Page 1

Az összefogás 2023 sikerének a kulcsa (EN/MT) n Csak rajtunk, veszprémieken

múlik 2023 öröksége – ezzel az üzenettel kezdődött meg az Európa kulturális fővárosa program civil fóruma múlt héten a Hangvillában. A program kormánybiztosa Navracsics Tibor lett. INGYENES VÁROSI KÖZÉLETI HETILAP • 2019. december 5. • XXIV. ÉVF. 48. SZÁM14. oldal

Rádiójáték a színpadon13. oldal

A Szeged következik szombat este

Felgyúltak advent fényei (MT)/MT n Udvardy György veszprémi érsek és Ovádi Péter országgyűlési képviselő gyújtották meg az adventi koszorú első

gyertyáját szombat este a Szentháromság téren. Udvardy György érsek köszöntőjében hangsúlyozta: Veszprémben, gyönyörű történelmi-kulturális környezetben gyúlnak ki azok a fények, amelyek a várakozást erősítik bennünk. CIKKÜNK A 15. OLDALON

NON-STOP 88/782-671 70/345-62-73

ÉTelkiSzállíTáS 12–23 óráig

Hetvenéves lett az egyetem

(MT)/MT n Ötven, hatvan, hatvanöt és hetven éve végzett

(MT)/MT n A Pannon Egyetem alapításának hetvenéves ju-

pedagógusokat köszöntöttek a városházán kedden délután. Brányi Mária alpolgármester a pedagógusokhoz szólva kiemelte: azokat köszönthetik, akik a tanítást, nevelést, a gyermekek felnőttekké válásának segítését választották szolgálatuk aktív életpályájuknak. Ők és utódaik szerepe meghatározó a társadalom szellemi és mentális fejlődése szempontjából – tette hozzá. CIKKÜNK A 4. OLDALON

bileuma alkalmából tartottak ünnepséget múlt héten az intézményben. Köszönőjében Gelencsér András rektor úgy fogalmazott: a hetven évnek szimbolikus jelentéstartalma is van, a történelmi felfogásban éppen ennyit számlál egy emberöltő. Emlékeztetett: Veszprémben 1949-ben kezdte meg munkáját az egyetemalapító Polinszky Károly akadémikus által verbuvált oktatói gárda, köztük az idén 99 éves Nemecz Ernő akadémikussal. CIKKÜNK AZ 5. OLDALON

358134

24. oldal 284857Pedagógusokat köszöntöttek


2

aktuális

VESZPRÉMI

7 NAP | 2019. december 5.

Településvezetők védelmi felkészítése Röviden Fogadóóra MT n Gerstmár Ferenc

( M SZ P – L M P – P á r b e széd), a 2. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart december 10-én, kedden 17.30–18.30-ig a Deák iskolában. Stigelmaier Józsefné (Fidesz–KDNP), a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart december 9-én 16–17 óra közt az Agórában. Halmay Gábor (Fidesz– KDNP), a 11. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart december 19-én, csütörtökön 17– 18 óra között a Dózsavárosi Könyvtárban. ​

Szemle n A Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat ez évi negyedik számának bemutatóját december 13-án, pénteken 15 órakor tartják a megyei könyvtárban. A folyóirat 55. számának bemutatóját Bödők Gergely, a CLIO intézet társügyvezetőjének előadása színesíti, amit Vörösterror Magyarországon – 1919ben címmel tart. MT

Nemzetiség MT n A Veszprémi Né-

met Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-­ testülete december 10én, kedden 17 órától közmeghallgatást tart a Thököly utca 11. alatti Németházban, ahol Eich Mária elnök tájékoztatást ad a Veszprémi Német Nemzetiségi Önkormányzat idei tevékenységéről.

VÁ R O S I H E T I L A P

A Maraton Lapcsoport tagja

Védelmi igazgatási felkészítést tartott a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság kedden az Agórában.

dítunk arra, hogy szaksze- tási felkészítésére, például rűen felkészüljünk a ve- az évente több száz fővel szélyhelyzetekre. Ezért a megrendezett igazgatási megyei védelmi bizottság gyakorlatokkal és a kakiemelt figyelmet fordít a tasztrófavédelem szemhelyi védelmi bizottságok, pontjából fontos megyei illetve a megye állampol- veszélyelhárítási terv foMT n Takács Szabolcs kor- gárainak védelmi igazga- lyamatosan frissítésével. mánymegbízott, a megyei védelmi bizottság elnöke hangsúlyozta: a polgármesterek védelmi igazgatási feladatait települési szinten a honvédelmi törvény, a katasztrófavédelmi törvény és azok végrehajtási rendeletei szabályozzák. Ezek alapján a településvezetőknek számos más feladatuk mellett készen kell állniuk településük katasztrófák elleni védekezésének irányítására is. Mint mondta: a biztonságot csak úgy lehet megőrizni, ha a nyugalmi időFOTÓ: MÁTYUS szakban pénzt és időt for- Takács Szabolcs kormánymegbízott

Megújult a park és az ösvény is

A védelmi igazgatáshoz tartozik a katasztrófavédelem, a honvédelem és rendvédelem területe. Rendkívüli útviszonyok, például extrém havazás, árvíz esetén a helyi védelmi bizottság, illetve települési szinten a polgármester dönthet az esetleges beavatkozás szükségességéről vagy a problémamegoldásról. A felkészítésen előadások hangzottak el a védelmi igazgatás általános rendszeréről, a katonai igazgatásról, a katasztrófavédelmi igazgatásról, a megyében aktuális NATO-gyakorlatokról, a közbiztonság, tömegközlekedés kérdéséről és a migráció okozta biztonsági kihívásokról. A felkészítésen Veszprém megye mintegy 200 polgármestere és biztonsági referense vett részt.

Három helyszínen is várja a lakókat

MT n Elérhető képviselőként

könnyítve az idős vagy nehezen mozgó lakosok eljutását is. Hozzátette: mivel megkeresték a Cserhát Társaskörtől, hogy a Völgyikút utcai nyugdíjas ház mögötti parkban az ösvény újra használható legyen, elérte, hogy megújuljon a környék. A korábban földes-saras ösvény szegélyeket kapott és lemurvázták, valamint felújították a Völgyikút parkba vezető lépcsőt, megoldva a csapadékvíz-elvezetést, és lefestették a lép- Halmay Gábor önkormányzati képviselő FOTÓ: MÁTYUS csőkorlátot is. Emellett a park közvilágítását is kijavították. MT n Édesapja nyomdokai- váltva tartja a Dózsavárosba lépve, a városrész több ban, a Szilágyi iskolában és a pontján is fogadóórákkal választókerület lakótelepi várja majd a lakosságot Hal- részén is. may Gábor (Fidesz–KDNP), a A Dózsavárosban a közle11-es választókerület önkor- kedési problémák és a hajlékmányzati képviselője. talanok okozzák a legnaA Szilágyi iskolában tar- gyobb problémát, az Endrőtott fogadóóráján Halmay din és a Jeruzsálemhegyen a Gábor a választói bizalmat szelektív gyűjtőszigetekkel, megköszönve kiemelte, valamint a parkolással van édesapja, Halmay György ko- gond. Kiemelte: a Szent Marrábbi években végzett képvi- git óvodánál kialakult helyselői munkája is hozzájárult zet megoldására már előreoktóberi sikereihez. haladott tárgyalásokat folytaElmondta: a Dózsavárosi tott. Hozzátette: jogos igényTanács ülésén megismerke- ként merült fel a csatárhegyi dett az ottani civil szerveze- bekötőút felújítása, amelyre Bázsa Botond a megújult ösvénynél FOTÓ: MÁTYUS tekkel, fogadóóráit pedig fel- megoldást kell találni. több helyszínen is tart fogadóórákat és megválasztása óta már meg is kezdte az első felújításokat Bázsa Botond (Fidesz–KDNP), a belváros önkormányzati képviselője. Bázsa Botond a Szilágyi iskolában tartott fogadóóráján elmondta: a Munkácsy utcától az egyetemig és a Dózsavárosig tart a belvárost és az újtelep nagy részét felölelő választókerülete, éppen ezért felváltva rendez majd fogadóórákat az Újtelepen és a Szilágyi iskolában is, meg-

A lapot alapította Kovácsi Miklós. Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Mátyus Tamás, Heffler György Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Tremmer Tamás Felelős szerkesztő: Mátyus Tamás Ki­adja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Szerkesztőség: Veszprémi 7 Nap, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: veszpremi7nap@maraton.hu Hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: 88/400-400, e-mail: veszpremmaraton@maraton.hu, http://www.maraton.hu Apróhirdetések feladása: Veszprémi Hirdető Iroda, Veszprém Kossuth u. 6. félemelet Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető. Megrendelés száma: V 048/2019 • A lap ingyenes Megjelenik 29 000 példányban. • Terjeszti a MédiaLOG-DMH Zrt. • ISSN 1219-0748 Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeket a 06/20/383-4309-es telefonszámon és a V7terjesztes@maraton.hu e-mail címen várjuk • A Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.


2019. december 5. |

VESZPRÉMI

aktuális

7 NAP

3

VÉLEMÉNY

Nyolcszáz fa MÁTYUS TAMÁS

Díjazták a szociális területen dolgozókat Magvas Mária, Porga Gyula és Égi Gabriella a díjátadón

Égi Gabriella és Magvas Mária vehették át idén a szociális területen végzett munkáért átadott Hornig-díjakat Porga Gyula polgármestertől múlt héten a városházán. MÁTYUS TAMÁS

Köszöntőjében Bernáth Ildikó, az Éltes Mátyás és a Kozmutza Flóra alapítványok elnöke a szociális területen végzett munka fontosságáról beszélt. Mint mondta, Veszprémben közel ötszázan dolgoznak ezen a területen. Égi Gabriella a személyes gondoskodást nyújtó szociális területen végzett önzetlen, példaértékű munkája elismeréseként vehette át az elismerést, aki 15 évig az egészségügyi ellátás területén, 20 éve pedig szociális

szférában dolgozik. A Török Ignác utcai Idősek Otthonában végzett főnővéri munkája mellett 2013-tól a VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető-helyettese is, ahol fő feladata a szakosított ellátások szervezése. Emellett a szociális gondozó- és ápolóképzésből, szakmai továbbképzésekből, valamint a szociális gerontológia szakos hallgatók oktatásából is kiveszi a részét. Magvas Mária a szociális területen dolgozók képzésében végzett kimagasló, pél-

FOTÓ: NAGY

daértékű munkája elismeréseként részesült a díjban. A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Szociális Munka Tanszékének adjunktusa. 1999 és 2006 között a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozott családgondozóként, 13 éve dolgozik a főiskolán, ahol szociális munka tantárgyakat oktat, terepkoordinátori feladatokat lát el, a Karitász tantárgyi modult irányítja, valamint személyiségfejlesztő csoportokat vezet. Évek óta közreműködik Veszprém város szociális helyzetét felmérő kutatások szervezésében, a városi és a kistérségi szociális szolgálatszervezési koncepciók felülvizsgálatában, az Idősügyi Koncepció elkészítésében.

Egy amerikai lap 28 fős listába szedte azokat az embereket, akikről úgy gondolják a tengeren túl, hogy a legnagyobb hatással vannak Európára. Három kategóriát alakítottak ki, a „csinálók”, „rombolók, bomlasztók” és az „álmodozók”. Utóbbiban másodikként szerepel Orbán Viktor magyar miniszterelnök, akiről ugyebár itthon bizonyos körökben az az uralkodó szemlélet, hogy senki sem kíváncsi a véleményére és elszigeteli a magyarokat. Hát kérem, a tengerentúlon ezt kicsit másképp látják. Na de térjünk vissza a listához, amelyen az első helyet Greta Thunberg „klímaaktivista” szerezte meg. Az, hogy miként vált ennyire ismertté a 16 éves Asperger-szindrómás lány, megérne egy külön írást ezen a hasábon – az azért felettébb érdekes, hogy a legnépszerűbb keresőprogram keresztnevének beírása után már előbb dobja fel az ő nevét, mint Greta Garbo színésznőét – és az is, hogy vajon ártottak vagy használtak neki szülei, akik politikai aktivista játszmákba vezették. De ez legyen az ő dolguk. A miénk pedig az, hogy a környezetvédelmi célokkal egyetértve – ám a hangzatos szavak helyett tettekkel – hozzájáruljunk a klímaváltozás elleni küzdelemhez. Veszprém jó úton jár e téren, hiszen csak ebben az évben az önkormányzati fásítások során nyolcszáz fát ültettek – ami a civil szervezetek akcióival együtt az ezret is meghaladhatja –, zöldítve környezetünket. A zöldstratégiában pedig minden évben átlagosan a közterületi famennyiség két százalékával bővítenék a lombos növények számát. Szerintem a nagy szavak helyett sokkal inkább a tettek beszélnek, és Veszprémben ezekből az szűrhető le, hogy aktívan teszünk közös jövőnkért...

Véradókat köszöntöttek

Közös gondolkodást sürget MT n Közös gondolkodást

sürgetett a 2-es választókerületről Gerstmár Ferenc (MSZP–LMP–Párbeszéd) önkormányzati képviselő múlt heti sajtótájékoztatóján. Gerstmár Ferenc úgy fogalmazott: elsődlegesnek tartja, hogy a választókerületet érintő kérdésekben megismerje és képviselje az ott élők véleményét. Ezért hozott létre intézményvezetők, egyesületi vezetők, szülői munkaközösségi tagok, szociális és közösségfejlesztő szakemberek részvételével választókerületi tanácsot. Az első összejövetelen az Alkohol-Drogsegély Ambulancia által a Damjanich utcában végzett Napsugár és Holdsugár programmal is-

merkedtek meg, ahol a képviselő bemutatta a választókerületben élők bevonására tett terveit. Hozzátette: a választókerületi keret megszüntetése rossz üzenet lenne, és bejelentette, hogy a másik há-

rom ellenzéki egyéni választókerületi képviselővel – Guzslován Gáborral, Benczik Gabriellával és Katanics Sándorral – egyeztetést kezdeményeztek a polgármesternél, hogy megismerjék a választókerületek lehetőségeit.

Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselő

FOTÓ: MÁTYUS

Baráth Gábor ad át elismerést az ünnepségen MT n Az egészségügyi ellá-

tásban nélkülözhetetlenek a vérkészítmények – hangsúlyozta az Országos Vérellátó Szolgálat főorvosa nemrég a megyeházán tartott ünnepségen, ahol véradókat díjaztak. Farkas Valéria kitért rá: az orvostudomány fejlődésével – például transzplantációk, komolyabb műtéti beavatkozások miatt is – egyre nő a vérigény. Baráth Gábor, a Vöröskereszt megyei igazgatója pedig a véradók megbecsülését hangsúlyozta. A rendezvényen köszöntötték az országos kitüntetésekben részesülőket, Erdély

FOTÓ: NAGY

Gábornét aki alapszervezeti titkárként véradásszervezési munkákat végez, Török Ferenc 128-szoros véradót, valamint a véradóbarát munkahely címet elnyert Magyar Honvédség pápai bázisrepülőterét. Harminc-, negyven-, ötven-, hatvan-, hetven-, nyolcvan- és kilencvenszeres véradók mellett Lukács István százszoros, Benács Lajos pedig száztízszeres vér­ adásért vehetett át elismerést. Támogatói oklevelet kapott Olaszfalu önkormányzata, a zirci alapszervezeti elnök Slajchó Lujza, illetve Papp Lászlóné önkéntes.


4

aktuális

Röviden Lőtérértesítő MT n A Hajmáskéri és

Kőrös-hegyi lőtereken nagy zajhatással és robbantásokkal járó tűzszerész tevékenységet végeznek december 5-én és 12-én 8–22 óra közt. A Rátóti Nagymező és Újmajor lő- és gyakorlótereken, valamint a tótvázsonyi gyakorlótéren december 9–13-án 8–16 óra közt nagy zajhatással járó ejtőernyős teherdobást végeznek alacsonyan szálló repülőgépből. A bakonykúti-várpalotai területen a Csörlőházi lőtéren december 5–6án 8–18 óra közt éleslövészet lesz, az Ötfa gyakorlótéren pedig december 22–26-án 8–20 óra közt gép- és harcjárművezetési kiképzés.

Egyenlő bánásmód MT n Fábián Alexandra

egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadást tart a Veszprém Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házban (Kossuth u. 10.) december 9-én, hétfőn, 11-én, szerdán és 16-án, hétfőn 8.00-12.00 óra között.

Idegenvezetés MT n A Veszprémi Tu-

risztikai Nonprofit Kft. december 31-én, kedden 10.30 órától óévbúcsúztató Veszprém Sétát szervez helyi, szak­ avatott idegenvezető közreműködésével az Óváros térről. A sétán való részvétel feltéte­ leiről a Tourinform Veszprém irodánál lehet tájékozódni.

Advent MT n Felnőtteknek szó-

ló adventi kézműves foglalkozást rendeznek december 12-én, csütörtökön 16.30-18.30 óra között a megyei könyvtárban, ahol a résztvevők közösen készíthetnek ízléses ünnepi dekorációt és kézműves ajándékot.

VESZPRÉMI

7 NAP | 2019. december 5.

Nyugdíjas pedagógusokat köszöntöttek a városházán

Ötven, hatvan, hatvanöt és hetven éve végzett pedagógusokat köszöntöttek a városházán kedden délután. MÁTYUS TAMÁS

moly elvárások fogalmazódnak meg a pedagógusok felé, a kihívásoknak nem könnyű megfelelni, de az emlékdiplomák átvevői, akik felé a tanítványok és családjaik sze-

retete, elismerése az aktív pályát követően is fennmarad, pontosan tudják, milyen nehéz, mégis milyen nagyszerű dolog pedagógusnak lenni – emelte ki. Aranydiplomát kapott Borsi Lőrinc, Énekes Ambrus, Nagy Zsuzsanna, Rásky Mihályné, Tóthné Pozsgai Lenke, Vörös Elvira és Weber

Jánosné, gyémántdiplomát Kallai Sándorné, Nagy Árpádné, Németh Elekné és Sillinger Lászlóné, vasdiplomát Angyal Sándorné, Csiszár Zoltánné, Kovács Jánosné, Molnár Lászlóné, Sándor Jánosné, rubindiplomát Balázs Zoltán, Friedler Ferenc Gyuláné, Füzi Andrásné és Kiss Jánosné.

Brányi Mária alpolgármester a Kossuth-teremben a pedagógusokhoz szólva kiemelte: azokat köszönthetik, akik a tanítást, nevelést, a gyermekek felnőttekké válásának segítését választották szolgálatuk aktív életpályájuknak. A pedagógus pálya több ezer éves múltra tekint vissza, a leírások szerint a Krisztus előtti második évezredben már megjelent az oktatás intézményesült formája, ezért nem túlzás azt mondani, hogy a tanítás, nevelés négyezer éves hagyományának képviselőit köszöntik most – fogalmazott. Ők és utódaik szerepe meghatározó a társadalom szellemi és mentális fejlődése szempontjából – tette hoz- Brányi Mária alpolgármester és Sótonyi Mónika, a köznevelési, ifjúsági és sportbizottság FOTÓ: MÁTYUS zá. Megjegyezte: ma is ko- elnöke adta át az okleveleket

Láthatatlan, de nélkülözhetetlen munka A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte múlt pénteken a Városházán. EN n A pedagógiai szakszol-

gálat, korábbi nevén nevelési tanácsadó a város közéletének fontos eleme. Veszprémi szülők, családok ezreivel tartják a kapcsolatot, személyes kapcsolat formájában végzik feladataikat. Bensőséges, személyes tevékenységet végeznek a dolgozók, amellyel nagyon sokat hozzátesznek ahhoz, hogy Veszprém egy erős és boldog város legyen. Láthatatlan segítségnyújtásuk nélkülözhetetlen. Az elmúlt 50 év alatt többször változott a rendszer, a városvezetés és a fenntartó, de az intézmény mindig fontos szerepet töltött be a város életében – mondta köszöntőjében Porga Gyula polgármester. Szokolicsné Sándor Andrea tagintézmény-vezető a szakszolgálat 50. jubileumi emlékműsorának megnyitóján kiemelte: a sok változás

mellett az állandóságot a szemléletnek köszönhetjük, ami 1969 óta változatlan. Bármennyi is az adminisztrációs feladat, mindig a gyermekek érdekeit tartjuk szem előtt. A szakterületek közös gondolkodásának köszönhetően gyakran együtt találjuk meg a szükséges szak-

mai segítség formáját, a cél azonban mindig ugyanaz: a gyermekekért dolgozni – mondta a vezető. A rendezvényen bemutatkoztak az intézmény munkacsoportjai és a korábbi intézményvezetők: Török Kálmánné, Bálint Bánk, Szalai Katalin és Tóth Judit is megosztották emlékeiket. Továbbá a résztvevők megtekinthették az alapító okiratot és egy minikiállítást, amely az intézmény múltját idézte fel.

A városházán ünnepelte 50 éves jubileumát a szervezet FOTÓ: NAGY

Vezetőváltás MT n Rendkívüli köz-

gyűlésen köszönt le a Ve s z p r é m - C s e r h á t i Társaskör Kulturális Egyesület elnöki tisztségéről Édes Gyuláné, új elnöknek Jakabné Rácz Ildikót választotta meg az egyesület tagsága. Édes Gyuláné 14 éves elnöki munkáját Némedi Lajos korábbi alpolgármester és Bázsa Botond önkormányzati képviselő is méltatta, Csiszár Miklós levezető elnök pedig elmondta: a társaskör 2006-ban 48 fővel alakult, és most is 46 tagjuk van, akik közül 13 alapítótag.


2019. december 5. |

VESZPRÉMI

7 NAP

Hetvenéves az egyetem

aktuális

5

Aktuális Élelmiszert gyűjtenek MT n Jótékonysági tar-

tósélelmiszer-gyűjtést szervez a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület, az adományokat rászoruló családoknak adják át december 16án 15 órakor a Botev iskolában. Adományozni a Botev és a Jendrassik iskolákban lehet.

