Várpalotai Hírek - 2020. 01. 17.

Page 1

2020. január 17. • VIII. évfolyam, 2. szám

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti lap

KRÓNIKA

Kabátok a rászorulóknak

A MAR ATON L APCSOPORT TAGJA

Csodafiú szarvas: A kerek világ hét foka Oberfrank Pál is méltatta Sándor Zsuzsanna könyvsorozatát az új kötet bemutatóján 6. oldal

Toboroz a rendőrség

Idén is elindult a kezdeményezés, a polgármesteri hivatal előtt áll a ruhaállvány 2. oldal

KRÓNIKA

Életüket adták a hazájukért

A Don-kanyarban elesett magyar honvédek előtt tisztelegtek az elmúlt hétvégén a világháborús emlékműnél 3. oldal

SPORT

Győzelem az év első mérkőzésén A rendőrök mindennapjaival s az egyenruhá­ sok által használt fegyverekkel is megismer­ kedhettek az érdeklődő középiskolás diákok a Várpalotai Rendőrkapitányság toborzónapján.

taloknak, illetve kisfilmeket is levetítettünk, amelyekben a rendőri munkával és a kikép­ zéssel ismerkedhettek meg az érdeklődők – mondta el kérdé­ sünkre Székely Tamás rend­ őr százados. (Teljes cikkünk a 3. oldalon.)

Nemzetközi tapasztalatok

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

rendezi toborzónapját, amely­ nek keretében a középiskolák végzős diákjait próbáljuk a rendőri hivatás felé terelni. Az előadás során elhangzott, hogy milyen feltételek között A rendezvény nem titkolt az erre fogékony fiatalokat. – teljesítünk szolgálatot, milyen célja segíteni a választásban A Várpalotai Rendőrkapi­ juttatásokat és lehetőségeket és a rendőri pálya felé terelni tányság minden évben meg­ tud kínálni a rendőrség a fia­

Hazai pályán tudta legyőzni a Fehérvár KC együttesét a Várpalota KK csapata 10. oldal

2 műszakos, ülő munkakörbe kézi összeszerelőket

3 és folyamatos műszakrendbe

Betanított munkakörökbe operátorokat, kézi összeszerelőket, gépkezelőket

targoncavezetőket, kézi anyagmozgatókat 8 vagy 12 órás munkarendbe SMT operátorokat keresünk AZONNALI kezdéssel Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

Kezdő alapbérek 180.000–200.000 Ft/hó-tól

Jelentkezz még ma!

Időpont-egyeztetésre hívj minket, vagy küldj egy SMS-t, és visszahívunk: 88/400-453, 20/929-2430, vagy küldd el önéletrajzodat e-mailben: manatwork@manatwork.hu, vagy keress fel minket személyesen: Veszprém, Ady E. u. 3. – a belvárosi körforgalomnál

377069

A 2019/2020-as tanév kezdetén indult útjára a Thuri György Gimnáziumban az Erasmus+ Steam projekt. Első körben a pedagógusoknak szóló képzési együttműködés valósult meg, amelynek keretében hat ország, köztük a magyar fél, a Thuri gimnázium pedagógusai találkoztak Törökországban. Ennek tapasztalatairól tartott vetített képes előadást a közelmúltban az érdeklődőknek dr. Dobos Tamás, az intézmény igazgatója (Részletek az 5. oldalon.)

Pótlékok (de. 10%, du. 20%, éj 40%), Étkezési támogatás (13.000 Ft/hó) Cafeteria, Teljesítményprémium, 13. havi bér, Nyereségrészesedés Gyermekek iskolakezdési támogatása (15–40.000 Ft/gyermek)

M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.; A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

INGYENES SZERZŐDÉSES JÁRATOKKAL


2

KRÓNIKA RÖVID HÍREK Képviselői fogadóórák Két önkormányzati képviselő is fogadóórát tart az elkövetkező időszakban, amelyre nagy szeretettel várják az érdeklődő városlakókat. Dr. Dobos Tamás, a Kálvária városrész képviselője január 30-án, csütörtökön 16 és 17 óra között a Várpalotai Ifjúsági Házban fogadja azokat, akik szeretnék személyesen megosztani vele a városrészt érintő problémáikat, míg Csővári Zsófia Réka, a Loncsos városrész képviselője február 7-én, pénteken 17 órától a volt Béke Étteremben (Várpalota, Erdődy Pállfy Tamás u. 16.) várja a városrészben élőket.

Emlékezés a főmérnökre Bolyky Zoltán, a Várpalotai Szénbányászati Tröszt egykori főmérnökének tiszteletére szervez megemlékezést a Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület január 21-én, kedden 14.15-től az Alsóvárosi Temetőben, a néhai kiváló szakember sírjánál. Ezt követően a Jó Szerencsét Művelődési Központban folytatódik a rendezvény, amelyen jelen lesz Bolyky Zoltán fia, dr. Bolyky László is, aki az általános és középiskolát egy­ aránt Várpalotán végezte.

Kiállítás a Thury-várban A magyar kultúra napjához kapcsolódva Filléres emlékek – Élettöredékek címmel Sáska Tibor festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás január 25én, szombaton 11 órakor a Thury-vár Márványtermében. A tárlatot megnyitja dr. Herth Viktória művészettörténész, közreműködik Rotter Dávid (zon­ gora).

várpalotai hírek 2020. január 17.

Kabátok a rászoruló családoknak

Németh-Kovács Anita helyez el egy kabátot a polgármesteri hivatal előtt található ruhaállványon

Télikabátok, sapkák és sálak is várják a rá­ szoruló várpalotai családokat a polgármesteri hivatal előtt kihelyezett köztéri fogason. A jóté­ kony célú kezdeményezést harmadik alkalom­ mal indították útjára városunkban. Várpalotán három éve he­ lyeztek ki először egy ruha­ állványt, amelyre bárki kite­ hette megunt kabátját. Ez az idén sincs másként, akinek

szüksége van rá, a hideg idő­ ben elvehet egyet. A polgár­ mesteri hivatal bejáratánál január elején helyezték ki a kabátokat a lelkes szerve­

zők, s azóta már jelentősen bővült a választék. – A közösségi médiában a városban lakók részéről már decemberben felvetődött, hogy idén folytatódik-e a kezdeményezés, hiszen so­ kan szeretnék jótékony célra felajánlani már nem hasz­ nált, ám jó állapotban lévő kabátjaikat és ruhaneműi­ ket. Mivel különösebb beru­

házást nem igényel az akció, ezért az év elején útjára indí­ tottuk, a polgármesteri hiva­ tal bejáratánál, fedett helyen található a ruhaállvány és a doboz, ahova bárki tehet ka­ bátot, pulóvert vagy épp sá­ lat, illetve el is vihet onnan, ha szüksége van rá – mondta el kérdésünkre Németh-Kovács Anita, a kezdeménye­ zés koordinátora. Az állványt az akció idejé­ re Pálffy Éva vállalkozó biztosítja, aki néhány ruha­ neműt is elhelyezett a rászo­ rulóknak. – Számomra jó érzés seg íteni másokon, fontosnak tartom a társa­ dalmi felelősség vállalást. Sajnos nemcsak a hajlék nélkül élők, hanem várpalo­ tai családok is vannak, akik rászorulnak az ilyen jellegű segítségre. Terveim szerint nemcsak kabátokat, hanem sapkákat, sálakat s meleg gyerekcipőket is fogok kihe­ lyezni, amelyeknek bizto­ san örülni fognak a nehéz sorban élő kisg yermekes családok – mondta el kérdé­ sünkre Pálffy Éva. A kabát­ akció a hideg idő végéig tart Várpalotán.

Idén ötvenéves a kertbarát egyesület Tartalmas évet zárt 2019-ben a Várpalota-­ Pétfürdő Kertbarát Egyesület, hangzott el a civil szervezet beszámoló közgyűlésén a Thury-várban.

ső felkérésünk is van. Vol­ számláló egyesület elnöke. tunk Eger ünnepén, bemu­ A közgyűlés a 2019-es év tatkoztunk a Bakony Expón, szakmai beszámolóját egy­ de Várpalota testvérvárosá­ hangúlag fogadta el és is­ ban, Körmöcbányán is jár­ mertették az idei év prog­ tunk egy kiállítással – mond­ ramjait. Elhangzott, az Az idén is megtartotta rendelkezik, így a saját ren­ ta el kérdésünkre Molnár egyesület idén ünnepli fenn­ szakmai beszámoló közgyű­ dezvényeink mellett sok kül­ Ferenc, a jelenleg 72 tagot állásának 50. évfordulóját. lését a Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Egyesület. Molnár Ferenc elnök beszámolójá­ ban kitért többek között a szakmai előadások, vetélke­ dők és kiállítások sikerére. A közgyűlésen részt vettek a kertbarátokkal együttműkö­ dő szervezetek, így például a Várpalotai Város­ szépítő és -védő Egyesület, amelynek elnöke, Petrovics László be­ számolt arról, hogy milyen kiadványokkal, programok­ kal készülnek megalapításuk 30. évfordulójára. – Tartalmas évet zártunk. Mivel szervezetünk komoly hagyományokkal és kiter­ jedt kapcsolatrendszerrel A kertbarát egyesület tagsága egyhangúlag elfogadta az elnök 2019-es beszámolóját

várpalotai hírek

A Maraton Lapcsoport tagja

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Tremmer Tamás Ki­adja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Fotók és szöveg: SZPD Szerkesztőségi postacím: Várpalotai Hírek 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: varpalotaihirek@maraton.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12., Tel.: 88/400-400, e-mail: veszpremmaraton@maraton.hu, http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.hu. Hírszolgáltató és hirdetésfelvétel: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em. ujsag@hircentrumtv.hu, Tel.: 88/744-488 Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető Megrendelés száma: MVA 2/2020 • A lap ingyenes • Terjeszti a MédiaLOG-DMHM Zrt. • ISSN 2064-0366 • A Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.


