Page 1

FORRÁS 2019. december 4. • VIII. évfolyam 24. szám

HÉVÍZI

HÉVÍZ VÁROS LAPJA • A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

Advent első vasárnapján megérkezett a Mikulás Kézműves foglalkozás, játéksarok és koncert várta a gyerekeket és szüleiket

Ipari kikötő és sportfejlesztések

8. oldal

Megszületik Isten igazsága, békéje és szeretete

A napokban tartotta a választások után második soros, nyilvános ülését Hévíz képviselő-testülete. Az előre tervezett 42 napirend mellé Papp Gábor polgármester szóbeli előterjesztés keretében határozati javaslatot fogalmazott meg a Balatongyörök és Vonyarcvashegy térségében tervezett ipari kikötő ügyében, amely az elmúlt hetekben nagy port kavart. A polgármester javaslatát a testület egyhangúlag támogatta. (További részletek a 2. oldalon.)

A TARTALOMBÓL

Elismerés a megújításért A város koszorúján fellobbant az első adventi gyertya lángja, amelyet Kepli József János alpolgármester és Kiss László esperesplébános gyújtott meg. Vasárnaponként 16 órától a további három is lángra kél a Festetics téren, a város karácsonyfája előtt. (Beszámolónk a 7. oldalon olvasható.)

A Széchenyi utca re­ konstrukciójáért Köztér­ meg­újí­tási Nívódíjat ka­ pott Hévíz városa. 2. oldal

Stratégia az ifjúságnak

A városé lett a képes krónika

Múlt héten megtartották a Youth&SPA projekt hévízi zárótalálkozóját, amelyen Kepli József János alpolgármester összegezte a tapasztalatokat, s bemutatta a program keretében megalkotott ifjúsági stratégiát. (Egyebek az 5. oldalon.)

A városnak adományozta Magyar történelmi képes krónikáját Vass Géza hévízi író. Az ezt tanúsító okiratot a napokban írták alá a könyvtárban.

Két értékmérő győzelmével előrelépett a Hévíz az NB IIes női kézilabda-bajnokságban  (Részletek a 11. oldalon.)

– Nagy öröm és megtiszteltetés önkormányzatunk számára e felajánlás, ígérjük, hogy a jövőben is vigyázunk rá – fogalmazott köszöntőjében Papp Gábor polgármester, kiemelve: a 94 esztendős Vass Géza munkássága, szellemisége, tehetsége és közéletben vállalt aktív szerepe mindannyiunk számára példa lehet. (Cikkünk a 3. oldalon.) Vass Géza és Papp Gábor az adományozási ceremónián


2

aktuális

HÉVÍZI

LAPSZÉL

Adómérték Döntött Hévíz képviselő-testülete a jövő évi idegenforgalmi adó mértékéről. E szerint 2020-ban minden egyes vendégéjszaka után 530 forintot kell fizetni.

Irodalom és ezotéria Jövő szerdán, december 11-én rendhagyó irodalomórát tart 11 óra 15 perctől dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész a városi könyvtárban. A Hévízen népszerű előadó – aki gyakori vendége a városnak – ezúttal Arany és Petőfi barátságáról beszél, s külön témaként szerepel a Toldi. Ugyanezen a napon 17 órától tartja következő programját a Spirituális kör a könyvtárban. Ez lesz az ezoterikus előadás-sorozat 83. része. Most Palotai Zoltán reflexo­lógus, újtudatosság-tanító a felemelkedés fázisait elemzi, és arra a kérdésre keresi a választ, honnan tudhatja az ember, hogy a felemelkedés útján jár-e.

2019. december 4.

Ipari kikötő, sportfejlesztések és kulturális programok (Folytatás az 1. oldalról.) A javaslatban Hévíz városa kifejezte, „…a Balaton természet- és tájvédelmét fontosnak tartja, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékozódjon és konzultáljon a felmerült balatoni ipari kikötő létesítésének ügyében az érintett önkormányzatok polgármestereivel, az érintett hatóságokkal, szakemberekkel, és erről tájékoztassa majd a képviselő-testületet…”. Ezen túl felajánlottak minden szakmai és egyéb támogatást az ügy megfelelő rendezésének elősegítése érdekében. A képviselők döntöttek többek között az idegenfor-

A képviselők tárgyaltak a szemétszállítás díjkedvezményéről és a lakhatási támogatás kiter­ jesztéséről is

galmi adó mértékéről: ja- állapították meg azt. Tárnuár elsejétől 530 forintban gyaltak a szemétszállítás díjkedvezményéről és a lakhatási támogatás kiterÁtfogó belvárosi rekonstrukció jesztéséről. Módosították a közterület-használatról Elfogadta a testület a művelődési központ 2020-ra szóló rendeletet, az engetervezett programjait. Elhangzott: várhatóan nyár délyeket ezentúl az eddigi elején megkezdődik a Deák tér, a Kölcsey utca és a egy helyett két évre adják buszpályaudvar területének átfogó rekonstrukciója, ki, illetve a szabályok beígy egyes programok helyszíne még kérdéses. Plusztartását is szigorúbban program lesz ebben az évben a Giro d’Italia nemzetfogják ellenőrizni a jövőközi kerékpárverseny, amelynek Hévíz is egyik álloben. Döntöttek az általános mása lesz. iskola udvarán lévő műfü-

ves pálya rekortán borítású, többfunkciós pályává alakításáról (tao-forrást is felhasználva). Támogatást szavaztak meg a Hévíz folyóirat különszámának kiadásához, melyet a jubileumi trianoni évforduló kapcsán jelentetnek meg. S kitűzték a közmeghallgatás időpontját is, amelyet december 19-én 16.30-kor tartanak meg. Forrás-információ

Köztérmegújítási Nívódíjat kapott Hévíz

Mesterségem…

Azt mondják, az óráknak lelkük van. Most kiderül… Ezúttal az órásmesterség kulisszatitkaival ismerkedhetnek meg azok, akik december 5-én, csütörtökön 11 órakor ellátogatnak a városi könyvtárba. Az érdeklődőknek Nagy Tamás órás mesél majd a szakmáról. A Mesterségem…-sorozat régi szakmákat mutat be, immár évek óta.

FORRÁS HÉVÍZI

HÉVÍZI VÁROS LAPJA A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

A Széchenyi utca teljes rekonstrukciójáért Köztér­ megújítási Nívódíjat kapott Hévíz városa. A kitüntetést Papp Gábor polgármester vehette át Alsóörsön. Az elismerést a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS alapította, s 2010 óta évente ítélik oda. A szakmai zsűri meglátása szerint Hévíz önkormányzata hosszú távú megoldást választott a település főutcájának megújítására. A teljes folyamat során példaértékű volt a tal, valamint a szakterve- dés és párbeszéd, hangzott szolgáltatókkal, a Közút- zőkkel való együttműkö- el az indoklásban.

HÉVÍZI FORRÁS – IMPRESSZUM:

Szakértők szerint az önkor­ mányzat hosszú távú megol­ dást választott a település fő­ utcájának megújítására

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Valu Sándor Felelős szerkesztő: Varga Lívia Ki­adja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Szerkesztőség: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 45–49., Tel.: 06-20/273-0316 e-mail: hevizforras@maraton.hu. Hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., 8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 45–49., Tel.: 06-20/273-0316, e-mail: heviziforras@maraton.hu. Nyomdai munkák: Extra Média Nyomda Kft. – 8000 Székesfehérvár, Fecskepart Felelős vezető: Szabó Dániel • Megrendelés száma: HVF 24/2019 • Megjelenik 3500 példányban. Terjeszti a DMH Magyarország Kft. • HU ISSN 2416-2817 • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére. A Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.


aktuális

2019. december 4.

