Page 1

FORRÁS HÉVÍZI

2013. június 19. • II. évfolyam 10. szám

HÉVÍZ VÁROS LAPJA • A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

Ára: 123 Ft

Tánc: szabadság, szerelem… Tóthné Bogdán Ottiliát gyermek- és ifjúkora s munkája is Hévízhez köti

Hévízt (el)ismerik a balti államokban is Hévíz iránt a balti államokban is érdeklődnek, ez derült ki azon a Lett- és Észtországon, valamint Litváninán átívelő nagyszabású roadshow-n, amelyen Papp Gábor polgármester és Kepli József János alpolgármester népszerűsítette a várost és a térséget. Az egyhetes, Balti roadshow elnevezésű bemutatkozáson a hazai szállodaláncok, utazási irodák

és a Magyar Turizmus Zrt. képviselői vettek részt, továbbá számos, Európa, Amerika, Afrika egy-egy térségét népszerűsítő utazásszervező. A városvezetők a Tallinnban, Rigában és Vilniusban székelő magyarországi nagykövetekkel is tárgyaltak, akik ígéretet tettek arra, hogy segítenek a piac jobb megismerésében. (Bővebben a 3. oldalon.)

10. oldal

Kötelességünk visszaszerezni azt, amit a történelem elvett

A magyar nemzet tagjainak is össze kell kapaszkodniuk, éljenek bárhol is a Kárpát-medencében

Trianon máig fájó sebet ütött a nemzeten, a színmagyar területek elvesztése sokkos állapotba juttatta az országot. „Ez a világ legjobb játszótere”. E szavakkal, ujjongó taps kíséretében nyugtázták a Brunszvik-óvoda kis ovisai a Sugár utcai játszótér teljes megújulását. A munkálatokra 25 millió forintot költött az önkormányzat. (Részletek a 6. oldalon.)

A TARTALOMBÓL

Fehér Béla érdemelte ki a Hévíz folyóirat irodalmi díját, amelyet idén először adtak át 9. oldal

Ma, 93 évvel a békediktátum aláírása után kötelességünk visszaszerezni azt, amit a történelem elvett – nem erőszakkal, hanem önbecsülésünk és

nemzettudatunk helyreállításával, mondta 1920. június 4-e gyászos eseményeire emlékezve Papp Gábor polgármester. A tragédiát megidézve Hévíz minden templomában megkondultak a harangok, a megemlékezést a Magyar Nemzetközösségek Emlékművénél tartották. A trianoni diktátum Magyarországra nézve kirívóan igazságtalan és megkülönböztető volt, hangsúlyozta a városvezető, hiszen

családi, közösségi tragédiáktól kísérve, mindenen átgázolva hajtották végre vélt és valós érdekeiknek megfelelően a határkijelölést, amelynek következtében a Magyar Királyság elveszítette területének 71 százalékát és a magyarul beszélő, magát magyarnak valló lakosságból három és fél millió főt. A térség egymással vetélkedő, elkeseredetten szembenálló mozaikállamokra bomlott fel. (Folytatás a 4. oldalon.)

Évzáró táncos ünnep Dráma, rock, show és ének. Mindez az Új Színpad moderntánc-tagozatának évadzáró előadásán a városháza dísztermében. A több mint félszáz fiatal gálája kirobbanó sikert aratott, a szülők, rokonok, barátok és érdeklődők meggyőződhettek arról, hogy a csoportban mi-

nőségi munka folyik, a gyerekek pedig egyre ügyesebbek és magabiztosabbak. Olyan is van közöttük, aki akár hosszú távon is el tudná képzelni az életét táncosként. A tagozatvezető pedig növelné a tempót… (További információk a 8–9. oldalon Pillanatkép a kirobbanó sikert arató évadzáróról olvashatók.)


HÉVÍZI

2

aktuális

2013. június 19.

Helyi járat indul a térségben

LAPSZÉL

Szünetel az ügyfélfogadás A közszolgálati tisztviselők napja július 1je, amely munkaszüneti nap. Ennek megfelelően a Hévízi Polgármesteri Hivatal és a Keszthelyi Járási Hivatal Hévízi Kirendeltségén működő okmányiroda ügyfélfogadása július 1-jén (hétfőn) szünetel.

Hévíziek a megyei kitüntetettek közt A Zala Megyei Közgyűlés legutóbbi ülésén határozott arról, kik azok, akiket ez évben megyei kitüntetésekben részesít. A díjazottak között két hévízit is találunk, akiknek neve Hévíz Város Önkormányzata, illetve Papp Gábor polgármester javaslatára került a megyegyűlés elé. Így Zala Megye Egészségügyéért Díjban részesül dr. Mándó Zsuzsanna, a Hévízi Szent András Gyógyfürdőkórház orvos igazgatója, Laczkó Mária, a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet vezetője pedig a Zöld Zaláért Díjat érdemelte ki. A Zala Megyei Sajtódíjat ez évben Péter Árpád, a Helikon Rádió felelős szerkesztője kapja, akinek jelölését szintén Hévíz polgármestere javasolta. Papp Gábor közleményben gratulált a megyei díjazottaknak.

FORRÁS HÉVÍZI

HÉVÍZI VÁROS LAPJA A MARATON LAPCSOPORT TAGJA

Hamarosan költözik a buszpályaudvar és megújul, fejlődik a közösségi közlekedés Hévízen, miután aláírták a projekt támogatási szerződését. A Nyugat-dunántúli Regionális Operatív program pályázatán közel 200 millió forintot nyert erre a célra a város, amely a környező településekkel – Alsópáhokkal, Cserszegtomajjal, Nemesbükkel és Sármellékkel – konzorciumot alkotva fogalmazta meg terveit. A projekt részeként Hévízen helyi járatú központ épül, korszerűsítik az autóbusz-megállóhelyeket, ahogyan a kistelepüléseken is. – Hévíz, amely turisztikai szempontból az ország egyik legjelentősebb pontja, most olyan lehetőséghez

A szerződés aláírása után azonnal indul a munka. Breznovits István ügyvezető és Papp Gábor polgármester az ünnepi pillanatokban jut, ami a konzorciumi partnerekkel karöltve segíti, fejleszti a közösségi közlekedést – emelte ki Breznovits István, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Üg ynökség ügyvezető igazgatója. A beruházás részleteiről Papp Gábor polgármester elárulta: új megállók létesülnek majd a nagyparkoló mögötti bekötő út mentén

és a város más részein is, és olyan buszöblöket alakítanak ki, amelyek megfelelnek a kor követelményeinek. – A következő lépés pedig, hogy buszt vásárolunk, amely Hévízt és a térséget is szolgálja majd. Hosszú távú terveink között pedig az szerepel, hogy kiépítsük a menetrend szerinti autóbuszos kapcsolatot a város

és a Hévíz–Balaton Airport között. A polgármester hozzátette: a környéken a hévízi vállalkozások a legjelentősebb munkaadók, így szükség van arra, hogy az itt dolgozók, a bejárók kényelmesen, helyi járatú autóbuszszal jussanak el dolgozni, majd onnan az otthonukba. S ezzel spórolni is tudnak. -TA-

Hibás szemétszállítási számlákat küldött a szolgáltató, de már találtak megoldást