KRÓNIKA

várpalotai hírek 2020. január 17.

3

Jelentkezőket vár a rendőrség A rendőrök mindennapjaival s az egyenruhá­ sok által használt fegyverekkel is megismer­ kedhettek az érdeklődő középiskolás diákok a Várpalotai Rendőrkapitányság toborzónapján. A rendezvény nem titkolt célja segíteni a választásban és a rendőri pálya felé terel­ ni az erre fogékony fiatalo­ kat. – A Várpalotai Rendőr­ kapitányság minden évben megrendezi toborzónapját, amelynek keretében a kö­

zépiskolák végzős diákjait próbáljuk a rendőri hivatás felé terelni. Az előadás so­ rán elhangzott, hogy milyen feltételek között teljesítünk szolgálatot, milyen juttatá­ sokat és lehetőségeket tud kínálni a rendőrség a fiata­

loknak, illetve kisfilmeket is levetítettünk, amelyekben a rendőri munkával és a ki­ képzéssel ismerkedhettek meg az érdeklődők – mondta el kérdésünkre Székely Tamás rendőr százados. A Várpalotai Rendőrkapi­ tányság toborzótisztje hoz­ zátette, 18 és 55 év közötti jelentkezőket várnak a rend­ őrséghez, valamint az érin­ tetteknek meg kell felelni a velük szemben támasztott

A kiképzésről és a rendőri munkáról is kaphattak tájékoztatást a középiskolások

fizikai, pszichológiai és egészségüg yi követelmé­ nyeknek. Szükség van arra is, hog y a megcélzott szakgimnáziumnak (Várpa­ lotához legközelebb Kör­ menden, illetve Budapesten van kiképzés) vagy a Nemze­ ti Közszolgálati Egyetemnek a honlapjáról letöltsék a je­ lentkezési egységcsomagot, amelynek kitöltésében szí­ vesen segítenek a rendőrka­ pitányság munkatársai.

Székely Tamás alapos, vi­ deókkal is színesített tájé­ koztatója során a fiatalok megismerkedhettek a rend­ őrök mozgalmas, ám nehéz mindennapjaival, az intéz­ kedéstől kezdve a helyszíne­ lésen át egészen a járőrözé­ sig. Nagyon érdekelték a diá­ kokat a rendőrök által hasz­ nált önvédelmi eszközök és fegyverek, amelyeket a tájé­ koztatót követően maguk is kézbe foghattak.

Dr. Linczmayer László rendőr alezredes, rendőrkapitány is köszöntötte a diákokat

A Don-kanyarban elesett hősökre emlékeztek A magyar hadtörténet egyik legsúlyosabb vereségére, a doni katasztrófára emlékeztek múlt vasárnap a városlakók a Thuri téren található világháborús emlékműnél. Hetvenhét évvel ezelőtt, 1943. január 12-én érte a Don folyónál a 2. magyar hadse­ reget az első nagyarányú szovjet támadás, amelyet né­ hány napon belül újabb csa­ pások követtek. A messze a hazától zajló harcok a ma­ gyar hadtörténelem legszo­ morúbb fejezetei közé tar­ toznak. Honvédek tízezrei szenvedtek és vesztek oda az orosz télben, hangzott el a megemlékezésen. – A 250 ezer fős második magyar hadsereg kötelékéhez tarto­ zó honvédek és munkaszol­ gálatosok közül minteg y 120–130 ezren estek el, sebe­ sültek meg vagy estek fog­ ságba. A magyar katonák kötelességtudatból és kitar­ tásból jelesre vizsgáztak. Életüket adták a hazáért, a bajtársaikért, még úgy is, hog y sokuknak nem volt megfelelő fegyverzete, fel­ szerelése és ruházata sem. Nemcsak az ellenséggel, ha­

nem a mínusz 30 Celsius-fo­ kos hideggel is meg kellett birkózniuk – mondta el meg­ emlékező beszédében Vaszily Zsolt. A Palotai Turul Társa­ ság elnöke ezt követően eg y alkalomhoz illő dallal tisztelgett a doni hősök előtt, majd Sztanke Zol-

tán, az eseményt szervező civil szervezet titkára tet­ te személyessé a megem­ lékezést néhány korabeli levél részletének felidézé­ sével. A nemrég megnyílt szovjet levéltárak adatai alapján történelmi tény, hogy mint­ egy 150–155 ezer fős orosz emberveszteség és sok tech­ nikai eszköz megsemmisü­ lése árán sikerült csak a ma­ gyarok visszaszorítása, ami nyilvánvalóvá teszi a máso­ dik magyar hadsereg hősies

Dallal is tisztelegtek a hősök előtt a megemlékezésen

küzdelmét. Az óriási túlerő­ vel szemben azonban már lehetetlen volt a védekezés, január 17-én végül elrendel­ ték a magyar csapatok kivo­ nulását. A visszavonuló se­ regben a rendkívüli hideg miatt minden éjszaka le­ gyengült, lerongyolódott em­ berek ezrei fagytak halálra, az életben maradottak pedig

tovább vánszorogtak. Mele­ gedni, megpihenni az el­ pusztított, felgyújtott falvak tüzénél tudtak, táplálékul a megfagyott lovak húsát et­ ték. A megemlékezés zárása­ ként a megjelentek koszorú­ kat és mécseseket helyeztek el a világháborús emlékmű lábánál.

A rendezvény koszorúzással zárult a világháborús emlékműnél


PROGRAMAJÁNLÓ

4

HOZD MAGAD FORMÁBA, PRÓBÁLD KI A KÖREDZÉST!

Ingyenes

izomfejlesztõ köredzések minden héten Horváth Péterrel

várpalotai hírek 2020. január 17.

A 2020. évi ökumenikus imahét alkalmai Várpalotán (minden alkalom 17.00 órakor kezdődik) Január 20., hétfő Várpalotai katolikus templom (Lukátsné Orovicz Piroska – várpalotai református lelkész)

• Formálja az alakod • Gyorsabbá tesz • Hajlékonyabbá tresz • Erõsít • Fejleszti az állóképességet • Erõsíti a légzõszerveket

Január 21., kedd Várpalotai katolikus templom (Dr. Zsednai Józsefné – várpalotai evangélikus lelkész)

Gál Gyula Városi Sportcsarnok Galéria Minden szombaton 10 órától Saját testsúlyos gyakorlatok: súlyzók, TRX, Zsámoly, Gumikötél Az edzéseken mindenki saját felelõsségre vesz részt!

Január 22., szerda Inotai református templom (Dr. Zsednai Józsefné – várpalotai evangélikus lelkész) Január 23., csütörtök Várpalotai református templom (Fodor Balázs – várpalotai katolikus plébános) Január 24., péntek Várpalotai evangélikus templom (Varga-Csikász Bence – várpalotai káplán)

+36 20 552 06 99

Január 25., szombat Várpalotai evangélikus templom (Pappné Csesznegi Kornélia – református lelkész)

EFOP-1.5.2-16-2017-00010 „Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségben” projekt keretében megvalósuló program

Január 18., szombat 15 óra Hírfolyam Heti esemény- és hírösszefoglaló Január 19., vasárnap 15 óra Hírfolyam Heti esemény- és hírösszefoglaló Január 20., hétfő 19 óra Presszó A Krúdy Gyula Kreatív Írókör összejövetele Öveges Ernő kiállítása Január 21., kedd 19 óra Ismétlés Január 22., szerda 19 óra Presszó Toborzási nyílt nap a Várpalotai Rendőrkapitányságon Óvodai tájékoztató a tankötelezettségről Újévi operettgála A Rákóczi Telepi Tagiskola bálja Január 23., csütörtök 19 óra Ismétlés

KÖZLEMÉNY

Tájékoztatás forgalmirend-változásról Tájékoztatjuk az érintett lakosokat, hogy a Korompay Lajos utcai épületek között felújított és kerékpárútként is funkcionáló útszakaszra gépjárművel kizárólag engedély birtokában lehet behajtani,

Január 17., péntek 19 óra Presszó A Várpalota-Pétfürdő Kertbarát Egyesület közgyűlése A várpalotai KÉSZ csoport utolsó összejövetele

amelyet a kihelyezett KRESZ-­ táblák is jelölnek. Engedélyre jogosultak a Korompay Lajos utca 5–7., 9–11., 13–15. számú, valamint a Fekete Gyémánt utca 1–3. számú épületben lakó gépjármű-­

Jelentesse meg Ön is apróhirdetését lapunkban tulajdonosok, továbbá a felsorolt épületek közötti garázsok tulajdonosai vagy bérlői. Behajtási engedélyeket igényelni személyesen ügyfélfogadási időben lehet a Polgármesteri Hivatal 109. számú irodáján. Az engedély igényléséhez szükséges a gépjármű for-

galmi engedélye, lakcímkártya, illetve a garázsok esetében a tulajdont vagy a bérleti viszonyt igazoló dokumentum. A behajtási engedélyek megléte 2020. január 31-ét követően fokozottan ellenőrizve lesz. Várpalota Város Önkormányzata

már

500 Ft-tól!

Hirdetésfelvételi pont:

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em.

