Page 1

Litéri Hírmondó A M AR ATO N L AP C S O P O R T TAG JA

2016. december 2. • II. évfolyam 6. szám

„Úgy érzem, Litéren jó helyen vagyok...” Mosolygós beszélgetés településünk kitüntetett védőnőjével, Újvári Attiláné Erzsikével 6. oldal

A szívekben is készülni kell az ünnepre A karácsony nem az ész, hanem a szeretet ünnepe – idézte Müller Péter író szavait Szabó J. Róbert református lelkész advent első vasárnapján, a termelői piacon tartott meghitt ünnepségen. – Nagyon sok mindennel készül mindenki karácsonyra, hogy tökéletes leg yen. Fontos azonban, hogy nemcsak a külsőségekben, hanem a szívekben is készülni kell erre az ünnepre – tette hozzá településünk református lelkipásztora. A hagyományokhoz híven a településen élők idén is együtt köszöntötték az adventet. Az ünnepi időszak első vasárnapján Rokalyné Csizmadia Margit, a Csivitelő óvoda és bölcsőde vezetője mondott köszöntőt. Ki-

AJÁNLÓ

Szentmise és megemlékezés

Ünnepélyes keretek között zárták le Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakaszát.  2. OLDAL

Közbiztonság és fejlesztési tervek

Rokalyné Csizmadia Margit intézményvezető és a Csivitelő Óvoda és Bölcsőde gyermekei gyújtották meg az első gyertyát Litér adventi koszorúján a termelői piacon emelte, évtizedekkel ezelőtt karácsonykor mindenki a szeretet ünnepére készült hazánkban. – Ma már azt ünnepelhetjük, amiről a karácsony valójában szól. Jézus születését. Az első

g yertya megg yújtásától kezdve négy héten át készítjük fel szívünket és lelkünket, hogy méltóképp várhassuk az ünnepet – fogalmazott köszöntőjében Rokalyné Csizmadia Mar-

git. Az intézményvezető hozzátette, a katolikus egyház szerint az első adventi gyertya neve: a hit. Ez emlékeztet bennünket Jézus Krisztus születésére. Folytatás a 2. oldalon.

Közbiztonsági fórummal egybekötve tartotta meg Litér Község Önkormányzata éves közmeghallgatását, ahol beszámoltak a jövő évi fejlesztési tervekről is az érdeklődő lakosságnak.  4. OLDAL

Az utolsó tánc – Katalin-bál a művelődési házban Igazi különlegességgel A november 19-én megkedveskedtek a Zöldág if- rendezett hag yományos júsági táncosai a Katalin- Katalin-bál állandó vendébál résztvevőinek. gei az ifjú táncosok, akik

produkciójukkal mindig megajándékozzák a jelenlévőket. Idén igazi különlegességgel készültek, amelyet feszült várakozás előzött meg. A produkció két főszereplője, Pass Patrícia és Kiss Péter mesélt az előkészületekről. – Az idei produkciónk több ízben is más volt, mint az eddigiek. Először is a Herczku Ági Utolsó tánc című dalára készített koreográfiát tánccsoportunk vezetője, Szabó Sándor és párja, Hoffer Niki dolgozta ki, amelyből mi is Az Utolsó tánc című dalra készült különleges koreográfiát tán- kivettük a részünket – mesélcolták el a Zöldág fiataljai a bálon ték a fiatalok.

Csiszárné Baranyai Anita, Szedlák Attila és Pintér Katalin a Litéren hagyománynak számító bál megnyitóján FOTÓK: SIMON TIBOR A megható történet egy szakító szerelmes párról szólt, akik búcsúzóul utolsó táncukat táncolták el. – Nagyon megható volt a történet és a koreográfia is. Többeknek könnyeket csalt a szemébe, biztos régi szép

emlékek jutottak eszükbe a jelenlévőknek, így hamar átérezték a produkciónk mondanivalóját – mondták a fiatalok. A műsor után aztán a báli hangulaté lett a főszerep, a vendégek hajnalig mulattak.


közélet

2 Rászoruló fiataloknak Litér Község Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Az esélyteremtés érdekében szociálisan rászoruló fiatalok számára kívánja elérhetővé tenni a felsőoktatásban való részvételt. Az idei évben 10 fiatal részesül ebben a támogatásban, tájékoztatta lapunkat Bencze Éva jegyző.

Szociális célú tűzifa Litér Község Önkormányzata az idei évben 34 m3 szociális célú tűzifára tudott pályázni. Elsősorban azokat a családokat  támogatják, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztető anyagi terhet jelent. A vonatkozó rendelet alapján első körben 20 család részesül szociális célú tűzifa­ támogatásban, közölte lapunkkal az önkormányzat.  

A fogathajtó segítői A Völgyesi Balázs fogathajtóval készült, a Litéri Hírmondó legutóbbi számában megjelent interjúnkban rosszul írtuk Mester János segítő, illetve Mester Szilárd szerelő nevét. Az érintettektől ezúton is elnézést kérünk.

Érkezik a Mikulás A Csivitelő Óvoda és Bölcsődébe december 6-án, 8 órakor érkezik meg a Mikulás, míg a Litéri Református Általános Iskolában december 9-én, 15 órától találkozhatnak a gyermekek a nagyszakállúval. Ezen a napon 17 óráig az alsó, míg 17 és 20 óra között a felső tagozatos diákoknak szerveznek Mikulás-bulit az intézmény tornatermében.

2016. december 2.

A szívekben is készülni kell az ünnepre (Folytatás az 1. oldalról) Az intézményvezető ünnepi köszöntőjét követően az adventi műsort a Csivitelő óvoda Hétszínvirág csoportja adta, akik az ünnep hangulatához illő versekkel, dalokkal készültek, s szereztek örömet a termelői piacra kilátogató érdeklődőknek. A műsort követően Rokalyné Csizmadia Margit az óvodásokkal közösen gyújtotta meg az advent kezdetét szimbolizáló első gyertyát Litér koszorúján, majd a kicsiknek Szedlák Attila polgármester szeretetcsomaggal kedveskedett. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult. A karácsonyig tartó időszakban vasárnaponként minden alkalommal 16 órától várják közös gyertyagyújtásra a litérieket a termelői piacon. December

Vidám hangulatban telt advent első vasárnapja a termelői piacon a református templomban, Szedlák Attila polgármester, Szabó J. Róbert református lelkész és majd 18 órától karácsonyi szeretetvendégség a termelői Rokalyné Csizmadia Margit óvodavezető az ünnepségen piacon. Töltött káposztát, 4-én, advent második vasár- meg a Zöldág Kulturális mákos-diós kalácsot, mézes napján a Litéri Református Egyesület hagyományos ün- süteményt, teát és forralt Általános Iskola diákjai ad- nepi műsora előtt. A fellépés bort kóstolhatnak azok, akik nak műsort, majd december után szeretetvendégségre kilátogatnak a falukará11-én a Litéri Nyugdíjas várják az egybegyűlteket. csonyra. A finomságokért Klub tagjai kedveskednek A Litéri Falukarácsonyra felajánlott pénzadománnyal ünnepi produkcióval az ér- idén december 23-án várják pedig rászoruló litéri családeklődőknek. December 18- az ünneplőket. Előbb 17 órá- doknak szerez majd örömet a án a negyedik gyertyát a tól a karácsony koncertet Litér Község Önkormányzaművelődési házban gyújtják hallgathatnak az érdeklődők ta.

