Page 1

2020. augusztus 19. • VIII. évfolyam, 30. szám

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti lap

FÓKUSZBAN

Ülésezett a Helyi Operatív Törzs

A MAR ATON L APCSOPORT TAGJA

Nyelv- és zenetanulás a nyári táborban Rendhagyó foglalkozásokat tartott a fiataloknak Borbásné Gazdag Gabriella és csapata 3. oldal

Vitézi hétpróba a Thury-várban

Felkészülten várja a koronavírus-járvány  második hullámát Várpalota önkormányzata 5. oldal

KULTÚRA

Egyedi hangulatú illusztrációk

Heidrich Fanni grafikus alkotásaiból nyílt kiállítás a közelmúltban a vár Márványtermében 4. oldal

SPORT Újabb szolgáltatással várják a Thury-várba érkezőket. Augusztusban lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők próbára tegyék tudásukat és kipróbálhassák az egykori várvédők fegyvereit. A „Legyen ön is hétpróbás vitéz!” program próbatételei között szerepel az íjászat, a csatacsillag-hajítás és a patkódobás is. A próbatétel hét állomásának sikeres teljesítése esetén bárkiből a vár apródja lehet, amiről emléket is kap minden

vállalkozó kedvű résztvevő. Oláh Tibor várkapitány szerint országos szinten is ritkaság ez az összetett, több fegy-

vernemet is bemutató próba. – Talán tudják a helyiek, hogy az egri várból érkeztem Várpalotára. Ott is a kézzel-

fogható dolgokat próbáltam megvalósítani. Sokkal jobban élvezik a gyermekek, ha megfoghatják és kipróbálhatják az eszközöket, amelyeket a középkorban használtak a vitézek. Olyan élményt szeretnénk adni a Thury-várba érkezőnek, amit máshol nem kaphatnak meg – mondta el a várkapitány.  (Részletek a 3. oldalon.)

Újra pályán a labdarúgók

A bajnoki nyitányon vereséget szenvedett a Fűzfői AK-tól Csrepka Tamás edző csapata 10. oldal

Jelentősen módosul a távolsági autóbusz-közlekedés Budapest és Fejér, valamint Veszprém megye között az országos (távolsági) autóbuszjáratok közlekedése jelentősen módosul augusztus 20tól. A változások Várpalotát is érintik. 2020. július 15-től ös�szeolvadt a Volán és a MÁV, íg y eg ységes stratég iai irányítás alá került a két vállalat. A Volánbusz tájékoztatása szerint  Budapest és Fejér, valamint Veszprém megye között az országos (távolsági) autóbuszjáratok közlekedése jelentősen módosul augusztus 20-tól. A Budapest és Székesfehér vár között közlekedő autóbuszjáratok többsége

megszűnik, ezért Budapest és Székesfehérvár közötti utazáshoz a vasút igénybevételét javasolják, amelyhez az eddig ieknél több busz csatlakozik Székesfehérvár vasútállomáson. Napközben óránként, csúcs­ időben 30 percenként közlekednek autóbuszok a vasútállomás és az autóbusz-állomás között. A Budapest–Székesfehérvár viszonylatú vasúti bérletek érvényesek a két város

között továbbra is közlekedő autóbuszokon is. A változások városunkat is érintik. A Várpalota és Budapest között közlekedő autóbuszjáratok száma csökken, a jövőben óránként indulnak buszok a fővárosba, ugyanakkor rövidebb menetidővel, alig több mint egy óra alatt elérhetővé válik akár az M4-es metró is. Új autóbuszjáratok indulnak Szápár, Jásd és Tés felől a Tési út–Autóbusz-állomás–Szabadság tér útvonalon át meghosszabbítva a vasútállomásig, ahol az autóbuszok csatlakoznak a Budapest, illetve Veszprém Több autóbuszjárat közlekedik majd a Tési út–Autóbusz-állomás– felől érkező InterCity vonatokhoz. Szabadság tér útvonalon, meghosszabbítva a vasútállomásig


KRÓNIKA

2

RÖVID HÍREK Képviselői fogadóóra Augusztus 25-én, kedden 16 és 18 óra között fogadóórát tart az Inotai Faluházban Petneházy Beatrix Inota falu, a Készenléti-lakótelep és a Baglyas önkormányzati képviselője.

Elektronikai lomtalanítás A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. szeptember 5-én, szombaton 8 és 12 óra között elektronikai lomtalanítást tart. A gyűjtőhelyeken elhelyezhető háztartási gép (pl. mosógép, vasaló, centrifuga), konyhai és kerti kisgép, szórakoztató elektronika, barkácsgép, számítógép, valamint elem és fénycső. Akkumulátor gyűjtésére csak a társaság telephelyén van lehetőség. Gyűjtőhelyek: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Fehérvári út 7. szám alatti telephelye, Inotán a faluház előtt kihelyezett konténer, valamint a Készenléti-lakótelepen a buszfordulónál kihelyezett konténer A lomtalanítással egy időben az ügyfelek egyes veszélyes hulladékaikat is leadhatják  a Várpalota, Fehérvári út 7. szám alatti telephelyen. Leadható hulladékok: irodatechnikai hulladékok (tonerek, nyomtatópatronok), veszélyes anyaggal szennyezett göngyölegek (olajosflakon, festékesdoboz), oldószerek, hígítók, fáradt olaj, gumiabroncsok, hajtógázas, spray flakonok, növényvédő szerek, fénycsövek, izzók, elemek, használt étolaj, vizes bázisú festék (diszperzit). A társaság felhívja a figyelmet, hogy a közszolgáltatás további zavartalan fenntartása és dolgozóik biztonsága érdekében viseljenek maszkot és tartsák be a 1,5 méteres távolságot!

várpalotai hírek 2020. augusztus 19.

Magyar–amerikai közös kiképzésen a katonák Egy héten át vett részt közös foglalkozásokon az US ARMY 3-15 IN B százada és az MH Bakony Harckiképző Központ Ellenerő Százada A magyar–amerikai közös felkészítés a BTR-80 és az M2A2 Bradley harcjárművek típus- és vezetési, valamint a toronykezelő szervek ismeretével kezdődött a hajmáskéri kiképzőbázison. A két alakulat katonái egész héten közös foglalkozásokon vettek részt, ahol megismerkedtek a másik fél rendszeresített fegyvereinek kezelésével és tulajdonságaival. A hét második felében a kijelölt alegységek a lövész harceljárások oktatását követően gyakorolták a harcjárműre szállást, valamint közös harc­ alaki kiképzést is tartottak. A foglalkozások során a két nemzet katonái nagy érdeklődést mutattak egymás rendszeresített harcjárművei és kézifegyverei iránt.

A BTR-80 és az M2A2 Bradley harcjárművekkel ismerkedtek meg a két nemzet katonái A Steppe Archer 2020 - II. magyar–amerikai közös kiképzés első szakasza szeptember 4-én zárul le, addig folyamatosan zajlik a katonák szakmai elméleti és gyakorlati képzése. A közös kiképzés célja a NATO interoperabilitás elősegítése, az amerikai és magyar harceljárások megismerése, a tapasztalatcsere és az ismeretbővítés – közölte az MH Bakony Harckiképző Központ. A közös kiképzés első szakasza szeptember elején zárul

Bűnmegelőzési előadások és akadályversenyek Az Országos Rendőr-főkapitányság által 2015ben meghirdetett Házhoz megyünk! elnevezésű vagyonvédelmi program keretében látogattak a pétfürdői sporttelepre augusztus elején a Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársai.

