Page 1

FORRÁS HÉVÍZI

2016. augusztus 31. • V. évfolyam 17. szám

HÉVÍZ VÁROS LAPJA • A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

Aki feltette az Istennek a kérdést… Szalontai István káplánnal hivatásról, megerősítésről, kapcsolatteremtésről | 8. oldal

Kerékpártúra látássérülteknek

„Hazánk jövőjét a keresztény hitre kell építeni”

Hévíz vendégszeretetét élvezhették egy napon át a Mozdulj! Közhasznú Egyesület látássérült tandemesei és kísérőik. (Továbbiak a 2. oldalon.)

A TARTALOMBÓL

Angolul és úszni tanultak Kepli József János alpolgármester szentelt búzát kínál a vendégeknek

Aktív nyár Eseménydúsan telt a városban a nyárutó: egyebek mellett úszó- és angoltáborba várták a fiatalokat augusztus második felében.  4–5. oldal

Az eddigi nyarakhoz képest – amikor próbák és pihenés volt a program az Új Színpad Egyesületnél – idén fellépéseket is vállaltak a tagok. Mint Szabóné Fehér Hajnalka elnök jelezte, ennek megfelelően rendkívül aktív és mozgalmas volt számukra a nyár. (Cik­ künk az 5. oldalon olvasható.)

Támogatják az iskolakezdést

Szentmisével és a templomkertben álló Szent István-emlékmű megkoszorúzásával kezdődött az államalapítás tiszteletére rendezett hévízi ünnep. Prédikációjában Kiss Lász­ ló esperes Szent István fiához, Imre herceghez írt intelmei közül idézve kiemelte, a hitet csak jó cselekedetekkel lehet erőssé tenni, utóbbiak nélkül ugyanis előbbi „csak holt dolog”. Hozzátette: miként államalapítónk tanácsolta fiának, mi is gyakoroljuk életünkben a kegyességet, irgalmasságot, türelmet, alázatosságot, mértékletességet és szerénységet, hogy „együtt örvendhessünk a feltámadás örömében, dicsőségében őseinkkel, akiktől a hitet örököltük”. (Folytatás a 3. oldalon.)

Borünnep: sztárok, pezsgés és jókedv – immár ötödször

Sok pofont kiosztottak Költhetik tanszerekre is…

Jól szerepeltek a hévíziek a Hauer Lajos Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyen. Képünkön pirosban Dödrösi Ádám, kékben Takács László látható. Beszámolónk a 11. oldalon.

Iskolakezdési támogatással segíti a hévízi lakhelyű általános iskolásokat az önkormányzat, s jut anyagi segítség a középiskolásoknak és a felsőoktatásban tanulóknak is. (Részletek a 4. ol­ dalon.)

A víg özvegy című operett is tömegeket vonzott a Deák térre Fantasztikus pezsgést, kulturális és kulináris forgatagot kínált az V. Hévízi Borünnep, amelyen a zalai pincészetek mellett az ország jelentősebb borvidékeinek borászai is megjelentek, sőt, volt egy erdélyi vendég is. A látogatókat két színpadon várta remek fellépők egész sora, s akinek volt kedve sétálni, a kézműves standoknál, a bor és gabona utcában vagy éppen a régiségek utcájában sok mindent láthatott, vásárolhatott. A borünnep jósnője pedig a jövőről beszélt… (Riportunk a 6–7. oldalon olvasható.)


2

aktuális

HÉVÍZI

Magyar dal napja idén is Szeptember 10–11én ismét a magyar dalt ünneplik a városban – egy egész hétvégén át. A nagyparkolóba meghirdetett prog ram szombaton 20 órakor Karthago-koncerttel

A program szombaton 20 órakor Karthagokoncerttel indul indul. A Szigeti Ferenc által 1979-ben alapított rockegyüttes összesen mintegy 2500 koncertet adott fennállása óta, s talán ők az egyetlen olyan együttes Magyarországon, amely megalakulása óta változatlan felállásban játszik – ezúttal Hévízen. Vasárnap dél és 18 óra között daloló dottó szállítja a zene szerelmeseit a városban, majd amatőr hazai zenekarok veszik birtok-

Vasárnap 20 órától a Hooligans koncertezik a nagyparkolóban ba a színpadot a nagyparkolóban, ahol 20 órától a Hooligans koncertezik. Az idén húszesztendős csapat hazánk egyik legnépszerűbb pop-rock formá­ ciója.

FORRÁS HÉVÍZI

HÉVÍZI VÁROS LAPJA A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

2016. augusztus 31.

Kerékpártúra látássérülteknek: együtt mozdultak, egymásért Idén is körbekerékpározták a Balatont a Mozdulj! egyesület tagjai. A túra különlegessége, hogy látássérültek és látók tandemkerékpárokon tették meg a távot. A kirándulásnak Hévíz is állomása volt, Papp Gábor polgármesteri keretéből támogatta a hatvan túrázó itttartózkodását. A kerékpárosok először a tófürdőhöz látogattak el, majd délután az egregyi múzeumnál kaptak vezetést, tájékoztatást. – Ez a hatodik tandemtúránk a Balaton körül a Mozdulj! Közhasznú Egyesület szervezésében – tudtuk meg dr. Tálos Marianná­ tól, az egyesület elnökétől. – Célunk, hogy példaértékű kezdeményezést lássanak

A tandemtúra résztvevőit immár második alkalommal látták vendégül Hévízen azok, akiknek fontos az akadálymentesség és az esélyegyenlőség, továbbá szeretnénk a figyelmet fölhívni arra, hogy a segítségnyújtás nem pénzkérdés, hasonló kisebb dolgokat igenis el lehet kezdeni. A kezdeményezés létrehozott továbbá egy összetartó közösséget: minden évben van egy 20 fős mag, amely

részt vesz a programon, így a 60 főben maximált túrán mindig van 40 új résztvevő. Csonka Ferenc, a túra egyik látássérült résztvevője szerint az a jó ebben a kirándulásban, hogy a látássérültek és a látók közösen teszik meg a Balaton körüli távot. Ezt a közös élményt nehéz szavakkal kifejezni, hiszen egymásnak segítenek, s így

a természet és a mozgás adta örömökben is együtt részesülhetnek. Csonka Ferenc hozzátette még: attól is jó ez a program, hogy a turizmus és a gasztronómia összekapcsolódik benne, hiszen a Nemzetek Sajtversenye keretében például kóstolnak magyar sajtokat és hazai borokat is.  Tóth András

Templomi koncert a jótékonyság jegyében Kegye János pánsíp­ művész adott jótékonysági koncertet a közelmúltban a református templomban. A művész immár másodszor volt vendége a gyülekezetnek, mondta Péntekné Vizkelety Márta református lelkész. Most a „Reformáció.500” programsorozat keretében adta a jótékonysági koncertet, amely ezúttal a hévízi református templom javára szólt. – Van mit ünnepelnünk, hiszen az Úr, az Istenünk mind ez idáig megtartott bennünket, protestánsokat. Biztos, hogy az Isten szándéka volt, hogy akkor, 500 évvel ezelőtt megújuljon az egyház – fogalmazott a református lelkész, kiemelve: miként a zene hatására lélekben megújul, meg-

erősödik az ember, a reformációnak is ez volt a lényege 500 éve, ahogy most is az, hogy megújuljunk és megerősödjünk a hitünkben. – Nekem Isten házában játszani öröm – bocsátotta előre Kegye János, majd hé-

vízi kötődéséről szólva elmondta: korábban sokat lépett fel a kórház kultúrtermében, és egy időben kéthetente adott templomi koncerteket a városban. S Hévízen él édesanyja 93 éves testvére.

