Page 1

2018. július 13. • VI. évfolyam, 27. szám

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti lap

KRÓNIKA

Átadták a munkaterületet

A MAR ATON L APCSOPORT TAGJA

Villamosmérnök lenne a tehetséges ifjú zenész Beszélgetés Lantos Ádámmal, a várpalotai zeneiskola díjazott fuvolistájával 5. oldal

Születésnapján köszöntötték

Kétszázmillió forintnál is több jut a fogorvosi rendelők és a gondozási központ felújítására 2. oldal

FÓKUSZBAN

Belekóstoltak a katonaéletbe

Idén nyáron is honvédelmi táborokat szervez az MH Bakony Harckiképző Központ  6. oldal

SPORT Leitner Ferenc regeteg érdekes történetet mesélt a Campanari-Talabér Márta polgármesternek Várpalota múltjáról

Kilencvenötödik születésnapja alkalmából köszöntötte Leitner Ferencet, városunk díszpolgárát Campanari-Talabér Márta polgármester és Sándor Tamás aljegyző a napokban. A jó hangulatú beszélgetés közben szó esett a régi Várpalotáról, a fényképezésről, valamint egy közeljövőben nyíló fotókiállításról is. Talabér Márta polgármester és Sándor Tamás aljegyző Leitner Ferencet 95. születésnapján. Az ünnepelt felesége körében fo-

Herenden zárták az első félévet a Várpalotai Vadak taekwon-do szakosztály sportolói  22. oldal

F I X , H O S S Z Ú TÁV Ú M U N K A H E LY E K INGYENES, SZERZŐDÉSES JÁRATOK

a Készenléti lakótelepről – Inotáról – Várpalotáról, Berhidáról, Pétfürdőről és a környező településekről

2, 3 és folyamatos műszakos munkarendbe

Betanított munkásokat

operátorokat, kézi összeszerelőket, forrasztókat, gépkezelőket, kézi anyagmozgatókat, targoncavezetőket Egyszerűsített foglalkoztatásba heti bérfizetéssel

Présgépkezelőket – 2 műszakba Építőanyag-csomagolókat – 1 műszakba keresünk AZONNALI kezdéssel Női és férfi munkavállalók jelentkezését egyaránt várjuk!

BÉREMELÉS! – Kezdő alapbérek: 177–249 000 Ft/hó kiemelt pótlékrendszer, étkezési támogatás, prémium, cafeteria, 13. havi juttatás, gyermekek iskolakezdési támogatása

A következő tájékoztató (regisztráció és tesztírás) időpontja és helyszíne: Várpalota – Jó Szerencsét Művelődési Központ, 2018. július 17. (kedd) 9 óra Berhida – Kultúrház és Könyvtár 2018. július 17. (kedd) 11 óra

182706

Áru-összekészítőket, Targoncavezetőket

M-K. R. Sz.: 3440/2001; M-m Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.; A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

1 műszakos munkarendbe

180422

Virágcsokorral, valamint Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklappal köszöntötte Campanari-

Az ünnepelt gyermekkora egy részét Franciaországban töltötte. A lakásuktól alig 50 méterre élt egy fényképész, aki hamar észrevette, hogy érdekli a fotózás, így tőle tanulta meg az alapokat. 1932-ben költöztek haza, édesapja Várpalotán kagadta a vendégeket, akiknek pott munkát. Azóta rendületleszívesen mesélt Feri bácsi a nül fényképezi a várost Leitner hobbijáról, a fényképezés iránti Ferenc. szenvedélyéről. (Teljes cikkünk a 3. oldalon.)

Palotai sikerek a megyei viadalon


2

KRÓNIKA RÖVID HÍREK Vándorkiállítás Bányászakták a Rákosi-korszakból címmel Várpalotán is megtekinthető az egész országot bejáró vándorkiállítás. Az érdekes tárlatot augusztus 31-ig láthatják az érdeklődők a Thury-várban található Gróf Sztáray Antal Bányászattörténeti Gyűjteményben.

Tanulmányi ösztöndíj Várpalota önkormányzata az állandó várpalotai lakcímmel rendelkező középiskolás fiatalokat tanulmányi ösztöndíjban kívánja részesíteni azzal a céllal, hogy a tudás rangját ezzel is kifejezésre juttassa, a tanulás értékét megbecsülje, a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt felmutató diákok munkáját követendő példaként elismerje. Az ösztöndíj elnyerése érdekében 2011 februárjától félévente pályázatot kell benyújtania a középiskolás fiatalnak a település képviselő-testületének címezve. Az ösztöndíjra pályázhat az a várpalotai diák, aki állandó várpalotai lakos, az első középiskolai végzettség megszerzése érdekében középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanul Várpalotán vagy más városban (gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző, szakiskola 9–10. évfolyam), illetve tanulmányi eredménye a 2017/2018as tanév második félévében legalább 4,6 volt. A pályázatot beadásának határideje 2018. augusztus 15-e (Polgármesteri Hivatal, Szervezési, és Intézményirányítási Iroda, Varga Szilvia hu­ mánügyi referens). A részletekről a város internetes honlapján (www.varpalota.hu) tá­ jékozódhatnak az érintettek.

várpalotai hírek 2018. július 13.

Fejlesztés több mint 200 millió forintból A hét elején adta át a várpalotai önkormányzat a Mártírok útja 1. szám alatti munkaterületet a kivitelező cégnek, ahol két beruházást végeznek egyszerre az elkövetkező hónapokban a szakemberek. Megújulnak a fogorvosi rendelők, illetve a Térségi Népjóléti Gondozási Központ épülete is. A két elnyert pályázat ös�szege 210 millió forint. Ebből 60 millió forint összegű támogatást nyert a város az „Egészségügyi alapellátások infrastrukturális fejlesztése Várpalotán” című TOP-os pályázat keretén belül a várpalotai Mártírok úti fogorvosi rendelő felújítására. A másik pedig a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése Várpalotán” elnevezésű projekt, amelynek keretében a Térségi Népjóléti Gondozási Központ felújítására 150 millió forintot fordíthat a település. A rendelkezésre álló idő közel öt hónap, bízom benne, hogy a kivitelezők tudják

Csicsai Csaba vállalkozó, Zugor Balázs alpolgármester és Campanari-Talabér Márta polgármester majd tartani a határidőt, mondta el helyszíni bejárással egybekötött munkaterület-átadáson CampanariTalabér Márta. Várpalota polgármestere lapunk kérdésére hozzátette, nagyon lelakott épületrészekről van szó, a beruházás eredményeként viszont a mai kor követelményeinek megfelelő környezetben folytatódhat majd a szakmai munka. – Egyfelől a fogorvosi rendelőket újítjuk fel, amelyeknek némileg a helyük is megváltozik majd, illetve a Térségi Népjóléti Gondozási Központ épületének a felújítása fog megtörténni az elkövetkező hónapokban,

amelynek következtében az intézmény különböző egységei végre egy helyre költözhetnek, s szolgálhatják az itt élőket. Terveink szerint karácsonyra átadhatjuk a megújult épületeket a lakosságnak és a fogorvosoknak, valamint a szociális szférában dolgozóknak. Mindan�nyian megérdemlik – hangsúlyozta Campanari-Talabér Márta, aki megjegyezte, sajnos mind a két pályázatot önerőből ki kellett egészítenie az önkormányzatnak, ugyanis a pályázat benyújtása óta eltelt két évben jelentősen megemelkedtek az anyagárak, valamint a munkadíjak is.

A munkálatokat követően méltó környezetben dolgozhatnak majd a szakemberek

várpalotai hírek

A Maraton Lapcsoport tagja

Ami a pályázatok részleteit illeti, az egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása érdekében indított fejlesztés eredményeképpen a fogorvosi rendelők akadálymentesen is megközelíthetőek lesznek, emellett felújítják a külső homlokzatot, a tetőt és a belső nyílászárókat, de új burkolatokat is kapnak az épület belső terei. Mindemellett eszközök beszerzésre is sor kerül az ellátás feltételeinek javítása érdekében. A másik, mintegy 150 milliós beruházás eredményeképp a város több pontján, a rossz műszaki és ellátási körülmények között működő intézmények koncentrációja valósul meg az év végére elkészülő korszerűsített létesítményben, az ellátási színvonal növelése és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. A felújítást követően négy alapszolgáltatás: a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, az étkezés és a házi segítségnyújtás egy helyszínen lesz elérhető, tudtuk meg a helyszínen. A Térségi Népjóléti Gondozási Központ megújuló épületének átadásáig a Jó Szerencsét Művelődési Házba (Várpalota, Szent István u. 14.) költözött. A város fogászati ellátását pedig a Szent Imre u. 6. földszintjén érhetik el az érintettek.

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Bálint Kata Ki­adja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Szerkesztőségi postacím: Várpalotai Hírek 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: varpalotaihirek@maraton.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: 88/400-400 e-mail: veszpremmaraton@maraton.hu http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.hu. Hírszolgáltató és hirdetésfelvétel: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em. • ujsag@hircentrumtv.hu • Tel.: 88/744-488 Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető • Megrendelés száma: MVA 27/2018 • A lap ingyenes • Terjeszti a DMH Kft. • ISSN 2064-0366


KRÓNIKA

várpalotai hírek 2018. július 13.

3

Kilencvenöt éves lett Leitner Ferenc Kilencvenötödik születésnapja alkalmából köszöntötte Leitner Ferencet, városunk díszpolgárát Campanari-Talabér Márta polgármester és Sándor Tamás aljegyző a napokban. A jó hangulatú beszélgetés közben szó esett a régi Várpalotáról, a fényképezésről, valamint egy közeljövőben nyíló fotókiállításról is. Virágcsokorral, valamint Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emlék l appa l kö sz öntöt te Campanari-Talabér Márta polgármester és Sándor Tamás aljegyző Leitner Ferencet 95. születésnapján. Az ünnepelt felesége körében fogadta a vendégeket, akiknek szívesen mesélt Feri bácsi a hobbijáról, a fényképezés iránti szenvedélyéről. A város hivatalos fotográfusa címmel is kitüntetett ünnepelt gyermekkora egy részét Franciaországban töltötte. A lakásuktól alig 50 méterre élt egy fényképész, aki hamar észrevette, hogy érdekli a fotózás, így tőle tanulta meg az alapokat. 1932-ben költöztek haza, édesapja Várpalotán kapott munkát. Azóta rendületlenül fényképezi a várost Leitner Ferenc. A beszélgetés során felidézte a régi Várpalotát is, amely –

mint mondta – eleinte nagyon nem tetszett neki. – Palotán akkoriban állattartással foglalkoztak a legtöbben, még ma is előttem van, amikor kihajtották le-

gelni a jószágokat a keskeny utcákon. Száraz időben por, esős időszakban pedig sár volt, járda híján ott közlekedtünk, ahol tudtunk. Egyedül a Fő tértől a

vasútállomásig haladó Fő utcát kövezték le, később, 1935-ben, a 8-as út megépülésekor készült el a várost átszelő út, amit jó időben sétálóutcaként használt Várpalota apraja-nagyja – idézte fel a vasárnap délutáni korzózásokat Leitner Ferenc Leitner Ferenc 1949-től lett az akkori kultúrotthon, a Jó Szerencsét Kör vezetője. Nevéhez emlékezetes

Kilencvenötödik születésnapjára első okostelefonját is megkapta az örökifjú Leitner Ferenc

programok, szakkörök sokasága fűződik, de szintén hozzá köthető a helytörténeti kutató- és gyűjtőmunka megkezdése is a városban. – A biológia szakkört vezető Bartos Sándorral fogtunk össze, hogy felderítsük Várpalota rég múltját. Nag y szükség volt erre a munkára, hiszen alig tudtunk valamit a város történetéről. 1957-ben aztán összetrombitáltuk az illetékeseket és a városvezetést, hogy egy helytörténeti múzeum létrehozásáról egyeztessünk. A g yűjtőmunkába rengeteg palotai gyerek és felnőtt bekapcsolódott, rövid idő alatt eg y egész tárlatra való anyag gyűlt össze. Ki is állítottuk a művelődési házban, akadt olyan esztendő, mikor háromezren nézték meg a gyűjteményt – mesélte büszkén a mai napig tartó helytörténeti kutatómunka első lépéseit. A látogatás során csak úgy sorjáztak a különböző emlékek és történetek, valamint az is kiderült, hogy Feri bácsi 95. születésnapjára megkapta élete első okostelefonját, amivel természetesen fotózik is.

Kontrát Károly: továbbra is a biztonság az első A 2019-es évben is a biztonság az első, ezért növeli a kormány a közbiztonságra és a rendvédelemre szánt forrásokat a jövő évi költségvetésben, mondta el Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a napokban tartott budapesti sajtótájékoztatóján. Térségünk országgyűlési képviselője kijelentette: biztonság nélkül nincs semmi, ez a legfontosabb közösségi érték, amelyet fontos megőrizni Európa számára. A következő évek legnagyobb kihívása a biztonság lesz, és ha Brüsszel nem változtat a jelenlegi be­ván­dor­lás­po­l i­ti­ káján, több millió migráns érkezhet Európába az elkövetkező években, vélekedett. Kontrát Károly hozzátette: a kormány továbbra is elkötelezett az ország, a nemzeti szuverenitás védelme és a keresztény kultúra megőrzése mellett, ezért jelentősen

növelik a közbiztonság megerősítéséhez, a határvédelemhez és az illegális migráció elleni hatékony küzdelemhez szükséges forrásokat. A politikus emlékeztetett: „a balliberális kormányok idején drasztikusan csökkent a rendőrség létszáma, és folyamatos volt a forráskivonás, de a magyarok biztonsága érdekében tovább kell növelni a közbiztonságra és a határvédelemre fordított forrásokat”. Az államtitkár közölte, 2019-ben összesen 350,5 milliárd forint jut közbiztonság-

ra, jelentősen növelik a rend- jut a rendőrségnek. Határvé- többlettámogatás jut, a terőrség költségvetését, jövőre delmi és felderítési felada- rorellenes intézkedésekhez 12,5 milliárd forinttal több tokra 15,7 milliárd forint kapcsolódó feladatoknál 25 milliárd forinttal számolnak, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal működésére csaknem 9,5 milliárd forintot szánnak. A katasztrófavédelem működésére és fejlesztésére pedig több mint 77 milliárd forintot fordítanak, sorolta. Megjegyezte, folytatják a rendvédelmi hivatásos állomány bérfejlesztési programját, kiemelt cél, hogy a hivatásos rendvédelmi életpálya vonzó legyen a fiataloknak. Kérdésre Kontrát Károly kitért arra, a déli határon 2015 őszétől rend és biztonság van, azóta is több szigorítást bevezettek. Ugyanakkor a nyugat-balkáni útvonalon továbbra is kritikus a helyzet, a veszély nem múlt el, de helytáll a rendőrség, Magyarország és magyar emberek biztonságban vannak – mondta Kontrát Károly államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője el az államtitkár.


4

PROGRAMAJÁNLÓ

várpalotai hírek 2018. július 13.

Tánciskola a nyári diáktáborban Hip-hop táncot tanulhattak a városi napközis tábor résztvevői a hét közepén, hiszen Gutyán Attila, a Vision Hip-Hop Tánciskola vezetője látogatott el az iskolába. Sok gyereknek jelent élményt minden év nyarán a városi napközis tábor, amelynek idén is a Bán Aladár Általános Iskola biztosít helyszínt. Már hagyományosan július elejétől hat héten át sok színes programmal várják a város általános iskolásait a diáktáborba. A mintegy kilencven gyermekre négy csoportvezető és három diákmunkás felügyel, tudtuk meg szerdán a helyszínen. Idén a megszokott programok mellett táncoktatás is

zajlik a táborban, Gutyán Attila, a Vision Hip-Hop Tánciskola vezetője tart szerdánként két órában ritmusérzék- és tartásjavító táncórát a lelkes diákcsapatnak. Általában az udvaron mozognak együtt a fiatalok, ám ezúttal a barátságtalan időjárás miatt a négy fal közé kényszerültek a táncosok. Daruság Lászlóné táborvezető, a Bán Aladár Általános Iskola tanára kérdésünkre elmondta, az esős idő minden alkalommal komoly próbatétel elé állítja a pedagógusokat, hiszen a nyári időszakban zárt térben sokkal nehezebb lekötni a gyermekek fig yelmét. Többek közt a tornateremben és a két zsibongóban szoktak ilyen esetben közösségi játékokat szervezni, kézműves foglalkozásokat is szerveznek, de nagyon örülnek annak is, hogy a Vision Hip-

Július 13., péntek 19.00 Presszó Tési falunap Globo Portré Július 14., szombat 15.00 Hírfolyam Heti esemény- és hírösszefoglaló Július 15., vasárnap 15.00 Hírfolyam Heti esemény- és hírösszefoglaló

Gutyán Attilát ezúttal is örömmel fogadták a diákok Hop Tánciskola minden héten ellátogat a fiatalokhoz. – Várpalotán évek óta nagy sikerrel működik csoportja a tánciskolának. Mindenkivel próbálunk jó viszonyt ápolni. Szívesen megyünk fellépni különböző

A jól sikerült foglalkozás után közös képet is készítettek a nebulók és a Vision Hip-Hop táncosai

programokra a városban és a térségben, s a Bán Aladár iskola felkérésének is örömmel tettünk eleget. Több itt tanuló diák jár ugyanis hozzám táncolni, s ennek apropóján felkért az intézmény, hogy a nyári napközis táborban heti egy alkalommal tartsak foglalkozásokat a nebulóknak. Számomra nagyon fontos, hogy a fiatalok a rossz dolgok, az utcán való csellengés helyett inkább válasszák a táncot, a rendszeres mozgást. Bízom benne, hogy a táborozók között is lesznek olyan diákok, akik a jövőben csatlakoznak majd hozzánk a tánccsoportban – mondta el kérdésünkre Gutyán Attila, aki szerdán egy tehetséges várpalotai növendéke, Pintér Laura Kata társaságában okította a hip-hop tánc rejtelmeire a táborozó fiatalokat.

