Page 1

Rangos elismerés (MT)/V7 n Bessenyei György-díjat ve-

hetett át Budapesten az Emberi Erőforrások Minisztériuma államalapításunk alkalmából tartott központi ünnepségén Neveda Amália, az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója, a Kulturális Központok Országos Szövetségének alelnöke. INGYENES VÁROSI KÖZÉLETI HETILAP • 2020. augusztus 27. • XXV. ÉVF. 34. SZÁM2. oldal

Veszprémi 7 Nap – 25 éve Veszprém lakosainak szolgálatában

Elsősorban magyarok vagyunk!

Megérkeztek a tankönyvek (MT)/MT n A kormány dön-

tése értelmében 2020 szeptemberétől minden nappali tagozatos diák, csaknem 1,2 millió tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára. Maruzsa Zoltán a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. raktárában közölte, hogy a múlt évhez képest 150–160 ezer tanulóval több részesül térítésmentes tankönyvellátásban, amire a költségvetésben 13,8 milliárd forintot biztosít az állam. A veszprémi Deák iskolába hétfőn érkeztek meg a tankönyvek.(MT)/MT n Mi, magyarok most is büszke európaiak vagyunk, Veszprém hamarosan megmutatja az egész kontinensnek, hogy kul­

turális gyökereinkben hány meg hány ponton gazdagította Európa értékeit. De sohasem fogjuk kimondani azt, hogy elsősorban nem magyarok vagyunk – fogalmazott nemzeti ünnepünkön mondott köszöntőjében Ovádi Péter országgyűlési képviselő a várban.  CIKKÜNK A 3. OLDALON

18. oldal Sorsoltak leadásána

k hétfő

ajánlóívek lejáró határideje MT n Az helyi órakor

16 ben a délután k össze Veszprém hogy kisorsoljá után ült bizottság, sorrendválasztási pokon szereplők kedden a szavazóla önkormányzat jét. A megyei sorsolást. tartotta a oldal

6.

Ingyenes

városI közéletI

hetIlap

• 2019.

szeptembe

r 12. • XXIV.

meg ismerjük s a Vadvirágo et! Veszprém megjeleken

lakótelepe prolP n A s Veszprém

nő Vadvirágo etésére, népszer 13-án, jekt megismert szeptembe Vadvirárűsítésére egész napos a Kálpénteken rendeznek gos Pikniket parkban. Pernesz l, a vin János mérnökke SzolgálKata tájépítész Közüzemi zási csoVeszprémi parkgondo ünk tató Zrt. jével beszélgett portvezető takar ez a program. is arról, mit

P NON-STO 2-671

facebook.com/veszpremi7nap

yitók Tanévnte men az egye

a k múlt héten ri ünnepsége diplomás k a szeptembe lesz jól képzett, oldalon a 16–17. ival folytatódta inkább szükség Cikkünk egyre Karok tanévnyitó században a Mérnöki zta: a 21. letették esküjüket. valamint azt hangsúlyo mindegyik karon udományi, k végén András rektor . Gelencsér az ünnepsége hallgatók Pannon Egyetemen elsőéves rekre. Az szakembe

MT/MT

az új játsszák Vasárnap Bl-meccsét rangadót Veszprém idény első

88/78 5-62-7 3

70/34 TáS ÉTelki Szállí 12–23 óráig CASCÓS AZONNALI vegek • Gépjárműüszerelése sa, forgalmazá vítás • Szélvédőja kiszállás • Helyszíni ravírozás • Rendszámg L. u. 9. , Aulich VeszprémCenter mellett).hu (Elektro vegveszprem 0 www.autou Tel.: 30/39-36-20

okat újíés vizesblokk Úti n Öltözőket yzat a Csillag az önkormánfejlesztésekről Brátott meg ,a Ko-

MT/MT

Óvodában Takácsné A Telekom és az NB I-ben, Baj- Körzeti alpolgármester és múlt SEHA Ligában a menetelést a vezető beszéltaz önnyi Mária játszott a pedig megkezdi aratott értékes vács Éva intézményhangsúlyozta: vasárnap Mária A Bresztben mellett fohéten. Brányiaz új beruházások már megnokok Ligájában.szombaton a Veszprém at a a Telekom után kormányz igyekszik javítani rangadót t is. győzelem n bajnok színvonalá játszott újabb lyamatosa Arénában 2. fordulójában a horvát ek műszaki ai teljesen öngyőzelmet levő intézmény a SEHA Liga meg. öt év beruházás ellen és fölényes Az elmúlt forrásból valósultak8. oldalon magyar bajnoki PPD Zagreb a ati a Veszprém 36:28. Kedden Cikkünk kormányz arattak – Tatabánya érkezett a Telekom. rangadóra győzött a a 26. oldalon és 33:22-re Cikkünk Arénába.

di/MT n

ÜVEGÉTEL! AUTÓ ÜVEGKÁRFELV

I

173019

RENDKÍVÜL

TIKA NAP

19. 09. 2019. 10–16 óráig) (csütörtök,

OP

szemüveglencsére

-20–40%

Csak ezen a

sblokkok meg Óvodai vize ők újultak és öltöz

n A Gazdaságt

napon minden

Ingyenesat! izsgál szemvendelés esetén.

Szemüvegr ztetés szükséges.) (Időpontegye

ekre Keret % -20–50

Operettfesztivál harmadszor

(MT)/MT n Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Petőfi

(MT)/MT n A műfaj hazai legjobbjai és neves vendégek rész-

Színház hétfőn, ahol Oberfrank Pál színházigazgató értékelte az elmúlt évadot, megköszönve a teátrum dolgozóinak a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállást. Összesen 40 elmaradt előadást pótoltak azóta, a tavalyi évadban a Veszprémi Petőfi Színháznak 21 408 bérletese volt, 76 307 fizető néző előtt 267 előadást tartottak. Ha ehhez hozzáadjuk a fesztiválok, ingyenes vagy jótékonysági előadások közönségét, nézőszámuk megközelíti a százezret.  CIKKÜNK A 13. OLDALON

vételével tartották meg múlt héten a III. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivált a Petőfi Színházban. A megnyitó díszvendége, Gálvölgyi János boldogságának adott hangot a fesztivállal kapcsolatban, hogy van tisztelet a korábbi nagy színészek iránt. Felidézte: 50 éves színházi pályáján 20 évig együtt ülhetett Rátonyi Róberttel a régi Thália színház öltözőjében, több száz előadásban játszhattak együtt itthon és külföldön CIKKÜNK A 14. OLDALON

330781

284857

9. oldal

284857

Keresse a Veszprémi 7 Nap legfrissebb számát a facebookon is!

szám éVf. 36.

Évadnyitó a Petőfi Színházban

szemmérés Személyre

A Veszprémi

szabott szemüveg

+

7 Nap optikai

partnere.

tér 6. Szabadság 720 Veszprém, Telefon

: 88/578-

Nyárbúcsúztatót tartottak a lakótelepen (MT)/MT n Gyere a parkba címmel idén is ingyenes nyárbúcsúztató családi

NON-STOP 88/782-671 70/345-62-73

ÉTelkiSzállíTáS 12–23 óráig

programokat rendeztek az Agórában és az intézmény előtti parkban a hét első napjaiban. A hétfői Folklórdélutánon fellépett a Veszprém–Bakony Tánc­ együttes, a Veszprémi Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes és a Szilá­ gyi Táncegyüttes közös műsorával, ahol A Banda muzsikált. A hétvégére is rendezvény várja a lakótelepen élőket, új helyszínen, a Kálvin János-parkban várja a veszprémieket az Agóra családi napja augusztus 30-án, vasárnap. CIKKÜNK A 4. OLDALON


2

aktuális

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. augusztus 27.

Elismerések a nemzeti ünnepen Röviden Egyirányúsítás

Bessenyei György-díjat vehetett át Buda­ pesten az Emberi Erőforrások Minisztériuma államalapításunk alkalmából tartott központi ünnepségén Neveda Amália, az Agóra Veszp­ rém Kulturális Központ igazgatója, a Kulturális Központok Országos Szövetségének alelnöke.

MT n A városi önkor­

mányzat városüzemel­ tetési irodájának tájé­ koztatása szerint az ál­ latkert jobb megközelí­ tése érdekében június 22-től, hétfőtől a Gulya­ dombra vezető utat egyirányúsították a Kiskőrösi utca felől az állatkert főbejárata irá­ nyába. A parkolókból a kijárat továbbra is a térköves úton lehetsé­ ges a 8-as főútra.

Lomtalanítás MT n Beteltek az idei

házhoz menő lomtala­ nítási időpontok – kö­ zölte a VKSZ Zrt. Hang­ súlyozták: idén az éves egyszeri házhoz menő lomtalanítási szolgálta­ tásuk szeptember 30ig tart, de a határidő a lomok elszállítására, nem pedig a regisztrá­ ció időpontjára vonat­ kozik, arra idén már nincs lehetőség. Tájé­ koztattak, hogy a hul­ ladékgyűjtő udvar a fentiektől függetlenül egész évben ügyfeleik rendelkezésére áll, ott a lomhulladék átvétele folyamatos.

Lokálpatrióták MT n Egyhangú szava­

zással erősítette meg a Lokálpatrióták a Váro­ sért Egyesület közgyű­ lése elnöki posztján Molnár Ernőt és társel­ nökként Kavalecz Tibort – közölte a civil szervezet. Az 1997-es alakulása óta 24. köz­ gyűlését tartó egyesü­ let új gazdasági vezető­ je Tóth-Víg Józsefné lett.

VÁ R O S I H E T I L A P

A Maraton Lapcsoport tagja

MÁTYUS TAMÁS

vékenységet folytatnak, elméleti tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával, azok alkalmazásával és terjesztésével szolgálták a korszerű művelődést és a művészi ízlés fejlesztését.

Több veszprémi és Veszprém megyei közéleti személyiség is díjat vehetett át augusztus 20-a alkalmából. A Belügyminisztérium ünnepségén a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozatát vehette át Várpalota város érdekében végzett kimagasló színvonalú közösségteremtő munkája elismeréséül Katona Csaba, a város alpolgármestere. A Magyar Ezüst Érdemkereszt Katonai Tagozatát kapta a bűn- és balesetmegelő-

A koronavírus-járvány miatt át nem adott március 15-ei és az augusztus 20-ai állami kitüntetéseket Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, valamint Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár adta át. Rétvári Bence minden díjazottnak megköszönte azt az értékteremtő munkát, amelyet végeznek, végeztek, megjegyezve, hogy mind példaképek lesznek az eljövendő generációk számára. A Neveda Amáliának megítélt Bessenyei Györgydíj azoknak a közművelődési intézményekben, más szervezetekben dolgozó közművelődési szakembereknek adományozható, akik huzamosabb ideig ki- Neveda Amália veszi át a díjat az Emberi Erőforrások emelkedő közművelődési te- Minisztériumának rendezvényén FOTÓ: SZŰR ANNAMÁRIA

zési szakterületen végzett több mint két évtizedes, példaértékű szolgálatellátása elismeréséül Stanka Mária Anna őrnagy, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság kiemelt főelőadója. Az életmentés során tanúsított hősies magatartása elismeréseként Életmentő Emlékérmet kapott Csőre Bálint, aki egy, Balatonalmádi térségében a mély vízben úszás közben rosszul lett férfi segítségére sietett és megmentette életét. A belügyminiszter kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül a rendőrség napja alkalmából Az év rend­ őre miniszteri díjat adományozta bűnügyi kategóriában Baráth Attila alezredesnek, a Veszprém Megyei Rend­­­őr-főkapitányság bűn­ ügyi osztálya vezetőjének. A belügyminiszter soron kívül ezredessé léptette elő Szoboszlai Tibor alezredest, az Ajkai Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét, valamint szintén ezredessé léptette elő Csillag István alezredest, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi igazgatóhelyettesét.

A vidéki egyetemek mellett szólaltak fel A vidéki egyetemek jövője meghatározó az ország jövőjére nézve – jelentették ki az LMP politikusai múlt héten Veszprémben. MT n Keresztes László Ló-

ránt, a párt parlamenti frakcióvezetője szerint bajban van a felsőoktatás, a kormány támadást indított a felsőoktatás és a tudományos élet ellen. Emellett az oktatói bérek rendezetlensége miatt sok a pályaelhagyó és csökkent a hallgatói létszám. Ezért az LMP az oktatók bérezését a piaci szinthez közelítené, a szakmát bevonná a döntéshozatalba és megvédenék az egyetemeket, ös�szefogva a Megyei Jogú Városok Szövetségével. Gerstmár Ferenc, a párt helyi önkormányzati képviselője (MSZP-LMP-Párbeszéd) szerint az országos tendenci-

Hozzátette: biztosítani kell, hogy azok a diákok, akik lakóhelyükhöz minél közelebb szeretnének tanulni, ezt megtehessék, hogy aztán megszerzett ismereteikkel saját közösségüket szolgálhassák. Veszprém hiába rendelkezik or-

szágosan elismert gimnáziumokkal, középiskolákkal csakúgy, mint helyben működő egyetemmel, ha a szaktudást jól fizetett, innovatív munkahelyek és megfizethető lakhatás hiányában nem tudja helyben tartani – mondta.

ához hasonlóan a Pannon Egyetemen is csökkent a felvett hallgatók létszáma idén, a 2000 óta a Pannon Egyetemhez tartozó Gerogikon Kar elcsatolását pedig a képzési tradíciók szempontjából jelentős veszteségnek nevezte. Közben persze a zalaegerszegi gazdálkodási kar csatlakozása nyit új lehetőségeket – tette hozzá. Egy modern város helyzetét alapvetően határozza meg egyeteme ereje, állapota – fogalmazott, ezért azt mondta, hogy a veszprémi önkormányzatnak az eddigieknél szorosabb, valódi stratégiai szövetséget kell kialakítania az egyetemmel. Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselő

FOTÓ: MÁTYUS

A lapot alapította Kovácsi Miklós. Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Mátyus Tamás, Heffler György Főszerkesztő: Heffler György Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett Lapigazgató: Tremmer Tamás Felelős szerkesztő: Mátyus Tamás Ki­adja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Szerkesztőség: Veszprémi 7 Nap, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: veszpremi7nap@maraton.hu Hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: 88/400-400, e-mail: veszpremmaraton@maraton.hu, http://www.maraton.hu Apróhirdetések feladása: Veszprémi Hirdető Iroda, Veszprém Kossuth u. 6. félemelet Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető. Megrendelés száma: V 034/2020 • A lap ingyenes Megjelenik 29 000 példányban. • Terjeszti a MédiaLOG-DMH Zrt. • ISSN 1219-0748 Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeket a 06/20/383-4309-es telefonszámon és a V7terjesztes@maraton.hu e-mail címen várjuk • A Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.


2020. augusztus 27. |

VESZPRÉMI

Elsősorban magyarok vagyunk!

Ovádi Péter beszél Szent István király és Gizella királyné szobra előtt

Mi, magyarok most is büszke európaiak va­ gyunk, Veszprém hamarosan megmutatja az egész kontinensnek, hogy kulturális gyöke­ reinkben hány meg hány ponton gazdagította Európa értékeit. De sohasem fogjuk kimondani azt, hogy elsősorban nem magyarok vagyunk – fogalmazott nemzeti ünnepünkön mondott köszöntőjében Ovádi Péter országgyűlési kép­ viselő a várban. MÁTYUS TAMÁS

Szent István király és Gizella királyné szobránál Ovádi Péter hangsúlyozta: több mint ezeréves államalapításunkat ünneplik a magyarok határainkon belül és azon kívül is. Olyan honfitársaikkal együtt, akiket lehet, elválasztanak közigazgatási határok, lehet, hogy más a társadalmi megbecsültségük, más-más célok vezérlik őket a hétköznapokban, más vallási vagy ideológiai nézeteket vallanak, de ilyenkor lehet ráeszmélni arra, hogy magyarságunk olyan kötelék, amit nem lehet egy hatalmi vagy személyes döntéssel levetkőzni, hátrahagyni és egy újra cserélni. Az elmúlt évezrendben számos idegen erő próbálkozott azzal, hogy csorbát ejtsen a nemzetet összekötő köteléken – mondta. Azonban Szent István király stabilan lerakta az alapokat, és azon felépített egy országot, amit ostromoltak tatárok, uraltak törökök, osztozhattunk rajta a Habsburgokkal, hogy aztán az első világhá-

aktuális

7 NAP

ború után megcsonkítsák, a második világháborút követően pedig a szocializmus rémuralma tette próbára identitásunkat. Ma mégis itt állunk Magyarország egy olyan történelmi városában, amely nemcsak önmaga történetét írta meg száz év alatt, ha-

FOTÓ: MÁTYUS

ami a legnagyobb sötétben is halvány gyertyaként pislákolna és kitűnne a fényes csillagok közül, amikor lehetősége van ragyogni”. Ovádi Péter kiemelte: most az építkezés korszakát éljük Magyarországon, amikor az ország kezdi megszilárdítani vezető szerepét Közép-Kelet-Európában, miközben a kontinens többi országa számára is egy olyan alternatívát mutat, ami nemzeti tradíciókra alapozva segít eligazodni a zavaros vizeken. Itt az ideje, hogy ne csak tatarozzunk, hanem építsük országunkat – fogalmazott. Ezért azt mondta: itt az ideje, hogy egymással is békét kössünk. Lehet más az elképzelésünk a világ-

VÉLEMÉNY

Vigyázzunk egymásra! MÁTYUS TAMÁS

Hetvenhárom. Ennyivel emelkedett a beazonosított koro­ navírus-fertőzöttek száma szerdán, lapzártánkkor. Mell­ bevágó szám, hiszen a tízes, húszas, harmincas emelke­ dést már-már elkönyvelhettük átlagosnak, de a hetven­ három fős napi fertőzésszám sokkal inkább közelít azok­ hoz a számokhoz, amelyek a járvány eddigi csúcsidősza­ kában voltak. Ha józan ésszel nézzük, az emelkedés egyenes követ­ kezménye annak, amit nap mint nap láthatunk környe­ zetünkben. Akár a Balatonfüredi Borheteket, akár a Rozé, Rizling és Jazz Napokat nézzük, alig találtunk olyan em­ bert, aki a szemmel láthatóan jelentős tömegben feltette volna a maszkját. De ugyanez volt az Agóra nyárbúcsúz­ tató rendezvényén, ahol még a beltéri kiállításmegnyitón is csak elvétve lehetett látni maszkos embereket. Nem beszélve arról, hányan nem veszik fel a maszkokat a bu­ szokon, bankban, üzletekben. Egyszerűen meguntuk használni a maszkot. Sokan azt mondják, kényelmetlen, húzza a füleket. Lehet. De egy lé­ legeztetőgép biztosan még kényelmetlenebb. Egy érvet azért hadd mondjak a maszkviselés mellett. Egy dél-koreai gyorskávézóban 56-an lettek koronavíru­ sosak egy olyan embertől, aki fertőzöttként a légkondi­ cionáló mellett foglalt helyet, amíg megitta a kávéját. Vi­ szont a kávézó négy alkalmazottja közül – akik végig he­ lyesen viselték a maszkjukat és az átadópult mögött a tá­ volságot is tartották a vendégektől – egy sem lett korona­ vírusos. Ez talán bizonyíték lehet a maszkhasználat és a távolságtartás szükségességére. Veszprém most nagy próba előtt áll, mire e sorokat olvas­ sák, már megkezdődött az Utcazene Fesztivál, ahol a ko­ rábbinál kisebb helyen, az Óváros térre koncentrálódva gyűlnek össze az emberek. Bár mindig szerettem a fesz­ tivál hömpölygő tömegét, most mégis azt kívánom: ne le­ gyünk túl sokan, és közben vigyázzunk egymásra… Európai Egyesült Államokat vizionálják közös jövőképnek, azt, hogy nemzeti identitásunkat áldozzuk fel azért, hogy a franciákkal, hollandokkal, olaszokkal, németekkel, románokkal vagy bármelyik másik

A Banda zenekart is hallhatta az ünneplő közönség a vár fokán levő kilátóterasznál

nem formálta, előremozdította a nemzetet is – emelte ki. Úgy fogalmazott: egy nemzetet csak úgy lehet uralom alá hajtani, „ha elves�szük tőle gyökereit, és legkisebb közös többszörösüket,

ról, más és más az értékrendünk, amellett, hogy tiszteletben tartjuk ezeket, a gyökereinket nem áldozhatjuk fel valami másnak az oltárán akkor sem, ha azt úgy hívják: Európai Unió. Manapság egyesek az

3

FOTÓ: MÁTYUS

nemzettel közösen magyar helyett európaiként definiáljuk magunkat – hangsúlyozta. Ovádi Péter kijelentette: nekik üzenjük, hogy mi, magyarok most is büszke európaiak vagyunk, Veszprém

hamarosan megmutatja az egész kontinensnek, hogy kulturális gyökereinkben hány meg hány ponton gazdagította Európa értékeit. De sohasem fogjuk kimondani azt, hogy elsősorban nem magyarok vagyunk. Ahogy a franciák is franciák, a hollandok is hollandok elsősorban, és mi büszkék vagyunk arra, hogy ennyi nemzettel fonódik össze a sorsunk. Szent István intelmeit európai színtérre emelve azt mondta: Európa is gyenge lesz, ha a nemzetállamok megcsorbításán dolgozik, és ilyenkor szükség van az olyan országokra, amelyek emlékeztetik az embereket az olyan korszakalkotó királyok gondolataira, mint Szent István. A beszédet követően a képviselő Porga Gyula polgármesterrel közösen koszorúzta meg államalapító királyunk szobrát. Az ünnepségen a Banda zenekar, Vastag Richárd és Nagy Kinga, valamint Forgács Zsuzsanna közreműködött.


4

aktuális

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. augusztus 27.

Nyárbúcsúztató a lakótelepen

Röviden Busz éjszaka MT n A V-Busz Kft. az

Utcazene Fesztivál alatt hajnali 2.00 órakor az autóbusz-állomásról indít 23-as járatot, amely 2.25-kor indul vissza Veszprémbe.

Bolhapiac MT n Ismét lesz bolhapi­

ac a Veszprémi Vásár­ csarnokban szeptember 6-án, vasárnap 8–12 óra között, amelyre a VKSZ Zrt. várja árusítók jelent­ kezését. Azt írták: a fe­ leslegesség vált dolgok másnak még értéket je­ lenthetnek. Ne dobja ki, adja el! Régiségek, játé­ kok, használati eszkö­ zök, könyvek, gyűjtemé­ nyek, bármi kincs lehet.

Vágányzár MT n Augusztus 31-től

szeptember 17-ig a Haj­ máskér állomáson vég­ zett pályakarbantartási munkák miatt a 20-as számú Székesfehérvár– Veszprém vasútvonalon egyes vonatok módosí­ tott menetrend szerint közlekednek a MÁV tájé­ koztatása szerint. A vá­ gányzár érinti a Székes­ fehérvárról 5.31 vagy 5.11, illetve a Budapestről 16.30 és 20.35 órakor in­ duló vonatokat, amelyek 6.17 vagy 5.48, illetve 18.10 és 22.03 órakor ér­ nek Veszprémbe. A vá­ rosból Budapestre induló vonatok közül az 5.13, a 6.02 és a 6.32 óraiaknál módosul a menetrend.

