Page 1

FORRÁS 2013. szeptember 11. • II. évfolyam 16. szám

HÉVÍZ VÁROS LAPJA • A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

HÉVÍZI

Ára: 123 Ft

Az iskolával kerek az élete Horváth Károlynéval tanításról, gyerekekről és a Bibó gimnázium indulásáról | 8. oldal

Ünnep: két napon át szállt a magyar dal

Fergeteges hangulat uralkodott a városban a magyar dal kétnapos ünnepén. A két csúcspontot egyértelműen Rúzsa Magdi és Deák Bill Gyula nagyzenekaros szuperkoncertje jelentette, de nagy sikert aratott Szakonyi Milán, a Hévízen is csillag születhet felfedezettje is. (Bővebben a 9. oldalon.)

Tudás, munka, emberi tartás

Becsengettek itt is, ott is

Három, Hévíz által felterjesztett szakember kapott kitüntetést a megyenapon. Papp Gábor polgármester és a képviselő-testület javaslata alapján dr. Mándó Zsuzsanna a Zala Megye Egészségügyéért Díjat, Lackó Mária a Zöld Zaláért Díjat, Péter Árpád pedig a Zala Megyei Sajtódíjat vette át. A Zala Megyei Közgyűlés ünnepi ülésén összesen 17 szakembert ismertek el. (Részletek a 4. oldalon olvashatók.)

Ünnepélyes tanévnyitókkal, majd az első órára hívó csengetéssel vette kezdetét a 2013–14-es tanév a város oktatási intézményeiben. Az Illyés Gyula Általános Iskola tanévnyitóját a városi sportcsarnokban tartották. – Meg kell adni a módját a tanévkezdésnek – mondta Simonné Gál Gyöngyi igazgató. – Az elsősöknek és szüleiknek különösen fontos az ünnepélyesség, hiszen egy család életében nagy öröm, ha a kisgyerek iskolába megy. A város ajándékát Kepli József János alpolgármester adta (Képes beszámolónk át a gyerekeknek az általános iskola tanévnyitóján a 6–7. oldalon.)

A TARTALOMBÓL

Megújul a Sugár utca

Az önkormányzat által szorgalmazott 30 millió forintos fejlesztés a napokban kezdődött és várhatóan október 7-én zárul. 2. oldal


HÉVÍZI

2

aktuális

2013. szeptember 11.

Megújul a Sugár utca és környéke

LAPSZÉL

Lássuk, te hogy láttad! Beérkeztek a HÉVÍZIÓ pályázaton induló kisfilmek, startol a szavazás. A Hévíz TDM Egyesület és a Hévíz Televízió még júliusban hirdetett pályázatot, amelyre augusztus 25ig várták az alkotásokat. A feladat egy, a városhoz kapcsolódó videó készítése volt saját nézőpontból, egyedi stílusban. A kiírásra 13 érvényes pályamű érkezett, ezeket a YouTube videomegosztón találják meg az érdeklődők, ha begépelik az oldal böngészőjébe a HÉVÍZIÓ szót. Szavazni is itt lehet szeptember 20-ig a „Tetszik” gombra klikkelve. 21én, szombaton pedig nyilvános filmünnepet tartanak, ezen az alkotók jelenlétében levetí-

A Sugár utca a város egyik legtöbbet használt szakasza, sürgető volt rendbetétele

Saját erőből, mintegy 30 millió forint ráfordításával teljesen felújítják a Sugár utca és köz útburkolatát, zöldfelületét. Az önkormányzat által szorgalmazott fejlesztés a napokban kezdődött és várhatóan október 7-én zárul. Papp Gábor polgármester elmondta: a Sugár–Semmelweis–Korányi utcák által határolt terület fejlesztése tavaly a pályaépítési

programokkal már elkezdődött, az akkori beruházások része volt a Semmelweis és Korányi utcai garázssor közötti út felújítása, valamint a játszótér teljes rekonstrukciója; most ezt teszi teljessé az önkormányzat.

– A Sugár utca a város egyik legtöbbet használt szakasza, ezért sürgető volt rendbetétele – közölte a polgármester. – Az úttest friss burkolatot kap, a Semmelweis és a Vörösmarty utca közötti szakaszon megépül a régóta hiányzó járda, a játszótér mellé pedig kerékpártároló kerül, sőt megújul az említett területek zöldfelülete is: a pusztulás szélén álló

tuják helyett lombos fák kerülnek az út menti zöldfelületre, s a környezeti ártalmaktól szenvedő növényzet további cseréjét is tervbe vettük. A városvezető előrebocsátotta: a közlekedésben az építés egy hónapja minden bizonnyal nehézségeket okoz majd az itt élők, illetve az itt lévő intézményeket megközelítők számára, ezért az érintettek türelmét, megértését kérik és remélik a munkák befejezéséig. A közlekedés megkönynyítése érdekében, tájékoztatott Papp Gábor, a Korányi utca végét ideiglenesen megnyitják, így autóval is lehet itt közlekedni, a Park utca Vörösmarty és Kossuth utcák által határolt szakaszában pedig az átadásig ingyenessé teszik a parkolást. Az aszfaltozások miatt a Sugár utcai udvari garázsok megközelítése ugyancsak problémássá válhat, ebben szintén türelmet kér az önkormányzat.

Idegenforgalmi adó: jövőre is marad a régi ár A város jelképe több alkotásban is feltűnik tik a beküldött pályaműveket, amelyekkel értékes díjakat lehet nyerni. A zsűri által legjobbnak tartott film alkotóját 100 ezer forintos szakmai díjjal jutalmazzák, az elektronikus szavazatok eredménye alapján pedig közönségdíjat osztanak ki, amely 80 ezer forint pénzdíjjal jár. A kész pályaművek a http://www.heviz.hu/ hevizio oldalon is megtekinthetők.

FORRÁS HÉVÍZI

HÉVÍZI VÁROS LAPJA A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

Nem emeli jövőre az idegenforgalmi adó mértékét a képviselő-testület, minderről legutóbbi ülésükön határoztak a városatyák. – A döntést komoly egyeztetés előzte meg, a kérdésben ug yanis kikértük a szobakiadók szövetsége, a szállodák képviselői, valamint a Hévíz Turisztikai Nonprofit Kft. álláspontját, a szakma képviselői pedig úgy vélték, hogy előnyösebb lenne az idei szintet tartani jövőre is, amivel a testület egyetértett, hiszen ez pozitív üzenetet közvetít a vendégek, azon

belül is elsősorban a belföldi turisták felé – bocsátja előre Papp Gábor polgármester. – A maximálisan kivethető adó 2014-ben 490 forint lenne vendégéjszakánként, Hévízen azonban így marad az ez évre meghatározott 450 forint, amely eg yébként szintén a törvény által megengedett legmag asabb ér ték alatt van. A hozzájárulás mértéke európai és belföldi szinten is átlagosnak Papp Gábor: – A képviselő-testület döntését komoly egyeztetés előzte meg mondható.