Karácsonyfa Az egykori alapítókat köszöntötte Gelencsér András rektor az ünnepségen a Pannon Egyetem aulájában

A Pannon Egyetem alapításának hetvenéves jubileuma alkalmából tartottak ünnepséget múlt héten az intézményben MÁTYUS TAMÁS

Köszönőjében Gelencsér András rektor úgy fogalmazott: a hetven évnek szimbolikus jelentéstartalma is van, a történelmi felfogásban éppen ennyit számlál egy emberöltő. Emlékeztetett: Veszprémben – ahol a Magyar Királyságban elsőként, 1233 és 1276 között már káptalani főiskola működött – 1949ben kezdte meg munkáját az egyetemalapító Polinszky Károly akadémikus által verbuvált oktatói gárda, köztük az idén 99 éves Nemecz Ernő akadémikussal. A 70es években Nemecz Ernő rektor irányítása mellett a Veszprémi Vegyipari Egyetem korát messze megelőzően új képzési programokat indított. Ezek közé tartozik például a később az egyetem részévé vált Keszthelyi Agrártudományi Egyetem-

mel közös, agrárvegyész – ma növényorvos – képzés, az országban elsőként elindított környezetvédelmi szakmérnök képzés vagy a szervező vegyészmérnök képzés, a két évtizeddel későbbi műszaki menedzser szak előfutára. Az egyetem rendszerváltáskor Liszi János rektorsága alatt kétkarúvá vált, majd az ezredfordulón Gaál Zoltán irányításával a nyugat-dunántúli régió több városát is meghódító, immáron ötkarú intézmény a régiós dominanciát kifejező Pannon Egyetem nevet vette fel. Rámutatott: nemzetközi egyetemi rangsorokban közvetlenül a nagy tudományegyetemek és a Semmelweis Egyetem után tartják számon a Pannon Egyetemet, a legfrissebb oktatói kiválósági rangsorban harmadik, az egy oktatóra eső elnyert kutatás-fejlesztési pályázatok

Gelencsér András rektor méltatta elődei munkáját FOTÓK: MÁTYUS

összege tekintetében pedig az első. Brányi Mária alpolgármester köszöntőjében gratulációit fejezte ki mindazoknak – jelenlegi és egykori oktatóknak –, akik tudásukkal építették fel az intézményt, emelték azzá, ami és amire küldetése szól. Egyetemmé, elismert kutatóhellyé, tudásközponttá. Hangsúlyozta: városvezetőként fontosnak látja az egyetem társadalmi szerepét, közügyekben való részvételét, környezetével való kapcsolatát. Alapvető fontosságú ebből a szempontból az egyetem és a város kapcsolata, amelyet sikeresnek minősített. Azt kívánta, a megoldásra váró dolgokban is hatékonyan tudjanak együtt dolgozni, egymást támogatva, erősítve, közösen sikerre vinni projekteket. Veszprém város önkormányzata ebben partner lesz a jövőben is – mondta. A rendezvényen jubileumi oklevéllel köszöntötték Nemecz Ernő akadémikust, aki egyetemalapítóként 1949ben érkezett Veszprémbe az Ásványtan Tanszék vezetőjének, majd 1953–1954 között a már önálló Veszprémi Vegyipari Egyetem dékánja, 1971– 1980-ig pedig egy évtizeden keresztül rektora volt. Szintén jubileumi oklevelet vehetett át Straub Gyuláné Bodonyi Judit, aki 1949-től dolgozott az intézményben és 1950-től 1963-ig vezette az egyetem központi könyvtárát. Szenátusi döntések alapján professor emeritus címet

MT n A Jutasi úti lakóFOTÓ: MÁTYUS

vehetett át Vincent van Heuven nyugalmazott egyetemi tanár. Méray László-díjat kapott Kristófné Makó Éva docens, és TDK Oktatói Díjat adományoztak Kovács Gábor adjunktusnak. A Veszprémi Vegyészekért Alapítvány Kuratóriuma által meghirdetett Polinszky Károly tanulmányi ösztöndíjat pedig Czédli Diána anyagmérnök alapszakos hallgató vehette át.

telepen működő oktatási és nevelési intézmények kerekasztala december 10-én 10 órakor karácsonyfa-díszítést rendez az Agóra előtti téren, ahol Kloó Bernadett gyermekműsora várja az érdeklődőket.

Elmélkedés MT n Adventi elmélke-

dést tart Szabóné László Lilla református lelkész-teológiai tanár és Várszegi Asztrik nyugalmazott főapát december 19-én, csütörtökön 17 órától a Padányi iskolában, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége veszprémi csoportjának rendezésében. Közreműködik Haramza László és Haramza Klára magánénekes, valamint Oberfrank Pál színművész.

Emléknap Brányi Mária alpolgármester is köszöntőt mondott

A rendezvényen Kovács Kristóf nyugalmazott egyetemi docens mutatta be a Pannon Egyetem elmúlt 70 évének történetét, a délután folyamán pedig Szépvölgyi János, Kürti Sándor, Galambos László, Pápai Tamás, Véh Balázs, Kürti Tamás és Szabó Erik, Maróti Miklós valamint Angyalosi-Hermán Eszter egykori hallgatók tartottak előadást szakmai eredményeikről. A rendezvénysorozat egyetemtörténeti kiállítás megnyitójával zárult az aulában, amelyet Gaál Zoltán korábbi rektor nyitott meg.

MT n Csiszár Miklósné-

ra emlékeznek december 9-én, hétfőn 10 órától a megyei könyvtárban. A rendezvény a Komakút téri kapubejárónál elhelyezett emléktábla koszorúzásával kezdődik, majd átadják a Dr. Csiszár Miklósné-emlékdíjat. Ezt követően Herth Viktória művészettörténész tart előadást veszprémi köztéri alkotásokról, Soponyai Ilona könyvtári csoportvezető a Topotékáról, Villám Judit az Országgyűlési Könyvtárból pedig a Hungaricana közgyűjteményi portálról beszél majd.


6

fókuszban Közérdekű információk

Telefonos segítség nehéz helyzetben A Veszprémi Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 24 órában várja hívását. Ha úgy érzi, hogy segíthetünk, várjuk hívását a 116-123 és a 88, illetve a 87-es inviteles körzetből ingyen hívható 06-88/422-205 telefonszámon. Valakinek csak egy telefonszám, a bajba jutottnak azonban segítség! ,,…hogy beszéljünk egymással.”

Közvilágítási hibabejelentés Veszprém, Gyulafirátót, Kádárta közvilágítási hibabejelentésére az alábbi módon van lehetőség: Gátiba Energie Kft. hi­ba­ be­je­lentési lehetőségek: telefonon a 06-30/487-2853 számon, faxon a 06-88/444-721 számon, e-mailben a kozvilagitas@gatibaenergie.hu címen. VMJV Polgármesteri Hivatal hibabejelentési lehetőségek: Telefonon: 88/549-100; zöldszám: 88/401-104 (24 órában hívható) fax: 88/421-418; e-mail: vmjv@gov.veszprem.hu.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSI RENDJE, ELÉRHETŐSÉGE: KÖZPONTI ÜGYELET: 8200 VESZPRÉM, KÓRHÁZ U. 1. (a kórház sürgősségi osztálya mellett működik!)

VESZPRÉMI

Figyeljünk értékeinkre és otthonainkra az adventi időszakban November 25-től január 13-ig fokozott közterületi jelenléttel készül az ünnepekre a Veszprémi Rendőrkapitányság, akik munkáját a közterület-felügyelet munkatársai és a polgárőrök is segítik. A katasztrófavédelem a lakástüzek megelőzésére hívta fel a figyelmet. Rendőri jelenlét MT n A héten a Veszprémi

Rendőrkapitányság belvárosi karácsonyi vásárban tartott tájékoztatóján Orsós Károly őrnagy elmondta: a legnagyobb figyelmet a négy adventi hétvégére és szilveszter éjszakájára fordítják. A jelenlét célja a vagyon elleni bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése, ugyanis ilyenkor az emberek nagyobb számban

koncentrálódnak a vásárok, piacok, bevásárlóközpontok környékére, azok parkolói zsúfolttá válnak, ráadásul korán is sötétedik. A rendőrök a vásárokban, bevásárlóközpontokban felhívják a lakosság figyelmét a zsebtolvajlás és az alkalmi lopások veszélyeire, valamint a kereskedőkkel is felveszik a kapcsolatot, és tájékoztatják őket, hogy mire figyeljenek, ha trükkös tolvajok megpróbálják elterelni figyelmüket

FELNŐTT SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: (70) 370-3104 Rendelési idő: hétfőtől péntekig 16.00–8.00 óráig, hétvégeken és ünnepnapokon 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos) HÁZI GYERMEKORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: (70) 370-3104 Rendelési idő: hétfőtől péntekig 16.00–8.00 óráig, hétvégeken és ünnepnapokon 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos) Alapellátási központi ügyelettel kapcsolatos bejelentés tehető: VMJV Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.) Tel.: (88) 549-173 FOGORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS RENDJE: 8200 Veszprém, Halle u. 5/E. Telefon: (88) 425-228 Rendelés: kizárólag hétvégén és ünnepnapokon 8.00–14.00 óráig. Fenntartó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel.: (88) 549-173 Fogorvosi ügyelettel kapcsolatos bejelentés tehető: Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13. Tel.: (88) 424-472, 328-661

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET december 5., csütörtök december 6., péntek december 7., szombat december 8., vasárnap december 9., hétfő december 10., kedd december 11., szerda december 12., csütörtök december 13., péntek

18–08 óra 18–08 óra 20–08 óra 19–08 óra 18–08 óra 18–08 óra 18–08 óra 18–08 óra 18–08 óra

Egyetem u. 7. Halle u. 5/G Március 15 út 4/B Iskola u. 3. Rákóczi u. 8. Bajcsy-Zs. E. u. 8. Külső-Kádártai út 3. Jutasi út 59. Budapest út 20–28.

VÉRADÁS december 5., csütörtök december 5., csütörtök december 6., péntek december 7., szombat december 9., hétfő december 10., kedd december 11., szerda december 12., csütörtök december 13., péntek december 13., péntek

8–15 óra 9–12 óra 8–12 óra 8–12 óra 8–15 óra 8–15 óra 8–18 óra 8–15 óra 8–12 óra 14–18 óra

Vérellátó Állomás SÉF iskola Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Balaton Pláza

7 NAP | 2019. december 5.

Tűzoltók egy veszprémi társasháznál. Ügyeljünk otthonainkra is az adventi időszakban ILLUSZTRÁCIÓ: MÁTYUS

Hátizsákok veszélyei A Veszprémi Rendőrkapitányság kiadványában a hátizsákok veszélyeire is felhívták a figyelmet. Közülük azok a hagyományos kialakításúak, amelyek egy-két nagyobb zsebből állnak és a hátunkkal ellentétes oldalról nyithatók, megkönnyítik a tömegben a zsebtolvajok dolgát. Ezekben ugyanis nem lehet megérezni, amikor idegen kéz matat az értékeink között. Az elsősorban túrázáshoz készült sokzsebes változatok előnye, hogy a kívülálló nem tudhatja, melyik cipzárt érdemes kinyitnia, hol lapul az ígéretes zsákmány. Előnyös megoldás, ha a zsebek legfelül, szorosan a nyaknál nyithatók, mert ezekbe művészet észrevétlenül belenyúlni. A tulajdonos biztonságát szolgálja, amikor egy-egy rekeszen belül, esetleg a derékhevederen további cipzáras zsebeket alakítottak ki az értékeknek. Megjelentek már azok a típusok is, amelyeknek a hát felől nyitható zsebe van, amit a hátizsák levétele nélkül nem is lehet elérni. Ezért a rendőrség szerint új hátitáska vagy hátizsák vásárlásakor annak kialakítására is érdemes figyelni. Fontos, hogy a vagyonvédelmi szempontból megbízható terméket ne lezseren használjuk, az értékeket mindig azokba a rekeszekbe helyezzük el, amelyek a legbizton-

Felhívás FELHÍVÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRE Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő igényére a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig. Étkezési napok a téli szünetben 2019. december 23-tól

2020. január 3-ig, 5 munkanap. Az ebédet a Jendrassik-Venesz Szakközépiskola és Szakiskola éttermében, Veszprém, Március 15. u. 5. szám alatt 11.30–13.00 óra között szolgálják ki. A szünidei gyermekétkezéssel kapcsolatos további felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, hétfő, kedd, csütörtök: 7.30– 16.00, szerda: 7.30–17.30, péntek: 7.30– 13.30 óra között vagy a 88/549-340 telefonszámon. DR. MOHOS GÁBOR


2019. december 5. |

VESZPRÉMI

fókuszban

7 NAP

7

Aktuális Ügyfélfogadások MT n A VKSZ Zrt. Hasz-

Orsós Károly (balra) beszélt az adventi időszak legveszélyesebb vagyon elleni bűncselekményeiről

ságosabbak – figyelmeztettek.

Lakástüzek A téli időszakban naponta átlagosan 45 percenként gyullad ki ház vagy lakás Magyarországon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint átlagosan naponta 15 lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, ez a szám a téli időszakban azonban a duplájára emelkedik. Idén eddig 5800 lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat. A lángok legtöbbször csak egy-két négyzetméteren pusztítanak, de naponta két-három lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt, holott ezek a tragédiák könnyen megelőzhetőek lennének. Hozzátették: a lakástüzek száma ilyenkor azért is emelkedik jobban, mert az emberek többet vannak otthon, több elektromos eszközt használnak, többet főznek, hosszabb ideig kell világítani, fűteni, és a szabad­ idős tevékenységek nagy részét is otthon végzik.

Így vigyázzunk otthonainkra Leggyakrabban a nyílt láng – gyertyák, mécsesek – használata okoz lakástüzet. Ezért a katasztrófavédelem azt kéri, hogy olyan adventi koszorút válasszunk vagy készítsünk, amelyiken a gyertya alatt tűzálló alátét van,

meg rajta a gyertyákat, illetve ne tévesszék szem elől a koszorút. Mielőtt elhagyják a helyiséget fújják el a gyertyát, és a koszorú közelében ne legyen semmilyen éghető tárgy. Szintén sok tüzet okoz az elektromos eszközök zárlata, a hálózat túlterhelése. Ezért fontosnak nevezték, hogy fényfüzéreket minden-

Fokozott rendőri jelenlét lesz a vásárok, bevásárlóközpontok környékén az ünnepi időszakban Veszprémben FOTÓ: MÁTYUS

így akkor sem gyulladhat meg az asztalterítő, ha a gyertya leég. Ha a koszorú nem ilyen, inkább ne gyújtsák

ki csak megbízható helyen vásároljon. Ha az eszköz rendszeresen lecsapja a biztosítékot, ha a kábel, az elosz-

FOTÓ: MÁTYUS

tó, a hosszabbító sérült, esetleg deformálódott, nem szabad azt használni. Szintén fontos tanács, hogy az elektromos eszközök vezetékei semmiképp se kerüljenek bútorok lábai alá. Számos tűz a fűtési rendszer hibái miatt keletkezik, ezért a fűtőeszközöket évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni, ha szükséges, kitisztíttatni. Ezek az eszközök lánggal égnek vagy hőt termelnek, meghibásodásukból lakástűz lehet – figyelmeztetett a katasztrófavédelem. Sütés-főzés közben is sok tűz keletkezik, ezek megelőzhetők, ha a telefonon – vagy más eszközön – időzítőt állítunk be, és így nem felejtjük a sütőben vagy a tűzhelyen az ételt. Fontos tudni, hogy nem kell nagy tűz a tragédiához, gyakran egy tűzhelyen felejtett edényben elfüstölt étel okoz halálos füstmérgezést. Kitértek arra is, hogy a dohányzás még mindig az ötödik leggyakoribb ok a lakástüzeknél.

Meghívó Tisztelettel és szeretettel meghívjuk önöket a vasárnap délutáni ünnepélyes adventi gyertyagyújtásokra! Az adventi időszak minden vasárnapján Brányi Mária alpolgármester asszony és Schall Tamás plébános köszönti a karácsonyra hangolódni vágyó közönséget. A rendezvény időpontjai, és helyszíne: December 1., 8., 15. és 22. Minden adventi vasárnap délután 16.30 órakor a Cholnoky úti Mindszenty Emléktemplom udvarán. Közreműködőknek: Kertvárosi Városvédő Egyesület, VMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Cholnoky Nyugdíjasklub, Oberfrank Pál – Veszprémi Petőfi Színház, Mindszenty Emléktemplom hívő közössége, Csillagúti Körzeti Óvoda December 24-én 16.00-kor az adventi időszak lezárásaképpen ünnepi pásztorjátékkal várjuk önöket a templomban. Támogatónk: Veszprémi Petőfi Színház

kovó u. 11/A szám alatt működő ügyfélszolgálati irodájának munkarendje a munkanap-áthelyezések és az ünnepek miatt az alábbiak szerint módosul: december 6., péntek 7–15 óra, december 7., szombat, 13., péntek, 14., szombat és 31., kedd 7–12 óra, december 23., hétfő és január 2., csütörtök 7–19 óra (pénztári órák 17 óráig). December 7-én a hulladékgyűjtés a megszokott rendben történik, a hulladékgyűjtő udvar 8–13 óra közt tart nyitva, a közterületi parkolás díjköteles, az ügyfélszolgálat 8–16 óra közt tart nyitva, a piac és vásárcsarnok 6–13 óra közt üzemel, a temetőgondnokság 7–13 óra közt (pénztár 7.30– 12 óra) lesz nyitva. Az uszodát szombaton reggel 5.30–7 és este 19–21.30 között használhatják, pénztárzárás 20.30 órakor. A V-Busz Kft. ügyfélszolgálata december 7-én és 14-én, szombati munkanapokon pénteki munkarend szerint, 7.50–13 óra közt tart nyitva. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara decemberi ügyfélfogadása az alábbiak szerint módosul: december 7-én és 14-én, szombaton 8–12 óráig, december 23–31. között az ügyfélfogadás szünetel. Január 2-től a hagyományos időpontokban várják ügyfeleiket. A NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság ügyfélszolgálata december 6-án, pénteken 8.30–12.00, december 7-én, szombaton, 13-án, pénteken és 14-én, szombaton 8.30–11.30 óra közt tart nyitva, december 24én, kedden és december 27-én, pénteken zárva lesznek.


8

programajánló

VESZPRÉMI

7 NAP | 2019. december 5.

DECEMBER 12. CSÜTÖRTÖK

Illatos advent 2019

Kádártai Közösségi Ház, nagyterem 16.30 Adventi játszóház az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Közösség Kádártáért Egyesülettel közös szervezésben Eötvös Károly Megyei Könyvtár Központi Könyvtára 16.30 – 18.30 Karácsonyi kézműves délután felnőtteknek a Központi Könyvtár Közösségi terében: Ünnepi dekorációk, kézműves ajándékok készítése Karácsonyi vásár a Kossuth utcán 17.00 Zenés ajándékcsomag a Veszprémi Petőfi Színháztól

DECEMBER 13. PÉNTEK

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN VESZPRÉM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA! DECEMBER 5. CSÜTÖRTÖK Karácsonyi vásár a Kossuth utcán 17.00 Zenés ajándékcsomag a Veszprémi Petőfi Színháztól

DECEMBER 6. PÉNTEK Szaléziánum 16.00 A Betlehemi jászol kiállítás megnyitója Kádártai Közösségi Ház, nagyterem 16.00 Mézeskalács díszítés a Csigaház Családi Bölcsőde szervezésében Gyulafirátóti Művelődési Ház 17.00 Karácsonyi kézműves foglalkozás Karácsonyi vásár a Kossuth utcán 18.30 – 21.30 Slágerhullás - a Méz Rádió vásári kitelepülése

DECEMBER 7. SZOMBAT Karácsonyi vásár a Kossuth utcán 10.00 – 12.00 A Lappföldi rénszarvas és manóinak látogatása Advent a Várban – Szentháromság tér 13.00 – 20.00 Adventi kézműves és termelői vásár A vásár keretében megvásárolhatók a Kozmutza Flóra Iskola ajándéktárgyai 13.00 A Kossuth Lajos Általános Iskola műsora 14.30 Marika a nagyvárosban - a Rózsa Úti Általános Iskola Rózsás Néptáncosainak műsora 15.00 A Padányi Katolikus Iskola Verskórusa felkészítő tanár: Kámánné Szőke Katalin 15.20 A Báthory Néptáncegyüttes műsora művészeti vezető: Vastag Richárd, Hajdu Viktória, Buknicz Erzsébet 15.40 A Szilágyi Ifjúsági Táncegyüttes műsora művészeti vezető: Vastag Richárd, Nagy Marianna 16.00 Táncház Vastag Richárddal kísér: Schneider Gyula és barátai 16.30 Adventi gyertyagyújtás Nagy Károly apát, kanonok és Hegedűs Barbara alpolgármester részvételével 17.00 Belvárosi Betyárok 19.00 Zurgó Zenekar

Hősök Kapuja Látogatóközpont - LDM 14.00 – 18.00 Vigye haza a Bakonyi Házat! mézeskalács házikó építés Szaléziánum 14.00 – 17.00 Kézműves foglalkozás: Mikulásvárás Agóra Veszprém Kulturális Központ 16.00 – 18.00 Kézműves foglalkozások, ünnepi inspiráció, karácsonyi vásár 18.00 A Mikulás-jelmezes Füred Dixieland Band gyerekkoncertje Csermák Antal Zeneiskola 16.00 Adventi hangverseny

DECEMBER 8. VASÁRNAP Advent a Várban – Szentháromság tér 10.00 – 18.00 Adventi kézműves és termelői vásár A vásár keretében megvásárolhatók a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézményének ajándéktárgyai 13.30 A márkói énekkar műsora 15.00 Major Eszter és Barátai 17.00 Népek karácsonya – a HolddalaNap Zenekar koncertje Szaléziánum 14.00 – 17.00 Kézműves foglalkozás: Mikulásvárás Anna templom 19.15 Adventi zsoltáréneklés a tihanyi bencés szerzetesek vezetésével

DECEMBER 10. KEDD Pannon Egyetem B-C épület átjáró galéria 17.30 Tungli Zsuzsanna grafikus Történetek című kiállítása Megnyitja: Oravetz Dániel

DECEMBER 11. SZERDA Veszprémi Érsekség Gizella terem 17.00 Őszi Filmhetek – Bűnösök és áldozataik Vérző olaj – amerikai filmdráma, 158 perc, 2007 A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény programja Művészetek Háza Veszprém / Csikász Galéria 17.00 Szócsízió – Névmágia játékos nyelvi vetélkedő Játékmester: Kilián László, író A vetélkedő házigazdája: Éltető Erzsébet, irodalmár

Gyulafirátót, Vanília Kávézó előtti tér 16.00 – 20.00 Rátóti Advent: karácsonyi műsorok és kézműves vásár Érseki palota díszterem 18.30 Adventi koncert gyertyafényben: a Mendelssohn Kamarazenekar hangversenye Művészeti vezető: Kováts Péter hegedűművész A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény programja Karácsonyi vásár a Kossuth utcán 18.30 – 21.30 Slágerhullás - a Méz Rádió vásári kitelepülése

DECEMBER 14. SZOMBAT Advent a Várban – Szentháromság tér 10.00 – 20.00 Adventi kézműves és termelői vásár A vásár keretében megvásárolhatók a Kozmutza Flóra Iskola és a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézményének ajándéktárgyai 10.00 Karácsonyfa díszítő verseny 10.30 Hatás Andrea és énekes tanítványainak műsora 11.00 A Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézményének műsora 11.30 A Kozmutza Flóra Iskola műsora 12.00 Karácsonyfa díszítő verseny eredményhirdetése 14.30 A Balatonfüredi Eötvös Lóránd Általános Iskola műsora 15.00 A Dózsa György Általános Iskola műsora 16.30 Adventi gyertyagyújtás Felker Zsolt káplán és Brányi Mária alpolgármester részvételével 17.00 Kifli zenekar 19.00 Tarsoly zenekar Hősök Kapuja Látogatóközpont – LDM 14.00 – 18.00 Luca-napi babonák, szokások Luca búzája Szaléziánum 14.00 – 17.00 Kézműves foglalkozás: karácsonyi gyertyamártogatás Gyulafirátóti Művelődési Ház 16.00 Legyetek jók, ha tudtok – a Kék madár Gyermekszínjátszó Csoport előadása Gyulafirátót, Vanília Kávézó előtti tér 16.00 – 20.00 Rátóti Advent: karácsonyi műsorok és kézműves vásár Agóra Veszprém Kulturális Központ 16.00 – 18.00 Kézműves foglalkozások, ünnepi inspiráció, karácsonyi vásár 18.00 Luca-Luca, kitty-kotty - a Lóca együttes gyermekműsora Érseki palota díszterem 17.00 Jászol és kereszt: betlehemjárás a magyar történelemben Toldi Éva irodalomtörténész, tanár, újságíró vetített képes előadása Közreműködik: Veresné Petrőcz Mária énekművész A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény programja Pannon Egyetem B épület aula 16.00 A Csermák Antal Zeneiskola karácsonyi hangversenye


2019. december 5. |

VESZPRÉMI

Agóra Filmklub December 9., hétfő 18 óra Szerelem második látásra – francia-belga vígjáték, 2019 (12)

