Page 1

2020. február 14. • VIII. évfolyam, 6. szám

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti lap

KRÓNIKA

Érseki szentmise a kórházban

A MAR ATON L APCSOPORT TAGJA

Átadták a megújult inotai orvosi rendelőt Dr. Opsitos István háziorvos már az új helyen fogadja a betegeket 

5. oldal

Indul az uszoda építése

Dr. Udvardy György veszprémi érsek látogatott el a várpalotai Szent Donát Kórházba  2. oldal

FÓKUSZBAN

Várpalotáról indul az Űrbatyu

Pápát és Tapolcát megelőzve városunk nyerte az internetes szavazást, májusban innen eresztik fel az Űrbatyu II-t  6. oldal

SPORT A hét első felében hivatalosan is átadta a munkaterületet a beruházó, illetve a kivitelező cég képviselőinek a várpalotai önkormányzat, így hosszú előkészítést követően elindul a várpalotai tanuszoda építése. A tervek szerint a 2021/22-es tanév kezdetére készül el a létesítmény. gármesterként az önkormányzat támogató nyilatkozatát is átnyújtottam a szakembereknek

Harmadszor is Zöld óvoda

les és 1,90 méter mély lesz, s kialakítanak majd egy tanmedencét is az úszást még csak tanuló gyermekeknek. A nappali órákban a fiatalok úszás­ oktatását szolgálja az intézmény, azonban a kora reggeli, az esti, illetve a hétvégi időszakban bárki használhatja majd a várpalotai uszodát. (Részletek a 3. oldalon.)

Éremeső a sakk diákolimpiákon

A Fejér és a Veszprém megyei döntőben is kiválóan szerepeltek a várpalotai diákok  10. oldal

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

2, 3 és folyamatos műszakrendbe

Betanított munkakörökbe operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket, élelmiszeripari csomagolókat

gépbeállítókat targoncavezetőket, kézi anyagmozgatókat 8 vagy 12 órás munkarendbe SMT operátorokat keresünk AZONNALI kezdéssel Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

Kezdő alapbérek 180.000–203.000 Ft/hó-tól

Harmadjára nyerte el a „Zöld óvoda” címet a Szivárvány tagóvoda. Ez alkalomból avatták fel a Tési-dombi intézmény kerítésén elhelyezett táblát egy kedves ünnepség keretében szerda délután.  (Cikkünk a 3. oldalon.)

Keresse lapunkat a facebookon is!

2015.

megújuló újságok, megújuló lehetőségek

februá r 11.

várpa lotai h írek a gas

Ingyene

a csa lád és

Beszélg etés a

s városi

közélet

• III.

évfoly am, 4.

szám

i lap

ztronó mia az Fülöp Nándor néval, a Két Bagoly els ő helyen Fogadó

Waldste in-nívód íjjal kitünte tett dr.

Új otth onra le lt

A MARATO

N LAPCSO

tulajdon osával

PORT

krónika

TAGJA

Gáspár az első Levente baba

a váro si tele vízió 5. oldal

Inotai

szöntö otthonában tte a első várpal 2015-ö köotai babájás év szüleit gárme Talabér Márta t és ster. pol2. oldal kró

nika

Lecseré inotai lték az táblát

Olvasó közele ink javasla dési tára tek ki táblát új inotai a szakem helyezberek Arany a Zöldfa az János déséb utca kereszutca és e. tező2. oldal SPOr

Talabé r Márta

polgár meste Új, belvár r, Darkó né Antaló szerke osi stúdió czy Zsuzsa a megalsztőségét ját és T is nna ügyve dulója apításának felavatta A Szent zető igazga ünnep alkalmából 25. évfor- találh ató István tó és ségen új iroda utcáb an rosi televíz Kontrá a várparendezett talált ugyan t Károly Kft. része két és lotai ió. is otthoházba n államt váként vízió. itkár adta alapít fél évtize nra műkö ott, ma ddel ezelőt a dő teleát az lotai Az avatá új stúdió Hírce már a dik a si ünnep Várpa t Talab t ntrum város i televíz Nonpr - ter ér Márta ségen teli az köszö ofit is, ió, polgá örömt ntőjében rmes- kor követe hogy végre s örömeli, hogy elmon felelő lmény a einek mai 25 éve dta, zött szerke műkö a cég. sztőségbe megA Magya költö(Folyt atás vetség r Jégkor a 6. oldal ong Szötartott bemut on.) látván yos jégpál ató gyerm 1894ekekke yán. ben – Kálm 10. oldall a án, akimondta el kok kérte Tóth viselj ék méltó , a diászala avató szakk got. ságga ünnep épző A folyta dult, szalag la összes sége kering - Bány tásba Duen táncol ővel en de Színjá n az t a sport 44 végzős in- járó ászat i adott iskola léte A a t d

200 éve s

ifjú jégh bemutat okisok ója

hagyom ány – Szala gavató a Falle r szak képzőb en

Néva dója révén avató az iskol ünne a is kötőd hoz, mond pségek köze és Kollé ta el a Falle l 200 éves ik a szala gKálm gium pénte r Jenő Szak hagyomán án igazg k esti yáünne képző Iskol ató. pségén A Faller Tóth a

Pótlékok (de. 10%, du. 20%, éj 40%), Étkezési támogatás (13.000 Ft/hó) + Cafeteria, Teljesítményprémium, 13. havi bér, Nyereségrészesedés Gyermekek iskolakezdési támogatása (15–40.000 Ft/gyermek)

M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.; A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL

A következő tájékoztató és regisztráció időpontja és helyszíne:

2020. február 18. (kedd) 9 óra – Várpalota – Jó Szerencsét Művelődési Központ

389393

– Ilyenkor a munka kezdéséhez szükséges információkat átadjuk eg ymásnak, illetve pol-

– mondta el kérdésünkre a helyszínen Campana­ ri-Talabér Márta. Várpalota polgármestere hozzátette, a kivitelezőnek 480 napja van a teljesítésre. A tanuszoda a régi 8-as úttal párhuzamosan helyezkedik majd el, s Makovecz-típusterv alapján épül. Ami a méreteket illeti, a nagymedence 25 méter hosszú, 15 méter szé-


2

KRÓNIKA RÖVID HÍREK

várpalotai hírek 2020. február 14.

Érseki szentmise a Szent Donát Kórházban

Jogi tanácsadás

A TOP-5.2.1-15-VE1-201600006 „Társadalmi együttműködést erősítő programok Várpalotán” elnevezésű projekt keretében „Lakosság számára nyújtandó jogi és igazságügyi tanácsadás” című program indult. A soron következő tanácsadás időpontja: 2020. február 20. (csütörtök) 17 óra. Helyszín: Inotai Tagiskola (8104 Várpalota, Készenléti ltp. 24.). Az alábbi témakörökben kérhető ingyenes jogi segítségnyújtás (tanácsadás): alapvető jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás, hatósági határozatok és bírósági ítéletek értelmezése, okirat­ elemzésben és okirat-­ nyomtatvány kitöltésében segítségnyújtás, munkajogi tanácsadás, családjogi ügyekben tanácsadás, társadalombiztosítási tanácsadás általános, tájékoztató jelleggel, általános hivatali ügyek intézéséhez tanácsadás, közérdeklődésre számot tartó – jogi természetű – témákban előadások (előre meghirdetett időpontokban). A térítésmentes jogi és igazgatásügyi tanácsadást dr. Kovács Gergely ügyvéd és munkatársai látják el. A projektet az Európai Szociális Alapból finanszírozzák.

