Hévízi Forrás - 2018. 10. 03.

Page 1

FORRÁS HÉVÍZI

2018. október 3. • VII. évfolyam 20. szám

HÉVÍZ VÁROS LAPJA • A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

„A nyitásra a szemléletformálás miatt is szükség volt” Dallos Ritával az idősekről, a boldogító beszélgetésekről és az életre szóló élményről 8. oldal

Vidám gólyaavatás tejszínhabbal

Célegyenesben a fejlesztés Célegyenesbe ért a Széchenyi utca rekonstrukciója, a tervek szerint november végére befejeződik a több mint 1 milliárdos beruházás. Közben a település több pontján is új fejlesztések indulnak. Minderről a közelmúltban megtartott városinfón beszélt Papp Gábor polgármester, kiemelve: a következőkben – a kormányinfó mintájára – kéthetente sajtótájékoztatón számolnak be a hévízi aktualitásokról. (Összeállításunkat a 2–3. oldalon olvashatják.)

Jövő májusra megújul a nagyparkoló is

Új betegazonosító rendszert alkalmaznak

Felavatták a Bibó-gimnázium gólyáit. Ám amíg eddig eljutottak az elsősök, komoly erőpróbák vártak rájuk. Az egyik feladat során például a rossz válaszok után tejszínhabos „arcpakolás” volt a büntetés. (Beszámolónk a 6. oldalon.)

Kitüntetések

Átadták a Zala Megyei Közgyűlés idei elismeréseit. A díszpolgári címet Márfi Gyula veszprémi érsek (képünkön) vehette át, a szociális díjat pedig Dallos Rita, a hévízi Szent Lukács Idősek Otthona igazgatója kapta. (Továbbiak a 4. oldalon.)

Megérkeztek a hévízi kórházba azok a korszerű higiéniás eszközök, amelyek a fertőzések megelőzését szolgálják, és az újonnan kialakított betegazonosító rendszer is indulásra kész. (Folytatás a 4. oldalon.)

Míves portékák hétvégéje a belvárosban Nemrégiben két napon át kézműves remekekkel csábította a belvárosba a vendégeket a művelődési központ. A portékák között eg yedi ékszerek, üveg míves termékek, sajtok és gyógynövényes kozmetikumok is helyet kaptak, emellett a látogatók mesterfogásokat is elleshettek a bemutatók során, megismerkedve például a korongozással vagy a szövés műhelytitkaival. A Míves portékák hétvégéje sokakat vonzott a Festetics térre. Az üvegtermékekre egyedi gravírozást is kérhettek a vásár(pá) lók Bódis István üvegcsiszolótól, aki Boconádról érkezett

A TARTALOMBÓL

A döntőben

Bejutott a Nemzeti VERSeny fináléjába DuncaStadler Márk Zoltán, az Il�lyés-iskola diákja. 7. oldal

Emlékezés

Ezúttal Hévíz adott otthont a Festetics Városok Találkozójának, amelyen a résztvevők gróf Festetics Györgyre és munkásságára emlékeztek. 5. oldal


2

közélet

HÉVÍZI

LAPSZÉL

Kell néha egy kis csavargás Október 21-én, vasárnap 19 órakor második állomásához érkezik a Festetics Györg y Művelődési Központ által indított Egy este kedvenceinkkel című három elő­ adásos bérletsorozat.

2018. október 3.

Jövő májusra teljesen megújul a nagyparkoló

Malek Andrea és Malek Miklós Szulák Andrea és Bolba Tamás fellépése után Malek Andrea és édesapja, Malek Miklós szórakoztatja majd a közönséget Kell néha egy kis csavargás című estjével. A rendezvénynek a városháza díszterme ad otthont.

Dedikálás és könyvbemutató Hittel, szív vel és fegyverrel címmel dr. Martinkó Károly újságíró könyvbemutatóval egybekötött előadására várja az érdeklődőket október 24-én, szerdán 16.30ra a városi könyvtár. A szerző a helyszínen 16 órától dedikál.

Dr. Martinkó Károly

FORRÁS HÉVÍZI

HÉVÍZI VÁROS LAPJA A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

Sétányok, zöld növények és több mint 300 férőhely – így néz majd ki a megújult nagyparkoló

Október 1-jén a munkaterület átadásával megkezdődött a nagyparkoló projekt végrehajtása. A majd’ 500 millió forintos beruházás három fázisban valósul meg május közepéig, s részleges lezárásokkal jár majd, hívta fel a figyelmet Papp Gábor polgármester. Első körben e héten a Széchenyi utcáról nyíló bejáratot zárták le, így jelenleg a nagyparkoló ezen elülső fele nem használható, s a Széchenyi utcáról a létesítmény nem megközelíthető. Ezzel összességében körülbelül hatvannal csökkent a városban igénybe vehető parkolóhelyek száma. – A nagyparkolóhoz az építkezés első és második ütemének idejére egyirányú közlekedési lehetősé-

get kívánunk biztosítani. Hog y ezt megtehessük, szükséges az építési terület lekordonozása, a járdasziget bontása, a parkoló ezen részének kiürítése. Ezek végrehajtásáig kellett lezárni teljesen a létesítményt. E munkák a hét végéig elkészülnek, ezt követően eg yirányú befelé menő forgalommal a Jókai utca felől megközelíthetővé válik a nagyparkoló hátsó területe – szögezte le a pol-

HÉVÍZI FORRÁS – IMPRESSZUM:

gármester. – Az átépítés első ütemében egy utat építünk, ami a jelenlegi és a jövőbeni ki- és bejáratot köti össze, s ezzel párhuzamosan megkezdjük a parkolófelületek kialakítását – tájékoztatott a városvezető. – Ha ez meg van, akkor indul a harmadik ütem, azaz a hátsó rész átalakítása. A nagyszabású beruházás során teljesen megújul a nagyparkoló közlekedése, számos kisebb-nagyobb zöldfelületet és sétányt építenek ki, utóbbiakon lehetővé teszik a kerékpározást is, továbbá kiszélesítik az üzletek előtti járdát. Mindezt úgy, hogy közben a parkolóhelyek száma alig változik: a megújult létesítmény területén 325 helyet foglalhatnak majd el a jár-

művek. Az autóbuszokat azonban nem engedik be. Az aktuális lezárásokról már a város határában táblákkal tájékoztatják a lakosságot, s az első időben rendőrök és polgárőrök is segítik a közlekedőket. Ha pedig úgy látják, hogy szükséges, tette hozzá a városvezető, ideiglenes parkolókat jelölnek ki. Ennek a főpróbája megvolt már az augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A beruházás három forrásból valósul meg: az önerőt egy, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán nyert összeg egészíti ki, valamint a Hévíznek mint nem konszolidált önkormányzatnak nyújtott támogatás, ami összesen közel 500 millió forintot tesz ki. Varga Lívia