Kerékpáros ügyességi pályán is bizonyíthattak a táborozók

várpalotai hírek

A Maraton Lapcsoport tagja

A rendőrök a délelőtti órákban hasznos vagyonvédelmi tanácsokat adtak az érdeklődőknek, és különböző témájú bűnmegelőzési kiadványokat adtak át nekik. A rendezvényen lehetőség nyílt az országos BikeSafe kerékpár-regisztrációra is. Ennek során rögzítették a kétkerekű színét, típusát, a gyártót, a gyártási számot, jellegzetességeit és fényképfelvételeket is készítettek róla. Ezután az adatokat egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba rögzítették. A rendőrök nyári szakmai gyakorlatot végző középiskolásokkal együtt bűn- és baleset-megelőzési foglalkozásokat is tartottak a gyer-

mekeknek. A diákok kerékpáros ügyességi pályán mérhették fel gyakorlati tudásukat, illetve közlekedésbiztonsági témájú feladványokat oldottak meg. A megelőzési előadók tájékoztatták őket a 112-es segélyhívó szám használatának fontosságáról, valamint felhívták figyelmüket a gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyeire, továbbá említést tettek a bicikli kötelező és ajánlott tartozékairól. Külön hangsúlyozták, hogy a tanulók a mobiltelefonjukat idegeneknek semmilyen kérésre ne adják át, és a strandon, napközis táborban is ügyeljenek arra, hogy a lakáskulcs, a pénztárca soha ne maradjon szem előtt.

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett Lapigazgató: Tremmer Tamás Ki­adja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Fotók és szöveg: SZPD Szerkesztőségi postacím: Várpalotai Hírek 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: varpalotaihirek@maraton.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12., Tel.: 88/400-400, e-mail: veszpremmaraton@maraton.hu, http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.hu. Hírszolgáltató és hirdetésfelvétel: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em. ujsag@hircentrumtv.hu, Tel.: 88/744-488 Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető Megrendelés száma: MVA 30/2020 • A lap ingyenes • Terjeszti a MédiaLOG-DMHM Zrt. • ISSN 2064-0366 • A Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.


KRÓNIKA

várpalotai hírek 2020. augusztus 19.

3

Középkori fegyverekkel ismerkedhettek Újabb szolgáltatással várják a Thury-várba érkezőket. Augusztusban lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők próbára tegyék tudásukat és kipróbálhassák az egykori várvédők fegyvereit. A „Legyen ön is hétpróbás vitéz!” program próbatételei között szerepel az íjászat, a csatacsillag-hajítás és a patkódobás is. A próbatétel hét állomásáOttjártunkkor nádasladának sikeres teljesítése esetén nyi iskolások vágtak neki a bárkiből a vár apródja lehet, hétpróbának, a fiúk mellett a amiről emléket is kap minden lányok is nagy lelkesedéssel vállalkozó kedvű résztvevő. – A program keretében az érdeklődők kipróbálhatják a középkor fegyvereit. Nemcsak a XVI. század, tehát a Thury-korszak eszközeit, hanem a Oláh Tibor várkapitány mutatja a hajítócsillagot a vállalkozó kedvű fiataloknak Mátyás király korában használt fegyvereket is. A magam, eddig még soha kaság ez az összetett, több a Thury-várba érkezőnek, amit visszacsapóíj, a szám­ nem voltam ehhez hason- fegyvernemet is bemutató pró- máshol nem kaphatnak meg – szeríj, a hajítócsillag, a ló helyen. A legjobban az ba. – Talán tudják a helyiek, tette hozzá Oláh Tibor, akitől hajítóbárd, a kelevéz, de íjászat tetszett, de érde- hogy az egri várból érkeztem megtudtuk, augusztus 20-án korabeli ágyúgolyót is kes volt a hajítócsillag is – Várpalotára. Ott is a kézzelfog- ismét lesz lehetőség hétpróbás emelhetnek és népi játékmondta el a sikeresen tel- ható dolgokat próbáltam meg- vitézzé válni a Thury-várban, ként patkót is dobhatnak jesített próbát követően valósítani. Sokkal jobban élve- jövő tavasztól pedig ismét vára leendő apródok, akik a Az íjászatot is kipróbálhatják azok, akik Májer Tamara. zik a gyermekek, ha megfog- ják a Thury-vár Vitézei Hagyofokos használatával is ellátogatnak a palotai Thury-várba Az új szolgáltatás na- hatják és kipróbálhatják az mányőrző és Sportegyesület megismerkedhetnek – gyon népszerű a várba lá- eszközöket, amelyeket a közép- tagjai az érdeklődőket, hogy mondta el lapunknak Oláh Ti­ vetették bele magukat a kihí- togatók körében. Oláh Tibor korban használtak a vitézek. próbára tegyék magukat az bor várkapitány. vásokba. – Nagyon jól éreztem szerint országos szinten is rit- Olyan élményt szeretnénk adni ódon falak között.

Jól megfért egymás mellett a nyelv- és a zenetanulás A veszprémi Gizella Nőikar alapítványának szervezésében angol nyelvi-zenei tábort tartottak a nyáron a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskolában. A nyelv- és az énektanulás mellett sok színes program várt a gyerekekre. Borbásné Gazdag Gabri­ ella, a várpalotai polgármesteri hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős referense egyben a Gizella Nőikar kórusvezetője is. Életé-

ben egyaránt fontos az idegen nyelv és a zene. Ez adta az ötletet a tábor szervezéséhez is. – A kórus két tagja, Gönczi Zsófia és Lékó Ka­ talin ötlete volt a nyelvi tá-

bor, én pedig javasoltam, hogy egészítsük ki mindezt a zenével is. A kettő ugyanis hat egymásra, s a gyermekeknek is maradandó élményt tudunk nyújtani – mondta el kérdésünkre a táborvezető. A tábornak a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola adott otthont. Az intézmény vezetősége örömmel fogadta a megkeresést, hiszen a már

A Gizella Nőikar is meglátogatta a táborlakókat, s együtt énekeltek velük a Szent János iskolában

működő nyelvi tagozat mellett az idei tanévtől kezdve elindítják az úgynevezett énekes iskolát is. – Szívesen adunk otthont különböző táboroknak, ez a program azonban maximálisan beleillett iskolánk profiljába. A szeptemberben induló énekes iskola képzésben részt vevő gyermekek emelt óraszámban tanulják majd az ének-zene tantárgyat, illetve aktívan bekapcsolódhatnak a helyi zeneiskola munkájába is – mondta el Horváthné dr. Csomó Orsolya, a várpalotai iskola pedagógusa.

A tábor ideje alatt színes programokkal várták a részt vevő gyermekeket. Ellátogatott például hozzájuk a Gizella Nőikar is. Hat és tizennégy év közötti gyermekek vettek részt a táborban, így a közös programok mellett voltak korosztályonként eltérő nyelvi foglalkozások is. – Nagyon élvezték azt, amikor közösen komolyzenét hallgatunk, majd ahhoz kapcsolódva rajzoltunk, de a nőikar tagjaival is lelkesen énekeltek együtt és a számháború is jól sikerült – jegyezte meg Borbásné Gazdag Gabriella.

A zenehallgatást követően, abból inspirálódva rajzoltak a gyerekek


4

KÖRKÉP

Egyedi hangulatú illusztrációk

Sárváriné Rieder Zsuzsanna kulturális menedzser (jobbra) méltatta a megnyitón az alkotót, Heidrich Fannit (balra) llusztrációk címmel nyílt meg a közelmúltban Heid­ rich Fanni grafikus kiállítása a Thury-várban. A huszonkét tollrajzból álló tárlatot olyan egyedi grafikákból állították össze, amelyeket mesék, versek vagy zenei feldolgozások ihlettek.

Huszonkét grafika látható a Thury-várban nyílt tárlaton A pályakezdő grafikus 2016-ban végzett a Kaposvári Egyetem képgrafika szakán. Tanulmányai alatt főként grafikai technikákat és sokszorosító grafikai eljárásokat sajátított el. A Thury-várban kiállított alkotásai egyedi grafikák, amelyeket diplomamunkája hatására kezdett készíteni. Mese-, vers- és balladaillusztráció-

kat éppúgy találhatunk a tárlaton, mint zenei feldolgozásokat. – A diplomamunkám egy balladaillusztráció-sorozat volt, e köré építettem fel az egész kiállítást. Az illusztrációk mellett láthatóak önálló, nem történethez kapcsolódó grafikák is. A golyóstoll mellett ecsetfilccel is dolgozom – mondta el kérdésünkre Heidrich Fanni, akit a Thury-várból sokan ismerhetnek, hiszen a városi kulturális és szolgáltató cégnél dolgozik. A különböző rendezvények lebonyolításában és más művészek kiállításainak szervezésében is segédkezik. A kiállítást Sárváriné Ri­ eder Zsuzsanna kulturális menedzser állította össze, aki az ünnepélyes megnyitón úgy fogalmazott: a rendkívül légies és könnyed alkotások nem vesznek el a fehér színű kiállítótérben. Épp ellenkezőleg, szimbiózisban vannak a Thury-vár Márványtermének falaival. A kiállítás augusztus 23-ig tekinthető meg a vár nyitvatartási idejében.

várpalotai hírek 2020. augusztus 19.