Szentmisét tartottak Bódi Mária Magdolnáért A székesegyházban dr. Márfi Gyula érsek mutatta be a szentmisét paptestvéreivel Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért. Érsek emlékét a kommunizmus évatya homíliájában felhívta a tizedei alatt. Óriási áldás volt figyelmet arra, hogy különöaz ügy számára, hogy a komsen örvendetes az, hogy Bódi munizmus idején elrejtett és Mária Magdolna világi hívő elveszettnek hitt eredeti akvolt, egy gyári munkáslány. ták 2010 telén előkerültek a Szükségünk van világi szenSzent Mihály Plébánia felújítekre is, Magdi személyében tásakor. Az új törvényeknek az egyszerű munkásembemegfelelően Márfi Gyula rek és a fiatalok is példaképet találhatnak, hangsúlyozta az érsek. Bódi Mária Magdolna Krisztus tanúja volt. Nemcsak a halálával, hanem az életével is tanúskodott Krisztus iránti rendkívüli szeretetéről. Az egyházmegyei eljárás során összegyűlt iratok lepecsételt dobozban voltak elhelyezve a szentmise során az oltár előtt,   hamarosan pedig Rómába kerülnek a A veszprémi székesegyházban dr. Márfi Gyula érsek mutatott be Szentté Avatási Ügyek Kongszentmisét Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért regációjához.

Ünnepélyes keretek között zárták le október végén Isten szolgája, Bódi Mária Magdolna szentté avatási eljárásának egyházmegyei szakaszát. A Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban megemlékezéssel vette kezdetét az ünnepség. Kovács Gergely okleveles posztulátor beszélt a boldoggá avatási eljárásól. Bódi Mária Magdolna szentté avatási eljárása 1945. augusztus 1-jén kezdődött, Mindszenty József akkor még veszprémi püspök indította el. Hihetetlenül gazdag tanúvallomási anyag őrzi az ő halálának és vértanúságának hírét. 1950-ben lezajlott az utolsó tanúmeghallgatás, az akkori egyházüldöző hatalom azonban ellehetetlenítette az eljárás folytatását. A rendszerváltás után Szendi József veszprémi püspök folytatja az eljárást, hiszen Litér és az egyházmegye hívei megőrizték Magdi

Litéri Hírmondó IDŐSZAKOS KIADVÁNY A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

érsek indította meg a jelenlegi eljárást, amelynek egyházmegyei szakasza Szent II. János Pál ünnepén lezárult, ez azért különleges, mert ő volt az, aki kiadta azt a törvénykönyvet, amely a jelenkori szentté avatási eljárásokat szabályozza. Az ünnepre a Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ munkatársai készítették el a Magdi életét és tiszteletét bemutató anyagot.

IMPRESSZUM: Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Bálint Kata Kiadja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Kázmér Judit és Kinde Kálmán ügyvezető igazgatók PLT ingyenes divízió igazgató: Heffler György Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém Házgyári u. 12., 06-20-440-3509, balint.katalin@maraton.plt.hu Nyomdai munkák: Extra Média Nyomda Kft, Székesfehérvár Felelős vezető: Szabó Dániel • A lap ingyenes • Megjelenik 750 példányban


interjú

2016. december 2.

3

Intézkedések a felelősségteljes gazdálkodás jegyében Településünktől és annak önkormányzatától független okok miatt mintegy 40–45 millió forintos bevételkieséssel kell számolni községünk költségvetésében a 2017-es esztendőtől. A kiadásokat csökkentendő képviselő-testületünk tagjai lemondanak tiszteletdíjuk 50 százalékáról, ugyanakkor más intézkedésekre is szükség van. Szedlák Attila polgármester nyilatkozott lapunknak ennek kapcsán. – Tisztelt polgármester úr, kérem, foglalja össze, miért került döntéshelyzetbe a település? – Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy községünk eddig is és ezt követően is költséghatékonyan, racionálisan gazdálkodott, gazdálkodik. Ám sajnos most egy olyan helyzetet kell kezeljünk, amire az elmúlt 25 évben nem volt példa: egy számunkra kedvezőtlen szabályozási változás miatt drasztikus bevételcsökkenéssel kell számolnunk a jövő évtől. Vagyis mintegy 40–45 millió forinttal kevesebb iparűzési­ adó-bevételre számíthatunk 2017-től. Mindez a településen teljesen kívül álló szabályozási okok miatt alakult így, ám orvosolnunk kell a problémát, a képviselő-testülettel és a hivatal dolgozóival közel fél éve dolgozunk a megoldáson.

telek lehetőség szerinti növelése. Képvisel ő testüle tünkre mindig is jellemző volt a felelősség teljes gazdálkodás, a működési költségek racionalizálása, amelyet most fokozottan megteszünk, azaz még jobban összehúzzuk a nadrágszíjat. Ugyanakkor a község jövője, folyamatos fejlesztése és értékeinek megóvása is közös felelősségünk. Képviselő-testületünk ezen felelősség tudatában törekedett megoldásra.