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Peszleg Judit Felelős szerkesztő: Varga Lívia Ki­adja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Szerkesztőség: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 45–49., Tel.: 06-20/526-8003 e-mail: hevizforras@maraton.hu. Hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., 8900 Zalaegerszeg,Kossuth út 45–49., Tel.: 06-20/526-8003, e-mail: heviziforras@maraton.hu. Nyomdai munkák: Extra Média Nyomda Kft. – 8000 Székesfehérvár, Fecskepart Felelős vezető: Szabó Dániel • Megrendelés száma: HVF 20/2018 Megjelenik 3500 példányban. Terjeszti a DMH Magyarország Kft. • HU ISSN 2416-2817 • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot az olvasói levelek tartalmának szerkesztésére és közlésére.


közélet

2018. október 3.

HÉVÍZI

3

Célegyenesbe ért a Széchenyi utca rekonstrukciója A jövőben kéthetente városinfón tájékoztat a hévízi aktualitásokról Papp Gábor polgármester. A kezdeményezés célja, hogy folyamatosan friss információkkal lássák el a lakosságot és a településen pihenő vendégeket, legyen szó az éppen zajló vagy tervezett beruházásokról vagy a város kínálta szórakoztató programokról. Az első városinfó központi témája a Széchenyi utca rekonstrukciója volt. Papp Gábor elmondta: mérföldkőhöz érkezett a beruházás, átadtá k ugyanis a munkaterületet a Magyar Közútnak, ami azt jelenti, hogy a fejlesztés mintegy 1 milliárd forintos, saját forrásból finanszírozott része szinte teljesen elkészült. – Föld alá vittük a közművek nagy részét, amit nem, annak előkészítettük a helyét, lealapoztuk és újraburkoltuk mindkét oldalon a járdát, elkészültek a járdaszegélyek, megoldottuk a szennyvíz- és csapadékelvezetést, az utca mindkét oldalán új csatorna épült, kialakítottuk a kapubejárókat, továbbá elkezdtük előkészíteni a zöldfelületeket – sorolta a városvezető. A Magyar Közút pedig az átadást követően azonnal meg is kezdte az aszfalt felmarását. Ha ezzel végeztek, újraburkolják az úttestet, szegélykövezik azt, és gyalogosátkelőket alakítanak ki. Ezen munkálatokat 129 millió forintos pályázati forrásból finanszírozza a társaság.

– Ha ez megvan, akkor ki kell igazítanunk a kapubejárókat, s a két munkaterületet „össze kell kapcsolnunk”. A zöldfelületek kialakítását követően, no­ vember végén zárulhat a rekonstrukció – folytatta Papp Gábor, magyarázatképpen hozzátéve: a tervezést s a munkát bonyolította, hogy míg az úttest állami tulajdonban van, az azt szegélyező járdák és zöldfelületek az önkormányzat tulajdonát képezik. Ezért is valósult meg két forrásból a beruházás. Közben a Gamesz dolgozói a város más pontjain már megkezdték az őszi munkálatokat és a település virágosítását, hogy az építéseket követően teljes mértékben a Széchenyi utcai növénytelepítésre tudjanak koncentrálni. – A beruházás mindvégig komoly koordinációt igényelt a városi cégek, a kivitelezők, a közműszolgáltatók és a Közút között – szögezte le a polgármester. – A rekonstrukció során számos nem várt problémával szembesültünk. Az elmúlt évtizedekben olyan építkezések történtek, amelyekről a közmű-

A Magyar Közút megkezdte a Széchenyi utcában az aszfalt felmarását

szolgáltatók sem tudtak, így ezek a térképeken sem szerepelhettek, csak az úttest felbontása után szembesültünk velük. Közben a nagyberuházáshoz kapcsolódóan két másik fejlesztés is megvalósult: 10 millió forintból 60 méter hosszan szennyvízrekonstrukciót valósítottak meg a belvárosban. A Széchenyi utcáról ugyanis elkanyarodott a vezeték a Petőfi utcára, majd a Festetics téren keresztül az Erzsébet királyné utcában vezették vissza azt, ez okozta a gyakori szennyvízfeltöréseket, s ezt a problémát a DRV Zrt.-vel közös beruházásban mindenképpen orvosolni kellett. Szintén önerőből, 18 millió forintos ráfordítással megújult a mintegy 300 méteres Nyírfa köz, ahol egyebek mellett a csapadékvíz-elvezetést is meg kellett oldani. A két fejlesztés pedig máris „bizonyított”: míg három éve a hatalmas nyári esőzés teljesen elmosta a várost, idén a nagyobb mennyiségben lezúduló csapadék sem jelentett problémát. – A Széchenyi utcában az átépítés következtében megszűnik a parkolási lehetőség, csak árukirakodásra biztosítunk helyet – folytatta a polgármester. – Az ott Az Aquamarin Szálloda Széchenyi utcáról nyíló hátsó kertjé- lévő 54 parkoló helyett a váből több mint 60 millió forintos beruházással 58 férőhelyes rosi tulajdonban lévő Aquamarin Szálloda Széparkolót alakítanak ki

Papp Gábor: – A zöldfelületek kialakítását követően, november végén zárulhat a rekonstrukció chenyi utcáról nyíló hátsó kertjéből több mint 60 millió forintos beruházással 58 férőhelyes parkolót alakítunk ki, amit terveink szerint október 31-től vehetnek majd használatba az autósok. Ezt ugyancsak városi forrásból finanszírozzuk. Összességében pedig az eddiginél több parkolóhely áll majd rendelkezésre a város területén.

A polgármester azt is elmondta: annak ellenére, hog y számos építkezés zajlik, illetve kezdődik a város területén, az eddigi és jövőbeni programok lebonyolítása nem ütközik akadályokba, a rendezvénykínálat tekintetében Hévíz továbbra is kulcsszerepet játszik a térségben. Varga Lívia


4

HÉVÍZI

aktuális

2018. október 3.