PROGRAMAJÁNLÓ Koncert Újévi operettgála január 17-én, pénteken 19 órától a Jó Szerencsét Művelődési Központban

Rendezvény Dumaszínház – Dombóvári István önálló estje január 18-án, szombaton Kettőskereszt, vagy amit akartok címmel a Thury-­ várban. Műsorvezető: Bellus István Rákóczi Telepi Bál január 18-án, szombaton 19 órától a Rákóczi Telepi Tagiskola tornacsarnokában. Fellép Maurer Anita énekesnő, a kiváló hangulatról DJ Szikora András gondoskodik Bolyky Zoltán, a Várpalotai Szénbányászati Tröszt egykori főmérnökének tiszteletére szervez megemlékezést a Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesület január 21-én, kedden

14.15-től az Alsóvárosi Temetőáltalános és középiskolát egy­ ben, a néhai kiváló szakember aránt Várpalotán végezte sírjánál. Ezt követően a Jó Sze- Ünnepség a magyar kultúra rencsét Művelődési Központnapja alkalmából január 22-én, ban folytatódik a program, szerdán 17 órától a Thury-váramelyen jelen lesz Bolyky Zolban. A rendezvényteremben tán fia, dr. Bolyky László is, aki az „Őrizem a szemedet” címmel

Járvás Katalin színművész és doskodik. Jegyek kaphatóak a Thury-várban zongoraművész (képünkön) műsorát láthatják az érdeklődők Kiállítás Városi sportdíjátadóval egybekötött sportbál január 25-én, Visszatekintés címmel nyílik kiállítás Öveges Ernő festményeiből szombaton a Gál Gyula Városi január 17-én, pénteken 16 óráSportcsarnokban tól a várpalotai inkubátorház Zimankó túra a Várpalota környéföldszintjén (Várpalota, Szent ki dombokon február 1-jén, István u. 16.). A tárlatot megszombaton 10 órától a Gajanyitja Pócsik József, a Bartos völgy Egyesület szervezéséiskola igazgatója, közreműköben. Találkozó: Várpalota, Tési dik Éltető Erzsébet és Mihók út (Dúdoló Tagóvoda előtt Johanna parkoló). A túra regisztráció- A magyar kultúra napjához kaphoz kötött. Érdeklődni Suhajcsolódva Filléres emlékek – da Lászlónál lehet a +36-20Élettöredékek címmel Sáska 534-7076-os telefonszámon Tibor festőművész alkotásaiból lehet nyílik kiállítás január 25-én, Önkormányzati bál február 15-én, szombaton 11 órakor a Thuszombaton 19 órától a Thury-vár Márványtermében. A ry-várban. Sztárvendég Vastag tárlatot megnyitja dr. Herth Csaba énekes, zenél az Alibi Viktória művészettörténész, zenekar, az ételekről és italokközreműködik Rotter Dávid ról a Két Bagoly Fogadó gon(zongora)


KRÓNIKA

várpalotai hírek 2020. január 17.

5

Nemzetközi együttműködés a Thuri György Gimnáziumban A 2019/2020-as tanév kezdetén indult útjára a Thuri György Gimnáziumban az Erasmus+ Steam projekt, amelynek több állomása van. Zömét az iskolai időszak alatt kell megva­ lósítani, a többit pedig a partneri mobilitási találkozók alkalmával, amelyeket a részt vevő országok szerveznek meg az Európai Unió támogatásával. Első körben a pedagógu­ soknak szóló képzési együtt­ működés valósult meg, amely­ nek keretében hat ország, köztük a magyar fél, a Thuri gimnázium pedagógusai ta­ lálkoztak Törökországban. Ennek tapasztalatairól tar­ tott vetített képes előadást a közelmúltban az érdeklődők­ nek dr. Dobos Tamás, az in­ tézmény igazgatója. Elhangzott, a Steam prog­ ram a természettudományos

tantárgyak és a művészetek különleges megjelenítését takarja. Célja, hogy a diákok a tanulmányaikat követően érvényesülni tudjanak a kre­ ativitásukkal és otthon le­ gyenek a modern technikai eszközök használatában. – A Thuri gimnázium a projekt koordináló intézmé­ nye, mi irányítjuk a hat or­ szág együttműködését. Két osztály a IX.A és a X.B osz­ tály vesz részt a program­

Dr. Dobos Tamás, a gimnázium igazgatója tartott vetített képes előadást

ban. Különböző feladatokat gót kellett készíteniük mo­ kell meg valósítaniuk, az dern elektronikus eszközök első alkalommal például lo­ segítségével. Közel 150 diák szavazott a 15 elkészült lo­ góra, a legtöbb voksot a ma­ gyar alkotás kapta, amire nagyon büszkék vagyunk. Várpalotára májusban ér­ keznek majd a részt vevő országokból diákok és pe­ dagógusok. Igyekszünk be­ mutatni nekik azokat az ér­ tékeket, ismereteket és gya­ korlatokat, amelyeket a sa­ ját intézményeikben is hasznosítani tudnak az ok­ tatás során. Első körben a törökorszá­ A Thuri gimnázium diákjai közül is többen résztvevői a nemzetközi együttműködésnek gi Mersin városába látogat­

tak el a résztvevők, a török oktatásban szerzett tapasz­ talatairól is beszélt a megje­ lenteknek dr. Dobos Tamás. – Rendkívül hasznosak ezek a látogatások, hiszen egy teljesen más környezet­ ben tapasztalhatjuk meg az oktató munkát. Érdekesség, hog y mindenütt akadnak hasonló problémák, ám a megoldások különböznek. Ezt pedig látják a diákjaink és a pedagógusaink is, így más nézőpontból is meg tud­ nak vizsgálni egy-egy fel­ merülő nehézséget – mond­ ta el kérdésünkre az igaz­ gató.

Mérgezés gyanújával került kórházba Szén-monoxid-mérgezés gyanújával vittek kór­ házba egy embert Várpalotán a közelmúltban, közölte Csondor Henrietta megyei katasztró­ favédelmi szóvivő. A mentőszolgálat munka­ társaitól érkezett jelzés a tűzoltókhoz, hogy Várpalo­ tán egy háromszintes csalá­ di házban vélhetően szén-­ monoxid-szivárgás miatt rosszul lett egy lakó. A tűzol­ tók az épület pincéjében lévő kazánházban magas kon­ centrációban, a többi helyi­ ségben alacsonyabb érték­ ben mutatták ki a mérgező gázt, ezért átszellőztették az épületet.

A gázszolgáltató és a ké­ ményseprő is a helyszínre érkezett, majd a tűzoltók próbafűtést végeztek, és mé­ rések után a gázszolgáltató szakemberei leválasztották a kazánt a gázhálózatról. A kéményseprő átvizsgálta az égéstermék-elvezetőt, a fű­ tésrendszert, amit a javítá­ sig nem lehet használni. A házban ketten tartózkod­ tak, úgy tudjuk, egy idős as�­ szonyt vittek kórházba. A la­

kóknak nem volt szén-mo­ noxid-érzékelő berendezésük. – Szerencsésen végződött a várpalotai eset, de kön�­ nyen történhetett volna vég­ zetes baleset is a fűtésrend­ szer hibája és amiatt, hogy nem volt szivárgásjelző ké­ szülék – fogalmazott a szó­ vivő. A tragédiák elkerülé­ séért a katasztrófavédelem ismételten azt kéri, hogy a fűtési szezonban is fokozot­ tan ügyeljünk a fűtőberen­ dezések állapotára, és va­ lamennyi fűtőeszközt szak­ emberrel ellenőriztessünk! A kéménytüzek megelőzé­ séért igényelhető az ingye­ nes kéményseprés. Saját és

családtagjaink biztonságá­ ért szerezzünk be mielőbb szén-monox id- érzékelőt, mert néhány ezer forint életet menthet. A fűtési szezonban

a szén-monoxid-mérgezés megelőzéséről, a megbízható érzékelő készülékekről a ka­ tasztrófavédelem honlapján lehet tájékozódni.


6

FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2020. január 17.