Gallyazás MT n Veszprém közigaz­

gatási területén az E.On Áramhálózati Zrt. megbí­ zásából a Bakonyi Faki­ termelő Bt. folyamatosan végzi a kis- és középfe­ szültségű villamos háló­ zatok mentén a gallyazási és nyiladéktisztítási mun­ kákat június 1-jétől de­ cember 31-ig. A gallyazá­ si munkák közérdekű munkálatok, amelyek el­ végzése élet- és vagyon­ védelmi okokból történik.

A környékbeli néptáncosok Folklórdélutánja idén is sokakat vonzott az Agóra előtti szabadtéri színpadon

Gyere a parkba címmel idén is ingyenes nyárbúcsúztató családi programokat ren­ deztek az Agórában és az intézmény előtti parkban a hét első napjaiban.

csuhézás, arcfestés, üvegfestés, ügyességi játszópark, kitűzőkészítés, gipszfigurafestés, lufihajtogatás és a Csa-ládika foglalkozása várták a családokat.

FOTÓ: MÁTYUS

pülése várja, és egyedi kézműves termékvásárt is rendeznek. A program esőhelyszíne az Agóra. n n n

Az Agóra szabadtéri renn n n dezvényeinek házirendje MÁTYUS TAMÁS koncertet. A két program Új helyszínen, a Kálvin szerint tilos a részvétel azokközt Kovácsné Balogh Ágota János-parkban várja a nak, akik a koronavírus tüAz Agóra Veszprém Kul- munkáiból nyílt kiállítás. Az veszprémieket az Agóra neteit tapasztalják maguturális Központ által szerve- 1972 óta Veszprémben élő zett programokon hétfőn alkotó 2016-ban kezdett el előbb a Tarsoly Zenekar festeni, előbb akrillal dolgoadott ültetett koncertet zott, majd áttért az olajra. Az Amerikás dalok címmel, Agórában N. László Gizella majd ezt egy Folklórdélután festőművész mellett kezdett követte a Veszprém–Bakony festeni, a rajzoláshoz pedig Táncegyüttes, a Veszprémi Sáska Tibor festőművész taGerence Hagyományőrző nítványa lett. Tagja a Honvéd Néptáncegyüttes és a Szilá­ Kulturális Egyesület regiogyi Táncegyüttes közös mű- nális csapatának, ahol a kiálsorával, ahol A Banda mu- lítást megnyitó Németh Andzsikált. Az előadás a Kö- rás festőművész vezeti őket. szönjük, Magyarország Már több csoportos tárlaton program részeként valósult is részt vett, de ez az első almeg. kalom, ahol önállóan mutat- A gyerekeket is programok várták FOTÓ: MÁTYUS Kedden interaktív játék és ja be munkáit. zenés bábjáték várta a csaláA programok mellett a családi napja augusztus 30- kon. A látogatók a rendezdokat a Pegazus Színházzal, park füves területén mind- án, vasárnap. Délután há- vény helyszínén a szervezők majd The Bits Beatles-em- két délután légvár és játékok rom órától „A hintán jó!” által meghatározott létszámlékzenekar adott ültetett – köztük népi játszópark, címmel kezdődik a Csiga ban tartózkodhatnak, szájDuó gyermekzenekar – Mi- maszk viselése nem kötelehály Csaba és D. Nagy Ág- ző, de ajánlott ugyanúgy, nes – koncertje, majd a ahogy a rendezvény helyszíFootNotes Dance Company nén található kézfertőtleníés az Orsolya Fashion Line tők használata is. táncosai szórakoztatják a A kihelyezett ülőhelyek közönséget. Később az helyét nem lehet megváltozIrigy Hónaljmirigy 4 fős tatni, kiskorú gyermek kizáformációja, illetve Sub Bass rólag felnőtt felügyelete melMonster is ültetett előadást lett vehet részt a programotart a parkban. A résztvevő- kon. ket játékpark, kézműves A nézőtéren, épületben foglalkozások, családi dohányozni szigorúan tilos, programok, légvár, a a színpad előtti és a nézőtér Kovácsné Balogh Ágota munkáiból nyílt kiállítás az Agórában Csa-Ládika, Európa-sátor körül lévő kordont tilos meg FOTÓ: MÁTYUS és számos egyesület kitele- bontani és azon átmenni.


2020. augusztus 27. |

VESZPRÉMI

fókuszban

7 NAP

5

A 8-as főút és az elkerülő megújításáról Rég várt fejlesztése a városnak a 8-as főút és a veszprémi déli elkerülő szakasz megújítása – fogalmazott Brányi Mária alpolgármester a múlt heti rendkívüli közgyűlést követő sajtótá­ jékoztatóján, ahol arról is beszélt: a külön szintű csomópontok tervezése már 2003-ban is felme­ rült, 2008-ban és 2011-ben pedig a közgyűlés is tárgyalta a jelenlegi műszaki tartalmat. MÁTYUS TAMÁS

Az alpolgármester hangsúlyozta: olyan országos szintű fejlesztés indult meg májusban, amely egészen megváltoztatja majd a város életét. Az országban nyolc egyes számjegyű út van, a 8-as a nyugati országhatárt köti össze Székesfehérvárral és az M7-es autópályán keresztül a fővárossal. Emlékeztetett: Horváth Balázs korábbi veszprémi ország­ gyűlési képviselő kezdte szorgalmazni az út fejlesztését élete végéig, munkássága eredményként saját fejlesztési tanács alakult a főút nyomvonalának korszerűsítéséért, átbocsátó képességének növeléséért, az út által érintett települések tehermentesítéséért. Brányi Mária szerint a 8-as főút megújítása térségfejlesztő erővel bír, hiszen Veszprém megye gazdasági teljesítményének több mint 60 százaléka az út tengelyére összpontosul a megyeszékhely mellett Várpalotán, Herenden, Ajkán. Mint mondta, Veszprém volt a nyomvonalon az egyetlen olyan település, ahol viszonylag hamar megépült egy, a várost elkerülő útgyűrű, így a napi forgalmi terheléstől viszonylag mentesen élhettek a város lakói. Azonban, ahogy a motorizáció növekszik és egyre nagyobb terhelés esik a kelet-nyugati főútra, egyre több probléma vetődött fel, és egyre nagyobb átmenő forgalom terhelte a várost is. Ráadásul, amióta a várpalotai elkerülő megépült, a 8-as út életképes alternatíva lett a Balaton északi partjának megközelítésére, és még hatványozottabban növekedett a forgalom a budapestitől a tapolcai csomópontig. A kétezres évek elejétől folyamatos balesetek jellemezték a felújítandó szakaszt és a nagyobb csomópontokat is, Veszprémnél főleg az Almádi és a Füredi úti csomó-

pont volt gyakran halálos balesetek helyszíne. Ezért a veszprémi rendezési tervben már annak 2003-as módosításnál is a két csomópont esetében a külön szintű kereszteződés megépítését vetítették előre. A mostani fejlesztés műszaki tartalma már 2008-ban megfogalmazódott, több tárgyalási fordulót, bizottsági, közgyűlési előterjesztéseket jelentő időszak során minden műszaki feltételt megteremtett az önkormányzat ahhoz, hogy az állami fejlesztés megvalósulhasson. A 2011-ben a közgyűlés által elfogadott rendezési tervben mint az öt csomópont külön szintűként szerepelt – emelte ki Brányi Mária. Tehát erről az ellenzéki képviselőknek is tudni kellett. A munkaterületet idén májusban adta át a NIF Zrt. a Strabagnak, elindult a fejlesztés mind a litéri csomóponttól kiindulva, mind pedig a déli elkerülő szakaszon. A déli intézményközponthoz vezető kerékpárútnál a műtárgy megerősítése megkezdődött, és várhatóan szeptemberben az almádi úti csomópont átépítése is megindul – mondta az alpolgármester. Úgy fogalmazott: a 8-as út fejlesztésénél egy fontos köz­ érdekről van szó, az A 8-as út és a déli elkerü­ lő fejlesztésének első üte­ me a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a Stra­ bag Építő Kft. kivitelezé­ sében valósul meg a litéri és a Füredi úti csomópon­ tok között. Az egybefüggő, 7,5 kilo­ méter hosszú útszakasz építése egy időben, két külön tervezési szakasz­ ban épül. A kivitelező tájé­ koztatása szerint az Al­ mádi úti csomópont külön szintű csomóponttá törté­ nő átépítése csak a Veszp­ rém–Balaton irány lezárá­

A 8-as főút Almádi úti csomópontjának tervei

ilyen komoly beruházásokat szigorú előírások, szabványok mentén lehet csak megvalósítani. A NIF Zrt., amely az ország valamennyi nagy infrastrukturális beruházását végrehajtja, tudja, hogy mit csinál és hogy kell végrehajtani.

Rámutatott: a Balatonalmádi felé menő forgalom ugyanott, ugyanazon a tengelyen halad majd, a zajvédő falak várhatóan a mostani forgalom zaját is csillapítani fogják. Most sincs kis forgalom ezeken az útszakaszokon, de a jövőben még

sával lehetséges, a 8-as főút forgalmát pedig két­ szer egy sávon biztosítják. A beruházáshoz kapcsoló­ dóan közműkiváltást vé­ geznek és elkészül a Dor­ nyai Béla utca, illetve a Tirat-Carmel utcák kor­ rekciója is. Az Almádi utat és a cso­ mópontot várhatóan szep­ temberben zárják le 2021 nyarának elejéig, de a Dornyai Béla utca megkö­ zelíthető marad 2021 ja­ nuárjáig, amíg csak a köz­ műkiváltási munkák zajla­ nak félpályás lezárás mel­ lett. Az Almádi út és a

Tirat–Carmel utca keresz­ teződése körforgalommá épül át, de az érintett, fő­ ként gazdasági ingatlanok az építkezés ideje alatt is megközelíthetőek lesznek a munkaterületen kijelölt úton, jelzőlámpás forga­ lomirányítással. A Dornyai Béla utca és az Almádi út kereszteződését 2021 januárjában zárják le, mert itt is egy körfor­ galmat alakítanak ki. Az érintett ingatlanok az építkezés ideje alatt is megközelíthetőek lesznek a Cholnoky Jenő utcáról, illetve a 8-as főútról.

ILLUSZTRÁCIÓ: KIVITELEZŐ

a Cholnoky lakótelep és a Füredi úti csomópont felé is megoldják a zajvédelmet – tette hozzá. Megjegyezte: az új Budapest úti csomópont a Házgyári út forgalmát is csillapítja majd, és az átmenő forgalmat a 8-as főút megújítása leveszi a városról. A közel másfél éves építési idő alatt vagy az Almádi, vagy a Füredi út lesz lezárva, de a kivitelező partner volt abban, hogy a két út átkötést kapjon majd a déli intézményközpont területén, hogy az autósoknak ne kelljen nagyot kerülni. Az átvezető nyomvonal tervezése-engedélyeztetése már zajlik, az engedélyeztetés után azonnal megindul az építése, ami nagy könnyebbséget jelent a kritikus időszakban. Az ehhez szükséges rendezési tervi módosítás szeptember elején kerül a közgyűlés elé – jelentette be Brányi Mária.


6

fókuszban Közérdekű információk

Telefonos segítség nehéz helyzetben

VESZPRÉMI

Parkolóházat tervez a város a Vérellátóhoz

A Veszprémi Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 24 órában várja hívását. Ha úgy érzi, hogy segíthetünk, várjuk hívását a 116-123 és a 88, illetve a 87-es inviteles körzetből ingyen hívható 06-88/422-205 telefonszámon. Valakinek csak egy telefonszám, a bajba jutottnak azonban segítség!  ,,…hogy beszéljünk egymással.”

A Vérellátó parkolójának ingyenes önkormány­ zati tulajdonba kerülésének kezdeményezésé­ ről döntött a városi önkormányzat augusztusi rendkívüli közgyűlése.

Közvilágítási hibabejelentés

MÁTYUS TAMÁS

Veszprém, Gyulafirátót, Kádárta közvilágítási hibabejelentésére az alábbi módon van lehetőség: Gátiba Energie Kft. hi­ba­ be­je­lentési lehetőségek: telefonon a 06-30/487-2853 számon, faxon a 06-88/444-721 számon, e-mailben a kozvilagitas@gatibaenergie.hu címen. VMJV Polgármesteri Hivatal hibabejelentési lehetőségek: Telefonon: 88/549-100; zöldszám: 88/401-104 (24 órában hívható) fax: 88/421-418; e-mail: vmjv@gov.veszprem.hu.

A rendkívüli testületi ülést múlt héten tartották a városházán, ahol a parkolófejlesztés mellett a helyijárati menetrend felülvizsgálata és egy új munkacsoport létrehozása is szerepelt a napirendek közt.

Parkolóbővítés

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSI RENDJE, ELÉRHETŐSÉGE: KÖZPONTI ÜGYELET: 8200 VESZPRÉM, KÓRHÁZ U. 1. (a kórház sürgősségi osztálya mellett működik!) FELNŐTT SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: (70) 370-3104 Rendelési idő: hétfőtől péntekig 16.00–8.00 óráig, hétvégeken és ünnepnapokon 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos) HÁZI GYERMEKORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: (70) 370-3104 Rendelési idő: hétfőtől péntekig 16.00–8.00 óráig, hétvégeken és ünnepnapokon 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos) Alapellátási központi ügyelettel kapcsolatos bejelentés tehető: VMJV Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.) Tel.: (88) 549-173 FOGORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS RENDJE: 8200 Veszprém, Halle u. 5/E. Telefon: (88) 425-228 Rendelés: kizárólag hétvégén és ünnepnapokon 8.00–14.00 óráig. Fenntartó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel.: (88) 549-173 Fogorvosi ügyelettel kapcsolatos bejelentés tehető: Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13. Tel.: (88) 424-472, 328-661

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET augusztus 27., csütörtök 18–08 óra Budapest út 20–28. augusztus 28., péntek

18–08 óra Kossuth u. 8.

augusztus 29., szombat 20–08 óra Dornyai B. u. 4. augusztus 30., vasárnap 19–08 óra Budapest út 20–28. augusztus 31., hétfő

18–08 óra Egyetem u. 7.

szeptember 1., kedd

18–08 óra Halle u. 5/G

VÉRADÁS augusztus 27., csütörtök augusztus 28., péntek augusztus 31., hétfő szeptember 1., kedd szeptember 2., szerda szeptember 3., csütörtök szeptember 4., péntek

8–15 óra 8–12 óra 8–15 óra 8–15 óra 8–18 óra 8–15 óra 8–12 óra

Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás

7 NAP | 2020. augusztus 27.

érdekében. A Csererdőre esti eljutást szolgálja, hogy az utolsó 3-as busz indulása a Haszkovó-fordulóból hétköznapokon 21.43-ról 22.15re módosul, és hétvégén is jár egy 22.15 órai többletbusz. Mivel lakossági igény merült fel, így a Csererdőből 7.08-kor induló 8-as busz a Budapest úttól a Kádártai úton, a Görgey utcán és az Aradi vértanúk útján át közlekedik. A 13-as busz a Kádártai úti fordulótól a Hotelig szombaton 18.34 és 20.04 órakor is közlekedik, vala-

bővítését javasolta. Gerstmár Ferenc (MSZP–LMP–Párbeszéd) a késő vonatoknál nem biztosított vasúti csatlakozás problémáira hívta fel a figyelmet, Kovács Rajmund (független) pedig a társadalmi egyeztetésről kérdezett. Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) közölte: a Cholnoky lakótelepen és a Kertvárosban ősszel igényfelmérő lakossági fórumot tartanak, Hegedűs Barbara alpolgármester (Fidesz–KDNP) pedig az utas­ számmérések fontosságát hangoztatta, mert ezekkel lehet alátámasztani egy-egy menetrendváltozást. Kitért még a mobiljegyrendszerre is, amivel már nyitvatartási időtől függetlenül lehet jegyeket és bérleteket venni.

Döntött a közgyűlés az állami tulajdonú Vérellátó parkoló ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről. Az 1873 négyzetméteres ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és a Cholnoky Ferenc Kórház vagyonkezelésében van. A városi önkormányzat terve, hogy az Európa kulturális fővárosa program miatt megnövekedett gépjárműforgalom parkolási igényeinek kielégítésére többszintes parkolóházat építenek. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) szerint döntően továbbra is a kórházat szolgálja majd ki a parkolóház, de a belvárosi parkolási Kulturális fővárosi munkacsoport is alakult FOTÓ: MÁTYUS problémákat is enyhíti. Hozzátette: további parkolóbőví- mint vasárnap 7.34. 9.04, Pálinkás Norbert, a V-Busz tés is szerepel a város tervei 9.34, 11.04, 18.34 és 20.04 Kft. igazgatója a kérdésekre közt. órakor szintén jár a szentmi- válaszolva elmondta: folyasék kiszolgálására. Az éjsza- matosan építik be a rendkai közlekedésből törölték a szerbe a megalapozott lakosMenetrend 0.00-kor és 1.00-kor induló sági igényeket. Hozzátette: a Döntött a közgyűlés a he- 42-es, valamint a 0.26-kor és vasútállomásnál van egy lyijárati menetrend módosí- 1.26-kor induló 47A járato- időkorlát, amíg várakozhat a tásáról is. Porga Gyula hang- kat. A Cholnoky lakótelep sofőr a késő vonatokra, mert súlyozta: a decemberi me- jobb kiszolgálása és a Tes- a járat többi megállójában is netrend-módosítás után szá- co-áruházhoz vezető sza- várnak utasok. mos lakossági jelzést kapott kasz kihasználatlansága mia város, ezért utasították az att minden 7-es járat helyett Munkacsoport önkormányzati közlekedési 7A-s buszok járnak majd. társaságot, hogy ezek figyeA szolgáltató tájékoztatása Veszprém Európa Kulturálembevételével dolgozzon ki szerint az éjszakai közleke- lis Fővárosa 2023 munkacsomenetrend-módosítási javas- dés korlátozásával, valamint port létrehozásáról döntött a latot. Hozzátette: a cég a a 7-es járat módosításával közgyűlés, amelyben minmeglevő futásteljesítményen közel húszmillió forintot den politikai frakció egysébelül gazdálkodhatott. spórolnak meg éves szinten. ges, azonos mértékű képviEnnek értelmében szepA napirend vitájában Kata- seletére biztosítanak lehetőtember elsejétől a vasúti nics Sándor frakcióvezető séget a program előkészítécsatlakozás biztosítása miatt (DK–Szakszervezet) szerint sének, ütemezésének, leboaz 5-ös busz a vasútállomás- a menetrend-módosítások- nyolításának és végrehajtáról 18.05, 19.05 és 20.05 he- kal leszoktatják az embere- sának nyomon követése érlyett 18.10, 19.10 és 20.10 óra- ket a közösségi közlekedés- dekében. A nyolctagú testükor indul, a Kádártai úti for- ről, Hartmann Ferenc frak­ let tagja lesz Porga Gyula dulóból az utolsó járat pedig cióvezető (MSZP–LMP–Pár- polgármester, minden frak22.10-kor közlekedik a Dó- beszéd) pedig a jegyhez és ció (Fidesz–KDNP, MSZP– zsaváros jobb kiszolgálása bérlethez jutási lehetőségek LMP–Párbeszéd és DK–Szak-


2020. augusztus 27. |

VESZPRÉMI

fókuszban

7 NAP

7

Aktuális Lőtérértesítő MT n A Hajmáskéri Gya­

A Vérellátó parkolójában parkolóház építését tervezi a város

szervezet) két-két tagot delegál, valamint a munkacsoport tagja lesz Kovács Rajmund független képviselő is. Így a testületben 5:3 arányú ellenzéki többség lesz. A kéthavonta ülésező munkacsoport állandó meghívottja a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója, valamint igazgatóságának elnöke lesz, és félévente tartanak beszámolót a testület működéséről a közgyűlés előtt.

Napirend után Hartmann Ferenc a Cholnoky lakótelep és a Látóhegy közti gyalogos átvezetésről interpellált.

Brányi Mária alpolgármester válaszában hangsúlyozta: a Látóhegyet most is és ezután is az almádi kerékpárúton keresztül lehet szabályosan megközelíteni, aki máshol kel át a nyolcas főúton, az most is szabálytalanul teszi. Megjegyezte: a fejlesztések műszaki feltételeit 2008-ban Hartmann Ferenc is támogatta a közgyűlésen. Kovács Rajmund a koronavírus elleni védekezésről kérdezett, a polgármesteri válaszból kiderült: jelenleg 21 300 maszkkal és 16 400 kesztyűvel rendelkezik a város, és az intézmények is el vannak látva védőeszkö-

FOTÓ: MÁTYUS

zökkel, fertőtlenítő szerekkel. Porga Gyula írásban ígért választ Gerstmár Ferenc lomtalanítással kapcsolatos kérdésére. Kovács Rajmund felszólalásában botránynak nevezte, hogy a Lélektér Alapítvány intézményének falára István királyt és Gizella királynét amerikai rajzfilmhősként festették fel. Szintén kritizálta egy korábban jogerősen elítélt orvos Semmelweis-napi kitüntetését, valamint a közelmúltban az egyik veszprémi szórakozóhelyen rendezett leszbikus-­ meleg-transzszexuális bulit, aminek szerinte nincs helye a városban.