Határon átnyúló együttműködés az egészségért Magyarország Zágrábi Nagykövetségének szervezésében, a rijekai Magyar Kulturális Napok rendezvénysorozat előfutáraként üzletember-találkozón vett rész Hévíz szeptember 20-án. A programot szakmai előadások nyitották meg, amelyek keretében Kepli József János alpolgármester „Gyógyforrások állami és magánirányítása Hévízen” címmel tartott előadást, ezt követően kétoldalú tárgyalásokra nyílt lehetőség. A tárgyalások során H. Horváth Orsolya, a Hévízi Turisztikai Kft. ügyvezetője ismertette a potenciá­

Kepli József János válaszolt az újságírók kérdéseire is lis partnerekkel Hévíz turisztikai kínálatát és a városban zajló szakmai együttműködéseket. A rendezvény lehetőséget nyújtott új horvátországi

szakmai kapcsolatok kiépítésére, ami a közeljövőben várható uniós pályázatok benyújtásakor kézzelfogható előnyöket jelenthet. Forrás-információ

A megye idei érdemesei (Folytatás az 1. oldalról.) Márfi Gyula sok szállal kapcsolódik Hévízhez, hiszen a város a veszprémi érsekséghez tartozik, s a főpap rendszeresen mutat be itt szentmiséket, de magánlátogatásra is sűrűn jött itt élő rokonához, és ilyen alkalmakkor gyakran felkereste az egyházmegye fenntartásában működő Szent Lukács Idősek Otthonát, amelynek igazgatóját, Dallos Ritát ugyancsak elismerték a díszközgyűlésen a szociális területen végzett kimagasló munkájáért.

A díjakat Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Pál Attila, a megyegyűlés első embere adta át. Márfi Gyulának több évtizedes példaértékű, a keresztény és a nemzeti értékek iránt elkötelezett, értékteremtő főpásztori és közéleti tevékenységének elismeréseként nyújtották át Zala megye díszpolgári címét, kiemelve, hogy már több mint húsz éve vezeti a Szent István által alapított Veszprémi Egyházmegyét, s tavaly ünnepelte aranymiséjét.

Új betegazonosító rendszer a kórházban (Folytatás az 1. oldalról.) A betegbiztonság növelését célzó projekt megvalósítására 186,28 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program pályázatán. Erről tájékoztatta lapunkat az intézmény.

Plazmatechnológiás berendezést telepítettek a levegőfertőtlenítés érdekében A hálózati v ízellátó rendszer fertőtlenítéséhez környezetbarát, a szervezetre ártalmatlan klór-diox idos v ízfertőtlenítőt szerzett be a kórház. A levegőfertőtlenítés érdekében költséghatékony működésű, plazmatechnológiás berendezést telepítettek, amely csökkenti a légúti eredetű fertőzések

számát. A kézhigiéné fejlesztését érintésmentes fertőtlenítőszer-adagolók és egy, a kéz-, illetve kettő, a felületfertőtlenítés megfelelőségét ellenőrző UVkészülék biztosítja. Ehhez kapcsolódóan a dolgozók rendszeres oktatására is nagy hangsúlyt fektet az intézmény. A fertőtlenítő kézmosás a betegek és hozzátartozóik számára is elérhető lesz. Emellett korszerű betegazonosító rendszert vezettek be, mely a regisztrációval kezdődően végigkíséri a beteget az intézményben tartózkodása alatt. A páciensek QR-kóddal ellátott karszalagot kapnak, amely a kezelés során mindvégig biztosítja a pontos adatrögzítést. A kórlapon szereplő személyes adatok, vizsgálati eredmények a karszalagon kódolt formában szerepelnek majd. A fejlesztés révén javul az ellátás biztonsága, hiszen ellenőrizhetővé teszi, hogy valóban az adott személyen végezzék el a számára szükséges beavatkozást, továbbá megkönnyíti a rosszul lett betegek gyors azonosítását és azonnali ellátását. A kórházi dolgozók a napokban ismerkedtek meg az új rendszerrel, mellyel a következő hónapokban találkozhatnak a páciensek.

Hirdetmény Igényfelmérés a téli rezsicsökkentésben részesülők köréről A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a Kormány egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. Amennyiben az ön háztartása megfelel a fenti feltételnek, kérjük a központi igénybejelentő lapot kitöltve a Hévízi Polgármesteri Hivatalban legkésőbb 2018. október 15. napjáig adja le. Igénybejelentő nyomtatvány elérhető: Honlapunkon: http://onkormanyzat.heviz.hu/ Személyesen: -

Hévízi Polgármesteri Hivatal Hévíz, Kossuth L. u. 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Hévíz, Vörösmarty u. 38. Igény benyújtásának határideje: 2018. október 15.

További kérdésükkel és az igény leadásával kapcsolatban kérjük, vegyék fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel a 06 83 500 800- as telefonszámon.

HÉVÍZI POLGÁRMESTERI HIVATAL ▪ HATÓSÁGI OSZTÁLY 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. ▪ Levelezési cím: 8381 Hévíz, Pf.: 106 Telefon: +36 83 500 800 ▪ Fax: +36 83 500 801 ▪ hatosag@hevizph.hu ▪ www.heviz.hu


aktuális

2018. október 3.

HÉVÍZI

5

„A közösségért való munkálkodás ad igazán értelmet az életünknek…” Huszadik alkalommal rendezték meg a Festetics Városok Találkozóját (FVT), ezúttal Hévízen. Ezzel a programmal a zalai fürdőváros mellett Csurgó és Keszthely gróf I. Festetics György emléke előtt tisztelgett, aki a három településen oktatási, egészségügyi és kulturális intézményeket alapított, és ő indította el a hévízi, ma már világhírű gyógyfürdő fejlesztését. A találkozó a három város diákjainak játékos versenyével indult, majd délután a települések képviselői emlékeztek a térség egykori birtokosára, és megkoszorúzták Festetics György szobrát. Az FVT a jubileumi randevúra új logóval gazdagodott, amely a Festeticsek grófi címerét ábrázolja, a tetején kiegészítve egy daruval, amely megtalálható Keszthely és Csurgó címerében is. Kétoldalt pedig a Hévíz címeréből ismert kerubok fogják közre, védelmezik a Festeticsek madarát. A logón a Festetics városok nevei ABC sorrendben, alul találhatók. Füstös János, Csurgó polgármestere beszédében úgy fogalmazott, gróf Festetics György modern, felvilágosult, gondolkodó ember volt, akinek nagyon sokat köszönhet mind a három város. – Számos településen lehet sorolni sok-sok híres embert, aki alkotásaival, ered-

ményeivel sokat tett az adott közösségért – szögezte le –, de olyan személyiség kevés van, aki három városért dolgozott, lefektetve az alapokat. Csurgó, Keszthely és Hévíz sem tartana ott, ahol most, gróf Festetics György munkássága nélkül. Fontosnak tartotta, mondta a grófról Füstös János, hogy a kultúra, az oktatás, a gazdaság és az infrastruktúra párhuzamosan fejlődjön, s ezt igyekezett is érvényre juttatni. Csótár András, Keszthely kulturális bizottságának elnöke kiemelte: „két évtizede találkoznak városaink egymással a közös történelmi gyökereink okán. A közös nevező a kiemelkedő jelentőség ű Festetics-család, amelynek emlékét kötelességünk megőrizni és ápolni”. Mint sorolta, a Festeticsek mindhárom városban maradandót alkottak, jelentős értéket hagytak maguk után. Keszthelyen például Festetics Györgynek köszönhető