Vass Géza a városnak adományozta képes krónikáját (Folytatás az 1. oldalról.) Kisregényei, novellái s az általa szervezett estek sokaknak okoztak örömöt, ahogy az olyan akcióiban, mint például tavaly a szeretet fájának elültetése is, sokan és szívesen vettek részt, hangsúlyozta Papp Gábor. Vass Géza felidézte: nagy álma valósult meg a képes krónika létrejöttével, amelynek támogatásáért a polgármesternek is köszönettel tartozik. Ahogy a könyvtár vezetőjének, Szabados Rudolfnak is, akit „a Magyar történelmi képes krónika első számú propagandistájának” nevezett, arra utalva, hogy mindig szívvel-lélekkel és szakértelemmel kalauzolja az alkotás iránt érdeklődőket. Végül örömét fejezte ki, hogy „e magyarságtudatot, hazaszeretetet, történelmi múltunk becsületét sugárzó képes krónikát az elmúlt években sok hévízi diák felkereste”. Buday Mihály festőművész 34 méter kerületű tör-

Szabados Rudolf, Vass Géza, Buday Mihály és Papp Gábor az ünnepi alkalmon. Fölöttük a ké­ pes krónika egy részlete ténelmi körképe a magyarság művészi krónikája 16 képben, a tablók mellett olvasható kalauz pedig Vass Géza munkája, s ő volt a nagy értékű sorozat mecénása is. Az alkotást, amely

Emese álmától Deák Ferenc és a kiegyezés koráig dolgozza fel és jeleníti meg történelmünket, 2015 májusában adták át, és azóta a városi könyvtár kupolatermét díszíti.

Az ünnepélyes adományozást Varga Endre, a Musica Antiqua vezetője, valamint Laborfalvi Lászlóné zenés műsora színesítette. Varga Lívia

Mélyinterjú a turizmusról A Magyar Turisztikai Ügynökség elkezdte a 2020– 2022-es időszak turizmusstratégiájának kommunikációs előkészítését. Ennek részeként mélyinterjúk készülnek a turisztikai élet meghatározó szereplőivel. A cél, hogy a tapasztalatok alapján kapjanak értékelést, véleményt az eddigi országimázs-építő turisztikai kommunikációról, valamint a turisztikai célokról, célcsoportokról. Az előkészítő munkában Papp Gábor polgármester is részt vett, azaz kikérték véleményét, javaslatait és ötleteit a témában. Papp Gábor elmondta véleményét, javaslatait és ötleteit

Ismét Papp Gábort választották a társulás elnökévé

A hévízi városházán tartották az alakuló ülést a polgármesterek

A közelmúltban megtartotta alakuló ülését a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás. A szervezet tagjai, azaz Alsópáhok, Felsőpáhok, Cserszegtomaj, Rezi, Sármellék, Nemesbük és Zalaköveskút polgármestere egyhangú szavazással ismét Papp Gábort választotta elnökké, aki alelnöknek Czigány Sándort, Alsópáhok első emberét kérte fel.

HÉVÍZI

3

Teljesen megújult a bekötőút A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tavaly a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül országosan több mint 526 kilométernyi út teljes körű felújítását indította el. A program egyik elemeként Zala megyében a 73254-es jelű hévízi bekötőút 1 kilométeren újult meg. A projektet a társaság 1,386 milliárd forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból valósítja meg. Ennek keretében mintegy 1 kilométeren vehették birtokba a közlekedők a megújult utat. A közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező, a Duna Aszfalt Kft. mintegy nettó 145,1 millió forintból valósította meg a beruházást. Az összekötő út felújítása során a kivitelezők gondoskodtak a kétréteg ű bur­k o­l at­m eg­e rő­s í­ tés­ről, a szegélysor és a tér­k ő­b ur­k o­l a­t ok megépítéséről, a forgalomtechnikai jelzésrendszer átépítéséről, a burkolatjel-festésről, illetve a telekbejárók átépítéséről is. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében országosan 2018-ban több mint 526 kilométernyi 4 és 5 számjegyű mellékút felújítása indult el. Ebből Zala megyében közel 12 kilométernyi útszakasz felújítása valósulhat meg európai uniós forrásból.  (vl)


4

HÉVÍZI

aktuális

2019. december 4.

Innovációs díjat kapott a gyógyfürdő Valós idejű adatgyűjtést célzó pilotprogram indul néhány magyarországi fürdőhelyen decemberben a Magyar Fürdőszövetség (MFSZ) és a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) együttműködésében, közölte az MTÜ vezérigazgató-helyettese Zalakaroson. A rendezvényen innovációs díjakat is átadtak. Könnyid László az MFSZ közgyűlésén arról számolt be, hogy 3–5 hazai fürdőben indul egy online felületen keresztül az önkéntes adatgyűjtés. Jelenleg másfél éves késéssel állnak rendelkezésre a fürdők látogatottságáról statisztikai adatok, így pedig csak utólag lehet elemezni a folyamatokat. A valós idejű adatokkal azonban nagyobb eséllyel lehet pontosabb terveket készíteni, jelezte a turisztikai vezető. A teszthez önkéntesen kapcsolódó fürdők például a látogatottságról, a látogatók nemzetiségéről töltik fel statisztikai adataikat, az MTÜ pedig „cserébe” olyan elemzést ad, ami segíti az adott fürdőt elhelyezni az adatszolgáltatók körében. Kön�nyid László előadásában úgy fogalmazott: „a turizmus aranykorát éljük jelenleg, 2010-hez képest soha ennyi

vendég, vendégéjszaka és turisztikai fejlesztés nem volt Magyarországon”. Sok esetben a világátlagot meghaladó mértékben nőttek a magyar turisztikai adatok az elmúlt 8 évben, a szállásdíjakból tavaly befolyt mintegy 300 milliárd forintos árbevétel például 132 százalékos bővülést mutat – tette hozzá. Az adatokból az is jól látszik, hogy a hazai és a külföldi vendégek körében egyaránt a fürdőhelyek a legnépszerűbbek Budapesten kívül, a vendégadatok több mint 70 százaléka olyan településről származott, ahol fürdő is működik. Közel 30 millió látogatója volt a hazai fürdőknek, ami 64,2 milliárd forint árbevételt jelentett tavaly – fejtette ki. A magyar nemzeti turisztikai fejlesztési stratégia szerint a legfontosabb szempont egy fürdőhely fejlesztésénél,

Könnyid László: A Hévízen két-három hetet töltő orosz A Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház az innova­ vendégek szinte ki sem moz­ tív szemléletformálásért kapta a díjat dultak a városból hogy legyen elegendő szálláshely, „élményláncok” létrehozásával a kínálatba be tudják kapcsolni a helyi termékeket, szolgáltatásokat, illetve nemcsak mennyiségben és méretekben kell fejleszteni, hanem a meglévő infrastruktúrát, szolgáltatási színvonalat is – sorolta az MTÜ vezérigazgató-helyettese. Kitért arra is, hogy jelenleg két konstrukcióban ös�szesen több mint 12 milliárd forintot fordítanak gyógyhelyek fejlesztésére, amelyek révén például Balatonfüred, Hévíz, Zalakaros és Kehidakustány településképe is látványosan átformálódik a jövő év végéig. Az MTÜ idén nyáron 14 nemzetközileg is eladható fürdő felmérését kezdte el az

értékesíthetőség további javítása érdekében. Vizsgálják az infrastruktúrát, a menedzsmentet, a gondolkodásmódot, a humán hátteret, a terveket, hogy milyen a fürdők kapcsolata a helyi szereplőkkel. Könnyid László arra hívta fel a figyelmet, hogy a specializációban kell előrelépniük a fürdőknek, tematikus, egyedi szolgáltatásokra van szükség. Érdemes azon is elgondolkodniuk, hogy a bérbe adott vendéglátóhelyeikből befolyó, sokszor csak jelképes összeg miként van arányban azzal, hogy a néhány ezer forintos fürdőbelépő mellett többszörösét költik az éttermekben a családok. A szakember említést tett arról a felmérésről, amit ta-

valy a Magyarországra látogató külföldi turisták mobiltelefonjainak kéthavi adataiból szűrtek le, láthatóvá téve ezzel a nyaralási szokásaikat. Ez azt mutatta, hogy a Bükfürdőn pihenő cseh turisták például Sárvárra és Zalakarosra is ellátogattak, a Hévízen két-három hetet töltő orosz vendégek viszont szinte ki sem mozdultak a fürdővárosból. Az MFSZ zalakarosi rendezvényén adták át a 2019-es Magyar Fürdőinnovációs Díjat, amelyet az innovatív fürdőszolgáltatás kategóriában a Zalakarosi Családi, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt., az innovatív szemléletformálásért pedig a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kapott.  (mti)

