Page 1

Az egész embert kell gyógyítani

VKSZ Zrt.: Magasabb színvonalon

LP n Veszprém Város Önkormányzata Pro Meritis-díjjal

MT n Kezünk nyoma mindenhol ott van a város életében

ismerte el dr. Kovács György háziorvos mind a betegek gyógyításában, mind a városi egészségügy szervezésében végzett több évtizedes lelkiismeretes és magas színvonalú szakmai munkáját.  11. oldal

– fogalmazott dr. Temesvári Balázs, a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, visszatekintve az elmúlt évre. Interjúnkban eredményeikről, fejlesztési terveikről kérdeztük a vezérigazgatót. 5. oldal

V E S Z P R É M I 7

NAP

2017. JANUÁR 12. XXIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Megyei fogadás újévi áldással MT n Az Úr adjon ne-

künk ebben az esztendőben áldást és békességet – fogalmazott a Veszp­ rém Megyei Önkormányzat újévköszöntő rendezvényén Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke január első hetében. Folytatás a 2. oldalon.

Az új esztendőt köszöntötték MT n Bízzunk abban, hogy nem azoknak lesz igazuk, akik Európát Ázsia egy félszigetének képzelik el, hanem azoknak,

akik Európát önálló civilizációnak, kultúrának és történelmi nagyhatalomnak gondolják – fogalmazott dr. Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa szombaton Veszprémben, a város és a Pannon Egyetem újévköszöntő fogadásán. Folytatás a 6-7. oldalon.

Negyvenéves a kézilabdaklub Változások a hivatali struktúrában MT n Tízmilliárd forint

DI n Negyvenedik születésnap-

ját ünnepelte az 1977. januárjában alapított veszprémi férfi kézilabdaklub, hétfő este a Veszprémi Szurkolói Egyesület ötlete alapján élőképet alkottak az aréna előtt a drukkerek,

maradt az állampolgárok zsebében azzal, hogy 2016-tól 20 hatósági eljárás díja csökkent vagy szűnt meg, egy sikeres lakossági konzultációt követően 2017-ben is 15 magánszemélyeket és 5 vállalkozásokat érintő díjat csökken­ piros és fehér falú mécsesekkel tenek vagy törölnek el kirajzolva a 40-es számot. tavasztól, ha a parlament Szombaton az alapítók ünnejóváhagyja – fogalmazott pelték az Építők SK VÁÉV Takács Szabolcs kormánynéven 40 éve létrehozott megbízott hétfőn a megyeegyesület születésnapját. házán.  Folytatás a 14–15 oldalon.  Folytatás a 3. oldalon.

433197

INGYENES VÁROSI KÖZÉLETI HETILAP


2

VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Veszprémi Közélet Aktuális Hangversennyel tisztelegnek MT n A Brusznyai

Alapítvány 28. alka­ lommal rendez emlék­ hangversenyt Brusznyai Árpád tiszteletére, halálának 59. évfordulóján, január 14-én, szombaton 18 órakor a Pannon Egyetem aulájában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc veszp­ rémi mártírjára dr. Kásler Miklós tanszék­ vezető egyetemi tanár emlékezik, a Brusznyaidíjakat Brusznyai Margit adja át. Az emlékhang­ verseny műsora: Beethoven: Egmont – nyitány, Bach: Jesus Bleibet Meine Freude – korál a 147. kantátá­ ból, Händel: The King Shall Rejoice – koroná­ zási himnusz, előadja a Dohnányi Ernõ Zenemûvészeti Szakkö­ zépiskola tanulóival kibõvített Mendelssohn Kamarazenekar, valamint a Veszprémi Középiskolai Oratórium­ kórus.

Endrődire emlékeznek MT n A Magyar Iroda­

lomtörténeti Társaság Veszprém megyei tagozata és a Jeruzsálemhegyi Baráti Kör megemlékezést tart Endrődi Sándor költő születésének 167. évfordulóján, január 16-án, hétfőn 16 órakor a róla elnevezett lakótelepen álló szobránál. Beszédet mond Csiszár Lászlóné alsóörsi nyugdíjas pedagógus, majd pedig koszorúznak.

V E S Z P R É M I 7

NAP

Megyei újévköszöntő áldással Folytatás az 1. oldalról. A fogadáson megyei és települési vezetők előtt Steinbach József református püspök felelevenítette a vízkereszthez kötődő bibliai történeteket, majd azt mondta: nincs fontosabb ma annál, mint hogy saját keresztény kultúránkban és hitünkben megerősödjünk, mert ez szeretetet ébreszt bennünk. Kitért arra is, hogy az idei év a reformáció 500. évfordulója. A püspök önvizsgálatra biztatott, és a kereszténység napjainkban még jobban megnőtt jelentőségére figyelmeztetett. Hozzátette: könyörgésük arra irányul, hogy ne szabdaljuk tovább az

A megye vezető politikusai és közéleti szereplői az újévi fogadáson

egységes anyaszentegyházat és kérjenek áldást szűkebb, illetve tágabb hazánkért.

Főhajtás Brusznyai előtt

A Kapitány vonósnégyes műsora után Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

MT n Az 59 éve, 1958. január

9-én kivégzett Brusznyai Árpádra emlékezett a Védegylet Veszprémért Egyesület az általa közadakozásból felállított emlékműnél a Megyeház téren hétfőn. Rainer Pál történész a mártír szobra előtt tartott megemlékező beszédében azt mondta: Brusznyai Árpád a rendet akarta fenntartani. Kitért rá, a megtorlás idején a „régi-új rezsim” Brusznyai Árpádot alkalmas személyiségnek vélte arra, hogy rajta verje el a port. Édesapja csendőrtiszt volt, bátyja római katolikus

Fotó: Mátyus

pap, ezért úgy gondolták, őt kell elszámoltatni. Azt is elmondta, a szabadságharcban részt vevők közül 1961-ig 232 honfitársunkat végezték ki, köztük hat nőt. Többségük pesti vagy környékbeli melós, kis­ember volt, csak néhányuk életútját ismerjük részletesen, mint Brusznyai Árpádét, Nagy Imréét vagy Maléter Pálét – sorolta beszédében. Az emlékműnél koszorút helyezett el a városi önkormányzat, a Védegylet Veszprémért Egyesület és a Fidesz veszprémi csoportja, a résztvevők pedig mécseseket gyújtottak.

Városi hetilap • A Maraton Lapcsoport tagja

mondott pohárköszöntőt, amelyben az együttműködés fontosságáról beszélt.

Kitörölhetetlen legyen 1956 MT n Fontos, hogy az utókor

Az emlékezés koszorúi Brusznyai szobránál

Fotó: Mátyus

számára kitörölhetetlenné tegyük 1956-ot – fogalmazott a Jobbik önkormányzati képviselője múlt pénteken Brusznyai Árpád szobránál a Lovassy gimnázium előtt. Forgóné Kelemen Judit azt mondta: nemcsak saját lelkiismeretünk megnyugtatásából kell eljönni az ilyen megemlékezésekre, hanem fontos, hogy az utókor számára kitörölhetetlenné tegyük 1956-ot, a magyar szabadságeszményt és a magyar szabadsághősöket. Arról is beszélt, egy volt vezető MSZMP-s, majd MSZP-s

politikus egy televíziós műsorban azt mondta: a Kádár-rendszerben voltak megtorlások, de ezeket a megtorlásokat ma eltúlozzák. A jobbikos politikus azt kérdezte, hogyan nézne ez az ember Brusznyai örököseinek szemébe? Dr. Varga-Damm Andrea szerint Brusznyai sorsa rendkívüli módon hasonlít Krisztus életútjához. A végtelen szeretet, békesség, haza iránti elkötelezettség csúcsosodott ki akkor, amikor a forradalmi tanács vezetőjeként nem a fegyveres harcokban kívántak jeleskedni – fogalmazott.

Forgóné Kelemen Judit városi képviseló

Fotó: Mátyus

A lapot alapította Kovácsi Miklós. Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Mátyus Tamás, Heffler György, Hajas Bálint Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Bálint Kata Felelős szerkesztő: Mátyus Tamás Ki­adja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Szerkesztőség: Veszprémi 7 Nap, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: veszpremi7nap@maraton.plt.hu Hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: 88/400-400, e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu, maraton@maraton.plt.hu, http://www.maraton.hu Apróhirdetések feladása: Veszprémi Hirdető Iroda, Veszprém Kossuth u. 6. félemelet Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ, Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Megrendelés száma: V 002/2017 • A lap ingyenes Megjelenik 29 000 példányban. • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága • ISSN 1219-0748 • Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeket a +36-30-417-5062-es telefonszámon várjuk.


VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Veszprémi Közélet Változások a hivatali struktúrában Folytatás az 1. oldalról. Takács Szabolcs arról is beszélt, a Földet a gazdáknak programban 600 gazda jutott földhöz 10 milliárd forint értékben Veszprém megyében. A megyei kormányhivatal projektjei közül kiemelte a közel egymilliárd forintból megvalósuló energetikai beruházássorozatot, amelyben 13 intézmény – köztük hat veszprémi – újul meg. Hozzátette: a program folytatódik, 2017-re további 290 millió forint állhat rendelkezésre, amelyből újabb 13 ingatlanon végezhetnek felújításokat. Szólt a foglalkozási paktumokról is, Veszprémben már a támogatási szerződést is megkötötték, de négy további térségben – Várpalotán, Pápán, Sümeg–Tapolca térségében és a Balaton-felvidéken is dolgoznak a munkaerő-igények kielégítésén. A kormányhivatal eredményéről megjegyezte: 2011-et követően 400 millióval kevesebből sikerült működtetni a hivatali struktúrát: 2015-ben újabb 31, 2016-ban pedig 21 millió forintot spóroltak. Takács Szabolcs bérfejlesztésről is beszélt, melyből a dolgozói állomány fizetése jelentős mértékben, a vezetőké viszont csak kissé emelkedett. Az átalakítások során a korábbi 11 helyett 7 főosztály

Takács Szabolcs kormánymegbízott beszélt a megyehá­ zán a tavalyi év eredményeiről és terveikről Fotó: Mátyus

működik a megyei kormányhivatalban, de a dolgozók köre 1381-ről 1515 főre növekedett, hiszen új feladatokat is kapott a szervezet. A megyei szinten dolgozók száma 467 főre csökkent a korábbi 648 főről, a járási szinten korábban dolgozó 733 fő viszont 1048 főre emelkedett. A veszprémi járási hivatalban 480-an dolgoznak majd. A változások egyik legfőbb oka az volt, hogy minél közelebb vigyék az ügyintézés lehetőségét az állampolgárokhoz – vázolta Takács Szabolcs.

Kitért rá: több változás is történt, például a korábbi mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályként működik tovább a Levendula utcában, és a tavaly még régiós szinten ellátott környezetvédelmi feladatokat a veszprémi járási hivatal Környezetvédelmi Főosztálya végzi a József Attila utcában. A változásokról a kormányhivatal internetes oldalán tájékozódhatnak olvasóink.

3

Vélemény

Kézilabdalázban MÁTYUS TAMÁS

Azt hiszem, a kézilabdabarátoknak – és szerintem nem túlzok, ha azt mondom, Veszprém többsége ebbe a kategóriába tartozik – igazán jó napjaik lehetnek mostanában. Egyrészt amiatt, hogy negyvenéves fennállását ünnepelte városuk férfi kézilabdaklubja, a Telekom Veszprém, amelyről a szurkolók összefogásával úgy emlékeztek meg, hogy mécsesek­ kel élőképet alkotva formázták meg a 40-es számot a Veszprém Aréna előtt. Le a kalappal azok előtt, akik a kemény mínuszokban is eljöttek, meg azért a gesztusért is, hogy a mécseseket Marian Cozma szobránál helyezték el a program végén. Megható volt. Az öröm mellett pedig igazi csemegét is kínálnak az elkövetkező napok, ugyanis szerdán megkezdődtek a férfi kézilabda-világbaj­ nokság mérkőzései Franciaországban, pénteken pedig a magyar válogatott is pályára lép. Izgatottan várhatjuk a meccseket, hiszen a felkészülési mérkőzéseken rendre jól muzsikált a nemzeti csapatunk, és várhatóan a csoportból való továbbjutással nem lesznek problémáink. Az egyenes kieséses szakaszban meg aztán bármi megtörténhet. És ha már az álmodozásnál tartunk: tudjuk, hogy Budapest pályázik a 2024-es olimpia rendezésére, és egy nyertes pályázat esetén kézilabda-csoportmérkőzéseket is tarthatnának a Veszprém Arénában. Azt hiszem, ez a mínuszokban is kiálló sportközösség és ez a város igazán megérdemelne egy ilyen lehetőséget. Sőt, azt is le merném fogadni, hogy itt nem konganának a lelátók, mint néhány korábbi tornán. Veszprémben egy csoportmeccsen is hangorkán söpörne végig az Arénán. Főleg egy olimpián…

Játszóház összefogással

Az intézményi működtetésről MT n Visszakerülnek-e az intézményekhez a VKSZ Zrt. és a VeInSzol által ellátott működtetési feladatok címmel intéz interpellációt a januári közgyűlésen a polgármesterhez az LMP önkormányzati képviselője. Gerstmár Ferenc keddi veszprémi sajtótájékoztatóján azt mondta: a 2013-ban alakult intézményi szolgáltató szervezet megalakításától és a VKSZ Zrt. feladatainak bővítésétől több száz millió forint megtakarítást várt a város hosszabb távon. Tavaly decemberben azonban a tankerületi központtal kötött megállapodással az iskolák működtetése állami kézbe került. A

megmaradt intézmények (főként a kulturális, szociális területet érintően) üzemeltetési feladatait a jövőben is a VKSZ Zrt. látja el. A képviselő azt kérdezte, vannak-e tervek a helyzet

felülvizsgálatára, elképzelhető-e, hogy a VeInSzol feladatai is visszakerüljenek az intézményekhez és milyen mérleggel rendelkezik a négy évvel ezelőtt bevezetett rendszer?

Gerstmár Ferenc, az LMP képviselője

Fotó: Mátyus

Az Egry úti óvodások adtak műsort HL n A Veszprémi Családsegí-

tő Központ, valamint a Városi Művelődési Központ összefogásával megnyílt a „Családika”, a veszprémi családok játszóháza és gyermekek alternatív napközbeni ellátása az Agórában kedden. A Családsegítő Központ tájékoztatása szerint a szolgáltatás célja, hogy elsősorban a szülői/nagyszülői – gyermek közös játéktevékenységén keresztül támogassa a családi nevelést, azok egyediségét, értékeit. Megemlítik, hogy bár a közös játéktevékenység elsősorban a kisgyermekkorban hangsúlyos, de emellett a

Fotó: Hauzler

program segítse hozzá a családokat a gyermekkor különböző időszakaiban előtérbe kerülő fejlődési sajátosságok megértéséhez. Porga Gyula polgármester köszöntőjében kihangsúlyozta, egy civil kezdeményezésre két önkormányzati intézmény hozta létre ezt a programot a családok megsegítésére, amit három önkormányzati képviselő is támogatott anyagilag, tehát igazi összefogás tapasztalható. Horváthné Kecskés Diána, a Családsegítő Központ igazgatója pedig a szolgáltatás szakmai programját ismertette.


4

VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Veszprémi Közélet RÖVIDEN Emlékülés MT n Az 1957. január 19-

án ártatlanul kivégzett Dudás József, a Magyar Nemzeti Forradalmi Bi­ zottmány elnöke és Sza­ bó János, a budapesti Széna téri felkelő cso­ port parancsnoka mártí­ romságának 60. évfor­ dulóján rendez emlék­ ülést január 20-án, pén­ teken 15 órakor az1956os Forradalom és Sza­ badságharc Emlékéért Alapítvány és a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet Veszprémben, a volt MHSZ-székház földszinti 56-os emlék­ szobájában. A mártírok életéről dr. Tölgyesi József főiskolai docens be­ szél, imát mond az 1956os hősök és mártírok lel­ ki üdvéért: vitéz Szalay Lajos református tábori lelkész, a harcostársak személyes emlékeiről pedig vitéz Marton György 56-os szabad­ ságharcos, az egykori Szabad Nép székház nemzetőrségének pa­ rancsnokhelyettese, vi­ téz Arnóczky Pál Mátyás mérnök-ezredes, 1956ban a Zrínyi Miklós Kato­ nai Akadémia főtanára beszél, az 1956. decem­ ber 6-ai veszprémi Néma Nőtüntetésre pe­ dig Hoffmann Lászlóné Kelemen Anna egykori résztvevő emlékezik. Az emlékülés végén elisme­ réseket adnak át.

Természetes volt, hogy zeneiskolába jártak A Csermák Antal Zene­ iskolában a Gyökerek és szárnyak beszélge­ téssorozat keretében M. Tóth Géza filmren­ dezővel és Gózon Ákos tudományos újságíróval beszélgetett Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszp­rém Megyei Levéltár igazgatóhelyet­ tese pénteken. HAUZLER LÁSZLÓ

A beszélgetés elején mindkettőjükről kiderült, hogy szüleiktől, nagyszüleiktől is megörökölték a zene szeretetét, így szinte

M. Tóth Géza filmrendezővel és Gózon Ákos tudományos újságíróval beszélgetett Márkusné Vörös Hajnalka a Csermák Antal Zeneiskolában Fotó: Hauzler

természetes volt, hogy a zeneiskolába jártak. Míg M. Tóth Géza csellózott, majd nagybőgőn tanult, addig Gózon Ákos zongorázott. Mindkettőjük élete a Lovassyban folytatódott, s mivel egyidősek, így egy osztályba is jártak. Más-más

több mint tíz esetben ri­ asztották kéménytüzek­ hez a tűzoltókat. A Veszp­rém Megyei Ka­ tasztrófavédelmi Igazga­ tóság felhívja a fi­gyelmet, hogy a le­ra­kó­dott korom eltávolításával, a fűtőesz­ köz és a kémény karban­ tartásával megelőzhető­ ek a kéménytüzek. A fű­ tőeszköz takarításához hívjanak szakembert, a kémény tisztítását pedig tegyék lehetővé a ké­ ményseprők részére.

bemutattak – és ő a Színházés Filmművészeti Egyetem rektora, míg Gózon Ákos dolgozik a Magyar Rádióban és a Televízióban, ő az Élet és Tudomány főszerkesztője és részt vesz a Magyar Géniusz Tehetségprogramban is.

Érseki szentmise a börtönben Megáldották a Séd patakot HL n Vízkereszt ünnepe

alkalmából dr. Márfi Gyula érsek és Janka Ferenc görögkatolikus esperes megáldották a Séd patakot pénteken. Dr. Márfi Gyula elmondta: vízkereszt ünnepe három jelentést hordoz: a napkeleti bölcsek eljövetelét, Jézus megkereszteltetését a Jordán folyóban, valamint csodatételét a kánai menyegzőn. Megjegyezte, a vizek megáldása a római katolikus egyház hagyományaiban nincs bent, inkább a keleti egyházakéban, ezért végezte a szertartást Janka Ferenc.

Tűzmegelőzés MT n Az év első hetében

egyetemen tanultak tovább Budapesten, ahol ma is mindketten élnek és a barátságuk éppúgy megmaradt azóta, ahogy a zene szeretete. M. Tóth Gézát sokan ismerhetik animációs filmjeiről – amelyekből több részletet is

Márfi Gyula érsek a börtön kápolnájában  MT n Ünnepi szentmisét

tartott vízkereszt alkalmából a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben dr. Márfi Gyula érsek. A szentmisét a Veszprémi Főegyházmegye érseke Zsebe Attila börtönlelkés�szel és Lendvai-Frikkel Attila egyházi segítővel mutatta be a fogvatartottak részére az intézet megújult kápolnájában.

A görögkatolikus lelkész elmondta, a vízkereszt fontosabb ünnep volt, mint a karácsony. Vízkeresztkor ők a szentháromság kinyilatkoztatását ünneplik. Amikor egy embert megkeresztelnek, akkor valójában a szentháromság szeretetének a misztériumába vezetik be, ő is az isteni szeretet gyermeke lesz. Az élő vizeket pedig azért szentelik meg, mert ezzel ünnepelik azt, hogy a világnak minden eleme a teremtő Isten jóságának az ajándéka. Modern jelentése pedig az, hogy vigyázzunk a teremtett világra, mert minden ember felelősséggel tartozik érte.