Színházak Petőfi Színház December 6., péntek 19 óra Nagyvizit – Csokonai-bérlet December 9., hétfő 17 óra Petőfi Szalon: Szervező és néző December 13., péntek 19 óra Titanic – Petőfi bemutató bérlet December 14., szombat 19 óra Titanic – Gárdonyi-bérlet

programajánló

7 NAP

Titanic – Simon-bérlet

Pannon Várszínház

December 20., péntek 19 óra

December 5., csütörtök 15 óra

9

Zeng a lélek – helyszín: Laczkó Dezső veszprémi vár Veszprém Megyei Titanic – Kossuth Zsuzsan- Az élet csodaszép – Ifjúsá- December 22., vasárnap 15 Múzeum óra gi-bérlet na-bérlet Pásztorélet a XXI. században – Répásy Zsolt fotókiállítása, Zeng a lélek – helyszín: December 6., péntek 19 óra December 21., szombat 19 óra január 31-ig veszprémi vár Az élet csodaszép – Páger-bérTitanic – Tánczos-bérlet let Kincsek utak mentén – TakáDecember 22., vasárnap 18 csi című kiállítás, február December 12., csütörtök 15 Kiállítások óra 12-ig óra Titanic – Déryné-bérlet Az élet csodaszép – ifjúsági Boldog Gizella Agóra előadás Főegyházmegyei Latinovits–Bujtor A Foltvirágok Patchwork Klub Gyűjtemény Játékszín December 13., péntek 19 óra XIV. kiállítása az Agórában, Az élet csodaszép – Dar- Szócska Györgyi ötvös, ipar- december 18-ig December 6., péntek 19 óra vas-bérlet művész és Bodnár Boglárka Mi és Ők – 3. bérlet A Bakony Fotóklub tematikus üvegfestőművész Üvegbe December 15., vasárnap 17 óra December 7., szombat 19 óra kiállítása, december 31-ig Az élet csodaszép – Rel- foglalt magyar szentségek – A Caveman – Az ősember – 1. magyar Szent Korona és a Veszprém Megyei ax-bérlet bérlet koronázási jelvények című Levéltár Kabóca Bábszínház December 10., kedd 19 óra kiállítása a Tejfalussy kano300 éve a Bakony szívében December 5., csütörtök 17 óra noki házban Mi és Ők – 6. bérlet című kiállítás, január 31-ig Nápolytól Velencéig: Az itáliai December 15., vasárnap 19 Jack, a megmentő

December 15., vasárnap 10–13 barokk festészet két évszázaóra da (17–18. század) című kiállíPapa, Mama, Gyerekek – csa- tás az érseki palotában és a ládi nap a Kabóca Bábszín- Tejfalussy kanonoki házban házban: 10.00–13.00 kézműTest és lélek a Nagy Háborúves foglalkozások, interaktív ban – Tábori lelkészet, katojátékterek, minimozi; 10.00 Betlehem kis falujába… – nai kórházak és orvoslás az I. December 17., kedd 19 óra Titanic – Kisfaludy-bérlet gyermektánchá z Vastag világháborúban című kiállítás Caveman – Az ősember – 4. December 18., szerda 19 óra Ricsivel; 11.00 A Hókirálynő – a Tejfalussy kanonoki házban bérlet a Griff Bábszínház vendégjá- Kőtöredékek a veszprémi várSzéttépve – bérletszünet téka ban című kiállítás a Tejfalussy December 19., csütörtök 19 December 18., szerda 19 óra óra Tortúra – bérletszünet December 21., szombat 17 óra kanonoki ház Kőtárában December 15., vasárnap 17 óra óra Caveman – Az ősember – 5. – Titanic – Őszikék-bérlet pedagógus – bérlet December 16., hétfő 19 óra December 16., hétfő 19 óra Titanic – Németh László-bérCaveman – Az ősember – 2. let bérlet December 17., kedd 19 óra

Művészetek Háza

Modern Képtár – Vass László Gyűjtemény, Veszprém, Vár u. 3–7.: Hetedik változat / A Vass-gyűjtemény hetedik állandó tárlata Dubniczay-palota, Veszprém, Vár u. 29.: Hiszünk a halál előtti életben – Válogatás az Irokéz Gyűjtemény kortárs és neoavantgard műveiből FOLYTATÁS A 10. OLDALON

DECEMBER 15. VASÁRNAP

DECEMBER 20. PÉNTEK

Advent a Várban – Szentháromság tér 10.00 – 18.00 Adventi kézműves és termelői vásár 13.30 A bakonynánai nemzetiségi kórus műsora 15.00 Búgócsiga Zenede 16.20 A Rózsa Úti Általános Iskola műsora 17.00 Szőke Nikoletta Quartet

Gyulafirátót 18.00 Fénylánc - tűzgyújtás a Kálvária dombon

Kádártai Közösségi Ház 17.30 Falukarácsony

DECEMBER 22. VASÁRNAP

Kabóca Bábszínház 10.00 Betlehemezés, gyermek táncház Vastag Ricsivel 10.00 – 13.00 Kézműves foglalkozások, interaktív játékterek 11.00 A Hókirálynő - a zalaegerszegi Griff Bábszínház vendégjátéka Szaléziánum 14.00 – 17.00 Kézműves foglalkozás: karácsonyi gyertyamártogatás Gyulafirátóti Művelődési Ház 15.00 Legyetek jók, ha tudtok – a Kék madár Gyermekszínjátszó Csoport előadása Gyulafirátót, Vanília Kávézó előtti tér 16.00 – 20.00 Rátóti Advent: karácsonyi műsorok és kézműves vásár Anna templom 19.15 Adventi zsoltáréneklés a tihanyi bencés szerzetesek vezetésével

DECEMBER 18. SZERDA Dózsa tér 17.00 Dózsavárosi karácsony

DECEMBER 19. CSÜTÖRTÖK Karácsonyi vásár a Kossuth utcán 17.00 Zenés ajándékcsomag a Veszprémi Petőfi Színháztól

Karácsonyi vásár a Kossuth utcán 18.30 – 21.30 Slágerhullás - a Méz Rádió vásári kitelepülése Érseki palota díszterem 19.00 Adventi egyházzenei koncert: az Orlando Énekegyüttes hangversenye Művészeti vezető: Vikman Pál karnagy A Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény programja

DECEMBER 21. SZOMBAT Advent a Várban – Szentháromság tér 13.00 – 20.00 Adventi kézműves és termelői vásár 16.30 Adventi gyertyagyújtás Dr. Márfi Gyula nyugalmazott érsek és Porga Gyula polgármester részvételével 17.00 Zeng a lélek - a Kabóca Bábszínház óriásbábos, gólyalábas karácsonyi misztériumjátéka a Közgáz udvaron 19.00 Góbé zenekar Hősök Kapuja Látogatóközpont – LDM 14.00 – 18.00 Karácsonyi asztal újragondolva vászon tarisznya díszítés Szaléziánum 14.00 – 17.00 Kézműves foglalkozás: betlehemkészítés Agóra Veszprém Kulturális Központ 16.00 – 18.00 Kézműves foglalkozások, ünnepi inspiráció, karácsonyi vásár 18.00 Karácsonyi ünnepváró, a Bogár Muzsika interaktív koncertje Gyulafirátóti Római Katolikus templom melletti tér 17.00 Betlehemezés – karácsonyi előadás

Advent a Várban – Szentháromság tér 10.00 – 18.00 Adventi kézműves és termelői vásár 15.00 Zeng a lélek - a Kabóca Bábszínház óriásbábos, gólyalábas karácsonyi misztériumjátéka a Közgáz udvaron 17.00 Bazseva Zenekar Szaléziánum 14.00 – 17.00 Kézműves foglalkozás: betlehemkészítés Anna templom 19.15 Adventi zsoltáréneklés a tihanyi bencés szerzetesek vezetésével

DECEMBER 31. KEDD Tourinform Veszprém (Óváros tér 2.) 10.30 Szilveszteri városnéző séta a veszprémi Tourinform szervezésében Bővebb információ: www.veszpreminfo.hu Polgármesteri Hivatal előtti tér 24.00 Tűzijáték

JANUÁR 1. SZERDA Hangvilla Nagyterem 19.00 A Mendelssohn Kamarazenekar újévi hangversenye ________________________________________ A Karácsonyi vásár a Kossuth utcán 10.00 és 18.00 között tart nyitva. A csütörtöki „Zenés ajándékcsomag a Petőfi Színháztól” program helyszíne az Ifjak Pontja a Kossuth utcán, míg a Méz Rádió a körhinta sarkában álló faházba költözik be. A rendezvényen fotó felvétel készülhet. További információ: www.veszpremiprogramiroda.hu


10

programajánló

FOLYTATÁS A 9. OLDALRÓL

VESZPRÉMI

December 5., csütörtök 16.30 óra

December 6., péntek 15 December 6., péntek 15 December 7., szombat és 17 óra 16 órától óra

Haász Katalin Pillanatok műve című kiállítása a Modern Adventi kézműves foglalko- Gryllus Vilmos Nótás Mikulás Nádasdy-Nikolits Andrea, zás a kádártai közösségi ház- című előadása az Agóra szín- gróf Nádasdy Ferenc özvegye Képtár – Vass László Gyűjteban háztermében Márti könyve című dokumenményben, február 29-ig December 6., péntek December 6., péntek 15 tumregényének előadással Szaléziánum 9.45 óra órától egybekötött bemutatója a „Az érseki számvevőség titMediterrán Világ Symposium Emlékünnepség az 1956. Mártírok u. 11. alatti 56-os kai” című kiállítás XIX. – Az MTA-VEAB Gazda- december 6-ai veszprémi emlékszobában ság-, Jog- és Társadalomtu- nőtüntetés emlékére, a női Március 15. úti könyvdomány Szakbizottság és a helytállás napja alkalmából a December 7., szombat

tár

Kiállítás Lázár Ervin A hétfejű tündér és A Négyszögletű Kerek Erdő – Bikfi-bukfi-bukferenc című könyveinek grafikáiból, illusztrátorok: Molnár Jacqueline és Buzay Ist vá n , meg tek i nthető december 20-ig

Veszprém Aréna

14–18 óra

Időjárás programjainkhoz Változóan felhős égre tekinthetünk fel a hétvégén, néhány órás napsütéssel, mérsékelt széllel, csapadék nélkül. A fagypont körüli reggeleket 6°C-os maximum követi. A fagyos idő nem tér vissza a jövő hét elején sem. NAPI ELŐREJELZÉS: WWW.VMETEO.HU

A jegypénztár nyitvatartása: kedd-péntek: 11.00–17.00 hétfő: szünnap

Mediterrán Világ Társadalom- Veszprémi Nők Kerekasztala tudományi Folyóirat tudomá-

Egyéb

Egyesület szervezésében: 15.00 a Tűztorony alatti Váro-

nyos tanácskozást szervez si Panteonban a nőtüntetés

December 5., csütörtök 16 óra

Kis(-)közösségek helyi értékei

a 20–21. században, a MediA SÉD – veszprémi kritikai lap 2019/6. lapszámának bemuta- terráneumban címmel a tója a Laczkó Dezső MúzeumVEAB-székházban ban

Adventi készülődés a várban, a Hősök kapujában: Vigye haza a Bakonyi Házat! – mézeskalácsházikó-építés

December 7., szombat 15 óra A Veszprémi Művész Céh 30 című kiállítás megnyitója és jubileumi ünnepsége: 15.00 egykori céhmesterek és alapító tagok visszaemlékezései, filmvetítés a Dubniczay-palotában; 16.30 kiállításmegnyitó a Csikász Galériában

emlékkövének megvirágozá- December 7., szombat sa; 15.30 koszorúzás a Sza- 16 óra badság téri emléktáblánál; A Csermák Antal Zeneiskola 16.00 ünnepi összejövetel a és Alapfokú Művészeti Iskola megyei könyvtár Kisfalu- adventi hangversenye a dy-termében zeneiskolában

A negyvenedik karácsonyi koncert Veszprém Város Vegyeskara és a Mendelssohn Kamarazenekar közös karácsonyi koncertjét december 21-én, szombaton és 22-én, vasárnap 19 órától hallhatja a közönség a Hangvillában. A Veszprém Város Ének- és Zenekara által alapított hagyomány közel négy évtizede töretlen szeretetnek és népszerűségnek örvend. A karácsonyi ünnepkör muzsikája kimeríthetetlen kincseszsák, amelyből minden évben új színekre, hangokra, hangulatokra lelhetünk. Idén az itáliai Velencébe kalauzolják hallgatóikat. A reneszánsz és barokk művészetben a 16–18. században a város virágzó zenei életének egész Európára óriási hatása volt.

7 NAP | 2019. december 5.

Advent az Agórában – kézműves foglalkozások, ünnepi inspirációk, vásár, gyerekkoncert

December 9., hétfő 10 órától Dr. Csiszár Miklósné-emléknap a megyei könyvtárban: 10.00 Emléktábla-koszorúzás a Komakút téri kapubejáróban; 10.15 Dr. Csiszár Miklósné-emlékdíj átadása a Kisfaludy-teremben; 10.30 Emlékművek, emléktáblák – s ami köztük van: Köztéri alkotások Veszprémben címmel dr. Herth Viktória művészettörténész előadása; 10.50 Topotéka – Emlékeink tárháza: Veszprém megyei online fotóés dokumentumgyűjtemény címmel Soponyai Ilona csoportvezető, szaktájékoztató előadása; 11.10 Kutatás a Hungaricana össz-közgyűjteményi portál segítségével címmel Villám Judit osztályvezető előadása

December 10., kedd 16.30 óra Karácsonyi zenei klub a megyei könyvtár 3. emeleti közösségi terében

Üdvözlet Dél-Afrikából

Hangversenyünkön felhangoznak a Szent Márk katedrálisból származó karácsonyi motetták: Giovanni Croce, Claudio Monteverdi és Antonio Lotti művei, és ott találták ki a több erkélyről felzengő többkórusos kompozíciókat is, ezekből Giovanni Gabrieli művét hallhatják: Ma megszületett a Megváltó – közölte Erdélyi Ágnes karnagy. A hangszeres művészetben is nagy egyéniségek alkottak VelenA dél-afrikai North-West Unicében, Tomaso Albinoni trombita versity PUK kórusa ad hangverconcertója és az egyik legnépsze- senyt a Hangvilla nagytermében rűbb Vivaldi-oratórium, a Gloria december tizedikén, 19 órától. fog felcsendülni a Hangvilla hangAz egyetemi kórus 1955-ben alaversenytermében. kult a Potchefstroom nevű kis északVeszprém Város Vegyeskara és Vo- nyugati város egyetemén, és 2012 kálja többféle felállásban énekel, a óta Kobus Venter a kórus karnagya. Mendelssohn Kamarazenekar önál- Létrejöttükkel a diákoknak szeretlóan is muzsikál, majd együtt szólal- nének lehetőséget biztosítani arra, tatják meg An- hogy tehetségüket fejleszthessék és tonio Vivaldi kamatoztassák egy kiegyensúlyoművét. Szólót zott, megfelelő értékrendű közösénekel: Halmos ségben, másrészt az igényes kóEszter és Dezső ruszenével szolgálják a szűkebb és Sára, trombita- tágabb körű közönséget. Rendszereszóló: Tesch Fe- sen végeznek közösségi szolgálatot renc, művészeti esküvőn, temetésen, fesztiválokon, vezetők: Erdé- ünnepségeken való szerepléssel. lyi Ágnes és KoAz egyetemi kórus évente szerváts Péter. vez belföldi és háromévente kül-

földi turnét, amelyek célja az országok közti kötelékek ápolása és erősítése, valamint hogy megismertessék a dél-afrikai kórusműveket, dallamokat a világ többi részén elő zeneszerető emberekkel. Az együttes téli európai turnéja már elindult, amely során Magyarország mellett Lengyelországba, Csehországba, Szlovákiába, Németországba, Ausztriába és Hollandiába látogatnak el. Az idei turné egyik állomása a veszprémi Hangvilla, ahova a ház kórusa, Veszprém Város Vegyeskara hívta meg az egyetemi diákok kórusát. A koncerten a dél-afrikaiak repertoárja mellett felcsendül néhány dal a vegyes kartól is, zárásként pedig egy közös dallal búcsúzik a két kórus.


VESZPRÉMI

programajánló 11

7 NAP

December 13., péntek 18 óra

Gyertyagyújtás a Cholnokyn

A VESZPRÉM TELEVÍZIÓ MŰSORA

Mindentudó Ház az Agórában: Grafológia a mindennapokban címmel Lehóczki Laura grafológus előadása

December 13., péntek 15 óra A Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat 55. számának bemutatója a megyei könyvtár Kisfaludy-termében

December 13., péntek 18.30 óra A Mendelssohn Kamarazenekar Adventi koncert gyertyafényben című hangversenye a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény rendezésében az érseki palota dísztermében

MT n Hagyományteremtő céllal adventi gyertyagyújtá-

sokkal hangolódhatnak az ünnepekre a Cholnoky városrészben élők minden vasárnap délután fél ötkor a Mindszenty-emléktemplomnál Brányi Mária alpolgármester és Schall Tamás plébános szervezésében. A rendezvényen közreműködnek a helyi civil szervezetek is, az első gyertyagyújtáson a Kabóca Bábszínház tagjai is kapcsolódtak a műsorhoz FOTÓ: NAGY

December 11., szerda 17 óra

December 14., szombat

dalmi kabaréja az Agóra 14–18 óra kamaratermében Adventi készülődés a várban, December 12., csütöra Hősök kapujában: Luca-napi tök 16.30–18.30 óra babonák, szokások – Luca Felnőtt adventi kézműves dél- búzája után a megyei könyvtár 3. December 14., szombat emeleti közösségi terében

A Vérző olaj című 2007-es amerikai filmdráma vetítése a Veszprémi Érsekség Gizella-termében, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Őszi filmhetek programsoroDecember 12., csütörzata keretében

16 óra

A Csermák Antal Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Francia filmklub a megyei könyvtár Kisfaludy-termé- karácsonyi hangversenye a ben: Arthur Benzaquen: Ala­ Pannon Egyetem aulájában din legújabb kalandjai című, December 14., szombat 2015-ös, francia–belga vígjátékának vetítése francia nyel- 16 órától ven, magyar felirattal Advent az Agórában – kézműves foglalkozások, ünnepi December 13., péntek inspirációk, vásár; 18.00 a 16 óra Lóca együttes koncertje Mézeska lács- d íszítés a kádártai közösségi házban FOLYTATÁS A 12. OLDALON

tök 17 óra

December 11., szerda 18 óra „Csiribiri kék dolmány” – a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad 10 éves jubileumi iro-

December 6., péntek

11:00 MOZAIK – a családi magazin 11:30 Hír­ adás 12:00 Restart Extra. Hardware, software. miegymás! 13:30 Képújság 18:00 Unió régió. Európai uniós magazinműsor 18:30 Székely konyha 19:00 Híradás 19:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor 19:45 Luther Márton élete. Rajzfilmsorozat. 6. rész. Kenyértörés 20:00 Híradás 20:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor (ism.) 20:45 Megyei Vadászat Fórum 21:00 Üzleti Negyed gazdasági magazin 21:30 Híradás 22:00 Képújság December 7., szombat

10:45 Megyei Vadászat Fórum 11:00 Üzleti Negyed gazdasági magazin 11:30 Híradás 12:00 Képújság 18:00 Unió régió. Európai uniós magazinműsor 18:30 Kukkantó gyermekmagazin 19:00 A hét krónikája 19:20 Honvéd7 magazin 19:30 Géniusz magazin 20:00 A hét krónikája 20:20 Régi idők mozija – válogatás a Veszprém TV archívumából 20:40 ZOO+ magazin 21:00 Épí-Tech Házépítők Magazinja 21:30 Sztárportré. Vendég Edvin Marton 22:00 Képújság December 8., vasárnap

10:40 ZOO+ magazin 11:00 Épí-Tech Házépítők Magazinja 11:30 Sztárportré. Vendég Edvin Marton 12:00 Képújság 18:00 Látogató. Csiki Székely Múzeum 18:30 Balasport magazin 19:00 A hét krónikája 19:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor. A hétfői műsor ismétlése 19:45 Megyei Vadászat Fórum 20:00 A hét krónikája 20:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor. A pénteki műsor ismétlése 20:45 Luther Márton élete. Rajzfilmsorozat. 6. rész. Kenyértörés 21:00 MOZAIK – a családi magazin 21:30 Restart Extra. Hardware, software, miegymás! 23:00 Képújság December 9., hétfő

10:45 Luther Márton élete. Rajzfilmsorozat. 6. rész. Kenyértörés 11:00 MOZAIK – a családi magazin 11:30 Restart Extra. Hardware, software, miegymás! 13:00 Képújság 18:00 Kilátó kulturális magazin 18:30 Kukkantó gyermekmagazin 19:00 Híradás 19:20 Beszéljünk róla –

dventi dventi dventi jjátszóház játszóház dventi

játszóház

Szeretettel várunk minden Szeretettel várunk minden játszóház Szeretettel várunk minden Szeretettel várunk minden

nagycsoportos óvodást minden Szeretettel várunk nagycsoportos óvodást, nagycsoportos óvodást nagycsoportos beiskolázási körzettőlóvodást függetlenül aaa beiskolázási körzettől függetlenül a

Padányi PadányiKatolikus Katolikusóvodást Iskolába Padányi Iskolába nagycsoportos a

Padányi Katolikus Iskolába 2016. december 15-én, 2019. december 12-én

2015. december 8-án,

2015. december 8-án, (csütörtök) 17 órától 17 órára Padányi Katolikus Iskolába 17 játszóházunkra! órára kézműves játszóházunkra! kézműves

17 órára

2015. december 8-án, kézműves játszóházunkra! 360653

Francia társalgási klub a megyei könyvtár Nagy László-termében

364301

December 11., szerda 17 óra

8200 Veszprém, József Attila u. 96. Tel.: 88/421-830, 88/434-603 E-mail: info@veszpremtv.hu Műsorok az interneten: www.veszpremtv.hu

kézműves játszóházunkra!