Az év strandétele lett a halerőleves Holtversenyben az Év strandételének választották idén az alsóörsi Fogas Bisztró halerőlevesét. A népszerű vendéglátóhelyet a várpalotai Kun Szilárd üzemelteti családjával. A Fogas Bisztró családi vállalkozásként működik az alsóörsi strandon. – Nagyon szeretjük a Balatont. Az ér- A halerőlevest a csapat közösen találta ki, de a különleges gombózés, amikor a reggeli kávén- cot ifjabb Kun Szilárd álmodta meg kat a tó mellett isszuk meg, magáért beszél. A látvány, a – Nagyon jó érzés, hogy hal: ponty, harcsa, illetve hangulat és a közösség is megnyertük az Év strand­ tokhal. Extrafiléket hasznánagyon jó – mesélte édesapja étele versenyt, de én nem lunk, alapvetően ugyanúgy társaságában a Naplónak számítottam rá. Tudtam, készül, mint egy húsleves, Kun Szilárd üzletvezető, aki hogy jó az étel, de nem gon- négy-öt órás beforraláson elmondta, a Fogas korábban doltam volna, hogy az első esik túl – emelte ki Kun Sziegy átlagos halsütő volt a szezonunkban ilyen magas- lárd strandon. Nem szerették vol- ra tesszük a mércét, saját Merőben más azonban a na megtörni a „halas” ha- magunknak is egyébként – fűszerezése, mint egy hagyományt, hiszen nem gyományos húslevessok kimondottan jó minek, hiszen friss édesnőségű halas hely van kömény, pirított babéra Balaton környékén, levél és pirított bors is főleg az északi parton, kerül bele. Ettől kicsit viszont a halevésre van könnyedebb és ízben igény. teljesen más, mint egy Bár a hekk ideje még húsleves, ám mégsem nem áldozott le, hiszen az igazán erős hallea mai napig slágerterves. Azért készült, mék, egyre többen kehogy aki nem kimonresik a hazai halfajtádottan szereti a halat, kat, így a Fogasban is Nem véletlenül kapta a rangos elismerést ő is tudjon valami olyat megtalálható a hekk enni, ami számára mellett a keszeg, a pisztráng tette hozzá az üzletvezető. megfelelő. A gombóc tokés a süllő is, de a pontyra és A nyertes halerőlevest a halfiléből készül, apró kocszürkeharcsára is nagy a csapat közösen találta ki, de kára vág va, kovászolt kekereslet, a névadó fogas pe- a gombócot az ifjabb Kun nyérrel, reszelt citromhéjjal, dig egyértelműen az étlap Szilárd álmodta meg. – Az kis tabascóval, friss petrekiemelt szereplője. alapja háromféle keszthelyi zselyemmel, illetve sóval.

PROGRAMAJÁNLÓ Kiállítás Heidrich Fanni grafikus Illusztrációk című kiállítása augusztus 23-ig tekinthető meg a Thury-vár Márványtermében A Csillag-Képek II. című asztrofotó-kiállítás (képünkön) augusztus 29-ig minden héten szerdától szombatig, 10 és 18 óra között látható a Nagy Gyula Galériában Vármakettek címmel Miklós János alkotásai augusztus végéig tekinthetőek meg a Thury-vár folyosóján

Koncert Ellopták a szívemet – Régi magyar dalok és virágének Kővári Eszter Sára (ének) és Peltzer Ferenc (gitár) előadásában augusztus 30-án, vasárnap 18 órától az Inotai Hidasházban (Inota, Petőfi Sándor u. 2.) Kovács Kati énekesnő ad koncertet október 7-én, szerdán 19 órától a

Jó Szerencsét Művelődési Központban

Rendezvény Az Űrbatyu II. magaslégköri ballont jó idő esetén augusztus 20-án, csütörtökön 9 és 10 óra között engedi fel a tervek szerint 30 kilométeres magasságba a Bakonyi Csillagászati Egyesület a Thury-vár mögötti parkból. Esőnapok: augusztus 21–22–23. Nemzeti ünnep – Augusztus 20-án, csütörtökön 9 órától megemlékezés Inotán, a Készenléti-lakótelepen. Beszédet mond Petneházy Beatrix önkormányzati képviselő Nemzeti ünnep – Augusztus 20-án, csütörtökön 17 órától megemlékezés Várpalotán, a Thury-vár udvarán (esőhelyszín a vár rendezvényterme). Beszédet mond Katona Csaba alpolgármester, ünnepi műsort ad a Cserregő Néptáncegyüttes


FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2020. augusztus 19.

5

Ismét ülésezett a Helyi Operatív Törzs

A helyi intézmények vezetői beszámoltak arról milyen lépéseket tettek és tesznek a járvány lassítása érdekében Campanari-Talabér Márta polgármester és Katona Csaba alpolgármester a tanácsteremben

Összehívta a Helyi Operatív Törzset az elmúlt pénteken Campanari-Talabér Márta polgármester, miután kiderült, hogy három koronavírus-fertőzött személy van Várpalotán és negyvenen vannak hatósági karanténban a településen. – Közülük többen vannak olyanok, akik piros vagy sárga jelzéssel ellátott országból érkeztek haza Várpalotára, illetve az igazolt koronavírus-fertőzöttekkel kerültek kapcsolatba. A számok hirtelen kezdtek el nőni Várpalotán és országos szinten egyaránt, ezért hívtam össze egy tanácskozásra a Helyi Operatív Törzs egy részét. Áttekintettük a bölcsődék, óvodák és szociális intézmények helyzetét, s be-

széltünk arról, hogy milyen döntésekre van szükség, illetve melyek azok a rendelkezések, amelyek hatályban vannak, s ezek elégségesek-e az elkövetkező időszakra. Úgy ítéltük meg, hogy egyelőre elégségesek azok a korábban bevezetett szigorítások, amelyek szerint az elmúlt hónapokban működtek az intézményeink. Pluszszigorításra egyelőre nincsen szükség. Egy kivétel van csupán, a Szépkorúak

Dr. Linczmayer László rendőr alezredes, a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője is részt vett a tanácskozáson

Otthona (Ápoló Otthon), ahol múlt hétfőtől már naponta csupán egy személy látogathat egy-egy ápoltat, azt is egy négyórásra csökkentett időtartamban. A koronavírus-járvány szempontjából ez a leginkább kritikus városi fenntartású intézmény, a jelen helyzetben különösen figyelnünk kell az időskorú ápoltak védelmére. A másik ilyen intézmény a magánkézben lévő Szent Donát Kórház, ahol egyébként hasonló szigorításokat vezettek be a látogatást illetően. Nagyon oda kell figyelnünk, hiszen a továbbra is a 65 év

feletti korosztály a leginkább veszélyeztetett a járványban, náluk komoly problémát okozhat, ha elkapják a vírust – mondta el a polgármester. A tanácskozáson a bölcsőde, illetve az óvoda vezetői arról tájékoztatták a polgármestert, hogy jól működnek az intézmények, s a szülők nagyon együttműködőek és megértőek. – Ez utóbbit szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek, s egyben kérem, hogy a jövőben is maradjon így. Az óvodákba és bölcsődékbe továbbra is csak maszkban, kézfertőtlenítést követően léphetnek be a szülők. Szociális területen működik a nappali ellátás az

50 százalékos limittel, amit egy korábbi kormányrendelet ír elő – jegyezte meg Campanari-Talabér Márta, aki kiemelte, a tavaszi időszakban nagyon sok fertőtlenítőszert, maszkot és egyéb védőeszközt beszerzett az önkormányzat, íg y felkészülten várják a járvány második hullámát. A későbbiekben pedig, ha esetleg tovább romlik a helyzet, lesz ideje és lehetősége reagálni, s újabb készleteket beszerezni a városnak. A cél azonban az, hogy ezt elkerüljük, ezért a polgármester kéri a várpalotaiakat, hogy viseljék a maszkot, ez a védekezés mellett a tisztelet jele is a társadalom többi tagja felé.