Az idegenforgalmi adó fontos bevétel a településeknek, hiszen minden egyes forint mellé 1,5 forint állami támogatást kapnak a helyhatóságok. – Hévízen ez a több mint 1 millió vendégéjszakával számolva meghaladja az 1 milliárd forintot, amit az utolsó fillérig v isszaforgatunk, a fejlesztések pedig új vendégeket hozhatnak és visszatérésre késztethetik a régieket – teszi hozzá a városvezető. -vl-

HÉVÍZI FORRÁS – IMPRESSZUM: Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Ugray Adrián Felelős szerkesztő: Varga Lívia Kiadja: Maraton LapcsoportMultivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Szerkesztőség: 8380 Hévíz, Széchenyi utca 29. Tel.: 83/540-464 e-mail: hevizforras@maraton.plt.hu. Hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Tel.: 88/400-400, Fax: 88/541-780, e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu. Nyomdai munkák: Extra Média Nyomda Kft. – 8000 Székesfehérvár, Fecskepart Felelős vezető: Szabó Dániel • Megrendelés száma: HVF 16/2013 Megjelenik 3200 példányban. • Terjeszti a Savaria Post


közélet

2013. szeptember 11.

HÉVÍZI

3

LAPSZÉL

Nagydíjas a Hotel Carbona

Reptéri romantika. Az airBaltic járataival sokan érkeznek Hévízre, a legtöbben Észtországból

Testületi összefoglaló: változás a parkolásban Könyvvizsgálói jelentések megtárgyalása, önkormányzati rendeletek módosítása szerepelt többek között a képviselő-testület legutóbbi soros ülésén, melyen a résztvevők 30 napirendi pontot vitattak meg. Elfogadta a testület az önkormányzat első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Annak összegzése során elhangzott: az év ezen szakában a feladatok megfelelő színvonalon teljesültek. A gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák sem a helyhatóságnál, sem az intézményeknél nem merültek fel. Az első fél évben 1 milliárd 487 millió 56 ezer forint volt az önkormányzat bevétele és 1 milliárd 226 millió 750 ezer forint a kiadása. Kiegészítették a májusban hatályba lépett, a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletet, egy, ebben a témában született jogszabály ugyanis lehetőséget biztosít a településképi kötelezési eljárás lefolytatására a kedvezőbb településkép kialakítása érdekében.

A rendelet kitér arra is, hogy a hatálya alá tartozó építési tevékenységet a bejelentés tudomásulvételéről kiállított igazolás keltétől számított 6 hónapon belül el kell végezni, és befejezés esetén készre jelenteni. Ez a szabály azért fontos, mert Hévíz turisztikailag kiemelt üdülőhely, ahol az önkormányzatnak és a lakos-

ságnak is érdeke, hogy az építkezések rövid időn belül befejeződjenek. Új, kék zónával bővítette a városban meglévő parkolási zónákat a képviselőtestület. Ide tartozik ezentúl a József Attila utcai orvosi rendelő előtti terület, a Kossuth utca iskola előtti szakasza, valamint az újonnan kialakított Zrínyi utcai parkoló. Ezekre a szakaszokra olyan jegykiadó automatákat telepítenek, amelyek csak meghatározott időre (egy órára) biztosítanak ingyenes parkolást, tovább maradni díjfizetés ellenében sem lehet.

Moszkvai járatok, menetrend szerint A Hévíz–Balaton Airport első félévi gazdálkodása is napirendre került az ülésen. A testület megállapította: a kft. ezen idő alatt folyamatosan biztosítani tudta likviditását. A cég elszámolt az 50 millió forintos támogatás első félévi felhasználásáról is. A forgalmat illetően elhangzott: nagy esély van a moszkvai járatok menetrend szerintivé tételére. A balti járatok esetében közel 60 százalékos foglaltságról lehet beszámolni, a tavaszi balti road show által érintett városokból komoly vendégkör érkezik, legmagasabb az arány az Észtországból landolók esetében – minderről Kepli József János alpolgármester számolt be.

A rendeletmódosítás tartalmazza azt is, hogy ezentúl a parkolási vétséget elkövetők elleni behajtás költségeit nem az önkormányzat állja, áthárítják azt a vétség elkövetőjére. A testület a Nemzetgazdasági Minisztérium megkeresésére eg yetértett azzal, hogy Hévíz közigazgatási területén II. kategóriájú játékkaszinó működésére vonatkozó koncessziós pályázatot írjon ki a tárca, egyben hozzájárultak a II. kategóriájú játékkaszinó tevékenység Hévíz területén történő esetleges gyakorlásához. A testület ugyanakkor megfontolásra javasolta a minisztériumnak egy I. kategóriájú játékkaszinó létesítését a városban. A VeszprémBer Zrt. mint a közbeszerzést bonyolító, korábban pályázat útján kiválasztott cég az egregyi projekt kapcsán indított közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és javaslatot tett a kivitelező vállalatra, amelyet a képviselő-testület elfogadott. A munkák rövidesen elkezdődnek a Dombföldi úton. A projekt második ütemére – múzeumépület, bemutató tér – a kivitelezői ajánlatokat a testület felfüggesztette, mivel magas összegű ajánlatok érkeztek.

Mag yar Termék Nagydíjat kapott a Hotel Carbona étterme. A szálloda immár másodszor nyerte el a rangos kitüntetést, ezúttal Attila éttermével, amely a Gasztronómia művészete című pályázaton vett részt, míg 2009-ben gyógy- és wellness-szolgáltatási rendszerét díjazták. Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Parlamentben tartott díjátadón kiemelte: a Magyar Termék Nagydíj a találékonyság és szakértelem jelzése, azok elismerése, akik azért dolgoznak, fejlesztenek, hogy jóból kiválóvá váljanak. Hozzátette: az idei pályázatok sokfélesége és színvonala azt mutatja: valami megfordult a gazdaságban. Egyre erősebb a hitelesség iránti igény és a minőségre törekvő igényesség.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke elmondta: a Magyar Termék Nagydíjra idén 24 témakörben lehetett pályázni. A 78 odaítélt nagydíj példázza, hogy Magyarország és a magyar gazdaság valóban jobban teljesít. A Carbona díját dr. Lukács Ferenc vezérigazgató vette át, a szálloda különdíjként egy évre szóló, díjmentes élelmiszer-biztonsági tanúsítványt is elnyert.