Változások a városi hulladékgazdálkodásban Téves számlákat küldött 1100 hévízi családnak a Zalaispa Zrt. A hibát orvosolják. Bali József elnök-vezérigazgató azt mondta lapunknak: az adattörzs rögzítésénél történt a malőr, amely elsősorban a társasházakban élőket sújtotta. Amikor a cégnél felismerték a problémát, akkorra már kézbesítették a szemétszállítási számlákat. – Nagyon gyorsan megoldást akartunk találni, ezért egyeztettünk a polgármesteri hivatallal, majd minden érintettel is, hogy megnyugtató módon tud-

juk rendezni ezt a kelle- szegű számlákat állítottak periódusban azonos összemetlenséget. A hibáért ki, ami több esetben félre- gű számlát küldhessünk, ezúton is elnézést kérünk. értéseket szült. Nehezen vagyis az éves hulladékdíjat négy egyenlő részletben kell mostantól kifizetni. Ez A Zalaispa Zrt. ügyfélfogadási rendje tervezhetőbb és jobban követhető. az alábbiak szerint alakul: A Zalaispa elindította Ideje: minden péntek 7.30–13.30. Helye: Polgármestezöldhulladék-beg yűjtési ri Hivatal alagsor 6. számú iroda. járatát, s a jövőben erre a A hulladékszállításhoz kapcsolódó számlázással, váltocélra edényzetet is kihezásbejelentéssel, panaszos ügyek intézésével kapcsolatos lyez a cég a városban a nakérdésekkel a kihelyezett ügyfélszolgálatot keressék! gyobb komfort érdekében. – Minden olyan újítást szeretnénk Hévízen megAz eddigiekhez képest volt követhető ugyanis a honosítani – szögezte le változik a számlázási rend- negyedévek közötti eltérő Bali József –, ami tényleg szer, adott tájékoztatást számlatartalom. 21. századi hulladékgazmindezeken túl Bali József. – Ezért azzal a kéréssel dálkodást jelent, s ehhez Korábban szezonban és fordultunk a polgármeste- várjuk a lakosság ötleteit szezonon kívül eltérő ösz- ri hivatalhoz, hogy minden is. -TA-

HÉVÍZI FORRÁS – IMPRESSZUM: Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Ugray Adrián Felelős szerkesztő: Varga Lívia Kiadja: Maraton LapcsoportMultivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Szerkesztőség: 8380 Hévíz, Széchenyi utca 29. Tel.: 83/540-464 e-mail: hevizforras@maraton.plt.hu. Hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12.Tel.: 88/400-400, Fax: 88/541-780, e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu. Nyomdai munkák: Extra Média Nyomda Kft. – 8000 Székesfehérvár, Fecskepart Felelős vezető: Szabó Dániel • Megrendelés száma: HVF 10/2013 Megjelenik 3200 példányban. • Terjeszti a Savaria Post


aktuális

2013. június 19.

A hévízi gyógyvíz híre a Baltikumba is elért (Folytatás az 1. oldalról.) – A legfontosabb cél Riga és a Hévíz–Balaton Airport közt közlekedő menetrend szerinti járat megerősítése, reklámozása volt, és az ottani utazási szokások, igények feltérképezése – bocsátotta előre Papp Gábor polgármester, hozzátéve: a járatindítást az idő rövidsége miatt nem előzhette meg széles körű promóciós kampány, így ezt az évet kívánják kihasználni arra, hogy a város- és országmarketinggel tovább erősítsék Hévíz balti jelenlétét. – A tárgyalások sikeresek voltak, így elképzelhető, hogy a jövőben akár heti több alkalommal és a mostaninál nagyobb gépek érkezzenek a lett fővárosból, annál is inkább, mivel részükről is egyértelmű érdeklődés mutatkozott a beutaztatást illetően.

A városvezető mindenkinek, aki nyaralást, pihenést tervez, ajánlja a három balti állam feltérképezését, a vidék és a városok ugyanis gyönyörűek, s nem mellékesen egy repülőúttal három ország is megismerhető. Kepli József János alpolgármester a tárgyalásokról szólva elmondta: a Tallinnban, Rigában és Vilniusban székelő magyarországi nagykövetek segítenek a piac jobb megismerésében, és felvették a kapcsolatot a helyi utazási irodákat összefogó turisztikai egyesületekkel, touroperátorokkal is. Egyértelmű tehát az érdeklődés a balti államokban Magyarország és Hévíz iránt, szögezte le a két városvezető, megjegyezve: az észteknél előnnyel i n du lu n k , ug yanis

Turaida, avagy a vidéki Lettország. Igazi kincseket rejt…

– Ha nincs ez a játék, nem biztos, hogy eszünkbe jutott volna ez az úti cél – mondja mosolyogva Katalin –, de nagyon boldogok vagyunk, hogy elrepülhetünk a sze ceszszió fővárosába, különösen, hogy ez az egyik kedvenc stílusirányzatunk. A nyaralás ráadásul majdnem egybeesik férjem születésnapjával, így azt is Rigában ünnepeljük majd. Papp Gábor azt tanácsolta, az egy hét során látogassanak el Észtor-

3

LAPSZÉL

Hévíz hazavár

Kepli József János, Pecze Zoltán és Papp Gábor. A nagykövet segít a litván piac jobb megismerésében (nyelv)rokon népnek tartanak minket, ráadásul több piacvezető magyar cég is jelen van az észt gazdaságban, így jól ismernek bennünket. Tallinn legnagyobb kereskedelmi televíziójában ráadásul jövő év elején főműsoridőben többször is levetítenek majd egy 15 perces filmet Magyarországról, aminek nagy részét Hévízen forgatták. – A turistákat elsősorban a gyógyvíz és a balti államokban nem létező gyógyturizmus csábíthatja Hévízre, de vonzóak lehetnek a hazánkban elérhető

gasztronómiai attrakciók és a kiváló magyar borok, s mivel náluk a tenger vize nyáron sem melegszik húsz fok fölé, érdeklődésre tarthat számot a Balatonpart, a fiatalok körében pedig az ahhoz kapcsolódó programok, zenei fesztiválok – sorolta a polgármester. Papp Gábor és Kepli József János múlt héten Stockholmban tárgyalt, hiszen Svédország és a skandináv terület is fontos célpont, el kell érni, meg kell szólítani az ottani potenciális turistákat is. VARGA LÍVIA

Nyeremény: egy hét a szecesszió fővárosában Lóthné Tolvéth Katalin nyerte Hévíz városa és a Hévíz–Balaton Airport által felajánlott két repülőjegyet, így férjével ő utazik majd Rigába. A keszthelyi Egry iskola tanárnőjét és férjét Papp Gábor polgármester és a reptér igazgatója, Benkő Attila köszöntötte Sármelléken. A városvezető a balti roadshow-n szerzett tapasztalatait is átadta a nyerteseknek, akik július 20. és 27. között élvezik majd a lettek vendégszeretetét.

HÉVÍZI

szágba, fővárosa, Tal- is. A házaspár megígérlinn ugyanis gyönyörű, te: ha hazatér, megosztja és nézzék meg Litvániát velünk élményeit. -VL-

Papp Gábor és Benkő Attila is gratulált Lóthné Tolvéth Katalinnak

A képviselő-testület meghirdette a „Hévíz Hazavár” útiköltséghozzájárulási és ösztöndíjpályázatát. Erre minden hévízi állandó lakcímmel rendelkező tanuló pályázhat, aki nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytat. Hévízen tanuló és Hévízen állandó lakóhellyel rendelkező középiskolás diák csak ösztöndíjra pályázhat; hévízi állandó lakóhellyel rendelkező, de más településen iskolába járó középiskolai tanuló ösztöndíjra és útiköltség-hozzájárulásra is. A pályázatot 2013. október 31-ig lehet benyújtani. Az önkormányzat havi háromszori alkalommal téríti meg a vidéken tanuló hévízi diákok útiköltségét. Az ösztöndíj felső határa kitűnő tanuló esetén akár havi 5000 forint is lehet. A pályázathoz a következő dokumentumok szükségesek: a tanuló intézménye által kiállított iskolalátogatási igazolás, a tanuló érvényes diákigazolványának másolata, az adott félév lezárását tanúsító középiskolai bizonyítvány eredeti példánya, amelyeket a hivatalban be kell mutatni, s ezekről fénymásolat készül. A pályázati adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról (http://onkormanyzat. heviz.hu/) vagy átvehető a polgármesteri hivatalban is. További információkért Cziotka Vanda közoktatási és kulturális referenshez lehet fordulni, elérhetősége: 83/500-855.


4

HÉVÍZI

aktuális

2013. június 19.