A csurgói fiatalok érzelemgazdag műsorát vastaps fogadta

Hévíz nevében Naszádos Antal önkormányzati képviselő és Kepli József János helyezte el az emlékezés koszorúját az ország legnagyobb barokk kastélya, Európa első mezőgazdasági felsőoktatási intézménye, a Georgikon, a városi kórház, a Vajda János Gimnázium, s a Balaton legnagyobb vitorlása, a Phoenix gálya is, amelyhez fogható azóta, több mint 200 éves sincs a tavon, és ő alapította a világhírű fenékpusztai ménest is. Hévízen a tófürdő beindítása volt a legjelentősebb, Festetics Györgyhöz kötődő cselekedet, s ez máig meghatározza a település fejlődését, mindennapjait, létét. Ezt már Kepli József János alpolgármester fogalmazta meg beszédében, leszögezve, a rá való emlékezésnek egy fontos üzenete van: a közösségért való munkálkodás ad igazán értelmet az életünknek. – A Festeticsek is megtehették volna azt, hogy visszahúzódnak kastélyukba, beülnek a csodálatos könyvtárukba, és nem törődnek különösebben a környezetükkel, ahogyan tette ezt a reformkorban számos nemesi család – folytatta. – De ők ehelyett iskolát alapítottak, fürdőt fejlesztettek, növényeket

Csótár András: A közös neve- Füstös János: Nem tartanánk ző a Festetics-család s az azo- ott, ahol most, Festetics nos történelmi gyökerek György munkássága nélkül nemesítettek, munkát adtak az embereknek, és értelmet annak a korszaknak, amelyben éltek. A ta lá l kozó Hév í z, Keszthely és Csurgó mű-

vészeti együtteseinek, tehetséges fiataljainak gálaműsorával zárult a polgármesteri hivatal dísztermében. Péter Árpád

A keszthelyi tehetségek a Festetics Györgyről elnevezett zeneiskolában pallérozódnak


6

HÉVÍZI

kultúra

2018. október 3.

Vidám gólyaavatás, lelki többlettel… Felavatták a Bibó István Gimnázium gólyáit a hagyományos őszi diáknapon. Az elsősöknek azonban ezt megelőzően komoly próbatételeket kellett kiállniuk, amelyek során kön�nyen csuromvizesek vagy éppen tejszínhabosak lettek. A Bibó-nap kezdetén, mint mindig, ezúttal is a névadóra emlékezett az iskola közössége: tanárok és diákok megkoszorúzták a néhai jogi professzor és politikus emléktábláját, majd az elsősök felolvasták A szabadságszerető ember politikai tízparancsolatát, amelynek utolsó pontjában Bibó például ezt rögzítette: „bízik a közösség erejében, az emberek többségének tisztességében és abban, hogy ezt elegendő bátorsággal és igyekezettel érvényre is lehet juttatni…” A délelőtt prog ramja vetélkedővel folytatódott, az osztályok az eg ymás számára kitalált feladatokat forgószínpad-szerűen próbálták teljesíteni, majd minden közösség előadta saját műsorszámát, amit a pedagógusok pontoztak.

Az össztáncban együtt ropták a táncot a gólyák és a végzősök – A tanórán kívül lehet a legjobban megismerni a diákokat – fogalmazott Nagy Boldizsár, a Bibó-gimnázium igazgatója. – Egy vidám nap során olyan tulajdonságaikat fedezhetjük fel, amelyek egy órán nem jönnek elő. A délután a gólyaavatás jegyében telt. A végzősök hosszú feladatsort találtak ki az elsősöknek, akik becsülettel helytálltak. Volt, hogy záporozó vízbombák között kellett futniuk vagy éppen az intézmény életére vonatkozó kérdésekre helyesen válaszolniuk. Aki az utóbbi megmérettetésben rontott, annak bizony jó adag tejszínhab landolt az A gólyáknak záporozó vízbombák között kellett futniuk a sportpályán

A labdás harcot mindenki sérülés nélkül megúszta…

arcán. A majd’ kétórás mulatságot össztánc zárta, amelyben az iskola közössége együtt másolta a kivetítőn futó klip koreográfiáját, s akadt tanár is, aki beszállt a látványos produkcióba. A lényeg azonban ezután következett, az elsősök letették a gólyaesküt, majd a végzősök feltűzték ruhájukra a Bibó-kitűzőt. – Lelki többlete van ennek a ceremóniának – hangsúlyozta Nagy Boldizsár. – Amellett, hogy a gólyákat szimbolikusan is befogadja a közösség, minden elsős-

nek van egy végzős patrónusa, aki figyel rá a nap során, s akitől a tisztelet jeleként megkapja a kitűzőt. Ezek a kapcsolatok pedig gyakran elmélyülnek, s akár a ballagásig vagy azon túl is tartanak. A diáknapot már több mint két évtizede évről évre megrendezik. Mint az igazgató felelevenítette, volt, amikor sportprogrammal egészült ki, s akadt arra is példa, hogy a programot bál zárta. A mai forma a diákok igényei alapján alakult ki. Péter Á rpád


kultúra

2018. október 3.

„Önök fontosak számunkra” Az idősek világnapja alkalmából Hévíz szépkorúit ünnepelték vasárnap a sportcsarnokban. A meghívottakat Kepli József János alpolgármester köszöntötte. – Az öregedés természetes folyamat, amely, ha nehéz is, nem tragédia – bocsátotta előre a városvezető. – Kutatások bizonyítják: időskorban teljesednek ki az emberek. Rendelkeznek már azzal a bölcsességgel, derűlátással, élettapasztalattal, ami segít sok mindent elengedni, még több mindent felülről szemlélni, kiteljesedni a mindennapokban. Az is bizonyított, hogy hatvan év felett érnek erejük teljébe a tudósok, az egyetemi oktatók, de bármely szakma igényt tarthat a tapasztalt szakemberekre. Úgy gondolom, Hévíz ebben a tekintetben szerencsés város, sok tapasztalt szakember munkájára támaszkodhatunk, amelyet ezúton is szívből köszönünk. Mi, városvezetők is igyekszünk sokat tenni azért, hogy az itt élő, itt dolgozó és családot alapító polgárokból a hosszú, dolgos életpálya után a nyugdíjas éveit is itt élő, megbe-