Kegye János: – Isten házában játszani öröm

HÉVÍZI FORRÁS – IMPRESSZUM:

A reformáció indította el a klasszikus zenét és terelte abba a vágányba, amiben most is tart, folytatta a művész. A folyamat Bachhal indult, amikor a világi zene elkezdett begyűrűzni az egyházi berkekbe. – Nem véletlen, hogy Mozarttól kezdve mindenki a bachi szellemiség részese lett. A koncert is erről szól. Azokat a zeneszerzőket mutatom be, akik Bachon nőttek fel. Vele indul az egész, aztán haladunk Beethoven felé – mondta Kegye János, akinek koncertnaptárja meglehetősen zsúfolt: a számos balatoni nyári koncertet követően egyebek mellett Ukrajnában lép fel, majd Erdélybe megy Böjte Csaba testvérhez, „mert az is egy fontos küldetés”.  (ta)

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Kovács Veronika Felelős szerkesztő: Varga Lívia Ki­adja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Kázmér Judit, Kinde Kálmán és Köő-Tóth Győző ügyvezető igazgatók PLT ingyenes divízió igazgató: Heffler György Szerkesztőség: 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 62., Tel.: 06-92/502-222 e-mail: hevizforras@maraton.plt.hu. Hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 62., Tel.: 06-20/402-4966, e-mail: heviziforras@maraton.plt.hu. Nyomdai munkák: Extra Média Nyomda Kft. – 8000 Székesfehérvár, Fecskepart Felelős vezető: Szabó Dániel • Megrendelés száma: HVF 17/2016 Megjelenik 3500 példányban. • Terjeszti a Savaria Post • HU ISSN 2416-2817


ünnep

2016. augusztus 31.

HÉVÍZI

3

Hévíz is hozzájárulhat a keresztény Európához

Az ünnepen a Nagyváthy Néptáncegyüttes is fellépett (Folytatás az 1. oldalról.) A szentmisét követően a Városháza téren a Nagyváthy Néptáncegyüttes műsorát megelőzően Manninger Jenő országgyűlési képviselő mondott köszöntőt. Hangsúlyozta: Európa ma válságban van. „Hatalmat birtokló vezetőinek nincs hite. Az egyén korlátlan szabadságára épülő érték- és érdekrendszer nem hoz létre közösséget, s ami a legnagyobb veszélyt jelenti, hogy más hódító ideológiákkal szemben pedig védtelen”. Európa jövője és benne hazánk sorsa tehát kérdéses. A megoldás, ha Szent István mintájára „erős, hitre épülő, önmagát megvédeni képes rendszert hozunk létre. Ám boldogok csak akkor leszünk, ha egymás szeretetét is gyakorolni tudjuk” – tette hozzá a politikus. Szent István idején az európai országok tudták: meg

Az első kenyeret Kepli József János és Manninger Jenő szegte meg

A búzát és az új kenyeret Kiss László esperes szentelte meg

Fisli István képviselő szentelt kenyérrel kínálta az ünneplőket

kell védeni magukat, hitüket az idegen hódítókkal szemben. 2016-ban más időket élünk, a fenyegetés más jellegű, és a hadviselés is sokat változott. Erről már Kepli József János alpolgármester beszélt ünnepi köszöntőjében. Leszögezte: bár hazánk nem zárkózhat el Európától és a világ többi részétől sem, beleszólásunk kell hogy legyen abba, országunkat kikkel osztjuk meg. Erre ez év

iránt, akik jó szándékkal érkeznek hozzánk. Ugyanakkor óvjuk és védjük értékeinket, amelyek a keresztény kultúrkörből fakadnak. Tekintetünket szegezzük többet a legnagyobb mesterre, tanításait ismertessük meg azokkal, akik annak híján vannak. Ezek a tanítások ott vannak minden család könyvespolcán, a szállodák fiókjaiban, ebből hallunk igét minden vasárnap. Szent István idején ennek

Koroknai Árpád az István, a király című rockopera dalait adta elő

október 2-án lehetőségünk is adódik – tette hozzá. – Úgy gondolom, váro­ sunknak nincs oka szégyenkezni, hiszen mindig kiálltunk érdekeink mellett. Tettük ez 1989-ben is, amikor meg kellett menteni a Hévízi gyógytót, és bízom benne, hogy tesszük majd ezután is. Hévíz mindig is adott arra, hogy ápolja gyökereit, és egyházi, kulturális életével is hozzájáruljon a keresztény Európa megmaradásához – fogalmazott az alpolgármester. Szólt arról is: Szent István tudta, hogy hazánk jövőjét a keresztény hitre kell építeni, nyugati mintára. Most itt az idő, hogy ezt a várat megerősítsük, belül és kívül egyaránt. – Mit tehetünk mi, hévízi polgárok? – folytatta Kepli József János. – Azt, amit eddig is. Nyitottan, vendégszeretettel viszonyulunk azok

köszönhetően vertünk gyökeret Európa szívében, és ha megmaradunk a tanításban, nemcsak magyar hazánk, de az ígéret földje is a miénk marad. A beszédeket követően Ko­ roknai Árpád az István, a király című rockopera ismert dalait adta elő, majd a szónokok és a képviselő-testület tagjai a frissen megszentelt és megáldott kenyérrel kínálták az ünneplő közönséget. Varga Lívia

Megtelt a Szentlélek-templom az ünnepi szentmisére


4

HÉVÍZI

őszelő

2016. augusztus 31.

Játszva tanulták a Bibliát s az angolt a táborozók Egy héten át tartott a Hetednapi Adventista Egyház hévízi gyülekezete által szervezett angoltábor, amit idén nyáron már a negyedik alkalommal rendeztek meg. Minden hétköznap 9-től 16 óráig vehettek részt a gyerekek a foglalkozásokon. – Bibliai témákat választottunk, és ennek segítségével sajátítottunk el új angol szavakat, kifejezéseket, úgy, hogy élmény legyen a gyerekeknek a tanulás – fogalmazott Pétervári Tün­ de misszióvezető. – Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy két angoltanár is van a gyülekezetben, így jött az ötlet, hogy adjunk valami olyat a városban és a Minden napra jutott valamilyen érdekes foglalkozás a gyerekeknek város környékén élő gyereÖsszesen 26 nyolc és tizen- korcsoportban tanították. ban németet tanul, ám most keknek, ami hasznos, s megismerteti őket a Jóisten négy év közötti gyerek vett Változó volt a nyelvtudás kipróbálta magát az angolrészt a táborban, őket két szintje is, volt, aki az iskolá- ban is. alkotásaival.

