Page 1

De Micro:bit komt naar Nederland! In Groot-Brittannië werken een miljoen basisschoolleerlingen van elf jaar er al mee en nu komt de door de BBC ontwikkelde Micro:bit ook naar Nederland. Zowel het Eindhovense DevLab als IT Randsteden zet pilots op om Nederlandse leerlingen aan het programmeren te krijgen met het minicomputertje. Tekst Malini Witlox

De Micro:bit past in de palm van je hand en is slechts vijf bij

het DevLab laat ons zien hoe het werkt en klikt op Let’s Code

vier centimeter groot. Het grootste verschil met minicomputers

om de programmeer­mogelijkheden te tonen. De eenvoudigste

zoals de Raspberry en de Arduino zijn de twee programmeerbare

methode is de Block Editor, een direct afgeleide versie van het

knoppen die samen de A/B-interface vormen, 25 programmeerbare

bekende Scratch. Door met blokken te slepen, bepalen de

led-lampjes en diverse outputs waarmee externe elektronica

leerlingen wat er moet gebeuren. Intuïtie is hierbij belangrijk,

kan worden aangestuurd. De Micro:bit (ongeveer 20 euro)

bovendien staat op het beeldscherm een simulator afgebeeld,

is bovendien voorzien van Bluetooth, een 32-bit processor,

waardoor je ziet wat je ingeeft. Een groot voordeel ten opzichte

ingebouwd elektronisch kompas, temperatuursensor, lichtsensor

van Scratch is dat de software is voorzien van een aparte

en accelerometer en wordt geleverd met een batterijhouder en

convertknop, waarmee de gebruikers in code kunnen zien wat ze

usb-kabel.

eerst in de blokken hebben ingegeven, een gebruiksvriendelijke en handige manier om code te leren. Van Gijsel start een

20

INTUÏTIEF

nieuw project: ‘Als ik op A druk, toon dan het getal 2, als ik op

Onmisbaar bij het gebruik van de Micro:bit is het software­

B druk, toon dan het woord Hello.’ De minicomputer is voorzien

platform van de BBC, (microbit.co.uk) waarmee kinderen hun

van acceleratormeter, dus hij gaat verder. ‘Als ik schud, laat

Micro:bit kunnen programmeren. Lex van Gijsel, directeur bij

dan een 4 zien.’ Hij drukt - na een en ander getest te hebben

COS JAARGANG 34 NUMMER 04 – 2016


met de simulator - op ‘compile’ en een speciaal .hex-bestandje

BBC-site maar ook via allerlei YouTube-filmpjes. Zo heeft een

wordt gemaakt, dat hij via een usb-kabel naar de Micro:bit

leerling pas een doolhof gemaakt en nu is iemand bezig met

uploadt. Wie het programmeren met de Block Editor eenmaal

een Snake-achtig spelletje. Ze spelen dan tegen elkaar, ieder

onder de knie heeft, kan verder met Javascript en Python.

op een eigen Micro:bit.’ Bij de start heeft Rooijackers op het schoolbord klassikaal wat voorbeelden laten zien van de

PILOT

werking van de Block Editor. ‘Daarna ging het allemaal vanzelf.

Doordat op de Micro:bit geen beeldscherm hoeft te worden

De kinderen staan te popelen om ermee aan de slag te gaan.

aangesloten, maar alles wordt weergegeven in ledjes op de

Wat ze met de Block Editor programmeren op de computer,

kleine display, zijn de mogelijkheden eindeloos. Van Gijsel sluit

willen ze meteen uittesten met de Micro:bit.’

een externe batterij op de minicomputer aan. ‘Er zijn kinderen die de Micro:bit als badge op hun T-shirt hangen en met de

MICRO:BIT CHALLENGE

ledjes hun naam tonen. Door de bewegingssensor is paper-rock-

Naast het DevLab is er nog een partij die in Nederland met de

scissors ook populair. En je kunt leuke games maken. Met de

Micro:bit aan de slag gaat: IT Randsteden verzorgt (tegen

Edge-connector kun je er ook andere sensoren aan hangen, zo

betaling van 450 euro) trainingen voor leraren. Na een cursus

kun je bijvoorbeeld een auto laten rondrijden, net als bij Lego

van een halve dag krijgt de leerkracht tien minicomputers

Mindstorms. Alles gebeurt in spelvorm, maar ondertussen

mee en krijgt hij tien weken op rij een nieuwe challenge. Die

leren de leerlingen gestructureerd denken, ­problemen opdelen

challenges moet de leerkracht met de klas oplossen en delen

en samenwerken.’ Bij de pilot die in het najaar gestart is, heeft

met andere scholen via social media. Directeur Richard Meijer:

het DevLab tien scholen in het basis­onderwijs en tien scholen

‘Bij de eerste challenges zien we dat kinderen het snel onder

in het middelbaar onderwijs voorzien van tien Microbits per

de knie hebben. We zien veel diversiteit. De een blijft bij de

school. Via een apart platform kunnen docenten met elkaar

Blockeditor hangen en de ander gaat verder met Java of

communiceren en ideeën en problemen uitwisselen. Binnenkort

Python.’ Een van de voordelen van de Micro:bit is de Bluetooth-

komt er een Nederlandse versie van de Micro:bit-site. Als de

functie, waardoor bijvoorbeeld verbinding met Android-telefoons

pilot een succes is, wordt opgeschaald naar nog eens tachtig

gemaakt kan worden. Ook roemt hij de temperatuursensor.

basisscholen en middelbare scholen. Ook wordt gewerkt aan

‘Je kunt bijvoorbeeld een week lang de temperatuur meten en

Nederlandstalige software. Een van de deelnemende pilot­

uitlezen in Excel. Je gaat dan naar een Big Data-toepassing

scholen is Salto Montessorischool De Trinoom uit Eindhoven.

toe. Of denk aan een koppeling met Neopixel-leds. Als het

Lonneke Rooijackers, leraar in groep 7/8 vertelt dat haar

24 graden is, moet je alle lampjes rood of groen laten worden.

leerlingen razend enthousiast zijn. ‘Ze leren niet alleen via de

Er zijn zoveel toepassingen te bedenken.’ <<

COS JAARGANG 34 NUMMER 04 – 2016

21

De Micro:bit komt naar Nederland!  
De Micro:bit komt naar Nederland!  

Magazine Computers op School. Nummer 4, 2016. EDG Media. Auteur: Malini Witlox www.computersopschool.nl

Advertisement