– Milyen lehetőségek – Miképpen lehet csökvannak, milyen megoldás- kenteni a kiadási oldalt? ra kell és lehet törekedni ilyenkor? – A képviselő-testület – Egy település működését egy családéhoz tudnám hasonlítani. Amikor valamilyen okból jelentős bevételkiesés történik – és sajnos hosszabb távon is azzal kell számolni –, akkor megnézzük, hogyan csökkenthetjük a kiadásainkat és növelhetjük valamelyest közös szerepvállalással a rendelkezésre álló forrásokat. Azaz az egyetlen járható út a kiadáscsökkentés és egyúttal a települési bevé-

elsőként a költség vetés kiadási oldalát vizsgálta meg tüzetesen. Itt jelentős kötelem, hogy törvényi kötelezettségeinknek eleget kell tennünk a kötelező feladatok ellátásában, azaz e téren szűk a mozgástér. Így az önként vállalt feladatainkban tudunk egy kicsit visszafogni. Természetesen a kötelezően vállalt feladatoknál is megnéztük, hogy mik a költségcsökkentési lehetőségek, de azt kell mondanom, hogy nagyobb

mértékben az önként vállalt feladataink finanszírozásának átgondolása révén tudunk meg takarítást elérni. Azaz vannak olyan kedvezmények, pluszvállalások, amelyekhez hozzá kell nyúljunk. Így például a civil szervezeteinknek juttatott, pályázat útján elnyerhető 4,5 millió forintos keretet 2,5 millió forintra mérsékeljük, az eddig, az ivóvízszolgá ltatáshoz kapcsolódó 10 forint/ köbméteres támogatást pedig meg kell szüntessük. Az intézkedések a településen működő vállalkoz á s ok at is érintik, eddig ugyanis a 2 millió forintos árbevétel alatti vállalkozók mentesültek az iparűzési adó fizetése alól, amire sajnos a jövőben nem lesz mód.

– A képviselő-testület tagjai lemondanak tiszteletdíjuk feléről, de emellett a lakosság kismértékű, közös tehervállalására is szükség van a stabilizáláshoz. – A gazdasági kényszer miatt – minden egyéb lehetőség számbavétele, racionalizálások után is – sajnos az önkormányzat egy olyan lépésre kényszerül, ami az elmúlt évtizedekben nem volt tapasztalható és

nem volt szükség rá Litéren: ha szerény mértékben is, de kommunális adót kell bevezessünk. Sok településen nag yon régóta van ilyen adóforma, nekünk eddig sikerült elkerülnünk, valamint a koncepció kidolgozásakor figyeltünk a lehetőség szerinti legminimálisabb ingatlanonkénti összeg kialakítására. Végül – hangsúlyozom, kényszeres döntés ez – ingatlanonként 1000 forint/hónapban állapítottuk meg ezt a közös terhet. Az éves díj befizetésére részletfizetési lehetőség is lesz, azaz két részletben is befizethető; mindemellett törekedtünk arra, hogy akik eddig bármilyen kedvezményben részesültek, azok továbbra is kaphassanak valamilyen kedvezményt. A közös felelősségvállalásból a képviselő-testület is kiveszi a részét, ugyanis a testület tagjaiként mindannyian lemondunk tiszteletdíjunk 50 százalékáról. Ezzel hozzávetőlegesen mintegy 4,5 millió forintot spórolunk meg éves szinten a község számára, a kommunális adóval pedig közel 7,5 millió forinttal nő Litér költségvetési kerete. Hangsúlyozom, hogy a becsült számítások alapján ez a megközelítőleg 12 millió forint településünk tartalékát fogja gyarapítani, ugyanis a vázolt kiadáscsökkentéssel a keletkező hiányt orvosolni tudjuk. Az önkormányzat felelős gazdálkodása nyomán a település 2002. évi vagyona mára ötszörösére gyarapodott. A kiadáscsökkentésre és a közös felelősség vállalásra azért is szükség van, hogy az elmúlt évek felhalmozott tartalékait ne élje fel a napi működés, és gyermekeink, unokáink számára is élhető település legyen Litér.

„Képviselő-testületünkre mindig is jellemző volt a felelősségteljes gazdálkodás, a működési költségek racionalizálása, amelyet most fokozottan megteszünk, azaz még jobban összehúzzuk a nadrágszíjat” – mondta el lapunknak Szedlák Attila polgármester


körkép Beszámoló a tervezett litéri fejlesztésekről 4

2016. december 2.

Közbiztonsági fórummal egybekötve tartotta meg október végén éves közmeghallgatását Litér Község Önkormányzata. Az önkormányzat tanácstermében előbb Szedlák Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Papp Csongor rendőr alezredes, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese és Vaszari Attila főtőrzszászlós számolt be az érdeklődőknek Litér közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, valamint bűn- és baleset-megelőzési felhívásokat tett közzé. A rendőrség beszámolóját követően elhangzott, hogy a lakosok több sebességcsökkentő küszöböt (fekvőrendőrt) szeretnének kihelyeztetni a településre, illetve kamerákat Litér ki- és bevezető útjaihoz. A folytatásban Szedlák Attila polgármester beszélt Litér Község Önkormányzatának 2015–2016. évi gazdálkodásáról, valamint a megvalósult és folyamatban lévő beruházásokról, fejlesztésekről. Elmondta, a kitűzött célok az ütemtervnek megfelelően alakultak,

a nagy felelősséggel járó, fontos feladatokat, a település fejlesztését ennek tükrében végezte a képviselő-testület. A közmeghallgatáson elhangzott, az előre látó tervezés keretében a felmerülő igényeknek megfelelő mértékű óvoA közmeghallgatáson mindenki feltehette kérdéseit a dai és bölcsődei féképviselő-testületnek rőhely biztosítása érdekében az önkeretében a meglé- tetést biztosító főzőkonykormányzat ingatvő védőnői szolgá- hánk bővítésére, átalakítálant vásárolt a lat helyiségének sára 500 adagos főzőkonymeglévő nevelési kiváltására is, egy hává. A meglévő, Előd u. 5. intézmény szomúj épület építésé- szám alatti, vegyes funkciószédságában és Litér közbiztonsági helyzetéről is részletes tájékoz- vel, ezért a képvi- jú épületből „kiköltöző” véterveket készítte- tatót hallhattak az érdeklődők selő-testület dönté- dőnői szolgálat helyiségétett egy új bölcsőse alapján megvá- nek felszabadulásával több deépület építésére. Támo- dés és óvodás korú gyerme- sároltuk a Litér, Előd u. 3. mint másfélszeres kapacigató pályázati döntés ese- kek számának nullára szám alatti ingatlant, a tásbővítés érhető el a főzőtén a Litér, Előd u. 1. és az csökkentése, az édesanyák, meglévő óvoda szomszéd- konyhában, számolt be a Árpád u. 2. szám alatti in- illetve a gyermekekkel ott- ságában építendő új védő- tervekről a polgármester, gatlan összevonásával ki- hon maradó szülők munká- női épület megvalósításá- majd hozzátette, a „jövő tealakult 93-as helyrajzi szá- ba állásának elősegítése. hoz. kintetében a cél a bölcsőde, mú, 2586 m2 területű ingatAz „Egészségügyi alapelA „Szociális alapszolgál- az óvoda, a védőnői, valalanon új bölcsődeépület épí- látás infrastrukturális fej- tatások infrastruktúrájá- mint a főzőkonyha épület tésére kerül sor, amely épü- lesztése” című TOP-pá­lyá­ nak bővítése, fejlesztése” megvalósítása, valamint a let zárt folyosón összekötte- zat lehetőséget biztosít az című pályázat keretében c s ap a dé k v í z - e l v e z e t é s tésre kerül a meglévő Csivi- egészségügyi alapellátás- pedig mód nyílik a meglévő meg­ oldása elsősorban a telő Óvoda és Bölcsőde ne- hoz sorolt szolgáltatások 300 adagos szociális étkez- Bajcsy-Zsilinszky utcában.