17 órára kézműves játszóházunkra!

közéleti magazinműsor 19:45 Veszprémi sporthíradó 20:00 Híradás 20:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor (ism.) 20:45 Veszprémi sporthíradó 21:00 Nyitott egyetem. Bajnok László: koleszterin csökkentés, áldás vagy átok 21:30 Híradás 22:00 Képújság December 10., kedd

10:45 Veszprémi sporthíradó 11:00 Nyitott egyetem. Bajnok László: koleszterin csökkentés, áldás vagy átok 11:30 Híradás 12:00 Képújság 18:00 Praktikák otthonteremtő magazin 18:30 Szemeszter magazin 19:00 Híradás 19:20 Katolikus krónika 19:50 Egészség percek. Az ízületi gyulladások 20:00 Híradás (ism.) 20:20 Régi idők mozija – válogatás a Veszprém TV archívumából 20:45 Honvéd7 magazin 21:00 Üzleti Negyed gazdasági magazin 21:30 Híradás (ism.) 22:00 Képújság December 11., szerda

11:00 Üzleti Negyed gazdasági magazin 11:30 Híradás (ism.) 12:00 Képújság 18:00 Unió régió. Európai uniós magazinműsor 18:30 Egy csipet szó és egy falat kenyér. B. Tóth László vendége Petruska András 18:50 Megyei Vadászat Fórum 19:00 Híradás 19:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor (ism.) 19:45 Veszprémi sporthíradó 20:00 Híradás 20:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor (ism.) 20:45 Veszprémi sporthíradó (ism.) 21:00 Épí-Tech Házépítők Magazinja 21:30 Híradás 22:00 Generációk – nyugdíjasok országos magazin műsora 22:30 Képújság December 12., csütörtök

10:45 Veszprémi sporthíradó (ism.) 11:00 ÉpíTech Házépítők Magazinja 11:30 Híradás 12:00 Generációk – nyugdíjasok országos magazin műsora 12:30 Képújság 18:00 Kilátó kulturális magazin 18:30 Kukkantó gyermekmagazin 19:00 Híradás 19:20 Honvéd7 magazin 19:30 Forgószínpad színházi magazin 20:00 Híradás (ism.) 20:20 Honvéd7 magazin 20:30 Székely konyha 21:00 MOZAIK – a családi magazin 21:30 Híradás 22:00 Restart Extra. Hardware, software. miegymás! 23:30 Képújság

363447

2019. december 5. |


12

programajánló

Tímea töklámpáival; jegyek előzetes jelentkezés alapján a December 14., szombat kov i sza b olcs@g m a i l .com 16 óra címen vagy a +36-30-929„Legyetek jók, ha tudtok” – a 5970 telefonszámon Kék Madár Gyermekszínjátszó December 18., szerda Csoport előadása a gyulafirá10 és 13 óra tóti művelődési házban Veszprémi nyugdíjasklubok December 14., szombat karácsonya meglepetésműsorral az Agóra színháztermé17 óra Jászol és kereszt: Betlehemjá- ben FOLYTATÁS A 11. OLDALRÓL

rás a magyar történelemben címmel Toldi Éva irodalomtörténész, tanár, újságíró vetített képes előadása a Boldog Gizella Főegyhá zmegyei Gyűjtemény rendezésében az érseki palota dísztermében

December 15., vasárnap 15 óra „Legyetek jók, ha tudtok” – a Kék Madár Gyermekszínjátszó Csoport előadása a gyulafirátóti művelődési házban

December 16–17., hétfő-kedd 17 és 19 óra Pánsíp és okarina – Kövi Szabolcs pihenőszékes koncertjei adventi hangulatban, Zsolnai

December 18., szerda 17 óra

VESZPRÉMI

December 20., péntek 17.30 óra

7 NAP | 2019. december 5.

Bogár Muzsika ünnepváró Diabetesz: 10-én 17 órakor klubnap koncertje

Falukarácsony a kádártai December 21., szombat közösségi ház nagytermében 17 óra

Erzsébet: 11-én 14 órakor klubnap

Fegyveres Erők: 9-én 14.00 Betlehemezés, karácsonyi órakor klubnap előadás a gyulafirátóti római katolikus templom melletti Gizella: 11-én 14 órakor Az Orlando Énekegyüttes Mikulás és karácsony ünneptéren Adventi egyházzenei koncert lése című hangversenye a Boldog Laczkó Dezső: 10-én 14 óraGizella Főegyhá zmegyei Nyugdíjasklubok kor az EKMK-ban: Adventi Gyűjtemény rendezésében az 60-as: 10-én karácsonyi áhítat Dr. Márfi Gyula ny. érseki palota dísztermében érsekkel vacsora

December 20., péntek 19 óra

Dózsavárosi karácsony a December 21., szombat 10 óra Dózsa téren

Bakony Művek: 9-én 14 Munkaügyesek: 12-én 14 órakor klubnap órakor klubnap Ricsi bácsi játszóháza az Balluff: 10-én 16 órakor Napsugár: 10-én 15 órakor December 19., csütörklubnap Agórában klubnap tök 17 óra NAV-APEH: 12-én 14 órakor Adventi elmélkedést tart Sza- December 21., szombat Bónusz Évek: 10-én 10–12ig népek tánca elmarad; 12-én vidám műsoros összejövetel bóné dr. László Lilla reformá- 14–18 óra 10–12-ig parti- és társastán- Őszidő: 10-én 16 órakor karátus lelkész-teológiai tanár és Adventi készülődés a várban, dr. Várszegi Asztrik OSB ny. cok, 12–13-ig country tánc- csonyi asztaldíszek készítése főapát a Padányi iskolában, a a Hősök kapujában: Karácso- tanfolyam; 13-án 9–11-ig sza- Szenior Tanácsadók: 11-én Keresztény Értelmiségiek nyi asztal újragondolva – lontánc és szenior tánctanfo- szenior évzáró Szövetsége veszprémi cso- vászontarisznya-díszítés lyam Szeretet Fénye: 16-án 9–12 portja szervezésében, közre- December 21., szombat Csikász: 12-én 16 órakor óráig az Agórában ingyenes működnek: Haramza László 16 órától évzáró vacsora, születésna- masszázs és torna magánénekes, Magyar Állami Veszprémi Polgárok: 11-én Operaház; Haramza Klára Advent az Agórában – kézmű- pok köszöntése magánénekes; Oberfrank Pál ves foglalkozások, ünnepi Cholnoky: 10-én 14 órakor 14 órakor karácsonyra készüJászai Mari-díjas színművész inspirációk, vásár; 18.00 a klubnap lünk

Gólyabál volt az egyetemen

Képgaléria a Pannon Egyetem november végén tartott Gólyabáljáról, ahol fellépett az AK26 és a Lóci játszik együttes is

FOTÓK: MÁTYUS


2019. december 5. |

VESZPRÉMI

7 NAP

Rádiójáték elevenedik meg a Pannon Várszínházban Az élet csodaszép című rádiójátékot állította színpadra a Pannon Várszínház, az előadásban a karácsonyhoz illő történet mellett egy rádiójáték kulisszái mögé is betekinthetnek a nézők. MÁTYUS TAMÁS

A színdarab az 1947-ben, James Stewart főszereplésével bemutatott, azonos című klasszikus filmen alapul, a darab főszereplője George, akit gyerekkora óta a jóindulat vezérel és kiváló képességei ellenére épp ez taszítja reménytelen helyzetbe. Amikor végleg bezárulnak lehetőségeinek kapui, őrző angyala a mennyből egy, még szárnyait ki nem érdemelt segédangyalt küld segítségére. Mulatságos és megható jelenetek során, az öngyilkosság előtti pillanatban George ráeszmél arra, hogy halálával mennyit is veszítene a világ, és hogy miről is szól az élet. Ez az első alkalom, hogy rendezőként és főszereplőként is egyszerre van jelen egy darabban Szelle Dávid, aki amellett, hogy rendezi az előadást, George karakterét is megformálja. Az Emil és a detektívekben már Vándorfi László mellett két éve dolgoztam segédrendezőként úgy, hogy mellette Emil apja karakterét alakítottam – idézte fel Szelle Dávid. Mint mondta, ott könnyebb dolga volt, mert csak az elején és a

végén kellett színpadra állnia, most viszont végig jelen van a színen, ezért a próbák komoly koncentrációt kívántak meg részéről. A legnagyobb különlegesség az volt, hogy egy rádiójátékot kellett élőben színpadra állítani, ahol a társulat

a legnagyobb nehézség. Zajlik a két főmikrofonnál a történet, és közben a nézők egy kicsit a rádiójáték kulisszái mögé is benézhetnek. Felmerülhetne a kérdés, hogy nem lesz-e unalmas egy rádiójáték a színpadon. Erre Szelle Dávid egyértelműen nemmel válaszolt, mert mint mondta, rengeteg dolog történik a színpadon. Belép a néző a színházterembe és egyből lát három telepakolt asztalt, látszólag oda nem illő tárgyakkal. Az-

hasonló gondolat, mint amikor az angyal megmutatja George-nak úgy a világot, mintha meg sem született volna, ezért tartja érdekesnek a történetet. Az pedig, amikor a színészek a két mikrofon mögött hirtelen váltogatják a karaktereket a rádiójátékban, egyfajta különös pezsgést kölcsönöz a darabnak. A főbb szerepekben Szelle Dávid mellett Kovács Ágnes Magdolna, Pap Lívia, Keresztesi László, Horváth Dániel

Megemlékezés MT n A Városi Nyilvá-

nosságért Alapítványszervezésében az 1956-os Néma nőtüntetésen részt vevő hős nők előtt tisztelegnek december 6-án 16.30kor a Szabadság téren, az Óváros vendéglő falán elhelyezett emlékplakett előtt, ahol megemlékező beszédet mond Sótonyi Mónika önkormányzati képviselő.

MT n A Veszprémi Nők

Egy rádiójáték adásába csöppennek a nézők a Pannon Várszínház új bemutatójában FOTÓ: MÁTYUS

tagjai egy rádiójátékot bemutató amerikai színészeket alakítanak – mondta. Az elmesélt történeten túl muszáj volt, hogy valami történjen, és ez az összetettség volt

A brit énekesnő, Dido is koncertet ad a 2020 júliusában 17. alkalommal megrendezett VeszprémFesten – közölték a rendezvény szervezői. tása szerint Dido, aki több mint húszéves pályafutása során még sohasem járt önálló műsorral Magyarországon, a História Kertben felállított nagyszínpadon áll a közönség elé július 15-én. Ez lesz az első alkalom, hogy a magyar közönség élőben élvezheti egy teljes koncerten Dido érzelmes és magával ragadó dalait – írták. Dido Florian Cloud de Bounevialle Armstrong néven született 1971-ben, és egyike az Egyesült Királyság legsi-

Röviden

Nőtüntetés

tán kiderül, hogy lehet írógéppel autóhangot adni vagy egy bőrönddel az ajtócsapódást imitálni. Szelle Dávid szerint sokunkban felmerülhetett már

és Kovács Gábor látható. A díszletek és a jelmez Kovács Yvette Alida és Justin Júlia munkái. A szövegkönyvet Csukás Márton és Csukás Barnabás fordította.

Dido is fellép a 2020-as VeszprémFesten

MT n A szervezők tájékozta-

kultúra 13

keresebb előadóinak. Művésznevét, amely Karthágó királynőjére utal, édesanyjától kapta, zenei karrierjét báty­ja, a Faithless alapítótag Rollo Armstrong segítségével és támogatásával kezdte el. Pályafutása során több mint 40 millió lemezt adott el, a brit énekesnők közül ő készítette minden idők legsikeresebb bemutatkozó albumát 2001-ben No Angel címmel, amely a mai napig 21 millió példányban talált gazdára, 35 országban platina státuszt ért el.

Következő lemeze, a For Rent az Egyesült Ki2003 őszén megjelent Life rályság zenetörténetének lejobban fogyó albuma lett. Harmadik stúdióalbuma 2008-ban Safe Trip Home címmel került a boltok polcaira, negyedik korongja 2013-ban látott napvilágot Girl Who Got Away címmel, és még ugyanebben az évben Greatest Hits című dupla válogatáslemezét is piacra dobta. Legfrissebb, 2019-es lemezén, a Still On My Mindon ismét együtt dolgozott testvéDido karrierjét többek között rével, Rollóval. Az album olyan világsikerek jellemzik, kettejük elektronikus mint a Here with Me, a tánczene iránti vonzódását, Thank You, a White Flag a hiphop és folkgyökerek vagy az If I Rise iránti szeretetét egyaránt FOTÓ: VESZPRÉMFEST tükrözi.

Kerekasztala Egyesület az 1956. december 6-ai veszprémi nőtüntetés emlékére, a Női Helytállás Napja alkalmából december 6-án emlék­ ünnepséget szervez. A programok 15 órakor a Tűztorony alatti Városi Panteonban, a nőtüntetés emlékkövénél kezdődnek, majd 15.30-kor megkoszorúzzák a Szabadság téri emléktáblát, 16 órakor pedig ünnepséget tartanak a megyei könyvtárban.

Könyvbemutató MT n Nádasdy-Nikolits

Andrea, gróf Nádasdy Ferenc özvegye Márti könyve című dokumentumregényének elő­ adással egybekötött veszprémi bemutatóját december 6-án, pénteken 15 órakor tartják a Mártírok útjai ötvenhatos emlékszobában Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékéért Alapítvány, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet és a Történelmi Vitézi Rend szervezésében. A könyvet Marsall Ágnes szerkesztő, újságíró és Sz. Csordás Éva előadóművész, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad vezetője mutatja be.

Francia klub MT n Francia társalgási

klub lesz december 11én, szerdán 17 órakor a megyei könyvtárban.


14

kultúra

VESZPRÉMI

7 NAP | 2019. december 5.

Aktuális Zenei klub MT n Karácsonyi Zenei

Klub lesz a megyei könyvtárban december 10-én, kedden 16.30 órától az ünnepi várakozás és zenei ráhangolódás jegyében. A karácsonyt a 20–21. századi könnyűzene egy-egy dalával idézi meg Sade, Buddy Holly, Ritchie Valens, The Big Bopper, Diana Ross, Nat King Cole, Szécsi Pál, UB40, Caro Emerald, Katie Melua, Gloria Gaynor, Pink, Art Blakey, Kovács Kati és Pege Aladár.

Filmvetítés MT n Az Aladin leg-

újabb kalandjai című 2015-ös, 107 perces francia–belga karácsonyi vígjátékot vetítik francia nyelven, magyar felirattal december 12-én, csütörtökön 17 órakor a megyei könyvtár Francia klubjában.

Kiállítás MT n Színek sokasága

címmel volt látható Zsargó Gyuláné kiállítása a Gyulafirátóti Művelődési Házban. Mestere Simon M. Veronika festőművész volt, 2017ben ismerkedett meg ezzel a művészeti ággal. Az olajjal festés áll a legközelebb hozzá, szívesen fest tájképeket, de más témákra és új technikák kipróbálására is nyitott. FOTÓ: MÁTYUS

Az összefogás 2023 sikerének kulcsa Csak rajtunk, veszprémieken múlik 2023 öröksége – ezzel az üzenettel kezdődött meg az Európa kulturális fővárosa program civil fóruma múlt héten a Hangvillában. EN n Az Európa kulturális

fővárosa civil fórumán Porga Gyula polgármester felidézte az elmúlt egy év eseményeit. – Tavaly novemberben nyújtotta be Veszprém a második körös pályázatot a kulturális főváros címre pályázva, majd decemberben fogadtuk a nemzetközi zsűri tagjait, prezentáltuk a terveinket és vártuk az eredményt, majd egy nagy utcaünnepet rendeztünk, hogy közösen örülhessünk a sikernek. Most újra rajtunk van Európa szeme, hiszen 2023-ban Veszprém egyedüli városként viselheti ezt a címet. Nem dőltünk hátra, a tervezés szakaszában egy hatékony és eredményes működési struktúrát dolgoztunk ki. Fontos, hogy nem fesztiválfővárosi rangot szereztünk, nem attól lesz sikeres a programunk, ha minden utcasarkon lesz egy világsztár fellépő. Elsődleges feladatunk a közösség, a térség és a város fejlesztése. A pályázatunkban már definiáltuk a problémákat, amelyekre művészeti, közösségi, kulturális természetű válaszokat fogalmaztunk meg – fejtette ki a polgármester. Az elmúlt években folyamatosan változtak a zsűrizési szempontok, de szinte sehol nem szerepelt nagy infrastrukturális fejlesztési

program. A tapasztalat szerint a sikeres program kulcsa nem a nagy hangversenytermek építése. A siker minden városban abban rejlett, hogy a közösségeket nagymértékben sikerült a program mellé állítani, a helyi lakosok, a civil szervezetek alakíthatták a város mindennapjait. Számunkra is az a cél, hogy minden veszprémit érdekeltté tegyünk abban, hogy sikeres programot hajtsunk

végre. Minden feltétel adott ahhoz, hogy egy nagyszerű programot hozzunk létre – mondta. A kérdés csak az, hogy jobb lesz-e 2023 után Veszprémben élni? Hogy mi marad nekünk a kulturális főváros éve után? Erősödik-e a közösségünk, visszatérnek-e az elszármazott fiatalok, illetve büszkébbek leszünk-e, hogy itt élhetünk? Ezt mi fogjuk véghezvinni, ehhez mindenkire szükségünk van – jelentette ki Porga Gyula. Hangsúlyozta: a saját adottságainkra, hagyományainkra építkezve kell kihozni a legjobbat önmagunkból. Sokat kell tanul-

A fórumon Porga Gyula kiemelte, hogy a kormányzati szerepvállalás meghatározó, hiszen a program finanszírozásának jelentős része központi költségvetésből származik majd. Bejelentette: a magyar kormány is kiemelten fontosnak gondolja a kulturális fővárosi programot és Veszprémet, ezért Navracsics Tibort az Európa kulturális fővárosa program kormánybiztosává nevezték ki.

Navracsics Tibor az új kormánybiztos

FOTÓK: MÁTYUS

nunk, de folyamatosan figyeljük a módszertanokat, a hibákat és a veszélyeket. Tanulni szeretnénk Európától, de példát is szeretnénk mutatni. Abban hiszünk, hogy a sikerünk a civilekkel, gazdasági vezetőkkel, magánszemélyekkel, önkormányzatokkal való összefogásban, a határaink átlépésében rejlik – fogalmazott a polgármester. Mike Friderika, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. programfejlesztési igazgatója, a fórum házigazdája bemutatta a kulturális fővárosi programot, majd interaktív kerek­asztalbeszélgetések keretein belül vizsgálták meg a civil szervezeteket érintő főbb területeit, ahol a jelenlévők számos kérdésre választ kaptak. Kiderült, hogy a címet az alapján ítéli oda a zsűri, hogy melyik város győzi meg őket leginkább arról, hogy a cím viselése és a program megvalósítása valóban átalakító hatással bír. A pályázatunkban szem előtt tartottuk Veszprém valós igényeit, de szeretnénk, ha meghatározó szerepet kapna a Veszprém Európa kulturális életében – mondta Mike Friderika, majd kifejtette: a program meghatározó helyszínei a lakótelepek, fontos a belváros átszervezése, új funkciókkal megtöltése, a játékos városkép kialakítása. Egyaránt meghatározó a fiatalok és az idősek bevonása, megszólítása.


2019. december 5. |

VESZPRÉMI

kultúra 15

7 NAP

Egymillió csillag Veszprémben indította el az Egymillió csillag a szegényekért című országos egyhetes szolidaritási akcióját a Katolikus Karitász vasárnap. MÁTYUS TAMÁS

Egy-egy segítség a reményt ébreszti fel – fogalmazott a Szentháromság téren felállított színpadon Udvardy György veszprémi érsek. Azt mondta: mindannyian rászorulunk arra, hogy Isten lehajoljon felénk, hogy erőt öntsön tagjainkba, rászorulunk arra, hogy reményt, jövőt adjon számunkra. Hozzátette: az ünnepre készülve ugyanezt az isteni gesztust szeretnénk megjeleníteni közösségeinkben. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke a szolidaritás fontosságáról beszélt, Porga Gyula polgármester szerint pedig egy közösség erejét az is mutatja, miképp törődik a szegényekkel, idősekkel, elesettekkel. Veszprémben erős a szociális háló, amelyben civil szervezetek is segítik az önkormányzatot – emelte ki.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója bemutatta az 1998-ban indult Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási programot. Elmondta, 1999 karácsonyán Spanyolországban, Németországban és Svájcban is csatlakoztak hozzá, Magyarországon pedig tizenkettedik éve rendeznek szabadtéri gyertyagyújtási akciókat, felhíva a figyelmet a rászorulókra. Szijártó László, a Veszprém-főegyházmegyei Karitász igazgatója jelképesen átadott egy olyan ajándékcsomagot Écsy Gábornak, a Karitász országos igazgatójának, amelyből ötven darabot készítettek az önkéntesek a kárpátaljai magyar gyerekeknek. A szolidaritási hét december 8-án Pápán zárul majd.

K U LT Ú R M O Z A I K Fellobbant az első adventi láng

MT n Udvardy György veszprémi érsek és Ovádi Péter országgyűlési képviselő gyújtot-

ták meg az adventi koszorú első gyertyáját szombat este a Szentháromság téren. Udvardy György érsek köszöntőjében hangsúlyozta: Veszprémben, gyönyörű történelmi-kulturális környezetben gyúlnak ki azok a fények, amelyek a várakozást erősítik bennünk. Advent fényei jelzik azt a várakozást, ami iránt felébred szívünkben a vágy, ami Isten és ember közt létrejön – emelte ki. Ovádi Péter országgyűlési képviselő felidézte, hogy tavaly ugyanitt a gyermeki boldogság érzéséről beszélt, amelyet az adventi várakozás hoz el. Karácsonykor és advent idején átélhetjük a hétköznapi csodákat. Rácsodálkozhatunk, milyen szép tud lenni a kivilágított város, a feldíszített ablakok vagy épp egy adventi koszorú egyszerű kis gyertyája – mondta, azt kérve, hogy fedezzük fel egymásban is a szeretetet. Hozzátette: advent igazi fényét az adja, hogy ilyenkor mindenkinek a szíve kicsit együtt dobban. A gyertyagyújtáson részt vett Márfi Gyula nyugalmazott érsek, Nagy Károly apátkanonok és verssel közreműködött Oberfrank Pál színművész FOTÓ: MÁTYUS

Veszprémben járt a Mikulás MT n Idén is ellátogatott Veszprémbe Joulupukki, a finn

Veszprémben indult a jótékonyság

FOTÓ: NAGY

Kerekasztal-beszélgetés a fogyatékkal élők érdekében MT n Fogyatékosügyi ke-

rekasztalt tartottak szombaton Veszprémben, amelyen az érdekképviseleti szervezetek mellett Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Sótonyi Mónika, a városi önkormányzat köznevelési, ifjúsági és sportbizottságának elnöke is részt vett. Brokés Judit, a Fogyatékosügyi Kerekasztal elnöke hangsúlyozta: a kerek­ asztal célja, hogy a megye fogyatékkal élőkkel foglalkozó, őket tömörítő civil szervezetei közvetlen formában konzultálhassanak egymással és a döntésho-

zókkal. A kerekasztal ülésén részt vettek többek közt az AutiSpektrum Egyesület, a Mozgássérültek Aktív Egyesülete, a Vakok és Gyengénlátók Veszprémi Egyesülete és a hallássérülteket tömörítő Csend Világa Alapítvány képviselői is. Ovádi Péter szerint Magyarország kormánya kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élők, valamint az őket segítő szervezetek támogatására, az esélyegyenlőségre. Hozzátette: tudja, hogy van még feladat e téren és folytatják a munkát.

mikulás, aki előbb a kórház gyermekosztályán járt, majd pedig a Kossuth utcán találkozott veszprémi családokkal hétfőn. Mindannyiunknak van egy története arról, hogy gyermekkorában hogy várta a Mikulást – mondta Hegedűs Barbara alpolgármester Joulupukkit fogadva a Kossuth utcán felállított színpadnál. A finn Mikulás már 18 éve jár Veszprémbe, hogy az ünnepek előtt találkozhassanak vele a veszprémi és környékbeli gyermekek. Úgy fogalmazott: százéves kor alatt mindannyian gyermekek vagyunk. Joulupukki a Veszprémi Magyar–Finn Egyesület tagjai és a Kukkantó Baráti Kör Egyesület szervezőmunkájának köszönhetően érkezett el idén is Veszprémbe FOTÓ: NAGY

Húszéves lett a Rozmaring Tánccsoport MT n Húszéves jubileumát ünnepelte a Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális

Egyesület Rozmaring Tánccsoportja szombaton a Gyulafirátóti Művelődési Házban. A jubiláló tánccsoportot Katanics Sándor önkormányzati képviselő is méltatta, aki köszönetet mondott azért, hogy lelkesen őrzik hagyományainkat, majd virággal köszöntötte Timmer Jánosnét, a tánccsoport alapítóját és Heiligné Hauck Veronikát, a tánccsoport vezetőjét. A műsorban a jubiláló Rozmaring Tánccsoporton kívül fellépett a Tótvázsonyi Német Nemzetiségi Dalkör, Cziráki Bálint és Cziráki Péter, a Herendi Vergissmeninnicht Tánccsoport és a Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Dalkör FOTÓ: MÁTYUS


16

gazdaság

VESZPRÉMI

7 NAP | 2019. december 5.

Átadták a csomópontot Átadták az M7-es autópálya és a 710-es főút mintegy 7,3 milliárd forintból épült csomópontját Balatonakarattyánál múlt héten. MÁTYUS TAMÁS

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a rendezvényen kiemelte: a kormány a fenntartható gazdasági növekedés alapfeltételeként kezeli a magas szolgáltatási színvonalú közlekedési hálózatok fenntartását, folyamatos bővítését, hiszen a színvonalas közúthálózat alapvetően befolyásolja egy-egy országrész vagy térség gazdasági fejlődését, a helyiek életminőségét. A 2016 és 2024 közötti időszakban mintegy ötezermilliárd forint hasznosul a már befejezett, kivitelezés alatt álló vagy előkészítésben levő közúti és vasúti fejlesztésekben – mondta. Hozzátette: a köz-

úthálózat korszerűsítésére szánt 3200 milliárd forint nagyobbik felét, 1800 milliárd forintot hazai forrásból tudják előteremteni a magyar gazdaság jobb teljesítményének köszönhetően. A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár szerint rekordévnek számít 2019 a közúti közlekedés fejlesztésében. Az eddigi legtöbb pénzből, összességében 566 milliárd forintból valósulnak meg közúti beruházások. Az ITM szakpolitikai intézkedései közül Mosóczi László kiemelte a ma még csak kétsávos főutakon elérhető megyei jogú városok bekapcsolását a gyorsforgalmi hálózatba, elvezetni az autópályákat és autóutakat az országhatárig és elérni, hogy az ország bármely pontjáról 30 percen

Mosóczi László szerint javul a térség közlekedése FOTÓK: MÁTYUS

belül elérhető legyen egy négysávos útszakasz. Hozzátette: az M7-es autópálya és a 710-es főút csomópontja szűk keresztmetszetet számol fel a Balaton északi partja felé. Az M7 autópálya új csomópontjával közvetlenül elérhetővé vált a 710. sz. főút, amely Balaton­ a karattyát és Balatonkenesét megkerülve Balatonfűzfőnél csatlakozik a 71. sz. főútba. A beruházásnak köszönhetően várhatóan a főszezoni torlódások is jelentősen csökkennek majd. Hangsúlyozta: a kormány 2010 óta folyamatosan javítja Magyarország két legfontosabb idegenforgalmi célpontja, a főváros és a Balaton közötti közlekedés feltételeit. A csomópont közvetlen közelében kezdődik az M7-es idén és tavaly három ütemben, több mint 3,4 milliárd forintból, összesen húsz kilométeren felújított szakasza Balatonvilágos és Zamárdi közt, megújult a dél-balatoni vasútvonal, idén ősszel megindult az észak-balatoni vasútvonal korszerűsítése és villamosítása, a már megkezdett fejlesztésekkel pedig javul a Balaton kerékpáros elérhetősége és körbejárhatósága is – mondta. Nagy Róbert, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója a fejlesztést bemutatva elmondta: az M7-es autópálya jobb oldalán mintegy 2 km, a bal oldalán pedig közel 1 km gyűjtő-elosztó pályát alakí-

tottak ki, továbbá 2 km hosszban épültek meg a csomóponti ágak. A 710-es főút új szakasza 2,4 km hosszban épült meg kétszer egy sávon, 8,25 m burkolatszélességgel és 14,75 m koronaszélességgel. A 710-es főút Balatonakarattya és Balatonfőkajár közt keresztezi a 7205-ös összekötő utat, ahol körforgalmi cso-

2020 őszén elkezdődik a Balatonkenesét és Balatonfűzfőt érintő 4,2 kilométeres új kerékpár­ út építése is. Emellett 2020 első negyedévében indul a 8-as főút Veszprém déli elkerülője első ütemének megvalósítása is a 72. és 73. sz. főutak között 7,5 km hos�szban, új, különszintű csomópontokat is kialakítva.