PROGRAMAJÁNLÓ Kiállítás

Koncert

Rendezvény

Bányászakták a Rákpso-korszakból XIII. Országos Musical & Operett Kur- Idén is megrendezi immár hagyománnyá érett, családi nappal címmel vándorkiállítás látható zus gálaestje július 18-án 20.30egybekötött főzőversenyét, a augusztus 31-ig a Thury-várban, a tól a Thury-vár udvarán (képünPléhbogrács Partyt a Rákóczi gróf Sztáray Antal Bányászattörkön egy korábbi gálaest). A kurTelepi Baráti Kör. A népszerű téneti Gyújteményben zus tehetségei mellett színpadra programot július 14-én tartják A Színek világa címmel Öveges Ernő lépnek a felkészítő tanárok is a Rákóczi Telepi Tagiskola festményeiből nyílt kiállítás a Retró gála augusztus 11-én 19 órától udvarán. 16 órától megnyitó, majd tánccsoportok lépnek a Thury-vár Márványtermében láta várpalotai Nagy Gyula Galériáközönség elé és sörivóversenyt ható az intézmény nyitvatartási ban. A zenét a nagy múltú Seans is tartanak. Zenél Kalmár János, idejében együttes szolgáltatja, akik 1980majd este mulatság a Tourmix Öreg európai mesterek – Rembban és 1981-ben a Palota Szálló zenekarral randt, Dürer és követőik címmel éttermében zenéltek. A Fülöp III. Kismezei Tábortűz július 21-én 18 nyílt kiállítás a Thury-várban. A Csaba (billentyű), Wágner László órától a Kismező ABC környékén színvonalas tárlat egész nyáron (gitár) és Deák Ferenc (dobok) (Resán M. u. 14.). Fellépő zenészek látható az intézmény nyitvatartáösszetételű csapat több évtized és csoportok, közös éneklés és ízletes burgonyás-babos lecsó si idejében után lép újra közönség elé

Július 16., hétfő 19.00 Paletta – Tatár Antal emlékkiállítás Papkeszin – Országos Musical és Operett Kurzus – Forgószínpad – Sztárportré Július 17., kedd 19.00 Ismétlés (Paletta) Július 18., szerda 19.00 Hírmozaik – 95 éves lett Leitner Ferenc – Területi Népjóléti Gondozási Központ munkaterület-átadása – Tatár Antal emlékkiállítás Papkeszin – Országos Musical és Operett Kurzus – Pléhcsárda nap a Rákóczi telepen – Napközis tábor a Bán Aladár Általános Iskolában – Tábort szervezett a Családés Gyermekjóléti Szolgálat – Forgószínpad – Globo Világjáró Július 19., csütörtök 19.00 Ismétlés (Hírmozaik) Július 20., péntek 19.00 Paletta – A z Országos Musical és Operett Kurzus záró gálája – Globo Portré


PORTRÉ

várpalotai hírek 2018. július 13.

5

Beszélgetés Lantos Ádámmal, a zeneiskola díjazott fuvolistájával

Villamosmérnök lenne a fiatal zenész Lantos Ádám fiatal kora ellenére számos szép sikert tudhat maga mögött a zene területén. Hét éve fuvolázik és a rangos megyei versenyek ezüst és arany minősítései mellett idén a várpalotai zeneiskola tanévzáróján a „Zene mindenkié” Alapítvány díját is átvehette. Emellett rendszeresen részt vesz hangversenyeken, városi és iskolai rendezvényeken, természetesen közreműködőként. Vele beszélgettünk a kitartásról, a tehetségről és a zene szeretetéről. Ádám szülei felvetésére kezdte meg zenei tanulmányait 2010-ben. Mint mondja, eleinte félt kicsit a dologtól, de hamar megszerette. Egy évig furulyázott Varga Péternél, majd hangszert váltott, és Végvári Gábornál kezdett el fuvolán tanulni. Sokat gondolkozott a hangszerválasztáson – idézte fel –, mígnem meglátott a televízióban egy kön�nyűzenei koncertfelvételt, amelyben Török Ádám fuvolázott. Egyből megfogta, hogy a komolyzenén túl is milyen sokszínűen lehet a fuvolán játszani, és bármilyen stílusirányzatban megállja a helyét ez a hangszer. Attól kezdte sok szorgalommal, kitartóan gyakorolt, ami aztán hamar meg is hozta az eredményét. Az első megmérettetésén, 2013 márciusában a Dunántúli régió Sistrum fafúvós versenyen ezüst fokozatot ért el, ami még inkább motiválta és még több gyakorlásra sarkallta. Ádám kezdetben a hét minden napján kezébe vette a hangszert, persze akkor még korábban elfáradt. Aztán ahogy erősödött a fizikuma, egyre többet játszott, manapság akár két órát is gyakorol. Az ifjú fuvolista azt mondja, nagyon szeret versenyekre járni, amelyeket rendszerint lelkesedéssel vár, de izgulni nem igazán szokott. A felkészülés során napról napra válik egyre magabiztosabbá, és így kifejezetten élvezi a megmérettetéssel járó helyzeteket. 2014 tavaszán a Meg yei Fafúvós Versenyen arany, majd 2015 márciusában a Szombathelyen megrendezett regionális Sistrum fafúvós versenyen ezüst fokozatot kapott. 2017-ben ismételten arany minősítést szerzett a Megyei Fafúvós Találkozón, idén pedig a Veszpré-

mi I. Regionális „Szűcs József” Fafúvós Versenyen ezüstöt kapott. A szép versenyeredmények mellett a „Zene mindenkié” Alapítvány díját is magáénak tudhatja, amelyet ez év júniusában vehetett át a várpalotai zeneiskola tanévzáró ünnepségén, kitartó és szorgalmas munkája elismeréséül. „Nagyon megtisztelő volt, hogy nekem adták ezt a díjat, de egyáltalán nem számítottam rá. Óriási meglepetés volt számomra is” – mondja a fiatal fuvolista. Mesterével, Végvári Gáborral nagyon jó kapcsolat alakult ki. Ádám úgy véli, rengeteget köszönhet tanárának, akitől nem csak hogy nagyon sokat tanult, de olyan fontos instrukciókat is kapott, ame-

lyeket rendszerint kamatoztatni is tud. Végvári Gáboron kívül természetesen sokat köszönhet a családjának, mint mondja, a szülői háttér, a támogatás az eddigi sikerének az egyik kulcsa. Ádám az egyéni munkája mellett két évig – míg meg nem szűnt – játszott a zeneiskola ifjúsági zenekarában, most pedig harmadik éve egy fuvola kamarazenekar tagja is. Ez utóbbi formáció szintén szépen szerepel a versenyeken; 2016 novemberében a Balaton-parti Zeneiskolák Kamarazenei Találkozóján kiemelt arany minősítést kaptak. A csoport másik két tagjával jó kapcsolatot ápol és mint mondja, szerencsére nincs rivalizálás a felek között. Sőt, a közös zenélés

még inkább az egymásra figyelésre, az összhangra neveli őket, valamint megtanulják még jobban átlátni a kottát, aminek aztán az egyéni játék során is nagy hasznát veszik. A zenélés áldásos hatását tapasztalja Ádám az iskolai tanulmányai során is. Azt mondja, sokkal kitartóbb lett, jobban tud koncentrálni, valamint sokat fejlődött a memóriája is. Jelenleg a Thuri Györg y Gimnázium tanulója. Bár nagyon szereti a zenét, mégsem ezt szeretné majd hivatásául választani. Villamosmérnök szeretne lenni, de ahog y

mondja, a fuvola egy örökös hobbi marad. Szabadidejét rendszerint hasznosan tölti; rengeteget hallgat zenét, sokat olvas és az elektromossághoz kapcsolódóan kísérletezik. Jelenleg az idén augusztusban Várpalotán megrendezendő retró gálára készül Ádám, ahol popballadákat fog előadni zongorakísérettel. A fiatal zenész egy újabb mérföldkőként tekint az előtte álló programra, hiszen lehetősége lesz egy zenekarban is kipróbálni magát. Aminek a gondolatával a jövőre nézve is kacérkodik…  Stéger Ági


6

FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2018. július 13.

A honvédelmi tábor keretein belül rendezett járőrversenyen különleges feladatok várták a fiatalokat. Itt épp egy UAZ terepjárót kellett közösen tolniuk a lőtéren

Belekóstolhattak a katonaéletbe Immár harmadik éve várja a honvédelem és a katonai élet iránt érdeklődő fiatalokat nyári honvédelmi táborába az MH Bakony Harckiképző Központ. Idén összesen három turnusban fogadják a kadétokat harcos tematikájú programokkal. Várpalotára az ország minden szegletéből érkeznek fiúk és lányok, akik közül többen már nem először vesznek részt honvédelmi táborban. A fiatalok szüleikkel érkeztek a Kossuth-laktanya falai közé. A táborozók az okmányok ellenőrzését követően orvosi vizsgálaton estek át, majd átvehették felszerelésüket, amely tartalmazta a katonai egyenruhát, gumikarabélyt és egyéb kiegészítőket. Aztán nem volt megállás, egyből belecsöppentek a katonai élet mindennapjaiba. Mi­ után elfoglalták körleteiket, munka-, illetve környezetvédelmi előadáson vettek részt,

megismerkedtek a katonai rendfokozatokkal és a várpalotai alakulat szervezeti felépítésével. Látogatást tettek a Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központban is az ifjoncok, ahol a Magyar Honvédségben rendszeresített Kronosz szimulációs rendszerrel ismerkedtek meg. Természetesen volt alaki kiképzés is, majd egészségügyi foglalkozással folytatódott a program, ami egy túlélési blokkból és harctéri ellátás oktatásából

állt. A táborozó gyerekek felkészítésében segédkezett a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium két diákja is. A hét folyamán további izgalmas programok várták őket. Nyitányként például a hatórás ébresztő után reggeli torna, de járőrversenyen is megmutathatták tudásukat a gyerekek a lőtéren. Igazi mosolyt csalt a csapatok arcára, amikor egy UAZ gépjármű húzása-tolása volt a kijelölt feladat. Az izgalmakkal teli héten nagy élményt jelentett a diákok számára egy igazi paintballcsata. A harckiképző központ a táborozási turnusok utolsó napján nyílt napot is tart, hogy a részt vevő gyermekek szülei is betekintést nyerjenek a tábor mindennapjaiba. A honvédség számára fontos, hogy a szülők láthassák, hogy gyermekeik nem csak a vas-

A Kossuth-laktanyában alaki foglalkozásokat is tartottak a katonák a résztvevőknek

szigorra és a katonás napirendre lesznek nevelve. A tábor ideje alatt olyan általános értékrendet is tanulnak, mint a csapatszellem és az egymásért küzdés. – Gördülékenyen veszik az akadályokat a fiatalok. A lányok és a fiúk egyaránt becsülettel helytállnak, bátran kezdenek neki minden számukra ismeretlen katonai feladathoz. A napjaik hasonlóan telnek, mint egy hivatásos katonának. Reggel hat órától egészen este tízig be van táblázva a napirendjük, a reggeli tornától kezdve a közös foglalkozásokon át egészen az esti körletszemléig – mondta el kérdésünkre a nyílt napon a szervező MH Bakony Harckiképző Központ képviseletében Monostori Dániel szakaszparancsnok. – Az tetszik a legjobban a honvédelmi táborban, hogy mindenbe próbálnak bevezet-

ni minket, a katonaélet szinte minden részét megismerhetjük az egy hét során. Az alaki kiképzéstől kezdve a lesállás gyakorlásáig mindenbe belekóstolhattunk. Ugyan nem voltak könnyűek a feladatok, ám nagyon jól éreztük magunkat a társaimmal – mondta el Kocsis Mátyás, az egyik táborozó, aki a tábor több résztvevőjéhez hasonlóan a laktanya rendezvénytermében zárta a hetet. A mentorok egyrészt megdicsérték a csapatot a helytállásért, s emléktárgyat is kaptak a honvédségi létbe belekóstoló fiatalok. Elhangzott, mindenki élményekkel gazdagodva tér haza az ötnapos programról, hisz barátságok, ismeretségek köttettek, valamint érdekes programokon keresztül ismerték meg a katonaélet mindennapjait és a honvédség feladatrendszerét.

Oszlánszki Béla alezredes gratulál az egyik táborozónak a záráskor


várpalotai hírek 2018. július 13.

HIRDETÉS

7

ITT KELL LENNED,

HOGY ELHIDD. Magyarország minden évszakban többet tartogat annál, mint amennyi a fotókba belefér. Találj rá ezen a nyáron új kedvenc helyeidre!

179089

KÉSZÜLT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG MEGBÍZÁSÁBÓL

MTU_nyari_kampany_FERTOD_Sajto-212x298.indd 1

2018. 06. 25. 11:46


KÖRKÉP

várpalotai hírek 2018. július 13.

„Aranyhalak” a Várkertiben

TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁRPALOTAI INGATLANHASZNÁLÓK!

A Várkerti Általános Iskolában az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nyári táborba várták a diákokat.

Várpalota Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében megpályáztatta Várpalota Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatását. A pályázaton a Depónia Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által közösen benyújtott pályázat lett nyertesként kihirdetve. A közös pályázók közül a Depónia Nonprofit Kft. került megnevezésre, mint közszolgáltató, a gyûjtés-szállítási tevékenységet a továbbiakban is a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. mint a közszolgáltató alvállalkozója látja el. A tevékenység végzése során mindenképpen fókuszba került a hulladékok nagyobb mértékû szelektált gyûjtése, az egyes jól elkülöníthetõ frakciók szétválasztott gyûjtése, valamint a rendszerbe tartozó ingatlanhasználók és hulladékgyûjtõ edények egyértelmû beazonosítása. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja nem változik.

Június harmadik és negyedik hetében több mint kétszáznegyven tanuló felügyeletéről gondoskodott a tanintézmény, amely kétféle módon valósult meg. Egyrészt a Veszprémi Tankerü­ leti Központ által elnyert EFOP pályázat keretében szervezett táborban, másrészt az iskola által elnyert Erzsébet táborban tölthették el hasznosan a nyári szünet első két hetét a gyerekek. Lapunk az EFOP-os táborban tett látogatást, amely a művészet jegyében telt és az Aranyhal nevet kapta. Nem véletlenül, hiszen a hét folyamán főképp a népmesékkel foglalkoztak a gyermekek, tudtuk meg Halasiné Molnár Mónikától, a Várkerti iskola pedagógusától. Többféle technikával készítettek aranyhalat a diákok, akik az elkészült műveket természetesen haza is vihették. A második héten sporttábort szervezett az iskola, ahol több sportággal részletesen megismerkedhettek az érdeklődő fiatalok.

Milyen változások következnek be a jövõben? A vegyeshulladék gyûjtés tekintetében nem történik változás, a gyûjtési napok nem változnak. Az edények egyedi beazonosítása érdekében összes ügyfelünknek 2018. IV. negyedévében 2019. évre vonatkozóan fogunk küldeni egy matricát, melyet a hulladékgyûjtõ edényre kell felragasztania az ingatlanhasználónak. 2019. évtõl kizárólag a felmatricázott hulladékgyûjtõ edények kerülnek ürítésre. A Szelektív hulladékgyûjtés is változatlanul a 2018. évre megküldött gyûjtési naptár szerint történik. Itt felhívjuk azon ingatlanhasználók figyelmét, akik még nem vették át a szelektív hulladékok gyûjtésére szolgáló edényt, hogy minden ingatlanhasználónak kötelessége a hulladékok elkülönített gyûjtése, ezért kérjük vegyék át azt ügyfélszolgálatunkon. A zöldhulladékgyûjtés átalakul, mivel a gyûjtési gyakoriságot bizonylatoltan csak azon ingatlanhasználók számára kívánjuk biztosítani, akik a közszolgáltatást regisztráltan igénybe is veszik. Ezért 2018. július 1-tõl matricás rendszer kerül bevezetésre, mely során minden várpalotai ingatlanhasználó, ingatlanonként és évente 12 db zöldhulladék kihelyezésére feljogosító matricát vehet át az ügyfélszolgálatunkon. Jelenleg az éves mennyiség felét kapják meg idõarányosan. A matricát az eddig megszokottak szerint kihelyezett (maximum 110 literes) zsákra, (maximum 70 cm hosszú és 50 cm átmérõjû) összevágott és összekötözött zöldhulladékra kell felragasztani. Kizárólag az így felmatricázott zöldhulladékok kerülnek elszállításra. Lomhulladék gyûjtésére is új rendszer kerül kialakításra az úgynevezett házhozmenõ lomhulladékgyûjtés. Ezzel a változtatással szeretnénk javítani a begyûjtött hulladékok minõségét, az ingatlanhasználók számára komfortosabbá tenni a szolgáltatást, illetve a városkép javulását is nagyban elõsegíti. A gyûjtés során minden szerzõdött ingatlanhasználótól évi egy alkalommal - az ügyfélszolgálattal elõre egyeztetett idõpontban - átvesszük a keletkezett nagydarabos lom hulladékát maximum 3 m3 térfogatig. Társasházak esetében a továbbiakban is a közös képviselõvel elõre egyeztetett idõpontban tartjuk a korábbi gyakorlatnak megfelelõ konténeres lomtalanítást. A hulladékszállítási ügyfélszolgálat elérhetõsége változatlan: Cím: Várpalota, Fehérvári út 7. E-mail: szallitas@vpkozuzem.hu, telefonszám: 88/592-112 Nyitva tartás: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 6-14 óráig, szerdán: 7-19 óráig.

LOMTALANÍTÁS A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizetõ, és tartozással nem rendelkezõ ingatlanhasználó által Társaságunkkal elõre egyeztetett napon egyedi megrendeléssel kért, házhoz menõ jelleggel történik. A jelentkezés során szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét is, amely alkalmanként (évente egyszer) legfeljebb 3 m3 lehet. A ki nem használt alkalmak száma a következõ évre nem vihetõ át. Társasházas, lakótelepi övezetekben a közös képviselõ kérheti a lakókkal elõzetesen egyeztetett lomtalanítást õszi idõpontban, melyrõl a közös képviselõket írásban tájékoztatjuk.

Az ügyintézéshez a következõ adatok szükségesek: • név, cím, számlán található partnerkód, • elszállítandó lom mennyisége (m3), • elérhetõség (vezetékes vagy mobil telefonszám)

Lomtalanítás kérése

Nem kerül elszállításra: • Elbontott gépjármû karosszéria • Építésbõl-bontásból származó hulladék, nyílászáró • Veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, képcsöves TV stb.) • Elektronikai hulladékok • Ágnyesedék, szõlõvesszõ, zöldhulladék • Személyautó-, teher-, és traktor gumiabroncs • Háztartási hulladék • Csomagolási karton-, papír,- és mûanyag hulladék • Üveghulladék • Kézi erõvel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék A mindennapokban keletkezõ nagydarabos lomhulladékot, építési törmeléket a Partner-Depónia Kft. által üzemeltetett inotai salakdomboknál található hulladéklerakóba vihetik térítés ellenében, nyitvatartási idõben. (hétfõtõl-péntekig: 6–16 óráig telefonszám: 20/3299-965) www.deponia.hu

www.vphk.hu

www.vpkozuzem.hu

164404

További információk és jelentkezés a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában, az alábbi elérhetõségeken: Cím: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7. Telefon: +36-88/592-112 E-mail: szallitas@vpkozuzem.hu Nyitva tartás: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 6-14 óráig, szerdán: 7-19 óráig

182762

8


RENDŐRSÉG

várpalotai hírek 2018. július 13.