Fotó: Mátyus

Az istentisztelet kezdetén dr. Márfi Gyula megáldotta a felújított kápolnát, amelyet a fogvatartottak által készített üvegablakok díszítenek, sőt egyikük Jézus születése címmel olajfestményt is készített a kápolnába. A vízkereszti szentmisét követően az érsek a fogvatartottakkal író-olvasó találkozón vett részt, ahol korábban írt könyveit is dedikálta számukra.

A Betekints-völgyben szentelték meg a Séd patakot  Fotó: Hauzler


VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Kezünk nyoma mindenhol ott van a város életében – fogalmazott dr. Temesvári Balázs, a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. vezér­ igazgatója, visszatekintve az elmúlt évre.

ban, főleg a közvilágítás és a városi tömegközlekedés átalakításában is jelentős előrelépések várhatók. Komoly eredményeket hoztak a civil szervezetekkel, az oktatási intézményekkel, illetve a lakossággal közösen végzett akcióik is, amelyek közvetlen hasznuk mellett, az önkéntesség révén, pozitív társadalmi szervező erővel is bírnak.

kívánnak folytatni. Ingatlanberuházásuk, a Flóris lakóA társaság tevépark, 44 darab 44–94 négykenységét stabil zetméter közti új lakást szolgáltatás, egyre magasabb teremt majd Veszprémben és színvonalú feladatellátás és a az okos város megoldásokjogszabályoknak való maximális megfelelés jellemzi. A vezérigazgató szerint beváltotta a hozzá fűzött reményeket az a stratégia is, hogy a társaság minél inkább saját forrásaira hagyatkozva működik, kevesebb külsőssel, eszköz- és gépparkjának folyamatos fejlesztése mellett. Pozitív fogadtatással zárult a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, a begyűjtött hulladék mennyiségéből is látszik, hogy a lakosság komolyan veszi a lehetőséget – emelte ki. Arról is beszélt, tavaly új parkolóautomatákat helyeztek üzembe a városban, amelyek modernebbek, üzembiztosabbak elődjeiknél, és a távhőszolgáltatás terén is jelentős beruházást végeztek, amely fejlesztéseket a jövőben füstgázhasznosító rendszer beépítésével Dr. Temesvári Balázs, a VKSZ Zrt. vezérigazgatója  Fotó: VKSZ

Az ökumenikus imahét programja MT n Január 15–22. között

rendezik meg a keresztények egységégéért létrejövő ökumenikus imahetet. Veszp­ rémben január 15-én 17 órakor a Református Nagytemplomban Márfi Gyula érsek elmélkedésével kezdődik az ökumenikus imahét, majd 16-án, hétfőn a Magyarok Nagyasszonya templomban Niederhoffer Zoltán református lelkész, 17-én, kedden az Evangélikus templomban Nagy Károly plébános, 18-án, szerdán a Regina Mundi-templomban Isó Zoltán evangélikus lelkész, 19-én, csütörtökön a

Református Újtemplomban Tornavölgyi Krisztián plébános, 20-án, pénteken a Szent Margit-templomban Steinbach József református püspök, 21-én, szombaton az Evangélikus templomban dr. Janka Ferenc parókus és 22-én, vasárnap a Szent Mihály Székesegyházban Szemerei János evangélikus püspök hirdet igét. Az imahét anyagát a németországi keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „…Krisztus szeretete szorongat minket…”.

Képviselői Fogadóóra MT n Tóth Györgyi, a 7.

sz. választókörzet önkormányzati képvise­ lője fogadóórát tart január 16-án, hétfőn 17–18 óra között a Cholnoky iskolában. Dr. Strenner Zoltán, az 5. sz. választókerület önkormányzati képvise­ lője fogadóórát tart február 16-án, hétfőn 17 órakor az EKMK Március 15. úti könyvtá­ rában.

Ovi-suli MT n A Deák iskolában

ovi-suli foglalkozást tartanak a leendő első osztályosoknak és szüleiknek január 17-én, kedden 17 órától, ahol a gyerekek játékos foglalkozáson vehetnek részt a tanítókkal.

Prémium minőségű HOYA multifokális szemüveglencsék

január 31-ig akcióban! 433191

MÁTYUS TAMÁS

A VKSZ Zrt. jól alkalmazkodott az elmúlt év két jelentős jogszabályi változásához, amelynek során a hulladékgazdálkodás terén létrejött a Nemzeti Hulladék Közszolgáltató, akivel azonnal jó partnerséget építettek ki, biztosítva ezzel a rendszer zavartalan működtetését, a kéményseprést pedig az év második felétől, gondos dokumentáltság kíséretében, átadták a katasztrófavédelemhez. Mondandója zárásként dr. Temesvári Balázs arra is kitért, hogy jövő évi fejlesztéseik a során – a Modern Városok programban is megjelent – két fontos projektjük továbbvitelére is kiemelt figyelmet fordítanak majd: a Házgyári útra tervezett SzakiParkra, ahol szakképzésre, felnőttképzésre alkalmas központ és gyakorlati hely jön létre, telephelyet biztosítva helyi iparosoknak logisztikai központtal, valamint az Aranyos-völgyi tudásparkra, ahol a mai kor kihívásaira reflektáló, nemzetközi szinten is releváns kutatások minőségi környezetét kívánják kiépíteni, hozzájárulva a magasan képzett munkaerő Veszprémbe történő vonzásához és hosszú távú megtartásához.

432943

Veszprémi Közélet VKSZ Zrt.: magasabb színvonalon

5

KOGA+ OPTIKA

ÁRKÁD OPTIKA

Veszprém, Kossuth u. 7. (Sarolta-udvar) 88/410-600 www.kogaoptika.hu

Veszprém, Kossuth u. 1. 88/325-823 www.arkadoptika.hu

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

-30%


6

VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Fókuszban

Közérdekű Telefonos segítség nehéz helyzetben A Veszprémi Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 24 órában várja hívását. Ha úgy érzi, hogy segíthetünk, várjuk hívását a 116-123 és a 88, illetve a 87-es inviteles körzetből ingyen hívható 06-88/422-205 telefonszámon. Valakinek csak egy telefonszám, a bajba jutottnak azonban segítség! ,,…hogy beszéljünk egy mással.”

Közvilágítási hibabejelentés Veszprém, Gyulafirátót, Kádárta közvilágítási hibabejelentésére az alábbi módon van lehetőség: Gátiba Energie Kft. hi­ba­be­je­ lentési lehetőségek: telefonon a 06-30/487-2853 számon, faxon a 06-88/444-721 számon, e-mailben a kozvilagitas@ gatibaenergie.hu címen. VMJV Polgármesteri Hivatal hibabejelentési lehetőségek: Telefonon: 88/549-100; zöldszám: 88/401-104 (24 órában hívható) fax: 88/421-418; e-mail: vmjv@gov.veszprem.hu.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSI RENDJE, ELÉRHETŐSÉGE: KÖZPONTI ÜGYELET: 8200 VESZPRÉM, KÓRHÁZ U. 1. (a kórház sürgősségi osztálya mellett működik!) FELNŐTT SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: (88) 412-104 Hétfő-péntek: 16.00 órától 8.00 óráig, hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos) HÁZI GYERMEKORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: (88) 412-104 Hétfő-péntek: 16.00 órától 8.00 óráig, hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos) Alapellátási központi ügyelettel kapcsolatos bejelentés tehető: VMJV Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) tel: (88) 549-273. FOGORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: 8200 VESZPRÉM, HALLE U. 5/E. Telefon: (88) 425-228 Kizárólag: hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–14.00 óráig. Fenntartó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel.: (88) 549-273 Fogorvosi ügyelettel kapcsolatos bejelentés tehető: Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13. sz. Tel: (88) 424-472, 328-661

12., csütörtök 13., péntek 16., hétfő 17., kedd 18., szerda 19., csütörtök 20., péntek

8–15 8–12 8–15 8–15 9–13 8–18 8–15 8–12

óra óra óra óra óra óra óra óra

Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Transmoduls Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás

Gyógyszertári ügyelet január január január január január január január január január

12., csütörtök 13., péntek 14., szombat 15., vasárnap 16., hétfő 17., kedd 18., szerda 19., csütörtök 20., péntek

Folytatás az 1. oldalról. Dr. Navracsics Tibor ünnepi beszédében először is boldog új évet kívánt minden veszpréminek. Arra a kérdésre pedig, hogy a Veszprém iránt elkötelezett polgárok miért jönnek össze, hogy közösen és együtt elindítsák az új évet, jókívánságokkal, azt mondta: azért, mert jó udvariasnak lenni, jó a másiknak jót kívánni, és mindannyian tudjuk, ha a másiknak boldog új éve lesz, akkor nagyobb az esélye, hogy nekünk is boldog lesz az új esztendő. Hozzátette: az egyén boldog új éve közösségi teljesítmény is, megosztjuk azokkal, akikkel együtt élünk, együtt dolgozunk, és azokkal is, akikkel minden reggel minden utcasarkon ugyanabban az időben futunk össze, mert ő is arra megy dolgozni, amerre én megyek. Közösségben élni és egymásnak boldogságot kívánni saját magunkat is boldogságban tartja – jegyezte meg. Nem mellesleg pedig azért gyűlünk össze ilyenkor, mert egy közösséghez tartozunk – utalt a veszprémiségre. Dr. Navracsics Tibor úgy fogalmazott: számára a politika nem a hatalom kérdése, hanem „a közösség művészete”. Ha innen közelítjük meg, akkor azt mondhat-

Megtelt a Pannon Egyetem aulája az újévköszöntő fogadásra

juk, hogy igenis sokat tud a politika azért tenni, hogy mi, közösségi emberek boldogok tudjunk lenni. Tudták ezt már jól elődeink, a 14. században Sienában, mikor az ottani

városvezetők egy helyi festőt bíztak meg azzal, hogy az üléstermük dekorációjaként fessék meg a jó kormányzás allegóriáját és figyelmeztető jelként a rossz kormányzás

Megkérdeztük

Véradás január január január január január január január

Navracsics: A boldog új év a

18–08 óra 18–08 óra 20–08 óra 19–08 óra 18–08 óra 18–08 óra 18–08 óra 18–08 óra 18–08 óra

Jutasi út 59. Budapest út 20–28. Kórház u. 1. Ördögárok u. 4. Budapest út 20–28. Ady E. u. 71/B Budapest út 20–28. Madách u. 4. Budapest út 20–28.

Ön milyen évet vár? Tóth István vállalkozó Balatonfüreden van egy lángossütőnk, de most annak környékén nagy a felfordulás, mert egy mélygarázst építenek ott. Szeretném, ha a szezonra elkészülne, hagy ez ne zavarja a forgalmunkat. Ezen túl még jó egészségre vágyom. Novák Zoltán weboldal-szerkesztő Sajnos éppen egy kivizsgáláson veszek részt, mert lehet, hogy cukorbeteg vagyok, így számomra az egészségem vált a legfontosab­ bá, mivel nem szeretnék egész életen át gyógyszert szedni. A munká­ mat szeretem, csak jó lenne egy kicsit több pénz. Varga Nikolett középiskolai tanuló Még érettségi előtt vagyok, nekem most annak megszerzése a legfontosabb. Emellett kozmetikus szeretnék lenni, amit majd az ötödik évben végezhetek el és utána ezzel szeretnék sok pénzt keresni. A barátommal pedig hosszú távú kapcsolatra vágyom.


VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Fókuszban

Hatályos hirdetmények

a közösség teljesítménye is

Fotó: Mátyus

szimbólumait – idézte fel. Mint mondta, ebből is látszik: adva van a cél a boldoguláshoz, egy közösség irányításának legfőbb erényei a béke, az egyetértés és

a bölcsesség, amelyekhez két eszközzel, az igazságossággal és a biztonsággal érhet el egy közösség. Hangsúlyozta, a polgárok érdemei az erő, az okosság, a nagylel-

kűség és a mértékletesség. Ha mi, polgárok tudjuk ezeket az erényeket gyakorolni, akkor számon kérhetjük a hatalmon lévőktől, hogy ők is gyakorolják a hatalom erényeit, ha pedig mindenki tudja gyakorolni ezeket az erényeket, akkor azt mondhatjuk: valóban boldog új évünk lehet – következtetett. Arról is beszélt: nem elég, ha egy sikeres, jó és szépen gyarapodó városban élünk, körül kell néznünk tágabb környezetünkben, nemzetünkön és földrészünkön is. Megjegyezte, hogy mindenhol minden évben megválasztják az év szavait, amelyekkel egy nyelv gazdagodik. Az angol nyelv a posttruth (igazság utáni) és a brexit szóval gyarapodott, a magyar pedig a Magyar Tudományos Akadémia szerint a csok – család és otthonteremtési kedvezmény – szóval. Európa két eltérő tendeciáját érzékelteti: a gyarapodást, az épülést és a válságot, a kétségbeesést – mondta. A köszöntő beszéd után dr. Navracsics Tibor Porga Gyula polgármesterrel és dr. Gelencsér András rektorral koccintva kívánt boldog új esztendőt a veszprémieknek.

FELHÍVÁS Veszprém Megyei Jogú Város Főépítészi Csoport felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 43/2014. (XI.24.) Ör. sz. rendelettel módosított 61/2003. (XII.22.) Ör. sz. rendelet­ tel jóváhagyott Településrendezési Tervét Veszprém több területét érintően módosítani kívánja. A módosítással kapcsolatos véleményezési dokumen­ táció megtekinthető Veszprém város honlapján, valamint kifüggesztésre kerül Veszprém Polgármesteri Hivatal Aulájában 2016. december 22-től 2017. január 21-ig. A véleményeket és észrevételeket a VMJV Főépítészi Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), valamint a foepiteszi-csoport@gov.veszprem.hu e-mail címre lehet elküldeni. A hirdetmény megjelent lapunk január 5-ei számának 13. oldalán.

Javaslatkérés „Az Év Veszprémi Mentőse” díj adományozására Határidő: január 31., a veszprémi mentőállomás vezetőjének, Nátrán Albinnak címezve (8200 Veszprém, Almádi utca 36. vagy natran.albin@mentok.hu). A hirdetmény megjelent lapunk január 5-ei számának 13. oldalán.

Javaslatkérés „Az Év Veszprémi Polgárőre” díj adományozására Határidő: január 31., Veszprém Megyei Jogú Város jegyzőjének (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) címezve. A hirdetmény megjelent lapunk január 5-ei számának 13. oldalán.

Felhívás „Veszprém Városért – Pro Urbe” érdemérem adomá­ nyozásának javaslatára Határidő: február 9., Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinetiroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. (II. em. 201/C szoba) obiro@gov. veszprem.hu címére. A hirdetmény megjelent lapunk január 5-ei számának 13. oldalán.

Javaslatkérés „Az Év Veszprémi Rendőre”, valamint „Az Év Veszpré­ mi Tűzoltója” díj adományozására Határidő január 31., a veszprémi rendőrkapitánynak (8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.), illetve a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Veszprém Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnokának (8200 Veszp­ rém, Dózsa Gy. u. 31.) címezve. A hirdetmény megjelent lapunk január 5-ei számának 5. oldalán.

Egyenlő bánásmód MT n Bemutatták a tavalyi VeszprémFest koncertfilmjeit múlt héten a Hangvillában, idén két

alkotás is készült, amelyek a szervezők szerint látványosabbak lettek az eddigieknél. Mészáros Zoltán főszervező felidézte: a rossz idő miatt mindegyik koncertet a Veszprém Arénában tartották 2016-ban: Lisa Stansfield, Jamie Cullum, a Thievery Corporation, Gregory Porter, valamint Omara Portuondo és Diego el Cigala lépett fel a nagyszínpadon. Utóbbi két előadó menedzsmentje kérésére idén a szokásos film mellett egy koncertfilm is készült fellépésükről, amely főként latin országokban kerül kereskedelmi forgalomba Fotó: Mátyus

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése. Dr. Fábián Alexandra Veszprém megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadása a Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házban (8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I./107.) január 16-án és 23-án, hétfői napokon 8–12 óra között.

7


8

VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Kultúra RÖVIDEN A koronáról MT n A Szent Korona és

koronázási kincseink nyomában című ismeret­ terjesztő filmet mutatják be január 18-án, szerdán 17.30 órától a Hangvillá­ ban. Az ingyenes, az MTA BTK TTI Lendület Szent Korona Kutatócsoport legfontosabb felfedezé­ seiről szóló film vetítése után beszélgetés lesz Bárány Krisztián rendező­ vel és Pálffy Géza kutató­csoport-vezetővel. Új kutatási eredmények a Szent Koronáról címmel tart előadást január 19-én, csütörtökön 17 órától a Padányi iskolában dr. Pálffy Géza, az MTA BTK TTI Lendület Szent Korona Kutatócsoport vezetője, az MTA doktora a Keresztény Értelmiségi­ ek Veszprémi Csoportja szervezésében. Vitéz Vesztergám Miklós Első lépcsőfok a Szentkorona-tanhoz címmel tart előadást január 18-án, szerdán 17 órától a Padányi iskolá­ ban, a Mozaik egyesület szervezésében.

Ételosztás MT n Az MSZP karitatív

akció keretében meleg­étel-osztást szervez január 14-én, szombaton 12 órakor a párt Kereszt utcai irodájánál, ahol 100 adag meleg ételt osztanak rászorulóknak.

Zenedéről zenekarokkal MT n A százéves

veszprémi Csermák zeneiskola Könnyűzene és a zeneiskola kapcso­ lata című programjában január 20-án 18 órától a zeneiskola nagytermé­ ben zenés beszélgetés lesz a Funk Infection, a Rulett és a Viktória zenekarokkal, akik 3–3 produkció után zeneisko­ lás élményeikről is beszélnek.