ünnep Szaktudás, munka, emberi tartás…

4

HÉVÍZI

2013. szeptember 11.

Átadták Zala megye idei kitüntetéseit. Hévíz polgármesterének és képviselő-testületének javaslata alapján három szakember vehetett át elismerést: Lackó Mária, dr. Mándó Zsuzsanna és Péter Árpád. A Zalaváron tartott ün- ményei hozzák az erednepi közgyűlést követően ményeket, amelyek miatt Papp Gábor, Hévíz első a hírek sok esetben róembere úgy fogalmazott, lunk szólnak, és az a jó, fontos a megyei díj, amely hogy az ebben közreműrangot jelent, és azt is, ködő szakemberek teljehogy valakit a saját szak- sítményét ily módon is elmáján belül nagyra tarta- ismerhetjük, megköszönnak Zalában. hetjük. – A magyarázat minA Zalaváron tartott denkinél egyértelmű – in- díszközgyűlésen a megye dokolta a felterjesztést a díszpolgárai közé emelpolgármester. – A kórház ték néhai Szalai Annamáor vos-sza k mai része riát, a Nemzeti Média- és megfelelő kezekben van Hírközlési Hatóság, valadr. Mándó Zsuzsanna ve- mint a Médiatanács áprizetésével, az intézmény lisban elhunyt, zalaegergyarapodik, és számos új szegi születésű elnökét, dolgot találnak ki, ame- korábbi országg yűlési A zalavári ünnepi közgyűlés után. Papp Gábor polgármester a két hévízi kitüntetettel, dr. Mándó Zsuzsannával és Laczkó Máriával lyek egyértelműen össz- képviselőt. hangban vannak Hévíz A Hévíz által felterjeszfejlesztési elképzelései- tett szakemberek közül gye Egészségügyéért Dí- renciákon. Orvosi, kutatói egyedi városképet teremvel. Lackó Mária a legna- dr. Mándó Zsuzsanna, a jat vehette át, aki a mélta- munkája révén hozzájá- teni a kertészet és városg yobb elismerétás szerint „kiváló rul a világhírű hévízi gyó- fenntartás eszközeivel a seket is megkapta és alapos szakmai gyászat hírnevének meg- helyi lakosság és az oda A zalai megyenapon összesen 17 díjat, már, nemrégiben tudással irányítja őrzéséhez és emelésé- látogatók örömére. A fürcímet adtak át olyan zalaiaknak, akik – például ő lett Az a gyógykórház or- hez.” dőváros zöldterületeinek ahogyan Manninger Jenő, a közgyűlés év főkertésze, és vosi területét, s A Zöld Zaláért Díjjal el- meg ter vezése mellett elnöke fogalmazott: „szaktudásukkal, abban is elévülemellett számos ismert Lackó Mária 1988 közreműködött több zalai munkájukkal vagy emberi tartásukkal, hetetlen érdemekutatást végzett, óta dolgozik Hévízen. „A város, település fasoraipéldamutató tevékenységükkel kiket szerzett, hogy aktívan részt vesz fürdőváros egyedi mikro- nak, parkjainak, tereinek emelkedtek”. tavaly Hévíz nyerszámos szakmai klímájához igazodó növé- megújításában mint szakte a Virágos Maszer vezet tevé - nyeket választva, vegy- tanácsadó, tervező, felújíg yarországért kenységében, rend- szermentes fenntartású, tásvezető.” versenyt. Különösebb in- Hévízgyógyfürdő és Szent szeresen publikál, vala- környezettudatos eljáráPéter Árpád, a Helikon doklás nem kell, aki eljön András Reumakórház or- mint felkérésre gyakorta sok a l k a l ma zásáva l Rádió felelős szerkesztőa városba, illetve azokra vos-igazgatója a Zala Me- tart előadásokat konfe- ig yekszik különleges, je, a Zalaegerszegi Telea helyekre, ahol Mária alvízió főszerkesztője Zala kot, a saját szemével győMegyei Sajtódíjat kapott. ződhet meg a Gamesz veAz indoklás szerint „mazetőjének munkájáról. gas színvonalú munkát A harmadik díjazott végez a megye lakossákapcsán Papp Gábor kigának hiteles és gyors emelte: a sajtó szerepe tájékoztatása érdekében. alapvetően fontos egy meA megyében történt jegye megítélésében, hiszen lentősebb eseményekről nem mindegy, hogyan jutalkalmanként a közszolnak el a hírek, az inforgálati híradókban is a valós helyzetet bemutató mációk az itt élőkhöz. tudósításokkal jelenik Fontos a felkészültség és meg. Színvonalas szakaz objektivitás, és ebben mai munkájával példát Péter Árpád elismerésre mutat kollégáinak, hiteméltóan teljesít. lesen tájékoztatva hall– A megyei elismerések gatók, nézők, olvasók tízHévíz életében is fontosak ezreit.” – folytatta Papp Gábor. – VARGA LÍVIA Hiszen a város és intéz- Manninger Jenő összesen 17 díjat, címet adott át a kiemelkedően teljesítő zalaiaknak


2013. szeptember 11.

közétkeztetés

HÉVÍZI

5

Frissből finomat, háziasan, avagy egy menza, amit mindenki kedvel „Szerezz be kiváló minőségű alapanyagokat jó áron, ezeket készíts el háziasan, közben figyelj a modern, egészségtudatos táplálkozás előírásaira. Mindehhez adj egy csipetnyi különlegességet, a menü összeállításánál pedig légy kreatív, és törekedj a változatosságra.” A Gamesz konyháján nap mint nap e recept alapján készül az ebéd, jelenleg a bölcsődéstől a nyugdíjasig bezárólag minden korosztályra, összesen mintegy ezer főre főznek. – Mi készítjük az ebédet a bölcsődének, az óvodának, az általános iskolának, a gimnáziumnak, főzünk az önkormányzati intézmények dolgozóinak, év elejétől pedig bárki befizethet vendégebédre – sorolja Laczkó Mária, a Gamesz vezetője. – Idén július 1-jétől az idősotthon lakóinak és a szociális étkeztetésben részt vevőknek is tőlünk viszik az ebédet, ezen túl az általános iskolásoknak tízórait és uzsonnát, a kollégistáknak pedig reggelit és vacsorát adunk. Az idősek hozzánk kerülésével összesen 140 fővel, ezerre nőtt a létszámunk, a korábbi két menü pedig kilencféle diétás, egyebek mellett cukormentes, epekímélő és tejérzékeny étrenddel egészült ki. A TASZII állományából viszont mindössze két diétás sza-