9

112 KRÓNIKA

belül a tanulóknak lehetőségük nyílt kerékpárjaik nyilvántartásba vételére is. A rendőrök a közlekedési eszközök minden adatát rögzítették egy adatlapon – szín, típus, gyártó, gyártási szám, jellegzetességek –, majd fényképfelvételeket is A biztonsági öv készítettek azokról. A g yerekek ezenkívül használatát is közlekedésbiztonsági témájú feladványok megoldá- ellenőrizték sában és KRESZ-tesztek A várpalotai rendőrök főkitöltésében is kipróbál- ként a belvárosban közleke-

III. KISMEZEI TÁBORTŰZ

A közlekedési akcióban részt vevő 7 egyenruhás 26 fő járművezetőt igazoltatott, amelynek eredményeként 3 fővel szemben helyszíni bírságot szabtak ki a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt, egy fővel szemben szabálysértési feljelentést kezdeményeztek, valamint 9 fő ellen sebességtúllépés miatt indult eljárás. Az ellenőrzés során a „finn módszerrel” 93 fővel szemben alkalmaztak alkoholszondát, amely egyszer sem mutatott pozitív eredményt.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kismező ABC (Várpalota, Resán M. u. 14.) 2018. július 21-én (szombaton) 18 órától

ÖSKÜ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00490

Fellépők: Vadrózsa Citerazenekar Slemmer Zoltán id. Droppil Tibor - harmonika id. Kalmár János - harmonika Báthory Csaba- gitár Gál Gergely - gitár

Öskü Község Önkormányzata 2016. évben pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése címĦ felhívásra. Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült és 2016. november 23-tĘl a támogatói okiratunk hatályos. A pályázat forrást biztosított az ASP központhoz történĘ csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony mĦködtetéshez, közös hivatalunk további két településén Jásdon és Tésen egyaránt.

Kicsik és nagyok, fiatalok és idősek közös éneklése a tábortűz mellett id. Droppil Tibor és id. Kalmár János harmonika kíséretével.

MĦködésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, a szabályzatok áttekintése megtörtént. Ez a kötelezĘen felülvizsgálandó IT biztonsági és iratkezelési szabályzatokat érintette. A fejlesztés eredményeképpen rendelkezésünkre állnak a módosított és szükség szerint az új szabályzatok.

KorszerĦ számítástechnikai informatikai eszközök beszerzését valósítottuk meg. Az eszköz beszerzés eredményeképpen a szakrendszereket használó szakemberek munkája hatékonyabbá vált. Az eszközök beszerzési értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, így a szabályzatunkban rögzítettek szerint választottuk ki az önkormányzat számára a legelĘnyösebb ajánlatot. Az elĘírt migrációt, adattisztítást és adatbetöltést határidĘre végrehajtottuk. A feladatok egy részét külsĘ szolgáltató igénybevételével, míg az önkormányzati adórendszer tekintetétben az önkormányzat köztisztviselĘjének segítségével végeztük el. A felmerült szolgáltatási díjat és a személyi jellegĦ kifizetéseket a támogatás terhére kívánjuk elszámolni.

A projekt lehetĘséget biztosított az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatainak kialakítására. Az ügyfelek által igénybe vehetĘ, elektronikusan indítható ügytípusok az építményadó és a magánszemélyek kommunális adóbevallás. A szakrendszereket használó munkatársak részére biztosítottuk az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatáson való részvételt és a támogatás terhére a felmerült útiköltségeket elszámoltuk. A projekt biztosítja, hogy az ASP központ keretében biztosított szakrendszereket használjuk. Önkormányzatunk az ASP kormányrendeletben rögzített céloknak és kötelezettségeknek eleget tett.

Kérjük, hogy a Felsővárosért Civil Szervezet támogatásáért vásárolj egy tál helyben készült burgonyás-babos lecsót!

182770

Az est folyamán a szomjoltásról a Mátyás borozó gondoskodik.

182767

A Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársai Várpalotán és Tésen tartottak prevenciós programokat a táborozó gyermekek részére. A Várpalotai Bányász Sportkör által szervezett, valamint a tési evangélikus táborban részt vevő diákoknak július 2-án és 3-án megelőzési programokat szerveztek a várpalotai rendőrök. A gyerekek meghallgattak egy előadást a nyári szünet veszélyeiről és az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről. A rendőrök felhívták a figyelmüket arra, hogy az utcán ne vegyék elő mobiltelefonjukat és útközben ne játsszanak a készülékkel, idegeneknek pedig ne adják át semmilyen kérésre. Hangsúlyozták, hogy a strandon, napközis táborban ügyeljenek arra, hogy a lakáskulcs, a pénztárca soha ne maradjon szem előtt. A spor ttáborba n a BikeSafe program keretein

dőket ellenőrizték Várpalotán, de a járás településein is igazoltatták a járművezetőket. A Várpalotai Rendőrkapitányság eg yenruhásai célirányos ellenőrzést hajtottak végre július 4-én délután. A járőrök fokozott figyelmet fordítottak a pas�szív biztonsági eszközök – vagyis a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak – előírásszerű használatának ellenőrzésére, valamint a vezetés közben kézben tartott mobil telefonkészüléhatták magukat. A kétna- ket használók kiszűrésére. pos programon szó esett továbbá a gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyeiről, illetve a kerékpár kötelező és ajánlott tartozékairól is.

168067

Előadások a nyári táborokban


10

GYERMEKSAROK

várpalotai hírek

A szobatisztaság kialakulása A gyermeknevelés egyik legfontosabb állomása a gyermek és a szülő szempontjából egyaránt a szobatisztaság kialakulása. A sikerhez szükséges a gyermek egészséges testi, értelmi és érzelmi érettsége, valamint a szülő türelmes, szeretetteljes, de következetes magatartása. A kisgyermekek fejlődési folyamata egyedi, egymástól jelentősen eltérhet, a szülők nevelési stílusa is különböző, ezért nem lehet egységesen jól bevált megoldást alkalmazni minden családnál. A szobatisztaságra szoktatás legalkalmasabb időszaka a 2–3 éves kor. Néhány esetben 18 hónapos kor körül is kialakulhat már a nappali szobatisztaság, másoknál viszont elhúzódhat néhány hónappal 3 éves kor után. Mindkét eset beleférhet az egészséges fejlődésbe, de fontos tudni, hogy a túl korán elkezdett és a túl sokáig halogatott szoktatás ellenállást válthat ki a gyermek részéről és megnehezítheti a cél elérését. Gördülékenyen kialakul a szobatisztaság, majd az ágytisztaság is 24–36 hóna-

pos kor körül, ha a szülő megfelelően figyel gyermeke érési állomásaira, felismeri a jelzéseit és támogatja őt azokban. Érdemes 2 éves kortól napi gyakorisággal beszélni a szobatisztaság lényegéről, a vizelet- és székletürítés folyamatáról, lehetőségeiről játékos formában. Célravezető felkelteni az érdeklődését, elnyerni együttműködését, követendő példát állítani elé. A gyermeknek is értenie kell, hogy a széklet, vizelet bilibe, vécébe és már nem pelenkába ürítése elvárás felé, amit nem szigorú módon, hanem segítő, támogató rávezetéssel akar a szülő elérni. Az első lépcsőfok, amikor a gyermek jelzi, hogy éppen akkor ürít, mutogat a pelenkára, esetleg kéri, hogy cseréljék ki. A második, amikor már néhány másodpercig

vissza is tudja tartani, már az ürítés előtt látható testtartásán, arckifejezésén, hogy koncentrál. Szerencsés helyzetben a szülő meglátja és felismeri ezt a helyzetet, megdicséri, biztatja a gyermeket, elmagyarázza neki, mi is történik most vele, segítve és megerősítve őt abban, hogy legközelebb már be tudja azonosítani az inger érzését. Ezen a szinten valószínűleg a záróizomzat beidegződése kialakult, megnyílik a lehetőség, hogy a gyermek akaratával is irányítsa az ürítést, ha a támogató szülőt maga mellett tudja. A következő állomás, amikor már hosszabb ideig, akár egy percig is vissza tudja tartani a gyermek az ürítést és van elég idő eljutni a bilihez, vécéhez, levenni a pelenkát. A gyerekek számára ebben az időszakban nagyon fontos, hogyha örömet okoznak a szülőknek, pozitív visszajelzést kapnak tőlük tetteikkel kapcsolatban, motiválja őket a dicséret. Fontos, hogy a szülő bízzon gyermekében, ha egyre gyakrabban száraz a pelenka, hamar kapjon kisnadrágot és ne kerüljön vissza rá indokolatlanul a pelenka. A

folyamat velejárója az is, ha történnek néha „balesetek”, későn jelez a gyermek, nem sikerül elérni a bilihez. Ilyen esetben a szülő őrizze meg a türelmes, szeretetteljes viszonyulását, közvetítse ezt a gyermek felé, hogy ne ijedjen meg, ne élje meg kudarcként. Rossz módszer a szemrehányás, érzelmi manipulálás. Ha minden szükséges tényező megvan (a gyermek testi,

2018. július 13.

értelmi, lelki érettsége, a szülő biztató magatartása), 2–3 hónap, esetleg néhány hét alatt kialakul a nappali szobatisztaság. Az ágytisztaság kialakulása a nappali szobatisztává válás után kb. fél évvel figyelhető meg. Ha ennél hos�szabb idő telik el, éjszakai ágybavizelésről beszélünk. Gyakori állapot, okaira nem mindig derül fény. 5 éves kor előtt nem tekinthető kórosnak, de utána már kivizsgálás indul a háziorvos vezetésével. Vizeletvizsgálat, hasi ultrahang szükséges, amelyet urológus szakorvos vizsgálata követ. Oka lehet szervi vagy hormonális működési zavar. Ha ez kizárható, pszichológushoz irányítják a gyermeket a lelki okok feltárására és megoldására. Ritkán előfordul, hogy akár serdülőkorig is fennáll az ágybavizelés minden ok nélkül. Környezet vagy élethelyzet változása miatt lehet visszaesés a már hosszabb ideje ágytiszta gyermekeknél is. Fontos, hogy a szülő továbbra is türelemmel viszonyuljon a gyermekhez, próbálja kideríteni, majd elhárítani a zavaró tényezőt, átsegíteni őt ezen a nehezebb időszakon. A széklet visszatartásának zavara ritkább, de súlyosabb állapot. okozhatja emésztőrendszeri betegség is, de leginkább szorongás áll a hátterében. A szervi kivizsgálás mellet elengedhetetlen a pszichológus segítsége is.


OKTATÁS

várpalotai hírek 2018. július 13.

11

Segítség, hogy ne hagyják el a diákok az iskolapadot A végzettség nélküli iskolaelhagyó fiatalok számának a csökkentését, valamint napelemes rendszerek kiépítését célozza az a két pályázat, melyeket a Pápai Szakképzési Centrum nyert el a közelmúltban. A „Szakképzési Rendszer Átfogó Fejlesztése a Pápai Szakképzési Centrumban” című GINOP projekt mintegy 540 milliós, míg a „Pápai Szakképzési Centrum Tagintézményein Fotovoltaikus Rendszerek Kialakítása” nevet viselő beruházás több mint 120 millió forint támogatást élvez. A projektnyitó rendezvényt a napokban tartották a PSZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiumában. A várpalotai ünnepségen Campanari-Talabér Márta polgármester kiemelte, jól képzett szakemberekre van szükség ahhoz, hogy Magyarország gazdasága működni tudjon. A Faller Jenő Szakképző Iskolában pedig minden feltétel adott ahhoz, hogy kiképezzék ezeket az embereket. – Az országban nagyon magas, közel 30 százalék azoknak az embereknek az aránya, akiknek nincsen szakképesítése. Ez a program épp azt célozza, hogy ezt a magas arányt az uniós átlagra próbáljuk csökkenteni. A támogatásnak köszönhetően különböző képzésekkel, egyéni foglalkozásokkal segíthetik át az érintetteket a nehézségeken, s adhatnak a kezükbe piacképes szaktudást. A sikerhez azonban hatékony együttműködésre lesz szükség. A diák és az iskola mellett a család és a szociális intézmények támogató hozzáállása is fontos. A feladat tehát nehéz, de azt gondolom, hogy kiemelt feladat minél több lemorzsolódással veszélyeztetett fiatalt bevonni ebbe a programba. Ha közülük minél többnek lesz végzettsége, akkor biztosan el tudnak helyezkedni a mai magyarországi munkaerőpiacon. A lehetőség adott, csak élniük kell vele – mondta el kérdésünkre Várpalota polgármestere. Sági István, a Pápai Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte az oktatási intézmények felelősségét abban a

tekintetben, hogy munkaerő­ piaci igényeknek megfelelő szakember-utánpótlás biztosítása érdekében egyre felkészültebb, a mai kor követelményeinek meg felelő kommunikációs és módszertani tudással bíró pedagógu-

talokat az iskolájuk elhagyására késztetik. Várpalota esetében a projekt mintegy 100 millió forintos nagyságrendű beruházást jelent, tette hozzá. A projektben a Pápai Szakképzési Centrum öt

Hajdu István igazgató és Sági István főigazgató tagintézménye, köztük a várpalotai Faller szakképző vesz részt. A módszertani fejlesztésekhez az iskolai teljesítmény növelése érdekében új eszközök beszerzése, valamint az informatikai eszközállomány fejlesztése is kapcsolódik. Szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, ta-

Campanari-Talabér Márta polgármester hangsúlyozta, hatalmas szükség van jól képzett szakemberekre

nulást támogató programokat szerveznek és valósítanak meg. Az iskolai közösségépítést, tehetséggondozást és hátránykompenzációt szolgáló tevékenységek biztosításához az intézményekben, így Várpalotán is „Digitális Közösségi Alkotóműhely” kialakítására kerül sor. Ezeken felül drog ­pre­ven­ ciós, egészségmegőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító, valamint intézményi szintű pályaorientációs tevékenységek bevezetését is tervezik. A végső cél pedig az, hogy jelentősen csökkenteni tudják azoknak a számát, akiknek középfokú végzettség nélkül szűnik meg a tanulói jogviszonyuk. A projektnyitó rendezvényen Hajdu István, PSZC Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma igazgatója a pályázat keretében konkrétan meg valósítandó fejlesztésekről, elképzelésekről tartott részletes tájékoztatót.

sok képezzék a fiatalokat. A főigazgató a rendezvényen példaértékűnek nevezte a várpalotai önkormányzat és a Faller szakképző közötti kapcsolatot. Kiemelte, nagyon illeszkednek egymáshoz az intézmény és a város fejlesztési elképzelései. Hozzátette, az infrastrukturális beruházást is magában foglaló, a szakképzési rendszer fejlesztését célzó projekt segítségével lehetőség nyílik arra, hogy a pedagógusok képzésével, illetve külsős szakemberek bevonásával időben felismerjék azokat a nehézségeket, amelyek a fia- Várpalota esetében a projekt mintegy 100 millió forint értékű beruházást jelent


12

VISSZAPILLANTÓ

várpalotai hírek 2018. július 13.

Paraszttokány volt a nyerő étek Nagy küzdelemben a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör csapata nyerte 2013 nyarán a Rákóczi-telepen hagyományteremtő céllal megrendezett bográcspartit, a helyi civil szervezetek nem hivatalos főzőversenyét.

Ugyan a péntek éjjel érkező vihar alaposan ráijesztett a szervezőkre, ám szombat délutánra szerencsére csak az átlagosnál erősebb szél maradt hírmondónak a délelőtti őszies időből, így nem volt akadálya annak, hogy begyújtsák a tüzet a bográcsok alatt a Rákóczi-telepi iskola udvarán. Merthogy a A tangóharmonikán játszó Szűcs László hosszú évek óta állandó s mindig szívesen látott vendég a Rákóczi Telepi Baráti Kör programjain Leszkovszki Tibor egykori polgármesterrel megerősítve, valamint a Bányász Nyugdíjasklub Haskohó fantázianevű csapata is. A név a három csapattag vezetéknevének első betűiből állt ös�sze, hiszen Hargittai László, Skobrics István és Horti István alkotta a bányászkülönítményt. Így hát négy brigád vetélkedett az udvaron. A házigazda baráti kör négy kiló sertéshúst biztosított a résztvevőknek, ám az ételválasztást a csapatokra bízták. Ennek megfelelően volt, ahol ízletes pörkölt rotyogott a kondérban, míg máshol jófajta tokányok készültek a bográcsokban. Mindenki fogadkozott ugyan, hogy övé lesz a legjobb étek, de azért közben a vetélytársak mosolyogva koccintottak a jófajta házi borokkal és sörrel. Vé-

A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör csapata nyerte meg az első alkalommal megrendezett főzőversenyt városrész baráti köre újfent itt tartotta jó hangulatú rendezvényét, a második alkalommal megrendezett bográcspartit. – Két évvel ezelőtt szerveztük meg először, akkor a körtagokat és családjukat hívtuk és vártuk a zártkörű bográcsozásra, ami egyébként nag yon jól sikerült. Tavaly több prog ramunk volt az év folyamán, ezért

elmaradt a rendezvény, idén azonban már előre úgy terveztük, hog y mindenképp meg tartjuk. Újításként a velünk jó kapcsolatban álló baráti köröket és civil szervezeteket is meghívtuk a mulatságra, s egy főzőversenyt is hirdettünk, hogy eldöntsük, ki a legjobb közülünk fakanállal a kézben – mondta el kérdésünkre Einreinhof Attila, a Rá-

kóczi Telepi Baráti Kör elnöke. A civil szervezetek örömmel el is fogadták a meghívást, szombat délután a Rákóczi-telepi iskola udvarán ott volt Vaczula István és a Lonc sosi Ba ráti Kör (Loncsosi Belesek néven), Poór Gyula és az Olimpiai Baráti Kör, a házigazda Rákóczi Telepi Baráti Kör Pintér László főszakáccsal és

gül abban is megegyeztek, hogy itt nem a győzelem, hanem a részvétel a legfontosabb. Az elkészült ételeket hozzáértő zsűri értékelte. Csikós Zoltán, a Két Bagoly étterem egykori főszakácsa, dr. Dobos Tamás, a Várpalota és Térsége Civilek Szövetsége ügyvivője, valamint Simon Ágnes, a házigazda Rákóczi-telepi iskola igazgatója. Az ítészek az íz mellett a szervírozott finomságok megjelenését is értékelték. Végül a zsűri hosszas tanakodás után az Olimpiai Baráti Kör paraszttokányát ítélte a leg jobbnak, íg y Szukics Tibor főszakács vehette át az elsőséget jelképező vándorserleget az ünnepélyes eredményhirdetésen, így egy éven át ők viselhetik büszkén a címet.

Ezúttal is szólt a tangóharmonika A tangóharmonikán játszó Szűcs László immár állandó vendégnek számít a Rákóczi Telepi Baráti Kör rendezvényein, s ezúttal is kiváló hangulatot teremtett az iskola udvarán. Jólesik néha leülni és közösen énekelni. Egy-egy pohár bor vagy sör mellett az idősebb korosztály is jól tudja érezni magát. Az egykori pléhcsárdában is mindig tangóharmonika szólt, együtt dalolták az ismert nótákat a munkából hazatérő bányászok – mondta el Einreinhof Attila elnök.