Szilveszter éjszakáján is játszot Az év végén is folyamatosan dolgoztunk, szinte meg sem álltunk. Szilveszter éjszakáján is színes programokat kínáltunk nézőinknek, s ja­ nuár 2-án már volt ismét előadásunk – mondta Oberfrank Pál, a Petőfi Színház igazgatója LÁSZLÓ PÉTER

Úgy fogalmazott: összességében 2016 egy nagyon nehéz, de sikeres évünk volt. Ha a naptári évet tekintem, olyan komoly bemutatóink voltak, mint Schiller Ármány és szerelem című drámája, a Család ellen nincs orvosság című vígjáték, Hervé operettje, a Nebáncsvirág, Molnár Ferenc Testőre, a Tanár úr kérem, s legutóbb a My Fair Lady. Jelentős esemény volt városunkban és nagy siker

Bizet Carmen című operájának a bemutatása az Arénában, amelyet a Magyar Állami Operaházzal közösen hoztunk létre. Ezeknek az előadásoknak a létrehozása önmagában is komoly felkészülést, munkát jelentett, de emellett rendkívül fontosak voltak azok a rendezvényeink, mint a gyereknap, a nyílt nap vagy a bérletek éjszakája. Ez a nyitottság egyik alapkoncep­ ciója színházunknak, s ezért szoros és gyümölcsöző kapcsolatokat építettünk ki a várossal és a város intézmé-

Nőtt a könyvtárhasználók és a kölcsönzések száma LP n Az intézmény működé-

se mind szakmai, mind gazdálkodási szempontból stabil volt – mondta Pálmann Judit, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója. – A könyvtár regisztrált használóinak száma a 2015ös esztendőhöz viszonyítva, ha nem is jelentősen, de növekedett. Bár az aktív, kölcsönzési joggal rendelkező olvasók száma kevesebb, viszont húszezerrel több könyvtári dokumentumot kölcsönöztek, mint az előző évben, ami viszont egy jó mutatószám. Ez azt mutatja, hogy a könyvtári gyűjtemény jó irányban fejlődik, az új beszerzések találkoznak az olvasói igényekkel, s azt mondhatom, hogy körülbelül a könyvesbolti kínálattal tud a könyvtár az olvasók rendelkezésére állni. – Jelentős esemény volt az elmúlt évben a Könyvtárosok Vándorgyűlése, amelyet a Pannon Egyetem központi könyvtárával és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének

Legutóbb a My Fair Ladyt mutatták be sikerrel a Petőfi Színházban

nyeivel, ami nemcsak azt jelenti, hogy befogadjuk rendezvényeiket, de magunk is kimegyünk hozzájuk. Évente visszatérő programunk az Ádámok és Évák

ünnepe, s a különböző egészségügyi rendezvények is mindig otthonra találnak nálunk. Bekapcsolódtunk az 1956-os városi megemlékezésekbe, s a költészet napján is

Új kihívások együttműködéssel HL n Szauer István, a Veszp-

rémi Tankerület igazgatója értékeléséből kiderült, 2016 eredményes évet és tanévet jelentett a tankerület életében. November 30-tól a Veszprémi Tankerületi Központ működik a korábbi veszprémi, balatonalmádi, várpalotai és zirci járási tankerületek illetékességi területein. Ez egyike annak Pálmann Judit az 58 tankerületi központ Fotó: Mátyus nak, amelyek önálló költségvetési szervként jöttek létre a Veszprém Megyei SzervezeKLIK átalakítása során. A tével közösen szerveztünk Veszprémi Tankerületi meg. Tavaly volt névadónk, Központ 65 feladat-ellátási Eötvös Károly halálának helyen sokféle iskolatípussal századik évfordulója, ebben foglalkozik: általános iskola, az évben pedig születésének gimnázium, szakgimnázium, 175. évfordulójára készülünk. kollégium, alapfokú művéEgy kétéves, 2017-re is szeti iskola, szakiskola, áthúzódó programsorozatot készségfejlesztő iskola, szerveztünk, s az Arany egységes gyógypedagógiai János-évre további rendezvé- módszertani intézmény és a nyeket tervezünk. Ebben az pedagógiai szakszolgálat évben nagyobb figyelmet tagintézményei egyaránt kívánunk fordítani a helytör- megtalálhatóak. téneti dokumentumok Decemberben előzetes digitalizálására. egyeztetéseket követően a

tankerületi központ megállapodást kötött 15 önkormányzattal a működtetői feladatok átvételével kapcsolatban. Az oktatás szereplői közül mindenkinek, akár fenntartó, akár önkormányzat, a diákok érdeke az első, ezért a tankerület az eddigiekhez hasonlóan 2017-ben is konstruktív együttműködésre törekszik mindenkivel.

Szauer István

Fotó: Mátyus


VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Kultúra

ttak a Petőfiben

n

Fotó: Petőfi Színház

megnyílt a színház, és bárki egy versmondással színházjegyet válthatott ezen a napon. Pótolván az elmúlt évek hiányosságait, ismét felvettük a kapcsolatot

erdélyi színházakkal, s három ízben is kint jártunk egy-egy előadásunkkal. Szemléletünkben, célkitűzéseinkben előtérbe került az a szempont, hogy megpróbáljunk minél gazdaságosabban működni. Ez talán furcsán hangzik, mert evidensnek tűnik, de a művészi elképzelések érvényesítésénél az alkotók nem mindig ezt a szempontot tartották elsődlegesnek. Ma már nem lehet így működni, s azt, hogy a költségek csökkentése nem feltétlenül jár együtt a színvonal romlásával, azt hiszem, bizonyították az elmúlt év eredményei. A színházunk egy átfogó rekonstrukció előtt áll, s ígéretünk van rá a miniszterelnöktől, hogy a Modern Városok program keretében ez a közeljövőben megvalósulhat.

Lakomák a középkorban

Évente kétszáz előadást tartanak a Pannon Várszínház tagjai A Pannon Várszínház­ ban Vándorfi László igazgató már a jövő évad tervein dolgozik. LÁSZLÓ PÉTER

Lapunknak arról is beszélt, sok nehézséget jelent, hogy továbbra sem kerülhettek be az állami támogatások rendszerébe. Évente mintegy kétszáz az előadásaink száma, s ezzel már elértük teljesítőképességünk határát. Rengeteg ősbemutatót tartottunk, s ennek több mint tíz százaléka magyar ősbemutató. Újdonság volt ebben az évben, hogy egy olyan előadást hoztunk létre a nagyszínpadon, amilyennel azelőtt csak stúdiószínházi körülmények között próbálkoztunk. Ez Peter Shaffer Equus című színműve volt. A Bunkerrajzoló, amely a századik önálló bemutatónk volt, szintén ezt a bátrabb színházi megfogalmazást próbálta továbbvinni.

A Mária evangéliuma egy olyan jellegű színpadi megfogalmazás, ami a rituális színház eszközrendszerével él, s színházunk összművészeti szemléletét is jól tükrözi. Előszeretettel nyúlunk a két világháború között virágzott sajátos pesti humor legjobb képviselőihez, akik között olyan klasszikusokat találunk, mint Molnár Ferenc, Karinthy Frigyes, Rejtő Jenő, Nóti Károly. Idén is az önkormányzati támogatások mellett tovább-

HL n A Múzeumi Szabad-

egyetem idei első előadásán a középkori elit étkezésének díszleteiről tartott előadást Nagy Szabolcs régész a Laczkó Dezső Múzeumban kedden. Az előadás elsősorban nem a felszolgált ételekről szólt, hanem az étkezés tárgyi világát vizsgálta meg közelebbről: milyen környezet, berendezések, díszek emelték a lakomák fényét a késő középkori Magyarországon. Bevezetőjében Nagy Szabolcs arról beszélt, hogy a középkorban milyen tárgyi környezetben ettek az emberek. Leszögezte, ekkor

Fotó: Hauzler

az étkezés a társasági élet egyik középpontja volt, amely alkalmas volt arra, hogy az urak megmutassák gazdagságukat. Érdekességként elhangzott, hogy ekkor csak kétszer ettek az emberek, délelőtt 9 és délután 17 óra táján. Azonban az elit és a köznép étkezésének kultúrájában jelentős különbségek adódtak, de ezek valóban csak külsőségekben mutatkoztak meg. Az előadás további részében előbb 1446-ban Újlaki Miklós várpalotai várába, majd 1476-ban Mátyás király lakodalmi pompájába adtak betekintést.

ra is elsősorban pályázatokra támaszkodhatunk, élő kapcsolatunk van Alsóörs és Ajka városok önkormányzataival, s Veszprém önkormányzata is egyes projektjeinkhez, így kiemelten a Tánc Fesztiváljához támogatást nyújt, amelyet május utolsó hetében ismét megrendezünk. Társulatunk áldozatos és színvonalas munkája nélkül eredményeinket nem érhettük volna el – fogalmazott az igazgató.

A Mária evangéliuma a színház összművészeti szemlé­ letét is hűen tükrözi Fotó: Mátyus

Csehországba is hívták a bábszínházat Már elindultak következő bemutatónk, A békakirályfi, egy marionettbábokra épülő játék próbái – mondta Székely Andrea, a Kabóca Bábszínház igazgatója.

Nagy Szabolcs beszél a múzeumban

9

Az elmúlt év jelentős eseménye volt a Nemzetközi Vizuális Dramaturgiai Konferencia, amelynek kedvező szakmai visszhangja volt, s amelyet ebben az évben nemzetközivé szélesítLÁSZLÓ PÉTER bor feldolgozásában, amelyet ve ismét megrendezünk. én rendezek. Azt tervezzük, Nemzetközi kapcsolataink is hogy felújítjuk a Helkát is, erősödtek, most jártunk A mesét Kardos Tünde dolgozta át bábszínpadra és amely majd nyáron a völgyFinnországban és Észtországben lesz látható. Természete- ban a Kinizsi Pál című Halasi Dániel a rendező, sen lesz Kabóciádé is, június előadásunkkal. Van egy Bodnár Erik a tervező. Januárban és februárban több 17–18-án, amelyen szeretnénk meghívásunk Csehországba, óriásbábokat felvonultatni, és Ostravába, a Színház hatávendégünk is lesz, így fellép ismét Écsi Gyöngyi Angyalbá- azt tervezzük, hogy az rok nélkül elnevezésű fesztiáltalunk készített cirkuszi válra, amelyen az Álomszövő rányok című műsorával, láthatjuk Danny Baint, a elefánt óriásbáb is ellátogat című előadással veszünk hozzánk. részt. szatmárnémeti színházat, illetve később az Arany­ szamár Bábszínház Pom-pom meséi című előadását. A békakirályfi után márciusban két bemutatónk is lesz, Danny Bain A Nap és a Hold című előadása, amely afrikai elemekből összeállított színpadi produkció, majd a Lázár Ervin meséje nyomán készült Szegény Dzsoni és Árnika című játék, amely egy végzős bábszínész, Pájer Alma vizsgaelőadása. Még az évad bemutatója lesz A rút Székely Andrea a Kabóca Bábszínház évadnyitó ülésén. kiskacsa című mese, Zalán TiA következő bemutató A békakirályfi lesz Fotó: Mátyus


10

VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

VMK Filmklub

A VESZPRÉM TELEVÍZIÓ MŰSORA 8200 Veszprém, József Attila u. 96. Tel.: 88/421-830, 88/434-603 E-mail: info@veszpremtv.hu Műsorok az interneten: www.veszpremtv.hu Január 13., péntek 10:00 Híradás 10:20 Klip percek 10:30 Nyitott egyetem. A cukorbeteg sejt. Mándl József előadása 11:00 Üzleti Negyed gazdasági magazin 11:02 Sportos évet zárt az Audi győri gyára 11:10 Csatlakozott az Ipar 4.0 programhoz a Balluff 11:15 Komoly problémák a szakember-utánpótlásban és a képzésben 11:20 15 százalékos növekedés Székesfehérvár gazdasági életében 11:25 Állami forrásokból épült oktatási centrum Tiszalökön 11:30 Híradás 12:00 Képújság 18:00 Balasport magazin. Best of 2016. 2. rész 18:30 Kapáspont horgászmagazin 19:00 Híradás 19:20 Honvéd7 magazin 19:30 Creative chef 20:00 Híradás 20:20 Klip percek 20:30 Kedvenc kisállat magazin 21:00 Sztárportré. Vendég Laár András 21:30 Híradás 22:00 Képújság Január 14., szombat 10:00 Híradás 10:20 Klip percek 10:30 Kedvenc kisállat magazin 11:00 Sztárportré. Vendég Laár András 11:30 Híradás 12:00 Képújság 18:00 Kukkantó gyermekmagazin 18:30 Kilátó kulturális magazin 19:00 A hét krónikája – ez történt a héten Veszprémben és környékén 19:20 Böbe főz 19:30 Régi idők mozija. Veszprém a tél fogságában. 1987. január 20:00 ZOO+ magazin 20:30 Reggeltől estig Beer Miklóssal 21:00 Praktikák otthonteremtő magazin 21:30 Székely konyha 22:00 Képújság Január 15., vasárnap 10:00 ZOO+ magazin 10:30 Reggeltől estig Beer Miklóssal 11:00 Praktikák otthonteremtő magazin 11:30 Székely konyha 12:00 Képújság 18:00 Veszprémi közéleti magazin 18:40 Balasport SKC magazin 19:05 Balasport magazin. Best of 2016. 2. rész 19:30 Gázfröccs autós magazin 20:00 Kapáspont horgászmagazin 20:30 Premier színházi magazin 21:00 Ellopott évek. Hercegkútiak a szovjet kényszermunkatáborokban. A Zemplén TV filmje 22:00 Képújság Január 16., hétfő 10:00 Kapáspont horgászmagazin 10:30 Premier színházi magazin 11:00 Ellopott évek. Hercegkútiak a szovjet kényszermunkatáborokban. A Zemplén TV filmje 12:00 Képújság 18:00 Kukkantó gyermekmagazin 18:30 Kilátó kulturális magazin 19:00 Híradás 19:20 Veszprémi közéleti magazin 20:00 Híradás 20:20 Veszprémi sporthíradó 20:35 1. Futsal Club Veszprém–Aramis SE NB I-es futsalmérkőzés. A szünetben: Híradás 22:00 Képújság

Január 17., kedd 10:00 Híradás 10:20 Veszprémi sporthíradó 10:35 1. Futsal Club Veszprém–Aramis SE NB I-es futsalmérkőzés. A szünetben: Híradás 12:00 Képújság 18:00 Kapáspont horgászmagazin 18:30 Praktikák otthonteremtő magazin 19:00 Híradás 19:20 Egyetemi híradó 19:30 Régi idők mozija. Veszprém a tél fogságában. 1987. január 20:00 Híradás 20:20 Böbe főz 20:30 A szomszéd vár. Turisztikai magazin 20:32 Történelmi landolás – a szolnoki repülőmúzeum 20:40 Múzeumok a Mátrában 20:45 Szeged, az egyik legnépszerűbb hazai turisztikai célpont 20:50 Kilátók a Balaton felvidéken 20:55 Így készül a híres Csabai Kolbász 21:00 Creative chef 21:30 Híradás 22:00 Képújság Január 18., szerda 10:00 Híradás 10:20 Böbe főz 10:30 A szomszéd vár. Turisztikai magazin 10:32 Történelmi landolás – a szolnoki repülőmúzeum 10:40 Múzeumok a Mátrában 10:45 Szeged, az egyik legnépszerűbb hazai turisztikai célpont 10:50 Kilátók a Balaton felvidéken 10:55 Így készül a híres Csabai Kolbász 11:00 Creative chef 11:30 Híradás 12:00 Képújság 18:00 Balasport magazin. Best of 2016. 2. rész. 18:30 Reggeltől estig Beer Miklóssal 19:00 Híradás 19:20 Böbe főz 19:30 Üzleti Negyed gazdasági magazin 19:32 Sportos évet zárt az Audi győri gyára 19:40 Csatlakozott az Ipar 4.0 programhoz a Balluff 19:45 Komoly problémák a szakember-utánpótlásban és a képzésben 19:50 15 százalékos növekedés Székesfehérvár gazdasági életében 19:55 Állami forrásokból épült oktatási centrum Tiszalökön 20:00 Híradás 20:20 Veszprémi sporthíradó 20:30 Kedvenc kisállat magazin 21:00 Veszprém közéleti magazin 21:50 Híradás 22:10 Képújság Január 19., csütörtök 10:00 Híradás 10:20 Veszprémi sporthíradó 10:30 Kedvenc kisállat magazin 11:00 Veszprém közéleti magazin 11:50 Híradás 12:10 Képújság 18:00 Kilátó kulturális magazin 18:30 Kukkantó gyermekmagazin 19:00 Híradás 19:20 Egyetemi híradó 19:30 Premier színházi magazin 20:00 Híradás 20:20 Klip percek 20:30 Ellopott évek. Hercegkútiak a szovjet kényszermunkatáborokban. A Zemplén TV filmje 21:30 Híradás 22:00 Képújság

Január 16., hétfő 18 óra

Programajánló

A kommuna – feliratos dán dráma, 2015 (16) Latinovits–Bujtor Játékszín

Petőfi Színház

Boldog IV. Károly apostoli király és Zita királyné emlékezete – Az utolsó király- és királyné„Emlékszilánkok” – 5. – peda­ koronázás centenáriuma – gógus – bérlet 1916–2016 című kiállítás május 5-ig az Érseki Palotában Pannon Várszínház

Január 12., csütörtök 15 óra

Január 14., szombat 19 óra

Tanár úr kérem – ifjúsági bérlet

A Bunkerrajzoló

Laczkó Dezső Veszprém Megyei Múzeum

Január 13., péntek 19 óra

Kabóca Bábszínház

Victor Vasarely 110–20 című kiállítás, március 26-ig

Január 22., vasárnap 19 óra

Színházak

My Fair Lady – Csokonai-bérlet Január 13., péntek 10.30 óra Január 14., szombat 19 óra A testőr – Bujtor István-bérlet Január 15., vasárnap 19 óra

Étel / Élet – Ízek és terek a A három kismalac és a farkasok gasztronómia évszázadaiból – Pepita-bérlet című kiállítás, április 30-ig Január 15., vasárnap 10 óra

Művészetek Háza

A három kismalac és a farkasok Modern Képtár – Vass László A csemegepultos naplója – Január 22., vasárnap 10 óra Gyűjtemény, Veszprém, Vár u. Csillagszóró-bérlet 3–7.: Fény Szín Forma – Poli­ Angyalbárányok króm harmóniák – a Vass-gyűj­ Január 16., hétfő 17 óra temény hatodik állandó tárlata My Fair Lady – Ujhelyi OlgaDubniczay-palota – László bérlet Károly Gyűjtemény, Veszprém, Január 17., kedd 17 óra Boldog Gizella Főegyházmegyei Vár u. 29.: Az akadémiától a pop-artig – válogatás a László My Fair Lady – Vetési Albert- Gyűjtemény Károly Gyűjtemény anyagából bérlet Test és lélek a Nagy Háborúban Gáspár Gábor fotográfus Észak Január 18., szerda 19 óra – Tábori lelkészet, katonai kór­ Észak című kiállítása a My Fair Lady – Kolontár-bérlet házak és orvoslás az első világ­ Dubniczay-palota Magtárában, háborúban – kiállítás május 5-ig január 15-ig Január 19., csütörtök 19 óra a Tejfalussy-házban az Irgal­ Folytatás a 12. oldalon. My Fair Lady – Simon-bérlet masság Szentéve alkalmából

Kiállítások

HANGVILLA kultúrtipp

Cseh Tamás-emlékest neves művészekkel 100A 95A 75A

Koncert speciálisan a Hangvillába

25A 5A 0A

Cseh Tamás-emlékestet rendeznek a Hangvillában január 23-án, 19 órakor, ahol a magyar kultúra napja alkalmából a Vodku fiai és barátaik Cseh Tamás, Bereményi Géza és Másik János dalait játszák. Közreműködnek: Jordán Adél – Katona József Színház, Miczura Mónika – Mitsoura, Besh o Drom, Gryllus Dorka – szabadúszó, Holecskó Orsolya – szabadúszó, Keresztes Tamás – Katona József Színház, Mózes Tamara – zongorista, Apáti Ádám – Rackajam/Első Pesti Rackák, Louisana Double, Jobbágy Bence – Muriel, Kodachrome.

Random Trip – Hangvilla Special koncert lesz február 13-án 19 órától a Hangvillában. A 2009-ben indult klubest vezéregyéniségei Delov Jávor, a Turbo dobosa, valamint DJ Q-Cee, a Vinyl Warriorz lemezlovasa, akik körül minden alkalommal változó társaság zenél hétről hétre az A38 Hajón, illetve alkalmanként vidéki klubok, fesztiválok színpadán. A határtalan jammelés során a közönség részese lehet a vegytiszta, minőségi zene születésének, ahol a jól ismert zenei stílusokat (funk, soul, disco, hip-hop, drum’n’bass, nu jazz, rock’n’roll stb.) a zenészek teljesen random módon ötvözik. Fellépők: Závada Péter (Akkezdet Phiai) – rap, slam, versek, Lábas Viki (Margaret Island) – ének, Barabás Lőrinc – trombita, MC Kemon (Irie Maffia) – rap, Veress Zsolt –

szitár, Bata István (Sena, Fábián Juli & Zoohacker) – basszusgitár, Cséry Zoltán (Patché, Barabás Lőrinc Quartet) – billentyűk, DJ Q-Cee (Vinyl Warriorz) – lemezjátszó, beatbox, Delov Jávor – dob.

A Varázsfuvola Veszprémben Mozart Varázsfuvola című operáját láthatja felvételről a közönség január 15-én, vasárnap 16 órától a Hangvillában. Ez volt a legelső, mérföldkőnek számító előadás a Metropolitan Opera élő, HD-közve­títé­ seinek történetében, a mintegy két órába sűrített, rövidített, angol nyelvű előadást Julie Taymor rangos rendezte, a karmester Maestro James Levine, a főbb szerepekben pedig Nathan Gunn, Ying Huang (Pamina), Mathew Polenzani (Tamino), Miklósa Erika (Az Éj királynője), René Pape (Sarastro), Nathan Gunn (Papageno), Jennifer Aylmer (Papagena) és Greg Fedderly (Monostatos) látható.


VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

11

Dr. Kovács György 1941-ben született Budapesten, s itt, a Vörösmarty Mihály Gimnázium­ ban érettségizett. 1967-ben szerzett diplomát a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Pályáját Veszprémben, a megyei kórház belgyógyászati osztályán kezdte meg dr. Kopasz Ernő osztályvezető főorvos irányítása alatt. 1969-től Márkó-BándHárskút körzeti orvosa. Körzeti orvosi, illetve háziorvosi munkáját 1989-től Veszprémben folytatta. Praktizálása mellett helyettes városi főorvos, majd a városi önkormányzat egészségügyi osztályának a vezetője. 1993-tól 2010-ig az Egészségügyi Alapellátási Intézmény intézményvezető főorvosa. 2016. október 1-jével vonult végleg nyugdíjba. 2003-ban kiváló intézményvezetői munkájáért megkapta a Batthyány-Strattmann Pro Sanitate-emlékérmet, ez évben megkapta a Pro Meritis-emlékérmet.  Fotó: Zwicker

Beszélgetés dr. Kovács György nyugalmazott háziorvossal

Nem a betegséget, az egész embert kell gyógyítani Veszprém Város Önkormányzata Pro Meritisdíjjal ismerte el dr. Kovács György háziorvos mind a betegek gyógyításában, mind a városi egészségügy szervezésében végzett több évtizedes lelkiismeretes és magas színvonalú szakmai munkáját. LÁSZLÓ PÉTER

Hosszú pályafutása során mindvégig a betegek szolgálatában állt, nyitott személyiségéből fakadó empátiával és derűs türelemmel mindig készen állt a segítésre. Munkáját Hippokratész ókori görög orvos szellemében végezte, aki azt mondta, nem a betegséget, hanem mindig az egész embert kell gyógyítani. Mindig is úgy gondoltam, hogy a háziorvoslás az igazi orvosi tevékenység, ahol nagyon nagy a felelősség, mert senki nem áll az ember háta mögött, és egy jó vagy rossz döntésen nagyon sok múlik. Igaz, hogy nem értek olyan mélységben millió dologhoz, mint aki szakorvosként tevékenykedik, de a háziorvoslás is egy önálló szakma, amelybe nagyon sok minden beletartozik, és nap mint nap felelősséggel tartozom azokért az emberekért, akik rám vannak bízva. Amikor végeztem az Orvostudományi Egyetemen, lett volna lehetőségem Budapesten maradni az

Orvostovábbképző Intézetben, de én nem akartam intézeti orvos lenni, s inkább Veszprémet választottam, talán azért is, mert középiskolás koromban egy kiránduláson jártam itt és akkor nagyon megtetszett nekem ez a város. Veszprémben a megyei kórház belgyógyászati osztályára kerültem, ahol akkor dr. Kopasz Ernő volt az osztályvezető főorvos. Dr. Kopasz Ernő rendkívül nagy tudású, lelkiismeretes ember volt, aki kézben tartotta az osztályát, s jobban ismerte minden egyes betegét, mind az oda beosztott osztályos főorvosok. Tőle nemcsak szakmailag tanultam sokat, hanem olyan szemléletet is adott, ami meghatározó volt számomra. Csendes, zárkózott ember volt, s így ma nincs annyira a köztudatban, hogy milyen sokat is köszönhetünk neki. Amikor 1969-ben három község, Márkó, Bánd és Hárskút önálló körzetté alakult, kikértem dr. Kopasz Ernő főorvos úr véleményét, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy

megpályázzam ezt a körzetet. Így lettem ennek a három falunak tizennyolc éven át a körzeti orvosa, egészen 1989-ig, amikor bekerültem Veszprémbe. Először városi főorvoshelyettes, majd városi főorvos lettem, s amikor átszervezték az egészségügyet, a megalakult Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjének neveztek ki. Ezek a beosztások jórészt szervezési feladatokat jelentettek, de emellett mindvégig körzeti orvosként is dolgoztam, tehát párhuzamosan csináltam a kettőt, ami bizonyos függetlenséget és szabadságot is adott nekem. Amikor elkezdtem háziorvosként dolgozni, némi biztonságot és jó hátteret biztosított számomra az, hogy én már a szigorló évemben, miután elvégeztem egy sürgősségi tanfolyamot, az egyetem mellett mentőtisztként is dolgoztam, ahol nagyon sokféle esettel találkozhattam. Ez 1967-ben volt, s így számolom, hogy ötven évet töltöttem el a betegellátásban, a gyógyításban. Pestlőrincen nőttem fel,

ahol édesapám jegyző volt, amely Budapesthez tartozik ugyan, de valójában egy kisváros, így nem volt idegen számomra a vidéki környezet, s egyáltalán nem hiányzott a főváros. Mindig is azt mondtam, hogy az emberi kapcsolatok a legfontosabbak, és itt egy jó kis közösségre, barátokra találtam. A körzetemben mindenki jó ismerősömmé vált. A házorvoslásnak egyik előnye, hogy egy bizonyos idő után azoknak, akik hozzám jártak, nemcsak a betegségeit, de minden egyéni vagy családi gondjátbaját ismertem. Nálam nem volt előjegyzés, ha valaki engem látni akart, a rendelési időben bármikor jöhetett. Honnan tudhatnám telefonon keresztül, hogy azok a panaszok, amikkel fel akar keresni, várhatnak-e egy hetet, vagy több napot, vagy éppen azonnal tenni kell valamit. Látni kell, el kell beszélgetni vele, s amit nagyon fontosnak tartok, a betegnek mindent el kell hinni, mert ha én nem hiszek, akkor ő sem fog hinni nekem. Ha beteg és az orvos között nem működik a

kapcsolat, akkor nem sokat ér az egész. Amikor egy beteg elkeseredetten jött el hozzám, és ha nem is tudtam megvigasztalni az örök élettel meg a tökéletes gyógyulással, de kicsit jókedvűbben, mosolygós képpel távozott, akkor én nem hiába mentem be a rendelőbe aznap. Ez ugyan időigényesebb, de én azt hiszem, hogy az embernek arra van ideje, amire akarja, hogy legyen. És ahogyan Hippokratész mondta, mindig az egész embert kell nézni. Intézményvezetőként 2010-ben mentem nyugdíjba, a háziorvoslást pedig most hagytam abba, ötvenévi munka után, a sok felelősség terhével a hátam mögött már fáradtnak érzem magam. Már egyetemistaként, a szigorló évben a vizsgák, a készülés mellett rengeteget dolgoztam, s azután is mindig volt bőven tennivalóm. Most csendesebb évek következnek, s jobban jut időm olyan dolgokra is, amelyekre ezelőtt kevésbé. A feleségemmel hat unokánk van, s ez elfoglaltságot és sok örömet ad.


12

VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Szilágyi 50 – A különbségek szi­ A tiltott parcellától a Nemzeti Mihály gyűjteményéből, január gete címmel kiállítás a Szilágyi Sírkertig: kiállítás a 301-es par­ 22-ig Molnár Kálmán grafikusművész cella történetéről, január 19-ig Veszprém Aréna László Utcagalériában Csillaglépcső című kiállítása a VMK A jegypénztár nyitvatartása: Csikász Galériában, január Pannon Egyetem Képek az életemből – Győrfi kedd-péntek: 11.00–17.00 28-ig Öt kontinens csillagai címmel Éva kiállítása, január 18-ig hétfő: szünnap Dubniczay 250. – Dubniczay Ladányi Tamás asztrofotográfus Március 15. úti könyvtár István élete és munkássága című dokumentumkiállítás, kiállítása a Folyosógalérián, Hamarosan itt a nyár – Kis január 31-ig legókiállítás Praznovszky www.maraton.hu január 31-ig Folytatás a 10. oldalról.

Üszi

Mendelssohn-bérlet 2016/17

A J Á N L J A

VIRTUÓZ KLARINÉT – MOZART BÚCSÚZIK

január 20. péntek, 19:00 január 21. szombat 19:00 MOZART: Á-dúr klarinétverseny, WARLOCK: Capriol–szvit BIZET: Gyermekjátékok–szvit MORTIMER: Carmen–szvit

Napló ügyfélszolgálati iroda: Veszprém, Kossuth u. 10., tel./fax: 88/406-420

MENDELSSOHN

KAMARAZENEKAR

JEGYVÁSÁRLÁS: HANGVILLÁBAN K–P 9–17 (ebédszünet: 12:30–13:00), SZO 9–13, tel.: (88)0 889–179, e-mail: programirodajegy@hangvilla.com, PETŐFI SZÍNHÁZBAN: H–P 8:00–18:00, tel/fax: (88) 422–440, E-mail: jegyiroda@ petofiszinhaz.hu, jegypenztar@petofiszinhaz.hu, ONLINE: www.hangvilla.com

432937

LUGOSI DÁNIEL ALI a „VIRTUÓZOK” győztese

» Csomagfeladás a lakóhelyhez közel » Nincs hosszú sorban állás » Egyszerű árképzés » Általános csomagbiztosítás, max. 50.000 forint áruértékig » Online csomag nyomon követés » Átvételi elismervény

JANUÁR 20. péntek

A MAGYAR

KU LTÚR A NAPJA

VESZPRÉM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL AZ ALÁBBI PROGRAMOKRA HÍVJA ÖNT ÉS CSALÁDJÁT

JANUÁR 18. szerda Hangvilla 17.30 A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című film bemutatója A filmvetítést beszélgetés követi Bárány Krisztián rendezővel és Pálffy Géza kutatócsoport-vezetővel A belépés díjtalan.

Városháza, Kossuth terem 10.00 Könyvbemutató Vitéz Arnóczky Mátyás Pál: Egy szívvel - két hazában. Rendületlenül 56 igazságáért! című életrajzi könyvének bemutatója Köszöntőt mond: Porga Gyula polgármester A kötetet bemutatja: Vitéz Arnóczky Mátyás Pál a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett rehabilitált ezredes Laczkó Dezső Múzeum 16.30 Könyvbemutató Keserű Katalin: Felfedező utak - Szecessziós épületornamentika a vidéki Magyarországon A kötetet bemutatja: Dr. Keserű Katalin művészettörténész, professor emeritus és Brunner Attila művészettörténész Könyvbemutatót követően Medgyaszay 140 A vasbeton építőművésze című kamarakiállítás megnyitójára kerül sor. Eötvös Károly Megyei Könyvtár 17.00 Páros Mágia - T. Szabó Anna költő és Dragomán György író irodalmi estje Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ 17.00 Szép magyar könyv - Bemutatkozik a Téglás Téka A Szép magyar könyv kiállítás egy válogatás Téglás Miklós könyvtárából, aki 1963 óta gyűjti és rendszerezi a ritka és értékes köteteket. A kiállítást megnyitja: Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatóhelyettese Közreműködik: Battyányi-Nagy Annamária (ének)

Része az életünknek!

Egyéb Január 12., csütörtök 9 óra A Pannon Egyetem akadémi­ kusa és akadémiai tagjelöltek címmel tudományos rendez­ vény az egyetem B épület kon­ ferenciaközpontjában: 9.00– 9.45 dr. Pósfai Mihály (Környe­ zettudományi Intézet, Föld- és Környezettudományi Tanszék, Pannon Egyetem): Bioásványok képződése mágneses baktériu­ mokban és a Balaton üledéké­ ben; 9.45–10.30 dr. Gelencsér András (Környezettudományi Intézet, Föld- és Környezettudo­ mányi Intézeti Tanszék, Pannon Egyetem): Korom- és füstré­ szecskék szerepe a globális éghajlatváltozásban; 10.30– 11.15 dr. Hangos Katalin (Villa­ mosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék, Pannon Egyetem): Mérnöki alapelvek alkalmazása a nemlineáris rendszer- és irányításelmélet­ ben; 11.15–12.00 dr. Padisák Judit (Környezettudományi Inté­ zet, Limnológiai Tanszék, Pan­ non Egyetem): Planktonikus cianobaktériumok – az érem két oldala; 12.00–12.45 dr. Telcs András (Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi Gazdaságtan

18.00 Mellettünk Grecsó Krisztián József Attila-díjas író, költő, az Élet és Irodalom szerkesztőjének és Grecsó Zoltán szabadúszó táncművész és koreográfus, a Színház- és Filmművészeti Egyetem táncpedagógusának összművészeti estje Közreműködnek: Kertész Endre (cselló), Gothár Márton (látvány) A belépés díjtalan!

JANUÁR 21. szombat Veszprémi Petőfi Színház 17.00 Ádámok és Évák Ünnepe A Veszprémi Petőfi Színház ismét átadja a színpadot a város és a megye középiskolásainak, hogy egy nagyszabású előadáson bemutatkozhassanak a közönségnek. Az idén magyar népmeséket dolgoznak fel a diákok, felkészítő tanáraik és a Veszprémi Petőfi Színház színészei segítségével.

JANUÁR 22. vasárnap Kabóca Bábszínház 10.00 Écsi Gyöngyi: Angyalbárányok - gyermekszínházi előadás

JANUÁR 23. hétfő Hangvilla 19.00 Cseh Tamás emlékest A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Vodku fiai és barátaik Cseh Tamás, Bereményi Géza és Másik János dalait játszák Jegyár: 2800 / 3200 / 3600 Ft


Tanszék, Pannon Egyetem): Ok, Január 19., csütörtök 16 óra okozat vagy valami más A dózsavárosi könyvtárban működő nyugdíjasklubok közös Január 15., vasárnap 14 óra műsora a kultúra napja alkal­ Szaktárlatvezetés a Laczkó mából Dezső Múzeum Étel/Élet – Ízek és terek a gasztronómia évszá­ Január 19., csütörtök 17 óra zadaiból című kiállításában, elő­ Francia klub a megyei könyvtár zetes jelentkezés szükséges Kisfaludy-termében: a Csokolá­ január 13-ig a csirkeorsi@ldm. dé (Chocolat) című film vetítése hu címen francia nyelven, magyar felirat­ tal Január 16., hétfő 15 óra

Január 20., péntek 17 óra

Luther útja a 95 tételig címmel dr. Reisinger János irodalom­ történész előadása a levéltár dísztermében, a lutheri refor­ máció 500. évfordulója alkalmá­ ból rendezett előadás-sorozat keretében

Január 19., csütörtök 17 óra

Január 20., péntek 18 óra

Új kutatási eredmények a Szent Koronáról címmel dr. Pálffy Géza előadása a Padányi isko­ lában, a KÉSZ veszprémi cso­ portja szervezésében

Mellettünk: Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán összművészeti estje az Agóra színháztermé­ ben, a magyar kultúra napja alkalmából

A Veszprém-Passau Baráti Társaság Egyesület

rendezvényére

bábelőadás

Időpont: 2017. január 28., 18.00 Helyszín: Egyetem étterem Veszprém, Hóvirág u. 6. Zenél a Bakonyvári Duó Belépődíj 6000 Ft/fő vacsorával Asztalfoglalás: 2017. január 23-ig Szabó Gyuláné: 06(70)395-0140 vepabte@gmail.com

Veszprém Agóra

Január 8., 10 óra

Jegyek online és a helyszínen.

www.kabocababszinhaz.hu +36-20-215-1906

AgórA VeSzPrÉm VároSi műVelődÉSi KözPont

Februárban induló tanfolyamok

Fiataloknak

Kincsestárunk címmel alkotó Január 13., péntek 16 óra veszprémi pedagógusok kép­ ző-iparművészeti kiállításának „Táncoló hópelyhek” – családi megnyitója a megyei könyvtár játszóház a dózsavárosi könyv­ Január 18., szerda 17 óra tárban Főzzünk együtt egészséges és kisgalériájában, a magyar kultú­ Január 21., szombat 10 óra gyógyító ételeket Antal Valival! ra napja alkalmából Vastag Ricsi „jáccóháza” az Helyszín: az Agóra látvány­ Január 20., péntek 17 óra Agóra kamaratermében konyha A Szép magyar könyv: Bemu­ Január 18., szerda 17 óra tatkozik a Téglás Téka című kiál­ Első lépcsőfok a Szentkorona- lítás megnyitója az Agórában a tanhoz címmel vitéz Vesztergám magyar kultúra napja alkalmá­ 60-as: 17-én tagdíjfizetés, új Miklós előadása a Padányi ból, megnyitja Márkusné Vörös tagok fogadása iskolában, a Mozaik egyesület Hajnalka főlevéltáros, a Veszp­ rém Megyei Levéltár igazgató­ Cholnoky: 17-én aktuális szervezésében ügyek megbeszélése helyettese, közreműködik Január 18., szerda 17.30 óra Battyányi-Nagy Annamária Cserhát: 19-én klubfoglalkozás A Szent Korona és koronázási (ének) Csikász: 16-án klubfoglalkozás kincseink nyomában című ismeretterjesztő film ingyenes AGórA VeSZpréM vetítése a Hangvillában, amit VároSi MűVelődéSi KöZpont beszélgetés követ Bárány Krisztián rendezővel és Pálffy Január 16., 18 óra Filmklub: A kommuna Feliratos dán dráma, 2015 Korhatár: 16 év Géza kutatócsoport-vezetővel

– Photoshop – képszerkesztő tanfolyam (36 órás) Heti 2x2 óra kedd, csütörtök 17–19 óra. Óradíj: 1000 Ft. – Számítá technikai t nfolyam (36 órás) Nulláról a felhasználható tudásig! Heti 2x3 óra. Tanfolyam óradíja: 500 Ft. Érdeklődni: 88/429-111-es telefonszámon lehet Gyere, nézd meg nálunk, milyen egy táncóra!

AgórA VeszprÉm Városi műVelődÉsi Központ – Csipkeverő tanfolyam indul kezdőknek 12 alkalom – 36 óra, elmélet és gyakorlat, ahol megismerkedhetnek Magyarország összes csipketechnikájával – Kosárfonó tanfolyam indul haladóknak 12 alkalom – 36 óra, elmélet és gyakorlat, ahol a résztvevők különböző kosárfüleket, szegésiés fonási módokat tanulhatnak Érdeklődni: 88/429-111-es telefonszámon lehet

Az együttes nyílt napja: 2017. január 14. Helyszín: Veszprém Agóra, kamaraterem Várunk Téged szeretettel: Böhm Nóri 70/382 9506 Barbarics Zsófi 30/601 8013

footnotesdco • footnotesdco @gmail.com

Órák: 9.00–10.00 Kreatív Krreatív táncelőkészítő: 4–7 év 10.00–11.00 Modern/ Modern/ kortárs tánctechnikai alapozó: 8–13 év 11.00–12.00 Kreatív tánc és koreográfia: 8–13 év 12.00–13.00 Pilates: 8 évtől 13.00–14.00 Modern/ kortárs tánc: 14 éves kortól 14.00–15.00 Kreatív fejlesztés és koreográfia: 14 éves kortól

www.facebook.com/vmkveszprem www.facebook.com/vmkveszprem

A hét végére megszűnnek a kemény fagyok, de télies marad az idő. Pénteken egy hidegfront okoz havas esőt, havazást. Szombaton és vasárnap változóan felhős ég mellett már nem számítunk számottevő csapadékra, az eleinte élénk szél mellett fagypont körül alakul a hőmérséklet. A jövő héten napról napra ismét hidegebb lesz. vmeteo.hu

433416

Időjárás

Január 18., 17 óra Főzzünk együtt egészséges és gyógyító ételeket Antal Valival! Mennyei édességek készítése hozzáadott cukor nélkül. Január 20., 17 órától A Magyar Kultúra Napja „Szép magyar könyv” a Téglás Téka kiállítása „Mellettünk” – Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán összművészeti estje

433407

Nyugdíjasklubok

432994

Alkotóműhely – olajfestés- és rajztanfolyam kezdőknek és haladóknak N. László Gizella festőművész vezetésével az Agóra 210-es kreatív foglalkoz­ tatójában

BAJOR BÁL

www.facebook.com/vmkveszprem

Január 21., szombat 8–12 óra

A három kismalac és a farkasok

szeretettel meghívja Önt és kedves családját, valamint barátait

432981

Január 20., péntek 14 óra

Őszidő: 19-én klubfoglalkozás Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla vetített képes könyvbemutató Pannonker: 16-án klubfoglal­ előadása a magyar kultúra kozás napja alkalmából a gyulafirátóti művelődési házban

433027

Az elemek születése címmel dr. Németh Csaba egyetemi docens előadása a megyei könyvtár Kisfaludy-termében, a Józan Ész Társaság szervezé­ sében

Január 20., péntek 17 óra

433415

Koszorúzás és megemlékezés az Endrődi-szobornál a költő születésnapja alkalmából, emlékező beszédet mond Csi­ szár Lászlóné alsóörsi ny. pedagógus, a program szerve­ zői a Jeruzsálemhegyi Baráti Kör és a Magyar Irodalomtörté­ neti Társaság Veszprém Megyei Tagozata

Január 19., csütörtök 17 óra

Erzsébet: 18-án 14 órakor klub­ Posta-Távközlés: 19-én klub­ foglalkozás 5 órai tea könyvklub a megyei foglalkozás könyvtár Kisfaludy-termében: Fegyveres Erők: 16-án klubfog­ Szociális Segítők: 16-án klub­ foglalkozás Páros mágia címmel Szabó T. lalkozás Anna költő és Dragomán Szeretet Fénye: 17-én 15 óra­ Gizella: 18-án terefere György író irodalmi estje kor ingyenes masszázs, érdek­ Laczkó: 17-én klubfoglalkozás lődőket várnak (VMK)

433170

Január 16., hétfő 16 óra

13

VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.


