Page 1

01

Secundària UN DIA A KOBA Amb aquesta activitat pretenem

Reflexionar sobre les desigualtats existents entre els diferents països del món, amb l'objectiu de despertar en l'alumnat el sentit crític sobre aquestes situacions d'injustícia.

Ens basem en… 1) L'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) És un indicador de desenvolupament elaborat pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). A diferència d'altres indicadors, no té en compte només dades econòmiques sinó que es basa en un indicador social estadístic compost per tres paràmetres: vida llarga i saludable, educació i nivell de vida digne. Paràmetres de l'Índex de Desenvolupament Humà:  Salut: mesurada segons l’esperança de vida en néixer.  Educació: mesurada per la taxa d’alfabetització d’adults i la taxa bruta combinada de matriculació en educació primària, secundària i superior, així com pels anys de durada de l’educació obligatòria.  Riquesa: mesurada pel PIB per càpita. 2) L’Índex de Pobresa Multidimensional (IPM) Identifica múltiples privacions individuals en matèria d’educació, salut i nivell de vida. Aquest índex utilitza dades d'enquestes en llars. Cada persona d'una determinada llar es classifica com a pobra o no, depenent de la quantitat de privacions a les quals està sotmesa la seva família. Els llindars en educació són:  Cap membre de la llar no ha completat cinc anys d'educació.  Almenys un nen en edat escolar (fins a grau 8) sense assistir a l'escola. Els llindars en salut són:  Almenys un membre de la llar està desnodrit.  Un o més nens han mort. Els llindars en el nivell de vida es relacionen amb:  No tenir electricitat.  No tenir accés a aigua potable.  No tenir accés a sanejament adequat.  Usar combustible “contaminant” (fems, llenya o carbó) per cuinar.  Tenir un habitatge amb sòl de terra.  No tenir cotxe, camió o vehicle motoritzat similar.  Posseir només un dels següents béns: bicicleta, motocicleta, ràdio, frigorífic, telèfon o televisor.

Durarà

L’activitat està pensada per realitzarse en una sessió.

Necessitarem

Fitxes 1 i 2 de l’Annex Pòster “Nivell de vida i salut” dels nostres materials impresos o enllaç a la web: http://www.educacion-manosunidas.org/

1


01

Secundària 1ª fase: un dia en la meva ciutat  

Dividiu la classe en quatre grups. Lliureu a cadascun d'ells la Fitxa 1 de l'Annex i demaneu-los que la completin.  Han de decidir si el seu protagonista és un noi o una noia i triar-li un nom.  Han de pensar en els seus horaris d'institut, en les seves activitats d'oci, en els seus menjars de cada dia, etc. Poseu en comú amb tota la classe allò que s’ha treballat en cada grup.

2ª fase: un dia en el poblat de Koba   

En aquesta segona fase es treballarà en els mateixos grups que s’han format per a la primera i amb la mateixa metodologia. Lliureu a tots els grups la Fitxa 2 de l'Annex i els demaneu que la completin tenint en compte les “Condicions”, els “Objectius” i la “Informació” que hi apareix. Poseu en comú amb tota la classe el que s’ha treballat en cada grup i reflexioneu amb els nois i noies a partir de preguntes com ara les següents:  Quin objectiu us ha resultat més difícil d’assolir dintre dels horaris i les condicions que teníeu? Per què? Poseu en comú les respostes a les tres últimes preguntes de la Fitxa 2, contrastant-les amb les respostes que han donat en completar la Fitxa 1:  Què és el que menys t'agrada fer? Per què?  I el que més t'agrada? Per què?  Quina activitat que no fas t'agradaria fer? Per què? Recalqueu les diferències principals que es troben pel que fa a la Fitxa 1 “Un dia en la meva ciutat”:  El que afegiríeu en la Fitxa 2, són béns fonamentals? Què ens indica això, doncs?  Què podem aprendre d'aquests contrastos?

3a fase: què ens diuen les dades?  

Pengeu en un lloc visible de l'aula el pòster “Nivell de vida i salut”. Expliqueu la classificació dels països segons l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) elaborat pel PNUD i observeu el mapa del pòster:  Què us crida l’atenció?  On es concentren la gran majoria dels països amb IDHB? Expliqueu què és l'Índex de Pobresa Multidimensional (IPM) i analitzeu les dades del pòster tenint en compte quines són les dimensions en les quals es basa el seu càlcul (educació, salut, nivell de vida) i allò que s’ha comentat durant les reflexions de les Fases 1 i 2 de la dinàmica:

2


01

Secundària     

Per la seva situació, a quin grup pertanyen els habitants del poblat de Koba? I vosaltres, en quin grup esteu? Què ens crida l'atenció de les dades que veiem? Quines conclusions traieu d'aquests percentatges? Us sembla just? Per què? Per què creieu que considerem les persones dels grups blau i taronja autèntics Superherois?

3


01

Secundària ANNEX FITXA 1 UN DIA EN LA MEVA CIUTAT Com és un dia en les vostres vides? El meu nom és ………………….. MATÍ Hora

ACTIVITAT

TARDA Hora

ACTIVITAT

4


01

Secundària

NIT Hora

ACTIVITAT

Què és el que menys t'agrada fer? Per què?

I el que més t'agrada? Per què?

Quina activitat que no fas t'agradaria fer? Per què?

5


01

Secundària ANNEX FITXA 2 UN DIA EN EL POBLAT DE KOBA Com seria un dia de les vostres vides a Koba? CONDICIONS    

No tens aigua potable i el pou més proper és a 2 km. No tens cuina de gas ni elèctrica, i has d'utilitzar el foc per cuinar. El bosc on pots trobar llenya és a 3 km del poblat. En el teu poblat no hi ha escola. Has de caminar 2 km per arribar-hi. Pots tenir un dels següents béns (només un). Quin tries?:  Bicicleta  Moto  Ràdio  Nevera  Telèfon  TV

INFORMACIÓ NECESSÀRIA  

Per caminar 1 km es necessiten 15 minuts. L’horari de l’escola és de 8 a 12 del matí.

OBJECTIUS  

Decidir si el vostre protagonista és un noi o una noia i pensar un nom per posar-li. Has d’organitzar-te i pensar en els horaris per:  Aconseguir llenya per cuinar.  Anar a buscar aigua per rentar-te, cuinar i rentar els estris.  Anar a l’escola i buscar temps per estudiar.  Buscar una ACTIVITAT per divertir-te amb els teus amics. Explica quina és, què necessiteu i en què consisteix.

6


01

Secundària UN DIA EN EL POBLAT DE KOBA Com seria un dia de les vostres vides a Koba? El meu nom és ………………….. Matí Hora

ACTIVITAT

TARDA Hora

ACTIVITAT

7


01

Secundària

NIT Hora

ACTIVITAT

Què canviaries? Per què?

Què és el que més t'agrada? Per què?

Quina activitat que no fas t'agradaria fer? Per què?

8

Act un dia a koba cat s 8  

Activitat per a la classe per a reflexionar sobre les desigualtats existents entre els diferents països del món, amb l'objectiu de despertar...