Farsang a Thury-várban Városi farsang február 20án, csütörtökön 16 órától a Thury-vár rendezvénytermében. Jelmezes felvonulás, majd farsangi mulatság a Mézengúzok gyermekzenekarral. Eredményhirdetés 17.15-től.

Udvardy György érsek és Fodor Balázs plébános a szentmisén

A kórház vezetői nagy örömmel fogadták az érsek látogatását

Dr. Udvardy György veszprémi érsek mutatott be szentmisét a várpalotai Szent Donát Kórház betegeinek a hét elején.

szentmisét az intézmény aulájában összegyűlt híveknek. Fodor Balázs várpalotai plébános, érseki tanácsos elmondta, Udvardy érsek legutóbbi várpalotai látogatása alkalmával vetődött fel a kórházi szentmise ötlete, s az egyházkerület első embere nagy örömmel mondott igent a felkérésre. – A betegek világnapján az emberi lét velejárójával, a betegséggel foglalkozunk, s azzal, hog y az Istennek az irgalma minden embert megérint. A beteg

A kórház alapítása óta nagy gondot fordít a betegek és ápoltak lelki gondozására. A város felekezeteinek lelkipásztorai havonta látogatják az intézmény lakóit, hog y támaszt és vigaszt nyújtsanak nekik. – Nagy örömünkre szolgál, hogy dr.

Udvardy György érsek atya megtisztelte kórházunkat a betegek világnapja alkalmából, s szentmisét tartott intézményünkben – mondta el dr. Rácz Ildikó, a Szent Donát Kórház marketingigazgatója. A Lourdes-i Szűzanya napján, február 11-én tartja ugyanis az egyház a betegek világnapját. Ez alkalomból látogatott el a Nagyboldogasszony római katolikus templom plébánosának kíséretében a veszprémi érsek a Szent Donát Kórház betegeihez és mutatott be

embert s az ő gyógyulását is, valamint segít abban, hog y meg felelően tudjuk hordozni azt a keresztet, ami az elmúláshoz, s his�szük, a halálon keresztül a feltámadáshoz vezet. Ezt szerettem volna erősíteni a kórház lakóiban, dolgozóiban, s természetesen az ide látogató hozzátartozókban is – mondta el kérdésünkre dr. Udvardy György érsek, aki a szentmise után a kórház vezetőinek kíséretében rövid séta keretében ismerkedett meg az intézmén�nyel.

Világháborús gránátok kerültek elő a földből Összesen 56 darab második világháborús gránát került elő a földből Várpalota határában szerda este. Lakóházakat nem kellett kiüríteni, a tűzszerészek elszállították megsemmisítésre a robbanóeszközöket. Rendőrök és polgárőrök zárták le a Veszprém felől Várpalota irányába közlekedők elől az utat a város határában szerda este. Egy kerítés alapjának ásása közben kerültek elő a földből a gránátok, közölte Gajdos Milán hadnagy, a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred kommunikációs tisztje. A szakemberek a rendőrségi jelzést követően hamar a helyszínre érkeztek, s műszereikkel további robbanótestek után kutattak. KözA tűzszerészek műszeres kutatását követően félszáznál is több ben az autókat Pétfürdő felé gránát került elő a földből Várpalota határában terelték az egyenruhások.

várpalotai hírek

A Maraton Lapcsoport tagja

Mivel a város határában, lakott területtől viszonylag távol történt az eset, ezért lakóházakat nem kellett kiüríteni. Végül összesen 56 darab német gyártmányú, 7,5 centiméteres második világháborús tüzérségi gránátot találtak, amelyeket – mivel a robbanótestek nem kilőtt, tehát szállítható állapotban voltak – a tűzszerészek elszállítottak Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, ahol később megsemmisítik őket. A tűzszerészek távozása után a rendőrség késő este feloldotta az útzárat az érintett szakaszon.

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Tremmer Tamás Ki­adja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Fotók és szöveg: SZPD Szerkesztőségi postacím: Várpalotai Hírek 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: varpalotaihirek@maraton.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12., Tel.: 88/400-400, e-mail: veszpremmaraton@maraton.hu, http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.hu. Hírszolgáltató és hirdetésfelvétel: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em. ujsag@hircentrumtv.hu, Tel.: 88/744-488 Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető Megrendelés száma: MVA 6/2020 • A lap ingyenes • Terjeszti a MédiaLOG-DMHM Zrt. • ISSN 2064-0366 • A Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.


KRÓNIKA

várpalotai hírek 2020. február 14.

3

Átadták a munkaterületet a kivitelezőnek A hét első felében hivatalosan is átadta a munkaterületet a beruházó, illetve a kivitelező cég képviselőinek a várpalotai önkormányzat, így hosszú előkészítést követően elindul a várpalotai tanuszoda építése. A tervek szerint a 2021/22-es tanév kezdetére készül el a létesítmény. – Ez az első fontos lépés a gyakorlati megvalósítás érdekében. Decemberben közzétettük, hogy meg van a nyertes kivitelező, januárban bejelentettük ország­

g y űlési képv iselőnk kel, Kontrát Károllyal, hogy a kormány biztosítja a tan­ uszoda építéséhez szükséges forrást (1,194 milliárd forintot – a szerk.), aláírtuk

A Fehérvári út melletti parkban épül fel a várpalotai tanuszoda

a szerződést a kivitelezővel, a mai napon pedig a munkaterület átadására került sor. Az önkormányzat képviselői mellett jelen voltak a beruházást végző, BMSK Zrt. nevű országos szervezet, illetve a kivitelező VEMÉV-­ SZER Építő-és Szerelőipari Kft. képviselői is a helyszínen. Ilyenkor a munka kezdéséhez szükséges információkat átadjuk egymásnak, illetve polgármesterként az önkormányzat támogató nyilatkozatát is átnyújtottam a szakembereknek – mondta el kérdésünkre a helyszínen Campanari-Ta­ labér Márta. Várpalota polgármestere hozzátette, a kivitelezőnek 480 napja van a teljesítésre a műszaki átadás-átvételi időszakon túl. Egyszerűsítve: ha minden a tervek szerint alakul, a 2021/22-es tanév kezdésére elkészül a várpalotai tanuszoda. Ahogy arról már a Várpalotai Hírek hasábjain is beszámoltunk, a tanuszoda a régi 8-as úttal párhuzamosan helyezkedik majd el, s Makovecz-típusterv alapján épül. Ami a méreteket illeti,

Campanari-Talabér Márta és a kivitelező cég képviselői a helyszínen a nagymedence 25 méter hosszú, 15 méter széles és 1,90 méter mély lesz, s kialakítanak majd egy tanmedencét is az úszást még csak tanuló gyermekeknek. A nappali órákban a fiatalok úszás­oktatását szolgálja az intézmény, azonban a kora reggeli, az esti, illetve a hétvégi időszakban bárki használhatja majd a várpalotai uszodát. Fontos kiemelni, hogy nemcsak az építés, hanem a létesítmény fenntartá-

sa is a magyar állam feladata lesz majd. A beruházás keretében a parkolást is megoldja a várpalotai önkormányzat. Campanari-Talabér Márta kérdésünkre elmondta, a várható autóforgalom nem a társasházakat fogja terhelni, az uszoda előtti rész mellett új parkolót alakítanak ki ugyanis a Fehérvári út másik oldalán, a Várpalotai Közszolgáltató Kft. területén is.

