Page 1


1


TURINYS / contents

2

3 5

Meno (išsi)kalbėjimas The Eloquence of Art

8

Kviestieji menininkai / Invited artists: Patricia Piccinini (10), Gao Yuan (14), Monka Žaltauskaitė-Grašienė & Bronė Neverdauskienė (18)

22

KONKURSINĖ PARODA / COMPETITION EXHIBITION: Naglis Rytis Baltušnikas (24), Horia Boboia (26), Chi-Yu Liao (28), Chun Hua Dong (30), Craig Fisher (32), Silvia Giambone (34), Judit Hettema (36), Ai Ito (38), Audrius Janušonis (40), Jūratė Jarulytė (42), Sadik Kwaish Alfraji (44), Violeta Laužonytė (46), Rubiane Maia (48), Marija Marcelionytė-Paliukė (50), Tamar Nissim (52), Boris Oicherman (54), Dana Sederowsky (56), Kristina Sereikaitė (58), Vidmina Stasiulytė (60), Victoria Marchenkova (62), Liu Wei (64), Danny Winkler & Emilia Loseva (66)

68

JAUNŲJŲ MENININKŲ PROJEKTAI / EMERGING ARTISTS’ EXHIBITIONS: Linas Blažiūnas (70), Barbora Gediminaitė (72), Gabrielė Gervickaitė (74), Neringa Kisielienė (75), Aistė Jančiūtė (76), Adomas Danusevičius (78), Augustinas Kluoda (79), Renata Laurinavičiūtė (80), Rūta Naujalytė (82), Tim Kliukoit & Paul Paper (84), Povilas Ramanauskas (86), Rūta Šatalovaitė (88), Laura Selmistraitytė (89), Marija Šnipaitė (90), Karolis Vaivada (91), Renata Vinckevičiūtė (92), Vytautas Viržbickas (94)

96

LYDINTIEJI RENGINIAI / SATELLITE EXHIBITIONS & PROJECTS: Karina Bisch (98), Kęstutis Grigaliūnas (100), Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė (102), Feliksas Jakubauskas (104), , Lina Jonikė (106), Jūratė Petruškevičienė (108), Aušra Kleizaitė (110), Giedrė Kriaučionytė (112), Jolanta Šmidtienė (114), Modris Tenisons, Armands Strazds & Vytautas Tumėnas (116), Zinaida Vogelienė (118), TAPISERIJOS NOVA: JAPONIJA – LIETUVA / TAPESTRY NOVA: JAPAN – LITHUANIA (120)

130 133

EDUKACINĖ PROGRAMA education programme

136 138

RENGINIŲ IR PARODŲ PROGRAMA PROGRAMME of EVENTS & EXHIBITIONS

140

RENGINIŲ IR PARODŲ VIETOS / venues of events & exhibitions

142

Rėmėjai ir Partneriai / sponsors & partners


Virginija Vitkienė

Kauno bienalės kuratorė ir meno vadovė

MENO (IŠSI)KALBĖJIMAS Prisiminkime kai kurias apsilankymo muziejuje patirtis, begales šiek tiek erzinančių klausimų, kylančių tiek dėl kūrinio, tiek dėl jo aplinkos. Kodėl muziejuje toks blankus apšvietimas? Kodėl menininkas renkasi konkrečias formas ir medžiagas? Ką tai turėtų reikšti? Gal aiškinamasis tekstas padės nesijausti tokiam beviltiškam? Tokie ir panašūs bruzdesiai galvoje ne kartą kyla ne tik eiliniam parodų lankytojui, bet ir su meno įvairove bei pliuralizmu nemenkai susipažinusiems profesionalams.

supaprastintų, primityvių kūrinių. Norėjome atrasti žodį, apibūdinantį meno kūrinį, kurio prasmė universali, visuotinai nujaučiama, tiesiog yra pačiame kūrinyje, jo priemonių lauke. Troškome su(si)grąžinti kūrinį į pirmapradę būseną, kai jo esmei papildyti nereikėjo įtaigios koncepcijos, kai estetinio, galbūt ir transcendentinio patyrimo procese dalyvavo tik kūrinys ir suvokėjas. Tokiam kūriniui apibūdinti davėme vardą – unitekstas, išryškindami tris pagrindinius šio termino, kartu ir šių metų parodos aspektus: • • •

UNI – meno kūrinys yra skirtas visiems, universalus, visata sau ir suvokėjui; TEKSTAS – meno kūrinys pats yra tekstas, iškalbingas, įtaigus ir visavertis; UNITEKSTAS – bienalės kūrėjų siūlomas naujas terminas [ne naujoms, bet] naujai įvardintoms susidūrimo su menu patirtims apibrėžti. Unitekstualumas – tai meno kūrinio savybė skirtingas patirtis padaryti bendras, įtaigiai atskleidžiant realybės ar fantazijos paribius. Tai gebėjimas įtikinti suvokėją jei ne vaizduojamos istorijos tikrumu, tai akivaizdžiu ar bent nujaučiamu jo paties ir kūrinio artimumu, bendrumu.

Bet ar teko kada stoti akistaton su kūriniu, kuris nekelia su forma, pavidalu, apšvietimu, aiškumu susijusių klausimų? Staiga įvairūs klaustukai tampa nereikšmingi, tiesiog norisi su tuo kūriniu pabūti? Mat jis išreiškė tavo paties patyrimus ir prisiminimus. Nes tas susidūrimas – pasikėsinimas į tavo pasąmonę, todėl klausimus pradedi užduoti ne kūriniui ar jo autoriui, o pats sau. Taigi 9-oji Kauno bienalė UNITEKSTAS pretenduoja pasakyti kai ką nauja apie meną jo sandaros ir prasmių „išlukštenimo“ lygmenyje. Unitekstą šioje semiotinėje (veikalo – teksto – interteksto – hiperteksto) granNors ir skamba gana utopiškai (net patiems renginio kūrėjams), dinėje siūlome suvokti kaip universalią meno (iš)kalbą, bendrinančią skirtingas patirtis ir sąvokas. 2013-ųjų 9-oji Kauno bienalė siekia sukurti kuo daugiau galimybių Kauno bienalėje bus pristatyti kūriniai, kurių nebūtina aiškinti rašytais tekstais, nes sąlytis su jais suvoktinas tokioms akistatoms su kūriniu ir su savimi. Nuo pat šio renginio intuicija, medžiagiškumu ir stichiškumu, nuojautomis ir déjà vu situacijomis, o nuskaitomas buvimo čia ir krypties paieškų norėjome apibrėžti meno kūrinį, kuris yra dabar patyrimu. Unitekstu šiuolaikinio meno lauke gali būti vienijančią patirtį implikuojantis kūrinys, homo iškalbingas be aiškinamojo teksto. Tai nereiškia, kad ieškojome universum sąmonės gaudyklė, horizontalaus (priklausomybinio) sąryšio ar tylėjimo diskursu grįsta meninė 3


akistata. Mes tikime meno įtaiga, įtaka ir vertingumu ir linkime malonių patirčių bei netikėtų akistatų parodų Trečiąja dalimi – jaunųjų menininkų debiutais – ir didžiuojamės, ir džiaugiamės. Nors esame nedidelio biudžeto bienalė, lankytojams! nusprendėme šioje bienalės laidoje sukurti naują programos dalį, paremiančią ir paskatinančią jaunus, tik ką studijas baiguBienalės struktūra ir vizualumas sius menininkus. Jiems sudarėme sąlygas sukurti naujus kūrinius Jau nebe pirmą kartą remiantis renginio simboliu – besisukančia žvaigžde, 2013-ųjų Kauno bienalės apmąstant renginio temą. Menininkams talkina ir jauna kuratorė programą sudaro penkios pagrindinės grandys. Kviestųjų menininkų parodos, konkursinė paroda, jaunųjų Ana Čižauskienė. Jai tai irgi debiutas. Jauni menotyrininkai, menininkų projektai, lydinčios parodos ir projektai bei edukacinė programa. Visomis programos dalimis viešųjų ryšių atstovai ir kiti komandos nariai šį projektą pavertė vitališku, visus metus kunkuliuojančiu meniniu vyksmu. vienodai didžiuojamės, bet kai kuriomis dar ir ypatingai džiaugiamės, ir tuoj sužinosite kodėl. Kviestųjų menininkų programa yra gan nauja bienalėje, pradėta 2011-aisiais. Bienalė jai kviečia menininkus, kurių kūryba atspindi renginio temą. Šių metų kviestųjų programoje dalyvauja pasaulinio garso menininkė Patricia Piccinini (Australija), kurianti hiperrealistines, o kartu ir siurrealistines skulptūras, praėjusios bienalės nugalėtoja fotografė Gao Yuan (Taivanas), kai kuriuos pristatomo ciklo kūrinius sukūrusi pernai Kaune rezidencijose, ir Lietuvos menininkių duetas – Monika Žaltauskaitė-Grašienė ir Bronė Neverdauskienė, jų didelių apimčių tekstilės instaliacija „Absoliuti lygybė“ yra garsinusi Lietuvą reikšmingose parodose svetur (Maskvos bienalėje, Liulėjos bienalėje), tad norėjosi pamatyti ją Kaune, tarptautiniame meno kontekste. Nors įvairios programos dalys Kauno bienalėje nuolat kinta (kaitą nuolatos pabrėžiame kaip sąmoningą renginio strategiją), bet iki šiol „laikančiąja“ renginio dalimi galime drąsiai įvardyti konkursinę parodą. Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2012 metų gegužę, ir iki rugsėjo 15 d. sulaukėme 447 paraiškų iš 65 pasaulio šalių. Tarp daugybės puikių kūrinių (ačiū visiems autoriams!) ieškojome tokių, kurie iškalbingi be teksto, kurie „pagauna“ daugiau nei akį. Ir, kaip pasakytų bet kuris kada nors atrankos darbe dalyvavęs žiuri narys, buvo labai sunku iš nuotraukos nuspėti būsimą žiūrovo santykį su kūriniu muziejaus aplinkoje, tačiau iš bienalės valdybos narių sudaryta komisija – Laima Oržekauskienė, Rasa Andriušytė-Žukienė, Virginija Vitkienė, Loreta Švaikauskienė, Monika Žaltauskaitė-Grašienė – atrinko 22 meno kūrinius: instaliacijas, objektų serijas, videodarbus, performansus, kurie, tikime, padės įvaizdinti uniteksto sąvoką. 4

Lydinčiųjų parodų ir projektų kategorijoje pristatomi Lietuvos ir užsienio menininkai, ilgamečių ir naujų partnerių projektai, personalinės ir grupinės parodos. Šios parodos, pasklidusios įvairiose Kauno miesto galerijose, padeda sukurti šventės atmosferą visame mieste, praturtina meninės raiškos įvairove. Šiemet programoje išvysime ir konceptualių sprendimų (Karina Bisch, ją pristato Grenoblio šiuolaikinio meno centras „Le Magasin“ bei VDU galerija „101“), interaktyvių projektų – Kęstutis Grigaliūnas ir tarptautinis kūrėjų trio – Modris Tenisonas, Armandas Strazdas ir Vytautas Tumėnas, unikalių autorinių projektų, sukurtų specialiai bienalei, – Linos Jonikės, Severijos Inčirauskaitės-Kriaunevičienės, Giedrės Kriaučionytės, Jūratės Petruškevičienės, Jolantos Šmidtienės, taip pat kūrybinius laimėjimus atspindinčių brandžių ekspozicijų – Felikso Jakubausko, Zinaidos Vogelienės. Japonijos ir Lietuvos jaunųjų tapiserijų kūrėjų parodą drauge pristatys kuratorės Vita Gelūnienė ir Keiko Kawashima.