Összetartozás a felhőkbe vesző hegyeken is

A megemlékezésen a városi és a járási vezetők koszorút helyeztek el a nemzetközösségi szabályai szerint erkölcsi emlékműnél, s az egybegyűltek meghallgathatták a hévízi Tiszta Forrás Dalkör műsorát is kötelességünk azt a nemzet érdekében megtenni. De az eltűnő határok Európájában nem határrevízióval, nem erővel és nem zavarkeltéssel kell megvalósítanunk össznemzeti önrendelkezésünket, hanem a belső önbecsülésünk, helyes nemzettudatunk helyreállításával. Ennek érdekében, tette hozzá a település első embere, mi, egyének is rengeteget tehetünk. Többek között azzal, hogy őrizgezte le a polgármester. – dig az igazság érdekében, a zük, ápoljuk azon magya(Folytatás az 1. oldalról) – Trianon generációk Sokan vallják, hogy, amit a közös értékrend tiszte- rok emlékét, akik Nagyéletét határozta és hatá- történelem elvett, azt már letében, a politikai és tár- Magyarország szülötteirozza meg még ma is – szö- nehéz visszaszerezni. Pe- sadalmi kultúra értelmes ként szellemi kincsekkel

gyarapították a nemzetet. Ady, Kőrösi Csoma Sándor, Rákóczi Ferenc és Gábor Áron mellett pedig szomorú szívvel, ám büszkén most már két székelyre, Erőss Zsolt és Kiss Péter hegymászókra is emlékeznünk kell. Ők, fogalmazott Papp Gábor, bár a NagyMagyarország testéből évtizedekkel ezelőtt erőszakosan elszakított területen éltek, soha nem felejtették el a csúcsok meghódításakor kitűzni a magyar és a székelység autonómiája mellett hitet tévő székely lobogót. – Valljuk be – folytatta Papp Gábor –, amikor ezeket a fotókat megláttuk, bizony megdobbant a szívünk, büszkék voltunk arra, hogy magyarok vagyunk és lehetünk, és hogy ők, a határon túli magyar testvéreink még a felhőkbe vesző hegyeken is összetartozásunkat hirdetik. A beszédet követően a hévízi Tiszta Forrás Dalkör, majd a Nagyváthy Néptáncegyüttes kamaracsoportjának műsorát hallhatták és láthatták az egybegyűltek, a megemlékezés zárásaként pedig a városi és a járási vezetők koszorút helyeztek el a nemzetközösségi emlékműnél. VARGA LÍVIA

Helyszíni szemle a keszthelyi elkerülőn A Keszthelyt északról elkerülő 71-es út építési munkálatai a szerződésben korábban meghatározott július 31-ei időpontra nem tudnak teljesülni. A csúszás egyértelmű oka az elmúlt hónapok extrém időjárása: a márciusi havazások miatt kereken egy hónapos csúszással tudta a beruházó NIF Zrt. a munkákat megkezdeni. Minderről helyszíni szemle során tájékozódott Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője.

– A helyszíni szemlére azért volt szükség, hogy felmérjük a nyári csúcsforgalom előtti teendőket, valamint meghatározzuk a beruházás befejezésének idejét. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a szélsőséges időjárás nem tette lehetővé a szerződésben meghatározott határidők tartását, és igaz ez minden, a környéken zajló beruházásra – mondta a bejárás kapcsán Manninger Jenő, akit Kovács Ákos, a NIF

műszaki igazgatója kísért el a szemlére. – Korábban már jeleztük, hogy a rendkívüli tél végi-tavasz eleji időjárás miatt az építési munkákat csak egy hónappal később tudtuk megkezdeni. E miatt a befejezést augusztus végére ígérjük – mondta Kovács Ákos. A helyszíni szemlén Manninger Jenő kérésére azt is megvizsgálták, vane lehetőség korábbi befejezésre, esetleg egyes szakaszok korábbi forgalom

előtti megnyitására, tekintettel a nyári csúcsforgalomra. – Mindez a következő hetekben fog eldőlni. Július közepén újabb szemlét tartunk, akkor már pontosabb képet kapunk a forgalomba helyezés idejéről. A Hévíz–Keszthely közti utak csomópontjaiban az építkezés miatt még 2–3 hétig jelzőlámpás szabályozásra is szükség lesz, tehát a régóta várt elkerülő elkészülte előtt még újabb tü-

relemre lesz szükség, de a nagy nyári csúcs előtt befejezik a körforgalmak építését – jelezte az országgyűlési képviselő. Manninger Jenő elmondta: a hévízi elkerülő csomópontjaival kapcsolatos problémák is megoldódtak, így az új, Hévíz és Alsópáhok között haladó útszakasz szeptemberben megnyílhat a forgalom előtt. Ezáltal az új szakaszok nemcsak Keszthely, hanem Hévíz belvárosát is tehermentesítik majd.


közélet

2013. június 19.

HÉVÍZI

5

Példás árvízi összefogás, hévíziekkel Az elmúlt napokban mintegy 600 hivatásos és önkéntes zalai segített az árvízi védekezésben a Duna mentén. A hévízi önkormányzat egymillió forinttal támogatja a helyreállítást. A tűzoltók, rendőrök, katonák, vízügyi szakemberek, valamint a civilek ott voltak a legveszélyesebb helyszíneken, így Győrújfalunál is, ahol megcsúszott a töltés. – Sok fiatal ott vált igazi férfivá – mondta Cselényi Attila százados, a 21 fős Zala Mentőcsoport vezetője. – A helyiek családtagként fogadtak bennünket, s barátsággal, szeretettel vettek körül. – Zalában nem volt árvízi helyzet – szögezte le Rigó Csaba megyei kormánymegbízott –, s ilyenkor az a

dolgunk, hogy megszervezzük az utánpótlást, és együtt éljünk, együtt mozogjunk azzal az összefogással, amely a Duna mentén tapasztalható. A NAV zalai pénzügyi igazgatósága 17 500 liter lefoglalt üzemanyagot adott át a védekezésben részt vevő honvédségi járművek működtetéséhez, s az országos összefogáshoz több hévízi is csatlakozott, az önkormányzat pedig egymillió forinttal támogatja a védekezést és az azt követő helyreállítást.

Strázsai Zoltán, a megáradt folyó és a homokzsákokból épített gát Dunabogdánynál

– Fontos volt a gyors reakció, hiszen kétszer ad, aki gyorsan ad, ezért is döntöttünk úgy, hogy gyűjtés helyett az önkormányzati büdzséből utaljuk át az összeget. Amikor ilyen nagy a baj, mindenkinek össze kell fogni, ennek felelősségét Hévíz is érzi – fogalmazott Papp Gábor polgármester, megjegyezve: nemcsak az önkormányzat segített, hiszen a város önkéntes tűzoltói és civilek is ott voltak több helyütt a gátakon, ahogy a hévíziek a kolontári iszapkatasztrófa károsultjain is azonnal segítettek. Papp Gábor, akkor frissen megválasztott polgármesterként ugyanis egy jótékonyA legkritikusabb szakaszon, Győrújfalunál még éjszakán- sági rendezvényt szerveként is 800-an dolgoztak a megcsúszott töltésen zett. Ennek bevételéből egy

lakást vásároltak, amibe egy édesanya költözött be két gyermekével és beteg anyukájával. Az önkéntes tűzoltó egyesület három tagja, Pálcás Péter, Horváth Balázs és Matyi Marcell Strázsai Zoltán elnök vezetésével előbb Dunabogdányban, majd Tahitótfaluban segítette a védekezést. Egy nagy teljesítményű szivatytyút is vittek magukkal, aminek főleg az utóbbi helyszínen vették hasznát. – Dunabogdányban a megáradt Duna kettészakította a települést – mondta lapunknak a hévízi csoport vezetője –, s nekünk a gátszakaszt kellett védenünk. Tahitótfalun pedig a belvíz is munkát adott: a kerteket elöntötte a víz, és a házak-

ba is betört, fél-, egyméteres magasságban. Strázsai Zoltán szerint a védekezésre való felkészülés Magyarországon hatékony és eredményes volt, ennek is köszönhető, hogy itthon nem volt halálos áldozat, és vagyoni kár is csak az ártérben keletkezett. Lapunk munkatársa beszélt olyan hévíziekkel is, akik Bajánál védekeztek. Kiderült: Zalából ott is legalább kétszázan vették ki részüket a munkából. A Bács-Kiskun megyei városban igazi összefogással, egymásra figyelve tevékenykedett mindenki, s bár voltak katasztrófaturisták, ők sem okoztak problémát. -VL-

Egregyre látogatott a Zalai Hírlap Lakóhelyünk sorozata Az utak, járdák állapota és a hamarosan induló egregyi projekt is szóba került a megyei napilap szervezte lakossági fórumon. A kezdeményezés célja megismerni a városrészben élők mindennapjait, hírt adni eredményeikről, és segíteni problémáik megoldásában. Az egregyiek kérdéseit Papp Gábor polgármester, Kepli József János alpolgármester, a képviselő-testület tagjai és a hivatal dolgozói várták, de képviseltette magát a rendőrség is.