Környezettudatos nevelés a Szivárvány Tagóvodában Harmadjára nyerte el a „Zöld óvoda” címet a Szivárvány tagóvoda. Ez alkalomból avatták fel a Tési-dombi intézmény kerítésén elhelyezett táblát egy kedves ünnepség keretében szerda délután. – Intézményünk 2019 decemberében immár harmadik alkalommal nyerte el a megtisztelő Zöld óvoda címet. Először 2013-ban, második alkalommal pedig 2016ban kaptuk meg az elismerést. Ezután, folytatva az eddigi munkát, egyenes az út az Örökös zöld óvoda cím felé – mondta el Janus Éva. A Szi-

zettudatosságra való nevelés van a középpontban. A Zöld óvoda cím azonban nem merül ki a környezetvédelemhez kapcsolódó világnapok megünneplésében és a szelektív hulladékgyűjtésben, hiszen ezt nagyon sok várvány Tagóvoda vezetője intézmény megteszi. Eg y kérdésünkre hangsúlyozta, évek óta a Zöld óvoda kritériumrendszer alapján végzik a nevelő munkát, így szervezik programjaikat. Különösképp figyelnek a „zöld ünnepekre”, azaz a madarak és fák napjára, a Föld napjára és a víz világnapjára, de az óvoda mindennapi életében is a környe-

Újra megkapta a megtisztelő címet a Szivárvány Tagóvoda

zöld óvoda ennél sokkal több lehetőséget rejt magában. A jövő nemzedékéért viselt felelősség a mai ember kezében van. Már óvodáskorban el kell kezdeni a gyermekeket környezettudatosan, zöld szemléletben nevelni. Olyan szokások, viselkedési

formák megalapozásával, azon képességek tudatos fejlesztésével, amelyek szükségesek a környezettel való harmonikus kapcsolat és környezettudatos életvitel kialakításához. A Szivárvány óvoda ezt a nemes küldetést vállalta fel.

Janus Éva tagóvoda-vezető a környezettudatos nevelés fontosságáról beszélt az ünnepségen


4

PROGRAMAJÁNLÓ

Csipkebokor címmel jelent meg a közelmúltban Tóth Gön­ döcs Ildikó második verseskötete, amelyet a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban mutattak be az érdeklődőknek. A szerző lelkes tagja az intézményben működő kreatív írókörnek és az Ősi Kovács Alkotóműhelynek is. Legújabb kötetével és az abban található versekkel legbensőbb gondolatait kívánja megosztani Tóth Göndöcs Ildikó az olvasókkal. A Csipkebokor című kötet egy ember érzéseit tartalmazó útmutatás olyan élethelyzetekből, amelyeket mindannyian megéltünk. A címválasztás is erre utal: az égő csipkebokor, mint jel, utat mutat. – A lélekszirmok, amelyek be-

várpalotai hírek 2020. február 14.

Utat mutató csipkebokor

2020.02.14., péntek 19.00 Presszó – Sándor Zsuzsanna: Csodafiú szarvas III. című könyvének várpalotai bemutatója – A zeneiskola koncertje a magyar kultúra napja alkalmából – Globo Portré 2020.02.15., szombat 15.00 Hírfolyam Heti esemény- és hírösszefoglaló 2020.02.16., vasárnap 15.00 Hírfolyam Heti esemény- és hírösszefoglaló

Tóth Göndöcs Ildikó elmondta, az írásban megtalálta önmagát

értek, a csipkebokorban tetére a szerző. – Azt jelenti teljesednek ki nálam – utalt számomra, hog y ami szeelső, Lélekszirmok című kö- retnék kiadni magamból versek formájában, azt tanító szándékkal teszem – mondta el kérdésünkre Tóth Göndöcs Ildikó. Tóth Göndöcs Ildikó körülbelül öt éve kezdett el komolyabban foglalkozni a szépírással. Mára rengeteg verset tudhat maga mögött. Az úton, mint mondja, Ősi Kovács Imre indította el. Azóta is lelkes tagja az Ősi Kovács Alkotóműhelynek és a városi könyvtárban működő Krúdy Gyula Kreatív Írókörnek is. – Számomra az írás egy A könyvbemutatón a szerző alkotótársai olvastak fel verseket az olyan út, amelyben megtaláltam magam. A közösségekúj, Csipkebokor című kötetből

ben kiteljesedhetek, rengeteget tanultam, sokat segítik a munkámat. Még rengeteg tervem van – jegyezte meg a szerző, aki termékeny írónak tartja magát. A mindennapi élet, a világ legapróbb dolgai is képesek inspirálni. Gondolatait gyorsan és kön�nyen veti papírra. Kedvenc témái az ünnepek, köztük is a karácsony, valamint szűkebb lakókörnyezete és a gyermekek. A Krúdy Gyula Városi Könyvtárban tartott könyvbemutatón alkotótársai: Er­ dődi Maya, Szegedi Ágnes, Erdélyi Tibor és id. Böjte Márton olvastak fel költeményeket a Csipkebokor című kötetből.

2020.02.17., hétfő 19.00 Presszó – Szentmisét mutatott be Udvardy György érsek a Szent Donát Kórházban – Átadták a felújított inotai orvosi rendelőt – A Képesség- és Tehetségfejlesztő Iskola „Várpalotai üzenet diákszemmel” című kiállítása – Ez történt – Sztárportré 2020.02.18., kedd 19.00 Ismétlés    2020.02.19., szerda 19.00 Presszó – Francia diákok érkeztek Várpalotára – Zenei tagozat indul a Szent János iskolában – Zöld Óvoda címet nyert el a Szivárvány Tagóvoda – Objektív Fotóklub – Hegyi Júlia Lili koncertfotós előadása – Kvantum tudományos magazin 2020.02.20., csütörtök 19.00 Ismétlés

PROGRAMAJÁNLÓ Kiállítás Filléres emlékek – Élettöredékek címmel Sáska Tibor festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás február 22-ig látható a Thury-vár Márványtermében

Koncert Zeneiskolai tanári hangverseny március 2-án, hétfőn 17 órától a Thury-várban

Rendezvény A PSZC Faller Jenő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma február 14-én, pénteken 16 órától tartja szalagavató ünnepségét a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban

Önkormányzati bál február 15-én, szombaton 19 órától a Thury-várban. Sztárvendég Vastag Csaba énekes, zenél az Alibi zenekar, az ételekről és italokról a Két Bagoly Fogadó gondoskodik A Trianon-emlékév nyitórendezvényeként koszorúzás február 17-én, hétfőn 16 órától a várpalotai Wass Albert emlékparkban (a régi strand területe). Beszédet mond Campanari-Talabér Márta polgármester, műsort ad a Palotai Turul Társaság A Mandák Ház lelkésze Várpalotán – Filmvetítés és közönségtalálkozó február 19-én, szerdán 17 órától a Kálvin-udvarban (várpalotai református templom). A vetítés után beszélgetés a film főszereplőjével, Bolba Márta evangélikus lelkésszel és Kovács Márta teológiaoktatóval

Városi farsang február 20-án, csütörtökön 16 órától a Thury-vár rendezvénytermében. Jelmezes felvonulás, majd farsangi mulatság a Mézengúzok gyermekzenekarral. Eredményhirdetés 17.15-től A Házasság hete alkalmából a feleségével és öt gyermekével érkező Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész tart elő­ adást február 20-án, csütörtökön 17 órától a Forrás evangélikus óvodában (Jókai u. 10.). Télűző menet a Tési-dombon február 21-én, pénteken 14 órától a Bán Aladár Általános Iskola szervezésében. A városrészt körbejáró menet az intézmény bejáratától indul, majd a rendezvény a kiszebábok elégetésével zárul az iskola udvarán Könyves játszó gyermekeknek február 21-én, pénteken 17 órától a városi könyvtárban

