam azaz a szívbetegség megelőzhető ami apám halálát okozta, biztosítható Az erek és a szív egészsége akár vissza is fordítható. és potenciálisan halálos életveszélyes sebészeti beavatkozások, hogy mindez elérhető gyógyszerek nélkül is. Megtanultam ételeket fogyasztjuk. pusztán azzal, hogy a megfelelő ny) Kína-tanulmá Campbell: Colin (Dr.

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. Önéletrajzokat várjuk: 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 29.sz. épület. Tel.: 06/22/554-162

EGY VÁLLALAT - VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK


16

várpalotai hírek 2020. december 4.

Várpalotán is kigyúltak az adventi fények

Jobban összehangolt vasúti és buszos csatlakozások

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója fontos lépésnek nevezte a Volánbusszal történő integrációt, amelynek az utasok számára előnyös hatásai már az új menetrendben is megmutatkoznak. Sok fel­ adat áll még Magyarország legnag yobb munkáltatója előtt, komoly fejlesztések vannak tervben és zajlanak, amelyek a következő éveket,

évtizedeket is jelentősen meghatározzák. 2022-re be kell vezetni a közös és összehangolt menetrendi kínálatot jelentő egységesített menetrendet és biztosítani kell, hogy az utasaik egy egységes bérlet- és jegyértékesítő felületen keresztül férjenek hozzá a szolgáltatásaikhoz, azaz létrejöjjön végre az egységes jegyrendszer, be kell vezetniük az egységes

forgalomirányítást és utastájékoztatást. Pafféri Zoltán, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: a Volánbusz minden fejlesztése azt a célt szolgálja, hogy egyre többen válasszák a közösségi közlekedést az egyéni utazás helyett. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium irányítása mellett a MÁV-val közös menetrendfejlesztés, továbbá a rá- és elhordó au- Az ország szinte minden térségét érintik a fejlesztések tóbuszos szolgáltatások kiNEVES AUTÓIPARI PARTNEREINKHEZ alakítása lehetővé teszi, ilKERESÜNK MUNKATÁRSAKAT AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA VESZPRÉMBE: letve megkönnyíti a megfeleSZENZOR lő csatlakozások biztosítását, a térségi központok, ÖSSZESZERELŐ, megyeszékhelyek és a főváELEKTROMOS ros minél egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb megÖSSZESZERELŐ Keressen fel minket személyesen: Kereset: nettó 170.000 Ft Ft--tól közelítését. A december 13-án életbe AKÁR SAJÁT ÁLLOMÁNYBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS! Pannonjob Kft. Veszprém, Brusznyai utca 6. ! TELJESÍTMÉNYBÓNUSZ lépő fejlesztések az ország 06 20 272 61 18 szinte minden térségét érin! NEGYED ÉVES BÓNUSZ !INGYENES JÁRATOK TÖBB IRÁNYBÓL! Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003. tik.

656934

A MÁV-Start 2020/2021-es menetrendje mintegy harminc vasútvonalon hoz az utasok számára jól érzékelhető változást, több vonalon csúcsidőben az eddigieknél is több és gyorsabb vonat közlekedik a pálya- és járműfejlesztések eredményeként. A MÁV és a Volánbusz integrációja révén több térségben is összehangolt vasúti és buszos csatlakozások létesültek, amelyek a közösségi közlekedési rendszer versenyképességét javítják.