– Délutánonként kézműves foglalkozásokat tartottunk. Kolléganőmmel együtt rengeteg ötlettel készültünk, csináltunk pólóbatikolást, homokfestést, minden napra kitaláltunk valami érdekeset a gyerekeknek. S nem mellékesen táborunk legnagyobb előnye az volt, hogy jelképes összegért, 1500 forintért lehettek itt a fiatalok egész héten. A gyerekekkel a „hétköznapi” szombati alkalmakkor is próbálják ugyanilyen élményszerűen megismertetni a bibliai tanításokat, nekik külön szombatiskolai foglalkozások vannak, szakképesített tanárokkal, tanítókkal. Délelőtt részt vesznek a felnőttekkel az istentiszteleten, s mivel saját kórusuk van, délután próbálni szoktak, pihenésképpen pedig kimehetnek a játszótérre is.  (ta)

Városi segítség minden iskolás korosztálynak (Folytatás az 1. oldalról.) Korábban ugyan már beszámoltunk a különböző iskolás korosztályok számára Hévízen nyújtott támogatásokról, most, a tanév kezdetén újra összefoglaljuk a jogosultsággal és határidőkkel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. Az iskolakezdési támogatást – idén először – augusztus 1-je óta lehet igé-

Ösztöndíj a főiskolásoknak A polgármester szólt a Hévízen a fiatalok számára elérhető további támogatásokról is, így a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a közeljövőben hirdet meg nyílt pályázat keretében.

nyelni, egészen október 31-ig. A határidő elmulasztása jog vesztő. Összege g yerekenként 8 ezer forint. Ezt a segítséget az alapfokú oktatási intézményben tanuló, hévízi lakóhelyű vagy életvitelszerűen Hévízen lakó és bejelentett tartózkodási helyű gyerekek vehetik igénybe, évente egyszer, tájékoztatott Papp Gábor polgármester. A támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 százalékát, tehát idén a 114 ezer forintot ne haladja meg. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, ez elérhető a város honlapján, s átvehető a hivatalban is, a neve: Kérelem települési támogatás benyújtásához. A dokumentum mellé csatolni kell a tanulói jogviszony igazolását is. Papp Gábor hangsúlyozta: a támogatásnak nem feltétele, hogy a diák a hévízi általános iskolába járjon, a lényeg, hogy a fürdővárosban lakjon. Az össze-

Országszerte a diákok kétharmada – minden alsós és a szociálisan rászoruló felsősök, vagyis összesen 735 ezer tanuló – ingyenesen kapja a tankönyvcsomagot sítés szerint ebben a tanévben 230 hat és tizennégy év közötti diák élhet e lehetőséggel. Továbbra is él a Hévíz Hazavár program, amely középiskolásoknak nyújt útiköltség-hozzájárulást és ösztöndíjat. Utóbbit a tanulmányi eredménytől függően sávosan határozzák meg, maximális összege havi 5 ezer forint. A hiányszakmákban – azaz a vendéglátás és a turisztikai szakma-

csoportok esetében, valamint az egészségügyben – tanulók sávonként ezer forinttal többet kapnak. Az ösztöndíjat a hévízi állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok mindegyike igényelheti, függetlenül attól, hogy helyben vagy vidéken tanul. Emellett a másutt középiskolába járóknak havi háromszori oda-vissza utat is megtérít az önkormányzat – sikeres pályázat esetén. A pályázathoz iskolalátogatá-

si igazolást és a tanuló érvényes diákigazolványának másolatát kell csatolni, továbbá az adott félév lezárását tanúsító középiskolai bizonyítvány eredeti példányát is szükséges bemutatni, amelyről fénymásolat készül a polgármesteri hivatalban. Az adatlap a városi honlapon és a hivatalban is elérhető. A benyújtási határidő ez esetben is október 31.  Varga Lívia


nyárutó

2016. augusztus 31.

HÉVÍZI

5

Sok nyári fellépés és munka van az Új Színpad tagjai mögött (Folytatás az 1. oldalról.) Szabóné Fehér Hajnalka felidézte a legfontosabb mozzanatokat. A nyár kezdetén, júniusban az Angyalok és Csavargók hétvégéjén szerepelt a csoport. – Ez a harmadik alkalom volt, amit a Vidámító Társulat és a musicalesek, valamint a Modern Tánccsoport bevállalt. Ezek egész estés produkciók voltak. Az idei évben annyit csináltunk újdonságként, hogy nemcsak beöltöztünk élőszobroknak, hanem témanapokat tartottunk. Az elsőn Antoniust és Kleopátrát jelenítettük meg a filmre építve, a másodikon a csillagjegyek, a harmadikon a Hair volt a fókuszban. Szerencsére már keresnek is bennünket az emberek, többek között az élőzenés táncoldát, amit szintén mi működtetünk, s mindig nagy örömmel látogatják.

Június elején volt a Finálé 5, ami, Szabóné Fehér Hajnalka szerint azt is bizonyította, hogy a táncoktatásra is nagy igény van, hiszen sokan járnak Tóthné Bogdán Ottiliához. Ezzel a bemutatóval indult a jubileumi évad, aminek része volt az összes többi nyári program is. – Júliusban már elkezdtük a vendégszerepléseket – folytatta az elnök. – Ez köszönhető annak is, hogy nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a keszthelyi Fehér György Városi Könyvtáron keresztül a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral. Ennek a csapatnak mi vagyunk a környékbeli reklámarca, mert az énektől a táncon át a színházi előadásig mindenre kaphatók vagyunk és szívesen is megyünk. Ezek a vendégelőadások nemcsak azt szolgálják, hogy ne csak egyszer mutassunk be egy darabot, hanem arra is nagyon jók, hogy valamit

A születésnapra is készülnek Az egyesület születésnapi rendezvénye november 19-én lesz. Ez alkalomból a városháza dísztermében a Paprikás csirke, avagy steksz és New York című darabot mutatják be, s az est során minden művészeti ág képviselői szerepet kapnak, tehát fellépnek a táncosok és az énekesek is. Az év végére pedig elkészül egy fotókönyv és egy promóciós anyag, amelyekben az öt év eseményeiből válogatnak.

Sok munkával telt a nyár. Balról jobbra Lakeszné Eszter, Székely Evelin, Kepli Vali, Papp Ágota, Soborné Mosolygó Liám és Szabóné Fehér Hajnalka visszatörlesszünk ennek az egyesületnek, amit a város tart fent. Ha egy-egy műsort megrendelnek tőlünk, az jó hatással van a költségvetésünkre is. Az Új Színpad a nyár során fellépett például a sármelléki futballpálya-avatón, Kehidakustányban és a nagygörbői falunapon, továbbá Szalapán és Nemesgulácson. – Csapataink a fellépések alatt olyan jól összerázódtak, hogy amikor az volt a kérdés, ki akar szakmai táborba jönni, szinte mindenki emelte a kezét. Júliusban

rendezték meg a Három az egyben szakmai tréningprogramot, amit tavaly Hévízen indítottunk el. Megint három csapat, a debreceni, a budapesti és a miénk vett részt rajta. Idén a szakmai programunk a Hamlet volt, ami elsőre nagy falatnak tűnik, mert hiába vagyunk ötévesek, azért változik az egyesület összetétele. Ám olyan jó szakmai vezetőnk volt, aki az általános iskolából éppen elballagott fiatalnak, az egyetemistának vagy az idősebb tagnak is tudott újat mondani a Hamletről. A 2,5 nap kemény

munkával telt, sokat tanultunk, és még egy szakfolyóiratban is megjelent rólunk egy cikk. Az Új Színpad Egyesületnél szeptember a toborzók ideje lesz: az énekcsoport indít 10-én, utána 23-án a moderntánc-tagozat tart újabb nyílt napot. És szep­ temberben újra lesznek fellépések, például a kórházi kultúrteremben, illetve a környékbeli településeken. Ide új előadásait viszi az egyesület, a Kabaré kavalkád 3.0-át és a Népi komédiákat két részben. Tóth A ndrás

Kiscápák: a legkisebbek Hévízen készültek az úszószezonra Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Hévízen rendezte meg úszóedzőtáborát a Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesület. – A keszthelyi tanuszoda karbantartás miatt szep­ temberig zárva van, ezért tartottuk a hévízi BM Szanatóriumban a tábort – mondta Szántó Kata, az egyesület elnöke. Hozzátette: legfiatalabb úszóikkal augusztus 22-én kezdték meg a 2016–2017-es tanévre való felkészülést. Az iskolakezdés előtt s a bő két hónapos pihenést követően ez jó alkalom volt a visszaszoktatásra. – A táborban 15 hat-tíz év közötti gyerekkel dolgoztunk. A nagyobbaknak később ért