A kerek világ hét foka A kerek világ hét foka címmel jelent meg Sándor Zsuzsanna mitikus kalandre­ gény-sorozatának, a Csodafiú szarvasnak a harmadik kötete. A könyvbemutatót az elmúlt hét végén tartották a Veszprémi Petőfi Színházban. A rajzkiállítással, dediká­ lással egybekötött rendezvé­ nyen elhangzott, a PSZC Faller Jenő Szakgimnáziu­ ma, Szakközépiskolája és Kollégiumában tanító Sán­ dor Zsuzsanna könyvsoro­ zata ifjúsági regényként él a köztudatban, annak ellené­ re, hogy felnőttek is szívesen olvassák. Van, aki a karak­ tereteket szereti, van, aki a magyar mitológiában talál örömöt. A könyv egy kis al­ földi faluban indul, ahol fia­ talok utolsó középiskolai nyarukat töltik. Barátságot kötnek, és sok-sok érdekes dolog derül ki róluk. A legújabb, harmadik feje­ zetben a garabonciások megérkeztek Erdély földjére. Nem mindenki láthatja őket, csak a beavatottak. Kalomo­ na és Ármány mindent elkö­ vet, hogy ne tudjon előreha­ ladni. Ebben jó partnerre találnak a fekete medvében, aki a boszorkányok anyjá­ nak gyermeke, és bosszút akar állni. A teremtett világ erői azonban segítségükre lesznek, még akkor is, ha próbák elé vetik őket, hang­ zott el a színházban.

A rajzpályázat díjazott diákjainak egy csoportja Mészáros Imréné tanárnő és Dobos Andrea tagintézmény-vezető társaságában A könyvbemutató házigaz­ dája, Oberfrank Pál igazga­ tó abbéli reményének adott hangot, hogy a fiatalok ennek a könyvnek is olvasói lesznek és nem csak telefon lesz a ke­ zükben. Közhely, hogy a könyv mennyire fontos az ember életében – mondta. Sándor Zsuzsanna arról beszélt, hogy akik követték a könyvsorozatot, azok tud­ ják, hogy a táltosok kalan­ dos úton jutottak el a Föld hét csínjába; a törpéktől, a boszorkányok országán át az ördögök birodalmán ke­ resztül végül legyőzik a há­ rom a sárkányt és a főbo­ szorkányt, amivel megmen­ tették a világot. De ez nem így van, hiszen a világban a gonosz erők megpróbálnak mindent meg tenni, hog y hőseink nehogy fel tudjanak kerülni a felvilágba, és ne­

Sándor Zsuzsannától, a kötet szerzőjétől vehették át az okleveleket a tanulók hogy le tudják győzni a sár­ kányt – mondta a szerző a bemutatón. A bemutatón – ahol Kovács Dominika énekelt – a rajzpá­ lyázat értékelésére is sor ke­ rült, hiszen a Csodafiú szar­

Sokan kíváncsiak voltak a könyvbemutatóra a teátrum előcsarnokában

vasnak a legújabb darabját diákok illusztrálták, akik oklevelet és a könyv egy-egy példányát vehették át az író­ nőtől. Díjazott illusztrátorok voltak Vetró Ramóna, Vetró Míra, Lendvai Virág, Taka-

ki Shannon, Takaki Maya, Hajtó Annamária, Lénárt Alexandra, Ékes Linett, Varga Kornél és Dulic Nikolett, de jutalomkönyvet és ok­ levelet kapott Mészáros Imréné felkészítő tanár is.

Oberfrank Pál, a színház igazgatója az olvasás fontosságáról beszélt


KÖRKÉP

várpalotai hírek 2020. január 17.

7

Vadállatok a lakott területen A vadon élő nagyobb testű állatok közül lakott területen leggyakrabban a róka és a vaddisznó jelenik meg. Ha meg­felelő, zavartalan helyet találnak, akkor tartósan is betelepedhet ez a két faj a lakott területre. A lakott területhez közel élő rókák száma évek óta nagyjából változatlan. Jelen­ tős csökkenést okozhat a kö­ zeljövőben a vadászati ható­ ság által 2018-tól előírt emelt számú ragadozóg yérítés, valamint az aranysakál mint konkurens faj elterje­ dése, viszont veszett egyedet több mint tíz éve nem talál­ tak a megyében. A lakott területre a kön�­ nyen megszerezhető táplá­ lék vonzza. Leggyakoribb táplálék­ f orrása nem a baromfi­udvar, hanem a házi­ állatoknak kitett konyhai maradék vagy egyéb eleség, valamint a kommunális hul­ ladékban található élelmi­ szer-maradványok. Távol tartásának legegyszerűbb módja, ha az állatoknak olyan helyen adunk enni, ahol csak ők férnek hozzá,

illetve a kommunális hulla­ dék se legyen elérhető a róka számára. A megelőzés tekintetében fontos teendő, hogy ne te­ gyük ki műanyag zsákban a hulladékot úgy, hogy hozzá­ férhessen és széttéphesse azt a róka. A szakemberek szerint, ha a lakosság ezeket a szabályokat betartja, ak­ kor a róka nem fog a lakó­ házak között élelmet keres­ ni, hanem elszökik onnan. A másik belterületi problé­ mát okozó faj a vaddisznó. Táplálékforrása részben a kerti termények, gyümöl­ csök, részben a kerti hulla­ dékban, komposztban meg­ telepedett férgek, puhatestű­ ek. Tavasszal, illetve esők után giliszták, pajorok, ehe­ tő gyökerek után kutatva túrja a földet, ám a hozzáfér­ hető kommunális hulladék­

Várpalota önkormányzata is próbál tenni azért, hogy távol maradjanak a vadak a lakott területektől. Képünkön speciális vadriasztó szerrel keni be a Készenléti-lakótelepi fák egy részét a Bátorkő Vadászati Egyesület munkatársa 2019 nyarán ban található élelmiszer-ma­ radványokat is megeszi. Vé­ dekezni ellene legbiztosab­ ban kellő erősségű kerítés­ sel lehet, de itt is igaz, hogy a táplálékbázis szűkítése, az ingatlanok rendezetten tar­ tása csökkenti a terület vonz­erejét, és elhúzódik on­ nan. A szakemberek felhívják a figyelmet arra is, hogy mind­ két faj belterületi vadászata

rendőrségi engedélyhez kö­ tött, s a fokozott baleset­ veszély miatt nehezen és rossz hatásfokkal oldható meg, ezért nem tekinthető érdemleges védekezési esz­ köznek. Valamivel jobb ha­ tásfokú az úgynevezett élve­ fogó csapdák használata, de a leghatásosabb az ételma­ radékok, a ház körül találha­ tó táplálékforrás megszün­ tetése.

Ha vadon élő állattal talál­ kozunk, minden esetben ke­ rüljük, hogy túlzottan meg­ közelítsük. Ha esetleg séta közben veszünk észre egy rókát vagy vaddisznót, áll­ junk meg és lassan, nyugod­ tan húzódjunk vissza. Kicsit távolabbról rászólhatunk, hogy észrevegyen és elme­ nekülhessen, mi pedig foly­ tathassuk az utunkat. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szerint a települési önkor­ mányzat kötelező feladata a település belterületén a kó­ bor á l latok befog ása. Ugyanakkor az állatok vé­ delméről és kíméletéről szó­ ló törvény csak a háziasított állatok gazdátlan egyedeit tekinti kóbor állatnak, hatá­ lya nem terjed ki a vadon élőkre. Jogszerűen csak egyetlen lehetőség van az irtásukra, ám a fegyverek­ ről és lőszerekről szóló kor­ mányrendelet szerint lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez az elejtés helye szerint illetékes rendőrka­ pitányság engedélye szük­ séges.

112 KRÓNIKA

Ittasan ültek a volán mögé Ittas járművezetés miatt indult büntetőeljárás egy 28 éves várpalotai férfi ellen, a helyi rendőrkapitányság befejezte az ügy vizsgálatát. Az eljárás adatai szerint a járőrök 2019. december 29én 1 óra körül Várpalota belterületén igazoltattak egy személygépkocsival közlekedő 28 éves helyi férfit. Az ellenőrzés során a járművezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a járőrök a sofőrt további mintavétel céljából előállították a Várpalotai Rendőrkapitányságra. A férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult. Az intézkedés során a rendőrök megállapították továbbá azt is, hogy a férfi nem tartotta magánál a vezetői engedélyét, ezért a szabálysértés elkövetése miatt helyszíni bírságot szabtak ki vele szemben. Szintén ittas járművezetés miatt indult büntetőeljá-

rás egy 62 éves férfi ellen. A járőrök 2020. január 6-án 16 óra körül Várpalota külterületén, a szőlőhegyeket összekötő útszakaszon igazoltatták a személygépkocsival közlekedő helyi lakost. Az intézkedés során a járművezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért a járőrök további mintavétel céljából előállították a Várpalotai Rendőrkapitányságra. A férfi ellen járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyt büntetőel-

járás. A Várpalotai Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az illetékes ügyészségnek.