Labiausiai džiaugiamės penktąja bienalės dalimi – edukacine programa. Mat ji tiesiogiai nukreipta į parodos lankytojus, miestiečius, renginio svečius. Programos vadovė Vėjūnė Sudarytė, bendradarbiaudama su jaunaisiais bienalės menininkais, konkursinės ir lydinčių parodų dalyviais, „Drevinės pušies“ komanda, Vytauto Didžiojo universiteto menotyrininkais ir studentais bei Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto „Meno propagandos“ komanda, sukūrė ir siūlo įvairius susitikimus, ekskursijas, kūrybinių dirbtuvių popietes įvairaus amžiaus ir pomėgių žmonėms. Kviečiame prisijungti pavieniui, draugėje, su šeimomis, vaikais, su tėvais ir kolegomis! Ypač kviečiame moksleivių grupes, jiems vesime biologijos, fizikos, chemijos ir kitas pamokas muziejų salėse! Šiemet bienalę įvaizdina kūrybinės komandos „Mamaika“ (Darius ir Eglė Petreikiai) pasiūlyta aukso pjūvio, arba„Fi“, proporcija, kuri yra universalus atskaitos mechanizmas visoje gamtoje, taip pat būdingas ir žmogui. Žmogaus kūnas, jo dalių ir atstumų tarp dalių proporcijos, netgi DNR grandinės mechanizmai remiasi šia dieviškąja proporcija. Kaip tik tokio universalumo ieškome ir UNITEKSTO parodoje, ženklindami savo dalyvavimą unikaliu sulenkto delno atspaudu, kurio forma taip pat yra šios universalios proporcijos įrodymas. Kviečiame ir Jus!

Virginija Vitkienė

Kaunas Biennial curator and artistic director

The Eloquence of Art Let’s think back to some of the museum visit experiences we’ve had, the endless amount of somewhat annoying questions that arise both because of the art work and its environment. Why is the lighting in the museum so dim? Why did the artist choose those specific forms and materials? What is it supposed to mean? Perhaps an explanatory text would help us to not feel so helpless? These and other similar flows of thought arise in one’s head not only for the average exhibit-goer, but for professional artists that are well-acquainted with the variety and multifaceted nature of art. But have you ever come face-to-face with a work that does not raise questions with the shape, form, lighting, or clarity? Suddenly these various question marks become unimportant, you simply want to be with that work. It tells you your very experiences and memories. Because that encounter is an encroachment on your sub-conscience, which is why you start to provide these questions not to the work or its author, but to yourself. Though it sounds rather utopian (even for the authors of this event), the Ninth Kaunas Biennial has a goal of creating as many opportunities as possible for these kinds of face-to-face encounters with works and oneself. From the very start as we searched for a theme for this event, we wanted to define works of art that are able to speak without an explanatory text. That doesn’t mean that we looked for simplified, primitive works. We wanted to discover the word that describes these works, the meanings of which are universal, strike a chord in people, and is simply in the work itself, within the means used to reveal it. We want to return a work to its basic state, when one didn’t have to supplement its essence with a mesmerizing concept, when only the work and the person understanding the text were the only ones participating in this aesthetic experience you 5


could even call transcendental. We gave a name to describe this kind of work – unitext – that clearly show satellite exhibitions and projects as well as an educational programme. We are proud of all the parts of the programme equally, the main aspects of this term, along with the main aspects of this year’s exhibit. but we are especially proud of some of them, and we’ll tell you • UNI – a work of art for everyone, one that is universal, a world in itself and the person under- why. standing it; The invited artists’ programme is a relatively new thing at the bi• TEXT – a work of art that is the text itself, one that speaks, mesmerizing and whole; • UNITEXT – a new term suggested by biennial organizers for defining these newly renamed (but ennial, first appearing in 2011. The biennial invites artists, whose but no means new) encounters with art experiences. This unitextuality is a characteristic of an work reflects the theme of the event. This year the guest artist artwork to bring together different experiences, mesmerizingly revealing the borders of reality programme includes world-famous artist Patricia Piccinini (Ausor fantasy. It’s an ability to convince the one understanding the work of the realness of the story tralia), who creates hyperrealistic sculptures that are at the same that is depicted, and if not with that, then with an obvious or at least a closeness or familiarity of time surrealistic, the winner of the previous Biennial photographer Gao Yuan (Taiwan), who made some works of the cycle the work and oneself that is felt. presented this year during a residency last year in Kaunas. Also Thus the Ninth Kaunas Biennial UNITEXT stakes a claim to saying something new about art on a level where featured is the Lithuanian artists’ duet of Monika Žaltauskaitėwe peel away its layers to reveal its structure and meaning. We offer to understand the concept unitext in this Grašienė & Bronė Neverdauskienė, whose large-format textile semiotic (work–text–intertext–hypertext) chain as a universal language of art that brings together different project-installation “Absoliuti lygybė” (“Total Equality”) has experiences and concepts. The 2013 Kaunas Biennial will present works that don’t have to be explained with brought Lithuania fame in important exhibitions abroad (inwritten texts, because the contact with them is understood with one’s intuition, materialness and spontane- cluding the Moscow Biennial and the Lulea Art Biennial), so ity, feelings and déjà vu moments, but read with the experience of being here and now. A unitext can be a we wanted to see this project in Kaunas, in an international art work that implies a unifying experience, a conscience trap of the homo universum, a horizontal (independent) context. relationship, or artistic encounter with the discourse of silence. We believe in the amazingness, impact and Though the various parts of the programme are always changing wholeness of art, and we wish you, the exhibit visitor, unbelievable encounters and a great time! at the Kaunas Biennial (we emphasize this constant change as a conscious strategy for the event), but we can safely say that The Biennial’s Structure and Visualness up until now this essential part holding the chain together is It’s not the first time this event is using a turning star as its symbol. The 2013 Kaunas Biennial’s programme is the competition exhibition. The terms of the competition were comprised of five main parts: the invited artists’ exhibitions, competition exhibition, young artists’ projects, announced in May 2012, and we awaited 447 applications from 6


65 countries around the world by September 15. In a number of great works (and big thanks go to these artists), we looked for those that spoke without a text, those that catch more than just your eye. And more so than in any other selection that the jury members have taken part in, it was very difficult to guess the future relationship of exhibit-goers with the work in a museum environment from just a photo, however a commission was created from the biennial’s board members – Laima Oržekauskienė, Rasa Andriušytė-Žukienė, Virginija Vitkienė, Loreta Švaikauskienė, and Monika Žaltauskaitė-Grašienė – who chose 22 works, including installations, object series, video works, performances, which, we hope, will help to visualize the concept of unitext.

celebratory atmosphere around the entire city, enriching it with a variety of artistic expression. This year we will see conceptual solutions (Karina Bisch, who is introduced by the Grenoble Centre for Contemporary Art Le Magasin and Vytautas Magnus University’s Gallery 101), interactive projects like those by Kęstutis Grigaliūnas and an international trio of artists in Modris Tenisons, Armands Strazds & Vytautas Tumėnas, plus unique projects made especially for the biennial by Lina Jonikė, Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, Giedrė Kriaučionytė, Jūratė Petruškevičienė, and Jolanta Šmidtienė, as well as mature expositions that reflect creative achievements by Feliksas Jakubauskas and Zinaida Vogelienė. Curators Vita Gelūnienė and Keiko Kawashima will introduce an exhibition of young tapestry artists from Japan and Lithuania. We are the happiest about the fifth part of the biennial, which is the educational programme. It is directly directed at the exhibition’s visitors, city inhabitants and guests of the event. Programme head Vėjūnė Sudarytė, working together with young artists of the biennial, participants of the competition and satellite exhibitions, the team of Drevinė Pušis, art researchers and students of Vytautas Magnus University as well as the creative people of the Kaunas faculty of the Vilnius Academy of Arts, created and offer various meetings, excursions, creative workshop afternoons for people of all ages and interests. We warmly invite to come on your own, together with others, with your families, children, your parents and co-workers! We really look forward to groups of schoolchildren that want to take the biology, physics, chemistry and other kinds of lessons that we will have in the museums!

The third part, which is the debut of new artists, is also a part we are proud of and are excited about. Though our biennial doesn’t have a big budget, we decided to create a new part for the programme in the biennial show that would support and encourage new artists that have just finished their studies. We created conditions for them to create new works, giving thought to the theme of the biennial. Young art researchers, public rela- This year the biennial was visualized by the creative team of Mamaika (Darius Petreikis and Eglė Petreikienė), tions representatives and other members of the team turned this who suggested a golden mean, or Phi, which is a universal mechanism of proportion in all of nature, and also man. A person’s body, its parts and the distance between its parts are proportional, even DNA is based project into a living, vibrant artist process. on this divine proportion. Which is exactly the kind of universality that we were looking for in the UNITEXT The satellite exhibition and project category features Lithuanian exhibition, marking our participation with a special stamp with a curved palm of a hand, the shape of which and foreign artists, projects by partners both old and new, as is also a sign of this universal proportion. Come and enjoy the biennial! well as personal and group exhibitions. These exhibitions, which are dispersed in various galleries in Kaunas, help to create a 7


KVIESTIEJI MENINInKAI Vieta: M. Žilinsko dailės galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Trečias aukštas Parodos laikas: 2013 09 13–2014 01 05

8


invited artists Venue: M. Žilinskas Art Gallery of National Museum of M. K. Čiurlionis, 2nd floor Exhibition lasts: 09 13 2013–01 05 2014

9


Patricia Piccinini

(Australija / Australia)

NEMATOMA SAULĖ SU MUMIS / AN INVISIBLE SUN WITH US Partneris / Partner: VDA Kauno fakultetas / VAFA Kaunas Faculty

Vaiduoklis / Ghost, 2012 Silikonas, organinio stiklo pluoštas, plaukai, automobilių dažai / Silicone, fibreglass, human hair, auto paint 70 x 54 x 40 cm Stebėtojas / The Observer, 2010 Silikonas, organinio stiklo pluoštas, plienas, plaukai, drabužiai, kėdės / Silicone, fibreglass, steel, human hair, clothing, chairs 220 x 140 x 48 cm Nuotrauka / Photo by Graham Baring 10


11


Laukiamas svečias / The Welcome Guest, 2011 Silikonas, organinio stiklo pluoštas, plienas, plaukai, drabužiai, lova, patalynė, povo iškamša / Silicone, fibreglass, human hair, clothing, bed and bed clothes, taxidermied peacock 200 x 220 x 95 cm Ilgai lauktas / The Long Awaited, 2008 Silikonas, oda, plaukai. Mišri technika / Silicone, leather, human hair. Mixed media 82 x 152 x 80 cm Penny Clive kolekcija / Collection of Penny Clive Nuotrauka / Photo by Graham Baring 12


13


Gao Yuan

(Taivanas / Taiwan)

Naujoji epocha / The Appearance of Era

14


15


16


Naujoji epocha / The Appearance of Era Fotografija, skaitmeninÄ— spauda / Photography, digital print 7 x (160 x 90 cm), 160 x 110 cm 17


Monika Žaltauskaitė-Grašienė & Bronė Neverdauskienė (Lietuva / Lithuania)

Absoliuti lygybė / Total Equality Kuratorius / Curator: Ignas Kazakevičius (Lietuva / Lithuania)

18


19


20


Absoliuti lygybė / Total Equality, 2011 Žakardinis audimas, objektai, įvairūs dydžiai / Jacquard weaving, objects, various sizes 21


Konkursinė paroda Vieta: M. Žilinsko dailės galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Parodos laikas: 2013 09 13–2014 01 05

22


competitive exibition Venue: M. Žilinskas Art Gallery of National Museum of M. K. Čiurlionis Exhibition lasts: 09 13 2013–01 05 2014

23


Naglis Rytis Baltušnikas

24

(Lietuva / Lithuania)


Gėlės – geriausios merginų draugės. Narcizas (dedikacija žmonai) / Flowers are a Girl’s Best Friends. Narcissus (dedicated to my wife), 2010 Mozaika / Mosaic. 125 x 201 cm Gėlės – geriausios merginų draugės. Rožytė / Flowers are a Girl’s Best Friends. Little rose, 2012 Mozaika / Mosaic.125 x 155 cm 25