„Itt mindannyian újragondolt tinik vagyunk…” Hatalmas tortával, pezsgős koccintással és divatbemutatóval ünnepelte kilencedik születésnapját a Hévízi Élőzenés Táncolda. Persze, a zene, a jókedv és a tánc ezúttal sem maradt el. Soborné Mosolygó Liám, a közösség vezetője elmondta, nagyon sok, több ezer vendég megfordult itt a kilenc esztendő alatt, és mindenki jól érezte magát, amiről a vendégkönyvek tanúskodnak. Általában havonta két bált tartanak, de volt arra is példa, hogy három vagy négy rendezvény volt egy-egy hónapban. – Mi azért vagyunk, hogy itt mindenki jól érezze magát – szögezte le Soborné Mosolygó Liám –, van is olyan

bejegyzésünk, amely szerint „Hévízen a tó a testet gyógyítja, a Táncolda pedig mellette a lelket”. Most pedig új arculatot tervezünk, mert az a tapasztalat: nemcsak arra van szükség, hogy alkalmanként három órán át táncoljunk, hanem arra is, hogy vendégeink ismerkedjenek, beszélgessenek, barátokat szerezzenek. Éppen ezért a folyóson beszélgetős sarkokat rendezünk be, szeretnénk még inkább közösségi térré formálni a Táncoldát.

Soborné Mosolygó Liám párizsi krémes tortával kínálta az ün­ neplőket És főleg, ha jól körülnézünk, a szenior korosztály számára. – Öregek vagyunk már – szólt közbe egy táncos lábú férfi, amire nem késett a válasz a közösség vezetőjétől: „Öreg az országút, de jó, hogy van… Öreget egyet se

látok, itt mindannyian újragondolt tinik vagyunk…” Soborné Mosolygó Liám később leszögezte, a Táncolda a testi-lelki egészséget szolgálja, ami azért is fontos, mert „óriási luxus a mai világban betegnek lenni”.

– Az ember pedig tegyen azért, hogy ne legyen az – folytatta. – Tudományos kutatások bizonyítják, hogy a rendszeres mozgás, amit a tánc ad, továbbá az, hogy fel kell öltözni, el kell jönni otthonról s emberek közé menni – gyógyító hatású a lelkünkre, és így az immunrendszerünk is jobban működik. A születésnapi bál vendégei megadták a módját az ünneplésnek, hiszen hatalmas, párizsi krémes torta, alkoholos és mentes pezsgő várta őket, sőt, a törzstagok divatbemutatóval lepték meg az ünneplő közönséget, amelyen az is kiderült, még húszon jóval túl is lehet „jó bőr” valaki – s nem csak azért, mert történetesen bőrruhába bújt…  (pá)


fókusz

2019. december 4.

HÉVÍZI

5

Hangot adnak az elképzeléseiknek Múlt héten megtartották a Youth&SPA projekt hévízi zárótalálkozóját, amelyen Kepli József János összegezte a tapasztalatokat.

A találkozón Kepli József János (fent jobbra) összegezte a tapasztalatokat, a záró workshop feladata pedig a résztvevők élmé­ nyeinek összegyűjtése és a tanulságok levonása volt (lent)

nek következtében kevesebb tanulási lehetőséget és közösségi élményt nyújtanak a fiataloknak. Ezek fejlesztésére a Youth&SPA projekt olyan 16–25 éves diákokat célzott meg, akiknek már van elképzelése a demokrácia működéséről

nizsai, lendvai és iseói fiatalok és döntéshozók vettek részt. A sikeres hévízi találkozót 2019 tavaszán a partnerek által szer vezett rendezvények követték, íg y az itteni fiatalok és döntéshozók is ellátogathattak a partner városokba. A projekt során véglegesítették az ifjúsági stratégiát („Youth Strateg y”), amelyet általános és középiskolás diákok, felsőoktatásban tanuló hallgatók, fiatal szülők, diplomások és álláskeresők igényeinek figyelembevételével alkottak meg. A stratégia elsődleges Tárgyalás a részt vevő fiatalokkal és tanáraikkal. Jobbra Kepli József János célja a fent megjelölt cél-

és a helyi döntéshozatali folyamatokról. A pályázat keretén belül az első nemzetközi találkozót a hévízi önkormányzat mint a projekt vezető partnere rendezte, amelyen a város projektpartnerei, tusnádfürdői, magyarka­

csoportok számára olyan kedvező feltételek biztosítása, amelyek vonzóvá teszik számukra szülőváro­ sukat, így szívesebben maradnak itthon vagy szívesebben települnek vissza. A stratégia öt prioritást jelöl meg, íg y a munkahelyteremtést, a tanulási és képzési támogatást, a fizikai és lelki egészség megőrzésének fontosságát, a közösséghez és a kultúrához fűződő kapcsolatot, valamint a biztonságérzetet. A fiatalok szerint ezek minőségi fejlesztése, javítása meghatározó jelentőséggel bírhat eg y település attraktivitását tekintve. A pályázat kiemelkedő eredményének tekinthető, hogy a fiatalok egy ifjúsági tanács létrehozásának igényét fogalmazták meg, elképzelésüket az önkormányzat is üdvözölte. Lényeges felismerés, hogy a fiatalok számára a várost úgy lehet vonzóbbá tenni, ha az elképzeléseiknek hangot adhatnak. Forrás-információ

kötne ott lakás nélkül idős házaspárral.

348722

ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST Tel.: 06-70/232-6998

307906

Köztisztviselői státuszban dolgozó fiatalember (rendvédelem)

169418

Az alpolgármester a városházán megtartott rendezvényen bemutatta az önkormányzat emberi erőforrások bizottságának a projektben megfogalmazott ifjúsági stratégiát, majd beszélgetés indult annak megvalósításáról. Ezt követően áttekintették a főbb eredményeket, a záró workshop feladata pedig a résztvevők élményeinek összegyűjtése és a tanulságok levonása volt. A programon a Bibó-gimnázium és az Illyés-iskola diákjai is részt vettek, köztük a projektben aktív szerepet vállaló diákok és pedagógusaik. Amint arról már több alkalommal is beszámoltunk, a hévízi önkormányzat koordinálásával 2018 végén vette kezdetét a Youth&SPA „A fiatalok aktivizálása és bevonása a vidéki fürdővárosok jövőjének alakításába” című projekt. A pályázat célja az volt, hogy a fiatalok és a döntéshozók között transznacionális és generációkon átívelő párbeszéd induljon. A projektben részt vevő partnertelepülések fő turisztikai vonzerejét gyógy- és termálvizeik, illetve ezek g yóg yító hatása jelenti, amely jelentős idegenforgalmi célponttá teszi őket. Minderre tekintettel látható, hogy ezek a települések inkább az idősebb generáció számára vonzóak, en-


6

HÉVÍZI

„Egy cipősdoboznyi szeretet karácsonyra” A tavalyi sikerre való tekintettel a Macchiato kávézó idén is útjára ind ítot ta cipősdobozakcióját. Az ennek keretében gyűjtött adományokat a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata segítségével hévízi és cserszeg tomaji hátrányos helyzetű gyerekeknek juttatják el. – Tavaly már rengeteg hasznos ajándékot gyűjtöttünk eg yütt, idén gyűjtsünk még többet – buzdítanak honlapjukon, megjegyezve: a gyűjtés-

Szebbé teszik a rászorulók karácsonyát sel reményeik szerint szebbé tehetik néhány környékbeli, rászoruló kisg yermek karácsonyát. S hogy hogyan működik a cipősdoboz-akció? – Keress eg y üres cipősdobozt – írják. – Döntsd el, hány év körüli kisfiút vagy kislányt szeretnél megajándékozni! Töltsd meg a dobozt ajándékokkal! Kerülhet bele játék (például kisautó, baba, labda); iskolai eszközök (például ceruza, filctoll, zsírkréta, számológép, kifestő); higiéniai eszközök (például fogkefe, fogkrém, fésű, gyer­ mektusfürdő); továbbá jó állapotú, tiszta ruha és cipő. Az elkészült dobozt csomagold be, és írd rá, milyen korosztálynak szánod (például 6 éves kislány). Legkésőbb de ­ cember 20-ig juttasd el hozzánk a kávézóba, így még biztosan odaér egy kisgyerek karácsonyfája alá.  (vl)

advent

2019. december 4.