ÖNKORMÁNYZATI FELHÍVÁS Ha észleli magán a koronavírus-fertőzés magas lázzal, hidegrázással, száraz köhögéssel és nehézlégzéssel járó tüneteit, akkor személyesen ne menjen a rendelőbe, hanem telefonon hívja fel a háziorvosát. Amennyiben nem tudja elérni, akkor tárcsázza a Várpalotai Mentőállomás számát. Felnőtt háziorvosi körzetek és telefonszámok: 1. sz. körzet: dr. Komáromi Erzsébet, 2. sz. körzet: dr. Dancsó Mária Éva, 3. sz. körzet: dr. Székely Anikó, 4.sz. körzet: Tóthné dr. Bakonyi Csilla, 5 sz. körzet: dr. Lestyán János, 6. sz. körzet: dr. Opsitos István, 7. sz. körzet: dr. Babics Mária, 8. sz. körzet: dr. Fekete Csongor, 9. sz. körzet: dr. Szalai Marianna, 10. sz. körzet: dr. Bagi Andrea, 

telefon: 88/372-910, +3670/286-33-60 telefon: 88/582-501, +3670/624-72-60 telefon. 88/582-470, +3630/327-70-13 telefon: 88/599-570, +3630/969-68-57 telefon: 88/472-700, +3620/333-45-55 telefon: 88/475-124, +3630/979-35-65 telefon: 88/472-700, +3630/381-36-97 telefon: 88/470-393, +3670/318-68-17 telefon: 88/592-900, +3630/539-78-22 telefon. 88/479-603, +3630/640-41-42

Gyermek háziorvosi körzetek és telefonszámok: 1. sz. körzet: dr. Merényi Adrienn,  2. sz. körzet: dr. Resch Gabriella,  3. sz. körzet: dr. Kriesch Kornélia, 

telefon: 88/582-471, +3670/379-03-94 telefon: 88/744-940, +3620/465-45-94 telefon: 88/744-955, +3630/204-30-60

Várpalotai Mentőállomás: 

telefon: 88/412-104


6

KÖRKÉP

várpalotai hírek 2020. augusztus 19.

Fúvósok örömzenéje a ligetben múlt hagyományaihoz való hűség ötvözése az új utakat kereső fiatalos lendülettel. Mára a magyar zenei élet egyik meghatározó rézfúvós formációja lettek. Nyitottak minden stílus felé, a klasszikus zenétől az operetten és a filmzenéken túl szívesen játsszák a mai kor könnyűzenei slágereit is. Egyetlen kritériumuk van: a minőség. Mag yarországi koncerttermek mellett Európa számos országának hangversenytermeiben megfordultak.

Reneszánsz dallamok és könnyűzenei darabok is helyet kaptak a Savaria Rézfúvós Együttes műsorában

Örömzenei koncertek címmel évek óta szervez hangversenyeket szabadtéren a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár, idén nyáron először a szombathelyi Savaria Rézfúvós Együttes adott műsort a ligetben. Nyárfák és vadgesztenyefák árnyékában, a fűbe kirakott székeken ülve hallgathatott fúvószenét a közönség Pétfürdőn. A szombathelyi Savaria együttes repertoárjában rene-

szánsz dallamok, modern könnyűzenék, indulók is szerepeltek. A koncerten elhangzott, a Savaria Rézfúvós Együttes a Savaria Szimfonikus Ze-

A szép, nyári időben sokan kíváncsiak voltak a fúvósok koncertjére a pétfürdői ligetben nekar tagjaiból alakult formáNémeth Istvánné és Né­ ció. Egyedi hangzásvilágukat meth István Várpalotáról érmegalapozta a több évtizedes kezett a koncertre. Elmond-

ták, a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések után alig várták, hogy újra kulturális rendezvényen vehessenek részt. – Kell a vidámság, kellenek az ilyen kikapcsolódási lehetőségek. Tetszik az ötlet, hogy a szabadban, egy parkban rendezték be a koncerthelyszínt. Szeretjük a fúvószenét, s ha már elutazott ide egy profi zenészekből álló csoport, megtiszteljük azzal őket, hogy eljövünk az előadásukra. Szívesen találkozunk az ilyen alkalmakon a barátainkkal, az ismerőseinkkel is – mondta el a házaspár. A szintén a közönség soraiban ülő Gáspár Imréné és Horák Anna arról beszélt, hogy helyi lakosként ismerik a pétfürdői Örömzenei koncertek már hagyományossá vált eseményeit. Szeretik a vidámságot, a zenét. Igaz, fúvós hangszereken játszókat ritkán hallgatnak, de épp emiatt volt különleges számukra a program. Legközelebb augusztus 29én tartanak hasonló hangversenyt Pétfürdőn a közösségi ház és könyvtár szervezésében. Akkor a nyárbúcsúztató koncert keretében a ligetben 19 órától a Dance Action SE és a Malac együttes lép fel.

Buborékfoci és laktanyalátogatás a táborban

A tavalyi évhez hasonlóan idén is népszerű volt a táborozók körében a buborékfoci

A labdarúgó-foglalkozások mellett izgalmas programok, többek között a várpalotai Kossuth-­ laktanyában tett látogatás is várta a gyermekeket a Péti MTE nyári futballtáborában. A tavalyi év sikere után idén is megszervezte a focitáborát a Péti MTE labdarúgó szakosztálya, összesen

A szervezők szerettek volna újítani a 2020-as évben, és a gyerekek kívánságára csak a buborékfocit hagyták meg a tavalyi szórakoztató programok közül. Az új élhuszonkét kisgyermek vett mények sorában szerepelt részt a második alkalom- egy eplényi libegőzés, valamal megrendezett progra- mint eljutottak Bakonybélbe mon. is, ahol erdei kisvasúttal

A várpalotai Kossuth-laktanyában amerikai és magyar katonákkal egyaránt találkozhattak a gyermekek utazhattak a gyerekek. A rendőrök játékos közlekedésbiztonsági napot szerveztek a táborozóknak, kerékpáros ügyességi vetélkedővel. Az apróságok laktanyabejáráson is részt vehettek az MH Bakony Harckiképző Központnál, ahol megtekinthették az alakulat technikai

eszközparkját, valamint a katonai szervezet ellenerő századánál rendszeresített személyi felszerelések sokaságát. A gyerekek nagy örömére, a magyar–amerikai közös kiképzés okán, a Központi Lő- és Gyakorlótéren állomásozó amerikai katonák egy szűkebb csoportja is részt vett a statikus bemutatón.


RENDŐRSÉG

várpalotai hírek 2020. augusztus 19.

112 KRÓNIKA Közlekedési akció A Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársai baleset-megelőzési akciót tartottak a közelmúltban Pétfürdőn és Várpalotán, amelynek során kiemelt figyelmet fordítottak a szezonnak megfelelő gumiabroncsok használatának, illetve azok állapotának el­ lenőrzésére. A rendőrök felhívták a járművezetők fig yelmét az évszaknak megfelelő, optimális profilmélységgel és nyomással rendelkező gumiabroncsok használatára. Az ellenőrzésen átesett autósoknál a járőrök mindent rendben találtak. A közlekedési akció során a kerékpárral közlekedőket is megállították. Ellenőrizték a biciklik kötelező tartozékainak meglétét, műszaki állapotát és felvilágosítást adtak az alapvető közlekedési szabályokról. Elmondták az állampolgároknak, hog y kétkerekűvel lehetőség szerint a kerékpárúton vagy a kerékpársávon közlekedjenek, kijelölt gyalogos-átkelőhelyen pedig a kerékpárról leszállva, azokat áttolva keljenek át. Hangsúlyozták, hogy a láthatósági mellény viselése lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kötelező. Testi épségük megóvása érdekében pedig javasolták nekik, lehetőség szerint viseljenek sisakot és térdvédőt is. Az akció során a rendőrök láthatósági mellényeket is adtak a kerékpárosoknak.

