Page 1

10

Dossier

Veel uiteenlopender hadden de beide artikelen met als thema ‘projectlading en uitzonderlijk vervoer’ haast niet kunnen zijn. Zo bespreken we – niet voor het eerst – de kansen voor het inzetten van luchtschepen voor deze ladingsoorten. Ondanks een crash van het Britse luchtschip Airlander-10 tijdens een testvlucht vorig jaar, gaat de ontwikkeling van deze vliegende gigant door. Van direct praktisch nut is de nieuwe digitale wegenkaart die de RDW presenteerde voor wie betrokken is bij zwaar en exceptioneel wegtransport. Chauffeurs kunnen met de kaart controleren of zwaar transport op de te volgen route toegestaan is.

NIEUWSBLAD TRANSPORT 25-31 JANUARI 2017

Meer gebruikersgem nieuwe digitale wege MALINI WITLOX

Waar mag je wel rijden en waar niet? Op 21 september 2016 lanceerde de RDW een nieuwe digitale wegenkaart voor vrachtverkeer. Het nieuwe systeem vervangt alle oude kaarten en is sneller en ook geschikt voor smartphones en tablets.

H

et was voor transportplanners en chauffeurs vaak toch een gedoe om een route van A naar B te plannen. Er waren aparte kaarten voor lzv’s, voor exceptioneel vervoer en voor wegwerkzaamheden. Bovendien kon je als vervoerder niet zien wat de RDW wel zag bij het beoordelen van het ontheffingsverzoek. Hoe hoog zijn bijvoorbeeld de viaducten, waar liggen rotondes, waar liggen de moeilijk passeerbare spoorwegovergangen voor diepladers en wat is de breedte van de weg bij de brug? Onbegrip volop als een verzoek werd afgewezen, over en weer gekibbel. Op de nieuwe digitale wegenkaart is alle informatie over bijvoorbeeld de bruggen en viaducten zichtbaar. Belangrijker nog: het wordt eenvoudig om een route te plannen (routeren). In een op internet geplaatst webinar van een uur leggen Bert de Rooij (Manager Ontheffingen RDW) en Dielis IJlstra (Informatiebeheerder Ontheffingen RDW) uit hoe het werkt. De Rooij geeft aan dat het beoordelingsproces van de RDW veel transparanter wordt. Onder meer door details beschikbaar te stellen over de viaducten, bruggen en tunnels: ‘Je ziet als planner nu exact met welke breedte, lengte en maximale belasting je kunt passeren. De informatie die de RDW gebruikt om een ontheffing te maken, is nu ook voor de transporteur beschikbaar om het transport voor te bereiden.’ Zo zijn


NIEUWSBLAD TRANSPORT 25-31 JANUARI 2017

Projectlading & uitzonderlijk vervoer 11 De geschiedenis Tot september 2016 werkte de RDW met aparte kaarten. Zo was er de kaart voor lzv’s, ingevoerd in april 2012, anderhalf jaar na de invoering van de landelijke ontheffing voor ecocombi’s. De komst van de kaart was destijds een verbetering ten opzichte van de oude situatie waarbij transporteurs met overzichten van wegenbijlagen moesten kijken of de route die ze wilden rijden ook voor ecocombi’s was toegestaan. Naar aanleiding van het succes van de digitale kaart voor lzv’s kwam er in april 2013 ook een digitale wegenkaart voor het exceptioneel vervoer. Als laatste lanceerde de overheid begin 2015 de DKW (digitale kaart wegwerkzaamheden), specifiek bedoeld voor het exceptioneel vervoer. Sinds de invoering van de kaarten is het op ict-gebied echter hard gegaan. De drie kaarten zijn verouderd geraakt. Zo waren de wegenkaarten niet geschikt voor gebruik op smartphones en tablets. In 2012 was dat vervelend, anno 2017 is het onacceptabel. Ook de snelheid en leesbaarheid van de kaart voldeden niet meer aan de huidige eisen. Bovendien wilden vervoerders graag zelf een route kunnen plannen. De nieuwe kaart uit 2016 heeft aparte lagen voor ecocombi’s, exceptioneel vervoer en wegwerkzaamheden.