Tízméteres karácsonyfát állítottak a belvárosban Az elmúlt héten felállították a város 10 méter magas karácsonyfáját, és az adventi időszak kezdete előtt az ünnepi fények is felkerültek a villanyoszlopokra, fákra és az önkormányzati tulajdonú épületekre. A város karácsonyfája ezúttal a Vajda Ákos utcából került a Festetics térre, ahol a Gamesz munkatársai díszítették fel. – Általában magánterületről vágunk ki fát, így történt ez most is – mondta Laczkó Mária, a Gamesz igazgatója. – A hévízi emberek karácsony után szívesen kiültetik a fenyőfákat, s gyönyörködnek bennük, míg azok akkorára nem nőnek, hogy már akadályozzák a közlekedést, a be- és kilátást. Ilyen esetekben szoktak minket megkeresni, felajánlva a fát. Mi ezek közül választjuk ki a legszebbet advent kezdetén. Az ingatlantulajdonos haszna, hogy elkerül tőle a fa, mindenféle hulladék és rombolás nélkül, sőt, még a helyét is feltöltjük földdel, a város nyereménye pedig minden esztendőben egy-egy gyönyörű karácsonyfa, amely a belváros ékessége az ünnepi időszakban. A fenyő egy garázsok előtti magánterületet díszített, de kinőtte a helyét, hamarosan pedig a közlekedést is nehezítette volna. A Gamesz dolgozói egy nagy daru segítségével vágták és emelték ki, majd a Rózsakert épületével szemben állították fel, ügyelve arra, hog y tökéletesen, egyenesen álljon. Alját betontalapba faragták, s a fenyőt több irányból is az épületekhez és nagy, stabil fákhoz rögzítették, így szavatolva a biztonságot. Hévíz karácsonyfája tehát nem lesz játéka mindenféle szélnek… Közben a múlt héten ünnepi fénybe öltözött a város. Az E.ON tulajdonában álló villanyoszlopokra egy beszerzési eljárás után kiválasztott alvállalkozó helyezte ki a díszeket, mert az ilyen helyeken csak minősített szerelők dolgoz-

hatnak. Máshol a Gamesz műszaki munkatársai serénykedtek, akik az önkormányzat tulajdonában lévő oszlopokat díszítették fel, emellett például a Park és a Honvéd utcai lépcsők környezetét, az Erzsébet királyné és a Rákóczi utcát, a Festetics teret, a piac környékét, és sok más közterületet. Általuk került fénydísz a polgármesteri hivatal, a könyvtár, a két iskola A város karácsonyfája a Vajda Ákos utcából került a Festetics térre, ahol a Gamesz munka­ társai díszítették fel emelőko­ saras daru segítségével

és óvoda, a Gamesz étterme s a Teréz Anya otthon épületére, illetve a környezetébe. – Barátságos, meleg fén�nyel szeretnénk egy kicsit megvilágosítani, megvidámítani a téli sötétséget – mondta Laczkó Mária. – Szép, egységes rendszerünk van, amelyet modern, energiatakarékos, meleg fényű LED-izzókból állítottunk össze, hogy a hidegben vagy akár a hóesésben a barátságosság érzését keltse. Egy kis csavarral mindehhez 10 százaléknyi hófehér villanó ledfényt kevertünk, amitől mindez szikrázó látványt ad. A Gamesz igazgatója hozzátette: a belvárosi

Laczkó Mária: Barátságos, meleg fénnyel szeretnénk megvilágosítani, megvidámí­ kandeláberekre egyedileg tani a téli sötétséget… építtetett fényfüggönyöket helyeztek ki, és néhány páfrányfenyő, amelyet a főlombhullató fát is feldíszí- utca felújításakor mentettettek a város jellegzetes tek meg, s ültettek át. Mapontjain. gaslaton, öt út keresztezőA polgármesteri hivatal désében áll, tehát szinte előtt lévő gyönyörű atlasz- mindenki találkozhat vele, cédrus – olyan, amilyet és messziről is látszik. Nos, Csontváry is megfestett – miután tavaly kiépítették fénybe öltöztetésének kü- hozzá az áramvételi lehetőlön tudománya van. Ez a fa séget, most már ez is fényug yanis nem szabályos, pompával hangolja az itt kúp alakú fenyő, ágai ki- lakókat és a vendégeket az lógnak, hosszabbak. A fü- ünnepi időszakra. zérek kel azonba n a Mindezeken túl a RózsaGamesz dolgozói mégis kert épületén és a Festetics szabályos fényformát ad- téri karácsonyfán futófétak neki, ami ebben az idő- nyes LED-jégcsap fokozza szakban Hévíz egyik fon- a látványt, és fejezi ki azt a tos látványossága. Akár- minőséget, amit Hévíz az csak a Széchenyi utcai élet számos területén képkörforgalomnál magasodó visel, megjelenít.  (pá)


advent

2019. december 4.

HÉVÍZI

7

„A mi szívünkben is megszülethet a kegyelem harmata” Advent első vasárnapján a város karácsonyfája előtt Kepli József János alpolgármester és Kiss László esperes-plébános gyújtotta meg az első gyertyát, számos érdeklődő jelenlétében. – Az ószövetségi Szentírásban található egy könyv, Jób könyve – fogalmazott Kiss László. – Jób teli van szenvedésekkel, nehézségekkel, és ezek közepette felteszi a kérdést: vajon ki szabadíthat meg ezektől, ki az, aki megszabadítja az embert a haláltól, a problémáktól? Ekkor odamennek hozzá a barátai, hogy vigasztalják, de inkább lelki terhet tesznek a vállára akkor, amikor szeretetre lenne szüksége. Jób pedig felkiált, és azt mondja: tudom, hogy él az én megváltóm, feltámaszt engem, és önnön szememmel látom meg majd őt. A Megváltóra várakozunk mi is, folytatta az esperesplébános. Isten az Ószövetségben több jelét is adta eljövetelének, hiszen jövendöl-

tek róla a próféták – például Dániel, Izaiás, Jeremiás is. Az adventi időszak egyik legnagyobb mestere, Izaiás azt mondta, szűztől született gyermek adatik nekünk, akinek a neve Emmanuel lesz, vagyis „velünk az Isten!”. A próféták azt is megmondták, hogy Betlehemben születik majd, és ő lesz az igazságosság, a béke és a szeretet. – Amikor mi is a legnagyobb lelki és testi fájdalmak közepette vagyunk, és rászorulunk a vigasztalásra, a szeretetre, akkor talán a mi lelkünkből is felkiált Jób szava: „tudom, hogy a megváltóm él, és feltámaszt engem” – hangsúlyozta Kiss László. – Arra várakozunk, hogy Isten igazsága, békéje és szeretete megszülessen