Nagy Róbert a veszprémi elkerülő fejlesztéséről is beszélt

mópont épült az út 700 méteres korrekciójával. Hozzátette: a 710-es főút alatt megvalósult különszintű kerékpárút-átvezetés is, amely megteremti a Budapest–Balaton kerékpárút Balatoni Bringakörhöz való csatlakozását Balatonakarattyánál. Emellett 3,7 km hosszúságban szervizutak is épültek. Nagy Róbert arról is beszélt, hogy a térségben más projektek is folyamatban vannak, köztük a Balaton Bringakörön Örvényes és Balatonakarattya között 43,5 kilométeren újulnak meg kerékpárutak, amelynek részeként

Takács Szabolcs megyei kormánymegbízott hangsúlyozta: a fejlesztés jelentősen megkönnyíti a Balaton északi partja felé Veszprém megyébe érkezők életét. Hozzátette: a beruházásnak van egy olyan üzenete is, ami a 8-as főút M8-assá válását – amelyet a Veszprém megyeiek minden fórumon támogatnak – is elősegíti paraméterei által. Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője szerint az út megépülésével a Balaton északi partján élők és a turisták számára is biztonságosabbá, kényelmesebbé és gyorsabbá vált úti céljaik elérése.


VESZPRÉMI

gazdaság 17

7 NAP

Változik a buszmenetrend December 15-től több változás is életbe lép a veszprémi közösségi közlekedésben, a V-Busz Kft. tájékoztatása alapján szedtük össze a legfontosabbakat.

Az 1-es vonal oda-vissza a Vasútállomás–Jutasi út– belváros–Dózsaváros–Iparváros útvonalon közlekedik csak csúcsidőszakokban, végállomása a Piramis utcában, a Valeónál lesz. A járatot a Jutasi út és a Harmat utca között a 2-essel hangolják. Új vonal kerül kialakításra 10-es jelzéssel a Vasútállomás–Jutasi út–belváros– Dózsaváros útvonalon, a Hotel megállóhelytől oda-vissza a 13-as vonal útvonalán közlekedve az Avar utca felé, ami a kisebb forgalmú időszakban közlekedik a 13-as helyett. A 13-as útvonala változatlan marad, de csak hétköznap, a reggeli és délutáni csúcsidőszakban közlekedik. Egyéb időszakokban a dózsavárosi szakaszát az új 10-es vonal járja be. A két új (1-es és 10-es) vonal egyike sem érinti Bakonyalját, oda a kibővített 2-es jár majd a jelenlegi 10A útvonalán. A 3-as útvonala lerövidül a Haszkovó fordulóig, a vasút­ á llomásig a 4A-s buszok járnak majd a belváros felé, hangolva a 7-es busszal. A 7-es a Cholnoky felé érinti a Kórház megállót, visszafelé pedig a Vörösmarty téren is megáll majd, emellett a Cholnokyn a Lóczy utcán jár mindkét

irányba az Ady Endre utcáig. Az 5-ös és a 6-os vonal változatlan marad, előbbi csatlakozást biztosít a vonatokhoz, utóbbit a Hotel és a Vámosi út közt a 4-es és a 4A-s járatokkal hangolják. A 8-as a Haszkovó forduló és a Budapest út között a 11-es vonallal azonos útvonalon, hangoltan halad. A

MT n A legnagyobb megtakarítást biztosító adózási

forma kiválasztásában most is segít a cégeknek a Pénzügyminisztérium kiva-kalkulátora – közölte honlapján a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Felhívták a figyelmet arra, hogy minden cégnek megéri a próbaszámításokat elvégezni, mert a kisvállalati adó (kiva) választásával az áttérésre jogosult, foglalkoztatottal rendelkező cégek több mint nyolcvan százaléka jobban jár. A kiva jövőre kedvezőbb feltételeket biztosít, hiszen egy százalékponttal – 13 százalékról 12 százalékra – csökken a mértéke. A tájékoztatásból kiderül: a kormány több speciális adózási formát kínál a vállalkozásoknak. A megfelelő adózási mód kiválasztásával pénz spórolható meg törvényesen, a legoptimálisabb forma kiválasztásban segít a kiva-kalkulátor. Annak a cégnek, amelynek a bértömege nagyobb a nyereségénél vagy amelyik növekedésre fordítja vis�sza a nyereségét, mindenképp érdemes tíz percet szánni a kiva-kalkulátorra – írták.

PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT.

BAKONYTHERM®

363904

MÁTYUS TAMÁS

20-as busz megszűnik, a 21-es buszok műszakváltások időszakában oda-vis�sza a Kádártai út és a Pápai úti forduló között közlekednek a Házgyári úton keresztül, érintve a Vasútállomást. Változatlan marad a 18as, a 22-es, a 23-as és a 25ös buszok útvonala, a 24-es gyorsjáratként 24E néven jár majd, a délutáni csúcsidőszakban is. Az éjszakai vonalak teljesen megváltoznak. Két, a Hoteltől induló körjárat lesz majd. A 42-es a Hotel– Dózsaváros–Endrődi lakó-

Segítség az adózáshoz

ÁREMELÉS ELŐTTI TÉGLA AKCIÓ!

Hármas busz érkezik a Hotel megállóba. December 15-től a járat csak a Haszkovó fordulóig közlekedik, helyette a négyes és a 4A jár majd a vasútállomásra FOTÓ: MÁTYUS

csúcsforgalmon kívüli időszakban a járatok 8A jelzéssel csak a Pápai úti fordulóig közlekednek. A 11-es vonal változatlan marad, a vonatokhoz igazítják csak. A 12-es napközben a Völgyhíd tér megálló után betér az állatkerthez is, a

PÁLYÁZAT Pályázati felhívás belső ellenőr munkakörre. Határidő december 5. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához benyújtva. A hirdetmény megjelent lapunk november 21-ei számának 5. oldalán.

KORLÁTOZÁS AZ ERDŐKBEN A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. felhívja a figyelmet, hogy az üzemi vadászterületén szervezett társas vadászatok miatt erdőlátogatási korlátozást vezet be. A Királyszállási Erdészetben (a vadászatok vezetője Tóth Attila erdészeti igazgató, telefonszáma: 06-30-348-7575) november 29–30-án, december 14–15-én, január 3–4-én és január 13–14-én, a Zirci Erdészetben (a vadászatok vezetője Sipos László erdészeti igazgató, telefonszáma:

te le p –Je r u z s á lem he g y– Egyetemváros–Hotel, míg a 47-es (a vasútállomás érintése nélkül 47A-s) a Hotel– Vasútállomás–Ba ­konyalja– Haszkovó utca–Cholnokyváros–Hotel útvonalon jár majd, köztük az átszállás biztosított lesz.

06-30-300-7012) november 27-én, december 3–5-én, december 11–12-én, december 16–17-án, december 20-án, január 6–7-én és január 9–11-én. A társas vadászatok az erdőlátogatók életére, testi épségére fokozott veszélyt jelentenek, ezért kérik az erdőlátogatási tilalom betartását. A vadászatokról további információval a vadászatvezető rendelkezik.

EGÉSZSÉGFELMÉRÉS Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) ötévenkénti végrehajtását a Bizottság (EU) 2018/255 rendelete írja elő az Európai Unió tagállamai számára. A harmadik alkalommal zajló magyarországi felmérés 2019. szeptember 16-tól december 16-ig tart. A hirdetmény megjelent lapunk szeptember 26-ai számának 18. oldalán.

–10%

Az akció 2019. 12. 02-től a 30 N+F téglákra és a készlet erejéig érvényes! Részleteiről kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeinken!

Telefon: 20/416-4788 E-mail: akcio@bakonytherm.hu www.bakonytherm.hu

Kedves Jézuskák!

Különleges, egyedi ékszerekkel várjuk Önöket idén is! A mi ajándékunk kimagaslóan kedvező áraink. Arany - 20% Ezüst - 10-50%

Törtarany beszámítás 13 000 Ft/gr Coeur de Lion ékszerek az ünnep jegyében. NNincs ötlete? Válassza exkluzív ajándékutalványainkat! Ha ékszer kell, Marcell kell.

Cí�m: Veszprém TESCO; Veszprém INTERSPAR; E� rd INTERSPAR, Százhalombatta, Piac tér; Dunaújváros, Dózsa Gy. út 28. Részletekről érdeklődjön üzletünkben. Akciónk visszavonásig érvényes.

356853

2019. december 5. |


18

gazdaság

VESZPRÉMI

7 NAP | 2019. december 5.

Elismerés a 30 éves magyarországi munkáért lométerre található cseté- rium jó együttműködésényi telephely létrehozásá- nek eredménye. Ahelyett, val a Balluff megerősítet- hogy a munkatársakat te vonzó munkaadói pozí- hosszú munkába járással a cióját a régióban. központi gyárba szállíta„A csetényi megnyitó nánk, ott nyújtunk nekik egy, a magyarországi te- munkahelyet és hosszú lephely mellett tett újabb távú szakmai perspektí(TT) n A hatályos rendelet márciusban megnyitott állásfoglalás és a Balluff, a vát, ahol a családjaikkal szerint a gazdaság érdeké- csetényi gyártócsarno- helyi önkormányzat és a élnek” – mondta Michael ben végzett kimagasló, pél- kot. A Veszprémtől 40 ki- magyar Pénzügyminiszté- Unger. damutató tevékenység vagy életmű elismeréséért Magyar Gazdaságért Díj adományozható az arra érdemesült személy részére. Az október 23-a kapcsán szervezett budapesti ünnepségen a magyarországi Balluff vállalat felépítésében nyújtott érdemei elismeréseképpen Varga Mihály pénzügyminisztertől Magyar Gazdaságért Díjat vehetett át Michael Unger. A cég felügyelőbizottságának elnöke az elismerést a Balluff magyarországi vállalatának felépítésében és bővítésében nyújtott érdemeiért kapta. A Balluff-Elektronika Kft. 30 évvel ezelőtt alakult meg Veszprémben. A leányvállalat a 877 munkatársával a Balluff legnagyobb termelővállalata és cégcsoport második legnagyobb kutató-fejlesztő központja a világon. A díjátadón külön Michael Unger a csetényi üzemavatón. Meghatározóan alakítja a magyar vállalat fejlődését megemlítették az idén FOTÓ: PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

A gazdasági díjjal való elismerést nem csak a Balluffnak a régióban játszott fontos munkaadói szerepe miatt ítélték oda. Magyarország ezzel külön elismerte a Balluff által a veszprémi Pannon Egyetemmel kezdeményezett tudományos együttműködést is, ami 1994 óta él. A Balluff az egyetemmel közösen kutatási, fejlesztési és oktatási programokat dolgoz ki a szenzortechnika és automatizálás területén. „Az együttműködésünk a Pannon Egyetemmel nem csak a regionális kutatási térséget erősíti, a programok kiemelik a Balluff mint innovatív munkaadó vonzerejét is, és segítenek a magasan képzett mérnökutánpótlás toborzásában és megtalálásában”, fogalmazta meg Michael Unger, aki hangsúlyozta: „Nagyon örülök ennek a kitüntetésnek és szívesen továbbadom a Balluffnál dolgozó veszprémi kollégáimnak, mert ez az elismerés mindenkit illet, aki az elmúlt 30 évben munkájával hozzájárult, hogy a vállalat azzá váljon, ami: a világot behálózó Balluff-gyárak szövetségének központi tagja és fontos munkáltató és üzleti partner a régióban”.

358140

A Pénzügyminisztérium a magyarországi Balluff vállalat felépítésében nyújtott érdemei elismeréseképpen a Magyar Gazdaságért Díjat adományozta Michael Ungernek, a Balluff-Elektronika Kft. felügyelőbizottsága elnökének.


2019. december 5. |

VESZPRÉMI

gazdaság 19

7 NAP

Szakmákkal ismerkedtek a fiatalok Közel 140 középiskolás látogatott el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett „Állj közénk!” rendezvényre múlt héten a Veszprém Arénába. MT n A program célja az

re – a Szakma Sztár Fesztivolt, hogy versenyzőket to- válra, a EuroSkillsre és a borozzon a hazai és nem- WordSkillsre –, valamint az, zetközi szakmai versenyek- hogy megmutassa, milyen

sikereket érhetnek el a fiatalok, ha szakmát választanak. A rendezvénysorozatot ősszel négy vidéki helyszínen – köztük Veszprémben – rendezték meg, a résztvevők megismerkedhettek korábbi versenyzőkkel, szakmai előadásokat hallgathat-

tak valamint egy virtuális térben, VR-szemüveggel több szakmában is kipróbálhatták magukat. A Veszprém Arénában a diákok az asztalos, a víz-, gáz-, fűtésszerelő, valamint az ápolás és gondozás szakmákkal ismerkedhettek meg.

Lapozzon bele a Veszprémi 7 Napba már a facebookon is! f a ceb o o k .co m / ves z p remi7nap Győzelem a hazai bajnokságban és a SEHa ligában

Ingyenes városI

közéletI hetIlap

• 2019. szeptember

5. • XXIV. éVf. 35.

Folytatta nagyarányú hazai bajnoki győzelmi sorozatát a Telekom Veszp­ rém férfi kézilabdacsa pata, majd si­ keres rajtot vett a SEHA Ligában.

szám

26. oldal

Mindennap éles szolgálat

Becsengettek ... a megvalósuló álom ... az iskolákba

A Vagyonvédelmi és gánnyomozói Szakmai Ma­ Ka­ mara Veszprém Megyei Szervezete Szilágyi vagyonőr, a NyugalomAttila Kft. igazgatója és a Nyugalom 2001 Kft. ügyvezető igazga­ tója magas színvonalú mai munkáját Kiváló szak­ vagyon­ MT/MT n őr kitüntetéssel ismerte el, TankerületiÖtszáz első osztályos diák kezdte meg tanulmányait amelyet Rácz László, Központ tájékoztatása Veszprém kilenc a ka­ nak kezdődött szerint. Szeptember általános iskolájában mara elnöke adott meg az iskola. Vasárnap elsején nemcsak hétfőn a Veszprémi át a közel­ ban közel nekik, hanem országszerte lapunk a Vetési gimnázium múltban Kislődön 650 diáknak – köztük mintegy 1,2 tanévnyitóján járt, megren­ mintegy 140 kilencedikesn ahol minden évfolyamon millió fiatal­ dezett családi napon. ek – kezdődött meg négy osztály­ az

284857

9. oldal

NON-STOP 88/782- 671 70/345- 62-73

ÉTelkiSz állíTáS 12–23 óráig

Veszprémi arany érem a szakmák olimpi áján MT/MT n

iskola.

Cikkünk a 16–17.

oldalon.

Beiktatták Udvar dy Györgyöt, az új érseket

Simon Krisztián bútorasztalos szakmában aranyérmet MT/nl n Jézus Krisztus az Úr – szól szerzett a Szak­ mák Olimpiájakén t is emlegetett World­ Udvardy György, a Veszprémi Főegy­ Skills versenyen augusztus házmegye új érsekének végén Orosz­ akit jelmondata, országban. Őt és sikeres ünnepélyes keretek társait köszöntöt­ közt szom­ ték kedden a megyei kereskedelmi és ipar­ baton iktattak be hivatalába a Szent kamara szervezésébe Mihály­székesegyházban. n Veszprémben. A szer­ A tartás előtt Udvardy 45. WorldSkills versenyt György az érse­ Oroszországban rendezték Kazanyban, ki palota kápolnájában a pápát meg augusz­ viselő tus 22–27. között, Michael August Blume, kép­ mintegy Ma­ 1300 fiatal szakmunkás 56 szakmában gyarország apostoli versenyzett. nunciusa előtt latinul tette le Cikkünk a 18. a hitvallást. oldalon. oldalon.

325005

Cikkünk a 6–7.

Szakmákkal ismerkednek a fiatalok

EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA

FOTÓ: NAGY

EN n A legnagyobb közösségi

oldalon indult kampány célja volt, hogy közösségi összefogással – ez esetben lájkokkal és megosztásokkal – növeljék a közösségi összefogás erejét. A felhívás az interneten keresztül 250 ezer emberhez ért el, így a Haribo 5555 zacskónyi édességet ajánlott fel a veszprémi családsegítő szolgálaton keresztül elérhető családoknak, hogy szebbé tegyék a nehezebb körülmények között élők életét is az ünnepek közeledtével. Perjés Ákos, a vállalat ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a vállalat számára fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért indították el az összefogásra ösztönző kampányt. – Így kívántuk felhívni a figyelmet arra, hogy vannak olyan családok

a környezetünkben, akikhez nem mindig jut el édesség az ünnepi időszakban. Porga Gyula polgármester elmondta, hogy jó olyan városban élni, ahol számos civil szervezet dolgozik azon, hogy biztonságban legyünk. – Ma kiderült, hogy a gazdasági vállalatok is fontosnak érzik, hogy kiemelten foglalkozzanak a segítségnyújtással. Nem ez az első eset, hogy számíthatunk az édességeket gyártó cégre, hiszen számos közös rendezvényen vettünk már részt, ahol támogatták a rászorulókat. A cég azokra bízta a cukorkák elosztását, akik a leginkább tudják, hol van szükség segítségre a boldogabb ünnepekhez. Jó látni, hogy a közigazgatási határokat is átlépi a segítségnyújtás.

TervezésTől a kiviTelezésig

Veszprém, Síp u. 1. Tel.: 88/410-466 30/272-5425 www.faymibutor.hu

FOLYTATÓDNAK A SZAKMANÉPSZERŰSÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A PANNON EGYETEMEN A Pannon Egyetemen az MTMI pálya népszerűsítése, valamint készségfejlesztő programok kialakítása és működtetése céljából az EFOP-3.4.4-16-2017-00002 azonosítószámú, “A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósulása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen” című projekt keretén belül tovább folytatódtak a szakmanépszerűsítő tevékenységek. A nyári hónapokban színes programajánlatban, tudományos műhelyfoglalkozásokban bővelkedő táborok várták a középiskolás érdeklődőket. Ősszel a karokon megkezdődtek a beiskolázási időszak előkészületei, feladatértékelő és félévindító értekezletek zajlanak, fókuszban továbbra is az MTMI képzési területi: matematikai, műszaki, természettudományos, informatikai témákban. A Rektori Kabinet pályázatban vállalt szerepe a beiskolázási program karok közötti együttes lebonyolítása, valamint a hozzá kapcsolódó kommunikációs tevékenység. Ennek fényében a beiskolázási körutak, pályaorientációs napok, pályaorientációs kiállítások, a nyílt napok, az EDUKÁCIÓ Kiállítás és a hozzá szervesen kapcsolódó reklámtevékenység előkészületeit a Kabinet munkatársai megkezdték. A Pannon Egyetem 5 kara, a Nagykanizsai Kampusz, a Rektori Kabinet, valamint a 3 konzorciumi partner részvételével jelentős szakmai előrehaladást mutathat fel az alábbi tématerületeken: • készségfelmérő és- fejlesztő tevékenység, pályaismertetés természettudományos, informatikai, valamint műszaki szakok iránti érdeklődés felkeltése, az ehhez szükséges biztos matematikai alapok megteremtése, kommunikációs tevékenység, mentorprogram • szakmai napok, roadshowk, interaktív versenyek lebonyolítása • MTMI szakmai programok szervezése és lebonyolítása, köznevelésben dolgozó pedagógusok – felsőoktatásban dolgozó oktatók – piaci szereplők közötti élő párbeszéd elősegítése • képzők képzése program keretében a pedagógusok, tanárok, oktatók módszertani fejlesztése • specifikus, az intézmény (és konzorciumi partnerei) profiljának megfelelő, a képzési portfóliót és képzési szolgáltatást, valamint azok használhatóságát és hasznosságát – a célcsoport kommunikációs elvárásainak és jellegzetességeinek megfelelő formában – bemutató alkalmazások kialakítása, kommunikáció biztosítása. A pályázatban vállalt indikátort túllépve, 22 darab együttműködési megállapodás köttetett középiskolák -, gimnáziumok -, tankerületi központok – valamint egyéb vállalatok képviselői támogatásával.

Európai Szociális Alap

Porga Gyula, Horváthné Kecskés Diána és Perjés Ákos a sajtótájékoztatón FOTÓ: MÁTYUS

   

364293

A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézménnyel együttműködve 5555 csomag gumicukrot osztottak ki a rászorulóknak kedden.