csült időskorú polgárok válhassanak. Ehhez figyelem, törődés, tisztelet kell. Bízom benne, hogy ezt a figyelmet, törődő tiszteletet megtapasztalhatták részünkről, és a jövőben is igyekszünk mindent megtenni azért, hogy önök itt, ebben a városban jól érezzék magukat. Az alpolgármester kiemelte: hamarosan megépül a város főutcája, hozzáfognak a Schulhof sétány megújításához, a tó melletti Festetics-sétány kialakításához. Továbbra is támogatják a klubok, művészeti csoportok működését, amelyeknek a szépkorúak közül is sokan tagjai. Figyelmet fordítanak az egészségügyi ellátás feltételeinek korszerűsítésére, a rászorulók támogatására, a szociális intézmények feltételeinek javítására. – A magunk részéről ezekkel, valamint a mai délutánnal kívánjuk jelezni, mutatni, hogy önök fontosak számunkra – hangsúlyozta Kepli József János. A köszöntő után Régi mániám címmel Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész és Udvarhelyi Boglárka énekművész szórakoztatta a szépko­rúakat, majd az est vacsorával zárult.

7

Sikeresen szerepelnek a Nemzeti VERSenyen az Illyés-iskola diákjai Bejutott a rangos Nemzeti lóban versvideót készítettek lyettes. A döntőt november VERSeny döntőjébe Dunca- a továbbjutók, ebben a mun- 11-én 11 órától rendezik a Stadler Márk Zoltán, az kában a diákoknak a Hévízi Nemzeti Színházban, annak Illyés Gyula Általános emlékére, hogy ekkor Iskola diákja. Az intézért véget az első világményből ezen a megméháború. rettetésen még két fiaAz Illyésből hárman, tal indult. Dolacsek László, LázA háromfordulós viaár Panna és Duncadalra zömmel felnőttek Stadler Márk Zoltán inés középiskolások nedu lt a Nem zeti veznek, bár a hévízi pélVERSenyen, a második da azt mutatja, a fiatafordulóba utóbbi kettő labb tehetségek előtt is jutott, Zoltán a zsűri nyitott a pálya. Az első döntésével, Panna pekörben egy videóra rög- Sikercsapat. Dolacsek László, Dunca- dig közönségszavazazített verset kellett be- Stadler Márk Zoltán és Lázár Panna egy tokkal. Mostanra pedig küldeni, amelyről neves korábbi verseny eredményhirdetése után kiderült, a fináléban ott színészekből, rendelesz Dunca-Stadler zőkből álló zsűri mondott TV segített, mondta el Ferge Márk Zoltán, ami komoly sivéleményt. A második fordu- Zsuzsa Réka igazgatóhe- ker. (pá)

KEDVES HÉVÍZI POLGÁROK! Tisztelettel várjuk Önöket 2018. október 5-én, pénteken 10 órai kezdettel megrendezésre kerülő

ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJÁRA ÉS KOSZORÚZÁSRA Ünnepi beszédet mond: Papp Gábor – Hévíz város polgármestere Közreműködnek: a Hévízi Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai Helyszín: Városháza tér Rossz idő esetén: Városháza Díszterme

Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. | Tel.: 83 / 341 545 Tel.: 30 / 469 7713 | www.hevizgaleria.hu

Kautzky Armand és Udvarhelyi Boglárka

HÉVÍZI

A programon mindenki saját felelősségére vesz részt! A változtatás jogát fenntartjuk! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! | Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a rendezvényről fotók készülnek, melyeket az intézmény különböző fórumokon publikál. A rendezvényen való részvétellel tehát, – mint ráutaló magatartással, – Ön elfogadja, hogy a fotók szabadon felhasználhatók!


8

HÉVÍZI

portré

2018. október 3.

Dallos Ritával az idősekről, a boldogító beszélgetésekről és az életre szóló élményről

„A nyitásra a szemléletformálás miatt is szükség volt” Zala megye szociális gondoskodásáért díjjal ismerték el Dallos Ritának, a hévízi Szent Lukács Idősek Otthona igazgatójának kimagasló és példaértékű munkáját. A szakember a kitüntetést a Zala Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén vette át Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől és Pál Attila megyegyűlési elnöktől. – Vonyarcvashegyen nőttem fel, s Keszthelyre jártam középiskolába, a szo­ ciális érdeklődés ekkor erősödött meg bennem – kezdte a beszélgetést Dallos Rita. – Először úgy gondoltam, hátrányos helyzetű gyerekekkel szeretnék foglalkozni, rövid idei dolgoztam is a zalaszántói családseg ítő szolgálatnál, majd onnan kerültem a keszthelyi Kolping Támogató Szolgálathoz, amit kollégáimmal a nulláról építettünk fel. Itt már fogyatékkal élőkkel foglalkozhattam, s innen egyenes út vezetett az idősellátásba. Szociálpedagógusként végeztem, majd elhatároztam, innovatív ötleteken, új szolgáltatások létrehozásán akarok dolgozni, s ez irányban kezdtem tanulni, így lettem idővel szociálpolitikus.

Kifejezetten káros, ha egyfajta burokban akarjuk tartani az időseket, kvázi eldugva a társadalomban. A nyitásra a szemléletformálás miatt is szükség volt, másrészt pedig azért, hogy segítsük a generációk közötti együttműködést. Sok fiatal nagyszülők nélkül nő fel, részint, mert megszűntek a többgenerációs családok, illetve gyakoribbak a válások, mint korábban. Ezért is építettük ki oktatási profilunkat, megnyitva kapuinkat a gyakorlatra érkező diákok, hallgatók előtt. Ennek érdekében kollégáimmal tereptanári képesítést is szereztünk. A második nagy lépés pedig az volt, hogy mi megyünk ki a városba, egységes arculattal jelenve meg egyre több programon. Nekem ugyanis furcsa volt, hogy az első munkanapomon megkérdeztem az utcán, – Volt olyan személy, él- merre van a Szent Lukács, mény, aki vagy ami erre de a helyiek nem tudtak a pályára terelte, ha esetleg nem is tudatosan? – Két testvéremmel többgenerációs családban nőttünk fel, együtt éltünk a nagyszüleinkkel. Amikor ők idősek, betegek lettek, teljesen természetes volt, hogy segítünk nekik, ahol csak tudunk. Az ehhez a korosztályhoz való végtelen kötődés akkoriban alakult ki bennem. – Tíz éve vezeti a Szent Lukács-otthont, amely ez idő alatt megváltozott, nyitottabb lett. Tudatos irányváltás volt ez? – Komoly problémának tartom, ahogyan hazánkban kezelik az idősödést.