PROGRAMAJÁNLÓ

várpalotai hírek 2018. július 13.

13

Meghívhatom egy szeánszra? A szeánsz szó francia eredetű, jelentése ülés, összejövetel, főleg szellemidéző összejövetel. Nos, én nem szellemidézésre invitálom a kedves olvasót, de a régmúlt időkbe szeretném egy kicsit visszarepíteni. Úgy 37 évvel pörgetem vissza az idő kerekét. közösségi oldalak. Ma már ez tartja otthon az embereket. Meg változtak az igények, az anyagi lehetőségek, meg változott az egész világ… Közösségi oldalak sokasága teszi lehetővé, hogy régi ismeretségeket újítsunk fel, vagy éppen újakat szerezzünk. Twitter, Instagram, Facebook… hogy csak a legismertebbeket említsem. Lehet átkozni, vagy szeretni ezeket az oldalakat. Én az utóbbiak közé tartozom. És Facebook-rajongó vagyok. Leginkább 2017. november vége óta. Mert akkor indult el egy retró buli megszületése… Történt, hogy a facen létrehozták a Várpalotai emlékek csoportot, ahová régi várpalotai képeket lehet feltenni. Ezen a csoporton belül egy egykori Palota szállós pincér megosztotta a Palota presszó és az étterem kis éttermi fotóját 1979-ből. A fotókat Wágner Laci tovább osztotta. A fényképek fél óra leforgása alatt 159 kommentet kaptak. Régi szép emlékek tolultak fel mindenkiben. Nézem a neveket, olvasom a kommenteket… én is emlékezem, érettségi utáni boldog fiatalkorom időszaka. Egyszer csak szemet szúr

Wágner László gitáros egy kommentelő neve: Fülöp Csaba! Csabi már írja is Pedrónak: „Lacikám, augusztusban megyek haza, rendezzünk egy retró bulit a régi palotás törzsvendégeknek és az ott dolgozóknak!”. Azonnal nézem a profilját! Csaba 26 éve Németországban él. Percek alatt megtörténik a kapcsolatfelvétel, már privát üzenetben szervezkedünk is. Hozzunk ös�sze egy retró bulit! Idézzük meg annak a kornak hangulatát a 80-as évek zenéjével! Egy táncos este erejéig újra jöjjünk össze, akik anno ott szórakoztak… Idén januárban elindultak a komoly szervezési munkálatok. A fiúk újra összeállnak a buli kedvéért! Csabi augusztusban hazajön Németországból, Feca lejön Pestről, mi pedig Pedróval nekiláttunk a szervezésnek. Hol legyen a retró gála, ki legyen a vendéglátó, hangosító, dekoratőr, ki tervezze a plakátot, hol hirdessünk, mi legyen a bevétellel? Wágner Laci fejében fogalmazódik meg a gondolat: a

tiszta bevételt ajánljuk fel az Alex Állatmenhelynek! Úgyis kevés a szponzoruk, magasak az állatorvosi szám-

VÁRJUK A GEALAN CSAPATÁBA! A német Gealan Holding cégcsoport 1985 óta fejleszt és gyárt műanyagipari termékeket, több mint 500 hozzáértő és kompetens munkavállaló és a fejlett ipari gépparkja segítségével. Székesfehérvári telephelyünk folyamatos fejlődése és bővülése következtében szeretnénk jelenlegi csapatunkat lelkes, lojális munkatársakkal növelni.

Ha szeretne egy stabil jövőképű, hosszútávú munkalehetőséget, családias, igényes környezetet kínáló munkahelyen dolgozni, akkor várjuk jelentkezését az alábbi állás betöltésére:

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ KARBANTARTÓ FRÖCCSÖNTŐ GÉPBEÁLLÍTÓ TECHNIKUS MUNKAVÉGZÉS HELYE: Székesfehérvár, Holland Fasor 4.

Amennyiben ajánlatunk felteltette érdeklődését, hívjon az alábbi telefonszámokon, vagy hagyjon üzenetet és visszahívjuk Önt!

06-22/200-320 vagy 06-22/200-321 Önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:

allas@gealan.com

Fülöp Csaba billentyűs

Deák Ferenc dobos

179495

Abba a korba, amikor Várpalotán három-négy szórakozóhelyen is élő zene szólt a hét hat napján. Többek között a nagy múltú Palota Szálló éttermében is. Sok zenekar megfordult az étterem zenekari dobogóján, de én most csak egyet idézek meg: a Seans együttest. A Seans 1980–81-ben játszott a Palotában, csütörtök kivételével mindennap. Három fiatal, huszonéves srác zenélt, Fülöp Csaba billentyűs, Deák Ferenc dobos és Wágner László (Pedro) gitáros. Fantasztikus hangulatot tudtak csinálni, a táncparkettet nem csak a hétvégeken koptattuk! Szombatvasárnap már este 6 óra előtt beültünk az étterembe, zenekezdés előtt, hogy legyen helyünk, asztalunk. Sok-sok fiatal, ismerősök, barátok, jó zene, kellemes környezet és remek kiszolgálás. Kell ennél több? Szenzációs esték voltak, évszaktól függetlenül. Aztán 1981 tavaszán eltűnt a zenekar, csak Pedro maradt, mindig más zenekarokkal, egészen 1991-ig, a Palota végleges bezárásáig. Szép lassan minden zenés szórakozóhely bezárt. Helyüket átvette a sokcsatornás tv, az internet, majd a

lák, viszont sok a befogadott kutya és cica. Nincs ellenvetés senki részéről, az alexe­ sek pedig teljesen meghatódnak a felajánlástól. A retró buli szervezése befejeződött, minden készen áll, várunk minden kedves szórakozni vágyó fiatalt és örök fiatalt. Az estnek két célja van: hogy visszavigyünk az időben és a 80-as évek hazai és világslágereire ismét jól szórakozz, valamint az Alex állatmenhely kis lakóinak segítsünk pénzadománnyal. Mert jónak lenni jó! L antos Erika szervező


14

VISSZAPILLANTÓ

várpalotai hírek 2018. július 13.

Szürreális tájképek Mónos Jenő (részben) Izlandon élő várpalotai szürrealista képfestő alkotásaiból nyolcadik alkalommal nyílt kiállítás 2013 nyarán az Inotai Közösségi Házban. Mónos Jenő az év nagyobb részét Izlandon tölti, ott dolgozik és hódol szenvedélyének, a képzőművészetnek. Ha hazatér Várpalotára, hozza magával a legfrissebb képeket, itthon is folytatja az alkotást, és kiállításokon

mutatja be műveit. – Amióta itthon vagyok, volt kiállításom Pétfürdőn, a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban és most itt, Inotán, ahol kiállítottuk a legfrissebb képemet is, amely egy igazi északi, izlandi tájat ábrázol. SzereA „hideg” hónapokban Izlandon élő Mónos Jenő saját gondolatait is megosztotta a közönséggel bély Zsuzsa méltatta az 1970-es évektől alkotó festőt és a kiállított képeket. – Az izlandi természeti kincsek nag ymértékben meghatározták az utóbbi idők munkáit. A természet szépsége mindig is központi szerepet töltött be festményeiben. Kezdetektől fogva

alkotásában a szürrealizmus volt az uralkodó irányvonal, amelynek fő képviselője, Salvador Dalí jelenleg is legfontosabb inspirálója – világított rá Borbély Zsuzsa a festészeti munkára, majd maga az alkotó is hozzáfűzte személyes gondolatait, érzéseit.

Beszerző Főbb feladatok: • Beszállítókkal való kapcsolattartás és folyamatos egyeztetés a beszállítók által vállalt határidők tartására • Termeléshez és karbantartáshoz kapcsolódó anyagok, segédanyagok beszerzése • A rendelésállomány nyomon követése a vevő/gyártási igények alakulásának megfelelően • A megfelelő mennyiségű alapanyagkészlet biztosítása és szinten tartása • A beszerzéshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása • Társosztályokkal való együttműködés • Az új projektek alkatrész-beszállítóinak felkutatása, pályáztatása • Az éves megtakarítási tervekhez szükséges beszerzői intézkedések kivitelezése Az ideális jelölttel szemben támasztott elvárások: • Felsőfokú szakirányú végzettség (műszaki vagy gazdasági ismeretek) • Beszerzés területen szerzett minimum 2–3 év szakmai tapasztalat • (Bútoriparban, faiparban szerzett tapasztalat előny) • FSC tanúsítványhoz kapcsolódó ismeret előnyt jelent • Tárgyalási szintű angol és/vagy német nyelvtudás Munkavégzés helye: Veszprém

A nagy múlttal rendelkező veszprémi Balaton Bútor új munkatársat keres az alábbi pozícióba: bútoripari műszaki technológus Munkavégzés helye: Veszprém Feladatok: • Sorozatgyártás támogatása • Új gyártmányok technológiai folyamatának tervezése CNC-gépekre (szerszám, készülék, program) • Normaidők számolása, ellenőrzése, karbantartása, vállalatirányítási rendszerben történő rögzítése • Árajánlatadás előkészítése • Folyamat- és gyártóeszköz-optimalizálás • A gyártási során felmerülő technológiai problémák megoldása, javítása • Aktív részvétel új projektek bevezetésében Elvárások: • Faipari mérnöki vagy faipari technikus végzettség (pályakezdő is) • Gyors észjárás, kiváló problémamegoldó képesség • CAD/CAM programok ismerete Előny: • Tárgyalási szintű angol és/vagy német nyelvtudás • CNC-programozási ismeret, tapasztalat • Auto CAD, Solid Edge, Alphacam, I-deas ismerete • Minőségügyi ismeretek (ISO 9001/ISO 14001, FSC) Amit kínálunk: • Folyamatos fejlődési lehetőség Európa vezető bútorgyártó cégénél • Versenyképes jövedelem • Egyéb béren kívül juttatások (cafetéria, utazási hozzájárulás) • Barátságos munkahelyi környezet • Külföldi kiállítások (Köln, Milánó, Stockholm), konferenciák látogatása

Műszaki előkészítő (egyedi bútorok árazására)

A nagy múlttal rendelkező veszprémi Balaton Bútor új munkatársat keres az alábbi pozícióba: műszaki előkészítő (egyedi bútorok árazására) Munkavégzés helye: Veszprém Feladatok: • Egyedi termékek kivitelezhetőségének elemzése • Pályázatok előkészítése, lebonyolításukban való részvétel • Helyszíni felmérés az ország egész területén • Árajánlatadás előkészítése • Aktív részvétel új projektek lebonyolításában Elvárások: • Min. faipari technikusi végzettség (pályakezdő is) • Gyors észjárás, kiváló problémamegoldó képesség • Számítástechnikai ismeretek (Word, Excel) • Műszaki rajzok értelmezése • Bútoripari alapanyagok ismerete • B kat. jogosítvány Előny: • Tárgyalási szintű angol és/vagy német nyelvtudás • Egyetemi végzettség • Min. 2 éves, releváns területen szerzett tapasztalat • Kivitelezésben, helyszíni szerelésben való jártasság • 3D-s látványterv készítésében való gyakorlat Amit kínálunk: • Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség Európa vezető bútorgyártó cégénél • Versenyképes jövedelem • Egyéb béren kívül juttatások • Barátságos munkahelyi környezet

új lehetőség a tési-dombnak

R T TAG JA

a várnál zobrot avattak Szent István-s 1989-es

facebook.com/varpalota

több Jelentős összegből, forintból mint 600 millió városrész. A újult meg a adták át a bemúlt héten 3. oldal ruházást

kultúra

Ifjú csellisták találkozója

le a szobrot

(Cikkünk a 6.

oldalon.)

az Egyesült Japánból és is érkeztek teÁllamokból zenészek a hetséges fiatal Nemzetközi David Popper yre 9. oldal Csellóversen

on elmi gyakorlat se az országvéd együttműködé társszervek

Talabér Márta

r és L. Simon polgármeste

László, a Nemzeti

Kulturális Alap

alelnöke leplezte

sikeresen használó katonák ám akadpont műa bázist, megvédték ellenőrző áteresztő is, s egy BTR a Mandulásláthatták testközelből beveis tak sebesültek Ezt követően a ködését harci jármű , majd harcra megfelelően n a gyakorlatb a meghívottak sze- páncélozott került. laktanyába gyar Honvédség és önkéntes is sor A fiktív helyzet knál tartalékos ka- tudjon reagálni, s együttmű- bevont hivatásos rob- tésére és sor került. Hivatásos és egy csoport etekkel, A városi sportcsarno katonák híradó és mentősök rint ugyanis A forgatóa tábor terüködni a társszervez n tar- tartalékos i központtal ellátonák, rendőrök volt terítéken. ödésének bantással bejutott el a Thury-várba ellen- más informatika szerint a várpalotai példás együttműk az Active mondta ntot építettek letére, s megtámadta az Orosz Zoltán áldoket könyve tott harcálláspo son halálos tott tájékoztatón a dinamiA vaktölténye lehettek szemtanúi vasútállomá országvédelmi altábornagy, honvéd vezérka- és mutattak be, majd robbantás egy őrző pontot. Guardian 2013 októsorán előbb zatokat is követelőanyag is keettes. at látogatói kus bemutató rifőnök-hely és sugárzó hadgyakorl gyakorlat belvású történt Várpalota . A honvédA nagyszabá ber közepén rült a környezetbe napjának nyitányán a vegyivédelaz bemutató rosában. Csaba honvéség erői, köztük szolgáló kavégén indult ál itt volt Hende Szeptember Vargha Taa mi alakulatokn során a Mavédelem, amely miniszter, , delmi a gyakorlat, államtitkár tonák a katasztrófa álat Műveleti Vea mentőszolg más honvédelmi es, gyar Honvédség rendőrség, tesztelték Tibor vezérezredKot munkatárzetési Rendszerét helyzetben. Benkő és a vöröskeresz dve sikerevezérkari főnök, mehonvéd megelőző védelmi sa saival együttműkö Veszprém valós földrajzi a helyzeten, A résztvevők ám fiktív or- vács Zoltán gbízott, Tasen úrrá lettek sebeen, khoz érkező környezetb sé- gyei kormányme sportcsarno városunk polbiztonok szerepelteté labér Márta, is ellátták és katonai szágcsoport sülteket helyzetben valamint , t vel, modellezet magukat. A gármestere és társszervezeságba helyezték. knál a sportcsarno tették próbára an- alakulatok a szerb nemzeti felkészülés a meghívottak gyakorlat egy hogy nem várt tek, köztükaz Ohiói Nemzeti bemutatót láthattak és Látványos haderő nak érdekében, vagy az orszáképviselői is. vészhelyzetben esetén a Ma- Gárda got ért támadás

08097351

Lapozzon bele Hírekbe a Várpalota i is! a facebookon 08097355

/varpalota facebook.com Fókuszban

lehet Megoldás az elkerülő?

hírek várpalotaifotográfusa a város Ferenc, adósságteher Megtizedelt 2013. március

14. • I.

évfolyam,

1. szám

ATON A MAR

Ingyenes

Leitner A 90 éves

egykori

városi

közéleti

L APCSOPORT

lap

a húszévesekkel

is felveheti

a versenyt

TAG JA

5. oldal

művelődésiház-igazgató

adóssáVárpalota százalékát gának 70 az állam, át vállalta szóló dokuaz erről a Veszprém mentumot Kormányhia Megyei írta alá vatalban Talabér napokban polgármester. Márta

is befolyáTöbb tényező levegőjének város solja a 6–7. oldal minőségét.

Jótékonyság

kéz segítő Hubának

rendeza Adománygyűjtő a településen kisfiú vények kórral küzdő 2. oldal gyilkos támogatásáért.

sPoRt

Világbajnok erőemelő

fo1,561 milliárd 1,093 közgyűlés A város megyei az adósságából Jenő, a vállal át rintnyi forintnyit szerződésés Lasztovicza a milliárd kormányhivatalban tételes olvasható állapothoz a megyei Márta polgármester állam, esetében az Talabér követően A 2010-es aláírását zajlottakmértelepülések ben. – település az adóssáállamtitkár, a a Belügy- egyeztetések maga mö- Kontrát Károly jobbra) a szerződés képest álKároly, részét átvállalásánakkellett a most elnöke (balról Kontrát parlamentigra- adósság tekintettel ga jelentős hiszen az álvárosok mellett gött hagyta, s tékéről, lennünk a a helyszínen aki kérdésünkre szá- minisztérium hitel összeg lehetőséMártának, ugyanis a japán bér Márta, a kezdeti 60 70 lamtitkára átvállalt helyzetére, ez VárpadönTalabér forintnyi hozzátette, anyagi tulált lam segítségével a konszolidációt Így történta település – Az azért emelkedett kétmilliárd által átát neki Sztanke Újabb világcsúcsokat geire is. is, zalékról közel a palotai oldal az állam tárgya- adta díszokiratot. is megszabadultunk magas esetében 12. tött meg szabadulhat adósságrentanúsító terhétől mert a Az lota a korábbialig több százalékra tehertől összeg, adósságzajlik. kiderült, önkormányzati József. vállalt már. Így során fő jelentős70 százalékos el az maradt lássorozat alacsony dezés két ütembenaz 5000 meg a – mondta SZPD adósságállomány kell százaléka év végig teljes egéviszonylag a magas elmúlt hogy a mint 10 tudnunk az átvállalással adó és ráta mel- alatti települések államtitkár. meg, amelyetaz elkövetkező iparűzési adósa nagyobb kötelezett-a szében megszabadultak Új gyerekruhaüzlet munkanélküliségi törleszteni anyagi A fennmaradóütemebelvárosban a jövőben adósságtehertől, nyílt a Üzletházban! lett komoly években. rövidesen ségei is lesznek a bástya ság visszafizetésének gyerekruhagyártója, egyébként az érintett kedvelt Veszprémbe. városnak. zéséről majd Spanyolország megérkezett színvonalas, széles el TalaKÖZÜZEMI a Mayoral ZRT. egyeztetünk VESZPRÉMI a tini korosztályig gyerekruhák „VKSZ” is – mondta SZOLGÁLTATÓ választéka A bébitől vagány és elegáns üzletünkben. legnagyobb nálunk. bankkal utazások csak

VT Metal Kft.