IV. Inotai Toros Fesztivál február barát Egyesület február 27-én, csütörtökön 16 órától a Pétfür22-én, szombaton 9 órától az dői Közösségi Házban. Vetített Inotai Faluháznál képes előadást tart dr. Komiszár Farsangi táncház a Cserregő NépLajos, a Szent István Egyetem táncegyüttessel február 22-én, tanszékvezető tanára szombaton 18 órától a Jó Szerencsét Művelődési Központ- Csinibaba (zenés-táncos visszarévedés a ’60-as évekbe) a Panban. Zenél a Sodorka zenekar, a non Várszínház előadásában belépés ingyenes március 6-án, pénteken 19 óráA kommunizmus áldozatainak tól az inotai Retro Színházban emléknapja február 25-án, ked(Béke Művelődési Ház). Az den 17 órától a Thury-várban előadás a Csinibaba című, A növények gyógymetszése címTímár Péter által rendezett és mel szakmai rendezvényt szerMárton Gyula által írt film erevez a Várpalota-Pétfürdői Kertdeti, színpadi változata (képünkön egy részlet az előadásból)

Sport VBSK–Bajnok DSE Nemesvámos NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés február 15-én, szombaton 18 órától a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban


KRÓNIKA

várpalotai hírek 2020. február 14.

5

Átadták a felújított orvosi rendelőt Teljesen megújult Inotán a Polyán utcai orvosi rendelő. A közel 60 millió forintos beruházás eredményeként hamarosan fogorvosi rendelésnek is otthont adhat az épület. Várpalota Város Önkormányzata Mag yarország központi költség vetéséből, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen közel 25 millió forint támogatásban részesült. Az orvosi rendelő felújítását a város további 38 millió forint önerővel egészítette ki. A beruházás során

kicserélték többek között a homlokzati nyílászárókat és hőszigetelték az épületet. Korszerűsítették a fűtési rendszert, valamint az elektromos hálózatot is, hangzott el a hét elején rendezett átadási ünnepségen. – Azt remélem, hogy ezzel a beruházással 2020-ban minden egészségügyi alap-

Kívül-belül megújult az inotai háziorvosi rendelő

szolgáltatást kielégít az épület. Bízom benne, hogy azok, akik igénybe veszik a szolgáltatást úg y érzik majd, hogy méltó körülményeket biztosító orvosi rendelőt sikerült átadnunk – mondta el Campanari-Ta­ labér Márta. Várpalota polgármestere hozzátette, a felújításnak köszönhetően hamarosan fogászati ellátásnak is otthont ad az épület, tárgyalásban állnak egy szakemberrel, aki a beruházás során kialakított fogorvosi rendelőbe költözik majd be. Az ünnepségen a város vezetői, képviselői, valamint a kivitelezők mellett ott volt Petneházy Beatrix, Inota önkormányzati képviselője is. Köszöntőjében kiemelte, ug yan senkinek nem kívánja, hogy sok időt kelljen eltöltenie a rendelőben vagy a váróteremben, ám ha mégis erre van szükség, nagy öröm, hogy mo-

Dr. Opsitos István vezette körbe a vendégeket az épületben dern környezetben, kulturált körülmények közötti teheti meg ezt. – Az 1993-ban épült rendelő elavult struktúrával rendelkezett, nem volt hőszigetelése sem, ezért nagy eredménynek tartom, hog y a várpalotai önkormányzat

segítségével sikerült felújítani. Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon hozzásegített minket ehhez – mondta el az átadási ünnepségen dr. Opsitos István háziorvos, aki a hét eleje óta már az új rendelőben fogadja a betegeket.

A szalag az iskolához tartozás jelképe Tizenhét végzős diák hajtókájára tűzték ki a felnőtté válás első lépcsőfokát is jelképező kék szalagot a Képesség- és Tehetségfejlesztő Iskola szalagavató ünnepségén az elmúlt hétvégén a Thury-várban, ahol a végzősök nyitótánca és az eltelt négy évre visszatekintő vetítés után Szűcs Attila, az intézmény igazgatója bocsátotta útjára a diákokat. A szalagavató egy ünnepség, amelyen a középiskolások ruhájára az érettségire készülést jelző szalagot feltűzik, idézte a lexikon szószedetét köszöntő beszéde elején Szűcs Attila, a Képesség- és Tehetségfejlesztő Iskola igazgatója.

– Valóban csak ennyi, valóban csak egy szalag? Nem. A szalag az iskolához tartozás jelképe, amelyet a végzős diákok szíve fölé, a közelgő elválást szimbolizálva tűzünk fel. Büszkén hirdeti majd a kabátokon, hogy az utolsó, eddigi legnagyobb

Molnár-Deák Marianna tűzte fel a szalagokat a diákoknak

megmérettetésre készültök: érettségit tesztek. A szalag­ avató beavatás. A felnőtté válás felé vezető út első, jelentős állomása. Ezen az úton lesznek komoly, felelősségteljes pillanatok, mint az érettségi, a továbbtanulás vagy az első munkahely – hangsúlyozta Szűcs Attila. A szalagavató bálok hagyománya majdnem kétszáz

éves múltra tekint vissza, és a feljegyzések szerint az 1830-as években, Selmecbányán rendezték az elsőt. Azokban az időkben még az volt a neve a hagyománynak, hogy „valétálás”, ami a latin eredetű Valete szóból ered, ami annyit jelent, hogy „Éljetek boldogul!”. Alapvetően a szokások nem sokat változtak azóta sem.

Az üdvözlő beszédek után Molnár-Deák Marianna tűzte fel az elbocsátó szalagokat az alma matertől búcsúzó tanulók, valamint Schoffhauzer Judit osztályfőnök ruhájára, ezt követően pedig színvonalas kulturális műsort láthattak a diákok és a szalagavatóra ellátogató szülők, barátok és családtagok a Thury-várban.

A hagyományoknak megfelelően a végzősök nyitótáncával indult a szalagavató ünnepség


6

FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2020. február 14.

Várpalotáról indulhat az Űrbatyu II Hatalmas versenyben, Pápát és Tapolcát megelőzve Várpalota nyerte az internetes szavazást, így május elején városunkból indítja el a második Űrbatyut a Bakonyi Csillagászati Egyesület. – Az első Űrbatyut székhelyünkről, Ajkáról indítottuk. A második küldetésbe, annak élményébe és izgalmaiba ezúttal szeretnénk azokat a városokat is bekapcsolni, akikkel az elmúlt években sikerült valamilyen baráti kapcsolatot kialakítanunk. Ezzel a szavazással szerettünk volna lehetőséget biztosítani számukra, hogy eldönthessék, a következő, világűr peremére küldött szondánk az ő településükről induljon-e útnak. Új, na-

majd az emelkedő szonda. A küldetés alatt készült anyagokat a nyertes város rendelkezésére bocsátjuk, hogy felhasználhassák azt népszerűsítő reklámanyagaikban – közölte kérdésünkre a Bakonyi Csillagászati Egyesület (BCSE) elnöke. Ivanics Ferenc kiemelte, az egy hónapon át tartó verseny első egy hetében voltak legaktívabbak a szavazók. – Két héttel az indulás után Várpalota és Pápa emelkedett az élre. Sokszor nehéz