14

VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Sport

Negyvenéves a veszprém

Hírháló Asztalitenisz MJ n Decemberben ért vé­

get a dunántúli újonc-ser­ dülő csapatverseny őszi versenysorozata, ahol a 16 csapat között a Veszprémi Asztalitenisz SE a 3. he­ lyen végzett, Epinger Márton és Baumann Kristóf részvételével. A megyei diákolimpián a VASE versenyzői közül négy játékos vívta ki az országos versenyre való továbbjutást, ami Karca­ gon lesz februárban. Az általános iskolásoknál Ba­ umann Kristóf (Szilágyi) és Epinger Márton (Dó­ zsa), míg a középiskolá­ soknál Molnár Anna (Ve­ tési) és Ivanics Milán (Noszlopy).

Kosárlabda MJ n A megyei férfi kosár­

labda-bajnokság második játéknapját rendezték a veszprémi Belvárosi sportcsarnokban. Ered­ mények: Petőfi SE–Pápai KC 70:63, Fűzfői AK–Ta­ polca VSE 62:49, Pápa– Várpalota 82:29, Petőfi SE–FAK 74:59, Várpalota– Tapolca 53:57. A bajnok­ ság 3. napját 5 mérkőzés­ sel február 12-én rendezik, szintén a Belvárosiban.

Építők SK VÁÉV néven 1977. január 4-én ala­ kult meg a Telekom Veszprém jogelődje. Erre emlékeztek az alapítók szombaton.

tal élve: a magot valakinek el kellett vetni – mondta beszédében az alapító társakhoz fordulva a klub első vezetője. – Meg kell őrizni ennek a DARCSI ISTVÁN néma felállással emlékeztek csapatnak a nagyságát – jeaz elmúlt 40 év során elhunyt gyezte meg Igaz Endre, az A Betekints Étteremben sporttársaikra – alapítókra, egyesület első támogatója, a tartott 40. születésnapi vezetőkre, játékosokra. Veszprém Megyei Állami ünnepségen megjelentek a – Építők SK VÁÉV néven Építőipari Vállalat (VÁÉV) története során világhírnévre indultunk, és annak ellenéakkori igazgatója, aki büszkén szert tett egyesület még élő re, hogy gyakran változott a jegyezte meg, hogy a 12 éves alapítói, valamint a kezdeti nevünk, mindig veszprémi unokája ebben a klubban sikerek szakmai kovácsai. volt a csapat – jelentette ki kézilabdázik. Visszaemlékeztek az alapítás Forró Ferenc, a klub alapító – Millió emlék köt ehhez az körülményeire, majd megteés örökös tiszteletbeli elnöegyesülethez. Az itt végzett kintették a Veszprém Televízió ke. Hozzátette, sosem volt munka minden pillanatát filmjét, amely a 25. születésöncélú a névváltoztatás, az élveztem, még a kudarcot is napra készült, és részletesen mindig egy magasabb – mondta Hajnal Csaba, aki kitértek benne a klub létrejöt- lehetőséget biztosított az 39 év és két hónapon át tére. egyesületnek. – Ma is minügyvezetőként irányította a Donát Tamás újságíró, a dig rátok gondolok, amikor klubot. – Minden innen indult klubról szóló számos könyv és az arénában felhangzik az el – utalt az egyesület megalafilm alkotója köszöntötte a „Építők, Építők!” biztatás, pítására –, és idővel Veszprémmegjelenteket, akik egyperces hiszen egy bibliai hasonlatben „vallás” lett a kézilabda.

Rossz passzban a futsalosok

MJ n Január 12. és 14. kö­

zött Balatonfüreden és Veszprémben folytatódik az utánpótlás Balaton Kupa, amelyet eddig 26 alkalommal húsvétkor rendeztek. A serdülőknek kiírt megmérettetésen négy külföldi és négy ha­ zai csapat, köztük a Tele­ kom Veszprém, két cso­ portban mérkőzik. Az első két napon a csoportmér­ kőzéseket játsszák le, majd szombaton rendezik a helyosztókat, az elődön­ tőket és a döntőt. A veszp­ rémi mérkőzések az újon­ nan átadott Noszlopy gim­ názium sportcsarnokában lesznek, ahol 14-én 8 mér­ kőzésen pattog majd a labda, reggeltől estig.

Tartalékos volt a VESC DI n Alsóházi rangadóval

Kézilabda Az 1. FCV októberben 4:1-re nyert Veszprémben a Göcsej ellen, most fordult a kocka Fotó: Zwicker DI n A futsal NB I tavalyi

zárómérkőzésén vereséget szenvedett Berettyóújfaluban az 1. FCV, ezzel a veszprémiek lecsúsztak a tabella 4. helyére. Hamar eldőlt a pontok sorsa, hiszen még hét perc sem telt el a találkozóból, amikor már 3:0-ra vezettek a hazaiak. Füzy Zsolt találatával és egy beret�tyói öngóllal az első félidő végére sikerült faragni a hátrányból (4:2), ám a folytatásban még kétszer voltak eredményesek a hajdúságiak, Tatai József utolsó percben szerzett gólja pedig csak gyógyír volt a 6:3-as vereség okozta sebre.

Az új év első bajnoki mérkőzését hétfőn Zalaegerszegen játszották a veszprémiek a Göcsej SK ellen. Ősszel Veszp­ rémben 4:1-re nyert az 1. FCV, és óriási meglepetésre a visszavágón is háromgólos hazai siker született – a Göcsej SK 2:0-s félidő után 3:0-ra diadalmaskodott. Ebben a bajnokságban a veszprémieknek ez volt az első olyan meccse, amelyen nem találtak a kapuba. Az új év első hazai mérkőzését január 16-án, hétfőn 18.30 órai kezdettel játssza az 1. FCV a budaörsi Aramis ellen.

A Betekints Étteremben szombaton sikerek letéteményesei összeálltak

zárta a VESC az előző esztendőt a női röplabda NB II nyugati csoportjában. A gyengébbik vasi csapat, a SZOSE vendége volt a veszprémi együttes decemberben. Ismét beigazolódott a mondás, hogy szegény embert az ág is húzza: sérülések és betegségek, valamint kötött családi programok miatt gyengébb összetételben tudott elutazni Szombathelyre a VESC. Ennek tükrében megállapítható, hogy helytálltak a bakonyiak, hiszen szorossá tudták tenni a küzdelmet. A 3:0-s hazai győzelmet hozó

mérkőzésen az első játszmában 22, a másodikban és a harmadikban 20–20 pontot gyűjtöttek Magi Gábor edző tanítványai. Hasonló volt a képlet a juniorok összecsapásán: az ugyancsak 3:0-s szombathelyi sikert hozó meccsen sorrendben 21, 18 és 17 pontot szereztek a vendégek. Jelenleg a nyolc csapatot számláló csoportban két győzelemmel a 7. helyen állnak a veszprémiek. Legközelebb január 22-én, vasárnap 16 órakor lép pályára a VESC az Egyetemi Tornacsarnokban, ahol a Honvéd Zrínyi SE lesz a vendége.

Hazai pályán legutóbb 3:2-re nyert a VESC a Kalocsa ellen, most a 7. helyen állnak Fotó: Zwicker


VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Ziccer

Sport

A kis munkáscsapat

mi férfi kézilabdaklub

n tartott születésnapi ünnepség során az alapítók és az első k egy csoportképre Fotó: Zwicker

Tíz érmet nyert a VÚK értek el a Veszprémi Úszó Klub sportolói a minap Győrött megrendezett Scitec Open elnevezésű nemzetközi versenyen. Négy napon át 27 ország több mint 850 úszója lépett rajtkőre a kisalföldi megyeszékhelyen, köztük a VÚK 22 versenyzője, akik 41 döntős részvétellel és 120 új egyéni csúccsal bizonyították felkészültségüket. Tíz alkalommal léphettek fel a dobogó valamelyik fokára. A VÚK érmes sportolói a győri Scitec Open versenyen: aranyérmet nyert: Hegyháti Zoé (50 méteres gyorsúszásban) és a 4x50 méteres leány gyorsváltó (Nyiri Villő, Bánó Viktória, Veisz Dóra, Hegyháti Zoé). Ezüstérmesek: Hegyháti Zoé (100 m gyors), Veisz

– Több pszichikai, mint szakmai munkát kellett végezni a játékosokkal, akik mérkőzésről mérkőzésre meg akarták mutatni a tehetségüket, miközben egységes gárdát kellett építenem belőlük – emlékezett Németh Csaba, aki edzőként az első aranyérmet nyerte a csapattal, amikor az Építők első lett a megyei bajnokságban, és ezzel feljutott az NB II-be. – Veszprémben szívtam magamba azt az edzői profizmust, ami azután végigkísért a további edzői pályámon – mondta Kiss Szilárd, aki az NB I-be vezette a csapatot, és ott az első évben ezüstérmet nyert a VÁÉV-vel. – Nagyon szép emlékeket őrzök az egyesületben töltött időszakomból. Fáj, hogy nem itt fejezhetem be az edzői pályafutásomat.

DARCSI ISTVÁN

Egymást követték a legendás történetek a 40 éve alakult veszprémi férfi kézilabdaklub alapítóinak szűk körű ünnepsé­ gén. Derűvel és deres fejjel emlékeztek vissza az akkoriban helyes, ügyes kis munkáscsapatnak titulált együttes szárny­ bontogatásaira. Abban az időben még hivatalosan nem volt profizmus a ma­ gyar sportban. Elvileg mindenkinek volt munkahelye, és csak munkaidő után sportoltak. Amatőr alapon, csupán sportsze­ retetből. Nem kaptak érte pénzt, sőt, még ők fizettek tagdíjat. Ez volt a mese, mint ahogy az egész akkori „komenista” rendszer is szemfényvesztés volt, amelyben elvileg nem a sportból, hanem a sportért éltek. Valójában még alacso­ nyabb osztályokban is minimum munkaidő-kedvezményt kaptak a játékosok, de a legjobbak csak a fizetésükért jártak be a gyárba. Az Építők kézilabdázói az alapító VÁÉV alkalmazottjai voltak. Kiss Szilárd edző, aki az NB I-be vezette a csapatot, hivatalo­ san kazánfűtőként kapta a fizetését. Az a legérdekesebb az egészben, hogy a kiváló szakembernek volt is ilyen végzett­ sége. A játékosokat a műhelyekben helyezték el, többen ke­ rültek festő státuszba. Hajnal Csaba, az egyesület ügyveze­ tője felhívta Molnár Kálmán technikai vezető figyelmét arra, véletlenül se engedje, hogy a kézilabdázók elkezdjenek fes­ teni, mert annak beláthatatlan következményei lehetnek… Innen indult az a csapat, amely később mindent megnyert Magyarországon, és kiváló nemzetközi szereplésének kö­ szönhetően egész Európával megismertette Veszprémet, amelynek egyik ékköve a férfi kézilabdaklub.

Kosárgyőzelem Győrben is

A HÉT ÚSZÓSIKERE

DI n Remek eredményeket

15

Dóra (800 m gyors). Bronzérmesek: Nagy Boglárka (400 m vegyes), Nyiri Villő (50 m gyors), Hegyháti Zoé (800 m

A tabellán a második helyen áll az alap­ szakasz félidejénél a veszprémi férfi kosár­ labdacsapat. MOSONYI JÓZSEF

A VÚK-os úszók Győrött szerepelt csapata Fotó: szervezők

gyors), Veisz Dóra (200 m vegyes, 400 m gyors) és a 4x50 méteres fiú gyorsváltó (Bánó Szabolcs, Minyó Ádám, Veisz Richárd, Páll Sebestyén). A VÚK úszóit Balogh János vezetőedző és Hudi Zsanett edző készítette fel a rangos nemzetközi erőpróbára.

Az első két fordulóban elszenvedett vereség óta kilenc győzelmet írhattunk a Hoya-Pannon Egyetem Veszprém csapatának neve mellé. A nyáron érkezett négy új játékos beilleszkedett a csapatba, gyorsan összeállt a csapatjáték, amiben a védekezésre fektették a nagyobb hangsúlyt. A hetedik forduló előtt igazolták a bosnyák Nebojsa Pavlovicsot, aki nemcsak pontjaival, hanem hasznos mezőnyjátékával is vezéregyénisége lett a csapatnak. Mérész Csaba edző elmondta, hogy az új játékos érkezése egy pluszlöketet adott a társaságnak, masszívabbá váltak támadásban és védekezésben is. Az elmúlt héten egy nagyszerű harmadik negyed-

beli teljesítménnyel nyertek a veszprémi kosarasok. Győri KC–HOYA-Pannon Egyetem Veszprém 70:76 (16:15, 21:21, 12:22, 21:18). Veszprém: Kálló N. (2), Pavlovic N. (17/3), Kámán T. (11/3), Körtélyesi G. (21/6), Hegedűs A. (8/3). Csere: Novák P. (2), Helmeczi A. (7), Simon L. (4), Jilling L. (4). Edző: Mérész Csaba. Mérész Csaba: A mérkőzés eleje nem volt az igazi, a győriek megleptek bennünket

a hármasaikkal, de aztán jó védekezéssel megállítottuk a támadásaikat. A második félidőben sikerült felőrölni őket. A folytatásban még okosabban és koncentráltabban kell kosárlabdáznunk. Most pénteken jön a Törökbálint, majd mennek Oroszlányba. Nehéz szakasz következik a folytatásban, hiszen nem mindegy, hogy a végén hányadik pozícióban érkeznek a rájátszásra a veszprémiek.

Körtélyesi Gergely volt a legeredményesebb a veszpré­ mi kosárlabdázók közül Győrben Fotó: Mátyus


16

VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Döcögve halad a Veszprém a Bajnokok Ligájában A harmadik helyen zárta a Telekom Veszprém az őszi idényt a férfi kézilab­ da Bajnokok Ligájá­ ban. DARCSI ISTVÁN

A szezonban elvesztette veretlenségét hazai pályán is a Veszprém

Fotók: Mátyus

Nem az a bosszantó, hogy kilenc mérkőzés után a spanyol Barcelona és a francia Paris Saint-Germain megelőzi a veszprémi csapatot a BL A csoportjában, sokkal inkább az, hogy az elsőtől hat, a másodiktól pedig négy ponttal marad el a Telekom, amelynek több mérkőzése is a vártnál gyengébbre sikeredett. Már a rajtnál „beragadt” a spanyol vezetőedző, Javier Sabaté együttese, amikor úgy ért el 24:24-es döntetlent a németországi Flensburgban, hogy szinte végig a kezében volt a meccs, de a hajrában hibát hibára halmozva hagyott elúszni egy pontot. Megint csak nem az a probléma, hogy Flensburgban döntetlent játszott a csapat, hanem a hogyan. Ezután az első hazai meccsen csak szenvedve sikerült legyőzni 32:28-ra a csoport leggyengébb tagját, a svájci Kadetten Schaffhausent. Aztán újabb nem várt idegenbeli döntetlen következett: 28:28 a lengyelországi Plockban. Egy évvel korábban a plocki döntetlen már a BL nyitófordulójában az akkori veszprémi vezetőedző, Carlos Ortega állásába került… Itthon a THW Kiel ellen alaposan meg kellett szenvedni a 21:19 arányú győzelemért, ám a kétszeres BL-győztes német csapat ellen ez természetes, tehát ez a meccs a sikerek sorát gyarapítja. A Barcelonában elszenvedett 26:23-as vereség a kalkulálható és vállalható kategóriába tartozik, itt inkább az volt a fájó, hogy a játék képe alapján a veszprémieknek esélyük sem volt jobb

eredmény elérésére. A csoport másik kiscsapata, a dán Bjerringbro-Silkeborg elleni hazai 30:29-es „sovány” győzelem viszont ismét nyugtalansággal töltötte el a Telekom szurkolótáborát, ugyanis aggasztónak tűnt a csapat meccs közbeni kiszámíthatatlanul hullámzó teljesítménye. De legalább sikerült megszerezni a kötelező két pontot. Nem úgy ezután a PSG elleni hazai mérkőzésen, ami a hajrában ment el 28:29-re. Egy évvel korábban a párizsiak nyolcgólos zakóval távoztak a Veszp­ rém Arénából… Ezután nem volt meglepő, hogy a francia csapat hazai pályán is nyerni tudott 28:24-re, de 10 perccel a vége előtt hat is volt közte. Végül a dániai visszavágón jó teljesítmén�nyel rukkolt elő a Telekom. Ezúttal csak egy rövid megingás volt a veszprémiek játékában, akik végig vezetve 24:29-re nyertek a Bjerringbro-Silkeborg ellen, megszerezve ezzel az első idegenbeli győzelmüket. Mindent összevetve: a Telekom az ősszel lejátszott kilenc mérkőzéséből csak négyet tudott megnyerni, kettőt döntetlenre adott, hármat pedig elvesztett. Gólkülönbsége is alig pozitív – 239:235, azaz mindössze plusz négy. A folytatásban ahhoz, hogy a csapatnak ismét reális esélye legyen bejutni a Final Fourba, ennél sokkal jobb teljesítményre lesz szükség. Az A csoport állása 9 forduló után: 1. FC Barcelona 16 ponttal, 2. Paris SG 14, 3. Telekom Veszprém 10, 4. Flensburg-Handewitt 9, 5. THW Kiel 9, 6. Wisla Plock 6, 7. BjerringbroSilkeborg 4, 8. Kadetten Schaffhausen 2. A Flensburg és a Schaffhausen eggyel kevesebb mérkőzést játszott. A Telekom február 11-én játssza következő BL-meccsét a listavezető Barcelona ellen a Veszprém Arénában. Hazai győzelemmel meg lehet kezdeni a felzárkózást.


VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

17

A Győr az első, a Szeged a második, a Fradi a harmadik helyen várja a folytatást A Bajnokok Ligája csoportküzdelmeiben a nők és a férfiak mezőnyében egyaránt meghatáro­ zó szerepet játszanak a magyar csapatok. DARCSI ISTVÁN

Eltér a nők és a férfiak tornájának lebonyolítási rendszere. A nőknél a csoportkör (ide 16 csapat jutott) után a BL középszakaszában két hat-hat együttest számlá-

eredményeit. A 2. csoport állása a folytatás előtt: 1. Győri ETO 6 ponttal, 2. Krim Ljubljana (szlovén) 6, 3. Larvik (norvég) 4, 4. Midtjylland 4, 5. Esbjerg (dán) 2, 6. CSM Bukarest 2.

lenkedő dán Midtjyllandot 31:19-re kiütötték Görbiczék az Audi Arénában, majd 27:28-ra verték az orosz FERENCVÁROS bajnokot Rosztovban. Ezután következett a 24:27-es A csoportküzdelmek során bukaresti diadal, egy héttel a Fradinak sem okozott később a Rába partján még gondot a továbbjutás kiharco-

arányú magyar sikerrel indult Lipcsében, ám ezután jött itthon a hidegzuhany a Vardar Szkopje ellen – 24:37… Aznap semmi sem sikerült a Fradinak, a macedónoknak pedig minden összejött – van ilyen a sportban. A csoportkört 28:33-as asztrahányi győzelemmel zárták Szucsánszkiék. A Ferencváros a Vardar és az Asztrahanocska elleni eredményeit viszi tovább a cso-

Bánhidi Bence hamar beépült a szegedi csapatba, most már a magyar válogatott egyik alapemberévé vált

ló főcsoportban zajlanak a küzdelmek. A férfiaknál van két nyolccsapatos erős ág és két hatcsapatos gyengébb.

GYŐRI AUDI ETO KC Óriási fölénnyel nyerték a csoportjukat a kisalföldiek, pedig ellenfeleik között volt a címvédő CSM Bukarest is. A tavaly Győrben kellemet-

nagyobb, 33:25-ös vereséget szenvedtek a románok. A biztos csoportgyőzelem tudatában kicsit kiengedett és Dániában 27:23-ra kikapott az ETO, végül a csoportzárón hazai környezetben 32:25-re verték a győriek a Rosztovot. A következő körbe – amelynek küzdelmei január végén folytatódnak – a győri lányok viszik magukkal a CSM Bukarest és a Midtjylland elleni meccsek

lása, igaz, a budapesti lányoknak ez csak a második helyen sikerült a macedón Vardar Szkopje mögött. Pedig nem így indult a sorozat: az első meccsen a zöld-fehérek 27:27-re végeztek idegenben a Vardarral. A második játéknapon a Ferencváros 32:23-ra nyert itthon az orosz Asztrahanocska ellen, majd ugyancsak hazai környezetben 26:22-re verte a német HC Leipzig csapatát. A visszavágó kör kiütéses, 17:30

Fotó: MTI

portkörbe, ahol a harmadik helyről indul. Az 1. csoport állása a folytatás előtt: 1. Vardar Szkopje 7 ponttal, 2. Budocsnoszt Podgorica (montenegrói) 6, 3. Ferencváros 5, 4. Metrz (francia) 4, 5. Thüringer HC (német) 2, 6. Asztrahanocska 0.

MOL-PICK SZEGED A férfi BL-ben a Tisza-partiak a papíron gyengébb B

csoportba kerültek. Annak ellenére tűnik gyengébbnek ez a csoport, hogy itt játszik a címvédő lengyel Kielce és az idei német bajnok Löwen, valamint Sterbik Árpád jelenlegi csapata, az idényben nagy álmokat dédelgető macedón Vardar Szkopje. Az A csoportban ugyanis a Barcelona, a Paris SaintGermain, a Kiel, a Flensburg és a Telekom Veszprém egyaránt olyan nagyágyúnak tűnik, amelynek végső győzelme sem lenne meglepetés. Óriási összecsapással nyitotta a Mol-Pick a csoportmeccsek sorát, amelyen 28:28-ra végzett hazai pályán a RheinNeckar Löwennel. A folytatásban még jó ideig hasonlóan szoros és izgalmas találkozók vártak a dél-alföldiekre. Előbb 24:26-ra győztek Zágrábban, majd Szegeden nem bírtak a Talant Dujshebaev által irányított Kielcével – 27:29. Ezt még egy vereség követte: Szkopjéban 30:27re nyert ellenük a Vardar. Nem ment könnyen az egyre erősödő fehérorosz Meskov Breszt legyőzése a Tisza-parti városban – 24:22. Ám ezt követően biztos Mol-Pick-győzelmek következtek: a szlovéniai Celjében 25:31-re, a svédországi Kristianstadban 21:29-re, majd Szegeden a svédek ellen 33:28-ra, a szlovénok ellen pedig 27:22-re nyert a spanyol vezetőedző, Juan Carlos Pastor gárdája. A férfi BL B csoportjának az állása a februári folytatás előtt: 1. Kielce 14 ponttal, 2. Mol-Pick Szeged 13, 3. Vardar Szkopje 12, 4. Rhein-Neckar Löwen 11, 5. Meskov Breszt 9, 6. Celje 5, 7. PPD Zagreb 4, 8. Kristianstad 4. Érdekesség, hogy a Mol-Pick a Vardarral holtversenyben a legjobb gólkülönbséggel (23) rendelkezik.


18

VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Jubileumi évet zártak a Bakonykarsztnál

Magazin

HL n Kugler Gyula, a

tekint vissza intézményünk, de az emberek úgy érzik, mintha már hosszú évek óta működne, olyan szervesen beépült mindennapjainkba, s valóban egy közösségi térré vált – mondta Bélafi László, a Hangvilla ügyvezetője. Ezt igazolja, hogy kulturális középület kategóriában építőipari nívódíjat kapott a Hangvilla, amelynek odaítélésénél az egész komplex megvalósulási folyamatot és

Kugler Gyula vezérigazgató  Fotó: Hauzler

a működést is értékelte a zsűri. – Több műfajban is színvonalas programokkal sikerült megtöltenünk a házat, de soha nem lehetünk elégedettek. Kísérleti jelleggel önálló rádióprogram indításán gondolkodunk, igényes zenei programmal, Hangvilla hírekkel. A múlt évben korszerű vetítőrendszert szereztünk be, s ez, valamint a már meglévő hangrendszerünk lehetővé teszi, hogy egy olyan igényes műfaj, mint az

opera felé is nyissunk. Január 15-én 16 órakor a veszprémi zene- és operabarátok Mozart Varázsfuvola című operáját láthatják felvételről. Korszerű vetítőrendszerünk azt is lehetővé teszi, hogy új, színvonalas filmeket is hozzáférhetővé tegyünk a veszprémiek számára. A gazdag őszi és téli programkínálat mellett arra törekszünk, hogy a nyári hónapokban is növeljük az épület kihasználtságát

dőben minél többen felkeresik, ahol egyeztetett időpontban szívesen várják a látogatókat. Szeretnének továbbra is olyan közszolgáltatók maradni, akik szinte észrevétlenek. Remélik, ágazatuk „közterhei” csökkennek 2017-ben és az így felszabaduló forrást a szolgáltatás biztonságának növelésére tudják fordítani.

Lapozzon bele a Veszprémi 7 Napba már a facebookon is! f a ceb o o k .co m / ves z p remi7nap Temetői séta a hősök

tiszteletére

n Március 15-én temetői sétára várják a veszprémieket, amelynek során az érdeklődők az Alsóvárosi temetőben meglátogatják azoknak a honvédeknek a sírjait, fegyveresen részt vettek akik az 1848–49-es szabaságharcba A sétát Gy. Lovassy n. Klára, Csiszár Miklós helytörténetidr. Földesi Ferenc és dr. kutatók vezetik. 11. oldal LP

Közös megoldás a munkaer ő-piaci kihívásokra

A Hangvilla épülete kulturális középület kategóriában építőipari nívódíjat kapott tavaly  Fotó: Mátyus

MT n

Gazdasági és foglalkozás-fejl esztési program indul év második felében az a városi önkormányzat ,a kormányhivatal és a Pro Veszprém Nonprofit megyei lével – hangzott el múlt Kft. részvétehéten a városházán. 6. oldal

V E S Z P R É M I 7

NAP Ingyenes városI

Tüskés Endre-díjasok köszöntése

közéletI hetIlap

2016. márcIus 10. XXII. évfolyam 10. szám

Majd kétezren a Connectoron

Hazai győzelem a rangadón

MT n Közel kétezer táncos részvételével úti sportcsarnokban rendezték meg hétvégén

Az Egészség útja

MJ n Telt ház előtt nyerte meg az NB I/B csoportjának rangadóját múlt pénteken a HoyaPannon Egyetem Veszprém a Vetési sportcsarnok ában. HOYA-Pannon Egyetem Veszprém–Oroszlány 75-70 (18-17, 18-17, 19-17, 20-19). Folytatás a 17. oldalon.

MT n Harmadik alkalommal rendezik meg idén az Egészség útja elnevezésű rendezvényt április 16-án, amelyen szűrővizsgálatok, színes programok és jótékonysági előadás is várja a veszprémieket. Némedi Lajos alpolgármester elmondta, a legfőbb cél, hogy a lakosság és a környéken élők figyelmét felhívjuk a megelőzés fontosságára. Emellett a bevétellel a megyei kórház urológiai osztályának eszközbeszerz ését is támogatják. Folytatás a 3. oldalon.

Forgalomkorlátozás Március 15-én, a Dózsa téren 10.30 órakor kezdődő ünnepi programot megelőzően, 10.10 órától az ünnepség ideje alatt teljes útlezárásra, valamint korlátozott viszonyokra lehet parkolási számítani. Ugyanezen felvonulás útvonalán, a napon a fáklyás 17.45-től a rendezvény Óváros tér, Megyeháza ideje tér, Színházkert szakaszon)alatt (az ges forgalomkorlá részletozás menetrend az ÉNYKK várható. Bővebb információ és Zrt. honlapján, az található. enykk.hu oldalon

a jubileumi 5. Connector

Táncfesztivált a Március 15. Folytatás a 3. oldalon.

A negyvenedik szem le

LP

n Megjelent a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat ez évi első száma, amelynek bemutatóját múlt pénteken tartották az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy-ter mében. Pálmann Judit, a könyvtár igazgatója mint az Eötvös emlékév első rendezvényét köszöntötte a folyóirat-bemutatót, amelynek nyitó közleményét a könyvtár névadójának szentelték. Folytatás a 12. oldalon.

DI n A Veszprém Megyei SportItt megtalál mindent, amire porszívójához szüksége van!

Tisztaság olcsón, egész évben! Veszprém, Ady Endre u. 7/b földszint Tel.: 88/409-739 • www.porzsakcentrum

.hu

432871

Tel.: (30) 865 4940 Veszprém, Kossuth u. 10. Kinizsi Üzletház I. emelet https://www.facebook.com/ tunderkert.masszazs.veszprem

LP n Még nem nagy múltra

333898

Masszázs és infraszauna-lehetőség!

Nívódíjat kapott a Hangvilla

313725

Tündérkert masszázsszalon

432691

Bakonykarszt Zrt. vezérigazgatója értékelésében elmondta, vállalatuk alapításának 20. és Veszprém város vízszolgáltatásának 120. éve az alapszolgáltatások tekintetében átlagos volt. Környezettudatos vízfogyasztást tapasztaltak 2016ban, amely a nyári hónapok alatt sem emelkedett lényegesen. Felhasználóik visszajelzéseiből arra következtettek, hogy a szolgáltatási színvonalat tovább tudták növelni. A tulajdonosi elvárásokat megvalósították, víziközműfejlesztési tervüket túlteljesítették. Hatékonyságnövelő intézkedéseiknek köszönhetően gazdasági eredményük a tervezettnél várhatóan kedvezőbb lesz. Sikeresen megfeleltek a különböző hatósági ellenőrzéseken. Szokatlan kihívást számukra a kerek évfordulók méltó megünneplése és a Vízi­közmű Múzeum megnyitása jelen­ tette. Bíznak abban, hogy múzeumukat az idei eszten-

szövetség decemberben díjazta az elmúlt év legjobb sportolóit. Lapunkban folyamatosan közöljük a kategóriák kitüntetettjeit. Tüskés Endre-díjjal tisztelegnek 2004 óta a megyei sporthivatal néhai igazgatójának emléke előtt. Azok kapják ezt a kitüntetést – évente hárman –, akik hosszú időn át tevékenykedtek a megye sportjáért. Király István 50 éve dolgozik a természetjárásban. Aranyjelvényes túravezető, Érdemes Természetjáró, háromszor teljesítette a Kék túrát. Tiba András 1984 óta segíti a megyei kézilabda-szövetséget. Több szakbizottságban dolgozott, most is aktív versenybíró. Szakszerű munkájával kivívta a csapatok elismerését.

Varjas József évtizedek óta a megyei sportlövő szövetség elnökségi tagja, jelenleg is szenior versenyző. Húsz éven át volt az MTTSZ Zirci Területi Klubjának elnöke, ezalatt egyesülete 10

országos bajnokot nevelt. A díjakat Tüskés Endre édesanyja, Tüskés Tivadarné adta át. Sorozatunk következő részében az utánpótláskorú díjazottakat ismertetjük.

Tüskés Tivadarné adta át a díjat Király Istvánnak, Tiba Andrásnak és Varjas Józsefnek Fotó: Zwicker


VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

19

Sérelmek a pszichiátrián

Éremhalmozó centrumosok Sikeres évet tudhat maga mögött a küzdőspor­ tokkal foglalkozó Centrum SE. Sportolóik a klasszikus birkózás mellett grundbirkózásban és szumóban is jeleskedtek.

Kossuth, a II-esben a Cholnoky iskola csapata szerezte meg a harmadik helyet a népes mezőnyben. Emellett a cholnokysok begyűjtöttek egy negyedik helyet is. DARCSI ISTVÁN Papp Nikolett, Tóth Gábor, Szumóban az utánpótlásNagy Patrik, Kis Máté, olimpián egy második és Janku Ferenc tanítványai Jámbor Kristóf és Böröndi négy harmadik helyet sze2016-ban folyamatosan jó Botond bronzéremmel reztek a veszprémiek. eredményeket értek el, de az térhetett haza. Ugyanitt a magyar bajnoki esztendő végéhez közeledve A grundbirkózó diákolim- küzdelmekben Laczkó „rátettek még egy lapáttal”. pia veszprémi elődöntőjéBenedek bronzérmes lett az A Dunaújvárosban megrenben iskolájuk színeiben U16-os és aranyérmes az dezett birkózóversenyen küzdöttek a centrumosok, U18-as kategóriában, klubJámbor Levente arany-, Kék kiegészülve tanulótársaiktársa, Schvarcinger Zsolt Milán, Szecsődi Máté és Papp kal. Az I-es korcsoportban a ezüstérmet szerzett. Nikolett pedig ezüstérmet nyert kategóriájában. A Batthyány-kupán 15 centrumos lépett szőnyegre, közülük Jámbor Levente, Kék Milán és Kiss Zétény első lett, emellett klubtársai begyűjtöttek hat második és öt harmadik helyezést. Érden rendezték a tavalyi év záróversenyét, amelyen 11 birkózóval képviseltette magát a Centrum SE. Közülük Szecsődi Máté és Kék Milán ismét a legjobb volt, A Centrum SE érmes birkózói és edzőik a Batthyány-kupán míg Csák Imre, Kiss Zétény,  Fotó: szervezők

Alapítványunk közel 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 1461 Bp. Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06 (70) 330-5384. E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www. emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!

433173

Életmód

OO INTEROPTIKA Tel.: 06 30 514 1981 AZ

BEJÁRATÁVAL SZEMBEN

Elindult a síszezon kilométeren lehet már síelni a 33 napja nyitva tartó eplényi síaránéban – közölte az üzemeltető cég vezetője. Ebele Bálint elmondta: a szezonban eddig összesen 118 000 köbméter technikai havat gyártottak, egy pálya kivételével az összes sípályán lehet síelni összesen 6,1 km hosszúságban, amelyből 4 km ki is van világítva este. A négyüléses sífelvonó, a három csákányos lift, valamint az oktatóliftek teljes kapacitása 7350 fő óránként.

Keressen minket az interneten: www.maraton.hu

432399

MT n Több mint hat

Veszprémi és balatonfüredi üzleteinkbe eladó-pénztárost keresünk! Amit kínálunk:

• versenyképes fizetés • stabil, hosszú távú munkahely • betanulási program • továbbképzések, előrelépési lehetőség (első eladó, • műszakvezető, üzletvezető) • bónuszrendszer

Téged keresünk, ha:

• szereted az embereket • jól bírod a fizikai megterhelést • szívesen dolgozol csapatban • fontos számodra a pozitív életszemlélet

Jelentkezz internetes oldalunkon: www.eurofamily.hu, E-mailben: karrier@eurofamily.hu vagy hívd a (06-88) 508-290-es telefonszámot.


VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Veszprémi építőanyaggyártó cég keres

irod odaaGÉPK GÉ PKEZ EZEL ELŐT ŐT ir

elvárá elvá ráso sok: k: • min. középfokú végzettség • számítógép-ismeret (MS Office) • német vagy angol nyelvismeret • hasonló területen szerzett munkatapasztalat • ügyfélközpontú szemlélet • pontosság, precizitás • kiváló szervezőképesség • önálló munkavégzés

• veszprémi lakóhely • targoncavezetői engedély • OKJ-s bizonyítvány • megbízhatóság • jó fizikum Amit ny Amit nyúj újtu tunk nk:: • hosszú távú, stabil munkahely • egész éves, 1 műszakos nappali munka • versenyképes fizetés • jó dolgozói kollektíva

Feladat Felad at:: • vevői kapcsolattartás • számlázás és kapcsolódó feladatok • fuvarszervezés • egyéb irodai adminisztráció • beérkező rendelések kezelése amit ny nyúj újtu tunk nk:: • hosszú távú munkalehetőség • versenyképes fizetés Fényképes önéletrajzát a mixtura@mixtura.hu címre 2016.10.17-ig várjuk.

Az ARCONIC-Köfém Kft. (régi nevén Alcoa-Köfém Kft.) NEMESVÁMOSI telephelyén fő tevékenységünk a fémmegmunkálás, emellett palettánkon a szerszámgyártás, valamint a különleges ötvözetek hőkezelése is megtalálható. Repülőgépipari és egyéb ipari felhasználásra készülő termékeinket – titán szegecsek, valamint kívül-belül menetes meneterősítő betétek több fajtája – számos különleges anyagból (szénacél, rozsdamentes acél, titán, illetve speciális ötvözetek), és különleges technológiával gyártjuk. Gépparkunkban főként esztergák, köszörűk, présgépek, menethengerek és egyéb célgépek találhatók. Az üzem jelenleg 220 fővel működik, de további bővítéseket tervezünk mind termékkörben, mind pedig létszámban.

433410

433406

Fényképes önéletrajzát a mixtura@mixtura.hu címre 2016.12.12-ig várjuk.

Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Bala­ tonfüred városának önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az új év első hetében.

dolgozók, akik az erőművet üzemeltetik, magánemberként is nyugodt körülmények közt éljenek. Hozzátette: az atomerőmű bővítésével tovább nő a rekreációs igény, és Balatonfüred jelentősége is a cég számára.

Hamvas István vezérrögzítették, hogy kölcsönöigazgató a társaság részésen segítik egymást Balaton- ről azt mondta: fontos füred keleti városrészének számukra, hogy azok a fejlesztése keretében, a keleti városrész területén az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tulajdonában álló, rekreációt biztosító létesítmények és az azok közelében történő fejlesztési lehetőségek (kikötő, közforgalmú móló) előkészítésében, megvalósításában. Dr. Bóka István polgármester elmondta: a társaság és a város közti kapcsolat Balatonfüred szempontjából kiemelt jelentőségű. Az egész évben nyitva álló rekreációs központ álláslehetőséget ad és adót fizet a városnak. Dr. Bóka István és Hamvas István MT n A megállapodásban azt

veze ve zető tőt t

Elvá El várá ráso sok: k:

Partnerségben az erőművel

Feladatok: piaci megbízáskötés, érdeklődések generálása, prezentációk, ajánlatok menedzselése és adminisztráció.

GÉPBEÁLLÍTÓ ÉS KEZELŐ

Amit kínálunk: stabil háttér, kimagasló jutalék, rendszerhozzáférés, képzések, marketing eszközök és hirdetések támogatása, irodai háttér. Amit elvárunk: kiváló kommunikációs készség, csapatmunkára való képesség, számlaképesség.