A gyertyagyújtást követően az egregyi óvodások adtak meghitt, kedves műsort a Festetics téren az ember szívében és lelkében. Erre készülünk adventben, amely nem más, mint az Úr eljövetelének az ideje, illetve az erre való várakozás. És ha mi tiszta lélekkel készülünk karácsonyra, akkor megszülethet a mi szívünkben is – III. Ince pápa középkori szavaival – a kegyelem

Jótékonyság és programok az adventi hétvégéken A négy adventi hétvégén nak juttatják el, amiből rá- dául színház- vagy uszodamár péntektől programok szoruló családokat támo- bérletet vásárolunk gyerevárják a helyieket és a ven- gatnak. keknek, kifizetjük az oszdégeket Hévízen. A Feste– Jó hangulatúak ezek az tálykirándulás költségét, tics művelődési központ adventi vasárnapok, az em- de volt arra is példa, hogy minden korosztály számá- berek szeretnek és szoktak idős emberek gyógyszereit ra kínál feltöltődési lehető- is adakozni – fogalmaz váltottuk ki vagy nagyobb séget. Bali Júlia intézményveze- összeg ű rezsiszá m lát Péntekenként kézműves tő-helyettes –, nagy össze- egyenlítettünk ki. foglalkozásokat szerA családok szociális veznek a Belvárosi Múés anyagi helyzetének zeumban, amit koncert ismeretében döntik el, követ, szombaton pedig ki kapjon segítséget. A hasonló a menetrend, süteményeket egyebek de a legifjabbakat memellett a TASZII dolgosekuckó is várja. Vazói és a szobakiadók sárnaponként, már a készítik, de az első vagyertyagyújtás előtt, sárnapra hoztak édes hagyományosan jótéés sós finomságokat a konysági süteményvászínjátszók, illetve a sárt tartanak az ErzséSzéchenyi Kör tagjai is. bet királyné utcában, Az emberek szeretnek és szoktak is A vasárnapokat, a amelynek kezdeménye- adakozni. Jandó Nikolett mentálhigié­ gyertyagyújtás után, zője a Hévízi Szobaki- nés csoportvezető (balra) és Bali Júlia koncertek zárják a kaadók Szövetsége, az intézményvezető-helyettes rácsonyfa előtt, most adományt pedig a Tepéldául Sajc Gábor réz Anya Szociális Integrált gű adomány szokott össze- harmonikajátékában gyöIntézmény Családsegítő és gyűlni. A pénzből hévízi nyörködhettek az érdeklőGyermekjóléti Szolgálatá- családokat segítünk, pél- dők.  (pá)

harmata, amely elhozza nekünk Isten végtelen szeretetét, vigasztalását bajaink közepette. A gyertyagyújtást követően az egregyi óvodások adtak meghitt, kedves műsort, s a jelenlévők még sokáig időztek az ünnepi fényárban a Festetics téren, ahol kézmű-

ves adventi vásár is szolgálta a készületet. A következő három vasárnapon egyaránt 16 órakor gyújtják meg a város karácsonyfája előtt a további három gyertyát, amelyek – sorrendben – a reményt, az örömöt és a szeretetet szimbolizálják.  (pá)

„Isten csendben érkezik hozzánk” Hét végén elkezdődtek az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó alkalmak a Szentlélek-templomban. – Isten csendben érkezik hozzánk és érinti meg a lelkünket. Az advent csendes várakozásában meghallhatjuk őt – mondta az adventi ünnepkör vigíliáján a Szentlélek-templomban Kiss László esperes-plébános. Az első gyertyát Papp Gábor polgármester gyújtotta meg az adventi koszorún. December 2-ától minden hétköznap 6-kor hajnali rorate, azaz angyal- vagy aranyos szentmisére várják a híveket a Szentlélek-templomba, előtte gyónási lehetőséggel. Adventben hiányzik a „Dicsőség” a szentmiséből, az orgona pedig halkabban szól. December 24én 15 órakor betlehemi játék kezdődik, Jézus születését az éjféli szentmisén ünneplik a hívek. Karácsony napján és másnapján vasárnapi

miserend lesz érvényben, december 31-én 17.30-tól pedig év végi hálaadásra várnak mindenkit.

Az első gyertyát Papp Gábor polgármester gyújtotta meg a templom adventi koszorúján A protestáns templomban december 24-én 16 órakor kezdődik a református hívek német evangélikus testvérekkel közös szentesti istentisztelete. 25-én 9.30tól karácsonyi úrvacsorás istentiszteletet tartanak a g yermekek, karácsony másnapján, ugyanebben az időpontban pedig a legátus szolgálatával. Az óévbúcsúztató istentisztelet szilveszter napján 9.30-kor kezdődik.  (vl)


8

HÉVÍZI

advent

2019. december 4.

… és egyszer csak betoppant a Mikulás Hévízre már múlt vasárnap megérkezett a Mikulás, akit nagyon sok gyerek várt a Bibó-gimnázium sportcsarnokában. Lappföld leghíresebb lakója – mint mindig – ezúttal is ajándékokkal telitömött zsákokkal érkezett. A Mikulás-váró délután már kora délután elkezdődött, a felnőttek adventi, karácsonyi díszeket készíthettek szakemberek irányítása mellett, míg a gyerekeket játszósarok, továbbá trambulin és ugrálóvár várta. Szent Miklós mai utóda sötétedés után toppant be, s rögtön megrohamozták a lurkók, akik számára a zsákból előkerült minden jó, vele találkozva senki sem távozott üres kézzel. A bátrabbak verset mondtak vagy énekeltek is neki, s ha valaki netán elakadt, mindig volt, aki kisegítette szorult helyzetéből. Az ifjak később fotózkod­ hattak, beszélgethettek is a Mikulással, akinél tudósí-

tónk virgácsot nem látott, így hát arra következtethetünk, ebben az évben minden hévízi gyerek kitett magáért… Az önfeledt délután a Kiskalász zenekar Sünkará- A Mikulás sötétedés után toppant be, és rögtön megrohamozták a gyerekek csony című műsorával zárult. Az interaktív családi koncerten a téli hangulatot és az ünnepeket megidéző dalok hangzottak el. A csapat műsora elnyerte a Bibó-sportcsarnokot megtöltő publikum tetszését, ami persze nem véletlen, hiszen a zenekar tagjai a szakmában elismert muzsikusok, akik felléptek már például Rúzsa Magdival, Hobóval, a Ghymessel, Szarka Gyulával, Palya Beával és a Fabula Rasával is. (pá) A felnőttek adventi, karácsonyi díszeket készíthettek, a gyerekeket játszósarok várta

,, Minden egyes étel és élmény amit egyedül élünk meg, kevésbé értékes, mintétel ha és azokkal osztjuk meg, akiket szeretünk.” ,, Minden egyes élmény amit egyedül élünk meg, kevésbé értékes, mint ha azokkal osztjuk meg, akiket szeretünk.”

362891

Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kedves vendégünknek! Áldott,minden Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet minden kedves vendégünknek!

Hévíz-Alsópáhok, Hévízi u. 13. +36 30/616 00 26 Hévíz-Alsópáhok, +36 83/344 232 Hévízi u. 13. +36 30/616 00 26 +36 83/344 232

azenanyosom@azenanyosom.eu www.azenanyosom.eu azenanyosom@azenanyosom.eu AzÉn Anyósom www.azenanyosom.eu AzÉn Anyósom

*Az akció időtartama 2019. 12. 02–2019. 12. 31., komplett szemüveg készítése esetén érvényes. Más akcióval nem vonható össsze. Az akció pontos részleteiről érdeklődjön üzleteinkben.