lehetett megjósolni, hogy Várpalota fog győzni. Úgy tapasztaltuk, hogy mind a két településen szervezetten történt a „szavazatvadászat”. Amikor az egyik város előnybe került, hamarosan követte őt a másik. Az utolsó pillanatig tartott a versengés – mondta el a BCSE elnöke. A kezdeményezésre végül összesen 17 032 érvényes szavazat érkezett a legnag yobb közösségi oldalon. Várpalota 6546 vokssal végzett az élen, Pápa 6414, míg Tapolca 3456 szavazatot kapott. – Azt sejtettük, hogy a tavalyi sikeres Űrbatyu missziónk híre miatt lesz érdeklődés a szavazásra és az indítás lehetőségére, de azt a heroikus küzdelmet, amit a megosztók vívtak városai-

ta – tette hozzá Ivanics Ferenc, akitől megtudtuk, Út a csillagokba címmel rajz- és esszépályázatot hirdetnek a várpalotai iskolák diákjainak. – Szeretnénk kiválasztani néhány lelkes ifjút, akik 2020. május 2-án velünk együtt engedik útjára az Űrbatyu II-t Várpalotáról, a Thury-vár melletti parkból. Ehhez hirdetünk három korcsoport számára három izgalmas pályázatot. A 3–5. osztályosok a Rajzoljunk az Űrbatyunak című pályázatunkon bármilyen technikával készíthettek alkotásokat maximum A4-es méretben. Arra kérünk titeket, hogy képzeljétek el magatokat, ahogy Sztratosz Feri LEGO űrhajósunk bőrébe bújva út-

Május elején Várpalotáról, a Thury-vártól engedik az égbe az amatőr csillagászok az Űrbatyu II-t. Képünkön a tavaly nyári, ajkai start gyobb felbontású kamerákkal, fejlettebb nyomkövető rendszerrel, jobb GPS-szel látjuk el az Űrbatyu II-t. A magaslégköri ballont bőven 30 ezer méter fölé tervezzük küldeni, ezzel meghaladjuk majd az előző szondánk 26 532 méteres maximális magasságát. A starthelyül szolgáló városról egyedi és bámulatos fotókat készít

volt megítélni, hogy e két város közül melyik lesz a befutó. Több alkalommal helyet cseréltek az élen. Az egész játék legizgalmasabb része az utolsó nap volt. Félóránként változott, hogy Pápa vagy Várpalota lesz a befutó. Figyelemmel kísértük a megosztásokat, s hihetetlen aktivitást mutatott a két város. Talán csak az utolsó órában

kért csak nagy vonalakban láttuk előre. A szavazás túlnőtt önmagán. Átlépte megyénk határait és még Európa más országaiból is érkeztek voksok. Az emberek lelkesedése minket is egyre jobban feltüzelt. Nem hittük volna, hogy ennyien aktivizálódnak. Fantasztikus élmény volt számunkra a szavazás minden egyes pillana-

nak indultok az Űrbatyu II ballonunk dobozának fedélzetén a világűr határára. Rajzolhattok még a felengedési ünnepségről, az utazás közbeni kalandokról is. Egy tanuló csak egy pályaművel nevezhet! A 6–8. osztályosoknak a Jó utat Űrbatyu! című pályázatunkon frappáns, élvezetes búcsúztató szöveget kell írniuk az Űr­

batyu II indítási ünnepségére, amit maximum egy percben fel tudnak olvasni. A 9–12. osztályos, középiskolai tanulók részére esszéíró pályázatot hirdetünk az Űrbatyuval a világűr pereméig címmel. A pályaműveket maximum egy A4-es oldal terjedelemben kérjük benyújtani. A pályázat témája a magaslégköri ballon kísérletek szerepe a tudományos kutatásokban. Ennek keretében feldolgozhatják eme kutatási terület történetét vagy külön foglalkozhatnak az emberes magaslégköri ballonkísérletekkel is. Az esszének valamilyen módon reflektálnia kell az első Űrbatyu küldetésre. A pályázatokhoz ihletmerítés céljából keressék fel az Űrbatyuról szóló Youtube-videóinkat és a témában megjelent online cikkeket – összegzett a BCSE elnöke. A pályaműveket 2020. március 31-én éjfélig várjuk a bakonyicse@gmail.com e-mail címre. Fontos, hogy a levélben meg kell adni a pályázó nevét, életkorát és legalább egy szülő/gondviselő telefonszámát vagy e-mail címét. A nyertesek neveit, akik az amatőr csillagászokkal együtt engedhetik útjára az Űrbatyu II-t, áprilisban hozzák nyilvános­ ságra. A szavazáson aratott várpalotai siker nem véletlen, jegyezte meg Ivanics Ferenc. – A Bakonyi Csillagászati Eg yesület a meg ye több pontján próbált már létrehozni helyi csoportot. Eddig ez nem igazán sikerült, ám Nagy Richárd személyében Várpalotán találkoztunk egy agilis és rendkívül szimpatikus emberrel, aki rövid időn belül egyesületünk vezetőségi körébe került munkája és rendkívüli elhivatottsága miatt. Ő alapította meg a Palotai Amatőr Csillagászat (PACSI) nevű csoportunkat. Ricsi lelkes „kereszteslovagként” dolgozik azon, hogy a városban minél több emberhez eljusson a csillagászat szeretete. Nag yon büszkék vagyunk rá, hogy vezetőségi tagunkként képvisel minket, s az elmúlt években több nag yszerű programot szervezett a városnak – mondta el az elnök, aki szerint mára Várpalota igen erős bástyája a Bakonyi Csillagászati Egyesületnek.


HASZNOS

várpalotai hírek 2020. február 14.

7

Ügyeletes gyógyszertárak Várpalotán

Hétköznap, szombaton, vasárnap és ünnepnap is este Szent Anna Gyógyszertár 22 óráig van a városban gyógyszertári ügyelet. Várpalota, Veszprémi u. 7. Belvárosi gyógyszertár Várpalota, Szent István út 2.

Szent György Patika

Borostyán Gyógyszertár Várpalota, Bakony u. 3.

Várpalota, Szabadság tér 4.

Kabay János Gyógyszertár Várpalota, Táncsics u. 15.

Szent Donát Gyógyszertár Várpalota, Honvéd u. 3.

Hasznos telefonszámok Várpalotai Rendőrkapitányság 88/371-511 Várpalotai körzeti megbízottak csoportvezetője: 30/650-7171 Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Központ: 88/592-110;   Szállítási ügyfélszolgálat: 88/592-112, Fűtőmű vezénylő: 88/479-018

Városi gyermekorvosi rendelők: Várpalota, Újlaky u. 10. Dr. Kriesch Kornélia tel.: 06/88/ 744-955 Dr. Resch Gabriella tel.: 06/88/ 744-940 Várpalota, Bakony u. 14. Dr. Merényi Adrienn tel.: +3688/582-471

Fátyol temetkezés: 88/471352; 24 órás szállítási ügyelet: 30/385-6206 Kéményseprés 1818/9 Bakonykarszt Zrt. Hibabejelentés: 88/471-710 Eon – hibabejelentés Áram: 80/533-533 Gáz: 80/301-301

Központi háziorvosi ügyelet 06-70/3703-104

FELHÍVÁS!

Jelentesse meg Ön is apróhirdetését lapunkban

már

389846

02.14. Belvárosi 02.15. Szent György 02.16. Szent Anna 02.17. Szent Donát 02.18. Borostyán 02.19. Kabay 02.20. Belvárosi 02.21. Szent György

500 Ft-tól!

Hirdetésfelvételi pont:

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em.

Óvodánk 30 éves jubileumára készülve kérjük és várjuk találkozóra mindazokat, akik óvodánkkal kapcsolatban voltak szülõként, gyermekként, munkatársként!

389578

Ezzel kapcsolatosan várjuk az egyeztetéseket a 0630/268-9386, 0620/824-5806, 0630/498-1624 telefonszámokon.