263707

Megédesített ünnepnapok


20

zöld

VESZPRÉMI

7 NAP | 2019. december 5.

Több mint ezer növényt ültettek az állatkertnél Háromszáz fát és több mint hétszáz cserjét ültetett idén az állatkert, a héten a Gulya-dombon folytak komoly fásítási munkák.

zásuk nagy kihívás, főleg nak nevezte ültetésüket, miszáz fölötti darabszám ese- vel a fák oxigént termelnek tén. és szén-dioxidot kötnek Török László állatkert-­meg, nyáron, a forró hónaigazgató elmondta, a fák szá- pokban pedig árnyékot adMÁTYUS TAMÁS növekedik majd a lombterü- mos rovarnak, madárnak és nak. letük. Méreteik miatt szállí- emlősnek adnak otthont. A Idén az állatkert 360 fát és Brányi Mária alpolgár- tásuk, ültetésük, földlabdá- klímaváltozás miatt fontos- 704 cserjét ültetett, az elmúlt mester elmondta: a zöldstratégiában ambiciózus vállalást tett az önkormányzat. Eszerint a közterületeken nyilvántartott lombos fák darabszámának átlagosan két százalékával megegyező nagyságrendben ültetnének minden évben fákat. Kiemelte: idén az állatkert előterében telepített fákkal együtt összesen több mint nyolcszáz fát ültettek Veszprém város közterületeire. Ez jelentősen meghaladja ezt a kétszázalékos vállalást, mivel huszonhatezer körüli fát tartanak nyilván a városban. Az alpolgármester hangsúlyozta: jelentős fásítási és cserjeültetési munkálatok folynak az állatkertben. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy a fák nagyméretű, több mint tizenöt éves, előnevelt növények, amik ha meggyö- László Sándor, Brányi Mária és Török László mögött ültetik a fákat a Gulya-dombon keresednek, ugrásszerűen FOTÓ: MÁTYUS

Zöld Sarok

10 évben 5900 fa és cserje ültetésével járult hozzá Veszprém zöldstratégiájához és a klímavédelemhez – hangsúlyozta Török László. A fákat László Sándor, az állatkert üzemeltetési vezetője egyenként válogatta ki, ügyelve a törzs egészségére, egyenességére, az ágrendszerre. Ezek után nagyméretű gödröket készítettek elő, ügyelve a talajviszonyokra. Egy fa elültetéséhez közel másfél köbméteres gödröt ásnak – emelte ki László Sándor. Hozzátette: a fák metszéséhez hozzáértő szakszemélyzetre van szükség, akik a fák koronáját úgy tudják kialakítani, hogy a későbbi növekedéshez megfeleljen. A fák mozgatásához erőgép is szükséges volt, beállításukhoz három-négy ember munkájára van szükség. A nagy lombkorona miatt az első három-négy évben támrendszert is építenek ki a fák köré a szélviszonyok miatt – tette hozzá. Az állatkerti fásítás során háromféle fát, pusztaszilt, égert és ostorfát ültettek el.

„10 millió fa – Veszprém” mozgalom, az összefogás ereje

Az éghajlatváltozás negatív hatásainak kivédésére indult el a „10 millió fa” országos civil kezdeményezés, majd két és fél nap alatt több mint 7 ezren csatlakoztak a mozgalom Facebook-csoportjához. Bojár Iván András, a kezdeményezés elindítója szerint megvan a társadalmi erő és igény, ami ahhoz kell, hogy a mozgalom kitűzött célját meg lehessen valósítani. Veszprémben szeptemberben kezdte szervezni a novemberi 9-ei ültetés előkészítését Sárdi Krisztina. A közterületi faültetés szabályos folyamatának, kötelezettségeinek megismerése után az önkéntes szakemberekből álló kis csoport megkezdte a telepítési tervek elkészítését és a szervezőmunkát annak érdekében, hogy minél több lakoshoz jusson el az ültetésre való felhívás és minél egyértelműbb legyen az, hogy ki hogyan tud hozzájárulni az ültetési nap sikerességéhez. Már az októberi lakossági fórum is népszerű volt, az előadók sok érdekességgel és szakmai tudnivaló-

val szolgáltak a résztvevőknek. Úgy tűnik, a szervező csapat lelkesedése és optimizmusa megfertőzte a jelentkezőket is, ugyanis november 9-én, szombaton a rossz idő sem riasztotta el azt a közel kétszáz önkéntest, akik a „10 millió fa” országos mozgalomhoz csatlakozva Veszprém tizenhat helyszínén 166 facsemetét ültettek el pár óra leforgása alatt. Volt olyan, aki a fizikai erejével és olyan is, aki otthonról hozott friss pogácsával és meleg teával járult hozzá az eredményes munkavégzéshez. Minden helyszínen önkéntes szakmai vezető irányította a munkát, így szakszerűen történhetett meg a fák ültetése. És ezzel nincs vége a folyamatnak: favédnökségi program indul: az elültetett fák életben maradásáért magánszemélyek, cégek, baráti társaságok, osztályközösségek vállalnak felelősséget, mert az utógondozás ugyanolyan fontos, mint a tervezett előkészítés és a szakszerű ültetés. (S.K.)

A hét fája

Oregoni boróka

(Juniperus scopulorum) Észak-Amerika nyugati felének hegyvidékein, 1500–2500 méter között őshonos. A tengerpart esős vidékein a tengerszintig lehúzódik. Eredeti élőhelyén 15–20 méter magasságot is elér, nálunk ritkán nő 10 méternél magasabbra. Az alapfaj szabálytalan kerekded koronájú, míg kertészeti változatai között oszlopos, karcsú koronaformák is ismertek. A telet és a szárazságot jól tűri, de igazán szépen jó talajban, párás, nedves viszonyok között fejlődik. Veszprémben az Ady u. gyógyszertár mellett található egy példánya.


2019. december 5. |

VESZPRÉMI

állásvadász 21

7 NAP

Veszélyes lehet a munkamánia „Ezt még gyorsan befejezem, drágám.”, „Muszáj hétvégén is dolgoznom, különben nem tudok feljebb jutni a ranglétrán.”, „Más is épp ennyit dolgozik a cégnél.” Ha te is egyre gyakrabban használod ezeket a mondatokat, és kezded úgy érezni, hogy több időt töltesz a munkáddal, mint bármi mással, akkor olvasd el cikkünket, hogy megtudd, melyek a munkamániás személyiség jellemzői.

cseppet is kifacsarva, a szervezet végül feladja. Általában ezt követi az orvosi konzultáció és a betegség tényleges diagnosztizálása. Társadalmilag elfogadott, hogy a munka teszi ki az életünket, hétköznapjaink jelentős részét. Egyik esetben a munka szeretete, más esetben a megfelelés és a főnök árgus szeme hajszol-

hatja bele a mániákus munkába a jó dolgozót. A rengeteg kütyü, ami körülvesz minket, szintén elősegíti, hogy bárhonnan növelhessük a dolgos órák számát. Ne tegyük! Ügyeljünk arra, hogy a kikapcsolódás éppúgy beépüljön a rendszerünkbe, mint a munka. n Archív

363883

díSzletéPítő

2019. december 13.

A JOST Hungária Kft.

Épületkarbantartó munkatársat keres veszprémi üzemébe. Feladatok: • Ipari ingatlannal kapcsolatos karbantartási munkák elvégzése • Megelőző karbantartás keretében végzett ellenőrzések végrehajtása • Hibamegelőző, hibaelhárító és állagmegóvó munkálatok Elvárások: • középfokú szakirányú végzettség (csőszerelő, lakatos, hegesztő) • Épületkarbantartásban szerzett szakmai tapasztalat • Hegesztési tapasztalat • 2 műszakos munkarend vállalása További információk és jelentkezés: http://karrier.jost-hungaria.com/hu/jobs.html e-mail: karrier@jost-world.com telefon: 88/517-214 Legyen része Ön is a Világunknak! Várjuk jelentkezését!

363864

Nagyjából fél évszázada használjuk csak a munkamánia fogalmát, azóta azonban számtalan kutatást végeztek ezzel kapcsolatban. Egyre gyakoribb ugyanis a társadalmunkban, hogy a munkával szeretnénk teljessé tenni az életünket, akár a társas kapcsolataink rovására is. A munkamániás személyiség kontrollálhatatlan vágyat érez arra, hogy folyamatosan dolgozzon, és an�nyi időt töltsön a munkával, amennyit csak lehet. Ennek következtében egyre kevesebbet van a családjával, elhanyagolja a párkapcsolatát és feladja azokat a szabad­ idős tevékenységeket, amelyeket korábban végzett. Hiába végzett el már mindent, amit a munkahelyen elvártak tőle, nem érzi azt elégnek. Egy ilyen személy folyamatosan a munkájára gondol és a munkájáról beszél, akkor is, ha épp nem dolgozik. Miről ismerjük fel, ha munkamániás személlyel van dolgunk? Az egyik legszembetűnőbb jel az, hogy mindig a tökéletességre próbálnak törekedni, mindent és mindenkit próbálnak túlszárnyalni. Folyamatosan idegesek ugyanakkor a munkájukkal kapcsolatban, megszállottan körülötte járnak a gondolataik, őrlődnek azon, hogy vajon mi fog történni. A munkamániást nem a munkaórák száma különbözteti meg azoktól, akik csak szeretik a munkájukat, hanem a viselkedésbeli változások, amelyek a függőségükkel karban járnak. Aki csak azért dolgozik sokat, hogy elérje a céljait, mondjuk megkapjon egy előléptetést vagy fizetés­ emelést, az ugyan-

legapróbb részletekbe merülve megszállottan űzi a munkát és meríti ki teljesen szervezetét. Már nem elég a rá osztott feladat, saját ötletekkel bővíti munkakörét. A negyedik fázisnál jelentkezik a hirtelen teljesítményromlás. A hullámok átcsapnak a feje felett. Nem képes kipihenni magát, sem megfelelő eredményeúgy képes kikapcsolódni, ket produkálni. Az utolsó amikor épp nem dolgozik. Képes önbecsülést meríteni abból, hogy mennyire jó szülő vagy mennyire jó a munkájában, míg egy munkamániás önbecsülésének forrása csakis a túlzott munkából származik. Azonban ez a megerősítés is tiszavirág-életű, hiszen mindig lehetne jobban csinálni. Egy munkamániás, akárcsak egy más függőségben szenvedő személy, tagadni fogja azt, hogy mennyire a munkája körül forog az élete. A függőséget így inkább a „tüneti” jellemzők alapján tudjuk felismerni. Egyre több konfliktust élnek meg ugyanis mind a munkában, mind a munkán kívül, és egyre több stresszt élnek át. Arról nem is beszélve, hogy számos egészségügyi problémával kapcsolatba hozzák a munkamániát: álmatlansággal, szív- és érrendszeri megbetegedésekkel, szorongással. A legtöbb szakember négy szakaszra bontja a A Veszprémi munkamániát. Az első fáPetőfi Színház zis úgy írható le, mint az ital rabjainál a zugivás, csak itt „dugimunkáról” van szó. Az egyén titokban folytatja a munkát, mivel bűntudat gyötri, ha abba kell hagynia. A második szamunkakörbe kasznál környezetét is meglepheti az egyre inge(férfi munkaerő) rültebb munkatárs. Ha a felvételt hirdet. kollégák poénnal próbálnak célozni, hogy kezd sztahanovista jellemvonáKüldje a „MUNKA” sokkal gazdagodni barátszót SMS-ben a juk, valószínűleg agresszív +36-20-563-8116 reakciót fognak tapasztalszámra, ni. Ekkor már a tiltakozás visszahívjuk! ellenére is ajánlott orvoshoz küldeni. Ezt követi a Jelentkezési határidő: túlhajszoltság szakasza. A


apróhirdetés *60867*

SaubermacherMagyarország Kft.

*61246*

könnyű fizikai munkára, 3 műszakos munkarendbe.

350338

Munkavégzés helye: VESZPRÉM Érdeklődni: 06 30 357 7264

ALBÉRLET KÍNÁLAT Földszinti garzonlakás a Cholnokyn nemdohányzónak decembertől kiadó. Tel: 06-30-635-0085

MUNKAVÁLLALÓT KERES

Kőműves munkák, burkolások rövid határidővel, minőségi kivitelben. Nézze meg referencia munkáimat, kérjen díjmentes árajánlatot. 06-70672-11-17 *63285*

Megbízható, munkájára nagyon igényes takarítónőt keresek heti egy napra Kádártára. Érd: 06-70-2201587-es számon az esti órákban. *60854*

Optometrista és látszerész munkatársakat keresünk veszprémi optika üzletünkbe. 06-70433-1033 *55257*

Munkácsy utcában 1,5szobás, 3.emeleti bútorozatlan lakás kiadó. 06-20-365-9259 *63282*

Téglaépületben, földszintes, 2 szobás, egyedifűtéses lakás kiadó. Közel a városközponthoz. Érd: 06-30-5317679-es telefonon. *63962*

Veszprémben, a Cholnoky városrészben, hőszigetelt, energiatakarékos épületben, 28nm-es első emeleti garzon igényesnek, hosszútávra kiadó. T: 06-20-252-1836 *63936*

Veszprémben bútorozott szoba, konyha-, fürdőhasználattal nemdohányzó személynek, hosszú távra kiadó. 06-30-563-3732 *64005*

3szobás, világos, földszinti lakás Veszprémben, a Stadion utcában hosszútávra kiadó árkedvezmén�nyel. Tel: 06-70-605-6647 *63934*

GARÁZS

Veszprémi intézménybe délelőtti 4, 6órás munkarendbe takarító kolléganőket keresünk. Érd: 06-88-624795, 06-30-887-1623

Veszprém, Rómer F. 8. alatt teremgarázs eladó. 1.960.630+ÁFA. 06-20373-0386

*61407*

*60835*

Kanapé, fekhellyé alakítható (185x90x87) zöld barna színű, Veszprémben eladó. Érd: 06-20-552-5547

Veszprémben, a Haszkovó garázstelepen 18nm aknás, villanyos garázs eladó. Irányár: 3,8MFt. Érdeklődni: 17után a 06-20 /3414721-es telefonszámon.

BÚTOR

*63923*

ALBÉRLET KERESÉS

173136

*63299*

*61219*

Veszprémben, Aulich úti garázstelepen 36négyzetméteres, pincés, galériás előtetős garázs eladó. Érdeklődni: 06-20-9261-678

INGATLAN Veszprém, Jutasi út 59-ben 250nmes helyiség, 2 külön bejárattal eladó 130.000Ft/nm áron. 06-20-373-0386 *60838*

Veszprém, Pápai út és Házgyári út sarkán 20.000nm-es, GKSZ terület eladó. 50Euro/nm, 06-20-373-0386 *60837*

Veszprémben, Ipar utcában 16007nm fejlesztési terület eladó. 06-20-373-0386

LAKÁS Egyetem utcai I.emeleti, 2szobás lakás tulajdonostól eladó. Ingatlanosok ne hívjanak. Érd: 06-30-906-9823

Veszprémben, 7451nm összközműves telephely eladó. 06-20-373-0386

Eladásra kínálunk Veszprém belvárosában, a Cserhát lakótelepen egy átlagos állapotú, részben felújított 43nm-es, 1szobás+1 félszobás, földszinti,azonnal beköltözhető, tehermentes, erkélyes lakást. Irányár: 21.900.000Ft Érdeklődni: 06-309894-818 számú telefonszámon.

*60840*

Keresünk-kínálunk ingatlanoKat

70/3-800-323 www.nivoingatlan.hu

166180

CSALÁDI HÁZ

*60900*

Bándon csendes, természetközeli helyen, panorámás kilátással családi ház eladó. Irányár: 62M, Érd: 0630-278-2464 *61213*

Eladó Olaszfalun 51nm-es teljeskörűen felújított családi ház 878nmes telekkel. Irányár: 25,7mFt Érd: 20288-4378 *64277*

Eladó Veszprémben a Cholnoky városrészen 79nm-es sorház, 250nmes telekkel. Irányár: 39,7mFt Érd: 20288-4378 *64275*

Eladó Veszprém-Gyulafirátót 900nm telken kétszintes, 4szobás családi ház garázzsal melléképülettel. Tel: 06-30-314-7250 *60898*

Keresek sürgősen Veszprémben eladó sorházat, vagy családi házat 160nm-ig. Köszönettel várom hívását! 06-20-2149-555 *60895*

Keresek kiadó kisebb családi házat és tárolásra alkalmas helyiséget (nagyobbat) Veszprémben vagy környékén hosszútávra. 06-30-422-1017

Haszkovó garázstelepen vízzel, villannyal ellátott, nagyméretű garázs kiadó. Érd: 06-30-302-0504

Veszprémben, Ady Endre utcában, közel a Balaton Plázához, 120nm-es 4szobás, nagyon igényesen felújított sorházrész garázzsal, kertrésszel eladó. 06-20-2149-555

*64008*

*63919*

*60893*

*64278*

GARÁZS KIADÓ

*63958*

*64194*

*60860*

*60843*

*64273*

Veszprém-Gyulafirátóton 2szobás, felújított családi ház eladó. 0620-212-5130

*60841*

Márkón új építésű, 3 szoba + nappalis családi ház, napelemrendszerrel eladó. Ár: 41,9mFt. Érd: 20-4300-411

Albérletet keresek hossszútávra Veszprémben, 2+1szobás földszintit. 06-30-9462-880

Veszprémben, Dózsaváros városrészben 180 nm-es családi ház 38 M Ft-ért eladó! 06-20-283-6730

Eladó Veszprém, Egyetemvárosban 57nm tégla, gáz-cirkós 2+1 szobás lakás! Irányár: 26M Hétvégén is elérhető vagyok! Telefonszám: 0630/3401125 *64183*

Eladó Veszprémben a Cholnoky városrészen 55nm-es, 2 szobás jó állapotú lakás. Iá: 24,99mFt Érd: 20-288-4378 *64259*

Figyelem! Utolsó lakások 5%-os ÁFA-val. Veszprém belvárosában idei átadással, légkondicionált lakások, 10 lakásos társasházban, beruházótól eladók. 06-20-9410-421 *60861*

Garzon a Haszkovón 32 nm és a Cholnokyn 28 nm tulajdonostól eladó. 06-20-967-8399 *55762*

Takácskerti, földszinti, igényes kivitelezésű, 1+3szobás, K-D-Ny-i tájolású, nagyméretű lakás, kertkapcsolattal és garázzsal, nagy terasszal, igényes környezetben, akár idei költözéssel eladó. 06-70-674-2224

249

többféle 1 kg

Ft/db

Bravos Classic őrölt kávé 1 kg

2,5 l 71,6 Ft/l

Ft/db

Ft/db

3C VESZPRÉM, ALMÁDI U. 15-17. A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES! *

*57991*

Kovács Szabolcs

167483

AKKUMULÁTOR

06-20-334-4430 Gumiszerviz Dongó Gumiszerviz

Ft/db

*60967*

Veszprémben, Batthyány utcában, 54nm-es, 2szobás, felújított lakás eladó. 06-70-657-2323

Háztart.gép szerviz

8200 Veszprém, Tüzér u. 73.

1599 1499 179

*64252*

Veszprémben, Aulich utcában 2004-ben épült, 1+2félszobás(56nm-es) erkélyes, egyedifűtésű téglalakás eladó. 06-70-320-1196

30/9595-482

Akkumulátor

Cola

*55254*

Veszprémben a Cholnokyn 1+3 szobás, felújított erkélyes lakás 26,6mFtért eladó. Érd: 20/4208120

Zárcsere, javítás, víz, villany, háztartási javítások, lakatosmunkák.

Új, használt felnik, gumiabroncsok forgalmazása, gépjármû és motorkerékpár gumiabroncsok szerelése, centrírozása, javítása Veszprém, Ibolya u. 4. Tel.: 30/916-1733

165967

szeletelt 430 gr 579,07 Ft/kg

Bravos Classic szemes kávé

*64266*

Veszprém, Stadion utcában 74nmes, tehermentes földszinti lakás tulajdonostól eladó. 06-30-583-6679

Zárszerviz! Lakásszerviz!

166163 312899

364303

2019. december. 09-15.

Dawtona cékla

*64254*

Veszprém, Munkácsy utcában 2+1 szobás, jó állapotú lakás eladó. Iá: 22,9mFt Érd: 20/250-4688

Zárjavítás

(Elektro Center mellett)

Ft/db

*53224*

Veszprém, Március 15. utcában 1,5 szobás, erkélyes, igényesen felújított panellakás 17,9mFt-ért eladó. Érd: 20/4208120

SZOLGÁLTATÓI KATALÓGUS

www.autouvegveszprem.hu tel.: 06-30-39-36-200

499 1299 189

*64270*

Veszprém, Jutasi lakótelepen 2szobás panellakás eladó. Iá: 18,9MFt Tel: 06-70-467-5055

*60890*

Veszprém, Aulich L. u. 9.

dobozos 0,5 l 378 Ft/l

*63980*

Veszprém Belvárosban földszinti 1+3 félszobás, teraszkapcsolatos új építésű lakás 49mFt-ért eladó. Érd: 20/250-4688

*60897*

Azonnali cascos üvegkárfelvétel!

Steffl sör

*64255*

Veszprém belvárosában, Cserhát lakótelepen 1szobás, földszinti, D-i fekvésű igényesen felújított téglalakás, azonnal költözhetően eladó. 0620-214-9555

Keresek sürgősen Veszprémben eladó 1,vagy 2szobás lakást. Köszönettel várom hívását! 06-20-214-9555

AUTÓÜVEG

Bőrös tarja .................... 1199 Ft/kg Fagyasztott Import Bőrös rövid karaj csontos .. 1299 Ft/kg kistestű tyúk trappista sajt Bőrös hosszú karaj csontos 1249 Ft/kg kép Bőrös lapocka .............. 1199 Ft/kg Aillusztráció. Bőrös comb ................... 1259 Ft/kg Sertés apróhús .............1199 Ft/kg Ft/kg Ft/kg

*60965*

Veszprém, Bakonyalján 80nmes, 2 erkélyes, igényesen kialakított lakás 46 millió Ft-ért eladó. Érd: 20/4208120

Veszprémben, Cholnoky városrészben, lábas házakban 3szobás, 72nmes kifogástalan nagyon szép állapotú téglalakás eladó. 06-20-2149-555

*61403*

Autóüveg

POLUS EXTRA

Veszprém, Aulich utcai lakóparkban eladó egy 36nm-es, 3.emeleti, 1szobás, cirkó-gázfűtéses újszerű, erkélyes lakás. Irányár: 22M. Tel: 06-202377-945

246467

Jogosítvánnyal rendelkező temetkezési dolgozót felveszünk. Érd: 0630-9575-003, Veszprém

Veszprémben földszinti 2+1szobás albérletet keresek hosszútávra, vagy kisebb házat. 06-30-9462880

7 NAP | 2019. december 5.

Tel.: +36-30/947-6238 ¾ Hűtőgép ¾ Mosógép ¾ Bojler ¾ Klíma ¾ Háztartási gép javítása garanciával

164659

ÁLLÁST KÍNÁL

VESZPRÉMI

Építőipar

Komplett belső munKáK, belső átépítés, festés

Újházaképítése,régiházakátépítése Régitetőkjavítása,újtetőképítése Gyors, precíz munka garanciával Veszprém megyében

20/22 480 85

345140

22


Veszprémben, Munkácsy úton második emeleti, másfélszobás erkélyes, felújított lakás eladó. Irányár: 18,8Millió, 06-30-411-4425 *60887*

Veszprémben 1,5szobás lakás eladó, vagy nagyobb lakáscsere is érdekel. 06-20-518-4481 *64188*

Veszprémben, 3. emeleti 2019-ben felújított téglalakás, a Jutasi úton 22mFt-ért eladó! 06-20-283-6730 *64249*

Veszprémben 42 nm-es, felújított, 3. emeleti lakás eladó. Irányár: 17,9mFt. Érd: 20-4300-411

Veszprém központjában, a Levendula Üzletházban panorámás, klímás iroda (üzlet) eladó vagy kiadó. 28nm+12nm galéria, saját főzőszekrény, mosdó,WC, 1db gépkocsi parkolóval. 06-30-993-4808

Minden káros szenvedélytől mentes, 45éves férfi megismerkedne 4560év közötti veszprémi hölggyel. SMS-t erre a telefonszámra kérem: 06-70-583-2089

*61244*

Szeretek olvasni, színházba járni, utazni, kirándulni, nagyokat beszélgetni. Ehhez társat keresek 70év körüli férfi személyében. „Kézenfogva” jeligére, Hirdető Iroda Kft. 8200Veszprém, Pf:104.