Dallos Rita: Olyan kincsek vannak a birtokukban, amiket nem lehet a könyvekből, dokumentumfilmekből megismerni… vannak szentmisék, amelyekre nemcsak a lakókat várjuk, hanem a város polgárait is.

is meghatározó számomra, hogy nagyon sok idős emberrel mély kapcsolatot sikerült kialakítanom, amiből tudok táplálkozni, ta– Ez a tíz év mit adott pasztalatot „lopni”, és renönnek? geteg barátra, fantasztikus kollégákra leltem itt az – Rengeteg tapasztalatot évek során. és tudást szereztem itt, és hihetetlenül nagyfokú bi– Beszélget az idősekzalmat kaptam érsek atyá- kel? tól és László atyától, s azért is hálás vagyok, hogy – Mostanában talán valamivel kevesebbet, mint régebben, de azért igyekBüszkeség szem. A díszközgyűlés egyik különlegessége volt, hogy Dallos Rita az intézményt fenntartó Márfi Gyula veszprémi ér– Kíváncsi, érdekli az sekkel együtt kapott díjat, a főpásztor Zala megye díszéletük? A munkaköri lepolgára lett. írásában biztosan nincs – Nagyon büszke voltam – fogalmazta meg érzéseit ezbenne, hogy akár 60 évvel zel kapcsolatban. – Amúgy is örültem az elismerésnek, ezelőtti történeteket hallde így felkerült az i-re a pont, s érsek atya is büszke volt, gasson… ahogyan kiemelte a beszédében. A szociális szektor egy kicsit mostoha területe a társadalomnak, az idősellátás – Olyan kincsek vannak pedig végképp az, Márfi Gyula viszont ezt mindig is a szía birtokukban, amiket nem vén viselte és támogatja az intézményt. Az, hogy ott üllehet a könyvekből, dokuhettem mellette ebben a helyzetben, életre szóló élmentumfilmekből megismény volt. merni. Már maga a bizalom is megtisztelő, hogy mesélnek, másrészt fantasztikus útba igazítani, mindenki folyamatosan támogatták élmény, hogy meghallgatcsak az önkormányzati in- a képzéseimet: ez idő alatt hatok történeteket háborútézményt ismerte. Har- letettem egy szakvizsgát, ról, ’56-ról vagy csak helymadrészt van egy csoda- elvégeztem a mesterkép- történeti érdekességekről. szép kápolnánk, amelyben zést és plusz három egyete- Olyan ez, mintha az ember hetente több alkalommal mi diplomát szereztem. Az újra gyerek lenne és mesét

hallgatna, persze olykor beleborzong, hogy mindez igaz… Tízéves a lányom, elég gyakran hozom be ide, és már ő is nagyon szereti az idősek történeteit hallgatni. – Nyilván nekik is sokat jelent, hogy valaki még kíváncsi rájuk. – Érdekes megfigyelni, milyen pozitív változásokat okoz náluk a beszélgetés. Fontos, amit a kollégáim csinálnak, akik jó munkát végeznek, lényeges, hogy rendben ellássák az időseket, de számukra sokszor egy tízperces beszélgetés sokkal többet ad. Intézményvezetőként ha velem valaki beszélgetni akar, akkor leginkább panaszkodni szeretne, a lakók, a hozzátartozók, a kollégák többnyire azért jönnek, mert van valami problémájuk. Ebben a ritmusban nekem feltöltődés, hogy bemegyek és beszélgetek az idősekkel a gyerekkorukról, a házasságukról, a gyerekeikről vagy az unokáikról; ez nekem üde és boldogító perceket ad. Péter Á rpád


2018. október 3.

hirdetés

HÉVÍZI

9

A LEGMERÉSZEBB ÁLMAIDAT IS VALÓRA VÁLTHATOD!

206703

Minden héten több mint 3 milliárd forint főnyeremény vár!*

*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón! www.szerencsejatek.hu


10

sport

HÉVÍZI

Hibátlanul menetelnek

Bravúr idegenben Megszerezte szezonbeli második győzelmét a Hévíz az NB II-es női kézilabda-bajnokságban. Baranyai Norbert tanítványai bravúros sikert arattak Siófokon. Siófok U22–Hévíz 25-28 (12-16) Hévíz: Molnár – Czigány 2, Fehér 6, Burghardt L. 8, Berecz 6, Kovarszki 2, Borsi B. 1. Csere: Bán-Farkas (kapus), Buzás 1, Vágó 2, Holczbauer, Cseberko, Balogh B., Halász. Edző: Baranyai Norbert. Miután a Hévíz az első fordulóban, hatalmas küzdelemben verte egy góllal a Tolnát, a régi nagy rivális, a 2017-es bajnok Siófok otthonában bátran kezdett a zalai alakulat, amely szinte végig vezetett, sőt, a félidő közepén egy 4-0-s sorozatnak köszönhetően el is húzott. Fordulás után sem változott a játék képe, 18-12-re, majd 26-21-re is vezettek

2018. október 3.

Burghardték, akiknek győzelme nem forgott veszélyben a Balaton-parti rangadón. Sikerük értékét növeli, hogy ezúttal betegség miatt hiányzott a csapatból a gólgyáros Gácser Klaudia. A védekezés ezúttal is végig jól működött a hévízieknél, a befejezés előtt nem sokkal pedig Fehér Kitti megszerezte a klub történetének tizenegyezredik találatát a nemzeti bajnokságban. A Hévíz két győzelmének köszönhetően jelenleg a harmadik helyen áll a Csurgó és a Kozármisleny mögött. A lányok legközelebb október 6-án, szombaton hazai környezetben lépnek pályára a Tamási ellen. (ie, pá)

Fotó: Hévíz SK

Hatalmasat küzdöttek a Pápa ellen a zöld-fehérek, az osztálykülönbség nem látszott a meccsen