Garázdaság közterületen A Várpalotai Rendőrkapitányság befejezte az ügy vizsgálatát egy 44 éves berhidai nővel szemben. Az eljárás adatai alapján 2019. november 24-én 2 óra körül hangzavarra riadt

fel annak a várpalotai családi háznak a tulajdonosa, amelyben berhidai nő albérletben lakott. Az elkövető minden előzmény nélkül magából kikelve ordítozott, és a családi ház kapuján túl az előtte parkoló személygépkocsi lökhárítóját is rugdosni kezdte. Az ott lakók megpróbálták lecsillapítani a nőt, de ő a házigazdákra támadva rugdosni kezdte őket is. A garázda nőt a kiérkező rendőrök sem tudták lecsillapítani, ezért hozzá mentőt hívtak, és kórházba szállították. Az 44 éves berhidai lakos ellen garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyt eljárás. A nyomozás vizsgálati szakaszában a Várpalotai Rend­őrkapitányság munkatársai a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat átadták az illetékes ügyészségnek.

Minden hiányzott Eltiltás hatálya alatt, ittasan vezette a biztosítás nélküli, forgalomból kivont autót a 43 éves férfi, a Várpalotai Rend­

őrkapitányság munkatársai elfogták. A járőrök 2019. december 19-ére virradó éjszaka Várpalota belterületén igazoltatták a személygépkocsival közlekedő hajmáskéri lakost. Az intézkedés során a rendőrök megállapították, hogy a sofőr nem rendelkezik vezetői engedéllyel, mivel a Veszprémi Járásbíróság eltiltotta a járművezetéstől. Továbbá a gépjárművet kivonták a forgalomból és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást sem kötöttek rá. A férfival szemben alkalmazott alkoholszonda pedig pozitív értéket mutatott, ezért őt a járőrök a helyszínen elfogták, és további mintavétel céljából előállították a helyi rend­ őrkapitányságra. A rendőrök a sofőrt járművezetés az el­ tiltás hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vették, és ellene járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak, míg a többi közlekedési szabályszegés miatt szabálysértési feljelentést tettek.


HASZNOS

várpalotai hírek 2020. január 17.

Elindult az idei

eSZJA rendszer Már minden aktuális bevallási információ elérhető a NAV honlapján, sőt, akik maguk sze­ retnék elkészíteni bevallásukat, már hozzáfér­ hetnek a 19SZJA bevallás webes kitöltő prog­ ramjához is, tájékoztatta lapunkat a Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság.

377225

8

Már elérhető a 19SZJA személyi jövedelemadó-be­ vallás nyomtatványa és a kitöltéséhez szükséges fe­ lület. Azok, akik mag uk készítenék el a bevallásu­ kat, már használhatják a webes kitöltő prog ramot is, ami a legeg yszerűbben a NAV eSZJA oldaláról (https://eszja.nav.gov.hu) érhető el. Az elkészített be­ v a l l á sok kényel me sen, elektronikusan beküldhe­ tők. A NAV felület akkor is alkalmas a bevallás elké­ szítésére, ha valaki nem az Üg yfélkapun nyújtja be a bevallását. A nyomtatvány továbbra is kitölthető az Általános Nyomtatványki­ töltő Programmal (ÁNYK) vag y akár papíron is. A pa­ píralapú kitöltéshez szük­ séges üres bevallási nyom­ tatvány és kitöltési útmu­ tató kinyomtatható a NAV eSZJA oldaláról, illetve beszerezhető a NAV bár­ mely üg y félszolgá latán. Akiknek nem kell elektro­ nikus kapcsolatot tartani­ uk a NAV-val, továbbra is beküldhetik postán beval­ lásukat. A NAV idén is minden adózónak, a magánszemé­ lyeken túl az egyéni vállal­ kozóknak, mezőgazdasági őstermelőknek és az áfafi­ zetésre kötelezett magán­ személyeknek is készít adó­ bevallási tervezetet. A ma­

gánszemélyeknek és azok­ nak a tavaly egész évben katás vag y evás eg yéni vállalkozóknak, akiknek volt főállásuk és kaptak munkabért (szja-köteles bért), az szja-bevallási ter­ vezetük automatikusan be­ vallássá válik, ha önállóan nem nyújtanak be szja-be­ vallást. A főállású eg yéni vállalkozóknál, az őster­ melőknél és az áfás magán­ személyeknél nem működik ez az automatizmus, nekik ahhoz, hog y a tervezetből bevallás leg yen, beküldés előtt mindenképpen ki kell egészíteniük azt a tavaly szerzett jövedelmi adatok­ kal. Az szja-bevallási és befizetési határidő eg ysé­ gesen, valamennyi adózóra vonatkozóan 2020. május 20. Saját adóbevallási terve­ zetét március 15-től bárki megnézheti az Üg yfélka­ pun keresztül a w w w.nav. gov.hu-ról és a w w w.ma­ gyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA oldalon. Aki nem használ Ügyfélkaput, már­ cius 16-ig többféle módon is, adóazonosító jele és szü­ letési dátuma megadásával kérheti a tervezet postázá­ sát. Az szja 1 + 1 százaléká­ nak felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet rendelkezni elektroni­ kusan és papíron is.


2020. január 17.

HIRDETÉS

9

377226

várpalotai hírek


10

SPORT

várpalotai hírek 2020. január 17.

Hazai győzelem az évnyitó mérkőzésen Győzelemmel kezdte a 2020-as évet a Várpalo­ ta KK felnőtt féri kosárlabda-együttese. A gár­ da hazai pályán 73:71-re múlta felül a Fehérvár KC csapatát. A Fejér megyei bajnokság­ ban vitézkedő várpalotai csapat győzelemre készült közvetlen riválisával szem­ ben. Ugyan a kezdő sípszó után hátrányba kerültek Se-

bestyén Lóránték, hiszen az első negyed végén 18:13-ra vezetett a vendéggárda, a fél­időre pedig további egy ponttal növelték előnyüket, ám a szünet után magukhoz

ragadták a kezdeményezést a hazaiak. A harmadik neg yedet 22:15-re, míg a záró játék­ részt 23:22-re nyerte a Vár­ palota, így végül szoros csa­ tában ugyan, de 73:71-re győzni tudott a csapat a Gál Gyula Városi Sportcsarnok­ ban az elmúlt hét végén ren­ dezett mérkőzésen. A leg­ eredményesebb hazai játé­

Az első játékrészben még a vendégcsapatnál volt az előny

kos Sebestyén Lóránt (25/9) lett, de dicséretet érdemel Molnár Ákos (11/9), Perger Patrik (11:0) és Daruság Dávid (9/0) is. Három nappal később a Vasöntöde KC otthonában nem sok babér termett a vár­ palotaiaknak. A hétfő esti meccsen a házigazdák végig vezetve 82:52-re győzték le városunk csapatát. A leg­

eredményesebb palotai játé­ kos Schwarczinger Csaba (10/0) volt. A Várpalota KK jelenleg a negyedik helyen áll a tabel­ lán. Legközelebb hazai pá­ lyán január 24-én, pénteken 19.50-től lehet szurkolni a srácoknak, akik a Vadmala­ cok eg yüttesét fogadják majd a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban.

A hajrára aztán fordított és győzni tudott a Várpalota KK

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS Várpalota Város Önkormányzata által elnyert EFOP-1.5.2-162017-00010 számú HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE VÁRPALOTA TÉRSÉGÉBEN elnevezésű pályázat önkéntes programja keretében, az önkéntességen alapuló helyi kezdeményezések támogatása, a közösségi munka, a közösségfejlesztés, valamint a gyermekvállalási kedv erősítése és Várpalota város zöldfelületének növelése érdekében várpalotai lakhellyel rendelkező gyermek után lehetőséget biztosít utcai díszfa ültetésére, a faültetési felhívásban meghatározott feltételek alapján, a faültetési felhívásban megjelölt helyszíneken.

A program elnevezése: VÁR- Az igénylő vállalja: PALOTAI CSEMETE faültetési az 1×1×1 méteres ültetőgödör felhívás kiásását, a fa ültetését, figyelembe veszi a fa ültetési helyének és A pályázat feltételei: a közművek elhelyezkedésének Az igénylő személye kizárólag viszonyát, a fa rendszeres gona megszületett gyermek szü- dozását, eleget tesz a EFOPlője, gyámja, nagyszülője, ke- 1.5.2-16-2017-00010 számú HUresztszülője lehet, amelyet a MÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJVárpalotai Polgármesteri Hi- LESZTÉSE VÁRPALOTA TÉRSÉGÉvatal Szociális Irodájának alá- BEN elnevezésű pályázat dokutámasztó dokumentummal mentációs kötelezettségének. igazol. A gyermek, aki részére a fát ültetnék, Várpalota város Igények leadása: területén hivatalos, állandó Várpalotai Polgármesteri Hivalakcímmel rendelkezik, 10. tal 211-es irodájában, hétfőtől életévét be nem töltötte, csütörtökig 8.00–14.00 között amelyeket az igénylő alátá- lehetséges. masztó dokumentummal igazol. Gyermekenként 1 db fa Igények leadási határideje: igényelhető. A rendelkezésre álló fa mennyi-

ségének erejéig, de legkésőbb 2020. 07. 15.-ig. Faültetési helyszínek (CSEMETE PARKOK): 8100 Várpalota, Faller Jenő utcai játszótér melletti zöld területe, 8100 Várpalota, Bezerédi utca melletti játszótér melletti zöld területe, 8100 Várpalota, Bakony utca és a Hegyhát utca kereszteződésénél található zöld terület, 8100 Várpalota, Vörösmarty utcai játszótér és melletti zöld terület, 8100 Várpalota, Róbert Károly utcai játszótér melletti zöld terület, 8100 Várpalota, Búcsú tér. Egyéni igény esetén (játszóterek, parkok, kerékpárútak mentén, családi házak udvara, stb.).