FELADATOK: FELADATOK: • Termelősoron lévő gépek (eszterga, köszörű, présgép) • Termelősoron lévő gépek (eszterga, köszörű) üzemeltetése;kezelése gépek beállítása, kezelése üzemeltetése; gépek beállítása, • Minőségi önellenőrzés • Minőségi önellenőrzés elvégzése (SPC)elvégzése (SPC) • Gépek, eszközök napi karbantartása • Gépek, eszközök napi karbantartása

Fényképes önéletrajzokat a veszprem@otpip.hu címre várunk.

www.otpip.hu

8200 Veszprém, Óváros tér 21.

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

ELŐNYT JELENT: • Tömegtermelésben szerzett többéves tapasztalat

ELVÁRÁSOK: • Középfokú műszaki végzettség (gépi forgácsoló vagy AMITműszaki KÍNÁLUNK: végzettség) géplakatos, vagy egyéb • Szakmai kihívás, fejlődési lehetőségVAGY • Egyetemes- vagy félautomata esztergagépen, • Versenyképes juttatások csúcsnélküli köszörűn, VAGY présgépen szerzett • Hosszú távú, stabil foglalkoztatás munkatapasztalat előnyt jelent • Több műszakos munkarend vállalása

Az alábbi munkakörökbe AZONNALI KEZDÉSSEL keresünk munkatársakat BETANÍTOTT munkák:

AMIT KÍNÁLUNK: • Hosszú távú, stabil foglalkoztatás • Szakmai kihívás, fejlődési lehetőség • Versenyképes juttatások, cafetéria, bónusz, egészségbiztosítás, nyugdíjpénztári befizetés • Magas műszakpótlék • Munkába járás támogatása • Rendezett üzemi környezet • Vállalati rendezvények, sportprogramok Amennyiben valamelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy önéletrajzát küldje az alábbi címre: ARCONIC-Köfém Kft. HR Szervezet 8248 Nemesvámos, Dózsa György u. 2/A. E-mail: nemesvamos@arconic.com

Fotó: Mátyus

Az OTP csoport ingatlanközvetítő hálózata ingatlan- és pénzügyi közvetítőket keres.

ELVÁRÁSOK: nemesvámosi Munkatársakat keresünk • Gépi forgácsoló vagy géplakatos végzettség telephelyünkre több műszakos munkarendbe • Egyetemes- vagy félautomata esztergagépen, csúcsnélküli köszörűn szerzett tapasztalat munkakörbe • Többműszakos, folyamatos munkarend vállalása

• OPERÁTOR • KÉZI ÖSSZESZERELŐ • GÉPKEZELŐ 433022

A Mixtura Kft. veszprémi üzemébe keres

Állásbörze

432891

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbo­ dott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató ki­ advány is kérhető a hiperaktivitás témájában. Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!

432860

20

Jelentkezés: hívjon minket vagy küldjön SMS-t, és mi visszahívjuk: 88/400-453; 20/929-2430 vagy küldje el önéletrajzát e-mailben: veszprem@manatwork.hu Veszprém, Ady E. u. 3. – a belvárosi körforgalomnál M-K. R. Sz.: 3440/2001 A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.


VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

RECEPCIÓVEZETŐT keres éves foglalkoztatással.

Elvárások:

200–250 ezer Ft kezdő nettó fizetéssel. Érd.: Tel.: 30/9469-966, 88/591-478.

Pályázati felhívás

munkakör betöltésére

Fényképes önéletrajzot január 20-ig az alábbi e-mail címre várjuk: vhajduk@balatontourist.hu

Az ügyvezető igazgató feladata: felelős a lakásfenntartó szövetkezet gazdálkodási tevékenységéért, valamint a szövetkezethez tartozó egyedi fűtési rendszerű (tetőtér kazános) épületek működtetésével, karbantartásával kapcsolatos vezetői feladatok ellátása, továbbá az ügyvezetés munkaszervezetének irányítása, ellenőrzése. A munkakörrel kapcsolatos részletes információk beszerezhetők a Lakásszövetkezet irodájában (Veszprém, Simon István 2/B, telefon: 427-367).

A Prospektus Nyomda (8200 Veszprém, Tartu u. 6.) azonnali kezdéssel

Pályázati feltételek: – felsőfokú iskolai végzettség (építőmérnöki szakirány előnyt jelent); – büntetlen előélet; – magyar állampolgárság; – legalább ötéves vezetői, valamint – társasházkezelői gyakorlat.

csomagolástechnológiai gépkezelő technikus pozícióra kollégákat keres. Elvárások: jó műszaki érzék, önálló munkavégzésre való képesség, rugalmasság, pontosság, kötelességtudat, megbízhatóság.

A pályázathoz csatolandó: – részletes szakmai önéletrajz (amely tartalmazza az előző munkahelyek, munkakörök feltüntetését); – a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; – vezetési elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program; – három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; – bérigény megjelölése.

teljesítményarányos bér és cafetéria, csúcstechnológia, szakmai fejlődés, kiváló munkakörülmények. Ha Ön is szeretne egy sikeres csapathoz tartozni, a fényképes szakmai önéletrajzát küldje a munka@prospektusnyomda.hu e-mail címünkre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

(Ajándéktárgyak előállítása, nyomtató segítségével.)

HALLÓKÉSZÜLÉKEK KEdvEZő áron 2017-ben is!

www.hallokeszulek.hu

Veszprémi fuvarszervező irodába keresünk adminisztrátor-ügyintézőt német társalgási szintű nyelvtudással. Önéletrajzokat a katalin.felber@ schachinger.com e-mail címre kérjük megküldeni

Veszprémi pizzériába rendelésfelvételre és konyhai kisegítői munkakörbe kolléganőt keresünk. 70-314-3150

Hétvégi értékesítési és fizikai munkára intelligens kolléganőt keresünk. 70-233-4466

Számítógépes nyomtatáshoz keresek grafikust. Feltétel: Photoshop, CorelDraw vagy Illustrator ismerete.

Nemesvámosi telephelyre keresünk hosszú távú munkára kreatív, munkájára igényes, önállóan dolgozni tudó lakatos munkatársat. Jelentkezni: info@flexibletech.hu e-mail címen.

Hétvégi értékesítési és fizikai munkára kollégát keresünk gépkocsivezetői gyakorlattal. 70-317-5649

432715

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőtől számított 30 nap. A munkakör betölthető 2017. március 15-től. A pályázat benyújtásának helye: 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet – 8200 Veszprém, Simon István u. 2/B. (személyesen vagy postai úton, zárt borítékban). A borítékra kérjük ráírni: „Ügyvezető igazgatói pályázat”

Érdeklődni személyesen az üzletben (Nemesvámos, Kossuth u. 116.) az üzletvezetőnél, illetve a 30-644-2695 tel. számon lehet. Önéletrajzokat a horvathj@mecsekfuszert.hu e-mail címre küldhetik.

Pizzafutárt keresünk! Saját autóval részmunkaidőben vagy főállásban is! Érd: 70-943-5929

Amit kíNáluNk:

Egyéb információ: a vezetői megbízás – 3 hónapos próbaidő után – 3 éves határozott időre szól, amely alkalmasság esetén meghosszabbítható, határozatlan időre változtatható.

Bejelentkezés: Veszprém, Szeglethy u. 1. Belvárosi Üzletház, fsz. Tel.: 88 329 037

keresünk, illetve megváltozott munkaképességűek (rehabos) jelentkezését is várjuk. Szakképzettség nem feltétel.

Hidegkúti 2,5szobás házat, nagy kerttel elcserélnék 1,5 vagy 2szobás veszprémi lakásra 0630-218-0000 Jeruzsálemhegyen, csendes környéken 4 szobás középső sorház hangulatos kis kerttel eladó. Iá: 25 M Ft Tel: 06/20-2884378

LAKÁS Eladó Veszprémben, a Cédrus Lakóparkban egy 66nm-es, 1+2félszobás, erkélyes, örökpanorámás lakás tárolóval és mélygarázs autóbeálló hellyel. Alacsony rezsi! Ingatlanközvetítők, kérem, ne keressenek! Érd:13.00-19.00 között, 06-70261-7726

Kedv Ke dve ező árak árakka kall Mikolasek Péter

költöztetés

Kertkapcsolattal a Május 1.utcában hatlakásos társasház 2.emeletén 68nm-es, erkélyes, szigetelt téglalakás garázzsal, tárolóhelyiséggel eladó. Iá:19,6Millió Érdeklődni:30-6785554

Munkahely: Szentkirályszabadja, Játék- és Rajzműhely

Gondozást, takarítást vállalok. Elérhetőségem: 70-578-5477

CSALÁDI HÁZ

432851

Családi ház, 3szoba+különbejáratú irodának alkalmas helyiség Veszprémben, Jutasi úton, a belvároshoz közel eladó. 302323-174

Magányos emberekhez művelt társalkodónő házhoz megy. 70953-1481 Szombaton végezhető női munkát vállalnék Veszprémben. 705369-510

Hungaropharma Zrt. gyógyszerkiszedő munkatársakat keres 4, 6 vagy 8órás műszakos munkarendben. Jelentkezés: cv.vlk@hungaropharma.hu email címen fényképes önéletrajzzal.

Vennék Veszprémben vagy Balatonalmádiban jó minőségű családi házat vagy sorházat. Kis kert és garázs szükséges. Méret: 80-120nm. Fizetés és költözködés: február. Érd:06-309970-947

Karosszérialakatost, autófényezőt felveszek, teljesítménybérezés, szakmai gyakorlat előny. 06-30-2377-692

Veszprémben, Endrődi városrészben található, 120nm-es, 3+2félszobás, 2fürdőszobás, tehermentes sorházrész garázzsal, kicsi kerttel eladó. Ár:25.000.000Ft 06-20-2149555

Veszprémi étterembe szakácsot keresünk! Heti 4 nap munka! Érd: 70-943-5929

Veszprémben, Füredi dombon, Csizmadia utcában, 120nm-es sorházrész nagyon szép állapotban, nagy garázzsal eladó.06-20-2149-555

Tel.:: 06/ Tel. 06/70 70/2 /211 11-0 -021 215 5 T./f T. /fax ax:: 88/ 88/410 410-7 -785 85

Előny: Önálló munkavégzés, többéves szakmai gyakorlat, képzettség valamely képzőművészeti ágban, némi angol nyelvtudás.

Ingatlan értékbecslőt keresünk, aki banki szakvélemények elkészítésében jártas. 06-30-2355910

Veszprém Gyulafirátóton 1980ban épült családi ház vállalkozásra, raktározásra alkalmas melléképülettel eladó. Ára:26Millió Érd:06-70-3201358

ÁLLÁST KERES

Jelentkezni: mause@mause.hu

H-Ear Kft.

Veszprémben, Roboz utcában 2009-ben épült, 94nm-es, tetőtérbeépítéses ház kicsi pihenőkerttel, gépkocsibeállóval eladó. Iá:34,5MFt Érd:06-30-3225818

Eladó Ősiben, Várpalotánál 4948nm területen gerendás, tornácos ház, kétszobás. Gazdálkodhat, építhet. (Víz, villany van) 06-88-496-282

eladó-pénztárost

• Dinamikus, vidám csapat • Versenyképes fizetés • Munkahely közvetlenül a Balaton-parton • Idegen nyelvek aktív használata • Igény esetén szállást biztosítunk

ügyvezető igazgatói

Várjuk kedves ügyfeleinket!

Nemesvámosi élelmiszerüzletbe éves állásra részmunkaidőben foglalkoztatva

Amit kínálunk:

A Veszprémi 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága pályázatot hirdet

– angol minőségi hallókészülékekkel – ingyenes hallásvizsgálattal – ta ácsadással (Dr. Pethő Mária) – kamatmentes részletfizetéssel

• Jó kommunikációs készség • Vendégközpontú gondolkodás • Angol és német társalgási szintű nyelvtudás, egyéb nyelvismeret előnyt jelent • Precíz munkavégzés • Számítógépes ismeret

Várpanorámás 68 nm-es családi ház 428 nm-es telken eladó. Irányár: 16,9 MFt. Érd: +36-204300-411

433005

Szakácsnőt, valamint konyhai kisegítőt azonnali kezdéssel Veszprémbe felveszek. 304845-166

429803

berendezések telepítésében jártas munkatársat alkalmazna, felkészültségtől függően

G4S Készpénzlogisztikai Kft. Személy- és vagyonőröket keres Értékszállítói pozícióba. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal: munka@hu.g4s.com Érdeklődni: 06 (70) 490-4768

432714

Pizzériába ételfutárt saját autóval, szakácsot alkalmi és teljes munkaidőre felveszünk.06-20231-7295

Balatontourist – Füred Kemping és Üdülőfalu

433368

riasztó és/vagy tűzjelző

432997

Ebéd házhozszállításra keresünk azonnali belépéssel munkatársat. Érdeklődését a 70-433-5587 telefonszámon várjuk.

Balatonfüreden a

433312

Veszprémi székhelyű épületelektronikai kft.

433003

ÁLLÁST KÍNÁL

21

Egyetem városrészben sorházrész eladó. Érd: 30-6828-818 Kétszintes társasházat vásárolnék Veszprémben. Hívását köszönettel várom: 06-30-6620-431

Veszprémben, Haszkovó utcában, 4.emeletes épületben, magasföldszinti, 85nm-es 1+3 félszobás+étkezős tehermentes panellakás eladó. Iá: 15.700.000.-Ft 06-20-2149-555 Hajmáskéri földszinti, 1szobás, tökéletes elosztású, tehermentes lakás, családi okok miatt eladó. (Irányár:2,5MillióFt) Érd:15óra után 70-7033-908 Veszprémben, Egry városrészben található, 68nm-es, 1+3félszobás, 1.emeleti, felújított panellakás 18.700.000.-Ft-ért eladó.06-20-2149-555 Keresek sürgősen Veszprémben, 2 vagy 3szobás téglalakást! Köszönettel várom hívását!06-20214-9555 Jutasi úton eladó II. emeleti, 44 nm-es lakás. 20-532-5293


VESZPRÉMI 7 NAP

VESZPRÉMBEN LAKÁSOK LEFOGLALHATÓK!

Eladó Veszprémben 1+3szép lakás, erkélyes, parkosított négyemeletesben. Érd: 06-70-6190729 Stromfeld 4.számban 36nm I.emeleti nagykonyhás, teljesen felújított garzonlakás tulajtól eladó.30-2040-545 Damjanich utcában 3emeletes épületben felújított, 1,5szobás lakás eladó. Érd: 06-30-2150702 Veszprém, Jutasi úti panelépületben kétszobás, felújított, azonnal beköltözhető lakás eladó. Érd: +36-30-334-0833

Csendes helyen első emeleti, szigetelt, felújított, összkomfortos, erkélyes, kétszobás téglalakás eladó. Érd:30-415-0949

ALBÉRLET KÍNÁLAT Veszprémben másfél szobás, egyedifűtéses, bútorozatlan lakás hosszútávra nyolcvanötezer+rezsiért kiadó. 06-30-2180000 Kiadó belvárosi 2,5 szobás lakás 100.000 Ft/hó + rezsi 30-3627214 Litéren 1 fő részére családi ház alsó szintje kiadó. 06-30-6202840 Kiadó Veszprémben bútorozott szoba dolgozó fiatalnak. 06-20453-8836

Veszprém, Stromfeld utcában teljesen felújított, 35nm-es, azonnal beköltözhető lakás eladó. Érd: +36-30-334-0833

Rózsa 48-ban garzon bútorozva kiadó vagy eladó. 30-306-8717

Első emeleti felújítandó garzon eladó a Haszkovó utcában. Irányár: 7,6 MFt. Érd: +36-204300-411

Kiadó sorházat vagy családi házat keresünk min. 4szobával Veszprémben, a Cholnokyn, illetve a Tiszafa utca környékén. Tel:30/627-3439

Keresünk-kínálunk ingatlanoKat

ALBÉRLET KERESÉS

70/3-800-323 www.nivoingatlan.hu

TELEK

Veszprém, Jutasi úti téglaépületben másfél szobás lakás eladó. Érd: +36-30-334-0833

Balatonszőlősön a Bagó-hegyen 1650nm-es zártkert szőlővel, gyümölcsössel, kis faházzal, szép panorámával eladó, érdeklődni a 88-412-758 vagy 0630-185-2089 telefonon

432999

Veszprém, Vécsey utcában előkertes 3szobás lakás gépkocsibeállóval eladó 06-30-956-4761 Jutasi 61. teljesen felújított, 6. emeleti, 54nm kétszobás lakás tulajtól eladó 30-2040-545 54nm erkélyes lakás a Haszkovó 16-ban eladó. Érdeklődni mindennap 17után. 70-200-3535 Veszprém, Damjanich utcában másfél szobás lakás eladó. Érd: +36-30-334-0833

Csatáron a Kápolna utcában kis házzal, gyümölcsös szőlővel telek eladó. Érd:06-30-449-4765 Balatonalmádiban Fórum mellett telek eladó. 20-3456-543

INGATLAN

Veszprém, Bakonyalja lakóparkban újszerű, 2,5 szobás lakás eladó. Érd: +36-30-334-0833

Mezőgazdasági földterület több célra hasznosítható 3,3ha a Bakony délnyugati lankáin. Könnyen megközelíthető. Közművek a közelben. Jó termőképességű szép fekvésű. Ár:350 Ft/nm 30-9735-964

Egry lakótelepen eladó 54 nm-es téglalakás. Irányár: 14,5 MFt. Érd: +36-20-4300-411

Koloska-völgyben 789nm zártkert 1,2MFt-ért eladó. 06-203456-543

Apró óhirdeté ési

akció! k i HÉTFŐN 13 13.00 00 óráig leadoTT HirdeTÉs

csak r á m n e b m e t ü ő s l e z A d! a b a z s k n u 2 lakás ! s i n Ö n o j l Fogla WWW.MINTECHKFT.HU/MESTERUTCA +36/20/298-0048 Befektetők! Ingatlanosok! Eladó Nemesvámos, Kossuth L. u. 279. számú ingatlan. Érd:20239-9445 Tihany-Diósban 1700nm külterület áron alul, 1990Ft/nm áron eladó 20-927-1250 Gyulafirátóton 1300nm területű szőlő, kert pince, présház eladó. Érd: 06-70-635-4374

ÜZLET

Induló tanfolyamaink:

Üzlethelyiség tulajdonjoga eladó a Kossuth utcában, Kinizsi Üzletház földszintjén. 30-4872650 Belvárosban, Kossuth u. Grand Canyon mellett 60nm kiadó. 70-315-8370 Kádártán 3800nm ipari terület 560nm szerkezetkész csarnokvázzal eladó. 06-20-927-1250

GARÁZS KIADÓ

GARÁZS Garázst vásárolnék Veszprémben vagy Balatonfüreden. 06-30-235-5910

KÉRJE KÉR JE AJ AJÁNL ÁNLAT ATUNK UNKAT AT E-MAILEN * Az A z aján ajánla latt a Ve Vesz szpr prémi émi Hi Hirde rdető tő IrIrod odáb ában an (V (Vesz eszpr prém ém,, Koss Kossut uthh u. u. 6. – húsz hú szem emel elet etes es fé féle lemel melet etén én – 88/ 88/42 4233-63 639) 9) val valóó fel felad adás ásko korr érv érvén énye yess.s

43 32693

vesz ve szpremihirdet premihirdeto@chello o@chello.hu .hu hu

Új logisz tikai centr rum épült

MT

n Kétmilli csarnok ó eurós beruház amelyet ot a nass zásként magnet Porga szombaton Hunggária épített Gyula új logisztik önkorm Kft polgármadtak át. Az z ünnepélVeszprémben, ai ányzatn ester kiemeelte, ak a veszprém yes fontos avatáson i gazdasá g partnere Cik kkünk gi társaság i a a 4–5. ok. oldalo

Nyelvészet

MEGYEI

PLUSZ

I N G YE EN ESS

KÖZÉÉ

L

és mech atronika

Minden kuratóriuévben a Bruszny kimagas ma egy középiskai Árpád halt tanárló teljesítm olai tanárAlapítvány ényét megosz emlékér az 1956-baés egy diák e n mártírha diákja tva a Vetési alapított díjjal osztozik Albert ismeri lált a sikerben Gimnázi el. um két Az idén . végzős 11. oldal

V E S Z P R É M I

Mozgalma s, dolgo elébe néz idén s eszte ndő Veszp rém

Minden – mondtaegyes vélemén a társada Brányi yből lehet mas és Mária alpolgárlmi párbesz tanulság ot leszűrni dolgos mester, édek fontossá év előtt aki gáról áll Veszprékiemelte : mozgalm. 6–7. oldal

ÁLLAT - NÖVÉNY

Veszprém belvárosában cca. 250-300 nm-es üzletrész kedvező áron bérbeadó. 0670-9408-516

egyÉb NapokoN:

ADJA FEL APRÓHIRDETÉSÉT OT OTTHONÁBÓL! THONÁBÓL!