kács érkezett, a megnövekedett feladatokat így jobb munkaszervezéssel oldjuk meg. Az eltérő korosztályok miatt a menü összeállítása nagy gondosságot igényel az élelmezésvezető, Bella Nikoletta részéről, aki emellett szem előtt tartja a modern táplálkozástudomány előírásait, és törekszik a változatosságra is. – A gyerekek étrendjét pontos előírások határozzák meg, ezek azt is megszabják, hogy az egész napi kalóriamennyiség mekkora részét kell biztosítanunk egy-egy étkezéssel – tudjuk meg a szakembertől. – A bölcsődében nem adhatunk bő zsírban sült ételeket, például rántott húst, az egészséges táplálkozás jegyében pedig jelentősen csökkentettük a hozzáadott só és cukor mennyiségét. Emellett az iskolai menzára vonatkozó előírások megkövetelik a változatosságot is, ebben a Gamesz konyhája kivívta az ÁNTSZ szakembereinek elismerését is.

Ebéd előtt. Egy menza, ahova örömmel járnak a gyerekek

Házias ízek, egészséges, kiváló minőségű alapanyagok és változatosság. Ezek a Gamesz konyhájának legfontosabb ismérvei, no meg a jó étvágy és a mosolygós gyerekarcok

– Az A és B menüt igyekszünk úgy összeállítani, hogy ha az egyikben vörös hús van, akkor a másikban szárnyas legyen, vagy ha az egyik tejfölös vagy tejszínes, akkor a másik ne legyen az. Egy héten kétszer főzeléket is adunk, az óvodában ugyanis ez kötelező, ezzel párban azonban mindig főzünk valami tartalmasabbat is, hiszen fizikai dolgozók is étkeznek nálunk – folytatja Bella Nikoletta, aki olyan különlegességeket is „belecsempész” az étlapba, mint a hawaii vagy a pirított darával és meggymártással tálalt párolt csirkemell. Messze földön híres a Gamesz kelt tésztája is, amit a káposztasalátához és a különféle fűszerkeverékekhez hasonlóan szintén helyben készítenek. – Amennyire lehetséges, kerüljük a fagyasztott élel-

miszereket és a konzerveket, levesport és előre öszszeállított fűszerkeveréket pedig egyáltalán nem használunk. Ehelyett friss zöldfűszerekkel dolgozunk, a bazsalikom, oregánó, majoránna mellett használunk lestyánt, rozmaringot, tárkonyt és kaprot is. Szakácsaink otthonról hozzák a házias ízeket és a hagyományt, amihez élelmezésvezetőnk hozzáteszi a technológiát és a modernséget – árulja el a titkot Laczkó Mária. Tavaly év végén pedig önkormányzati segítséggel az öreg tűzhelyeket korszerű, nagyteljesítményű gázsütőkre cserélték, amelyekkel lehetővé vált a modern sütési, főzési, párolási technikák alkalmazása. Hévízen, ami a közétkeztetésben rendkívül ritka, az ebéd mellé gyakran kapnak gyümölcsöt a gyere-

kek. Ezt a 2011 végén kidolgozott központosított beszerzési eljárás teszi lehetővé. – Évről évre összesen 12 termékcsoportra, köztük húsra, pékárura, tejtermékre és zöldségre írjuk ki a felhívást, ennek köszönhetően tavaly a két évvel korábbihoz képest komoly megtakarítást értünk el – fogalmaz Laczkó Mária. – A megspórolt pénzből, mivel azt nem vonta meg tőlünk az önkormányzat, szinte mindennap gyümölcsöt adunk a gyerekeknek az ebéd mellé. A málnát, dinynyét, szőlőt, sárga- és őszibarackot, szilvát vagy csemegekukoricát helyben, a termelői piacon áruló őstermelőktől vásároljuk meg. Az átgondolt beszerzési eljárásoknak köszönhetően az elmúlt években nem kellett árat emelnünk. VARGA LÍVIA


6

HÉVÍZI

oktatás

2013. szeptember 11.

„Aki lemarad napközben, az délután felzárkózhat…” Mindennapi testnevelés, kötelező napközi és rendőr az iskolákban. Egy sor olyan változás, amivel gyereknek, szülőnek barátkoznia kell az idei tanévben. Anyukát, apukát, nagymamát kérdeztünk az újdonságokról. – A napi testnevelésóra bevezetése jó dolog – mondja Molnár Krisztián –, hiszen fontos, hogy a fiatalok sportoljanak. A mi gyerekeink rendszeresen mozognak, iskola, óvoda után még legalább másfél órát. A fiatal apuka azt is helyesli, hogy a gyerekeknek kötelezően bent kell maradniuk az iskolában délután négyig, mert így eredményesebb lehet a felkészülés: aki lemarad napközben, az délután felzárkózhat. – Az iskolarendőri programnak nem érzem szükségességét, de helyeslem. A gyerekek ismerkedjenek meg a szabályokkal, és ha szükséges, egy szakmailag hiteles személytől tudjanak tanácsot kérni – teszi hozzá Molnár Krisztián, megjegyezve: az is örvendetes, hogy az elsősök ingyen kapják a tankönyveket. Pintér Bernadett, akinek kislánya az Illyés iskola 4. osztályába jár, szintén jónak tartja a napi testnevelés biztosította folyamatos mozgást, amire törekszenek otthon is, nyáron például szívesen biciklizik a család. – Kislányom már első osztályos kora óta délután négyig van az iskolában, hiszen, mivel későn érünk haza, napközis. Az iskola rendőre programmal kapcsolatban pedig az a véleményem, hogy nem árt, ha van, jelenléte megnyugtató szülőnek, tanárnak egyaránt. – Mivel a mai gyerekek gyenge fizikumúak, jó ötlet volt a napi testnevelés bevezetése. Az én kisunokám emellett még karatézik is, aminek külön örülök – osztotta meg velünk véleményét Kós Jánosné, aki a kötelező napközit is üdvözli, már amennyiben eredményt is hoz, és nem csak eltölti ott a gyerek az idejét. -ta-

Első nap az iskolában. A Bibó gimnáziumban és az Illyés iskolában is ünnepélyes tanévnyitóval indul

Becsengettek itt is, ott is – v

Tankönyvosztás az általános iskolában. Gyereknek, szülőnek, pedagógusnak egyaránt izgalmas pillanat