Horia Boboia

(JAV / USA)

Menas101 / Art101, 2010 Video, 16 min

26


27


Chi-Yu Liao

28

(Taivanas / Taiwan)


Daugiaserijiniai šmėžavimai / Twinkle series, 2011–2012 9 videodarbų serija / Series of 9 video works. Kiekvienas / Each 2 min 30 s 29


Chun Hua Dong 30

(Kinija, Kanada / China, Canada)


Dvigubas / The Double, 2012. Performansas / Performance Bus ÄŻgyvendintas 2013 m. rugsÄ—jo 13 d. / Will be performed in September 13, 2013 31


Craig Fisher

32

(Did탑ioji Britanija / United Kingdom)


Pražūtingos situacijos (nuolaužos) / Disastrous Situations (wreckage), 2011–2013 Įvairios medžiagos. Minkšta skulptūra, mišri technika / Various materials. Soft sculptural elements, mixed media. 300 x 500 cm

33


Silvia Giambrone

34

(Italija / Italy)


Anatominis teatras / Anathomical Theatre, 2012 Video, 5 min 3 s

35


Judit Hettema

(Nyderlandai / the Netherlands)

Laminae + Serendipity, 2010 Fotografija / Photography 89 x 205 cm, 125 x 160 cm 36

Apvalkalas / Tegument, 2010 Fotografija / Photography 60 x 112,5 cm


37


Ai ITO

(Japonija / Japan)

Niujorkas, Niujorkas / New York, New York, 2012 Vilna, cheminis pluoštas, cheminiai siūlai. Tapiserija / Wool, chemical fibre, chemical yarn. Tapestry 120 x 300 cm 38


39


Audrius Janušonis

(Lietuva / Lithuania)

Dovanos / Gifts, 2013 Molis, glazūra / Clay, enamel , h 50 cm Formos jodinėjimui / Forms for Riding, 2011 Porcelianas, glazūra / Procelain, enamel, h 40 cm Melodija / Melody, 2011 Molis, glazūra, skardinis indas / Clay, enamel, tin vessel, h 66 cm 40


41


Jūratė Jarulytė

42

(Lietuva / Lithuania)


Neracionalūs pjūviai II / Irrational Cuts II, 2007–2012 Drobė, aliejus / Oil on canvas 150 x 200 cm Neracionalūs pjūviai III / Irrational Cuts III, 2012 Drobė, aliejus / Oil on canvas 150 x 200 cm 43


Sadik Kwaish Alfraji

44

(Irakas, Nyderlandai / Iraq, the Netherlands)


Sizifas ruošiasi demonstracijai / Sisyphus goes on Demonstration, 2012 Videoanimacija / Video animation, 3 min 45


Violeta Laužonytė

46

(Lietuva / Lithuania)


Pelenų laiškai / Ash Letters, 2011–2012 Objektų serija / Objects series Kiekvienas / Each 0,31 x 0,42 cm Video, 7 min

47


Rubiane Maia

48

(Brazilija / Brazil)


Kliedėjimas / Delirium, 2011–2012 Performansas iš serijos „Spalvų tetralogija“ / Performance from series “Color’s Tetralogy“ Photo by Verónica Meloni

Gėlės oda / THE Flower Skin, 2011–2013 Performansas iš serijos „Spalvų tetralogija“ / Performance from series “Color’s Tetralogy“ Photo by Elizabeth Leal

49


Marija MarcelionytÄ—PaliukÄ— (Lietuva / Lithuania)

50


Septynios neskaitytos knygos / Seven Unread Books, 2012 Skysta sidabro želatinos emulsija, popierius, medinė dėželė. Alternatyvi fotografija, fotomonotipija / Liquid silver photographic emulsion, paper, wooden box. Alternative photography, photo monotype. 51 x 51 x 4 cm 51


Tamar Nissim

52

(Izraelis / Israel)


Mordechi ir aš / Mordechi and Me, 2010 Video, 3 min 37 s

53


Boris Oicherman

(Izraelis / Israel)

Tyrinėjimas vaikščiojant / Study for a Walk, 2012 Metalizuotas poliesteris. Instaliacija / Metallized polyester. Installation

54


55


Dana Sederowsky

(Švedija / Sweden)

Galva iš projekto D.E.A.D / Head from the project D.E.A.D, 2012 Video, 15 min

56


57


Kristina SereikaitÄ—

(Lietuva / Lithuania)

Terra Humana, 2011 Fotografija (RA-4 procesas) ant aliuminio kompozito / Photography (Process RA-4) on aluminium composite, 60 x 60 cm

58


59


Vidmina StasiulytÄ— 60

(Lietuva / Lithuania)


Homo, 2012 Plastikas, metalas, metalo dulkÄ—s, magnetas. Interaktyvus objektas. AudiovizualinÄ— instaliacija / Plastic, metal, metal dusts, magnet. Interactive object. Video and sound installation Video 5 min 54 s 61


Victoria Marchenkova

(Rusija / Russia)

Potencialus senelis / Potential Grandpa, 2012 Video, 33 min 9 s

62


63


Liu Wei

64

(Kinija / China)


Dangiškos ramybės vartai / The Gate of Heavenly Peace, 2012 Video, 4 min 65


Danny Winkler & Emilia Loseva

(Didžioji Britanija / United Kingdom)

Anapus upės / Ebir Nāri (Beyond the River), 2009–2012 Video, 1 h 5 min 3 s

66


67


JAUNŲJŲ MENININKŲ PROJEKTAI Kuratorė: Ana Čižauskienė Kūrybinė komanda: Agnė Pinigienė, Dovilė Stirbytė, Vaida Stepanovaitė, Lukas Motiejūnas Vieta: Kauno paveikslų galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Parodos laikas: 2013 09 13–2014 01 05

68


EMERGING ARTISTS` PROJECTS Curator: Ana Čižauskienė Creative team: Agnė Pinigienė, Dovilė Stirbytė, Vaida Stepanovaitė, Lukas Motiejūnas Venue: Kaunas Picture Gallery of National Museum of M. K. Čiurlionis Exhibition lasts: 09 13 2013– 01 05 2014

69


Linas Bla탑i큰nas

70

(Lietuva / Lithuania)


Mėnesiena pelėdų akyse / Moonlight in the Owls’ Eyes, 2013 Akrilas, organinis stiklas. Instaliacija / Acrylic, fibreglass. Installation 14 x (41 x 90), 175 x 175 71


Barbora GediminaitÄ—

72

(Lietuva / Lithuania)


Šviesos dialogas – daiktai II / Dialogue of Light – Objects II, 2013 Veidrodžių konstrukcija, šviesa, instaliacija / Mirror structure, light, installation Kintamas dydis / Variable size. Nuotraukos / Photos by Darja Judina

Kūrinį parėmė / Supported by UAB „TYGELIS“, UAB „TRANSPEDA“

73


Gabrielė Gervickaitė

(Lietuva / Lithuania)

Kas ten, už horizonto / What’s out there beyond the Horizon, 2013 Plastikinė plokštė, mišri technika, koliažas / Plastic panel, mixed media, collage 250 x 276 cm 74


Neringa Kisielienė

(Lietuva / Lithuania) Atstumtieji / Rejected, 2013 Polietileno paklotas, sintetiniai siūlai, liuminescenciniai siūlai. Siuvinėjimas, kaišiojimas / Polythene floor, synthetical threads, luminescence threads. Embroidery, popping 100 x 150 cm 75


76


Aistė Jančiūtė

(Lietuva / Lithuania)

Aš esu tas, kas aš esu / I Am Who I Am Performansas / Performance Trukmė / Duration : 2013 09 14–2013 10 13, II–VII 11:00–17:00

77


Adomas Danusevičius

(Lietuva / Lithuania)

Futur Anterieur, 2012 Popierius, žymeklis, pieštukas / Paper, marker, pencil 40 x (21 × 29,7 cm) 78


Augustinas Kluoda

(Lietuva / Lithuania)

Vienas iš vienkartinių / One of one-off, 2013 Putplastis, montažinės putos, tinkas. Lipdymas, drožimas / Foam, montage foam, plaster. Modelling, shaping, h-300 cm Projektą remia / Project supported by: UAB „Kauno šilas“ 79


Renata Laurinavičiūtė

(Lietuva / Lithuania)

Statistika – nežinoma / Unknown Statistics, 2013 Moterų plaukai, poliamidas. Autorinė technika / Women’s hair, polyamide. Own technique 3 x (186 x 75) 80


81


Rūta Naujalytė

82

(Lietuva / Lithuania)


12, 2012 Karoliukai, peyote vÄ—rimas, skaitmeninÄ— spauda / Peyote stitch beading, digital print 12 x (25 x 40), 60 x 90 83


Tim Kliukoit & Paul Paper

84

(Lietuva / Lithuania)


Vaizdai, nepaisant visko / Images after all, 2013 Mediena, organinis stiklas, skaitmeninė spauda, PVC ir MDF plokštės. Nuotraukų ir objektų instaliacija / Wood, fibreglass, digital print, PVC and MDF plates. Image and object based installation 160 x 200 x 80 cm 85


Povilas Ramanauskas

(Lietuva / Lithuania)

Horizontas / Horizon, 2013 Medis, linas, aliuminio juosta / Wood, flax, aluminium stripe Fragmentas / Fragment 190 x 5 x 5 cm 86

UĹžuolaida / Curtain, 2013 Medis, medvilnÄ—, aliuminio juosta / Wood, cotton, aluminium stripe Fragmentas / Fragment 195 x 80 x 10 cm


87


Rūta Šatalovaitė

(Lietuva / Lithuania)

Pasisavinti prisiminimai / Appropriated Memories, 2013 Fotografija, mišri technika / Photography, mixed media Fragmentas / Fragment 88


Laura Selmistraitytė

(Lietuva / Lithuania)

Naktiniai / Nightclothes, 2013 Spalvotas medžio raižinys / Coloured woodcarving Kiekvienas / Each: 152 x 90 cm

89


Marija Šnipaitė

(Lietuva / Lithuania)

Kas kartą / Every time, 2013 Įvairūs objektai. Instaliacija / Various objects. Installation

90


Karolis Vaivada

(Lietuva / Lithuania)

Suvokimo kompozicijos / Perceptual Compositions, 2013 Trij킬 dali킬 instaliacija / Three-part-installation Kiekviena / Each 130 x 40 x 80 cm 91


Renata Vinckevičiūtė

(Lietuva / Lithuania)

Paliktieji / Cast-off, 2013 Šlifavimo medžiaga, siuvimas, autorinė technika / Sandpaper, sewing, author‘s technique Įvairūs dydžiai / Various sizes

92


93


Vytautas Viržbickas

(Lietuva / Lithuania)

Vieta / Venue: Grenoblio šiuolaikinio meno centras „Le MAGASIN“ / Le MAGASIN – Centre National d’Art Contemporain de Grenoble, France Parodos laikas / Exhibition lasts: 2013 10 11–2013 01 04 94


- Kaip papasakoti tau žinomą istoriją? - Nepasakok - How do I tell a story you already know? - You don’t

95


lYDINTIEJI RENGINIAI Vietos: 1 M. Žilinsko dailės galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 2 Kauno paveikslų galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 3 Kauno menininkų namai 4 A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 5 Galerija / Gallery„Balta“ 6 Galerija / Gallery „Meno parkas“ 7 Vytauto Didžiojo universiteto galerija „101“ Parodų laikas: 2013 09 13–2014 01 05

96


SATELLITE EXHIBITIONS & PROJECTS Venues: 1 M. Žilinskas Art Gallery of National Art Museum of M. K. Čiurlionis 2 Kaunas Picture Gallery of National Art Museum of M. K. Čiurlionis 3 Kaunas Artists’ House 4 A. Žmuidzinavičius Memorial Museum of National Art Museum of M. K. Čiurlionis 5 Gallery “Balta” 6 Gallery “Meno parkas” 7 Vytautas Magnus University Gallery “101” Exhibitions last: 09 13 2013–01 05 2014