Görögországi buszindulással Ft/fõtõl. már 23.900 veszprémi Marmaras és Toló Sarti, Neos Kefalónia áron. Korfu, Zakynthos, is 28.900 Ft/fõ akár már szállás árát és az 1 hét az utazás Az árak 2 fõs apartmanokban. busszal, tartalmazzák Török Riviéra Ft/fõ áron. ajánlat: már 34.900 Különleges buszindulással valamennyi árunkból. veszprémi vagy 7% kedvezmény irodáinknál Márciusban partner www.grandtours.hu. Tájékozódjon 52/448-348 weboldalunkon:Debrecen, Tours, Grand

Paralia,

MÉLYGARÁZS 88/411-153 u. 1. Tel.: Szeglethy Vas.: zárva Veszprém, H–V: 0–24-ig Szo: 8–12, Nyitva: H–P: 8–17.30 Pénztár:

õrzött,

zárt helyen

egész évben,

a hét minden

(bruttó) ÉVES bÉRLETÁRAK Áfa bérletár Ft MÉLyGARÁZS 150 000 bérletár (nettó) Ft 31 890 Ft 100 000 Ft 118 110 21 260 Ft 60 000 Ft 78 740 Ft 12 756 Ft 50 000 Ft Éves nappali 244 Ft BÜ 47 10 630 Ft Éves nappali 39 370 Ft díj: 100 Éves éjszakai

Parkolás

bérlettípusok órás Éves 24

Ft/fél

napján

minőségi, megvásárolhatók választékban felmutatójának

hirdetés biztosítunk. akció: a Nyitási 10% kedvezményt árainkból gyerekruhaüzlet 8. Mayoral KoSSuth u. földSzint VeSzpréM, Üzletház BáStyA

óra

Parkolási

Karbantartó lakatos 1 műszakos munkarendben

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK: • Galván gépek, berendezések, üzemi eszközök karbantartása, javítása • Munkalapok, üzemnaplók kitöltése AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK: • Releváns szakmunkás képesítéssel rendelkezik AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT: • Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-2 éves tapasztalat AMIT KÍNÁLUNK: • Versenyképes fizetés + műszakpótlékok + mozgóbér • Évi nettó 180 ezer Ft Cafetéria • Munkatárs ajánlási bónusz nettó 80 ezer Ft • Családias környezet egy kiváló csapatban • Ingyenes orvosi szolgáltatások • Dolgozói kedvezmények • Különböző sportolási és kulturális lehetőségek • Üdülési lehetőség céges nyaralóban • Dolgozóink gyermekeinek ingyenes táboroztatása a nyári szünetben • Szociális juttatások • Videotonos szerződéses járatok INGYENES használata

181288

Faipari mérnök/ Faipari technikus

LAPCSOPO

08091451

Folyamatosan fejlődő gyártásunkba keresünk munkatársat az alábbi pozícióba:

N A M A R ATO

Balaton Bútor Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 4. Tel.: 88/688-667 vagy 88/688-611 E-mail: hr@balaton-butor.hu vagy info@balaton-butor.hu

16. szám

közéleti lap Ingyenes városi

R0007/92/1999

8200 Veszprém, Házgyári út 4. Tel.: +36 88 425 866, fax: +36 88 427 080 www.balaton-butor.hu

6. • I. évfolyam,

selte eit képvi 5. oldal érdek László szoka Thuri-díjjal kitüntetett Hargittai ig a bányá Mind után is aktív maradt nyugdíjba vonulása

08091358

Balaton Bútor Kft.

8200 Veszprém, Házgyári út 4. Tel.: +36 88 425 866, fax: +36 88 427 080 www.balaton-butor.hu

167217

576427

176102

Balaton Bútor Kft.

kÖZÉlEt

ek várpalotai hír

2013. november

Keresse a Várpalotai Hírek legfrissebb számát a facebookon is!

08091366

Mónos Jenő képeiben kezdetektől a szürrealizmus volt az uralkodó

tem az erős kontrasztot, az ellentéteket: hegyek, vizek, naplemente – vörös és kék ég – mondta el lapunknak Mónos Jenő, aki számára, amellett, hogy szeret Izlandon élni, a hazatérés sokkal többet jelent. A kiállításmegnyitón a közösségi ház vezetője, Bor-

GYÁRLÁTOGATÁS: Minden csütörtökön 8 órakor, előzetes telefonos egyeztetés alapján! Jelentkezni tel.: 22/533-641 és 22/533-647 vagy személyesen vagy vtmetalhr@metal.videoton.hu


VISSZAPILLANTÓ

várpalotai hírek 2018. július 13.

15

Újjáéledt hagyomány a Loncsosban Népdalok, hangszeres muzsika és vidám, baráti hangulat töltötte be 2013 augusztusának első szombatján a loncsosi Szent Donát-kápolna környékét. A II. világháborúig tartott az a hagyomány, amely szerint Szent Donát napján, augusztus 7-én búcsújáró menet indult a loncsosi kápolnához, ahol ünnepi szentmisén ajánlották a szőlősgazdák szőlőiket, boraikat Szent Donát védelmébe. Ezt a szokást kívánta feleleveníteni dr. Juhász Attila, Loncsos városrész önkormányzati képviselője, s bevonva a szervezésbe a Palotai Turul Társaságot, rendeztek eg y egész nap tartó ünnepséget a kis kápolna körül. A program most is menettel kezdődött a városközpontban lévő katolikus templomtól a Loncsosba, majd Holubák Attila káplán celebrálásával, Eszes Zoltán diakónus és a Szent Borbála Szkóla szolgálatá-

val szentmise zajlott a hangulatos kápolnakertben. A közös ebéd elfogyasztását követően a stílszerűen fahordóból folyó bor, vala-

Az elmúlt öt esztendőben tovább szépült loncsosi kápolnánál Holubák Attila káplán celebrált szentmisét

mint a Várpalota-Pétfürdő Kertbarátkör Egyesület borai kóstolgatása közben muzsikát, énekeket és harci bemutatót élvezhetett a közönség. Gágó Zsolt, a Küngösi

Citerezenekar, Sági Judit, a Várpalotai Mozgássérültek Egyesülete Orgona dalköre, a Várpalotai Bányász Fúvószenekar és az Atilla Harcosai Várpalotai Barantások is fel-

léptek a programban, amelyet megtekintettek a csókakői Szent Donát Borrend képviselői is. – A kápolna környékének rendbetétele és a rendezvény megvalósulása nagy összefogás, helyi lakosok, cégek, vál-

lalkozók, civil szervezetek és a katolikus egyházközség munkájának eredménye. Így éledhetett fel a hagyomány a városban, mely Szent Donát, a szőlő és a villámcsapás védőszentje tiszteletére zajlott – mondta el dr. Juhász Attila.

ÁLLÁST KÍNÁL

*63510*

VEGYES Eladó, 8 db diófapadló méret: 280x30-40x5 cm. Érdeklődni: 06-20-926-4410

*82776*

Érvényes engedélyekkel rendelkező

vagyonőröket keresünk Veszprém, Várpalota térségéből. Jelentkezni lehet: nyugalom@nyugalom.hu  e-mail címen és 06/88/577-050-es telefonszámon.

181697

Autóvillamossági szerelőket

173151

Székesfehérvári ruhaválogató üzembe, egy műszakos munkarendbe, azonnali kezdéssel, betanított munkásokat keresünk! Jelentkezni a betanítottmunka16@gmail. com címen vagy a 06-20/2346272es telefonszámon lehet!

keresünk! 171265

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autóvillamossági szerelőket keresünk Székesfehérvárra azonnali kezdéssel. Autóvillamossági szerelői vagy autóelektronikai műszerész végzettség szükséges. Jelentkezni László István műszaki vezetőnél lehet az alábbi elérhetőségeken laszlo.istvan@homm.hu vagy 36-20-5804620.

A következő nyitott pozícióira várja jelentkezésüket a fenti elérhetőségeken:

keresünk nettó 250300 ezer Ft fizetéssel!

171260

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autószerelőket keresünk Székesfehérvárra azonnali kezdéssel. Autószerelő végzettség szükséges.

FAIPARI TECHNIKUS ASzTAloS SzAKmUNKáS

(helyszíni beszerelésre, termelésbe) (pályakezdőket is)

BETANÍToTT mUNKáS

181978

Autószerelőket

Jelentkezni László István műszaki vezetőnél lehet az alábbi elérhetőségeken laszlo.istvan@homm.hu vagy 36-20-5804620.

Balaton Bútor Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 4. Tel.: 88/688-667 vagy 88/688-611 E-mail: hr@balaton-butor.hu vagy info@balaton-butor.hu


16

VISSZAPILLANTÓ

várpalotai hírek 2018. július 13.

Megfékezte a lángokat Életeket mentett meg gyors helyzetfelismerésével öt évvel ezelőtt Dobai Zsolt várpalotai tűzoltó, aki szabadnapján a gyermekeivel sétálva vette észre, hogy füst gomolyog a közeli fenyves felett. 2013 júliusának végén épp g yermekeivel, Dominikával és Zsolttal indult sétálni a Kálvárián lakó Dobai Zsolt, amikor füstöt fedezett fel a fenyves felett. A szabadnapos tűzoltó nem teketóriázott, rögtön autóba pattant és a helyszínre, a Bögre-szőlőhegyre sietett. Közben hívta munkahelyét, a Pétfürdői Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot, ahol kérésére elmondták, eddig nem kaptak bejelentést. Amikor kiért, látta, hogy egy körülbelül 500 négyzetméteres

szántó lángokban áll, ezért rögvest tárcsázta a Veszp­ rém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletét, hogy erősítést kérjen. A riasztott péti tűzoltó kollégák megérkezéséig azonban akadt feladat bőven, hiszen a lángok két közeli épület felé haladtak. Így hát – mi­ után gyermekeit, köztük a tűzoltónak készülő Zsoltot biztonságba helyezte – nekiállt a munkának. – Mivel vizem nem volt, ezért más módszerhez kellett folyamodnom. Találtam

egy lapátot, aminek segítségével körbehatároltam a tüzet, így megakadályoztam annak továbbterjedését. Fontos volt mielőbb megtenni ezt, mert emberéletek is veszélybe kerülhettek volna, ha eljut a házakig a tűz. Közben megérkeztek tűzoltó társaim is, akik rövid idő alatt eloltották a megmaradt égő szalmabálákat – mondta el lapunknak Zsolt. A környéken élők nem győztek köszönetet mondani a bátor szabadnapos tűzoltónak, aki szerényen csak an�nyit mondott: a munkáját végezte. – Nagyon szeretem a munkámat, szerencsére kiváló csapatban dolgozhatok – monda el, majd zárásként megjegyzte, talán arra a legbüszkébb, hogy hivatásával

Dobai Zsolt a tűzeset helyszínén, a város határában fekvő Bögreszőlőhegyen gyermekeinek is példát tud tűzoltók, a szobájuk kis túlmutatni. Fiai, Zsolt és Mar- zással egy tűzoltó-laktanyátin ugyanis már most lelkes hoz hasonlít.

Telt házas táncgálát tartottak a várudvaron

Különleges élmény volt látni a Kanadából érkezett táncegyüttest Várpalotán

Megtelt a várudvar öt esztendővel ezelőtt a Kanadából érkezett ukrán táncegyüttes, a Barvinok látványos előadására. A szemet gyönyörködtető, virtuóz produkció ékes bizonyítéka volt annak, hogy a kanadai ukránok immár hatodik nemzedéke milyen féltve őrzi az ukrán kulturális hagyományokat. A táncosok előtt Campa­ nari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere köszöntötte a Thury-vár udvarát teljesen megtöltő mintegy 500 fős nézősereget, s köszönetet mondott a Szabó Jaroszlava vezette Várpalotai Ukrán Nemzetiségi Ön-

nem feledi gyökereit, példamutatóan ápolja hagyományait. A Barvinok táncegyüttes legfőbb elve ugyanis, hogy az emberi erkölcs

függ a nemzeti és kulturális öntudattól – mondta el a polgármester. Aztán jöttek a táncosok, akik a népcsoportra jellemző virtuozitással és igényességgel mutattak be másfél tucat, Ukrajna különböző tájegységeire jellemző tánckompozíciót. A Barvinok előadásában életre keltett táncok ragyogó bizonyítékai voltak annak, hogy a kanadai ukránok immár hatodik nemzedéke milyen féltve őrzi és gazdagítja az ukrán kulturális hagyományokat. Várpalotai előadásuk szüneteiben, jól kiegészítve a produkciót, színpadra léptek a Veszprém Bakony Táncegyüttes, valamint a DSE Unio táncosai is. A Barvinok Ukrán Tánciskola egyébként immár 45 éve működik a Toronto közelében található Mississa­ u­ gában. A 400 főt számláló

iskola tagjai Kanadában született ukrán származású gyerekek, akik nagy büszkeséggel meg tudják tartani és sokszorozni a színes ukrán tánckultúrát, amit még 120 évvel ezelőtt hoztak magukkal az őseik. A vezetőjük, Fedir Daniljak által koreografált táncokat gyönyörű, színes és díszes jelmezekben adták elő, nem túlzás állítani, szemet gyönyörködtető látványt és kulturális élvezetet nyújtva a nézőknek. Az elmúlt évtizedekben az egész világot bejárták már, képviselve és népszerűsítve az ukrán népi kultúrát. 2008-ban, a Holodomor, azaz a nagy ukrán éhínség 75 éves évfordulóján, a „Ne hervadjanak el a törékeny virágaink, ne haljanak meg a gyermekeink!” című tánckompozícióval nyitották meg a 9. Ukrán Világkongres�szust Kijevben.

kormányzatnak, hogy színvonalas programjaikkal évről évre hozzájárulnak a város közművelődésének színesítéséhez. – A mai estének a tánc nagyszerűségén túl egyéb üzenete is van. Egy Kanadában élő nemzetiség ugyanis Teljesen megtelt a Thury-vár udvara, sokan kíváncsiak voltak a színvonalas előadásra


VISSZAPILLANTÓ

várpalotai hírek 2018. július 13.

17

Őrzik Csik Ferenc emlékét a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör elnöke köszöntötte a megjelent sportbarátokat. Campanari-Talabér Márta, a település polgármestere elmondta, tragikusan rövid élet adatott meg a 31 évesen elhunyt Csik Ferencnek, akinek eredményei azonban magukért beszélnek. – Nem véletlen, hogy Várpalotán büszkén ápoljuk az emlékét, hiszen a város hideg vizes medencéjében készült fel az 1936-os berlini olimpiára, ahol eg y arany- és eg y bronzérmet szerzett Magyarországnak – hangsúlyozta beszédében a polgármester.

Székesfehérvári multinacionális autóipari partnerünk számára keresünk

TERMELÉSI OPERÁTOROKAT

A sikeres berlini játékokról szólt megemlékező beszédében dr. Jakabházyné Mező Mária, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára is. – A 100 méteres gyorsúszás döntőjében heten álltak rajtkőre, s előzetesen mindenki a japánokat tartotta a bajnoki cím fő esélyesének. Együtt is úszott a mezőny egészen 75 méterig, majd Csik Ferenc ellépett a vetélytársaktól, és a közönség buzdítása mellett elsőként csapott a célba – idézte fel az olimpián történteket a főtitkár asszony, majd hozzátette, az ország több helyszínén, sőt, a határainkon túl is több emlékmű, emléktábla őrzi

Csik Katalin, dr. Jakabházyné Mező Mária, Campanari-Talabér Márta és Poór Gyula (b-j.) a sportcsarnok előterében, az emléktábla előtt Csik Ferenc nevét, így tisztelegve a néhai kiváló sportoló eredményei előtt. A megemlékezésen köszönetet mondott az édesapja emlékét hűen őrző Várpalotai Olimpiai Baráti Körnek Csik Katalin, a néhai bajnok

181105

Az 1936-os berlini játékokon győztes Csik Ferenc olimpiai bajnok úszóra emlékezett 2013 nyarán a Várpalotai Oimpiai Baráti Kör a városi sportcsarnokban. Ugyan hagyomány a 2004ben alakult civil szervezetnél, hogy minden évben megkoszorúzzák Csik Ferenc emléktábláját a Gál Gyula Városi Sportcsarnok előterében, ám 2013-ban külön pluszt adott a rendezvénynek, hogy 1913-ban, azaz épp 100 esztendeje született a nagy úszóbajnok. Nyitányként az olimpiai himnusz hangzott el az ünnepségen, majd Poór Gyula,

CSATLAKOZZ A HANONHOZ, LÉGY RÉSZESE SIKERÜNKNEK!

AMIT KÍNÁLUNK:

 átlag kereset nettó 160.000-200.000 Ft  VONZÓ CAFETERIA CSOMAG  TELJESÍTMÉNY BÓNUSZOK  JELENLÉTI/MINŐSÉGI BÓNUSZOK  100 % - OS UTAZÁSI TÁMOGATÁS  INGYENES BUSZJÁRATOK TÖBB IRÁNYBÓL

06 20 492 81 55

Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

lánya is. A koszorúzást követően a vendégek közös sétát tettek az egykori uszoda helyén álló Csik Ferenc-parkban, majd a program állófogadással zárult a Jó Szerencsét Művelődési Központban.

A Hanon Corporation a világ egyik legnagyobb autóipari klímatechnikai beszállító vállalata, mely világszerte 40 gyártó üzemmel és 4 technológiai központtal rendelkezik. Magyarországi gyártóüzeme a Hanon Systems Hungary Kft. SZÉKESFEHÉRVÁRON klímakompresszorokat, hűtőközeg-továbbító rendszereket, hőszivattyú- és vízszelepet, valamint pumpákat gyárt a legnevesebb autómárkák számára több, mint 25 éve.

Megmunkáló és összeszerelő területeinkre keresünk

Autóelektronika Kft. Autóipari elektronikai vezérlések összeszereléséhez saját állományába, határozatlan időre az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:

ÖSSZESZERELŐ ÉS GÉPKEZELŐ

kollégákat: Főbb feladatok • Automata és fél-automata összeszerelő gépek, CNC vezérlésű megmunkáló gépek, ipari robotok működtetése, mechanikus javítása, beállítása, megelőző karbantartása • Aktív részvétel fejlesztési feladatokban, hiba megelőzési módszerek kidolgozásában

180561

Amit kínálunk: • Kedvező juttatási csomag • Kezdő bér: 165.000 Ft és 175.000 Ft • Műszakpótlék • Gépkezelői pótlék • Teljesítményarányos mozgóbér • Évi nettó 180.000 Ft cafeteria + év végi juttatás • Stabil munkahely, hosszú távú munkalehetőség • Videotonos szerződéses járatok ingyenes használata • Helyi bérlet támogatás

Munkavégzés helye: • Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Követelmények • Minimum 3 éves CNC vagy PLC vezérlésű gépek karbantartásában szerzett tapasztalat • Géprajz magas szintű ismeret • PC és MS Office alapismeretek • Gépész szakirányú középfokú végzettség • Több műszakos munkarend vállalása • Önálló munkavégzés • Precizitás, pontosság • Minőségtudatosság Előnyök • CAD program ismerete (AutoCAD, Inventor) • FANUC CNC vezérlő ismeret • FANUC, KUKA és ABB robot ismeret • Angol nyelv ismerete Amit kínálunk • Versenyképes fizetés és Béren kívüli juttatási rendszer • Biztos háttérrel rendelkező munkahely • Magasan képzett szakmai csapat • Lehetőség szakmai tudás folyamatos fejlesztésére

Amennyiben érdekli a meghirdetett pozíció, látogasson el a Hanon Karrier Portálunkra, ahol jelentkezni tud az állásra: https://hanonsystems.karrierportal.hu/

181696

Elvárások: • Minimum 8 általános iskolai végzettség • Egészségügyi alkalmasság • Jó látás- és kézügyesség • Sikeres felvételi teszt • 3 műszak vállalása (5 napos munkahét) Előny: • SMT területen min. 1 éves munkatapasztalat

Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 29.sz.épület E-mail: human@aut.videoton.hu Tel.: 06/22/533-537

Mechanikus karbantartó


KÖRKÉP

Hirdetésfelvételi pont:

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em.

vagy kutatómunkával azaz a szívbetegség megelőzhető ami apám halálát okozta, biztosítható Az erek és a szív egészsége akár vissza is fordítható. és potenciálisan halálos életveszélyes sebészeti beavatkozások hogy mindez elérhető gyógyszerek nélkül is. Megtanultam, ételeket fogyasztjuk. pusztán azzal, hogy a megfelelő

Hatósági ügyintézések Engedélyezési dokumentáció készítése

(Dr. Colin Campbell: Kína-tanulmány)

MŰSZERES MÉRÉSEK rezgés,

VeszpréM Metodic Központ és anyagcser etípus-Mér

(légszennyezés, zaj, klíma, fény, stb.)

www.blautech.hu mail@blautech.hu 590-059 Tel.:+36(88)590-050, Fax:+36(88) 8200 Veszprém, Hársfa u. 39.

is ingyenes! A hallásvizsgálat továbbra 1. Veszprém, Szeglethy u. 06 88 329 037 Belvárosi Üzletház • Tel.:

BLAUTECH Kft.