363061

Itt ragadnánk meg a lehetőséget, hogy megköszönjük minden kedves vendégünknek, hogy a Mama és a kis csapata főztjét és kiszolgálását választották egész évben. Itt ragadnánk meg a lehetőséget, hogy megköszönjük minden kedves vendégünknek, hogy a Mama Reméljük, a következő időkben is vendégeink lesznek egy tányér ízletes és meleg ételre. A mi ajtónk és a kis csapata főztjét és kiszolgálását választották egész évben. nyitva áll és szeretettel vár mindenkit. Reméljük, a következő időkben is vendégeink lesznek egy tányér ízletes és meleg ételre. A mi ajtónk A Mama kedvenc idézetével búcsúznánk. nyitva áll és szeretettel vár mindenkit. Fiaim, tudjátok miért fontos a finom étel? Mert összehozza az embereket és barátokat, bárhonan A Mama kedvenc idézetével búcsúznánk. származnak is. Mindenkit barátságosá tesz és mosolyt csal az arcára.” Fiaim, tudjátok miért fontos a finom étel? Mert összehozza az embereket és barátokat, bárhonan származnak is. Mindenkit barátságosá tesz és mosolyt csal az arcára.”


advent

2019. december 4.

HÉVÍZI

9

Ajándékozzunk karácsonyra élményt szeretteinknek! Ismét közeledik a karácsony, és újra azon törhetjük a fejünket, mit is ajándékozhatnánk szeretteinknek. Ne hagyjuk az utolsó napokra az ötletelést és a beszerzést, találjuk ki már most, kinek mivel okozhatnánk örömöt. Legyünk kreatívak, gondolkodjunk élményekben a főzőtanfolyamtól a sétarepülésig. Ha szemfülesek vagyunk és időben körülnézünk, akár egy kedvező wellnessajánlatra is lecsaphatunk.

A kreatívokat küldjük kézműveskedni!

Van olyan családtag, aki imádja a kézműveskedést? Megérdemli, hogy befizesA kultúra szerelmesei- sük eg y kötés-horgolás nek sokféle prog ramot tanfolyamra vagy elküld-

Állítsunk össze városnéző túrát!

Legyünk kreatívak, gondolkodjunk élményekben a főzőtanfolyamtól a sétarepülésig… jük festőkurzusra, jobb agyféltekés rajztanfolyamra, gyöngyfűzésre. Sokféle kreatív tanfolyam közül választhatunk. Van például olyan kerámiaworkshop, amelyen saját maga tervezheti meg tányérkészletének dizájnját, majd az agyagból igazi tányérokat varázsolhat.

Tervezzünk közös bringatúrát! Ha tudjuk, hogy testvérünk mindennap futni jár vagy az edzőterembe gyúrni, nézzünk körül a sportolási lehetőségek között. A sportőrülteknek ajándékozzunk edzőtermi, uszodai vagy squash-bérletet. De a crossfit óra, a lovas képzés vagy egy segwaytúra a Mátrában is jó ötlet. Ha pedig közös programot szeretnénk, találjuk ki, merre tekernénk szívesen, és szervezzünk többnapos bringatúrát a családdal. Jól fog mutatni a részletes program és egy saját kézzel gyártott meghívó a karácsonyfa alatt.

TŰZIFA, FENYŐFŰRÉSZÁRU Fenyőfűrészáru deszka, palló, gerenda, lécek minden méretben, tetőszerkezetek komplett faanyagai közvetlenül a feldolgozótól, a legjobb árakon eladók. Telephely: Eurofa Kft. 8352 Bazsi Máriamajor Tel.: 06-30/929-6972

Az akció a megjelenéstől 2019.12.31-ig tart.

223168

EUTR: AA5811791

FENYŐ SZÉldESZkA AkcIó! Egy bála 10.000 Ft!

Szökjünk meg együtt a szabadulószobából!

lebegni, sétarepülni egy helikopteren vagy ejtőernyős tandemugrással zuhanni a Nem maradnak élmény mélybe. nélkül azok sem, akik szeretnek játszani. Manapság A kényeztető nagy divatja van a különböző szabadulószobáknak, wellnesshétvége ezért szinte végtelen a kíná- mindenki kedvence! lat. Könnyű lesz kiválasztaBármelyik családtagunni a megfelelő helyszínt. kat is szeretnénk well­ Hozzuk össze a családot egy nesshétvégével megajánközös fejtörőre, és szökjünk dékozni, a siker garantált, meg együtt a fáraó sírkam- hisz még a legpörgősebbek rájából. És ha ennyi játék is szívesen relaxálnak egy nem lenne elég, menjük el termálvizes medencében, biliárdozni, hirdessünk meg lazulnak el egy aromaterácsaládi dartsbajnokságot piás masszázson vagy kapvagy éljük át a tévés vetélke- csolódnak ki a wellnessdők hangulatát egy szerve- szálloda különböző szazett vetélkedőcsatán. badidős programjain. A Carbona szakértői szerint több felmérés is arról taAdjunk extrém núskodik, hogy az egyik élményt az adrenalin- legkedveltebb élményajándék a wellnesshétvége. Enfüggőknek! Van olyan rokonunk, aki nek ismeretében a hotelek állandóan a kihívásokat ke- különböző ajánlatokkal és resi és szívesen bevállal egy többféle ajándékutalván�kis izgalmat? Lepjük meg nyal készülnek az ünneegy extrém programmal! pekre, amelyeket karáIgazi adrenalinfröccs lehet csonykor elegáns díszborífelemelkedni egy hőlégbal- tékban nyújthatunk át szelonnal, részt venni egy rali­ retteinknek. vezetésen, szélcsatornában Forrás-információ

Bánhidi kovácsoltvas  kerítések  korlátok

171118

ajándékozhatunk. Elküldhetjük őket például kön�nyű- vag y komolyzenei koncertre, de számtalan egyéb műfaj is szóba jöhet. A színházaknak, múzeumoknak, moziknak mind van saját ajándékutalványuk. Egyes szolgáltatóknál olyan kulturális csomagajánlatok is elérhetők, amelyekben mindezek eg yütt vannak jelen, és mindenki maga döntheti el, hogyan használja fel az utalványt. Persze, mi mag unk is szervezhetünk olyan programot, aminek anyu, apu vagy a testvérünk biztosan örülne. Állítsunk össze például egy irodalmi városnéző túrát, és készítsünk hozzá útleírást. Kövessük az irodalmi térképet, és fedezzük fel eg yütt, melyik költő vagy író hol születetett, élt és alkotott. Térjünk be kedvenc vendéglőjébe, kávéházába, és kóstoljuk meg a szívéhez közel álló ételt, igyuk azt, amit ő szeretett.

351950

Már egy hónap sincs hátra az ünnepekig, és még senkinek nem vettünk semmit? Aggodalomra semmi ok. Először is szedjük ös�sze, ki milyen jellegű ajándéknak örülne, és kezdjünk el kutakodni az interneten vagy az üzletekben. Az online keresés ma már nagyon hatékony: a konkrét ajánlatokon túl számtalan ötletet és praktikát leshetünk el a világhálón. A hévízi NaturMed Hotel Carbona szakértői szerint mára jelentősen változtak az ajándékozási szokások. Egyrészt sokan szeretnek élményt kapni tárgyak helyett, másrészt népszerű lett a bármikor és bármire levásárolható, bármikor beváltható ajándékutalvány, aminek beszerzése jóval egyszerűbb, mint egy konkrét ajándéké. Az akár online is megrendelhető élményajándékokkal hamar be tudjuk hozni a lemaradást. Miután teljesítettük az egyik legnehezebb feladatot, az ajándékvásárlást, a karácsony előtti napok végre tényleg az ünnepre hangolódással telhetnek.

Zalaegerszeg, Kelemen I. út 1. Tel.: 06-20/960-4980


10

HÉVÍZI

sport

2019. december 4.