Év végére készülődve … Talán nem csak én érzem, hogy az idő mintha felgyorsult volna, repülnek a napok, hetek, hónapok, és máris itt van ismét advent időszaka. Az év végi ünnepekre készülődés bizony jó alkalom a vásárlásokkal kapcsolatos bűnmegelőzési tanácsok adására. Az ajándékok, az ünnepi asztalra valók megvásárlása nem kis feladat és nem kis költség. Éppen ezért tanácsos meggondolni, mit és hol veszünk meg! Ez az időszak a tolvajok, a trükkös tolvajok, a csaló árusok, az internetes csalók számára valódi szezon. A sikereik alapja, hogy csalogatóan jó áron kínálnak jó minőségűnek, márkásnak mondott termékeket, amelyekkel örömmel lepnénk meg magunkat vagy szeretteinket. A valóság

velési intézménnyel. Az építési beruházás megvalósítására a TOP-1.4.1-15. kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat nyújt lehetőséget. A projekt célja a várólistán szereplő bölcső-

azonban az, hogy ezek nagyon gyakran ócska, az elfogadható minőségen aluli kivitelű, nem megfelelő műszaki állapotú, az elvárásoknak egyáltalán nem megfelelő árucikkek. Ami persze csak az utolérhetetlen eladó távozása után derül ki. Csak ismételhetem, hogy mindenképpen fogjunk gyanút, ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat eladni, amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra, ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba árucikkek megmutatásával,

ha valaki egyesület, jótékonysági szervezet, súlyosan beteg felnőtt vagy gyermek nevében pénztámogatást gyűjt. A termékbemutatókkal ös�szekötött kirándulásokon történő, „rámenős” árusítást jogszabályban szigorították, ezzel talán csökken az utólag meggondolt vásárlások száma. Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkezzünk meg arról, hogy – az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel – útnak indulva a nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény áldozatává. Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha mindig olyan helyre tesszük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető, a bankkártya PIN-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kártya mellett,

a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi utasterét a csomagtartóban történő pakolás idejére is zárva tartjuk. A megbízható helyen történt vásárlás az alapja a reklamá­ ciónak, a garancia érvényesítésének! Az óraátállítás is jelzi, hogy az év végéhez közeledve egyre rövidebbek a nappalok, sötétben indulunk reggel és érkezünk haza este. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kevésbé jól kivilágított utcákon, helyeken nagyobb figyelemmel közlekedjünk, hiszen a sötét ruhában, a féktávolságon belül a járdásról lelépő vagy az úttest szélén közlekedő gyalogos maga is közreműködhet egy balesetveszélyes helyzet kialakulásában. A KRESZ nem kötelezi lakott területen belül láthatósá-

gi mellény viselésére a gyalogost és kerékpárost, pedig a baleseti tapasztalatok bizony indokolnák ezt. A jól láthatóság és a jó látás alapfeltétele a balesetmentes közlekedésnek, ezért is támogatja a rendőrség a közlekedésbiztonságra felhívó kampányokat, és fordít nagy figyelmet a gyermekek közlekedési szabályismeretének fejlesztésére. A közlekedésben minden fél egyenrangú résztvevő, és egyaránt felelős a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának megelőzésében. Békés, örömteli és szeretetben megélt karácsonyi ünnepeket kívánok a balatonalmádi rendőrök nevében! Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság


körkép

2016. december 2.

Tök-ját-szó-dó vetélkedő és Márton-napi alkotóház A döbröntei Szarvaskör Egyesület szervezésében két, az őszi évszakhoz kapcsolódó játékos kézműves foglalkozáson vehettek részt településünk gyermekei. Elsőként a művelődési ház adott otthont a Tök-játszó-dónak keresztelt játszóháznak. Ide családokat vártak a szervezők, akik hat csapatot alkotva játékos feladatokban mérhették össze tudásukat, ügyességüket vagy éppen

szerencséjüket. Természetesen a tökfaragás sem maradhatott el, szebbnél szebb és ötletes alkotások születtek. Ugyancsak az évszakhoz kötődő jeles nap a Mártonnap. Ennek apropóján a termelői piacra várták a gyerekeket az egyesület tagjai. Itt a főként ügyességi játékok mellett libás alkotások születtek. A gyerekek libatollal írhattak, de saját kézlenyomatuk felhasználásával készíthettek libákat is.

Jó hangulatban telt a Tök-ját-szó-dó vetélkedő

FOTÓ: SIMON TIBOR

5

Erdélyben jártak néptáncosaink

A 20. alkalommal megrendezett Mezőségi Néptánc- és Népzenei Fesztiválon szerepeltek Októberben az erdélyi Szamosújvár látta vendégül a Zöldág Ifjúsági és a Szárazág Néptáncegyüttes tagjait. – Részt vettünk a huszadik alkalommal megrendezett Mezőségi Néptánc- és Népzenei Fesztiválon – tudtuk meg Csiszárné Baranyai Anitától, az egyesület elnökétől, aki azt is hozzátette, a program szorosan kapcsolódott az együttesek szakmai munkájához, hiszen ennek a hagyományokban igen gazdag tájegység-

nek a táncaival ismerkedhettek meg a jelenlévők. – Láthattuk a helyi idős embereket táncolni, énekelni gyönyörű viseleteikben, és részt vehettünk közös mulatságukban. Külön öröm volt számunkra, hogy találkozhattunk búzai barátainkkal, akikkel többéves kapcsolat fűzi össze a szárazágasokat, több ízben voltak ők is Litéren – hangsúlyozta az egyesület elnöke. Élményekben nem volt hiány az út során. A széki szál-

lás háziasszonya még viseletben jár, sző, bútorokat fest, amelyeket az egyesület tagjai nemcsak megnézhettek, de éjszakára birtokba is vehettek. – A kirándulás alkalmával ellátogattunk még Válaszútra, a híres Kallós Zoltán múzeumba, ahol az erdélyi magyarság népi kincsei vannak felgyűjtve, és megnéztünk több környékbeli települést is – tudtuk meg Csiszárné Baranyai Anitától.