Továbbra is százszázalékos és vezeti a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot a Hévíz SK, még úgy is, hogy közvetlen riválisainál egy meccsel kevesebbet játszott. Damina László tanítványai az elmúlt napokban a Magyar Kupa országos főtáblájának küzdelmeiben is becsülettel helytálltak. A zöld-fehérek csesztregi vendégjátékát október 17re napolták, mivel a megyei hatodik forduló idején épp’ Magyar Kupa-kötelezettségüknek tettek eleget. Az NB III Nyugati csoportjának eg yik meghatározó alakulata, a Pápa vizitált a fürdővárosban, s az összecsapásból izgalmas, változatos mérkőzés kerekedett. A vendégek kezdtek (sokkal) jobban, s a 13. percben már 2-0-ra vezettek, ám aki

 kerítések  korlátok

klímával tempomattal 4 elektromos ablakkal telefon kihangosítóval 197019

Bánhidi kovácsoltvas

171118

169418

A zöld-fehérek kiválóan, két győzelemmel kezdték a pontvadászatot

ekkor arra számított, hogy a harmadosztályú gárda simán átgázol a házigazdákon, nagyot tévedett. A Hévíz levetkőzte kezdeti megilletődöttségét, és a 22. percben Tóth Gergő találatával szépített, majd a 35. minutumban Tóth Dániel góljával kiegyenlített. Az őrületes első félidő után óvatosabbak lettek a küzdő felek, a második felvonásban így nem zördültek meg a hálók, s ezzel a

csapatok a hosszabbításra bízták a továbbjutás eldöntését. Az extra időben a Veszprém megyeiek egyik cserejátékosa, Havasi Dániel kétszer is betalált, s végül a magasabb osztályú gárda lépett tovább, de a Hévíz teljesítményére sem lehet panasz. A bajnoki küzdelmekben a múlt hétvégén a Zalaszentgrót érkezett Hévízre, s bár a zöld-sárgák alaposan felkészültek a Daminalegényekből, nem tudtak borsot törni a bajnokesélyes orra alá. Ugyan a 46. percben Gájer révén vezetést szerzett a ZVFC, de Tóth G. (53. perc) és Vass Gy. (55. p.) góljával a Hévíz itthon tartotta a három pontot, s vezeti a tabellát a Szepetnek és a Gellénháza előtt. Péter Á rpád

Zalaegerszeg, Kelemen I. út 1. Tel.: 06-20/960-4980

már 4.140.000,- Ft-tól !

Hirdetésünk nem minõsül ajánlattételnek részletekrõl érdeklõdjön márkakereskedésünkben. A kép csak illusztráció!

8900 Zalaegerszeg, Zala utca 8/A.

SUZUKI SZÁNTÓ

Tel.:92/511-220 Web.: www.suzukiszanto.hu


sport

2018. október 3.

HÉVÍZI

11

Egy arany és egy ezüst a Közép-Európa Kupáról

Lurkók csatái

Rendkívül sikeres szezont zártak a hévízi íjászok, akik legutóbb Ausztriában feltették a koronát idei szereplésükre.

Kiváló hang ulatú futballtorna helyszíne volt szeptember közepén Hévíz. A klub az idei I. Bozsi k Grassroots Csoport Fesztiválra várta a jövő reménységeit. A vasárnap délelőtti színes programon a 6, a 7, a 8 és a 9 éves korosztály együttesei vettek részt.

Ga l lizienben rendezték az olimpiai íjászok Közép -Európa Kupájának 4. fordulóját, ami eg yben a sorozat fináléja is volt. A mag yar csapat tag jaként a két junior válogatott hévízi versenyző, Szüts Mátyás és Bencsik Márk is küzdött a helyezésekért. A korábbi fordulókat Hor vátországban, Szer­ biában, Szlovákiában és idehaza rendezték, amelyeken jól szerepeltek a fürdővárosi fiatalok, s a sorozat utolsó versenyét

is sikeresen abszolválták, íg y az összesített ered mények a lapjá n Szüts Mátyás aranyérmet szerzett olimpiai ifjúsági kategóriában, Bencsi k Márk pedig ezüstérmet vehetett át az olimpiai kadet kategória küzdelmei után. Mint edzőjük, Bencsik Péter elmondta, Szüts Mátyás és Bencsik Márk idén is szép sikereket ért el, s a versenyszezon kiemelkedő volt a hévízi íjászsport történetében. Forrás-információ

Szüts Mátyás (balra) és Bencsik Márk feltette a koronát idei teljesítményére

Megkezdték az asztaliteniszezők is Kiválóan kezdte az őszt az asztalitenisz NB II-ben a Hévíz. Csiza Bálint tanítványai előbb Tokodon győztek 15:3-ra, majd Sopronban nyertek ugyanilyen arányban.

Kiváló hévízi start a „megyeháromban” get a Zalacsány vendégeként. Czémánék ezzel a teljesítménnyel vezetik a bajnokságot a Keszthely és az Óhid előtt, előnyük a Lazzarin IIvel szemben két pont. Eredménysoruk tiszteletet parancsoló, hiszen hat győzelmük-

VÁNDOR VIGADÓ

Hévízi Forrás a facebookon is!

höz és egy vereségükhöz 28 lőtt és 6 kapott találat társul, a +22-es gólkülönbség mes�sze kiemelkedik a mezőnyből. A zöld-fehérek eddigi legeredményesebb mesterlövésze Horváth Gergely, aki öt gólt jegyez. (pá)

Zalaegerszeg

facebook.com/heviziforras

Szereti a házi tésztát?…

Készítsen Ön is! Vásároljon tésztavágó gépeinkből!

KÁLYHAKÉSZ

TŰZIFA ELADÓ 30 km-ig ingyenes kiszállítással!

207527

ERDEI M3-BEN

Érd: 06 70/55 16 196 Telephely Pakod Akció megjelenéstől október 31-ig.

1995 óta

Esküvői és céges rendezvények, valamint családi összejövetelek lebonyolítását 130 fő-ig vállaljuk. Kültéri szertartás (székek, kihangosítás) ingyenes.

Kovas Kft.

169248

AKCIÓ!

EUTR AA5880933

175341

Nagyszerű rajtot vett a megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Keleti csoportjában a Hévíz II., amely első hat meccsét sikerrel vívta meg, s csak legutóbb, a hetedik játéknapon szenvedett (némi meglepetésre) veresé-

sikerrel vette ki a részét, s nyert a Nyírő–Tóth, illetve a Bárány–Gubicza duó is. Az NB III-ban szereplő gárda egy győzelemmel és eg y vereséggel rajtolt. Eredmények: Hévíz SK–Be-

212954

A Tokod ellen Nyírő és Tóth 4–4, Bárány 3, Gubicza 2 mérkőzést nyert, s győzött a Nyírő–Tóth és a Gubicza–Bárány páros is. Fotó: Hévíz SK A soproni vizit 15:3-as Felsorakoztak. Csiza Bálint, Gubicza Gergő, Tóth Tamás, Bá- sikeréből Ny írő 4, Bárány Zsolt és Nyírő József rány, Gubicza és Tóth 3–3

remendi Építők SE 5:13 (Tőkés 3, Csiza 2 meccset nyert). Hévíz–Lengyeltóti 12:6 (Tőkés 4, Csiza 4, Csősz Tóth 1, Móricz 1, Romics 1, Tőkés–Csiza 1 győzelem). Csiza Bálint arról is tájékoztatást adott, hogy az országos nyílt asztalitenisz veterán ranglistaversenyen, Tatán dr. Hegedűs Mihály 3. helyezést ért el egyéniben, a 75+ kategó­ riában.