Hévízen a kiscápák. Balról jobbra: Tóth Luca, Budavári Virág, Szemán Dorka, Varga Balázs, Szabó Alvin, Princz Kira, Tombor Zénó, Andor Zsombor, Aoulih Meryem, Oravecz Zoltán, Szemán Viktória, Vörös Zsombor, Princz Petra, Dávid Dóra és Tóth Benedek véget a bajnokság, ezért ők még pihenőn vannak. A reggelek szárazföldi bemelegítéssel kezdődtek: a gyerekek futottak a kiserdőben, illetve lépcsőztek, majd kisebb futóversenye-

ket rendeztek számukra. Ezt követően másfél órát úsztak, majd a Gamesznél elköltött ebéd után az általános iskola játszószobájában pihentek meg kicsit a délutáni úszás előtt.

– A gyerekek között vannak hévíziek, keszthelyiek és környékbeliek is. Hévízen az iskolások (a 2. osztályosok) és az óvodások (azaz a tanköteles nagycsoportosok) is önkormányzati támogatással

úsznak a BM-ben évek óta, így egyre szélesebb körből tudjuk kiválasztani, kik azok, akikből sok munkával sikeres úszó válhat – folytatta Szántó Kata. Kiemelte: sikeres tanévet zárt az egyesület, hiszen úszói Németországban és Amerikában is eredményesen versenyeztek. Nyáron pedig a korosztályos országos bajnokságokon két arany-, két ezüst- és három bronzérmet szereztek, amire az egyesület életében még nem volt példa. Szeptembertől heti kétszer, kedden és csütörtökön a BM-ben edzenek majd a kisebbekkel, mert a keszthelyi tanuszodát mostanra kinőtték. Emellett lehet jelentkezni úszásoktatásra is. (ta)


program Idén is tízezreket vonzott a hagyomán 6

HÉVÍZI

(Folytatás az 1. oldalról.) A borünnep minden napján irodalmi félórát tartottak a Festetics téren felállított Kisszínpadon a bor jegyében. A Bor-pár-lat című műsorban Házi Anita és Lénárt László játszott együtt. – Kétféle műsorunk van, és most augusztus 20-ra tekintettel egy kis csavart tettünk a produkcióba, s István királyt is megjelenítjük a színpadon – mondta Lénárt László, a Teátró társulat vezetője, elárulva, hogy 2006 óta dolgoznak együtt, s folyamatosan járják az országot irodalmi műsorokkal. A Borünnep nyitónapján fellépett még a Kisszínpadon Voga Viki és zenekara, késő este pedig az Absolute Acoustic adott koncertet. Az est fő produkciója a Deák téren Lehár Ferenc A víg özvegy című operettje volt. – Lehár Ferenc csodálatos muzsikája remek szövegkönyvvel és helyzetekkel az örök, ki nem mondott, mindenki által vágyott szerelemről szól – fogalmazott Szol­ noki Tibor, az Operettvilág együttes vezetője. – Férfi és nő, szerelem, pénz, pénztelenség, őszinteség, féltékenység – a darab minden egyes gondolata ugyanolyan igaz napjainkban is, mint amikor megírták.

2016. augusztus 31.

A Neoton Família immár 50 éve a csúcson Saragozza Band bombasztikus, igazi bulihangulatú koncertjét láthatta a közönség. Augusztus 20-án délután Pingiczer Szilárd és zenekara játszott a Festetics téren. – Az elmúlt egy évben sikerült bejárnunk Magyarország legjobb jazzklubjait, és játszottunk a MÜPA-ban is – árulta el Pingiczer Szilárd jazz-zongorista. – Most kezdtük el építeni a saját stílusunkat, még némi útkeresésben vagyunk, de már kezdjük látni, mi az, ami mentén haladni kell. A popfeldolgozások, úgy tűnik, bejönnek, ezt

A látványos lézershow a környezetvédelmet is szolgálta Csütörtökön a Kisszínpadon Micheller Mirtyll és zenekara, valamint a BusKAnjo lépett fel, a Nagyszínpadon a Budapest Jazz Orchestra adott koncertet, Aki autón járni óhajt címmel. Másnap pedig a Soulfool Band, a Keszthelyi Jazz Műhely és a

az irányt szeretnénk továbbvinni. Szombat estére zsúfolásig megtelt a Deák tér, ahol az 50 éves Neoton Família adott nagysikerű koncertet. – Nagyon sokféle ügyben jártam én már Hévízen, többször is. Nem is olyan régen

egy gyerekműsorral léptem fel – fogalmazott Csepregi Éva. – Előtte pedig a nővéremmel teleltünk itt, mert ezt ajándékoztam neki a születésnapjára. Hévíz a családunk kedvence, mindig figyelem és látom, hogy fejlődik. A tó gyönyörű és jó érzés, hogy a közönség is mindig szerette a Neoton Famíliát. Az augusztus 20-ai ünnepen, a koncert után, látványos lézer fényjátékkal szórakoztatták a közönséget. A zárónapon a Happy Dixieland Band, a Zolbert és a Garami Funky Staff lépett fel a borünnepen. A program, persze, nemcsak a zenéről szólt, sőt, nevéből fakadóan, elsősorban nem arról. A látogatók kitűnő borokat kóstolhattak, s megismerkedhettek a készítőkkel is, hiszen sok borász maga is beállt – főként egy kicsit beszélgetni. Az észak-olasz prosecco és habzóbor például rendkívül népszerű volt, de ugyanez elmondható az összes stand szinte valamennyi boráról. A villányi Mokos Pincészet most először mutatkozott be Hévízen, s különleges gyümölcsborokat is kínált. – Palkonyáról érkeztünk, ez egy családi pincészet harmadik generáció óta – mondta Bognár Sára. – Mi vagyunk az egyetlenek, akik gyümölcsborokat is készítenek Villányban. Van 45 hektár gyümölcsösünk, ezért,

Esténként így nézett ki a Deák tér. A résztvevőket szuperkoncerte mivel adottak voltak a körülmények, elkezdtünk gyümölcsborokat is palackozni. Ez esetben a gyümölcsöt frissen préseljük, majd erjesztjük, s ugyanolyan reduktív eljárással készítjük el, mint a hagyományos borokat. A Vesztergombi Pincészet a szekszárdi borvidéket képviselte, amelynél a jellemző borfajtákat, így a kékfrankost, a

kadarkát és a bikavért lehetett kóstolni, de volt merlot és cabernet is. S akadt újdonság is a sorban: a királylány, amely azért is különleges, mert fehérbor, a vörösök egyik hazai fellegvárából. – Már tavaly is itt voltunk Hévízen – mondta el Vesztergombi Gábor –, s nagyon megtetszett ez az izgalmas rendezvény. A szervezés

Tömegek kóstolták a jobbnál jobb borokat


program

2016. augusztus 31.

nyos borünnep

HÉVÍZI

7

Irodalmi kalandozások „Gömörországban” A nyár utolsó hónapjában a hévízi Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság elnöksége immár hagyományosan szakmai tanulmányútra indult, amelynek célja ezúttal a történelmi Gömör vármegye felkeresése volt, némi kitekintéssel. E határon túli tanulmányutak a nemzetközi szakmai kapcsolatok építésén túl azt is szolgálják, hogy előkészítsék a társaság következő évi konferenciájának programját. A tavalyi erdélyi „kirándulás” tapasztalatai nyomán például idén ősszel különösen hangsúlyos lesz az erdélyi tematika a rendezvényen.

