Page 1

w w w . c o m p u t e r s o p s c h o o l . n l

Virtueel op reis met het

MEDIA PASPOORT

Gesproken lesboeken op de smartphone

Stap voor stap leren werken met Google Drive Meester Sander: ‘Met de iPad ligt de wereld aan hun voeten!’

NOODKLOK OVER SLECHT INTERNET BASISSCHOLEN Jaargang 33 | Nummer 2 | Oktober 2015


Noodklok over slecht internet basisscholen De PO-Raad luidt de noodklok over het gebrek aan snel internet op basisscholen. 59 procent van de basisscholen is momenteel niet aangesloten op het glasvezelnet. Alle scholen zouden in 2018 een snelle internetverbinding moeten hebben, omdat dan alle leerlingen van groep 8 een digitale eindtoets krijgen, zo waarschuwt de raad. Door Malini Witlox

‘Naar schatting krijgen anders 900.000 leerlingen in de nabije

blijkt uit de Vier in balans-monitor van

toekomst geen modern onderwijs meer’, zegt de PO-Raad.

Kennisnet. Martine: ‘We hebben laten onder-

‘Voor enkele honderden scholen in het primair onderwijs is een

zoeken hoe ver scholen van het aansluitpunt

gebrek aan internet nu al een probleem.’ Op de cijfers is wel

op glasvezelnet liggen. 2.300 scholen liggen

iets af te dingen. Het is namelijk niet bekend welke scholen bij

op 25 tot 500 meter afstand, 1.600 scholen

die 59 procent zitten. Zijn dat grote of kleine scholen? Martine

op meer dan 500 meter. De graafkosten

Kramer, manager Strategie en Externe betrekkingen bij

bedragen 30 euro per meter. Als je als

Kennisnet: ‘We hebben de cijfers gekregen van de kabelmaat-

school een afstand van 500 meter moet

schappijen en glasvezelmaatschappijen. Maar we weten dat

overbruggen, gaat het dus al snel om

het zeker niet alleen kleine scholen zijn die met dit probleem

15.000 euro.’ Momenteel voldoet

te maken hebben. Zelfs bij grote scholen van meer dan 500

het kabelinternet vaak nog wel,

leerlingen is in de helft van de gevallen geen glasvezel

maar Kramer vreest voor

­beschikbaar.’

de momenten dat alle leerlingen bezig zijn

AFSTAND

op hun tablet,

Waar in 2007 in het primair onderwijs 15 procent van het

laptop of desktop.

lesmateriaal digitaal beschikbaar was, is dat nu 25 procent,

‘Een gemiddelde basisschool heeft al snel 200 leerlingen. Dan loopt het hele

IN CIJFERS!

internet vast. Op middelbare

41 procent van de basisscholen (3.075) heeft toegang tot glasvezel. Dat

scholen is het overigens beter

wil zeggen dat tot aan de meterkast is geregeld dat scholen internet via

geregeld, maar die liggen vaak ook

glasvezel kúnnen aansluiten. Dat wil niet zeggen dat die 41 procent dat

centraler. Ieder dorp heeft een eigen

ook daadwerkelijk heeft gedaan.

basisschool.’ Basisscholen waarbij het

59 procent van de basisscholen (4.425) heeft geen toegang tot glasvezel

wel goed is geregeld, hebben vaak de

en daardoor geen toekomstvaste, snelle en optimale verbinding. Het is

financiële steun van hun gemeente of

onzeker of scholen hiermee na 2017 nog wel mee uit de voeten kunnen.

betalen het (deels) zelf.

Op dit moment heeft 90 tot 95 procent van de

‘We kennen voorbeelden waar lokale

scholen toegang tot kabel. 5 tot 10 procent,

overheden, bedrijven en scholen glas­vezel

ofwel 375 tot 750 scholen, heeft die toegang

hebben aangelegd op eigen kosten, omdat

niet. Voor hen is het geen toegang hebben

ze het belangrijk vinden voor de ontwikke-

tot internet een direct probleem. Zij moeten

ling van de leerlingen. Op het platteland is

via de telefoonlijn internetten.

het vaak zelfs beter geregeld dan in de Randstad. Maar sommige scholen moeten het zelfs nog doen met een inbelverbinding.’

6

COS JAARGANG 33 NUMMER 02 – 2015


GEAVANCEERDE ACCESPOINTS

Regionaal zijn er flinke verschillen. Zo is het in Flevoland het beste

Met goed internet ben je er als school overigens nog niet.

­geregeld, gevolgd door Drenthe. Terwijl je in de Randstad beter zou

Momenteel bestaat 60 procent van de devices in het basis­

­verwachten, heeft in Utrecht slechts 31 procent van de scholen

onderwijs nog uit een laptop en een desktop. Kennisnet ver-

­beschikking over glasvezel. In Noord-Holland is dat 30 procent.

wacht dat de desktop snel gaat verdwijnen uit het schoolbeeld. Laptop, smartphone en tablet worden steeds populairder.

Drenthe

65%

17%

18%

Volgens de Vier in balans-monitor heeft 59 procent van de

Flevoland

68%

26%

6%

scholen een dekkend wifi-netwerk, terwijl 21 procent van de

Friesland

scholen wifi op de meeste plaatsen beschikbaar heeft.

Gelderland

Kramer: ‘13 procent heeft het op sommige plekken, 3 procent

Groningen

heeft het niet voor leerlingen en wel voor personeel en 4

Limburg

28%

30%

42%

28%

39%

32%

62%

11%

27%

63%

23%

14%

procent heeft helemaal geen wifi.’ Naar schatting maakt

Noord-Brabant

42%

31%

28%

een derde tot de helft van de scholen voor wifi gebruik van

Noord-Holland

30%

44%

26%

professionele apparatuur. Dat wil zeggen geavanceerde en

Overijssel

55%

21%

24%

beheersbare accespoints en een wifi-netwerk gebaseerd op

Utrecht

31%

56%

13%

industriestandaarden. De rest maakt gebruik van consumenten-

Zeeland

56%

21%

23%

producten. ‘Soms gaat het om producten die ouders of docenten

Zuid-Holland

38%

43%

18%

bij de Mediamarkt hebben gekocht. Serieus internetgebruik stelt ook eisen aan deze voorzieningen.’

Eerste rij: percentage scholen dat toegang heeft tot een toekomstvaste, snelle en optimale verbinding. Tweede rij: percentage scholen dat nog geen toegang heeft maar dit wel voor een aanvaardbare prijs kan realiseren, bijvoorbeeld door samen te werken met andere scholen/instanties (afstand 25-500 meter). Derde rij: percentage scholen dat geen toegang heeft tot een toekomstvaste, snelle en optimale verbinding en waarvoor het vrijwel onmogelijk is om dit voor een aanvaardbare prijs te realiseren (afstand meer dan 500 meter). Bron: Doorbraakproject Onderwijs en ICT, juli 2015

COS JAARGANG 33 NUMMER 02 – 2015

7

Coverstory: Noodklok over slecht internet basisscholen  
Coverstory: Noodklok over slecht internet basisscholen  

Magazine Computers op School. Nummer 2, 2015. EDG Media. Auteur: Malini Witlox www.computersopschool.nl

Advertisement