Belvárosi Üzletház, Szeglethy u. 1. 2. em. Bejelentkezés: 06 20 46 777 50

ZÁM 2013. február 21. • MUTATVÁNYS

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti

Módosították a gépjárművel való várakozás szabályairól szóló önkormányzati rendeletet

Fókuszban

Megoldás lehet az elkerülő?

TAGJA A MAR ATON L APCSOPORT

lap

fusa Leitner Ferenc, a város fotográ a húszévesekkel is felveheti

a versenyt 5. oldal

Jó példa az összefogásra igazgató A 90 éves egykori művelődésiház-

Több tényező is befolyásolja a város levegőjének 6–7. oldal minőségét.

Jótékonyság

Közel 21 millió forint­ ból épült meg az a többfunkciós műfüves sportpálya Várpalo­ tán, amelyet szerdán délután ünnepélyes keretek között adtak át a város sportolóinak. a – Nagy öröm ez a pillanat hi­ város sportszeretőinek, pálya szen a most elkészült lehetőséget ad a labdarúgás kosár­ mellett a kézilabda, a a te­ labda, a röplabda, illetve nisz sportágak gyakorlására. A város közvetlenül három­ a be­ millió forintot biztosított önkor­ ruházáshoz, míg az mányzati tulajdonú Palota­ sport Kft. további kétmillió mint forintot tett hozzá a több 15 millió forintos belügymi­ – nisztériumi támogatáshoz fel­ mondta el a létesítmény polgármes­ térség a avatásán terei, önkormányzati képvise­ lői és sportolói előtt Talabér

segítő kéz Hubának

Adománygyűjtő rendeza vények a településen gyilkos kórral küzdő kisfiú támogatásáért. 2. oldal

sPoRt Talabér Márta polgármester

és Kontrát Károly belügyi

napokban látta már játszani bi­ itt a gyerekeket, az minden a zonnyal jó döntésnek tartja beruházást. Kontrát Károly belügyi államtitkár kijelentet­ is te: jó helyre, egy sportban al bíró komoly hagyományokk város legendás sporttelepére rium került a Belügyminiszté Márta polgármester. pályázatán nyert összeg. fut­ Megjegyezte, voltak ugyan elkészült éve 50 Az – épí­ olyan negatív felhangok a pálya elmúlt ballpályán egykoron tése kapcsán, ám aki az

államtitkár

végezték el a kezdőrúgást

nagy klasszisok játszottak, mint Kerkai, Lakics, Horváth Bízom vagy épp Palkovics. benne, hogy ez a létesítmény hogy is hozzájárulhat ahhoz, oz a jövőben a hagyományokh a palo­ méltóan szerepeljenek el az tai sportolók – mondta államtitkár. Szoboszlai István, a sport­ pályát csarnokot és a műfüves Kft. üzemeltető Palotasport

ügyvezető igazgatója hangsú­ pél­ lyozta, az összefogás szép ellá­ dája a villanyvilágítással minő­ tott létesítmény, a kiváló ségű, holland műfűvel borított vették területet nagy kedvvel Az birtokba az ifjú sportolók. a ünnepélyes átadást követően és Várpalotai Bányász U11­es U13­as labdarúgói játszottak sport­ bemutató mérkőzést a pályán.

t! Az öN NyugA lmáér értékeire Amíg ön távol van, figyelünk

rádiós távfelügyelet,

nagyobb biztonság, kisebb havi

GARANCIÁVAL!

12. Veszprém, Csap u.

vagyonvédelmi Kft. Nyugalom Biztonsági és tér 2. 8200 Veszprém, Szabadság Tel.: 88/577-050, 88/577-060 Fax: 88/577-053

egé

Világbajnok erőemelő

Újabb világcsúcsokat döntött meg a palotai Sztanke 10. oldal József.

Új MAZDA 6

m!

zte

rke

költség

telefon: 88/577-050

08090559

Mûszaki vizsgáztatás Új zöldkártya Ingyenes olajcsere tés Ózonos klímafertõtlení lanítás Utastér-szagta

08090576

www.nemethszerviz.hu 70-317-3535 Tel.: 88-565-420, Autójavítás t Eredetvizsgála

Ügyeletes gyógyszertárak

08090608

hallókészülék Minőségi angol ETUNE hihetetlen KEDVEZŐ ÁRON, plusz AKCIÓS ELEM vásárlási lehetőség!

KÖZLEMÉNY

és egészséggel kapcsolatos „Több évtizedes, atáplálkozással a súlyos betegség, hátam mögött tudom, hogy

KÖRNYEZETVÉDELEM, MUNKAVÉDELEM

HALLOTTA? Nekünk fontos az Ön hallása!

M

Automodern Kft.

08090556

már 500 Ft-tól!

2018. július 13.

08090573

Jelentesse meg Ön is apróhirdetését lapunkban

várpalotai hírek

08090595

18

Veszprém, Házgyári út

EAS ELEKTRONIKAI SZERELŐ GYÁRTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Folyamatellenőr /minőségellenőr ELVÁRÁSOK:

• Szakmunkásképző iskola/szakiskola • Jó megfigyelőképesség • Üzemi környezetben szerzett gyakorlat • Három műszak vállalása

Összeszerelő ELVÁRÁSOK:

• 8 általános iskolai végzettség • Jó látás és kézügyesség • Sikeres felvételi teszt • 3 műszakos munkarend (5 napos munkahét), ezenkívül lehetőség van állandó délutános, illetve állandó éjszakás 1 műszakos munkarendben történő munkavégzésre is. Az állandó délutánt vállalóknak 15%-os, az állandó éjszakát vállalóknak 30%-os műszakpótlékot adunk! • Kezdő bér: 165.000 Ft

24/1. 88/400-900

Hétköznap, szombaton, vasárnap és ünnepnap is este 22 óráig van a városban gyógyszertári ügyelet. 07.13. Szent György 07.14. Szent Anna 07.15. Szent Donát 07.16. Borostyán 07.17. Kabay 07.18. Belvárosi 07.19. Szent György 07.20. Szent Anna

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése értelmében 2018. július 1-jétől a Felsőinkám utcai, a Honvéd utca 4–14. számú lépcsőházak előtti és az Árpád utca 2–8. számú lépcsőházak előtti parkolók engedélyhez kötött használata megszűnik. A város többi parkolójához hasonlóan ezeket a parkolókat is bárki, bármikor ingyenesen igénybe veheti. Kérjük, hogy azok a személyek, akik már kiváltották a 2018. július 1-jétől érvényes várakozási engedélyt, szíveskedjenek felkeresni a Polgármesteri Hivatal 111. számú irodáját a kiváltott engedéllyel, és számukra a befizetett 4000 Ft összeg visszatérítésre kerül.   Várpalota Város Önkormányzata

Belvárosi Gyógyszertár Várpalota, Szent István út 2. Borostyán Gyógyszertár Várpalota, Bakony u. 3. Kabay János Gyógyszertár Várpalota, Táncsics u. 15. Szent Anna Gyógyszertár Várpalota, Veszprémi u. 7. Szent György Patika Várpalota, Szabadság tér 4. Szent Donát Gyógyszertár Várpalota, Honvéd u. 3.

Hasznos telefonszámok

Gépkezelő ELVÁRÁSOK:

VT Plastic Gyártó Kft.

• Középiskolai végzettség • Sikeres felvételi teszt • 3 műszakos munkarend (5 napos munkahét), ezenkívül lehetőség van állandó délutános, illetve állandó éjszakás 1 műszakos munkarendben történő munkavégzésre is. Az állandó délutánt vállalóknak 15%-os, az állandó éjszakát vállalóknak 30%-os műszakpótlékot adunk! • Kezdőbér: 175–180.000 Ft az alapbéren felül havi munkaköri pótlék: 10%-15%-20%

OPERÁTOR

Rugalmas műszak beosztásban

humanpolitika@veas.videoton.hu 231-es épület, tel.: 22/533-805; 22/533-604; 22/554-094

2018. októberben

ÚJ GYÁRTÓCSARNOKBA KÖLTÖZÜNK

182367

• Éves nettó: 180.000 Ft Cafeteria • Műszakpótlék: 15-30% • Kedvező juttatási csomag (havi mozgóbér: az alapbér 10%-a, jelenléti bónusz: havi nettó 7.000Ft, év végi juttatás, szociális, sport és kulturális lehetőségek, iskolakezdési támogatás) • Munkatárs ajánlási bónusz: nettó 40.000-65.000 Ft/fő • Videotonos szerződéses járatok INGYENES használata • Premizált dolgozói ötletrendszer • Tiszta, kultúrált, modern, klimatizált munkakörnyezet, jó munkahelyi légkör

Tesztírás: 2018.07.17. 10 óra 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 188. sz. épület tel.: 22/554-097

181497

AMIT KÍNÁLUNK:

Munkavégzés helye: • 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. Elvárások: • Minimum 8 általános iskolai végzettség • Egészségügyi alkalmasság • Sikeres felvételi teszt • 5 napos munkahét • Rugalmas műszakválasztási lehetőség: állandó délelőtt, vagy állandó délután, vagy állandó éjszaka. Délutános műszakban 15%, éjszakás műszakban 30% műszakpótlék Amit kínálunk: • Határozatlan idejű munkaszerződés • Kedvező juttatási csomag (bónuszprogram) • Éves cafeteria nettó 180.000 Ft • Három műszakos munkarendben a kezdő bér 170.000 Ft+pótlékok • Kezdőbér egy vagy két műszakban: br. 155.500-160.000 Ft+pótlékok • Munkaköri pótlék br. 10.000 Ft/hó • Jó munkahelyi légkör • Hosszú távú munkalehetőség • Videotonos szerződéses járatok INGYENES használata • Helyi bérlet támogatás nettó 7000 Ft értékben • Munkatárs ajánlási program nettó 40.000-100.000 Ft értékben

Várpalotai Rendőrkapitányság 88/371-511 Várpalotai körzeti megbízottak csoportvezetője: 30/650-7171 Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Központ: 88/592-110;   Szállítási ügyfélszolgálat: 88/592-112 Fűtőmű vezénylő: 88/479-018 Fátyol temetkezés: 88/471-352; 24 órás szállítási ügyelet: 30/385-6206 Kéményseprés 1818/9 Bakonykarszt Zrt. Hibabejelentés: 88/471-710 Eon – hibabejelentés Áram: 80/533-533 Gáz: 80/301-301 Városi gyermekorvosi rendelők: Várpalota, Újlaky u. 10. Dr. Kriesch Kornélia tel.: 06/88/744-955 Dr. Resch Gabriella tel.: 06/88/744-940 Várpalota, Bakony u. 14. Dr. Merényi Adrienn 06/88/582-471 Központi háziorvosi ügyelet 88/412-104


KÖRKÉP

várpalotai hírek 2018. július 13.

A hajléktalanok közterületen történő tartózkodásáról Várpalotát szeretnénk megőrizni olyannak, amilyennek a legjobban szeretjük: tisztának, rendezettnek, élhetőnek és biztonságosnak. Várpalota város képviselő-testülete a tavalyi évben, 2017. április 27-én rendeletet alkotott a hajléktalanok életvitelszerű közterületi tartózkodásának megtiltásáról. Városunk önkormányzatának álláspontja szerint egyebek mellett a játszótereken hintázó gyerekek-

nek, a belvárosi tereken sétálóknak, a buszra várakozóknak vagy a temetőkben szeretteikről emlékezőknek joguk van ahhoz, hogy olyan körülmények között töltsék idejüket, amely méltó hozzájuk és a városhoz. Eme rendelet betartásához és betartatásához szükség van a közterületfelügyelet, a rendőrség, a polgárőrség, a szociális intézmények, a karitatív szervezetek, valamint a lakosság együttműködésére. Várpalotán mind a nappali, mind pedig az

éjszakai időszakban megvan a lehetőség a megfelelő ellátási formák igénybevételére, ami étkezési és tisztálkodási lehetőséget is magában foglal, s munkalehetőség is rendelkezésre áll azoknak, akik szeretnének a jelenlegi élethelyzetükből kitörni. Eddig is elképzelhetetlennek tartottuk, hogy a város életét komoly közbiztonsági és közegészségügyi veszélyeknek kitévő és a palotaiak mindennapi életére terhet jelentő prob-

lémát tabutémaként kezeljük. Ezért határozottan üdvözöljük azt a napokban – 2018. június 20. – meghozott országgyűlési döntést, miszerint a leg magasabb szinten – jelen esetben az Alaptörvényben – rögzítésre került egy olyan szabályozás, amely egy több évtizedes probléma végére tesz pontot, és megtiltja az életvitelszerű közterületi tartózkodást Mag yarországon. Várpalota Város Önkormányzata

VT Metal Kft.

VÁRUNK A GEALAN CSAPATÁBA!

A VT Metal Kft. magán cégként működik. Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú ipari cégcsoportjához a VIDEOTON Holding Zrt-hez tartozik, amely AAA-s Bisnode minősítésben részesült. Ez a tőkeerős háttér, előnyös feltételeket biztosít a vevőink igénye szerinti fejlesztésekhez, akár teljes gyártó üzem tevékenységének átvételéhez is. A VT Metal Kft. a beszállító ipar több területén aktív: elsősorban az autóipari TIER1 és TIER2 vevők számára forgácsolt alkatrészeket gyárt, de ezen kívül gép és elektronikai ipari beszállításokban vesz részt. Galván üzemünkben az autóipari követelményeknek megfelelő galván bevonatok készítése mellett az ipar számos más területét is kiszolgáljuk. Vevőink között egyaránt megtalálhatóak a magyar kis és középvállalatok, multinacionális cégek magyar leányvállalatai és nyugat-európai cégek. Csapatunkba keresünk most kollégákat az alábbi munkakörbe.

PUR HABOSÍTÓS OPERÁTORT

Betanított gépkezelő PÁLYAKEZDŐK ÉS NYUGDÍJASOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK

KERESÜNK! (F/N)

Felvételi lehetőséget kínálunk vállalatunkhoz kapacitás bővítés miatt MECHANIKA üzletágunkhoz, azoknak a leendő munkavállalóinknak,akiknek fontos, hogy

Új kihívásokra vágysz? Szeretnél modern kollégákkal dolgozni ? A napi feladatod tartalmazza a CNC vezérlésű habosító gép kezelését. A gép KUKA robotokkal is felszerelt. A legyártott alkatrészeket ellenőrizned kell, hogy minél magasabb minőséget biztosíthassunk a vevőink számára. Nem ismered egy Robotnak vagy egy CNC vezérlésű PUR habosító gép működését? Nem gond, csak legyél érdeklő és motivált. Üdvözlünk, légy részese a Gealan családnak.

• Székesfehérváron találjanak munkát • Szeretnének egy új szakmát megtanulni hosszútávon • Érdeklődnek az autóipar iránt • Szeretnének egy sikeres csapat tagjai lenni, ahol családias a környezet • Betanított gépkezelőből gépkezelő-beállító pozícióba előrelépni

FŐBB FELADATOK

• szerszámcsere és a CNC vezérelt gyártás elindítása • a KUKA robot rendszerek kezelése és irányítása • az alkatrészek ellenőrzése a végfelhasználóink magas minőségű kiszolgálása miatt • a legfontosabb technikai problémák megoldása ELVÁRÁSOK

• min. 8 ált. iskola • motiváltság a CNC vezérlésű gépek működésének elsajátításában • némi tapasztalat a KUKA robot-rendszerek kezelésében, jobbá tételében • hajlandóság a 4 műszakos munkarend vállalására, szükség esetén hétvégi munkavégzésre • csapatban való munkavégzés támogatása MUNKAVÉGZÉS HELYE:

• 8000 Székesfehérvár, Holland Fasor 4.

Az önéletrajzokat az allas@gealan.com e-mail címre várjuk! Telefon: +36-22/200-320 vagy 321

GÉPKEZELŐINK HAVI NETTÓ FIZETÉSE ELÉRHETI A 170.000 Ft-ot! AMIT KÍNÁLUNK: • Határozatlan idejű munkaszerződés • Versenyképes fizetés + műszakpótlék • Cafetéria évi nettó 180.000 Ft • Dolgozói ajánlási bónusz: nettó 80.000 Ft • Videotonos szerződéses járatok INGYENES használata • Próbaidő után céges sportolási színház látogatási és üdülési lehetőség céges nyaralóban, egyéb szociális juttatások • NINCS tesztírás

GYÁRLÁTOG ATÁ H-P: 8 órak S: előzetes te kor, le egyeztetés fonos alapján!

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát(munkakör megnevezésével) várjuk vtmetalhr@metal.videoton.hu címre vagy várjuk jelentkezését telefonon: 22/533-647-es számon, illetve személyesen is szívesen látjuk a VT Metal Kft. 8000. Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 16-os épületében reggel 8 órakkor gyárlátogatáson.