otthont annak a kiállításnak, amely Mikszáth Kálmán életének és munkásságának legfontosabb állomásain kalauzol keresztül. Szívet melengető az, ahogy az idős úr, aki a tárlatot bemutatja az érdeklődőknek, beszél az íróról. A csoport járt Alsó­ sztregován is, ahol Madách Imre emléke előtt tisztelgett. A többnyelvű felirattal ellátott modern kiállítás elsősorban Az ember tragédiájára fókuszál, bár az első termek igyekeznek visszaadni azt a környezetet is, ahol a rövid életű Madách megalkotta világhírű munkáját, mesélte dr. Katona Csaba.

időt állt módunkban eltölteni, Tompa Mihály és Petőfi Sándor szobra, valamint Hatvani István, a „magyar Fauszt” (ő és Tompa egyaránt a város szülötte) emléktáblája előtt tisztelegtünk, de a történelem iránt érdeklődő ember számára különösen érdekes lehet a régi vármegyeháza 18. századi épülete, amely a főtér eg y ik díszeként, ma könyvtárként funkcionál. Az irodalmi küldöttség később ellátogatott Kassára is, ami idén különösen aktuális lehet bárkinek, akit érdekel a magyar történelem. Ősszel lesz 110 éve ugyanis, hogy – hos�szas belpolitikai csatáro-

ek, nagyprodukciók várták profi, a programok pedig még számunkra, munka mellett is szórakoztatóak. A munka nehézsége eltörpül az élmény mellett, mert ami a színpadon van, az egészen egyszerűen frenetikus. Egy másik, szekszárdi borvidékről érkezett pincészetnek, a Pastornak már a neve s annak eredete is érdekes.

– A tulajdonosunk Juhász Tibor, akinek nevéből adódott a lehetőség egy szójátékra. A juhász latinul pastor, ez a kifejezés lett a névadó – mesélte Zömbik László. – Ez nem egy kis garázsborászat, tehát nem a hétvégén, a garázsban fusizva készítjük a borokat, hanem kis mennyiségben ugyan, de magas minőségben. A pincészet öt hektáron gazdálkodik, nagyrészt hagyományos módszerekkel, tehát a borok saját élesztővel érlelődnek, erjednek. Mint Zömbik László elárulta, mivel mostanában rendkívül nagy divatnak örvendnek a reduktív fehérborok és küvék, így ezt a technológiát is alkalmazzák. – A pincészet csak pár éve palackoz minőségi borokat, így első alkalommal veszünk részt ezen a fesztiválon. A szomszédaimmal közösen megállapítottuk, hogy ilyen profi szervezést és jó programokat ritkán látni, nagyon kellemes a miliő is, ezért minden öt csillagot érdemel. Tóth András

Mikszáthra emlékezve. Balról jobbra: Pugner Ilona, dr. Katona Csaba, Tar Ferenc, Hizsnyai Zoltán és dr. Bokányi Péter – A Hévíz város önkormányzata és a Szent András Reumakórház által támogatott út legelső állomása Szklabonya (Skla­ biná) község volt, ha úgy tetszik, Mikszáthfalva, de mindenesetre Mikszáth Kálmán szülőhelye – tudtuk meg dr. Katona Csa­ bától, az MTA BTK Történettudományi Intézet történészétől. – A szülőházat 1968-ban sajnálatos módon elbontották. Az az épület azonban, ahol a későbbi jeles író gyermekkorát töltötte, még áll. Ez a községi temetővel szemközt emelkedő régi ház ad

– Ezt követően értünk utunk első „igazi” gömöri állomására, Rimaszombatra. A mintegy 25 ezres lakosú város közel harmada magyar: itt a magyar szó teljesen hétköznapi, éppúgy, ahogy a szlovák. A gömöri túránkat egyébként végigkísérte a két-, esetenként háromnyelvű (a német a harmadik) környezet kívülről érkezők számára talán sajátosnak ható, ám helyben egészen természetes volta, ami részben a feliratokban, de főleg az élőbeszédben érhető tetten. Rimaszombaton, ahol sajnos csak rövid

zást követő alku nyomán – isztambuli sírjából hazahozták II. Rákóczi Ferencet és emigrációba kényszerült társait. A hazatért száműzöttek sírjai a kassai dómban vannak, ezek felkeresése együtt jár a lenyűgöző méretű templom megtekintésével, a Rákóczira való emlékezés pedig a rodostói házat mintázó kassai Rákóczi-ház kiállításainak felkeresésével válik teljessé, mondta el a történész, megemlítve, hogy a csoport még nagyon sok helyen járt, mindenütt magyar vonatkozó irodalmi emlékek után kutatva.


8

HÉVÍZI

portré

2016. augusztus 31.

Szalontai István káplánnal hivatásról, megerősítésről, kapcsolatteremtésről

Aki feltette az Istennek a kérdést… Szalontai István egy hónapja szolgál káplánként Hévízen. Június 24-én szentelték pappá, első állomáshelye a zalai fürdőváros, amel�lyel most ismerkedik. Azt mondja, számára a kapcsolatteremtés a fontos: ember és ember, s persze ember és Isten között… – Újmisés papként, fiata­ lon, szokja már, hogy atyá­ nak nevezik? – Még nem, kicsit furcsa, bár már tanítottam az elmúlt években, volt néhány órám iskolákban, s ott is atyának hívtak. Szóval, lassan szokom. Ez egy folyamat, hogy az ember füle ráálljon arra: atyának hívják. – Miért lett pap, mi az in­ díttatás? – Alapvetően családos embernek készültem, s a főiskolás éveim alatt érlelődött meg ez a gondolat. Pápára jártam közgazdasági középiskolába, mert eredendően könyvelő akartam lenni. Aztán negyedik osztályban, amikor dönteni kellett a továbbtanulásról, mélyen magamba néztem, mi is áll igazán közel hozzám, milyen közegben, környezetben érzem jól magam. Ennek alapján választottam a hittantanár szakot Veszprémben. Felvettek 2010-ben, s az évek alatt rájöttem: jó az irány, de még nem az igazi. – Isteni sugallat? Persze, mi más… – 2012 nagycsütörtökén fenn voltam a Bazilikában, az olajszentelő szentmisén, s feltettem az Istennek a kérdést: vajon mit szeretne belőlem, esetleg menjek-e a papi hivatás felé? Pozitív választ kaptam erre, így hát jelentkeztem érsek atyánál a szemináriumba, hogy vegyen fel a papnövendékei közé. Márfi Gyula úgy látta, alkalmas vagyok, bent pedig még volt időm, hogy gondolkodjak. Egyébként az idősebbektől is azt a tanácsot kaptam, az évek során még van lehetőség az érlelődésre, s arra is, hogy kiderüljön, mégsem ez az én utam, hivatásom. Aki nem ide való, az ugyanis lemorzsolódik, eltávolodik. – Ön megmaradt.