Hétvégente rövidített útvonalon, a misékhez igazodva jár majd a 13-as busz

FOTÓ: MÁTYUS

korló- és Lőtér területén a Hajmáskéri és Körös-he­ gyi lőtéren augusztus 1–31-én naponta 8–23 (pénteken 8–18) óra kö­ zött a nagy zajhatással járó Steppe Archer 20-II hadgyakorlat gyalogsági lőgyakorlatait és éleslö­ vészetet tartanak. Au­ gusztus 24–29-én 6–22 óra közt területátvizsgá­ lási és tűzszerészeti tevé­ kenységet folytatnak. Szeptember 1–2-án, vala­ mint szeptember 15-én 8–22 óra közt gyalogsági gyakorlat és éleslövészet lesz, szeptember 2-án 8–20 óra közt gépjármű­ vezetési gyakorlatot tar­ tanak, szeptember 3-án 8–22 óra közt nagy zaj­ hatással járó tűzszerész tevékenységet, robban­ tásokat végeznek. Szep­ tember 7–30-ig tart a Brave Warrior 2020 nem­ zetközi hadgyakorlat, amelynek részeként szeptember 14–19-én, il­ letve 21–25-én 8–23 óra közt gyalogsági és harcjármű-lőgyakorlato­ kat, éleslövészetet tarta­ nak, szeptember 14–16. közt pedig a Jackal Cave nemzetközi gyakorlaton helikopter-lőgyakorlato­ kat, levegő-föld éleslövé­ szetet rendeznek. A Rátóti-Nagymező és az Újmajor lő- és gyakorlóte­ reken augusztus 25–27én és szeptember 1–3-án naponta 8–23 óra között pilóta nélküli repülőgép alkalmazására kell ké­ szülni. A lőteret is érinti szeptember 7–30. közt a Brave Warrior nemzetközi gyakorlat, szeptember 14– 16-án pedig 8–22 óra közt a Jackal Cave gyakorlat helikopter-leszállóhelye lesz itt. Szeptember 29– 30-án a lőtéren harcásza­ ti kiképzés lesz. A Tótvázsonyi Gyakorló­ téren szeptember 15–16án, valamint 29–30-án 8–16 óra közt ejtőernyős teherdobást gyakorolnak nagy zajhatás mellett, alacsonyan szálló repü­ lőgépből. A Bakonykúti Gyakorló- és Lőtéren a Csörlőházi lőtér területén szeptember 1–11én, valamint 12-én és 19én 8–16 óra között harcá­

szati kiképzés lesz. Szep­ tember 2-án 8–20 óra közt gépjárművezetési gyakor­ latot tartanak, szeptember 2–3-án és 7–11-én 8–16 óra közt, 14–17-én, 22–24én és 28–30-án 8–20 óra között gyalogsági lőgya­ korlatot és éleslövészetet tartanak. A lőteret is érinti szeptember 7–30. közt a Brave Warrior nemzetközi gyakorlat

Viadukt MT n A

Szent István völgyhíd átadásának ta­ valy ünnepelt 80. évfor­ dulójára emlékezett vis�­ sza közösségi oldalán Porga Gyula polgármes­ ter. Felidézte: a jeles na­ pon a dózsavárosi és a je­ ruzsálemhegyi baráti kö­ rök tagjaival a híd két ol­ daláról indulva, félúton találkozva, majd a veszp­ rémi jelkép lábánál pikni­ ket tartva ünnepelték a városrészeket összekap­ csoló völgyhidat.

Komposztálás MT n A VKSZ Zrt. kom­

posztálást népszerűsítő programsorozatot indít, ahol az érdeklődők meg­ ismerkedhetnek annak elméleti és gyakorlati hátterével. A program ré­ szeként kétszáz kom­ posztálóládát osztanak ki a veszprémieknek, ame­ lyekre jelentkezési sor­ rendben lehet regisztrál­ ni a projekt@vkszrt.hu e-mail címen. Az első rendezvényt szeptember 18-án tartják a Kálvin Já­ nos parkban, a regisztrált jelentkezők itt vehetik át komposztládáikat is.

Áramszünet MT n A Nemzeti Adó- és

Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigaz­ gatósága értesíti ügyfele­ it, hogy augusztus 27-én és szeptember 3-án, csü­ törtökön Veszprémben a Gerenda utcai ügyfélszol­ gálat áramszünet miatt zárva tart, a nyomtatvány­ értékesítés szünetel. Eze­ ken a napokon az ügyfe­ lek a Brusznyai utca 22– 26. szám alatti kirendelt­ ségen intézhetik adóügyeiket.


8

hirdetmény

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. augusztus 27.

NYÁRI SZÜNET

AZ ÓVODÁKBAN ÉS BÖLCSŐoŐDÉKBEN 2020. INTÉZMÉNY NEVE

NYÁRI ZÁRÁS IDŐTARTAMA

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda

2020. augusztus 03. – 2020. augusztus 14.

Hársfa Tagóvoda

2020. július 20. – 2020. július 31.

Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda

2020. augusztus 03. – 2020. augusztus 14.

Cholnoky J. ltp-i Tagóvoda

2020. július 20. – 2020. július 31.

Egry úti Körzeti Óvoda – Fecske utcai telephely

2020. augusztus 17. – 2020. augusztus 29.

Egry úti Körzeti Óvoda – Cholnoky utcai telephely

2020. augusztus 17. – 2020. augusztus 29.

Egry úti Körzeti Óvoda – Aradi vértanúk úti telephely

2020. augusztus 17. – 2020. augusztus 29.

Egry úti Körzeti Óvoda – Jutasi úti telephely

2020. augusztus 17. – 2020. augusztus 29.

Nárcisz Tagóvoda

2020. augusztus 03. – 2020. augusztus 14.

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda

2020. augusztus 10. – 2020. augusztus 21.

Ficánka Tagóvoda

2020. július 27. – 2020. augusztus 07.

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda

2020. augusztus 03. – 2020. augusztus 14.

Erdei Tagóvoda

2020. július 20. – 2020. július 31.

Kuckó Tagóvoda

2020. július 20. – 2020. július 31.

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda

2020. július 20. – 2020. július 31.

Csillagvár Waldorf Tagóvoda

2020. július 06. – 2020. július 17.

INTÉZMÉNY NEVE

NYÁRI ZÁRÁS IDŐTARTAMA

ÜGYELET

2020. július 20. – 2020. július 31.

Aprófalvi Bölcsőde Vackor Bölcsőde

Módszertani Bölcsőde Hóvirág Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Rátóti Bölcsőde Vackor Bölcsőde Aprófalvi Bölcsőde

2020. július 06. – 2020. július 17.

Módszertani Bölcsőde Hóvirág Bölcsőde Napsugár Bölcsőde Rátóti Bölcsőde


2020. augusztus 27. |

VESZPRÉMI

Az olvasóterem egyelőre nem látogatható

Színházak Latinovits–Bujtor Játékszín

programajánló

7 NAP

Művészetek Háza

Orgonák éjszakája

Modern Képtár – Vass László Augusztus 30., vasárnap 19 Gyűjtemény, Veszprém, Vár u. óra 3–7.: Térmozgás / Movement Novecento – bérletszünet in Space – A Vass Gyűjtemény nyolcadik állandó tárlata

Hősök Kapuja

Fényben tündöklő – Válogatás a Laczkó Dezső Múzeum kor­ társ üvegművészeti gyűjte­ ményéből című kiállítás

Agóra

Borkovics Péter és Bullás József Fényrétegek / Light Layers című kiállítása a Dub­ niczay-palota Várgalériájá­ ban, szeptember 30-ig

Veszprém szakavatott ide­ genvezetőjének kalauzolásá­ val az Óváros térről a várba, találkozó: Tourinform Veszp­ rém (Óváros tér 2.)

Augusztus 28., péntek 18 óra Csörték és játszmák címmel Kilián László Niomé II., A vas mítosza című könyvének bemutatója a szerző perfor­ manszával az Utas és holdvi­ lág antikváriumban

Kiállítások

Dubniczay-palota, Veszprém, Vár u. 29.: Hiszünk a halál előtti életben – Válogatás az Tűztorony Részlegesen nyitva a hét min­ Irokéz Gyűjtemény kortárs és den napján 9–17 óráig, a láto­ neoavantgard műveiből gatási szabályok betartásá­ Szabados Árpád Teremtő val, további információ: eldöntetlenség – balatoni elé­ www.ldm.hu gia című kiállítása a Csikász Galériában, szeptember 5-ig

9

Augusztus 29., szombat 10.30 óra MT n Veszprém is csatlakozott az Orgonák éjszakája prog­

ramsorozathoz, amelynek részeként augusztus elején a Szent Mihály-székesegyházban rendeztek koncertet. Az esten Zsilinszky Cecília orgonán, Szimicsek Lilla fuvolán és Vásárhelyi Borbála hegedűn játszott FOTÓ: NAGY

Test/Harmónia című kiállítás Március 15. úti könyvNyitva hétfőtől péntekig 6–22, a Dubniczay-palota Magtárá­ tár szombaton 8–20, vasárnap ban, október 30-ig Nyitva hétfőn, kedden, csü­ 8–13 óráig törtökön és pénteken 13–18 Hangvilla Kovácsné Balogh Ágota „Körülöttünk a világ és benne Nyitva hétfőtől szombatig óráig, szerdán 9–12 és 13–18 óráig a nő” című kiállítása, szep­ 8–16 óráig

Egyéb Augusztus 27., csütörtök 18 óra

Veszprém, a zenélő ékszerdo­ boz – tematikus, zenés, garantált városnéző séta Kruppa-Jakab Éva idegenve­ zető és énekes közreműködé­ sével, találkozási pont: Óvá­ ros tér 2.; előzetes regisztrá­ ció szükséges, a sétán való részvétel feltételeiről infor­ máció a Tourinform Veszprém irodánál

Augusztus 29., szom-

A Test/Harmónia című kiállí­ bat 15 óra tás megnyitója a Dub­ A Magyar Fotográfia Napja niczay-palota Magtárában tember 17-ig Cholnoky könyvtár 2020 – a MAFOSZ országos Dózsavárosi könyvtár Augusztus 27., csütör- központi ünnepsége és díjá­ Eötvös Károly Megyei Nyitva hétfőn 14–18, kedden Nyitva hétfőn 12-19, kedden, tadója az Agóra kiállítótermé­ Könyvtár csütörtökön és pénteken 10–14, szerdán 14–18, csütör­ tök 18.30 óra ben Nyitva keddtől péntekig 10–19 12–18 óráig, szerdán 8–16 tökön 10–14, pénteken 14–18 Nyáresti garantált Veszp­ óráig, szombaton 10–16 óráig. óráig óráig rém-séta az Idegenvezetők FOLYTATÁS A 10. OLDALON

„KARANTÉNNYÁR” 2020 Kedves táborozó gyerekek, nyaraló felnőttek! Kedves Veszprémiek! Az idei nyár más volt, mint a többi, mivel meg kellett küzdenünk a járvány veszélyeivel. Sokunknak ez a vakáció saját városunk újbóli felfedezését jelenti. Felértékelődött a hét dombra épült Veszprém történelmi utcáinak - tereinek látványa, hangulata. Megismételhetetlen vakáció volt ez, igazi „karanténnyár”. Mutassuk meg hogyan töltöttük Veszprémben 2020 rendhagyó nyarát! Várjuk azokat az alkotásokat, amelyek a nyári táborokban születtek! Beküldhető: rajz, fénykép, (kasírozva A/4-es méretben) kézműves alkotás, vagy videó, esetleg vers, próza (maximum 3 gépelt oldal) A beérkezett legjobb pályamunkákból a Városháza aulájában rendezünk kiállítást, amelynek megnyítója: 2020. szeptember 25. 16.00 óra A munkák beküldésének határideje: 2020. szeptember 1. Cím: Veszprémi Családsegítő és Gyermekvédelmi Integrált Intézmény, 8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13. Kukkantó Baráti Kör Egyesület 8200 Veszprém, József Attila u. 38. e-mail: veszpremivakació@kukkanto.org Az esemény fővédnöke: Porga Gyula, Veszprém város polgármestere


10

programajánló

A VESZPRÉM TELEVÍZIÓ MŰSORA 8200 Veszprém, József Attila u. 96. Tel.: 88/421-830, 88/434-603 E-mail: info@veszpremtv.hu Műsorok az interneten: www.veszpremtv.hu Augusztus 28., péntek

8:00 Kilátó 8:30 Kukkantó 9:00 Híradás 9:20 Budapest Underground. 1. rész. A FilmJungel Stúdió filmje 10:00 Híradás 10:20 Generációk 11:00 Mozaik 11:30 Híradás 12:00 Restart Extra 13:30 Képújság 18:00 Géniusz 18:30 Formula magazin 19:00 Híradás 19:20 Beszéljünk róla 20:00 Híradás 20:20 Balasport magazin. Balaton átúszás 2020 20:50 Klip percek 21:00 Üzleti Negyed 21:30 Híradás 22:00 Képújság Augusztus 29., szombat

8:00 Géniusz 8:30 Formula magazin 9:00 Híradás 9:20 Beszéljünk róla 10:00 Híradás 10:20 Balasport magazin. Balaton átúszás 2020 10:50 Klip percek 11:00 Üzleti Negyed 11:30 Híradás 12:00 Képújság 18:00 Kilátó 18:30 Kukkantó 19:00 A hét krónikája 19:20 Honvéd7 magazin 19:30 Katolikus krónika 20:10 A hét krónikája 20:30 Régi idők mozija 20:50 Klip percek 21:00 Épí-Tech Házépítők Magazinja 21:30 Sztárportré. Változások. 19. rész 22:00 Képújság Augusztus 30., vasárnap

8:00 Kilátó 8:30 Kukkantó 9:00 A hét krónikája 9:20 Honvéd7 9:30 Katolikus krónika 10:10 A hét krónikája 10:30 Régi idők mozija 10:50 Klip percek 11:00 Épí-Tech Házépítők Magazinja 11:30 Sztárportré. Változások. 19. rész 12:00 Képújság 18:00 Látogató. Parajd 18:30 Forgószínpad 19:00 A hét krónikája 19:20 A szomszéd vár 20:00 A hét krónikája 20:20 Az élet fagyos szigete – Antarktisz. A megszelídített vadon. A Film Jungel Stúdió filmje 20:45 Honvéd7 magazin 21:00 MOZAIK 21:30 Restart Extra 23:00 Képújság Augusztus 31., hétfő

8:00 Látogató. Parajd 8:30 Forgószínpad 9:00 A hét krónikája 9:20 A szomszéd vár 10:00 A hét krónikája 10:20 Az élet fagyos szigete – Antarktisz. A megszelídített vadon. A Film Jungel Stúdió filmje 20:45 Honvéd7 11:00 MOZAIK 11:30 Restart Extra 13:00 Képújság 18:00 Kilátó 18:30 Kukkan-

tó 19:00 Híradás 19:20 Beszéljünk róla 19:45 Veszprémi sporthíradó 20:00 Híradás 20:20 Beszéljünk róla (ism.) 20:45 Veszprémi sporthíradó 21:00 Katolikus krónika 21:30 Híradás 22:00 Képújság Szeptember 1., kedd

8:00 Kilátó 8:30 Kukkantó 9:00 Híradás 9:20 Beszéljünk róla 9:45 Veszprémi sporthíradó 10:00 Híradás 10:20 Beszéljünk róla (ism.) 10:45 Veszprémi sporthíradó 11:00 Katolikus krónika 11:30 Híradás 12:00 Képújság 18:00 Felsőfokon a munka világába 18:30 Formula magazin 19:00 Híradás 19:20 Generációk 19:45 Gázfröccs 20:05 Híradás (ism.) 20:20 Régi idők mozija 20:45 Honvéd7 21:00 Üzleti Negyed 21:30 Hír­ adás (ism.) 22:00 Képújság Szeptember 2., szerda

8:00 Felsőfokon a munka világába 8:30 Formula magazin 9:00 Híradás 9:20 Generációk 9:45 Gázfröccs 10:05 Híradás (ism.) 10:20 Régi idők mozija 10:45 Honvéd7 11:00 Üzleti Negyed 11:30 Híradás (ism.) 12:00 Képújság 18:00 Petőfi Szalon: Akusztikusok 19:00 Híradás 19:20 Beszéljünk róla (ism.) 19:45 Veszprémi sporthíradó 20:00 Híradás 20:20 Beszéljünk róla (ism.) 20:45 Veszprémi sporthíradó (ism.) 21:00 ÉpíTech Házépítők Magazinja 21:30 Híradás 22:00 Képújság Szeptember 3., csütörtök

8:00 Petőfi Szalon: Akusztikusok 9:00 Híradás 9:20 Beszéljünk róla (ism.) 9:45 Veszprémi sporthíradó 10:00 Híradás 10:20 Beszéljünk róla (ism.) 10:45 Veszprémi sporthíradó (ism.) 11:00 Épí-Tech Házépítők Magazinja 11:30 Híradás 12:00 Képújság 18:00 Kilátó 18:30 Kukkantó 19:00 Hír­ adás 19:20 Budapest Underground. 2. rész. A FilmJungel Stúdió filmje 20:00 Híradás 20:20 Generációk 21:00 Mozaik 21:30 Hír­ adás 22:00 Restart Extra 23:30 Képújság

VESZPRÉMI

FOLYTATÁS A 9. OLDALRÓL

Augusztus 30., vasárnap 15–19 óra

Augusztus 30., vasárnap 20 óra

7 NAP | 2020. augusztus 27.

Szeptember 7., hétfő 17 óra

Filmek a falakon: az Egy A Tánc Fesztiválja: Compag­ burka, egy nadrág című 2018Agóra családi nap a Kálvin as francia vígjáték vetítése a nie Adrien M. & Claire B.: János parkban: 15.00 „A hin­ Stromfeld u. 5/D melletti téren Hakanaï a Hangvilla színház­ termében tán jól” – a Csiga Duó gyer­ mekzenekar koncertje; 16.00 Augusztus 31., hétfő 20 Szeptember 7., hétfő 18 Táncos produkciók: FootNotes óra Dance Company, Orsolya Filmek a falakon: a Családból óra Fashion Line; 17.00 Irigy is megárt a sok című 2019-es A Tánc Fesztiválja: Bozsik Hónaljmirigy 4 fős formáció francia vígjáték vetítése a Yvette Társulat: HA DÔ a Petőfi ültetett előadása; 18.00 Sub Stromfeld u. 5/D melletti téren Színházban Bass Monster ültetett előadá­ Szeptember 5., szomsa Szeptember 7., hétfő 21

bat 14 óra

Augusztus 30., vasárnap 17 óra

óra

A Tánc Fesztiválja: A létezés eufóriája című film vetítése a A Tánc Fesztiválja: Compag­ nie Adrien M. & Claire B.: A Veszprém Megyei Honisme­ Hangvillában Hakanaï a Hangvilla színház­ reti Egyesület 5. múltba tekin­ Szeptember 6., vasártermében tő sétája, indulás a Várkapu nap 19 óra elől, a séta időtartama 2 óra, A Tánc Fesztiválja: Szegedi Szeptember 7., hétfő 22 vezeti Pátkai Ádám, a Laczkó Kortárs Balett: Bernarda Alba óra Dezső Múzeum régésze és háza a Petőfi Színházban Sebő József író, tanár, a A Tánc Fesztiválja: Közép-Eu­ Veszprém Megyei Irodalom­ Szeptember 6., vasárrópa Táncszínház: Recortes történeti Társaság elnöke nap 20 óra az Agórában A Tánc Fesztiválja: Frenák Pál Augusztus 30., vasárSzeptember 8., kedd 17 Társulat: Cage az Agórában

nap 20 óra

Georges Bizet: Carmen – a Magyar Állami Operaház ingyenes, koncertszerű, sza­ badtéri előadása a Szenthá­ romság téren

Szeptember 6., vasárnap 22 óra

óra

A Tánc Fesztiválja: Pécsi Bal­ A Tánc Fesztiválja: Zadam ett: Belső vonzás; Közép-Eu­ Társulat: Suprema (IZP) a Lati­ rópa Táncszínház: Verso (IZP) a Hangvillában novits–Bujtor Játékszínben

A várban állítja színpadra a Carment az Opera Ingyenes, koncertszerű, szabadtéri előadáson láthatja a közönség Bizet Carmen című ope­ ráját a Magyar Állami Operaház előadásában Mester Viktória, Brickner Szabolcs és Nagy Zoltán főszereplésével augusztus 30-án, va­ sárnap 20 órától Veszprémben a várban. V7 n Az Opera közleménye

szerint az elmúlt évtized­ ben folyamatosan töreked­ tek arra, hogy az általuk képviselt műfajokat más színpadokra is elvigyék. Georges Bizet Carmenje 150 éve vezeti a világ operahá­ zainak toplistáját, és a 135 éves Magyar Állami Opera­ ház történetében is a leg­ többször, összesen 1133 al­ kalommal előadott produk­ ció. A darabban olyan meló­ diák csendülnek fel, mint a Habanera vagy a Torreádor­ dal, és címszereplője, a ve­ szedelmes vonzerővel bíró cigánylány az operairoda­ lom egyik legérdekesebb, legerotikusabb női karakte­ re. Az olykor szívhez szóló­ an lírai részek és a fergete­ ges tömegjelenetek szöve­ téből megdöbbentő natura­ lizmussal bontakozik ki egy

tragikus kimenetelű, szen­ vedélyes szerelmi történet. Azt írták: Veszprémben az Opera 2012 óta a város leg­ rangosabb nyári fesztivál­ jának, a VeszprémFestnek rendszeres közreműködője, és a 2023-as Európa kultu­ rális fővárosa projekthez kapcsolódóan is igyekszik minden évben valamilyen módon megjelenni. A Carmen-produkció hely­ színe itt a veszprémi vár lesz, az előadást Kovács János Kossuth-díjas karmes­ ter dirigálja, főszereplője pedig három, kivételes te­ hetségű énekes lesz. Mester Viktória pályája során olyan karmesterekkel dolgozott együtt, mint Kobajasi Kenicsiró, Kocsis Zoltán és Solti György. A mezzo­ szoprán Miskolcon énekelte többek között Carmen szólamát is,

amely azóta főbb szerepei sorába lépett. A Don Joséként látható Brickner Szabolcs több ver­ senygyőzelme után 2008ban a Queen Elisabeth Nem­ zetközi Énekverseny első díjasa volt. A tenor rendsze­ resen koncertezik hazai ve­ zető zenekarokkal, vala­ mint számos hangverse­ nyen és fesztiválon lép fel külföldön, többek között Helmut Rilling, Kazushi Ono és Valery Gergiev vezény­ letével. A Bayerische Staat­ soper, az Oper Frankfurt,

valamint a Nationaltheater Weimar vendégszólistája­ ként is elismert művész. Az Escamillo szerepébe bújó Nagy Zoltán 2008 és 2010 között a dalszínház történetének legfiatalabbja­ ként lett a Bécsi Állami Ope­ raház tagja, ahol a világ ve­ zető művészeivel volt módja együtt énekelni. A bariton visszatérő vendége többek között a hamburgi, lipcsei, bilbaói, nizzai, athéni, tri­ eszti és palermói színhá­ zaknak. Repertoárján az olasz és francia operák mel­

lett Mozart- és Wagner-sze­ repek is megtalálhatók. Szereplők: Carmen: Mester Viktória, Don José: Brickner Szabolcs, Escamillo: Nagy Zoltán, Dan­ caïre: Fülep Máté, Remenda­ do: Megyesi Zoltán, Zuniga: Gábor Géza, Moralès: Káldi Kiss András, Micaëla: Sáfár Orsolya, Frasquita: Megyimórecz Ildikó, Mercédès: Fürjes Anna e. h., Közremű­ ködik a Magyar Állami Ope­ raház Zenekara és Énekka­ ra, vezényel: Kovács János.