178397

Nyáron a hőség miatt fokozottan megjelennek a darazsak, méhek a lakóövezetekben, ahol vizet is találnak. A leggyakrabban öntözött kertek és a medencék közvetlen környezetét szállják meg. A rovarok közelében fokozott figyelemmel, körültekintően tevékenykedjünk, így elkerülhetjük a kellemetlen találkozást. A rovarok általában saját védelmük érdekében támadnak emberre, amit úgy lehet elkerülni, ha nem megyünk a fészkük közelébe és a lehető legkevésbé ingereljük őket. Amennyiben a méhek, darazsak olyan helyen tartózkodnak, hogy emberekkel való érintkezésük elkerülhetetlen, ne kíséreljük meg eltávolítani a fészket és a lakóit, kérjük inkább szakember segítségét. A rovarokat vonzzák a szabadon hagyott ételek, cukros folyadékok, ezért a szabadban mindig csomagoljuk vagy zárjuk el a magunkkal vitt élelmiszereket. Egy kis odafigyeléssel könnyen megelőzhető a baj, elkerülhető a kellemetlen találkozás. A darazsak és a méhek csípése allergiás tüneteket okozhat, rossz esetben tragikus kimenetelű is lehet. A szervezetbe jutó méreganyag heves helyi tüneteket (bőrpír, duzzanat, viszketés, bevérzés, sejt- és szövetelhalás), görcsöket, légzésbénulást, ájulást idézhet elő. A sérült életveszélyes állapotba is kerülhet. A vonatkozó jogszabály szerint a méhbefogás és a darázsirtás nem tartozik a katasztrófavédelem tevékenységi körébe, de bizonyos esetekben az azonnali beavatkozás igénye megkövetelheti a tűzoltó rajok részéről a kapcsolódó feladatok elvégzését. A méhrajokkal, darazsakkal kapcsolatos intézkedés során a tűzoltók a veszélyeztetett helyen levő személyek kimenekítését végzik el. Rovarirtási tevékenységet nem folytatnak. A Veszprém megyében hívható szakemberek listáját a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján, a polgári védelem, méhészet menüpont alatt találhatják meg.

KÖZLEMÉNY

176650

Vigyázzunk a darazsakkal!

19


20

KÖRKÉP

várpalotai hírek 2018. július 13.

Az első fél év tapasztalatait vették sorra A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elmúlt fél évét elemezte Miskolczi Tibor tűzoltó ezredes, megyei igazgatóhelyettes a legfrissebb statisztikák és tapasztalatok tükrében. Az igazgatóhelyettes valamennyi szakterület tekintetében elemezte 2018 első fél évét az igazgatóság személyi állománygyűlésén. Mis-

kolczi Tibor tűzoltó ezredes kiemelte, hogy a megye mentő tűzvédelmének biztosításához mind a személyi, mind pedig a tárgyi feltételek egyre magasabb szinten állnak rendelkezésre, ennek köszönhetően a Veszprém Meg yei Katasztrófavédelmi Igazgatóság még hatékonyabban képes garantálni a lakosság életének és anyagi javainak védelmét. Az igazgatóhelyettes a polgári védelmi szakterület vonatkozásában a lakossá g fel készítésének eredményeit ismertette, illetve a szakterület által szervezett g yakorlatokról

is beszélt. A főüg yeleti osz- lat, valamint a tevékeny- mány jelenleg i helyzetét tály kapcsán a katasztró- ség irányítási központban ismertette az ezredes. favédelmi műveleti szolgá- szolgálatot teljesítő álloAz iparbiztonság tekintetében az igazgató a veszélyesáru-szállítással kapcsolatos ellenőrzések, valamint az ezek alkalmával megállapított hiányosságok emelkedésének fontosságát hangsúlyozta. Miskolczi Tibor szerint ezeknek az ellenőrzéseknek nagy szerepe van a jogkövető magatartás kialakításában. Zárszavában Miskolczi Tibor megköszönte az állomány munkáját, tevékenységét és az elért eredményeket, valamint röviden ismertette 2018 második fél évének elvárásait. Miskolczi Tibor tűzoltó ezredes (jobbra) a megyei igazgatóságon

CSATLAKOZZ A HANONHOZ, LÉGY RÉSZESE SIKERÜNKNEK! A Hanon Corporation a világ egyik legnagyobb autóipari klímatechnikai beszállító vállalata, mely világszerte 40 gyártó üzemmel és 4 technológiai központtal rendelkezik. Magyarországi gyártóüzeme a Hanon Systems Hungary Kft. SZÉKESFEHÉRVÁRON klímakompresszorokat, hűtőközeg-továbbító rendszereket, hőszivattyú- és vízszelepet, valamint pumpákat gyárt a legnevesebb autómárkák számára több, mint 25 éve.

VÁRJUK A GEALAN CSAPATÁBA! A német Gealan Holding cégcsoport 1985 óta fejleszt és gyárt műanyagipari termékeket, több mint 500 hozzáértő és kompetens munkavállaló és a fejlett ipari gépparkja segítségével. Székesfehérvári telephelyünk folyamatos fejlődése és bővülése következtében szeretnénk jelenlegi csapatunkat lelkes, lojális munkatársakkal növelni.

Megmunkáló és összeszerelő területeinkre keresünk

Ha szeretne egy stabil jövőképű, hosszútávú munkalehetőséget, családias, igényes környezetet kínáló munkahelyen dolgozni, akkor várjuk jelentkezését az alábbi állás betöltésére:

Elektromos karbantartó

OPERÁTOR

kollégákat:

AMIT ELVÁRUNK:

• 8 általános iskolai végzettség • 3 műszakos, 8 órás vagy 4 műszakos 12 órás munkarend vállalása

Főbb feladatok • Automata és fél-automata összeszerelő gépek, CNC vezérlésű megmunkáló gépek, ipari robotok működtetése, elektromos javítása, beállítása, megelőző karbantartása • Aktív részvétel fejlesztési feladatokban, hiba megelőzési módszerek kidolgozásában

• Versenyképes juttatási csomag - bruttó alapbér: 175.000 Ft/hó + munkaköri bónusz: max. br. 20.000 Ft + műszakpótlék: 30% 8 órás munkarend + műszakpótlék: 40% 12 órás munkarend • Éves bruttó 540.000 forint cafeteria. • Munkatárs ajánlási rendszer: - bruttó 50.000 Ft - 150.000 Ft • Munkábajárás 100%-os térítése ( helyi lakosoknak is) • Javaslattételi rendszer anyagi ösztönzéssel • Családias, barátságos munkahelyi légkör • Könnyű fizikai munka • Hosszú távú munkalehetőség • Céges rendezvények, családinap, csapatépítő programok • Fejlődési lehetőség

Követelmények • Minimum 3 éves CNC vagy PLC vezérlésű gépek karbantartásában szerzett tapasztalat • Elektromos rajzok magas szintű ismerete • PC és MS Office alapismeretek • Több műszakos munkarend vállalása • Önálló munkavégzés • Precizitás, pontosság • Minőségtudatosság Előnyök • FANUC CNC vezérlő ismeret • EPLAN program ismerete • Allen Bradley és/vagy Siemens, stb. PLC programozási tapasztalat • FANUC, KUKA vagy ABB robot ismeret • Angol nyelv ismerete

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Székesfehérvár, Holland Fasor 4.

Amit kínálunk • Versenyképes fizetés és Béren kívüli juttatási rendszer • Biztos háttérrel rendelkező munkahely • Magasan képzett szakmai csapat • Lehetőség szakmai tudás folyamatos fejlesztésére

06-22/200-320 vagy 06-22/200-321 Önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: 181695

Amennyiben érdekli a meghirdetett pozíció, látogasson el a Hanon Karrier Portálunkra, ahol jelentkezni tud az állásra: https://hanonsystems.karrierportal.hu/

Amennyiben ajánlatunk felteltette érdeklődését, hívjon az alábbi telefonszámokon, vagy hagyjon üzenetet és visszahívjuk Önt!

allas@gealan.com

167267

AMIT KÍNÁLUNK:


KÖRKÉP

várpalotai hírek 2018. július 13.

21

Hogyan töltse gyermekünk hasznosan a nyarat? A nyár minden gyermek számára a kikapcsolódás és a feltöltődés ideje, de szülőként a mi felelősségünk gondoskodni arról, hogy a rendelkezésükre álló szabadidőt a pihenésen kívül olyan elfoglaltságokkal is töltsék, amelyeken keresztül nyitottabbá és érzékenyebbé válhatnak a külvilág iránt. A nyári táborok jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy gyermekeink felügyelet mellett, hasznosan töltsék el szabadidejüket. Ma már olyan táborokat is találhatunk, amelyek a különleges élmények mellett valódi, olykor hiánypótló tudást adhatnak. Lehet ez egy robotikával foglalkozó tábor, de akár egy kreatív gamer táborba is beírathatjuk gyermekünket. Bátorítsuk őt arra, hogy válassza ki a szívéhez legközelebb álló programokat, próbáljon ki akár többféle tevékenységet is! Hiszen ezek az impulzusok nemcsak a jelenére, a jövőjére is pozitív hatással lehetnek, segíthetik a pályaválasztását is, vélik a szakemberek. Persze a táborok mellett fontosak a közös, családi programok is. Szerencsére

ma már sok olyan fesztivál és rendezvény van, ami nemtől és korosztálytól függetlenül az egész család számára kellemes elfoglaltságot kínál. A minőségi együtt töltött idő mellett ezekkel azt is segíthetjük, hogy gyermekeink szociális érzékenysége fejlődjön. Így például a parasportversenyeken a sportolók emberfeletti erőfeszítéseinek látványa, a jó hangulatnak és az együtt szurkolás örömének megtapasztalása olyan élményeket adhat a kicsik és a nagyok számára egyaránt, amelyekből tanulva a mindennapi életben is nyitottabban viszonyulhatunk társainkhoz. Gyermekünk szociális érzékenységét tovább fejleszthetjük egyéb rendezvényekkel, közösségi munkában való részvétellel is. A

Közösségi Szolgálat Portálon szerteágazó témában találunk szervezeteket, segíthetjük hátrányos helyzetű gyerekek sportolását vagy akár idősek szabadidős tevékenységét. A lelki támogatás a profi sportolóknak is jól jön sportteljesítményük során. Tippünk, hogy használják ki a nyári szabadidőt, és szurkoljanak együtt gyermekükkel a sporteseményeken! Ezzel példát mutathatunk neki a kitartásban, az akadályok leküzdésében, miközben új közös élményekkel gazda-

godhatnak. Buzdíthatjuk a Balaton-átúszókat, Szegeden a sárkányhajó-világbajnoság résztvevőit vagy épp a Hortobágyon a díjlovaglókat. Az önkéntes tevékenység során gyermekeink kiléphetnek a szülők árnyékából, és önállóan élhetik meg, milyen érzés úgy tenni valamit másokért, hogy nem várnak érte viszonzást. Ha gyermekünk korábban nem tapasztalta meg az önkéntes segítségnyújtás örömeit, kezdjünk aprónak tűnő aktivitásokkal közvetlen környezetében. Legyen az akár a ház

körüli segítségnyújtás idős szomszédunknak vagy gondoskodjunk a mentett kutyákról, cicákról a közeli állatmenhelyen. Ha gyermekünk elmúlt 16 éves, remek lehetőség lehet ellátogatni egy kórház gyermekosztályára, hogy a szünidőt négy fal között töltő beteg társaiknak szerezzenek örömet egy-egy mese felolvasásával. A beteg gyerekek örülnek a varázslatos történeteknek, és egy ilyen alkalomról a meseolvasó fiatalok is pozitív élményekkel gazdagodva térnek haza.

Már most itt van a kémények karbantartásának ideje Noha még javában tart a nyár, célszerű a kémények ellenőrzését már most elvégeztetni, hogy ne az utolsó pillanatra, a fűtési szezon kezdetére maradjon ez a valóban életbevágóan fontos tevékenység. A katasztrófavédelem ké­ mény­sep­rő­ipari tevékenysége jelenleg tizenhét megyében összesen kétezer-ötszázkilencvenkét településre terjed ki. A szolgáltatást a gazdálkodó szervezeteknek kötelező megrendelni egy kéményseprő cégtől – szilárd tüzelőanyaggal való fűtés esetén évente, gázfűtést használóknak kétévente, a munkáért pedig díjat kell fizetniük. A társasházakba a kéményseprők hívás nélkül kimennek, a lakóknak a vizsgálatért nem kell fizetniük (kivéve, ha egy lakás valamely vállalkozás bejelentett telephelye). Szintén ingyenes a szolgáltatás a családi házban élő magánszemélyek számára, de szükség van időpontfoglalásra – tehát ha valaki úgy dönt, hogy a kémény rendszeres tisztíttatásával is

gondoskodik biztonságáról, még azt is eldöntheti, mikor szeretné azt. Aki az online ügyintézést választja, a www.ke­meny­sep­ res.hu honlapon előre megadhat két-három, kéményellenőrzésre megfelelő napot – ebben az esetben a kéményseprők telefonon felveszik az ügyféllel a kapcsolatot és közösen megállapodnak az ellenőrzés pontos dátumáról és idejéről. A

katasztrófavédelem kéményseprői gyakran tájékoztató levelekkel járják végig a településeket. Ilyenkor lehetőséget biztosítanak az ellenőrzés azonnali elvégzésére is, de ennek igénybevétele ekkor sem kötelező. A kéményseprők célja a füstelvezető épségének, valamint a fűtésrendszer jó és biztonságos működésének ellenőrzése; az esetleges problémák kiszű-

rése, a balesetek megelőzése, de semmiképpen sem a bírságolás. A vizsgálat során kívülbelül megnézik az égéstermék-elvezetőket, ellenőrzik azok műszaki állapotát, vizsgálják, hogy a fűtés biztonságos működéséhez van-e az adott helyen elég levegő, illetve biztosított-e a levegő utánpótlása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből távozó égéstermék összetételét. Ha problé-

mát tárnak fel, fontos, hogy saját érdekében mindenki mihamarabb intézkedjen a javításról. A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntetnie az utolsó műszaki vizsgálat évét, valamint az ellenőrzés során elvégzett műszeres mérések eredményét. A katasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak el. Végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a munka elvégzése után, számla ellenében, átutalással kell a díjat megfizetni. A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.


22

SPORT

várpalotai hírek 2018. július 13.

Éremeső a szezonzáró megyei versenyen Herenden rendezték a közelmúltban a Veszprém Megyei Taekwon-do Bajnokságot, ahol kiválóan szerepeltek a Marathon TKE Várpalotai Vadak Taekwondo Szakosztályának versenyzői. A viadalra egyéni és csapatküzdelem versenyszámokban lehetett nevezni. Mivel a herendi a tavaszinyári időszak utolsó versenye volt, ezért természetesen a Várpalotai Vadak spor-

Hajas Attila mester (középen) és tanítványai a sok várpalotai érmet hozó herendi viadalt követően lapunkat Hajas Attila, a csapat edzője. Egyéni küzdelemben gyerek kategóriában Kiss Zsófia és Tóth Krisztián is a dobogó tetejére állhatott, azaz aranyérmet szerzett. S erdü lő k ateg ór iába n Ritterwald Dávid egy döntetlenszagú baráti meccs után szerezte meg az ezüsttolói is részt vettek ezen a fel ezt a megmérettetést, de érmet. Ifjúsági kategóriában rendezvényen. A versenyzők így is nagyon szép eredmé- Kiss Georgina – húgához, ugyan levezetésnek fogták nyeket értek el, tájékoztatta Zsófihoz hasonlóan – kön�-

nyedén zsebelte be az aranyérmet. A felnőtteknél Varga Dávid bronz-, míg Mezei Tibor aranyérmet szerzett. Csapatküzdelmekben  is becsülettel helytálltak a várpalotaiak. Kis Zsófia egy ezüstérmet szerzett, míg Tóth Krisztián és Kiss Georgina újabb aranyéremmel gazdagodtak. Ráadásul Krisztián és Gini is mindketten megkapták a verseny legtechnikásabb versenyző-

jének járó díjat, ami jól mutatja a várpalotai egyesületben zajló szakmai munka magas minőségét. Hajas Attila mester lapunknak elmondta, a klub versenyzői júliusban egy kis szünetet tartanak, ám augusztusban azonnal megkezdik az alapozást az Eagles Cup nemzetközi taekwon-do versenyre, amelyet szeptember közepén rendeznek majd.

Ezekre figyeljen különösen, ha nyáron sportol A nyári időszak a tömegsport-rendezvények, a sportturizmus és a hobbisportok szempontjából is egy kiemelt időszak, hiszen látszólag sokkal kevésbé kell megküzdeni az időjárási elemekkel. A látszat azonban, mint oly sokszor, most is csal, ezért összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, amik a hőségben végzett nagyobb megterhelés során segítséget nyújthatnak. Az első a teljesítmény. Az egyéni adottságoktól és állóképességtől függően ezért már 20 Celsius-fok fölött érzékelhetjük, hogy sportolás közben romlik a teljesítménykifejtésünk, illetve megnő a terhelés utáni pihenőidő hossza. Hogy mi a megoldás? Mivel az arc és a nyak bővelkedik azokban a receptorokban, amelyek informálják a

hőszabályozó központot, és ezzel befolyásolják a testhőmérsékletünket, ezért a fej, a nyak, az arc hűtése a leghatékonyabb. Szintén lényeges ügyelni a folyadékveszteségre. Mivel szervezetünk óránként maximum 1 liter vizet tud ténylegesen hasznosítani, ezért igen fontos a gyakori, kisebb men�nyiségű folyadékutánpótlás. Épp ezért fél óránál hosszabb testmozgáshoz vigyünk magunkkal folyadékot, rendezvényeken pedig bátran fogyasszunk a szervezők által előkészített frissítőkből. Mivel nyár van és meleg, a leégés veszélye is fenyegeti a szabadban sportolókat. Intenzív testmozgás közben csábító gondolat, hogy a pólónk levételével is enyhítsük melegünket. Az izzadt bőrfelület azonban nagyon könnyen leéghet,

hiszen az izzadságcseppek gyűjtőlencseként nyelik magukba a napsugarakat. Ezért melegben is fontos a ruházat,

ami biztosítja a jó légkerin- dőfaktorú naptejet használgést, és a bőrünket is óvja a junk. napsugárzástól. Emellett a A leégés mellett a napszúszokásosnál nagyobb fényvé- rásra is ügyeljünk. Amennyiben hosszabb ideig fokozott hősugárzás éri a fejet, az agy felmelegszik, és hőguta alakul ki. Szerencsére egy fejfedő sokat segíthet a napszúrás elkerülésében, s egyúttal arra is felhasználhatjuk, hogy nedvesen tartva hűtse testünket. A bogarak és egyéb állatfajták ettől függetlenül még problémát okozhatnak. Nemcsak a napsugárzás miatt érdemes óvni szemünket. A minimális pluszsúly ellenére jelentősen ronthatja komfortérzetünket, ha egy potyautas a szemünkbe kerül. A megoldás egyszerű. Szinte bármilyen napszemüveg alkalmas lehet arra, hogy megvédje szemünket a kellemetlen betolakodókkal szemben.


HIRDETÉS

várpalotai hírek 2018. július 13.

23

VT Metal Kft.