(Folytatás az 1. oldalról.) Miután Simonné Gál Gyöngyi köszöntötte az elsős kisdiákokat, átadták az iskola jelvényét és egy emléklapot, ily’ módon is az iskola tanulójává fogadva őket. A város ajándékát Kepli József János alpolgármestertől kapták meg a gyerekek. Az általános iskolában 358-an kezdték meg a tanévet, amelyből 47 kisdiák most először ült be az iskolapadba. Az intézményben számos változással indult az új tanév. – Sok kiemelt feladatot tűztünk ki célul az idei

tanévre, ilyen a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, fontosnak tartjuk továbbá az egészségmegőrző szemléletmódot és a környezettudatosságra való nevelést is – sorolja Simonné Gál Gyöngyi. – A mindennapos testnevelést felmenő rendszerben vezetjük be, ebben a tanévben az első-második, valamint az ötödik-hatodik évfolyamban lesz mindennap testmozgás. Az új közoktatási törvény idén szeptember 1jével bevezette a hit- és erkölcstanoktatást is, az

Illyésben legtöbben a római katolikus hitoktatást választották. A Bibó István Gimnáziumban reggel nyolckor rövid tanévnyitóval vette kezdetét az új oktatási év, ahol az intézmény igazgatója, Nagy Boldizsár köszöntötte a diákokat. Mint mondta: ez az esztendő különleges az iskola számára, hiszen fennállásának 20. évfordulóját ünnepli az intézmény. Számos kiállítással, versennyel, vetélkedővel tisztelegnek az év folyamán a jeles esemény előtt.


oktatás

2013. szeptember 11.

HÉVÍZI

7

Idén 20 éves lett a Bibó gimnázium 1993 őszén nyitotta meg kapuit a Bibó István Gimnázium, az iskola ünnepségsorozatot szervez a 20 éves jubileum alkalmából. A programokba a jelenlegi gimnazistákon túl szeretnék bevonni a környékbeli általános iskolásokat, az intézmény öregdiákjait és a hévízieket is. Az eseménysorozat hétfőn indult a Bibó István életét és munkásságát bemutató kiállítás megnyitójával. A tárlat egy hónapig látható az iskolában, zárásakor joghallgatók egy színi előadásban jelenítik meg a Bibó-per eseményeit. – Szeptember 15-én szokásos kerékpártúránk, a Tour de Balaton helyett a Káli-medencébe invitáljuk a diákokat, szülőket, tanárokat – mondja Nagy Boldizsár igazgató. – A hónap végén, a szokásos diáknapon tanulóink bevonásával fi zikai kísérleteket mutatunk be általános és középiskolásoknak, reményeink szerint ekkorra elkészülnek az évfordulós pólók és karkötők is. Novemberben időkapszulát helyeznek el az iskola főbejáratánál, annak tartalmára pályázatot írtak ki, amelyre várják a diákok elképzeléseit. Emellett különféle versenyeket rendeznek az általános iskolák 8. évfolyamosai számára, és alkotói pályázatukra is várják a jelentkezőket. – Szeretnénk tavaszra egy képekből, videókból álló kiállítást összeállítani iskolánk múltjából. Márciusban vetélkedőt rendezünk jelenlegi és volt diákjaink között, az öregdiák-csoporttalálkozók ideje alatt pedig intézményünk tanulói a „bibós babáknak” szerveznek vidám elfoglaltságot, míg a szülők a középiskolás évekre emlékeznek. A rendezvénysorozat fénypontja az évfordulós gála lesz, ahol a vendégeket a volt és jelenlegi diákok műsora szórakoztatja. – Az előzetes egyeztetések után – teszi hozzá az igazgató – gimnáziumunk alapítványán kívül a hévízi önkormányzat és a keszthelyi tankerület támogatásában is bízunk. -ta-

val indult az év, utóbbi kis elsősei ajándékot is kaptak a rendezvényen

– változások az új tanévben A nap további részében patrónusi órákat tartottak, ahol a már előre megtervezett tanév alakulásáról tájékoztatták a pedagógusok a gimnazistákat, átadták számukra az órarendeket, valamint megismertették velük a legfontosabb szabályokat és a házrendet. – Változások mindig, minden tanévben vannak. Idén felmenő rendszerben a heti ötórás testnevelés bevezetése folytatódik, hiszen a 10. mellett a 9. évfolyamon is alkalmazni kell. Ezt a leterheltséget gond nélkül meg tudjuk

oldani mind a tornaterem foglaltsága, mind a szaktanári ellátottság szempontjából. A többi változásról még csak a tervezetet láttuk, ezekről a közeljövőben kapunk tájékoztatást. Az biztos, hogy a pedagógus életpályamodell bevezetésével kapcsolatos új átalakuláshoz alkalmazkodnunk kell, bár az intézményben eltöltendő kötelező heti 32 óra a középiskolákban nagy problémát nem okoz, hiszen gyakorlatilag eddig is 35 és 40 óra közötti időtartamban dolgoztunk.

Az igazgató hozzátette: a Bibóban már az elmúlt tanévben is volt iskolarendőr, aki annak idején az intézmény idegenvezetői képzésén kapta meg bizonyítványát, most pedig a helyi rendőrségen dolgozik, az együttműködés jó. – A város részéről kérésként fogalmazódott meg egy elsősegélynyújtó raj megalakítása, amely meg is történt, tagjait nagyrészt a hévízi tanárok alkotják – tájékoztatott Nag y Boldizsár. TÓTH A NDRÁS

Nagy Boldizsár: – Méltó módon szeretnénk megünnepelni a gimnázium húszéves évfordulóját


8

HÉVÍZI

portré

2013. szeptember 11.