Úton felfelé: legyőzték az őszi bajnokot is… A Balatonlelle és a Puskás II. elleni diadal után a Hévíz SK legyőzte az őszi bajnok Érdet is az NB III-as labdarúgóbajnokságban, és ezzel elindult felfelé a tabellán. Az év utolsó bajnoki meccsén azonban ismét – minimális különbségű – vereséget szenvedett a zöld-fehér alakulat. Ami az Érd elleni hazai meccsen történt, az a Nyugati csoport őszi szenzá­ ciója volt. Az idegenbeli, első fordulóban játszott 0-7 után Damina László tanítványai már az első percben gólt lőttek Török révén – és a három pontot már nem is adták ki a kezükből. A négy alapemberét nélkülözni kényszerülő Hévíz játékával feledtette, hogy a két gárda között 15 helyezés és 27 pont volt a különbség – a meccs előtt. A korábban NB I-ben szerepelt játékosokat is felvonultató Érd – amelynek kispadján az eg ykori Fradi-kedvenc, Limperger Zsolt ül – ugyan puskázott el helyzeteket, de a zöld-fehérek felnőttek a feladathoz, sőt, valószínű-

Egy kimaradt hévízi lehetőség. A házigazdák sem játékban, sem elszántságban, de kivált az eredményben nem maradtak alul a listavezető ellen leg Horváth Márió szabályos gólt ért el a 24. percben, amikor szögletből egyből kapura csavart, amit Kertész bőven a gólvonalon belül állva ütött ki, de a játékvezető továbbot intett… Czirjék, Tóth és Pajor hátul, Horváth M., Vass és Török pedig a támadásoknál jeleskedett, de a csapat minden tagja extrát nyújtott, így a komoly helyzetek számát tekintve is kiegyenlített volt az első félidő. A második játékrészben, negyedóra után emberelőnybe került a Hévíz, mi­ után a második sárgát követően Kovács J. Zoltán kiállí-

totta Kónya Benjamint. Az Érd ezt követően mindent mozgósított legalább a pontmentésért, voltak kemény ütközetek is, de a fiatal hazai csapat jelezte: „megérkezett az NB III-ba”, és nem rémült meg semmitől. Helyzete mindkét gárdának akadt még, de az eredmény már nem változott – s a kiesés veszélye elől menekülve a Hévíz szenzációs győzelmet aratott. Hévíz SK–Érdi VSE 1-0 (1-0) Hévíz: Czirjék – Németh Á., Giber, Tóth G., KopaszBódi – Horváth M. (Thompson), Baráth, Török (Kob-

ra), Pajor – Bontó (Horváth L.), Vass. Vezetőedző: Damina László. Gólszerző: Török (1.). Kiállítva: Kónya (Érd, 62.). Az utolsó idei bajnoki meccsére a pontszerzés reményében utazott a Hévíz Bicskére, s az első 45 percben remekül küzdött a vendégcsapat, de a hajrában a házigazdák megszerezték a vezetést. A zöldfehérek a fordulás után, Vass és Horvát Márió révén, negyedóra alatt megfordították az állást, ám ezt követően meg int a Bicske jött, amely a 64. és a 65. percben is gólt ért el.

A Hévíz nem adta fel, harcolt tovább, de Damina László tanít ványainak újabb gólt már nem sikerült szerezniük, és így a 15. helyen, két ponttal a Balatonlelle előtt zárták az őszt. Bicske–Hévíz SK 3-2 (1-0) Hévíz: Czirjék – KopaszBódi (Baráth), Giber, Tóth G. (Török), Horváth M., Nedelkó, Pajor, Németh Á., Németh E., Bontó, Vass. Vezetőedző: Damina László. G.: Varga Z. (43.), Molnár V. (64.), Madarász (65.), ill. Vass (55.), Horváth M. (60.). (pá)

Ezüstérem a junior magyar bajnokságon A 91 kilogrammos Bangó Bendegúz újabb magyar bajnoki dobogós helyet szerzett a Hévíz SK ökölvívó szakosztályának. A viadalon hazánk legjobb ifjúsági utánpótlás korú bunyósai húztak kesztyűt, hogy bizonyítsanak, s helyet követeljenek akár a válogatottban is. A nézők 74 kemény küzdelmet láthattak a bajnokságon. Bangó Bendegúz kivívta az elődöntőben való szereplést jogát, ahol egy kétszeres magyar, egyszeres szlovák bajnok, mag yar válogatott ellenfél jutott neki osztályrészül. Az ös�-

szecsapáson a versenyzőkre négy alkalommal is rászámolt a mérkőzést vezető bíró, így igazán izgalmasra sikeredtek a menetek. Felkészültségének és kitartásának köszönhetően Bendegúz pontozással nyerte ezt a meccsét is, így másnap a magyar bajnoki címért szállhatott harcba. – Az elődöntőben elszenvedett ütések és sérülések tudatában is felállt Bendegúz az aktuális nehézsúlyú válo-

gatottal szemben – kezdte beszámolóját Kepli József János szakosztályvezető –, aki a hazai versenyhelyszín előnyeit kihasználva, nagy vehemenciával kezdett a küzdelembe. Az egyértelmű erőbeli fölény és a tapasztalat az ellenfélnek kedvezett, így az esetleges sérülés elkerülése végett a meccs idő előtti beszüntetése mellett döntöttünk. Bendegúz pedig megérdemelten, boldogan és büszkén állhatott a dobogó második fokára, megszerezve ezzel a Hévízi Sportkör ökölvívó szakosztályának 10. magyar bajnoki dobogós helyezését.

A bajnoki dobogó második fokán (balról) Bangó Bendegúz, aki hatalmasat küzdött Felkészítésében Kepli Pete Bálint segédedző és József János, Cheberko Horváth Balázs erőnléti és Rodion technikai edző, vezetőedző vett részt.


2019. december 4.

sport

HÉVÍZI

11

Két fantasztikus győzelemmel feljött a Hévíz Nagyot lépett előre a Hévíz SK NB II-es női kézilabdacsapata az elmúlt két hétben. Baranyai Norbert tanítványai előbb a kanizsaiakat, majd a balatonbogláriakat – utóbbiakat idegenben – múlták felül, és addigi 12., utolsó helyüket a tizedikre cserélték, és a középmezőny nyomába eredtek.

Lancz Katalin szakosztályvezető, Hévíz: – A lányok mindent megtettek a sikerért, a szívüket-lelküket beletették ebbe a mérkőzésbe. Szerintem ezt a találkozót azzal nyertük meg, hogy jobban akartuk a sivács góljai révén próbáltak kert, jobban koncentrálfelzárkózni, ám a Hévíz tunk. Ez a két pont nagyon nem hagyta, hogy kiéne- fontos lesz majd a végső hekeljék a sajtot a szájából. lyezések szempontjából is.

A megyei rangadóról „iga- tel és elszántsággal kezdzoltan hiányzó” Baranyai ték. Potyogtak a hazai taláNorbertet Lancz Katalin latok, Burghardt V. és szakosztályvezető helyette- Holczbauer is szórta a gósítette, akinek irányításával megszerezte bajnokságbeli első pontjait a Hévíz. Hévíz SK–Tungsram 32-28 (15-11) Hévíz SK: Molnár – Holczbauer 8, Hor váth I. 3, Nov ikova 1, Burghardt L. 2, Penzer 2, Borsi 3. Csere: Bán-Farkas (kapus), Buzás 4, Burghardt V. 8, Vágó 1. Az első találatot a zöld-fehérek szerezték Horváth révén, majd fej-fej mellett haladtak a küzdő felek, a 10. percben például 5–5 állt az eredményjelzőn. Ezután még precízebbé vált a Hévíz, a A Kanizsa elleni siker egyik kulcsa a rendkívül fegyelmezett, határozott védekezés volt kapuban Molnár brillírozott, s a 20. percre 10- lokat, s a többiek keze sem Az 50. percben 28-20 volt Remélem, ebből a meccsből 7-re nőtt a hazai előny. A há- remegett meg, ha a kani- az állás, amit egy-két hazai tudunk építkezni, a lelkek, zigazdák ebben az időszak- zsai kapu elé kerültek. A pontatlanság, hiba követett, az agyak megnyugszanak, ban több gyors gólt is szerez- második 30 percre is ma- a másik oldalon pedig felja- s erre alapozva előreléphetek leindításból, a védekezé- radt a jó kapusteljesítmény, vult a kapusteljesítmény, de a tünk. Bevallom, az öltözősük pedig rendkívül fegyel- igaz, ekkor már Bán- Tungsram így is csak köze- ben volt nagy sikítás is… mezett és eredményes volt. Farkas őrizte a portát. Tíz- lebb tudott kerülni a HévízTóth László vezetőedző, A szünetre „négyet tet- percnyi játék után tízgólos hez, amely végül begyűjtötte Tungsram – Úgy jöttünk tek közé” a hévíziek, akik a volt az előny (25-15), de a a két bajnoki pontot, és ezzel erre a mérkőzésre, hogy második játékrészt, ha le- kanizsaiak sem adták fel, helyet cserélt a tabellán a két szeretnénk nyerni. Videózhet, még nagyobb lendület- főként Zvolenszky és Ko- együttes. tunk is a héten, de pont az-