– Igen, bár voltak nehéz pillanataim. Ám azt hiszem, ez is hozzájárult ahhoz, hogy megerősödjön a gondolat, az elhatározás: én megerősítést kaptam. Tavaly diakónus lettem, idén pedig – miután kérelmeztem és elfogadták – pappá szenteltek. A veszprémi szeminárium rektora és a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF) paptanárai véleményt nyilvánítottak rólam dr. Márfi Gyula érsek úr felé, aki a véleményt elbírálta, elfogadta. Mindannyian alkalmasnak tartottak. – A „nehéz pillanatok­ ban” mi az, ami megerősí­ tette? Volt, hogy a szeminá­ riumban úgy gondolta, mégsem ez az ön útja? – Igen, volt, több alkalommal is. És nemcsak a hivatás felől gondolkodtam el, hanem jött a kísértés, a kérdés, hogy tényleg létezik-e Isten, amit, azt hiszem, szinte mindan�nyian felteszünk magunknak valamikor. De egyértelmű válaszokat kaptam, olyan élményeket, amelyek bizonyítékul szolgálnak. Mindent az ember nem tud megmagya-

Szalontai István atya jelmondata: „Ajándék és példa”. A Jóistent választotta… tése, hivatása, nos, utána már nincsenek kérdései. – Ön gyermekkorában ministrált, egyházi kör­ nyezetben mozgott. Gondo­ lom, a családi háttér is meghatározó volt az egyhá­ zi szolgálat választásában. De mit szóltak otthon, ami­ kor bejelentette: anyu, apu, én pap leszek? – Édesanyám és édesapám is katolikus, s amikor utat kerestem, se nem hátráltattak, se nem biztattak. Rám bízták. Persze, szülőként egy kicsit féltettek, nehogy rossz

Barátok és biciklizés Szalontai István szabadidejében szeret a barátaival találkozni, beszélgetni, de a sportra, a feltöltődésre is szentel időt. – Ha tehetem – mondja –, biciklizem, sportolok, kikapcsolódom. Itthon és külföldön is sok helyen jártam már, próbálom a világot megismerni, felfedezni. Időnként viszont, bármilyen furcsa is, szeretek „csak úgy” egyedül lenni, magamra is egy pici időt szánni. rázni, csak azt hallja belülről: igen, igen! Persze, nem szabadulunk meg mi sem a nehézségektől – például időnként a magányt meg kell élni, annak ellenére is, hogy közösségben vagyunk. Hullámvölgyek jöttek, aztán mentek, de ha az ember megerősödik abban, hogy erre van külde-

döntést hozzak, de ahogy látták, ez nem hirtelen fellángolás, megnyugodtak, elfogadták. Ők azt akarták, hogy én boldog legyek, s miután megbizonyosodtak arról, hogy ez így van, örülnek annak, hogy megtaláltam a helyemet az életben. – És mit szóltak a barátai?

– Meglepődtek, de mindenki elfogadó és támogató volt. Nem emlékszem olyanra, hogy valaki ellenezte volna. – Bocsánat, hogy ezt felve­ tem, de hívőként szoktuk ka­ tegorizálni a papokat. Érte­ ni fogja a kérdést, ezért csak röviden: ön máriás pap? – Nem, én a szakdolgozatomat is a Szentháromságból írtam. A katolikusoknak az Egyisten az három személy, van is egy kis ikonom a szobámban, a Szentháromság ikonja. Nálam ez van a középpontban. – Érsek atya nyilván nem véletlenül küldte Hé­ vízre. Hogy érzi itt magát? – Örültem, hogy ide küldött, a helyiek nagyon befogadóak, segítőkészek, megértőek. Tolerálják például, hogy ennyi nevet egyszerre nem tudok megjegyezni, ezért mondják még egyszer… Most ismerkedem a helyi viszonyokkal. Én Veszp­rém megyei vagyok… – … azért az nincs mes�­ sze… – Nincs, de egy picit más a környezet. Örülök, hogy itt vagyok, ám ez kihívás is egyben, például az, hogy minél jobban megismerjem – személyesen is – a hévízi híveket. Ezt a szándékomat az it-

teni első misémen is megfogalmaztam. – Kapott egy hivatást – nem is akármilyet – a Jóis­ tentől. Mi ezzel a célja? – A kapcsolatteremtésre szeretném a hangsúlyt fektetni. Egyrészt, hogy az emberek egymással is igazi s nem felszínes kapcsolatba tudjanak lépni, másrészt, hogy a szentségek által a Jóistennel is kapcsolatba kerüljenek. Pont ma beszélgettünk László atyával arról, hogy nekünk ebben kell segítenünk, közreműködnünk. – A papi hivatást lemon­ dásként vagy ajándékként éli meg? – A jelmondatom az, hogy „Ajándék és példa”. Tehát nem lemondásként élem meg, például a családról, a gyermekekről, hanem úgy, hogy választottam valamit, de leginkább valakit. A Jóistent. – Mennyire erős ma az em­ berek hite Magyarországon? Akarjuk ezt a kapcsolatot? – Vannak, akiknek megvan a szilárd meggyőződésük, bizalmuk arról, hogy – bocsánat a kifejezésért – az nem csak egy humbug, amit az egyház mond. S vannak, akik semmiben sem hisznek, templomba sem járnak. Nemzetközi tapasztalatom az, hogy akadnak nálunk jóval vallásosabb nemzetek, például a lengyelek – náluk több fiatalt látni a templomokban. Az oroszok is ide sorolhatók, persze náluk más a struktúra, más elvek érvényesülnek az ortodox egyházban arról, mi az, amit a vallásosság megkövetel, ám ott is sok a fiatal. Nálunk azért még mindig több az idősebb ember a templomokban, de abban reménykedem, hogy azok, akik ’89, vagyis a rendszerváltás után kezdtek felnőni, s újra szabadon választhatnak és gyakorolhatják a hitüket, rátalálnak Istenre. Bízom abban, ez az új nemzedék – amelynek én is tagja vagyok – megkeresi a kapcsolatot Istennel. Ebben persze nekünk, papoknak is van szerepünk.  Péter Árpád


2016. augusztus 31.

sport

Hévízen kezdte a válogatott a közös munkát, tréninget A közelmúltban egy hétig Hévízen edzőtáborozott a formálódó magyar női kézilabdaválogatott. Mint azt sajtótájékoztatóján Kim Rasmussen, az új szövetségi kapitány hangsúlyozta, a lányok nagyon kemény munkát végeztek, igaz, a programba egy kis kikapcsolódást, csapatépítést is beiktattak, elmentek például golfozni, hajózni és grilleztek is. A BL-győztes szakember kiemelte a hévíziek kedvességét, segítőkészségét, és reményét fejezte ki, hogy a városban hamarosan megépül az új aréna. Papp Gábor polgármester leszögezte, megtiszteltetés, hogy Hévízt választotta a válogatott az első összetartásra, ami a sportturisztikai és -rehabilitációs fejlesztéseknek is köszönhető. Mint mondta, e téren még van tennivaló, hogy minél több sportág képviselői megtalálják itt a számításukat, de a tervek készen állnak. Fontos szerep jut ebben a reptérnek is, hiszen így akár külföldi versenyzők, klubok is könnyen elérhetik Hévízt.

HÉVÍZI

9


10

HÉVÍZI

sport

2016. augusztus 31.