Hamar elfogták a csalót Egy 28 éves várpalotai férfi aranygyűrűket csalt ki a járókelőktől. Egy sértett július 20-án 15 óra körül értesítette a rendőrséget arról, hogy őt és testvérét Várpalotán leszólította egy ismeretlen személy, majd magát hivatalos személynek kiadva kérte, hogy a rajtuk lévő ékszereket mutassák meg neki. A két nő eleget tett a kérésnek, és átadták a férfinak az aranygyűrűiket. Az elkövető a kicsalt ékszereket nem adta vissza a sértetteknek, azokkal távozott a helyszínről. Az adatgyűjtés eredményeként

a rendőrök azonosították, majd néhány órán belül Várpalota egyik utcájában elfogták a feltételezett elkövetőt. Előállították, és őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként kihallgatták. A 28 éves helyi lakos ellen csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik büntetőeljárás, a nyomozók előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A rendőrök az elkövetőnél egy aranygyűrű kivételével megtalálták a kicsalt ékszereket, amelyeket lefoglaltak.

Rendőrkézen az ékszertolvaj

tízezer forint készpénzt lopott. A nyomozás során szerzett adatok alapján egy 50 éves helyi lakos került a

szonda ittasságot jelzett keletkezett iratokat átadta nála, ezért a rendőrök továb- az illetékes ügyészségnek. bi mintavételre előállították, és elvették a vezetői engedé-

Az akció keretében a kerékpárral közlekedőket is megállították és tanácsokkal látták el a várpalotai rendőrök

A Várpalotai Rendőrkapi- rendőrség látókörébe, és a lyét. A férfi ellen járművezetányság lopás miatt indított feltételezett elkövetőt ápri- tés ittas állapotban vétség büntetőeljárást egy 18 éves, lis 27-én otthonában elfog- elkövetésének megalapozott Ősiben élő nő ellen. Egy ál- ták. A rendőrök a férfit elő- gyanúja miatt folyt büntetőlampolgár értesítette a állították, majd gyanúsí- eljárás. A Várpalotai Rendőrrend­őrséget 2020. augusz- tottként kihallgatták. A tet- kapitányság a nyomozás tus 1-jén arról, hogy Ősiben tes elismerte a bűncselek- vizsgálati szakaszában a lévő családi házából isme- mény elkövetését, továbbá szükséges eljárási cselekméretlen tettes több millió fo- elmondta a rendőröknek, nyeket elvégezte, és az iratorint értékben arany éksze- hogy aznap egy másik in- kat átadta az illetékes reket tulajdonított el. A gatlanba is betört, azonban ügyészségnek. A sofőrrel rend­­őrök az adatgyűjtés onnan nem vitt el semmit. szemben szabálysértési eljáeredményeként azonosítot- Ellene többrendbeli lopás rást is indítottak a rendőrök, ták a feltételezett elkövetőt, vétség elkövetésének meg- mivel bukósisak nélkül közés még aznap délután Vár- alapozott g yanúja miatt lekedett robogójával. palotán elfogták. Az Ősiben folyt büntetőeljárás. A nyoélő 18 éves nőt ezután előál- mozás vizsgálati szakaszáBántalmazta lították, őrizetbe vették, és ban a Várpalotai Rendőrkaa nyomozók gyanúsított- pitányság a szükséges eljá- ismerősét ként kihallgatták. Ellene rási cselekményeket elvélopás vétség és loEgy 33 éves hepás bűntett elkölyi lakos ellen súvetésének meglyos testi sértés alapozott gyanúja bűntett elkövetémiatt folyik bünsének megalapotetőeljárás. Az elzott gyanúja miatt követő a lopott folytatott büntetőékszerek egy réeljárást a Várpaszét továbbértélotai Rendőrkapikesítette, a többit tányság. A férfi a házkutatás so2020. július 5-ére rán a rendőrök virradó éjszaka megtalálták nála, az egyik belvároés lefoglalták azosi szórakozóhely kat. A 28 éves férfi aranygyűrűket csalt ki a gyanútlan előtt egy korábbi járókelőktől Várpalotán sérel me miatt szóváltásba keveÉlelmiszert gezte, és az iratokat átadta redett ismerősével, majd az illetékes ügyészségnek. megütötte őt. A sértett a és pénzt lopott bántalmazás következtéA Várpalotai Rendőrkapinyolc napon túl gyógyuPityókás motoros ben tányság befejezte a vizsgáló sérülést szenvedett. A latot annak az 50 éves helyi A Várpalotai Rendőrkapi- rendőrök az elkövetőt a férfinak az ügyében, aki tányság befejezte a 71 éves helyszín közelében elfogegy családi házba tört be. jásdi férfi ügyében folytatott ták, majd előállították, és Még február 10-én érkezett vizsgálatot. A járőrök 2020. gyanúsítottként kihallgatbejelentés a rendőrségre június 19-én kora este Jás- ták. A nyomozás vizsgálati arról, hogy egy várpalotai don igazoltattak egy segéd- szakaszában a Várpalotai családi házba ismeretlen motor-kerékpárral közleke- Rendőrkapitányság a szüktettes betört, és onnan élel- dő 71 éves helyi lakost. Az séges eljárási cselekményemiszereket, valamint több ellenőrzés során az alkohol- ket elvégezte, és az ügyben

Átengedte a volánt

A palotai járőrök február 26-án délután Várpalotán állítottak meg egy autót, és ellenőrizték annak vezetőjét, illetve utasát. A 41 éves zamárdi sofőrrel szemben alkoholtesztert alkalmaztak, amely pozitív értéket mutatott. Az intézkedés során a rendőrök megállapították azt is, hogy a volán mögött korábban a jobb első ülésen helyet foglaló 37 éves várpalotai férfi ült, és a vezetést nem sokkal előtte egy parkolóban engedte át ittas barátjának. Ellene járművezetés tiltott átengedése vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyt büntetőeljárás. A Várpalotai Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek. A 41 éves zamárdi sofőrrel szemben ittas járművezetés miatt külön büntetőeljárást indítottak a rendőrök.

Ittasan vezettek A várpalotai járőrök július 13-án délután Várpalotán állítottak meg egy autót, és ellenőrizték annak vezetőjét. Az igazoltatás során a 60 éves helyi lakossal szemben végzett légalkoholmérés eredménye pozitív lett, ezért a járőrök további mintavételre előállították. A férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyt büntetőeljárás. A Várpalotai Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek. Július 24-én reggel szintén Várpalotán igazoltattak a rendőrök egy autóval közlekedő 54 éves helyi lakost. Az ellenőrzés során az alkoholszonda ittasságot jelzett nála, ezért a rendőrök további mintavételre előállították, és elvették a vezetői engedélyét. A férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyt büntetőeljárás.

7


8

VISSZAPILLANTÓ

várpalotai hírek 2020. augusztus 19.

Nem merülhet feledésbe az áldozatok emléke

Antal László képviselő és Galambos István történész az emlékműnél

Egy évvel ezelőtt, 2019 augusztusában ünnepélyes keretek között avatták fel a Kulák áldozatok tiszteletére emelt új emlékművet a Felsővárosban. – Európa egén a 20. században két nagy sötét folt volt, a nácizmus és a kommunizmus. Míg az elsőről mindenkinek rögtön eszébe jutnak az elkövetett szörnyűségek, addig a másiknál ez nem olyan egyértelmű. Ezért is állítunk emlékművet, hogy a feledést megállítsuk. Korábbi emlékművünk az enyészeté lett. Így mint a felsőváros képviselője, kötelességemnek éreztem, hogy pótoljuk azt – mondta el a megemlékezők előtt Antal László. Campanari-Talabér Már­ ta polgármester beszédében

hozzátette, a kulák kifejezés köztudatba való bevezetésével a burzsoáziának megfelelő, a mezőgazdaságra vonatkoztatható, könnyen bemutatható ellenségképet kreáltak. A Szovjetunióban elindították őket Szibéria felé, s addig hajtották őket, amíg közülük szinte majdnem mindenki el nem pusztult. Magyarországon robotra hajtották őket a TSZ-be, hortobágyi munkatáborba integrálták őket, sokakat Várpalotáról is. Volt, akinek a kezét odazárták az ajtóhoz, hogy mondjon le a vagyonáról –