LZV Voor lzv’s gelden meer beperkingen dan voor brede of zware voertuigen alleen. Zo mocht de lzv, al vanaf de eerste proeven met de lange en zware voertuigen, niet over gelijkvloerse spoorwegovergangen rijden. Een aantal belangrijke kerngebieden was daardoor niet bereikbaar. De oplossing is gevonden in de vorm van roodtijdverlenging. Hierbij wordt de tijd tussen het knipperen van de lichten en sluiten van de bomen met enkele seconden verlengd, zodat de kans klein is dat de truck met de lange remweg de spoorboom raakt.

ak met enkaart RDW er 400 diepladergevoelige spoorwegovergangen in Nederland, die nu allemaal op de nieuwe kaart zichtbaar zijn. Bij het maken van de nieuwe kaart heeft de RDW uitgebreid gesproken met wegbeheerders, transporteurs en beleidsmakers. De belangrijkste boodschap: het moest simpeler. Drie kaarten naast elkaar werkte niet en ook

We willen meer snelheid, maar veiligheid telt ook. was het ontbreken van een kaart voor smartphones en tablets een kritiekpunt, evenals de snelheid van de oude applicatie.

Eenvoudiger Wie de nieuwe digitale kaart online raadpleegt, ziet direct dat het inderdaad eenvoudiger is geworden. Met een paar klikken is duidelijk wat wel en niet kan. De Rooij: ‘Het is ook realistisch. Datgene wat in de ontheffing staat, is nu ook gewoon uit te voeren.’ De kaart wordt vier keer per jaar geactualiseerd. Voor

een verandering van wegen en wegsituaties is dat afdoende, voor wegwerkzaamheden echter niet. ‘De informatie over wegwerkzaamheden verzamelen we bij provincies, gemeentes en rijksinstanties. Bij het afgeven van een ontheffing wordt dus nog steeds iedere keer getoetst of de vrachtwagen de gekozen route wel kan rijden, ook bij het nieuwe systeem.’ Transporteurs klagen vaak dat de RDW er lang over doet om een incidentele of langlopende ontheffing te verlenen of af te wijzen. Het is volgens de RDW echter niet mogelijk om dit proces veel te versnellen. ‘Waar blijft die ontheffing, horen we vaak. We willen ook meer snelheid in de adviezen die naar de wegbeheerders worden gestuud. Maar verkeersveiligheid is ook belangrijk. We moeten goed beoordelen wat wel of niet mogelijk is’, aldus de manager ontheffingen. Zijn collega Dielis IJlstra geeft een demonstratie van het nieuwe systeem. Allereerst kiest hij bij ‘artikel’ het type vervoer, in dit geval een highcube container. Dat is een 40-voets container die 30 centimeter hoger beladen kan worden dan een standaard container. Vervolgens kiest hij de hoogte, tikt hij begindatum en einddatum in en plant hij een route van de Vulcanusweg in Brummen naar de Rijksstraatweg in Warnsveld. Het systeem plant vervolgens een mogelijke route. Groen is goed. ‘Het kan echter voorkomen dat er wat rode wegen in de route voorkomen. Dat betekent dat de

Met een paar klikken is duidelijk wat wel en niet kan. Beeld: dwo.rdw.nl

wegbeheerder de route niet heeft vrijgegeven voor het gekozen type transport.’ Hij klikt een vinkje aan: ‘Alleen wegen gebruiken die toegestaan zijn bij langlopende ontheffing’. ‘Dan krijg je niet meteen de kortste maar wel de toegestane wegen.’

Incidenteel Het kan ook zo zijn dat er geen route van of naar de eindbestemming loopt. Bij transport met een lzv betekent het dat de vervoerder het transport niet kan uitvoeren. ‘Bij andere transporten kunnen ze een incidentele ontheffing aanvragen. Het gaat bij een incidentele ontheffing trouwens alleen over wat er fysiek mogelijk is. De RDW doet een voorstel aan de wegbeheerder en vraagt toestemming. Het kan dus zijn dat het transport niet door kan gaan door bijvoorbeeld een evenement.’ Een ontheffing is regulier vier tot twaalf weken geldig. Via het nieuwe systeem kunnen transporteurs daarom ook de route afstemmen. ‘Hierbij moeten ze de datum en hun ontheffingsnummer invullen en de breedte van het transport.’ Transporteurs die nog geen ontheffing aan willen vragen, maar alleen even willen bekijken of een route die ze in gedachten hebben mogelijk is, kunnen ook met het systeem uit de voeten. Een uiteindelijke aanvraag wordt namelijk ingediend met de speciale aanvraagmodule (Crosweb).

Meer gebruikersgemak met digitale wegenkaart RDW  

Nieuwsblad Transport, 25-31 januari 2017. Auteur: Malini Witlox. Ga voor een abonnement naar www.nieuwsbladtransport.nl

Meer gebruikersgemak met digitale wegenkaart RDW  

Nieuwsblad Transport, 25-31 januari 2017. Auteur: Malini Witlox. Ga voor een abonnement naar www.nieuwsbladtransport.nl

Advertisement