97


Karina Bisch

(Prancūzija / France)

LIUDYTOJAS / LE TÉMOIN Pristato Grenoblio nacionalinis šiuolaikinio meno centras „Le Magasin“ bendradarbiaujant su VDU menų galerija „101“ / Presented byLe MAGASIN – Centre National d’Art Contemporain de Grenoble in cooperation with Vytautas Magnus University’s Art Gallery 101

Vieta / Venue: Vytauto Didžiojo universiteto galerija „101“ / Vytautas Magnus University’s Gallery 101 Parodos laikas / Exhibition lasts: 2013 09 13–2013 10 11

98


LIUDYTOJAS / LE TÉMOIN Instaliacija / Instalation 99


Kęstutis Grigaliūnas

(Lietuva / Lithuania)

Interaktyvus projektas MARGINIMAS / STAMPING Vieta / Venue: M. Žilinsko dailės galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus / M. Žilinskas Art Gallery of National Museum of M. K. Čiurlionis Projekto laikas / Project lasts: 2013 09 14–2014 01 05

Interaktyvus projektas MARGINIMAS / STAMPING Medis, metalas, 76 guminiai antspaudai, įvairiaspalvės rašalo pagalvėlės, popierius, įvairiaspalviai flomasteriai / Wood, metal, 76 rubber stamps, many-coloured ink pillows, paper, felt-tips 100


101


Tekstilės išardymai / Unravellings of Textile, 2013 Video, 10 min 15 s Montažas / Montage by Aistė Kirvelytė

102


Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė

(Lietuva / Lithuania)

IŠARDYMAI / UNRAVELLINGS Vieta / Venue: Kauno paveikslų galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus / Kaunas Picture Gallery, National Museum of M. K. Čiurlionis Parodos laikas / Exhibition lasts: 2013 09 14–2014 01 05

103


Feliksas Jakubauskas

(Lietuva / Lithuania)

KALBĖJIMAS – SIDABRAS... / SPEAKING IS SILVER... Vieta / Venue: A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus / A. Žmuidzinavičius Memorial Museum, National Museum of M. K. Čiurlionis Parodos laikas / Exhibition lasts: 2013 09 05–2013 11 30 104


Šerkšnoti laukai / Frosted Fields, 2011 Vilna, viskozinis šilkas. Mišri technika (gobelenas ir įstrižinis audimas). Audimas ruoželiu / Wool, viscose silk. Mixed technique (gobelin and diagonal weaving). Streak weaving 130 x 170 cm Išnykstantis kvadratas / Dissolving Square, 2012 Vilna, viskozinis šilkas. Mišri technika (audimas ruoželiu) / Wool, viscose silk. Mixed technique (gobelin and diagonal weaving) 169 x 129 cm Balto satino naktys / Nights of White Satin, 2012 Vilna, viskozinis šilkas. Mišri technika (gobelenas ir įstrižinis audimas) / Wool, viscose silk. Mixed technique (gobelin and diagonal weaving) 129 x 169 cm 105


Lina Jonikė

(Lietuva / Lithuania)

REVERSINĖS TRAJEKTORIJOS / REVERSIBLE TRAJECTORIES Vieta / Venue: Kauno paveikslų galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus / Kaunas Picture Gallery of National Museum of M. K. Čiurlionis Parodos laikas / Exhibition lasts: 2013 09 14–2014 01 05

REVERSINĖS TRAJEKTORIJOS / REVERSIBLE TRAJECTORIES, 2010–2013 Plastikas, fotografija ant aliuminio plokštės, lininiai siūlai, varinės tūtelės, metalo plytelės. Rankinis siuvinėjimas, fotografija, virinimas / Plastic, photography on alumi-nium plate, flax threads, wire tips, metal bricks. Hand embroidery, photography, welding. Projekto konsultantas / Project consultant: Audrys Karalius Nuotraukos / Photos by Rimas Penkauskas 106


107


Jūratė Petruškevičienė

HUMANA: LAIMINGAS PUSVALANDIS / HUMANA: LUCKY HALF-HOUR Vieta / Venue: galerija „Balta“ / Gallery “Balta” Parodos laikas / Exhibition lasts: 2013 09 13–2013 11 14 108

(Lietuva / Lithuania)

HUMANA: LAIMINGAS PUSVALANDIS / HUMANA: LUCKY HALF-HOUR. Mini objektai / Mini objects, 2013 Oda, audiniai, siūlai. Klijavimas, siuvimas, mezgimas, aplikavimas, siuvinėjimas / Leather, drapery, threads. Pasting, sewing, knitting, applique, embroidery. Įvairūs dydžiai / Various sizes


109


Aušra Kleizaitė 110

(Lietuva / Lithuania)


SOME THINGS ARE CLOSER THAN THEY APPEAR Vieta / Venue: Kauno menininkų namai / Kaunas Artists’ House Parodos laikas / Exhibition lasts: 2013 09 02–2013 09 28

SOME THINGS ARE CLOSER THAN THEY APPEAR Red, 2013 Plastikas / Plastic Natūralus dydis / Life-size 111


Giedrė Kriaučionytė

SUFORMATUOTA / FORMATTED Vieta / Venue: Kauno paveikslų galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus / Kaunas Picture Gallery of National Museum of M. K. Čiurlionis Parodos laikas: 2013 09 14–2014 01 05

112

(Lietuva / Lithuania)


SUFORMATUOTA / FORMATTED. Installation / Instaliacija, 2013 Vilna, vト様imas, mezgimas. / Wool, felting, hand knitting

113


Jolanta Šmidtienė

(Lietuva / Lithuania)

UGNIES ŠOKIS / DANCE OF FIRE Bendradarbiaujant su Kauno šokio teatru AURA / In collaboration with Kaunas Dance Theatre AURA Vieta / Venue: galerija „Balta“ / Gallery “Balta” Parodos laikas / Exhibition lasts: 2013 09 14–2013 11 14

114


UGNIES ŠOKIS. Tekstilinė erdvinė instaliacija su videoprojekcija / DANCE OF FIRE. Spatial textile installation with video projection, 2012–2013 Skaidrios medžiagos, šilko juostelės, šilko siūlai. Erdvinis siuvinėjimas. Transparent materials, silk stripes, silk threads. Spatial embroidery 115


Modris Tenisons, Armands Strazds & Vytautas Tumėnas (LatviJa, Lietuva / Latvia, Lithuania)

LAIMOS TINKLAS. Interaktyvus „Zime” fondo projektas / LAIMA’S NET. Interactive Zime Foundation project Vieta / Venue: M. Žilinsko dailės galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus / M. Žilinskas Art Gallery of National Museum of M. K. Čiurlionis Projekto laikas / Project lasts: 2013 09 14–2013 11 30

LAIMOS TINKLAS. Virtualios socialinių tinklų programos videoprojekcija su kompiuterizuota interaktyvia internetine prieiga / Video projection of the virtual social network program with an access of computerized interactive Internet LAIMA’S NET Virtualaus tinklo mazgų geografinių koordinačių nustatymas ir jų dislokacijos materialus paženklinimas simboliniu „zime“ kertiniu akmeniu. Įvairios technologijos, medžiagos ir dydžiai / Virtual network units: an identification of their geographic coordinates and their dislocation’s material marking by the symbolic “zime” core stone. Various technologies, materials and object measures 116


Laimos tinklo mazgų dislokacijos ženklai miestuose / The signs of Laima’s network units’ dislocation in the cities 117


Zinaida Vogelienė SIDABRINIS ŠNABŽDESYS / SILVER WHISPER

(Lietuva / Lithuania)

Vieta / Venue: A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus / A. Žmuidzinavičius Memorial Museum, National Museum of M. K. Čiurlionis Parodos laikas / Exhibition lasts: 2013 09 05–2013 11 30

118


Sidabrinis šnabždesys / Silver Whisper, 2011 Linas, medvilnė, šilkas. Tapiserija / Flax, cotton, silk. Tapestry 110 x 140 cm Anonimas / Anonymous, 2011 Linas medvilnė, šilkas. Tapiserija / Flax, cotton, silk. Tapestry 110 x 140 cm 119


TAPISERIJOS NOVA: JAPONIJA - LIETUVA / TAPESTRY NOVA: JAPAN - LITHUANIA

Kuratorės / Curators: Keiko Kawashima (JP) & Vita Gelūnienė (LT) Vieta / Venue: galerija „Meno parkas“ / Gallery “Meno parkas” Parodos laikas / Exhibition lasts: 2013 09 14–2013 10 15 Partneris: VDA Kauno fakultetas / Partner: VAFA Kaunas Faculty

Kumiko Sagawa Nakties peizažas / Night Scene, 2013 Džiutas, viskozė, karoliukai. Ghiordes mazgas / Jute mixed with rayon, rayon, beads. Ghiordes knot. 80 x 190 cm

120


Yuki Osumi

Saori Sakai

Ašaros, kurios teka kaip upė / Tears Which Flow Like a River, 2013 Vilna, medvilė, šilkas. Tapiserija / Wool, cotton, silk. Tapestry. Detalė / Detail. 140 x 150 cm

Pažaiskime kartu! / Let’s Play Together! 2012Vilna, medvilnė, neilonas. Tapiserija / Wool, cotton, nyl. Tapestry 190 x 130 cm 121


122

Ai ITO

Miyuki atsumi

Gugenheimo muziejus / The Guggenheim Museum, 2012 Vilna, medvilnė. Audimas / Wool, cotton. Hand weaving 90 x 70 cm

Atspindys kitoje pusėje / A Reflection on the Other Side, 2013 Pluoštinė bemerija, medvilnė. Tapiserija / Ramie, cotton. Tapestry 250 x 185 cm


Ayako Matsumura

Misao Watanabe

Kūno kostiumas / Body Suit, 2013 Medvilnė. Tapiserija / Cotton. Tapestry 150 x 150 cm

Laimė / Happiness, 2012 Vilna. Tapiserija / Wool. Tapestry 100 x 250 cm

123


124

Kanae Tsutsumi

Toko Hayashi

Spalva be pavadinimo /Unnamed Color, 2013 Vilna. Audimas, verpimas / Wool. Weaving, spinning

Žalios šaknys / Green Roots, 2011 Popieriaus siūlai, japoniškų audinių skiautės (tinklas nuo uodų, kimono, žuvų tinklas), tiulis. Audimas (Sakiori) / Paper yarn, old Japanese cloth (mosquito net, kimono, fish net), tulle. Weaving (Sakiori) 155 x 170 cm


Yasuko Fujino

Yuko Enomoto

Yamato upÄ— / Yamato River, 2013 Tapiserija. DetalÄ— / Tapestry. Detail 300 x 80 cm

Gyventi / To live, 2012 Vilna. Audimas, sukimas / Wool. Weaving, spinning 220 x 70 x 10 cm 125


Viltė Akromaitė

Monika Beniulytė

Žaidimas „Klasės“ / Game “Classes”, 2012 Audimas, videoinstaliacija ant audimo staklių / Weaving, video installation on the loom Kintantis dydis / Changeable dimensions

Su meile... / With love... 2013 Poliesteris. Tapiserija, sublimacija / Polyester. Tapestry, sublimation. 35 x 58 cm

126


Kristina Čyžiūtė

Arūnė Deksnienė

Dedikacija / Dedication, 2013 Gobeleninis audimas / Gobelin weaving. 105 x 55 cm

Be pavadinimo / Untitled, 2012 Gobeleninis audimas / Gobelin weaving. 28 x 21 cm

127


128

Aistė Jančiūtė

Simona Skeltytė

Kasdienybė – nuolatinis kitimas / Daily Routine – Constant Change, 2012 Tapiserija, sublimacija / Tapestry, sublimation Detalė / Detail. 103 x 81 cm

Stalinas / Stalin, 2011 Tapiserija, sublimacija / Tapestry, sublimation 41 x 33 cm


Edita Karvelytė

Živilė Labutytė

Sesuo kambaryje / Sister in the Room, 2011 Gobeleninis audimas / Gobelin weaving 29 x 40 cm

Lėlė / Doll, 2012 Gobeleninis audimas, sublimacija / Gobelin weaving, sublimation 35 x 54 cm

129


edukacinė PROGRAMA PAŽINK, MOKYKIS, KURK Devintoji Kauno bienalė Unitekstas siekia naujo meno kūrinių ir žiūrovų santykio – tokio, kuris leistų suvokti meną kaip universalų tekstą, universalią (meno) kalbą, siejančią skirtingas patirtis ir požiūrius. Nors vidutinio amžiaus verslininkas, stebėdamas meno kūrinį, perskaitys kitokią istoriją nei pradinių klasių moksleivis, meno kūriniai kalba visiems. Atsikratę aiškinančio teksto pančių, meno kūriniai prabyla galybe balsų: jų nei mažiau, nei daugiau – lygiai tiek, kiek porų akių žvelgė į meno kūrinį.