Az avatási ünnepségen a történelmi egyházak képviselői is megáldották a keresztet idézte fel a korabeli eseményeket a városvezető, kiemelve, hogy Várpalotán a sokak által most is parasztnegyednek hívott városrészben állították Magyarország első kulák emlékművét még 2008-ban. – Több százan voltak a palotaiak közül, akiket kuláknak minősítettek, akiket deportáltak, sokakat rendszeresen zaklattak és kínoztak – emlékeztetett Campanari-Talabér Márta,

aki egyben köszönetét fejezte ki a városrész önkormányzati képviselőjének, Antal Lászlónak a kulák áldozatokhoz fűződő megemlékezések rendszeres megszervezéséért, valamint az új emlékmű megvalósításában közreműködőknek, köztük Kurta Károlynak, Hári Sándornak, valamint Bús Lajos asztalosmesternek. A folytatásban Galambos István, a Nemzeti Emlékezet

Bizottsága hivatalának tudományos kutatója adott történelmi áttekintést a korszakról, majd a három helyi történelmi egyház képviselői megáldották az új emlékművet, amely után megemlékezők mécseseket és koszorúkat helyeztek el annak talapzatánál. Az ünnepségen Angyal Gábor szavalatát, valamint Szili Ale­ xandra fuvolajátékát is meghallgathatták a megjelentek.

Nem a verseny, hanem az odáig vezető út a fontos Tavaly nyáron, 2019 júliusában rendezték meg az ausztriai Rogner Bad Blumauban a tripla ironman versenyt. Ez a viadal a triatlon csúcsa. A háromszoros vasember táv 11 400 méter úszásból, 540 kilométer kerékpározásból és 126,6 kilométer futásból áll, amelyet 59 óra 45 perc alatt teljesített Kóti László, a várpalotai Öcsi Cukrászda üzletvezetője. Kóti László életének gyermekkora óta szerves része a sport, amellyel komolyabban 1992-ben kezdett el foglalkozni. Az évek múltával a testmozgás iránti szenvedélye is nőtt. Ekkor hallott először az ironmanről. A hangzatos elnevezésű csúcstriatlonban úszni, kerékpározni és futni kell a megmérettetésre vállakozóknak. – Egy ironman versenyen 3,8 kilométert kell úszni, majd 180 kilométert kerékpározni, a próba pedig egy maratonfutással zárul, amit több mint 42 kilométer. Számomra csodaszámba ment, amikor először teljesíteni tudtam egy ilyen versenyt. Megfertőződtem, azt követően csak a triatlon érde-

ironman viadalt, ahol mindennek a háromszorosát kellett teljesítenem, azaz 11 400 métert kellett úsznom, 540 kilométert kerékpároztam, a végén pedig három maratont, azaz 126,6 kilométert futottam le – mesél a leírva is félelmetesnek tűnő távokról a sportoló. Hatvan óra volt a szintidő, melyet Kóti László 59 óra 45 kelt. Függővé tett a sport – perc alatt teljesített. Azt mondja nevetve Kóti László, aki mára maga sem tudja, hogy hány versenyt teljesített, ám a triatlon Összesen 540 kilométert kellett teljesíteni a kerékpár nyergécsúcsát jelentő ironman ben az ausztriai viadalon célba érkezéseket számon tartja. E szerint a takomolyabb megterheKóti László szerint azonban valyi dupla és az idei Roglést jelentette a szerve- az ilyen jellegű versenyek legner Bad Blumauban renzetének. A tripla iron- fontosabb része mindig a felkédezett tripla ironman telman nehézségét az is szülés, az odáig vezető út. – Lejesítésével eddig 19-szemutatja, hogy egy nor- gyen szó akár félmaratonról res ironmannek, azaz mál versenyen akár ez- vagy triatlonversenyről, minvas­embernek vallhatja ren is indulnak, míg a den esetben kellő alázatot, magát. Noha a szép eredmegmérettetés nemzet- tiszteletet és nagy felkészültmények büszkeséggel tölközi tripla változatában séget igényel egy-egy ilyen kitik el, Kóti László mindig Kóti László szerint minden sportolót csupán 18 sportember hívás teljesítése, ezért minden visszafogottan beszél si- megillet a dicséret, az elismerés merte vállalni az ember- sportolót, legyen szó amatőrkereiről. próbáló csúcstriatlont, ről vagy profiról, megillet a di– Július közepén rendez- mondja, a kihívás alatt az al- ahol mindenki győztes, aki cséret és az elismerés – zárta a ték Ausztriában a tripla váshiány volt az, ami a leg- célba ér. beszélgetést Kóti László.


HIRDETÉS

várpalotai hírek 2020. augusztus 19.

9

NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

A TE ORSZÁGOD. ORSZÁGO A TE HANGOD. A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 5. KÉRDÉSE

u A járvány miatt egyik napról a másikra kellett átállni a digitális tanrendre. Ez az intézkedés azt a célt szolgálta, hogy a tanulók biztonságban legyenek, de ne kelljen megszakítani a tanévet. Mindez nagy erőfeszítést igényelt a tanároktól, a diákoktól és a szülőktől is. A sikeres átállásért mindenkit köszönet illet. Ön egyetért-e azzal, hogy a járvány idején az iskolás gyermeket nevelő családok és a tanárok számára legyen ingyenes az internet?

Mondja el Ön is véleményét! Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

609608

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL


10

SPORT

várpalotai hírek 2020. augusztus 19.

Elindult a bajnokság a labdarúgóknál is Vereséget szenvedett a megyei első osztályú bajnokság nyitányán a Várpalotai Bányász, ahol a játékoskeretben és a vezetőségben is voltak változások az elmúlt időszakban.

A szakvezetés a középmezőnybe várja a VBSK-t a 2020/2021-es megyei pontvadászatban A március közepén a koronavírus-járvány miatt lefújt megyei első osztályú bajnokság zárása után a Várpalotai Bányász Sportkör labdarúgó szakosztályánál is megállt az élet. Hónapokon át

nem tudtak közös edzéseket tartani, így komoly lemaradást kellett behozni a nyári újrakezdést követően. – Jelenleg már a megszokott mederben folyik a munka, természetesen a kötelező egészségügyi előírások maximális betartása mellett. Két játékosunk, Kiss Ádám és Holonics László távozott Ősibe, míg ketten, név szerint Csrepka Márton és Vince CSALÁDI HÁZ Viktor érkeztek a csapathoz Ősiben 5240nm, 120nm családi ház Székesfehérvárról. A szakgázfűtés, vegyes tüzelésű, fúrt kút az udvarban. Gazdálkodásra, földmű- mai irányításért továbbra is Csrepka Tamás edző felel. velésre alkalmas.06-30/502-5071.

APRÓHIRDETÉS

Az U19-es csapatunkat is sikerült megerősíteni, húszfős kerettel dolgozhatunk. Bízunk benne, hogy meglesz az eredménye a változtatásoknak – mondta el kérdésünkre Bátor Gábor. A VBSK labdarúgó szakosztályának elnöke – aki játékosként is erősíti a felnőtt gárdát – hozzátette, a felnőtt csapatot a középmezőnybe várja a bajnokság végére, míg az U19-es együttesnél a dobogó elérését is lehetségesnek tartja. A játékoskeret mellett a vezetésben is történtek változások. Technikai vezetőnek a leköszönő Lujber Pé­ ter helyére Fi Gábor érkezett, az U19-eseknél pedig Lóczi Róbertet a Székesfehérvárról érkező Jurászik Zoltán váltotta, aki eg y UEFA B-s licenccel rendelkező, tapasztalt edző. A Bányász felnőtt együttesének edzője, Csrepka Tamás ugyan már a télen átvette a csapat szakmai vezetését, ám alig néhány mérkőzésen volt lehetősége irányítani a gárdát az idejekorán befejezett bajnokság miatt. – A tavaszi meccseken a 4–2–3–1es felállásban játszottunk, azonban a nyári felkészülési találkozók rávilágítottak arra, hogy a 4–4–2-es klas�szikus felállás jobban illik a játékoskerethez, s reményeim szerint tartást, biztonságot is ad majd a csapatnak. Természetesen a felállás nagyban függ attól is, hogy az adott fordulóban kik állnak a rendelkezésemre – mondta el Csrepka Tamás.