2020. augusztus 27. |

VESZPRÉMI

Szeptember 8., kedd 20 óra A Tánc Fesztiválja: Gangaray Dance Company: Luna (IZP) az Agórában

Szeptember 8., kedd 22 óra A Tánc Fesztiválja: Feledi Pro­ ject: No Exit (premier) a Lati­ novits–Bujtor Játékszínben

programajánló 11

7 NAP

Időjárás programjainkhoz A hétvégén még egyszer utoljára kitombolja magát a nyár. A sok napsütés mellett 30°C közelében lesz a maximumhőmérséklet. A hét legvégén, illetve hétfő­ re virradóra erős hidegfront érkezik, jelentős és tartós lehűléssel. NAPI ELŐREJELZÉS: WWW.VMETEO.HU

Szeptember 9., szerda 18 óra

szombat-vasárnap 9–12 és 15–19 óra között tart nyitva, a A Tánc Fesztiválja: Nemzeti nyár folyamán a házban az Táncszínház: Csillagok talál­ Alsóörsi Festőörs képzőművé­ kozása – nemzetközi táncgála szeti csoport alkotásai lesz­ a Hangvillában nek láthatók

Szeptember 9., szerda 20 óra

20.45 A létezés eufóriája; 22.45 A báró visszatér pénteken a Tagore sétányon 20.00 Pogány Madonna szombaton a Balaton Mozi­

Balatonfüred

A Tánc Fesztiválja: Duda Éva Társulat: Mirror az Agórában Augusztus 7–30.

ban 14.00 Lili; 16.00 Apró mesék – Közönségtalálkozó;

Útépítések MT n A veszprémi Kistó utcai útfelújítás részeként a

kivitelező Colas Út Zrt. augusztus 26–29-én, szerdá­ tól szombatig 7.00–17.30 óra között kopóréteg beépí­ tését végzi, a forgalom lassabb, körülményesebb ha­ ladására kell számítani. A Pápai út átfogó rekonstrukciója az északi iparterü­ let közlekedésfejlesztési projektje során TOP-forrás­ ból valósul meg. A dózsavárosi kivitelezési munkák a Pápai úton a Völgyhíd tértől a Házgyári útig, továbbá a Kistó utcában az Avar utcától a Házgyári útig tarta­ nak, és kapcsolódnak a kelet-nyugati közlekedési fő­ tengelyhez, a Henger utca felújításához, valamint a Pápai úti csapadékvíz-elvezetés fejlesztéseihez. A te­ rületen több buszmegállót is ideiglenes helyszínre helyeznek át. A 8-as főút fejlesztése miatt a Budapest úti csomó­ pontnál lezárták a Körmend felé vezető oldalon a kül­ ső sávot mintegy 1,3 km hosszan. A főpálya lokális szélesítési munkálatai miatt a litéri csomóponttól Veszprémig a Körmend felé vezető külső sáv szaka­ szos lezárására is számítani kell. A veszprémi déli elkerülő szakasza hídjának építése miatt őszig lezárták az almádi és a füredi csomópon­ tok közötti kerékpárút-átvezetést is, kerülni az Almá­ di út felé lehet.

Borhetek gasztronómiai 18.45 Valan; 21.00 Vad erdők, fesztivál a Tagore sétá- vad bércek nyon: A Tánc Fesztiválja: Oberfrank szombaton a Tagore sétá­ Réka, Horváth Nóra: After ever 27-én, csütörtökön 20.00 after (IZP) a Latinovits–Bujtor King Cat Rythm Duo; 22.00 DJ nyon 19.30 Akik maradtak Cyborg Templar Játékszínben 28-án, pénteken 20.00 Lilien Szeptember 10., csütör& Kónyai Tibor; 22.00 DJ tök 19 óra Cyborg Templar Idén is ingyenes szabadtéri filmvetítésekkel A Tánc Fesztiválja: Kulcsár 29-én, szombaton 20.00 indítja a szezont az Agóra Veszprém Kultu­ Noémi Tellabor Társulat: Sok Peter & Pan Duo; 22.00 DJ MyT hűhó semmiért a Hangvillá­ rális Központ, vasárnap és hétfőn két filmet 30-án, vasárnap 20.00 Jar of ban tekinthetnek meg a veszprémiek a Stromfeld Soul; 22.00 DJ Cyborg Temp­ utca 5/D oldalfalán. lar

Szeptember 9., szerda 22 óra

Két film a lakótelepi falakon

Nyugdíjasklubok

Augusztus 27., csütör-

Bakony Művek: augusztus tök 18 óra 31-én 14 órakor Pálúr János Liszt-díjas orgo­ Bónusz: szeptember 1-jén naművész koncer tje a 10–12-ig népek tánca; 3-án Fehér-templomban 10–12-ig partitáncok; 12–14ig countrytáncok; 4-én 9–11- Augusztus 27., csütörig szalontáncok tök 20 óra Cholnoky: szeptember 1-jén The Sound of Füred – „A jövő 14 órakor mesterei” növendékhangver­ Diabétesz: szeptember 3-án seny a Zsidó Kiválóságok 15 órakor Házában Erzsébet: szeptember 2-án Augusztus 29., szom14 órakor klubnap

bat 20.30 óra

Gizella: szeptember 2-án 15 Demjén Ferenc koncertje a órakor Balaton Szabadidő Központ NAV-NYOSZ: szeptember szabadtéri színpadán 3-án 14 órakor

Napsugár: szeptember 1-jén Szeptember 3–5., csütörtök-szombat 15 órakor Őszidő: szeptember 4-én 16 Veszprém–Balaton Filmpiknik a Balaton Moziban órakor és a Tagore sétányon: Társaskör: szeptember 2-án csütörtökön a Balaton 17 órakor Moziban 16.00 Szép csend­ ben; 17.45 Egy másik életben Alsóörs – Közönségtalálkozó; 20.00 Az Eötvös Károly Művelődési FOMO – Közönségtalálkozó; Ház és Könyvtár korlátozott 22.00 Guerilla nyitvatartással várja látogató­ pénteken a Balaton Moziban it, kedden és pénteken 10–15 10.00 János vitéz; 13.30 Fil­ és 15.30–18 óra között mek a magyar tengerről – A Török Ház június 15. és Közönségtalálkozó; 15.45 augusztus 22. között minden Katonazene – Közönségtalál­ héten csütörtök-péntek 16–19, kozó; 18.30 Animációs filmek;

MÁTYUS TAMÁS

pott randevúkra. A terv bejön, csak éppen van egy kis bökkenő: az álca annyira jól sikerül, hogy Mahmoud beleszeret. Másnap, augusztus 31-én, hétfőn a Családból is meg­ árt a sok című 2019-es, szinkronizált, 100 perces francia vígjátékot láthatja a közönség. A film rende­ zője Fabrice Bracq, fősze­ replők Thierry Lhermitte és Michèle Laroque. Mari­ lou és Philippe végre elér­

te a korkedvezményes nyugdíj időpontját, és már alig várják, hogy kettes­ ben Portugáliába költöz­ zenek. Végre eljöttek a nyugodt, idilli nyugdíjas­ évek, amikor több idejük lesz magukra. Legalábbis ők így gondolták. Csak eggyel nem számoltak: a minduntalan szívességet és az idejüket kérő család­ tagjaikkal. A hirtelen időmilliomossá váló nagy­ szülőknek egyre furfan­ gosabb kifogásokat kell kitalálniuk, hogy ne min­ dig hozzájuk forduljanak segítségért. A portugál aranyévek pedig minden telefonhívással és csön­ getéssel egyre messzebb­ re kerülnek.

Az Agóra közösségi olda­ lán azt írták: lesz bab­ zsákfotel, fényfestés, pat­ togatott kukorica, büféko­ csi és minden, ami a kel­ lemes, vidám hangulatú mozizáshoz kell. Na és persze két film. Az első napon, augusztus 30-án, vasárnap 20 órától az Egy burka, egy nadrág című 2018-as, szinkroni­ zált 88 perces francia víg­ játékot vetítik. A film ren­ dezője Sou Abadi, fősze­ replők Félix Moati, William Lebghil és Camélia Jordana. Amikor a férfi igazán szerelmes, ha kell, a burkát is magára ölti, hogy láthassa elzárt ked­ vesét. Egy jemeni idény­ munka után muszlim fundamentalistaként tér vissza Mahmoud Párizsba. Szent küldetése, hogy Al­ lah segítségével utat mu­ tasson erkölcstelennek bélyegzett húgának, és eltiltja őt a barátjától. A szerelmesek azonban mindent elkövetnek, hogy láthassák egymást: a fiú A lakótelep közepén tartják az ingyenes filmvetítéseket burkát öltve érkezik a lo­  FOTÓ: MÁTYUS


hirdetés

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. augusztus 27.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

A TE ORSZÁGOD. ORSZÁGO A TE HANGOD. A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább javasolt intézkedések közül melyiket támogatná? • Kijárási korlátozás bevezetése

• Rendezvények korlátozása

• Távolságtartás elrendelése

• Védett idősáv a 65 év felettieknek

• Maszkviselés elrendelése • Országhatárok lezárása • Az oktatási intézmények bezárása, és áttérés a digitális oktatásra

• Védekezéshez szükséges eszközök kivitelének korlátozása • Ingyenes parkolás

Mondja el Ön is véleményét! Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

609613

12


2020. augusztus 27. |

VESZPRÉMI

kultúra 13

7 NAP

Röviden Fotográfia MT n Idén is Veszprém­

Évadnyitó a Petőfi Színházban Oberfrank Pál, Ovádi Péter, Módri Györgyi, Kósa Tímea, Villám Attila, Brányi Mária és Kellerné Egresi Zsuzsanna a díjátadó után FOTÓ: MÁTYUS

Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Petőfi Színház hétfőn, ahol Oberfrank Pál színház­ igazgató értékelte az elmúlt évadot, megkö­ szönve a teátrum dolgozóinak a veszélyhelyzet idején tanúsított helytállást. MÁTYUS TAMÁS

Oberfrank Pál emlékeztetett: a Sírpiknik premierje előtt született meg a döntés a bezárásról, így az előadás akkor egy összpróbát és egy zártkörű előadást élt meg. A június eleji újranyitástól kezdődően nyáron azonban pótolták az elmaradt programokat. Összesen 40 előadást tartottak, a Sírpiknik mellett a Pillangó, a Novecento, a Békediktátum és a Nyitott ablak is szerepelt a nyári repertoárban, valamint megtartották az Érzékenyítő Fesztivált és a Rátonyi Róbert Operettfesztivált is. Büszkeségének adott hangot, hogy a társulat a veszélyhelyzet kihirdetését követően 14 ezer maszkot és 200 védőruhát gyártott le, valamint 74 alkalommal vitték házhoz a kultúrát Veszprémben és a térségben. A tavalyi évadban a Veszprémi Petőfi Színháznak 21 408 bérletese volt, 76 307 fizető néző előtt 267 előadást tartottak. Oberfrank Pál elmondta: ha ehhez hozzáadjuk a fesztiválok, ingyenes vagy jótékonysági előadások közönségét, nézőszámuk megközelíti a százezret. Brányi Mária alpolgármester köszönetet mondott a társulat példamutató helytállásáért a járványidőszakban. Hozzátette: a veszprémiek a nehéz időkben is érezhették a színház jelenlétét. Reményeit fejezte ki,

hogy meg tudják tartani az évadot, de mint mondta: nem tudni, milyen lesz ős�szel a járványhelyzet. Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: nemcsak kultúrát, de értéket is közvetít a Veszprémi Petőfi Színház. Üdvözölte, hogy a veszélyhelyzet idején a környező kistelepülésekre is eljutottak a színház művészei. A színház helytállását a képviselő emléklappal is díjazta.

Oberfrank Pál bejelentette: az új évadban Horváth Csenge, Bajor Lili és Kulcsár-Székely Attilla színművészekkel bővült a társulat, Óhídi Levente pedig korrepetitorként érkezett. Csatlakozik a társulathoz a látássérült Badicz Adrienn, aki kormányzati segítséggel beszerzett eszközökkel marketingtevékenységet végez majd. Tíz évet meghaladó társulati tagsága után hűségórát kapott Osváth Ibolya fodrász és Nádasy Gábor karbantartó, illetve Homoki Ilona nézőtéri dolgozó, aki már 1976ben a színház munkatársa volt, majd varrodavezetőként ment nyugdíjba. A most indult szezonban öt nagyszínházi bemutatót

ról című vígjátékát Funtek Frigyes rendezi. A Latinovits–Bujtor Játékszínbe Gyökössy Zsolt A második teríték című színjátéka, Carol Rocamora Kezed örökké szorítom című színdarabja, Pásztor Márk Frontátvonulás című Cseh Tamás-estje, Piros Ildikó Abigél titkai – Töredékek az írónő életéből című önálló estje, valamint Lengyel Nagy Anna írói sorozatából, az Élettörténetekből egy kettős darab érkezik: A mi Józsink és az Erzsike. A Dvorák Patka Színház két előadást is színpadra állít, valamint lesz Bon Bon Matiné is. A gyermek- és ifjúsági kínálatban az idén február-

ben tartja a Magyar Fo­ tóművészeti Alkotócso­ portok Országos Szövet­ sége (MAFOSZ) központi ünnepségét a magyar fotográfia napja alkal­ mából augusztus 29-én, szombaton 15 órakor az Agórában. A rendezvé­ nyen adják át a MAFOSZ (Dia)Szalon legjobbjai­ nak díjait, az Év fotósa és az Év fotóművészeti alkotócsoportja címeket, valamint az idén elnyert fotóművész diplomákat. Köszöntőt mond Mátyus Károly, a MAFOSZ alel­ nöke, a veszprémi Ba­ kony Fotóklub vezetője, a díjakat Horváth Imre, a MAFOSZ elnöke adja át.

Konferencia MT n A Veszprémi Fő­

egyházmegye, a Veszp­ rémi Érsekség Egyház­ történeti Bizottsága, a Veszprémi Érseki Hittu­ dományi Főiskola és a Veszprémi Főegyházme­ gyei Levéltár egyháztör­ téneti konferenciát szer­ vez A veszprémi püspök­ ség a középkorban cím­ mel augusztus 27-én, csütörtökön a hittudomá­ nyi főiskolán. A progra­ mok 9.30-kor a fővéd­ nök, Udvardy György ér­ sek és Sebestyén József megbízott rektor köszön­ tőjével kezdődnek.

Könyvtárak MT n Az Eötvös Károly

A járványügyi szabályok betartásával vett részt a társulat az ülésen

Az évadnyitó társulati ülésen Módri Györgyi színművész legkiemelkedőbb színészi teljesítményért Latinovits-díjat, Kósa Tímea kellékes pedig a művészeti munkát kiemelkedő módon segítő elismerést, a Medgyaszay-díjat vehette át. Az évad nézője, aki a legtöbb előadást látta a színházban, Villám Attila lett.

láthat a közönség, Eisemann Mihály–Éri Halász Imre–Békefi István Egy csók és más semmi című operettjét Lendvai Zoltán, Aldo Nicolai Hárman a padon című komédiáját Deák Krisztina, Lévay Szilveszter–Michael Kunze Mozart című musicaljét Somogyi Szilárd, Bródy Sándor A tanítónő című falusi életképét Oberfrank Pál és Michael Frayn Ugyanaz hátul-

FOTÓ: MÁTYUS

ban elhunyt Csukás István Diótörőcske, valamint Keménykalap és Krumpliorr című mesejátékai mellett Hedry Mária–Radvány Balázs Kukamese című zenés mesejátékát, illetve a Kabóca Bábszínházzal együttműködve Buda Ferenc, Szokolay Dongó Balázs és Bolya Mátyás Csillaglépő csodaszarvas című darabja is szerepel.

Megyei Könyvtár köz­ ponti könyvtárában és a Dózsavárosi Könyvtár­ ban szeptember 1-jétől ismét az eredeti nyitva­ tartás szerint várják a látogatókat. A központi könyvtár hétfőn zárva, keddtől péntekig 10–19, szombaton 10–16 óra közt tart nyitva, a Dó­ zsavárosi Könyvtár hét­ főn 12–19, kedden 12– 18, szerdán 8–16, csü­ törtökön 12–18, pénte­ ken 12–18 óra közt láto­ gatható. A Március 15. úti Könyvtárban és a Cholnoky lakótelepi Könyvtárban a nyitva­ tartás változatlan.


14

kultúra

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. augusztus 27.

Harmadszor rendeztek operettfesztivált A Bonita táncosai adták elő a harmadik Rátonyi Róbert Operettfeszitvál nyitótáncát, a palotást a Színházkertben felállított színpadon

A műfaj hazai legjobbjai és neves vendégek részvételével tartották meg múlt héten a III. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesz­ tivált a Petőfi Színházban.

FOTÓ: MÁTYUS

tiszteletét, profizmusát, sal Oberfrank Pál és Nemla- tiválra készült szereposztásszínpadi tisztességét, em- ha György művészeti író be- sal, a címszerepben Eperjesi berségét. szélgetett a színház előcsar- Erikával, valamint DomoszFolytatásos szakmának ne- nokában. lai Sándorral, Fritz Évával, vezte a színészetet, hiszen, A gyermekek a Veszprémi Egyházi Gézával, Balázs Andmint mondta: a fiatal Rátonyi Ifjúsági Táncegyüttestől a reával, Kállai Borival, Kőrösi mentora Latabár Árpád volt – Lúdas Matyit láthatták, a Csabával, Keresztes Gáborral, MÁTYUS TAMÁS vál, korábban mindig július- Latabár Kálmán testvére, a veszprémi színészek részle- valamint Rikker Marikával és ban tartották, de idén a vi- „Hosszú Latyi” –, majd kezdő teket adtak elő az Egy csók és a Dunakeszi Szimfonikus ZeA színházkertben rende- lágjárvány miatt eltolták az nekarral, Farkas Pál vezényzett megnyitó gálán mondott egész családnak jó szórakoletével. köszöntőjében Brányi Mária zást és programokat biztosíMásnap bohócelőadások, alpolgármester úgy fogalma- tó programot. gasztronómiai programok, zott: Rátonyi Róbert jelenléA megnyitó díszvendége, színházi táborosok fellépése tével belopta magát a veszp- Gálvölgyi János boldogságáés egy rajzpályázat eredrémiek szívébe, ami nem cso- nak adott hangot a fesztiválményhirdetése is színesítetda, mert korának meghatáro- lal kapcsolatban, hogy van te a programot. A fesztiválzó magyar színésze volt, az tisztelet a korábbi nagy szíhoz kapcsolódó pályázaton operett műfaj magyar koro- nészek iránt. Felidézte: 50 az első helyezett Igaz Gábor názatlan királya. éves színházi pályáján 20 Barnabás lett, de díjazták Az alpolgármester sikeres- évig együtt ülhetett Rátonyi Villányi Emma, Berdó Hannek nevezte a mindössze Róberttel a régi Thália színna Nóra, Berkecz Orsolya és kétéves múlttal rendelkező ház öltözőjében, több száz Kirják Luca munkáit is. fesztivált, mint mondta, nem előadásban játszhattak Délután a Pécsi Nemzeti véletlen az, hogy az UNES- együtt itthon és külföldön, A közönséget is bevonták a fellépők FOTÓ: MÁTYUS Színház művészei, később CO, amikor Veszprémnek a foghatta kezét tapsrendekpedig Kalló Zoltán és zenezene városa címet adomá- ben, hallhatta rajongó be- színészként Gálvölgyi János más semmi című operettből, kara adott műsort, az esti nyozta, kiemelte a Rátonyi szédét a hivatásáról, illetve kapta meg ugyanezt a támo- valamint ifj. Csík Benedeket operettgálán pedig Frankó Róbert Operettfesztivált is. örökölhette tőle a színházért gatást Rátonyi Róberttől, aki és zenekarát is hallhatta a kö- Tünde, Peller Károly, Kardffy Kiemelte: idén az elmúlt két és a fiatal tehetségekért való ráadásul 1990-ben, 42 éves zönség. Este a színházterem- Aisha, Tassonyi Balázs, Füreévhez képest rendhagyó idő- őszinte érdeklődését, szak- korában könyvet írt róla A ben a Marica grófnő című di Nikolett és Buch Tibor is pontban jelentkezik a feszti- mai múltjuk és elődeik iránti Gálvölgyi címmel. operettet mutatták be a fesz- fellépett. Az Oberfrank Pál színház­ igazgató és Keller János, a fesztivál művészeti vezetője vezette nyitóceremónián a Hégely Ákos vezényelte Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara, a Bonita Sporttánc Egyesület, Ninh Duc Hoang Long operaénekes, Bóbis László szteppvilágbajnok, Szóka Júlia operettprimadonna, Rippel Ferenc és Rippel Viktor artisták, valamint a Petőfi Színház művészei is felléptek, majd a díszSzínpadon a díszvendég, Gálvölgyi János  FOTÓ: MÁTYUS vendéggel, Gálvölgyi János- A Petőfi művészeit is hallgatta a közönség FOTÓ: MÁTYUS


2020. augusztus 27. |

VESZPRÉMI

kultúra 15 A hétvégén Utcazene

7 NAP

Üvegkiállítás a Várkapuban Fényben tündöklő címmel nyílt kiállítás a Lacz­ kó Dezső Múzeum válogatott kortárs üvegmű­ vészeti gyűjteményéből nemrég a várban, a Hősök Kapujában. MT n A kiállítás megnyitó-

ján Péterváry-Szanyi Brigitta elmondta: a tér megújításával egy új tárlatot láthat a közönség a várkapuban. Korábban állandó kiállítás volt itt, és a későbbiekben egy, a vár történetét bemutató látványos, élményközpontú kiállítást hoznak létre, ami az ide látogatókat fogadja. Az időszaki kiállítással a vár két fő tematikájához – a vallási, egyházi történet, illetve a kortárs művészetek – csatlakoznak, hiszen a 117 éves Laczkó Dezső Múzeumnak is gazdag gyűjteménye van. Hozzátette: ha a járványhelyzet engedi, programok is várják majd a veszprémieket az új időszaki kiállításban. A tárlat megalapozását elősegítette a közeli Ajkai Üveggyár, amelynek 1985-ös és 1990-es Üvegszimpóziumai után a kísérletező, alkotó napok művészi termékei a veszprémi múzeumba ke-

rülhettek. A múzeum által rendezett 1990-es Tihanyi Üvegtriennálé, majd az ezt követő időszak kiállításai, üveg témájú konferenciái is gyarapították a gyűjteményt, amelynek létrehozásában nagy szerepe volt Gopcsa Katalin művészettörténésznek.

Az utolsó jelentős üvegművészeti kiállításuk 2010-ben a Varázslatos üvegvilág volt. A következő évben készült el a múzeum Tanulmányi raktára, ahol az érdeklődők számára hozzáférhető módon, megvilágított vitrinekben kapott helyet az értékes gyűjtemény. A gyűjtemény teljes anyagát 66 üvegtervező iparművész több mint 400 alkotása adja, ezek egy részét állították ki. A tavalyi fesztivál szakmai díjasai, a The Anahit tagjai 

MT n Lapzártánkkor kez-

A Hősök Kapujában nyílt az új tárlat

FOTÓ: MÁTYUS

dődtek meg az idei Veszprémi Utcazene Fesztivál programjai, amelynek középpontjában a Food Truck Show és az utcazenészek fellépései állnak majd. A helyszín idén az Óváros tér és környéke lesz, az utcazenészverseny idei évre kiválogatott húsz előadója naponta 18.00 és 00.00 között négy utcazenészponton kap bemutatkozási lehető­ séget. A szervezők idén nem rendeznek közönségszavazást és a díjazásra szánt kétmillió

FOTÓ: MÁTYUS

forintról teljes egészében a szakmai zsűri dönt majd. Egy olyan helyzetben, amikor a közönség fesztiválon történő részvételét az ismert okok is befolyásolhatják térben és időben egyaránt, nem éreztük életszerűnek és igazságosnak a hallgatóság bevonását a döntésbe – írták a fesztivál közösségi oldalán. A szakmai zsűri tagjai Csiszár Virág fesztiválszervező, Németh Róbert zenész, újságíró, Podlovics Péter producer és Frenk előadóművész, zenész lesznek.