Zerényi Imre arról érdeklődött, mikor oldódik meg a Zrínyi utca Egregy felől eső részében is a csapadékvíz-elvezetés, és mikorra készülhet el a járda. Utóbbi rossz állapotát kifogásolta az Egregyi utcában lakó Varga Ferencné is, megjegyezve: a mostani 1959-ben épült. Papp Gábor leszögezte: a tervek készen vannak, az Egregyi utca végétől a Babócsay utcáig még idén megépül a járda, és legkésőbb a jövő évi költség vetés terhére a csatornákat is felújítják.

A legtöbbeket a városrész turisztikai fejlesztésének részletei érdekelték. – A pályázatban előírt határidő előtt jóval, már jövő nyár elejére szeretnénk befejezni a beruházást. A kivitelezés leghamarabb másfél hónap múlva indulhat, amiben, ha megfelelnek a közbeszerzés előírásainak, helyi vállalkozók is részt vehetnek – mondta Papp Gábor. Fisli Gáborné a Zrínyi utcába torkolló alsó út rendbetételének időpontjá-

Zerényi Imre a járda- és csatornaépítésről érdeklődött ról érdeklődött. A nyár második felében kátyúzásba kezd a Gamesz, reagált Laczkó Mária, a cég veze-

tője, a végleges megoldás érdekében azonban pályázati forrást keres az önkormányzat. -VL-


közélet Összefogás a virágos Hévízért

6

HÉVÍZI

Hajrájába érkezett az Európai Virágos Falvak és Városok versenyére történő felkészülés, már csak pár hét van a megmérettetésig, a 12 főből álló nemzetközi zsűri július 9-én 9 és 16 óra között járja be várost. A jó eredményhez a lakosság közreműködése is elengedhetetlen. – Hétórás prezentáció keretében mutatjuk be a zsűrinek Hévízt. A program a városházán kezdődik, majd dottóval járjuk be az utcákat, de lesz benne gyalogtúra is. Lemegyünk például a véderdőhöz, megmutatjuk a római kori romot, a játszótereket, és megnézik a temető állapotát is – sorolja Papp Gábor, hozzátéve: az egyes állomásokon pár mondatban bemutatkoznak majd a civil szervezetek is. A szakemberek, hangsúlyozza a polgármester, nemcsak arra kíváncsiak, milyen zöld és virágos a város, értékelési szempontjaik közt a civil szervezetekkel való együttműködéstől az óvodák, iskolák tantervén, pedagógiai programján át a fenntarthatóságig

minden szerepel, sőt azt is nézik majd, hogy a reklámtáblák mennyire csúfítják el az utcaképet. – Időarányosan jól állunk az előkészületekben, de még sok munka vár ránk, hiszen nem mindegy, milyen eredményt érünk el. A Sugár utcai játszóteret átadtuk, a sportpályák környékét rendbe tettük. A zsűrizésre végzünk a kátyúzással, elkészül a katolikus templom melletti parkoló, az idősek otthonában a kert, és rendben lesznek a zöldfelületek is. Célunk, hogy amikor a zsűri ideérkezik, egy európai, sőt világszintű várost találjon. Hévíz tehát készen áll a megmérettetésre, igaz, jegyzi meg a városvezető, ha egy évvel később lenne a

2013. június 19.

ezen a napon. Különösen kérem, hogy akinek autóroncs áll a háza előtt vagy udvarán, gondoskodjon anverseny, a mostaninál is milyen hatékonyan tudunk nak elszállításáról. Ugyankedvezőbb lehetne a kép. A egy kitűzött célért közösen csak fontos lenne a kiszáfutó projektek terveit, mint dolgozni – hívja fel a figyel- radt fák és cserjék eltávolípéldául a sportpályák kör- met Papp Gábor. – Éppen tása az udvarokból, előkernyékének fejlesztését, az ezért tisztelettel kérem a tekből, ha szükséges, próegregyi projektet, a nagy- hévízieket, aki tervezi kerí- bálunk ebben segíteni. parkoló átépítését, S nem mindegy a buszpályaudvar az sem, milyen fokitelepítését mindgadtatásban részemind bemutatják a sül a zsűri, folytatja zsűrinek, amely azt a gondolatmenetet is értékeli: milyen a polgármester. Ha irányba fejlődik a nem is adnak ponváros. tot rá, de mindenA prezentációból képpen befolyásolvilágosan ki kell deja a végeredményt, rüljön továbbá, hogy ha azt érzik, hogy Hévíz nem iparváörömmel látják ros, hanem egy tuőket a hévíziek. rizmusra alapozó Egy mosoly, egy település, azaz a kedves integetés gyógytó és az azt nagyon sokat szákörülölelő véderdő mít, ahogy egy-egy az oktatási intézmézászló vagy ízléses nyek pedagógiai köszöntőplakát a programjára éppkirakatban vagy a úgy hatással van, kerítésen is. mint a civil szerve– Úgy gondolom, zetek működésére, A térképen a zsűri tervezett útvonala látható a városlakók és a és tulajdonképpen a kollégák már eddig város teljes létére, működé- tése vagy erkélykorlátja is mindent megtettek ansére. lefestését, kertje és háza nak érdekében, hogy jól – A versenyen külön ér- tája csinosítását, próbálja szerepeljünk. Bízom abban, tékelik az önkormányzat azt július 9-e előttre időzí- hogy együtt szép eredés a város lakosainak teni, hogy városunk minél ményt tudunk elérni e ranegyüttműködését, hogy vonzóbb képet mutasson gos versenyen. VARGA LÍVIA

Új kalandok a Sugár utcai játszótéren! Városunk óvodásai avatták fel a felújított Sugár utcai játszóteret, amely a bölcsődéstől a kiskamaszig minden korosztály igényeit kiszolgálja. A meglévő játékelemek mellett több új, biztonságos játék került a területre, a kicsiket emellett kerítés védi, s egy csodás parkot is kialakítottak, hogy az idősebbek is megpihenhessenek a padokon, az árnyékot nyújtó fák alatt. A 25 millió forintos önkormányzati beruházás lehetővé tette továbbá a világítás kiépítését, új, a korábbinál biztonságosabb burkolatokat raktak le, és kihelyeztek egy ivókutat is, amelyből bevizsgált víz folyik, így kicsik és nagyobbak egyaránt bát-

ran csillapíthatják vele szomjukat. Az ünnepélyes átadáson Papp Gábor polgármester köszöntötte a gyerekeket, akik szinte azon-

nal birtokba vették az új játékokat. – Tetszik az új játszótér, az összes játék nagyon jó. A hinta az egyik kedvencem, és kipróbáltam már a nagy

mászókát is. Nehéz, de végigmentem rajta. Sokat szoktunk játszótérre menni, remélem, ide is gyakran jövünk majd – mondta mosolyogva Csillag Virág.

És itt még nincs vége az attrakcióknak: a közeljövőben egy pályázat révén ovifoci pályát alakítanak ki a téren. TÓTH ANDRÁS

A mászókák kipróbálása után jólesett a polgármester társaságában egy pohár bodzaszörpöt elfogyasztani


közélet

2013. június 19.

HÉVÍZI

7

Mindenki küszködik, de ki fogjuk bírni… Közéletről, politikáról, kiállásról és Magyarországról faggatta a Közéleti Kávéház rendezvényén Papp Gábor polgármester Bencsik Andrást, a Demokrata főszerkesztőjét, a Békemenet egyik kezdeményezőjét. Az már a beszélgetés legelején kiderült: az ismert újságírót a taxisblokád késztette egyértelmű állásfoglalásra. Bencsik András az 1990-es események hatására lépett be az MDF-be, mivel akkor „semlegesnek maradni nem lehetett, ott valaki vagy a barikád egyik vagy a másik oldalán állt”. Papp Gábor a népszerű konzervatív elemzőműsort is szóba hozta, amely, annak idején, a hajdani ATV-n indult. A Bencsik– Lovas–Bayer trió őszinte szókimondásával g yorsan népszerűségre tett szert, a Sajtóklub komoly véleményformáló erővé vált. A Demokrata főszerkesztője azt tervezi: egyszer még összehozza a csapatot.

Bencsik András és Papp Gábor számos közös emléket is felelevenített A Demokrata, valamint a hozzá kapcsolódó Szkítia könyvesbolthálózat, illetve a Mag yar Ház Könyvkiadó története pedig ma már – igaz – legenda. – Olyan könyvek, amik korábban nem jelenhettek meg nyomtatásban, a könyvkiadónak hála napvilágot láthattak – vezette fel a beszélgetés ezen részét Papp Gábor. – Az én könyvespolcomon is jó néhány ilyen van.

Svéd fúvós dallamok

Közönségcsalogató dallamokkal lépett fel a Deák téren a svédországi Ungdomsorkestern–Mariehamns ifjúsági fúvószenekar. Az Aland-szigetcsoport Finnország és Svédország között, a Balti-tengerben helyezkedik el, és több mint hatezer szigetből áll. Ezek közül mindössze 100 lakott, amelyeken összesen 29 ezer ember él. A 11 ezres Mariehamn a főváros. A fúvószenekar szerte Alandból gyűjti tagjait. Szimfonikus és fúvós zeneműveket, valamint átiratokat adnak elő, a klasszikustól a modernig

– Amikor az akkori tulajdonosok 1997-ben egyik napról a másikra megszüntették a Demokratát – emlékezett vissza Bencsik András –, döntenünk kellett. Összekapartuk az első nyomdaszámlára valót, még édesanyám is adott kölcsönt, és csináltuk tovább. Akkoriban éledezőben volt a nemzeti őstörténet iránti igény, így kiadtak egy ezzel foglalkozó könyvet, amelyet csak a lapban

hirdettek meg. A siker nem maradt el, s létrejött a Szkítia bolthálózat. A könyvkiadás és -terjesztés pedig hosszú időn át anyagi bázist biztosított a Demokratának. A főszerkesztő, aki a Békemenet eg yik kezdeményezője, úgy fogalmazott, annak a rendezvénynek a Szentlélek volt a főszervezője, mert ennyi véletlen magától nincs. – 2012 januárjában már elviselhetetlen kül-

földi nyomás volt Mag yarországon, és elterjedt a hír, hogy kész terv van Orbán Viktor megbuktatására. „Le akarták tenni” Magyarország miniszterelnökét, hog y eg y sima arcú pubit ültessenek a székébe. Mondjuk Bajnai Gordont. Elkezdtük szervezni a Békemenetet, de senki sem gondolta, hogy a hívó szóra félmilliós tömeg jön össze. Ez iszonyatos erővel hatott. Bencsik András a közvélemény-kutatási adatok alapján azt mondta: a külföldi nyomásra meghozott kemény intézkedések ellenére három év alatt nem csökkent a Fidesz–KDNP népszerűsége. – Mindenki morog, küszködik, de a lelkünkben érezzük, hogy jó úton járunk, és ki fogjuk bírni. Ez a magyarok csodája. Nem leszünk gyarmat, inkább dolgozunk, nagyon keményen, aminek máris van eredménye: kilenc év után megszűnik Magyarország ellen a túlzottdefi-VLcit-eljárás.

Hévízről jelentkezett a Mokka Egy héten át Hévízről, a gyógytó egyik teraszáról jelentkezett a TV2 reggeli műsora, a Mokka. – Ez több hónapos előkészítő munka eredménye – szögezte le Horváth Orsolya, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Mi témákat is javasolhattunk, amelyek fókuszában természetesen a tó állt. Mint Sasánszki Bence főszerkesztőtől megtudtuk, a Mokka a nyári szezonban tíz helyszínről jelentkezik majd, s ennek a sorozatnak az első állomása volt Hévíz. A műsorvezetők már nem először jártak a fürdővárosban, s most, a munka mellett, próbáltak

időt szakítani Hévíz és az itteni szolgáltatások megismerésére is. – Belaktuk a várost – szögezte le Joshi Barat. – Én nagyon szeretem Hévízt, az az utca is, amelyben most lakunk, olyan,

mint egy kis ékszerdoboz. A műsorvezető szerint a külső helyszíneken egészen más hangulat uralkodik, mint a stúdióban, s egy-egy ilyen kitelepülés csapatépítő tréningnek is jó.

A műsorvezetők a gyógytó egyik teraszán beszélgettek a vendégekkel. Joshi Barat (jobbra) ismeri és szereti Hévízt


8

HÉVÍZI

kultúra

2013. június 19.

Dráma, rock és show – hatalmas sikert hoz Hatalmas sikert aratott az Új Színpad moderntánctagozatának évadzáró előadása a városháza dísztermében. A gála rendkívül változatos volt, a különféle stíluselemek – dráma, rock és show – lenyűgözték a szép számú érdeklődőt. – Sok mindenen változtattunk az előző évhez képest, s volt ének és Greaseblokk is, amit a színjátszó társulat adott elő – mondta lapunknak Tóthné Bogdán Ottília, a tagozat vezetője. – Körülbelül ötven növendékünk lépett fel az est folyamán, s eljöttek a Sugár utcai óvodások is, akik kedves műsorral ajándékozták meg a publikumot. A tagozat tagjainak ruháit varrónő készítette, s amit lehetett, felhasználtak a tavalyi kollekcióból. Az elmúlt évi évadzáró előadás óta többen is csatlakoztak a csoporthoz, s a

szakember értékelése szeA hétköznapok, persze, lőre 1–1 órát, de ezt a tago- adott: a bemelegítés után rint a gyerekek rengeteget itt is dolgosak, heti két al- zatvezető szeretné másfél intenzíven foglalkoznak a fejlődtek egy év alatt. kalommal próbálnak, egye- órára növelni. A recept is koreográfiákkal. S ha Tóth-

Körülbelül ötven növendék lépett fel az est folyamán, s eljöttek a Sugár utcai óvodások is, akik kedves műsorral ajándékozták meg

Az országos átlag felett teljesítenek Az Illyés Gyula Általános Iskolában idén is elvégezték a tanév végi úgynevezett kompetenciamérést, amely a szövegértési képességeket és a matematikai tudást mérte fel a 6. és a 8. évfolyamos tanulóknál. A korábbi eredmények alapján megállapítható: az intézményben kitűnő szakmai munka folyik, s valóban az életre készítik fel a fiatalokat. – A kompetenciamérés nem a tananyagot kéri számon a gyerekektől, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok milyen mértékben tudják alkalmazni ismereteiket a mindennapi életből vett feladatok megoldásában – adott tájékoztatást Simonné Gál Gyöngyi igazgató. – Nagyon sok összehasonlítási adatot vesznek figyelembe a szakemberek, általában kis dossziényi jelentés jön, ugyanis aprólékosan javítják a „dolgozatokat”, és

az eredményeket sokrétűen értékelik. A hévízi iskolában kifejezetten készülnek a kompetenciamérésre, időpontja például pirossal bekerül a munkatervbe is. A gyerekek pedig folyamatosan „hangolódnak” a nagy próbára: megoldják az előző évi feladatokat és az úgynevezett típusfeladatokat, s a szakkörökben is gőzerővel gyakorolnak.

Az iskola mindig jelentést kap diákjai teljesítményéről, s a hévízieknek nincs okuk a szégyenkezésre. – Nagyon örülünk annak – tette hozzá az igazgató –, hog y mi az országos átlagot meghaladjuk, felette vagyunk, és a kisvárosok iskolainak átlagos szintjét is túllépjük. -TA-

Erőpróba. Nem a tárgyi tudást, hanem annak alkalmazását vizsgálják a kompetenciamérésen


kultúra

2013. június 19.

HÉVÍZI

9

hozott az Új Színpad évadzáró gálaműsora

né Bogdán Ottília szabad latok, kreatív ötletek, így teret enged a lányoknak, egy-egy koreográfia gyakazonnal érkeznek is javas- ran igazi csapatmunka eredménye. A moderntánc-tagozat tagjai nyáron sem lazsálnak, több fellépésre is készülnek, de a legközelebbi állomás a tánctábor lesz, július első hétvégéjétől. Ez kitűnő alkalom azoknak, akiket vonz a tánc, hogy kipróbálják a műfajt, s ha tetszik, csatlakozzanak. A távlati célok között egyébként egy női csoport megalakítása is szerepel. – Azért jelentkeztem annak idején a tagozatra, mert már kiskorom óta táncolok, nagyon szeretem a műfajt és jó lehetőségnek találtam, amikor két éve elkezdődött ez a klub – mondta Bagi Dorka. – Korábbról már ismertem az oktatót, akit nagyon szimpatikusnak találtam, ez is ták meg a publikumot befolyásolta a döntésemet.

Lendületben. A moderntánc-tagozat tagjai nyáron sem lazsálnak majd Sok fellépésünk van, szerepeltünk a pünkösdi fesztiválon, az évzárón, meg a város különböző fesztiváljain. Dorka ezen az estén több produkcióban is színpadra lépett, s úgy fogalmazott,

később is folytatná a táncot, akár komolyabb szinten is. – Azért kezdtem el táncolni, mert van egy mese, amiben olyan mozgások vannak, amik nagyon tetszettek nekem – mesélt az

indíttatásról Bokor Júlia Éva. – Ebbe a csoportba nemrégen járok. Itt az tetszik, hogy amikor fellépünk és sikerünk van, akkor az emberek tapsolnak. A mai estén egyébként balettet adtunk elő. TÓTH ANDRÁS

Fehér Béla kapta a Hévíz folyóirat irodalmi díját Fehér Béla érdemelte ki a Hévíz folyóirat irodalmi díját, amelyet idén először adtak át az ünnepi könyvhét idején. Fehér holló. Cserna-Szabó András, a folyóirat szerkesztője így nevezte laudációjában Fehér Bélát, kinek munkásságáról ekképp vélekedik: „Valahogy úgy alakult, hogy miközben manapság mindenki regényt ír, alig vannak már valódi regényírók. […] Ilyen „par excellence regényíró” Fehér Béla. Fehér holló. Jókai Mór unokája. Arra született, hogy regényeket írjon. […] Regényeiben varázslatos és utánozhatatlan világot épít. Elég csak egyetlen könyvét elolvasnunk, utána már egy bekezdés után tudni fogjuk, ezt senki más nem írhatta, csakis a Fehér Béla. […] De néha kirándul azért más műfajokba is. Gasztronómiatörténeti kutatásai többet érnek, mint a tudós szakma összes erőfeszíté-

sei. Egypercesei, tárcái a latot. Fehér Béla jelölését a fővárosi irodalmi életben s műfaj gyöngyszemei. A Hé- képviselő-testület egyhan- a Facebookon egyaránt, és ezt szerettük volna egy díjvíz folyóirat olvasói szeren- gúlag fogadta el. – Fehér Béla író és Prima jal intézményesíteni, megcsések. Ismerhetik a gasztro-esszéista Fehér Bélát és Primissima-, valamint Ma- erősíteni, az önkormányzat a pompás, abszurd humorú gyar Pulitzer-díjas újság- pedig az első pillanattól egyperceseket író Fehér író, ám ez az első irodalmi partnerünk volt ebben. – A folyóirat népszerű, Bélát is. Az első ízben kiosz- díja, ami nekünk óriási tott Hévíz Irodalmi Díj a leg- büszkeség – mondta la- friss és beírta magát az orpunknak Szálinger Balázs, szágos irodalmi életbe, mijobb helyre került.” Az önkormányzat alapí- aki az elismerés „megszü- után tavaly új pályára állt – hangsúlyozta Keptotta kitünteli József János, téssel az előHévíz alpolgárző év egy mestere. – Bízom szerzőjének benne, hogy ez a k iemel kedő díj még inkább munkáját ishozzájárul ahhoz, merik el. A hogy a szerzők díjazott szekedvet kapjanak, mélyére illetve, hogy a Hénégyfős bivíz számára a legzottság – Szájobb írásaikat linger Balázs küldjék be. Célunk főszerkesztő, továbbá az is, hogy Cserna-Szabó András, Kepli József János alpolgármester adta át Fehér Bé- a szerző, aki megkapja ezt az elisvalamint a lának a Hévíz Folyóirat Irodalmi Díját merést, kicsit megszerkesztőbizottság két tagja, Őry Ró- letéséről” elárulta: – Érez- ismerkedhessen azzal a vázsa kabinetvezető és dr. tük, hogy milyen komoly fi- rossal, amelynek a nevét viSzántó Endre – tesz javas- gyelem övezi a folyóiratot a seli a folyóirat.

– Örülök és büszke vagyok arra, hogy publikálhatok ebbe az új hangú és friss folyóiratba, amit, bár debreceni vagyok, teljesen a magaménak érzek – mondta már a díjjal a kezében, meghatottan Fehér Béla, aki semmilyen más folyóiratba nem ír. Alapvetően regényírónak tartja magát, de nagy kedvvel ír esszéket is, a gasztronómiát és az arról szóló értekezést pedig hobbinak tartja. Mint Szálinger Balázs elmondta: ha egy írást kell kiemelni, akkor a tavalyi 3. számban megjelent, Örkény István előtt tisztelgő egyperces novelláiért javasolták a díjra a szerzőt, ám összességében kimagasló regényírói munkásságát, tárcaírói erényeit ismerték el, emellett Fehér Béla – mint a folyóirat állandó szerzője – gasztrotörténeti munkáival is rászolgált a kitüntetésre. VARGA LÍVIA


10

HÉVÍZI

Győztesek hangversenye Az általános iskola tanulói adtak hangversenyt a városháza dísztermében. A győztesek előadásán a zenei tehetségek a más területeken sikereket elért társaiknak muzsikáltak. – Néhány éve elhatároztuk, hogy a versenyeken kitűnően teljesítő tanulókat bemutatjuk a hazai közönség előtt is, így jött létre a győztesek hangversenye. S hogy ez az esemény ne csak a zenei tehetségek napja legyen, a tantárgyi versenyek nyertesei mint meghívott vendégek ültek itt – tájékoztatott Holczerné Szabó Ágnes, az iskola énekzene tanára.

A furulya tanszakra idén aranyeső hullt A furulya tanszakra idén aranyeső hullt, hisz’ a megmérettetéseken csak arany minősítést szereztek a hévízi tanulók. A Czidra László Országos Furulyaversenyre három szólista és egy kamaracsapat került be, ami országos szinten is egyedülálló, mivel egy kisváros kicsi zeneiskolájáról van szó. – Erről a versenyről hoztunk második, harmadik helyezést és egy különdíjat is. Amire még büszkék vagyunk, hogy iskolánk kórusa Zalaegerszegen a nagy dunántúli városok zenei tagozatos iskoláinak kórusai közötti versenyen harmadik helyezést ért el – tette hozzá Holczerné Szabó Ágnes. -TA-

portré

2013. június 19.

Tánc: szabadság, szerelem… A mozgás a lételeme, a tánc pedig nemes egyszerűséggel a szabadságot jelenti számára, általa kifejezheti gondolatait, érzéseit, vágyait. S e szenvedélyt igyekszik átragasztani Hévíz fiataljaira – sikerrel, hisz’ moderntánc-csoportja egyre népszerűbb, sőt, az általa tartott női tornára is mind többen járnak. Tóthné Bogdán Ottilia tősgyökeres hévízi. Családot ugyan Cserszegtomajon alapított, s emiatt egy időre el is szakadt szülővárosától, a sors azonban egy kiváló lehetőség formájában másfél éve visszaszólította. – Három gyermekemmel összesen másfél évtizedet voltam otthon, ami teljesen elszigetelt, s ebbe kicsit talán bele is fásultam, egy véletlen folytán azonban összefutottam Papp Gáborné Ágival, aki felvetette, indítsunk Hévízen egy moderntánc-tagozatot. Nagyon örültem a lehetőségnek, jó volt visszajönni. 2011 novemberében el is indult a csoport, azóta Tóthné Bogdán Ottilia, vagy ahogy mindenki szólítja, Lotti, számos izgalmas, megható, szórakoztató vagy éppen elgondolkodtató koreográfiát tanított meg

a gyerekeknek, fiataloknak, akiknek azt is próbálja átadni, milyen csodák rejlenek a táncban. – Számomra a mozgás olyan, mint a levegő, nem tudok nélküle élni, anyukám elmondása szerint már egészen pici koromban is folyton produkáltam magam. Általános iskolában aztán Bálintné Éva nénihez jártam néptáncra, közben pedig elkezdtem gimnasztikázni. Aztán jött pár év szünet, a gimnázium 3. osztályában viszont elindultam a Helikoni Ünnepségeken modern tánc kategóriában, szólóban, és arany minősítést kaptam. A következő évben már az alsóbb évfolyamok számára csináltam koreográfiát, az érettségi után pedig Molnár Csillához kezdtem jazz balettra járni. Közben kis időre visszatért az életembe a néptánc, ám amikor választanom kellett, a modern tánc mellett döntöttem. Érettségi után dekoratőrként dolgoztam, emellett végeztem el az 1991-ben induló moderntáncpedagógus-képzőt, ahol olyan tanárok tanítottak, mint Berczik Sári néni, Jeszenszky Endre és Lőrinc Katalin. Ottilia közben hosszú évekig aerobikot tanított

Tóthné Bogdán Ottilia: – Számomra a mozgás olyan, mint a levegő, nem tudok nélküle élni Hévízen és Keszthelyen – terhességeit is végigtornázta. A 15 év alatt, amit teljes egészében három gyermekének, Ninának, Laurának és Marcellnak szentelt, mozgásigényét ez a sport elégítette ki. Egyszer csak rádöbbent azonban, mennyi új stílus jelent meg a táncban. Még harmadik gyermeke születése előtt tánctanításba fogott Cserszegtomajon, öt év után pedig, amikor csoportjai megszűntek, jött Hévíz és a moderntánc-tagozat s a kondicionáló női torna, de tart foglalkozást a Sugár utcai óvodában is.

Az évadzáró produkcióban egy műsorszám erejéig Lotti is színpadra állt

– Mindig az volt az álmom, hogy létrejöjjön egy nagy volumenű előadás, amikor a tanítványaimé a színpad, s megmutathatjuk, mit tudunk. Ez megvalósult tavaly és idén is, s az évadzáró produkcióban egy műsorszám erejéig Lotti is színpadra áll, mert úgy érezte, ott a helye a gyerekek között. – Az elmúlt bő másfél évben egy igazi közösség jött létre, sokat beszélgetünk egy-egy mélyebb produkció és a mindennapok kapcsán, így közben én is rengeteget tanulok a gyerekektől. Nagyon szeretem őket. Vágyam, hogy egy nagyszínpadi, egész estés táncprodukciót vigyek színpadra velük. Ottiliának folyamatos mozgásban van az élete: fut, biciklizik, a kertben tevékenykedik, és táncol, táncol, táncol – otthon is. A mozgás szeretetét pedig gyerekeire is átragasztotta, férje viszont nem táncol, jegyzi meg mosolyogva. – A tánc egy csodás dolog, segítségével mindent el lehet mondani – fogalmaz Lotti, hozzátéve: élete történetét is könnyebb lett volna szó helyett táncban előadnia… VARGA LÍVIA


nyár

2013. június 19.

A szünidő alatt is várják az óvodásokat Bár hivatalosan megtartották az évzárókat a hévízi óvodákban, az intézmények a nyár folyamán is tudják fogadni a gyerekeket. – Idén a leállást úgy oldottuk meg, hogy amikor az egyik óvoda bezár, akkor a másik intézmény nyitva tart, így segítve azokat a szülőket, akik egyébként nem tudnák megoldani g yermekeik nyári felügyeletét – tájékoztatta lapunkat Péterné Bakos Mariann óvodavezető. – A Sugár utcai óvoda június 17-től július 21-ig lesz zárva, ezen idő alatt a szülők átvihetik az Egregyi Óvodába a gyerekeket, az Egregyi Óvoda pedig július 22-től augusztus 26ig nem működik, akkor pedig az egregyi szülők

Az önkormányzattól kapott bokrokat a szülők ültették el hozhatják hozzánk az apróságokat. Felmértük az igényeket: Egregyről 17 kisgyermek jön hozzánk, tőlünk pedig 15-en mennek Egregyre. A bölcsőde három hétig, június 17. és július 7. között tart zárva. Mivel nincs a városban még egy ilyen in-

tézmény, ezt az időszakot meg kell oldani a szülőknek. A tavalyi felújítások után, teszi hozzá az óvodavezető, idén csak az udvari játékokat kell lefesteni, valamint a nagytakarítást elvégezni. Biztonság i okokból pedig nemrégiben

15 bokrot ültettek el az óvoda és a bölcsőde udvarán. – Szerettünk volna faházunk mellé egy kerítést, hogy ne tudjanak bemenni mögé a gyerekek. Füzesi Lászlóné képviselőtől, aki a városvédő egyesület elnöke, kaptuk az ötletet, hogy fakerítés helyett inkább élő sövényt ültessünk. Az önkormányzat pedig felajánlott az óvoda részére 10, a bölcsőde számára pedig 5 bokrot, a munkát a szülők végezték el. Később valószínűleg egy komposztálót is kapunk, amivel hasznossá teszünk egy üres területet, s ezzel nem mellékesen a környezetvédelmi nevelés területén is tovább tudunk fejlődni – mondta Péterné Bakos Mariann. TÓTH ANDRÁS

Legyetek tudósok, jó szakemberek, sikeres sportolók „A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, Ember lenni mindig, minden körülményben”. Ezt az Arany Jánostól származó idézetet írták fel az egyik osztályterem táblájára, ezen gondolattal búcsúztak az Illyésiskola diákjai a ballagó nyolcadikosoktól. – A gyerekek elköszöntek nevelőiktől, megtartottuk az utolsó osztályfőnöki órát, majd kolompszóra elindultak és végigjárták az intézmény termeit, folyosóit, ezt követően pedig a sportcsarnokban folytatódott az ünnepség – mondta Jancsekityné Iváncsics Márta igazgatóhelyettes – Az általános iskola az az intézmény, amely elindít

Bondor Bence kapta az önkormányzat által alapított Illyésplakettet nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményéért benneteket az úton. Szeptembertől azonban újra meg kell találnotok a helyeteket a világban. Új iskola, új emberek, új kihívások várnak

rátok. Ne feledjétek: bármit hozzon is az élet, Hévíz mindig az otthonotok lesz – köszöntötte a végzősöket Papp Gábor polgármester.

A hónap végéig el kell végezni a gyommentesítést Azokon az ingatlanokon, ahol elszaporodtak a gyomnövények, károsítva az emberi egészséget, valamint elhanyagolt terület benyomását keltik, a tulajdonosoknak június 30-ig eleget kell tenniük gyommentesítési kötelezettségüknek, s ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan, de legalább október 31-ig fenn kell tartaniuk minden gyomnövény, így a parlagfű esetében is, hívja fel a figyelmet a városfejlesztési osztály, hozzátéve: minderről az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi törvény rendelkezik.

– Természetes, hogy a felemelő pillanatokba szomorúság is vegyül, az elválás fájó pillanata – mondta a 42 búcsúzó diáknak Simonné Gál Gyöngyi igazgató. – Higgyetek önmagatokban és soha ne adjátok fel céljaitokat. Váljatok tudóssá, jó szakemberré, legyetek sikeres sportolók. A lényeg, hogy dolgozzatok becsületesen és soha ne feledkezzetek meg arról, honnan indultatok. Idén is átadták az önkormányzat által alapított Illyés-plakettet, amelyet Bondor Bence kapott meg nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményéért. -TA-

HÉVÍZI

11

LAPSZÉL

Igazgatási szünet A Hévízi Polgármesteri Hivatal július 15-től augusztus 16-ig igazgatási szünetet tart. Ezen időszakban hivatalos ügyeik intézésére csökkentett ügyintézői létszám áll majd az ügyfelek rendelkezésére, tájékoztatta lapunkat dr. Tüske Róbert jegyző. Az azonnali intézkedést igénylő anyakönyvi és ellenőrzési területeken változatlan ügyfélfogadási rendben várják a lakosságot, minden más ügyben heti egy napon (szerda 8.00–11.00 és 13.00–15.00 óráig) tartanak ügyfélfogadást. A Keszthelyi Járási Hivatal Hévízi Kirendeltségén működő okmányiroda nem tart igazgatási szünetet, nyáron is a kialakult rendben működik. Az ügyintézés előtt a 83/500-800 központi számon lehet érdeklődni az ügyintézők elérhetőségéről.

Egész nyáron operett Kezdetét vette az Operett Gála Hévízen, a nyár folyamán hétfő esténként két előadással várják a Fontana Filmszínházba a műfajt kedvelőket. Fellép többek közt Oszvald Marika, Bódi Barbara, Bordás Barbara és Kalocsai Zsuzsa.


12

mozaik

HÉVÍZI

MEGKÉRDEZTÜK:

2013. június 19.

Mit csinál a gyermeke nyáron?

Oravecz Szilvia – A lányom hobbiszerűen táncol, úgyhogy egy hetet tánctáborban tölt, utána pedig Zalaegerszegen lesz szintén egy hétig nyári táborban. Ballagására kapott a nagyszülőktől egy londoni utat, amire a nagymamával utazik majd, mi, szülők pedig itthon maradunk, dolgozunk. Emellett minden meghirdetett hévízi programon szívesen részt vesz a kislány.

Leitner Veronika – Ami már biztos, hogy nyáron lovas táborba megy a gyerek, az ott eltöltött két hét talán kicsit javít majd rossz testtartásán is. Emellett osztálytársaival együtt biztosan ott lesz a hévízi szabadtéri koncertek nagy részén, amit nem bánok, hiszen a kínálat nagyszerű, és jó a biztonság is. Az egyelőre kérdéses, hogy a család közösen tud-e majd nyaralni.

SÜSSÜNK, FŐZZÜNK! Ezúttal Liscsinszky Istvánné ajánl olvasóink figyelmébe egy különleges ételt, amelyet könnyű elkészíteni. – Azért a Rácz paprikást készítettem el erre az alkalomra, mert egyrészt nagyon fi nom, másrészt egészséges alapanyagokból készül. Ezt a receptet egy erdélyi barátnőm nagymamájától tanultam évekkel ezelőtt, de a mai napig sokszor kerül az asztalra a család és a barátok legnagyobb örömére.

Rácz paprikás HOZZÁVALÓK 4 fő részére: 0,5 kg darált hús, 0,25 kg rizs, 1–2 fej vöröshagyma, 5 egész paprika, 15 dkg sajt (fele füstölt), 0,25 kg burgonya, 0,25 kg paradicsom, 1 kis doboz tejföl, zsír, vaj, paprika, só ELKÉSZÍTÉS: A darált disznóhúsból jó szaftos pörköltet készítünk, közben rizst főzünk. Mikor ez készen van, a pörköltet a rizzsel összevegyítjük. A nyers paprikákat kicsumázzuk, kettészeljük, és vajjal kikent tepsibe rakjuk. Minden paprikába elhelyezünk egy szalonnát, majd elosztva rátesszük a rizses pörköltet. Ezután mindegyik tetejére teszünk egy-egy kanál tejfölt, a vegyes reszelt sajttal pedig megszórjuk bőven. Mindezt betesszük a sütőbe addig, amíg a nyers paprika meglágyul, és a sajt ráolvad a tetejére, ez 180 fokon 15–20 percet vesz igénybe. Az így elkészült ételt sült burgonyával és akár sült paradicsommal, valamint pirítóssal tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk!

Svarcz Rita – Az én lányom tánctáborba megy először, mert a tánc a hobbija. Ezt követően egy egyhetes nyelvi táborban vesz részt. Családi nyaralást idén nyárra nem terveztünk. Amikor mi dolgozunk, a nagymama vigyáz rá, de mivel 14 éves, ezért már nem nagyon kell felügyelet. S az előző nyarakhoz hasonlóan biztosan kilátogat majd a városi programokra is.

Ezüstbe öntött akarat Átvették megérdemelt ezüstérmüket a városházán tartott díjkiosztón a hévízi kézilabdás hölgyek. Az NB II-es bajnokságban kiegyensúlyozott, kiváló teljesítménnyel zárt a Hévíz a második helyen.

zés is volt, a hazai siklósi meccset például mindenképpen ide sorolnám. A pécsváradi találkozón sem a játék dominált, hanem az, hogy csapatként küzdöttünk, egymásért. Talán ezen a téren fejlődtünk a legtöbbet. Ováry Szilvia a díjátadón bejelentette visszavonulását. A kitűnő játékos 11 Hévízen eltöltött év után döntött úgy, hogy befejezi aktív sportpályafutását. A sportoló 192 alkalommal játszott zöld-fehér színekben és 1089 gólt szerzett. Ő Hév íz sporttörténetének

Az érmeket Papp Gá- kul – fogalmazott a vábor polgármester és Var- rosvezető. – Az önkorga Sándor, a Zala Megyei mányzat számára fontos Kézilabda Szövetség el- Hévíz sportja, s megnöke akasztotta az ünne- vannak a terveink arra peltek nyakába. is, hog yan segítsük a toPécsi Zsolt, a csapat vábbiakban is a kézilabedzője úgy fogalmazott, dacsapatot. Reményeink számítottak a sikerre, szerint nemsokára újraamelyért nagyon sokat parkettázzuk a sporttettek. csarnokot – akkor is, ha – Ősszel harmadikként nem lesz erre pályázati zártunk, tavasszal pedig egy helyezést előreléptünk. Az egyértelmű volt, hogy az első hely „elkelt”, a Kozármisleny kimagaslott a mezőnyből, a további dobogós helyekért pedig mi, illetve Az ezüstös csapat. Számítottak a sikerre, amelyért nagyon sokat tettek a Szekszárd és a Siklós küzdött. Ebből forrás. A csapat és a vá- leggólerősebb játékosa, a vetélkedésből mi kerül- ros nevében is köszönöm aki nég yszer volt házi tünk ki győztesen, főleg a szponzoroknak és a gólkirály. az akaraterőnknek kö- szurkolóknak a támogaAz ünnepségen különszönhetően. tást. díjakat adott át ManninA sikercsapatot Papp Lancz Katalin csapat- ger Jenő, a Zala Megyei Gábor polgármester is kö- kapitány szerint a sikert Közgyűlés elnöke, a Maszöntötte, kiemelve: ez a az összefogás és az ösz- gyar Kézilabda Szövetség remek eredmény annak is szetartás hozta meg. képviseletében Kovács köszönhető, hogy az elő– Nagyon örülök, mert Péter, az ifjúsági válogadök megfelelő alapot rak- tavaly ötödikek lettünk, tott szövetségi kapitánya tak le, amelyre lehetett s ahhoz képest a máso- és Soós Kálmán, a Veszpépíteni. dik hely komoly előrelé- rém megyei szövetség el– Remélem, a jövő is pés. A bajnokságban nöke. ug yanilyen szépen ala- több emlékezetes mérkőTÓTH A NDRÁS

Hévízi Forrás  

2013. 06. 19

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you