AUTÓ, MOTOR Eladó Veszprémben 2004-től egy tulajdonos által használt, jó állapotú, törésmentes, JZU frsz. Opel Astra G Kombi 1,7 TDI, ISUZU motorral, 222.000km-rel, manuális klímával, vonóhoroggal. Irányár: téli gumikkal 600.000Ft. Tel: 06-30-986-3712 *61220*

Eladó Veszprémben 2007-től egy tulajdonos által használt, jó állapotú, törésmentes, KXM frsz. Ford Mondeo 1,9 Kombi TDCI motorral, 230.000km-rel, több extrával: fűthető első szélvédő, ülések, tükrök, aut.klíma, 6 sebesség, tempomat, vonóhorog. Irányár: téli gumikkal 750.000Ft. Tel: 06-30-986-3712 *61223*

*64260*

Veszprémben 49nm-es, 3.em., zárt erkélyes téglalakás a Jutasin tulajdonostól eladó, szigetelt, fűtése gáz(cirkó) teljes felújítása 2018-ban megtörtént. Irányár: 24.000.000Ft Érd: 0630-491-8128 *63296*

Veszprémben 62 nm-es, felújított, 8. emeleti lakás eladó. Irányár: 21,9mFt. Érd: 20-4300-411 *64262*

Veszprémben 69 nm-es, felújított, 8. emeleti lakás eladó. Irányár: 22,9mFt. Érd: 20-4300-411 *64264*

Veszprémben,a Gábor Áron utcában 4.szintes, szigetelt épület első emeletén lévő, 1+2szobás, 53nmes, felújított panellakás, gépesített konyhával, azonnali költözéssel eladó. Ára: 22,9MFt. Érdeklődni: 06-20463-8859

OKTATÁS

*63291*

SZOLGÁLTATÁS Burkolást, burkolatjavítást vállalok számlával, garanciával. Tel: 06-70313-3416 *55228*

Faipari szerszámélezés: szalagfűrészek, gyalukések, marókések, konyhai eszközök, darálók. Veszprém, Kádártai út 56., 20-933-6525 *61211*

Házhozmenő lomtalanítás, teljes lakásürítés padlástól a pincéig, lomelszállítás épületbontás, udvartakarítás. 06-30-881-9724

*63970*

*57999*

Veszprémi tégla 1+félszobás lakás ár alatt eladó. 06-30-9295-176

Masszázs! Ha fáj mindene, vagy relaxálni szeretne. Kérésre házhoz megyek. 06-30-286-0378, www.facebook.com/masszazsveszpremkati

*63939*

Zirc belvárosában, 3.emeleti gáz-cirkó fűtéses felújított téglalakás 19,9mFt-ért eladó! 06-20-283-6730 *64248*

54nm-es, kettő szobás, erkélyes, földszinti lakás Stromfelden eladó. Ár: 15,9M Érdeklődni: 06-70-3555634 *58413*

*64002*

*60858*

178/75/68 férfi, aki keresi a párját egyszerű, de biztos élet reményében. Hívj 17óra után.” Veszprém belváros” , 06-70-567-6932

*61234*

Masszázs! Svéd, frissítő, prosztata, talp, arc, hétvégén is hölgytől Veszprémben. 06-20-412-6208 *63994*

Redőnyjavítás, szerelés kedvezményes áron! Hívjon bátran hétvégén is! 06-70-636-7310

*55813*

Cser tölgy konyhakész tűzifa, ömlesztett m3-ben 15000Ft kiszállítással. Tel: 06-70-250-8556, Engedélyszám: AAA582-4829 Hagyatékból, gyűjteményből vásárolnék régi pénzérméket. 06-30606-6733 Használt babakocsi, gyerekágy matraccal, fa járóka, műanyag, zenélő állóka, etetőszék, gyerekbicikli olcsón eladók. 06-30-640-3794 *60851*

Igényes ajándéktárgyak az Antik Üzletből. Veszprém Zöldház. Sokféle régiséget csereként beszámítunk. 06-20-9226-606 *61238*

Komplett, modern konyhabútor gépesített (Tűzhely: Whirlpool AKZ96230 IX, AKT8090/NE gyári csomagolásban), 3m-es, fehér színben, lehetőség szerint egyben eladó. Irányár: 480.000Ft, 06-20-421-5207 *60972*

Költözés miatt eladó jó állapotú, 400L-es fagyasztóláda. Fagyasztó nélküli Whirlpool hűtőszekrény, 200L-es. Franciaágy: 160x200-as kárpitozott, ágyneműtartós. 1db 90x200-as fenyőágy gyári csomagolásban. 06-20-421-5207 *60969*

Megosztanám belvárosi lakásomat családtalan, 80éves férfiként segítségért nyugdíjas nővel, ottlakással. Tel: 06-30-438-9961

Zircen beépíthető telek eladó. Iá: 4,9MFt Tel: 06-70-467-5055

Vállalok Veszprém és 30km-es körzetében víz, fűtés és csatornaszerelést, szervízelést, karbantartást! Tel: 06-70-265-9908

*53218*

*60961*

*60963*

2,6x10x4m 2,6x10x4m-es Luc deszka 49.900+áfa/m3, a készlet erejéig! 18 mm-es OSB, 1600Ft+áfa/m2 2019.10.31-ig!

AKCIÓ!

363248

NAGY KFT

Lapozzon bele a Veszprémi 7 Napba már a facebookon is! f a ceb o o k .co m / ves z p remi7nap

Tetőléc – rétegelt lemez - hajópadló

Telephely: Veszprém, Házgyári út, (Jutaspuszta felé) Tel.: +36-20/3561-691 Tel.: +36-88/328-299

www.nagy-kft.hu asztalos@nagy-kft.hu

Szivárvány Festékház

Veszprém, Budapest út 53. 20/517-6377

Győzelem a hazai bajnokságban és a SEHa ligában

Ingyenes városI

közéletI hetIlap

• 2019. szeptember

5. • XXIV. éVf. 35.

Folytatta nagyarányú hazai bajnoki győzelmi sorozatát a Telekom Veszp­ rém férfi kézilabdacsa pata, majd si­ keres rajtot vett a SEHA Ligában.

szám

26. oldal

Mindennap éles szolgálat

Becsengettek az iskolákba

A Vagyonvédelmi és gánnyomozói Szakmai Ma­ Ka­ mara Veszprém Megyei Szervezete Szilágyi vagyonőr, a NyugalomAttila Kft. igazgatója és a Nyugalom 2001 Kft. ügyvezető igazga­ tója magas színvonalú mai munkáját Kiváló szak­ vagyon­ MT/MT n őr kitüntetéssel ismerte el, TankerületiÖtszáz első osztályos diák kezdte meg tanulmányait amelyet Rácz László, Központ tájékoztatása Veszprém kilenc a ka­ nak kezdődött szerint. Szeptember általános iskolájában mara elnöke adott meg az iskola. Vasárnap elsején nemcsak hétfőn a Veszprémi át a közel­ ban közel nekik, hanem országszerte lapunk a Vetési gimnázium múltban Kislődön 650 diáknak – köztük mintegy 1,2 tanévnyitóján járt, megren­ mintegy 140 kilencedikesn ahol minden évfolyamon millió fiatal­ dezett családi napon. ek – kezdődött meg négy osztály­ az

9. oldal

Veszprémi arany érem a

iskola.

Beiktattá

Cikkünk a 16–17.

oldalon.

Színes Festékház

Veszprém, Pápai út 28. 20/405-4888 Sorsoltak

nak hétfő ek leadásá 16 mben a délután lják össze Veszpré hogy kisorso után ült bizottság, sorrend választási szereplők kedden lapokon a szavazó önkormányzat jét. A megyei st. sorsolá tartotta a oldal

ajánlóív lejáró határideje MT n Az helyi órakor

Keresse a Veszprémi 7 Nap legfrissebb számát a facebookon is! facebook.com/veszpremi7nap

*60871*

Veszprémben olcsón eladók 46-os méretig márkás női ruhák, konyhai felszerelések, hímzett terítők. Érdeklődni mindennap délután 1 órától. 06-30-563-3732

TELEK

Az akció 2019. 12. 05-től 2019. 12. 23-ig, illetve a készlet erejéig tart.

S T I M M E L K F T.

VEGYES

*60942*

*60878*

Vásárolj 10 L Dulux A Nagyvilág Színei terméket, és ajándékba adunk egy 3L Dulux Classic White-ot.

*63292*

40-es pasi keresi nemdohányzó, érzelmileg és anyagilag független párját. 06-30-560-4763

*63929*

Angolból egyénre szabott korrepetálást, interaktív nyelvtanítást vállalok Veszprémben. Érd.: 06-30/2954360

Hogyan festene a plafonod CLASSIC-us FEHÉRben?

6.

Ingyen

es városI

közélet

I hetIlap

• 2019.

szeptem

ber 12. •

36. szám

XXIV. éVf.

meg ismerjük gos a Vadvirá ! met Veszpré

peken megjele gos nő Vadvirá ertetésére, népsze13-án, jekt megism szeptember Vadvirárűsítésére egész napos pénteken t rendeznek a Kálgos Piknike parkban. Pernesz vin János z mérnökkel, a SzolgálKata tájépítés Közüzemi mi csoVeszpré parkgondozási ttünk tató Zrt. beszélge . portvezetőjével a program is takar ez arról, mit

lakótele prolP n A Veszprém

9. oldal

Kedves Olvasóink!

TOP NON-S 82-6 71

yitók Tanévnte men az egye

héten a gek múlt beri ünnepséképzett, diplomás tak a szeptem lesz jól oldalon a 16–17. itóival folytatód inkább szükség Cikkünk an egyre i Karok tanévny a Mérnök a 21. századb letették esküjüket. valamint karon hangsúlyozta: gtudományi, mindegyik rektor azt n A Gazdasá ér András ünnepségek végén en. Gelencs k az s hallgató Pannon Egyetem . Az elsőéve szakemberekre

MT/MT

az új játsszák Vasárnap Bl-meccsét t idény első Telekom Veszprém rangadó I-ben,

88/7 2-73 70/3 45-6

líTáS ÉTelk iSzál 12–23 óráig

k sblokko Óvodai vize újultak meg és öltözők

kkokat újíet és vizesblo Csillag Úti n Öltözők ányzat a az önkorm fejlesztésekről Brátott meg é Koan, a

MT/MT

Óvodáb és Takácsn A és az NB Baj- Körzeti alpolgármester ő beszélt múlt SEHA Ligában i a menetelést a nyi Mária nyvezet játszott a az önpedig megkezd n aratott értékes vács Éva intézmé hangsúlyozta: vasárnap Mária mellett fon. A Bresztbe m héten. Brányiaz új beruházások már megnokok Ligájába szombaton a VeszpréTelekom a a után kormányzat igyekszik javítani rangadót győzelem alát is. bajnok játszott újabb lyamatosan nyek műszaki színvon önArénában 2. fordulójában a horvát et teljesen győzelm levő intézmé év beruházásai a SEHA Liga öt ak meg. ellen és fölényes Az elmúlt forrásból valósult 8. oldalon magyar bajnoki m PPD Zagreb a a Veszpré 36:28. Kedden Cikkünk kormányzati arattak – Tatabánya érkezett a Telekom. rangadóra győzött a a 26. oldalon és 33:22-re Cikkünk Arénába.

di/MT n

AUTÓÜVEG

ELVÉTEL! CASCÓS ÜVEGKÁRF AZONNALI űüvegek • Gépjárm szerelése forgalmazása,javítás • Szélvédő i kiszállás • Helyszín mgravírozás • Rendszá L. u. 9.

Terjesztési reklamációvalRENDKÍVÜLI ém, Aulich mellett) Veszpr Center

zprem.hu (Elektro ouvegves www.aut 30/39-36-200 Tel.:

s Ingyene vizsgsálat! szemgrendelé esetén. .)

173019

19. .k, 09. 2019 10–16 óráig) (csütörtö

Szemüve szükséges gyeztetés (Időponte

A NAP

OPTIK kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken -20–40% Csak ezen a

napon minden

ére

szemüveglencs

szemméré Személyre

Veszpré

Telefon:

várjuk észrevételeiket:

Nekünk fontos, hogy hétről hétre eljuttassuk Önöknek kiadványainkat!

2019. 12. 12.

(csütörtök, 10–16 óráig)

s

szabott szemüveg

+

i 7 Nap optikai

partnere.

A Veszprém

ság m, Szabad

tekre Kere % -20–50

E-mail: v7terjesztes@maraton.hu Tel.: 06/20/383-4309 h–p. 8–16 óráig

330781

*64191*

TÁRSKERESÉS

363839

*60844*

Veszprémben Jutasi úton eladó teljesen felújított 9.em-i, 1,5szobás klímás lakás. 18Millió. Tel: 06-30-4886058

ÜZLET, IRODA

166899

Veszprémben, Egyetemvárosban 45négyzetméteres, folyamatosan karbantartott, világos, kedvező elrendezésű, másfél szobás téglalakás eladó, 4 négyzetméteres tárolóval. Tehermentes, beköltözhető. 06-30-289-0115

apróhirdetés 23

7 NAP

363570

VESZPRÉMI

284857

2019. december 5. |

tér 6.

88/578-720


sport

24

HÍRHÁLÓ Kézilabda DI n A férfi NB II észak-

nyugati csoportjában a VKKFT U23-as csapata vasárnap hazai pályán 21:19-es félidei vezetés után 42:38-ra nyert az utolsó előtti helyen álló Alsóörs SE ellen. A veszprémieknél egy kivételével minden mezőnyjátékos a kapuba talált, közülük Szabó Norbert és Uhrin Roland volt a legeredményesebb 6–6 góllal. A 6. helyezett VKKFT U23 december 8-án, vasárnap 18 órakor Balatonfüreden játszik a 8. helyen álló tóparti U23-asok ellen. A női NB II délnyugati csoportjában a 4. helyezett Veszprém Pannon SE a szünetben még 13:17-re vezetett, végül 27:25-re kikapott Szekszárdon a 3. helyen álló helyi FGKC ellen. A Pannon SE december 8-án, vasárnap 15 órakor a sereghajtó nagykanizsai Tungsram SE ellen játszik Veszprémben, a Városi Stadionban.

Torna DI n A jogelődökkel együtt 50 éves a Veszprémi Torna Club. A kerek évfordulót jubileumi héttel ünneplik december 9–14. között. Hétfőn és kedden nyílt napot tartanak a VTC tornagyakorlójában, a Városi Stadionban. Szerdán emléksétát tartanak, amelynek során a stadiontól indulva bejárják az elmúlt fél évszázad edzéstermeit. Csütörtökön ízelítőt adnak a jövőből, az épülő új, 800 nm-es tornacsarnokból. Pénteken fordított napot tartanak, azaz a gyerekek tartanak edzést. A programok mindennap 14 órakor kezdődnek. A jubileumi hét szülinapi bulival zárul az egyetemi menzán, szombaton 18 órától.

VESZPRÉMI

7 NAP | 2019. december 5.

Szkopjei diadallal hangolták magukat a Szegedre Az őszi idény során másodszor verte kilenc góllal a Telekom Veszprém a címvédő Vardar Szkopjét a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében. A bakonyiakra szombaton magyar rangadó vár itthon a Szegeddel.

A 10. forduló eredményei: Vardar Szkopje (észak-macedón)–Telekom Veszprém 29:38, THW Kiel (német)– Montpellier HB (francia) 33:32, Vive Kielce (lengyel)– Meskov Breszt (fehérorosz) 30:24, Motor Zaporizzsja (ukrán)–FC Porto (portugál) 33:29. A B-csoport állása: 1. Kiel 16 ponttal, 2. Veszprém 14, 3. Kielce 12, 4. Montpellier 11, 5. Porto 10, 6. Szkopje

rangadóját játsszák a MolPick Szeged ellen a Veszprém Arénában, majd két nappal később, hétfőn 18 órakor a Mezőkövesdi KC lesz a Telekom vendége a királynék városában. Ezt még három SEHA Liga-meccs követi idén: december 11-én, szerdán 17 órakor ugyancsak itthon a macedón Eurofarm Rabotnik lesz a veszprémiek ellenfele, akik december 13-án, pénte-

lemhez, utána Borut Mackovsek következett a házi rangLudas Matyi háromszor sorban, akinek mind az öt verte le Döbrögin a sérelmét, lövése a kapuban kötött ki. A a Telekom Veszprém viszont meccs nagy vesztesége Kent már a második nagy verést osztotta ki a Vardar Szkopjénak a júniusi BL-döntőben elszenvedett fájó vereségért. Az új idényben egy csoportba került az észak-macedón és a magyar bajnok, és a két csapat októberi veszprémi mérkőzésén a Telekom 39:30 arányú kiütéses győzelemmel vágott vissza a kölni Final4 döntőjében elszenvedett 27:24-es vereségért. Vasárnap újabb kilencgólos csapást mértek a bakonyiak a BL-címvédőre, miután végig vezetve (a szünetben már hét gól volt az előnyük – 15:22) Szkopjében győzték le Tönnesen sérülése miatt Omar Yahiára is nagyobb szerep hárul majd FOTÓ: MÁTYUS 29:38-ra a Vardart. Ahogy az első meccsen, úgy a vissza- Robin Tönnesen súlyos sérü- 9, 7. Zaporizzsja 4, 8. Breszt ken 19 órakor a szerbiai Szavágón is kétszámjegyű is lése. A norvég jobbátlövő 4. Folytatás jövőre, február bácson a helyi Metalopastikávolt közben az eredmény Achilles-ín-szakadást szen- 8-án, szombaton 20 órakor val, másnap 20.45-kor a hor(48. perc: 23:33, 55. perc: vedett, felépülése legalább Portóban. vát fővárosban a PPD Zagreb 26:36). A legtöbbet kétségte- fél évet vesz igénybe. AndMost azonban a bajnokság ellen játszanak. Az előzetes lenül a 12 kísérletéből 11 gólt reas Nilsson ujja is megsé- felé fordul a bakonyiak figyel- tervek szerint Szabácsra a nészerző Petar Nenadic tette rült, de szerencsére nem sú- me. December 7-én, szomba- hány játékossal megerősített hozzá a veszprémi győze- lyosan. ton 19.30-kor az NB I szuper- U21-es csapat fog elutazni. DARCSI ISTVÁN

Győzelem az oroszok ellen Az 1. FCV játék nélkül jutott tovább a férfi futsal Magyar Kupában, Veszprémben pedig kétszer megmérkőzött a magyar és az orosz válogatott.

ezüstérmet, 2018-ban pedig Eb-bronzot nyert Oroszországgal. Nemzeti gárdánkban két veszprémi kapott helyett, Komáromi Péter és DARCSI ISTVÁN kétszer is megmérkőzött Tatai József, akik hasznos Veszprémben a 2016-ban tagjai voltak Turzó József A 2. forduló mérkőzéseit Európa- és világbajnoki szövetségi kapitány csaparendezték múlt hét szerdán a futsal Magyar Kupában. A legutóbbi kiírásban ezüstérmet nyert veszprémi csapatnak az NB II keleti csoportját fölényesen vezető Kartal SE otthonában lett volna jelenése, de a Pest megyei együttes visszalépett, így az 1. FCV játék nélkül, 0:3-as eredmén�nyel jutott a legjobb nyolc közé. Az NB I-ben nem rendeztek fordulót az elmúlt egy hét során, mivel a januári Európa-bajnoki selejtezőre Dávid Richárd (jobbra) góljaival sikerült legyőzni az oroszokat készülő magyar válogatott FOTÓ: ZWICKER

tának. Hétfőn 0:0-s félidő után 2:3-ra győztek az oroszok. Kedden sikerült vis�szavágni, ugyanis az ex-veszprémi, jelenleg az ukrán Herszon csapatában légióskodó Dávid Richárd két pazar átlövésből esett góljaival 1:0-s félidőt követően 2:1-re nyert válogatottunk. Dávid Richárd az első meccsen mindkét kapuba betalált: előbb a vendégekébe, majd egy perccel később öngólt vétett. Kedden a meccs szünetében átadták az előző idény legjobbjainak járó díjakat. Köztük volt Tatai József is, aki 42 találattal szerzett gólkirályi címet. Az NB I alapszakaszának 12. fordulójában a veszprémiek Csömörön lépnek pályára december 10-én.


2019. december 5. |

VESZPRÉMI

sport 25

7 NAP

Nagyot küzdöttek a lányok Több mint másfél órán át tartó izgalmas mec�csen 2:3 arányú vereséggel is szerzett egy pontot a 2. helyen álló VESC a listavezető MTK ellen a női röplabda NB II nyugati A-csoportjának rangadóján. DARCSI ISTVÁN

ezzel kizökkentette őket a játékból, amit ügyesen kihasznált az ellenfél. Ennek ellenére 11:13-nál még élt a győzelem reménye, ám végül az MTK 12:15-re megnyerte az 5. szettet és ezzel 2:3-ra a mérkőzést.

– Nem tett jót nekünk, hogy múlt héten nem volt bajnoki meccsünk. Szerettünk volna edzőmeccset játszani az ajkaiakkal, de az utolsó pillanatban lemondták. Főleg az elején bizonytalanok voltunk nyitásfogadásban, a küzdőszellem viszont példás volt – mondta a mérkőzés után Szokolikné Kalmár Judit, a VESC vezetőedzője. December 8-án, vasárnap 13.30-kor Kaposváron a 8. helyen álló Diamant-RÖAK ellen játszanak a veszprémiek.

Az élvonalbeli MTK Budapest U21-es csapata valamennyi korábbi mérkőzését megnyerve érkezett Veszprémbe vasárnap, és az 1. játsz­mát 14:25-re megnyerve igazolta, miért áll a bajnoki táblázat élén. Ám a 2. szettben a VESC is megmutatta, hogy nem szerencsével került a tabella 2. helyére – 25:12. A 3. játszmában szinte végig üldözték ellenfelüket a hazaiak, de a hajrában felülkerekedtek a fővárosiak – 18:25. A 4. ismét a végig nagy akarattal küzdő, hatalmas mezőnymunkát végző veszprémieké volt, akik végig vezetve 25:20-ra hozták a szettet. Következett a mindent eldöntő, 5. játszma. Itt a játékvezető egy látható tévedésével nemcsak egy pontot Nem érdemeltek vereséget a veszprémiek a rangadón elvett a hazaiaktól, hanem FOTÓ: NAGY

Hét ezüst- és négy bronzérem DI n Csákvár közelében, a

Vértes-hegységben rendezték meg a 67. Őszi Spartacus-kupa országos rangsoroló tájékozódási futóversenyt, amelyen összesen mintegy 1100-an álltak rajthoz, köztük 200 külföldi, akik zömében skandináv országokból érkeztek. A Veszprém megyei klubokat 44-en képviselték, de dobogóra csak a Veszprémi Honvéd SE 11 sportolója állhatott közülük. Ezúttal nem sikerült aranyérmet nyerni, de a népes és erős mezőnyben kiváló eredmény a hét ezüst és négy bronz. Teljesítményük értékét tovább növeli, hogy a szervezők technikás pályát jelöltek ki a kopár, sziklás tetőkön, a labirintusszerűen elhelyezkedő ligetes erdőfoltok és bokros területek között, így az ellenőrző pontok megkeresése nem volt kön�nyű. A VHSE dobogós versenyzői kategóriánként. M14B: 2. Bálint Gergő. M16B: 3. Bálint Ádám. M21BR: 2. Tóth Attila. M40: 2. Molnár Zoltán.

