Page 1

03

Primària

FITXA DE LECTURA: COOPERACIÓ AL QUADRAT Amb aquesta actividad pretenem Reflexionar sobre la importància de treballar en equip. Buscar en grup solucions als problemes.

Ens basem en… El treball en equip: En el fet que el treball en equip no és simplement la suma d’aportacions individuals. Un grup de persones que treballen juntes en la mateixa matèria però sense cap coordinació, de manera que cada una realitza el seu treball de forma individual i sense que l’afecti el de la resta de companys, no forma un equip. L’equip funciona com una maquinària amb diversos engranatges, i tots han de funcionar a la perfecció. Si un falla, l’equip fracassa. El treball en equip es fonamenta en les "5 C": Complementarietat: cada membre aporta quelcom específic, personal i únic. Tots i cada un dels coneixements que aporta cadascú són necessaris per assolir els objectius del treball. Coordinació: el grup actuarà de manera organitzada amb la intenció clara de tirar el projecte endavant. Comunicació: el treball en equip exigeix una comunicació oberta entre tots els seus membres, essencial per coordinar les distintes actuacions individuals. Confiança: cada persona confia en la bona feina de la resta dels seus companys. Aquesta confiança anteposa l’èxit de l’equip al lluïment personal. Compromís: tots els membres es comprometen a aportar el millor de si mateixos, a posar tot el seu esforç per tirar el treball endavant sense buscar destacar entre els seus companys.

Durarà

Necessitarem

L’activitat està pensada per realitzar-se en una sessió.

Pòster del conte “Cooperació al quadrat” Quadern de lectura del conte “Cooperació al quadrat” Enllaç en la Web

Cicles 2

3

1ª fase: estudiem el pòster   

Col·loqueu el pòster del conte en un lloc visible de l’aula. Dividiu els alumnes en grups. Expliqueu el desenvolupament de l’activitat:

Heu de mirar amb atenció les il·lustracions del pòster, partint de la vinyeta de sortida i seguint el sentit de les agulles del rellotge. El protagonista és el dau blau fosc anomenat Cubi. A partir d'aquesta informació heu de:

1


03

Primària Pensar quin pot ser l’argument de la història. Resumir en una frase quin és l’ensenyament que ens transmet. Poseu en comú el que s’ha treballat en cada un dels grups. L’educador/a apuntarà a la pissarra les frases resum.  

2ª fase: lectura del conte  

Llegiu el conte en veu alta per a tot el grup. Compareu l’argument original amb els que ha aportat cada grup en la fase anterior i comenteu-lo. Després de llegir el conte, cada un dels grups torna a pensar quin ensenyament poden extreure’n.

3ª fase: reflexionem Reflexioneu sobre el contingut del conte, a partir de preguntes com aquestes:  Com és el comportament de la fitxa del sis doble? Llegiu en veu alta les opcions i trieu entre totes i tots la més adequada: Egoista Maleducada Capritxosa Irrespectuosa Dominant  Quines solucions van plantejar els daus perquè la fitxa del sis doble deixés lliure el camí?  Què va descobrir Cubi quan va contemplar la pluja?  Hagués aconseguit Cubi, ell sol, que la fitxa s'apartés?  T'has adonat que els daus, encara que saben que són petits, quan s'ajunten senten que són molt forts? Reflexioneu sobre Verdet:  Quina és la solució que adopta Verdet per passar a l'altre costat?  Per als daus, que són molt quadriculats, buscar un altre camí era impensable. Què els va ensenyar Verdet?  És bo tenir en compte els punts de vista dels altres a l'hora de solucionar els problemes?  Verdet va passar de ser un dau a ser una bala. El que era quelcom negatiu al principi es va convertir en positiu perquè ell va confiar en si mateix i va trobar la seva pròpia solució al problema utilitzant la creativitat.  Si no confiem en nosaltres mateixos no podrem aportar gaires coses als altres.

2

Act Cooperació al Quadrat cat p 8  
Advertisement