A magán cégként működik. Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú ipari cégcsoportjához a VIDEOTON Holding Zrt-hez tartozik, amely AAA-sBisnode minősítésben részesült. Ez a tőkeerős háttér, előnyös feltételeket biztosít a vevőink igénye szerinti fejlesztésekhez, akár teljes gyártó üzem tevékenységének átvételéhez is. A VT Metal Kft. a beszállító ipar több területén aktív: elsősorban az autóipari vevők számára forgácsolt alkatrészeket gyárt, de ezen kívül gép és elektronikai ipari beszállításokban vesz részt. Galván üzemünkben az autóipari követelményeknek megfelelő galván bevonatok készítése mellett az ipar számos más területét is kiszolgáljuk. Vevőink között egyaránt megtalálhatóak a magyar kis és középvállalatok, multinacionális cégek magyar leányvállalatai és nyugat-európai cégek. Üzemeinkben tapasztalt mérnökök és technikusok irányításával készülnek vevői követelmények szerint az alkatrészek illetve felületkezelések.

EBBE A KIVÁLÓ CSAPATBA KERESÜNK KOLLÉGÁKAT MOST:

PÁLYAKEZDŐK ÉS NYUGDÍJASOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK FELADAT: • Galván automaták kezelése, 3 műszakos munkarend vállalása ELŐNY: • Szakmunkás végzettség, gépkezelési ismeretek, üzemi gyakorlat AMIT KÍNÁLUNK: • Versenyképes fizetés+ gépes pótlék + műszak pótlék • Lehetőség gépkezelői végzettség megszerzésére,vizsga letétele után fizetésemelés • Határozatlan idejű munkaszerződés • Cafetéria évi nettó 180.000 Ft • Dolgozói ajánlási bónusz nettó 80.000 Ft • Ingyenes céges buszjárat több településről • Próbaidő után céges sportolási színház látogatási és üdülési lehetőség céges nyaralóban, egyéb szociális juttatások Jelentkezni tel.: 22/533-641 és 22/533-647 vagy személyesen vagy vtmetalhr@metal.videoton.hu

GYÁRLÁTOGATÁS: minden csütörtökön 8 órakor, előzetes telefonos egyeztetés alapján!

NINCS tesztírás

Vegyszer előkészítő PÁLYAKEZDŐK ÉS NYUGDÍJASOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK! FELADATOK: • Galván fürdők készítésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok. • Vegyszerek anyagmozgatása,kezelése, mintavételezése. ELŐNY: • vegyipari szakmunkás végzettség AMIT KÍNÁLUNK: • 1 műszakos munkarend • Versenyképes fizetés • Határozatlan idejű munkaszerződés • Cafetéria évi nettó 180.000 Ft • Dolgozói ajánlási bónusz: nettó 80.000 Ft • Ingyenes céges buszjárat több településről • Próbaidő után céges sportolási színház látogatási és üdülési lehetőség céges nyaralóban, egyéb szociális juttatások Jelentkezni tel.: 22/533-641 és 22/533-647 vagy személyesen vagy vtmetalhr@metal.videoton.hu

GYÁRLÁTOGATÁS: minden csütörtökön 8 órakor, előzetes telefonos egyeztetés alapján!

NINCS tesztírás

Vízgépész PÁLYAKEZDŐK ÉS NYUGDÍJASOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK FELADAT: • Elhasznált vizek, koncentrátumok előkészítése, • Vízkezelő berendezések üzemeltetése,karbantartása, javítása. ELVÁRÁSOK: • Vízgépész-, vagy villanyszerelő -,vagy csőhálózat szerelő végzettség • Szakmai tapasztalat. AMIT KÍNÁLUNK: • Bruttó 190 ezer Ft+ műszak pótlékok+ gépes pótlék • Határozatlan idejű munkaszerződés • Cafetéria évi nettó 180.000 Ft • Dolgozói ajánlási bónusz: nettó 80.000 Ft • Ingyenes céges buszjárat több településről • Próbaidő után céges sportolási színház látogatási és üdülési lehetőség céges nyaralóban, egyéb szociális juttatások Jelentkezni tel.: 22/533-641 és 22/533-647 vagy személyesen vagy vtmetalhr@metal.videoton.hu

GYÁRLÁTOGATÁS: minden csütörtökön 8 órakor, előzetes telefonos egyeztetés alapján!

NINCS tesztírás

Raktáros-targoncás FELADATOK: • Termékek átvétele, dokumentálása, kiadás • Termékazonosítása • Mennyiség ellenőrzése • Készletnyilvántartások vezetése • Kapcsolattartás a meghatározott vevőkkel ELVÁRÁSOK: • Minimum középfokú iskolai végzettség • Pontosság, precíz munkavégzés • Számítógépes gyakorlat • Targoncavezetői jogosítvány ELŐNY: • Raktárosi gyakorlat AMIT KÍNÁLUNK: • Versenyképes fizetés • Határozatlan idejű munkaszerződés, • Cafetéria évi nettó 180.000 Ft • Dolgozói ajánlási bónusz: nettó 80.000 Ft • Ingyenes céges buszjárat több településről • Próbaidő után céges sportolási színház látogatási és üdülési lehetőség céges nyaralóban, egyéb szociális juttatások

Jelentkezni tel.: 22/533-641 és 22/533-647 vagy személyesen vagy vtmetalhr@metal.videoton.hu

GYÁRLÁTOGATÁS: minden csütörtökön 8 órakor, előzetes telefonos egyeztetés alapján!

NINCS tesztírás

MUNKAVÉGZÉS HELYE MINDEN MEGHIRDETETT POZICIÓNKNÁL:8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. JELENTKEZNI a megadott e-mail címen, telefonszámon vagy személyesen BŐVEBB INFORMÁCIÓ: www.metal.videoton.hu/karrier

181291

Betanított galván gépkezelő


24

várpalotai hírek

Tudatosabban étkezünk, mint öt éve? A hazai lakosság fogyasztói szokásainak változása az egészséges és tudatos életmód irányába mutat, ugyanis a megkérdezettek azt állítják, hogy 2013-hoz képest több zöldséget, gyümölcsöt és hazai élelmiszert fogyasztanak. Élelmiszer vásárlása esetén a minőség, az ár-érték arány és a származási hely a három legfontosabb tényező a kutatásban részt vevők szerint – derül ki egy most közzétett felmérésből. lás is fontos számukra, miközben az adott élelmiszer jól csengő márkaneve és szép csomagolása sokkal kevésbé meghatározó, állítják. Érdekes, hogy a manapság oly divatos bio, vega, paleo és allergénmentes étkezési trend el-

lenére ezek a legutolsó szempontok, amit elmondásuk szerint figyelembe vesznek. Holott a magyar betegstatisztikák szerint a serdülők és fiatal felnőttek (15–29 év) 6,62 százaléka, valamint a felnőttek (30–49 év) 14,66

KÖZLEMÉNY

A fogászat ideiglenesen más helyre költözik

Térségi Népjóléti Gondozási Központ ideiglenesen elköltözött

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Várpalota Város fogászati ellátása a Várpalota, Mártírok útja 1. szám alatti rendelőből az épület felújítása miatt

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Térségi Népjóléti Gondozási Központ 2018. június 27. napjától átmenetileg, az épület felújítása miatt a

Jó Szerencsét Művelődési Központba

2018. július 2. napjától előreláthatólag 2018. december 31. napjáig elköltözik. Rendelés helye: Várpalota, Szent Imre u. 6., földszint

(Várpalota, Szent István u. 14.) költözött. Az ügyintézés és ügyfélfogadás ideje: hétfő–csütörtök: 8.00–12. 00; 13.00–15.00, péntek: 8.00–12.00 Kollégáink az alábbi mobiltelefonszámokon érhetők el:

hallókészülék Minőségi angol ETUNE hihetetlen KEDVEZŐ ÁRON, plusz AKCIÓS ELEM vásárlási lehetőség!

már 500 Ft-tól! Hirdetésfelvételi pont:

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em.

K MŰSZERES MÉRÉSE rezgés,

Veszpr éM Metod ic Közpo nt érés anyag cseret ípus-M

ch.hu www.blautech.hu mail@blaute 590-059 Tel.:+36(88)590-050, Fax:+36(88) 8200 Veszprém, Hársfa u. 39. 08090595

BLAUTECH Kft.

08090573

(légszennyezés, zaj, klíma, fény, stb.)

is ingyenes! A hallásvizsgálat továbbra 1. Veszprém, Szeglethy u. 06 88 329 037 Belvárosi Üzletház • Tel.:

Belvárosi Üzletház, Szeglethy u. 1. 2. em. Bejelentkezés: 06 20 46 777 50

ÁNYSZÁM 2013. február 21. • MUTATV

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti

Fókuszban

Megoldás lehet az elkerülő?

TAGJA A MAR ATON L APCSOPORT

lap

Megértésüket köszönjük! Feketéné Barabas Csilla intézményvezető

vagy kutatómunká azaz a szívbetegség megelőzhető ami apám halálát okozta, biztosítható Az erek és a szív egészsége akár vissza is fordítható. és potenciálisan halálos életveszélyes sebészeti beavatkozások, hogy mindez elérhető gyógyszerek nélkül is. Megtanultam ételeket fogyasztjuk. pusztán azzal, hogy a megfelelő ny) (Dr. Colin Campbell: Kína-tanulmá

Hatósági ügyintézések áció Engedélyezési dokument készítése

Campanari-Talabér Márta polgármester

Jelentesse meg Ön is apróhirdetését lapunkban

kapcsolatos táplálkozással és egészséggel „Több évtizedes, hogy a súlyos betegség, val a hátam mögött tudom,

KÖRNYEZETVÉDELEM, MUNKAVÉDELEM

HALLOTTA? Nekünk fontos az Ön hallása!

ráfusa Leitner Ferenc, a város fotog ekkel is ésiház-igazgató a húszéves A 90 éves egykori művelőd

felveheti a versenyt 5. oldal

Jó példa az összefogásra

Több tényező is befolyáek solja a város levegőjén 6–7. oldal minőségét.

Jótékonyság

Közel 21 millió forint­ ból épült meg az a többfunkciós műfüves sportpálya Várpalo­ tán, amelyet szerdán délután ünnepélyes keretek között adtak át a város sportolóinak.

segítő kéz Hubának

a Adománygyűjtő rendez– Nagy öröm ez a pillanat a , hi­ vények a településen város sportszeretőinek pálya gyilkos kórral küzdő kisfiú szen a most elkészült ás támogatásáért. 2. oldal lehetőséget ad a labdarúg kosár­ mellett a kézilabda, a a te­ sPoRt labda, a röplabda, illetve sára. nisz sportágak gyakorlá ást A város közvetlenül három­ r végezték el a kezdőrúg t a be­ Károly belügyi államtitká millió forintot biztosítot polgármester és Kontrát önkor­ Talabér Márta ruházáshoz, míg az igazgatója hangsú­ ő ügyvezet k, k játszotta mányzati tulajdonú Palota­ napokban látta már játszani nagy klassziso az összefogás szép pél­ Lakics, Horváth lyozta, sport Kft. további kétmillió itt a gyerekeket, az minden bi­ mint Kerkai, a villanyvilágítással ellá­ mint Palkovics. Bízom dája forintot tett hozzá a több k tartja a vagy épp létesítmény, a kiváló minő­ i­ zonnyal jó döntésne ez a létesítmény tott Károly benne, hogy 15 millió forintos belügym holland műfűvel borított shoz – beruházást. Kontrát ulhat ahhoz, hogy ségű, nisztériumi támogatá nagy kedvvel vették ár kijelentet­ is hozzájár területet államtitk belügyi nyokhoz fel­ ny is a jövőben a hagyomá mondta el a létesítmé az ifjú sportolók. Az s­ te: jó helyre, egy sportban enek a palo­ birtokba bíró méltóan szerepelj avatásán a térség polgárme es átadást követően a komoly hagyományokkal – mondta el az ünnepély Újabb világcsúcsokat dönés terei, önkormányzati képvise­ város legendás sporttelepére tai sportolók Várpalotai Bányász U11­es tött meg a palotai Sztanke lői és sportolói előtt Talabér került a Belügyminisztérium államtitkár. labdarúgói játszottak U13­as 10. oldal sport­ a József. Szoboszlai István, sport­ Márta polgármester. bemutató mérkőzést a n nyert összeg. pályát pályázatá műfüves ugyan a és t voltak fut­ csarnoko Megjegyezte, pályán. – Az 50 éve elkészült épí­ tő Palotasport Kft. üzemelte olyan negatív felhangok a pálya elmúlt ballpályá n egykoron tése kapcsán, ám aki az

Világbajnok erőemelő

rt! Az öN NyugAlmáé értékeire nk Amíg ön távol van, figyelü

elügyelet,

Intézményvezető: +36/70/457-2481 Házi segítségnyújtás: +36/70/379-4920 Szociális étkezés: +36/70/330-0232

zte

m

Új MAZDA 6 !

kÖZÉlEt

k várpalotai híre

m, 16. szám er 6. • I. évfolya 2013. novemb

Lapozzon bele a Várpalotai Hírekbe már a facebookon is!

L APCSOPO RT A MAR ATON

új lehetősé a tési-dom

TAGJA

viselte zok érdekeit képi László 5. oldal Mindig a bányásmaradt a Thuri-díjjal kitüntetett Hargitta közéleti lap

Ingyenes városi

a várnál zobrot avattak Szent István-s a vonulása után 1989-es nyugdíjb

is aktív

Jelentős össz mint 600 m újult meg a múlt héten ruházást

kultúr

Ifjú cs találk

alelnöke i Kulturális Alap László, a Nemzet

leplezte le a szobrot

) (Cikkünk a 6. oldalon.

Japánb Állam hetsé David Csell

gya országvédelmi üttműködése az társszervek egy

Talabér Márta

facebook.com/varpalota

és L. Simon polgármester

hasz tő pont műellenőrző áteresz testközelből meg a Mandulásláthatták Ezt követően latba ködését ttak, majd harcra is tak ség megfelelően laktanyában a gyakor s a meghívo gyar Honvéd sze- pán s és önkénte i, s együttműA fiktív helyzet tartalékos kaHivatásos és és sor került. egy csoport rob- tésé k tudjon reagáln rvezetekkel, bevont hivatáso k és mentősö os katonák híradó A a társsze rint ugyanis tonák, rendőrö ének ködni a tábor terüárban tar- tartalék tikai központtal elláűködés bejutott Thury-v al a el má informa k bantáss példás együttm az Active mondta adta az ellenOrosz Zoltán úi spontot építette letére, s megtám tott tájékoztatón - tott harcállá lehettek szemtan nyeket kö országvédelmi honvéd vezérka és mutattak be, majd a dinami- őrző pontot. A vaktölté va altábornagy, Guardian 2013 előbb egy s. látogatói októbemutató során za rifőnök-helyette hadgyakorlat gyakorlat kus Várpalota belvátö A nagyszabású ber közepén án napjának nyitány r rosában. az bemutató honvéindult Csaba végén s Szeptember itt volt Hende Vargha Tasorán a Maer, m a gyakorlat, amely Ve- delmi minisztlmi államtitkár, ség Műveleti gyar Honvéd ék más honvéde vezérezredes, erét tesztelt Benkő Tibor zetési Rendsz helyzetben. ri főnök, Komegelőző védelmi i honvéd vezérka Veszprém mevalós földrajz vács Zoltán A résztvevők Taám fiktív orymegbízott, gyei kormán környezetben, városunk polszerepeltetésélabér Márta, szágcsoportok ben katonai t zett helyzet gármestere, valamin rvezevel, modelle társsze magukat. A alakulatok és i tették próbára a sportcsarnoknál felkészülés ana szerb nemzet meghívottak tek, köztük i gyakorlat egy tót láthattak a Ohiói Nemzet hogy nem várt Látványos bemuta haderő és az nak érdekében, lői is. vagy az orszáGárda képvise vészhelyzetben s esetén a Magot ért támadá

Lapoz zon bele e a Várpal otai Hírekb is! a facebo okon rpalota facebook.com/va Fókuszban

i hírek várpalota sa

2013. március

14. • I.

évfolyam,

1. szám

A MARATON

Ingyenes

Leitner A 90 éves

egykori

városi

közéleti

lap

Ferenc,

LAPCSOPORT

a város fotográfu

ató a húszévesekkel művelődésiház-igazg

is felveheti

lehet Megoldás az elkerülő?

TAGJA

er ósságteh

a versenyt

5. oldal

is befolyáTöbb tényező levegőjének város solja a 6–7. oldal minőségét.

Jótékonyság

08097355

Időpont-egyeztetés: +36 88 582 500 Kérjük szíves megértésüket!

– Habár a WHO felmérése nem fest túl jó képet a hazai zöldség-g yümölcsfog yasztásról, a kutatás szerint kedvező tendencia indult el a hazai lakosságnál, hiszen az egyre tudatosabb és egészségesebb étkezés irányába mozdultak el a fogyasztói szokások, a fogyasztói gondolkodás. A megkérdezettek válaszai alapján ugyanis az látható, hogy az öt évvel korábbi értékhez képest több zöldség és gyümölcs kerülhetett az asztalra, miközben jelentősen mérséklődött a készételek vásárlása és a gyorséttermek látogatása – mondta el a szakember. A tejtermékek és húsok az elmúlt öt évben is fontos részét képezték a fogyasztásnak, a jövőben azonban még nagyobb szerepük lehet a mindennapi étkezések során. Szakértők szerint a következő évtizedekben jelentős étrendváltozás következhet be a magas hozzáadott értékű élelmiszerek javára. Ez azt jelenti, hogy erőteljes növekedés várható a hús és a tejtermékek fogyasztásában.

08090608

A reprezentatív, 600 fő megkérdezésével történt lakossági kutatásunk során arra keresték a választ, hogy jelenleg milyen tényezőket vesznek figyelembe az emberek az elfogyasztott élelmiszereknél, valamint, hogy hogyan változtak étkezési szokásaik az elmúlt 5 évben. Hiszen az élelmiszeripari beruházások tervezésekor érdemes tisztában lenni a fogyasztói szokásokkal, ismertette a kutatás irányait Tresó István, a K&H agrárfejlesztési főosztály vezetője. A kutatásból kiderül, hogy bevallásuk szerint élelmiszer vásárlásakor elsősorban a minőségre és az ár-érték arányra figyelnek oda a megkérdezett fogyasztók. Emellett az étel származási helye, szavatossági ideje és a hazai alap­a nyag-­fel­hasz­ná­

százaléka szenved laktózin­ to­leranciában, és minden 50. embert érinti a glutén­érzé­ kenység. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint egy főnek naponta minimum 400 gramm zöldség és gyümölcs fogyasztása ajánlott. Ehhez képest a szervezet 2013-as kutatása szerint Mag yarországon mindössze napi 260 gramm zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk fejenként, amellyel az Európai Unióban az utolsók között vagyunk.

Várpalotai Hírek - 2018. 07. 13.  
Várpalotai Hírek - 2018. 07. 13.  
Advertisement