Page 1

NIEUWSBLAD TRANSPORT 1-7 NOVEMBER 2017

Koplopers, uitdagers & nieuwkomers

7

‘Venlo op zien bes’ Illu

MALINI WITLOX

De wit-blauw-gele Limburgse vlag met kenmerkende gekroonde rode leeuw kan uit. Van alle Europese landen is Nederland het populairste land voor logistieke bedrijven om zich te vestigen. Venlo is zelfs de meest gewilde locatie van Europa.

V

enlo op zien bes’, zoals het lokale carnavalsmotto 2016/2017 luidde, geldt ook voor de logistieke sector. Het is bovendien niet de eerste keer dat Venlo in de prijzen valt bij het onderzoek van Prologis en Eyefortransport. Ook bij de vorige enquête, afgenomen in 2015 en gepubliceerd in 2016, kwam Venlo als populairste vestigingsplaats uit de bus in het onderzoek onder bijna 300 logistieke beslissers in Europa. Het meest recente rapport, Customer Growth Strategies; Europe’s Most Desirable Logistics Locations, toont aan waarom logistieke klanten in Europa bepaalde locaties boven andere kiezen en welke locaties floreren. ‘Ook logistiek beslissers die niet in Nederland gevestigd zijn, zien Nederland en Venlo als meest aantrekkelijk’, vertelt Dirk Sosef, hoofd onderzoek en strategie van Prologis in Europa. Hij benadrukt dat de enquête niet is afgenomen onder Prologis-klanten, omdat dit een vertekend beeld zou kunnen geven. Prologis zit bijvoorbeeld niet in Portugal. ‘In de database van Eyefortransport zitten ongetwijfeld ook Prologis-klanten, maar het is breder. Ieder Europees land is vertegenwoordigd.’ Het rapport gaat in op de vraag welke vijf criteria het zwaarst wegen bij gebruikers van logistiek vastgoed bij de keuze voor een logistieke locatie. De Nederlandse markt scoort het beste op het gebied van wet- en regelgeving, gevolgd door landen uit Centraal en Oost-Europa (CEE), Polen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Sosef: ‘Het gaat dan om de vraag hoe makkelijk het is om zaken te doen in een bepaalde markt. Het gaat om perceptie bij de ondervraagden, we hebben niet onderzocht of de Nederlandse wetgeving inderdaad soepeler is dan de Poolse.’ Ook als het gaat om de kwaliteit van de infrastructuur staat Nederland op de eerste plaats, gevolgd door Duits-

land, België, Frankrijk en Polen. Op het criterium nabijheid van consumentencentra scoren we eveneens goed. Hoe groot de verschillen tussen de diverse landen exact zijn, is niet bekend, er staan geen percentages in het rapport vermeld. Volgens Sosef waren de verschillen vaak gering. ‘Dat geldt net zo goed bij het verschil tussen Venlo en Tilburg, ook daar liggen de scores bij elkaar. Maar je kunt wel stellen dat heel Zuid-Nederland het goed doet.’

Verandering De top-100 van meest aantrekkelijke regio’s mag dan al jaren op rij hetzelfde zijn (al wordt er wel veel stuivertje gewisseld tussen de plekken in de top-100-ranking), het soort logistiek veranderde wel, aldus Sosef. ‘Supply chains veranderen, er komen bijvoorbeeld steeds meer spelers op het gebied van e-commerce. Op dat vlak (e-

Nederland scoort heel goed als het gaat om de kosten. commerce) doet Tilburg het beter dan Venlo, de stad ligt centraler in de Benelux. Maar Venlo trekt weer andere sectoren aan.’ Opvallend in het onderzoek is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw relatief goed scoort. Dat terwijl de Britten ten opzichte van het vorige onderzoek in 2015 inmiddels voor een Brexit kozen. Toch blijft het eiland geliefd als logistieke vestigingsplaats. ‘Politieke onzekerheden zijn minder belangrijk dan beschikbaarheid van arbeid. Bovendien richten de meeste logistiek dienstverleners

str ati e

: Ba

rry

Ha

ge

die in Groot-Brittannië gevestigd zijn, zich op dat land zelf. Ook na een Brexit hebben de inwoners goederen nodig.’

Personeel De onderzoekers keken ook naar de beschikbaarheid van personeel. Op dat vlak moet Nederland Polen voor laten gaan, maar we scoren wel beter dan andere CEE-landen, Duitsland en België. Opmerkelijk: hoewel zowel grond als personeel in Polen goedkoper zijn, scoort Nederland wel uitmuntend (een nummer-1-positie) als het gaat om de totale kosten. ‘Het gaat om totale kosten versus de omzet’, verklaart Sosef, die aangeeft dat er zowel wat betreft de beschikbaarheid van personeel als beschikbaarheid van grond wel werk aan de winkel is voor Nederland Distributieland. In de Randstad, waaronder Rotterdam en Utrecht, is er minder grond beschikbaar. ‘Het blijft een balanceeract. Je wilt grond uitgeven, maar ook niet te veel. Je wilt niet te bourgondisch zijn. Dan trap je in dezelfde valkuil als tien jaar geleden en dalen de prijzen. Belangrijk is dat je wel de formaliteiten zoals bestemmingsplannen en vergunningen alvast regelt. Dan ben je startklaar voor het moment dat uitgifte nodig is. Ready to Go en vraagbestendig.’ Het tekort aan grond is niet alleen in Nederland regiogebonden. Zo werden in de Duitse regio Hamburg recentelijk de laatste hectares uitgegeven. ‘Je kunt daar niet meer bouwen. De gemeente is ook niet welwillend om grond uit te geven en ontginningsprocedures te starten, er is in dat gebied immers een lage werkloosheid. Hetzelfde zie je in München, ook daar is de werkloosheid zeer laag.’ Waar logistiek dienstverleners rond de eeuwwisseling nog zaten te springen om dozenschuivers en ander ongeschoold personeel, wordt anno 2017 meer van de medewerkers verwacht. Door de vraag naar value-added diensten, wordt logistiek gecompliceerder. ‘In de autosector zien we bijvoorbeeld dat in het warehouse nog een bestuurdersstoel in elkaar gezet wordt. En door de toename van e-commerce worden er meer pakketjes als cadeau verpakt. Door die verschuiving van logistieke vraag en door automatisering, lopen er meer en anders geschoolde medewerkers rond dan in het verleden. Investeringen in arbeid zijn nodig. In Venlo worden in samenwerking met de opleidingsinstituten dan ook medewerkers voor de logistiek klaargestoomd op hoog niveau. Die opleiding is ook waar Nederland mee kan concurreren, laaggeschoold personeel is er in Oost-Europa ook.’

'Venlo op zien bes'  
'Venlo op zien bes'  

Nieuwsblad Transport, week 44. Jaargang 30. 1-7 november 2017. Auteur: Malini Witlox. Ga voor een abonnement naar www.nieuwsbladtransport.n...

Advertisement