Csrepka Tamás, a Bányász télen kinevezett edzője új formációban küldi pályára csapatát a most indult bajnokságban A 2020/2021-es bajnoki szezon első mérkőzését az elmúlt hétvégén hazai pályán játszotta a VBSK. Csrep­ka Tamás „fiai” a Fűzfői AK csapatát látták vendégül a Bányász Sporttelepen. A sérültek és egyéb okokból hiányzók miatt tartalékos házigazda jól helytállt a mérkőzésen, a rutinosabb fűzfőiek azonban több helyzetet dolgoztak ki, s a második félidőben Auerbach Atti­ la (58. perc), illetve Liszi Márk Áron (78. perc) góljai révén győzni tudtak Várpalotán. Az U19-es csapat 2:2es döntetlent játszott a Fűzfői AK gárdájával, a várpalotai gólokat Szabados Hel­ mut és Almási László Ta­ más szerezték. Az előttünk álló hétvégén nehéz feladat előtt áll a Bányász, hiszen a bajnoki címre is esélyes Ajka Kristály otthonában kell pályára lépnie. A találkozó augusztus

22-én, szombaton 17 órakor kezdődik. Legközelebb hazai pályán augusztus 30-án, vasárnap láthatja a közönség a VBSK-t, a csapat 17 órától szomszédvári rangadón a Péti MTE együttesét fogadja majd a Bányász Sporttelepen. nnn VBSK–Fűzfői AK 0:2 (0:0) Várpalota. Jv.: Holczbauer F. Várpalotai BSK: Sári – Gábris, Kulcsár, Szabó D. (Bátor), Szurok, Prill (Dávid), Borbély, Csapó, Sanda, Zsupek, Nagy D. (Bognár). Edző: Csrepka Tamás. Fűzfői AK: Radnai – Nyári (Farkas A.), Gimes (Czipp), Mári, Balatoni, Reznyák, Szabó P. (Mód), Auerbach, Espár (Liszi), Zágor (Koltai), Magda. Edző: Csucsánszky Zoltán. Gólszerzők: Liszi, Auer­ bach. Kiállítva: Sári (88., Várpalotai BSK).

*09872*

Antik repülőmodellek versenye

PALATETÔK A FELÚJÍTÁS ezzel, 12 év garancia! színes, mintás, bitumenes lem érés, árajánlat. Lapos tető szigetelés, ingyenes felm www.palatetok.hu Bodó Gábor, 06-30/2277-082 •

571045

bontás nélküli

608709

278104

www.facebook.com/palatetok

Tizenkilencedik alkalommal rendezi meg augusztus 30-án, vasárnap a Bányász Kupa repülőmodell-versenyt a Várpalotai Modellező és Technikai SE. A viadalt, ahol antik, azaz 1951 előtt tervezett repülőmodellek lesznek láthatóak, Várpalota-Bántapusztán tartja az egyesület, tájékoztatta lapunkat Mórocz Péter elnök. A helyszínt Öskü felől (Bántai út) a hátsó műúton lehet megközelíteni. Ami a programot illeti, 9.30 és 12.30 között, illetve 13.30 és 16.30 között tartanak versenyeket, elektromos, robbanómotoros és vitorlázó antik repülőmodelleket láthatnak az érdeklődők


HIRDETÉS

várpalotai hírek 2020. augusztus 19.

11

NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

A TE ORSZÁGOD. ORSZÁGO A TE HANGOD. A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE

u A koronavírus-járvány a világ sok országában az egészségügyi rendszer összeomlását eredményezte. Magyarországon sikerült a járvány terjedését lelassítani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi rendszert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy újabb járványhullám veszélye továbbra is fennáll. Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

Mondja el Ön is véleményét! Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

609607

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL


12

Ünnepi megemlékezések

előzve Várpalota nyerte a télen indított internetes szavazást, emiatt indítja városunkból a második Űrbatyut a Bakonyi Csillagászati Egyesület. Az eredeti tervek szerint május 2-án reggel indították volna útjára a várpalotai Thury-vár szomszédságából a mintegy két kilogramm tömegű ballont, ám a koronavírus-járvány miatt augusztus 20-ra tolták el a szervezők a „kilövést”. A harmincszor harminc centiméter nagyságú dobozba három kamerát, egy APRS-t (Automatic Packet Re-

Jelentesse meg Ön is apróhirdetését lapunkban

már 500 Ft-tól! Hirdetésfelvételi pont:

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em.

és egészséggel kapcsolatos „Több évtizedes, atáplálkozással a súlyos betegség, hátam mögött tudom, hogy

KÖRNYEZETVÉDELEM, MUNKAVÉDELEM

HALLOTTA? Nekünk fontos az Ön hallása!

vagy kutatómunkával azaz a szívbetegség megelőzhető ami apám halálát okozta, biztosítható Az erek és a szív egészsége akár vissza is fordítható. és potenciálisan halálos életveszélyes sebészeti beavatkozások hogy mindez elérhető gyógyszerek nélkül is. Megtanultam, ételeket fogyasztjuk. pusztán azzal, hogy a megfelelő

Hatósági ügyintézések Engedélyezési dokumentáció készítése

hallókészülék Minőségi angol ETUNE hihetetlen KEDVEZŐ ÁRON, plusz AKCIÓS ELEM vásárlási lehetőség!

(Dr. Colin Campbell: Kína-tanulmány)

MŰSZERES MÉRÉSEK rezgés,

VeszpréM Metodic Központ és anyagcser etípus-Mér

(légszennyezés, zaj, klíma, fény, stb.)

www.blautech.hu mail@blautech.hu 590-059 Tel.:+36(88)590-050, Fax:+36(88) 8200 Veszprém, Hársfa u. 39.

is ingyenes! A hallásvizsgálat továbbra 1. Veszprém, Szeglethy u. 06 88 329 037 Belvárosi Üzletház • Tel.:

BLAUTECH Kft.

Belvárosi Üzletház, Szeglethy u. 1. 2. em. Bejelentkezés: 06 20 46 777 50

08090608

várhatóan 30–36 kilométer magasságra 360 fokos kamerát, amelyben azt is tesztelik, hogy az eszköz milyen magassági és hőmérsékleti körülményekig marad működőképes. Az Űrbatyu l tavaly, július 20án szállt fel az ajkai sportcentrum területéről, akkor 26 kilométer magasságig jutott és csodálatos felvételeket készített a Balatonról és Magyarországról. Ahogy arról már a Várpalotai Hírek hasábjain is beszámoltunk, hatalmas versenyben, Pápát és Tapolcát meg-

porting Sytem) és egy rádiólokációs modult helyeznek el. Érdekesség, hogy a megtöltött ballon átmérője – amely a földön 2 méter – a megcélzott 30 ezer méter feletti magasságban 15 méteresre növekszik majd. Ha a felengedés napján tiszta idő lesz, szabad szemmel néhány ezer méteres magasságig látható lesz majd a ballon. Az indításnál az egyesület tagjai mellett ott lehetnek a tavasszal lezárult, várpalotai fiataloknak meghirdetett rajz-, vers- és esszépályázat legjobbjai is, név szerint Bojtár Szil­ via, Farkas Dóra, Tarcsa Vi­ vien Anna, Mészáros Vivien, Molnár Ádám és Bódis Eszter Zsófia is.

ZÁM 2013. február 21. • MUTATVÁNYS

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti

Fókuszban

Megoldás lehet az elkerülő?