389421

A 30 évrõl szeretnénk összegyûjteni minden élményt, emléket.

Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. /Ef 4,32/

MEGHÍVÓ Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt Evangélikus Óvodánkba (Jókai u. 10.) a házasság hete keretében szervezett elõadásunkra!

Jegyértékesítés: Hangvilla jegypénztár (Veszprém, Brusznyai u. 2. Tel.: 88/889-182, pannonjegy@hangvilla.com)) www.jegy.hu, www.ppannonvarszinhaz.hu

Elõadó: HORVÁTH-HEGYI OLIVÉR evangélikus lelkész, aki feleségéve és 5 gyermekével érkezik

389422

Idõpontja: 2020. február 20. csütörtök 17 óra


8

RENDŐRSÉG

várpalotai hírek 2020. február 14.

Telefonos csalók és a koronavírus A hívások során egy gépinek tűnő hang a WHO nevében tájékoztatást ad az új koronavírussal kapcsolatban, egyben felkínálja, hogy a készülék 1-es gombjának megnyomásával bizonyos összeg ellenében megrendelhető egy „megfelelő védettséget nyújtó maszk- és fertőtlenítőszer” csomag. Az ügyben eddig érkezett két bejelentés alapján a

Budapesti Rendőr-főkapitányság csalás vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást. A Várpalotai Rendőrkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a WHO nem végez termékárusítást sem telefonon, sem más formában. A koronavírussal kapcsolatban csak a hivatalos szervektől fogadjanak el tájékoztatást!

Vásárláskor mindig győződjön meg az alábbiakról: online és telefonos vásárlás esetén az eladó hitelességéről; nézze meg, van-e érthető, magyar nyelvű weboldala és az biztonságos-e, reklamációs lehetőséget tartalmaz-e; fel lehet-e venni az eladóval a kapcsolatot, vis�szahívható-e; érdemes más vevők véleményét is elolvasni; győződjön meg a termék eredetéről, hitelességéről ­(gyanús, ha túl olcsó). Fontos információ, hogy milyen egyéb költségek terhelik a vásárlást. Személyes vásárlás esetén javasoljuk, hogy kerülje a házalókat. Ne engedjen idegeneket a laká-

sába. Termékre szakosodott üzletben vásároljon, egészségügyi terméket csak hiteles forrásból szerezzen be. Ha bizony talan, forduljon előbb szakemberhez! A koronav írussal kapcsolatban felmerült kérdései esetén kérjük, keresse fel a Nemzeti Nép­ egészségügyi Központ weboldalát, esetleg hívja a 0680-277-455 vagy 06-80-277456 ingyenes telefonszámok valamelyikét! Amennyiben

úgy érzi, hogy csalók, bűnözők próbálják becsapni, tegyen bejelentést a rendőrségen!

112 KRÓNIKA

Elhajtott a nő

389327

A koronavírus nem, de olyan csalók már megjelentek Magyarországon, akik az Egészségügyi Világszervezet, a WHO nevében telefonon próbálnak pénzt kicsalni jóhiszemű emberektől – közölte lapunkkal a Várpalotai Rendőrkapitányság.

Ittas járművezetés miatt indult büntetőeljárás egy 41 éves várpalotai nő ellen. A nyomozás adatai alapján tavaly szeptember 27-én 17 óra körül Várpalota belvárosában közlekedett személyautóval egy helyi nő, mikor haladása során a parkoló autók kikerülésekor nem tartott megfelelő oldaltávolságot, így először egy személygépkocsinak, majd eg y fém korlátnak ütközött. A nő a balesetet követően az adatai hátrahagyása nélkül távozott a helyszínről. A rendőrök adatgyűjtést végeztek, amelynek eredményeként igazoltatták a balesetet okozó jármű 41 éves vezetőjét. Az ellenőrzés során a nővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a járőrök a sofőrt előállították a Várpalotai Rendőrkapitányságra. Ellene járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás, a közlekedési szabályok megsértése miatt szabálysértési eljárás indult.

Munkaadóját károsította Sikkasztás miatt indult eljárás egy 41 éves hajmáskéri nő ellen. A rendőrségre egy ösküi üzlet vezetője tett bejelentést arról, hogy egyik dolgozója 2018. december 11. és 2019. június 26. között a rendelkezésére bocsátott

és eladásra szánt termékeket saját részre használta fel. A rendőrök megállapították, hogy a 41 éves hajmáskéri nő hónapokon keresztül sajátjaként rendelkezett az üzlet értékeivel, azzal elszámolni nem tudott. Cselekményével 3 millió forintot meghaladó kárt okozott a sértettnek. A nyomozók a nőt g yanúsítottként kihallgatták, amelynek során elismerte a bűncselekmény elkövetését és azt mondta, hogy az okozott kárt szeretné megtéríteni.

Eltiltva vezetett A járőrök 2020. február 7-én 17 óra 43 perckor Várpalota-Inota külterületén igazoltattak egy személygépkocsival közlekedő 50 éves férfit. Az intézkedés során a rendőrök megállapították, hogy a sofőr nem rendelkezik vezetői engedéllyel, mivel azt korábban bevonták tőle, és a vezetési jogosultsága visszaszerzéséhez szükséges utánképzésen sem vett részt. Ezenkívül a Várpalotai Rendőrkapitányság engedély nélküli vezetésért 2020. február 13-ig eltiltotta a járművezetéstől, továbbá az autónak érvényes műszaki engedélye sem volt. A járőrök a férfit előállították a Várpalotai R endőrk apitá ny sá g ra , majd a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság fogdájába szállították. A műszaki vizsga hiánya miatt további szabálysértési eljárást is kezdeményeztek ellene a rendőrök.


2020. február 14.

HIRDETÉS

9

389322

várpalotai hírek


10

SPORT

várpalotai hírek 2020. február 14.

Aranyeső a megyei sakk diákolimpiai döntőkön Kiválóan szerepeltek a Veszprém, illetve Fejér megyei sakk diákolimpiai döntőkön a várpalotai fiatalok. Egyéniben és csapatban egyaránt az élmezőnyben zártak. Ajkán és Székesfehérváron rendezték meg idén a megyei egyéni és csapat sakk diákolimpiai döntőket, amelyeken nyolc Várpalotán élő vagy tanuló diák is megmérettette magát. A versenysorozat rangját jól mutatja, hogy a nagy hagyományokkal rendelkező versenyeken mindkét helyszínen mintegy 100 tanuló vett részt. Az országos kiírásnak megfelelően a megyei eseményeken a versenyzők az életkoruknak megfelelően voltak besorolva a hat korcsoport egyikébe. Külön kategóriában versenyeztek a lányok és a fiúk, illetve a sakk Élő-pontszám nélküliek (amatőr) és az Élő-pontszámmal rendelkezők (versenyző). Minden partira húsz perc és lépésenként három másodperc bónuszidő állt rendelkezésre, ezért a hosszabb játszmák akár negyvenöt percig is elhúzódhattak. A

lebonyolítás számítógépes párosítással, többnyire körmérkőzéses vagy ötfordulós svájci rendszerben történt. A kiváló eredmények eléréséhez végig koncentráltan kellett játszani, mert minden mérkőzésen a második szabálytalan lépés azonnali játsz­mavesztéssel járt. Több korcsoportban is végletekig kiélezett verseny alakult ki, amelynek köszönhetően azonos pontszámmal és mezőnyérték-mutatóval

zárt a rutinos balatonfüredi, tapolcai és veszprémi ellenfelekkel Forgács Attila, Ma­ jor Róbert, valamint a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola csapata. Ezért egy ötperces rájátszáspartit kellett játszaniuk. Örömteli, hogy a várpalotaiak a feszült helyzetet jól kezelték, sikerrel vették az utolsó akadályt és mindnyájan győztesként állhattak fel az asztaloktól a közel 3 órás verseny végén. Eredmények: Hédl Bence 9. hely (Várkerti amatőr 4. kcs.), Fisli Gergő 4. hely (Székesfehérvár Tóparti versenyző 4. kcs.), Borzási Dániel 4. hely (Thuri versenyző 5. kcs.),

A Veszprém megyei egyéni döntő várpalotai résztvevői. Borzási Dániel, Major Róbert, Kovács Bence, Pál Patrik Zoltán, Forgács Attila, Hédl Bence (b-j.)