Eladó jó állapotú Opel kombi 1998.évjáratú éves műszaki, téligumik, vonóhorog, tetőcsomagtartó. 06-20-438-1666, 70558-1313

Bernipásztor kiskutyák eladók. Érd: 06-70-211-0215

1-ET FIzET + 2 MEgJELENÉST KAP Csütörtöki megjelenéshez legkésőbb kedden 13.00 óráig adja fel hirdetését!

AUTÓ/MOTOR

Eladó a Budapest út végén vendéglátóüzlet lakással, ingatlanfejlesztésre is alkalmas területen. Újszerű családi házat, láncházat, sorházat beszámítunk. Érd: 302927-474

Veszprém, Batthyány utcában garázs kiadó. Érdeklődni: 412061

1-ET FIzET + 1 MEgJELENÉST KAP

Garázs eladó Veszprémben Penny mögött (Bakonyalja ltp.) 18nm, padlás, villanyóra, akna. Irányár:1.840.000.-,06-20-4487350

Veszprém központjában nagy garázs zárt udvarban eladó vagy hosszú távra kiadó. Villany van.06-30-913-0561 Veszprémben Penny mögötti garázstelepen garázs eladó. Tel: 30-621-0736

OKTATÁS

Vásárolnék használt szerszámokat: hegesztőt, üllőt, satut, marószerszámokat, esztergaszerszámokat, vídia-lapkát, villáskulcsot stb. T: 06-30-242-8413. Eladó 3+2ülőgarnitúra, mindkettő ágyneműtartós, kihúzható, 25.000.-Ft, 210L hűtőszekrény 10.000.-Ft, 51cm SamsungTV 5000.-Ft Tel:06-20-448-7350 Veszünk porcelánt, régi pénzt, jelvényt, kitüntetést, borostyánt. Antik Veszprém (Zöldház)06-20-9226-606 Molinex elektromos húsdaráló és ágyazható kanapé újszerű állapotban eladó. 06-70-510-2206 Lomtalanítás, takarítás padlástól a pincéig és hagyatékvásárlás 06-30-881-9724 Fogyiklub! Valódi végleges fogyás? 06-20-966-1311

• Targoncavezető, Emelőgép-, Földmunkagépkezelő (A001-3), • Kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyam (A009), • Munkavédelmi képviselők kötelező képzése Veszprémben Érd: 88/561-770, www.schvederoktatas.hu Schvéder Oktatási Központ

Herendi porcelánt vásárolnék. dr. Sági Károlyné 06-30-9471-573 (Fnysz.: E-001079/2015)

4328 43 2846 46

Veszprém, Jeruzsálemhegyen, csendes környezetben lévő, téglaépítésű társasházban kétszobás lakás eladó. Érd: +36-30334-0833

433008

2017. JANUÁR 12.

432609

22

VÁLLALKOZÁS Hegedüs Viktória kozmetikus (Elit Beauty Szépségszalon) Kozmetikai kezeléseim a tű nélküli mezoterápiával bővültek. Most bevezető áron:6000.-Ft-ért Érdeklődni:30-436-7982

27 éve – NevüNk a garaNcia Aradi Lajos (Pilis-kutató, radiesztéta, gyógyító) tanfolyama Veszprémben! „A betegségek lelki okai” 2017.január 28-29. Jelentkezés:70-4244-406 Matematikatanár nagy gyakorlattal minden szinten korrepetál. Veszprém 06-88-409-619

TÁRSKERESÉS Hahó Férfiak! Keresem a társam 52-58év közötti független, káros szenvedélytől mentes úr személyében, 56éves veszprémi nő vagyok. 70-546-9278

VEGYES Jó állapotban lévő 4fiókos, billentyűtartós íróasztal (15000.-Ft) eladó. Méretek H:131cm, Sz:68cm M:76cm, ugyanitt 42es férfi korcsolya eladó. Érd:0630-482-0438

Pedikűr, gyógypedikűr, Biopedikűr, paraffinos lábápolás, cipőfertőtlenítés, talpmasszázs, metamorf masszázs. Bejelentkezés 0670-940-4243,www.emerencia.webnode.hu Lábápolás, pedikűr, kedvezményesen 2000Ft Veszprémben és környékén házhoz megyek! Bejelentkezés:06-20-290-0934 Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok számlaképesen Veszprémben és környékén. 06-30-881-8029 Spirituális tanácsadás, professzionális segítség tarot és cigánykártyával. Tel: 06-30-5799-606 Veszprémben lépcsőház-takarítást vállalok. Érd: 06-20-9777814 Masszázsok hölgytől Veszprémben! Svéd, frissítő, prosztata, kényeztető. 20-412-6208


VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

Szeretnél egy fiatalos, jó csapattal dolgozni? Szeretnél egy stabil, biztos munkahelyet? Szeretsz emberekkel foglalkozni?

Akciós Apróhirdetését felAdhAtjA:

HIRDETÉSI ÜZLETKÖTŐ/ MÉDIATANÁCSADÓ

E-mail: veszpremihirdeto@chello.hu

Veszprém, Kossuth u. 6. (húszemeletes félemeletén) 88/423-639

ÜVEGES

Tel.: +36-30/947-6238 ¾ Hűtőgép ¾ Mosógép ¾ Bojler ¾ Klíma ¾ Háztartási gép javítása garanciával

paraméterek: K 1.1, K 1.4

433148

síKüveg, drótüveg, KatedrálüvegeK, tüKör kis és nagy tételben. Méretre szabás azonnal is! Veszprém-Kádárta, Győri u. 8.

Tel.: 88/583-490, 30/632-5545. Fax: 88/458-457

(Elektro Center mellett)

www.autouvegveszprem.hu tel.: 06-30-39-36-200

EGÉSZSÉG

Gyors kiszolgálás, nagy üvegválaszték

Veszprém, Állvány u. 9. (Pápai u. 49.)

Tel.: 88/444-811, 06(30)947-3867

AKKUMULÁTOR

Dr. Bálint Katalin aDjunKtus

szemészeti magánrenDelés Új helyre Költözött! Veszprém, Kórház u. 1. D épület fsz. rendelési idő: Hétfő: 16.00–18.00 Előzetes bejelentkezés (8.00–15.00 óráig) +36/30-984-90-09

433017

www.seduveg.hu, info@seduveg.hu

BŐRJAVÍTÁS

ZÁRJAVÍTÁS

CIPŐJAV CIPŐJ AVÍTÁS ÍTÁS

ZÁRSZERELÉS

Répási Zoltán 433029

Tel.: 70/614-32-72

8200 Veszprém, Pápai út 35.

BIZTONSÁGI ZÁRAK, HEVEDERZÁR, HÁZTARTÁSI JAVÍTÁSOK BIZTONSÁGI RÁCSOK

30/9595-482, 88/412-143

AKKUMULÁTOR

06-20-334-4430 8200 Veszprém, Tüzér u. 73.

Keressen minket az interneten: www.maraton.hu

%

Snow Rush női/férfi téli bakanccs

Vízálló membránnal, meleg, polár belsővel, extrém körülmények között is helyt álló robosztus, hőszigetelt gumitalppa al. [3280224, 3270453]

34.990,-

Lábmelegítő

3 pár/csomag. A lábaka at akár több, mint 6 órán át is melegen tartja. 497,- ft/pár. [1171006]

1.490,,

%

%

%

SALE!

EN SZETTBelegí tő

%%

cipő + lábm

12.990,1 yett 36.480,– hely

NYERŐ Á R

%

Különböző téli kiegé észítők [7023081 7080735] [7023081,

%

%

csak

990,-

9.990,-

Á NY ERŐ ÁR

NY ERŐ ÁR

csak

%

20% %

Elegáns női dzseki, steppelt betéttel, Aquabase Pro 2.2 vízálló, szélálló, lélegző membránnal. Levehető hófogóval és kapucnival. [8510576]

Kényelmes, puha pamut melegitőnadrág. [4493108, 4496012]

Tová áb bi

SALE! Safine Nessa női sídzseki

Női/férfi szabadidőnadrág

i n t e r s po r t . h u

Az akció időtartama: 2017.01.11–22.

To v á bb i a j á n l ato k :

433151

SÉD-GLASS Bt.

432870

ÜVEGES

V E S Z P R É M I

NAP

Veszprém, Aulich L. u. 9.

433002

balint.katalin@maraton.plt.hu

7

AUTÓÜVEG

Azonnali cascos üvegkárfelvétel! 433167

hŐszigetelt üveg rövid határidővel

Küldd el nekünk fényképes önéletrajzodat e-mailben!

Legyél te is a csapatunk tagja!

AUTÓÜVEG

Kovács Szabolcs

Bakon Bak ony y Gla Glass Kft Kft..

432710

Amit nyújtunk neked: alapbér + jutalék • előkészített prezentációs és egyéb értékesítést támogató anyagok aktív segítség az értékesítésben • tréningek, szakmai továbbképzések • karrierlehetőség

HÁZTARTÁSI GÉP SZERVIZ

433019

Feladataid: • komplex médiaajánlat bemutatása és értékesítése, cégek, vállalkozók és intézmények számára • széles körű, az ügyfél igényeinek legmegfelelőbb ajánlat összeállítása • ügyfelekkel való kapcsolattartás, szakmai tanácsadás • ügyfélkör ápolása és bővítése • személyes tárgyalások szervezése és lebonyolítása

Megújuló újság, megújuló lehetőségek!

Szol­gál­ta­tói ka­ta­l­ógus

munkatársat keresünk

Amit elvárunk tőled: • középfokú végzettség • tárgyalóképes kommunikáció • üzleties megjelenés • eredmény- és ügyfélorientáltság • önálló munkaszervezés • saját gépjármű • hirdetési piacon vagy médiatermék direkt értékesítésében szerzett tapasztalat előnyt jelent a pályázatok elbírálásánál

432690

Veszprémi Hirdető Iroda

23

%%

kedvezmény minden gyerek és felnőtt teremcipőre!

Pro Training MS focilabda Méret: 5 [1201744]

csak

2.990,NY ERŐ ÁR

30.990,-

Kézmelegítő

Stadio Toro/ ACE 166.4 felnőttt terem focicipő

3 pár/csomag. A kezet akár 12 órán át is melegen tartja. 463,- ft/pár. [1171002]

[35853444, 3585282]

1.390,-

sídzseki +

tt

14.990,NY ERŐ ÁR

,9.990,-

*

NY ERŐ ÁR

EN SZETTB kézmelegítő 32.380,– helye

csak

%

%

Randon Mid felnőtt outdoor cipő

Középmagas szárú strapabíró cipő, kényelmes kialakítással, szellőző felsőrésszel és lábujjvédő résszel. [3470509]

csak

4.990,NY ERŐ ÁR

InTersporT Veszprém, Dornyai Béla u. 4.


VESZPRÉMI 7 NAP

2017. JANUÁR 12.

tiszteletére

Napi étlapunk: cserhat.veszprem.hu

Napi étlapunk: cserhat.veszprem.hu

Cserhát Étterem:: 88 425 441 Viadukt Étterem:: 88 328 473

Cserhát Étterem:: 88 425 441 Viadukt Étterem:: 88 328 473

Közös megoldás a munkaer ő-piaci kihívásokra

temetői sétára várják a veszprémieket, amelynek során az érdeklődők az Alsóvárosi temetőben meglátogatják azoknak a honvédeknek a sírjait, fegyveresen részt vettek akik az 1848–49-es szabaságharcba A sétát Gy. Lovassy n. Klára, Csiszár Miklós helytörténetidr. Földesi Ferenc és dr. kutatók vezetik. 11. oldal

MT

n Gazdasági és foglalkozás-fejl esztési program indul év második felében az a városi önkormányzat ,a kormányhivatal és a Pro Veszprém Nonprofit megyei lével – hangzott el múlt Kft. részvétehéten a városházán. 6. oldal

V E S Z P R É M I

CSERHÁT ÉTTEREm

7

VIADUKT ÉTTEREm

CSERHÁT ÉTTEREm

AUT SISKOLA

„B” kat. tanfolyamot indít

e vez

Tanulj nálunk 3300 Ft helyett 2700 Ft-ért óránként. E-LEARNING LEHETŐSÉG!

Veszprém, Ady E.. 7/B fsz. , . . 6. Levendula Üzletház Információ: 06-20/9946-437 06-30/9215-1895-189 t turelmesautosiskola.hu u

Érdeklődni Tárnai Balázs: 06 30 446 5093 Jelentkezni lehet: www.tarnaiautosiskola.hu/ jelentkezes-tanfolyamra

VIADUKT ÉTTEREm

nyes

január 10-én és t 12-én 16 órakor. 432651

Temetői séta a hősök

LP n Március 15-én

Jövő héttől csütörtökönként minden héten a CSERHÁT ÉS VIADUKT étteremben kocsonyát készítünk önöknek. Szeretettel várjuk!

autósiskola

5000 Ft kedvezmény a motoros kreszből! 433511

f a ceb o o k .co m / ves z p remi7nap

Ny. Sz.: 21221-2007

KedvelőK figYelem!

433153

2017. január 16–20. Naponta több kitűnő magyar ételt kóstolhat a CSERHÁT ÉS VIADUKT Éttermekben.

T Tárnai

KOCSONYÁT

HÍRES MAGYAR ÉTELEK HETE

Lapozzon bele a Veszprémi 7 Napba már a facebookon is!

432600

24

közéletI hetIlap

2016. márcIus 10. XXII. évfolyam 10. szám

MT n Közel kétezer

step3premiumoutlet

5. Connector Táncfesztivált

a Március 15. Folytatás a 3. oldalon.

Az Egészség útja Személygk. éS motoroS A negyvenedik szem le tanfolyam indul: január 16-án 15 óra (Eü.-vEl kEzdvE) január 23-án 16 óra Forgalomkorlátozás (később Eü.) IntEnzív„C” katEgórIás tanfolyam Indul január 23-án 16 órakor. targonCavEzEtő, EmElőgépkEzElő okj folyamatosan. MJ n Telt ház előtt nyerte meg az NB I/B csoportjának rangadóját múlt pénteken a HoyaPannon Egyetem Veszprém a Vetési sportcsarnok ában. HOYA-Pannon Egyetem Veszprém–Oroszlány 75-70 (18-17, 18-17, 19-17, 20-19). Folytatás a 17. oldalon.

MT n Harmadik alkalommal rendezik meg idén az Egészség útja elnevezésű rendezvényt április 16-án, amelyen szűrővizsgálatok, színes programok és jótékonysági előadás is várja a veszprémieket. Némedi Lajos alpolgármester elmondta, a legfőbb cél, hogy a lakosság és a környéken élők figyelmét felhívjuk a megelőzés fontosságára. Emellett a bevétellel a megyei kórház urológiai osztályának eszközbeszerz ését is támogatják. Folytatás a 3. oldalon.

Március 15-én, a Dózsa téren 10.30 órakor kezdődő ünnepi programot megelőzően, 10.10 órától az ünnepség ideje alatt teljes útlezárásra, valamint korlátozott viszonyokra lehet parkolási számítani. Ugyanezen felvonulás útvonalán, a napon a fáklyás 17.45-től a rendezvény Óváros tér, Megyeháza ideje tér, Színházkert szakaszon)alatt (az ges forgalomkorlá részletozás menetrend az ÉNYKK várható. Bővebb információ és Zrt. honlapján, az található. enykk.hu oldalon

313725

Tisztaság olcsón, egész évben!

.hu

433404

„Naturel”

ágytakarók, plédek

E-lEarning lEhEtőség!

Bakonynána –Veszprém útvonalról.

könnyű fizikai munkára Veszprémből és a

Kiemelt alapbér:

800 Ft/óra!

-19 %

„Provance”

asztalterítők, konyhai szettek

433143

-39 %

csomagolókat azonnali munkakezdéssel

432598

ATI SulI – VezeSS BoldogAn! 8200 Veszprém, Kádártai u. 33. Tel.: 06/88/422-411, +36/30/604-1058 Mail: mail@ativeszprem.hu Web: www.ativeszprem.hu

DÉLUTÁN: január 16. 16 óra HÉTVÉGÉN: január 14. 9 óra

bőrcsizmák 9999 Ft-tól női cipők 5999 Ft-tól érfi bőrcipők 9999 Ft-tó

Itt megtalál mindent, amire porszívójához szüksége van!

Veszprém, Ady Endre u. 7/b földszint Tel.: 88/409-739 • www.porzsakcentrum

Veszprémi élelmiszeripari partnercégünk megbízásából keresünk 3 műszakba

IÁRUSÍTÁS –50–70%

LP

n Megjelent a Veszprémi Szemle várostörténeti folyóirat ez évi első száma, amelynek bemutatóját múlt pénteken tartották az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Kisfaludy-ter mében. Pálmann Judit, a könyvtár igazgatója mint az Eötvös emlékév első rendezvényét köszöntötte a folyóirat-bemutatót, amelynek nyitó közleményét a könyvtár névadójának szentelték. Folytatás a 12. oldalon.

333898

E.00962/2014/a

Veszprém, Kossuth u. 6. FÉLEMELET Veszprém, Balaton Plaza

MajdAutózni kétezren a pedig Connector kell… on

táncos részvételével úti sportcsarnokban rendezték meg hétvégén a jubileumi

433331

NAP Ingyenes városI

Hazai győzelem a rangadón

További juttatások: műszakpótlék: 15/50%, ingyenes céges járat Veszprémig, munkaruha, hétvégi pótlék szombatra is, megfelelő teljesítmény esetén éves foglalkoztatás, cafeteria. Részletes tájékoztatás: (hétköznapokon 8-16-ig)

06-88-325-943 (nyilvántartási szám: 310-1/2012-0700.)

ppaplanok, párnák

-19 %

Jelentkezz hozzánk

OPERÁTOR munkakörbe!

Az akció A k ió 2017 2017. ffebruár b á 15-ig, illetve a készlet erejéig tart, kizárólag az üzletekben megjelölt termékekre vonatkozik, más kedvezményekkel nem összevonható.

A 800 Ft/óra alapbéren felül BÓNUSZ programokkal, plusz havi 8333 Ft készpénzjuttatással várunk!

RŐFÖS Textilház

BALATONFÜRED • TESCO üzletsor Tel.: (+36) 70 428 3009

433026

VESZPRÉM • Stromfeld Aurél u. 1. Tel.: (+36) 88 425 743 • Kossuth Lajos u. 6. (félemelet) Tel.: (+36) 88 442 939

Tel.: egy műszak: 88/523-563; több műszak: 88/515-506 hr.hungary@mtdproducts.com

WEB: www.rofos.hu e-mail: info@rofos.hu

Könnyű fizikai munkára várjuk a jelentkezésed, amennyiben jó kézügyességgel rendelkezel, munkádat pedig mindig pontosan és precízen látod el. Cserébe kiemelt juttatást és színvonalas munkakörnyezetet ajánlunk. Jelentkezés: job3246@prohumanallas.hu

70/66-55-251

432842

432861

Azonnali kezdéssel összeszerelő operátorokat keresünk Veszprémbe!

Veszprémi 7 Nap - 2017. 01. 12.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you