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a benyújtott igény felülbírálatára, kertészeti, szakmai szempontok, valamint az egységes utcakép, a közművek elhelyezkedése alapján. Ilyen esetekben a lehetőségekhez mérten alternatív megoldást kínál. A jelentkezési lap letölthető az alábbi internetes linkről: http://www.varpalota.hu/csemete-faultetesi-felhivas-a-zoldebb-varpalotaert/varpalotai-csemete-faultetesi-jelentkezesi-lap/ Campanari-Talabér Márta Várpalota város polgármestere


KÖRKÉP

várpalotai hírek 2020. január 17.

ÁLLÁST KÍNÁL

376657

Megvan az idei Bakonyi Vigasság első fellépője

11

Székesfehérvári ruhaválogató üzembe, egy műszakos munkarendbe, azonnali kezdéssel, betanított munkásokat keresünk! Jelentkezni a betanítottmunka16@gmail.com címen vagy a 06-20/2346272-es telefonszámon hétfőtől-péntekig 8-16 óra között lehet! Textrade Kft

CSOPORTVEZETŐT keresünk azonnali kezdéssel. Amit kínálunk: • Versenyképes fizetés • Cafeteria 15 000 Ft/hó • Kiemelt pótlékok • Munkába járás támogatása

*73683*

INGATLAN Eladó! 4000 nm terület + épület, pincefelszerelés. Kisbadacsony, Bérhorga út. 06-20-9790-325

Amit kérünk: • 3 műszak vállalása • B kategóriás jogosítvány • Mobilitás • Precizitás • Csapatmunka

*74641*

VEGYES Eladó szobai tömör fenyő bordásfal, 9000 Ft. 2 db fürdető-wc szék kerekes 5000 Ft/ db. 06-30-1945-387

A fényképes önéletrajzokat az allas@alapeuropa.com e-mail címre várjuk a csoportvezető pozíció megjelölésével.

*77217*

facebook.com/varpalota

kÖZÉlEt

16. szám

várpalotai hírek

2013. november

Keresse a Várpalotai Hírek legfrissebb számát a facebookon is!

6. • I. évfolyam,

N A MAR ATO

L APC SO PO

új lehetőség a tési-dombnak

R T TAG JA

közéleti lap

képviselte 5. oldal László k érdekeit kitüntetett Hargittai a bányászo a Thuri-díjjal Mindig után is aktív maradt nyugdíjba vonulása Ingyenes városi

t avattak a várnál Szent István-szobro 1989-es

több Jelentős összegből, forintból mint 600 millió városrész. A újult meg a adták át a bemúlt héten 3. oldal ruházást

kultúra

Ifjú csellisták találkozója

le a szobrot

(Cikkünk a 6.

oldalon.)

az Egyesült Japánból és is érkeztek teÁllamokból zenészek a hetséges fiatal Nemzetközi David Popper 9. oldal Csellóversenyre

gyakorlaton az országvédelmi együttműködése társszervek

Talabér Márta

polgármester

és L. Simon

László, a Nemzeti

Kulturális Alap

alelnöke leplezte

sikeresen használó katonák ám akadpont műa bázist, megvédték ellenőrző áteresztő is, s egy BTR testközelből a Mandulásbeveis tak sebesültek ködését láthatták Ezt követően harci jármű a gyakorlatba a meghívottak, majd harcra megfelelően sze- páncélozott került. laktanyában gyar Honvédség és önkéntes is sor A fiktív helyzet tartalékos ka- tudjon reagálni, s együttmű- bevont hivatásos rob- tésére és sor került. Hivatásos és egy csoport A városi sportcsarnoknál katonák híradó és mentősök terüA forgatóellá- rint ugyanis ködni a társszervezetekkel, tar- tartalékos tonák, rendőrök volt terítéken. bejutott a tábor központtal Thury-várban informatikai a várpalotai az ellen- más mondta el a építettek bantással példás együttműködésének s megtámadta Orosz Zoltán az Active könyve szerint áldotott harcálláspontot a dinami- letére, tott tájékoztatón A vaktöltényeket vasútállomáson halálos lehettek szemtanúi országvédelmi altábornagy, honvéd vezérka- és mutattak be, majd robbantás egy őrző pontot. Guardian 2013 során előbb zatokat is követelőanyag is kelátogatói októ- rifőnök-helyettes. kus bemutató hadgyakorlat gyakorlat történt és sugárzó A honvédVárpalota belváA nagyszabású nyitányán ber közepén rült a környezetbe. napjának a vegyivédelhonvéaz bemutató rosában. ség erői, köztük szolgáló kavégén indult Hende Csaba Szeptember a Ma- itt volt Vargha Taa mi alakulatoknál amely során delmi miniszter, államtitkár, a gyakorlat, tonák a katasztrófavédelem, Műveleti Vea mentőszolgálat más honvédelmi gyar Honvédség rendőrség, tesztelték Tibor vezérezredes, munkatárzetési Rendszerét helyzetben. Benkő főnök, Koés a vöröskereszt sikerehonvéd vezérkari memegelőző védelmi sa saival együttműködve Veszprém valós földrajzi a helyzeten, TaA résztvevők ám fiktív or- vács Zoltán sen úrrá lettek érkező sebegyei kormánymegbízott, polkörnyezetben, sportcsarnokhoz szerepeltetésé- labér Márta, városunk és biztonszágcsoportok sülteket is ellátták helyzetben valamint katonai vel, modellezett magukat. A gármestere, és társszervezeságba helyezték. a sportcsarnoknál tették próbára an- alakulatok a szerb nemzeti felkészülés láthattak a meghívottak gyakorlat egy hogy nem várt tek, köztükaz Ohiói Nemzeti Látványos bemutatót haderő és nak érdekében, vagy az orszáképviselői is. vészhelyzetben esetén a Ma- Gárda támadás got ért

A VIDEOTON Autóelektronika Kft. autóipari elektronikai vezérlések összeszerelését végzi. Termelésének és technológiájának további bővítéséhez az alábbi pozíciókba keres munkatársakat: 08097351

Lapozzon bele Hírekbe a Várpalotai is! a facebookon

08097355

a facebook.com/varpalot

Fókuszban

lehet Megoldás az elkerülő?

hírek várpalotaifotográfusa

2013. március

14. • I.

évfolyam,

1. szám

TAGJA

A MARATON

Ingyenes

Leitner A 90 éves

egykori

városi

közéleti

lap

Ferenc,

a város

a húszévesekkel

LAPCSOPORT

r adósságtehe

is felveheti

művelődésiház-igazgató

Megtizedelt

a versenyt

5. oldal

adóssáVárpalota 70 százalékát gának át az állam, vállalta szóló dokuaz erről a Veszprém mentumot Kormányhia Megyei írta alá vatalban Talabér napokban polgármester. Márta

is befolyáTöbb tényező levegőjének város solja a 6–7. oldal minőségét.