Próbáld felfogni, milyen páratlan esemény, csoda történt! Karácsony Jézus születésének ünnepe, bízom benne, hogy országunkban még ezt sokan tudják. Ámbár vannak, akik a szeretetet ünneplik. Vannak, akik már csak egy lehetőséget látnak arra, hogy ilyenkor megpihenjenek. Karácsony ünnepén a katolikus templomokban János evangéliumának előszavát olvassuk fel, amely így kezdődik: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige az Istennél volt, és Isten volt az Ige.” Nincs itt szó angyalokról, pásztorokról, betlehemi barlangról. János evangélista rá akar arra mutatni, hogy annak a Krisztusnak a léte Isten örök és időtlen életében gyökerezik, akinek földi eljövetelét, emberként való megszületését ünnepli a keresztény világ karácsonykor. Az evangélista tanítása szerint Jézus Krisztusban Isten örök Igéje, aki az Atyával egylényegű, a Fiú

lépett a világba. Az Ige, a görög szövegben a „Logosz” nem Isten teremtménye, a második isteni személy, öröktől fogva van az Atyával és a Szentlélekkel együtt egy igaz Istenként. Mielőtt Istenen kívül bármi is létezett volna, az Ige már volt. Isten az Igén keresztül volt kapcsolatban az emberekkel, sőt az embert megelőző világgal is. „Minden általa lett.” Isten az Ige által közölte magát a világgal a teremtésben. Isten a megtestesült Ige Jézusban, a megtestesült emberi lét teljességében lett megragadhatóvá, nem csak jelekben, küldöttekben, próféták szaván és cselekedetein keresztül. Ezért kiált fel Nagy Szent Leó pápa karácsonyi beszédében: „Ismerd fel, keresztény ember méltóságodat!”. Kedves Testvérem! Próbáld felfogni, milyen páratlan esemény, csoda történt ezen a szent éjszakán. Csak ezután érted meg, mi-

ért jelentek meg az angyalok a pásztoroknak, dicsőséget zengve. Csak ekkor érted meg, hogy Isten men�nyire szeret téged. Csak ekkor érted meg Istentől kapott méltóságodat. Isten emberré lett. Ember Isten gyermeke lehet. „Akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek” – írja Szent János apostol. Mennyire sok lényegtelen, tartalmatlan dologról tudunk fecsegni. Fontos lenne, hogy beszédünkben tanúságot tegyünk a közénk jött és már bennünk lakó Isteni Igéről, a mi Krisztusba vetett hitünkről. Szent Ágoston püspök írja: „Vedd el az Igét, és mi marad a szóból? Ha nincs tartalom, értelmetlen a szó. Hallatszik ugyan, de nem gazdagítja a szívet. Márpedig azért figyelünk a dolgokra, hogy gazdagodjék a szívünk. Ha gondolkodom, hogy mondjak valamit, már ige van a szívemben;

aztán, ha beszélni akarok hozzád, azt akarom, hogy a te szívedben is az legyen, ami az enyémben már megvan. Azt keresem, hogy hogyan jusson el hozzád, és hogyan legyen benned az ige, amely az én szívemben már megvan – veszem a szót, és általa beszélek hozzád: a szó vezeti hozzád az ige értelmét. És midőn a szó hozzád vezette az ige értelmét, a szó (azzal, hogy kimondtam) eltávozott ugyan tőlem, az ige azonban – amelyet a szó átvezetett hozzád, és így már a te szívedben is ott van – nem távozott el tőlem.” Szeretném, ha írott szavaimon keresztül is az Isten Igéje benned is megszületne. Kell, hogy a karácsonyfánk gyertyáit meggyújtva átjárja lelkünket karácsony igazi öröme: Velünk az Isten! A betlehemi jászolnál nekünk is szól Isten, mint Mózesnek az égő csipkebokorból: „Vedd le sarudat lábadról, mert a

hely, ahol állsz, szent föld” (Kiv 3,5). Az Isteni Ige befogadásához kérem a betlehemi Kisded bőséges kegyelmét Litér minden lakosának, és kívánok békés, boldog szent karácsonyt és új esztendőt! Ferenc atya

Ünnepi szentmisék a római katolikus templomban: Dec. 24-én, „éjféli” szentmise: 22.00 órakor. Dec. 25-én, karácsony ünnepén: 8.30 órakor. Dec. 26-án, Szent István vértanú ünnepén: 8.30 órakor. Szent János apostolra emlékezve borok megáldása a szentmise után. Dec. 30-án, Szent Család ünnepén: 8.30 órakor. Jan. 1-jén, újév, Szűz Mária Isten anyja főünnepén: 8.30 órakor.


6

portré

2016. december 2.

Mosolygós beszélgetés Litér kitüntetett védőnőjével, Újvári Attiláné Erzsikével

„Úgy érzem, jó helyen vagyok…” Nem szakmát, hivatást választott magának Újvári Attiláné, Erzsike. Döntése helyességét jelzi az is, amikor azt mondta: „szerencsésnek érzem magam, mert ha valami nehézség adódik a munkámban vagy a mindennapi életben, másnap biztos, hogy átbillenek a jó oldalra, amikor rám mosolyog egy baba”. A litéri védőnővel beszélgettünk. Barátságos, és vidám tanácsadójában találkoztunk Erzsikével. A falon mindenütt mosolygós rajzf i l m f i g u rá k f üg g nek , Törpapa és Makk Marci társaságában ültünk le beszélgetni. – Tapolcáról származom. A szüleim a mai napig ott élnek – kezdte Erzsike, aki munkájának köszönhetően a településen szinte minden családhoz kötődik. – Gyermekorvos szerettem volna lenni, soha nem gondoltam, hogy egy szép napon védőnő leszek. A középiskolában aztán ráébredtem, hogy a két felvételi tantárgy közül a fizikával nem biztos, hogy boldogulnék a felvételin, ezért úgy döntöttem, inkább a pedagógiai pályát választom. Földrajz, biológia szakra jelentkeztem, ám három ponttal lemaradtam a tanárképzőről – mesélte. A sikertelen főiskolai felvételi után Erzsike az újabb próbálkozásig munkába állt: a veszprémi gyermekkórház csecsemőosztályán lett segédápoló. Aztán egy véletlen folytán, busszal utazott a fővárosba, amikor találkozott édesanyja egyik ismerősével, aki azt kérdezte tőle, miért nem lesz inkább védőnő. Erzsébet továbbra is tartott a fizika felvételitől, de a korábbi, taliándörögdi Inter­ szputnyik egyik mérnökének segítségével felkészült és újra nekiveselkedett a feladatnak. Végül biológiából maximális pontszámot, fizikából az elvárt minimumot teljesítette, így bekerült a képzésbe. Erzsébet mindig is tudta, neki emberekkel kell foglalkoznia, de sokáig a védőnő, mint szakma, eszébe