A Magdolna premierjét is a Filmpikniken tartják Mozipremiereket is láthat a közönség az első Veszprém–Balaton Filmpikniken szeptember 3–5. közt Veszprémben és Balatonfüreden – közölték a rendezvény szervezői. MÁTYUS TAMÁS

A programok során két városban, öt helyszínen közel negyven magyar filmet nézhet majd meg ingyenesen a közönség. Köztük premier előtt láthatja a közönség Buvári Tamás Magdolna című filmjét, amely az 1945-ben meggyilkolt Bódi Magdolna két drámai napját mutatja be. Buvári Tamás tájékoztatása szerint az egyik egy napsütéses nap, amikor Magdolna 1933ban, 12 éves korában sorsára nézve egy rejtélyes jelet kap, a másik pedig az, amikor a II. világháború egyik utolsó napján az orosz hadsereg megérkezik a Balatonhoz, és egy orosz katona meggyilkolja a lányt. A film fényképezéséért februárban Tóth Zsolt elnyerte a III. Kovács László és Zsigmond Vilmos Operatőr

Emellett Bara Margit, Bás- szerint Marton Endre ritkán ti Lajos, Szirtes Ádám és Kál- látható filmje a magyar lai Ferenc főszereplésével az filmművészet egyik titkos egyik legelső színes-széles- kincse. Finoman kimunkált vásznú magyar film, Marton módon, hagyományosan, Endre Katonazene című al- de részletgazdagon, érzékotásának restaurált verzió- keny portrékat rajzolva meVerseny díját. A film zene- jának mozipremierjét is itt sél egy szerelmi háromszerzője Szirtes Edina Mó- tartják, ahol a közönség ta- szög-dráma apropóján az kus, főszereplői Nagy Katica, lálkozhat majd a film ope- összeomló Osztrák–Magyar Buvári Villő, szereplői többek között Danis Lídia, Trokán Anna, Turós-Máté Kinga, Hegyi Zoltán, Fehér László, Horváth Csaba. Buvári Tamás úgy nyilatkozott: filmük visszatérés a fekete-fehér filmhez. A Magdolnát vizualitása határozza meg, az érzelmekre ható, szuggesztív képeken keresztül olyan dimenziók nyílhatnak meg a nézők számára, amelyek szavakkal nem elmondhatók. Ehhez a drámához vagy inkább görög sorstragédiához Buvári Villő a Magdolna című filmben jól áll az emberi arcot középpontba állító fényképe- ratőrével, a 91 éves Hildeb- Monarchia utolsó éveiről, zés, a meditatív tempó, a rand Istvánnal, aki a Film- társadalmáról és értékrendhosszabb beállítások – igaz, pikniken szereplő ikonikus jéről. a két különböző napot né- A pogány Madonna című Különleges hangulatban, mileg eltérő stílusban igye- klasszikust is jegyzi. Balatonfüreden, a Tagore keztek ábrázolni – vélekeMuszatics Péter, a Film- sétányon, óriáskivetítőn látdett a rendező. piknik művészeti igazgatója hatja a közönség a tóparti

városban Bujtor István főszereplésével forgatott könnyed és szellemes akcióvígjátékot, A pogány Madonnát. Bujtor István a Bud Spencer-filmek receptje alapján 1981-ben készítette el a filmet, amely hatalmas közönségsikert aratott. A film előtt ráhangolódáskép-

FOTÓ: TÓTH ZSOLT

pen látható lesz egy 1985ös, Balatonfüredet bemutató rövidfilm, a Pogány Madonna vetítése előtt pedig Till Attila beszélget Bujtor István feleségével és fiával – közölték a szervezők.


16

kultúra

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. augusztus 27.

Röviden Idegenvezetés MT n A Veszprémi Tu­

risztikai Nonprofit Kft. a partnereivel együtt­ működve ezen a héten is több veszprémi ga­ rantált sétát szervez. Nyáresti Veszprém séta indul az Óváros térről augusztus 27én, csütörtökön 18.30 órától szakavatott ide­ genvezető kalauzolá­ sával. Veszprém, a ze­ nélő ékszerdoboz – te­ matikus, zenés garan­ tált városnéző séta in­ dul augusztus 29-én, szombaton 10.30 órá­ tól az Óváros térről Kruppa-Jakab Éva idegenvezető és éne­ kes vezetésével. A sé­ tákon való részvétel feltételeiről a Tourin­ form irodában lehet tájékozódni, a létszá­ mot 15 főben korlátoz­ zák, és kérik a másfél méteres védőtávolság megtartását.

Koronavírus MT n Veszprém város

orvosi ügyelete tájé­ koztatja a betegeket működési eljárásrend­ jéről. A légúti pana­ szokkal rendelkező és/vagy lázas bete­ geknek a személyes megjelenés helyett a 0 6 -70/370 - 31 0 4 - e s telefonszámot kell hívni. Az ügyelet épü­ letének ajtaja tovább­ ra is zárva van, ezért érkezéskor csengetni kell. A szakszemély­ zet a kikérdezést kö­ vetően, amennyiben nem észlel koronaví­ rus-gyanús tünete­ ket, beengedi a bete­ geket a váróhelyiség­ be, ahol tartani kell a másfél méteres védő­ távolságot. Érkezés­ kor és távozáskor egyaránt kérik hasz­ nálni a betegvárók­ ban kihelyezett kéz­ fertőtlenítő szert, a váróhelyiségben a szájmaszk használata továbbra is kötelező.

Vetélkedőt rendeztek nyugdíjasoknak A díjazottak és az idősszervezetek vezetői az Agórában tartott eredményhirdetésen

Szellemi vetélkedőt hirdetett a megye idős­ klubjai számára a Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományúak Klubja, amelynek eredményhirdetését a közelmúltban tartották Veszprémben, az Agórában. MÁTYUS TAMÁS

A hatfordulós verseny apropóját a klub alakulásának 50 éves jubileuma és a nyári olimpiai játékok – amelyet időközben a koronavírus-járvány miatt elhalasztottak – adta. Az idősklub is úgy ter-

vezte, hogy a kerek évfordulóról számos programmal emlékeznek meg, azonban a vírus miatt csak ezt az 50 év 5 nyári olimpia című játékot tudták megrendezni. A vetélkedő a klub tagja, Kocsis József ötlete volt és feleségével együtt állították össze a kér-

déssort. Az eredményhirdetés végén munkájukért díjat vehettek át ők is. Szolnoki János, a Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományúak Klubjának elnöke a díjátadón méltatta a kezdeményezést, és azt mondta: az ilyen lehetőségek is segítenek átvészelni a koronavírus-járvány időszakát úgy, hogy a nyugdíjasok továbbra is kapcsolatban maradjanak egymással. A versenyre 16 nyugdíjasklubból 43-an neveztek, de volt, ahol csoportban töltöt-

FOTÓ: MÁTYUS

ték ki a 83 kérdésből álló feladványsorozatot. A vetélkedő győztese Dukán József Károly lett Ajkáról, a második Stolár Mihály szintén Ajkáról, harmadik megosztva Jung Erzsébet és Katonáné Orbán Etelka (mindketten Veszprémből), az ötödik László János Imre Veszprémből, a hatodik pedig megosztva Kovács József Ajkáról és Szántay Éva Veszprémből. A díjazottak a Magyar Olimpiai Bizottság könyveit és más ajándékokat is átvehettek.

Nem maradunk Művészetek Völgye nélkül Szeptembertől négy hétvégén át Völgyhét­ végékkel várja Kapolcsra az érdeklődőket a Művészetek Völgye stábja. MT n A szeptember 3–6.,

11–13., 25–27. és október 2–4. közti Völgyhétvégék ötszáz fősre limitált kon­ certjein, kiállításain, túrá­ in, előadásain, filmvetíté­ sein, beszélgetésein egyegy hétvégére megnyit­ nak a Művészetek Völgye kedvenc udvarai is. Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye Feszti­ vál igazgatója közölte: a Völgyhétvégéket azoknak ajánlják, akik szívesen töl­ tik a hétvégéjüket a ter­ mészetben, szeretnek ki­ rándulni, játszani és aktí­ van részt venni beszélge­ téseken, előadásokon, mű­ vészeti workshopokon, el­ merülni egy kiállítás ké­ peiben, kikapcsolódni egy koncerten vagy filmvetíté­ sen. Hangsúlyozta: más lesz az őszi program, mint a Mű­

vészetek Völgye, a nyári izzás és pezsgés helyét az őszi nyugalom és lelassu­ lás veszi át. Jóval kisebb léptékű, lassabb lüktetésű minifesztiválokat tervez­ nek, betartva a járvány­ ügyi előírásokat. Az első napon, szeptem­ ber 3-án megnyitják Ka­ polcs új főterét, ami egy­ úttal egy új fesztiválhely­

szín is lesz az őszi ese­ ménysorozat alatt. Itt lép fel többek között az Erik Sumo Band, a Csík Zene­ kar, a Kiscsillag, az Irie Maffia, HOBO, az Anna and the Barbies, a Random Trip, a 30Y és az Ivan and the Parazol. Itt tartják a Némafilmhez filmze­ nét! pályázat nyertesei­ nek bemutatkozását, a MűvészVölgy Kúria névre keresztelt kapolcsi kas­ télyban pedig a Filmarchí­ vum filmjeivel várják a lá­ togatókat.

A Csík Zenekar idén is eljön Kapolcsra, a Völgyhétvégék programjában lépnek fel FOTÓ: MÁTYUS

Az ismertebb udvarokban is lesznek programok. Köztük kedvenc előadóit hívja meg Harcsa Veronika, impró színházzal készül a Momen­ tán Társulat, fiatal tehetsé­ geket mutat be a Hangfogla­ ló Udvar, az önkifejezés új művészeti formáival ismer­ teti meg a közönséget a MANK Artporta. A népzene, a néptánc és a hagyo­ mányőrzés szerelme­seinek kinyit a Hagyományok Háza Folkudvara és a 30 éves Mu­ haray Elemér Népművészeti Szövetség Muharay Udvara is várja őket. A Pest-Buda Udvarban játszóház és vi­ lágzenei udvar és a Kaláka Versudvar is várja a közön­ séget, emellett rendeznek aktív programokat a Bala­ ton-felvidékre. A szervezők közölték, hogy a járványügyi korlá­ tozások miatt a Völgyhét­ végék alatt minden hely­ szín kizárólag jeggyel lá­ togatható, a létszám pedig napi ötszáz résztvevőben lesz maximalizálva.


2020. augusztus 27. |

VESZPRÉMI

Veszprém kártya 17

7 NAP

Veszprém Kártya elfogadóhelyek Cégnév:

Kedvezmény mértéke:

Cím:

Elérhetőség

Cégnév:

Kedvezmény mértéke:

Cím:

Elérhetőség

Chill Bistro

10% kedvezmény

Veszprém, Óváros tér 4.

88/444-445; chillbistro.hu

5% kedvezmény

10% kedvezmény

Veszprém, Brusznai u. 2. (Hangvilla) 88/889-182; pannonjegy@hangvilla.hu; www.pannonvarszinhaz.hu

Központi iroda: Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 20. (állandó ügyelet 428-838, 30/421-4561)

kegyelet@chello.hu; www.temetkezesi.hu

Pannon Várszínház

„Kegyelet 2000” Veszprém Megyei Temetkezési Kft.

Monolit Ingatlaniroda

30 000 Ft kedvezmény az ingatlanköz- Veszprém, Kistó u. 25/A. (Monolit vetítés díjából Irodaház)

www.monolitingatlan.hu; 30/620-2927

Tone Sys Autohifi márkabolt

beszerelési munkadíj 10% kedvezmény

Veszprém, Budapest u. 47.

20/326-4800; www.tonesys.hu

Marilyn fehérneműüzlet

5% kedvezmény

70/391-0848; brafonkft@gmail.com; www.facebook.com/marilynfehernemu

Horváth-Ulrich Dóra kozmetikus

arckezelésekből 10% kedvezmény

Veszprém, Kopácsi u. 2.

20/388-9643; www.dorikozmetika.hu

FÉNYSAROK Mágnes és Fényterápia Centrum

mágnesterápia 15%; lézerterápia 6%; Veszprém, Damjanich J. u. 1/C. masszázs 5% kedvezmény (Denevér Rekreációs szigeten)

30/530-0898; info@fenysarok.hu; www.fenysarok.hu

Randi-Guru – Gyorsrandi 15% kedvezmény

Parker&Waterman&Rotring Kft. – Veszprém Ajándék

10% kedvezmény (akciós termékek kivételével)

88/326-045; www.facebook.com/veszpremajandek; parker@parker.hu

„Explora” Kft.

szabadulószoba részvételi díjából 10% Veszprém, Stadion u. 21/c. (régi kedvezmény Rózsa Bisztró)

„VKSZ”Veszprémi éves magánszemélybérlet árából Közüzemi Szolgáltató Zrt. 5000 Ft/év kedvezmény vagy új parkolási csoport parkolókártya kiváltása 6000 Ft/év feltöltéssel

Veszprém, Kossuth u. 8. (Bástya Üzletház)

Veszprém, Rákóczi u. 1.

Veszprém, Bagolyvári u. 1.

30/683-2672; csaba.litkei@explora.hu; www.explora.hu 88/411-153; parkolas@vkszrt.hu

30/946-1474; www.randi-guru.hu

Veszprém Körzeti Szuperinfó

apróhirdetések árából 10% kedvezmény

Veszprém, Kossuth u. 10., fsz. 9. (Zöldház)

88/569-060; veszprem@szuperinfo.hu

Barbek 2000 Kft.

takarítási díj 10% kedvezmény, higiéniai és papíráru 10%

Veszprém, Almádi u. 19.

70/376-6322; info@barbek.hu; www.barbek.hu

Gumitoni Gumiszerviz

10% kedvezmény a szolgáltatásból

Veszprém, Aradi vértanúk u. 9.

88/411-411; 20/957-0358; gumitomi@gmail.com

Arculat Szépségszalon Kft.

12% kedvezmény (testmasszázs, arckezelés, infrakabin, műköröm)

Veszprém, Vilonyai u. 6/A

20/915-9462; info@arculatszepsegszalon.hu; www.arculatszepsegszalon.hu

10% kedvezmény (bérautó, sofőrszolgálat)

Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 12. (Ford szalon)

70/298-3631; csaszarrent@csaszarrent.hu; www.csaszarrent.hu

Fejesvölgy Vendéglő

éttermi szolgáltatás 10% kedvezmény Veszprém, Vámosi u. 2.

88/423-979; www.fejesvolgy.hu

Császár Rent Bérautó Szolgálat

Hotel Villa Medici Nosztalgia Kisvendéglője

éttermi szolgáltatás 10% kedvezmény Veszprém, Kittenberger K. u. 11.

88/590-073; villamedici@villamedici.hu; www.villamedici.hu

Pergelné Nagy Zsuzsanna 10% kedvezmény – virágbolt –

Veszprém, Vámosi úti temető (buszforduló)

30/957-5002

Városi Művelődési Központ

belépődíjas rendezvények: 10%, Veszprém, Táborállás park 1. filmklub belépőjegy 20% kedvezmény

88/429-111; info@ veszpremvmk.hu; www.veszpremvmk.hu

Data Elektronik Kft.

50% kedvezmény (informatikai szervizszolgáltatás)

Veszprém, Damjanich J. u. 7/A.

581-000; Fax: 581-001; datel@dataelekt­ronik. hu; www.dataelektronik.hu

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark

családijegy-kedvezmény 300 Ft

Veszprém, Kittenberger K. u. 15–17. 88/566-140; web@veszpremzoo.hu; www.veszpzoo.hu

Bakony-Balaton Média Kft. – VEHIR –

10% kedvezmény

Veszprém, Vörösmarty tér 4.

88/783-860; vehir@vehir.hu; www.vehir.hu

Petőfi Színház

bérlet 5%; jegy 10% (csak saját produkcióra) kedvezmény

Veszprém, Óvári Ferenc u. 2.

88/422-440; jegyiroda@petofiszinhaz.hu; www.petofiszinhaz.hu

Magic-Therm Kft.

10% kedvezmény (víz-gáz-központi fűtés) a munkadíjból

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Pásztor u. 13.

30/939-6714; info@magictherm.hu; www.magictherm.hu

Betekints Étterem

éttermi szolgáltatás 10% kedvezmény Veszprém, Veszprémvölgyi u. 47.

88/579-280; betekints@betekints.hu; www.betekints.hu

Royal Balaton Golf & Yacht Club

10% kedvezmény (gyakorlópálya használati díjából)

8242 Balatonudvari, Vászolyi u.

87/549-200; royal@balatongolf.hu; www.balatongolf.hu

Parker & Waterman & Rotring Kft.

15% kedvezmény az internetes áruházból történő vásárlásokból (akciós termékek kivételével)

www.parker.hu; www.waterman.hu; 88/326-045

Borcsi Sport Panzió

10% kedvezmény (squash)

8248 Veszprémfajsz, Fő u. 67.

30/227-9088; info@borcsipanzio.hu; www.borcsipanzio.hu

Óváros Étterem

éttermi szolgáltatás 15 % kedvezmény Veszprém, Szabadság tér 14.

Castello Company Kft. – magánnyomozás –

15% kedvezmény

Veszprém, Március 15. u. 2/A., fsz.3. 70/946-7683; csizmadia.imre@castellocompany.hu; www.castellocompany.hu

Ház-Mester 2003. Kft.

10% kedvezmény

Nemesvámos, Pap István u. 27.

88/265-169; 30/487-2687; szalaijozsef@invitel.hu; www.villanyszerelesi-megoldasok.hu

Csempe Piramis (ICDI Kft.)

10% kedvezmény (csempe, járólap, fürdőszobaberendezések)

Veszprém, Almádi u. 21.

30/278-2288

Férfi-Női szabóság, felsőruházat gyártása

10% kedvezmény

Veszprém, Kisállomás sor 2. (Bakter 20/225-8824 söröző mögött)

Személyszállítás, futárposta, csomagküldés, sofőrbérlés

10% kedvezmény

Metál-Autósbolt

15% kedvezmény

Veszprém, Stromfeld úti garázssor 30/339-6882; 88/401-526; metalautosbolt@invitel.hu

Dóra Miniker

5% kedvezmény (katonai és munkaruházat)

Veszprém, Madách u. 12.

88/326-105; 30/399-0841

Laczkó Dezső Múzeum

Laczkó Dezső Múzeum 10% kedvezmény

Veszprém, Erzsébet sétány 1.

88/426-081; info@ldm.hu; www.ldm.hu

IBUSZ Utazási Iroda

külföldi utazás 10%, belföldi utazás 5%, repülőjegy szervizdíj 50% kedvezmény

Veszprém, Rákóczi u. 6.

88/565-540; veszprem@ibusz.hu; www.ibusz.hu

88/329-640; 30/247-2318; info@kekjacint.hu; www.kekjacint.hu

Trade 24 Bt.

10% kedvezmény

Veszprém, Almádi u. 19.

www.csomagnet.hu; 20/512-6744; 88/791691 (fax), info@csomagnet.hu

masszázs, pedikűr, manikűr 10% kedvezmény

Veszprém, Tiszafa u. 80.

70/312-5017; briginemeth@vitmail.hu

Veszprém, Vár u. 31.

88/580-528; info@szalezianum.hu; www.szalezianum.hu

Veszprém, Rákóczi u. 1.

88/326-790; Zana Ferenc 30/9570-552; skorpioparty@gmail.com; skorpiopartyservice@ chello.hu; www.skorpioparty.atw.hu

Hefa Sportbolt

10% – a kedvezmény más akciókra nem vonatkozik

Veszprém, Budapest u. 89/A

06/30 916-06-74; bolt@hefa.hu

Nyugalom Kft.

vagyonvédelmi berendezések 10% kedvezmény

Veszprém, Szabadság tér 2.

nyugalom@nyugalom.hu; 88/577-050

Művészetek Háza – Dubniczay Palota

(Modern Képtár-Vass László Gyűjtemény, Dubniczay-ház: László Károly gyűj­temény) és az időszaki képzőművészeti kiállítások látogatása: 20% kedvezmény

Dubniczay palota: Veszprém, Vár u. 29: , Művészetek Háza: Veszprém, Vár u. 17., Modern Képtár-Vass László gyűjtemény: Veszprém, Vár u. 3–7.

Művészetek Háza: 88/425-204; arthouse@ invitel.hu; www.arthouseweb.hu; Dubniczay Palota: 88/560-507; laszlogyujtemeny@ arthouseweb.hu; www.carllaszlocollection.hu

Danubiusbeton-Veszprém transzportbeton és kapcsolódó Veszprém, Tüzér u. 91. Betongyártó Kft. szolgáltatásainak értékesítéséből 10% kedvezmény

88/404-902

IDS Elektronikus Vagyonvédelmi Kft.

gyengeáramú rendszerek kivitelezésének, valamint autóextrák (autóhifi, autóriasztók, központi zárak) munkadíjából 10% kedvezmény

Veszprém, Almádi u. 26.

88/590-990; info@idssecurity.hu

DVD Galaxis Kft. – Videojáték Szaküzlet

játékszoftverek – 5% kedvezmény

Veszprém, Kossuth L. u. 6. – Cserhát 30/969-7479; videojatek@dvdgalaxis.hu Üzletház

Kék Jácint virág-ajándék üzlet

10% kedvezmény

Veszprém, Szabadság tér 12.

Veszprémi Autómentő Egyesület

autómentés, fuvarszervezés, biztosítási Veszprém, Szent István u. 87/a. ügyintézés, gépjárműtárolás, bérautó – 20% kedvezmény

06/30-4366-599; 30/505-5308; h.hkft@citromail.hu

Némethné Brigitta

Gizella Hotel és Étterem

éttermi szolgáltatás 10% – a kedvezmény más akciókra, rendezvényre nem vonatkozik

Veszprém, Jókai u. 48.

88/579-490; info@hotelgizella.hu; www.hotelgizella.hu

Szaléziánum – Érsekségi belépőjegyek árából 20% Turisztikai Központ kedvezmény

Veszprémi Ünnepi Játékok

10% kedvezmény

Veszprém, Óváros tér 22.

88/444-454; info@veszpremfest.hu; www.veszpremfest.hu

Oliva Étterem

éttermi szolgáltatás 10%

Veszprém, Buhim u. 14–16.

MAXI Autósiskola

elméleti tandíj 10% kedvezmény

Kuti Nyomtatványbolt

GAS Divatáru üzlet

20/932-8619; info@mikrobusz-veszprem.hu; www.mikrobusz-veszprem.hu

Grandis Kft.

munkavédelmi és túralábbelik, Veszprém, Pillér u. 15. valamint munkavédelmi eszközökből 5% kedvezmény

88/788-766; info@grandis.hu; www.grandis.hu;

88/561-900; oliva@oliva.hu; www.oliva.hu

Sagittarius Magyarország Kft.

csaptelepek és fürdőszobai kiegészítők 10% kedvezmény

www.sgt.hu; 88/564-996

Veszprém, Ádám Iván u. 11.

88/401-879; 20/9464-985; www.maxiautosiskola.hu; maxiautosiskolavp@gmail.com

Alsóörs községi strand

felnőtt napi belépő 450 Ft; gyermek- 8226 Alsóörs, Strand sétány 3. és nyugdíjas napi belépő 350 Ft

87/447-192; hivatal@alsoors.hu 88/329-301; 30/994-3070

Veszprém, Brusznyai u. 18–20. és Őrház u. 11., Kossuth u. 8. ( Bástya üzletház)

88/581-181; 88/421-245

Temperatúra 2000 Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

10% kedvezmény

10% kedvezmény

10% kedvezmény

Veszprém, Kossuth u.8. (Bástya üzletház)

88/405-258

A kedvezmény szolgáltató egyéb kedvezményeivel nem vonható össze!

Veszprém, Mikszáth K. u. 3.

Veszprém, Jutasi u. 89., 2. em. 5.


18

gazdaság

VESZPRÉMI

Minden nappali tagozatos diák ingyenesen kap tankönyvet

Megkezdődhet az oktatás Lehetségesnek tartja az emberi erőforrások mi­ nisztere a járványügyi adatok alapján, hogy Ma­ gyarországon szeptember 1-jén a hagyományos formában kezdődjön meg a nevelés-oktatás. MTI n Kásler Miklós keddi

budapesti sajtótájékoztató­ ján rámutatott ugyanakkor: a környező országok beso­ rolása láthatóan változik, a járvány terjedése nehezen kiszámítható, ezért a köz­ nevelésnek is fel kell ké­ szülnie a védekezésre és a megelőzésre. Az Emberi Erőforrások Mi­ nisztériuma a Nemzeti Nép­ egészségügyi Központtal és az operatív törzzsel együttműködve részletes, nyolcoldalas ajánlást, pro­ tokollt dolgozott ki, ame­ lyet minden köznevelési intézmény vezetőjéhez el­ juttatott. A javaslatok érin­ tik a távolságtartást, a fer­ tőtlenítést vagy az iskolába érkezés módját is. Ajánlá­ sok vannak például arra, miként lehet elkerülni az iskolába érkezéskor a torló­ dást, így például az, hogy több ajtón lehessen belépni az intézménybe. A javasla­ tok között vannak a tanter­ mek nagyságára, a közös­ ségi termek használatára, az iskolakezdésre, az ét­ keztetés megfelelő körül­ ményeinek kialakítására vonatkozók – közölte a mi­ niszter. Szólt arról is, hogy kézfertőtlenítésre lehető­ ség lesz az iskola kapujánál és minden egyes közösségi helyiségben.

Ismertette: minden iskolá­ ban - meghatározott fertőt­ lenítőszerrel – nagytakarí­ tást végeznek a tanév kez­ detén, és ezt mindennap meg kell ismételni. Hangsúlyozta: minden isko­ la az adottságainak megfe­ lelően választhatja ki azokat az eljárásokat, szabályokat, amelyek biztosítani tudják a járvány megelőzését és ese­ tenkénti előfordulásnál a gyermekek ellátását. A köznevelési intézmények vezetőinek a felelőssége sa­ ját eljárásrendjük összeállí­ tása, amihez a köznevelési államtitkárság, a háttérin­ tézmények, a népegészség­ ügyi központ minden segít­ séget megadnak. Az iskolá­ kat felszólították, hogy is­ mertessék a járvánnyal ös�­ szefüggő teendőket a gyer­ mekekkel és a szülőkkel közölte Kásler Miklós. Kitért arra is, hogy megtör­ téntek az előkészületek a tanévkezdéshez: július 25éig 1500-féle tankönyvet legyártott az Alföldi Nyom­ da, és ötszáz diák segítsé­ gével összeállították a ki­ szállítandó csomagokat. Augusztus 3-ától 28-áig több mint négyezer iskolá­ ba több mint 13 millió 455 ezer tankönyv jut el, ami négyszázezerrel több, mint tavaly.

7 NAP | 2020. augusztus 27.

Megérkeztek a Deák iskolába is a tankönyvek, az intézmény dolgozói hétfőn vették át azokat 

FOTÓ: MÁTYUS

MTI n A kormány döntése

értelmében 2020 szeptemberétől minden nappali tagozatos diák, csaknem 1,2 millió tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára. Maruzsa Zoltán a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. raktárában közölte, hogy a múlt évhez képest 150–160 ezer tanulóval több részesül térítésmentes tankönyvellátásban, amire a költségvetésben 13,8 milliárd forintot biztosít az állam. Hozzátette, hogy 2013ban, amikor elindult az ingyentankönyvprogram, szociális alapon a diákok 54

százaléka, 614 804 fő, 2019ben pedig már a diákok 85 százaléka, 1 080 836 fő részesült ingyenes tankönyv­ ellátásban. Egyszerűsödik az ellátás folyamata, mivel ez évtől a KELLO-val közvetlenül számol el az Emmi, ami könnyíti az oktatási intézmények bürokratikus terheit is – jelezte az államtitkár. Maruzsa Zoltán beszélt arról, hogy mivel módosult a Nemzeti alaptanterv, összesen 61 új vagy átdolgozott tankönyv készült el, amit 12 ezer oldalon, 130 szakértő írt, szerkesztett, tördelt, lektorált. Közölte, az idei tankönyvjegyzéken 52 kiadó 2907 tankönyve szerepel, a jegyzé-

ken szereplő könyvek csaknem 54 százaléka az Oktatási Hivatal kiadásában készült el. Összesen 1918 állami kiadású tankönyv szerepel a jegyzéken, ami az ös�szes könyv 65 százaléka. Az államtitkár azt mondta, hogy az idén 4073 iskola 13 millió 455 ezer könyvet rendelt, ami az elmúlt tanévhez képest 385 ezerrel több. Tőczik Zsolt, a KELLO ügyvezetője arról beszélt, a járványhelyzet ellenére sikerült megoldani, hogy a tanévkezdésre eljussanak az iskolákba a tankönyvek. Úgy fogalmazott, hogy a minőséget tekintve világszínvonalú tankönyvek kerülnek a tanulók, tanárok és szülők kezébe.

A LEGKEDVELTEBB CERAMIN® PADLÓKBÓL

MINDEN PADLÓBURKOLATVÁSÁRLÓNK KÖZÖTT KÉTHETENTE AKCIÓKAMERÁT SORSOLUNK AJÁNDÉKBA.

604649

Érvényes 2020. július 1-től augusztus 31-ig vagy a készlet erejéig.


2020. augusztus 27. |

VESZPRÉMI

gazdaság 19

7 NAP

Dinamikus fejlődés és beruházás A Valeo Siemens eAutomotive Hungary Kft.-nél járt a közelmúltban Ovádi Péter országgyűlési képviselő, aki közösségi oldalán azt írta: a cég a térség egyik legnagyobb, dinamikusan fejlő­ dő foglalkoztatója. MÁTYUS TAMÁS

súlyozta az országgyűlési képviselő. Köszönetet mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, valamint kollégáinak, hogy a

rendkívüli helyzetben rekordgyorsasággal reagáltak. Tudjuk, a különleges helyzetek különleges megoldásokat igényelnek, amely jelen esetben az idő – mondta, reményeit kifejezve, hogy Veszprém fejlődési lendülete a nehézségek ellenére is fennmarad, és nem vesznek el munkahelyek a térségben. A veszprémi gyár gépjárművek számára készít

elektronikai alkatrészeket és rendszereket. A támogatás májusi belejentésekor Yann Keraudren ügyvezető igazgató arról beszélt, hogy a járvány utáni korszakban felértékelődhet az elektromos járművek szerepe. Mindez már most indokolja a gyártási teljesítmény bővítését, annak ellenére is, hogy a visszaesés minden céget érint – tette hozzá.

Hozzátette: a Valeo Siemens eAutomotive Hungary Kft. a járvány ellenére is fejleszt, és a beruházásra elnyert közel 600 millió forint mintegy 50 százaléka állami támogatás. Ovádi Péter kiemelte: a cég 335 munkavállaló megtartását vállalva gondoskodik 335 családról, a beruházást követően pedig piacvezető autóipari egységgé növi ki magát. Munkahelyek megvédése és teremtése, nem pedig segély alapú társadalom – ezen célok mentén került meghirdetésre a versenyképesség-­ növelő támogatási program, amelynek köszönhetően a cég 597 millió forint értékben fektet be, amihez 287 millió forintot meghaladó ál- Ovádi Péter a cég képviselőivel a támogatás májusi bejelentésekor lami segítséget kap – hang-  FOTÓ: KOVÁCS BÁLINT/KÉPVISELŐI IRODA

Röviden Uszodaépítés MT n Impozáns látványt

nyújt az épülő városi sportuszoda elkészült külső designja – írta kö­ zösségi oldalán Porga Gyula polgármester. Be­ jegyzésében megosztot­ ta az Épí-Tech Házépítők Magazinja posztját, amelyben arról tájékoz­ tattak, hogy elkészültek az épületet körbevevő, hullámformát imitáló dí­ szítő lamellák, és a Ba­ konnyal a háttérben szinte már a végleges külső dizájnt láthatja a szemlélő. A Vemév-Szer Kft. és a Laterex Építő Zrt. konzorciumában épülő létesítményben a gépészet szerelését, a gipszkartonozást, vala­ mint a medencék burko­ lását végzik, az 50 méte­ res versenymedence al­ jára 40 ezer darab csem­ pét kell felragasztani.

Új Széchenyi Kártya Program konstrukciók csony hiteldíjakkal, gyorsan és könnyen elérhető forráshoz jussanak. Az új konstrukciók azonnali likviditási forrásokat biztosítanak a vállalkozások részére, illetve a veszélyhelyzet lejártát követő időszakban segítik a normál üzletmenet visszaállítását, továbbá a finanszí-

rozási forrás biztosítását a jövőbeli növekedés lehetőségét megalapozó beruházások megvalósítására. Az új, speciális konstrukciók 2020. május 15-től igényelhetők a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara irodáiban.

613205

Az új, kiemelt mértékű állami támogatással elérhető konstrukciók célja, hogy a koronavírus-járvány hatására kedvezőtlen helyzetbe jutott mikro-, kis- és középvállalkozások kedvezményes feltételek mellett, illetve a magasabb állami támogatásnak köszönhetően ala-


20

zöld

Zöld Sarok  Az amerikai ámbrafa Az amerikai ámbrafa (Liquidambar styraciflua) az USA délkeleti régiójá­ ból származik. Hazájá­ ban 20–30 méterre is megnő, nálunk 15–20 méter magasságot ér el. Kérge szürke, repede­ zett. Levelei 5–7 karéjból állnak. Csüngő tokter­ mése 3 cm-es. Levelei az őszi időszakban sárgára, lilásvörösre színeződ­ nek. Fényigényes, a sa­ vanyú talajt kedveli, mészkerülő. A fiatal pél­

VESZPRÉMI

A hét fája dányokat rendszeresen öntözni kell. Veszprém­ ben nem érzi jól magát. Kérgét megsebezve illa­ tos gyantát termel, ame­ lyet a kozmetikai ipar használ fel. Fája kemény, nehéz, amelyet az aszta­ losipar használ. Fájának különleges erezete érté­ kessé teszi a bútoripar számára. Szép koronája és lombdísze miatt par­ kokban ültethető, táp­ dús, savanyú ültetőkö­ zeg biztosításával. Veszprémben a Színház­ kertben található egy példánya.

7 NAP | 2020. augusztus 27.

Szelektív gyűjtésre biztatnak A fesztiválokon is figyeljünk oda az ökológiai lábnyomunkra – kérte a VKSZ Zrt. honlapján a veszprémieket az idén a járványhelyzet miatt csak részlegesen megtartott Utcazene Fesztivál előtt. MT n Emlékeztettek: a sze-

lektív hulladékgyűjtés terén Veszprém az élmezőnyben van, az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés 2017es, 33 városra kiterjedő kutatása szerint a teljes magyar lakosságra vetítve fejenként 60 db tejes és gyümölcsleves italoskartont használunk el egy év alatt, amiből a legtöbbet – fejenként 23 darabot – a veszprémiek gyűjtenek ös�sze és helyeznek a szelektívhulladék-tárolókba. Azonban felhívták a figyelmet, hogy hulladék a nagy tömegeket vonzó rendezvényeken is képződik, a korábbi teljes Utcazene Fesztiválok alatt például átlagosan 16 tonna hulladékot gyűjtöttek össze kollégáik. Azonban az utóbbi két évben már valamivel csökkent a hulladékmennyiség, és a fesztiválozók is egyre együttműködőbbek az éj-

szakai takarítást végzőkkel szemben. A társaság idén példát mutatna, a fesztiválzöldítés első lépéseként az idei Utcazene Fesztiválon a kommunális hulladék gyűjtő edénye mellé szelektív ku-

kákat is kihelyeznek több belvárosi helyszínre, amelybe a kiürült PET-palackokat és az aludobozokat lehet kidobni. A fesztiválozók részéről ez alig követel nagyobb erőfeszítést, mint ha csak a legközelebbi kommunális hulladékgyűjtő edénybe dobnák a szemetüket, a haszna azonban annál nagyobb: a környezetünkért és a közérzetünk javításáért is tehetünk ezzel – hangsúlyozták.

Szelektív hulladékgyűjtésre kérik a fesztiválozókat 

FOTÓ: MÁTYUS

598216

MEGTERVEZTÜK, MEGÉPÍTJÜK!

2X2 SÁVOSSÁ BŐVÜL VESZPRÉM DÉLI ELKERÜLŐ SZAKASZA A LITÉRI ÉS A FÜREDI CSOMÓPONTOK KÖZÖTT KÖSZÖNJÜK A TÜRELMET!


2020. augusztus 27. |

VESZPRÉMI

hirdetés 21

7 NAP

NEMZETI KONZULTÁCIÓ

A KORONAVÍRUSRÓL

A TE ORSZÁGOD. ORSZÁGO A TE HANGOD. A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 12. KÉRDÉSE

u Az Európai Bíróság határozata szerint jogellenes a bevándorlókat a magyar határon felállított tranzitzónában várakoztatni. A döntés értelmében járványveszély idején is be kell engedni a migránsokat az ország területére. Ez az ítélet egybevág Soros György migrációra vonatkozó régi tervével, amely szerint Európába mindenáron évi egymillió bevándorlót kell beengedni.

Ön egyetért azzal, hogy a kormány továbbra is lépjen fel a bevándorlás ellen, és tartsa fenn a magyar határ szigorú védelmét?

Mondja el Ön is véleményét! Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

609614

ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL


apróhirdetés

VESZPRÉMI

*10648*

Veszprémben, 4emeletes házban, 1,5szobás lakás 3.emeleten kiadó. Érdeklődni: 17óra után 06/20/8230904

Herenden új építésű családi ház eladó! Irányár: 53,5 MFt. tel: 06-20-2504688

*10654*

ÁLLÁST KÍNÁL Szilágyi Keresztény Iskola (Veszprém, Iskola u.6.) tanító-könyvtáros végzettséggel pedagógust keres 2020.augusztus 24-i kezdéssel. A pályázatokat személyesen, postán az iskola címére vagy a szilagyi@szilagyi-vprem.sulinet.hu e-mail címre kérjük. *10499*

Veszprémi, nemzetközi fuvarozással foglalkozó vállalkozás furgonra keres gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőt. Minden hétvége itthon. Érdeklődni: 06-30/262-6365. Just in Time Cargo Kft. *13578*

ÁLLAT Falusi környezetben nevelkedett, jó egerésző anyától szobatiszta cicák ingyen elvihetők.06-20/957-7548.

*14268*

Veszprémi Egyetemnél zöldövezetben bútorozott szoba igényesnek hosszú távra kiadó. 06/70/248-4524

Meglévő ügyfeleim számárra keresek Veszprém és környékén családi házat! tel: 06-20-250-4688

*13106*

*14270*

GARÁZS Garázs eladó Veszprém Sólyi 5-ben. Érd.: 06-30/599-4451. *13603*

Veszprém, Rómer Flóris. 8-ban teremgarázs eladó. 2.283.464.-+ÁFA. 06-20/373-0386. *09835*

*13091*

Lucernabála, szénás lucernabála Veszprémben eladó. Érdeklődni: 0620/421-5741. *09818*

Vilmoskörte most, császárkörte/ Bosc szeptember 19-én és 26-án szedhető Veszprémben. Ár: 300.-Ft/ kg 06/20/418-5542 *13176*

ALBÉRLETET KÍNÁL Egyetem közelében, első emeleti, 2szobás lakás kiadó Veszprémben. 06/88/427-882

Ősiben 5240nm, 120nm családi ház gázfűtés, vegyes tüzelésű, fúrt kút az udvarban. Gazdálkodásra, földművelésre alkalmas.06-30/502-5071. *09872*

Vásárolnék Veszprém déli részén, felújítandó családi házat készpénzért, saját célra. Érdeklődni:06-70/501-5401. *13608*

GARÁZS KIADÓ

Kedvező árakkal

Veszprém Bakonyalja garázstelepen 36nm-es alápincézett dupla garázs kiadó. Érdeklődni: 18óra után 06/30/378-0183 *13081*

INGATLAN

Csopaki őstermelőtől szeptemberi szürettel 200kg olaszrizling, 200kg kékfrankos, 200kg zweigelt eladó. 06/20/397-8755

*14282*

*13119*

*10485*

NÖVÉNY

*14307*

Eladó Veszprémben 72 nm-es, 2 szobás családi ház, kis kerttel, garáz�zsal. Irányár: 29,9 mFt. Érd: +36-204300-411

Balatonfüreden, Balatonalmádiban vennék IPARI,- ingatlant, -területet, -telket. 06-20/345-6543. *09831*

Keresünk-kínálunk ingatlanoKat

70/3-800-323 www.nivoingatlan.hu

166180

Eladó Veszprémben belvárosában 689 nm osztatlan közös terület, 179 nm-es raktárral. Irányár: 22,9 mFt. Érd: +36-20-4300-411 *14290*

Vásárolnék, Veszprém és 30km körzetében bányaterületet.06-20/345-6543. *09836*

CSALÁDI HÁZ

MIKOLASEK PÉ TER

KÖLTÖZTETÉS

A FELÚJÍTÁS ezzel, 12 év garancia! színes, mintás, bitumenes lem érés, árajánlat. Lapos tető szigetelés, ingyenes felm www.palatetok.hu Bodó Gábor, 06-30/2277-082 •

www.facebook.com/palatetok

EUTR sz.: AA6427111

NAGY KFT

2,6x10x4m-es Luc deszka 2,6x10x4m 49.900+áfa/m3, a készlet erejéig! 18 mm-es OSB, 1600Ft+áfa/m2 2020. szeptember 30-ig

AKCIÓ!

Tetőléc – rétegelt lemez – hajópadló - áztatott épületfa 23mm--es vegyes szélességű borovi deszka 23mm

Telephely: Veszprém, Házgyári út, (Jutaspuszta felé) Tel.: +36-20/3561-691 Tel.: +36-88/328-299

Csererdőn 2+2félszobás +kamra, tetőtér beépíthetőséggel, fedett kocsibeállóval, tárolóval, újépítésű lakás eladó. 06/20/999-9108 *13159*

Tel.: 06/70/211-0215 T./fax: 88/410-785

Veszprém belvárosában eladó egy 150 négyzetméteres családi ház, garázzsal és napelemmel felszerelt, 78,78 millió forintért. Érd.: 06203340399 *14295*

Veszprém, Veszprémvölgyi utcában sorházrész eladó! Veszprémi kis lakás beszámítható! Érdeklődni: 06/30/939-6882 *13149*

Veszprém-Kádártán egy hatalmas, 231 négyzetméteres, 1233 négyzetméteres kerttel, eladó családi ház 55 millió forintért. Érd.: 06-20-334-0399 *14300*

Zircen szép családi ház eladó! Irányár: 53,5 MFt. tel: 06-20-250-4688 *14265*

Lakás kiadó, Cholnoky lakótelepen 3szobás, részben bútorozott, egyedi fűtésű.06-30/531-2502.

Alsóörsön, Ófaluban télen, nyáron használható 80nm-es örökpanorámás gáz cirkós, kétszintes kertkapcsolatos ház, most lakás árban eladó. Iár:45MFt. 06-30/207-5730.

Balatonfűzfőn garzon 12,7 millió Ftért eladó. Érdeklődni: 20/4208120

*13606*

*10477*

*14275*

LAKÁS

Eladó kitűnő állapotú, 2 szobás, 52 nm-es, 2. emeleti klímás, redőnnyel és szúnyoghálóval felszerelt panellakás Veszprémben. Iá: 21,9 millió Ft Érd: 06202667720 *14293*

Eladó Veszprém Ady városrészben 92 nm-es 3 szobás ikerházrész. Irányár: 29,9 mFt. Érd: +36-20-4300-411 *14280*

Eladó Veszprémben 62 nm-es, 2+1 szobás, erkélyes, felújított lakás. Irányár: 22,5 mFt. Érd: +36-20-4300411 *14285*

Eladó 2szobás felújított 2.emeleti lakás a Haszkovó utcában. Érdeklődni:06-20/470-8218. *09817*

Igényesen felújított, 62nm-es lakás tulajdonostól eladó. Érdeklődni: 0620/493-3444.

www.nagy-kft.hu kft.hu asztalos@nagy-kft.hu

Újszerű, lakóparki téglalakás eladó Veszprémben, 49+2,5nm-es, földszinti, parkolóval 31,6MFt. 06-20/4278656. *10480*

Veszprém belvárosában eladó egy társasházi lakás, kert résszel, 68 négyzetméteres 25 millió forintért. Érd.: 06-20-334-0399 *14297*

Veszprém belvárosában 2db lakás tulajdonostól eladó. Irányár:24MFt/ lakás 06-70/567-6932. *07683*

Veszprém Csererdőben eladó egy újszerű, tetőtéri, erkélyes, zárt kert résszel, 70 négyzetméteres téglalakás 37 millió forintért. Érd.: 06-20334-0399 *14312*

Veszprém, Damjanichban 1+3-as, 69nm-es, magasfölszinti lakás eladó .06-30/289-5902. *09822*

SZOLGÁLTATÓI KATALÓGUS

*10493*

Jutasi lakótelepen, Stromfeldben 44nm-es gondozott erkélyes lakás eladó. Érdeklődni:06-20/453-0259. *10472*

Autóüveg

AUTÓÜVEG

Figyelem!