Horváth Károlynéval tanításról, gyerekekről és a Bibó István Gimnázium indulásáról

Az iskolával kerek az élete Ott volt a Bibó gimnázium alapításánál, ami azóta is meghatározó élmény életében. Mint mondja: nincs még egy iskola, amiért ennyi mindent megtenne, ha nem taníthatna itt, akkor már biztosan elhagyta volna a pedagógusi pályát, a Bibó azonban kerekké teszi az életét. Horváth Károlynét kértük beszélgetésre. A biológiatanárnőt, bár- egy álom. Rengeteg feladat orvosi pályát választották. mily furcsa is, egy baleset és kihívás várt ránk, hiszen Nyolc esztendő után azonsodorta a tanári pálya felé. mindent magunknak kel- ban visszatért szeretett isA megyeszékhelyi Zrínyi lett kialakítani, s ebben az kolájába, ahol más minőgimnáziumban töltött első első évfolyamok tanulói is ségben ugyan, de addig is években még gyermekorvo- egyenrangú partnereink jelen volt, ő vezette ugyanis si pályát dédelgetett, ám voltak. a szülői munkaközösséget, egy sérülés a kézfején, Aztán jött pár év szünet, abban az időben indították amelynek hegeit még ma is ez alatt Horváth Károlyné a el például a Bibó-bálokat. – Nem hiszem, hogy viseli, eltántorította álbármelyik más iskola maitól, kiderült ugyanA cél nem a verseny, tudott volna nekem enyis, hogy nem bírja a nyit jelenteni, a lelkemvért. Így vezetett az hanem az érettségi ben mindvégig ott volt a egervári kislány útja a Horváth Károlyné azon tanárok Bibó. Örülök, hogy viszpécsi tanárképző főisközé tartozik, aki nem feltétlenül szajöttem ebbe a fiatakola biológia szakára. támogatja a délutáni különórákat, los, lendületes tantestü- Horváth Károlyné: – A gyerekek és az iskola nélkül el sem Lelke mélyén persze különösen abban az esetben, ha a letbe, ahol értékes kol- tudom képzelni a mindennapjaimat mindig is pedagógusdiák ezzel akarja letudni a tanulégákkal dolgozhatok nak készült, hiszen, lást. Fontosnak tartja azonban, együtt. Ez egy kicsi, gig a gimnáziumi éveken, volna máshol dolgozni, ha mint meséli, az általáhogy a gyerekek, ahol lehet, megcsaládias gimnázium, az viszont boldogsággal itt nem taníthatnék, akkor nos iskola alsó tagozamérettessék magukat, „de a cél itt mindenki tud min- tölti el, amikor az egykori valószínűleg elhagynám a tán már osztálytársát nem a versenyeredmény, hanem denkiről szinte min- diákok hírt adnak maguk- pedagógusi pályát. A Bibó korrepetálta a nyári az érettségi, elsősorban arra kell dent, más a tanár-diák ról vagy egy-egy villámlá- kitölti az életemet, a gyereszünetben, és rettentőfelkészülnünk”. viszony is, nálunk nem togatás alkalmával vissza- kek nélkül el sem tudom en boldog s büszke volt, osztályfőnök van, ha- térnek alma materükbe. képzelni a mindennapjaiamikor az átment a – Sosem bántam meg, mat. Szerencsésnek érzem nem patrónus, aki alulpótvizsgán. Pécsről aztán Szegedre vezetett útja, családi vállalkozás ügyeit ról segíti a tanulókat, nem hogy tanár lettem, bár nem magam. Sosem vágytam az egyetemi képesítést már vitte és akkor már általá- frontálisan irányít. Sokat je- tudom, ha egy nagy, szá- túl nagy dolgokra, úgy érott szerezte meg levelezőn. nos iskolás lányait nevelte. lent az is, hogy a gyerekek momra névtelenebb tömeg- zem, mindent megkaptam intézményben tanítanék, az élettől, amit szerettem ’87-ben Egervárról Hévízre Ennek az időszaknak, jegy- szeretnek idejárni. Sosem számolta, össze- akkor is így gondolnám-e. volna. költözött, közben férjhez zi meg, nagy szerepe volt Megkapta Hévízt is, ahol ment, majd megszületett abban, hogy mindketten az sen hány tanulót kísért vé- Egy percig sem szerettem a kezdetektől jól érzi magát. két lánya. Ekkor kezdték el Mint mondja: egy biológiaszervezni a Bibó gimnáziutanár ennél a csodás termémot. szeti környezetnél nem is – Az indulás előtt egy évkívánhatna többet. vel, 1992-ben egy névnapi Amikor terveiről kérdeebéden említette egy barázem, Horváth Károlyné legtunk, hogy új iskola indul közelebbiként a gimnázium Hévízen. Mikor kiderült, 20 éves születésnapi ünhogy biológia szakos tanánepségsorozatát említi, ruk még nincs, felkerestem amelynek részeként a köaz első igazgatót, Dencsiné vetkező időszakban több Nagy Évát, innentől viszprogramot is koordinál, s szavonhatatlanul összefoszeretne még nagyobb senódott sorsom a gimnáziubességre kapcsolni a biolóméval. Láttam, ahogy a giaoktatásban. még vakolatlan falakból is– Nem szoktam nagyrakola válik, s végignéztem, törő terveket szőni, legfonamint az addig üres termetosabb célom tökéletesíteni ket benépesítik az első tanulók. Gyönyörű és kreatív A láperdőben, a holt fánál. Horváth Károlyné és diákjai felkészültségükkel teljesen elbű- a meglevő dolgokat… VARGA LÍVIA időszak volt, olyan, mint völték a virágos városok európai versenyének nemzetközi zsűrijét


program

2013. szeptember 11.

HÉVÍZI

9

Nagyok és kicsik koncerthangulatban. Minden korosztály hallhatott neki tetsző dallamokat a magyar dal hévízi ünnepén

Ünnep: két napon át szállt a magyar dal mokig, a Rossz vértől egészen a Hatvan csapásig. Hévíz szép város, korábban, a Hobo Blues Banddel is voltam már itt. Emlékszem, a tóban úsztunk a tavirózsák között, jó volt nagyon – mesélte mosolyogva Bill kapitány. Másnap délelőtt a gyermekeké volt a főszerep, akik aktívan be is kapcsolódtak a Brumi Bandi Band gyermekműsorába. Később a Hévízi Tiszta Forrás Dalkör népdalai örvendeztették meg a közönséget, délután pedig a Hévízen is csillag születhet tehetségkutató fődíját elnyert fiatal énekes-zenész, Szakonyi Milán varázsolta el hallgatóságát. – Jól sikerül a szezon, rengeteg fellépésem volt kül- és belföldön egyaránt. A Balázs Elemér Grouppal,

amelynek március óta vagyok az énekese, már októberi lemezbemutató turnénkra készülünk: Budapesten kezdünk, de Párizsban, Brüsszelben és Stuttgartban is koncertezünk. A lemez sokszínű, hallható rajta ballada, jazz és populárisabb dalok is. És ott van a Budapest Voices nevű kórus is, amelynek bemutatkozó dala nagy nézettséget ért el a videomegosztó oldalakon. Ma itt, Hévízen kifejezetten magyar dalokat énekeltem, igyekeztem a régebbiek és az újabbak közül is válogatni – fogalmazott az ifjú énekes. A várvölgyi Jóindulat Zenekar alternatív rockot játszott, a Kocsmazaj pedig a saját dalok mellett más magyar zenekarok slágereit is elhozta a hévízieknek.