sem jutott. Ma, amikor közel 25 éve űzi ezt a foglalkozást, könnyeivel küszködve azt mondta, jobbat nem is választhatott volna. Neki ez nem pusztán munka, hanem valódi hivatás. Elhivatottságát mi sem jelzi jobban, mint hogy házról házra jár kerékpárjával és gyalog is Litéren, mert szerinte a családlátogatás a védőnő egyik legfontosabb feladata. A hozzá tartozó településein (Királyszent-

első munkanapom. Nem sokat dolgoztam aztán, mert 1994 tavaszán megszületett a fiam, Balázs, majd 1997 áprilisában a lányom, Adrienn. A g yerekek érkezése után Litérre költözött a család és 1999-ben visszatért a gyesről Erzsike is. – Szerintem védőnőnek lenni igazi bizalmi szakma. Itt csakis személyes, bizalmi alapon működnek a kapcsolatok, köztem és a

jukat, testvérüket, nagymamájukat. Most meg rendszeresen mit hallok? Hogy azt írta az internet. Igen, ezzel a változással együtt kell élnünk, s alkalmazkodnunk kell hozzá. Úgy érzem, ebben a helyzetben leginkább úgy tudom segíteni az anyukákat, kismamákat, ha olyan oldalakra kalauzolom el őket, ahol hiteles és megbízható információt kapnak. Sajnos, sok az ellenőrizetlen tartalom, ahonnan esetleg nem megfelelő, rossz, inkorrekt informá­ ciókhoz jutnak a fiatalas�szonyok, de a személyes találkozásaink alkalmával, illetve telefonon is ellátom őket hasznos taná-

Közel 25 esztendő után is úgy gondolom: jobb hivatást nem is választhattam volna, mondta el könnyeivel küszködve településünk védőnője, Újvári Attiláné istvánt is ellátja) mintegy 160 családot gondoz. – Tapolcán kezdtem a munkát, a nevelési tanácsadóban. Közben, egy vonatúton találkoztam a férjemmel. Összeházasodtunk, és 1993-ban Almádiba költöztünk. Innen kerültem Litérre, 1993. július 1-jén volt az

kismamák, édesanyák között. Meg kell mondjam, az elmúlt két évtizedben óriási változást tapasztaltam. Míg korábban a várandósoknak vagy az újdonsült édesanyáknak kérdése volt, akkor fellapoztak valamilyen szakkönyvet, netán megkérdezték anyuká-

csokkal – foglalta össze Erzsébet a tapasztalatait. Büszkén mesélte, ma már két felnőtt gyermeke is az egészségügyben képzeli el jövőjét, annak dacára, hogy sem ő, sem a rendőrségen vezető beosztásban dolgozó férje ezt sosem erőltették. Nagyfia ötöd-

éves a Pécsi Tudományegyetemen, lánya, Adrienn pedig kisgyermekgondozónak tanul. Aztán megtudom azt is, imádja Wass Albertet, akinek könyvein keresztül ismerte meg és szerette meg Erdélyt, ahová már háromszor is eljutott. A szívet melengető élmény örökké az emlékezetébe égett. Munkaidejében még baba-mama klubot működtet, és a legifjabb tagok legnagyobb örömére hamarosan ide is megérkezik a Télapó. Szívesen kerékpározik és kirándul, de sokat a hobbijairól nem beszél, mert újra és újra visszakanyarodunk a hivatásához. – Sokan kérdezték már, hogy honnan tudom, jó helyen vagyok-e. Erre azt szoktam mondani, biztos vagyok benne, mert ha valami nehézség adódik a munkámban vagy a mindennapi életben, másnapra biztosan átfordulok a jó irányba, amikor rám mosolyog egy baba. Azt hiszem, ennél meggyőzőbb érvem nem lehet – nevetett. Lassan búcsúzkodtunk, Makk Marci és Törpapa kedvesen mosolygott. Mi­ előtt kiléptem volna az ajtón, Erzsike még megosztott velem egy titkot: – Ezek a rajzok mind a férjem művei. Elképesztő kézügyessége van, bármit képes lerajzolni. Neki köszönhetően így aztán olyan tanácsadót tudtam kialakítani, ahol minden kisgyerek jól érzi magát. Ebben szívesen vitatkoztam volna, mert bizony, mi felnőttek is jól érezzük magunkat ebben a környezetben. Gyermekkorunk kedvenc hősei között. Eldöntöttem, amikor hazaérek, meg is nézem a g yerekeimmel a Vukot. Erzsike ezt már nem hallotta, mert még péntek késő délután is örömmel nyúlt mobiljáért, hogy tanácsaival segítse valamelyik édesanyát.


sport

2016. december 2.

Péntek Gréti újabb sikere

Az elit mezőnyben is sikerült helytállnia Péntek Grétinek

Dobogós helyezést ért el a tájfutók közelmúltban rendezett nyílt országos bajnokságán Péntek Gréti. Kiválóan szerepeltek a Veszprém megyei tájfutók a közelmúltban megrendezett 2016. évi nyílt országos bajnokságon. A rangos verseny helyszínéül szép panorámájú, sziklákkal teli, meredek lefutású völg yekkel tagolt, sokfelé nehezen futható, kőkemény pályát álmodtak meg a szervezők. Nem volt tehát egyszerű dolga a tájfutóknak, az sem okozott meglepetést, hogy a

mezőny jó része a győztes időknél jóval lassabban, annak többszöröse alatt tudta csak teljesíteni a kijelölt feladatokat. A színvonalas erőpróbán ezúttal is ott volt a litéri Péntek Gréti, a Balatonfüredi SC színeiben versenyző kiváló sportoló, aki ezúttal is igazolta tehetségét, hiszen a 20 éves női elit mezőny harmadik legjobb idejét érte el, így a dobogóra is felállhatott.

