Page 1

w w w . c o m p u t e r s o p s c h o o l . n l

Leren van elkaar met Leerlingen voor Leerlingen

Slim omgaan met digitale feedbacksystemen Lesidee Ontwerp de Grote Vakantiequiz

SESAMSTRAAT OMARMT IBM Jaargang 33 | Nummer 610 | | Februari Juni 2016 2016


Van Tickle Me Elmo naar Teach Me Elmo We kennen hem allemaal, Tickle Me Elmo, de knuffel uit Sesamstraat. En als het aan techgigant IBM ligt, komt er straks ook de Teach Me Elmo of de Mega Intelligent Tutor Elmo. IBM en Sesame Workshop, de non-profit organisatie achter Sesamstraat, gaan samenwerken. Door gepersonaliseerd onderwijs met verschillende tools, zoals intelligent speelgoed waarmee een kind kan leren tellen en rekenen, willen de partijen het voorschools onderwijs voor ­peuters en kleuters verbeteren. Door Malini Witlox ‘Als het om voorschools onderwijs gaat, kent niemand jonge

allerlei mogelijkheden. We moeten allereerst erkennen dat

kinderen beter dan Sesamstraat. Ze hebben meer dan duizend

kinderen niet allemaal op dezelfde manier leren. We kunnen

studies naar het leergedrag van kinderen gedaan en 45 jaar

een uniek onderwijsaanbod bieden, afgestemd op hun behoefte’,

ervaring. En niemand heeft zoveel kennis van big data en

aldus Todd Rose, adviseur bij het project en directeur Mind,

­cognitieve technologie als IBM Watson’, claimen de bedrijven IBM

Brain and Education bij de Harvard Graduate School of

en Sesame Workshop. Daarom hebben ze een samenwerkings­

Education. ‘De ene leerling leert misschien beter via een

overeenkomst getekend voor drie jaar.

rekenapp en een andere leerling heeft bijvoorbeeld meer behoefte aan een telliedje.’

ONDERWIJS OP MAAT Negentig procent van de hersenen wordt in de eerste vijf jaar

INTERNATIONALE UITROL

van het leven ontwikkeld. Deze jaren zijn dus essentieel voor

Sesamstraat wordt in 150 landen uitgezonden. Volgens een

het leerproces en de ontwikkeling van kinderen. De initiatief­

woordvoerder van IBM Europe zal de content in ieder geval in

nemers willen alle kinderen bereiken, ook degenen die nog niet

het Engels beschikbaar komen en willen ze het concept inter-

naar school gaan of die thuis niet genoeg leren. ‘Een generatie

nationaal uitrollen. Er is echter nog geen planning, dus is het

geleden gebruikte Sesamstraat de televisie als een succes-

nog niet duidelijk wanneer en welke apps en producten er in

volle manier om arme of kwetsbare kinderen te bereiken, die

Nederland beschikbaar zijn. Wel zal er onder meer gebruik

geen toegang hadden tot scholing. We denken dat we de

worden gemaakt van datamining, patroonherkenning en taal­

nieuwe generatie kunnen bereiken met onderwijs op maat.

verwerking. Het programma en de achterliggende technologie

We willen dat kinderen, ongeacht hun sociale of economische

zullen de wensen van de leerling herkennen en op basis van

status voor hun vijfde jaar zoveel mogelijk leren’, schrijft

wetenschappelijke normen kunnen zien of er vooruitgang geboekt

Jeffrey D. Dunn, directeur van Sesame Workshop.

wordt met de lesstof. Ook kunnen interactieve technieken zoals gaming en augmented reality worden toegepast. ‘We

VERSCHILLENDE BEHOEFTEN

vermoeden dat het gezamenlijke resultaat veel verder reikt

Samen gaan IBM en Sesame Workshop in gesprek met leer-

dan wat we individueel kunnen bereiken. We willen het hele

krachten, techneuten, onderzoekers en gamers over de vraag

onderwijssysteem veranderen en opnieuw uitvinden’, zegt

hoe cognitief computeren goed ingezet kan worden. ‘Er zijn

Doug Hunt, Global Business Leader Education IBM.

HULP VAN ELMO IBM Watson bracht in 2015 al een groene dinosaurus op de markt, geschakeld met de cloud, die vragen van kinderen binnen enkele seconden gepersonaliseerd kon beantwoorden. ‘Stel je eens een pluche Elmo voor, die naar kinderen luistert, op hen reageert, vocabulaire en de uitspraak kan analyseren. Elmo kan kinderen helpen met het ABC en aan de hand van een favoriet liedje leren tellen’, meent Harriet Green, algemeen

6

COS JAARGANG 33 NUMMER 10 – 2016


‘Stel je een Elmo voor die naar kinderen luistert, op hen reageert, vocabulaire en uitspraak kan analyseren. Elmo kan kinderen helpen met het ABC en aan de hand van een liedje leren tellen’ Harriet Green, algemeen directeur bij IBM Watsons Internet of Things

directeur bij IBM Watsons afdeling Internet of Things. ‘Pas

­intelligentie zelfs kunnen herkennen welke objecten zich in de

wanneer Elmo constateert dat de leerling de materie beheerst,

kamer bevinden. Zo kunnen kinderen geholpen worden met

gaat hij verder naar een hoger niveau. Zo niet, dan volgt een

uitspraak of met de associatie van een geschreven woord

herhaling. De knuffel groeit dus continu mee met de leercurve

zoals een stoel met de stoel in de kamer.’

van het kind. Als er een achterstand geconstateerd wordt, kan de leerkracht gewaarschuwd worden.’

ONTDEKKINGSFASE De eerste tool moet dit jaar nog op de markt komen, in 2019

DIGITALE VOORLEESOUDER

moeten er minstens zes verschillende soorten technologieën

‘Een andere tool is de interactieve voorleesapp, ofwel de IBM

worden ingezet. Alle tools worden getest op pilotscholen in

Watson als digitale voorleesouder’, aldus Stanley Litow, vice

New York en andere steden in de Verenigde Staten. Op basis

president Corporate Citizenship and Corporate Affairs bij IBM.

van de feedback van leerlingen en docenten volgen aanpas-

‘Met de cognitieve technologie van IBM Watson analyseert de

singen. Artificiële intelligentie en kinderen, het is iets wat

app realtime de reactie van het kind en past het lesmateriaal

ouders en docenten mogelijk zorgen baart. Dunn benadrukt

aan aan zijn of haar interesses. Lezen wordt zo leuk gemaakt

echter dat alle wettelijke regels rondom de privacy en veiligheid

door verhalen te vullen met dieren, plekken en speelgoed waar

van kinderen gevolgd worden. ‘Er wordt ook geen geld aan

een kind van houdt. Als een kind bijvoorbeeld zegt: ‘Laten we

elkaar betaald door IBM of Sesame Workshop. Het gaat puur

met de hond spelen’, dan raad je vast wel waar het voorlees-

om onderzoek en een partnership’, zegt Dunn. ‘We zijn in de

verhaal over gaat. De tool zou met behulp van artificiële

ontdekkingsfase, pas daarna volgt de implementatie.’ <<

COS JAARGANG 33 NUMMER 10 – 2016

7

Sesamstraat omarmt IBM  

Magazine Computers op School. Nummer 10, 2016. EDG Media. Auteur: Malini Witlox www.computersopschool.nl

Sesamstraat omarmt IBM  

Magazine Computers op School. Nummer 10, 2016. EDG Media. Auteur: Malini Witlox www.computersopschool.nl

Advertisement