Major Róbert 2. hely (Veszprém Ipari versenyző 6. kcs.), Pál Patrik Zoltán 1. hely (Thuri amatőr 6. kcs.), Forgács Attila 1. hely (Thuri versenyző 5. kcs.), Kovács Bence 1. hely (Thuri versenyző 6. kcs.), Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 1. hely (Forgács Attila, Kovács Bence, Papp Péter, Borzási Dániel, tartalék: Pál Patrik Zoltán). A megyei csapat döntő eredményhirdetésén ritkán Pillanatkép a Veszprém megyei egyéni döntőről, amelyet Ajkán látott fair play esemény történt. A győztes Thuri gimnárendeztek. Kiválóan szerepeltek a palotai tanulók

HOZD MAGAD FORMÁBA, PRÓBÁLD KI A KÖREDZÉST!

Ingyenes

izomfejlesztõ köredzések minden héten Horváth Péterrel

Városi Városi Farsang Farsang 2020. február 20-án

a Thury-vár rendezvénytermében -án

• Formálja az alakod • Gyorsabbá tesz • Hajlékonyabbá tresz • Erõsít • Fejleszti az állóképességet • Erõsíti a légzõszerveket Gál Gyula Városi Sportcsarnok Galéria Minden szombaton 10 órától Saját testsúlyos gyakorlatok: súlyzók, TRX, Zsámoly, Gumikötél Az edzéseken mindenki saját felelõsségre vesz részt!

+36 20 552 06 99

2020. február 20

Program 16 órától Farsangi felvonulás az alábbi csoportbontásban : 1. csoport: baba és óvodás korosztály Program 16 órától 2. csoport: általános iskola 1. és 2. osztályos évfolyam Farsangi felvonulás az alábbi csoportbontásban : 3.1.csoport: iskola 3.korosztály és 4. osztályos évfolyam csoport:általános baba és óvodás

a Thury-vár rendezvénytermében 2. csoport: általános iskola 1. és 2. osztályos évfolyam

Díjak: 3. csoport: általános iskola 3. és 4. osztályos évfolyam mindegyik csoport 1. és 2. és 3. helyezettjét díjazzuk, Díjak: mindegyik csoportban lesz 1-1 különdíjazott is. valamint mindegyik csoport 1. és 2. és 3. helyezettjét díjazzuk,

Zsûri: valamint mindegyik csoportban lesz 1-1 különdíjazott is. Campanari-Talabér Márta, Zsûri: Feketéné Barabás Csilla, Csõvári Zsófia Campanari-Talabér Márta,

Feketéné Farsangi Barabás Csilla, Csõvári Zsófia zenekarral 16:30-tól mulatság a Mézengúz 16:30-tól Eredményhirdetés Farsangi mulatság a Mézengúz zenekarral 17:15-tõl Eredményhirdetés A17:15-tõl rendezvény ideje alatt fánkkal, A rendezvény fánkkal, pogácsával és ideje vízzelalatt várjuk a vendégeket.

pogácsával és vízzel várjuk a vendégeket.

A rendezvény regisztrációhoz kötött. A rendezvény regisztrációhoz Regisztrálni 2020. február 17-igkötött. lehet az alábbi elérhetõségeken:

Regisztrálni 2020. február 17-ig lehet az alábbi elérhetõségeken:

EFOP-1.5.2-16-2017-00010 „Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségben” projekt keretében megvalósuló program

zium csapata a díjátadó után meghozott egy keserédes, ugyanakkor felelősségteljes döntést. Lemondtak az országos döntőn való indulás jogáról a második helyezett veszprémiek javára, mert két csapattaguknak is az országos döntőt követően lesz az érettségi vizsgája. Az egyéni érmes várpalotaiak továbbjutottak az országos döntőre, ahol egy népes és rangos mezőnyben a korcsoportjuk legjobbjai ellen szállhatnak harcba az országos bajnoki címekért.

Várpalota VárpalotaVáros VárosÖnkormányzata ÖnkormányzataEFOP-1.-5.-2.-16-2017-00010 EFOP-1.-5.-2.-16-2017-00010pályázata pályázatakeretében keretében azazAnyaklub Anyaklubés ésaaTérségi TérségiNépjóléti NépjólétiGondozási GondozásiKözpont Központszervezésében szervezésében


HASZNOS

várpalotai hírek 2020. február 14.

11

ÁLLÁST KÍNÁL Székesfehérvári ruhaválogató üzembe, egy műszakos munkarendbe, azonnali kezdéssel, betanított munkásokat keresünk! Jelentkezni a betanítottmunka16@gmail.com címen vagy a 06-20/2346272-es telefonszámon hétfőtől-péntekig 8-16 óra között lehet! Textrade Kft

ALBÉRLET KÍNÁLAT Veszprémben, Vécsey utcában 37nm-es lakás kiadó. 90.000.-/hó+rezsi. 06-70-702-7828

389850

*73683*

*88643*

INGATLAN Eladó! 4000 nm terület + épület, pincefelszerelés. Kisbadacsony, Bérhorga út 06-20-9790-325 *89344*

LAKÁS

*87891*

Veszprémben belváros közeli, első emeleti 62nm-es,erkélyes 2+1félszobás klímás részben felújított panellakás eladó. Irányár: 21,5M Érd: 30 207 5730

389320

*87920*

Veszprém, Stromfeld u. 1-ban eladó 1+1fél, 36nm-es garzon. Tehermentes, klímás, jó állapotú, 16,5MFt. Ingatlanos segítségét nem kérem! 0630-238-2927

388205

Veszprém, Jutasi lakótelepen 2szobás, panorámás panellakás eladó. 17,9MFt, 06-70-467-5055

DOLGOZZ VELÜNK NEMESVÁMOSON!

*88630*

Veszprémben, Egry lakótelepen 56nm, 3.emeleti, 2 szobás nagyerkélyes, egyedi fűtésű lakás eladó. 0630-582-4137 *87927*

TELEK

*87864*

SZOLGÁLTATÁS Teljeskörű villanyszerelési munkák! 06-30-543-4762, 06-20-552-8956

HATÁROZOTT IDEJŰ SZERZŐDÉSSEL ÚJ KOLLÉGÁKAT KERESÜNK CSAPATUNKBA! Betanított munkára és raktáros/targoncavezető munkakörbe VÁRUNK TÉGED heti 5 napos (hétfőtől péntekig tartó), egy műszakos munkarend munkába járás térítése 40 000–100 000 Ft munkatárs-ajánlási program céges buszjárattal Mezőszentgyörgy irányából

*87861*

OPERÁTOR RAKTÁROS/TARGONCAVEZETŐ AKÁR HAVI BRUTTÓ

250 000 Ft

278104

teljesítménybónusszal 6.00–14.30 h között

06 30 50 888 50 JELENTKEZZ hr.hungary@mtdproducts.com MTD Hungária Kft. • Nemesvámos, Dózsa Gy. u.