Görcs DARCSI ISTVÁN

„Rendezni kell a sorainkat, és nem görcsösen, hanem felszabadultan kell játszanunk Szófiában” – beszélt várakozásairól a Bulgária elleni labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtező kapcsán a magyar válogatott egyik védője, Baráth Botond. Elméletileg igaza van, gyakorlatilag azonban tudjuk, hogy futballistáink számára ez kivitelezhetetlen. Emlékezzünk vissza a közelmúltbeli mérkőzésekre. A legkisebb tét esetén is jött a görcs, amitől a csapat legtöbb tagja azt sem tudta megcsinálni a pályán, amire egyébként – mondjuk edzésen – képes. Úristen, nehogy hibázzak! Mi lesz, ha hibázok? Inkább nem vállalok semmit! Nem zárkózom fel a támadáshoz, mert labdavesztés esetén nem érek vissza. Odaállok az ellenfél egyik játékosa mellé, hogy ne is akarjanak megjátszani a labdával. Ilyen és ehhez hasonló jeleneteket lehet látni válogatottunktól a komoly tétmeccseken. Felszabadultan akkor tudtak futballozni, amikor az esélytelen nyugalmával játszhattak, például itthon a világbajnoki ezüstérmes horvátok és a világklasszisokat is soraikban tudó walesiek ellen. Ám az így összegyűjtött pontok után a visszavágókon már más volt a helyzet. Ha nemrég legyőztük őket, akkor ez most sem lehet megoldhatatlan feladat – véli a közönség, és ezt a terhet rá is rakja a játékosok vállára, akik ettől már a meccs megkezdésekor összeroskadnak. Amikor muszáj nyerni, akkor bizony szó sem lehet felszabadult játékról – még szerényebb csapatok ellen sem –, akkor jön a görcs és az erőlködés, majd a kudarc.

Rangadók a másodosztályban Mindkét veszprémi csapat rangadót játszott a férfi kézilabda NB I/B nyugati csoportjában. A VKKFT elhozott egy pontot Budapestről, a Telekom U21 viszont nem bírt itthon a fürediekkel.

M70: 3. Andrási Lajos. W10D: 3. Gaschler Janka. W14B: 2. Gaschler Emma. W16B: 2. Lantai Lili. W18B: 2. Mérő Dominika. W21BR: 3. Mérő Edit. W70: 2. Komár Béláné. DARCSI ISTVÁN

Lantai Lili ezüstérmes lett a 16 éves lányok mezőnyében FOTÓ: SPORTEGYESÜLET

ZICCER

radt a 30:30. A vendégcsapatban Fazekas Gergő járt elöl a góllövésben, 11 találatából 4 büntetőből esett, Éles Benedek pedig 6-szor volt eredményes. A VKKFT legközelebb december 7-én, szombaton 13 órakor a 4. helyen

álló győri ETO-SZESE csapatával csap össze Veszprémben a Tüzér utcai DEVM-­ csarnokban. Az U21-es csapatok megyei rangadóját a Balatonfüredi KSE nyerte vasárnap Veszprémben a Telekom ellen, 11:11-es félidő után a 41. perctől végig vezetve, 28:31re. A hazaiak legjobbja Ilic Zoran volt 8 góllal. A 7. helyen álló Telekom U21 a 8. NEKA vendége lesz Balatonbogláron december 8-án, vasárnap 16 órakor.

Az éllovas VKKFT a feljutásért küzdő PLER-Budapest vendége volt vasárnap. Az első félidőben végig a fővárosiak vezettek 3–4 góllal, de öt is volt közte (27. perc: 16:11), ám a veszprémi csapatnak a szünetig sikerült feljönni háromra (17:14). A 37. percben egyenlítettek a vendégek (18:18), öt perccel később pedig már két gól volt az előnyük (19:21). Ám a második játékrész derekán ismét a PLER állt nyerésre (48. perc: 25:23), s a különbséget a hajrához közeledve növelni is tudta (55. perc: 28:24). Innen felállva egyenlített a VKKFT fél perccel a vége előtt, de a hazaiak még dobhattak egy időntúli hétméterest, amit Miklós Gergő, a veszprémiek kapusa hárított, így már nem Ilic Zoran (Telekom U21) 8 gólt lőtt a fürediek ellen változott az eredmény, ma- FOTÓ: ZWICKER


26

sport HÍRHÁLÓ

Hamilton nyert az idényzárón MTI n Az immár hat-

szoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma–1-es sorozat idényzáró futamát, a vasárnapi Abu-Dzabi Nagydíjat. A 34 éves pilótának ez volt az idei 11., egyben pályafutása 84. futamgyőzelme, amelyet F1-es karrierje 250. nagydíján aratott. Hamilton mögött Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája állhatott fel. A motorcsere miatt az utolsó rajtkockából startoló finn Valtteri Bottas (Mercedes) negyedik lett, a négyszeres vb-­ győztes német Sebastian Vettel (Ferrari) pedig ötödik hellyel zárta az idei szezont.

VESZPRÉMI

Nehezen, de azért hozták a kötelezőt Ha nem is könnyen, de hozta a TF-Budapest elleni kötelező idegenbeli mérkőzést a Hoya-Pannon Egyetem Veszprém férfi kosárlabdacsapata az NB I/B piros csoportjában.

már a veszprémiek akarata érvényesült, akik végül 69:75 (22:26, 17:14, 12:17, 18:18) arányban megnyerték a mérkőzést. A Hoya legeredményesebb pontszerzői: Mike McCall 19/15, Madár András 12/3, Füzi Róbert 12, Kovács Ádám 11. A Pannon Egyetem legközelebb a 12. he-

utolsó játékrészben visszavette a vezetést a TF (36. Az éllovas bakonyiak a perc: 64:62), de ezzel el is lőtbajnoki tabella 9. helyén álló te a puskaporát. A hajrában fővárosi együttes vendégei voltak vasárnap este Budapesten. Jól kezdte a mérkőzést a Hoya (5. perc: 6:16, 7. perc: 11:21), de az első negyed végére négy pontra apadt a veszprémiek előnye (22:26). Tovább folytatták a felzárkózást a hazaiak, akik a 13. percben át is vették a vezetést (29:28), majd növelték a különbséget (15. perc: 33:28). Az első félidő hajrájában fordítottak a vendégek (19. perc: 33:38), de a nagyszünetben minimálisra fogyott az előnyük (39:40). A folytatásban is szoros párharcot vívott a két csapat (28. perc: 49:46, 29. perc: 49:51), de a harmadik negyed végére már nagyobb erőt mutatott a Pannon Egyetem (51:57). Az Pénteken ismét itthon játszanak a veszprémi kosarasok DARCSI ISTVÁN

Féltucat érem a mezein

DARCSI ISTVÁN

Varga Gréta a felnőttek között győzött

egy ezüstöt és három bronzot) nyertek a veszprémi Sportolj Velünk SE futói a Mezei Liga 3. fordulójában Salgótarjánban. Az SVSE kiváló eredményei közül is kiemelkedik, hogy Varga Gréta a felnőtt nők 4,5 kilométeres versenyében Tóth Lili Annát is megelőzve szerezte meg az elsőséget. Tóthné Stupián Anikó magyar válogatott tanítványa rajthoz állhat december 8-án Portugáliában a mezei futó Európa-bajnokságon. Zsetnyai Ákos szerezte az SVSE másik aranyérmét a

FOTÓ: SPORTEGYESÜLET

junior korosztályban, a felnőttek között a 6. helyen ért célba. A junioroknál a dobogó második fokán is veszprémi atléta állt, Biros Benedek, a felnőtt mezőnyben is pontszerző, 8. helyet ért el. A felnőtteknél az egyre jobb formát mutató Szögi István Dániel bronzérmet nyert, Nick Márton pedig 7. lett. Ugyancsak bronzérmes volt az ifjúsági korosztályban Kirsch Natália és Tóth Márton. További jobb helyezések: a junior lányoknál 6. volt Magyar Veronika, az ifjúságiaknál 9. Sigmond Sára, a serdülőknél Szirbek Albert 5. lett.

lyen álló Nagykőrösi Sólymok SE csapatával találkozik december 6-án, pénteken 18 órakor Veszprémben, a Vetési gimnázium tornacsarnokában. Eddigi 10 meccsükből csak kettőt tudtak megnyerni a nagykőrösiek, legutóbb Budapesten verték 97:102-re a Vasas Akadémiát.

FOTÓ: MÁTYUS

Sikeres volt a Botev-kupa Tizenegyedik alkalommal rendezett sikeres B-kategóriás leány tornaversenyt Veszprémben a Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola.

DI n Hat érmet (két aranyat,

7 NAP | 2019. december 5.

miek – a két fiatalabb korcsoportban a botevosok, a legidősebben a Lovassy gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. Egyéni összetettben pedig összesen nyolc dobogós helyezést szereztek – két arany – mellett három-három ezüst – és bronzérmet nyertek.

– A tavalyi jubileumi Botev-kupa után idén új évtized és új fejezet kezdődött a verseny történetében. Köszönjük a támogatást a Botev iskola vezetésének, személyesen Molnárné Staub Ildikó igazgatónak, aki lehetőséget biztosít a tornászlányoknak a rendszeres gyakorlásra. Az elért eredmények azt igazolják, hogy folytatnunk kell a hagyományt – nyilatkozta lapunknak Papréti Emese testnevelő tanár, szakedző, a verseny főszervezője.

Ezúttal is a Vetési Albert Gimnázium tornacsarnokában mérték össze tudásukat a résztvevők három szeren: ugrásban, gerendán és talajon. A 31 csapat 196 versenyzőjét számláló mezőnyben a veszprémieken kívül voltak balatonfüredi, budapesti, debreceni, győri, jáki, nagykanizsai, pécsi, siófoki, szombathelyi és zalaegerszegi tornászok is. A vendéglátó város tanulói hagyományosan jól szerepelnek a Botev-kupán, ami egyben Sztoján Hanna-emlékverseny, amellyen a fiatalon, autóbalesetben elhunyt egykori tornászlányra is emlékeznek. Így történt idén is, hiszen (ahogy arról előző lapszámunkban tudósítottunk) a négy korcsoport csapatversenyéből hár- Papréti Emese egyik tanítványával bemelegítés közben mat megnyertek a veszpré- FOTÓ: NAGY


2019. december 5. |

VESZPRÉMI

sport 27

7 NAP

Alázat van, győzelem nincs Döntetlennel zárta az évet a VLS a labdarúgó NB III nyugati csoportjában, miután vasárnap hazai pályán 1:1-re végzett a Pápai Perutz-cal. Az újonc veszprémiek a 9. helyen telelnek a márciusi folytatásig. DARCSI ISTVÁN

Szumósok a dobogón Összesen 21 érmet nyertek a veszprémi Centrum SE szumósai az Érden megrendezett évzáró versenyen, amelyen küzdőtérre léptek több korosztály képviselői. DARCSI ISTVÁN

Veszprémi éremeső volt az utánpótlás diákolimpián. A Centrum SE versenyzői közül aranyérmet nyert Gáspár Bence Roland, Márkus Roland, Kórusz Róbert és Nagy Gergő Donát. A második helyen végzett Katona Martin és Tóth Krisztián. A dobogó harmadik fokára állhatott Troják Szeverin, Zima Bence, Nagy Dominik, Csendes Bálint, Elek Márk, Kék Milán, Takó Levente, Jámbor Levente, Ormos-Székely Benett és An-

dorkó Levente. Ötödik lett Bognár Zsolt és Tóth Konrád, hetedikként zárt Simon Domokos és Szecsődi Máté. Válogatóversenyt rendeztek az U16-os korosztálynak a jövő tavaszi Európa-bajnokságra. Ezen jól szerepelt két veszprémi: Nagy Gergő Donát második lett a 65 kilogrammos súlycsoportban, Andorkó Levente pedig harmadik volt a 75 kg-osok között. Három korcsoportban is versenyzett a Centrum SE legrutinosabb szumósa, a 20 éves

Laczkó Benedek. Egy­a ránt ezüstérmet nyert az U21-es és az U23-as országos bajnokságban, a felnőttnél pedig open-kategóriában a harmadik helyen végzett. – Összességében szép eredményeket értünk el, főleg a bajnokok tettek ki magukért, de úgy érzem, négy-öt versenyzőnk most nem tudta kihozni magából a maximumot, ketten pedig koncentrációs problémák miatt maradtak le a dobogóról. Az újoncok mindent megtettek a jó szereplés érdekében, remélem, versenyről versenyre javulni fognak – értékelte csapatát a fiúk edzője, Janku Ferenc. Fotónkon a Centrum SE szumósai edzőjükkel, Janku Ferenccel FOTÓ: SPORTEGYESÜLET

Az év utolsó mérkőzésére, a Pápai Perutz elleni megyei rangadóra visszatért a B-közép a veszprémi Városi Stadionba. „Nem az osztály számít… Az alázat!” – hirdették a molinójukon, majd a csípős hidegben lelkesen végigszurkolták a 90 percet. Hazai támadásokkal indult a derbi, amit a 12. percben sikerült is góllal megkoronázni. Zachán Péter beadását az ezúttal balszélsőt játszó Kiliti Róbert fejelte kapura, és a kapu előtti sáros talajra lepattanó labda a vendégkapust megtréfálva gu-

majdnem ráfizettek, ugyanis egy ellentámadás végén ajtó-ablak helyzetben a pápai futballista az égbe lőtte a labdát. Nem sokkal a vége előtt megszerezhették volna a győztes találatot a veszprémiek, de a labda elsüvített a jobb kapufa mellett. A mérkőzés összképe alapján a VLS közelebb állt a győzelemhez, mert a játék­ idő nagyobb részében aktívabban futballozott, de ismét gondok voltak a helyzetkihasználással. Jellemző a kiélezett küzdelemre, hogy az öltözőbe vonulás közben is oda-vissza beszóltak egymásnak a játékosok, akiket

Európa-kupára készül a sífutó DI n Megkezdte a verseny­

leg egy mini edzőtáborozáson vesz részt az olaszországi Livignóban és már rajthoz állt három versenyen. – Ausztriában 10 kilométeren, Olaszországban pedig egy sprintversenyen és 15

km-en indultam. Egyelőre idény eleji a formám. Az első igazi erőpróba a hétvégi Európa-kupa verseny lesz Szlovéniában, ahol sprinttávon és 15 km-en állok rajthoz – mondta Ádám.

idényt Kónya Ádám, a Veszprémi Sí Egylet olimpikon sífutója. – Idén nem lesz világversenyem, ezért az Európa-kupákon szeretnék minél jobban szerepelni. A versenyeken jó lenne bekerülni az első 30 közé, hogy bejussak a selejtezőből a döntőbe. Emellett címvédőként természetesen szeretném megnyerni a magyar bajnokságot, amit a hóviszonyok miatt várhatóan Szlovákiában fognak megrendezni. És a jobb eredmények elérése érdekében nagyobb figyelmet akarok fordítani a sprintversenyekre – nyilatkozta a 2019–2020. évi célokról Kónya Ádám. A kiváló sportember Svédországban végzi egyetemi tanulmányait, de most a sífutás került előtérbe. Jelen- Kónya Ádám már túl van három versenyen

FOTÓ: ZWICKER

Kiliti Róbert szerezte a VLS vezető gólját

rult a kapuba. Ezután elsősorban küzdelmes mezőnyjátékkal telt az első félidő, mindkét kapu előtt adódott egy-egy gólszerzési lehetőség, de a hálók érintetlenek maradtak. Csipkedték magukat a játékosok, az akarásra nem lehetett panasz, de az összjátékba gyakran hiba csúszott. Szünet után a pápaiak érthetően aktívabbak voltak, hiszen nekik kellett futni az eredmény után. Jött is az egyenlítés az 53. percben, amikor a bal oldali vendégtámadás végén a kétségbeesetten menteni akaró Gulyás Gergőről a saját kapujába került a labda. Ekkor ismét szerepet váltottak a csapatok: az egy ponttal nem elégedett hazaiak elkezdtek harcolni a győzelemért. Erre kishíján

FOTÓ: ZWICKER

csapattársaik és edzőik nyugtattak. Egyik társaságnak sem volt mindegy, milyen eredménnyel zárja az évet. Mindig a közönség a legőszintébb kritikus, márpedig most a veszprémi szurkolók annak ellenére, hogy elmaradt a remélt győzelem, megtapsolták a hos�szú játékoskijárón az öltözőbe vonuló kedvenceiket. – A futball sokszor nem igazságos. Sokkal jobban játszottunk, akárcsak az idény elején a Pápán megrendezett mérkőzésen, mégsem tudtunk nyerni, mert egy figyelmetlenségünket megbüntette az ellenfél. Ezért nem tudtuk itthon tartani a három pontot – nyilatkozta lapunknak a mérkőzés után Pető Tamás, a VLS vezetőedzője.


Elszállítják az illegálisan parkoló járműveket

Lapozzon bele a Veszprémi 7 Napba már a facebookon is! f a ceb o o k .co m / ves z p remi7nap Győzelem a hazai bajnokságban és a SEHa ligában

Ingyenes városI

közéletI hetIlap

• 2019. szeptember

5. • XXIV. éVf. 35.

Folytatta nagyarányú hazai bajnoki győzelmi sorozatát a Telekom Veszp­ rém férfi kézilabdacsa pata, majd si­ keres rajtot vett a SEHA Ligában.

szám

26. oldal

Mindennap éles szolgálat

Becsengettek az iskolákba

A Vagyonvédelmi és gánnyomozói Szakmai Ma­ Ka­ mara Veszprém Megyei Szervezete Szilágyi vagyonőr, a NyugalomAttila Kft. igazgatója és a Nyugalom 2001 Kft. ügyvezető igazga­ tója magas színvonalú mai munkáját Kiváló szak­ vagyon­ MT/MT n őr kitüntetéssel ismerte el, TankerületiÖtszáz első osztályos diák kezdte meg tanulmányait amelyet Rácz László, Központ tájékoztatása Veszprém kilenc a ka­ nak kezdődött szerint. Szeptember általános iskolájában mara elnöke adott meg az iskola. Vasárnap elsején nemcsak hétfőn a Veszprémi át a közel­ ban közel nekik, hanem országszerte lapunk a Vetési gimnázium múltban Kislődön 650 diáknak – köztük mintegy 1,2 tanévnyitóján járt, megren­ mintegy 140 kilencedikesn ahol minden évfolyamon millió fiatal­ dezett családi napon. ek – kezdődött meg négy osztály­ az

284857

9. oldal

NON-STOP 88/782- 671 70/345- 62-73

Veszprémi arany érem a szakmák olimpi áján MT/MT n

iskola.

7 NAP | 2019. december 5. 20 év alatt 25 000(55/2018 Ft támogatás Korm. rend)

Ajándék hatósági online vizsgAteszt Hozz egy jó döntéSt moSt!

Személygk. és motoros tanfolyam indul december 9-én 16.00 órakor Államilag támogatott kamion- és buszsofőrképzés! info: ofa.hu

E.00962/2014/A • ÁKÓ:130,8%,VSM E:42,3% Gy: 65,5% KK: 183500 Ft

VESZPRÉMI

ATI SulI – VezeSS BoldogAn!

8200 Veszprém, Kádártai u. 33. Tel.: 06/88/422-411, +36/30/604-1058 Mail: mail@ativeszprem.hu • Web: www.ativeszprem.hu

364171

28

glória

temetkezés és virág

Cikkünk a 16–17.

oldalon.

Beiktatták Udvar dy Györgyöt, az új érseket

Simon Krisztián bútorasztalos szakmában aranyérmet MT/nl n Jézus Krisztus az Úr – szól szerzett a Szak­ mák Olimpiájakén t is emlegetett World­ Udvardy György, a Veszprémi Főegy­ Skills versenyen augusztus házmegye új érsekének végén Orosz­ akit jelmondata, országban. Őt és sikeres ünnepélyes keretek társait köszöntöt­ közt szom­ ték kedden a megyei kereskedelmi és ipar­ baton iktattak be hivatalába a Szent kamara szervezésébe Mihály­székesegyházban. n Veszprémben. A szer­ A tartás előtt Udvardy 45. WorldSkills versenyt György az érse­ Oroszországban rendezték Kazanyban, ki palota kápolnájában a pápát meg augusz­ viselő tus 22–27. között, Michael August Blume, kép­ mintegy Ma­ 1300 fiatal szakmunkás 56 szakmában gyarország apostoli versenyzett. nunciusa előtt latinul tette le Cikkünk a 18. a hitvallást. oldalon.

szállítási ügyelet 0–24 óráig

ÉTelkiSz állíTáS 12–23 óráig

Cikkünk a 6–7.

oldalon.

Közterület-felügyelők szállítanak el egy kocsit a Jutasi úti lakótelepről

MÁTYUS TAMÁS

Réfi Ferencné elmondta, a közterület-felügyelet november 31-ig összesen 116 ilyen gépkocsiról szerzett tudomást, ezek háromnegyedét felügyelőik vették észre, negyedét pedig lakók jelezték, zömében a város legnagyobb lakótelepéről. Ezek közül a felszólítást követően 69-et a tulajdonosok tüntettek el a közterületről, a felügyelet pedig 16 gépkocsit

szállíttatott el, amelyekből csak négyet váltott ki tulajdonosa. A rendszám nélküli kocsikat a felügyelők igyekeznek beazonosítani, amen�nyiben ez nem sikerül, egy rikító A4-es, felszólítást tartalmazó matricát ragasztanak az autóra, amely tartalmazza, hogy tíz napon belül tüntessék el az autót a közterületről. Amennyiben ez nem történik meg, a szállítás dátu-

FOTÓ: NAGY

mát tartalmazó nagy matrica ragasztása következik, majd a jelzett időpontban a járművet a Kistó u. 4. szám alatti telephelyre szállíttatják, ahol 24 órán belül felnyitják. Alvázszám alapján a központi nyilvántartóból lekérik a tulajdonost, majd levélben, jegyzőkönyv kíséretében tájékoztatják a szállítás tényéről. A rendszámos kocsiknál csak lekérik adatait és a tulajdonosnak/üzembentartónak felszólító levelet küldenek. Ha nem reagál, a kocsit elszállítják. A szállítási és tárolási költségeket rendelet szabályozza, a tulajdonosoknak egy ilyen esemény több tízezer forintba kerül.

360194

Nyolcvanöt illegálisan parkoló autó tűnt el a városi közterületekről január 1. és november 31. között – közölte lapunk megkeresésére a városüzemeltetési iroda közterület-felügyeleti csoportvezetője.

355463

325005

Veszprém, Jutasi út 8. Balatonalmádi, Baross G. út 36. Tel.: +36 88/562-445, +36 20/935-3053 www.gloriatemetkezes.hu

MT n Közel félezer táncos

120 koreográfiával vett részt az idén már másodszor megrendezett Connector Táncfesztivál szombati programjain a Veszprém Arénában. A Connector Táncfesztivált évek óta több száz hazai és külföldi táncos részvételével rendezik meg tavasszal Veszprémben, azonban a szervezők – Torma-Böhm Nóra és Barbarics Zsófia – úgy érezték, hogy egy őszi alkalmat is kipróbálnak a hagyományos tavaszi programok mellett. A sikeresnek ítélt szombati programokon csak magyar tánccsoportok vettek részt – egy budapesti csapat tagjai voltak zömében itt tanuló külföldi egyetemisták – kö-

zel félezren, 120 koreográfiával. Ez a rendezvény is a műfaji sokszínűség jegyében zajlott, balett (klasszikus és modern), kortárs tánc, hiphop, latin és standard tánc,

show-tánc, hastánc, valamint akrobatikus rock and roll koreográfiákat is láthatott a közönség. A legjobbak díjait a fővédnök Ovádi Péter országgyűlési képviselő adta át.

AZ ÜNNEPEK KÖZELEDTÉVEL ELJÖNNEK AZ UTOLSÓ FELVÉTELI NAPJAINK IS!

363502

Magyar táncosok az Arénában

NE HABOZZON, KERESSEN MINKET MÉG MA! +3670 197 52 51 +3670 66 55 251 PROHUMAN VESZPRÉM ÉS KÖRNYÉKE ÁLLÁSOK

Ovádi Péter adja át a legjobbak díjait

FOTÓ: MÁTYUS

Profile for Maraton Lapcsoport Kft.

Veszprémi 7 Nap - 2019. 12. 05.  

Veszprémi 7 Nap - 2019. 12. 05.  

Profile for maraton
Advertisement