Szabó Balázs hegedűn, a Kocsmazaj frontembere, Böröcz Roland pedig gitáron játszott

A magyar dal napjának záró nagykoncertjén rajongók hada várta Rúzsa Magdit, aki emlékezetes estét szerzett a közönségnek. – Jó volt a buli, sokan voltunk, láttam, hogy a közönség is élvezte a koncertet. Zömében saját dalokat énekeltem, és másfél órán át csak magyar zene volt,

egy külföldi számot kivéve, amit kabalából minden koncerten elénekelek. Ma egyébként a koncert előtt egy tv-stábbal forgattunk a városban, nagyon tetszik Hévíz, szeretnék majd v isszajönni úgy is, hogy nem koncertezem, hanem picit wellnessezek, sétálgatok, pihenek és töltekezem… TÓTH ANDRÁS

08096053

Fergeteges hangulat uralkodott a városban a magyar dal napja alkalmából szervezett programokon, a két nap során minden korosztály és minden stílus kedvelője megtalálta számítását. A szervezők a két sztárfellépő mellett helyi és zalai kötődésű együttesek meghívásával színesítették a rendezvényt. A dalünnep első napján Szabó Balázs Bandája lépett színpadra, majd az egyre növekvő közönség előtt Deák Bill Gyula és zenekara adott felejthetetlen nagykoncertet. – Tavaly felléptem már a városban, nagyon jó hangulatú volt az a buli is, így szívesen jöttünk vissza. Mai repertoárunk átölelte munkásságomat a Hobo Blues Bandtől a szólóalbu-


sport

HÉVÍZI

10

2013. szeptember 11.

Újabb íjász aranyérmek

Német sportolók edzőtáboroztak

Hazánk legjelentősebb íjászversenyén, a pályaíjász országos bajnokságon Szűts Mátyás és Bencsik Márk, a Hévízi Sportkör olimpiai íjászai aranyérmet szereztek saját kategóriájukban. Bencsik Márk korábban az országos diákolimpiát is megnyerte. – Mindkét sportolóval elégedett vagyok, az utóbbi két hónapban rengeteget edzettünk, így mentális és fizikai állapotuk is kiváló volt – mondta Bencsik Péter edző, a Hévízi Sportkör elnöke.

Profi asztaliteniszezők érkeztek edzőtáborba Németországból, a sportolók egy hétig vendégeskedtek Hévízen.

Megdolgoztak a sikerért

A kapcsolat nem új keletű, már öt éve járnak ide tréningezni a német asztaliteniszezők, akik közt idén két, a londoni olimpián részt vett játékos is volt. A Bundesligában játszó profi sportolók hét napot töltöttek a városban. – A szakmai munkát a kilencszeres Európa-bajnok Bátorfi Csilla segíti, a tréningeket Gárdos Péterrel, valamint egy berlini tartományvezető edzővel közösen tartjuk – tájékoztatott Holló Zsolt edző, sokszoros magyar bajnok. – Nagyon elégedettek vagyunk a hévízi lehetőségekkel. Azért a

A szakmai munkát a kilencszeres Európa-bajnok Bátorfi Csilla segítette fürdővárosra esett annak idején a választásunk, mert itt komoly pingpongos múlt van, és a terem is nagy. Kialakultak a kapcsolatok, kiváló a szálloda, ahol vagyunk, Emecz Emil, a hévízi vezetőedző pedig sokat segít, íg y minden évben probléma-

mentesen tudunk készülni – tette hozzá az edző. – Szakmailag ez inkább kondicionális felkészülés volt, reggel 9-től 13 óráig edzettünk, így a délutánokat a Balatonon tudták tölteni játékosok. A cél az volt, hogy a szakmai munka és a nyaralás is meglegyen

ezen idő alatt – mondta Bátorfi Csilla, aki szabadúszó edzőként évek óta foglalkozik a német felnőtt férfi és ifi játékosokkal, a hévízi edzőtáborba is mindig elkíséri őket. Aki tehette, a hévízi asztaliteniszezők közül is bekapcsolódott az edzésekbe. – Mindig nagyobb és nagyobb az edzőtábor, jövőre már két hétre szeretnének jönni a németek, ezt nehéz lesz összehangolni saját edzéseinkkel – fogalmazott Emecz Emil, a Hévízi Sportkör edzője. – Idén öt nemzetközileg elismert edző foglalkozott a gyerekekkel, én is tanultam tőlük, néztem, ahogy soklabdáznak, s figyeltem, hogy mit mondanak a játékosoknak. A tanácsok egy részét elfogadjuk, beépítjük saját metodikánkba. TÓTH A NDRÁS

A hévíziek nyerték a kupát RÁCZ PÉKSÉG MANUFAKTÚRA „MINDEN ÍZÉBEN HÁZI” 08096050

Szeretettel várjuk a kis kézműves sütödében, ahol manufakturális technológiával, háziasan dolgozunk. Adalékanyag mentes, csak természetes anyagokkal készült, friss, helyben készített termékeinket

Műanyag nyílászárók gyártása, forgalmazása, könyöklők, árnyékolástechnika

Rácz Pékség Manufaktúra Hévíz , dr Korányi F. u. 6

Cégünk 2004 óta foglakozik műanyag nyílászárók gyártásával. Mivel a nyílászárócsere hosszú távú befektetés, célunk a jó minőségű termékek előállítása, ami közös érdeke vásárlónak és gyártónak egyaránt. Siegenia alapbiztonsági vasalat, hibásműködés-gátlóval, résszellőztetővel.

Alapkivitelben 24 mm-es k=1,0W/m2K üvegezés Igény esetén 38 mm-es k=0,7 W/m2K multifunkciós, fokozottan hő- és napfényvédő üvegezés

REZI REDŐNY

• ingyenes felmérés • bontás, beépítés, hulladékszállítás • párkányok • redőnyök, fix és mobil szúnyoghálók • korrekt ár, megtekinthető minőség!