zal vert meg minket a Hévíz, amire készültünk, amire számítottunk. Sajnálatos módon, a csapatomon nem láttam annyira, hogy akarta volna a győzelmet. Az első tíz percben főleg mi vezettünk, utána a házigazdák átvették a játék irányítását, s nem tudtuk megoldani Burghardt Victoria semlegesítését, úgy érzem, az ő játékával és a jó kapusteljesítményével nyert a Hévíz. Lancz Katalinnak pedig igaza lett: a megyei rangadó sikeréből tudott építkezni a zöld-fehér együttes, amely a következő hétvégén a középmezőnyhöz tartozó Balatonboglárhoz látogatott. A lányok nem ijedtek meg a feladattól, és ezúttal is igazi csapatként harcoltak – aminek meglett az eredménye: 14-12es félidő után 30-29re győztek, embert próbáló izgalmak közepette. Ezzel a két sikerrel a Hévíz most már nemcsak a Tungsramot, hanem a Tolna KC-t is megelőzi, s így készülhet a december 7-i hazai mérkőzésre, amikor az 5. Nemesvámos érkezik a fürdővárosba. Ezután a bajnokságban hosszabb szünet következik, NB II-es női meccset legközelebb februárban láthatnak a szurkolók.  (pá)

Három magabiztos siker – három fontos találkozón Egyetlen hétvégén három bajnoki mérkőzést is megvívtak a Hévíz NB-s osztályokban szereplő együttesei – s mindannyiszor fontos sikert arattak és begyűjtötték a három pontot. Az NB I-ben a Hévíz SK I. nagyon magabiztos sikert aratott Pestújhelyen, hiszen 14-0-ra múlta felül a házigazdákat. Az NB III-as egység szombaton Celldömölkön győzött 12-6-ra, vasárnap pedig a Zalaegerszeg I-et verte meg 14-4-re. Fotó: Hévíz SK

Az NB I-es csapat két győzelmet is begyűjtött, b-j: Csiza Bálint, Gubicza Gergő, Fehér Dominik, Tőkés Levente


12

HÉVÍZI

mozaik

2019. december 4.

A szabadkai városháza szecessziós dísztermében (balra) és a zentai Mojo Clubban is telt ház előtt játszott a zenekar

A Vajdaságban koncertezett a Happy Dixieland Band

2019. nove november

steticszsínetkeét krülön jelöljük! mber 29 – december 22. | Fte től eltérő hely Az e

29. péntek

december

6. péntek

14:00-17:00 Belvárosi Múzeum | Kézműves foglalkozás 17:00 | Adjon Isten minden jót!

14:00-17:00 Belvárosi Múzeum | Kézműves foglalkozás 17:00 | Swinging Christmas

– Kerekes Enikő és barátainak népzenei koncertje

– Swing and Dance zenekar műsora

november

30. szombat

14:00-17:00 Belvárosi Múzeum | Kézműves foglalkozás 15:30 | Mesekuckó 17:00 | Csodák éjszakája – Hajdu Klára

és Szakonyi Milán koncertje

december

1. vasárnap

14:00 Erzsébet királyné u. Jótékonysági süteményvásár 15:00 Bibó István Gimnázium Sportcsarnoka

Mikulásváró délután 16:00 | Első adventi gyertyagyújtás 17:00 | Egy este a kandallónál

december

7. szombat

14:00-17:00 Belvárosi Múzeum | Kézműves foglalkozás 15:30 | Mesekuckó 17:00 | Legyen ünnep…

– Xantus Barbara koncertje

december

8. vasárnap

Réti u. 53.

Szeretnénk, ha a Forrás új­ ság minden hévízi háztar­ tásba eljutna, ezért kérjük, amennyiben a lap terjesz­ tésével kapcsolatban ész­ revétele van, írjon e-mailt a heviziforras.terjesztes@ maraton.hu címre.

2év2 e Hévíz, Kodály Z. u. 50.

ANTENNA SZERELÉS, SZERVIZELÉS

Hévíz, Ady E. u. 16. (A Spar-al szemben)

Késélezés Hévíz

Magyar, német, orosz, angol, és egyéb idegen nyelvű csatornák havidíj mentesen.

+36-83/340-310 +36-30/9477-552

www.antennacenter.hu

346670

Adventi programok Hévízen

Várjuk jelzéseiket!

351575

turális Alap (NKA) támogatásával koncertezett mind a zentai Mojo Clubban, mind a szabadkai városháza gyönyörű, szecessziós dísztermében. Telt házas koncertjük mindkét városban hatalmas sikert aratott.

169415

Zentán és Szabadkán kápráztatta el játékával a közönséget a közelmúltban Hévíz zenekara, a Happy Dixieland Band. A Boldog Békeidők Hévíze nagysikerű kosztümös felvonulásának zenekari kíséreteként szerveződött formáció a Nemzeti Kul-

14:00 Erzsébet királyné u. Jótékonysági süteményvásár 15:30 | Mesekuckó 16:00 | Második adventi gyertyagyújtás 17:00 | Hófehér varázslat

– Geier Ildikó trió: musical- és operettválogatás

– Sajcz Gábor harmonika koncertje

13. péntek

december

20. péntek

14:00-17:00 Belvárosi Múzeum | Kézműves foglalkozás 17:00 | Jégvarázs

14:00-17:00 Belvárosi Múzeum | Kézműves foglalkozás 17:00 | Mert Ő küld száz csodát

– Zsemlye Veronika koncertje

– Szemerédi Bernadett és Drexler Vajk (zongora) műsora

december

14. szombat

14:00-17:00 Belvárosi Múzeum | Kézműves foglalkozás 15:30 | Mesekuckó 17:00 | Ajándék – Király Martina

és Barta Zsolt (gitár) koncertje

december

15. vasárnap

14:00 Erzsébet királyné u. Jótékonysági süteményvásár 15:30 | Mesekuckó 16:00 | Harmadik adventi gyertyagyújtás 17:00 | Oh a Happy Day

– a Sage Acoustic Duo gospel estje

december

21. szombat

14:00-17:00 Belvárosi Múzeum | Kézműves foglalkozás 15:30 | Mesekuckó 17:00 | Népek karácsonya

– a Savaria Fúvós Együttes koncertje

december

22. vasárnap

14:00 Erzsébet királyné u. Jótékonysági süteményvásár 15:30 | Mesekuckó 16:00 | Negyedik adventi gyertyagyújtás 17:00 | Adventi hangvarázs

– Szabó Siklódi Lia & Veiger Csaba (gitár) koncertje

Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. | Tel.: 83 / 341 545 Tel.: 30 / 469 7713 | www.hevizgaleria.hu A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt! A változtatás jogát fenntartjuk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényről fotók készülnek, Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! | melyeket az intézmény különböző fórumokon publikál. A rendezvényen való részvétellel tehát, – mint ráutaló magatartással, – Ön elfogadja, hogy a fotók szabadon felhasználhatók!

320943

december

Profile for Maraton Lapcsoport Kft.

Hévízi Forrás - 2019. 12. 04.  

Hévízi Forrás - 2019. 12. 04.  

Profile for maraton
Advertisement