VT Plasti Plasticc Gyártó Kft Kft.. Felvételt hirdet műanyag fröccsöntött alkatrész gyártásához TERMELÉSI MUNKATÁRS KÉT ÉS HÁROM MŰSZAKOS munkakörbe Munkavégzés helye: • 80000 Széékesfeehéérvár, Beeréényi u. 722-1000. Elvárások: • Minim mum 8 általános iskollai véggzettsség • Eggészségügyi alkalmasság • Sikkeres felvétteli teszt • 5 napos, 2 és 3 műszakos, napi 8 órás munkahét Amit kínálunk: • Határozatlan idejűű munkaszeerződés • Keedvezőő jutt ttaatásii csom mag (bónuszzproggram) • Három műszakoos munkarendben a kezzdő béér 207.000Ftt+póttlékokk • Cafettéria keret 70000 Ft/hó • Jó munkahelyi léggkör • Hoosszú távú munnkaleheetősség • Videootonos szeerződéses járatok IN NGYEN NES használlata • Helyyi bérllet tám mogaatás nettó 70000 Ft érttékbeen • Munkatárs ajánllássi program nett ttóó 400.000--100.0000Ftt értéékben

Tesztírás: 2020.02.18. 10 óra

8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 188. sz. épület tel.: 22/554-097 HA LEMARADT A TESZTÍRÁSRÓL EGYEZTESSEN KOLLÉGÁNKKAL ÚJ IDŐPONTOT!

387777

Gyulafirátóti, 910nm építési telek tulajdonostól eladó. A telken a közművek kint vannak a gáz kivételével, ami folyamatban van. Azonnali építkezés esetén azonnal bekötik. A szomszédok nagy része építkezik már. A telek 30%-os telekhatáros beépíthetőségű 4,5m-es ereszmagasságban. A szilárd útburkolat folyamatban. Irányár: 8MFt, 06-30-347-1786


12

várpalotai hírek 2020. február 14.

Visszavezet bennünket a saját gyökereinkhez A kerek világ hét foka címmel megjelent Sán­ dor Zsuzsanna Csodafiú szarvas című regénysorozatának harmadik kötete, amelynek várpalotai bemutatóját a napokban tartották a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban. Az intézmény szinte teljesen megtelt kamaratermében tartott rendezvényt Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere nyitotta meg. – Amikor annyi idős voltam, mint az itt helyet foglaló fiatalok, akkor a római és görög mitológiáról tanultunk az iskolában, ám a magyar mitológiáról nem. Ennek a könyvnek s mindennek, ami ezzel kapcsolatosan történik, azért van nagy je-

lentősége, mert visszavezet bennünket a saját gyökereinkhez – mondta el köszöntőjében a városvezető, aki mellett a magyar mitológiai világba elkalauzoló könyvsorozatot, valamint a kiállított pályaműveket Budai László, a városi könyvtár vezetője, valamint Farkas Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó ügyvezetője is elismerő szavakkal méltatta. A könyvhöz kapcsolódott egy rajzpályázat is, amelyből kiállítás is nyílt a könyvtárban. Sándor Zsuzsanna, a Csodafiú szarvas regények szerzője elmondta, a kiadóval közösen hirdettek meg egy pályázatot múlt év őszén általános és középiskolások számára. A könyvbemutató alkalmából kiállított képek a beküldött pályaművekből álltak össze. Többek között Várpalotáról, Papkesziről és Campanari-Talabér Márta a kö- Székesfehérvárról is érkeztek alkotások. Az író könytet fontosságáról beszélt

Éltető Erzsébet, a könyvtár munkatársa részleteket olvasott fel Sándor Zsuzsanna könyvéből vének illusztrációi is ezen művekből kerültek ki. A köny vbemutatón elhangzott, a PSZC Faller Jenő Sza k g i m náziuma , Szakközépiskolája és Kollégiumában tanító Sándor Zsuzsanna köny vsorozata ifjúság i regényként él a köztudatban, annak ellenére, hogy felnőttek is szívesen olvassák. Van, aki a

ka ra ktereteket szereti, van, aki a magyar mitoló­ g iában talál örömöt. A könyv egy kis alföldi faluban indul, ahol fiatalok utolsó középiskolai nyarukat töltik. Barátságot kötnek, és sok-sok érdekes dolog derül ki róluk. A legújabb, harmadik fejezetben a garabonciások megérkeztek Erdély földjére.

Nem mindenki láthatja őket, csak a beavatottak. Kalomona és Ármány mindent elkövet, hogy ne tudjon előre haladni. Ebben jó partnerre találnak a fekete medvében, aki a boszorkányok anyjának gyermeke, és bosszút akar állni. A teremtett világ erői azonban segítségükre lesznek, még akkor is, ha próbák elé vetik őket.

Énekes tagozat indul a Szent János iskolában

A „Szent János Énekes Iskola” elnevezésű program keretében emelt szinten, heti négy órában tanulják majd az ének-zenét a gyerekek. A tervek szerint a várpalotai zeneiskolával együttműködve pedig lehetőség nyílik

arra is, hogy a zeneiskolai szolfézsórákat az egyházi iskolában tartsák meg. A Szent János iskola igazgatója, Darkóné Antalóczy Zsuzsanna szerint a program így nemcsak az ének-, hanem a zenetanulást is le-

Horváthné dr. Csomó Orsolya vezette a foglalkozást

egyszerűsíti, másrészt fontos szerepet játszik a gyerekek tanórai koncentrációs készségének javításában. Mindemellett komplex fejlesztést is nyújt a magatartási problémákkal, diszlexiával vagy diszgráfiával küzdő tanulók számára. A hamarosan induló ének tagozaton folyó munkából kaptak hétfő délután ízelítőt az érdeklődők a Horváthné dr. Csomó Orsolya által vezetett, a Szent János iskolában rendezett vidám hangulatú, zenés ovi-suli foglalkozás keretében. – A zene segíti a figyelem fenntartását, amire a kicsiknek nag y szükségük van az óvodai váltás után. Nem zenészeket képzünk, hanem a zenét értelmesen hallgató, művelő, az élet más területein is nyitott emberek nevelése a célunk. A program keretében emelt óraszámban tanulhatnak a gyerekek éneket, egyházzenét, egyéni hangképzést és kóruséneklést is. A zenei osztályokat képzett, aktív énektanárok, mu-

zsikusok tanítják és vezetik kérdésünkre a foglalkozást be a művészi, zenei és egy- követően Horváthné dr. Csoházzenei életbe – mondta el mó Orsolya.

Játékos formában mutatták be a képzési formát az érdeklődőknek

VESZPRÉMBE

ÉLELMISZERIPARI PARTNERCÉGÜNKHÖZ KERESÜNK Könnyű fizikai munkára

CSOMAGOLÓ pozícióba munkavállalókat.

Bérezés: Br 195.000 Ft/hó Kiemelkedő Cafeteria Jelenléti bónusz Ingyenes céges buszjáratok

További állásajánlataink: www.pannonjob.hu HÍVJON MOST:

06 20 282 3570

384086

Szeptembertől énekes tagozat indul a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskolában. Az intézmény legutóbbi ovi-suli foglalkozásán ezzel a képzési formával ismerkedhettek meg az érdeklődő gyermekek és szülők.

Várpalotai Hírek - 2020. 02. 14.  

Várpalotai Hírek - 2020. 02. 14.  

Profile for maraton

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded