Page 1


Kom ihåg! MANUSSTOPPET! Färgannonser och annonser för korrektur:

FREDAGAR KL. 12.00 Svart/vita annonser UTAN korrektur:

MÅNDAGAR KL. 12.00 Välkommen med din annons! Tel. 0280-120 00 tidningen@malungsbladet.se Lisellska Torget 1 782 31 Malung www.malungsbladet.se

ÄMNE: Kalibrering av skördare PLATS: Dyverdalen norr om Älvdalen

En noggrann kalibrering av skördarens mätutrustning höjer virkesvärdet Skogen står för mycket stora ekonomiska värden. Bara under ett år hanterar en skördare stockar värda cirka 20 miljoner kronor. För att få ut så mycket som möjligt av råvaran och ge en korrekt beräkning av volymen är skördarna utrustade med en apteringsdator. För varje enskilt träd testas olika apteringsalternativ mot den prislista som gäller. För att få ut maximalt av råvaran krävs noggrann längd- och diametermätning av stockarna. Därför är det viktigt att skördarens mätutrustning kontinuerligt kontrolleras och kalibreras. Bristfällig kalibrering ger apteringsförluster, noggrann kalibrering höjer virkesvärdet. För att kunna kalibrera skördaren på ett bra sätt krävs ett underlag av stammar i hela diameterintervallet. Bilden är tagen i Dyverdalen och visar när Martin Westling mäter en referensstock med en dataklave. Martin arbetar hos Westlings Entreprenad AB, ett Älvdalsföretag och en av Fiskarhedens mycket kompetenta och ansvarstagande partners i skogen.


Lillmokyrkan Malung

Fredag 21/10 och 28/10 kl. 11.00 Fredagsfika. Söndag 23/10 kl. 11.00 Gudstjänst. Pred. Samuel Folke, Sala. Måndag 24/10 och 31/10 kl. 10.00 Bön. 24/10 kl. 13.00 Skapacirkel. Tisdag 25/10 och 1/11 kl. 18.00 Ôppsittsa. Söndag 30/10 kl. 18.00 Musikcafé med Åke och Sonja. Välkomna!

Pingstkyrkan Malung

Dalagatan 1 • 0280-103 63 • www.kyrktorget.se/pingstkyrkan.malung Torsdag 20/10 kl. 11.00 Bön. Fredag 21/10 FREDAX. Samling kl. 18.00 vid Curlinghallen, 50 kr. Söndag 23/10 kl. 11.00 Gudstjänst. Jan Runesson. Servering. Tisdag 25/10 kl. 19.00 Bön. Välkomna!

All eventuell uppvaktning undanbedes vänligt men bestämt. Gäller alla. Gun-Britt A. – KÖPES –

Hela eller delar av dödsbon, gamla möbler (äv. def.) skåp, kistor, träsaker m.m. Gamla klockor, fickur, armbandsur, även defekta. Tel. 0280-710 16 • 070-555 86 86

KOM IHÅG!

Röda Korsets Blomsterfond för kondoleanser och gåvor

Malungskretsen, Bg 5044–9669 Masens Skinnindustri, tel. 0280-128 88 RödaKorset

Företagssköterska/Sjuksköterska Tillsvidareanställning 100%. Arbetsplats Malung, med filial i Transtrand.

Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna är omväxlande och omfattar förebyggande hälsovård, mottagningsarbete och medicinska kontroller samt medverkan i rehabilitering. Ansök snarast och senast 2016-11-04 per mail bjorn@arbetshalsan.se Frågor om anställningen besvaras av Björn Sjögren tel. 072-510 99 70. Mer information finns på www.arbetshalsan.se Välkommen med din ansökan!

Dragningslista September: 1. 2. 3. 4.

011 075 199 074

Oktober: 1. 2. 3. 4.

047 033 136 060

Öje IF:s Klubblotteri

5. 070 6. 108 7. 019

8. 168 9. 101 10. 107

5. 161 6. 105 7. 189

8. 182 9. 023 10. 038

Öppettider: Måndag-fredag kl. 9.00-15.00. Lunchstängt kl. 12.00-13.00. Manusstopp: Korrektur och färgannonser: Fredagar kl. 12.00. Sv/vitt: Måndagar kl. 12.00. Förseningsavgift tillämpas med 20% av annonskostnaden om manus inkommer efter manusstopp. För bokad och producerad annons som avbokas, tillkommer en sättkostnad på 500:- exkl. moms. Utgivning: Helgfri onsdag, 44 utgåvor/år (ca 13.500 ex.) i Malung-Sälens Kommun, Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna, Nås, Norra Klarälvdalen, Kättbo, Gävunda, Venjan samt 3 utgåvor som Internet-tidning. Ansvarig utgivare: Lena Gabrielsson. Annonspriser: Se Malungsbladets hemsida: www.malungsbladet.se. Betalningsvillkor: 15 dagar. Dröjsmålsränta: 16%. Radannonser: Endast förskottsbetalning. Annonstorget: Från 150:-. Endast förskottsbetalning. Prenumeranter utanför utgivningsområdet betalar 20:-/tidning. Adress: Lisellska Torget 1, 782 31 MALUNG. Telefon: 0280-120 00, 120 01. E-mail: tidningen@malungsbladet.se. Hemsida: www.malungsbladet.se. Pg: 37 34 31-6. Swish-nr: 1236571178. Distributörer: Utdelning centrala Malung, Malungsfors: P-O Wilhelmsson. Utdelning Lima-Sälen, Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna, Nås, Norra Klarälvdalen: Posten. Venjan: Privat utdelare.

Eftertryck medges om källan anges. För insänt, ej beställt material ansvaras ej. Malungsbladet fritar sig allt ansvar för ev. skador som tillfogas annonsör om hans annons inte införs begärd vecka p.g.a. sen ankomst eller inte är i överensstämmelse med manus. Anonymt inlämnat material publiceras ej. Annonstext som på något sätt misskrediterar person, företag, eller dylikt införes ej. Annonsören ansvarar gentemot tidningen att annonsören har rätten att publicera bilder och texter. Malungsbladet ansvarar ej för tekniska fel vi ej styr över, såsom tillfälligt nedlagda servrar.


Vår käre

Gunnar Edvardsson * 24 december 1925 har lämnat mig i stor sorg och saknad Venjan den 28 september 2016 KARIN Övrig släkt och många vänner Så har vi vandrat Du och jag i kärlek hand i hand Så har vi åldrats dag för dag i våra drömmars land Vår lycka var vår rikedom nu har Du gått min hand är tom Nu viskar jag de orden Du var mitt allt på jorden mitt allt i evighet. Begravningen äger rum i Venjans kyrka lör. den 29/10 kl. 10.00. Alla som önskar närvara hälsas varmt välkomna. Anmälan om deltagande vid minnesstund till Mora Begr. byrå tel. 0250-18350 före den 26/10.

Min käre Bror Vår Morbror Vår käre

Elof Eriksson * 12 februari 1928 har idag stilla insomnat Transtrand den 29 september 2016 Jan och Marie Liv Tor och Nathalie Övrig släkt och vänner

När Mor gick bort, så ensam blev Din strid Nu käre Far har även Du fått frid Begravningsgudstjänsten äger rum i Rörbäcksnäs kyrka fredagen den 28 oktober kl. 14.00. Alla som önskar närvara hälsas varmt välkomna. Akten avslutas i kyrkan.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Transtrands kyrka fredagen den 28 oktober kl. 10.00. Efter akten inbjudes till en minnesstund i Prästgården. Svar om deltagande till Malung-Sälen Begr.byrå tel. 0280-10555 senast måndagen den 24 oktober.

Hol Mariana Gabrielsdotter

KIMO Peter och Johan med familjer

Leif, Jan, Carina och Björn med familjer

Din verksamhetsdag har nått sitt slut Din ordnande hand har domnat Aftonen kom, Du kämpat ut I frid Du stilla somnat Det susar så sakta en sorgesång Bland träden där hemma Där Du bott en gång

Åke Annamatz

till alla som på olika sätt hedrat minnet av vår kära

vid hennes bortgång.

Gunborg Syskonbarn med familjer

till Er alla som på olika sätt hedrat minnet av vår kära

Vårt varma Gunhild Kilander

* 1 maj 1926 har idag stilla insomnat Horrmund den 8 oktober 2016

till Er alla som på olika sätt hedrat minnet av vår älskade

vid hans bortgång. Ett särskilt tack till Palliativa teamet för god omtanke.

Tack

Allan Persson

vid hennes bortgång. Karin med familj


Vår älskade

Jörgen Gunnarsson

Vår älskade

till Er alla som på olika sätt hedrat minnet av min käre

* 2 februari 1922 har idag lämnat oss i största sorg och saknad Tyngsjö/Stockholm den 9 oktober 2016

Hans Nyhlén

Birgith Karlsson

* 2 augusti 1976 har idag hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad Malung den 16 september 2016

Kjell och Christina Britt Agnelia David, Erik, Hanna Christoffer, Elin, Carolina med familjer Övrig släkt och vänner

CARINA Nils Pappa Övrig släkt och vänner

Ej sorg det finns som känns så svår som när en älskad från oss går Men smärtan lindras då man tänker att döden frihet ifrån plågor skänker

Frid susar träden kring hemmet Du älskat. Farväl bugar blommorna Du vårdat så ömt. Tack kvittrar fåglarna som var morgon Dig hälsat. Tyst viskar vinden ett sista farväl.

Begravningsgudstjänsten äger rum i Malungs kyrka fredagen den 21 oktober kl. 10.00. Alla som önskar närvara hälsas varmt välkomna. Akten avslutas i kyrkan.

Begravningen sker i kretsen av de närmaste.

För kondoleanser och gåvor ELLOS färg, 0280-714 91, 714 90 Månd-fred 9-18, lörd 10-14

Vi sprider ditt budskap! Hur vill Du synas?

vid hans bortgång. Lilly

Vårt varma

Tack

till Er alla som på olika sätt hedrat minnet av vår älskade

Gun Viola Erkgärds

vid hennes bortgång och begravning. Ett stort tack till Lennart Pettersson, Maria Granlund och Emelie Karlsson som gjorde akten i kyrkan till ett ljust och vacker minne. Ett särskilt tack till personalen på Malungs Vårdhem avd. A och Orrmyrgården avd. Gul för god vård och omsorg. BENGT Jonas med familj, Anders Gullet

Kunskap, gemenskap, påverkan

Grafisk formgivning, mässmaterial Roll ups, banderoller, visitkort m.m. Adress: Lisellska Torget 1, Malung Tel. 0280-120 00 Mail: info@mediabyranidalarna.se

MEDIABYRÅN I DALARNA

Tel 08-642 42 00 www.magotarm.se


22:a söndagen efter Trefaldighet den 23 oktober 2016 Malungs församling

0280-198 00

www.svenskakyrkan.se/malung Torsdag 20 oktober • Kl. 09.00-11.30 Öppen förskola i S:t Olofsgården, (församlingshemmet). Lördag 22 oktober • Kl. 12.00 Malungs församlings födelsedagsfest i S:t Olofsgården, (församlingshemmet). För dig som under andra halvåret fyller 80, 85, 90 och däröver. Inbjudan har skickats till våra jubilarer. Frågor angående anmälan görs till Sylvia Hars, tel. 070-680 38 81. Söndag 23 oktober • Kl. 15.00 Familjemässa i Malungs kyrka. Anette Oskarsson, Maria Andersson, Minikören och Gullkunn under ledning av Maria Granlund. Se annons på annan plats i bladet. • Kl. 19.00 Konsert i Malungs kyrka med Fredens vind. Yvonne Isaksson med ensemble. Vi firar FN-dagen, i pausen serveras fika med internationell prägel. Se annons på annan plats i bladet. Måndag 24 oktober • Kl. 09.00-11.30 Öppen förskola i S:t Olofsgården, (församlingshemmet). Onsdag 26 oktober • Kl. 14.00-16.00 Inbjudan till sorgegrupp. Vi träffas vid Smäckestugan vid Malungs kyrka. Har du frågor ring Soile tel. 070-297 67 22 eller Sylvia tel. 070-680 38 81. Torsdag 27 oktober • Kl. 09.00-11.30 Öppen förskola i S:t Olofsgården (församlingshemmet). • Kl. 14.00 God Gemenskap i S:t Olofsgården, (församlingshemmet).

Malungs kyrka är öppen dagtid.

Församlingens övriga kyrkor och kapell hålls låsta.

Välkommen till vår nya mobilvänliga hemsida: svenskakyrkan.se/malung Vi finns även på Facebook: ”malungs församling”

God Gemenskap

Torsdagen den 27 oktober kl. 14.00 i församlingshemmet, S:t Olofsgården. Lennart Pettersson kåserar kring Torgny Lindgrens författarskap. Musik Jan Hars. Välkommen!

Malungs församlings

Kyrkofullmäktige

sammanträder Tisdagen den 1 november kl. 17.30 i S:t Olofsgården, Malung. Ärenden: – Budget 2017. – Enligt dagordning.

Intresserade är välkomna! Malung 2016-10-19 Anita Vickes, ordförande

Hämta andan – en dag i stillhet i Malungs kyrka och S:t Olofsgården.

Söndag 13 november. Se annons på annan plats i bladet.


22:a sönd. e. Trefaldighet 23 oktober 2016

NÄT- & KLUBBAUKTION

OBS! Dag och tid! Söndagen den 23/10 kl. 12.00.

Onsdag 19 oktober • Kl. 19.00 Kvällsgudstjänst i Sälens fjällkyrka med Peter Larsson. Musik Elisabeth Sjödin. Lördag 22 oktober • Kl. 18.30 Öppet AA-möte i Sälens fjällkyrka. Jourtelefon 070-582 06 81. Söndag 23 oktober • Kl. 11.00 Söndagsmässa i Rörbäcksnäs kyrka med Christer Alvarsson och musik Eva Holma. Måndag 24 oktober • Kl. 13.00 Måndagsträffen, Insidan, Lima kyrka. Owe och Rolf från Vansbro sjunger egna sjömanssånger. Tisdag 25 oktober • Kl. 13.00-16.00 Kyrkis i Transtrands prästgård. Föräldrar och barn träffas, leker och fikar tillsammans. • Kl. 19.00 Kvällsgudstjänst i Tandådalens fjällkyrka.

ÅRSMÖTE

Föreningen Lima och Rörbäcksnäs Barn- och Ungdomskörer.

Torsdagen den 20 oktober kl. 19.00 i Lima prästgård. Ärende: Nedläggning av föreningen samt sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Visning från kl. 11.00. Auktionshallen, Ekshärad. Man kan buda på nätet fram till kl. 12.00 auktionsdagen. Se annons, bilder och villkor på www.danielssonsauktioner.se Auktionsgods mottages till kommande auktioner. ANDERS DANIELSSONS

AUKTIONER ekshärad

Tel. 070-340 00 22 • 0563-409 93

GLASÖGON Vi kommer till

Limedsforsen, Folkets Hus, Lima Tisdag 25/10 kl. 12-19 Vallmogården i Vallerås, Malung Tisdag 1/11 kl. 12-19 TIDSBESTÄLLNINGAR

för utprovning av glasögon samt förfrågningar på tel. 0247-407 21, 070-499 30 55

KARLOA OPTIK

LIMA: Vardagar kl. 10.00-16.00: % 0280-59 31 00 info.lima@svenskakyrkan.se svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen FJÄLLKYRKORNA: % 0280-59 31 20 fjallkyrkan.salen@svenskakyrkan.se svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen

INSJÖN Se oss på internet: www.karloa.se

Gubben skröt om sin hörsel, gumman om sin syn. – Ser du flugan därborta? – Nej, men jag hör fotstegen.


HALLOWEEN Mycket av Halloween handlar om att gestalta skräck och död, gärna med blod och dödskallar. På så sätt görs döden symboliskt närvarande i våra hem och bostadsområden, oftast i barnens gestalt. I vårt land sammanfaller högtiden med Alla helgons dag, en dag till åminnelse av de döda, men eftersom Alla helgons dag infaller första lördagen i november och Halloween den 31 oktober så krockar dagarna sällan. www.nordiskamuseet.se

ÖGONTRYFFLAR

Gör din egna HALLOWEEnpumpa DU BEHÖVER En pumpa • En kniv eller en speciell pumpasåg En sked • Ljus • Penna

INGREDIENSER

200 g mörk choklad 4 msk grädde 2 dl Dansukker Florsocker 2 dl kokosflingor, gärna rostade

SÅ HÄR GÖR MAN Välj ut en stor fast pumpa utan märken. Börja med att måla upp ett mönster på pumpan, (det finns mängder av mallar på nätet, sök efter jack o lantern + pattern). Skär av ett lock på pumpan.

GARNERING

200 g vit choklad Non stop 25 g mörk choklad

TIPS! Tänk på att skära snett, om du skär uppifrån och ner kommer locket inte att stanna kvar utan ramla ner i pumpan! Gröp ur innanmätet i pumpan med en sked. Gör inte väggarna för tunna, då säckar pumpan ihop efter ett tag. Ta gärna reda på kärnorna, de kan man rosta och ha som snacks. När pumpan är urgröpt Ställ den på trygg är det dags att skära ut mönster. Skär försiktigt t avstånd från allt brän i linjerna du ritat. När pumpan är klar, ställ i ett nbart. Lämna aldrig en ljus och lägg på locket. Så, nu är den färdig att brinnande pumpa ställa ut på trappen för att välkomna gästerna. . www.barnsemester.se

Obs!

Utklädnadstips!

Liemannen

ZOOmbie

Smält den mörka chokladen över vattenbad. Ta bort chokladen från vattnet och rör i florsockret och grädden. Tillsätt kokosflingorna. Ställ kallt i 2 timmar. Smält den vita chokladen över vattenbad. Forma tryffelmassan till kulor som doppas i chokladen. Låt stelna på galler. Tryck fast en non stop på varje kula. Klicka lite smält mörk choklad mitt på varje nonstop som pupill på ögat. www.dansukker.se

DOCKA

Candyskull


Öppet alla dagar kl. 08.00 –22.00

Palsternacka/ purjolök/rotselleri

Blandfärs

DELI/FISK/OST

Bränneboskinka

Sverige, klass 1

Sverige, max 2 köp/hushåll

Gourmetgruppen

10:-

4995 /kg

Kaffe

7-pack, 60 cm

2 för

Lagrad 24 mån

3995

89:-

49:-

/hg

/st

för Bonuskunder

Marabou, 180–184 g, max 5 köp/hushåll

15:-

/st

för Bonuskunder

59

95 /kg

Krabba

Dubbla stycksaker

Cookies

Grillade

Marabou, 35–60 g

Cancer Pagurus

5:-

Hel vitkål, morötter, rödbetor

4 för

20:-

/kg

Rödspättafilé Pleuronectes Platessa

99:-

Sverige, klass 1, max 5 kg/hushåll

/kg

295

BAKE OFF-AVDELNINGEN Bonjour

99:-

/st

/kg

Wienerbröd

/hg

Fairtrade-Rosor Parmegiano Reggiano

Zoegas, 450 g, max 1 köp/hushåll

Spareribs

2490

/kg

Prisbomb!

5:-

Svenska äpplen Sverige, klass 1

19

95 /kg

/st

Yoghurt Bärry, 250 g

Priserna gäller ons–sön med reservation för ev. slutförsäljning och tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma. Tel. 0280-125 10, butiken i Malung.

Gilla oss på Facebook!


Hanna’s

• Persienner • Markiser • Rullgardiner • Myggfönster

Hårverksta’n

Tidsbokning 070-440 17 72

Postgatan 2, Malung (mittemot Hemköp)

Fr.o.m. måndag 17 oktober finns vi i nya lokaler!

ALL SERVICE UTFÖRES!

ÖJE PERSIENNER Tel. 0280-59 44 30,

070-659 44 31

Vi tar betalkort! DROP IN i mån av tid! • Välkommen!

Presentkort! Passar lika bra som företagsgåva till personal som till ”den som har allt”. Gäller hos över 40 butiker runt om i Malung. Finns att köpa hos: ICA Supermarket Malung och Gilla oss på Malungs Bokhandel. Facebook!

Bjuder in till

Företagarpub

Buffé kl. 17.30-18.30 + ett glas öl eller vin 239:-. Alkoholfritt alternativ 210:-. Det blir en film med ”Günter Mårder VD och Liisa Masth från företagarna”. • Erik Bjurström Forskningsledare för företagsekonomi ”Vad kan universitet göra för oss i vår kommun?” • Tomas Johnsson Planarkitekt i kommunen berättar om ”Framtidsplaner och möjligheter i vår kommun”. • Jonas i Sälen, Årets företagare berättar om ”Sin resa som företagare”.

100:100:-

a kronor

....

.............../...

Etthundr

.............

....

.............../...

Inlöst. den

..................

....

..................

Giltigt: Gäll

er 2 år från

..................

.............

..................

från utskriftd

.............

atum

..................

..................

utskriftdatum

..................

..................

Gäller 2 år

..................

..................

..................

..................

–Gilti10 gt: 0:-

..................

..................

– 100:-

..................

....

a kronor

../............... Försäljn. datum ......

..................

..................

Inlöst. den

Välkommen till en riktigt bra kväll med möjligheter och framtidstro!

med buffé, föredrag och mingel på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung, lördag 12/11.

.............

..................

.............

Besök oss gärna på Facebook och på vår hemsida

www.malungshandlarna.se

Efter blir det pub och mingel. Anmälan till foretagarna.mls@gmail.com eller Josefin 070-623 38 22. Anmälan senast 3/11. Varmt välkomna alla företagare!

NU ÄR VI PÅ GÅNG... Vintersäsongen närmar sig och vi ligger just nu i startgroparna med planeringen för kommande nummer av Sälenweekend.

ekend• Säle nw nwe ee le Sä

älenweeken • S d

S

För att få mer information om bokning och priser är Ni välkomna att höra av Er till oss på: Tel. 0280-130 71, till vår säljare Helena Pettersson tel. 072-240 30 05 eller mail: bokning@salenweekend.se

kend • Säl en wee we en e äl

nd ke

nd ke

Etthundr

.............

../............... Försäljn. datum ......

Frisör Lena Bertilsson Tidsbokning 070-667 03 19

SÄLENWEEKEND ,

w w w. s a l e n w e e k e n d . s e

älenweeke • S nd


3 1 FÖR

HELT UTAN

FÖRBEHÅLL

Behöver du byta ut ditt brunnslock till lättviktslock?

EKT OPTIK BARA HOS DIR

Av Socialstyrelsen Leg. Optiker

• Köp ett par glasögon och få två par extra helt kostnadsfritt • Gäller hela sortimentet • Gäller alla slipningar och behandlingar • Behåll alla själv eller dela med en kompis Ta med annonsen till butiken så får du 350 kr i rabatt vid köp av enkelslipade glasögon eller 500 kr i rabatt vid köp av progressiva glasögon, i erbjudandet 3 för 1. Får endast kombineras med erbjudandet 3 för 1. Ej med andra checkar eller kuponger. Endast en check per köptillfälle. Gäller t.o.m. 5/11 2016.

Mora, Kyrkogatan 24, tel 0250-106 56 Vardagar 10-18, lunchstängt 13-14

direktoptik.se

1.250 kr/lock, 2.000 kr monterat och klart (inom Malung-Sälens kommun). Leveranstiden är 2 veckor. Beställning görs via tel. 0280-312 31 eller mail erik@simonssonsror.se

DELBETALA I 10 MÅNADER HELT UTAN RÄNTA ELLER AVGIFT NÄR DU HANDLAR FÖR MINST 3.000:-. GÄLLER T.O.M. 30 NOV.*

15%

SOFFA

PÅ UTVALDA BYGGBARA SOFFOR**

850·/MÅN* 8.496· (9.995·)

Mio Inredare: Hur många ska få plats i din soffa? Kom in till oss så hjälper vi dig.

DRÖMSOFFAN FÖRE JUL!

BESTÄLL DIN SOFFA OCH FÅTÖLJ SENAST 14 NOV FÖR LEVERANS FÖRE JULAFTON. Byggbar fåtölj

HANDLA ÄVEN PÅ MIO.SE

1.840· /MÅN 18.400·

FRÅN

99·

FOTPALL PÅ KÖPET!

FRI FRAKT TILL BUTIK VID KÖP PÅ MIO.SE

SE HELA KAMPANJEN PÅ MIO.SE

1.000·/MÅN

*

20%

PÅ ALL BELYSNING T.O.M. 31/10 ***

9.995· (10.995·)

1.641· /MÅN 16.414· (19.310·)

KÖP 2 50% RABATT PÅ DEN TEXTILIER FÅ

BILLIGASTE T.O.M.31/10

Fåtölj Timeout i fårskinn grafit med underrede/snurrfot i ekfaner 18.400· Fotpall Timeout 4.990·

3-sits soffa Madison i tyg Cedros natur med armstöd A, plymåer med fjäder/dunblandning, ekben, B 226, D 102, H 85 cm FLER 8.496· (9.995·) NYHET Soffbord Inez i lackerat ekfaner 2.495· NYHET Handvävd matta Silves, 100% ull, ERBJUDANDEN blå/offwhite, 160x230 cm 1.895· PÅ MIO.SE

*

NYHET Kuddfodral Corinne, 100% polyesterchenille, blå, 50x50 cm 99· Kuddfodral Dupion, 100% silke, röd, 50x50 cm 99· Kuddfodral Chateau, 100% polyester, grå sammet med medaljongmönster, 50x50 cm 199· *

Byggbar soffa!

15%

PÅ UTVALDA BYGGBARA SOFFOR**

399· (499·)

2,5-sits soffa med cosy hörn Friday i tyg Cortina salt&pepper med armstöd B, ekbetsade ben, B 321/325, D 100/187, H 88 cm Specialpris 9.995· (10.995·)

Bordslampa Palais i matt mässingfinish eller matt nickel med skärm i svart eller vit textil, L 27, B 12, H 54 cm, E27, 399· (499·)

2-sits soffa med multihörn och schäslong Sit Down i tyg Hercules brown med armstöd Resto, komfort fast, ben i ek, B 335, D 93/166, H 88 cm 16.414·

(19.310·)

Mio Mora. Norets Köpcentrum. Skålmyrsvägen 40. Tel. 0250-181 50. Mån-fre 10-18. Lör 10-15. Sön 12-16. *Helt räntefritt och inga övriga avgifter tillkommer om betalning sker i tid. Köpbeloppet delas upp på 10 mån. på köp från 3.000· t.o.m. 30/11. **Gäller vid nybeställning av byggbara soffor; Sit Down, Coffee, Modern Living & Madison, ej specialpriser. ***Gäller ej redan nedsatta priser, julbelysning el. ljuskällor. Erbjudandena gäller t.o.m. 14/11 om inget annat anges och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se


Yvonne Isaksson med ensemble Malungs kyrka 23 oktober kl. 19.00. Vi firar FN-dagen! I pausen serveras fika med internationell prägel!

Är du vår nya projektledare? Vi söker en driven projektledare för att leda större #SKOTERNSDAG #BRPLYNX projekt inom Vatten- och Avfallstjänster. Välkommen att läsa mer om tjänsten och ansök på www.vamas.se. lynx.se

SPRÅKVÄN – Tillsammans i Dalarna

Rädda Barnen

Malung-SälenS InternatIonella FörenIng

Sälens IF

Vasaloppsstarten 780 68 TRANSTRAND 0280-59 30 60 salen@vasaloppet.se

%

ÅRSMÖTE

Torsdag 24 november 2016 kl. 19.00 på Tjärnheden. – Utmärkelser av årets ungdomsidrottare och ungdomsledare. – Motioner till årsmötet lämnas till Sälens IF:s kansli senast 11/11 2016. Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga på Kansliet fr.o.m. 16/11 2016. Alla medlemmar hälsas välkomna!

Rivstarta skotersäsongen hos oss!

Riksfärdtjänst inför julhelgen

#SKOTERNSDAG #BRPLYNX

Välkomna till oss söndag 30 oktober kl. 10.00-15.00 RivstaRta skoteRsäsongen hos o er Rave BoonDocker 49 Ranger Rave RE för att se nyheterna #SKOTERNSDAG DS 3900 600 ACE 600 E-TEC #BRPLYNX E-TEC 800R E-TEC 800R E-TEC från Lynx 600 2017! ®

™

®

K ICK A IIGÅNG GÅ NG SK O T E R S Ä S O N G EN 2 015 KICKA SKOTERSÄSONGEN 2015 M ED O SS. VÄ L K O M M E N! MED OSS. VÄLKOMMEN!

Ansökan om tillstånd för riksfärdtjänst under julhelgen, 22-26 december 2016, Vi bjuder på korv och tillhanda ska vara Färdtjänsten Dalarna kaffe! Industriv. 13, Sysslebäck tel. 0564/ 102 80 senast 7 november 2016. info@motorshopen.com • www.motorshopen.com RivstaRta skoteRsäsongen hos oss!LYNX L YNX – S STÖRST T Ö R S T I SVERIGE. S V E R I G E. ®

Det är viktigt att du ansöker i så god tid som möjligt för att din ansökan ska kunna handläggas innan önskat avresedatum.

Riksfärdtjänst inför julhelgen Ansökan om tillstånd för riksfärdtjänst under julhelgen, 22-26 december 2016, ska vara Färdtjänsten Dalarna tillhanda Ansökningsblanketter senast 7 november 2016. finns på och mer information

Det är viktigt att du ansöker i så god tid som möjligt för att din www.regiondalarna.se ansökan ska kunna handläggas innan önskat avresedatum. Ansökningsblanketter och mer information finns på Har du frågor kontakta: www.regiondalarna.se

Färdtjänsten Dalarna

Har du frågor kontakta: Telefon 023-77 70 40 Färdtjänsten Dalarna Telefontid 10.00-12.00 Telefon 023-77mån-fre 70 40 E-mail: fardtjansten@regiondalarna.se Telefontid mån-fre 10.00-12.00 E-mail: fardtjansten@regiondalarna.se

Färdtjänsten Dalarna

© 2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)

Fredens vind

Kom till oss och titta på nyheterna från Lynx! Söndag 26 oktober kl. 10.00-15.00

ERT KONS


Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

SÄLEN BY

SÄLEN BY

BACKBYN

Näsvägen 5

Elljusvägen 4 A

Utgångspris 2 990 000 kr

Kyrkvägen 12

Utgångspris 950 000 kr

Utgångspris 1 675 000 kr

Mäklare Anna Sjögren Andersson tel. 070-630 28 52

Mäklare Anna Sjögren Andersson tel. 070-630 28 52

Mäklare Anna Sjögren Andersson tel. 070-630 28 52

Vi söker försäljningsobjekt i området, går du i säljtankar? Ring oss!

ÖJESJÖN

TORGÅS

Rosénvägen 10

Femlidsvägen 14

Utgångspris 550 000 kr

Utgångspris 450 000 kr

Mäklare Anna Sjögren Andersson tel. 070-630 28 52

Mäklare Emma Eriksson tel. 070-630 28 51

Ring för att boka visning!

Malung-Sälen Anna Sjögren Andersson Franchisetagare/Fastighetsmäklare

Lima-Sälen Emma Eriksson Fastighetsmäklare


Vill du tjäna en extra slant? Kom och jobba med oss på fjället! Isälen Tvätt & Städ AB söker medarbetare för avsyning/städning av hus och rum på söndagar under säsongen 2016/2017.

Är du över 20 år tjänar du 158 kr/timme med OB och semesterersättning. Är du mellan 18-20 år tjänar du 127 kr/timme med OB och semesterersättning. Är du under 18 år tjänar du 122 kr/timme med OB och semesterersättning. Intresserad? Kom och träffa oss på Arbetsförmedlingen i Malung Torsdag 27 oktober mellan kl. 13.00 -16.30 Eller kontakta oss på stad@isalen.se, 070-553 38 32

Terränggående saxlift uthyres Arbetshöjd ca 8 meter. Kan dras efter bil. Tel. 070-540 90 28

Grattis!

MUSIKAFTON LÖRDAG 22/10 KL. 19.00–23.00 Hank Hogg & Carina Malmén John Mitchell & Sofie Jonsson Totte and The Southern Ramblers

Vinnare i korsordet vecka 40

Gullan & Walter Ericsson Uddevalla

© C4EKONOMEN - 388

N G

T E S

I

Entré 50:- • 18 år leg. Tel. 0280-106 17 • Välkomna!

LÄROSATS

N A K N A BARA MEN INTE ALLENAST

De 10 första besökarna bjuder vi på räksmörgåsen.

L E V T

D A T E R

100:-

(Alkoholfritt alt. 80:-)

FUNNITS TILL

A R A B E R FULLBLOD

T R A T I N

Å

N I

Vi erbjuder räksmörgås med öl/vin/cider för

A G A D E S FICK SITT STRAFF

T E N N SOLDATÄMNE

F R E D A T

S T A S S A

R O A D E

SKYDDAT

VISAR NÄR DET HÄNDE SALPETERSYRASALT VISA UPP SIG UNDERHÖLL

ÄR DET SOM ÄR I ROPET

L KORSORDSFÅGEL

M A R HAR FÖRSVARET

P R A T A S

S M Ö R A

S T E R U L YLLEPLAGG

S Ä N K E

S N Ö A R GÖR DET VINTERTID TRADITION

L

L A G R A D

N O L

FJÄSKA BLODSTOCKNING BLYTYNGD KAN OST VARA INGET ALLS

SPRÅKAS

SYNS VID RATTEN

S T Ö K

S P O R T F A N T A S T

KAN HOSKRUBBAD VET VARA MED OORDBORSTE NING GER VÄL FÖDAN

B

T E N

INTYGA RIKTIGHETEN

M

I L

NOLLNOLL SATT NOLLNOLL UPPE SENT KAN TUVA STJÄLPA

U

G G

TÄNKANDE PERSON HANAR I STIAN

F

I P

KAN DE MED HORN

I

MUS I HACKEBACKESKOGEN

L MÅNGHÖVDAT

O N I S S T A D

I

E L

R E G N

K A K A M A R

KAN DRÖM VARA UTSMYCKNING GRUND HAVSVIK ÅTRÅ TILL DRICKA ENTUSIASMERA KAN MONALISA

NEDERBÖRD

Y X O R N A

I

M A T

O G R Ä S

E L D A

VÄXER VILT REDSKAP FÖR ÖVERHETEN

N A R R

GYCKELMAKARE JU FÖRR ? BÄTTRE

O

O B Y G D

RIKTIG AVKROK

ÄR HUGGANDE REDSKAP FÖRNÖJD

T R Ä N A D E

FÄRD TILL BOSTADEN

GÖRA SIG TILL INTE SÅ VÄNLIGA

T TA SIN BÖRJAN

IHÄRDIGA

F

INMUNDIGAS EJ INKLUDERAT JUDEFÖRFÖLJELSE ÖVADE UPP SIG

P O E S

DIKTALSTER RIKTIGA KLENODER

H S LUSTSPEL FÖR STUDENTER

Å

P O G R O M

LÅNG KLAGOVISA BRIDGEBUD

L

Presentbeviset är på väg till Er på posten!

Dags för andra upplagan av vår populära ”Musikafton” som drog fullt hus sist!

Spa • Kem • Service • Tillsyn Besök vår butik vid Fjällbetongs Fabriksområde Fiskarheden 105 • www.fjallbetong.se • 0703-37 23 70


Gäller onsdag 19/10 – lördag 22/10 eller så långt lagret räcker.

Oktober MINST 30% RABATT

1. TAKFÄRG

419:-

(Ord. 733:-)

4. LJUSSTAKE

395:-

(Ord. 995:-)

2. EXTRALJUS

279:-

(Ord. 399:-)

5. VÄGGFÄRG

519:-

(Ord. 939:-)

3. VÄGGSPACKEL

199:-

(Ord. 350:-)

6. Motorsåg 445

3.990:-

(Ord. 6.000:-)

REFERENSLISTA OKTOBERKLIPPETS PRODUKTER 1. Happy Homes, Malung. 2. Åhl’s/AD Bildelar i Vansbro och Malung. 3. Happy Homes, Malung. 4. Dalaridå, Malung. 5. Happy Homes, Malung. 6. Västerdala Service, Vansbro.

HÄNG MED PÅ MÅNADENS KLIPP!

I slutet av varje månad hittar du här produkter och tjänster med minst 30% rabatt! Erbjudandena gäller under en viss tid eller så långt lagret räcker. Produkterna/ tjänsterna är numrerade med en siffra. På referenslistan motsvarar samma siffra respektive återförsäljare.

Nästa klipp kommer i november, vecka 46!


ÖPPETTIDER

ic k a´s p el och t i T smide

Tisdag kl. 15.00–18.00 Onsdag kl. 17.00–20.00 Lördagsöppet kl. 10.00–13.00 fram till jul!

PROVA-PÅ-DAG! Se hit alla barn och ungdomar!

MASSA FINA SAKER PÅ

REA 10–50%

Är du nyfiken på hur skidskytte fungerar? Välkommen på PROVA-PÅ-DAG på Tandö skidskytte stadion den 30/10 kl. 13.00–15.00. Frågor och anmälan görs till magnus@fasabsalen.se senast den 28/10.

Startar köpring när 10 har anmält sig! 100 kr 10 månader,

handla för 1.150 kr, dragning en gång i månaden.

Ta med denna annons och

10% RABATT

Många fina presenter och julklappar till väldigt bra priser!

få på ordinarie priser! (ej REA)

Varmt välkomna!

Birgitta

Britt-Marie

Maja

Per-Olov

Storgatan 36 A, 782 31 Malung • Tel. 0280-109 21

VÄLKOMMEN TILL MALUNGS PRIVATKLINIK! Vi tar emot nya patienter!

På Kullakliniken erbjuder vi individanpassade behandlingar såsom: – Allmäntandvård – Akuttandvård alla öppna vardagar – Tandhygienistbehandlingar – Hela implantatbehandlingen tack vare samarbete på kliniken med leg. tandläkare Per-Olov Östman från implantatkliniken i Falun – Osynlig bettreglering genom Invisalign

Till alla våra nuvarande patienter:

VÄRVA EN VÄN!

Rekommendera en släkting eller vän till oss så får du och din vän 100:- rabatt vid nästa besök. Detta erbjudande gäller året ut. Glöm ej bort

Samma lokaler men med ny tandläkare, ditt tandvårdskäkkirurg och tandhygienist. Maja Lillsund bidrag som kan är vår nya tandläkare. Vår nya tandge dig upp till 300:- i rabatt! hygienist Anneli börjar 1 december. Varmt välkomna önskar Maja, Birgitta, Britt-Marie, Anneli och Per-Olov!

Kom på undersöknin

930:-

g!

Tandhygienist

695:I undersökning en ingår: – Röntgenbild er (upp till 4 st ) – Individuell ris kbedömning – Hälsoinform ation in mendationer om kl. rekomegenvård – Lättare tand stensborttagn ing

ÖPPETTIDER

Mån kl. 08.00–18.00 • Tis kl. 07.00–18.00 Ons kl. 07.00–16.00 • Tors kl. 07.00–16.00 • Fre kl. 08.00–14.30 Lördagsöppet en lördag varje månad kl. 08.00–13.00


Vill du delta i ett projekt som syftar till att minska avfall? Då har du chansen att få vara med i projektet Gamification som går ut på att utveckla en app som ska inspirera till att minska avfall, samt ge tips om hur man kan göra det. Projektet kommer att pågå tre till fem veckor under hösten 2016, i fem Dalakommuner med ungefär 20 deltagare per kommun. Alla som deltar i projektet måste ha iOS, dvs iPhone. Du ska vara mellan 20 till 30 år.

dackpartner.se

Är du intresserad? Kontakta Josefine Lissbol Miljö- och hållbarhetsstrateg. josefine.lissbol@vamas.se, 0280-185 72.

POTATIS SÄLJES NYINKOMMET

PRISSÄNKT

Lima – Buheden 34 Enplansvilla, tre rum och kök, med hel källarvåning. Två små uthusbyggnader på lättskött trädgårdstomt. Mysig bymiljö med fina promenadstråk nära Västerdalälven. Pris 575.000:-. Välkommen på visning torsdag 20/10 kl. 16.00–18.00. Malung – Vintervägen 37 Trivsam villa i barnvänligt område vid återvändsgata, fyra sovrum, fristående carport/förråd. Pris 525.000:-.

Parkeringen ICA, Malung 22/10, 5/11 Good kl. 12.00-14.00year Ultra rip Ice Tel. 070-573 46G63 dackpartner.se

Pris från kr

Plats för 000,-

dackpartner.se

heading

Plats för

Plats för text Susanna Torris Besöksadress: LISELLSKA TORGET, MALUNG Besök vår hemsida på Internet: www.malung.svenskfast.se Tel. 0280-135 55, fax 0280-129 09, 070-678 77 35 Susanna, 070-621 29 09 Åke

Hösttips för din trädgård!

Bädda om din trädgård inför vintern! Kratta gärna ett täcke med löv under buskar och lägg i rabatter för extra skydd mot kylan och för näring när det sedan förmultnar.

dackpartner.se

Goodyear Ultra Grip Ice

G Ul

P

Plats0för Plats text 00 ,Pris från kr

SÖKES! För kunds räkning sökes villa/gård i Malung på västraheading sidan om älven.

dackpartner.se

för heading Goodyear

0

Go

odyear Ult Ulra traGrip Ice

Grip Ice Plats för text Pris Go odfrån Pris year från

000,85 000: 0,000,kr

Plats för heading Plats för heading Platsför förtext för Plats Plats verkstadsnamn Plats för text heading Plats för adress Telefon: xxx-xx xx xx

Malung Sälens

&

Plats för text

Ultra Grip Ice Gofrån Pris odye kr ar Ultra Grip Ice Pris från kr

Plats för verkstadsnamn

Hantverkargatan 40 • Malung Plats för 0280-132 54 • 070-663 39 75

Plats för adress Däck verkstadsnamn 125 • Plats Transtrand för Bilservice AB Östvalla 0280-221 28 •xxx-xx 070-663 Telverkstadsnamn efon: xx xx 39 80 Plats för adress Telefon: xxx-xx xx xx Plats för adress Plats för Telefon: xxx-xx xx xx verkstadsnamn Plats för adress Telefon: xxx-xx xx xx

ve


Dataservice Virusrensning m.m

BYGG-TEKNIK I MALUNG AB

0280 - 131 20

Tel. 0280-131 20 Bygg- och VVS-projektering Branddokumentation Detaljplanläggning

Vi erbjuder förmånliga delbetalningar via

Försäljning av datorer & tillbehör. Inlämning hos Oljecenter i Malung.

Vi är ombud för

Bussgods Anders Andersson 070-545 14 81 Bo Andersson 070-545 14 72 E-post: skorstensfolketimalung@telia.com Kontakta oss för fritt hembesök och offert! SPISAR Utställning, installation & försäljning KAMINER Moravägen 33, 782 34 Malung Anders Andersson Öppet: 070-545 14 81 16.00-18.00 INSATSER Torsd. Bo Andersson 72 13.00-18.00 SKORSTENAR070-545 14fred. E-post: skorstensfolketimalung@telia.com

dersson SPISAR 070-545 14UTSTÄLLNING, 81 INSTALLATION & FÖRSÄLJNING KAMINER son 070-545 14Moravägen 72 33, 782 34 Malung INSATSER

ensfolketimalung@telia.com SKORSTENAR Öppet: Torsd. 16.00-18.00 Fred. 13.00-18.00

070-545 14 81

• Eldningsolja • Diesel • Kem • Gasol • Batteri • Statoil smörjmedel • Sol/Vindkraft fritidshuset • Butiksförsäljning

ÖPPET: Måndag-fredag kl. 08.30-17.00 • Lunchstängt kl. 11.45-13.00 Brogatan 3, 782 35 MALUNG • Tel. 0280-100 40, info@oljecentermalung.se

070-545 14 72INSTALLATION & FÖRSÄLJNING UTSTÄLLNING,

malung@telia.com Moravägen 33, 782 34 Malung

14 81 Torsd. 16.00-18.00 Fred. 13.00-18.00 Öppet:

LNING, 14 72 INSTALLATION & FÖRSÄLJNING

gen 33, 782 34 Malung a.com

orsd. 16.00-18.00 Fred. 13.00-18.00

STALLATION & FÖRSÄLJNING 34 Malung

8.00 Fred. 13.00-18.00

Specialist på skogs- och jordbruksfastigheter

FÖRSÄLJNING

.00

lrfkonsult.se

Skog och jakt väster om Malungsfors Malung-Sälen Västra Fors 31:3

Skogsfastighet i Sillerö, Yttermalung Malung-Sälen Sillerö 50:4, 50:5 & 50:6

Skogsfastighet efter Ryavägen. Två skiften, totalt knappt 14 ha vid Tallhöarna och Böthölsberget. Ca 13 ha skogsmark, VF om ca 1 000 m³ sk. 50-årig skog dominerar. Jakt i Västra Fors Viltvårdsområde om ca 8 000 ha.

Skogsfastighet i sex skiften i och omkring Sillerö. Totalt ca 33 ha varav ca 26 ha skogsmark. Virkesförråd ca 2 800 m³sk varav ca 1 400 m³sk i huggningsklass G2, S1 och S2. Jakt inom Yttermalungs jaktvårdsförening.

Utgångspris: 325 000 SEK Bud senast: 2016-11-10 Mäklare: Thomas Persson, 0250 - 59 22 83 thomas.j.persson@lrfkonsult.se

Utgångspris: 800 000 SEK Bud senast: 2016-10-31 Mäklare: Olov Israelsson, 0280 - 59 37 83 olov. israelsson@lrfkonsult.se


• Anpassad för det nordiska klimatet med stor skillnad i luftfuktighet mellan sommar och vinter

OsMO tOP-OIL

LaDY sUPrEME fINIsH

Hårdvaxolja för köksbänkskivor, bordskivor, möbler och andra ytor inomhus. Ytan blir matt och mycket vattenavvisande och slitstark. 0,5 liter. Ord.ca pris 370:-

Lackfärg till trä och panel • Suverän finish – både på dörrar & lister • Extremt slitstark • Jämn och vacker yta • Matt, silkematt, halvblank, superblank

299:-

Finns endast hos Happy Hom

Säljer ej Jotun

FRÅN

199:-

/kvm

es!

Sveriges lokalaste butiker tarKEtt rUMBa EK 3-stav Gediget och tåligt trägolv!inom färg, tapet och golv • Omslipningsbart

219:-

arJEPLOg Happy Homes A Granns Järn & Bygg. Storgatan 9. 0961-101 70 arvIDsJaUr Happy Homes Lundgrens Färg & Måleri. Storgatan 7. 0960-109 06 gäLLIvarE Happy Homes Gällivare. Cellulosavägen 1. 0970-145 25 LULEÅ Happy Homes Luleå. Spantgatan 16. 0920-244 150 PItEÅ Happy Homes Piteå. Fläktgatan 10. 0911-92150 äLvsBYN Happy Homes Interiör & Design. Hantverkargatan 1. 0929-557 70 BECKErs övErtOrNEÅ Happy Homes Kaarles Färg. Matarengivägen 23. 0927-105 14 väggfärg BECKErs taKfärg Vit färg för tak inomhus. 3 liter. • Lätt att måla med • Stänker minimalt • Ger en vacker slät helmatt yta

•13 mm • Slitstark med Protecolack • Lätt att lägga med klicksystem

Vit färg för väggar inomhus. 3 liter. • Ger en jämn och tät yta • Torkar snabbt • Tål avtorkning

249:249:-

BECKErs taKfärg

199:-

• Tjocklek: 13 och 14 mm • Omslipningsbart • Laserad yta i olika nyanser • Lättlagt med klicksystemet 2-Lock • Anpassad för det nordiska klimatet med stor skillnad i luftfuktighet mellan sommar och vinter

KLUBBPrIs

299:-

/rulle /rulle

OsMO tOP-OIL

Hårdvaxolja för köksbänkskivor, bordskivor, möbler och andra ytor inomhus. Ytan blir matt och mycket vattenavvisande och slitstark. 0,5 liter. Ord.ca pris 370:-

/kvm

mes! Finns endast hos Happy Ho

tarKEtt rUMBa EK 3-stav Gediget och tåligt trägolv! • Omslipningsbart •13 mm • Slitstark med Protecolack • Lätt att lägga med klicksystem

Ellos Färg py Homes!

Box 127, Lisagatan 31 Tel. 0280-714 91, 714 90 www.happyhomes.se

/kvm

99:-

Anno 1906

@

?

Erb

ser et 2-Lock ka klimatet tighet r

299:Fasat kakel perfekt för både kök och badrum. 10x20 cm. Finns i matt & blank. Blank: 349:-/kvm. Ord. pris 429:-/kvm Matt: 389:-/kvm. Ord pris 489:-/kvm

gOLvaBIa tEtI

Happy Homes egen tapetkollektion • 8 olika vita och grå mönster • Är förgrundade • Non Woven • Extra långa. 4 våder per rulle! Ord pris 379:-/rulle

BECKErs väggfärg

tarKEtt sHaDE

Shade är en kollektion med hållbara trägolv i en palett av naturliga nyanser

HaPPY HOMEs taPEtEr

Vit färg för väggar inomhus. 3 liter. • Ger en jämn och tät yta • Torkar snabbt • Tål avtorkning

FRÅN

LaDY sUPrEME fINIsH

Lackfärg till trä och panel • Suverän finish – både på dörrar & lister • Extremt slitstark • Jämn och vacker yta • Matt, silkematt, halvblank, superblank

PÅ PÅ TARKETT tarKEtt sHaDE SHADE

Vit färg för tak inomhus. 3 liter. • Lätt att måla med • Stänker minimalt • Ger en vacker slät helmatt yta

20% 20% KLUBBPrIs

Erbjudandena gäller 18-31 oktober, 2016 eller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma.

219:-

Erbjudandena gäller 18-31 oktober, 2016 eller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma.


Julbord Cinderellakryssning m/s Viking Cinderella

Fredagen den 2/12 Julinspirerad 3-rätters med trubadur Förrätt: Lax- och skaldjurstartar på kavring. Varmrätt: Renrostbiff med rödlök och lingonchutney serveras med glöggkryddad sky och potatiskaka. Dessert: Glöggparfait med pepparkakscrunch. Pris 395:-/person

Klassiskt julbord

med råvaror från bygden och ett underbart dessertbord. • Lördag 3/12 • Fredag och lördag 9–10/12 • Fredag och lördag 16–17/12. Den 9/12 och 16/12 med TRUBADUR! Är ni ett sällskap på minst 20 personer så kan ni boka lilla julbordet när det passar just för er! Tel. 0280-550 60 www.sankt-olof.se

Vad är väl en bättre inledning på julfirandet än att äta gott, skratta och umgås på Cinderella? Njut av högklassig underhållning, dans, god mat och dryck. I RESAN INGÅR

En natt del i B2 insideshytt, båtresa Stockholm – Mariehamn t/r, en julmiddag inkl. vin, öl, läsk och kaffe, en frukost i Viking Buffet samt buss från Västerdalarna.

AVRESA 15/12 *PRIS 650:AVRESA 26/11, 17/12 *PRIS 950:Luciakonsert i Norrmalmskyrkan och en julbordskryssning – m/s Viking Cinderella

Stämningsfullt Luciatåg med traditionella Lucia- och Staffanssånger. Därefter en vacker julkonsert med en av landets främsta körer och en sångsolist från Kungliga Operan. Vi avslutar med en julbordskryssning med m/s Cinderella till Mariehamn.

I RESAN INGÅR

Biljett till Luciakonsert på Norrmalmskyrkan i Stockholm, en natt del i B2 insideshytt, båtresa Stockholm – Mariehamn t/r, en julmiddag inkl. vin, öl, läsk och kaffe (julbordet kan också bytas till en tvårätters skeppsmeny), en frukost i Viking Buffet samt buss från Västerdalarna.

AVRESA: 5/12, 6/12 *PRIS 795:-

Tel. 0280-700 04


Julparty med Polarna FOLKETS PARK ORRSKOGEN PRESENTERAR: TUR ÅKE LINDKVIST - PÄR WESTLING - MARCUS BÖRJESSON - JOHAN ERIKSSON - ANDREAS HEDLUND - KENT OLSSON

Julparty med Polarna Biljett rd) lbo

(inkl. ju

595 kr Biljett

rd)

(inkl. julbo

595 kr

ammans Partypolarna bjuder, tills ogen i Malung! Bandet rsk Or k ssig Par kla s hög ket ans Fol och tillsamm på or w på Folkets Park Orrskogen i Malung! larna bjuder, Partypo Bandet d av hum ordsho w fyll tfylld julb how julbo julbords fartfylld enfar tillen Välkomm V kommenentill på en specialskriven sho Väl ist, dkv Lin e Åk r! musik, ig tse Tur högklass och pla rn humor fylld komike riven satavantal på en specialsk - begrän ållaren n Tur Åke Lindkvist,wd ber show komiker ochoch d underhllaren decem med meunderhå Dalarna. Sho atum, 3 d stänk av meDalarna. sik, av OBS! Endast ett showdatum, 10 december - begränsat antal platser! stänk medmu

Maila din bokning niclas@orrskogen.se eller ring: 070-344 74 88. Maila din bokning till: niclas@orrskogen.se eller ring:till: 070-344 74 88 Julbordet börjar kl. 18.00, 3 december. Julbordet börjar kl. 18.00, 10 dec.

Julbord

Julbord med arbetskamrater, en härlig stund med familjen eller vänner. Kom och njut av vårt traditionella julbord!

julöl)

på Vita Älgen i Öje, 3/12 kl. 14.00–18.00

7 år

Vuxen ................350:-

12 år

Barn 7–12 år....175:-

399:-

(inkl. julmust,

Julbord serveras 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 och 18 december. Den 2/12 och 11/12 är fullbokat! Sällskap över 15 personer kan bokas även andra dagar. Mer info www.appelbovardshus.se Ring och boka på tel. 0281-221 05. Presentkort – den perfekta julklappen!

Julbord

GRATIS

Barn upp till

150 kr

Barn upp till

10%

pensionärsra

batt

Varmt välkomna!

(exkl. dryck) (exkl. dryck)

Barn 0–6 år ...... Gratis Tel. 0280-700 70 Välkomna!

Ett perfekt alternativ till julbord! Med start den 2/12 och under december så ordnar Fixarnas Buss resor till Lammet & Grisen. Ett tidigt Julklappstips till företagare: En charkplanka från vår butik! www.lammet.nu Ring för prisinfo och bokning, tel. 0280-700 04. Passar för företag, föreningar, familjer och kompisgäng som vill ha en toppenupplevelse med fantastisk mat och dryck. Ring för prisinfo. och bokning: Tel. 0280-700 04

Lör 3/12 och sön 4/12 kl. 13–17 serverar vi jultallrik på Dalen. Förskolebarnen firar lucia med oss på Dalen, sön 11/12 kl. 16 med tomtegröt och skinkmacka, kaffe och lussebulle. Entré. Mycket välkomna!


Välkommen till SP Aktivitetscenters KLASSISKT HEMLAGADE JULBORD

SITTNINGARNA ÄR FÖLJANDE DATUM 9/12 • 10/12 • 16/12 • 17/12 Vid större sällskap kan vi självklart vara flexibla med datum!

VUXEN

350:BARl 1N2 år)

(upp

til

-

150:

För bokning och mer info, ring på tel. 0280-223 70 eller maila till info@skotercenter.se • Kyrkbyn 175, Transtrand

BOK A NU

!

695 KR T T SVENSK KLASSISK RD O JULB

Välkomna till vårt gammeldags och hemlagade

Julbord

i vacker historisk miljö! LÖRDAG 10/12 Julbord ................... kl. 18–21 SÖNDAG 11/12 Julbord lunch ........ kl. 13–15 LÖRDAG 17/12 Julbord ................... kl. 18–21 SÖNDAG 18/12 Julbord lunch ........ kl. 13–15 Julbord ................... 395:-

Vi presenterar årets julshower

Välkomna till två fullmatade shower som ackompanjeras av Mora Parkens välfyllda julbord. 2–3 december

9–10 december

MELLO NIGHT Boka plats på någon av de fyra showtillfällena 2–3, 9–10 december på 0250-276 20 Boendepaket: show, klassiskt julbord, övernattning på Hotell Mora Parken och frukost från 864 kr/person. Boka online eller på 0250-276 00

Julbord lunch ........ 345:Ring för att boka bord, tel. 0280-420 00 www.lugnethotel.se

Fritid & konferens vid Siljan

Läs mer om showerna på moraparken.se

Följ oss gärna på Facebook


drakens år

Biljetter ute nu! Förgyll vintern med Dalarnas populäraste julshow tillsammans med vänner och kollegor. Upplev en föreställning i tre akter medan ni avnjuter en utsökt trerätters middag.

November: 11, 12, 18, 19, 25, 26 December: 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17

BILJETTPRIS 795:I priset ingår show i tre akter och trerätters middag (exkl. dryck).

Boka din biljett redan idag!

Ring 0250–287 70, vardagar kl. 10.00–14.00. Mer info på www.tomteland.se

Stolta samarbetspartners:


Malungs gravör&golv

Lämna in ditt tips för 100 kr så bjuder vi på kaffe och bulle (värde 29 kr)! (Erbjudandet gäller ons 19/10 – sön 23/10)

070-230 98 70 Allt inom gravstenar och golv. Mattläggning • Kakel och Klinker • Golvslipning m.m.

Gudmunds Anders Eriksson

PELL ANNAS VÄG 3, MALUNG TEL. 0280-106 37

ÖPPETTIDER Mån–fre kl. 06.00–22.00 Lör–sön kl. 08.00–22.00

Res med oss hela vägen! Hörselskadades förening i Malung/Vansbro

Hörselskadades Dag 2016

m/s Viking Cinderella 31/12

22 oktober

kl. 09.30-15.00 Plats: Lillmokyrkan, Samlingsrummet nedre plan, Lisagatan, Malung. Program: • Kl. 09.30-11.30 Hörseltest med fritt ”Drop In” utan bokning. • Kl. 12.30-ca 12.50 Karin från Tolkcentralen berättar om skrivtolkning, TSS och teckentolkning. • Kl. 13.00-13.45 Wille Spelbacken från HRF Dalarna har föreläsning Våga vilja vinna – om Meniéres Syndrom och om personlig utveckling. • Kl. 13.45-14.00 Frågor. • Kl. 14.00-14.15 Fika. • Kl. 14.15-14.45 Spelbacken visar ett textat bildspel från HRF om tinnitus. • Kl. 14.45-15.00 Frågestund. Skrivtolkar finns från kl. 12.30. Vi bjuder på fika. Infoblad etc. om HRF finns. Hjärtligt välkomna!

I RESANS GRUNDPRIS INGÅR: • Kryssning del i B2 insideshytt t/r med Viking Cinderella till Mariehamn • Välkomstdrink • Nyårsbuffé inkl dryck alt Nyårssupé tre rätter exkl dryck • Brunch på Nyårsdagen 09.00 - 13.00 • Bussanslutning

PRIS:

2.095:-

Tel. 0280-700 04

Aktuella resor boka online www.tobbesresor.se

G ll

Bussresor • Kryssningar • Flygresor i Sverige, Norden och Europa – bekvämt, enkelt och snabbt!

0226-671 30


Vill du ha ditt älghorn kokat och monterat?

Är du redo att ta nästa steg?

Ring Helge 070-696 05 52

Midroc Security Dalarna växer och söker dig som arbetar som elektriker men brinner för teknik och vill få chansen att utvecklas till Tekniker, vi kommer att erbjuda dig utbildning inom aktuellt område. Läs mer om tjänsten och skicka din ansökan via www.midrocelectro.se/jobba-hos-oss

Gamla Skolvägen 2, Tällbyn, Malung

Vill du bli guide i Dalarna? Välkommen på introduktionsdag i Borlängetrakten 22/10 kl 11-15

Skicka din ansökan senast 2016-11-30, rekrytering sker löpande.

För mer information:

• www.dalarnasguideochkulturforening.com • dalaguide@gmail.com • 070-5155099, 070-5634291

i samarbete med

PRISVÄRDAST - KÖPTRYGGAST - NÖJDAST KUNDER anj ! Kamp

gsen Överlä

7750:-

Consul Ord.pris 9210:- pall tillkommer !

rt ! komfo

Aroba comfort

get Svårsla

13900:-

335 x 265 Finns i olika kombinationer.

a engarn t för p Mycke

15190:-

Valhall continental 180 Ord.pris 18990:- H-Gavel tillkommer !

Under Willys i Mora Noret via Ansök

! msida vår he

!

Sleepy pocket 90 2250:-

pris !

Opus 7990:-

276 x 225 Väsnter eller höger

Bäst i

klass ! sin pris

Sleepy 180 6990:-

105cm 2750:- , 120cm 3350:- ink bäddm&ben Gavel 1000:-(ord.pris1790:-)vid köp av säng

kvalité till rätt pris ! MORA

Skålmyrsvägen 33

TEL:0250-10765 Öppettider: Mån-Fre: 10-18 Lördag: 10-15 Söndag: 12-16 Ingen varu-utlämning


0281

Äppelbo • Vansbro • Dala-Järna • Nås

0281

Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

Höstkampanj på Röjsågar

VÄSTERDALA SERVICE AB Verkstadsvägen 4 • Vansbro Tel. 0281-715 16 Öppet: Måndag-fredag kl. 07-17

mu.se samu.se

VANSBRO | VANSBRO Vansbro | Vansbro Tallvägen 8 Tallvägen 8

VANSBRO | DALA-JÄRNA Vansbro | Dala-Järna Villavägen 8 Villavägen 8

Utgångspris 575 000 kr Rum 4 rum, Rum 4 rum, varav 3varav sovrum3 sovrum Boarea 103 kvm + 113 kvm Tomt 1 147 kvm Boarea 103 kvm + 113 kvm Visas Lör 15/10 10.00-10.30 Mäklare Nathalie Stjernqvist Tomt 1 147 kvm 070-222 60 07

Utgångspris 575 000 kr

Utgångspris 750 000 kr 000 kr Utgångspris 750 Rum 4 rum, varav 3 sovrum Rum97 4 rum, varav 3 sovrum Boarea kvm + 32 kvm Tomt 982 kvm Energiklass D Boarea 97 kvm + 32 kvm Visas Lör 15/10 11.30-12.00 Mäklare Stjernqvist 070-222 60 Tomt Nathalie 982 kvm Energiklass D07

Visas Lör 15/10 kl. 10.00–10.30 Mäklare Nathalie Stjernqvist tel. 070-222 60 07

Visas Lör 15/10 kl. 11.30–12.00 Mäklare Nathalie Stjernqvist tel. 070-222 60 07

VANSBRO | DALA-JÄRNA Vansbro | Dala-Järna Myrbacka 84 Myrbacka 84

VANSBRO | ÄPPELBO Vansbro | Äppelbo Risheden 2 Risheden 2

Saknar du förarbevis eller behöver bevis eller behöver Saknar du förarbevis eller uppdatera befintliga. Vi har löpande kurser och valideringar. behöver uppdatera befintliga? ntliga. Vipåhar Arbete väg Vi har löpande kurser och Grävmaskin och valideringar. Hjullastare valideringar! Teleskoplastare Fallskydd Truck Travers Liftutbildning Fordonsmonterad Kran

0281 - 200 50

samu.se Saknar du förarbevis eller behöver uppdatera befintliga. Vi har Arbete på väg • Grävmaskin löpande kurser och valideringar. Hjullastare Arbete på väg • Teleskoplastare Grävmaskin Truck • Travers/säkra lyft Hjullastare Fallskydd • Liftutbildning (skylift) Teleskoplastare Fallskydd Fordonsmonterad kran Truck ATV (fyrhjuling) Travers Liftutbildning ESA-14/ESA-Röj/BB3 Fordonsmonterad Kran

ad Kran

81 - 200 50

Utgångspris 995 000 kr

Utgångspris 900 000 kr

Utgångspris 995 000 kr Rum 3 rum, Rum 3 rum, varav 2varav sovrum2 sovrum Boarea 131 kvm Tomt 2 148 kvm Boarea 131 kvm Visas Lör 15/10 13.00-13.45 Mäklare Tomt Nathalie 2 148 Stjernqvist kvm 070-222 60 07

Utgångspris 900 000 kr Rum 5 rum, Rum 5 rum, varav 4varav sovrum4 sovrum Boarea 152 kvm Tomt 19 879 kvm Boarea 152 kvm Ring för tidbokning Mäklare Tomt Nathalie 19 879Stjernqvist kvm 070-222 60 07

Visas Lör 15/10 kl. 13.00–13.45 Mäklare Nathalie Stjernqvist tel. 070-222 60 07

Ring för tidbokning Mäklare Nathalie Stjernqvist tel. 070-222 60 07

0281 - 200 50

Vill Du och Ditt företag vara

KORSORDSVÄRD i Malungsbladet? Hör av Dig till oss! % 0280-120 00


® Bland annat har nya Husqvarna modellen Husqvarna Bland annat har den nyaden modellen Automower 330XAutomower 330 funktioner som GPS-navigering och avkänning av gräsets tillvä funktioner som GPS-navigering och avkänning av gräsets tillväxt. Samtliga nya modeller 308, 320 och 330X tar din gräsmatta när Samtliga nya modeller 308, 320 och 330X tar din gräsmatta perfektion än någonsin. Allt medan du gör närmare – ingenting. perfektion än någonsin. Allt medan du gör – ingenting.

Äppelbo • Vansbro • Dala-Järna • Nås

0281

Husqvarna Automower

308

Husqvarna Rek. cirkapris inkl. Automower 308

HusqvarnaRek. cirkaprisHusqvarna moms: inkl. moms:

Husqvarna Automower

0281 Automower 330X

Copyright © 2013 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

®

Husqvarna Automower

Led are n inom rob ot gr ä sk lip pning t ar nu y t t e r lig are et t k li ® ® ® B l and ann at h ar de n ny a mode lle n H u sq v ar n a Au t omowe r f u nk t io ne r so m G P S - n av i g e r i n g oc h av k ä n n i n g av g r ä se t s S amt lig a ny a mode lle r 30 8 , 32 0 oc h 33 0X t ar din gr ä sm at t ® ® ® pe r fe k t ion än n ågonsin . A ll t med an du gör – inge nt ing. H usqva r na A u t o m owe r Rek .

c i r ka p r i s

®

ink l .

14.900:Rek. cirkapris inkl. moms:

H usqva r na A u t o m owe r

30 8 mo ms :

Rek .

1 4 .900:-

c i r ka p r i s

®

ink l .

32 0

22.900:-

H usqva r n A u t o m ow Rek .

c i r ka p r i s

26.900:-

26.90

Välkommen att lämna in din bil hos oss, eller handla dina bildelar och tillbehör! Plåtverkstad klass 1 och Glasskador (även större skador)

– Vi gör originalservice på alla bilmärken. – 12 mån vägassistans ingår vid service. – Reparerar och läcksöker AC.

ÖPPETTIDER BUTIK: Måndag-fredag kl. 08.00-17.00 VERKSTAD:

Västerdala Service AB

Vi tar hand om bilen

Verkstadsvägen 4 • Vansbro • Tel. 0281-715 16

GIDDESReparerar: URSERVICE

Väggur • Golvur • Bordsur • Moraklockor. Nu även ARMBANDSUR och FICKUR. Kostnadsfri undersökning och prisförslag. Lokstallet, Vansbro. Tel. 0281-100 38 • Innehar F-skatt. RING INNAN BESÖK!

Melodikrysset Melodikrysset v.42 - 22 oktober 1

2

3

Måndag-fredag kl. 07.00-16.00

TORNEMALMS BILREKOND BILVÅRDSEXPERTEN

Allt inom bilvård • Stenskottslagning Matt- och möbeltvätt

Tel. 070-656 03 96 • Äppelbo

Vecka 42 Lördag 22 oktober

4

5

6

7

8

Veckans Namnsdagar

9 10

11

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm Namn:..................................................................................................................................................... Adress:................................................................................................................................................... Postadress:...............................................................................................................................................

00.02 06.03 07.03 09.33 10.03 11.03 12.03

Vaken Lördag med Lisa Ring så spelar vi Junior i Barnradion Melodikrysset Retorikmatchen P4 Världen

13.03 15.03 18.30 19.03 21.03 22.05 23.07

P4 Extra Sportextra P4 Plus Jukeboxen i P4 Da Capo P4 Musik P4 Dokumentär

Ekonyheter varje hel timme OBS! Ej kl. 17.00 Dalanytt kl. 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30.

3

Rek. cirkapris inkl. m

22.900:26.900 Rek. cirkapris inkl. moms: Rek. cirkapris inkl. moms:

mo ms :

14.900:-

2 2 .900:-

320

Automower 320

19 oktober Tore Tor 20 oktober Sibylla 21 oktober Ursula, Yrsa 22 oktober Marika, Marita 23 oktober Severin, Sören 24 oktober Evert, Eilert 25 oktober Inga, Ingalill 26 oktober Amanda, Rasmus 27 oktober Sabina 28 oktober Simon, Simone 29 oktober Viola 30 oktober Elsa, Isabella


GÖR SOM ANDRA

SKOGSÄGARE SKOGSÄGARE GÖR SOM ANDRA

Kontakta oss för Kontakta oss för Kontakta oss för Fastighetsförmedling Värdering Fastighetsförmedling Värdering FastighetsförmedlingEkonomi Generationsskifte Generationsskifte Ekonomi Skogsbruksplaner Juridik Värdering Skogsbruksplaner Juridik Malung/Dala-Järna, 0280-59 82 Malung/Dala-Järna, tel. tel. 0280-59 373782 Ekonomi

Generationsskifte lrfkonsult.se lrfkonsult.se Skogsbruksplaner

Juridik Malung/Dala-Järna tel. 0280-59 37 82

HÖSTMÖTE! Välkommen till SKPF avd 92 s höstmöte den 27 okt. kl. 13.30 på Andreasgården Mora. Vi skall besluta om: Budget, medlemsavgifter och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Vi bjuder på underhållning och soppluch. Anmälan senast den 21 okt. till Ingemar Nyman, 0280-601 12 / 070-205 43 11 eller Anna-Riekje Niburg, 070-391 44 88. Samåkning gäller. Från Malung i samarbete med Ingemar Nyman. VÄLKOMNA! -Styrelsen.

lrfkonsult.se

F16-304 F16-304

Nu kan man använda MalungsHandlarnas

RABATTHÄFTE PRPESerfENekT!t

Res två Res två betala för en betala för en

680:680:-

Prisex för två pers Prisex för två pers

OBS! Rabatthäftet går ut 30 november 2016.

FINNS AT T KÖPA HOS

Malungs BokSankt Olof Hotell & Krog, Färgbröderna o, Fot handel, Petterssons , Skinnhuset i i Malung AB, Vivi’s Garnbod ping, Malungsfors, Bullsjöns Cam torna. en och Lot Slalomklubben, Ridklubb

AD Bildelar, Ares Skor AB, Bojsans Salong, Bäckmans Kläder, Citysalongen, Dalaridå, Gesons Mode, Hagagården, Happy Homes, Färgbröderna i Malung AB, Hårverksta’n, Hälsokraft, Installationsgruppen, Lövgrens Utemiljö, Källans Närservice, Malungs Bowlingcenter, Malung-Sälen Elektriska, Malung-Sälen Radio & Tele, Malungs Bokhandel, Malungs Bygg & Järn, Oljecenter, Petterssons Foto, PG Elfström AB, Sankt Olof Hotell & Krog, Skinnhuset, Sportringen, Synsam, Träningscenter, Vivi’s Garnbod, alungs Värdshuset Lugnet. andlarna

Höstkryssa till specialpris Höstkryssa till med Cinderella den 15 ochspecialpris 16/11 med Cinderella den 15 och 16/11 I prisexemplet ingår

Anslutningsbuss t/r I prisexemplet ingår Dygnskryssning Stockholm–Mariehamn med del i Insidehytt Anslutningsbuss t/r Buffémiddag inklStockholm–Mariehamn vin, öl, läsk och kaffe med del i Insidehytt Dygnskryssning Bufféfrukost Buffémiddag inkl vin, öl, läsk och kaffe Bufféfrukost Artister ombord: 15/11 Larz Kristerz, Fernandoz, Artister ombord: 16/11 Larz 15/11 Larz Kristerz, Kristerz, Kindbergs, Fernandoz,Tony Irvings Danskryssning Dessutom kryssningsvärd Per Nyberg, pianist, DjDanskryssning och trubadur 16/11 Larz Kristerz, Kindbergs, Tony Irvings Dessutom kryssningsvärd Per Nyberg, pianist, Dj och trubadur

Boka hos Fixarnas Buss, telefon 0280-70004 Boka hos Fixarnas Buss, telefon 0280-70004

Erbjudandet gäller den 15/11 och 16/11. Cinderella avgår kl 18.00 och är tillbaka dagen efter kl 15.15. Begränsat antal platser. Åldersgräns 21 år. Ta med giltig id-handling. Erbjudandet gäller den 15/11 och 16/11. Cinderella avgår kl 18.00 och är tillbaka dagen efter kl 15.15. Begränsat antal platser. Åldersgräns 21 år. Ta med giltig id-handling.

Vikingline.se Vikingline.se


KAN MAN FINNA I VISBY

POLIS TILL VARDAGS

UNDER KYRKAN

KAN DET BLÅSA

FÅR LAGFART

KRYDDA LITE EXTRA

FRUSNA HÄRSKAR MED VÅLD

SPETS

EN DÅLIG VARIANT

GILLAR SOFFAN

SOLVARV

MISSTÄNKTES

Postadress:

Adress:

Namn:

PROTOKOLLFÖRDE SÖNDER

OVÄNLIGT VRESIGA

PÅ TIRANAKÄRRA

KOMMIT UNDERFUND MED DET HELA

BARA ETT PROV

LOVPRISAT

FINNS I LEK

STICKA SIN KOS

ÄR PÅSAR FÖR ÖMTÅLIG POST

FRÅN TALLIN

BRUKAR POLISHEN GE

© C4EKONOMEN - 390

FICK FIN KRITIK

MES SÄLLSKAPSDAM

tillsammans med:

Lös krysset och vinn ett presentkort (200:-) sponsrat av Restaurang Sixten Jernberg & Museum i Lima. Skicka in din lösning tillsammans med namn och adress till “Kryss vecka 42”, Malungsbladet, Lisellska Torget 1, 782 31 Malung. Senast fredag 28/10 2016 kl. 12.00 vill vi ha din lösning. Vinnaren publiceras i Malungsbladet.

KAN MAN MED TAL ÄR GODA TING

HADE I SIN BESITTNING

FÅTT SIN HEDER SÅRAD

SÖKER VÄL INSTÄNGD

GÅR ATT KÖPA

BRÄNSLE

GICK AN VÄRDEFULL KLENOD

RITT PÅ OTÄMJD KUSE

A

TAR GÖRA RIKTIGT RENT

ÄR LEDIG NÄSTAN HELA ÅRET

BUTELJ

SKRIVNA ALSTER

HÅRDA o BESTÄMDA UNDER ISEN

FELAKTIGA BUKTAR KONKAV LINS

KAMELDJUR ÄR DE MINUTIÖSA

FIXAS

URSINNE

YTA

SEGERBYTE

LITEN VÅNING

S

KAN GE HAPARCHIPS ANDA UNDER- SKOLAVDÅNIGA SLUTNING

SALTLÖSNING VERSALSTER

PLATSFRÅGA LED I STAN

S

ÖDESGUDINNA BRUKAR VITTNEN

HÄLSAT VACKERT ÄRMLÖST PLAGG

RIKLIGA SPARAT FÖR EFTERVÄRLDEN

BRUKAR KONKURRERA KNÄADE

K R Y Limedsforsen 150, Lima 0280-320 50

%


Sälens bibliotek

Ramavtal Vinterväghållning

Malung-Sälens kommun upphandlar ramavtal gällande Vinterväghållning i södra kommundelen tillsammans med VAMAS AB och Malung-Sälen Turism AB.

Barnkulturdag den 22 oktober – Kl. 11.00 ”Resan till Fantasieland” med Monika Lilja. – Kl. 13.00 Tomtelands Busmöss hittar på bus. Välkomna!

Upphandlingen är annonserad och sista dag för anbud är fredagen den 4 november.

Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer på www.malung-salen.se/upphandling under Upphandlingar.

Malungs bibliotek

Upphandlingsavdelningen

Börja dagen med inspiration!

Företagarfrukost i Sälen

Fredagen den 21 oktober kl. 07.30-09.00 i Centrumhuset på Sälens Bageri & Konditori (Bullans). Frukostvärd: Näringslivsenheten Frukostmingel: Kl. 07.30-08.00. Programpunkter: Kl. 08.00-09.00.

Barnens lördag den 22 oktober – Sagostund kl. 11.00. Vi njuter av årstiden genom att läsa sagor med hösttema. – Bokträff kl. 11.00. Ta med dig ett boktips och gärna en kompis och kom och fika och prata böcker tillsammans! Alla mellan 9-12 år är välkomna! Vi pysslar hela dagen inför Halloween.

• PwC

Jonas Almgren på PwC visar hur man kan förenkla sin vardag som företagare.

• Sälens Fjällbryggeri

Pelle Hoffman kommer och berättar om bryggeriets expansion i Sälen.

Udda måndag 24 oktober kl. 18.00. – Malungskonstnären Erik Larsson. Nirs Peter Nordin berättar. Biblioteket visar samtidigt en utställning med Erik Larssons tavlor. Fri entré. Vi bjuder på fika! Välkomna!

• Västerdalarnas Utbildningsförbund (VDUF)

Det nya utbildningsförbundet med sammanslagningen av gymnasieskolorna samt vuxenutbildningarna i Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. Kompetensutveckling i företag och organisationer? I går, i dag och i morgon. Göran Wänglöf, utbildningschef VDUF, ger oss en inblick.

Vi bjuder på frukost, ingen förhandsanmälan. Företagare och allmänhet, välkomna!

Arr: Kultur- och fritidsförvaltningen

Biblioteken i Malung-Sälens kommun 27-28 oktober har vi STÄNGT på grund av utbildning. Välkomna åter lördag 29 oktober.

www.malung-salen.se


Lärcentrum

Anmäl dig som

Är du intresserad av att läsa Vård- & Omsorgsutbildningen hos oss på Lärcentrum? Ansök senast 2 november 2016.

Timvikarie inom barnomsorgen i södra kommundelen

Start: Januari 2017 – Juni 2018. Utbildningen är studieberättigad via CSN.

Tack för att du vill ställa upp som timvikarie inom barn- och utbildningsförvaltningen i Malung-Sälens kommun.

För mer information kontakta: – Gunilla Ås, 072-255 94 77 (lärare) – Ingela Kåreskog, 070-385 55 43 (lärare) – Karin Ek Lissbol, 0280-186 33 (rektor)

För att vi ska kunna anlita dig som vikarie gäller följande:

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.malung-salen.se/vuxenutbildning eller hos oss på Lärcentrum, Moravägen 9 A, Malung.

Vikarier sökes!

Lokalvården och Måltidsverksamheten vid MalungSälens kommun behöver hjälp! Vi behöver nya kollegor som kan rycka in och hjälpa till när ordinarie personal är sjuk eller ledig. Behovet gäller både Malung, Lima och Sälen. Krav på hyggliga kunskaper i svenska. Eftersom det kan bli aktuellt att jobba i skol- och förskolemiljöer kommer vi att kräva ett utdrag ur belastningsregistret.

1. Du måste ha ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister. Hittas via följande länk: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketterbelastningsregistret/blankett-4425-skola_forskola_ barnomsorg-belastningsregistret1/ Ifylld och undertecknad blankett postar, faxar eller e-postar du till Rikspolisstyrelsen. 2. När du får hem utdraget kontaktar du Inger Karlsson, tel. 0280-183 73. Du får komma till Ekorren, Storgatan 15 och visa upp utdraget i original, skriva på sekretessblankett samt lämna övriga uppgifter vi behöver för att kunna anställa dig. 3. Som vikarie bör du vara nåbar från kl. 06.00 måndag-fredag. Välkommen som timvikarie! Barn- och utbildningsförvaltningen

För lokalvårdens del är körkort även ett krav. De jobb som lokalvården behöver hjälp med kan ibland utföras sen eftermiddag/kväll och kan därför vara ett utmärkt komplement till t.ex. studier. För mer information och intresseanmälan så hör ni av er till: Lokalvården:

Servicechef Nils Hinders 0280-184 11 nils.hinders@malung-salen.se

Malung-Sälens kommun

Måltidsverksamheten: Joakim Åslund ansvarig kök förskola/skola 070-271 21 90 joakim.aslund@malung-salen.se www.malung-salen.se

Box 14 • 782 21 Malung Besöksadress: Lisagatan 34 Telefon 0280-181 00


s n o n n A torget Uthyres!

2 r.o.k. i Limedsforsen, Lima. Tel. 070-578 82 06

Uthyres i Malung!

Lokaler, varmförråd, vinterförvaring/parkering för MC. Tel. 076-050 87 76

DAGENS LUNCH

Kungörelse

Malung-Sälens kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Ungärde skola, Lima. Måndagen den 24 oktober 2016 kl. 18.30 för handläggning av nedanstående ärenden: 1. Upprop. 2. Val av justerare. 3. Återredovisning av barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, räddningsnämnden och kommunstyrelsen. 4. Föredragning om delårsrapport. 5. Delårsrapport 2016. 6. Motion angående Kommunala handikapprådet. 7. Arvode för lotterikontrollanter. 8. Arvodesreglemente. 9. Avsägelser och val. 10. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor. 11. Handlingar för kännedom. Allmänheten hälsas välkommen! Ordförande Bitte Lindberg-Ås (S), Nämndkansliet tel. 0280-181 02 www.malung-salen.se

tors 20/10 – ons 26/10

BÄDDA IN DIN TRÄDGÅRD Tel. 0280-550 60

Lunchbuffé serveras kl. 11.30–14.00 Torsdag Ärtsoppa med fläsk. Pannkaka m. sylt o. grädde. Köttfärslåda m. soltorkade tomater o. fetaost. Serveras m. rostad potatis o. mild vitlöksdressing. Fredag

Sankt Olof’s filébuffé med härliga tillbehör.

Måndag Gräddstuvad pytt i panna m. rödbetor o. ägg. Kycklinggryta m. ris. Dessert: Paj m. vaniljsås. Tisdag

Pannbiff m. skysås o. tzatziki. Gratinerad vit fisk m. skaldjurssås.

Onsdag

Fläsklägg m. rotmos o. senap. Stekt flundra m. örtcreme o. kokt potatis.

inför vintern!

TEXT ANNIKA DAHLÉN

Liksom vi människor, behöver trädgården sin vila för att återkomma i sin fulla prakt till vår och sommar. Här kommer ett tips på vad som kan vara bra att tänka på, innan snön börjar falla. Kratta ihop trädgårdens alla löv så hjälper du till att hålla gräsmattan frisk. Låter man det ligga kvar för mycket löv, bildas ett tungt täcke som gör att gräset kan kvävas och börja ruttna. Låt hellre gräset få ta till vara på höstsolens sista strålar. Klipp gräsmattan en sista gång innan frosten, varken för kort eller för långt. För långt eller oklippt gräs, lägger sig under snön och bildar en grogrund för svampangrepp.


every day may not be good but there is something good in every day

s n a k c e V ia r e z Piz Napoli RADANNONSER

STÄNGT vecka 43–46 p.g.a. renovering. Tel. 0280-100 50

Nu drar vi igång skytteträningarna för säsongen! Med början torsdag 20 oktober kl. 17.30. För mer info: Roger tel. 070-377 24 94. Gamla som nya skyttar hälsas varmt välkomna! MALUNGS SKYTTEGILLE

MALUNGS IF:S 96:E HALVÅRSMÖTE Måndag 7 november kl. 19.00, Ishallen. Ärenden enligt stadgarna. Alla medlemmar är välkomna!

Hämta andan

Styrelsen

– en dag i stillhet och tystnad i Malungs kyrka och S:t Olofsgården

Söndag 13 november kl. 09.30 – ca kl. 18.00 Ibland kan vi behöva stilla platser dit vardagens stress och brus inte når. Att dela en stunds tystnad och stillhet med andra kan bli något gott att bära med sig i vardagen. Det kan till och med vara så att stillheten lämnar utrymme, så att någonting nytt kan börja gro. Retreatledare: Maria Andersson och Sylvia Hars. Vi tar ut en avgift på 150:- och då ingår sopplunch och fika under dagen. Anmäl dig senast 3 november på tel. 070-680 38 81. Antalet deltagare är begränsat. Vill du veta mer? Tala med Sylvia Hars på tel. 070-680 38 81. MALUNGS FÖRSAMLING

SÄLJES 4 vinterdäck odubbade på al.fälg 225/50 R17 3.000:-. Passar Volvo –08 och senare. Tel. 070-607 70 21 —————————————— Peugeot -00, bes. 2017, s.o.vdäck. Tel. 070-361 52 30 —————————————— Reservdelsbil Hyundai Sonata -06, (rasad motor). Pris 5.000:-. Tel. 070-573 82 55 —————————————— Reservdelsbil Volvo 744 GL -90. 1.500:-. Ring efter kl. 17.00. Tel. 073-036 49 29 —————————————— Suzuki Baleno kombi 1,6 -99 s/v-däck, stereo, motorvärmare. Ny: Drivaxel, drivknutar, styrled, generator, batteri m.m. Besiktad till 2017-05-31. Pris 12.000:-. Tel. 070-280 37 44 —————————————— Toyota Corolla -97. Besiktad, bra bil. 9.500:-. Tel. 070-512 00 25

ÖNSKAS HYRA Gift par med jobb söker billigt boende. Enkel vinterbonad stuga, omkring Malung. 072-332 30 88, gulisol@yahoo.com —————————————— Skötsam ung man som jobbar på Högfjällshotellet/Gammelgården, söker permanent boende omgående. Kontakta Zonny 073-434 51 90 eller maila zonnyiversen@hotmail.com

FÖRLORAT/UPPHITTAT Du som lånade nyckeln till vägbommen till Kvilselen, var vänlig och lämna tillbaka den. Tel. 0280-132 52


BINGO fredag 21/10 kl. 19.00

I skolan Malungsfors! VÄLKOMNA!

AUKTION

Söndag 30/10 kl. 16.00 IOGT/NTO-gården. Hantverk, hembakat bröd, sylt m.m. m.m. Auktioneras ut av Gunnar Matsson. Dessutom åror och lotterier. Kaffeservering • Välkomna!

Familjemässa söndag 23 oktober kl. 15.00 i Malungs kyrka.

”När tråkigt blir roligt!”

Gullkunn, Mini- och Barntimmekören sjunger för och med oss! Brödet vi delar vid nattvarden är bakat av barnen på kyrkans barntimmar.

Varmt välkomna!

Varor/alster till försäljning mottages tacksamt, kan lämnas till IOGT/NTO-gården Roland Dahlman tel. 0280-106 82. Inte loppisprylar.

Julauktion

söndag 20 november kl. 15.00 i Öje Centrumhus.

070-62 62 598

skoteraktiviteter.se

Gåvor mottages tacksamt! Öje IF/Öje Väv & Bak

Psykisk ohälsa – nu bryter vi tabun! ”Inte sjuk, bara lite störd!” Björn Wikström föreläser om Bipolär sjukdom.

Tisdag 25 oktober kl. 18.30 Församlingsgården, Vansbro Kostnadsfritt! Alla hälsas välkomna!

Nu är det. hög tid att anmäla lag till arets playbowlserie! Tel. 072-55 300 55 • info@malungsbowlingcenter.se Start 1 november. Sista anmälningsdag 26 oktober. Spelschemat läggs ut på www.malungsbowlingcenter.se ”Playbowl Trainingcamp” Passa på och träna innan serien startar. Anmälda lag får boka en bana för 100:-/timme, under perioden 19–31/10 2016. Alla kan vara med! Kompisgäng, företagslag eller andra konstellationer. En match spelas på 3–4 personer. De tre bästa resultaten räknas ihop.

Följ & gilla oss på Facebook!

Hantverksgatan 38 H, Malung • malungsbowlingcenter.se


Välkommen till banken med Sveriges mest nöjda kunder

Från vänster: Marcus Windahl, Anette Skoog, Åsa Björlin, Helena Lissmatz och Leif Munters

Vi hälsar vår nya kontorschef Åsa Björlin välkommen. Välkommen du också att samla dina bank- och försäkringsaffärer hos oss - för en tryggare och bekvämare vardag. Ring 0280-130 95 eller kom in till oss på Moravägen 4 i Malung. Vi har öppet vardagar kl 09.00 - 16.30.


Julbord på 395 Gammelgården

pris fr. kr

Allt är hemlagat och serveras i vår mysiga 1600-talsmiljö. Julbordet serveras 25 november - 23 december och står uppdukat dagligen från kl 18.00.

boka bord på 0280-872

00

Malungsbladet v 42 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you