2800 Tatabánya, Réti u. 53. +36-70/636-5101 +36-34/426-250 e-mail: tesztavago@kovasgep.hu

www.kovasgep.hu

ÉRDEKLŐDJÖN! RENDELJEN!

Telefon: 30/271-69-17 info@vandorvigado.hu www.vandorvigado.hu


12

mozaik

HÉVÍZI

2018. október 3.

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK!

A tűz adja a lelkét…

Szenvedélyük a gomba Szeptember utolsó hétvégéjén a Hévíz melletti Club Dobogómajor adott otthont a XXI. Országos Gombásztalálkozónak. A programra mintegy 120-an érkeztek az ország minden szegletéből, sőt külföldről is. A résztvevők közt voltak neves szakértők, szakellenőrnek készülő érdeklődők és olya-

nok is, akiknek nem hivatása, „csak” szenvedélye a gomba. Igaz, mint ottjár­ tunkkor kiderült: utóbbi egytől egyig mindenkire igaz volt. Kalauz József szervező hangsúlyozta: a találkozón nem étkezési, hanem tudományos céllal gyűjtötték a gombát. A résztvevők bejárták a kör-

nyező erdőket, s mintegy 300 gombafajt azonosítottak be a gyűjtést követően. Benkő Lajos, a hévízi termelői piac szakellenőre és felesége például egy igazi ritkaságot is felfedezett, a védett gyökeres álpereszkét. (A programról bővebben következő számunkban olvashatnak.) Varga Lívia

Mindenkit vár a városi könyvtár A hévízi könyvtár is csatlakozott az október első hetére meghirdetett Országos könyvtári napokhoz. A program – lapzártánkkal egyidőben – hétfőn délelőtt kezdődött, s a hét minden napjára tartogat valami izgalmat. Csütörtökön 10 órától például a Helka trilógia – A Balaton legendája újjáéled címmel Nyulász Péter író várja közönségtalálkozóra az érdeklődőket. Pénteken 17 órától Szurovecz Kitti könyvbe-

Könyvtárba járni és olvasni jó mutatója kínál hasznos időtöltést. A kisemmizett angyal című regény főszereplője a 16 éves Mia. A

Viva la Musica A mögöttünk hagyott szombaton az A rcus régizene kórus lépett fel a református templomban a Viva la Musica rendezvénysorozat keretében. A szlovákiai Zsolnáról érkezett az együttes, amelynek fő profilját a könnyű középkori több-

szólamú darabok alkotják. Magyar karnagyuk, Marosz Diána 2004 tavaszán alapította a kórust. Elsősorban latinul, valamint szlovák, cseh, német, angol, francia, spanyol nyelven énekelnek, s ezek középkori változataiban, sőt, néha magyarul is.

Nyírségből származó szegény lány prostitúcióra kényszerül. Panka, a jómódú budai vállalkozók hasonló korú lánya pedig emberkereskedők karmai közé kerül. S a két szál ös�szeér. Szurovecz Kitti története, bár fikció, megtörtént eseményeken alapul. Vasárnap 9 és 13 óra között, a könyves vasárnapon, ingyenes beiratkozással és internethasználattal vár a könyvtár minden érdeklődőt. (vl)

2év2 e

169415

A hosszú asztalon a gyűjtés eredményének egy része…

Szerkesztőségünk két frontembere családi körben, bográcsozással köszöntötte a napsütéses őszt. A vas (és nem zománcos!) alkalmatosságba ezúttal marha került, a kondér alatt pedig fa ropogott tüzesen, mert az adja a bográcsozás lelkét. A mi marhapörköltünk egy továbbgondolt alföldi változat, egy kicsit vadasra fűszerezve. Öt kiló húshoz – nagyrészt felkockázott comb, egy kis csontos cupáknak valóval kiegészítve – két-három kilónyi paradicsomot és paprikát szeltünk fel, továbbá négy nagy fej vöröshagymát és egy hatalmas fokhagymát, mert ez adja az ízes Amikor még csak a remény szaftot, nem beszélve ar- van meg, hogy jó lesz… ról, hogy a zöldségek leve – ha lassú tűzön fő a pörkölt – elegendő ehhez az adaghoz vízpótlás nélkül. A mi bográcsosunk sikere az előkészületeken múlik. Az edény falát vékonyan zsírral bekenjük, majd rétegesen rakjuk bele a hozzávalókat: egy adagnyi zöldséget a hagymákkal, rá a csontos húsdarabokat, majd újra a termőföld kincseit, rá a combot, és így tovább. Fontos, hogy rétegesen fűszerezzünk, sózzunk, borsozzunk, s amitől extra lesz: kerüljön bele babérlevél (akár őrlemény formájában), szegfűszeg és majoránna is, természetesen a sor ízlés és hangulat alapján bővíthető. Ha mindezt feltettük a tűz fölé, bátran koccintsunk, s ügyeljünk arra, hogy lassan főjön az étel, bár az sem az ördögtől való, ha egy kis vizet utána kell önteni, de … és amikor már biztosan ha lehet, ezt kerüljük el. tudjuk ezt Bográcsosunkat néha a fülénél fogva forgassuk meg, s ha az órák során a bele szánt száraz vörösbor elfogyott volna, hát hozzunk másikat. Ez a mennyiség körülbelül 2,5–3 óra alatt készül el, s nagyjából a második óra végén öntsünk bele 2–2,5 decit a hegy levéből, s mikor a borral összefőtt az étek, akkor kóstoljuk meg, és ha szükséges, fűszerezzük. Amikor már a hús puha, 3 evőkanál csemege pirospaprikát hozzáadva, nagyobb tűzön forraljuk össze. Ezután pedig más dolgunk már nincs is, mint körettel, kenyérrel vagy csak önmagában savanyúsággal fogyasztva, degeszre tömni magunkat a marhapörkölttel. Ja, és a szakácsot dicsérni kötelező! Jó étvágyat!

Hévíz, Kodály Z. u. 50.

ANTENNA SZERELÉS, SZERVIZELÉS Magyar, német, orosz, angol, és egyéb idegen nyelvű csatornák havidíj mentesen.

+36-83/340-310 +36-30/9477-552

www.antennacenter.hu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.