Jótékonyság

kéz segítő Hubának

rendeza Adománygyűjtő a településen kisfiú vények kórral küzdő 2. oldal gyilkos támogatásáért.

sPoRt

Világbajnok erőemelő

R0007/92/1999

08091451

fo1,561 milliárd 1,093 közgyűlés A város megyei az adósságából Jenő, a vállal át rintnyi forintnyit szerződésés Lasztovicza a milliárd kormányhivatalban tételes olvasható állapothoz a megyei Márta polgármester állam, esetében az Talabér követően A 2010-es aláírását zajlottakmértelepülések ben. – település az adóssáállamtitkár, a a Belügy- egyeztetések maga mö- Kontrát Károly jobbra) a szerződés képest Károly, álrészét átvállalásánakkellett most (balról Kontrát elnöke parlamentigra- adósság tekintettel ga jelentős hiszen a az ála városok mellett gött hagyta, s tékéről, lennünk a helyszínen aki kérdésünkre szá- minisztérium összeg japán hitel lehetőséMártának, ugyanis a bér Márta, a kezdeti 60 70 lamtitkára átvállalt helyzetére, ez VárpadönTalabér forintnyi hozzátette, anyagi lam segítségével át- tulált át neki a konszolidációt Így történta település – Az azért emelkedett kétmilliárd Sztanke Újabb világcsúcsokat geire is. adta is, zalékról közel állam által a palotai oldal is megszabadultunk magas százalékra az tárgya- tanúsító díszokiratot. esetében szabadulhat 12. tött meg adósságrenterhétől a korábbi mert a Az lota tehertől adósságzajlik. József. alig több vállalt összeg,során kiderült, önkormányzati már. Így fő jelentős70 százalékos el az maradt lássorozat alacsony dezés két ütembenaz 5000 meg a – mondta SZPD adósságállomány kell százaléka év végig teljes egéviszonylag a magas elmúlt hogy a mint 10 tudnunk az átvállalással adó és ráta mel- alatti települések államtitkár. meg, amelyetaz elkövetkező iparűzési adósa nagyobb kötelezett-a szében megszabadultak Új gyerekruhaüzlet munkanélküliségi törleszteni anyagi A fennmaradóütemebelvárosban a jövőben adósságtehertől, nyílt a Üzletházban! lett komoly években. rövidesen ségei is lesznek a bástya ság visszafizetésének gyerekruhagyártója, egyébként az érintett kedvelt Veszprémbe. városnak. zéséről majd Spanyolország megérkezett színvonalas, széles el TalaKÖZÜZEMI a Mayoral ZRT. egyeztetünk VESZPRÉMI a tini korosztályig gyerekruhák „VKSZ” is – mondta SZOLGÁLTATÓ választéka A bébitől vagány és elegáns üzletünkben. legnagyobb nálunk. bankkal utazások csak

õrzött,

zárt helyen

egész évben,

a hét minden

(bruttó) ÉVES bÉRLETÁRAK Áfa bérletár Ft MÉLyGARÁZS 150 000 bérletár (nettó) 890 Ft Ft 100 000 Ft 31 118 110 21 260 Ft 60 000 Ft 78 740 Ft 12 756 Ft 50 000 Ft Éves nappali 244 Ft BÜ 47 10 630 Ft Éves nappali 39 370 Ft díj: 100 Éves éjszakai

Parkolás

napján

minőségi, megvásárolhatók választékban felmutatójának

hirdetés biztosítunk. akció: a Nyitási 10% kedvezményt árainkból gyerekruhaüzlet 8. Mayoral KoSSuth u. földSzint VeSzpréM, Üzletház BáStyA

08091366

88/411-153 u. 1. Tel.: Szeglethy Vas.: zárva Veszprém, 0–24-ig H–V: Szo: 8–12, Nyitva: H–P: 8–17.30 Pénztár:

08091358

Görögországi buszindulással Ft/fõtõl. már 23.900 veszprémi Marmaras és Toló Sarti, Neos Kefalónia áron. Korfu, Zakynthos, is 28.900 Ft/fõ akár már szállás árát és az 1 hét az utazás Az árak 2 fõs apartmanokban. busszal, tartalmazzák Török Riviéra áron. ajánlat: már 34.900 Ft/fõ Különleges buszindulással valamennyi árunkból. veszprémi vagy 7% kedvezmény irodáinknál Márciusban partner www.grandtours.hu. Tájékozódjon 52/448-348 weboldalunkon:Debrecen, Tours, Grand

Paralia,

MÉLYGARÁZS

bérlettípusok órás Éves 24

Ft/fél

óra

Parkolási

A Góbé zenekar is koncertet ad a IX. Bakonyi Vigasság népművészeti és folklórfesztiválon, amelyet idén május 16-án rendeznek Tésen, közölték lapunkkal a szervezők. Az elmúlt közel egy évti­ zed alatt megyei, mi több, országos szinten is elisme­ rést vívott ki magának a Ba­ konyi Vigasság fesztivál, amelyre évről évre sokan „zarándokolnak” el a festői szépségű helyen fekvő bako­ nyi kistelepülésre. Lippert Ferenctől, a ren­ dezvény főszer vezőjétől megtudtuk, már biztos, hogy az idei fesztiválon élő kon­ certet ad a Góbé zenekar. Az

együttes 2007-ben alakult Budapesten, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközép­ iskola négy tanulójából. Egy népies ihletésű zenedarab megkomponálásával, majd előadásával mutatkoztak be a nag yközönség nek. A Transylvanian suite azóta már többször nagy sikert aratott. Az erre a produkció­ ra összehívott csapat később együtt maradt és zenekarrá alakult.

Rögtön az első hónapok­ ban bemutatkozhattak a Duna Televízióba, döntősek lettek az országos Fonó Ki-Látó tehetségkutató ver­ senyen, a III. Bornépek Da­ lai Népzenei Versenyen pe­ dig elnyerték a Szentendrei Szabadtéri Múzeum külön­ díját. A zenekar tagjai komoly képzettséggel bírnak a klasszikus zene terén, és el­ kötelezettséget éreznek a hagyományos népzene elsa­ játítása és megszólaltatása ügyében. Repertoárjukban a forráshű népzene éppúgy helyet kap, mint a bartóki feldolgozások.

ÖSSZESZERELŐ

Elvárások: • Minimum 8 általános iskolai végzettség • Egészségügyi alkalmasság • Jó látás- és kézügyesség • Sikeres felvételi teszt • 3 műszak vállalása (5 napos munkahét) Amit kínálunk: • Kedvező juttatási csomag • Kezdő bér: 192.000 Ft • Műszakpótlék • Év végi juttatás • Teljesítményarányos mozgóbér • Próbaidő után elérhető bruttó bér: 236.000 Ft-tól

GÉPKEZELŐ

Elvárások: • Minimum 8 általános iskolai végzettség • Egészségügyi alkalmasság • Jó látás- és kézügyesség • Sikeres felvételi teszt • 3 műszak vállalása (5 napos munkahét) Előny: • SMT területen min. 1 éves munkatapasztalat Amit kínálunk: • Kedvező juttatási csomag • Kezdő bér: 202.000 Ft • Műszakpótlék • Gépkezelői pótlék • Teljesítményarányos mozgóbér • Év végi juttatás • Próbaidő után elérhető bruttó bér: 254.200 Ft-tól

SMT SORTECHNIKUS Feladatok: 322427

•Elektronikai felületszerelő (beültető) gyártósorok működtetése •Típusváltások műszaki támogatása •Gyártási paraméterek beállítása, ellenőrzése, dokumentálása

Elvárások

•Középfokú végzettség •Számítástechnikai ismeret •Műszaki beállítottság •3 műszak vállalása (5 napos munkahét) •Sikeres felvételi teszt, egészségügyi alkalmasság Előny: Elektronikai gyártás területén szerzett tapasztalat

278104

• Videotonos szerződéses járatok ingyenes használata • Helyi bérlet támogatás • Stabil munkahely a legnagyobb magyar ipari vállalatcsoportnál • Hosszú távú munkalehetőség • Felvételi teszt minden héten

374636

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. Önéletrajzokat várjuk: 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 29.sz. épület. E-mail: human@aut.videoton.hu Tel.: 06/22/533-537

EGY VÁLLALAT - VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK

376660

A fővárosban alakult Góbé együttes is színpadra lép 2020 májusában a tési folklórfesztiválon


12

Hirdetésfelvételi pont:

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em.

a versenyt 5. a húszévesekkel is felveheti

Szent György Patika Várpalota, Szabadság tér 4.

Megoldás lehet az elkerülő?

ízelítő havi ajánlatunkból:

Több tényező is befolyásolja a város levegőjének 6–7. oldal minőségét.

Jótékonyság

segítő kéz Hubának

Akciónk 2020. január 1-31-ig, ill. a készlet erejéig érvényes! Adománygyűjtő rendeza vények a településen gyilkos kórral küzdő kisfiú támogatásáért. 2. oldal

Láz- és fájdalom csillapításra

sPoRt Talabér Márta polgármester

Amíg ön távol van, figyelünk

értékeire

rádiós távfelügyelet,

www.nemethszerviz.hu

nagyobb biztonság, kisebb havi

70-317-3535 Tel.: 88-565-420, Autójavítás t Eredetvizsgála

08090559

rke

költség

vagyonvédelmi Kft. Nyugalom Biztonsági és tér 2. 8200 Veszprém, Szabadság Tel.: 88/577-050, 88/577-060 Fax: 88/577-053

08090576

telefon: 88/577-050

12. Veszprém, Csap u.

egé

Világbajnok erőemelő

Újabb világcsúcsokat döntött meg a palotai Sztanke 10. oldal József.

Új MAZDA 6 !

M

Automodern Kft.

Veszprém, Házgyári út

BAKONYTHERM®

ÁREMELÉS ELŐTTI TÉGLA AKCIÓ!

24/1. 88/400-900

Akár

-15%

kAlmopyrin® 500 mg TAbleTTA 12 db

m zte

PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT. GARANCIÁVAL!