E1 – PAŽINK IR KURK SU ŠEIMA Spalio ir lapkričio mėnesiais kiekvieną savaitgalį nuo 12 iki 16 val. Kauno paveikslų galerijoje ir M. Žilinsko galerijoje vyks kūrybinės dirbtuvės šeimoms – mažiesiems ir didiesiems meno gerbėjams. Dirbtuves ruošė Jaunųjų menininkų programos dalyviai: Augustinas Kluoda, Rūta Naujalytė, Renata Laurinavičiūtė, Renata Vinckevičiūtė, Aistė Jančiūtė, Laura Selmistraitytė, taip pat menininkai Vidmina Stasiulytė, Aušra Sedlevičiūtė, Rolandas Dabrukas (www.rolandasart.com) bei Aukštaitijos kūrybinių dirbtuvių kolektyvas „Drevinė pušis“ (www.drevinepusis. puslapiai.lt).

Taigi, ką reiškia unitekstas? Kuo susiję tekstas ir menas? Kokia čia paroda – tapybos, tekstilės ar skulptūros? Kas sieja vaizduojamąjį meną ir muziką arba šokį? Ar gali moksleivis parodoje pasiruošti kontroliniam bio- Šeimoms taip pat siūlome keletą specialių savaitgalio turų, orientuotų į kitokį, netradicinį meno pažinimą. Turus parengė logijos darbui, o verslininkas pasisemti rinkodaros idėjų? Kauno bienalės edukacinės programos kūrėjai pagal jaunųjų Kauno bienalės Unitekstas edukacinės programos tikslas – bendromis jėgomis atrasti ir išlaisvinti univer- menininkų Adomo Danusevičiaus, Marijos Šnipaitės, Renatos salią meno kalbą, pasitelkti ją dialogui, ryšiams, informacijos perdavimui arba tiesiog maloniam pokalbiui. Vinckevičiūtės pasiūlytas ir pakuždėtas idėjas. VIETOS: 12 Edukacinė bienalės programa kviečia visus lankytojus – šeimas, moksleivius ir mokytojus, studentus, senjorus, vyrus ir moteris, verslininkus, mokslininkus ir menininkus – kartu pažinti, kurti universalią meno kalbą DĖMESIO: lapkričio 2–3 dienomis edukacinė programa nevyks. ir jos mokyti(s). Bienalės edukacinėje programoje jūsų laukia kūrybinės dirbtuvės, interaktyvūs projektai, diskusijos, susitikimai su menininkais, specialūs pažintiniai turai ir daug kitų malonių patirčių. Tikimės, kad E2 – MOKYKIS SU KAUNO BIENALE bendrai sukurta universali meno kalba padės sutvirtinti senus ir nutiesti naujus tiltus. Spalio–lapkričio mėnesiais, kiekvieną trečiadienį, kviečiame * Kauno bienalė inicijuoja kūrybines dirbtuves besidomintiems kuratoryste ir kuratoriams, Jos vyks spalio mokytojus ir moksleivius mokytis biologijos, chemijos, muzi28 – lapkričio 1 d. Dirbtuves lydės viešos paskaitos, diskusijos. Renginio organizatorius: „Ecole du Magasin“ (Gre- kos, fizikos ir kitų dalykų Kauno bienalės parodose. „Mokykis noblis, Prancūzija), bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu. Vadovės Lore Gablier ir Nataša Ilić („Ecole su Kauno bienale“ – tai alternatyvios pamokos, parengtos Kauno bienalės vadovų ir menininkų kartu su Kauno Gedimino du Magasin“). VIETA: 7 130


sporto ir sveikatinimo vidurinės ir kitų mokyklų mokytojais. INTERAKTYVŪS PROJEKTAI Pamokų užsakymas ir išsamesnė informacija: tel. 8 620 52104, vejune@biennial.lt. Kauno bienalė UNITEKSTAS žiūrovų dėmesiui siūlo net keturis interaktyvius projektus – „Kauno bienalės diena“, „Laimos tinklas“, jaunosios menininkės Marijos Šnipaitės tinklaraštis ir Kęstučio Grigaliūno „MarPROGRAMOJE: „Išmok biologiją Kauno bienalėje“, „Išmok che- ginimas“. miją Kauno bienalėje“ ir kt. VIETOS: 12 Spalio–lapkričio mėnesiais, trečiadieniais nuo 12 iki 15 val. ir šeštadieniais, sekmadieniais nuo 12 iki 16 val. E3 – PAŽINK IR SUSIPAŽINK SU MENININKU parodų lankytojai kviečiami kurti bendrą tekstilinį dienraštį – „Kauno bienalės diena“. Kauno bienalės edukatorių padedami galėsite parašyti, išsiuvinėti, atspausti ar nutapyti asmeninę žinutę, pagarsinti senTrečioji bienalės edukacijos dalis siūlo programą aistringiems sacingą naujieną ar pakomentuoti meno kūrinius. Projekto iniciatorius – dienraštis „Kauno diena“, organimeno gerbėjams, trokštantiems artimesnės pažinties su menu. zatorius – Kauno bienalė. Šioje programos dalyje turėsite galimybę pamatyti bienalę gar- VIETOS: 12 sių Lietuvos kultūros kūrėjų akimis. Paruošėme net tris specialius turus, kuriuos ves menininkė doc.Vita Gelūnienė (rug-sėjo Interaktyvus projektas „Laimos tinklas“ tęsis iki gruodžio 1 d. trečiadieniais nuo 13 iki 15 val. ir šešta21 d.), meno kritikė dr. Virginija Vitkienė (rugsėjo 26 d.) ir meno dieniais, sekmadieniais nuo 12 iki 16 val. M. Žilinsko galerijoje prie interaktyvaus žemėlapio jūsų lauks kritikė prof. dr. Rasa Andriušytė-Žukienė (lapkričio 16 d.). Rasa bienalės komandos nariai. Žemėlapyje galėsite palikti asmeninę informacinę-grafinę žymę ir pasigaminti Andriušytė-Žukienė ir Virginija Vitkienė papasakos apie pagrin- suvenyrinį ženkliuką su specialiai jums Laimos tinkle sugeneruotu simboliu. Projekto autoriai: Modris Tenidines bienalės parodas, o Vita Gelūnienė supažindins su tekstili- sons (Latvija), Armands Strazds (Latvija), Vytautas Tumėnas (Lietuva). niu lydinčiųjų parodų pasauliu. VIETA:1 VIETOS: 1234567 Interaktyvus Kęstučio Grigaliūno projektas „Marginimas“ kviečia visus bienalės lankytojus susikurti uniProgramos „Pažink ir susipažink su menininku“ rengėjai kviečia kalų paveikslėlį. Specialiai projektui sukurtais antspaudais galėsite išmarginti popieriaus lapą arba atsineštą susitikti ir pabendrauti su menininkais, dalyvaujančiais daiktą – medžiaginį maišelį, užrašų knygutę. Projektas vyks iki gruodžio 31 d. bienalėje. Rugsėjo 15 d., spalio 10, 13, 20, 24, 31 dienomis ir VIETA: 2 lapkričio 7, 10, 14, 16, 21, 23, 28, 30 dienomis vyks susitikimai, diskusijos su menininkais, kritikais ir kuratoriais. Spalio–lapkričio mėnesiais bienalės tinklapyje www.bienale.lt veiks jaunosios menininkės Marijos ŠniVIETOS: 28 paitės tinklaraštis, kuriame galėsite susipažinti su kūrybiniu procesu, užduoti klausimus ir palikti komentarus. VIETA: www.bienale.lt 131


EDUKACINĖS PROGRAMOS TVARKARAŠTIS Datos E3 2013 09 21 E3 2013 09 26 E2 2013 10 02 E1 E1 E2 E3 E1 E1 E2 E1 E1 E3 E1 E2 E1 E1 E3 E2 E3 132

Renginiai

Vietos 3456 12:00. Specialus tekstilinis turas su menininke Vita Gelūniene 18:00. Specialus apžvalginis turas su meno kritike Virginija Vitkiene 12 Mokykis su Kauno bienale: chemijos, biologijos, literatūros ir kt. 12 pamokos netradicinėje aplinkoje 2 2013 10 05 Kūrybinės dirbtuvės 1 2013 10 06 Kūrybinės dirbtuvės 2013 10 09 Mokykis su Kauno bienale – chemijos, biologijos, literatūros ir kt. 12 pamokos netradicinėje aplinkoje 2 2013 10 10 Susitikimas su menininke Gabriele Gervickaite 2 2013 10 12 Kūrybinės dirbtuvės su menininku Augustinu Kluoda 1 2013 10 13 Kūrybinės dirbtuvės su „Meno propaganda“ 2013 10 16 Mokykis su Kauno bienale – chemijos, biologijos, literatūros ir kt. 12 pamokos netradicinėje aplinkoje 1 2013 10 19 Kūrybinės dirbtuvės su menininke Vidmina Stasiulyte 2 2013 10 19 Kūrybinės dirbtuvės su „Drevine pušimi“ 2 2013 10 20 Susitikimas su menininke Laura Selmistraityte 2 2013 10 20 Kūrybinės dirbtuvės su menininke Laura Selmistraityte 2013 10 23 Mokykis su Kauno bienale – chemijos, biologijos, literatūros ir kt. 12 pamokos netradicinėje aplinkoje 2 2013 10 26 Kūrybinės dirbtuvės su menininke Renata Vinckevičiūte 1 2013 10 27 Kūrybinės dirbtuvės 7 2013 10 28–31 Seminaras kuratorystės tema 2013 10 30 Mokykis su Kauno bienale: chemijos, biologijos, literatūros ir kt. 12 pamokos netradicinėje aplinkoje 2 2013 10 31 Susitikimas su menininku Tim Kliukoit

E2 2013 11 06 E3 E1 E1 E3 E2

2013 11 07 2013 11 09 2013 11 10 2013 11 10 2013 11 13

E3 E3 E3 E3 E3 E2

2013 11 14 2013 11 16 2013 11 16 2013 11 16 2103 11 17 2013 11 20

E3 2013 11 21 E1 2013 11 23 E1 2013 11 24 E2 2013 11 27 E3 E3 E1 E3 E1

2013 11 28 2013 11 28 2013 11 30 2013 11 30 2013 12 01

Mokykis su Kauno bienale: chemijos, biologijos, literatūros ir kt. pamokos netradicinėje aplinkoje Susitikimas su menininke Aiste Jančiūte Kūrybinės dirbtuvės su „Meno propaganda“ Kūrybinės dirbtuvės su menininke Aiste Jančiūte Susitikimas su menininke Neringa Kisieliene Mokykis su Kauno bienale – chemijos, biologijos, literatūros ir kt. pamokos netradicinėje aplinkoje Susitikimas su menininke Rūta Šatalovaite (paskaita) 12:00. Specialus turas su meno kritike Rasa Andriušyte-Žukiene Susitikimas su menininku Linu Blažiūnu Kūrybinės dirbtuvės su „Drevine pušimi“ Kūrybinės dirbtuvės su menininke Rūta Naujalyte Mokykis su Kauno bienale – chemijos, biologijos, literatūros ir kt. pamokos netradicinėje aplinkoje Susitikimas su menininkais Karoliu Vaivada, Barbora Gediminaite (paskaita) Kūrybinės dirbtuvės su menininke Renata Laurinavičiūte Kūrybinės dirbtuvės Mokykis su Kauno bienale – chemijos, biologijos, literatūros ir kt. pamokos netradicinėje aplinkoje Susitikimas su menininke Renata Laurinavičiūte Susitikimas su menininku Vytautu Viržbicku Kūrybinės dirbtuvės Susitikimas su menininku Povilu Ramanausku Kūrybinės dirbtuvės (uždarymas)

Edukacinės programos laikas gali keistis. Prašome sekti informacijos atnaujinimą Kauno bienalės tinklalapyje www.bienale.lt

12 2 2 2 2 12 2 12 2 1 2 12 2 2 1 12 2 8 2 2 2


education PROGRAMme KNOW, LEARN, CREATE The goal of 9th Kaunas Biennial Unitext is to develop new relations between audience and works of art, that would allow to see art as a universal text, universal (art) language, that links different experiences and viewpoints. Although, a middle-aged businessman would read a completely different story into the same artwork if compared to the first-former, but art speaks to everyone. Loosing the frame of textual interpretation, the artwork speaks in numerous voices – you can hear the voices of all, who have observed the artwork. So, what is the meaning of unitext? What is the link between the text and the art? What does this exhibition stand for – painting, textile or sculpture? What do the visual arts have in common with music or dance? Can a student prepare for biology test and entrepreneur learn few marketing ideas in the art exhibition? With the help of the audience, educational programme of Kaunas Biennial Unitext aims to find and release the universal language of art and use it for a dialogue, communication, sharing of information, or simply for the pleasure of conversation. Educational programme invites all visitors – families, students and teachers, seniors, men and women, entrepreneurs, scientists and artists – to know, to create and to learn (and teach) the universal language of art. Workshops, interactive projects, discussions, meetings with artists, special guided tours and many pleasant experiences are awaiting for you on the educational programme. We believe that the universal language of art will help to strengthen the old bridges and build new ones. * Kaunas Biennial also presents workshops for curators and those who are interested in curatorial practice. The workshop will take place on October 28–November 1. It will be accompanied by public lectures and discussions. The event organizer is Ecole du Magasin (Grenoble, France) in collaboration with Vytautas Magnus University Art Gallery 101. Leaded by by Lore Gablier and Nataša Ilić. VENUE: 7

E1 – KNOW AND CREATE WITH THE FAMILY Every weekend of October and November, from 12 pm to 4 pm, in Kaunas Picture Gallery and M. Žilinskas Gallery the visitors can attend workshops designed for families – for the young and the senior art lovers. Workshops were conceived by the participants of Emerging Artists’ project: Augustinas Kluoda, Rūta Naujalytė, Renata Laurinavičiūtė, Renata Vinckevičiūtė, Aistė Jančiūtė, Laura Selmistraitytė, as well as by artists Vidmina Stasiulytė, Aušra Sedlevičiūtė, Rolandas Dabrukas (www.rolandasart.com), and Aukštaitija workshop ensemble Drevinė Pušis (www.drevinepusis.puslapiai.lt). Families will also be offered special weekend tours that focus on a different, unconventional artistic learning. Tours were developed by the educators of Kaunas Biennial and the participants of Emerging Artists’ project: Adomas Danusevičius, Marija Šnipaitė, Renata Vinckevičiūtė and others. VENUES: 12 NOTE: Educational programme will not take place on the weekend of November 2–3. E2 – LEARN WITH KAUNAS BIENNIAL On every Wednesday of October and November, we invite teachers and their pupils to study biology, chemistry, music, physics, etc. at Kaunas Biennial exhibitions. “Learn with Kaunas Biennial” is an alternative way to learn various school subjects. The programme was prepared by the educators of Kaunas 133


Biennial in collaboration with artists, Kaunas Gediminas Sports and Health Promotion Secondary School teachers and teachers of other Kaunas’ schools. For booking and further information, please contact us; telephone: +370 620 52104, or e-mail: vejune@biennial.lt PROGRAMMES: Learn Biology with Kaunas Biennial, Learn Chemistry with Kaunas Biennial, etc. VENUES: 12 and more. E3 – KNOW THE ARTIST. LEARN WITH THE ARTIST

INTERACTIVE PROJECTS This year Biennial presents four interactive projects – Day of Kaunas Biennial, Laima’s Network, the blog of emerging artist Marija Šnipaitė and Kęstutis Grigaliūnas’ project Stamping. Throughout October and November, on Wednesdays from 12 pm to 3 pm, and Saturdays and Sundays from 12 pm to 4 pm visitors are invited to join in the creation of textile newspaper – Day of Kaunas Biennial. With the help of Kaunas Biennial educators you will be able to write, embroider, print or paint your private message, announce sensational news or comment on the artwork. Project initiator: daily newspaper Kauno diena; organizer: Kaunas Biennial. VENUE: 12

The third segment of the Biennial’s educational programme offers activities for passionate art lovers, who want to learn more Interactive Project Laima’s Network will run until December 1, on Wednesdays from 1 pm to 3 pm, and on about art. Saturdays and Sundays from 12 pm to 4 pm. With the help of educators you will be able to leave personal infographic mark on interactive map and make a souvenir badge with unique symbol, generated at Laima’s In this part of the programme you will have the opportunity to Network. Authors of the project: Modris Tenisons (Latvia), Armands Strazds (Latvia), Vytautas Tumėnas see Biennial through the eyes of prominent Lithuanian culture (Lithuania). VENUE: 1 figures. Artist Vita Gelūnienė (September 21), art critic Virginija Vitkienė (September 26), and art critic Rasa Andriušytė- Kęstutis Grigaliūnas invites all visitors of the Biennial to create a unique picture for themselves. Using the Žukienė (November 16) will take you on three special tours. stamps designed specifically for the project you will be able to stamp on paper, or items, that you will bring Rasa Andriušytė-Žukienė and Virginija Vitkienė will guide you with you – a fabric bag, notebook. The project will run until December 31. VENUE: 2 through the major Biennial exhibition, and Vita Gelūnienė will introduce you to textile world of satellite exhibitions. VENUES: During October and November Biennial’s website (www.biennial.lt) will feature the blog of emerging artist 1234567 Marija Šnipaitė, where you will be able to get acquainted with the creative process of the artist, ask questions and leave comments. VENUE: www.biennial.lt You will also have an opportunity to meet artists in person and talk to them. On September 15, October 10, 20, 24, 31, and November 7, 10, 14, 16, 21, 23, 28, 30 the meetings with artists, critics and curators will be held. VENUES: 28 134


Schedule of education programme Date E3 21 09 2013 E3 26 09 2013 E2 02 10 2013 E1 05 10 2013 E1 06 10 2013 E2 09 10 2013 E3 E1 E1 E2

10 10 2013 12 10 2013 13 10 2013 16 10 2013

E1 E1 E3 E1 E2

19 10 2013 19 10 2013 20 10 2013 20 10 2013 23 10 2013

E1 E1 E3 E2

26 10 2013 27 10 2013 28–31 11 2013 30 10 2013

E3 31 10 2013

Events 12 p.m. Special textile tour with artist Vita Gelūnienė 6 p.m. Special survey tour with art critic Virginija Vitkienė Learn with Kaunas Biennial – chemistry, biology, literature lessons in alternative spaces Workshops Workshops Learn with Kaunas Biennial – chemistry, biology, literature lessons in alternative spaces Meet artist Gabrielė Gervickaitė Workshop with artist Augustinas Kluoda Workshop with “Meno propaganda“ Learn with Kaunas Biennial – chemistry, biology, literature lessons in alternative spaces Workshop with artist Vidmina Stasiulytė Workshop with „Drevinė pušis“ Meet artist Laura Selmistraitytė Workshop with artist Laura Selmistraitytė Learn with Kaunas Biennial – chemistry, biology, literature lessons in alternative spaces Workshop with artist Renata Vinckevičiūtė Workshops Seminar for curators Learn with Kaunas Biennial – chemistry, biology, literature lessons in alternative spaces Meet artist Tim Kliukoit

E2 06 11 2013

Venues 3456 12 12 2 1 12 2 2 1 12 1 2 2 2 12 2 1 7 12 2

E3 E1 E1 E3 E2

07 11 2013 09 11 2013 10 11 2013 10 11 2013 13 11 2013

E3 E3 E3 E1 E1 E2

14 11 2013 16 11 2013 16 11 2013 16 11 2013 17 11 2013 20 11 2013

E3 E1 E1 E2

21 11 2013 23 11 2013 24 11 2013 27 11 2013

E3 E3 E1 E3 E1

28 11 2013 28 11 2013 30 11 2013 30 11 2013 01 11 2013

Learn with Kaunas Biennial – chemistry, biology, literature lessons in alternative spaces Meet artist Aistė Jančiūtė Workshop with „Meno propaganda“ Workshop with artist Aistė Jančiūtė Meet artist Neringa Kisielienė Learn with Kaunas Biennial – chemistry, biology, literature lessons in alternative spaces Meet artist Rūta Šatalovaitė (lecture) 12 p.m. Special tour with art critic Rasa Andriušytė-Žukienė Meet artist Linas Blažiūnas Workshop with “Drevinė pušis” Workshop with artist Rūta Naujalytė Learn with Kaunas Biennial – chemistry, biology, literature lessons in alternative spaces Meet artists Karolis Vaivada, Barbora Gediminaitė (lecture) Workshop with artist Renata Laurinavičiūtė Workshops Learn with Kaunas Biennial – chemistry, biology, literature lessons in alternative spaces Meet artist Renata Laurinavičiūtė Meet artist Vytautas Viržbickas Workshops Meet artist Povilas Ramanauskas Workshops

12 2 2 2 2 12 2 12 2 1 2 12 2 2 1 12 2 8 2 2 2

For changes in programme schedule please, check the updates of educational programme at www.biennial.lt 135


RENGINIŲ IR PARODŲ PROGRAMA KVIESTŲJŲ MENININKŲ PARODOS Vieta: 1 Parodos laikas: 2013 09 13–2014 01 05 Atidarymas: rugsėjo 13 d. 18:00 Kuratorė: Virginija Vitkienė Patricia Piccinini (Australija). NEMATOMA SAULĖ SU MUMIS Gao Yuan (Taivanas). NAUJOJI EPOCHA Monika Žaltauskaitė-Grašienė ir Bronė Neverdauskienė (Lietuva). ABSOLIUTI LYGYBĖ. Kuratorius Ignas Kazakevičius KONKURSINĖ PARODA Vieta: 1 Parodos laikas: 2013 09 13–2014 01 05 Atidarymas: rugsėjo 13 d. 18:00 Kuratorė: Virginija Vitkienė Žiuri nariai: Yves Aupetitallot (pirmininkas, Grenoblio šiuolaikinio meno centro „Le Magasin“ direktorius, Prancūzija), Patricia Piccinini (menininkė, Australija), Osvaldas Daugelis (Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius, Lietuva), dr. Skaidra Trilupaitytė (menotyrininkė, Lietuva), Ernestas Parulskis (menotyrininkas, kuratorius, Lietuva). Menininkai: Naglis Rytis Baltušnikas (LT), Horia Boboia (US), Chun Hua Dong (CN/CA), Craig Fisher (UK), Silvia Giambone (IT), Judit Hettema (NL), Ai Ito (JP), Audrius Janušonis (LT), Jūratė Jarulytė (LT), Sadik Kwaish Alfraji (IQ / NL), Violeta Laužonytė (LT), Chi-Yu Liao (TW), Marija Marcelionytė-Paliukė (LT), Tamar Nissim (IL), Boris Oicherman (IL), 136

Rubiane Maia (BR), Dana Sederowsky (SE), Kristina Sereikaitė (LT), Vi- JAUNŲJŲ MENININKŲ PROJEKTAI dmina Stasiulytė (LT), Liu Wei (CN), Victoria Marchenkova (RU), Danny Winkler & Emilia Loseva (UK). Vieta: 2 Parodos laikas: 2013 09 13–2014 01 05 Atidarymas: rugsėjo 13 d. 21:00 22:00 grupė BIONICS atliks audiovizualinį performansą. Performansai atidarymų dienomis Kuratorė: Ana Čižauskienė, kūrybinė komanda: Agnė Pinigienė, Dovilė M. Žilinsko dailės galerijoje (koordinatorės Vaida Tamoševičiūtė, Daina Stirbytė, Vaida Stepanovaitė, Lukas Motiejūnas Pupkevičiūtė) Rugsėjo 13 d. 19:00–21:00 Rubiane Maia (BR). Laike vykstantis performansas iš serijos „Spalvų tetralogija“. AKISTATA. IR TUOMET IŠTARIAU: „TAIP, SUTINKU“ Chun Hua Dong (CN/CA) DVIGUBAS Rugsėjo 14 d. 11:00–14:00 Rubiane Maia (BR). Laike vykstantis performansas iš serijos „Spalvų tetralogija“. AKISTATA. IR TUOMET IŠTARIAU: „TAIP, SUTINKU“ Rugsėjo 15 d. 13:00–15:00 Tamar Nissim (IL). Performansas BŪK MANO SVEČIAS ir diskusija su menininke „Raudona gija“. Nuo 16:00 Rubiane Maia (BR) laike vykstantis performansas iš serijos „Spalvų tetralogija“. GĖLĖS ODA

Menininkai: Linas Blažiūnas, Adomas Danusevičius, Barbora Gediminaitė, Gabrielė Gervickaitė, Aistė Jančiūtė, Neringa Kisielienė, Tim Kliukoit, Augustinas Kluoda, Renata Laurinavičiūtė, Rūta Naujalytė, Paul Paper, Povilas Ramanauskas, Laura Selmistraitytė, Rūta Šatalovaitė, Marija Šnipaitė, Karolis Vaivada, Renata Vinckevičiūtė, Vytautas Viržbickas TAIP PAT REKOMENDUOJAME PAMATYTI: Paroda DUETAI: LAIMA ORŽEKAUSKIENĖ. VLADAS ORŽEKAUSKAS Vieta: 9 Parodos laikas: 2013 09 12–2013 09 27 Lietuvos tekstilės meno ekspozicija Vieta: J Parodos laikas: 2013 09 13–2013 12 31 Performansas: Vaida Tamoševičiūtė. KASDIENYBĖS RITUALAI: PA(SI)KLOTI LOVĄ Vieta: J Performanso laikas: 2013 10 05


LYDINČIOS PARODOS IR PROJEKTAI Karina Bisch (FR). LE TÉMOIN (Liudininkas) Pristato: Grenoblio nacionalinis šiuolaikinio meno centras LE MAGASIN bendradarbiaujant su VDU menų galerija 101 Vieta: 7 Parodos laikas: 2013 09 13–2013 10 11 Atidarymas: rugsėjo 13 d. 16:00 Modris Tenisons (LV), Armands Strazds (LV), Vytautas Tumėnas (LT). Interaktyvus projektas LAIMOS TINKLAS Vieta: 1 Projekto laikas: 2013 09 14–2013 11 30 Atidarymas: rugsėjo 14 d. 14:00 Lina Jonikė (LT). REVERSINĖS TRAJEKTORIJOS Vieta: 2 Parodos laikas: 2013 09 14–2014 01 05 Atidarymas: rugsėjo 14 d. 15:00 Giedrė Kriaučionytė (LT). SUFORMATUOTA Vieta: 2 Parodos laikas: 2013 09 14–2014 01 05 Atidarymas: rugsėjo 14 d. 15:30 Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė (LT). IŠARDYMAI Vieta: 2 Parodos laikas: 2013 09 14–2014 01 05 Atidarymas: rugsėjo 14 d. 16:00 Kęstutis Grigaliūnas (LT). Interaktyvus projektas MARGINIMAS Vieta: 2 Parodos laikas: 2013 09 14–2014 01 05 Atidarymas: rugsėjo 14 d. 16:30 Aušra Kleizaitė (LT). SOME THINGS ARE CLOSER THAN THEY APPEAR Vieta: 3 Parodos laikas: 2013 09 14–2013 09 28 Atidarymas: rugsėjo 14 d. 17:00

Feliksas Jakubauskas (LT). KALBĖJIMAS – SIDABRAS... Vieta: 4 Parodos laikas: 2013 09 05–2013 11 30 Atidarymas: rugsėjo 14 d. 18:00

Jūratė Petruškevičienė (LT). HUMANA: LAIMINGAS PUSVALANDIS Vieta: 5 Parodos laikas: 2013 09 14–2013 11 14 Atidarymas: rugsėjo 14 d. 20:30

Zinaida Vogelienė (LT). SIDABRINIS ŠNABŽDESYS Vieta: 4 Parodos laikas: 2013 09 05–2013 11 30 Atidarymas: rugsėjo 14 d. 18:30

TAPISERIJOS NOVA: JAPONIJA – LIETUVA Vieta: 6 Parodos laikas: 2013 09 14–2013 10 15 Atidarymas: rugsėjo 14 d. 21:00. Partneris: VDA Kauno dailės fakultetas. Kuratorės: Keiko Kawashima (JP) ir Vita Gelūnienė (LT). Menininkai: Yasuko Fujino, Yuki Osumi, Miyuki Tatsumi, Ai Ito, Misao Watanabe, Toko Hayashi, Kanae Tsutsumi, Saori Sakai, Kumiko Sagawa, Yuko Enomoto, Ayako Matsumura (JP), Monika Beniulytė, Živilė Labutytė, Simona Skeltytė, Arūnė Deksnienė, Viltė Akromaitė, Kristina Čyžiūtė, Aistė Jančiūtė, Edita Karvelytė (LT).

Jolanta Šmidtienė (LT). UGNIES ŠOKIS (bendradarbiaujant su Kauno šokio teatru AURA). Vieta: 5 Parodos laikas: 2013 09 14–2013 11 14 Atidarymas: rugsėjo 14 d. 20:00

EDUKACINĖ PROGRAMA Vadovė: Vėjūnė Sudarytė Kūrybinės dirbtuvės PAŽINK IR KURK SU ŠEIMA Ruošė: Adomas Danusevičius, Aistė Jančiūtė, Neringa Kisielienė, Augustinas Kluoda, Renata Laurinavičiūtė, Rūta Naujalytė, Laura Selmistraitytė, Marija Šnipaitė, Renata Vinckevičiūtė, Vidmina Stasiulytė, Aušra Sedlevičiūtė, Rolandas Dabrukas, Aukštaitijos kūrybinių dirbtuvių kolektyvas „Drevinė pušis“, laikraščio „Meno propaganda“ komanda. Vietos: 1 2 Dirbtuvių laikas: kiekvieną spalio ir lapkričio savaitgalį,12:00–16:00 Pamokos netradicinėje aplinkoje MOKYKIS SU KAUNO BIENALE Chemijos, biologijos, literatūros ir kt. pamokas paruošė: Kauno bienalės edukacinė komanda, Gedimino sporto ir sveikatinimo mokyklos mokytojai. Vietos: 1 2 Pamokos vedamos: kiekvieną spalio ir lapkričio trečiadienį. Pamokų užsakymas: tel. +370 620 52104, vejune@biennial.lt

PAŽINK IR SUSIPAŽINK SU MENININKU. Apžvalginiai turai. Veda: doc. Vita Gelūnienė, dr. Virginija Vitkienė, prof. dr. Rasa Andriušytė-Žukienė. Vietos: 123456 Laikas: rugsėjo 21, 26, lapkričio 16 dienomis. Susitikimai su menininkais. Dalyvauja: Linas Blažiūnas, Barbora Gediminaitė, Gabrielė Gervickaitė, Aistė Jančiūtė, Neringa Kisielienė, Tim Kliukoit, Renata Laurinavičiūtė, Povilas Ramanauskas, Laura Selmistraitytė, Rūta Šatalovaitė, Karolis Vaivada, Vytautas Viržbickas. Vietos: 2 7 8 Susitikimų laikas: spalio 10, 20, 31 dienomis, lapkričio 7, 10, 14, 16, 21, 23, 28, 30 dienomis. Marijos Šnipaitės tinklaraštis. Vieta: www.bienale.lt Laikas: 2013 10 01–2013 11 30 Seminaras kuratoriams. Organizatoriai: „Ecole du Magasin” (Grenoblis, Prancūzija), bendradarbiaujant su VDU galerija „101”. Veda Lore Gablier ir Nataša Ilić. Vieta: 7 Laikas: 2013 10 28–31 137


PROGRAMME of EVENTS & EXHIBITIONS EXHIBITIONS BY INVITED ARTISTS Venue: 1 Exhibitions last: 13 09 2013–05 01 2014 Opening: September 13, 6:00 pm Curator: Virginija Vitkienė

(LT), Vidmina Stasiulytė (LT), Liu Wei (CN), Victoria Marchenkova (RU), Danny Winkler & Emilia Loseva (UK).

Coordinators: Vaida Tamoševičiūtė & Daina Pupkevičiūtė EMERGING ARTISTS’ EXHIBITION

Patricia Piccinini (Australia) exhibition AN INVISIBLE SUN WITH US Gao Yuan (Taiwan) exhibition APPEARANCE OF ERA Monika Žaltauskaitė-Grašienė & Bronė Neverdauskienė (Lithuania) TOTAL EQUALITY. Project curator Ignas Kazakevičius

Venue: 2 Exhibition lasts: 13 09 2013–05 01 2014 Opening: September 13, 9:00 pm. At 10:00 pm media arts’ group BIONICS will implement an audio visual performance. Curator: Ana Čižauskienė, creative team: Agnė Pinigienė, Dovilė Stirbytė, Vaida Stepanovaitė, Lukas Motiejūnas

COMPETITION EXHIBITION

Artists (all LT): Linas Blažiūnas, Adomas Danusevičius, Barbora Gediminaitė, Gabrielė Gervickaitė, Aistė Jančiūtė, Neringa Kisielienė, Tim Kliukoit, Augustinas Kluoda, Renata Laurinavičiūtė, Rūta Naujalytė, Paul Paper, Povilas Ramanauskas, Laura Selmistraitytė, Rūta Šatalovaitė, Marija Šnipaitė, Karolis Vaivada, Renata Vinckevičiūtė, Vytautas Viržbickas

Venue: 1 Exhibition lasts: 13 09 2013–05 01 2014 Opening: September 13, 6:00 pm Curator: Virginija Vitkienė Jury members: Yves Aupetitallot (chair, Director of Le MAGASIN–Centre National d’Art Contemporain de Grenoble, France), Patricia Piccinini (artist, Australia), Osvaldas Daugelis (Director of National Art Museum of M. K. Čiurlionis, Lithuania), dr. Skaidra Trilupaitytė (art critic, writer, Lithuania), Ernestas Parulskis (art critic, curator, Lithuania). Artists: Naglis Rytis Baltušnikas (LT), Horia Boboia (US), Chun Hua Dong (CN/CA), Craig Fisher (UK), Silvia Giambone (IT), Judit Hettema (NL), Ai Ito (JP), Audrius Janušonis (LT), Jūratė Jarulytė (LT), Sadik Kwaish Alfraji (IQ / NL), Violeta Laužonytė (LT), Chi-Yu Liao (TW), Marija Marcelionytė-Paliukė (LT), Tamar Nissim (IL), Boris Oicherman (IL), Rubiane Maia (BR), Dana Sederowsky (SE), Kristina Sereikaitė 138

Performances at M. Žilinskas Art Gallery

September 13, 7:00–9:00 pm Rubiane Maia (BR). Durational performance from Color’s Tetralogy series. AND THEN I SAID YES, I ACCEPT Chun Hua Dong (CN/CA) THE DOUBLE September14, 11:00 am–2:00 pm Rubiane Maia (BR). Durational performance from Color’s Tetralogy series. ENCOUNTER. AND THEN I SAID YES, I ACCEPT September 15, 1:00–3:00 pm Tamar Nissim (IL) performance BE MY GUEST and discussion with an artist RED THREAD 4:00 pm– Rubiane Maia (BR) Durational performance from Color’s Tetralogy series. THE FLOWER SKIN

WE RECOMMEND TO VISIT ALSO: Exhibition DUETS: LAIMA ORŽEKAUSKIENĖ. VLADAS ORŽEKAUSKAS Venue: 9 Exhibition lasts: 12 09 2013–27 09 2013 The exposition of Lithuanian textile art. Venue: J Exhibition lasts: 13 09 2013–31 12 2013 Performance: Vaida Tamoševičiūtė DAILY ROUTINE RITUALS: TO MAKE THE BED. Venue: J Performance lasts all day: October , 2013.

SATELLITE EXHIBITIONS AND PROJECTS Karina Bisch (FR) LE TÉMOIN (The Witness) Presented by: Le MAGASIN – Centre National d’Art Contemporain de Grenoble in cooperation with Vytautas Magnus University’s Art Gallery 101. Venue: 7 Exhibition lasts: 13 09 2013–11 10 2013 Opening: September 13, 4:00 pm


Modris Tenisons (LV), Armands Strazds (LV), Vytautas Tumėnas (LT). Interactive project LAIMAS’ NET Venue: 1 Project lasts: 14 09 2013–30 11 2013 Opening: September 14, 2:00 pm

Jolanta Šmidtienė (LT). DANCE OF FIRE (in collaboration with Kaunas Dance Theatre AURA) Venue: 5 Exhibition lasts: 14 09 2013–14 11 2013. Opening: September 14, 8:00 pm

Lina Jonikė (LT). REVERSIBLE TRAJECTORIES Venue: 2 Exhibition lasts: 14 09 2013–05 01 2014 Opening: September 14, 3:00 pm

Jūratė Petruškevičienė (LT). HUMANA: LUCKY HALF-HOUR Venue: 5 Exhibition lasts: 14 09 2013–14 11 2013. Opening: September 14, 8:30 pm

Giedrė Kriaučionytė (LT). FORMATTED Venue: 2 Exhibition lasts: 14 09 2013–05 01 2014 Opening: September 14, 3:30 pm Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė (LT). UNRAVELLINGS Venue: 2 Exhibition lasts: 14 09 2013–05 01 2014 Opening: September 14, 4:00 pm Kęstutis Grigaliūnas (LT). Interactive project STAMPING Venue: 2 Exhibition lasts: 14 09 2013–05 01 2014 Opening: September 14, 4:30 pm Aušra Kleizaitė (LT). SOME THINGS ARE CLOSER THAN THEY APPEAR Venue: 3 Exhibition lasts: 14 09 2013–28 09 2013 Opening: September 14, 5:00 pm Feliksas Jakubauskas (LT). SPEAKING IS SILVER... Venue: 4 Exhibition lasts: 05 09 2013–30 11 2013 Opening: September 14, 6:00 pm Zinaida Vogelienė (LT). SILVER WHISPER Venue: 4 Exhibition lasts: 05 09 2013–30 11 2013 Opening: September 14, 6:30 pm

TAPESTRY NOVA: JAPAN – LITHUANIA Venue: 6 Exhibition lasts: 14 09 2013–15 10 2013. Opening: September 14, 9:00 pm. Partner: VAFA Kaunas Art Faculty. Curators: Keiko Kawashima (JP) & Vita Gelūnienė (LT) Artists: Yasuko Fujino, Yuki Osumi, Miyuki Tatsumi, Ai Ito, Misao Watanabe, Toko Hayashi, Kanae Tsutsumi, Saori Sakai, Kumiko Sagawa, Yuko Enomoto, Ayako Matsumura (JP), Monika Beniulytė, Živilė Labutytė, Simona Skeltytė, Arūnė Deksnienė, Viltė Akromaitė, Kristina Čyžiūtė, Aistė Jančiūtė, Edita Karvelytė (LT).

EDUCATIONAL PROGRAMME Program leader: Vėjūnė Sudarytė Workshop programme KNOW AND CREATE WITH THE FAMILY Presented by: Adomas Danusevčius, Aistė Jančiūtė, Neringa Kisielienė, Augustinas Kluoda, Renata Laurinavičiūtė, Rūta Naujalytė, Laura Selmistraitytė, Marija Šnipaitė, Renata Vinckevičiūtė, Vidmina Stasiulytė, Aušra Sedlevičiūtė, Rolandas Dabrukas, Aukštaitija creative workshop ensemble “Drevinė pušis“, team of art newspaper “Meno propaganda“. Venues: 12 Time: every weekend of October and November, 2013, 12:00 pm–4:00 pm. Lessons in non-traditional environment LEARN WITH KAUNAS BIENNIAL. Chemistry, biology, literature, etc. Prepared by: Kaunas Biennial educators, teachers of Kaunas Gediminas Sports and Health Promotion Secondary School. Venues:12 Time: every Wednesday of October and November, 2013. Booking by phone: +370 620 52104; by e-mail: vejune@biennial.lt

Meetings with the artists: Linas Blažiūnas, Barbora Gediminaitė, Gabrielė Gervickaitė, Aistė Jančiūtė, Neringa Kisielienė, Tim Kliukoit, Renata Laurinavičiūtė, Povilas Ramanauskas, Laura Selmistraitytė, Rūta Šatalovaitė, Karolis Vaivada, Vytautas Viržbickas. Venues: 278 Time: October 10, 20, 31; November 7, 10, 14, 16, 21, 23, 28,30, 2013. Marija Šnipaitė blog on www.bienale.lt Time: October 1–November 30, 2013. Workshop for curators. Organizer: Ecole du Magasin (Grenoble, FR), led by Lore Gablier and Nataša Ilić, in cooperation with the VMU Gallery “101”. Venue: 7 Time: October 28–31, 2013. Updated information concerning the programme can be found at www. biennial.lt

Programme KNOW THE ARTIST. LEARN WITH THE ARTIST. Guided tours. Presenters: Vita Gelūnienė, dr. Virginija Vitkienė, prof. dr. Rasa Andriušytė-Žukienė. Venues: 123456 Time: September 21, 26, November 16, 2013. 139


RENGINIŲ IR PARODŲ vietos venues of events & exhibitions 1 M. Žilinsko dailės galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus / M. Žilinskas Art Gallery of National Art Museum of M. K. Čiurlionis Nepriklausomybės a. 12, LT-44311 Kaunas Galerija dirba / Gallery hours: II–VII 11:00–17:00 2 Kauno paveikslų galerija, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus / Kaunas Picture Gallery of National Art Museum of M. K. Čiurlionis K. Donelaičio g. 16, LT-44213 Kaunas Galerija dirba / Gallery hours:: II–VII 11:00–17:00 3 Kauno menininkų namai / Kaunas Artists’ House V. Putvinskio g. 56, LT- 44211 Kaunas Galerija dirba / / Gallery hours: I–V 10:00–17:00 4 A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus / A. Žmuidzinavičius Memorial Museum of National Art Museum of M. K. Čiurlionis V. Putvinskio g. 64, LT- 44211 Kaunas Galerija dirba / Gallery hours: II–VII 11:00–17:00 5 Galerija / Gallery „Balta“ M. Valančiaus g. 21, LT-44275 Kaunas Galerija dirba / Gallery hours: I–V 11:00–19:00 VI 11:00–16:00 140

6 Galerija / Gallery „Meno parkas“ Rotušės a. 27, LT- 44279 Kaunas. Galerija dirba / Gallery hours: II–V 12:00–18:30, VI 11:00–17:00 7 VDU galerija „101“ / Vytautas Magnus University Gallery 101 Laisvės al. 53 – 101, LT-44309 Kaunas Galerija dirba / Gallery hours: I–V 11:00–17:00 8 Senamiesčio klubas / Old Town Club Vilniaus g. 34, LT- 44287 Kaunas 9 Galerija / Gallery „Aukso pjūvis“ BLC, K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas Galerija dirba / Gallery hours: I–V 10:00–17:00 J Studio Casa S. Daukanto g. 13, LT 44305 Kaunas Darbo laikas / Working hours: I–V 10:00–19:00, VI 10:00–16:00


141


142


143


Nuoširdžios Kauno bienalės padėkos verti / Special Biennial Thanks to: Osvaldas Daugelis Eglė Komkaitė-Baltušnikienė Daina Kamarauskienė Kristina Civinskienė Izoldas Smagarauskas Mindaugas Bagdonavičius Arvydas Žalpys Dalia Draugelienė Gintautas Vaičys Gediminas Banaitis Albinas Vilčinskas Vytautas Vasilenko Ina Pukelytė Auksė Balčytienė Giedrius Monkevičius Eglė Deltuvaitė Nijolė Kupstas Daiva Citvarienė Linas Citvaras Rytis Zemkauskas Monika Krikštopaitytė Laima Kreivytė Gytis Vitkus Kristupas Vitkus Robertas Vaitkevičius Lukas Šiupšinskas Vaida Tamoševičiūtė Daina Pupkevičiūtė Saulius Valius 144

Diana Radavičiūtė Skaidra Trilupaitytė Charline Monod-Juhel Lore Gablier Nataša Ilić Danica Maier Toma Vėžytė Inga Kerbelytė Rasa Balčikonytė Ernestas Parulskis Danutė Zovienė Nerijus Katilius Vita Gelūnienė Edmund Carroll Alfonsas Bendžius Gediminas Žukas Vytautas Adomavičius Edmundas Kolevaitis Donatas Stirbys Rolandas Kiaulevičius-Dabrukas Giedrė Ažukaitė Nina Sudarienė Ernestas Narmontas Anatolijus Kulabinas Romualdas Velička Dovilė Miknevičiūtė Ieva Rekštytė Gediminas Gražys Beta Kondratenkaitė

ISBN 978-609-95548-0-8

Kauno bienalė UNITEKSTAS / Kaunas Biennial UNITEXT Katalogo sudarytoja / Editor of catalogue Dovilė Stirbytė Įžanginio straipsnio autorė / Introductory text by Virginija Vitkienė Vertė / Translated by Jayde Will Kalbos redaktorė / Language editor Rita Markulienė Katalogo dizainas / Catalogue design © „Mamaika“ Nuotraukos / Photos © Menininkai / artists Spaudė / Printed by UAB „Spaudos praktika“ www.repro.lt Bienalę kūrė / Biennial team: Virginija Vitkienė, Laima Oržekauskienė, Rasa Andriušytė-Žukienė, Monika Žaltauskaitė-Grašienė, Loreta Švaikauskienė, Vėjūnė Sudarytė, Agnė Pinigienė, Ana Čižauskienė, Dovilė Stirbytė, Dovilė Butnoriūtė, Danas Viluckas, Eglė Petreikienė, Darius Petreikis

Leidėjas / Publisher © VšĮ Kauno bienalė / NGO Kaunas Biennial www.bienale.lt


145


146

Kaunas Biennial UNITEXT  

Catalogue of the Ninth Kaunas Biennial

Advertisement