Azonnali cascos üvegkárfelvétel!

Felment a törtarany ára! 9000 Ft/gr-tól.

www.autouvegveszprem.hu tel.: 06-30-39-36-200

Veszprém, Aulich L. u. 9. (Elektro Center mellett)

Felvásárlás!

166163 312899

Autógumi

Augusztus 31. Hétfő 14-17 között. Veszprém, Agora Művelődési Központ, Táborállás tér 1.:

574747

*13128*

bontás nélküli

571045

*13096*

Veszprémben, 20.emeletesben, 50nm-es bútorozatlan lakás kiadó, Ár:120.000Ft rezsivel/hó. Érdeklődni:06/30-469-2713.

PALATETÔK

583185 613032

Gyermekfelügyeletet vállalok, vagy gyermekekkel kapcsolatos teendőkbe besegítenék. Tartalmas, igényes, lehetőleg rendszeres munkát vállalnék.06-20/446-7751.

Balatonalmádiban a vízparttól 1500 méterre eladó egy 90 négyzetméteres ikerház, 35.5 millió forintért. Érd.: 06-20-334-0399

Dongó Gumiszerviz

Fazon, antik, briliánssal díszített arany 11.000 Ft/gr-tól. Régi karórák automatát, felhúzóst. Neves festmények. Ezüsttárgyak. Herendi, Zsolnay, borostyán. Arany-, ezüst pénzérmék, tallérok, papírpénzek. Háborús kitüntetések, képeslapok.

www.dunagaleria.hu

Díjtalan kiszállás: 70/381-6345

Új, használt felnik, gumiabroncsok forgalmazása, gépjármû és motorkerékpár gumiabroncsok szerelése, centrírozása, javítása Veszprém, Ibolya u. 4. Tel.: 30/916-1733

Akkumulátor 167483

*10515*

173136

Veszprém belvárosában másfélszobás bútorozott lakás kiadó, nem dohányzó egyedülállónak. 06/20/4329848

176271

Diplomás ápoló végzettséggel, többéves vezetői gyakorlattal munkahelyet keresek. E-mail: eu.allas2020@gmail.com

7 NAP | 2020. augusztus 27.

165967

ÁLLÁST KERES

609663

22

AKKUMULÁTOR

06-20-334-4430 8200 Veszprém, Tüzér u. 73.


2020. augusztus 27. |

VESZPRÉMI

Veszprém Haszkovó lakótelepen, szépen felújított nagy garzonlakás azonnal költözhetően eladó.06-70/580-1427. *13582*

Veszprém Jutasi lakótelepen 2szobás, panorámás panellakás eladó. Ár:17,9MFt 06-70/467-5055

Veszprémben, első emeleti, teljesen felújított 2szobás, egyedi fűtéses téglalakás 26,5MFt-ért eladó.06-70/380-0296. *10467*

Veszprémi, 2szobás extrán felújított lakás eladó. Ár:25,3MFt. 06-30/9295176. *09825*

*96215*

Veszprémben a Bakonyalján 1+3 szobás, 2 erkélyes, igényes lakás 46 millió Ft. Érdeklődni: 20/4208120 *14277*

Veszprémben a Jutasi lakótelepen eladó egy 41 négyzetméteres, erkélyes, felújított panellakás 19.9 millió forintért. Érd.: 06-20-334-0399 *14304*

Veszprémben a Stadion úton 40nm-es egyedi fűtésű (konvektor új) erkélyes, klímás téglalakás a 3.emeleten eladó. 06/70/320-1196 *13187*

Veszprémben az Egyetem utcában 2 szobás felújított téglalakás 26,7 millió Ft-ért eladó. Érdeklődni: 20/4208120 *14274*

Veszprémben Bakonyalján eladó egy 44 négyzetméteres, újszerű, 18 négyzetméteres erkéllyel téglalakás 27.9 millió forintért. Érd.: 06-20-3340399

apróhirdetés – magazin 23

7 NAP

TELEK Balatonalmádiban 1507nm telek / pince, faház, terasszal, villany, vezetékes víz/ gyümölcsös, 120négyszögöl szőlővel eladó. 60-70nm-es épület építhető.06-20/911-7745. *13601*

Balatonfüreden 2500nm-es terület, kül,-és belterület, 3hrsz, kizárólag egyben 5MFt-ért eladó. 06-20/3456543. *09827*

Eladó földterületeink: 3,8Ha többféle termelésre kiváló Veszprém-Gyulafirátót műútnál. Papkeszin a Séd folyónál 1,8Ha. 06-30/479-8675. *10489*

Felsőörsön 1200nm-es bekerített telek, 50nm lakótérrel, 10nm faházzal 8,6MFt eladó. 06/20/361-2659 *13108*

Veszprém Takácskert II-ben építési telek eladó. Érdeklődni:06-30/451-4727.

*14316*

*10468*

ÜZLET, IRODA Veszprémben, Lahner György út 1. szám alatti üzlethelyiség kiadó saját parkolóval, férfi-női öltözővel. Érdeklődni: 06/30/939-6882 *13151*

JÁRMŰ Zastava GTL 1100-as 2021.09.26.ig műszakival, garázsban tartott eladó. Ár:375.000Ft. Eladó még: motor, váltó, szélvédő, kerekek. 06-30/731-0142,Veszprém. *07715*

OKTATÁS Angol tanítás, korrepetálás, felkészítés vizsgára szaktanártól. Telefon: 0670/719-9392 *10398*

Hock nyelviskola Angol tanfolyamokat hirdet minden szinten, felnőtteknek és gyerekeknek szeptember14, 21 kezdéssel DEXAM akkreditált nyelvvizsga. Érdeklődni:06-20/937-2986, hocknyelviskola.hu *13586*

SZOLGÁLTATÁS Festést-mázolást vállalok Veszprémben és környékén rövid határidővel! Érdeklődni: 06/70/630-7712 *13184*

Akciós Apróhirdetését felAdhAtjA:

Fodrász! Idős, beteg, mozgáskorlátozottak hajvágást is vállalom. Házhoz megyek!06-30/304-8816

Veszprém, Kossuth u. 6. (húszemeletes félemeletén) 88/423-639

Házhozmenő lomtalanítás, teljes lakásürítés padlástól a pincéig, lomelszállítás épületbontás, udvartakarítás.06-30/881-9724.

*93196*

E-mail: veszpremihirdeto@chello.hu

166894

Veszprémi Hirdető Iroda

*09839*

Kedves Olvasóink!

Lapozzon bele a Veszprémi 7 Napba már a facebookon is!

Terjesztési reklamációval kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken várjuk észrevételeiket:

Nekünk fontos, hogy hétről hétre eljuttassuk Önöknek kiadványainkat!

közéletI hetIlap

• 2019. szeptember

5. • XXIV. éVf. 35.

Folytatta nagyarányú hazai bajnoki győzelmi sorozatát a Telekom Veszp­ rém férfi kézilabdacsa pata, majd si­ keres rajtot vett a SEHA Ligában.

szám

*01356*

Pedikűr cukorbetegek, vérzékenyek részére is! Idősekhez, betegekhez házhoz megyek! 06/20/380-4507 *13087*

Redőnyjavítás, szerelés kedvezményes áron! Hívjon bátra hétvégén is! 06-70/636-7310. *09865*

Szobafestést és burkolást vállalunk. 06-30/723-0342., 06-88/795-575 *07264*

Szobafestést, mázolást, tapétázást és laminált parkettázást vállalok. Érdeklődni: 06/30/602-6718 *13142*

Takarítást vállalunk, magán és közintézmények számára. Számlaképesen, megfizethető áron.06-30/366-5146., 06-88/795575. *07267*

Társasházak lépcsőházainak, közös helyiségeinek takarítását vállalom egyéni vállalkozóként Veszprémben és Balatonfüreden. Érdeklődni.: 0630/601-9208 *12480*

Védje autóját! Alvázvédelem-üregvédelem Veszprémben. 06-70/3342976. *07289*

Veszélyes fakivágást és bozótirtást, fuvarozást vállalok. Érdeklődni: 06/30/390-8578 *13133*

Villanyszerelő kisiparos vállalja lakások villamos hálózatának kiépítését, felújítását, korszerűsítését garanciával.06-30/515-0557. ZÁRSZERVÍZ! Lakásszervíz! Zárcsere, javítás, víz, villany, háztartásí javítások, lakatosmunkák.06-30/959-5482

Győzelem a hazai bajnokságban és a SEHa ligában

Ingyenes városI

*13161*

Mindennemű kárpitozást vállalok ingyenes felméréssel és nagy szövetválasztékkal, elszállítással! Érdeklődni:06-20/239-9198

*10456*

f a ceb o o k .co m / ves z p remi7nap 166899

E-mail: v7terjesztes@maraton.hu Tel.: 06/20/383-4309 h–p. 8–16 óráig

Kranioszakrális biodinamika kezelés, közérzetjavító szolgáltatás, barátságos környezetben. Érdeklődni: 06/70/585-7919

*07285*

26. oldal

TÁRSKERESÉS Hölgyet keresek diszkrét kapcsolatra 40-75év között 58éves férfi. 06/70/573-9698 *13122*

43éves hölgy párját keresi 45-50éves korig Veszprémben. Leveleket „Együtt könnyebb” jeligére: Hirdető Kft Veszprém, Pf:104. *13147*

51éves káros szenvedélyektől mentes veszprémi férfi társát keresi. 0630/652-4006. *10651*

64éves férfi korban hozzáillő társat keres. Kölcsönös szimpátia esetén egymást megbecsülve, tisztelve még sokáig együtt élni. Telefon: 06/20/416-5372 *13102*

69éves, 82kg/167cm. Rendezett életű, megbízható kulturált férfi vagyok. Nem dohányzok, nem alkoholizálok. Még aktív életet élek. Mindenben még tudok segíteni Neked! Mindent megteremtettem otthonomban már csak Te hiányzol. Korban hozzám illő Hölgyet szeretnék megismerni hossztávú kapcsolat reményében. Kölcsönös szimpátia esetén megbecsüllek, tisztelni és szeretni foglak. Felelőségtudatos, megtisztelő hívásodat várom. 06/30/7210022 *13164*

VEGYES A Somló DNY-i oldalán borszőlő eladó. Érdeklődni: 06/70/510-9777 *13155*

Azonnali fűtésre alkalmas, vegyes tűzifa a hét mindennapján.06-30/900-7203. (Engedélyszám:AA8588717) *10474*

Fehér és festett Herendi, Zsolnai porcelánok, kristályok adás-vétele kizárólag telefonos egyeztetéssel. Kérésre visszahívom. Kocsisné Veszprém. 06/20/918-6718 *87883*

Új kerékpárok 7.000.-/db, elektromos húsdaráló, vasalódeszka, villanyborotva, sakk, műszaki körzőkészlet, lakat 1.000-2.000.- Ft-ig/db eladó.06-88/401-085. *10462*

Mindennap éles szolgálat

! IÓ C K A I S É T E D IR H APR Ó

112 krónika

Becsengettek az iskolákba

A Vagyonvédelmi és gánnyomozói Szakmai Ma­ Ka­ mara Veszprém Megyei Szervezete Szilágyi vagyonőr, a NyugalomAttila Kft. igazgatója és a Nyugalom 2001 Kft. ügyvezető igazga­ tója magas színvonalú mai munkáját Kiváló szak­ vagyon­ MT/MT n őr kitüntetéssel ismerte el, TankerületiÖtszáz első osztályos diák kezdte meg tanulmányait amelyet Rácz László, Központ tájékoztatása Veszprém kilenc a ka­ nak kezdődött szerint. Szeptember általános iskolájában mara elnöke adott meg az iskola. Vasárnap elsején nemcsak hétfőn a Veszprémi át a közel­ ban közel nekik, hanem országszerte lapunk a Vetési gimnázium múltban Kislődön 650 diáknak – köztük mintegy 1,2 tanévnyitóján járt, megren­ mintegy 140 kilencedikesn ahol minden évfolyamon millió fiatal­ dezett családi napon. ek – kezdődött meg négy osztály­ az

88/782- 671 70/345- 62-73

1 megjelenést fizet,

MT/MT

iskola.

Cikkünk a 16–17.

Őrizetben a szállodai besurranó

oldalon.

Beiktatták Udvar dy Györgyöt, az új érseket

n Simon Krisztián bútorasztalos MT/nl szakmában aranyérmet n Jézus Krisztus szerzett a Szak­ az Úr – szól mák Olimpiájakén t is emlegetett World­ Udvardy György, a Veszprémi Főegy­ Skills versenyen augusztus házmegye új érsekének végén Orosz­ akit jelmondata, országban. Őt és sikeres ünnepélyes keretek társait köszöntöt­ közt szom­ ték kedden a megyei kereskedelmi és ipar­ baton iktattak be hivatalába a Szent kamara szervezésébe Mihály­székesegyházban. n Veszprémben. A szer­ A tartás előtt Udvardy 45. WorldSkills versenyt György az érse­ Oroszországban rendezték Kazanyban, ki palota kápolnájában a pápát meg augusz­ viselő tus 22–27. között, Michael August Blume, kép­ mintegy Ma­ 1300 fiatal szakmunkás 56 szakmában gyarország apostoli versenyzett. nunciusa előtt latinul tette le Cikkünk a 18. a hitvallást. oldalon.

2 megjelenést kap 2 újságban,

Cikkünk a 6–7.

oldalon.

325005

NON-STOP

ÉTelkiSz állíTáS 12–23 óráig

Veszprémi arany érem a szakmák olimpi áján

ha Ön most lapjainkban akciós apróhirdetést ad fel! Keresse akciónkat a Veszprémi Hirdető Iroda Kft.-nél! 8200 Veszprém, Kossuth Lajos u. 6., félemelet Telefon: 06-88-423-639 • E-mail: veszpremihirdeto@chello.hu

Akciónk a Veszprémi Hirdető Irodában (Veszprém, Kossuth u. 6. – húszemeletes félemelet) feladott lakossági apróhirdetésekre vonatkozik. Az akcióban a Veszprémi 7 Napba és a Vidékjáró Magazin Balaton Kelet kiadványba feladott ugyanazon apróhirdetés egymást követő két héten jelenik meg. Megjelenési nap: csütörtökönként. Hirdetésfeladási határidő: a megjelenési héten kedd 10 óráig.

606934

284857

9. oldal

Öt órán belül elfogták a veszprémi rendőrök azt a tolvajt, aki egy hotelből lopott augusztus elején – közölte a Veszprémi Rend­őrkapitányság. Azt írták: egy veszprémi hotelből érkezett bejelen­ tés a rendőrségre au­ gusztus 11-én kora dél­ után arról, hogy aznap reggel ismeretlen tettes a recepciós átmeneti távol­ létét kihasználva a pult­ ban tárolt táskájában lévő pénztárcából ellopott kö­ zel harmincezer forintot. Az ügyben széles körű adatgyűjtést végeztek a veszprémi rendőrök, és

rövid időn belül azonosí­ tották a feltételezett el­ követőt, majd nem sokkal ezután tartózkodási he­ lyéről is információt sze­ reztek. Ennek eredmé­ nyeként a veszprémi kör­ zeti megbízottak még a késő délutáni órákban a város központjában el­ fogták és a rendőrkapi­ tányságra előállították a 34 éves helyi férfit, majd bűnügyi őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként kihallgatták. Az ügyben lopás vétség elkövetésének megala­ pozott gyanúja miatt in­ dult büntetőeljárás.


sport

24

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. augusztus 27.

HÍRHÁLÓ Futsal DI n A hazai élvonal

egyik legjobb csapata, az idén Magyar Kupát nyert Haladás ellen ját­ szott előkészületi mér­ kőzést az 1. FCV Veszp­ rémben, a Március 15. utcai sportcsarnokban, amelyen 0:2 arányú győzelmet arattak a szombathelyiek. Tataiék augusztus 31-én Kecskeméten játsszák az új idény első NB I-es mérkőzését. A két csa­ pat legutóbb február közepén csapott össze, ugyancsak Kecskemé­ ten, azt a meccset 1:3ra megnyerték a veszp­ rémiek.

Labdarúgás DI n Már két mérkőzést

lejátszott a VFC USE U19-es lánycsapata a kiemelt csoportban, ami a korosztály leg­ erősebb mezőnye. Donát Máté vezetőedző tanítványai a korosz­ tályos válogatott Csizmadia Zsófia két góljá­ val kétszer is vezettek Budaörsön, végül 1:1es félidő után meg kel­ lett elégedniük a 2:2es döntetlennel. A má­ sodik játéknapon Veszprémben, az Er­ dész utcai műfüves pá­ lyán az üllői Astra-Alef HFC volt a VFC USE vendége. Ezúttal jobb volt az ellenfél és a fél­ idei 0:1-es vezetés után 0:2-re megnyerte a mérkőzést. A harma­ dik fordulóban a Kelen SC ellenfele lesz a veszprémi gárda au­ gusztus 30-án 12 óra­ kor Budapesten.

Torna DI n Szeptember 7-től

újra indítja edzéseit a Veszprémi Torna Club. Hétfőtől péntekig na­ ponta 17.30-tól 19.30ig tartják a foglalkozá­ sokat a Városi Stadion tor nász-g ya korlóter­ mében, külön csoport­ ban az óvodásoknak, valamint a mindenki tornája keretében a kezdőknek és a hala­ dóknak.

Ezüstérem a BL-ben és a klub vb-n, majd edzőmenesztés Carlos Ortegát Xavi Sabaté követte a veszprémi kispadon a Wisla Plock elleni vereséget követően

A Handball Planet közzétette minden idők euró­ pai ranglistáját, amelyen a kilencedik helyen áll a veszprémi férfi kézilabdaklub. Sorozatunkban felidézzük, hogy az 1977-ben alapított egyesület hogyan jutott el a kontinens élvonalába. DARCSI ISTVÁN

Ha egyszer már sikerült bejutni a kölni Final4-ba, akkor miért ne sikerülne újra? Ez volt az általános vélekedés a veszprémi szurkolók körében, akik nagy derűlátással előre megvették a belépőt a következő évi németországi négyes döntőre. Ők jártak jól, ugyanis a kevésbé optimisták csak felárral jutottak jegyhez vagy otthon, televízión nézték az elődöntőt és a döntőt. A Veszprém Aréna előtti téren egy talpalatnyi üres hely sem volt, amikor elkezdődött a Barcelona–Veszprém BL-döntő. De lássuk, hogy jutott el odáig az MKB–MVM néven szereplő magyar bajnokcsapat. A 2014–2015-ös idényben sem okozott gondot a veszprémieknek a csoportkör megnyerése. Carlos Ortega csapata csak Mannheimben kapott ki a végül harmadikként záró Rhein-Neckar Löwen ellen, igaz, az elég csúfosra sikeredett. Már a szünetben tetemes volt a német együttes előnye (18:10), amit a második félidőben si-

került eggyel csökkenteni, de a hétgólos vereség (32:27) annak ellenére fájó volt, hogy semmi sem múlott rajta. Többi csoportellenfelét (2. Vardar Szkopje, 4. Montpellier, 5. Celje, 6. Csehovszki Medvegyi) oda-vissza legyőzte az MKB–MVM. Ez a lendület vitte tovább a társaságot. A nyolcaddöntőben kettős győzelem a La Rioja ellen: Spanyolországban 23:31-re, Veszprémben 37:31re nyert a magyar bajnok. Főleg Momir Ilic és Renato Sulic játszott nagyot mindkét meccsen: a szerb balátlövő összesen 19, a horvát beálló pedig 16 gólt szerzett. A négy közé jutásért – akárcsak egy évvel korábban – a Paris Saint-Germainnel kellett összecsapni. A francia fővárosban értékes döntetlent értek el a veszprémiek (24:24), a hazai visszavágón 34:28-ra nyert az MKB– MVM, így készülhetett a második Final4-ra. Az élet újból ismételte önmagát: ahogy a PSG a négy közé, úgy a THW Kiel a döntőbe jutásért volt visszatérő ellenfél. Ezúttal azonban nem a németek

örülhettek, ugyanis a veszprémi csapat Momir Ilic (8), Renato Sulic (7) és Iváncsik Gergő (7) gólerősségének köszönhetően 31:27-re győzött. Másnap a Barcelona elleni döntőben nem sok esély volt a végső sikerre. Már az első félidő után 14:10-re vezetett a spanyol bajnok, és a folytatásban még növelni tudta a különbséget (28:23). Ezzel együtt az MKB–MVM szurkolói büszkék lehettek kedvenceikre. Ezután a következő, 2015– 2016-os idényben már „kötelező” feladat volt a Final4-ba jutás, és sokan nem titkoltan azt várták a csapattól, hogy nyerje meg végre a Bajnokok Ligáját. Ám már a szezon kezdetén történt egy kis malőr, aminek súlyos következménye lett. Szeptember elején a Katarban megrendezett IHF Super Globe elnevezésű klubvilágbajnokság döntőjében a veszprémiek nyerő állásból az utolsó pillanatokban kikaptak 28:27-re a német Füchse Berlin ellen. Bő egy héttel később a BL-csoportkör első fordulójában az MKB–MVM négygólos vezetés után 27:27-re végzett Lengyelországban a Wisla Plockkal. Első dühében Kálomista Gábor, a veszprémi csapatot működtető részvénytársaság főnöke menesztette Carlos Ortegát.

FOTÓ: MÁTYUS

Másnap már meggondolta magát, de az önérzetes spanyol vezetőedző hajthatatlan volt. Szeptember közepén vezetőedzőt kellett keresni a csapat mellé, ami nem egyszerű, hiszen épphogy elindult az új idény, és aki számított a szakmában, annak volt állása. Akadt néhány önjelölt is, akik szívesen leültek volna a veszprémi kispadra, de azok szolgálatából nem kért a klub. Átmenetileg Carlos Ortega segítőjét, Javier Sabatét bízták meg a csapat szakmai irányításával. Helyes döntésnek bizonyult. Xavi éjt nappallá téve dolgozott a csapattal, jöttek is az eredmények, ezért ideiglenes vezetőedzői státuszát idővel állandóra változtatták. Közben az MKB–MVM a második helyen zárta a csoportkört a Paris Saint-Germain mögött, amelyet itthon 28:20-ra sikerült legyőzni. Az újabb átszervezés után már nyolc csapatot számláló elit mezőnyben a 14 meccsből csak kettőt vesztettek el a bakonyiak, akik 25:24-re kikaptak Kielben és 29:27-re Párizsban. Ugyanakkor oda-vissza legyőzték a Flensburgot, a Zágrábot, a Celjét és a török Besiktast. Ezután nagy reményekkel várta mindenki Veszprémben a BL kieséses szakaszát. (FOLYTATJUK.)