Színes programok a bölcsődében és az óvodában Az elmúlt időszak sem telt események nélkül a Csivitelő Óvoda és Bölcsődében. A baba-mama klubbal közösen a bölcsődések számára is elindult a Kerekítő program, a gyermekek fejlődését segítő, magyar népdalokra és népi mondókákra épülő játékos foglalkozás. – Havi rendszerességgel kutyaterápiás foglalkozás is várja bölcsődéseinket és óvodásainkat. A foglalkozások során állatszeretetre és figyelmességre nevelik a gyermekeket, ezenkívül a beszédkészséget és a finom motorikát is fejleszti. Úgy látjuk, nagy szükség van erre – mondta el Rokalyné Csizmadia Margit intézményvezető. Mint minden évszakban, így ősszel is alkotó- és táncház várta az apróságokat az óvodában, az őszi nevelési értekezletükön pedig Rákosné Lang Szilvia logopédus látta el gyakorlati tanácsokkal az óvónőket.

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni. Az engedély nélkül létesített kutak ugyanis érinthetnek ivóvízigényeket kielégítő vízbázisokat, ezáltal az illegális víztermelés hatással lehet az ivóvízbázisok mennyiségi állapotára és a szakszerűtlenül kiépített kutak el is szennyezhetik ezeket a vízbázisokat. A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2016. június 4. napját megelő-

zően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér. Az illegális kutak utólagos engedélyezését az önkormányzatok jegyzője vagy a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok folytatják le. A jegyzőhöz kell fordulni olyan kút fennmaradásának esetében, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti: kijelölt vagy kijelölés alatt nem álló vízbázisvédelmi területet nem érint, a vízkivétel nem haladja meg az 500 m3/év mennyiséget, kizárólag talajvízkészletet vagy parti szűrésű vízkészletet vesz igénybe, magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és nem gazdasági célú vízigényt.

Minden más esetben – beleértve azt, hogy valamelyik feltétel a fentiek közül nem teljesül – a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatósághoz kell fordulni (Litér esetében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz). Amennyiben a kialakított kút megfelel a feltételeknek és nem gyakorol negatív hatást az igénybe vett víztest men�nyiségi és minőségi állapotára, abban az esetben megkapja a fennmaradási engedélyt. A fennmaradási engedéllyel kapcsolatos kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó egyszerű tervdokumentációt kell csatolni. A kérelem nyomtatvány letölthető a www.liter.hu honlapról vagy átvehető a Községházán ügyfélfogadási időben. Bencze Éva jegyző

7

Litériek a körzeti úszóversenyen

Nem vallottak szégyent a Litéri Református Általános Iskola diákjai a körzeti úszóversenyen

Dobogós helyezésekkel tértek haza a Balatonfűzfőn rendezett körzeti úszóversenyről a Litéri Református Általános Iskola diákjai. Az idei tanévben két tanuló képviselte az intézményt a körzeti úszóversenyen, amelyet az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon rendeztek. Áldozó Zsombor 4. osztályos és Fazekas Alex 7. osztályos tanuló is két versenyszámban indult, gyors- és hátúszásban ugrottak medencébe a litéri diákok. Spengler

András testnevelő tanítványainak eredményei elismerése méltóak, hiszen Zsombor gyorsúszásban a második, míg hátúszásban a harmadik helyen végzett korosztályában, míg Alex gyors- és hátúszásban egyaránt a dobogó harmadik fokára állhatott fel az ünnepélyes eredményhirdetésen.

Kinevezték az új rendőrkapitányt A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság október 21-én tartott ünnepi állománygyűlésén Veszprém megye főkapitánya kiemelkedő munkája elismeréseként november 1-jei hatál�lyal kinevezte a Balatonalmádi Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetőjét, dr. Linczmayer László rendőr alezredest kapitányságvezetőnek. Emellett a megyei főkapitány tárgyjutalomban részesítette a

Balatonalmádi Rendőrkapitányság állományából Kiss Annamária rendőr főtörzs­ zászlós bűnügyi vizsgálót, Gibicsár Tamás Róbert rendőr törzszászlós körzeti megbízottat és Kenéz Tamás rendőr törzszászlós baleseti vizsgálót. A felsoroltak mellett a Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője magasabb beosztásba helyezte és kinevezte Gazda Andrea főtörzsőrmestert járőrvezetőnek.

Dr. Linczmayer László (balra) fogadja a főkapitányi gratulációt


8

programajánló

2016. december 2.