Redőny (motoros is), reluxa, szúnyogháló, harmonikaajtó, szalagfüggöny, napellenző KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA Legolcsóbban a gyártótól. ALKATRÉSZ ELADÁS

Profilkínálatunk: 5 légkamrás Inoutic Arcade, valamint 6 légkamrás, 3 gumitömítéses Inoutic Prestige

Zalaapáti, Ady u. 15. Tel.: 06 30/969-62 64 • 06 30/540-49 44 • Fax: 06-83/352-397 E-mail: omegaablak@omegaablak.t-online.hu • brunnerk@t-online.hu

08096051

Nyitva: H.-P.: 6h-14h • Sz.: 6h-12h • V.: Zárva

www.omegaablak.hu

08096049

Kínálatunk közt megtalálható, a békebeli házi tejjel készült vajas kiflit, az igényes kézi munkával jól megdolgozott tömött belsejű molnárka, házi pogácsa, kalácsok, hosszan eltartható, többnaposan is könnyen szeletelhető, nem morzsálódó házi, teljesőrlésű magos, rozs, tönköly kenyereink, és paleolit-, gluténmentes kenyerek, sütemények…

41 éve a lakosság szolgálatában

Tel/Fax: 83/330-199 +36 30/504-14-88

08096052

Kiszállítjuk! Hívjon a 70/398-0229-es telefonszámon, Várjuk megrendelését!

A sportcsarnok adott otthont a hagyományos, bajnokság előtti felkészülési kézilabdatornának. Az egynapos megmérettetésre az NB II két ezüstérmese mellett két középcsapat érkezett Hévízre. A körmérkőzéses küzdelmek után Hévíz csapata vehette át a győztesnek kijáró kupát. A dobogó második fokára a Mosonszolnok gárdája állhatott fel, mögötte a Bük és a Sárvár együttese végzett. Gólkirályi címet a hévízi Klász Karola szerzett, a legjobb játékos a szintén hazai Fehér Kitti lett.


hirdetés

HÉVÍZI

11

130908-K

2013. szeptember 11.

Legyen tiéd az év fogása Tévé, internet, telefon együtt – akciós csomagáron! Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel, és az év végéig csupán 2013 Ft a havi díj!

Minden csomag

2013 Ft havi díjért év végéig

Az Invilág M csomag havi díja is például – 30 tévé- és rádiócsatornával, 10 M internettel és kedvező telefon-előfizetéssel – év végéig mindössze havi 2013 Ft, és 2014. januártól is csak 6490 Ft. A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj a legközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Telepontunk: Hévíz, Tavirózsa u. 1. Tel.: +36 83 610 600

08096045

Az ajánlat 2013. augusztus 26-tól visszavonásig érvényes, analóg docsis 2.0 kábeles szolgáltatási területünkön belül érhető el, új lakossági előfizetők számára. A 10M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 10,00/2,00 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,50/0,75 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A csatornaszámok területenként eltérőek, a településeden érvényes csatornaszámról érdeklődj elérhetőségeinken. A díjak az áfát tartalmazzák.


mozaik

HÉVÍZI

MEGKÉRDEZTÜK:

2013. szeptember 11.

Önnek mi a véleménye a közétkeztetésről?

Hevesi József Szoktunk menzán enni, mivel édesanyám és a párom is ilyen konyhán dolgozott, és tudjuk, hogy jó minőségű ételeket készítenek, s ezt elfogadható áron kínálják. Az adaggal sem volt gondom soha, hiszen egy felnőtt embernek is elegendő. Én a fűszeresebb ételeket szeretem, ám ez nem jellemző az üzemi étkezdékre, a Gamesz konyháján viszont ízletesen főznek.

– Mikor fiatalok voltunk és a gyerekeinknek gyorsan kellett valami tartalmas, de egyszerű ételt készítenünk, akkor mesélte a barátnőm nagymamája egy régi zalai étel, a dödölle receptjét. Mi, fiatalasszonyok elkezdtünk próbálkozni, ám sok kísérletünk kudarcba fulladt, csak többszöri nekirugaszkodásra sikerült dödöllét készítenünk – mesélte Szokol-Humay Lászlóné. – A dödöllét vad- és marhapörkölthöz, pacalhoz ajánlom, de önálló ételként is kitűnő. Nálunk a családban mindenki szereti a 8 éves unokámtól kezdve a 94 éves nagymamáig, sőt a barátok is.

Pongrácz Györgyné Mi a Gamesz konyhájáról hozzuk az ebédet már nagyon régóta, és amíg az unokám az Illyés iskolába járt, ő is ott evett. Mindig finom az étel, figyelnek arra, hogy vitamindús és tápláló legyen az, amit kiadnak. Nem főznek zsírosan, és az utóbbi időben még a korábbinál is jobb lett az ételek minősége. Nagyszerű az is, hogy aki helyben étkezik, két menüből választhat.

Glacz Ervin A közétkeztetésre régen is szükség volt és ma is, főleg az idősek miatt. Korábban én is gyakran ettem a munkahelyi menzán, és nincsenek rossz emlékeim: elegendő volt a mennyiség, az ízek pedig finomak. Régebben a fizetéshez képest megfizethető árakat alkalmaztak, de úgy veszem észre, hogy manapság is törekszenek arra, hogy elérhető legyen mindenki számára a szolgáltatás.

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK!

Hévízen volt a legtöbb vendég

Dödölle

Az év első hat hónapjában 91 ezer vendég érkezett Hévízre, ők összesen 471 ezer vendégéjszakát töltöttek a településen, derül ki a KSH friss statisztikájából. Ez a teljes balatoni üdülőkörzet vendégforgalmának közel 20 százalékát, a vendégéjszakáknak pedig mintegy 33 százalékát teszi ki, ami annyit jelent, hogy az első fél évben a legtöbb vendéget és vendégéjszakát Hévíz tudta felmutatni. A második helyen Siófok végzett, míg a harmadik Zalakaros lett.

HOZZÁVALÓK: 1 kg burgonya, 30 dkg liszt, 1–2 fej vöröshagyma, zsír, só ELKÉSZÍTÉS: A krumplit karikára szeljük és felteszszük főzni, úgy, hogy jól ellepje a sós víz. Utána összetörjük a burgonyát, és ebbe a forró lébe annyi lisztet teszünk, hogy a massza megálljon a kanálon. Ezt szaggatjuk ki kis halmokba, majd megvárjuk, hogy kihűljön. Utána zsíron serpenyőben megpirítjuk. Külön pirítunk hozzá vöröshagymát. A végén ezzel a hagymával és tejföllel tálaljuk, és ízlés szerint sózzuk. Jó étvágyat kívánunk!

08096048

12

A KESZTHELYI

MCDONALD’S ÉTTEREMBE KERESÜNK munkatársakat az alábbi pozícióba:

Éttermi diák munkára tanulókat Elvárások:

08096047

Diákok jelentkezését a 06-30/38-29-238-as telefonon várjuk, sms-ben is.

08096061

• heti 3–4 nap munka vállalása (napi 4, 6, 8 órás munkaidő) • 17. életév betöltése • hosszú távú munkavállalás

Hévízi Forrás  
Hévízi Forrás  

2013. 09. 11.

Advertisement