2020. augusztus 27. |

VESZPRÉMI

sport 25

7 NAP

Indul a kézilabda-bajnokság Továbbra is gyengélkedik a Telekom férfi kézilabdacsapata, amely ezúttal a lengyel Vive Kielce ellen szenvedett vereséget előkészületi mérkőzésen a Veszprém Arénában. DARCSI ISTVÁN

ték, hogy a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt nem tudnak elutazni Magyarországra. Így a két csapat első összecsapását márciusban Újvidéken 26:31-re megnyert Telekom bejutott a SEHA Liga négyes döntőjébe, amelyet szeptember 4–6.

között fognak megrendezni a horvátországi Zadarban. Az elődöntőben a fehérorosz Meskov Breszt lesz a veszprémiek ellenfele. Előtte a Telekom megkezdi az új idényt az NB I-ben: augusztus 28-án, pénteken 18 órakor a Budakalász lesz az ellenfél a Veszprém Arénában. Két nappal később, 30-án 17 órakor a német THW Kiel elleni hazai barátságos meccsen elbúcsúztatják a pályafutásukat befejezett veszprémi játékosokat.

A hazánkban edzőtáborozó Kielce ellen játszott edzőmeccset a Telekom múlt hét pénteken több mint 3000 néző előtt. Már az első félidőben látszott, hogy továbbra is gondok vannak a bakonyi gárda védekezésével. Szünetben 16:17 volt az állás a vendégcsapat javára, majd a második játékrészben vezettek ugyan a veszprémiek (49. perc: 25:24), az összecsapást végül a Kielce nyerte 29:32-re. Az új szerzemény Jorge Maqueda volt a legeredményesebb veszprémi 5 találattal, amelyből 3 büntetőből esett, Lékai Máté és Andreas Nilsson 4–4 gólt lőtt. Augusztus 25-én rendezték volna a Telekom–Vojvodina SEHA Liga-negyeddöntő visszavágó mérkőzését a Veszprém Arénában, de az Péteken a Budakalász lesz az ellenfél az Arénában újvidéki klub vezetői jelez-  FOTÓ: MÁTYUS

Tizenhárom tájfutóérem

ZICCER

Törtek, zúztak DARCSI ISTVÁN

Ismét bebizonyosodott, hogy a hülyeség nem ismer határokat, bár talán nem is ez a legjobb jelző arra, ami Párizsban történt vasárnap éjszaka, miután a labdarúgó Bajnokok Ligája lisszaboni zártkapus dön­ tőjében a német Bayern München 1:0-ra legyőzte a francia Paris Saint-Germaint. A PSG csalódott druk­ kerei törtek, zúztak, gyújtogattak mindent, ami az út­ jukba került, főleg az autók égtek látványosan az éj­ szakában. Hogy nem spontán dühkitörés volt, azt bi­ zonyítja, hogy többen símaszkban vandálkodtak. A nyári melegben meztelen felsőtesttel, de símaszk­ ban… Vajon milyen megfontolásból vittek magukkal símaszkot? Azt hitték, havazni fog? Szerintem akkor is balhéztak volna a párizsiak, ha nyer a csapatuk, csak akkor nem bánatukban, hanem örömükben. Egyébként nem férhet kétség a müncheniek diadalának jogosságához. A patinás bajor csapat a csoportmérkőzé­ sek során Londonban kivégezte a Tottenhamet, a nyol­ caddöntőben oda-vissza leoktatta a Chelsea-t, majd ez­ után nyolcat vágott a Barcelonának. És akkor csak a nagy durranásokat említettem. Félelmetes a Bayern mérlege a most véget ért BL-ben: összesen 11 meccset játszott a német együttes, valamennyit megnyerte, lőtt 43 gólt, azaz átlagban meccsenként majdnem négyet, s csak nyolcat kapott. És a döntő statisztikája is a bajorok felé billenti a mérleg nyelvét. Szóval a franciáknak semmi okuk nem volt a gyújtogatásra. Inkább örülniük kellett volna, hogy van egy kiváló csapatuk olyan világsztárokkal, mint Neymar és Mbappé.

Szép gólokkal nyerték a derbit A VLS megnyerte a Pápai Perutz FC elleni megyei rangadót és öt forduló után a harmadik helyen áll a labdarúgó NB III nyugati csoport­ jában. A veszprémiek vasárnap a Lipót Pékség SE-t fogadják a Városi Stadionban. DARCSI ISTVÁN

A Vértes-kupán érmet nyert veszprémi tájfutók 

DI n Kétnapos, kétfordulós országos rangsoroló tájfutóversenyt rendeztek a közelmúltban Várgesztesen a Vértes-kupáért, amelyen jó eredményeket értek el a Veszprémi Honvéd SE sportolói. Egy-egy középtávú, valamint rövidített normál távú futamot bonyolítottak a szervezők a Várgesztest övező erdőben, ahol a meredek hegyoldalakkal tagolt területen nem kis szint­ emelkedést kellett leküzdeni a tájfutóknak. És nem csak futni, tájékozódni sem volt egyszerű feladat a nyári kánikulában. Ezért is dicséretes, hogy az összetett idő-

FOTÓ: SPORTEGYESÜLET

eredményük alapján a VHSE sportolói összesen 13 érmet nyertek a különböző kategóriákban – három aranyat, valamint öt-öt ezüstöt és bronzot. A VHSE dobogón végzett versenyzői. Férfiak. F14B: 2. Kovács Jeromos. F16B: 2. Gaschler Máté. F18B: 2. Bálint Benedek, 3. Bálint Ádám. F21BR: 3. Gaschler Gábor. F40A: 1. Molnár Zoltán. F50A: 3. Prill László. F70A: 2. Korbély Tibor. Nők. N18B: 3. Lantai Boróka. N21A: 1. Mérő Dominika. N21BR: 1. Csizmadia Ágnes, 3. Mérő Edit. N50A: 2. Németh Zsoltné.

félidő egy részében többet támadtak a hátrányban levő pápaiak, de jól zárt a hazai védelem, elől pedig több ziccert is kihagytak a végig fegyelmezetten futballozó veszprémiek. – A helyzetkihasználási hibáinkat leszámítva elége-

dett vagyok a csapat teljesítményével. Gólokkal kellett volna megvernünk az egyébként jó játékerőt képviselő Pápát – nyilatkozta lapunknak Pető Tamás, a VLS vezetőedzője. Szerdán újabb hétközi forduló volt az NB III-ban. A veszprémiek lapzártánk után Budapesten léptek pályára a THSE-Szabadkikötő vendégeként. Augusztus 30-án, vasárnap 17.30kor a Lipót Pékség SE lesz a VLS ellenfele Veszprémben.

Idei nézőcsúcs volt a megyei rangadón, és jól szórakoztak, akik kimentek a Városi Stadionba, mert az eseményekben gazdag mérkőzésen két látványos gólt lőttek a hazaiak. A 15. percben Nagy Richárd észrevette, hogy a pápai kapus a büntetőterület előtt ácsorog és a félpályáról szemfülesen a kapuba lőtte a labdát (1:0). Nem tartott sokáig a veszprémiek öröme, mert egy perccel később jogos 11-esből egyenlített a Perutz (1:1). A 28. percben lenullázta a vendégcsapat védekezését a VLS és látványos támadás végén Krebsz Máté szerzett ismét vezetést (2:1). Annak ellenére, hogy korán kialakult a végeredmény, a hátralévő időben sem unatkoztak Veszprémi helyzet a pápai kapu előtt a második félidőben a szurkolók. Főleg a második  FOTÓ: NAGY


26

sport

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. augusztus 27.

Manci, Bari és Szeiler Józsi ma is imádja a focit Veszprémbe érkezett az idén hatodik alkalom­ mal megrendezett Hor­ toványi Dávid kispályás labdarúgó-emléktorná­ ra az Andonik sztárvá­ logatott, amelyben több ismert, egykori élvonal­ beli futballista játszott. Már nem éppen fia­ talok, de változatlanul ifjonti hévvel játszanak, mint fénykorukban. DARCSI ISTVÁN

Az Andonik sztárválogatottat ismert focisták, zenészek és médiaszemélyiségek alkotják. Rendszeresen járják az országot, fellépéseikkel – a labdarúgópályán és a színpadon egyaránt – népszerűsítik az adott rendezvényt. Így kerültek idén első alkalommal Veszprémbe. Két nő is játszik a csapatban: a 40 éves Nagy Anett és a 39 esztendős Kanta Krisztina. A csatár poszton bevethető Nagy Anett 70-szer lépett pályára a magyar női válogatottban, ezeken a mérkőzéseken összesen 29 gólt szerzett, hétszeres bajnok, kétszer megválasztották az év legjobbjának, Svédországban is futballozott. A védőként játszó Kanta Krisztina 29-szer öltötte magára a címeres mezt és egyszer betalált az ellenfél kapujába, hatszoros magyar bajnok.

Nagy csatát vívott egymással az Andonik sztárválogatott és a házigazda Haszkovó FC

tatja társait, vitatkozik a játékvezetővel, és rendre előre húzódik, mert szeretne gólt lőni. Két csere között beszélgetünk. – Szeretek előre játszani, mert a támadójátékban nagyobb az élmény, mint a védekezésben – mondja zihálva. – Manapság milyen a viszonya a magyar labdarúgással? – Elsősorban lelkes szurkoló vagyok. Amikor csak tehetem, elmegyek a Groupama Arénába és drukkolok a Fradinak. Emellett rendszeresen focizok a klub öregfiúk csapatában. Négy gyerek és a munka mellett heti két játéknál többre nem jut idő. – Mivel foglalkozik? – Biztosítási alkusz van n n Az Andonik sztárváloga- gyok. n n n tott legismertebb tagja Telek Bari, alias Bárányos Zsolt András, a Manci becenévre hallgató, egykori 24-szeres ugyancsak játszott a Ferencmagyar válogatott középhátvéd. Pályafutása jelentős részét a Ferencvárosban töltötte a ma már 49 éves sportember, négyszer nyert bajnokságot és Magyar Kupát, 1992-ben az év labdarúgójának választották, megkapta az FTC örökös bajnoka címet. Eresztett egy pici pocakot, ez meglátszik a gyorsaságán is, de a szíve még ugyanúgy viszi előre, mint aktív korá- Szeiler József 1988-ban NB I-be ban. Odateszi ma- segítette a veszprémi csapatot FOTÓ: NAGY gát, lelkesen biz- 

városban, de a neve inkább a Kispest-Honvéd csapatával forrott össze. Hatszoros válogatott, 1998-ban elnyerte a Puskás Ferenc-díjat. Próbajátékra hívta az FC Barcelona, végül a belga élvonalbeli Lommelnél lett légiós, ahol 71 mérkőzésen 20 gólt lőtt. Itthon sok csapata volt, a Honvéd és a Fradi mellett játszott többek között a Vasasban, Pápán, Nyíregyházán, valamint több fővárosi és környékbeli kis csapatban. – Negyvennégy évesen szinte mindennap rúgom a labdát. Játszom a Honvéd öregfiúkban, baráti társaságokban, mint amilyen az Andonik sztárválogatott is, és hetente többször lábteniszezek – sorolja Bari, aki nincs messze az egykori versenysúlyától. – Szerencsére a pályafutásom során nem volt komoly sérülésem, ezért tudok még mindig sokat játszani. Igaz, már nem olyan sebességgel, mert az idő múlásával kopik az ember, de így is jó focizni. Imádom ezt a játékot. – Mit csinál a civil életben? – Maradtam a labdarúgásnál, ugyanis egy menedzser­ irodánál dolgozom és igyekszem segíteni a fiataloknak, hogy ne úgy járjanak, mint annak idején én. Nem tehettem azt, ami a legjobb lett volna nekem, sokan kihasználtak. Máshogy alakult volna a pályám, ha kapok olyan segítséget, amit most én nyújtok az ifjú futballistáknak. Ma jobb körülmények vannak a magyar labdarúgásban, még sincs an�-

nyi tehetség, mint a mi időnkben. – Ennek mi az oka? – Ez a modern világ meghülyít mindenkit, olyan videojátékok vannak, mintha élő lenne, és a gyerekek inkább ezt választják. Ezért

FOTÓ: NAGY

tom hívott Veszprémbe az emléktornára, azonnal igent mondtam. Egyébként rendszeresen futballozom a Fradi öregfiúk és már a veterán csapatában is – nyilatkozta lapunknak az 54 éves kapus, aki aktív pályafutása befejezése után kiment a mezőnybe játszani. – Mit csinál, amikor nem futballozik? – Jelenleg az egyik kereskedelmi sporttelevízió szakkommentátora vagyok, előtte 13 éven át egy budapesti üzletközpont igazgatója voltam. Remélem, ősszel megint megtalál valamilyen izgalmas fel­ adat. – Hogy emlékTelek András 24-szer játszott a magyar szik vissza arra a válogatottban FOTÓ: NAGY rövid, ugyanakkor rendkívül eredménem szabad hibáztatni őket, nyes időre, amikor NB I-be selehet, hogy mi is ezt tettük gítette a veszprémi csapatot? volna, de nekünk nem volt – Életem legszebb időszailyen lehetőségünk. Mi ka volt az a fél év, amit itt tölfociztunk, bicikliztünk, csa- töttem. Fantasztikus csapavarogtunk. tunk volt, fiatalok voltunk, a n n n közelben volt a Balaton, élVeszprémi kötődéssel ren- veztük az életet. Sikeresek delkezik az Andonik sztár- voltunk, ennek köszönhetőválogatott egyik játékosa. en vissza tudtam kerülni a Szeiler József tagja volt 1988- Fradiba. Mindig nagy örömban NB II-es bajnok VSE- mel jövök Veszprémbe. Balanek, ahonnan visszatért a tonalmádiban van egy kis Ferencvároshoz. Három baj- apartmanunk, ezért gyaknoki címet és ugyanennyi ran vagyunk itt. Többször Magyar Kupát nyert. Ő is az összefutok a városban a régi FTC örökös bajnoka. csapattársakkal, főleg Hor– Imádok focizni, ezért váth „Bikával” és Gáspár Zoamikor Telek Andris bará- lival.


R E J T V É N Y

2020. augusztus 27. |

VESZPRÉMI

7 NAP

rejtvény 27


28

VESZPRÉMI

Gyermekeink védelmében

Felhívás

Hogyan beszélgess gyerekekkel az iskolakezdésről?

Felhívás Hornig-díj adományozásának javaslatára Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatá­ nak Közgyűlése a szemé­ lyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátás­ ban vagy a szociálisan rászorulók támogatását vállaló civil szervezetek­ ben, társadalmi szerve­ zetekben tevékenykedő, Veszprémben kiemelke­ dő érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére Hornig-díjat adományoz. A Hornig-díjat Veszprém Megyei Jogú Város Köz­ gyűlésének döntése alap­ ján a polgármester vagy személyes megbízottja a szociális munka napja al­ kalmából adja át. Az adományozást kezde­ ményezheti bármely,

Veszprémben bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy vagy veszprémi székhe­ lyű jogi személy, jogi sze­ mélyiséggel nem rendel­ kező szervezet. Kérjük a város polgárait, gazdálkodó szervezeteit, intézményeit, hogy sze­ mélyre szóló javaslataikat indoklással együtt, a fel­ terjesztő nevének és be­ jelentett veszprémi címé­ nek megjelölésével 2020. szeptember 30-ig küldjék el vagy adják le a követ­ kező címre: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi­ vatala Polgármesteri Ka­ binetiroda, 8200 Veszp­ rém, Óváros tér 9. (II. em. 201/C szoba) vagy obiro@ gov.veszprem.hu.

Győzelem a hazai bajnokságban és a SEHa ligában Folytatta

Ingyenes városI

közéletI hetIlap

• 2019. szeptember

5. • XXIV. éVf. 35.

nagyarányú hazai bajnoki győzelmi sorozatát a Telekom Veszp­ rém férfi kézilabdacsa pata, majd si­ keres rajtot vett a SEHA Ligában.

szám

26. oldal

Rendkívüli kedvezmény

„C”KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNYRA Jelentkezni: 2020. szeptember 2-án, szerda 8–16-ig a Kossuth utcán, aT-Mobillal szemben.

AKÓ: B/Gy 133,31%, A1 A2/Gy 100%, C/GY 101,72% VSM: C/E 65,38%, A/E –, B/E 58,78%, B/F 48,39%, KK B: 212 500 Ft, A: 164 300 Ft, C: 247 700 Ft

Mindennap éles szolgálat

Becsengettek az iskolákba

A Vagyonvédelmi és gánnyomozói Szakmai Ma­ Ka­ mara Veszprém Megyei Szervezete Szilágyi vagyonőr, a NyugalomAttila Kft. igazgatója és a Nyugalom 2001 Kft. ügyvezető igazga­ tója magas színvonalú mai munkáját Kiváló szak­ vagyon­ MT/MT n őr kitüntetéssel ismerte el, TankerületiÖtszáz első osztályos diák kezdte meg tanulmányait amelyet Rácz László, Központ tájékoztatása Veszprém kilenc a ka­ nak kezdődött szerint. Szeptember általános iskolájában mara elnöke adott meg az iskola. Vasárnap elsején nemcsak hétfőn a Veszprémi át a közel­ ban közel nekik, hanem országszerte lapunk a Vetési gimnázium múltban Kislődön 650 diáknak – köztük mintegy 1,2 tanévnyitóján járt, megren­ mintegy 140 kilencedikesn ahol minden évfolyamon millió fiatal­ dezett családi napon. ek – kezdődött meg négy osztály­ az

9. oldal

Van egy jó sztorija a lappal kapcsolatban? Ossza meg velünk! Élménye, emléke fűződik az újsághoz? Szívesen vennénk, ha elmesélné. De azt is elmondhatja, mit jelent Önnek a lap, miért forgatja hétről hétre szívesen.

TANFOLYAM SZEMÉLYGÉPKOCSI és MOTORKERÉKPÁR KATEGÓRIÁBAN

Tárnai Balázs 06-30/446-5093 e-learning lehetőség • Részletfizetés! www.tarnaiautosiskola.hu

Veszprémi arany érem a

iskola.

Beiktattá

Cikkünk a 16–17.

oldalon.

3. Tervezgessetek együtt! Kérdezd meg, ő hogyan képzeli a tanévkezdést, milyen tervei vannak? Ha elsős lesz, ha új iskolába készül, tagozatot vált vagy egyéb változások várha­ tók, akkor különösen fon­ tos, hogy legyen alkalma rá lelkileg is felkészülni, és ezt segíthetjük, ha rákér­ dezünk a fantáziájára, vá­ gyaira, félelmeire.

Emlékezzünk vissza együtt a kezdetekre!

613560

f a ceb o o k .co m / ves z p remi7nap

5. Ne görcsöljetek rá! Jó, ha egyszerre tudjuk kép­ viselni, hogy az iskola fontos dolog, de azt is, hogy nem kell mindent véresen komolyan venni.

Tartson velünk!

TÁR NAI AUTÓSISKOLA

B kategóriás vezetés 5000 Ft/óra MOTORKERÉKPÁRVEZETÉS 4000 Ft/óra

várja a szeptember elsejét, ne bagatellizáld ezeket az érzéseket! Adj teret a ne­ gatív gondolatoknak: ne akard gyorsan megvigasz­ talni, inkább próbáld meg­ érteni, hogy miért ennyire rossz számára az iskola!

Lapunk, a Veszprémi 7 Nap idén ünnepli megjelenésének 25. évfordulóját.

Veszprém Megyei Jogú vagy veszprémi székhe­ Város Önkormányzatá­ lyű jogi személy, jogi sze­ nak Közgyűlése a műsza­ mélyiséggel nem rendel­ ki, természettudományos kező szervezet. vagy gazdasági területen Kérjük a város polgárait, Veszprémben kiemelke­ gazdálkodó szervezeteit, dő érdemeket szerzett intézményeit, hogy sze­ személyek munkájának mélyre szóló javaslataikat elismerésére Polinszky-­indoklással együtt, a fel­ díjat adományoz. terjesztő nevének és be­ A Polinszky-díjat Veszp­ jelentett veszprémi címé­ rém Megyei Jogú Város nek megjelölésével 2020. Közgyűlésének döntése szeptember 30-ig küldjék alapján a polgármester el vagy adják le a követ­ vagy személyes megbí­ kező címre: zottja a magyar tudo­ Veszprém Megyei Jogú mány napja alkalmából Város Polgármesteri Hi­ adja át. vatala Polgármesteri Ka­ Az adományozást kezde­ binetiroda, 8200 Veszp­ ményezheti bármely, rém, Óváros tér 9. (II. em. Veszprémben bejelentett 201/C szoba) lakóhellyel rendelkező vagy obiro@gov.veszp­ természetes személy rem.hu.

Ny. Sz.: 21221-2007

sön ő! Mérlegeljétek együtt, hogy melyik különóra miért lenne fontos, hogy előrelát­ hatólag szükség lesz-e fel­ vételi előkészítőre, külön nyelvórákra vagy egyéb pluszsegítségre idén.

2. Hangolódj rá és fogadd el a gyerek érzéseit! Ha ki­ törő örömmel és lelkese­ déssel várja egy gyerek az iskolát, örülj, hogy örül, és örülj vele. Viszont, ha szo­ rongással, kétségekkel 4. Minél idősebb a gyerek, vagy egyszerű undorral annál több dologban dönt­

Felhívás Polinszky-díj adományozásának javaslatára

T

A vakáció után a gyermekek hétköznapjait újra az iskola és az iskolába járás tölti majd ki. Sok kérdés merülhet fel akkor is, ha új osz­ tályban vagy iskolában, esetleg elsőben kezdi meg a tanévet a nebuló. A Kék Vonal gyer­ mekkrízis Alapítvány tanácsai felnőtteknek: 1. Nézz magadba! Ha gyere­ kekkel való kommunikáció­ ról van szó, a felnőttek önis­ merete mindig fontos, de tanévkezdés környékén megkerülhetetlen. Ha te akár szülőként, akár peda­ gógusként vagy más szak­ emberként a hátad közepére kívánod az iskolakezdést, ha szorongásokkal és félelmek­ kel vagy tele, akkor ez kihat a gyerekekre is. Mielőtt ve­ lük beszélgetnél, vizsgáld meg a saját attitűdjeidet!

Felhívás

Lapozzon bele a Veszprémi 7 Napba már a facebookon is!

7 NAP | 2020. augusztus 27.

Várjuk levelét, írását az alábbi elérhetőségeinkre: Veszprémi 7 Nap szerkesztősége 8200 Veszprém, Házgyári u. 2. jubileum@maraton.hu A legérdekesebb írásokat közzétesszük a Veszprémi 7 Nap retró magazinunkban, amit a jubileum kapcsán jelentetünk meg.

Ünnepeljen velünk! Tartson ki mellettünk a következő 25 évben is!

6. Támogasd a céljai el­ érésében! 7. Jó, ha tudod, az iskola nem csak a tanulásról szól! Beszélgess a gyerek­ kel a iskolai kapcsolatai­ ról, a felnőttekhez és a többi gyerekhez való vi­ szonyáról!

Veszprémi 7 Nap - 2020. 08. 27.  

Veszprémi 7 Nap - 2020. 08. 27.  

Profile for maraton

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded