Page 1

03

Secundària REDACTORS DE “MARTÍ” Amb aquesta activitat pretenem

Interessar els nois i noies en la realitat dels Països de Desenvolupament Humà Baix vistos a través de la mirada dels seus protagonistes, després d’haver reflexionat sobre això a partir de la narració “Martí”.

Durarà

Necessitarem

No té durada determinada, ja que pot Diversos mitjans de comunicació, fer-se al llarg d’un període de temps impresos i digitals, en els quals cercar dilatat. la informació. Exemples de titulars (annex)

Consideracions prèvies La durada d’aquesta activitat depèn molt dels esdeveniments que reflecteixin els mitjans de comunicació. En el cas que es donin circumstàncies que impliquin un més gran nombre de notícies sobre la pobresa i els Països de Desenvolupament Humà Baix, l’activitat podria realitzar-se en un termini menor. Què és l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH)? És un indicador elaborat pel Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). Es calcula a partir de dades que reflecteixen tres dimensions bàsiques per als éssers humans: - Una vida llarga i saludable (esperança de vida en néixer).

-

L’educació (taxa d’alfabetització). Un nivell de vida digne (Producte Interior Brut per càpita).

En funció d’aquest índex se obté una classificació dels països com a:

-

Països de Desenvolupament Humà Baix (DHB). Països de Desenvolupament Humà Mitjà (DHM). Països de Desenvolupament Humà Alt (DHA).

1ª fase: definim els mitjans  Llegim a la classe els titulars de l’annex sobre el VIH/Sida. Després els convertim en motiu de reflexió al voltant de preguntes com les següents:  Quin us crida més l’atenció? Quin creieu que triaríeu en primer lloc per llegir? Per què?  Capten més la vostra atenció les dades o les notícies centrades en persones? Per què?  Creieu que una notícia pot tenir enfocaments molt diferents?  Quin enfocament creieu que pot arribar més a la sensibilitat de la gent que la llegeix? Per què?

1


03

Secundària 

En aquests moments, convé prendre nota de les idees que vagin sortint, procurant que prenguin la forma d’unes certes normes de redacció sobre temàtica, estil, enfocament a l’hora d’explicar les coses, interès humà dels assumptes, etc.

2ª fase: cerquem les notícies  Dividim els alumnes en grups de quatre o cinc persones.  Cerquem en diferents mitjans de comunicació notícies que tinguin a veure amb tot allò relacionat amb la pobresa i les seves causes i conseqüències als Països de Desenvolupament Humà Baix.  Analitzem les notícies trobades tot mirant si estan redactades tenint en compte el punt de vista més humà.  Comentem els exemples de notícies en què es considera que les persones s’anteposen a les dades i a les xifres.  N’Hem trobat moltes o ens ha resultat difícil? 3ª fase: creem els articles  Partint de les noticíes recollides en la fase anterior, cada grup les haurà de redactar de manera que estiguin centrades en les persones:  Triant un personatge, donant-li un nom i unes característiques.  Centrant les dades reals que considerem que han d’aparèixer en la seva història.  Redactant la notícia de manera que la persona que la protagonitza ens expliqui l’esdeveniment segons la seva experiència i la seva visió.  Finalment, distribuirem els articles entre la classe, de manera que siguin coneguts per totes i tots.

2


03

Secundària

Annex Exemples de titulars

Prop de 2.500 joves contrauen el VIH cada dia en el món El 41% dels contagis es produeixen entre persones de 15 a 24 anys, essent aquest el grup de major risc, amb una xifra superior a quatre milions.

Agències. Johannesburg 01/06/2011

La vida en positiu de Guille Han passat 30 anys. Guille va néixer quasi a la vegada que es va donar la primera alerta -juny del 1981- sobre una pandèmia que després es va anomenar sida. Ell es va infectar quan tenia 25 anys. Avui presta la seva imatge i el seu missatge per lluitar contra els prejudicis socials que fan més mal fins i tot que l’ VIH, que afecta uns 33 milions de persones.

Emilio de Benito 12/06/2011

Font: El País.com

3

Activitat "Redactors de Martí"  

Relacionada amb la història "Martí". Per a Secundària

Activitat "Redactors de Martí"  

Relacionada amb la història "Martí". Per a Secundària

Advertisement