Most csak:

849 Ft

117 Ft/db VN

Orrspray illóolajokkal

Akár

-17%

rhinosprAy plus orrsprAy 10 ml

EP

203 Ft/ml VN

Telefon: 20/416-4788 E-mail: akcio@bakonytherm.hu www.bakonytherm.hu

Most csak:

C-vitamin cseppek cebion 100 mg/ml belsőleges oldATos cseppek 30 ml

Akár

EP

Akár

-15%

-20%

EP Akár

-20%

Most csak:

1399 Ft 47 Ft/ml VN

Fájdalom- és lázcsillapító Advil ulTrA forTe lágyzselATin kApszulA 24 db

cATAflAm dolo rApid 25 mg lágy kApszulA 20 db

2349

71 Ft/db VN

Most csak:

Az akció 2019. 12. 02-től a 30 N+F téglákra és a készlet erejéig érvényes! Részleteiről kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeinken!

Láz- és fájdalomcsillapító

Most csak:

EP

2029

–10%

376260

Fókuszban

oldal

t! Az öN NyugA lmáér

Mûszaki vizsgáztatás Új zöldkártya

376684

Belvárosi Üzletház, Szeglethy u. 1. 2. em. Bejelentkezés: 06 20 46 777 50

kezdőrúgást államtitkár végezték el a és Kontrát Károly belügyi ügyvezető igazgatója hangsú­ nagy klasszisok játszottak, szép pél­ napokban látta már játszani mint Kerkai, Lakics, Horváth lyozta, az összefogás sal ellá­ bi­ Bízom dája a villanyvilágítás minő­ itt a gyerekeket, az minden a vagy épp Palkovics. tott létesítmény, a kiváló zonnyal jó döntésnek tartja benne, hogy ez a létesítmény műfűvel borított beruházást. Kontrát Károly is hozzájárulhat ahhoz, hogy ségű, holland kedvvel vették belügyi államtitkár kijelentet­ a jövőben a hagyományokhoz területet nagy is ifjú sportolók. Az az sportban egy birtokba helyre, a palo­ te: jó al bíró méltóan szerepeljenek el az ünnepélyes átadást követően a komoly hagyományokk és tai sportolók – mondta Várpalotai Bányász U11­es város legendás sporttelepére államtitkár. rium U13­as labdarúgói játszottak került a Belügyminiszté Szoboszlai István, a sport­ a sport­ Márta polgármester. pályát bemutató mérkőzést pályázatán nyert összeg. fut­ csarnokot és a műfüves Kft. pályán. Megjegyezte, voltak ugyan – Az 50 éve elkészült épí­ olyan üzemeltető Palotasport negatív felhangok a pálya elmúlt ballpályán egykoron tése kapcsán, ám aki az

Ingyenes olajcsere tés Ózonos klímafertõtlení lanítás Utastér-szagta

+3670 197 52 51

Szent Donát Gyógyszertár Várpalota, Honvéd u. 3.

Közel 21 millió forint­ ból épült meg az a többfunkciós műfüves sportpálya Várpalo­ tán, amelyet szerdán délután ünnepélyes keretek között adtak át a város sportolóinak. a – Nagy öröm ez a pillanat hi­ város sportszeretőinek, pálya szen a most elkészült lehetőséget ad a labdarúgás kosár­ mellett a kézilabda, a a te­ labda, a röplabda, illetve nisz sportágak gyakorlására. A város közvetlenül három­ a be­ millió forintot biztosított önkor­ ruházáshoz, míg az mányzati tulajdonú Palota­ sport Kft. további kétmillió mint forintot tett hozzá a több 15 millió forintos belügymi­ – nisztériumi támogatáshoz fel­ mondta el a létesítmény avatásán a térség polgármes­ terei, önkormányzati képvise­ lői és sportolói előtt Talabér

3 ÉS 4 MŰSZAK KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA INGYENES BEJÁRÁSI LEHETŐSÉG VAGY BEJÁRÁSI TÁMOGATÁS CAFETERIA ÉS BÓNUSZOK 13. HAVI FIZETÉS

Szent Anna Gyógyszertár Várpalota, Veszprémi u. 7.

Jó példa az összefogásra igazgató

OPERÁTOR RAKTÁROS ANYAGFELTÖLTŐ BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ GÉPBEÁLLÍTÓ ÉDESSÉGIPARI MUNKATÁRS PÉNZÜGYI MUNKATÁRS

Kabay János Gyógyszertár Várpalota, Táncsics u. 15.

TAGJA A MAR ATON L APCSOPORT

lap

JELENTKEZZ MOST!

Hurutoldó AmbroxolTevA 3 mg/ml szirup + szájfecskendő 100 ml

EP Akár

-20% 376676

Ingyenes városi közéleti

VESZPRÉM

Borostyán Gyógyszertár Várpalota, Bakony u. 3.

várpalotai hírek

fusa Leitner Ferenc, a város fotográ

HÍVJA MOST:

Belvárosi gyógyszertár Várpalota, Szent István út 2.

ZÁM 2013. február 21. • MUTATVÁNYS

A 90 éves egykori művelődésiház-

már 500 Ft-tól!

BLAUTECH Kft.

01.17. Szent Anna 01.18. Szent Donát 01.19. Borostyán 01.20. Kabay 01.21. Belvárosi 01.22. Szent György 01.23. Szent Anna 01.24. Szent Donát

Alapbér: br. 195.000 Ft

VeszpréM Metodic Központ és anyagcser etípus-Mér

(légszennyezés, zaj, klíma, fény, stb.)

www.blautech.hu mail@blautech.hu 590-059 Tel.:+36(88)590-050, Fax:+36(88) 8200 Veszprém, Hársfa u. 39.

Hétköznap, szombaton, vasárnap és ünnepnap is este 22 óráig van a városban gyógyszertári ügyelet.

(Dr. Colin Campbell: Kína-tanulmány)

MŰSZERES MÉRÉSEK rezgés,

is ingyenes! A hallásvizsgálat továbbra 1. Veszprém, Szeglethy u. 06 88 329 037 Belvárosi Üzletház • Tel.:

Cafeteria:

br. 25.900 Ft

vagy kutatómunkával azaz a szívbetegség megelőzhető ami apám halálát okozta, biztosítható Az erek és a szív egészsége akár vissza is fordítható. és potenciálisan halálos életveszélyes sebészeti beavatkozások hogy mindez elérhető gyógyszerek nélkül is. Megtanultam, ételeket fogyasztjuk. pusztán azzal, hogy a megfelelő

Hatósági ügyintézések Engedélyezési dokumentáció készítése

hallókészülék Minőségi angol ETUNE hihetetlen KEDVEZŐ ÁRON, plusz AKCIÓS ELEM vásárlási lehetőség!

MUNKA VESZPRÉMBEN

és egészséggel kapcsolatos „Több évtizedes, atáplálkozással a súlyos betegség, hátam mögött tudom, hogy

KÖRNYEZETVÉDELEM, MUNKAVÉDELEM

HALLOTTA? Nekünk fontos az Ön hallása!

CSOMAGOLÓ

08090608

Jelentesse meg Ön is apróhirdetését lapunkban

Várpalotai Rendőrkapitányság 88/371-511 Várpalotai körzeti megbízottak csoportvezetője: 30/650-7171 Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Központ: 88/592-110; Szállítási ügyfélszolgálat: 88/592-112, Fűtőmű vezénylő: 88/479-018 Fátyol temetkezés: 88/471-352; 24 órás szállítási ügyelet: 30/385-6206 Kéményseprés 1818/9 Bakonykarszt Zrt. Hibabejelentés: 88/471710 Eon – hibabejelentés Áram: 80/533-533 Gáz: 80/301-301 Városi gyermekorvosi rendelők: Várpalota, Újlaky u. 10. Dr. Kriesch Kornélia tel.: 06/88/ 744-955 Dr. Resch Gabriella tel.: 06/88/ 744-940 Várpalota, Bakony u. 14. Dr. Merényi Adrienn tel.: +3688/582-471 Központi háziorvosi ügyelet 06-70/3703-104

08090556

A Várpalotai Közszolgáltató Kft. ezúton is tájékoztatja ügyfeleit, hogy a társaság távhőszolgáltatási ügyfélszolgálatának szerdai, hosszabb nyitvatartását továbbképzés miatt 2020. január 22-e, szerdáról január 23-a, csütörtökre helyezik át. Ezek szerint a távhőszolgáltatási ügyfélszolgálat nyitvatartása a január 20 és 24 között: hétfő, kedd, szerda, péntek: 7–15 óráig, január 23-án, csütörtökön 7–19 óráig. A pénztár nyitvatartása nem módosul, közölte a Várpalotai Közszolgáltató Kft.

INGYENES CÉGES J JÁRATOK ÁRATOK TÖBB IRÁNYBÓL

Ügyeletes gyógyszertárak Várpalotán

363904

a nyitvatartás

Hasznos telefonszámok

08090573

Módosul

2020. január 17.

08090595

RÖVID HÍREK

várpalotai hírek

Most csak:

2609 Ft

1729 Ft

109 Ft/db VN

17 Ft/ml VN

A kockázAtokról és A mellékhAtásokról olvAssA el A betegtájékoztAtót, vAgy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

EP VN Vény nélkül kapható gyógyszer