Köszönetnyilvánítás

Szeretettel ünnepeljünk együtt…

16.00 – Mikulás-buli az általános isko- December 23. (péntek) lában (alsó tagozatnak 17.00 óráig, Litéri Falukarácsony 2016 felső tagozatnak 17.00–20.00 óráig, 17.00 – Karácsonyi koncert a reformáLitér Község Önkormányzata, az az iskola tornatermében.) tus templomban Alkotmány Művelődési Ház és 18.00 – Karácsonyi szeretetvendégKönyvtár, a Csivitelő Óvoda és BölDecember 11. (vasárnap) csőde, a Litéri Református Általáség a Termelői piacon nos Iskola, a Litéri Zöldág Kulturális 8.30 – harmadik gyertya meggyújtása (töltött káposzta, sült gesztenye, fora szentmise kezdetén – Katolikus Egyesület, a Litéri Táncosok Baráti ralt bor, meleg tea, mákos-diós templom Köre, a Litéri Római Katolikus Egykalács, mézes süti, kürtős kalács) házközség és a Litéri Református 10.00 – Istentisztelet és gyermekalka- Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, lom a református templomban Gyülekezet, valamint a Litéri Nyugmegtelik a szíved! díjas Klub szeretettel várja a község 16.00 Advent harmadik vasárnapja – A finomságokért felajánlott pénzado„Öröm” minden kedves lakóját elkövetkemánnyal, a rászoruló litéri csaláa III. gyertya meggyújtása – ünnepi zendő ünnepi programjaira! doknak szerzünk örömet! műsor a Litéri Nyugdíjas Klub tagSzeretettel adjuk, adományozzon ön December 2. (péntek) jaitól, majd szeretetvendégség – is! 8.00 – Adventi szentmise – Katolikus helyszín: Termelői Piac templom 17.00 – Református adventi este III. – December 24. (szombat) Gyülekezeti terem 16.00 – Református gyülekezeti karáDecember 4. (vasárnap) csony – Református hittanosaink 8.30 – második gyertya meggyújtása December 12. (hétfő) műsorával, helyszín: Református a szentmise kezdetén – Katolikus 14.00 –Árpád-napi vásár a Litéri Refortemplom templom mátus Általános Iskola tornatermé22.00 – Szentmise karácsony főünne10.00 – Istentisztelet és gyermekalkaben pének vigíliáján – Katolikus templom a református templomban lom 16.00 – Advent második vasárnapja – December 13. (kedd) „Remény” 6.30 – Roráte Szentmise – Katolikus December 25. (vasárnap) a II. gyertya meggyújtása – ünnepi templom műsor a Litéri Református Általá8.30 – szentmise Urunk születése, nos Iskola diákjaitól, majd szeretet- December 15. (csütörtök) karácsony főünnepén – Katolikus vendégség – helyszín: Termelői 15.30 – Adventi játszóház és táncház a templom Piac 10.00 – Karácsonyi istentisztelet I. – Csivitelő Óvodában 17.00 – Református adventi este II. – Úrvacsoraosztás – Gyülekezeti Gyülekezeti terem December 18. (vasárnap) terem 8.30 –negyedik gyertya meggyújtása December 6. (kedd) a szentmise kezdetén – Katolikus December 26. (hétfő) 6.30 – Roráte Szentmise – Katolikus 8.30 – Szentmise Szent István vértanú templom templom ünnepén, Szent János apostolra 10.00 – Istentisztelet és gyermekalka8.00 – Mikulás érkezése a Csivitelő emlékezve, borok megáldása a lom a református templomban Óvoda és Bölcsődébe szentmise után – Katolikus temp17.00 órától – Advent negyedik vasárlom napja – „Szeretet” December 7. (szerda) Kerekítő a bölcsődés korosztály szá- a 4. gyertya meggyújtása a Zöldág 10.00 – Karácsonyi istentisztelet II. – Úrvacsoraosztás – Gyülekezeti Kulturális Egyesület karácsonyi mára terem műsora, majd szeretetvendégség helyszín: Csivitelő Óvoda és Bölcsőde a művelődési házban 18.00 – Református adventi este II. – December 30. (péntek) Gyülekezeti terem December 20. (kedd) 8.30 – Szentmise a Szent Család ünneDecember 8. (csütörtök) 8.00 – Adventi szentmise – Katolikus pén – Katolikus templom templom 17.00 December 31. (szombat) Karácsonyi készülődés, családi kéz- 8.00 – Diákmise, gyermek-istentiszte18.00 – Litéri Nyugdíjas Klub szilveszlet a templomokban műves játszóház teri mulatsága a művelődési házÓvodai karácsonyi ünnepély a Csivitea Zöldág Kulturális Egyesület támogaban lő Óvoda és Bölcsődében tásával helyszín: művelődési ház

December 9. (péntek)

December 21. (szerda)

2017. január 1. (vasárnap)

Karácsonyi ünnepi áhítat és műsor a 8.30 – Szentmise Szűz Mária Isten anyja (újév) főünnepén – Katolikus Litéri Református Általános Iskolá15.00 – Mikulás érkezése a Református Általános Iskolába ban templom

Településünkön 2016. október 20–23. között az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 éve történt eseményeire emlékeztünk. „Emlékezzünk az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira!” címmel vers- és rajzpályázattal, a művelődési házban fotó- és rajzkiállítással, irodalmi beszélgetéssel, filmvetítéssel, a Hősi Emlékparkban méltó megemlékezéssel egy tartalmas programsorozatot valósítottunk meg. Az ünnepi programok lebonyolításában való aktív közreműködésért, segítő munkáért szeretnénk köszönetet mondani a Litéri Református Általános Iskolának és 8. osztályos tanulóinak, osztályfőnöküknek, Farkas Csabáné Csillának, a Szárazág Táncegyüttes tagjainak és Szabó Sándornak, Felföldi Gábornak és a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjainak, Kertész Dórának, Hegyessy-Takács Editnek, Baksa Istvánnak, Bakai Zoltánnak, valamint a veszprémi Kőris Zenekarnak. A vers- és rajzpályázat, valamint a kiállítások lebonyolításában nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak: Petres Dezsőné Marika néni, Hegyessy-Takács Edit, Egyedné Kamondi Tünde, Szirbek Szilvia, a zsűri tagjai, valamint Vargáné Kapus Zsuzsanna, Kozóné Tornyos Virág és Balogh József. További munkájukhoz jó egészséget, és sok sikert kívánunk! Litér Község Önkormányzata nevében, Szedlák Attila polgármester

Hasznos telefonszámok KATASZTRÓFAHELYZET ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ Szedlák Attila polgármester 8196 Litér, Árpád u. 7. 30/994-2899 KÖRZETI RENDŐR MEGBÍZOTT Vaszari Attila rendőr tzls. 70/459-23-19 POLGÁRŐRSÉG Polgárőr Egyesület elnöke: Fodor Gábor 70/941-92-33 ÁLLATORVOS Dr. Kégl Tamás 20/997-33-33 HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS -SZÁLLÍTÁS Depónia Kft. 22/507-666, ugyfel@ deponia.hu  IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS Bakonykarszt Zrt. 88/411-141, 88/423-222

FALUGAZDÁSZ Léber Dávid Ügyfélfogadás: kedd 11.00−13.00 8196 Litér, Álmos u. 37. 70/903-68-80 BENDOLA CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT Szakmai vezető: Szalai Attila 30/256-33-65 HÁZIORVOSI RENDELŐ Dr. Horváth Balázs telefon: 463-072 Rendelési idő: hétfő, szerda, péntek: 9.00–12.00; kedd, csütörtök: 15.00–17.00 VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT Telefon: 463-003 Védőnő: Ujvári Attiláné ZSÁLYA GYÓGYSZERTÁR Telefon: 463-716 Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 8.00–12.00, 13.00–17.00; kedd, csütörtök: 8.00–12.00, 13.30–17.30

Kigyulladt a ház, nincs sérült Lakhatatlanná vált az a litéri családi ház, amely advent első vasárnapján gyulladt ki a Dózsa György utcában. A garázzsal egybeépített ház első felében keletkezett a tűz, amely az egész tetőre átterjedt, valamint a lakórész kétharmada is megsérült. A tűzben szerencsére nem sérült meg senki. A házban élő idős férfi hátul dolgozott a kertben, amikor felcsaptak a lángok, közölte

Helt Ákos tűzoltó törzsőrmester. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, nagy erőkkel vonultak a helyszínre a balatonfűzfői és a veszprémi hivatásos tűzoltók. A rajok munkáját a helyszínen a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Helt Ákos hozzátette, a férfit lakosságvédelmi intézkedés keretében rokonoknál helyezték el.

Litéri Hírmondó - 2016. 12. 02.  
Litéri Hírmondó - 2016. 12. 02.  
Advertisement