Lelkesen és sok munkával készülnek a szezonra Gőzerővel készül az NB II-es bajnoki szezonra Hévíz női kézilabda-együttese. Az elmúlt négy hétben hetente három alkalommal gyakoroltak.

készülési meccseken mindenkinek jutott lehetőség, a cél ugyanis, hogy a bajnoki rajtra megtalálják a legerősebb, leghatékonyabb összeállítást. – A meccsek során voltak biztató jelek, de ugyanakkor a hiányosságok is felszínre kerültek – tette hozzá a szakember. – Ezeket próbáljuk javítani és szeretnénk a szezon kezdetére mind támadásban, mind védekezésben előbbre lépni. Még három teljes hetünk van a rajtig, minden adandó alkalmat kihasználunk az edzésre, hogy sikeresen tudjunk kezdeni. Lancz Katalin szakosztályvezető is elégedett az eddig elvégzett munkával, s mint hangsúlyozta, külön öröm, hogy a három új játékos gond és probléma nélkül beilleszkedett. – Nagyon sokat dolgoznak a lányok, ami ebben az időszakban fontos is. S állíthatom, a hozzáállásra nem lehet panasz.  (ta)

– Örömteli, hogy az új játékosokkal együtt megfelelő létszámban tudunk készülni, illetve, hogy az edzéseken mutatott hozzáállás és odafigyelés jó – fogalmazott Bara­ nyai Norbert, a csapat új vezetőedzője. – Hasznos hónapon vagyunk túl, eddig minden a tervezettek szerint alakul, lépésről lépésre próbáljuk a játékunkat felépíteni, amiben a lányok is partnerek. A gárda nemcsak edz, hanem játszik is, a közelmúltban megmérkőzött például a Makó NB II-es csapatával, illetve a Csurgó és a Marcali NB/I B-s együttesével. A fel- Edzőmeccseken is pallérozódnak a hévízi játékosok

aKCiÓ

Admirál OptikA 8380 Hévíz, Deák Tér 1. Tel.: 83/342-060 8380 Hévíz, Kölcsey F. u. 4. Tel.: 83/340-960 Az akció részleteiről érdeklődjön üzleteinkben! Az akció a megjelenéstől számított 2016. 09. 01-től 2016 .09. 30-ig érvényes.

Szlovákiában rendezték a Duna Kupa nemzetközi pálya­ íjászversenyt, amelyen három ország, Ausztria, Szlovákia és Magyarország sportolói vettek részt. A 12 tagú magyar küldöttségben Hévízt Szüts Mátyás és Bencsik Márk képviselte. A kadett korosztályban Szüts hatodik, Bencsik pedig a hetedik helyen rangsorolt. A kieséses szakaszban Bencsik Márk kikapott debreceni ellenfelétől, így kiesett. Szüts Mátyás a szlovák Viliam Srdos ellen nyert 6:2-re, így a legjobb négy közé jutásért indulhatott. A következő ellenfele a harmadik helyen rangsorolt osztrák Noah Schön­ fellner volt, akivel 5:5-ös dön-

Az akció a megjelenéstől 2016.09.15-ig tart.

Nyári Napszemüveg

Hévízi ezüst a nemzetközi Duna Kupáról tetlent lőtt, így szétlövés következett, amit az osztrák versenyző megnyert. A csapatversenyben Bencsik Márk a debreceni Zsíros Lizával indult a mezőnyben. A szintén magyar Balogh– Regőczi páros ellen 6:4-re győztek. A következő ellenfél

egy osztrák páros volt, amely ellen döntetlen eredmény született, így szétlövés döntötte el a továbbjutást. Ezt a magyar csapat nyerte, így bekerült az aranydöntőbe, amelyben kikapott a favorit szlovák egységtől, így a mieink a második helyen zártak.

Bencsik Márk és Zsíros Liza a dobogó második fokán


sport

2016. augusztus 31.

Idény eleji gyorsmérleg: három ponttal több lehetne…

A szakember úgy fogalmazott, a Komárom elleni hazai siker teljesen megérdemelt volt, a fiúk jól, lelkesen és nagy akarattal játszottak. – Utána elmentünk a Puskás Akadémiához – folytatta Székely Tibor. – Sajnos nagyon megfogott minket, hogy fél hatkor kellett kelni, s 11 órakor játszottunk, 36 fokos melegben. A 2-1-es vereség ellenére elégedett voltam, hiszen a szívüket-lelküket kitették a játékosok. Egy nagyon jó meccsen kaptunk ki, s erre a teljesítményre a jövőben lehet alapozni.

A következő, Diósd elleni hazai derbiről a vezetőedző azt mondta: nem érződött, hogy hazai pályán játszottak, ugyanis a játékvezető sorra a Hévízt sújtotta ítéleteivel. Befújt például egy erősen kétes tizenegyest a vendégeknek, s elvett egy szabályos gólt a hazaiaktól.

11

Sok pofont kiosztottak A Skorpió Box Club immáron hetedik alkalommal rendezte meg a Hauer Lajos Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyt, amely egyben nyugat-dunántúli régiós bajnokság is. Az emlékversenyre előszeretettel jelentkeznek azok a klubok és versenyzők, akik a 2016-os országos megmérettetéseken akarnak indulni, felmérve az aktuális erőviszonyokat. Ebből fakadóan a színvonalas, erős mezőny idén is adott volt Szombathelyen. A serdülő korosztályú Kökösi Virág, a Hévíz SK sportolója a szlovák Tímea Kukyova felnőtt versenyzővel vívott döntetlent egy bemutató mérkőzésen. A zsűri és a döntőbírók Kökösi Virág teljesítményét egy különdíjjal is elismerték. Kohlman Günter első mérkőzésén a szintén szlovák Lukas Eliast kapta ellenfelének, akivel döntetlent bokszolt. Csiszár Bendegúz, a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola tanulója szoros mérkőzésen lett ezüstérmes a hazai pályán harcoló Budai Józseffel szemben. Életük első versenyén a Hévízi Gladiátorok, Kun Kornél és Takács László, a házigazdák ellen álltak ki és harcoltak ki ezüstérmet. Bangó Bende­ gúznak serdülő, Cheberko Rodionnak pedig elit kategóriában nem volt ellenfele, így kénytelenek voltak a pofonokat egy következő alkalomra tartogatni.

Egy kimaradt ajkai lehetőség a hévízi kapu előtt. Sajnos kétszer betaláltak...

Négy meccsen három pont. Ez a Hévíz NB III-as rajtjának mérlege. Székely Tibor vezetőedzőt kértük gyorsértékelésre.

HÉVÍZI

– Ez ugyan nem ment fel minket, de ezek a tévedések befolyásolták a mérkőzést. Nekünk viszont többet kell tennünk, mind mentálisan, mind fizikálisan. Ha ilyen helyzetben vagyunk, akkor azt meg kell tanulni kezelni. Egyébként volt négy olyan ziccerünk, amiket be kellett volna rúgni, és akkor nincs miről beszélni. Ezt a találkozót 2-1-re a vendégek nyerték.  Tóth A ndrás

A hévízi különítmény. Balról jobbra: Takács László, Csiszár Bendegúz, Kohlman Günter, Kun Kornél, Bangó Bendegúz, Kökösi Virág, Kökösi László (edző), Cheberko Rodion

Hévíz, Széchenyi u. 62. (A víztoronnyal szemben) Nyitva: H–P.: 8-17 SZO.: 8-12, Tel./fax: 83/340-687 www.wolfszerszam.hu wolfszerszam@gmail.com Kazánok, lapradiátorok és keringető szivattyúk Kamino rendelhetők! Mátra

Székely Tibor még a múlt hétvégi, Ajka elleni csata előtt azt mondta: nagyon nehéz meccs várható, de pontokat remél. A mérkőzést végül a házigazdák nyerték meg, 2-0-ra. A Hévíz így négy forduló után három ponttal, a 14. helyen áll a 18 együttest számláló tabellán.

Salgó tűzhely Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

87.900 Ft

kandalló 6kw 79.990 Ft Salgó tűzhelyek, kandallók, füst csövek rendelhetők.