TAGJA A MAR ATON L APCSOPORT

lap

fusa Leitner Ferenc, a város fotográ igazgató a húszévesekkel

is felveheti a versenyt 5.

oldal

Jó példa az összefogásra A 90 éves egykori művelődésiház-

Jótékonyság

a – Nagy öröm ez a pillanat hi­ város sportszeretőinek, pálya szen a most elkészült lehetőséget ad a labdarúgás kosár­ mellett a kézilabda, a a te­ labda, a röplabda, illetve nisz sportágak gyakorlására. A város közvetlenül három­ be­ a millió forintot biztosított önkor­ ruházáshoz, míg az mányzati tulajdonú Palota­ sport Kft. további kétmillió mint forintot tett hozzá a több 15 millió forintos belügymi­ – nisztériumi támogatáshoz fel­ mondta el a létesítmény avatásán a térség polgármes­ terei, önkormányzati képvise­ lői és sportolói előtt Talabér

segítő kéz Hubának

Adománygyűjtő rendeza vények a településen gyilkos kórral küzdő kisfiú támogatásáért. 2. oldal

sPoRt Talabér Márta polgármester

államtitkár végezték és Kontrát Károly belügyi

napokban látta már játszani bi­ itt a gyerekeket, az minden a zonnyal jó döntésnek tartja beruházást. Kontrát Károly belügyi államtitkár kijelentet­ is te: jó helyre, egy sportban al bíró komoly hagyományokk város legendás sporttelepére rium került a Belügyminiszté Márta polgármester. pályázatán nyert összeg. fut­ Megjegyezte, voltak ugyan – Az 50 éve elkészült épí­ olyan negatív felhangok a pálya elmúlt ballpályán egykoron tése kapcsán, ám aki az

el a kezdőrúgást

ügyvezető igazgatója hangsú­ nagy klasszisok játszottak, lyozta, az összefogás szép pél­ mint Kerkai, Lakics, Horváth dája a villanyvilágítással ellá­ Bízom minő­ vagy épp Palkovics. tott létesítmény, a kiváló benne, hogy ez a létesítmény ségű, holland műfűvel borított hogy vették is hozzájárulhat ahhoz, oz területet nagy kedvvel a jövőben a hagyományokh sportolók. Az a palo­ birtokba az ifjú méltóan szerepeljenek követően a az ünnepélyes átadást el mondta – és tai sportolók Várpalotai Bányász U11­es államtitkár. U13­as labdarúgói játszottak Szoboszlai István, a sport­ sport­ a pályát bemutató mérkőzést csarnokot és a műfüves Kft. pályán. üzemeltető Palotasport

t! Az öN NyugA lmáér értékeire Amíg ön távol van, figyelünk

rádiós távfelügyelet,

www.nemethszerviz.hu

nagyobb biztonság, kisebb havi

70-317-3535 Tel.: 88-565-420, Autójavítás t Eredetvizsgála

egé

Mûszaki vizsgáztatás Új zöldkártya Ingyenes olajcsere tés Ózonos klímafertõtlení lanítás Utastér-szagta

GARANCIÁVAL!

telefon: 88/577-050

12. Veszprém, Csap u.

vagyonvédelmi Kft. Nyugalom Biztonsági és tér 2. 8200 Veszprém, Szabadság Tel.: 88/577-050, 88/577-060 Fax: 88/577-053

Világbajnok erőemelő

Újabb világcsúcsokat döntött meg a palotai Sztanke 10. oldal József.

Új MAZDA 6

m!

zte

rke

költség

M

NEVES AUTÓIPARI PARTNERÜNKHÖZ KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA VESZPRÉMBE:

Két helyszínen is megemlékezést tart településünk önkormányzata a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án, csütörtökön 9 órától Inotán, a Készenléti-lakótelepen indul a program, ahol beszédet mond Petneházy Beatrix önkormányzati képviselő. Délután 17 órától tartják a központi megemlékezést Várpalotán, a Thury-vár udvarán (esőhelyszín a vár rendezvényterme). Ott beszédet mond Katona Csaba alpolgármester, s ünnepi műsort ad a Cserregő Néptáncegyüttes

Több tényező is befolyásolja a város levegőjének 6–7. oldal minőségét.

Közel 21 millió forint­ ból épült meg az a többfunkciós műfüves sportpálya Várpalo­ tán, amelyet szerdán délután ünnepélyes keretek között adtak át a város sportolóinak.

Automodern Kft.

08090556

Várpalotai Rendőrkapitányság 88/371-511 Várpalotai körzeti megbízottak csoport­ vezetője: 30/650-7171 Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóság +36-88-590-623 Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Központ: 88/592-110, szállítási ügyfélszolgálat: 88/592-112, fűtőmű vezénylő: 88/479-018 Fátyol temetkezés: 88/471-352, 24 órás szállítási ügyelet: 30/385-6206 Kéményseprés 1818/9 Bakonykarszt Zrt. Hibabejelentés: 88/471-710 Eon – hibabejelentés Áram: 80/533-533, gáz: 80/301-301 Városi gyermekorvosi rendelők: Várpalota, Újlaky u. 10. Dr. Kriesch Kornélia tel.: 06/88/ 744-955 Dr. Resch Gabriella tel.: 06/88/ 744-940 Várpalota, Bakony u. 14. Dr. Merényi Adrienn tel.: +3688/582-471 Központi háziorvosi ügyelet 06-70/3703-104

Az Űrbatyu I-et tavaly nyáron Ajkáról engedték fel (balra). Gyönyörű felvételeket készített a Balatonról is (fent)

Veszprém, Házgyári út

SZENZOR ÖSSZESZERELŐ

Kereset: nettó 170.000 FtFt-tól SAJÁT ÁLLOMÁNYBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS!

! TELJESÍTMÉNYBÓNUSZ ! NEGYED ÉVES BÓNUSZ

!INGYENES JÁRATOK TÖBB IRÁNYBÓL! Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

Keressen fel minket személyesen: Pannonjob Kft. Veszprém, Brusznyai utca 6.

06 20 222 7830

604134

Hasznos telefonszámok

– Sztratosz Feri harmadszor hódítja meg a világűrt augusztus 20-án. Kár, hogy az élményeit nem tudja megosztani velünk, ő ugyanis egy Lego-figura. Mesél helyette az a 360 fokos kamera, amelyet az Űrbatyu-ll fedélzetén küld fel a Bakonyi Csillagászati Egyesület Várpalotáról. A magaslégköri ballon visszaérkezése után az egyesület tagjai elmentik az adatokat, így azok elemzése után megtudják, hogy Sztratosz Feri hány méter magasságig jutott fel a világűr határában, milyen útvonalon járt – tájékoztatta lapunkat Ivanics Ferenc, a BCSE elnöke. A ballonban levő APRS-modul segítségével itt a földön egy egyszerű okostelefonnal is lehet követni a repülési adatokat. Felengedést követően az egyesület tagjai azonnal útnak indulnak majd, hogy az adatok alapján kövessék a ballont, és földet érést követően megtalálják. A küldetés másik érdekessége, hogy az amatőr csillagászok úgy tudják, Magyarországon ők küldenek fel elsőként a világűr mezsgyéjére,

08090573

Belvárosi gyógyszertár Várpalota, Szent István út 2. Borostyán Gyógyszertár Várpalota, Bakony u. 3. Kabay János Gyógyszertár Várpalota, Táncsics u. 15. Szent Anna Gyógyszertár Várpalota, Veszprémi u. 7. Szent György Patika Várpalota, Szabadság tér 4. Szent Donát Gyógyszertár Várpalota, Honvéd u. 3.

Ha az időjárás is engedi, augusztus 20-án, csütörtökön 9 és 10 óra között a Thury-vár mögötti térről engedi az égbe az Űrbatyu II magaslégköri ballont a Bakonyi Csillagászati Egyesület.

08090576

08.19. Szent György 08.20. Szent Anna 08.21. Szent Donát 08.22. Borostyán 08.23. Kabay 08.24. Belvárosi 08.25. Szent György 08.26. Szent Anna 08.28. Szent Donát 08.29. Borostyán

Csütörtökön indul az égbe az Űrbatyu II

08090595

Hétköznap, szombaton, vasárnap és ünnepnap is este 22 óráig van a városban gyógyszertári ügyelet.

2020. augusztus 19.

08090559

Ügyeletes gyógyszertárak Várpalotán

várpalotai hírek

24/1. 88/400-900

Várpalotai Hírek - 2020. 08. 19.  

Várpalotai Hírek - 2020. 08. 19.  

Profile for maraton

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded