Page 1

Draagbaar digitaal klaslokaal We zijn er hier in Nederland zo aan gewend. Stroom die zelden uitvalt, wifi en computers in de klas. In vluchtelingenkampen is dat heel anders. De Instant Classroom moet dat veranderen. Door Malini Witlox

Een vrouw trekt een grote, robuuste, zwarte, kunststof koffer

Dadaab (Kenia), Ajuontok (Zuid-Soedan) en Goma (Congo).

achter zich aan. Het lijkt een normale reiskoffer, maar in rode

‘Bij die projecten werd al ict ingezet. Inhoudelijk was het een

letters staat daar ‘Instant Classroom’. De koffer weegt maar

succes, de aanwezigheid van scholieren bij de tabletlessen

liefst 52 kilo en als de twee delen

steeg met 15 procent. We liepen echter

opengeklapt worden, zien we 25

tegen problemen aan. Alle onderdelen

tablets op een rij, een enorme

moesten los geleverd worden, vaak deed de

accu en een hoop snoeren. Het

internetverbinding het niet en was er geen

gaat om een digitale school in a

stroom. Bij de Instant Classroom zit alles

box, een project van Vodafone

in één koffer. Het gaat om een laptop, 25

Foundation in samenwerking met

tablets met educatieve open source soft-

het UNHCR (instituut van de United

ware, een projector, een geluidsbox en een

Nations voor vluchtelingen). De

modem voor een 3G-verbinding. De tablets

Instant Classroom helpt kinderen

kunnen verbonden worden met de laptop,

en jongvolwassenen in de grootste

zodat docenten hun content en applicaties

vluchtelingenkampen ter wereld

met de studenten kunnen delen, zonder

toegang te krijgen tot digitaal leren

dat ze het internet op hoeven. Het is een

en is speciaal gemaakt voor plekken

geweldige oplossing, een papieren school-

waar geen of slechte toegang is

boek kost 1 dollar, maar voor diezelfde

tot elektriciteit en internet. ‘Er zijn

dollar heb je tientallen schoolboeken op

vijftig miljoen vluchtelingen op de

de tablets.’

wereld’, vertelt Oison Walton, Instant Network Programme

18

Manager bij de foundation. ‘De helft daarvan is jonger dan

RACHEL-SERVER

twintig. Ze zitten vaak hun hele jeugd in de vluchtelingenkampen

In kampen die zijn voorzien van het 3G-netwerk verbindt de

zonder educatie.’ Vodafone startte eerder samen met het

software met het bestaande netwerk. In andere kampen

UNHCR het project Instant Network Schools om de vluchtelingen

(bijvoorbeeld Sudan) zonder internetconnectiviteit wordt een

les te geven. Walton bezocht de projecten in de kampen

verbinding opgezet via satellieten. De koffer wordt opgeladen

COS JAARGANG 32 NUMMER 10 – 2015


met zonnecellen. Alle tablets, de laptop en de projector kunnen

tablet krijgt. In klassen met jonge kinderen gebruikt de docent

tegelijkertijd worden opgeladen als de koffer dicht is. Opladen

de laptop met projector en krijgen ze zo les. In klassen met

duurt zes tot acht uur, waarna de apparatuur weer een volledige

oudere kinderen worden de tablets wel gebruikt, maar delen de

dag gebruikt kan worden. ‘We hebben de koffer gepresenteerd

vluchtelingen deze in korte sessies, waarna een andere groep

bij het Mobile World Congres in Barcelona. In juni willen we het

de apparatuur kan gebruiken. Via het 3G-modem en beamer

bij het eerste kamp in gebruik nemen. De

kan een leraar bovendien lesgeven aan

komende twee jaar willen we 17 scholen in

één of meerdere kampen tegelijkertijd.

13 kampen faciliteren. We werken daarbij

‘Het instapniveau is laag, de jonge

samen met de NGO’s die de scholen

leerlingen weten vaak niet hoe een

runnen. Het gaat onder meer om de

touch screen werkt en hebben geen

Lutheran World Federation, Care, Don

kennis van virussen of malware. Maar

Bosco, Islamic Relief, Windle Trust en de

ze leren snel. De docent kan het

Norwegian Refugee Council. De NGO’s zijn

­curriculumlokaal invullen, bijvoorbeeld

verantwoordelijk voor het onderhoud en de

door leerlingen de locatie van de rivier

les aan de docenten. Dat is niet eenvoudig.

de Nijl op te laten zoeken op internet.

Er is veel verloop in de vluchtelingen­

Of hij kan rekenapps en taalapps

kampen. Een deel van de docenten is

gebruiken. En we gebruiken firewalls

een National Teacher, die blijven, maar

tegen malafide software.’

de vluchtelingendocenten wisselen.’ Het

Danielle Puma is social brand manager

wisselt van kamp tot kamp welke lessen de

bij Vodafone Netherlands Foundation.

vluchtelingen krijgen en in welke taal. De

Zij vult aan. ‘Juist in vluchtelingen­

reguliere lestof in het land waar het kamp staat, is daarbij

kampen is de inzet van video en foto heel belangrijk.

leidend. ‘We geven onder meer aardrijkskunde, taal en rekenen.

Nederlandse kinderen weten bijvoorbeeld allemaal hoe een

We willen meer lokale content aanbieden en zijn daarover in

leeuw eruitziet. Maar in Tanzania, waar die dieren echt in het

gesprek met de NGO’s Worldreader en World Possible. Die

wild leven, hebben sommige kinderen die dieren nog nooit

bieden onder meer Engelse, Franse en Spaanse e-books aan

gezien en herkennen het gevaar niet. Met foto’s en video’s

via de RACHEL-server (Remote Areas Community Hotspots for

kunnen we kennis toevoegen. Bovendien bestrijden we zo de

Education and Learning).’

werkloosheid en de verveling in de kampen, en bieden we uitzicht op een toekomst. In het westen beschouwen we

UITZICHT OP EEN TOEKOMST

educatie als iets normaals. Dat zou het voor iedereen moeten

De foundation wil 15.000 kinderen in 17 kampen helpen.

zijn. Ons uiteindelijke doel is om 40.000 Afrikaanse kinderen

Logischerwijs betekent dat niet dat iedere leerling een eigen

uit vluchtelingenkampen toegang te geven tot onderwijs.’ <<

COS JAARGANG 32 NUMMER 10 – 2015

19

Draagbaar digitaal klaslokaal  
Draagbaar digitaal klaslokaal  

Magazine Computers op School. Nummer 10 2015. EDG Media. Auteur: Malini Witlox www.computersopschool.nl

Advertisement