Keresse üzletünKet, Kedvező áraKKal várjuK!

KICSIKNEK KICSIKNEK ÉSNAGYOKNAK NAGYOKNAK ISKOLAKEZDÉS KICSIKNEK ÉS ÉS NAGYONOK ISKOLAKEZDÉS ISKOLAKEZDÉS

SZEMÜVEGLENCSÉK SZEMÜVEGLENCSÉK

-50% -50%

t helyett 7.30000FFt helyett /pártól 7.3 l k ár-tó lentcsé/p zú F

t 33..665500 F

ék gyfókus fehér e yfókuszú lencs g fehér e

Ft helyett 25.000 Ft helyett

/pártól t F 0 0 12.5 0 Ft /pár-tól 25.000

12.50

lencsék r szűrő monito lencsék R szûrõ MONITO

2016. aug. 11 - szept. 30-ig

2016. aug. 11 - szept. 30-ig

OPTIKA24 OPTIKA24

Keszthely, Keszthely,Kossuth Kossuthu.u.4.4. Keszthely, Keszthely,Peth� Peth�u.u.2/A. 2/A.


12

HÉVÍZI

MEGKÉRDEZTÜK:

mozaik Hogyan készülnek az új tanévre?

Dr. Sohajda Imréné Az ismerőseim körében nagy gondot jelent a tanévkezdés – részben anyagilag, részben pedig a bizonytalanság miatt. Átlagosan 50–70 ezer forintba kerülnek a könyvek, füzetek, tanszerek összesen. Ezt sokan nehezen fizetik ki. Az én négy unokám Hollandiában jár iskolába, ott megkapják a kezdés előtt két héttel a könyveket, nem újakat, hanem az előző évfolyamét. Ott az iskola is sok eszközt biztosít a tanuláshoz.

Horváthné Magony Hajnalka A kislányunk harmadik osztályos lesz az általános iskolában. Két hete kezdtünk el komolyabban foglalkozni az iskolakezdéssel, és már minden tanszert megvásároltunk. Kaptunk az iskolában egy listát, hogy konkrétan miket kell megvennünk, még a ceruza paramétereit is megadták. Nem adtam össze, hogy mennyibe került mindez összesen, de nem volt olcsó. Idén táskát és tolltartót nem vettünk, a tavalyi még jó lesz.

Díjat kapott a Szerelmes lábnyomok A Szerelmes lábnyomok című film Király Erika azonos című írásának felhasználásával, Szabó Lőrinc és Korzáti Erzsébet levelezése alapján készült, a III. Szabó Lőrinc nemzeti vers- és prózamondó verseny apropóján. Az alkotás a Bujtor István Filmfesztiválon különdíjat nyert el. A filmet a Pelso Kreatív készítette, alkotók: Király Erika, Nagy András, Szir­ mai Kati, Ladola József, Peresztegi Zsolt, Treszler Dávid. – A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ évek óta megrendezi a Szabó Lőrinc vers- és prózamondó versenyt, amelynek szervezője vag yok, ezért az elmúlt években még jobban belevetettem magam Szabó Lőrinc életének, munkásságának, hétköznapjainak, szerelmeinek megismerésébe – kezdte a történetet Király Erika. – S nagyon megfogott a szerelmi élete, azon belül is a Korzáti Erzsikével való viszonya, ami egy 25 évig tartó, kicsit „se veled, se nélküled” típusú, titkos viszony volt.

2016. augusztus 31.

Korzáti Erzsike – cseppet sem elhanyagolható szempont… – keszthelyi születésű volt, s ez a tény

– Amikor elkészült, akkor eg y nag yon kedves régi barátnőm és kolléganőm elolvasta. Tőle jött az ötlet, hog y mi lenne, ha ebből csinálnánk egy kisfilmet. Az írásnak az elejét – ami nagyon kis rész az egészhez képest – filmesítettük meg. Az volt az elképzelés, hogy a szöveg és a zene adja a dolog gerincét, majd pedig hévízi hang ulati képeket te szünk rá. A vége az lett,

A film Király Erika novellájának az első részét dolgozza fel még közelebb hozta személyét Király Erikához, aki egy irodalmi újság felkérésére írt egy novellát, ami félig fiktív, de nagyon valós pillanaton és részleten alapult.

hogy mégiscsak a szebbnél szebb képek vitték el a filmet. Az alkotásért, Király Erika szerint, leginkább Treszler Dávidot illeti a dicsőség, aki forgatta és ös�szerakta a filmet, ő volt az operatőre és a rendezője is, s az utómunkálatokat is ő végezte. A Bujtor István Filmfesztiválra 28 produkció nevezett, közülük kapta az egyik különdíjat a Szerelmes lábnyomok, ami Király Erika szerint fontos visszaigazolása annak, hogy érdemes volt elkészíteni – nem csak a maguk gyönyörűségére – Az alkotók gyönyörű hévízi képekkel illusztrálták a történetet ezt a filmet.  (ta)

Szarvák András A lányom zenei középiskolába jár, és már nagyon várja az iskolakezdést. Neki és nekünk, szülőknek egy kicsit többet kell készülnünk az iskolára, hiszen ő hegedűszakos, második osztályos, tehát a hagyományos tanszereken kívül a művészetének a kellékeit is ki kell egészítenünk. A tanszerekből még egy-kettő hiányzik, a könyvek és füzetek már megvannak, de iskolakezdésre minden meglesz, ami kell.

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK!

Epertorta Tatai Ivett egy könnyű nyári süteményt ajánl olvasóink figyelmébe. A torta egyszerűen és gyorsan elkészíthető, akár más idénygyümölcsökből is. HOZZÁVALÓK: 4 tojás, 4 púpos kanál cukor, 4 púpos kanál liszt, eper vagy más gyümölcs, zselatin, 1 kocka margarin ELKÉSZÍTÉS: A tojásokat szétválasztjuk, a sárgájukat habosra keverjük a cukorral, majd fokozatosan hozzáadjuk a lisztet. A fehérjét kemény habbá verjük, majd szép lassan a tojásos, lisztes masszához keverjük. Kivajazott, kilisztezett formába töltjük, majd 20 percig 150 fokon arany barnára sütjük. Addig a marga-

Tatai Ivett és az ínycsiklandó tortaremek rint szobahőmérsékleten porcukorral habosra verjük, majd ezt a tortára vékonyan rákenjük. Utána ráhalmozzuk a friss, megtisztított epret. Elkészítjük a zselatint és a közepéről haladva betakarjuk vele az epreket. Hűtőbe tes�szük, majd ha megköt a zselatin, már fogyasztható is. Ha nem szeretjük a zselatint, akkor készíthetjük a tortát pudinggal is. Jó étvágyat!

Várjuk jelzéseiket!

TV

Szeretnénk, ha a Forrás újság minden hévízi háztartásba eljutna, ezért kérjük, amennyiben a lap terjesztésével kapcsolatban észrevétele van, írjon e-mailt a heviziforras.terjesztes@ maraton.plt.hu címre.

2 év hűségidővel az első két hónapban, 1 év hűségidővel az első hónapban

72 digitális +13 HD csatorna

0 Ft havidíjjal

2 év hűségidővela 3.hónaptól 3000Ft /hó 1 év hűségidővel a 2.hónaptól 3000Ft/hó

+36-83/340-310 +36-30/9477-552

www.antennacenter.hu RÉSZLETEK:1272 • WWW.DIGI.HU

Hévízi Forrás - 2016. 08. 31.  
Hévízi Forrás - 2016. 08. 31.  
Advertisement